Page 1

MOZAIEK stadsvernieuwing leuven

editie september 2011 jaargang 8 nummer 4

het nieuwe kessel-lo kop van kessel-lo i leuven-noord i centrale werkplaatsen


INHOUDSTAFEL pag. 04 pag. 12 pag. 13 pag. 14 pag. 20

Kop van Kessel-Lo Fietsbrug over het spoor Renovatie stationsgebouw Leuven-Noord Centrale Werkplaatsen

COLOFON Concept en realisatie Communicatie stadsvernieuwing stad Leuven Redactie Geert Antonissen, Wendy Maes, Karlien Stroeykens Fotografie Geert Antonissen, Wendy Maes, Karlien Stroeykens, Eric Dewaersegger, Henderyckx (luchtfoto’s) Schepen van communicatie Els Van Hoof Directeur communicatie Alfons Verdyck Met dank aan Stad Leuven: dienst ruimtelijke ontwikkeling, college van burgemeester en schepenen, AGSL, THV Arcadis-BUUR, De Lijn, AWV, NMBS, CIP, Philippe SAMYN and PARTNERS, architects & engineers, Jan Maenhout, Vectris, Projectteam Leuven-Noord, THV Linea, Jan Haemerlinck Verantwoordelijke uitgever College van burgemeester en schepenen Contactgegevens Communicatie stadsvernieuwing Stadskantoor Professor Van Overstraetenplein 1 B-3000 Leuven infohuis@leuven.be, tel. 016 272 272 Meer info: www.leuven.be/stadsvernieuwing Volgend nummer januari 2012

2


Het nieuwe Kessel-Lo De grote fusies zijn al bijna een half mensenleven geleden. Eind jaren zeventig van de vorige eeuw fuseerden KesselLo, Heverlee, Wijgmaal en Wilsele samen met Leuven tot één stad. Ondanks die politieke en sociale eenmaking bleef de deelgemeente Kessel-Lo jarenlang stedenbouwkundig afgesloten van Leuven zelf. Niet alleen de zeer brede spoorwegrivier sneed Kessel-lo af van Leuven, maar vooral de steden­bouw­kundige structuur van de deelgemeente zorgde voor een moeilijke doorstroming tussen beide delen van de stad. De stedenbouwkundige infrastructuur begint de politieke, sociale en economische realiteit van vandaag te vertalen. Kessel-Lo is een tweede, evenwaardige oever geworden van de spoorwegrivier: er bestaat niet langer een achterkant van het station, op de Centrale Werkplaatsen wonen steeds meer mensen en het noordelijke grensgebied tussen Leuven en Kessel-Lo is geen restgebied meer maar een infrastructuurcomplex waarin het verkeer en groen voor vaste structuren zorgen. Deze enorme infrastructuurwerken zijn beleidsmatig en rationeel vrij eenvoudig te verklaren: de aantrekkings­ kracht van de goede spoor- en busverbindingen, de

goede positionering van Leuven in vergelijking met de andere Vlaamse en West-Europese steden, de inperking van de steeds uitdijende stad enz. zijn beleidsmatig sterke argumenten. Maar emotioneel is deze snel veranderende omgeving voor vele omwonenden soms moeilijk te verwerken. Om dit grotendeels op te vangen heeft de stad er steeds streng op toegezien dat de publieke ruimte in al deze projecten de oorspronkelijke toestand sterk verbeterde: vandaar de grote investeringen in de basisstructuur van het Benedenplein op de Kop van Kessel-Lo, de kwaliteit voor de fietsers van de verkeersrotonde in Leuven-Noord, de groenaanleg op de Centrale Werkplaatsen en het toekomstige orgelpunt met het park langs de Martelarenlaan. Maar voorlopig zitten we nog in de afwerkingsfase en realisatie van de huidige projecten. Zoals je op de foto’s van deze Mozaïek zal merken is alles nog niet helemaal afgewerkt. Dat neemt niet weg dat Kessel-Lo nieuwe stijl vandaag al een realiteit is.

Reacties zijn zoals altijd welkom op infohuis@leuven.be.

3


Kop van Kessel-Lo

voetgangersbrug in- en uitrit parking kantoren zuid

park inn hotel bovenplein appartementen city square

benedenplein

locomotievenpad

4


station leuven

onderdoorgang station

etap hotel kantoren noord

woontoren citygate

martelarenlaan

in- en uitrit parking

ijzerenwegstraat

5


Kop van Kessel-Lo openbaar domein

Kessel-Lo aangenaam verbinden met het station was eenvoudiger gezegd dan gedaan. Het stratenpatroon van de deelgemeente en een deel van de bestaande bebouwing sloten niet aan op het station. De achterkantsituatie werd ondermeer pijnlijk zichtbaar in de mistroostige oversteek van steeds groter wordende voetgangers- en fietsers­ stromen over de drukbereden Martelarenlaan. Om dit alles op te lossen bouwde de stad, simultaan met de bouw van de gebouwen, een nieuw openbaar domein dat de historisch scheefgegroeide situatie moest rechtzetten. Het centraal gedeelte in deze herwerking van de buurt was ongetwijfeld het Benedenplein en de hele ingenieuze constructie rondom. Maar in één beweging werden ook de Martelarenlaan zelf en de omliggende straten heraangelegd. Door dit alles is de verbinding tussen Kessel-Lo, het station en de binnenstad niet alleen sterk verbeterd, de Kesselse zijde van het station is vandaag ook allesbehalve een achterzijde.

Het Benedenplein het hart van de vernieuwing Om het conflict tussen de auto’s op de Martelarenlaan en de voetgangersstromen die het station verlaten te voorkomen, maakte men van een deel van de Martelarenlaan een brug. Mensen die met de wagen passeren merken het nauwelijks, maar wie in of uit de ondergrondse doorsteek aan het station wandelt, kan veilig en aangenaam onder de Martelarenlaan door wandelen. Nu het stof van de werken stilaan optrekt en de werken van het openbaar domein en de omliggende gebouwen hun einde naderen, komt de constructie die dit alles mogelijk maakt tot zijn recht. Het Brusselse ingenieursbureau Ney & Partners maakte dan ook een opvallend ontwerp. Alle verschillende aspecten uit de buurt – de brug, de pleinwanden, de verbinding tussen de Martelarenlaan en het Benedenplein, de link naar de fietsenparking – zijn onderdelen van één doorlopende sculptuur. Dit is allesbehalve vanzelfsprekend omdat de hoogteverschillen rondom vrij groot zijn en alles toegankelijk moest blijven voor voetgangers, fietsers, kinderwagens en rolstoelen. Deze ‘vloeiende’ constructie is opgebouwd uit beton en bekroond met een stalen leuning waarin ’s nachts LEDlichtjes zorgen voor extra sfeer. De brug zelf is geen massieve balk die ‘weegt’ op de onderdoorlopende voetgangers, maar wel een paraboolvormige constructie die in het midden van de plaat erg dun is. Dat is niet alleen esthetisch, maar bestendigt ook het veiligheidsgevoel van de omgeving. Het ovale Benedenplein is in tegenstelling tot het Martelarenplein aan de overkant van de sporen bijvoorbeeld,

6


7


Het Bovenplein Link met de brug onder de overkapping Iets verder – richting de Tiensesteenweg – ligt het Bovenplein aan de spoorzijde van de Martelarenlaan. Dit driehoekig plein is een rustpunt in de kleurige gebouwenrij die de Kop vandaag is.

niet zozeer een verblijfsplein, maar eerder een plein dat alle voetgangers en fietsers op een aangename manier begeleidt. Zo kan je rechtstreeks met je fiets de fietsenstalling binnenrijden of in één van de aanpalende handelszaken binnenlopen. De vloer van het plein kreeg een mooie afwerking in blauwe steen (verwijzend naar de bestaande blau-

we hardsteen in de ondergrondse straat onder de sporen en de blauwe hardsteen op het Martelarenplein). De wanden zijn bekleed met sierbetonpanelen. Deze vormen nu één organisch geheel met de brug waarover de Martelarenlaan passeert.

Het plein biedt toegang tot de voetgangers- en fietsersbrug over de sporen. Eens de aansluiting aan de zijde van het Martelarenplein klaar is, zal dit net als de bestaande onderdoorgang aan het Benedenplein en de toekomstige brug aan het Provincieplein (zie blz. 12) een volwaardige voetgangers- en fietserslink vormen tussen Kessel-Lo en de binnenstad.

Eénmaal alles afgewerkt zal het geheel een sierlijk vormgegeven kunstwerk vormen dat zorgt voor een naadloze overgang tussen Kessel-Lo en Leuven.

Bij het ontwerp van het aanpalende Park Inn hotel heeft men de loungebar bewust aan het plein geplaatst. Zo is het Bovenplein meer dan alleen een doorgangsplek. Ontwerp openbaar domein: thv LineA

Bovenplein

8


IJzerenwegstraat Ook deze korte verbinding tussen de Diestsesteenweg en de Martelarenlaan kreeg net als de rest van de omgeving een nieuw uitzicht. De huidige rijrichting wordt nog een tijdje behouden tot het kruispunt Oude Diestsesteenweg-Diestsesteenweg klaar is. Daarna wordt de rijrichting omgekeerd.

IJzerenwegstraat

Martelarenlaan De Martelarenlaan zelf is en blijft een belangrijke verkeersas en vormt tegelijkertijd het begin van een drukbevolkte woonwijk. Ter hoogte van de gebouwen van de Kop van Kessel-Lo is de rijweg vandaag afgescheiden van het fiets- en voetpad door een bomenrij met tussenliggende parkeerplaatsen. Ter hoogte van het Benedenplein loopt de Martelarenlaan over de fraai vormgegeven brug. Bij de aansluiting met de Oude Diestsesteenweg werd de afslagstrook richting Diest verlengd en werd de bochtstraal aangepast. Zo zal het verkeer er in de toekomst minder opstroppen.

Martelarenlaan

Martelarenlaan

Ontwerp openbaar domein: thv LineA

Locomotievenpad Het Locomotievenpad maakt deel uit van de lange centrale as die voetgangers en fietsers veilig en rustig door de Centrale Werkplaatsen naar het station loodst. Bij de aanleg van deze voetgangers- en fietsersweg was er veel oog voor de historische waarde van de plek. De weegbrug, inclusief de sporen en de wissels er rond, bleef behouden en wordt verlicht, net als de berm met zijn nieuw groen.

Locomotievenpad in aanleg

Martelarenlaan

9


De nieuwe gebouwen in de spoorwegberm frisse kleuren

Terwijl de werken aan het openbaar domein grotendeels zijn afgerond, wordt ook naarstig verder gewerkt aan de gebouwenrij aan de zijde van de sporen. Dit imposante nieuwbouwproject bestaat uit drie delen:

Het noordelijk deel De hoogste toren van dit project ligt in het noordelijke deel. Het is de 12 verdiepingen tellende woontoren die aanleunt tegen de Oude Diestsesteenweg. Door zijn frisgroene kleur en uitzonderlijke vorm springt hij meteen in het oog. Deze ‘woontoren’ huisvest 32 appartementen en één duplex appartement. Naast de woontoren, in het lagere deel van dit bouwblok, zijn de kantoren van ACV, ACW, familiehulp en DVV ondergebracht. Het oranjekleurige gebouw dat zowel uitgeeft op de Martelarenlaan als op het Benedenplein, werd reeds in het voorjaar in gebruik genomen door het Etap hotel. Zij bezetten het grootste deel van de beschikbare ruimte. Het overige deel, grenzend aan het plein, biedt plaats voor een commerciële ruimte (bv. een kleine supermarkt).

Het middendeel Het lagere gedeelte van het middendeel is het broertje van de woontoren. Het heeft eveneens een groene gevelbekleding en het herbergt ook hoofdzakelijk appartementen. Een aangenaam binnenplein zorgt voor de nodige ademruimte en rust. In het hogere, paarse deel van het bouwblok liggen de 133 kamers van het Park Inn hotel. Naast kamers bieden zij ook vergader- en congresruimte aan. Door de unieke ligging aan het Bovenplein, leent dit bouwblok zich ook uitstekend voor publieke functies als een restaurant of loungebar.

Het zuidelijk deel Dit gedeelte is volledig bestemd voor kantoren. In de toekomst komen er waarschijnlijk drie torens. Daarvan is er één nu al gebouwd. Samen met het Park Inn hotel zorgt dit blauwe bouwblok voor de noodzakelijke afgrenzing van het Bovenplein. De overige twee volumes worden in de toekomst verder afgewerkt op vraag van geïnteresseerde bedrijven.

Parking en fietsenstalling Onder de volledige lengte van de gebouwenrij is er een ondergrondse parkeergarage voor meer dan 900 wagens. B-parking (een onderdeel van de NMBS-group) neemt er hiervan een 600-tal in beheer. Treinkaarthouders kunnen er tegen een voordelig tarief parkeren. Aan het Benedenplein is er een nieuwe fietsenstalling voor 1600 fietsen, deze geeft zowel uit op de Martelarenlaan als op het plein. Net zoals aan de voorzijde van het station zal de NMBS-Holding het beheer van deze stalling toevertrouwen aan vzw Velo. Door al deze verwezenlijkingen is het station van Leuven steeds meer een knooppunt van vele vervoersmiddelen.

10


11


Fietsbrug aan het provinciehuis

voorontwerp schetst beeld toekomstige situatie De brug tussen de Martelarenlaan en het provinciehuis is een belangrijke ontbrekende schakel in het Leuvense fietsnetwerk. Deze verbinding moet – samen met de ondergrondse verbinding onder de sporen, de nieuwe fietsbrug onder het stationsdak en de Tiense- en Diestsesteenweg – helpen de kloof tussen Kessel-Lo en Leuven te overbruggen. De stad is dan ook al jaren vragende partij om deze verbinding te realiseren, temeer in Kessel-Lo zelf het Jan Vranckxtracé steeds meer zichtbaar wordt.

Toch is dit allesbehalve een makkelijke brug. De spoorwegrivier is op deze plek niet alleen 140 meter breed, onderin loopt ook een zeer druk bereden treintracé. In principe mocht men dan ook geen tussenpunt bouwen, waardoor je een zeer gecompliceerde (en dus zeer dure) brug nodig had. Intussen heeft de spoorwegmaatschappij een oplossing gezocht en kan er waarschijnlijk toch één pijler geplaatst worden. Hierdoor wordt de constructie meteen heel wat realistischer. Daarom kreeg het bureau Samyn en Partners – de ontwerpers van de overkapping over het station – vorig jaar de opdracht om een nieuwe haalbaarheidsstudie uit te voeren. Het ontwerp dat nu voorligt is dan ook een voorlopig ontwerp.

Voorlopig ontwerp fietsbrug over de sporen © Philippe SAMYN and PARTNERS, architects & engineers

12


Voorlopig ontwerp Het resultaat van het onderzoekswerk is opmerkelijk. De fietsbrug is ingetekend als een transparante stalen buis met een waterdicht dak. Opvallend is dat ze is opgebouwd uit geperforeerde staalplaten die beschermen tegen regen en wind. De perforaties zorgen voor een snelle en efficiënte drainage van regenwater – zodat de vloer niet glad wordt – en geven tegelijk mooi gefilterd licht. Tijdens de donkere uren moet een aangepaste duurzame LED-verlichting een aangename passage garanderen. Het ontwerp houdt ook rekening met de beperkte ruimte die er ter beschikking zal zijn als werfzone en kan opgebouwd worden vanaf de Kesselse kant. Zoals eerder gezegd is dit ontwerp niet definitief. Het vormt wel de basis waarop de ontwerpers zullen verder werken, in overleg met de ontwerpers van het toekomstige park langsheen de Martelarenlaan, waarin de brug gaat landen.

Ontwerpers brug: © Philippe SAMYN and PARTNERS, architects & engineers Opdrachtgevers: NMBS-Holding en stad Leuven

Voorlopig ontwerp fietsbrug over de sporen © Philippe SAMYN and PARTNERS, architects & engineers

ondertussen aan het station zelf Zoals we in de Mozaïek over de overheidsoever - die in het voorjaar van 2011 verscheen - reeds vertelden, investeert de NMBS-Holding in een zeer grondige renovatie van het Leuvense stationsgebouw. De binnenkant van het gebouw, de loketten, de wachtruimte, het buffet en de krantenwinkel worden volledig in een nieuw kleedje gestoken en de stationsgevel aan de kant van de sporen en het buitenschrijnwerk krijgen een renovatiebeurt. De kroon op het werk vormt de restauratie van bas-reliëfs boven de perrontoegang die 60 jaar verscholen zaten boven een vals plafond. In 2014 kunnen de reizigers opnieuw terecht in een volledig opengewerkte stationshal met nieuwe loketten op hun oorspronkelijke plaats onder de bas-reliëfs. Naast de loketten blijft er nog voldoende ruimte over voor een buffet en winkels.

Renovatie stationshal © NMBS-Holding

13


Leuven-Noord

heraanleg aarschotstesteenweg 2004-2005 vernieuwing fietspad k. begaultlaan 2003

joanna maria artoisplein AB InBev

huidige busstelplaats

pendelparking 2014-2016

verbinding naar het station 2014-2016

14


laad- en loskade 2003-2005

schuiteniersbrug 2004-2005

hertracering aarschotsesteenweg 2010-2011

E 314

vuntcomplex 2013-2015 ontsluitingsweg spoorwegplateau 2014-2015

wetenschapspark vanaf 2015

groene buffer

reorganisatie diensten nmbs-groep 2012-2014

nieuwe busstelplaats 2012-2014

n

ĂŠĂŠ n

me ila a

15


Leuven-Noord spoorwegplateau

onbekend braakliggend gebied ontvangt grote functies Het spoorwegplateau is een riante ruimte die zich uitstrekt van de Blauwputbrug tot aan de E314 en in grote lijnen parallel loopt met de Vaart en de Eénmeilaan. Vandaag herbergt de kop van dit gebied, aan de Blauwputbrug, een aantal diensten die gerelateerd zijn aan de spoorwegen, al is er rondom heel wat braakliggend terrein.

In het kader van het project Leuven-Noord krijgt het hele gebied een gepaste invulling. Zo komt op de kop binnenkort een nieuwe busstelplaats, een parkeergebouw voor pendelaars (tot 2500 auto’s) en een zone voor verscheidene diensten van de NMBSGroep. De grootste ruimte – tussen de kop van het spoorwegplateau en het nieuwe Vuntcomplex – zal ingevuld worden als wetenschapspark.

Busstelplaats Aan de zijde van de Eénmeilaan bouwt De Lijn een nieuwe stelplaats. Deze vervangt de huidige stelplaats aan de Vuurkruisenlaan. Op de nieuwe stelplaats zijn een honderdtal parkeerplaatsen voor bussen. Verder is de stelplaats uitgerust met een tank- en wasstraat en een onderhouds­centrum met magazijnen. Een groene buffer met hierin een administratief dienstgebouw zorgt voor een geleidelijke overgang naar de Eénmeilaan. De bussen die de stelplaats verlaten of tegemoet rijden, zullen hoofdzakelijk een nieuwe weg van en naar de Blauwputbrug gebruiken. De toegang op de Eénmeilaan is hoofdzakelijk voor het personeel van De Lijn zelf. Om de hinder voor de omwonenden tot een minimum te beperken, investeren De Lijn en de stad in een aan-

Referentiebeeld gelijkaardige busstelplaats van De Lijn.

16


tal geluidswerende maatregelen zoals geluidsschermen, beplanting, enz.

Pendelparking / zone voor diensten van de NMBS-groep / verbindingsweg Vooraan op de kop bouwt de NMBS-­Holding een grote pendelparking. In een eerste fase zijn er 1500 plaatsen voorzien. Indien het nodig blijkt, kan men later 1000 extra plaatsen bijbouwen. Al dit verkeer kan enkel van en naar de parking rijden via de ­nieuwe ontsluitingsweg die de parking linkt met het nieuwe Vuntcomplex (zie blz. 18). Op deze manier wordt bijkomende verkeerslast voor de aangrenzende wijken vermeden. Voor de pendelaars die hun auto op de parking achterlaten, voorziet men een comfortabele verbinding naar het station. Treinkaarthouders zullen in deze B-parking aan een voordelig tarief kunnen parkeren. Naast de pendelparking komt er een aantal nieuwe gebouwen waarin diensten van de NMBS-Groep gehuisvest worden.

Wetenschapspark Een groot deel van de ruimte op het spoorwegplateau is voorbehouden voor een wetenschapspark. Dit wordt – net als het researchpark in Haas­rode en het wetenschapspark Arenberg – een plek waar hoogtechnologische bedrijven en onderzoeksinstituten zich kunnen ontwikkelen.

Bouwheer pendelparking: NMBS-Holding Ontwerp pendelparking: nv Euro Immo Star / Eurostation

éénmeilaan de becker-remyplein busstelplaats

diensten nmbs-groep pendelparking

blauwputbrug station ->

De pendelparking nabij de Blauwputbrug © Euro Immo Star en Eurostation

17


Vuntcomplex en omgeving

E3

14

natuur en infrastructuur in evenwicht in het nieuwe op- en afrittencomplex van de E314

07 08

lim

rg l

aa

n

05

cho

tste stee nwe g

bu

vaart

aars

04 03

06

01 02

09

kesseldal © THV Arcadis- Buur

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

18

ontsluitingsweg spoorweg­plateau verbinding Vaartzone/Wilsele dorp afrit E314 komende uit Brussel oprit E314 richting Limburg verbinding via Limburglaan richting Wilsele-Putkapel/Rotselaar verbinding richting Kesseldallaan doorgang onder de E314 carpoolparking hertracering Aarschotsesteenweg

Het op- en afrittencomplex van “Wilsele Putkapel–Kessel-Lo” (afrit 20) verandert zeer ingrijpend. Het Agentschap Wegen en Verkeer bouwt er een grote rotonde die de draaischijf zal vormen voor de vernieuwde omgeving. Zo zorgen de rotonde en een doorgang onder de E314 voor een aantal nieuwe verbindingen in de omgeving. De rotonde zelf ligt op een grondlichaam dat aansluit op het op-en afrittencomplex van de E314 en heeft zes armen en een diameter van niet minder dan 110 meter. Onder de rotonde loopt in een brede sleuf een fietspad dat aansluit op de bestaande fietsnetwerken. In het ontwerp zitten twee specifieke landschappelijke uitgangspunten: het contrast tussen de nieuw aan te leggen “droge” groenstructuur bovenaan en het lager gelegen natuurlijke overstromingsgebied én de specifieke ligging in het valleigebied van de Vunt en de Lemmingbeek met het reeds aanwezige landschap. Door dit alles vormt het complex weldra een belangrijke ecologische en landschappelijke schakel in de stedelijke context.


Ontsluitingsweg spoorwegplateau (1) Deze nieuwe weg is de enige verbinding met de pendelparking op het spoorwegplateau en staat ook in voor de ontsluiting van het toekomstige wetenschapspark Leuven-Noord. Zo voorkomt men extra verkeer op de Kesseldallaan, Eénmeilaan en de omliggende straten.

Verbinding met de Vaartzone en Wilsele dorp (2) Deze arm verbindt de autosnelweg met de (gehertraceerde) Aarschotsesteenweg en – via de Schuiteniersbrug – met de Kolonel Begaultlaan aan de overzijde van de Vaart.

het verleden behoren. Op dit moment is het Agentschap Wegen en Verkeer volop bezig met de werken aan de hertracering. Deze zullen vermoedelijk begin 2012 afgerond zijn. De bouwaanvraag voor de werken aan het Vuntcomplex wordt in het voorjaar van 2012 ingediend. De maquette kan je de komende maanden bezichtigen in de lobby van het nieuwe Vlaams Administratief Centrum aan de Diestsepoort. Bouwheer: Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams Brabant Ontwerp en tekeningen: THV Arcadis-BUUR bureau voor urbanisme

Doorgang onder de E314 aan de Kessel-Losesteenweg (7) De toegang voor het gemotoriseerd verkeer tot de woonwijk aan de Wilselsesteenweg, verhuist van het Vuntcomplex naar de Kessel-Losesteenweg. Daar bouwt men een doorgang van zeven meter breed onder de E314 die bestaat uit een voetpad en een fietspad in twee richtingen. Beide richtingen zijn door een middengeleider van elkaar gescheiden. Ook het autoverkeer dat bestemd is voor de woonwijk, maakt gebruik van deze doorgang. Doordat de auto’s met één wiel over de middenberm moeten rijden, krijgen ze het signaal dat ze hier enkel te gast zijn en rekening dienen te houden met de fietsers. De huidige aansluiting tussen de woonwijk en de Kesseldallaan blijft behouden voor fietsers, en kan in geval van nood gebruikt worden door de hulpdiensten.

Carpoolparking (8) Aan de Limburglaan – tussen de Aarschotsesteenweg en het Vuntcomplex – is er een carpoolparking van een 50-tal plaatsen voorzien.

Het zicht op de Limburglaan en de park and ride.

Het zicht op het Vuntcomplex vanaf de bestaande rotonde aan Kesseldal.

Hertracering Aarschotsesteenweg (9) Binnenkort draait de Aarschotsesteenweg ter hoogte van Variapack weg van de Vaart. Het nieuwe tracé leidt ondermeer naar een nieuwe tunnel onder de spoorlijn. Daarom zullen de hallucinante beelden van vastzittende vrachtwagens onder de te lage “Duitse brug” weldra tot

Het fietspad doorheen het Vuntcomplex.

19


Centrale werkplaatsen

hal 9 nieuw jeugdcentrum (3)

karel schurmansstraat

woonproject swleuven (2) sociale koopwoningen

toekomstig park (5) appartementsgebouw matexi

matexi toekomstige fase 3 woonstraten

smidsestraat (6)

20


locomotievenpad (7) verbinding met station

toekomstig woonproject (8) op huidige nmbs parking

nieuwbouw agsl en dijledal (9)

beschermde hallen 4 en 5 (4) gemeenschapsvoorzieningen toekomstig plein (10)

matexi fase 2 (1) woonstraten

matexi fase 1 (1) woonstraten

21


Centrale werkplaatsen Nu de werken op de Kop van Kessel-Lo zo goed als afgerond zijn, krijgt het centrum van Kessel-Lo, gevormd door de driehoek – De Becker Remyplein, Kop van Kessel-Lo, Centrale Werkplaatsen – steeds meer vorm. Enkel de Centrale Werkplaatsen zijn nog niet afgewerkt, al gaat het ook daar goed vooruit.

Korte stand van zaken De projectontwikkelaar Matexi bouwt volop de woningen van fase 2 (1). De eerste woningen van deze ontwikkelaar zijn ondertussen al weer een paar jaar bewoond. In het voorjaar is de sloop gestart van de nog aanwezige loodsen langs de Karel Schurmansstraat. Dit gedeelte van het terrein biedt plaats aan de toekomstige sociale koopwoningen (2). De plannen voor hal 9 – die zal omvormen tot een jeugdcentrum – zijn al voorgesteld in een vroe-

ger nummer van Mozaïek. Ondertussen is er effectief een bouwvergunning voor dit project en heeft de stad een subsidiedossier ingediend voor de renovatie van dit beschermde monument (3). De hallen 4 en 5 gaan in de toekomst verschillende gemeenschapsfuncties herbergen (4). De aanleg van het publieke domein volgt op de bouw van de verschillende woningen (5). Begin september is alvast de heraanleg van de Smidsestraat gestart (6). Nu de werken op de Kop van Kessel-Lo afgerond zijn, vormt het Locomotievenpad een aantrekkelijke verbinding voor voetgangers en fietsers naar het station (7). Dankzij de nieuwe parking op diezelfde Kop van Kessel-Lo, kan de huidige parking van de NMBS op de Centrale Werkplaatsen stilaan ontruimd worden. Zo kunnen ook hier de plannen voor een nieuw woonproject verder groeien (8). (de puntjes verwijzen naar de luchtfoto op de vorige bladzijden)

Zicht van op de Diestsesteenweg © Jan Maenhout architecten

22


Nieuw plein en woonproject aan de Diestsesteenweg Vandaag vormen de nieuwe Centrale Werkplaatsen vanaf de Diestsesteenweg een indrukwekkende wand van rode bakstenen, grote glaspartijen en verschillende doorzichten naar het achterliggende gebied. Het laatste gedeelte langs de steenweg – aan de Leuvense zijde – zal er ietwat anders uitzien. Op deze plek komt naast een opvallend gekleurde nieuwbouw (9) ook een heus plein dat de verbinding vormt tussen de Diestsesteenweg en de toekomstige centrale groenruimte van de werkplaatsen. De werken aan het gebouw zelf – in opdracht van het Leuvense stedelijke ontwikkelingsbedrijf AGSL en de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal – starten in 2012, maar de voorbije maanden heeft men de bouwvallige complexen op de hoek van de Werkhuizenstraat en de Diestsesteenweg al afgebroken en de grond bouwrijp gemaakt.

Kleurrijk gebouwencomplex Op deze hoek verrijst een nieuw gebouw met op de gelijkvloerse verdieping een glazen sokkel voor de publieke functies en daarboven appartementen. Concreet komen er aan de zijde van de Diestsesteenweg handelsruimten die de handelszaken van de steenweg verder zetten. Op het plein zelf komt de academie van Kessel-Lo die vandaag nog verspreid zit over verschillende filialen. In de bovenliggende bouwlagen komen erg toegankelijke en comfortabele sociale huurappartementen voor ouderen en personen met een handicap. Het gebouw telt vier bouwlagen, al is de derde verdieping aan de kant van de Werkhuizenstraat beperkt tot de hoeken en teruggetrokken ten opzichte van de rooilijn.

© Jan Maenhout architecten

Centrale Werkplaatsen aan voor de passanten langs de Diestsesteenweg. Om dit effect te versterken, onderzoekt men de mogelijkheid van een luifel tussen de steenweg en het binnengebied die in één beweging ook onderdak biedt aan busreizigers en de toegang organiseert tot de ondergrondse parking. Trappen en hellingen overbruggen hier het hoogteverschil tussen de Diestsesteenweg en het binnengebied. Het centrale deel van het plein vormt een grote, open ruimte. Aan de zijde van de hallen 4 en 5 zorgen bomen voor de groene toets. Aan de zijde van de nieuwbouw nodigt een strook met verschillende materialen de gebruikers van de academie uit om te zitten, iets tentoon te stellen, te werken, … Ontwerpers nieuwbouw langs Werkhuizenstraat: Architectenbureau Jan Maenhout Ontwerpers plein: THV groep Infrabo/Vectris (net als de rest van het openbaar domein op de Centrale Werkplaatsen)

© Jan Maenhout architecten

Nieuw plein (10) De meest structurele ingreep in het gebied is echter het plein bovenop een ondergrondse parking die de auto’s moet stallen van zowel de bewoners als de gebruikers van de nieuwbouw en de toekomstige functies in hallen 4 en 5. Het plein zelf verbindt de Centrale Werkplaatsen met de wijk rondom het De Becker Remyplein en kondigt de

23


Tekening: Jan Haemerlinck

openingsfeest kop van Kessel-Lo

zaterdag 24 september 2011 (10.00 - 18.00 uur) »» centrale werkplaatsen (Hal 9) »» benedenplein »» locomotievenpad

tentoonstelling het nieuwe kessel-lo

I

stoomtrein i markt door

buurtbewoners en lokale handelaars i studio 100 band i nathalie meskens en band i steltenlopers circus in beweging gen in de werf van het stationsgebouw

»» stationsgebouw

opstapplaatsen in de binnenstad

»» martelarenplein

brabants trompetkwartet

...

I

I

rondleidin-

toeristisch treintje met

I armanis walking jazz band I het

Mozaïek - september 2011  

Magazine voor stadsvernieuwing in Leuven

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you