__MAIN_TEXT__
Profile for nomada

Komiks 3z  

Komiks 3Z zobacz, zrozum, zareaguj powstał z potrzeby reakcji na przemoc, której doświadczają w przestrzeni publicznej osoby o innym niż bia...

Komiks 3z  

Komiks 3Z zobacz, zrozum, zareaguj powstał z potrzeby reakcji na przemoc, której doświadczają w przestrzeni publicznej osoby o innym niż bia...

Advertisement