Page 1

oktober 2010 - januari 2011

DrUg PreVeNtiE

Drugs en druggebruik zijn onlosmakelijk verbonden met onze samenleving. Drugs hebben een sterke invloed op de levenskwaliteit van zowel druggebruiker en omgeving als de bevolking in het algemeen. Als we over drugs spreken, hebben we het over een ruime groep van middelen. Sommige drugs zijn zodanig in het dagdagelijkse leven geĂŻntegreerd, dat we nauwelijks nog merken dat het drugs zijn (alcohol,tabak, medicatie,...). Vanuit deze visie organiseert het Lokaal Drugoverleg volgende initiatieven:

Quiz

Cocktail Local

Alle leerlingen van het tweede jaar secundair onderwijs kunnen, in klasverband, deelnemen aan

de quiz!

op van ectie in d e lo el es pr n ee an k d e 6 beste Door midd el v we uiteind elij en er ct le se en aan d e oktober, mog en d eelnem en ss la k 6 11, k lassen. Die 11 januari 20 g a d id m g a sd din finalequiz op ker. um De Herbak tr en rc u u lt Cu in

Al deze initiatieven worden georganiseerd door het Lokaal Drugoverleg EEKASI (Eeklo/Kaprijke/SintLaureins). Dit overleg bestaat uit verschillende actoren uit het onderwijs, de sportverenigingen, de brede jeugdsector, de horeca, gezondheidssector, sociaalcultureel werk, de gemeentebesturen, OCMW’s en de lokale politie van de regio. Daarnaast is er ook samenwerking en ondersteuning vanuit het Provinciaal Steunpunt Lokaal Overleg en Vroeginterventie, Lokaal Gezondheidsoverleg en Regionaal Welzijnsoverleg Meetjesland. Voorzitter Lokaal Drugoverleg EEKASI: Ann Van den Driessche Schepen van Jeugd - Stad Eeklo Voor vragen over deze activiteiten kunt u altijd terecht bij: Stefanie De Sutter Tilly Coene Stedelijke Jeugddienst Gemeentelijke Jeugddienst J.F. Willemsplein 13, Eeklo Kaprijke: 09/323 90 11 jeugdconsulent@kaprijke.be 09/377 77 07 Sint-Laureins: 09/218 76 40 stefanie.de.sutter@eeklo.be dienstvrijetijd@sint-laureins.be

Stel je je vragen over druggebruik? In het JIP kan je terecht voor informatie voor jezelf, een vriend(in), zoon of dochter: 09/377 77 07, jip@eeklo.be

lokaal drugoverleg EEKLO - KAPRIJKE - ST. LAUREINS

V.U. Schepen Ann Van den Driessche, Lokaal Drugoverleg EEKASI


ARTy

p

Vorming leerkrachten

Wise!

Laat je inspiratie vloeien! Leef je uit, toon je talenten en breng drugpreventie op een positieve manier in de kijker. Alle kunstvormen zijn mogelijk: Maak bijv. een tekening of schrijf een gedicht met als thema “Party Wise!”: Hoe fuif jij op een gezonde en toffe manier. Zoek een slogan die vertelt hoe jij op een verstandige of positieve manier omgaat met drugs/ alcohol/sigaretten tijdens het uitgaan en maak hierrond een kunstwerk. Een wedstrijd voor jongeren uit de 3de graad secundair onderwijs. word en De kun stwerken kunnen ingediend ddiensten van jeug de in r mbe tot maandag 6 dece Eek lo, Kaprijke of Sint-Lau rein s. in de jeugddienst De werken word en tentoong esteld keu rsstem kan uit× van Eek lo, waar iedereen een voor brengen (publiekspri jzen). essionele jury de In het voorjaar beoordeelt een prof che en publiekskun stwerken. en word en de acad emis prijzen uitg ereikt. Deelnem er Schoolj s aar 2009 × 2010 Profici

at!

Maat in de Shit

Voor leerkrachten wordt de vorming Maat in de Shit georganiseerd. Een vorming over hoe vriend(inn)en, een vriend(in) in problemen kunnen helpen. Interesse? Verdere informatie is te verkrijgen via de stedelijke jeugddienst.

tentoonstelling

Interactieve drug

Tijdens oktober en november, kan de 2de en 3de graad van het secundair onderwijs een bezoek brengen aan een interactieve tentoonstelling in de stedelijke jeugddienst - J.F. Willemsplein 13 - Eeklo. 1 bestaat Tentoo ns telling uit drie delen: el Mens Milieu - 3 hokjes: Midd informatie) Midd el (product heidstes t) Mens (per soonli jk k, reclame,...) Milieu (groepsdru te websites. + bezoek couran en quiz - Stelling en spel s vanuit RKJ - Videog et uigeni klo De sleutel uit Ee Reservatie: stedelijke jeugddienst

Voor jongeren die tentoonstelling 1 hebben gevolgd is er vervolgtentoonstelling 2.

Toneelvoorstellingen scholen Dosis Overdosis

Dosis overdosis gaat over 2 tieners die een schoolwerk maken over bewoners van een flatgebouw. Daar komen ze in contact met een gebroken man wiens zoon op een uitgeleefd kamertje overleed aan een dosis heroïne. Voorstellingen voor de 2e graad op College OLV ten Doorn donderdag 21 oktober om 10u en 13u30 en op PM PTI Eeklo vrijdag 29 oktober om 14u.

Vechtscheiding 2 Schaakmat

In “SCHAAKMAT!!” worden thema’s behandeld als verlies, scheiding, weerbaarheid en vriendschap. Het gaat over de jongere die een gevecht aangaat met zijn emoties, met zijn omgeving, maar vooral een gevecht met zichzelf. Een stuk over ontgoochelingen en blijven strijden. Met live gezongen liedjes. Voorstelling op het PM×PTI voor de 1e graad van PM PTI Eeklo en Koninklijk Atheneum Eeklo op vrijdag 19 novem× ber om 14u.

Vorming vrije tijd

In dit infomoment, voor mensen uit sport×, jeugd× en cultuurverenigingen maar ook andere ge×nteresseerden, komen de thema’s productinformatie, het opmerken van signalen en het correct doorverwijzen van jongeren aan bod. We gaan concreet in op het opvoedingsaspect en stellen ons vragen over hoe we een drugsprobleem best aanpakken. Deze gratis vorming organiseert de stedelijke jeugddienst samen met Peter Willaert (politie) en Rudy Goossens (CAT). Meer info: stedelijke jeugddienst.

VAD

leerlingenbevraging

Het lokaal drugoverleg wil in samenwerking met de scholen werken aan een drugbeleid op school. De leerlingenbevraging van de VAD (Vereniging voor Alcohol en andere Drugsproblemen) is hiervoor een instrument dat scholen een zicht biedt op vlak van drugthematiek. Op basis van de resultaten bepaalt de school zelf de prioriteiten en werkpunten. Anderzijds is de leerlingenbevraging ook een instrument om de participatie van leerlingen aan het drugbeleid op school te verhogen doordat de behoeftes en visie van de leerlingen zichtbaar maakt. De bevraging vindt plaats in de loop van het najaar van 2010.

Cocktail Local  

Folder Cocktail Local

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you