„SA.lt“ (Statyba ir architektūra) | 2021 sausis-vasaris

Page 114

Kardinalūs pokyčiai geotechnikos specialistų rinkoje Vida KUZMICKAITĖ

Per pastarąjį dešimtmetį baigusiųjų geotechnikos specialybę sumažėjo drastiškai – kone dvigubai. Tai sukėlė nemažai atgarsių visoje statybos ir inžinerijos industrijoje. Geotechniko specialybė ir jos svarba tarp ne statybų ar inžinerinės srities specialistų dažnai nuvertinama, o būsimieji studentai nebesirenka šių studijų.

112  2021 sausis/vasaris


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.