Page 1


GIW/ISSO-publicatie 2008

Ontwerp- en montageadviezen Nieuwbouw, eengezinswoningen en appartementen

ISBN: 978-90-5044-161-2


INHOUDSOPGAVE

1

2

3

4

5

Inleiding en doelstelling

5

Leeswijzer

5

Verwarming Specificatieblad 1.1 Specificatieblad 1.2 Specificatieblad 1.3 Specificatieblad 1.4 Specificatieblad 1.5 Specificatieblad 1.6 Specificatieblad 1.7 Specificatieblad 1.8 Specificatieblad 1.9 Specificatieblad 1.10 Specificatieblad 1.11 Specificatieblad 1.12 Specificatieblad 1.13 Specificatieblad 1.14

Ontwerpruimtetemperaturen/comfort Warmteverliesberekening Regeling Temperatuurniveaus (medium) Warmteafgiftesystemen Radiatoren Convectoren Vloer- en wandverwarming Buizen Leidingberekeningen Waterzijdig inregelen Warmteopwekkingsinstallaties Warmteopwekkers (gespecificeerd) Documentatie

7 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Ventilatie Specificatieblad 2.1 Specificatieblad 2.2 Specificatieblad 2.3 Specificatieblad 2.4 Specificatieblad 2.5 Specificatieblad 2.6 Specificatieblad 2.7 Specificatieblad 2.8 Specificatieblad 2.9 Specificatieblad 2.10 Specificatieblad 2.11 Specificatieblad 2.12

Capaciteit Thermisch comfort Regelbaarheid Luchtkwaliteit Instroom- en afvoeropeningen Kanaalontwerp/roosters Systeemmogelijkheden Ventilatiebalans Afzuig- en WarmteTerugWin (WTW) unit Luchtzijdige inregeling Parkeergarages/stallingsruimten Documentatie

25 26 28 29 30 31 33 35 37 38 39 40 41

Tapwater Specificatieblad 3.1 Specificatieblad 3.2 Specificatieblad 3.3 Specificatieblad 3.4 Specificatieblad 3.5 Specificatieblad 3.6 Specificatieblad 3.7

Tapwater algemeen Warmwatertemperatuur Warmwatercapaciteit ( aan het tappunt) Warmwatercapaciteit (voorraad) Wachttijd Warmwaterbereiding Documentatie

43 44 45 46 47 48 49 51

Installatiegeluid Specificatieblad 4.1 Specificatieblad 4.2

Installatiegeluid algemeen Meetcondities

53 54 57

Temperatuuroverschrijding Specificatieblad 5.1 Temperatuuroverschrijding algemeen Specificatieblad 5.2 Uitgangspunten T.O.B.

59 60 61

Verwijzingen

65

Index

67

GIW/ISSO-publicatie 2008

3

Ontwerp- en montageadviezen


GIW/ISSO-publicatie 2008

4

Ontwerp- en montageadviezen


INLEIDING EN DOELSTELLING In Nederland wordt het overgrote deel van de woningen gebouwd onder garantie het Garantie Instituut Woningbouw. Het GIW stelt in de Garantie- en Waarborgregelingen eisen aan diverse installaties in nieuwbouw woningen en appartementen. ISSO geeft publicaties uit die op diverse installatietechnische onderdelen het gehele realisatieproces weergeven. Uitgangspunt hierbij is dat tussen opdrachtgever en opdrachtnemer een programma van eisen wordt opgesteld, dat de rode draad vormt voor het ontwerp, de uitwerking, de realisatie en het beheer van de diverse installaties. In het programma van eisen worden o.a. keuzes gemaakt voor wat betreft het kwaliteitsniveau van de diverse installaties. Met behulp van de ISSO-publicaties is het mogelijk om het beoogde kwaliteitsniveau te realiseren. De doelstelling van deze publicatie is de ontwerper en uitvoerder van deze installaties handvaten te geven om aan de gestelde eisen te kunnen voldoen.

LEESWIJZER In deze publicatie zijn de relevante wettelijke eisen opgenomen, waaraan uit publiekrechtelijk oogpunt altijd moet worden voldaan. Tevens zijn de prestatie-eisen opgenomen als vermeld in bijlage A, versie 1 augustus 2008, als bedoeld in artikel 6 van de GIW Garantie- en Waarborgregeling 2007. Daarnaast bevat de publicatie adviezen die het realiseren van de wettelijke- en GIW eisen kunnen vereenvoudigen. Om het zoeken naar specifieke onderdelen te vergemakkelijken is een alfabetisch register opgenomen.

GIW/ISSO-publicatie 2008

5

Ontwerp- en montageadviezen

giw-isso-2008  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you