Page 1

KALENDER

‘10-’11

De Wegwijzer Hyacint 1a Adresgegevens


MA

2

week 31

DI

3

WO

4

DO

5

vr

6

za

zo

7

Weekend

8

9

week 32

10

11

12

13

14

Weekend

15

16

week 33

Eerste schooldag Zending

23

week 34

Zending Infoavond werkweek

30

17

18

19

20

21

Weekend

22

24

25

26

27

28

Weekend

29

week 35

Zending Welkomstavond

31

Oud papier

AUGUSTUS

Weekend

De Wegwijzer Adresgegevens Adresgegevens


MA

DI

WO

1

week 35

Oud papier

DO

2

vr

3

za

zo

4

Weekend

5

6

week 36

13

week 37

Zending

8

Schoonmaakavond

9

10

week 38

21

Fotoavond Werkweek

week 39

28

11

Weekend

12

15

Werkweek

16

Werkweek

17

Werkweek Schoolreis groep 1 / 7

Zending

27

14

Werkweek

Zending Werkweek

20

7

OR vergadering MR vergadering

Zending

22 29

Start Kinderzegels groep 7/8

september

23 30 De Wegwijzer Adresgegevens Adresgegevens

24

Wegwijs B.S. voorstelling Theater Quint

18

Weekend

19

25

Weekend

26

Weekend


MA

DI

WO

DO

vr

1

week 39

za

zo

2

Weekend

3

4

week 40

11

6

Oud papier

7

8

9

Weekend

10

week 41

Zending

18

5

Oud papier

Zending Dierendag

week 42

Herfstvakantie

12 19

Herfstvakantie

13 20

Herfstvakantie

14 21

Herfstvakantie

15

Quint: Pesten is toch leuk

22

Herfstvakantie

16

Weekend

17

23

Weekend

24

25

week 43

Zending Luizencontrole

26

27

28

29

Wegwijs

30

Weekend

31

Oktober

De Wegwijzer Adresgegevens Adresgegevens


MA

1

week 44

Zending OR vergadering

8

week 45

Zending Studiedag Leefstijl

15

week 46

Zending

22

Zending

2

Oud papier

9 16

MR vergadering Infoavond CITO

week 47

Zending Rapportavond

29

DI

week 48

23

WO

3

Oud papier Nationaal Schoolontbijt

10

Bezorgen Kinderzegels groep 7/8

17

DO

4

vr

5

za

zo

6

Weekend

7

11

12

13

Weekend

14

18

19

20

Weekend

21

24

25

Rapportavond

26

Wegwijs

27

Weekend

28

30

November

Weekend

De Wegwijzer Adresgegevens Adresgegevens


MA

DI

1

week 48

6

week 49

Zending

WO

7

Oud papier

8

Oud papier

DO

2 9

vr

3

Sinterklaasfeest Alle leerlingen ‘s middags vrij.

10

za

zo

4

Weekend Sinterklaas

5

11

Weekend

12

13

week 50

Zending

14

15

Kerstfeest op school

16

17

Wegwijs

18

Weekend

19

20

week 51

Kerstvakantie

21

Kerstvakantie

22

Kerstvakantie

23

Kerstvakantie

24

Kerstvakantie

25

Kerstmis Weekend Kerstmis

26

27

week 52

Kerstvakantie

28

Kerstvakantie

29

Kerstvakantie

December

30

Kerstvakantie

De Wegwijzer Adresgegevens Adresgegevens

31

Kerstvakantie

Weekend


MA

DI

WO

DO

vr

za

zo

1

week 52

Kerstvakantie Weekend

2

3

week 1

Zending Luizencontrole

10

week 2

Zending

4

Oud papier

5

Oud papier

6

7

8

Weekend

9

11

12

13

14

15

Weekend

16

17

week 3

18

OR vergadering

Zending

19

20

MR vergadering

21

22

Weekend

23

24

Zending

week 4

25

26

27

28

Wegwijs

29

Weekend

30

Januari

De Wegwijzer Adresgegevens Adresgegevens


MA

DI

31 januari 1 week 5

Oud papier CITO eindtoets Advies gesprekken Groep 8

7

week 6

Zending

14

8

Adviesgesprekken Groep 8

week 7

Zending

15

WO

2

Oud papier CITO eindtoets

9

DO

3

CITO eindtoets Advies gesprekken Groep 8

10

vr

4

za

zo

5

Weekend

7

11

12

Weekend

13

16

Bibliotheek groep 3

17

18

19

Weekend

20

21

week 8

Zending

28

22

23

Wegwijs

24

Meester en juffenfeest Continurooster Groep 1 t/m 4

25

Studiedag

26

Weekend

27

week 9

Voorjaarsvakantie

Weekend

Februari

De Wegwijzer Adresgegevens Adresgegevens


MA week 9

DI

WO

1

Voorjaarsvakantie

2

Voorjaarsvakantie

DO

3

Voorjaarsvakantie

vr

4

Voorjaarsvakantie

za

zo

5

Weekend

6

7

week 10

Zending Luizencontrole OR vergadering

14

week 11

Zending Theaterles groep 8, 3, 6

21

week 12

Zending

8

9

Oud papier Uitslag CITO groep 8

Oud papier

10

11

Rapport mee

12

Weekend

13

15

MR vergadering

16

17

18

19

Weekend

20

22

Rapportavond

23

24

Rapportavond

25

Wegwijs

26

Weekend

27

28

Zending

week 13

29

30

Maart

31 De Wegwijzer Adresgegevens Adresgegevens

Weekend


MA

DI

WO

DO

vr

1

week 13

za

zo

2

Weekend

3

4

week 14

5

Oud Papier

6

Oud papier

7

8

9

Weekend

10

11 18 25 Pasen

week 15

week 16

12 19

OR vergadering

week 17

26

Meivakantie

13

Museumles groep 7

20

Museumles groep 8

27

Meivakantie

april

14

Museumles groep 4 Theorie Verkeer examen Groep 8

21

Wegwijs Paasviering/ continurooster

28

Meivakantie

De Wegwijzer Adresgegevens Adresgegevens

15

16

Weekend

17

22

Goede Vrijdag Meivakantie

29

Meivakantie

23

Meivakantie Weekend Pasen

24

30

Koninginnedag Weekend


MA

DI

WO

DO

vr

za

zo

week 17

Weekend Meivakantie

1

2

week 18

Meivakantie

3

Meivakantie

4

Meivakantie

5

Meivakantie

6

Meivakantie

7

Meivakantie Weekend Meivakantie

8

9

week 19

Zending CITO entree Gp.7 Luizencontrole

16

week 20

Zending CITO entree Gp.7

23

week 21

Zending CITO entree Gp.7

10

Oud papier CITO entree Gp.7 MR vergadering

17

CITO entree Gp.7

24

CITO entree Gp.7

11

Oud papier CITO entree Gp.7

18

CITO entree Gp.7

25

CITO entree Gp.7 Kerkenpad Gp. 8

Mei

12

Schoolfotograaf CITO entree Gp.7

19

CITO entree Gp.7 Studiemiddag Team

26

CITO entree Gp.7

13

14

Weekend

15

20

21

Weekend

22

27

Wegwijs

28

Weekend

29

De Wegwijzer Adresgegevens Adresgegevens


MA

30 mei

week 22

Zending

DI

31 mei

WO

1

DO

2

Hemelvaart

vr

3

Vrije dag

za

zo

4

Weekend

5

6

week 23

Zending Projectweek

13

week 24

Pinksteren

20

Zending

Oud papier MR vergadering Projectweek

14

Projectweek OR vergadering

week 25

Zending

27

7

21

Gespreksavond Groep 2 t/m 7

week 26

28

8

Oud papier Projectweek

15

Inloopmiddag project

22 29

Rapport mee Afscheidsavond

Juni

9

Projectweek

16

10

Sportdag Projectweek

17

11

Weekend Pinksteren

12

18

Weekend

19

23

Gespreksavond Groep 2 t/m 7

30

Wegwijs Oud Papier

De Wegwijzer Adresgegevens Adresgegevens

24

Opa & oma Voorstelling Musical

25

Weekend

26

Weekend


MA

DI

WO

DO

vr

1

week 26

Oud papier Calamiteitendag Start Zomervakantie

4

week 27

Zomervakantie t/m 12 augustus

11

week 28

Zomervakantie

5

Zomervakantie

6

Zomervakantie

7

Zomervakantie

8

Zomervakantie

za

zo

2

Weekend

3

9

Weekend

10

12

Zomervakantie

13

Zomervakantie

14

Zomervakantie

15

Zomervakantie

16

Weekend

17

18

week 29

Zomervakantie

19

Zomervakantie

20

Zomervakantie

21

Zomervakantie

22

Zomervakantie

23

Weekend

24

25

week 30

Zomervakantie

26

Zomervakantie

27

Zomervakantie

28

Zomervakantie

29

Zomervakantie

30

Weekend

31

juli

De Wegwijzer Adresgegevens Adresgegevens


Inhoudsopgave Pagina Voorwoord

1

1. 1.1. 1.2. 1.3.

De school Samenstelling team Schoolgrootte: samenstelling groepen Functies en taken binnen het team

2 2 2 3

2. 2.1. 2.2. 2.3.

Doelstellingen Visie Terugblik op het vorige schooljaar Vooruitblik op het komende schooljaar

4 4 4 5

3. 3.1. 3.2. 3.3.

Onderwijsaanbod Sociaal emotionele ontwikkeling Ontwikkeling jonge kinderen Basisvaardigheden

6 6 6 7

4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10.

Leerlingen Aanmelden van nieuwe leerlingen Procesgang Leerlingvolgsysteem Rapportage Resultaten van het onderwijs Overgang van basis- naar voortgezet onderwijs Weer samen naar school Leerling gebonden financiering Schoolmaatschappelijk werk Onderwijsbegeleidingsdienst

11 11 11 12 13 13 14 15 15 16 16

5. Ouders 5.1. Informatievoorziening 5.2. Medezeggenschapsraad 5.3. Ouderraad 5.4. Ouderactiviteiten 5.5. Tevredenheidspeilingen 5.6. Tussen- en naschoolse opvang 5.7. Klachtafhandeling 5.8. Verzekering 5.9. Verwijdering en verzuim 5.10. Verlof buiten schoolvakanties

17 17 17 17 17 17 18 18 19 19 20

Pagina 6. Activiteiten 6.1. Acties 6.2. Schoolreisjes en schoolkamp 6.3. Sportactiviteiten 6.4. Speelgoedmiddag 6.5. Vieringen 6.6. Excursies 6.7. Brede school activiteiten 6.8. Fotograaf

21 21 21 21 21 21 22 22 22

7. Overig 7.1. Schooltijden 7.2. Vakantieregeling 7.3. Omgangsregels 7.4. Ontruimingsplan 7.5. EHBO 7.6. GGD 7.7. Hoofdluis 7.8. Gedragscode voor kleding 7.9. Trakteren 7.10. Mobiele telefoons 7.11. Fietsen

23 23 23 23 24 24 24 25 25 25 26 26

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6.

27 27 27 27 27 28 28

Stichting PCPO Capelle – Krimpen Bestuur Bestuursgegevens Algemeen directeur Missie en visie Overige scholen Privacy


Voorwoord Aan de ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de schoolgids van de ‘Protestants Christelijke Basisschool De Wegwijzer’ voor het schooljaar 2010-2011. De schoolgids is bedoeld om u als ouders een juiste indruk van onze school te geven. Tevens is het niet alleen een bron van informatie, maar ook een document waarin de school haar kwaliteiten laat zien. De ‘beste’ school bestaat niet, scholen hebben verschillende kwaliteiten. Scholen onderscheiden zich door het leggen van accenten en werken vanuit uiteenlopende invalshoeken. Er bestaat wel zoiets als de ‘beste school voor mijn kind’, een school die aansluit bij de opvoeding thuis. Deze schoolgids kan u helpen een bewuste keuze voor uw kind te maken. De schoolgids wordt jaarlijks geactualiseerd en wordt aan het begin van het schooljaar aan alle ouders/verzorgers uitgereikt. De activiteitenkalender is dit jaar weer opgenomen in de schoolgids. Actuele informatie kunt u ook vinden op de website. Om geen informatie te missen raden we u aan om u te laten registreren. Bij veranderingen of toevoegingen op de website wordt u op de hoogte gesteld. Omdat de informatie in de schoolgids u het hele schooljaar van pas kan komen vragen wij u deze gids goed te bewaren. Wij verwachten dat de gids ertoe mag bijdragen dat u meer inzicht krijgt in het reilen en zeilen bij ‘De Wegwijzer’; de school waar uw kind een belangrijk deel van zijn of haar jeugd doorbrengt. Namens het team van De Wegwijzer, Leo Kloet directeur

1


1.

De school

2 Begeleiding gr. 3 Mw. Van Campen Begeleiding gr. 4 Mw. Chantal van der Graaf Begeleiding gr. 6 Mw. Cora Schouten Begeleiding gr. 7 Mw. Karen Berendsen Onderwijsassistente Mw. Sita Sital Intern begeleider Mw. Angelique de Jong (onderbouw) Intern begeleider Mw. Cora Schouten (bovenbouw) Rugzakbegeleiding Mw. Stoelhorst Bewegingsonderwijs Mw. Chantal van der Graaf Dhr. Sander van Embden ICT coach Mw. Linda van den Heuvel Conciërge Dhr. Gijs van Es Adm. medewerkster Mw. Fia van Dijk

Adres: Hyacint 1a 2925 EN Krimpen a/d IJssel  0180-580144  0180-580145 E-mail: directie@dewegwijzerkrimpen.nl Website : www.dewegwijzerkrimpen.nl

1.1. Samenstelling team Directie Directeur Dhr. Leo Kloet Pinksterbloem 20 2861 WR Bergambacht.  0182-351103 Bouwcoördinatoren Mw. Irene Hellendoorn (onderbouw) Mw. Karen Berendsen (bovenbouw) Groep Leerkracht 1A/2A Mw. Jeannette Janssen Mw. Den Haan do, vr mo 1B/2B Mw. Bijl 3 Mw. Carla van de Panne Mw. Angelique de Jong 4 Mw. Petra van Eersel Mw. Irene Hellendoorn 5 Mw. Geertje Mandemaker Mw. Stoelhorst Wo, vr 6 Mw. Mariëtte Mets Mw. Cora Schouten Wo 7 Dhr. Opschoor Mw. Berkenbosch Do, vr 8 Mw. Linda van den Heuvel Mw. Karen Berendsen Wo

Dagen Ma, di, wo Ma - vr Ma – do vr Ma, di, wo Do, vr Ma, di, do Ma, di, wo, do, vr Ma, di, wo Ma, di, do, vr

Ma mo, di mo, wo mo Di mo Vr mo Do Wo, do, vr Do, vr mi Do, vr mi Ma Di mi Vr Wo Ma - vr Ma - do

1.2. Schoolgrootte: samenstelling groepen Op onze basisschool ‘De Wegwijzer’ zaten op de teldatum van 1 oktober 2009, 189 kinderen. Onze school is de protestants christelijke basisschool in de groene en rustige wijk Langeland te Krimpen aan den IJssel. De school ligt dan ook in een gezellige woonwijk met een voetbalveldje en veel bomen en struiken in de nabije omgeving.


1.

De school

Om de groepen niet te groot te laten worden, werken we regelmatig met combinatiegroepen. Welke we zolang mogelijk in dezelfde samenstelling te laten bestaan. Bij het samenstellen van een combinatiegroep of bij een splitsing van groepen letten we op een gelijke verdeling van het aantal zorgleerlingen, verdeling van jongens en meisjes en vriendjes en vriendinnetjes. Ook moet een leerling in deze groep zelfstandig kunnen werken. We gaan hierbij zeer zorgvuldig te werk. De directeur beslist, na overleg met het team en de intern begeleiders, uiteindelijk over de definitieve samenstelling.

1.3. Functies en taken binnen het team

3 Onderbouwcoördinator: Mevr. I. Hellendoorn Bovenbouwcoördinator: Mevr. K. Berendsen Vanuit het team zijn deze twee collega’s in het bijzonder verantwoordelijk voor de aansturing op onderwijskundig en organisatorisch gebied. Samen met de directeur en de intern begeleiders voeren zij regelmatig overleg over het onderwijskundig beleid van de school. Bij afwezigheid van de directeur vervangen zij de directeur Intern begeleider onderbouw: Mevr. A. de Jong Intern begeleider bovenbouw: Mevr. C. Schouten De intern begeleider is er om de leerkracht te ondersteunen bij de zorg voor de leerlingen. Tevens doet zij, waar nodig, extra onderzoek om kinderen met bijzondere leerbehoeften in kaart te brengen. Zij verzorgt de extra begeleiding samen met de leerkracht. Groepsleerkracht: Een groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het optimaliseren van het onderwijs in zijn of haar groep en de pedagogische en didactische begeleiding van de kinderen. Onderwijsassistente: Mevr. S. Sital Een onderwijsassistent helpt bij onderwijsondersteunende en verzorgende activiteiten. Zij doet dit onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. Studenten: Van tijd tot tijd zijn er in school studenten aanwezig van de PABO (de Peda¬gogi¬sche Academie voor het Basis Onderwijs) die opdrachten uit¬voe¬ren in het kader van hun opleiding. Deze opdrachten bestaan uit het geven van lessen, het observeren van kinderen en lessen die de leerkracht geeft en het werken met kleine groepjes kin¬deren of met kinderen apart. Dit alles gebeurt onder de verantwoording van de groepsleerkracht in welke groep de opdrachten worden uitgevoerd. Ook zijn er stageplaatsen voor onderwijsassistenten. Communicatiestructuur: Bij vragen en of opmerkingen richt u zich in eerste instantie tot de leerkracht. Daarna kunt u zich richten tot de directeur. Bij zijn afwezigheid wordt hij vervangen door de twee bouwcoördinatoren.

Directeur: Dhr. L.J.M. Kloet Hij is eindverantwoordelijk voor alle zaken die de school aangaan. Hij houdt zich bezig met organisatorische zaken, beleid, etc. Bij beleid moet u bijvoorbeeld denken aan de invoering van Leefstijl. Hij onderhoudt het contact met de algemeen directeur van de stichting en de directies van de andere scholen van het bestuur. Tot zijn takenpakket behoren ook het personeelsbeleid en de finan¬ciën. Hij heeft in principe geen lesgevende taken.


2:

Doelstellingen

2.1. Visie De visie van de wegwijzer Hieronder vindt u de visie van onze school. Godsdienstig uitgangspunt ‘De Wegwijzer’ is een open christelijke basisschool. We zijn een school met een christelijke grondslag die met respect ook open staat voor andere geloofsrichtingen en anders denkenden. Wij verwachten wel van alle kinderen, ouders en leerkrachten dat zij de christelijke identiteit van de school respecteren. We willen meer zijn dan alleen een school: een manier om te leren, niet alleen volgens de algemene menselijke normen en waarden, maar ook volgens de normen en waarden van God, zoals die in de Bijbel en in de persoon van Jezus bekend zijn. Het gaat hierbij niet alleen om een aantal regels, maar we proberen de kinderen te ondersteunen in het zoeken naar een persoonlijke en levendige relatie met God en onze medemens. Door het christelijk karakter van de school werken we daarom met de christelijke kalender. De christelijke feesten en andere, in de Nederlandse cultuur verweven feesten, worden op onze school gevierd. Respect geven en krijgen is voor ons van wezenlijk belang. Cognitief uitgangspunt De inspanningen van het team zijn in ieder geval gericht op het behalen van de kerndoelen in de basisvaardigheden. De basisvaardigheden zijn: Rekenen, Taal (spelling) en Technisch en Begrijpend Lezen. Zorg Onze zorg is gericht op kinderen die niet aan deze doelen voldoen. Deze kinderen moeten zich desondanks maximaal kunnen ontwikkelen. Ook kinderen die cognitief meer kunnen en meer uitdaging nodig hebben, hebben onze aandacht. Wij hebben daar ook specifieke leermiddelen voor aangeschaft. Daarnaast is het team er op gericht om zoveel mogelijk kwaliteiten en talenten van een kind te benutten en uit te bouwen. Aangezien wij een wijkschool zijn voelen wij een extra verantwoordelijkheid om kinderen ‘binnen boord’ te houden. Sociale en motorische vaardigheden We zijn erop gericht om een veilig en ordelijk pedagogisch en didactisch klimaat in de klassen en in de school te creëren. In alle soorten relaties die binnen de school voor kunnen komen verwachten we gedrag dat past binnen onze identiteit. De relatie tussen leerkracht en kind en de leerlingen of leerkrachten onderling staat daarbij centraal. We streven naar een respectvolle relatie. Maar ook de ouders en het bestuur spelen hierbij een belangrijke rol. Het speel- en werkgedrag van leerlingen is een belangrijk aandachtspunt. Motorische, cognitieve en sociale vaardigheden gaan hand in hand bij het spelen en werken. De leerkrachten houden deze drie

4 aandachtsgebieden goed in de gaten en werken samen met de leerlingen aan verbeteringen van de vaardigheden. We streven naar een taakgerichte en kritische werkhouding van leerlingen (kritisch kijken naar zichzelf, in staat tot zelfcorrectie). Missie ‘De Wegwijzer’ wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces die kennis en vaardigheden kan verwerven die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden in een multiculturele samenleving. De Wegwijzer wil daarbij omzien naar elkaar, elkaar respecteren en de verantwoordelijkheid in de wereld leren kennen. Bovendien is het van belang dat kinderen leren respect te hebben voor ieder ander. Omdat opvoeden een zaak is van ouders en school gezamenlijk, wil ‘De Wegwijzer’ streven naar een intensief contact tussen leerkrachten en ouders. Samengevat: Voor ons zijn de leerresultaten en het gedrag speerpunten van ons beleid. Bij deze visie en missie hoort de volgende slogan:

Met

respect voor de ander willen wij elkaar inspireren om samen te leren! In ons koersdocument geven we richting aan een aantal ontwikkelingen, die we graag willen bereiken. U moet dan denken aan: Een verdere uitwerking van Leefstijl, begeleiding van leerlingen met een vertraagde of versnelde ontwikkeling, een uitbreiding van de digitale schoolborden. Dit document is nog veel uitgebreider en te omvangrijk om hier te publiceren. Wanneer u hierin geïnteresseerd bent, ligt het voor u op school ter inzage.

2.2. Terugblik op het vorige schooljaar Wij hopen in ieder geval dat we door de directe contacten met onze geledingen en samen met u, als ouders, voor uw kinderen een veilige leeromgeving kunnen creëren. Elk schooljaar proberen we, door scholing en coaching van leerkrachten, allerlei verbeteringen door te voeren. Dit gebeurt aan de hand van een jaarplan. De beleidsvoornemens uit het schoolplan van 2009-2010 hebben het volgende opgeleverd: Onderwijsinhoudelijk • Alle groepen hebben meegewerkt aan het project techniek. • De techniektorens worden intensief gebruikt. • Er is een keuze gemaakt voor een nieuwe rekenmethode en een methode voor het Aanvankelijk Lezen in groep 3. In groep 3 wordt dit jaar ook gestart met een nieuwe schrijfmethode. Deze methode past bij de Aanvankelijk Leesmethode die is aangeschaft. De schrijfmethode zal meegroeien met de groep. • Er moet een keuze gemaakt gaan worden voor een nieuwe Begrijpend Lezen methode.


2.

Doelstellingen

ICT In de lokalen van de mw. Linda van den Heuvel en mw. Mariëtte Mets zijn de digitale schoolborden geïnstalleerd. De leerkrachten die met het bord gaan werken, gaan een training volgen. Komend schooljaar zullen ook de andere leerkrachten kennismaken met het werken met een digitaal schoolbord. Door onze positieve ervaringen met deze borden zullen het volgende cursusjaar (20102011) weer twee borden worden aangeschaft. PR Ook dit jaar heeft een leerkracht PR-activiteiten in haar takenpakket. Hierdoor zullen er veel krantenberichten en foto’s in de plaatselijke kranten verschijnen. Tevens zal er een informatieochtend georganiseerd worden voor de ouders van driejarige peuters. Studiedagen over ‘Leefstijl’ Leefstijl is onze methode voor sociaal emotionele vaardigheden. Vorig jaar hebben we als team twee studiedagen gevolgd om vertrouwd te raken met de methode. De methode omvat een scala van vaardigheden zoals kennismaken, luisteren, communiceren, zelfvertrouwen, gevoelens uiten, assertiviteit en weerbaarheid, conflicten oplossen, omgaan met groepsdruk, risico’s inschatten en doelen stellen. We zijn nog steeds erg enthousiast over deze methode en we hopen ook dat deze methode zijn uitwerking heeft op de kinderen. Ook dit cursusjaar volgen we als team weer een studiedag hierover. Voor alle ouders zal in het begin van dit cursusjaar – na een geslaagde eerste informatieavond - een tweede informatieavond worden georganiseerd. Workshops voor ouders In januari zal er weer een ouderavond worden georganiseerd. Het thema wordt later bekend gemaakt. Verder is in de groepen ook het volgende gebeurd: • Workshops cultuur in alle groepen. • Diverse sportactiviteiten en de sportdag. • De schoolreis met groep 3 – 7 naar Duinrell. • De groepen 1 en 2 vierden een indianenfeest. • Het schoolkamp van groep 8. • De kerstviering in de Rank. • Deelname aan het Kerkenpad.

5

2.3. Vooruitblik op het komende schooljaar Komend schooljaar hebben wij ons weer ingeschreven voor een aantal culturele activiteiten: een toneelvoorstelling, muzikale workshops, een concert, dans en toneel. Deze activiteiten zijn voor alle groepen en zullen binnen en buiten de school plaatsvinden. De data van de activiteiten vindt u op de jaarkalender. Ook staan de schoolreis, de sportdag en andere sportieve evenementen op het programma. In vier groepen zal gewerkt gaan worden met een digitaal schoolbord. De leerkrachten zullen hierin geschoold worden. In groep 4 - 8 zal met de nieuwe rekenmethode ‘Pluspunt’ worden gestart. In groep 3 is de aanvankelijk leesmethode: Veilig Leren Lezen (maanversie) aangeschaft en de daarbij behorende schrijfmethode: Pennenstreken. We gaan ons oriënteren op een nieuwe begrijpend leesmethode. Vanuit het samenwerkingsverband op het gebied van de zorg volgen diverse leerkrachten cursussen over dyslexie, rekenproblemen, ADHD en PDD/nos. Ook wordt er een studiemiddag voor al het personeel van de stichting georganiseerd over handelingsgericht werken. Deze middag is op woensdagmiddag 24 november. Het komende schooljaar zal er ook weer een studiedag Leefstijl worden georganiseerd. De studiedag voor Leefstijl wordt gehouden op acht november 2010.


3.

Onderwijsaanbod

3.1. Sociaal emotionele ontwikkeling Naast het aanleren van schoolse vaardigheden bieden wij de kinderen ook de mogelijkheid zich te ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. Wij volgen deze ontwikkeling nauwgezet en proberen de juiste voorwaarden te scheppen. Hierdoor voelt ieder kind zich veilig, geborgen en geaccepteerd.

3.2. Ontwikkeling jonge kinderen De kinderen mogen onze school de hele dag bezoeken vanaf de dag dat zij vier jaar zijn. Zij zijn dan nog niet leerplichtig maar voor een continue ontwikkeling is regelmatig aanwezig zijn gewenst. Het blijkt dat hele dagen naar school gaan voor de allerjongsten soms te vermoeiend is. In overleg met de leerkracht is dit probleem zeker op te lossen. Zodra leerlingen leerplichtig zijn moeten zij tijdens de vastgestelde schooltijden, op school aanwezig zijn. De leerplicht gaat in op de eerste schooldag van de maand, volgend op de maand waarin het kind vijf jaar geworden is. (Extra vakantie buiten de schooltijden is dus niet meer mogelijk vanaf dat moment!). Veel kinderen, die als jongste kleuter in groep 1 komen zijn, naar eigen zeggen, al groot. Zij zijn al zo groot, dat de leerkracht verwacht dat de kinderen in staat zijn in bepaalde situaties zichzelf te helpen. Als de kinderen op school komen moeten zij: • zichzelf met enige hulp kunnen aan- en uitkleden • zelf hun schoenen en jassen kunnen aan- en uittrekken (waar nodig worden zij geholpen) • zelf op tijd naar de wc gaan (zindelijk zijn) Het is belangrijk dat de zelfredzaamheid van de kinderen op deze gebieden aanwezig is omdat de leerkracht niet altijd in de gelegenheid is om te helpen. Mocht uw kind veel moeite hebben met genoemde zelfredzaamheid, is enige aandacht en oefening thuis meestal voldoende om dit gedrag aan te leren. Mochten er toch nog problemen zijn dan kunt u contact opnemen met de leerkracht. Als uw kind nog niet zindelijk is, doen wij bij calamiteiten een beroep op het thuisfront. Alle kleuters doorlopen in principe minimaal twee volle jaren kleuteronderwijs. Als uitgangspunten dienen de volgende regels: • een kind, dat na 1 oktober in groep 1 komt, zal 2 tot 2¾ jaar kleuteronderwijs krijgen voordat het kind doorstroomt naar groep 3. Bij een zeer voorspoedige ontwikkeling van het kind is er een uitzondering mogelijk. De ervaring leert dat dit niet al te vaak voorkomt. • een kind, dat in de periode tussen ‘rond de zomervakantie’ en 1 oktober op school komt, is een jonge leerling. Afhankelijk van de ontwikkeling zal dit kind 2 tot 3 volle jaren kleuteronderwijs volgen. • de kinderen uit groep 2 worden één middag per week extra begeleid, indien mogelijk door ouders, bij allerlei ontwikkelingsspelletjes. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de leerkracht.

6 • éénmaal in de schoolweek wordt er vanaf november t/m de voorjaarsvakantie met groot spelmateriaal gewerkt. Dit vindt in het speellokaal plaats. Omdat dit in circuitvorm plaatsvindt, assisteren hierbij ook ouders i.v.m. de veiligheid. • met zekere regelmaat maken de kinderen van de groepen 1 en 2 gebruik van de computers. • gelet op het verschil in leeftijd in elke groep kijken wij naar de mogelijkheden van ieder kind afzonderlijk. Er is dus bij de “werkjes” altijd een onderling niveauverschil. Een kleuter leert spelenderwijs. Vooral in groep 1 is spelen belangrijk. De kinderen leren daar wat het is om de hele dag samen te zijn. Ze wennen ook aan regels die van belang zijn om tot leren te komen. Later in dat jaar en in groep 2 volgt een geleidelijke overgang naar het leerproces van groep 3. Wij zorgen er voor dat een kind zoveel mogelijk kleuter kan zijn. Wij willen voorkomen dat het leerproces van groep 3 al in de kleuterperiode ingevoerd wordt. Wij werken in de kleutergroepen vanuit de kring. De dag begint in de kring en hier keert het kind ook steeds weer terug. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, op de grond met divers materialen, in zowel het speellokaal en als buiten op het speelplein. Er wordt gewerkt aan de hand van thema’s (school, vakantie, herfst, lente en dergelijke). Op een speelse manier leren de kinderen hoe de wereld, hun wereld, in elkaar zit. Er is veel aandacht voor taalvorming, omdat taal de basis is van ontwikkeling. De kleutergroepen werken zoveel mogelijk aan dezelfde thema’s in dezelfde periode. Per 1 augustus 2002 werken we met de groepen 1, 2 en 3 via een planbord. Dit is een manier van werken, waarmee we de zelfstandigheid van de kinderen vergroten. Er is een mogelijkheid voor de kinderen om zelf te kiezen wat ze gaan doen. • De groep is onderling verdeeld in kleine groepjes. Meestal aangeduid met een kleur of een cijfer; • Iedere dag staat één van deze groepjes extra in de belangstelling; • De groep van de dag heeft de vrije keuze bij het plannen; • De andere groepjes kiezen eerst uit alle verplichte werkjes van die week, daarna volgt de eigen planning. In groep 3 wordt tot de herfstvakantie een deel van de middag vrij uit de kasten gekozen. Na de herfstvakantie geeft de leerkracht aan waaruit gekozen kan worden, b.v. computer, reken- en taalspelletjes. Dit alles vindt plaats in circuitvorm; een werkwijze waar kinderen wel bij varen. De leerkracht maakt door gebruik te maken van dit systeem meer tijd vrij om kinderen binnen de klas individueel te begeleiden.


3.

Onderwijsaanbod

In de urentabel verderop wordt globaal weergegeven hoeveel tijd wij per week aan de verschillende vakken besteden. Het gaat hier om gemiddelden die per leerjaar enigszins kunnen verschillen. Wij gaan uit van een urentabel van 23 uur per week. Hierbij wordt er in de eerste vier leerjaren minimaal 3520 uur aan lestijd ingevuld. Per dag komt dit neer op maximaal 5½ uur. De manier van werken is in de onderbouw steeds meer ontwikkelingsgericht. De omschakeling naar ontwikkelingsgericht werken is echter een langdurig proces dat zorgvuldig wordt begeleid. Ontwikkelingsgericht werken betekent voor ons: • Betrokkenheid van de kinderen vergroten; • Bieden van een brede ontwikkeling; • Het aanleren van een behoorlijke mate van zelfstandigheid; • Kinderen begeleiden en bijsturen tijdens de lessen; • Betekenisvolle activiteiten bieden. Wij bieden de jonge kinderen verschillende betekenisvolle activiteiten door zoveel mogelijk thematisch te werken en door: • Situaties te creëren waarbij kinderen een vrije keuze kunnen maken; • Begeleide situaties of opzettelijk georganiseerde situaties te creëren (de leerkracht stuurt de activiteit waar nodig bij); • Geleide situaties te organiseren (de leerkracht stuurt de activiteiten). Eén van de gevolgen van deze keuze is dat alle kleutergroepen zijn ingericht met diverse hoeken. U kunt dan denken aan een huishoek, een bouwhoek, een computerhoek, een verfhoek, themahoek enz. Er wordt gewerkt met een planbord waarop zijzelf een activiteit kunnen kiezen. De leerkrachten observeren en stimuleren de leerlingen zoveel mogelijk tijdens het werken in deze hoeken.

3.3. Basisvaardigheden De wet op het Basisonderwijs geeft aan in welke vakken er onderwijs gegeven moet worden. Bij elk vak behoren kerndoelen. Deze kerndoelen zitten opgesloten in de methodes die wij op school gebruiken. De methode bevat ook de verplichte leerstof. De leerkracht verdeelt de leerstof zo over het cursusjaar, dat de gestelde kerndoelen bereikt kunnen worden. 3.3.1. Godsdienst Wij willen een christelijke school met een open karakter zijn. De school staat open voor kinderen uit gezinnen die zich thuis voelen binnen het christelijk onderwijs, gezinnen die respect hebben voor het christelijk onderwijs en open staan voor dialoog. Er wordt in de hoogste groepen ook aandacht besteed aan diverse geestelijke stromingen. Dit vindt veelal plaats via de wereldoriënterende vakken aardrijkskunde en geschiedenis en tijdens Bijbelonderwijs. In de groepen 3 t/m 8 wordt er gewerkt met de methode ‘Kind op Maandag’. In de groepen 1 en 2 wordt een eigen verhalenlijn gebruikt.

7 3.3.2. Taal ‘Vroeger’ was taalonderwijs vooral gericht op foutloos schrijven. Natuurlijk proberen we de kinderen nog steeds foutloos te leren schrijven, maar we besteden ook veel aandacht aan het spreken en luisteren. We besteden tevens aandacht aan schriftelijk taalwerk en leren de kinderen ook verhalen schrijven en presentaties te houden. Vanaf groep 6 besteden we aandacht aan het ontleden en de werkwoordspelling. In groep 3 wordt de methode ‘Veilig Leren Lezen’ en vanaf groep 4 wordt de methode ‘Taal Actief’ gebruikt. Vanuit het idee dat alle kinderen, op alle scholen, optimale kansen moeten krijgen om te leren lezen. is de nieuwe Veilig leren lezen ontwikkeld. De methode combineert het plezier van het samen leren lezen en bezig zijn met taal met de praktische uitvoerbaarheid van onderwijs op maat. De nieuwste Taal Actief is een methode voor taal, spelling en woordenschat voor groep 4 t/m 8. Taal Actief is een resultaatgerichte methode, waarmee op drie niveaus gedifferentieerd kan worden. 3.3.3. Rekenen Als methode gebruiken wij Pluspunt. Pluspunt is de meest gebruikte rekenmethode in het basisonderwijs voor groep 1 t/m 8. Oefenvormen zijn speels en gevarieerd, de vormgeving is leuk en eigentijds. Dat motiveert kinderen. Tegelijkertijd leert Pluspunt kinderen rekenen via een zorgvuldige, stapsgewijze opbouw van de lesstof met veel oefening en herhaling. Pluspunt maakt rekenen leuk ... en duidelijk! Stapsgewijze opbouw: instructie - oefenen - toetsen - herhalen De lesstof in Pluspunt bestaat uit duidelijke, kleine stappen. Na de instructie gaan de kinderen de aangeboden onderwerpen meteen oefenen. Elk rekenonderwerp wordt gedurende twee blokken geoefend en pas daarna getoetst. Natuurlijk wordt de lesstof in de loop van het schooljaar herhaald. Door de stapsgewijze opbouw van Pluspunt krijgen kinderen een stevige rekenbasis. Speelse oefeningen Drie lessen per week starten met Samen oefenen. Daarin herhalen de kinderen op een speelse manier de lesstof die eerder is geoefend. Deze oefeningen zijn speciaal voor Pluspunt geschreven door Julie Menne, de auteur van het succesvolle oefenprogramma Met Sprongen Vooruit. Door haar bijzondere aanpak raken kinderen nog meer betrokken en gemotiveerd! Soepel differentiëren, ook bij grote verschillen in de bovenbouw In alle jaargroepen wordt op drie niveaus gedifferentieerd. De differentiatie is praktisch opgezet, zodat kinderen en leerkrachten er heel makkelijk mee kunnen werken. In de bovenbouw zijn de niveauverschillen tussen leerlingen in de regel groter. Daarom is de differentiatie daar nog verder uitgewerkt en zijn er werkboeken op drie niveaus. Zo leert ieder kind rekenen op zijn eigen niveau.


3.

Onderwijsaanbod

Supersterke organisatie Pluspunt staat bekend om zijn organisatiegemak. De handige afwisseling tussen leerkrachtgebonden lessen en lessen zelfstandig werken maakt de methode ideaal voor combinatiegroepen. 3.3.4. Lezen In groep 3 beginnen de kinderen officieel met het leren lezen. In dit cursusjaar starten we met de nieuwste versie van ‘Veilig Leren Lezen’. We drukken het leesniveau van kinderen uit in AVI-niveau. Eind groep 7 hopen we dat alle leerlingen AVI E7 hebben behaald. Dit blijkt echter voor sommige leerlingen niet haalbaar te zijn. We bekijken de ontwikkeling van ieder kind en bieden gerichte hulp aan leerlingen die onvoldoende vooruitgaan in hun leesontwikkeling. In de hogere groepen komt de nadruk steeds meer op het begrijpend en studerend lezen te liggen. Hiervoor gebruiken we ook de methode ‘Goed Gelezen’, begrijpend lezen en studerend lezen (groep 4 t/m 8). Een aantal leerkrachten gebruikt daarnaast ook de methode ‘Nieuwsbegrip’. Deze methode speelt meer in op de actualiteit. We leren uw kind niet alleen de techniek van het lezen en het begrijpen van woorden en teksten, maar wij proberen hen ook liefde voor boeken bij te brengen. We lezen voor op school. Elke groep heeft een eigen bibliotheek voor stillezen. Ook wordt, vanaf groep 5, gebruik gemaakt van een documentatiecentrum met informatieve boeken om in de klas te kunnen gebruiken. Deze boeken gaan niet mee naar huis. Er is een goede samenwerking met de openbare bibliotheek in ‘de Tuyter’ aan de Nachtegaalstraat. Zo zijn er bijvoorbeeld rond de Kinderboekenweek voor leerkrachten workshops rond het thema van de Kinderboekenweek georganiseerd. 3.3.5. Schrijven Wij gebruiken als methode voor het schrijfonderwijs ‘Schrijftaal’. In deze methode wordt in de bovenbouw aandacht besteed aan andere lettervormen, creatief en expressief schrijven, vlakverdeling, keuze van verschillende lettertypes en het maken van illustraties. De keuze van schrijfmateriaal en kleurgebruik spelen bij de vormgeving van de tekst een belangrijke rol. Schrijfonderwijs draagt bij tot de ontwikkeling van een duidelijk, leesbaar, verzorgd en vlot eigen handschrift, om goed met elkaar te kunnen communiceren. We hebben afgesproken dat de kinderen

8 met balpen schrijven. Alleen als er duidelijke signalen zijn dat een bepaald kind met vulpen beter schrijft worden in overleg uitzonderingen gemaakt. Vanaf groep 8 wordt het ontwikkelen van een persoonlijk handschrift toegestaan. 3.3.6. Wereldoriëntatie Op onze school praten wij op veel momenten met de kinderen over de wereld om ons heen en brengen wij hen kennis bij over het verleden en heden van de aarde. Het gaat hierbij niet alleen om feitenkennis, maar veel meer om het aanleren van een juiste houding t.o.v. de natuur, volkeren in andere landen en onze voorouders. Dit gebeurt in aparte leerstofonderdelen aan de hand van een boek, maar ook door middel van kringgesprekken, spreekbeurten, excursies, werkweek, schooltelevisie, werkstukjes enz. Onderdelen voor wereldoriëntatie: • Kinderboerderij (onderdeel van biologie) Ieder jaar schrijft elke groep in op minimaal twee lessen, die op de kinderboerderij ‘Klein Boveneind’, ‘het Roesteiland’ of in de heemtuin gegeven worden. • Groep 8 heeft een natuurwerkweek • Blijdorp (Onderdeel van biologie) Elk jaar gaat groep 7 op bezoek in de Rotterdamse dierentuin. Dit bezoek heeft een educatief karakter. Omdat dit bezoek erg prijzig is, bekijken we jaarlijks hoe we dit kunnen realiseren. • Schooltelevisie (Onderdeel van aardrijkskunde, geschiedenis, verkeer en natuurkennis) Elk jaar volgen wij met de kinderen enkele programma’s van de Stichting Schooltelevisie. Niet alleen het kijken naar de lessen, maar ook de verwerking is een wezenlijk onderdeel. Daarnaast worden series opgenomen over allerlei onderwerpen, zoals wereldgodsdiensten, schilderkunst etc. Als deze programma’s passen in de lescyclus wordt er via de video naar gekeken. Het digitale schoolbord geeft nog meer mogelijkheden, via ‘uitzending gemist’ of ‘schoolbank tv’ kunnen we op ieder tijdstip gebruik maken van deze programma’s. • ‘Doe Effe Normaal’ In samenwerking met de politie Rotterdam – Rijnmond worden er door de wijkagent(e) 5 lessen gegeven in groep 7 en nog 5 vervolglessen in groep 8. Het gaat in deze lessen over allerlei actuele onderwerpen, waar de jeugd van tegenwoordig mee te maken kan krijgen. Zoals drugs, wat doet de politie, criminaliteitspreventie, vooroordelen, discriminatie, pesten, vuurwerk, alcohol, geweld, vandalisme, bureau ‘HALT’ en gokken/verslaving. 3.3.7. Engels In de groepen 7 en 8 wordt twee maal per week Engels gegeven volgens de methode “Lets do it”, een communicatieve methode. Doel is de kinderen te leren effectief gebruik te maken van de Engelse taal als communicatiemiddel, zonder al teveel te vervallen in het uitgebreid hanteren en leren van grammaticaregels. Er is veel afwisseling in lesmateriaal rond thema’s, cd’s, het handboek, de leerlingenboeken en de rollenspelen. Prestaties worden globaal beoordeeld aan de hand van het feit of de leerling in staat is daadwerkelijk te communiceren. Het leren van woordjes neemt ook een belangrijke plaats in.


3.

Onderwijsaanbod 3.3.8. Expressie

Wij bouwen momenteel aan een herkenbare doorgaande lijn. Door de teamleden worden diverse methodes gebruikt als naslagwerk. Onze doorgaande lijn zit in het gebruik van de methodes ‘Muziek, moet je doen’, ‘Handvaardigheid, moet je doen’ en ‘Tekenen, moet je doen’. Het eindproduct is hier minder belangrijk dan het proces. Onze school heeft van het ministerie subsidie ontvangen om de komende drie jaar gezamenlijk met andere scholen o.a. het teken- muziek- en handvaardigheidonderwijs een impuls te geven. 3.3.9. Bewegingsonderwijs Groep 1 en 2 De tijden van de lessen bewegingsonderwijs hoort u via de leerkracht. U hoort van hen ook afspraken over tasjes voor gymkleding en schoenen. Bij het gebruik van groot speelmateriaal is hulp van ouders noodzakelijk. Groep 3-8 Behalve groep 4, krijgen de groepen 3 tot en met 8 anderhalf uur per week les in de sporthal aan de Populierenlaan. Voor groep 4 is er naast één keer bewegingsonderwijs per week ook één keer zwemmen in de Lansingh. Groep 3 speelt bovendien tot januari een extra kwartiertje op het plein of in het speellokaal op de dagen dat ze geen bewegingsonderwijs hebben. Op deze manier komen we tegemoet aan de natuurlijke bewegingsdrang van het jonge kind. Ook maken we zo de overgang van groep 2 naar groep 3 minder ingrijpend. Sinds vorig jaar is er een vakleerkracht gym (dhr. Sander van Embden) op school aanwezig. We proberen hier zo optimaal mogelijk gebruik van te maken. Groep 5-8 We willen dat alle kinderen zich prettig voelen tijdens deze lessen. Om plagerijen te voorkomen en in verband met de veiligheid moeten de kinderen zich houden aan de kledingvoorschriften van de school: Goede kleding is een vereiste, net als sportschoenen die niet op straat gedragen mogen zijn. Blote voeten in de sporthal geeft een verhoogde kans op voetschimmel en voetwratten. Ouders/verzorgers dienen zelf voor passende kleding voor de kinderen te zorgen (sportschoenen, korte broek, shirt). Korte shirts waarbij de buik bloot is, vinden wij geen passende sportkleding. We adviseren een broekje + shirt. Op school is geen reservekleding aanwezig. Kinderen mogen tijdens de lessen bewegingsonderwijs geen sieraden dragen, oorknopjes uitgezonderd. Dit levert namelijk gevaar op waarvoor de school geen verantwoording kan en wil dragen.

9 Het gymrooster is nog niet bekend, zodra dit bekend is wordt u geïnformeerd. Hier volgen enkele afspraken: • Vallen de gymtijden aan het begin van een dagdeel, dan worden de leerlingen voor de zijdeur van de sportzaal verwacht. • Vallen de gymtijden aan het eind van een dagdeel, dan kunt u uw kind bij de sportzaal komen ophalen of in overleg met de leerkracht van daar naar huis laten gaan. De kinderen die moeten overblijven gaan mee met de leerkracht naar school. • Onder schooltijd gaan de leerlingen onder begeleiding van een leerkracht naar de sportzaal en weer terug. • Kinderen die met de fiets naar school of de sportzaal komen, lopen achteraan de rij heen en/of terug. • Als uw kind niet mee mag/kan doen, verwachten wij van u een berichtje, het liefst schriftelijk. Er is één maal per jaar een sportdag. U moet dan zorgen dat uw kind gebracht/gehaald wordt bij het aangegeven sportveld. De lestijden zijn dan anders. 3.3.10. Techniek Veel techniekonderdelen komen aan de orde tijdens de techniekmiddagen. Kinderen worden dan per middag bij een activiteit ingedeeld. We maken daarbij gebruik van ‘de Techniek Torens’ en de methode ‘Natuniek’. • De leerlingen doen onderzoek naar materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur. • De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van temperatuur, neerslag en wind. • De leerlingen onderzoeken, ontdekken, analyseren, testen, experimenteren, verbeteren en stellen veel vragen waardoor vaardigheden worden verworven die nodig zijn om technische en wetenschappelijke problemen aan te pakken. • De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik. 3.3.11. ICT De informatie- en communicatietechnologie richt zich op het omgaan met computers. Wij beschikken daarvoor over een netwerk met 33 computers. Al in groep 1 wordt de computer ingezet. Het doel van computeronderwijs is divers. Wij willen de kinderen vertrouwd maken met de werking en de mogelijkheden van een computer. Verder wordt deze ingezet bij de ondersteuning van lessen. Hiervoor zijn speciale programma’s aangeschaft.


3.

Onderwijsaanbod

10

Vanaf groep 5 is er een aparte ICT-lijn. De leerlingen werken dan zelfstandig aan de volgende onderwerpen: • Groep 5: Werken met Word. • Groep 6: Omgaan met internet. • Groep 7: Het maken van een werkstuk. • Groep 8: Het maken van een Powerpoint-presentatie. In sommige gevallen zal een leerling die moeite heeft met bepaalde leerstof op de computer oefenen. Deze wordt dan ingezet als extra ondersteunend instrument. 3.3.12. Huiswerk Kinderen leren meestal op school. Alleen wanneer er een repetitie/overhoring is, mogen zij ook thuis leren. In de bovenbouwgroepen kan huiswerk ook bestaan uit het verzamelen van materialen om op school te verwerken of het maken van aardrijkskunde- en geschiedenisopdrachten (wereldoriënterend). In de bovenbouw wordt voor de maakvakken regelmatig huiswerk gegeven (groepen 6, 7 en 8). Incidenteel wordt er rekenhuiswerk opgegeven. (Geen huiswerk voor de maandag of de dag na een vakantie). Het huiswerk dient door de groepen 6 t/m 8 genoteerd te worden in een agenda. Deze agenda moeten de kinderen zelf meebrengen. Soms vragen wij ouders om thuis te helpen bij het lezen. Wij zijn van mening dat de leerstof zoveel mogelijk op school behandeld dient te worden. Thuis moeten zij kunnen spelen. Om u een indruk te geven van het huiswerk: • Woordjes van Taalactief – Spelling; • Het leren voor een repetitie bij wereldoriëntatie; • Het leren van woordjes bij Engels; • Het voorbereiden van een spreekbeurt vanaf groep 5; • Het maken van een werkstuk vanaf groep 6. Het eerste werkstuk wordt samen op school gemaakt. Als voorbereiding op het voortgezet onderwijs wordt op school aandacht besteed aan de manier waarop huiswerk geleerd en gemaakt kan worden. Huiswerk aan individuele leerlingen met structurele leerproblemen wordt in beperkte mate meegegeven. Voor de tijdstippen van meegeven en inleveren hiervan volgen we bij voorkeur een vast patroon. Over het opgeven, overhoren en de manier van aanleren bestaan op school een aantal afspraken: • Het opgeven van huiswerk Te leren of te maken werk wordt ruim van tevoren aan de leerlingen opgegeven. Ook geven we nauwkeurig aan waarom en wat er op welke manier gedaan moet worden. We spreken af wanneer de controle of overhoring plaatsvindt. De afspraken schrijven we duidelijk op het schoolbord.

• De controle of overhoring Gemaakt of geleerd werk wordt op de afgesproken tijd op een gevarieerde wijze gecontroleerd of overhoord. We besteden aandacht aan de wijze waarop is geleerd. Eventuele problemen daarmee worden met de kinderen besproken. De leerstof of het werk dat gemaakt is, wordt in de lessen toegepast, zodat de kinderen de zin van het leren begrijpen. • De manier van leren of huiswerk maken Aan de manier waarop geleerd kan worden, besteden we het hele jaar door aandacht. Onder andere in de lessen studerend lezen en begrijpend lezen. Aan enige onderdelen van huiswerk worden aparte oefenlessen gewijd.


4.

Leerlingen

4.1. Aanmelden van nieuwe leerlingen Wij adviseren u om, als u uw kind bij ons op school wilt plaatsen, ruim van te voren een aanmeldingsgesprek met de directeur van de school aan te vragen. Driejarigen die bij ons op school zijn aangemeld, krijgen een maand vóór zij vier jaar worden, een kaartje thuisgestuurd, waarop staat vermeld welke leerkracht hij of zij krijgt. In de maand voorafgaande aan de eerste schooldag mag uw zoon of dochter twee halve dagen meedraaien om alvast te wennen aan de school en het naar school gaan. U kunt met de leerkracht een afspraak maken voor de kennismakingsochtenden. Zodra de nieuwe leerlingen vier jaar zijn, worden zij officieel toegelaten op de dag na hun verjaardag. Iedere leerling wordt toegelaten, mits: 1. a. De ouders/verzorgers de grondslag en de doelstellingen van de school respecteren. b. G  ebleken is dat de school voldoende is toegerust om de leerling te begeleiden (eventueel na onderzoek). 2. Indien een leerling van een andere school bij ons op school wordt aangemeld, neemt de directie contact op met de directeur van de school waarop de leerling op het moment van aanmelding is geplaatst. Na dit overleg neemt de directie een besluit over de toelating. 3. Indien een leerling niet wordt toegelaten, stelt de directie de ouders/verzorgers hiervan schriftelijk in kennis. Tegen dit besluit kunnen de ouders/verzorgers bij het bestuur in beroep gaan. Toelatingsbeleid vanuit het bestuur Uw zoon/dochter wordt toegelaten als u als ouders/verzorgers de identiteit, de onderwijsinhoudelijke uitgangspunten en de organisatie van onze school respecteert en als (eventueel) na onderzoek blijkt dat onze school toegerust is om uw kind te begeleiden. Indien uw kind afkomstig is van een van de andere scholen uit de gemeente Capelle aan den IJssel of Krimpen aan den IJssel, nemen wij contact op met de directeur van de school, waarop uw kind op het moment van aanmelding is geplaatst. Na dit overleg neemt de directeur een besluit over de toelating. Indien uw kind niet wordt toegelaten tot onze school, stelt de directeur u als ouders of verzorgers hiervan schriftelijk in kennis. Tegen dit besluit kunt u bij het bestuur in beroep gaan.

11 Procedure bij weigering tot toelating Indien de directie besluit uw zoon of dochter niet tot onze school toe te laten en u tekent daartegen beroep aan, geldt daarvoor de volgende procedure: a. De directie legt de ontstane situatie voor aan de algemeen directeur van de Stichting PCPO Capelle-Krimpen. De algemeen directeur hoort u als ouders. b. De algemeen directeur organiseert een gesprek tussen betrokkenen en tracht een oplossing tot stand te brengen. c. Indien het geschil niet is opgelost, legt de algemeen directeur de kwestie ter advisering voor aan de voorzitter van het bestuur van de Stichting PCPO Capelle-Krimpen. d. Het advies wordt ingebracht bij een tweede gesprek. e. Indien het geschil niet is opgelost, neemt de algemeen directeur, samen met de voorzitter, een besluit. f. De algemeen directeur deelt u als de ouders het besluit mee. Uitvoering Conform de procedure welke is vastgelegd in het directiestatuut is de directie belast met de uitvoering van de besluiten en de regelgeving met betrekking tot dit reglement. In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

4.2. Procesgang Op elke school zijn kinderen aanwezig die niet voldoende kunnen profiteren van het aangeboden onderwijs en de begeleiding. Deze kinderen met uiteenlopende ontwikkelingsniveaus en gedrags­ kenmerken hebben speciale ondersteuning nodig. Hierbij gaat het over kinderen met een achterstand, maar ook over kinderen die voor liggen op het gemiddelde groepsniveau. Zo kunnen meer begaafde leerlingen ook binnen de zorgverbreding vallen. Als uitgangspunt hanteren we dat alle kinderen die onze school bezoeken eind groep 8 minimaal het niveau van eind groep 6 moeten kunnen halen. Ook bij aanname van kinderen is dit één van de criteria. Uitzondering hierin zijn de kinderen met een ‘rugzak’ (zie verklarende tekst op de volgende pagina). Voor u is het van groot belang dat u weet, dat de school nauwkeurig de ontwikkeling van elk kind volgt. Mocht u meer willen weten kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht of één van de I.B.ers van de school. Naast het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs zijn er nevendoelstellingen: • het terugdringen van de toestroom naar scholen voor Speciaal Basisonderwijs, zoals bedoeld in het project ‘Weer Samen Naar School’ en het verminderen van het aantal doublerende kinderen. • Het laten opgroeien in de eigen omgeving van de rugzak leerlingen.


4.

Leerlingen

12

Om deze doelstelling vorm te geven en de zorgverbreding op onze school structuur te geven, werken we met een leerlingvolgsysteem. Leerlingen met een rugzak Als er kinderen aangemeld worden met een handicap (rugzakleerlingen) bekijken we de mogelijkheden die de school heeft. De volgende zaken passeren de revue: de groepsgrootte, de organisatie, het aantal kinderen met extra aandacht in de desbetreffende groep, de kennis van teamleden (draagkracht binnen het team), de identiteit en de externe ondersteuningsmogelijkheden. Pas als de ouders en de school op één lijn liggen betreffende deze zaken kan tot plaatsing worden overgegaan. Aanmeldingsbeleid voor kinderen met een beperking Toelating en plaatsing van leerlingen met een beperking is niet vanzelfsprekend. Hieronder is ons beleid geformuleerd. Wanneer u een kind met een beperking wilt aanmelden, kunt u contact opnemen met de schoolleiding. Soorten handicaps Op onze school zijn binnen het toelatingsbeleid alle kinderen welkom die behoren tot het normale gebied van de school. Onder “alle kinderen” rekenen wij ook kinderen met een handicap/beperking. We onderscheiden handicaps/beperkingen op verschillende gebieden of combinaties van gebieden: 1. visueel 2. auditief 3. verstandelijk en lichamelijk 4. gedrag en kinderpsychiatrie

4.3. Leerlingvolgsysteem Algemeen Vanaf groep 1 volgen wij de kinderen in hun ontwikkeling. In groep 1 en 2 hanteren wij hiervoor het Gouds Ontwikkeling Volgsysteem voor Kleuters (GOVK). De ontwikkeling van de kinderen wordt geobserveerd en geregistreerd op verschillende momenten in de kleuterperiode. Wij kijken op die momenten naar: • auditieve waarneming • ruimtelijke oriëntatie • visuele waarneming • taal/denken • taal als communicatiemiddel • grove motoriek

• fijne motoriek • sociaal – emotionele ontwikkeling • werkhouding Voor al deze onderdelen zijn richtlijnen over het te verwachten gemiddelde niveau vastgesteld. Naar aanleiding van observaties door de leerkracht wordt er een verslag geschreven voor het dossier van uw kind. Hierin staat of er sprake is van voldoende ontwikkeling, op welk gebied een kind ‘voor’ ligt en hoe dan een extra uitdaging aangeboden wordt en op welk gebied een kind extra aandacht moet krijgen. Deze verslagen worden besproken met de IB-er en er wordt een handelingsplan opgesteld. Daar waar nodig neemt de leerkracht contact op met de ouders om opvallende ontwikkelingen te bespreken. Dit volgsysteem wordt sinds 2002 aangevuld met de testen: Citoordenen en Cito-taal voor kleuters. Twee keer per jaar neemt de eigen leerkracht de toetsen af in groepen van 6 kinderen. Hiervan wordt u niet extra op de hoogte gesteld. Het hoort namelijk bij het normale onderwijsaanbod voor alle kinderen. Ook de ontwikkeling en de vorderingen van de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 worden nauwgezet gevolgd en vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem Parnassys. Wij hanteren hiervoor deels het leerlingvolgsysteem van de Goudse Ruit. In dit systeem zijn methodegebonden en nietmethodegebonden toetsen opgenomen. Een methodegebonden toets heeft betrekking op de behandelde leerstof van een bepaalde periode. De niet-methodegebonden toets geeft een min of meer objectief beeld van zowel de individuele vorderingen als van de groeps- en schoolresultaten. Ook voor deze groepen maken we gebruik van Cito-toetsen. Deze worden geïntegreerd in de Goudse Ruit. De volgende vakgebieden zijn momenteel in het leerlingvolgsysteem opgenomen: • technisch lezen • taal • spelling • begrijpend lezen • rekenen • sociaal emotionele ontwikkeling • woordenschat De registratie van alle toetsgegevens vindt plaats in leerling-dossiers. Deze dossiers worden tevens gebruikt om verslagen van (ouder)gesprekken, gemaakte afspraken, informatie vanuit andere instanties, enz. centraal op te slaan. Het is natuurlijk belangrijk om problemen in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen. Aan het begin van schooljaar 2009 - 2010 zijn we gestart met een digitale leerlingadministratieprogramma en leerlingvolgsysteem, genaamd: ParnasSys. ParnasSys biedt ons nu de mogelijkheid om intelligente groepsoverzichten uit te draaien waarmee we in één oogopslag duidelijk krijgen waar de knelpunten liggen binnen de groep. Hier kunnen we daar dan vervolgens gerichte acties op ondernemen. Het mooie is dat zowel de methodetoetsen als de niet-methodetoetsen in één systeem geïntegreerd zijn. We kunnen dus vergelijken met landelijke normen én insteken op de onderdelen uit de methode die we gebruiken.


4.

Leerlingen

De klassenleerkracht en de intern begeleider spreken de toetsresultaten door en beslissen samen welke onderdelen extra aandacht nodig hebben en welke leerlingen extra hulp zullen krijgen. Alle leerlingen die niet het gewenste leesniveau (aangegeven met AVI-niveau) beheersen en alle leerlingen die met de CITO-toetsen een onvoldoende (D of E) scoren, krijgen extra hulp. Deze hulp wordt zoveel mogelijk in de les zelf gegeven door de eigen leerkracht. Bijvoorbeeld tijdens momenten van zelfstandig werken of door extra instructie tijdens de les of door gerichte aandacht en interactie op eigen niveau. In enkele gevallen zal een kind individuele hulp krijgen. Die hulp wordt in eerste instantie door de leerkracht in de klas gegeven en hiervoor wordt een zogenaamd hulpplan opgesteld. Met extra hulp kan ook worden gestart naar aanleiding van achterblijvende resultaten tijdens de dagelijkse lessen. Na zes weken wordt het hulpplan geëvalueerd en op basis daarvan wordt een beslissing genomen. Het hoeft hierbij niet altijd om leerachterstanden te gaan, maar ook om concentratieproblemen, gedragsproblemen, problemen met de motoriek, enz.

13 nieuwe leerling wordt aangeschaft. Hierin worden werkopdrachten verzameld die de leerlingen hebben gemaakt en liedjes die zij hebben geleerd. Zo kunt u een goed inzicht krijgen in wat er gebeurt. Door de leerkrachten wordt aangegeven wanneer de map weer leeg op school moet worden ingeleverd. De rest van de tijd heeft u de map dus thuis en kunt u samen met uw kind de liedjes nog eens zingen, de versjes opzeggen of gewoon genieten van de creatieve uitingen van uw kind. We voegen ook de naam, het adres en het telefoonnummer van de andere leerlingen uit de groep toe in de map. Geheime telefoonnummers worden niet vermeld. Als regel geldt, dat voor de gespreksavonden, waarop wij u mondeling op de hoogte stellen van de ontwikkeling van uw kind, de map mee naar huis gaat. Er zijn voor de groepen 1 en 2 structurele gespreksrondes. Deze twee rondes zijn er ook voor de groepen 3 t/m 8. Er is een extra avond in juni voor de kinderen die van groep 2 naar groep 3 gaan.

De activiteiten die wij als team jaarlijks uitvoeren ten behoeve van de zorgverbreding, sluiten aan bij het zorgplan van ons samenwerkingsverband ‘Weer Samen naar School’.

Groep 3 t/m 8 Deze cursus starten we met een nieuw rapport. Het oude rapport was door een aantal nieuwe methodes aan vervanging toe. We hebben een eigen rapport ontwikkeld als rapportage aan de ouders. Er zit een opbouw in: Alle onderdelen die er op staan worden normaal gesproken beoordeeld. Van de rapportcijfers wordt een schaduwrapport bijgehouden in het leerling-dossier. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen drie keer per jaar een rapport mee. Wij stellen het op prijs om het eerste rapport van uw kind met u te kunnen bespreken. Daarvoor zijn de eerste gespreksavonden. Heeft u meerdere kinderen op school, dan proberen wij het zo te regelen, dat u steeds 10 minuten tussen de gesprekken heeft. Het tweede rapport wordt alleen dan met u besproken als wij of u daar aanleiding toe zien. Als u over het derde rapport wilt praten, moet u zelf een afspraak maken.

4.4. Rapportage

4.5. Resultaten van het onderwijs

Inleiding Samen met u werken wij aan de ontwikkeling van uw kind. Wij op school en u thuis. Daarvoor is op diverse manieren overleg noodzakelijk. Enkele malen per jaar bieden wij u een verslag aan van de vorderingen van uw kind. Wij doen dat vanaf groep 3 met een rapport en in de groepen 1 en 2 met een “werkjesmap” voor thuis. Wij streven er naar na de eerste 14 schoolweken te rapporteren, vervolgens na 27 en als laatste na 40 schoolweken. Vanaf dit cursusjaar zal aan het einde van groep 2 een schriftelijke rapportage komen. Naar aanleiding van deze structurele rapportage is altijd een dialoog mogelijk. Als er aanleiding is, wachten wij niet om contact met u te zoeken tot de map/het rapport er is maar bellen wij u. U kunt ons natuurlijk ook benaderen. Dialoog hoort ten slotte bij samen opvoeden want samen staan wij sterker.

Lezen In de groepen 3 tot en met 6 wordt elk schooljaar drie keer een AVI-toets afgenomen. Omdat dit op vaste tijdstippen gebeurt, heeft de school een gewenst minimum AVI-niveau per toetsmoment bepaald. Op deze manier kunnen wij per keer zien hoeveel procent van de leerlingen dit niveau bereikt en hoe groot het percentage uitvallers is. Deze percentages kunnen wij jaarlijks met elkaar vergelijken.

Alle rapportcijfers worden besproken door de klassenleerkracht en de intern begeleider en bekeken door de directeur. We zijn het afgelopen cursusjaar gestart met ‘review’gesprekken. Bij deze gesprekken kunnen de volgende personen aanwezig zijn: leerkracht, intern begeleider, bouwcoördinator en directeur. Om de zes weken vinden de reviewgesprekken plaats. Hierin wordt de doorgaande lijn van ieder kind bewaakt.

De kleutermap in groep 1 en 2 De kinderen van groep 1 krijgen geen rapport mee naar huis, aan het einde van de cursus krijgen de kinderen van groep 2 hun eerste rapport. Omdat wij het toch fijn vinden iets te laten zien over wat er in de groep gebeurt en hoe uw kind werkt, geven wij meerdere keren per jaar ‘de map’ mee (een soort portfolio). Hiermee wordt een 23-rings multomap bedoeld, die door de school voor elke

In de groepen 4 tot en met 8 worden toetsen voor begrijpend lezen van het CITO-leerlingvolg­systeem afgenomen. De uitslagen van CITO-toetsen worden naar aanleiding van het landelijk gemiddelde weergegeven met de niveaus A, B, C, D en E. De scheidslijn tussen de niveaus B en C geeft het gemiddelde aan. Leerlingen met niveau B of C zitten dus rond het landelijk gemiddelde. Kinderen met niveau A zitten hier ruim boven en kinderen met niveau D of E hebben nogal laag gescoord. Rekenen Elk jaar nemen wij ook de CITO-toets rekenen af. Hiermee wordt halverwege groep 3 gestart. De indeling in niveaus is hetzelfde als bij begrijpend lezen (A tot en met E). In de groepen 3 tot en met 5 bestaat de toets uit één geheel: ‘Rekenen algemeen’. Vanaf groep 6 is de toets verdeeld in


4.

Leerlingen

twee onderdelen: ‘Getallen en bewerkingen’ en ‘Meten en tijd‘. Hierdoor krijgen wij per leerling een duidelijker beeld van zijn/haar sterke en zwakke kanten. Voor rekenen nemen wij ook ieder jaar tempotoetsen af. Deze toetsen zijn bedoeld om te controleren of het kind de verschillende soorten sommen heeft geautomatiseerd. Kinderen die hier een te lage score hebben, worden apart onderzocht. Sommige kinderen beheersen de sommen wel, maar hebben iets meer tijd nodig. Soms blijkt dat leerlingen verkeerde oplossingsstrategieën gebruiken. Deze kinderen krijgen extra hulp om zo snel mogelijk (weer) een goede manier te gebruiken. Spelling In de groepen 3 tot en met 7 wordt twee keer per jaar de CITO-toets spelling afgenomen. In groep 8 wordt deze toets één keer afgenomen. Ook hier wordt de score omgezet in de niveaus A tot en met E. De kinderen met een lage score zullen dit schooljaar tijdens of naast de lessen extra aandacht krijgen. In alle groepen zijn ook weer de diagnosedictees afgenomen en er is een foutenanalyse per leerling en per groep gemaakt. Hieraan kunnen de leerkrachten zien welke spellingsregels extra aandacht moeten krijgen. Bepaalde spellingsregels blijven moeilijk en zullen altijd extra aandacht behoeven. De leerlingen van groep 7 hebben vorig schooljaar weer de CITO entreetoets gemaakt. In deze toets worden alle onderdelen van de CITO eindtoets afgenomen. Zo kunnen wij bekijken welke onderdelen extra geoefend moeten worden door de gehele groep of door een aantal leerlingen. Stagnatie in de ontwikkeling Ook in het afgelopen jaar werden ons kinderen met motorische problemen of spraak-, leer- en gedragsproblemen toevertrouwd. Voor deze leerlingen is het veel moeilijker een vastgestelde route uit te stippelen. Belangrijk is deze leerlingen goed te observeren en in te spelen op hun ontwikkelings-niveau. Voor enkele leerlingen maken wij gebruik van leerlinggebonden financiering, de zogenaamde ‘rugzak’. Deze leerlingen krijgen geld voor ambulante begeleiding, remedial teaching en speciaal materiaal. Om deze leerlingen goed te begeleiden, wordt er samengewerkt met de Onderwijsbegeleidings­ dienst, De Balans, het Bavo Europoort, Stchting Pameijer, GGD (schoolarts), ambulant begeleiders van rugzakleerlingen, fysiotherapeuten, psychologen, logopedistes en schoolmaatschappelijk werk. Wij zijn blij dat door deze intensieve samenwerking de leerlingen een positieve ontwikkeling doormaakten. Overgaan of doubleren Normaal gesproken volgen de kinderen minimaal 8 volle jaren onderwijs op de basisschool. Soms zijn kinderen in een minder gunstige tijd jarig, wat zich in een enkel geval vertaalt in een verlenging van de kleuterperiode op school. Dit, omdat zij dan emotioneel nog niet toe zijn aan wat er in de volgende groep verwacht wordt. Het gaat hier over kinderen die tussen 1 juni en 1 oktober 4 jaar worden.

14 We proberen het doubleren zoveel mogelijk te voorkomen. Helaas blijkt het in de praktijk toch nog wel eens voor te komen. Door veel aandacht te schenken aan de zorgverbreding op school hopen wij het doubleren steeds verder terug te dringen. We willen de aanpak in de groep zo maken, dat wij tijd overhouden om de individuele leerling meer aandacht te geven. Ook krijgen we steeds meer mogelijkheden om kinderen voor één of meerdere vakken een individueel leertraject aan te bieden. CITO-eindtoets De resultaten van de Cito-eindtoets zijn als volgt: 2006/2007

535,0

2008/2009

531,7

2009/2010

528,4

De afname van een toets is wettelijk verplicht. Wij gebruiken de Cito eindtoets. Als ouders kunt u, tot het moment van het schooladvies: • proberen uw kind zoveel mogelijk van alle kanten te bezien: cognitief, emotioneel, sociaal, als persoonlijkheid. • via gesprekken met uw kind zijn/haar interesses peilen. • in januari algemene voorlichtingsavonden van en over het voortgezet onderwijs (VO), georganiseerd door het Comeniuscollege, het Krimpenerwaard College en andere scholen bezoeken. • praten over het wel en wee van uw kind op school tijdens de 1e rapportageavond. Het is dan echter nog te vroeg om over een definitieve schoolkeuze te praten. Vanaf december geven wij de kinderen nog wat maanden om te ‘groeien’. Deze gesprekken zijn voor u en het kind wel richtinggevend. De eindtoets van het Cito wordt in februari afgenomen en de uitslag is 3 weken later beschikbaar. De aanmelding voor de volgende school moet rond half maart plaatsvinden. Het Onderwijskundig Rapport gaat naar het V.O. en de ouders moeten dit rapport ondertekenen. We geven de kinderen, nadat er een definitieve keuze is gemaakt, de ruimte om de informatiebijeenkomst van hun nieuwe school te bezoeken.

4.6. Overgang van basis- naar voortgezet onderwijs In de maand januari krijgen de leerlingen van groep 8 schriftelijk advies voor het voortgezet onder­ wijs. Hierbij wordt gekeken naar kennis en inzicht van de leerstof. Daarnaast spelen factoren als zelfstandigheid, concentratie, doorzettingsvermogen, nauwkeurigheid en motivatie een belangrijke rol. Op de spreekavond van eind januari kunnen de ouders met de groepsleerkracht(en) van gedachten wisselen over het advies. In februari wordt de landelijke CITO-Eindtoets afgenomen. Dit is een tweede wettelijk verplicht gegeven, dat een rol speelt bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. De uiteindelijke beslissing voor toelating ligt bij de school voor voortgezet onderwijs.


4.

Leerlingen

15

Verwijzing schoolverlaters De afgelopen jaren vertrokken de leerlingen van groep 8 naar de volgende vervolgscholen: Schooltype

2008-2009

%

Gymnasium

2

4%

2009-2010

%

VWO

1

2%

Havo/VWO

6

13%

2

14,5%

Havo VMBO Th/Havo

5

11%

2

14,5%

7

15%

2

14,5%

VMBO Th. Leerweg

12

26%

2

14,5%

VMBO Th. - lwoo

1

7%

3

6%

1

7%

Gem./th. leerweg VMBO K/Th VMBO Kader

2

4%

VMBO Kader - lwoo

3

21%

VMBO Basis/Kader

4

9%

VMBO B/K - lwoo

3

6%

VMBO Basis

1

2%

VMBO Basis - lwoo

1

7%

Praktijk

1

2%

47

100%

14

100%

4.7. Weer samen naar school Wanneer, na evaluatie met de IB-er, blijkt dat de geboden hulp niet voldoende resultaat oplevert, zal er besproken worden hoe wij met elkaar verder gaan. De schoolbegeleider van de Educatieve Dienstverlening (CED groep) kan ingeschakeld worden voor een gesprek met de leerkracht en/ of IB-er. Als een gesprek te weinig oplevert, kan de schoolbegeleider het kind eventueel in de klas observeren. Vanuit alle verzamelde gegevens wordt een handelingsplan vastgesteld waar de leerkracht in de klas mee verder kan. Daarnaast of hieruit volgend, kan een kind aangemeld worden bij de Consultatie Commissie Leerling-zorg (CCL). In deze commissie vindt overleg plaats tussen de IB-er, de ambulant begeleider vanuit het Speciaal Basisonderwijs en andere deskundigen. Dit kan resulteren in nader onderzoek door de CED, adviezen voor het handelingsplan en het raadplegen van instanties zoals bijvoorbeeld het RNO.

Als in de CCL getwijfeld wordt of de aanpak voldoende vruchten afwerpt, kan een beroep worden gedaan op de Permanente Commissie Leerling-zorg (PCL). De PCL beoordeelt of een kind wellicht beter af is op een school voor Speciaal Basisonderwijs. Zij verwachten van de school dat er ruimschoots aandacht en extra hulp geboden is aan een kind voordat een kind aangemeld wordt. Ook moet zwart op wit in een leerlingdossier aangetoond worden, wat, wanneer en door wie er al iets gedaan is. Ook kan de PCL besluiten een kind van een school voor Speciaal Basisonderwijs weer terug te plaatsen in het reguliere basisonderwijs. Deze kinderen zullen de eerste tijd nog wel extra begeleiding nodig hebben; samenwerking tussen beide scholen is dan van essentieel belang. In alle gevallen zal dit eerst besproken worden met de ouders en toestemming gevraagd worden om deze stappen te ondernemen. Tevens worden alle criteria doorlopen, die ook van toepassing zijn op het plaatsen van leerlingen met een ‘rugzakje’. Onze school werkt in het kader van het ‘Weer Samen Naar School’-proces samen met negen andere basisscholen en één school voor Speciaal Basisonderwijs (de Balans in Capelle a/d IJssel) in de regio Lek & IJssel. In dit WSNS samenwerkingsverband worden gezamenlijke afspraken gemaakt voor leerlingzorg, zodat de kwaliteit van de extra zorg voor uw kind op een zo hoog mogelijk peil blijft. Afspraken over zorgkwaliteit worden vastgesteld in het jaarlijkse zorgplan voor alle betrokken scholen in deze regio. Tevens kan onze school hulp inroepen van een ambulant begeleider. Dit is een leerkracht van de school voor Speciaal Basisonderwijs. Hij/zij kan praktische tips, aanwijzingen en/of materialen verstrekken voor onze zorgleerlingen.

4.8. Leerling gebonden financiering Als er kinderen aangemeld worden met een handicap (rugzakleerlingen) wordt er verder gekeken naar de mogelijkheden die de school heeft qua groepsgrootte, organisatie, aantal kinderen met extra aandacht in die groep, kennis van teamleden (draagkracht binnen het team), identiteit en externe ondersteuningsmogelijkheden. Pas als al de ouders en de school op één lijn liggen betreffende deze zaken kan tot plaatsing overgegaan worden. Aanmelding Ouders die een kind met een handicap willen aanmelden kunnen hiervoor contact opnemen met de schoolleiding. De volgende procedure wordt gehanteerd: 1. De ouders hebben een gesprek met de schoolleiding en melden hun kind aan. Voorwaarde hierbij is dat ouders de grondslag en de identiteit van de school respecteren. 2. De school vraagt gegevens op over het betreffende kind en wint desgewenst advies in. 3. De mogelijkheden en onmogelijkheden van toelating worden in kaart gebracht. 4. De schoolleiding neemt een beslissing. Er wordt een keuze gemaakt uit: plaatsing of afwijzing. 5. De ouders worden (mondeling en schriftelijk) op de hoogte gebracht van de beslissing.


4.

Leerlingen

Overwegingen Bij aanmelding wordt er onder andere op gelet of verwacht mag worden dat: • het team het betreffende kind kan begeleiden zonder dat het kind en/of de andere leerlingen daardoor te kort komen; • het betreffende kind, de andere kinderen en het team zich veilig kunnen blijven voelen; • het onderwijsleerproces van het betreffende kind of van de overige leerlingen niet belemmerd zal worden. Voorwaarden Wanneer tot plaatsing wordt besloten, moet duidelijk zijn dat: • door de leerkracht waarbij het betreffende kind wordt geplaatst tijd beschikbaar kan worden gesteld voor o.a. begeleiding, bijscholing, contacten met ouders en instanties; • de extra ontvangen formatieruimte benut wordt; • de ouders en de leerkracht elkaar van goede informatie voorzien; • de ouders gevraagd zal worden indien nodig bij te springen; • de Intern Begeleider regelmatig bij het overleg over het betreffende kind betrokken is; • er afspraken zijn gemaakt over de begeleiding van het betreffende kind; • er met betrekking tot de inzet van het ‘rugzakje’ succesvol, op overeenstemming gericht, overleg moet zijn geweest tussen ouders en school. Aangepaste schoolboeken In het primair onderwijs zijn scholen verplicht om lesmateriaal gratis ter beschikking te stellen aan leerlingen. Dit geldt ook voor zgn. aangepaste schoolboeken. Aangepaste schoolboeken zijn bijvoorbeeld gesproken boeken (voor de Daisy speler), brailleboeken en vergrotingen. Deze boeken worden speciaal gemaakt voor leerlingen met een leesbeperking, zoals een visuele handicap of dyslexie. Scholen zijn ervoor verantwoordelijk dat deze aangepaste boeken gratis aan deze leerlingen worden verstrekt. Het bestellen De school kan voor de leerlingen die dat nodig hebben aangepaste schoolboeken huren bij Dedicon. Het is voorlopig ook mogelijk dat ouders – na overleg met de school - de aangepaste schoolboeken bestellen. Zij kunnen de kosten hiervan vervolgens declareren bij de school. Meer informatie over wie kan bestellen, wat u kunt bestellen en onder welke voorwaarden, vindt u op www.dedicon.nl. Evaluatie Met regelmaat zal bekeken worden of er voor het betreffende kind nog voldoende mogelijkheden tot ontwikkeling op de school aanwezig zijn. Door de manier waarop het kind zich ontwikkelt, of door veranderde omstandigheden binnen de schoolorganisatie, zou besloten kunnen worden te kiezen voor een verwijzing naar het Speciaal Onderwijs.

16

4.9. Schoolmaatschappelijk werk Wij maken gebruik van de gemeentelijke voorziening voor maatschappelijk werk. Bij problemen in de thuissituatie, problemen met uw kind of bijvoorbeeld problemen bij de opvoeding kunt u hierop een beroep doen. Op maandagmiddag is de schoolmaatschappelijk werker, Inge v.d. Heuvel op school. Indien u een gesprek met haar wilt, kunt u zich rechtstreeks tot haar wenden of dit aangeven bij de I.B.-er.

4.10. Onderwijsbegeleidingsdienst Dit is een instelling die de scholen in de regio van onderwijs- en opvoedkundig advies voorziet. Men is op de hoogte van wettelijke regelingen en vernieuwingen die de basisschool aangaan. Zij biedt leerkrachten hulp om hun vaardigheden te vergroten. Ook kan zij ingeschakeld worden wanneer een leerling bijzondere aandacht nodig heeft, bijvoorbeeld bij leerstoornissen en/of gedragsmoeilijkheden.


5.

Ouders

17

5.1. informatievoorziening

Voor dit schooljaar is de samenstelling van de ouderraad als volgt:

Onze schoolkrant verschijnt drie maal per jaar op de website van school. De pagina’s worden door leerkrachten en kinderen verzorgd. Om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van lopende zaken, verschijnt er aan het einde van de maand de Wegwijs. Deze Wegwijs wordt gedrukt op gekleurd papier. U vindt hierin onder meer een activiteitenrooster voor de komende maand en een mededelingenrubriek. Op onze website staat in ieder geval onze schoolgids ook digitaal. Ook kunt u er foto’s vinden die we bij speciale gelegenheden hebben genomen. Wij raden u aan om zich te laten registreren. U wordt dan op de hoogte gehouden van iedere wijziging van de website!

Naam: Mw. Christa Zwetsloot (voorz.) Mw. Petra den Boer (penn.m.) Mw. Ingrid Snijders Mw. Elza Hoogendijk Mw. Sandra Mul

5.2. Medezeggenschapsraad Elke school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad, die uit ouders en leerkrachten bestaat, bepaalt mede het beleid van de school en geeft over bepaalde zaken advies. Het reglement van deze raad is ter inzage en op verzoek verkrijgbaar. De vergaderingen zijn openbaar: U bent dus als ouder van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen. De samenstelling van de medezeggenschapsraad voor het schooljaar 2010/2011 is als volgt: Namens de ouders: Mw. Truus Pols (voorz.) Dhr. Jeroen van den Broek

Dhr. Jan van de Water

Namens het personeel: Mw. Irene Hellendoorn Mw. Petra van Eersel

Mw. Geertje Mandemaker

Tevens is er voor bovengenoemde zaken aangaande de scholen van onze Stichting een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Elke school is daarin met twee leden, één namens de ouders en één namens de leerkrachten, vertegenwoordigd.

5.3. Ouderraad Aan iedere school is een ouderraad verbonden. De leden van deze raad ondersteunen de school bij de uitvoering van diverse werkzaamheden. De taken en bevoegdheden van de ouderraad zijn beschreven in het ouderraadreglement. Voorwaarde om tot ouderraadslid verkozen te worden, is dat u de doelstelling en uitgangspunten van de Stichting PCPO Capelle-Krimpen onderschrijft. Een belangrijke taak van de ouderraad is het beheren van de ouderbijdragen (zie elders). De raad legt over de inkomsten en de uitgaven verantwoording af aan de MR.

Mw. Josien Loef Mw. Susan Snijders Mw. Monique Coppenolle Mw. Liesbeth Ames Mw. Nienke ten Kate

Vrijwillige ouderbijdrage Uit de vrijwillige ouderbijdrage worden kosten betaald die niet door het ministerie van onderwijs worden vergoed, maar die wij toch belangrijk vinden, omdat ze bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs en de sfeer op onze school. De ouderbijdrage op onze school bedraagt € 27,50 en wordt geïnd door de ouderraad. U wordt verzocht de vrijwillige ouderbijdrage aan het begin van het schooljaar over te maken op: Rekeningnummer 3519.59.874 ten name PCBS De Wegwijzer, Hyacint 1a, Krimpen a/d IJssel, onder vermelding van: ‘Ouderbijdrage voor, groep(en)’.

5.4. Ouderactiviteiten De taak van de Ouderraad is het coördineren en stimuleren van medewerking door de ouders aan binnen- en buitenschoolse activiteiten onder verantwoordelijkheid van de school en in overleg met de schoolleiding. Bijvoorbeeld: feesten, kerst- en sinterklaasviering, projecten, schoolfotograaf, schoolreis. Ieder jaar maken wij dankbaar gebruik van uw hulp! Elke klas heeft een klasgebonden ouder. Deze ouder vervult een brugfunctie tussen de leerkracht en de andere ouders binnen de klas.

5.5. Tevredenheidspeilingen In schooljaar 2008-2009 is er voor de tweede keer onder leerlingen, ouders en leerkrachten een onderzoek geweest naar de tevredenheid over de school. We gebruiken hiervoor de vragenlijsten van “Scholen met succes”. Alle deelnemers ontvangen hiervoor een uitgebreide vragenlijst. Voor ons levert de uitslag een aantal sterke punten, maar ook een aantal verbeterpunten op. De verbeterpunten worden de komende twee jaar opgenomen in het jaarplan, dat elk jaar wordt opgesteld. Via het mededelingenblad zullen we u regelmatig informeren over de zaken waar de aandacht op gericht wordt, hoe we naar verbetering streven en wat het heeft opgeleverd. Elke twee jaar wordt een nieuwe peiling gehouden. De resultaten van de oudertevredenheidspeiling en de leerlingtevredenheidspeiling van 2009 staan gepubliceerd op de website van school.


5.

Ouders

5.6. Tussen- en naschoolse opvang

18 Verzekering Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden die tijdens de schooluren gelden. Zie hiervoor het hoofdstuk Verzekeringen/aansprakelijkheid.

5.7. Klachtafhandeling Klachten Onze school valt onder het bestuur van de Stichting PCPO Capelle-Krimpen. Voor alle scholen geldt dezelfde werkwijze voor het oplossen van klachten. Deze informatie kunt u terugvinden op www. stichtingpcpo.nl. 1. Kan de klacht op school worden opgelost? Ook al doen wij onze uiterste best voorkomende problemen en misverstanden op school in goed overleg en naar beste weten op te lossen, toch kan het gebeuren dat er zaken zijn waar u niet tevreden over bent. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken zullen in onderling overleg tussen u als ouders, leerlingen, leerkrachten en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Daarom raden wij u aan uw klacht eerst met de betreffende persoon te bespreken.

De BSO wordt verzorgd door ‘Speelwijs en Maupetuus’. Van 15.15 tot 19.00 uur vindt de naschoolse opvang plaats. Deze vindt plaats in het speciaal daarvoor ingerichte ‘BSO-lokaal’. Voor meer informatie en voor informatie over de kosten kunt u terecht op de website www.speelwijs.nl. U bent vrij om met andere aanbieders in zee te gaan. (bijvoorbeeld Via Futura). De officiële term voor het overblijven is tegenwoordig ‘Tussen Schoolse Opvang’ (TSO) Deze opvang op “de Wegwijzer” is in handen van een groep enthousiaste ouders, die met elkaar een goede opvang voor uw kind(eren) nastreeft. Deze groep bestaat uit ongeveer 10 ouders; het aantal overblijvers varieert van 20 tot 50 kinderen. Samen met de kinderen wordt er gegeten (de kleuters in een apart lokaal), gespeeld en geknutseld in de centrale hal van de school. Er wordt gewerkt met een strippenkaart. Voor meer informatie verwijzen we u naar het gele overblijfinformatieboekje. Het overblijven kost € 1,75 via een strippenkaart of een enkeltje van € 2,50 per kind/per keer. U kunt op woensdagmorgen een strippenkaart kopen in de centrale hal van de school (van 8.25 tot 8.45 uur). De strippenkaarten zijn tot het einde van het schooljaar geldig. Het aanmelden van uw kind(eren) gaat via het aanmeldingsformulier dat in het gele informatieboekje van de overblijf zit. Verdere informatie over de overblijf kunt u ook in het gele boekje vinden. Door het toenemend aantal overblijfkinderen en de afnemende beschikbare ruimte, verzoeken wij u om uw kind(eren) alleen over te laten blijven als er echt geen andere oplossing is. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Petra Lugthart, telefoon 0180-524911.

2. Kan de klacht binnen de Stichting PCPO Capelle-Krimpen worden opgelost? Indien het, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. Ook kunnen er andere klachten zijn, zoals seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, geweld en ongewenste intimiteiten. Klachten kunnen bij één van de contactpersonen van de school kenbaar worden gemaakt. Deze overlegt met u hoe er verder gehandeld moet worden en begeleidt u, indien noodzakelijk, naar de onafhankelijke vertrouwenspersoon. De contactpersoon is verplicht tot geheimhouding. De plicht tot geheimhouding betreft alle zaken die hij/zij in de hoedanigheid van contactpersoon verneemt. De plicht tot geheimhouding geldt niet ten aanzien van de klachtencommissie en het bevoegd gezag. De contactpersonen van onze school is: juf Carla van de Panne. Wanneer uw klacht niet naar tevredenheid opgelost kan worden kunt u (samen met juf Carla van de Panne) contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de stichting De onafhankelijke rol van vertrouwenspersoon wordt binnen onze Stichting ingevuld door Henneke Danner (Capelse scholen) en Agatha Rolsma (Krimpense scholen) van Kwadraad. U kunt hen beide bereiken door te bellen met het algemene nummer van Kwadraad (0900 1202150) of door een mailtje te sturen naar vertrouwenspersoonkwadraad@stichtingpcpo.nl. De vertrouwenspersoon gaat met u in gesprek over de klacht en doet onderzoek in de organisatie met als doel de klacht op te lossen.


5.

Ouders

3. Kan de landelijke klachtencommissie een uitspraak doen? Als het niet mogelijk is om binnen de Stichting PCPO Capelle-Krimpen de klacht op te lossen, kunt u samen met de vertrouwenspersoon uw klacht neerleggen bij de landelijke klachtencommissie. De scholen van de Stichting zijn via het bestuur aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor het primair en voortgezet onderwijs, ingesteld door de Vereniging Besturenraad Protestants Christelijk Basisonderwijs. 4. Waar kan ik verder nog naar toe met mijn klacht? De onderwijsinspectie: info@owinsp.nl www.onderwijsinspectie.nl tel: 0800 -8051 (gratis) Het Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111 ( tijdens kantooruren en tegen lokaal tarief ). U kunt ook melding doen van discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, en extremisme.

5.8. Verzekering Verzekeringen/aansprakelijkheid In geval van schade/letsel gaat uw eigen verzekering altijd voor. Uw verzekeringsmaatschappij verhaalt indien van toepassing de schade vervolgens bij de school. De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Ongevallenverzekering Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. Aansprakelijkheidsverzekering De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als diegenen die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers), dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. Let op! De school is alleen aansprakelijk en daarmee schadevergoedingsplichtig wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus tekort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid van de kant van de school. Een voorbeeld daarvan is schade aan een bril tijdens de lessen bewegingsonderwijs; die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt (dan ook) niet door de school vergoed.

19 De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteit door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

5.9. Verzuim en verwijdering Verzuim Kan uw kind door ziekte of andere oorzaak de school niet bezoeken, laat dit dan direct even weten. Belt u s.v.p. vóór schooltijd. Het telefoonnummer is: 580144 Hebben wij om 9.00 uur nog geen bericht ontvangen van afwezigheid van uw kind, dan nemen wij contact op. – Wanneer een leerkracht merkt, dat uw kind zonder geldige reden afwezig is, meldt hij dit aan de directie. De school zoekt dan telefonisch contact met u om de reden van het verzuim te achterhalen. Wanneer contact niet tot een goede oplossing leidt, namelijk het achterwege blijven van (verder) verzuim – wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld en zo nodig de officier van justitie. Verwijdering van leerlingen De verwijdering van leerlingen is binnen de Stichting PCPO Capelle-Krimpen als volgt geregeld: Artikel 1: Tijdelijke verwijdering (Schorsing) 1. De directie kan bij wijze van tuchtmaatregel of op grond van algemeen verbindende voorschriften een leerling tijdelijk de toegang tot de school ontzeggen. Indien er sprake is van een tuchtmaatregel geldt dat een eerste verwijdering niet langer duurt dan één dag, een tweede niet langer dan drie dagen en een derde niet langer dan vijf dagen. 2. Vooraf informeert de directie de ouders schriftelijk over de voorgenomen verwijdering/schorsing. 3. De directie stelt de algemeen directeur dezelfde dag op de hoogte van de genomen maatregel, onder vermelding van de aanleiding, de tijdsduur en de gevolgen. Artikel 2: Verwijdering 1. De directie kan, in overleg met de algemeen directeur, een leerling de toegang tot de school ontzeggen, indien is vastgesteld dat: a. Het gedrag van de leerling de voortgang van het onderwijs in de school ernstig belemmert of het klimaat ernstig verstoort. b. Het gedrag van de leerling of van de ouders/verzorgers een bedreiging vormt voor de veiligheid en/of de gezondheid van de leerlingen en/of het personeel. c. Ouders te kennen geven de grondslag en de doelstellingen van de school niet meer te respecteren. d. O  uders weigeren een leerling op grond van een dringend advies van een onafhankelijke instantie over te plaatsen naar een voorziening voor speciaal onderwijs.


5.

Ouders

2. De directie meldt een besluit tot verwijdering onmiddellijk bij de leerplichtambtenaar. Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats dan nadat het bevoegd gezag ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school, een school voor speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs bereid is de leerling toe te laten. Indien aantoonbaar gedurende acht weken zonder succes is gezocht naar een zodanig school of instelling waarnaar kan worden verwezen, kan in afwijking van de vorige volzin tot definitieve verwijdering worden overgegaan. Artikel 3: Procedure bij verwijdering van een leerling 1. Indien de directie besluit over te gaan tot verwijdering van een leerling, geldt daarvoor de volgende procedure: a. De directie legt de ontstane situatie voor aan de algemeen directeur. b. De algemeen directeur hoort de ouders. c. De algemeen directeur organiseert een gesprek tussen betrokkenen en tracht een oplossing tot stand te brengen. d. Indien het geschil niet is opgelost, legt de algemeen directeur de kwestie ter advisering voor aan de voorzitter van het bestuur. e. Het advies wordt ingebracht bij een tweede gesprek. f. I ndien het geschil niet is opgelost, neemt de algemeen directeur, samen met de voorzitter, een besluit. g. De algemeen directeur deelt de ouders en de leerplichtambtenaar schriftelijk het besluit mee. h. De ouders kunnen tegen dit besluit in beroep gaan. Artikel 4: Uitvoering 1. Conform hetgeen is vastgelegd in het management-statuut is de directie belast met de uitvoering van de besluiten en de regelgeving met betrekking tot dit reglement. 2. In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

5.10. Verlof buiten schoolvakanties Extra vakantieverlof dient twee maanden van tevoren bij de directeur te worden aangevraagd. De leerplichtwet bepaalt voor dit verlof het volgende: – Vakantieverlof kan uitsluitend worden verleend indien u vanwege de specifieke aard van uw beroep of van dat van uw partner niet in de schoolvakantie op vakantie kunt gaan. Het overleggen van een gewaarmerkte werkgeversverklaring is hiervoor noodzakelijk. – Toestemming wordt slechts éénmaal per schooljaar verleend voor ten hoogste tien schooldagen. – Extra verlof voor de eerste twee weken na de zomervakantie is niet mogelijk. Zo wil de wet voorkomen dat kinderen de start van een schooljaar en daarmee de aansluiting bij de rest van de groep missen. Een schoolleider die verlof verleent op ongegronde redenen, is strafrechtelijk aansprakelijk. De school verleent geen toestemming tot verlof om o.a. de volgende redenen:

20 – Goedkope vakantiemogelijkheden,een aangeboden vakantie, meerdere jaren niet op vakantie geweest, reeds gekochte tickets, als herfst-, kerst-, voorjaars- of meivakantie onmogelijk is. Regelt u dus zoveel mogelijk uitjes binnen de schoolvakanties. Probeert u een doktersbezoek e.d. zoveel mogelijk te regelen buiten schooltijd; het is in het belang van uw kind. Lukt dit echter niet, dan kunt u dit doorgeven aan de leerkracht. Voor bijzonder verlof (bijvoorbeeld bruiloft of vakantie) moet u altijd bij de directie zijn. De leerplichtambtenaar van de gemeente Krimpen heeft de laatste tijd verscherpt toezicht gehouden.


6.

Activiteiten

6.1. Acties Maandag is de dag, waarop geld “voor de zending” meegenomen mag worden. Hiermee willen we de zorg voor onze naasten gestalte geven. Een deel van het opgehaalde geld gaat maandelijks naar de stichting Edukans van de Unie voor Christelijk Onderwijs. Onder het motto “Alle kinderen naar school” steunen we hiermee drie schooltjes: in India, Peru en Ethiopië. Naast deze structurele hulp gaan regelmatig giften naar andere instanties, zoals b.v. het Lilianefonds, of naar tehuizen of schooltjes in o.a. Brazilië, Haïti en Zuid-Afrika. Voorwaarde hierbij is voor ons, dat het door kinderen bijeengebrachte geld ten goede komt aan kinderen. Enkele keren per jaar wordt aan diverse groepen gevraagd of zij een goed doel weten, zodat ook de kinderen actief betrokken worden bij de besteding van het zendingsgeld.

6.2. Schoolreisjes en schoolkamp We gaan aan het begin van het schooljaar op schoolreis. De leerlingen en de leerkrachten leren elkaar dan in een ontspannen sfeer sneller en beter kennen, om daarna met plezier het cursusjaar te kunnen vervolgen. De groepen 1 en 2 gaan om het jaar met de bus naar Diergaarde Blijdorp. Om half twee zijn ze weer bij school. Het andere jaar is er op school een groot kleuterfeest. Dit schooljaar is Blijdorp aan de beurt. De groepen 3 t/m 7 gaan er met meerdere bussen op uit en hopen weer een fijne dag op een leuke locatie door te brengen. De veiligheidsaspecten van vooral de vervoersbedrijven en de entreeprijzen van de attracties drijven de prijzen aardig op. Dit noopt ons, de bijdrage regelmatig te verhogen. Betaling graag na de zomervakantie aan de groepsleerkracht, bij voorkeur tijdens de welkomstavond. Een andere mogelijkheid is om het bedrag te storten op de schoolrekening.

6.3. Sportactiviteiten Op een aantal woensdagmiddagen organiseert de Schoolsportcommissie Krimpen aan den IJssel sporttoernooien voor kinderen van de groepen 4 t/m 8. Hier staat ook vermeld voor welke groepen de wedstrijden zijn bedoeld. Ruim van te voren wordt geïnventariseerd, welke kinderen meedoen. Afhankelijk van de sport worden de bekende accommodaties in het dorp gebruikt, zoals het korfbalveld van KOAG, sporthal De Boog aan de Krimpenerbosweg, handbalveld van De Treffers en het voetbalveld van DCV. Ook doen wij mee aan het schoolvoetbaltoernooi van de KNVB. De kinderen vinden het leuk om mee te doen en er komen veel ouders kijken.

21 In het algemeen geldt dat: • na inschrijven deelname niet meer afgezegd kan worden • de kinderen een speelschema krijgen • de kinderen een teamindeling krijgen • de school voor sportkleding zorgt, maar niet voor schoeisel • de ouders verantwoordelijk zijn voor halen en brengen • afgelasting zo spoedig mogelijk meegedeeld wordt Heeft u de vele bekers al bewonderd? Heeft u hun enthousiasme al eens meegemaakt als zij met hun prijzen in triomftocht door de school gaan? Trouwens: sporten in dat flitsende Wegwijstenue is echt stoer en cool! Komt u eens kijken als uw kind zijn/haar best doet. Wanneer en wat? De kalender geeft dat duidelijk aan. Verder organiseert onze eigen sportcommissie onder leiding van de vakleerkracht bewegingsonderwijs een eigen sportdag voor de hele school.

6.4. Speelgoedmiddag Iedere donderdagmiddag mogen de kinderen van groep 1 en 2 speelgoed van huis meenemen, om hiermee samen met de andere kinderen te spelen. Op deze manier willen we de kinderen leren delen en leren samenspelen. Het heet dan ook: bevorderen van sociale vaardigheden. De nadruk ligt op gezelschapsspelletjes.

6.5. Vieringen De meeste tijd op onze school gaat op aan lesgeven, maar er is zeker tijd ingeruimd voor feesten en vieringen. Wij zijn een christelijke school en dus wordt er veel aandacht aan Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren besteed. Met Kerst organiseren wij om het jaar een viering op school voor de kinderen in de lokalen. Het andere jaar viert de onderbouw (groepen 1-4) en de bovenbouw (groepen 5-8) na elkaar Kerst in de kerk. Dit is voor de kinderen en 2 begeleiders per kind. Met Pasen lunchen alle kinderen op school terwijl de viering van het feest het ene jaar in de eigen groep en het andere jaar inde kerk gehouden wordt. Met Pinksteren staat de zendingsboodschap centraal in alle groepen. Elke viering is voor ons van belang, we verwijzen daarom ook naar onze visie.


6.

Activiteiten

22

6.8. Fotograaf Ieder jaar maken wij een afspraak met de schoolfotograaf. Vanaf dit cursusjaar zullen er portretopnames gemaakt. Tevens is er dan gelegenheid om met broertjes en zusjes op de foto te gaan. U bent niet verplicht om deze foto’s aan te schaffen.

6.6. Excursies Door school worden een aantal excursies georganiseerd. U kunt daarbij denken aan: de kinderboerderij, muziekschool, musea, kaasboerderij en theater ‘Quint’. U wordt hierover tijdig geïnformeerd. De school heeft een cultuureducatieplan.

6.7. Brede School activiteiten Als school hebben wij contacten met de gemeente over Brede school activiteiten. We kunnen daarom diverse activiteiten voor de kinderen organiseren. Deze activiteiten vinden altijd na schooltijd plaats. Meestal zijn de activiteiten bedoeld voor een bepaalde leeftijdsgroep. De inschrijving hiervoor is vrij. Aan het meedoen aan activiteiten zijn soms kosten verbonden! Op onze school zijn de volgende activiteiten: muzikale vorming, creatieve activiteiten en huiswerkbegeleiding.


7.

Overig

23

7.1. Schooltijden

7.3. Omgangsregels

De schooltijden zijn als volgt: Groepen

‘s Morgens

‘s Middags

Maandag

1 t/m 8

8.30 - 12.00

13.15 - 15.15

Dinsdag

1 t/m 8

8.30 - 12.00

13.15 - 15.15

Woensdag

1 t/m 4 5 t/m 8

8.30 - 11.30 8.30 - 12.30

Vrij Vrij

Donderdag

1 t/m 8

8.30 - 12.00

13.15 - 15.15

Vrijdag

1 t/m 4 5 t/m 8

8.30 - 12.00 8.30 - 12.00

Vrij 13.15 - 15.15

De deur gaat 10 minuten voor aanvang van de schooltijd open. Aan de ouders wordt verzocht om 8.30 uur en 13.15 uur afscheid van hun kind te nemen, zodat de les op tijd kan beginnen.

7.2. Vakantieregeling De data voor vakantie en vrije dagen worden, om deze zoveel mogelijk te laten samenvallen met die van andere scholen in Krimpen a/d IJssel en Capelle a/d IJssel, jaarlijks vastgesteld in overleg met de andere basisscholen. Hierbij wordt ook zoveel mogelijk rekening gehouden met de vakantieregeling van het voortgezet onderwijs. Voor 2010/2011 zijn de vakantiedata: Vakantie

Eerste dag

Laatste dag

Herfstvakantie

18-10-2010

22-10-2010

Kerstvakantie

20-12-2010

31-12-2010

Voorjaarsvakantie

28-02-2011

04-03-2011

Paasvakantie en Meivakantie

22-04-2011

06-05-2011

Hemelvaartvakantie

02-06-2011

03-06-2011

Pinkstervakantie

13-06-2011

Zomervakantie

04-07-2011

12-08-2011

Studiedagen: 8 november 2010: Leefstijl - 25 februari 2011 en 19 mei ‘s middags. (onderwerpen nog niet bekend).

Het onderstaande is geschreven vanuit de waarden en normen, zoals die voortkomen uit een Protestants-Christelijke levensovertuiging. Ter onderbouwing hiervan onderscheiden we een aantal leefregels. We zijn een school, waar: • mensen werken vanuit een christelijke levensovertuiging • we ons bewust zijn van onze voorbeeldfunctie in de omgang met anderen • we proberen in de lessen op een natuurlijke wijze, christelijke normen en waarden aan de orde te stellen • we respect hebben voor en interesse in leerlingen • we als goede collega’s met elkaar samenwerken • we het niet accepteren als leerlingen pesten of gepest worden • discriminatie op het gebied van ras, geslacht, geloof, seksuele geaardheid en uiterlijk niet getolereerd worden • we eerlijk en rechtvaardig zijn en dat ook van onze leerlingen verwachten • we samen met de leerlingen een goede werk- en leefsfeer tot stand brengen Pesten Ons standpunt is dat wij pesten actief bestrijden, aangezien het een schending is van onze leefregels en ernstige gevolgen kan hebben voor de ontwikkeling van kinderen. Bij pestgedrag denken wij aan schelden, elkaar uitlachen, chanteren, slaan, schoppen, maar ook aan het buitensluiten en negeren van een ander. Een kind kan door pesten onder druk komen te staan en er geestelijk en/of lichamelijk langdurig, zelfs levenslang, onder gaan lijden. Leerkrachten, leerlingen en ouders zien pesten als een probleem. Bij de leerlingen gaat het niet alleen om de pester en het gepeste kind, maar ook om de zwijgende meerderheid. In de preventieve sfeer willen wij pesten, in welke vorm dan ook, voorkomen. Bij bestrijding van pesten vormt het volgende stappenplan een leidraad.


7.

Overig

De school en het stappenplan Tegen pesten treden wij direct, adequaat en passend op. Uitgaande van onze pedagogische opdracht en gebruikmakend van de in het veiligheidsplan omschreven leefregels, hanteren wij het volgende stappenplan: 1. De betreffende leerkracht treedt direct op, met inachtneming van de leefregels. 2. Is het resultaat onbevredigend, dan meldt de betreffende leerkracht dat bij de intern begeleidsters/directie en het team. Deze zoeken gezamenlijk naar een passende oplossing. Hierbij wordt duidelijk stelling genomen. 3. Ouders/verzorgers worden betrokken bij het oplossen van het pestgedrag, bijvoorbeeld d.m.v. gesprekken. 4. Na overleg en instemming van de ouders, kunnen eventueel ook hulpverlenende instanties worden ingeschakeld. Tot slot: Stellingname tegen pesten betekent ook, met de zwijgende groep leerlingen in gesprek te komen, de discussie aangaan en de leefregels nog eens onder de aandacht brengen. Wegwijzer Anti – pest – poster: Wij houden ons aan de onderstaande afspraken: • Wij helpen elkaar. • Wij luisteren naar elkaar. • Wij praten, spelen en werken met elkaar. • Wij doen elkaar geen pijn. • Wij schelden of lachen elkaar niet uit. • Wij zitten niet aan elkaars spullen, zonder te vragen. • Wij doen niet mee met iemand die pest. • Wij helpen een kind dat wordt gepest. • Wij melden het als iemand wordt gepest. • De juffen en meesters doen er iets aan. • Ouders kunnen meehelpen. • Er is iemand op school die helpt als het pesten niet ophoudt. (de contactpersoon). Iedereen is anders……dat is juist leuk! Wij willen niet dat er wordt gepest!! Deze regels worden duidelijk zichtbaar opgehangen in de klas. Veiligheid en gezondheid: Huisregels, pestprotocol, bedrijfshulpverlening, klachtenregeling, internetgebruik, kledingvoorschriften, protocol “veiligheid in de organisatie”, ARBO beleid, ontruimingsplan. Voor inzage heeft de directeur een leesexemplaar ter beschikking.

24

7.4. Ontruimingsplan Om aan onverwachte gebeurtenissen het hoofd te kunnen bieden, is er een z.g. ‘ontruimings- en calamiteitenplan’ opgesteld. Iedere leerkracht is hiervan op de hoogte; bovendien is dit plan in ieder lokaal op een zichtbare plaats aanwezig. Aan het begin en aan het einde van het schooljaar wordt met de leerlingen een ontruimingsoefening gehouden.

7.5. EHBO Wanneer uw kind op school iets overkomt, proberen wij zo snel mogelijk eerste hulp te bieden. Is dat niet mogelijk, dan doen we het volgende: • Wij bellen u op en u bent thuis. U handelt verder zelf alles af.; • Wij bellen u op, maar u bent niet thuis. Wij gaan met uw kind zo mogelijk naar uw eigen huisarts en/of naar het ziekenhuis; • Laat het zich ernstig aanzien, dan bellen wij direct het alarmnummer; In geval van een ongeluk(je) willen wij u graag op de hoogte stellen. Wilt u daarom voor uzelf het volgende nagaan: • Weet u zeker dat de school altijd één van de ouders/verzorgers kan bereiken? Wilt u bij wijziging van telefoonnummers dit zo snel mogelijk doorgeven aan de leerkracht? • Weet u zeker dat de naam van de huisarts op school bekend is? Geeft u ons de nodige gegevens, het is in het belang van uw kind.

7.6. GGD Een goede gezondheid is essentieel voor de ontwikkeling van uw kind. Daarom waakt de GGD over die gezonde ontwikkeling. Om deze belangrijke zorgtaak goed uit te kunnen voeren, heeft de school contacten met een jeugdgezondheidscentrum van de GGD. Daar werkt een deskundig team van jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten. Dit jeugdgezondheidsteam heeft verschillende producten om de gezondheid van de basisschoolleerlingen te kunnen bewaken en verbeteren. Gezondsheidsonderzoek groep 2 Om over de gezonde ontwikkeling van uw kind te kunnen waken, worden alle kinderen uit groep 2 met hun ouders/verzorgers uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek in het jeugdgezondheidscentrum of op school. Het onderzoek bestaat uit een gesprek over gezondheid, gedrag, opvoeding en school. U kunt tijdens dit gesprek vragen over deze onderwerpen stellen. Ook worden van uw kind de ogen en oren getest en lengte en gewicht vastgesteld. Op indicatie kan een (uitgebreider) lichamelijk onderzoek


7.

Overig

plaatsvinden. Gemiddeld duurt dit gezondheidsonderzoek drie kwartier tot een uur. Bij de oproep voor het onderzoek ontvangt u een brief met daarin uitgebreide informatie over het onderzoek. Twee prikken In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het een uitnodiging voor twee inentingen tegen besmettelijke ziekten. Eén prik is tegen difterie, tetanus en polio (DTP), de andere prik beschermt tegen bof, mazelen en rode hond (BMR). Beide prikken worden tegelijk gegeven. Extra onderzoek Het jeugdgezondheidsteam helpt u graag als u vragen heeft over bijvoorbeeld problemen met eten, slapen, opvoedingsondersteuning, gedrag of de gezondheid van uw kind. U kunt altijd bellen om een afspraak te maken met dit team. Hoe eerder u uw vragen stelt, hoe groter de kans is dat zij iets voor u kunnen doen. Kinderen die vanuit een ander land voor langere tijd in Nederland zijn komen wonen, worden ook door de GGD uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Daarnaast adviseert het jeugdgezondheidsteam scholen over gezondheidszaken. De GGD kan ook onderzoek doen als zich op school gezondheidsproblemen voordoen. Privacy en klachten Alle gegevens over uw kind worden vertrouwelijk behandeld. Als een andere instantie gegevens opvraagt, wordt vooraf altijd toestemming aan u gevraagd. Gegevens van onderzoeken worden in het gezondheids-dossier van uw kind genoteerd. Als u verhuist, stuurt de GGD Rotterdam e.o. het dossier naar de GGD die werkt voor de nieuwe school van uw kind (als u daartegen geen bezwaar heeft). In elk jeugdgezondheidscentrum ligt de folder “Niet tevreden? Doe er wat aan!” In deze folder staat wat u kunt doen als u niet tevreden bent over de GGD. Het adres van het jeugdgezondheidscentrum is: GGD sector Jeugd Capelle a/d IJssel ’s-Gravenweg 659B 3065 SC Rotterdam tel. nr. 010 - 5 03 30 77 (jeugdarts: mevrouw E.E. Sluiter, assistente: mevrouw M. van Ammers).

7.7. Hoofdluis Op school hebben wij een aantal maatregelen tegen hoofdluis getroffen. Alle kinderen worden ná elke vakantie onderzocht op hoofdluis. Kinderen waarbij hoofdluis geconstateerd wordt, krijgen een briefje mee naar huis. Na enkele weken worden zij opnieuw gecontroleerd.

25

7.8. Gedragscode voor kleding Op veel scholen is een discussie ontstaan over het dragen van zonnebrillen, gezichtssluiers, petten, sieraden (waaronder piercings), hoofddoekjes, etc. De school heeft afspraken gemaakt op de volgende gebieden: communicatie, veiligheid, kleding en identiteit. Communicatie Bij het geven van onderwijs spelen zintuigen, mimiek en uitstraling een grote rol. Het bedekken van het gezicht maakt een goede communicatie tussen leerling en leerkracht lastig. Wij achten het niet wenselijk dat delen van het gezicht bedekt worden, waardoor een open communicatie wordt verstoord. Veiligheid Tijdens sport- en spelsituaties en het werken met mechanische apparatuur kunnen zonnebrillen, petten, gezichtssluiers, sieraden en piercings voor onveilige situaties zorgen. Het dragen daarvan is niet toegestaan. Kleding Ook wanneer er door het dragen van bepaalde kledij wanordelijkheden in de school dreigen te ontstaan, kan de directie passende maatregelen nemen. Wij vinden het niet gepast dat kinderen in strandkleding op school komen. Wilt u erop letten dat uw dochter op school geen blote truitjes en te korte rokjes draagt? Voor de jongens geldt dat zij niet met ontbloot bovenlijf op school mogen komen. Identiteit U maakt een bewuste keuze voor het protestants-christelijk onderwijs, dat gebaseerd is op de grondslag die in het statuut van de Stichting PCPO Capelle-Krimpen is verwoord. Het dragen van hoofddoekjes, gezichtssluiers en andere hoofddeksels waarbij uiting gegeven wordt aan andere religies, past niet in onze christelijke cultuur en maakt het verwezenlijken van de grondslag van onze school onmogelijk.

7.9. Trakteren Wanneer uw kind jarig is, mag het trakteren. Eén kleine traktatie is voldoende. Zeker in de eerste leerjaren zijn de traktaties nogal eens erg overdadig en ongezond. Houdt u hier a.u.b. rekening mee! Als attentie kiest de jarige een miniposter uit, waarmee hij of zij naar de andere leerkrachten mag gaan, zodat deze daar een felicitatie of wens achterop kan schrijven en het kind kan feliciteren.


7.

Overig

7.10. Mobiele telefoons Mobiele telefoons hebben wij liever niet in de school.

7.11. Fietsen In verband met het beperkte aantal plaatsen in de fietsenstalling kunnen alleen kinderen die veraf wonen, op de fiets naar school komen. Daarom hebben we onze oude afspraak weer nieuw leven ingeblazen: kinderen van de groepen 3 tot en met 8, die binnen een straal van 500 meter van de school wonen (zie kaartje) moeten lopend naar school komen. Voor kinderen die verder weg wonen zijn er vakken op het plein waarin de fiets gestald moet worden. De school is niet aansprakelijk voor vernielingen of voor gestolen fietsen. Tevens kunnen wij niet voorkomen dat er regelmatig vernielingen gepleegd worden aan gestalde fietsen. Reden temeer dat fietsen beter niet meegenomen kunnen worden. De school kan voor de fietsen geen verantwoording dragen.

26


8.

Stichting PCPO Capelle – Krimpen

8.1. Bestuur Onze school gaat uit van de Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs Capelle aan den IJsselKrimpen aan den IJssel (afgekort Stichting PCPO Capelle-Krimpen).

8.2 Bestuursgegevens Stichting PCPO Capelle-Krimpen, Postbus 31, 2900 AA Capelle aan den IJssel. Stafbureau: Kanaalweg 67, 2903 LR Capelle aan den IJssel, tel. nr. 010 - 4512 97.

8.3. Algemeen directeur Voor de acht scholen die onder de verantwoordelijkheid van de Stichting vallen, is een algemeen directeur aangesteld. Dit is dhr. M.P. Benard. Hij ontwikkelt in overleg met de schooldirecteuren het beleid dat door het bestuur wordt vastgesteld. Dit beleid is terug te lezen in het schoolplan.

8.4. Missie en visie Het bestuur ziet het als zijn opdracht om scholen in staat te stellen kwalitatief onderwijs aan te bieden, waarin het evangelie van Jezus Christus de rode draad is. Het bestuur is erop gericht om scholen te laten ontwikkelen tot zelfstandige, verantwoordelijke en vernieuwende organisaties, waarin de missie herkenbaar is. Medewerkers Alle medewerkers zijn ambassadeurs van de Stichting en zien het daarom als hun taak om kwalitatief onderwijs te laten plaatsvinden, waarin het evangelie van Jezus Christus de rode draad is. Medewerkers doen er alles aan om de scholen te laten ontwikkelen tot zelfstandige, verantwoordelijke en vernieuwende organisaties waarin de missie herkenbaar is. Medewerkers gaan respectvol om met mensen en gedragen zich verantwoordelijk ten opzichte van de middelen die hen zijn toevertrouwd. De Boodschap (het evangelie van Jezus Christus) bevat drie elementen • Wij geloven dat God barmhartig en rechtvaardig is. In de bijbel zien we dit verwoord in de meest bekende tekst:“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” Johannes 3:16 (NBV) • Wij geloven dat mensen de opdracht hebben om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Dit zien we verwoord in de Bijbeltekst:‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer,uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.”Marcus 12:29-31 (NBV)

27 • Wij geloven in zelfstandige mensen die geloof, hoop en liefde kunnen vormgeven in een onvolmaakte wereld en die uitzien naar het totale herstel van de schepping. De tien uitgangspunten 1. Er is maar één God. Hij schiep de hemel en de aarde en gaf Zijn Zoon. Vanuit deze gedachte willen wij de dag beginnen en afsluiten, verhalen vertellen, christelijke liederen zingen en gesprekken voeren. Bij het vieren van christelijke feesten zullen wij geen zaken voor het voetlicht brengen die afleiden van de kern van het feest. De methodes die wij gebruiken zijn hiermee in lijn. We verwachten van leerkrachten dat zij de christelijke identiteit van de school vanuit hun geloof kunnen uitdragen op basis van de identiteitsnotitie. 2. Daarom zullen we geen andere zaken hoger of zelfs gelijkstellen aan God. Alles wat ingaat tegen het geloof in God of oproept andere wegen te bewandelen beschouwen wij als strijdig met de missie. Expliciet vallen hieronder: het promoten van horror, magie, mystiek, occultisme, materialisme en uitingen en gebruiken van andere religies. 3. Het taalgebruik dat wij hanteren (ook via media) geeft weer wie we zijn. Daarom zijn vulgair, godslasterlijk of neerbuigend taalgebruik strijdig met de missie. 4. We vinden bezinning en rust essentiële onderdelen van ons werk. Ook vanuit deze gedachte willen we stil staan bij het doel van ons bestaan door weekopeningen, vieringen, jaarafsluitingen of andere gezamenlijke (officiële) momenten. We gaan verantwoord om met elkaars tijd en hechten we er waarde aan om gezamenlijk te lunchen. 5. We hebben respect voor het gezag dat boven ons is gesteld. Daarom zullen we geen zaken ondernemen die toezicht of evaluatie belemmeren. 6. Mensen zijn geschapen naar het beeld van God en daarom gaan we respectvol met hen om. We doen dit vanuit de gedachte:“Wat jij niet wil dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet.” Onze scholen zijn ontmoetingsscholen,waar er ook voor mensen met andere levensovertuigingen plaats is. Er is echter geen plaats voor het praktiseren van andere levensovertuigingen. 7. We willen betrouwbaar zijn in wat we doen. Als we iets beloven doen we het ook en als we iets afspreken voeren we het ook uit. 8. We gaan respectvol om met het bezit dat ons is toevertrouwd, maar ook met het bezit van een ander. Verspilling, onzorgvuldig gebruik en oneigenlijk gebruik van middelen, materialen en gebouwen is strijdig met de missie. 9. In alles willen wij oprecht handelen. Wat we zeggen, menen we. We doen ons niet anders voor dan we zijn. 10. Wij gunnen anderen evenveel geluk als wij zelf hebben. We willen niet handelen ten koste van anderen.


8.

Stichting PCPO Capelle – Krimpen

8.5. Overige scholen Tot de Stichting behoren de volgende scholen: Capelle Schenkel: PCB Groen van Prinsterer Capelle Fascinatio: PCB De Ontmoeting (nevenvestiging) Capelle Schollevaar: PCB Het Baken Capelle Schollevaar: PCB Sjalomschool Capelle Middelwatering: PCB De Horizon Capelle Oostgaarde: PCB De Horizon (nevenvestiging) Capelle ’s-Gravenland: PCB De Fontein Krimpen Kortland: PCB Het Kompas Krimpen Tuinstraat: PCB Het Kompas (nevenvestiging) Krimpen: PCB De Wegwijzer Capelle Middelwatering: SBO De Balans (school voor speciaal basisonderwijs)

8.6 Privacy Op school bewaren we gegevens over uw kind. Allereerst de gegevens die u verstrekt op het aanmeldingsformulier, verder de gegevens die we ontvangen van de peuterspeelzaal of de basisschool waar uw kind vandaan komt. Deze gegevens worden uitgebreid met alles wat wij gedurende de tijd dat uw kind op onze school zit, vastleggen: rapporten, verslagen van observaties, onderzoeken en gesprekken enz. Het vastleggen van deze gegevens is noodzakelijk om de ontwikkeling van uw kind te kunnen volgen. Dit dossier is gedeeltelijk ook digitaal. Als ouder hebt u het recht deze gegevens in te zien. Bij alle informatieverstrekking houden wij ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens (wet 30 Artikel 19). Als uw kind de school heeft verlaten, bewaren we de stukken nog maximaal 5 jaar (de wettelijke termijn). Op verschillende plaatsen kunnen foto’s geplaatst worden van allerlei situaties waarbij onze leerlingen betrokken zijn. Bij de inschrijving van uw kind wordt hiervoor om uw toestemming gevraagd, maar omstandigheden kunnen zich wijzigen. Er kunnen zich later allerlei omstandigheden voordoen, die het ongewenst maken dat leerlingen herkenbaar in beeld komen. Als u niet wilt dat een foto waarop uw kind herkenbaar in beeld is, wordt gepubliceerd, kunt u dit bij de directie melden. U begrijpt dat wij deze informatie vertrouwelijk zullen behandelen. Meer informatie vindt u op de website: www.stichtingpcpo.nl

28

Schoolgids De Wegwijzer  
Schoolgids De Wegwijzer  

Schoolgids en kalender van basisschool de Wegwijzer

Advertisement