SPT Editor's Picks February 2014

Page 1

FEBRUARY 2014

SPTEP 5


Na Joy


EDITOR’s TALK มาถึงฉบับที่ 5 จนได้ ไม่คิดว่าจะทำ�ติดต่อกันมาได้ถึง 5 เดือน (แต่ก็ทำ�ได้แล้ว) ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ลงภาพ Street ที่ดีมีคุณภาพเข้าไปที่กลุ่ม ทำ�ให้ได้รู้ว่า ช่างภาพ สตรีทชาวไทยมีความสามารถไม่น้อยหน้ากลุ่มต่างชาติ อื่นๆ (อันที่จริงดีกว่าด้วยซ้ำ�นะ) มีข่าวสั้นๆมาฝากว่า อีกไม่นานทางกลุ่มจะจัดกิจกรรม หนึ่งขึ้นเพื่อให้สมาชิกทาง Facebook ได้ร่วมสนุกกัน ไม่ใช่เพียงโพสรูปกันไปมาอย่างเดียวเท่านั้น แต่จะมีของ รางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านอีกด้วย! รายละเอียดจะเอา มาแจ้งให้ทราบต่อไป ติดตามได้ใน Facebook ของทาง กลุ่มนะครับ ฉบั บ นี้ มี บ ทสั ม ภาษณ์ ข องสมาชิ ก ใหม่ ค นที่ ส องคื อ ทิพวัลย์ เกตุสมบูรณ์ หรือ Tip Gate ที่รู้จักกันในหน้า Facebook ลองตามไปอ่านกันดูครับ :) ขอบคุณครับ Akkara Ning


CONTRIBUTORS Angelo G. Rodriguez Feliciano Angkul Sth Anusak Laowilas Aom Ratthapat Artit Polsukcharoen Chaeoasis Narit Dennis Jirasuwankij Enrico Markus Essl Gimio Chien Jaran Lakkanawat Kank Zaa Ho Krisana Koonvaja Myframe Myshutter Na Joy Peera GeekJuggler Ple Assawinnimit Rammy Narula Silpa ซิล Sudheer Uralath Taey Kittipong Tavepong Pratoomwong Therockermania Kerngburi Vineet Vohra Warut Rinprom จิมครับ คนสร้างภาพ ชิงแก่ ก่อนห่าม ลิงติ๊ก ใช้กอด


Dennis Jirasuwankij


TIPAWAN GATESOMBOON INTERVIEW


แนะนำ�ตัวเล็กน้อยครับ ทิพวัลย์ เกตุสมบูรณ์ จะเรียกทิพหรือเกตุ ก็ได้ค่ะ ช่ ว ยให้ คำ � จำ � กั ด ความง่ า ยๆของคำ � ว่ า street photography เป็นแขนงภาพถ่ายที่ค่อนข้างกว้างมากแต่ ก็มีลักษณะเฉพาะตัว โดยมักอาศัยรูปแบบ, รูป ทรง, เรื่องราว หรือพฤติกรรมที่แตกต่างไปจาก ปกติ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งบางครั้งก็สามารถนำ� ไปประยุกต์ใช้กับภาพข่าว ภาพสารคดี ภาพบุคคล หรือภาพท่องเที่ยวก็ได้

เริ่มสนใจการถ่ายภาพ street ได้อย่างไรครับ ก่ อ นหน้ า นี้ เ คยตั้ ง คำ � ถามว่ า นอกจาก ภาพถ่ า ยสวยงามที่ นิ ย มกั น แล้ ว ยั ง สามารถมี ภาพถ่ายรูปแบบอื่นที่น่าสนใจอีกมั้ย หลังจากนั้นเมื่อ ปี 2555 ได้เข้าร่วม Street Photography Workshop กับพี่วินัย ดิษฐจร ที่ TCDC ค่ะ ก็เลยเริ่มรู้ตัวว่านี่ แหละสิ่งที่ตามหามานาน แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นสนใจ การถ่ายสตรีทตั้งแต่นั้นมา แนวทาง (style) การถ่ายภาพเป็นอย่างไร ช่างภาพคนไหนมีอธิพลต่องานครับ เนื่องจากเพิ่งจะมาเริ่มสนใจภาพถ่ายสตรีท


มาเพียงปีกว่าๆ จึงมีสิ่งที่ต้องฝึกฝนมาก ช่วงแรกๆก็ถ่ายไม่ เห็นหน้าคน ก็ด้วยความกลัวนั่นแหละ แต่พอรู้จุดอ่อน สิ่ง แรกที่ฝึกก็คือ ความกล้าในการเผชิญหน้าถ่ายภาพคน ฝึก บ่อยๆเข้าก็เริ่มชิน เอาจริงๆผู้คนธรรมดาที่เดินตามท้องถนน ส่วนมากก็ไม่ได้มีปัญหากับการถูกถ่าย (ถ้าเราเข้าไปด้วย ท่าทีเคารพและเป็นมิตร) อย่างต่อมาที่ฝึกก็คือจังหวะใน การกดชัตเตอร์ในสภาวะการความสับสนแล้วก็ได้ฝึกเรื่อง จังหวะองค์ประกอบภาพ ทุกอย่างที่ฝึกมาคิดว่ายังต้องฝึก อีกมาก แต่สิ่งที่สนใจและคิดจะฝึกต่อไปก็คือภาพถ่ายสตรีท แบบไร้ผู้คน เคยเห็นงานของ Michael Wolf ชุด Back Door มันติดตาตรึงใจ ชอบมากๆ คิดว่าอยากทดลองรูปแบบการ ถ่ายสตรีทที่ไม่จำ�เป็นต้องมีคนดูบ้าง แนวทางการถ่ายกับ ช่างภาพที่มีอิทธิพลก็คงจะเปลี่ยนไปตามวุฒิภาวะในการ ถ่ายภาพล่ะมั้ง มีหลายคนบอกว่าการถ่าย street มักเป็นการ คุกคามคนอื่น คิดอย่างไรกับประเด็นนี้ เห็นด้วยหรือไม่

ก็ไม่เชิงซะทีเดียวนะ ก่อนหน้าที่จะมาอบรม คิดว่า ภาพสตรีทเป็นการคุกคามอย่างมากเพราะภาพที่เห็นส่วน ใหญ่มักจะเป็ภาพถ่ายคนจร คนขอทาง อะไรที่ไปซ้ำ�เติม ชีวิตของผู้คนที่เขายากไร้ ตกทุกข์ได้ยากอยู่แล้ว แต่หลัง จากอบรมก็ได้รู้อะไรมากขึ้น ภาพถ่ายสตรีทก็ยังมีการถก เถียงอยู่มากว่าคุกคามรึป่าว เคยมีกรณีศึกษาที่ศิลปินแพ้ คดีและชนะคดีในเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัวก็เยอะ แต่มี คำ�พูดของศาลในคดีของ Arne Svenson แอบถ่ายหน้าต่าง เพื่อนบ้านที่อยู่ในอาคารใกล้ๆว่า “แม้เป็นที่พักส่วนตัว แต่ภาพที่สามารถมองเห็นได้จากภายนอกทำ�ให้เขตของ พื้นที่ส่วนตัวและสาธารณะไม่อาจแบ่งได้อย่างชัดเจน” ตัว ศิลปินเองก็บอกว่า “ในโลกที่มีการบันทึกภาพตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นสื่อภาพถ่าย วีดีโอ หรือกล้องวงจรปิด ก็เป็นการ ยากที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกบันทึกภาพในที่สาธารณะ” ซึ่ง มันก็จริง ความเป็นส่วนตัวกับสาธรณะจึงแบ่งแยกได้ยาก และยังคงถกเถียงกันต่อไป แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การที่เราจะถ่าย ภาพใครสักคน เราก็ต้องถ่ายด้วยความเคารพในสิทธิของ


คนๆนั้นก่อน เข้าไปถ่ายอย่างเป็นมิตร ถ้าเขาไม่ยินยอม เราก็ไม่ควรถ่าย มีเคล็ดลับ (Trick) ในการถ่ายภาพ street หรือไม่ อย่าตั้งความหวัง อย่ากดดันตัวเอง ไปในที่ที่เรา อยากจะไปและคาดว่าน่าจะมีสิ่งน่าสนใจให้ถ่าย พร้อม กับพกพาความสนุกติดไม้ติดมือไปด้วย ทำ�อย่างไรถึงจะลดความกลัวในการถ่ายภาพคน แปลกหน้า ก็กล้าๆหน่อย แค่นั้นแหละ พูดง่าย แต่ก็ทำ�ยาก เหมือนกัน ส่วนมากความกลัวนี้ก็เกิดจากความกลัวใน ใจของช่างภาพเอง คิดเอาเองว่าไม่ได้หรอก เดี๋ยวเขา ว่า เดี๋ยว รปภ.ไล่ หรืออะไรก็แล้วแต่ ทำ�ให้เราไม่กล้าที่ จะลองถ่าย แต่ส่วนมากแล้วถ้าเราเข้าไปถ่ายด้วยความ เคารพ เป็นมิตร ก็ไม่มีปัญหา ไม่มีอะไรจะต้องเสีย ถ้าเขา ว่าก็แค่ขอโทดและลบรูปเท่านั้นเอง ถ้ า ให้ เ ลื อ กภาพของตั ว เองภาพหนึ่ ง ที่ บ่ ง บอก

ความเป็นตัวเอง คือภาพไหนครับ ไม่รู้สิ ทุกภาพคงมีความเป็นตัวเองภาพละนิดภาพ ละหน่อย คิดว่าภาพถ่ายทุกภาพมักจะบอกความเป็นตัว ตนของผู้ถ่ายอยู่เสมอ ประสบการณ์ที่ลืมไม่ลงในการออกไปถ่ายภาพ? ตอนนั้นไปถ่ายที่คอนเสิร์ตหมอลำ�วงหนึ่ง พอดึกๆ คนเริ่มเมาก็เลยตีกัน เขวี้ยงขวดเขวี้ยงเก้าอี้กัน พวก สห. ก็เลยต้องเข้าระงับเหตุ ตอนนั้นเราได้โอกาศก็เลยถ่ายไป หลายรูป พอหลังจากเหตุการณ์สงบแล้ว สห.ก็มาถามว่า ใครถ่ายไว้บ้าง ให้ลบรูป เราก็เข้าใจในมุมของ สห.นะว่า ถ้าภาพมันหลุดไปในที่ที่ไม่ควรหลุด การตีความของภาพ ก็อาจจะสร้างความเดือดร้อนให้ได้ แต่ตอนนั้นเราก็ไม่ อยากลบรูป เลยเปิดภาพอื่นให้ดู เพื่อป้องกันการมีปัญหา คิดว่า street photography ของไทยจะมีทิศทาง อย่างไรในอนาคต ในอนาคตคิดว่าผู้คนจะเข้าถึงการถ่ายภาพสตรีท


ได้ง่ายขึ้น เพราะกล้องมือถือก็สามารถถ่ายภาพได้ น่า จะได้เห็นมุมมองใหม่ๆจากปรากฏการณ์เหล่านี้ มองเห็ น ภาพตั ว เองเป็ น อย่ า งไรบนเส้ น ทาง ของ street photography ใน 1-2 ปีข้างหน้า ไม่อยากบอกว่าจะมองเห็นตัวเองเป็นอย่างไร แต่คิด ว่าต่อไปจะศึกษางานสตรีทแบบคลาสสิคให้มากขึ้น เพื่อที่จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆและหาแนวทางของตัวเอง สำ�หรับผู้เริ่มต้นทำ�อย่างไรถึงจะประสบความ สำ�เร็จในการถ่ายภาพแนวนี้ ต้องลงมือทำ� เดินออกไปถ่าย เมื่อพบปัญหาก็ ลองแก้ดูก่อน แล้วพกความสนุกออกไปด้วย


EDITOR’s PICKS


Warut Rinprom


Enrico Markus Essl


Silpa ซิล


Aom Ratthapat


Na Joy


Jaran Lakkanawat


Angelo G. Rodriguez FelicianoPle Assawinnimit


Ple Assawinnimit


ลิงติ๊ก ใช้กอด


Peera GeekJuggler


Therockermania Kerngburi


Therockermania KerngburiAngkul Sth


Sudheer Uralath


Taey Kittipong


Vineet Vohra


จิมครับ คนสร้างภาพGimio Chien


Tavepong Pratoomwong


Tavepong Pratoomwong


Krisana Koonvaja


Artit PolsukcharoenTaey Kittipong


ชิงแก่ ก่อนห่าม


ชิงแก่ ก่อนห่ามChaeoasis Narit


Gimio Chien


Kank Zaa Ho


Ple Assawinnimit


Anusak Laowilas


Tavepong Pratoomwong


Myframe Myshutter


Rammy NarulaRammy Narula


SUBMISSION Post your photo to www.facebook.com/groups/streetphotothailand/ If your photo is cool, we’ll publish your photo in this e-magazine.


WWW.STREETPHOTOTHAILAND.COM