Page 1

IEPER{actief}

→ STEDELIJKE INFORMATIE

23 mei 2013 Nr. 1206

DIENST COMMUNICATIE | GROTE MARKT 34 | BE-8900 IEPER | TEL. 057 239 200 | COMMUNICATIE@IEPER.BE | WWW.IEPER.BE

Stadsinfo DE WATERGROEP Tijdens kantooruren: SDC Poperinge: tel. 057 346 930 Na kantooruren: Storingen: tel. 016 301 340

MEDISCHE WACHTDIENSTEN TIJDENS HET WEEKEINDE Huisartsen tel. 057 217 474 Tandartsen tel. 09 03 39 969 Oogartsen tel. 057 334 300 Apothekers tel. 057 229 999 of www.apotheek.be

AFVALOPHALING → RESTAFVAL Zone 4: Zone 1: Zone 3: Zone 5:

do 23 mei 2013 ma 27 mei 2013 wo 29 mei 2013 vr 31 mei 20123

→ GFT Wekelijks opgehaald tot en met 13 september 2013.

Beachvolleybal- Dag van het Park tornooi op De Dag van het Park gaat elk jaar door op de laatste 14 juni 2013 zondag van mei. Dit jaar Op 14 juni organiseert de Ieperse Sportanimatie i.s.m. VBC De Katjes van 17.30 tot ±22.30 uur weer een recreatief beachvolleybaltornooi op de Ieperse Grote Markt. Aan dit tornooi kunnen ploegen deelnemen bestaande uit 3 spelers zowel dames als heren vanaf 16 jaar (geboren ’97 of vroeger). Er worden enkel spelers/speelsters toegelaten die niet hebben deelgenomen aan de officiële volleybalcompetitie gedurende het seizoen 2012/2013. • Inschrijven kan tot uiterlijk 7 juni.

→ PMD Zone A: vr 24 mei 2013 Zone C: do 23 mei 2013

12de Ieperse Sporteldag Op 11 juni 2013 organiseert de Ieperse Sportanimatie i.s.m. de Stedelijke Seniorenraad en het dienstencentrum De Kersecorf de twaalfde Ieperse Sporteldag. Met deze Sporteldag willen de organisatoren de 50-plussers een gevarieerde en ontspannende namiddag aanbieden. Op het programma staat voor elk wat wils. Bedoeling is dat niet alleen de sportieve senior maar ook de minder sportieve 50-plusser aan zijn of haar trekken komt. Uiteraard is sportieve kledij gewenst. Alle sportactiviteiten vinden plaats in en rond het stedelijk sportcentrum, Leopold III-laan 18, 8900 Ieper.

• Inschrijven voor deze Ieperse Sporteldag kan tot 5 juni in het stedelijk sportcentrum.

valt dit op zondag 26 mei. Dit jaar biedt de stad Ieper een bijzondere primeur aan: de eerste openstelling van de gerestaureerde “De Oude Waterzuivering” bij Zillebekevijver.

Deze Ieperse drinkwaterzuiveringsinstallatie werd gebouwd in 1927 en werkte tot 1999. In 2003 werd ze geklasseerd als monument, waardoor restauratie, herstelwerken en ontsluiting konden gesubsidieerd worden. De provincie West-Vlaanderen steunde het project via de dienst cultuur en de Gebiedswerking Westhoek. De restauratie werd uitgevoerd op initiatief van het Ieperse stadsbestuur, de stedelijke Waterregie en de dienst milieueducatie en landschapszorg. Na overname van de Ieperse Waterregie door De Watergroep stond de stedelijke technische dienst vanaf 2011 in voor verdere uitvoering en opvolging tot de finalisatie in april 2013. Uniek aan deze restauratie is dat de Oude Waterzuivering kan functioneren zoals de originele installatie in 1927 gebouwd en bedoeld was. De verschillende onderdelen van de waterzuivering (waterval voor zuurstofvermenging, decantatiebekkens, keifilters, zandfilters met de typische sprinklers) functioneren opnieuw binnen een gesloten watercircuit. Deze aanpak is uniek in België. Vanuit de site kan men de Ieperse waterlandschappen in de onmiddellijke omgeving verkennen: Zillebekevijver, omgeving Verdronken

Weidebeek, Verdronken Weide, Vestinglandschap. De Dag van het Park gaat door in om De Oude Waterzuivering, te bereiken via Zillebekevijverdreef. De site bereik je best per fiets of te voet via de Zillebekevoetweg (autovrij pad vanaf rotonde met de zwevende kraan op de Zuiderring naar Zillebekevijver). Fietsstalling nabij het pomphuis. Wie met de fiets of te voet komt krijgt een leuke attentie. Auto best parkeren langs Zillebekevijverdreef (2 parkings). Het programma start om 14 uur met een verwelkoming en de officiële openstelling van het gerestaureerde monument “De Oude Waterzuivering”, gevolgd door een geleid bezoek aan de site en eindigt met een heildronk op de gerestaureerde Oude Waterzuivering. Om 15 en 16 uur zijn er geleide natuurwandelingen vanaf Zillebekevijver tot de Verdronken Weide, o.l.v. natuurgids. Doorlopend zijn er geleide bezoeken aan de Oude Waterzuivering en Waterproductiecentrum o.l.v. medewerkers De Watergroep tot 18 uur. • dienst milieueducatie en landschapszorg, Oudstrijderslaan 1, 8900 Ieper, tel. 057 239 535, milieu_educatie@ieper.be

VLAANDEREN ZINGT

ALLERLEI

Tot 31.08.2013 Fotozoektocht, start Grote Markt Ieper. • Bambino Ieper, D'Hondtstraat 8, Ieper.

23.05.2013 | 19.30 u. Dans Voluit!, CC Het Perron, Fochlaan 1, Ieper. • tel. 058 311 494

25.05.2013 | 19 u. Zuid-Afrikaanse wijnproefavond, Evagelische Kerk De Hoeksteen, Potyzestraat 69, Ieper. • tel. 057 217 336

26.05.2013 14 u. Fiets-foto-zoek-tocht, start OC Hollebeke, Hollebeke. • tel. 057 206 006 15 u. Heilig Bloedprocessie, Voormezele. • tel. 057 209 183

28.05.2013 | 17 u. Bloed geven doet leven, JOC, Fochlaan 3, Ieper. • www.bloedgevendoetleven.be

02.06.2013 | 10 u. Oldtimer meeting, Esplanadeplein Ieper. • www.esplanade-ieper.be

CONCERTEN | THEATER OPTREDENS | FILM...

Dagelijks | 20 u.

Last Post, Menenpoort Ieper. • www.lastpost.be

24.05.2013 | 20.30 u. Orgelconcerten Ludo Geloen en Inge Zutterman, Sint-Pieterskerk, Rijselstraat, Ieper. • tel. 057 368 863

25.05.2013 | 20.30 u. Optreden DJ Battle, JOC, Fochlaan 3 Ieper. • tel. 057 239 560

31.05.2013 | 20.30 u. Orgelconcerten Cindy Castillo, Sint-Pieterskerk, Rijselstraat, Ieper. • tel. 057 368 863

CultuurCentrum Ieper presenteert ... 16 augustus 2013 Grote Markt Ieper

AGENDA

STADSFESTIVAL

17 augustus 2013 Grote Markt Ieper met o.a. Milk Inc.

• CULTUURCENTRUM IEPER | HET PERRON | FOCHLAAN 1, IEPER | TEL. 057 239 480 | CULTUURCENTRUM@IEPER.BE | WWW.ACCI.BE


Bescherming van het waardevol bouwkundig erfgoed van Ieper waaronder in het bijzonder de wederopbouwarchitectuur

31.05.2013 | 20.15 u.

De architectuur van de wederopbouwperiode na 1914-18 is kenmerkend en beeldbepalend voor Ieper. Zowel in de stad als in de dorpen en de open landschappen zijn heel wat voorbeelden aanwezig van deze typische wederopbouwarchitectuur.

01.06.2013 | 20 u.

Aanvullende stedenbouwkundige vergunningsplicht

Zowel bewoners als toeristen hechten dan ook veel waarde aan deze karakteristieke en beeldbepalende gebouwen. Het wederopbouwerfgoed omvat: - wederopbouwarchitectuur als kenmerkende historiserende architectuur, daterend uit de jaren 1920 en 1930, waaruit Ieper voornamelijk werd heropgebouwd, - eenheidsbebouwing: verschillende gebouwen in elkaars onmiddellijke omgeving die identieke of sterk gelijkende architecturale kenmerken hebben, - gebouwen opgenomen in de Vlaamse inventaris van het bouwkundig erfgoed. Het waardevolle wederopbouwerfgoed wordt gekenmerkt door een sterke detaillering in gevelen dakarchitectuur. Daarbij maakt het typerende houten buitenschrijnwerk een wezenlijk onderdeel uit van de beeldwaarde van het erfgoed.

Teneinde het bestaande waardevolle erfgoed te kunnen vrijwaren van nefaste ingrepen die leiden tot een verarming of aantasting van de beeldwaarde, geldt voor een woning of gebouw dat behoort tot het wederopbouwerfgoed een aanvullende stedenbouwkundige vergunningsplicht voor het vervangen van het buitenschrijnwerk in de straatgevel en voor het wijzigen of vervangen van de dakbedekking, alsook voor het afbreken van kleine detailelementen van de wederopbouw. Deze bijkomende vergunningsplicht is opgenomen in de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter vrijwaring van het woonklimaat en het waardevol bouwkundig erfgoed: Niemand mag, zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning van de bevoegde overheid: 1. bij waardevolle gebouwen en/of gebouwonderdelen het uitzicht wijzigen door: - het buitenschrijnwerk te vervangen of te wijzigen - de dakbedekking te wijzigen of vervangen.

2013 Open West-Vlaams Ama Beach Championship Op zaterdag 15 en zondag 16 juni is er ook dit jaar een tornooi voor het 2013 Open West-Vlaams Ama Beach Championship. Op zaterdag komen de heren in actie op het Ieperse strand en op zondag is het de beurt aan de dames. Inschrijven voor dit tornooi kan via www.vlaamsbeachvolley.be • Ieperse Sportanimatie, stedelijk sportcentrum, Leopold III-laan 18, 8900 Ieper, tel.

057 239 400, sportanimatie@ ieper.be, www.ieper.be (rubriek Recreatie & Vrije Tijd)

2. kleine elementen en constructies afbreken, geïsoleerd of deel uitmakende van een geheel, die van belang zijn voor de kwaliteit van de leefomgeving, een volkskundige, historische of esthetische waarde hebben, als referentie dienen voor de bevolking van een buurt of wijk, of bijdragen tot het gevoelen van een plaatselijke bevolking tot een bepaalde plek te behoren, zoals de volgende niet limitatieve lijst: militair erfgoed, fonteinen, kiosken, pompen, putten, kruisen, calvaries, veldkapellen, standbeelden, wegwijzers, schandpalen, grenspalen, mijlpalen, lantaarnpalen, uurwerken, klokkenspelen, zonnewijzers, hekkens, omheiningsmuren, luifels, graven, herkenningstekens van merkwaardige gebeurtenissen uit het verleden, balies, straatmeubilair, waterkunstwerkjes, bakhuizen, houtskeletbouw, koetshuizen, oranjerieën, priëlen, ijskelders, ...

Kwaliteitskamer Bij stedenbouwkundige vergunningsaanvragen waar het erfgoedvraagstuk aan bod komt, dienen de detaillering,

het kleur- en materiaalgebruik in harmonie te zijn met de bestaande architectuur. Bij eenheidsbebouwing dienen de elementen die bijdragen aan de eenheid van de rij woningen gehandhaafd te worden (bijvoorbeeld het buitenschrijnwerk, deurlijsten, schoorstenen, parament of andere gevelafwerking). Teneinde deze beoordeling met de nodige deskundigheid te kunnen uitvoeren, werd een Kwaliteitskamer opgericht. De Kwaliteitskamer treedt op als interne adviesinstantie bij stedenbouwkundige vergunningsaanvragen die betrekking hebben op: - stedenbouwkundige vergunningsaanvragen met een aanzienlijk impact op de erfgoedwaarde - het formuleren van beleidsvoorstellen inzake het omgaan met wederopbouwarchitectuur - bouwprojecten met een aanzienlijke ruimtelijke en visuele impact op de beeldwaarde van de historische stad zonder onmiddellijke erfgoedrelatie. • dienst ruimtelijke ordening, tel. 057 239 257, ruimtelijke. ordening@ieper.be

Milieuvergunningsaanvraag De burgemeester maakt, conform Vlarem, volgende milieuvergunningsaanvraag klasse 1 bekend.

leefmilieu (stadhuis - eerste verdieping - werkdagen 8.15-12.30 uur, op dinsdag ook van 13.30-18 uur).

Aanvraag van LV Gheldof Kristof/Gheldof-Sweertvaegher, Vlamertingestraat 18, 8908 Ieper-Vlamertinge. Het gaat om de verdere exploitatie, wijziging en uitbreiding van een varkens- en rundveehouderij op bovenvermeld adres. De aanvraag vermeldt volgende rubrieken: 53.8.2, 9.5.c.2, 15.1.1, 16.8.1, 17.3.6.1.b, 17.3.9.1, 28.2.c.2, 45.14.3 en 53.8.2. Inzageperiode tot 20 juni 2013 bij de dienst

Bezwaren en opmerkingen schriftelijk richten aan het College van Burgemeester en Schepenen of mondeling meedelen aan de burgemeester of een aangewezen ambtenaar. Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

25 mei 2013 24 juni 2013 6 september 2013 13 september 2013 27 september 2013 28 september

DJ BATTLE NACHT VAN DE 1001 SALAMANDERS FIRST FRIDAY VENEREA (SE) - THE IGNORED - MARK MY WAY - ... FOCUS DRUM & BASS CONCEPT STEAK NUMBER EIGHT - ... • JOC IEPER | FOCHLAAN 3, IEPER | TEL. 057 239 560 | PV@JOCIEPER.BE | WWW.JOCIEPER.BE

'Kobolt in Concert', CC Stadsschouwburg Ieper, Vandenpeereboomplein zn, Ieper. • tel. 057 239 480

SPORT EN RECREATIE

23 en 24.05.2013

30ste Volleyballon, sportcentrum, Leopold III-laan 18, Ieper. • tel. 057 239 400

27.05.2013 Trou-Madame en volksspelennamiddag, LDC De Kersecorf, Rijkeklarenstraat 83, Ieper. • tel. 057 203 778

27.05.2013 Bewegingsmix, LDC De Kersecorf, Rijkeklarenstraat 83, Ieper. • tel. 057 203 778

02.06.2013 | 13.30 u. Bike for the Climate, Grote Markt, Ieper. • www.solarbiketour.com

02.06.2013 McBride Halve Marathon IeperPoperinge. • mcbride-run@kewl.be

TENTOONSTELLINGEN

Tot 25.05.2013

Fototentoonstelling Marc Desmadryl, Delta Lloyd Bank, Grote Markt 34, Ieper. • tel. 057 360 861

Tot 21.06.2013 Faces: Francis Vanhee - Tristan De Pauw, PZ Heilig Hart, Poperingseweg 16, Ieper. • tel. 057 239 111

Tot 28.06.2013 Tentoonstelling: Klassieke kunst, Kantoor Ethias, Rijselseweg 60, Ieper. • tel. 0494 592 096

Tot 31.08.2013 Tijdelijke tentoonstelling: Véron De Deyne (1861-1920), Stedelijk Museum, Ieperleestraat 31, Ieper. • tel. 057 239 450

Tot 01.09.2013 '(N)ooit gezien: recente aanwinsten uit het verleden van het onderwijs', Onderwijsmuseum, Stuersstraat 6A, Ieper. • tel. 057 239 450

VORMING

28.05.2013 | 19.30 u. Speuren naar erfgoed - Vlaamse migranten in Wallonië 1850-2000, CC Het Perron, Fochlaan 1, Ieper. • tel. 058 311 494

JOC Ieper presenteert ...

Comedyshows: Piv Huvluv: 'Speeltijd', CC Stadsschouwburg, Vandenpeereboomplein zn, Ieper. • tel. 057 239 480

29.05.2013 | 19.30 u. Concertzaal JOC Ieper Fenix Ieper Jeugdhuis JOC Concertzaal JOC Fenix Ieper Concertzaal JOC

Cursus fotobewerking, Zaal die Beeldscone, Burchtstraat 1A, Ieper. • tel. 057 360 861

31.05.2013 | 19.30 u. Jouw moestuin in potten of bakken, LDC De Kersecorf, Rijkeklarenstraat 83, Ieper. • tel. 057 203 778

1206_0523_Ieperactief.pdf  

Wekelijkse stadsinformatie in De Streekkrant 2013

1206_0523_Ieperactief.pdf  

Wekelijkse stadsinformatie in De Streekkrant 2013

Advertisement