Page 1

Iedereen Ieper Stadsmagazine voor Ieper en deelgemeenten

#57

Jaargang 17 | januari 2014

WERKEN IN ZICHT IEPER, GEZONDE GEMEENTE ARGOS

WWW.IEPER.BE


ALGEMENE INFO ACTUEEL

SCHEPENCOLLEGE

GEMEENTERAAD

Jan DURNEZ, Burgemeester ......................................... tel. 057 239 254

Yves LETERME, voorzitter

Burgemeester en bevoegd voor Algemeen en Overig Beleid, Veiligheid, Bestuurszaken en Samenwerking

CD&V/N-VA

Zitdagen: Stadhuis | maandag, donderdag, vrijdag en zaterdagvoormiddag

Jef VERSCHOORE, eerste Schepen ................................. tel. 057 239 252 Bevoegd voor Toerisme, Erfgoed, Herdenking WOI en Inspraak Zitdagen: Stadhuis | maandag: 9 - 11 uur (enkel op afspraak) zaterdag: 9 - 11 uur

Jan DELIE, tweede Schepen ...........................................tel. 057 239 281 Bevoegd voor Burgerzaken, Leefmilieu en Senioren Zitdagen: Stadhuis | maandagnamiddag en vrijdag

Dieter DELTOUR, derde Schepen.....................................tel. 057 239 251 Bevoegd voor FinanciĂŤn, Patrimonium, Juridische zaken en Sport Zitdagen: Stadhuis | maandag en vrijdag

Katrien DESOMER, vierde Schepen ................................tel. 057 239 314 Bevoegd voor Economie, Personeel en Cultuur Zitdagen: Yperley | maandag en dinsdag

Stephaan DE ROO, vijfde Schepen .................................tel. 057 239 215 Bevoegd voor Openbare Werken, Land- en Tuinbouw

Jef VERSCHOORE Marieke CLOET Jan DELIE Yves LETERME Stephaan DE ROO Danny SUFFYS Els MORLION Herman BARON Jan LAURENS Paul VICTOOR Jan DURNEZ Katrien DESOMER Dieter DELTOUR Eva RYDE Caroline VANLERBERGHE Dominique DEHAENE Mariola MOEYAERT Jan VERCAMMEN Willy LEMAIRE Jan BREYNE Marleen ALLEMAN

Zitdagen: Stadhuis | maandag en dinsdag

sp.a Dominique DEHAENE, zesde Schepen .......................... tel. 057 239 285 Bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, Wonen, Mobiliteit en Omgevingsvergunningen Zitdagen: Stadhuis | maandag, woensdag en zaterdagvoormiddag

Ives GOUDESEUNE Philip BOLLE Valentijn DESPEGHEL Eveline BOUCHAERT Andy VERKRUYSSE

Eva RYDE, zevende Schepen .......................................... tel. 057 239 313 Bevoegd voor Onderwijs, Bibliotheek, Archief, Gezin, Vrede en Ontwikkeling, Dierenwelzijn en Jeugd

Vlaams Belang

Zitdagen: Yperley | maandag, dinsdagvoormiddag en woensdagvoormiddag

Nancy SIX Patsy DURNEZ

Marieke CLOET, OCMW-voorzitter, Schepen.................... tel. 057 204 831

Open Ieper

Bevoegd voor Sociale Zaken

Patrick BENOOT Karl THYBERGIN Emmily TALPE Marc CLABAU

Zitdagen: OCMW | dagelijks in de voormiddag

Stefan Depraetere, secretaris Guy Carbonez, financieel beheerder

Groen Shari PLATTEEUW

2 | IEDEREEN IEPER


ALGEMENE INFO

STADSINFO

WOORD VOORAF

DE WATERGROEP

Beste lezer

Tijdens kantooruren: SDC Poperinge: tel. 057 346 930 Na kantooruren: Storingen: tel. 016 301 340

Het jaar is weer zo goed als voorbij. Traditioneel wordt dan teruggeblikt op het voorbije jaar en wordt de balans opgemaakt.

MEDISCHE WACHTDIENSTEN TIJDENS HET WEEKEINDE Huisartsen Tandartsen Oogartsen Apothekers

tel. 057 217 474 tel. 09 03 39 969 tel. 057 334 300 tel. 057 229 999 of www.apotheek.be

MELDING DEFECTE STRAATLAMPEN www. straatlampen.be of tel. 0800 6 35 35

WAAR IS ‘I’?

WIN

Kan jij ons vertellen waar het I-logo van de stad zich bevindt? Tip nodig? Surf naar www.facebook.com/stadieper. Jouw antwoord graag vÓÓr 12 januari 2014 via communicatie@ieper.be en maak kans op een verrassingspakket aangeboden door het stadsbestuur. Veel succes! • dienst communicatie, communicatie@ieper.be, www.facebook.com/stadieper

2013 was het jaar waarin de gemeenteraad evenals het schepencollege opnieuw werd samengesteld na de gemeenteraadsverkiezingen van eind 2012. Tevens het jaar waarin volop gewerkt werd aan de opstelling van het globaal gemeentelijk beleidsplan voor de jaren 2014 tot 1019. Binnen bepaalde krijtlijnen werden concrete beleidsdoelstellingen geformuleerd en een budgettaire planning opgemaakt. Dit algemeen beleidsprogramma wordt op 9 december 2013 aan de gemeenteraad voorgesteld. In de eerstvolgende editie van ons stadsmagazine wordt hier dieper op ingegaan. Maar laat ons ook even vooruitblikken. De stad Ieper is voortdurend in beweging en dat op allerlei vlak. Zo zie je her en der bouwwerven, vernieuwing van straten, pleinen en dorpskernen, nieuwe handelszaken, nieuwe activiteiten, … Er is altijd wel ergens iets dat verandert of veranderd is. De stad is, naast de vele private initiatieven, volop bezig met enkele stadsvernieuwingsprojecten. Deze zullen bijdragen tot de opwaardering van bepaalde stadswijken en een nieuw élan voor de gehele stad. Verder wordt in het voorjaar 2014 een nieuw parkeerbeleid ingevoerd. Er wordt werk gemaakt van het uitbreiden van het betalend parkeren, de blauwe zone uitgezonderd bewoners en een aanpassing van de tarifering in het centrum van Ieper. Met die maatregelen wil het stadsbestuur de parkeerdruk in de woonbuurten beheersbaar houden en de bereikbaarheid en leefbaarheid van de binnenstad ook in de toekomst garanderen. De stad leeft en dat merk je aan de talrijke activiteiten die ook in 2014 zullen plaatsvinden. Stip alvast 5 januari 2014 aan in je agenda want dan organiseert het stadsbestuur vanaf 11 uur een nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners op de Grote Markt. Op woensdag 9 juli wordt, in het kader van de vieringen rond honderd jaar Wereldoorlog I, de start van de vijfde rit van de Ronde van Frankrijk gegeven in Ieper. Die etappe voert de renners vanuit Ieper over enkele kasseistroken van Parijs-Roubaix richting finish in Arenberg Porte-du-Hainaut. 2014 belooft in ieder geval opnieuw een interessant jaar te worden. Het Ieperse stadsbestuur

V.U.: Stadsbestuur Ieper | Eindredactie & coördinatie: Cathérine Lamaire, Communicatiedienst Ieper, tel. 057 239 200, communicatie@ieper.be | Fotografie: eigen archief, Tijl Capoen, CCI, bibliotheek, Dienstencentra, e.a. Vormgeving: Frederik Pattyn | Druk: Drukkerij Lowyck Oostende | Oplage: 17.400 ex.

IEDEREEN IEPER | 3


IEDEREEN IEPER

ACTUEEL

DECEMBER in beeld... 01.12 - Kerstdorp & ijspiste 02.12 - KVK Westhoek in de running voor overwinning tweede periode 07.12 - Sint-Barbarafeesten brandweer Ieper 14-15.12 - Ieperse Kadobeurs

01.12.2013

GOPRESS, GRATIS DIGITAAL KRANTENARCHIEF VAN DE BIB BIJ JE THUIS

© Tijl Capoen

© Tijl Capoen

Artikels nodig voor een schoolopdracht, het fijne willen weten over recente gebeurtenissen of zomaar uit nieuwsgierigheid in persartikels willen snuffelen? Dat kan volledig gratis via GoPress en de bib.

© Tijl Capoen

01.12.2013

© Willy Lemaire

07.12.2013

GoPress is het opgepoetste Mediargus, de digitale kranten- en tijdschriftendatabank. Behalve een opgefrist zoekplatform, biedt het GoPress Persarchief aan bibliotheekleden de mogelijkheid om van op hun computer thuis de volledige tekst te lezen van artikels uit de bekendste Vlaamse kranten (met twee publicatiedagen vertraging) en tijdschriften van de Roulartagroep (twee weken na publicatie). Binnen de muren van de bibliotheek kun je ook de laatste nummers lezen via de GoPress Kiosk webapplicatie. Dit kan op de publiekscomputers van de bib maar ook op je eigen laptop, tablet of smartphone. Wie lid is van de bib vraagt aan de balie een gratis ticket van het krantenarchief met een unieke code op. • bibliotheek Ieper, tel. 057 239 420, bibliotheek@ieper.be

14-15.12.2013

4 | IEDEREEN IEPER


ACTUEEL

GESLOTEN Het stadsbestuur wenst iedereen een gezond & veilig 2014! NIEUW BIOMETRISCH PASPOORT VANAF JANUARI 2014 Vanaf 6 januari 2014 start de stad Ieper met de afgifte van biometrische paspoorten. Met de nieuwe biometrische paspoorten wordt voldaan aan een vereiste van de Europese Unie. Met de invoering van het biometrische paspoort voor EUburgers wil de Europese Unie de veiligheid verhogen: - van de burger zelf die zeker is dat ze een reisdocument bezit dat haast niet kan worden vervalst en dat hem meer bescherming biedt tegen identiteitsfraude; - van het grondgebied via de bestrijding van identiteitsfraude die steeds vaker voorkomt en waarmee tal van lidstaten worden geconfronteerd. De twee belangrijkste nieuwigheden aan het paspoort zijn de vingerafdrukken die van de aanvrager worden genomen en de elektronische versturing van de aanvraag naar de producent. Daarvoor zal de stad zelf de pasfoto van de aanvrager inscannen en de handtekening en vingerafdrukken ter plaatse registreren. De eerder uitgereikte paspoorten blijven geldig tot hun vervaldag, maar bieden niet de voordelen van het biometrisch paspoort.

De biometrie bestaat uit drie pijlers: - het scannen van de pasfoto volgens de internationale normen; - het nemen van de vingerafdrukken; - de registratie van de handtekening geschreven op een elektronische PAD. De geldigheidsduur van het paspoort is 5 jaar. Normale procedure duurt 7 werkdagen. Kostprijs + 18 jaar: 78.50 euro Kostprijs - 18 jaar: 41,00 euro Uitzonderingsprocedure duurt 1 werkdag Kostprijs + 18 jaar: 247.50 euro Kostprijs - 18 jaar: 210,00 euro

Wat heb je nodig om een biometrisch paspoort aan te vragen? Jouw identiteitskaart, je vorig paspoort of eventueel een attest van verlies of diefstal, 1 recente kleurenpasfoto: foto genomen op witte achtergrond, recht in de lens kijkend, met gesloten mond. • dienst burgerloket, Caroline Devos, tel. 057 239 217, bevolking@ieper.be, www.ieper.be

Alle stadsdiensten zijn gesloten op woensdag 1 januari 2014. Op donderdag 2 januari 2014 zijn de stadsdiensten open van 8.30 tot 11.30 uur.

UITNODIGING NIEUWJAARSRECEPTIE VOOR IEPERLINGEN Naar aanleiding van het nieuwe jaar organiseert het Ieperse stadsbestuur een nieuwjaarsreceptie. Op zondag 5 januari 2014, van 11 tot 13 uur op de Grote Markt, trakteert de stad haar inwoners met een drankje en/of hapje. Je kan er genieten van een gezellig samenzijn, van muzikale animatie en kinderen kunnen zich gratis op de ijspiste wagen. Iedereen is welkom.

Tombola Wie zijn deelnameformulier voor de eindejaarstombola in de urne in de schaatsverhuurruimte bij de ijspiste op de Grote Markt heeft gedeponeerd, maakt kans op een splinternieuwe CitroĂŤn C1. De tombolatrekking vindt plaats op zondag 5 januari 2014 om 12 uur tijdens de nieuwjaarsreceptie. Daarnaast openen ook veel winkels hun deuren op 5 januari, de eerste soldenzondag van 2014. IEDEREEN IEPER | 5


ECONOMIE

DE IEPERSE KERSTMARKT NOG TOT 5 JANUARI 2014 Nog tot en met zondag 5 januari 2014 zorgen de kerstmarkt en de ijspiste voor de typische wintersfeer. De ijspiste is dagelijks geopend van 11.00 uur tot 20.30 uur (vrijdag en zaterdag tot 23.00 uur), op de kerstmarkt kan men terecht van 15.00 uur tot 19.30 uur (vrijdag en zaterdag tot 23.00 uur), op maandag zijn een deel van de chalets gesloten. De prijs voor de ijspiste bedraagt 6,00 euro waarvoor men onbeperkt kan schaatsen. Wie zijn eigen schaatsen meebrengt betaalt 5,00 euro, groepen (vanaf 15 personen) slechts 4,50 euro. Scholen en jeugdbewegingen genieten van het gunsttarief van 4,00 euro. Grotere groepen reserveren best vooraf een plaatsje op de ijspiste op het telefoonnummer 057 239 316. Voor de allerkleinsten staat de ‘Ijsbeer schaatshulp’ klaar om zich een weg te banen op het ijs. Deze keer worden ook speciale rolstoelen voor op het ijs voorzien voor mindervaliden. • www.kerstmarktieper.be

IEPERSE KADOCHEQUES, HET IDEALE (NIEUWJAARS-)GESCHENK In oktober 2013 werd de tweede editie verspreid van de Ieperse kadocheque, meteen geldig tot eind 2014. De Ieperse kadocheque kan je bij meer dan 150 handelaars in zowel Ieper centrum als de deelgemeenten inwisselen. Je kan kiezen uit cheques van 5, 10, 20 en 50 euro (of een combinatie van deze bedragen). Deelnemende handelaars zijn te herkennen aan de opvallende sticker op de etalage.

6 | IEDEREEN IEPER

Op zoek naar een geschikt cadeau om familie of vrienden te plezieren? Dan is de Ieperse kadocheque gegarandeerd het ideale geschenk. De kadocheques kan je aankopen bij de onthaalbalie van het stadhuis en bij volgende handelaars: Spar Bakkerij Boezinge, Keurslager Peter & Carine Dikkebus, Slagerij Soenen Elverdinge, Proviand Sint-Jan, ’t Zonneroosje Vlamertinge, LeroyVandewalle Zillebeke, Perswinkel Caroline Capronstraat, Depuydt bvba Frenchlaan, ’t Winkeltje Kalfvaart, Ypra-Press Meenseweg, Tommy’s De Groote Menenstraat, Sint-Pieterke Rijselstraat. De

deelnemende handelaars en de verschillende verkooppunten vind je terug op de websites www.ieper. be en www.shop-in-ieper.be • Diens lokale economie, Sint-Jacobsstraat 1, Ieper, tel. 057 239 377, economie@ieper.be


ECONOMIE

CULTUUR

RAAD LOKALE ECONOMIE ZOEKT NIEUWE VERTEGENWOORDIGER

JAARLIJKSE SLUITING IN FLANDERS FIELDS MUSEUM

De Raad Lokale Economie zoekt een nieuwe vertegenwoordiger voor de zelfstandigen uit Dikkebus en Elverdinge. De Raad is het advies- en overlegorgaan dat de belangen van handel, industrie en diensten in Ieper en deelgemeenten behartigt. Het is het geschikte platform voor overleg tussen het stadsbestuur en de organisaties en zelfstandigen die zich inzetten voor de lokale economie. Het takenpakket bevat ook beleidsvoorbereidend en beleidsondersteunend werk en initiatieven om Ieper als handels-, diensten- en industrieel centrum te promoten. Conform het huishoudelijk reglement zijn Voka, Unizo, Horeca, de Werkgroep Ieperse Handelaars én de deelgemeenten er vertegenwoordigd. Zij zetelen voor een periode van 6 jaar, gelijklopend met de politieke bestuursperiode, en vergaderen ongeveer tweemaandelijks.

In tegenstelling tot de zelfstandigenorganisaties die hun afgevaardigden zelf aanduiden, verloopt de aanstelling van vertegenwoordigers voor de deelgemeenten via verkiezingen. Ondernemers uit de deelgemeenten Dikkebus en Elverdinge die als vertegenwoordiger van de gemeente in de Raad Lokale Economie willen optreden, kunnen zich tot en met 24 januari 2014 melden bij de dienst lokale economie. Indien er meerdere kandidaten zouden zijn, worden in de week van 7 februari verkiezingen georganiseerd. Elke zelfstandige uit Dikkebus en Elverdinge krijgt dan de kans om 1 stem uit te brengen, terwijl ook kan worden gewerkt met volmacht (1 volmacht per kiezer).

Het In Flanders Fields Museum sluit zijn deuren voor 2 weken, van 6 januari tot en met 20 januari 2014. Eveneens is het museum gesloten op 1 januari 2014. Tot 1 april eveneens gesloten op maandag. • In Flanders Fields Museum, Grote Markt 34, tel. 057 239 220, flandersfields@ieper.be, www. inflandersfields.be

• dienst lokale economie, Sint-Jacobsstraat 1, 8900 Ieper, tel. 057 239 316, jitske.leroy@ieper.be

MEET & GREET MEGA MINDY Na het gedruis van de feestdagen is de pret nog niet meteen over... het animatieprogramma van de kerstperiode spreekt boekdelen. Op vrijdag 3 januari kan men terecht op de ijspiste voor de laatste ‘Party on Ice met DJ Sam’ vanaf 19 uur. Op zaterdag 4 januari is Mega Mindy van de partij van 15.30 tot 16.40 uur voor een meet & greet, gevolgd door een optreden van Chris Wolf vanaf 18 uur. Op zondag 5 januari

sluiten de nieuwsjaarsreceptie voor de Ieperlingen van 11 tot 13 uur en de tombalatrekking van de eindejaarsactie om 12 uur de animatiekalender af. Wie liever een ritje op de authentieke draaimolen doet of nog even nageniet van één of meerdere kerstmarktchalets, ... het behoort nog allemaal tot de mogelijkheden. • www.kerstmarktieper.be IEDEREEN IEPER | 7


CULTUUR

FIGURANTEN GEZOCHT Ooit gedroomd om zelf op het podium van CC Het Perron te staan? Dit is jouw kans. Voor de voorstelling Angst (Braakland/ ZheBilding & De Queeste) die doorgaat op 4 februari 2014 in CC Het Perron, is men op zoek naar 55 figuranten.

Nog tot het einde van februari organiseert de dienst toerisme elke zaterdagavond een bijzondere avondwandeling.

© Stephan Vanfleteren

Je hoeft niet in topconditie te zijn, enkel voor een langere periode in dezelfde houding kunnen blijven staan of zitten. Je krijgt bovendien de kans een unieke blik te werpen achter de schermen van het theater, want voor één keer zit je niet in de zaal maar sta je zélf op scène. Wie deelneemt wordt verwacht de dag van de voorstelling, 4 februari 2014 dus, om 16.15 uur. De repetitie start stipt om 16.30 uur. Er worden soep en broodjes voorzien.

ONTDEK YPRES BY NIGHT

• www.acci.be

De gids, wacht je op om 17.30 uur aan de Menenpoort. Hij loodst je door de duisternis van het middeleeuwse Ieper en belicht onderweg bekende en onbekende hoekjes. Er wordt een korte wandeling gemaakt op de vestingen, met een bezoek aan de IJskelder. Daarnaast dwaal je ook rond in de kleinste straatjes van Ieper. Onderweg vertelt de gids leuke ‘duistere’ anekdotes. De wandelingen zijn zowel in het Nederlands als in het Engels en duren van 17.30 tot 19.30 uur. Deelname kost 2,50 euro per persoon. • toerisme Ieper, Grote Markt 34, Ieper, tel. 057 239 222, toerismebalie@ieper.be

HET KOERSVERLEDEN VAN IEPER EN DEELGEMEENTEN IN BEELD

TENTOONSTELLING VANAF JULI 2014

8 | IEDEREEN IEPER


CULTUUR

GERARD DE KEYSER WINT CULTUURTROFEE 2013 Jaarlijks reikt de Ieperse Cultuurraad een Cultuurtrofee uit aan een cultureel verdienstelijke Ieperse persoon of vereniging. De Cultuurtrofee 2013 wordt toegekend aan Gerard De Keyser, die voorgedragen werd door Het West-Vlaams Accordeonorkest. De cultuurtrofee is een keramische sculptuur van de hand van Veerle Decapmaker, leerkracht aan dé Academie Ieper afdeling beeldende kunst, en wordt officieel uitgereikt begin 2014. De voorliefde voor het accordeon is Gerard De Keyser met de pap(a) lepel ingegeven. Gerard hoorde de eerste accordeontonen van zijn vader op een vermaarde Lichtervelder. De liefde voor het instrument is nooit meer weggeëbd, en ligt aan de basis voor de niet aflatende inspanningen die Gerard De Keyser voor het accordeon in Ieper heeft gerealiseerd.

Zo was hij voorzitter van het accordeoncomité bij Radio VRIE. De vrije radio stuurde van 1989 tot 2007 iedere zondagvoormiddag een live programma met accordeonmuziek in de ether. Gerard De Keyser was de persoon (in praktijk de programmamaker) die er in slaagde om alle accordeonisten uit de regio er toe te motiveren om hieraan vrijwillig mee te werken. In deze hoedanigheid organiseerde hij in 1995 en 1996 een festival met de Franse musette-vedetten Maurice Dadier en Louis Ledriche en met plaatselijk talent Albert Hennebel en Marc Muys. Zelfs Will Tura die zijn eerste muzikale stappen op accordeon zette - passeerde de revue. In 1999 deed hij dit huzarenstukje nog eens over met het organiseren van een concert in de Hallen met dé Franse musettegrootmeester Michel Pruvot. Ondertussen verdedigt Gerard De Keyser al 20 jaar lang de belangen van Het West-Vlaams

Accordeonorkest in de Ieperse Cultuurraad. Gerard is sinds 1993 bestuurslid en sinds 1 april 2000 de trotse voorzitter van het orkest. Het West-Vlaams Accordeonorkest is bekend als toonaangevend accordeonorkest in binnen- en buitenland. Het moet gezegd dat na het overlijden van meester Roger Durieu het orkest de Ieperse banden dreigde door te knippen. Gerard De Keyser heeft er voor gezorgd dat de verankering met de stad Ieper is gebleven. Ieper mag trots zijn op de behoeder van dit “muzikaal curiosum”, aldus Rik Rabaey, dirigent van Het West-Vlaams Accordeonorkest en leerkracht accordeon aan dé Academie Ieper. • Alexander Declercq, secretaris Cultuurraad, Sint-Jacobsstraat 1, 8900 Ieper, tel. 057 239 311, cultuurraad@ieper.be

Heb jij origineel beeldmateriaal zoals foto’s, affiches, programmaboekjes, postkaarten, krantjes, … ? Kom dan zeker eens langs in het Ieperse stadsarchief. We scannen het materiaal zodat je de originelen meteen weer kunt meenemen naar huis. • stadsarchief ieper, Katrien Goudeseune | tel. 057 239 444 katrien.goudeseune@ieper.be IEDEREEN IEPER | 9


WERKEN IN ZICHT

HERINRICHTING STATIONSOMGEVING: STAND VAN ZAKEN De herinrichting van de stationsomgeving is volop aan de gang. We geven je de meest recente stand van zaken. De werkzaamheden werden opgedeeld in diverse fasen. Fase 1 betreft de omgeving van de Capronstraat vanaf de rotonde Haiglaan/Elverdingestraat/ Maloulaan tot aan het kruispunt met de Tulpenlaan. Fase 2 betreft de Fochlaan, van aan de rotonde Capronstraat tot aan het Colaertplein, de Grachtstraat (deel naast het Perron), de Goesdamstraat en de achterkant van de Goesdamstraat (tussen de sporen en de garages). Fase 3

10 | IEDEREEN IEPER

betreft het Colaertplein tot aan de Dikkebusseweg. Momenteel is men bezig met de rioleringswerken in de Fochlaan tot aan de Grachtstraat. De volgorde van uitvoering voor fase 2 is als volgt: er wordt gestart aan de achterzijde van de Goesdamstraat, daarna de Goesdamstraat zelf, vervolgens de Grachtstraat en tenslotte de Fochlaan tussen de Grachtstraat en het Colaertplein. De uitvoering van deze tweede fase loopt tot maart 2014. Ondertussen zijn ook de werken gestart in het straatje langs de spoorweg bij de garages, gelegen achter de

Goesdamstraat. Pas als dit straatje opnieuw toegankelijk is, wordt de Goesdamstraat opengelegd. Dit zal na Nieuwjaar zijn.

Fase 3 Recentelijk zijn ook de nutsmaatschappijen gestart met de werken binnen fase 3. De leidingen worden voorzien rond het ganse Colaertplein, vervolgens aan de Boterplas tot in de Dikkebusseweg over het kruispunt met de Oudstrijderslaan. Momenteel wordt er door de nutsmaatschappijen gewerkt aan de zijde van het Perron en aan de linkse kant van het


WERKEN IN ZICHT

Colaertplein. De kruispunten aan het Colaertplein zullen voor deze werken tijdelijk afgezet worden. Vanaf 6 januari 2014 wordt dan gestart op het Colaertplein zijde centrum. Deze werken zullen een tweetal weken in beslag nemen. Het kruispunt van het Colaertplein met de Stuerstraat zal gedurende drie dagen volledig afgesloten worden. Omleiding is voorzien. Het verkeer richting Haiglaan verloopt via via de Stationsstraat - Tempelstraat - Boterstraat - Vandepeereboomplein Elverdingestraat of via de Dikkebusseweg - Tulpenlaan - Poperingseweg - Capronstraat. Het verkeer komende van de Haiglaan richting

Oudstrijderslaan verloopt via de Capronstraat - Poperingeseweg Capucienenstraat - Dikkebusseweg - Oudstrijderslaan. Na deze drie dagen wordt de omleiding in beide richtingen voorzien via de Maloulaan - linkse kant Colaertplein - Oudstrijderslaan. Aansluitend wordt er verder gewerkt aan de rechtse kant van het Colaertplein. Deze werken duren een tweetal weken.

De herinrichtingwerken zullen uitgevoerd zijn tegen eind 2014. Weg- en rioleringswerkzaamheden zijn echter uiterst weersafhankelijk. Bij uitzonderlijk lange periodes van slecht weer is het mogelijk dat de timing opschuift. • technische dienst, tel. 057 239 520, technische.dienst@ieper.be, www.ieper.be (rubriek Werken in zicht)

Lijnhuis De bouw van het Lijnhuis is gepland vanaf januari 2014. De tijdelijke busperrons worden geplaatst in maart 2014.

IEDEREEN IEPER | 11


Zorgnetwerk Netwerk

Dorpen

Pascal Vancayseele | Rijselstraat 38 | Ieper | tel. 057 452 968 | M. 0496 534 080 | netwerkdorpen@hofland.be Heb je vragen over de dienstverlening van Netwerk Dorpen, dan kan je steeds bij Pascal Vancayseele terecht.

TEGEMOETKOMING HULP AAN BEJAARDEN (THAB) Ben je meer dan 65 jaar en hulpbehoevend? Ga dan zeker na of je niet in aanmerking komt voor de tegemoetkoming hulp aan bejaarden. Deze tegemoetkoming kan je toegekend worden indien een medisch onderzoek jouw gebrek aan of jouw vermindering van zelfredzaamheid heeft vastgesteld. Dit betreft een zeer individuele berekening waarvoor volgende zaken in aanmerking worden genomen. - de mogelijkheid om zich te verplaatsen; - de mogelijkheid zelf te kunnen eten of om maaltijden te bereiden; - de mogelijkheid om voor zijn persoonlijke hygiĂŤne in te staan en zich te kleden; - de mogelijkheid om de woning te onderhouden en huishoudelijk werk te verrichten. Deze tegemoetkoming dient om de bijkomende kosten te compenseren die een persoon met een handicap heeft om zich in de maatschappij te integreren. Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt rekening gehouden met het inkomen van de aanvrager en van zijn of haar partner. Indien je denkt hiervoor

12 | IEDEREEN IEPER

in aanmerking te komen omwille van de vermindering van jouw zelfredzaamheid, vraag dan zeker meer info aan jouw huisarts of bij de dienst sociale zaken (tel. 057 239 204) van de stad Ieper. Inwoners uit de deelgemeenten kunnen ook terecht bij Pascal Vancayseele, de verantwoordelijke van Netwerk Dorpen.

Netwerk Dorpen Netwerk Dorpen is een zorgnetwerk dat actief is in de 10 deelgemeenten van Ieper. Inwoners kunnen er terecht met elke vraag, zorg of probleem. Raak je dus niet wijs uit een brief of ben je niet op de hoogte van welke premies, uitkeringen of voordeeltarieven er bestaan en

waar je eventueel recht op hebt? Ben je hulpbehoevend en kan je wat extra hulp of ondersteuning gebruiken maar weet je niet bij wie je hiervoor terecht kan? Neem dan contact op met Netwerk Dorpen. • Pascal Vancayseele, Netwerk Dorpen, tel. 057 452 968, 0496 53 40 80, netwerkdorpen@hofland.be


ACTUEEL

LDC DE KERSECORF | RIJKEKLARENSTRAAT 83 | 8900 IEPER | TEL. 057 203 778 | DIENSTENCENTRUM@KERSECORF.BE LDC ‘T HOFLAND | DIKKEBUSSEWEG 15A | 8900 IEPER | TEL. 057 239 490 | DIENSTENCENTRUM@HOFLAND.BE

JANUARI 2014 Dienstencentra de Kersecorf & ’t Hofland stellen graag hun activiteiten voor. Snuister eens door onderstaand aanbod en laat je prikkelen om deel te nemen. Voor meer info en inschrijvingen ben je van harte welkom in De Kersecorf of ’t Hofland. Vooraf inschrijven is noodzakelijk. De dienstencentra De Kersecorf en ’t Hofland zijn ook op facebook terug te vinden. ‘Vind ons leuk’ op facebook en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes, interessante weetjes en allerlei foto’s van afgelopen activiteiten. Op facebook kan je ons terugvinden als ‘dienstencentra Ieper’.

VORMEND (INSCHRIJVEN NOODZAKELIJK!)

Gsm les

13/01, 20/01, 24/01/2014 9-11.30 u. | laatste les tot 10.30 u. Heb je moeite met de vele knopjes, toetsen & functies van jouw GSM? In enkele lessen leer je stap voor stap hoe je je GSM optimaal kan gebruiken. De basis-mogelijkheden zal je snel onder de knie hebben. Meebrengen: eigen opgeladen GSM inclusief simkaart, Puk code, Pin code. Gsm nummer, gebruiksaanwijzingen en voldoende beltegoed LDC De Kersecorf 5,00 (3 lessen)

Themalessen computergebruik Foto’s versturen met de computer 16/01/2014 | 13.30-16.45 u. In kleine groep worden vragen hieromtrent behandeld. Wie in het bezit is van een laptop, brengt deze best mee. LDC ‘t Hofland 4,00

Computerclub

After Effects Basic (creëren van basis video effecten) 08/01 en 22/01/2014 | 19-21 u. De computerclub is gegroeid uit een groepje senioren met een passie voor beeldverwerking. Ze komen 2x per maand samen om tips en ideeën uit te wisselen en gezamenlijk oplossingen te zoeken voor hun computerproblemen. Ook jij bent welkom om je computerkennis of beslommeringen te delen! LDC De Kersecorf | gratis

Computercursussen Vragenuurtje computer 09/01/2014 | 13.30-16.45 u.

Hier kan je terecht met al je vragen rond computergebruik: technische vragen, gebruik Windows 7, XP en Vista; mailen; fotobewerking, office, … In kleine groep worden deze vragen behandeld. Wie in het bezit is van een laptop, brengt deze best mee. LDC ‘t Hofland 4,00

Computerhoek met of zonder begeleiding Vrij gebruik

Heb je thuis geen computer en wil je graag een en ander inoefenen of opzoeken op het internet? Dat kan op maandag (uitz. momenten met ‘pc-begeleiding’), dinsdag, woensdagnamiddag, donderdagnamiddag en vrijdag. LDC De Kersecorf gratis

PC- begeleiding 06/01 en 20/01/2014 | 14-16.15 u. - Je wil graag een pc opleiding volgen, maar wil eerst wel eens -onder begeleiding- je eerste stapjes op de computer wagen. - Je volgt een computercursus en na de les kun je wel een steuntje gebruiken om te oefenen? - Je hebt al wat kennis, maar zit je nog met prangende vragen waar je geen weg mee weet? - … LDC De Kersecorf gratis (Reserveren verplicht!)

IEDEREEN IEPER | 13


DIENSTENCENTRA

TOT UW DIENST

tweedelige reeks: fotograferen met een digitaal fototoestel

Gezondheidspraatje & bloeddrukmeting

Een digitaal fototoestel biedt vele mogelijkheden om mooie foto’s te maken. Vb. instelling tegen rode ogen, een foto van mooie verlichting ’s avonds, een panoramisch zicht. Je moet natuurlijk wel weten hoe een dergelijk fototoestel werkt. Daarom worden er in ’t Hofland lessen gegeven hoe je kunt werken met een digitaal fototoestel. Er wordt in een beperkte groep aangeleerd hoe je een dergelijk toestel dient te hanteren en hoe je de foto’s op de PC of stick zet. Gelieve tijdens de sessies, fototoestel mee te brengen en ervoor te zorgen dat de batterij opgeladen is. LDC ‘t Hofland 8,00/reeks

Vragen omtrent jouw gezondheid? Wil je verder jouw bloeddruk, gewicht en polsslag opvolgen? Iedere 1ste vrijdag van de maand houdt onze verpleegkundige een spreekuur in de Kersecorf. LDC De Kersecorf gratis

23/01 en 30/01/2014 | 13.30-16.45 u.

03/01/2014 | 15-16 u.

CREATIEF (INSCHRIJVEN NOODZAKELIJK)

Open Kantatelier

09/01 en 23/01/2013 | 13.30 u. Voor iedereen die graag in gezelschap klost. Tweemaal in de maand is er begeleiding voorzien voor wie graag wat raad en hulp krijgt. LDC De Kersecorf 30,00 (1 jaar)

Open hobbynamiddag

10/01, 17/01, 24/01 en 31/01/2014 13.30 u. Je kan bij ons terecht met al je creatieve talenten. Ben je bezig met breien, haken, borduren, boetseren, schilderen, naaien, … ? In de cafetaria kan je hieraan verder werken. Samenwerken in groep is gezelliger dan alleen! Elke tweede vrijdagnamiddag van de maand is onze lesgeefster patchwork, breien en haken aanwezig voor wie een steuntje in de rug kan gebruiken. LDC De Kersecorf gratis

Patchwork voor beginners

Marinierskompas - kompasroos 31/01, 21/02, 07/03, 18/04 en 16/05/2014 | 13.30 u. LDC ‘t Hofland

32,00 (5 lessen)

Sierraden in fimo

Techniek met breinaald 14/01 en 28/01/2014 | 13.30-16 u. Tijdens de eerste sessie leer je wat fimoklei is en hoe je dit kan verwerken tot kralen. In de tweede bijeenkomst wordt getoond hoe je jouw zelfgemaakte kralen kan omtoveren tot mooie halsketting, oorbellen, ring of broche. LDC De Kersecorf 6,00 (2 lessen) + 5,00 (materiaal)

Breicafé

21/01/2014 | 13.30 u. Samen breien is gezellig. We komen daarom 1 x per maand samen om gezellig samen te breien. Tijdens deze namiddag kan je verder werken aan je breiwerk, genietend van een tasje koffie, thee of iets anders. Tegelijkertijd kan je tips en weetjes uitwisselen met je collega-breiers. LDC ‘t Hofland gratis

Patchwork voor gevorderden

Bloemenquilt in 3D - broderie perse 24/01, 07/02, 28/02, 28/03 en 25/04 | 13.30 u. LDC ‘t Hofland

14 | IEDEREEN IEPER

32,00 (5 lessen)

Centrum voor rechtshulp

14/01/2014 | 17.30-18.30 u. Iedere tweede dinsdag van de maand wordt er gratis juridisch advies verstrekt. Er zetelt telkens een notaris, vergezeld van een maatschappelijk werker van het dienstencentrum. Deze dienst is voor iedereen uit het arrondissement toegankelijk. LDC De Kersecorf gratis

Babbelminuutje Duren de dagen lang als je alleen bent? Doet het deugd of voel je je meer op je gemak als je even met iemand kan praten? Wekelijks verblijden vrijwilligers mensen met een telefoongesprekje. Ben je zelf geïnteresseerd of ken je iemand wiens dag zou opfleuren met een telefoontje? Aarzel niet om ons te contacteren.


DIENSTENCENTRA

RECREATIE & GENIETEN

Kleurenwiezen Competitie-kaarting 06/01 en 20/01/2014 LDC ‘t Hofland

1,50/kaarting

Recreatieve kaarting 13/01 en 27/01/2014 LDC ‘t Hofland

gratis

Rendez-vous@ woensdag

Cupcakes leren bakken en versieren 29/01/2014 | 14 u. Cupcakes zijn kleine cakejes met een bonte versiering van chocolade, marsepein, rolfondant,… ! Breng gerust je kleinkind mee om samen te genieten van deze namiddag. LDC De Kersecorf 3,00

Filmacademie i.s.m. Filmuniversiteit Ieper en OKRA ‘Amour’ 09/01/2014 | 14 u. George en Anne zijn gecultiveerde, gepensioneerde muziekdocenten. Hun dochter Eva woont met haar gezin in het buitenland. Op een dag krijgt Anne een lichte beroerte. Wanneer ze he ziekenhuis verlaat, is ze aan één zijde van haar lichaam volledig verlamd. De liefdesband tussen het bejaarde stel wordt door deze ziekte zwaar op de proef gesteld. Bekroond met de Gouden Palm (Cannes 2012), 4 Europese filmawards (beste film, beste acteur, beste actrice, beste regisseur 2012), Oscar (Beste buitenlandse film 2013) en 5 Césars (beste film, beste acteur, beste actrice, beste regisseur, beste scenario 2013). CC Ieper Stadsschouwburg 5,00

BEWEGEN

Samen tafelen met optreden Tralalie 15/01 en 20/01/2014 | 12 u.

Met de dienstencentra willen we het nieuwe jaar goed inzetten, daarom nodigen we iedereen uit om met ons te komen tafelen en te genieten van een vleugje muziek. Over Tralalie: “Sinds geruime tijd animeert hij Vlaanderen met een 3-tal instrumenten : hij speelt piano, viool en accordeon én hij zingt! In zijn cabareteske muziekvoorstelling brengt hij een verhaal over het leven en de liefde, over het kleine verdriet en de grote lach ... Hij probeert de vrolijkheid en de eenvoud van het leven uit te drukken met een kwinkslag, met visuele humor en prachtige liedjes”. Menu: heldere soep met fijne groentjes - Ossetong met madeirasaus, champignons, groentenkrans en kroketjes Creme bruléé LDC De Kersecorf 15,00 Inschrijven verplicht, uiterlijk een week vooraf!

Bingonamiddag 08/01/2013 | 14 u.

Met leuke prijzen voor de winnaars! LDC De Kersecorf 3,00 (incl. koffie & gebak) Vooraf inschrijven verplicht!

Trou Madame en volksspelennamiddag

(INSCHRIJVEN NOODZAKELIJK!)

Bewegingsmix

20/01/2014 | 9.30-10.30 u. Op een ontspannende, prettige en veelzijdige manier besteden we aandacht aan de belangrijkste spiergroepen zoals de rug en buik. We oefenen op hedendaagse muziek. Bovendien passeert er af en toe een volksdans de revue. Als opwarming krijg je een inleiding op diverse sporttakken. LDC De Kersecorf 1,50/les

Zwemuurtje!

Elke dinsdag | 8.30-9.30 u. Elke dinsdagmorgen. Vrije activiteit voor senioren die beperkingen ervaren om zich in het grotere zwembad te begeven en graag gezellig wat keuvelen in het water. Nieuwe deelnemers? Gelieve een seintje te geven aan de Kersecorf. Stedelijk zwembad Ieper toegang zwembad

Zwemcursus i.s.m. OKRA

Start 07/01 | 7.30 - 8.30 u. Voor senioren die zich tijdens de publieke openingsuren van het zwembad te onzeker voelen, die niet of onvoldoende kunnen zwemmen. Zij kunnen in het zwembad terecht om te oefenen onder begeleiding. Stedelijk zwembad Ieper 20,00 (8 lessen)

13/01 en 27/01/2014 | 14 u.

We spelen trou madame, we sjoelbakken en we spelen mÖlkky. Verse pannenkoeken te verkrijgen! LDC De Kersecorf 1,50

Kaarting

Elke dinsdag | 14 u. LDC De Kersecorf

1,50

IEDEREEN IEPER | 15


DIENSTENCENTRA

NIET TE MISSEN

Fietsclub ‘De Kersecorftrappers’ Elke maandag | 14 u.

Wie op een ‘gezapig’ tempo wil genieten van de buitenlucht op zijn fiets, komt zeker aan zijn trekken bij de ‘Kersecorftrappers’. Elke week wordt er een fietstocht gemaakt langs rustige en landelijke wegen over een afstand van ongeveer 20 km. Vertrek aan De Kersecorf. Ervaren wegkapiteins begeleiden de ritten. LDC De Kersecorf 10,00 (lidgeld voor 1 jaar)

Wandelclub ‘De Saffelaars’ Genieten van de gezonde buitenlucht in groep. Wandeling op rustig tempo, maximum 5 kilometer.

Ochtendwandeling met ontbijt 09/01/2014 | 8 u. LDC De Kersecorf 4,00 (inschrijven noodzakelijk!)

Bezoek Poperinge & Talbot House 24/01/2014 | 9.25 u. Zie rubriek ‘Bezoek’ Vertrek busstation om 9.25 uur (lijnbus 60) 18,00 (inschrijven noodzakelijk!)

Turnen

Start 08/01/2014 | 9-10 u. “Alle spieren opwarmen en dan aan de slag” is het motto van onze turnclub. Geen handenstand of andere capriolen, maar goede oefeningen die het lichaam fit en gezond houden. Iedereen oefent mee op zijn eigen ritme. Na de inspanning is er natuurlijk ook tijd voor ontspanning! Kom en doe mee. LDC De Kersecorf 30,00 (20 lessen)

Eenvoudig turnen

Start 08/01/2014 | 10.05-11.05 u. Je wil graag bewegen, maar vindt het meestal te lastig, te snel, te moeilijk? Je houdt meer van rustige, ontspannen en aangename bewegingen? Omdat dit beter past bij jouw leeftijd en alle beperkingen die dit met zich meebrengt? Dan is ‘eenvoudig turnen’ een bewegingsactiviteit op jouw maat. Lessen worden aangepast aan jouw mogelijkheden. LDC De Kersecorf 30,00 (20 lessen)

BEZOEK

Talbot House i.s.m. wandelclub ‘De Saffelaars’ 24/01/2014 | 9.25 – 16 u.

Talbot House, geopend in 1915, was een Clubhuis waar soldaten terecht konden voor een zeldzaam moment van rust en ontspanning. Vandaag is de plek een vredige halte langs het parcours van de ‘Grote Oorlog’ in de Westhoek. Tijdens het bezoek kom je te weten waarom Poperinge ‘Little Paris’ werd genoemd, hoe het 16 | IEDEREEN IEPER

kampleven van de soldaten er aan toe ging en hoe ze er de moraal hoog hielden. In de concertzaal kan je zelf ervaren hoe het moet geweest zijn om er als soldaat tijdens de oorlog een optreden van de “Happy Hoppers” bij te wonen. Vertrekken om 9.25 uur aan het station (bus 60). Na het museumbezoek gaan we samen eten en maken nog een wandeling in Poperinge. Station Ieper 18,00

Gauwdieven en nepagenten i.s.m. Politie Arro Ieper 03/02/2014 | 13.30 u.

Sommigen onder ons hebben het al eens meegemaakt, je staat aan de kassa van een winkel en wil betalen, maar merkt dat je portemonnee verdwenen is. Zakkenrollers zijn je te slim af geweest! Gelukkig kun je jezelf beschermen met enkele handige weetjes. Iemand van de preventiedienst van de politie arro Ieper vertelt je hierover meer. Hiernaast wordt er aandacht gegeven aan het fenomeen nepagenten. Je leert het uniform en kenmerken van een echte politieagenten onderscheiden van nepagenten. LDC De Kersecorf 2,00 (incl. koffie)

Koksijde & Bergues 20/02/2013 | 8-18u.

In Koksijde brengen we een bezoek aan het nieuwe gemeentehuis. Na een verkwikkende koffie leidt de gids ons doorheen de verdiepingen ,de burelen en de cockpit. Het gebouw is een staaltje van technologische architectuur! In Duinkerke genieten we van een lekker middagmaal. Hierna ontdekken we Bergues. Deze stad werd op de kaart gezet door de Frans film “Bievenue chez les Ch’tis”. Het is een prachtige middeleeuwse stad met een omwalling van de hand van Vauban, overblijfselen van een abdij en een mooie klokkentoren. We sluiten onze dag af met een kijkje in de “Moeren” en genieten van een typische drank van de schreve….een picon. Vertrek: parking sporthal Leopold III-laan 38,00


SOCIAAL

GEZONDHEID

DE VLAAMSE ZORGVERZEKERING

IEPER, EEN GEZONDE GEMEENTE

Wie zorgbehoevend is en in de thuissituatie verzorgd wordt, kan via de Vlaamse Zorgverzekering een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor niet-medische zorgen. Zorgbehoevend betekent dat je voor alledaagse bezigheden (bv. zich wassen, schoonmaken, …) een beroep moet doen op familie (mantelzorgers), professionele zorgverleners of zorgvoorzieningen. De Vlaamse Zorgverzekering geeft een forfaitaire vergoeding voor de niet-medische kosten van mantelzorg en thuiszorg. Deze bedraagt 130 euro per maand. Het ziekenfonds kan de graad van je zorgbehoevendheid bepalen en je een attest hiervan bezorgen. De zorgbehoevende moet minstens 35 punten scoren op de BEL-schaal om in aanmerking te komen voor de Vlaamse Zorgverzekering. De Vlaamse Zorgverzekering wordt ook wel de mantelzorgpremie genoemd. • via de respectievelijke mutualiteiten

Pieker jij je soms suf? Dat vreet energie. Die spiraal kan je doorbreken. Kies voor een lichaamsactiviteit die je leuk vindt. Je gaat vanzelf minder piekeren en het verhoogt je energiepeil en je doorzettingsvermogen. Bovendien krijg je er een heerlijk ontspannend gevoel van. Gezonde vermoeidheid verbetert ook de slaap. Bewegen in de winter: zoek het niet te ver Slechts 1 op 2 Vlamingen beweegt voldoende. Dat blijkt uit de recentste Gezondheidsenquête. Vele onderzoeken hebben echter de positieve effecten van regelmatige lichaamsbeweging op de gezondheid aangetoond. Voor senioren ook hét middel bij uitstek voor een goede conditie en gezondheid. Onder regelmatig bewegen wordt verstaan dat dagelijks minimum 30 minuten aan (matige) lichaamsbeweging wordt gedaan.

Makkelijker gezegd dan gedaan De winter is echter geen ideale periode om te bewegen en sporten. De dagen zijn kort en bovendien vaak koud. Dus laat ons dat meteen het perfecte excuus zijn om binnen te blijven en beweging en sport van de agenda te schrappen.

aanscherpen en verminderen het risico op nek- en rugklachten. (Voorbeeld: door knieën buigen en terug naar boven gaan) - Neem steeds de trap en vermijd de lift op het werk. - Huishoudelijke taken kunnen ook erg inspannend zijn. Denk maar aan stofzuigen en poetsen. - Kinderen in huis? Leef je samen met je kinderen uit tijdens een spelletje Twister. - Sporten hoeft niet altijd buiten plaats te vinden. Ga zwemmen in een overdekt zwembad, volg met vrienden sportlessen zoals dans en conditietraining, doe thuis work-outs of haal die hometrainer van onder het stof. - Kleed je warm en maak buiten een wandeling in het mooie winterlandschap. Gezelligheid en gezondheid troef.

Tips voor beweging in de winter Zoek het niet te ver en probeer ook in de winter de norm van 30 minuten beweging per dag te halen: - Heb je een zittende job? Probeer dan eens een bewegingstussendoortje uit. Bewegingstussendoortjes kunnen de concentratie terug IEDEREEN IEPER | 17


GEZONDHEID

GA ERVOOR. DURF EEN ENGAGEMENT AAN TE GAAN Al goede voornemens in gedachten voor het nieuwe jaar? Staat stoppen met roken op het lijstje? Een dapper en niet te onderschatten engagement! Gezien deze moedige beslissing, is het zeker oké om hier hulp voor te vragen. Hieronder vind je enkele instanties die die hulp kunnen bieden. De huisarts Dé vertrouwenspersoon bij uitstek om over je goede voornemens te spreken.

De tabakoloog Voor raadplegingen bij een tabakoloog kan je terecht bij het Jan Ypermanziekenhuis, Briekestraat 12, 8900 Ieper, tel. 057 357 270, www.yperman.net

Het rookstopaanbod in jouw regio De website van ‘Vlaanderen stopt met roken’ (www. vlaanderenstoptmetroken.be) is dé website bij uitstek als je op zoek bent naar het een overzicht van het rookstopaanbod – zowel individuele als groepsbegeleiding. Voor jonge rokers is een aparte website opgemaakt met tal van informatie over roken en rookstop, tests, filmpjes, getuigenissen, … Neem hiervoor een kijkje op www. kortemettenmetsigaretten.be.

Tabakstop Voor wie wil stoppen met roken is ook Tabakstop heel interessant. Dit is een gratis dienst waar je terecht kan voor informatie over roken en verslaving, maar ook voor hulp bij het stoppen met roken en opvolging tijdens en nadat je bent gestopt. Bel het gratis nummer 0800 111 00 of surf naar www.tabakstop.be.

iCoach, een succesverhaal De iCoach is een gratis online gezondheidscoach die rokers helpt om te stoppen met roken. En het werkt: maar liefst 37% van alle gebruikers stopt effectief met roken! De iCoach is bovendien ook als app beschikbaar. Meer info: www.stopsmokingcoach.eu.

Nicotinevervangers en medicatie Rokers kunnen ook ondersteund worden bij het stoppen met roken door middel van een rookstopgeneesmiddel.

Er dient hierbij een onderscheid gemaakt te worden tussen de nicotinevervangers (kauwgom, tabletten, pleisters, mondspray, …) en medicatie op voorschrift (Champix®, Zyban®). Vraag hierover eerst advies bij je huisarts of apotheker.

Recht op terugbetaling! Wie wil stoppen met roken, heeft recht op een gedeeltelijke terugbetaling via het ziekenfonds voor acht consultaties bij een huisarts of tabakoloog. Deze acht consultaties mogen gespreid worden over een periode van twee kalenderjaren. Voor de eerste consultatie (min. 45 minuten) wordt 30 euro terugbetaald, terwijl dit voor de tweede tot achtste consultatie (min. 30 minuten) neerkomt op 20 euro. Zwangere vrouwen krijgen 30 euro terugbetaald voor de eerste tot en met achtste consultatie.

DURF HULP VRAGEN Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding is voortaan gratis te bereiken via het noodnummer 1813.

18 | IEDEREEN IEPER

Naast dit telefoonnummer kan je ook terecht op de website www.zelfmoordlijn1813.be die alle informatie en initiatieven rond suïcidepreventie bundelt.

Bellen naar 1813 is 100% anoniem en gratis.


MILIEU

DIEREN VOEDEREN OP OPENBAAR TERREIN Normaal vinden wilde dieren hun voedsel in de natuur. Voederen is niet nodig, tenzij tijdens winterse periodes. Het voederen van dieren op openbare terreinen (bv. de vestingen, het Astridpark) wordt in Ieper trouwens streng verboden door het politiereglement. Dit staat immers gelijk met sluikstorten. Veel mensen beseffen niet welke hinder en zelfs schade achtergelaten voedsel berokkent, ook voor de dieren zelf. Op openbaar terrein mag het gewoon niet. Maar ook op privaat terrein moet je oppassen. Er is veel kans dat muizen, ratten en ‘s zomers ook lastige insecten (vleesvliegen, wespen) tot zelf kauwen op de voedselresten afkomen. In het water gaan restjes brood,

STOPZETTING PREMIE HEMELWATERPUTTEN Al jaren geeft de stad een premie voor het plaatsen van hemelwaterputten. De stad kreeg een deel van de premie via de samenwerkingsovereenkomst met Vlaanderen terug. Deze tegemoetkoming van Vlaanderen vervalt op 1 januari 2014. Je kan jouw volledige subsidiedossier hemelwaterputten nog indienen tot uiterlijk 31 december 2013 bij de dienst leefmilieu. • dienst leefmilieu, tel. 057 239 273, duurzaam@ieper.be

groenten of vlees rotten, een proces dat veel zuurstof verbruikt en gifstoffen produceert. Bovendien vormen rottende voedselresten in het water een broeihaard voor bacteriën die botulisme veroorzaken. Deze zeer besmettelijke ziekte is meestal dodelijk voor alle watervogels. Brood voeren is trouwens op zich al niet zo gezond voor de meeste diersoorten.

Vogels voederen in de tuin: enkele vuistregels In periodes van grote kou, ijsvorming of hevige sneeuwval is het zeker verantwoord en zelfs aangewezen om in de eigen tuin vogels te voederen. Dat gebeurt best vanaf november, en je stopt met voederen wanneer het (‘s nachts) niet meer vriest, tegen eind maart, begin april. Het is wenselijk het voederen geleidelijk af te bouwen. Voeder liefst ’s morgens en gooi niet méér voedsel op de grond dan wat de vogels op een uur op kunnen. Voeder keukenrestjes met mate. Een overschot aan aardappelen, brood, rijst, pasta’s, … kunnen ook in je tuin ongewenste gasten (ratten, kauwen en lastige insecten) aantrekken. Een open voedertafel is ideaal, plaats of hang de voedertafel minimaal 1,50 meter van de grond. En hou de huiskat even binnen wanneer de meeste vogels komen eten. Mezen en ook mussen eten graag bengelend. De klassieke vetbol of de pindanootjes in een netje zijn ideaal. Vergeet niet dat veel vogels hun voedsel liefst op de grond bijeen scharrelen: vinken, heggemus, winterkoninkje, roodborstje, zanglijster of merel.

Je strooit dus best ook wat voedsel op de grond.

Basislijst van geschikt vogelvoedsel. Zonnebloempitten, universeel vogelvoer en allerlei zaden, vetbollen, ongebrande en ongezouten pinda’s, hazel- en okkernoten, kokosnoot, gewelde rozijnen, kaasrestjes zonder korst, fruit (liefst overrijp en onversneden), bessen, gekookte rijst, gekookte aardappelen zonder zout, droog en klein versneden bruin brood, ongekookte havermout. Voeder nooit voedsel waar zout aan toegevoegd werd (vb. gezouten spek). Vermijd plantaardige vetten of margarine. Vogels krijgen er diarree van.

• dienst leefmilieu, tel. 057 239 273, duurzaam@ieper.be

IEDEREEN IEPER | 19


MILIEU

ZWERFKATTEN VOEDEREN IS RATTEN KWEKEN Sinds 2002 pakt de stad de problematiek van de zwerfkatten aan in samenwerking met het Ieperse dierenasiel. Er worden regelmatig zwerfkatten gevangen, onderzocht door een dierenarts en na sterilisatie teruggebracht. Zo proberen we het aantal zwerfkatten te beperken. Het overmatig voederen van zwerfkatten is volledig uit den boze. Op openbaar terrein is het te allen tijde verboden. Ook in de eigen tuin moet je uitkijken. Indien er regelmatig kattenvoer blijft staan, zal je zeker ongedierte aantrekken. De stadsdiensten krijgen regelmatig meldingen van ratten- of insectenplagen waarbij achteraf blijkt dat deze ongewenste gasten door overdreven voedselresten werden gelokt. Reserveer keukenresten voor de eigen huisdieren. Alle etensresten zijn uitstekend kippenvoer. Groentenafval kan je thuis composteren in een compostvat of -bak of bij het GFT-afval (groene container) deponeren. Voor het verdelgen van bruine of zwarte ratten dien je een private firma te contacteren. Via de groendienst kan men wel bestrijdingsmiddelen krijgen (vergif) tegen aankoopprijs. De stadsdiensten kunnen enkel optreden tegen muskusratten. Deze grote knaagdieren leven vooral op het platteland, langs waterrijke gebieden, beken en grachten, maar komen weinig of nooit in tuinen. 20 | IEDEREEN IEPER

JAAG MEE OP JE ENERGIEFACTUUR Ook dit jaar komt er een Energiejacht. Begin december 2013 klinkt het startschot voor het nieuwe jachtseizoen. Het jachtseizoen loopt tot 31 maart. De Energiejacht daagt deelnemers uit om in groep (van 5 tot 55 mensen) zo veel mogelijk energie te besparen in vier maanden tijd. Samen met je buren of andere wijkbewoners kun je zo een groep vormen, maar ook mensen uit je vereniging, je werk, je school, je club, … mogen deel uitmaken van een energiegroep. Elke groep krijgt de hulp van een energiemeester.

Meedoen is eenvoudig Registreren kan vanaf begin december 2013 op www. energiejacht.be. Ga alvast op zoek naar jouw energieafrekening van vorig jaar. Die hebben we nodig om je effectieve energiebesparing te kunnen berekenen. Voer regelmatig je meterstanden in op www.energiejacht.be. Voor wie trouw zijn meterstanden invult, is er een beloning voorzien. Via de handige tool op de site kan je ook je verbruik vergelijken met dat van deelnemers uit jouw gemeente, mensen die hetzelfde woonprofiel hebben als jij, enzovoort. Ook als je geen internetaansluiting hebt, kan je meedoen. De energiemeester

vult dan samen met jou je meterstanden in op de meterkaart en voert ze voor jou in. “Door mee te doen heb ik geleerd hoe ik energie kan besparen. Dat is niet alleen goed voor mijn portemonnee, maar ook voor het milieu”, aldus een van de deelnemers van de vorige campagne.

Vijf toffe tips Ben jij klaar om op Energiejacht te gaan? We geven je alvast 5 nuttige tips mee. - Zet bij het koken het deksel op je kookpotten. Zo kan je op jaarbasis tot 70% energie op koken besparen. - Schakel de stand-by knop van elektrische toestellen uit. Besparingspotentieel: 10%. - Ontdooi regelmatig je ijskast. Besparingspotentieel: 10% - Laat wasmachine en vaatwasser enkel draaien wanneer ze volledig vol zitten. Besparingspotentieel: 10%. - Gebruik spaarlampen. Besparingspotentieel: 50%.

Schrijf je nu in Maak je vrienden, buren, collega’s warm voor de Energiejacht en registreer je op www.energiejacht.be. • dienst leefmilieu, Hein Lapauw, tel. 057 239 273, duurzaam@ieper.be


MILIEU

INFOAVOND DUURZAME WIJK DE VLOEI Ben je op zoek naar een huurof koopwoning in Ieper. Kom dan alvast naar de infoavond duurzame wijk De Vloei in CC Het Perron op 18 februari 2014 om 20 uur.

DE

I E V LO

De Vloei wordt de eerste duurzame wijk in WestVlaanderen en zal plaats bieden voor meer dan 250 gezinnen. Volgend jaar beginnen de werken op het terrein. Had je graag de stand van zaken geweten van deze nieuwe verkaveling kom dan gerust langs. De projectpartners van de duurzame wijk stellen graag het project aan je voor. In een volgende editie van ons stadsmagazine komt de duurzame wijk ruim aan bod. • duurzaam@ieper.be, tel. 057 239 273 of www.devloei.be

SAMEN OP WEG NAAR GOEDKOPERE GROENE ENERGIE Wil jij besparen op je energiefactuur. En wil je daarbij ook je steentje bijdragen aan het milieu. Doe dan mee met de groepsaankoop 100% groene stroom van de Provincie WestVlaanderen. Door iedereen samen te brengen in een groepsaankoop probeert de Provincie een goedkopere prijs aan te bieden dan de meeste standaardcontracten. Op de verbruiken die de Provincie heeft gebundeld kunnen leveranciers bieden. De leverancier met de scherpste tarieven is de winnaar van de veiling. De Provincie biedt je deze tarieven aan in een persoonlijk voorstel. Vind je het aanbod aantrekkelijk genoeg en ga je op het voorstel in, dan begeleiden ze je bij de overstap. Ze geven je gegevens door aan de winnende energieleverancier. Je hebt geen zorgen rond de administratie. Alles wordt voor jou geregeld. Inschrijven in de groepsaankoop verplicht je tot niets. Pas na het accepteren van je persoonlijk voorstel wordt de overstap geregeld. Je kan kiezen om enkel voor elektriciteit of gas over te stappen, maar een combinatie van elektriciteit en gas is ook mogelijk. Wacht dus niet langer en schrijf je vandaag nog in. Vorig jaar stapten 25.699 deelnemers over naar de winnende leverancier. Let op: als je hebt deelgenomen

aan een vorige groepsaankoop van de Provincie ben je niet automatisch opnieuw ingeschreven. Schrijf je dus zeker opnieuw in.

Voor wie Iedere burger kan gratis en vrijblijvend inschrijven tot en met 5 februari 2014. De veiling is voorzien op 6 februari 2014. Vanaf 26 februari 2014 ontvangt elke deelnemer zijn persoonlijk voorstel. Vind je het aanbod aantrekkelijk genoeg en wil je graag overstappen? Je kan op een eenvoudige manier het voorstel accepteren, daarna wordt de overstap helemaal voor jou geregeld. Het nieuwe contract is geldig voor 1 jaar.

Bedrijven met een beperkt verbruik Bedrijven met een verbruik beperkt tot 50.000 kWh elektriciteit (laagspanning) en 100.000 kWh gas kunnen zich ook gratis en vrijblijvend inschrijven. Het verloop van de groepsaankoop en de timing is gelijk aan die voor de burger.

Bedrijven met een hoger verbruik Bedrijven met een hoger verbruik dan hierboven vermeld, kunnen terecht bij de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) via www.eco2profit.eu/ groepsaankoop of op 053 41 66 66. Deze bedrijven betalen een bijdrage om deel te nemen aan de groepsaankoop.

IEDEREEN IEPER | 21


MILIEU

NOORD/ZUID

VREDESPRIJS STAD IEPER 2014 In de vorige editie van Iedereen Ieper gaven wij uitleg bij de 5 genomineerden voor de Vredesprijs van de stad Ieper 2014. Een van hen zal volgend jaar naar aanleiding van 11 november de Vredesprijs van Ieper ontvangen.

Hoe inschrijven Je kan inschrijven vanaf begin december 2013 tot en met 5 februari 2014. Er zijn drie manieren om je gratis en vrijblijvend in te schrijven: 1. Via de website Je kan je op een eenvoudige manier digitaal inschrijven. Neem je eindfacturen gas/elektriciteit bij de hand en ga naar www. samengaanwegroener. be (doorklikken naar WestVlaanderen). Geef je gegevens in en je ontvangt vanaf 26 februari per mail je persoonlijk voorstel. 2. Via het loket Je kan op dinsdag terecht bij de dienst leefmilieu op het stadhuis, Grote Markt 34, 8900 Ieper. Of op vrijdagvoormiddag in het OCMW, Rijselstraat 38, 8900 Ieper. Dit tot eind januari 2014, uitgezonderd tijdens de kerstvakantie. Vergeet niet je eindfacturen gas/elektriciteit mee te brengen. Het verdere verloop van de groepsaankoop verloopt per brief indien je geen mailadres hebt.

22 | IEDEREEN IEPER

3. Via telefoon Via het groen nummer 0800 76 101 kan je ook je inschrijving regelen. Hou je eindfacturen gas/elektriciteit bij de hand.

Vragen 1. Op de inschrijfpagina van de groepsaankoop vind je antwoorden op ‘veel gestelde vragen’. 2. Bel gratis naar de infolijn: 0800 76 101 (elke werkdag van 9 tot 17 uur, op maandagavond tot 20 uur). 3. Stel je vraag via mail: samengaanwegroener@westvlaanderen.be • www.samengaanwegroener. be, gratis infolijn: 0800 76 101, samengaanwegroener@westvlaanderen.be

Het Vredesfonds van de stad Ieper wil hier nog eens alle organisaties, verenigingen en bedrijven oproepen om leden, personeelsleden aan te moedigen of de kans te bieden om hun stem uit te brengen voor de laureaat van hun keuze. Ben je verantwoordelijk voor een vereniging, een organisatie, een bedrijf en wil je dat ook jouw (personeels)-leden mee kunnen bepalen wie de vredesprijs van de stad Ieper 2014 in ontvangst mag nemen, neem dan contact op met de dienst vrede en ontwikkeling van de stad. Stemmen kan tot 30 april 2014. In onderling overleg kan nagegaan worden hoe je een initiatief kan nemen, al dan niet gekoppeld aan een ander initiatief. • Meer informatie over de vredesprijs en de genomineerden vind je op www.vredesprijs-ieper.be Wil je een initiatief nemen, contacteer de coördinator van de Ieperse vredesprijs via filip.deheegher@ ieper.be of tel. 057 239 214


Argos organiseert vormings- en activeringsprojecten voor bijzondere doelgroepen die op zoek zijn naar werk, een cursus willen volgen of werkervaring willen opdoen. Argos vzw | Het Perron | Fochlaan 1/2a | 8900 Ieper | tel. 057 239 340 | vzwargos@vzwargos.be | www.argosvzw.be

HET AANBOD: COMPUTERLESSEN VOOR BEGINNERS 1. ‘Kennismaking met computer en internet’ voor Ieperlingen i.s.m. Stad Ieper.

De eerste les start volledig vanaf nul en leer je hoe een computer aan en uit te zetten. De volgende lessen wordt daarop verder gebouwd: de muis en toetsenbord gebruiken, surfen op het internet, een e-mailtje sturen, een tekst eenvoudig opmaken in Word… Deze opleiding kost 25 euro en bestaat uit acht lessen en start op: - 17/02/2014 van 13.15 tot 16.15 uur - 18/02/2014 van 8.45 tot 11.45 uur - 18/02/2014 van 18.00 tot 21.00 uur

2. Workshops computer en gratis oefenen in de openbare computerruimte 16/01/2014 Webnode: maak je eigen website 30/01/2014 Adresetiketten maken in Ms Word 13/02/2014 Prezi: maak op een eenvoudige manier goed uitziende presentaties 27/02/2014 Movie Maker: maak je eigen film 13/03/2014 E-mailen en agendabeheer in Office Outlook 27/03/2014 Eenvoudig een tekst opmaken met Microsoft Word 10/04/2014 Leer werken met Mediaplayer en Youtube 24/04/2014 Maak een wenskaart en/of een menukaart met MS Publisher 08/05/2014 Wat is facebook en wat zijn de privacy-instellingen? 22/05/2014 Windows verkenner: orden je documenten, bestanden en mappen op je computer 05/06/2014 Skype: telefoneer gratis via je computer 19/06/2014 My Heritage: maak je eigen stamboom 03/07/2014 Picasa: bewerk je digitale foto’s 17/07/2014 Maak een eigen fotoboek Deze workshops gaan door van 13 tot 15 uur en kosten 5 euro/workshop.

• Kevin Pluym, tel. 057 239 342 of kevin.pluym@ieper.be

3. Gratis oefenen met computer en internet Vzw Argos stelt haar computerlokaal gratis ter beschikking voor iedereen die wil gebruik maken van computer en internet. Iedere donderdagnamiddag van 15 tot 17 uur. Je hoeft je hiervoor niet in te schrijven. • Kevin Pluym, tel. 057 239 342 of kevin.pluym@ieper.be IEDEREEN IEPER | 23


DIGIBEET: ONLINE LEREN WERKEN MET COMPUTER EN LEREN SOLLICITEREN

MOBIELE ONDERHOUDSPLOEG IN DE MONUMENTENSECTOR

Op www.digibeet.net kan je vanaf nu gebruik maken van het digitaal leerplatform om online en gratis te leren werken met computer en internet en om te leren werk zoeken en solliciteren. Vanaf 2014 kan je een beroep doen op een digidokter die je helpt bij vragen of problemen.

Heb je zin voor orde en netheid. Werk je graag met anderen samen. Ben je graag vrij op woensdagnamiddag. Interesse om deel uit te maken van een enthousiaste ploeg poetsvrouwen/mannen. Dan is Move wellicht iets voor jou.

Gratis workshop ‘Leren werken met Digibeet’ Om te leren werken met digibeet, kan je gratis een

workshop volgen. Deze workshops gaan tweewekelijks door op donderdagnamiddag van 13 tot 15 uur en zijn volledig gratis. De eerste workshop gaat door op 23 januari 2014. • Leen Ampe, tel. 057 239 341 of leen.ampe@ieper.be

NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN Argos vzw organiseert cursussen Nederlands voor anderstaligen, gevorderden 1 en 2. Deze opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met de stad Ieper en is voor anderstaligen met een basiskennis Nederlands. Het niveau van de kandidaten wordt bepaald aan de hand van een instaptest. In de opleiding wordt er vooral praktijkgericht Nederlands gegeven waarbij de doelstelling is om de zelfredzaamheid van de cursisten te verhogen. Deze opleiding is gratis . • Evelyne Bonne tel. 057 239 344 of evelyne.bonne@ieper.be

De mobiele ploeg voert in kerken en monumenten in de Westhoek allerlei onderhoudstaken uit, vooral gericht op interieurzorg: onderhoud van vloeren, stofzuigen van tapijten, afstoffen van meubilair, verwijderen van stofnetten, wassen van ramen, boenen van houtsnijwerk, onderhoud van marmer en koper, … Je hebt geen ervaring nodig. Je krijgt een gespecialiseerde opleiding op de werkplaats. Na het jaar werkervaring begeleidt Argos vzw je naar een job in het gewone arbeidscircuit. Er kan steeds ingestapt worden in het project wanneer je aan de gestelde voorwaarden voldoet o.a. twee jaar werkloos zijn of twaalf maanden van een OCMW-uitkering genieten en over een basiskennis Nederlands beschikken. Het gaat op een werkervaringscontract (WEP+) van bepaalde duur (één jaar) met een arbeidsduur van 30,40 werkuren per week gespreid over vijf werkdagen. Je bent vrij op woensdagnamiddag. • Kevin Pluym, tel. 057 239 342 of kevin.pluym@ieper.be

24 | IEDEREEN IEPER


OPLEIDING VOOR WERKNEMERS IN DIENSTENCHEQUESBEDRIJVEN Vzw Argos is erkend voor de volgende opleidingen door het opleidingsfonds voor de dienstencheques: - Gebruik van Nederlands op de werkvloer - Hef- en tiltechnieken - EHBO in het huishouden - Assertief communiceren - Verwachtingen communiceren - Stappenplan onderhoud leefruimtes - Deontologie - Omgaan met doelgroepen - Huishoudelijk afvalbeheer - Stappenplan onderhoud huishoudtoestellen Details over deze opleidingen vind je op www. argosvzw.be • Annelies Verfaillie, tel. 057 239 343 of annelies.verfaillie@ieper.be

LOOPBAANBEGELEIDING Loopbaanbegeleiding is er voor iedereen die werkt : - Werknemers of zelfstandigen die iets aan hun werksituatie willen veranderen. - Personen die problemen hebben met hun collega’s of baas. - Mensen die teveel stress ervaren in hun job. - Personen die van werk willen veranderen maar niet juist weten hoe. - Werknemers die geen energie meer hebben als ze thuiskomen. - … Samen met een loopbaanbegeleider zoek je oplossingen voor vragen of problemen tijdens je werk. Je krijgt via gesprekken, opdrachten en oefeningen een beter zicht op wat in je leven belangrijk is. Je onderzoekt wie je bent, wat je goed kan, wat je minder goed kan, wat je wil en wat dat betekent voor je toekomst. Door zelfkennis, door te weten wie je bent is het ook makkelijker om situaties op te zoeken en loopbaanstappen te zetten, die bij jou passen, … Loopbaanbegeleiding wordt aangeboden via het systeem van loopbaancheques. Deze kosten 40 euro voor 4 uur loopbaan-begeleiding (i.p.v. 550 euro, een groot deel van de kostprijs wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid). Elke persoon heeft recht op twee cheques om de zes jaar. Deze cheques kan je

bestellen via de VDAB-website (www.vdab.be - ‘Mijn loopbaan’) of telefonisch op het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag tussen 8 en 19 uur) Je kan, voordat je een loopbaancheque bestelt, je aanmelden voor een gratis en vrijblijvende info sessie. We informeren je over de verdere stappen. Op basis van dit gesprek beslis je of loopbaanbegeleiding iets voor jou is of niet. • Kevin Pluym, tel. 057 239 342 of kevin.pluym@ieper.be

NIEUW: INTENSIEVE BEGELEIDING EN BEMIDDELING NAAR WERK TIBB3 In 2014 start vzw Argos met intensieve begeleiding en bemiddeling naar werk in samenwerking met de VDAB. In deze trajectbegeleiding staat coaching en empowerment centraal. De werkzoekenden doen een persoonlijke en professionele zelfanalyse en aan de hand van deze resultaten wordt een sollicitatiestrategie en een actieplan opgesteld. Het basistraject omvat individuele begeleidingsgesprekken en deelname aan de activiteitengroep. Aansluitend zijn er diverse workshops voorzien voor personen die meer ondersteuning nodig hebben in hun zoektocht naar werk. Deze begeleiding is voor niet-werkende werkzoekenden die inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt maar nood hebben aan intensieve begeleiding en bemiddeling naar werk omwille van bijvoorbeeld een gebrek aan sollicitatievaardigheden, kennis arbeidsmarkt, arbeidsattitudes of belemmerende randfactoren. Niet-werkende werkzoekenden worden na toeleiding door de VDAB gecontacteerd voor een infosessie. De opzet en de planning van de trajectbegeleiding wordt tijdens deze infosessie duidelijk gemaakt. • Elfi Ameel, tel. 057 239 340 of elfi.ameel@ieper.be

IEDEREEN IEPER | 25


#1 2014 DÉ ACTIVITEITENKALENDER VAN IEPER & DEELGEMEENTEN

CULTUURCENTRUM IEPER PRESENTEERT... MUZIEK

© Phile Deprez

THEATER

16.01.2014 DE SPELERIJ ‘Vrijdag’

24.01.2014 KOMMIL FOO ‘Breken’

CC Ieper Het Perron | 20.15 uur Niet-leden: Leden & 55+: Studerende JOC-leden:

CC Ieper Het Perron | 20.15 uur Niet-leden: Leden & 55+: Studerende JOC-leden:

€ 15 € 12 € 10

EXPO

MUZIEK

13.01.2014 - 13.02.2014 FOTOGRAFIECIRCUIT: Ignace Pollentier

EXPO

CC Ieper Het Perron

© Stephan Vanfleteren

THEATER

30.01.2014 - 23.02.2014 Slakken/sporen

25.01.2014 JEF NEVE ‘Sons of the new world’ CC Ieper Het Perron | 20.15 uur Niet-leden: € 25 Leden & 55+: € 20 Studerende JOC-leden: € 15

© Lieve Blanquaert

CC Ieper Het Perron

€ 25 € 22 € 22

04.02.2014 BRAAKLAND:ZHEBILDING & DE QUEESTE ‘Angst’ CC Ieper Het Perron | 20.15 uur Niet-leden: € 15 Leden & 55+: € 10 Studerende JOC-leden: € 8

VOOR AL ONZE VOORSTELLINGEN | TENTOONSTELLINGEN | EVENEMENTEN: WWW.ACCI.BE • CULTUURCENTRUM IEPER | FOCHLAAN 1, 8900 IEPER | TEL. 057 239 480 | CULTUURCENTRUM@IEPER.BE


E

UIT IN IEPER

AGENDA vóór 15/01/2014 (editie februari)

JANUARI 1 JANUARI 2014 EXPO | FOTOTENTOONSTELLING ERIK ‘T KINDT | org. vtbKultuur | Delta Lloyd Bank | Grote Markt, Ieper | europicamera@telenet.be EVENT | KERSTDORP EN IJSPISTE | org. Centrummanagement Ieper vzw | Grote Markt, Ieper | tel. 057 239 377 of 057 239 316 | www.shop-inieper.be | www.kerstmarkt-ieper.be | economie@ieper.be (tot 05.01.2014) EXPO | FOTOCIRCUIT: YEL RATAJCZAK | org. CultuurCentrum Ieper | CC Ieper Het Perron | Fochlaan 1, Ieper | tel. 057 239 480 | cultuurcentrum@ieper.be | www. acci.be (tot 09.01.2014) EXPO | DE LETTENBERGONTWERPEN - BERNARD SERCU 60 | org. CultuurCentrum Ieper | CC Ieper Het Perron | Fochlaan 1, Ieper | tel. 057 239 480 | cultuurcentrum@ieper.be | www.acci.be (tot 19.01.2014) 3 JANUARI 2014 MUZIEK | RECHT OP LIEFDE HOMMAGECONCERT AAN EDITH PIAF (ENIKÖ SZILAGYI & ALCEO PASSEO) | org. West Classic Ieper | CC Ieper Het Perron | Fochlaan 1, Ieper | tel. 0495 500 041 | westclassic@ skynet.be | www.westclassic.be 5 JANUARI 2014 | NIEUWJAARSRECEPTIE VOOR ALLE IEPERLINGEN | org. Stad Ieper ism Centrummanagement Ieper vzw | IJspiste | Grote Markt, Ieper | tel. 057 239 200 of 057 239 377 | communicatie@ieper.be | www.ieper.be EVENT

6 JANUARI 2014 | COMMUNICEREN VIA HET INTERNET | org. Open School Brugge-Oostende-Westhoek | CC CURSUS

Ieper Het Perron | Fochlaan 1, Ieper | tel. 051 500 969 | westhoek@openschool.be | www.open-school.be (tot 27.06.2014) CURSUS | STARTEN MET DE COMPUTER | org. Open School Brugge-Oostende-Westhoek | CC Ieper Het Perron | Fochlaan 1, Ieper | tel. 051 500 969 | westhoek@openschool.be | www.open-school.be (tot 27.06.2014) 8 JANUARI 2014 | ENGELS VOOR BEGINNERS | org. Open School Brugge-OostendeWesthoek | CC Ieper Het Perron | Fochlaan 1, Ieper | tel. 051 500 969 | westhoek@open-school.be | www. open-school.be (tot 25.06.2014) CURSUS

9 JANUARI 2014 FILM | ‘AMOUR’ | org. Filmuniversiteit Ieper | CC Ieper Stadsschouwburg | Vandenpeereboomplein zn, Ieper | tel. 057 466 045 | www. filmuniversiteit.be 13 JANUARI 2014 EXPO | FOTOGRAFIECIRCUIT: ‘IGNACE POLLENTIER’ | org. CultuurCentrum Ieper | CC Ieper Het Perron | Fochlaan 1, Ieper | tel. 057 239 480 | cultuurcentrum@ieper.be | www.acci.be (tot 13.02.2014) 16 JANUARI 2014 | DE SPELERIJ: ‘VRIJDAG’ | org. CultuurCentrum Ieper | CC Ieper Het Perron | Fochlaan 1, Ieper | tel. 057 239 480 | cultuurcentrum@ieper.be | www.acci.be THEATER

23 JANUARI 2014 FILM | ‘MY BOY JACK’ | org. Filmuniversiteit Ieper | CC Ieper Stadsschouwburg | Vandenpeereboomplein zn, Ieper | tel. 057 466 045 | www. filmuniversiteit.be 24 JANUARI 2014 | KOMMILFOO: ‘BREKEN’ | org. CultuurCentrum Ieper | CC Ieper Het Perron | Fochlaan 1, Ieper | tel. 057 239 480 | cultuurcentrum@ieper.be | www.acci.be THEATER

25 JANUARI 2014 | JEF NEVE: ‘SONS OF THE NEW WORLD’ | org. CultuurCentrum Ieper | CC Ieper Het Perron | Fochlaan 1, Ieper | tel. 057 239 480 | cultuurcentrum@ieper.be | www.acci.be MUZIEK

28 JANUARI 2014 | ‘T ARSENAAL: ‘DE PAREL’ | org. Ieperse Kunstkring Richten | CC Ieper Stadsschouwburg | Vandenpeereboomplein zn, Ieper | website@toneelrichten.be | www.toneelrichten.be THEATER

30 JANUARI 2014 EXPO | SLAKKEN/SPOREN | org. CultuurCentrum Ieper, Provincie West-Vlaanderen, CO7 en Vlaamse Gemeenschap | CC Ieper Het Perron | Fochlaan 1,Ieper | tel. 057 239 480 | cultuurcentrum@ieper.be | www.acci.be (tot 23.02.2014) 31 JANUARI 2014 | UT DE WEUG, MADAM | org. Mevna Voormezele | OC Kasteelwal | Voormezeledorp 8, Voormezele | tel. 057 205 716 | mevna@telenet.be | www.mevna.be THEATER

IEDEREEN IEPER | 27


ACTUEEL

IEDEREEN IEPER Sta jij ook wel eens stil bij de schoonheid van onze stad? Kan je blijven wegdromen bij het overzien van de vestingen, de stilte en de rust in de Verdronken Weide, ...? Zag je ook die mooie zonsondergang of speciale vogel? Laat ‘iedereen’ meegenieten! Bezorg ons je (onbewerkt) beeld (uiterlijk tegen 12/01/2014) en wie weet staat jouw ‘exclusieve’ foto in de volgende editie net zoals deze van de opening kerstmarkt gezien vanop de Verdronken weide, toegestuurd door Niko Deleu. Waarvoor dank! • grafische dienst, centrale.drukkerij@ieper.be

57 iedereenieper januari2014  

Maandelijkse stadsmagazine Iedereen Ieper nr 57. Januari 2014