Page 1

het eikenblad Speciaal voor levensgenieters

g r a t i s s t a d s m a g a z i n e E e k l o • s e p t e m b e r 2 019 • 5

EEKL BEACH Wat een zomer!


Eikenblad - september 2019

Stand van zaken N9

facebook.com/eeklo twitter.com/StadEeklo

pg. 3

20 jaar Kringwinkel en Repair Café pg. 8

Nieuwe openingsuren bibliotheek pg. 24

Uitneembaar Aanbod UiTPAS Middenkatern

STADSKANTOOR

Industrielaan 2 09 218 28 00 · info@eeklo.be dienst omgeving 09 218 28 40 · omgeving@eeklo.be huisvesting, uitvoeringsdiensten 09 218 28 10 · td@eeklo.be mobiliteit 09 218 28 16 · mobiliteit@eeklo.be Noordzuid 09 218 28 38 - noordzuid@eeklo.be lokale economie 09 218 29 07 · nicole.daelemans@eeklo.be secretariaat 09 218 28 50 · secretariaat@eeklo.be financiële dienst 09 218 28 60 · belastingen@eeklo.be personeelsdienst 09 218 28 00 personeelsdienst@eeklo.be communicatie 09 218 28 96 · info@eeklo.be stadsarchief - archief@eeklo.be

STADHUIS (dienst burgerzaken)

Markt 34 / e-loket via www.eeklo.be/burgerzaken 09 218 29 00 · burgerzaken@eeklo.be Stadskantoor, Industrielaan 2 09 218 28 12 · noodplanning@eeklo.be

Lieve stadsgenoten

SPORTPARK EEKLO - VERBAUWENBAD

KUNSTACADEMIE BEELD MUZIEK WOORD

Pastoor De Nevestraat 26 09 218 27 50 · kunstacademie@eeklo.be www.kunstacademie-eeklo.be

STIP - BIBLIOTHEEK

Molenstraat 36 09 218 27 00 · bibliotheek@eeklo.be /stip@eeklo.be www.eeklo.be/bibliotheek

CULTUURCENTRUM DE HERBAKKER

Pastoor De Nevestraat 10 09 218 27 27 · info@ccdeherbakker.be www.ccdeherbakker.be

JEUGDDIENST

Kerkstraat 121 09 218 29 20 · jeugddienst@eeklo.be www.eeklo.be/jeugd

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

Zuidmoerstraat 136/8 09 228 76 12 · kinderopvang@eeklo.be www.eeklo.be/bko

LOKAAL DIENSTENCENTRUM ZONNEHEEM

Schietspoelstraat 9 09 377 02 46 · zonneheem@eeklo.be www.zonneheem.be

SOCIAAL HUIS

Zuidmoerstraat 136/6 09 218 17 00 / 09 218 17 01 · sociaalhuis@dezuidkaai.be www.eeklo.be/sociaalhuis

LOKAAL SOCIAAL BELEID

Zuidmoerstraat 136/6 09 218 17 03 · lokaalsociaalbeleid@dezuidkaai.be

RECYCLAGEPARK

Ringlaan 56 0800 13 580 - ivm@ivmmilieubeheer.be www.ivmmilieubeheer.be

HULPVERLENINGSZONE BRANDWEER & DIENST 100

adm. zetel: Molenstraat 160c, Eeklo 09 391 10 20 · www.zonemeetjesland.be

POLITIE

Tieltsesteenweg 18 09 376 46 46 · politie@pzmeetjesland.be www.pzmeetjesland.be

OCMW

Visstraat 16 09 377 25 32 · info@ocmweeklo.be www.ocmweeklo.be

HUISARTSENWACHTENPOST MEETJESLAND

AZ ALma, Ringlaan 15 1733 · info@huisartsenwachtpostmeetjesland.be www.huisartsenwachtpostmeetjesland.be

2

Wat een mooie zomer is het geweest in Eeklo! Hopelijk heeft u met volle teugen genoten van de vele activiteiten in onze stad. Van Eeklo Beach tot het Herbakkersfestival, van Helden in het Park tot Vlaanderen zingt. Kortom Eeklo was een hele zomer lang een bruisende en levende stad. Ook de vernieuwde vakantiewerking GEKKO bleek een schot in de roos. De vele vrijwilligers en personeelsleden verdienen dan ook een dikke pluim!

© Joost D'Huyvetters

Burg. Lionel Pussemierstraat 157 09 377 61 27 · sportdienst@eeklo.be www.eeklo.be/sport

Onze jonge stadsgenoten zijn net gestart aan een nieuw schooljaar. Vele scholieren doorkruisen onze stad te voet of met de fiets. Laten we het voor hen aangenaam en veilig maken, door met zijn allen extra waakzaam te zijn in het verkeer. Als stad willen we de komende jaren hard werken aan veilige schoolomgevingen en schoolroutes. Vooral de kruispunten en oversteekplaatsen verdienen onze aandacht! Ook tijdens het schooljaar is er voor de jeugd heel wat leuks gepland. Het jeugdhuis viert haar jaarlijks festival ‘Vive la route’, de sport-

verenigingen en jeugdbewegingen gaan weer van start en voor de creatievelingen is er een mooi aanbod in onze kunstacademie. Samen met de cultuurdienst werken we aan een breder aanbod voor de jeugd. We gaan de digitale tour op en zetten volop in op gaming, makerslabs, livestreaming van voorstellingen, vloggen, e-books enzovoort. Natuurlijk hebben we nog steeds oog voor de kwaliteit van het reguliere aanbod. Verder zal ons nieuw seizoen in CC De Herbakker van start gaan. Op 14 september openen we alvast met een klepper van formaat: Gabriel Rios. Kijk snel op de website welke voorstellingen we in de aanbieding hebben. Jongeren tot 26 jaar genieten er ook van een nieuwe korting van 30%. U ziet het, Eeklo zal ook na de zomer een bruisende stad blijven. Warme groeten, Isaura Calsyn Schepen van jeugd, cultuur, onderwijs en participatie.

volgende editie week van 21 OKTOBER

Colofon

redactieraad Koen Geirnaert, Ben Caussyn, Tijs Blomme, Nicole Verbruggen, Ann De Keyser,

Tim Hoste & Veerle Vernaeve. De redactieraad kan niet aansprakelijk gesteld worden voor drukfouten. v.u. College van Burgemeester en Schepenen, Industrielaan 2, Eeklo

hoofd- & eindredactie Veerle Vernaeve communicatie- & informatiecoördinator info@eeklo.be

© Eddy Deketelaere

NOODPLANAMBTENAAR (Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins)

druk Graphius, Oostakker cover Eddy Deketelaere lay-out tim.hoste@eeklo.be


Eikenblad - september 2019

eeklo mobiliteit

MOBILITEIT Industrielaan 2 09 218 28 16 • nicole.verbruggen@eeklo.be www.eeklo.be/verkeershinder

AFGEWERKTE WEGENWERKEN

Stand van zaken N9 In augustus werd de toplaag van de N9 tussen het station en de ovonde vernieuwd. Om de N9 veiliger te maken werden de markeringen aangepast in functie van de veiligheid. Zo ligt er een gevleugeld zebrapad ter hoogte van de voetgangersoversteek Kaaistraat en in de Molenstraat loopt het verkeer voortaan over een langere strook op 1 rijbaan.

© Michel Moens

© Albert Everaert

BRUGSESTEENWEG

© Stad Eeklo

STATIONSSTRAAT

In juni 2019 werd de Abdijstraat en een gedeelte van de Brugsesteenweg voorzien van een nieuwe toplaag. Na de asfalteringswerken werd de belijning van het fietspad opnieuw aangebracht. Ter verbetering van het comfort en veiligheid van de fietsers zijn de afmetingen van het fietspad vergroot en werd een rode ondergrond geschilderd. De rode ondergrond veroorzaakt een visuele rijbaanversmalling, met als doel de snelheid én veiligheid in de Brugsesteenweg te verlagen.

BURG. LIONEL PUSSEMIERSTRAAT

Eind juli 2019 zijn de werken gestart aan de greppel tussen Basisschool De Wegel en het kruispunt met de Oostveldstraat. De bestaande greppel was in zeer slechte staat en zorgde voor veel hinder bij bewoners en fietsers. De greppel werd vervangen door duurzame prefab elementen.

MOLENSTRAAT

© Albert Everaert

IJZERSTRAAT

Wil je op de hoogte blijven van de verkeershinder in Eeklo? Schrijf je dan in voor de digitale nieuwsbrief: www.eeklo.be/verkeershinder

Sinds het voorjaar van 2019 is doorgaand verkeer niet meer mogelijk in de IJzerstraat. Deze maatregel werd genomen om sluipverkeer richting de industriezone te vermijden. Een gedeelte van de rijbaan werd opgebroken. Er kwamen groenelementen in de plaats, waarbij enkel doorgang voor voetgangers en fietsers mogelijk is. 3


30 03 20 STOP

Eikenblad - september 2019

DIENST OMGEVING Industrielaan 2 09 218 28 40 • omgeving@eeklo.be www.eeklo.be/omgeving

eeklo wonen&leven START 01 09 19

START 01 09 19 30 03 20 STOP

30 03 20 STOP

IK WIL ONLINE ATTESTEN AANVRAGEN

Koppel jouw EnergieID aan de groep ‘Meetjeslandse Klimaatwedstrijd’ en kies een lokale vereniging die jouw steun verdient.

Online uittreksels en attesten aanvragen bij de dienst burgerzaken!

Waarom?

1 SEPTEMBER T.E.M. 31 MAART

oppel jouwVragen? EnergieID de groepwillen we het beMet deze aan wedstrijd Meetjeslandse Klimaatwedstrijd’ en kies Neem contact op met Vanessa Aneca, wuster omgaan met verdient. energieverbruik n lokale vereniging jouw steun Natuurpuntdie en Partners Meetjesland.

stimuleren, automatisch leidt tot min09 377 93 00wat of vanessa@npmeetjesland.be energieverbruik. Uit onderzoek blijkt Ken jouw energieverbruik dat gebruikers van het platform Draag bij namelijk aan een klimaatgezonder Meetjesland Spaar geld uit door energie te besparen EnergieID tot gemiddeld 11% besparen De gemeente met de meeste deelnemende inwoners wint een publieksprijs. op hun energiefactuur. Niet alleen goed Kies een lokale vereniging die volgens jou voor het om klimaat dus, maar ook voor de een geldprijs verdient energiebesparend te investeren. portemonnee!

aarom? der

HOE DEELNEMEN? Meer info: www.klimaatacademie.be kom naar een energieparty in jouw buurt. Deelnemen kanofdoor zich te registreren op EnergieID.be, zich te koppelen aan de wedstrijd en daarnaast minstens 6 maanden lang jouw meterstanden in te geven. Op die manier kunnen burgers mee ijveren om van hun gemeente de winnaar te maken die in de kijker gezet zal worden met een mooie publieksprijs. Ook kan men sympathie uiten voor een vereniging in de regio die in de geldprijzen kan vallen. Deze geldprijs wordt ingezet voor een energiebesparende maatregel en de vereniging wordt daarvoor ondersteund door Woonwijzer. Om de klimaatwedstrijd beter bekend te maken, de technische kant te verduidelijken, mensen tips te geven om hun energieverbruik te beperken, organiseren we samen met Woonwijzer energieparty’s. Wil je de medeburgers in jouw gemeente of de leden en sympathisanten vanuit jouw vereniging aanzetten om deel te nemen aan de wedstrijd? Dan kunnen we samen een energieparty te organiseren. MEER INFO www.klimaatacademie.be vanessa@npmeetjesland.be tel. 09 377 93 00 Dit project is mogelijk dankzij de steun van Provincie Oost-Vlaanderen in het kader van de energieambassadeurs.

4

-

Ken jouw energieverbruik Draag bij aan een klimaatgezonder Meetjesland Spaar geld uit door energie te besparen De gemeente met de meeste deelnemende inwoners wintSinds een publieksprijs. kort moet je niet meer persoonlijk - Kies een lokale vereniging die volgens jou langskomen naar het stadhuis wanneer je een een geldprijs verdient om uittreksel of attest van de dienst burgerzaken energiebesparend te investeren.

Ga naar www.eeklo.be/burgerzaken en klik op de balk 'ik wil online attesten aanvragen'. Kies het gewenste document en je nodig hebt. Je kan dit eenvoudig via de web- kan bij voorkeur beveiligd aanmelden via de kaartlezer, de mobiele app, token of itsme. site aanvragen! Meer info: www.klimaatacademie.be In de meeste gevallenofiskomhet gevraagde Dit garandeert de snelste behandeling van naar een energieparty in jouw buurt. document onmiddellijk en digitaal beschik- jouw vraag.Als je niet beveiligd kan aanmelbaar! Enkel wanneer een manuele tussen- den, dan wordt het gevraagde document naar komst van een medewerker noodzakelijk is, jouw domicilieadres opgestuurd. wacht je iets langer op het gevraagde document. Je wordt in dat geval via mail op de MEER INFO hoogte gehouden over de behandeling van www.eeklo.be/burgerzaken jouw aanvraag. tel. 09 218 29 00

Landschapswedstrijd

Regionaal Landschap Meetjesland wil inwoners en verenigingen actief laten meewerken aan het versterken van natuur en landschap in het Meetjesland. Een jury bekijkt en beoordeelt de ingediende voorstellen. De beste ideeën krijgen een budget van maximum € 2.000 om het project te realiseren. Je projectidee zal opgevolgd worden via meter- en peterschap. WAAR MOET JIJ MET JOUW IDEE OF PROJECT AAN VOLDOEN? Het idee of projectvoorstel draagt bij aan de doelstellingen van Regionaal Landschap Meetjesland en zet zich in als hefboom voor de omgeving. Als initiatiefnemer ben je zelf verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering, monitoring en evaluatie van het project. Je project wordt opengesteld voor iedereen (is dus tijdelijk of permanent publiek toegankelijk) en er is een duidelijk idee over de opvolging van het project. De kosten voor het project moeten voor eind 2020 worden ingediend. MEER INFO www.RLM.be - info@rlm.be - tel. 050 70 00 42

Particulieren en verenigingen wonend of gevestigd in Aalter, Assenede, Deinze, Eeklo, Kaprijke, Lievegem, Maldegem en Sint-Laureins mogen deelnemen. Een idee indienen voor de editie 2019 kan nog tot 15 oktober. Indienen kan via de website, per e-mail of op papier. Iedere indiener zal daarna persoonlijk gecontacteerd worden. In november worden de winnaars bekend gemaakt.


Eikenblad - september 2019 DIENST OMGEVING Industrielaan 2 09 218 28 40 • omgeving@eeklo.be www.eeklo.be/omgeving

eeklo wonen&leven

Heb je sorteertwijfels?

Asbestplaten verwijderen doe je voorzichtig Asbest werd vroeger veel gebruikt als bouwen isolatiemateriaal. Op het einde van de vorige eeuw ontdekte men dat het inademen van asbestvezels ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid. Daarom werden gebruik en hergebruik van asbest en materiaal dat asbest bevat sinds 1998 verboden. Vlaanderen heeft sinds kort zelfs een asbestactieplan 2040 om onze regio asbestvrij te maken. Is er reden voor paniek? Niet als er voorzichtig met het materiaal wordt omgegaan.

dakbedekking of andere toepassingen te reinigen met een hogedrukreiniger, omdat er hierbij een zeer hoge concentratie aan asbestvezels in de omgevingslucht vrij komt. Bovendien komt er asbesthoudend slib in de dakgoten en vervolgens in je regenput of de riolering terecht. Reinigen met de hogedrukreiniger is dus taboe, net zoals schuren, slijpen, zagen, boren, bewust breken en alle andere agressieve bewerkingen. De Vlaamse milieureglementen leggen hiervoor straffen op!

WANNEER VERWIJDEREN? Zo lang het materiaal in goede toestand is mag het meestal blijven waar het zit. Toch is ook asbest aan slijtage onderhevig en moet het materiaal ooit vervangen worden. Waakzaamheid blijft geboden want wat zich nu in goede staat bevindt, kan op termijn beschadigd of verweerd raken en dan kunnen er vezels vrijkomen. Beschadigd of verweerd asbesthoudend materiaal wordt dan ook best verwijderd als het niet afgeschermd is.

BINNENKORT START IVM MET BRONINZAMELING VAN GEBONDEN ASBESTPLATEN EN -LEIEN! IVM verkreeg een OVAM-subsidie om een broninzameling van beperkte hoeveelheden asbestgolfplaten of -leien uit te werken gedurende een periode van 2,5 jaar. In het najaar verschijnt daarom een extra IVMMagazine met meer informatie over het project en de modaliteiten om beperkte hoeveelheden tegen aantrekkelijke voorwaarden - en vooral op een veilige manier - te laten afvoeren.

ASBEST REINIGEN MET HOGEDRUKREINIGER IS VERBODEN! Het is strikt verboden om asbesthoudende

Hoort je plastic verpakking thuis in de PMDzak of ergens anders? En wat met andere verpakkingen in glas of papier-karton? Via de sorteerwijzer kan je de verpakking waar je over twijfelt opvragen en de wijzer zegt je meteen in welke zak je de verpakking kwijt kan. MEER INFO www.betersorteren.be/nl/sorteer-je-verpakking

MEER INFO ovam.be/omgaan-met-asbest

Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050 MAANDAG 16 SEPTEMBER T.E.M. DONDERDAG 14 NOVEMBER

De Provincie Oost-Vlaanderen is gestart met de opmaak van het voorontwerp van het Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan. Hiervoor heeft de provincie een eerste conceptnota ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’ opgemaakt. Daarin staat welk ruimtelijk beleid de Provincie wil vastleggen. Als burger kan je hier meer over te weten komen tijdens de publieke raadpleging die loopt van 16 september tot en met 14 november. Alle Oost-Vlamingen kunnen deelnemen. Ze kunnen de conceptnota inkijken op verschillende manieren en hun opmerkingen de-

len op verschillende manieren. Op 8 oktober organiseert de Provincie een participatiemoment in Gent waaraan iedereen mag deelnemen. Zet de datum alvast in jouw agenda en hou de website van de provincie in de gaten. Vanaf midden september kan je inschrijven op www.oost-vlaanderen. be/ruimte2050. MEER INFO Je kan de conceptnota inkijken op verschillende manieren: op de website www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050 en op het Stadskantoor van Eeklo.

Maak

Ruimte voor Oost-

Vlaanderen

20 50 Provincie maakt samen met jou ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050 De Provincie maakt werk

Raadpleg ing van 16/09 – 14/1

Participati moment e8/10

Geef je mening over de conceptnota De Provincie heeft een conceptnota opgemaakt. Daarin staat welk ruimtelijk beleid de Provincie wil vastleggen. Tijdens de publieke raadpleging van de conceptnota kan je jouw opmerkingen of bezwaren indienen. De raadpleging loopt van 16 september

1

5


Eikenblad - september 2019 COMMUNICATIE Industrielaan 2 09 218 28 96 • info@eeklo.be www.eeklo.be

eeklo info WOENSDAG 23 OKTOBER JEUGDCENTRUM KUBIEK Benieuwd hoe je je huis kan verwarmen zonder stookolie of aardgas? Kom dan naar de infomarkt in het Jeugdcentrum. Er zijn sessies van 15 tot 20 uur. MEER INFO www.eeklo.be/omgeving en in het Eikenblad van 21 oktober

Mobiele lijnwinkel De mobiele lijnwinkel is aanwezig op de wekelijkse markt op donderdag 12 september, 26 september en 10 oktober van 8 tot 12.45 uur.

fietsroute

Merkwaardige bomen in het Meetjesland: ZONDAG 15 SEPTEMBER

start doorlopend van 13.30 uur t.e.m. 16 uur De Moeiakker, Moeie 49 In het Meetjesland staan heel wat bomen die het landschap vorm geven, waarvan we hun afwezigheid ons niet meer kunnen voorstellen. Heel wat bomen dragen ook een verhaal met zich mee. Waarom zijn ze er gekomen en waarom op deze plek? In deze fietstocht doorkruisen we 4 Meetjeslandse gemeentes en 2 bosgebieden. We luisteren naar wat de bomen op de route te vertellen hebben… OFFICIËLE OPENING om 14 uur Infietsen route met een delegatie van het college van burgemeester en schepenen. Streekgebonden eten en drankjes worden voorzien voor en tijdens de route. Bekijk ter plekke ook de fototentoonstelling van de hand van Ludo Goossens over het volledige project ‘Erfgoedroutes Meetjesland’.

Demo dagen 2019 ZATERDAG 12 OKTOBER, 9 - 11.30 uur Magazijn Gent, Kapiteinsstraat 55 ZATERDAG 26 OKTOBER, 9 - 11.30 uur

Magazijn Sint-Niklaas - Lamstraat 113 - Sint-Niklaas ZATERDAG 16 NOVEMBER, 9 - 11.30 uur

Magazijn Geraardsbergen - Zakkaai 27 - Geraardsbergen De uitleendienst van provincie Oost-Vlaanderen: jouw uitleendienst voor de opbouw van schoolfeest, kerstmarkt, fuif, tentoonstelling, toneel,… Er is heel wat materiaal ter beschikking. Daarom worden er demo-dagen georganiseerd. Doorlopend zijn er 3 voorstellingen/uur van geluid – licht – video en opstelling van het ontleningsgamma. Iedere ingeschrevene ontvangt een goodiebag. INSCHRIJVEN uitleendienst.provincie@oost-vlaanderen.be tel. 09 253 40 38 MEER INFO www.oost-vlaanderen.be/uitleendienst/demodagen www.facebook.com/uitleendienstprovincieoostvlaanderen

6

© Ludo Goossens

Informatiemarkt duurzame warmte

De Moeiakker organiseert op hetzelfde moment hun Openvelddag. MEER INFO GRATIS! - tel. 09 264 90 57 tine.dekezel@bosplus.be www.bosplus.be/nl/erfgoedroutes-meetjesland


Eikenblad - september 2019 COMMUNICATIE Industrielaan 2 09 218 28 96 • info@eeklo.be www.eeklo.be

eeklo info EN METE TIGD IT VERW EEN BIJ ATIE DSITU NOO

Zwerfvuil en sluikstorten kosten de stad Eeklo handenvol geld. Ook de milieu-impact is niet gering bv. dieren die verstrikt geraken in plastiek, het rondslingerend materiaal komt niet terecht in de recyclage-keten … Tenslotte storen burgers zich er heel erg aan en draagt het rondslingerend afval bij aan het onveiligheidsgevoel. Daarom vragen we tijdens de week van de handhaving verhoogde aandacht voor sluikstort en zwerfvuil. We willen er op wijzen dat burgers niet zomaar afval mogen achterlaten op het openbaar domein. Dit zal gebeuren door: •• Overtreders aan te spreken en alternatieven voor te stellen (sociale controle opvoeren) •• Overtreders te beboeten •• Positieve acties van burgers positief te waarderen

Bericht vandaag 15:16

Peter De Rycke

Op 3 oktober test onze gemeente BEAlert.

Stad Eeklo

gemeenschapswacht Wet 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke adminis tratieve sancties

Schrijf je in voor Be-aler t

GELDIG TOT 1/09/2023

Bericht vandaag 15:18

Schrijf je in via www.be-alert.be

Nationale test BE-alert

Gemeenschapswacht Peter De Rycke DONDERDAG 3 OKTOBER werkt mee aan het voorkomen van sluikstort Op donderdag 3 oktober, zullen verschilen zwerfvuil. Hij spreekt mensen aan op hun lende Belgische gemeenten een testbericht gedrag, doet controle op het openbaar tersturen vanuit BE-Alert. Ook stad Eeklo gaat rein, … Je kan hem herkennen aan zijn paarse zo een alarmeringsbericht versturen. Snelle kledij mét daarop het logo van de gemeenalarmering voor de burgers is belangrijk. Dus schapswacht. Hij heeft ook steeds een identiis het voor de overheden van groot belang om ficatiekaart op zak. het gebruik van BE-Alert in een noodsituatie goed voor te bereiden. In Eeklo zijn er heel wat Mooimakers actief, dit zijn vrijwilligers die zich engageren om in 1789 UNIEK NUMMER VAN BE-ALERT hun buurt het zwerfvuil op te ruimen. Zij zijn Tijdens deze test kan je een bericht van de belangrijke partners voor de stad Eeklo. afzender 1789 ontvangen. Een bericht van dit unieke nummer 1789 is steeds een alarmeMEER INFO ringsboodschap van de overheid verstuurd Wil jij je ook inzetten om je buurt mee proper via BE-Alert! Sla dit alarmeringsnummer op in te houden, neem dan contact op met: jouw telefoon, zo herken je onmiddellijk het dienst omgeving alarmeringsbericht. tel. 09 218 28 11 - td@eeklo.be Mooimakers ontvangen materiaal van de stad Eeklo nl. fluo-hesje, knijper, afvalzakken, …

Prijsvraag Eikenblad

Hoeveel leerlingen werden 2 september

in de Eeklose scholen verwacht in het lager en secundair onderwijs (exclusief KA!)?

INSCHRIJVEN & MEER INFO https://www.be-alert.be noodplanning@eeklo.be

Gelieve in hoofdletters in te vullen.

voornaam + naam tel. antwoord:

Bezorg het juiste antwoord ten laatste op vrijdag 4 oktober via: www.eeklo.be/prijsvraag of bezorg dit ingevuld strookje bij 1 van onze stadsdiensten. Uit de juiste antwoorden pikken we 1 winnaar.

E

DOE ME

& WIN

7


Eikenblad - september 2019 COMMUNICATIE Industrielaan 2 09 218 28 96 • info@eeklo.be www.eeklo.be

eeklo info

ZATERDAG 21 SEPTEMBER DE KRINGWINKEL, SLACHTHUISSTRAAT 2 - 10 TOT 12.30 UUR Op zaterdag 21 september is er Repair Café in Eeklo. Het is meteen een feesteditie want deze editie sluit aan bij 'Buurten met Repair Café', waarbij 5 regionale Repair Cafés hun werking in de kijker zetten én bij de viering rond 20 jaar De Kringwinkel Meetjesland. Vzw De Verstelling, de organisatie achter Repair Café Eeklo, biedt voor de gelegenheid ook 4 workshops aan.

ZATERDAG 21 SEPTEMBER

De Kringwinkel Meetjesland vzw bestaat 20 jaar en dat wordt gevierd. De hoofdzetel in Eeklo wordt op zaterdag 21 september het toneel van een groot verjaardagsfeest met onder meer optredens en workshops. Een concert van de Propere Fanfare – je weet wel die bonte Gentse bende van maar liefst 70 muzikanten – en een bijzondere modeshow geven het geheel een extra feestelijke strik. 20 jaar geleden werden in het Meetjesland de eerste voorzichtige kringlooppasjes gezet. Niemand had toen durven dromen dat De Kringwinkels – ondertussen telt de vzw er al 5 – het zo goed zouden doen. Ze blijven groeien, steeds meer spullen worden van de afvalberg gered en op vandaag geven ze werkervaringskansen aan zowat 100 (tijdelijk of vaste) medewerkers met minder kansen op de gewone arbeidsmarkt. Op 21 september tonen die medewerkers maar al te graag wat een maatwerkbedrijf in zijn mars heeft. Uiteraard kan je er zoals steeds komen shoppen op zoek naar mooie Kringloopvondsten in een eigentijdse winkel, maar er is meer. De Kringwinkel zet de deuren open voor het Repair Café, dat die dag niet enkel zorgt voor herstellingen maar ook voor boeiende workshops rond bijvoorbeeld duurzame mode. MEER INFO www.kwmeetjesland.be

8

© Tysje Severens

20 jaar Meetjeslandse Kringwinkels

WORKSHOP CODERDOJO 10 - 12 uur - GRATIS CoderDojo is een beweging die bijeenkomsten (Dojo’s) organiseert voor jongeren om in clubverband te leren WORKSHOP LASERGRAVEN programmeren. Aan de hand van open EN -CUTTEN source programma’s leren jongens én 14 - 17 uur - GRATIS meisjes coderen (spelletjes en filmpjes, Creativiteit combineren met techeen eigen website, robots program- niek, dat is de passie van Frederik meren, …). In Eeklo is er ook zo’n een Goethals van Cowboys and Lasers uit club. Die komt maandelijks samen in Kaprijke. Hij ontwerpt en produceert Wijkcentrum De Kring en voor het ver- gepersonaliseerde artikelen in hout jaardagsfeest nu ook eenmalig in De die hij met computergestuurde machiKringwinkel. nes lasergrafeert en lasercut. In deze workshop begeleidt hij de deelnemers max. 10 deelnemers (vanaf 8 jaar) van idee naar product in 1 sessie. Daarinschrijven via www.coderdojobelgium.be na wordt de machine in gang gezet om een sleutelhanger of magneet of oorringen of... te maken. max. 7 deelnemers - eigen laptop meebrengen inschrijven via www.deverstelling.com

WORKSHOP DUURZAME MODE WORKSHOP TWEEDEHANDS14 - 16 uur - GRATIS KLEDING ONTRAFELD 10.30 - 12 uur - GRATIS Ontwerpster Tweedehands is in volle opmars. Te- en expert in duurzame mode Annelies gen 2030 zou het zelfs 2/3de van de to- Bruneel ontwerpt en maakt Belgische tale kledingmarkt uitmaken. Bie Noé mode met de hand en met natuurlijke (B.right) staat stil bij de impact van materialen. In deze workshop gooien we kleding op het milieu en duikt met de onze frustraties en problemen op tafel. Je deelnemers in de schatten die in de krijgt handvaten aangereikt om de proEeklose Kringwinkel voorradig zijn. blemen met jouw kleerkast op te lossen. max. 15 deelnemers max. 15 deelnemers inschrijven via www.deverstelling.com inschrijven via www.deverstelling.com


Eikenblad - september 2019 COMMUNICATIE Industrielaan 2 09 218 28 96 • info@eeklo.be www.eeklo.be

eeklo info

Zomer in de Word jij onze nieuwe collega? www.eeklo.be/vacatures personeelsdienst@eeklo.be - tel. 09 218 28 79

ch @Eeklobea We gingen deze maand chillen op het strand in Eeklo, leuk dat het zand hier in onze stad aanwezig was!

@INDIA

Onze vereniging heeft aandacht voor gelijke kansen!

Kinderdisco @ZONNEHEEM

rdiens door de cultuu Opgemaakt 2019 © september

t

geslacht, etnische afkomst, handicap en nationaliteit.

Kinderdisco in het Zonneheem, Dat mochten we zeker niet missen! Plezier ten TOP!

Maar ook eens iets anders, Het lijkt zo normaal om naar school te gaan, Het lijkt zo normaal om elke dag verse groenten te eten, Zo normaal dat ouders hun kinderen met de auto aan de schoolpoort afzetten,… Maar in India gaat dit anders, Samen met Asha Hope mochten de kinderen van BKO even proeven van het leven in een ander land. Een kommetje rijst als middagmaal, Afval rapen op de straten, de koeien aanbidden, de olifanten ontdekken, op blote voeten lopen,… De vakantie zat vol spannende avonturen!

Overzicht vergaderlocaties in Eeklo

Beschikbare r infrastructuu in Eeklo

Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd,

Beleg je met je vereniging regelmatig een vergadering? De cultuurdienst stelde een handige gids samen waarin alle stadsdiensten en particulieren alle publieke vergaderlocaties aanbieden die in Eeklo beschikbaar zijn. Je vindt er de prijs, aantal personen, beschikbare infrastructuur,... MEER INFO www.eeklo.be/lokaalverhuur

Leer bridgen

10 lessen voor beginners

START WOENSDAG 25 SEPTEMBER om 19.30 uur Brasserie Tamboerke, Kerkplein 6

Bij elke sessie wordt er telkens 1 uur les gegeven en wordt er 2 uur gespeeld. MEER INFO € 60 (10 lessen) tel. 0473 88 02 51 – wolf.anita@skynet.be https://sites.google.com/site/bceeklo/home

Infoavond Huurwetgeving DONDERDAG 26 SEPTEMBER - 19.30 UUR STADSKANTOOR

Op 26 september organiseert Woonwijzer Meetjesland een infoavond rond de nieuwe huurwetgeving. Op het programma staan volgende onderwerpen: voornaamste wijzigingen binnen de nieuwe huurwetgeving, hoe verloopt een procedure bij het vredegerecht, aan welke kwaliteitsnormen moet een huurwoning voldoen en hoe kan je gratis laten nagaan of de woning die je verhuurt of zal verhuren aan die normen voldoet. Ook de werking van het Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland komt aan bod. MEER INFO Schrijf je in via info@woonwijzermeetjesland.be

9


Eikenblad - september 2019 COMMUNICATIE Industrielaan 2 09 218 28 96 • info@eeklo.be www.eeklo.be

eeklo sociaal

De European Disability Card en de UiTPAS Meetjesland WAT, VOOR WIE, HOE EN WAAR AANVRAGEN?

Terug naar school AANVRAGEN SCHOOLTOELAGE VERLOOPT AUTOMATISCH! Vanaf het schooljaar 2019 – 2020 moet er geen aanvraag schooltoelage meer ingediend worden bij de afdeling Studietoelagen. Op 1 januari 2019 ging het Groeipakket van start. Het groeipakket is de vernieuwde kinderbijslag. De huidige schooltoelagen (toelage voor kleuter-, lager en secundair onderwijs) worden vanaf schooljaar 2019-2020 vervangen door de schooltoeslag. De schooltoeslag is een onderdeel van het groeipakket. De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag gebeurt via je uitbetaler van het Groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds). Als je recht hebt op de schooltoeslag (voorwaarden op www.groeipakket.be) en je hebt eind december 2019 nog niets ontvangen, neem je best contact op met de uitbetaler van jouw Groeipakket of met het Sociaal Huis Eeklo. De aanvragen studietoelagen voor studenten in het hoger onderwijs moeten nog steeds ingediend worden bij de afdeling Studietoelagen. Je kan hiervoor terecht in het Sociaal Huis Eeklo vanaf 1 augustus. MEER INFO Kom gerust langs in het Sociaal Huis Eeklo Zuidmoerstraat 136 bus 6 tel. 09 218 17 00 of 09 218 17 01 sociaalhuis@dezuidkaai.be

Ontdek alle voordelen van de UiTPAS

In de middenkatern van het Eikenblad van deze editie vind je waar je allemaal terecht kan met je UiTPAS. MEER INFO www.uitpasmeetjesland.be

10

De European Disability Card is een kaart die de toegang voor personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding bevordert. Er worden voordelen toegekend zoals gratis toegang, verlaagd toegangstarief, gratis audio- of videogids, aangepaste brochures, aangepaste rondleidingen, vlottere toegang tot attracties, voorbehouden plaatsen, ... VOOR WIE? Iedereen die erkend is door of hulp krijgt van een instelling die belast is met het integratiebeleid voor personen met een handicap (federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)) WAAR AANVRAGEN? Je kan de European Disability Card aanvragen bij 1 van de instellingen die belast zijn met het integratiebeleid voor personen met een handicap. De kaart is gratis. Bij diefstal of verlies heb je recht op 1 gratis duplicaat. AANVRAGEN eudisabilitycard.be/nl/waar-aanvragen of door een brief te sturen naar: Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een handicap Kruidtuinlaan 50 bus 150 1000 Brussel

UiTPAS Meetjesland is een spaar- en voordeelkaart voor vrije tijd, voor iedereen! EEN SPAARKAART… Met je UiTPAS Meetjesland spaar je bij elke deelname aan een vrijetijdsactiviteit punten. Gratis of betalend aanbod, een langlopende reeks of een éénmalige activiteit: voor elke deelname krijg je 1 UiTpunt. ÉN EEN VOORDEELKAART! Ruil je gespaarde punten in voor mooie voordelen zoals een korting op de toegangsprijs, een gratis drankje of gadget. Zelfs zonder punten doe je je voordeel met je UiTPAS Meetjesland! Je krijgt namelijk een aantal welkomstvoordelen cadeau, die je onmiddellijk kan opnemen. DE UITPAS MEETJESLAND IS ER VOOR IEDEREEN! Er is ook een UiTPAS met kansentarief. Om recht te hebben op een UiTPAS Meetjesland met kansentarief moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. De voorwaarden vind je terug in de middenkatern bij dit Eikenblad en op www.uitpasmeetjesland.be. Je betaalt € 5, 2 of 1 afhankelijk van je leeftijd en het type pas. Een UiTPAS kan je in Eeklo op de volgende plaatsen aankopen: • STIP Molenstraat 36, Eeklo • Sociaal Huis Zuidmoerstraat 136, Eeklo - Enkel hier kan je ook een UiTPAS Meetjesland met kansentarief aanvragen. • Stadskantoor, Industrielaan 2, Eeklo • Stadhuis dienst Burgerzaken, Markt 34, Eeklo

Personen die recht hebben op een European Disability Card kunnen dus ook recht hebben op een UiTPAS met kansentarief (bijvoorbeeld erkenning VAPH en recht op verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering). Combineren van beide kaarten is dus perfect mogelijk! Voor ondersteuning bij de aanvraag van jouw European Disability Card, kan je elke werkdag tussen 9 en 12 uur (en 2de en 4de dinsdag van de maand van 17 tot 19 uur) terecht bij het Sociaal Huis, Zuidmoerstraat 136, Eeklo.


Eikenblad - september 2019 STADSARCHIEF Industrielaan 2 09 218 28 30 • archief@eeklo.be www.eeklo.be

© Joost D'Huyvetters

eeklo bestuur&diensten

De volgende zitting van de gemeenteraad op maandag 16 september en maandag 21 oktober in de halfronde zaal van het Stadskantoor, Industrielaan 2

Nieuws uit de gemeenteraad MAANDAG 17 JUNI De raad keurt goed: •• de jaarrekening en de budgetwijziging van de stad, •• het belastingreglement ‘contantbelasting op afgifte van administratieve stukken’, •• de tariefaanpassing en de aankoop van voedingswaren voor restaurant en cafetaria in het Lokaal Dienstencentrum Zonneheem, •• de samenstelling van de beheersorganen voor de bib en het CC, •• de wijziging van het reglement STIP, •• de voorwaarden en tarieven voor het ontlenen van sportmateriaal voor gebruik

stadsarchief eeklo

in het Sportpark, •• het bijzonder nood- en interventieplan AVS Balloonmeeting 2019 en het Herbakkersfestival

Volgende vragen van de oppositie werden uitgevoerd: het sanitair ter hoogte van het Krügercomplex is intussen hersteld en volledig terug in werking. Daarnaast zal het stadsbestuur een bijdrage overmaken ter waarde van € 10.000 aan de stichting MUG-heli.

Raadsleden stellen vragen over de volgende onderwerpen: gemeentelijke premie voor mantelzorg, Toogoodtogo, afsluiten Oostveldstraat voor zwaar verkeer, Blokhutten, publiek toilet Krügercentrum, vernieuVOLG LIVE DE wen van binnenstraten, linten voor gemeenGEMEENTERAAD teraadsleden, Charter ByeByeGrass, meer stream www.eeklo.be/tv comfort en veiligheid voor fietsers bij herasfaltering van de doortocht. de gemeenteraad

LIVE

wordt gefilmd en uitgezonden www.eeklo.be/tv

( sae )

TIENDUIZENDEN FOTO'S Enkele maanden geleden kreeg het Eeklose Stadsarchief een niet-alledaags cadeau: een set dvd's met in totaal ruim 27.000 foto's van Eeklo uit de voorbije 20 jaar. Samen met de bestaande collectie beschikken wij nu over meer dan 60.000 stuks! Het spreekt vanzelf dat zo'n uitgebreide verzameling niet zomaar in een kast gezet kan worden. Inventariseren met andere woorden, en daarna in de mate van het mogelijke samenvoegen op thematische cd's. Geen eenvoudige opgave: de gekozen thema's moeten elkaar zo weinig mogelijk overlappen, en natuurlijk duiken ook altijd weer opnamen op als een cd net afgewerkt is. Het klinkt misschien paradoxaal, maar ons archief krijgt liever digitale scans dan originele foto's. Deze laatste vragen namelijk extra veel zorg en tijd: er moeten zuurvrije mappen in verschillende formaten aangeschaft worden, de bewaar-omstandigheden zijn strikt en veeleisend. Ook organisatorisch vragen zij heel wat werk: wat

omvangrijkere schenkingen worden liefst bij elkaar gehouden, zodat op de duur een aparte thematische klapper noodzakelijk wordt.

Oude foto's vragen vanzelf al meer zorg. Vooroorlogse vertonen vaak een hinderlijke metaalglans, die zich mettertijd uitbreidt en waartegen geen remedie is. Beelden uit de jaren '60 en '70 zijn dikwijls aan het verkleuren en vragen dan Photoshop-bewerking. De meeste foto's komen gelukkig digitaal binnen, of worden door onze medewerkers ingescand en onmiddellijk terugbezorgd aan de eigenaar. Voor de kleinere formaten gebeurt dit met een extra hoge resolutie (600 of 1200 dpi), zodat ze in behoorlijke kwaliteit groot afgedrukt kunnen worden. Het Stadsarchief heeft ook de nodige apparatuur om dia's te digitaliseren, zelfs de prehistorische halfkleinbeeldjes (18 x 24 mm). De ideale oplossing, want dia's gaan mettertijd onvermijdelijk verbleken

of verkleuren. Degene die aan het archief geshonken zijn worden uiteraard bewaard, maar altijd samen met een digitale kopie. Onze stilaan reusachtige collectie wordt wel bedreigd door de voordurende technische evolutie. In heel wat winkels zijn al geen cd's meer verkrijgbaar, de aanbevolen USB-sticks blijken bij veelvuldig gebruik te slijten, en externe harde schijven kunnen nog altijd crashen. Eén troost: voor de grote nationale archieven is het probleem veel nijpender dan voor ons...

11


Eikenblad - september 2019 MEER INFO & RESERVATIES PROV. STREEKCENTRUM HUYSMANHOEVE Bus 1, Eeklo 09 327 04 47 • huysmanhoeve@plattelandscentrum.be www.plattelandscentrum.be

eeklo toerisme

START TO

'Kippen houden' ZATERDAG 14 SEPTEMBER, 14 UUR HUYSMANHOEVE, BUS 1 Als liefhebber en (hobbymatige) houder van kippen krijg je tijdens deze Vollemaanlezing van Marc van Hecke heel wat info mee over de verzorging en de behuizing van kippen. Op de Huysmanhoeve zijn verschillende SLE-kippen (steunpunt levend erfgoed) ondergebracht in diverse uitloopmogelijkheden. Deze activiteit gaat dus ook gedeeltelijk buiten door. Gepaste kledij en schoeisel zijn aangeraden. € 5 - Inschrijven via tel. 09 327 04 47 huysmanhoeve@plattelandscentrum.be

De Kettingzaag ZONDAG 13 OKTOBER, 9.30 UUR HUYSMANHOEVE, BUS 1 Zou je algemene kennis over de kettingzaag wel eens bijgespijkerd mogen worden? Gino Bruyninckx voorziet je graag met zijn tips en tricks omtrent de werking en het onderhoud van de kettingzaag. Je eigen kettingzaag meebrengen is niet noodzakelijk, maar mag wel. € 5 - Inschrijven via tel. 09 327 04 47 huysmanhoeve@plattelandscentrum.be WORKSHOP

Conserveren en verwerken van groenten en fruit ZONDAG 6 OKTOBER, 19 UUR HUYSMANHOEVE, BUS 1 Gepassioneerd hobbykok Ronny Dhuyvetters laat niets verloren gaan. Je maakt tijdens de workshop zelf een confituur of chutney. Schrijf je snel in want het aantal plaatsen is beperkt (max. 12 deelnemers) € 5 - Inschrijven via tel. 09 327 04 47 huysmanhoeve@plattelandscentrum.be Alle ingrediënten en materialen zijn inbegrepen.

12

Afsluiter seizoen Huysmanhoeve in teken van oogstverwerking ZONDAG 29 SEPTEMBER Oogstverwerking staat centraal op de afsluiter van het seizoen van de Huysmanhoeve op 29 september. Er zijn diverse workshops oogstverwerking voor kinderen en volwassenen. Daarnaast kun je deelnemen aan een workshop zeefdrukken op textiel, neem je eigen niet-bedrukte T-shirt mee. Er wordt gewerkt met een vast sjabloon. Om 15 uur is er een optreden van Jomy (Joke Herremy). Een straffe madam die deelnam aan ‘The Voice of Vlaanderen’ en door haar unieke stem de halve finale bereikte. De mobiele fruitpers staat net als vorige jaren in de boomgaard. Wie thuis appel- of pe-

Heldententoonstelling in de Huysmanhoeve VAN 13 TOT 29 SEPTEMBER Van 13 tot en 29 september loopt ‘de Heldententoonstelling – psychische kwetsbaarheid in beeld’ van de werkgroep Kwartiermaken in het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve. De werken op deze tentoonstelling zijn gemaakt door mensen met een psychische kwetsbaarheid. De werkgroep Kwartiermaken streeft naar een Eeklo waar mensen zorg dragen voor elkaar. Zij willen graag het taboe rond psychische problemen doorbreken. De vernissage van de tentoonstelling vindt plaats op 13 september om 15 uur.

renbomen heeft en een oplossing zoekt voor het vele fruit, kan dit laten persen. Minimum pershoeveelheid is 75 kg. Vooraf een afspraak maken is noodzakelijk. PROGRAMMA Start mobiele fruitpers vanaf 9 uur – afspraak via tel. 0475 26 24 80 Workshops oogstverwerking doorlopend van 11 tot 17 uur Workshop zeefdrukken vanaf 14 tot 17 uur, breng je eigen T-shirt mee, kost zeefdruk € 3.

WERKGROEP KWARTIERMAKEN PRESENTEERT

DE HELDENTENTOONSTELLING PSYCHISCHE KWETSBAARHEID IN BEELD

VRIJDAG 13 TOT EN MET 29 SEPT. 2019 HUYSMANHOEVE 13 SEPT. 15U VERNISSAGE VRIJDAG 11 TOT EN MET 31 OKT. 2019 BIBLIOTHEEK EEKLO 11 OKT. 15U HERSTELVERHALEN VRIJDAG 8 TOT EN MET 29 NOV. 2019 N9 FABRIEK 8 NOV. 15U KOOR OP 'T GEHOOR. VRIJDAG 6 TOT EN MET 19 DEC. 2019 HUIS VAN DE MENS 6 DEC. 15U PRESENTATIE KWARTIERMAKEN 2020


Eikenblad - september 2019

eeklo ondernemen

LOKALE ECONOMIE Industrielaan 2 09 218 29 07 • nicole.daelemans@eeklo.be www.eeklo.be/eeklonomie

DE ONDERNEMER We stellen graag een ondernemer aan jullie voor. Deze keer is het een ginbrouwer, Heynsquared. Zij produceren al enige tijd gin, vermout en virgini (aperitief), sinds april 2019 zijn zij gevestigd in het Jeneverhuis.

Dag van de Klant 2019 ZAT 6 OKTOBER, MARKT EEKLO

DE PURE SMAAK BLIJFT BEHOUDEN ‘We staan in voor het gehele productieproces, dat wil zeggen van het plukken van de ingrediënten tot het afvullen van de flessen. Doordat we alles vers gaan distilleren gaan er geen smaken verloren en dat proef je. We plukken in de wilde natuur, maar we hebben wel steeds zekerheid over de zuivere samenstelling van de ondergrond. Het begon allemaal als een experiment, intussen hebben we al meer dan 40 recepten ontwikkeld over de hele wereld.’ vertelt Geert fier. Het brouwproces is telkens weer anders en net dat vinden ze fascinerend. ‘Klanten komen naar ons met specifieke vragen of wensen, het is een uitdaging om te vinden wat jouw klant zoekt. En zo

MEER INFO www.eeklo.be/dagvandeklant

beginnen we telkens weer opnieuw. Dit maakt het boeiend. Massaproductie is niets voor ons.’ zegt Jan. Sinds kort heeft stad Eeklo zelfs een eigen gin, gebrouwen door de broers. ’De gin heet Heethoofd en verwijst naar de Herbakkerslegende. Er zit onder andere Japanse Duizendknoop, Robertskruid en Kleine Varkenskers in de Eeklose gin. Heethoofd is verkrijgbaar bij Flandria Drinks.’ besluit Geert. HEYNSQUARED BVBA Van Hoorebekeplein 4 0478 47 17 50 Opgelet: je kan enkel langskomen op afspraak. info@heynsquared.com www.heynsquared.com www.instagram.com/ginderella_gent www.facebook.com/GinderellaGent

Prijs voor Guido Bauwens

© Michel Moens

Geert (50) en Jan Heyneman (48) zijn West-Vlamingen die hun hart verloren aan Oost-Vlaanderen. Heynsquared was al enige tijd actief in het Gentse, hun thuisbasis werd omgeruild voor het romantisch Meetjesland. ‘We werden verliefd op het historische pand in het centrum, het Jeneverhuis. Onze ambachtelijke producten komen perfect tot hun recht in dit pand met zijn mooie historiek.’ zegt Jan.

Naar aanleiding van de jaarmarkt bracht de Nationale Demonstreerdersvereniging van België hulde aan Guido Bauwens. Hij is de kleinzoon van de legendarische zingende marktkramer ‘Tamboer’. Guido zet zich al 52 jaar in voor de jaarmarkt in Eeklo, en daarvoor kreeg hij tijdens de jaarmarkt de Grote Guido Tamboerprijs 2019.

Op donderdag 27 juni vond de elfde editie plaats van ‘Dag van de Markt’. De volgende winnaars werden uitgeloot: Hilde Herremans (Lembeke), Carine Van Belle (Eeklo), Terry De Wispelaere (Lievegem), Christiane Pattyn (Lievegem) en Pieter Van de Caveye (Beernem). Zij gingen naar huis met een goedgevulde boodschappentrolley en waardebonnen van € 100, te besteden op de wekelijkse markt.

VRIJ 18 TOT ZON 20 OKTOBER 2019 vrij 18/10 zat 19/10 zon 20/10

vanaf 15.30 uur KORTING vrijdag tot vanaf 14 uur 18 uur rdag tot zate vanaf 14 uur 16 uur

v.u. Stad Eeklo, Industrielaan 2, Eeklo

© Michel Moens

Winnaars Dag van de Markt

13


Eikenblad - september 2019 SOCIAAL HUIS Zuidmoerstraat 136/6 09 218 17 00 • sociaalhuis@dezuidkaai.be www.eeklo.be

eeklo diversiteit INTERVIEW

De wereld in Eeklo Dromen over reizen Wil je graag eens op uitstap of vakantie maar weet je niet goed hoe er aan te beginnen? Heb je een beperkt budget en wil je weten hoe je voordelig op stap kan? Wil je uitzoeken welke uitstap of vakantie jou op het lijf geschreven is? In Dromen over reizen gaan we op zoek naar wat jouw vakantiedromen zijn en kijken we hoe we ze werkelijk kunnen maken. REEKS 1 (FOCUS UITSTAPPEN): 5, 12, 19, 26 september REEKS 2 (FOCUS VAKANTIES): 21, 28 november, 5, 12 december. GRATIS Inschrijven verplicht via Wijkcentrum De Kring - tel. 09 378 61 69 lien@wijkcentrumdekring.be

Ik ben Maher en ik ben afkomstig uit Syrië. Samen met mijn vrouw Somaiya, woon ik in Eeklo. Hoe lang ben je al in België? Ik woon sinds augustus 2018 in Eeklo. Hiervoor woonde ik al een tijdje in Wallonië. Wat doe je allemaal in Eeklo? Ik ga naar school: ik studeer Nederlands. Daarnaast doe ik ook vrijwilligerswerk in de Kringwinkel. Ik herstel daar fietsen. Dit doe ik graag. Ik volg ook koken met taal in wijkcentrum De Kring. Ik ga ook naar de activiteiten die Refu Interim organiseert. Verder ga ik graag winkelen in Eeklo, ga ik soms gaan zwemmen, … Wat is jouw favoriete plaats in Eeklo? Ik heb niet echt een favoriete plaats in Eeklo want ik vind alles leuk in Eeklo. Naast Eeklo ben ik ook graag in andere steden. Ik vind België een goed land met vriendelijke mensen. Wat wil je in de toekomst nog verwezenlijken? Ik wil heel graag werken. Ik ben nu gestart met vrijwilligerswerk en doe dit graag. Mijn doel is om na het vrijwilligerswerk te kunnen gaan werken. Ik zit namelijk niet graag thuis. In mijn thuisland werkte ik elke dag. Ik heb in Syrië

lang gewerkt op een schip: zo heb ik veel verschillende landen gezien. Ik heb ook in een familiebedrijf gewerkt. Doordat ik veel werkte, was ik bijna nooit thuis. Ik zou het fijn vinden hier in België ook werk te vinden. Wat vind je moeilijk aan het Nederlands? Ik vind het moeilijk om werkwoorden te vervoegen. Vroeger leerde ik snel een taal maar nu is het wat moeilijker. Mocht ik hier 20 jaar eerder gewoond hebben, zou ik het Nederlands gemakkelijker geleerd hebben. Wat is uw favoriete Belgische kost? Ik heb niet echt een Belgisch lievelingsgerecht. Ik vind het wel leuk dat er hier in de winkels veel verschillenden soorten kazen te koop zijn. Ik eet graag kaas. Pompoen vind ik ook heel lekker. Welk advies zou je geven aan nieuwkomers zodat ze zich sneller thuis zouden voelen? Het is belangrijk om Nederlandse les te volgen. Naar school gaan is dus noodzakelijk. Verder is het ook goed om werk te zoeken. Op die manier kan je het Nederlands leren.

HerstelAcademie Eeklo HerstelAcademie Eeklo geeft korte en ge- dit wil zeggen: iemand met professionele kenrichte vormingen rond (psychische) kwets- nis samen met iemand met ervaringskennis. baarheid en herstel maar ook algemene vormingen rond gezonde slaap of veerkrachtig VOLLEDIG CURSUSAANBOD ouderschap… Sommige vormingen zullen www.herstelacademie.be/eeklo ook op een creatieve manier gegeven worden. Heb je vragen over hoe je moet inschrijven of De cursussen staan open voor iedereen. wil je inschrijven met UiTPAS met kansentarief, HerstelAcademie Eeklo start met zijn eer- dan mag je gerust contact opnemen met: ste cursusaanbod in september. De cursussen Tine Pelleriaux, projectmedewerker Herstelgaan door op verschillende locaties in Eeklo. Academie Eeklo - tel. 09 378 61 69 De cursussen worden allemaal in duo gegeven, ovl-eeklo@herstelacademie.be

14


Eikenblad - september 2019

Uitgiftekantoor: Eeklo Stationsstraat 51 - P 908064

Alle activiteiten in deze seniorenkatern vinden plaats in LDC Zonneheem: Schietspoelstraat 9, Eeklo

eeklo senioren

Op vrijdag 20 september is er de traditionele Open-Deur-Dag in het LDC Zonneheem. Je kan er van 10 tot 16 uur kennis maken met alles wat het LDC Zonneheem je te bieden heeft gedurende het seizoen 2019–2020. En dat is heel wat ... Alle activiteiten verlopen in een gemoedelijke en vriendschappelijke sfeer. Van stress of competitie is niets te merken. Het is niet alleen genieten dat telt, maar je maakt

er ook nieuwe vrienden. Nog dit, Zonneheem is steeds op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die hun steentje willen bijdragen aan de werking. Het dienstencentrum is in het bijzonder op zoek naar die mensen die zich willen inzetten als chauffeur. Voor meer info kan je ook op de opendeurdag terecht bij een medewerker.

Open-Deur-Dag lokaal dienstencentrum Zonneheem

vrijdag 20 september DOORLOPEND VAN 10 TOT 16 UUR

•• Informatie over programmatie 2019 - 2020 •• Demonstraties •• Restaurant (soep, kalkoennootje met champignonroomsaus en kroketjes). •• Vooraf inschrijven, ten laatste op maandag 16 september. •• een hapje, een drankje en een gezellige babbel •• Petanquetornooi om 14 uur PROGRAMMABROCHURE LDC ZONNEHEEM NAJAAR 2019

Een compleet overzicht van alle activiteiten van LDC Zonneheem

van het najaar 2019 kan je terugvinden in de handige seniorengids. Deze kan je gratis ontvangen op vrijdag 20 september tijdens de

Open-Deur-Dag. In de pagina’s hierna vind je een kort overzicht van de geplande activiteiten.

PB- PP

BELGIE(N) -

Dansnamiddag met koffietafel Een Leuke koffietafel met DJ Eduardo

WOENSDAG 18 SEPTEMBER OM 14 UUR Kom je aan een dansje wagen tijdens onze maandelijkse koffietafel. Dit keer zorgt DJ Eduardo vanaf 14 uur voor een streepje muziek. In zijn platenkast: liedjes uit de oude doos, dansnummers, meezingers ...

Daverend optreden van Helmut's Keyboardshow

WOENSDAG 16 OKTOBER OM 14 UUR Onze muzikale gast van oktober ademt muziek. Zijn leven lang al is Helmut gepassioneerd door muziek. Al meer dan 25 jaar trekt hij als zanger en keyboardspeler het hele land rond om aanwezigen de tijd van hun leven te bezorgen. Verwacht je aan een bal populaire met een resem ambiancemuziek uit de jaren '60 - '70 - '80 - '90 tot en met de nieuwste hits. Plaats je liever geen dansje, dan kun je nog steeds rekenen op een gezellige babbel en een dessert met koffie.

PRIJS € 6 / € 1,50 UiTPAS met kansentarief Vooraf inschrijven op het secretariaat van Zonneheem of op tel. 09 377 02 46 is noodzakelijk, en dit ten laatste de maandag voorafgaand aan de koffietafel. Vervoer op Maat! staat voor je klaar indien je niet meer op eigen houtje naar het lokaal dienstencentrum kan komen.

15


Eikenblad - september 2019 LDC ZONNEHEEM Schietspoelstraat 9 09 377 02 46 • zonneheem@eeklo.be www.zonneheem.be

eeklo senioren Diensten LDC Zonneheem BLOEDDRUKCONTROLE Elke werkdag tussen 9 en 17 uur - GRATIS! Wie last heeft van een schommelende bloeddruk, kan die in Zonneheem preventief laten controleren.

‘VERVOER OP MAAT!’ WASSERETTE tel. 09 377 02 46 De wasserette is Het project ‘Vervoer op uitgerust met 2 wasMaat!’ biedt personen automaten (6 en 11 met vervoersproblemen kg), 1 grote droogde mogelijkheid opnieuw trommel en 1 kleine verplaatsingen te maken, boodschappen te strijkrol. De bediedoen... Er zijn geen specifieke leeftijdsvoor- ning van deze auwaarden vooropgesteld en ook rolstoelge- tomaten gebeurt door inworp van euro’s. bruikers kunnen probleemloos van de dienst Je dient zelf het nodige waspoeder mee te brengen en de automaten te bedienen. gebruik maken. Het personeel staat steeds ter beschikking PRIJS € 0,35 per gereden km (min. € 3,50) PEDICURE € 1,25 wachtvergoeding - € 5 verzekering (eenmalig) voor het verstrekken van de nodige uitleg Elke maandag en hulp. Het project ‘Vervoer op Maat!’ wordt in haar werking gesteund Iedere week kan je terecht in Zonneheem voor door de Vlaamse Overheid en de stad Eeklo. PRIJS € 4 voor een kleine machine (6 kg) een voetverzorging, gaande van het knippen € 5 voor een grote machine (10 kg) en vijlen van de nagels tot een voetmassage. RESTAURANT Vanaf € 0,50 om te drogen Een afspraak maken is noodzakelijk, bij Saskia Elke werkdag van De Schrijver: 0475 801 811 INFO, HULP & 11.30 tot 12.30 uur DOORVERWIJZING Je kan genieten van HAARVERZORGING Je kan altijd terecht op het seeen lekkere, verse en Elke woensdagvoormiddag fijn verzorgde dagschotel (soep, aardappelen, cretariaat van het dienstencenHaren wassen, knippen, brushen of het leg- groenten, vlees / vis). Iedere donderdag staan trum voor info, hulp en advies. Kunnen wij gen van een watergolf. Een afspraak maken er frietjes op het menu. Je kan het menu raad- niet direct helpen, dan zoeken wij naar de beis noodzakelijk, bij Tania Van Den Driessche: plegen via www.zonneheem.be. voegde instantie die wel een antwoord kan 0466 33 31 95 formuleren op je vraag. 1 goede raad: heb je PRIJS € 8 (voor 60+ en Eeklonaar) vragen, blijf er niet mee zitten. € 10 (voor -60 en niet-Eeklonaar) € 6 (60+ en UiTPAS met kansentarief)

LDC informeert WWW.ZONNEHEEM.BE Onze webmaster, Jacqueline Antheunis, zorgt ervoor dat je steeds een geactualiseerd beeld krijgt van de werking van het dienstencentrum. 1 muisklik en je weet precies wat er vandaag op het menu staat in het restaurant, wanneer de volgende wandeltocht plaatsvindt, wat het juiste aanvangsuur is van een voordracht. En, niet te vergeten, foto’s van de voorbije activiteiten vind je steeds terug op de website. GRATIS WIFI in ZONNEHEEM Bezoekers van Zonneheem kunnen elke werkdag tussen 9 en 17.30 uur een laptop gebruiken om te surfen op het internet (indien er geen computerlessen zijn). MUURKRANT Een blikvanger is de wekelijkse muurkrant in de hal van Zonneheem. Freddy Van Weymeersch wil een informatieve en

16

persoonlijk getinte weergave bieden van wat de voorbije week de kranten haalde. Internationale berichten, lokale nieuwsfeiten, cultuur, sport ... Alles komt aan bod en wordt druk gelezen en becommentarieerd. PERMANENTE INFOSTAND In de hal van het lokaal dienstencentrum Zonneheem staat een infostand ter beschikking van onze bezoekers. Deze bevat algemene informatie over zaken die senioren aanbelangen.

LDC Zonneheem doet mee met de UiTPAS

Als je deelneemt aan de activiteiten kan je punten sparen en punten omruilen. MEER INFO www.uitpasmeetjesland.be

VOORDRACHT

Een brexit, wat nu? DINSDAG 1 OKTOBER OM 14 UUR De aanwezigen komen alles te weten over de 'brexit': Hoe verlopen de onderhandelingen? Wat zijn de mogelijke scenario's? En vooral: wat zijn de mogelijke gevolgen? De spreker van Europahuis Ryckevelde bespreekt dit alles op een interactieve manier, doorspekt met weetjes, sprekende beelden en voorbeelden. Er is voldoende ruimte voor de inbreng en vragen van deelnemers. PRIJS € 4 per persoon / € 1 UiTPAS met kansentarief) / € 2 voor 60+ Inschrijven voor dinsdag 24 september.


Eikenblad -- september Eikenblad Eikenblad september - maart2019 2019 2018 LDCZONNEHEEM ZONNEHEEM LDC Schietspoelstraat99 Schietspoelstraat 09377 37702 0246 46••zonneheem@eeklo.be zonneheem@eeklo.be 09 www.zonneheem.be www.zonneheem.be

eeklo senioren Bewegen LIJNDANSEN Elke maandag en donderdag € 2,50 per les / € 0,60 UiTPAS met kansentarief Hou je van dansen, maar vind je niet echt een danspartner of dans je liever alleen? Dan is lijndansen een ideale vrijetijdsbesteding voor jou. Wil je in een gezellige en ontspannen sfeer dansen op zowel hedendaagse als countrymuziek? Laat je dan meeslepen door het ritme van de muziek én door lesgever Roland Cocquyt. Niveau 1 13.15 tot 14.15 uur (maandag) Niveau 4 14.30 tot 15.30 uur (maandag) Niveau 3 15.45 tot 16.45 uur (maandag) Niveau 2 13.30 tot 14.30 uur (donderdag) Niveau 0 16 tot 17 uur (donderdag) YOGA Vanaf dinsdag 15 oktober (10 delen) Groep 1: 9.15 tot 10.15 uur Groep 2: 10.45 tot 11.45 uur € 22 / € 20 (60+) € 5,5 / € 5 (60+) UiTPAS met kansentarief Yoga is een geheel van oefeningen en technieken die tot doel hebben het lichaam soepel en gezond te maken en te houden en de lichaamsenergie te balanceren. Deze 10-delige

lessenreeks richt zich tot senioren en mensen die het kalmer aan willen doen, maar toch openstaan voor wat speelse uitdaging. Inschrijven ten laatste op vrijdag 4 oktober.

SENIORENZWEMMEN Vanaf woensdag 11 september van 13 tot 14 uur € 1,60 per zwembeurt Op zwemmen staat geen leeftijd. Zwemmen is gezond, niet belastend voor de gewrichten, goed voor bloedcirculatie en uitstekend voor de algemene conditie. Daarom ook wordt bij actieve en minder actieve senioren, vooral zwemmen aangeraden als de perfecte conditiesport. PETANQUE GRATIS! LDC Zonneheem beschikt over 8 petanquebanen, waarvan 1 overdekt. Daardoor is het lokaal dienstencentrum dé locatie voor een leuk partijtje ‘jeu de boules’. Ben je gebeten door het spel, kom dan zeker eens een balletje werpen.

Alle fietstochten worden voorbereid door Daniël Dias en Walter Vermeire. Hun uitgestippelde routes brengen je langs de mooiste en soms verborgen kantjes van het Meetjesland. Onderweg wordt er steeds een leuk adresje gezocht om even te verpozen.

VAN SINT-LAUREINS NAAR DE KREKEN DINSDAG 10 SEPTEMBER om 13.30 uur

ZWIN (NEDERLANDS DEEL) DINSDAG 1 OKTOBER om 13.30 uur

PETANQUETORNOOI Vrijdag 20 september om 14 uur Inleg: € 1,50 winnaars elk spel: € 1 Elke deelnemer krijgt tevens een consumptiebon.

Fietsen met Zonneheem

Wandelen met LDC Zonneheem Sint-Laureins is de toegangspoort tot de bekendste kreken. Op amper een boogscheut van het centrum verlies je jezelf onder begeleiding van Walter en Daniël in een uniek stukje natuur. Start: knooppunt 50 centrum Sint-Laureins

SENIORENAEROBICS Vanaf donderdag 26 september van 15 tot 16 uur € 2,50 per beurt / € 0,60 UiTPAS met kansentarief Iedereen kan aan aerobics doen. Het maakt niet uit hoe oud je bent, hoe goed je conditie is of hoe zwaar je bent. Deze trainingsvorm stimuleert de hart- en bloedsomloop en zorgt ervoor dat je uithoudingsvermogen wordt verbeterd. Elke les geeft gediplomeerde begeleidster Sabine Van Hoecke ook een aantal spierversterkende oefeningen en schenkt ze aandacht aan buik-, bil-, been- en rompspieren. De muziek zorgt ervoor dat je steeds in het juiste ritme blijft.

MEER INFO We vertrekken om 13.30 uur carpoolgewijs aan LDC Zonneheem. Zorg voor goede, waterdichte stapschoenen.

Het Zwin is het groene topkunstwerk van Knokke-Heist. Historisch en tege- Je bent verzekerd gedurende de activiteit; lijk opvallend hedendaags: de immens de verplaatsing van en naar de activiteit grote zandvlakte die zich elke dag laat valt onder je eigen verzekering. Ook nordic overspoelen door het zeewater is tijdloos walkers zijn meer dan welkom om bij de indrukwekkend. Je neemt best een flesje groep wandelliefhebbers aan te sluiten. Een water mee voor onderweg, want in Het seintje van je deelname via tel. 09 377 02 46 of zonneheem@eeklo.be is gewenst en dit Zwin zijn geen terrasjes aanwezig. ten laatste de dag voordien. Start: Oosthoekplein Knokke Zoute

DAGUITSTAP NAAR GROEDE Woensdag 11 september vertrek om 9.30 uur Middagmaal in Beach House (kaart) NAMIDDAGTOCHT NAAR SINT-JORIS Woensdag 25 september om 13.30 uur PRIJS Gratis! - Verzekering gedurende de activiteit inbegrepen. Vertrek steeds aan LDC Zonneheem. In april 2020 start een nieuwe reeks fietstochten.

17


Eikenblad - september 2019 LDC ZONNEHEEM Schietspoelstraat 9 09 377 02 46 • zonneheem@eeklo.be www.zonneheem.be

eeklo senioren

Taallessen Een mooi voorbeeld van het gezegde ’Men is nooit te oud om te leren!’ vind je terug in de verschillende taalcursussen die het LDC Zonneheem rijk is. De taalcursussen worden toegespitst op woordenschat, zinsbouw en conversatie. De voornaamste bedoeling van deze cursussen is dat cursisten zich uiteindelijk in de gekozen taal vlot verstaanbaar kunnen maken. Een 2de belangrijk element is dat senioren, door het volgen van een taalcursus, permanent hun hersenen activeren. En onze hersenen kunnen vergeleken worden met ons spierstelsel: zolang je fietst en wandelt, blijf je op de been! Inschrijvingsgeld: € 15 per persoon / € 11 voor 60+ per gevolgde les: € 1,50 Wijzigingen in de loop van het werkjaar zijn mogelijk. * of ** het cursusgeld bedraagt € 90 voor het werkjaar 2019-2020. * Deze taalcursussen gaan door i.s.m. Het Perspectief PCVO. ** Deze taalcursussen gaan door i.s.m. cvo KISP. Kun je genieten van een voordeeltarief, gelieve je te wenden tot Het Perspectief PCVO (*) of tot cvo KISP. (**)

2019 - 2020

DAG

LERAAR

UUR

START

Italiaans 1**

maandag

J. Depaepe

9.00

23 sept.

Russisch 10

maandag

A. De Jaeger

10.30

30 sept.

Spaans 2

maandag

J. Spittael

10.45

23 sept.

Franse conversatie A*

maandag

V. Nawara

13.30

23 sept.

Amanti d’Italia (lingua e cultura)

maandag

C. Verhulst

13.30

30 sept.

Spaans 3

maandag

J. Spittael

13.30

23 sept.

Spaans 4

maandag

J. Spittael

15.00

23 sept.

Franse conversatie B*

maandag

V. Nawara

15.15

23 sept.

Russisch 2

maandag

A. De Jaeger

15.30

30 sept.

Duitse conversatie

dinsdag

C. Coppieters

9.00

24 sept.

Engels 4*

dinsdag

M. J. G. Torres

8.45

24 sept.

Engels 5*

dinsdag

M. J. G. Torres

10.30

24 sept.

Frans 1**

woensdag

S. Neyt

9.00

25 sept.

Engelse conversatie*

woensdag

M. Timmermans

13.30

25 sept.

Italiaans 5*

woensdag

A. De Latter

13.45

25 sept.

Spaanse conv. gevorderden

donderdag C. Trotteyn

9.00

26 sept.

Duits 1

donderdag C. Coppieters

9.00

26 sept.

Spaans 1

donderdag C. Trotteyn

10.45

26 sept.

Engels 1*

donderdag J. Depaepe

13.45

26 sept.

Engels 2*

donderdag J. Depaepe

15.30

26 sept.

Duits 2

vrijdag

13.15

27 sept.

H.-G. Gutzeit

Taksila Thai

Thais koken WOENSDAG 9 OKTOBER (6 WORKSHOPS) TELKENS OM 13.30 UUR Tijdens deze kookworkshops maakt Marisa telkens een aantal Thaise recepten klaar. Haar man Peter neemt de bijhorende Nederlandse uitleg voor zijn rekening. Marisa gebruikt in haar bereidingen steeds oorspronkelijke Thaise groenten. Maar ze toont je tevens alternatieve groenten, die je in normale warenhuizen kan kopen, om de Thaise groenten te vervangen. Met de uitgebreide kookfiche kan je thuis zelf het gerecht naar goeddunken aanpassen. Natuurlijk kan iedereen na afloop van de kookdemo een hapje proeven van de bereide gerechten. Maximum 20 deelnemers PRIJS € 72 / € 18 UiTPAS met kansentarief

18

Gitaarlessen De gitaar is één van de weinige instrumenten waarbij kennis van notenleer niet noodzakelijk is. Jimi Hendrix staat nog altijd bekend als één van de beste gitaristen ooit, maar kon geen noot lezen! Het is een waterkans dat er een muzikaal grootmeester in je verscholen zit. Maar wil je toch vlot gitaar leren spelen zonder notenleer? Je geheugen fris en je handen soepel houden?

Niveau 1 (10 delen) Vanaf maandag 23 september Niveau 3 (10 delen) Vanaf dinsdag 24 september Niveau 2 (10 delen) Vanaf woensdag 25 september telkens van 9.30 tot 10.30 uur

Willy Bruggeman biedt gitaarlessen aan zonder de klassieke notenleer. Je leert al doende akkoorden spelen, je vingers juist zetten, tokkelen en tabs lezen. Dit allemaal in een gezellige sfeer en op eigen tempo.

PRIJS € 44 / € 11 UiTPAS met kansentarief 60+: € 40 / € 10 UiTPAS met kansentarief Inschrijven op het secretariaat van Zonneheem is noodzakelijk, ten laatste op vrijdag 20 september.


Eikenblad - september Eikenblad - maart2019 2018 LDCZONNEHEEM ZONNEHEEM LDC Schietspoelstraat99 Schietspoelstraat 09377 37702 0246 46••zonneheem@eeklo.be zonneheem@eeklo.be 09 www.zonneheem.be www.zonneheem.be

eeklo senioren VANAF DONDERDAG 26 SEPTEMBER VAN 14 TOT 15.30 UUR (om de 14 dagen) Via luistermomenten en rechtstreekse beelden op het digitale bord, neemt Kurt Van de Veire je mee op een reis doorheen de muziekgeschiedenis. Hij houdt halt bij de belangrijke stijlperiodes en laat je nader kennis maken met een aantal componisten (gekend

en minder gekend) en hun oeuvre. Muzikale voorkennis is helemaal niet vereist. PRIJS € 2,50 per les € 0,6 UiTPAS met kansentarief

expo

‘Art by Zonneheem’

NOG TOT EN MET 27 SEPTEMBER De expositie ‘Art by Zonneheem’ toont werken van de deelnemers van ‘tekenen en schilderen’ en ‘artistieke schilderlessen’. Ze werden voor de tentoonstelling begeleid door creatieve duizendpoten Godelieve Melkenbeeck en Elie Van de Kerkhove. Ontdek hun talent in de wandelgangen tijdens de openingsuren van Zonneheem. © Simonne Versmesse

Een reis doorheen de muziekgeschiedenis in woord, beeld en klank

VOORDRACHT

Maak kennis met de wijkwerking van politiezone Meetjesland Centrum DINSDAG 15 OKTOBER OM 14 UUR De wijkinspecteurs zijn hét aanspreekpunt voor alle kleine en grote problemen en ongemakken die zich in een buurt voordoen. Ze zijn de oren en de ogen zijn van hun wijk, treden bemiddelend op waar nodig en investeren in het uitbouwen van een vertrouwensrelatie met

de bewoners. In Eeklo zijn 4 wijkinspecteurs actief. Kom kennis met hen maken en ontdek wat ze voor jou kunnen betekenen.

Expo ‘Eeklo by night’

OKTOBER - TIJDENS DE OPENINGSUREN ‘Fotogroep Meetjesland’ is opgestart in februari 2014 en telt momenteel 18 amateurfotografen onder het voorzitterschap van Johan du Pré. Hun hoofddoel is: op een ontspannende manier van elkaar te leren en gemotiveerd worden om steeds betere en creatievere foto’s te maken. Op hun samenkomsten worden foto’s bekeken en besproken. Veelal ook in het VAN 1 TOT EN MET 10 OKTOBER i.s.m. Logo Gezond+ vzw kader van een opdracht of deelname aan foTijdens de 10-daagse van de Geestelijke ten: fijne woordspelingen, deugddoende towedstrijden. Reeds 3 jaar op rij brachten ze Gezondheid zet het lokaal dienstencentrum boodschappen, quotes van bekende of lokale een ‘postkaart’ en een ‘fotojaarboek’ uit met Zonneheem de actie ‘Spreuken in het straat- helden... Zo toveren we een glimlach of ont- alle tentoongestelde foto’s. Voor de tentoonbeeld’ centraal. Verspreid over het Zonne- roering op het gezicht van voorbijgangers en stelling in oktober in Zonneheem werd het heem kan je spreuken vinden die het belang doen we hen nadenken over mentale gezond- thema ‘Eeklo by night’ gekozen. van geestelijke gezondheid in de kijker zet- heid. MEER INFO www.fotogroep-meetjesland.be PRIJS GRATIS! Inschrijven vóór dinsdag 8 oktober.

Spreuken in het straatbeeld

Hobbyclubs

NAAIEN - VRIJ HANDWERK Elke dinsdag vanaf 9.30 uur Geen opgelegde werkjes, wel intensieve begeleiding door Magda Goemaere. PRIJS € 1,50 / les € 0,50 UiTPAS met kansentarief / les

TEKENEN & SCHILDEREN Elke vrijdag van 13 tot 16 uur Onder individuele begeleiding van Godelieve Melkenbeeck ga je op zoek naar je eigen stijl en de ontwikkeling ervan. Wie de basistechnieken al beheerst, kan zijn kennis en creativiteit verder verfijnen. PRIJS € 2,50 / les - € 0,60 UiTPAS met kansentarief - Start op vrijdag 27 september

CREATIEVE TECHNIEKEN Elke vrijdag van 14 tot 17 uur Op vrijdagnamiddag is er tussen 14 en 17 uur de mogelijkheid om met je eigen handwerk samen te komen. Bij deze wekelijkse bijeenkomst mogen een dampende kop koffie en een gezellige babbel natuurlijk niet ontbreken. PRIJS GRATIS!

19


Eikenblad - september 2019 CVO KISP Zuidmoerstraat 125 09 341 82 32

eeklo senioren

Cursussen i.s.m. CVO KISP - Inschrijven ten laatste vrijdag 20 september!

Leren Fotobewerking met je iPad VANAF MAANDAG 23 SEPTEMBER van 9 tot 12.15 uur Je bent al goed vertrouwd met je iPad maar wilt ook nog een krak worden in fotobewerking? Na deze module bewerk je foto’s en creëer je fotocollages en albums alsof het niets is. Je leert je fotomateriaal ook vlot overzetten van iPad naar computer.

LDC ZONNEHEEM Schietspoelstraat 9 09 377 02 46 • zonneheem@eeklo.be www.zonneheem.be

Aan de slag met je Creatief met foto's Android tablet / smartphone met Corel Photopaint 3 VANAF DONDERDAG 26 SEPTEMBER van 9 tot 12.15 uur

VANAF DONDERDAG 26 SEPTEMBER van 9 tot 12.15 uur

Deze module is geschikt voor wie een eigen iPad heeft;

Benieuwd naar de mogelijkheden van je An- Na Creatief met foto’s 1 en 2 heeft fotobewerdroid tablet of smartphone? In deze praktijk- king geen geheimen meer. Ben je toch nog gerichte lessen ontdek je stapsgewijs de basis- benieuwd een tikkeltje meer? In deze cursus mogelijkheden van je toestel en leer je talloze leer je de aangeleerde gereedschappen van Corel Photopaint toepassen in allerlei creainteressante apps kennen! Deze cursus is geschikt voor wie: een eigen Android ta- tieve en persoonlijke ontwerpen.

een vrijstellingsproef kan aantonen dat hij/zij de kennis en

ter en het internet (dit laatste is een voordeel maar geen

een basiskennis heeft van de computer; aan de hand van

basisvaardigheden van de voorgaande cursus beheerst

OF slaagde voor 1 van de cursussen ‘start to create’.

PRIJS € 100 (excl. eventuele benodigdheden). Kun je genieten van een voordeeltarief, gelieve je dan te wenden tot het secretariaat van cvo KISP.

blet of -smartphone heeft; kan werken met een compu-

Deze cursus is geschikt voor wie: Windows Verkenner

must); beschikt of wil beschikken over een Google-ac-

vlot bestanden kan openen; aan de hand van een vrijstel-

count met wachtwoord.

PRIJS € 100 (excl. eventuele benodigdheden). Kun je genieten van een voordeeltarief, gelieve je dan te wenden tot het secretariaat van cvo KISP.

Creatief met je Android tablet / smartphone VANAF VRIJDAG 27 SEPTEMBER van 9 tot 12.15 uur

Vind je weg in de boeiende wereld van je smartphone of tablet! Je leert je smartphone of tablet creatief te gebruiken. Je foto’s bewerken ging nooit zo vlot met behulp van enkele gebruiksvriendelijke apps. Ook muziek beluisteren en maken van een mooie filmcompositie krijg je zo onder de knie. Veelzijdigheid troef dus!

beheerst; op een computer mappen kan aanmaken en

lingsproef kan aantonen dat hij/zij de kennis en basisvaar-

digheden van de voorgaande cursus beheerst of slaagde voor één van de cursussen creatief met afbeeldingen.

PRIJS € 110 (excl. eventuele benodigdheden). Kun je genieten van een voordeeltarief, gelieve je dan te wenden tot het secretariaat van cvo KISP.

Doe meer met je iPad / iPhone op internet VANAF VRIJDAG 27 SEPTEMBER VAN 9 TOT 12.15 UUR

Deze module is geschikt voor wie: een basiskennis heeft van de computer; een gron-

Heb je de basiswerking van je iPad of iPhone reeds onder de knie? Wil je efficiënter werken, je foto’s bewerken en overzetten op PC? Of nieuwe apps ontdekken? In deze cursus leer je het allemaal! Ook het koppelen van je e-mail, contactpersonen, agenda en foto's via iCloud komt aan bod.

een vrijstellingsproef kan aantonen dat hij/zij de kennis en basisvaardigheden van de

eigen iPad en/of iPhone heeft.

dige kennis heeft van de tablet of smartphone en er zelf een heeft; aan de hand van

voorgaande cursus beheerst of slaagde voor één van de cursussen aan de slag met ICT

en één van de cursussen e-communicatie, internet en online diensten.

Deze cursus is geschikt voor wie: een basiskennis heeft van de iPad en/of iPhone; een

PRIJS € 100 (excl. eventuele benodigdheden). Kun je genieten van een voordeeltarief, gelieve je dan te wenden tot het secretariaat van cvo KISP.

PRIJS € 100 (excl. eventuele benodigdheden). Kun je genieten van een voordeeltarief, gelieve je dan te wenden tot het secretariaat van cvo KISP.

Meer doen met foto's, muziek en video op je Apple computer

Aan de slag met je iPad / iPhone

VANAF VRIJDAG 27 SEPTEMBER VAN 9 TOT 12.15 UUR

VANAF VRIJDAG 27 SEPTEMBER VAN 13.15 TOT 16.30 UUR

Deze cursus is geschikt voor wie: kan werken met het besturingssysteem MacOS; thuis

mee wil leren werken.

jstellingsproef kan aantonen dat hij/zij de kennis en basisvaardigheden van de voor-

PRIJS € 115 (excl. eventuele benodigdheden). Kun je genieten van een voordeeltarief, gelieve je dan te wenden tot het secretariaat van cvo KISP.

Ben je klaar om je creatieve en technische vaardigheden met je Mac een niveau hoger te tillen? Met de hulp van Foto’s, iTunes, iMovie en andere apps tover je binnenkort in een vingerknip diavoorstellingen en filmpjes uit je hoed. Zo haal je het beste uit jezelf én uit je computer!

over een Apple-computer met internetaansluiting beschikt; aan de hand van een vrigaande cursus beheerst of slaagde voor één van de cursussen ‘Start to create’.

PRIJS € 100 (excl. eventuele benodigdheden). Kun je genieten van een voordeeltarief, gelieve je dan te wenden tot het secretariaat van cvo KISP.

20

Benieuwd naar de mogelijkheden van je iPad of iPhone? In deze praktijkgerichte module leer je stapsgewijs de geheimen van je toestel te ontrafelen! Deze cursus is geschikt voor wie: een eigen iPad of iPhone heeft en er graag beter


Eikenblad - september Eikenblad - maart2019 2018

eeklo senioren

PCVO HET PERSPECTIEF Roze 131, Eeklo 09 370 74 12 hetperspectief.net

LDCZONNEHEEM ZONNEHEEM LDC Schietspoelstraat99 Schietspoelstraat 09377 37702 0246 46••zonneheem@eeklo.be zonneheem@eeklo.be 09 www.zonneheem.be www.zonneheem.be

I.S.M. HET PERSPECTIEF PCVO

PC Internet

Wegwijs op het internet en in de cloud via PC VANAF WOENSDAG 25 SEPTEMBER van 8.45 tot 12.15 uur De cursus ‘PC internet’ is bestemd voor wie reeds vertrouwd is met surfen en e-mailen, maar meer wil weten over de praktische en hedendaagse toepassingen op het internet. Dit is een logisch vervolg op de cursus ‘PC initiatie‘. Na het volgen van de cursus beschik je over de kennis en vaardigheden om vlot en zelfstandig gebruik te maken van de voornaamste online diensten: het gebruik van zoekmachines; downloaden; e-mailbeheer; chatten; luisteren naar de radio; eenvoudig gebruik van clouddiensten; kennismaking met sociale media. En ook weet je wat veilig internetgebruik en de digitale voetafdruk is. PRIJS € 90 (excl. eventuele benodigdheden) - Kun je genieten van een voordeeltarief, gelieve je dan te wenden tot Het Perspectief PCVO. Inschrijven ten laatste vrijdag 20 september.

Vrije tijd in LDC Zonneheem

CAFETARIA De cafetaria is de ontmoetingsplaats bij uitstek. Een plaats waar je contacten legt, waar iedereen zich thuis voelt, waar je de gevoelens van eenzaamheid kwijt raakt. Bezoekers vinden er elkaar om te praten, een kaartje te leggen, een consumptie te nuttigen. Dankzij de vriendelijke hulp van de barvrijwilligers word je steeds op je wenken én met een glimlach bediend! De cafetaria is elke werkdag open van 9 tot 17.30 uur.

THUISZITTERSWERKING Elke maand een gezellige activiteit Dit is in hoofdzaak gericht naar die 80-plussers die niet meer de mogelijkheid hebben op eigen houtje het huis te verlaten en zo in sociaal isolement dreigen te raken. Wij willen hen de mogelijkheid bieden opnieuw een babbel te slaan met leeftijdsgenoten, hun sociale contacten te onderhouden ... Daarom organiseren we maandelijks een koffietafel met lokale en niet zo lokale vedetten.

Koffie met ...

EEN GEZELLIGE ONTMOETINGSPLEK VOOR VOLWASSENEN VRIJDAG 13 SEPTEMBER: Vakantieverhalen VRIJDAG 27 SEPTEMBER: Souvenirdoosje knutselen VRIJDAG 11 OKTOBER: Relaxatie Er staat steeds een activiteit gepland, maar gezellig samenzijn en een leuke babbel bij een koffietje is het belangrijkste. Voorbeelden van activiteiten zijn: koffie met... massage, koffie met... vakantiefoto’s, koffie met... knutselen... De activiteiten worden begeleid door enthousiaste vrijwilligers die klaarstaan om samen met jou een gezellige namiddag te beleven. Zij zorgen voor de activiteit en de ondersteuning die jij nodig hebt. De vrijwilligersploeg wordt bijgestaan door een beroepskracht. We luisteren graag naar jouw ideeën. Laat ons weten wat jij graag eens wil doen bij jouw kopje koffie. PRIJS € 4 - tel. 050 47 25 90 VRIJETIJDSPUNT IS EEN INITIATIEF VAN ORANJE VZW

SENIORENZANGKOOR MODERATO Elke maandag van 13.45 tot 15.15 uur Onder de inspirerende leiding van dirigent Blanka Bastien en instrumentaal ondersteund door Ward Faes komt Moderato samen om hun uitgebreid liederenrepertorium te oefenen. Geïnteresseerde zangers en zangeressen zijn welkom op maandag-namiddag in het Zonneheem. Het jaarlijkse lidgeld bedraagt € 10.

SENIORENORKEST Elke dinsdag van 14 tot 16 uur Het Eekloos seniorenorkest bestaat uit een 35-tal blazers en het nodige slagwerk die samen musiceren o.l.v. dirigent Aimé Goemé. Regelmatige optredens in binnen- en buitenland hebben ervoor gezorgd dat het seniorenorkest wijd en zijd bekendheid geniet. Geïnteresseerde muzikanten zijn steeds welkom in het dienstencentrum op dinsdagnamiddag.

Oranje bouwt samen aan een open en ontvankelijke samenleving waar iedereen een volwaardige plaats vindt. Oranje richt zich tot alle personen met een (vermoeden van) beperking en andere maatschappelijk kwetsbare doelgroepen, ongeacht leeftijd of aard van de beperking. We gaan in dialoog en werken samen met alle betrokkenen en de samenleving. Oranje is een open en toegankelijke organisatie: we vinden het belangrijk dat iedereen z'n vraag kan stellen. Om een antwoord te geven op die vragen investeren we in de samenleving waar Oranje deel van uitmaakt. Daarnaast investeert Oranje in gespecialiseerde zorg waar nodig.

21


Eikenblad - juni september 2019 2019 LDC ZONNEHEEM Schietspoelstraat 9 09 377 02 46 • zonneheem@eeklo.be www.zonneheem.be

eeklo senioren

Praatcafé Eeklo

Lotgenotensamenkomsten

Fibromyalgie-patiënten

KAN IK HERVAL NA KANKER VOORKOMEN?

P

DONDERDAG 12 SEPTEMBER

DONDERDAG 10 OKTOBER TELKENS OM 14 UUR PRIJS GRATIS! vancanneytchristel1970@gmail.com

Vlaamse Alzheimerliga FAMILIEGROEP REGIO EEKLO

LEREN OMGAAN MET WISSELENDE EMOTIES

DONDERDAG 19 SEPTEMBER OM 14 UUR Wil je graag deelnemen aan deze bijeenkomst, maar je weet niet waar je opvang kan vinden? We zoeken graag samen met jou naar een oplossing. Jean-Marie Verdonck: tel. 0475 42 48 93 Eline Castelein: tel. 0474 62 17 14 PRIJS GRATIS! meetjesland@alzheimerliga.be

HOE ALS VERDER KANKER ? WOENSDAG 25 GEZIN SEPTEMBER VAN 14MET TOT 16 UUR LDC ZONNEHEEM Een vraag die elke kankerpatiënt nooit GRATIS Wanneer? 27 MAART 14U00 TOTis16U00 loslaat en soms WOENSDAG diep verborgen, soms 2019 HetVAN praatcafé Eeklo een initiatief van Kom sluimerend en bij anderen dan weer heel op tegen Kanker i.s.m. met stad en OCMW actueel leeft. Zijn er zaken die u als patiënt Eeklo, AZ Alma eeklo en LDC Zonneheem. kan doen om de kans in opjeherval eenwordt mi- niet alleen jouw leven Wanneer kanker leventot komt, nimum beperken? vangezet, de ziekte alstepatiënt plots Is opherval zijn kop maar komt ook je gezin onder te staan. Niet in het minste treft het ook je partner en altijd druk ernstig te nemen? kinderen. Het is geen evidentie om tijdens deze periode elkaar te

en te begrijpen. valkuilen en mogelijkheden Dr vinden Thienpont, oncologeWat in zijn AZ de Alma samen endit verbonden Eeklo,om geeft jou in praatcafédeze een moeilijke bloem- periode te doorstaan ? dit praatcafé wordt er ingegaan op hoe kanker een lezingTijdens doorheen de wetenschappelijke argezinsrelatie treft en worden tips gegeven hoe je hier mee om gumenten, die weliswaar nooit een waterkunt gaan. dicht Deze antwoord kunnen bieden, maar toch sessie wordt begeleid door Sabine Mulier, klinisch door psycholoog wetenschappelijk onderzoek in AZ Alma Eeklo.en jarenlange ervaring zijn bevestigd.

Er is voldoende tijd en ruimte om vragen Het praatcafé Eeklo is een initiatief te stellen.

k ppig

Het geheugenkoor WOENSDAG 11 SEPTEMBER VAN 14.30 TOT 16.30 UUR WOENSDAG 9 OKTOBER VAN 14.30 TOT 16.30 UUR

Het geheugenkoor is de ideale gelegenheid om samen te zingen en liedjes op te halen uit de tijd van toen. Zingen is een manier van communiceren, ook voor mensen met dementie. De herkenning van het lied stimuleert een deel van het geheugen. Mensen blijken zich tijdens het zingen meer te herinneren doordat ze een ander deel van het geheugen aanspreken. Samen zingen is leuk, ontspannend en brengt mensen dichter

W

W a d k v o T g k D p

H v m A

van Kom op tegen Kanker i.s.m. met stad en OCMW Eeklo, AZ Alma eeklo en LDC Zonneheem.

Wanneer alles uit het geheugen verdwijnt, blijven liedjes hangen

22

H

dementievriendelijk eeklo

bij elkaar. Een namiddag zingen onder muzikale begeleiding van gitarist Julien, accordeonist Willy, pianist Ward, drummer Wilfried en begeleidster Geertrui brengt je steeds in opperbeste stemming. De muzikale begeleiding werkt aanstekelijk, zodat iedereen zich kan uitleven. Er zijn liedjesbundels voorzien; voor ieder wat wils. Allen van harte welkom elke 2de woensdag van de maand.


Eikenblad - september 2019

bruishuis

CC DE HERBAKKER Passtoor De Nevestraat 10 09 218 27 27 • info@ccdeherbakker.be www.ccdeherbakker.be

Seizoensopening © Michaël Sewandono

Cools & Zoon

0 - Eeklo herbakker.be

Gabriel Rios Solo

Disney. Zonder toegevoegde suiker (5+) zon 29 sep – 15 uur

Uitverkocht.

extraatjes!

Hou onze website in de gaten voor enkele

zat 14 sep – 20.30 uur

22/05/19 16:48

Erhan Demirci – Wa make? don 19 sep – 20.30 uur

Na ‘Komt Goed!’ over de aanslagen in Brussel,

THEATER

MUZIEKTHEATER DE KOLONIEMT Mevrouw Bob zat 12 okt - 20.30 uur

zoekt Erhan nu uit hoe we met elkaar omgaan.

© Pieter Dumoulin

HUMOR

Zijn try-out vorig seizoen in ons Comedycafé was een groot succes.

THEATER

Tibaldus en Toneelhuis Het Huwelijk

CURSUS

Grime Module 3

vri 18 okt – 20.30 uur

start zat 28 sep – 9-12 uur

Een vervolg op ‘Yvonne, Prinses van Bour-

gondië’. Tibaldus, met de broers De Winne,

levert opnieuw een verrassende kijk op eigen-

MUZIEK

Marble Sounds

zat 28 sep – 20 uur

Locatie: CC Evergem, Weststraat 31

© Jan Marchand

MUZIEK

The Antler King

HUMOR

CINÉ LOCAL

Niet Schieten

woe 9 okt – 14 en 20 uur

Wie na de film van 14 uur koffie en gebak wenst, dient te reserveren voor 7 okt.

Dries Heyneman Uit Respect Voor De Buren

don 17 okt 20.30 uur

zat 19 okt – 20.30 uur

voorprogramma: And They Spoke in Anthems Locatie: N9 villa, Molenstraat 165, Eeklo

© Kaat Pype

© Julie Rommelaere

zinnig repertoire.

Na zijn succesvolle komst in ons Comedycafé

vorig seizoen kijken we hard uit naar zijn

eerste volavondshow.

Uitverkocht: Festival van Vlaanderen (18 sep), Walter Baele (3 okt) en Scala (10 okt)

ALLE PRIJZEN EN INFO: WWW.CCDEHERBAKKER.BE 23


Eikenblad - september 2019 STIP / BIBLIOTHEEK Molenstraat 36 09 218 27 00 • stip@eeklo.be • bibliotheek@eeklo.be www.eeklo.be/bibliotheek

eeklo cultuur Kalender ELKE ZATERDAG

VOORLEESUURTJE voor kinderen van 4 tot 8 jaar en hun (groot)ouders. Van 11 tot 11.30 uur - Gratis

25

BREICAFÉ vanaf 19 uur - Gratis

25

LEESGROEP VOLWASSENEN vanaf 19.30 tot 21.30 uur Gratis

september

september

1

WORKSHOP ACADEMIE VAN DE SMAAK 19.30 tot 21.30 uur

5

oktober

STARTDAG KJV Groep 3, 4 en 5

9

STARTDAG KJV Groep 2

12

VERWENDAG van 9 tot 12 uur Gratis

15

SENIOREN IN DE BIB van 14 tot 16 uur kunnen de senioren genieten van een gratis kopje koffie.

oktober

oktober

oktober

oktober

NIEUWE OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK MAA DIN WOE DON VRIJ ZAT

Pieter Serrien

30 SEPTEMBER - 19.30 - 21.30 UUR Hoe was het om de Tweede Wereldoorlog te beleven als gewone man of vrouw? Kom het te weten in deze originele lezing met aangrijpende getuigenissen en ontwapenende anekdotes.

€ 5 / UiTPAS met kansentarief: € 1,25 Inschrijven via bibliotheek@eeklo.be tel. 09 218 27 00 of in de bib. Activiteit in het kader van 75 jaar bevrijding Tweede Wereldoorlog.

24

2019

10 - 17.30 uur 14 - 19 uur

10 - 17.30 uur

9 - 12 / 16 - 19 uur 10 - 17.30 uur

9 - 12 uur

De bib krijgt een update!

VAN 30 SEPTEMBER TOT 11 OKTOBER:

GEEN NIEUWE ONTLENINGEN Om de dienstverlening te garanderen, krijgen de Vlaamse bibliotheken een nieuw gemeenschappelijk softwaresysteem. Dat zal de bibs nog betrouwbaarder en gebruiksvriendelijker maken. Na de omschakeling zullen ze ook efficiënter kunnen samenwerken.

Lezing

VANAF

Om van het oude naar het nieuwe systeem over te schakelen, hebben de bibs wel wat tijd nodig. Van 30 september tot 11 oktober zal de bib van Eeklo gesloten zijn.

VERWENDAG De bib beloont je geduld met een verwendag op zaterdag 12 oktober. Van 9 tot 12 uur kan je dan terug door de collectie snuisteren en ga je met een leuke attentie naar huis (zolang de voorraad strekt). MEER INFO www.eeklo.be/bibliotheek www.facebook.com/bibeeklo

WORKSHOP

Pompoen

Academie van de Smaak

ACADEMIE VAN DE

SMAAK

DINSDAG 1 OKTOBER, 19.30 UUR

Pompoenen zijn elk najaar een kleurrijk gebeuren, zowel in de tuin als op de markt. De recepten waarin pompoen gebruikt wordt, zijn eindeloos. Omdat de groente een paar maanden kan bewaard worden, is het zeker de moeite om er elke keer iets anders mee te doen.

Academie

Academie

Smaak

Smaak

van de

van de

Max. 10 deelnemers PRIJS € 5 / UiTPAS met kansentarief € 1,25 (ingrediënten inbegrepen). Academie Inschrijven via bibliotheek@eeklo.be van de Smaak tel. 09 218 27 00 of in de bib.


Eikenblad - september 2019 CULTUUR Molenstraat 36 09 218 27 00 • cultuur@eeklo.be www.eeklo.be/cultuur

eeklo cultuur Bibliotheek Eeklo zoekt vrijwilligers

Nota adviesraden

De stad Eeklo pleit voor een transparant beleid en wil daar de burger zo veel mogelijk bij betrekken. De stedelijke adviesraden en beheersorganen spelen hierin een belangrijke rol. Ze vormen een platform voor burgers en andere gebruikers van de stadsdiensten en verenigen de belangenbehartigers van de Eeklose bevolking. Om de participatie van de burger te optimaliseren werd de afsprakennota van de adviesraden herzien en op 7 juli door alle voorzitters ondertekend. De adviesraden willen een forum bieden waarop verschillende meningen aan bod kunnen komen en waarin open discussie gestimuleerd wordt. De veranderingen en aanpassingen zijn dan ook voornamelijk van inhoudelijke aard. De volgende maanden worden een aanschillende mensen een boek onder begeleital overgangsmaatregelen in gang gezet ding bespreken, verrijkt je leeservaring en verwaaronder: de beheersorganen van bib en groot je leesplezier! CC worden samengevoegd, LDC centrumraad zal afhankelijk van de uitvoeringsMaximum 12 deelnemers. besluiten een andere naam en invulling Gratis. Inschrijven via bibliotheek@eeklo.be krijgen, ook de wereldraad en milieuraad tel. 09 218 27 00 of in de bib. worden samengevoegd. De adviesraad zondag 23 juni voor cultuur werkt aan een intern vernieuzaterdag 29 juni wingstraject terwijl COVEMO wil focussen zondag 30 juni op meer straatgericht werken. De stad 10u00 tot 16u00 Eeklo streeft bovendien naar een kruisbeKA! Eeklo tussen de diverse raden. Pastoor de Nevestraatstuiving 26

Leesgroep voor volwassenen Heb je zin om je leeservaringen uit te wisselen met andere boekenliefhebbers? Ben je benieuwd wat andere mensen aantrekt (of net niet) in een boek? Wil je meer weten over de auteur en haar of zijn stijl? Dan is de leesgroep iets voor jou. 4 keer per jaar komen we samen rond een boek dat we vooraf kiezen. Met ver-

© Michel Wijne

BIB EEKLO ZOEKT KJV-BEGELEIDERS Sinds 1994 doet de bib van Eeklo mee met de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen (KJV), de grootste leesgroep van Vlaanderen. We hebben 6 leesgroepen. Elke leesgroep krijgt een lijst met 8 boeken die gedurende het leesjaar (oktober-april) gelezen moeten worden. Op een 6-tal bijeenkomsten worden deze boeken besproken en doen de kinderen activiteiten rond de gelezen boeken. Ze doen dit onder BIB EEKLO ZOEKT VRIJWILLIGERS begeleiding van 1 of meerdere begeleiders. Om ons hierbij te ondersteunen zijn we op VOOR WEGZETTEN MATERIALEN Je helpt bij het terugplaatsen van binnenzoek naar een enthousiaste vrijwilliger om 1 van onze leesgroepen te begeleiden. Werk gebrachte materialen (boeken, strips, dvd’s…). je graag met kinderen en kan je creatief (met Je helpt ook mee de presentatie van materiaboeken) aan de slag? Dan is dit zeker en vast len netjes en op orde te houden. We zoeken iets voor jou! Uiteraard sta je er als begeleider iemand die wekelijks op dinsdag kan komen niet alleen voor. Je zal ondersteund worden helpen. door onze begeleiders (met vele jaren ervaDaarnaast zoeken we ook mensen die een 5-tal keer per jaar willen komen helpen bij het ring) en de bibliotheekmedewerkers. innemen van boekenboxen en het terugplaatMEER INFO sen van die boeken. kimberly.baeyens@eeklo.be - tel. 09 218 27 00 www.kjv.be - Iedereen Leest organiseert een MEER INFO vivianne.cauwels@eeklo.be gratis opleiding en inspiratiemoment. tel. 09 218 27 00

IN SCHRIJ VINGEN TOT EN MET 30 SEPTEMBER

Kunstacademie Eeklo 4 mei tot en met 30 juni 2 september tot en met 30 september ma-di-woe-vrij 13u30-19u00 za 09u00-13u00 Tijdens de eindejaarstentoonstelling (Donderdag en zondag gesloten)

EINDE JAARS TENTOON STELLING het MAP Molenstraat 7

MEER INFO cultuur@eeklo.be - tel 09 218 27 31 KA! Waarschoot Nijverheidsstraatwww.eeklo.be/adviesraden 1A De Arme Klaren Tieltsesteenweg 22

9950 Lievegem

Kunstacademie Eeklo ma-di-woe-vrij 13.30 - 19 uur za 9 - 13 uur

Pastoor De Nevestraat 26 tel. 09 218 27 50 kunstacademie@eeklo.be kunstacademie-eeklo.be

Kunstacademie Waarschoot-Lievegem 4 mei tot en met 30 juni en 2 september tot en met 30 september op ma en don 15u00-18u00 woe 13u30-18u00

Kunstacademie Waarschoot-Lievegem ma en don 15 - 18 uur woe 13.30 - 18 uur

Kunstacademie Zomergem-Lievegem vanaf 4 mei tot en met 30 juni vanaf 2 september tot en met 30 september di en vrij 16u00-19u00 woe 13u30-19u00 za 09u00-13u00

Kunstacademie Zomergem-Lievegem din en vrij 16 - 19 uur za 9 - 13 uur

JEUGDRAAD

SENIORENRAAD CENTRUMRAAD

COVEMO m mobiliteit

2x per jaar verplicht advies

LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG

GECORO

ruimtelijke ordening

SPORTRAAD Intern vernieuwingstraject

ADVIESRAAD VOOR CULTUUR

Werkgroep ELS (onroerend erfgoed) Kunst in publieke ruimte Funerair erfgoed

MILIEURAAD

BEHEERS-

ORGAAN RAAD VAN BIB BEHEER CC DE HERBAKKER

Vernieuwingstraject over 2 jaar om tot 1 beheersorgaan te komen

ECONOMISCHE RAAD

ALGEMENE WELZIJNSTOETS

Adviesraad Welzijn & Diversiteit ADVIES

met werkgroepen, neemt taken over van de Wereldraad

College van Burgemeester en Schepenen

25


Eikenblad - september 2019 CULTUUR Molenstraat 36 09 218 27 00 • cultuur@eeklo.be www.eeklo.be/cultuur

eeklo cultuur Eeklo remembers

75 jaar bevrijding stad Eeklo VRIJDAG 25 OKTOBER, 10.30 UUR

MARKT

Verjaardag van de bevrijding van stad Eeklo

ZONDAG 15 SEPTEMBER, 10.30 UUR DEKENALE KERK

Op zondag 15 september vindt er een plechtigheid plaats ter ere van de 75ste verjaardag van de bevrijding van stad Eeklo en de 74ste verjaardag van de bevrijding van de concentratiekampen en gevangenissen. Om 10.30 uur in de Dekenale kerk: Plechtige dienst ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers Na de kerkelijke plechtigheid volgt de Vaderlandse plechtigheid aan de gedenkplaat aan het stadhuis. Er zullen bloemen neergelegd worden ter nagedachtenis van de uit Eeklo afkomstig gestorven politieke gevangenen, tijdens de oorlog van 1940-1945.

Om de 75ste verjaardag te herdenken van de bevrijding van Noordwest-Europa, zal in oktober een uitzonderlijk grote Canadese delegatie om een aantal belangrijke historische sites te bezoeken langsheen de Canadian Liberation Route. Tijdens Tweede Wereldoorlog werd Eeklo bevrijd door Canadese troepen. Sindsdien houdt stad Eeklo er een erg hechte vriendschapsband op na met Canada. Op vrijdag 25 oktober is er een CanadeesBelgische herdenkingsviering in Eeklo. Het stadsbestuur zal in samenwerking met het Fonds G.E. Spittael een herdenkingsplechtigheid organiseren op het Canadaplein aan ‘De Soldaat en het Meisje’. Het gebeuren start om 10.30 uur op de Markt, ter hoogte van het stadhuis. Iedereen is welkom om dit indrukwekkende spektakel te aanschouwen. Onder muzikale begeleiding van de Koninklijke Muziekkapel van de Marine zullen maar liefst 200 deelnemers mee marcheren!

EEKLO

REMEMBERS 75 JAAR BEVRIJDING STAD EEKLO

Honouring our liberators, thank you Canada!

HELP DE HERINNERING LEVEND TE HOUDEN

We roepen iedereen op om vanaf 15 september (effectieve verjaardag Bevrijding) een Canadees kenmerk aan jouw huis te hangen, als dank voor de bevrijding van onze stad. DOWNLOAD JOUW VLAG VIA: www.eeklo.be/bevrijding en hang deze op een goed zichtbare plaats van 15 september t.e.m. 25 oktober. Zo gedenk je de Canadese soldaten die Eeklo bevrijdden op 15 september 1944.

Brochure Kunstsalon

Eeklose Meesters

1

Kunstsalon Eeklose Meesters In de voorbije lente drapeerde V.V.V.-Eeklo het Jeneverhuis met het werk van heel wat overleden ‘Eeklose Meesters’. Na de overzichtstentoonstelling werden alle meesters die aan een nageltje hingen of op sokkel stonden, in woord en beeld samengebracht in een brochure. Deze publicatie in kleurendruk met een reeks foto’s van de geëxposeerde werken, biedt in 64 pagina’s een fraaie blik op het

landschap van beeldende kunstenaars van de stad Eeklo. Deze brochure is verkrijgbaar voor een bedrag van € 7 door storting op het rekeningnummer BE35 4429 5275 4137 van VVV-Eeklo met vermelding bij de mededeling brochure EM + naam en adres. Na ontvangst van de betaling wordt de brochure thuis bezorgd.

Alle concerten en cursussen www.n9.be 26

VVV EEKLO


Eikenblad Eikenblad--september september2019 2019

eeklo gezondheid bko Week tegen kanker VAN 14 OKTOBER T.E.M. 18 OKTOBER

Naar aanleiding van de Dag tegen Kanker, in samenwerking met Kom Op Tegen Kanker, wordt jaarlijks op de derde donderdag van oktober de Dag tegen Kanker georganiseerd. Dit met de bedoeling om kankerpatiĂŤnten en hun omgeving een hart onder de riem te steken. Dit jaar vindt de Dag tegen Kanker plaats op donderdag 17 oktober. Net als vorige jaren bouwt AZ Alma dit ver- seerd van maandag 14 oktober t.e.m. vrijdag der uit tot een Week tegen Kanker! Deze week 18 oktober. staat gevuld met initiatieven die het oncologisch support team van AZ Alma organiseert, MEER INFO dit in samenwerking met Kom Op Tegen Kan- www.azalma.be/nieuws/iedereen-strijdt-meeker en stad Eeklo. Deze Week wordt georgani- tijdens-week-tegen-kanker

Geef darmkanker geen kans Maandag 14 oktober - 19 tot 21 uur

Auditorium AZ Alma

Opendeurmoment oncorevalidatie

Donderdag 17 oktober, 10 - 12 uur Revalidatiezaal AZ Alma

Stoppen met roken

Dinsdag 15 oktober - 14 tot 15 uur

AZ Alma, vergaderzaal 5

De lange tocht: er is hoop in de strijd tegen kanker

Dinsdag 15 oktober - 19.30 tot 21 uur

Auditorium AZ Alma

Gele lintjes en appels in de strijd tegen kanker

Donderdag 17 oktober, 9 tot 16 uur

Onthaal AZ Alma

Cake en koffie

Een klein kaartje, een groot gebaar

14 tot 18 oktober, elke voormiddag AZ Alma, zorgeenheid 24 en 33

Donderdag 17 oktober, hele dag

Schoonheidszorgen

AZ Alma, zorgeenheid 24 en 33

Oncologie in de Thuiszorg

14 tot 18 oktober, 14 - 17 uur

Auditorium AZ Alma

Lotgenotencontact in de oncolounge

AZ Alma, zorgeenheid 24

Donderdag 17 oktober, 13.30 tot 17 uur

Campus Run

Dans tegen Kanker

14 TOT 18 OKTOBER, 14 - 17 UUR

Vrijdag 18 oktober, 18.30 tot 20 uur

AZ Alma, zorgeenheid 24

Auditorium AZ Alma

Campus Run

ze

Bo

ela

re

Ro

st ra at r Ke

Ma

tra

at

t

nel Puss

St a

rs tra

at

t io

ns s

tra

at

aat

moe

emier str

Zuid

rk

ks

Burg. Lio

MEER INFO bart.vandewalle@campusdetandem.be De Campus Run vindt plaats in het stadscentrum.

en

Al hun leerlingen leggen in 3 grote golven het 6 kilometer lange circuit af, waarbij ze starten en aankomen op de eigen campus.

Doel van het evenement is om de schoolgaande jeugd een aangename, sportieve ervaring te bieden en te werken aan een duurzame gezonde levensstijl.

ol

Op 27 september wordt in Eeklo de eerste editie van De Campus Run georganiseerd. Het College ten Doorn, PTI en GO! campus De Tandem worden verbonden door een loopparcours.

M

VRIJDAG 27 SEPTEMBER - STADSCENTRUM EEKLO

27


Eikenblad - september 2019 JEUGDDIENST Kerkstraat 121 09 218 29 20 • jeugd@eeklo.be www.eeklo.be/jeugd

eeklo jeugd AANBOD HERFSTVAKANTIE

Digitaal kabaal! DE WERKING VOOR 6- TOT EN MET 12-JARIGEN Elke ochtend en namiddag zijn er opnieuw keuze-opties; men kan kiezen tussen actief spel, passief spel (crea/koken), bouwdorp, living of vrij spel. Dinsdag (groen) en woensdag (rood) kan er in de namiddag ook gezwommen worden. De keuze wordt op de dag zélf gemaakt door jouw kind. Wat je wel dient te doen is je even registreren via eeklo.be/vrijetijd. Daarnaast hebben we nog een speciaal aanbod op maandag en donderdag. Hiervoor dient wél op voorhand ingeschreven te worden. Op maandag zullen jullie workshops kunnen volgen van Mediaraven (Tablettekenen voor 6 tot 9 jaar en Stop Motion voor 10 tot 12 jaar) en op donderdag kan je inschrijven voor Living Tomorrow (ook wel het ‘huis van de toekomst’ genoemd), om daar alle hypertechnologische uitvindingen voor in je droomhuis te gaan bewonderen. VR gaming in de DAG

VA N DE

JE U G D

BEWE

G IN G

BER 2019

18 OKTO BEKIJK DE ACTIES IN JE BUURT OP WWW.DAGVANDEJEUGDBEWEGING.BE

V.U. Erwin Cools, 2000 Antwerpen • foto Jan Van Bostraeten

Dag van de Jeugdbeweging

woonkamer of het weerbericht op je spiegel in de badkamer? Daar kan het al allemaal… MEER INFO Meer informatie (extra uitleg en inschrijvingsmodaliteiten) kan je binnenkort terugvinden in de Kidsgids! De Kidsgids is beschikbaar vanaf 27 september via www.eeklo.be/kidsgids. INSCHRIJVEN www.eeklo.be/vrijetijd

Jeugdwerking in beeld

VRIJDAG 18 OKTOBER

Op vrijdag 18 oktober is het opnieuw Dag van de Jeugdbeweging! De perfecte dag voor kinderen en jongeren om trots te tonen dat ze lid zijn van een jeugdbeweging. De Eeklose jeugdraad en jeugddienst verwennen iedereen in jeugdbewegingskledij met een ontbijt op de Markt vanaf 7 uur. Muziek wordt voorzien door DJ Flavour Drop (Werchter, Pukkelpop, winnaar Studio Brussel DJ Contest, …). Kinderen van de lagere school zijn zeker ook welkom en worden nadien onder begeleiding naar de Eeklose scholen gebracht. Naschools beloont jeugdhuis De Route jongeren in jeugdbewegingskledij met een (gratis) drankje en randactiviteiten. MEER INFO Jeugdcentrum Kubiek, Kerkstraat 121 tel. 09 218 29 20 www.dagvandejeugdbeweging.be

28

Twaalfplus

Wijkwerking

Rookbomfotografie

Olympische wijkspelen

DE SINT KOMT NAAR EEKLO

ZON. 17 NOV

SPORTPARK EEKLO

Vooraf inschrijven noodzakelijk voor vrijdag 8 november via www.eeklo.be/vrijetijd


Eikenblad - september 2019 JEUGDDIENST Kerkstraat 121 09 218 29 20 • jeugd@eeklo.be www.eeklo.be/jeugd

eeklo jeugd

Knutselen op het Feltreplein

Vakantiewerking GEKKO in Eeklo werd goed onthaald door zowel de kinderen als hun ouders. De keuzevrijheid, themaweken, uitstappen en vormingen maakten onze kinderen dolblij. Wij gaan dan ook verder met deze werking voor de komende schoolvakanties (met uitzondering van de kerstvakantie). www.facebook.com/kidsgidseeklo www.eeklo.be/kidsgids

Animatoren op driedaagse

Een jeugdbeweging? Misschien iets voor jou? KOM NAAR DE STARTDAG VAN EEN EEKLOSE JEUGDVERENIGING CHIRO OMMEKEER SPORTLAAN 25 Chiro Ommekeer is een toffe jeugdbeweging met geflipte leidingsmensen, elk met een grote Chiropassie. Elke zondag staat de leidingsploeg te trappelen om jouw kind een fantastische spelnamiddag aan te bieden! De startdag was op 8 september. Kom gerust eens langs op een zondagnamiddag. www.ommekeer.be - info@ommekeer.be

FOS DE LEEUWERIK edij ewegingskl r in jeugdb 1) om 7.30 uu erkstraat 12 Tieltsesteenweg 105 (K Komb ek bi entrum Ku ijt! tb naar jeugdc on is at je gr voor De Leeuwerik 226e is de Eeklose afdeling van FOS wij zorgen ijs worden ger onderw . t het la id ren uielke le deons ge Open Scouting. Vanaf 5 jaar ben jeKinbij zaterdag welkom om mee be de school dien naar te komen spelen met de bijna 200najonge scouts en gidsen die ondertussen al deel uit maken van onze bloeiende vereniging. Scouting, da’s fun, vriendschap en avontuur! De startdag was op 7 september. Kom gerust eens langs op een zaterdagnamiddag. www.deleeuwerik.org - jannes.vanwonterghem@telenet.be jeugdcentrum

KUBIEK

3

eeklo

CHIRO SINT-JOZEF Abdijstraat 31 SCOUTS & GIDSEN BADEN POWELL We zijn een kleine, maar zeer hechte groep die iedere zondagSportlaan 25 middag klaarstaat om kinderen tussen 6 en 17 jaar een onvergeteStartdag: 21 september lijke middag te bezorgen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren voldoende buiten kunnen spelen en heel veel vrienden Scouts en Gidsen wil iedereen van harte welkom heten op de startdag kunnen maken, daarom gaan wij er iedere zondag 200 % voor om waarmee ze een fantastisch scoutsjaar in gang zetten! Ben je tussen 6 en de leden een zalige middag aan te bieden! De startdag was op 18 jaar, kom dan zeker een kijkje nemen om te ontdekken wat we allemaal in petto hebben voor het nieuwe jaar! 1 september. Kom gerust eens op een zondagnamiddag langs. www.fb.com/chirosintjozef - chirosintjozefeeklo@gmail.com www.scoutseeklo.be - info@scoutseeklo.be

29


Eikenblad - september 2019 SPORT EEKLO Burg. Lionel Pussemierstraat 157 09 377 61 27 • sport@eeklo.be www.eeklo.be/sport

eeklo vrije tijd ZONDAG 15 SEPT 14 > 17 uur SPORT

JEUGD

C U LT U U R

SENIOREN

n iteite Activ g en oud n jo r o vo

DAG VAN DE

Verenigingengids 2019-2020 Elk jaar stellen we een gids samen met een overzicht met alle sport-, jeugd- en cultuurverenigingen met jeugdwerking. De gids kan je inkijken via: www.eeklo.be/verenigingengids

r K in d e t i e a m i an WIN MOOIE PRIJZEN!

VRIJE TIJD

verloot onder de kinderen

he t ties in Initia uwenbad a Verb zwemkledij mee je Breng

IS ! GR AT

Infostanden van Eeklose verenigingen Tal van initiaties, demonstraties en optredens

SPORTPARK EEKLO Burg. Lionel Pussemierstraat 157

Ontdek het volledige programma: eeklo.be/dagvandevrijetijd i.s.m. vrijetijdsdiensten Stad Eeklo

K ID S G ID S OVERZICHT VAN ALLE ACTIVITE ITEN

VOOR KINDEREN VAN 3 - 18 Georganiseerd door de jeugddiens JAAR t, sportdienst, sportverenigingen, buitenschoolse kinderopvang, Kunstacademie, bibliotheek, CC De Herbakker en Wijkcentrum De Kring

Op zoek naar een

eeklo.be/vrijetijd

Sportkampen herfst De vrijetijdsdiensten organiseren tal van kampen voor kinderen van 3 tot +18 jaar in de herfstvakantie. De Kidsgids is beschikbaar vanaf 27 september via: www.eeklo.be/kidsgids INSCHRIJVEN www.eeklo.be/vrijetijd ‘Iedereen Doet Aan Sport’ in een inclusieve werking die omnisportactiviteiten voor volwassenen organiseert. De sporten worden begeleid door sportieve en enthousiaste vrijwilligers. Elke activiteit kan je proeven van diverse sporten. Deze sporten gaan telkens door in het Sportpark van Eeklo. Baseball dinsdag 8 oktober Hockey maandag 21 oktober Zwemmen dinsdag 5 november MEER INFO & PRIJS € 4 tel 050 47 25 90 - www.vrijetijdspunt.com

30

MEER INFO Sportpark Eeklo tel. 09 377 61 27 sport@eeklo.be

vrijetijdsbesteding?

Kom dan op zondag 15 september langs in er zijn tal van infostanden. Er is ook heel wat het Sportpark te Eeklo! Je kan er van 14 tot randanimatie: springkastelen, glittertattoo's, 17 uur kennismaken met verschillende sport- rodeo-stier, … en er zijn leuke prijzen te winclubs, jeugdbewegingen, cultuurverenigin- nen! De Dag van de Vrije Tijd vindt plaats van gen, de jeugdbrandweer en de Eeklose vrije- 14 tot 17 uur, toegang is gratis. tijdsdiensten. Je kan er genieten van prachtige demonstraties, deelnemen aan activiteiten (in MEER INFO www.eeklo.be/dagvandevrijetijd het Sportpark en in het Verbauwenbad) en tel. 09 377 61 27

Ontdek een sportclub in je buurt van 1 tot 30 september in heel Vlaanderen

Vind je sporten leuk? Het wordt nog plezanter in een sportclub! Je wordt er professioneel begeleid en maakt er vrienden voor het leven! Ontdek wat de Eeklose sportclubs te bieden hebben door gratis proeflessen te volgen of maak kennis met de sportclubs op de Dag van de Vrije Tijd, die doorgaat op zondag 15 september van 14 tot 17 uur in het Sportpark te Eeklo. INFO OVER SPORTVERENIGINGEN EN PROEFLESSEN Website sportdienst www.eeklo.be/sport Je kan de info ook terugvinden op de InfoOp de website vind je een overzicht van alle borden in het Sportpark of je kan meer info sportverenigingen die proeflessen aanbieden vragen aan het secretariaat voor jeugd en/of volwassenen van de sportdienst.


Eikenblad - september 2019 SPORT EEKLO Burg. Lionel Pussemierstraat 157 09 377 61 27 • sport@eeklo.be www.eeklo.be/sport

eeklo sport

Openingsuren Sportpark tijdens het schooljaar

SPORTPARK EEKLO (balie)

Zwemlessen voor kinderen

MA - ZAT ZON

In België verdrinken nog steeds jaarlijks meer dan 20 kinderen: ook in zeer ondiep water of in een ligbad kunnen jonge kinderen verdrinken. Het belang van zwemonderwijs voor jonge kinderen kan dus niet genoeg onderlijnd worden. Zelfs kinderen van 2, 3 jaar kunnen leren zich te behelpen om een korte afstand te overbruggen en om hulp te roepen. FAMILIEZWEMMEN: Watergewenning, zweminitiatie en zwemvervolmaking Het succes van deze cursussen heeft zeker te maken met de ongedwongen sfeer waarin wordt gewerkt. Vele ouders gaan mee in het water , worden mee ingeschakeld en betrokken bij de oefeningen en dit zorgt voor een goede sfeer en ambiance en vooral ook voor een verhoogde veiligheid en sneller leerproces. Elke zaterdag vanaf 14 september t.e.m. 14 december Groep 1: 10 - 10.45 uur Groep 2: 10.45 - 11.30 uur In beide groepen kunnen kinderen vanaf 2 jaar in verschillende niveaugroepen terecht. Prijs: € 65 / UiTPAS met kansentarief € 16,25 INSCHRIJVEN & MEER INFO zwemles@mzv-waterpolo.com Tijdens deze lessen kunnen ouders, broers, zussen,… een baantje trekken voor € 4.

8.30 – 22.30 uur 9 – 19 uur

VERBAUWENBAD MA, WOE, VRIJ DIN, DON ZAT ZON

8.30 – 19 uur 6.15 – 21.15 uur 14 – 17 uur 9 - 12.30 uur

Burg. Lionel Pussemierstraat 157 sport@eeklo.be – www.eeklo.be/sport tel. 09 377 61 27 LEREN ZWEMMEN VOOR KINDEREN (10 lessen) Zaterdag 9.15 - 10 uur maan-, dins- of donderdag 16.30 - 17.15 uur  ZWEMSCHOOL voor kinderen die al 25 m kunnen zwemmen zonder hulp Maandag, dinsdag en donderdag van 18.30 tot 19.30 uur. Testmoment op maandag 9 september om 18.30 uur, zodat de kinderen daarna in de juiste groep kunnen starten. Ook later kan er nog ingestroomd worden. MEER INFO info@megaeeklo.be www.megaeeklo.be/leren-zwemmen Daarnaast biedt MZE ook: recreatief zwemmen voor tieners en jongvolwassenen en competitief zwemmen.

SPORTSCAFÉ EEKLO MAA, DIN, DON WOE VRIJ ZAT ZON

16 – 24 uur 13 – 24 uur 15 – 24 uur 9 – 24 uur 9 – 21 uur

Floris Gabriel - tel. 0499 38 57 00 Info@sportscafe.be

KINDEROPVANG DOLFIJN MA – VRIJ

6.45 – 18.45 uur

BKO Dolfijn - tel. 0499 53 46 74 kinderopvang@eeklo.be tel. 09 228 76 12

Zwemlessen voor volwassenen DINSDAG 8 OKTOBER TOT 17 DECEMBER (10 LESSEN), 15.30 - 16.30 uur Wilde je altijd al leren zwemmen maar durfde je nooit de stap te zetten? Of wil je graag je zwemstijl verbeteren? Aarzel dan niet en schrijf je nu in voor deze lessenreeks! Bij zweminitiatie overwin je in een kleine groep de watervrees en leer je de eerste zwemslagen.

Zwemvervolmaking voor wie beter wil leren zwemmen of een nieuwe zwemstijl wil aanleren. PRIJS € 40 voor 10 lessen € 10 UiTPAS met kansentarief INSCHRIJVEN via www.eeklo.be/vrijetijd of in het secretariaat van de sportdienst

31


Eikenblad - september 2019 SOCIAAL HUIS Zuidmoerstraat 136/6 09 218 17 00 • sociaalhuis@dezuidkaai.be www.eeklo.be

eeklo info

Tai Chi

GRATIS KENNINGSMAKINGSLES DINSDAG 1 OKTOBER 18.45 TOT 20 UUR - SPORTPARK

Tai Chi zorgt voor ontspanning, meer voeling met het lichaam, meer evenwicht, een betere bloeddoorstroming, sterkere spieren en pezen, een hoger concentratievermogen en een betere lichaamshouding. Tai Chi is geschikt voor iedereen, jong en oud, al dan niet sportief of lenig, met of zonder conditie. BEGINNERS (10 SESSIES) dinsdag 8 oktober, 17.30 - 18.45 uur donderdag 10 oktober, 9.15 - 10.30 uur GEVORDERDEN (10 SESSIES) dinsdag 8 oktober, 18.45 - 20 uur donderdag 10 oktober, 10.30 - 11.45 uur MEER INFO & INSCHRIJVEN € 50 - www.eeklo.be/vrijetijd sport@eeklo.be - tel. 09 377 61 27

Voor jongeren uit het secundair onderwijs

SNS Meetjesland - sport voor een spo(r)tprijsje MAANDAG 23 SEPTEMBER - SPORTPARK Met een SNS-pas kunnen de jongeren, na school, deelnemen aan verschillende sportactiviteiten in Eeklo (en eigenlijk gans Vlaanderen). De jongeren kunnen zelf kiezen, waar, wanneer en hoe vaak ze willen sporten. Met deze formule kan men spotgoedkoop onbeperkt sporten voor (bijna) het ganse schooljaar. Het programma van de sportactiviteiten wordt opgemaakt in samenspraak met de sportdienst, de lokale sportclubs, de deelnemende scholen en privé sportcentra. Er wordt gezocht naar een zo groot mogelijk aanbod van eigentijdse recreatieve sporten die een belangrijke aantrekkingspool vormen voor de jongeren. Volgende sporten zullen zeker opgenomen worden in het aanbod: fitness, squash, gevechtssporten, zwemmen, bad-

minton, (tafel-)tennis, danslessen, … De activiteiten gaan door in verschillende sportaccommodaties of scholen in de buurt en sluiten doorgaans aan op de schooluren. MEER INFO EN INSCHRIJVEN Raadpleeg het uurrooster: www.sportnaschool.be € 30 voor 1 semester / € 45 voor 2 semesters een deel van het deelnamegeld kan je terugkrijgen via je ziekteverzekering. Er is ook een kansentarief. Meer info bij het Sociaal Huis of via meetjesland@sportnaschool.be. Vanaf dit schooljaar kan je alles nog gemakkelijker ontdekken met de nieuwe SNS-APP!

Omnisportclub waar iedereen welkom is! Sportclub Boezjeern

e lessenreeksen kosten aanvullend €10, t een KomUitPas betaal je €2,5.

on je niet in Eeklo en heb je een hoogde tegemoetkoming, zit n schuldbeheer of collectieve uldenregeling of heb je een bewijs van g inkomen van het OCMW, dan kan je k van het verminderd tarief genieten.

Bij interesse, vragen of voor inschrijving kan je naar een wekelijkse sportactiviteit komen of neem contact op met Nancy of Lien.

In dit Fins werpspel mikken spelers naar 12 genummerde houten paaltjes. Je scoort de punten op 1 omgegooid paaltje of voor het aantal omgegooide paaltjes. Wie het eerst exact 50 punten haalt, wint!

Wil je een andere sport doen in de buurt en weet je niet waar je terecht kan? Wil je weten op welke kortingstarieven je recht hebt? Kom langs op vrijdagvoormiddag of neem contact op voor meer uitleg! Je vindt ons in: Wijkcentrum De Kring Zuidmoerstraat 136/8 9900 Eeklo 09 378 61 69 Gsm 0468 16 62 73 boezjeern@gmail.com februari 2017

tualiteiten betalen tot €15 terug per r voor het aansluiten bij een sportclub. kan gratis aan twee proeflessen elnemen.

Interesse in één of meerdere sporten?

Lid worden kan voor €25 per jaar, MAANDAG 16 SEPTEMBER VAN 12.30 TOT 17 UUR - SPORTPARK €6,25 met KomUitPas. Hiervoor kan je

32

Voorkennis is niet nodig, een initiatie is voorzien!

deelnemen aan het basisaanbod en de verzekering is inbegrepen.

Bij interesse, vragen of voor inschrijving kan je naar een wekelijkse sportactiviteit komen

of neem contact op met Nancy of Lien. MEER INFO Alle lessenreeksen kosten aanvullend €10, met een KomUitPas betaal je €2,5. je een andere sport doen in de buurt Deelname € 5 of € 1,25Wil kansentaen UiTPAS weet je niet waarmet je terecht kan? Wil je Woon je niet in Eeklo en heb je een weten op welke kortingstarieven je recht verhoogde tegemoetkoming, zit hebt? Komvoor langs op vrijdagvoormiddag of rief. Gratis deelname in ruil 10 UiTPASneem contact op voor meer uitleg! je in schuldbeheer of collectieve schuldenregeling of heb je een bewijs van punten. laag inkomen van het OCMW, dan kan je Je vindt ons in: ook van het verminderd tarief genieten. Wijkcentrum De Kring Zuidmoerstraat 136/8 Inschrijven: boezjeern@gmail.com Mutualiteiten betalen tot €15 terug per 9900 Eeklo jaar voor het aansluiten bij een sportclub. 09 378 61 69 tel. 0468 16 62 73 Je kan gratis aan twee proeflessen Gsm 0468 16 62 73

i.s.m. Sportdienst Eeklo en met steun van de Vlaamse Overheid.

deelnemen.

boezjeern@gmail.com

februari 2017

eresse in één of meerdere sporten? worden kan voor €25 per jaar, 25 met KomUitPas. Hiervoor kan je elnemen aan het basisaanbod en de zekering is inbegrepen.

organiseert een eerste Mölkky-tornooi


Eikenblad - september 2019 OOK EEN LEUKE FESTIVITEIT? BEZORG ONS JE FOTO

Bavo De Baets, Jordan Lamon en Bjorn Claeys behaalden medailles op de Special Olympics 2019. Bavo behaalde een zilveren medaille bij het 100 m zwemmen en een juni bronzen medaille bij het 50 m zwemmen. Jordan behaalde een bronzen medaille bij het verspringen. Bjorn behaalde een bronzen medaille bij 400 m wandelen en een bronzen medaille bij 100 m wandelen. Hiervoor worden zij ontvangen op het stadhuis.

23

© Michel Moens

Omnisportclub waar iedereen welkom is!

24 juni

ACV Transcom wordt ontvangen op het stadhuis omwille van hun 100-jarig bestaan. Op 25 mei 1919 werd het Christen Syndicaat van het personeel opgericht. Intussen verrichten zij al meer dan een eeuw mooi werk voor vele werknemers uit Eeklo en omgeving.

Het kamerkoor het Tweede Couplet wordt ontvangen op het stadhuis omwille van hun 25-jarig bestaan. Het juni kamerkoor bracht een goed gevuld repertoire uit door de jaren heen, diverse muziekstijlen kwamen aan bod.

23

07

Vlaanderen zingt strijkt voor het eerst neer in Eeklo. De meezingavond kent een groot succes.

27

Briljanten huwelijk van Eugeen Fordeyn en De Coninck Jeannine.

juli

juli

© Michel Wijne

juni

De nieuwe inwoners van Eeklo van het afgelopen half jaar worden uitgenodigd in het stadhuis voor een voorstelling van de stad en de werking.

© Michel Moens

12

© Michel Wijne © Michel Moens

Maria Paesschierssens (° Kieldrecht op 3 juni 1914) viert haar 105de verjaardag. Ze juni is weduwe. Maria heeft net zoals haar vader altijd op het water gewerkt en geleefd, op een binnenschip lange omvaart. Maria heeft 1 zoon.

03

© Michel Moens

© Joost D'huyvetters

© Michel Moens

eeklo in beeld

Dienst communicatie - Industrielaan 2 tel. 09 218 28 96 • communicatie@eeklo.be

33


Eikenblad - september 2019 OOK EEN LEUKE FESTIVITEIT? BEZORG ONS JE FOTO

Diamanten huwelijk van Willy De Pape en Hedwigis Trenson, Georges Timmerman en Gabrielle Verheye, Denis Turpyn en Erna Ryckaert, juli Antoon De Metsenaere en Agnes Buyck, Johan Bauwens en Lisette Van Landschoot en Adiel Decock en Alina Engels.

27

© Michel Moens

Gouden huwelijk van Rudiger De Lange en Christianne De Clercq, Wilfried Verkeste en Nadine Van De Vyvere, Aurele Van de Voorde en juli Godelieve Schautteet, Ivan Vermeersch en Maria Muys en Paul Bontinck en Monique Maelfait.

27

01

augustus

Start van de 25ste editie van Helden in het Park

27 juli

13

Start van de 34ste editie Meetjeslandse Balloonmeeting

augustus

© ten DOorn © College Albert Everaert

© Michel Wijne

© Michel Moens

© Michel Moens

eeklo in beeld

Dienst communicatie - Industrielaan 2 tel. 09 218 28 96 • communicatie@eeklo.be

Zomer in Zonneheem

Gedurende de zomermaanden kwamen jonge augustus Rwandese renners in België koersen met Eeklo als uitvalsbasis. Eeklo is een stad met een rijk wielerverleden, daarom worden deze sportievelingen ontvangen op het stadhuis.

34

16 17 18

augustus

augustus

augustus

Het Herbakkersfestival vindt voor het eerst plaats op een nieuwe locatie, aan het Heldenpark. Het stadsfestival trekt opnieuw veel muziekliefhebbers.

De 2de editie van het Back To School event is een succes. Alle Eeklose schooldirecties, het stadsbestuur en verschillende diensten slaan de augustus handen in elkaar voor dit leerrijk evenement. Maar liefst 640 leerlingen starten in het eerste middelbaar in Eeklo.

31

© College ten Doorn

© Michel Wijne

© Michel Moens

17


Eikenblad - september 2019 Eikenblad - mei 2018 JOUW ACTIVITEIT IN DEZE AGENDA? UITagenda op www.eeklo.be of info@eeklo.be MEER? UITinvlaanderen.be

dit was... 2014 eeklo agenda

in

eeklo

zat 21 september, 14 - 17 uur

din 1 oktober, 14 uur

..........................................................................

Vlaamse Vaste Plantenvereniging Meetjesland CSA De Moeiakker € 4 - meetjesland@vvpv.be

..........................................................................

Historische Bouwstijlen & Viering Belfort 20 jaar Unesco Werelderfgoed

Meneer Ibrahim en de bloemen van de Koran

tot en met zon 29 september

Tentoonstelling 100 jaar gele trui

VZW Plattelandscentrum Meetjesland Provinciaal streekcentrum Huysmanhoeve gratis - 09 327 04 47 zon 8 september, 10 - 18 uur

Cultuurdienst Eeklo - Belfort Eeklo gratis - cultuur@eeklo.be - 09 218 27 31

.......................................................................... maa 9 september, 19 - 22 uur

Opendeurdag danslessen Eeklo dansschool Alex Dance Academy

Bezoek aan zelfoogstboerderij 'De Moeiakker'

.......................................................................... zat 21 - zon 22 september, 20 uur

Wijkcentrum De Kring Samana Café Meetjesland gratis

Lisa gelooft

Parochie in Eeklo - Kaprijke - Sint-Laureins OLV Kerk - € 15 www.parochie-eeklo-kaprijke-sint-laureins.be

Dinsdag 10 september 9 uur

Vliegveld Ursel, Urselseweg 183 in Ursel www.dviz.be

.......................................................................... don 12 september, 14 - 17 uur

Halvedagwandeling IJzendijke (NL)

Okra sport Midden Vlaanderen - OLV Kerk gratis - paulblondeel@hotmail.com - 09 377 87 09

.......................................................................... don 12 september, 19.30 - 22 uur

Mantelzorg: Geen buitenstaanders in mijn huis

Samana Midden Vlaanderen - CM-Kantoor Eeklo € 3 - mvl@samana.be

.......................................................................... di 17, 24 september, 1 en woe 16 oktober, 9 - 12 uur

Jobstap: leer succesvol aanwerven unizo - N9 Fabriek € 190 - www.unizo.be/jobstap

.......................................................................... din 17 september, 19 - 21 uur

Dementie, als je niet meer weet dat je vergeet

Parking Stadskantoor - vormingplus Gent Eeklo gratis - info.gent.eeklo@vormingplus.be

zon 22 september, 14.30 - 16 uur

..........................................................................

Tentoonstelling Eric Hebberecht

Vrijdag 14 september 9 uur

woe 2 oktober, 14 - 16.30 uur

Bezoek warmtenet en windturbines Eeklo

..........................................................................

..........................................................................

Vrijheid in Zicht

Cm-Kantoor - CM

Cultuur Factorij De Koperen Leeuw € 12 - www.koperenleeuw.be/tickets

Alex Dance Academy vzw - Sportpark Eeklo gratis - info@alexdanceacademy.be tel. 0486 48 76 47

..........................................................................

Infosessie over financiële tegemoetkomingen in de thuiszorg

zon 22 & 29 september, 14 - 18 uur

Pjez Unik Eeklo - Kapel Arme Klarenklooster Pinehurst NV - gratis

.......................................................................... din 24 september, 14.30 - 17 uur

vrij 4 oktober, 19.30 - 23 uur

Omgaan met pijn

.......................................................................... zat 5 oktober, 20.30 - 22 uur

De Ark Van Ygor (Final full Try Out) Ygor uit Poperinge Cultuur Factorij De Koperen Leeuw Friends of Comedy € 12 - tickets@friendsofcomedy.be

.......................................................................... zat 5 en zon 6 oktober, 10 - 17 uur

Troost: over ouderdom, zorg en psychologie

Tentoonstelling met Lego - Brick Event 5

..........................................................................

..........................................................................

Okra-academie Midden Vlaanderen - N9 Fabriek € 7 - www.okra.be/regio/middenvlaanderen don 26 september, 14 - 16 uur

Plan vooraf je beste zorg over wilsverklaring, levenseinde, euthanasie

PTI Eeklo - Brick Event € 2 - www.Brickevent.be zon 6 oktober, 10 - 18 uur

Opendeurdag Brandweer

Brandweerkazerne Eeklo gratis

Cm-Kantoor - CM www.cm.be

..........................................................................

zat 28 september, 15.30 uur

Koffieconcert 3 van elk

.......................................................................... Tamboerwandeling in de stad

zon 13 oktober, 15.30 - 16.45 uur

Kapel Sint-Jan - Oakland € 12 - christiane.vervust@skynet.be

Jan Martens € 16 - jannemanmartens@skynet.be

.......................................................................... zon 29 september, 9.30 - 11.30 uur

wandeling Pijlsnel en dodelijk efficiënt

Provinciaal Domein Het Leen Provincie Oost-Vlaanderen gratis - bezoek.hetleen@oost-vlaanderen.be

.......................................................................... maa 14 oktober 2019, 14 - 17 uur

Halvedagwandeling Keigatbossen Oostwinkel

Onze Lieve Vrouw kerk Okra sport Midden Vlaanderen gratis - paulblondeel@hotmail.com

Christelijke mutualiteit - CM-Kantoor Eeklo thuiszorgcentrum.mvl@cm.be

..........................................................................

..........................................................................

don 19 september en don 3 oktober, 14 - 17 uur

Broodbakdemonstraties

Concert Theodorakis-Ensemble

.......................................................................... Halvedagfietstochten Oostveld - Eeklo

georganiseerd door de OKRA trefpunten Eeklo OLV Kerk - okra sport Midden-Vlaanderen gratis - paulblondeel@hotmail.com

.......................................................................... KGA INZAMELING

Sportpark Eeklo woe 18 september van 15 - 17 uur Recyclagepark (Ringlaan) zat 28 september van 9 - 12 uur GROENOPHALING

dinsdagen 17 september, 8 oktober en 29 oktober.

zon 29 september, 12 - 16 uur

Provinciaal streekcentrum Huysmanhoeve VZW Plattelandscentrum Meetjesland gratis huysmanhoeve@plattelandscentrum.be

.......................................................................... KUNSTACADEMIE Beeld Muziek Woord BIBLIOTHEEK / CC DE HERBAKKER / LDC ZONNEHEEM / SPORTDIENST

zaterdag 19 oktober, 20 uur

CC De Herbakker VVK € 22/ ADK € 24 xavierroels@skynet.be tel. 09 228 28 80

..........................................................................

PROV. STREEKCENTRUM HUYSMANHOEVE i.s.m. plattelandscentrum Meetjesland Bus 1 - tel. 09 327 04 47 www.huysmanhoeve.be

DE KOPEREN LEEUW Tieltsesteenweg 30/1 tel. 09 377 16 55 www.koperenleeuw.be

N9 FABRIEK / N9 VILLA Molenstraat 31 / Molenstraat 165 tel. 09 377 93 94 www.n9.be

DE STERRENPARADE VZW tel. 09 336 42 51 vzwsterrenparade@telenet.be

35


PROGRAMMA KAAIFEESTEN E E K Lnazomer O eeklo ZONDAG 29 SEPTEMBER 1927-2019 92ste jaar

PLECHTIGE HERDENKINGSMIS

VRIJDAG 4 OKTOBER 15u

RONDBEDELING VAN EEN FEESTPAKKET

20u

’T KAAIKEN ROCKT

GRATIS TOEGANG

aan alle zieken van de wijk met optredens van

DAMAGE CASE FIRE DOWN BELOW PRO-PAIN

WILLY SOMMERS

in de kapel van het Onze Lieve Vrouw Ten Doorn College.

Sponsor: Johnny Termont Sponsor: Bakkerij Philip

Sponsors: Kelderdichtingen Ronny, Kuvacon, Wesley Rodts, Eeklose Houthandel

11u

RECEPTIE

met barbequehapjes en pizza, aangeboden door de gebuurtedekenij, opgeluisterd door Willy

14u Kindernamiddag: “CLOWN

DOBBEL EN DE HEKSENZWAM”

met een geschenk voor ieder kind m.m.v. Termont Jimmy

16.30u

Vanaf 19.30u

SWOOP LAURA LYNN

ZATERDAG 5 OKTOBER

SWOOP

RONDGANG IN DE WIJK met Berten en André en de koninklijke fanfare ‘De Verenigde Vrienden van Adegem’

SHOWAVOND Met optredens van:

NIC CAAN BANDIT GARRY HAGGER JETTIE PALLETTIE SWOOP

Sponsor: BVBA De Jonghe

Sponsor: Immo Yves

GRATIS TOEGANG

Sponsor: Leffe Café en BVBA De Jonghe Sponsor: NV Steyaert-Heene

Sponsor: Leffe Café Eeklo en Styaert-Heene

ZONDAG 6 OKTOBER 9.30u Officiële opening door het stadsbestuur

en de Koninklijke Harmonie St.-Cecilia van Bassevelde van de

Vanaf 10.30u

Vanaf 18u

GRATIS TOEGANG

BARBECUE

aan 9,5 euro per persoon

DOORLOPENDE ANIMATIE IN DE TENT MET OPTREDEN VAN THE COUNCIL CHRIS HAGELAND Sponsor: D&D Projectbouw SHOWAVOND

met optredens van:

TAMARA&TOM DAVIS JOHAN VEUGELERS LAURA LYNN WILLY SOMMERS

Sponsor: Bakkerij Philip

Sponsor: Slagerij-traiteur Philip&Els

Sponsor: Adrem Keukens Sponsor: N.V. Steyaert-Heene

MAANDAG 7 OKTOBER 14u

KOFFIETAFEL voor 500 senioren met DIRK BAUTERS&VANESSA CHINITOR, JOHN DENNIS EN MISTER BOULLART

Toegangskaart verplicht (2,5 euro)

20u

36

GRATIS TOEGANG

ZOTTE MAANDAG OP ’T KAAIKEN: Blijspel: BLIJSPEL: DOE WA, DOE WA, MOAR ‘K ZOET BE GOD NIE WEETN WA ! AANSLUITEND: U VRAAGT, WIJ DRAAIEN

CHRIS HAGELAND JOHAN VEUGELERS

MET MEDEWERKING VAN HET STADSBESTUUR VAN EEKLO

BANDIT

11.30u

NIC CAAN

GARRY HAGGER

Verantw. uitgever: Dirk Mussche - H. Consciencelaan 31, 9950 Waarschoot • Ontwerp © Taptoe - Eeklo

GROOTSTE ROMMELMARKT VAN VLAANDEREN

JETTIE PALLETTIE

KAAIFEESTEN 2019

9u

Profile for Stad Eeklo

Eikenblad september 2019  

Het gratis infomagazine van de stad Eeklo - editie september 2019

Eikenblad september 2019  

Het gratis infomagazine van de stad Eeklo - editie september 2019

Profile for stadeeklo
Advertisement