Page 1

OP

1 ok

R

O

tob

N ZE

H EN UI

er

UTE

Woonmagazine

Het meest transparante makelaarskantoor van Nederland

Jaargang 5 • editie 2

Makelaardij • Taxaties • Consultancy • Vastgoedbeleggingen • Nieuwbouw


2

PROBLEEMOPLOSSERS VOOR HET BEDRIJFSLEVEN VAST GOED OND ERN EMI NGSRECHT ARBEI DSRECHT T

010-2204400

Barbizonlaan 82

Postbus 84233

F

010-2204499

2908 ME Capelle a/d IJssel

3009 CE Rotterdam

E

mail@haijwende.nl

DROOMT U VAN EEN EIGEN PRIVÉ LIFT? Dan maakt Tramétex die droom betaalbaar waar.

Belangrijkste voordelen: Dan maakt Tramétex die droom betaalbaar waar! Vroeger was de installatie van een huislift vaak niet mogelijk of slechts na een kostbare, langdurige verbouwing. Ook tikten de onderhoudskosten stevig aan. De tijd en innovatie heeft echter op dit gebied ook niet stilgestaan. Naast een eenvoudige installatie van slechts enkele dagen zijn er meestal geringe aanpassingen in uw woning nodig. Wat betreft stijl en afwerking is alles mogelijk, van modern tot klassiek en van eenvoudig tot super de luxe! Dankzij onze gespecialiseerde kennis en uitgebreide assortiment kunnen wij aan alle esthetische en comforteisen voldoen! Vooral voor oudere mensen zijn onze liften een ware uitkomst. De trap is één van de grootste oorzaken van zwaar letsel bij senioren met een verminderde mobiliteit. Met onze mogelijkheden kunnen zij veel langer in hun eigen vertrouwde omgeving functioneren.

www.trametex.nl

• • • • • •

forse waardevermeerdering van uw huis kortdurende verbouwing in uw interieur geruisloosheid in en buiten de liftschacht drastisch comfort- en veiligheidsverhogend installatie tot 6 etages hoogte mogelijk ook ideaal om grote en/of zware objecten van of naar verdiepingen te verhuizen • zelf te bepalen levensloopbestendigheid

BLIJF LANGER IN UW EIGEN HUIS WONEN EN NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP:


Inleiding

3

Alstublieft. Voor u ligt weer een exclusief exemplaar van ons Woonmagazine met een oplage van 23.000 stuks. Exclusief door de keuze van de presentatie van het aanbod op ¼ pagina, de luxe papiersoort en de goede kwaliteit van adverteerders. De verspreiding loopt via TNT. Door deze keuze kunnen wij nu ook een gedeelte van de woonwijk Oostgaarde in Capelle aan den IJssel bereiken. Open Huis 1 oktober Een speciale uitgave met een greep uit ons aanbod en de deelnemende woningen van de landelijk georganiseerde NVM Open Huizen dag. U ziet een vermelding “Open Huis” in een rode balk bij het object. Voor een laatste update van alle deelnemende woningen en ons gehele aanbod kunt u terecht op de websites www.vdpanne.nl en www.funda.nl. Social media Ons kantoor blijft zich onderscheiden op alle fronten. Natuurlijk pakken wij als eerste alle nieuwtjes op welke een positieve invloed kunnen hebben voor onze opdrachtgevers voor de verkoop of verhuur van hun duurzame bezit. Onze laatste marketingtool is Social Media. Hiermee gaan wij actief de markt op met verrassende tips en interactie van ons kantoor. Wilt u ons toevoegen als vriend of relatie meld u zich dan aan op een van onze accounts op Facebook, Twitter en Linkedin. Hiermee kunt u uw relaties ook van het meest recente aanbod, de laatste nieuwtjes en tips verrassen. Onze opdrachtgevers hebben al een eigen account gekregen om hun eigen object aan derden onder de aandacht te brengen. Een ideaal marketingmiddel om een nog breder publiek, het duurzame object van onze opdrachtgevers, onder de aandacht te brengen. Onderscheidend beter Buiten de social media onderscheiden wij ons door al onze woningen met 2D en 3D plattegrondtekeningen op Funda te presenteren. Hierdoor krijgt de kandidaat koper een nog beter inzicht in de woonruimte op de diverse bouwlagen. Maar let u ook eens op onze video presentaties, onze verkoopteksten en de positie waar ons aanbod op Funda wordt gevonden. Ons aanbod treft u immers altijd op de eerste of de tweede pagina aan, in welke woonplaats onze woningen dan ook zijn gelegen. Ook dit is exclusief voor onze opdrachtgevers. De woningmarkt Het lijkt wel of het slechte weer het economische klimaat ook beïnvloedt. De zon laat ons in de steek, echter de markt­ ontwikkelingen zien er helaas ook nog steeds vrij somber uit. De banken hebben de criteria aangehaald m.b.t. de aanvragen van de hypotheken. Maar er zijn ook lichtpuntjes. Zo is gelukkig de overdrachtsbelasting verlaagd van 6% naar 2% en zien we dat de renteontwikkeling zich positief beweegt. Voor een hypotheek van 10 jaar, betaalt u nu slechts 4,6%, terwijl dit vorig jaar nog 5,5% bedroeg. Een eenvoudige rekensom leert ons dat u daardoor 20% meer geld kunt lenen. Verder wordt er door de banken speciale acties aangeboden voor bijvoorbeeld de starters. Dus pak dat voordeel met twee handen aan. Bedrijfshuisvesting Zoals u weet zijn wij het NVM kantoor met het grootste aanbod van bedrijfsmatige objecten. Ons aanbod bestaat uit een winkel op de hoek t/m een bedrijfshal van 4.000 m² met 700 m² kantoorruimte. Ook zijn wij succesvol in de aankoop van bedrijfsmatige objecten. De meest recente aankoop van een van onze opdrachtgevers is een aankoop van een bedrijfs­ ruimte van 3.000 m² met 1.000 m² kantoorruimte in Gorinchem. Zo zijn wij niet alleen in de regio Rotterdam actief. Interview In het artikel met de burgemeester de heer K.J.G. Kats hebben wij dit keer speciale aandacht voor de integratie van zijn gezin, de fusie van de gemeenten, de te ontwik­ kelen Zuidplaspolder, de veiligheid en de laatste update voor de bedrijfshuisvesting binnen de gemeente grenzen. Onze dank gaat natuurlijk ook dit keer weer uit naar onze adverteerders en de medewerking aan het interview van de burgemeester, de heer K.J.G. Kats van de gemeente Zuidplas. Wij gaan er in ieder geval vanuit dat deze uitgave weer een positieve impuls voor de verkoop voor onze opdrachtgevers zal hebben. Het is nu nog wachten op een verder herstel van het consumentenvertrouwen en de woningmarkt. Veel leesplezier, Hans van der Panne

Makelaardij • Taxaties • Consultancy • Vastgoedbeleggingen • Nieuwbouw


4


5

Interview met onze eigen burgemeester Gert-Jan Kats Dit keer hebben wij de eer onze eigen burgemeester Gert-Jan Kats te mogen interviewen. Ooit de jongste burge-­ meester van Nederland en zijn ervaring opgedaan bij ING op de afdeling private banking en als burgemeester van de gemeente Liesveld. Thuisgevoel De familie Kats met vier kinderen voelt zich thuis en welkom in Zuidplas. Het gezin heeft geen voorkeur voor een van de dorpen van de gemeente. De gemeente heeft gekozen voor een ambtswoning in Nieuwerkerk aan den IJssel, dicht bij het gemeente­ huis. De inburgering van de burge­ meester, maar ook de bezoeken aan verschillende kerken en de scholen van de kinderen zorgen voor een vlotte integratie. Hoe staat het met de andere dorpen? Wij merken op dat de bewoners van de andere dorpen het gevoel hebben te zijn achtergesteld. Dat is iets dat de heer Kats graag wil ontzenuwen. “De keuze voor het gemeentehuis is tijdens de fusie gemaakt op basis van bereikbaarheid, faciliteiten in de omgeving en geografische ligging. Al het beleid en de werkzaamheden die de gemeente uitvoert, worden ge­ harmoniseerd, waardoor misschien een ander gevoel ontstaat. Maar het is niet de bedoeling dat een andere werkwijze ertoe leidt dat burgers zich achtergesteld voelen. Sterker nog: elk dorp telt!” Laatste ontwikkelingen Zuidplaspolder De Zuidplaspolderontwikkelingen aan het Ringvaart dorp, De Rode Water­ parel, Knibbelweg-Oost, MoerkapelleOost en Zevenhuizen-Zuid hebben de afgelopen jaren meer vorm gekregen. Niet alle bestemmingsplannen zijn definitief. De komende tijd wordt in­ gezet op de ontwikkeling van Moer­ kapelle-Oost en Zevenhuizen-Zuid. De gemeente Zuidplas is op dit moment in overleg met de private partijen om

de woonwensen te inventariseren. In de nieuwbouw wordt vraaggericht gebouwd. Binnen vijf jaar kunnen wij de eerste paal verwachten. Meer plaatselijk speelt de woonwijk Esse Zoom Laag. Verdere ontwikkeling vindt plaats als de vraag zich hersteld. Later worden de andere plannen in een aangepaste vorm ontwikkeld. Ontwikkeling bedrijventerreinen Zoals eerder bericht zijn er op het bedrijventerrein Gouwe Park meer dan voldoende vestigingsmogelijk­ heden. Na inventarisatie is gebleken dat er slechts een leegstand is van 10% over alle dorpen. Ons kantoor signaleert dat de meeste leegstand in Nieuwerkerk aan den IJssel is. Kats: “De gemeente is terughoudend met het ontwikkelen van een nieuw be­ drijventerrein binnen haar grenzen en legt het accent op uitbreiding van de bestaande bedrijventerreinen. Op basis van de vraag wordt maatwerk geleverd.” De mogelijkheid tot finan­ ciering van het object speelt ook een grote rol bij het vestigen van onderne­ mers. De banken hebben daarbij een belangrijke taak. Veiligheid Het aspect veiligheid is een onderwerp dat vaker in het nieuws is. De veilig­ heidscijfers van de gemeente Zuidplas zien er in verhouding tot omliggende gemeenten positief uit. Twee zaken hebben de speciale aandacht: mobiel banditisme en jongeren die (inciden­ teel) overlast veroorzaken. Laten wij eerst het mobiel banditisme nemen. Voor mij een nieuw woord, maar voor de heer Kats niet. “Ik maak me onge­ rust over woninginbraken, inbraken in auto’s etc. In onze gemeente heb­ ben we te maken met zogenaamde inbrekers die vanaf de snelweg onze dorpen ‘bezoeken’. Dit onderwerp staat op nummer 1 voor de politie. Ook maak ik me zorgen over jongeren in de leeftijd van 14-15 jaar. Ik vind het onbegrijpelijk dat kinderen van deze leeftijd ’s avonds laat op straat

lopen en soms zelfs aan vechtpartijen deelnemen. Maar de grootste zorg is het alcohol- en (soft)drugsgebruik voor de groep tot 18 jaar. Elke drup­ pel alcohol voor je twintigste veroor­ zaakt hersenschade. Daar moeten we als samenleving meer aandacht voor hebben.” Verdere schaalvergroting gewenst of niet Bij dit onderwerp komt de gemeente Waddinxveen, maar ook Gouda meer­ dere keren naar voren. Burgemeester Kats is hier duidelijk in. De gemeente is net gefuseerd en wil nog niet aan verdere schaalvergroting denken. “We willen met alle dorpen een ge­ meente vormen, waarbij de eigen­ heid van elk dorp gehandhaafd moet blijven en ieder dorp zijn eigen ge­ schiedenis behoudt. Samenwerken met andere gemeenten in de regio doen we al en zetten we voort in de toekomst. Zo is met bijvoorbeeld buur­ gemeenten als Capelle aan den IJssel en Lansingerland overleg over gemeentelijke onderwerpen.” Wij danken burgemeester Kats voor zijn bereidheid om aan dit interview mee te werken.

Makelaardij • Taxaties • Consultancy • Vastgoedbeleggingen • Nieuwbouw


6

KERAMIEK- & LASOPLEIDINGEN LASOPLEIDINGEN 20 OPLEIDINGEN VOLGENS DE NIL-NIVEAUS 1 T/M 4 TIG-Lassen MIG/MAG-lassen Booglassen Autogeenlassen KORTE CURSUSSEN CURSUSDUUR 8 WEKEN Oriëntatiecursus Bijscholingscursus Hobbycursus Lascursus voor oldtimerbezitters CERTIFICERING Voor zowel de lasserskwalificatie NEN EN 287 als de NEN EN 1090.

Winterdijk 4a, Gouda - Postbus 2011, 2800 BD Gouda T (0182) 51 52 74 - E info@sbbgouda.nl - www.sbbgouda.nl

SELEKT LIVING

VOLOP GENIETEN, MOOI WONEN Bouwplannen? Bestel gratis het nieuwe SelektHuis magazine. 100% inspiratie • • • • • •

Ontwerp en indeling op maat Traditionele bouw Energiezuinig (EPC ≤ 0.6) Korte bouwtijd Scherpe prijs door uitgekiend bouwsysteem Eén aanspreekpunt tot aan de oplevering

GRATIS BROCHURE Tel. 0548-537555 www.selekthuis.nl

148

pagina’s inspiratie pagina’s


Woningaanbod Moordrecht Baggelaar 10

€ 229.000,- k.k.

7 Oosteinde 91

€ 289.000,- k.k.

Open Huis zaterdag 1 oktober 11.00 – 15.00 uur

Open Huis zaterdag 1 oktober 11.00 – 15.00 uur

Think green! Tot in de puntjes afgewerkte eengezins­ woning met maar liefst 5 slaapkamers en vele extra’s! De woning beschikt over goede isolatievoorzieningen wat zorgt voor reductie in de maandelijkse energie­ lasten. De energiebesparende maatregelen bestaan o.a. uit een laag schelpen in de kruipruimte, zonnepane­ len, muurisolatie, geïsoleerd dak en overal kunststof kozijnen met dubbele beglazing. Aan de verzorgde woning en tuin kunt u merken dat de huidige eigena­ ren er veel plezier aan beleven om er een fraai geheel van te maken. Kom gerust eens kijken!

Aan het Oosteinde 91 bevindt zich dit wel heel bijzon­ dere en authentieke woonhuis op een perceel grond van in totaal 239 m². Kenmerkend door zijn opval­ lende dakconstructie, sfeervolle markiezen en de bak­ stenen raamdorpels. Dit stukje historie stamt uit de jaren 30 en is altijd binnen de familie gebleven. Op de begane grond treft u de woonkamer en half open keu­ ken met kelderkast en bijkeuken met toilet. Ook is hier een aparte deur naar buiten aanwezig. Verder treft u 3 slaapkamers en een royale badkamer op de verdieping en daarboven een grote bergzolder.

De Twijnen 29

Vissersteeg 1

€ 300.000,- k.k.

€ 335.000,- k.k.

Open Huis zaterdag 1 oktober 11.00 – 15.00 uur In de jonge wijk de Twijnen treft u deze royale en uit­ gebouwde eengezinswoning aan. De woning beschikt over 4 grote slaapkamers op de verdiepingen, een dakkapel aan de achterzijde, een grote uitgebouwde woonkamer met een prachtige parketvloer en dub­ bele deuren naar de achtertuin (ZO), een prachtige moderne Italiaanse design keuken en een moderne badkamer met o.a. een ligbad en een aparte dou­ cheruimte. Deze woning beschikt over ruim 145 m² woongenot, gecombineerd met een keurig onderhou­ den achtertuin met een ideale zonligging.

Royaal, 2-laags en geheel gerenoveerd 5-kamer appar­ tement van zo’n 220 m². Het geheel ligt midden in de oude dorpskern van Moordrecht aan een karakteris­ tiek straatje. De gezellige woonkamer kenmerkt zich door de lage raampartijen en heeft toegang tot de hoofdslaapkamer. Verder bevindt zich hier een tweede slaapkamer en de badkamer. Op de 2e woonlaag een overloop met toegang tot een grote bergruimte en aan­ sluitend de 3e slaapkamer. Verder toegang tot het zon­ nige, sfeervolle dakterras.

Makelaardij • Taxaties • Consultancy • Vastgoedbeleggingen • Nieuwbouw


8

Betaalbaar wonen bij Voorbrood Meubelen! Hoogglans meubelen “Karat” Diverse afmetingen, kleuren e.d. leverbaar. Kijk voor meer informatie op: WWW.KARAT.NU Profiteer van ons “alles onder één dak” principe! Bij ons vindt u een eigen stoffeerderij, meubelmakerij, Deco Shop en deskundige woonadviseurs. Kom langs in onze showroom van 6000 m2. En u weet: altijd 10 - 30% korting op onze gehele collectie! Dorpsstraat 119, 2761 AN Zevenhuizen Tel.: (0180) - 63 11 11, Fax: (0180) - 63 30 24 E-mail: info@voorbrood.nl Geopend van 9.00 tot 18.00 uur. Vrijdag tot 21.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Zondag gesloten.

www.voorbrood.nl

Voordelig uw pand goed beveiligen? Flexcom levert een compleet video bewakingssysteem voor uw woning of bedrijf Dit complete video bewakingssysteem is geschikt voor zowel binnen als buiten en bestaat uit:

n u vo o r

€ 1.395,excl. BT W*

+ 2 hoge resolutie kleurencamera’s voor binnen + 1 hoge resolutie buitencamera incl. metalen behuizing + harddiskrecorder + incl. software voor toegang via netwerk of internet + fabrieksgarantie 3 jaar Noordkade 56a | Waddinxveen | T 0182 63 09 66 Kijk voor meer informatie op w w w.flexcom.nl

* Deze prijs is excl. kabels en montage.


Woningaanbod Rotterdam & Moerkapelle Laan van Avant-Garde 485

€ 339.000,- k.k.

Zuideinde 31C

9 € 459.000,- k.k.

Open Huis zaterdag 1 oktober 11.00 – 15.00 uur Luxe moderne hoekwoning met een heerlijke zonnige achtertuin, luxe moderne badkamer en Poggenpohl keuken en maar liefst vier slaapkamers in de karakte­ ristieke vormgegeven woonwijk Rotterdam-­Nesselande. De open keuken is aan de voorzijde gesitueerd. Door de toepassing van een dubbele deur aan de achterzijde gaat de woonkamer in de achtertuin op. Op de 1e ver­ dieping treft u de 3 ruime slaapkamers aan. Op de tweede verdieping is er naast de 4e slaap­kamer nog een aparte bergruimte en een optie voor een 5de slaapkamer.

Op een unieke locatie gelegen twee onder een kap woning op een perceel grond van 697 m². De woning is omstreeks 1958 gebouwd en in 1976 is de aanbouw aan de achterzijde gerealiseerd. Het geheel beschikt over 3 bouwlagen met 4 slaapkamers en 2 badkamers (/wasruimte), waarvan 1 slaapkamer en een badkamer op de begane grond zijn gelegen. Naast de woning ligt een grote schuur. Het perceel is aan de achterzijde van Nesselande gescheiden door een perceel grond in eigendom van de gemeente en een sloot.

George Vantongerloohof 23

Bredeweg 23

€ 599.000,- k.k.

€ 699.000,- k.k.

Open Huis zaterdag 1 oktober 11.00 – 15.00 uur

Open Huis zaterdag 1 oktober 11.00 – 15.00 uur

Volumineus, aan het water gelegen half vrijstaand woonhuis met garage op een perceel grond van maar liefst 315 m². De woning valt direct op door zijn unieke gevel, is gelegen in een heerlijk gedeelte van de woon­ wijk Nesselande en beschikt over een riante, L-vormige living van maar liefst 78 m² met een schuifpui en twee dubbele deuren naar de tuin, 2 badkamers, een luxe keuken en 4 slaapkamers op de verdiepingen. Voor de deur is een eigen oprit aanwezig. Laat u verrassen door de ruimte die deze woning u biedt!

Vrijstaande jaren 30 woning op een riant perceel van 1.595 m² en op steenworp afstand van de dorpskern van Moerkapelle. De woning onderscheid zich van de rest door het hoge afwerkingsniveau, de sfeervolle woonkamer met de luxe gesloten keuken op de begane grond, een prachtige badkamer en 4 slaapkamers op de verdiepingen en een souterrain. De brede garage, de stal en het buitenterrein maken het geheel compleet. Het betreft een typische dertiger jaren woning maar uiteraard met de laatste technologie.

Makelaardij • Taxaties • Consultancy • Vastgoedbeleggingen • Nieuwbouw


Woningaanbod Zevenhuizen

10 De Wielewaal 4

€ 275.000,- k.k.

Stampioenstraat 115

€ 334.000,- k.k.

Open Huis zaterdag 1 oktober 11.00 – 15.00 uur

Open Huis zaterdag 1 oktober 11.00 – 15.00 uur

Goed verzorgde, uitgebouwde twee onder een kap woning met een woonkamer van maar liefst 49 m², een open keuken, 4 (oorspronkelijk 5) slaapkamers en een zonnige, op het zuidwesten gelegen achtertuin. De woning is perfect onderhouden, grotendeels voorzien van kunststof kozijnen en onderscheid zich van de rest door de ligging aan een singel. Laat u verassen door de ruimte die dit huis biedt!

Dijk van een eengezinswoning aan een singel met een woonoppervlakte van maar liefst 168 m², 4 ruime slaapkamers, een zeer luxe keuken en badkamer en een privé parkeerplaats in de onderbouw. Het geheel is gelegen in een autoluw gedeelte van Zevenhuizen te midden van veel groen- speel- en sportvoorzieningen. De woning is zeer verzorgd afgewerkt. Laat u verrassen door de ruimte die dit huis biedt. Last but not least is de woning perfect gelegen t.o.v. de A-12 en de A-20, de dorpskern van Zevenhuizen en de vele recreatiemoge­ lijkheden zoals de Zevenhuizerplas.

Dorpsstraat 142

Zaaipad 4

€ 500.000,- k.k.

Geheel gerenoveerd, vrijstaand maar vooral een gemeentelijk monument in de dorpskern van Zeven­ huizen met aan de achterzijde een aanbouw en een vrijstaande garage met detailhandelbestemming. Dit object moet u van binnen gezien hebben, in 2007 is een groot deel van de woning gerenoveerd met de warmte en sfeer van weleer. De woonkamer is middels prachtige ensuite deuren geschakeld met de eetkamer en heeft een plafondhoogte van 2,82. De schouw in de woonkamer is monumentaal. Op de verdiepingen bevinden zich de slaapkamers met veel bergruimte en de badkamer.

€ 585.000,- k.k.

Vrijstaande bungalow op een groot perceel van ca. 1.425 m² met een carport, 5 slaapkamers, 2 bad­ kamers en een fantastische tuinkas waarvan het voorste gedeelte is ingericht als tuinkamer en het ach­ terste gedeelte te gebruiken is voor het parkeren van uw auto. De woning ligt in het buitengebied van Zeven­ huizen (wat deel uitmaakt van de gemeente Zuidplas) en beschikt over 5 royale slaapkamers waarvan twee op de begane grond en drie op de eerste verdieping. Verder treft u een badkamer op de begane grond en één op de verdieping.

Makelaardij • Taxaties • Consultancy • Vastgoedbeleggingen • Nieuwbouw


Woningaanbod Nieuwerkerk aan den IJssel Van Beethovenlaan 3

€ 198.000,- k.k.

Narcisveld 10

11 € 199.000,- k.k.

Open Huis zaterdag 1 oktober 11.00 – 15.00 uur

Open Huis zaterdag 1 oktober 11.00 – 15.00 uur

Sfeervolle eengezinswoning met royale woonkamer en heerlijke tuin gelegen in de wijk Dorrestein. Vanuit de bouw is gekozen voor een aanbouw op de begane grond. In deze aanbouw is de keuken ingebouwd waardoor de woonkamer optimaal benut wordt. De tuinligging is op het noordwesten waardoor u in de middag en avonduren verzekerd bent van voldoende zon. Het winkelcentrum Dorrestein en diverse open­ bare voorzieningen zoals sportvelden, het gemeente­ lijk zwembad en busopstapplaatsen bevinden zich in de directe omgeving.

Heerlijke en rustig gelegen 4-kamer hoekpatiobun­ galow op de begane grond met een zonnige tuin op een steenworp afstand van het park en speeltuin. De woning is gelegen in een gezellig, kleinschalig en 2-laags appartementencomplex in de Veldenbuurt. Recent is de buitenruimte door de gemeente onder handen genomen waarbij onder andere de straten opnieuw zijn bestraat en er extra parkeerplaatsen zijn gerealiseerd. De riante woonkamer staat middels veel raampartijen en een brede schuifpui in directe verbin­ ding tot de heerlijke achtertuin.

Kerklaan 61

Eendendaal 48

€ 218.000,- k.k.

€ 219.000,- k.k.

Open Huis zaterdag 1 oktober 11.00 – 15.00 uur

Open Huis zaterdag 1 oktober 11.00 – 15.00 uur

Charmant, pittoresk en met gevoel voor sfeer ver­ bouwde starterswoning midden in de oude dorpskern van Nieuwerkerk aan den IJssel. Het geheel is in 2006 geheel gerenoveerd en verbouwd tot de maatstaven van deze eeuw. Gelukkig zijn vele authentieke details gespaard gebleven zoals de glas-in-lood ramen en de ensuitedeuren. De woning bevindt zich zeer centraal in het winkelgebied en op fietsafstand van het trein­ station en de sportvoorzieningen. Achter de woning bevindt zich een tuin van ca. 25m² met veel privacy, een berging en een achterom.

Moderne, scherpgeprijsde eengezinswoning met een carport, een gezellige living met open keuken, 3 slaap­ kamers op de verdieping, een grote zolderverdieping met een 4e slaapkamer en een zonnige achtertuin met stenen berging. Het geheel is gelegen in een kindvrien­ delijke omgeving op loopafstand van winkelcentrum de Reigerhof en treinstation Nieuwerkerk aan den IJs­ sel. Een boodschap vergeten is opeens niet meer zo erg! Perfecte woning voor bijvoorbeeld een starter door de vele mogelijkheden die het huis biedt.

Makelaardij • Taxaties • Consultancy • Vastgoedbeleggingen • Nieuwbouw


Woningaanbod Nieuwerkerk aan den IJssel

12 Kroonkruid 11

€ 225.000,- k.k.

Eykmanstraat 12

€ 239.000,- k.k.

Open Huis zaterdag 1 oktober 11.00 – 15.00 uur

Open Huis zaterdag 1 oktober 11.00 – 15.00 uur

Op een strategische plek in Nieuwerkerk aan den IJssel gelegen eengezinswoning met vier slaapkamers en een zeer royale, zonnige achtertuin. De woning beschikt over een L-vormige woonkamer met half open keu­ ken aan de achterzijde van de woning. Aansluitend is er toegang tot de ruime geïsoleerde, verwarmde bij­ keuken waar de wasmachine en droger geplaatst kunnen worden. Via de openslaande deuren bereikt u de achtertuin waar u ook met wat minder weer onder de overkapping kunt plaatsnemen.

Praktische en multifunctionele drive-in woning met een garage, een gezellige tuinkamer, 3 slaapkamers en een verzorgde, diepe achtertuin. Aan de voorzijde van de woning is plek voor 1 auto. De begane grond is verdeeld in een garage en een heerlijke tuinkamer met een kamerbrede schuifpui naar de achtertuin. De eerste verdieping beschikt over een riante woon­ kamer (ca. 45 m²) met een prachtige eiken houten vloer, een half open keuken met diverse inbouw appa­ ratuur, een apart gemoderniseerd toilet en een balkon aan de voor- en achterzijde.

Kleefkruid 12

Hertenkruid 4

€ 259.500,- k.k.

€ 299.000,- k.k.

Open Huis zaterdag 1 oktober 11.00 – 15.00 uur

Open Huis zaterdag 1 oktober 11.00 – 15.00 uur

Groot type hoekwoning met een luxe keuken en bad­ kamer, een jacuzzi in de tuin op het zuiden. Door het verwijderen van de hal en het verplaatsen van het toilet is er een ruimere living ontstaan. De woning bevindt zich in een doodlopende straat aan de rand van de woonwijk Zuidplas en heeft aan de voorzijde een parkeerplek op eigen terrein. Kenmerkend voor dit type woning is de hoge, rechte gevel aan de voorzijde en de mogelijkheid tot uitbouwen van de woonkamer aan de achterzijde.

Op en top verzorgde 2-1 kapwoning met garage, een dakkapel voor en achter, eigen parkeerplaats en een fraai aangelegde tuin op het westen. Op de begane grond treft u de gezellige, tuingerichte, woonkamer met een gashaard, en een half open keuken. Op de verdiepingen bevinden zich vier slaapkamers en de nette badkamer met bad en aparte douche. Het geheel is gelegen in een populair gedeelte van de woonwijk Zuidplas aan een doodlopende straat en op steenworp afstand van het park. De gehele woning is voorzien van kunststof kozijnen en twee kunststof dakkapellen.

Makelaardij • Taxaties • Consultancy • Vastgoedbeleggingen • Nieuwbouw


Woningaanbod Nieuwerkerk aan den IJssel Vecht 12

€ 300.000,- k.k.

Dalkruid 44

13 € 325.000,- k.k.

Open Huis zaterdag 1 oktober 11.00 – 15.00 uur

Open Huis zaterdag 1 oktober 11.00 – 15.00 uur

Op de 2e verdieping van dit kleinschalige appartemen­ tencomplex staat dit zeer keurig afgewerkte 3-kamer appartement te koop met een heerlijk terras op het noordwesten waarop u kunt genieten van de laatste zonnestralen. Door de kleinschaligheid is dit complex erg populair, een leuke extra is de algemene tuin aan het water zodat u het tuinieren niet hoeft te missen. Het appartement is voorzien van 2 een erker aan de zijde van de keuken, 2 slaapkamers, een prachtige bad­ kamer en keuken en zeer fraai afgewerkt met o.a. een parketvloer.

Groot type, uitgebouwde twee onder een kap woning met 5 (thans 4) slaapkamers en 2 badkamers op een perfecte locatie in de woonwijk Zuidplas. Door het plaatsen van een dakkapel op de 2e verdieping is hier een grote ruimte ontstaan waar naast 2 prima slaap­ kamers een 2e badkamer is gerealiseerd. De begane grond is uitgebouwd waardoor er een aparte eetkamer is ontstaan, de oorspronkelijke garage is verbouwd tot werk/speel/slaapkamer. Op eenvoudige wijze is hier weer een garage van te maken. Last but not least is de achtertuin die gunstig is gelegen op het westen.

Azaleaveld 11

Dorpsstraat 16

€ 379.000,- v.o.n.

€ 395.000,- k.k.

Open Huis zaterdag 1 oktober 11.00 – 15.00 uur

Open Huis zaterdag 1 oktober 11.00 – 15.00 uur

Zeer smaakvol ingerichte twee onder een kap woning aan het water in de stijl van een Oostenrijks chalet. De woning heeft maar liefst 176 m² woongenot te bieden en beschikt door de dakkapellen op de 2e verdieping en het doortrekken van de kap op de 1e verdieping over 5 slaapkamers. De woning kenmerkt zich door de massieve, overhangende kap, het vele houtwerk en het brede balkon. Het geheel beschikt over maar liefst 248 m² en ligt aan het water. De stalen garagedeur is vervangen voor een vaste pui met loopdeur.

Zeer luxe 4-kamer appartement op de 1e verdieping van een historisch uitziend pand met lift en aparte parkeerplaats middenin de oude dorpskern van de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel. Het apparte­ ment is in 2006 opgeleverd en door de huidige eige­ naar op sublieme wijze afgewerkt. Vervolgens zorgen de vele extra’s evenals het heerlijke dakterras, de prachtige compleet uitgeruste keuken en de heerlijke luxe bad­kamer ervoor dat dit appartement voor alle doel­ groepen zeer geschikt is. Direct gelegen in het gezellige dorp met de winkels binnen handbereik.

Makelaardij • Taxaties • Consultancy • Vastgoedbeleggingen • Nieuwbouw


Woningaanbod Nieuwerkerk aan den IJssel

14 Portugesezoom 8

€ 399.000,- k.k.

Stationsplein 21

€ 350.000,- k.k.

Open Huis zaterdag 1 oktober 11.00 – 15.00 uur

Open Huis zaterdag 1 oktober 11.00 – 15.00 uur

Groot type, volledig geïsoleerde, twee onder één kap woning met garage, een dakkapel en een tuin op het zuidwesten welke is gelegen op 234 m² eigen grond aan een doodlopende straat. Het betreft een woning met de mogelijkheid tot parkeren op eigen terrein en boordevol extra’s zoals een deels uitgebouwde woon­ kamer, een luxe keuken en badkamer, een sfeervolle gashaard, een balkon, nagenoeg volledig spachtelputz wandafwerking, rolluiken, zonwering en markiezen. De ideale ligging in de gewilde wijk Parkzoom zal voor een ieder voorkeur genieten.

Riant 4-kamer appartement met een privé parkeer­ plaats in de onderbouw in het recent opgeleverde appartementengebouw “de Reiger”. Het appartement is gelegen op de tweede verdieping en is bijzonder centraal gelegen ten opzichte van vele openbare voorzieningen. Het geheel beschikt over drie ruim bemeten slaapkamers. De moderne badkamer met lig­ bad, aparte douchecabine, designradiator en wastafel biedt u voldoende comfort. Aansluitend is er naast een apart toilet een inpandige berging in de hal.

RESTAURATIE  NIEUWBOUW  RENOVATIE ONDERHOUD  INTERIEURBOUW

w w w. b e e k b o u w. n l Makelaardij • Taxaties • Consultancy • Vastgoedbeleggingen • Nieuwbouw

Steinsedijk 47 2851 LC Haastrecht (0182) 50 93 95 (06) 29 01 22 88


Woningaanbod Nieuwerkerk aan den IJssel Kerklaan 57

€ 389.000,- k.k.

Hertenkruid 18

15 € 400.000,- k.k.

Open Huis zaterdag 1 oktober 11.00 – 15.00 uur Luxe afgewerkt penthouse met garage en privé parkeer­plaats midden in de dorpskern van het Oude Dorp. Het geheel bestaat uit een woonkamer van maar liefst 65 m², 2 slaapkamers, luxe keuken en bad­kamer en alle voorzieningen op een steenworp afstand. Dit bijzonder luxe afgewerkte appartement waar kosten noch moeite zijn gespaard, ligt op de tweede verdieping van een kleinschalig appartementen­ complex met een heerlijk terras op het zuidwesten.

Ideaal gelegen semi-bungalow met garage en optimale privacy aan het water met riante woonkamer, slaapkamer en badkamer op de begane grond en vervolgens nog eens 3 slaapkamers en 2e badkamer met dakterras op de ver­ dieping. Het geheel ligt aan de rand van het park met een ideale zonligging. De woonkamer van 53 m² is voorzien van een open keuken en een open haard met dubbele deuren naar de tuin. vier slaapkamers, twee badkamers maken het geheel compleet. Aan de voorzijde van de woning beschikt u nog eens over een parkeerplaats voor uw auto. Ideale levensloopbestendige woning.

Vlist 2

Hertenkruid 23

€ 415.000,- k.k.

€ 429.000,- k.k.

Open Huis zaterdag 1 oktober 11.00 – 15.00 uur Bijzonder ruim opgezette twee onder een kap woning (grote type) met garage, aan het water, op een ludieke locatie op een zogenaamd wooneiland. De woning is gelegen aan de buitenrand van een woonwijk op een apart afgesloten eiland welke middels een brug te bereiken is. Voor de woning is parkeergelegenheid voor twee auto’s. Een dijk van een eengezinswoning met 4 slaapkamers, een garage en de mogelijkheid tot het creëren van een tweede badkamer. Gelegen in een kindvriendelijke woonomgeving op loopafstand van een nieuw te bouwen brede school.

Op een toplocatie gelegen, halfvrijstaande semi-bun­ galow met riante garage aan het water en extra slaapen badkamer op de begane grond. Het geheel beschikt over een royale living van 45 m² met open haard, vier slaapkamers, twee badkamers, een grote garage en een zonnige tuin. Door de conifeerhaag aan de zijde van het park en het water heeft u in de achtertuin totale privacy, dit in combinatie met een doodlopende straat en alle openbare voorzieningen binnen handbereik maken deze woning tot een uniek object. Aan de voor­ zijde kunt u op eigen terrein parkeren.

Makelaardij • Taxaties • Consultancy • Vastgoedbeleggingen • Nieuwbouw


Woningaanbod Nieuwerkerk aan den IJssel

16 Moldau 26

€ 425.000,- k.k.

Bosveen 30

€ 435.000,- k.k.

Open Huis zaterdag 1 oktober 11.00 – 15.00 uur Genieten van alle rust en ruimte van deze ruime en robuuste twee-onder-een kap hoekwoning met garage en riante achtertuin. De grote tuingerichte woon­ kamer met dubbele deuren is voorzien van houten vloerdelen en beschikt over een fraaie open keuken en is voorzien van alle denkbare apparatuur en open­ slaande deuren naar de zeer fraai aangelegde en diepe tuin. Op de verdieping treft u drie ruime slaapkamers en een grote badkamer aan. De zolderverdieping geeft u thans voldoende bergruimte.

Luxe drie onder één kap woning aan het water met garage en jacuzzi op een perceel grond van maar liefst 409 m² ! Deze woning blinkt uit op zijn afwerkings­ niveau, zo is er op de gehele begane grond een Belgisch hardstenen vloer toegepast met vloerverwarming en valt direct de enorme serre op met daarin de zeer luxe keuken. Op de verdiepingen treft u 4 ruime slaap­ kamers waarvan één met loggia. De luxe badkamer is voorzien van vloerverwarming en een douchecabine met jetstreams en een regendouche. In de tuin is het genieten van veel zonlicht en privacy.

Parallelweg Zuid 137a

Kleine Vinkstraat 12

€ 450.000,- k.k.

Volumineuze twee onder een kap woning met garage, een woonkamer van maar liefst 61 m² en een heerlijke tuin op het zuidoosten! Door de toegepaste materialen en kleurstellingen is er een zeer net geheel ontstaan waarbij wooncomfort hoog in het vaandel staat. De riante, tuingerichte living met de luxe open keuken en garage maken de begane grond compleet. De 4 ruim bemeten slaapkamers, de nette badkamer met ligbad en douchecabine en de grote achtertuin zorgen ervoor dat u zich hier zeer thuis zal voelen.

€ 469.000,- k.k.

Op en top afgewerkte uitgebouwde eengezinswoning met 150 m² bedrijfsruimte, 30 m² kantoor en een geheel onderheide achtertuin van ruim 15 meter diep op het zuidoosten. Riante, uitgebouwde woonkamer met openhaard type gas, een plavuizen vloer met vloer­ verwarming en een aparte keuken. Tevens bevindt zich op deze bouwlaag een bijkeuken met een deur naar de bedrijfsruimte. Aansluitend is er een slaapkamer aan de voorzijde. Op de verdiepingen treft in totaal 4 slaap­ kamers, een nette badkamer en toegang tot het dak­ terras en is geheel voorzien van airconditioning.

Makelaardij • Taxaties • Consultancy • Vastgoedbeleggingen • Nieuwbouw


Woningaanbod Nieuwerkerk aan den IJssel Dinkel 72

€ 479.000,- k.k.

Burg. van Heugtenlaan 95

17 € 485.000,- k.k.

Aan het water gelegen, speels ingedeelde, twee onder een kapwoning met een royale woonkamer met aan­ gebouwde serre van 70 m², 5 slaapkamers, een prach­ tige keuken met alle denkbare apparatuur, een carport en een unieke woonbeleving op de begane grond door het contact met het water. De woning ligt aan de voor­ zijde aan een doodlopende straat wat de nodige rust met zich mee brengt en een ideale speelplek is voor kinderen. Om de hoek ligt een speelplaats voor de allerkleinste. Laat u verassen door deze speels inge­ deelde woning en plan vrijblijvend een bezichtiging.

Volumineus, halfvrijstaand herenhuis met een luxe keuken, een moderne badkamer, 4 grote slaapkamers, een aparte werkruimte en een achtertuin waar u op het onderheide terras de gehele dag van de zon kunt genieten. Doordat een gedeelte van de berging bij de woonkamer is betrokken is er een grote tuingerichte woonkamer ontstaan met een oppervlakte van maar liefst 60 m². De woonkamer beschikt buiten een luxe design keuken met alle denkbare apparatuur uit het topsegment, over een sfeervolle erker aan de zijkant, een prachtige plavuizen vloer met vloer­ verwarming en dubbele deuren naar de tuin.

Loire 8

Albert van ’t Hartweg 13

€ 495.000,- k.k.

Hoogwaardig afgewerkte, vrijstaande villa met grote garage met een knipoog naar de jaren 30 onderaan de dijk in Esse-Laag. De woning is grotendeels omringd door een keurig aangelegde tuin waar het de hele dag door genieten is van de zon. Een vijverpartij met veel zonterrassen en een heuse waterval maken dit tuin­ genot compleet. Vervolgens zijn er intern diverse verbouwingen gerealiseerd om het toch al hoge woon­ comfort nog verder te optimaliseren.

€ 895.000,- k.k.

Vrijstaande woning op een perceel grond van 2.000 m² met bedrijfshal, kas en garage met een fraaie water­ partij aan de achterzijde. Door de ideale indeling van de woning is deze geschikt voor slapen op de begane grond. Vanuit de riante hal met vide komt u in de L-vormige woonkamer met openhaard, keuken en een schuifpui naar het terras. Aansluitend de bijkeuken en toegang tot de 1e slaapkamer en badkamer. Op de ver­ dieping treft u nog 3 slaapkamers met mogelijkheid tot de realisatie van een vierde. Het perceel is voor onge­ veer 90% omsloten door water.

Makelaardij • Taxaties • Consultancy • Vastgoedbeleggingen • Nieuwbouw


18

GASTERIJ VERGEER PARTYCENTRUM GASTERIJ VERGEER PARTYCENTRUM AMICITIA • RESTAURANT FRIENDS • CATERING De ideale locatie en gastvrijheid voor iedere gelegenheid! Voor een feest met een speciaal tintje bent u bij Gasterij Vergeer op de juiste plaats. Door de jaren heen zijn wij specialist geworden in verschillende themafeesten! Kijk voor meer informatie op WWW.GASTERIJVERGEER.NL of vraag de brochure aan via INFO@GASTERIJVERGEER.NL

p a rt

ycentru m

-b - catering - restaurant

Fascinatio Boulevard 722 2909 VA Capelle aan den IJssel T. 010-2356819 W. www.finance-hypotheek.nl E. info@finance-hypotheek.nl

ar

MAAK IN ONS JUBILEUMJAAR (2011) KANS OP EEN 4-DAAGSE REIS NAAR NEW YORK! DORPSWEG 32, 2811 KJ REEUWIJK • T 0182-394 321 E INFO@AMICITIAREEUWIJK.NL • WWW.GASTERIJVERGEER.NL

Verkoop van accu’s voor: • Personenwagens • Boten

• Vrachtwagens • Moterfietsen

• Caravans • Enz

Bezoek onze nieuwe website www.accucentrale.nl Neem voor meer informatie gerust contact op via telefoon of e-mail.

Gouderaksedijk 30 | 2808 NG Gouda | Tel. (0182) 58 03 77 | Fax (0182) 51 68 11 | info@accucentrale.nl | www. accucentrale.nl


Woningaanbod Rotterdam Nesselande & Capelle a/d IJssel Arthur Cravanhof 1

€ 379.000,- k.k.

Cypruslaan 110

19

€ 549.000,- k.k.

Open Huis zaterdag 1 oktober 11.00 – 15.00 uur Keurig verzorgde, uitgebouwde hoekwoning op een toplocatie met een woonkamer van maar liefst 45 m² en een perceel grond van 230 m². Het geheel is gelegen aan een rustige straat met louter bestemmingsverkeer. Op werkelijk niets in deze woning is iets aan te mer­ ken, de eigenaar ervoor gekozen om diverse wanden te laten stucen, een prachtige houten vloer op de begane grond te laten leggen en een luxe keuken, badkamer en toilet te laten plaatsen. Ook de ligging ten opzichte van het strand, de boulevard en de winkels is gunstig, niet te ver weg en niet te dicht bij!

Fantastische, robuuste en volumineuze twee onder een kap woning met dubbele dakkapel, kelder, een enorm woonoppervlakte van ca. 200 m² en een heerlijke tuin in de zuidelijk getinte woonwijk Nesselande. Het geheel bestaat uit 3 woonlagen met een woonkamer met luxe open keuken van ca. 86 m². Op de eerste verdieping treft u naast 3 slaapkamers de moderne badkamer aan welke is voorzien van een ligbad, aparte doucheruimte en luxe badkamermeubel. Op de 2de verdieping is thans een grote open ruimte welke geschikt is voor het realiseren van twee slaapkamers.

Lofoten 5

Colofon & Contactgegevens

€ 249.000,- k.k.

Van der Panne Woning- & Bedrijfsmakelaardij Dorpsstraat 9 2912 CA Nieuwerkerk aan den IJssel T. 0180-332222 F. 0180-323449 E. info@vdpanne.nl I. www.vdpanne.nl

Garage € 32.500,- k.k. per stuk Fraai afgewerkte, hoekwoning met serre, 5 slaapka­ mers en eventueel de naastgelegen garage. De woning beschikt over een voor-, zij- en achtertuin waardoor u de hele dag volop kunt genieten van de zon. Verder over een royale woonkamer met schuifpui en een aan­ gebouwde serre voorzien van plavuizen met vloerver­ warming. Doordat er grotendeels kunststof kozijnen zijn toegepast is deze woning zeer onderhoudsvrien­ delijk. Op de etages treft u 5 ruime slaapkamers en de royale badkamer aan. Het geheel ligt aan een rustig en kindvriendelijk woonerf in de wijk Oostgaarde.

Oplage

: 23.000 exemplaren

Verspreiding : huis-aan-huis in de gemeenten: Moerkapelle, Zevenhuizen, Moordrecht, Capelle a/d IJssel (wijk Oostgaarde), Nieuwerkerk a/d IJssel en Rotterdam-Nesselande Editie

: Jaargang 5, nummer 2

Realisatie

: S teinHoeve Media & Reclame Steinsedijk 47, 2851 LC Haastrecht www.steinhoevemedia.nl

Makelaardij • Taxaties • Consultancy • Vastgoedbeleggingen • Nieuwbouw


Recreatiewoningen

20 Klein Hitland 100 • Nieuwerkerk aan den IJssel

Klein Hitland 41 • Nieuwerkerk aan den IJssel

Nieuw chalet incl. inboe­ del met 2 slaapkamers op recreatiepark De IJssel­hoeve met een vrij­ staande houten berging op een perceel grond van circa 215 m². De woning verkeert in nieuwstaat!

Fraaie recreatiewoning op een perceel van 268 m² en beschikt over een woonkamer met open keuken en openslaande deuren naar de tuin, bad­ kamer en 2 slaapkamers. Het woonoppervlak bedraagt 37 m².

Vraagprijs € 75.000,- k.k.

Vraagprijs € 99.500,- k.k.

Klein Hitland 158 • Nieuwerkerk aan den IJssel

Klein Hitland 141 • Nieuwerkerk aan den IJssel

Keurige recreatiewoning met permanente woonver­ gunning, op een per­ ceel van 400 m² en beschikt over een woonkamer met 2 erkers, eenvoudige serre, een nette badkamer en een slaapkamer. Het woon­ oppervlak bedraagt 58 m².

Aan de rand van het recrea­ tiepark De IJsselhoeve gele­ gen chaletwoning met een permanente woonvergun­ ning en een vrijstaande garage op een perceel grond van circa 401 m². De woning verkeert in uitste­ kende conditie!

Vraagprijs € 119.500,- k.k.

Vraagprijs € 139.000,- k.k.

Klein Hitland 131 • Nieuwerkerk aan den IJssel

Klein Hitland 137 • Nieuwerkerk aan den IJssel

Luxe recreatiewoning op een perceel van 413 m² en beschikt over een ruime woonkamer met open keuken en schuifpui, een badkamer en twee slaap­ kamers. Het woonopper­ vlak bedraagt 60 m².

Luxe recreatiewoning met permanente woonvergun­ ning, op een perceel van 313 m² en beschikt over een grote woonkamer met een luxe keuken, een nette badkamer en 3 slaapka­ mers. Het woonoppervlak bedraagt 75 m².

Vraagprijs € 149.000,- k.k.

Vraagprijs € 195.000,- k.k.

Klein Hitland 59 • Nieuwerkerk aan den IJssel

Klein Hitland 22 • Nieuwerkerk aan den IJssel

Luxe chaletwoning van 80 m² op een perceel van 345 m² met een grote woonkamer, luxe keuken, luxe badkamer en 2 slaap­ kamers. Deze recreatiewo­ ning is na­genoeg voorzien van alle denkbare opties!

Luxe chaletwoning op het perceel van 721 m² en beschikt over een grote woonkamer met luxe keuken, erker en schuif­ pui, een nette badkamer en twee slaapkamers. Het woonoppervlak bedraagt 70 m².

Vraagprijs € 199.000,- k.k.

Vraagprijs € 209.500,- k.k.

Makelaardij • Taxaties • Consultancy • Vastgoedbeleggingen • Nieuwbouw


Startersappartementen

21 Ruime maisonnette op de 3e en 4e verdieping van een appartementen­ complex centraal gelegen in de wijk Dorrestein. De woning beschikt over een royale woonkamer met veel lichtinval en een balkon gelegen op het zuidoosten. Aan de voorzijde van de woning is een moderne keuken in een hoekopstelling gesitueerd. Via een open trap bereikt u de verdieping met drie slaapkamers en de ruime badkamer welke is voorzien van douche en bad.

Open Huis zaterdag 1 oktober

Ing. Leemanstraat 21 • Nieuwerkerk a/d IJssel € 150.000,- k.k. Dit appartement moet u aan de binnenkant gezien hebben! Deze ruime maisonette woning is zo te betrekken. Het geheel bestaat uit een woning op de 3e verdieping met een ruime woonkamer met aparte keuken (2005), beschikt over 3 ruim bemeten slaapkamers op de verdieping en een nette bad­ kamer. De in 2005 nieuw geplaatste keuken is voorzien van diverse inbouw­ apparatuur. Het appartement is voorzien van een ruime woonkamer met veel lichtinval en het balkon is gelegen op het zuidoosten. Laat u verrassen!

Open Huis zaterdag 1 oktober

Ing. Leemanstraat 33 • Nieuwerkerk a/d IJssel € 155.000,- k.k. Optimaal ingedeelde maisonnette op de 1e en 2e verdieping met 3 slaap­ kamers en een badkamer met ligbad waarbij de woonverdieping één grote ruimte beslaat en het toilet is verplaatst naar de hal. Door de open trap wordt deze verdieping nog ruimtelijker! Op de verdieping bevinden zich drie slaapkamers en de badkamer met ligbad en de aansluiting voor de wasmachine. De boiler is verplaatst naar de vaste kast in het toilet op de begane grond. De woning is in 2010 aan de buitenzijde geschilderd.

Open Huis zaterdag 1 oktober

Batavierlaan 3 • Nieuwerkerk a/d IJssel

€ 159.500,- k.k.

Wat een wereld van verschil. Een zeer hoogwaardig afgewerkt 4-kamer appartement op de 1e en 2e verdieping welke op een dusdanig efficiënte manier is verbouwd tot een appartement wat voor iedere doelgroep toe­ gankelijk is. De gehele woonverdieping is verbouwd waarbij de tussen­ muren zijn verwijderd en het toilet is verplaatst. Op de verdieping is er ook het nodige aangepast waarbij onder andere de badkamer is verbouwd en opnieuw ingedeeld. De woning is in 2009 geheel verbouwd. Open Huis zaterdag 1 oktober

Batavierlaan 15 • Nieuwerkerk a/d IJssel

€ 164.500,- k.k.

Keurig onderhouden en modern ingericht 3-kamer appartement welke zo te betrekken is. Het appartement beschikt naast een woonkamer met een houten vloer over 2 slaapkamers, een luxe keuken, een moderne badkamer. De grote raampartijen in de woonkamer geven veel lichtinval en het balkon op het zuidwesten zodat u na uw werk ook nog van de zon kunt genieten. De oorspronkelijke moederhaard is vervangen voor een cv-installatie en op de keuken na is het gehele appartement voorzien van kunststof kozijnen. Open Huis zaterdag 1 oktober

Schubertstraat 42 • Nieuwerkerk a/d IJssel

€ 164.900,- k.k.

Heel de dag door genieten van de flora en fauna van het Schollebos vanuit dit heerlijke, subliem afgewerkte, 3-kamer appartement op de begane grond. Zelden zagen wij een appartement met zo’n hoog afwerkingniveau. Het geheel is in 2005 geheel gerenoveerd en tot de dag van vandaag goed bijge­ houden. Uniek is het kamerbrede balkon met uitzicht over water en het park. De verwarming van het appartement wordt geregeld middels stadsverwar­ ming. Voor het complex liggen voldoende, gratis, parkeerplaatsen Open Huis zaterdag 1 oktober

Bugel 32 • Capelle aan den IJssel

€ 184.900,- k.k.

Makelaardij • Taxaties • Consultancy • Vastgoedbeleggingen • Nieuwbouw


Exclusief wonen

22 Hoofdweg Zuid 26/26a • Nieuwerkerk a/d IJssel

#26 € 619.000,- v.o.n. | #26a € 639.000,- v.o.n. Unieke kenmerken: - een zeer riante living; - grote keuken aan de achterzijde; - ruim bemeten slaapkamers; - vrijstaande garage.

Twee nieuw te realiseren karakteristieke, optimaal geïsoleerde, twee onder één kap woningen aan het water met vrijstaande garage, een woonkamer van 70 m² , 4 tot 5 slaapkamers en een badkamer op de verdiepingen. De woningen liggen op een perceel grond en water variërend van 660 m² tot 740 m². De inhoud bedraagt ca. 630 m³ en zijn 7 meter breed en 13,70 meter lang. Onderscheidend karakter door het gevarieerde metselwerk en de karakteristieke dakoverstekken en erker. Het basis oplevering­ pakket bestaat ondermeer uit een erker aan de voorzijde, een dakkapel op de 2e verdieping en een gebruiksklaar toilet en badkamer. Ideaal gelegen aan een rustige ventweg van de Hoofdweg aan de rand van de gewilde wijk Parkzoom.

Parallelweg Zuid 123a • Nieuwerkerk aan den IJssel

Alle opties zijn nog mogelijk zoals: - garage met of zonder zadeldak; - extra brede garage; -v  erschillende indelings­ mogelijkheden 2e verdieping; - dakkapel aan de achterzijde; - dakramen aan de zij- en/of achtergevel; - onderheid terras; etc.

€ 739.000,- k.k.

Uniek klassiek vrijstaand woonhuis met dubbele garage op een perceel grond van maar liefst 880 m² aan een waterpartij. Binnen het bestemmings­ plan is er de mogelijkheid een bedrijfsruimte op het perceel te bouwen. Het geheel bestaat uit een oorspronkelijke bebouwing van 3 bouwlagen met kelder en een aanbouw met een kantoorruimte met een aparte entree. Vervolgens is de woning uitgebreid met een tuingerichte woonkeuken en een bijkeuken. Op de verdiepingen treft u vier slaapkamers, waarvan één met balkon en via de vlizotrap kunt u de bergzolder bereiken. De totale woonoppervlakte beslaat zo’n 190 m². De dubbele garage is recent nog voorzien van elektrisch bedienbare deuren. Het perceel grond valt zelfs nog onder de bestemming bedrijven tot en met milieu categorie 2.

Makelaardij • Taxaties • Consultancy • Vastgoedbeleggingen • Nieuwbouw


Exclusief wonen

23

’s Gravenweg 174 • Nieuwerkerk aan den IJssel

€ 995.000,-

Open Huis zaterdag 1 oktober 11.00 – 15.00 uur Fier en monter steekt deze vrijstaande villa met open garage boven de lande­lijke omgeving van de ’s-Gravenweg uit. Door de gemengde bestem­ ming is het geheel uitstekend geschikt voor de combinatie wonen en praktijkruimte. Op een perceel van maar liefst 1600 m² staat deze onder architectuur gebouwde villa. Het geheel is door het gebruik van de extra­ verte hoeveelheid glas op haar eigen manier onderscheidend. De architect de heer Kruynen tekende in 1971 voor het ontwerp waar daglicht centraal stond. Zo is er op de verdieping een verkeersruimte ontstaan met aan de ene zijde de 5 slaapkamers met 2 badkamers en zijn alle vertrekken voor­ zien van grote raampartijen. Tevens is er in de voormalige praktijkruimte een ruime slaapkamer op de begane grond gerealiseerd.

Uiterwaard 77 • Moordrecht

€ 1.295.000,- k.k.

Idyllisch gelegen, unieke vrijstaande villa aan de Hollandse IJssel. Naast het magnifieke uitzicht en het imposante metrage van de woning van ca. 287 m² onderscheidt de woning zich door een hoog afwerkings­ niveau. De woning bestaat uit 4 bouwlagen en centraal staat de ligging aan de Hollandse IJssel. De raampartijen in de woonkamer en de serre garanderen uw uitzicht en optimale lichtinval. De luxe keuken heeft een open verbinding met de woonkamer en is voorzien van alle denkbare apparatuur. Op de eerste verdieping treft u alle slaapvertrekken en de twee badkamers aan. De garage biedt plaats aan 2 auto’s. De onder architectuur aangelegde tuin beschikt over diverse terrassen waarvan één terras aan het water. Er is een mogelijkheid tot een botenhelling voor uw boot/sloep.

Makelaardij • Taxaties • Consultancy • Vastgoedbeleggingen • Nieuwbouw


25% KORTING op raamdecoratie

Aanbieding geldig t/m 8 oktober 2011, geldig op diverse merken raamdecoratie.

g we ‘sG

rav en

Schie

terij Zou Ker

kla

Schie

Niet geldig op gordijnstoffen en shutters.Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

an

Kortl a

an

ndstr

weg

kla

land

Ker

*

land

we g

weg

*

aat

Rijsk

ade

U vindt bij ons een ruim assortiment: verf, behang, gordijnstoffen, raamdecoratie, vloeren, schuifwandkasten, binnen- en buitendeuren, shutters, steigerhouten meubelen en een eigen zagerij.

Kerklaan 3, 2911 AA Nieuwerkerk a/d IJssel Tel.: 0180 - 31 22 55, www.rubiverfenwand.nl

vd Panne Magazine September 2011  

vd Panne Magazine makelaarsmagazine September 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you