De Ronding STG-Zaanstreek - najaar 2022

Page 1

DIT SCHAATSMAGAZINE IS VOOR MAGAZINE VAN VERENIGING SCHAATSTRAININGSGROEP ZAANSTREEK NAJAAR 2022 STGZ OP HERFSTKAMP LEES VERDER OP PAGINA 24
Reparaties van schaats tot bergschoen! Zaanweg 73 - Wormerveer - T (075) 6219326

Krommenieërpad 16

1521 HB Wormerveer

Tel: 075 622 33 95

voor al uw printwerk

www.prepress4u.nl

www.printshop4u.nl

info@prepress4u.nl

Brochures, boeken, folders, geboortekaartjes Briefpapier, visitekaartjes en enveloppen

Grootformaat printen tot 130cm breed Bouwtekeningen en foto op canvas

DTP-werkzaamheden, ontwerp Scannen en digitaliseren van documenten

Snijplotten van doosjes en kaarten Lamineren en goud-zilverfolie

N e d e r l a n d i s e e n h o p r o d u c t i e l a n d . D e i n z e t v a n n i e u w e t e c h h e e f t o n z e r e p u t a t i e g e v e s t i g d M e g a c o n u i t V e l s e nN o o r d l e v e r t d a a r a l 3 0 j a a r h a a r b i j d r a g e a a n S t e r k i n h e t

b o u w e n v a n c o m p l e x e i n d u s t r i ë l e i n s t a l l a t i e s v o o r v e r s c h i l l e n d e m a r k t s e g m e n t e n w a a r b i j w e o n z e k l a n t e n c o m p l e e t o n t z o r g e n

W i t t e H e k w e g 8 8 1 9 5 1 H L V e l s e n - N o o r d T e l + 3 1 ( 0 ) 2 5 1 2 4 8 4 7 4 i n f o @ m e g a c o n n l

Balans

Het is pas half december als er op natuurijs worden geschaatst. Prachtig ijs, ook bij Nova Zembla, de landijsbaan van Wormer. Hoe vaak zal hier en op de andere (Zaanse) natuurijsbanen, nog ijs liggen? Natuurlijk wordt dat allereerst bepaald door het veranderende klimaat. Niet alleen hoge druk(gebied) - nodig voor vorst – is hier bepalend maar ook maatschappelijke druk. “Er komt toch nooit geen ijs meer” dus: “Natuurijsbanen zijn overbodig dus maar beter gebruiken voor woningbouw of (in dit geval) andere sport(velden).” Het ledenaantal van de Zaanse schaatsclubs loopt dan ook rap terug. IJsclub Assendelft is met een skeelerbaan in het vooruitzicht een uitzondering, en ook noordelijker houden ze nog (klein maar) dapper stand.

Na het verschijnen van de vorige Ronding is er veel gebeurt in de wereld en het woord crisis is nooit ver weg en mist gekoppeld aan klimaat of energie ook zijn uitwerking op de schaatswereld niet. Van alles is er uit balans, en dat raakt ook ons schaatsers die als geen ander weten hoe belangrijk die balans is. Blijft kunstijs nog wel haalbaar? De vraag die misschien onderhand mag worden gesteld: wordt het tijd voor een naamsverandering in SKEELER trainingsgroep Zaanstreek?

Hierover ging het ook toen op initiatief van de nieuwe voorzitter ter “reanimatie” van dit blad, de redactie bijeen kwam. Uiteraard zijn ook de drukkosten aan inflatie onderhevig als gevolg van deze crisis. En ook moest hier de balans worden hervonden tussen privé omstandigheden (lief en leed), werk (gekkenhuis), (ver)bouw(ingen), zelf sporten (Berlijn en Inzell), en vrijwilligerswerk (STGZ). Tomeloze inzet bij dit alles (tegelijk) eist ook hier zijn tol... De in het voorjaar gemaakte planning ging in de prullenbak en de nieuwe bleek lastig realiseerbaar... Maar zie hier: de Ronding beleeft zijn 38ste levensjaar!

De redactie wenst iedereen voor het nieuwe jaar: een jaar zo mooi en als het natuurijs van half december

Omslagfoto

STG-jeugd voor de Elfstedenhal in Leeuwarden waar werd getraind tijdens het kamp in de herfstvakantie van 2022.

INHOUD

Van de bestuurstafel

Hoe kwamen STG-ers de zomer door...

COLOFON

Redactie & Coördinatie

Rick van Geest, Mark Peters, m.m.v. Kees Waqué; Fotografie John van Assema, gebroeders Berkhout, Rick van Geest, Luuk Kleijne, Peter Moerland, Marcel Olie, Mark Peters, Willem Valstar, Renske van der Veer, Kees Waqué, Eric Zwart e.a.

Vormgeving & opmaak Willem Valstar

Druk Prepress4u

Distributie Mark Peters en Jaap Voorhaar

Advertenties Marcel Olie, mail naar: algemenezaken@stg-zaanstreek.nl of bel 06 53731431.

Materiaal voor de volgende Ronding kan tot 1 MEI 2023 worden aangeleverd via: redactie@stg-zaanstreek.nl

De redactie behoudt zich het recht voorombijdragenteredigeren.

In de spotlig Jaargang 38 | Nr. 1 | Najaar 2022 VAN DE REDACTIE
5 NAJAAR 2022 DE RONDING |
Skeelerzomer Langebaan Even voorstellen De eerste ronde Marathon Donateurs en sponsors, wie zijn ze? De Postbode Agenda 7 12 14 16 21 22 26 28 31 33

BESTUUR WEBSITE

Voorzitter

Chris Schuurman | voorzitter@stg-zaanstreek.nl

T (075) 6179725 | 06 52647006

Sectretaris

Tibo Rodenburg | secretaris@stg-zaanstreek.nl

T 06 24610787

Penningmeester

Aaffiena Moerland | penningmeester@stg-zaanstreek.nl

T 06 11064103

2e Penningmeester

René Moerland | T 06 11064103

Commissaris Jeugdzaken

Thijs van Tol | jeugdcommissie@stg-zaanstreek.nl

T 06 40162017

Technische Zaken

Co Friemann | techcomm@stg-zaanstreek.nl

T (075) 6216644 | 06 15428077

PR/Communicatie

Mark Peters | redactie@stg-zaanstreek.nl

T (075) 6212600 | 06 46863034

Algemene Zaken en Sponsoring

Marcel Olie | algemenezaken@stg-zaanstreek.nl

T 06 53731431

Ledenadministratie

Peter Moerland | ledenadministratie@stg-zaanstreek.nl

M 06 53172455

Algemeen bestuurslid

Sander Bierens | sander.bierens@stg-zaanstreek.nl

T 06 11421385

Activiteitencommissie

Luuk Kleijne | ac@stg-zaanstreek.nl

Wedstrijdsecretariaat

Ruud van der Meer wedstrijdcommissie@stg-zaanstreek.nl

T 06 53392130

We zijn aangesloten bij de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) en bij de Baancommissie van IJsbaan Haarlem.

Webmaster

Sven-Yvo Stoop | Maartje Heine webmaster@stg-zaanstreek.nl

Voor meer informatie kunt u terecht op: STG-ZAANSTREEK.NL

WORD LID VAN DE VRIENDEN VAN STG-ZAANSTREEK!

WILT U VRIEND WORDEN ZODAT WE EEN EXTRA STEUNTJE IN DE RUG KUNNEN BLIJVEN GEVEN?

Het extra ondersteunen van diverse activiteiten gerelateerd aan het schaatsen. Zodat we met de leden een wedstrijd kunnen schaatsen in Thialf in Heerenveen. Een sponsorbijdrage voor de jeugd voor de Mergellandroute op de racefiets in Limburg en in de herfst het Schaatskamp voor de jeugd. En incidenteel proberen we een talentvolle schaats(t)er binnen onze vereniging te ondersteunen.

Voor meer informatie neemt u contact op met Coby Bobeldijk, T (075) 687 15 41 of mail naar vriendenvanstgzaanstreek@stg-zaanstreek.nl

6 | DE RONDING NAJAAR 2022

Zo ben ik in 2009 door mijn dochter Fabienne met STG Zaanstreek in contact gekomen. Fabienne deed meet bij Jeugdschaatsen Zaanstreek en was gevraagd te komen trainen bij STG Zaanstreek. Als ouder ga je natuurlijk mee en na een ontmoeting met Erwin Dekker die jeugdzaken deed was de vraag of ik geen training wilde geven. Van het een kwam het ander en heeft uiteindelijk geresulteerd in 13 jaar jeugdcoördinator en trainer bij onze vereniging want zo voelt het. De jeugd is in die jaren toegenomen tot wat we nu hebben inclusief selectie door de inzet van alle trainers, bestuursleden en vrijwilligers.

'Sommige dingen overkomen je'

Tot 5 maanden terug had ik niet gedacht dat ik van jeugd coördinator zou doorschuiven naar de functie van voorzitter. Al anderhalf jaar lang gaf Kees Waqué aan te willen stoppen, maar een opvolger diende zich niet aan. Totdat 5 maanden terug een aantal leden en bestuursleden aan mij vroegen of ik de functie niet wilde gaan invullen. Een van de voorwaarden die ik mij zelf stelde was dat er dan en goede vervanger als jeugdcoördinator zou moeten worden gezocht. Thijs van Tol die al de skeeler trainingen verzorgde gaf aan deze functie te willen invullen, en hiermee was de invulling door mij als voorzitter een feit.

Coronaperikelen zijn er nog wel maar dusdanig in mindere mate dat de start eigenlijk van mij als voorzitter redelijk normaal heeft kunnen verlopen, met de focus op de ontwikkeling van de vereniging en geen corona gerelateerde zaken. De focus van het bestuur met Kees als voorzitter lag met name op het vasthouden en uitbreiden van het aantal jeugdleden want dat is de basis en de toekomst en zal altijd aandacht behouden, maar dat neemt niet weg dat we ook senioren/masters, donateurs en vrijwilligers hebben waar wij trots op zijn. Zonder leden en vrijwilligers geen vereniging.

De vereniging moet warm aanvoelen voor alle leden en daarom zullen wij niet alleen activiteiten voor jeugd gaan ontplooien maar ook voor vrijwilligers (deze staat al op de agenda) en ook voor masters en donateurs zodat het

maatschappelijk belang en saamhorigheid zoals dat hoort te zijn in het verenigingsleven, behouden blijft en sterker nog, uitgebreid dient te worden. Dat betekent dat op het moment er door de AC een initiatief wordt genomen, ik een beroep doe op alle mensen die onze vereniging een warm hard toedragen, dan ook zoveel mogelijk aanwezig te zijn want zonder opkomst geen gezelligheid.

Op dit moment kwakkelen een aantal bestuursleden met hun gezondheid waardoor wij keuzes moeten maken waar wij inzet op plegen. Ik wil deze bestuursleden heel veel beterschap wensen en alle mensen bedanken die zich afgelopen jaar hebben ingezet voor STG Zaanstreek. Kees, jou wil ik natuurlijk namens alle bestuursleden bedanken voor jouw inzet als voorzitter. Door jou heeft de vereniging een nieuw elan gekregen met een nieuwe moderne (huis)stijl die past in deze tijd: zie de clubkleding, de Ronding en natuurlijk de website. Ik hoop dat je gezond blijft en kan genieten van je vrije tijd.

Voor alles wens ik iedereen namens het bestuur een gezond 2023.

Houdt je mail in de gaten en de website want in januari 2023 staat er al wat gepland.

VAN DE BESTUURSTAFEL
Voorzitter Chris Schuurman
7 NAJAAR 2022 DE RONDING |

was niet in mij opgekomen voorzitter te worden, totdat...

Het was 11 september 2015, op de terugreis van een klantbezoek in Duitsland. Ik had het telefoonnummer van de secretaris opgeslagen in mijn telefoon omdat ik twee vragen had ik die ik op de agenda wilde hebben voor de Algemene Ledenvergadering die een dag later zou plaats vinden.

Hetzelfde jaar was ik vanaf februari tot en met mei druk bezig met sponsorwerving voor het NK Inline Skate. Geweldig evenement met alle toppers (o.a. de gebroeders Mulder) aan de start. Ik was in gesprek met kleine sponsoren, maar zocht ook de grote jongens op: Jumbo, Corendon etc. Ik had een speciale presentatie gemaakt om sponsorgelden binnen te krijgen. Dat lukte voor een deel, helaas waren we wel wat laat omdat de plannen voor sponsoring door de diverse bedrijven al in het najaar ervoor waren gebudgetteerd. Ik keek naar een mooie samenwerking met IJs- en Inlineskateclub Purmerend. Skeeleren was één van de redenen contact op te nemen met STGZ.

Dus vanuit de auto, belde ik met Hans Tersmette. Wilde naast het skeeleren ook de vergrijzing op de agenda hebben. Het was een heel plezierig gesprek waar we beide even de tijd voor namen. Aan het einde vroeg Hans, ‘we zoeken nog een voorzitter…. Zou jij die rol niet op je willen nemen?’ Ik voelde me gevleid met die vraag. Lang geleden was ik ook voorzitter van een natuurvereniging, de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, dus ik kon me wel goed inleven in de rol.

Ik heb het thuis even op tafel gegooid en ook even mijn werkgever gepolst. Zaterdagochtend, belde ik Hans weer op met de mededeling, ‘Ik doe het’ en aan het einde van de middag, werd ik tot voorzitter gekozen. Ja, en dan heb je een hamer in de hand en moet je het wel

doen. Tijdens de ledenvergadering stelde ik me voor en ook de doelen. Inderdaad, meer ledengroei met vooral meer jeugd en een skeelerbaan.

Nu schaatste ik al een aantal jaren mee en ben zelfs even eind jaren 70 lid geweest van de vereniging. Toen te weinig tijd i.v.m. studie, later trouwen, gezin en kinderen die opgroeide. Ergens rond 2000 werd ik weer lid. Ik heb dus meegemaakt dat het een plekje zoeken was in het Michaelcollege, waar de droogtraining werd gehouden. Het was vol, twee zalen notabene. Ik moest dieper zitten, maar had het gevoel dat ik dat al deed uiteraard. Ook heb ik meegemaakt dat de zaaltraining werd afgeschaft, geen animo voor. Zo zag ik dat we voor de toekomst een probleem zouden krijgen. Een vergrijzingshobbel die als een berg doorgeschoven werd, van een groep vijftigjarige, naar zestig en naar 70 jarige. Dan stopt je wel volgens mij. Werk aan de winkel!

VERNIEUWING GEEFT LEDENGROEI

STG Zaanstreek was een behoorlijk gesloten club, we hadden een clubblad met veel cijfers, een website met veel trainingsinformatie, daarnaast communiceerde we vooral binnen de ledengroep zelf. Meer, of behoud van de leden, zou kunnen door te vernieuwen. Al na een paar maanden hadden we leden, vrijwilligers en een paar bestuursleden uitgenodigd voor een eerste sessie voor vernieuwen. Onder het genot van goede kop koffie op het bedrijf van Willem Valstar (toen Pimz – Veerdijk Wormerveer), brainstormde we. Het resultaat... een speciaal ingelaste Algemene Ledenvergadering in het opvolgende voorjaar om de aanpassingen te presenteren: nieuwe huisstijl en verbeterde uitingen, van zwart-wit naar een full colour clubblad De Ronding, van een goed technische website, naar een meer verhalende website. De complete kledinglijn werd ook onder handen genomen. Met een unanieme goedkeuring gingen we verder voortvarend aan het werk en een eerste nieuwe full colour Ronding en kleding waren spoedig een feit, evenals meer openheid en bekendheid met het organiseren van het eerste open Zaans Kampioenschap sprint in Haarlem. Deze is jaarlijks herhaald, m.u.v. het coronajaar. Later ook twee keer

TERUGBLIK OP 7 JAAR VOORZITTER VAN STGZ
Het
8 | DE RONDING NAJAAR 2022

hetzelfde, maar dan op wielen”: het Open Zaans Kampioenschap inline skaten op de Purmerring in Purmerend. We hebben in elk geval het leden aantal kunnen behouden en een goede basis aangelegd die nog jaren mee kon gaan.

SKEELERBAAN

De andere ambitie, of doel was de skeelerbaan. STG-Zaanstreek is maar een kleine club, in vergelijking met voetbal, korfbal en andere clubs. Allen clubs met eigen onderkomen, STGZ had niets. Trainen in de duinen of op de wielerbaan, schaatsen in Haarlem. We hadden de eerste gesprekken met de Gemeente Zaanstad. Eerst met Jeroen Olthof, later kwam Gerard Slegers als verantwoordelijke wethouder voor Sport aan tafel. Wij presenteerde mooie plannen, zelfs mooie skeelerbanen ingetekend op locatie DTS (terrein honkbal

vereniging) en De Kraaien. Na een paar jaar hoorde we via Slegers dat ook IJsvereniging Assendelft ambities had, en zo zijn we gezamenlijk in gesprek geraakt. Inmiddels 4 jaar later, liggen er wat meer concrete ideeën. Een concept financiering en een tekening van een skeelerbaan, geïnspireerd op de baan in Warmond. De gesprekken duren voort. Persoonlijk vind ik dat Gemeente Zaanstad vooral de niche sporten veel meer moet helpen. Sportdiversiteit moet hoog op de agenda staan en dat heb ik ook zo verteld in een meeting op het Gemeentehuis met andere sportclubs en de wethouder. Slegers had van mij die avond ook een nieuw inline skatewiel gekregen, met erop de tekst ‘voor een gezamenlijke skeelerbaan’. Het zou toch geweldig zijn als in Zaanstad een EK of WK inline skaten gehouden kan worden? Een piste en een baan voor ’s winters met ijs eromheen? Dan moet de gemeente wel de nichesporten, waaronder schaatsen en skeeleren omarmen.

Ik skeeler zelf ook, niet meer zo heel actief. De belangenvereniging Engewormer had t.b.v. het 375-jarig bestaan van de polder, een skeelertocht georganiseerd. STG Zaanstreek werd gevraag bij de tweede editie te gaan helpen en nu ben ik vaste vrijwilliger, voornamelijk voor de promotionele uitingen. Geweldige toertocht, welke de organisatie van de Oomscup graag in de wedstrijdkalender opneemt, rondom de fraaiste polder van de Zaanstreek.

is een hele fijne vereniging waar nog veel toekomst in zit"

Naast de twee ambities - meer (jeugd)leden en skeelerbaanheb ik met het bestuur veel andere klussen opgepakt. Er zijn bergen werk verzet zoals voor noodzakelijke zaken als VOG, AVG, WBTR etc. Voor ons hebben ze weinig met sport te maken, maar bij deze wet- en regelgeving vanuit de overheid is correctheid naar de leden is wel een must en verplichting.

Ik heb een mooie tijd meegemaakt. Het is een hele fijne vereniging waar nog veel toekomst in zit. Zeven jaar lang voorzitter, waar ik de leden en het bestuur dankbaar voor het vertrouwen. De hamer is overgedragen, Chris Schuurman zal met bestuur nieuwe doelen stellen. Ik wens iedereen veel succes, de sporter en de vrijwilliger. We hebben elkaar immers nodig. Nogmaals dank!

9 NAJAAR 2022 DE RONDING |
"Het

SchaatsLab

Verkoop,leaseenonderhoudvanallesoortenschaatsen.

In het pand van Bosch Sport Velsen, in Santpoort-Noord, is sinds het najaar van 2020 SchaatsLab gevestigd; Specialist in schaatsen, inline skates en stuntsteps

Voor onderhoud, onderdelen, ronden, slijpen, reparatie, lease (wedstrijdschaatsen) en verkoop van schaatsen, kun je het hele jaar terecht bij het SchaatsLab team van Lars Bosch en Jan van der Meulen.

SchaatsLab

Hoofdstraat 182 | Santpoort-Noord

contact@schaatslab.nl

www.schaatslab.nl

06-20739727 | 06-18874016

ALV 2022 in 300 woorden

Naast de voozitterswissel waren dit the highlights uit de Algemene

Ledenvergadering 2022:

33 leden aanwezig op woensdagavond 21 september

Een moment stilte was er ter nagedachtenis van Harry Steur en Ed Hulsing Aantal abonnementen is niet op het niveau van vorig seizoen. Ledental is stabiel maar aanwas nieuwe jeugdleden blijft moeizaam. Er wordt gekeken naar ledenwerving (bijvoorbeeld door herintroductie schoolschaatsen) en samenwerking met andere ijsclubs en (jeugd)schaatsorganisaties. Vergrijzing van het ledenbestand zet door Deelname aan wedstrijden neemt bij alle leeftijdscategorieën af. De opkomst bij sommige STG activiteiten zoals bijvoorbeeld Zomerfeest moet beter. De activiteitencommissie kijkt samen met het bestuur naar (andersoortige) activiteiten. Aantal jeugdige trainers groeit, iets om als club trots op te zijn! Wil Schermer en Cees Rijkes zijn na vele jaren gestopt met training geven. Kascommissie: financiële administratie is op orde en verschaft goede basis voor toekomstige penningmeester(s).

Aaffiena en René Moerland zijn volgende keer aftredend en niet herkiesbaar. Ook Co Frieman geeft aan na dit seizoen zijn functie als bestuurslid TC te willen overdragen.

Alle aanwezigen stemmen in met contributieverhoging van € 5,00 bestemd voor activiteiten. Wedstrijdcommissie is op zoek naar nieuwe (jury-)leden en vrijwilligers, o.a. een EHBO-er. Regeling clubkleding is een succes: 23 kinderen in kleding van STG. Vrienden van STG zoekt aanvulling op haar ledenbestand (45 leden) die club(activiteiten) financieel willen ondersteunen. Dit jaar geen uitreiking Esther v.d. Loos award Chris heeft de taak voor jeugdcoördinator overgedragen aan Thijs van Tol Sander Bierens vervangt tijdelijk Tibo Rodenburg als secretaris.

Er wordt nog altijd gezocht naar vrijwilligerscoördinator En naar een vervanger van Joke Boekel als vrouwelijke vertrouwenspersoon. Een cursus wordt verzorgt door de KNSB. Ontwikkelingen skeelerbaan gaan door i.s.m. gemeente en IJsvereniging Assendelft. Kees Waqué en Mark Peters zitten in de commissie namens STGZ. Nadere info volgt zodra er meer te melden valt

De Stichting (Algemene verordening gegevensbescherming) AVG heeft vastgesteld dat bij Vereniging Schaatstrainingsgroep Zaanstreek, kortweg STG Zaanstreek de nodige privacy inspanningen worden gedaan om te voldoen aan de AVG wetgeving zoals die in werking is getreden op 25 mei 2018.

STG ZAANSTREEK VERKLAART:

1. Wij nemen privacy serieus

Wij nemen privacy serieus en doen daarvoor de nodige inspanningen, in overeenstemming met de wetgeving.

2. Wij hebben een privacy policy

Wij hebben de privacy policy op onze website geplaatst.

3. Wij hebben privacy goed geregeld

Wij hebben intern de nodige afspraken gemaakt zodat we goed met privacy gegevens kunnen omgaan.

4. Wij hebben duidelijke afspraken met externen

Wij hebben met onze leveranciers afspraken gemaakt om te zorgen dat persoonsgegevens veilig worden opgeslagen en verwerkt volgens de geldende AVG-wetgeving.

5. Wij hebben permanente aandacht voor privacy

Wij hebben regelmatig aandacht voor AVG om up-todate te blijven.

6. Wij spannen ons in om de wet na te leven

Wij houden ons aan de inspanningsverplichting om te zorgen voor veilige verwerking en veilige opslag van persoonsgegevens.

7. Wij onderstrepen het belang van privacy

Wij hechten veel belang aan privacy en persoonsgegevens en willen dat laten zien door ons werk, onze producten en diensten en deze AVG OK-deelname

INS & OUTS

BESTUUR EN LEDEN VAN STG ZAANSTREEK

HETEN DE VOLGENDE LEDEN VAN HARTE WELKOM:

Fienne Bes, Arne Debetz, Jonne Debetz, Jolie Doesburg, Jacqueline Fritz, Sara Geluk, Layla Geschev, Maartje Huismans, Aylin Karten, Ralf Smeltink, Lennart van ’t Veer, Joanne Vromen, Wouter Wouda en Johan Zieldorff.

De leden die op hebben gezegd danken we voor hun lidmaatschap, en wensen een ieder een gezonde en sportieve toekomst.

11 NAJAAR 2022 DE RONDING |
VAN DE BESTUURSTAFEL

Lief&Leed

Helaas is ook dit seizoen niet gevrijwaard van het leed en verdriet. Er is het nodige gebeurt sinds de vorige Ronding verscheen, op het fysieke (corona-)vlak vooral.

Lid van verdienste Frans van Bergen die dit voorjaar de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau ontving onder meer voor zijn bijdrage als trainer bij STGZ en het slijpen/ronden van de ijzers van menig clublid. Heeft in september onverwachts een zware hartoperatie moeten ondergaan. Na een verblijf van 8 dagen in het van AMC mocht hij weer naar huis waar hij tal van ondersteunende reacties ontving uit het STGZ kamp. Zijn herstel verloopt voorspoedig. Frans is conditie aan het opbouwen en hoopt jullie dit seizoen nog te ontmoeten op kunst- of dan wel natuurijs..!

Marcel Huijsmans brak net voor het schaatsseizoen zijn sleutelbeen maar inmiddels kan hij weer (heel hard) schaatsen! Mark Hartog is in juni 22 na het plaatsen van een stent herstelt van een hartinfarct. Hij voelt zich geheel gerepareerd en sport weer volop. Els Koeman zou in augustus een fietstochtje met Ellie Groothedde gaan maken maar viel bij opstappen al zo ongelukkig dat zij enkele weken moest herstellen. Ook zij is inmiddels redelijk goed hersteld. Aaffienna Moerland is in december door de gladheid (gevaarlijke winterse omstandigheden) uitgegleden en zeer ongelukkig terecht gekomen. Zij heeft schade opgelopen rond het bekken. Liggen, zitten en staan zijn allemaal pijnlijke bezigheden en herstel gaat langzaam. Wil Schermer woont tegenwoordig op Texel en revalideert van alweer een knieoperatie

Veel STG-ers hebben in inmiddels corona gehad de afgelopen jaren. Zo’n beetje het halve contingent aan STG masters mannen werd de afgelopen maanden alsnog of weer getroffen door Covid-19 en waren voor korte of langer tijd geveld door corona. Sommigen ondervinden daar nog lang de naweeën van

Over de Dijken en door het Mergelland

Na twee coronajaren mochten we weer op de fiets voor een mooi tocht. Te beginnen was er de STGZ Voorjaarsklassieker: deze keer een feestelijke rit over de Noord-Hollandse dijken welke sommigen gebruikten als training voor de Ronde van Noord-

HOE KWAMEN STG- ers DE ZOMER DOOR...
12 | DE RONDING NAJAAR 2022

Opgeven is geen optie: mijn Alpe d’Huzes

Kort door de bocht. Zo kan je mijn beslissing om mee te doen aan de Alpe d’Huzes wel noemen. Op 1 januari 2022 belde een oud-studiegenootje, Alyssa, met de mededeling dat zij meer wilde wielrennen. Deze tocht moest alleen wel ergens voor zijn, een betekenis hebben, een uitdaging zijn. Samen kwamen wij op het idee om de Alpe d’Huzes te rijden. Gewoon, omdat het kan en omdat je er een enorm mooie stichting mee helpt.

Binnen een uur waren alle handleidingen gelezen, inschrijving volbracht en was de accommodatie geboekt. Er was alleen één klein detail: ik liep net een aantal weken zonder krukken nadat ik er 6 weken mee heb moeten lopen vanwege een heupoperatie. Dat vond ik niet erg. Het was extra motivatie om goed te revalideren en te trainen voor deze dag. Gelukkig ging het fietsen snel goed en kon ik snel opbouwen. Als voorbereiding heb ik veel uren op de tacx doorgebracht en ben ik een aantal toertochten langsgegaan. Ook een weekendje Limburg en een dag Utrechtse Heuvelrug stonden in het programma. Ik vertrok met Alyssa en Tim, de vriend van Alyssa en onze mental coach/ verzorger, 29 mei richting Frankrijk. Alyssa en ik klommen nog twee bergen omhoog om de hoogte in de benen te krijgen. Ondertussen waren er ook nog activiteiten vanuit de organisatie. Een gezamelijke barbeque op de dinsdagavond bracht de sfeer er goed in. Op woensdag werden alle voorbereidingen getrokken en het plan bedacht voor de beklimmingen.

Donderdagochtend om 2:45 ging de wekker. Om 3:30 waren wij in Bourg d’Oisans en stonden Alyssa en ik om 3:50 in de rij voor de start. Zelfs om die tijd stond het hele dorp vol met toeschouwers. 4:30 ging het startschot en Alyssa en ik begonnen om 4:50 met de eerste beklimming. Deze beklimming was veruit de mooiste. Er waren enorm veel

lichtjes van de fietslampen en van de kaarsen die langs de weg brandden voor alle dierbaren die hebben verloren van de ziekte. Het was erg bijzonder en ontroerend om te zien. Bij de tweede beklimming was het licht en waren er een paar kleine buitjes. Ik was Alyssa kwijtgeraakt en reed toen alleen verder. Vanaf de derde klim werd het heet en zwaar. Het drinken ging goed, maar eten werd een probleem. Bij aankomst van de derde klim had ik wat langer nodig om moed te verzamelen. Uiteindelijk wilde ik toch nog een vierde keer omhoog. Het was ondertussen erg warm geworden en moest ik meerdere keren stoppen om water over mij heen te gooien en toch nog iets te proberen te eten. Ik heb de laatste klim op mijn tandvlees omhoog gereden, maar ik heb het gehaald. Hierna was het ook echt op.

Ik kijk met trots terug op mijn prestatie die ik samen met Alyssa heb gehaald. Samen hebben wij bijna 6000 euro opgehaald voor het KWF. Ik wil iedereen die gedoneerd heeft enorm bedanken. Ook wil ik iedereen bedanken die mij heeft geholpen met de voorbereidingen, trainingen en strategieën voor de beklimmingen. Ik raad het echt iedereen aan om minimaal één keer mee te doen met dit mooie evenement. Het was heel mooi om mee te maken. Ik ga zeker nog een keer meedoen en dan ga ik voor zes keer de finish halen. Het heet niet voor niks de Alpe d’HuZes

13 NAJAAR 2022 DE RONDING |

STG Zaanstreek op skates

In de loop van de tijd hebben een aantal leden zich op het inlineskaten gestort. Zo was er al een paar jaar de zondagochtendtraining en vanaf dit jaar is er door samenwerking met IJs- en Inline Skateclub Purmerend extra mogelijkheid om mee te trainen met hun wedstrijdgroep. Zo kan er voor de hongerige leden op wieltjes extra meters gemaakt worden en goed voorbereid bij wedstrijden aan de start verschijnen. Thijs van Tol is hier de verbindende factor als gediplomeerde trainer voor beide verenigingen.

Steeds vaker verschijnen er STG-ers aan de start bij de verschillende wedstrijden, uiteenlopend van het Zaans Inline Skate Kampioenschap tot en met Landelijke wedstrijden. Tijd zal leren wat er verder nog volgt.

Het inlineskate seizoen begint zodra de ijsbanen sluiten. Zo werd er vanaf begin april dit seizoen alweer gereden. De eerste STGZ-ers verschenen bij verschillende wedstrijden aan de start. Er waren deelnemers bij Ooms JeugdSkate toernooien, zoals Tjebbe en Sybren Berkhout die als veelvraten en leergierigen veel wedstrijden rijden. Zij startte o.a. op de sprint-

nummers bij de landelijke wedstrijd 100 meter in Amersfoort tussen landelijke klasbakken als Glenn Nijenhuis, die een 100 meter zelfs binnen 10 sec afraffelt en de Berkhouten daar zonder ervaring toch met 12,2 sec het lef hadden om daar te rijden. In een overmoedige bui hebben ze zich ook over laten halen in de Landelijke Reggeborgh Marathon mee te rijden en zo reden ze tussen kanjers al Gary Hekman en Crispijn Ariëns. Die laatsten reden in een uur bijna twee keer zoveel als onze STG-ers, maar toch een bijzondere ervaring.

Bij de Ooms marathoncup zijn er dit jaar 8 wedstrijden, die op verschillende parcoursen gereden worden in Noord- en Zuid-Holland. De Omloop van de Engewormer maakt daar al jaren deel uit van deze serie en zo ook dit jaar. In de voorste geleding van deze wedstrijd helaas geen Zaankanters, al heeft Kevin Floris nog wel een serieuze poging gedaan om met de voorste mee te rijden. Mark Peters werd bij M60 nog wel 2e. Renske Bruinsma en Kees Waque voegde zich bij de toerrijders. Bij de 5,5 km jeugdwedstrijd en andere skeelerwedstrijden waren Britt van Wijk, Lianne van Assema en Julika Radenovic er om de prijzen op te halen.

Het NK Inline Weg & Marathon in Achterveld kende ook weer een aantal deelnemers van STG huize. Op de weg werd de One Lap (= één ronde) op een moeilijk parcours verreden.

SKEELERZOMER
De Berkhouten zij aan zij Affiche van Omloop van de Engewormer 2022
14 | DE RONDING NAJAAR 2022

Ook voor deze wedstrijd gold dat het een goede ervaring werd voor de jongens Berkhout. Constant Radenovic had zich ook bij deze wedstrijden willen manifesteren, maar moest na een massale valpartij bij training in Wervershoof met botscheurtjes in de arm afhaken voor een groot deel van het seizoen. Bij het NK marathon op de weg op een stratenparcours in Achterveld werd door Yvonne Kuin en Mark Peters bij de masters meegereden. Yvonne haalde de bloemen voor de derde plaats binnen bij de damesmasters en Mark werd 6e bij M60.

Na de zomer was er nog een slotakkoord met een extra wedstrijd met grote prijzenpot in Heerhugowaard en twee wedstrijden voor de Oomscup in Alphen a/d Rijn en Zwanenburg. Na 8 wedstrijden behaalden Yvonne Kuin en Mark Peters in hun klasse beiden een derde plaats. De Berkhouten hebben wel punten gereden door in twee van de acht wedstrijden mee te rijden, maar dat was onvoldoende om podium te rijden.

De grote finale van het inline seizoen was ook dit jaar weer de marathon van Berlijn. Ook hier weer twee gekende

Een week later werd het NK inline 100 meter in Amsterdam verreden en wel in het Vondelpark. Op drie banen breed werd er in verschillende heats naar de finales toegewerkt. Een zeer explosieve bezigheid die op goede publieke belangstelling kon rekenen. Namens STG Zaanstreek waren het weer Sybren en Tjebbe Berkhout die de clubkleuren verdedigde. Bij de Junioren B reden ze resp. op de 15e en 10e plek met knappe tijden van 12,066 en 11,796 sec. Er gaan geruchten dat de marathon volgend jaar ook in het Vondelpark gereden zal gaan worden, hoe leuk zou dat zijn!

diehards die met hun hart bij STG Zaanstreek, maar ook veel trainingsarbeid bij andere skeelerclubs invullen, aan de start stonden. Constant Radenovic eindigde hier met val in een tijd van 1:16,52. Tot 5 km voor het einde lag hij nog op een schema van 1:10 ! Dat is een tijd die alleen voor de allersnelste na de wedstijdrijders is voorbehouden. Die race werd voor de achtste keer gewonnen door Bart Swings in een parcours- en wereldrecord van 56,45. Mark Peters kwam dit jaar tot een tijd van 1:21:20 - geen PR, maar wel de snelste Nederlandse 60er

Mark Peters MarathonvanBerlijn,grandefinalevanhetskeelerseizoen MarkPetersfinishtopdePurmerring
www.coolairnederland.nl 15 NAJAAR 2022 DE RONDING |
Een perfect klimaat in iedere ruimte

Clubkampioenschappen 2022

Aan het eind van vorig seizoen verzamelden zich op zondag 6 maart verzamelden zich ruim 50 wedstrijdrijders verdeeld over 9 leeftijdsklassen en man/vrouw voor de jaarlijkse clubkampioenschappen op IJsbaan Haarlem. Voor de wedstrijdleiding en juryleden was onwennig na twee jaar beperkende maatregelen en weinig tot geen wedstrijden gedurende bijna twee coronaseizoenen.

De pupillen, 6 t/m 12 jaar, gingen met elkaar de strijd aan over twee afstanden, de allerjongsten over 100 en 300 meter en de oudere pupillen over 300 en 500 meter. De kampioenen bij junioren C, 12 t/m 14 moesten hun concurrenten over 500 en 1000 meter afschudden. De junioren A-B (16 t/m 18-jarigen) en senioren t/m masters (18 t/m 60+) hadden 3 afstanden (500, 1500 en 3000 meter) om te bepalen wie zich in zijn klasse clubkampioen mocht noemen.

Door een geniepige wind werden waren de meeste PR’s aan de jongste jeugd voorbehouden, met enkele uitzonderingen zoals Maureen Hagen (jun.B; 3x PR) en Miel van der Veer, (jun.B;2x PR).

Aan het eind van alle wedstrijden werd er ook nog een overall klassement opgemaakt met als resultaat dat Maureen Hagen (jun. B) en Abe Jan Weenink (jun. A) alle andere clubleden te snel af waren. en nadien zijn gehuldigd als clubkampioenen STG Zaanstreek over seizoen 2021-2022. Daarmee zijn er na 2 jaar weer nieuwe kampioenen die als vertegenwoordigers van de aanstormende jeugd de senioren en masters het nakijken gaven.

Hiernaast het overzicht van alle tijden en de eindklassementen. Van der Veekens heeft de clubkampioenschappen gesponsord

Eerste startschot werd gegeven door Gerard Slegers (wethouder voor o.a. sportzaken gemeente Zaanstad

Opperste concentratie bij Constant Radenovic en Miel van der Veer

Gebr. Van der Veekens BV

Grote Tocht 42

1507 CG Zaandam

gebrvanderveekens.nl

LANGEBAAN Ruud van der Meer
ISO NEN Norm 9001 | BRL 7000 | CO2 prestatieladder, trede 5 | VCA**
GRONDBOUW | WEGENBOUW | WATERBOUW | SANERINGEN
to the
Go
start
16 | DE RONDING WINTER 2022
Naam Cat. 100 m 300 m 500 m 1.000 m 1.500 m 3.000 m Punten Pupillen F t/m C - dames 1 Liefe Smit DPC 15.22 (2) 41.23 (2) 144,816 Pupillen F t/m C - heren 1 Mees Olie HPC 13.59 (1) 36.99 (1) 129,600 2 Ties Watkins HPE 17.55 (3) 56.36 (3) 181,683 3 Djevi Watkins HPF 18.33 (4) 1:00.14 (4) 191,883 Pupillen B en A - dames 1 Lianne van Assema DPA 53.15 (1) 34.79 (1) 111,133 2 Isa Klok DPA 1:00.70 (4) 38.17 (4) 124,316 3 Lise den Uil DPA 1:06.12 (7) 40.36 (7) 133,386 Pupillen B en A - heren 1 Daniel Klijnsma HPB 56.08 (2) 35.61 (2) 115,430 2 Sven van Wijk HPB 59.05 (3) 37.37 (3) 121,333 3 Casper Beentjes HPB 1:03.49 (5) 40.11 (6) 130,340 4 Simon Huismans HPB 1:04.99 (6) 39.74 (5) 131,223 5 Mauro Rodenburg HPA 1:06.19 (8) 41.61 (8) 135,540 Junioren D en C - dames 1 Julika Radenovic DC1 50.90 (4) 1:46.50 (4) 104,150 2 Britt van Wijk DC1 51.51 (5) 1:46.41 (3) 104,715 3 Tirza Snijders DC2 46.29 (1) 2:21.38 (7) 116,980 4 Valente Klijnsma DC2 1:06.90 (11) 2:20.40 (6) 137,100 5 Tessel Ruiter DC2 1:06.55 (10) 2:23.92 (8) 138,510 6 Famke Janssen DC1 1:07.86 (12) 2:29.05 (10) 142,385 Elinn Unlu DC1 54.00 (6) DNS Noa Bierens DC1 55.02 (8) DNS Junioren B - heren 1 Tjebbe Berkhout HC2 47.10 (2) 1:39.07 (1) 96,635 2 Sybren Berkhout HC2 49.13 (3) 1:39.69 (2) 98,975 3 Camiel Rodenburg HC2 54.02 (7) 1:59.53 (5) 113,785 4 Jens van den Kommer HC1 1:06.45 (9) 2:26.85 (9) 139,875 Junioren B en A, Senioren en Masters - dames 1 Maureen Hagen DB1 45.79 (10) 2:23.41 (10) 5:01.70 (9) 143,876 2 Ciska de Ree DSB 47.28 (13) 2:30.89 (12) 5:24.52 (11) 151,662 3 Renske van der Veer DA2 46.36 (11) 2:33.23 (13) 5:34.05 (12) 153,111 4 Renske Bruinsma DN4 57.98 (16) 2:58.82 (16) 6:23.57 (13) 181,514 5 Vibeke Gieskes D50 1:00.85 (17) 3:15.57 (17) 7:09.48 (14) 197,620 6 Sonja Beemsterboer D45 1:05.88 (18) 3:24.15 (18) 8:06.83 (16) 215,068 7 Yvonne Kuin D60 1:07.60 (19) 3:40.22 (19) 7:51.80 (15) 219,639 8 Milou Rijksbaron DA2 50.94 (15) 2:40.11 (15) 104,310 Junioren B en A, Senioren - heren 1 Abe Jan Weenink HA2 41.13 (5) 2:04.00 (1) 4:22.45 (1) 126,204 2 Sven-Yvo Stoop HSA 40.14 (1) 2:05.69 (2) 4:40.88 (2) 128,849 3 Miel van der Veer HB2 41.83 (6) 2:08.75 (3) 4:41.34 (4) 131,636 4 Luuk Kleijne HSA 40.80 (4) 2:10.63 (4) 4:6.97 (6) 132,171 5 Constant Radenovic HA1 41.92 (7) 2:10.86 (5) 4:41.32 (3) 132,426 6 Bob van Nobelen HSB 41.99 (8) 2:12.05 (7) 4:42.02 (5) 133,009 7 Wessel Wouda HSA 40.79 (3) 2:14.41 (8) 4:54.60 (7) 134,693 8 Dennis Boon HSA 43.99 (9) 2:18.07 (9) 4:57.33 (8) 139,568 9 Niels van Assema HN4 47.72 (14) 2:25.34 (11) 5:20.67 (10) 149,611 10 Sven van den Outenaar HB2 40.62 (2) 2:11.61 (6) 84,490 11 Jerrel Feller HSB 47.26 (12) 2:39.96 (14) 100,580 Masters - heren 1 Marcel Huismans H50 43.07 (1) 2:18.43 (1) 4:59.05 (1) 139,054 2 Erwin Dekker H60 47.67 (4) 2:26.45 (2) 5:11.01 (2) 148,321 3 Johan Weenink H45 46.68 (2) 2:27.09 (3) 5:17.71 (3) 148,661 4 Jan van der Veer H50 47.64 (3) 2:34.40 (4) 5:34.61 (6) 154,874 5 Rick van Geest H55 50.58 (6) 2:35.07 (5) 5:27.47 (4) 156,848 6 John van Assema H50 53.85 (8) 2:38.59 (6) 5:30.34 (5) 161,769 7 Mark Peters H60 53.47 (7) 2:45.20 (8) 5:46.25 (7) 166,244 Tibo Rodenburg H45 50.00 (5) 2:41.18 (7) DNS 17 WINTER 2022 DE RONDING |

Kom sporten bij STGZ

Schaatsen, skeeleren, duintraining en wielrennen. Op elk niveau, voor iedereen...

STG Zaanstreek is een zelfstandige, actieve vereniging met deskundige trainers en vele vrijwilligers, en een open bestuur. Een club die kwaliteit en plezier aan haar meer dan 200 actieve leden waarvan zo’n 75 jeugdleden. De focus ligt bij de jeugd en de wedstrijdsport, maar ook oudere recreatieve schaatsers/ skeeleraars zitten bij ons goed om hun techniek en conditie te verbeteren.

En áls er natuurijs is... zijn we er klaar voor!

We zijn aangesloten bij de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) en vertegenwoordigt in de baancommissie van IJsbaan Haarlem onze thuisbaan. Ons trainerscorps bestaat uit gediplomeerde trainers/coaches, en we zijn een officieel erkend leerbedrijf om studenten te begeleiden bij het praktijkgedeelte van hun (sport) opleiding.

Landtraining van de junioren op de wielerbaan van DTS

Schaatsen is een technische sport, die kracht, coördinatie, lenigheid, snelheid en conditie vergt. Dáár zijn onze trainingen op gericht, zomer en winter, breed en gevarieerd! We bieden skeeler-, wieler- en duintrainingen in de zomer. In oktober starten onze schaatstrainingen op wedstrijd- én recreatief niveau. Ook worden in het winterseizoen zaalen duintrainingen gegeven. Als schaatser wil je zo goed mogelijk voorbereid zijn voor de langebaanwedstrijden, de marathoncompetitie of om lekker op de ijsbaan of op natuurijs te schaatsen. Volg je in de zomer een of meer STG-trainingen per week dan ben je conditioneel voldoende voorbereid voor het schaatsseizoen.

Tijdens de wedstrijden zie je het resultaat van al je trainingen. We stimuleren het wedstrijdrijden en begeleiden en coachen je daarbij. Onze leden doen mee aan KNSB competities voor de jeugd (zoals IJskonijncup en IJsbeercup) en oudere jeugd /senioren (Kennemercup). Ook in clubverband strijdt STG mee in vele toernooien (Ter Aar Trofee, Kees Jongert Bokaal en Jan van Genniptoernooi). En we hebben onze eigen clubwedstrijden en het recordrijden op Thialf Heerenveen. Sinds 2018 organiseren we het Open Kampioenschap van de Zaanstreek, voor zowel schaatsen als skeeleren. Ook doen veel leden mee aan de marathoncompetities die op de ijsbanen in Haarlem – onze thuisbaan - en Amsterdam worden verreden.

Bij ons kun je met veel plezier werken aan je schaatstechniek en snelheid. We hebben het hele jaar door leuke activiteiten en trainingen, gaan in de herfstvakantie met de jeugd op trainingskamp en ’s zomers fietsen in Limburg. Het hele jaar door worden extra activiteiten georganiseerd. Soms zijn die speciaal voor de jeugd maar vaak ook voor álle leden en hun familie.

Ga voor meer informatie naar onze website: www.stg-zaanstreek.nl

STG ZAANSTREEK...
18 | DE RONDING NAJAAR 2022

KOSTEN LIDMAATSCHAP STG-ZAANSTREEK

De contributie voor het lidmaatschap van STG Zaanstreek bedraagt voor seizoen 2021-2022: Categorie Prijs contributie

Jeugdleden tot 15 jaar (geboren vóór 1-7-2003) € 74,00

Leden vanaf 15 jaar (geboren op of na 1-7-2003) € 94,00

• Het lidmaatschap van STG Zaanstreek geldt van 1 juli tot en met 30 juni. Word je later in het seizoen lid dan wordt naar rato van het aantal maanden contributie geheven.

• Als lid krijg je alle zomer- en wintertrainingen: wielrennen, looptraining, inlineskaten en trainingen op het ijs (voor de ijstrainingen is daarnaast een abonnement van de KNSB

KOSTEN IJSABONNEMENTEN KNSB

2021/2022 TARIEVEN KUNSTIJSBAAN AMSTERDAM

nodig). Ook zijn er veel extra activiteiten waar je als lid gratis of voor een sterk gereduceerd bedrag aan mee kan doen.

• De contributie wordt via een automatische incasso geïnd.

• Aanmelden gaat via de website: www.stg-zaanstreek.nl of neem contact op met het secretariaat: Tibo Rodenburg, E secretaris@stg-zaanstreek.nl of T 06 24 61 07 87.

We trainen in de wintermaanden op de kunstijsbanen in Haarlem (thuisbaan) en Amsterdam. Om daar te trainen neem je één of meer KNSB-ijsabonnementen af.

De kosten hiervan worden jaarlijks in juni bekend gemaakt door de Baanverenigingen. Hieronder staan de prijzen. Alle prijzen zijn indicatief en worden in de zomer van 2021 voor de kunstijsbanen vastgesteld. MEER INFO VIA WWW.STG-ZAANSTREEK.NL

2021/2022 TARIEVEN KUNSTIJSBAAN HAARLEM

• Een wedstrijdabonnement is een abonnement voor rijders die deel willen nemen aan wedstrijden. Naast dit abonnement moet een licentie bij de KNSB worden afgenomen.

• Een trainingsabonnement is een abonnement voor rijders die willen trainen op een KNSB-trainingsuur maar geen wedstrijden willen rijden. Zij hebben geen licentie nodig.

• Een volgend abonnement is aanmerkelijk goedkoper.

KOSTEN WEDSTRIJDLICENTIES KNSB

Om deel te nemen aan wedstrijden heb je een KNSB wedstrijdlicentie nodig. Na inschrijving bij STG Zaanstreek melden wij je aan bij de KNSB. Daarna kun je je licentie zelf via de KNSB-site regelen.

• De abonnementen worden elektronisch op de persoonlijke toegangspas gezet. Eenmalige aanschafskosten van deze pas zijn € 6,00 (Haarlem) of € 5,00 (Amsterdam).

• De ijsabonnementen en toegangspas bestel je via STG Zaanstreek. Je krijgt hierover bericht.

• De kosten voor de abonnementen worden per incasso geïnd door STG Zaanstreek en doorbetaald aan de Baanverenigingen.

Een wedstrijdlicentie biedt je:

• het recht om deel te nemen aan KNSB-wedstrijden

• opname in de inschrijf- en wedstrijdsystemen (startlijsten, uitslaglijsten, SARA)

• aanvullende ongevallenverzekering tijdens de wedstrijden

...VOOR WIE VAN ACTIE HOUDT! Secretaris
Tibo Rodenburg
Langebaan 1e Abonnement Volgend Senioren € 200,00 € 120,00 Junioren € 147,00 € 95,00 Pupillen € 130,00 € 95,00
Langebaan 1e Wedstrijdabonnement Volgend 1e trainingsabonnement Volgend Senioren € 231,00 € 105,00 € 212,00 € 105,00 Junioren € 174,00 € 75,00 € 145,00 € 75,00 Pupillen € 140,00 € 75,00 € 130,00 € 75,00
Wedstrijddaglicentie (1 dag geldig) tot 18 jaar € 5,50 18 jaar en ouder € 8,00 Wedstrijdlicentie (365 dagen geldig) t/m 12 jaar € 11,75 13 t/m 18 jaar € 26,50 ouder dan 18 jaar € 44,00
19 NAJAAR 2022 DE RONDING |
Eenmalig (gratis) deelnemen aan een wedstrijd kan ook. Je kunt dan een daglicentie aanvragen.
TIMMERMAN CARTEAM AUTOBEDRIJF • Auto onderhoud, autoservice, APK, grote beurt en kleine beurt in Zaandam • Reparaties van alle automerken • In- en verkoop van occasions autobedrijftimmerman.nl St.Cathrijnestraat 6 • Zaandam • T 075 616 39 08 088 - 472 00 00 www.gpgroot.nl telefoon website van afval naar grondsto en en energie 088 - 472 00 00 www.gpgroot.nl telefoon website van afval naar grondsto en en energie Gebr. Groot, keurslagers Zaandam/Assendelft www.grootzaandam.keurslager.nl Gebr. Groot, keurslagers Zaandam/Assendelft www.grootzaandam.keurslager.nl www.opdenvelde.nl

Trainers next generation

Er wordt hard gewerkt aan de broodnodige verjonging van het trainerscorps van STG Zaanstreek. Ze houden van schaatsen en skeeleren, de nieuwe generatie, en ze brengen dat graag over door training en begeleiding te verzorgen aan onze jeugdleden.

Mijn naam is Renske van der Veer (2002). Ik ben al 10 jaar lid bij STG Zaanstreek en ga altijd met een vrolijk gevoel naar de trainingen. Begonnen met 1x in de week trainen naar nu 3x in de week. Als ik op het ijs sta geeft het mij een vrij gevoel en ben ik nieuwsgierig hoe ik mijzelf bij de trainingen beter kan maken.

PART #2

het ASM de schijf van 10 bedacht. Dit zijn 10 verschillende grondvormen. Vanuit de grondvormen ga je bewegen. Doe je alle grondvormen dan ben je een allround beweger.

Ik heb tijdens mijn stage eerst gekeken naar welke grondvormen voeren wij als schaatsers vooral uit. Daarna heb ik de overgebleven grondvormen toegepast in de trainingen. Dit zodat je als persoon minder blessures krijgt, meer plezier uit de sport haalt en je betere prestaties levert.

Sinds 2019 ben ik begonnen met de opleiding CIOS in Haarlem. Dit jaar is mijn laatste jaar en kijk er nu al met veel plezier op terug. Bij deze opleiding horen ook stages, ik had het keuzedeel ASM (Atletic Skills Model) gekozen en heb hierbij een jaar stagegelopen bij de jeugd van STG. Het ASM staat vooral voor de beweegarmoede bij kinderen en volwassenen in ons land. Veel mensen bewegen te eenzijdig en krijgen hierdoor veel blessures. Daarom heeft

Erkend Leerbedrijf

STG Zaanstreek geeft als officieel erkend leerbedrijf BBS, continue aandacht aan de opleiding, begeleiding en instructie van het trainerscorps. We begeleiden studenten bij het praktijkgedeelte van hun opleiding tot sport- en bewegingsleider, en financieren KNSB opleidingen tot (jeugd-)schaatsleider en -coach. Ons trainerscorps bestaat uit 19 trainers die een erkende KNSB opleiding hebben ge -

Tijdens de trainingen ben ik begeleid door Chris Schuurman. Dit was fijn als ik een vraag had over het schaatsen of Chris had een vraag over het ASM, dan legde we het aan elkaar uit en zo leren we ook weer een beetje van elkaar. Na veel lesgeven en een bezoekje van de docent heb ik begin van de zomer mijn ASM- certificaat behaald. Toen ik tijdens mijn stage al voor de groep stond, dacht ik: dit wil ik doorzetten en dat doe ik nu samen met Marcel Huismans bij de jongste jeugd van STG. Het is fantastisch om te zien hoe de jeugd met een kleine aanwijzing vooruitgaat en hoe ze tijdens de training plezier ervaren! Dan kan mijn geluk niet meer op!

volgd. Ze houden trainersdeskundigheid op peil. Onderling worden clinics of workshops georganiseerd om inzichten te bespreken en toe te passen. Als trainer coach je ook bij wedstrijden. Heb je interesse en wil je meer informatie? Neem dan contact op met onze trainerscoördinator, zie pagina 6 voor zijn gegevens.

Renske van der Veer EVEN VOORSTELLEN 21 NAJAAR 2022 DE RONDING |
"Als ik op het ijs sta geeft het mij een vrij gevoel en ben ik nieuwsgierig hoe ik mijzelf bij de trainingen beter kan maken."

STG Voorjaarsklassieker Jeugd

Nadat Corona er 2 jaar lang voor zorgde dat de voorjaarsrit niet kon doorgaan ging het nu dus eindelijk wel lukken. Drie afstanden stonden op de planning: 34, 74 en 104 km. Het was mooi weer, in de vroege ochtend ietwat fris en er stond een redelijk doorstaand windje uit het noordwesten. Waar de 2 langste afstanden nog met een natte weg van start gingen was het voor de jeugd (en de iets oudere jeugd, André Klijnsma) op de 34 km (6 deelnemers: André en Daniel Klijnsma, Lianne van Assema, Julika Radenovic, Noa Bierens en Mees Olie) al redelijk opgedroogd. Als begeleiders gingen op deze afstand Gerrit Passenier en Marcel Olie mee. Eerst werd door Gerrit het parcours doorgenomen. Er bleek een gravelweg in het parcours te zitten. Een snel rondje langs de fietsen gaf al snel duidelijkheid wie hier achter zaten. Andre en Daniel stonden namelijk al te trappelen om er met hun MTB’s vandoor te gaan. Aangezien de racefietsen in de meerderheid waren en hun vetorecht gebruikten werd de route door Gerrit aangepast.

En zo gingen we van start, via de Amerikaanse molen richting Wormer, door Jisp en via de Neckermolen richting Spijkerboor. Van daaruit over de brug naar Westknollendam en via de pont weer terug naar Oostknollendam. Nu werd ook duidelijk wat er bedoeld werd met de naam “0ver de dijk en door het water”. Zagen we tijdens het fietsen al dat er goed werd samengewerkt en “kop over kop” overgenomen, op de pont was dit niet anders om de pont op handkracht naar de overkant te krijgen. Gerrit stond dit tafereel vanaf de kant van Oostknollendam te bekijken, die was dus niet de brug over gefietst maar met Andre en Daniel daar rechtstreeks heen gereden. Dat duurde toch lang zei Gerrit toen we de pont afstapte, ik sta hier wortel te schieten. Dat leverde Gerrit dan weer commentaar op van diverse mensen die ook op de pont stonden te wachten. In plaats van alleen maar commentaar te gevent kan je ze misschien ook meehelpen zeiden zij.

En zo vervolgden we weer de rit. Langs de Zaan naar Wormer en via de Amerikaanse molen weer terug naar DTS. Wat verder opviel tijdens het fietsen? Dat Lianne, Julika en Noa best goed op de hoogte zijn van de plekken waar er lekker ijs te verkrijgen is. Meerdere keren probeerden ze de begeleiding dan ook onder druk te zetten om het parcours te wijzigen voor een ravitaillering in de vorm van een heerlijk ijsje. De klok was echter onverbiddelijk, we moesten het tijdschema volgen. Aangekomen bij DTS was het al een gezellige boel, de andere 2 groepen waren al binnen en onder het genot van koffie, frisdrank en taart werd er nog lang nagepraat over de rit. Al met al een geslaagde voorjaarsklassieker en speciale dank aan de AC en vrijwilligers die deze dag weer tot in de puntjes voorbereid hadden

DE EERSTE RONDE Marcel Olie
22 | DE RONDING NAJAAR 2022

IJskonijnen en IJsberen

Het winterseizoen is al weer een flink aantal weken lekker op gang. Er wordt goed en volop getraind, en voor de een is dat voor het schaatsen om lekker met vriendjes en vriendinnetjes gezamenlijk te sporten, en bij de ander is dat echt om ook wedstrijden te rijden. Nu is daar ook een tussenliggende groep die het toch eng vindt om een wedstrijd te rijden. Juist daarvoor zijn deze ijskonijnenwedstrijden bedoeld voor jeugd tot Pupillen A (leeftijd tot 12 jaar), en daarnaast ook nog de ijsberencup voor de junioren C1 en C2. Dit zijn laagdrempelige wedstrijden om het wedstrijdrijden te leren. Iedereen rijdt op zijn eigen niveau tegen een rijder van hetzelfde niveau.

Dat maakt het zo leuk. Daarnaast is de aanmoediging van de kinderen onderling en het samen inrijden op de baan zo gezellig dat ik aan alle jeugd adviseer om hier een keer aan deel te nemen.

Zowel bij de ijskonijnen- als de ijsberen cup worden op dit moment goed vertegenwoordigd door rijders van STG, al kan dat altijd meer als ik kijk naar het aantal jeugdleden op de zaterdagtraining. De ijskonijnencup zijn wedstrijden op zich dus als je een keer hebt gereden dan heb je een tijd op jouw gereden afstand staan, dan is het voor je zelf leuk om de volgende keer te proberen jezelf te verbeteren. Uiteindelijk tellen deze wedstrijden mee voor het ijskonijnencupklassement tot aan einde van het seizoen.

Momenteel hebben wij 9 rijders die bijna elke wedstrijd rijden die voor hun categorie beschikbaar zijn, en daar zijn hele mooie tijden neergezet met veel individuele progressie!!. Daarbij vermeldend dat Melanie Ooms zelfs 1e staat in het algemeen klassement voor Dames pupillen C. Haar zuster Melanie Ooms staat 3e bij Dames pupil A, Mees Olie staat 4e bij Heren pupillen B en Wilco Ooms staat ook 4e bij de categorie heren pupillen E-F. Dat zijn mooie standen tot op heden maar er kan nog veel gebeuren dit seizoen. Daarnaast zijn ook onze nieuwelingen Jolie en Layla begonnen met het leren rijden van wedstrijden en doen het super.

Ik hoop en ga er vanuit dat deze ontwikkeling zich blijft voortzetten en dat we met de huidige rijders een mooie uitslag op het einde van de ijskonijnen cup kunnen neerzetten. Maar nog belangrijker is dat we meer rijders aan de start van wedstrijden krijgen en dat zij plezier blijven beleven aan de schaatsport, en dat plezier nog groter wordt onder onze jeugdige rijders

Chris Schuurman
STG-ZAANSTREEK.NL 23 NAJAAR 2022 DE RONDING |
CHECK VOOR MEER NIEUWS, FOTO’S EN VERSLAGEN

Herfstkamp 2022

Op vrijdag gingen we op herfstkamp. We moesten verzamelen bij de Gamma en gingen daarna met 3 busjes naar De Veenhoop in Leeuwarden. Ik vond het heel leuk en spannend maar had er superveel zin in. Toen we bij De Veenhoop kwamen wist Thijs niet waar we moesten parkeren en toen moesten we weer omkeren. We moesten ons eigen bed opmaken en daarna gingen we een escaperoom doen want Chris was ontvoerd. We vonden hem in de keuken. De opdrachten waren erg leuk.

Op zaterdag gingen we ontbijten en daarna met de busjes naar de Elfstedenhal waar we gingen trainen. Het ijs was super goed en we konden lekker hard. Er was wel een boze meneer die zei dat we niet mochten oefenen met starten.

We gingen ook lunchen bij de ijsbaan. Na het trainen gingen we weer terug. In de avond gingen we hamburgers eten, daarna deden we bonte avond. We begonnen met quizmasters. Sven Yvo had gezegd dat we als de voorzitter kwam een buiging moesten maken. Bij de vraag wie is de voorzitter gingen we allemaal buigen naar Chris en lagen we in een deuk.

De zanglijsters liet ons liedjes zingen van een thema. Er waren ook moppentoppers met goeie grappen. Met iedereen gingen we toen de Macarena dansen, twee meiden hadden een super goede rap gemaakt. Daarna gingen we de filmavond doen met een Minions-film.

Op zondag moesten we de spullen inpakken en het huis opruimen. Daarna gingen we naar de ijsbaan. We deden eerst landtraining met een ladder, elastieken, en schaatssprongen maken. Toen gingen we schaatsen. We zagen ook professionals shorttrack. Daarna gingen we weer verder schaatstrainen. Aan het einde deden we met heel STG een marathon, die was superleuk! En toen gingen we met de busjes terug naar de Gamma. Thijs zijn deur was open, dus ging iedereen toeteren en ging hij stoppen en vragen wat er was, toen konden we verder en waren we weer terug. Ik was best verdrietig dat het voorbij was en ik heb nu al zin in volgend jaar.

Groetjes Layla. 8 jaar

DE EERSTE RONDE
24 | DE RONDING NAJAAR 2022

Superleuk schaatskamp in Leeuwarden

Om 17:30 moesten we bij de Gamma verzamelen. Daar kwam iedereen bij elkaar. Tassen in de bus en gaan. Het was gezellig in de bus. Ons huisje was iets buiten Leeuwarden. Eenmaal aangekomen deden we de spullen op de kamer. We mochten beneden iets voor je zelf doen zoals spelletjes spelen. Daarna gingen we naar onze kamers. Nog even praten en naar een andere kamer en toen gingen we slapen.

De volgende dag werden we wakker gemaakt. Iets eten, schaatskleren aan en naar de ijsbaan. Even rennen op de parkeerplaats. We waren lekker warm toen we het ijs op gingen. Na 2 uur geschaatst te hebben was het tijd voor pauze. Je mocht naar de McDonalds, het café op de

schaatsbaan of je eigen lunch eten. 1 uur pauze en weer aan de bak op het ijs. Weer is 2 uur geschaatst was het tijd om naar het huisje terug te gaan. Schaatskleren uit en chillen of kleren voor de bonte avond aan. ’s Avonds was het tijd voor de bonte avond. Bijna iedereen had een act. Het was superleuk. Als laatste gingen we de Minions film kijken en slapen!

De volgende ochtend stonden we weer op tijd op. Na het ontbijt moesten we onze kamer opruimen. Alle spullen moesten we weer inpakken en mee naar de ijsbaan nemen. We begonnen eerst met een landtraining op de parkeerplaats bij de ijsbaan. Dus even rekken en strekken en toen het ijs op! We hebben 2 uur getraind en toen hadden we even pauze. Daarna nog 2 uur trainen en de laatste paar minuten ging we een kleine marathon rijden. Iedereen moest een ander aantal rondjes schaatsen. Toen we klaar waren zijn we vanuit de ijsbaan weer in de busjes gestapt. Op weg naar de Gamma. Het was weer erg gezellig in de bus. We hebben leuke liedjes gedraaid en meegezongen. Bij de Gamma stonden onze ouders op ons te wachten.

Het was een superleuk schaatskamp, ik heb weer zin in volgend jaar!!!

25 NAJAAR 2022 DE RONDING |

Pepernoten & Kerstbroden

Na twee corona seizoenen waarin bijna geen (‘20‘21) of maar ongeveer de helft van het programma (‘21-‘22) kon worden, lijkt het er op dat deze winter er weer een volwaardig programma baanmarathons kan worden afgewerkt op zowel ijsbaan Haarlem en de Jaap Eden-baan in Amsterdam.

Om eens met de laatste baan te beginnen: net als vorig seizoen zijn op de Eden-baan STG-ers Yvonne Kuin (vorig seizoen 6e op NK masters in Breda) bij de dames, Erwin Dekker (Masters 2) en Fokko Goossen (Masters 3) actief in de baancompetitie. Op het moment van schrijven (begin december) hadden Yvonne en Erwin nog geen punten weten te scoren. Fokko wist al eens voorin te finishen en zo wat punten bij elkaar te sprokkelen en verkeerd in het tussenklassement rond de twintigste positie.

Op de maandagavonden worden op IJsbaan Haarlem vanaf 21.30 uur sinds jaar en dag Haarlem de baanmarathons verreden. In een twee wekelijkse cyclus wordt er gestreden in 5 categorieën: C1 t/m C5 waarbij sinds vorig seizoen de leeftijdsgrens van 40+ is komen te vervallen en er ook geen aparte categorie meer is voor de dames. Na een “spek en bonen” marathon als openingswedstrijden met meerder categorieën tegelijk op het ijs, volgen er 10 wedstrijden met roulerend aanvangstijdstip, waar voor de eerste 15 aankomende evenals de eerste drie bij tussensprints, een aflopend aantal punten valt te verdienen. Begin maart wordt hierover het eindklassement vastgesteld en de prijzen beschikbaar gesteld door Van der Hoorn schaatssport, verdeeld. Als afsluiting volgt dan nog het Kampioenschap van Haarlem waarbij alle categorieën gezamenlijk het ijs op gaan voor een afsluitende marathon.

Net als vorig seizoen concentreert de STG deelname aan de baanmarathons op IJsbaan Haarlem zich op categorie C4. Getalsmatig veel minder maar zeker niet onopvallend rijden drie mannen mee in de bovenste regionen: Constant Radenovic debuteert in C1 en behaalde in de 4e wedstrijd (de zo gehete “pepernotenrace” in de aanloop naar 5 december) over 55 ronden een zeer verdienstelijk 6e plaats! Nog beter deed Miel van der Veer het op deze avond. Dit jaar voor het

eerst in de C2 actief (45 ronden) finishte hij als vierde! Routinier Floris van Woesik eindigde kort achter Miel op een 7e plaats. Dit belooft nog wat voor de komende wedstrijden en voor de uiteindelijk noteringen in de klassementen.

In de categorie C2 is STG zoals gezegd zeer goed vertegenwoordigd (terwijl onze club geen enkele deelnemer heeft in cat. C3 en C5 waarin wedstrijden over resp. 35 en 20 worden gereden): Thor Alphenaar, Jan Dekker, Fokko Goossen (ook hier actief!), Paul Graas en Mark Peters. Hierna een viertal wedstrijdverslagen als sfeerimpressie

VERSLAG VANUIT DE KOERS

MAANDAG 7 NOVEMBER was er na de training weer een marathon. Het was de derde van dit jaar in de Jan van der Hoorn-marathoncompetitie. Er werd daarom rustig getraind om de energie te sparen voor de wedstrijd. De C4 was als laatste aan de beurt, wat voor veel mensen aan de late kant is. Met minder deelnemers is er meer kans op punten. In de kleedkamer met de andere STG-ers nog even ons strijdplan doorgenomen. En zo stonden we om half elf aan de start. Na het praatje van wedstrijdleiding gingen we op weg voor onze 25 rondjes. Na ongeveer 10 rondjes kwam Thor Alphenaar op kop te rijden en kon door goed afstopwerk van Paul Graas een gat slaan van 50 meter. Van de besproken tactiek kwam daarna echter niet veel terecht. Na de tussensprint werd er goed doorgereden. Het peloton kraakte in zijn voegen. Thor reed op plek 10 en wist in de laatste 150 meter nog drie man in te halen en werd 7e.

MARATHON
VOOR MEER MARATHONNIEUWS, EN DE ACTUELE RANGEN EN STANDEN IJSCLUBHAARLEM.NL/MARATHON EN DIRECT NA AFLOOP VIA DE SPORTITY-APP 26 | DE RONDING NAJAAR 2022
Paul Graas in actie tijdens Kampioenschap van Haarlem 2022

Paul finishte op plek 14 nog mooi in de punten. Mark Peters was 22e en Fokko Goosen vond het na 19 rondes wel oké. In de kleedkamer werden nog even alle ervaringen gedeeld en gingen we allen weer huiswaarts. Voor mij was het een top avond

MAANDAG 21 NOVEMBER, Marathon C4 nummer 4, Dit keer waren we als tweede aan de beurt. We vertrokken met 35 schaatsers aan onze 25 rondjes. Na een paar rustige rondjes werd er lekker doorgereden. Paul Graas kon een vallende schaatser niet meer ontwijken en viel eveneens. Het gat was voor Paul te groot om nog terug te keren in de groep. Thor Alphenaar haalde na tien rondes het peloton in de bocht binnendoor in en hoorde gelijk de bel voor de premie sprint. Samen met Fokko Goosen, die als derde over de streep kwam, gingen ze ervandoor. Thor was tweede. Na de sprint bleef het tempo behoorlijk hoog. En zag Jan Dekker tot zijn grote vreugde dat hij Thor inhaalde. En tot zijn schrik kwam Thor in de een na laatste ronde weer voorbij. Het was weer een enerverende wedstrijd

5 DECEMBER. Vanavond was de pepernoten marathon. De vijfde in de competitie. De training waren we allemaal goed doorgekomen. Adriaan had een mooi (rustig) programma voor ons. Trainen met de handrem er op. De snelle gangmaker, Jaap de Louw, was afwezig dus we konden onze energie sparen. Even eerder gestopt om in de kleedkamer op te warmen voor de start van marathon nr. 5. Het was goed hard glij ijs. Aan de start met 37 man. De 5 STG leden verdeeld in het peloton. Er werd meteen goed tempo gemaakt. Door een haperende mylaps zijn de tijden echter niet meer te achterhalen. Deze keer geen tussensprint maar voor de eerste 10 een zak pepernoten. Mark Peters en Jan Dekker zijn weer speciaal naar Haarlem gekomen om te knallen. Alleen ging bij Mark in ronde 18 de kaars uit.

Het peloton probeerde een kopgroep van 7 man in te halen. Met nog acht ronden te gaan ging Thor Alphenaar er buitenom naartoe. Paul Graas haakte nog even aan maar bleef toch in de groep zitten. Thor kon binnendoor naar voren komen om de bel te horen. Hij gaf het beste dat hij nog had en werd net voor de streep nog gepasseerd met een tweede plek als gevolg. Fokko Goosen pakte nog 2 punten als 14e. Paul Graas werd 17e en Jan Dekker reed de race als 29e netjes uit. Het bleef nog lang onrustig in de kleedkamer. Weer een top schaats avond!

19 DECEMBER 2022

Na een weekend natuurijs ging de training een beetje stroef. Marathon 6 was aan de beurt met 4 STG leden aan de start: Fokko Goosen, Paul Graas, Mark Peters en Thor Alphenaar. Vlug tellen hoeveel er ongeveer meedoen. 26 schaatser geteld. Thor had zich voorgenomen niet te veel kop werk te doen. Dat ging gelijk fout want hij reed de eerste paar rondjes als eerste over de streep. Fokko en Paul reden goed mee in de voorkant van het peloton. Er was weer geen tussensprint omdat er dit keer 10 kerstbroden te winnen waren. Er werd een aantal keer geprobeerd om weg te komen maar het liep uit op een sprint. Alle vier de mannen hebben de race uit gereden waarvan drie in de punten. Mark op plek 23, Paul 14e, Thor 7e en Fokko eindigde op de 6e plaats. Twee kerstbroden verdient. We gingen weer tevreden naar huis Rugnummer 44

Rick van Geest, Thor Alphenaar
27 NAJAAR 2022 DE RONDING |
Thor en Fokko, winnaars van een kerstbrood

Een vereniging heeft inkomsten nodig om alle activiteiten te bekostigen. Naast vooral contributie komen deze inkomsten van sponsoren en (zakelijke) donateurs. Zij doen dit veelal vooral uit passie en liefde voor de sport en/of de vereniging. Het gaat ze niet zo zeer om naamsbekendheid of om de publiciteit, en blijven soms (liever) anoniem. Maar wie zijn deze sponsoren en zakelijke donateurs eigenlijk? En wat is hun connectie met STG Zaanstreek?

SPONSOR

MEIJNS GRONDVERZET

& GROENVOORZIENING

De Meijnsen zijn allemaal opgegroeid in het groen. Marijn die mij ontving verteld over het bedrijf, opa en de broers. Het bedrijf is gevestigd aan de Uitweg in Krommenie, aan de oostkant, net boven Wormerveer. Vrij uitzicht over een polder, zelfs tot aan de windmolen van Heemskerk. Met aan de zuidzijde van de Uitweg het bedrijf en bedrijfswoning waar Michiel woont.

EEN BEDRIJF VAN GENERATIES

Aan de wand op het kantoor hangt een foto van Opa die de aandacht trekt. Marijn verteld: “Opa <naam> begon hier zijn kwekerij in de jaren ‘30-‘40. Er werden voornamelijk boomkwekerijgewassen geteeld, voor eigen gebruik in de aanleg van tuinen en plantsoenen. Later is er een kas bij geplaatst, die diende als tuincentrum. De zoon van <naam opa> had inmiddels het bedrijf voortgezet en eind jaren ‘90 werd het tuincentrum gesloten. Daar zat geen brood meer in met de concurrentie vanuit de Zuidoostbeemster.

Michiel (48 jaar) heeft twee dochters en een zoon, Marijn (38) heeft 2 zoons. Michiel woont direct naast het bedrijf. Michiel en Marijn hebben beide vakopleidingen gevolgd om

het bedrijf voort te kunnen zetten. Broer Bart helpt als ZZP-er mee. Het bedrijf zoals het nu is richt zich voornamelijk op het uitvoerende werk van groenvoorziening en grondverzet cultuurtechnisch, dus als het groen gerelateerd is. De opdrachtgevers zijn voornamelijk gemeentes, bedrijven en instellingen. Nu volop in de bomenaanplant en rooien van bomen en ook heestervervanging. Afgelopen zomer hebben ze nog een stadsstrand aangelegd in de wijk Poelenburg in Zaandam.

Meijns Grondverzet en Groenvoorziening telt momenteel 15 vaste medewerkers en 3 zzp-ers. De kas is nog steeds in gebruik voor opslag en onderhoud van de apparatuur.

DONATEURS EN SPONSORS, WIE ZIJN ZE?
28 | DE RONDING NAJAAR 2022

Meijns heeft écht wel met winter te maken!

EN DE WINTER DAN?

In de winter wordt Meijns ingehuurd om de wegen begaanbaar te houden, strooiwerkzaamheden dus vooral. Maar dat is niet het enige dat de familie bezig houd in de koude periode. De twee dochters van Michiel, Eline en Nienke, schaatsen beide bij STG Zaanstreek. De zoon van Marijn schaatst ook, maar dan in Alkmaar. Ook Marijn doet aan sport in de winter. Als het vriest dat het kraakt en de sloten zijn voorzien van ijs, pakt Marijn de prikslee uit de schuur.

Meijns is ook zeer bekend bij STG Zaanstreek. Afgelopen najaar hebben zij het herfstkamp voor de jeugd mede mogelijk gemaakt door een goede bijdrage te leveren als sponsor.

Voor wie een kijkje wil nemen op wat Meijns allemaal doet, kijk dan op hun website met foto’s van hun projecten: www.meijns-gg.nl

Kees Waqué
29 NAJAAR 2022 DE RONDING |

Meijns Grondverzet & Groenvoorziening

Uitweg 104 1562 GD Krommenie

T 075 250 0005

M info@meijns-gg.nl

F Volg ons op Facebook in Volg ons op LinkedIn

www.meijns-gg.nl Slagerij Schoen Zuiddijk 63 | Zaandam | 075-6163394 info@slagerijschoen.nl | slagerijschoen.nl Delicatessen / Gourmet / Fondue Steengrill / Wijn Assortiment Worstmakerij / Barbecue Uw ambachtelijke Slagerij Schoen al meer dan aan de Zuidddijk en is dan ook een begrip in de Zaanstreek

POSTBODE DE

IN MEMORIAM

Op zondag 24 april 2022 is Ed Hulsing op 77-jarige leeftijd overleden.

Eduard Hulsing, bij ons allen bekend als Ed, werd al lange tijd gekweld door pijn- en andere lichamelijke ongemakken, maar klaagde nooit! Zeker tien jaar was hij betrokken als EHBO-er bij wedstrijden en wieler-, skeeler-, en ijstrainingen en op de ijsbaan in Haarlem. Daarnaast was hij op ijsbaan Haarlem poortcontroleur en actief bij het jurywerk voor de jeugd. Bij het uitzetten van de baan belijning schilderde Ed de rode stippen waarop de blokjes gelegd konden worden.

Vooral bij de ijskonijnen- en ijsberenwedstrijden genoot hij volop. In de kerstvakantie stond Ed bij de “koek en zopie” van Maartens Café op het middenterrein met koffie, chocomel en andere versnaperingen. Het vervoer ging altijd op zijn scooter en bij weer en wind, vanaf Zaandam bij pontje Buitenhuizen over en zo naar Haarlem en naar de andere trainingsgelegenheden zoals de wielerbaan van DTS en skeelerbaan in Purmerend. Als je Ed vroeg of hij wilde helpen zei hij altijd ”is goed man”.

De afscheidsplechtigheid vond in kleine kring plaats op 2 mei 2022. Gerrit Passenier schreef een memoriam voor de ijsbaan Haarlem en de daarbij betrokken organisaties.

Wij bedanken Ed voor al die werkzaamheden die hij heeft verricht en alles wat hij voor onze vereniging heeft gedaan

Ere-lid Jan Post is vanaf de oprichting op vele fronten actief binnen onze vereniging en betrokken bij alles wat met het (Zaanse) schaatsen te maken heeft. Jan schreef hierover het boek 60 jaar schaatstraining in de Zaanstreek 1954-2014.

Onze voorzitters van verleden naar heden

Vorig jaar heeft onze voorzitter Kees Waqué te kennen gegeven in 2022 te willen stoppen als voorzitter en dat heeft plaatsgevonden tijdens de Algemene Ledenvergadering van 21 september 2022. Chris Schuurman heeft te kennen gegeven de functie te willen overnemen. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Wie waren Kees zijn voorgangers?

In 1977 heeft de Schaatstrainingsgroep Zaanstreek de verenigingsvorm aangenomen. Daarvoor was het een onderdeel van het District Zaanstreek van de KNSB met de naam trainingsgroep van het District Zaanstreek van de KNSB. Eerst nog aangesloten bij de NVBHS (Nederlandse Vereniging tot Bevordering van het Hardrijden op de Schaats), later vallende onder het District Zaanstreek van de KNSB en sinds 28 september 1977 als zelfstandige vereniging van de KNSB. Het oude bestuur trad op die dag af en werd opnieuw benoemd maar nu als bestuur van een zelfstandige vereniging.

Jan Post
31 NAJAAR 2022 DE RONDING |
Kees spreekt tijdens het 40-jarig bestaan

De eerste voorzitter van de trainingsgroep District

Zaanstreek was Jan Piet Aafjes, voorzitter van het District Zaanstreek van de KNSB van september 1955 tot oktober 1964. We vormden daarna een eigen bestuur maar waren verantwoording verschuldigd aan het districtsbestuur. Henk Sombroek was voorzitter van de trainingsgroep van oktober 1964 tot september 1968, Cor Klein van september 1968 tot september 1998, Klaas Knaap was voorzitter van september 1998 tot oktober 2006. Jan Hol van september 2006 tot september 2015 en Kees Waqué van september 2015 tot 21 september 2022. Chris Schuurman is nu dus onze nieuwe voorzitter geworden. Fantastisch dat hij zich beschikbaar heeft gesteld en we zijn hoopvol over hoe hij de taak zal vervullen

WIELERTIJDRITTEN

Het is een traditie dat er ieder seizoen enkele wielertijdritten plaatsvinden. Deze zomer hebben er drie plaatsgevonden: de eerste op 4 juli en verder op 5 en 12 september 2022. Er is weer hard gereden tijdens deze wedstrijden. Over de afstand van 4 ronden reed Niels van Assema twee keer de snelste tijd: 6.41.95 min. op 2 juli en 6.38.17 min. op 5 september 2022. Ook Luuk Kleijne, Wessel Wouda, Dennis Boon, Sven- Yvo Stoop en ook de masters John van Assema en Johan Weenink reden tijden die er mogen zijn. Wessel Wouda heeft met zijn tijd van 6.41.43 min. de 3e plaats ingenomen in het klassement beste tijden ooit gereden door clubleden. Luuk heeft met zijn tijd van 6.43.10 min. de vijfde plaats ingenomen van de beste tijden ooit gereden. Dat klassement ziet er nu zo uit: 1.) Niels van Assema 6.34.53 min, 2.) Bert Bakker 6.35.20 min., 3.) Luuk Kleijne 6.40.07 min. 4.) Wessel Wouda 6.41.43 min . 5.) Wouter Hol 6.43.09 min. Sven-Yvo Stoop volgt op de 12e plaats, John van Assema op de 17e. Maureen van Hagen staat met 8.07.09 min. op een 7e plaats in het klassement beste tijden ooit gereden bij de dames.

De snelste tijden bij de senioren en masters waren:

STGZ bestuur (september 1987) met derde van rechts de langst zittende voorzitter Cor Klein omringd door van links naar rechts:PeterSchaft,JanPost,GerritJanKaaijk,KlaasKnaap,Dick Koopman en Herman de Leeuw. Uit: 60 jaar schaatstraining in de Zaanstreek 1954 -2014 (blz.53 – Hoofdstuk 4: Bestuursleden in de loop van de jaren)

Verder reden onder de 8 minuten: Miel van der Veer (jun.A) 7.19.18 min., Eeke Weenink (jun.A) 7.55.01 min., Mark Peters (masters) 7.56.73 min., en Sybren Berkhout (jun.B) 7.59.99 min.

DE POSTBODE WWW.RUNXZAANDAM.NL DE HARDLOOPSPECIAALZAAK VAN DE ZAANSTREEK ZAANDAM GEDEMPTE GRACHT 58, 1506 CH ZAANDAM, TEL: 075 - 631 53 54 10% KORTING* M.U.V. AANBIEDINGEN* ALLE LEDEN VAN STG ZAANSTREEK ONTVANGEN
4 juli 5 september Wessel Wouda (sen.) 7.11.06 min 6.41,43 min Luuk Kleijne (sen.) 6.55.37 min 6.43.10 min Sven-Yvo Stoop (sen.) 7.12.76 min 6.59.49 min Dennis Boon (sen.) 7.04.12 min John van Assema (master) 7.17.11 min 7.04.67 min Johan Weenink (master) 7.17.37 min Pieter Bak (master) 7.19.90 min
32 | DE RONDING NAJAAR 2022

Op 12 september 2022 reden op het wielerparcours van 1250 meter de senioren John van Assema, Niels van Assema, Luuk Kleijne, Sven-Yvo Stoop, en Wessel Wouda een zeer snelle tijd van 12.58.20 min. over een tijdrit van 8 ronden (met wind OZO 1-2 en temp. van 18 graden Celsius). Nimmer gereden binnen onze vereniging! Maartje Heine (D-Neo), Maureen Hagen (D-Jun.B2) en Roosmarijn Hoekstra (D-Neo) deden over 6 ronden 12.03.91 min. En Noa Bierens (D-Jun C2), Britt van Wijk (D-Jun C2), Lianne van Assema (D-Jun C1) en Mees Olie (Jongens Pup B) over 6 ronden 13.13.95 min. Miel van der Veer (jun.A) reed een goede tijdrit over 4 ronden: nu in 7.11.84 min., Mark Peters (master) 7.52.04 min., Sam Olie (pup B) 3 ronden in 7.53.91 min., Ties Watkins (pup.D) 2 ronden 6.42.41 min., en Djevi Watkins (pup.E) 2 ronden 7.02.98 min.

De volledige uitslagen van de drie tijdritavonden zijn te lezen op www.stg-zaanstreek.nl

AANVULLING OP BOEK

'60 JAAR SCHAATSTRAINING

IN DE ZAANSTREEK 1954 -2014'

Zoals vorige keer al vermeld is ben ik bezig om een aanvulling te maken over de periode

2014 tot op heden. In de zomermaanden heb ik van het mooie weer genoten en ben niet aan schrijven

toegekomen. Nu pak ik de draad weer op en neem daar de tijd voor en noem geen einddatum van wanneer het concept klaarligt. Het is een omvangrijke klus waar heel veel tijd in gaat zitten

AGENDA

MET INACHTNEMING VAN DE ACTUELE COVID-19 RICHTLIJNEN VAN DE OVERHEID.

VANAF 18 FEBRUARI t/m 12 MAART 2023 OP VRIJDAG/ZATERDAG/ZONDAG

FINALE KENNEMER-, IJSBEER- EN IJSKONIJNENCUP

Zie: www.ijskonijnencup.nl www.ijsbeercup.nl en www.kennemercup.nl

MA. 20 & 27 FEBRUARI 2023

FINALE MARATHONCOMPETITIE

Finale wedstrijden vanaf 21.30 uur waarna de eindklassementen over 8 wedstrijden worden opgemaakt.

Zie: www.bchaarlem.nl/marathon

ZAT. 25 & ZON. 26 FEBRUARI 2023

SPRINT- & ALLROUND KAMP. 2022

Vierkamp sprint (2x 500 en 2 x 1000 m.) en allround (500/1000/1500/3000 m.) op IJsbaan Haarlem.

Zie: www.bchaarlem/langebaan

ZONDAG 5 MAART 2023

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2022

Na twee jaar zonder is het dan hopelijk weer zover: van 17.00 tot 20.30 uur strijden pupillen F t/m Masters op IJsbaan Haarlem om de titels clubkampioen 2022.

Sponsor van dit evenement: Gebroeders Van der Veekens. Zie www.stgzaanstreek.nl en inschrijven via: www.schaatsen.nl/wedstrijden

MAANDAG 6 MAART 2023

KAMPIOENSCHAP VAN HAARLEM

Traditionele afsluiting van marathonseizoen. Start om 20.00 uur op IJsbaan Haarlem.

Zie: www.bchaarlem.nl/marathon/kalender

ZATERDAG 11 MAART 2023

LAATSTE IJSTRAININGEN STGZ

Einde van het schaatsseizoen. Zie: www.ijsbaanhaarlem.nl

ZATERDAG 1 APRIL 2023

CLUBFEEST SAFE THIS DATE!

Nadere info volgt op www.stg-zaanstreek.nl

CHECK VOOR EEN ACTUEEL

OVERZICHT EN MEER INFORMATIE STG-ZAANSTREEK.NL/AGENDA

33 WINTER 2022 DE RONDING |

CHRIS CONSTANT MAKELAARDIJ BV

CHRISCONSTANT.NL

Proef het verschil

ODV Rubber en Kunststoffen, biedt standaard- en maatwerkoplossingen voor rubber, kunststoffen, afdichtingen en pakkingmateriaal.

www.odv.nl

WILT U OOK ADVERTEREN IN DE RONDING EN DAARMEE OOK DE STG ZAANSTREEK SPONSOREN?

NEEM DAN CONTACT OP MET MARCEL OLIE: T 06 53731431

Shoppingcenter Noorderveld Wormerveer floriskeukens.nl

ZIN IN EEN WEEKENDJE WEG, EVEN UIT DE SLEUR, LEKKER GENIETEN VAN DE HERFST?

BOEK DAN NU EEN VAN ONZE CAMPERTJES EN GENIET VAN DE VRIJHEID.

Huisstijl & merkcommunicatie.

VRAAG NAAR ONZE HERFST AANBIEDING!

WEES ER SNEL BIJ WANT OP = OP

Samen maken we alles mogelijk.

Zoek je nog een leuk onderkomen voor de Grand Prix van Zandvoort in mei 2020…. Wat dacht je van een van onze leuke campertjes. Mail of bel ons en vraag naar de tarieven En ook hier geldt wees er snel bij want op = op

2023....

Campers zijn te huur en/of te koop www.huurncamper.nl • info@huurncamper.nl • 06-25269199

Parallelweg 2-6 • 1541 BA Koog aan de Zaan • info@edcarscenter.nl www.edcarscenter.nl • Bel 075-6148714 • Volg ons op

ONDERHOUD EN REPARATIE VAN ALLE MERKEN

ED CARS CENTER IS EEN GECERTIFICEERD BOVAG BEDRIJF

teamklijnsma.nl

M I DDEN W E G 161 • A M S TE R M I DDENWEG 161 • A MS T E R D .N L M I DDEN W EG 161 • A M S TE R D A M www.hyro-sports.nl Leden van Schaatstrainingsgroep Zaanstreek k rijgen bij ons 10% KOR TING SC H A AT SE N • S KE E L E R S • K L E DIN G • ACCE S S O IRE S CHRISTIAAN HUYGENSPLEIN 10 - AMSTERDAM EEN SCHONE IJSBAAN IS EEN VEILIGE IJSBAAN a member of GROOTHANDEL IN HYGIËNEEN VEILIGHEIDSOPLOSSINGEN www.hazet.igefa.nl
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.