Page 1


2/107

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

Spis treści CZĘŚĆ PIERWSZA: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ................................................................................... 5 1.

Władze Chorągwi w latach 2014 – 2018 ..................................................................................... 6

2.

Struktura organizacyjna Komendy Chorągwi wraz z podległymi zespołami. .............................. 8

3.

Dokumentacja pracy Komendantki i Komendy Chorągwi ......................................................... 19

4.

Funkcjonowanie Biura Chorągwi, stan zatrudnienia ................................................................. 20

5.

Wykaz hufców Chorągwi Stołecznej i obszar ich działania........................................................ 24

6.

Stan liczebny Chorągwi na przestrzeni listopad 2014 – czerwiec 2018 .................................... 27

7.

Aktywność komend hufców ...................................................................................................... 30

8.

HALiZ – organizacja, nadzór i statystyka ................................................................................... 32

9.

Wizerunek i komunikacja .......................................................................................................... 37

10.

Nowe projekty Chorągwi Stołecznej ..................................................................................... 40

11.

Finanse hufców i chorągwi .................................................................................................... 42

12.

Finanse Chorągwi .................................................................................................................. 56

13.

Sprzedaż Cypla ....................................................................................................................... 59

14.

Audyty i kontrole ................................................................................................................... 61

15.

Warszawska Nike ................................................................................................................... 63

16.

Gospodarka ........................................................................................................................... 64

CZĘŚĆ DRUGA PROGRAM I PRACA Z KADRĄ ........................................................................................ 69 I.

Praca z kadrą ................................................................................................................................. 70 1.

Referaty ..................................................................................................................................... 72

2.

Komisja Stopni Instruktorskich .................................................................................................. 75

3.

Kształcenie ................................................................................................................................. 86

II.

Program ......................................................................................................................................... 91 1.

Najważniejsze działania programowe ....................................................................................... 91

2.

Kapelan ...................................................................................................................................... 97

3.

Zagranica ................................................................................................................................... 97

4.

Komisja Historyczna .................................................................................................................. 97

III.

Specjalności ............................................................................................................................... 98


3/107

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

Druhny i Druhowie Po raz kolejny mam przyjemność przekazać Wam materiał, który jest podsumowaniem czteroletniej kadencji Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP. Hasłem tej kadencji, choć nie wyrażonym wprost, była stabilizacja, a jej główne wątki koncentrowały się na kwestiach organizacyjnych i ekonomicznych. Taka intencja została wyrażona na Zjeździe Chorągwi w 2014 roku, gdzie na siedem uchwał zjazdowych, jedna dotyczyła programu rozwoju, jedna kwestii wsparcia pracy harcerskiej, a pięć pozostałych uchwał, koncentrowało się właśnie na sferze organizacji i ekonomii. Kadencja (2014-2018) to tworzenie stabilnego gruntu i zaplecza do pracy wychowawczej w hufcach, a tym samym w szczepach i drużynach. Choć napotykaliśmy na trudności w budowaniu tej stabilizacji, cel został osiągnięty i kadencję zamykamy jako chorągiew bardzo stabilna. Mam nadzieję, że przedstawiony materiał pokaże stołecznym instruktorom szeroką perspektywę działań, które były podejmowane w ciągu tej kadencji. Dzięki ogromnej pracy wielu z Was, zarówno tych zasiadających we władzach chorągwi jak i działających na poziomie chorągwi, udało się nam wejść na wyższy poziom w rozwoju Chorągwi Stołecznej. Poszczególne elementy sprawozdania wynikają z rekomendacji Głównej Kwatery dla Komend Chorągwi, natomiast struktura niniejszego sprawozdania, jego podział na dwie części, odpowiadają naszej obecnej wizji pracy w chorągwi. Być może czytelnicy nie znajdą tu odpowiedzi na wszystkie swoje pytania. Niemniej staraliśmy się zawrzeć jak najwięcej informacji. Pragnę zwrócić uwagę, że sprawozdanie zostało zamknięte na trzy tygodnie przed Zjazdem, zatem niektóre dane mogły ulec zmianie jeszcze przed 9 września 2018 r. Serdecznie dziękuję instruktorom, których praca i zaangażowanie pomogły w opracowaniu materiałów do niniejszego sprawozdania. Dziękuję członkom komendy, instruktorom i szefom zespołów chorągwianych a także zespołowi biura i księgowości.

Czuwaj! hm. Paulina Gajownik


4/107

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018


SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

5/107

CZĘŚĆ PIERWSZA: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE


6/107 1.

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

Władze Chorągwi w latach 2014 – 2018 Osoba odpowiedzialne z ramienia Komendy Chorągwi: hm. Paulina Gajownik. Opracowanie: phm. Wojciech Leżoń, Instruktor Biura Chorągwi Stołecznej ZHP.

Zjazd Zwykły Chorągwi Stołecznej obradujący w dniach 15 listopada 2014 r. oraz 13 grudnia 2014 r. wybrał władze Chorągwi: Komendę Chorągwi, Komisję Rewizyjną Chorągwi, Radę Chorągwi oraz Sąd Harcerski Chorągwi. Na przestrzeni lat 2014 – 2018 miały miejsce zmiany osobowe we władzach Chorągwi Stołecznej. Pełne dane dotyczące składu władz Chorągwi w latach 2014–2018 przedstawiają tabele 1–4. Tabela 1. Skład Komendy Chorągwi wybrany podczas Zjazdy Zwykłego 15 listopada 2014 wraz ze zmianami.

KOMENDA CHORĄGWI W LATACH 2014 - 2018 LP.

IMIĘ I NAZWISKO

FUNKCJA

DATA MIANOWANIA

DATA ZWOLNIENIA

1

hm. Paulina Gajownik

Komendantka

15.11.2014

-

2

hm. Maciej Kądzielski

Skarbnik

15.11.2014

-

3

hm. Anna Nowosad

Zastępczyni Komendantki

15.11.2014

9.12.2017

4

hm. Michał Landowski

Członek

15.11.2014

31.12.2014

5

hm. Magdalena Dąbrowska

Członkini

15.11.2014

08.10.2015

6

phm. Kinga Socha

Członkini

15.11.2014

29.02.2016

7

phm. Wojciech Puchacz

Członek

15.11.2014

16.10.2017

8

hm. Jacek Słaby

Członek

17.11.2015

-

9

phm. Barbara Karaśkiewicz

Członkini

26.01.2016

20.12.2017

10

hm. Sylwia Adamczuk

Członkini Zastępczyni Komendantki

11

phm. Katarzyna Faliszewska

Członkini

16.10.2017

-

12

hm. Marta Filipiak

Członkini

22.03.2018

-

13

phm. Zofia Domańska

Członkini

07.06.2018

-

08.03.2016 23.03.2018

-

Komeda Chorągwi wraz z Radą Chorągwi, zgodnie z Uchwała nr 2 Zjazdu Chorągwi wypracowały wspólnie zasady współpracy, które obydwie władze zatwierdziły w dniu 31 marca 2015. Komenda Chorągwi Uchwałą nr 7/III/2015, Rada Chorągwi Uchwałą nr 4/III/2015. Obydwie uchwały były w sprawie ustalenia zasad współpracy pomiędzy Radą Chorągwi Stołecznej ZHP a Komendą Chorągwi Stołecznej ZHP.


SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

7/107

Tabela 2. Skład Rady Chorągwi wybrany podczas Zjazdy Zwykłego w dn. 15 listopada 2014 r. wraz ze zmianami.

RADA CHORĄGWI W LATACH 2014 - 2018 LP.

IMIĘ I NAZWISKO

FUNKCJA

DATA MIANOWANIA

DATA ZWOLNIENIA

1

hm. Joanna Nurek

Przewodnicząca

15.11.2014

-

2

hm. Witold Pietrusiewicz

Wiceprzewodniczący

15.11.2014

-

3

phm. Marcin Jóźwiak

Sekretarz

15.11.2014

26.02.2016

Członek Rady

26.02.2016

-

4

phm. Paweł Pietrzak

Członek Rady

15.11.2014

-

Sekretarz

26.02.2016

-

5

phm. Wojciech Bieńkowski

Członek Rady

15.11.2014

-

6

hm. Katarzyna Dzięciołowska

Członkini Rady

15.11.2014

-

7

hm. Tomasz Kotecki

Członek Rady

15.11.2014

-

Tabela 3. Skład Komisji Rewizyjnej Chorągwi wybrany podczas Zjazdy Zwykłego 15 listopada 2014 r. wraz ze zmianami.

KOMISJA REWIZYJNA CHORĄGWI W LATACH 2014 - 2018 LP.

IMIĘ I NAZWISKO

FUNKCJA

DATA MIANOWANIA

DATA ZWOLNIENIA

1

hm. Paweł Marciniak

Przewodniczący

15.11.2014

02.01.2018

2

hm. Jacek Kocerka

Przewodniczący

15.11.2014

Wiceprzewodniczący

09.01.2018

3

phm. Arkadiusz Mioduszewski

Członek Wiceprzewodniczący

15.11.2014 21.10.2015 09.01.2018

-

03.10.2015 -

4

hm. Bartłomiej Kukliński

Członek

15.11.2014

11.09.2015

5

phm. Adam Olbrycht

Członek

15.11.2014

-

6

hm. Mirosław Prokop

Członek

15.11.2014

-

7

hm. Sebastian Żurawski

Członek

15.11.2014

-

8

phm. Magdalena Świętochowska

Sekretarz

21.10.2015

-

9

phm. Katarzyna Murawska

Członkini

09.01.2018

-


8/107

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

Tabela 4. Skład Sądu Harcerskiego Chorągwi wybrany podczas Zjazdy Zwykłego w dn. 15 listopada 2014 wraz ze zmianami.

SĄD HARCERSKI CHORĄGWI W LATACH 2014 - 2018 LP.

IMIĘ I NAZWISKO

FUNKCJA

DATA MIANOWANIA

DATA ZWOLNIENIA

1

hm. Mirosław Kozikowski

Przewodniczący

15.11.2014

-

2

hm. Jakub Czarkowski

Członek Sądu Harcerskiego

15.11.2014

-

3

hm. Jacek Czajka

Członek Sądu Harcerskiego

15.11.2014

-

4

hm. Beata Pawełczyńska

Członkini Sądu Harcerskiego

15.11.2014

-

5

hm. Sylwia Pokorska

Członkini Sądu Harcerskiego

15.11.2014

-

6

hm. Anna Saturska

Członkini Sądu Harcerskiego

15.11.2014

-

7

hm. Jacek Słaby

Członek Sądu Harcerskiego

15.11.2014

17.11.2015

8

hm. Paweł Weszpiński

Członek Sądu Harcerskiego

15.11.2014

-

9

hm. Izabela Chwiłoc-Fiłoc

Członkini Sądu Harcerskiego

15.11.2014

-

2. Struktura organizacyjna Komendy Chorągwi wraz z podległymi zespołami. Osoba odpowiedzialne z ramienia Komendy Chorągwi: hm. Paulina Gajownik. Opracowali: phm. Wojciech Leżoń, phm. Aleksandra Kozubska, pwd. Filip Markos, instruktorzy Biura Chorągwi Stołecznej ZHP.

Zasady pracy Komendy Chorągwi opisuje Regulamin Pracy Komendanta i Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP przyjęty uchwałą Komendy Chorągwi 1/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Za pośrednictwem opisów funkcji Komenda reguluje szczegółowo: • • • •

zakresy obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach; podległe członkom komendy funkcje, stanowiska i zespoły; wskazuje przełożonego, określa jaka dokumentacja powinna być prowadzona na funkcji, określa decyzyjność i wnioskodawczość oraz wsparcie na pełnionej funkcji; tryb i kryteria ewaluacji każdej z funkcji.

Zakres obowiązków każdego z członków komendy ulegał zmianie na przestrzeni kadencji, w niniejszym sprawozdaniu podany jest pełny zakres obowiązków, bez wskazywania dat od kiedy obowiązuje.


SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

9/107

hm. Paulina Gajownik – Komendantka Chorągwi Zakres odpowiedzialności i kluczowe zadania (z OF). 1. Zarządza (wspólnie ze Skarbnikiem Chorągwi) majątkiem chorągwi i prowadzi gospodarkę na zasadach określonych przepisami ZHP. 2. Kieruje pracą Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP. 3. Współpracuje z komendantami hufców i sprawuje nadzór nad poprawnością ich działań. 4. Współpracuje z szefami jednostek organizacyjnych na szczeblu chorągwi i sprawuje nadzór nad poprawnością ich działań. 5. Sprawuje nadzór nad osobami zatrudnionymi w Chorągwi (pracownikami, zleceniobiorcami, wykonawcami oraz wolontariuszami), wyznacza zadania i rozlicza z efektów pracy. 6. Reprezentuje Chorągiew Stołeczną ZHP w relacjach zewnętrznych, odpowiada za współpracę z władzami samorządowymi i państwowymi. 7. Współpracuje z innymi organizacjami harcerskimi i pozarządowymi. 8. Kieruje bieżącą działalnością chorągwi, delegując zadania. 9. Wydaje rozkazy. 10. Podejmuje decyzje dotyczące Chorągwi Stołecznej ZHP, deleguje decyzyjność na pozostałych członków Komendy Chorągwi oraz funkcyjnych chorągwi. 11. Wypełnia obowiązki wynikające ze Statutu ZHP, regulaminów i zasad wewnętrznych ZHP. 12. Wypełnia polecenia Naczelnika ZHP. 13. Wypełnia obowiązki wynikające ze statutu ZHP, regulaminów i zasad wewnętrznych ZHP. 14. Prowadzi spotkania Komendy Chorągwi oraz odpowiednio do potrzeb uczestniczy w odprawach dla komend hufców i władz chorągwi. 15. Odpowiada za opracowanie i zatwierdzanie przez Komendę Chorągwi rocznych planów kształcenia chorągwi oraz sprawozdań z realizacji planu kształcenia chorągwi. 16. Nadzoruje pracę Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja”.

hm. Maciej Kądzielski - Skarbnik Chorągwi Zakres odpowiedzialności i kluczowe zadania (z OF). 1. Zarządza (wspólnie z Komendantką Chorągwi) majątkiem chorągwi i prowadzi gospodarkę na zasadach określonych przepisami ZHP. 2. Realizuje politykę finansową chorągwi w zakresie określonym w przepisach ZHP. 3. Odpowiada za przygotowanie budżetu rocznego oraz jego realizację. 4. Nadzoruje przygotowanie niezbędnych analiz finansowo-gospodarczych w celu optymalizacji kosztów i maksymalizacji przychodów chorągwi. 5. Odpowiada za pozyskiwanie środków finansowych niezbędnych do prowadzenia działalności chorągwi, kreuje politykę pozyskiwania środków. 6. Odpowiada za zaciągnięte zobowiązania finansowe chorągwi względem innych podmiotów oraz nadzoruje spłatę zobowiązań zaciągniętych względem chorągwi. 7. Odpowiada za wykonanie postanowień dokumentów Komendy Chorągwi w zakresie finansów i majątku chorągwi. 8. Sprawuje nadzór nad kwestiami księgowymi przynależnymi hufcom i chorągwi.


10/107

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

9. Sprawuje nadzór nad księgowością chorągwi. 10. Współpracuje ze skarbnikami hufców i sprawuje bezpośredni nadzór nad prawidłowością ich działań. 11. Zna i pracuje zgodnie z obowiązującymi w ZHP instrukcjami i regulaminami. 12. Wypełnia polecenia Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP. 13. Wypełnia obowiązki wynikające ze statutu ZHP, regulaminów i zasad wewnętrznych ZHP. 14. Systematycznie bierze udział w spotkaniach Komendy Chorągwi oraz odpowiednio do potrzeb, w odprawach dla komend hufców i władz chorągwi. 15. Konsultuje kwestie prawne dot. działań chorągwi z Radcą Prawnym chorągwi (od 10 grudnia 2017 r.)

hm. Anna Nowosad - Zastępczyni Komendantki Zakres odpowiedzialności i kluczowe zadania (z OF). 1. Odpowiada za realizację celów i działań wynikających z programu rozwoju chorągwi oraz planów operacyjnych, uchwał, zarządzeń i decyzji w obszarze współpracy z komendantami i komendami hufców. 2. Nadzoruje i wspiera pracę komendantów i komend w zakresie organizacji zbiórek wyborczych, sprawuje nadzór nad poprawnością tych działań. 3. Odpowiada za organizację odpraw komendantów hufców i innych spotkań instruktorskich adresowanych do komendantów i komend hufców. 4. Systematycznie bierze udział w spotkaniach Komendy Chorągwi oraz odpowiednio do potrzeb, w zbiórkach władz chorągwi. 5. Odpowiada za konsultacje i upowszechnianie w chorągwi materiałów skierowanych do komend hufców. 6. Wspiera i nadzoruje działanie zespołów zadaniowych w obszarze dotyczącym współpracy z komendantami i komendami hufców. 7. Odpowiada za pracę ze strategią ZHP na poziomie chorągwi, koordynuje opracowywanie rocznych planów operacyjnych do strategii na poziomie chorągwi, wspiera hufce w opracowywaniu planów operacyjnych hufców. 8. Konsultuje kwestie prawne dot. działań chorągwi z Radcą Prawnym chorągwi. 9. Zna i pracuje zgodnie z obowiązującymi w ZHP instrukcjami i regulaminami. 10. Wypełnia polecenia Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP. 11. Wypełnia obowiązki wynikające ze statutu ZHP, regulaminów i zasad wewnętrznych ZHP.

hm. Michał Landowski - Członek Komendy Chorągwi Zakres odpowiedzialności i kluczowe zadania (z OF). 1. Odpowiada za jakość i spójność wprowadzanych standardów, instrukcji, regulaminów oraz wszelkich regulacji wewnętrznych chorągwi. 2. Kontroluje działania chorągwi oraz hufców w zakresie zgodności z instrukcjami wewnętrznymi ZHP. 3. Analizuje projekty decyzji, uchwał, zarządzeń, rozkazów i innych aktów prawnych 4. Wydawanych przez komendę chorągwi pod względem ich zgodności, oraz zgodności trybu ich przyjęcia z prawem wewnętrznym ZHP.


SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

11/107

5. Systematycznie bierze udział w spotkaniach komendy chorągwi oraz, odpowiednio do potrzeb, w odprawach dla komend hufców zna i pracuje zgodnie z obowiązującymi w ZHP instrukcjami i regulaminami. 6. Wypełnia obowiązki wynikające ze Statutu ZHP, regulaminów i zasad wewnętrznych ZHP. 7. Wypełnia polecenia Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP. 8. Odpowiada za terminowy przepływ informacji na linii chorągiew-hufce, chorągiewGK. 9. Analizuje protokoły z posiedzeń komend hufców i rozkazy komendantów hufców dla komendy chorągwi. 10. Odpowiada za pracę ze strategią ZHP na poziomie chorągwi. 11. Koordynuje opracowywanie rocznych planów operacyjnych do strategii na poziomie chorągwi. 12. Wspiera hufce w opracowywaniu planów operacyjnych hufców.

hm. Magdalena Dąbrowska - Członek Komendy Chorągwi ds. Pracy z Kadrą Zakres odpowiedzialności i kluczowe zadania (z OF). 1. Odpowiada za realizację celów i działań wynikających z programu rozwoju chorągwi 2. oraz planów operacyjnych, uchwał i decyzji w obszarze pracy z kadrą i wsparcia metodyczno-programowego na poziomie chorągwi. 3. Współpracuje z instruktorami chorągwi odpowiedzialnymi za wsparcie metodycznoprogramowe hufców, wspiera powstawanie referatów chorągwi. 4. Współpracuje z hufcowymi i między hufcowymi zespołami kadry kształcącej i odpowiada za nadzór nad prawidłowością ich działań. 5. Systematycznie bierze udział w spotkaniach Komendy Chorągwi oraz odpowiednio do potrzeb, w odprawach dla komend hufców i władz chorągwi. 6. Współpracuje z hufcowymi instruktorami ds. pracy z kadrą, wspierając ich w realizacji celów z zakresu pracy z kadrą hufca, sprawuje nadzór nad poprawnością ich działań. 7. Wspiera komendy hufców w kreowaniu polityki kadrowej. 8. Odpowiada za wdrażanie na poziomie chorągwi "systemu pracy z kadrą ZHP oraz wspiera i nadzoruje wprowadzanie jego założeń w hufcach. 9. Wspiera i nadzoruje działanie pełnomocników oraz zespołów zadaniowych w obszarze pracy z kadrą. 10. Odpowiada za planowanie i wdrażania systemów motywacyjnych dla kadry Chorągwi. 11. Zna i pracuje zgodnie z obowiązującymi w ZHP instrukcjami i regulaminami. 12. Wypełnia polecenia Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP. 13. Wypełnia obowiązki wynikające ze statutu ZHP, regulaminów i zasad wewnętrznych ZHP. 14. Nadzoruje pracę Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja”. 15. Odpowiada za opracowanie i zatwierdzanie przez Komendę Chorągwi rocznych planów kształcenia chorągwi oraz sprawozdań z realizacji planu kształcenia Chorągwi (do 13 lutego 2015).


12/107

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

phm. Kinga Socha - Członek Komendy Chorągwi ds. Programu Zakres odpowiedzialności i kluczowe zadania (z OF). 1. Odpowiada za realizację celów i działań wynikających z programu rozwoju chorągwi oraz planów operacyjnych, uchwał, zarządzeń i decyzji w obszarze programu na poziomie chorągwi. 2. Współpracuje z hufcowymi instruktorami ds. programu, wspierając ich w realizacji celów z zakresu programu hufca, sprawuje nadzór nad poprawnością ich działań. 3. Systematyczny udział w spotkaniach komendy chorągwi oraz, odpowiednio do potrzeb, w odprawach dla komend hufców. 4. Odpowiada za organizację wydarzeń programowych zaplanowanych przez komendę chorągwi. 5. Odpowiada za upowszechnianie w chorągwi propozycji programowych Głównej Kwatery ZHP oraz kolportaż materiałów programowych skierowanych do hufców. 6. Wspiera i nadzoruje działanie zespołów zadaniowych w obszarze programowym. 7. Zna i pracuje zgodnie z obowiązującymi w ZHP instrukcjami i regulaminami. 8. Wypełnia obowiązki wynikające ze Statutu ZHP, regulaminów i zasad wewnętrznych ZHP. 9. Koordynuje imprezy na szczeblu chorągwianym. 10. Wypełnia polecenia Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP.

phm. Wojciech Puchacz - Członek Komendy Chorągwi Zakres odpowiedzialności i kluczowe zadania (z OF). 1. Odpowiada za realizację celów i działań wynikających z programu rozwoju chorągwi oraz planów operacyjnych, uchwał, zarządzeń i decyzji w obszarze promocji i zagranicy na poziomie chorągwi. 2. Współpracuje z hufcowymi instruktorami ds. promocji i zagranicy wspierając ich w realizacji celów, sprawuje nadzór nad poprawnością ich działań. 3. Odpowiada za stworzenie zespołu promocji i kieruje jego działaniami. 4. Odpowiada za organizację wydarzeń zagranicznych zaplanowanych przez Komendę Chorągwi. 5. Odpowiada za upowszechnianie w chorągwi propozycji zagranicznych Głównej Kwatery ZHP oraz kolportaż materiałów skierowanych do hufców. 6. Wspiera i nadzoruje działanie pełnomocników oraz zespołów zadaniowych w obszarze zagranicy i promocji. 7. Współorganizuje szkolenia o tematyce skautowej. 8. Reprezentuje chorągiew w wydarzeniach międzynarodowych. 9. Pełni rolę Rzecznika Prasowego chorągwi. 10. Systematycznie bierze udział w spotkaniach Komendy Chorągwi oraz odpowiednio do potrzeb, w odprawach dla komend hufców i władz chorągwi. 11. Zna i pracuje zgodnie z obowiązującymi w ZHP instrukcjami i regulaminami. 12. Wypełnia polecenia Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP. 13. Wypełnia obowiązki wynikające ze statutu ZHP, regulaminów i zasad wewnętrznych ZHP.


SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

13/107

hm. Jacek Słaby - Członek Komendy Chorągwi ds. Gospodarczych Zakres odpowiedzialności i kluczowe zadania (z OF). 1. Odpowiada za jakość i spójność wprowadzanych standardów, instrukcji, regulaminów, oraz wszelkich regulacji wewnętrznych chorągwi. 2. Kontroluje działania chorągwi oraz hufców w zakresie zgodności z instrukcjami wewnętrznymi ZHP. 3. Analizuje projekty decyzji, uchwał, zarządzeń, rozkazów i innych aktów prawnych wydawanych przez komendę chorągwi pod względem ich zgodności, oraz zgodności trybu ich przyjęcia z prawem wewnętrznym ZHP. 4. Systematycznie bierze udział w spotkaniach komendy chorągwi oraz, odpowiednio do potrzeb, w odprawach dla komend hufców i władz Chorągwi. 5. Wykonuje decyzje, zarządzenia oraz uchwały w zakresie finansów i majątku chorągwi. 6. Nadzoruje przeprowadzanie spisów z natury w chorągwi. 7. Odpowiada za nadzór nad bazami i ośrodkami chorągwianymi. 8. Odpowiada za nadzór nad sprawami kwatermistrzowskimi w Chorągwi Stołecznej ZHP. 9. Odpowiada za nadzór nad akcjami zarobkowymi. 10. Zna i pracuje zgodnie z obowiązującymi w ZHP instrukcjami i regulaminami. 11. Wypełnia obowiązki wynikające ze Statutu ZHP, regulaminów i zasad wewnętrznych ZHP. 12. Wypełnia polecenia Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP. 13. Nadzoruje i wspiera pracę komendantów i komend w zakresie organizacji zbiórek wyborczych, sprawuje nadzór nad poprawnością tych działań.

phm. Barbara Karaśkiewicz - Członkini Komendy Chorągwi ds. Pracy z kadrą Zakres odpowiedzialności i kluczowe zadania (z OF): 1. Odpowiada za realizację celów i działań wynikających z programu rozwoju chorągwi oraz planów operacyjnych, uchwał, zarządzeń i decyzji w obszarze pracy z kadrą na poziomie chorągwi. 2. Odpowiada za budowę chorągwianych referatów metodycznych – harcerskiego, starszoharcerskiego i wędrowniczego. 3. Nadzoruje i wspiera pracę chorągwianych referatów metodycznych. 4. Systematycznie bierze udział w spotkaniach Komendy Chorągwi oraz, w zależności od potrzeb, w odprawach dla komendantów hufców. 5. Zna i pracuje zgodnie z obowiązującymi w ZHP instrukcjami i regulaminami. 6. Wypełnia obowiązki wynikające ze Statutu ZHP, regulaminów i zasad wewnętrznych ZHP. 7. Współpracuje z hufcowymi instruktorami ds. pracy z kadrą, wspierając ich w realizacji celów z zakresu pracy z kadrą hufca, sprawuje nadzór nad poprawnością ich działań. 8. Wspiera komendy hufców w kreowaniu polityki kadrowej. 9. Odpowiada za wdrażanie na poziomie chorągwi "Systemu pracy z kadrą ZHP" oraz wspiera i nadzoruje wprowadzanie jego założeń w hufcach.


14/107

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

10. Wspiera i nadzoruje działanie pełnomocników oraz zespołów zadaniowych w obszarze pracy z kadrą. 11. Odpowiada za planowanie i wdrażanie systemów motywacyjnych dla kadry chorągwi. 12. Wypełnia polecenia Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP.

hm. Sylwia Adamczuk - Zastępczyni Komendy Chorągwi ds. Programu

Komendantki,

Członkini

Zakres odpowiedzialności i kluczowe zadania (z OF). 1. Odpowiada za realizację celów i działań wynikających z programu rozwoju chorągwi oraz planów operacyjnych, uchwał, zarządzeń i decyzji w obszarze programu na poziomie chorągwi. 2. Współpracuje z hufcowymi instruktorami ds. programu, wspierając ich w realizacji celów z zakresu programu hufca, sprawuje nadzór nad poprawnością ich działań. 3. Systematyczny udział w spotkaniach komendy chorągwi oraz, odpowiednio do potrzeb, w odprawach dla komend hufców. 4. Odpowiada za organizację wydarzeń programowych zaplanowanych przez komendę chorągwi. 5. Odpowiada za upowszechnianie w chorągwi propozycji programowych Głównej Kwatery ZHP oraz kolportaż materiałów programowych skierowanych do hufców. 6. Wspiera i nadzoruje działanie zespołów zadaniowych w obszarze programowym. 7. Zna i pracuje zgodnie z obowiązującymi w ZHP instrukcjami i regulaminami. 8. Wypełnia obowiązki wynikające ze Statutu ZHP, regulaminów i zasad wewnętrznych ZHP. 9. Koordynuje imprezy na szczeblu chorągwianym. 10. Wypełnia polecenia Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP. 11. Zastępuje Komendantkę Chorągwi podczas jej nieobecności.

phm. Katarzyna Faliszewska - Członkini Komendy Chorągwi Zakres odpowiedzialności i kluczowe zadania (z OF). 1. Odpowiada za realizację celów i działań wynikających z programu rozwoju chorągwi oraz planów operacyjnych, uchwał, zarządzeń i decyzji w obszarze współpracy z komendantami i komendami hufców. 2. Odpowiada za organizację odpraw komendantów hufców i innych spotkań instruktorskich adresowanych do komend hufców i kadry chorągwi. 3. Systematycznie bierze udział w spotkaniach Komendy Chorągwi oraz odpowiednio do potrzeb, w zbiórkach władz chorągwi. 4. Odpowiada za konsultacje i upowszechnianie w chorągwi materiałów związanych z projektem Dom Zośki. 5. Wspiera i nadzoruje działanie zespołów zadaniowych w obszarze dotyczącym współpracy przy projekcie Dom Zośki. 6. Zna i pracuje zgodnie z obowiązującymi w ZHP instrukcjami i regulaminami. 7. Wypełnia polecenia Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP. 8. Wypełnia obowiązki wynikające ze statutu ZHP, regulaminów i zasad wewnętrznych ZHP.


SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

15/107

9. Wspiera i nadzoruje działanie zespołów zadaniowych w obszarze dotyczącym współpracy z komendantami i komendami hufców. 10. Odpowiada za konsultacje i upowszechnianie w chorągwi materiałów skierowanych do komend hufców.

hm. Marta Filipiak - Członkini Komendy Chorągwi ds. Pracy z kadrą Zakres odpowiedzialności i kluczowe zadania (z OF): 1. Odpowiada za realizację celów i działań wynikających z programu rozwoju chorągwi oraz planów operacyjnych, uchwał, zarządzeń i decyzji w obszarze pracy z kadrą na poziomie chorągwi. 2. Nadzoruje i wspiera pracę chorągwianych referatów metodycznych. 3. Systematycznie bierze udział w spotkaniach Komendy Chorągwi oraz, w zależności od potrzeb, w odprawach dla komendantów hufców. 4. Zna i pracuje zgodnie z obowiązującymi w ZHP instrukcjami i regulaminami. 5. Wypełnia obowiązki wynikające ze Statutu ZHP, regulaminów i zasad wewnętrznych ZHP. 6. Współpracuje z hufcowymi instruktorami ds. pracy z kadrą, wspierając ich w realizacji celów z zakresu pracy z kadrą hufca, sprawuje nadzór nad poprawnością ich działań. 7. Odpowiada za wdrażanie na poziomie chorągwi "Systemu pracy z kadrą ZHP" oraz wspiera i nadzoruje wprowadzanie jego założeń w hufcach. 8. Nadzoruje pracę Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja”. 9. Wspiera i nadzoruje działanie pełnomocników oraz zespołów zadaniowych w obszarze pracy z kadrą. 10. Odpowiada za planowanie i wdrażanie systemów motywacyjnych dla kadry chorągwi. 11. Wypełnia polecenia Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP.

phm. Zofia Domańska - Członkini Komendy Chorągwi Zakres odpowiedzialności i kluczowe zadania (z OF): 1. Odpowiada za realizację celów i działań wynikających z uchwał, decyzji w obszarze pracy z kadrą na poziomie chorągwi ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z integracją społeczną harcerzy ze specjalnymi potrzebami. 2. Współpracuje z hufcami w obszarze Nieprzetartego Szlaku, wspierając ich w realizacji celów z zakresu programu i pracy z kadrą. 3. Sprawuje nadzór nad poprawnością działań Referatu Nieprzetartego Szlaku. 4. Wspiera hufce w pracy z harcerzami ze specjalnymi potrzebami. 5. Systematycznie bierze udział w spotkaniach komendy chorągwi oraz, odpowiednio do potrzeb, w odprawach dla komend hufców. 6. Odpowiada za organizację działań zaplanowanych przez komendę chorągwi z obszaru Nieprzetartego Szlaku i integracji. 7. Wspiera i nadzoruje działanie zespołów zadaniowych i stałych w obszarze pracy z kadrą, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z integracją społeczną harcerzy ze specjalnymi potrzebami.


16/107

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

8. Wypełnia obowiązki i pracuje zgodnie z obowiązującymi w ZHP instrukcjami i regulaminami. 9. Wypełnia polecenia Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP. Tabela 5. Ewidencja zespołów i funkcyjnych Chorągwi Stołecznej - stan na 31 lipca 2018. Zespół/obszar

Funkcja

Imię i nazwisko

Data powołania

Dokument

Osoba odpowiedzia lna z KCh

Komisja Stopni Instruktorskich

Przewodnicząca Komisji Stopni Instruktorskich

hm. Ewa Partyka

26.10.2012

L13/2012

hm. Marta Filipiak

Szkoła Instruktorska "Iluminacja”

Komendantka Szkoły Instruktorskiej

hm. Małgorzata Sochacka

17.02.2017

L4/2017

hm. Paulina Gajownik

Referat zuchowy

Szefowa Referatu Zuchowego

phm. Diana Chmielewska

12.05.2017

L7/2017

hm. Marta Filipiak

Referat harcerski

Szefowa Referatu Harcerskiego

phm. Barbara Murdza

29.11.2017

L16/2017

hm. Marta Filipiak

Referat starszoharcerski

Szefowa Referatu Starszoharcerskiego

hm. Aleksandra Lis

11.09.2017

L11/2017

hm. Marta Filipiak

Referat wędrowniczy

Szefowa Referatu Wędrowniczego

phm. Małgorzata Szwed

19.06.2017

L8/2017

hm. Marta Filipiak

Referat ds. szczepów

Szefowa Referatu ds. Szczepów

phm. Katarzyna Wiśniewska

23.03.2018

L.4/2018

hm. Marta Filipiak

Referat Nieprzetartego Szlaku

Szef Referatu Nieprzetartego Szlaku

hm. Adam Sikoń

11.12.2012

L17/2012

phm. Zofia Domańska

Referat Seniorów i Starszyzny

Szefowa Referatu Seniorów

pwd. Barbara Borodzik

30.09.2014

L15/2014

hm. Paulina Gajownik

Rozwój duchowy

Kapelan Chorągwi

hm. Rafał Łaskawski

11.12.2012

L17/2012

hm. Paulina Gajownik

Zagranica

Pełnomocnik ds. Zagranicy

phm. Wojciech Puchacz

13.02.2015

L2/2015

hm. Paulina Gajownik

Specjalności

Pełnomocnik ds. Specjalności

hm. Marcin Adamski

09.04.2015

L4/2015

hm. Sylwia Adamczuk

Inspektorat Harcerskiej Służby Granicznej i Służby Zabezpieczenia

Szefowa Inspektoratu Harcerskiej Służby Granicznej i Zabezpieczenia

phm. Agnieszka FietkiewiczZapalska

29.01.2010

L1/2010

hm. Sylwia Adamczuk

Inspektorat Ratowniczy

Szef Inspektoratu Ratowniczego

phm. Mikołaj Kazimierski

17.02.2017

L4/2017

hm. Sylwia Adamczuk

Kapituła Harcerskiej Odznaki Strzeleckiej

Przewodniczący Kapituły

hm. Hubert Mika

19.06.2017

L8/2017

hm. Sylwia Adamczuk


17/107

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

Zespół Pilota

Pilot Chorągwi

hm. Piotr Nasiadko

30.12.2015

L20/2015

hm. Sylwia Adamczuk

Komisja Historyczna

Przewodnicząca Komisji Historycznej

hm. Barbara Prószyńska

23.06.2015

L8/2014

hm. Paulina Gajownik

Zespół ds. HALiZ

pełnomocniczka ds. HALiZ

phm. Katarzyna Kwiatkowska

27.04.2016

L5/2016

hm. Jacek Słaby

Wsparcie

Administrator IT

phm. Adam Żurawski

26.09.2016

L11/2014

hm. Paulina Gajownik

Wsparcie

Pełnomocnik ds. ESHD

phm. Paweł Pietrzak

31.07.2018

L8/2018

hm. Paulina Gajownik

Promocja

Rzecznik Prasowy

phm. Wojciech Puchacz

24.04.2015

L5/2015

hm. Paulina Gajownik

Promocja

Redaktor Naczelna „Instruktora”

phm. Iwona Jakimowicz

31.07.2018

L8/2018

hm. Paulina Gajownik

Kwatermistrzostwo

Kwatermistrz

phm. Robert Majewski

07.04.2016

L4/2016

hm. Jacek Słaby

Bazy i Ośrodki

Komendant Ośrodka Szkolenia Wolontariuszy w Starej Dąbrowie

pwd. Dominik Domińczak

17.02.2017

L4/2017

hm. Jacek Słaby

Bazy i Ośrodki

Szef Harcerskiego Ośrodka Wodnego

Jacek Rosłonek

10.04.2017

L6/2017

hm. Jacek Słaby

Bazy i Ośrodki

Komendantka Ośrodka SzkoleniowoWypoczynkowego w Kamionie

hm. Anna Saturska

1999r.

Brak danych

hm. Jacek Słaby


18/107

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

Tabela 6. Ewidencja rozwiązanych zespołów i zwolnionych funkcyjnych Chorągwi Stołecznej - stan na 31 lipca 2018. Zespół/obszar

Funkcja

Imię i nazwisko

Data odwołania

Dokument

Osoba odpowiedzialna z KCh

Inspektorat Łączności

Szef Inspektoratu Łącznościowego

hm. Piotr Stanisławski

7.07.2017

L9/2017

hm. Sylwia Adamczuk

Inspektorat Sportów Obronnych

Szef Inspektoratu Sportów Obronnych

hm. Hubert Mika

7.07.2017

L9/2017

hm. Sylwia Adamczuk

Zespół Doradców Ekonomicznych

Szef Zespołu

hm. Paweł Marciniak

13.02.2015

L2/2015

hm. Maciej Kądzielski

Klub Sportów Obronnych

Szef Klubu

hm. Ryszard Rak

7.04.2016

L4/2016

hm. Sylwia Adamczuk

Bazy i Ośrodki

Administrator Harcerskiego Ośrodka Szkoleniowego

Marcin Milecki

30.12.2015

20/2015

hm. Jacek Słaby

Bazy i Ośrodki

Szef Bazy Chorągwianej w Lisznej

hm. Jerzy Gonkowski

31.07.2018

L8/2018

hm. Jacek Słaby

Zespół Programowy Chorągwi

Szefowa Zespołu Programowego

hm. Sylwia Adamczuk

31.07. 2018

L8/2018

hm. Sylwia Adamczuk


SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

3.

19/107

Dokumentacja pracy Komendantki i Komendy Chorągwi Osoba odpowiedzialne z ramienia Komendy Chorągwi: hm. Paulina Gajownik. Opracował pwd. Filip Markos, instruktor Biura Chorągwi Stołecznej ZHP

Tabela 7. Rozkazy Komendantki Chorągwi. 2014

2015

2016

2017

2018

3

20

17

19

8

Tabela 8. Uchwały Komendy Chorągwi. 2014

2015

2016

2017

2018

4

22

19

24

6

Tabela 9. Decyzje Komendanta i Skarbnika. 2014

2015

2016

2017

2018

2

26

35

31

17

Tabela 10. Liczba posiedzeń Komendy Chorągwi. 2014

2015

2016

2017

2018

2

10

12

9

6


20/107 4.

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

Funkcjonowanie Biura Chorągwi, stan zatrudnienia Osoba odpowiedzialne z ramienia Komendy Chorągwi: hm. Paulina Gajownik. Opracowała phm. Aleksandra Kozubska, instruktorka Biura Chorągwi Stołecznej ZHP.

Na początku kadencji w listopadzie 2014 roku w skład sekretariatu wchodziły 4 osoby i przedstawiał się on następująco: • • • •

hm. Katarzyna Krzak – szefowa biura; hm. Adam Jarzębak – pełnomocnik ds. HALiZ oraz akcji zarobkowych; pwd. Julia Kucharska – instruktorka biura; pwd. Daniel Szatkowski – referent ekonomiczny.

W księgowości pracowały wówczas cztery osoby, pod kierownictwem głównej księgowej. Księgowość od czerwca 2014 jest outsourcowana (Biuro Rachunkowe ABG), ale dokumentacja księgowa oraz zaplecze biurowe do pracy jest w siedzibie biura chorągwi. Trzy księgowe pracują na miejscu, kadry i główna księgowa pracują zdalnie. Skład księgowości przedstawiał się następująco: • • • • •

Agnieszka Boguszewska – główna księgowa; Joanna Pruchniewska – księgowa; Justyna Archutowska – księgowa; Katarzyna Brzuska – księgowa; Iwona Stodolska – kadrowa.

Przez cztery lata praca biura ewaluowała. Zmniejszyła się liczba problemów w kwestiach księgowych, zwiększyła się liczba zadań biurowych, pojawiła się zatem potrzeba przebudowy zespołu, który obecnie składa się z 8 osób: 3 w sekretariacie, 1 na styku sekretariatu i księgowości oraz 3 w księgowości pod kierownictwem głównej księgowej.


SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

21/107

Diagram 1 - Struktura organizacyjna Biura Chorągwi

W ciągu kadencji biuro przeszło kolejny etap restrukturyzacji cyfrową. Jej głównym celem było usprawnienie pracy oraz ułatwienie kontaktu hufcom (możliwość składania wniosków elektronicznych zamiast tradycyjnych - papierowych). Nadal istnieje „e-Chorągiew” gdzie można złożyć: wniosek do rozkazu, wniosek o sprostowanie w rozkazie, wniosek o zaliczenie służby instruktorskiej, wniosek o udzielenie pełnomocnictwa, wniosek o udzielenie zgody na akcję zarobkową, rezerwacja sali konferencyjnej, rezerwacje rzutnika i nagłośnienia, ewidencja sztandarów, wnioski KSI (zgłoszenia na przedsięwzięcie, zgłoszenie na posiedzenie, wniosek o nadanie/przedłużenie uprawnień). Z tego rozwiązania zaczęły również korzystać chorągwiane referaty i zespoły oraz wszystkie przedsięwzięcia kształceniowe. Nadal używamy programu do obsługi korespondencji, który obsługuje pisma od stycznia 2014 r. Program ułatwia kontrolę nad wpływającą korespondencją. Wspólnie z komendantami hufców (w wyniku dyskusji mailowej oraz podczas odprawy komendantów w 2014) zostały ustalone nowe godziny pracy (istnieje możliwość umawiania się w innych indywidualnych godzinach):


22/107

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

Tabela 11. Godziny pracy Biura Chorągwi i księgowości. DZIEŃ TYGODNIA

BIURO

KSIĘGOWOŚĆ

Poniedziałek

9:00 - 17:00

8:30 - 16:30

Wtorek

9:00 - 17:00

8:30 - 16:30

Środa

9:00 - 17:00

8:30 - 16:30

Czwartek

11:00 - 19:00

11:00 - 19:00

Piątek

9:00 - 17:00

8:30 - 16:30

W biurze były podejmowane próby realizacji programów stażowych, ale nie cieszyły się one zbyt dużym zainteresowaniem, zatem od 2 lat nie realizujemy takich programów. Od 2014 roku nadal funkcjonują w komunikacji pomiędzy biurem utworzone listy mailingowe, dzięki którym informacje trafiają do hufców na bieżąco. Informacje takie jak rozkazy, uchwały, decyzje są przesyłane zazwyczaj wraz z linkami do strony internetowej chorągwi, na której są umieszczone. Ponadto korespondencja przychodząca do hufców jest na bieżąco skanowana i rozsyłana adresatom, co nie powoduje konieczności osobistego odbioru i przyspiesza czas odbioru pism oraz faktur. Chorągiew zgłosiła swój akces do akcji organizowanej przez fundację techsoup, której celem jest umożliwienie organizacjom pozarządowym kupna programów komputerowych na preferencyjnych warunkach. Dzięki uczestnictwu w programie biuro oraz hufce, które złożyły zapotrzebowanie zostały wyposażone m.in. w system Windows i pakiet Office. Tabela 12. Stan zatrudnienia oraz stan umów cywilnoprawnych podczas kadencji. Rodzaj umowy

Zawarta przez Komenda Chorągwi

2014 4,5**

2015 4,5***

2016

2017

2018*

3,5***

2,5***

2***

Bazy

0

0

0

0

0

Hufce

2,5

2,5

2,5

2,5

2

SUMA

7

7

6

5

4

Komenda Chorągwi

13

15

16

16

16

Bazy

5

12

14

15

17

Hufce

156

131

187

218

162

SUMA

174

158

217

249

195

Umowy o pracę

Umowy cywilno-prawne****

* dane na dzień 31 lipca 2018 ** w tym 0 członków komendy chorągwi *** w tym 1 członek komendy chorągwi **** dotyczy liczby osób zatrudnianych na umowy cywilno-prawne nie liczby umów


23/107

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

Tabela 13. Liczba korespondencji przychodzącej i wychodzącej. (na dzień 31 lipca 2018 r.)

Rok

Przychodząca

Wychodząca

2014

1040

319

2015

1107

287

2016

1115

254

2017

1310

251

2018

677

166


24/107 5.

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

Wykaz hufców Chorągwi Stołecznej i obszar ich działania Osoby odpowiedzialne z ramienia Komendy Chorągwi: hm. Anna Nowosad, hm. Paulina Gajownik, phm. Katarzyna Faliszewska. Opracował phm. Wojciech Leżoń, instruktor Biura Chorągwi Stołecznej ZHP.

W skład Chorągwi Stołecznej na dzień 31 lipca 2018 r. wchodzi 25 hufców o różnym zasięgu działania. Tabela 14. Hufce wchodzące w skład Chorągwi Stołecznej. L.P.

Hufiec

Imię i nazwisko komendanta

1

Błonie

hm. Monika Psujek

2

Celestynów

hm. Anna Krzemińska

3

Garwolin

phm. Izabela Lach-Kawczyńska

4

Grodzisk Mazowiecki

hm. Sylwester Stankiewicz

5

Legionowo

hm. Aleksandra Berner

6

Milanówek

hm. Monika Piekut

7

Nowy Dwór Mazowiecki

hm. Marcin Janiszewski

8

Otwock

hm. Tomasz Grodzki

9

Piaseczno

pwd. Sławomir Pułka

10

Piastów

hm. Jolanta Rybińska

11

Pruszków

phm. Iwona Horsztyńska

12

Sulejówek

phm. Łukasz Sobierajski

13

Warszawa-Centrum

phm. Ewa Rybus-Tołłoczko

14

Warszawa-Mokotów

hm. Michał Michałowski

15

Warszawa-Ochota

hm. Katarzyna Dzięciołowska

16

Warszawa-Praga-Południe

phm. Krystyna Mamak

17

Warszawa-Praga-Północ

phm. Bartosz Romaniuk

18

Warszawa-Ursus-Włochy

hm. Paweł Chempiński

19

Warszawa-Ursynów

vacat na funkcji

20

Warszawa-Wawer

pwd. Marcin Świderski

21

Warszawa-Wola

hm. Katarzyna Krzak

22

Warszawa-Żoliborz

hm. Paweł Błasiak

23

Wołomin

phm. Norbert Krupa

24

Ząbki

phm. Sylwia Kubicka

25

Zielonka

phm. Jagoda Szkarłat

Podczas kadencji rozwiązane zostały Hufce Zalew (30 czerwca 2016) i Tłuszcz (28 lutego 2018) podległe im jednostki dostały przydział do Hufca Wołomin.


SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

Tabela 15. Obszary działania hufców w Chorągwi Stołecznej. L.P.

Hufiec

Obszar działania (gmina/dzielnica) Błonie

1

Błonie

Leszno Kampinos Ożarów Mazowiecki Celestynów

2

Celestynów

Sobienie Jeziory Osieck Kołbiel Garwolin Borowie Górzno Łaskarzew Maciejowice

3

Garwolin

Miastków Kościelny Parysów Pilawa Sobolew Trojanów Wilga Żelechów Grodzisk Mazowiecki Baranów

4

Grodzisk Mazowiecki

Jaktorów Żabia Wola Podkowa Leśna Legionowo Serock

5

Legionowo

Jabłonna Nieporęt Wieliszew

6

Milanówek

Milanówek Nowy Dwór Mazowiecki Izabelin Łomianki

7

Nowy Dwór Mazowiecki

Nasielsk Zakroczym Czosnów Leoncin Pomiechówek Otwock

8

Otwock

Karczew Józefów Wiązowna

25/107


26/107

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018 Piaseczno Góra Kalwaria

9

Piaseczno

Konstancin-Jeziorna Tarczyn Lesznowola Prażmów

10

Piastów

Piastów Pruszków

11

Pruszków

Brwinów Michałowice Nadarzyn

12

Sulejówek

13

Warszawa-Centrum

Sulejówek Halinów Warszawa - Śródmieście Warszawa - Mokotów

14

Warszawa-Mokotów

Warszawa - Wilanów Warszawa - Ursynów

15

Warszawa-Ochota

16

Warszawa-Praga-Południe

Warszawa – Ochota Raszyn Warszawa – Praga Południe Warszawa - Wesoła Warszawa – Praga Północ

17

Warszawa-Praga-Północ

Warszawa - Targówek Warszawa - Białołęka Marki Warszawa – Ursus

18

Warszawa-Ursus-Włochy

19

Warszawa-Ursynów

Warszawa - Ursynów

20

Warszawa-Wawer

Warszawa - Wawer

Warszawa - Włochy

Warszawa – Wola 21

Warszawa-Wola

Warszawa – Bemowo Stare Babice

22

Warszawa-Żoliborz

Warszawa - Żoliborz Warszawa - Bielany Wołomin Radzymin Dąbrówka Jadów

23

Wołomin

Klembów Poświętne Strachówka Kobyłka Tłuszcz

24

Ząbki

Ząbki

25

Zielonka

Zielonka


27/107

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

6. Stan liczebny Chorągwi na przestrzeni listopad 2014 – czerwiec 2018 Osoba odpowiedzialna z ramienia Komendy Chorągwi: hm. Anna Nowosad, hm. Paulina Gajownik, phm. Katarzyna Faliszewska. Opracowali: phm. Paweł Pietrzak, pełnomocnik Komendantki Chorągwi ds. ESHD, phm. Aleksandra Kozubska, instruktorka biura Chorągwi Stołecznej ZHP.

Od 1 października 2017 weszła w życie nowa składka członkowska. W wyniku tego, stan liczebny w Chorągwi Stołecznej spadł. Komenda Chorągwi zakładała, że ta liczebność przy podwyższeniu składki, może spaść o ok.10% i będzie odnotowywana przez 2 pierwsze kwartały. Tak się też stało. Obecnie stan liczebny w Chorągwi zaczyna się zwiększać. Wykres 1. Zmiana procentowa liczebności Chorągwi Stołecznej w miesięcznych interwałach.

Zmiana procentowa liczebności Chorągwi Stołecznej (m/m) 4,0% 2,0%

-4,0% -6,0% -8,0%

kwi-18

lut-18

gru-17

paź-17

sie-17

cze-17

kwi-17

lut-17

gru-16

paź-16

sie-16

cze-16

kwi-16

lut-16

gru-15

paź-15

sie-15

cze-15

kwi-15

lut-15

gru-14

-2,0%

paź-14

0,0%


Liczebność Chorągwi Stołecznej ZHP w porównaniu z liczebnością ZHP

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

115 000

28/107

14 000

110 000

105 000

100 000

95 000

90 000

Liczebność ZHP

Wykres 2. Liczebność Chorągwi Stołecznej w porównaniu do liczebności ZHP w okresie wrzesień 2014 – maj 2018 r.

13 500

13 000

12 500

12 000

11 500

85 000

11 000

10 500

80 000

Liczba członków ZHP

XI 2014

VII 2018

10 000

Liczba członków Chorągwi Stolecznej ZHP

Wykres 3. Zmiana liczebności hufców między listopadem 2014 a lipcem 2018.

1400

1200

1000

800

600

400

200

0 CHORĄGIEW STOŁECZNA HUFIEC BŁONIE HUFIEC CELESTYNÓW HUFIEC GARWOLIN HUFIEC GRODZISK MAZOWIECKI HUFIEC LEGIONOWO HUFIEC MILANÓWEK HUFIEC NOWY DWÓR MAZOWIECKI HUFIEC OTWOCK HUFIEC PIASECZNO HUFIEC PIASTÓW HUFIEC PRUSZKÓW HUFIEC SULEJÓWEK HUFIEC TŁUSZCZ HUFIEC WARSZAWA-CENTRUM HUFIEC WARSZAWA-MOKOTÓW HUFIEC WARSZAWA-OCHOTA HUFIEC WARSZAWA-PRAGA-… HUFIEC WARSZAWA-PRAGA-PÓŁNOC HUFIEC WARSZAWA-URSUS-WŁOCHY HUFIEC WARSZAWA-URSYNÓW HUFIEC WARSZAWA-WAWER HUFIEC WARSZAWA-WOLA HUFIEC WARSZAWA-ŻOLIBORZ HUFIEC WOŁOMIN HUFIEC ZALEW HUFIEC ZĄBKI HUFIEC ZIELONKA Inne jednostki

Liczebność Chorągwi Stołecznej ZHP


SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

Tabela 16. Podział hufców w Chorągwi Stołecznej ze względu na liczbę członków. Liczebność hufca

Nazwa hufca Warszawa-Żoliborz

G1 (powyżej 800 osób)

Warszawa-Mokotów Warszawa-Wola Warszawa-Praga-Południe Grodzisk Mazowiecki Legionowo Piaseczno

G2 (401 -800 osób)

Otwock Pruszków Warszawa-Praga-Północ Nowy Dwór Mazowiecki Warszawa-Ochota Warszawa-Ursus-Włochy Warszawa-Ursynów Warszawa-Centrum

G3 (251 – 400 osób)

Warszawa-Wawer Sulejówek Piastów Garwolin Wołomin Błonie Ząbki

G4 (do 250 osób)

Zielonka Celestynów Milanówek

29/107


30/107 7.

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

Aktywność komend hufców Osoba odpowiedzialna z ramienia Komendy Chorągwi: hm. Anna Nowosad, phm. Katarzyna Faliszewska. Opracowała phm. Aleksandra Kozubska, instruktorka Biura Chorągwi Stołecznej ZHP.

Tabela 17. Udział przedstawicieli hufców w odprawach i zbiórkach.

OBECNOŚĆ PRZEDSTAWICIELI HUFCÓW NA ODPRAWACH 2014

2015

2016

2017

2018

Hufiec

1 spotkanie

9 spotkań

13 spotkań

14 spotkań

6 spotkań

Błonie

100%

23%

23%

43%

16%

Celestynów

100%

85%

85%

71%

66%

Garwolin

100%

46%

46%

43%

0%

Grodzisk Mazowiecki

100%

62%

62%

64%

66%

Legionowo

100%

62%

62%

43%

33%

Milanówek

100%

46%

46%

64%

83%

Nowy Dwór Mazowiecki

100%

46%

46%

50%

100%

Otwock

100%

46%

46%

36%

16%

Piaseczno

100%

92%

92%

64%

66%

Piastów

100%

62%

62%

71%

50%

Pruszków

100%

85%

85%

64%

33%

Sulejówek

100%

46%

46%

86%

50%

Tłuszcz

100%

23%

23%

7%

0%

Warszawa Centrum

100%

77%

77%

79%

33%

Warszawa Mokotów

100%

62%

62%

43%

50%

Warszawa Ochota

100%

69%

69%

71%

16%

Warszawa Praga Południe

100%

77%

77%

50%

50%

Warszawa Praga Północ

100%

69%

69%

79%

66%

Warszawa Ursus

100%

77%

77%

86%

100%

Warszawa Ursynów

100%

85%

85%

93%

100%

Warszawa Wawer

0%

15%

15%

43%

33%

Warszawa Wola

100%

77%

77%

93%

83%

Warszawa Żoliborz

100%

62%

62%

71%

50%

Wołomin

100%

38%

38%

21%

50%

Zalew (hufiec rozwiązany 30.06.2016)

100%

0%

0%

Nie dot.

Nie dot.

Zielonka

100%

23%

23%

36%

83%

Ząbki

0%

62%

62%

64%

33%


31/107

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

Tabela 18. Przygotowanie Arkuszy Analizy Hufca przez komendy hufców w kolejnych latach. Hufiec

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Błonie

+

+

+

Celestynów

+

+

+

Garwolin

brak

+

+

Grodzisk Mazowiecki

+

+

+

Legionowo

+

+

+

Milanówek

+

+

+

Nowy Dwór Mazowiecki

+

+

+

Otwock

+

+

+

Piaseczno

+

+

+

Piastów

+

+

+

Pruszków

+

+

+

Sulejówek

+

+

+

Tłuszcz

+

+

+

Warszawa-Centrum

+

+

+

Warszawa-Mokotów

+

+

+

Warszawa-Ochota

+

+

+

Warszawa-Praga-Południe

+

+

+

Warszawa-Praga-Północ

+

+

+

Warszawa-Ursus-Włochy

+

+

+

Warszawa-Ursynów

+

+

+

Warszawa-Wawer

+

+

+

Warszawa-Wola

+

+

+

Warszawa-Żoliborz

brak

+

+

Wołomin

+

+

+

Zalew (hufiec rozwiązany 30.06.2016)

+

Ząbki

brak

+

+

Zielonka

+

+

+

Ogółem

89%

100%

100%


32/107

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

HALiZ – organizacja, nadzór i statystyka

8.

Osoby odpowiedzialne z ramienia Komendy Chorągwi hm. Jacek Słaby Opracowanie: phm. Katarzyna Kwiatkowska, pełnomocniczka Komendantki Chorągwi ds. HALiZ, pwd. Filip Markos, instruktor Biura Chorągwi Stołecznej ZHP, Karolina Baćko, pracowniczka Biura Chorągwi Stołecznej ZHP.

Harcerska Akcja Letnia i Harcerska Akcja Zimowa jest organizowana w Chorągwi Stołecznej ZHP w sposób wyjątkowy. Mocnymi stronami tych przedsięwzięć jest dobrze przygotowana i stale szkoląca się kadra, atrakcyjny program realizowany w oparciu o metodę harcerską, instrumenty metodyczne typowe dla danej grupy wiekowej oraz miejsca o niezwykłych walorach przyrodniczych i krajoznawczych. Warty odnotowania jest również fakt, iż średnio w HAL bierze udział ok. 8 tys. uczestników, a w HAZ 1,4 tys. co oznacza, że właśnie tyle zuchów i harcerzy postanawia spędzić swój wolny czas podczas wakacji i ferii z nami. Nie możemy nie zauważyć, że za każdym z tych uczestników stoją rodzice, którzy obdarzają nas zaufaniem, traktują jako równorzędnych partnerów w procesie wychowywania swoich dzieci, doceniają nasz profesjonalizm w organizowaniu dłuższych i krótszych form wypoczynku. W Chorągwi Stołecznej ZHP dokładamy wszelkich starań, aby wypoczynki były realizowane w oparciu o przepisy państwowe i wewnątrzorganizacyjne. Nie odbywają się żadne wypoczynki, które nie zostały zgłoszone i zatwierdzone w Mazowieckim Kuratorium Oświaty, a dzięki staraniom Komendy Chorągwi liczba środowisk organizujących wypoczynki poza chorągwią z roku na rok maleje. W każdym sezonie wypoczynki są wizytowane przez zespoły składające się z przedstawicieli jednostek terenowych Kuratorium i Sanepidu. Większość tych kontroli nie ujawnia żadnych nieprawidłowości. Harcerski nadzór nad wypoczynkami pełniła Komisja Rewizyjna Chorągwi i Komisje Rewizyjne Hufców. Wśród najczęściej pojawiających się zaleceń można wyróżnić dwa dominujące obszary: •

większą dbałość o bezpieczeństwo uczestników (m.in. usunięcie niebezpiecznych elementów pionierki obozowej, zapewnienie nieprzemakalności namiotom, zwiększenie liczby toalet) prawidłowe prowadzenie dokumentacji obozowej (uzupełnienie umów wolontariackich i cywilno-prawnych, uzupełnienie dzienniczków wychowawców i ich regularne uzupełnianie)

Komendanci obozów współpracują również z policją, strażą pożarną, pracownikami nadleśnictw i innymi podmiotami zapewniającymi sprawne przeprowadzenie HALiZ. W latach 2014-2015 w Chorągwi Stołecznej ZHP funkcję pełnomocnika ds. HALiZ pełnił hm. Adam Jarzębak.


SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

33/107

W latach 2016-2018 w Chorągwi Stołecznej ZHP pracował zespół HALiZ w składzie: phm. Katarzyna Kwiatkowska, hm. Jacek Słaby i hm. Grażyna Zielińska. Do zadań zespołu należało: • • • • •

Opracowywanie założeń organizacyjnych na dany sezon Nadzorowanie płynnego przepływu dokumentów Tworzenie odpowiednich zestawień i statystyk dla KCh, KRCh i GK Prowadzenie szkoleń dla komendantów wypoczynków i hufcowych pełnomocników Poradnictwo i wspieranie kadry organizującej wypoczynki

W 2016 roku zgłaszanie wypoczynku odbywało się w sposób tradycyjny, co oznaczało konieczność drukowania powstających wniosków (w tym również wszystkich dokonywanych korekt) i zawożenie ich do Kuratorium w godzinach pracy urzędu. Opierając się na opinii poprzedniego Pełnomocnika ds. HALiZ wśród najczęściej pojawiających się błędów na tamtym etapie można wymienić: błędnie wpisane uprawnienia kadry, adresy wypoczynków lub liczby uczestników w przeliczeniu na wychowawcę, dołączanie nieaktualnych lub negatywnych opinii Państwowej Straży Pożarnej. Problemem było również nagminne przekraczanie ustawowego terminu 21 dni na zgłaszanie wypoczynku. Średnio 50% wniosków wymagało złożenia korekty. W 2017 roku stworzone zostały 3 profile chorągwiane (hufce i komendanci wypoczynków zaprzestali korzystania z dotychczasowych kont), a do podpisywania wszystkich wniosków zaczęto używać certyfikowanego podpisu elektronicznego. Wysyłanie wniosków do Kuratorium odbywało się zdalnie w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca. Proces przesyłania wniosków na linii Chorągiew- Kuratorium przyspieszył, a liczba korekt zaczęła spadać. Przed HAL 2017 odbyła się największa akcja szkoleniowa, którą objęliśmy komendantów i kadrę wypoczynków. Zaproponowane zostały cztery moduły: organizacyjny, finansowy, związany z bezpieczeństwem na obozie i poświęcony sytuacjom intymnym, a udział w nich był obowiązkowy. Niestety wydarzył się również wypadek, który naszej organizacji bezpośrednio nie dotyczył, ale miał znacząco wpłynąć na organizowane przez nas obozy (szczególnie te leśne w miejscu bez stałej infrastruktury). Tuż po obozach przedstawiciele GK ZHP brali udział w pracach zespołu, którego celem było stworzenie procedur poprawiających bezpieczeństwo dzieci na obozach oraz wczesne alarmowanie komendantów wypoczynków o gwałtownych zjawiskach atmosferycznych, a w razie potrzeby pomoc w sprawnej ewakuacji z miejsc zagrożonych. Przygotowania do HAL 2018 przebiegały w cieniu gwałtownie zmieniających się przepisów państwowych (Ustawa Prawo wodne, Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, RODO). Zmiany te zmusiły nas, by poszukać szeregu rozwiązań dotyczących przetwarzania danych, czy wywiązania się z obowiązku sprawdzenia całej kadry biorącej udział w HAL w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym


34/107

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

(nie tylko w KRK jak do tej pory).Z niektórymi, jak choćby zgłaszanie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, nadal nie potrafimy sobie poradzić. W międzyczasie otrzymaliśmy z Ministerstwa Edukacji Narodowej odpowiedź, dotyczącą wzoru kart kwalifikacyjnych, co w kilku środowiskach spowodowało konieczność ich wymiany przed rozpoczęciem wypoczynku. A już 21 czerwca GK ZHP oraz przedstawiciele innych organizacji harcerskich, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendant Główny Policji podpisali protokół uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami, który nałożył na nas m.in. obowiązek utrzymywania łączności ze strażą pożarną. W Chorągwi Stołecznej również nie próżnowano, bowiem powstał pomysł zredukowania dokumentacji potrzebnej do rejestracji wypoczynku. W wyniku spotkań roboczych, w których udział wzięli przedstawiciele hufców, powstał nowy wzór raportu przedobozowego i propozycja, aby był on jedynym dokumentem składanym do chorągwi w wersji papierowej. Reszta dokumentów (warunki uczestnictwa, uprawnienia kadry, zaświadczenia/oświadczenia o niekaralności) jest przesyłana w wersji elektronicznej. Na pilotaż w takiej wersji otrzymaliśmy zgodę GK ZHP. Podsumowanie tego pilotażu i ewaluacja naszych pomysłów ma odbyć się na jesieni. W trosce o bezpieczeństwo zuchów i harcerzy, 5 żywioł we współpracy z Komendą Chorągwi Stołecznej ZHP przygotował szkolenia z bezpieczeństwa obowiązkowe dla komendantów wypoczynków. Podczas zajęć z udziałem specjalistów i przedstawicieli służb mundurowych uczestnicy uczyli się, jak prowadzić działania ewakuacyjne, identyfikować i ograniczać wszelkie ryzyka podczas wypoczynku oraz współpracować ze służbami w działaniach profilaktycznych i ratunkowych. W szkoleniach wzięło udział blisko 130 instruktorów.


35/107

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

Tabela 19. Statystyka wypoczynków i uczestników w podziale na hufce Liczba Wypoczynków (bez HAZ)

Liczba Uczestników (bez HAZ)

Liczba Wypoczynków

2015

Liczba Uczestników

Liczba Wypoczynków

2016

Liczba Uczestników

Liczba Wypoczynków

2017

Liczba Uczestników (nie ma pełnych danych)

Lp.

Hufiec

2018

1.

Chorągiew

X

X

X

X

X

X

2

401

2.

Błonie

1

115

1

143

1

144

3

0

3.

Celestynów

X

X

3

266

1

100

1

60

4.

Garwolin

X

X

2

104

6

301

2

40

5.

Grodzisk Mazowiecki

2

140

3

165

5

267

5

200

6.

Legionowo

3

291

5

303

4

330

5

250

7.

Milanówek

2

85

1

120

4

141

3

100

8.

Nowy Dwór Mazowiecki

2

272

4

307

6

337

4

250

9.

Otwock

4

226

7

349

6

359

4

300

10.

Piaseczno

4

354

6

467

6

461

5

400

11.

Piastów

1

116

1

159

2

159

3

120

12.

Pruszków

3

375

7

634

6

520

8

400

13.

Sulejówek

2

161

3

283

3

250

3

200

14.

Tłuszcz

X

X

X

X

X

X

X

X

15.

Warszawa-Centrum

2

104

1

92

4

265

3

255

16.

WarszawaMokotów

8

858

13

1047

12

947

17

1002

17.

Warszawa-Ochota

4

109

3

164

6

206

3

161

18.

Warszawa-PragaPołudnie

6

592

14

917

10

623

6

477


36/107

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

19.

Warszawa-PragaPółnoc

2

268

10

643

8

300

10

274

20.

Warszawa-Wawer

1

225

1

99

3

201

4

135

21.

Warszawa-Wola

10

607

14

884

13

729

12

445

22.

Warszawa-UrsusWłochy

3

137

4

204

4

193

2

128

23.

Warszawa-Ursynów

4

164

3

184

3

174

3

97

24.

Warszawa-Żoliborz

10

399

17

825

18

812

23

692

25.

Wołomin

2

95

4

188

6

355

11

250

26.

Zalew

X

X

X

X

X

X

X

X

27.

Ząbki

1

70

3

164

3

90

1

0

28.

Zielonka

2

216

2

190

3

161

3

50

Razem

79

5979

132

8901

144

8435

146

6687


SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

9.

37/107

Wizerunek i komunikacja Osoby odpowiedzialne z ramienia Komendy Chorągwi: phm. Wojciech Puchacz, hm. Paulina Gajownik Opracowanie: phm. Wojciech Puchacz, hm. Paulina Gajownik

Po zjeździe w 2014 roku, Komenda Chorągwi kontynuowała otwarty model komunikacji ze środowiskiem chorągwi. Oznaczało to przede wszystkim: • • •

Przekazywanie informacji o działaniach trudnych; otwarcie komunikacji na szerokie grono odbiorców, nie tylko na komendantów hufców (przykład - konferencja bilans); zróżnicowanie narzędzi docierania do różnych grup odbiorców.

Zrealizowano w tym obszarze działania: •

• • • •

Uruchomienie nowej strony internetowej chorągwi (2016) - jako główny kanał informacji oficjalnych o życiu chorągwi, gdzie publikowane są nadchodzące wydarzenia, aktualności oraz wszystkie przyjęte dokumenty. Uproszczenie kanałów komunikacji: zrezygnowano z forum sugestii, bloga komendy. Wzmocniono kanał “Stołeczni harcerze” w serwisie Facebook - oficjalny kanału chorągwi. Uruchomiono oficjalny kanał komendantki chorągwi w serwisie Facebook, tworzono wewnętrzną grupę dyskusyjną komendantów hufców. Kontynuowano pracę miesięcznika “Instruktor” - gazety kierowanej do kadry chorągwi, który w kwietniu 2018 przekształcił się w bloga: http://instruktor.stoleczna.zhp.pl Utrzymano listy mailingowe ułatwiające komunikację z poszczególnymi grupami kadry: ksztalceniowcy@stoleczna.zhp.pl, programowcy@stoleczna.zhp.pl, kadra@stoleczna.zhp.pl, specjalnosciowcy@stoleczna.zhp.pl, skarbnicy@stoleczna.zhp.pl, komendanci@stoleczna.zhp.pl.

Podczas kadencji w obszarze promocji skupiliśmy się na działaniach promujących przedsięwzięcia chorągwiane, oraz zbudowaniu kontaktów medialnych. W 2017 roku rozpoczęliśmy pracę zespołu nad wizerunkiem marki. Te prace zostały zakończone w maju 2018. Projekt powinien być wdrażany w kolejnej kadencji. Wykonano także szereg działań mających na celu utrwalanie dobrego wizerunku Chorągwi Stołecznej ZHP “na zewnątrz” jak i do wewnątrz. Główne działania jakie zostały przeprowadzone “na zewnątrz” wiązały się z obchodami rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego, Betlejemskim Światłem Pokoju. Podczas upływającej kadencji wdrożona została jednolita identyfikacja wizualna Chorągwi. Podczas kadencji odbywały się szkolenia dla kadry wspierającej w obszarze promocja: PRLab, oraz warsztaty graficzne dla kadr hufców.


38/107

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

W okresie kadencji Komenda Chorągwi współpracowała z instytucjami stołecznymi, samorządem i instytucjami administracyjnymi. W okresie od 2014-2018 członkowie Komendy Chorągwi uczestniczyli w spotkaniach: Komisji Dialogu Społecznego ds. Edukacji, Komisji Dialogu Społecznego ds. Ratownictwa i Ochrony Ludności, której Chorągiew Stołeczna była współzałożycielem w 2014. W latach 2015-2017 Komendantka Chorągwi Stołecznej była członkinią Warszawskiej Rady Pożytku Publicznego. Członkowie Komendy Chorągwi uczestniczyli w spotkaniach z: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Wojewodą Mazowieckim Panem Jackiem Kozłowskim; Wojewodą Mazowieckim Panem Zdzisławem Sipierą; Pełnomocniczką Wojewody Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Panią Izabelą Siander; Mazowieckim Kuratorem Oświaty Panem Karolem Semikiem; Mazowiecką Kurator Oświaty Panią Aurelią Michałowską; Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Panem Adamem Struzikiem; Zastępczynią Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki ds. Turystyki w Mazowieckim Urzędzie Marszałkowskim Panią Izabelą Stelmańską; Wiceprezydentem Miasta Stołecznego Warszawy Panem Włodzimierzem Paszyńskim; Wiceprezydentem Miasta Stołecznego Warszawy Panem Michałem Olszewskim; Sekretarzem Miasta Stołecznego Warszawy Panem Marcinem Wojdatem; Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Stołecznego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowych Panem Jarosławem Jóźwiakiem; Pełnomocniczką Prezydenta Miasta Stołecznego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowych Panią Ewą Kolankiewicz; Dyrektorem Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Panem Arkadiuszem Kuranowskim; Dyrektorką Zarządu Mienia Miasta Stołecznego Warszawy Panią Hanną Jakubowicz; Dyrektorem Zarządu Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy Panem Markiem Piwowarskim; Burmistrzem Miasta i Gminy Piaseczno Panem Zdzisławem Lisem; Sekretarzem Miasta i Gminy Piaseczno Panem Arkadiuszem Czapskim; Metropolitą Warszawskim ks. kard. Kazimierzem Nyczem; Dyrektorem Kampinoskiego Parku Narodowego Panem Jerzym Misiakiem; Dowódcą Garnizonu Warszawa gen. bryg. Wiesławem Grudzińskim.

Z inicjatywy Komendy Chorągwi i instytucjami w okresie kadencji: • • • • • •

współpracowano

Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej; Stowarzyszenie Harcerskie; Federacja Skautingu Europejskiego SHK „Zawisza”; Stowarzyszenie Szarych Szeregów; Stowarzyszenie Geocaching Polska; Fundacja Maraton Warszawski;

z

następującymi

organizacjami


SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

• • • • • •

Muzeum Niepodległości; Instytut Pamięci Narodowej; Muzeum Sportu i Turystyki; Muzeum Powstania Warszawskiego; Tramwaje Warszawskie; Koleje Mazowieckie.

39/107


40/107

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

10. Nowe projekty Chorągwi Stołecznej Osoby odpowiedzialne z ramienia Komendy Chorągwi hm. Paulina Gajownik, hm. Maciej Kądzielski, phm. Katarzyna Faliszewska Opracowanie: hm. Paulina Gajownik Komendantka Chorągwi

Dom Zośki Rozmowy w sprawie wspólnego wykupienia działki przy ul. Królowej Jadwigi i znajdującego się na niej historycznego Domu „Zośki” między Chorągwią Stołeczną ZHP a Gminą Piaseczno rozpoczęły się w pierwszym kwartale roku 2017. W toku poczynionych prac 22 czerwca 2017 obie strony podpisały list intencyjny deklarując tym samym „zamiar współpracy mającej na celu zachowanie cennego historycznie, zabytkowego domu rodzinnego Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”. Strony postanowiły podjąć wysiłek wspólnego wykupienia nieruchomości. W ślad za tymi działaniami Rada Chorągwi Stołecznej ZHP wydała uchwałę w sprawie zamiaru zakupu nieruchomości regulując tym samym tryb i zasady planowanego zakupu przez Komendę Chorągwi. Na początku października 2017 Chorągiew Stołeczna ZHP zgłosiła burmistrzowi Gminy i Miasta Piaseczno szereg uwag związanych z procesem zakupu. Kluczowym z naszej perspektywy było wypracowanie zasad współpracy między partnerami przedsięwzięcia w tym zasad wykorzystania, zarządzania nieruchomością i partycypacji w kosztach, co reguluje uchwała Komendy Chorągwi Stołecznej nr 56/III/2017 z 14 czerwca 2017. Porozumienie programowe nie zostało jednak podpisane. Burmistrz Gminy i Miasta Piaseczno Zdzisław Lis przedstawił Chorągwi Stołecznej propozycję wykupienia nieruchomości i Domu „Zośki” w całości finansowanego przez samorząd przy założeniu dalszej współpracy z Chorągwią Stołeczną ZHP w zakresie merytorycznego wykorzystania Domu „Zośki”. Chorągiew Stołeczna ZHP, mając na uwadze szczególny charakter projektu, zdecydowała się na dalszą współpracę na zasadach zaproponowanych przez burmistrza. Obecnie trwają dyskusje nad formuła działań harcerskich na terenie Domu „Zośki”, efekty tych rozmów powinny być widoczne w drugiej połowie 2018 roku.

Harcerski Bank Mundurów Harcerski Bank Mundurów jest projektem, którego celem jest umożliwienie każdemu zuchowi i harcerzowi posiadania własnego munduru. Projekt zainicjowała phm. Anna Pachla z Hufca Warszawa-Ursynów i ruszył on w 2017 roku. Obecnie zakup całego munduru dla harcerza lub zucha to znaczny wydatek. Harcerski Bank Mundurów stwarza sytuację, w której to właśnie drużynowy może postarać się o nowy mundur dla swojego podopiecznego. Z banku skorzystało już kilkadziesiąt osób i jest w nim już ponad 100 elementów umundurowania, po które można się zgłosić.


SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

41/107

Granty programowe i socjalne Idea grantów programowych i socjalnych pojawiła się w roku 2017, ale została pilotażowo wprowadzona w czerwcu 2018, aby dofinansować harcerzy . Z grantu socjalnego skorzystało 90 osób. Łączna kwota którą przekazano w ramach dotacji socjalnej to 26 900 zł. Z grantu socjalnego skorzystały zuchy i harcerze z 15 Stołecznych hufców. Na grant programowy HAL 2018 zgłoszonych zostało 41 projektów. Jak pamiętacie, zakładaliśmy wyróżnienie 15 projektów. Komisja zdecydowała się nagrodzić te, które z jednej strony jasno i klarownie łączyły cel wychowawczy z działaniami programowymi, przy równoczesnym precyzyjnym i realistycznym budżecie. Komisja zdecydowała się nagrodzić 18 wniosków (na łączną kwotę 28 734 zł), a 6 szczególnie wyróżnić. Poniżej przedstawiam listę laureatów. W imieniu całej komisji gratuluję zwycięzcom. Z grantu skorzystały drużyny z 10 hufców.

Podrukowane Podrukowane to projekt, drukarni cyfrowej który powstał w kwietniu 2017 roku z inicjatywy hm. Pauliny Gajownik, komendantki Chorągwi i pwd. Radosława Szuby, z Hufca Ząbki. Ideą projektu było zorganizowanie drukarni cyfrowej, która będzie w stanie zebrać zamówienia na wydruki ze Stołecznych Hufców, oraz wejść na rynek biznesowy oferując profesjonalne usługi przy zachowaniu atrakcyjnych cen. Projekt Podrukowane, traktowany jest tako działalność gospodarcza Chorągwi Stołecznej ZHP. Po rocznych konsultacjach i przygotowaniach projekt został wcielony w życie w kwietniu 2018 roku. Obecnie Podrukowane jest w stanie realizować zamówienia na wydruki cyfrowe w małych i dużych nakładach. Skompletowany park maszynowy pozwala wykonać m.in.: dyplomy, ulotki, wizytówki, broszury, książeczki, plakaty, naklejki, identyfikatory, karty patrolowe. Plan rozwoju Podrukowane zakłada powiększenie zakresu usług o wykonywanie koszulek, przypinek i innych materiałów reklamowych.


42/107

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

11. Finanse hufców i chorągwi Osoby odpowiedzialna z ramienia Komendy Chorągwi: hm. Maciej Kądzielski, hm. Paulina Gajownik, hm. Jacek Słaby Opracowały: Karolina Baćko i Joanna Pruchniewska, pracowniczki biura chorągwi

Zjazd Chorągwi zobowiązał Komendę Chorągwi do wdrożenia 4 uchwał w obszarze finansów i zarządzania. Osią działań w tym obszarze była uchwała dotycząca planu naprawczego chorągwi. Oprócz tej uchwały zjazd wydał także uchwałę w sprawie maksymalnych obciążeń finansowych nakładanych na hufce w latach 2015-2018 (tzw kosztów pośrednich), oraz w sprawie jachtu „Warszawska Nike”, oraz w sprawie kompetencji własnych Zjazdu Chorągwi Stołecznej ZHP. Wszystkie te uchwały były realizowane w kadencji 2014-2018 a dane zawarte w tej części pokazują w jaki sposób zostały zrealizowane.

Składki członkowskie Ściągalność oraz terminowość wpłat składek członkowskich w latach 2014-2018 bardzo poprawiła się. Rok 2015, 2016 to praca ze składką na poziomie hufca. Należy odnotować fakt, iż tylko parę hufców (Warszawa-Ursus-Włochy, Garwolin, Wołomin, Tłuszcz) miało notoryczne problemy z opłacaniem składek. W roku 2017, po podwyższeniu składki do 12 zł miesięcznie, nie spełniły się najczarniejsze scenariusze związane ze ściągalnością składki. Chorągiew nie odnotowała spadek liczby osób w hufcach na szacowanym wcześniej poziomie ok 10%. 2018 rok, jest rokiem, w którym kłopoty z terminowością składki zostały wyeliminowane.


SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

43/107

Tabela 20. Składki członkowskie w latach 2014-2018.

SKŁADKI ODPROWADZONE PRZEZ KOMENDĘ CHORĄGWI I KOMENDY HUFCÓW W KADENCJI 2014 - 2018 2014 IV kw. JEDNOSTKA Komenda Chorągwi

Do Chorągwi

Do Chorągwi

2016 Do GK

Do Chorągwi

2017 Do GK

235,20 zł

1 281,60 zł

854,40 zł

1 540,80 zł

1 027,20 zł

1 850,40 zł 1 233,60 zł

7 142,40 zł

4 761,60 zł

7 675,20 zł

1 425,60 zł

950,40 zł

5 364,00 zł

3 576,00 zł

6 321,60 zł

Garwolin

2 865,60 zł 1 910,40 zł

13 572,00 zł

9 048,00 zł 13 312,80 zł

Grodzisk Mazowiecki

2 008,80 zł 1 339,20 zł

8 798,40 zł

Legionowo

2 512,80 zł 1 675,20 zł

11 815,20 zł

Błonie Celestynów

Milanówek

352,80 zł

Do GK

2015

986,40 zł

Do Chorągwi

Do GK

Do GK

Do Chorągwi

Do GK

486,00 zł

6 438,00 zł

3 348,00 zł

5 116,80 zł 12 640,20 zł

5 986,80 zł 13 965,00 zł

3 990,00 zł

43 273,20 zł

21 088,80 zł

4 214,40 zł

3 770,40 zł

5 880,00 zł

1 680,00 zł

26 686,80 zł

14 191,20 zł

8 875,20 zł 18 404,40 zł

9 021,60 zł 15 582,00 zł

4 452,00 zł

63 736,80 zł

33 307,20 zł

5 865,60 zł 13 456,80 zł

8 971,20 zł 19 761,60 zł

9 974,40 zł 18 585,00 zł

5 310,00 zł

62 610,60 zł

31 460,40 zł

7 876,80 zł 12 254,40 zł

8 169,60 zł 18 952,20 zł

9 106,80 zł 17 367,00 zł

4 962,00 zł

62 901,60 zł

31 790,40 zł

2 740,80 zł

3 014,40 zł

3 705,60 zł

7 308,00 zł

2 088,00 zł

24 741,60 zł

12 206,40 zł

7 695,60 zł

657,60 zł

4 111,20 zł

Nowy Dwór Mazowiecki

2 570,40 zł 1 713,60 zł

11 613,60 zł

7 742,40 zł 12 967,20 zł

8 644,80 zł 21 486,60 zł 10 412,40 zł 20 328,00 zł

5 808,00 zł

68 965,80 zł

34 321,20 zł

Otwock

2 512,80 zł 1 675,20 zł

11 095,20 zł

7 396,80 zł 14 032,80 zł

9 355,20 zł 23 551,80 zł 11 101,20 zł 21 651,00 zł

6 186,00 zł

72 843,60 zł

35 714,40 zł

Piaseczno

3 801,60 zł 2 534,40 zł

16 452,00 zł 10 968,00 zł 20 275,20 zł 13 516,80 zł 29 821,20 zł 14 392,80 zł 29 211,00 zł

8 346,00 zł

99 561,00 zł

49 758,00 zł

Piastów

1 706,40 zł 1 137,60 zł

5 571,60 zł 10 479,00 zł

2 994,00 zł

36 958,80 zł

18 511,20 zł

Pruszków

4 932,00 zł 3 288,00 zł

19 540,80 zł 13 027,20 zł 20 469,60 zł 13 646,40 zł 27 334,20 zł 13 270,80 zł 25 746,00 zł

7 356,00 zł

98 022,60 zł

50 588,40 zł

Sulejówek

1 814,40 zł 1 209,60 zł

3 678,00 zł

42 576,60 zł

21 128,40 zł

252,00 zł

72,00 zł

7 528,20 zł

4 402,80 zł

6 658,80 zł 12 747,00 zł

3 642,00 zł

43 488,00 zł

21 504,00 zł

33 314,40 zł 22 209,60 zł 33 400,80 zł 22 267,20 zł 48 716,40 zł 23 565,60 zł 42 252,00 zł 12 072,00 zł 165 675,60 zł

85 442,40 zł

6 134,40 zł

4 089,60 zł

7 077,60 zł

7 814,40 zł

745,20 zł

Do Chorągwi

2014 - 2018

1 701,00 zł

4 521,60 zł

1 561,80 zł

2018 I + II kw.

4 718,40 zł 11 561,40 zł

7 545,60 zł

5 030,40 zł

7 732,80 zł

5 155,20 zł 12 610,80 zł

6 055,20 zł 12 873,00 zł

350,40 zł

2 116,80 zł

1 411,20 zł

1 929,60 zł

1 286,40 zł

1 282,80 zł

WarszawaCentrum

1 584,00 zł 1 056,00 zł

6 933,60 zł

4 622,40 zł

8 287,20 zł

5 524,80 zł 13 936,20 zł

WarszawaMokotów

7 992,00 zł 5 328,00 zł

WarszawaOchota

2 095,20 zł 1 396,80 zł

Tłuszcz

525,60 zł

9 028,80 zł

6 019,20 zł

8 229,60 zł

2 704,20 zł

5 486,40 zł 13 164,60 zł

6 224,40 zł 12 915,00 zł

3 690,00 zł

45 433,20 zł

22 816,80 zł


44/107

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

WarszawaPragaPołudnie

6 213,60 zł 4 142,40 zł

24 120,00 zł 16 080,00 zł 24 256,80 zł 16 171,20 zł 31 418,40 zł 15 441,60 zł 29 526,00 zł

8 436,00 zł 115 534,80 zł

60 271,20 zł

WarszawaPragaPółnoc

5 018,40 zł 3 345,60 zł

24 048,00 zł 16 032,00 zł 24 328,80 zł 16 219,20 zł 28 476,00 zł 14 280,00 zł 25 515,00 zł

7 290,00 zł 107 386,20 zł

57 166,80 zł

WarszawaUrsusWłochy

1 951,20 zł 1 300,80 zł

7 956,00 zł

5 304,00 zł

8 740,80 zł

5 827,20 zł 13 899,00 zł

6 522,00 zł 10 710,00 zł

3 060,00 zł

43 257,00 zł

22 014,00 zł

WarszawaUrsynów

1 332,00 zł

888,00 zł

6 516,00 zł

4 344,00 zł

7 128,00 zł

4 752,00 zł 12 149,40 zł

5 835,60 zł 12 726,00 zł

3 636,00 zł

39 851,40 zł

19 455,60 zł

WarszawaWawer

2 548,80 zł 1 699,20 zł

10 836,00 zł

7 224,00 zł 11 944,80 zł

7 963,20 zł 16 228,80 zł

7 555,20 zł 16 506,00 zł

4 716,00 zł

58 064,40 zł

29 157,60 zł

WarszawaWola

6 069,60 zł 4 046,40 zł

27 468,00 zł 18 312,00 zł 27 813,60 zł 18 542,40 zł 40 920,60 zł 19 736,40 zł 41 349,00 zł 11 814,00 zł 143 620,80 zł

72 451,20 zł

WarszawaŻoliborz

8 064,00 zł 5 376,00 zł

30 837,60 zł 20 558,40 zł 35 589,60 zł 23 726,40 zł 51 897,60 zł 24 998,40 zł 46 935,00 zł 13 410,00 zł 173 323,80 zł

88 069,20 zł

Wołomin

1 440,00 zł

960,00 zł

7 660,80 zł

5 107,20 zł

9 712,80 zł

Zalew

1 260,00 zł

840,00 zł

3 096,00 zł

2 064,00 zł

936,00 zł

624,00 zł

-

-

Ząbki

1 288,80 zł

859,20 zł

2 973,60 zł

1 982,40 zł

3 585,60 zł

2 390,40 zł

4 701,60 zł

Zielonka

1 310,40 zł

873,60 zł

5 083,20 zł

3 388,80 zł

4 269,60 zł

2 846,40 zł

64,80 zł

43,20 zł

259,20 zł

172,80 zł

-

78 098,40 zł

52 065,60 zł

326 714,40 zł

217 809,60 zł

351 792,00 zł

165 suma

6 475,20 zł 12 515,40 zł

6 351,60 zł 11 760,00 zł

3 360,00 zł

43 089,00 zł

22 254,00 zł

-

-

5 292,00 zł

3 528,00 zł

2 270,40 zł

4 221,00 zł

1 206,00 zł

16 770,60 zł

8 708,40 zł

8 897,40 zł

4 275,60 zł

6 972,00 zł

1 992,00 zł

26 532,60 zł

13 376,40 zł

-

-

-

-

-

324,00 zł

216,00 zł

234 528,00 zł

512 821,80 zł

248 113,20 zł

475 062,00 zł

135 732,00 zł

1 744 488,60 zł

888 248,40 zł


45/107

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

Dotacje W 2017 roku powołano nieformalną grupę pozyskującą środki dotacyjne. Grupa ta w 2018 roku złożyła ponad 15 ofert dotacyjnych, z czego pozytywnie rozstrzygnięto 5 do dnia 31 lipca 2018. Problem przy nadzorowaniu dotacji stanowi brak terminowości ze strony wielu hufców w przekazywaniu dokumentacji dotacyjnej do księgowości. Tabela 21. Dotacje otrzymane przez Komendę Chorągwi i hufce w latach 2014-2018.

DOTACJE UZYSKANE PRZEZ KOMENDĘ CHORĄGWI I KOMENDY HUFCÓW KADENCJI 2014-2018 HUFIEC

2014

Chorągiew Stołeczna ZHP 1 016 559,05 zł

2015

2016

969 657,43 zł 1 263 499,50 zł

2017

2018 [do 31 lipca]

łącznie

876 971,93 zł 1 138 300,00 zł 5 264 987,91 zł

Błonie

11 000,00 zł

6 000,00 zł

10 000,00 zł

12 000,00 zł

10 536,16 zł

49 536,16 zł

Celestynów

4 135,96 zł

4 000,00 zł

3 076,00 zł

6 990,00 zł

9 620,00 zł

27 821,96 zł

Garwolin

41 330,00 zł

23 000,00 zł

5 000,00 zł

13 540,00 zł

0,00 zł

82 870,00 zł

Grodzisk Mazowiecki

20 000,00 zł

27 055,00 zł

35 000,00 zł

45 000,00 zł

35 000,00 zł

162 055,00 zł

Legionowo

54 762,50 zł

24 200,00 zł

36 310,00 zł

17 500,00 zł

29 000,00 zł

161 772,50 zł

Milanówek

45 000,00 zł

29 500,00 zł

16 000,00 zł

74 750,00 zł

31 000,00 zł

196 250,00 zł

Nowy Dwór Mazowiecki

80 000,00 zł

74 840,00 zł

73 815,30 zł

117 700,00 zł

95 000,00 zł

441 355,30 zł

Otwock

16 500,00 zł

171 160,00 zł

86 000,00 zł

65 000,00 zł

67 500,00 zł

406 160,00 zł

Piaseczno

75 485,00 zł

60 000,00 zł

60 510,70 zł

69 566,03 zł

68 600,00 zł

334 161,73 zł

Piastów

14 000,00 zł

11 000,00 zł

23 600,00 zł

25 000,00 zł

33 000,00 zł

106 600,00 zł

Pruszków

96 432,04 zł

142 680,00 zł

134 600,00 zł

184 597,32 zł

71 831,00 zł

630 140,36 zł

Sulejówek

34 000,00 zł

32 000,00 zł

36 502,50 zł

30 000,00 zł

25 000,00 zł

157 502,50 zł

Tłuszcz

9 000,00 zł

4 000,00 zł

3 000,00 zł

10 000,74 zł

0,00 zł

26 000,74 zł

Warszawa-Centrum

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Warszawa-Mokotów

32 061,39 zł

10 036,62 zł

0,00 zł

69 420,00 zł

0,00 zł

111 518,01 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

3 467,53 zł

0,00 zł

3 467,53 zł

9 000,00 zł

163 862,61 zł

35 870,00 zł

97 614,00 zł

17 000,00 zł

323 346,61 zł

Warszawa-Praga-Północ

0,00 zł

999,80 zł

5 407,48 zł

5 000,00 zł

0,00 zł

11 407,28 zł

Warszawa-Wawer

0,00 zł

4 500,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

4 500,00 zł

Warszawa-Wola

67 899,97 zł

57 551,00 zł

52 837,30 zł

98 153,52 zł

11 930,30 zł

288 372,09 zł

Warszawa-Ursus-Włochy

2 730,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

16 000,00 zł

0,00 zł

18 730,00 zł

Warszawa-Ursynów

1 906,50 zł

0,00 zł

3 588,62 zł

0,00 zł

0,00 zł

5 495,12 zł

Warszawa-Żoliborz

0,00 zł

0,00 zł

15 535,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

15 535,00 zł

Warszawa-Ochota Warszawa-Praga-Południe


46/107

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

Wołomin

11 000,00 zł

28 900,00 zł

59 900,00 zł

70 067,00 zł

40 200,00 zł

210 067,00 zł

Ząbki

11 550,00 zł

10 500,00 zł

22 500,00 zł

12 750,00 zł

9 150,00 zł

66 450,00 zł

Zielonka

28 085,00 zł

27 149,00 zł

29 030,00 zł

29 802,92 zł

0,00 zł

114 066,92 zł

suma w kolejnych latach

1 682 437,41 zł 1 882 591,46 zł 2 011 582,40 zł 1 950 890,99 zł 1 692 667,46 zł 9 220 169,72 zł


SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

47/107

Tabela 22. Środki uzyskane z 1% podatku przez Komendę Chorągwi i hufce w latach 2014-2016.

1% UZYSKANY PRZEZ KOMENDĘ CHORĄGWI I KOMENDY HUFCÓW W KADENCJI 2014 2016 JEDNOSTKA Komenda Chorągwi

2014

2015

2016

suma

9 356,70

6 582,90

3 826,82

19 766,42

992,05

2 020,30

1 892,90

4 905,25

Celestynów

1 138,00

2 111,50

1 160,30

4 409,80

Garwolin

1 770,00

3 495,90

3 406,20

8 672,10

Grodzisk Mazowiecki

513,00

4 604,60

7 668,00

12 785,60

HOW

485,30

0,00

271,20

756,50

Legionowo

2 694,60

3 867,50

4 007,80

10 569,90

Milanówek

1 045,90

1 563,60

1 050,10

3 659,60

Nowy Dwór Mazowiecki

4 075,10

5 102,00

4 737,60

13 914,70

0,00

0,00

239,90

239,90

Otwock

2 332,70

3 221,90

1 322,50

6 877,10

Piaseczno

13 651,67

16 328,34

17 974,20

47 954,21

Piastów

6 572,20

7 031,80

4 979,50

18 583,50

Pruszków

12 688,30

14 979,30

14 336,50

42 004,10

Romanosy

1 691,90

0,00

6 002,53

7 694,43

Sulejówek

1 632,60

3 766,60

5 233,00

10 632,20

498,10

53,10

853,50

1 404,70

Warszawa-Centrum

2 460,40

1 997,70

5 733,12

10 191,22

Warszawa-Mokotów

40 882,73

59 390,68

51 159,60

151 433,01

Warszawa-Ochota

5 146,53

8 920,34

10 256,40

24 323,27

Warszawa-Praga-Południe

29 198,39

29 534,30

31 438,56

90 171,25

Warszawa-Praga-Północ

6 446,31

10 111,40

10 106,20

26 663,91

Warszawa-Ursus-Włochy

2 524,40

2 565,38

14 416,24

19 506,02

Warszawa-Ursynów

3 799,60

6 347,98

12 189,17

22 336,75

Warszawa-Wawer

1 061,10

7 415,00

8 612,00

17 088,10

Warszawa-Wola

13 703,89

18 402,35

16 758,00

48 864,24

Warszawa-Żoliborz

8 616,58

9 777,50

13 130,02

31 524,10

Wołomin

4 182,10

4 668,90

6 373,40

15 224,40

Ząbki

1 267,00

2 590,00

4 403,70

8 260,70

Zielonka

1 359,10

1 993,90

849,10

4 202,10

181 786,25

238 444,77

264 388,06

684 619,08

Błonie

OSW Stara Dąbrowa

Tłuszcz

Suma

Komenda Chorągwi co rok przekazuje cały 1% hufcom wraz z danymi, które otrzymujemy od Urzędu Skarbowego. Jest to sprawny i przejrzysty system. Od 2017 roku, na prośbę komend hufców, poszerzyliśmy widełki czasowe związane z rozliczaniem 1%, tak aby ułatwić dysponowanie tymi środkami oraz rozliczenia drużynom i hufcom.


48/107

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

Analityka – finanse hufców 2015-2017 Tabela 23. Analityka – finanse hufców rok 2015 r.

ANALITYKA 2015 Saldo Kasa + bank + zaliczki + lokaty na koniec 2015 r.

Środki w hufcu na osobę

429,55

35 687,85

123,49

22 077,00

117,43

14 403,89

76,62

275,64

127 441,16

270,00

287,10

0,61

187 326,03

440,77

183 598,67

432,00

42 116,64

99,10

457

250 852,31

548,91

247 893,79

542,44

64 838,50

141,88

Milanówek

143

117 605,66

822,42

116 547,87

815,02

7 032,08

49,18

7

Nowy Dwór Mazowiecki

443

405 573,66

915,52

402 367,70

908,28

30 618,39

69,12

8

Otwock

398

865 382,96

2 174,33

774 802,93

1 946,74

166 053,09

417,22

9

Piaseczno

665

651 758,28

980,09

635 237,59

955,24

178 856,89

268,96

10

Piastów

211

132 051,60

625,84

126 255,64

598,37

18 973,86

89,92

11

Pruszków

678

646 003,24

952,81

644 939,75

951,24

69 983,31

103,22

12

Sulejówek

260

249 203,00

958,47

248 212,41

954,66

13 835,43

53,21

13

Tłuszcz

90

30 607,38

340,08

32 224,84

358,05

1 605,10

17,83

14

Warszawa-Centrum

238

161 891,16

680,21

157 630,27

662,31

33 158,12

139,32

15

Warszawa-Mokotów

1190

1 279 947,94

1 075,59

1 262 327,74

1 060,78

431 168,52

362,33

Lp.

Hufiec

Liczba osób w hufcu

1

Błonie

289

125 721,03

435,02

124 139,44

2

Celestynów

188

21 787,02

115,89

3

Garwolin

472

130 099,99

4

Grodzisk Mazowiecki

425

5

Legionowo

6

Wpływy

Wpływy na osobę

Koszty

Koszty na osobę


SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

49/107

16

Warszawa-Ochota

311

226 180,82

727,27

219 543,92

705,93

197 392,39

634,70

17

Warszawa-Praga-Południe

1090

1 236 949,56

1 134,82

1 232 991,47

1 131,18

154 116,99

141,39

18

Warszawa-Praga-Północ

884

486 537,46

550,38

427 880,70

484,03

143 382,15

162,20

19

Warszawa-Ursus

278

176 614,08

635,30

173 803,85

625,19

1 158,40

4,17

20

Warszawa-Ursynów

231

258 557,34

1 119,30

239 972,77

1 038,84

100 751,23

436,15

21

Warszawa-Wawer

394

404 341,18

1 026,25

399 838,66

1 014,82

75 578,78

191,82

22

Warszawa-Wola

999

954 605,03

955,56

952 495,85

953,45

280 440,43

280,72

23

Warszawa-Żoliborz

1103

798 027,34

723,51

707 122,52

641,09

359 822,14

326,22

24

Wołomin

270

146 489,56

542,55

146 422,38

542,31

7 198,37

26,66

25

Ząbki

103

78 313,33

760,32

77 730,51

754,67

49,69

0,48

26

Zielonka

178

278 893,82

1 566,82

273 991,79

1 539,28

48 290,98

271,30

27

R.P.D.S.T.

1

13 512,86

13 512,86

40 062,01

40 062,01

2 307,21

2 307,21

11989

10 314 833,64

860,36

9 997 553,23

833,89

2 479 107,53

206,78

SUMA:


50/107

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

Wykres 24. Analityka – finanse hufców 2016 r.

ANALITYKA 2016 Liczba osób w hufcu

Wpływy

Wpływy na osobę

Koszty

Koszty na osobę

Saldo Kasa + bank + zaliczki + lokaty na koniec 2016 r.

Środki w hufcu na osobę

Lp.

Hufiec

1

Błonie

304

126 602,90

416,46

133 300,57

438,49

32 959,07

108,42

2

Celestynów

213

110 611,68

519,30

102 208,23

479,85

27 725,55

130,17

3

Garwolin

478

87 836,62

183,76

72 035,69

150,70

17 603,86

36,83

4

Grodzisk Mazowiecki

603

306 763,03

508,73

276 127,23

457,92

56 459,35

93,63

5

Legionowo

483

296 073,22

612,99

286 426,86

593,02

49 155,89

101,77

6

Milanówek

174

172 428,72

990,97

155 748,05

895,10

26 373,71

151,57

7

Nowy Dwór Mazowiecki

522

488 314,86

935,47

481 162,39

921,77

31 635,61

60,60

8

Otwock

507

645 065,32

1 272,32

553 551,10

1 091,82

265 729,08

524,12

9

Piaseczno

743

698 712,40

940,39

641 063,26

862,80

203 834,10

274,34

10

Piastów

274

209 475,62

764,51

174 687,16

637,54

31 384,99

114,54

11

Pruszków

691

756 307,93

1 094,51

753 603,97

1 090,60

81 150,78

117,44

12

Sulejówek

301

314 532,10

1 044,96

296 233,26

984,16

49 205,58

163,47

13

Tłuszcz

59

24 249,40

411,01

22 241,53

376,98

3 612,94

61,24

14

Warszawa-Centrum

309

160 266,28

518,66

144 143,34

466,48

60 483,32

195,74

15

Warszawa-Mokotów

1093

1 479 514,82

1 353,63

1 391 390,27

1 273,00

526 447,89

481,65

16

Warszawa-Ochota

301

267 793,32

889,68

223 188,00

741,49

239 651,67

796,18

17

Warszawa-Praga-Południe

1127

581 453,94

515,93

600 448,12

532,78

233 618,74

207,29

18

Warszawa-Praga-Północ

792

734 647,32

927,59

669 725,58

845,61

268 726,13

339,30

19

Warszawa-Ursus

306

214 704,41

701,65

206 836,69

675,94

10 976,99

35,87

20

Warszawa-Ursynów

278

347 201,73

1 248,93

337 384,65

1 213,61

116 661,77

419,65

21

Warszawa-Wawer

386

326 336,21

845,43

312 636,28

809,94

90 443,59

234,31


SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

51/107

22

Warszawa-Wola

968

1 067 157,00

1 102,43

1 047 903,40

1 082,54

309 363,55

319,59

23

Warszawa-Żoliborz

1228

842 027,99

685,69

712 294,01

580,04

501 493,92

408,38

24

Wołomin

348

234 632,61

674,23

217 567,61

625,19

25 482,24

73,22

25

Ząbki

114

175 621,22

1 540,54

157 441,21

1 381,06

19 594,69

171,88

26

Zielonka

214

214 314,01

1 001,47

166 990,36

780,33

101 863,92

476,00

27

R.P.D.S.T.

1

88 696,74

88 696,74

63 529,82

63 529,82

82 222,97

82 222,97

12817

10 971 341,40

856,00

10 199 868,64

795,81

3 463 861,90

270,25

SUMA:


52/107

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

Wykres 25. Analityka – finanse hufców 2017 r.

ANALITYKA 2017 Saldo Kasa + bank + zaliczki + lokaty na koniec 2017r

Lp.

Hufiec

Liczba osób w hufcu

1

Błonie

340

161633,68

475,39

147937,36

435,11

23836,57

70,11

2

Celestynów

170

125278,52

736,93

99873,16

587,49

40111,92

235,95

3

Garwolin

407

149292,58

366,81

110018,02

270,31

17333,63

42,59

4

Grodzisk Mazowiecki

475

339675,24

715,11

153774,47

323,74

112073,54

235,94

5

Legionowo

475

328203,15

690,95

291725,86

614,16

25490,00

53,66

6

Milanówek

188

159691,01

849,42

141579,48

753,08

26877,47

142,97

7

Nowy Dwór Mazowiecki

499

617150,09

1236,77

526259,25

1054,63

31443,58

63,01

8

Otwock

575

441290,55

767,46

335748,63

583,91

197079,95

342,75

9

Piaseczno

714

789096,92

1105,18

693315,68

971,03

234225,30

328,05

10

Piastów

267

182328,12

682,88

181615,16

680,21

9442,74

35,37

11

Pruszków

619

874957,85

1413,50

806155,51

1302,35

129826,23

209,74

12

Sulejówek

294

341063,01

1160,08

327746,37

1114,78

36568,51

124,38

13

Tłuszcz

65

33669,28

517,99

13096,17

201,48

3440,53

52,93

14

Warszawa Centrum

331

315074,71

951,89

284103,12

858,32

59288,20

179,12

15

Warszawa Mokotów

1114

1455386,08

1306,45

1376908,49

1236,00

584028,46

524,26

16

Warszawa Ochota

329

258582,27

785,96

270323,70

821,65

201080,78

611,19

17

Warszawa Praga Południe

1010

869055,23

860,45

644767,33

638,38

389071,71

385,22

18

Warszawa Praga Północ

588

472161,48

803,00

422439,85

718,44

306307,47

520,93

19

Warszawa Ursus

343

213488,01

622,41

213054,87

621,15

19035,09

55,50

20

Warszawa Ursynów

283

377281,36

1333,15

224417,08

792,99

129047,37

456,00

21

Warszawa Wawer

408

369745,05

906,24

170551,81

418,02

107657,59

263,87

Wpływy

Wpływy na osobę

Koszty

Koszty na osobę

Środki w hufcu na osobę


SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

53/107

22

Warszawa Wola

943

1105401,16

1172,22

1049417,69

1112,85

263471,00

279,40

23

Warszawa Żoliborz

1200

955330,83

796,11

966278,29

805,23

485841,34

404,87

24

Wołomin

249

348667,89

1400,27

339753,53

1364,47

8493,06

34,11

25

Ząbki

108

92662,24

857,98

73638,17

681,83

24291,82

224,92

26

Zielonka

207

220360,68

1064,54

180166,56

870,37

101772,98

491,66

27

R.P.D.S.T.

1

25792,15

SUMA:

12201

11622319,14

25792,15 23579,16

22356,05 10067021,66

22356,05 19832,00

101778,28 3668915,12

101778,28 6368,48


54/107

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

Tabela 26. Koszty śródroczne pobierane od hufców.

PODSUMOWANIE ZEBRANYCH KOSZTÓW W 2014-2018 R. Lp

Za co

2014

2015

2016

2017

1

Koszty śródroczne I kw

74 938,40

68 178,41

73 570,00

91 072,50

2

Koszty śródroczne II kw

73 197,40

58 280,10

78 714,35

92 386,40

3

Koszty śródroczne III kw

72 574,40

63 946,04

79 072,50

89 220,00

4

Koszty śródroczne IV kw

72 614,00

17 195,61

13 950,88

0,00

5

4% kosztów HAZ

20 779,40

26 416,38

32 879,62

24 328,28

6

4% kosztów HAL

185 670,54

223 869,93

221 381,88

202 948,27

499 774,14

457 886,47

499 569,23

499 955,45


55/107

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

Tabela 27. Akcje zarobkowe hufców w latach 2015-2018.

AKCJE ZAROBKOWE HUFCÓW W LATACH 2015-2018 Hufiec

1

Błonie

- zł

- zł

- zł

489,74 zł

2

Celestynów

- zł

956,70 zł

- zł

- zł

3

Garwolin

- zł

- zł

963,05 zł

1 451,36 zł

4

Grodzisk Mazowiecki

- zł

- zł

- zł

- zł

5

Legionowo

290,50 zł

- zł

423,22 zł

- zł

6

Milanówek

- zł

- zł

- zł

- zł

7

Nowy Dwór Mazowiecki

7 468,27 zł

21 889,65 zł

18 721,27 zł

31 459,92 zł

8

Otwock

356,07 zł

- zł

- zł

1 496,28 zł

9

Piaseczno

- zł

- zł

- zł

- zł

10

Piastów

- zł

- zł

- zł

- zł

11

Pruszków

2 470,51 zł

- zł

- zł

- zł

12

Sulejówek

- zł

165,45 zł

- zł

- zł

13

Tłuszcz

- zł

- zł

- zł

- zł

14

Warszawa-Centrum

- zł

3 295,37 zł

1 200,30 zł

- zł

15

Warszawa-Mokotów

4 165,16 zł

967,48 zł

- zł

1 330,40 zł

16

Warszawa-Ochota

125,00 zł

- zł

- zł

- zł

17

Warszawa-PragaPołudnie

9 324,46 zł

17 936,00 zł

26 471,89 zł

2 960,20 zł

18

Warszawa-Praga-Północ

205,00 zł

218,21 zł

877,64 zł

- zł

19

Warszawa-Ursus-Włochy

- zł

- zł

1 610,00 zł

- zł

20

Warszawa-Ursynów

3 314,83 zł

11 664,94 zł

14 805,12 zł

6 065,87 zł

21

Warszawa-Wawer

7 396,70 zł

1 315,00 zł

- zł

- zł

22

Warszawa-Wola

16 682,75 zł

20 798,53 zł

1 159,43 zł

16 877,10 zł

23

Warszawa-Żoliborz

- zł

246,59 zł

- zł

195,12 zł

24

Wołomin

- zł

- zł

- zł

- zł

25

Ząbki

- zł

- zł

- zł

- zł

26

Zielonka

- zł

- zł

- zł

- zł

51 799,25 zł

79 453,92 zł

66 231,92 zł

62 325,99 zł

SUMA:

2015

2016

2018 (do 30.06.2018)

Lp

2017


56/107

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

12. Finanse Chorągwi Osoby odpowiedzialna z ramienia Komendy Chorągwi: hm. Maciej Kądzielski, hm. Paulina Gajownik, hm. Jacek Słaby Opracowały: Karolina Baćko i Joanna Pruchniewska, pracowniczki biura chorągwi Tabela 28. Zobowiązania Chorągwi w latach 2014-2018. Zobowiązania wobec hufców

Zobowiązania wobec GK

Zobowiązania zewnętrzne

suma

2014

375 628,75

2 409 054,57

1 341 708,12

4 126 391,44

2015

331 509,46

2 300 802,94

1 224 449,12

3 856 761,52

2016

290 246,63

2 285 287,29

1 153 499,38

3 729 033,30

2017

277 942,07

2 229 756,18

795 897,10

3 303 595,35

2018 (na 31.03)

267 942,07

0,00

745 897,10

1 013 839,17

Tabela 29. Rachunek zysków i strat. Treść

2014

2015

2016

2017

10 778 548,21

11 418 370,26

12 412 073,92

12 595 794,38

421 545,35

431 695,68

640 641,58

770 543,40

10 356 785,86

10 374 364,44

11 511 100,07

11 542 144,30

217,00

4 000,00

260 332,27

283 106,68

319,728,27

608 310,14

-

-

10 407 466,86 10 099 542,90

11 225 309,63

12 192 362,39

A

Przychody z działalności statutowej i pożytku publicznego

1

Składki członkowskie

2

Przychody działalności odpłatnej pożytku publicznego

3

Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

4

Inne przychody

B

Koszty realizacji zadań statutowych pożytku publicznego

C

Wynik finansowy działalności statutowej pożytku publicznego

371 081,35

1 318 827,36

1 186 764,29

403 431,99

D

Przychody działalności gospodarczej

574 801,80

633 272,44

1 057 645,45

1 144 818,47

E

Koszty działalności gospodarczej

229 835,87

357 376,42

514 472,46

661 373,28

F

Zysk (strata) na sprzedaży

344 965,93

275 896,02

543 172,99

483 445,19

G

Koszty ogólnozakładowe

309 648,85

225 060,08

140 521,98

146 625,00

H

Pozostałe przychody operacyjne

26 261,64

73 939,83

258 446,37

3 768,71

I

Pozostałe koszty operacyjne

9 283,29

199 172,89

91 662,84

37 728,50

J

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

16 978,35

- 125 233,06

1 589 415,30

740 252,18

K

Przychody finansowe

33 292,96

7 293,77

74 389,55

22 518,42

L

Koszty finansowe

44 976,40

71 483,01

7 508,20

6 035,69

M

Zysk (strata) na całokształcie działalności statutowej pożytku publicznego i gospodarczej

731 321,61

1 180 190,62

1 823 080,18

722 774,85


57/107

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

N

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

O

Podatek dochodowy od osób prawnych

P

Wynik (zysk/strata) netto

-

-

-

-

2 413,00

915,00

1 602,00

961,00

728 908,61

1 179 275,62

1 821 478,18

721 813,85

Tabela 30. Przychody.

Lp.

Przychody

1

Składki członkowskie

2

Pozostałe przychody działalności statutowej i pożytku publicznego

3

2014

2015

2016

2017

421 545,35

431 695,68

640 641,58

770 543,40

10 676 731,13

10 986 674,58

12 412 073,92

12 595 794,38

Przychody działalności gospodarczej

574 801,80

633 272,44

1 057 645,45

1 144 818,47

4

Przychody pozostałej działalności operacyjnej

26 261,64

73 939,83

1 589 415,30

740 252,18

5

Przychody działalności finansowej

33 292,96

7 293,77

74 389,55

22 518,42

11 732 632,88

12 132 876,30

15 774 165,80

15 273 926,85

OGÓŁEM

Tabela 31. Aktywa.

LP.

TREŚĆ

A

Aktywa trwałe

I

Wartości niematerialne i prawne

II

Rzeczowe aktywa trwałe

III

2014

2015

2016

2017

3 259 923,48

3 119 648,03

2 842 140,17

2 880 885,16

-

-

-

-

3 258 275,15

3 117 999,70

2 840 045,86

2 878 790,85

Należności długoterminowe

1 648,33

1 648,33

2 094,31

2 094,31

IV

Inwestycje długoterminowe

-

-

-

-

V

Długotrwałe rozliczenia międzyokresowe

-

-

-

-

B

Aktywa obrotowe

5 853 717,92

4 872 255,08

6 164 951,74

8 142 145,46

I

Zapasy

-

-

-

-

II

Należności krótkoterminowe

1 786 448,94

444 388,15

322 377,54

453 769,87

III

Inwestycje krótkoterminowe

2 073 484,98

2 422 798,93

3 831 178,20

5 642 995,59

IV

Rozliczenia międzyokresowe kosztów

1 993 784,00

2 005 068,00

2 011 396,00

2 045 380,00

9 113 641,40

7 991 903,11

9 007 091,91

11 023 030,62

OGÓŁEM AKTYWA


58/107

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

Tabela 32. Pasywa.

LP.

TREŚĆ

A

Fundusz Własny

3 578 890,67

3 650 269,26

5 471 747,44

6 193 561,29

I

Fundusz statutowy

1 761 971,64

1 761 971,64

1 761 971,64

1 761 971,64

II

Fundusz zasobowy

549 186,90

549 186,90

549 186,90

549 186,90

III

Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny

1 517 986,73

1 517 986,73

1 517 986,73

1 517 986,73

IV

Pozostałe fundusze rezerwowe

-

-

-

-

V

Zysk (strata) z lat ubiegłych

-979 163,21

-1 358 151,63

-178 876,01

1 642 602,17

VI

Zysk (strata) netto za rok obrotowy

728 908,61

1 179 275,62

1 821 478,18

721 813,85

VII

Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)

-

-

-

-

B

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach

5 534 750,73

4 341 633,85

3 535 344,47

4 829 469,33

I

Rezerwy na zobowiązania

-

-

-

-

II

Zobowiązania długoterminowe

23 055,10

410 760,84

335 760,84

101 566,67

III

Zobowiązania krótkoterminowe

4 768 959,55

3 806 947,07

3 182 083,63

3 347 402,66

IV

Rozliczenia międzyokresowe

742 736,08

123 925,94

17 500,00

1 380 500,00

7 991 903,11

9 007 091,91

11 023 030,62

OGÓŁEM PASYWA

2014

9 113 641,40

2015

2016

2017


SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

59/107

13. Sprzedaż Cypla Osoby odpowiedzialna z ramienia Komendy Chorągwi: hm. Maciej Kądzielski, hm. Paulina Gajownik, hm. Anna Nowosad Opracowały: Karolina Baćko i Joanna Pruchniewska, pracowniczki biura chorągwi.

W 2014 r. Komenda Chorągwi Stołecznej rozpoczęła prace nad restrukturyzacją składników majątkowych chorągwi efektem tego było podjęcie decyzji w formie uchwały nr 10/III/2015 z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Zaruskiego 6. 31 lipca 2015 r. przedstawiono Głównej Kwaterze ZHP plan restrukturyzacji Chorągwi Stołecznej ZHP, związany ze sprzedażą Cypla. W dniu 3 marca 2016 Główna Kwatera ZHP podjęła uchwałę nr 121/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Chorągiew Stołeczną ZHP prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Zaruskiego 6 wraz z prawem własności budynków. Komenda Chorągwi na tej podstawie podjęła uchwałę nr 32/III/2016 z dnia 12.04.2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert do wewnątrz Związku Harcerstwa Polskiego dla terenowych jednostek organizacyjnych ZHP posiadających osobowość prawną, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek położonych w Warszawie przy ul. Zaruskiego 6 oraz prawa własności budynków znajdujących się na jednej z nich. Nie wpłynęła jednak żadna oferta kupna. 9 maja 2016 r. Główna Kwatera ZHP podjęła uchwałę nr 134/2016 w sprawie zatwierdzenie projektu regulaminu dotyczącego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Zaruskiego 6 wraz z prawem własności budynków a następnie Uchwała nr 174/2016 z dnia 5 stycznia 2017 r. oraz nr 187/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r. w tej samej sprawie. Na tej podstawie Komenda Chorągwi Stołecznej ZHP 12 kwietnia 2017 r. podjęła uchwałę nr 51/III/2017 w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Zaruskiego 6. Ogłoszenie przetargu nastąpiło 15 maja 2017 r. Przetarg nie został rozstrzygnięty ze względu na brak ofert. W związku z tym Komenda Chorągwi Stołecznej ZHP wystąpiła do GK ZHP z wnioskiem o zgodę na kolejny przetarg. Na tej podstawie GK ZHP wydała Uchwałę nr 211/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązujących w ZHP zasad dotyczących zbywania majątku w związku ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Zaruskiego 6 wraz z prawem własności budynków.


60/107

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

15 listopada 2017 r. Komenda Chorągwi wydała uchwałę nr 65/III/2017 w sprawie rezygnacji z drugiego etapu przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Cypla. Drugi przetarg został rozstrzygnięty 22 listopada 2017 r. Została wybrana najkorzystniejsza oferta spółki SEED Capital Fund Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dnia 27 stycznia 2018 r. KCH wraz z przedstawicielami GK ZHP podpisała akt notarialny przenoszący prawo użytkowania działek przy Zaruskiego 6. Po podpisaniu aktu notarialnego cały proces formalno-prawny zakończył się w maju 2018. Przed sprzedażą majątku Komenda Chorągwi zobowiązana była przygotować biznes plan, po zatwierdzeniu którego, Głowna Kwatera ZHP wydała zgodę na sprzedaż. Biznes plan przygotowany przez Komendą Chorągwi, był konsultowany z Radą Chorągwi oraz Komisja Rewizyjną Chorągwi. Po sprzedaży Cypla i spłaceniu zadłużenia zewnętrznego i wewnętrznego pozostała kwota miała zostać zainwestowana w 5 filarów: 1 filar - 5% pozostałej kwoty posprzedażowej to koszt rozwinięcia działalności gospodarczej, przede wszystkim organizacja komercyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży; 2 filar - 12,5% pozostałej kwoty posprzedażowej to koszty restrukturyzacji i modernizacji remont bazy w Starej Dąbrowie; 3 filar - 20% kwoty posprzedażowej to inwestycja w lokale pod wynajem długoterminowy, mieszkania, lokale sklepowe; 4 filar - 12,5% posprzedażowej kwoty to inwestycja w instrumenty finansowe obarczone ryzykiem inwestycyjnym; 5 filar - 50% kwoty posprzedażowej to tzw. kapitał żelazny - inwestycja w instrumenty finansowe bezpieczne.


61/107

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

Komenda Chorągwi dotychczas zrealizowała biznes plan w następujący sposób. Tabela 33. Stan realizacji biznes planu.

Plan zagospodarowania środków pochodzących ze zbycia składnika majątku Zbywany składnik majątku: Prawo użytkowania wieczystego Warszawa, ul. Zaruskiego 6 spodziewana kwota przychodu:

14 000 000,00 zł

uzyskana kwota przychodu

13 700 700,00 zł

Działanie 1. filar 1 - działalność gospodarcza

2015

2018

planowane

zrealizowane

400 000,00 zł

0,00 zł

2. filar 2 - Stara Dąbrowa

1 000 000,00 zł

330 000,00 zł

3. filar 3 - lokale użytkowe na wynajem

1 600 000,00 zł

0,00 zł

4. filar 4 - instrumenty finansowe, fundusze

1 000 000,00 zł

1 000 000,00 zł

5. filar 5 - instrumenty finansowe bezpieczne, kapitał żelazny

4 000 000,00 zł

4 000 000,00 zł

6. spłata zadłużenia do GK ZHP

2 250 000,00 zł

2 222 000,00 zł

7. spłata zadłużenia zewnętrznego

2 250 000,00 zł

737 804,84 zł

8. warunkowe do GK ZHP - sporne

1 500 000,00 zł

1 500 000,00 zł

9. lokata bankowa

nie dot. 14 000 000,00 zł

3 910 895,16 zł 13 700 700,00 zł

14. Audyty i kontrole Osoby odpowiedzialna z ramienia Komendy Chorągwi: hm. Maciej Kądzielski, hm. Paulina Gajownik


62/107

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

Opracowały: Karolina Baćko i Joanna Pruchniewska, pracowniczki biura chorągwi

Podczas kadencji zostały przeprowadzone 2 audyty wewnętrzne ze strony Głównej Kwatery ZHP, oraz jedna kontrola z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która trwała w latach 20162017. Jej celem było zbadanie prawidłowości umów cywilnoprawnych w latach 2012-2016. Po kontroli, na wniosek ZUS zostały dokonane korekty deklaracji. W latach 2015-2018 Chorągiew Stołeczna była badana przez biegłych rewidentów i otrzymywała raporty oraz opinie z badania. Za rok obrotowy 2014 Perfectum-Audit Doradcy Finansowo-Księgowi Sp. z o.o. nr ewidencji 1433. Pozytywna opinia biegłego z zastrzeżeniami. Za rok obrotowy 2015 KPMG Sp. z o.o. Pozytywna opinia biegłego z zastrzeżeniami. Za rok obrotowy 2016 KPMG Sp. z o.o. Pozytywna opinia biegłego. Za rok obrotowy 2017 KPMG Sp. z o.o. Pozytywna opinia biegłego.


63/107

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

15. Warszawska Nike Osoby odpowiedzialna z ramienia Komendy Chorągwi: hm. Maciej Kądzielski, hm. Paulina Gajownik Opracowały: Karolina Baćko i Joanna Pruchniewska, pracowniczki biura chorągwi.

Zgodnie z uchwałą Zjazdu Chorągwi Stołecznej ZHP Komenda przygotowania i udostępnienia do 30 września 2015 roku analizę warunków koniecznych do osiągnięcia stanu, w której zarządcą jachtu „Warszawska Nike” jest Chorągiew Stołeczna ZHP oraz do uwzględnienia potrzeb środowisk chorągwi w zakresie wykorzystywania jachtu w pracy Chorągwi ze specjalnościami. Analiza została dokonana z udziałem przedstawicieli środowisk drużyn wodnych. Środowisko wodniackie zadecydowało o tym, że jacht „Warszawska Nike” będzie nadal w zarządzie Fundacji CWM ZHP. Wpływy z „Warszawskiej Nike” były wydawane na spłatę zadłużenia z tytułu bezumownego użytkowania Harcerskiego Ośrodka Wodnego, lub na jego działania (np. Pomost na Zegrzu). Tabela 34. Koszty i wpływy z tytułu użytkowania jachtu Warszawska Nike w latach 2014-2018.

KOSZTY I WPŁYWY Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA JACHTU WARSZAWSKA NIKE W LATACH 2014-2018 2014 WPŁYWY

KOSZTY

22 640,00 zł SALDO

2015

-zł

22 640,00 zł

WPŁYWY

2016 KOSZTY

22 120,00 zł

-zł

22 120,00 zł

WPŁYWY 4 800,00 zł

2017 KOSZTY -zł 4 800,00 zł

WPŁYWY 17 000,00 zł

2018 KOSZTY 150,00 zł 16 850,00 zł

WPŁYWY

KOSZTY

10 000,00 zł

1 000,00 zł 9 000,00 zł


64/107

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

16. Gospodarka Osoby odpowiedzialna z ramienia Komendy Chorągwi: hm. Maciej Kądzielski, hm. Jacek Słaby. Opracowały: Karolina Baćko i Joanna Pruchniewska, pracowniczki biura chorągwi.

Ośrodek Szkolenia Wolontariuszy „Stara Dąbrowa” W 2018 roku rozpoczęliśmy remont w ośrodku. Ośrodek nie jest własnością Chorągwi Stołecznej ZHP. Jego status zmieni się w 2018 roku, kiedy zapadnie wyrok sądu, który umożliwi Chorągwi Stołecznej ZHP, Głównej Kwaterze ZHP, oraz Gminie Leoncin podpisanie odpowiednich dokumentów i wykupienie ośrodka. Wyrok sądu z 2014 roku mówi o tym, że ZHP, aby nabyć prawa własności musi zapłacić Gminie Leoncin 398,203,26 zł. Sprawy formalne powinny zakończyć się do końca roku 2018, do tego czasu ośrodek będzie wyremontowany i będzie mógł w pełni funkcjonować.


SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

65/107

Harcerski Ośrodek „Kamion” Harcerski Ośrodek w Kamionie usytuowany na skarpie w zakolu Warty na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Aktualnie prowadzi jednie działalność komercyjną, udostępniając miejsca noclegowe turystom indywidualnym i grupom zorganizowanym. Nie ma możliwości prowadzenia wyżywienia. Aktualnie jest 50 miejsc noclegowych, 30 w domkach murowanych z pełnym węzłem sanitarnym i ciepłą wodą, 20 w domkach drewnianych z umywalkami z zimną wodą, WC i natryskami na zewnątrz. Teren ośrodka to 2,53 ha, w części stok skarpy porośniętej lasem. Ośrodek do czerwca 2018 miał obciążona hipotekę przez GK ZHP. Po uregulowaniu zobowiązań chorągwi do GK ZHP, komenda zawnioskowała o zwolnienie hipoteki Kamionu, co zostało zrobione.


66/107

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

Liszna Baza Obozowa w Lisznej, to teren z infrastrukturą (2 domki typu Brda, umywalnia, zaplecze sanitarne) w Bieszczadach, który był zarządzany przez Chorągiew Stołeczną. Na początku roku 2015 Komenda Chorągwi podjęła decyzję, iż nie będzie wykupywać ani użytkować bazy. Od 2014 roku trwają rozmowy z Gminą Liszna na temat obciążenia Chorągwi kosztami rozbiórki infrastruktury po bazie, oraz na temat zaległych opłat za użytkowanie terenu. Negocjacje powinny zakończyć się w 2018 roku.


SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

67/107

Harcerski Ośrodek Wodny Status formalny HOW to obecnie bezumowne użytkowanie (od 2011 roku), z tytułu którego są naliczane opłaty. HOW jest ośrodkiem do rozbiórki. Ponieważ jest to miejsce bardzo ważne dla Stołecznych harcerzy, trwają rozmowy z Miastem, które mają na celu zmniejszenie zaległych opłat, oraz stworzenie warunków prawnych i formalnych, aby chorągiew ten teren mogła użytkować na innych warunkach.

Kwatermistrz W obecnej kadencji 2 instruktorów pełniło funkcję kwatermistrza. Odpowiadali oni za spisy z natury, oraz inwentaryzację sprzętu. Sprawowali pieczę nad sprzętem, który jest w posiadaniu hufców i Chorągwi poprzez prowadzenie i aktualizowanie list inwentarzowych oraz spisu samochodów. Ważnym w przyszłej pracy kwatermistrza jest utworzenie zespołu kwatermistrzowskiego, który pozwoli na podział obowiązków - dzięki temu wszystkie prace będą mogły być wykonane szybciej i sprawniej. Nie mamy w Chorągwi Stołecznej wypracowanego modelu pracy ze sprzętem, pracy z kwatermistrzostwem i z kadrą gospodarczą.


68/107

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

Tabela 35. Środki trwałe.

Grupa

Wyszczególnienie

0

Grunty

1 660 409,27

1 614 449,73

1 568 490,19

1 522 530,65

1

Budynki i budowle

1 380 137,51

1 327 185,37

1 113 568,49

1 064 624,55

2

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

132 634,92

116 224,21

101 674,86

85 388,25

3

Kotły i maszyny energetyczne

14 057,08

11 742,93

14 246,77

11 732,40

4

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

3 385,14

4 807,95

2 981,50

1 479,96

5

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

1 614,06

6 837,61

5 638,59

8 328,84

6

Urządzenia techniczne

4 055,91

3 381,59

8 729,54

27 013,54

7

Środki transportu

31 112,42

15 090,28

9 024,69

144 590,24

8

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

20 868,83

18 280,03

15 691,23

13 102,43

9

Zaliczki na środki trwałe w budowie

10 000,01

15 691,23

13 102,43

2 840 045,86

2 878 790,86

OGÓŁEM

2014

3 258 275,15

2015

3 117 999,70

2016

2017


SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

69/107

CZĘŚĆ DRUGA PROGRAM I PRACA Z KADRĄ


70/107 I.

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

Praca z kadrą

Osoby odpowiedzialne z ramienia Komendy Chorągwi: hm. Magdalena Dąbrowska, phm. Barbara Karaśkiewicz, hm. Marta Filipiak, phm. Zofia Domańska Opracowały: hm. Marta Filipiak, phm. Zofia Domańska, phm. Małgorzata Szwed, phm. Diana Chmielewska, hm. Aleksandra Lis, hm. Adam Sikoń, pwd. Barbara Borodzik, phm. Barbara Murdza, phm. Katarzyna Wiśniewska

Obszar pracy z kadrą w czteroletniej kadencji podzielony był na trzy etapy, których celem było powołanie do życia i funkcjonowanie czterech referatów metodycznych. Za pierwszy etap działań była odpowiedzialna hm. Magdalena Dąbrowska i był on realizowany do listopada 2014 do grudnia 2015. Celem tego etapu była analiza sytuacji w obszarze wsparcia metodycznego w konsultacji z kadrą hufców. Dodatkowo w tym czasie zostały podjęte dodatkowe działania adresowane do kadry. Cykl "Instruktor po godzinach" Zbiórki tematyczne (m.in. alpinizm/himalaizm, Jak biegać?, spacer po warszawskiej Pradze, jak tanio przeżyć niezapomniane wakacje „El Buscador”). Zbiórki adresowane były do kadry hufców. Ogólnopolska konferencja instruktorska Chorągwi Stołecznej ZHP dla instruktorów zuchowych „Od małego na całego! 5-, 6-latki w gromadzie zuchowej? 9-latki w drużynie harcerskiej?” W konferencji wzięło udział około 75 instruktorów i instruktorek także spoza Chorągwi Stołecznej. Przedsięwzięcie było dużym sukcesem, zarówno pod kątem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Wnioski z konferencji zostały również przesłane do Przewodniczącego Rady Naczelnej ZHP. Za drugi etap działań odpowiedzialna była phm. Barbara Karaśkiewicz. Celem etapu było budowanie zespołów - referatów. Ten etap był realizowany od stycznia 2016 do grudnia 2017 r. W tym okresie powołano do życia wszystkie 4 referaty: zuchowy, harcerski, starszoharcerski i wędrowniczy. Działały one z różnym natężeniem i w różnej formie. Nie zostali formalnie mianowani 3 szefowie referatów metodycznych. W zaplanowanym okresie trwała rotacja w zespołach i okazało się, że instruktorzy pracujący w referatach potrzebują więcej czasu na wyłonienie spośród siebie liderów oraz opracowanie koncepcji działania. Zadania zatem zostało wykonane na poziomie merytorycznym a zostało zrealizowane formalnie w pierwszej połowie 2017 roku. Dodatkowo odbyły się następujące spotkania: seminarium namiestników, zbiórki pracy z kadrą. Ostatni – trzeci etap polegał na ewaluacji dotąd podjętych działań, ulepszeniu ich oraz zarekomendowaniu kierunków działania na przyszłość. Etap ten prowadziła hm. Marta Filipiak od stycznia do sierpnia 2018 r.


71/107

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

W chorągwi działają cztery powołane referaty metodyczne: Referat Zuchowy - phm. Diana Chmielewska (Wojciechowska) – szefowa zespołu; Referat Harcerski - phm. Barbara Murdza – szefowa zespołu; Referat Starszoharcerski - hm. Aleksandra Lis – szefowa zespołu; Referat Wędrowniczy - phm. Małgorzata Szwed - szefowa zespołu. Cele zespołów we wcześniejszym okresie (przed lutym 2018) określane były indywidualnie przez każdy zespół. W lutym 2018 odbyło się spotkanie wszystkich zespołów, na którym podjęto decyzję o zbliżeniu współpracy zespołów metodycznych, w wyniku której w oparciu o analizę odbiorców i ich potrzeb, określono, że wartością jest ujednolicenie i uspójnienie celów poszczególnych referatów oraz częściowo, wspólna ich realizacja. W wyniku tej decyzji, na nowo sformułowano główne cele działania zespołów, które uzupełnione zostaną przed dodatkowe cele dla poszczególnych metodyk. W wyniku serii spotkań aktywności referatów, oraz indywidualnych spotkań z poszczególnymi szefami referatów, wymienionych poniżej, sformułowano następujące cele: -

podniesienie jakości chorągwianych działań Pzk i Programu, aby były modelem dla hufcowych zespołów – wzorowe planowanie, podnoszenie wiedzy i umiejętności instruktorów chorągwi, współpraca międzyzespołowa;

-

skoncentrowanie działań referatów na efekcie jakim jest dobry drużynowy i drużyna, poprzez skoncentrowanie naszych działań na wspieraniu zespołów hufcowych;

-

zbudowanie i umocnienie działania referatów poprzez uspójnienie ich celów i działań, a także stworzenie przestrzeni to wspólnej – międzyzespołowej – ich realizacji;

-

wypracowanie różnych modeli wspierania hufców w zakresie programu i pracy z kadrą w oparciu o główny cel jakim jest dobrze działająca drużyna, oraz indywidualne potrzeby i możliwości hufców;

-

wsparcie hufców w zakresie budowania namiestnictw/ zespołów wspierających drużynowego;

-

podnoszenie kompetencji instruktorów hufców zajmujących się wspieraniem drużynowego i programu drużyn;

-

wytyczanie standardów w zakresie wspierania dobrego programu drużyny przez hufce;

-

stworzenie płaszczyzny dla hufców do i wzajemnego wsparcia międzyhufcowego;

-

transparentność i wzmocnienie/wypracowanie wzorowej komunikacji pomiędzy zespołami chorągwi oraz chorągwią a hufcami.

dzielenia

się

dobrymi

praktykami


72/107 1.

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

Referaty

Referat zuchowy Zadaniem referatu zuchowego było wsparcie programowo-metodyczne kadry zuchowej Chorągwi Stołecznej. Narzędziami wykorzystywanymi do realizacji zadania były zbiórki tematyczne instruktorów zuchowych, organizacja form wymiany doświadczeń i dobrych praktyk dla kadry zuchowej oraz opracowywanie chorągwianych standardów pracy. Referat Zuchowy istnieje od maja 2017 roku. Aktualnie zespół liczy 3 osoby, referat realizuje cele poprzez kwartalne zbiórki dla namiestników i kadry wspierającej pracę drużynowych zuchowych, warsztaty współorganizowane z hufcem Warszawa-Ursynów, organizację panelu podczas Konferencji Programowej, panelu podczas konferencji "Od iskry do fajerwerków".

Referat harcerski Zadaniem referatu harcerskiego jest wsparcie programowo-metodyczne kadry harcerskiej Chorągwi Stołecznej. Narzędziami wykorzystywanymi do realizacji zadania są zbiórki tematyczne instruktorów harcerskich, organizacja form wymiany doświadczeń i dobrych praktyk dla kadry harcerskiej oraz opracowywanie chorągwianych standardów pracy. Referat liczy aktualnie dwie osoby. W jego działania wpisana była organizacja przestrzeni do dyskusji dla namiestników harcerskich i osób pracujących z kadrą harcerską. Udało się stworzyć bazę kontaktową osób, z którymi współpracuje Referat. Zbiórki kadry harcerskiej odbywały się co kwartał od października 2016. Omawiano na nich organizację pracy namiestników, sposoby pracy z kadrą, motywowanie i analizowano sytuację w namiestnictwach. Członkowie Referatu biorą udział w przedsięwzięciach Chorągwi: konferencje (luty 2018, kwiecień 2018), Święto Chorągwi 2017 (organizacja trasy dla metodyki harcerskiej).

Referat starszoharcerski Zadaniem referatu starszoharcerskiego jest wsparcie programowo-metodyczne kadry starszoharcerskiej Chorągwi Stołecznej. Narzędziami wykorzystywanymi do realizacji zadania są zbiórki tematyczne instruktorów starszoharcerskich, organizacja form wymiany doświadczeń i dobrych praktyk dla kadry starszoharcerskiej oraz opracowywanie chorągwianych standardów pracy. Referat realizował swoje cele poprzez spotkania kadry starszoharcerskiej z hufców i Chorągwi. Odbyły się 4 takie spotkania, 3 w 2017 i 1 w 2018. Oprócz tego zespół Referatu przeprowadził zajęcia dla drużynowych z planowania pracy drużyny uwzględniającej wykorzystanie instrumentów metodycznych.


SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

73/107

Referat wędrowniczy Zadaniem referatu wędrowniczego jest wsparcie programowo-metodyczne kadry wędrowniczej Chorągwi Stołecznej. Narzędziami wykorzystywanymi do realizacji zadania są zbiórki tematyczne instruktorów wędrowniczych, organizacja form wymiany doświadczeń i dobrych praktyk dla kadry wędrowniczej oraz opracowywanie chorągwianych standardów pracy. Istniejący od 2017 roku Referat Wędrowniczy jest tworzony przez szefową, phm. Małgorzatę Szwed oraz 5 współpracowników. Referat organizuje dwa rodzaje zbiórek: "Porozmawiajmy o..." oraz "Rozwiń się". W ramach każdego z cykli odbyły się po 3 spotkania. Comiesięcznym zwyczajem jest wysyłanie do wszystkich zainteresowanych newsletteru "Wędrownicze Aktualności". Za pomocą tego adresu członkowie Chorągwi mogą skontaktować się z Referatem z pytaniami, prośbami o pomoc. Wartym wspomnienia jest zlot wędrowników, który nie odbył się z przyczyn organizacyjnych, ale jego idea krąży i prawdopodobnie zostanie podjęta w przyszłych latach. Kadra Referatu Wędrowniczego planuje stworzenie systemu motywacyjnego dla kadry wędrowniczej, stworzenie wsparcia do pracy z drużynami, w których członkowie pełnią na co dzień inne funkcje kadrowe w organizacji oraz dokładne zdiagnozowanie sytuacji wędrownictwa w poszczególnych hufcach. Pozwoli to na integrację i współpracę drużyn wędrowniczych między hufcami oraz aktywizację środowisk wędrowniczych do działań i udziału w oferowanych na poziomie Chorągwi aktywnościach, tj. Spotkania Referatu, zbiórki programowe, Święto Chorągwi.

Referat ds. szczepów Referat ds. szczepów został utworzony w celu wsparcia kadry działającej w szczepach. Referat wypełnia cel poprzez skupianie instruktorów chcących wspierać kadry szczepów z poziomie referatu, organizowanie spotkań, kursów i warsztatów. Zespół liczy 4 osoby, w tym szefowa – od marca 2018 jest nią phm. Katarzyna Wiśniewska. Referat organizuje zbiórki na tematy dotyczące prowadzenia szczepu oraz wsparcia członków zazwyczaj co 3 miesiące. Temat każdego spotkania jest wyznaczany przez zainteresowanych zbiórkami - w każdym uczestniczy od 10 do 20 osób. Zbiórki te pozwalają stopniowo poszerzać krąg odbiorców działań Referatu, co z kolei zwiększa częstotliwość pytań od komendantów szczepów o radę lub pomoc. Dotychczas Referat został raz poproszony o konsultację indywidualną z komendami dwóch szczepów z hufca Zielonka. Z ramienia Referatu jest organizowany kurs dla komendantów szczepów "Szczepionka" cieszących się bardzo dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony uczestników, jak i kadry chętnej do poprowadzenia zajęć. Dotychczas odbyło się 5 edycji kursu "Szczepionka", na których przeszkolono do pełnienia funkcji komendanta szczepu około 80 osób. Każda edycja kursu była uaktualniana na podstawie wniosków z poprzednich,


74/107

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

a obecnie prowadzone są także rozmowy kwalifikacyjne pozwalające dostosować treść bezpośrednio do potrzeb kursantów. Referat opracował poradnik dla komendantów szczepów, którym dzieli się z uczestnikami kursów, a także prowadzi grupę mailingową, w skład której wchodzą absolwenci kursów, komendanci hufców i szczepów. Poprzez maile przekazywane są informacje o działaniu Referatu.

Referat starszyzny i seniorów Referat Starszyzny i Seniorów działa od grudnia 2006 r. Ma za zadanie integrować środowiska seniorów i starszyzny z kręgów i klubów działających w stołecznych hufcach. Ma wspierać je w obszarze wychowawczym i organizacyjnym – a także reprezentować środowiska seniorackie wobec władz Chorągwi i wspólnoty chorągwianej. Członkami referatu są komendanci kręgów seniorów działający na terenie Chorągwi. Zbiórki referatu odbywały się 2-3 razy w roku. Liczba kręgów seniorów, jak i członków tych kręgów w czasie ostatniej kadencji znacząco zmalała. W 2014 roku działało 8 kręgów a łączna liczba członków wynosiła 139 osób. Były to kręgi działające w hufach: Warszawa-Mokotów, Warszawa-Ochota, Warszawa-UrsusWłochy (2 kręgi), Warszawa-Praga-Południe, Warszawa-Wola, Otwock, Piastów. W ostatnich latach swoje działanie zawiesiły kręgi działające w Hufcu Piastów (w 2016 r.), Hufcu Warszawa-Ochota (w 2017 r.) oraz Otwock. Obecnie działa 5 kręgów, w których zrzeszonych jest 57 osób.

Referat Nieprzetartego Szlaku Od 2016 roku zaczęły się pojawiać napięcia na linii kadra Nieprzetartego Szlaku – komendy hufców. Na terenie hufców zaczęły powstawać nowe drużyny Nieprzetartego Szlaku, które nie chciały lub nie mogły funkcjonować w strukturach hufca. Okazało się że rozrastające się środowisko kadry NS potrzebuje większego włączenia systemowego w funkcjonowanie naszej chorągwi, natomiast kadra hufców potrzebuje przygotowania do pracy z instruktorami Nieprzetartego Szlaku. Obecnie w Chorągwi Stołecznej są 32 drużyny NS, z których 9 terytorialnie działa na terenie innego hufca, ale formalnie należy do hufca Warszawa-Praga-Południe, gdzie działa namiestnictwo Nieprzetartego Szlaku. W związku z tym Komenda Chorągwi zdecydowała się na większe działania w tym obszarze i podjęła następujące kroki: W maju 2018 r. odbyło się spotkanie instruktorskie kadry NS, którego inicjatorką była Zofia Domańska (od czerwca 2018 r. członkini Komendy Chorągwi). Po ewaluacji dotychczasowej pracy nad obszarem pracy z kadrą koordynowanej przez hm. Martę Filipiak instruktorzy Nieprzetartego Szlaku zostali mocniej włączeniu w obszar PzK i planowali wspólnie z innymi zespołami Chorągwi swoją pracę na zbiórce pracy z kadrą w czerwcu 2018 r. Na przełomie czerwca i lipca 2018 r phm. Zofia Domańska przygotowała analizę dotyczącą integracji i Nieprzetartego Szlaku. Rozpoczęto też rozmowy nad zajęciami na kursach


SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

75/107

przewodnikowskich z obszaru integracji i pracy z harcerzami ze specjalnymi potrzebami. Takie zajęcia są już wpisane w programy dwóch kursów przewodnikowskich. Do zadań Referatu Nieprzetartego Szlaku należy promowanie ruchu NS w hufcach oraz organizowanie szkoleń dla kadry, co ułatwi tworzenie kolejnych środowisk NS. Referat NS działa od początku kadencji w niezmienionym, trzyosobowym składzie, a od 2017 roku zespół powiększył się o jedną osobę. W okresie aktualnej kadencji powstało w Chorągwi 6 drużyn NS, reaktywowano dwie natomiast druga miała krótką przerwę w działaniu. W 2016 roku został rozwiązany szczep "Tęcza" - najstarsze środowisko NS w Polsce, natomiast zawieszona została drużyna NS w Laskach. W Chorągwi Stołecznej w środowisku NS jest około 650 osób, z czego najwięcej (350) harcerzy. Kadrę stanowią 74 osoby, które biorąc udział w warsztatach i kursach nawiązują kontakty ze środowiskami NS w Polsce.

2.

Komisja Stopni Instruktorskich Osoba odpowiedzialna z ramienia Komendy Chorągwi: hm. Paulina Gajownik Opracowała: hm. Ewa Partyka Przewodnicząca KSI

Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Stołecznej działa w oparciu o opis zespołu zatwierdzony przez Komendę Chorągwi oraz Przewodniczącą KSI. Do zadań Komisji należy umożliwianie zdobywania stopni instruktorskich przez członków Chorągwi Stołecznej, przygotowywanie warsztatów dla osób zdobywających stopnie instruktorskie, nadzór i wsparcie hufcowych KSI. ChKSI posiada uprawnienia do prowadzenia prób harcmistrzowskich, a hufcowym KSI udziela uprawnień do prowadzenia prób podharcmistrzowskich. Przed każdym przedłużeniem/udzieleniem uprawnień ChKSI stara spotkać się z KSI starającą się o poszerzenie uprawnień - do tego, jak i do pozostałych zadań spoczywających na Komisji, powołany jest wewnętrzny zespół z wyznaczonym szefem. ChKSI oprócz regularnych posiedzeń dla członków chcących zdobywać instruktorskie spotyka się dwa razy w roku z przewodniczącymi hufcowych KSI.

stopnie

W sprawach organizacyjnych pracy ChKSI warty nadmienienia jest fakt przeniesienia wszystkich dokumentów do usługi Office365. Trwa również proces wdrażania pakietu w hufcowych komisjach. Komisja stale ewaluuje swoją pracę, co pozwala dostrzec obszary wymagające poprawy. Usprawnia również sposoby działania, mające te obszary faktycznie naprawić.


76/107

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

Tabela 36. Członkowie Komisji Stopni Instruktorskich na dzień 31 lipca 2018. Skład Komisji Stopni Instruktorskich lp.

stopień

imię

nazwisko

funkcja

1

hm.

Ewa

Partyka

przewodnicząca

2

hm.

Agnieszka

Kalińska-Brzuska

wiceprzewodnicząca, koordynatorka wizytacji HKSI

3

hm.

Włodzimierz

Wałęza

wiceprzewodniczący

4

hm.

Krzysztof

Rudziński

koordynator wsparcia HKSI

5

hm.

Agnieszka

Drożdżyńska

członkini

6

hm.

Urszula

Galant

członkini

7

hm.

Magdalena

Grodzka

członkini

8

hm.

Tomasz

Kaczorowski

członek

Hm.

Emilia

Kulczyk-Prus

członkini

9

hm.

Dorota

Maciejewska

członkini

10

hm.

Marcin

Maryl

członek

11

hm.

Małgorzata

Pruś

członkini

12

hm.

Bogumiła

Żelasko

członkini

Od 31.12.2017 r. funkcję sekretarza KSI pełni phm. Anna Pruś, nie jest jednak członkinią KSI.


SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

77/107

Tabela 37. Statystyki KSI.

Współpraca z Hufcowymi Komisjami Stopni Instruktorskich Większość HKSI co roku składa sprawozdania z działania KSI, ponadto komisje ubiegające się o prawo do prowadzenia prób phm przysłały szczegółowe sprawozdania, przykładowe próby i regulaminy. Na tej podstawie CHKSI oceniała ich kondycję i przyznane zostały uprawnienia. Powyższe sprawozdania pozwalają na czerpanie wiedzy i systematycznie ocenianie pracy rocznej każdej KSI. Ponadto Komisja przy Chorągwi bardzo sobie ceni spotkania bezpośrednie z HKSI, na których może obserwować bezpośrednią pracę komisji, omawiać bieżące pola działania i współpracy między komisjami. Spotkania dwa razy do roku pozwalają na wymianę myśli i podejmowanie nowych wyzwań.

Tabela 38. Uprawnienia Hufcowych Komisji Stopni Instruktorskich.

Uprawnienia Hufcowych Komisji Stopni Instruktorskich Komisja stopni

Uprawnienia do stopni

Termin wygaśnięcia

Rozkaz nadający uprawnienia

Hufiec Błonie

phm

31.12.2018 r.

Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.1/2016 z dnia 29.01.2016 r.

Hufiec Celestynów

pwd

—————

————————————————

Hufiec Garwolin

phm

31.12.2018 r.

Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.18/2017 z dnia 31.12.2017 r.

Hufiec Grodzisk Maz.

phm

31.12.2018 r.

Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.18/2017 z dnia 31.12.2017 r.


78/107

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

Hufiec Legionowo

phm

31.12.2018 r.

Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.1/2016 z dnia 29.01.2016 r.

Hufiec Milanówek

phm

31.12.2018 r.

Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.18/2017 z dnia 31.12.2017 r.

Hufiec Nowy Dwór Maz.

phm

31.12.2018 r.

Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.18/2017 z dnia 31.12.2017 r.

Hufiec Otwock

phm

31.12.2019 r.

Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.15/2016 z dnia 23.12.2016 r.

Hufiec Piaseczno

phm

31.12.2018 r.

Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.15/2016 z dnia 23.12.2016 r.

Hufiec Piastów

phm

31.12.2020 r.

Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.18/2017 z dnia 31.12.2017 r.

Hufiec Pruszków

phm

31.12.2019 r

Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.18/2017 z dnia 31.12.2017 r..

Hufiec Sulejówek

phm

31.12.2019 r.

Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.18/2017 z dnia 31.12.2017 r.

Hufiec Wołomin

pwd

—————

————————————–

Hufiec Zielonka

phm

31.12.2018 r.

Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.1/2016 z dnia 29.01.2016 r.

Hufiec Ząbki

phm

08.03.2018 r.

Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.5/2017 z dnia 29.03.2017 r.

Hufiec Warszawa Centrum

phm

31.12.2020 r.

Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.18/2017 z dnia 31.12.2017 r.

Hufiec Warszawa Mokotów Ż

phm

31.12.2018 r.

Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.1/2018 z dnia


SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

79/107

12.01.2018 r. Hufiec Warszawa Mokotów M

phm

31.12.2018 r.

Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.1/2018 z dnia 12.01.2018 r.

Hufiec Warszawa Ochota

phm

31.12.2020 r.

Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.18/2017 z dnia 31.12.2017 r.

phm

31.12.2020 r.

Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.18/2017 z dnia 31.12.2017 r.

Hufiec Warszawa Praga Północ

phm

31.12.2019 r.

Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.15/2016 z dnia 23.12.2016 r.

Hufiec Warszawa Ursus

phm

19.06.2018 r.

Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.8/2017 z dnia 19.06.2017 r.

Hufiec Warszawa Ursynów

phm

31.12.2019 r.

Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.18/2017 z dnia 31.12.2017 r.

Hufiec Warszawa Wawer

pwd

—————

————————————-

Hufiec Warszawa Wola

phm

31.12.2020 r.

Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.18/2017 z dnia 31.12.2017 r.

Hufiec Warszawa Żoliborz

phm

31.12.2020 r.

Rozkaz Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.18/2017 z dnia 31.12.2017 r.

Hufiec Południe

Warszawa

Praga


80/107

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

OPINIE HKSI BŁONIE Komisja posiada uprawnienia do prowadzenia prób podharcmistrzowskich. hm. Urszula Galant jest przedstawicielem hufca w CHKSI. praca z opiekunami – tylko rozmowy warsztaty – nie odbywają się skład zespołu – hufcowy poziom prób – zadawalający ocena – pozytywna - wzrost CELESTYNÓW Komisja posiada uprawnienia do prowadzenia prób przewodnikowskich praca z opiekunami – tylko rozmowy warsztaty – nie odbywają się skład zespołu – hufcowy + Hufiec Otwock poziom prób – dobry ocena – pozytywna - bz GARWOLIN Komisja posiada uprawnienia do prowadzenia prób podharcmistrzowskich. praca z opiekunami – tylko rozmowy warsztaty – nie odbywają się skład zespołu – hufcowy + CHKSI poziom prób – zadawalający ocena – dostateczna - bz KSI Chorągwi wspiera i liczy na usamodzielnienie się KSI Garwolin w najbliższej przyszłości, niemniej trudno zmotywować instruktorów do prób instruktorskich. Komisja została powiadomiona, ze czas „pozyczki” się kończy i prosimy o wytypowanie instruktorów do KSI Hufca. GRODZISK MAZOWIECKI Komisja posiada uprawnienia do prowadzenia prób podharcmistrzowskich. praca z opiekunami – rozmowy + warsztaty przy udzie ChKSI warsztaty – odbywają się skład zespołu – hufcowy poziom prób – dobry ocena – pozytywna - wzrost


SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

81/107

LEGIONOWO Komisja posiada uprawnienia do prowadzenia prób podharcmistrzowskich. hm. Tomasz Kaczorowski jest przedstawicielem hufca w CHKSI. praca z opiekunami – rozmowy + warsztaty warsztaty – odbywają się skład zespołu – hufcowy poziom prób – dobry ocena – pozytywna - bz MLANÓWEK Komisja posiada uprawnienia do prowadzenia prób podharcmistrzowskich. praca z opiekunami – rozmowy warsztaty – nie odbywają się skład zespołu – hufcowy poziom prób – dostateczny ocena – dostateczna - spadek Komisja powinna bardziej pracować nad jakością prób i otwartością środowiska na inne Hufce lub Choragiew. Próby wymagają podniesienia poziomu. NOWY DWÓR MAZOWIECKI Komisja posiada uprawnienia do prowadzenia prób podharcmistrzowskich. hm. Bogumiła Żelasko jest przedstawicielem hufca w CHKSI. praca z opiekunami – rozmowy + warsztaty warsztaty – odbywają się skład zespołu – hufcowy poziom prób – dobry ocena – pozytywna - wzrost OTWOCK Komisja posiada uprawnienia do prowadzenia prób podharcmistrzowskich, hm. Magdalena Grodzka jest przedstawicielem hufca w CHKSI. praca z opiekunami – rozmowy + warsztaty warsztaty – odbywają się skład zespołu – hufcowy poziom prób – dobry ocena – pozytywna - bz


82/107

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

PIASECZNO Komisja posiada uprawnienia do prowadzenia prób podharcmistrzowskich. hm. Dorota Maciejewska i Emilia Kulczyk-Prus są przedstawicielkami hufca w CHKSI. praca z opiekunami – rozmowy + warsztaty warsztaty – odbywają się skład zespołu – hufcowy poziom prób – dobry ocena – pozytywna bz PIASTÓW Komisja posiada uprawnienia do prowadzenia prób podharcmistrzowskich. praca z opiekunami – rozmowy + warsztaty warsztaty – odbywają się skład zespołu – hufcowy poziom prób – dobry ocena – pozytywna - bz PRUSZKÓW Komisja posiada uprawnienia do prowadzenia prób podharcmistrzowskich. praca z opiekunami – rozmowy + warsztaty warsztaty – odbywają się skład zespołu – hufcowy poziom prób – zadawalający ocena – dostateczna - spadek Instruktorzy mają potencjał niemniej konflikt w środowisku powoduje, ze poziom prób jest coraz słabszy. SULEJÓWEK Komisja posiada uprawnienia do prowadzenia prób podharcmistrzowskich. hm. Agnieszka Drożdzyńska jest przedstawicielem hufca w CHKSI. praca z opiekunami – rozmowy + warsztaty warsztaty – odbywają się skład zespołu – hufcowy poziom prób – dobry ocena – pozytywna - bz


SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

83/107

WARSZAWA-CENTRUM Komisja posiada uprawnienia do prowadzenia prób podharcmistrzowskich. hm. Marcin Maryl jest przedstawicielem hufca w CHKSI. praca z opiekunami – rozmowy + warsztaty warsztaty – odbywają się skład zespołu – hufcowy poziom prób – dobry ocena – pozytywna - bz WARSZAWA-MOKOTÓW Obie komisje posiadają uprawnienia do prowadzenia prób podharcmistrzowskich. praca z opiekunami – rozmowy + warsztaty warsztaty – odbywają się skład zespołu – hufcowy poziom prób – zadawalający ocena – dostateczna - spadek Środowisko zamknęło się na wymianę doświadczeń, próby zatrzymały się kilka lat temu. WARSZAWA-OCHOTA Komisja posiada uprawnienia do prowadzenia prób podharcmistrzowskich. praca z opiekunami – rozmowy + warsztaty warsztaty – odbywają się skład zespołu – hufcowy poziom prób – dobry ocena - pozytywna - bz WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE Komisja posiada uprawnienia do prowadzenia prób podharcmistrzowskich. hm. Krzysztof Rudziński jest przedstawicielem hufca w CHKSI. praca z opiekunami – rozmowy + warsztaty warsztaty – odbywają się skład zespołu – hufcowy poziom prób – dobry ocena - pozytywna - bz


84/107

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

WARSZAWA-PRAGA-PÓŁNOC Komisja posiada uprawnienia do prowadzenia prób podharcmistrzowskich. praca z opiekunami – rozmowy + warsztaty warsztaty – odbywają się skład zespołu – hufcowy poziom prób – dobry ocena - pozytywna - bz WARSZAWA-URSUS-WŁOCHY Komisja posiada uprawnienia do prowadzenia prób podharcmistrzowskich. praca z opiekunami – rozmowy + warsztaty warsztaty – odbywają się skład zespołu – hufcowy poziom prób – zadawalający ocena - pozytywna - bz WARSZAWA-URSYNÓW Komisja posiada uprawnienia do prowadzenia prób podharcmistrzowskich. hm. Włodek Wałęza jest przedstawicielem hufca w CHKSI. praca z opiekunami – rozmowy warsztaty – nie odbywają się skład zespołu – hufcowy poziom prób – zadawalający ocena - dostateczna - bz WARSZAWA-WAWER Komisja posiada uprawnienia do prowadzenia prób przewodnikowskich praca z opiekunami – rozmowy warsztaty – nie odbywają się skład zespołu – hufcowy poziom prób – zadawalający ocena - dostateczna - bz WARSZAWA-WOLA Komisja posiada uprawnienia do prowadzenia prób podharcmistrzowskich. hm. Ewa Partyka jest przedstawicielem hufca w CHKSI. praca z opiekunami – rozmowy + warsztaty warsztaty – odbywają się skład zespołu – hufcowy poziom prób – dobry ocena - pozytywna - bz


SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

85/107

WARSZAWA-ŻOLIBORZ Komisja posiada uprawnienia do prowadzenia prób podharcmistrzowskich. hm. Agnieszka Kalińska-Brzuska jest przedstawicielem hufca w CHKSI. praca z opiekunami – rozmowy + warsztaty warsztaty – odbywają się skład zespołu – hufcowy poziom prób – dobry ocena - pozytywna - bz

WOŁOMIN Komisja posiada uprawnienia do prowadzenia prób podharcmistrzowskich. praca z opiekunami – rozmowy + warsztaty warsztaty – odbywają się skład zespołu – hufcowy + nadzór z CHKSI poziom prób – dostateczny ocena – dostateczna - bz Od wielu lat na spotkaniach i przedsięwzięciach organizowanych przez ChKSI nie było przedstawiciela z Komisji Stopni Instruktorskiej Hufca Wołomin a zwłaszcza po zmianie Systemu Stopni Instruktorskich. Próby wymagają podniesienia poziomu. ZIELONKA Komisja posiada uprawnienia do prowadzenia prób podharcmistrzowskich. hm. Małgorzata Pruś jest przedstawicielem hufca w CHKSI. praca z opiekunami – rozmowy + warsztaty warsztaty – odbywają się skład zespołu – hufcowy poziom prób – dobry ocena – pozytywna - bz ZĄBKI Komisja posiada uprawnienia do prowadzenia prób podharcmistrzowskich. praca z opiekunami – rozmowy + warsztaty warsztaty – odbywają się skład zespołu – hufcowy poziom prób – zadawalający ocena – pozytywna - wzrost


86/107 3.

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

Kształcenie Osoby odpowiedzialne z ramienia Komendy Chorągwi: hm. Magdalena Dąbrowska, hm. Paulina Gajownik, hm. Marta Filipiak Opracowała: hm. Małgorzata Sochacka komendantka Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej

W Chorągwi Stołecznej od stycznia 2018 roku istnieje Chorągwiana Szkoła Instruktorska "Iluminacja". Aktualna Komenda Szkoły jest trzecią wybraną na swoje funkcje. Komenda Szkoły zajmuje się akredytacją kursów prowadzonych w Chorągwi Stołecznej, rozpatrywaniem wniosków o przyznanie i przedłużenie Brązowych oraz Srebrnych Odznak Kadry Kształcącej, wspieraniem rozwoju instruktorów zdobywających stopień podharcmistrza, kadry hufców, prowadzeniem własnej dokumentacji. Od stycznia 2017 zostało złożonych 27 wniosków o przyznanie lub przedłużenie BOKK oraz 16 o SOKK. Wnioski o obie odznaki są trafiają do dwóch osób z Komendy Szkoły - usprawnia to weryfikację wniosków. Szkoła zarówno organizuje, jak i akredytuje kursy odbywające się w Chorągwi. Zaplanowane kursy są organizowane i znajdują odbiorców - sukcesem szkoły jest wzbogacanie treści kursów o zajęcia prowadzone przez członków Chorągwianej KSI oraz organizacja form kształcenia jako spokojnych obowiązków wynikających z planów kształcenia. Wnioski aktualnej Komendy Szkoły: •

Koniecznością są dwie osoby zajmujące się sprawdzaniem wniosków o przyznanie i przedłużenie BOKK i SOKK.

Komendant nadzoruje działalność Szkoły, ale sam stara się nie angażować w prowadzenie form kształcenia - pochłania to uwagę nad jedną formą.

Współpraca z hufcowymi ZKK oraz MZKK, a także zachęcanie ich do organizowania kursów podharcmistrzowskich między hufcami.

Kontynuować pracę na zasadach wprowadzonych dokumentami "Kształcenie Kadry w ZHP", "System pracy z kadrą w ZHP" oraz wszelkimi pochodnymi.


87/107

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

Zestawienie na dzień: 10 czerwca 2018 r. Tabela 39. Kursy Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja”. Komendant

Data

imię, nazwisko, stopień instr., OKK

od-do

udział

ukończ.

1

Wiosenny Kurs Podharcmistrzowski „Gra w zielone”

hm. Małgorzata Sochacka SOKK/289/2017

22-24.05. i 12-14 .06.2015

13

12

2

Kurs Podharcmistrzowski Woodbadge

hm. Tomasz Dudewicz ZOKK/322/2014

07-13.09.2015

12

12

3

Kurs Podharcmistrzowski „Kolos ZHP”

hm. Małgorzata Sochacka SOKK/289/2017

05.02-03.04.2016

23

23

4

Kurs Podharcmistrzowski „Hakan”

hm. Joanna Kubiaczyk SOKK/297/2015

29.04.2016.26.02.2017

trzy edycje to 34 osoby

trzy edycje - 14 osób

5

Kurs Podharcmistrzowski „Woodbadge”

hm. Paweł Marciniak SOKK/504/2017

04-11.09.2016, wiosna 2017

21

18

6

Kurs Podharcmistrzowski „Poza horyzont”

hm. Małgorzata Sochacka SOKK/289/2017

26.10.2016 – 25.01.2017

14

9

7

Kurs Podharcmistrzowski „Angara”

hm. Paweł Błasiak SOKK/780/2016

02.12.2016 – 01.01.2017

19

19

8

Kurs Podharcmistrzowski „Hakan”

hm. Joanna Kubiaczyk SOKK/297/2015

28.04.201725.02.2018

trzy edycje to 34 osoby

trzy edycje 14 osób

9

Kurs Podharcmistrzowski „Traser”

hm. Jolanta Rybińska SOKK/716/2016

3.03-2.04. 2017

20

17

10

Kurs Podharcmistrzowski „Woodbadge”

hm. Paweł Marciniak SOKK/504/2017

10-17.09.2017, wiosna 2018

11

11

Nr

Rodzaj oraz nazwa kursu

Ilość


88/107

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

11

Kurs Podharcmistrzowski „Hakan”

hm. Joanna Kubiaczyk SOKK/297/2015

27.04.2018-zima 2019 r.

trzy edycje to 34 osoby

trzy edycje 14 osób

12

Kurs Podharcmistrzowski "Karakorum"

hm. Małgorzata Sochacka ZOKK/289/2017

20.04-27.05.2018

12

2 (zaliczenia w toku)

13

Kurs Komendantów Szczepów „Szczepionka III”

phm. Barbara Karaśkiewicz BOKK/677/2013

27.02-01.03 i 1315.03.2015

15

15

14

Kurs Komendantów Szczepów „Szczepionka IV”

phm. Barbara Karaśkiewicz BOKK/677/2013

11-13.12.2015 i 15-17.01.2016

16

16

15

Kurs Komendantów Szczepów „Szczepionka V”

hm. Aleksandra Nowak SOKK/859/2016

10-13.11. i 3.12.2016

12

12

16

Kurs Komednantów Szczepów "Szczepionka VI"

hm. Aleksandra Nowak SOKK/859/2016

9.02-4.03.2018

16

15

17

Kurs Kadry Kształcącej "TON V"

hm. Katarzyna Krzak SOKK/627/2016

02.01.-06.01.2015

15

15

18

Kurs Kadry Kształcącej "TON VI"

hm. Ewa Sidor ZOKK/31/2016

23-25.10.2015r.; 13-15.11.2015

11

11

19

Kurs Kadry Kształcącej „Ręka Metody”

hm. Katarzyna Krzak SOKK/627/2016

21.09.-20.11.2016

20

17

20

Warsztaty "W drodze do SOKK"

hm. Małgorzata Sochacka SOKK/289/2017

22-23.04.2017

10

10

21

Kurs Kadry Kształcącej „Ręka Metody”

hm. Katarzyna Krzak ZOKK/627/2017

20.09-4.12.2017

16

15

22

Warsztaty "W drodze do BOKK"

hm. Jolanta Rybińska SOKK/716/2016

14-29.10.2017

12

12

23

Warsztaty "W drodze do SOKK"

hm. Marcin Miłko

16-18.03.2018

11

11


89/107

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

SOKK/730/2017

Kurs namiestników i instruktorów wspierających metodycznie drużynowych „Latarnia Morska”

hm. Katarzyna Krzak SOKK/627/2016

25

Kurs namiestników i instruktorów wspierających metodycznie drużynowych „Latarnia Morska”

hm. Michał Maciąg SOKK/714/2016

26

Kurs Komend Hufców „Esencja”

27

24

11-13.12.2015; 12

9

13-29.01.2017

10

9

hm. Katarzyna Krzak SOKK/627/2016

15.01.-13.03.2016

63

54

Kurs przewodnikowski dla dorosłych „Meandry” 2015

hm. Dariusz Brzuska SOKK/269/2017

06-08.02., 2022.02., 1315.03.2015

30

28

28

Kurs przewodnikowski dla dorosłych „Meandry” 2015/2016

hm. Dariusz Brzuska SOKK/269/2017

13-15.11., 2829.11., 1213.12.2015 i 910.01.2016

37

33

29

Kurs przewodnikowski dla dorosłych „Meandry” 2016-2017

hm. Dariusz Brzuska SOKK/269/2017

05.11.-201608.01.2017

26

24

30

Kurs przewodnikowski dla dorosłych „Meandry” 2017-2018

hm. Dariusz Brzuska SOKK/269/2017

16.12.201704.02.2018

19

16

31

Kursy drużynowych dla dorosłych „Delta”

hm. Dariusz Brzuska SOKK/269/2017

12.03-10.04.2016

41

34

32

Kursy drużynowych dla dorosłych „Delta”

hm. Dariusz Brzuska SOKK/269/2017

11.03-30.04.2017

14 Z; 21 H+SH

32

33

Kurs wychowawców i kierowników placówek

hm. Katarzyna Krzak SOKK/627/2016

30-31.05.2015

67

67

34

Kurs wychowawców i kierowników placówek

hm. Magdalena Dąbrowska SOKK/46/2015

21-22.05.2016

90

90

35

Kurs wychowawców i kierowników placówek

hm. Magdalena Dąbrowska SOKK/46/2015

27-28.05.2017

67

67

8-10.01.2016


90/107 36

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

Kurs wychowawców i kierowników placówek

hm. Marcin Miłko SOKK/730/2017

Sporządziły: hm. Małgorzata Sochacka, hm. Katarzyna Krzak

12-13.05.2018

43

42


SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

II.

91/107

Program Osoby odpowiedzialna z ramienia Komendy Chorągwi: phm. Kinga Socha, hm. Sylwia Adamczuk Opracowała: hm. Sylwia Adamczuk członkini Komendy Chorągwi

1.

Najważniejsze działania programowe

Zlot „Synergia” W zlocie uczestniczyło ok. 500 osób. Zlot odbywał się w dniach 26-29 maja 2016 r. Wszelkie wnioski wynikające z ewaluacji zostały wykorzystane w kolejnych przedsięwzięciach programowych Chorągwi, za które od 8 marca 2016 r. była odpowiedzialna hm. Sylwia Adamczuk. Wypracowane standardy przedsięwzięć programowych podlegały systematycznej ewaluacji po każdej z imprez programowych. Działanie w tym obszarze rozpoczęto od analizy dotychczasowych działań i form programowych, rozmów z instruktorami zespołów chorągwianych, byłymi członkami komendy, rozmów i spotkań z programowcami hufców oraz badaniem ankietowym wśród drużynowych na temat potrzeb programowych względem chorągwi. Na podstawie wykonanej analizy oraz strategii chorągwi powstał plan programowy na kolejne lata, realizowany z udziałem wielu instruktorów. Cele programowe nie były jednak tylko organizacyjne, ale wychowawcze, mające stwarzać możliwości dla szerokiego grona do budowania tożsamości chorągwianej, w tym poznania innych środowisk, nawiązania przyjaźni, wspólnych projektów. Wszystkie działania były ogłaszane na odprawach komendantów przed realizacją. Zadania angażujące całe hufca (Święto Chorągwi 1.X, Zbiórka Chorągwi 7.V) były nie tylko konsultowane, ale wspólnie z obecnymi na odprawach komendantami podejmowaliśmy decyzje (np. jakie elementy są dla nas ważne- czy wydarzenia obowiązkowe mają być w formie zbiórki, przemarszu, apelu, czy całość będzie wspólnym dziełem hufców czy tylko wybrane zadania). Działania programowe kierowane były przede wszystkim do kadry poziomu hufca (spotkania programowców, dwie konferencje programowe, zaproszenie do udziału w komisjach odznak, do współtworzenia wydarzeń chorągwianych)- z części propozycji korzystali również niektórzy komendanci hufców. Formy dla kadr środowisk- drużynowych- były w tym czasie zmniejszone (był to wniosek z odpraw)- ograniczyliśmy te propozycje do udziału w Święcie Chorągwi, Zbiórce Chorągwi, Betlejemskim Świetle Pokoju i jednej konferencji programowej (na wniosek programowców ze spotkań otwartych). Z celów długoterminowych jeden udało się wprowadzić niemal natychmiast- kadra programowa hufców zgłaszała potrzebę dokładnych informacji o harmonogramie programowym przed wakacjami, zamiast w późniejszych miesiącach jesieni. Realizacja tego wymagała przyśpieszenia prac kilku zespołów, ale udało się. Część programowców


92/107

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

zgłaszała chęć otrzymania planu nawet w kwietniu, ale nie brali oni udziału w dalszych rozmowach, został więc harmonogram ogłaszany przed HAL. Ważnym celem było realizowanie form w oparciu o metodyki- od października 2016 formy są przygotowywane jako ścieżki metodyczne, w rozwijającej się współpracy z referatami metodycznymi (1.X.2016 w konsultacji, 7.V.2017 w konsultacji, 1.X.2017 w ścisłej współpracy). Uczestnicy zwrócili uwagę, że każde wydarzenie ma tak naprawdę 4 odsłony metodyczne. Kilka celów w wizji wymaga weryfikacji, m.in. potrzeba budowania wspólnoty w chorągwibył to wniosek z analiz z 2016 roku, niestety ten cel nie ma spektakularnych sukcesów. Część komendantów hufców w ostatnich miesiącach wręcz wprost mówi o tym, że chcą działać na swoich własnych polach i nie potrzebują nawet jednego spotkania chorągwi w roku (mamy 1 takie spotkanie, a komendanci orzekli ze form jest za dużo, nie deklarują udziału w 1.X). W ocenie członków komendy ds. programu najważniejsze zadania z tego obszaru to:

Pozyskiwanie Kadry Zebranie Zespołu Programowego- planowany był duży zespół harcmistrzowski, jednak większość proponowanych instruktorów z doświadczeniem była i nadal jest potrzebna w hufcach. Zaprosiłam więc do współpracy młodych instruktorów, którzy mieli nauczyć się pracy w takim zespole i wrócić do swoich środowisk mocniejsi o nowe umiejętności. Tak też się stało. Każdy z instruktorów pełnił swoją podstawową służbę, w trakcie i po działaniu w Zespole. Część z nich dostała w swoich środowiskach kolejne, bardziej odpowiedzialne funkcje. Zaprosiłam do współpracy dwie podharcmistrzynie, rozpoczęłyśmy działania przed zbiórką chorągwi, przygotowałam je do pracy na poziomie chorągwi. Nie weszły w skład Zespołu Programowego, ponieważ uznaliśmy że ( w różnym czasie) mogą wesprzeć pracę Komendy Chorągwi. Dwie kolejne osoby, które zaprosiłam do współpracy, również zgodziły się na większe pole służby/ pracy i obecnie pracują w biurze chorągwi. Zespół Programowy jako stały nie był priorytetem, powstawały zatem zespoły organizatorów poszczególnych wydarzeń. W przyszłości chciałabym wrócić do jednego z niezrealizowanych pomysłów- stażów programowych, które mają wzmacniać kadry hufców poprzez budowanie doświadczenia działania w zespole na poziomie chorągwianym, ale w krótkim okresie, by nie odrywać od podstawowych pół służby.

Współpraca z referatami Wsparcie programowo metodyczne nie mogłoby odbyć się bez nawiązania relacji z referatami metodycznymi. Nasze wspólne zadania rozpoczęliśmy od konsultacji przygotowanej gry z ścieżkach metodycznych na święto chorągwi i zbiórkę chorągwi. Dobrze nam się współpracowało i postanowiliśmy wspólnie przygotować kolejne święto chorągwi 2017. Było to dużo trudniejsze zadanie, nawet choćby z powodu zwiększonego zespołu pracującego nad grami. Podsumowaliśmy naszą współpracę i uznaliśmy, że


SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

93/107

będziemy to kontynuować wspólnie przygotowując Konferencję Programową dla kadr hufców (programowców, namiestników, szczepowych i chętnych komendantów). W ostatnim półroczu nastąpiły zmiany personalne w Komendzie Chorągwi na funkcji opiekuna referatów i nowa praca przyniosła nowe wyzwania. Zamroziliśmy nasze niektóre pomysły, by referaty mogły skupić się na rozwijaniu swoich zespołów. Nadal mamy plany wspólnych działań i liczę na rozwój w tym kierunku.

Kalendarz otwarty Zadanie którego nie udało się zrealizować. Zakładało wymianę programów hufców, lokalnych propozycji otwartych dla innych środowisk wydarzeń i wymianę dobrych praktyk. Zakładaliśmy również stworzenie banku programów hufców, ale programowcy uznali że to nie jest dobry moment, ze teraz potrzebują skupić się na działaniach wzmacniających hufce. Nie udało się też w Zespole Programowym tego zadania zrealizować, ponieważ zajęliśmy się bieżącymi działaniami.

Propozycje programowe W obszarze informowania i propagowania propozycji programowych odbyła się rewolucyjna zmiana- otóż z rozdawania wszystkim hufcom przeszliśmy na rozdawanie materiałów zainteresowanym- to znaczy książki były dokładnie tak samo przygotowane dla hufców, ale odbierane były przez zainteresowanych komendantów, programowców na odprawach, konferencjach- po ilości materiałów które nadal są w chorągwi wiemy, że ten model się nie sprawdził lub też pokazał realne zainteresowanie tematem. Niestety zgłaszali się do mnie z pytaniami o to drużynowi, którzy zdziwieni byli czemu kadra hufca nie przywiozła książek np. „Światozmieniacze cel: dobro”.

Spotkania programowców hufcowych Forma ewoluowała z obowiązkowych kwartalnych spotkań do spotkań otwartych, tematycznych, w których brali udział zainteresowani tematem programowcy. Każde ze spotkań miało zupełnie inny charakter (od prezentacji w Muzeum Niepodległości z propozycją współpracy, warsztatów do rozmów przy kawie). Po roku uznaliśmy całą grupą, że spotkania jednak powinny być nadal co kwartał, ustaliliśmy terminy. Jednym z nich miał być termin odprawy komend hufców, jak zdecydowali komendanci hufców, niestety większość nie zaprosiła programowców. Pokazało nam to słabe punkty komunikacji w hufcach. Przygotowana została więc zastępczo broszurka dla komend. Kontakt przez pośredników (komendantów hufców) jednak i tym razem nie sprawdził się na oczekiwanym poziomie. Wróciliśmy zatem do spotkań otwartych. Wypracowaliśmy na nich listę potrzeb, z którymi trudno jest hufcom poradzić sobie we własnym zakresie. Na tej podstawie powstał program konferencji dla kadr hufca. Programowcy zgłosili również zapotrzebowanie na wsparcie pracy z drużynowymi, na które nie mają możliwości czasowych, część zadeklarowała chęć podzielenia się doświadczeniem.


94/107

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

Budowanie wspólnoty chorągwi poprzez formy programowe Odbyło się kilka wydarzeń, które realizowały cel POZNAJ-POLUBISZ (patrole z różnych hufców były łączone w pary, by móc wspólnie przeżyć przygodę/ wziąć udział w grze/ zmierzyć się wspólnie z wyzwaniami i poznać w działaniu). Uczenie braterstwa w działaniu, pozytywność były głównymi drogowskazami dla tych wydarzeń. Każde z trzech dużych wydarzeń, przygotowywanych przeze mnie angażowało kadrę (od 5 osób do 200) i było propozycją dla dużej grupy (od 800 do 1200). Uznaliśmy z komendami hufców, że takie wydarzenia powinny być maksymalnie dwa razy w roku, żeby nie odciągały uwagi od programów w środowiskach lokalnych.

Zbiórka Chorągwi z okazji 50lecia nadania imienia 7.V.2017 Obchody chorągwiane przygotowywał zespół ponad 200 instruktorów z poziomu chorągwi, hufców, zespołów i referatów i inspektoratów Specjalności. Było to wydarzenie jednodniowe, zaplanowane podczas odpraw komendantów (pierwsze rozmowy podjęliśmy w kwietniu 2016 na konferencji BILANS) i dalszych spotkań organizatorów. Uroczystość rozpoczęła się od mszy św. na placu. Trzech Krzyży. Następnie przemarsz całej chorągwi kolumną Alejami Ujazdowskimi na teren koło stadionu Legii, gdzie odbył się uroczysty apel. Część programowa Zbiórki odbyła się na terenie parku Agrykola- była to część Mixera Programowego przygotowana przez 5 Żywioł Specjalności z prezentacją działań specjalnościowych, o które warto wzbogacić programy drużyn, nawet jeśli nie są one specjalnościowe (dodatkowo Specjalności przygotowały spektakularne pokazy ratownicze prezentujące wszystkie służby); część przygotowana przez hufce (tutaj wielkie brawa dla hufców, które nie wycofały się z udziału w Zbiórce Chorągwi i przygotowały wspaniałe stanowiska programowe); część integracyjna przygotowana przez środowisko NS (ze wsparciem jednego ze szczepów). Zbiórka zakończyła się wielkim koncertem zespołu WBH Wszyscy Byliśmy Harcerzami. Organizacja tego wydarzenia była wielkim wyzwaniem i nie obyło się bez poważnych trudności, ale uważam to za wielki sukces instruktorów zespołów chorągwi oraz pracowników biura chorągwi. Cieszę się, ze miałam zaszczyt być komendantką tak zaangażowanego zespołu.

Święto Chorągwi 1.X.2016 Pierwsze duże przedsięwzięcie, przygotowane przez malutki i młody zespół. Gra była przygotowana przez młodych instruktorów prowadzących drużyny w wybranych metodykach. Przygotowali oni wersje zadań dla swojej metodyki w oparciu o trasy warszawskie. Gra zakładała idęę „drużynowy też się bawi”, kolejne zadania prowadziły patrole przez drogi powstańcze Warszawy. Gra miejska była przygotowana ze zdobywaniem odznaki w oparciu o współprace z warszawskim oddziałem PTTK (niestety oddział miał wielkie problemy z funkcjonowaniem podczas weryfikacji odznak, co okropnie wydłużyło czas oczekiwania na same odznaki). Po grze odbył się uroczysty apel na pl. Zamkowym, zabezpieczany przez służby chorągwiany oraz miejskie (dokonaliśmy wszelkich niezbędnych


SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

95/107

zgłoszeń organizacyjnych by nasze zgromadzenie odbyło siew zgodzie z prawem). Wspólnie zatańczyliśmy dwa tańce integracyjne. Apel zakończył się przemarszem pod pomnik Małego Powstańca, ufundowany przez chorągiew stołeczną i złożeniem kwiatów przez każdego uczestnika Święta. W wydarzeniu wzięło udział prawie tysiąc osób

Święto Chorągwi 1.X.2017 Wydarzenie przygotowane przez większy niż poprzednio zespół- poszczególne ścieżki przygotowywane p=były przez referaty metodyczne, zakładały udział punktowych na grach. Nadal jednym ze sztandarowych założeń było hasło POZNAJ-POLUBISZ i patrole uczestniczyły w parach z innymi patrolami z innych hufców, by w grze i działaniu rozwijać swoje braterstwo. Gra zakończona była apelem na placu Zamkowym i złożeniem kwiatów pod pomnikiem Małego Powstańca. Część integracyjna muzyczna również i tym razem była okazją by pozytywnie budować relacje.

Konferencja Programowa dla kadr hufca 2017 Jednodniowa konferencja zakładała bloki o bieżącej tematyce- zmiany w oświacie i możliwe konsekwencje dla metodyk harcerskich, analiza struktur hufcowych wspierających drużynowego w pracy wychowawczej (aktualne działania tych struktur i marzenia jak powinny działać), propozycje programowe GK i chorągwi na kolejny rok. W wydarzeniu wzięło udział wielu przedstawicieli komend hufców programowcy, namiestnicy i nawet komendanci) oraz szczepowi. Jedną z decyzji tej grupy była zmiana regulaminu zdobywania odznaki chorągwianej (celem było przywrócenie trudniejszych zadań, skrócenie instrukcji i uelastycznienie pod względem celów, by środowiska mogły dostosować zadania do swoich potrzeb).

Konferencja Programowa dla kadr hufca 2018 Wydarzenie przegotowane w większym zakresie z referatami metodycznymi i programowcami hufców. Bloki przygotowane były w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez programowców i referaty. Programowcy prosili o wsparcie w zakresie budowania zespołów i liderowania- szkoła instruktorska Iluminacja przygotowała warsztat z elementami szkolenia Lider+, referaty przygotowały duży blok dla kadr które realnie wpływają na pracę drużynowych. Zaprosiliśmy też instruktorów do rozmowy o wkluczeniach społecznych i możliwych drogach integracji ze środowiskami Nieprzetartego Szlaku. Rozmowy i dyskusje trudno było nam skończyć. Po raz kolejny padł wniosek, że takie wydarzenia są potrzebne, mogłyby trwać dwa dni lub odbywać się częściej niż raz w roku. Mam nadzieję, że różnymi formami pracy z kadrą uda nam się odpowiedzieć na te potrzeby.


96/107

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

Konferencja Programowa dla drużynowych 2018 Nowa, dość spontaniczna forma, której podjęliśmy się na wniosek kadr niektórych hufców, w których instruktorzy pełnią kilka funkcji na raz i nie zawsze dysponują możliwościami czasowymi takimi by przygotowywać nowe wydarzenia rozwijające drużynowych. Podczas spotkań otwartych powstał pomysł połączenia sił i wspólnego przygotowania jednej formy dla drużynowych z poziomu chorągwi. M.in. padła prośba o warsztat z pracą z celami wychowawczymi- jeden z namiestników przygotował warsztat o pracy z bohaterami, przygotowaliśmy też blok o propozycjach programowych, grantach. Wydarzenie jednodniowe zostało bardzo dobrze przez uczestników. Zgłosili oni potrzebę takich spotkań co kwartał. Nie mamy w planach takich form częściej niż raz w roku, ale ta zgłoszona potrzeba jest jasnym sygnałem, że nasi drużynowi potrzebują więc uwagi i większego wachlarza propozycji, z których mogliby samodzielnie wybierać działania wspierające ich plany pracy wychowawczej w drużynach. Nie wiemy czy taka forma będzie realizowana w kolejnych latach, ponieważ komendanci (którzy nie byli na spotkaniu/ odprawie), którzy nie brali udziału w rozmowach o tych potrzebach zakwestionowali bardzo głośno takie działania. Mam jednak nadzieję, że uda się nam w chorągwi stołecznej zachować współpracę między hufcami w pracy z kadrą.

Betlejemskie Światło Pokoju Zadania realizowane były projektowaniu i realizacji.

przez

inne

zespoły,

ale

współpracowaliśmy

przy

ich

Granty programowe Jedno z ostatnich zadań. Projekt, o którym rozmawiamy w Komendzie od bardzo dawna, zakładający wspieranie dobrych programów. Oceną programów zajęli się instruktorzy pełniący funkcje namiestników w danych pionach metodycznych. Każdy program sprawdzany i oceniany był przez 3 osoby z komisji. Jest to testowy program, ale mam nadzieję, że będzie kontynuowany w kolejnych latach. Mam nadzieję, że będzie to wskazanie jak powinny pracować jednostki w chorągwi stołecznej.


97/107

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

2.

Kapelan Osoby odpowiedzialne z ramienia Komendy Chorągwi: hm. Paulina Gajownik Opracowała: hm. Rafał Łaskawski kapelan Chorągwi

Od 2012 roku Chorągiew Stołeczna ma powołanego rozkazem kapelana harcerskiego. Obecna kadencja jest pierwszą od czasów wojny. Główna działalność zespołu Kapelana polega na organizacji Kursów Alpha, Betlejemskiego Światła Pokoju oraz współorganizacji zlotów, zbiórek. Dotychczas odbyło się 6 edycji Kursu Alpha, łącznie zebrały one około 120 uczestników. Uroczystości przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju przeniesiono z Katedry Polowej Wojska Polskiego do Archikatedry Warszawskiej ze względu na stałe zwiększanie się liczby uczestników. Do poprawy w kolejnych z komendantami hufców.

3.

kadencjach

Kapelana

jest

przede

wszystkim

kontakt

Zagranica Osoby odpowiedzialne z ramienia Komendy Chorągwi: hm. Paulina Gajownik Opracował: phm. Wojtek Puchacz Pełnomocnik ds. zagranicznych

W ostatnich 4 latach głównym zadaniem pełnomocnika ds. Zagranicznych było przygotowywanie rekomendacji i opinii dla kandydatów na IST (kadrę) lub uczestników międzynarodowych przedsięwzięć. Ponadto każdego roku organizowany był transport stołecznych harcerzy na zlot Intercamp (z pominięciem roku 2015, gdy impreza odbywała się w Polsce). Pełnomocnik prowadził także zajęcia o tematyce skautowej na kursach i szkoleniach harcerskich, m.in. na kursach przewodnikowskich i kursach drużynowych. Dzięki temu udało się zachęcić harcerzy z Chorągwi do inicjatyw międzynarodowych, jak Intercamp lub CEJ. Dodatkowo Pełnomocnik wspólnie z zespołem roboczym stworzył odznakę skautową, która jest zdobywana podczas wyjazdów skautowych.

4.

Komisja Historyczna Osoby odpowiedzialne z ramienia Komendy Chorągwi: hm. Paulina Gajownik Opracowała: hm. Barbara Prószyńska Przewodnicząca Komisji Historycznej

Komisja w obecnym składzie działa od 2015 roku. Oprócz stałego składu Komisji, w jej działania włączają się również instruktorzy z wielu środowisk Chorągwi. Celami Komisji jest promowanie wiedzy o przeszłości Chorągwi, ZHP i Polski, wydawanie Biuletynu Historycznego oraz publikacji historycznych, gromadzenie pamiątek oraz współpraca z Muzeum Harcerstwa w Warszawie. Cele zostały zrealizowane m. im. Poprzez wydanie przewodnika "Miejsca spoczynku zasłużonych instruktorów harcerskich", opracowanie "Katalogu sztandarów harcerskich",


98/107

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

organizację Konferencji Historycznej (nie wzięła w niej udział grupa, na którą organizatorzy liczyli najbardziej, mianowicie młodzi instruktorzy). Z okazji 100-lecia ZHP Komisja Historyczna planuje organizację otwartych spotkań instruktorskich, wydanie "100 wspomnień z harcerskiego szlaku". Komisja Historyczna nie ma miejsca na swoje zbiory – do 2016 istniała Izba Tradycji, lecz została zlikwidowana, a zbiory przeniesione do siedziby Chorągwi.

III.

Specjalności Osoby odpowiedzialne z ramienia Komendy Chorągwi: phm. Kinga Socha, hm. Sylwia Adamczuk Opracowali: hm. Marcin Adamski Pełnomocnik ds. specjalności, hm. Piotr Nasiadko, hm. Hubert Mika, phm. Mikołaj Kaźmierski, hm. Agniszka Fietkiewcz-Zapalska, pwd. Piotr Głuszek

Od 2014 roku w Chorągwi Stołecznej działa program "Piąty żywioł: specjalności" mający na celu promowanie działania specjalnościowego w środowiskach Chorągwi. Jego głównymi założeniami jest informowanie kadry o działaniach specjalnościowych, organizowanie różnych form pozwalających na zaznajomienie się ze specjalnościami oraz integrowanie kadry specjalnościowej poprzez np. Organizację przedsięwzięć na poziomie Chorągwi. W Chorągwi działa kilka Inspektoratów i zespołów działających w ramach różnych specjalności.

Podstawy formalne Działania wspierające w obszarze harcerskich specjalności wynikają z zadań w zakresie wsparcia programowo-metodycznego drużynowych, jakie przypisane są do wszystkich poziomów harcerskich komend. Zgodnie z instrukcją Zasady wspierania programowometodycznego drużynowych w ZHP (Załącznik do Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 115/2016 z dnia 19 lutego 2016 r.), do głównych zadań komend chorągwi należą m.in.: (1) wspieranie metodyczno-repertuarowe kadry pracującej z drużynowymi w hufcu oraz (2) wspieranie działań drużyn specjalnościowych. Jednocześnie podstawą prowadzenia działań wspierających w obszarze harcerskich specjalności są postanowienia Uchwały XXXVIII Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego z dnia 8 grudnia 2013 r. w sprawie wzmocnienia roli harcerskich specjalności w programie wychowania ZHP. W uchwale wskazano dwie ścieżki pracy specjalnościowej tj. (1) długofalowa praca specjalnościowa prowadzona przez samodzielne środowiska specjalnościowe (drużyny, szczepy, związki drużyn) oraz kluby i grupy specjalnościowe oraz (2) praca z elementami programu danej specjalności prowadzona w jednostkach niespecjalnościowych w celu wzbogacenia i uatrakcyjnienia ich programu.


SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

99/107

Zespoły W latach 2014-2018 prowadzona w Chorągwi Stołecznej ZHP praca wspierająca w obszarze harcerskich specjalności mieściła się w przywołanych powyżej ramach. Za jej koordynację odpowiedzialny był hm. Marcin ADAMSKI (od dn. 9 kwietnia 2015 r. pełniący funkcję pełnomocnika komendy chorągwi ds. specjalności). Szereg działań realizowały inspektoraty i zespoły specjalnościowe, powoływane rozkazem komendanta chorągwi, posiadające sprecyzowany zakres odpowiedzialności określony w formie Opisów Zespołów. Aktualnie działającymi zespołami są: 1) Inspektorat Harcerskiej Służby Granicznej i Służby Zabezpieczenia (obejmuje swoim działaniem także Harcerską Służbę Ruchu Drogowego); 2) Inspektorat Ratowniczy; 3) Inspektorat Wychowania Wodnego, Zespół Pilota Chorągwi Stołecznej ZHP; 4) Kapituła Harcerskiej Odznaki Strzeleckiej Chorągwi Stołecznej ZHP (przejęła zadania prowadzone wcześniej przez Inspektorat Sportów Obronnych); 5) Klub Harcerskich Honorowych Dawców Krwi „Stołeczna Kropla Braterstwa”. Rolą każdego z zespołów jest wspieranie i promowanie działalności specjalnościowej, realizowane w zróżnicowany sposób (szkolenia, formy programowe skierowane do jednostek, formy repertuarowe dla kadry). Wspólnym i kluczowym elementem pracy zespołów jest budowa i rozwój kompetencji kadry w danej specjalności. Zespoły utrzymują stały kontakt z odpowiednimi wydziałami Głównej Kwatery ZHP odpowiedzialnymi za wsparcie specjalnościowe, wnosząc istotny wkład w ich prace. Warto zauważyć, że pracą kilku referatów specjalnościowych na poziomie GK ZHP kierują instruktorzy Chorągwi Stołecznej ZHP. Podsumowania działań wymienionych powyżej zespołów specjalnościowych znajdują się w dalszej części sprawozdania.

5 żywioł Główną osią działań specjalnościowych w latach 2014-2018 był Program „Piąty żywioł: specjalności”, zapoczątkowany w czerwcu 2014 roku wydaniem broszurki ukazującej część oferty specjalnościowej chorągwi (https://issuu.com/stoleczna_zhp/docs/broszura_stoleczne_specjalnosci). Program nie został zapisany w oficjalnym dokumencie, nie był też powołany rozkazem. Niemniej, od przeszło czterech lat działa i rozwija się według pierwotnych założeń i służy realizacji jasno określonego celu. Celem programu jest popularyzacja stosowania specjalności w pracy jednostek harcerskich, w obu przewidzianych w uchwale 38. Zjazdu ZHP formułach, chociaż wyraźnym priorytetem było i jest skupienie na promowaniu pracy z elementami specjalności w jednostkach niespecjalnościowych.


100/107

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

Głównymi założeniami realizacji programu są: •

szerokie informowanie o ofercie harcerskich specjalności, dostępnej dzięki działalności środowisk specjalnościowych i kadry działających przy hufcach i przy chorągwi;

skupienie na pracy z kadrą, inspirowanie kadry do korzystania z oferty specjalności przez organizowanie możliwości przeżywania specjalności i poznania kadry specjalności w działaniu;

integrowanie kadry specjalnościowej i wspólna realizacja przedsięwzięć specjalnościowych na polu chorągwi.

Projekty realizowane w ramach programu: Mikser programowy (Mikser) – plenerowa, otwarta dla kadry i jednostek impreza pozwalająca spróbować specjalności i poznać środowiska i kadrę specjalności działających przy hufcach i chorągwi. Hasło mikser ma symbolizować różnorodność aktywności dostępnych w ramach imprezy. Wydarzenie ma formę jarmarku, gdzie organizatorami punktów programowych są środowiska specjalnościowe (inspektoraty, kluby, drużyny, szczepy), a także indywidualni specjalnościowcy. Główna zasada Miksera: prezentujemy specjalności w działaniu, wszystkiego można spróbować. Do 2018 roku odbyło się w sumie 5 edycji Miksera. Pierwsza edycja odbyła się w maju 2015 roku, jednak z powodu niesatysfakcjonującej frekwencji (ok 60 uczestników), zorganizowana została druga edycja we wrześniu (ok. 140 uczestników). Przy czym większość uczestników tych edycji, zgodnie z założeniami, stanowiła kadra od zastępowych wzwyż. W 2016 roku Mikser zorganizowany został jako element programu zlotu chorągwi „Synergia” w Polewiczu. Frekwencja wyniosła blisko 400 osób i byli to członkowie drużyn zlotowych. Kolejna edycja, w roku 2017, również została związana z dużym programowym wydarzeniem – jubileuszową zbiórką z okazji 50. rocznicy nadania chorągwi im. Bohaterów Warszawy, która odbyła się w Parku Agrykola w Warszawie. W specjalnościowych punktach programu Miksera wzięło wtedy udział ponad 700 osób. Po raz piąty Mikser zorganizowany został 10 czerwca 2018 roku w Parku Górczewska w Warszawie, jako impreza samodzielna (niepołączona z szerszym wydarzeniem programowym tak jak w 2016 i 2017 r.) i zgromadził blisko 300 uczestników (https://issuu.com/stoleczna_zhp/docs/mikser_programowy_2018_broszurka). Mikser stał się najbardziej popularną, rozpoznawalną i najbardziej przyciągającą chorągwianą propozycją specjalnościową skierowaną do środowisk. Po pięciu edycjach można śmiało mówić o sukcesie i pozytywnym efekcie Miksera. Każda samodzielna edycja Miksera przyciągała większą grupę uczestników. Z roku na rok oferta programowa Miksera była coraz bogatsza: w 2015 i 2016 roku liczba punktów oscylowała w zakresie 10-15, w latach 2017 i 2018 swoje punkty wystawiało ponad 20 środowisk specjalnościowych. W organizację Miksera 2018 zaangażowało się ponad 120 osób – kadry i członków środowisk specjalnościowych chorągwi.


SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

101/107

(nie)Konferencja Specjalnościowa – coroczne seminarium poświęcone pracy ze specjalnościami w drużynie, skierowane w szczególności do kadry drużyn. Pomysłodawcą organizacji specjalnościowej formy konferencyjnej był phm. Piotr STANISŁAWSKI (specjalność łącznościowa), który w ramach próby harcmistrzowskiej współorganizował pierwszą jej edycję w grudniu 2015 roku. Z założenia wydarzenie miało przyciągać tematyką, ale także formą nie-konferencji, czyli spotkania zrywającego z utartymi konferencyjnymi schematami, takimi jak wykłady i prezentacje. Konferencja w roku 2015 zgromadziła ok 40 osób, rok później ponad 60, za to w (nie)Konferencji w grudniu 2017 roku frekwencja spadła poniżej 40 osób. Jakkolwiek pomysł (nie)Konferencji jako formuły seminaryjnej, wymiany myśli i pomysłów w gronie kadry wydaje się warty kontynuacji, organizacja kolejnych edycji wymaga zweryfikowania aktualności celów i skuteczniejszej promocji wydarzenia w głównej grupie odbiorców tj. drużynowych. Wstępnie zarysowanym kierunkiem na przyszłość, jest powiązanie (nie)Konferencji z wydarzeniami organizowanymi przez stołeczne referaty metodyczne. Od przygody do pasji – wakacyjny, programowy konkurs dla drużyn, które w programy obozowe zdecydują się wpleść elementy nowych, niepraktykowanych w drużynie wcześniej specjalności. Od początku istnienia, konkurs powiązany był z udziałem drużyn w Mikserze. Inspiracje i kontakty kadrowe z Miksera miały ułatwiać wybór specjalności do pogłębiania w czasie obozu. Nagrodami w konkursie były vouchery wartościowe na zakup sprzętu specjalnościowego, który drużyna mogła sama wybrać. Zorganizowane zostały trzy edycje konkursu: HAL 2015, HAL 2016 i HAL 2017. Największe zainteresowanie konkurs wzbudził w pierwszym roku i drugim roku (kilkanaście zgłoszeń). W trzecim roku na skutek spóźnionej i mało aktywnej promocji, udział wzięła jedna drużyna. Kontynuacja tej propozycji wymaga rozwinięcia formuły konkursu i zdecydowanych, terminowych działań promocyjnych. Bądź gotów! – projekt realizowany w roku szkolnym 2016/2017, współfinansowany z budżetu m.st. Warszawy (wartość wsparcia 26 tys. zł), którego celem była promocja bezpieczeństwa (edukacja dla bezpieczeństwa) przez zastosowanie elementów specjalności. Do udziału w projekcie zgłosiło się 16 jednostek z kilku warszawskich hufców (realizacja ograniczona do terenu Warszawy), które podjęły się realizacji akcji promujących bezpieczeństwo na rzecz macierzystych szkół. Akcje łączone były często z działaniami naborowymi drużyn i obejmowały swoją tematyką: pierwszą pomoc, bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz promocję krwiodawstwa. Szczególny nacisk merytoryczny projekt kładł na zagadnienia związane z krwiodawstwem i krwiolecznictwem. Była to świadoma decyzja, podyktowania chęcią zapoczątkowania w chorągwi działania klubu honorowych dawców krwi, zgłoszoną przez pwd. Piotra GŁUSZKA. W ramach projektu przygotowany został materiał do wsparcia pracy programowej Stołeczna Kropla Braterstwa (https://issuu.com/stoleczna_zhp/docs/sto__eczna_kropla_braterstwa). Dalekosiężnym efektem projektu było powołanie w chorągwi Klubu Harcerskich Honorowych Dawców Krwi, który od roku 2017/2018 aktywnie realizuje swoją działalność. Sport otwarty i dostępny – projekt realizowany w roku szkolnym 2017/2018, współfinansowany z budżetu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy (wartość wsparcia 18 tys. zł), którego celem była popularyzacja dyscyplin strzeleckich, z naciskiem na włączenie osób z ograniczeniami wynikającymi z niepełnosprawności. W projekt zaangażowały się


102/107

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

drużyny Hufca ZHP Warszawa Centrum, ok. 100 osób (Hufiec był współorganizatorem działań projektowych) oraz stołeczne środowiska drużyn Nieprzetartego Szlaku, ok. 50 osób. W ramach działań w projekcie zorganizowane zostały akcje: Strzelecka jesień NS (zorganizowano strzelnice: paintball, wiatrówki, łuki), Łucznicze zawody zespołowe NS oraz Harcerską Ligę Rugby Hufca ZHP Warszawa Centrum. Akademia Specjalności – koncepcja zaprezentowana i rozwinięta w czasie (nie)Konferencji w 2016 roku. Akademia Specjalności w założeniach ma grupować całą ofertę specjalnościowych form szkoleniowych organizowanych przez zespoły specjalnościowe chorągwi, a ponadto ma udostępniać fundusz grantowy, dla współfinansowania szkoleń specjalistycznych i zdobywania uprawnień (szczególnie w gronie kadry). Akademia Specjalności była do tej pory inicjatorem czterech form szkoleniowych tj. (1) warsztatów dziennikarsko-operatorskich „Audio-Wideo” (2017), (2) warsztatów z dostępności stron internetowych WCAG 2.0 dla administratorów i redaktorów harcerskich stron WWW (współpraca z Fundacją Widzialni, 2017 r., 7 uczestników ze stołecznych hufców), (3) kursu obsługi pilarki przenośnej z piłą łańcuchową (współpraca z SGGW, 2018 r., 22 uczestników ze stołecznych kursów) oraz (4) Modułu: bezpieczeństwo w ramach szkolenia HAL 2018 (współpraca z Komendą Chorągwi oraz Pełnomocnikiem KCH ds. HALiZ, 2018 r., 140 uczestników). Fundusz Akademii Specjalności wsparł finansowo szkolenie specjalistyczne 6 osób w zakresie: speleologii (1 osoba) oraz obsługi pilarki przenośnej z piłą łańcuchową (5 osób). Kalendarz specjalności – powstał, jako forma komunikowania o specjalnościach z przeznaczeniem do środowisk hufcowych, zwłaszcza drużyn. W wydawanych raz do roku, na początku roku harcerskiego materiałach (kalendarz to umowna nazwa, bo w istocie materiał zawierał zawsze zdecydowanie więcej informacji niż tylko terminarz działań) drużynowi mieli znajdować informacje o specjalnościowych imprezach, szkoleniach, możliwości współpracy z klubami specjalnościowymi, a także kontakty do kadry specjalnościowej. Forma kalendarza ewoluowała. Kalendarze na rok 2015 i 2016 były to pliki PDF z nieco lepiej dopracowaną formą graficzną. Kalendarz na rok 2017 został przygotowany wspólnie z Redakcją Miesięcznika INSTRUKTOR i był rozbudowany o wybór artykułów na temat specjalności (https://issuu.com/stoleczna_zhp/docs/instruktor_s1). Kalendarz na rok 2018 miał formę infografik i był promowany tylko w Internecie. Idea materiału jest prosta – udostępnić na czas informacje o tym, co jest planowane. W tym sensie cel jest wspólny dla wszystkich obszarów działań chorągwi. Zdecydowanie warto procesy przepływu informacji integrować i konsolidować. Współpraca W ciągu czterech lat, działania 5 żywiołu skupiły wiele środowisk specjalnościowych i dużą liczbę kadry specjalności. Podstawą współpracy i koordynacji działań były kwartalne spotkania specjalnościowe, otwarte dla osób, które chciały przyłączyć się do działań specjalnościowych. W organizację (nie)Konferencji i Miksera angażowali się m.in.: (1) Inspektorat Sportów Obronnych/ Kapituła HOS Chorągwi Stołecznej ZHP (strzelectwo sportowe), (2) Inspektorat Ratowniczy Chorągwi Stołecznej ZHP, (3) Inspektorat Harcerskiej Służby Granicznej i Służby Zabezpieczenia (służba graniczna, służba zabezpieczenia, służba ruchu drogowego), (4) Inspektorat Wychowania Wodnego/ Zespół Pilota Chorągwi Stołecznej


SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

103/107

ZHP/ stołeczne drużyny wodne, (5) Harcerski Klub Specjalnościowy Mokotowski Klub Łuczniczy STRZAŁA z Hufca ZHP Warszawa Mokotów (łucznictwo sportowe), (6) Harcerski Klub Specjalnościowy przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 4 w Warszawie (specjalność obronna), (7) Harcerski Klub Kajakowy NURT z Hufca ZHP Warszawa Praga Północ, (8) Harcerski Ośrodek Techniki i Modelarstwa z Hufca ZHP Warszawa Praga Północ, (9) Harcerski Klub Turystyczny „TREP” PTTK, (10) Mazowiecki Rota Strzelcza, 200.WDH „Leśnicy” z Hufca ZHP Warszawa Wola (specjalność historyczna i rekonstrukcyjna), (11) 13 Grunwaldzka Turystyczna Drużyna Harcerska „Czarne Ścieżki” w Pomiechówku z Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki, (12) 62. Szczep Harcerski POLANIE z Hufca ZHP Warszawa Praga Północ (specjalność historyczna i rekonstrukcyjna), (13) 328 WDHS „Ordu” im. Pułku Jazdy Tatarskiej z Hufca ZHP Warszawa Centrum (specjalność historyczna i rekonstrukcyjna), (14) Inspektorat Łączności Chorągwi Stołecznej ZHP/ kluby łącznościowe, (15) 4 Harcerska Drużyna Pożarnicza „Wędrowcy” z Kobyłki/ Szczep 4 DHiGZ z Hufca ZHP Wołomin (specjalność pożarnicza), (16) Klub Harcerskich Honorowych Dawców Krwi „Stołeczna Kropla Braterstwa”, (17) absolwenci kursów spadochronowych „Czasza” organizowanych przez Hufiec ZHP Warszawa Wola, (18) Poczta Harcerska nr 160 z Hufca ZHP Warszawa Żoliborz, (19) Zespół roboczy ds. ASG przy 5 żywiole, (20) Kawiarnia Scout Coffee z warszawskiego Bemowa, (21) Harcerska Grupa Filmowa „KAJMAN” z Hufca ZHP Sulejówek, a także: phm. Daniel SZATKOWSKI (spadochroniarstwo), phm. Karolina BYTNIEWSKA (specjalność przyrodnicza), dh Kacper WOŁODKO (specjalność konna), phm. Igor SAWICKI (lotnictwo, szybownictwo), hm. Tomasz DUDEWICZ (Wydział Wsparcia Specjalnościowego GK ZHP, Redakcja Miesięcznika INSTRUKTOR). Podsumowanie i wnioski W omawianym obszarze, największym osiągnięciem kadencji jest skoordynowanie działań wspierających funkcjonowanie specjalności harcerskich. Realna współpraca kadry specjalnościowej zgrupowanej w środowiskach hufcowych i chorągwianych zaowocowała powstaniem różnorodnej, uzupełniającej się i przyciągającej uwagę oferty działań szkoleniowych, programowych i repertuarowych. Udało się, bez zbędnego formalizowania formuły współpracy, osiągnąć wysokie zaangażowanie kadry i poczucie zintegrowania wokół spraw specjalnościowych. Pomimo zidentyfikowanych barier w rozwoju specjalności (do najczęściej zauważanych należy zaliczyć brak formalnego włączenia specjalności w procesy pracy z kadrą, w tym kształcenia oraz niedoskonałość wymagań określających ramy działalności jednostek specjalnościowych), w Chorągwi Stołecznej ZHP udało się zapoczątkować proces stopniowego włączania specjalności do obszaru programu i pracy z kadrą. Jednocześnie udaje się pobudzać świadomość w gronie kadry drużyn, że specjalności harcerskie niosą ze sobą dwa wartościowe dla każdej drużyny komponenty: możliwość wychowania do profesjonalnej służby (m.in. ratownictwo, pożarnictwo, służba zabezpieczenia, służba krwi) oraz możliwość uatrakcyjnienia programu wychowawczego, który przy wykorzystaniu dostępnego potencjału kadry specjalnościowej i zaplecza sprzętowego ma szansę bardziej wiązać z harcerstwem i przyciągać do harcerstwa, dając możliwość rozwoju pasji i indywidualnych zainteresowań oraz dążenia do mistrzostwa w wybranej dziedzinie. Program 5 żywioł przez cztery lata dojrzał, pewne formaty się sprawdziły, inne wymagają redefinicji, a z każdym rokiem pojawiają się nowe pomysły. To, czego potrzeba do dalszego rozwoju w tej chwili, to podzielenia realnej odpowiedzialności za realizowane


104/107

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

działania pomiędzy większą grupę zaangażowanych w specjalności osób. Kluczowe są następujące czynniki: 1) Wysoko umocowane (na poziomie komendy chorągwi) wsparcie dla realizacji priorytetów specjalnościowych; 2) Powiązanie specjalności z procesami programu i pracy z kadrą, w tym kształcenia; 3) Zespołowe rozwijanie programu 5 żywioł; 4) Skuteczne informowanie grupy docelowej o dostępnej ofercie wsparcia w obszarze specjalności,

przy

jednoczesnym

zwalczaniu

występujących

wciąż

barier

w pozytywnym odbiorze specjalności.

Inspektorat Ratowniczy Chorągwi Stołecznej Do celów Inspektoratu należy promocja działań profilaktycznych i zdrowego trybu życia, nadzór nad prowadzonymi kursami WKPP/SKPP/16h, integracja instruktorów HSR oraz osób starających się o ukończenie kursu. Swoje cele Inspektorat realizuje poprzez regularne, otwarte spotkania grona ratowniczego, wspieranie organizatorów kursów pierwszej pomocy, promowanie swoich działań w ramach Piątego Żywiołu, podejmowanie zabezpieczeń ratowniczych oraz opracowywanie materiałów metodycznych do pracy ze specjalnością. Prawie każdego roku (poza 2017) Inspektorat organizuje Mistrzostwa Ratownicze Chorągwi Stołecznej - Szefostwo jest świadome przyczyn braku zawodów w 2017 roku. Oprócz poprawienia kwestii organizacyjnych (co skutkowało przeprowadzeniem mistrzostw w 2018 roku) Inspektorat poprawia również kwestie związane z pracą z kadrą: zachęca członków do otwierania prób instruktorskich, podejmowania wyzwań w ramach działalności Inspektoratu (warsztaty, kursy). Inspektorat w 2017 i 2018 roku współorganizował lub zatwierdził 9 WKPP, 4 SKPP oraz 2 16godzinne kursy pierwszej pomocy dla przyszłych instruktorów. Oprócz kursów Inspektorat zabezpieczał półmaratony, maratony, juwenalia, Mixer Programowy, Święto Chorągwi, przekazanie BŚP. Z trzech celów postawionych udało się zrealizować dwa: poprawienie komunikacji (newsletter, fanpage, grupy dyskusyjne) oraz pozyskanie nowych instruktorów (dofinansowania, nabory do współpracy, pomoc w organizacji większej liczby kursów na terenie Stołecznej, wyszukiwanie potencjalnych instruktorów wśród kursantów). Wspieranie jednostek jest obszarem, który wymaga pracy. Inspektorat wspiera członków Chorągwi chcących się rozwijać - przykładem jest dofinansowanie wyjazdu na kurs instruktorski HSR. Dzięki temu w Chorągwi przybyło 5 nowych instruktorów HSR. Natomiast obecni instruktorzy HSR są wspierani i motywowani do zdobywania również stopni instruktorskich.


SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

105/107

Inspektorat Harcerskiej Służby Granicznej i Służby Zabezpieczenia Inspektorat ma za zadanie realizować specjalności Harcerskiej Służby Granicznej, Harcerskiej Służby Porządkowej oraz Harcerskiej Służby Ruchu Drogowego. Zakres działań Inspektoratu zawiera organizację szkoleń (m. in. wspólnie z WORD Warszawa), współpracę z Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej (która w ostatnich latach ograniczyła się do przekazywania komendantowi Betlejemskiego Światła Pokoju), współpracy z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji (relacja Inspektorat - Wydział jest udana, o czym świadczą wspólne zabezpieczenia cyklicznych, jak i okazjonalnych wydarzeń), a także współdziałanie w sytuacjach związanych z bezpieczeństwem kryzysowym – imprezy masowe, powodzie. W ramach Inspektoratu członkowie Chorągwi Stołecznej mogą się kształcić w kierowaniu ruchem drogowym. Wiedza i umiejętności pozyskane na szkoleniach pozwalają harcerkom i harcerzom z Inspektoratu na organizację zabezpieczeń w hufcach w Chorągwi: Zlot Hufca Warszawa-Praga-Północ (2014), Zlot Hufca Piaseczno (2017), Rajd Arsenał (2017, 2018). Członkowie Inspektoratu przygotowują propozycję programową dla zuchów z zakresu HSZ – planowany czas jej wydania to jesień 2018. Inspektorat wspiera Chorągiew w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń w Chorągwi, dodatkowo sam prowadzi szkolenia dla hufców zgłaszających zapotrzebowanie. Organizowane przez Inspektorat formy kształcenia na poziomie Chorągwi pozwoliły na powstanie trzech Klubów HSZ w hufcach Pruszków, Warszawa-Praga-Północ oraz Nowy Dwór Mazowiecki. Wnioski szefostwa Inspektoratu: •

Zbyt mało osób w Chorągwi Stołecznej zajmuje się Harcerską Służbą Ruchu Drogowego. Powoduje to brak możliwości wystawienia odpowiedniej liczby osób na wydarzenia wspierane przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. Z kolei brak osób do stałej współpracy jest powodem, przez który Inspektorat i wymienione instytucje nie zawarły umowy o współpracy.

W trakcie obecnej kadencji Komendy Chorągwi poprawiała się komunikacja Komenda <-> Inspektorat, m. in. W zakresie informowania o wydarzeniach, na których potrzebne jest wsparcie Inspektoratu. Szefostwo HSGiSZ ma nadzieję na dalszą poprawę komunikacji.


106/107

SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

Inspektorat Wychowania Wodnego Zespół Pilota Chorągwi odpowiada za realizację działań wspierających kadrę wodniacką oraz środowiska wodne i żeglarskie w obszarze programowo – metodycznym. Zespół Pilota Chorągwi obecnie liczy 6 osób, planowane jest dołączenie kolejnej. Cały zespół corocznie tworzy plan pracy, w ramach jego realizacji organizuje kwartalne spotkania z drużynowymi oraz rejsy Zawiszą Czarnym. Zespół podejmuje się współorganizacji Mixera Programowego, rejsów Warszawską Nike oraz (nie)Konferencji Specjalnościowej. W ciągu kadencji Zespół Pilota zorganizował 2 kursy na stopień żeglarza, 2 rejsy morskie Zawiszą Czarnym, 2 rejsy Warszawską Nike oraz 2 edycje zawodów pływackich - planowane jest utrzymanie cykliczności tych wydarzeń, jeśli nie w planowanym terminie, to w tym samym roku. W latach 2014 – 2018 powstały 3 nowe drużyny wodne, a jedna otrzymała pomoc w zmianie środowiska działania. Trwają również prace nad powołaniem Chorągwianego Akademickiego Kręgu Wodnego. Wnioski Zespołu: •

stworzenie

kolejnych

środowisk

wodnych

w

hufcach

poprzez

zwiększenie

różnorodności form i intensywności propagowania specjalności w hufcach, •

Zwiększenie liczby imprez kajakowych oraz rejsów Warszawską Nike,

Potrzebne jest rozszerzenie współpracy z miastami, dzielnicami i instytucjami,

Potrzebne

jest

opracowanie

skutecznego

systemu

pozyskiwania

środków

finansowych, •

W przyszłości: organizacja wspólnych obozów środowisk żeglarskich.

Kapituła Harcerskiej Odznaki Strzeleckiej Celem działania Kapituły HOS jest propagowanie działalności strzeleckiej, rozwijanie umiejętności strzeleckich wśród członków Chorągwi Stołecznej. Kapituła zadeklarowała organizację zawodów strzeleckich przynajmniej raz w roku kalendarzowym. Oprócz organizacji strzelectwa Kapituła organizuje spotkania kadry strzeleckiej oraz opracowuje materiały wspierające pracę środowisk ze strzelectwem sportowym. W czasie kadencji 2014 – 2018 Kapituła HOS zastąpiła wcześniej istniejący Inspektorat Sportów Obronnych oraz Harcerski Klub Sportów Obronnych. Kapituła po swoim powołaniu w 2015 roku została tymczasowo rozwiązana w lutym 2017 roku, aby zawiązać się w zreorganizowanym składzie 4 miesiące później. Kapituła uważa złączenie trzech zespołów w jeden za istotny element służący usprawnieniu pracy. Aktualnie Kapituła HOS liczy 6 członków, wszyscy z nich są instruktorami. Współpracują oni z organizacjami związanymi ze sportami strzeleckimi: Ligą Obrony Kraju (LOK), Polskim Związkiem Strzelectwa Sportowego (PZSS) i innymi działającymi na terenie Chorągwi Stołecznej. Spotkania Kapituły służą planowaniu pracy, integracji członków, opracowywaniu materiałów dla środowisk mających wesprzeć je


SPRAWOZDANIE KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ, listopad 2014 – wrzesień 2018

107/107

w działaniach strzeleckich. Kapituła przyznaje Harcerskie Odznaki Strzeleckie w stopniach brązowym, srebrnym i złotym. Istnieje regulamin określający wymagania na każdy stopień, a także rejestr odznak przyznanych przez Kapitułę. Wnioski Kapituły HOS: •

Harcerską Odznakę Strzelecką należy promować na inne chorągwie ZHP.

Opracowania wymagają zasady współpracy z PZSS oraz z LOK.

Klub Harcerskich Honorowych Dawców Krwi "Stołeczna Kropla Braterstwa" Klub "Stołeczna Kropla Braterstwa" został powołany w styczniu 2018 roku. Ważnym zadaniem, którego podjął się klub, jest stworzenie poradników metodycznych zawierających konspekty zajęć o tematyce krwiodawczej. Z inicjatywy Klubu zorganizowane zostały dwie zbiórki krwi: przy Hali Sportowej w Grodzisku Mazowieckim oraz na terenie parku przy ul. Górczewskiej. Klub funkcjonuje w dwóch zespołach. Pierwszy z nich zajmuje się przygotowaniem materiałów dla drużynowych i przybocznych, natomiast drugi tworzy poradnik dla organizatorów akcji krwiodawczych organizowanych przez środowiska i hufce z Chorągwi Stołecznej. Ewaluacja pracy zespołu jest przeprowadzana na bieżąco, aby program klubu był stale doskonalony, a przez to stymulujący tak dla jego członków, jak i dla uczestników zajęć i szkoleń przez nich organizowanych. Wnioski szefostwa Klubu: •

Potrzebna jest poprawa komunikacji z kadrą wychowawczą Chorągwi Stołecznej, aby zwiększyć świadomość o istnieniu Klubu, a przez to zwiększyć liczbę członków oraz odbiorców inicjatyw Dawców Krwi.

Materiały programowo – metodyczne wymagają większego zaangażowania członków Klubu.

Sprawozdanie Komendy Chorągwi Stołecznej (listopad 2014-wrzesień 2018)  
Sprawozdanie Komendy Chorągwi Stołecznej (listopad 2014-wrzesień 2018)  
Advertisement