Stroom Den Haag Jaarverslag 2017

Page 1Ë


“Een beeld in de buitenruimte hebben voelt wel kwetsbaar. Ik heb lang nagedacht wat ik de stad wilde bieden, kon geven. Uiteindelijk is de keuze om dit beeld te maken een hele bewuste geweest en ook een heel kwetsbare. Ik ben heel blij dat het er nu staat en dat ze/hij over de stad zal waken.� - Femmy Otten in radiointerview Kunstlicht, 19 oktober 2017


“Juist in onze tijd, waarin sommigen de hoop koesteren dat alles bij het oude kan blijven en we met panklare oplossingen komen, doet het monument een appel om tot nieuwe vormen te komen. De kunstenaar is daar wonderwel in geslaagd.” - Burgemeester Van Aartsen tijdens de onthulling van het Thorbecke-monument

“Kunnen monumenten gemaakt vanuit een - volgens huidige maatstaven - onjuiste of zelfs abjecte visie, het daglicht nog verdragen? En kunstwerken die associaties daarmee oproepen? Dienen ze uit de weg geruimd of is hun weergave juist belangrijk om een hedendaags, gewijzigd perspectief op de geschiedenis te vertellen? Het maakt ook ons programma Nu Monument, gestart in 2007 weer actueel.” - Arno van Roosmalen, september 2017


“Bij het plaatsen van kunst in de openbare ruimte is er vaak een verontwaardigde buurtbewoner nodig om de omgeving te mobiliseren; die was er niet. Stroom heeft wel ervaring met zulk protest... ” - Anna van Leeuwen, de Volkskrant, 9 november 2017

“Otten wil met het beeld de vrijheid van het denken bevorderen. Sinds 1990 plaatst Stroom Den Haag beelden in het centrum van Den Haag om zo een unieke beeldengalerij te creeëren.” - De Telegraaf, 10 oktober 2017

ö


"Met dit werk hoop ik verbindingen tot stand te brengen. Verbinding met de geschiedenis en met de persoon George Maduro. Verbinden van mensen en kinderen met het beste in zichzelf. Verbinding en verankering met het gedachtengoed van vrede en recht." - Jikke van Loon, februari 2017

“Thom Puckey's remarkable Thorbecke monument and "A Matter of Time," his recent, revelatory survey, firmly called attention to the intrinsic heterogeneity of his work. The monument [‌] confronts viewers with two loosely connected scenarios. ... This motivates people to parse what has been set before them, to consider shared traditions and aims society's fragile underpinnings and how the past has informed the present and the present will shape the future.â€? - John Gayer, Sculpture Magazine, maart 2018))


“Met minimale middelen en groot gevoel voor narratief en timing weet zij [Victoria DoukaDoukopoulou] beelden op te roepen en zo paradoxaal genoeg het onzichtbare te visualiseren.� - Jury Aanmoedigingsprijs 2017 met Nico Feragnoli (kunstenaar/curator), Maxine Kopsa (curator) en Marga Rotteveel (docent/curator).


“I met truly inspiring people and got a good kick for my practice and future plans.” - Marit Mihklepp “…the great, unique and inspiring program you offered. I am seriously thinking of making a similar visiting program for the Tehran art scene” - Azar Mahmoudian “I think it is a great program I wish we could have something similar in Mexico.” - Alejandra Labastida “You have a very unique program that could be emulated by many others.” - Carol Yinghua Lu “A very good, high quality exchange with professionals” - Channa Boon “.. an invaluable experience” - Ingrid Lee “Intense but very good and nice week” - Maurice van Es
Een goed overzicht in de hedendaagse cultuur van Athene, interessante contacten, kennis over een andere cultuur/omgeving en uitbreiding van mijn netwerk … Ook met de Haagse groep was het waardevol. Leuke mensen leren kennen met veelal dezelfde passie, en daar heb ik ook veel mee gesproken en gediscussieerd. Die ontmoetingen zijn ook zeer de moeite waard geweest.” - Rob Knijn (The Naked)

“The trip has been a great opportunity to travel, network, learn, exchange, thanks to the generous invitation of Stroom. I felt it was a luxury to travel in these circumstances, as guest artist, only to learn more, reflect and meet other artists. … By spending time, talking, sharing meals etc, we had a chance to exchange thoughts, doubts and knowledge on acting as artist running spaces in The Hague. This exchange would never happen otherwise. - Ludmila Rodrigues (Quartair)

“Ik vond het programma van de studiereis erg fijn opgezet. Er zat een mooi verloop van informatie in en een fijne balans tussen initiatieven en Documenta gerelateerde locaties. Het sloot zeker aan op mijn interesses en verraste me.” - Sanne Luteijn (Billytown)

“Wat heeft de reis opgeleverd?


• •


• •


• • •

• o o

o • o

)
́

́

̈


“Als je je iets kunt voorstellen, is het – in ieder geval deels – waar.” - Jean Katambayi Mukendi“De pure magie van kleur en materiaal, waar zie je dat nog in deze over-geëngageerde, overmaatschappelijke, overgepolitiseerde kunstwereld? Waarin elke minuscule verwijzing naar sekse, huidskleur, culturele en religieuze achtergrond tegenwoordig met een tl-buis wordt uitgelicht… Maar nu even niet, lijkt de tentoonstelling.. te willen zeggen. Laat de wereld buiten… Hier, in Stroom Den Haag, is het een aanbeveling alleen de oren en ogen open te openen en de verbeelding voor de rest het werk te laten doen.” - Rutger Pontzen, De Volkskrant, 21 april 2018


“Over het Thorbecke Monument lopen de meningen .. sterk uiteen. De klassieke vorm oogst zowel bijval als afkeer. Naturalistische beelden op sokkels! Dat is schrikken – of juist blij toe zijn... Moet een standbeeld dan herkenbaar zijn? Moet het een boodschap uitstralen? … [Puckey] laat ons bij Stroom naar zaken kijken waar je al net zo verwonderd omheen drentelt...” - Hendrik van Leeuwen, Den Haag Centraal, 17 augustus 2017
“Wat staat een kunstenaar tot zijn beschikking om de gebeurtenissen uit de geschiedenis te doen herleven? Rosseel ontpopt zich als een veelzijdig kunstenaar. In Den Haag reconstrueerde hij het lokaal met de formuica stoelen en tafels, op grond van wat hij zich kon herinneren… bouwde zelfs een Securitate-cel na… Dat is niet de beste installatie op de tentoonstelling. Neemt niet weg dat de veelzijdigheid van alle indrukken en herinneringen goed laat zien hoe fragmentarisch het geheugen is, en dat je het verleden haast impressionistisch weer in elkaar kunt knutselen..” - Rutger Pontzen, De Volkskrant, 26 januari 2018


‘We’re entering the age of molecular engineering, synthetic biology, sensory augmentation, avant-garde pharmaceuticals. This new biology, and any new work of art, requires us to abandon a lot of what we think we know. We’re dealing with new phenomena that can only be comprehended through categories that are still only emerging–in these situations, feeling precedes cognition’. - Andrew Norman Wilson


“[T]he variation of talks and performances really spoke to each other in interesting ways that will certainly provide food for thought for a while to come. It's a shame we couldn't prolong the conversation; hopefully there will be a chance to do so in the future!” - Conrad Moriarty-Cole

“I feel really pleased with the performance, and also happy to have been part of the whole programme. I got a lot out of making the piece, and many unexpected things came up for me thematically, especially ideas around control (in relation to uncertainty), bluffing and the inadequacy of language. I'm definitely going to be looking at these themes more deeply in my work going forwards.” - Jude Crilly


)“Switch off your fear of the unknown. Welcome to the Reading the City -adventure club! In this elective we will read the city while using our feet and bikes, our eyes and ears, our minds and bodies. Prepare for an introduction in the city of The Hague in which you will experience a different kind of city than the one you know. We might find optimism in the dunes, feel acoustic spaces, discover poetics in everyday urbanism, experience hospitality and try to walk the city. In the words of the Swiss sociologist and inventor of strollogy Lucius Burckhardt: “Certain perspectives can probably be covered by art alone, since the human gaze is limited in so many ways nowadays that people are scarely able to step back and even realize it. Art alone is able to communicate this without being preachy or hurtful. With our walks we switch off people’s fear of the unknown. And we have fun, too.” -brochuretekst


“Deze rijke verzameling van uiteenlopende essays – en de zeer informatieve inleidende teksten door de redacteuren - maakt Facing Value tot een ideaal (activistisch) handboek. In die zin is het een onmisbaar boek voor in de boekenkast; een inspiratiebron en naslagwerk voor onaangepast gedrag, opdat de toekomst er hopelijk waardevoller uit zal zien.“ - Debbie Broekers, Metropolis M

“Facing Value is majestueus. Ik gebruik het voor mijn programma's (mix kunst, musicologie, improvisatie, organiseren, leiderschap, die hoek), en blijf het maar aanraden aan anderen. Het is een verademing. True value.“ - Rik Spann, New Groove Academy

“Wil de opgave die Lauwaert en Van Westrenen zichzelf en de kunst gesteld hebben enige kans van slagen hebben, dan is het zaak om aan de vertaalslag naar de wereld buiten de kunst, waar zeker interesse is in de aangekaarte thema’s, ruim aandacht te besteden. … gelukkig heeft dit boek… het in zich om aan die vertaalslag een steentje bij te dragen.” - Anna Elffers, Boekman


€


)

Ë“Goed nieuws, het Maziestraat appartement staat met een beoordeling van gemiddeld 9.1 op booking.com!� - Tessa Mulder van BizStay The

HagueNaam

m/v

geb jaar

functie

datum aanst

Rabiaâ Benlahbib

v

1974

lid

Auke de Bos

m

1965

Sharon Gesthuizen

v

1976

datum aftr

termijn

(neven) functies

4-10-16

1

directeur Creative Court voorzitter Laaktheater DH

penningm / secr

19-05-16

1

partner EY hoogleraar Erasmus Univ.

voorz

12-04-17

1

vz AFNL-NOA vz Festival Classique auteur Schoonheid Macht Liefde

Robert Rinnooy Kan

m

1958

lid

19-05-16

1

directeur AGMinfo.eu

Willem Velthoven

m

1958

lid

29-11-11

2

learner at Mediamatic

Arnoldus T.M. van Roosmalen

m

1959

-

1-01-05

-

voorzitter De Zaak Nu

-


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • •


• • • • • • • • • •
Inschrijvingen 117 geïnteresseerden Waarvan 69 een beter atelier zoeken

Atelierwoningen

Ateliers

62 geïnteresseerden

102 geïnteresseerden gewenst oppervlakte atelier: 37m2 gemiddelde maximale huur: € 200,-

gewenst oppervlakte atelier: 35m2 gewenst oppervlakte atelier: 43m2 gemiddelde maximale huur: € 600,-

Alleen atelier

combinatie

Alleen atelierwoning

55 geïnteresseerden

10 geïnteresseerden

52 geïnteresseerden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.