Page 1

Informatief Ieper

1/2

→ STEDELIJKE INFORMATIE

P / B / 09

PRIJS BOUWHEER

Dienst communicatie | Grote Markt 34 | BE-8900 Ieper | tel. 057 239 200 | Fax 057 239 295 | communicatie@ieper.be | www.ieper.be

Stadsinfo

Werken aan en rond de woning

Tel. 057 239 500

Wie een kleine ingreep aan zijn woning wil doorvoeren, kan dat vanaf 1 december 2010 sneller en met minder administratieve verplichtingen. Dat is het gevolg van de goedkeuring van twee besluiten van de Vlaamse overheid.

WACHTDIENST VMW MEDISCHE WACHTDIENSTEN TIJDENS HET WEEKEINDE

Huisartsen Tandartsen Oogartsen Apothekers

Tel. 057 217 474 Tel. 0903 39969 Tel. 057 334 300 Tel. 057 229 999

AFVALOPHALING → RESTAFVAL Zone 5: vr 19 november 2010 Zone 2: di 23 november 2010 Zone 4: do 25 november 2010

→ GFT Zone 4: Zone 1: Zone 3: Zone 5:

do 18 november 2010 ma 22 november 2010 wo 24 november 2010 vr 26 november 2010

→ PMD Zone A: vr 26 november 2010 Zone B: wo 24 november 2010 Zone C: do 25 november 2010

→ PAPIER & KARTON Tijdens de week van 22 tot 26 november 2010

Compostactie IVVO: 2 halen = 1 betalen Tot 30 november 2010 ▸ Meer info: tel. 057 230 880

woning is de medewerking van een architect verplicht. Evenmin verandert de verplichting tot energieprestatieverslaggeving, het aanstellen van een veiligheidscoördinator en het naleven van de privacybepalingen uit het burgerlijk wetboek (lichten en zichten).

Meldingsplicht Voor een aantal werken wordt de stedenbouwkundige vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht. Het gaat bijvoorbeeld over: - het openbreken van een gevel voor het plaatsen van een grote raampartij, - interne verbouwingswerken die gepaard gaan met stabiliteitswerken, - oprichting van bijgebouwen, aangebouwd aan een woning, met een maximale oppervlakte van 40 m² per perceel, - zorgwonen. Melden is enkel mogelijk als jouw project aan een aantal voorwaarden voldoet. Win dus steeds informatie in bij het stadsbestuur. Zo voorkom je dat je een stedenbouwkundige overtreding begaat. De werken moeten gemeld worden aan de stad met een vast formulier. Twintig dagen na het indienen van het meldingsdossier kan je met de werken beginnen. Let wel: aan de regels rond medewerking van een architect verandert niets. Bij werken met impact op de stabiliteit van de

Vrijstelling Het aantal van vergunning vrijgestelde werken wordt vereenvoudigd en uitgebreid. Samengevat geldt de vrijstelling voor vrijstaande gebouwen waarvan de oppervlakte samen maximaal 40m² bedraagt met maximale hoogte van 3m en voor niet overdekte constructies (terras, zwembad, vijver, …) waarvan de oppervlakte samen maximaal 80m² bedraagt.

Let wel: bovenstaande bepalingen zijn niet overal geldig. Zowel de melding als de vrijstellingen zijn niet geldig als ze strijdig zijn met andere regelgeving. Beschermde monumenten blijven dus genieten van de noodzakelijke bescherming. Ook bestaande lokale beperkingen die via een bijzonder plan van aanleg, gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, verkavelingsvoorschriften of gemeentelijk stedenbouwkundige verordening bestaan, blijven onverkort van kracht. Wie niet zeker is of er dergelijke beperkingen van kracht zijn op het perceel waar

hij plannen voor heeft, kan daarover alle nodige informatie krijgen bij de dienst ruimtelijke ordening van de stad. Het blijft dus aangeraden zich op voorhand goed te informeren.

Architect nodig? Aan de regels rond medewerking van een architect wijzigt niets. Voor werken die impact hebben op de stabiliteit is steeds een architect nodig. In die gevallen zal een architect voor jou het aanvraag- of meldingsdossier samenstellen en ondertekenen.

‘Enige vergunning’ belangrijk voor bedrijven De besluiten voeren voor bepaalde werken ook de zogenaamde ‘enige vergunning’ in. Zo zal in de toekomst voor de uitbreiding of verbouwing van bestaande bedrijven in industriegebied een melding volstaan en zal er geen stedenbouwkundige vergunning moeten worden aangevraagd als er voor die uitbreiding al een milieuvergunning werd verleend. Voor uitbreidingen of verbouwingen van dergelijke bedrijven zal een beoordeling in het kader van de milieuvergunningsaanvraag voortaan volstaan en wordt de dubbele procedure van milieu- en stedenbouwkundige vergunning vermeden.

Tijdens de uitreiking van de West-Vlaamse Sportprijzen huldigt de provincie atleten in 8 categorieën:

1. Sportloopbaan 2. Sportverdienste (inzet niet in de vorm van sportprestaties) 3. Sportbeoefenaar of ploeg in minder bekende sport 4. Beloftevolle jongere 5. Sportbeoefenaar of ploeg voor personen met een handicap 6. Sportploeg 7. Sportvrouw 8. Sportman.

Voor categorie 3 tot 8 moeter er wel prestaties geleverd worden op internationaal vlak. Mogelijke kandidaten kunnen worden voorgedragen tot 1 december 2010 via de stedelijke sportdienst of via de federatie. Bij iedere kandidaatstelling moet een uitgebreid en gemotiveerd

Agenda Allerlei

18.11.2010 14.30 u. Seniorenfeest met Paul Bruna, RVT Winsterhove. ▸ tel. 057 220 410 of 057 224 180 20 u. 'Ook Spanjaarden drinken thee', bibliotheek, zaal Alfa en Omega, Weverijstraat 9, Ieper. ▸ tel. 057 239 420

19.11.2010 | 14.30 u. Reisreportage Griekenland, Zaal die Beeldscone, Burchtstraat 1A, Ieper.

19.11.2010 | 19.30 u. Bingoavond in huize St.-Jozef, Meenseweg 33, Ieper. ▸ tel. 057 226 978

20.11.2010 | 14 u. Samen leven met kanker, Jan Yperman Ziekenhuis, Briekestraat 12, Ieper. ▸ www.levenzoalsvoorheen.be

21.11.2010 11.30 u. Missiefeest tvv Haïti, St.-Maartenskring, Lange Meersstraat 26, Ieper. ▸ tel. 057 204 364 14 u. Doe mee aan de Dag van de Natuur 2010, Palingbeek (kleine parking),Komenseweg. ▸ tel. 057 2039 535

22.11.2010 | 20 u. Info-avond 'Slapeloosheid', LDC Westkant, Boezingsestraat 177, Elverdinge. ▸ tel. 057 220 410 of 057 224 180

Tot 24.12.2010 ▸ Meer info: dienst ruimtelijke ordening, tel. 057 239 257, ruimtelijke. ordening@ieper.be

West-Vlaanderen zoekt kandidaten voor de sportprijzen 2010 Het sportjaar loopt stilaan ten einde. Hoog tijd om de WestVlaamse topsporters die dit jaar in de roos hebben geschoten van het sportveld te plukken om ze in de bloemetjes te zetten.

Nr. 1081 18 november 2010

overzicht gegeven worden van de prestaties van de kandidaat. ▸ Meer info: stedelijke sportdienst, Leopold III-laan 18, 8900 Ieper, tel. 057 239 400, sportdienst@ieper.be

'Biodiversiteit, alles hangt samen', BC De Palingbeek, Vaartstraat 7, Zillebeke. ▸ tel. 057 230 840

Sport en recreatie

20.11.2010 19 u. Volley: Vlamvo Vlamertinge A - PV Sound Tievolley Tielt A, Sporthal Vlamertinge 20.30 u. Basket Melco 1 Haantjes Oudenaarde A, Sporthal Ieper

21.11.2010 14.30 u. Voetbal: KVK Ieper KSV Diksmuide, terrein Ieper. 14.30 u. Voetbal: SK Elverdinge Middelkerke-Leffinge, terrein Elverdinge

→→→


Informatief Ieper

←←←

2/2

→ STEDELIJKE INFORMATIE

P / B / 09

PRIJS BOUWHEER

Gezocht: mensen die willen jagen op hun energiefactuur Wil je geld sparen zonder moeite? Ga dan mee op Energiejacht. De stad daagt je uit om samen met je buren of met je vrienden een groepje te vormen en vier maanden mee op jacht te gaan op energie. Want energie besparen is geld sparen. Je krijgt bovendien hulp van een energieof beter jachtmeester. Dat is iemand die je groep van dichtbij zal begeleiden en je zal bestoken met goeie besparingstips. Kleine tips waarbij je niet verliest op comfort, maar wel op je energiefactuur. Daar gaan we

voor en voor niks minder. Wie goed jaagt en regelmatig zijn meterstanden noteert kan sparen voor een leuk uniek product. ▸ Geïnteresseerd? Ronsel je buren en vrienden bij elkaar en neem contact op met Hein Lapauw, duurzaamheidsambtenaar, tel. 057 239 273, duurzaam@ieper.be. De energiejacht is een campagne van Bond Beter Leefmilieu i.s.m. de Provincie, Dialoog vzw en met de steun van Eandis en Infrax.

Gezocht: jachtmeesters voor de energiejacht Je bent geïnteresseerd in energie en in energiebesparing, je hebt kwaliteiten om mensen te begeleiden en te helpen. Je gaat graag op bezoek bij mensen en je kan overweg met een computer. Dan ben jij misschien wel de geknipte persoon om een groep mensen te begeleiden die op uitdaging van hun stadsbestuur energie willen besparen in vier maanden tijd. Je geeft hen tips en houdt hun meterstanden bij en vult ze in op de website www. energiejacht.be (online vanaf 1 oktober).

door de experts van Dialoog vzw, je leert heel wat nieuwe mensen kennen en wordt uitgenodigd op alle energiemeesterbijeenkomsten, je wordt in de groep aanzien als een held: “hij of zij leerde zijn/ haar volk te jagen op energie” en ontvangt een speciale beloning op het einde van de jacht. ▸ Geïnteresseerd? Ronsel je buren en vrienden bij elkaar en neem contact op met Hein Lapauw, duurzaamheidsambtenaar, tel. 057 239 273, duurzaam@ieper.be.

Milieuvergunningsaanvraag De burgemeester maakt, conform Vlarem, volgende milieuvergunningsaanvragen klasse 1 bekend. De eerste aanvraag is die van Guido Verstraete, Ooststraat 2, 8904 Ieper-Boezinge. Het gaat om de verdere exploitatie, uitbreiding en wijziging van een varkensen rundveehouderij op bovenvermeld adres. De aanvraag vermeldt volgende rubrieken: 53.8.2, 9.5.c.2, 15.1.1, 17.3.6.1.b, 17.3.9.1, 17.4 en 28.2.c.1. Er wordt geen informatievergadering georganiseerd. Inzage tot 10 december 2010. De tweede aanvraag is die van Verfaillie-Leroy & C° nv/ bvba, Werviksestraat 94, 8902 Ieper-Zillebeke. Het gaat om de wijziging en uitbreiding van een bedrijf voor fabricage van signalisatie op bovenvermeld adres. De aanvraag vermeldt volgende rubrieken: 3.2.2.a, 4.3.c.2.1, 16.3.1.2, 16.3.2.1.a, 16.8.3, 17.3.3.2.a, 17.3.7.1 en 43.1.2.b. Er wordt geen informatievergadering georganiseerd. Inzage tot 13 december 2010. De derde aanvraag is die van Jurgen Debaene, Poperingseweg 48, 8908 Ieper-Vlamertinge. Het gaat om de verdere exploitatie,

27.11.2010 | 20.15 u.

uitbreiding en wijziging van een rundvee- en kippenhouderij op bovenvermeld adres. De aanvraag vermeldt volgende rubrieken: 9.5.c.2, 15.1.1, 17.3.5.1, 17.3.6.1.b, 17.3.9.1, 17.4, 28.2.c.1, 31.1.1.b, 43.1.1.b en 45.14.3. Er wordt geen informatievergadering georganiseerd. Inzage tot 14 december 2010. De vierde aanvraag is die van Deforche Algemene Bouwonderneming bvba, 4e Regiment Karabiniersstraat 46, 8980 Passendale. Het gaat om de exploitatie van een aannemersbedrijf op volgend adres: Bargiestraat 20, 8900 Ieper. De aanvraag vermeldt volgende rubrieken: 3.4.1.a, 2.1.3.1, 2.2.1.c.2, 2.2.2.a.2, 2.2.2.b.1, 12.2.1, 15.1.1, 15.2, 15.4.1, 16.3.1.1, 16.7.2, 17.3.6.1.b, 17.3.7.1, 17.3.9.2, 17.4, 19.3.1.a, 31.1.2.a en 61.2.1. Er wordt geen informatievergadering georganiseerd. Inzage tot 19 december 2010.

Vanaf maandag 27 december is het zwembad terug open voor het publiek.

Concerten | theater optredens | film...

18 en 19.11.2010 | 20.15 u.

'Het weekend', Stadsschouwburg, Ieper. ▸ www.toneelrichten.be

18.11.2010 | 21 u. Bertus Borgers, 't Leetvermaak, Korte Meersstraat 2, Ieper. ▸ tel. 057 216 385

19.11.2010 | 19.30 u. Hypnoiz, JOC Ieper, Neermarkt 9, Ieper. ▸ www.jocieper.be

20.11.2010 | 20.15 u. 'Gesloten hart (ode aan wannes van de velde)', Stadsschouwburg Ieper. ▸ tel. 057 239 480 of www.acci.be

Tentoonstellingen

Tot 25.11.2010

Fototentoonstelling Willy Spegelaere en Roger Coucke, Delta Lloyd Bank, Grote Markt, Ieper. ▸ tel. 057 360 861

Tot 02.01.2011 Inzage bij de dienst leefmilieu (stadhuis, eerste verdieping, werkdagen 8.15 tot 12.30 uur, op dinsdag ook van 13.30 tot 18 uur). Bezwaren en opmerkingen schriftelijk richten aan het College van Burgemeester en Schepenen of mondeling meedelen aan de burgemeester of een door hem aangewezen ambtenaar.

Over Fritz Haber ▸ tel. 057 239 220

Tot 30.01.2011 Zonnewijzers, de zon als klok, AstroLAB IRIS II, Verbrandemolenstraat 5, Zillebeke. ▸ tel. 057 218 787

Tot 09.10.2011 Ieper in(ge)prent: Ieper doorheen de grafische kunsten van de 16de eeuw tot heden. ▸ tel. 057 239 220

Vorming en opleiding

Zwembad gesloten voor jaarlijks onderhoud Naar jaarlijkse gewoonte wordt het zwembad gesloten van maandag 29 november tot en met zondag 26 december 2010 voor het jaarlijks onderhoud.

Basket VK Iebac Ieper A - W. Geraardsbergen A, Iebac zaal, Crescendostraat Ieper.

18, 25.11 en 02.12.2010 | 13 u.

Vilt-cursus 'Den overdraght', LDC Westkant, Elverdinge. ▸ 057 220 410 of 057 224 180

Tijdens de eindejaarsperiode zijn het zwembad en de sporthallen gesloten op 24 december vanaf 16 uur, op 25 en 26 december, op 31 december vanaf 16 uur en op 1 januari 2011. ▸ Meer info: Sportcentrum Ieper, tel. 057 239 400, sportdienst@ieper.be

19.11.2010 10 u. Energiejacht, LDC Westkant, Elverdinge. ▸ 057 220 410 of 057 224 180 19.30 u. Veilig werken met gemotoriseerd tuingereedschap, De Koperen Haan, M. Haiglaan 13, Ieper. ▸ ghileroy@gmail.com

23, 30.11 en 07.12.2010 | 14 u. Rituelen in Afrika en Europa, Jan Ypermanziekenhuis, Briekestraat 12, Ieper. ▸ 057 204 420 of 016 310 670

Je krijgt hiervoor een gratis opleiding over energiebesparing

Op dinsdag 23 november 2010 ben je in ieder geval welkom om 19.30 uur op het startmoment van de energiejacht in de conferentiezaal van het stadhuis.

CultuurCentrum Ieper presenteert... LUCAS VAN DEN EYNDE, KATHLEEN VANDENHOUDT, TINY BERTELS EN TOM VANSTIPHOUT Gesloten Hart (ode aan Wannes Van de Velde) za 20 november 2010 - 20.15 u. CCI - Stadsschouwburg

PRODUCTIEHUIS BRABANT/ BRASART Embrasse di 25 januari 2011 - 20.15 u. CCI - Stadsschouwburg

NTG MAANDACHT Was will das Weib! vr 28 januari 2011 - 20.15 u. CCI - Stadsschouwburg

▸ Meer info: CultuurCentrum Ieper | St.-Niklaasstraat 4 | 8900 Ieper | tel. 057 239 480 | cultuurcentrum@ieper.be | www.acci.be

1118_InformatiefIeper_nieuw  

‘Enige vergunning’ belangrijk voor bedrijven Meer info: dienst ruimtelijke ordening, tel. 057 239 257, ruimtelijke. ordening@ieper.be Samen...