__MAIN_TEXT__

Page 1

Medlemsfolder 2020Â


Velkommen Om du er ny på vandet eller gammel garvet søulk, er du velkommen i Stouby Kajak​FÆLLESSKAB​… Læg mærke til de sidste tre fremhævede stavelser. Det er dem der gør, at vi adskiller os fra fx et fitnesscenter. På trods af at det er tale om familiemedlemskab, er din mor her ikke og vi må som medlemmer selv bidrage med aktiviteter og løse de opgaver der kommer hen ad vejen. Vi er som fællesskab afhængige af, at vi rydder op efter os selv, bakker op om arbejdsdage, passer klubhuset og området omkring og er ansvarlige i omgangen med udstyret. Det er med til at understøtte en god klubstemning og holde vores kontingent på et ret lavt niveau. Alle kan bidrage! Med at arrangere ture, luge ukrudt, hjælpe med på kurser, male klubhus, bage en kage og så videre. Og så er der jo det med at ro kajak. Vi er til havkajakker og vi rummer alle: Dem der fræser mange kilometer. Dem der tekniknørder. Dem der vil lære nyt. Dem der nyder rutinen. Dem der nyder naturen. Dem der kobler af fra hverdagen og dem der er der for selskabets skyld. Og vi respekterer hinanden og nyder at dele vores forskellige glæder og oplevelser. I denne folder får du en introduktion til livet i vores klub. Vi har fået nogle af vores medlemmer, til at beskrive hvad vores fællesskabet og havkajakken betyder for dem. Har du spørgsmål, kan du enten kontakte bestyrelsen eller stille spørgsmålet bredt i klubbens facebookgruppe. Vi er ret gode til at hjælpe og rådgive hinanden. Vel mødt! De bedste kajakhilsener, bestyrelsen: Formand: Kasserer:

Trine Fick, Birgit Vind Nielsen Michael Andersen Henrik Beierholm,

trinefick@gmail.com birgit@stickers.dk man@varo.dk henrik.gofar@gmail.com

22 57 37 73 40 83 18 35 52 14 45 20 60 91 15 59


Kommunikation Medlemmer har adgang til fællesskabets facebookgruppe. Her kan man annoncere ture man bliver inspireret til, minde hinanden om arrangementer i aktivitetskalenderen og ikke mindst dele glæden ved vores klub og aktiviteter i form af billeder og filmklip. Facebook gruppen er også stedet hvor du finder et dokumentarkiv med vedtægter, regler for vinterroning, opgavefordeling til medlemmer mm. Selvom det er gammel skik for sømænd at kalde en spade for en spade, vil vi have en god omgangstone både online og offline. Den mere formelle kommunikation fra klubben til dig, foregår i Conventus Systemet i form af mails.

Standerstrygning 31/10 2020 kl.8:30 Standerstrygningen markerer sæsonafslutningen og er helt konkret symboliseret ved at vores stander (flag) tages af klubhuset. Vi tager en tur på vandet hvorefter vi giver den en ordentlig skalle med praktisk arbejde, der gør vores hus, grej og område klar til at overvintre. Dagen afsluttes med fællesspisning i/ved klubhuset.


Årsmødet 11/11 kl. 19 Årsmødet er vores generalforsamling, hvor vi evaluerer året der er gået, kommer med nye tiltag, godkender regnskab, vælger bestyrelse, fortæller skrøner fra sæsonen og nyder et stykke smørrebrød. Der er med andre ord kun gode argumenter for at komme til denne aften i Stouby Multihus.

Aktivitetskalender På årsmødet evaluerer vi årets aktivitetskalender og tegner linjen for den kommende sæson. I kalenderen placeres kurser, svømmehalsture, arbejdsdage, overnatningsture, familiearangementer mm. Kalenderen ligger i facebookgruppen.Man kan sagtens slå ture op på vores facebookgruppe, men det er god stil lige at se om der i forvejen er planlagt noget. - Og hvis der er, så lige koordinere med arrangørerne, for at høre om det er muligt at afvikle begge arrangementer.


Hvorfor jeg ror havkajak? Jeg er blevet stillet spørgsmålet i forbindelse med arbejdet med denne folder. Jeg har i en del år brugt kajakture i selskab med nogle gode kammerater som en fed mulighed for at komme ud i naturen, jeg havde aldrig være på noget kursus. Det var derfor oplagt, da min datter, Søs, spurgte om jeg ville lære hende at ro kajak, at vi sammen meldte os på et kursus i kajakfællesskabet. Søs var 12 år gammel og jeg var ret spændt på, hvordan det ville gå, for os begge selvfølgelig. Det gik rigtig godt, vi lærte begge at håndtere en havkajak og blev begge friroet hen over sommer/efterår. Men hvorfor så ro havkajak? For mig er det ret simpelt - det gør jeg på grund af fællesskabet. Fællesskabet om det at være på vandet, at lære noget nyt sammen, tage på ture, hygge efter en klubaften, ja det at være en del af det at gøre noget sammen. Det er vigtigt for mig. Det er derfor også naturligt for mig at engagere mig i det at være på vandet, med både nye og erfarne medlemmer. Jeg får energi, i mødet med andre mennesker, især når vi kan mødes om det at gøre noget i fællesskab, derfor er det også oplagt for mig at hjælpe med i uddannelsen af nye medlemmer. Det er præcis i møde med mennesker, der har bestemt sig for at udfordre sig med noget nyt, at jeg trives. Jeg synes simpelthen, at det er sjovt at se, hvordan mennesker udvikler sig som havkajakroere, men også at lære dem at kende. Jeg vil rigtig gerne fortsætte med at hjælpe med uddannelsen af nye, såvel som erfarne medlemmer samt tage på ture med kajakfællesskabet. Jeg gør størst nytte for fællesskabet på vandet og i rollen som underviserrollen. Jeg glæder mig til vi ses på vandet! Keep on padling! Steffen


Betina og Mikkel Første gang vi stiftede bekendtskab med Stouby Kajakfællesskab var en sommerdag sidste sommer. Vi hyggede i vandet med paddleboards, mens adskillige kajakroere legede i vandet tæt ved os. Mikkel fattede hurtigt interesse for kajakkerne og fik på et tidspunkt lov til at låne en. En interesse for kajak blev derved vakt, så da klubben en dag afholdt arrangementet "kajaksejlads for begyndere", pakkede vi bilen og tilbragte adskillige timer på vandet i kajakkerne. Da dagen var omme, havde vi meldt hele familien til kajak. Vi har nu haft en enkelt sæson i Stouby og vi nyder til fulde den ro og det fællesskab kajakklubbben giver os. Vi er fra første færd blevet mødt med smil, venlighed og en seriøsitet omkring det at lære at sejle kajak. Vi er gennem kyndige hænder blevet guidet og vejledt i de teknikniske færdigheder, der skal til for at sejle sikkert i kajak. Foruden den ugentlige klubaften, nyder vi godt af de arrangementer, der bliver arrangeret. For eksempel, morgen sejlads, hvor den indlagt pause, byder på medbragte rundstykker, der nydes ved strandkanten. Eller svømmehals arrangementer, hvor der er mulighed for at lege med kajakken og øve sikkerhed i rolige omgivelser. Vi kan varmt anbefale et medlemskab af Stouby Kajakfællesskab.


En ny oplevelse Jeg går ofte tur ved Rosenvold strand, og har i et stykke tid kigget langt efter de, der sejler i kajak der. Tænkt, at det må være fantastisk, at opleve naturen ude fra vandet. Jeg har haft kontakt med Trine, formand for klubben, for at få informationer, og jeg har været så velkommen, til at komme og prøve. Så tirsdag d. 1. september - en smuk tirsdag aften (med lun vandtemperatur), bestemte jeg mig for - med en god portion glædelig spænding, og også liiidt usikkerhed - at nu var det nu, nu skulle jeg ud og afprøve det. Jeg blev mødt, i første omgang, af Trine, Søren og Steffen, og sagde at jeg gerne ville med, hvis jeg ikke var til besvær. Med et par humoristiske glimt i øjnene, fik jeg at vide, at til besvær, det er vi alle jo, i en eller anden grad. Nedenunder denne udmelding, lå tydeligvis et ønske om, at skulle føle mig velkommen, og det gjorde jeg i høj grad. Og sådan fortsætte min første klubaften. Med stor hjælpsomhed, åbenhed, og ikke mindst humor, kom jeg med på vandet. Og jeg havde en virkelig skøn oplevelse! De gange jeg følte mig lige lovlig udfordret i kajakken, dukkede der altid et erfarent medlem op, ud af det blå, med et godt råd, eller en støttende bemærkning. Jeg meldte mig ind i klubben efter denne skønne oplevelse. Dels på grund af, at det er fuldstændig fantastisk, at opleve naturen fra en kajak: at sidde dér, i ét med naturen, og mærke havets puls, wauw. - Og dels på grund af de mennesker jeg mødte, på min første sejlads. Tak til jer alle! Og til jer, der overvejer at melde jer ind: det kan I roligt gøre. Ps: det anbefales at medbringe skiftetøj, og evt brillesnor.

Et par billeder fra Ullas første tur, hvor der i det fine sensommervejr blev øvet teknik og redning


Regler for brug af klubbens kajakker Alle friroede medlemmer af SKF har i udgangspunktet med fĂĽ restriktioner adgang til og kan frit lĂĽne klubbens udstyr. NedenstĂĽende regler for hvad du kan og mĂĽ skal følges, og der kan ikke dispenseres fra disse! 1. Du kan ikke disponere over klubbens materiel pĂĽ klubdage og/eller aftener. Du er ansvarlig for at tjekke med aktivitetsplanerne der ligger pĂĽ facebook 2. Du mĂĽ efter forudgĂĽende booking som medlem medtage 1 ikke friroet person med ud i kravlegĂĽrden, men det skal ske pĂĽ betryggende vis – dvs. der mĂĽ ikke vĂŚre mere vind end max. 5 m.sek 3. Klubinstruktører, mĂĽ tage op til 6 ikke friroede med ud. 4. Det er tilladt at medtage ikke medlemmer af klubben â€?pĂĽ prøveâ€? op til 3 gange. Ud over 3 gange krĂŚves der medlemskab og kursus 5. Du mĂĽ som del af dit medlemskab tage en ikke friroet ĂŚgtefĂŚlle, samlever eller hjemmeboende børn med ud i klubbens materiel pĂĽ kortere ture efter regelsĂŚttet under pkt. 1 & 2 6. Du kan ikke disponere over klubkajakker i en periode, der overstiger en weekend, (dvs. lørdag & søndag med mindre, der er tale om klubarrangementer, der løber over lĂŚngere tid. Ved klubarrangement forstĂĽs kun arrangementer, der har ĂĽben tilmelding for alle medlemmer. 7. NĂĽr du lĂĽner klubbens udstyr, er du ansvarlig for det lĂĽnte. Det betyder, at du eller dine gĂŚster er pligtig til at betale for opstĂĽede skader, der ikke kan henregnes til almindeligt brug og slitage. 8. Du er ansvarlig for, at alt lĂĽnt materiel bliver vasket og rengjort efter brug. Salt og sand er “drĂŚbereâ€? af vores udstyr, derfor skylles alt grej. Kajakkerne skal tørres af for at undgĂĽ for høj fugtighed i containeren. 9. I tilfĂŚlde af skader, skal du give besked til bestyrelsen sĂĽ reparation kan blive ivĂŚrksat.

đ&#x;‘? Rigtig god tur! đ&#x;˜€


Havkajakkens mange muligheder Havkajak er en spændende og sjov fritidsinteresse, med rigtigt mange forskelligartede muligheder: Man kan ro ud på vandet i havkajakken, en morgen med havblik, nyde stilheden, solopgangen og mærke hvordan kajakken let skærer sig igennem det rolige vand.

Eller man kan tage en tur til vestkysten i kraftig blæst med brækkende høje bølger, opleve hvordan man kan surfe nedad bølgerne og blive kastet rundt, når man bliver væltet omkuld og får en ordentlig tur i "vaskemaskinen". Begge dele dur havkajakken til, ja og så alt det der ligger ind imellem.

Vores klubaften ligger på tirsdage klokken 17 og slutter nogle timer senere når grejet er skyllet og tørret og grillen stillet på plads. Det er rigtig hyggeligt at grille mens vi deler aftenens oplevelser, lægger planer eller bare vender verdenssituationen. Sæsonen for klubaftner starter op i maj og slutter i oktober.


Der er rigtigt fint rovand omkring Rosenvold, klubturene bliver altid holdt nogenlunde kystnære, hvor vi oftest tager mod Træskohage fyr eller mod shelterpladsen i Staksrode Skov (Stenhøj Strand)

Hvis en ugentlig klubtur ikke er nok, ja så kan man, hvis man er frigivet, altid selv tage ned i klubben og tage en tur ud og hvis det bliver lidt ensformigt kun at ro fra Rosenvold, så er det op på taget med kajakken og så ligger hele landet åbent for os, ja egentlig hele verden. I nabolaget har vi Horsens fjord med Hjarnø, Alrø og Vorsø, Lille bælt og Kolding Fjord, for ikke at tale om Fyn og hele det fynske øhav som en oplagt legeplads. Hvis man er kørende i bil. kan man også sagtens supplere sin ferie enten sydpå eller nordpå med en kajak på biltaget. Mulighederne er næsten ubegrænsede. Håber vi ses på vandet. Mvh Søren Walter

Søren er vores chefinstruktør, som bl.a. roede Danmark rundt denne sommer.


Nybyggerne i Stouby Anni og jeg har som tilflyttere til Stouby fra starten været bevidst om, at nye netværk og fællesskaber skulle opsøges. Da vi også kom til egnen pga den skønne natur med skov og fjord, var det helt naturligt at vælge Kajakfællesskabet, hvor vi både kunne møde nye mennesker, opleve naturen og lære en helt ny disciplin. Vi er bestemt ikke blevet skuffet – som i alle foreninger finder der ildsjæle i SKF og der er en positiv tilgang til at dyrke fælles oplevelser på fjorden og andre steder. Vi får desværre ikke brugt mulighederne så meget som vi gerne ville, men er taknemmelige for at være blevet budt velkommen i fællesskabet – vi har kun mødt velvillighed og oprigtig interesse for at dyrke et positivt samvær, både på fjorden og ved grillen. Venlig hilsen Anni Højrup / Sten Appelon

En af de hyppigste klubture går til Træskohage Fyr og tilbage igen. 9km hygge med et flot kaffepause-sted


Retningslinjer for frironing Stouby Kajakfællesskabs hensigt er, at alle medlemmer skal friroes, inden for en periode på minimum 2 år. Der vil dog som ikke-friroet være mulighed for at ro på klubaftener sammen med friroet eller instruktør. Du betegnes som friroet, når du har opfyldt følgende punkter: 1. Du skal have bestået et frironings kursus enten DGI havkajak 1 eller EPP2 2. Roet 5 ture, hver efterfulgt af redningsøvelser sammen med instruktør eller klubinstruktør.* med et samlet kilometertal på 50 km. 3. Udviser grundlæggende kendskab til vind, vejr- og strømforhold i Vejle Fjord-området. Ved opstart af ny rosæson skal færdigheder i redningsøvelser øves og vises i forbindelse med klubaften. *Forbehold til ændringer ved opstart af ny sæson.

Generelle anbefalinger: 1. Før logbog. Udover glæden ved at læse om dine tidligere oplevelser, er din logbog også værdifuld dokumentation såfremt at du på et senere tidspunkt vil videreuddanne dig eller hvis du vil med på en spændende tur. En logbog er din dokumentation for din kunnen. 2. Ro aldrig alene. Sikkerhedsmæssigt er alting meget nemmere og hurtigere såfremt at du har en makker med. Desuden har du mulighed for en andens vurdering af forholdene. 3. Medbring altid nødvendigt sikkerhedsudstyr. Som minimum bør du medbringe en pagajflyder og en pumpe. Desuden bør du medbringe kompas (evt. et håndholdt), en fløjte og nogle nødraketter. Sidstnævnte tre ting fylder næsten intet og kan ligge i din vest. Endelig er en vandtæt pose med tørt tøj absolut en rar ting at have med hvis man skulle være uheldig at kæntre langt væk hjemmefra. En mobiltelefon i en vandtæt pose er også en god ting at medbringe.


4. Træn redningsøvelser: som aktiv bruger i kajakfællesskabet, skal du vise at du kan lave egen redning og makkerredning hvert år. Dette kan ske på en af følgende måder : A. Enten ved at man viser dette i et af fællesskabets arrangementer afholdt i svømmehal. B. Eller ved sæsonstart, på førstkommende klubaften på vandet ved Rosenvold med mindst én af vores egne instruktører til stede. Der vil årligt laves teknikaftener, hvor der øves redning og teknik, således at disse er i frisk erindring altid. På den måde er vi altid er beredt, hvis uheldet skulle opstå ! Overvurder ikke dine egne evner. Det er nemt at komme til at ro for langt væk eller pludselig at ro ind i et uvejr. Tænk dig om inden du laver et langt kryds eller ror ud i større bølger end du er vant til. Det er ingen skam at melde fra, men det er en skam at drive til Hvidbjerg ved siden af sin kajak, fordi man ikke meldte fra. Vær aktiv. Man lære ikke at blive en dygtig kajakroer ved at sidde hjemme i sofaen. Kom med ud på så mange klubture som muligt – det er den bedste måde at samle erfaring på.


Logbog for ___________________ Dato

Rute, vejr og vind

Romakker-attest

km

Profile for henrik beierholm

Stouby Kajakfællesskab medlemsfolder 2020  

Stouby Kajakfællesskab medlemsfolder 2020  

Advertisement