__MAIN_TEXT__

Page 1

SKJERN KIRKE EN DEL AF FOLKEKIRKEN

Velkommen i Skjern Kirke 2021


Indholdsfortegnelse Arrangementer

side 5 - 15

Babysalmesang

side 3

BUSK Gudstjeneste

side 13

Bøn—tid til stilhed

side 4

Børne- og Ungdomskor

side 17

Dåbskludeklubben Eftermiddagsmøder

side 19 side 4

Gudstjenester

side 20

Kirkekaffe

side 6

Kontakt

side 20

Litteraturkredsen Lægmands-/aftengudstjenester Menighedsplejen

side 2 side 4 side 18-19

Menighedsmøde og høstgudstjeneste

side 11

Menighedsrådet

side 16

Minikonfirmander

side 4

Morgensang for alle

side 3

Salmesang for småbørn

side 3

Studiekreds

side 3

Litteraturkredsen

holder møde 1. mandag i måneden september til april i Kirkehuset fra kl. 10-12. Se mere på www.skjernsogn.dk

Læs mere på vores hjemmeside: www.skjernsogn.dk eller i vores annoncer i Ugeposten, hvor vi bringer sidste nyt om gudstjenester og arrangementer. 2


Det sker i 2021 Første tirsdag i følgende måneder er der morgensang i kirken kl. 9.00

d. 5. januar, 2. februar, 2. marts, 6. april og 4. maj, d. 7. september, 5. oktober, 2. november og 7. december. Samt uge 44: 1., 2., 3., 4. og 5. november. Efter morgensangen er der kaffe m/brød i Kirkehuset.

Herefter er der salmesang for småbørn i kirken kl. 10.00 første tirsdag i måneden på følgende datoer: d. 5. januar, 2. februar, 2. marts, 6. april og 4 maj, d. 7. september, 5. oktober, 2. november og 7. december.

Velkommen til babysalmesang i Skjern Kirke Vi mødes i kirken på onsdage kl. 10.30 – 11.30 Babysalmesangen ledes af menighedskoordinator Henriette Lauridsen. Læs mere på www.skjernsogn.dk Kommende datoer: Se Kirkenyt i Ugeposten. Deltagelse er gratis. Tilmelding til Kirkekontoret på tlf. 97 35 26 11eller mail hhl@km.dk

Studiekreds foråret 2021: ”Nådens sprogdragt” v/ Claus Thomas Nielsen. Vi holder i studiekredsen fire møder om foråret og fire om efteråret. I 2021 dog kun i forårssæsonen på følgende datoer: Torsdag d. 4/2, d. 4/3, d. 8/4 og d. 6/5. Alle dage kl. 10 -12 i Kirkehuset. Ved de fire møder vil vi beskæftige os med den hellige gudstjeneste og de af Gud fastsatte ritualer. Vi gør det med udgangspunkt i den nye bog ”Nådens Sprogdragt”. Bogen kan købes hos Sognepræst Claus Thomas Nielsen for 150 kr. Bogen har 12 afsnit, så vi behandler 3 ved hvert møde. 3


Det sker i 2021 Minikonfirmander Bor du i Skjern Sogn og går i 3. klasse, har vi et godt tilbud til dig. Vi mødes 10 eftermiddage, hvor vi synger, hører bibelhistorie, leger og hygger os.

I foråret er det børnene fra Kirkeskolen, i efteråret er det fra Amagerskolen og Skjern kristne Friskole. Hvis der er børn i Skjern Sogn, der går på en af omegnens skoler og også gerne vil være med, er man meget velkommen til at kontakte sognepræst Torill Kristensen tnpk@km.dk eller 21 27 98 02

Eftermiddagsmøder i Kirkehuset

sidste tirsdag i måneden kl. 14.30 til 16.30

Sognets 4 præster skiftes til at arrangere møderne. Det er interessante møder med sang, oplæsning, foredrag af præsterne eller af andre, der er inviteret med. Januar, februar, marts og september, oktober, november. Se omtale i Kirkenyt Temaer: Taizé Refleksion Forbøn Nadver Den 4. Vismand Pinse Gud Fader Tro Taknemmelighed Lysets børn og Helligånden Med flere! Hvilket tema skal vi have næste gang?

Aftengudstjenester kl. 19 i 2021 har vi ikke programsat. Vi har siden 2014 arbejdet med mange forskellige temaer i lægmandsgruppen.

Nu søger vi nye frivillige der vil være med til planlægningen. Gudstjenester forberedes i samarbejde med Torill Kristensen og Poul Ivan Madsen, orgel/klaver Anders Sørensen Uth og saxofon Jørn Esbjerg. Har du lyst til at være med, så giv besked til Kirkekontoret. Vi forventer, at der bliver 2-3 aftengudstjenester i 2021.

Bøn - Tid til stilhed Hver mandag kl. 16.30 i kirken. 4


Det sker i 2021 5. januar kl. 09.00 5. januar kl. 10.00 15. januar kl. 17.00 26. januar kl. 14.30 31. januar kl. 14.00 2. februar kl. 09.00 2. februar kl. 10.00 2. februar kl. 19.30 4. februar kl. 10.00

Morgensang i kirken Salmesang for småbørn i kirken Familiegudstjeneste v/Poul Nyborg Eftermiddagsmøde i Kirkehuset Rytmisk gudstjeneste v/Poul Nyborg Morgensang i kirken Salmesang for småbørn i kirken Lovsangskoncert i kirken Studiekreds i Kirkehuset

Familiegudstjeneste

Rytmiske gudstjenester

Som noget nyt vil vi i 2021 forsøge os med en række rytmiske gudstjenester dvs. gudstjenester, hvor den almindelige fredag salmesang med orgel bliver erstattet af d. 15. januar rytmisk musik i en blanding af de kendte kl. 17.00 salmer, nyere salmer og lovsange. Gudsv/Poul Nyborg tjenesterne kommer til at bære præg af en friere form, og vi håber at folk i Skjern, der ellers ikke så ofte benytter sig af kirkens almindelige gudstjenester, kunne få lyst til at prøve at komme til rytmisk gudstjeneste.

Lovsangskoncert med Skjern Kirkes ungdomsgudstjenesteband feat. Arvid Asmussen Tirsdag den 2. februar kl. 19.30 Vi får besøg af én af Danmarks mest populære og erfarne lovsangsledere, Arvid Asmussen, som sammen med kirkens eget ungdomsgudstjenesteband vil fylde Skjern Kirke med rytmisk lovsang. Arvid Asmussen er sangskriver, musiker og lovsangspræst i Silkeborg Oasekirke. Han har udgivet moderne salmer og lovsange siden 2010 og desuden spillet et hav af koncerter landet over. Alle er velkomne og der er fri entré!

Der tages forbehold for mulige ændringer i løbet af året. 5


Det sker i 2021 Midt i en Corona / Covid-19—tid! Et Årsskrift med mange tilbud. Vi må gerne komme i Kirken. Vi må gerne komme i Kirkehuset. Vi overholder alle afstandsregler, vi bruger mundbind, når vi går rundt inde, og vi husker at bruge sprit. Når vi sidder i kirken, må vi gerne synge. I Kirkehuset må vi gerne mødes og drikke kaffe, spise m.m. Så kom bare, vi glæder os til at se dig!

Kirkekaffe i Kirkehuset imellem morgengudstjenesten og højmessen Læs i Ugeposten, hvornår det er næste gang! 12. 18. 23. 28.

februar februar februar februar

kl. kl. kl. kl.

17.00 16.00 14.30 14.00

Familiegudstjeneste v/Torill Kristensen Orgelkoncert v/Anders Sørensen Uth Eftermiddagsmøde Rytmisk gudstjeneste v/Poul Nyborg

Familiegudstjeneste fredag d. 12 . februar kl. 17.00 v/ Torill Kristensen FDF og minikonfirmander medvirker.

Orgelkoncert v/Anders Sørensen Uth torsdag d. 18. februar 2021 kl. 16.00

Rytmisk gudstjeneste v/Poul Nyborg søndag d. 28. februar kl. 14.00 6


Det sker i 2021 2. marts kl. 09.00 2. marts kl. 10.00 4. marts kl. 10.00 9. marts kl. 19.00 11. marts kl. 19.00 14. marts kl. 10.00 18. marts kl. 19.00

Morgensang i kirken Salmesang for småbørn i kirken Studiekreds i Kirkehuset Foredrag v/Klaus Wivel i Kirkehuset Konfirmandgudstjeneste v/Torill Kristensen Landsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp Passionsgudstjeneste v/Claus Thomas Nielsen

Tirsdag d. 9. marts kl. 19.00 i Kirkehuset Forfatter og redaktionschef på Weekendavisen Klaus Wivel ”Den sidste nadver”, foredrag om forfulgte kristne

Med udgangspunkt i sin bog ”Den sidste nadver” tager Klaus Wivel os med på en tur rundt i Mellemøsten og fortæller om de forhold, kristne må leve under i denne del af verden.

Konfirmandgudstjeneste torsdag d. 11 marts kl. 19.00

Torill Kristensen og konfirmander fra Amagerskolen

Landsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp søndag d. 14. marts kl. 10.00 fra Kirkehuset. Sæt allerede nu X i din kalender og meld dig som indsamler i Skjern

til kirkekontoret tlf. 97352611.

Se programmet indefra

Læs mere hos Folkekirkens Nødhjælp

Passionsgudstjeneste torsdag d. 18. marts kl. 19.00

v/Claus Thomas Nielsen Passionsgudstjenesten er en vekslen mellem salmesang og bibellæsninger med relation til Jesu lidelse og hans offerdød på korset. 7


Det sker i 2021 23. marts kl. 19.30 Ungdomsgudstjeneste 27. marts kl. 19.00 Requiem v/Ars Nova 28. marts kl. 10.30 Familiegudstjeneste v/Torill Kristensen

Ungdomsgudstjeneste i Skjern Kirke tirsdag d. 23. marts kl. 19.30 Lørdag d. 27. marts kl. 19:00 i Skjern Kirke John Frandsen: Requiem Vokalensemblet Ars Nova og domorganist Kristian Krogsøe, Aarhus Domkirke, opfører under ledelse af Paul Hillier den danske komponist John Frandsens requiem.

Der venter publikum en meget stor musikalsk oplevelse, når Ars Nova som led i en danmarksturné med ti koncerter fordelt over hele landet opfører denne kammerversion af John Frandsens Requiem for kor og orgel. Værket blev færdiggjort i 2010 og uropført af DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet i 2013 til minde om ofrene fra Utøya i 2011. I værket stilles de undertiden drabelige tekster fra den latinske dødsmesse over for mere inderlige moderne salme-tekster af den danske salmedigter Simon Grotrian. Ved uropførelsen for syv år siden blev værket rost til skyerne, og med den berømte engelske dirigent Paul Hillier som leder af et af verdens førende ensembler af sin art, kan vi glæde os til en opførelse på såvel teknisk som kunstnerisk særdeles højt niveau. Billetsalg på: www.skjernsogn.dk fra 1. februar 2021. Entré 100,- kr.

Familiegudstjeneste søndag d. 28. marts kl. 10.30 v/Torill Kristensen Minikonfirmanderne medvirker. 8


Det sker i 2021 21. marts 1. april 6. april 6. april 7. april 8. april

kl. 14.00 kl. 17.00 kl. 09.00 kl. 10.00 kl. 19.00 kl. 10.00

Rytmisk gudstjeneste v/Poul Nyborg Nadvergudstjeneste v/Poul Ivan Madsen Morgensang i kirken Salmesang for småbørn i kirken Foredrag i Kirkehuset v/Elisabeth Lidell Studiekreds i Kirkehuset

Rytmisk gudstjeneste v/Poul Nyborg søndag d. 31. marts kl. 14.00

Nadvergudstjeneste Skærtorsdag d. 1. april kl. 17.00

v/Poul Ivan Madsen med efterfølgende påskemåltid i Kirkehuset. Tilmelding senest d. 28. marts ved gudstjenesterne eller til kirkekontoret. Prisen er 100 kr. pr. person. Drikkevarer kan købes.

Onsdag d. 7. april kl. 19.00 Pilgrimspræst Elisabeth Lidell fortæller om pilgrimsvandringer. ”Siden årtusindskiftet har jeg arbejdet på at udvikle pilgrimsvandring som en meningsfuld trospraksis i folkekirken. Jeg møder en stor åndelig længsel og brænder for at hjælpe mennesker videre på den indre og ydre vandring i livet. Ud fra mine mange erfaringer håber jeg at kunne give pilgrimstanken videre til så mange som muligt!” Kom og få inspiration til en religiøs praksis, vi alle kan være med på, uanset om du har mod på korte eller lange pilgrimsvandringer eller om du bare er nysgerrig på, hvad det handler om. 9


Det sker i 2021 4. maj kl. 09.00 Morgensang i kirken 4. maj kl. 10.00 Salmesang for småbørn i kirken 6. maj kl. 10.00

Studiekreds i Kirkehuset

7. maj kl. 18.00 Skjern til Middag 24. maj kl. 10.30

2. Pinsedag friluftsgudstjeneste i Anlægget

25. maj kl. 19.30 Ungdomsgudstjeneste

Skjern til Middag fredag d. 7. maj kl. 18.00 Arrangør af spisning: Kirkens Korshær, KFUM´s Sociale Arbejde, Røde Kors og menighedsrådet Skjern sogn.

Kl. 12.00 Café Værestedet Kl. 18.00 i Kirkehuset

Tilmelding senest tirsdag d. 4. maj til kirkekontoret.

Pris 50 kr. for voksne

2. Pinsedag d. 24. maj kl. 10.30 friluftsgudstjeneste i Anlægget ved Skjern Kirke v/Poul Ivan Madsen

2019

2019

Ungdomsgudstjeneste i Skjern Kirke tirsdag d. 25. maj kl. 202019.30 10


Det sker i 2021 15. juni kl. 17.00 Grillen er tændt ved Kong Hans’ Bro 15. juni kl. 19.00 Valdemarsgudstjeneste v/Poul Ivan Madsen 10. 7. 7. 14. 19.

aug. Sogneudflugt (starttidspunkt oplyses senere) sept. kl. 09.00 Morgensang i kirken sept. kl. 10.00 Salmesang for småbørn i kirken sept. kl. 19.30 Ungdomsgudstjeneste sept. kl. 10.30 Høstgudstjeneste og menighedsmøde

Kl. 17.00 byder vi på lidt godt fra grillen. Medbring selv drikkevarer, service og bestik. Pris for voksne 50 kr., børn spiser gratis. Tilmelding til kirkekontoret senest torsdag d. 10. juni.

Tirsdag d. 15. juni

Valdemarsgudstjeneste ved Kong Hans’ Bro kl. 19.00 v/sognepræst Torill Kristensen Skjern Messing Kvintet spiller. Efter gudstjenesten er der kaffe, te og kage. Lægmandsgruppen medvirker.

Sogneudflugt tirsdag d. 10. august Sæt allerede nu X ved datoen og læs mere i Kirkenyt i Ugeposten eller på www.skjernsogn.dk

Ungdomsgudstjeneste i Skjern Kirke tirsdag d. 14. september kl. 19.30 Høstgudstjeneste

søndag d. 19. september kl. 10.30 Efter gudstjenesten høstfrokost og menighedsmøde i Kirkehuset.

11


Det sker i 2021 21. sept. kl. 19.00 24. sept. kl. 17.00 24. sept. kl. 18.00

Foredrag om Kaj Munk v/Caspar Koch Familiegudstjeneste v/Torill Kristensen Skjern til Middag Orgelkoncert (se dato i Kirkenyt)

Tirsdag d. 21. september i Kirkehuset Skuespiller, fortæller og foredragsholder Caspar Koch: Kaj Munk – mennesket og idealisten. ”Aldrig spørge om det nytter! Kun om det er sandt!”

Da Kaj Munks livsforløb blev afbrudt den 4. Januar 1944, var det da et martyrium, som han ville selv? Ingen kan give svaret, men foredraget vil forsøge at give et mere nuanceret billede af mennesket og idealisten, familiefaderen, præsten, journalisten og digteren Kaj Munk. Caspar Koch ”spiller” citater, foredrag og prædikener af Kaj Munk og fortæller om nogle af hans sider, som måske er mindre kendte end hans tragiske død. Caspar Koch modtog Kaj Munk-prisen for sin fremstilling af Kaj Munk på teatret.

Familiegudstjeneste v/Torill Kristensen fredag d. 24. september kl. 17.00 Samme dag er der Skjern til Middag.

Arrangør af spisning: Kirkens Korshær, KFUM´s Sociale Arbejde, Røde Kors og menighedsrådet Skjern sogn.

Kl. 12.00 Café Værestedet Kl. 18.00 i Kirkehuset

Tilmelding senest tirsdag d. 21. september til kirkekontoret. Pris 50 kr. for voksne

Orgelkoncert Anders Sørensen Uth giver koncert på kirkens dejlige orgel. Der er gratis adgang til koncerten. Dato for denne koncert er endnu ikke fastlagt, men vil blive offentliggjort i Ugeposten.

12


Det sker i 2021 5. okt.

kl. 09.00

Morgensang i kirken

5. okt.

kl. 10.00

Salmesang for småbørn i kirken

31. okt.

kl. 10.30

BUSK gudstjeneste v/Torill Kristensen og Poul Nyborg

BUSK 2019

BUSK 2021

Den sidste søndag i oktober har vi, som ganske mange andre af landets Folkekirker, fokus på Børn, Unge, Sogn og Kirke. FDF og minikonfirmanderne er med til både at tilrettelægge og medvirke ved den årlige BUSK gudstjeneste. Efter gudstjenesten inviteres til eftermiddagskaffe i Kirkehuset.

Uge 44 er Spil Dansk Uge Morgensang i kirken kl. 09.00 — mandag til fredag 1.-6. nov. kl. 09.00

Morgensang i kirken

2. nov. kl. 10.00

Salmesang for småbørn

4. nov. kl. 19.00

Sangaften m/Erik Sommer i kirken

5. nov. kl. 18.00

Skjern til Middag

Koncert m/Anders Sørensen Uth og Kirstine Uth (se dato i Kirkenyt) 13


Det sker i 2021 Sangaften med Erik Sommer i kirken torsdag d. 4. november kl. 19.00 Musikpædagog, organist og højskoleforstander Erik Sommer Tid til sang, og sange til tiden. Et højskoleforedrag med fortælling og sang. Vi kan synge os igennem dagen, om året og om hele livet. Vi kan synge om fællesskab, naturen, historien, kunsten og om liv og tro. I sangene samles vi om det alt sammen; derfor kan sang skabe glæde, men fælles sang skaber fælles glæde, og ved at høre noget sammen kommer vi til at høre sammen! Sangene lever fortsat i os, men de skal bruges, mærkes og fortælles videre, ellers glemmer vi dem. Højskolesangbogen er historie og poesi og en samling værdifulde beskrivelser af, hvad der er væsentligt, og som har værdi for os som mennesker.

Koncert m/Anders Sørensen Uth og Kirstine Uth. Der er gratis adgang til koncerten.

Skjern til Middag fredag d. 5. november Arrangør af spisning: Kirkens Korshær, KFUM´s Sociale Arbejde, Røde Kors og menighedsrådet Skjern sogn.

Kl. 12.00 Café Værestedet Kl. 18.00 i Kirkehuset

Tilmelding senest tirsdag d. 2. november til kirkekontoret.

Pris 50 kr. for voksne

14


Det sker i 2021 28. nov. kl. 10.30 30. nov. kl. 19.30 2. dec. kl. 19.00 7. dec. kl. 09.00 7. dec. kl. 10.00 12. dec. Kl. 16.00

Familiegudstjeneste v/Torill Kristensen Ungdomsgudstjeneste Vi synger julen ind i kirken Morgensang Salmesang for småbørn Julekoncert m/Vocal Line

Familiegudstjeneste søndag d. 28. november kl. 10.30 v/Torill Kristensen Minikonfirmanderne medvirker.

Ungdomsgudstjeneste i Skjern Kirke tirsdag d. 30. november kl. 19.30 Torsdag d. 2. december kl. 19.00 Vi synger julen ind i Skjern Kirke

Søndag d. 12. december 2021 kl. 16.00 Julekoncert med Vocal Line Korleder Jens Johansen oprettede i 1991 det rytmiske a-capellakor Vocal Line, som han fortsat leder. Koret fra Danmarks korhovedstad, Aarhus, kan dermed i 2021 fejre tredive års jubilæum. Det er kendt for sin store musikalitet og tekniske overlegenhed og vandt i 2019 korkonkurrencen Eurovision Choir i Göteborg. De mange år har budt på koncerter over hele verden, i nogle tilfælde sammen med danske og internationale kunstnere som Bobby McFerrin, Rolling Stones, Maria Lucia og Mads Langer. Ved julekoncerten i Skjern Kirke vil vi glæde os til at høre koret selv fremføre et program bestående af traditionelle og nyere julesange- og salmer fra ind- og udland. Entré 100,- kr. Halvdelen af entréindtægterne går til menighedsplejen. 15


Skjern Menighedsråd Menighedsrådet består af 11 folkevalgte medlemmer, fire præster og en medarbejdervalgt repræsentant.

Jørgen Christian Pedersen

Kirsten Kjærsgaard

Jacob Rindom

Anna Marie Clemmensen

Niels Erik Marcussen

Lisbeth Ehmsen Kronborg

Metha Thomsen

Provst Poul Ivan Madsen

Sognepræst Torill Kristensen

Sognepræst Claus Thomas Nielsen

Peter Ulriksen

Sognepræst Poul Nyborg

Asbjørn Mathiesen

Allan Clausen

Ritta Olesen

Gartner Birgitte Nygaard Lund

Fire stedfortrædere

Birgit Petterson

Kristen Korsgård Thomsen

Susette Rabjerg Madsen

Lykke Thorlund Jensen

Vi er det nye menighedsråd, som vil gøre vores bedste for udviklingen af Skjern Sogn. Vi drøfter mange spændende ting, og lige nu diskuteres folkekirkens liturgi. Ønsker du indflydelse? Hvis du gør, så er du velkommen til vores menighedsrådsmøder i januar og februar i 2021, hvor vi taler om disse ting. Ønsker du at Skjern Kirke skal være sognets kirke, så har vi brug for at høre din mening. Resten af 2021 har vi andre temaer på dagsordenen. 16


Børne- og ungdomskor Ungdomskoret Skjern kirkes ungdomskor er for piger fra 5. klasse og op. Vi synger sange, salmer og lidt sværere korsatser. Cirka ti gange årligt medvirker vi ved gudstjenester i kirken. Vi øver i Kirkehuset torsdage klokken 15.15 til 16.30. Musikken er selvfølgelig det vigtigste, men vi har også tid til at hygge os og have det sjovt. I øjeblikket er der ti piger i koret, men der er altid plads til flere. Det er gratis at synge i koret og alle kan være med. Har du lyst til at synge med, så kontakt organist og korleder Anders Sørensen Uth for at høre mere.

Børnekoret Skjern Kirkes børnekor er for børn i 2. – 4. klasse I børnekoret er lysten til at synge og samværet i centrum. Vi synger børnesange og salmer. Vi har fokus på rytmik og brug af stemmen. Vi danser og klapper og bruger fagter, hvor det passer til sangene. Børnekoret medvirker ved familiegudstjenesterne i Skjern kirke. Vi øver hver torsdag kl. 14.30 – 15.30 i Kirkehuset. Det er gratis at synge i koret og alle kan være med. Koret ledes af menighedskoordinator Henriette Lauridsen. Nye kormedlemmer er meget velkomne. For tilmelding eller ved spørgsmål kontakt Henriette på tlf. 93 39 12 50 eller mail hhl@km.dk Se gudstjenester på Kanal 15 på Skjern-net hver søndag formiddag samt øvrige gudstjenester i ugens løb. Vi vil også gerne udbygge vores information om kirkens arrangementer til sognets medlemmer via kanal 15. Læs mere i Ugeposten og på vores hjemmeside www.skjernsogn.dk 17


Menighedsplejen SKJERN-TARM MENIGHEDSPLEJE ønsker at være til gavn for mennesker i vore sogne. Vi har fået livet givet af Gud, og Han ønsker at vi skal bruge vore evner til glæde og gavn for vores næste. Vi møder mennesker, der har brug for en at tale med, et fristed, ligesindede, en let hånd, aflastning, en skulder at græde ved, forståelse og fællesskab. Det vil vi gennem menighedsplejen gerne være med til at række. Ud fra menighedsplejen har vi følgende aktiviteter:

Sorggruppe er for dem, der har mistet et menneske, der har stået dem nær. Det er et tilbud til voksne, det er gratis, og kræver ingen forudsætninger for at deltage. Man mødes ca. 10 gange i et forløb enten i foråret eller efteråret. Sorg kaldes for ”kærlighedens pris”. Sorgen indebærer, at man har elsket – og stadig elsker et menneske, som ikke længere lever. Der er ikke nogen rigtig eller forkert måde at sørge på. Vi oplever tab meget forskelligt og reagerer forskelligt. I gruppen får man mulighed for at lytte til andre i samme situation, og her er der rum for medfølelse, omsorg og opmuntring. Gruppen ledes af Ingrid Staal Jensen tlf. 60441530, og Inger-Lise Ørhede tlf. 21478668. Disse to kan kontaktes for flere informationer og tilmelding. Aflastningstjenesten tilbyder gratis aflastning til den pårørende, der passer en alvorlig syg, døende eller dement. Vi kommer både i eget hjem og plejehjem. Den frivillige er hos den syge, mens den pårørende kan koble fra. Hjælpen tilbydes op til 3 timer ugentligt, eller efter individuel aftale. Tilbuddet gælder alle hjem i Skjern og Tarm områderne. Vi kan stadig bruge flere til at hjælpe i aflastningstjenesten, så henvend dig frimodigt, hvis du brænder for dette arbejde, eller kender en der måske skulle spørges. Henvend dig også frimodigt, hvis du kender en der har brug for vores hjælp. Kontaktpersoner er Inga Bay tlf. 97354172/25120780, og Mette Sjælland tlf. 50952233 eller mail: bms@skjern-net.dk Julehjælpen uddeles i samarbejde med andre organisationer gennem tvillingebyernes julehjælp. Vi deler julehjælp ud til familier med trængt økonomi, med hjemmeboende børn under 18 år. Man skal være bosat i de gamle Skjern og Egvad kommuner. Vi ønsker, at alle hjem skal kunne fejre juleaften, med alt hvad dertil hører af mad og gaver, derfor er det en kurv med naturalier til juleaften, samt gaver til børnene. Det er en stor glæde at kunne dele disse julekurve ud, og se taknemmeligheden hos familierne. Ansøgningsskema kan fås fra midten af oktober i kirkehusene i Skjern og Tarm, på kommunen og bibliotekerne. 18


Menighedsplejen Med Konfirmationshjælp ønsker vi at tilbyde gratis udlån af konfirmationstøj, både nyt og renset brugt tøj. Vi modtager med tak brugt tøj til videre rensning og udlån. Vi afholder hvert år i oktober måned et modeshow for kommende konfirmander i Tarm eller Skjern kirkehus, hvor alle er velkomne. Vi håber at kunne være med til at sætte fokus på, at genbrug er trendy, og genbrug også er det, når det gælder konfirmationstøjet. Følg opslag herom på Facebook og dagspressen. Vi ønsker også at støtte de mest økonomisk trængte familier med et kontant beløb til konfirmationsfesten, ansøgningsskema hertil kan hentes i Tarm eller Skjern kirkehus tirsdag til fredag mellem kl. 10.00 og 13.00 Feriehjælp søsatte vi sidste år. Der har været flere familier afsted på ferie i Faaborg med to frivillige. Fantastisk, når det lykkes at planlægge og afholde en ferie, hvor det bliver til glæde og gavn for de deltagende. Vi har begyndt flere nye tiltag, og har dermed også brug for flere frivillige. Vi kan bruge frivillige i alle vores arbejdsgrene, så tak om du vil overveje, om det er dig, der skal gå ind i vores arbejdsfællesskab. Det kunne også være du kender en, som skal have et lille skub til at blive frivillig. Vi er helt afhængige af, at der er nogle, der har lyst til at lade sig bruge i arbejdet… Vi har stadig mobilepay, så det er muligt at støtte vores arbejde på den måde også. Mobilepaynummer 40860. STOR TAK for enhver støtte der gives til vores arbejde, det er med til at gøre en forskel for mange i vore sogne!! Venlig hilsen Mette Sjælland, formand for Skjern-Tarm Menighedspleje

Dåbskludeklubben Vi mødes over en kop kaffe og hyggesnak den anden tirsdag i måneden fra 10-11.30 i Kirkehuset fra september til april. Ud over dåbsklude strikkes/hækles nu også små bamser m.m. som gave til barnet ved dåbssamtalen. Desuden hækler vi små, fine kors som bogmærker til konfirmanderne. Endda to dåbskjoler og en julekrybbe er det blevet til og vi har mange flere planer. Tilmelding til: Jørgen Christian Pedersen, jcp@raehr.dk 19


Gudstjenester Søndage: Kl. 09.00 Morgengudstjeneste Kl. 10.30 Højmesse Nogle søndage er morgengudstjenesten erstattet af en eftermiddagsgudstjeneste.

Familiegudstjeneste finder sted fredag kl. 17, 3 gange i løbet af året. Desuden er der familiegudstjeneste 3 søndage. Læs mere i Ugeposten. Konfirmandgudstjenester, lægmandsgudstjenester samt Valdemarsgudstjeneste d. 15. juni ved Kong Hans’ Bro, aftengudstjeneste.

Kontakt Skjern Kirkekontor, Fredensgade 9,

97 35 26 11

Åbningstider: Tirsdag-fredag kl. 10-13 skjern.sognringkoebing-skjern@km.dk Skjern Kirkegårdskontor åbent hverdage kl. 11-12 skjern-kirkegaard@mail.dk Træffetider se www.skjernsogn.dk Sognepræster og øvrige ansatte Poul Ivan Madsen pim@km.dk 97 35 36 01

97 35 09 16

Claus Thomas Nielsen ctn@km.dk Poul Nyborg pony@km.dk Torill Kristensen tnpk@km.dk Kordegn Henriette Hedegaard Lauridsen Kordegn Marianne Andersen Kirkegårdsleder Sabine Mogensen Kirketjenerne Organist Anders Sørensen Uth anderssteenorganist@gmail.com Menighedsplejen/aflastningstjenesten v/ Mette Sjælland

97 36 93 80 24 42 99 07 21 27 98 02 97 35 26 11 97 35 26 11 97 35 09 16 97 35 47 01 97 35 26 11

Sorggruppe Ingrid Staal Jensen ingstaaljen@outlook.dk 20 Inger-Lise Ørhede iorhede@gmail.com

60 44 15 30 21 47 86 68

97 35 01 15

50 95 22 33

Profile for Strandbygaard A/S

Skjern Kirke 2021  

Skjern Kirke 2021