Ålands Skärgårdsguide

Page 1

UPPDATERAD 14/6 2021

SKÄRGÅRDSFÄRJORNAS

TURLISTOR 2021 SAARISTOLAUTTOJEN AIKATAULUT

ARCHIPELAGO FERRY TIMETABLES

Jurmo

INNEHÅLLER ÄVEN

Turistinformation om skärgården

Åva

SISÄLTÄÄ MYÖS

Kustavi Gustavs

Osnäs Vuosnainen

Brändö

Matkailutietoja saaristosta ALSO INCLUDING

Tourist information about the archipelago

ÅLAND

Simskäla

Björkö Lappo

Enklinge

Torsholma

Houtskär

Asterholma

Bärö

Kumlinge

Vårdö Hummelvik

Snäckö Seglinge

Prästö Töftö Ängö Bergö

Galtby, Korpo Korppo

Sottunga Mariehamn

Långnäs

Överö

Svinö

Embarsund

Husö Kyrkogårdsö

Degerby

Föglö Kökar

0

10

20

30 km

Ålandstrafiken www.alandstrafiken.ax

KORRIGERINGAR/ÄNDRINGAR kan ha inträffat. För uppdaterad turlista se: KORJAUKSET/MUUTOKSET on saattanut tapahtua päivitetyn vuorolistan mukaan: CORRECTIONS/CHANGES may have occured, for updated timetable, see:

VÄGEN TILL SKÄRGÅRDEN

Ålandstrafiken

VÄGEN TILL SKÄRGÅRDEN


Skärgårdstrafikens körtider | Saaristoliikenteen matkustusajat Archipelago-traffic traveltimes n Norra linjen | Pohjoinen linja | Northern line n Södra linjen | Eteläinen linja | Southern line n Vajerfärja | Lossi | Cable ferry

n Tvärgående linjen | Poikittainen linja | Cross line n Föglölinjen | Föglön linja | Föglö line n Landsväg | Maantie | Road Jurmo

Kustavi Gustavs

Osnäs Vuosnainen

Åva

Brändö

ÅLAND

Simskäla

Björkö Lappo

Enklinge

Asterholma

Bärö

Kumlinge

Vårdö

Eckerö

Berghamn

Houtskär

Torsholma

Hummelvik

Snäckö Seglinge

Prästö Töftö Ängö Bergö

Galtby, Korpo Korppo

Sottunga Mariehamn

Långnäs

Överö

Svinö

Embarsund

Husö Kyrkogårdsö

Degerby

Föglö Kökar

0 Tvärgående linjen | Poikittainen linja Cross line

n Långnäs–Överö, ca 40 min

20

10

Norra linjen | Pohjoinen linja

Södra linjen | Eteläinen linja

n Hummelvik–Enklinge, ca 1 h

n Långnäs–Överö, ca 40 min

Northern line

n Långnäs–Snäckö, ca 1 h 40 min

n Hummelvik–Kumlinge, ca 1 h 20 min

n Överö–Snäckö, ca 1 h

n Hummelvik–Torsholma, ca 2 h 30 min

n Asterholma–Lappo, ca 15 min

n Långnäs–Bergö, ca +20 min n Snäckö–Kumlinge färjfäste, bilväg ca 11 km

Föglölinjen | Föglön linja | Föglö line n Svinö–Degerby, ca 30 min

n Överö–Degerby, bilväg ca 17 km

30 km

Southern line

n Långnäs–Sottunga, ca 1 h 15 min

n Hummelvik–Lappo, ca 2 h 5 min

n Långnäs–Kökar, ca 2 h 30 min

n Enklinge–Kumlinge, ca 20 min

n Invikning till Kyrkogårdsö, +20 min

n Lappo–Torsholma, ca 20 min n Kumlinge–Lappo, ca 45 min

n Invikning till Husö, +10 min

n Kökar–Sottunga, ca 1 h 15 min n Kökar–Galtby, ca 2 h 30 min

n Kumlinge–Torsholma, ca 1 h 10 min n Åva–Jurmo, ca10 min

n Åva–Osnäs, ca 40 min

n Torsholma–Åva, bilväg ca 17 km

Beräknad körtid över fasta Åland till skärgårdshamnarna | Arvioitu ajoaika Ahvenanmaan läpi saaristosatamiin | Estimated drive time over the mainland of Åland to the archipelago harbors: Mariehamn–Långnäs/Svinö ca | noin | about 40 min Mariehamn–Hummelvik ca | noin | about 90 min

Eckerö–Långnäs/Svinö ca | noin | about 70 min Eckerö–Hummelvik ca | noin | about 90 min


BOKNING AV FÄRJPLATSER LAUTTAPAIKKAVARAUKSET FERRY RESERVATIONS Ålandstrafiken Styrmansgatan 1 22100 Mariehamn tel. |  puh. +358 (0)18 25 600 info@alandstrafiken.ax www.alandstrafiken.ax Gilla oss på Facebook! Öppet | Avoinna | Open: må–fr  10–17  |  ma–pe 10–17 Mon–Fri 10–17

Turistinformation Åland

Innehåll | Sisältö | Contents

Ålands Turistinformation Storagatan 8, 22 100 Mariehamn Tel. | Puh. + 358 (0)18 24 000 info@visitaland.com www.visitaland.com Gilla oss på Facebook!

Information & Avgifter | Neuvonta & Maksut | Information & Fares...........................................................................................................................................2–5

Turistinformation Åbolands skärgård Turunmaan saaristo Turku Archipelago Skärgårdens turistinformation Strandvägen 28, 21600 Pargas Tel. | Puh. + 358 (0)400 117 123 www.saaristo.org www.skargarden.fi Kustavin kunnanvirasto 23360 Kustavi Tel. |  Puh. +358 (0)2 842 6600, +358 (0)44 742 6620 www.kustavi.fi Turistinformation Korpo m fl Tel. |  Puh. + 358 (0)2 458 5722 www.parainen.fi

Information om färjorna | Tietoja lautoista | Information about the ferries..............................................................................................6 Vajerfärjor | Lossit | Cable ferries...................................................................................... 7 nnn Tvärgående linjen | Poikittainen linja | Cross line Snäckö–Långnäs vv................................................................................................................... 10–15 nnn Södra linjen | Eteläinen linja | Southern line Galtby–Långnäs (+ passbåten) vv.................................................................................... 16–26 Skärgårdstrafiken körtider | Saaristoliikenteen matkustusajat Archipelago-traffic traveltimes ........................................................................ 27 nnn Föglölinjen | Föglön linja | Föglö line Svinö–Degerby vv..................................................................................................................... 28–29 nnn Norra linjen | Pohjoinen linja | Northern line Hummelvik–Torsholma vv................................................................................................. 30–35 Osnäs–Åva vv............................................................................................................................... 36–39 Enklinge–Kumlinge–Asterholma–Lappo–Torsholma vv................................40–45 Åva–Jurmo vv............................................................................................................................... 46–51 Enklinge–Kumlinge vv............................................................................................................52–54 nnn Kollektivtrafiken | Joukkoliikenne | Public transport I skärgården | Saaristossa | In the archipelago......................................................56–57 Vartsala–Kivimaa | lossi aikataulu | ferry timetable................................................... 58 nnn Cykelfärja | Pyörälautta | Bicycle ferry...............................................58

Version 1.1 (dec 2020) Ansvarig utgivare: Ålands landskapsregering/Ålands­ trafiken. Utgivaren ansvarar inte för eventuella felaktigheter eller ändringar i tider, priser eller andra uppgifter. Produktion, layout och annonser: Strax Kommunikation, AX-22100 Mariehamn, tel. +358 18 525 875, www.strax.ax Tryck: PRINTALL AS

Turistinformation om skärgården – sväng på broschyren Matkailutietoja saaristosta – käännä esite Tourist information about the archipelago – turn the brochure


INFORMATION Boknings-, ändrings- och avbokningsregler 2021

Bokning via Ålandstrafiken, Styrmansgatan 1, 22 100 Mariehamn. Tel. +358 (0)18-25 600, info@alandstrafiken.ax, www.alandstrafiken.ax. Öppet: måndag–fredag 10–17.

Närmare information, se www.alandstrafiken.ax

Kundregistrering: Du registrerar dig endast en gång, behåll ditt kundnummer för framtida bokningar och årskortsköp. Samtliga fordon som bokas via Ålandstrafiken per telefon, e-post och på kontoret samt online ska registrera sig. Obligatoriska uppgifter för kundregistrering är namn, adress, telefon- och mobilnummer, e-post, registreringsnummer, alternativa registreringsnummer. Bilplatser: Bokas i huvudsak för resor till och från mellanhamn.

Fordon/passagerare ska vara klara att köra ombord 5/10/15 minuter före annonserad avgångstid, se närmare respektive turlista. Fordon som anländer senare förlorar sin bokade plats utan att få sin förbetalda biljett återbetald. Incheckning sker före ombordkörning eller direkt efter avgång. Föraren stannar i fordonet tills biljett- och passagerarkontroll är gjord.

Genomfartsbokning (fasta Åland – Finland vv): Tillåten bokning görs endast via Ålandstrafikens kontor på alla turer på Norra och Södra linjen utom följande: Fredag (v. 1–23 och 34–52): kl. 16:00 Långnäs–Galtby. Fredag (v. 24–38): kl. 16:00 Långnäs–Kökar, kl. 18:50 Kökar–Galtby. Söndag (v. 1–23 och 34–52): kl. 11:05 och kl. 16:35 Osnäs–Åva, kl. 12:25 och kl. 18:15 Torsholma–Hummelvik, kl. 15:15 Galtby–Långnäs. Söndag (v. 24–38): kl. 12:45 och kl. 18:35 Osnäs– Åva, kl. 14:15 och kl. 20:00 Torsholma–Hummelvik, kl. 15:30 Galtby– Kökar, kl. 18:45 Kökar–Långnäs. Antalet platser är begränsade till 3 (13,5 m) och gäller endast lätta fordon utan släp.

Kundens ansvar att boka rätt höjd och längd: Landskaps­regeringen är inte ersättningsskyldiga i de fall fordon inte får plats p.g.a. fel­ angiven höjd och längd.

färjan kan avgå i tid. Giltiga årskort ska vara fastklistrade i vindrutans nedre vänstra hörn. Förare med personligt årskort ska uppvisa aktuellt årskort. Rabatt: Förbetalda biljetter som bokas online erhåller –20%/–80% från ordinarie biljettavgifter.

Ändring och avbokning: Ska göras senast 24 h före avgångstid om inte annat anges. Bokade fordon som avbokar senare faktureras 20 euro avbokningsavgift (tung trafik 200% av ordinarie biljettavgift). Fordon som inte avbokar resan alls (no show) faktureras 40 euro avgift (tung trafik 200% av ordinarie biljettavgift + 40 euro). Lätta fordon som ej förbetalat sin biljett debiteras även ordinarie biljettavgift. Bokat fordon kan inte ombokas/avbokas via färjan. Mer info se ”Boknings­regler 2021”.

Kollektivtrafik: För busstrafik, se aktuell ”Busstidtabell”. Begränsad trafik lör-, sön- och helgdagar. Vill du kombinera färjresan med buss meddelar du besättningen som kontaktar busschauffören som kan vänta upptill 10 min, men du ska meddela färjans besättning ifall du ordnar skjuts på annat sätt. Betalning: Giltiga betalningsmedel är euro och bankkort, samt Visa och Mastercard kreditkort. Förbetalning online ger dig –20%/–80% från ordinarie biljettavgift.

Isturlistor: I händelse av kraftiga förseningar i förhållande till tur­listorna p.g.a. isläget kan beslut tas om införande av isturlistor. Information om ibruktagandet av isturlistor publiceras i lokalpressen samt på www.alandstrafiken.ax, senast 7 dagar innan isturlistorna tas i bruk. Ålands landskapsregering reserverar sig för ev. felaktigheter som kan förekomma i turlistan och förbehåller sig även rätten till ändringar.

Vid svåra väderleksförhållanden, tekniska fel på färjorna eller andra Force Majeure liknande omständigheter kan avvikelser i tidtabellerna ske eller turer ställas in. Sjuktransporter bryter alltid ordinarie turlista.

Kundens ansvar att ha giltig biljett: Ha kontanter, betalkort, vouchers, förbetald biljett od tillgängliga innan ombordkörning så

TIETOJA Varaus-, muutos- ja peruutusehdot 2021

Varaukset Ålandstrafikeniin, Styrmansgatan 1, 22 100 Mariehamn. Puh. +358 (0)18-25 600, info@alandstrafiken.ax, www.alandstrafiken.ax Avoinna: ma–pe 10–17

Lisätietoja: www.alandstrafiken.ax

Asiakasrekisteröinti: Rekisteröit ainoastaan yhden kerran säästä asiakasnumero tuleviin varauksiin ja vuosikortiostoksiin. Kaikki Ålandstrafikeniin puhelimitse, sähköpostitse, nettisivuilla tai Ålandstrafikenin toimistossa tehtävät ajoneuvojen paikkavaraukset rekisteröidään. Asiakasrekisteriin annettavia pakollisia tietoja ovat nimi, osoite, puhelin- ja matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite, ajoneuvon rekisterinumero tai vaihtoehtoinen rekisterinumero. Autopaikat: Varataan ensisijaisesti välisatamien välisille matkoille.

Ajoneuvojen/matkustajien oltava valmiina lastaukseen 5/10/15 minuuttia ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Myöhässä saapuvat ajoneuvot menettävät paikkavarauksensa eikä etukäteen maksetun paikkalipun hintaa palauteta takaisin. Check-in tapahtuu ennen laivaannousua tai heti sen jälkeen. Kuljettaja pysyy autossa kunnes lippu- ja matkustajatarkastus on tehty. Suoran läpikulkumatkan varaaminen (Ahvenanmaan pääsaari – Suomi vv): Varauksen voi tehdä Ålandstrafikenin konttorin kautta.

2 alandstrafiken.ax

Pohjoisen ja Eteläisen linjan vuoroille seuraavia vuoroja lukuun ottamatta: Perjantai (v. 1–23 ja 34–52): klo 16:00 Långnäs–Galtby. Perjantai (v. 24–33): klo 16:00 Långnäs–Kökar, klo 18:50 Kökar–Galtby. Sunnuntai (v. 1–23 ja 34–52): klo 11:05 ja klo 16:35 Osnäs–Åva, klo 12:25 ja klo 18:15 Torsholma–Hummelvik, klo 15:15 Galtby–Långnäs. Sunnuntai (v. 24–33): klo 12:45 ja klo 18:35 Osnäs–Åva, klo 14:15 ja klo 20:00 Torsholma–Hummelvik, klo 15:30 Galby–Kökar, klo 18:45 Kökar–Långnäs. Paikkat on rajoitettu 3 (13,5 m) ja ainoastaan kevyet ajoneuvoille ilman peräkärryä.

Asiakas vastaa ajoneuvon oikean korkeuden ja pituuden ilmoittamisesta: Maakuntahallitus ei ole korvausvelvollinen mikäli ajoneuvo ei mahdu alukseen virheellisesti ilmoitetun korkeuden tai pituuden vuoksi.

Asiakas vastaa voimassa olevan lipun hankkimisesta: Varaa käteistä, maksukortti, maksulipuke tms. valmiiksi ennen laivaan ajamista, jotta laiva pääsee lähtemään ajoissa. Voimassa oleva vuosikortti on oltava kiinnitettynä tuulilasin vasempaan alakulmaan. Henkilökohtaisen vuosikortin käytön yhteydessä täytyy henkilöllisyys voida todistaa. Alennus: Nettisivuilla toimistossa etukäteen varatuista ja maksetuista normaalihintaisista lipuista myönnetään alennusta –20%/ –80%.


Muutokset ja peruutukset: Tehtävä viimeistään 24 h ennen lähtöaikaa, mikäli ei muuta ilmoiteta. Ajoneuvopaikkavarauksista, jotka peruutetaan tätä myöhemmin, laskutetaan normaalihintainen lauttamaksu laskua vastaan. Ajoneuvopaikkavarauksista, jotka peruutetaan tätä myöhemmin, laskutetaan 20 euroa (raskas liikenne 200% normaalihinnasta). Ajoneuvoja joiden varauksia ei peruuteta ollenkaan (no show) laskutetaan 40 euroa (raskas liikenne 200% normaalihinnasta + 40 euro). Kevyet ajoneuvot joille ei ole ostettu etukäteen lippua maksavat myös vakinaiseu lippumaksun. Tilattua autopaikkaa ei voi peruuttaa tai muuttaa laivan henkilökunnan kautta. Lisää tietoa ”Varausehdoissa 2021”. Joukkoliikenne: Tarkista linja-autovuorot voimassa olevasta linjaautoaikataulusta. Rajoitettu liikenne lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivisin. Jos aiot jatkaa matkaa satamasta paikallisliikenteen linja-autolla, ilmoita siitä miehistölle, joka ottaa yhteyttä linja-auton kuljettajaan, joka voi odottaa myöhässä olevaa lauttaa korkeintaan 10 minuuttia. Ilmoita myös, jos matkasuunnitelmasi muuttuvat ja saat toisen kyydin.

Maksu: Lautoilla voi maksaa euroilla, pankkikorteilla sekä Visa- ja Mastercard-luottokorteilla. Etukäteen maksetuista nettivarauksista myönnetään alennusta –20%/–80%.

Jääaikataulut: Jäätilanteen aiheuttamien huomattavien myöhästymisten vuoksi voidaan ottaa käyttöön erilliset jääaikataulut, joista ilmoitetaan paikallislehdissä sekä Ålandstrafikenin kotisivulla www.alandstrafiken.ax vähintään 7 päivää ennen aikataulujen käyttöönottoa.

Ålands landskapsregering ei vastaa aikatauluissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä ja pidättää itsellään oikeuden muutoksiin.

Hankalat sääolot, tekniset viat lautoilla tai muut erityistilanteet tai Force Majeure tyyppiset tilanteet aiheuttaa muutoksia aikatauluihin tai vuorojen peruuntumisen. Sairaskuljetukset saavat aina etusijan ja saattavat aiheuttaa muutoksia aikatauluihin.

INFORMATION Booking and cancellation conditions 2021

Bookings to Ålandstrafiken, Styrmansgatan 1, 22 100 Mariehamn. Tel. +358 (0)18-25 600, info@alandstrafiken.ax, www.alandstrafiken.ax Open: Mon–Fri 10–17.

For more information on www.alandstrafiken.ax

Customer registration: You only register yourself once, keep you customer number for upcoming bookings and season ticket purchases. All vehicles booked through Ålandstrafiken by phone, e-mail, at the office, and online are registered in a database. Obligatory information for customer registration includes name, address, telephone and mobile phone numbers, e-mail, car registration number and alternative registration number. Car reservations: Bookings can be made for trips to and from the intermediate harbours.

Vehicles/passengers must be ready to embark at least 5/10/15 min­ utes before the time of departure, for details see respective time­ tables. Vehicles arriving later than this will lose their reservation and the prepaid ticket will not be refunded. Check-in is made before embarking the ferry or directly after departure. The drivers stay in the vehicle until ticket- and passengercheck is done.

Car reservation for transit trips (Aland mail Island – Finland vv): Bookings can be made to Ålandstrafiken’s office for all departures on the Northern and Southern line, apart from the following departures: Friday (w. 1–23 and 34–52): at 16:00 Långnäs–Galtby. Friday (w. 24–33): at 16:00 Långnäs–Kökar, at 18:50 Kökar–Galtby. Sunday (w. 1–23 and 34–52): at 11:05 and at 16:35 Osnäs–Åva, at 12:25 and at 18:15 Torsholma–Hummelvik, at 15:15 Galtby–Långnäs. Sunday (w. 24–33): at 12:45 and at 18:35 Osnäs–Åva, at 14:15 and at 20:00 Torsholma–Hummelvik, at 15:30 Galby–Kökar, at 18:45 Kökar–Långnäs.

The number of transit ferry bookings is limited to 3 (13,5 m) and only for “lighter” vehicles without trailer. The customer is responsible for booking the right height and length of the vehicle: Åland Provincial Government is not liable to refund a prepaid ticket due to incorrect information given about height and length.

The customer is responsible to obtain a valid ticket: Have cash, vouchers or bank card available for payment when embarking the ferry so that the ferry can leave on time. Valid season ticket must be attaced to the lower left corner of the windscreen. Driver with a personal season ticket shall present the current season ticket. Discount: Prepaid tickets booked online are given a discount of –20%/–80%.

Changes and cancellations: Shall be made 24 hours before the departure time if not other notified. Booked vehicles that cancel later will be invoiced cancellation fee of 20 euro (heavy traffic 200% of the regular ticket fee). Vehicles that do not cancel the trip at all (no show) will be invoiced 40 euro fee (heavy traffic 200% of the regular ticket fee + 40 euro). “Lighter” vehicles that have not prepaid for the ticket will also be invoiced the regular ticket fee. Booked vehicle can not be changed/cancelled via the ferry. More info, see “Booking rules 2021”. Public transport: For bus connections, please check the valid bus timetable, and note limited traffic on Saturdays, Sundays and public holidays. If you combine the ferry trip with a bus trip tell this to the ferry staff who will contact the bus driver who can wait for the ferry up to 10 minutes. Do also cancel your bus trip if you decide not to take the bus.

Payment: In Euro, Swedish kronas, bank cards, and Visa and Master­ card credit cards. For online prepaid bookings there is 20 % discount on the ordinary ticket fee.

Timetables for ice season: In case of traffic delays caused by severe ice conditions a special timetable for ice season is applied. Acknowledgements about introducing ice season’s timetables will be published in local newspapers and on Ålandstrafiken’s website www.alandstrafiken.ax, 7 days in advance. Government of Åland cannot be held responsible for any inaccuracies that may occur in the timetable, and the Åland Government reserves the right to make alterations.

In case of hard weather conditions, technical problems or other Force Majeure similar circumstances, timetables may be changed and tours may be cancelled. Ambulance transportation always takes precedence over the regular timetable.

alandstrafiken.ax 3


SKÄRGÅRDSTAXA | SAARISTOHINNASTO | ARCHIPELAGO FARES X-SMALL

SMALL

MEDIUM

LARGE

EKIPAGE M*)

t/r

t/r

t/r

t/r

t/r

t/r

t/r

maxhöjd  2,1 m

höjd över  2,1 m

maxhöjd  2,1 m

EKIPAGE M – EKIPAGE L

För fordon från ändhamn till mellanhamn eller vice versa | Ajoneuvojen maksut päätesatamasta välisatamaan tai päinvastoin | Fares for vehicles from an end harbour to intermediate harbours or vice versa

höjd över  2,1 m

maxhöjd 4,2 m

€ 56

€ 43

+30

€ 81

€ 30

Teckenförklaring sid. 6 1/1–14/4 & 1/10–31/12 2021 15/4–30/9 2021 Maxhöjd inkl taklast/last

EKIPAGE L*)

X-LARGEN)

(tung nyttotrafik)

t/r

NORRA LINJEN Osnäs <–> Brändö

€4

€ 11

€ 19

Osnäs <–> Brändö

€6

€ 18

€ 24

€ 72

€ 68

+30

€ 115

€ 30

Hummelvik <–> Kumlinge, Brändö

€4

€ 18

€ 31

€ 93

€ 85

+30

€ 146

€ 30

Hummelvik <–> Kumlinge, Brändö

€6

€ 23

€ 38

€ 118

€ 103

+30

€ 184

€ 30

Långnäs <–> Överö

€4

€ 11

€ 19

€ 56

€ 43

+30

€ 81

€ 30

Långnäs <–> Överö

€6

€ 18

€ 24

€ 72

€ 68

+30

€ 115

€ 30

Långnäs <–> Sottunga, Kökar

€4

€ 18

€ 31

€ 93

€ 85

+30

€ 146

€ 30

Långnäs <–> Sottunga, Kökar

€6

€ 23

€ 38

€ 118

€ 103

+30

€ 184

€ 30

Galtby <–> Kökar, Sottunga, Överö

€4

€ 18

€ 31

€ 93

€ 85

+30

€ 146

€ 30

Galtby <–> Kökar, Sottunga, Överö

€6

€ 23

€ 38

€ 118

€ 103

+30

€ 184

€ 30

Långnäs <–> Överö

€4

€ 11

€ 19

€ 56

€ 43

+30

€ 81

€ 30

Långnäs <–> Överö

€6

€ 18

€ 24

€ 72

€ 68

+30

€ 115

€ 30

Långnäs <–> Sottunga, Snäckö

€4

€ 18

€ 31

€ 93

€ 85

+30

€ 146

€ 30

Långnäs <–> Sottunga, Snäckö

€6

€ 23

€ 38

€ 118

€ 103

+30

€ 184

€ 30

Svinö <–> Degerby

€4

€ 10

€ 17

€ 50

€ 39

+30

€ 72

€ 30

Svinö <–> Degerby

€6

€ 16

€ 22

€ 64

€ 61

+30

€ 103

€ 30

1/1–14/4 & 1/10–31/12 2021

€ 12

€ 35

€ 57

€ 258

€ 87

€ 346

€ 54/m

15/4–30/9 2021

€ 18

€ 54

€ 91

€ 402

€ 142

€ 540

€ 96/m

SÖDRA LINJEN

TVÄRGÅENDE LINJEN

FÖGLÖLINJEN

Tilläggsbetalning för bokad genomfart ändhamn–ändhamn inom samma dygn

Tilläggsbetalning för personbil, paketbil, pickup, N2 eller husbil med grönt kort och högt släp. Mer info om grönt årskort på sid 5–6. Vihreän kortin lisämaksu henkilö autosta, pakettiautosta, lavaautosta, N2 tai asuntoautosta jolla on korkea perävaunu. Lisätietoja vihreästä vuosikortista s. 5–6. Additional paymant for cars, vans, pickup, N2 or camper with green ticket and high trailer. More info about green season tickets on page 5–6. Passagerare åker gratis! *) Fordon i prisklass Ekipage M och Ekipage L med längd över 14,5 m betalar dubbel avgift. N) Tung nyttotrafik innebär att transporten/tjänsten utförs av företag registrerat med FO-nummer. P.g.a. säkerhetsskäl bokas fordon och ekipage med vikt över 12 t endast via Ålandstrafiken.

Henkilömatkustajat matkustavat ilmaiseksi! *) Ajoneuvot hintaluokassa Ekipage M ja Ekipage L joiden pituus on yli 14,5 m maksavat tuplahinnan. N) Painava hyötyliikenne tarkoittaa että kuljetuksen/palvelun hoitaa yritys jolla on rekisteriöity Y-tunnus. Turvallisuussyistä varataan ajoneuvot ja ajoneuvo peräkärryyhdistelmät jotka painavat yli 12 t vain Ålandstrafikeniltä.

Passengers travel for free! *) Vechicles in price bracket Ekipage M and Ekipage L with a lenght over 14,5 m pay double fee. N) Heavy commercial traffic means that transport/ service carried out by hired company registred with Business ID. Fore safety reason can vehicles and equipage weighing over 12 t only be booked via Ålandstrafiken.

Priset gäller tur/returresa eller fortsatt resa efter övernattning i skärgården. –20% från ord. pris på förbetald biljettavgift online och –80% på ”grön avgång” 15/4–30/9 vid förbokad och förbetald MC, person-, husbil och husvagnsekipage online (förutom Föglölinjen). Rabatter kan inte kombineras. Biljetter till ordinarie pris säljs av färjpersonalen. För resor ändhamn-ändhamn ska biljett betalas vid ombordkörning på den första färjan. Ändhamnar är Hummelvik, Osnäs, Långnäs, Svinö och Galtby.

Hinta koskee meno/paluumatkaa tai jatkuyhteyttä saaristoyöpymistän jälkeen. –20% ennakoalennus normaalihinnasta, jos maksu suoritetaan verkossa ja ”vihreä lähtö” 15/4–30/9 –80% jos varaa ja maksaa etukäteen MP, henkilö-, asuntoauto ja asuntovaunuyhdistelmä (paitsi Föglön linja). Alennuksia ei voi yhdistää. Lauttahenkilökunta myy normaali­ hintaisia lippuja. Lippu matkalle päätesatamasta päätesatamaan maksetaan ensimmäiselle lautalle ajettaessa. Päätesatamat ovat Hummelvik, Vuosnainen, Långnäs, Svinö ja Galtby.

The price is valid tour/retour or onward travel after overnighting in the archipelago. –20% discount from regular prices on prepaid tickets paid online and –80% discount on “green departure” 15/4–30/9 if ticket for MC, car, camper and caravancombinations is booked and prepaid online (except Föglö line). Discounts cannot be combined. Regular-priced ferry tickets are sold by the ferry staff. For trips between two end harbours the ticket is bought when embarking the first ferry. The end harbours are Hummelvik, Osnäs, Långnäs, Svinö and Galtby.

4 alandstrafiken.ax


Specialregel för Hummelvik/Vårdö; Mopeder, motorcyklar, personbilar och bussar reser enligt skärgårdstaxa i riktning Osnäs > Hummelvik om bokningsbekräftelse från turistanläggning i Vårdö skickats till Ålandstrafikens kontor, samt i motsatt riktning Hummelvik > Osnäs om betalningskvitto på övernattning från turistanläggning i Vårdö senaste natt har skickats till Ålandstrafikens kontor. Godstransport till/från Vårdö ska skicka in frakthandlingarna till Ålandstrafikens kontor före genomfart Osnäs > Hummelvik vv bokas för skärgårdstaxa, gods får inte levereras till fasta Åland. Taxan justeras inte i efterhand. Övriga undantag från genomfartstaxa ska bekräftas med beslut över beviljad bokningsrätt.

Erityinen sääntö Hummelvikenille Vårdössä; Mopedista, moottoripyörästä, henkilöautotosta tai bussista maksetaan saaristohinnaston mukaan Osnäsistä Hummelvikiin jos Ålandstrafikenin konttoriin lähetetään tilausvahvistus Vårdössä sijaitsevasta majoituspalvelusta ja matkasta Hummelvikista Osnäsiin jos Ålandstrafikenin konttoriin lähetetään maksukuitti yöpymisestä Vårdössä sijaitsevasta majoituspalvelusta. Tavaraliikenne reitillä Osnäs–Hummelvik tai Hummelvik–Osnäs saaristohinnaston mukaan on mahdollista jos rahtidokumentit lähetetään Ålandstrafikenin konttoriin ennen matkan varausta. Raihtia ei voi silloin viedä Mannerahvenanmaalle. Hintaa ei korjata jälkikäteen. Muut poikkeukset kauttakulkuhinnastosta varemennetaan päätöksellä myönnetystä varausoikeudesta.

Special rule for Hummelvik/Vårdö; Mopeds, motorcycles, cars and buses travel according to archipelago fares when travelling Osnäs > Hummelvik if booking confirmation from an accommodation establishment in Vårdö is sent to Ålandstrafiken´s office and for travel in the opposite direction Hummelvik > Osnäs if receipt for overnight stay from an accommodation establishment in Vårdö last night has been sent to Ålandstrafiken´s office. Transport of goods to/from Vårdö must send the shipping documents to Ålandstrafiken´s office before travel Osnäs > Hummelvik vv can be booked for the archipelago fares, goods may not be transported to mainland Åland. The fares can not be adjusted afterwards. Other exemptions from the transit fares must be confirmed with a decision on the granted booking right from one end harbour to another end harbour (Aland main Island–Finland vv).

GENOMFARTSTAXA | KAUTTAKULKUHINNASTO | TRANSIT FARES För fordon från ändhamn till ändhamn (fasta Åland – Finland vv) utan övernattning i skärgården. Maksut päätesatamasta toiseen päätesatamaan (Ahvenanmaan pääsaari – Suomi vv) ilman yöpymistä saaristossa. Fares for transport from one end harbour to another end harbour (Aland main Island – Finland vv) without overnightings in the archipelago. Ändhamnar/päätesatamat/one end harbour: Hummelvik, Osnäs, Långnäs, Svinö och Galtby. X-SMALL

SMALL

MEDIUM

LARGE

EKIPAGE M*)

EKIPAGE L*)

X-LARGEN) (tung nyttotrafik)

Maxhöjd inkl. taklast/last

maxhöjd 2,1 m höjd över 2,1 m maxhöjd 2,1 m höjd över 2,1 m maxhöjd 4,2 m

1/1–14/4 & 1/10–31/12 2021

€ 16

€ 50

€ 82

€ 332

€ 151

€ 459

€ 84/m

15/4–30/9 2021

€ 24

€ 74

€ 122

€ 497

€ 227

€ 689

€ 126/m

Genomfartsbokning är inte tillåten online, kontakta Ålandstrafiken, sid. 2–3. OBS! Fordon som bokar resan till fasta Åland, Vårdö eller riket utan övernattning i skärgården erlägger alltid GENOMFARTSTAXA. Undantaget är beviljad bokningsrätt till skärgårdstaxa. För bokade resor ändhamn–ändhamn ska biljett betalas vid ombordkörning på den första färjan. Grönt årskort á 160 euro gäller för person-, paketbil, pick-up, N2 (maxvikt 12 t), husbil eller traktor utan höjdbegränsning, dock ska lastat släp som inkluderas i priset inte överstiga maxhöjden 2,1 m. Grön-gult årskort á 300 euro är personligt och gäller för MC, moped, mopedbil, 4-hjuling, person-, paketbil, pick-up, N2 (maxvikt 12 t), husbil eller traktor utan höjdbegränsning, dock ska lastat släp som inkluderas i priset inte överstiga maxhöjden 2,1 m. Årskort säljs via Ålandstrafiken och online på www.alandstrafiken.ax. Gäller för obegränsat antal resor på samtliga linjer till/från skärgården. Obs! Grönt och grön-gult kort gäller inte för genomfart, men kortet kan användas som del­betalning för genomfartsresa. Fordon i kategori X-Small–Ekipage L får åka utan tilläggsbetalning inom samma dygn om resan från skärgården är obokad.

Läpikulkuvarausta ei voi tehdä online-varauksena, ota yhteytä Ålandstrafikeniin, ks. 2–3. HUOM! Ajoneuvot jotka vaaraa Ahvenanmaan pääsaarelle, Vårdöhön tai manner-Suomeen jatkavat ajoneuvot, jotka eivät yövy saaristossa, maksavat aina KAUTTAKULKUHINNASTON mukaan. Poikeus sääntöön on myönnety varausoikeus saaristohintaan. Varatut matkat päätesatamasta päätesatamaan maksetaan ensimmäiselle lautalle ajettaessa. Lippu säilytetään tulevaa jatkomatkaa varten. Vihreä vuosikortti á 160 euro käy henkilö-, paketti-, lava-autoille, N2 (maksimi paino 12 t), asontoauto tai traktori ilman korkeusrajoituksia. Kortin etuuteen kuuluva kourmattu perävaunu, joka ei saa kuitenkaan ylittää 2,1 m maksimikorkeutta. Lue sivulta nejä korkeasta perävaunusta perittävistä lisämaksuista. Vihreä-keltainen vuosikortti á 300 euro on henkilökohtainen käy MC, mopo, mopoauto, mönkijä, henkilö-, paketti-, lava-autoille, N2 (maksimi paino 12 t), asontoauto tai traktori ilman korkeusrajoituksia. Kortin etuuteen kuuluva kourmattu perävaunu, joka ei saa k ­ uitenkaan ylittää 2,1 m maksimikorkeutta. Vuosikorttia myydään Ålandstrafikenissa ja netissä www.alandstrafiken.ax. Kortti on voimassa rajattomasti kaikilla reiteillä saaristoon ja saaristosta. Huom! Vihreä ja vihreä-keltainen kortti ei oikeuta läpikulkumatkaan, mutta se käy o ­ samaksuna läpikulkumatkasta. Ajoneuvot X-Small–Ekipage L saa matkustaa ilman lisämaksua saman vuorokaudenaikana jos matka saaristosta on varaamatta.

Teckenförklaring, se sid 6 | Merkkien selitysket, ks. s. 6 | Key to symbols, see p. 6

Transit trip bookings can not be booked online, please contact Ålandstrafiken, p. 2–3. NOTE! Booked vehicles travelling directly to Åland main island, Vårdö or mainland of Finland without one overnight stay in the archipelago always pay in accordance to TRANSIT FARES. Only exemption to pay transit fares is granted right to book end harbour – end harbour to archipelago fares. For booked trips between two end harbours, the ticket is bought when embarking the first ferry. The green season ticket á 160 euro is valid for car, van, pickup, N2 (weight max 12 t), camper or tractor with no height restrictions. However the benefit of the loaded trailer for this type of ticket must not exceed max 2,1 m height. The green-yellow season ticket á 300 euro is personal and valid for MC, moped, mopedcar, car, van, pickup, N2 (weight max 12 t), camper or tractor with no height restrictions. However the benefit of the loaded trailer for this type of ticket must not exceed max 2,1 m height. The season ticket is sold at Ålandstrafiken and online at www.alandstrafiken.ax. The season ticket is valid for unlimited trips on all lines to and from the archipelago. Note! The green and green-yellow season ticket is not valid for transit trips, but it can be used as a part payment for the transit fare. Vehicles in category X-Small–Ekipage L is allowed to travel without payment for transit fares during the same day if the trip from the Archipelago is unbooked.

alandstrafiken.ax 5


UPPDATERAD 1/6 2021

TECKENFÖRKLARING | MERKKIEN SELITYKSET | KEY TO SYMBOLS X-SMALL

Cykel, cykelsläp, moped Polkupyörä, polkupyörävanu, mopo Bike, bicycle trailer, moped

SMALL

MC, mopedbil, 4-hjuling Moottoripyörä, mopoauto, mönkijä MC, 4-wheeled moped car, light 4 WD-vehicle

MEDIUM

Lågt fordon, maxhöjd 2,1 m inkl. taklast. Matala ajoneuvo, kork. 2,1 m kattokuorman kanssa. Low vehicle, max. height 2,1 m, incl. roof load.

EKIPAGE MEDIUM*)

Lågt fordon+lågt släp, maxhöjd 2,1 m inkl. taklast/last. Matala ajoneuvo+matala perävaunu, kork. 2,1 m kattokuorman/kuorman kanssa. Low vehicle+low trailer, max. height 2,1 m, incl. roof load/load.

LARGE

Högt fordon, höjd över 2,1 m inkl. taklast. Korkea ajoneuvo, yli 2,1 m kattokuorman kanssa. High vehicle, height over 2,1 m incl. roof load.

EKIPAGE LARGE*)

Fordon+släp, höjd över 2,1 m inkl. taklast/last. Ajoneuvo+perävaunu, korkeus yli 2,1 m sis. kattokuorman/kuorman. Vehicle+trailer, height over 2,1 m incl. roof load/load.

X-LARGEN)

Buss, lastbil, lastbilssläp, traktor, traktorsläp, dumpers, skogskran, markvält Linja-auto, kuorma-auto, kuorma-auton perävaunu, traktori, traktoriperävaunu, maansiirtoajoneuvo, puutavarakuormain, valssijyrä. Bus, lorry, lorry trailer, tractor, tractortrailer, dumper, forestry harvester, compaction roller.

(tung nyttotrafik)

INFORMATION

TIETOJA

moped, mopedbil, 4-hjuling, person-, paketbil, pick-up, N2 (maxvikt 12 t), husbil eller traktor utan höjdbegränsning.

äy MC, mopo, mopoauto, mönkijä, henkilö-, paketti-, lava-autoille, N2 (maksimi paino 12 t), asontoauto tai traktori ilman korkeusrajoituksia.

MEDIUM: under 2,1 m inkl. taklast/last LARGE: över 2,1 m inkl. taklast/last OBS! Grönt och grön-gult årskort gäller för MC,

Dock får lastat släp som inkl. i priset inte överstiga maxhöjden 2,1 m.

MEDIUM: alle 2,1 m sis. kattokuorman/kuorman LARGE: yli 2,1 m sis. kattokuorman/kuorman HUOM! Vihreä ja vihreä-keltainen vuosikortti

INFORMATION

MEDIUM: under 2,1 m incl. roof load/load LARGE: over 2,1 m incl. roof load/load. NOTE! The green and green-yellow season ticket is valid for MC, moped, mopedcar, car, van, pickup, N2 (weight max 12 t), camper or tractor with no height restrictions.

Kortin etuuteen kuuluva kuormattu perävaunu, joka ei saa kuitenkaan ylittää 2,1 m maksimikorkeutta.

However the benefit of the loaded trailer for this type of ticket must not exceed max 2,1 m height.

INFORMATION OM FÄRJORNA | TIETOJA LAUTOISTA | INFORMATION ABOUT THE FERRIES ÅLANDSTRAFIKEN

+358 (0)18-25 600

*S = M/S SKIFTET

+358 (0)400 350 265

OK

OK

Café

+358 (0)405 515 645

OK

OK

*G = M/S GUDINGEN

+358 (0)407 693 687

OK

OK

Café

+358 (0)405 505 059

OK

OK

*E = M/S EJDERN

+358 (0)400 229 260

*M/S SKARVEN

+358 (0)401 733 600

OK

OK

Café

+358 (0)457 343 9301

OK

OK

*A = M/S ALFÅGELN

+358 (0)407 682 108

OK

OK

Café

+358 (0)406 378 500

OK

OK

*K = M/S KNIPAN

+358 (0)400 229 261

OK

*V = M/S VIGGEN

+358 (0)400 330 455

Café

+358 (0)407 658 453

*M/S DOPPINGEN

+358 (0)407 082 136

*ENKLINGELINJENS FÄRJA *M/S ODIN

6 alandstrafiken.ax

200

24

4

195

23

4

99

16

4

250

65

4

244

38

4

157

22

4

OK

OK

250

38

4

OK

OK

70

12

2

+358 (0)400 492 739

60

14

2

+358 (0)404 840 352

OK

131

41

3 à 25 m


UPPDATERAD 21/4 2021

VAJERFÄRJOR  |  LOSSIT  |  CABLE FERRIES Vajerfärjorna trafikerar antingen med eller utan turlista. Närmare information se www.alandstrafiken.ax/­t urlistor. Fordon ska vara ombord senast 5 min. före utsatt trafikuppehåll, på Björkö-, Seglinge- och Simskälalinjerna 10 min. innan. M ­ ed ­reservation för ändringar.

Lossit liikennöivät joko aikataululla tai ilman. Katso lisätietoja osoitteesta www.alandstrafiken.ax/fi/aikataulut. Ajoneuvojen on oltava ­lauttaan ajettuina

viimeistään 5 min. ennen ilmoitettua taukoa (”paus”) ja vastaavasti Björkön, Seglingen sekä Simskälan linjalla 10 min. a ­ ikaisemmin. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Usually the cable ferries operates according to the timetable or without. More information on www.alandstrafiken.ax/en/­t imetables. V ­ ehicles must be loaded on board at least 5 min. before the scheduled break (”paus”), for Björkö, Seglinge and Simskäla lines 10 min. before the break. W ­ e reserves the right to make alterations.

BJÖRKÖLINJEN +358 (0)457 5242 854

TÖFTÖLINJEN +358 (0)457 3421 279

Paus i Björkö

Paus i Töftö

Mån–Sön, Helgdag 11:10–11:45 17:30–18:05 22:00–06:00 *)

1/1–31/12 2021 (med turlista)

Mån–Sön Helgdag 02:30–03:05

Lör, Sön, Helgdag 02:30–03:05 08:55–09:10 11:45–12:15 17:50–18:30 19:55–20:10

EMBARSUNDSLINJEN +358 (0)457 3798 871 Paus i Finholma

Mån–Sön, Helgdag 12:15–12:50

Mån–Lör 18:00–18:35

SEGLINGELINJEN +358 (0)40 7685 792 AVG.TIDER FRÅN SEGLINGE (SEGLINGE, Kumlinge–SNÄCKÖ, Kumlinge)

Sön, Helgdag 18:15–18:50

Paus i Seglinge 9/6–16/8 2021 (med turlista)

SIMSKÄLALINJEN +358 (0)457 3798 869 Paus i Simskäla

Mån–Sön, Helgdag 11:30–12:05, mån och ons 11:30–12:30 14:00–14:15 17:00–17:35

ÄNGÖSUNDSLINJEN +358 (0)457 5295 082 Paus i Ängö

Mån–Sön, Helgdag 10:30–11:05 17:00–17:35

Nattrafik mot beställning före kl. 21:00 (Björkölinjen) eller kl. 22:00 (Ängösundslinjen). *) Yöliikenne tilauksesta, tilaukset klo 21:00 (Björkön linja) tai klo 22:00 (Ängösundin linja) mennessä. *) Traffic at night by booking in advance before 21:00 (Björkö line) or 22:00 (Ängösund line). *)

Mån–Sön, Helgdag 11:00–11:30 13:30–14:30 (endast onsdagar jämna veckor) 19:00–19:30 22:00–06:00 *)

VAJERFÄRJORNAS JUL- OCH NYÅRSTURLISTA 2021

BJÖRKÖLINJEN

ÄNGÖSUNDSLINJEN

24/12

Trafiken avslutas kl. 22:00, beställningstur köres kl. 24:00 och 01:00.

24/12

Trafiken avslutas kl. 22:00, beställningstur körs kl. 24:00 och 01:00.

25/12

Trafiken återupptas kl. 06:00.

25/12

Trafiken återupptas kl. 06:00

EMBARSUNDSLINJEN 24/12

Trafiken avslutas kl. 22:00, beställningstur köres kl. 24:00 och 01:00.

25/12

Trafiken återupptas kl. 06:00.

SIMSKÄLALINJEN 24/12

Trafiken avslutas kl. 22:00, beställningstur köres kl. 24:00 och 01:00.

25/12

Trafiken återupptas kl. 06:00

TÖFTÖLINJEN 24/12

Trafiken avslutas kl. 24:00, beställningstur köres kl. 01:00.

25/12

Trafiken återupptas kl. 06:00

SEGLINGELINJEN 24/12

Ordinarie trafik till kl. 18:00, därefter beställningstur varje hel timme t.o.m. kl. 22:00. Retur från Snäckö direkt. Beställning senast kl. 18:00.

25/12

Trafiken återupptas kl. 06:00.

alandstrafiken.ax 7


”Grön avgång” 15/4–30/9:

-80% vid förbokad och

”Green departure” 15/4–30/9:

MC, person-, husbil och husvagnsekipage

if booked and prepaid ticket online

förbetald biljett online

”Vihreä lähtö” 15/4–30/9:

-80%

MC, car, camper and caravancombinations

-80%

jos varaa ja maksaa lipun etukäteen netin kautta MP, henkilö-, asuntoauto ja asunto-vaunuyhdistelmä

8 alandstrafiken.ax


Tips!

Huom!

Muista peruuttaa varauksesi ellet tarvitse sitä Joku toinen ilahtuu kun hän mahtuu mukaan.. ...itse pääset no show maksusta.

Note!

Remember to cancel booked car if you don’t need it

Kom ihåg att avboka bilplats som du inte behöver På så vis blir någon annan glad över att få rum med sin bil... ...och du undviker avgift för no show.

Then you make somebody else happy to get their car booked... ...and you avoid fee for no show.

alandstrafiken.ax 9


TVÄRGÅENDE LINJEN      1/1–25/4 OCH 4/10–31/12 2021 SNÄCKÖ – SOTTUNGA – ÖVERÖ – LÅNGNÄS och LÅNGNÄS – BERGÖ Snäckö (Kumlinge) Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Söndag

Sottunga

Överö1) (Föglö)

Långnäs (Lumparland)

Bergö5) (Vårdö) –

09:25

10:35

11:15

13:203)N)

14:253)K)

15:053)

09:25N)

10:35F)

13:55

15:05K)

15:45

09:25N)

10:35F)

13:55

15:05

15:45

09:25N)

10:35F)K)

11:15

13:55

N)

15:05 4)K)

15:45 4)

09:25N)

10:35F)

13:55

15:05K)

15:45

18:40 N)

19:40

20:25

18:00 N)

19:05

19:455)

20:15

M/S Odin tel. +358 (0)404 840 352, Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. 1) Angöres mot beställning till färjan senast 15 min före avgång från Snäckö. Överö–Långnäs kan inte bokas. 3) Trafikerar alla veckor, men udda veckor som bränsletur som bokas senast ons kl. 12:00 hos Ålandstrafiken. 4) Bränsle körs från Överö till Långnäs, bokas senast mån kl. 12:00 hos Ålandstrafiken. Max 20 pass medtas på bränsletur. 5) Bergö trafikeras sön 25/4 vid bokning till Ålandstrafiken senast tors kl. 16:00. F) Kombinerar med Föglölinjen i Degerby, bilväg Överö–Degerby ca 17 km. K) Kombinerar med Södra linjen mot Kökar i Överö. Endast vid bokning till Ålandstrafiken eller mot beställning till färjan 1 h före avg. i starthamn. N) Kombinerar med Norra linjens färja, bilväg Snäckö–Kumlinge färjfästen ca 11 km. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 10 min före annonserad avgångstid i starthamn. Färjan kan avgå 5 min före utsatt avg. tid förutom vid avgång från färjans starthamn.

1) Liikennöidään tilauksesta, lautalle ilmoilettava viimeistään 15 min ennen lähtöä Snäcköstä. Överö– Långnäs ei voi varata. 3) Liikennöi joka viikko parittomilla viikoilla polttoainekuljetuksena joka on varattava viimeistään ke klo 12:00 Ålands­t rafikeniltä. 4) Polttoainetta ajetaan Överöstä Långnäsiin, varataan viimeistään ma klo 12:00 Ålands­t rafikeniltä. Maksimihenkilömäärä polttoainekuljetuksissa 20. 5) Bergöhön liikennöidään su 25/4. Vuoro varattava Ålands­t rafikenilta viimeistään to klo 16:00. F) Jatkoyhteys Föglön linjalla Degerby–Svinö, ajomatka Överö–Degerby n. 17 km. K) Yhteys Eteläiselle linjalle Överöstä Kökariin. Ainoastaan varaamalla Ålandstrafikenin kautta tai tilaamalla viimeistään 1 h ennen lautan lähtöä lähtösatamasta. N) Yhteys Pohjoisen linjan lautalle, ajomatka Snäckö– Kumlingen lauttasatama n. 11 km. Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatamassa 10 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Lautta voi lähteä 5 min ennen ilmoitettua aikaa paitsi lautan lähtösatamasta.

”Grön avgång” 15/4–30/9:

”Vihreä lähtö” 15/4–30/9:

vid förbokad och förbetald biljett online

jos varaa ja maksaa lipun etukäteen netin kautta

-80%

MC, person-, husbil och husvagnsekipage

Avvikelser: Fre 1/1 Ingen trafik. Ons 6/1 Onsdagstrafik. Tors 1/4 Extratur kl. 18:40 från Snäckö via Överö till Långnäs. Fre 2/4 – Sön 4/4 Ingen trafik. Mån 5/4 Söndagstrafik. Mån 6/12 Söndagstrafik. Fre 24/12 Fredagstrafik. Lör 25/12 Ingen trafik. Sön 26/12 Söndagstrafik. Fre 31/12 Fredagstrafik. Lör 1/1 2022 Ingen trafik. Tors 6/1 2022 Torsdagstrafik.

10 alandstrafiken.ax

-80%

MP, henkilö-, asuntoauto ja asunto-vaunuyhdistelmä

Poikkeuksia: Pe 1/1 Ei liikennettä. Ke 6/1 Keskiviikkoliikenne. To 1/4 Ylimääräinen vuoro klo 18:40 Snäcköstä Överöön kautta Långnäsiin. Pe 2/4 – Su 4/4 Ei liikennettä. Ma 5/4 Sunnuntailiikenne. Ma 6/12 Sunnuntailiikenne. Pe 24/12 Perjantailiikenne. La 25/12 Ei liikennettä. Su 26/12 Sunnuntailiikenne. Pe 31/12 Perjantailiikenne. La 1/1 2022 Ei liikennettä. To 6/1 2022 Torstailiikenne.

1) Only when ordering to the ferry at least 15 min prior to the departure from Snäckö. Överö–Långnäs can not be booked. 3) Traffic all weeks, but odd weeks as fuel transport to be booked no later than Wed at 12:00 to Ålandstrafiken. 4) Fuel is driven from Överö to Långnäs, to be booked no later than Mon at 12:00 to Ålands­t rafiken. Max number of pax 20 at fuel transportation. 5) Departure to Bergö Sun 25/4 to be booked no later than Thu at 16:00 to Ålands­t rafiken. F) Connection to Föglö line from Degerby, land road Överö–Degerby approx. 17 km. K) Connection from Överö to Southern line towards Kökar Only by booking to Ålandstrafiken or ordering to the ferry 1 h before dep.time in start harbour. N) Connection to Northern line, land road Snäckö– Kumlinge harbour approx. 11 km. Vehicles must be ready to embark at least 10 min prior to the dep.time in start harbour. The ferry can depart 5 min before scheduled dep. time except when departing from the ferrys start harbour.

”Green departure” 15/4–30/9:

-80%

if booked and prepaid ticket online MC, car, camper and caravancombinations

Exceptions: Fri 1/1 No traffic. Wed 6/1 Wednesday schedule. Thu 1/4 Additional tour at 18:40 from Snäckö via Överö to Långnäs. Fri 2/4 – Sun 4/4 No traffic. Mon 5/4 Sunday schedule. Mon 6/12 Sunday schedule. Fri 24/12 Friday schedule. Sat 25/12 No traffic. Sun 26/12 Sunday schedule. Fri 31/12 Friday schedule. Sat 1/1 2022 No traffic. Thu 6/1 2022 Thursday schedule.


1/1–25/4 OCH 4/10–31/12 2021     TVÄRGÅENDE LINJEN LÅNGNÄS – ÖVERÖ – SOTTUNGA – SNÄCKÖ och BERGÖ – LÅNGNÄS Bergö5) (Vårdö)

Långnäs (Lumparland)

Bergö6) (Vårdö)

Överö1) (Föglö)

Sottunga 2)

Snäckö (Kumlinge)

07:003)

07:453)

08:503)

11:20

12:05

13:10N)

16:10

16:55

17:55N)

Tisdag

11:55F)

13:00N)

Onsdag

– – –

16:10 – 16:10

– – –

16:55 11:55F) 16:55

– – 17:302)

17:55N) 13:00N) 17:55N)

Torsdag

11:20 4)

12:05

13:10N)

16:10

16:55

17:55N)

11:55F)

13:00N)

16:10

16:55

17:55N)

15:00

17:25N)

15:35

16:20

17:25N)

20:50

Måndag

Fredag Söndag

20:20

5)

– 6)

15:30

6)

K)

16:20 K)

M/S Odin tel. +358 (0)404 840 352, Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. 1) Angöres mot beställning till färjan senast 15 min före avgång från Långnäs. Långnäs–Överö kan inte bokas. 2) Endast jämna veckor, bokning till Ålandstrafiken eller beställs till färjan senast kl. 15:10. Om Sottunga angörs är ankomsttiden till Snäckö kl. 18:30. 3) Trafikerar alla veckor, men udda veckor som bränsletur som körs kl. 07:00 från Långnäs till Snäckö, bokas senast ons kl. 12:00 hos Ålandstrafiken. 4) Bränsle körs från Långnäs till Överö, bokas senast mån kl. 12:00 hos Ålandstrafiken. Max 20 pass medtas på bränsletur. 5) Bergö trafikeras sön 25/4 vid bokning till Ålandstrafiken senast tors kl. 16:00. 6) Bergö trafikeras sön 25/4 vid bokning till Ålandstrafiken senast tors kl. 16:00 med avg. kl. 15:00 från Långnäs via Bergö (övriga sönd avg. kl. 15:35). F) Kombinerar med Föglölinjen i Degerby, bilväg Överö-Degerby ca 17 km. K) Kombinerar med Södra linjen från Kökar i Överö. Endast vid bokning till Ålandstrafiken 1 h före avg. eller mot beställning till färjan. N) Kombinerar med Norra linjens färja från Kumlinge norra, bilväg Snäckö–Kumlinge färjfästen ca 11 km. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min före annonserad avgångstid i starthamn. Färjan kan avgå 5 min före utsatt avg. tid förutom vid avgång från färjans starthamn.

Avvikelser: Fre 1/1 Ingen trafik. Ons 6/1 Onsdagstrafik. Fre 2/4 – Sön 4/4 Ingen trafik. Mån 5/4 Söndagstrafik. Tis 6/4 Extra tur kl. 07:00 från Långnäs via Överö till Snäckö, därefter tisdagstrafik. Mån 6/12 Söndagstrafik. Tis 7/12 Extra tur kl. 07:00 från Långnäs via Överö till Snäckö, därefter tisdagstrafik. Fre 24/12 Fredagstrafik. Lör 25/12 Ingen trafik. Sön 26/12 Söndagstrafik. Fre 31/12 Fredagstrafik. Lör 1/1 2022 Ingen trafik. Tors 6/1 2022 Torsdagstrafik.

1) Liikennöidään tilauksesta, lautalle ilmoilettava viimeistään 15 min ennen lähtöä Långnäsistä. Långnäs–Överö ei voi varata. 2) Ainoastaan parillisilla viikoilla, varataan Ålands­ trafikenilta tai tilataan lautalta viimeistään klo 15:10. Jos Sottungaan rantaudutaan on saapumisaika Snäcköhön klo 18:30. 3) Liikennöidään joka viikko, parittomina v­ iikkoina polttoainekuljetuksena joka liikennöi­dään klo 07:00 Långnäsistä Snäcköhön, varataan viimeistään ke klo 12:00 Ålandstrafikenilta. 4) Polttoainetta ajetaan Långnäsistä Överöhön, varataan viimeistään ma klo 12:00 Ålands­t rafikenilta. Maksimihenkilömäärä polttoainekuljetuksissa 20. 5) Bergöhön liikennöidään su 25/4. Vuoro varattava Ålands­t rafikenilta viimeistään to klo 16:00. 6) Bergöhön liikennöidään su 25/4 jolloin lähtö on klo 15:00 Långnäsista Bergön kautta (muina su lähtö klo 15:35). Vuoro varattava Ålandstrafikenilta viimestään to klo 16:00. F) Jatkoyhteys Föglön linjalle Degerbystä, m ­ aantie Överö-Degerby n. 17 km. K) Yhteys Eteläiselle linjalle Kökarista Överö­ssä. Ainoastaan varaamalla Ålandstrafikenin kautta tai tilaamalla viimeistään 1 h ennen lautan lähtöä lähtösatamasta. N) Yhteys Pohjoisen linjan lautalle, ajomatka Snäckö– Kumlingen lauttasatama n. 11 km. Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloi­ tussatamassa 15 min ennen i­lmoitettua lähtöaikaaa. Lautta voi lähteä 5 min ennen ilmoitettua aikaa paitsi lautan lähtösatamasta.

Poikkeuksia: Pe 1/1 Ei liikennettä. Ke 6/1 Keskiviikkoliikenne. Pe2/4– Su 2/4 Ei liikennettä. Ma 5/4 Sunnuntailiikenne. Ti 6/4 Ylimääräinen vuoro klo 07:00 Långnäsistä Överöhön kautta Snäcköhön, ja jatko tiistailiikenne. Ma 6/12 Sunnuntailiikenne Ti 7/12 Ylimääräinen vuoro klo 07:00 Långnäsistä Överöhön kautta Snäcköhön, ja jatko tiistailiikenne. Pe 24/12 Perjantailiikenne. La 25/12 Ei liikennettä. Su 26/12 Sunnuntailiikenne. Pe 31/12 Perjantailiikenne. La 1/1 2022 Ei liikennettä. To 6/1 2022 Torstailiikenne.

1) Only when ordering to the ferry at least 15 min prior to the dep. from Långnäs. Långnäs–Överö can not be booked. 2) Only even weeks, booking to Ålandstrafiken or by ordering to the ferry no later than at 15:10. When Sottunga is called the arrival time to Snäckö is 18:30. 3) Traffic all weeks, but odd weeks as fuel transport at 07:00 from Långnäs to Snäckö, to be booked no later than Wed at 12:00 to Ålandstrafiken. 4) Fuel is driven from Långnäs to Överö, booked no later than Mon at 12:00 to Ålands­t rafiken. Max number of pax 20 at fuel transportation. 5) Departure to Bergö Sun 25/4 to be booked no later than Thu at 16:00 to Ålands­t rafiken. 6) Bergö is driven Sun 25/4 to be booked no later than Thu at 16:00 to Ålandstrafiken with dep. at 15:00 from Långnäs via Bergö (other Sundays dep. at 15:35). F) Connection to Föglö line from Degerby, land road Överö-Degerby approx. 17 km. K) Connection from Överö to Southern line from Kökar Only by booking to Ålandstrafiken or ordering to the ferry 1 h before dep.time in start harbour. N) Connection to Northern line, land road Snäckö– Kumlinge harbour approx. 11 km. Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior to the dep.time in start harbour. The ferry can depart 5 min before scheduled dep. time except when departing from the ferrys start harbour.

Exceptions: Fri 1/1 No traffic. Wed 6/1 Wednesday schedule. Fri 2/4– Sun 4/4 No traffic. Mon 5/4 Sunday schedule. Thu 6/4 Additional tour at 07:00 from Långnäs via Överö to Snäckö, thereafter Tuesday schedule. Mon 6/12 Sunday schedule. Tue 7/12 Additional tour at 07:00 from Långnäs via Överö to Snäckö, thereafter Tuesday schedule. Fri 24/12 Friday schedule. Sat 25/12 No traffic. Sun 26/12 Sunday schedule. Fri 31/12 Friday schedule. Sun 1/1 2022 No traffic. Thu 6/1 2022 Thursday schedule.

alandstrafiken.ax 11


TVÄRGÅENDE LINJEN       26/4–8/6 OCH 17/8–3/10 2021 SNÄCKÖ – SOTTUNGA – ÖVERÖ – LÅNGNÄS och LÅNGNÄS – BERGÖ

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Söndag

Snäckö (Kumlinge)

Sottunga 2)

Överö1) (Föglö)

Långnäs (Lumparland)

Bergö5) (Vårdö)

09:25 13:203)N) 09:25N) 13:55 09:25N) 13:55N) 09:25N) 13:55N) 09:25N) 13:55 18:40 N) 18:00 N)

– – 10:202) – – – – – – – – –

10:35 14:253)K) 10:35F) 15:05K) 10:35 15:05 4) 10:35F)K) 15:05K) 10:35F) 15:05K) 19:40 K) 19:05

11:15 15:053) – 15:45 11:15 15:45 4) – 15:45 – 15:45 20:25 19:455)

– – – – – – – – – – – 20:15

M/S Odin tel. +358 (0)404 840 352, Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. 1) Angöres mot beställning till färjan senast 15 min före avgång från Snäckö. Överö–Långnäs kan inte bokas. 2) Endast för trafik Snäckö – Sottunga första helgfria tis i månaden mot beställning till färjan senast kl. 09:10. Om Sottunga angörs är ankomsttiden till Överö kl. 11:00. 3) Trafikerar alla veckor som bränsletur som bokas senast ons kl. 12:00 hos Ålandstrafiken. 4) Bränsle körs från Överö till Långnäs, bokas senast tis kl. 12:00 hos Ålandstrafiken. Max 20 pass medtas på bränsletur. 5) Bergö trafikeras sön 30/5, 29/8 endast vid bokning till Ålandstrafiken senast tors kl. 16:00. F) Kombinerar med Föglölinjen i Degerby, bilväg Överö-Degerby ca 17 km. K) Kombinerar med Södra linjen mot Kökar i Överö. Endast vid bokning till Ålandstrafiken 1 h före avg. i starthamn eller mot beställning till färjan. N) Kombinerar med Norra linjens färja, bilväg Snäckö-Kumlinge färjfästen ca 11 km. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 10 min före annonserad avgångstid i starthamn. Färjan kan avgå 5 min före utsatt avg. tid förutom vid avgång från färjans starthamn.

1) Liikennöidään tilauksesta, lautalle ilmoilettava viimeistään 15 min ennen lähtöä Snäckösta. Överö– Långnäs ei voi varata. 2) Ainoastaan liikenteelle Snäckö – Sottunga välillä, kuukauden ensimmäisenä, arkitiistaina tilauksesta lautalle viimeistään klo 09:10 Sottungaan poikettaessa on saapumisaika Överöön klo 11:00. 3) Liikennöidään joka viikko polttoaine­k uljetuksena joka varataan viimeistään ke kl. 12:00 Ålandstrafikeniltä. 4) Polttoainetta ajetaan Överösta Långnäsiin varataan viimeistään ti klo 12:00 Ålands­t rafikeniltä. Maksimihenkilömäärä polttoainekuljetuksissa 20. 5) Bergöhön liikennöidään su 30/5, 29/8. Vuoro varattava Ålands­t rafikenilta viimeistään to klo 16:00. F) Jatkoyhteys Föglön linjalle Degerbystä, ajomatka Överö–Degerby n. 17 km. K) Yhteys Eteläiselle linjalle Överöstä Kökariin. Ainoastaan varaamalla Ålandstrafikenin kautta tai tilaamalla viimeistään 1 h ennen lautan lähtöä lähtösatamasta. N) Yhteys Pohjoisen linjan lautalle, ajomatka Snäckö– Kumlingen lauttasatama n. 11 km. Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatamassa 10 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Lautta voi lähteä 5 min ennen ilmoitettua aikaa paitsi lautan lähtösatamasta.

”Green departure” 15/4–30/9:

”Grön avgång” 15/4–30/9:

-80%

vid förbokad och förbetald biljett online MC, person-, husbil och husvagnsekipage

1) Only when ordering to the ferry at least 15 min prior to the dep. from Snäckö. Överö–Långnäs can not be booked. 2) Only for traffic Snäckö – Sottunga the first working Tue of the month, by ordering to the ferry no later than 09:10. When Sottunga is called the arrival time to Överö is 11:00. 3) Traffic all weeks as fuel transport, to be booked no later than Wed at 12:00 to Å ­ landstrafiken. 4) Fuel is driven from Överö to Långnäs, to be booked no later than Tue at 12:00 to Ålands­t rafiken. Max number of pax 20 at fuel transportation. 5) Departure to Bergö Sun 30/5, 29/8 to be booked no later than Thu at 16:00 to Ålands­t rafiken. F) Connection to Föglö line from Degerby, land road Överö–Degerby approx. 17 km. K) Connection from Överö to Southern line towards Kökar Only by booking to Ålandstrafiken or ordering to the ferry 1 h before dep.time in start harbour. N) Connection to Northern line, land road Snäckö– Kumlinge harbour approx. 11 km. Vehicles must be ready to embark at least 10 min prior to the dep.time in start harbour. The ferry can depart 5 min before scheduled dep. time except when departing from the ferrys start harbour.

”Vihreä lähtö” 15/4–30/9:

-80%

jos varaa ja maksaa lipun etukäteen netin kautta

-80%

if booked and prepaid ticket online MC, car, camper and caravancombinations

MP, henkilö-, asuntoauto ja asunto-vaunuyhdistelmä

Avvikelser: Lör 1/5 Ingen trafik. Tors 13/5 Torsdagstrafik.

12 alandstrafiken.ax

Poikkeuksia: La 1/5 Ei liikennettä. To 13/5 Torstailiikenne.

Exceptions: Sat 1/5 No traffic. Thu 13/5 Thursday schedule


26/4–8/6 OCH 17/8–3/10 2021     TVÄRGÅENDE LINJEN LÅNGNÄS – ÖVERÖ – SOTTUNGA – SNÄCKÖ och BERGÖ – LÅNGNÄS

Måndag

Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Söndag

Bergö5) (Vårdö)

Långnäs (Lumparland)

Bergö6) (Vårdö)

Överö1) (Föglö)

Sottunga 2)

Snäckö (Kumlinge)

– – – – – – – – – – – – – 20:20 5)

07:003) 11:20 16:10 – 16:10 11:20 4) 16:10 – 16:10 – 16:10 15:00 6) 15:35 20:50

– – – – – – – – – – – 15:30 6) – –

07:453) 12:05K) 16:55 11:55F) 16:55 12:05F) 16:55 11:55F) 16:55 11:55F) 16:55 16:20 K) 16:20K) –

– – – – 17:302) – – – – – – – – –

08:503)N) 13:10N) 17:55N) 13:00N) 17:55N) 13:10N) 17:55N) 13:00N) 17:55N) 13:00N) 17:55N) 17:25N) 17:25N) –

M/S Odin tel. +358 (0)404 840 352, Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. Angöres mot beställning till färjan senast 15 min före avgång från Långnäs. Långnäs-Överö kan inte bokas. 2) Endast för trafik Sottunga – Snäckö första helgfria tis i månaden mot beställning till färjan senast kl. 15:55. Om Sottunga angörs är ankomsttiden till Snäckö kl. 18:30. 3) Trafikerar alla veckor som bränsletur som bokas senast ons kl. 12:00 hos Ålandstrafiken. 4) Bränsle körs från Långnäs till Överö, bokas senast tis kl. 12:00 hos Ålandstrafiken. Max 20 pass medtas på bränsletur. 5) Bergö trafikeras sön 30/5, 29/8 endast vid bokning till Ålandstrafiken senast tors kl. 16:00. 6) Bergö trafikeras sön 30/5, 29/8 vid bokning till Ålandstrafiken senast tors kl. 16:00 med avg. kl. 15:00 från Långnäs via Bergö (övriga sönd avg. kl. 15:35). F) Kombinerar med Föglölinjen i Degerby, bilväg Överö–Degerby ca 17 km. K) Kombinerar med Södra linjen från Kökar i Överö. Endast vid bokning till Ålandstrafiken 1 h före avg. i starthamn eller mot beställning till färjan. N) Kombinerar med Norra linjens färja, bilväg Snäckö–Kumlinge färjfästen ca 11 km. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min före annonserad avgångstid i starthamn. Färjan kan avgå 5 min före utsatt avg. tid förutom vid avgång från färjans starthamn. 1)

Avvikelser: Lör 1/5 Ingen trafik. Tors 13/5 Torsdagstrafik. Tis 17/8 Extra tur kl. 07:00 från Långnäs via Överö till Snäckö, därefter tisdagstrafik.

1) Liikennöidään tilauksesta, lautalle ilmoilettava viimeistään 15 min ennen lähtöä Långnäsistä. Långnäs–Överö ei voi varata. 2) Ainoastaan liikenteelle Sottunga – Snäckö välillä, kuukauden ensimmäisena arkitiistaina, tilauksesta lautalle viimeistään klo 15:55. Sottungaan poikettaessa on saapumisaika Överöön klo 18:30. 3) Liikennöidään joka viikko polttoaine­k uljetuksena joka varataan viimeistään ke kl. 12:00 Ålandstrafikenltä. 4) Polttoainekuljetus Långnäsistä Överöhön, varataan viimeistään ti klo 12:00 Ålands­t rafikeniltä. Maksimihenkilömäärä polttoainekuljetuksissa 20. 5) Bergöhön liikennöidään su 30/5, 29/8. Vuoro varattava Ålands­t rafikenilta viimeistään to klo 16:00. 6) Bergöhön liikennöidään su 30/5, 29/8 jolloin lähtö on klo 15:00 Långnäsista Bergön kautta (muina su löähtö klo 15:35). Vuoro varattava Ålandstrafikenilta viimestään to klo 16:00. F) Jatkoyhteys Föglön linjalle Degerbystä, ajomatka Degerby–Överö n. 17 km. K) Yhteys Eteläiselle linjalle Kökarista Överö­ssä. Ainoastaan varaamalla Ålandstrafikenin kautta tai tilaamalla viimeistään 1 h ennen lautan lähtöä lähtösatamasta. N) Yhteys Pohjoisen linjan lautalle, ajomatka Snäckö– Kumlingen lauttasatama n. 11 km. Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloi­ tussatamassa 15 min ennen i­lmoitettua lähtöaikaaa. Lautta voi lähteä 5 min ennen ilmoitettua aikaa paitsi lautan lähtösatamasta.

Poikkeuksia: La 1/5 Ei liikennettä. To 13/5 Torstailiikenne. Ti 17/8 Ylimääräinen vuoro klo 07:00 Långnäsistä Överön kautta Snäcköhön, ja sen jälkeen tiistailiikenne.

1) Only when ordering to the ferry at least 15 min prior to the dep. from Långnäs. Långnäs–Överö can not be booked. 2) Only for traffic Sottunga – Snäckö the first working Tue of the month, by ordering to the ferry no later than 15:55. If the ferry calls ­Sottunga the arrival time to Snäckö is 18:30. 3) Traffic all weeks as fuel transport, to be booked no later than Wed at 12:00 to Å ­ landstrafiken. 4) Fuel is driven from Långnäs to Överö to be booked no later than Tue at 12:00 to Ålands­t rafiken. Max number of pax 20 at fuel transportation. 5) Departure to Bergö Sun 30/5, 29/8 to be booked no later than Thu at 16:00 to Ålands­t rafiken. 6) Bergö is driven Sun 30/5, 29/8 to be booked no later than Thu at 16:00 to Ålandstrafiken with dep. at 15:00 from Långnäs via Bergö (other Sundays dep. at 15:35). F) Connection to Föglö line from Degerby, land road Överö–Degerby approx. 17 km. K) Connection from Överö to Southern line from Kökar. Only by booking to Ålandstrafiken or ordering to the ferry 1 h before dep.time in start harbour. N) Connection to Northern line, land road Snäckö– Kumlinge harbour approx. 11 km. Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior to the dep.time in start harbour. The ferry can depart 5 min before scheduled dep. time except when departing from the ferrys start harbour.

Exceptions: Sat 1/5 No traffic. Thu 13/5 Thursday schedule. Thu 17/8 Additional tour at 07:00 from Långnäs via Överö to Snäckö, thereafter Tuesday schedule.

alandstrafiken.ax 13


TVÄRGÅENDE LINJEN       9/6–16/8 2021 SNÄCKÖ – SOTTUNGA – ÖVERÖ – LÅNGNÄS och LÅNGNÄS – BERGÖ

Måndag

Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Snäckö (Kumlinge)

Sottunga

Överö1) (Föglö)

Långnäs (Lumparland)

Bergö5) (Vårdö)

08:50 13:20 18:40N) 09:25N) 13:553) 09:25N) 13:55N) 09:25N) 13:55N) 09:25N) 13:55 09:25 13:55 13:05N) 18:00N)

– – – – – – – – – – – – – – –

09:55 14:25 4)K) 19:45 10:35 15:053)K) 10:35 15:05K) 10:35 15:05 4)K) 10:35 15:05K) 10:35 15:05K) 14:15 19:05K)

10:35 15:05 20:25 11:15 15:45 11:15 15:45 11:15 15:45 11:15 15:45 11:15 15:45 14:55 19:455)

– – – – – – – – – – – – – – 20:15

M/S Odin tel. +358 (0)404 840 352, Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. 1) Angöres mot beställning till färjan senast 15 min före avgång från Snäckö. Överö– Långnäs kan inte bokas. 3) Bränsletur kl. 13:55 från Snäckö till L ­ ångnäs. 4) Mån/tors bränsletur kl. 14:25/15:05 från Överö till Långnäs. Max 20 pass medtas på bränsletur. 5) Bergö trafikeras sön 27/6, 25/7 endast vid bokning till Ålandstrafiken senast tors kl. 16:00. K) Kombinerar med Södra linjen mot Kökar i Överö. Endast vid bokning till Ålandstrafiken 1 h före avg. i starthamn eller mot beställning till färjan. N) Kombinerar med Norra linjens färja, bilväg Snäckö-Kumlinge färjfästen ca 11 km. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 10 min före annonserad avgångstid i starthamn. Färjan kan avgå 5 min före utsatt avg. tid förutom vid avgång från färjans starthamn.

1) Liikennöidään tilauksesta, lautalle ilmoitettava viimeistään 15 min ennen lähtöä Snäcköstä. Överö– Långnäs ei voi varata. 3) Polttoainekuljetusvuoro klo 13:55 Snäcköstä Långnäsiin. 4) Ma/to ajetaan polttoainetta klo 14:25/15:05 vuorolla Överöstä Långnäsiin. Maksimihenkilömäärä polttoainekuljetuksissa 20. 5) Bergöhön liikennöidään su 27/6, 25/7. Vuoro varattava Ålands­t rafikenilta viimeistään to klo 16:00. K) Yhteys Eteläiselle linjalle Överöstä Kökariin. Ainoastaan varaamalla Ålandstrafikenin kautta tai tilaamalla viimeistään 1 h ennen lautan lähtöä lähtösatamasta. N) Yhteys Pohjoisen linjan lautalle, ajomatka Snäckö– Kumlingen lauttasatama n. 11 km. Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatamassa 10 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Lautta voi lähteä 5 min ennen ilmoitettua aikaa paitsi lautan lähtösatamasta.

1) Only when ordering to the ferry at least 15 min prior to the dep. from Snäckö. Överö–Långnäs can not be booked. 3) Fuel transport at 13:55 from Snäckö to Långnäs. 4) Fuel is driven Mon/Thu from Överö to Långnäs at 14:25/15:05. Max number of pax 20 at fuel transportation. 5) Departure to Bergö Sun 27/6, 25/7 to be booked no later than Thu at 16:00 to Ålands­t rafiken. K) Connection from Överö to Southern line towards Kökar. Only by booking to Ålandstrafiken or ordering to the ferry 1 h before dep.time in start harbour. N) Connection to Northern line, land road Snäckö– Kumlinge harbour approx. 11 km. Vehicles must be ready to embark at least 10 min prior to the dep.time in start harbour. The ferry can depart 5 min before scheduled dep. time except when departing from the ferrys start harbour.

”Green departure” 15/4–30/9:

”Grön avgång” 15/4–30/9:

-80% vid förbokad och

förbetald biljett online MC, person-, husbil och husvagnsekipage

”Vihreä lähtö” 15/4–30/9:

-80%

jos varaa ja maksaa lipun etukäteen netin kautta

-80%

if booked and prepaid ticket online MC, car, camper and caravancombinations

MP, henkilö-, asuntoauto ja asunto-vaunuyhdistelmä

Avvikelser: Lör 26/6 Lördagstrafik. Sön 27/6 Söndagstrafik.

14 alandstrafiken.ax

Poikkeuksia: La 26/6 Lauantailiikenne. Su 27/6 Sunnuntailiikenne.

Exceptions: Sat 26/6 Saturday schedule. Sun 27/6 Sunday schedule.


9/6–16/8 2021     TVÄRGÅENDE LINJEN LÅNGNÄS – ÖVERÖ – SOTTUNGA – SNÄCKÖ och BERGÖ – LÅNGNÄS

Måndag

Tisdag

Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Bergö5) (Vårdö)

Långnäs (Lumparland)

Bergö6) (Vårdö)

Överö1) (Föglö)

Sottunga

Snäckö (Kumlinge)

– – – – – – – – – – – – – – – – 20:20 5)

07:00 4) 11:25 16:10 07:003) 11:25 16:10 11:25 16:10 11:25 4) 16:10 11:25 16:10 12:00 16:10 15:00 6) 15:35 20:50

– – – – – – – – – – – – – – 15:30 6) – –

07:45 12:10K) 16:55K) 07:453) 12:10 16:55K) 12:10K) 16:55K) 12:10 16:55K) 12:10 16:55K) 12:45 16:55K) 16:20 K) 16:20K) –

– – – – – – – – – – – – – – – – –

08:50 13:15N) 18:00N) 08:50 13:15N) 18:00N) 13:15N) 18:00N) 13:15N) 18:00N) 13:15N) 18:00N) 13:50 18:00N) 17:25N) 17.25N) –

M/S Odin tel. +358 (0)404 840 352, Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. 1) Angöres mot beställning till färjan senast 15 min före avgång från Långnäs. Långnäs–Överö kan inte bokas. 3) Bränsletur kl. 07:00 från Långnäs till Snäckö, bokas senast mån kl. 12:00 hos Ålandstrafiken. 4) Mån/tors bränsletur kl. 07:00/11:25 från Långnäs till Överö, bokas senast fre/ons kl. 12:00 hos Ålandstrafiken. Max 20 pass medtas på bränsletur. 5) Bergö trafikeras sön 27/6, 25/7 endast vid bokning till Ålandstrafiken senast tors kl. 16:00. 6) Bergö trafikeras sön 27/6, 25/7 vid bokning till Ålandstrafiken senast tors kl. 16:00 med avg. kl. 15:00 från Långnäs via Bergö (övriga sön avg. kl. 15:35). K) Kombinerar med Södra linjen från Kökar i Överö. Endast vid bokning till Ålandstrafiken 1 h före avg. i starthamn eller mot beställning till färjan. N) Kombinerar med Norra linjens färja, bilväg Snäckö–Kumlinge färjfästen ca 11 km. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min före annonserad avgångstid i starthamn. Färjan kan avgå 5 min före utsatt avg. tid förutom vid avgång från färjans starthamn.

Avvikelser: Lör 26/6 Lördagstrafik. Sön 27/6 Söndagstrafik.

1) Liikennöidään tilauksesta, lauttalle ilmotettava viimeistään 15 min ennen lähtöä Långnäsistä. Långnäs–Överö ei voi varata. 3) Polttoainekuljetusvuoro klo 07:00 Långnäs­istä Snäcköhön varataan viimeistään ma klo 12:00 Ålands­t rafikenilta. 4) Ma/to ajettaan polttoainetta klo 07:00/11:25 vuorolla Långnäsista Överöhön. Varaus tehdään viimeistään pe/ke klo 12:00 Ålandstrafikenilta. Maksimihenkilömäärä polttoainekuljetuksissa 20. 5) Bergöhön liikennöidään su 27/6, 25/7. Vuoro varattava Ålands­t rafikenilta viimeistään to klo 16:00. 6) Bergöhön liikennöidään su 27/6, 25/7 jolloin lähtö on klo 15:00 Långnäsista Bergön kautta (muina su lähtö klo 15:35). Vuoro varattava Ålandstrafikenilta viimestään to klo 16:00. K) Yhteys Eteläiselle linjalle Kökarista Överö­ssä. Ainoastaan varaamalla Ålandstrafikenin kautta tai tilaamalla viimeistään 1 h ennen lautan lähtöä lähtösatamasta. N) Yhteys Pohjoisen linjan lautalle, ajomatka Snäckö– Kumlingen lauttasatama n. 11 km. Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloi­ tussatamassa 15 min ennen i­lmoitettua lähtöaikaaa. Lautta voi lähteä 5 min ennen ilmoitettua aikaa paitsi lautan lähtösatamasta.

Poikkeuksia: La 26/6 Lauantailiikenne. Su 27/6 Sunnuntailiikenne.

1) Only when ordering to the ferry at least 15 min prior to the dep. from Långnäs. Långnäs–Överö can not be booked. 3) Fuel is driven at 07:00 from Långnäs to Snäckö, to be booked no later than Mon at 12:00 to Ålandstrafiken. 4) Fuel is driven on Mon/Thu from Långnäs to Överö at 07:00/11:25 to be booked no later than Fri/Wed at 12:00 to Ålandstrafiken. Max number of pax 20 at fuel transportation. 5) Departure to Bergö Sun 27/6, 25/7 to be booked no later than Thu at 16:00 to Ålands­t rafiken. 6) Bergö is driven Sun 27/6, 25/7 to be booked no later than Thu at 16:00 to Ålandstrafiken with dep. at 15:00 from Långnäs via Bergö (other Sundays dep. at 15:35). K) Connection from Överö to Southern line from Kökar. Only by booking to Ålandstrafiken or ordering to the ferry 1 h before dep.time in start harbour. N) Connection to Northern line, land road Snäckö– Kumlinge harbour approx. 11 km. Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior to the dep.time in start harbour. The ferry can depart 5 min before scheduled dep. time except when departing from the ferrys start harbour.

Exceptions: Sat 26/6 Saturday schedule. Sun 27/6 Sunday schedule.

alandstrafiken.ax 15


SÖDRA LINJEN    2/1–25/4 OCH 4/10–31/12 2021 GALTBY – KÖKAR – KYRKOGÅRDSÖ – HUSÖ – SOTTUNGA – ÖVERÖ – LÅNGNÄS

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag Fredag

Lördag

Söndag

Färja

Galtby (Pargas)

Kökar

Kyrkogårdsö Husö (Kökar) (Sottunga)

Sottunga 2)

Överö1)2) (Föglö)

Långnäs2) (Lumparland)

G S G G S G S G G S G G S G S G S (alt. G)4) S G G S

– – – – 10:00 – – – – – – – 10:00 – 21:00 – – 20:153) – – 15:15

06:30 09:00 15:00 06:30 12:30 15:00B) 06:30 09:00 15:00 06:30 15:00 06:30 12:30 14:45 23:30 07:30 14:45 22:353) 07:30 14:00 17:35

07:052) – 15:352) – 13:052) 15:352)B) – 09:352) 15:352) 07:052) U) 15:352) – – 15:202) 00:052) – 15:202) U) – 08:052) – 18:102)

07:50 10:20 16:20 07:50 13:50 16:20 B) 07:50 10:20 16:20 07:50 16:20 07:50 13:50 16:05 00:50 08:50 16:05 23:553) 08:50 15:20 18:55

08:20 10:50 16:50 08:20 14:20 16:50 B) 08:20 10:50 16:50 08:20 16:50 08:20 14:20 16:35 01:20 09:20 16:35 00:253) 09:20 15:50 19:25

09:00 11:30 17:30 09:00 15:00 17:30 09:00 11:30 17:30 09:00 17:30 09:00 15:00 17:15 01:50 10:00 17:15 01:05 10:00 16:30 20:05

– 09:502) – 07:202) – B)

07:202) – – 07:202) J) 15:502) 07:202) 13:202) – – 08:202) 15:352) J) 23:252) 3) – 14:502) 18:252)

M/S Gudingen tel. +358 (0)407 693 687, M/S Skiftet tel. +358 (0)400 350 265. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. Passbåt kombinerar i Sottunga för resenärer utan fordon från Husö, Kyrkogårdsö, Finnö och Hästö. Info om passbåtstrafiken, sid. 26. 1) Överö angöres mot beställning till färjan senast 15 min före ankomst till Överö. Överö–Långnäs kan inte bokas. 2) Husö och Kyrkogårdsö angöres mot beställning, senast 15 min före avgång från starthamn. Då Kyrkogårdsö angörs försenas tiderna efter Kyrkogårdsö med ca 20 min. Då Husö angörs försenas tiderna efter Husö med ca 10 min. Invikning till Kyrkogårdsö eller Husö kan beställas av passagerare med fordon. Passagerare utan fordon samt gods som kan hanteras manuellt hänvisas till passbåten, sid. 26. Invikning utan fordon får passagerare till/från Galtby göra, likaså skol- och dagisbarn samt eventuella följeslagare till/från Kökar, gäller även kvällstur.

Trafikerar endast lör 6/2, 10/4, 9/10, 13/11, 4/12. Trafikeras av M/S Skiftet förutom lör 6/2, 10/4, 9/10, 13/11, 4/12 som körs av M/S Gudingen. B) Trafikerar alla veckor, men udda veckor som bränsletur som bokas senast tors kl. 12:00 hos Ålandstrafiken. Husö angörs endast för bränsletransport. Max 20 pass medtas på bränsletur. J) Körs endast jämna veckor U) Körs endast udda veckor Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min före annonserad avgångstid i starthamn. Färjan kan avgå 5 min före utsatt avg. tid förutom vid avgång från färjans starthamn. 3)

4)

Påsk- och jultrafik, sid. 24–25 Tors 21/10 Extratur kl. 10:00 från Galtby till Långnäs med M/S Skiftet, via Kyrkogårdsö och Husö mot beställning. Avg. kl. 06:30 från Kökar till ­L ångnäs körs av M/S Gudingen istället för M/S Skiftet.

16 alandstrafiken.ax

Jatkoyhteys yhteysveneellä Sottungassa matkustajille ilman ajoneuova Husöstä, Kyrkogårdsöstä, Finnöstä ja Hästöstä. ­Tieto yhteysvene liikenteestä, s. 26. 1) Överöhön liikennöidään tilauksesta ottamalla yhteyttä lauttaan viimeistään 15 min ennen sen saapumista Överöhön. Överö–Långnäs ei voi varata. 2) Husöhön ja Kyrkogårdsöhön liikennöidään tilaukesta, kun tilaus tehdään viimeistään 15 min ennen laivan lähtöä. Kyrkogårdsöhön liikennöitäessä saapumisaika seuraaviin satamiin on n. 20 min ilmoitettua myöhemmin. Husöhön liikennöitäessä saapumisaika seuraaviin satamiin on noin 10 min myöhemmin. Vuoron voivat varata Kyrkogårdsöhön ja Husöhön ajoneuvon kanssa matkustavat. Ilman ajoneuvoa matkustavat sekä manuaalisesti käsiteltävät tavarakuljetukset ohjataan yhteysveneeseen, s. 26. Liikkennöinti ilman ajoneuvoa saavat tehdä kaikki Galtbystä tai Galtbyhyn matkaavat, samoin kuin koulu-ja päiväkotilapset sekä mahdolliset seuralaiset Kökarista tai Kökariin, koskien myös iltavuoroa. Liikennöidään ainoastaan la 6/2, 10/4, 9/10, 13/11, 4/12. 4) Liikennöidään M/S Skiftetillä paitsi la 6/2, 10/4, 9/10, 13/11, 4/12 M/S Gudingenilla. B) Liikennöidään joka viikko mutta parittomina viikkoina polttoainekuljetusvuorona joka varataan viimeistään to klo 12:00 Ålandstrafikeniltä. Husöhön poiketaan ainoastaan polttoainekuljetusvuoroina. Maksimihenkilömäärä polttoainekuljetuksissa 20. J) Liikennöidään vain parillisina viikkoina. U) Liikennöidään vain parittomina viikkoina. Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatamassa 15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Lautta voi lähteä 5 min ennen ilmoitettua aikaa paitsi lautan lähtösatamasta. 3)

Pääsiäis- ja joululiikenne, s. 24–25 To 21/10 Lisävuoro klo 10:00 Galtbystä Långnäsiin M/S Skiftetillä, Kyrkogårsöhön ja Husöhön liikennöidään tilauksesta. Vuoro klo 06:30 Kökarista Långnäs­iin ajetaan M/S Skiftetin sijasta M/S Gudingen­i lla.

Passengerboat connection in Sottunga for passengers without vehicles from Husö, Kyrkogårdsö, Finnö and Hästö. Info about passboats traffic, p. 26. 1) Via Överö by ordering to the ferry no later than 15 min prior arrival to Överö. Överö–Långnäs can not be booked. 2) Husö and Kyrkogårdsö only by ordering at least 15 min prior to dep. from start harbour. When calling Kyrkogårdsö the arrival time to the following harbours is about 20 min later. When calling Husö the arrival time is about 10 min later to the following harbours. The ferry to Kyrkogårdsö or Husö can be ordered by passengers with vehicles. Passengers without vehicles and goods handled manually are sent to the passengerboat, p. 26. Trafficing without vehicles can be made of all passengers to/from Galtby as well as school and kindergarten children using escorts to/from Kökar, also on th evening tours. 3)

Traffic only Sat 6/2, 10/4, 9/10, 13/11, 4/12.

Traffic with M/S Skiftet except Sat 6/2, 10/4, 9/10, 13/11, 4/12 wich traffics by M/S Gudingen. 4)

B) Traffic all weeks, but odd weeks as fuel transport to be booked no later than Thu at 12:00 to Ålands­ trafiken. Via Husö only on fuel transport.

Max number of pax 20 at fuel transportation. J)

Even weeks only.

Odd weeks only. Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior to the dep.time in start harbour. The ferry can depart 5 min before scheduled dep. time except when departing from the ferrys start harbour. U)

For Easter and Christmas schedules, p. 24–25. Thu 21/10 Additional departure at 10:00 from Galtby to Långnäs with M/S Skiftet, via Kyrkogårdsö and Husö by ordering in advance. Departure at 06:30 from Kökar to Långnäs with M/S Gudingen instead of M/S Skiftet.


2/1–25/4 OCH 4/10–31/12 2021    SÖDRA LINJEN LÅNGNÄS – ÖVERÖ – SOTTUNGA – HUSÖ – KYRKOGÅRDSÖ – KÖKAR – GALTBY

Måndag

Tisdag

Onsdag Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

Färja

Långnäs (Lumparland)

Överö1) (Föglö)

Sottunga

Husö (Sottunga)

Kyrkogårdsö Kökar 2) (Kökar)

Galtby 2) (Pargas)

S G S G G S G G

06:15 12:00 16:00 18:15 09:30 B) 16:00 18:15 12:00

06:50 12:35 16:35 18:50 10:05B) 16:35 18:50 12:35

07:25 13:10 17:10 19:25 10:40 B) 17:10 19:25 13:10

– – 17:452) – – 20:002) 13:452)

08:052) 13:502) – 20:052) 11:202) B) 17:502) – –

– – 21:00 – – – – –

S

18:15

18:50

19:25

20:052)

20:45

G S G G S G S S G G S G G

10:00 16:00 18:15 12:00 16:00 19:00 06:003) 09:30 4) 10:303) 18:00 09:30 11:00 17:30

10:35 16:35 18:50 12:35 16:35 19:35 06:353) 10:05 4) 11:053) 18:35 10:05 11:35 18:05

11:10 17:10 19:25 13:10 17:10 20:10 07:103) 10:40 4) 11:403) 19:10 10:40 12:10 18:40

11:45 17:452) – 13:452) – 20:452) 07:452) 3) 11:152)4) 12:152)3) 19:452) 11:152) – –

– – 20:052) – 17:502) – – 11:202)4) 12:202)3) – 11:202) – 19:202)

12:30 18:30 20:45 14:30 18:30 21:30 08:253) 12:00 4) 13:003) 20:30 12:00 13:30 20:00

– 21:00 – – 20:50 – 10:503) – – – 14:30 – –

B)

2)

08:45 14:30 18:30 20:45 12:00 18:30 20:45 14:30

M/S Gudingen tel. +358 (0)407 693 687, M/S Skiftet tel. +358 (0)400 350 265. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. Passbåt kombinerar i Sottunga för resenärer utan fordon till Husö, Kyrkogårdsö, Finnö och Hästö. Info om passbåtstrafiken, sid. 26. 1) Överö angöres mot beställning till färjan senast 15 min före ankomst till Överö. Långnäs-Överö kan inte bokas. 2) Husö och Kyrkogårdsö angöres mot beställning, senast 15 min före avgång från starthamn. Då Kyrkogårdsö angörs försenas tiderna efter Kyrkogårdsö med ca 20 min. Då Husö angörs försenas tiderna efter Husö med ca 10 min. Invikning till Kyrkogårdsö eller Husö kan beställas av passagerare med fordon. Passagerare utan fordon samt gods som kan hanteras manuellt hänvisas till passbåten, sid. 26. Invikning utan fordon får passagerare till/ från Galtby göra, likaså skol- och dagisbarn samt eventuella följeslagare till/från Kökar, gäller även kvällstur.

Trafikerar endast lör 6/2, 10/4, 9/10, 13/11, 4/12. Trafikerar ej lör 6/2, 10/4, 9/10, 13/11, 4/12. B) Trafikerar alla veckor, men udda veckor som bränsletur som bokas senast tors kl. 12:00 hos Ålandstrafiken. Husö angörs endast för bränsletransport. Max 20 pass medtas på bränsletur. Begränsad busstrafik under lör, sön och helgdag. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min före annonserad avgångstid i starthamn. Färjan kan avgå 5 min före utsatt avg. tid förutom vid avgång från färjans starthamn. 3)

4)

Påsk- och jultrafik, sid. 24–25. Ons 20/10 Extratur kl. 16:00 från Långnäs till Galtby med M/S Skiftet, via Husö och Kyrkogårdsö mot beställning. Avg. kl. 18:15 från Långnäs till Kökar körs av M/S Gudingen istället för M/S Skiftet.

Jatkoyhteys yhteysveneellä Sottungassa matkustajille ilman ajoneuova Husöhön, Kyrkogårdsöhön, Finnöhön ja Hästöhön. ­Tieto yhteysvene liikenteestä, s. 26. 1) Överöhön liikennöidään tilauksesta ottamalla yhteyttä lauttaan viimeistään 15 min ennen sen saapumista Överöhön. Långnäs–Överö ei voi varata. Husöhön ja Kyrkogårdsöhön liikennöidään tilaukesta, kun tilaus tehdään viimeistään 15 min ennen laivan lähtöä. Kyrkogårdsöhön liikennöitäessä saapumisaika seuraaviin satamiin on n. 20 min ilmoitettua myöhemmin. Husöhön liikennöitäessä saapumisaika on noin 10 min myöhemmin. Vuoron voivat varata Kyrkogårdsöhön ja Husöhön ajoneuvon kanssa matkustavat. Ilman ajoneuvoa matkustavat sekä manuaalisesti käsiteltävät tavarakuljetukset ohjataan yhteysveneeseen. Ilman ajoneuvoa matkustavat voivat tehdä varauksen niille lauttavuoroille, joille ei ole yhteyttä yhteysveneellä, s. 26. Liikkennöinti ilman ajoneuvoa saavat tehdä kaikki Galtbystä tai Galtbyhyn matkaavat, samoin kuin koulu-ja päiväkotilapset sekä mahdolliset seuralaiset Kökarista tai Kökariin, koskien myös iltavuoroa.

2)

Liikennöidään ainoastaan la 6/2, 10/4, 9/10, 13/11, 4/12. Ei liikennöidään la 6/2, 10/4, 9/10, 13/11, 4/12. B) Liikennöidään joka viikko mutta parittomina viikkoina polttoainekuljetusvuorona joka varataan viimeistään to klo 12:00 Ålandstrafikenilta. Husöhön poiketaan ainoastaan polttoainekuljetusvuoroina. Maksimihenkilömäärä polttoainekuljetuksissa 20. Rajoitettu linja-autoliikenne la, su ja pyhäpäivisin. Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloi­ tussatamassa 15 min ennen i­lmoitettua lähtöaikaaa. Lautta voi lähteä 5 min ennen ilmoitettua aikaa paitsi lautan lähtösatamasta. 3)

4)

Pääsiäis- ja joululiikenne, s. 24–25. Ke 20/10 Lisävuoro klo 16:00 Långnäsistä Galtbyhyn M/S Skiftetillä, Husöhön ja Kyrkogårsöhön liikennöidään tilauksesta. Vuoro klo 18:15 Långnäsistä Kökariin ajetaan M/S Skiftetin sijasta M/S Gudingenilla.

Passengerboat connection in Sottunga for passengers without vehicles to Husö, Kyrkogårdsö, Finnö and Hästö. Info about passboats traffic, p. 26. 1) Via Överö by ordering to the respective ferry no later than 15 min prior arrival to Överö. Långnäs– Överö can not be booked. 2) Husö and Kyrkogårdsö only by ordering at least 15 min prior to dep. from start harbour. When calling Kyrkogårdsö the arrival time to the following harbours is about 20 min later. When calling Husö the arrival time is about 10 min later. The ferry to Kyrkogårdsö or Husö can be ordered by passengers with vehicles. Passengers without vehicles and goods handled ­manually are sent to the passengerboat, p. 26. Trafficing without vehicles can be made of all passengers to/from Galtby as well as school and kindergarten children using escorts to/from Kökar, also on th evening tours.

Traffic only Sat 6/2, 10/4, 9/10, 13/11, 4/12. No traffic Sat 6/2, 10/4, 9/10, 13/11, 4/12. B) Traffic all weeks, but odd weeks as fuel transport to be booked no later than Thu at 12:00 to Ålands­ trafiken. Via Husö only on fuel transport. Max number of pax 20 at fuel transportation. Limited bus connections on Saturdays, Sundays and public holidays. Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior to the dep.time in start harbour. The ferry can depart 5 min before scheduled dep. time except when departing from the ferrys start harbour. 3)

4)

For Easter and Christmas schedules, p. 24–25. Wed 20/10 Additional departure at 16:00 from Långnäs to Galtby with M/S Skiftet, via Husö and Kyrkogårdsö by ordering in advance. Departure at 18:15 from Långnäs to Kökar with M/S Gudingen instead of M/S Skiftet.

alandstrafiken.ax 17


SÖDRA LINJEN    26/4–13/6 OCH 17/8–3/10 2021 GALTBY – KÖKAR – KYRKOGÅRDSÖ – HUSÖ – SOTTUNGA – ÖVERÖ – LÅNGNÄS

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Lördag Söndag

Färja

Galtby (Pargas)

Kökar

Kyrkogårdsö Husö (Kökar) (Sottunga)

Sottunga 2)

Överö1)2) (Föglö)

Långnäs2) (Lumparland)

G S G G S G G S G G S G G S G G S G G S G G S

– – – – 10:00 – – 06:30 – – 10:00 – – 10:00 – – 21:00 – – 15:15 – – 15:15

06:30 09:00 15:00 06:30 12:30 14:45B) 06:30 09:00 15:00 06:30 12:30 14:45 06:30 12:30 14:459) 15:00 8) 23:30 07:30 14:00 17:35 07:30 14:00 17:35

07:052) – 15:352) 7) – 13:052) 15:202) 4)B) – 09:352) 15:352)7) – 13:052) 15:202) 07:052) – 15:202) 9) – 00:052) – – 18:102) 08:052) – 18:102)

07:50 10:20 16:20 07:50 13:50 16:05B) 07:50 10:20 16:20 07:50 13:50 16:05 07:50 13:50 16:059) 16:20 8) 00:50 08:50 15:20 18:55 08:50 15:20 18:55

08:20 10:50 16:50 08:20 14:20 16:35B) 08:20 10:50 16:50 08:20 14:20 16:35 08:20 14:20 16:359) 16:50 8) 01:20 09:20 15:50 19:25 09:20 15:50 19:25

09:00 11:30 17:30 09:00 15:00 17:15 09:00 11:30 17:30 09:00 15:00 17:15 09:00 15:00 17:15 17:30 01:50 10:00 16:30 20:05 10:00 16:30 20:05

– 09:502) – 07:202) – 3)B)

07:202) – – 07:202) – 15:352) 7) – 13:202) – – – 08:202) 14:502) 18:252) – 14:502) –

M/S Gudingen tel. +358 (0)407 693 687, M/S Skiftet tel. +358 (0)400 350 265. Passbåt kombinerar i Sottunga för resenärer utan fordon från Husö, Kyrkogårdsö, Finnö och Hästö. Info om passbåtstrafiken, sid. 24. 1) Överö angöres mot beställning till färjan senast 15 min före ankomst till Överö. Överö–Långnäs kan inte bokas. 2) Husö och Kyrkogårdsö angöres mot beställning, senast 15 min före avgång från starthamn.Då Kyrkogårdsö angörs försenas tiderna efter Kyrkogårdsö med ca 20 min. Då Husö angörs försenas tiderna efter Husö med ca 10 min. Invikning till Kyrkogårdsö eller Husö kan beställas av passagerare med fordon. Passagerare utan fordon samt gods som kan hanteras manuellt hänvisas till passbåten. Passagerare utan fordon kan beställa invikning till de turer som saknar kombination med passbåt 1–13/6 och 17–31/8. Invikning utan fordon får passagerare till/från Galtby göra, likaså skol- och dagisbarn samt eventuella följeslagare till/från Kökar, gäller även kvällstur. 7) Trafikeras 26/4–31/5 och 17/8–3/10. 8) Trafikeras 1–13/6 och 17–31/8. 9) Trafikeras 26/4–31/5 och 1/9–3/10. B) Bränsletur bokas senast mån kl. 12:00 hos Ålandstrafiken (Kyrkogårdsö jämna veckor, Husö udda veckor). Husö angörs endast för bränsletransport. Max 20 pass medtas på bränsletur. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min före annonserad avgångstid i starthamn. Färjan kan avgå 5 min före utsatt avg. tid förutom vid avgång från färjans starthamn.

Avvikelser: Tis 17/8 Avg. 06:30 från Kökar till Långnäs körs av M/S Skiftet istället för M/S Gudingen. Avg. kl. 10:00 från Galtby till Kökar körs av M/S Gudingen istället för M/S Skiftet, fortsättning kl. 12:30 från Kökar till Långnäs med M/S Skiftet.

18 alandstrafiken.ax

Jatkoyhteys yhteysveneellä Sottungassa matkustajille ilman ajoneuova Husöstä, Kyrkogårdsöstä, Finnöstä ja Hästöstä. ­Tieto yhteysvene liikenteestä, s. 24. 1) Överöhön liikennöidään tilauksesta ottamalla yhteyttä lauttaan viimeistään 15 min ennen sen saapumista Överöhön. Överö–Långnäs ei voi varata. 2) Husöhön ja Kyrkogårdsöhön liikennöidään tilaukesta, kun tilaus tehdään viimeistään 15 min ennen laivan lähtöä. Kyrkogårdsöhön liikennöitäessä saapumisaika seuraaviin satamiin on n. 20 min ilmoitettua myöhemmin. Husöhön liikennöitäessä saapumisaika seuraaviin satamiin on noin 10 min myöhemmin. Vuoron voivat varata Kyrkogårdsöhön ja Husöhön ajoneuvon kanssa matkustavat. Ilman ajoneuvoa matkustavat sekä manuaalisesti käsiteltävät tavarakuljetukset ohjataan yhteysveneeseen. Ilman ajoneuvoa matkustavat voivat tehdä varauksen niille lauttavuoroille, joille ei ole yhteyttä yhteysveneellä 1–13/6 ja 17–31/8. Liikkennöinti ilman ajoneuvoa saavat tehdä kaikki Galtbystä tai Galtbyhyn matkaavat, samoin kuin koulu-ja päiväkotilapset sekä mahdolliset seuralaiset Kökarista tai Kökariin, koskien myös iltavuoroa. 7) Liikenöidään 26/4–31/5 ja 17/8–3/10. 8) Liikenöidään 1–13/6 ja 17–31/8. 9) Liikenöidään 26/4–31/5 ja 1/9–3/10. B) Polttoaineenkuljetusvuoro varataan viimeistään ma klo 12:00 Ålandstrafikeniltä (Kyrkogårdsöhön liikennöidään parillisina viikkoina, Husöhön parittomina). Husöhön poiketaan ainoastaan polttoainekuljetusvuoroina. Maksimihenkilömäärä polttoainekuljetuksissa 20. Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatamassa 15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Lautta voi lähteä 5 min ennen ilmoitettua aikaa paitsi lautan lähtösatamasta.

Poikkeuksia: Ti 17/8 Vuoro klo 06:30 Kökaristä Långnäsiin M/S Gudingenin sijasta M/S Skiftenilla. Vuoro klo 10:00 Galtbystä Kökariin M/S Skiftetin sijasta M/S Gudingenilla, ja jatko klo 12:30 Kökarista Långnäsiin M/S Skiftetillä.

Passengerboat connection in Sottunga for passengers without vehicles from Husö, Kyrkogårdsö, Finnö and Hästö. Info about passboats traffic, p. 24. 1) Via Överö by ordering to the ferry no later than 15 min prior arrival to Överö. Överö–Långnäs can not be booked. 2) Husö and Kyrkogårdsö only by ordering at least 15 min prior to dep. from dep. harbour. When calling Kyrkogårdsö the arrival time to the following harbours is about 20 min later. When calling Husö the arrival time is about 10 min later to the following harbours. The ferry to Kyrkogårdsö or Husö can be ordered by passengers with vehicles. Passengers without vehicles and goods handled manually are sent to the passengerboats. Passengers without vehicles can order the ferry departures that are not combined with passengerboat 1–13/6 and 17–31/8. Trafficing without vehicles can be made of all passengers to/from Galtby as well as school and kindergarten children using escorts to/from Kökar, also on th evening tours. 7) Traffic 26/4–31/5 and 17/8–3/10. 8) Traffic 1–13/6 and 17–31/8. 9) Traffic 26/4–31/5 and 1/9–3/10. B) Fuel transport to be booked no later than Mon at 12:00 to Ålandstrafiken (Kyrkogårdsö even weeks, Husö odd weeks). Via Husö only on fuel transport. Max number of pax 20 at fuel transportation. Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior to the dep.time in start harbour. The ferry can depart 5 min before scheduled dep. time except when departing from the ferrys start harbour.

Exceptions: Tue 17/8 Departure at 06:30 from Kökar to Långnäs with M/S Skiftet instead of M/S Gudingen. Departure at 10:00 from Galtby to Kökar with M/S Gudingen instead of M/S Skiftet, and 12:30 from Kökar to Långsnäs with M/S Skiftet.


26/4–13/6 OCH 17/8–3/10 2021    SÖDRA LINJEN LÅNGNÄS – ÖVERÖ – SOTTUNGA – HUSÖ – KYRKOGÅRDSÖ – KÖKAR – GALTBY

Måndag

Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Färja

Långnäs (Lumparland)

Överö1) (Föglö)

Sottunga

Husö (Sottunga)

Kyrkogårdsö Kökar 2) (Kökar)

S G S G G S G G S G G S G G S G S G G S G G

06:15 12:00 16:00 18:15 09:30 B) 16:00 18:15 12:00 16:00 18:15 10:00 16:00 18:15 12:00 16:00 19:00 09:30 11:00 17:30 09:30 11:00 17:30

06:50 12:35 16:35 18:50 10:05B) 16:35 18:50 12:35 16:35 18:50 10:35 16:35 18:50 12:35 16:35 19:35 10:05 11:35 18:05 10:05 11:35 18:05

07:25 13:10 17:10 19:25 10:40 B) 17:10 19:25 13:10 17:10 19:25 11:10 17:10 19:25 13:10 17:10 20:10 10:40 12:10 18:40 10:40 12:10 18:40

– – 17:452) –

08:052) 13:502) – 20:052) 11:202)4) B) – 20:052) 13:502) 5) 17:502) – – – 20:052) 13:502) 8) 17:502) – 11:202) – – 11:202) – 19:202)

3)B)

17:452) – 13:452) 6) – 20:002) 11:452) 17:452) – – – 20:452) – 12:452) 19:152) 11:152) – –

08:45 14:30 18:30 20:45 12:15 18:30 20:45 14:30 18:30 20:45 12:30 18:30 20:45 14:30 18:30 21:30 12:00 13:30 20:00 12:00 13:30 20:00

Galtby 2) (Pargas) – – 21:00 – – 21:00 – – 21:00 – – 21:00 – – 20:50 – 14:30 – – 14:30 – –

M/S Gudingen tel. +358 (0)407 693 687, M/S Skiftet tel. +358 (0)400 350 265. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. Passbåt kombinerar i Sottunga för resenärer utan fordon till Husö, Kyrkogårdsö, Finnö och Hästö. Info om passbåtstrafiken, sid. 24. 1) Överö angöres mot beställning till färjan senast 15 min före ankomst till Överö. Långnäs–Överö kan inte bokas. 2) Husö och Kyrkogårdsö angöres mot beställning, senast 15 min före avgång från starthamn.Då Kyrkogårdsö angörs försenas tiderna efter Kyrkogårdsö med ca 20 min. Då Husö angörs försenas tiderna efter Husö med ca 10 min. Invikning till Kyrkogårdsö eller Husö kan beställas av passagerare med fordon. Passagerare utan fordon samt gods som kan hanteras manuellt hänvisas till passbåten. Passagerare utan fordon kan beställa invikning till de turer som saknar kombination med passbåt 1–13/6 och 17–31/8. Invikning utan fordon får passagerare till/från Galtby göra, likaså skol- och dagisbarn samt eventuella följeslagare till/från Kökar, gäller även kvällstur. 3) Körs endast udda veckor vid bränsletransport. 4) Körs alla veckor, men jämna veckor som bränsle­ transport. 5) Trafikeras 26/4–13/6. 6) Trafikeras 17/8–3/10. 8) Trafikeras 1–13/6 och 17–31/8. B) Bränsletur bokas senast mån kl. 12:00 hos Ålandstrafiken. Max 20 pass medtas på bränsletur. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min före annonserad avgångstid i starthamn. Färjan kan avgå 5 min före utsatt avg. tid förutom vid avgång från färjans starthamn.

Jatkoyhteys yhteysveneellä Sottungassa matkustajille ilman ajoneuova Husöhön, Kyrkogårdsöhön, Finnöhön ja Hästöhön. ­Tieto yhteysvene liikenteestä, s. 24. 1) Överöhön liikennöidään tilauksesta ottamalla yhteyttä lauttaan viimeistään 15 min sen saapumista Överöhön. Långnäs–Överö ei voi varata. 2) Husöhön ja Kyrkogårdsöhön liikennöidään tilaukesta, kun tilaus tehdään viimeistään 15 min ennen laivan lähtöä. Kyrkogårdsöhön liikennöitäessä saapumisaika seuraaviin satamiin on n. 20 min ilmoitettua myöhemmin. Husöhön liikennöitäessä saapumisaika seuraaviin satamiin on noin 10 min myöhemmin. Vuoron voivat varata Kyrkogårdsöhön ja Husöhön ajoneuvon kanssa matkustavat. Ilman ajoneuvoa matkustavat sekä manuaalisesti käsiteltävät tavarakuljetukset ohjataan yhteysveneeseen. Ilman ajoneuvoa matkustavat voivat tehdä varauksen niille lauttavuoroille, joille ei ole yhteyttä yhteysveneellä 1–13/6 ja 17–31/8. Liikkennöinti ilman ajoneuvoa saavat tehdä kaikki Galtbystä tai Galtbyhyn matkaavat, samoin kuin koulu-ja päiväkotilapset sekä mahdolliset seuralaiset Kökarista tai Kökariin, koskien myös iltavuoroa. 3) Liikennöidään ainoastaan polttoainekuljetusvuorona parittomina viikkoina. 4) Liikennöidään joka viikko mutta parillisina ­v iikkoina polttoainekuljetusvuorona. 5) Liikennöidään 26/4–13/6. 6) Liikennöidään 17/8–3/10. 8) Liikennöidään 1–13/6 ja 17–31/8. B) Polttoaineenkuljetusvuoro varataan viimeistään ma klo 12:00 Ålandstrafikeniltä. Maksimihenkilömäärä polttoainekuljetuksissa 20. Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloi­ tussatamassa 15 min ennen i­lmoitettua lähtöaikaaa. Lautta voi lähteä 5 min ennen ilmoitettua aikaa paitsi lautan lähtösatamasta.

Avvikelser: Ons 12/5 Avg. kl. 18:15 från Långnäs senare­läggs till kl. 19:00. Sön 13/6 Extratur kl. 20:30 från Långnäs till Kökar med M/S Skiftet, via Husö mot beställning. Tis 17/8 Avg. kl. 09:30 från Långnäs till Kökar körs av M/S Skiftet istället för M/S Gudingen.

Poikkeuksia: Ke 12/5 Vuoro klo 18:15 Långnäsistä ajetaan klo 19:00. Su 13/6 Lisävuoro klo 20:30 Långnäsistä Kökariin M/S Skiftetillä, Husöhön liikennöidään tilauksesta. Ti 17/8 Vuoro klo 09:30 Långnäsista Kökariin ajetaan M/S Gudingenin sijasta M/S Skiftetillä.

Passengerboat connection in Sottunga for passengers without vehicles to Husö, Kyrkogårdsö, Finnö and Hästö. Info about passboats traffic, p. 24. 1) Via Överö by ordering to the ferry no later than 15 min prior arrival to Överö. Långnäs–Överö can not be booked. 2) Husö and Kyrkogårdsö only by ordering at least 15 min prior to dep. from dep. harbour. When calling Kyrkogårdsö the arrival time to the following harbours is about 20 min later. When calling Husö the arrival time is about 10 min later to the following harbours. The ferry to Kyrkogårdsö or Husö can be ordered by passengers with vehicles. Passengers without vehicles and goods handled manually are sent to the passengerboats. Passengers without vehicles can order the ferry departures that are not combined with passengerboat 1–13/6 and 17–31/8. Trafficing without vehicles can be made of all passengers to/from Galtby as well as school and kindergarten children using escorts to/from Kökar, also on th evening tours. 3) Traffic only odd week as fuel transport. 4) Traffic all week but even weeks as fuel­t ransport. 5) Traffics 26/4–13/6. 6) Traffics 17/8–3/10 8) Traffics 1–13/6 and 17–31/8. B) Fuel transport to be booked no later than Mon at 12:00 to Ålandstrafiken. Max number of pax 20 at fuel transportation. Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior to the dep.time in start harbour. The ferry can depart 5 min before scheduled dep. time except when departing from the ferrys start harbour.

Exceptions: Wed 12/5 Departure at 18:15 from Långnäs moved to later departure at 19:00. Sun 13/6 Additional departure at 20:30 from Långnäs to Kökar with M/S Skiftet, via Husö by ordering in advance. Tue 17/8 Depature at 09:30 from Långnäs to Kökar with M/S Skiftet instead of M/S Gudingen.

alandstrafiken.ax 19


SÖDRA LINJEN    14/6–16/8 2021 GALTBY – KÖKAR – KYRKOGÅRDSÖ – HUSÖ – SOTTUNGA – ÖVERÖ – LÅNGNÄS

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

Färja

Galtby (Pargas)

Kökar

Kyrkogårdsö Husö (Kökar) (Sottunga)

Sottunga

Överö 1) (Föglö)

Långnäs (Lumparland)

S G K S G K S G K S G K S K S G K S G S K G S K G S K G S G K S G K S G K S G K

– 06:30 – – 15:30 – – 09:45 – – 15:30 – – – – 15:30 – – 09:45 – – 15:30 – – 09:30 – – 15:30 – 21:40 – – 15:30 – – 09:45 – – 15:30 –

06:30 09:00 09:15 15:00 18:00 18:45 06:30 12:15 12:30 15:00 18:00 18:45 06:30 09:00 15:00 18:00 18:45 06:30 12:15 12:30 15:00 18:00 18:45 06:30 12:00 12:30 15:00 18:00 18:45 00:10 07:30 15:00 18:00 18:45 07:30 12:15 12:30 14:30 18:00 18:45

07:052) – – – – 19:202) – – 13:052) – – 19:202) 07:052) – – – 19:202) – – 13:052) – – 19:202) 07:052) – – – – 19:202) – 08:052) – – 19:202) – – 13:052) – – 19:202)

07:50 – 10:35 16:10 – 20:15 07:50 – 14:00 16:10 – 20:15 07:50 10:20 16:10 – 20:15 07:50 – 14:00 16:10 – 20:15 07:50 – 13:50 16:10 – 20:15 – 09:00 16:10 – 20:15 08:50 – 14:00 15:50 – 20:15

08:20 – 11:10 16:45 – 20:50 08:20 – 14:35 16:45 – 20:50 08:20 10:55 16:45 – 20:50 08:20 – 14:35 16:45 – 20:50 08:20 – 14:25 16:45 – 20:50 – 09:35 16:45 – 20:50 09:25 – 14:35 16:25 – 20:50

09:00 – 11:50 17:25 – 21:30 09:00 – 15:15 17:25 – 21:30 09:00 11:35 17:25

– – 10:052) – – 19:252) 07:202) – – – – 19:252) – 09:502) – – 19:252) 07:202) – – – – 19:252) – – 13:202) – – 19:252) – – – – 19:252) 08:202) – – 15:202) – –

21:30 09:00 – 15:15 17:25 – 21:30 09:00 – 15:05 17:25 – 21:30 – 10:15 17:25 – 21:30 10:05 – 15:15 17:05 – 21:30

M/S Gudingen tel. +358 (0)407 693 687, M/S Skiftet tel. +358 (0)400 350 265, M/S Knipan tel. +358 (0)400 229 261. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600.

”Grön avgång” 15/4–30/9:

-80% vid förbokad och

förbetald biljett online MC, person-, husbil och husvagnsekipage

Avvikelser: Mån 14/6 Avg. kl. 06:30 från Galtby till Kökar ställs in.

20 alandstrafiken.ax

”Vihreä lähtö” 15/4–30/9:

-80%

jos varaa ja maksaa lipun etukäteen netin kautta MP, henkilö-, asuntoauto ja asunto-vaunuyhdistelmä

Poikkeuksia: Ma 14/6 Vuoro klo 06:30 Galtbystä Kökariin on peruutettu.

”Green departure” 15/4–30/9:

-80%

if booked and prepaid ticket online MC, car, camper and caravancombinations

Exceptions: Mon 14/6 Departure at 06:30 from Galtby to Kökar is cancelled.


Passbåt kombinerar i Sottunga för resenärer utan fordon från Husö, Kyrkogårdsö, Finnö och Hästö. Info om passbåtstrafiken, sid. 26. 1) Överö angöres mot beställning till färjan senast 15 min före ankomst till Överö. Överö–­L ångnäs kan inte bokas. 2) Angöres mot beställning, senast 15 min före avgång från starthamn. Invikning till Kyrkogårdsö eller Husö kan beställas av passagerare med fordon. Passagerare utan fordon samt gods som kan hanteras manuellt hänvisas till passbåten. Passagerare utan fordon kan beställa invikning till de turer som saknar kombination med passbåt. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min före annonserad avgångstid i starthamn. Färjan kan avgå 5 min före utsatt avg. tid förutom vid avgång från färjans starthamn.

Jatkoyhteys yhteysveneellä Sottungassa matkustajille ilman ajoneuova Husöstä, Kyrkogårdsöstä, Finnöstä ja Hästöstä. ­Tieto yhteysvene liikenteestä, s. 26. 1) Överöhön liikennöidään tilauksesta ottamalla yhteyttä lauttaan viimeistään 15 min ennen sen saapumista Överöhön. Överö–Långnäs ei voi varata. 2) Liikennöidään tilauksesta, viimeistään 15 min ennen lautan lähtöä lähtösatamasta. Vuoron Kyrkogårdsöhön ja Husöhön voivat varata ajoneuvon kanssa matkustavat. Ilman ajoneuvoa matkustavat sekä manuaalisesti käsiteltävät tavarakuljetukset ohjataan yhteys­veneeseen. Ilman ajoneuvoa matkustavat voivat tehdä varauksen niille lauttavuoroille, joille ei ole yhteyttä yhteysveneellä. Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatamassa 15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Lautta voi lähteä 5 min ennen ilmoitettua aikaa paitsi lautan lähtösatamasta.

20%

Passengerboat connection in Sottunga for passengers without vehicles from Husö, Kyrkogårdsö, Finnö and Hästö. Info about passboats traffic, p. 26. 1) Via Överö by ordering to the ferry no later than 15 min prior arrival to Överö. Överö–Långnäs can not be booked. 2) Only by ordering at least 15 min prior to departure from the first harbour. The ferry to Kyrkogårdsö or Husö can be ordered by passengers with vehicles. Passengers without vehicles and goods handled manually are sent to the passengerboat. Passengers without vehicles can order the ferry departures that are not combined with passengerboat. Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior to the dep.time in start harbour. The ferry can depart 5 min before scheduled dep. time except when departing from the ferrys start harbour.

20%

20%

rabatt på förbetalda bokningar online

discount when booked and prepaid online

alennusta etukäteen maksetuista varauksista online

MIDSOMMAR | JUHANNUS | MIDSUMMER  24–28/6 2021    SÖDRA LINJEN GALTBY – KÖKAR – KYRKOGÅRDSÖ – HUSÖ – SOTTUNGA – ÖVERÖ – LÅNGNÄS

Torsdag 24/6

Fredag 25/6 Lördag 26/6 Söndag 27/6

Måndag 28/6

Sottunga

Överö 1) (Föglö)

Långnäs (Lumparland)

07:202)

07:50

08:20

09:00

13:202)

14:00 16:10

14:35 16:45

15:15 17:25

19:252)

20:15

20:50

21:30

13:202)

23:50 08:00 13:50

00:15 08:35 14:25

00:55 09:15 15:05

Färja

Galtby (Pargas)

Kökar

Kyrkogårdsö Husö (Kökar) (Sottunga)

S G S K G S G K S K G S K S G K S G K S G K S K G S S G K

06:30 12:15 12:30 15:00 18:00 18:45 00:10 22:30 06:30 12:30 14:50 15:00 07:30 15:00 18:00 18:45 07:30 12:15 12:30 14:30 18:00 18:45 22:00 06:30 09:00 09:15 15:00 18:00 18:45

– – – –

– –

09:45

– –

15:30

21:40

– – –

12:20

– – –

15:30

– –

09:45

– 15:30 – – – 06:30 – – 15:30 –

– 19:202)

23:052) 07:052)

– –

– – –

– –

– –

– –

15:302) 08:052)

15:552)

16:20 09:00 16:10

16:55 09:35 16:45

17:35 10:15 17:25

19:202)

19:252) 08:202)

20:15 08:50

20:50 09:25

21:30 10:05

15:202) – – 22:502) – – 10:052) – – 19:252)

14:00 15:50 – 20:15 23:20 08:00 – 10:35 16:10 – 20:15

14:35 16:25 – 20:50 23:55 08:35 – 11:10 16:45 – 20:50

15:15 17:05 – 21:30 00:35 09:15 – 11:50 17:25 – 21:30

– –

– –

13:052) – – 19:202) – 07:052) – – – – 19:202)

– – –

– –

M/S Gudingen tel. +358 (0)407 693 687, M/S Skiftet tel. +358 (0)400 350 265, M/S Knipan tel. +358 (0)400 229 261. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600.

alandstrafiken.ax 21


SÖDRA LINJEN  14/6–16/8 2021  LÅNGNÄS – ÖVERÖ – SOTTUNGA – HUSÖ – KYRKOGÅRDSÖ – KÖKAR – GALTBY

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

Färja

Långnäs (Lumparland)

Överö1) (Föglö)

Sottunga

Husö (Sottunga)

Kyrkogårdsö Kökar (Kökar)

Galtby (Pargas)

K G S K G S K G S K G S K S K G S S G K S G K S G K S G K S G K G S K G S K G S

06:30 – 12:00 16:00 – 18:15 21:45 – 12:00 16:00 – 18:15 21:45 12:00 16:00 – 18:15 09:30 – 12:00 16:00 – 18:15 07:30 – 12:00 16:00 – 19:00 09:30 – 16:00 – 18:15 09:30 – 11:30 16:00 – 19:00

07:10 – 12:40 16:40 – 18:55 22:25 – 12:40 16:40 – 18:55 22:25 12:40 16:40 – 18:55 10:10 – 12:40 16:40 – 18:55 08:10 – 12:40 16:40 – 19:40 10:10 – 16:40 – 18:55 10:10 – 12:10 16:40 – 19:40

07:45 – 13:15 17:15 – 19:30 23:00 – 13:15 17:15 – 19:30 23:00 13:15 17:15 – 19:30 10:45 – 13:15 17:15 – 19:30 08:45 – 13:15 17:15 – 20:15 10:45 – 17:15 – 19:30 10:45 – 12:45 17:15 – 20:15

08:152) – – 17:452) – – 23:302) – 13:452) – – 20:002) – – 17:452) – – – – 13:452) 17:452) – – 09:152) – – – – 20:452) 11:152) – 17:452) – – 11:152) – – 17:452) – 20:452)

– – 14:002) – – 20:152) – – – 18:002) – – 23:452) 14:002) – – 20:152) 11:302) – – – – 20:152) – – 14:002) 18:002) – – 11:302) – – – 20:152) 11:302) – 13:302) – – 21:002)

– 12:00 – – 21:20 – – 15:00 – – 21:20 – – – – 21:20 – – 15:00 – – 21:20 – – 15:00 – – 21:20 – – 15:00 – 21:20 – – 15:00 – – 21:20 –

09:05 09:30 14:45 18:35 18:50 21:00 00:20 12:30 14:35 18:40 18:50 20:50 00:30 14:45 18:35 18:50 21:00 12:15 12:30 14:35 18:35 18:50 21:00 10:05 12:30 14:45 18:40 18:50 21:35 12:20 12:30 18:35 18:50 21:00 12:20 12:30 14:15 18:35 18:50 21:50

M/S Gudingen tel. +358 (0)407 693 687, M/S Skiftet tel. +358 (0)400 350 265, M/S Knipan tel. +358 (0)400 229 261. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600.

”Grön avgång” 15/4–30/9:

-80% vid förbokad och

förbetald biljett online MC, person-, husbil och husvagnsekipage

22 alandstrafiken.ax

”Vihreä lähtö” 15/4–30/9:

-80%

jos varaa ja maksaa lipun etukäteen netin kautta MP, henkilö-, asuntoauto ja asunto-vaunuyhdistelmä

”Green departure” 15/4–30/9:

-80%

if booked and prepaid ticket online MC, car, camper and caravancombinations


Passbåt kombinerar i Sottunga för resenärer utan fordon till Husö, Kyrkogårdsö, Finnö och Hästö. Info om passbåtstrafiken, sid. 26. 1) Överö angöres mot beställning till färjan senast 15 min före ankomst till Överö. L ­ ångnäs–Överö kan inte bokas. 2) Angöres mot beställning, senast 15 min före avgång från starthamn. Invikning till Kyrkogårdsö eller Husö kan beställas av passagerare med fordon. Passagerare utan fordon samt gods som kan hanteras manuellt hänvisas till passbåten. Passagerare utan fordon kan beställa invikning till de turer som saknar kombination med passbåt. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min före annonserad avgångstid i starthamn. Färjan kan avgå 5 min före utsatt avg. tid förutom vid avgång från färjans starthamn.

Jatkoyhteys yhteysveneellä Sottungassa matkustajille ilman ajoneuova Husöhön, ­Kyrkogårdsöhön, Finnöhön ja Hästöhön. ­ Tieto yhteysvene liikenteestä, s. 26. 1) Överöhön liikennöidään tilauksesta ottamalla yhteyttä lauttaan viimeistään 15 min ennen sen saapumista Överöhön. Långnäs–Överö ei voi varata. 2) Liikennöidään tilauksesta, viimeistään 15 min ennen lautan lähtöä lähtösatamasta. Vuoron Kyrkogårdsöhön ja Husöhön voivat varata ajoneuvon kanssa matkustavat. Ilman ajoneuvoa matkustavat sekä manuaalisesti käsiteltävät tavarakuljetukset ohjataan yhteys­veneeseen. Ilman ajoneuvoa matkustavat voivat tehdä varauksen niille lauttavuoroille, joille ei ole yhteyttä yhteysveneellä. Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatamassa 15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Lautta voi lähteä 5 min ennen ilmoitettua aikaa paitsi lautan lähtösatamasta.

Passengerboat connection in Sottunga for passengers without vehicles to Husö, Kyrkogårdsö, Finnö and Hästö. Info about passboats traffic, p. 26. 1) Via Överö by ordering to the ferry no later than 15 min prior arrival to Överö. Långnäs–Överö can not be booked. 2) Only by ordering at least 15 min prior to departure from the first harbour. The ferry to Kyrkogårdsö or Husö can be ordered by passengers with vehicles. Passengers without vehicles and goods handled manually are sent to the passengerboat. Passengers without vehicles can order the ferry departures that are not combined with passengerboat. Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior to the dep.time in start harbour. The ferry can depart 5 min before scheduled dep. time except when departing from the ferrys start harbour.

Huom!

Obs!

Voit peruuttaa matkasi 24 t

Avboka senast 24 h före avgång

Note!

Cancel your trip 24 h before dep.

ennen lähtöä veloituksetta!

för att undvika avbokningsavgift!

to avoid cancelation fee!

MIDSOMMAR | JUHANNUS | MIDSUMMER  24–28/6 2021    SÖDRA LINJEN LÅNGNÄS – ÖVERÖ – SOTTUNGA – HUSÖ – KYRKOGÅRDSÖ – KÖKAR – GALTBY

Torsdag 24/6

Fredag 25/6 Lördag 26/6

Söndag 27/6

Måndag 28/6

Färja

Långnäs (Lumparland)

Överö1) (Föglö)

Sottunga

Husö (Sottunga)

Kyrkogårdsö Kökar (Kökar)

Galtby (Pargas)

S G K S G K S K G S K S G K G S K G S K G S K S G S K G S K

09:30 – 12:00 16:00 – 19:00 21:45 07:00 – 12:00 16:00 09:30 – 16:00 – 18:15 09:30 – 11:30 16:00 – 19:00 21:40 06:30 – 12:00 16:00 – 18:15 21:45

10:10 – 12:40 16:40 – 19:40 22:25 07:40 – 12:40 16:40 10:10 – 16:40 – 18:55 10:10 – 12:10 16:40 – 19:40 22:20 07:10 – 12:40 16:40 – 18:55 22:25

10:45 – 13:15 17:15 – 20:15 23:00 08:15 – 13:15 17:15 10:45 – 17:15 – 19:30 10:45 – 12:45 17:15 – 20:15 22:55 07:45 – 13:15 17:15 – 19:30 23:00

– – 13:452) – – 20:452) – 08:452) – – – 11:152) – 17:452) – – 11:152) – – 17:452) – 20:452) – 08:152) – – 17:452) – – 23:302)

11:302) – – 18:002) – – 23:452) – – 14:002) 18:002) 11:302) – – – 20:152) 11:302) – 13:302) – – 21:002) – – – 14:002) – – 20:152) –

– 15:00 – – 21:20 – – – 12:10 – – – 15:00 – 21:20 – – 15:00 – – 21:20 – – – 12:00 – – 21:20 – –

12:15 12:30 14:35 18:40 18:50 21:35 00:25 09:35 09:40 14:45 18:40 12:20 12:30 18:35 18:50 21:00 12:20 12:30 14:15 18:35 18:50 21:50 00:05 09:05 09:30 14:45 18:35 18:50 21:00 00:20

M/S Gudingen tel. +358 (0)407 693 687, M/S Skiftet tel. +358 (0)400 350 265, M/S Knipan tel. +358 (0)400 229 261. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600.

alandstrafiken.ax 23


SÖDRA LINJEN    1–5/4 2021  PÅSK | PÄÄSIÄINEN | EASTER GALTBY – KÖKAR – KYRKOGÅRDSÖ – HUSÖ – SOTTUNGA – ÖVERÖ – LÅNGNÄS

Torsdag 1/4

Fredag 2/4 Lördag 3/4 Söndag 4/4 Måndag 5/4

Färja

Galtby (Pargas)

Kökar

Kyrkogårdsö Husö (Kökar) (Sottunga)

Sottunga 2)

Överö1)2) (Föglö)

Långnäs2) (Lumparland)

S S G S G G S G G G S S S S G

– – – 21:00 – – 15:15 – – – – 21:00 – – 15:15

06:30 12:30 15:00 23:30 07:30 14:45 17:35 07:30 14:45 07:30 12:30 23:30 07:30 15:00 17:35

– 13:052) – 00:052) – 15:202) – 08:052) – – 13:052) – 08:052) – 18:102)

07:50 13:50 16:20 00:50 08:50 16:05 18:55 08:50 16:05 08:50 13:50 – 08:50 16:20 18:55

08:20 14:20 16:50 01:20 09:20 16:35 19:25 09:20 16:35 09:20 14:20 – 09:20 16:50 19:25

09:00 15:00 17:30 01:50 10:00 17:15 20:05 10:00 17:15 10:00 15:00 – 10:00 17:30 20:05

07:202) – 15:502) 00:252) 08:202) – 18:252) – 15:352) 08:202) – – – 15:502) –

LÅNGNÄS – ÖVERÖ – SOTTUNGA – HUSÖ – KYRKOGÅRDSÖ – KÖKAR – GALTBY

Torsdag 1/4

Fredag 2/4 Lördag 3/4 Söndag 4/4 Måndag 5/4

Färja

Långnäs (Lumparland)

Överö1) (Föglö)

Sottunga

Husö (Sottunga)

Kyrkogårdsö (Kökar)

Kökar2)

Galtby 2) (Pargas)

S G S G S G G G G S S G S S G

09:30 12:00 16:00 19:00 10:00 12:00 18:15 12:00 18:15 09:30 16:00 10:00 12:00 18:15 20:30

10:05 12:35 16:35 19:35 10:35 12:35 18:50 12:35 18:50 10:05 16:35 10:35 12:35 18:50 21:05

10:40 13:10 17:10 20:10 11:10 13:10 19:25 13:10 19:25 10:40 17:10 11:10 13:10 19:25 21:40

11:152) 13:452) – 20:452) 11:452) – 20:002) – 20:002) – – 11:452) – – 22:152)

– – 17:502) – – 13:502) – 13:502) – 11:202) 17:502) – 13:502) 20:052) –

12:00 14:30 18:30 21:30 12:30 14:30 20:45 14:30 20:45 12:00 18:30 12:30 14:30 20:45 23:00

– – 20:50 – 15:00 – – – – – 20:50 15:00 – 23:15 –

M/S Gudingen tel. +358 (0)407 693 687, M/S Skiftet tel. +358 (0)400 350 265. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. Passbåt kombinerar i Sottunga för resenärer utan fordon från/till Husö, Kyrkogårdsö, Finnö och Hästö. Info om passbåtstrafiken, sid. 26. 1) Överö angöres mot beställning till färjan senast 15 min före ankomst till Överö. L ­ ångnäs–Överö–Långnäs kan inte bokas. 2) Husö och Kyrkogårdsö angöres mot beställning, senast 15 min före avgång från starthamn. Då Kyrkogårdsö angörs försenas tiderna efter Kyrkogårdsö, med ca 20 min. Då Husö angörs försenas tiderna efter Husö, med ca 10 min. Invikning till Kyrkogårdsö eller Husö kan beställas av passagerare med fordon. Passagerare utan fordon samt gods som kan hanteras manuellt hänvisas till passbåten, sid 26. Invikning utan fordon får passagerare till/ från Galtby göra, likaså skol- och dagisbarn samt eventuella följeslagare till/från Kökar, gäller även kvällstur.

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min före annonserad avgångstid i starthamn. Färjan kan avgå 5 min före utsatt avg. tid förutom vid avgång från färjans starthamn.

24 alandstrafiken.ax

Jatkoyhteys yhteysveneellä Sottungassa matkustajille ilman ajoneuova Husöstä, Kyrkogårdsöstä, Finnöstä ja Hästöstä tai päin vastoin. T ­ ieto yhteysvene liikenteestä, s. 26. 1) Överöhön liikennöidään tilauksesta ottamalla yhteyttä lauttaan viimeistään 15 min ennen sen saapumista Överöhön. Långnäs–Överö–Långnäs ei voi varata. Husöhön ja Kyrkogårdsöhön liikennöidään tilaukesta, kun tilaus tehdään viimeistään 15 min ennen laivan lähtöä. Kyrkogårdsöhön liikennöitäessä saapumisaika seuraaviin satamiin on n. 20 min ilmoitettua myöhemmin. Husöhön liikennöitäessä saapumisaika seuraaviin satamiin on noin 10 min myöhemmin. Vuoron voivat varata Kyrkogårdsöhön ja Husöhön ajoneuvon kanssa matkustavat. Ilman ajoneuvoa matkustavat sekä manuaalisesti käsiteltävät tavarakuljetukset ohjataan yhteysveneeseen, ks. 26. Liikkennöinti ilman ajoneuvoa saavat tehdä kaikki Galtbystä tai Galtbyhyn matkaavat, samoin kuin koulu-ja päiväkotilapset sekä mahdolliset seuralaiset Kökarista tai Kökariin, koskien myös iltavuoroa.

2)

Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatamassa 15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Lautta voi lähteä 5 min ennen ilmoitettua aikaa paitsi lautan lähtösatamasta.

Passengerboat connection in Sottunga for passengers without vehicles from/to Husö, Kyrkogårdsö, Finnö and Hästö. Info about passboats traffic, p. 26. 1) Via Överö by ordering to the ferry no later than 15 min prior arrival to Överö. Långnäs–Överö–Långnäs can not be booked 2) Husö and Kyrkogårdsö only by ordering at least 15 min prior to dep. from dep. harbour. When calling Kyrkogårdsö the arrival time to the following harbours is about 20 min later. When calling Husö the arrival time is about 10 min later to the following harbours. The ferry to Kyrkogårdsö or Husö can be ordered by passengers with vehicles. Passengers without vehicles and goods handled manually are sent to the passengerboats, page 26. Trafficing without vehicles can be made of all passengers to/ from Galtby as well as school and kindergarten children using escorts to/from Kökar, also on th evening tours.

Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior to the dep.time in start harbour. The ferry can depart 5 min before scheduled dep. time except when departing from the ferrys start harbour.


JUL | JOULU | CHRISTMAS  1/1 2021 OCH 23/12 2021–1/1 2022    SÖDRA LINJEN GALTBY–KÖKAR–KYRKOGÅRDSÖ–HUSÖ-SOTTUNGA–ÖVERÖ–LÅNGNÄS Färja

Galtby (Pargas)

Kökar

Kyrkogårdsö (Kökar)

Husö (Sottunga)

Sottunga 2)

Överö1)2) (Föglö)

Långnäs2) (Lumparland)

S S S G S G S G S

– – – – 18:30 – – – –

07:30 14:45 06:30 15:00 20:50 07:30 12:30 09:00 14:45

– 15:202) 07:052) 15:352) 21:252) – 13:052) – 15:202)

08:202) – – – 21:402) 08:202) – 09:502) –

08:50 16:05 07:50 16:20 22:10 08:50 13:50 10:20 16:05

09:20 16:35 08:20 16:50 22:40 09:20 14:20 10:50 16:35

10:00 17:15 09:00 17:30 23:20 10:00 15:00 11:30 17:15

Sön 26/12 – Ons 29/12 2021 Ordinarie turlista, sid 16–17 Tors 30/12 S – 06:30 – G – 15:00 15:352) S 15:15 17:35 18:102) Fre 31/12 G – 07:30 – S – 12:30 13:052) Lör 1/1 2022 G – 09:00 – S – 14:45 15:202)

07:202) – 18:252) 08:202) – 09:502) –

07:50 16:20 18:55 08:50 13:50 10:20 16:05

08:20 16:50 19:25 09:20 14:20 10:50 16:35

09:00 17:30 20:05 10:00 15:00 11:30 17:15

Fre 1/1 2021 Tors 23/12

Fre 24/12 Lör 25/12

LÅNGNÄS – ÖVERÖ – SOTTUNGA – HUSÖ – KYRKOGÅRDSÖ – KÖKAR – GALTBY Färja

Långnäs Överö1) (Lumparland) (Föglö)

Sottunga

Husö (Sottunga)

Kykogårdsö (Kökar)

Kökar 2)

Galtby 2) (Pargas)

S G S G G S G S G

12:00 19:00 09:30 12:00 18:15 09:30 15:00 12:00 18:00

13:10 20:10 10:40 13:10 19:25 10:40 16:10 13:10 19:10

– 20:452) 11:152) – 20:002) 11:152) – – 19:452)

13:502) – – 13:502) – – 16:502) 13:502) –

14:30 21:30 12:00 14:30 20:45 12:00 17:30 14:30 20:30

– – 14:30 – – – – – –

Sön 26/12 – Ons 29/12 2021 Ordinarie turlista, sid 16–17 Tors 30/12 S 09:30 10:05 10:40 G 12:00 12:35 13:10 G 18:15 18:50 19:25 Fre 31/12 S 09:30 10:05 10:40 G 15:00 15:35 16:10 Lör 1/1 2022 S 12:00 12:35 13:10 G 18:00 18:35 19:10

– 13:452) – – 16:452) 13:452) –

11:202) – 20:052) 11:202) – – 19:502)

12:00 14:30 20:45 12:00 17:30 14:30 20:30

14:30 – – – – – –

Fre 1/1 2021 Tors 23/12

Fre 24/12 Lör 25/12

12:35 19:35 10:05 12:35 18:50 10:05 15:35 12:35 18:35

M/S Gudingen tel. +358 (0)407 693 687, M/S Skiftet tel. +358 (0)400 350 265. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. Passbåt kombinerar i Sottunga för resenärer utan fordon från/till Husö, Kyrkogårdsö, Finnö och Hästö. Info om passbåtstrafiken, sid. 26. 1) Överö angöres mot beställning till färjan senast 15 min före ankomst till Överö. L ­ ångnäs–Överö–Långnäs kan inte bokas. 2) Husö och Kyrkogårdsö angöres mot beställning, senast 15 min före avgång från starthamn. Då Kyrkogårdsö angörs försenas tiderna efter Kyrkogårdsö, med ca 20 min. Då Husö angörs försenas tiderna efter Husö, med ca 10 min. Invikning till Kyrkogårdsö eller Husö kan beställas av passagerare med fordon. Passagerare utan fordon samt gods som kan hanteras manuellt hänvisas till passbåten, sid 26. Invikning utan fordon får passagerare till/ från Galtby göra, likaså skol- och dagisbarn samt eventuella följeslagare till/från Kökar, gäller även kvällstur.

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min före annonserad avgångstid i starthamn. Färjan kan avgå 5 min före utsatt avg. tid förutom vid avgång från färjans starthamn.

Jatkoyhteys yhteysveneellä Sottungassa matkustajille ilman ajoneuova Husöstä, Kyrkogårdsöstä, Finnöstä ja Hästöstä tai päin vastoin. T ­ ieto yhteysvene liikenteestä, s. 26. 1) Överöhön liikennöidään tilauksesta ottamalla yhteyttä lauttaan viimeistään 15 min ennen sen saapumista Överöhön. Långnäs–Överö–Långnäs ei voi varata. Husöhön ja Kyrkogårdsöhön liikennöidään tilaukesta, kun tilaus tehdään viimeistään 15 min ennen laivan lähtöä. Kyrkogårdsöhön liikennöitäessä saapumisaika seuraaviin satamiin on n. 20 min ilmoitettua myöhemmin. Husöhön liikennöitäessä saapumisaika seuraaviin satamiin on noin 10 min myöhemmin. Vuoron voivat varata Kyrkogårdsöhön ja Husöhön ajoneuvon kanssa matkustavat. Ilman ajoneuvoa matkustavat sekä manuaalisesti käsiteltävät tavarakuljetukset ohjataan yhteysveneeseen, ks. 26. Liikkennöinti ilman ajoneuvoa saavat tehdä kaikki Galtbystä tai Galtbyhyn matkaavat, samoin kuin koulu-ja päiväkotilapset sekä mahdolliset seuralaiset Kökarista tai Kökariin, koskien myös iltavuoroa.

2)

Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatamassa 15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Lautta voi lähteä 5 min ennen ilmoitettua aikaa paitsi lautan lähtösatamasta.

Passengerboat connection in Sottunga for passengers without vehicles from/to Husö, Kyrkogårdsö, Finnö and Hästö. Info about passboats traffic, p. 26. 1) Via Överö by ordering to the ferry no later than 15 min prior arrival to Överö. Långnäs–Överö–Långnäs can not be booked. 2) Husö and Kyrkogårdsö only by ordering at least 15 min prior to dep. from dep. harbour. When calling Kyrkogårdsö the arrival time to the following harbours is about 20 min later. When calling Husö the arrival time is about 10 min later to the following harbours. The ferry to Kyrkogårdsö or Husö can be ordered by passengers with vehicles. Passengers without vehicles and goods handled manually are sent to the passengerboats, page 26. Trafficing without vehicles can be made of all passengers to/ from Galtby as well as school and kindergarten children using escorts to/from Kökar, also on th evening tours.

Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior to the dep.time in start harbour. The ferry can depart 5 min before scheduled dep. time except when departing from the ferrys start harbour.

alandstrafiken.ax 25


PASSBÅTSTRAFIK    1/6–31/8 2021 ENLIGT TURLISTA: INFORMATION

Passbåtstrafik bedrivs tur och retur till/från Sottunga färjhamn till/från öarna Finnö, Hästö och Husö i Sottunga kommun, samt Kyrkogårdsö i Kökars kommun i anslutning till nedan nämnda anlöp med skärgårdsfärjorna till Sottunga färjhamn under perioden 1/6–31/8.

Passbåtstrafikens anlöp till Sottunga färjhamn sker 15 minuter innan färjans anlöp till Sottunga färjhamn och passbåtens avgång från Sottunga färjhamn sker när alla passagerare är ombord på passbåten.

I de fall passbåten kombinerar med två av färjornas turer anlöper passbåten till Sottunga färjhamn 15 minuter före den första färjan anlöper till Sottunga färjhamn och avgår när alla passagerare från den sista färjan som anlöper till Sottunga färjhamn är ombord på passbåten. Passbåten inväntar färjan ifall den är sen.

PASSBÅTSTRAFIK    1–13/6 OCH 17–31/8 2021 KÖKAR – SOTTUNGA FÄRJHAMN Södra linjens färja, avg. från Kökar Måndag – fredag 06:30 Lördag 07:30 Söndag 14:00

Södra linjens färja, ank. Sottunga färjhamn 07:50 08:50 15:20

Passbåtens anlöp till Sottunga färjhamn 07:35 08:35 15:05

LÅNGNÄS/GALTBY – SOTTUNGA FÄRJHAMN Södra linjens färja, Veckodag avg. från Långnäs/Galtby Måndag – torsdag 18:15 Fredag 19:00 Lördag 17:30 Söndag 15:15 från Galtby*) 17:30

Södra linjens färja, ank. Sottunga färjhamn 19:25 20:10 18:40 18:55 18:40

Passbåtens anlöp till Sottunga färjhamn 19:10 19:55 18:25 18:25 18:25

Veckodag

*)

Mot beställning senast kl. 15:00 samma dag, tel. +358 (0)401 580 100.

PASSBÅTSTRAFIK    14/6–16/8 2021 KÖKAR – SOTTUNGA FÄRJHAMN Södra linjens färja, avg. från Kökar Måndag – fredag 06:30 Lördag 07:30 Söndag 14:30

Södra linjens färja, ank. Sottunga färjhamn 07:50 09:00 15:50

Passbåtens anlöp till Sottunga färjhamn 07:35 08:45 15:35

LÅNGNÄS/GALTBY – SOTTUNGA FÄRJHAMN Södra linjens färja, avg. från Långnäs/Galtby Måndag – torsdag 18:15 Fredag 19:00 Lördag 18:15 Söndag 15:30 från Galtby*) 19:00

Södra linjens färja, ank. Sottunga färjhamn 19:30 20:15 19:30 20:15 20:15

Passbåtens anlöp till Sottunga färjhamn 19:15 20:00 19:15 20:00 20:00

Veckodag

Veckodag

*)

Mot beställning senast kl. 15:00 samma dag, tel. +358 (0)401 580 100.

PASSBÅTSTRAFIK ÖVRIGA PERIODER 2021 ENDAST MOT BESTÄLLNING MED VISS BEGRÄNSNING Under perioden då passbåten inte kör enligt turlistan ovan, utan k ­ ombinerar mot beställning, tel. +358 (0)401 580 100, hänvisas passagerare utan fordon samt gods som kan hanteras manuellt till passbåten, med undantag för följande:

E EN

EO PAS SANGERBOAT IS FRE

FC

PASSBÅTEN KÖR MOT BESTÄLLNING SENAST KL. 17:00 DAGEN FÖRE ÖNSKAD TRANSPORT.

EN T Å B PASS IF TSFRI! G V A R Ä

HAR GE !

3. Under isperioden kan passbåten beställa invikning till hamn, eller i samråd med skärgårdsfärjorna på södra linjen bestämma mötesplats för kombination med passbåten.

YHT EY

2. Skol- och dagisbarn samt ev. följeslagare till barnen kan beställa invikning till/från Kökar, även kvällstur

ON ILMAINEN!

SV

1. Passagerare utan fordon till/från Galtby

26 alandstrafiken.ax


Skärgårdstrafikens körtider | Saaristoliikenteen matkustusajat Archipelago-traffic traveltimes n Norra linjen | Pohjoinen linja | Northern line n Södra linjen | Eteläinen linja | Southern line n Vajerfärja | Lossi | Cable ferry

n Tvärgående linjen | Poikittainen linja | Cross line n Föglölinjen | Föglön linja | Föglö line n Landsväg | Maantie | Road Jurmo

Kustavi Gustavs

Osnäs Vuosnainen

Åva

Brändö

ÅLAND

Simskäla

Björkö Lappo

Enklinge

Asterholma

Bärö

Kumlinge

Vårdö

Eckerö

Berghamn

Houtskär

Torsholma

Hummelvik

Snäckö Seglinge

Prästö Töftö Ängö Bergö

Galtby, Korpo Korppo

Sottunga Mariehamn

Långnäs

Överö

Svinö

Embarsund

Husö Kyrkogårdsö

Degerby

Föglö Kökar

0 Tvärgående linjen | Poikittainen linja Cross line

n Långnäs–Överö, ca 40 min

20

10

Norra linjen | Pohjoinen linja

Södra linjen | Eteläinen linja

n Hummelvik–Enklinge, ca 1 h

n Långnäs–Överö, ca 40 min

Northern line

n Långnäs–Snäckö, ca 1 h 40 min

n Hummelvik–Kumlinge, ca 1 h 20 min

n Överö–Snäckö, ca 1 h

n Hummelvik–Torsholma, ca 2 h 30 min

n Asterholma–Lappo, ca 15 min

n Långnäs–Bergö, ca +20 min n Snäckö–Kumlinge färjfäste, bilväg ca 11 km

Föglölinjen | Föglön linja | Föglö line n Svinö–Degerby, ca 30 min

n Överö–Degerby, bilväg ca 17 km

30 km

Southern line

n Långnäs–Sottunga, ca 1 h 15 min

n Hummelvik–Lappo, ca 2 h 5 min

n Långnäs–Kökar, ca 2 h 30 min

n Enklinge–Kumlinge, ca 20 min

n Invikning till Kyrkogårdsö, +20 min

n Lappo–Torsholma, ca 20 min n Kumlinge–Lappo, ca 45 min

n Invikning till Husö, +10 min

n Kökar–Sottunga, ca 1 h 15 min n Kökar–Galtby, ca 2 h 30 min

n Kumlinge–Torsholma, ca 1 h 10 min n Åva–Jurmo, ca10 min

n Åva–Osnäs, ca 40 min

n Torsholma–Åva, bilväg ca 17 km

Beräknad körtid över fasta Åland till skärgårdshamnarna | Arvioitu ajoaika Ahvenanmaan läpi saaristosatamiin | Estimated drive time over the mainland of Åland to the archipelago harbors: Mariehamn–Långnäs/Svinö ca | noin | about 40 min Mariehamn–Hummelvik ca | noin | about 90 min

Eckerö–Långnäs/Svinö ca | noin | about 70 min Eckerö–Hummelvik ca | noin | about 90 min

alandstrafiken.ax 27


FÖGLÖLINJEN   FRÅN DEGERBY (Föglö) 1/1–31/5 OCH 1/9–31/12 2021 Måndag 06:30 07:45 09:00 10:10 12:00 13:55 15:05 16:15 17:25 – 19:50 21:05 23:251)

Tisdag 06:30 07:45 09:00 10:10 12:00 13:55 15:05 16:15 17:25 – 19:50 21:05 23:251)

Onsdag 06:30 07:45 09:00 10:10 12:00 13:55 15:05 16:15 17:25 – 19:50 21:05 23:251)

Torsdag 06:30 07:45 09:00 10:10 12:00 13:55 15:05 16:15 17:25 – 19:50 21:05 23:251)

Fredag 06:30 07:45 09:00 10:10 12:00 13:55 15:05 16:15 17:25 – 19:50 21:05 23:25

Lördag 06:302) – 09:00 10:10 12:00 – 15:05 16:15 17:25 – – 21:05 23:251)

FRÅN SVINÖ (Lumparland) Måndag 07:05 08:25 09:35 10:45 13:15 14:30 15:40 16:50 18:00 – 20:25 21:40 00:051)

Tisdag 07:05 08:25 09:35 10:45 13:15 14:30 15:40 16:50 18:00 – 20:25 21:40 00:051)

Söndag 06:302) – – 10:10 12:00 – 15:05 16:15 – 18:30 – 21:05 23:251)

Restid ca 30 min Onsdag 07:05 08:25 09:35 10:45 13:15 14:30 15:40 16:50 18:00 – 20:25 21:40 00:051)

Torsdag 07:05 08:25 09:35 10:45 13:15 14:30 15:40 16:50 18:00 – 20:25 21:40 00:051)

Fredag 07:05 08:25 09:35 10:45 13:15 14:30 15:40 16:50 18:00 – 20:25 21:40 00:05

Lördag 07:052) – 09:35 10:45 13:15 – 15:40 16:50 – 19:05 – 21:40 00:051)

Söndag 07:052) – – 10:45 13:15 – 15:40 16:50 – 19:05 – 21:40 00:051)

M/S Skarven tel. +358 (0)401 733 600. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. 1) Trafikeras mot beställning till färjan senast kl. 21:30. 2) Mot beställning till färjan dagen före senast kl. 21:30. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 10 min före annonserad avgångstid. Gäller även förtursfordon. DENNA LINJE KAN INTE BOKAS!

1) Liikennöidään tilauksesta. Tilaus suoraan lautalle viimeistään klo 21:30 mennessä. 2) Tilauksesta lautalle viimeistään edellisenä iltana klo 21:30. Ajoneuvojen on oltava valmiina lastaukseen viimeistään 10 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Koskee myös etusijaisia ajoneuovoja. TÄTÄ LINJAA EI VOIDA VARATA!

Only by ordering to the ferry, no later than 21:30. Only by ordering to the ferry the day before at 21:30 the latest. The vehicles must be ready to embark at least 10 min prior to the departure time. Also applies to vehicles with granted priority. THIS LINE CAN NOT BE BOOKED!

Avvikelser: Fre 1/1 Trafiken inleds kl. 10:10 från Degerby därefter söndagstrafik. Ons 6/1, Fre 2/4, Mån 5/4, Lör 1/5, Tors 13/5, Lör 6/11, Mån 6/12 Söndags­trafik. Fre 24/12 Trafiken avslutas med avg. kl. 16:50 från Svinö, därefter körs beställningsturer kl. 22:25 från Degerby samt kl. 23:00 från Svinö mot beställning senast 23/12 kl. 21:30. Lör 25/12 Trafiken inleds kl. 12:00 från Degerby, därefter söndagstrafik. Sön 26/12 Trafiken inleds kl. 10:10 från Degerby, därefter söndagstrafik. Fre 31/12 Trafiken avslutas med avgång kl. 20:25 från Svinö. Lör 1/1 2022 Trafiken inleds kl. 10:10 från Degerby, därefter söndagstrafik.

Poikkeuksia: Pe 1/1 Liikennöinti alkaa klo 10:10 Degerbystä, ja jatko sunnuntailiikenne. Ke 6/1, Pe 2/4, Ma 5/4, La 1/5, To 13/5, La 6/11, Ma 6/12 Sunnuntailiikenne. Pe 24/12 Liikennöinti pysähtyy klo 16:50 vuorolla Svinöstä, jonka jälkeen ajetaan klo 22:25 Degerbystä, sekä klo 23:00 Svinöstä ainoastaan tilausvuoroja, jotka tulee tehdä viimeistään 23/12 klo 21:30. La 25/12 Liikennöinti alkaa klo 12:00 vuorolla Degerbystä, ja jatko sunnuntaliikenne. Su 26/12 Liikennöinti alkaa klo 10:10 Degerbystä, ja jatko sunnuntaliikenne. Pe 31/12 Liikennöinti pysähtyy klo 20:25 vuorolla Svinöstä. La 1/1 2022 Liikennöinti alkaa klo 10:10 Degerbystä, ja jatko sunnuntailiikenne.

Exceptions: Fri 1/1 Traffic starts at 10:10 from Degerby, thereafter Sunday schedule. Wed 6/1, Fri 2/4, Mon 5/4, Sat 1/5, Thu 13/5, Sat 6/11, Mon 6/12 Saturday schedule. Fri 24/12 Traffic stops with departure at 16:50 from Svinö and after that only the tour from Degerby at 22:25 and from Svinö at 23:00, to be ordered no later than 23/12 at 21:30. Sat 25/12 Traffic starts with departure at 12:00 from Degerby, thereafter Sunday schedule. Sun 26/12 Traffic starts with departure at 10:10 from Degerby, thereafter Sunday schedule. Fri 31/12 Traffic stops with departure at 20:25 from Svinö. Sat 1/1 2022 Traffic starts with departure at 10:10 from Degerby, thereafter Sunday schedule.

28 alandstrafiken.ax

1)

2)


1/6–31/8 2021    FÖGLÖLINJEN FRÅN DEGERBY (Föglö) Måndag 06:30 07:45 09:00 10:10 12:00 13:55 15:05 16:15 17:25 – 19:50 21:05 23:25

Tisdag 06:30 07:45 09:00 10:10 12:00 13:55 15:05 16:15 17:25 – 19:50 21:05 23:25

Onsdag 06:30 07:45 09:00 10:10 12:00 13:55 15:05 16:15 17:25 – 19:50 21:05 23:25

Torsdag 06:30 07:45 09:00 10:10 12:00 13:55 15:05 16:15 17:25 – 19:50 21:05 23:25

Fredag 06:30 07:45 09:00 10:10 12:00 13:55 15:05 16:15 17:25 – 19:50 21:05 23:25

Lördag 06:302) 07:452) 09:00 10:10 12:00 – 15:05 16:15 17:25 – – 21:05 23:25

Restid ca 30 min Måndag 07:05 08:25 09:35 10:45 13:15 14:30 15:40 16:50 18:00 – 20:25 21:40 00:05

Söndag 06:302) – – 10:10 12:00 13:55 15:05 16:15 – 18:30 – 21:05 23:25

FRÅN SVINÖ (Lumparland) Tisdag 07:05 08:25 09:35 10:45 13:15 14:30 15:40 16:50 18:00 – 20:25 21:40 00:05

Onsdag 07:05 08:25 09:35 10:45 13:15 14:30 15:40 16:50 18:00 – 20:25 21:40 00:05

Torsdag 07:05 08:25 09:35 10:45 13:15 14:30 15:40 16:50 18:00 – 20:25 21:40 00:05

Fredag 07:05 08:25 09:35 10:45 13:15 14:30 15:40 16:50 18:00 – 20:25 21:40 00:05

Lördag 07:052) 08:252) 09:35 10:45 13:15 – 15:40 16:50 – 19:05 – 21:40 00:05

Söndag 07:052) – – 10:45 13:15 14:30 15:40 16:50 – 19:05 – 21:40 00:05

M/S Skarven tel. +358 (0)401 733 600. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600. 2) Tilauksesta lautalle viimeistään edeltävänä iltana klo 21:30. Ajoneuvojen on oltava valmiina lastaukseen viimeistään 10 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Koskee myös etusijaisia ajoneuovoja. TÄTÄ LINJAA EI VOIDA VARATA!

”Grön avgång” 15/4–30/9:

-80%

”Green departure” 15/4–30/9:

-80%

MP, henkilö-, asuntoauto ja asuntovaunuyhdistelmä

Poikkeuksia: La 26/6 Sunnuntailiikenne.

NJ

A

JE N I L A ! DENN TE BOK AS IN K AN

!

”Vihreä lähtö” 15/4–30/9:

for MC, car, camper and caravancombinations

A VA I VOID RATA! E A

TÄTÄ LI

-80%

för MC, person-, husbil och husvagnsekipage

Avvikelser: Lör 26/6 Söndagstrafik.

2) Only by ordering to the ferry no later than the day before at 21:30. The vehicles must be ready to embark at least 10 min prior to the departure time. Also applies to vehicles with granted priority. THIS LINE CAN NOT BE BOOKED!

THIS

OK ED

2) Mot beställning till färjan dagen före senast kl. 21:30. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 10 min före annonserad avgångstid. Gäller även förtursfordon. DENNA LINJE KAN INTE BOKAS!

LINE CAN NOT BE

BO

Exceptions: Sat 26/6 Sunday schedule.

alandstrafiken.ax 29


NORRA LINJEN    1/1–25/4 OCH 4/10–31/12 2021 HUMMELVIK – ENKLINGE – KUMLINGE – LAPPO – TORSHOLMA

Måndag Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

Hummelvik (Vårdö)

Enklinge (Kumlinge)

Kumlinge

Lappo (Brändö)

Torsholma (Brändö)

09:30 18:15 05:30 12:00 18:15 05:30 12:00 18:15 05:30 12:00 18:15 05:30 12:00 18:15 05:30 11:30 17:15 09:30 15:10 21:00

10:30 19:15 06:301) 13:00 19:15 06:301) 13:00 19:15 06:301) 13:00 19:15 06:301) 13:00 19:15 06:301) 12:30 18:15 10:30 16:10 22:00

10:50 19:35T) 06:50 13:25T) 19:35T) 06:50 13:25T) 19:35T) 06:50 13:25T) 19:35T) 06:50 13:25T) 19:35T) 06:50 12:50 18:35 10:50 16:30 22:20

11:30 20:20E) 07:301)E) 14:05E) 20:20E) 07:301)E) 14:05 20:20E) 07:301)E) 14:05 20:20E) 07:301)E) 14:05E) 20:20E) 07:301)E) 13:30 19:20 11:30E) 17:10 23:00

11:55V) 20:45V) 07:55V) 14:30V) 20:45V) 07:55V) 14:30V) 20:45V) 07:55V) 14:30V) 20:45V) 07:55V) 14:30V) 20:45 07:55V) 13:55V) 19:45 11:55V) 17:35V) 23:20

TORSHOLMA – LAPPO – KUMLINGE – ENKLINGE – HUMMELVIK

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

Torsholma (Brändö)

Lappo (Brändö)

Kumlinge

Enklinge (Kumlinge)

Hummelvik (Vårdö)

06:45 15:15V) 21:00V) 08:05V) 15:15V) 21:00V) 08:05V) 15:15V) 21:00V) 08:05V) 15:15V) 21:00V) 08:05V) 15:15V) 21:00V) 08:05V) 14:15V) 20:00V) 12:25V) 18:15V)

07:05 15:35 21:201)E) 08:25E) 15:35E) 21:201)E) 08:25E) 15:35 21:201)E) 08:25E) 15:35 21:201)E) 08:25E) 15:35E) 21:201)E) 08:25E) 14:35E) 20:201)E) 12:45E) 18:35

07:50 16:20 22:05 09:10T) 16:20 22:05 09:10T) 16:20 22:05 09:10T) 16:20 22:05 09:10T) 16:20 22:05 09:10 15:20 21:05 13:30 19:20

08:10 16:40 22:251) 09:30 16:40 22:251) 09:30 16:40 22:251) 09:30 16:40 22:251) 09:30 16:40 22:251) 09:30 15:40 21:251) 13:50 19:40

09:10 17:40 23:25 10:30 17:40 23:25 10:30 17:40 23:25 10:30 17:40 23:25 10:30 17:40 23:25 10:30 16:40 22:25 14:50 20:40

M/S Alfågeln tel. +358 (0)407 682 108, Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600.

”Grön avgång” 15/4–30/9:

-80% vid förbokad och

förbetald biljett online MC, person-, husbil och husvagnsekipage

30 alandstrafiken.ax

”Vihreä lähtö” 15/4–30/9:

-80%

jos varaa ja maksaa lipun etukäteen netin kautta MP, henkilö-, asuntoauto ja asunto-vaunuyhdistelmä

”Green departure” 15/4–30/9:

-80%

if booked and prepaid ticket online MC, car, camper and caravancombinations


1) Angörs mot bokning till Ålandstrafiken eller beställning till färjan senast 1 h före avg. i starthamn. E) Kombinerar med M/S Ejdern i Lappo för trafik till och från Asterholma. T) Kombinerar med Tvärgående linjens färja i Snäckö. Bilväg Kumlinge–Snäckö färjfästen ca 11 km. V) Kombinerar med M/S Viggen i Åva. Bilväg Torsholma–Åva ca 20 km. Lokaltrafiken i Brändö sid. 57–58. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min före annonserad avgångstid i starthamn. Färjan kan avgå 5 min före utsatt avg. tid förutom vid avgång från färjans starthamn. Begränsad busstrafik lördag, söndag och helgdag. Vid förseningar väntar bussen max 10 min.

1) Liikennöidään varauksesta Ålands­t rafikenille tai tilauksesta lautalle viimeistään 1 h ennen lautan lähtöä lähtösatamasta. E) Jatkoyhteys M/S Ejdernille Lappoossa liikenteelle Asterholmaan ja takaisin. T) Jatkoyhteys Poikittaisen linjan lautalle Snäckössä, autotie Kumlinge–Snäckön lauttasatama n. 11 km. V) Jatkoyhteys M/S Viggenille Åvaan, autotie Torsholma–Åva n. 20 km. Paikallisliikenne Brändössä, ks. s. 57–58. Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatamassa 15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Lautta voi lähteä 5 min ennen ilmoitettua aikaa paitsi lautan lähtösatamasta. Rajoitettu linja-autoliikenne lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä. Lautan myöhästyessä linja-auto odottaa max 10 min.

1) Only when booked in advance to Ålands­t rafiken or ordering to the ferry no later than 1 h before departure time in start harbour. E) Connection to M/S Ejdern in Lappo for t­ raffic to and from Asterholma. T) Connection to the Cross line in Snäckö, land road Kumlinge–Snäckö ferry harbour approx. 11 km. V) Connection to M/S Viggen in Åva, land road Tors­holma–Åva approx. 20 km. Local transport on Brändö, see p. 57-58. Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior to the dep.time in start harbour. The ferry can depart 5 min before scheduled dep. time except when departing from the ferrys start harbour. Limited bus traffic on Saturdays, Sundays and public holidays. If the ferry is late the bus will wait max 10 min.

Avvikelser: Fre 1/1 Fredagstrafik med start kl. 12:00 från Hummelvik och avslutas kl. 20:45 i Torsholma. Lör 2/1 Lördagstrafik med start kl. 08:05 från Torsholma. Ons 6/1 Onsdagstrafik. Fre 2/4 Fredagstrafik med start kl. 12:00 i Hummelvik och avslutas kl. 20:45 i Torsholma. Lör 3/4 Lördagstrafik med start kl. 08:05 i Torsholma och avslutas kl. 19:40 i Torsholma. Sön 4/4 Söndagstrafik med start kl. 12:25 i Torsholma och avslutas kl. 20:40 i Hummelvik. Mån 5/4 Söndagstrafik. Tis 6/4 Tisdagstrafik med start kl. 08:05 från Torsholma.

Poikkeuksia: Pe 1/1 Perjantailiikenne alkaeen klo 12:00 Hummelviikistä, ja päätty kl. 20:45 Torsholmaan. La 2/1 Lauantailiikenne alkaeen klo 08:05 Torsholmasta. Ke 6/1 Keskiviikkoliikenne. Pe 2/4 Perjantailiikenne alkaeen klo 12:00 Hummelviikistä, ja päättyy klo 20:45 Torsholmaan. La 3/4 Lauantailiikenne alkaeen klo 08:05 Torsholmasta, ja päättyy klo 19:40 Torsholmaan. Su 4/4 Sunnuntailiikenne alkaeen klo 12:25 Torsholmasta, ja päättyy klo 20:40 Hummelviikiin. Ma 5/4 Sunnuntailiikenne. Ti 6/4 Tiistailiikenne alkaeen klo 08:05 Torsholmasta.

Exceptions: Fri 1/1 Friday schedule that starts at 12:00 from Hummelvik and stops at 12:45 in Torsholma. Sat 2/1 Saturday schedule that starts at 08:05 from Torsholma. Wed 6/1 Wednesday schedule. Fri 2/4 Friday schedule that starts at 12:00 from Hummelvik and stops at 20:45 in Torsholma. Sat 3/4 Saturday schedule that starts at 08:05 from Torsholma and stops at 19:40 in Torsholma. Sun 4/4 Sunday schedule that starts at 12:25 from Torsholma and stop at 20:40 in Hummelvik. Mon 5/4 Sunday schedule. Tue 6/4 Tuesday shedule that starts at 08:05 from Torsholma.

Lör 6/11 Lördagstrafik. Mån 6/12 Söndagstrafik med start kl. 12:25 i Torsholma. Fre 24/12 Fredagstrafik som avslutas kl. 17:40 i Hummelvik. Lör 25/12 Lördagstrafik med start kl. 11:30 från Hummelvik och av­slutas kl. 16:40 i Hummelvik. Sön 26/12 Söndagstrafik med start kl. 09:30 från Hummelvik. Fre 31/12 Fredagstrafik som avslutas kl. 17:40 i Hummelvik. Lör 1/1 2022 Lördagstrafik med start kl. 11:30 från Hummelvik och avslutas kl. 19:40 i Torsholma.­ Sön 2/1 2022 Söndagstrafik med start kl. 12:25 från Torsholma. Tors 6/1 2022 Torsdagstrafik.

La 6/11 Lauantailiikenne. Ma 6/12 Sunnuntailiikenne alkaeen klo 12:25 Torsholmasta. Pe 24/12 Perjantailiikenne päättyy klo 17:40 Hummelviikiin. La 25/12 Lauantailiikenne alkaeen klo 11:30 Hummelviikistä, ja päättyy klo 16:40 Hummelviikiin. Su 26/12 Sunnuntailiikenne alkaeen klo 09:30Hummelviikistä. Pe 31/12 Perjantailiikenne, päättyy klo 17:40 Hummelviikiin. La 1/1 2022 Lauantailiikenne alkaeen klo 11:30 Hummelviikistä, ja päättyy klo 19:40 Torsholmaan. Su 2/1 2022 Sunnuntailiikenne alkaeen klo 12:25 Torsholmasta. To 6/1 2022 Torstailiikenne.

Sat 6/11 Saturday schedule. Mon 6/12 Sunday schedule tjat starts at 12:25 from Torsholma. Fri 24/12 Friday schedule that stops at 17:40 in Hummelvik. Sat 25/12 Saturday schedule that starts at 11:30 from Hummelvik and stops at 16:40 in Hummelvik. Sun 26/12 Sunday schedule that starts at 09:30 from Hummelvik. Fri 31/12 Friday schedule that stops at 17:40 in Hummelvik. Sat 1/1 2022 Saturday schedule that starts at 11:30 from Hummelvik and stops at 19:40 in Torsholma. Sun 2/1 2022 Sunday schedule that starts at 12:25 from Torsholma. Thu 6/1 2022 Thursday schedule.

alandstrafiken.ax 31


NORRA LINJEN    26/4–8/6 OCH 17/8–3/10 2021 HUMMELVIK – ENKLINGE – KUMLINGE – LAPPO – TORSHOLMA

Måndag Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

Hummelvik (Vårdö)

Enklinge (Kumlinge)

Kumlinge

Lappo (Brändö)

Torsholma (Brändö)

09:30 18:15 05:30 12:00 18:15 05:30 12:00 18:15 05:30 12:00 18:15 05:30 12:00 18:15 05:30 11:30 17:15 09:30 15:10 21:00

10:30 19:15 06:301) 13:00 19:15 06:301) 13:00 19:15 06:301) 13:00 19:15 06:301) 13:00 19:15 06:301) 12:30 18:15 10:30 16:10 22:00

10:50 19:35T) 06:50 13:25T) 19:35T) 06:50 13:25T) 19:35T) 06:50 13:25T) 19:35T) 06:50 13:25T) 19:35T) 06:50 12:50 18:35 10:50 16:30 22:20

11:30 20:20E) 07:30E) 14:05E) 20:20E) 07:30E) 14:05 20:20E) 07:30E) 14:05 20:20E) 07:30E) 14:05E) 20:20E) 07:30E) 13:30 19:20 11:30E) 17:10 23:00

11:55V) 20:45V) 07:55V) 14:30V) 20:45V) 07:55V) 14:30V) 20:45V) 07:55V) 14:30V) 20:45V) 07:55V) 14:30V) 20:45 07:55V) 13:55V) 19:45 11:55V) 17:35V) 23:20

TORSHOLMA – LAPPO – KUMLINGE – ENKLINGE – HUMMELVIK

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

Torsholma (Brändö)

Lappo (Brändö)

Kumlinge

Enklinge (Kumlinge)

Hummelvik (Vårdö)

06:45 15:15V) 21:00V) 08:05V) 15:15V) 21:00V) 08:05V) 15:15V) 21:00V) 08:05V) 15:15V) 21:00V) 08:05V) 15:15V) 21:00V) 08:05V) 14:15V) 20:00V) 12:25V) 18:15V)

07:05 15:35 21:20E) 08:25E) 15:35E) 21:20E) 08:25E) 15:35 21:20E) 08:25E) 15:35 21:20E) 08:25E) 15:35E) 21:20E) 08:25E) 14:35E) 20:20E) 12:45 18:35

07:50 16:20 22:05 09:10T) 16:20 22:05 09:10T) 16:20 22:05 09:10T) 16:20 22:05 09:10T) 16:20 22:05 09:10 15:20 21:05 13:30 19:20

08:10 16:40 22:25 09:30 16:40 22:25 09:30 16:40 22:25 09:30 16:40 22:25 09:30 16:40 22:25 09:30 15:40 21:25 13:50 19:40

09:10 17:40 23:25 10:30 17:40 23:25 10:30 17:40 23:25 10:30 17:40 23:25 10:30 17:40 23:25 10:30 16:40 22:25 14:50 20:40

M/S Alfågeln tel. +358 (0)407 682 108, Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600.

”Grön avgång” 15/4–30/9:

-80% vid förbokad och

förbetald biljett online MC, person-, husbil och husvagnsekipage

32 alandstrafiken.ax

”Vihreä lähtö” 15/4–30/9:

-80%

jos varaa ja maksaa lipun etukäteen netin kautta MP, henkilö-, asuntoauto ja asunto-vaunuyhdistelmä

”Green departure” 15/4–30/9:

-80%

if booked and prepaid ticket online MC, car, camper and caravancombinations


1) Angörs mot bokning till Ålandstrafiken eller beställning till färjan senast 1 h före avg. i starthamn. E) Kombinerar med M/S Ejdern i Lappo för trafik till och från Asterholma. T) Kombinerar med Tvärgående linjens färja i Snäckö. Bilväg Kumlinge–Snäckö färjfästen ca 11 km. V) Kombinerar med M/S Viggen i Åva. Bilväg Torsholma-Åva ca 20 km. Lokaltrafiken i Brändö se s. 57–58. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min före annonserad avgångstid i starthamn. Färjan kan avgå 5 min före utsatt avg. tid förutom vid avgång från färjans starthamn. Begränsad busstrafik lördag, söndag och helgdag. Vid förseningar väntar bussen max 10 min.

1) Liikennöidään varauksesta Ålands­t rafikenille tai tilauksesta lautalle viimeistään 1 h ennen lautan lähtöä lähtösatamasta. E) Jatkoyhteys M/S Ejdernille Lappoossa liikenteelle Asterholmaan ja takaisin. T) Jatkoyhteys Poikittaisen linjan lautalle Snäckössä, autotie Kumlinge–Snäckön lauttasatama n. 11 km. V) Jatkoyhteys M/S Viggenille Åvaan, autotie Torsholma–Åva n. 20 km. Paikallisliikenne Brändössä. ks. s. 57–58. Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatammassa 15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Lauttavoi lähteä 5 min ennen ilmoitettua aikaa paitsi lautan lähtösatamasta. Rajoitettu linja-autoliikenne lauantaisin, ­sunnuntaisin ja pyhäpäivinä. Lautan myöhästyessä linja-auto odottaa max 10 min.

Obs!

1) Only when booked in advance to Ålands­t rafiken or ordering to the ferry no later than 1 h before departure time in start harbour. E) Connection to M/S Ejdern in Lappo for t­ raffic to and from Asterholma. T) Connection to the Cross line in Snäckö, land road Kumlinge–Snäckö ferry harbour approx. 11 km. V) Connection to M/S Viggen in Åva, land road Tors­holma–Åva approx. 20 km. Local transport on Brändö, see p. 57–58. Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior to the dep.time in start harbour. The ferry can depart 5 min before scheduled dep. time except when departing from the ferrys start harbour. Limited bus traffic on Saturdays, Sundays and public holidays. If the ferry is late the bus will wait max 10 min.

Note!

Avboka senast 24 h före avgång

Cancel your trip 24 h before dep. to avoid cancelation fee!

för att undvika avbokningsavgift!

Huom!

Voit peruuttaa matkasi 24 t ennen lähtöä veloituksetta!

Avvikelser: Lör 1/5 Lördagstrafik. Tors 13/5 Torsdagstrafik som avslutas kl. 20:45 i Torsholma. Fre 14/5 Fredagstrafik med start kl 08:05 i Torsholma.

Poikkeuksia: La 1/5 Lauantailiikenne. To 13/5 Torstailiikenne päättyy klo 20:45 Torsholmaan. Pe 14/5 Perjantailiikenne alkaeen klo 08:05 Torsholmasta.

Exceptions: Sat 1/5 Saturday schedule. Thu 13/5 Thursday schedule that stops at 20:45 in Torsholma. Fri 14/5 Friday schedule that starts with departure at 08:05 in Torholma.

alandstrafiken.ax 33


NORRA LINJEN    9/6–16/8 2021 HUMMELVIK – ENKLINGE – KUMLINGE – LAPPO – TORSHOLMA

Måndag

Tisdag

Onsdag, torsdag Fredag

Lördag

Söndag

Hummelvik (Vårdö)

Enklinge (Kumlinge)

Kumlinge

Lappo (Brändö)

Torsholma (Brändö)

05:30 12:00 18:15 05:30 12:00 18:15 05:30 12:00 18:15 05:30 12:00 18:15 06:00 11:30 17:15 06:00 11:30 17:15

06:30 13:00 19:15 06:30 13:00 19:15 06:30 13:00 19:15 06:30 13:00 19:15 07:00 12:30 18:15 07:00 12:30 18:15

06:50 13:25T) 19:35T) 06:50 13:25T) 19:35T) 06:50 13:25T) 19:35T) 06:50 13:25T) 19:35T) 07:20 12:50 18:35 07:20 12:50 18:35T)

07:30E) 14:05 20:20E) 07:30E) 14:05E) 20:20E) 07:30E) 14:05 20:20E) 07:30E) 14:05E) 20:20E) 08:00E) 13:30 19:20 08:00 13:30 19:15

07:55V) 14:30V) 20:45V) 07:55V) 14:30V) 20:45V) 07:55V) 14:30V) 20:45V) 07:55V) 14:30V) 20:45 08:25V) 13:55V) 19:45V) 08:25V) 13:55V) 19:40V)

TORSHOLMA – LAPPO – KUMLINGE – ENKLINGE – HUMMELVIK

Måndag

Tisdag

Onsdag, torsdag Fredag

Lördag

Söndag

Torsholma (Brändö)

Lappo (Brändö)

Kumlinge

Enklinge (Kumlinge)

Hummelvik (Vårdö)

08:05 15:15V) 21:00V) 08:05V) 15:15V) 21:00V) 08:05V) 15:15V) 21:00V) 08:05V) 15:15V) 21:00V) 08:40V) 14:15V) 20:00V) 08:40V) 14:15V) 20:00V)

08:25E) 15:35E) 21:20E) 08:25E) 15:35E) 21:20E) 08:25E) 15:35 21:20E) 08:25E) 15:35E) 21:20E) 09:00 E) 14:35E) 20:20E) 09:00 14:35 20:20

09:10 16:20 22:05 09:10T) 16:20 22:05 09:10T) 16:20 22:05 09:10T) 16:20 22:05 09:45 15:20 21:05 09:45 15:20 21:05

09:30 16:40 22:25 09:30 16:40 22:25 09:30 16:40 22:25 09:30 16:40 22:25 10:05 15:40 21:25 10:05 15:40 21:25

10:30 17:40 23:25 10:30 17:40 23:25 10:30 17:40 23:25 10:30 17:40 23:25 11:05 16:40 22:25 11:05 16:40 22:25

M/S Alfågeln tel. +358 (0)407 682 108, Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600.

”Grön avgång” 15/4–30/9:

-80% vid förbokad och

förbetald biljett online MC, person-, husbil och husvagnsekipage

34 alandstrafiken.ax

”Vihreä lähtö” 15/4–30/9:

-80%

jos varaa ja maksaa lipun etukäteen netin kautta MP, henkilö-, asuntoauto ja asunto-vaunuyhdistelmä

”Green departure” 15/4–30/9:

-80%

if booked and prepaid ticket online MC, car, camper and caravancombinations


E) Kombinerar med M/S Ejdern i Lappo för trafik till och från Asterholma. T) Kombinerar med Tvärgående linjens färja i Snäckö. Bilväg Kumlinge -Snäckö färjfästen ca 11 km. V) Kombinerar med M/S Viggen i Åva. Bilväg Torsholma–Åva ca 20 km. Lokaltrafiken i Brändö se . 57–58. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 15 min före annonserad avgångstid i starthamn. Färjan kan avgå 5 min före utsatt avg. tid förutom vid avgång från färjans starthamn. Begränsad busstrafik lördag, söndag och helgdag. Vid förseningar väntar bussen max 10 min.

E) Jatkoyhteys M/S Ejdernille Lappoossa liikenteelle Asterholmaan ja takaisin. T) Jatkoyhteys Poikittaisen linjan lautalle Snäckössä, autotie Kumlinge–Snäckön lauttasatama n. 11 km. V) Jatkoyhteys M/S Viggenille Åvaan, autotie Torsholma–Åva n. 20 km. Paikallisliikenne Brändössä, ks. s. 57–58. Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatamassa 15 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Lautta voi lähteä 5 min ennen ilmoitettua aikaa paitsi lautan lähtösatamasta. Rajoitettu linja-autoliikenne lauantaisin, ­sunnuntaisin ja pyhäpäivinä. Lautan myöhästyessä linja-auto odottaa max 10 min.

Connection to M/S Ejdern in Lappo for t­ raffic to and from Asterholma. Connection to the Cross line in Snäckö, land road Kumlinge–Snäckö ferry harbour approx. 11 km. V) Connection to M/S Viggen in Åva, land road Tors­holma–Åva approx. 20 km. Local transport on Brändö, see p. 57–58. Vehicles must be ready to embark at least 15 min prior to the dep.time in start harbour. The ferry can depart 5 min before scheduled dep. time except when departing from the ferrys start harbour. Limited bus traffic on Saturdays, Sundays and public holidays. If the ferry is late the bus will wait max 10 min. E)

T)

20% rabatt på förbetalda bokningar online

20%

discount when booked and prepaid online

20% alennusta etukäteen maksetuista varauksista online

köp å rskort online !

osta vuosikortti online !

Avvikelser: Fre 25/6 Fredagstrafik som avslutas kl. 20:45 i Torsholma. Lör 26/6 Lördagstrafik med start kl. 08:40 i Torsholma och avslutas kl. 19:45 i Torsholma. Sön 27/6 Söndagstrafik med start kl. 08:40 i Torsholma.

bu y season tick et online !

Poikkeuksia: Pe 25/6 Perjantailiikenne, päättyy klo 20:45 Torsholmaan. La 26/6 Lauantailiikenne alkaeen klo 08:40 Torsholmasta, ja päättyy klo 19:45 Torsholmaan. Su 27/6 Sunnuntailiikenne alkaeen klo 08:40 Torsholmasta.

Exceptions: Fri 25/6 Friday schedule that stops at 20:45 in Torsholma. Sat 26/6 Saturday schedule that starts at 08:40 in Torsholma and stops at 19:45 in Torsholma. Sun 27/6 Sunday schedule that starts at 08:40 in Torsholma.

alandstrafiken.ax 35


NORRA LINJEN      1/1–25/4 OCH 4/10–31/12 2021 OSNÄS – ÅVA

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

ÅVA – OSNÄS

Osnäs, (Gustavs)

Åva (Brändö)

Åva (Brändö)

Osnäs, (Gustavs)

– 10:15B) 13:35 16:35 19:40 06:45 11:05 13:35 19:40 06:45 11:05 13:35 16:351) 19:40 06:45 13:35 16:35 19:40 06:45 13:35 15:55 19:40 06:45 12:45 15:55 18:35 – 11:05 14:35 16:35 19:05 21:05

– 11:00E) 14:15A) 17:15E) 20:20A) 07:25A) 11:50E) 14:15A) 20:20A) 07:25A) 11:50E) 14:15A) 17:15E) 20:20A) 07:25A) 14:15A) 17:15E) 20:20A) 07:25A) 14:15A) 16:35E) 20:20A) 07:25A) 13:25A) 16:35E) 19:20A) – 11:45A) 15:20E) 17:20A) 19:50 E) 21:45

06:40 12:30A) 15:05E) 17:30B)E) 21:20A) 08:30A) 12:30 15:05A) 21:20A) 08:30A) 12:30 15:05A) 17:301)E) 21:20A) 08:30A) 15:05A) 17:30E) 21:20A) 08:30A) 15:05A) 17:30E) 20:30E) 08:30A) 14:45A) 17:30E) – 10:15 12:30A) 15:40E) 18:10A) 20:05E) –

07:20 13:15 15:45 18:15 22:00 09:10 13:15 15:45 22:00 09:10 13:15 15:45 18:15 22:00 09:10 15:45 18:15 22:00 09:10 15:45 18:15 21:15 09:10 15:30 18:15 – 10:55 13:15 16:20 18:50 20:45 –

Trafikeras 4/10–31/12. Kombinerar med M/S Alfågeln i Torsholma. B) Bränsletransport till Brändö måndag kl. 10:15 från Osnäs. Retur från Brändö måndag kl. 17:30. Transport av farligt gods endast mot bokning senast onsdag kl. 12:00 hos Ålandstrafiken. Max 20 pass medtas på bränsletur. E) Kombinerar med M/S Ejdern i Torsholma. Bilväg från Åva till Torsholma ca 20 km. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 10 min före annonserad avgångstid i starthamn. 1)

A)

Liikennöidään 4/10–31/12. Jatkoyhteys M/S Alfågelnille Tors­holmassa. B) Polttoainekuljetusvuoro Brändööhön ajetaan maanantaisin klo. 10:15 Vuosnaisista. Paluu Brändööstä maanantaisin klo. 17:30. Vaarallisten aineiden kuljetus ainoastaan varauksesta joka on tehtävä viimeistään keskiviikona klo. 12:00 Ålandstrafikenille. Maksimihenkilömäärä polttoainekuljetuksissa 20. E) Jatkoyhteys M/S Ejdernille Torsholmassa. Autotie Torsholma–Åva n. 20 km. Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatamassa 10 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. 1)

A)

Traffics 4/10–31/12. Connection to M/S Alfågeln in Torsholma. B) Fuel transportation to Brändö on Monday at 10:15 from Osnäs. Retour from Brändö on Monday at 17:30. Dangerous goods transportation has to be booked no later than Wednesday 12:00 to Ålandstrafiken. Maximum number of pax 20 at fuel transportation. E) Connection to M/S Ejdern in Torsholma. Land road from Åva to Torsholma approx. 20 km. Vehicles must be ready to embark at least 10 min prior to the dep.time in start harbour. 1)

A)

M/S Viggen tel. +358 (0)400 330 455. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600.

”Green departure” 15/4–30/9:

”Grön avgång” 15/4–30/9:

-80%

-80% vid förbokad och

if booked and prepaid ticket online

förbetald biljett online MC, person-, husbil och husvagnsekipage

”Vihreä lähtö” 15/4–30/9:

-80%

MC, car, camper and caravancombinations

jos varaa ja maksaa lipun etukäteen netin kautta MP, henkilö-, asuntoauto ja asunto-vaunuyhdistelmä

36 alandstrafiken.ax


Avvikelser: Fre 1/1 Fredagstrafik med start kl. 13:35 från Osnäs och avslutas med avg. kl. 17:30 från Åva. Lör 2/1 Lördagstrafik. Ons 6/1 Onsdagstrafik. Fre 2/4 Fredagstrafik med start kl. 13:35 från Osnäs och avslutas med avg. kl. 17:30 från Åva. Lör 3/4 Lördagstrafik som avslutas med avg. kl. 17:30 från Åva. Sön 4/4 Söndagstrafik med start kl. 11:05 från Osnäs och avslutas med avg. kl. 19:05 från Osnäs. Mån 5/4 Söndagstrafik. Tis 6/4 Tisdagstrafik med start kl. 08:30 från Åva.

Poikkeuksia: Pe 1/1 Perjantailiikenne alkaen klo 13:35 Vuosnaisista ja päättyy vuoroon klo 17:30 Åvasta. La 2/1 Lauantailiikenne. Ke 6/1 Keskiviikkoliikenne. Pe 2/4 Perjantailiikenne alkaen klo 13:35 Vuosnaisista ja päättyy vuoroon klo 17:30 Åvasta. La 3/4 Lauantailiikenne, päättyy vuoroon klo 17:30 Åvasta. Su 4/4 Sunnuntailiikenne alkaen klo 11:05 Vuosnaisista ja päättyy vuoroon klo 19:05 Vuosnaisista. Ma 5/4 Sunnuntailiikenne. Ti 6/4 Tiistailiikenne alkaen klo 08:30 Åvasta.

Exceptions: Fri 1/1 Friday schedule that starts at 13:35 from Osnäs and stops with departure at 17:30 from Åva. Sat 2/1 Saturday schedule. Wed 6/1 Wednesday schedule. Fri 2/4 Friday schedule that starts at 13:35 from Osnäs and stops with departure at 17:30 from Åva. Sat 3/4 Saturday schedule that stops with departure at 17:30 from Åva. Sun 4/4 Sunday schedule that starts at 11:05 from Osnäs and stops with departure at 19.05 from Osnäs. Mon 5/4 Sunday schedule. Tue 6/4 Tuesday schedule that starts at 08:30 from Åva.

Lör 6/11 Lördagstrafik. Mån 6/12 Söndagstrafik. Tis 7/12 Tisdagstrafik med start kl. 08:30 från Åva. Fre 24/12 Fredagstrafik som avslutas med avg. kl. 17:30 från Åva. Lör 25/12 Lördagstrafik med start kl. 12:45 från Osnäs och avslutas med avg. kl. 17:30 från Åva. Sön 26/12 Söndagstrafik med start kl. 11:05 från Osnäs. Fre 31/12 Fredagstrafik som avslutas med avg. kl. 17:30 från Åva. Lör 1/1 2022 Lördagstrafik med start kl. 12:45 från Osnäs och avslutas med avg. kl. 17:30 från Åva. Sön 2/1 2022 Söndagstrafik med start kl. 11:05 från Osnäs.

La 6/11 Lauantailiikenne. Ma 6/12 Sunnuntailiikenne. Ti 7/12 Tiistailiikenne alkaen klo 08:30 Åvasta. Pe 24/12 Perjantailiikenne, päättyy vuoroon klo 17:30 Åvasta. La 25/12 Lauantailiikenne alkaen klo 12:45 Vuosnaisista ja päättyy vuoroon klo 17:30 Åvasta. Su 26/12 Sunnuntailiikenne alkaen klo 11:05 Vuosnaisista. Pe 31/12 Perjantailiikenne, päättyy vuoroon klo 17:30 Åvasta. La 1/1 2022 Lauantailiikenne alkaen klo 12:45 Vuosnaisista ja päättyy vuoroon klo 17:30 Åvasta. Su 2/1 2022 Sunnuntailiikenne alkaen klo 11:05 Vuosnaisista.

Sat 6/11 Saturday schedule. Mon 6/12 Sunday schedule. Tue 7/12 Tuesday schedule that starts at 08:30 from Åva. Fri 24/12 Friday schedule that stops with departure at 17:30 from Åva. Sat 25/12 Saturday schedule that starts at 12:45 from Osnäs and stops with departure at 17:30 from Åva. Sun 26/12 Sunday schedule that starts at 11:05 from Osnäs. Fri 31/12 Friday schedule that stops with departure at 17:30 from Åva. Sat 1/1 2022 Saturday schedule that starts at 12:45 from Osnäs and stops with departure at 17:30 from Åva. Sun 2/1 2022 Sunday schedule that starts at 11:05 from Osnäs.

20%

20% rabatt på förbetalda bokningar online

20%

discount when booked and prepaid online

alennusta etukäteen maksetuista varauksista online

alandstrafiken.ax 37


UPPDATERAD 6/5 2021

NORRA LINJEN     26/4–8/6 OCH 17/8–3/10 2021 OSNÄS – ÅVA

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

ÅVA – OSNÄS

Trafikeras 17/8–3/10. Kombinerar med M/S Alfågeln i Torsholma. B) Bränsletransport till Brändö måndag kl. 10:15 från Osnäs. Retur från Brändö måndag kl. 17:30. Transport av farligt gods endast mot bokning senast fredag kl. 12:00 hos Ålandstrafiken. Max 20 pass medtas på bränsletur. E) Kombinerar med M/S Ejdern i Torsholma. Bilväg från Åva till Torsholma ca 20 km. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 10 min före annonserad avgångstid i starthamn. 1)

Osnäs, (Gustavs)

Åva (Brändö)

Åva (Brändö)

Osnäs, (Gustavs)

– 10:15B) 13:35 16:35 19:40 06:45 11:05 13:35 16:35 19:40 06:45 11:05 13:35 16:351) 19:40 06:45 13:35 16:35 19:40 06:45 11:05 13:35 15:55 19:40 06:45 12:45 15:55 18:35 – 11:05 14:35 16:35 19:05 21:05

– 11:00E) 14:15A) 17:15E) 20:20A) 07:25A) 11:50E) 14:15A) 17:15E) 20:20A) 07:25A) 11:50E) 14:15A) 17:15E) 20:20A) 07:25A) 14:15A) 17:15E) 20:20A) 07:25A) 11:50E) 14:15A) 16:35E) 20:20A) 07:25A) 13:25A) 16:35E) 19:20A) – 11:45A) 15:20 E) 17:20A) 19:50 E) 21:45E)

06:40 12:30A) 15:05E) 17:30B)E) 21:20A) 08:30A) 12:30 15:05A) 17:30E) 21:20A) 08:30A) 12:30 15:05A) 17:301)E) 21:20A) 08:30A) 15:05A) 17:30E) 21:20A) 08:30A) 12:30 15:05A) 17:30E) 20:30E) 08:30A) 14:45A) 17:30E) – 10:15 12:30A) 15:40E) 18:10A) 20:05E) –

07:20 13:15 15:45 18:15 22:00 09:10 13:15 15:45 18:15 22:00 09:10 13:15 15:45 18:15 22:00 09:10 15:45 18:15 22:00 09:10 13:15 15:45 18:15 21:15 09:10 15:30 18:15 – 10:55 13:15 16:20 18:50 20:45 –

A)

Liikennöidään 17/8–3/10. Jatkoyhteys M/S Alfågelnille Tors­holmassa. B) Polttoainekuljetusvuoro Brändööhön ajetaan maanantaisin klo 10:15 Vuosnaisista. Paluu Brändööstä maanantaisin klo 17:30. Vaarallisten aineiden kuljetus ainoastaan varauksesta joka on tehtävä viimeistään perjantaina klo 12:00 Ålandstrafikenille. Maksimihenkilömäärä polttoainekuljetuksissa 20. E) Jatkoyhteys M/S Ejdernille Torsholmassa. Autotie Torsholma–Åva n. 20 km. Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatamassa 10 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. 1)

A)

Traffics 17/8–3/10. Connection to M/S Alfågeln in Torsholma. Fuel transportation to Brändö on Monday at 10:15 from Osnäs. Retour from Brändö on Monday at 17:30. Dangerous goods transportation has to be booked no later than Friday 12:00 to Ålandstrafiken. Maximum number of pax 20 at fuel transportation. E) Connection to M/S Ejdern in Torsholma. Land road from Åva to Torsholma approx. 20 km. Vehicles must be ready to embark at least 10 min prior to the dep.time in start harbour. 1)

A) B)

M/S Viggen tel. +358 (0)400 330 455. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600.

”Grön avgång” 15/4–30/9:

-80% vid förbokad och

förbetald biljett online MC, person-, husbil och husvagnsekipage

”Vihreä lähtö” 15/4–30/9:

-80%

jos varaa ja maksaa lipun etukäteen netin kautta MP, henkilö-, asuntoauto ja asunto-vaunuyhdistelmä

”Green departure” 15/4–30/9:

-80%

if booked and prepaid ticket online MC, car, camper and caravancombinations

Avvikelser:

Poikkeuksia:

Exceptions:

Ons 12/5 Extratur kl. 16:35 från Osnäs och kl. 17:30 från Åva med M/S Knipan.

Ke 12/5 Lisävuoro klo 16:35 Vuosnaisista ja klo 17:30 Åvast M/S Knipanille.

Wed 12/5 Additional departure at 16:35 from Osnäs and 17:30 from Åva with M/S Knipan.

Lör 1/5 Lördagstrafik.

Tors 13/5 Torsdagstrafik.

38 alandstrafiken.ax

La 1/5 Lauantailiikenne.

To 13/5 Torstailiikenne.

Sat 1/5 Saturday schedule.

Thu 13/5 Thursday schedule.


9/6–16/8 2021    NORRA LINJEN OSNÄS – ÅVA

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

ÅVA – OSNÄS Åva (Brändö)

Åva (Brändö)

Osnäs, (Gustavs)

– 10:15B) 13:35 15:55 19:40 06:45 11:05 13:35 16:35 19:40 06:45 11:05 13:35 16:35 19:40 06:45 11:05 13:35 15:55 19:40 06:45 09:15C) 13:35 15:55 19:40 21:35 07:05 12:45 15:55 18:35 07:05 09:55 12:45 18:35 21:40

– 10:55E) 14:15A) 16:35E) 20:20A) 07:25A) 11:50E) 14:15A) 17:15E) 20:20A) 07:25A) 11:50E) 14:15A) 17:15E) 20:20A) 07:25A) 11:50E) 14:15A) 16:35E) 20:20A) 07:25A) 09:55 14:15A) 16:35E) 20:20A) 22:10E) 07:50A) 13:25A) 16:35E) 19:20A) 07:50A) 10:35E) 13:25A) 19:20A) 22:20E)

08:30A) 12:30 15:05A) 17:30B)E) 21:30A) 08:30A) 12:30 15:05A) 17:30E) 21:20A) 08:30A) 12:30 15:05A) 17:30E) 21:20A) 08:30A) 12:30 15:05A) 17:30E) 21:20A) 08:30A) 10:00C) 15:05A) 17:30D)E) 20:35E) 22:25E) 09:00A) 14:30A) 17:30E) 20:30A) 09:00A) 11:10E) 14:30A) 20:30A) –

09:10 13:15 15:45 18:15 22:10 09:10 13:15 15:45 18:15 22:00 09:10 13:15 15:45 18:15 22:00 09:10 13:15 15:45 18:15 22:00 09:10 10:40 15:45 18:15 21:15 23:05 09:45 15:10 18:10 21:15 09:40 11:55 15:10 21:15 –

M/S Viggen tel. +358 (0)400 330 455. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600.

Huom!

Obs!

Avboka senast 24 h före avgång

Voit peruuttaa matkasi 24 t ennen lähtöä veloituksetta!

för att undvika avbokningsavgift!

Avvikelser: Fre 25/6 Fredagstrafik som avslutas med avg.

B)

Jatkoyhteys M/S Alfågelnille Tors­holmassa. Polttoainekuljetusvuoro Brändööhön ajetaan maanantaisin klo 10:15 Vuosnaisista. Paluu Brändööstä maanantaisin klo 17:35. Vaarallisten aineiden kuljetus ainoastaan varauksesta joka on tehtävä viimeistään perjantaina klo 12:00 Ålandstrafikenille. C) Ajetaan ainostaan polttoainekuljetuksena perjantaina 2/7, 9/7, 16/7, 23/7, 30/7 joka on varattu viimeistään torstaina klo 12:00 Ålandstrafikenin kautta, mutta lähtö klo 10:00 ei ole polttoainekuljetus. D) Vakituinen lähtö mutta klo 17:30 ajetaan polttoainekuljetuksena jos lähtö klo 09:15 on ajettu polttoainekuljetuksena. Maksimihenkilömäärä polttoainekuljetuksissa 20. E) Jatkoyhteys M/S Ejdernille Torsholmassa. Autotie Torsholma–Åva n. 20 km. Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatamassa 10 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. A) B)

Connection to M/S Alfågeln in Torsholma. Fuel transportation to Brändö on Monday at 10:15 from Osnäs. Retour from Brändö on Monday at 17:35. Dangerous goods transportation has to be booked no later than Friday 12:00 to Ålandstrafiken. C) Only traffics for fuel transportation Fri 2/7, 9/7, 16/7, 23/7, 30/7 when booked no later than Thursday at 12:00 to Ålandstrafiken. D) Regular departure but at 17:30 as return of fuel transport if fuel has been transported at 09:15 in the morning. Maximum number of pax 20 at fuel transportation. E) Connection to M/S Ejdern in Torsholma. Land road from Åva to Torsholma approx. 20 km. Vehicles must be ready to embark at least 10 min prior to the dep.time in start harbour. A) B)

Note!

Cancel your trip 24 h before dep. to avoid cancelation fee!

Poikkeuksia: Pe 25/6 Perjantailiikenne päättyy vuoroon klo

Exceptions: Fri 25/6 Friday schedule that stops with depar-

La 26/6 Lauantailiikenne alkaen klo 09:00

Sat 26/6 Saturday schedule that starts at 09:00

kl. 19:40 från Osnäs.

19:40 Vuosnaisista.

från Åva.

Åvasta.

Lör 26/6 Lördagstrafik med start kl. 09:00

Kombinerar med M/S Alfågeln i Torsholma. Bränsletransport till Brändö måndag kl. 10:15 från Osnäs. Retur från Brändö måndag kl. 17:30. Transport av farligt gods endast mot bokning senast fredag kl. 12:00 hos Ålandstrafiken. C) Körs endast vid bränsletransport fre 2/7, 9/7, 16/7, 23/7, 30/7 som bokats hos Ålandstrafiken senast torsdag kl. 12:00, men avg. kl. 10:00 är ingen bränsletransport. D) Ord. avg. men kl. 17:30 som retur av bränsletransport om bränsle transporterats kl. 09:15 på morgonen. Max 20 pass medtas på bränsletur. E) Kombinerar med M/S Ejdern i Torsholma. Bilväg från Åva till Torsholma ca 20 km. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 10 min före annonserad avgångstid i starthamn. A)

Osnäs, (Gustavs)

ture at 19:40 from Osnäs.

from Åva.

alandstrafiken.ax 39


UPPDATERAD 10/6 2021

BRÄNDÖ–KUMLINGELINJEN     1/1–25/4 OCH 4/10–31/12 2021 ENKLINGE–KUMLINGE–ASTERHOLMA–LAPPO–TORSHOLMA

Mån

Tis

Ons

Tors

Fre

Lör

Sön

TORSHOLMA–LAPPO–ASTERHOLMA–KUMLINGE–ENKLINGE

Enklinge Kumlinge Ast.holma Lappo (Kumlinge) (Brändö) (Brändö)

T.holma (Brändö)

T.holma (Brändö)

Lappo (Brändö)

Ast.holma (Brändö)

Kumlinge

Enklinge (Kumlinge)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 14:05 15:05 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 17:551)

07:05 08:25 14:30V) 16:35V) 17:30 18:35 – 21:35 07:05 08:25 – – 16:35 17:30 18:35 – 21:35 07:05 08:25 16:35 17:30 18:35 – 21:35 07:05 08:25 11:20 – – 16:35V) 17:30 18:35 21:35 07:05 08:25 – – 16:35V) 19:40V) – 21:35 – 10:35 – 16:35V) 20:35 23:35 10:35 – 15:05V) 19:30V)

07:152) 11:35V) 14:351)B) 16:401) 17:501)V) 19:351) – 21:402) 07:152) 12:551)V) – – 16:401) 17:501) 19:351) – 21:402) 07:152) 12:25V) 16:401) 17:501)V) 19:351) – 21:402) 07:152) 08:302) 12:25 – – 16:401) 17:501)V) 19:00 21:402) 07:152) 13:051) – – 17:10V) – 20:051) 22:552) – 11:001) – 17:101)V) 21:402) 23:402) 11:151) – 16:10V) 20:251)V)

07:352) 11:551) 14:551) 17:001) 18:101) – 20:252)A) 22:002) 07:352)A) 13:151) – 15:401)A) 17:001) 18:101) – 20:252)A) 22:002) 07:352)A) 12:451) 17:001) 18:101) – 20:252)A) 22:002) 07:352)A) 08:502) 12:451) – – 17:001) 18:101) 19:201) 22:002) 07:352)A) 13:251) 14:101)A) 15:401)A) 17:301) – 20:251)A) 23:152) 08:301)A) 11:201) 14:401)A) 17:301) 22:002) 00:002) 11:351)A) – 16:301) 20:451)

– – 15:10 – – 19:55 20:40 – 07:50 13:30 – 15:55 – – 19:55 20:40 – 07:50 – – – 19:55 20:40 – 07:50 – – – – – – – – 07:50 13:40 14:25 15:55 – – 20:40 23:30 08:45 11:35 14:55 17:45 – – 11:50 – 16:451) –

– 12:40T) – – – – – – – – – – – – – – – – 13:30T) – – – – – – – 13:30T) 14:45 – – – 20:05 – – – – – 18:15T) – – – – – – – – – – – 17:30T) –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 13:45 15:00 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 17:451) –

– – 13:25T) – – – – – – – – – – – – – – – – 15:30 – – – – – – – 14:20 15:20 15:30 – – 20:15 – – – – – 18:20T) – – – – – – – – – – – 18:10T)

– – – 16:001) – – 20:002) 21:002) – 07:502) 13:451) – 16:001) – – 20:002) 21:002) – 07:502) – – – 20:002) 21:002) – 07:502) – – – – – – 21:002) – 07:502) 13:451) 15:151) 16:001) 19:051) – 21:002) 07:102) 10:001) 13:101) 16:001) 20:002) – – 12:251) – 18:551)

06:452) 08:052) 14:101) 16:151)B) 17:101) 18:151) 20:152)A) 21:152)A) 06:452) 08:052)A) 14:001)A) – 16:151) 17:101) 18:151) 20:152)A) 21:152)A) 06:452) 08:052)A) 16:151) 17:101) 18:151) 20:152)A) 21:152)A) 06:452) 08:052)A) 11:001) – – 16:151) 17:101) 18:151) 21:152)A) 06:452) 08:052)A) 14:001)A) 15:301)A) 16:151) 19:201) – 21:152)A) 07:252)A) 10:151) 13:25A) 16:151) 20:152)A) 23:152) 10:151) 12:401)A) 14:451) 19:101)

M/S Ejdern tel. +358 (0)400 229 260. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600.

40 alandstrafiken.ax


1) Trafikeras mot beställning till färjan senast 2 h före avgångstid eller genom bokning till Ålandstrafiken. 2) Trafikeras mot beställning till färjan senast kl. 09:30–18:30 eller genom bokning till Ålands­ trafiken. A) Kombinerar med M/S Alfågeln (Hummelvik–Torsholma) i Lappo. B) Mån bränsletur mellan Torsholma–Lappo bokas senast ons kl. 12:00 hos Ålandstrafiken. Max 20 pass medtas på bränsletur. T) Kombinerar med Tvärgående linjens färja i Snäckö. V) Kombinerar med M/S Viggen i Åva. Bilväg från Torsholma till Åva ca 20 km. På lördag eller söndag finns möjlighet att beställa en tur och retur per månad mellan kl. 02:00 och 03:00. Ansökan görs till Ålands landskapsregering senast två veckor före den aktuella månaden inleds. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 5 min före annonserad avgångstid i starthamn. Färjan kan avgå 5 min före utsatt avg. tid förutom vid avgång från färjans starthamn.

1) Tilaukset lautalle, viimeistään 2 h ennen lähtöä tai varauksesta Ålandstrafikenille. 2) Liikennöidään tilauksesta, joka tehdään lautalle klo 09:30–18:30 mennessä tai Ålands­t rafikeniin. A) Jatkoyhteys M/S Alfågelnille (Hummelvik–Torsholma) Lappoossa. B) Ma polttoainekuljetusvuoro Torsholman välillä Lappoon. Tilattava viimeistään ke klo 12:00 Ålands­ trafikenilta. Maximi henkilömäärä on 20. T) Jatkoyhteys Poikittaisen linjan lautalle Snäckössä. V) Jatkoyhteys M/S Viggenille Åvassa. Autotie Torsholmasta Åvaan n. 20 km. Lauantaisin tai sunnuntaisin kerran kuukaudessa voidaan tilata yksi meno-paluukuljetus klo 02:00– 03:00. Kuljetus anotaan Ahvenanmaan maakuntahallitukselta vähintään kaksi viikkoa ennen kyseisen kuukauden alkua. Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatamassa 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Lautta voi lähteä 5 min ennen ilmoitettua aikaa paitsi lautan lähtösatamasta.

1) Only by ordering to the ferry 2 hour before the departure at the latest, or by booking to Ålandstrafiken. 2) Only by ordering to the ferry at 09:30–18:30 the latest, or by booking to Ålandstrafiken. A) Connection to M/S Alfågeln in Lappo. B) Mon fuel transportation tour between Tosholma– Lappo. Dangerous goods transportation has to be booked no later than Wed at 12:00 to Ålandstrafiken. Max number of pax 20. T) Connection to the Cross line in Snäckö. V) Connection to M/S Viggen in Åva. Land road from Åva to Torsholma approx. 20 km. On Saturday or Sunday once a month it is possible to order a transport with return for a departure between 02:00 and 03:00. The application has to be made to the Government of Åland two weeks prior to the beginning of the month. Vehicles must be ready to embark at least 5 min prior to the dep.time in start harbour. The ferry can depart 5 min before scheduled dep. time except when departing from the ferrys start harbour.

Avvikelser: Fre 1/1 Från kl. 13:15 fredagstrafik förutom till/ från Kumlinge. Trafiken avslutas kl. 20:25 i Lappo. Asterholma trafikeras ej kl. 19:05. Lör 2/1 Från kl. 08:30 lördagstrafik. Ons 6/1 Onsdagstrafik. Fre 2/4 Trafiken inleds kl. 13:15 i Lappo och avslutas kl. 20:40 i Asterholma, ingen trafik till/ från Kumlinge. Asterholma trafikeras ej kl. 19:05. Lör 3/4 Lördagstrafik som avslutas kl. 22:00 i Lappo. Sön 4/4 Söndagstrafik, ingen trafik till/från Kumlinge och Enklinge. Mån 5/4 Söndagstrafik.

Poikkeuksia: Pe 1/1 Klo 13:15 alkaen perjantailiikenne, paitsi Kumlingeen ja Kumlingesta, päätty klo 20:25 Lappoon. Asterholmaan ei liikennöidä klo 19:05. La 2/1 Klo 08:30 alkaen lauantailiikenne. Ke 6/1 Keskiviikoliikenne. Pe 2/4 Liikennä käynnistyy klo 13:15 Lapposta, päättyy klo 20:40 Asterholmaan, paitsi Kumlingeen ja sieltä. Asterholmaan ei liikennöidä klo 19:05. La 3/4 Lauantailiikenne, päättyy klo 22:00 Lappoon. Su 4/4 Sunnuntailiikenne, paitsi K ­ umlingeen ja Enklingeen ja sieltä. Ma 5/4 Sunnuntailiikenne.

Exceptions: Fri 1/1 Friday schedule from 13:15 except to/ from Kumlinge. Traffic stops at 20:25 in Lappo. No traffic to Asterholma at 19:05. Sat 2/1 Saturday schedule from 08:30. Wed 6/1 Wednesday schedule. Fri 2/4 Traffic starts at 13:15 from Lappo and stops at 20:40 in Asterholma, no traffic to/from Kumlinge. No traffic to Asterholma at 19:05. Sat 3/4 Saturday schedule that stops at 22:00 in Lappo. Sun 4/4 Sunday schedule, no traffic to/from Kumlinge and Enklinge. Mon 5/4 Sunday schedule.

Lör 6/11 Lördagstrafik. Mån 6/12 Söndagstrafik. Fre 24/12 Fredagstrafik som avslutas kl. 20:25 i Lappo. Lör 25/12 Trafikerar Lappo–Asterholma–Torsholma t/r för julotta. Från kl. 10:15 lördagstrafik, trafiken avslutas kl. 20:15 i Lappo. Sön 26/12 Söndagstrafik. Fre 31/12 Fredagstrafik som avslutas kl. 19:20 i Lappo. Lör 1/1 2022 Från kl. 13:10 lördagstrafik, trafiken avslutas kl. 20:15 i Lappo. Sön 2/1 2022 Söndagstrafik.

La 6/11 Lauantailiikenne. Ma 6/12 Sunnuntailiikenne. Pe 24/12 Perjantailiikenne, päättyy klo 20:25 Lappoon. La 25/12 Liiken­nöidään Lappo–Asterholma– Torsholma Joulun palveluksen. Klo. 10:15 lähtien lauantailiikenne, päättyy klo 20:15 Lappoon. Su 26/12 Sunnuntailiikenne. Pe 31/12 Perjantailiikenne, päättyy klo 19:20 Lappoon. La 1/1 2022 Klo 13:10 alkaen lauantailiikenne, päättyy klo 20:15 Lappoon. Su 2/1 2022 Sunnuntailiikenne.

Sat 6/11 Saturday schedule. Mon 6/12 Monday schedule. Fri 24/12 Friday schedule that stops at 20:25 in Lappo. Sat 25/12 Traffics between Lappo–Asterholma– Torsholma t/r for Christmas Event. Saturday schedule from 10:15, traffic stops at 20:15 in Lappo. Sun 26/12 Sunday schedule. Fri 31/12 Friday schedule that stops at 19:20 in Lappo. Sat 1/1 2022 Saturday schedule from 13:10, traffic stops at 20:15 in Lappo. Sun 2/1 2022 Sunday schedule.

alandstrafiken.ax 41


UPPDATERAD 10/6 2021

BRÄNDÖ–KUMLINGELINJEN     26/4–8/6 OCH 17/8–3/10 2021 ENKLINGE–KUMLINGE–ASTERHOLMA–LAPPO–TORSHOLMA

Mån

Tis

Ons

Tors

Fre

Lör

Sön

TORSHOLMA–LAPPO–ASTERHOLMA–KUMLINGE–ENKLINGE

Enklinge Kumlinge Ast.holma Lappo (Kumlinge) (Brändö) (Brändö)

T.holma (Brändö)

T.holma (Brändö)

Lappo (Brändö)

Ast.holma (Brändö)

Kumlinge

Enklinge (Kumlinge)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 14:05 15:05 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 17:551) –

07:05 08:25 10:50 14:30V) – 16:35V) 17:30 18:35 – 21:35 07:05 08:25 – – 16:35 17:30 18:35 – 21:35 07:05 08:25 16:35 17:30 18:35 – 21:35 07:05 08:25 11:20 – – 16:35V) – 17:30 18:35 21:35 07:05 08:25 – – 16:35V) 19:40V) 21:35 22:50 – 10:35 – 16:35V) 20:35 23:35 10:35 – 15:05V) 19:30V) 22:20

07:152) 08:30 11:35V) 14:351)B) – 16:401) 17:501)V) 19:351) – 21:402) 07:152) 12:551)V) – – 16:401) 17:501)V) 19:351) – 21:402) 07:152) 12:25V) 16:401) 17:501)V) 19:351) – 21:402) 07:152) 08:302) 12:25 – – 16:401) 17:501)V) – 19:00 21:402) 07:152) 13:051) – – 17:10V) 20:051) 22:052) 22:552) – 11:001) – 17:101)V) 21:402) 23:402) 11:151) – 16:10V) 20:252) 22:252)V)

07:352) 08:501) 11:551) 14:551) 15:401)A) 17:001) 18:101) – 20:252)A) 22:002) 07:352)A) 13:151) 14:101)A) 15:401)A) 17:001) 18:101) – 20:252)A) 22:002) 07:352)A) 12:451) 17:001) 18:101) – 20:252)A) 22:002) 07:352)A) 08:502) 12:451) – – 17:001) 18:101) – 19:20 22:002) 07:352)A) 13:251) 14:101)A) 15:401)A) 17:301) 20:251)A) 22:252) 23:152) 08:302)A) 11:201) 14:401)A) 17:301) 22:002) 00:002) 11:351) – 16:301) 20:452) 22:452)

– – – 15:10 15:55 – – 19:55 20:40 – 07:50 13:30 14:25 15:55 – – 19:55 20:40 – 07:50 – – – 19:55 20:40 – 07:50 – – – – – – – – – 07:50 13:40 14:25 15:55 – 20:40 – 23:30 08:45 11:35 14:55 17:45 – 00:15 11:50 – 16:451) 21:00 –

– 09:35 12:40T) – – – – – – – – – – – – – – – – – 13:30T) – – – – – – – 13:30T) 14:45 – – – – 20:05 – – – – – 18:15T) – – – – – – – – – – – 17:30T) – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 13:45 15:00 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 17:451) – –

– – 09:45T) 13:25T) – – – – – – – – – – – – – – – – – 15:30 – – – – – – – 14:20 15:20 15:30 – – – 20:15 – – – – – 18:20 – – – – – – – – – – – 18:10T) –

– – – – 15:151) 16:001) – – 20:002) 21:002) – 07:502) 13:451) 15:151) 16:001) – – 20:002) 21:002) – 07:502) – – – 20:002) 21:002) – 07:502) – – – – – – – 21:002) – 07:502) 13:451) 15:151) 16:001) 19:051) 21:002) – 07:102) 10:001) 13:101) 16:001) 20:002) – 10:001) 12:251) – 18:551) 21:452)

06:452) 08:052) 10:301) 14:101) 15:301)A) 16:151)B) 17:101) 18:151) 20:152)A) 21:152)A) 06:452) 08:052)A) 14:001)A) 15:301)A) 16:151) 17:101) 18:151) 20:152)A) 21:152)A) 06:452) 08:052)A) 16:151) 17:101) 18:151) 20:152)A) 21:152)A) 06:452) 08:052)A) 11:001) – – 16:151) – 17:101) 18:151) 21:152)A) 06:452) 08:052)A) 14:001)A) 15:301)A) 16:151) 19:201) 21:152)A) 22:302) 07:252)A) 10:151) 13:251)A) 16:151) 20:152)A) 23:152) 10:151) 12:401)A) 14:451) 19:101) 22:002)

M/S Ejdern tel. +358 (0)400 229 260. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600.

42 alandstrafiken.ax


1) Trafikeras mot beställning till färjan senast 2 h före avgångstid eller genom bokning till Ålandstrafiken. 2) Trafikeras mot beställning till färjan senast kl. 09:30–18:30 eller genom bokning till Ålands­ trafiken. A) Kombinerar med M/S Alfågeln (Hummelvik –Torsholma) i Lappo. B) Mån bränsletur mellan Torsholma–Lappo, bokas senast fre kl. 12:00 hos Ålandstrafiken. Max 20 pass medtas på bränsletur. T) Kombinerar med Tvärgående linjens färja i Snäckö. V) Kombinerar med M/S Viggen i Åva. Bilväg från Torsholma till Åva ca 20 km. På lördag eller söndag finns möjlighet att beställa en tur och retur per månad mellan kl. 02:00 och 03:00. Ansökan görs till Ålands landskapsregering senast två veckor före den aktuella månaden inleds. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 5 min före annonserad avgångstid i starthamn. Färjan kan avgå 5 min före utsatt avg. tid förutom vid avgång från färjans starthamn.

1) Tilaukset lautalle, viimeistään 2 h ennen lähtöä tai varauksesta Ålandstrafikenille. 2) Liikennöidään tilauksesta, joka tehdään lautalle klo 09:30–18:30 mennessä tai Ålands­t rafikeniin. A) Jatkoyhteys M/S Alfågelnille (Hummelvik –Torsholma) Lappoossa. B) Ma polttoainekuljetusvuoro Torsholman välillä Lappoon. Tilattava viimeistään pe klo 12:00 Ålands­ trafikenilta. Maximi henkilömäärä on 20. T) Jatkoyhteys Poikittaisen linjan lautalle Snäckössä. V) Jatkoyhteys M/S Viggenille Åvassa. Autotie Torsholmasta Åvaan n. 20 km. Lauantaisin tai sunnuntaisin kerran kuukaudessa voidaan tilata yksi meno-paluukuljetus klo 02:00– 03:00. Kuljetus anotaan Ahvenanmaan maakuntahallitukselta vähintään kaksi viikkoa ennen kyseisen kuukauden alkua. Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatamassa 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Lautta voi lähteä 5 min ennen ilmoitettua aikaa paitsi lautan lähtösatamasta.

1) Only by ordering to the ferry 2 hour before the departure at the latest, or by booking to Ålandstrafiken. 2) Only by ordering to the ferry at 09:30–18:30 the latest, or by booking to Ålandstrafiken. A) Connection to M/S Alfågeln in Lappo. B) Mon fuel transportation tour between Tosholma– Lappo. Dangerous goods transportation has to be booked no later than Fri at 12:00 to Ålandstrafiken. Max number of pax 20. T) Connection to the Cross line in Snäckö. V) Connection to M/S Viggen in Åva. Land road from Åva to Torsholma approx. 20 km. On Saturday or Sunday once a month it is possible to order a transport with return for a departure between 02:00 and 03:00. The application has to be made to the Government of Åland two weeks prior to the beginning of the month. Vehicles must be ready to embark at least 5 min prior to the dep.time in start harbour. The ferry can depart 5 min before scheduled dep. time except when departing from the ferrys start harbour.

Obs!

Avboka senast 24 h före avgång

Note!

för att undvika avbokningsavgift!

Huom!

Cancel your trip 24 h before dep.

Voit peruuttaa matkasi 24 t

to avoid cancelation fee!

ennen lähtöä veloituksetta!

Avvikelser: Lör 1/5 Lördagstrafik. Tors 13/5 Torsdagstrafik, ingen trafik till/från Kumlinge och Enklinge.

Poikkeuksia: La 1/5 Lauantailiikenne. To 13/5 Torstailiikenne, patsi Kumlingeen ja Enklingeen ja päin vastoin.

Exceptions: Sat 1/5 Saturday schedule. Thu 13/5 Thursday schedule, no traffic to/from Kumlinge and Enklinge.

alandstrafiken.ax 43


BRÄNDÖ–KUMLINGELINJEN    9/6–16/8 2021 ENKLINGE–KUMLINGE–ASTERHOLMA–LAPPO–TORSHOLMA

Mån

Tis

Ons

Tors

Fre

Lör

Sön

TORSHOLMA–LAPPO–ASTERHOLMA–KUMLINGE–ENKLINGE

Enklinge Kumlinge Ast.holma Lappo (Kumlinge) (Brändö) (Brändö)

T.holma (Brändö)

T.holma (Brändö)

Lappo (Brändö)

Ast.holma (Brändö)

Kumlinge

Enklinge (Kumlinge)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 14:05 15:05 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 20:00

07:05 08:25 13:45 – 16:35V) 19:25 – 21:35 07:05 08:25 – – 16:35V) 17:30 18:35 – 21:35 07:05 08:25 16:35V) 17:30 18:35 – 21:35 07:05 08:25 11:20 – – 16:35V) 19:25 – 21:35 07:05 08:25 – – 16:35C)V) 19:40V) 21:35V) 22:50 – 10:35 – 16:35V) 20:35 23:35 10:35V) 15:50 21:35

07:152) 11:35V) 14:201)B) – 17:101)V) 19:351) – 21:402) 07:152) 12:551)V) – – 16:401) 17:501)V) 19:201) – 21:402) 07:152) 12:25 16:401) 17:501) 19:201) – 21:402) 07:152) 08:302) 12:25 – – 17:10V) 19:351) – 21:402) 07:152) 12:551)C) – – 17:10V) 20:052) 22:052) 22:552)V) – 11:001) – 17:101)V) 21:402) 23:402) 11:15 16:10 23:002)

07:352)A) 11:551) 14:401) 15:401)A) 17:301) – 20:252)A) 22:002) 07:352)A) 13:151) 14:101)A) 15:401)A) 17:001) 18:101) 19:401) 20:252)A) 22:002) 07:352)A) 12:451) 17:001) 18:101) 19:401) 20:252)A) 22:002) 07:352)A) 08:502) 12:451) – – 17:301) – 20:252)A) 22:002) 07:352)A) 13:151)C) 14:101)A) 15:401)A) 17:301) 20:252) 22:252) 23:152) 09:052)A) 11:201) 14:401)A) 17:301) 22:002) 00:002) 11:351) 16:301) 23:202)

07:50 12:10 14:55 15:55 – 19:55 20:40 22:15 07:50 13:30 14:25 15:55 – – 19:55 20:40 – 07:50 – – – 19:55 20:40 – 07:50 – – – – – 19:55 20:40 – 07:50 13:30 14:25 15:55 – 20:40 – 23:30 09:20 11:35 14:55 17:45 – 00:15 11:501) 16:451) –

– – – – 18:15T) – – – – – – – – – – – – – 13:30T) – – – – – – – 13:30T) 14:45 – 18:15 – – – – – – – 18:15 – – – – – – – – – 12:35T) 17:30T) –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 13:45 15:00 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 17:45 –

– – – – – 18:20T) – – – – – – – – – – – – – 15:30 – – – – – – – 14:20 15:20 15:30 18:20T) – – – – – – – 18:20T) – – – – – – – – – 14:30 20:15

– 07:502) 13:101) 15:151) 16:001) – 20:002) 21:002) 06:302) 07:502) 13:451) 15:151) 16:001) – – 20:002) 21:002) – 07:502) – – – 20:002) 21:002) – 07:502) – – – – – 20:002) 21:002) – 07:502) 13:451) 15:151) 16:001) 19:051) 21:002) – 07:402) 10:001) 13:101) 16:001) 20:002) – 10:001) 15:151) 21:001)

06:452) 08:052) 13:251) 15:301)A) 16:151)B) 19:051) 20:15A) 21:152)A) 06:452) 08:052)A) 14:001)A) 15:301)A) 16:151) 17:101) 18:151) 20:152)A) 21:152)A) 06:452) 08:052)A) 16:151) 17:101) 18:151) 20:152)A) 21:152)A) 06:452) 08:052)A) 11:001) – – 16:151) 19:051) 20:152)A) 21:152)A) 06:452) 08:052)A) 14:001)A) 15:301)A) 16:151)C) 19:201) 21:152)A) 22:302) 07:552)A) 10:151) 13:251)A) 16:151) 20:152)A) 23:152) 10:151) 15:301) 21:151)

M/S Ejdern tel. +358 (0)400 229 260. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600.

44 alandstrafiken.ax


1) Trafikeras mot beställning till färjan senast 2 h före avgångstid eller genom bokning till Ålandstrafiken. 2) Trafikeras mot beställning till färjan senast kl. 09:30–18:30 eller genom bokning till Ålands­ trafiken. A) Kombinerar med M/S Alfågeln (Hummelvik–Torsholma) i Lappo. B) Mån bränsletur mellan Torsholma–Lappo, bokas senast fre kl. 12:00 hos Ålandstrafiken. C) Fre 2/7, 9/7, 16/7, 23/7, 30/7 som bränsletransport om bränsletransport bokats med M/S Viggen senast tors kl. 12:00 hos Ålandstrafiken. Max 20 pass medtas på bränsletur. T) Kombinerar med Tvärgående linjens färja i Snäckö. V) Kombinerar med M/S Viggen i Åva. Bilväg från Torsholma till Åva ca 20 km. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 5 min före annonserad avgångstid i starthamn. Färjan kan avgå 5 min före utsatt avg. tid förutom vid avgång från färjans starthamn.

1) Tilaukset lautalle, viimeistään 2 h ennen lähtöä tai varauksesta Ålandstrafikenille. 2) Liikennöidään tilauksesta, joka tehdään lautalle klo 09:30–18:30 mennessä tai Ålands­t rafikeniin. A) Jatkoyhteys M/S Alfågelnille (Hummelvik–Torsholma) Lappoossa. B) Ma polttoainekuljetusvuoro Torsholman välillä Lappoon. Tilattava viimeistään pe klo 12:00 Ålands­t rafikenilta. C) Perjantaina 2/7, 9/7, 16/7, 23/7, 30/7 polttoainekuljetuksena jos polttoainekuljetus on varattu M/S Viggenilla viimeistään to klo 12:00 Ålandstrafikeniltä. Maximi henkilömäärä on 20. T) Jatkoyhteys Poikittaisen linjan lautalle Snäckössä. V) Jatkoyhteys M/S Viggenille Åvassa. Autotie Torsholmasta Åvaan n. 20 km. Ajoneuvojen tulee olla valmiina lastaukseen aloitussatamassa 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Lautta voi lähteä 5 min ennen ilmoitettua aikaa paitsi lautan lähtösatamasta.

1) Only by ordering to the ferry 2 hour before the departure at the latest, or by booking to Ålandstrafiken. 2) Only by ordering to the ferry at 09:30–18:30 the latest, or by booking to Ålandstrafiken. A) Connection to M/S Alfågeln in Lappo. B) Mon fuel transportation tour between Tosholma– Lappo. Dangerous goods trans­portation has to be booked no later than Fri at 12:00 to Ålandstrafiken. C) Fri 2/7, 9/7, 16/7, 23/7, 30/7 as fueltransport if transportation of dangerous goods with M/S Viggen has been booked no later than Thu at 12:00 to Ålandstrafiken. Max number of pax 20. T) Connection to the Cross line in Snäckö. V) Connection to M/S Viggen in Åva. Land road from Åva to Torsholma approx. 20 km. Vehicles must be ready to embark at least 5 min prior to the dep.time in start harbour. The ferry can depart 5 min before scheduled dep. time except when departing from the ferrys start harbour.

Obs!

Avboka senast 24 h före avgång

Note!

för att undvika avbokningsavgift!

Huom!

Cancel your trip 24 h before dep.

Voit peruuttaa matkasi 24 t

to avoid cancelation fee!

ennen lähtöä veloituksetta!

Avvikelser: Fre 25/6 Fredagstrafik som avslutas kl. 20:40 i Asterholma. Lör 26/6 Lördagstrafik som avslutas kl. 22:00 i Lappo. Sön 27/6 Söndagstrafik. Vid behov skiftar till Asterholma på morgonen.

Poikkeuksia: Pe 25/6 Perjantailiikenne, päättyy klo 20:40 Asterholmaan. La 26/6 Lauantailiikenne, päättyy klo 22:00 Lappoon. Su 27/6 Sunnuntailiikenne. Tarvittaessa lauttaa siirtyy Asterholmaan aamulla.

Exceptions: Fri 25/6 Friday schedule that stops at 20:40 in Asterholma. Sat 26/6 Saturday schedule that stops at 22:00 in Lappo. Sun 27/6 Sunday schedule. If needed switch to Asterholma in the morning.

alandstrafiken.ax 45


ÅVA–JURMO    1/1–25/4 OCH 4/10–31/12 2021 JURMO – ÅVA

ÅVA – JURMO

Veckodag

Jurmo (Brändö)

Åva (Brändö)

Åva (Brändö)

Jurmo (Brändö)

Måndag

06:051) 07:151) 08:10 10:451) 12:151) 13:051) 14:05 14:50 16:101) 17:051) 17:451) 19:401) 20:101) 20:501) 21:501) 23:052) 07:151) 08:10 11:401) 13:051) 14:05 14:50 16:101) 17:051) 17:451) 19:401) 20:101) 20:501) 21:501) 23:052) 07:151) 08:10 11:401) 12:151) 13:051) 14:05 14:50 16:101) 17:051) 17:451) 19:401) 20:101) 20:501) 21:501) 23:052) 07:151) 08:10 11:401) 12:151) 13:051) 14:05 14:50 16:101) 17:051) 17:451) 19:401) 20:101) 20:501) 21:501) 23:052)

06:15A)V) 07:25 08:20 10:55E) 12:25V) 13:15 14:15A) 15:00V) 16:20 17:15E) 17:55 19:50 20:20A) 21:00E)V) 22:00 23:15 07:25A) 08:20V) 11:50V) 13:15 14:15A) 15:00V) 16:20 17:15 17:55 19:50 20:20A) 21:00E)V) 22:00 23:15 07:25A) 08:20V) 11:50 12:25V) 13:15 14:15A) 15:00V) 16:20 17:15E)V) 17:55 19:50 20:20A) 21:00E)V) 22:00 23:15 07:25A) 08:20V) 11:50E) 12:25 13:15 14:15A) 15:00V) 16:20 17:15E)V) 17:55 19:50 20:20A) 21:00E)V) 22:00 23:15

06:251) 07:351) 08:251) 11:051)V) 12:301)A) 13:151) 14:20V) 15:10E) 16:301) 17:201)E)V) 18:001)E) 19:551) 20:251)V) 21:151)A) 22:051)E) 23:202) 07:351)E)V) 08:251)A) 11:551)V) 13:151) 14:20V) 15:10A) 16:301) 17:201)E) 18:001)E) 19:551) 20:251)V) 21:151)A) 22:051)E) 23:202) 07:351)E)V) 08:251)A) 11:551)V) 12:301) 13:151) 14:20V) 15:10A) 16:301) 17:201)E)V) 18:001)E) 19:551) 20:251)V) 21:151)A) 22:051)E) 23:202) 07:351)E)V) 08:251)A) 11:551) 12:301) 13:151) 14:20V) 15:10A) 16:301) 17:201)E)V) 18:001)E) 19:551) 20:251)V) 21:151)A) 22:051)E) 23:202)

06:35 07:45 08:35 11:15 12:40 13:25 14:30 15:20 16:40 17:30 18:10 20:05 20:35 21:25 22:15 23:30 07:45 08:35 12:05 13:25 14:30 15:20 16:40 17:30 18:10 20:05 20:35 21:25 22:15 23:30 07:45 08:35 12:05 12:40 13:25 14:30 15:20 16:40 17:30 18:10 20:05 20:35 21:25 22:15 23:30 07:45 08:35 12:05 12:40 13:25 14:30 15:20 16:40 17:30 18:10 20:05 20:35 21:25 22:15 23:30

Tisdag

Onsdag

Torsdag

46 alandstrafiken.ax

INFORMATION

1) Mot beställning senast föregående tur till färjan eller genom bokning till Ålandstrafiken.

2) Dag före helg mot beställning till färjan senast kl. 17:00 eller genom bokning till Ålandstrafiken. A) E) V)

Kombinerar med M/S Alfågeln i Torsholma.

Kombinerar med M/S Ejdern i Torsholma. Kombinerar med M/S Viggen i Åva.

Bilväg från Åva till Torsholma ca 20 km.

På lördag eller söndag finns möjlighet att beställa en tur och retur per månad mellan kl. 02:00 och 03:00. Ansökan görs till Ålands landskapsregering senast två veckor före den aktuella månaden inleds. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 5 min före annonserad avgångstid.

TIETOJA

1) Tilaukset tehdään lautalle, viimeistään edellisellä vuorolla tai varauksesta Ålands­t rafikenille.

2) Liikennöidään pyhien aattoina tilauksesta, joka tehdään lautalle viimeistään klo 17:00 tai varauksesta Ålands­t rafikenille. A) E) V)

Jatkoyhteys M/S Alfågelnille Torsholmassa.

Jatkoyhteys M/S Ejdernille Torsholmassa. Jatkoyhteys M/S Viggenille Åvassa.

Autotie Åvasta Torsholmaan n. 20 km.

Lauantaisin tai sunnuntaisin kerran kuukaudessa voidaan tilata yksi meno-paluukuljetus klo 02:00– 03:00. Kuljetus anotaan Ahvenanmaan maakuntahallitukselta vähintään kaksi viikkoa ennen kyseisen kuukauden alkua. Ajoneuvojen on oltava valmiina lastaukseen viimeistään 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

INFORMATION

1) Only by ordering to the ferry, before the previous departure at the latest or by booking to Ålandstrafiken.

2) Operated the day before a public holiday by ordering to the ferry at 17:00 the latest or by booking to Ålandstrafiken. A) E) V)

Connection to M/S Alfågeln in Torsholma.

Connection to M/S Ejdern in Tors­holma. Connection to M/S Viggen in Åva.

Land road from Åva to Torsholma approx. 20 km.

On Saturday or Sunday once a month it is possible to order a transport with return for a departure between 02:00 and 03:00. The application has to be made to the Government of Åland two weeks prior to the beginning of the month.

Vehicles must be ready to embark at least 5 min prior to the time of departure.


JURMO – ÅVA

ÅVA – JURMO

Veckodag

Jurmo (Brändö)

Åva (Brändö)

Åva (Brändö)

Jurmo (Brändö)

Fredag

07:151) 08:10 11:401) 12:151) 13:051) 14:05 14:50 16:101) 17:051) 17:451) 19:401) 20:101) 20:501) 22:001) 23:051) 07:151) 08:101) 11:351) 13:051) 14:151) 16:101) 17:051) 19:101) 20:051) 20:501) 22:001) 22:501) 07:151) 10:001) 11:351) 12:151) 14:001) 15:201) 17:151) 17:551) 19:501) 21:351)

07:25A) 08:20V) 11:50 12:25E) 13:15 14:15A) 15:00V) 16:20 E) 17:15V) 17:55 19:50 20:20A)V) 21:00 22:10E) 23:15 07:25A) 08:20V) 11:45 13:15A) 14:25V) 16:20 E) 17:15V) 19:20A) 20:15 21:00E) 22:10 23:00E) 07:25 10:10E)V) 11:45A) 12:25V) 14:10 15:30E)V) 17:25A) 18:05 20:00V) 21:45

07:351)E)V) 08:251)A) 11:551) 12:301) 13:151) 14:20V) 15:10A) 16:401)V) 17:201) 18:001) 19:551) 20:251)E)V) 21:151)A) 22:151)E) 23:201) 07:301)V) 08:251)A) 12:351) 13:301)V) 14:301)A) 16:401)V) 17:201)E) 19:251)V) 20:201)A) 21:051) 22:151) 23:051) 08:101) 11:051)E) 11:501)V) 12:301)A) 14:151) 15:351)E)V) 17:251)V) 18:101)A) 20:051)E)V) 21:501)V)

07:45 08:35 12:05 12:40 13:25 14:30 15:20 16:50 17:30 18:10 20:05 20:35 21:25 22:25 23:30 07:40 08:35 12:45 13:40 14:40 16:50 17:30 19:35 20:30 21:15 22:25 23:15 08:20 11:15 12:00 12:40 14:25 15:45 17:35 18:20 20:15 22:00

Lördag

Söndag

Avvikelser: Fre 1/1 Fredagstrafik med start kl. 11:40 och avslutas med avg. kl. 20:25 från Åva, alla turer mot bokning eller beställning. Extra beställningstur kl. 10:30 från Jurmo, retur kl. 10:40 från Åva. Ons 6/1 Onsdagstrafik, alla turer mot bokning eller beställning. Fre 2/4 Fredagstrafik, alla turer mot bokning eller beställning. Lör 3/4 Lördagstrafik. Sön 4/4 Söndagstrafik. Mån 5/4 Söndagstrafik. Poikkeuksia: Pe 1/1 Perjantailiikenne alkaen klo 11:40 ja päätty vuoron klo 20:25 Åvasta, liikennöidään varauksesta tai tilauksesta. Ylimääräinen tilausvuoro klo 10:30 Jurmosta, paluu klo 10:40 Åvasta. Ke 6/1 Keskiviikoiliikenne, liikennöidään varauksesta tai tilauksesta. Pe 2/4 Perjantailiikenne, liikennöidään varauksesta tai tilauksesta. La 3/4 Lauantailiikenne. Su 4/4 Sunnuntailiikenne. Ma 5/4 Sunnuntailiikenne. Exceptions: Fri 1/1 Friday schedule, that starts at 11:40 and stops with dep. at 20:25 from Åva, all departures by booking or ordering. Additional tour by ordering at 10:30 from Jurmo with return at 10:40 from Åva. Wed 6/1 Wednesday schedule, all departures by booking or ordering. Fri 2/4 Friday schedule, all departures by booking or ordering. Sat 3/4 Saturday schedule. Sun 4/4 Sunday schedule. Mon 5/4 Sunday schedule.

M/S Doppingen tel. +358 (0)407 082 136. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600.

Avvikelser: Lör 6/11 Lördagstrafik. Fre 24/12 Fredagstrafik som avslutas med avg. kl. 18:00 från Åva, alla turer mot bokning eller beställning. Lör 25/12 Trafik på morgonen för julotta. Lördagstrafik med start kl. 11:35 och avslutas med avg. kl. 20:20 från Åva. Sön 26/12 Söndagstrafik. Fre 31/12 Fredagstrafik som avslutas med avg. kl. 18:00 från Åva, alla turer mot bokning eller beställning. Lör 1/1 2022 Lördagstrafik med start kl. 11:35 och avslutas med avg. kl. 20:20 från Åva.

Poikkeuksia: La 6/11 Lauantailiikenne. Pe 24/12 Perjantailiikenne, päättyy vuoroon klo 18:00 Åvasta, liikennöidään varauksesta tai tilauksesta. La 25/12 Liikennöidään aamulla Joulun palveluksen takia. Lauantailiikenne alkaen klo 11:35 ja päättyy vuoroon klo 20:20 Åvasta. Su 26/12 Sunnuntailiikenne. Pe 31/12 Perjantailiikenne, päättyy vuoroon klo 18:00 Åvasta, liikennöidään varauksesta tai tilauksesta. La 1/1 2022 Lauantailiikenne alkaen klo 11:35 ja päättyy vuoroon klo 20:20 Åvasta.

Exceptions: Sat 6/11 Saturday schedule. Fri 24/12 Friday schedule that stops with departure at 18:00 from Åva, all departures by booking or ordering. Sat 25/12 Traffic in the morning for ­Christmas Event. Saturday schedule that starts at 11:35 and stops with departure at 20:20 from Åva. Sun 26/12 Sunday schedule. Fri 31/12 Friday schedule that stops with departure at 18:00 from Åva, all departures by booking or ordering. Sat 1/1 2022 Saturday schedule that starts at 11:35 and stops with departure at 20:20 from Åva.

alandstrafiken.ax 47


UPPDATERAD 14/6 2021

ÅVA–JURMO    26/4–8/6 OCH 17/8–3/10 2021 JURMO – ÅVA

INFORMATION

ÅVA – JURMO

Veckodag

Jurmo (Brändö)

Åva (Brändö)

Åva (Brändö)

Jurmo (Brändö)

Måndag

06:051) 07:151) 08:10 10:451) 12:151) 13:051) 14:05 14:50 16:101) 17:051) 17:451) 19:401) 20:101) 20:501) 21:501) 23:052) 07:151) 08:10 11:401) 13:051) 14:05 14:50 16:101) 17:051) 17:451) 19:401) 20:101) 20:501) 21:501) 23:052) 07:151) 08:10 11:401) 12:151) 13:051) 14:05 14:50 16:101) 17:051) 17:451) 19:401) 20:101) 20:501) 21:501) 23:052) 07:151) 08:10 11:401) 12:151) 13:051) 14:05 14:50 16:101) 17:051) 17:451) 19:401) 20:101) 20:501) 21:501) 23:052)

06:15A)V) 07:25 08:20 10:55E) 12:25V) 13:15 14:15A) 15:00V) 16:20 17:15E) 17:55 19:50 20:20A) 21:00E)V) 22:00 23:15 07:25A) 08:20V) 11:50 13:15 14:15A) 15:00V) 16:20 17:15 17:55 19:50 20:20A) 21:00E)V) 22:00 23:15 07:25A) 08:20V) 11:50 12:25V) 13:15 14:15A) 15:00V) 16:20 17:15E)V) 17:55 19:50 20:20A) 21:00E)V) 22:00 23:15 07:25A) 08:20V) 11:50E) 12:25 13:15 14:15A) 15:00V) 16:20 17:15E)V) 17:55 19:50 20:20A) 21:00E)V) 22:00 23:15

06:251) 07:501) 08:251) 11:051)V) 12:301)A) 13:151) 14:20V) 15:10E) 16:301) 17:201)E)V) 18:001)E) 19:551) 20:251)V) 21:151)A) 22:051)E) 23:202) 07:351)E)V) 08:251)A) 11:551)V) 13:151) 14:20V) 15:10A) 16:301) 17:201)E)V) 18:001)E) 19:551) 20:251)V) 21:151)A) 22:051)E) 23:202) 07:351)E)V) 08:251)A) 11:551)V) 12:301) 13:151) 14:20V) 15:10A) 16:301) 17:201)E)V) 18:001)E) 19:551) 20:251)V) 21:151)A) 22:051)E) 23:202) 07:351)E)V) 08:251)A) 11:551) 12:301) 13:301) 14:20V) 15:10A) 16:301) 17:201)E)V) 18:001)E) 19:551) 20:251)V) 21:151)A) 22:051)E) 23:202)

06:35 08:00 08:35 11:15 12:40 13:25 14:30 15:20 16:40 17:30 18:10 20:05 20:35 21:25 22:15 23:30 07:45 08:35 12:05 13:25 14:30 15:20 16:40 17:30 18:10 20:05 20:35 21:25 22:15 23:30 07:45 08:35 12:05 12:40 13:25 14:30 15:20 16:40 17:30 18:10 20:05 20:35 21:25 22:15 23:30 07:45 08:35 12:05 12:40 13:40 14:30 15:20 16:40 17:30 18:10 20:05 20:35 21:25 22:15 23:30

Tisdag

Onsdag

Torsdag

48 alandstrafiken.ax

1) Mot beställning senast föregående tur till färjan eller genom bokning till Ålandstrafiken.

2) Dag före helg mot beställning till färjan senast kl. 17:00 eller genom bokning till Ålandstrafiken. A) E) V)

Kombinerar med M/S Alfågeln i Torsholma.

Kombinerar med M/S Ejdern i Torsholma. Kombinerar med M/S Viggen i Åva.

Bilväg från Åva till Torsholma ca 20 km.

På lördag eller söndag finns möjlighet att beställa en tur och retur per månad mellan kl. 02:00 och 03:00. Ansökan görs till Ålands landskapsregering senast två veckor före den aktuella månaden inleds. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 5 min före annonserad avgångstid.

TIETOJA

1) Tilaukset tehdään lautalle, viimeistään edellisellä vuorolla tai varauksesta Ålands­t rafikenille.

2) Liikennöidään pyhien aattoina tilauksesta, joka tehdään lautalle viimeistään klo 17:00 tai varauksesta Ålands­t rafikenille. A) E) V)

Jatkoyhteys M/S Alfågelnille Torsholmassa.

Jatkoyhteys M/S Ejdernille Torsholmassa. Jatkoyhteys M/S Viggenille Åvassa.

Autotie Åvasta Torsholmaan n. 20 km.

Lauantaisin tai sunnuntaisin kerran kuukaudessa voidaan tilata yksi meno-paluukuljetus klo 02:00– 03:00. Kuljetus anotaan Ahvenanmaan maakuntahallitukselta vähintään kaksi viikkoa ennen kyseisen kuukauden alkua. Ajoneuvojen on oltava valmiina lastaukseen viimeistään 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

INFORMATION

1) Only by ordering to the ferry, before the previous departure at the latest or by booking to Ålandstrafiken.

2) Operated the day before a public holiday by ordering to the ferry at 17:00 the latest or by booking to Ålandstrafiken. A) E) V)

Connection to M/S Alfågeln in Torsholma.

Connection to M/S Ejdern in Tors­holma. Connection to M/S Viggen in Åva.

Land road from Åva to Torsholma approx. 20 km.

On Saturday or Sunday once a month it is possible to order a transport with return for a departure between 02:00 and 03:00. The application has to be made to the Government of Åland two weeks prior to the beginning of the month.

Vehicles must be ready to embark at least 5 min prior to the time of departure.


JURMO – ÅVA

ÅVA – JURMO

Veckodag

Jurmo (Brändö)

Åva (Brändö)

Åva (Brändö)

Jurmo (Brändö)

Fredag

07:151) 08:10 11:401) 12:151) 13:051) 14:05 14:50 16:101) 17:051) 17:451) 19:401) 20:101) 20:501) 21:501) 23:051) 07:151) 08:101) 11:351) 13:051) 14:151) 16:101) 17:051) 19:101) 20:051) 20:501) 22:001) 22:501) 07:151) 10:001) 11:351) 12:151) 14:001) 15:201) 17:151) 17:551) 19:501) 21:351)

07:25A) 08:20V) 11:50 12:25E)V) 13:15 14:15A) 15:00V) 16:20 E) 17:15V) 17:55 19:50 20:20A)V) 21:00E) 22:00E) 23:15 07:25A) 08:20V) 11:45 13:15A) 14:25V) 16:20 E) 17:15V) 19:20A) 20:15 21:00E) 22:10 23:00E) 07:25 10:10E)V) 11:45A) 12:25V) 14:10 15:30E)V) 17:25A) 18:05 20:00V) 21:45

07:351)E)V) 08:251)A) 11:551) 12:301) 13:151) 14:20V) 15:10A) 16:401)V) 17:201) 18:001) 19:551) 20:251)E)V) 21:151)A) 22:051)E) 23:201) 07:301)V) 08:251)A) 12:351) 13:151)V) 14:301)A) 16:401)V) 17:301)E) 19:251)V) 20:201)A) 21:051) 22:151) 23:051) 08:101) 11:051)E) 11:501)V) 12:301)A) 14:151) 15:351)E)V) 17:251)V) 18:101)A) 20:051)E)V) 21:501)V)

07:45 08:35 12:05 12:40 13:25 14:30 15:20 16:50 17:30 18:10 20:05 20:35 21:25 22:15 23:30 07:40 08:35 12:45 13:25 14:40 16:50 17:40 19:35 20:30 21:15 22:25 23:15 08:20 11:15 12:00 12:40 14:25 15:45 17:35 18:20 20:15 22:00

Lördag

Söndag

M/S Doppingen tel. +358 (0)407 082 136. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600.

Huom!

Voit peruuttaa matkasi 24 t ennen lähtöä veloituksetta!

Note!

Cancel your trip 24 h before dep. to avoid cancelation fee!

Obs!

Avboka senast 24 h före avgång för att undvika avbokningsavgift!

Avvikelser:

Lör 1/5 Lördagstrafik. Tors 13/5 Torsdagstrafik, alla turer mot bokning eller beställning.

Poikkeuksia:

La 1/5 Lauantailiikenne. To 13/5 Torstailiikenne, liikennöidään

varauksesta tai tilauksesta.

Exceptions:

Sat 1/5 Saturday schedule. Thu 13/5 Thursday schedule, all ­departures by booking or ordering.

alandstrafiken.ax 49


ÅVA–JURMO    9/6–16/8 2021 JURMO – ÅVA

ÅVA – JURMO

Veckodag

Jurmo (Brändö)

Åva (Brändö)

Åva (Brändö)

Jurmo (Brändö)

Måndag

07:151) 08:10 10:451) 12:151) 13:051) 14:05 14:50 16:101) 17:051) 17:451) 19:401) 20:101) 20:501) 21:501) 23:052) 07:151) 08:10 11:401) 12:151) 13:051) 14:05 14:50 16:101) 17:051) 17:451) 19:401) 20:101) 20:501) 21:501) 23:052) 07:151) 08:10 11:401) 12:151) 13:051) 14:05 14:50 16:101) 17:051) 17:451) 19:401) 20:101) 20:501) 21:501) 23:052) 07:151) 08:10 11:401) 12:151) 13:051) 14:05 14:50 16:101) 17:051) 17:451) 19:401) 20:101) 20:501) 21:501) 23:052)

07:25A) 08:20 10:55E) 12:25V) 13:15E) 14:15A) 15:00V) 16:20 E) 17:15 17:55 19:50 20:20A) 21:00E)V) 22:00 23:15 07:25A) 08:20V) 11:50 12:25V) 13:15 14:15A) 15:00V) 16:20 17:15E)V) 17:55 19:50 20:20A) 21:00E)V) 22:00 23:15 07:25A) 08:20V) 11:50E) 12:25V) 13:15 14:15A) 15:00V) 16:20 17:15E)V) 17:55 19:50 20:20A) 21:00E)V) 22:00 23:15 07:25A) 08:20V) 11:50E) 12:25V) 13:15 14:15A) 15:00V) 16:20 E) 17:15V) 17:55 19:50 20:20A) 21:00E)V) 22:00 23:15

07:351)E) 08:251)A) 11:001)V) 12:301) 13:151) 14:20V) 15:10A) 16:401)V) 17:201)E) 18:001) 19:551)E) 20:251)V) 21:151)A) 22:051)E) 23:202) 07:351)E)V) 08:251)A) 11:551)V) 12:301) 13:151) 14:20V) 15:10A) 16:301) 17:201)E)V) 18:001)E) 19:551) 20:251)V) 21:151)A) 22:051)E) 23:202) 07:351)E)V) 08:251)A) 11:551)V) 12:301) 13:151) 14:20V) 15:10A) 16:301) 17:201)E)V) 18:001)E) 19:551) 20:251)V) 21:151)A) 22:051)E) 23:202) 07:351)E)V) 08:251)A) 11:551)V) 12:301) 13:151) 14:20V) 15:10A) 16:401)V) 17:201)E) 18:001) 19:551)E) 20:251)V) 21:151)A) 22:051)E) 23:202)

07:45 08:35 11:10 12:40 13:25 14:30 15:20 16:50 17:30 18:10 20:05 20:35 21:25 22:15 23:30 07:45 08:35 12:05 12:40 13:25 14:30 15:20 16:40 17:30 18:10 20:05 20:35 21:25 22:15 23:30 07:45 08:35 12:05 12:40 13:25 14:30 15:20 16:40 17:30 18:10 20:05 20:35 21:25 22:15 23:30 07:45 08:35 12:05 12:40 13:25 14:30 15:20 16:50 17:30 18:10 20:05 20:35 21:25 22:15 23:30

Tisdag

Onsdag

Torsdag

50 alandstrafiken.ax

INFORMATION

1) Mot beställning senast föregående tur till färjan eller genom bokning till Ålandstrafiken.

2) Mot beställning till färjan senast kl. 17:00 dagen före eller genom bokning till Ålandstrafiken. A) E) V)

Kombinerar med M/S Alfågeln i Torsholma.

Kombinerar med M/S Ejdern i Torsholma. Kombinerar med M/S Viggen i Åva.

Bilväg från Åva till Torsholma ca 20 km.

Fordon ska vara klara att köra ombord senast 5 min före annonserad avgångstid.

TIETOJA

1) Tilaukset tehdään lautalle, viimeistään edellisellä vuorolla tai varauksesta Ålands­t rafikenille.

2) Tilaukset tehdään lautalle, viimeistään edellisenä päivänä klo 17:00 tai varauksesta Ålands­t rafikenille. A) E) V)

Jatkoyhteys M/S Alfågelnille Torsholmassa.

Jatkoyhteys M/S Ejdernille Torsholmassa. Jatkoyhteys M/S Viggenille Åvassa.

Autotie Åvasta Torsholmaan n. 20 km.

Ajoneuvojen on oltava valmiina lastaukseen viimeistään 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

INFORMATION

1) Only by ordering to the ferry, before the previous departure at the latest or by booking to Ålandstrafiken.

2) Only by ordering to the ferry the previous day at 17:00 the latest or by booking to Ålandstrafiken. A) E) V)

Connection to M/S Alfågeln in Torsholma.

Connection to M/S Ejdern in Tors­holma. Connection to M/S Viggen in Åva.

Land road from Åva to Torsholma approx. 20 km.

Vehicles must be ready to embark at least 5 min prior to the time of departure.


UPPDATERAD 1/6 2021

JURMO – ÅVA

ÅVA – JURMO

Veckodag

Jurmo (Brändö)

Åva (Brändö)

Åva (Brändö)

Jurmo (Brändö)

Fredag

07:151) 08:10 11:401) 12:151) 13:051) 14:05 14:50 16:101) 17:051) 17:451) 19:401) 20:101) 20:501) 22:001) 23:051) 07:351) 08:451) 11:351) 13:051) 14:151) 16:101) 17:051) 19:101) 20:051) 20:501) 22:001) 22:501) 07:401) 08:451) 10:251) 10:551) 13:151) 14:151) 15:201) 17:551) 19:051) 20:151) 22:101)

07:25A) 08:20V) 11:50 12:25 13:15 14:15A) 15:00V) 16:20 E) 17:15V) 17:55 19:50 20:20A)V) 21:00E) 22:10E)V) 23:15 07:45A) 08:55V) 11:45 13:15A) 14:25V) 16:20 E) 17:15V) 19:20A) 20:15V) 21:00E) 22:10 23:00E) 07:50A) 08:55V) 10:35E) 11:05V) 13:25A) 14:25V) 15:30E) 18:05 19:15A) 20:25V) 22:20E)

07:351)E)V) 08:251)A) 11:551) 12:301) 13:151) 14:20V) 15:10A) 16:401)V) 17:201)E) 18:001) 19:551) 20:251)E)V) 21:151)A) 22:201)E)V) 23:201) 07:551)V) 09:001)A) 12:351) 13:301)V) 14:301)A) 16:401)V) 17:301)E) 19:251)V) 20:201)A) 21:051) 22:151) 23:051) 07:551)V) 09:001)A) 10:401)V) 11:101)E) 13:301) 14:301)A) 16:201)E) 18:101) 19:251)V) 20:301)A) 22:251)E)V)

07:45 08:35 12:05 12:40 13:25 14:30 15:20 16:50 17:30 18:10 20:05 20:35 21:25 22:30 23:30 08:05 09:10 12:45 13:40 14:40 16:50 17:40 19:35 20:30 21:15 22:25 23:15 08:05 09:10 10:50 11:20 13:40 14:40 16:30 18:20 19:35 20:40 22:35

Lördag

Söndag

Huom!

Voit peruuttaa Obs! matkasi 24 t Avboka ennen lähtöä senast 24 h veloituksetta! föreNote! avgång för att undvika Cancel avbokningsavgift! your trip 24 h before dep.

Z M/S Doppingen tel. +358 (0)407 082 136. Ålandstrafiken tel. +358 (0)18 25 600.

to avoid cancelation fee!

Obs!

Avboka senast 24 h före avgång för att undvika avbokningsavgift!

Avvikelser:

Fre 25/6 Fredagstrafik som avslutas med avg. kl. 22:20 från Åva. Lör 26/6 Lördagstrafik.

Poikkeuksia:

Pe 25/6 Perjantailiikenne, päättyy vuoroon

klo 22:20 Åvasta.

La 26/6 Lauantailiikenne.

Exceptions:

Fri 25/6 Friday schedule that stops with departure at 22:20 from Åva. Sat 26/6 Saturday schedule.

alandstrafiken.ax 51


ENKLINGE–KUMLINGE



1/1–8/6 OCH 17/8–31/12 2021

KUMLINGE – ENKLINGE

ENKLINGE – KUMLINGE

Veckodag

Kumlinge

Enklinge (Kumlinge)

Enklinge (Kumlinge)

Kumlinge

Måndag

06:151) 07:001) 07:401) 08:25 11:40 12:301) 13:30 14:45 15:45 17:301) 18:151) 19:451) 20:451) 07:001) 07:401) 08:25 11:40 12:301) 13:301) 14:45 15:45 17:301) 18:151) 19:451) 20:451) 07:001) 07:401) 08:25 11:40 12:301) 15:45 17:301) 18:151) 19:451) 20:451) 07:001) 07:401) 08:25 11:40 12:301) 13:30 14:451) 15:451) 17:301) 18:301) 19:451) 20:451) 07:001) 08:151) 12:301) 13:451) 18:151) 21:451) 07:001) 08:151) 10:001) 12:301) 15:151) 16:501) 18:151) 21:401)

06:30 07:15 07:55 08:40 11:55 12:45 13:45 15:00 16:00 17:45 18:30 20:00 21:00 07:15 07:55 08:40 11:55 12:45 13:45 15:00 16:00 17:45 18:30 20:00 21:00 07:15 07:55 08:40 11:55 12:45 16:00 17:45 18:30 20:00 21:00 07:15 07:55 08:40 11:55 12:45 13:45 15:00 16:00 17:45 18:45 20:00 21:00 07:15 08:30 12:45 14:00 18:30 22:00 07:15 08:30 10:15 12:45 15:30 17:05 18:30 21:55

06:301) 07:201) 08:00 08:40 12:00 12:451) 14:05 15:05 16:051) 18:001) 18:301) 20:301) 21:001) 07:201) 08:00 08:40 12:00 12:451) 14:05 15:05 16:051) 18:001) 18:301) 20:301) 21:001) 07:201) 08:00 08:40 12:00 12:451) 16:051) 18:001) 18:301) 20:301) 21:001) 07:201) 08:00 08:40 12:00 12:451) 14:05 15:051) 16:051) 17:501) 18:451) 20:301) 21:001) 07:201) 08:301) 13:301) 15:151) 20:301) 22:001) 07:201) 08:301) 10:151) 13:301) 15:301) 17:101) 20:301) 21:551)

06:45 07:35 08:15 08:55 12:15 13:00 14:20 15:20 16:20 18:15 18:45 20:45 21:15 07:35 08:15 08:55 12:15 13:00 14:20 15:20 16:20 18:15 18:45 20:45 21:15 07:35 08:15 08:55 12:15 13:00 16:20 18:15 18:45 20:45 21:15 07:35 08:15 08:55 12:15 13:00 14:20 15:20 16:20 18:05 19:00 20:45 21:15 07:35 08:45 13:45 15:30 20:45 22:15 07:35 08:45 10:30 13:45 15:45 17:25 20:45 22:10

Tisdag, Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

Enklingelinjens färja tel. +358 (0)400 492 739.

52 alandstrafiken.ax

INFORMATION

Mot bokning till Ålandstrafiken eller beställning till färjan kl. 07:00–17:00.

1)

Vid skollov körs alla turer endast mot bokning till Ålandstrafiken eller beställning till färjan. Skollov; 1–6/1, 22–26/2, 14/5, 21–22/10, 23/12 2021 – 9/1 2022.

På lördag eller söndag finns möjlighet att beställa en tur och retur per månad mellan kl. 02:00 och 03:00. Ansökan görs till Ålands landskapsregering senast två veckor före den aktuella månaden inleds. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 5 min före annonserad avgångstid.

TIETOJA

1) Varauksesta Ålands­t rafikenille tai tilattava lautalle klo 07:00–17:00.

Koululomien aikana liikenöidään kaikki vuorot varauksesta Ålands­t rafikenille­tai tilauksesta lautalle. Koululomia; 1–6/1, 22–26/2, 14/5, 21–22/10, 23/12 2021 – 9/1 2022.

Lauantaisin tai sunnuntaisin kerran kuukaudessa voidaan tilata yksi meno-paluukuljetus klo 02:00– 03:00. Kuljetus anotaan Ahvenanmaan maakuntahallitukselta vähintään kaksi viikkoa ennen kyseisen kuukauden alkua. Ajoneuvojen on oltava valmiina lastaukseen viimeistään 5 min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

INFORMATION

1) Only by booking to Ålandstrafiken or ordering to the ferry 07:00–17:00.

Only by booking to Ålandstrafike or ordering to the ferry during school holidays. School holidays; 1–6/1, 22–26/2, 14/5, 21–22/10, 23/12 2021 – 9/1 2022.

On Saturday or Sunday once a month it is possible to order a transport with return for a departure between 02:00 and 03:00. The application has to be made to the Government of Åland two weeks prior to the beginning of the month.

Vehicles must be ready to embark at least 5 min prior to the time of departure.

Avvikelser, sid. 54. Poikkeuksia, s. 54. Exceptions, p. 54.

För fler avgångar Enklinge–Kumlinge, se Brändö–Kumlinge­­l injen sid 40–45.


ENKLINGE–KUMLINGE



9/6–16/8 2021

KUMLINGE – ENKLINGE

ENKLINGE – KUMLINGE

Veckodag

Kumlinge

Enklinge (Kumlinge)

Enklinge (Kumlinge)

Kumlinge

Måndag, Tisdag, Onsdag

07:001) 07:401) 08:301) 11:40 12:301) 13:301) 14:451) 15:451) 17:301) 18:151) 19:451) 20:451) 07:001) 07:401) 08:301) 11:40 12:301) 15:451) 17:301) 18:151) 19:451) 20:451) 07:001) 07:401) 08:301) 11:40 12:301) 13:30 14:451) 15:451) 17:301) 18:301) 19:451) 20:451) 07:001) 08:151) 12:301) 13:451) 18:151) 21:451) 07:001) 08:151) 10:001) 12:301) 13:451) 16:501) 18:151) 21:401)

07:15 07:55 08:45 11:55 12:45 13:45 15:00 16:00 17:45 18:30 20:00 21:00 07:15 07:55 08:45 11:55 12:45 16:00 17:45 18:30 20:00 21:00 07:15 07:55 08:45 11:55 12:45 13:45 15:00 16:00 17:45 18:45 20:00 21:00 07:15 08:30 12:45 14:00 18:30 22:00 07:15 08:30 10:15 12:45 14:00 17:05 18:30 21:55

07:201) 08:001) 08:451) 12:00 12:451) 14:051) 15:051) 16:051) 18:001) 18:301) 20:301) 21:001) 07:201) 08:001) 08:451) 12:00 12:451) 16:051) 18:001) 18:301) 20:301) 21:001) 07:201) 08:00 08:451) 12:00 12:451) 14:05 15:051) 16:051) 17:501) 18:451) 20:301) 21:001) 07:201) 08:301) 13:301) 15:151) 20:301) 22:001) 07:201) 08:301) 10:151) 13:301) 15:151) 17:101) 20:301) 21:551)

07:35 08:15 09:00 12:15 13:00 14:20 15:20 16:20 18:15 18:45 20:45 21:15 07:35 08:15 09:00 12:15 13:00 16:20 18:15 18:45 20:45 21:15 07:35 08:15 09:00 12:15 13:00 14:20 15:20 16:20 18:05 19:00 20:45 21:15 07:35 08:45 13:45 15:30 20:45 22:15 07:35 08:45 10:30 13:45 15:30 17:25 20:45 22:10

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

INFORMATION

Mot bokning till Ålandstrafiken eller beställning till färjan kl. 07:00–17:00.

1)

På lördag eller söndag finns möjlighet att beställa en tur och retur per månad mellan kl. 02:00 och 03:00. Ansökan görs till Ålands landskapsregering senast två veckor före den aktuella månaden inleds. Fordon ska vara klara att köra ombord senast 5 min före annonserad avgångstid.

TIETOJA

1) Varauksesta Ålands­t rafikenille tai tilattava lautalle klo 07:00–17:00.

Lauantaisin tai sunnuntaisin kerran kuukaudessa voidaan tilata yksi meno-paluukuljetus klo 02:00– 03:00. Kuljetus anotaan Ahvenanmaan maakuntahallitukselta vähintään kaksi viikkoa ennen kyseisen kuukauden alkua. Ajoneuvojen on oltava valmiina lastaukseen viimeistään 5 min ennen ilmoitettua lähtö­a ikaa.

INFORMATION

1) Only by booking to Ålandstrafiken or ordering to the ferry 07:00–17:00.

On Saturday or Sunday once a month it is possible to order a transport with return for a departure between 02:00 and 03:00. The application has to be made to the Government of Åland two weeks prior to the beginning of the month.

Vehicles must be ready to embark at least 5 min prior to the time of departure.

För fler avgångar Enklinge–Kumlinge, se Brändö–Kumlinge­­l injen sid 40–45.

Enklingelinjens färja tel. +358 (0)400 492 739.

Avvikelser:

Fre 25/6 Fredagstrafik, men alla turer mot bokning eller beställning. Extra tur mot bokning eller beställning från Kumlinge kl. 21:45 med retur efter ankomst. Lör 26/6 Lördagstrafik. Sön 27/6 Söndagstrafik.

Poikkeuksia:

Pe 25/6 Perjantailiikenne, mutta likennöidään varauksesta tai tilauksesta. Ylimääräinen vuoro varausta tai tilausta vastaan Kumlingenistä klo 21:45, paluu heti saapumisen jälkeen. La 26/6 Lauantailiikenne. Su 27/6 Sunnuntailiikenne.

Exceptions:

Fri 25/6 Friday schedule, but all departures by booking or ordering. Additional tour by booking or ordering from Kumlinge at 21:45 with return after arrival. Sat 26/6 Saturday schedule. Sun 27/6 Sunday schedule.

alandstrafiken.ax 53


ENKLINGE–KUMLINGE



1/1–8/6 OCH 17/8 2021 – 1/1 2022

AVVIKELSER | POIKKEUKSIA | EXCEPTIONS

Avvikelser:

Poikkeuksia:

Lör 6/11 Lördagstrafik.

La 6/11 Lauantailiikenne.

Fre 24/12 Fredagstrafik, men alla turer mot bokning eller beställning. Extra tur mot bokning eller beställning från Kumlinge kl. 21:45 med retur efter ankomst.

Pe 24/12 Perjantailiikenne mutta likennöidään varauksesta tai tilauksesta. Ylimäräinen vuoro varausta tai tilausta vastaan Kumlingenistä klo 21:45, paluu heti saapumisen jälkeen.

Fri 24/12 Friday schedule but all departures by booking or ordering. Additional tour, by booking or ordering, from Kumlinge at 21:45 with return after arrival.

Sön 26/12 Söndagstrafik.

Su 26/12 Sunnuntailiikenne.

Sun 26/12 Sunday schedule.

La 1/1 2022 Lauantailiikenne.

Sat 1/1 2022 Saturday schedule.

Fre 1/1 Fredagstrafik men alla turer mot bokning eller beställning. Extra tur mot bokning eller beställning från Kumlinge kl. 21:45 med retur efter ankomst. Ons 6/1 Onsdagstrafik men alla turer mot bokning eller beställning. Fre 2/4 Fredagstrafik men alla turer mot bokning eller beställning. Extra tur mot bokning eller beställning från Kumlinge kl. 21:45 med retur efter ankomst. Lör 3/4 Lördagstrafik. Sön 4/4 Söndagstrafik. Mån 5/4 Söndagstrafik. Lör 1/5 Lördagstrafik. Tors 13/5 Torsdagstrafik men alla turer mot bokning eller beställning. Extra tur mot bokning eller beställning från Kumlinge kl. 21:45 med retur efter ankomst. Fre 14/5 Extra tur mot bokning eller beställning från Kumlinge kl. 06:15 med retur efter ankomst.

Mån 6/12 Söndagstrafik.

Lör 25/12 Lördagstrafik.

Exceptions:

Fri 1/1 Friday schedule but all departures by booking or ordering. Additional tour, by booking or ordering, from Kumlinge at 21:45 with return after arrival. Wed 6/1 Wednesday schedule but all departures by booking or ordering. Fri 2/4 Friday schedule but all departures by booking or ordering. Additional tour, by booking or ordering, from Kumlinge at 21:45 with return after arrival. Sat 3/4 Saturday schedule. Sun 4/4 Sunday schedule. Mon 5/4 Sunday schedule. Sat 1/5 Saturday schedule. Thu 13/5 Thursday schedule but all departures by booking or ordering. Additional tour, by booking or ordering, from Kumlinge at 21:45 with return after arrival. Fri 14/5 Additional tour, by booking or ordering, from Kumlinge at 06:15 with return after arrival.

Sat 6/11 Saturday schedule.

Ma 6/12 Sunnuntailiikenne.

La 25/12 Lauantailiikenne.

Fre 31/12 Fredagstrafik men alla turer mot bokning eller beställning. Extra tur mot bokning eller beställning från Kumlinge kl. 21:45 med retur efter ankomst. Lör 1/1 2022 Lördagstrafik.

Pe 1/1 Perjantailiikenne mutta likennöidään varauksesta tai tilauksesta. Ylimäräinen vuoro varausta tai tilausta vastaan Kumlingenistä klo 21:45, paluu heti saapumisen jälkeen. Ke 6/1 Keskiviikonaliikenne mutta likennöidään varauksesta tai tilauksesta. Pe 2/4 Perjantailiikenne mutta likennöidään varauksesta tai tilauksesta. Ylimäräinen vuoro varausta tai tilausta vastaan Kumlingenistä klo 21:45, paluu heti saapumisen jälkeen. La 3/4 Lauantailiikenne. Su 4/4 Sunnuntailiikenne. Ma 5/4 Sunnuntailiikenne. La 1/5 Lauantailiikenne. To 13/5 Torstailiikenne mutta likennöidään varauksesta tai tilauksesta. Ylimäräinen vuoro varausta tai tilausta vastaan Kumlingenistä klo 21:45, paluu heti saapumisen jälkeen. Pe 14/5 Ylimäräinen vuoro varausta tai tilausta vastaan Kumlingenistä klo 06:15, paluu heti saapumisen jälkeen.

Pe 31/12 Perjantailiikenne mutta likennöidään varauksesta tai tilauksesta. Ylimäräinen vuoro varausta tai tilausta vastaan Kumlingenistä klo 21:45, paluu heti saapumisen jälkeen.

Mon 6/12 Sunday schedule.

Sat 25/12 Saturday schedule.

Fri 31/12 Friday schedule but all departures by booking or ordering. Additional tour, by booking or ordering, from Kumlinge at 21:45 with return after arrival.

Obs!

Avboka senast 24 h före avgång

Note!

Cancel your trip 24 h before dep.

för att undvika avbokningsavgift!

Huom!

Voit peruuttaa matkasi 24 t ennen lähtöä veloituksetta!

54 alandstrafiken.ax

to avoid cancelation fee!


FREE VISITORS GUIDE Svenska • Suomi • English

Many tips all year round! Pick up your copy of Åland Guide and explore the sights, activities and events. This is all you need for great days, in sun or rain. The maps of Åland and Mariehamn show you the way!

www.aland.com


KOLLEKTIVTRAFIKEN I FÖGLÖ KOMMUN 1/1–8/6 OCH 16/8–31/12 2021 Hastersboda1) Överö1) Sonboda 1) Bråttö1) Degerby1) Degerby1) Bråttö1) Sonboda 1) Överö1) Hastersboda 1)

Mån | Ma | Mon 09.20 *)+) 09.40 *)+) 09.50+) – 10.05 10.101) 17.20 – – 10.25 17.35 – 17.50 10.35 18.15

Tis | Ti | Tue 09.20x) – 09.30x) 09.40x) 10.05 10.101) – 10.25 – 10.35

Hastersboda1) Överö1) Sonboda 1) Bråttö1) Degerby1) Degerby1) Bråttö1) Sonboda1) Överö1) Hastersboda1)

Mån | Ma | Mon 08.10 *)+) 08.30 *)+) 08.40+) – 08.55 09.001) 16.10 – – 09.15 16.25 – 16.40 09.25 17.05

Tis | Ti | Tue 08.10x) – 08.20x) 08.30x) 08.55 09.001) – 09.15 – 09.25

17.202) 17.35 17.50 – 18.15

Ons | Ke | Wed 09.30+) – 09.50+) – 10.05 10.101) 17.202) – – 10.25 17.35 – – 10.35 18.10

Tors | To | Thu 09.20 *)+) 09.40 *)+) 09.50+) – 10.05 10.101) 17.20 – – 10.25 17.35 – 17.50 10.35 18.15

Fre | Pe | Fri 09.20x) – 09.30x) 09.40x) 10.05 10.101) – 10.25 – 10.35

17.202) 17.35 17.50 – 18.15

Tors | To | Thu 08.10 *)+) 08.30 *)+) 08.40+) – 08.55 09.001) 16.10 – – 09.15 16.25 – 16.40 09.25 17.05

Fre | Pe | Fri 08.10x) – 08.20x) 08.30x) 08.55 09.001) – 09.15 – 09.25

16.102) 16.25 16.40 – 17.05

9/6–15/8 2021

16.102) 16.25 16.40 – 17.05

Ons | Ke | Wed 08.20+) – 08.40+) – 08.55 09.001) 16.10 2) – – 09.15 16.25 – – 09.25 16.40

INFORMATION

TIETOJA

INFORMATION

*)

*)

*)

+)

Koko itäinen linja tilauksesta numeroon +358 (0)18 50218/GSM +358 (0)400 825216. Tilaukset edellisenä iltana klo 22:00 mennessä. Tilauksesta Horsholman, Skogbodan, Finholman, Bofjärdin ja Näversholman kautta.

+)

x)

Koko itäisen ja läntisen linjan edestakainen vuoro tiistaisin ja perjantaisin tilauksesta numeroon +358 (0)18 50218/GSM +358 (0)400 825216 edellisenä iltana klo 22.00 mennessä. Tilauksesta Horsholman, Skogbodan, Finholman, Bofjärdin, Nävers­holman, Björsbodan, Kallsön ja Flisön kautta.

x)

1) Paluu Degerbystä klo 09.00 joka päivä tilauksesta. Tilaukset numeroon +358 (0)18 50218/GSM +358 (0)400 825216 edellisenä iltana klo 22:00 mennessä.

1) Return from Degerby daily at 09.00 if booked in advance by phone to +358 (0)18 50218/GSM +358 (0)400 825216 the previous night at 22:00.

Överö måndagar och torsdagar mot beställning per tel. +358 (0)18 50218/GSM +358 (0)400 825216 kvällen före kl. 22.00.

Mot beställning invik till Nötö, Ulversö och Storgrund. De dagar Överö inte ­t rafikeras (dvs beställs i förväg) startar bussen kl. 09.40/08.30 från Hastersboda.

Hela östra linjen mot beställning per tel. +358 (0)18 50218/GSM +358 (0)400 825216 kvällen före kl. 22.00. Mot beställning invik till Horsholma, Skogboda, Finholma, Bofjärd och Näversholma.

+)

Hela östra och västra linjen tisdag och fredag mot beställning per tel. +358 (0)18 50218/GSM +358 (0)400 825216 kvällen före kl. 22.00. Mot beställning invikning till Horsholma, Skogboda, Finholma, Bofjärd, Näversholma, Björsboda, Kallsö och Flisö.

x)

Retur från Degerby kl. 09.00 alla dagar mot beställning per tel. +358 (0)18 50218/GSM +358 (0)400 825216 kvällen före kl. 22.00.

1)

2)

Körs ned till Embarsundsfärjan vid behov.

KOLLEKTIVTRAFIKEN ÄR AVGIFTSFTI.

Meno/paluu Överöstä maanantaisin ja torstaisin tilauksesta numeroon +358 (0)18 50218/GSM +358 (0)400 825216 edellisenä iltana klo 22.00 mennessä. Tilauksesta Nötön, Ulversön ja Storgrundin kautta. Päivinä, jolloin Överöhön ei ole liikennettä (siis etukäteistilaus) linja-auton lähtöaika Hastersbodasta on klo 09.40/08.30.

2)

Ajetaan Embarsundin lautalle tarvittaessa.

ILMAINEN JOUKKOLIIKENNE.

56 alandstrafiken.ax

Bookings for return trip from Överö on Mondays and Thursdays have to be done the night before at 22.00 o’clock. Bookings by phone: +358 (0)18 50218/GSM +358 (0)400 825216 via Nötö, Ulversö and Storgrund. The days when there is no traffic to Överö (i.e. pre-bookings) the bus starts at 09.40/08.30 from Hastersboda.

The eastern line has to be booked by phone +358 (0)18 50218/GSM +358 (0)400 825216 the night before at 22:00. By booking via Horsholma, Skogboda, Finholma, Bofjärd and Näversholma. The eastern and western lines with return on Tuesdays and Fridays have to be booked by phone to +358 (0)18 50218/GSM +358 (0)400 825216 the previous night at 22.00 o’clock. By booking via Horsholma, Skogboda, Finholma, Bofjärd, Näversholma, Björsboda, Kallsö and Flisö.

2)

To Embarsund’s ferry on request.

FREE PUBLIC TRANSPORT.


KOLLEKTIVTRAFIKEN I KÖKAR KOMMUN INFORMATION

TIETOJA

Obs! Turerna måste bokas i förhand, se telefonummer. Turlistan finns att läsa på taxins Facebook-sida ”Taxin på Kökar”.

Huom! Liikenne on tilattava etukäteen, kato puhelinnumeo. Aikataulu löytyy taksin Facebook sivulla ”Taxin på Kökar”. Sieltä löytyy myös kuukauden ilmoitus. Tietoa löytyy myös kunnan tiedotuslehdestä ”Kökar info” ja kunnan kotisivuilta ”kokar. ax”.

Kökar Taxi erbjuder kollektivturer/matartrafik till/ från färjan enligt turlista.

Där kan du också läsa innevarande månads annons. Information finns också i ”Kökar info”, kommunens informationsblad och kommunens hemsida ”kokar. ax”. Vid frågor kontakta Kökar Taxi tel. +358 (0)400 721 207.

Kökar Taxi tarjoaa julkista liikennettä lautan tulon ja lähdön yhteyteyteen lautan aikataulun mukaan.

Kökar Taxi vastaa lisäkysymyksiin, puh. +358 (0)400 721 207.

INFORMATION

Kökar Taxi offers public transport to/from the ferry according to the timetable. Note! The tours must be booked in advance, see telephone number. The timetable is found on the taxi´s Facebook page “Taxin på Kökar”. There you also can read the current months ad. Information is also available in “Kökar info”, the municipalitys information flyer and on our website “kokar.ax”. If you have any questions, contact Kökar Taxi tel. +358 (0)400 721 207.

KOLLEKTIVTRAFIKEN I KUMLINGE KOMMUN TIETOJA

INFORMATION

Kollektivtrafiken på Kumlinge och Seglinge körs med taxibil på beställning måndag–fredag till/ från frigående färjors ankomster/avgångar i norra Kumlinge och Snäckö.

Alla resor ska beställas senast dagen före kl. 20:00, tel. +358 (0)400 665 650. För mera information, se www.kumlinge.ax

Julkinen liikenne Kumlingessa ja Seglingessä ajetaan tilauksesta taksilla maanantaista perjantaihin Kumlingen pohjoissatamaan ja Snäckön satamaan liikennöivien lauttojen aikataulun mukaan. Matka on varattava viimeistään edellisenä päivänä klo 20:00, puh. +358 (0)400 665 650. Lisätietoja: www.kumlinge.ax

INFORMATION

Public transport on Kumlinge and Seglinge is driven by taxi on order Monday–Friday to/from freerange ferry arrivals/departures in northern Kumlinge and Snäckö. All public transports must be ordered no later than the day before at 20:00, tel. +358 (0)400 665 650. For more information: www.kumlinge.ax

KOLLEKTIVTRAFIKEN I BRÄNDÖ KOMMUN

ÅVA, Långö FISKÖ M/S VIGGEN

INFORMATION

TIETOJA

Brändö Taxi/Eija Laitala-Pettersson, tel. +358 (0)408 481 982.

Brändön taxi/Eija Laitala-Pettersson puh +358 (0)408 481 982.

Kollektivtrafiken är avgiftsfri och kombinerar med M/S Alfågeln, M/S Viggen och Brändö–Kumlingelinjen på vissa turer. Kollektiv­t rafiken kör alla dagar till och med 8/6 2021.

Joukkoliikenneyhteys M/S Alfågelniin, M/S Viggeniin ja Brändö–Kumlinge linjaan on ilmainen tietyille vuoroille. Joukkuliikenne kulkee päivittäin 8/6 2021 asti.

För mera information, se www.brando.ax/sv/kommunikationer

Lisätietoja: www.brando.ax/fi/kulkuyhteyhdet

TORSHOLMA M/S ALFÅGELN

INFORMATION

There are some public transport connections free of charge to M/S Alfågeln, M/S Viggen and Brändö– Kumlinge line intended for specific departures. Public transportations all days until 8/6 2021. Brändö taxi/Eija Laitala-Pettersson, tel. +358 (0)408 481 982. For more information: www.brando.ax/en/connections

alandstrafiken.ax 57


BUSSKOMBINATIONERNA MELLAN OSNÄS OCH ÅBO INFORMATION

För närmare upplysningar och i­ nformation om kollektivtrafiken, kontakta Taivassalon Auto Oy, www.taivassalonauto.fi.

INFORMATION

TIETOJA

Tarkempia lisätietoja joukkoliikenteen p ­ alveluista antaa Taivassalon Auto Oy, www.taivassalonauto.fi.

For further information about public transport, please contact Taivassalon Auto Oy, www.taivassalonauto.fi.

BUSSKOMBINATIONERNA MELLAN GALTBY OCH ÅBO INFORMATION

För närmare upplysningar och information om kollektivtrafiken, kontakta TLO/ Skärgårdsbuss, www.skärgårdsbuss.fi.

INFORMATION

TIETOJA

For further information about public transport, please contact TLO/Skärgårdsbuss, www.skärgårdsbuss.fi.

Tarkempia lisätietoja joukkoliikenteen palveluista antaa TLO/Skärgårdsbuss, www.skärgårdsbuss.fi.

PRELIMINÄR TIDTABELL | ALUSTAVA AIKATAULU | PRELIMINARY TIMETABLE 2021 VARTSALA–KIVIMAA Från Vartsala (Osnäs)

WWW.FINFERRIES.FI

Från Kivimaa (Gustavs)

05:00

05:30

06:00

06:30

07:00

07:30

05:10

05:40

06:10

06:40

07:10

07:40

08:00

08:40

09:00

09:20

09:40

10:00

08:10

08:50

09:10

09:30

09:50

10:10

10:30

11:10

11:30

11:50

12:10

12:30

10:40

11:20

11:40

12:00

12:20

12:40

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:20

13:10

13:40

14:10

14:40

15:10

15:30

15:40

16:00

16:30

17:10

17:30

18:00

15:50

16:10

16:40

17:20

17:40

18:10

18:30

19:00

19:30

20:10

20:30

21:00

18:40

19:15

19:40

20:20

20:40

21:10

21:30

22:00

21:40

Finferries GSM +358 (0)400 138 239.

INFORMATION

Nattetid trafikerar färjan vid behov.

TIETOJA

Yöllä lossi liikennöi tarvittaessa.

INFORMATION

Nighttime the ferry runs when needed.

INIÖ–TORSHOLMA INFORMATION

Iniös tilläggsrutt, M/S Satava, tel. +358 (0)408 495 140.

WWW.FERENTES.FI INFORMATION

TIETOJA

The Iniö additional route, M/S Satava, tel. +358 (0)408 495 140.

Iniön lisäreitti, M/S Satava, puh. +358 (0)408 495 140.

CYKELFÄRJA  |  PYÖRÄLAUTTA  |  BICYCLE FERRY SKARPNÅTÖ, HAMMARLAND – HÄLLÖ, GETA • M/S SILVANA +358 18 37227, +358 (0)400 229 149 Mån–lör 21.6–25.8.2021 Ej söndagar/Ei sunnuntaisin/Not on Sundays Från Skarpnåtö 11.00

INFORMATION

Övriga tider mot beställning.

Pris: 15 €/person + cykel, 7 €/barn under 12 år, 7 €/cykelkärra.

58 alandstrafiken.ax

Från Hällö 11.30

TIETOJA

INFORMATION

Hinta: 15 €/henkilö + pyörä, 7 €/alle 12-v. lapsi, 7 €/pyöräkärry.

Price: 15 € per person + bicycle, 7 € per child under 12 yrs, 7 € per bicycle trailer.

Muulloin tilauksesta.

Other times by agreement.


© Strax Kommunikation 2020

Jurmo Åva

Kustavi Gustavs

Osnäs Vuosnainen

Brändö

ÅLAND

Simskäla

Björkö Lappo

Enklinge

Kumlinge

Vårdö

Berghamn

Hummelvik

Snäckö Seglinge

Prästö Töftö Ängö

Bergö Galtby, Korpo Korppo

Sottunga Mariehamn

Houtskär

Asterholma

Bärö

Eckerö

Torsholma

Långnäs

Överö

Svinö

Embarsund

Husö Kyrkogårdsö

Degerby

Föglö Kökar

0

10

20

30 km

Skärgårdstrafiken | Saaristoliikenne | Archipelago traffic Norra linjen | Pohjoinen linja | Northern line Södra linjen | Eteläinen linja | Southern line Vajerfärja | Lossi | Cable ferry

Tvärgående linjen | Poikittainen linja | Cross line Föglölinjen | Föglön linja | Föglö line

alandstrafiken.ax 59


Välkommen till Gullvivan Pärlan i den Åländska skärgården! Hos oss kan ni njuta av god mat och vackra havsvyer! Hotellet är öppet året om och alla 31 rum har sjöutsikt. Restaurangen har fullständiga rättigheter, terrass och serverar lunch maj – augusti. Vi erbjuder även uthyrning av cyklar, kajaker, båtar med motorer som tillval, minigolf, badstrand, grillkåta, strandbastu och egen gästhamn för ca 25 båtar.

HOTELL OCH RESTAURANG

Gullvivan +358 (0)40 537 1777 | gullvivan@aland.net www.hotellgullvivan.com

FIND YOUR WAY ON ÅLAND! Large map of Åland in the scale of 1:100 000 with detailed information about the altitudes, roads, water areas and islands. On the backside there is a map of Mariehamn with its surrounding areas and a list of sights, destinations and tips for bicycle routes.

Available in shops and tourist facilities all over Åland.