Stim årsredovisning 2013

Page 23

Petter Alexis Askergren är textförfattare, låtskrivare och hiphopmusiker. 2013 firade Petter femton år som artist.

Även bortsett från festivalerna så var Stims liveintäkter 2013 de bästa hittills. Orsakerna är flera. Totalt under 2013 rapporterades uruppförandet av 284 nyskrivna musikverk – en siffra som i praktiken är större eftersom allt inte rapporteras in till Svensk Musik. Bland de upphovspersoner som fått flest verk uruppförda under året märks Paula af Malmborg Ward, David Riebe, Britta Byström, Anna-Lena Laurin, Maria Löfberg, Johan-Magnus Sjöberg, Mirjam Tally, Vladimir Levitt, Andrea Tarrodi, Rolf Martinsson, Henrik Denerin och Ulf Grahn.

STIM ÅRSREDOVISNING 2013

PÅ NORDISKA MUSIKDAGARNA i Helsingfors medverkade ett tjugotal

Stimanslutna tonsättare. Festivalen är en av världens äldsta, och aldrig tidigare har så många svenska kompositörer deltagit. Vid festivalen ISCM World Music Days i Bratislava, Košice och Wien deltog de Stimanslutna tonsättarna Ansgar Beste och Henrik Strindberg. Även vid den internationella festivalen Warszawa-höst medverkade svenska tonsättare och artister.

23


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.