Page 1

34

Jaargang 13 - september/oktober 2010

Iedereen Ieper | 1

Buren bij kunstenaars Oudermis(be)handeling in de thuissituatie

Iedereen Ieper Stadsmagazine voor Ieper en deelgemeenten

Herinrichting Capucienenstraat Scars of War Autodelen iets voor jou?

Veilig naar school - 10 tips voor ouders

→ pagina 9


2 | Iedereen Ieper

Colofon Eindredactie & coördinatie Cathérine Lamaire Communicatiedienst Ieper tel. 057 239 200 - fax 057 239 295 communicatie@ieper.be Verantwoordelijke uitgever Stadsbestuur Ieper Fotografie Eigen archief, Tijl Capoen, CCI e.a. Vormgeving Grafische dienst - Frederik Pattyn Druk Drukkerij Cuvelier Graphics Oostkaai 29 - 8900 Ieper Oplage 17.000 exemplaren Deze brochure werd gedrukt op gecertifieerd PEFC en chloorvrij papier.

↗ Stadsfestival Ieper 14.08.2010 Het was op de koppen lopen voor het ‘muzikaal vuurwerk’ tijdens het Stadsfestival.


Iedereen Ieper | 3

Woord vooraf

Inhoud 4 Nieuwe wetgeving bij burgerlijk huwelijk

7 Oudermis(be)handeling in de thuissituatie

9 Veilig naar school - 10 tips voor de ouders

10 IFFM Artist in Residence: Rodrigo Braga

22 Duurzame wijk krijgt stilaan vorm

25 Derde editie ‘Ieper op Reis’ gaat naar Antwerpen

26 Vredesprijs stad Ieper 2011

De vakantieperiode is alweer voorbij en het nieuwe schooljaar is gestart. Kinderen en jongeren begeven zich weer dagelijks in het verkeer, te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer of gebracht met de wagen. Dit is niet zonder risico. Volgens de statistieken is september een van de meest verkeersonveilige maanden voor kinderen. Vandaar dat de redactie in dit magazine onder de rubriek verkeer en veiligheid enkele tips meegeeft om je school veilig te bereiken. Ook de politie houdt een oogje in het zeil. Verder in diezelfde rubriek geven we nog een stand van zaken van de werken in de Capucienenstraat en de Diksmuidseweg/ Brugseweg/A. Stoffelstraat. Het was een drukke maar zeer geslaagde muzikale zomer in onze stad. Wil je nog verder genieten? Dat kan want de seizoensbrochure 2010-2011 van het cultuurcentrum, met tal van culturele activiteiten, ligt voor je klaar bij het Cultuurcentrum of aan de onthaalbalie van het stadhuis. Voor meer nieuws over je stad kan je zoals steeds terecht op de wekelijkse pagina’s Informatief Ieper in De Streekkrant en op woensdagavond verneem je meer over het reilen en zeilen in Ieper in het televisieprogramma Trefpunt op WTV.

En nog veel meer...

Veel leesgenot. Het stadsbestuur.


4 | Iedereen Ieper

Selectie uit de Gemeenteraad

Zitting 7 juni 2010 - Aanleg randparking Leopold III-laan De Raad heeft de aanleg van een randparking langs de Leopold III-laan goedgekeurd. De gunningsprocedure kan dus worden opgestart. Het plan bevat een randparking van honderd parkeerplaatsen. Er worden dwarse parkeerplaatsen voorzien aan de kant van het Hoornwerkpark en langparkeerplaatsen aan de kant van de Vesten.

Zitting 5 juli 2010 - Nieuwe straatnamen Indien er een nieuwe straat aangelegd wordt (bijv. in verkavelingen), dan wordt op voorstel van de Stedelijke Straatnamencommissie en na een openbaar onderzoek, een nieuwe straatnaam vastgesteld door de gemeenteraad. Bij het vaststellen van een straatnaam moet bij voorkeur geput worden uit gegevens van de plaatselijke geschiedenis, het kunst- en cultuurleven, de toponymie en de volkskunde. Zo kreeg de straat tussen de Diksmuidseweg en het kanaal de naam Vermeulenstraat, naar Hector Vermeulen (°1875-1957), voorzitter van de handelskamer. Het fiets- en wandelpad tussen de Bourgondiëstraat en de Veurnseweg kreeg de naam Bourgondiëpad, verwijzend naar de heren van Elverdinge in de 15de eeuw. —▪

Opendeurdag Brandweer De Ieperse Brandweer zet zijn deuren open voor het grote publiek op zondag 26 september 2010 vanaf 14 uur. Deze dag krijg je een rondleiding doorheen de kazerne, zijn er demonstraties van het brandweerkorps en de

jeugdbrandweer, zijn er diverse infostanden, is er een show van brandweervoertuigen,... . Ook andere hulpdiensten worden voorgesteld. Tevens is er animatie voor de kinderen voorzien. —▪ ▸ Meer info: Brandweerkazerne Ieper, Minneplein 1A, 8900 Ieper.

Nieuwe wetgeving bij burgerlijk huwelijk Sinds 1 juli 2010 geldt een nieuwe wet die het aantal getuigen bij een burgerlijk huwelijk bepaalt. Vroeger moest de huwelijksvoltrekking in het bijzijn van twee getuigen verlopen. Nu heeft het bruidspaar de vrije keuze tussen geen tot maximum vier getuigen. Trouwen in alle stilte kan nu wettelijk sinds 1 juli 2010. Op 21 juni 2010 is namelijk in het staatsblad de wet gepubliceerd tot wijziging van het burgerlijk wetboek in verband met de getuigen bij het burgerlijk huwelijk, waardoor getuigen niet langer noodzakelijk zijn bij een huwelijk. Wie wel getuigen wil bij zijn huwelijksvoltrekking, kan zelf het aantal kiezen tot maximaal vier. Concreet betekent dit dat diegenen waarvan de huwelijksaangifte gebeurt na 1 juli 2010, kunnen kiezen tussen geen,

één, twee, drie of vier getuigen. Die getuigen moeten minstens 18 jaar zijn. Als de aangifte gebeurd is vóór 1 juli 2010, is de aanwezigheid van twee getuigen nog steeds verplicht, zelfs als het huwelijk na 1 juli 2010 voltrokken wordt. —▪ ▸ Meer info: dienst burgerloket, tel. 057 239 213 of tel. 057 239 212 burgerlijke.stand@ieper.be


Actueel

Iedereen Ieper | 5

Buren bij kunstenaars De Provincie WestVlaanderen organiseert in 2010 voor de zevende maal ‘Buren bij kunstenaars’. Dit project loopt opnieuw gelijktijdig in de Provincie West-Vlaanderen, het Departement Nord en het Departement Pas-de-Calais in Noord-Frankrijk. Buren bij kunstenaars 2010 wordt georganiseerd op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 oktober 2010. In heel de Provincie WestVlaanderen stellen kunstenaars hun atelierdeuren open. Amateurs of professionelen, vanuit om het even welke discipline (grafiek en tekenkunst, schilderkunst, beeldhouwkunst/installatie, fotografie, video, kunstambachten, mixed media…) participeren aan het project. De toegang is gratis. Door de ateliers ook al op vrijdag open te stellen, wordt aan scholen de kans geboden een kunstenaar aan het werk te zien in zijn atelier. In totaal nemen over de hele provincie verspreid, 1156 kunstenaars deel aan het project. Zij stellen samen ruim 680 ateliers open. In 2010 participeren 68 collectieven.

Het verschil tussen het aantal kunstenaars en aantal ateliers heeft twee oorzaken. Onder de deelnemende kunstenaars zitten een aantal kunstenaarscollectieven die een gezamenlijk atelier openstellen. Er zijn ook kunstenaars die bij een collegakunstenaar werk zullen tonen omdat hun eigen atelier te klein is of onvoldoende toegankelijk voor het publiek. Zowel gerenommeerde, gevestigde kunstenaars zitten in het aanbod als kunstenaars die in hun vrije tijd in alle stilte in hun atelier aan het werk zijn en nu de kans aangrijpen om hun werk ook eens aan het grote publiek te laten zien. In 2008 werd gestart met een uitgebreide website specifiek voor het project: www.west-vlaanderen. be/burenbijkunstenaars. De website voor de editie 2010 is nu al klaar en toont naast alle praktische informatie ook enkele impressies van hun werk. Ook in 2010 is er opnieuw een wegwijsbrochure. In deze overzichtelijke brochure staan alle adressen en openingsuren per atelier, gerangschikt per

arrondissement en per gemeente. Deze brochures zijn vanaf midden september gratis te verkrijgen bij de gemeentes, toeristische diensten, openbare bibliotheken, academies, culturele centra en bij de kunstenaars zelf. —▪ ▸ Je kan de brochure (zowel die van West-Vlaanderen, het Departement Nord als van het Departement Pas-de-Calais) vanaf midden september ook gratis aanvragen bij het Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis, Jan Van Eyckplein 2, 8000 Brugge, tel. 0800 20021 of via de website www.west-vlaanderen. be/burenbijkunstenaars

Gebruik stedelijke infrastructuur De stad beschikt over een aantal locaties (Ontmoetingscentra, Stadsschouwburg, de Fenix,…) die ook door derden gebruikt worden voor de organisatie van diverse activiteiten.

Binnenkort wordt het aantal nog uitgebreid wanneer de nieuwe locatie Het Perron in gebruik genomen wordt. Meteen de gelegenheid om de gebruikersvoorwaarden en retributies onder de loep te nemen en op elkaar af te stemmen.

Het nieuwe retributiereglement kan opgevraagd worden via communicatie@ieper, tel. 057 239 200. —▪


Actueel

6 | Iedereen Ieper

Een studietoelage ook voor jou? Kijk het eens na! Studeren is van groot belang voor je toekomst. Maar het kost geld. De Vlaamse overheid wil aan iedereen de mogelijkheid bieden om een diploma te halen. Een schooltoelage is er niet alleen voor het secundair onderwijs (voltijds en deeltijds), maar ook voor kleuters en leerlingen uit het lager onderwijs. Ook een studietoelage voor hoger onderwijs kan je helpen om de studeerkosten draaglijk te maken. In het hoger onderwijs kan een student in aanmerking komen voor studietoelagen voor het volgen van twee bachelors, één master, één voorbereidingsprogramma, één schakelprogramma en één lerarenopleiding aan een hogeschool of universiteit. Ben jij een van de vele duizenden leerlingen en studenten die een toelage ontvangt? Of denk je dat het niet voor jou is weggelegd? Misschien juist wel! Het loont de moeite om het eens na te kijken. De belangrijkste

voorwaarde om in aanmerking te komen is de financiële: het gezinsinkomen mag niet te hoog zijn. De inkomensgrenzen voor het basisonderwijs, secundair en hoger onderwijs zijn gelijkgesteld: zo kan een kind vanaf de kleuterschool tot aan het einde van zijn studiecarrière rekenen op studiefinanciering.

Vraag een school- of studietoelage aan! Waar vind je meer informatie? In de Vlaamse infozuil in het stadhuis of in de bib vind je de folder met beknopte informatie over de voorwaarden om een school- of studietoelage te verkrijgen. Affiches en folders kan je ook vinden op het secretariaat van je school of bij de studentenvoorziening van je hogeschool of universiteit. Ook voor de aanvraagformulieren kan je daar terecht. Als je surft naar www.studietoelagen.be, krijg je ook uitleg over hoe je het aanvraagformulier moet invullen. Op die website kun je je aanvraag ook snel en eenvoudig online indienen.

Als je denkt in aanmerking te komen voor een schooltoelage of een studietoelage, zorg er dan voor dat je je aanvraag volledig indient. Zo kan het dossier onmiddellijk worden afgehandeld en wordt de toelage ook sneller uitbetaald. De allerlaatste datum om je aanvraag in te dienen is 30 juni 2011. —▪ ▸ Heb je nog vragen? Bel dan naar 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid.

Opening Seniorenweek 2010 Elk jaar organiseert de Seniorenraad de seniorenweek. De opening van deze week zal dit jaar plaatsvinden op 15 november 2010 in Zaal Fenix, Leopold III-laan, 8900 Ieper. Het programma is ietwat gewijzigd in vergelijking met de voorbije jaren. Om 11.30 uur

is er de officiële opening met aansluitend receptie. Om 12.30 uur heeft men de mogelijkheid om frieten te eten uit een puntzak met een stukje vlees. Om 14 uur start de dansnamiddag met tussendoor een koffiepauze waarbij taart wordt aangeboden. Elke Ieperse senior is welkom. Inschrijven is verplicht en kan tot 8 november

via de seniorenconsulent, de dienstencentra of de seniorenverenigingen. De kostprijs bedraagt 5 euro. Hierin is het optreden, de koffie en taart inbegrepen. —▪ ▸ Meer info: Seniorenraad Ieper, tel. 057 203 980 (voorzitter) of tel. 057 239 493 (seniorenconsulent)


Sociaal

Iedereen Ieper | 7

Ouderenmis(be)handeling in de thuissituatie Ouderenmis(be)handeling is voor veel mensen een nog onbekend fenomeen. Toch wordt in België 1 op 3 ouderen geconfronteerd met één of andere vorm van mis(be)handeling. Ouderenmis(be)handeling speelt zich vaak af achter gesloten deuren wanneer enkel slachtoffer en pleger aanwezig zijn. Dit maakt dat het voor hulpverleners en familieleden niet altijd makkelijk te detecteren is. Voor de oudere zelf is erover praten dikwijls zeer moeilijk. Toch hebben zij meestal zwaar te lijden onder de situatie. Ook voor naasten en hulpverleners die ermee geconfronteerd worden zijn dit moeilijke en aangrijpende situaties.

Vormen van ouderenmis(be)handeling “Onder mishandeling van een ouder persoon (iemand vanaf 55 jaar) verstaan we al het handelen of nalaten van handelen van al diegenen die in een persoonlijke en/of professionele relatie met de oudere staan, waardoor de oudere persoon (herhaaldelijk) lichamelijke en/of psychische en/ of materiële schade lijdt, dan wel

vermoedelijk zal lijden en waarbij van de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid.” (COMIJS e.a., 1996, pag. 18) - Fysieke mis(be)handeling: slaan, vastbinden, ... - Psychische mis(be)handeling: vernederen, intimideren, ... - Verwaarlozing: geen aangepaste voeding geven, te weinig medische zorgen, ... - Financiële uitbuiting: verplichten tot het geven van volmachten, giften eisen, misbruik maken van goedgelovigheid, ... - Seksueel misbruik: aanranding, exhibitionisme, zich onnodig vaak moeten uitkleden,… - Schending van de rechten: post lezen of achterhouden, het niet alleen laten van de oudere met zijn bezoek, ... - Verzorging laat te wensen over: de oudere krijgt verzorging maar die laat te wensen over

Waar kan je terecht? In situaties van ouderenmis(be) handeling is het belangrijk niet alleen met je verhaal en/of vragen te blijven zitten. Iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks geconfronteerd

wordt met ouderenmis(be) handeling of vermoedens heeft over een mogelijke situatie van ouderenmis(be)handeling kan terecht bij het Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling. Het Vlaams Meldpunt staat steeds klaar om een luisterend oor te bieden en indien gewenst samen naar een geschikte oplossing te zoeken. Zij bieden de mogelijkheid om anoniem een melding te maken van een situatie van ouderenmis(be)handeling. —▪ ▸ Meer info: Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling, tel. 078 151 570, fax 09 361 06 57, meldpuntomb@skynet.be www.meldpuntouderenmishandeling.be

Gezondheidscampagne 2010 De Seniorenraad Ieper organiseert op maandag 11 oktober om 14.30 uur in Zaal Fenix, Leopold III-laan, 8900 Ieper, een infonamiddag over verantwoord omgaan met medicatie,

medicatiegebruik, -misbruik en de gezondheidseffecten. Inschrijven kan tot 29 september 2010. —▪

▸ Meer info: Seniorenraad Ieper, tel. 057 203 980 (voorzitter) of tel. 057 239 493 (seniorenconsulent)


Verkeer & Veiligheid

8 | Iedereen Ieper

Herinrichting Capucienenstraat Begin oktober 2010 start de tweede fase van de herinrichting van de Capucienenstraat, vanaf de Vijverbeek tot aan de Lijsterlaan. In eerste instantie worden de nutsleidingen vernieuwd, vanaf 15 oktober vinden de rioleringswerken en de wegeniswerken plaats. Afwerking eerste fase Maar eerst wordt de eerste fase afgewerkt. Binnen deze fase start de aannemer op 13 september met de opbraak van de resterende wegenis. Het kruispunt Dikkebusseweg/Capucienenstraat, ter hoogte van het restaurant De Vier Koningen, wordt gedurende één maand volledig afgesloten, dus tot midden oktober. Dit betekent dat het gedeelte van de Capucienenstraat dat loopt vanaf de Dikkebusseweg tot aan het Dikkebusvijverpad tijdens die periode niet toegankelijk

is voor gemotoriseerd verkeer. Omleiding van het verkeer wordt voorzien via de Oudstrijderslaan, Poperingseweg, Noorderring en de Krommenelststraat. Fietsers kunnen omrijden via de Omloopstraat en de Dikkebusvijverdreef. In normale omstandigheden (gunstige weersomstandigheden) is het einde van fase 1 voorzien op 15 oktober 2010.

Tweede fase Begin oktober start dan fase 2a van de werken nl. het opbreken van de voetpaden en de parkeerstroken voor het vernieuwen van de nutsleidingen in het gedeelte dat loopt vanaf de Vijverbeek tot aan de Lijsterlaan. De rijweg blijft in deze fase wel toegankelijk. Vanaf 15 oktober wordt de rijweg opgebroken voor de aanleg van de riolering en de bijhorende huisaansluitingen, aansluitend gebeuren de wegeniswerken.

Er zal dan enkel nog plaatselijk verkeer mogelijk zijn. De ontsluiting van de zijstraten en de wijken gebeurt via de Omloopstraat en de Tulpenlaan. De algemene omleiding gebeurt via de Tulpenlaan. De toegankelijkheid van de kerk en de school wordt gegarandeerd door de aanleg van een voetpad in steenslag langs de kant van de gevels, van de Madeliefjeslaan tot aan de schoolpoort en aan de overzijde vanaf de Dikkebusvijverdreef tot aan de Izegrimstraat waar tevens een oversteek wordt voorzien. Daarna volgt nog fase 2b, vanaf de Lijsterlaan tot aan de Poperingseweg. Het einde van de werken in de Capucienenstraat is voorzien tegen midden 2011. —▪ ▸ Meer info: technische dienst, Kris Derveaux, tel. 057 239 270, technische. dienst@ieper.be

Herinrichting Diksmuidestraat Midden augustus is fase 1b van de herinrichting van de Diksmuidestraat van start gegaan. Hierbij werd het kruispunt Brugseweg – Arthur Stoffelstraat volledig opgebroken. Doorgaand verkeer is onmogelijk maar er is omleiding voorzien via de Kalfvaart, Lange Torhoutstraat, Kauwekijnstraat, Meensestraat naar de Grote Markt. In de Lange Torhoutstraat (gedeelte tussen de Henri Cartonstraat en de Korte Torhoutstraat) en in de

Kauwekijnstraat wordt het verkeer toegelaten in beide richtingen. Dit betekent dat er in deze straat slechts aan een zijde kan worden geparkeerd. Voor de lijnbussen is er omleiding via de Kalfvaart, Basculestraat, Maarschalk Frenchlaan, Meensestraat naar de Grote Markt. De werken verlopen vlot en tegen eind oktober zou het kruispunt Brugseweg – Arthur Stoffelstraat reeds vrijgegeven kunnen worden. Dat betekent dat plaatselijk verkeer weer mogelijk wordt.

Momenteel is men volop bezig met het plaatsen van boordstenen en goten, daarna volgt het verharden van de voetpaden en tenslotte het asfalteren van de rijweg in de zone van de eerste fase, nl. gedeelte Diksmuidseweg, Polenlaan, Brugseweg tot aan het kruispunt Brugseweg - Arthur Stoffelstraat. —▪ ▸ Meer info: technische dienst, Kris Derveaux, tel. 057 239 270, technische. dienst@ieper.be


Verkeer & Veiligheid

|9

Veilig naar school - 10 tips voor ouders Vanaf 1 september begeven honderdduizenden kinderen en jongeren zich opnieuw naar school. Dat is niet zonder risico. Daarenboven is september een van de meest verkeersonveilige maanden voor kinderen. Hieronder volgen enkele tips die veel narigheid kunnen voorkomen. Met de fiets... 1. Laat je kind opvallen. Een fluohesje met reflectoren maakt je kind veel zichtbaarder. 2. Leer je kind de regels. Fietsers mogen op het voetpad tot 9 jaar, tenzij de wielen van de fiets meer dan 50cm in doorsnee zijn . Met twee naast elkaar rijden in de bebouwde kom mag, tenzij de tegenliggers je niet kunnen kruisen. 3. Studies hebben aangetoond dat kinderen ongeveer vanaf 10 jaar in staat zijn om alleen in het verkeer te fietsen. Veel hangt natuurlijk af van het

traject. Spreek een veilige reisroute af en overloop wat je kind moet doen op gevaarlijke punten. Leg ook uit waarom.

Te voet... 4. Stippel vooraf de veiligste weg uit naar school. Dat is niet noodzakelijk de kortste weg! 5. Zorg ervoor dat je kind altijd op tijd thuis vertrekt, zodat het geen haast heeft. 6. Wacht na school niet aan de overkant van de straat. Op die manier voorkom je dat je kind oversteekt zonder te kijken.

Met de auto... 7. Vertraag als je fietsers of voetgangers nadert.. 8. Fout geparkeerde wagens brengen kinderen in gevaar. Ze belemmeren het zicht en dwingen voetgangers en fietsers om uit te wijken naar de rijbaan, waar ze meer gevaar lopen. Stoor je je aan het gedrag van iemand anders? Blijf altijd rustig en beleefd. 9. Klikvast. Kinderen onder 1,35m moeten in een babyzitje

of kinderzitje vastgeklikt worden, grotere kinderen dragen de veiligheidsgordel en kunnen op een verhogingskussen zitten. Alle info over de regelgeving vind je op www.bivv.be.

En vooral: 10. Je kind leert met z’n ogen. Geef altijd het goede voorbeeld. —▪ ▸ Meer info: Op www.arroieper.be vind je op de pagina Veilig in het Verkeer links naar brochures en websites met nog veel meer tips en info.

Opfrissingscursus verkeersreglement voor senioren De opfrissingscursus verkeersreglement voor senioren biedt aan 55-plussers de kans hun kennis van het verkeersreglement en de -wetgeving bij te schaven.

Deze cursus is gratis, met inbegrip van een handleiding. De volgende reeks van 4 lessen is gepland op 8, 12, 15 en 22 oktober 2010, telkens om 14 uur. Let wel: deze cursus gaat enkel door bij genoeg inschrijvingen (per groep van 20 deelnemers).

▸ Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven bij Autorijschool VTI, Augustijnenstraat 58, 8900 Ieper, tel. 057 219 500.


Cultuur

10 | Iedereen Ieper

IFFM Artist-in-Residence Reeds ettelijke jaren nodigt het In Flanders Fields Museum een ‘Artist-inResidence’ uit naar Ieper. In het verleden waren ondermeer Berlinde De Bruyckere, AnnVeronica Janssen, Mark Anstee, Wendy Morris of Camiel Van Breedam te gast. Dit jaar is de jonge Braziliaanse kunstenaar Rodrigo Braga te gast. Het In Flanders Fields Museum wordt tegen 2012 volledig vernieuwd en uitgebreid. De stem van de hedendaagse kunstenaar zal ook in het nieuwe museum een belangrijke rol toebedeeld krijgen. Het concept artistin-residence blijft behouden, evenwel op een andere plaats in het gebouw maar nog altijd als onderdeel van de permanente collectie zodat iedere bezoeker deze actuele artistieke reflectie ontmoet.

Rodrigo Braga krijgt dus als laatste de haast sacrale ruimte onder de belforttoren toegewezen. Het is zijn allereerste opdracht van een museum buiten zijn geboorteland. Geboren in Manaus in 1976, leeft en werkt Rodrigo Braga in Recife, waar hij tussen 1998 en 2002 Beeldende Kunsten studeerde aan de Federale Universiteit van Pernambuco. Tussen 10 maart en 4 mei 2010 verbleef Rodrigo Braga in Ieper, gewapend met zijn camera, laptop en een spiksplinternieuw schetsboek. Enthousiast maar ook een beetje terughoudend, want hier zou hij voor de eerste keer rond een opgelegd thema werken, de Eerste Wereldoorlog. Hij maakt in het totaal zestien werken onder de titel More force than necessary (Meer kracht dan nodig), zestien werken die elk op zich staan maar ook als een verminkt verhaal gelezen kunnen worden. Hij maakt aangrijpende nieuwe foto’s en films,

integreert en bewerkt origineel beeldmateriaal en is de eerste artist-in-residence die voorwerpen uit het depot inschakelt en in het landschap zelf werkt. De tentoonstelling More force than necessary - Rodrigo Braga - Artist-in-Residence 2010 loopt nog tot en met 10 oktober 2010 in het In Flanders Fields Museum, Lakenhalle, Grote Markt, Ieper. Iedere dag open van 10 tot 18 uur, de kassa sluit om 17 uur. —▪ ▸ Meer info: www.inflandersfields.be, www.rodrigobraga.com.br

Website CO7 CO7 is het intergemeentelijke samenwerkingsverband voor cultuur, erfgoed en archeologie tussen Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Poperinge, Vleteren en Zonnebeke. Met de website www.co7.be willen de diensten hun activiteiten en hun ondersteunende rol in de

kijker zetten, ondermeer met een ‘eerste hulp bij organiseren’. Cultuurdienst CO7 voegt hier nog een overzicht van de regionale culturele actoren aan toe. Voor informatie omtrent erfgoedprojecten, projectsubsidies of de uitleendienst kan je bij Erfgoedcel CO7 terecht.

Op de website van Archeo7 staat een tijdslijn en kunnen archeologische vondsten gemeld worden. —▪ ▸ Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten in je regio? Neem een kijkje op www.co7.be en schrijf je in voor de nieuwsbrieven.


Cultuur

Iedereen Ieper | 11

Scars of War Wervik, 22 november 1918 Oorlogsschade. A.G., zonder beroep, geboren en wonende te Wervik in de Magdalenastraat, in naam van zijn zoon A.P., geboren te Wervik, 13 jaar, die slachtoffer werd van een oorlogsfeit op 22 november 1918 en die 35% invaliditeit veroorzaakte… SAI. Oorlogsschade, 48/f74. Ploegsteert, 29 februari 2008 Gevaarlijke hobby. – Obus ontploft in het gezicht. – Ploegsteert. Op vrijdagavond 29 februari deed zich omstreeks 19 uur een enorme knal voor in de buurt van het Britse Memoriaal. Al snel bleek dat het om de ontploffing ging van een oorlogsobus, in de woning van het gezin A. in de Mesenstraat 150. De 70-jarige A.R. was op dat ogenblik in de garage, waar hij een obus uit de eerste wereldoorlog met een slijpschijf aan het bewerken was. Bij het openschijven van dat tuig is allicht iets misgegaan, waardoor het recht in het gezicht van de man ontplofte. De toegesnelde hulpdiensten troffen hem hevig bloedend aan. Hij diende in allerijl te worden overgebracht naar het ziekenhuis van Ieper. In een erg kritieke toestand, want overal op zijn lichaam had hij zware brandwonden, zijn linkerhand was afgerukt, een van zijn ogen was weg en hij had een gapende wonde aan de keel. Ondanks het menselijke leed, viel de materiële schade achteraf gezien al bij al nog mee... Het Wekelijks Nieuws, jg.104, nr.10, 07 maart 2008, Komen-Waasten.

A.P uit Wervik en A.R. uit Ploegsteert hebben op dit moment “de eer” om het eerste en voorlopig het laatste burgerslachtoffer te zijn van ontploft oorlogstuig uit Wereldoorlog I in het arrondissement Ieper. Tussen hen vielen er nog 597 andere slachtoffers. En dan spreken we nog maar enkel van diegene die de krant hebben gehaald… (*) Duits Cultuurfilosoof Peter Sloterdijk stelde in z’n boek ‘Terror from the air’ dat sinds de aller eerste gasaanval de oorlog een ander gezicht had gekregen. Waar in vorige oorlogen ‘de vijand’ als persoon het doelwit was, werd vanaf 22 april 1915 de volledige omgeving geviseerd. Het feit dat 95 jaar na datum hier nog slachtoffers vallen, staaft deze stelling. Het is een confrontatie die

men liever uit de weg gaat. Hoe verdedig je een aanvalstechniek waarbij, na het officiële eind van de oorlog, nog steeds slachtoffers vallen? Niet… Er is feest, de oorlog is gestreden, de vijand verslagen en de rest doet er niet meer toe. Of toch? Enig idee hoeveel burgerlijke slachtoffers er jaarlijks nog vallen in Laos, Cambodja, Burundi, Colombia, ... ? Net om die reden hebben het In Flanders Fields Museum en Handicap International de handen in elkaar geslagen. Met 2014 in het vooruitzicht, wil men net de naoorlogse slachtoffers een stem geven. Aan de hand van een reizende expo wordt de link gelegd tussen de enerzijds actuele conflicten in de wereld, waar landmijnen en clusterbommen worden gebruikt, en anderzijds de impact van de niet-ontplofte munitie van de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek (toen en nu).

Een confrontatie met de gevolgen van een oorlog en de littekens die ze nalaat. Twaalf modules zullen vanaf 10 november 2010 op de Grote Markt van Ieper opgesteld staan. Elke module brengt een deel van het verhaal, en dit in drie talen (Nederlands, Frans en Engels). Daarna trekt de expo verder door België om nadien, vermoedelijk, een internationaal parcours af te leggen. Naast de expo wordt voor scholen een digitaal lespakket ontwikkeld en verschijnt er een herinneringsboekje met getuigenissen van slachtoffers. —▪ ▸ Meer info: dienst stedelijke musea, Wouter Sinaeve, tel. 057 239 450 stedelijke.musea@ieper.be (*) met dank aan John Desreumaux


Cultuur

12 | Iedereen Ieper

Stedelijke Academies Het nieuwe academiejaar voor de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord en de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst gaat weer van start. Inschrijven kan nog tot eind september. Nieuwe opleidingsmogelijkheden in de SAMW Aan de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord te Ieper wordt voor volwassenen die geïnteresseerd zijn in het aanleren van piano dit schooljaar voor het eerst gestart met een nieuwe opleidingsvorm die reeds meerdere jaren bij de jongeren wordt toegepast en enorm veel succes heeft, namelijk geïntegreerde pianoles voor beginners. Het komt erop neer dat men geen aparte les notenleer (AMV) moet volgen, maar dat men twee maal per week in groep pianoles krijgt (1 maal 2 uur, 1 maal anderhalf uur), waarbij de noodzakelijke kennis van notenleer aangeleerd wordt aan de hand van wat men speelt. De lessen worden hierdoor veel levendiger en muzikaal interessanter. De leraren van de SAMW hebben nu al enkele jaren ervaring met deze werkvorm en als pioniers hierin geniet SAMW van een ruime belangstelling vanwege vele academies in Vlaanderen. Volwassenen die piano willen leren spelen kunnen nu dus van deze unieke kans gebruik maken, want dit wordt zeker niet elk jaar ingericht.

In de studierichting volksmuziek werd er tot nu toe alleen les gegeven in doedelzak, draailier en diatonisch accordeon. Vanaf 1 september wordt dit aanbod uitgebreid met folkviool en folkgitaar. De cursus richt zich uiteraard in de eerste plaats op mensen die een reeds bestaande interesse hebben voor volksmuziek en dit genre willen beoefenen op deze instrumenten. Ook hier is snel inschrijven de boodschap. Wie verdere informatie wil of vragen heeft over deze cursussen kan contact opnemen met het secretariaat van de academie via het nummer 057 239 460 of een mail sturen met naam en telefoonnummer naar muziek. academie@ieper.be. Nuttig om weten is ook dat voor bepaalde andere instrumenten er meteen gestart kan worden met instrumentlessen. Dit jaar gaat het over blokfluit, dwarsfluit, fagot, hobo, klarinet, klavecimbel, orgel, harp en alle

koperinstrumenten (trompet, hoorn, trombone, tuba…). Ook voor de volwassenen wil SAMW nog eens onderstrepen dat je meteen kan starten met om het even welk instrument of zang, gecombineerd met de opleiding notenleer specifiek voor volwassenen. Voor koorzangers is er de mogelijkheid om notenleer te volgen met een zeer praktijkgerichte methode, zoals die reeds een aantal jaren voor volksmuzikanten wordt toegepast. ‣ Meer info: SAMW, Weverijstraat 35, 8900 Ieper, tel. 057 239 460, fax 057 239 469, muziek.academie@ieper.be


Cultuur

Iedereen Ieper | 13

Voor wie beeldend creatief wil zijn De Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst, een heerlijke plaats waar mensen van allerlei pluimage en leeftijd hun creatieve en artistieke grenzen verleggen, weg van de niet aflatende en nietsontziende opdringerige beeldflitsen ons opgedrongen door de media en internet. Een plaats ook waar mensen ongedwongen kunnen oefenen zonder de dwang om een vooropgesteld resultaat te behalen, waar het toegelaten is om te experimenteren, te falen, te herbeginnen. Een plaats waar iedereen op zoek is naar de ontplooiing van zijn eigenheid, en dit in respect voor de ander. Een plaats waar creatieve impulsen voortdurend opborrelen en aanstekelijk werken en waar het gaat om het plezier en de vreugde van het beeldend bezig zijn. Kortom, een plaats met heel veel mogelijkheden. Kinderen van 6 tot en met 11 jaar zijn welkom in de lagere graad. Spelend leren zij omgaan met diverse materialen waarbij hun verbeeldingskracht voortdurend wordt geprikkeld. Tekenen, schilderen, boetseren, knutselen… zij leren zich spontaan beeldend uitdrukken en maken kennis met verschillende vormen van kunstuitingen.

De middelbare graad staat open voor jongeren vanaf 12 jaar. In de optie beeldende vorming gaan de cursisten nog meer vanuit hun eigen leefwereld werken. Er worden allerlei technieken aangereikt in functie van boeiende en leuke creatieve opdrachten. In de optie digitale beeldende vorming gaat de aandacht vooral uit naar het expressief omgaan met Photoshop. Je leert het omvangrijke programma voor digitale beeldbewerking vlot hanteren en artistiek toepassen. Volwassenen kunnen terecht in de hogere graad. Zij kunnen kiezen tussen de opties schilderkunst, keramiek, monumentale kunst, beeldhouwkunst en tekenkunst. In een context van openheid, vrijheid en onbevangenheid worden zij begeleid in het creëren van persoonlijk werk en in het uiten van eigen ideeën. Wat echte kunst is, kom je daar te weten. Via een uitstap en/of studiereis kan je ook heel wat opsteken van een aantal beklijvende klassieke of hedendaagse kunstenaars en hun werken. —▪ ‣ Meer info: SABK, Weverijstraat 33, 8900 Ieper, tel. 057 239 470, kunst.academie@ieper.be

Nieuwe directeur voor de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst Tom Deloose, een 30-jarige Ieperling afkomstig uit Wevelgem, is vanaf 1 september 2010 de nieuwe directeur van de Ieperse Academie voor Beeldende Kunst. Deloose, classicus van opleiding, was van 2002 tot 2010 leraar Latijn aan het Sint-Vincentiuscollege te Ieper, waar hij ook de Italiëreis en schooltoneel organiseerde. In zijn vrije tijd is kunst de leidraad: hij volgde lessen beeldhouwen en kunstgeschiedenis, behaalde het diploma Hogere 3 voor hobo, speelde bij het Leuvens Alumni Orkest, en is betrokken bij de organisatie van een tweejaarlijks kunstevenement in Wevelgem. Nu is hij dus directeur van SABK Ieper geworden, in opvolging van Eric Dierynck die 12 jaar aan het hoofd van de school stond.


CultuurCentrum Ieper presenteert... Een wandeling van film naar film 25 september 2010 CC Ieper De Meersen Tickets: € 3,00 per persoon

Starten is mogelijk vanaf 20 uur, om de 30 minuten tot 21.30 uur, reserveren is sterk aangeraden en kan bij CC Ieper of via www.acci.be.

Axelle Red - Coming Home 1 oktober 2010 - 20.15 uur CC Ieper Stadsschouwburg Tickets: niet-leden: € 32,00 leden, 55+: € 27,00 studerende JOC-leden: € 20,00

met de fiets genieten van muziek straattheater en kunst een fietstocht van ca. 30 km., onderweg zijn een 4-tal stopplaatsen voorzien, waar je iets kan eten of drinken en vooral genieten van een korte voorstelling. Inschrijving: 5,00 euro per fietsende persoon (maximaal 20,00 euro per gezin)

zondag 19 september 2010 Start tussen 12.30 en 14.30 uur in CC Ieper De Meersen (hoek Sint-Jansstraat / Sint-Niklaasstraat)

aankomst ten laatste om 19 uur om 20 uur wordt een fiets verloot onder de deelnemers

Andrea Croonenberghs, Della Bosiers, Mira, Lander en Tom Van Landuyt Wim De Craene - 20 jaar later 9 oktober 2010 - 20.15 uur CC Ieper Stadsschouwburg Tickets: niet-leden: € 20,00 leden, 55+: € 15,00 studerende JOC-leden: € 5,00

Tutu Puoane & Brussels Jazz Orchestra - Mama Africa 23 oktober 2010 - 20.15 uur CC Ieper Stadsschouwburg Tickets: niet-leden: € 20,00 leden, 55+: € 15,00 studerende JOC-leden: € 10,00

Lazarus - Oblomow zaterdag 30 oktober 2010 - 20.15 uur CC Ieper Stadsschouwburg Tickets: niet-leden: € 13,00 leden, 55+: € 9,00 studerende JOC-leden: € 5,00

L. Van den Eynde, K. Vandenhoudt, T. Bertels & T. Vanstiphout - Gesloten Hart (ode aan W. Van de Velde) 20 november 2010 - 20.15 uur CC Ieper Stadsschouwburg

Info: CultuurCentrum Ieper - tel. 057 239 480 CultuurCentrum@ieper.be - www.acci.be

Tickets: niet-leden: € 20,00 leden, 55+: € 15,00 studerende JOC-leden: € 15,00


Iedereen Ieper | 15

Bouwen & Wonen

Kleine werken aan woning vanaf 1 december 2010 eenvoudiger Vanaf 1 december 2010 wordt de regelgeving rond de stedenbouwkundige vergunning vereenvoudigd. De Vlaamse Overheid besliste immers om minder administratieve verplichtingen op te leggen bij kleine werken aan een woning. De wijzigingen hebben betrekking op de meldingsplicht (nieuwe procedure) en voorziet ook in een uitbreiding van de werken waarvoor een vrijstelling geldt. Opgelet: voor alle werken die je begint voor 1 december 2010 heb je nog steeds een bouwvergunning nodig. Meldingsplicht De meldingsplicht is een nieuwe procedure. Ze geldt voor kleine werken aan de woning of gebouwen, zoals de aanbouw van een garage of veranda met een maximale oppervlakte van in totaal 40m². Via een formulier van je gemeentebestuur beschrijf je kort de werken die je gaat uitvoeren. Dit beperkt dossier dien je in bij je gemeentebestuur. Na 20 dagen kan je met de werken starten. Voor sommige werken, zoals de aanbouw van een tuinhuis, vijver of zwembad, is geen melding nodig. Wie een aanpassing of uitbreiding van meer dan 40m² wil realiseren, dient nog steeds over een stedenbouwkundige vergunning te beschikken.

Procedure: 1. Zoek in de lijst van alle werken met meldingsplicht of je voor het werk een vergunning nodig hebt, of enkel moet melden. 2. Enkel melden? Vraag het formulier op bij jouw gemeente. 3. Vervolledig het formulier en dien het in bij jouw gemeentebestuur. 4. Na 20 dagen kan je starten met de werken.

Vrijstelling van stedenbouwkundige vergunningplicht Samen met het meldingsbesluit, werd het bestaande besluit dat de werken bepaalt die vrijgesteld zijn van stedenbouwkundige vergunning, aan een flinke facelift onderworpen. De lijst van werken waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning noodzakelijk is, was door de jaren heen echter uitgegroeid tot een lange, gedetailleerde opsomming van werken, zonder structuur en samenhang. Om duidelijke, eenvoudige rechtsregels te creëren, werd de lijst gemoderniseerd en vereenvoudigd en werd het aantal vrijstellingen flink uitgebreid. Dit geldt zeker voor werken die zich situeren in de private achtertuin en aan de achterkant van de woning. Je hebt geen vergunning meer nodig voor: - vrijstaande gebouwen waarvan de oppervlakte samen maximaal 40m² bedraagt, bv. een tuinhuis, een garage, …

-

niet-overdekte constructies waarvan de oppervlakte samen 80m² bedraagt, bv. terras, zwembad, vijver, …

Procedure: 1. Zoek in de lijst van alle werken met vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning of je voor het werk een vergunning nodig hebt. 2. Geen vergunning en geen melding vereist? 3. Je kan onmiddellijk starten met de werken.

Niet overal geldig Zowel de melding als de vrijstellingen zijn niet geldig als ze strijdig zijn met andere regelgeving. Beschermde monumenten blijven dus genieten van de noodzakelijke bescherming. Ook bestaande lokale beperkingen die via een bijzonder plan van aanleg, gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, verkavelingsvoorschriften of gemeentelijk stedenbouwkundige verordening bestaan, blijven onverkort van kracht. Wie niet zeker is of er dergelijke beperkingen van toepassing zijn op het perceel waar hij plannen voor heeft, kan daarover alle nodige informatie krijgen bij de dienst ruimtelijke ordening van de stad. De meldingsplicht ontslaat de mensen evenmin van de verplichting een architect te betrekken wanneer nodig. De medewerking van een architect is onder meer verplicht voor constructieve verbouwingen aan


Bouwen & Wonen

16 | Iedereen Ieper

bestaande gebouwen. Het blijft dus aangeraden zich op voorhand goed te informeren.

‘Enige vergunning’ belangrijk voor bedrijven De nieuwe regelgeving voert voor bepaalde werken ook de zogenaamde ‘enige vergunning’ in. Zo zal in de toekomst voor de uitbreiding of verbouwing van bestaande bedrijven in industriegebied een melding volstaan en zal er geen stedenbouwkundige vergunning moeten worden aangevraagd als er voor die uitbreiding al een milieuvergunning is verleend. Voor uitbreidingen of verbouwingen van dergelijke bedrijven zal een beoordeling in het kader van de milieuvergunningsaanvraag voortaan

volstaan en wordt de dubbele procedure van milieu- en stedenbouwkundige vergunning vermeden. De randvoorwaarden hiervoor zijn vastgelegd in het besluit en worden getoetst in de milieuvergunningsaanvraag. De integrale teksten van de betreffende besluiten kan je raadplegen op www. ruimtelijkeordening.be —▪ ▸ Meer info: dienst ruimtelijke ordening, Grote Markt 34, 8900 Ieper, tel. 057 239 257, ruimtelijke.ordening@ieper.be


Iedereen Ieper | 17

Bouwen & Wonen

Premie voor de abonnementskosten van een personenalarm Om het zelfstandig wonen en de thuiszorg van personen met beperkingen omwille van een ernstige handicap of langdurige ziekte te ondersteunen, verleent de provincie West-Vlaanderen vanaf juli 2010 een premie voor de abonnementskosten van een personenalarmsysteem. De premie geldt voor volgende soorten personenalarmsystemen: een klassiek personenalarmtoestel, een gsm met alarm, en gsm met alarm en GPS,

een beeldbelbox. De aanvrager dient te genieten van het sociaal telefoontarief en moet binnenshuis of buitenshuis ernstige mobiliteitsproblemen hebben. Personen die wonen in een hotel, een woon- en zorgcentrum voor ouderen, serviceflats voor ouderen, diensten zelfstandig wonen voor personen met een handicap, of een andere vorm van gemeenschapsleven, zelfs in een afzonderlijke kamer, komen niet in aanmerking voor deze premie. De premie bedraagt 80% van de abonnementskosten met een maximum van 10 euro per

maand en per aanvrager en wordt eenmaal per jaar uitbetaald.

Hoe aanvragen? Ofwel dien je zelf een aanvraag in bij de provincie West-Vlaanderen. Ofwel laat je de aanvraag indienen door jouw ziekenfonds, OCMW Ieper of erkend Regionaal Dienstencentrum. —▪ ▸ Meer info: provincie West-Vlaanderen, dienst welzijn, Koning Leopold IIIlaan 41, 8200 Sint Andries, Sofie Vanhaelewyn, tel. 050 403 292, pas@west-vlaanderen.be

Voorwaarden Vlaamse Woonlening gewijzigd Met rentevoeten vanaf 1,48% (juli 2010) is de Vlaamse Woonlening van de VMSW meestal een stuk goedkoper dan de markt. Voor mensen met een beperkt inkomen wordt een eigen woning zo een bereikbare droom. Vanaf 1 juli 2010 verandert een en ander aan het reglement. Wat blijft hetzelfde? De Vlaamse Woonlening kan verkregen worden voor de aankoop van een woning die minstens dertig jaar oud is en die gerenoveerd moet worden. Ook wie al een huis heeft, kan voor de renovatie, verbetering of aanpassing ervan een Vlaamse Woonlening aangaan. Daarnaast kan ook wie wil bouwen of een sociale woning wil kopen, gebruikmaken van de Vlaamse Woonlening.

Om in aanmerking te komen moet het gezamenlijk belastbaar inkomen liggen tussen 7.720 en 30.860 euro (voor een alleenstaande) en 46.300 euro (voor een gezin van minstens twee personen). Het maximumbedrag wordt verhoogd met 3.090 euro per persoon ten laste. Kandidaatleners mogen geen andere woning in volle eigendom of 100% vruchtgebruik hebben.

Wat verandert? Het totale te ontlenen bedrag is maximaal 181.690 euro. De aankoopprijs van de woning mag niet hoger zijn dan 171.690 euro en de noodzakelijke renovatiewerken moeten minstens 10.000 euro bedragen. Hoe hoger het bedrag van de noodzakelijke renovatiewerken (boven 10.000 euro), hoe minder je kan lenen voor de aankoop van de woning.

De VMSW schat welke renovatiewerken noodzakelijk zijn (veilig, aangepast aan de grootte van het gezin, comfort) en moeten worden uitgevoerd, en voor welke werken een lening moet worden toegekend. In sommige gevallen stijgen de maximumbedragen naargelang de gezinssamenstelling.

Wat nu? Op www.vlaamsewoonlening. be vind je meer informatie over de correcte voorwaarden. Met vragen kan je terecht op info@vlaamsewoonlening.be of gratis op het nummer 1700. Folders zijn beschikbaar bij de sociale bouwmaatschappijen, de gemeenten en OCMW’s. —▪ ▸ Meer info: dienst huisvesting, Grote Markt 34, 8900 Ieper, tel. 057 239 271, huisvesting@ieper.be


Milieu

18 | Iedereen Ieper

Autodelen iets voor jou? Je hebt al een tijdje een eigen wagen, maar gebruikt die niet zo vaak of voor zeer korte verplaatsingen. De kosten van de auto wegen uiteindelijk wel zwaar door op je budget, terwijl je voor de meeste van je verplaatsingen wel een ander vervoermiddel zou kunnen gebruiken. Of je doet het al jaren zonder auto, maar dat leidt soms wel eens tot praktische problemen. Vooral voor grote boodschappen, ritten naar het containerpark, uitstapjes ’s avonds laat of bezoekjes aan familie ‘op den buiten’ zou een auto handig zijn. Dit zijn maar enkele van de vele redenen waarom mensen beginnen met autodelen. In Nederland is autodelen al een groot succes en ook in Vlaanderen worden steeds meer auto’s gedeeld. Een eigen wagen kost al gauw 4000 euro per jaar, niet vreemd dus dat steeds meer mensen op zoek gaan naar een betere oplossing voor hun mobiliteit. Bij autodelen maken meerdere personen of gezinnen om beurten gebruik van één of meerdere gezamenlijke auto’s. Je hoeft dus niet noodzakelijk een auto te hebben om er gebruik van te kunnen maken. De algemene kosten zoals aankoop, onderhoud en verzekering worden gedeeld, waardoor het gebruik van een auto een stuk goedkoper is. Autodelen geeft je de

mogelijkheid om voor elke verplaatsing het juiste vervoermiddel te kiezen: de auto is immers niet voor elke verplaatsing het meest geschikte vervoermiddel. Dit leidt automatisch tot een doordachter autogebruik en minder autokilometers. Op die manier levert autodelen een bijdrage tot een schoner leefmilieu en minder gezondheidsproblemen door het gebruik van de wagen. In jouw wijk kan autodelen zelfs leiden tot een vermindering van het verkeer en meer ruimte door minder geparkeerde wagens.

-

Je persoonlijke voordelen?

Autopia

-

Autopia is het Vlaams steunpunt voor particulier autodelen en behartigt de belangen van autodelers in Vlaanderen. Autopia helpt kandidaat-autodelers, startende autodelers en langdurige autodelers bij vragen, problemen en het zoeken van kandidaat-autodelers in de buurt. —▪

-

autodelen is merkbaar goedkoper dan individueel autobezit. Bovendien heb je door de regelmatige afrekening een klare kijk op de reële kosten van je autogebruik. de taken en klussen met betrekking tot de auto worden onder verschillende mensen gedeeld. Dat maakt autodelen minder tijdrovend en een stuk praktischer.

-

minder met de auto rijden betekent meer lichaamsbeweging, en dus een betere gezondheid. Minder met de auto rijden is uiteraard ook goed voor het leefmilieu. door een auto te delen kom je met nieuwe mensen uit je buurt in contact. Een manier om je buren beter te leren kennen.

De provincie West-Vlaanderen en een aantal West-Vlaamse steden en gemeenten, waaronder ook Ieper, nemen het initiatief om autodelen bij hun burgers te promoten.

▸ Meer info: www.autodelen.net


Milieu

Iedereen Ieper | 19

Infoavond “Autodelen”

Gezocht: mensen die willen jagen op hun energiefactuur

Wie meer wil weten over de mogelijkheden van autodelen is van harte welkom op de infoavond die de stad Ieper op 21 september om 19.30 uur organiseert in de conferentiezaal van het stadhuis.

Bond Beter Leefmilieu organiseert in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen, Dialoog vzw, Eandis, Infrax en met de stad Ieper, een heuse Energiejacht. Op dinsdag 23 november ben je alvast van harte welkom op het startmoment van de energiejacht in de conferentiezaal van het stadhuis om 19.30 uur.

Op deze infoavond zet Jeffrey Matthijs van vzw Autopia de verschillende mogelijkheden en aspecten van autodelen uiteen. Mensen die dan geïnteresseerd zijn en een autodeelgroep willen opstarten, worden later verder begeleid door Autopia. De initiatieven rond autodelen kaderen in de Aardig-op-weg-week die loopt van 16 tot 22 september 2010. —▪ ▸ Meer info en inschrijvingen: Hein Lapauw, duurzaamheidsambtenaar, tel. 057 239 273, duurzaam@ieper.be

Wil je geld sparen zonder moeite? Ga dan mee op Energiejacht. De stad daagt je uit om samen met je buren of met je vrienden een groepje te vormen en vier maanden mee op jacht te gaan naar die ellendige energievreters. Want energie besparen is geld sparen. Je krijgt bovendien hulp van een energie- of beter ‘jachtmeester’. Dat is iemand die jouw groep van dichtbij zal begeleiden en je zal bestoken met goeie besparingstips. Kleine tips waarbij je niet verliest op comfort, maar wel op je energiefactuur. Daar gaan we voor en voor niks minder. Wie goed jaagt en regelmatig zijn meterstanden noteert, kan sparen voor een leuk uniek product. ▸ Geïnteresseerd? Ronsel je buren en vrienden bij elkaar en neem contact op met Hein Lapauw, duurzaamheidsambtenaar, tel. 057 239 273, duurzaam@ieper.be

Gezocht: jachtmeesters voor de Energiejacht Profiel: je bent geïnteresseerd in energie en in energiebesparing, je hebt kwaliteiten om mensen te begeleiden en te helpen. Je gaat graag op bezoek bij mensen. Je kan overweg met een computer. Taken: Je begeleidt een groep mensen die op uitdaging van hun gemeentebestuur energie willen besparen in vier maanden tijd. Je geeft hen tips en houdt hun meterstanden bij en vult ze in op de website www.energiejacht.be (online vanaf 1 oktober). Wat krijg je in de plaats? • een gratis opleiding over energiebesparing door de experts van Dialoog vzw. • je leert heel wat nieuwe mensen kennen en wordt uitgenodigd op alle energiemeester bijeenkomsten. • je wordt in de groep aanzien als een held: “hij of zij leerde zijn/haar volk te jagen op energie” • een speciale beloning op het einde van de jacht. —▪ ▸ Meer info: Hein Lapauw, duurzaamheidsambtenaar, tel. 057 239 273, duurzaam@ieper.be


Milieu

20 | Iedereen Ieper

Doe het bio of in voedselteam Vanaf 1 juli verplicht de Europese Unie het gebruik van een nieuw Europees Biolabel. Het label werd geselecteerd uit meer dan 3000 inzendingen van designstudenten. Het logo geeft aan dat de producten voor minimaal 95% uit biologische ingrediënten bestaan en geproduceerd zijn zonder chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest. Verder is het verboden kunstmatige geur, kleur- of smaakstoffen toe te voegen of genetisch gemodificeerde ingrediënten te gebruiken. Al deze voorwaarden worden gegarandeerd door een systeem van onafhankelijke controleorganisaties die op regelmatige basis steekproeven uitvoeren. Het label is verplicht op

alle voorverpakte producten geproduceerd na 1 juli en zal dus langzaam maar zeker de winkelrekken veroveren. Voor verse producten zal dit proces erg snel verlopen. Voor conserven en andere producten die langer bewaard kunnen worden, zal de consument mogelijk enkele maanden moeten wachten alvorens hij het label ziet opduiken op zijn favoriete product. Geen nood trouwens voor de consumenten die op zoek gaan naar het Biogarantielabel. Dit label wordt niet afgeschaft maar mag gewoon naast het Europese biolabel op het etiket prijken. —▪

Jij eet toch ook duurzaam? Wie bioproducten en eerlijke voeding hoog in het vaandel draagt, kan zich aansluiten bij een voedselteam. Een voedselteam is een groep van mensen uit eenzelfde buurt die gezamenlijk verse groenten, fruit, vlees, zuivel, Wereldwinkelproducten … aankopen bij producenten uit de streek. Dankzij de Voedselteams krijgt de landbouwer vaste klanten, waaraan hij of zij kan verkopen aan een vaste prijs, een prijs die de echte productiekosten dekt en

een arbeidsinkomen biedt. Niet alle producten zijn bio-gelabeld maar door te kiezen voor lokale boeren en producten uit eigen streek houden we de keten zo kort mogelijk: minder transport, geen tussenhandel, geen verpakking. Goed dus voor het milieu! Ook in de regio Ieper is sinds enkele jaren een Voedselteam actief. Wat dacht je van Keiemse biokaas, bioappelsap uit Voormezele, lekker vlees uit Wijtschate of bioseizoensgroentjes… Wie het water al in de mond krijgt en lid wil worden van het Ieperse voedselteam vindt meer info via www.voedselteams.be. —▪

Elektrische toestellen worden zuiniger Vanaf 1 juli 2010 mogen er geen koelkasten, diepvriezers of wasmachines met een energielabel B of slechter meer geproduceerd worden. Wel mag nog aanwezige stock verkocht worden. Koelkasten en diepvriezers die vandaag een A-label dragen, zullen vanaf 2012 niet meer verkocht mogen worden. Voor wasmachines verdwijnen de A-label toestellen vanaf 2013. De aanpassing komt er nadat eind maart 2010 de nieuwe Europese normen goedgekeurd werden in de Ecodesign richtlijn. Producenten slaagden er de voorbij jaren in om steeds zuiniger toestellen te maken waardoor het A-label al lang niet meer de meest zuinige categorie is. Daarom werden er ondertussen A+ (20% zuiniger dan A), A++ (40% zuiniger dan A) en A+++ (60% zuiniger dan A) labels toegevoegd. Door het nieuwe systeem wordt het meest zuinige toestel op de markt automatisch de nieuwe standaard. Ook televisietoestellen zullen in de toekomst zuiniger moeten worden. Vanaf 1 juli 2010 moeten tv-toestellen energie-efficiënter zijn dan het huidige gemiddelde. Vanaf 2012 zullen nieuwe toestellen zelfs 30% beter moeten scoren. —▪ ▸ Meer info: www.energiesparen.be


Milieu

Iedereen Ieper | 21

Zeg het met de Bloem Het Europees Ecolabel, of de Bloem, is het Ecolabel dat is erkend door alle landen van de Europese Unie, maar ook door Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Dit label, ingevoerd in 1992 door een verordening van de EU (Verordening (EEG) nr. 880/92), is er beetje bij beetje in geslaagd zich op te werpen als referentie bij de steeds talrijker wordende gebruikers die milieuvriendelijkere producten willen kopen en op die manier willen bijdragen tot minder vervuiling. Het label wordt toegekend aan producten met een hoog milieuprestatieniveau, producten die vanaf hun productie tot hun verbruik weinig negatieve effecten hebben op milieu, volksgezondheid, klimaat en natuurlijke hulpbronnen.

Per productcategorie worden voorwaarden opgesteld die bijvoorbeeld verband houden met recyclage van grondstoffen, bewuste en beperkte verpakkingen, het gebruik van schone energie in het productiesysteem enz. Bovendien wordt erover gewaakt dat de producten met het Europees Ecolabel ook minstens van dezelfde kwaliteit en doeltreffendheid zijn als producten zonder het label binnen die productcategorie. Momenteel wordt Bloem toegekend in 27 verschillende productcategorieën, waaronder bijvoorbeeld toeristische accommodaties, warmtepompen, papier, televisies, verf, schoonmaakproducten… De sterkte van het Europese Ecolabel ligt in de eerste plaats in de betrouwbaarheid. De criteria waaraan productcategorieën moeten voldoen, worden vastgelegd in een gespecialiseerd

Europees orgaan (onder toezicht van de Europese Commissie) en dus niet door de producenten zelf. Onafhankelijke laboratoria staan daarna in voor de aftoetsing van die criteria. Daarnaast wordt het label toegekend over gans Europa. Ook ver buiten de Belgische grenzen kan je de Bloem dus terugvinden op producten en overal staat het voor dezelfde strikte waarden. —▪ ▸ Meer informatie over de Bloem kan je vinden op www.ecolabel.be of www.ecolabel.eu. Met vragen kan je terecht bij ecolabel@health.fgov.be.

Oktober: maand van de energiebesparing Ook dit jaar wordt oktober uitgeroepen tot de Maand van de Energiebesparing. Een goed geïsoleerd dak voor elke woning vormt het kernthema van de oktobermaand. Het Vlaams Energieagentschap pakt uit met een grote wedstrijd met zeer interessante prijzen,

die alle inwoners warm zullen maken. En tegelijk helpen we je om het energiethema op een weinig arbeidsintensieve manier aan de man te brengen. Je woning goed en grondig isoleren spaart heel wat stookkosten! Deze investering wint zich dan al vlug terug en

bovendien kan je genieten van een aantal toelagen. —▪ ▸ Meer info over deze campagne vindt u op www.energiesparen.be


Milieu

22 | Iedereen Ieper

Duurzame wijk krijgt stilaan vorm De duurzame wijk “De Vloei” krijgt stilaan vorm. De wijk die komt tussen de Zonnebeekseweg en de Meenseweg zal plaats bieden voor 250 gezinnen.

Maenhout vertaald in een beeldkwaliteitsplan. Het plan laat zien hoe de wijk er zou kunnen uitzien en kan dus als basis dienen voor het ontwerp en de realisatie van de wijk.

Om de ecologische voetafdruk van de wijk zo laag mogelijk te houden wordt er rekening gehouden met vele factoren, zoals: - bijna 40 % groene ruimte - autoluwe wijk: veel aandacht voor fietsers en voetgangers - minimum laag energiewoningen - optimaal hergebruik van hemelwater - duurzame bouwmaterialen - creëren van een sociaal weefsel

De stad stelt het beeldkwaliteitsplan voor aan de buurtbewoners en aan de toekomstige bewoners. Na de voorstelling worden in een aantal workshops enkele deelfacetten besproken. Heb je ideeën of ben je benieuwd hoe ver we staan met de planning, kom gerust langs.

Dit zijn maar enkele zaken die de stad wil gerealiseerd zien in de wijk. Al die thema’s heeft architectenbureau

De interactieve voorstelling zal plaatsvinden op 27 november 2010 vanaf 14 uur in zaal de Potyze, Zonnebeekseweg 315, 8900 Ieper. —▪

Programma: 14 uur: verwelkoming 14.15 uur: voorstelling beeld kwaliteitsplan door architect Maenhout 15 uur: deelname aan de workshops: - Mobiliteit - Openbare ruimte - Energie - Natuur en openbaar groen - Water

▸ Deelname is gratis maar vooraf inschrijven is verplicht bij de dienst leefmilieu, Hein Lapauw, Grote Markt 34, 8900 Ieper of tel. 057 239 273 of duurzaam@ieper.be


Milieu

Iedereen Ieper | 23

Bespaar tot 50% drinkwater De Vlaamse Milieumaatschappij publiceerde een nieuwe brochure en website ‘Waterwegwijzer bouwen en verbouwen’. Deze uitgave wil een praktische gids zijn voor architecten, bouwheren, aannemers, loodgieters, tuininrichters en particuliere bouwers en verbouwers die betrokken zijn bij de waterhuishouding in en rond een woning. Met de informatie kan je een rationeel en duurzaam waterbeheer realiseren. Bij een bouwproject hou je best van bij het begin rekening met een doordacht beheer van al het drink-, hemel- en afvalwater dat in en rond jouw woning zal circuleren. Je kan er tot 50% kostbaar drinkwater mee besparen. Een gezin van 2 personen bijvoorbeeld dat hemelwater gebruikt voor de toiletten, wasmachine, tuin en schoonmaak bespaart jaarlijks 40.150 liter drinkwater (op basis van het gemiddeld waterverbruik per dag). De Waterwegwijzer wil de weg wijzen naar een rationeel en duurzaam waterbeheer in en rond de particuliere woning. Het gaat daarbij onder andere over de opvang, het hergebruik en de infiltratie van hemelwater. Maar evenzeer over de behandeling en/of de correcte lozing van afvalwater.

aspecten rekening moet gehouden worden. Hij geeft ook een ruim overzicht van de mogelijkheden om hemelwater te infiltreren, te bufferen of op te vangen met een groendak. Kortom, de Waterwegwijzer geeft je alle informatie die je nodig hebt om op een duurzame wijze met afval-, hemel- en drinkwater om te gaan.

De Waterwegwijzer legt uit hoe je tot een optimaal beheer en gebruik van hemelwater kan komen. De brochure geeft een volledige beschrijving van de onderdelen van een hemelwaterput en het verdeelsysteem, alsook met welke

Omdat de informatie in de Waterwegwijzer voortdurend verandert, wordt de brochure ondersteund door de website “Waterwegwijzer bouwen en verbouwen” op www.vmm.be/ water/waterwegwijzerbouwen. Op deze website vind je onder andere wetswijzigingen, technische detailinformatie en interessante internetlinks terug. Hou ze in het oog voor de meest recente informatie. —▪ ▸ Meer info: infoloket van de VMM, tel. 053 726 445, info@vmm.be, http://www.vmm.be/pub


Milieu

24 | Iedereen Ieper

Plaatsing IBA’s gestart Het Ieperse zoneringsplan geeft aan waar de volgende jaren bijkomende riolering en kleinschalige waterzuivering dient aangelegd. In augustus is de stad gestart met het plaatsen van individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater, kortweg IBA’s genoemd. Deze IBA’s worden geplaatst bij de woningen waar het onmogelijk is om bijkomende riolering te voorzien. In totaal zullen er in Ieper ruim 650 geplaatst worden. De stad heeft hiervoor na aanbesteding een firma aangeduid die instaat voor het plaatsen en de verdere opvolging. Prioritair zijn die woningen waar sinds 1999 een aanzienlijke verbouwing

gebeurde. Deze bewoners werden door de stad aangeschreven en uitgenodigd op een infomoment. In een latere fase zullen ook de andere mensen uit de IBA-zone worden aangeschreven. De bewoners van het IBA-gebied hebben de keuze om zelf in te staan voor de plaatsing van een IBA naar keuze, of ze kunnen met de stad een overeenkomst afsluiten. Na deze overeenkomst komt de firma door de stad aangeduid langs om de exacte inplanting van een IBA voor te bereiden. Die bewoners betalen voor de iba een eenmalige retributie van 1.500 euro excl. BTW. Wie wil weten in welke zone zijn woning ligt, kan contact opnemen

met de dienst leefmilieu of het geoloket raadplegen via http:// geoloket.vmm.be/zonering/map. phtml Bij dezelfde dienst is ook de infobrochure ‘Samen zorgen voor zuiver water’ beschikbaar. —▪

Mag het iets donkerder? Dat Vlaanderen één van de meest verlichte regio’s is, zal je niet onbekend zijn. In heel wat steden en gemeenten is het nooit meer donker. Stadsbewoners, omwonenden van bedrijven en sportterreinen, verlichte serres en monumenten kunnen zich nauwelijks nog een nachtelijk landschap of een open sterrenhemel voorstellen. Overmatig kunstlicht is niet alleen nutteloos en een grote energieverspilling, maar kan ook je gezondheid aantasten en ontregelt de natuur. Daarnaast is duisternis, net zoals

rust en stilte een basiskwaliteit die we niet verloren mogen laten gaan. De winter nadert en de dagen worden korter. De stad Ieper wil er je op attent maken dat de buitenverlichting veel hinder kan veroorzaken. Hier zijn enkele tips: - in bebouwde zones is buitenverlichting aan de straatkant niet relevant door de aanwezigheid van openbare verlichting. - beperk je verlichting tot jouw eigendom. Verlicht altijd van boven naar beneden, zo komt er veel minder licht in de atmosfeer terecht. Plaats de verlichting zo dicht mogelijk

-

-

-

bij wat verlicht moet worden. kies voor energiezuinige en milieuvriendelijke lampen, zoals verlichting die op zonne-energie werkt. Hou het vermogen van de lamp zo laag mogelijk (spaarlamp of LED). plaats een sensor of een tijdschakelaar en bespaar 100 euro per jaar. bij een spot in de tuin, richt deze naar beneden en niet naar einde van de tuin. Het is beter enkele kleine neerwaartse lichten te plaatsen dan één grote energieverslindende spot. —▪


Vrije tijd

Iedereen Ieper | 25

Derde editie ‘Ieper op reis’ gaat naar Antwerpen

Het concept blijft hetzelfde. De trein vertrekt ’s morgens tussen 8 en 8.30 uur uit Ieper. Het wordt opnieuw een modern treinstel met 10 dubbeldekrijtuigen, met een capaciteit van ongeveer 1.300 personen. Op de heenreis krijgen de deelnemers een ontbijtpakket aangeboden. In Antwerpen zelf wordt een uitgebreid bezoekprogramma voorzien, ook voor de kleinsten. Rond 18 uur vertrekt de trein terug naar Ieper. Antwerpen is terecht trots op haar rijk historisch verleden. In de loop der eeuwen bouwde de stad een cultuurpatrimonium op met een unieke waarde. Haar musea en historische kerken zijn de schatkamers waarin veel van deze rijkdommen bewaard en getoond worden. Antwerpen is ook het wereldcentrum voor diamant. Een greep uit het aanbod dat de deelnemers op 28 mei 2011 voorgeschoteld wordt:

Centrumwandeling Flanerend over de ‘Meir’ en de ‘Keyserlei’ kom je oog in oog te staan met de architectuur van de 19de en 20ste eeuw. Ook het imposante Centraal Station (koosnaam: de

© Antwerpen Toerisme & Congres

Na twee geslaagde edities van ‘Ieper op reis’ in 2005 (Mechelen) en 2008 (Leuven), herhaalt het Ieperse stadsbestuur voor de derde keer deze succesformule op zaterdag 28 mei 2011. De bestemming is de Sinjorenstad Antwerpen.

Spoorwegkathedraal) maakt daar deel van uit.

samen met het meubilair te bewonderen.

Historische wandeling

Het Stadhuis

Kuier met een gids in de historische binnenstad en geniet van acht eeuwen Antwerpse geschiedenis. De gids voert je door een wirwar van steegjes, pleinen en straten. Onderweg kom je majestueuze klassiekers zoals de Onze-LieveVrouwkathedraal, het standbeeld van Brabo en het Stadhuis tegen.

Dit indrukwekkende renaissancegebouw staat symbool voor de glorie van Antwerpen als dé grote Europese handelsmetropool van de 16de eeuw.

Onze-LieveVrouwkathedraal Bewonder onder leiding van een gids de meesterwerken van Rubens in de grootste gotische kerk van de Nederlanden.

Het Koninklijk Paleis op de Meir Het paleis dat in 1745 werd ontworpen, was onder andere eigendom van Napoleon, koning Willem I en de Belgische Koninklijke familie. De bovenverdiepingen hebben een museale functie gekregen. Sinds mei 2010 is het paleis weer op beperkte schaal open voor publiek en is het gerestaureerde interieur

Diamantmuseum Ontdek in dit hedendaags en interactief provinciaal museum 500 jaar Antwerpse diamantgeschiedenis.

De Zoo De Antwerpse Zoo is een van de oudste en beroemdste dierentuinen in Europa. Trek voor een bezoek minstens een halve dag uit, want er is voldoende te zien en te beleven. Pinguïns in Vriesland, olifanten en giraffen in een unieke Egyptische tempel en een splinternieuwe, roze villa voor de nijlpaarden: je kan hier meer dan 6.000 dieren bewonderen.

Aquatopia Aquatopia, in hartje Antwerpen en recht tegenover het Centraal Station is een fascinerende


Vrije tijd

26 | Iedereen Ieper

onderwaterwereld waar je meer dan 10.000 exotische vissen in hun natuurlijke leefomgeving ontdekt. Fibu, de grappige Aquatopia-mascotte en -octopus, vertelt je via interactieve opstellingen en multimediatoepassingen alle weetjes over de onderwaterwereld. Daarnaast is Antwerpen ook een bruisende Bourgondische stad en een gevarieerd winkelparadijs zonder weerga. De deelnameprijs is dezelfde als in 2005 en 2008: volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar betalen 5 euro/p.p. Kinderen tot en met 11 jaar betalen 3 euro/p.p. Deelnemers die ook de Zoo willen bezoeken betalen voor die dag de uitzonderlijke voordeelprijs van 10 euro/p.p, kinderen jonger dan 12 betalen 5 euro/p.p. Wie de Zoo wil bezoeken dient dit te melden bij de inschrijving. Andere bezoeken zijn pas te reserveren in april 2011, wanneer de deelnemers een gedetailleerd programma ontvangen. De bijdrage voor het bezoek aan de Zoo dient dan ook te worden betaald. Dit aanbod is voorbehouden voor inwoners van Groot-Ieper. —▪ ‣ Inschrijven kan, mits betalen van de deelnameprijs, bij de dienst toerisme in de Lakenhalle, Grote Markt, 8900 Ieper, tel. 057 239 220, toerisme@ieper.be, www.toerisme-ieper.be.

Snel inschrijven is de boodschap want de interesse zal ongetwijfeld groter zijn dan het beschikbare aantal plaatsen.

Noord-Zuid

Vredesprijs stad Ieper 2011 Ieperlingen brengen hun stem uit In de vorige editie hadden wij het uitgebreid over de vijf personen die genomineerd werden voor de Vredesprijs van de stad Ieper 2011. Als reminder een korte beschrijving van de vijf genomineerden. Denis Mukwege: Congolese arts die zich in de buurt van Bukavu sedert 1996 ontfermt over vrouwen die het slachtoffer zijn geworden van verkrachting in een door rebellengroepen geteisterde regio.

Q’orianka Kilcher: Jonge actrice, maar evenzeer activiste die zich inzet voor de rechten van de inheemse bevolking in Peru, pleit voor het behoud van het regenwoud en actie voert tegen ontginning, boskap en olieboringen wanneer deze ingaan tegen de rechten van de inheemse bevolking.

Kathy Kelly: Amerikaanse die zich al meer als 25 jaar met geweldloze acties verzet tegen de vaak economisch geïnspireerde oorlogsvoering van de VS. Trekt de VS rond om te spreken en te getuigen over de burgers en kinderen als slachtoffer in oorlogsvoering.

Valdete Idrizi: werd in 1999 als Albanese Kosovaarse samen met duizenden anderen verdreven uit haar woonplaats. Nu woont en werkt ze terug in Mitrovica waar zij een centrum leidt dat de Servische en Albanese bevolking in de door de Ibar gescheiden stad probeert te verzoenen.

Hassan Shire Sheikh: mensenrechtenactivist die na bedreigingen Somalië verliet en in Canada asiel kreeg. Keerde terug naar de regio en leidt nu een instituut dat hulp, vorming en bescherming wil bieden aan mensenrechtenactivisten in de Hoorn van Afrika.


Iedereen Ieper | 27

De stem van de Ieperling De stad wil van de vredesprijs, de vredesprijs van alle Ieperlingen maken en dus zoveel mogelijk Ieperlingen betrekken bij het bepalen van de laureaat 2011. Verenigingen, scholen, bedrijven kunnen hier een cruciale rol spelen. In plaats van zelf nog tal van initiatieven op te zetten waar we de inwoners van de stad de kans willen bieden om hun stem uit te brengen, willen wij aansluiting zoeken bij het ruime aanbod van activiteiten die door het rijke verenigingsleven in Ieper wordt georganiseerd. De stad roept dan ook alle Ieperse verenigingen (cultuur, sport, jeugd, senioren, ontwikkelingssamenwerking, maar evenzeer vakverenigingen, scholen en bedrijven op: - om de leden van de vereniging, ouders van kinderen, personeelsleden van het bedrijf, de kans te bieden om, naar aanleiding van een activiteit (van welke aard ook) van de vereniging, de school, het bedrijf, hun stem uit te brengen voor de

genomineerde van hun keuze. - om zelf een initiatief te nemen waarin, in samenwerking met het vredesfonds van de stad, de genomineerden aan de leden van de vereniging, de school, het bedrijf worden voorgesteld zodat de aanwezigen de kans krijgen om hun stem uit te brengen. Organiseer je in de periode van nu tot eind april met je school, vereniging, bedrijf een activiteit waar je de aanwezigen de kans wil bieden om hun stem uit te brengen voor de genomineerde van hun keuze, of ben je bereid om samen met het vredesfonds een initiatief te nemen? Neem dan contact op met het secretariaat van de vredesprijs. —▪ ‣ Ben je bereid om initiatief te nemen met je vereniging, op school, in het bedrijf, neem dan contact op met de dienst vrede en ontwikkeling van de stad Ieper via vrede_ontwikkeling@ieper.be of via tel.057 239 214.

Kalender vredesprijs September 2010 tot 30 april 2011 Stemperiode in scholen in Vlaanderen en voor de Ieperling

2 mei 2011 Bekendmaking laureaat tijdens gemeenteraad

6 tot 8 mei 2011 Toneelvoorstelling “Berichten uit Kaboel” in het Perron

11 november 2011 Ontvangst en overhandiging vredesprijs aan laureaat 2011 ‣ Meer info: dienst vrede en ontwikkeling, tel.057 239 214, vrede_ontwikkeling@ieper.be www.vredesprijs-ieper.be


28 | Iedereen Ieper

Een uitgave van het Stadsbestuur Ieper Dienst communicatie, Grote Markt 34, BE-8900 Ieper tel. 057 239 200, communicatie@ieper.be www.ieper.be

34 - Iedereen Ieper - September 2010  

City magazine of Ieper - September