Page 1

het eikenblad gratis informatiemagazine voor eeklo • mei 2013 • nr. 3

k ppig lo dem ent ievr iendel ijk eek


beste stadsgenoten, Nadat er geen einde aan de winter leek te komen stijgt de temperatuur gestadig en steekt de zon af en toe al eens flink de kop op. Tijd om de vele stadsmedewerkers die dag en nacht in de weer waren om de Eeklose wegen sneeuw- en ijsvrij te houden, eens te bedanken! Maar ook op andere beleidsdomeinen hebben onze medewerkers niet stilgezeten. De nieuwe plannen van het Eeklose stadsbestuur werden binnen onze stadsdiensten niet alleen gecommuniceerd, we lieten onze medewerkers ook participeren en meedenken in de uitwerking van onze plannen voor de toekomst. Dat leverde alvast een pak enthousiaste reacties op waarmee we verder het beleid kunnen uitstippelen. Weet ook dat wij als beleidsverantwoordelijke alle suggesties van onze inwoners appreciëren. U kan ons altijd bereiken via onze coördinaten die u onder meer vindt op www.eeklo.be Op vlak van mobiliteit en openbare werken proberen we méér proactief te communiceren met de bevolking onder meer door onze informatie te delen via de sociale media. Heeft u onze twitteraccount of facebookpagina al gevonden? Maar ook via onze website, informatiebrieven en speciale aankondigingsborden die u een week voor de werken aanvatten op de plaats van de werken vindt, willen wij u goed informeren. Dat wordt positief ervaren in de strijd tegen minder hinder bij wegenwerken. Ook op gebied van veiligheid wil de stad elke straat, elk huis, elk gezin gemakkelijk bereikbaar houden voor onze hulpdiensten. In deze editie vindt u ook een aantal richtlijnen inzake parkeren waarop de komende maanden meer controle zal gebeuren door onze politiediensten. Uw medewerking daarbij is niet onbelangrijk. Rest mij nog u vele zonnige dagen toe te wensen en te genieten van al wat Eeklo u te bieden heeft. In het Eikenblad vindt u alvast een pak suggesties, ik wens u dan ook veel leesplezier! Christophe De Waele Schepen van Openbare Werken, Mobiliteit en Lokale Economie schepen.dewaele@eeklo.be

www.facebook.com/eeklo twitter.com/StadEeklo

© Albert Everaert

mobiliteit Volgende editie van het Eikenblad op maandag 17 juni 2013

SLUITINGSDAGEN MEI De dienstverlening in alle stadsdiensten is gesloten op woensdag 1 mei, donderdag 9 mei en donderdag 20 mei. Het stadhuis, het stadskantoor, CC De Herbakker, LDC Zonneheem en de BKO zijn niet open voor het publiek op vrijdag 10 mei (brug Hemelvaart). Het containerpark en de bibliotheek zijn gesloten op 10 en 11 mei.

colofon

v.u. College van burgemeester en schepenen, Industrielaan 2, Eeklo hoofd- en eindredactie Katty Van de Voorde communicatie- en informatiecoördinator info@eeklo.be Vormgeving dienst communicatie tim.hoste@eeklo.be druk Geers offset, Oostakker cover Jo Steenbeke


STADSKANTOOR

Industrielaan 2 tel. 09 I 218 28 00 info@eeklo.be milieudienst 09 I 218 28 20 - milieudienst@eeklo.be stedenbouw 09 I 218 28 40 - stedenbouw@eeklo.be huisvesting, uitvoeringsdiensten 09 I 218 28 10 - td@eeklo.be secretariaat 09 I 218 28 50 - secretariaat@eeklo.be financiële dienst 09 I 218 28 60 boekhouding@eeklo.be - belastingen@eeklo.be personeelsdienst 09 I 218 28 70 - personeelsdienst@eeklo.be communicatie 09 I 218 28 96 - info@eeklo.be stadsarchief archief@eeklo.be

© Jo Steenbeke

inhoud

STADHUIS (dienst burgerzaken)

Markt 34 e-loket via www.eeklo.be/eloket 09 I 218 29 00 burgerzaken@eeklo.be

STEDELIJKE SPORTHAL

Burg. Lionel Pussemierstraat 157 09 I 377 61 27 sportdienst@eeklo.be www.eeklo.be/sport

SPORT- EN SPELCENTRUM / ZWEMBAD

mobiele lijnwinkel Info over de Lijn in rijdende winkel

pg. 4

Oostveldstraat 160 - 162 09 I 377 36 00 sportdienst@eeklo.be www.eeklo.be/sport

KUNSTACADEMIE BEELD MUZIEK WOORD

Pastoor De Nevestraat 26 09 I 218 27 50 kunstacademie@eeklo.be www.kunstacademie-eeklo.be

BIBLIOTHEEK

fairtrade@

Eerlijke producten thuis en op het werk

pg. 6

Molenstraat 36 09 I 218 27 00 bibliotheek@eeklo.be www.eeklo.be/bibliotheek

CULTUURCENTRUM De HerbaKker Pastoor De Nevestraat 10 09 I 218 27 27 info@ccdeherbakker.be www.ccdeherbakker.be

JEUGDDIENST

Kerkstraat 121 09 I 218 29 20 jeugddienst@eeklo.be www.eeklo.be/jeugd

100-dagenviering Film en muziek

pg. 22

Buitenschoolse kinderopvang

Zuidmoerstraat 139/9 09 I 228 76 12 ann.goossens@eeklo.be

Lokaal Dienstencentrum ZONNEHEEM

Schietspoelstraat 9 09 I 377 02 46 zonneheem@eeklo.be www.zonneheem.be

SOCIAAL HUIS Kaaistraat 34 09 I 218 17 01

eeklo europees Verzustering met een nieuw elan

pg. 27

sociaalhuis@dezuidkaai.be

RECYCLAGEPARK

Ringlaan 56 09 I 378 36 62 www.eeklo.be/recyclagepark

BRANDWEER EN DIENST 100

Gentsesteenweg 2 09 I 376 75 82 brandweer@eeklo.be www.eeklo.be/brandweer

eeklo 2020

Zeg maar wat je denkt

pg. 32

inspraak voor iedereen

POLITIE

Tieltsesteenweg 18 09 I 376 46 46 politie@pzmeetjesland.be www.pzmeetjesland.be

OCMW

Visstraat 16 09 I 377 25 32 info@ocmweeklo.be www.ocmweeklo.be


© Awbeir

eeklo eeklonieuws&werken

AZ Alma zorgt voor parking Aan de nieuwbouw van AZ Alma langs de Ringlaan gaat het bouwen verder. Aan het gebouw wordt de bezoekersparking aangelegd. Een gedeelte daarvan komt ondergronds; een gedeelte gelijkgronds. Aan de achterzijde van het ziekenhuis komt een personeelsparking (gelijkvloers en één verdieping er boven). Voor publiek en personeel samen worden in totaal 1.100 parkeerplaatsen gecreëerd.

Wegenwerken

Eind maart werden de rioleringsdeksels in de Tieltsesteenweg vernieuwd. Tijdens de paasvakantie werden de kasseien in de middenberm van de N9 (tussen kruispunt met Boelare en marktplein) uitgespoten en opnieuw opgevuld. In de Boelare diende op een aantal plaatsen het trottoir te worden aangepast omdat er plasvorming was. BURGGRAVENSTRAAT Verschillende nutsmaatschappijen (Belgacom, Eandis, De Watergroep) moeten hun leidingen in de Burggravenstraat vernieuwen. De stad wil hiervan gebruik maken om de trottoirs opnieuw aan te leggen. De werken starten vanaf 27 mei. Begin september moet alles achter de rug zijn. In het kader van de kwaliteitszorg en het ‘minder hinder’ principe bij openbare werken worden alle bewoners persoonlijk op de hoogte gebracht van de timing ter hoogte van hun woning maar ook met de algemene timing. Eerst wordt aan de kant van de onpare huisnummers gewerkt (nummer 13 tot 51): vanaf 27 mei opbraak trottoirs en opstart nutsleidingswerken, vanaf 17 juni de start van de rioleringswerken en vanaf 24 juni de heraanleg van de trottoirs (afwerking 12 juli). Aan de pare zijde (nummer 42 tot 74) worden de trottoirs opgebroken vanaf 3 juni. Op 6 augustus starten de rioleringswerken, op 12 augustus begint de heraanleg van de trottoirs. Tegen 30 augustus moet alles afgewerkt zijn. Deze planning is onder voorbehoud.

4

Mobiele lijnwinkel in Eeklo Elke week is de Mobiele Lijnwinkel te gast in de stad. Je kan er info opvragen over diensturen en wegomleidingen, maar ook tickets en abonnementen kopen. Elke 1ste en 3de woensdagnamiddag van de maand staat de mobiele winkel aan het station. Elke 2de en 4de donderdagvoormiddag van de maand is hij op de markt te vinden. De Lijn heeft vaste Lijnwinkels in Gent, Aalst en Sint-Niklaas (voor wat Oost-Vlaanderen betreft). Om de klanten nog beter te kunnen bedienen gaat de Lijn voortaan naar de mensen toe, met een mobiele winkel. Die is te vinden in Eeklo: • elke 2de en 4de donderdag van de maand van 9 tot 13 uur op de donderdagmarkt • elke 1ste en 3de woensdag van de maand van 11.30 tot 17.30 uur aan het station. Na twee maanden wordt de werking geëvalueerd. Bij de eerste lancering op de donderdagmarkt was het succes alvast groot. Openbaar vervoer is van een groot belang voor een centrumstad als Eeklo. Met een grote scholengemeenschap trekt de stad leerlingen aan van alle windstreken en deze komen veelal naar Eeklo met de bus. Het kernwinkelgebied is ook gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. Met de geplande herwaardering van het centrum en de stationsomgeving wil Eeklo graag het openbaar vervoersknooppunt van het Meetjesland worden. Hiervoor zijn er ook gesprekken met de NMBS. Hopelijk eind 2013 kan er al een fietspunt geopend worden. De stad staat ook in voor het onderhoud van de schuilhuisjes via EekloNET. Regelmatig gaan zij langs de schuilhuisjes en halen zwerfvuil op, ledigen de vuilbakken, melden gebreken, enz. Derdebetalersysteem Eeklo had diverse jaren een derdebetalersysteem voor een Buzzy-Pazz-abonnement, waarbij jongeren 25% korting kregen op hun abonnement.

De schoolabonnementen binnen de groep van 12-18 jaar: aantal Buzzy Pass abonnement abonnementen met korting 2010 402

95

2011 422

91

2012

103

503

Sinds kort koos Eeklo om dit derdebetalersysteem te wijzigen naar een korting op de lijnkaarten: een goedkopere lijnkaart voor alle Eeklose inwoners (let op: wel beperkt tot ritten op het grondgebied van Eeklo!). Dit wil zeggen dat de lijnkaart € 5 kost in plaats van € 9. Dit geldt voor alle leeftijdscategorieën. De stad staat in voor de € 4 korting. Bedoeling van dit derdebetalersysteem is om de bewoners van Eeklo nog gemakkelijker het openbaar vervoer te laten gebruiken. Belbus Eeklo heeft een goed draaiende belbus. De belbus Meetjesland die opgestart is in 1997 heeft een bezettingsgraad van ± 80% ofwel 2.200 reizigers/maand. Belbus

gemiddelde bezetting per maand

1997-1998 (opstart)

1.120

2005-2006 (piek)

2.845

begin 2013

± 2.200

Belbus Zomergem/Lovendegem/Waarschoot, gestart in 2006, heeft een bezettingsgraad van ± 49%, ofwel 700 reizigers/maand. MEER INFO www.eeklo.be/mobiliteit


COMMUNICATIE

Industrielaan 2 09 I 218 28 96 info@eeklo.be www.eeklo.be

Is jouw woning altijd bereikbaar voor de brandweer?

stad werkt mee aan provinciaal plan windenergie De stad wil meewerken aan het uitbouwen van een concentratiegebied voor windturbines rond de N49. In het verleden nam Eeklo als stad de verantwoordelijkheid op het vlak van uitwerken en realiseren van windenergieprojecten. Eeklo was zelfs de eerste met een voorbeeldproject rond bewonersparticipatie bij de Ecopowerwindturbines. De taakstellingen (doelstelling 2020) rond hernieuwbare energie zijn ondertussen op Europees, Belgisch en Vlaams niveau bijgesteld. Het provinciebestuur heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen om de bijgestelde taakstelling op het niveau van de provincie op milieuvlak en ruimtelijke ordening in goede banen te leiden. Het uitwerken van een concentratiegebied rond de N49, waarbij verschillende gemeenten betrokken zijn, past in de realisatie van de doelstelling 2020. Vanuit deze nieuwe situatie is het te verantwoorden om als stad het concentratiegebied mee te helpen realiseren. De stad Eeklo wenst dat er buiten dit concentratiegebied geen bijkomende windturbines kunnen worden ingeplant. Het aanduiden van een zone van minimum 5 km rond die concentratiezone waar geen turbines kunnen komen, is essentieel. De stad is van mening dat naar het noorden toe deze zone groter moet zijn dan 5 km, dit om het Krekengebied als belangrijk openruimtegebied te vrijwaren.

De zone weergeven waar geen turbines kunnen komen, schept duidelijkheid bij de burger en zorgt ervoor dat Eeklo, Kaprijke en Maldegem niet worden omringd door turbines. Er moet binnen het project mogelijkheid zijn om de windturbine aan het stedelijk sportstadion in de Zandvleuge te herlokaliseren binnen de lijnopstelling langs de N49. De herlokalisatie van deze turbine (ten laatste na afloop van de concessie in 2022) is bij verdere realisatie van het concentratiegebied wenselijk vanuit landschappelijke redenen. Het opzetten van een communicatiecampagne, het oprichten van een landschaps- en energiefonds en de mogelijkheid tot rechtstreekse financiële participatie voor inwoners en overheden in 20 % van de nieuwe projecten zijn noodzakelijk om het maatschappelijk draagvlak voor het project te verhogen. Deze initiatieven moeten instaan voor een betere verdeling van de lusten en lasten van dit project. Een financiële return naar de lokale overheden is daarbij een voorwaarde. In deze campagnes en fondsen moet een duidelijke stem voor de plaatselijke besturen worden voorzien.

De brandweer en de lokale politie hebben testen uitgevoerd om de bereikbaarheid voor alle woningen op Eekloos grondgebied te garanderen. Dit ligt niet voor de hand in smallere straatjes waar auto’s geparkeerd staan. Meer dan eens wordt vastgesteld dat de toegankelijkheid voor bredere hulpvoertuigen (brandweerwagen) niet gegarandeerd is. Het zal dan maar jouw woning zijn die door brand geteisterd wordt of er zal maar iemand bij jou in huis zijn die dringend medische bijstand nodig heeft. Dezer dagen wordt de laatste hand gelegd aan een inventaris van straten en locaties waar problemen kunnen ontstaan. De stad en de veiligheidsdiensten doen nu al een oproep aan bewoners om te letten op hun parkeergedrag. De wetgeving stelt dat je een voertuig niet mag laten stilstaan of parkeren op een plaats waar het een gevaar kan betekenen voor de andere weggebruikers of waar het onnodig zou kunnen hinderen. Het volgende geldt: • in elke straat moet er een doorgang zijn van 3 meter om de hulpvoertuigen de toegang te garanderen; • in de nabijheid van een kruispunt mag je niet parkeren/stilstaan op minder dan vijf meter van de hoek van het kruispunt. In samenspraak met de stad zal de politie acties en controles uitvoeren via gebruik van een sticker, die als waarschuwing moet dienen. Het stadsbestuur hoopt uiteraard zo weinig mogelijk stickers te moeten gebruiken, want na een waarschuwing zal een boete volgen. In die straten/straatjes waar problemen worden vastgesteld, kunnen eventueel ingrepen gebeuren op de parkeerregels of kunnen bijkomende wegmarkeringen noodzakelijk zijn.

5


eeklo eeklomilieu

MILIEUDIENST

tel. 09 I 218 28 20

Industrielaan 2 milieudienst@eeklo.be www.eeklo.be/milieu

Op 16 mei vindt Fairtrade@work plaats, op 17 mei Fairtrade@school en op 18/19 mei Fairtrade in je buurt. Eeklo wil als fairtrade-stad deze dagen promoten. @bedrijven Serveer eerlijke koffie, fruitsap of een lunch of beter nog: organiseer een picknick en schuif zo aan bij de grootste picknick van het land. Organiseer een after-work met fairtrade-cocktails, een koffiebreak met fairtrade-koekjes of vervang de snoeprepen in de automaat door fairtrade-repen. @scholen Verzamel een groepje gemotiveerde leerlingen en leerkrachten, brainstorm over een ludieke actie om eerlijke handel in de kijker te zetten op je school en maak geweldig veel plezier! @buurten Organiseer een picknick. Kies fairtradeproducten uit de wereldwinkel, aangevuld met ander duurzaam lekkers, en laat elke hap meetellen op de grootste picknick van Vlaanderen. @allemaal Breng achteraf verslag uit met tekst en beeld, en maak kans op een mooie prijs. Misschien win jij wel de Fairtrade@Workaward of de Fairtrade@School-award of win je voor de picknick een prijs ter waarde van € 75, € 150 of zelfs € 300 ! Schrijf in op www.fairtradeday.be/nl/inschrijven vóór 16 mei en kies @work, @school of picknick. Succes! MEER INFO noordzuid@eeklo.be - tel. 09 I 218 28 38 Bezorg ons jullie foto’s. We plaatsen ze op www.eeklo.be/wonen_leven/fairtrade

6

© Michel Moens

Fairtrade@work, Fairtrade@school en Fairtrade in je buurt!

Uitgestelde fairtradeproducten in de Oxfam Wereldwinkel in Eeklo Uitgestelde fairtradeproducten wat ZIJN dat? De actie uitgestelde fairtradeproducten gaat als volgt: je doet je normale boodschappen in de Oxfam Wereldwinkel in de Boelare 66 te Eeklo. Daar bovenop kies je nog één of meerdere producten die je wel betaalt, maar niet meeneemt naar huis. Je deponeert dit product in de doos voor de sociale kruidenier van het Wijkcentrum De Kring die het dan aanbiedt in zijn winkel. Mensen in armoede uit Eeklo krijgen dan de kans een uitgesteld product zoals een pak koffie, een pakje rijst of een fles fruitsap mee te nemen. een nieuwe vorm van delen Zo kunnen mensen in armoede uit Eeklo ook genieten van fairtrade-producten en help jij mensen uit je omgeving. Dit lost uiteraard de structurele problemen van de toenemende

armoede niet op, maar het kan aan de andere kant geen kwaad om je goede hart te tonen. Door jouw kleine bijdrage worden mensen in armoede uit het Noorden en het Zuiden verenigd. MEER INFO Bernardine Van Waeyenberghe tel. 09 | 218 28 38 noordzuid@eeklo.be Een initiatief van Noord Zuid Eeklo en Wijkcentrum De Kring i.s.m. de Oxfam Wereldwinkel.

Openingsuren Oxfam Wereldwinkel EEKLO zondag, maandag en dinsdag gesloten woensdag 14 tot 18 uur donderdag 9 tot 12 uur vrijdag 14 tot 18 uur zaterdag 10 tot 12 uur en 14 tot 18 uur

Verrassende natuur in je buurt zondag 9 juni 2013 Je hoeft niet altijd naar verre bestemmingen om een stukje schitterende natuur te zien! Hier rijd je misschien elke dag voorbij, zonder de bloemenpracht en vlinders in de berm te zien. Zonder de leeuwerik te horen, het wriemelende waterleven te ontdekken of oog in oog te staan met een vos.

Op zondag 9 juni organiseert Regionaal Landschap Meetjesland een boeiende wandeling in je eigen buurt met gids Anne-Marie Dhaeseleer. Trefpunt 14 uur / hoek Sint-Jansdreef, Sint-Jansgoed, Eeklo. Iedereen welkom!


Kies voor goedkopere, groene energie! De tweede editie van de groepsaankoop 100% groene stroom was een nog groter succes dan de eerste. Meer dan 33.000 particuliere inschrijvers stapten over naar een groen energiecontract: dit is een verdrievoudiging van het aantal dat overstapte tijdens de eerste editie. Dankzij het groot aantal overstappers werd 142.108 mWh elektriciteit groen gemaakt; 80.433 ton CO² én € 8,54 miljoen werden bespaard. De provincie Oost-Vlaanderen organiseert daarom voor de derde keer de groepsaankoop 100% groene stroom. Inwoners van de provincie kunnen zich t.e.m. 27 mei vrijblijvend inschrijven op de groepsaankoop via de website www.samengaanwegroener.be.

Op 28 mei wordt de veiling georganiseerd. De energieleverancier die de beste voorwaarden aanbiedt wint de veiling. Na de veiling ontvangt iedereen een persoonlijk aanbod. Nadien kan je nog tot 30 juni beslissen of je wel of niet op het persoonlijk aanbod ingaat. Veranderen van leverancier kan dan binnen de 3 maanden na acceptatie van het persoonlijk aanbod. Ter ondersteuning van de samenaankoop groene stroom biedt Woonwijzer advies en begeleiding op maat aan. Net als de voorbije twee jaren kunnen inwoners die geen toegang hebben tot internet of die meer info en advies over de actie wensen, op de wekelijkse zitmomenten van Woonwijzer Meetjesland terecht. Bijvoorbeeld om je in te schrijven, voor advies over je persoonlijk aanbod of voor advies over de overstap naar een andere leverancier. Daar-

naast helpt de sociaal adviseur jou ook verder met al je (bijkomende) vragen rond wonen en energie. Sociaal Huis Eeklo: • maandag van 15.30 tot 17.30 uur • dinsdag van 15 tot 18 uur Meerling (Moeie 16a): • donderdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur.

Breng je laatste jaarafrekening van elektriciteit en aardgas mee, zodat alle gegevens meteen beschikbaar zijn.

MEER INFO Woonwijzer Meetjesland, Moeie 16a, Eeklo 09 | 378 61 70 www.woonwijzermeetjesland.be

Infoavond De provincie organiseert op donderdag 16 mei 2013 om 20 uur een infoavond over de groepsaankoop in het Stadskantoor van Eeklo (zaal 0.1, Industrielaan 2, Eeklo). Op deze avond krijgen inwoners meer uitleg over de groepsaankoop.

Zet jij de oranje Kringwinkel-zak* buiten? Al lang van plan om plaats te maken in de kleerkast? De Kringwinkel Meetjesland geeft je graag een extra zetje. In samenwerking met het stadsbestuur komt de vzw in Eeklo op woensdag 8 mei textiel inzamelen. Wat kan er allemaal in de zak? Kledij, stoffen, bed- en badlinnen, accessoires, schoenen,... Als je twijfelt, bedenk dan gewoon dat iemand anders het nog moet kunnen/willen gebruiken. Door jouw spullen een tweede leven te geven, wil De Kringwinkel haar milieudoelstelling – het verkleinen van de afvalberg – nog beter realiseren. Na de inzamelactie doorlopen alle spullen een traject van kwaliteitscontrole en sortering, een arbeidsintensief proces met een duidelijke, sociale doelstelling: het creëren van jobs voor mensen met minder kansen op de gewone arbeidsmarkt. Alles komt uiteindelijk in één van de vier winkels terecht waar kwaliteitsvolle spullen tegen een zacht prijsje de deur uitgaan. Zo wordt meteen een derde, sociale doelstelling verwezenlijkt. Kiezen voor De Kringwinkel betekent dus mensen én producten nieuwe kansen bieden. * Geen oranje zak in de brievenbus? Kom er eentje halen in de winkel. Andere spullen op overschot? Van plan om je kleerkast op een ander moment op te kuisen?

Kringwinkel Eeklo Slachthuisstraat 2b, Eeklo tel. 09 I 377 77 74 - www.kwmeetjesland.be

zwerfvuilactie ‘Let’s do it Belgium!’ In het weekend van 16 en 17 maart werd voor de tweede maal de nationale zwerfvuilactie ‘Let’s do it Belgium!’ georganiseerd. Op hetzelfde moment vonden de opruimcampagnes in onze buurlanden Nederland, Duitsland en Frankrijk plaats. Zo ontstond er één groot West-Europees opruimweekend. Stad Eeklo en I.V.M. ondersteunen ‘Let’s do it Belgium’ en geven zo hun eigen zwerfvuilacties meer zichtbaarheid. Zij bezorgden grijpers, handschoenen, hesjes en zwerfvuilzakken aan de deelnemers. ‘Let’s do it Belgium’ valt eveneens onder de campagne ‘indevuilbak’. Deze campagne tegen zwerfvuil is een gezamenlijk initiatief van

de OVAM, Fost Plus en de lokale overheden. Basisschool GO de Tandem nam deel aan de actie op donderdag 14 maart. De kleuters kregen een brief waarin te lezen stond dat de burgemeester gemerkt had dat er in Eeklo overal zwerfvuil was! Wie kon helpen? De kleuters ruimden de Beukenstraat en de directe schoolomgeving op. De eerste graad nam de Eikelstraat en de Olmenstraat onder handen. De tweede graad pakte het zwerfvuil in de Opeisingstraat en het eerste deel van de spoorweg aan. De derde graad werkte aan het

tweede deel van de spoorweg tot aan Blommekens. Onvoorstelbaar wat er allemaal te vinden was! Het MOS-team woog alle verzamelde afval: de kleuters verzamelden het meeste afval... Dikke pluim! Elke deelnemende klas ontving een boek van de stedelijke milieudienst als beloning voor hun deelname. Op zaterdag 16 maart ging de Stedelijke Jeugddienst i.s.m. enkele buurtbewoners de buurt rond het jeugdcentrum Kubiek en jeugdhuis De Route opruimen. Ze ruimden ook op langsheen de spoorweg.

7


eeklo eeklogezondheid

Goed in je vel, dat voelt beter!

logogezond

Met deze campagne wil de Vlaamse overheid alle Vlamingen aanzetten om meer te bewegen en gezonder te eten. Alle acties en evenementen rond gezonde voeding en beweging dragen vanaf nu het label ‘Goed in je vel, dat voelt beter’. Met een gemiddelde BMI van 25,3 kampt de Vlaming met licht overgewicht. De oorzaak is meestal een ongezonde leefstijl met te weinig beweging en een ongezond voedingspatroon. Gezond leven is nochtans niet zo moeilijk. Het vraagt geen grote inspanningen, alle beetjes helpen. Elke dag groenten en fruit eten, de fiets en de trap nemen, snoep inruilen voor gezonde tussendoortjes, voldoende water drinken, te voet naar de bakker gaan… het zijn haalbare aanpassingen in leefstijl voor iedereen.

pen dat je per dag zet. Dit is niet altijd het aantal dat je zou verwachten. Je kan geleidelijk het aantal stappen opbouwen en vrienden of collega’s uitdagen om het nog beter te doen. Hiervoor bestaat vanaf nu ook een handige online registratietool. Ga naar www.10000stappen.be en registreer je als individu of in groep. Kies je eigen uitdaging! Ga bijvoorbeeld een competitie aan met anderen of wandel fictief naar de andere kant van de wereld.

‘Karel, de Professionele Proficiatwenser’, beloont mensen die gezond bezig zijn. Ken jij Eén van de succesvolle initiatieven die de iemand die zo’n beloning verdient? Laat een Vlaamse overheid nu al organiseert rond voe- boodschap achter op de Facebook-pagina van ding en beweging is 10.000 stappen. Met een www.datvoeltbeter.be. stappenteller krijg je zicht op het aantal stap-

Maar er is nog meer Via de UIT-databank kan je gemakkelijk acties en evenementen rond voeding en beweging terugvinden. Ga dus snel naar www.datvoeltbeter.be voor meer informatie over deze campagne.

De 10.000 stappen in Eeklo

Op de diverse gratis randparkings in de stad staat een 10.000-stappenwegwijzer. Op die plaatsen kan je je wagen gratis achterlaten en beseffen dat het te voet allemaal niet zo ver is. Je vindt de wegwijzers aan het Jan Frans Willemsplein, de sporthalparking, de Burggravenstraat, het Gebr. Van de Woestijneplein, de stationsparking, het stadskantoor en op de Markt.

8

Omdat de meeste mensen geen idee hebben hoeveel stappen ze zetten, kan je als inwoner van Eeklo of als bezoeker een stappenteller ontlenen. Zo’n stappenteller registreert zeer nauwkeurig hoeveel stappen je zet. Bovendien heeft de stappenteller zijn effect bewezen. Volwassenen die dagelijks 10.000 stappen zetten, bewegen voldoende. Ook kinderen kunnen met de stappenteller aan de slag, al moeten zij

© MIichel Moens

Het stadsbestuur plaatste in het najaar van 2011 op verschillende locaties in het centrum wegwijzers die je aanzetten om de auto aan de kant te schuiven en te voet te gaan. Op die wegwijzers vind je niet alleen de wandeltijd van punt A naar punt B maar meteen ook het aantal stappen.

wat extra stappen zetten: 15.000 per dag. Stappentellers vind je aan de balie van: • het stadskantoor • Wijkcentrum De Kring • het stadhuis • de sporthal • de bibliotheek Er wordt € 5 waarborg gevraagd om de stappenteller een week lang te gebruiken; mensen met een KomUitPas betalen € 1.


eeklosport

SPORTDIENST

Burg. Lionel Pussemierstraat 157 09 I 377 61 27 sportdienst@eeklo.be www.eeklo.be/sport

m nigolf

18 holes

Make-over minigolf

© Minigolf Eeklo

Openingsuren april alle dagen van 13 tot 20 uur mei, juni, juli & augustus alle dagen van 13 tot 21 uur september alle dagen van 13 tot 20 uur gesloten op dinsdag winter woensdag, zaterdag en zondag van 13 tot 17 uur groepen kunnen contact opnemen: tel. 0496 | 08 73 71 sas.calleeuw@hotmail.com

Het minigolfterrein naast het zwembad aan de Oostveldstraat is in renovatie. Tegen half mei zullen alle achttien banen volledig vernieuwd zijn. De constructies blijven liggen, maar er komen nieuwe matten voor in totaal 280 m² golfterrein. Ook de holes zelf – die nog dateren van het beginjaar 1954 – zijn aan vervanging toe. De gele buizen rond de banen kregen onlangs door de club een nieuw laagje verf. Het terrein werd aangelegd in 1954, samen met drie tennisterreinen en een volleybalveld. In 1967 ontstond de Minigolfclub, die nu 50 leden telt. De club speelt telkens op zondagvoormiddag (tussen half maart en begin december). In de zomermaanden wordt ook twee avonden per week geoefend. Het grote minigolfterrein onderging al enkele renovaties, maar de jongste dateert al van 1996. De nor-

male levensduur van vernieuwde banen bedraagt 7 à 8 jaar, maar doordat de club instaat voor degelijk onderhoud duurt veel langer eer vernieuwing noodzakelijk is.

De totale investering is geraamd op ongeveer € 30.000, waarvan de club zelf € 4.000 bijdraagt.

Het minigolfterrein wordt uitgebaat door cafetaria Olympos, achteraan het zwembad. Er komen zo’n 4.000 golfers per jaar langs, maar de club wil dit aantal graag opdrijven.

MEER Info Minigolfclub Dierk Martens, tel. 0474 | 31 28 00 dierk.martens@skynet.be

Het project Street Action - powered by Buurtsport wil jongeren uit specifieke kwetsbare buurten of wijken stimuleren om meer te sporten en bewegen. Ook het nemen en delen van de verantwoordelijkheid over het aanbod is een essentieel deel van de visie van dit project.

De jeugddienst en sportdienst van Eeklo besloten samen met wijkcentrum De Kring en Groep Intro om hun krachten te bundelen en zich aan te sluiten bij dit project. Door ervaring voelden ze aan dat voetbal de sport bij uitstek is om zo veel mogelijk jongeren te bereiken. Elke donderdagnamiddag speelt de kersverse voetbalploeg een wedstrijd in de sporthal van Eeklo. Momenteel bestaat de ploeg al uit acht vaste jongeren uit de wijk Sint-Jozef. De trainer is Tomas Fordeyn. Hij is stagiair sociaal-cultureel werk van de jeugddienst en zijn voetbalervaring is een grote troef. Op lange termijn is het de bedoeling dat de jongeren in een lokale minivoetbalcompetitie meedingen naar de titel. Er zit blijkbaar heel wat talent in de ploeg en mits wat tactische bijsturing kunnen ze hoog eindigen! Ter voor-

bereiding zullen de jongeren meedoen aan verscheidene voetbaltoernooien in de zomervakantie. Het tweede doel is minimum één jongere van de groep te motiveren tot het volgen van een cursus bewegingsanimator bij BLOSO. Jongeren die gepassioneerd zijn door voetbal kunnen op donderdagnamiddag vanaf 16 uur altijd terecht in de sporthal van Eeklo. De ploeg is nog steeds op zoek naar enthousiaste jongeren met of zonder voetbalervaring. Meer info www.streetaction.be Roos Bekaert, preventie- en vormingswerker jeugddienst, roos.bekaert@eeklo.be - tel. 0498 | 913 815 Jeugdcentrum Kubiek, Kerkstraat 121 tel. 09 | 218 29 20

© Kurt Sessele

Buurtsport door en met jongeren in Eeklo

Renners op 22 mei door Eeklo Op woensdag 22 mei rijdt de Baloise Belgium Tour (nieuwe naam voor de Ronde van België) door Eeklo. De eerste rit van de Ronde gaat van Lochristi naar KnokkeHeist. De renners komen van Lembeke en rijden via de Vrombautstraat, Kriekmoerstraat, Oostveldstraat, Stationsstraat, Markt, Molenstraat, Leopoldlaan en Zeelaan richting Adegem. De wedstrijd trekt door Eeklo tussen 12.30 en 13.30 uur. Op het moment dat de koers passeert, wordt het verkeer even opgehouden tot de groene vlag voorbij is. Tussen 11 en 13.30 uur mag er niet geparkeerd worden in de Oostveldstraat (zone tussen Kottemstraat en Stationsstraat).

9


eeklo eeklosport

SPORTDIENST

Burg. Lionel Pussemierstraat 157 09 I 377 61 27 sportdienst@eeklo.be www.eeklo.be/sport

2012

© Michel Moens

CC d E H E r BAK K E r , E E K LO

O O r KO n d E

nOMInATIE TrOFEE VOOr SPOrTVErdIEnSTE

Trofee voor sportverdienste: Sven Mallezie en SMO-triatlonteam

De Eeklose sportraad reikte op 17 maart de trofee voor sportverdienste uit aan een individuele sporter en aan een sportclub.

Bij de clubs haalde SMO-Specialized Triatlon Team het van F.C.E. Meetjesland. In 2012 bevestigde SMO zijn status van topteam in België met volgende prestaties: • Belgisch kampioen ploegentriatlon bij de dames; • 2de plaats Belgisch ploegenkampioenschap triatlon bij de heren en dames; • 2de plaats Belgisch ploegenkampioenschap duatlon bij de dames; • 3de plaats Belgisch ploegenkampioenschap duatlon bij de heren; • selectie en deelname aan de Olympische Spelen te London door Simon De Cuyper; • in 2012 waren vijf SMO-leden lid van de Belgische ploeg triatlon; • SMO-atleten behaalden 21 individuele triatlonoverwinningen bij de elite. De jeugdploeg U15 van F.C.E. Meetjesland werd kampioen in de gewestelijke reeks A – Oost-Vlaanderen. In totaal namen 14 ploegen deel aan deze reeks. De Eeklose club speelde 25 wedstrijden en won ze allemaal. Dit is vrij uniek, zelfs in het jeugdvoetbal.

INDIVIDUEEL Bij de individuele sporters was de trofee voor Sven Mallezie. Hij haalde het van snelwandelaar Dirk Bogaert, zwemsters Yasmine Bonne en Valerie De Waele en atlete Lindsay Van Basselaere. Sven kende in 2012 een topjaar. Zijn prachtige prestaties werden bekroond met een selectie voor het WK marathon skeeleren in het Italiaanse San Benedetto del Tronto, waar hij mee hielp aan de schitterende zege van de Belg Bart Swings. Zijn andere prestaties in 2012 : • Belgisch kampioen marathon skeeleren; • Provinciaal kampioen 500m en 5 km; • winnaar te Utrecht van een A-wedstrijd in de KPN-cup; • lid van de winnende ploeg van de 24 uren van Le Mans. De andere verdienstelijke individuele sporters haalden volgende resultaten: Dirk Bogaert: • gouden medaille op Belgisch kampioenschap 5 km indoor snelwandelen alle categorieën;

• bronzen medaille op WK 3 km indoor snelwandelen masters; • vierde plaats op WK 10 km wegwedstrijd snelwandelen masters; • Belgisch record 3 km snelwandelen M50. Yasmine Bonne (Mega-zwemteam): • kampioene van België -16 jaar op 400m wisselslag; • kampioene van België seniors op 4 x 100m vrije slag + 4 x 200m vrije slag (met ploeg Mega); • Vlaams kampioene -16 jaar op 800 m vrije slag en 400m vrije slag. Valerie De Waele (Mega-zwemteam): • kampioene van België open water seniors op 1000m en 2000m vrije slag. Lindsay Van Basselaere: • Belgisch kampioene scholieren 400m; • Oost-Vlaams kampioene scholieren 400m; • zilveren medaille Vlaams kampioenschap scholieren 400m; • finaliste Vlaams kampioenschap alle categorieën 400m.

© Michel Moens

MTV 25 jaar jong

10

De Meetjeslandse Triatlon Vereniging bestaat 25 jaar. In de jaren ‘80 was de triatlonsport verre van populair in België. Maar enkele bevriende triatleten vonden toen de tijd toch al rijp voor een eigen vereniging in het Meetjesland. De sport kende stilaan een groeiend succes en de club groeide mee. Intussen telt MTV al 74 leden. De clubkledij werd in het nieuw gestoken. Op 5 oktober volgt nog een feestje om het 25-jarig jubileum te vieren, waarbij ook oud-leden zullen uitgenodigd worden. Aan het feestprogramma wordt nog gewerkt. Op zondag 30 juni organiseert MTV ook zijn eigen kwarttriatlon in Eeklo.


Nieuwe cursus

zwemmen voor volwassenen die hun zwemstijl willen verbeteren of een nieuwe zwemstijl willen aanleren

Na de paasvakantie werd er opnieuw gestart met lessenreeksen zwemmen voor volwassenen en zwemvervolmaking. Wil je al lang leren zwemmen maar durf je niet? Of wil je je zwemstijl verbeteren? Zet dan nu de stap want je kan nog steeds aansluiten bij één van deze groepen.

Stedelijk zwembad, elke dinsdag van 15.30 – 16.30 uur (tot en met 25 juni 2013) € 33 voor 11 lessen, € 5,50 met KomUitPas (wie start na 26/04 betaalt minder)

• Leren zwemmen: voor volwassenen met en zonder waterschrik • Zwemvervolmaking: voor volwassenen

MEER INFO Stedelijke sportdienst tel. 09 | 377 61 27

Krachttraining De sportdienst beschikt over een krachttrainingzaal, waar tegen een zeer voordelig tarief kan getraind worden (+ 16 jaar) Kostprijs: € 20 per maand / € 150 per jaar Openingsuren: elke weekdag: 9 – 21.30 uur zaterdag: 9 – 19 uur, zondag: 9 – 16 uur

Bewegingsuurtje Tijdens deze lessen worden op een zeer rustig tempo conditieoefeningen uitgevoerd. Ideaal voor wie al lang geen sport heeft gedaan en terug aan de slag wil! Sporthal Eeklo, elke maandag van 15.30 tot 16.30 uur (behalve in de vakantieperiodes) € 10 voor een 5- beurtenkaart. € 2,50 met KomUitPas

250 kinderen

nemen deel aan sportkampen in de paasvakantie! De Eeklose sportdienst organiseert al vele jaren sportkampen en elk jaar stijgt het aantal deelnemers. Ook in de paasvakantie was het weer op de koppen lopen. Met 2 kleutersportkampen, 2 avonturensportkampen, een inlineskating – omnisportkamp en een uitstap naar Kriebelmania konden jongeren van 3 tot 16 jaar zich sportief uitleven!

Ook voor de zomervakantie wordt er samen met de sportverenigingen en de jeugddienst een gevarieerd aanbod uitgewerkt. Vanaf eind mei vind je het programma terug in de Kidsgids op www.eeklo.be/sport. Inschrijven kan digitaal en ter plaatse op de sportdienst.

Inschrijven nieuwe Minivoetbalcompetitie Kern Waarschoot – Eeklo Nieuwe ploegen kunnen zich in de sportdienst van Eeklo inschrijven vóór 27 mei 2013. De inschrijving is pas geldig als het voorschot van € 250 betaald is.

openingsuren sporthal & zwembad van juni t.e.m. augustus Sporthal juni: maa t.e.m. vrij: 8 – 22 uur zat: 8 – 21 uur / zondag: gesloten juli: maa t.e.m. vrij: 8 – 18 uur / zat en zon: gesloten gesloten op don 11 juli en zat 20 juli t.e.m. zon 4 augustus augustus: maa t.e.m. vrij: 8 – 22 uur zat en zon: gesloten gesloten op don 15 augustus

OPGELET! Gewijzigde sluitingsdagen!

Zwembad Nieuwe openingsuren zwembad Zie Eikenblad juni Gesloten: don 11 juli, zat 20 juli t.e.m. zon 4 augustus en donderdag 15 augustus

11


eeklo eeklocultuur

CULTUURDIENST

09 | 218 27 28

Pastoor De Nevestraat 10 annemieke.pieters@eeklo.be www.eeklo.be/cultuur

Kunst in kapel CORPUS, intiem mensbeeld Uitslag vogelverschrikkerwedstrijd Sinds enkele weken staan de deuren van de Huysmanhoeve weer open voor het grote publiek. Op 31 maart werd van start gegaan met een vogelverschrikkerwedstrijd. Van alle mooie en verrassende inzendingen bleek Quovadis niet alleen de sterkste, maar ook de meest functionele en creatieve vogelverschrikker te zijn. Albert en Anne Marie van OKRA Ursel, die hem gebouwd hebben, kregen hiervoor een waardebon ter waarde van € 500. Deze bon kan ingewisseld worden bij het Plattelandscentrum Meetjesland vzw voor het groepsarrangement: ‘Op stap met Marcel de Palingvisser’.

ZATERDAG 4 MEI t.E.M. zondag 2 juni

Van zaterdag 4 mei tot en met zondag 2 juni kan je in de neogotische kapel van het Arme Klarenklooster in Eeklo de tentoonstelling CORPUS, intiem mensbeeld gaan bewonderen. De figuratie en de defiguratie staan hier centraal. In de expositie tonen Vera Dedeurwaerdere, Anne Reinhard en Werner Van Deynse hun eigen aparte kijk op het intieme van de mens. Ze tonen een 40-tal werken en confronteren er de beelden met de schilderijen, de tekeningen en de prints in een boeiende opstelling. Ze toetsen het eigen werk aan dat van de andere. Deze bewuste confrontatie kan zowel

MEER INFO Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve Bus 1, 9900 Eeklo - 09 | 327 04 47 huysmanhoeve@plattelandscentrum.be De Huysmanhoeve is open tot 30 september en van woensdag tot zondag te bezoeken van 11 tot 18 uur. Steeds open op feestdagen.

voor de toeschouwer als voor de kunstenaars nieuwe inzichten opleveren. MEER INFO Vrije toegang elke zaterdag en zondag en ook op pinkstermaandag van 14 tot 18 uur Arme Klarenklooster, Tieltsesteenweg 22 Werner Van Deynse, 0495 | 65 72 80 wrvandeynse@skynet.be

Luchtfoto van twee verdwenen ontginnersboerderijen uit de volle Middeleeuwen te Maldegem-Kleit. Bij droogte blijven de gewassen die wortelen op de vroegere walgracht, langer groen. Dit laat toe om de 1.000 jaar oude hoeves vanuit de lucht te herkennen. © W. De Clercq, Vakgroep Archeologie, Universiteit Gent

Cursus fietsonderhoud in de Huysmanhoeve Zaterdagen 1, 8 en 15 juni van 9 tot 12 uur Plattelandscentrum Meetjesland organiseert in samenwerking met Vormingplus Gent-Eeklo een cursus fietsonderhoud. Zelf jouw fiets herstellen is sneller en goedkoper. Een goed onderhouden fiets is ook veel veiliger en gaat langer mee. Je leert je fiets op jouw eigen maat afstellen en komt te weten hoe je het best een band plakt. We stellen de remmen af en leren hoe we problemen met de lichten kunnen aanpakken. Ten slotte pakken we ook de versnellingen en de derailleur aan. Met deze kennis op zak kan je weer met een gerust gemoed de fiets van stal halen voor de zomer. MEER INFO Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve Bus 1, 9900 Eeklo - 09 | 327 04 47 Inschrijving: Vormingplus Gent-Eeklo tel. 09 | 224 22 65 www.vormingplusgent-eeklo.be

12

De oudste gekende ploeg in België werd gevonden in Evergem (600 v Chr) © Vakgroep Archeologie, Gent

Boeren en heren in het landschap

De omvorming van natuurlijk tot cultureel landschap, gezien vanuit de archeologie VOORDRACHT - Prof. Dr. Wim De Clercq VRIJDAG 7 juni om 20 uur in CC De HeRbakker Het huidige landschap in het Meetjesland en de omringende gebieden is het product van een complex samenspel dat zich gedurende duizenden jaren lang tussen mens en natuur afspeelde. Veel klemtonen in het huidige landschap werden immers reeds diep in het verleden door boeren en ontginners gelegd. Dit in tijden waarover geen of amper geschreven bronnen of kaarten bestonden. Wim De Clercq is docent Archeologie van de Historische perioden van Noordwest Europa

(Romeinse tijd tot en met Post-Middeleeuwen) aan de Gentse Universiteit. Hij laat tijdens de lezing onder meer zien hoe, door de sterke toename van het archeologisch onderzoek en het gebruik van nieuwe technieken voor de landschapsarcheologie, een nieuw en vooral breder inzicht ontstaat in de geschiedenis van de regio tussen Gent en Brugge. Gratis Inschrijven via tel. 050 | 70 00 42 info@RLM.be


MUZIEK

don 30 mei, 20.30 uur Major Tom, a Bowie tribute CC De Herbakker


CC DE HERBAKKER Pastoor De Nevestraat 10 09 I 218 27 27 - info@ccdeherbakker.be www.ccdeherbakker.be Openingsuren ticketshop maa: 13.30 uur tot 18 uur din – vrij: 10 uur tot 12 uur / 13.30 uur tot 16.30 uur

eeklo eeklo herbakker CINé LOCAL woe 15 mei, 14 en 20 uur Tinker, Tailor, Soldier, Spy

zat 15 juni, 14 en 20 uur Het Varken van Madonna

In deze spannende spionagethriller, naar het boek van John le Carré, draait alles om een complex netwerk van spionnen in de jaren zeventig. Wanneer geheimagent Ricki Tarr ontdekt dat er een mogelijke mol aanwezig is in de top van de Britse inlichtingendienst MI6, wordt in het geheim de gepensioneerde veteraan George Smiley ingeschakeld.

Handelsvertegenwoordiger Tony is op verkoopsmissie in de Belgische Westhoek waar hij Porki, een metalen gigolovarken, aan de man wil brengen. Hij komt klem te zitten in het onooglijke gehucht Madonna, ooit het strijdtoneel van de Eerste Wereldoorlog. De mooie dorpslerares Maria bekommert er zich om het lot van haar bijna uitgestorven dorp.

Met: Gary Oldman, Tom Hardy, Colin Firth, Mark Strong, Stephen Graham, Benedict Cumberbatch, Ciaran Hinds.  14 uur: € 3 / € 6 met koffie en gebak (reserv. tot 13 mei) - 20 uur: € 3

Met: Kevin Janssens, Marijke Pinoy, Bruno Vanden Broucke, Wim Opbrouck, Frank Focketijn, Peter Van den Eede, Wine Dierickx, Peter Bulckaen 14 uur: € 3 / € 6 met koffie en gebak (reserv. tot 13 juni) - 20 uur: € 3

MUZIEK don 30 mei, 20.30 uur Major Tom, a Bowie tribute

Met een onwaarschijnlijk respect voor de man zet Major Tom zijn tanden in het allerbeste van Bowies carrière. Dit is een totaalspektakel dat je terug in de tijd katapulteert. De gouden jaren zeventig en tachtig herrijzen in beeld, klank en kleur: de glamrock extravaganza van Ziggy Stardust naast de koelheid van de Thin White Duke; de vuile rock van de Spiders from Mars naast de onweerstaanbare eighties funk van Fame en Let’s Dance; het minimalisme van Low naast de weirdness van Space Oddity. Niemand beter dan Tom Hannes om de transformatie naar Bowie te ondergaan. Met een bijna akelige nauwkeurigheid doet hij de rockgrootheid herleven. Aan zijn zijde twee bekoorlijke backingdames Charlotte Vandermeersch en Marianne Loots. En de band? Niets dan ervaren rotten in de theater-, muziek- en filmwereld. Staand concert in de polyvalente zaal. met Vincent Brijs, Robby Cleiren, Chris Cleiren, Eric Engels, Mike Engels, Bart Palmers en Boots ‘Butsenzeller’ - € 14 / € 12 (klein abo) / € 11 (groot abo) / € 10 (hh abo)

ga:

CULTUURCENTRUM

groot abonnement (min. 8 voorstellingen) / ka: klein abonnement (min. 4 voorstellingen) / hh: Hete Hoofden (enkel voor -26-jarigen - min. 4 voorstellingen) 17 mei – fABULEUS // 24 mei – Tristero // Onze volledige kalender vind je op www.ccdeherbakker.be

uitverkocht

DE HERBA20ER

CULTUURCENTRUM

DE HERBA20ER

Op woensdag 15 mei wordt het programma voor het seizoen 2013-2014 voorgesteld. Vraag uw brochure via info@ccdeherbakker.be of via de balie van CC De Herbakker of check alles online www.ccdeherbakker.be De abonnementenverkoop start op zaterdag 8 juni vanaf 9 uur (aan de ticketbalie). De losse kaartenverkoop start op donderdag 27 juni.

14


eeklobib

Bibliotheek

Molenstraat 36 09 I 218 27 00 bibliotheek@eeklo.be www.eeklo.be/bibliotheek

Vermijd boetes in de bib

Via de website kan je 24 uur op 24 jouw werken verlengen. Via de inleverbus kan je 24 uur op 24 jouw werken binnenbrengen in de bib.

Online verlengen Om te verlengen ga je eerst naar de website www.eeklo.be/bibliotheek en daar kies je de knop ‘Verlengen’. Je tikt je lenersnummer (nummer rechtsonder op het bibliotheekpasje, rijksregisternummer voor een elektronische identiteitskaart) en jouw geboortedatum in. Dan klik je op ‘mijn uitleningen, met verlengmogelijkheid’. Nu kan je zien welke materialen je nog thuis hebt en wanneer ze moeten wor-

den teruggebracht naar de bibliotheek. Om alles te verlengen klik je op ‘alles verlengen’. Op het volgende scherm klik je op ’doe verlenging’ en dan zijn de materialen met drie weken verlengd. Je krijgt de nieuwe terugbrengdatum te zien op het scherm. Het leengeld voor het verlengen van AVMmaterialen en maningsgeld worden bij een volgend bezoek aan de bibliotheek aangerekend. Materialen die gereserveerd zijn door een andere lener, materialen die al twee keer verlengd zijn en materialen uit andere bibliotheken kunnen niet verlengd worden.

Dit jaar namen in Eeklo weer heel wat kinderen en jongeren deel aan de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen (= een jury van kinderen en jongeren tussen 4 en 16 jaar). De juryleden krijgen een lijst van boeken om te beoordelen. Hiervoor komen ze één keer per maand samen in leesgroepen waar ze praten over de boeken, iets rond de boeken knutselen,... Als je als jurylid alle titels van jouw leeftijdsgroep hebt gelezen, dan mag je je eigen rangorde opstellen. Intussen hebben alle leden van KJV Eeklo gestemd. Hieronder vind je hun top 3.

Groep 2 (2de leerjaar) 1. Dirk Nielandt - Fred en de wolk 2. Sophie Strady - In het bos van de luiaard 3. Kitty Crowther - Kleine man en God Groep 3 (3de - 4de leerjaar) 1. Lisa Boersen - Hotel Tussentijd 2. Anna Woltz - Evi, Nick en ik 3. Edward van de Vendel - Toen kwam Sam Groep 4 (5de - 6de leerjaar) 1. Gill Lewis - Kulanjango 2. Siri Kolu - Ik en de rovers 3. Guido de Grefte - Natte sokken: Bente gaat in zaken

Bart Van Loo

Woensdag 15 mei om 19.30 uur

Bart Van Loo vertelt in Chanson een hoogst originele geschiedenis van Frankrijk aan de hand van de bekendste Franse chansons.

€ 2,50 - KomUitPas € 1,50 Vooraf inschrijven via tel. 09 | 218 27 00 of bibliotheek@eeklo.be

Wereldbreidag

Zaterdag 1 juni van 11 tot 16 uur

Demo van de sokkenmachine, verven van wol, vilten van wol en doorlopend breicafé.

Gratis!

Stemming KJV

Groep 1 (3de kleuterklas - 1ste leerjaar) 1. Leo Timmers - Boem 2. Mathilde Stein - Juffr. van Zanten & de 7 rovers 3. Sylvia vanden Heede - Vos en Haas: troep is leuk

Chanson

Oorsprong van het breien © Michel Moens

Intelligente inleverbus Aan de voorkant van de bibliotheek heb je de mogelijkheid om 24 uur op 24 jouw materialen (boek, DVD,...) in te leveren. De materialen worden onmiddellijk van de kaart gehaald. Je houdt het materiaal voor de zwarte band, de inleverbus zal opengaan en je kan het materiaal er in deponeren. Je stopt 1 materiaal tegelijk in de inleverbus. Je krijgt per stuk een bewijsje van inleveren van het materiaal.

25

Groep 5 (1ste - 2de middelbaar) 1. Ursula Poznanski - Erebos 2. Erwin Claes - De zwarte adem: code F242 3. Marc de Bel - Nelle: de heks van Cruysem Alle stemmen van heel Vlaanderen worden nu verzameld en geteld. Zo weten we welke boeken er door de juryleden bekroond worden. Op 12 mei is er kjv-feest in Brugge, dan worden de bekroningen bekendgemaakt. In oktober start het nieuwe KJV-jaar. Wil jij dan ook graag meelezen? Laat het ons weten, wij bezorgen je meer informatie. MEER INFO Molenstraat 36 tel. 09 I 218 27 00 bibliotheek@eeklo.be www.eeklo.be/bibliotheek

Verwenmoment voor leerkrachten Workshop met Sabien Clement en high tea

Woensdag 5 juni van 14 tot 16 uur

Feestelijk aangeboden aan de leerkrachten van de Eeklose lagere scholen

Gratis! - vooraf inschrijven 09 I 218 27 00 bibliotheek@eeklo.be

Tussen Giro en Tour de France Lezing Ann De Craemer en Johny Vansevant

Woensdag 12 juni om 19.30 uur

Ann De Craemer schreef het boek ‘De seingever’, Johny Vansenant schreef ‘Mannen tegen Merckx’. De twee auteurs interviewen elkaar over hun boeken en over de koers. Onder de aanwezigen wordt de roze trui van de Giro verloot. Wie neemt de Girotrui mee naar huis? € 2,50 - KomUitPas € 1,50 Vooraf inschrijven via tel. 09 | 218 27 00 of bibliotheek@eeklo.be

15


eeklo eekloagenda t.e.m. 4 mei

Ik ben een natuurtalent

Kunstacademie

t.e.m. zon 5 mei

zat 4 mei – 9 tot 12 uur

Week van de Amateurkunsten t.e.m. zon 24 mei tento

KOPPIG EEKLO (zie pg. 31)

in diverse gebouwen in de stad

eeklo

zat 4 t.e.m. woe 8 mei

Gratis proeflessen in Kunstacademie (zie pg. 18)

tento

in

milieu inzameling

klein gevaarlijk afval Ringlaan – containerpark

zat 4 mei t.e.m. zon 2 juni

CORPUS, intiem mensbeeld (zie pg. 12)

tento

din 30 april – 20 uur

muziek optreden Cirque Constance

kapel Arme Klarenklooster, Tieltsesteenweg

22 - vrije toegang elke zat. en zon. en ook

Streekcentrum Huysmanhoeve

op pinkstermaandag van 14 tot 18 uur

woe 1 mei – 14 uur

din 7 mei

cursus Longboard

maken

Jeugdhuis De Route, Kerkstraat 121

milieu ophaling tuinafval en snoeiresten

woe 1 mei - 16 tot 22 uur

din 7 mei – 17 tot 19.30 uur

Ceremonieplein, Markt en Boelare

CC De Herbakker

don 2 mei – 14 uur

din 7 mei – 14 uur

Avond- en tamboermarkt

Open les grafiek

LDC Zonneheem - gratis

Bloedinzameling Rode Kruis

voordracht Ligt

maa 13 mei – 19.30 uur

Gemeenteraad Raadzaal stadhuis

op uw lever? dr. Claerhout (AZ Alma)

kinderen? Kies voor hun talent !

niet-leden € 10 - reserveren: 09 I 267 57 35 gezondheidspromotie.mvl@cm.be

Open les breien voor beginners

din 7 mei – 14 uur

LDC Zonneheem – gratis

Fietstocht 30 km, LDC Zonneheem

maa 13 mei – 20 tot 22 uur

don 2 mei – 14 tot 16 uur

din 7 mei – 19.30 tot 21.30 uur

Senioren in de bib

Senioren kunnen genieten van een gratis kopje koffie. Als ze boeken uitlenen, moeten

don en zat 2 & 4 mei – 20 uur

theater Blankenberge

Toneelvereniging Excelsior De Koperen Leeuw – € 10 vrij 3 mei – 21 uur muziek The

N9 villa – € 9

Henhouse Prowlers

vrij 3 mei – 14 uur

Open les tekenen & schilderen

Vrij podium

don 16 mei – 20 uur

info intekening op groene stroom

filosofiecafé De mythe van de groene economie

info Reanimatie bij baby’s en kinderen

vrij 17 mei

(leden Bond Moyson O-Vl)

vrij 17 mei – 21 uur

Sparrenhof, Brugsesteenweg 183, € 8 / € 4 info: 09 | 333 57 22

N9 fabriek – € 5

academie.bmovl@socmut.be

woe 8 mei

din 14 mei – 17 tot 19.30 uur

fairtrade@school (zie pg. 6)

muziek Orchestre international du Vetex (try-out)

N9 Villa – € 10

100-dagen (zie pg. 22) woe 8 mei

milieu inzameling

textiel

Bloedinzameling Rode Kruis

CC De Herbakker

woe 15 mei – 14 uur film

woe 8 mei – 20.30 uur

Nacht van de Comedy

Tinker, Tailor, Soldier, Spy

CC De Herbakker – € 3 / € 6 (met koffie en gebak, reserv. tot 13 mei)

vrij 17 mei t.e.m. vrij 21 juni

Examens muziek & woord van de Kunstacademie (zie pg. 18) din 21 mei – 17.30 tot 19.30 uur

Bloedinzameling Rode Kruis

St.-Jozef, parochiaal centrum

CC De Herbakker – € 18,50 / € 20 woe 8 mei – 19.30 uur

woe 15 mei – 15 tot 17 uur milieu inzameling

klein

De Lheo’s

gevaarlijk afval

don 9 mei – 20 uur

woe 15 mei – 19.30 uur

cinecittà

lezing

Salons Mimosa, Eeklo

The Life Aquatic

woe 22 mei – 19 uur

theater ‘Grootkinderen’ (zie pg. 18)

KA! – gratis

Parking sporthal

LDC Zonneheem – gratis

vrij 3 mei – 19 uur

Prov. domein Het Leen - € 80

Stadskantoor (zie pg. 7)

die pas de 1ste donderdag van de volgende maand binnengebracht worden

Opleiding knopen voor bos-, natuur- & boombeheer

CC De Herbakker – CM-leden € 5,

€ 6 / € 4 (55+) / € 2 (infoblad & KomUitPas) don 2 mei – 14 uur

fairtrade@work (zie pg. 6)

don 16 mei – 8.30 tot 15.30 uur

maa 13 mei – 20 uur info Gelukkige

er wat

don 16 mei

Chanson - Bart Van Loo

zat 25 mei – 14 uur

koppig eeklo Kunstveiling

t.v.v. project prof. Van Broeckhoven

Koperen Leeuw – € 2

bibliotheek – € 2,50 / KomUitPas € 1,50

Kunstacademie (zie pg. 31)

vrij 10 mei – 21 uur

woe 15 mei – 20 uur

zat 25 mei – 21 uur

Jeugdhuis De Route vrij 3, zat 4 & zon 5 mei – 15 en/of 20 uur dans Motion

in Vegas

CC De Herbakker – € 10 / 14

16

muziek C.J.

Chenier & the red hot Louisiana band (US)

N9 Villa – € 12

film

Tinker, Tailor, Soldier, Spy

CC De Herbakker – € 3

muziek Renato

N9 Villa – € 11

Borghetti Quartet


din 4 juni – 19 tot 21 uur

praatcafé dementie Infobeurs

thuiszorg en andere opvangmogelijkheden bij personen met dementie LDC Zonneheem

woe 5 juni – 14 tot 16 uur

© Jacques Vermeire

© Orchestre international du Vetex

Verwenmoment voor leerkrachten

Workshop met Sabien Clement en high tea bibliotheek

don 6 juni – 14 tot 16 uur

senioren in de bib

Senioren kunnen genieten van een gratis

zon 26 mei – 13.30 uur

fietstocht langs Meetjeslandse kastelen

woe 29 mei – 19 uur

zat 1, 8 & 15 juni – 9 tot 12 uur

kopje koffie. Als ze boeken uitlenen, moeten

Breicafé

cursus Fietsonderhoud (zie pg. 12)

die pas de 1ste donderdag van de volgende

don 30 mei – 8 tot 12 uur

zat 1 juni – 9 tot 12 uur

vrij 7 juni – 20 uur

bibliotheek – gratis

Huysmanhoeve, € 40

maand binnengebracht worden

Vertrek vertrek parking Het Leen – afstand

44 km – leden € 1,50 / KomUitpas € 1 zon 26 mei – 15 uur muziek Meester

en hun Masters

KA! i.s.m. gehandicaptenwerking Krekenland – CC De Herbakker

€ 12, leerlingen KA! € 10, min 12 jaar gratis din 28 mei

milieu ophaling tuinafval en snoeiresten

din 28 mei – 19 uur info Zorgeloos

verhuren

Woonwijzer Meetjesland i.s.m. CIB

Jaarmarkt

milieu inzameling

gevaarlijk afval

don 30 mei – 9 tot 12 uur

Boetseren Wijkcentrum De Kring, gratis!

don 30 mei – 17.30 tot 19.30 uur

Jaarmarktcriterium don 30 mei – 20.30 uur

klein

Prof. Dr. Wim De Clercq, CC Herbakker

zat 1 juni – 10.30 tot 15 uur

zon 9 juni - 11 uur

Open examen jazzklassen zat 1 juni – 11 tot 16 uur

zon 9 juni – 14 uur

Bib – gratis

vrij 31 mei & zat 1 juni – 20.30 uur

maa 3 juni – 20 tot 22 uur

Oorsprong van het breien

Stadskantoor (zie pg. 26)

humor Jacques

woe 29 mei t.e.m. 2 juni

CC De Herbakker - € 24 excl. reservatiekos-

academie.bmovl@socmut.be

ten (balie CC Herbakker, tel. 09 | 218 27 27

Sparrenhof – € 8

Zomerkermis (zie pg. 20)

Westerschelde Big Band

Koperen Leeuw - € 10

CC De Herbakker – € 14 / € 12 / € 11 / € 10

5 voor 12

muziek

N9 Villa – gratis

Wereldbreidag

Vermeire

en heren in het landschap (zie pg. 12)

Ringlaan – containerpark

Major Tom A Bowie Tribute muziek

voordracht Boeren

info Mindfull

opvoeden

VCOK vormingscentrum

Verassende natuur in je buurt! (zie pg. 6)

milieu

din 11 juni

milieu ophaling tuinafval en snoeiresten

din 11 juni – 14 uur

Fietstocht

30 km, LDC Zonneheem

of via www.comedyshows.be)

Uw eigen activiteit in deze agenda? Dit kan via de UITagenda op www.eeklo.be of via info@eeklo.be Meer? UITinvlaanderen.be Kunstacademie Beeld Muziek Woord P. De Nevestraat 26 tel. 09 I 218 27 50 kunstacademie@eeklo.be www.kunstacademie-eeklo.be

CC De Herbakker P. De Nevestraat 10 tel. 09 I 218 27 27 info@ccdeherbakker.be www.ccdeherbakker.be

LDC Zonneheem Schietspoelstraat 9 tel. 09 I 377 02 46 zonneheem@eeklo.be www.zonneheem.be

Bibliotheek Molenstraat 36 tel. 09 I 218 27 00 bibliotheek@eeklo.be www.eeklo.be/bibliotheek

De Koperen Leeuw Tieltsesteenweg 30/1 tel. 09 I 377 16 55 info@koperenleeuw.be www.koperenleeuw.be

Sportdienst Burg. Lionel Pussemierstraat 157 tel. 09 I 377 61 27 sportdienst@eeklo.be www.eeklo.be/sport

in Eeklo

N9 fabriek / N9 Villa Molenstraat 31 / Molenstraat 165 tel. 09 I 377 93 94 info@n9.be I www.n9.be Prov. Streekcentrum Huysmanhoeve i.s.m. Plattelandscentrum Meetjesland Bus 1 - tel. 09 I 327 04 47 huysmanhoeve@plattelandscentrum.be www.huysmanhoeve.be www.plattelandscentrum.be

17


eeklo eekloacademie examens Muziek en Woord zoeken publiek! In de Kunstacademie zijn mei en juni traditiegetrouw de examenmaanden. De examens van de leerlingen die afstuderen of volgend schooljaar een nieuwe graad beginnen zijn openbaar. Je kan die dus als publiek gratis bijwonen. Sommige van die examens zijn zelfs heuse optredens. Je bent dus meer dan welkom! Hieronder de lijst van de openbare examens Muziek en Woord.

Concert Leerling-Tovenaar een sfeerbeeld Op vrijdag 8 maart vond in de Kunstacademie Leerling-Tovenaar plaats. Een overvolle zaal luisterde aandachtig naar de vele optredens van de leerlingen. In deze succesformule spelen de leerlingen samen met of onder begeleiding van hun leerkrachten. Speciaal is ook dat zowel de beginnelingen als de gevorderden aan bod komen. Het publiek gaf met hun welgemeend applaus de leerlingen een meer dan verdiende appreciatie mee. Deze mooie avond werd afgesloten met een drankje, hapje en een deugddoende babbel.

Woord Auditorium KA!

woe 12 juni - 16 uur

zat 1 juni - 10.30 uur

Ten Woord

4de-jaars van de Lagere Graad Woord.

zat 1 juni - 14 uur

vrij 17 mei & zat 18 mei - 20 uur Try-out van het afstudeerproject Voordracht (17/5) en Toneel (18/5) door de eindejaars Woord

‘Grootkinderen’ woeNSDAG 22 mei om 19 uur

Op woensdagavond 22 mei om 19 uur pakt de KA! in De Herbakker uit met een toneelspektakel waarin muziek, toneel en beeld samengaan tot één overweldigend verhaal: ‘Grootkinderen’. Een totaalvoorstelling waar kinderen rimpelen tot ouders zich weer jonger voelen. Waar het groeien zo snel gaat dat het denken er vertraagt. ‘Grootkinderen’ wordt gebracht door de allerkleinsten, tieners en jong volwassenen van de KA! Een voorstelling dus waar geen leeftijd op staat. En bovendien is het gratis en voor niks.

Concert

Jazz-klassen in N9 Zang

zon 2 juni - 9.30 uur

woe 22 mei - 19 uur

Muziek In Vitro KA!

Muziek, beeld en toneel samen in één

Koperblazers

Concertexamens laatstejaars optie instrument (koper en slagwerk) + BrassConsort

zat 18 mei van 14 tot 16 uur

zon 2 juni - 16 uur

din 21 mei - 16 uur

(gitaar en klarinet)

‘Grootkinderen’

overweldigend verhaal - CC De Herbakker zat 25 mei - 11.30 uur

Eindejaars Woord

Eigenzinnige kijk op de voorstellingen, dichters, schrijvers, films die de leerlingen het voorbije jaar gezien of bespro-

Gratis totaalspektakel

Examen Spreek- en Speelplezier

ken hebben. zat 25 mei - 15 uur

vrij 17 mei - 19 uur

Eerste concertexamen zang Hobo & harp

concertexamens laatstejaars optie instrument maa 3 juni - 18 uur

Viool en altviool

woe 22 mei - 14 uur

Klarinet

woe 5 juni

Woordprogramma

woe 22 mei - 17.30 uur

Middelbare Graad Voordracht.

Slagwerk in ’The box’

13.30 uur Piano (L III) 14 uur (L4) - 16 uur (M3 & H3)

vrij 31 mei en zat 1 juni - 20 uur

don 23 mei - 17 uur

vrij 14 juni - 17 uur

zat 25 mei - 10 uur

zat 15 juni - 14 uur

maa 3 juni - 19 uur

Blokfluit & klavecimbel + koper barok

door jongeren en volwassenen Middel-

Ten Woord afstudeerproject

Toneel (31/5) en Voordracht (1/6) door de eindejaars Woord

Examen Welsprekendheid

Saxofoon

Accordeon

Uitgesteld examen cello + klarinet

woe 29 mei - 15 uur

Gitaar M3 & H3 + BP gitaar

din 18 juni - 17 uur

bare Graad woe 5 juni & don 6 juni - 19 uur

vrij 31 mei - 20 uur

vrij 21 juni - 18 uur

Totaalprogramma Woord

Jongeren & volwassenen Middelbare Graad

Fluit

Gitaar L III & L4 Orgel & BP

Meester en hun Masters

onder leiding van Bram Nolf - zondag 26 mei om 15 uur - CC De Herbakker Het traject dat een musicus aflegt, gaande van de eerste vaak onaardse klanken op de plaatselijke muziekschool, tot het concertpodium, waar hij/zij in staat moet zijn alle techniciteit te overstijgen en in communicatie te treden met het publiek, is een steil pad met gevaarlijke afgronden en moeilijke hindernissen. De leraar of docent is in dit traject een cruciale gids. In dat opzicht is het van onschatbare waarde dat

18

muziekstudenten veel concertervaring kunnen opdoen, liefst nog aan de zijde van hun docent. In dat licht is het project Meesters en hun Masters van 5 Beaufort ontstaan. De musici van 5 Beaufort zijn namelijk alle vijf docent aan een muziekhogeschool in ons land, waar ze instaan voor de opleiding van de klassieke musici van de toekomst. In Meesters en hun Masters mu-

siceren ze zij aan zij met hun meest veelbelovende studenten, stuk voor stuk jonge talenten die op het punt staan hun master-diploma te behalen of dat net deden. Een echte aanrader! Meer info KA! i.s.m. gehandicaptenwerking Krekenland Kaarten: secretariaat van de KA!: € 12 / leerlingen KA! € 10 / - 12 jaar gratis


Gratis proeflessen beeld, muziek & woord Zin om te leren gitaar of viool spelen, te tekenen of te beeldhouwen, teksten te brengen of toneel te spelen voor een publiek? Dan moet je daarvoor in de Kunstacademie zijn! Wil je echter eerst eens op verkenning komen of weten hoe er les gegeven wordt, dan kan dat tijdens onze proeflessen Beeld, Muziek en Woord tussen 4 en 8 mei.

muziek

ALGEMENE MUZIKALE VORMING kinderen en jongeren vanaf 8 jaar zat 4 mei groep 1 van 9 tot 10 uur woe 8 mei groep 2 van 14 tot 15.30 uur ALGEMENE MUZIKALE VORMING +15 jaar & volwassenen don 2 mei groep 3 van 18 tot 20.30 uur INFO & INITIATIE INSTRUMENT

week van 2 mei tot en met 8 mei

aanbod en uurrooster op www.kunstacademie-eeklo.be

ARTUUR 6 & 7 jaar zat 4 mei groep 1 van 13.30 tot 15.10 uur woe 8 mei groep 2 van 13.30 tot 15.10 uur

woord

SPREEK– EN SPEELPLEZIER 8 tot 12 jaar woe 8 mei groep 1 van 14 tot 15 uur groep 2 van 15 tot 16 uur

DRAMATISCHE EXPRESSIE ALGEMENE MUZIKALE VORMING 12 tot 15 jaar woe 8 mei groep 3 van 17.15 tot 18.15 uur SPREEK– EN SPRAAKVAARDIGHEID vanaf 15 jaar maa 6 mei groep 4 van 18.30 tot 19.30 uur SPREEK-EN SPRAAKVAARDIGHEID volwassenen woe 8 mei groep 5 van 19.15 tot 20.15 uur don 9 mei groep 6 van 18.30 tot 19.30 uur VOORDRACHT, TONEEL OF WELSPREKENDHEID week van 4 mei tot en met 8 mei

aanbod en uurrooster op www.kunstacademie-eeklo.be

locaties Eeklo Pastoor De Nevestraat 26 Oostveld, Sportlaan 25 Balgerhoeke, Balgerhoeke 47 Waarschoot Nijverheidstraat 1 Zomergem Dreef 10

INSCHRIJVINGEN Inschrijven voor het schooljaar 2013-2014 kan tijdens de eindejaarstentoonstelling op zaterdag 29 en zondag 30 juni, telkens van 10 tot 12 uur en 14 tot 17 uur.

beeld

6 t.e.m. 12 jaar groep 6 van 9 tot 10.40 uur groep 7 van 10.50 tot 12.30 uur din 7 mei groep 8 van 15.15 tot 16.55 uur in de Blokhutten, Oostveld woe 8 mei groep 9 van 13.30 tot 15.10 uur / groep 10 van 15.20 tot 17 uur zat 4 mei

Balgerhoeke groep 11 van 9 tot 10.40 uur woe 8 mei groep 12 van 13.30 tot 15.10 uur zat 4 mei

BEELDENDE VORMING, MIXED MEDIA, ARCHITECTURALE VORMING 12 tot 17 jaar zat 4 mei groep 1 van 9 tot 12.30 uur BEELDENDE VORMING 12 tot 17 jaar woe 8 mei groep 2 van 13.30 tot 15.10 uur ALLE OPTIES Volwassenen - Hogere graad grafiek, zeefdruk, beeldhouwen,... don 16 mei van 18.30 tot 20.30 uur Aanbod op www.kunstacademie-eeklo.be INSCHRIJVINGEN PROEFLESSEN kunstacademie@eeklo.be Pastoor de Nevestraat 26, Eeklo tel. 09 | 218 27 50 met opgave van naam, leeftijd, datum, groep en telefoonnummer

19


eeklo eekloinfo Jaarmarkt & Jaarmarktkoers donderdag 30 mei

Op donderdag 30 mei is er tussen 8 en 12 uur Jaarmarkt in het centrum. De kramen staan opgesteld op de N9 (Markt-Stationsstraat) tussen het kruispunt met de Boelare en het Krügercenter. Op de dag van de jaarmarkt is er naar traditie ook het jaarmarktcriterium voor eliterenners en beloften georganiseerd door de Sportvrienden. De renners rijden 25 ronden van 2,8 km, via de Markt, Boelare, Blommekens, Boelare, Markt, Stationsstraat. Start om 17.30 uur, aankomst rond 19.30 uur. meer dan

20 0 marktkrame

rs

centrum eeklo donderdag 30 mei 2013 van 8 tot 12 uur

markt

Honderden kramers op de N9 - vanaf kruispunt Boelare tot aan het Krügercentrum Autovrij centrum!

Het is van 5 uur ’s morgens tot 21 uur ’s avonds verboden te parkeren en stil te staan op de Markt, het marktplein en het Kerkplein (huisnummer 1 t.e.m. 6), in de Stationsstraat, Désiré Goethalsstraat, Zandvleuge, Raverschootstraat (tussen Tieltsesteenweg en D.Goethalsstraat), Tieltsesteenweg (tussen Raverschootstraat en Moeie) en Oostveldstraat (tussen Stationsstraat en Kottemstraat). Van 15 tot 21 uur is het bovendien verboden te parke-

ren / stil te staan in Boelare en Blommekens. De toegang tot volgende straten is verboden van 5 tot 21 uur: Markt en Stationsstraat (van Markt tot aan doorsteek Krüger). Van 5 tot 15 uur is het bovendien verboden toegang op het marktplein, Kerkplein (Markt t.e.m. huisnummer 6). Van 15 tot 21 uur is het dan weer verboden toegang in Boelare en Blommekens. Tijdens de jaarmarkt en het criterium zijn omleidingen voorzien. Het verkeer verandert van rijrichting in de Raamstraat (tussen Stationsstraat en Melkerij), Garenstraat, Patersstraat, Collegestraat en Kaaistraat. Tussen 15 en 21 uur komt daar nog de Teirlinckstraat en Zilverstraat bij.

Heb jij al voor hetere vuren gestaan? Jeugdbrandweer Eeklo zoekt nieuw bloed

Heb je altijd al eens met loeiende sirenes door de stad willen rijden? Kan jij het hoofd koel houden in vurige situaties? Ben je tussen de 12 en 17 jaar, woon je in Eeklo en heb je de Belgische nationaliteit... Dan is de Jeugdbrandweer misschien wel iets voor jou! Stel je als een lopend vuurtje kandidaat voor de jeugdbrandweer van Eeklo! Vragen & contact

Algemeen-voorzitter

vanaf woensdag 29 mei tot en met maandag 3 juni 2013 woe 29/05 don 30/05 vri 31/05

vanaf 16 uur vanaf 10 uur vanaf 15 uur

zat 01/06

zon 02/06

vanaf 14 uur

G KORTIN 9/05 WOE. 2

UR

16 - 17 U

vanaf 14 uur

maa 03/06 vanaf 16 uur aan verminderde prijs!

0499 I 53 46 52

jeugdbrandweer@eeklo.be http://jbe.eeklo.be

20

v.u. Katty Van de Voorde, Industrielaan 2, Eeklo - gelieve niet op de openbare weg te gooien


© Joost D’Huyvetters

25 jaar Moderato Zangkoor voor senioren Vanuit een initiatief van de stad Eeklo ontstond in 1988 een seniorenkoor onder de leiding van Walther Dhuyvetters, die een tiental jaren het dirigeerstokje hanteerde. In 1999 nam Blanka Bastien de leiding over, aan de piano bijgestaan door Jozef Arens. Het koor kreeg ook een nieuwe naam: MODERATO. In 2003 kwam de muzikale duizendpoot Ward Faes als nieuwe begeleider de groep versterken. Zijn enthousiasme stimuleert alle koorleden tot betere prestaties. Het gevarieerde en met zorg uitgezochte repertoire bevalt enorm: Vlaamse liederen, songs uit musicals, Duitse, Franse en Engelse traditionals, liederen uit Oost Europa, koorgezang uit opera’s, moderne liederen. Ze hebben zelfs een hitlijst, want ieder lid mocht opgeven welk liedje ze het liefst horen. Zo nu en dan wordt iemand gelukkig gemaakt en wordt zijn of haar

lijflied gezongen. Dus de sfeer zit er goed in. En na de repetitie in LDC Zonneheem is er tijd voor een koffietje of iets anders en kan er nog eens worden nagepraat. Maandagnamiddag kan voor de koorleden niet beter verlopen. 25 jaar na de oprichting, telt het koor meer dan 50 leden. Sopranen, alten, tenoren en bassen vormen samen een hechte vriendengroep. Het 25-jarig bestaan ging dan ook niet ongemerkt voorbij. De viering startte op vrijdag 12 april met een academische zitting en receptie op het stadhuis, gevolgd door een feestmaaltijd in Salons Mimosa. Zondag 14 april brachten ze in De Herbakker een jubileumconcert met een gevarieerd en met zorg uitgekozen repertoire. Petra Van Belleghem en Geert Faes verzorgden een gastoptreden.

ETALAGE FOTO-TENTOONSTELLING

van KEUNINCKS tot de

PLUIME

21 APRIL > 5 MEI 2013 MARKT, EEKLO VAN HOEK BOELARE TOT HOEK KERKPLEIN

EEN TERUGBLIK OP ZIJN VERLEDEN & ZIJN BEWONERS

Avond- & Tamboermarkt op woensdag 1 mei

Tussen 16 en 22 uur is er avond- en Tamboermarkt. De kramen staan op het marktplein, Ceremonieplein, Ventweg en Boelare. Ter gelegenheid van de Avond- en Tamboermarkt gelden tussen 14 en 22.30 uur volgende verkeersregels: Verboden te parkeren en stil te staan: • Markt, van nummer 2 t.e.m. 74 en van nummer 59 t.e.m. 97 (ventweg) • Marktplein • Kerkplein, van nummer 1 t.e.m. 6 • Boelare, tussen Markt en de August Van Ackerstraat. Verboden voor alle voertuigen: • Markt, van nr. 2 t.e.m. Lijnendraaiersstraat • Markt, van nr. 59 t.e.m. 97 (ventweg) • Marktplein • Kerkplein, van nummer 1 t.e.m. 6 De toegang is verboden voor alle motorvoertuigen ‘uitgezonderd fietsers’ in de Boelare, tussen Markt en de August van Ackerstraat. Het verkeer wordt omgeleid vanaf het kruispunt Markt/Boelare richting Molenstraat, Heilig Grafstraat, Zandvleuge, kruispunt Zandvleuge/Blommekens en omgekeerd.

21


EPR THE NOIZE TOURETTES

eeklo eeklojeugd

DJ

JEDI

HAPPY HOUR OM 14 EN 20 UUR

JEUGDDIENST

ACTIE SUMMERSBY 09 I 218 29 20

2 VOOR 3 EURO

Kerkstraat 121 jeugddienst@eeklo.be www.eeklo.be/jeugd

Team jeugddienst Sinds 1 april staat Tijs Blomme aan het roer van de jeugddienst. Vragen voor de nieuwe jeugdconsulent? tijs.blomme@eeklo.be of 09 | 218 29 21. Van 1 april tot eind mei volgt Hannah Corné de speelpleinwerking op. Daarnaast is ze ook verantwoordelijk voor de vormingen rond relaties en seksualiteit voor de derde graad secundair onderwijs. hannah.corne@eeklo.be of 09 | 218 29 26.

100 dagen Buitenaanleg jeugdcentrum Kubiek Nu de winter definitief het land heeft verlaten is de technische dienst volop bezig met de buitenaanleg van het jeugdcentrum. Een avontuurlijk speelterreintje, een compostpark voor de buurt en een graspleintje maken het jeugdcentrum de perfecte plaats voor ontmoeting tussen jongeren en de buurt. Jong in Eeklo Op woensdag 10 april organiseerde de jeugddienst ‘Jong in Eeklo’, een inspraakmoment voor kinderen, jongeren en jeugdwelzijnswerkers in JC Kubiek. Door een mix van uitwisseling, muziek, speeddaten,… werden ze uitgedaagd om mee vorm te geven aan het jeugdbeleid voor de komende jaren. Deze dag kadert in het project Eeklo 2020, een initiatief om de burger actief te betrekken in het beleid van de stad.

22

De grote dag start om 8 uur met een ontbijt in de Evenementenhal. Daarna is er een grote optocht met versierde wagens doorheen de Eeklose binnenstad. De stoet vertrekt om 9 uur aan de sporthal en gaat van de Burg. Lionel Pussemierstraat door het PM-PTI langs de Vrombautstraat, de Zandvleuge en de Opeisingstraat naar het Koninklijk Atheneum. De stoet gaat verder via de Molenstraat naar de Markt en slaat af in het Patersstraatje om zo via de Kloosterdreef door College O.L.V.-Ten Doorn richting Dullaert te trekken. Daarna trekt de stoet via de Zuidmoerstraat en Gentsesteenweg naar de Oostveldstraat en komt terug aan de sporthal. Na de optocht gaan leerlingen en leerkrachten terug naar de scholen. De organisatie van de stoet is in handen van het stadsbestuur en de jeugddienst en verloopt in nauwe samenwerking met de politie. Om 12 uur opent jeugdhuis De Route de deuren voor de feestende jongeren. Twee bands (EPR en Ringelblum) en twee DJ’s (Jedi en Thydra) zorgen voor het namiddagprogramma. Om 14 uur en om 20 uur is er happy hour. Om 23 uur sluit het jeugdhuis zijn deuren. ‘s Avonds is het dan fuiven geblazen in de

jeugdcentrum

KUBIEK

3

Jh

DE ROUTE KERKST RA

100 dagen

0 EEKLO AT 121 990

WOE

OPEN OM 12 UUR

EPR

HAPPY HOUR

DJ

JEDI

vzw

ENNU

8 MEI

OPTREDENS VAN

THE NOIZE TOURETTES

3 EURO - 5 EURO

Op woensdag 8 mei vieren de laatstejaars van de verschillende Eeklose secundaire scholen hun ‘100dagen’. Dit jaar staat alles in het teken van film en muziek. Het belooft een feest te worden voor elke schoolverlater.

OM 14 EN 20 UUR

ACTIE SUMMERSBY 2 VOOR 3 EURO

Evenementenhal. Mikmax (winnaar van de DJ-contest van JH De Route), The Nephews, Launnoise, Infants en Shiggydelic Bunnies maken er een gigantisch feestje van. De organisatie van de fuif wordt volledig gedragen door de jeugddienst, jeugdraad, de Eeklose jeugdverenigingen en jeugdhuis De Route.


Kubiek en De Kring slaan handen in elkaar Met leeftijdsgenoten samen komen, op kamp gaan, gezelschapspelletjes spelen, een bos- of stadsspel, voetballen,… Het is niet voor elke jongere vanzelfsprekend. Sommige jongeren krijgen namelijk niet dezelfde kansen als hun leeftijdsgenoten. Om elke jongere de kans te geven zich te ontwikkelen, organiseren de stedelijke jeugddienst van Eeklo en Wijkcentrum De Kring activiteiten samen met deze jongeren. Op woensdagmiddag en vrijdag na school komen ze bijeen. Zelfs Pascal Smet, minister van jeugd, raakte geïnteresseerd in de werking en nodigde de jongeren uit om over hun ervaringen te spreken. Dit was een ervaring om nooit meer te vergeten! Voor de jongeren die niet naar de werking komen, gaan de jeugddienst en De Kring naar de jongeren toe. Met de Octobus, een bakfiets vol spelmateriaal, rijden Kirsten Goethals (Wijkcentrum De Kring) en Roos Bekaert (jeugddienst Eeklo) in de schoolvakanties van pleintje naar wijk om de jongeren te leren kennen en een speelaanbod te bieden.

En er zijn nog mooie toekomstplannen voor de werking. Samen met de sportdienst werd een voetbalploeg opgestart en de eerste trainingen zijn alvast veelbelovend! (zie pg. 9) Het is voor de stad belangrijk dat deze werking voortgezet kan worden. Een vertrouwensrelatie opbouwen met de jongeren is een werk van lange adem. Daarom werd beslist om de toekomst van deze werking te verzekeren door een overeenkomst met Wijkcentrum De Kring te sluiten. Stad Eeklo krijgt een bedrag van € 18.750 van Vlaams minister Pascal Smet om de werking dit jaar verder te zetten. Vanaf 2014 ontvangt stad Eeklo € 54.224 om jeugdwerk op maat van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren uit te bouwen. Dat geld wordt ingezet op deze werking.

Studentenpakketjes Met de jeugddienst is ook het JIP (jongereninformatiepunt) verhuisd. Het JIP wil, i.s.m. de regionale jeugddienst Meetjesman, alle jongeren van het eerste middelbaar in het Meetjesland informeren over de werking van het JIP. Elke Meetjeslandse jongere van het eerste middelbaar kreeg in de loop van april een gratis studentenpakketje boordevol folders en informatie. Op die manier leren jongeren de weg kennen naar het JIP. Meer info jip@eeklo.be of tel. 09 | 218 29 22

Gezocht! Wij zoeken jou! Nog massa’s vrije tijd over tijdens de zomervakantie? Zin om een centje bij te verdienen? Goesting om zot te doen met kinderen én met je maten? Geef kinderen dé zomer van hun leven en wordt animator bij speelpleinwerking ’t GES of Grabbelpas. Meer info grabbelpas@eeklo.be tel. 09 | 218 29 30 speelpleinwerking@eeklo.be tel. 09 | 218 29 26 of spring eens binnen in JC Kubiek

speelplein ‘t Ges zoekt...

Groot speelgoed, rekken, kasten, verkleedkledij, knutselmateriaal Te oud voor al dat GROOT speelgoed? Te groot voor dat klein knutselmateriaal? Genoeg van die oude rekken of kasten? Gedaan met verkleedpartijtjes? Alvast bedankt! Meer info hannah.corne@eeklo.be tel. 09 | 218 29 26

Ecovillage Sogeta met speelbos Pronatura is in opdracht van nv Bostoen gestart met de aanleg van het speelbos in de wijk Sogeta in de Gulden Sporenstraat. Deze speelplek zal vermoedelijk al in juni kunnen worden ingespeeld. Ondertussen wordt verder gewerkt aan de verkaveling.

23


eeklo eekloonderwijs

Wereldwaterdag VRIJDAG 22 maart

Opening van een wereldwinkel in het PTI Eeklo Elk schooljaar stelt de MOS-groep (milieu op school) van het PTI een thema centraal. Dit schooljaar kozen ze voor duurzaamheid. Duurzaam leven wil zeggen: op een verstandige manier gebruik maken van de natuur zonder het milieu uit te putten. Duurzaamheid gaat over de schaarste van grondstoffen en hulpbronnen, nu en in de toekomst. Dit thema komt aan bod in verschillende lessen. De leerkrachten van de levensbeschouwelijke vakken werkten vooral de eerlijke en duurzame handel uit. Om aan de leerlingen te tonen dat het PTI achter een duurzame handel staat, is een wereldwinkel geopend op school. Elke vrijdagmiddag bieden de leerlingenraad en de MOS-groep producten van de wereldwinkel te koop aan in de centrale hal van de school. Dit initiatief is succesvol en zal zeker verder gezet worden.

Opbrengst Kerstmarkt PTI

Op 22 maart namen de 4de klassen van basisschool Sint-Antonius Balgerhoeke deel aan de actie. Eerder in die week werd de kringloop van het water uitgelegd en bezochten ze de watertoren van Eeklo. Op Wereldwaterdag 22 maart stapten ze te voet met een lege fles - tussen 1 en 5 liter - naar het Stadhuis van Raverschoot. Daar aan de kade vulden de leerlingen hun flessen en stapten zij terug naar school. Ondertussen werden opdrachten uitgevoerd. Nadien werd het meegebrachte water onderzocht op nitriet, nitraat,... Dit deden ze met watertesten die ze kregen van de NoordZuid afdeling van stad Eeklo. In de muziekles werd muziek gemaakt met allerlei gevulde flessen met water en tijdens het knutselen werd er met fimoklei een armband gemaakt, gebaseerd op de kleuren die ze tijdens de tocht ontdekt hadden.

Op donderdagvoormiddag zelf wandelden de leerlingen (allen in het blauw gekleed) met een emmer 3 kilometer ver naar de waterloop in de buurt van hun school. Lorax, de mascotte van hun project, vulde daar de emmers en met goede moed vatten zij de weg terug naar school aan. Het was een uitdaging om zo weinig mogelijk water te verspillen. Terug op school controleerde Lorax de emmers. Het meegebrachte water werd gebruikt om de bloemen en planten op school water te geven. Nadien werd er geklonken op de actie met een glas… kraantjeswater !

Ook PSBLO nam deel aan de Wereldwaterdag en deed de Walk for Water. Vooraf werd er per klas uitleg gegeven aan de leerlingen over het watertekort in verschillende landen.

De derde graad van ‘t Droomschip bracht een bezoek aan de watertoren en maakte er een filmpje over de ‘waarde’ van het water.

De derde graad van basisschool St.JozefSt.Janneke nam eveneens deel aan de Wereldwaterdag en bracht op 19 maart een bezoek aan de watertoren van Eeklo. Ze kozen er bewust voor deze uitstap met de fiets te doen!

Dit jaar werden volgende organisaties ondersteund met elk € 750: Jona (een project voor niet-begeleide minderjarige jongeren), Hachiko (opleiden van hulphonden), De Vierklaver (ondersteuning van gehandicapte jongeren), Wijkcentrum De Kring en Koester (kinderkankerfonds). Het resterend bedrag wordt gespendeerd aan initiatieven die de personeelsleden ten goede komen.

24

© Michel Moens

De PM/PTI/PCDO/PCVO-kerstmarkt van 7 december 2012 bracht € 5.397 op. Dit bedrag ligt een stuk lager dan bij de vorige editie. Het aangekondigde winterweer zorgde ervoor dat heel wat mensen het zekere voor het onzekere namen en thuisbleven. Er was dus minder opkomst maar de sfeer was zeer goed en het resultaat mag er wezen.

Spaanse leerlingen in COLTD 18 Spaanse leerlingen uit Saragossa waren te gast in het College O.-L.-V.-ten Doorn in het kader van een internationale uitwisseling. De jongeren verbleven bij gastgezinnen en volgden heel wat lessen in Eeklo. Ze gingen ook op verkenning naar Gent en Brugge. Ze werden door het stadsbestuur verwelkomd in het stadhuis.


eekloonderneemt

Ludiek Heldhaftig Eekloos

SMO in de kijker Machinebouwer SMO uit Eeklo was één van de drie genomineerden voor de Paul Zeeuwts Award die eind maart werd uitgereikt door het IWT (Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie). Met de Paul Zeeuwts Award wil het IWT een kmo bekronen die met succes een IWT-bedrijfsproject met een belangrijke economische meerwaarde heeft afgewerkt gedurende de laatste vijf jaar. SMO haalde het net niet, maar zette het jonge bedrijf op Vlaams niveau in de kijker. De voorbije jaren maakten ze met de steun van het IWT werk van de ontwikkeling van GreenGen, een micro‐warmtekrachtkoppeling specifiek bedoeld voor de particuliere markt. Naast de GreenGen ontwikkelt en commercialiseert SMO met eigen middelen ook nog andere producten. Zo brachten ze in 2012 de UNIZO organiseert

Pintro‐machine op de markt: een toestel waarLu d i ek H eld h a f t i g mee op een efficiënte en ergonomische manier Eek loo s O n d er n em en satés en brochetten kunnen gemaakt worden: een machine die in meer dan 35 landen dealers woensdag 8 mei 2013 om 19.30 uur en klanten heeft. De klanten van SMO situeren zich in zeer verschillende sectoren. Zij weten dat SMO zelden een uitdaging uit de weg gaat en vragen het bedrijf dikwijls om sector- …een netwerkmoment zonder spannende specifieke oplossingen te zoeken. awarduitreiking, maar met aandacht voor wat al geweest is en voor wat komen kan, met aanHet is trouwens niet de eerste keer dat de dacht voor ondernemen en voor netwerken, Eeklose machinebouwer erkenning krijgt voor georganiseerd door de stad i.s.m. Unizo, LVZ, zijn innovatieve aanpak. De voorbije jaren wer- OKEE en de economische raad. den tal van prijzen en nominaties in de wacht gesleept: Trends Gazellen, Vlaamse Jonge Voor € 60 krijgt u een receptie, walking dinner ondernemer van het Jaar, Unizo KMO Laure- en een hele avond ambiance (drank inbegreaat. In de eerste editie van de THEO’s in 2008 pen tot 00.30 uur) in Salons Mimosa. haalde hij de THEO voor starter en voor innoInschrijven vatie binnen. lheo@eeklo.be tel. 09 I 218 28 59 of via www.eeklo.be/LHEO

Weet u wat uw klant denkt? Lees zijn lichaamstaal! donderdag 2 mei om 19.30 uur, Sparrenhof, Brugsesteenweg 183 In contacten met klanten is het belangrijk dat je laat merken dat jouw product en/of dienst de moeite waard is. Wàt je precies zegt, is daarbij dikwijls minder belangrijk. Ook de klant geeft voortdurend feedback over wat hij/zij wilt en voelt. Tijdens deze infosessie vertelt Martine Van Gorp hoe je de non-verbale signalen van klanten moet interpreteren en hoe je zelf

de juiste non-verbale boodschappen uitstuurt (Martine Van Gorp is trainer stem en lichaamstaal bij kastaar bvba). Kostprijs € 15 euro voor leden / € 25 voor niet-leden (incl. drankje bij binnenkomen / Unizo Informatief / receptie & netwerkmoment) www.unizo.be/eeklo - tel. 09 | 377 19 15 lingerie.audace@telenet.be

Ludiek Heldhaftig Eekloos Ondernemend met de medewerking van...

ondernemerskring eeklo

eeklo

Hierbij vind je de marktbezoekers van maart, met draagtas. Je wordt enkel gefotografeerd met de herbruikbare boodschappentas van de stad Eeklo in de hand. Dan maak je kans om een waardebon te winnen van € 10.

U ligt goed in de markt

Deze bon dient persoonlijk afgehaald te worden op de benedenverdieping van het stadhuis, bij de marktleider. Je hebt hiervoor de tijd tot en met 14 juni 2013.

25


eeklo eeklosociaal Nieuwe campagne 1712 focust op partnergeweld Het meldpunt misbruik, geweld en kindermishandeling is gratis bereikbaar op het nummer 1712 en is bedoeld voor burgers die een vraag of melding hebben over alle vormen van geweld of misbruik. Dat kan gaan over partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmisbehandeling, pesten, geweld in gezagsrelaties maar ook over misdrijven met geweld. De campagne focust op partnergeweld. Partnergeweld komt het meeste voor onder de vorm van fysiek, seksueel, psychisch of economisch geweld tussen echtgenoten of personen die samenwonen of samengewoond hebben. Vorig jaar ontving het meldpunt gemiddeld 275 oproepen per maand. 20% van alle oproepen gingen over partnergeweld. Nog te vaak wachten mensen om partnergeweld te signaleren.

26

Met deze campagne wil de Vlaamse overheid slachtoffers mobiliseren om te handelen. Geweld kan stoppen en de eerste stap is erover praten. Geweld, misbruik en mishandeling zijn maatschappelijke problemen die een bijzonder zware impact hebben op iedereen die hierbij betrokken is. Ze tasten de levenskwaliteit en het vertrouwen in een veilige samenleving aan. De voorbije jaren werd het duidelijk dat er nood is aan ĂŠĂŠn aanspreekpunt waar de burger terecht kan. MEER INFO tel. 1712


eekloverzustering

Stad lanceert nieuwe verzustering & internationale samenwerking

Eeklo werkt samen met zes zustersteden: Bagnols-sur-Cèze, Braunfels, Feltre, Newbury, Carcaixent en Kiskunfélegyháza. De werking werd de afgelopen jaren getrokken door een Comité voor Verzustering. Om de werking van dit comité te versterken, besliste het stadsbestuur om dit comité nieuw leven in te blazen. Er werd gekozen voor een nieuwe naam Comité Internationale Samenwerking (CIS) en een vernieuwd bestuur met zowel bestaande als nieuwe leden. In de nieuwe werking wordt het item internationale samenwerking & uitwisseling sterker naar voren gebracht. Meer Eeklonaars moeten betrokken worden en in aanraking komen met de zustersteden via muziek, sport, scholen, bedrijven, gezondheidssector, milieuprojecten, seniorenwerking,… Het CIS zal een zeer brede vorm van samenwerking stimuleren. Het zal daartoe niet altijd zelf de organiserende rol op zich nemen, maar wel de stimulator en facilitator zijn van samenwerkingsverbanden tussen Eeklo en de andere steden. Het is de bedoeling dat het CIS haar banden met de steden versterkt en haar netwerk aanbiedt aan verenigingen en organisaties van de Stad Eeklo om hen zo maximaal te laten samenwerken en uitwisselen met elkaar. Nieuwe bestuur: een mix van nieuwe en bestaande leden Er werd een beperkt Comité Internationale Samenwerking aangeduid, elk met een specifieke verantwoordelijkheid. Via een algemene vergadering met alle mogelijke geïnteresseerden, gastgezinnen en participerende mensen wordt iedereen op de hoogte gehouden van de werking. Het CIS kan beslissen om rond een bepaald thema of actiepunt een werkgroep op te starten. Op deze manier kan een grotere groep van geïnteresseerden betrokken worden

op een gerichte manier zonder de structuur te verzwaren. Eerste nieuwe initiatief Om Eeklonaars een eerste keer te laten proeven van onze zustersteden en van het thema, organiseert het CIS op vrijdag 3 mei een Europese Quiz. Er zijn evenveel ploegen toegelaten als lidstaten van de EU, dus 27. De winnende ploeg krijgt een weekendje cadeau in één van onze zustersteden. Welke dat wordt, kan de winnaar zelf kiezen. Inschrijven via hilde.versluys@eeklo.be. Meer info Luc Verhulst, tel. 0477 | 08 06 05 De voorzitter Luc Verhulst Zes landenverantwoordelijken Luc Iterbeke (Bagnols-sur-Cèze), Christine Coppieters (Braunfels), Steve Eeckhoudt (Newbury), Magda Vandenbossche (Feltre), Heide De Dobbelaere (Carcaixent) en Marleen Van de Gehuchte (Kiskunfélegyháza) Themaverantwoordelijken Filip Smet (Jongeren voor Europa) Luc Verhulst (Gezinnen voor Europa) Rita Cornelis (Senioren voor Europa)

onze zustersteden Frankrijk Bagnols-sur-Cèze Regio Languedoc-Roussillon verantwoordelijke: Luc Iterbeke Duitsland BRAUNFELS Duitse deelstaat Hessen verantwoordelijke: Christine Coppieters Italië FeltrE regio Veneto, in de provincie Belluno verantwoordelijke: Magda Vandenbossche Groot-Brittanië NEWBURY West Berkshire, 40 km van Oxford verantwoordelijke: Steve Eeckhoudt Spanje CARCAIXENT regio Valencia verantwoordelijke: Heide De Dobbelaere Hongarije KISKUNFÉLEGYHÁZA comitaat Bács-Kiskun verantwoordelijke: Marleen Van de Gehuchte

Newbury Braunfels Bagnols-sur-Cèze

Kiskunfélegyháza

Feltre

Carcaixent

27


eeklo eeklobestuur&diensten Proefproject verlichting fietspad De gemeenteraad keurde een proefproject goed om het fietspad aan de Oude Gentweg-Dam te verlichten. Intercommunale Imewo zal een proefproject met bewegingsdetectiesysteem hiervoor uitwerken. De kostprijs is geraamd op ongeveer € 22.500 (incl. BTW) waarbij Imewo voor € 9.453 zal tussenkomen in dit proefproject (dit is het bedrag van het detectiesysteem). Het stedelijk aandeel wordt geschat op € 13.120,50. Het systeem zal oplichten als fietsers en/of voetgangers naderen en weer dimmen bij het wegrijden/wegwandelen. Het detectiesysteem zorgt

er voor dat naderende fietsers of voetgangers steeds tot drie masten vóór hen van maximale verlichting genieten, waarna deze verlichtingspunten weer gedimd worden na de passage.

Daardoor behoudt de gebruiker van het fietspad enerzijds een voldoende verzicht; anderzijds wordt een gevoelige energiebesparing gerealiseerd en wordt lichtvervuiling vermeden.

Het voorgestelde verlichtingssysteem biedt steeds een minimaal lichtcomfortniveau aan voor de verderop staande lichtpunten van ongeveer 10% van het maximale lichtniveau.

De installatie bevat 15 lichtmasten van 5 meter hoog, met een tussenafstand van 34 meter. De lichtmasten zijn voorzien van LEDarmaturen.

Klachtenbehandeling

Prijzen e-ID en Kids-id aangepast

Een nieuwe elektronische identiteitskaart kost sedert 1 april € 20. Voor een dringende procedure (4 werkdagen) betaal je € 121, voor een zeer dringende procedure tel je voortaan € 185 neer (3 werkdagen). Het aanvragen van een Kids-ID (een officieel en verplicht elektronisch reis- en identiteitsdocument voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar) kost sedert 1 april € 7,50 voor een normale procedure (aanvraag minstens 3 weken vóór de vertrekdatum), € 110,50 voor een dringende procedure (= vier werkdagen) en € 174,50 voor een zeer dringende procedure (= drie werkdagen) Meer info www.ibz.rrn.fgov.be dienst Burgerzaken (bureel 1) op het stadhuis Markt 34, tel. 09 | 218 29 03

28

verslag 2012

ln toepassing van het gemeentedecreet moet het stadsbestuur een systeem van klachtenbehandeling organiseren. Dit gebeurt op het ambtelijk niveau van de stad en maximaal onafhankelijk van de diensten waarop de klachten betrekking hebben.

Een klacht is een manifeste uiting waarbij een ontevreden burger klaagt over een door de lokale overheid al dan niet verrichte handeling of prestatie.

• voorstellen van burgers; • anonieme klachten.

Een klacht kan dus betrekking hebben op: • een foutief verrichten van een handeling of prestatie; • het afwijken van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze; • het niet uitvoeren van een handeling of prestatie.

ln 2012 werden 23 klachten geregistreerd. Daarvan zijn er 12 klachten, die voldoen aan de definitie van een klacht. Zij hebben betrekking op vervoer op maat, gladheidsbestrijding, waterkwaliteit zwembad, openingstijden containerpark, lawaaihinder, toegankelijkheid, gebruik toilet stadhuis, vergunning inname openbare weg, gebruik krachttrainingszaal sporthal en parkeren van aanhangwagens.

De klachtenbehandeling is niet van toepassing op: • vragen om informatie; • meldingen (aangifte van een feitelijke vaststelling); • beroepen of bezwaren, waarvoor andere wettelijk vastgelegde procedures van toepassing zijn (bv. belastingen, stedenbouwwetgeving); • petities;

Op al deze klachten werd een antwoord geformuleerd aan de klager: op 11 klachten gebeurde dit binnen de voorziene termijn van 30 dagen; op 1 klacht werd deze termijn met 5 dagen overschreden. 11 andere klachten vallen niet onder het toepassingsveld van de klachtenbehandeling en zijn in principe niet ontvankelijk, bv. omdat ze geen betrekking hebben op een handeling of prestatie van het stadsbestuur, omdat ze onder een andere wetgeving vallen,...


COMMUNICATIE

Industrielaan 2 09 I 218 28 96 info@eeklo.be www.eeklo.be

kort uit de gemeenteraad De gemeenteraad keurde een aangepast retributiereglement goed voor gebruik van materialen, nutsvoorzieningen en prestaties personeel naar aanleiding van evenementen en innemingen openbare weg. Je vindt het reglement via www.eeklo.be/Eeklo_leeft/evenementen. De basisticketprijzen voor Cultuurcentrum De Herbakker stijgen volgend theaterseizoen van € 12 naar € 14. Familievoorstellingen voor volwassenen kosten voortaan € 10 i.p.v. € 9. In de loop van volgend werkjaar worden systemen voor onlinereservatie uitgetest, zodat tegen het seizoen 2014-2015 alle reservaties online kunnen gebeuren en de lange wachtrijen bij de abonnementenverkoop definitief verleden tijd zijn.

Volgende investeringen werden toegevoegd/ verminderd in de eerste budgetwijziging van 2013: • omgevingswerken Wilgenpark (€ 11.000) • winterherstel (€ 60.000) • openbare verlichting: € 35.000 (waaronder fietspad Dam-Oude Gentweg) • aanpassingswerken stukje nieuwbouw Zuiderzon wordt geschrapt (€ 25.000) • ereloon doortocht geschrapt (€ 25.000) • aankoop nieuwe containervrachtwagen geschrapt (€ 100.000) agenda&verslag www.eeklo.be/bestuur_diensten/gemeenteraad/vergaderingen_gemeenteraad

STADSARCHIEF Verloren zoon

O

p een woensdagnamiddag eind februari kreeg het archief een merkwaardig telefoontje. Een vriendelijke meneer uit Marke (bij Kortrijk) meldde dat hij bij het leegmaken van een huis een ongewoon groot vel papier had aangetroffen, waarop een stempel van het Stadsarchief Eeklo stond. De tekst was in een onleesbaar oud schrift, maar op de achterzijde had iemand genoteerd dat het om een kopie van de bevestiging van de keure ging. Omdat het stuk duidelijk eigendom van de stad was (geweest), vond de vinder dat het naar zijn eigenaar moest terugkeren.

Het “papier” bleek een groot vierkant vel perkament te zijn, van zowat 70 bij 70 centimeter. Oorspronkelijk was het wellicht opgerold, maar in de loop van de eeuwen heeft iemand het nogal onhandig gevouwen, met natuurlijk schade in de vouwen als gevolg. Een onherstelbaar verlies is dit gelukkig niet, want de tekst is bekend: Eduard Neelemans publiceerde hem als bewijsstuk nr. 5 in zijn ‘Geschiedenis der stad Eecloo’ onder de titel “Philips de Schoone bevestigt de voormelde Keure in 1240 aan Eecloo vergund door Thomas van Savoyen en Joanna van Constantinopelen. April 1498.” Als vindplaats gaf Neelemans inderdaad het Eeklose Stadsarchief op.

Een kopie bevat gewoonlijk een verklaring van de kopiist dat zijn exemplaar en het origineel volledig eensluidend zijn. En hier wordt onze aanwinst interessant: het is niet het stuk dat Neelemans in 1859 overschreef... Neelemans haalde de tekst uit een kopie gemaakt door een zekere L. Doedens voor de Gentse schepenbank, en eensluidend verklaard door een zekere Van Huele. Een datum staat helaas niet vermeld. Het teruggekeerde exemplaar is gewettigd door Henry Stalins, griffier bij de Raad van Vlaanderen, op 23 april 1577. De conclusie is even duidelijk als vaststaand: ons Stadsarchief heeft ooit twee kopieën bezeten. Of dat tegelijkertijd was moet nog uitgemaakt worden. De griffiers van toen hebben gelukkig al heel vroeg geprobeerd de stedelijke documenten te inventariseren. In een fragmentarisch bewaarde inventaris uit 1615 staan effectief twee kopieën vermeld, Uit de daaropvolgende honderdtachtig jaar zijn geen inventarissen bewaard gebleven, en die van de Franse bezetter bleven grotendeels beperkt tot hun eigen schrijfsels. Pas in 1836 werd het oude archief weer op papier gezet. In dat jaar komt het exemplaar DoedensVan Heule niet meer in de opsomming voor. Opmerkelijk, want Neelemans zou het drieëntwintig jaar later in het archief kopiëren… Onze Stalins was er echter nog wel, en wordt uitvoe-

rig beschreven. Een uitvoerige inventaris werd vervolgens opgesteld tijdens de grootscheepse herklassering van de archiefstukken in Gent (1914-1921). Grote ontnuchtering: van de rijke verzameling oude grafelijke stukken bleef toen zo goed als niets over, en ook van de Stalinskopie was geen spoor meer. Het is aannemelijk dat in de negentiende eeuw, toen de belangstelling voor het verleden een eerste hoogtepunt bereikte, één of meer verzamelaars hun collectie op het stadhuis hebben “aangevuld”. Het is in dit opzicht jammer dat er geen lijsten zijn bewaard die de werkgroep Neelemans-Van Acker-Van Damme in de jaren 1860 ongetwijfeld heeft opgesteld. Op die manier komen we niet verder dan de conclusie dat het teruggekeerde charter tussen 1836 en 1914 uit het stadhuis moet zijn verdwenen.

29


© Michel Moens

Op zaterdag 2 maart kwamen, naar jaarlijkse gewoonte, de ereleden en weduwen van brandweer Eeklo voor een etentje en een gezellig samenzijn bijeen in de kazerne. De griepinvasie zorgde er echter voor dat een aantal leden noodgedwongen dienden af te haken.

24 maart

© Michel Moens

Femma Oostveld wordt 50 - KAV werd in 1920 opgericht met het oog op de vorming en de belangenverdediging van de arbeidersvrouwen. Ook Eeklo kende haar KAV. Aanvankelijk was dat in het centrum. Het duurde tot 1963 dat er ‘over d’ijzers’ of ’t Oostveld ook een afdeling werd opgericht. In de hoogdagen van KAV telde Eeklo Oostveld meer dan 300 leden en lokten de koffietafels tot 180 vrouwen of meer. In 2012 veranderde KAV in Femma. Het richt zich tot elke vrouw en is op dat vlak veel breder geworden dan de beweging vroeger. Ook bij Femma Oostveld is elke vrouw welkom.

08 april

Roger Van Acker (°Eeklo, 18 augustus 1926) en Estella De Rynck (°Lembeke, 22 oktober 1932), Roze 130, vieren hun diamanten huwelijk. Ze trouwden in Lembeke op 8 april 1953. Het koppel heeft één zoon en twee kleindochters. Roger was beroepsmilitair en was gedurende 13 jaar gekazerneerd in Duitsland Soest. Estella was huisvrouw. In 1985 kwamen ze in Eeklo wonen.

30

10 maart

© Michel Wijne

maart

Industrielaan 2 info@eeklo.be www.eeklo.be

Frank Martens (°East Molines USA, 7 juli 1922) en Angela Van Vooren (°Eeklo, 10 maart 1925), Hospitaalstraat 22, zijn 65 jaar gehuwd. Ze trouwden in Eeklo op 5 maart 1948. Frank en Angela hebben 2 kinderen, 7 kleinkinderen en 6 achterkleinkinderen. Frank was wolbewerker in de Eeklose textielnijverheid; Angela was bejaardenhelpster (via de Bond Moyson).

© Carla De Vusschere

02

09 I 218 28 96

27 maart

Op de Buitenspeeldag – een organisatie van sport- en jeugddienst – waren vele honderden kinderen aanwezig in en rond de sporthal. Atletiekclub Meetjesland, Gymclub Altis, voetbalclub Excelcior Balgerhoeke, Basketbalclub V. Depa Meetjesland, Inlineskatingclub Eeklo, Dansclub S-Pression en Handbalclub Eeklo zorgden voor allerlei leuke sport- en spelactiviteiten.

14 april

© Sven De Wever

© Donald De Vliegher

eeklo eeklodagperdag

COMMUNICATIE

In de Huysmanhoeve is er Meetjesland cafédag. Sinds een paar jaar engageren twaalf cafés uit het Meetjesland zich om via diverse initiatieven doorheen het jaar de troeven van de regio in de kijker te plaatsen. De dag startte om 11 uur met een aperitiefconcert en een gratis streekbiertje. Nadien was er een streekproductenbrunch en kon je deelnemen aan een Meetjeslandspel. De winnaars van het mysteriespel werden er bekend gemaakt.


eeklokoppig

k ppig KA! ondersteunt koppig eeklo

d em ent ievr iend

e lij k eekl o

NOG TOT 25 MEI LOOPT KOPPIG DEMENTIEVRIENDELIJK EEKLO

In het kader van dit project pakt de KA! uit met tentoonstellingen, woordoptredens, concerten waarin deze geheugenziekte centraal staat. Deze activiteiten vinden plaats zowel in de KA! zelf als op verschillende locaties in Eeklo. Een actueel overzicht van het aanbod kan je lezen op www.kunstacademie-eeklo.be en op www.eeklo.be/koppig. Op de slotdag - zaterdag 25 mei om 14 uur houdt de KA! in haar hal een kunstveiling ten voordele van het onderzoeksproject naar dementie onder leiding van professor Christine Van Broeckhoven. Meer dan 110 kunstwerken van leerkrachten en leerlingen, bekende plaatselijke kunstenaars en enkele grote namen worden dan openbaar verkocht. Je kunt

de werken op voorhand komen bekijken in de speciaal voor de veiling opgebouwde tentoonstelling in de hal van de KA! vanaf zaterdag 18 mei. De catalogus kan je vanaf 20 mei online raadplegen. Iedereen is van harte welkom op de kunstveiling! Veilingmeester Mon Bernaerts sr. van het veilinghuis Bernaerts in Antwerpen leidt alles

in goede banen. De veiling staat onder toezicht van notaris Lieven Demolder. Maak dit bekend bij vrienden en kennissen en wie weet doe je wel een koopje en ga je naar huis met een prachtig kunstwerk ĂŠn een goed gevoel !

31


eeklo eeklo2020

inspraak voor iedereen

inspraak voor iedereen

inspraak voor iedereen

Stad en OCMW ondernemen verschillende acties om de burger actief te betrekken bij de beleidsvoorbereiding, -uitwerking en -evaluatie van de meerjarenplanning 2014-2019. Enerzijds om te beantwoorden aan de juridische vereisten uit het inspraak voor iedereen Planlastdecreet, het OCMW- en Gemeentedecreet en het decreet betreffende het lokaal sociaal beleid. Anderzijds willen we met jullie mening rekening houden. Beide besturen verzamelden een pak cijfers over Eeklo. De diensten van stad en OCMW bekeken hun eigen dienstverlening met een kritische bril

en overleggen in welke mate er dingen anders kunnen aangepakt worden en waar beter en efficiënter kan worden (samen-)gewerkt.

inspraak voor iedereen

Zin om bij de 100 Eeklonaren te zijn die in de loop van de periode 2014inspraak voor iedereen 2019 af en toe kort bevraagd worden over allerlei beleidsonderwerpen? inspraak voor iedereen

Eén van de manieren voor participatie is een panel van 100 Eeklonaren, dat de komende jaren zal meedenken over en meewerken aan Eeklo. Regelmatig krijgen jullie van ons een bevraging. We nodigen jullie uit voor een groepsbijeenkomst, komen een enkele keer langs voor een gesprek,... Indien mogelijk kunnen we sommige panelleden gebruiken als gezicht voor bepaalde inspraakcampagnes. Jullie gaan dus een engagement aan om op geregelde tijdstippen mee het beleid van de stad/het OCMW uit te stippelen. We zullen regelmatig terugkoppelen wat er met de informatie gebeurt die jullie geleverd hebben en betrekken jullie bij nieuwe beleidsopties, uitwerking van dossiers,… We vergeten jullie inzet niet, een klein geschenkje af en toe is het minste wat we kunnen terug doen. Zin om mee te denken, te werken en je te engageren voor de komende jaren? Wil je meer info of ben je bereid om jouw gedacht te delen met het beleid, mail dan naar 2020@eeklo.be. Op dit ogenblik telt het panel al ongeveer 80 leden. We zijn nog op zoek naar jongeren, maar iedereen kan zich nog aanmelden tot 5 mei 2013. Wie nu nog intekent ontvangt direct een eerste vragenlijst.

32

1

zes inspraak grote thema’s voor iedereen

De jongste weken zijn er al diverse groepen be- Eenvoor groepiedereen mensen van Wijkcentrum De inspraak vraagd over zes grote thema’s: Kring gaf ideeën aan over dezelfde thema’s op basis van stoute stellingen. Sleutelfiguren • Gunstig ondernemersklimaat binnen de sectoren wonen, leren&werken, • Maatregelen tegen kinderarmoede mobiliteit&veiligheid, gezondheid&welzijn • Parkeerbeleid op maat van de bewoners, en vrije tijd kregen dezelfde stellingen voorgeschoteld. werknemers en bezoekers • Kwalitatief en betaalbaar wonen De senioren in LDC • Creatieve vrijetijdsinvulling voor elke Zonneheem werden Eeklonaar op maandag 22 april • Stadspromenade aangeklampt om hun De jongeren konden hun gedacht zeggen tij- mening te geven over dens JONG IN EEKLO. Er werd gedebatteerd al deze thema’s. over jeugdwerkloosheid, de kleintjes leefden inspraak voor iedereen zich uit op een N9-kaart en toverden de doortocht om tot een groene stadspromenade met bogen(!) (foto 1). Jongeren hadden een speeddate met de leden van het schepencollege,...

inspraak voor iedereen

Eikenblad mei 2013  
Eikenblad mei 2013  

Het gratis infomagazine van de stad Eeklo - mei 2013

Advertisement