Page 1

MOZaieK STaDSVeRnieuwing LeuVen

Beste Leuvenaar

eDiTie MaaRT 2012 jaaRgang 9 nR. 2

De tijd dat Leuven Olympische medailles collectioneerde dankzij Miel Puttemans, Ivo Van Damme, Fons Breydenbach en Gaston Roelants ligt helaas al een tijdje achter ons. Maar toch is de stad vandaag allesbehalve een sportwoestijn. Terwijl in de jaren ’70 individuele atleten elkaar hogerop stuwden, zijn de uithangborden van vandaag ploegen als “Leuven Bears” (basketbal) en het team dat er in slaagt om heel België de Leuvense “h” (hasj) te laten uitspreken: OHL. Maar uiteraard is de Leuvense sport meer dan deze nationale vaandeldragers. De stad is honderdtallen sportclubs rijk – van karateclubs tot seniorengym – die allemaal nood hebben aan infrastructuur: sporthallen, zwembaden, looppistes, velden enz. De stad zelf beheert twaalf sportcomplexen en drie zwembaden. Andere sportinfrastructuur is in handen van de clubs. In deze Mozaïek staan dan ook verschillende voorbeelden van deze plekken waar mogelijk toekomstige Olympiërs hun sport kunnen beoefenen.

SPORT- en SPelinfRaSTRucTuuR

Maar voor het zover is, kunnen deze topatleten in spé zich samen met hun leeftijdsgenoten nog uitleven op één van de vele speeltuinen die onze stad rijk is. Over de hele stad verspreid, zijn er intussen niet minder dan 84 openbare speelterreinen met in totaal meer dan 514 speeltoestellen. Maar daarmee is het werk nog niet af. De stad wil ieder Leuvens kind een speeltuin geven in een straal van 400 meter rond zijn of haar huis. Op dit moment is dit al voor meer dan 70% van de inwoners het geval. Toch is de ene speeltuin de andere niet. Zo zijn er zowel grote speelterreinen met uitdagende speeltuigen voor de ruime omgeving, als kleine buurtterreintjes met slechts één of twee speeltuigen die vooral dienst doen als ontmoetings- en speelplek voor buurtbewoners. De jeugddienst bewaakt de kwaliteit van al deze speelterreinen. Zo organiseert ze ondermeer een tweewekelijks nazicht door de gemeenschapswachten, een preventief onderhoud voor de zomer en een uitgebreide jaarlijkse controle na de zomer. Daarnaast kan je als gebruiker zelf ook melden dat er speeltoestellen kapot zijn. Wie wil weten waar de speelterreinen zijn kan vanaf 1 juli een online kaart vinden op www.mijnleuven.be/ouders.

COLOFON

Schepen van communicatie Els Van Hoof

Concept en realisatie Communicatie stadsvernieuwing stad Leuven

Directeur communicatie Alfons Verdyck

Redactie Geert Antonissen, Wendy Maes, Karlien Stroeykens

inclusief spelbord gans leuven

Fotografie Erna Vanesch, Karlien Stroeykens Tekening ganzenbord Sarah Wouters

Speelruimte in Leuven De afgelopen jaren zijn er heel wat speelterreinen aangelegd of grondig heraangelegd. Naast de hier voorgestelde projecten, heb je ook nog het speelpark De Bruul, het speelterrein in Kesseldal, een pleintje aan de Mechelsevest, het Alaudaplein, het Wilgenhof, het Valkenplein, het Wijveld, het Paul Van Ostaijenpark enz. Ook vandaag liggen er verschillende plannen op tafel: een invulling voor park Belle-Vue, een nieuwe speelplek in het totaal heraangelegd park Heuvelhof, de heraanleg van het Grasmushof enz.

Mikado speeltuin Philipssite

Jongeren kunnen zich ook op een andere plek in de Philipssite uitleven. Naast het sportcomplex bouwde de stad een veelgebruikt skatepark. Deze constructie nestelde zich in de helling tussen de Philipssite en de Geldenaaksebaan en herbergt verschillende skate-elementen zoals pools, trappen, skatehellingen enz.

Finse piste

Boudewijnstadion en atletiekarena

Nadat het zwembad in 2005 definitief zijn deuren sloot, zocht men een nieuwe, aangepaste bestemming voor het Celestijntje. Aangezien er in Leuven een tekort was aan aangepaste infrastructuur voor dans en ringsporten, besloot de stad het Celestijntje aan te passen aan de specifieke wensen van deze twee sporttakken.

In 2008-2009 legde de stad in park Heuvelhof een Finse piste aan: een looppiste met een bovenlaag van (duurzame) houtsnippers. Dit materiaal dempt de schokken tijdens het lopen en geeft een verend effect.

Sinds de jaren 2000 werkt de stad intensief aan de site van het Boudewijnstadion. In eerste instantie kwam er een turn-en sporthal die voldoet aan alle vereisten waardoor de turnclubs nu beschikken over een accommodatie met vaste turntoestellen die kunnen blijven staan. Na de sporthal volgde in 2004 de atletiekarena. Deze arena die gebruikt en beheerd wordt door “Daring Club Leuven atletiek” is genoemd naar één van de meest memorabele leden: Gaston Roelants. In deze arena bouwde men een atletiekpiste met acht banen rondom en tien banen in “rechte lijn”. Op het terrein binnenin de piste liggen er maar liefst zes werpcirkels voor discuswerpen, kogelstoten enz. In de aanpalende tribune kwam ondermeer een secretariaat, een powerzaal en drie grote kleedkamers. Dit jaar komt parallel aan het Mellaertspad een nieuwe trainingspiste met acht banen en een zandbak.

Verantwoordelijke uitgever College van burgemeester en schepenen

Maar als het buiten te hard regent, kan je je ondertussen vermaken … met deze Mozaïek, die voor de gelegenheid gedeeltelijk is omgetoverd in een ganzenspel over de sport- en spelmogelijkheden van onze stad. Een Mozaïek voor kinderen van 7 tot 77 jaar … Reacties zijn zoals altijd welkom op infohuis@leuven.be

Speelterrein Bosstraat

De kinderen en jongeren van de buurt rond de Meugenslaan waren zelf vragende partij om het pleintje aan Vlierbeekveld uit te bouwen tot een fijn speelterrein. De groendienst vertaalde de wensen van de verschillende betrokkenen en stelden een totaalontwerp voor dat vandaag is uitgevoerd. De speelzone ligt aan de overzijde van de tuinen. Zo blijft eventuele overlast zoveel mogelijk beperkt en sluit de speelplek beter aan op een grotere speelzone in de toekomstige woonwijk Vlierbeekveld.

Het Rietenspark in de deelgemeente Wijgmaal is in 2009 – met uitzondering van de mooie bomen – volledig heraangelegd. Een omnisportveld met een half overdekte tribune, een speelheuvel, een voetbalveldje, een fijne speeltuin, een looppiste, een kleine fit-o-meter, een afzonderlijke hondenloopzone en verschillende zitbanken werden geïntegreerd in een open park met wandelpaden. Een brede groene zone buffert de spoorweg van het park. In de ontwerpfase van de heraanleg mochten de kinderen uit de buurt hun droomspeelterrein tekenen.

De plannen voor de heraanleg van het speelterrein aan de Bosstraat in WilselePutkapel kaderen in een bredere kijk op de omgeving. Het speelterrein zelf ligt strategisch in de dorpskern, in een omgeving die de komende jaren naar aanleiding van de plannen van het zwembad grondig zal veranderen. Het ontwerp met speelheuvels, een speelruimte voor de kleinsten, eentje die wat avontuurlijker aandoet en een open ruimte, wordt intern door stadsdiensten in de loop van dit voorjaar verder uitgewerkt.

Sint-Lambertusplein

Klein Rijsel

Het Sint-Lambertusplein is in 2011 in een nieuw kleedje gestoken. De stad wilde hier een plein maken waar iedereen uit de buurt terecht kon. Daarom kregen de inwoners inspraak in het project: ouders, kinderen, buren, scholen, ouderen en verenigingen konden hun dromen op tafel leggen. De ontwerpers hielden hiermee rekening. De jeugddienst van de provincie en het onderzoekscentrum Kind & Samenleving ondersteunden de stad in dit participatietraject. Het SintLambertusplein is nu een groen plein, prettig voor jong en oud.

Speelterrein Meugenslaan

Sint-Lambertusplein

Tegelijk behoudt de speelplek door deze specifieke inplanting én door de extra beplanting een geborgen karakter. Andere opvallende elementen zijn de speeltoestellen – die anders zijn dan de individuele speeltoestellen in de omliggende tuinen – en de zitbanken waar ouders rustig een boek kunnen lezen terwijl de kinderen spelen. Een trapveldje met voetbaldoelen ten slotte, zorgt voor een mooie aanvulling van de spelactiviteiten. Het resultaat is een klein speelterrein, erg op maat van de buurt.

Buurtbewoners kunnen hier samenkomen en kinderen kunnen zich er in de zomer uitleven. Voor elke leeftijd is er wat: zo is er een avontuurlijk speelpark met veel klim- en klauterspeeltoestellen, een petanquebaan, een centrale groene zone enz. Typisch voor dit speelterrein zijn de ‘kromme boomstammen’ waaraan de speeltoestellen ophangen en die het speelterrein een natuurlijk uitzicht geven. De paden zijn net als de toegangen tot het speelterrein vernieuwd. En naast de kerk zorgt een zone zonder speeltuigen voor wat meer rust en stilte.

Voetbalstadion ‘Den Dreef’

Speelbossen

In de woonwijk Klein Rijsel hebben de bewoners via de projectoproep ‘Kom op voor je Wijk’ een tijdelijke wijktuin ingericht, tot het stadsvernieuwingsproject Klein Rijsel wordt gebouwd. Het niet onderhouden stukje openbaar domein is nu een grasveldje met leuke speelelementen, een petanquebaan, een zandbak, zitbanken, een groentetuin. Deze wijktuin is sinds deze inrichting uitgegroeid tot een echte ontmoetingsplaats voor de buurt.

De stad Leuven heeft zelf twee speelbossen. Daarnaast zijn er nog twee speelzones van het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid in Heverleebos. Volgens de wetgeving zijn bossen in principe enkel toegankelijk op boswegen. Daarom worden in bossen speelzones ingericht waar kinderen lustig kampen kunnen bouwen, bosspelen kunnen organiseren en volop ravotten … ook naast de wegen.

Begijnenbos en Toverberg Het Begijnenbos aan de Kesselberg is al een aantal jaren geleden ingericht als speelbos. Op dit moment moeten er herstellingswerken gebeuren zodat kinderen hier binnenkort opnieuw volop kunnen stoeien. Het geboortebos op Toverberg is ook als speelbos bedoeld, maar is nog te jong en fragiel om als speelbos te gebruiken. De open plekken kunnen wel al het decor vormen van dollende kinderen.

Zwembadsite wilsele

Rugby accommodatie Donckers-Morrissens

Sportoase

Kunstgrasvelden

Hockey accommodatie Van Hove – Stade Chome

In afwachting van een nieuw zwembad werden de laatste jaren een aantal noodzakelijke werken aan het bestaande complex uit 1974 gedaan. Men vernieuwde het dak volledig en voorzag de kleedkamers en de zwemhal van nieuwe verlichting.

De rugbyaccommodatie bestaat uit de terreinen “Donckers” en “Morissens” in de deelgemeente Kessel-Lo. De stad Leuven kocht het terrein Donckers aan en gaf het in erfpacht aan de rugbyvereniging Leuven, met recht van opstal. Dat gaf de club de gelegenheid om met de investeringstoelage specifieke rugbyinfrastructuur aan te leggen.

In het hart van de vernieuwde Philipssite, ligt het ovale sportcomplex in rode baksteen. De stad Leuven bouwde deze sporttempel samen met een private partner via een publiek private samenwerkingsovereenkomst (PPS). In deze constructie nam de stad de investeringskost voor haar rekening en staat de privé partner Sportoase in voor de exploitatiekosten. In ruil voor de investering krijgt de stad Leuven een aanzienlijk aantal uren gebruiksrecht. Deze uren worden gebruikt om

In de jeugdvoetbalcentra van Bruineveld, Boudewijnstadion en Ymeria Wijgmaal is telkens één grasveld vervangen door een kunstgrasveld. Zulke investering kost €450.000 per veld, maar maakt de velden altijd bespeelbaar, beperkt het aantal blessures en zorgt ervoor dat er minder onderhoud nodig is. De stad Leuven ontving voor deze velden dan ook het gegeerde FIFA-2 certificaat.

In 2004 legde de Koninklijke Leuvense Hockeyclub in het “Van Hove Stadion” – met de steun van de stad Leuven – één van de beste hockeyvelden van België aan. Dit ‘watergedragen’ hockeyveld zorgt voor snelle passes en een precieze balcontrole. Daarenboven genieten de hockeyspelers er van een comfortabele demping en hoeven ze allerminst te vrezen voor blessures bij een stevige sliding. Intussen blijft het aantal leden van de Koninklijke hockeyclub Leuven stijgen. Momenteel zijn er al bijna 600, waardoor de huidige infrastructuur niet meer voldoet. Na enkele jaren zoeken en onderhandelen werd er in 2012 een overeenkomst tussen de stad Leuven en het leger gesloten om de terreinen op het militair domein in de deelgemeente Heverlee te gebruiken. In dit “Stade Chome” komen minimaal drie velden, met kleedkamers en een kantine. De aankoop van de velden zal nog dit jaar gebeuren.

© OHL

Celestijntje

Volgend nummer mei 2012

Bij al de recent (her)aangelegde speelterreinen wint de totaalomgeving aan belang: de speeltuinen vormen binnen bepaalde stadsvernieuwingsprojecten niet langer aparte plekken, maar worden onderdeel van een bredere omgeving. Deze totaalaanpak van speelterreinen zit in de toekomst in een nog breder kader vervat. Het basisidee is heel de publieke ruimte kindvriendelijk te maken: niet alleen speeltuinen maar ook stedelijke pleinen, voetpaden, straten enz. Zo kan je plaatsen fijn en kindvriendelijk met elkaar verbinden.

Rietenspark

De verschillende speeltoestellen hangen op aan houten balken versierd in de typische ‘mikado’kleuren blauw, geel en rood, die kris kras verdeeld staan over het speelterrein. Ook hier kregen kinderen uit de buurt hun zegje. Naast schommels en glijbanen, wilden zij graag een avontuurlijke speelplek met klim- en klautermogelijkheden en veel open ruimte.

Skateterrein Philipssite

Meer info www.leuven.be/stadsvernieuwing

Op basis van al deze informatie bekijkt de jeugddienst jaarlijks welke speeltoestellen moeten vervangen worden, welke speelterreinen een volledige heraanleg krijgen, waar er nieuwe speelpleintjes kunnen bij komen enz. Ook bewoners kunnen – via de actie ‘Kom op voor je wijk’ – zelf initiatief nemen om de leefomgeving van hun buurt te verbeteren. De stad ondersteunt en begeleidt deze zinvolle initiatieven.

Speelterrein Meugenslaan

Mikado speeltuin Philipssite

Wie langs de ring aan de Philipssite rijdt, heeft ongetwijfeld reeds het Mikado speelterrein opgemerkt. Dit speelterrein is een onderdeel van het grote park van de Philipssite waarin ondermeer ook een boomgaard en een speelruimte van het kinderdagverblijf zitten. Voor het stuk park tussen de Kerkhofdreef en de Nieuwe Kerkhofdreef tekenden de ontwerpers een opvallende speeltuin die gebaseerd is op de bekende mikadostokjes.

Met dank aan Stad Leuven: jeugddienst, sportdienst, groendienst, afdeling ruimtelijk en duurzaamheidsbeleid, college van burgemeester en schepenen

Contactgegevens Communicatie stadsvernieuwing Stadskantoor Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven infohuis@leuven.be, tel. 016 272 272

Binnenin het gebouw is de afwerking bewust sober. Omdat de vroegere plafonds te laag waren om een volwaardige boksring te kunnen installeren, bouwt men een deel bij. In deze ringsportzaal komen verschillende soorten bokszakken, een officiële boksring, tatami, spiegels en een muziekinstallatie. In de danszaal komt een zwevende parketvloer. Deze vloersoort veert mee zodat gewrichten slechts minimaal belast worden. Met behulp van een akoestische tussenwand kan de ruimte van 15 x 30m opgedeeld worden in 2 kleinere danszalen. De opening van het nieuwe complex is voorzien in het sportjaar 2012.

De piste kan overigens ook in de donkere wintermaanden belopen worden. Dankzij de verlichting aan de buitenzijde van het pad kan je tot 23.00u in alle veiligheid joggen. Het licht brandt overigens niet nodeloos, maar slaat pas aan wanneer een sensor te weinig licht detecteert. De Finse piste in park Heuvelhof is twee meter breed en ongeveer één kilometer lang.

© OHL

De bestaande structuur van het complex blijft grotendeels behouden. Het gebouw wordt wel volledig gestript. Rondom komt een stevige isolatielaag en een gevel in hout. Zo is het gebouw niet alleen energiezuinig, maar krijgt het ook een hedendaagse uitstraling.

Hierdoor hebben zowel recreatieve joggers als clubsporters een zeer comfortabele ondergrond en zullen ze minder snel ten prooi vallen aan allerlei vervelende blessures.

Het voetbalstadion van OHL is waarschijnlijk wel het meest gekende sportcomplex voor de Leuvense inwoners. Het officiële veld met de tribunes en de cafetaria zijn in erfpacht gegeven aan OHL die het beheert. Naar aanleiding van het opgaan van OHL naar eerste klasse vorig jaar, werden er terug grote investeringen gedaan. Zo kwamen er 800 extra zit- en staanplaatsen, paste men de lichtinstallatie aan en werd de persruimte vergroot. Daarnaast kwam er een overkapping van het veld en een nieuw digitaal bord. In totaal kan Den Dreef nu 8000 supporters huisvesten. Al deze investeringen blijken te lonen, want de tickets voor OHL vliegen als zoete broodjes de deur uit. Zeker nu het vast staat dat OHL in eerste klasse blijft. Indien OHL ook op langere termijn een stabiele eersteklasser blijft, gaat men kijken of er nog verdere uitbreidingsmogelijkheden zijn.

In de nabije toekomst staat er echter heel wat op til. In de loop van 2012 zoekt de stad een private partner om samen een ontwerp te tekenen voor een nieuw zwembadcomplex. Deze nieuwe privé-publieke samenwerking wil een interessante sportplaats maken en zodoende extra zwemmers aantrekken. Tegelijk gaat er ook veel aandacht naar de omgevingsaanleg. Daarvoor zal er overleg komen met de buurt – via het buurtoverleg ‘het kloppend hart van Wilsele’. Om niet te veel ongemak te veroorzaken, blijft het oude zwembad behouden tot het nieuwe klaar is.

Sinds 2005 beschikt de club dan ook over 2 velden – een hoofdveld van 100m op 60m en een oefenveld van 90m op 47m – een kantine en kleedkamers. De club beheert de volledige accommodatie zelf.

verenigingen en scholen te laten sporten aan de tarieven die bepaald werden door de gemeenteraad en die ook gelden in elke andere stedelijke sportaccommodatie. Sportoase opende in 2005 haar deuren. Sindsdien vindt hier menig sportliefhebber onderdak. Naast de verschillende sporttakken, zoals zwemmen, fitness, basket,… huisvest Sportoase ook nog een brasserie en verschillende vergaderzalen.


GanS

leuven VLIEG MEE OVER DE SPORT- EN SPELINFRASTRUCTUUR VAN DE STAD

SPeLRegeLS wat heb je nog nodig? Eén dobbelsteen en voor elke speler één pion. Het doel van het spel is om als eerste voorbij vakje 36 te komen. Het spelverloop: Iedereen plaatst de pion op het vakje start. Elke speler gooit om de beurt met de dobbelsteen en wie het hoogste gooit, mag beginnen. Daarna ga je in wijzerzin verder. De speler die aan de beurt is, gooit met de dobbelsteen. Je mag evenveel stapjes op het speelbord zetten als het aantal ogen van de gegooide dobbelsteen. Wanneer er al een speler op een vakje staat, kan er perfect een nieuwe speler bij komen staan. De speel- en sportterreinen verwelkomen iedereen! Bij elk rood vakje, moet je even in deze spelregels kijken: dat zijn de speciale vakjes waarbij je een opdracht moet uitvoeren, extra plaatsen vooruit kan gaan, even moet wachten, … einde: De speler die als eerste de pion op of voorbij vakje 36 kan zetten, wint het spel.

VaK PeR VaK Vakje 1

De glijbanen van het speelterrein Rietensveld in de deelgemeente Wijgmaal gaan lekker snel. Ga dus meteen 6 vakjes vooruit tot op vakje 7. Vakje 3 Turnles! Doe ‘haasje-over’ met je linkerbuur. Vakje 5 Je bent in de sporthal “de Sportschuur”. Beeld een zaalsport uit!

DE BRUUL

Vakje 7 In het speelbos kan je fantastisch ’verstoppertje’ spelen. Je vriendjes hebben zich echter zo goed verstopt, dat je een beurt moet overslaan om ze te zoeken. Vakje 9 Je speelt samen met je vrienden ‘piraatje’ op één van de boten in het speeltuintje van speelpark “De Bruul”. Je verovert het schip van iemand anders. Wissel jouw pion met een pion van een medespeler naar keuze. Vakje 11 In de nieuwe dans- en gevechtssportzaal van het sportcomplex het Celestijntje kan je je volledig uitleven. Doe een cool dansje voor je medespelers. Vakje 13 Niemand van je sportteam heeft rugnummer 13! Ga terug naar start. Vakje 15 Je speelt voetbal in het Paul Van Ostaijenpark in de deelgemeente Heverlee en scoort een heerlijk doelpunt. Gooi nog eens met de dobbeslteen. Vakje 17 Op de nieuwe speeltuigen van het Sint-Lambertusspeelterrein in de deelgemeente Heverlee kan je fantastisch klimmen. Klauter verder tot aan die andere leuke klimspeeltuigen van het speelterrein met de mikadostokken aan de Philipssite. Ga door tot vakje 22. Vakje 19 Je bent aan het ravotten in parkje aan Klein Rijsel. Kruip onder tafel door. Vakje 21 Je hebt hard gesport in het sportcomplex op de Philipssite. Eet iets gezond om te bekomen.

HOCKEYVELD

Vakje 23 De grote mikado’s op de Philipssite lijken wel reuzenpotloden. Teken een portretje van één van je medespelers. Vakje 25 Met je fiets kan je er een hele namiddag opuit trekken om zo de verschillende kleine speelpleintjes langs het Jan Vranckxtracé in de deelgemeente Kessel-Lo te ontdekken. Je linkerbuur kent die weg nog niet en moet een beurt overslaan. Vakje 27 Je jogt op de Finse Piste in Kessel-Lo. Test eens uit of de ondergrond van de plek waar je nu bent ook zo aangenaam is en loop een rondje rond de tafel. Vakje 29 Je bent in het park Heuvelhof. Ruimte zat om eens vrolijk te tuimelen. Let wel op eventuele Chinese vazen. Vakje 31 Je gaat helemaal op in je spel op het nieuwe speelterrein in Kessel-dal en vergeet de tijd. De glijbaan brengt je terug naar vakje 28. Vakje 33 Rugbywedstrijd. Je tackelt een tegenstander. Kies een medespeler uit waarvan je de pion drie plaatsen achteruit mag zetten. Vakje 35 Het overleg loopt volop om een nieuw zwembad in de deelgemeente Wilsele te bouwen. Het zal er mooi uitzien en er zullen heel wat nieuwe mogelijkheden komen. De planfase duurt echter nog even. Sla daarom twee beurten over.

SPEELTERREIN KESSELDAL

SPORTSCHUUR WILGENHOF SKATE TERREIN PHILIPSSITE

ALAUDAPLEIN PLEINTJE MECHELSEVEST

KONING BOUDEWIJNSTADION WIJVELD PAUL VAN OSTAIJENPARK GRASMUSHOF

PARK BELLE-VUE FINSE PISTE

PARK DE BRON

WILSELE ZWEMBAD KESSEL-LO SINT-LAMBERTUS

ZWEMBAD

MIKADOSPEELTERREIN

JEUGDVOETBALCENTRUM BRUINEVELD

RUGBYACCOMMODATIE SINT-LAMBERTUSPLEIN

BOERENKRIJGPLEIN

RIETENSPARK TUIN DE WALQUE

BOS TOVERBERG SPORTOASE SLAAN

PARK HEUVELHOF

SPEELTERREIN MEUGEN-

Gans Leuven  

Magazine over stadvernieuwing.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you