Page 1

toneelverenigingen beeldexpressie: foto- en filmverenigingen historische verenigingen kunstverenigingen koorverenigingen

t CULTUUR VERENIGd socio-culturele verenigingen

{

toneelverenigingen

KUNSThistorische & CULTUURVERENIGINGEN IN IEPER verenigingen kunstverenigingen beeldexpressie: foto- en filmverenigingen koorverenigingen toneelverenigingen

Beeldexpressie: Foto- & filmverenigingen historische verenigingen

}


} Voorwoord In Ieper zijn véél mensen met cultuur bezig. Vaak is dat in groep, met gelijkgezinden, in een vereniging. Mensen verenigen zich om samen een bepaald doel te bereiken, om samen plezier te maken, om samen een favoriete hobby te beoefenen. Ze leggen de lat hoog of minder hoog, ze zijn met een klein groepje of met een grote bende, ze organiseren veel activiteiten of slechts af en toe, ze zijn jong en oud door mekaar. En ze hebben één iets gemeen: ze zijn “lid van …”. Ze weten zich verbonden, ze engageren zich graag voor de groep en voor elkaar, en ze vinden er plezier in. Wat zou onze stad zijn zonder al deze engagementen, zonder deze boeiende verenigingen? Het zou maar een saaie bedoening zijn, eigenlijk kunnen we het ons echt niet voorstellen. In deze brochure willen we de lezer een overzicht geven van de foto- en filmverenigingen die in Ieper actief zijn en die via overleg en samenwerking in de cultuurraad de sector beeldexpressie in onze streek willen versterken. Ben je op zoek naar een vereniging om je foto- of filmambities te kunnen botvieren? Zoek je de contactgegevens van een bepaalde fotoclub? Dan is deze gratis brochure iets voor jou! Dit is de vijfde brochure in de reeks “Kunst- en cultuurverenigingen in Ieper”. Deze reeks wordt op onregelmatige tijdstippen aangevuld. Deze reeks past in de verschillende initiatieven om cultuur extra in de kijker te zetten en een gezicht te geven: denk maar aan de Cultuurkalender, de organisatiegids “Help! Ik organiseer.” met tips voor al wie een activiteit organiseert … Veel leesplezier!

Katrien Desomer, Schepen van cultuur

} 02


} Overzicht Cinypra

p. 4

Fotoclub Lichtdrukmaal

p. 5

Koninklijke Ieperse Foto- & Diakring (IFDK)

p. 6

Kordial Ieper

p. 7

Picamera Ieper

p. 8

Travel Camera Club Ieper (TCC)

p. 9

Vereniging voor Kreatieve Fotografen (VVKF)

p. 10

vtbKultuur Ieper

p. 11

Europicamera vzw

p. 12

Centrum voor Beeldexpressie

p. 13

100 jaar Ieperse fotoclubs

p. 15

Waarom lid worden?

p. 17

De voornaamste fotografische ontdekkingen t.e.m. 19de eeuw

p. 18

03 {


} Cinypra De Ieperse Film- en Videoclub CINYPRA werd gesticht in 1966 door de hr. Guido Dael. Er werd een werkelijke revolutie doorworstelt vanaf plakken van filmbanden tot de huidige digitale video. Door de snelle evolutie van computer en digitale media staan nieuwe uitdagingen voor de deur. Binnen clubverband komen alle aspecten van film en videomontage aan bod. Fotografie is een essentieel deel waar belichting en inkadering van kapitaal belang zijn. Een goede kennis van je videocamera is noodzakelijk om te starten met degelijk basismateriaal voor je videomontage. Je moet vooral rekening houden met: - keuze van computer en programma’s waarmee je het zal doen, - beelden met overgangen en kleurkeuzes, - verhaal en ritme in je montage om het boeiend te houden, - audio met gepaste keuze van muziek en/of ingesproken tekst, - teksten, titels en/of ondertitels, -… Alle punten komen aan bod waar men kan terugvallen op ervaren filmcineasten. De kalender met activiteiten is dan ook in die zin opgezet. Verschillende categorieën zoals reisfilm, komedie, informatiefilm, … worden besproken en beoordeeld met de bedoeling eruit te leren. Ieder jaar richt Cinypra een filmfestival “De Gouden Kat” in waar de beste films van de West-Vlaamse amateur-cineasten worden vertoond. Cinypra is aangesloten bij Wevac (West-Vlaamse Amateur Cineasten - http://www.wevac.be/) en CVB (Centrum voor Beeldexpressie - http://www.cvb.be/).

Praktisch: Lokaal: Oud Gemeentehuis, Monseigneur Sixplein 4, 8908 Vlamertinge Vergaderinge: tweewekelijks, dinsdagavond vanaf 20 uur (datums zie website) E-mail: cortijo@hotmail.com Website: www.cinypra.be

} 04 02


} Fotoclub Lichtdrukmaal De fotoclub van Vlamertinge werd gesticht op 25 mei 1965. Het doel was maandelijks samen te komen met alle plaatselijke foto-amateurs om ieders werk te bespreken en zo wat van elkaar op te steken, onder de vleugels van de plaatselijke afdeling van het Davidsfonds. Vanaf het begin waren er een twaalftal gegadigden op de vergaderingen met foto’s, dia’s en zelfs al korte reismontages. Gastsprekers kwamen fotocursussen geven of uitleggen hoe je een goede reisreportage kon maken. Binnen het jaar was er al een eerste montage-avond voor het grote publiek. Vanaf het begin kozen we ook voor een jaarlijkse fotoreis die de vriendschapsband aanwakkert. Zo zijn er al meer dan 40 reizen georganiseerd. In 1977 sloot de club aan bij de Belgische Federatie van Fotokringen (BFFK) en later bij het West-Vlaams Verbond van Foto- en Diakringen (WVFD). Zo kreeg je meer samenwerking voor jureringen en vorming tussen naburige clubs. In 1979 werd de naam “Fotoclub Vlamertinge” veranderd in “Fotoclub Lichtdrukmaal” naar de Vlaamse naam die priester-dichter Guido Gezelle bedacht voor het Franse woord foto in zijn gedicht “Moederken”. Bij het 20-jarig bestaan werd een nieuw bestuur samengesteld om een waardige viering voor te bereiden. Het hoogtepunt was opnieuw de diashow voor het grote publiek, die vier keer een volle zaal trok. Met het 25-jarig bestaan waren het er zelfs vijf. Om de onderlinge vriendschap nog meer te stimuleren, sloten we vanaf 1986 het werkjaar telkens af met een ledenfeest waarbij aan ieder clublid zijn “Foto van het jaar” gratis werd uitgedeeld. 1986 was ook het startjaar van de studio-avond in februari. De club beschikt nu over vijf professionele flitsers en twee studio’s. Sinds het 40-jarig bestaan in 2005 is de club volledig overgeschakeld op digitale fotografie en worden er cursussen georganiseerd over fotobewerking met Photoshop en digitale montage-programma’s. Tweemaal per jaar tonen we aan alle geïnteresseerden korte montages en reisreportages. Zoals je merkt is “Fotoclub Lichtdrukmaal” niet gericht op competitie, maar wil de club vooral dat iedereen die graag fotografeert nog meer plezier beleeft aan zijn hobby. Praktisch: Contactadres: Telefoon: Vergaderingen:

Groezeweg 23, 8908 Vlamertinge 057 200 369 Iedere derde dinsdag van de maand, uitgezonderd in juli en augustus

03 { 05


} Kon. Ieperse Foto- en Diakring Gesticht in 1896 – Oorspronkelijke naam Société Photographique d’Ypres. Vervolgens Ypersche Fotoclub. Momenteel Koninklijke Ieperse Foto- & Diakring. In de jaren ’70 overleden Oscar Seys en Florent Roose, respectievelijk voorzitter en secretaris van de club. Voorzitter Oscar Seys had de wens uitgedrukt dat de club, na zijn overlijden, zou blijven voortbestaan. Johan Goemaere en Etienne Vandenweghe werden bereid gevonden om, respectievelijk als voorzitter en secretaris, de club nieuw leven in te blazen. Dit gebeurt o.m. door het oprichten van een dia afdeling vandaar de aangepaste naam Ieperse Foto- en Diakring. Na enkele jaren zeer verdienstelijk werk te hebben geleverd geven Johan Goemaere en Etienne Vandenweghe het roer over aan Jean-Marie Devos, die de nieuwe voorzitter wordt, en Caroline Duhayon die het secretariaat waarneemt. In 2000 wordt de IFDK bekroond tot koninklijke vereniging. Daniel Sedeyn, Jean Cornette en Etienne Vandenweghe vertegenwoordigen de IFDK in het Provinciaal Hof te Brugge ter gelegenheid van de uitreiking van deze eretitel. Voornaamste activiteiten : maandelijkse geleide bespreking van foto’s , dia’s en digitale beelden waaraan ook niet-leden mogen deelnemen, jaarlijks meerdere fototentoonstellingen en een Provinciaal Foto- en Diasalon.

Praktisch: Voorzitter: Jean-Marie Devos Contactpersoon: Jean-Marie Devos Contactadres: Oude Kortrijkstraat 60 - 8900 Ieper Telefoon: 057 202 529 E-mail: jean.marie.devos@telenet.be Website: www.fotografie-ieper.tk

} 06


} Kordial Ieper In de jaren ’70 telt Zillebeke meerdere gedreven dialiefhebbers, waaronder Norbert Derycke. De oprichting van een lokale diaclub is voor Norbert een must want de lat gelegd door Picamera Ieper vindt hij te hoog. Samen met Jackie Liefooghe, Hilde Blomme, Gilbert Tuyten, Ronny Vanexem, Raf Fockenoy en Etienne Vandenweghe sticht hij in 1976 Kordial Zillebeke. Kordial krijgt veel medewerking van Picamera en beide verenigingen werken goed samen. Kordial legde evenwel heel andere klemtonen dan Picamera. De activiteiten van de Zillebeekse diaclub kenden, vooral tijdens de kermisweekends, zeer veel bijval. De club organiseerde meerdere tentoonstellingen ‘Zillebeke vroeger en nu’, workshops modelfotografie gevolgd door de verkiezing van Miss Zillebeke etc. Vooral de specifieke diamontages handelend over Zillebeke, met als acteurs Jackie Liefooghe en Gilbert Tuyten in een scenario van Hilde Blomme, waren zeer succesvol. Na enkele jaren van veel succes is er een duidelijke teruggang en meerdere leden haken af. Als het stadsbestuur van Ieper beslist het oud-gemeentehuis van Zillebeke, waar de club bijeenkomt, te verkopen dreigt Kordial te verdwijnen, temeer daar voorzitter Norbert Derycke ontslag neemt. Etienne Vandenweghe tot dan toe secretaris van de vereniging wordt de nieuwe voorzitter. Tal van nieuwe activiteiten worden geprogrammeerd, niet langer meer in Zillebeke maar in Ieper Centrum. Workshops digitale fotografie, cursussen voor beginnende fotoamateurs en fototentoonstellingen in het Dienstencentrum De Kersecorf te Ieper kennen veel bijval. Nieuwe leden zijn meer dan ooit welkom. Maandelijkse bijeenkomst de 1e vrijdag van de maand vanaf 20 uur.

Praktisch: Voorzitter: Etienne Vandenweghe Contactpersoon: Etienne Vandenweghe Contactadres: Stoffelstraat 28 bus 2D - 8900 Ieper Telefoon: 057 360 861 E-mail: europicamera@telenet.be

07 {


} Picamera Ieper Gesticht in 1969 – Stichtend voorzitter: Etienne Vandenweghe – Stichtende leden: Michel Lewyllie, Georges Bruynooghe, Daniel Liefooghe, Gilbert Lazoore en Valere Coeckelbergs De club heeft een schitterend verleden en een veelbelovende toekomst. Picamera staat bij de internationale fotofederaties FIAP en PSA bekend als de Europese nummer één voor wat betreft de organisatie van internationale salons. Picamera ontving het gouden plaket van de “Fédération Internationale de l’Art Photographique” als bekroning voor de schitterende organisatie van haar jaarlijkse internationale salon Euro-Picamera. Picamera won in clubverband meerdere belangrijke prijzen, o.m. in Italië, Duitsland, Kroatië, Frankrijk, Nederland en Pakistan. Ook in eigen land werden schitterende resultaten behaald. Zo won Picamera de nationale wedstrijd “Schaal Populaire” en werd 3de in de “Grote Prijs van België”. De club was gedurende drie jaar de best geklasseerde europese club in de Internationale diacompetitie van de Photographic Society of America. Momenteel wordt vooral gestreefd naar resultaten op provinciaal vlak. Meerdere wereldbekende fotografen kwamen op bezoek bij Picamera. Zij kwamen uit o.m. Argentinië, Brazilië, USA, Marokko, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Luxemburg, Zwitserland, Nederland en Kroatië. Picamera organiseert jaarlijks het Internationaal Foto- en Diasalon Euro-Picamera, een Provinciaal Fotoen Diasalon, fotocursussen en meerdere workshops. Nieuwe leden zijn steeds welkom. Bijeenkomsten op vrijdagavond.

} 08

Praktisch: Voorzitter: Etienne Vandenweghe Contactpersoon: Etienne Vandenweghe Contactadres: Stoffelstraat 28 bus 2D - 8900 Ieper Telefoon: 057 360 861 E-mail: europicamera@ieper.be Website: www.fotografie-ieper.tk


} Travel Camera Club Ieper Gesticht in 1976 - Stichtend voorzitter: Maurice Roetynck - Stichtende Leden: Gilberte Devos, Andre Claerhout, Dirk Delahaye, Robert Demyttenaere en Gilbert Vandenbussche Meerdere bekwame reisfotografen worden lid van Travel Camera Club. De club specialiseert zich in het maken van reisdiaporama’s. Eigen leden Maurice Roetynck, Gilberte Devos, Marc Joye, Robert Demyttenaere Eric Leman, Jeanne Devos e.a. staan in voor inhoudrijke reisdiareportages. Travel Camera Club verwerft bekendheid ook in het buitenland. Dit heeft tot gevolg dat TCC Ieper ook gevraagd wordt om reisdiaporama’s te vertonen buiten de landsgrenzen, wat dan ook gebeurt o.m. in Rijsel, Roubaix, Lehrte en Hannover. Bij de heroprichting van de Cultuurkring VTB Ieper beslist Travel Camera Club nauw samen te werken met deze vereniging. TCC brengt iedere maand boeiende reisdiareportages niet alleen diaporama’s van eigen leden Cecile Degryse, Marc Joye, Maurice Roetynck e.a. maar ook met heel ervaren voordrachtgevers afkomstig uit heel Vlaanderen. TCC staat in voor een zeer gevarieerd jaarprogramma in de hoop dat ook veel reislustigen er op afkomen.

Praktisch: Voorzitter: Maurice Roetynck Contactpersoon: Maurice Roetynck Contactadres: Frenchlaan 10 bus 2A - 8900 Ieper Telefoon: 057 212 658 E-mail: maurice.roetynck@telenet.be

09 {


Vereniging voor Kreatieve } Fotografen In de schoot van de oud-leerlingenbond van het Koninklijk Atheneum van Ieper sticht Etienne Vandenweghe Foto- en Diaclub KARLA (Koninklijk Atheneum Rijks LAgere). Stichtende leden zijn Roger Tavenier, Serge Meulemeester, Norbert Gadeyne en Etienne Vandenweghe (voorzitter). De activiteiten van de kring vinden in de beginjaren hoofdzakelijk plaats in het Koninklijk Atheneum te Ieper waar fotoclub KARLA o.m. over een donkere kamer beschikt. Na enkele jaren vindt voorzitter Etienne Vandenweghe een ideale opvolger in de persoon van oud-leraar Roger Tavenier. Om diverse redenen verlaten meerdere leden de club met als gevolg dat KARLA dreigt teniet te gaan. Na het ontslag van Roger Tavenier wordt Etienne Vandenweghe opnieuw voorzitter. Etienne geeft nieuwe impulsen aan de club o.m. door het organiseren van theoretische en praktische fotolessen dit in samenwerking met het IFDK. Ge誰nteresseerden zijn welkom op de bijeenkomsten die doorgaan op vrijdagavond vanaf 19.30 uur. Voornaamste activiteiten: cursussen digitale fotografie en beeldverwerking en het organiseren van fototentoonstellingen.

} 10

Praktisch: Voorzitter: Patrick Sennesael Medevoorzitter: Niko Deleu Contactpersoon: Patrick Sennesael Contactadres: Sint-Livinusstraat 51 - 8906 Elverdinge E-mail: tricia@advalvas.be Website: www.kbs-vvkf.tk


} vtbKultuur Ieper Gesticht in 1922 – Heropgericht in 1996, na een onderbreking van een vijftal jaar Etienne Vandenweghe volgt Frans Gythiel op als afgevaardigde bij VTB Nationaal. De kring sluit aan bij het West-Vlaams Verbond van Foto- en Diakringen (WVFD) en wordt erkend lid van het Nationaal Centrum voor Beeldexpressie (CvB). Edgard Vileyn neemt van bij de heroprichting het voorzitterschap op zich. De club werkt nauw samen met Travel Camera Club Ieper. vtbKultuur Ieper organiseert jaarlijks het Internationaal Foto- en Diasalon Gulden Sporen en een Provinciaal Foto- en Diasalon. Maandelijkse reisdiareportages o.m. van Jean Pierre Demarsin, Leuven – Johan Isselee, Brugge – Raymond Mortelmans, Edegem – Paul Coessens, Steenokkerzeel – Jan Thienpont, St.Niklaas – Marnix Vandamme,Eeklo – Hugo Van Ginneken, Mortsel – Guido Vervoort, Merksem e.a. van de meest vooraanstaande Vlaamse diaporamisten. Fototentoonstellingen met werk van heel bekwame West-Vlaamse fotografen worden maandelijks georganiseerd.

Praktisch: Voorzitter: Edgard Vileyn Contactpersoon: Etienne Vandenweghe Contactadres: D’Hondtstraat 63 - 8900 Ieper Telefoon: 057 203 776 E-mail: evandenweghe@vtb.be Website: www.vtb.be/ieper

11 {


} Europicamera vzw Kijken door de lens van de Westvlaamse fotoclubs

In 1984 werd een tewerkstellingsproject getiteld “Hedendaagse fotografie in West-Vlaanderen” goedgekeurd door het ministerie van cultuur. Dit had als gevolg dat er een behoefte ontstond aan huisvesting voor het tewerkgesteld personeel: aanvankelijk BTK’ers, daarna DAC’ers en momenteel bedienden met een vast arbeidscontract. Het Ieperse Stadsbestuur werd bereid gevonden om in te staan voor de huisvesting en de verwarming van de lokalen waar de tewerkstelling plaats heeft.

Namens het WVFD waarborgde de toenmalige voorzitter, Roger Coucke, een uitgebreid werkaanbod ten behoeve van de fotografie in West-Vlaanderen. Er werd overeengekomen dat de werkingskosten terugbetaald worden door het West-Vlaams Verbond van Foto- & Diakringen (WVFD). Het ministerie dat het project, opgemaakt door Etienne Vandenweghe, heeft goedgekeurd, eiste naderhand de oprichting van een vzw wat dan ook gebeurde. De statuten van bedoelde vzw zijn verschenen in het Belgisch Staatsblad onder de naam Europicamera vzw. De vzw is samengesteld uit personeelsleden onder het voorzitterschap van projectleider Etienne Vandenweghe. Het statutair vastgelegde doel van dit project is de promotie van de fotografie in West-Vlaanderen. De activiteiten van Europicamera vzw bestaan in het verlenen van administratieve hulp aan amateurfotografen aangesloten bij een fotokring erkend door het Centrum voor Beeldexpressie.Verder heeft Europicamera vzw zich tot doel gesteld een archief aan te leggen van de hedendaagse amateurfotografie. Jarenlang vond deze tewerkstelling plaats in het oud gemeentehuis te Zillebeke. In 2000 besliste het Ieperse Stadsbestuur het oud gemeentehuis te verkopen, en stond in voor nieuwe tewerkstellingslokalen te Ieper waar momenteel het project wordt uitgevoerd .

Praktisch: Contactpersoon: Etienne Vandenweghe Contactadres: D’Hondtstraat 63 - 8900 Ieper Telefoon: 057 360 861 E-mail: europicamera@telenet.be

} 12


} Centrum voor Beeldexpressie Wat is het Centrum voor Beeldexpressie? Het Centrum voor Beeldexpressie vzw (kortweg CvB) werd opgericht op 27 juni 2001, als een fusie van de Federatie van Arbeiders Foto- en Kinokringen (FAFK), de Nederlandstalige Amateurcineasten van België (NAB) en de Vlaamse Federatie van Fotokringen (VFF). Vanaf 1 juli 2002 is deze nieuwe organisatie erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap. Het CvB telt momenteel bijna 5000 aangesloten leden, zowel cineasten als fotografen, die voor de overgrote meerderheid ook zijn aangesloten bij een van de ruim 300 lokale film- of fotoclubs, verspreid over gans Vlaanderen. Waarvoor kan u terecht bij het CvB? “Onze organisatie wil in Vlaanderen hét aanspreek- en steunpunt zijn voor al wie, in groepsverband of individueel, niet-beroepsmatig actief is of wil zijn op het vlak van film, fotografie, video en multimedia. Daarnaast willen wij een belangrijke promotor zijn van de universele beeldtaal.” Bovenstaande “missie” zou in principe de vraag moeten beantwoorden! Toch willen we graag de concrete werking van het CvB even toelichten: Het CvB richt zich op een tweeledig doelpubliek: -

Enerzijds zijn er de film/foto-amateurs die vaak al een aanzienlijke technische en artistieke bagage hebben verworven en die meestal lid zijn van een film/fotoclub ofwel scholing volgen in een academie of film/fotoschool. Dit waren in hoofdzaak ook de leden van de vroegere federaties.

-

Daarnaast willen wij ons ook richten tot de zogenaamde huis-, tuin- en keukenfilmer/ fotograaf. Mensen die niet echt behoefte hebben aan een film/fotoclub, maar anderzijds wel op zoek zijn naar een basiscursus om beter te leren filmen/fotograferen of die gewoon met een hoop vragen zitten over het aanbod van filmcamera’s of fototoestellen, kunnen eveneens bij ons terecht!

13 {


In de praktijk steunt de CvB werking op een vijftal pijlers: 1.

2. 3.

4.

Documentatie en informatie U kan terecht met al uw vragen i.v.m. filmen en fotograferen ... en wanneer we geen pasklaar antwoord hebben, gaan we voor je op zoek! Aangesloten clubs kunnen gratis gebruikmaken van fotomappen, diatheken, videotheken. In het documentatiecentrum (Wilrijk) zijn twee volledig uitgeruste demohoeken ter beschikking: zowel voor het digitaal bewerken van stilstaande beelden (fotografie) als voor bewegende beelden (film) kan u – op afspraak – volledig gratis een demo vragen. Experimenteer vrijblijvend met deze magische wereld vooraleer u zelf gaat investeren in dergelijke (vrij dure) apparatuur. Individuele leden of clubs kunnen gratis (maar wel mits waarborg) fotokaders ontlenen voor tentoonstellingen. Wedstrijden Zowel op provinciaal als op landelijk niveau, zowel voor film als voor fotografie, organiseren wij geregeld wedstrijden. Alle landelijke CvB-wedstrijden zijn gratis voor de leden. Tentoonstellingen/projecties Al dan niet aansluitend bij de wedstrijden worden er jaarlijks meerdere tentoonstellingen en/of projecties georganiseerd, waardoor het ruime publiek kan kennismaken met het betere werk van niet-professionele cineasten en fotografen. Deze manifestaties kunnen zowel een lokaal, regionaal, nationaal of zelfs internationaal karakter hebben. Vorming Kwaliteitsbevorderende begeleidingen van onze aangesloten clubs, cursussen op diverse niveaus, workshops en lezingen worden zowel regionaal als landelijk georganiseerd.

5. Tijdschrift Ieder lid ontvangt vijfmaal per jaar een zeer verzorgd en interessant film- en fotomagazine: BEELD EXPRESS. Praktisch: Contactadres: Stationsstraat 96 - 2440 Geel Telefoon: 014 584 174 E-mail: sec@beeldexpressie.be Website: www.beeldexpressie.be

} 14


} 100 jaar Ieperse fotoclubs Tegen het einde van de 19° eeuw gingen de fotoliefhebbers zich verenigen, zo ontstonden ook in ons land de fotoclubs, eerst te Brussel, Luik, Antwerpen en kort daarna te Ieper. In 1896 stichtten Veron DeDeyne uit de Montstraat 17 Ieper en Florimond Bartier uit de Boterstraat 19 Ieper de “Société Photographique d’Ypres” Deze Ieperse fotoclub werd lid van “L’association Belge de Photographie Section de Courtrai”. Charles Beke uit Ieper werd bestuurslid van dit Regionaal Verbond, de verste voorganger van het huidig Provinciaal Verbond van Foto- en Diakringen. Door de “Section de Courtrai” werden Charles Beke en Ernest Frays, beiden lid van de “Société Photographique d’Ypres” afgevaardigd naar de Nationale Fotofederatie te Brussel. Dat de “Société Photographique d’Ypres” toen reeds een dynamische vereniging was bewijst het feit dat het congres van de Belgische Fotofederatie in 1906 georganiseerd werd in Ieper daar waar dat voorheen altijd in Brussel werd georganiseerd. Op 10 juni 1906 congresseerden de ‘hoge omes’ van de Belgische Federatie te Ieper. Florimond Butaeye, toenmalig toeristisch attachee van Ieper begeleidde hen doorheen wat zij zelf noemden “het enig mooi provinciestadje”. De Ieperse fotografen moesten in die tijd niet onderdoen voor hun collega’s uit de meest vooraanstaande fotoclubs van ons land. Zo vinden wij, reeds in 1906, de naam terug van de Ieperling Maurice Anthony als best geklasseerde landgenoot op het Internationaal Salon van de stad Luik. Twee wereldoorlogen hebben veel kapotgemaakt maar de fotografie in verenigingsverband is in Ieper blijven voortbestaan. Na de tweede wereldoorlog nam de toenmalige voorzitter de heer Vandromme ontslag doch hij verleende zijn volle medewerking aan Daniel Sedeyn om een nieuwe start te geven aan de “Iepersche Fotoclub”. Op 16 november 1946 leidde Vandromme de eerste naoorlogse algemene ledenvergadering. Apotheker Oskar Seys werd de nieuwe voorzitter, als ondervoorzitter werd apotheker Maurice Delbeke uit Vlamertinge verkozen. Met in het bestuur een heel dynamische Daniel Sedeyn, uitbater van Café Central op de Grote Markt te Ieper, kon het niet mislopen: café Central werd de nieuwe thuishaven van de fotoclub. Daar werd niet alleen vergaderd maar er werd eveneens een volledig uitgeruste doka geïnstalleerd. Met de komst van Roger Debatselier zette de Ieperse fotoclub een ruime stap voorwaarts. Roger werd ondervoorzitter. Samen met voorzitter Oskar Seys en secretaris Florent Roose vormde hij een hecht team.

15 {


Zij slaagden erin de Ieperse Fotoclub op een zeldzaam hoog peil te torsen. In de doka van “de Centralâ€? werden diafilms ontwikkeld geruime tijd voordat de ontwikkelcentrales dit deden! Meerdere leden van de Ieperse Fotoclub namen deel aan nationale en internationale fotowedstrijden. De resultaten bleven niet uit, zo mocht Roger Debatselier de zilveren medaille van de bisschop Lamiroy van Brugge in ontvangst nemen t.g.v. de BiĂŤnnale van de internationale Federatie voor Kunstfotografie te Brugge. Ook Simonne Annoot, Oscar Seys en andere leden behaalden heel mooie resultaten in bekende fotosalons. De eerste Ieperse diaspecialisten waren naast Roger Debatselier, Gilbert Vandenbussche en Robert Demyttenaere. Tot de basisleden behoorden o.m. Albert Snauwaert en Jean Cornette; zonder erevoorzitter Bernard Steverlynck en burgemeester Albert Dehem te vergeten.

} 16


} Waarom lid worden? De Ieperse Foto en Ciné kringen zijn in de eerste plaats vriendenkringen. Het sociaal contact wordt er onderhouden door de bijeenkomsten waar ideeën en ervaringen onderling worden uitgewisseld. Er is telkens een doel om naar toe te werken en om iets bereiken. Iedereen wil helpen bij het oplossen van problemen. Alle activiteiten zijn gekenmerkt door vriendschap en gezonde ontspanning. Jong en oud De clubs zijn voor iedereen toegankelijk. Voorkennis is een voordeel maar geenszins noodzakelijk. Al doende en met vallen en opstaan leert men immers bij. Ondersteuning Het Centrum voor Beeldexpressie, afdeling West-Vlaanderen, overkoepelt de kringen . De fotoclubs kunnen genieten van administratieve steun van Euro Picamera vzw. Enkele activiteiten Bespreking- en beoordelingsavonden Het is echter GEEN wedstrijd en er is ook geen wedstrijdsfeer. Bedoeling is te leren uit de gemaakte fouten en uit de positieve en opbouwende kritiek die gegeven wordt. Demo- en praktijkavonden Dit zijn workshops waarbij de theorie aan de praktijk wordt getoetst. De gemaakte proeven of opnames worden in een latere vergadering besproken en geëvalueerd. Gastsprekers Tussendoor wordt ook beroep gedaan op ervaren personen van buiten de kring. Deze behandelen een bepaald thema of komen eigen werken voorstellen en bespreken. Nieuwsbrief Wenst u onze nieuwsbrief Fodia kosteloos te ontvangen? Stuur dan een mail naar europicamera@telenet.be met de vermelding nieuwsbrief als onderwerp.

17 {


De voornaamse fotografische ontdekkingen } t.e.m. de 19 eeuw de

1566

De alchemist Fabricus ontdekt de eigenschap zilverchloride onder invloed van zonlicht zwart te verkleuren.

De fysicus Porta ontwerpt de donkere kamer.

1577

1777

De Zweedse chemicus Scheele ontdekt dat zilverchloride gevoeliger is voor de blauwe en violette stralen van het spectrum dan voor de rode en gele ervan.

Ritter ontdekt de ultraviolette stralen.

1801

1802

De Engelse fysici Wedgewood en Davy gebruiken papier gedrenkt in een oplossing van zilvernitraat om tekeningen door licht te bekomen maar slagen er niet in het gemaakte beeld te fixeren.

1816 tot 1826

De Fransman Micephore Niepce ontdekt de heliogravure en slaagt erin het gereproduceerde beeld te fixeren in de donkere kamer van Porta, hij maakt hiervoor, als gevoelige oppervlakte, gebruik van een metaalplaat bedekt met een zogenaamd judee-bitume.

1831

De Fransman J.M.L. Daguerre ontdekt de eigenschap van zilverchloride om heel kortstondig lichtgevoelig te zijn en dit op voorwaarde dat het een nabehandeling heeft ondergaan ‘ontwikkeling’ genaamd. Deze nabehandeling gebeurt bij middel van kwikdamp.

De Engelsman Wheastone ontwerpt een eerste stereoscoop.

1833

1839

De Oostenrijker Petzval berekent de constructie van een portretlens die zijn naam draagt.

De Fransman Claudet ontdekt versnelmiddelen.

1841

1847

} 18

De Fransman Niepce de Saint-Victor, neef van Nicephore Niepce, vervangt het papier door glas bedekt met een emulsielaagje van zilvernitraat en albumine.


1848

De Fransman Bacquerel drukt het beeld van het zonnespectrum op een zilverplaat, die oppervlakkig omgezet is in zilverchloride en maakt aldus de eerste kleurenfoto. Hij slaagt er evenwel niet in het beeld te fixeren.

1855

De Fransman Poitvain onderzoekt de inwerking van kaliumcarbonaat op gelatine, lijm, suiker, enz. Hieruit vloeien meerdere procédés op industrieel vlak nl. alle inktprocédés.

Russel ontdekt de alkalische ontwikkelaar pyrogallol.

1862

1862 tot 1869 Opzoekwerk door de Fransman Ducas du Hauron inzake het trichroom procédé. 1864

Ducas du Hauron ontdekt het procédé der bewegende beelden dat later de cinematografie wordt.

1869

Ontmoeting tussen de Fransen Cros en Ducas du Hauron die leidt tot de ontdekking van het trichroomprocédé.

De Fransman Pellet vindt de zogeheten ‘blauwdruk’ voor plans uit.

1878

1887

De Duitser Anschultz de Lisse bedenkt de elektrische tackycoop waarmee bewegende beelden kunnen gereproduceerd worden.

} Colofon Een uitgave van de stad Ieper en de Stedelijke Cultuurraad Ieper. Redactie & Coördinatie: Alexander Declercq Grafische Vormgeving: Frederik Pattyn Teksten & foto’s: De Werkgroep Beeldexpressie van de Stedelijke Cultuurraad Ieper Oktober 2008

19 {


oktober 2008

5_Cultuurbrochure_film_video_foto.pdf  

Overzicht van de film-, video- en fotoverenigingen lid van de Ieperse Cultuurraad.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you