Page 1

Informatief Ieper

1/2

→ STEDELIJKE INFORMATIE

P / B / 09

PRIJS BOUWHEER

Dienst communicatie | Grote Markt 34 | BE-8900 Ieper | tel. 057 239 200 | Fax 057 239 295 | communicatie@ieper.be | www.ieper.be

Stadsinfo

Zet Ieper op het Monopoly-bord

Tel. 057 239 500

Hasbro, de uitgever van het populaire gezelschapsspel Monopoly, organiseert via internet een rondvraag om te bepalen hoe de vakjes van het nieuwe spelbord dat in september uitkomt, ingevuld zullen worden. Wie Ieper op het Monopoly-bord wil zien prijken, kan nog tot en met 28 februari 2011 zijn stem uitbrengen via de site www.monopoly.be

WACHTDIENST VMW MEDISCHE WACHTDIENSTEN TIJDENS HET WEEKEINDE

Huisartsen Tandartsen Oogartsen Apothekers

Tel. 057 217 474 Tel. 0903 39969 Tel. 057 334 300 Tel. 057 229 999

AFVALOPHALING → RESTAFVAL Zone 5: vr 11 februari 2011 Zone 2: di 15 februari 2011 Zone 4: do 17 februari 2011

→ GFT Zone 4: Zone 1: Zone 3: Zone 5:

do 10 februari 2011 ma 14 februari 2011 wo 16 februari 2011 vr 18 februari 2011

→ PMD Zone A: vr 18 februari 2011 Zone B: wo 16 februari 2011 Zone C: do 17 februari 2011

Iedere deelnemer kan per dag voor drie verschillende kandidaatsteden stemmen. Drie keer voor je favoriete stad stemmen, is niet mogelijk. De eerste twee stemmen moeten gaan naar een stad op een lijst van 40 voorgeselecteerde steden waar Ieper dus ook deel van uitmaakt. De derde stem kan gaan naar een "wildcard", een stad of gemeente naar persoonlijke voorkeur die niet op de lijst voorkomt.

Agenda

Na het referendum wordt het nieuwe spelbord van de Belgische editie samengesteld uit de twintig steden met de meeste stemmen uit de keuzelijst, samen met de twee "wildcards" met het grootste aantal stemmen.

Allerlei

10.02.2011 | 14.30 u. Muzieknamiddag met Marleen Floru, RVT Wintershove door LDC Westkant. ▸ tel. 057 220 410 of 057 224 180

Tot 11.02.2011 In Frankrijk leidde een gelijkaardige verkiezing voor de editie van 2008 tot verassende resultaten. Duinkerken en Reims bleken de twee belangrijkste vakjes. Wijnhoofdstad Bordeaux werd naar een van de minst waardevolle plaatsen verwezen en Parijs haalde zelfs het bord niet.

Actie: streekeigen plantgoed, stedelijke groendienst, Oudstrijderslaan 1, Ieper. ▸ tel. 057 239 530

11.02.2011 9.30 u. Bezoek voedselbank

Geïnteresseerden kunnen nog tot en met 28 februari hun stem uitbrengen via monopoly.be. Stemmen dus!

Werken nieuwe Voorstelling Private Peaceful atletiekpiste Op woensdag 2 maart brengt een klas 6 Ec-Mt uit het starten Sint-Jozefsinstituut-College De 50-jaar oude atletiekpiste in sintel van het jeugdstadion is binnenkort geschiedenis. De werken voor de bouw van de nieuwe atletiekpiste in kunststof starten op 14 februari 2011. De aannemer start met grond- en nivelleringswerken van het voetbalterrein en de piste. De werf wordt volledig afgesloten zodat het niet meer mogelijk is om van deze accommodatie gebruik te maken. Als alles naar wens verloopt kunnen clubs, scholen en individuele joggers weer volop van deze nieuwe infrastructuur gebruik maken tegen de zomer.

Het Sint-Jozefsinstituut-College is met deze onderneming niet aan z’n proefstuk toe. Reeds enkele jaren werken ze in de lessen Engels met Engels theater en in het verleden brachten ze dan ook reeds in binnen- en buitenland enkele voorstellingen.

Ieper, Rijselsestraat door LDC Westkant. ▸ tel. 057 220 410 of 057 224 180 18.30 u. Smultocht, OC Ten Vrielande, Brugstraat 27, Boezinge. ▸ josepype@skynet.be 19 u. Zingen ism Tegoare, DC De Kersecorf, Rijkeklarenstraat 83, Ieper. ▸ tel. 057 203 778

12.02.2011 14 u. Samen leven met kanker, Jan Yperman Ziekenhuis, Briekestraat 12, Ieper. ▸ www.levenzoalsvoorheen.be 18 u. Winterse Tiroleravond, CC Vlamertinge. ▸ tel. 0473 633 271 of 057 206 980

Torhout het verhaal Private Peaceful op de planken, naar de gelijknamige jeugdroman van Michael Morpurgo. Deze voorstelling wordt door de leerlingen volledig in het Engels gebracht.

In het verhaal staan 2 broers, Tommo en Charlie Peaceful, centraal die aan de vooravond van WWI een alledaags en zorgeloos bestaan leiden op het Engelse platteland. Niet veel later maken ze als soldaten kennis met de gruwel van Flanders Fields. Enkel overleven telt.

Nr. 1093 10 februari 2011

15.02.2011 | 14 u. Op ontdekking in de openbare bibliotheek, het stadsarchief en het OCMW-archief van Ieper. ▸ tel. 0479 304 101

16.02.2011 14 u. Rummikub, LDC Westkant,

Ook dit jaar zijn ze met de Private Peaceful-voorstelling te gast in de Astor College for the Arts in Dover (UK). ▸ Meer info over hun project vind je op http://privatepeaceful.sintrembert.be. In samenwerking met het In Flanders Fields Museum wordt de voorstelling op 2 maart in het

OC van Dikkebus gebracht. Wie de voorstelling gratis wenst bij te wonen kan contact opnemen met de dienst stedelijke musea, tel. 057 239 450, Stedelijke.Musea@ieper.be

Boezingsestraat 177, Elverdinge. ▸ tel. 057 220 410 of 057 224 180 20 u. 'Staat het Nederlands zijn mannetje nog?' CMD Korte Torhoutstraat 4, Ieper. ▸ tel. 0475 790 771

Sport en recreatie

10, 17 en 24.02.2011 | 10 u. Tai Chi i.s.m. VormingPlus, Home Vrijzicht. ▸ tel. 057 220 410 of 057 224 180

10.02.2011 | 14 u. Initiatie Nordic Walking, DC 't Hofland, Dikkebusseweg 15a, Ieper. ▸ tel. 057 203 891

→→→


Informatief Ieper

←←←

2/2

→ STEDELIJKE INFORMATIE

P / B / 09

PRIJS BOUWHEER

Wedstrijd 'Trots van Ieper' Op 17 januari werd de wedstrijd ‘Trots van Ieper’ gelanceerd. Wie woont of werkt in Ieper werd daarbij opgeroepen om gevestigde ondernemingen te nomineren voor deze titel.

Na afloop worden de portretten van de drie winnende ondernemers opgenomen in het luik “heden” van de tentoonstelling ‘Ondernemen in Ieper’.

Er zijn drie categorieën: voor een grote onderneming, een kleine onderneming en een handelaar of handelszaak. Tot en met 15 februari 2011 kan er gestemd worden en dit via de website van stad Ieper.

▸ Meer info: dienst lokale economie, Jan Guillemont, tel. 057 239 377, jan.guillemont@ieper.be

Milieuvergunningsaanvraag De burgemeester maakt, conform Vlarem, volgende milieuvergunningsaanvraag klasse 1 bekend. De aanvraag is die van Paul Vandebroucke, Werviksestraat 107, 8902 Ieper-Zillebeke. Het gaat om de verdere exploitatie, uitbreiding en wijziging van en toevoeging aan een varkens- en rundveefokkerij op bovenvermeld adres. De aanvraag vermeldt volgende rubrieken: 9.5.c.2, 15.1.1, 17.3.6.1.b, 17.3.9.1 en 28.2.c.2.

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd. Inzage tot 11 maart 2011 bij de dienst Leefmilieu (stadhuis, eerste verdieping, werkdagen 8.15 tot 12.30 uur, op dinsdag ook van 13.30 tot 18 uur). Bezwaren en opmerkingen schriftelijk richten aan het College van Burgemeester en Schepenen of mondeling meedelen aan de burgemeester of een door hem aangewezen ambtenaar.

Vraag je kids-ID tijdig aan Kinderen jonger dan 12 jaar die naar het buitenland reizen, hebben hiervoor een kids-ID nodig. De kostprijs bedraagt 3 euro. Het duurt ongeveer 3 à 4 weken om de kids-ID aan te maken. Vraag de kaart dus tijdig aan. Let wel: de ouders dienen vergezeld te zijn van de kinderen voor wie een kids-ID wordt aangevraagd.

Normale procedure duurt ca. 3 weken: 3 euro Dringende procedure duurt 4 dagen: 109 euro Zeer dringende procedure duurt 3 dagen: 173 euro ▸ Meer info: dienst burgerloket, Caroline Devos, tel. 057 239 217, bevolking@ieper.be

Burensportdienst WSO organiseert praktische opleidingen

12.02.2011 20.15 u. Basket: VK Iebac Ieper A

De burensportdienst van de Westhoekgemeenten organiseert een reeks van praktische opleidingen voor sportclubbestuurders.

13.02.2011 15 u. Voetbal: SK Elverdinge - KSV

Op maandag 21 februari is er een opleiding met als thema: Werken met vrijwilligers. Een goed vrijwilligersbeleid voeren is vandaag voor verenigingen een pure noodzaak geworden. In dit vrijwilligersbeleid legt de vereniging een aantal acties vast die ze onderneemt om vrijwilligers aan de organisatie te binden. Tijdens de sessie wordt verduidelijkt waarom zo’n vrijwilligersbeleid noodzakelijk is. Tevens wordt uitgelegd wat de verschillende mogelijk acties zijn (onder meer op het vlak van werving en motivering). De samenkomst start met een gesprek over de complexe context waarin het vrijwilligerswerk zich vandaag afspeelt. Een context waarin de maatschappelijke ontwikkelingen, de vrijwilligers én de organisatie een rol spelen. De opleiding gaat door in zaal Lauka in Lo van 19 tot 22 uur. Er worden maximum 15 deelnemers toegelaten. ▸ Inschrijven vooraf op de sportdienst Lo-Reninge, Dhr. Koen Van Colen, Oude Eiermarkt 9, 8647 Lo-Reninge, tel. 058 288 020, koen.van.colen@lo-reninge.be tot 14 februari 2011.

- BBC Melle Vogelhoek A, Iebac zaal, Crescendostraat, Ieper. 20.30 u. Basket: Crack Blue Cats - Decl. Stortb. War., sporthal Ieper.

Nieuwpoort, terrein Elverdinge.

15 u. Voetbal: SP. Dikkebus - KFC Woesten, terrein Dikkebus

Concerten | theater optredens | film...

10 tot 12.02.2011 | 20 u. Een maand later, op maandag 21 maart, gaat thema 2 door: Fondsenwerving en sponsoring. Je organisatie heeft hoe langer hoe meer nood aan bijkomende financiering van haar projecten? Kan je de organisatiedoelen niet realiseren zonder extra middelen? Via deze training krijg je meer grip op de ‘wondere wereld’ van de professionele fondsenwerving. De training werkt vooral met voorbeelden uit de praktijk en zet je op weg om de zaak professioneel aan te pakken. Ditmaal is de locatie de cafetaria van sporthal 1 van het stedelijk sportcentrum aan de Leopold III-laan te Ieper. Er zijn maximum 20 deelnemers.

Hou er rekening mee dat de gewone procedure acht tot tien dagen duurt en 78,5 euro kost.

10.02.2011 | 20 u. Filmuniversiteit: 'London River', Stadsschouwburg, Ieper. ▸ www.filmuniversiteit.be

11.02.2011 | 20.15 u. West Classic: 'Il Gardellino', Stadsschouwburg, Ieper. ▸ tel. 057 228 811 of 057 239 480

12, 13, 16, 18, 19.02.2011 | 20 u. Mevna: 't Ontkoppeld koppel, OC Kasteelwal, Voormezeledorp 8, Voormezele. ▸ www.mevna.be

14 tot 20.02.2011 | 20 u. Speciale Last Post, Menenpoort. ▸ tel. 057 486 610 of www.lastpost.be

Tentoonstellingen

Tot 25.02.2011

Fototentoonstelling Cecile Degryse, Delta Lloyd Bank, Grote Markt, Ieper. ▸ tel. 057 360 861

▸ Inschrijven vooraf op de sportdienst Ieper, tel. 057 239 400, sportdienst@ieper.be tot 14 maart 2011.

Tot 09.10.2011

De opleidingen zijn gratis voor leden van sportclubs uit de deelnemende gemeenten. Deelnemers uit andere gemeenten betalen 15 euro.

Reispas aanvragen, wacht er niet mee Ben je van plan binnenkort op reis te gaan en heb je daarvoor een reispas nodig? Dan vraag je die best zo snel mogelijk aan.

Speciale Last Post, Menenpoort. ▸ tel. 057 486 610 of www.lastpost.be

Ieper in(ge)prent: Ieper doorheen de grafische kunsten van de 16de eeuw tot heden. ▸ tel. 057 239 220

Tot 30.11.2011 Het grote geheim: omgaan met lichamelijkheid en seksualiteit in opvoeding en onderwijs tijdens de 20ste eeuw, Onderwijsmuseum, G. de Stuersstraat 6a, Ieper. ▸ tel. 057 239 450

Vorming en opleiding

14 en 28.02.2011 | 13.30 u.

Dringende procedure duurt 1 dag: 247,5 euro Minderjarigen (tot 18j.): 210 euro

Juwelen maken met kralen (pyote), LDC De Kersecorf, Rijkeklarenstraat 83, Ieper. ▸ tel. 057 203 778

18.02.2011 13.30 u. Creatief fotograferen ism

▸ Meer info: dienst burgerloket, Caroline Devos, tel. 057 239 217, bevolking@ieper.be

VormingPlus, LDC De Kersecorf, Rijkeklarenstraat 83, Ieper. ▸ tel. 057 203 778 20 u. Workshop paddenstoelen kweken (theorie), BC De Palingbeek, Vaartstraat 7, Zillebeke ▸ tel. 057 204 126

Gewone procedure duurt 8 à 10 dagen: 78,5 euro (5 jaar geldig) - Minderjarigen (tot 18j.): 41 euro

CultuurCentrum Ieper presenteert... GUNTER LAMOOT Rauwe Kloten

DE FRIVOLE FRAMBOOS Terra Rare

THEATERMAKERSHUIS DE QUEESTE Locked-in

za 12 februari 2011 - 20.15 u. CCI - Stadsschouwburg

za 19 februari 2011 - 20.15 u. CCI - Stadsschouwburg

za 26 februari 2011 - 20.15 u. CCI - Stadsschouwburg

▸ Meer info: CultuurCentrum Ieper | St.-Niklaasstraat 4 | 8900 Ieper | tel. 057 239 480 | cultuurcentrum@ieper.be | www.acci.be

1093_InformatiefIeper_nieuw.pdf  

stadskrant, Streekkrant, Ieper, 2011, Informatief Ieper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you