Page 1

opvang aanbod eeklo

voor kinderen tussen 0 tot 12 jaar

Onthaalouders 路 Buitenschoolse kinderopvang 路 Flexiko Babysit 路 Kinderdagverblijven 路 Opvang zieke kinderen


Beste ouder, Goede kinderopvang is in de huidige maatschappij niet enkel nuttig maar ook noodzakelijk geworden. Ouders moeten zorg en arbeid kunnen blijven combineren. Daar hebben ze de zekerheid bij nodig dat hun kind(eren) in goede handen zijn in een gezellige en vertrouwde omgeving. Gezinnen met tweeverdieners zijn vandaag de dag meer regel dan uitzondering. Zo ook de gezinnen waar vader of moeder alleen instaat voor de opvoeding van hun kroost. Sommigen kunnen terugvallen op familie, buren of vrienden. Anderen moeten op zoek gaan naar het voor hen meest geschikte aanbod. “Zorgen en ontzorgen� is het motto dat eenieder die zich inzet voor de zorg en begeleiding van uw kind(eren) hoog in het vaandel draagt zodat zij zich ten volle kunnen ontwikkelen en samen spelen en u tijd en ruimte heeft voor werk en opleiding. Met deze folder hebben wij de verschillende mogelijkheden voor opvang in onze stad gebundeld. Samen met het Lokaal Overleg Kinderopvang hopen wij dat deze folder een bron van informatie voor u zal zijn. Steeds tot uw dienst, Ann Van den Driessche Schepen van Kinderopvang

Colofon

buitenschoolse kinderopvang

deze uitgave werd verzorgd door het Lokaal overleg Kinderopvang van de Stad Eeklo op basis van gegevens van 1 mei 2014 Stad Eeklo, Industrielaan 2, 9900 Eeklo - tel +32 (0)9 I 218 28 00 - info@eeklo.be - www.eeklo.be Verantwoordelijke uitgever: Ann Goossens & Julie LemaĂŽtre, Industrielaan 2, 9900 Eeklo Lay-out: Dienst communicatie Eeklo


1

Schatjeseiland

6

Claartje

SOORTEN OPVANG Je bent werkzoekend, je gaat solliciteren, je volgt een opleiding, je hebt een gesprek met een externe dienst (OCMW, CAW,...), je moet op doktersbezoek,... en hebt dringend nood aan opvang voor je kindje tussen 0 en 3 jaar: dan kan je bij Schatjeseiland terecht. Zuidmoerstraat 136/9 tel. 09 I 228 76 12 Onthaalouder aanof 0499 I 53 46 46 gesloten bij een dienst julie.lemaitre@eeklo.be

13

Molenstraat 193a tel. 09 I 378 43 17 of 09 I 377 32 91 Open van 6 tot 18 uur 0 tot 6 jaar

Moeie 18a tel. 09 I 218 75 00 dienstonthaalgezinnen@kinderlach.be

Het opvangaanbod op een rijtje 7

Kwekkelientje

Tieltsesteenweg 32 tel. 09 I 377 94 47 of 0476 I 65 35 27 kwekkelientje_eeklo@hotmail.com Zelfstandige Open van 6 tot 18.30 uur onthaalouder 0 tot 12 jaar Je kind wordt opgevangen door een voor onthaalouders Je kind wordt opgevangen door een onthaalouder in een gezinswoning. De onthaalouder in een gezinswoning. De onthaalouder werkt op zelfstandige Liliane onthaalouder wordtVoorde begeleid door een basis. Een zelfstandige onthaalouder Van De Burg. Lionel Pussemierstraat dienst voor onthaalouders 115 die erkend Fiscaal levert een fiscaal attest af. tel.en09gesubsidieerd I 377 98 17 is door Kind en Ge- attest? Bij sommige onthaalouders betaal je Open vanbetaalt 6 tot 18.00 uuropvang een prijs Een opvanginitiatief over . zin. Je voor de een prijs die ze 0-3 zelfmoet vastleggen 0 tot 12 jaar een vergunning beschikken. die wettelijk geregeld is en rekening Bij andere betaal je een prijs die wetteU kan via www.kinderopvang.be alle houdt met je inkomen. Een onthaalou- lijk geregeld is en rekening houdt met recente informatie hierrond terugvin. je Of inkomen (inkomensgerelateerd) der aangesloten bij een dienst levert den. u kan contact opnemen met ‘t Ooievaarseen fiscaal attest af. Flexico. Enkel vergunde initiatieven nestje

2

4

Oostveldstraat 160 tel. 0478 I 26 62 83 lucvandev@skynet.be Open van 7 tot 18 uur 0 tot 3 jaar

Erkend initiatief voor De kleine wereld 5buitenschoolse opvang Jan Breydelstraat 40

Je0478 kindI 54 wordt tel. 07 41opgevangen tezamen inge.pauwels.073@gmail.com met kinderen van de basisschool. De Open vangebeurt 6.30 tot in 18.30 uur die specifiek opvang lokalen 0 voor tot 3 jaar de opvang ingericht zijn, voor en na de schooluren en tijdens vakantiedagen. Het initiatief buitenschoolse opvang IBO is erkend door Kind en Gezin. De kwalificatiebewijzen voor het personeel liggen vast. Je betaalt de prijs die tussen wettelijke grenzen ligt. Een erkende IBO levert een fiscaal attest af.

kunnen een fiscaal attest afleveren.

Pimpampoentje Opvang zieke 14 kinderen 9aan Wolstraat huis tel. 0478 I 27 16 00

Dienst onthaalgezinnen Kinderlach

0 TOT 3 EN 3 TOT 6 JAAR Dierickx Cindy, Boterbloemstraat 4 tel. 09 I 324 33 12 Van de Walle Sofie, Tarwestraat 57 Erkend tel. 0483 I 50 83 80

kinderdagverblijf

Je kind wordt opgevangen in een kinBUITENSCHOOLSE OPVANG derdagverblijf dat erkend en gesubsidiVan de Velde Patricia. eerd is door Kind en Gezin. De Burg. Lionel Pussemierstraat 69opvang vindt09plaats in 45lokalen die specifiek teL; I 344 47 voor de opvang zijn ingericht, de kwalificatiebewijzen voor het personeel liggen vast.Kinderlach Je betaalt een prijs die wetvzw telijk geregeld is en rekening houdt met Moeie 18a je inkomen. Een erkend kinderdagvertel. 09 I 377 37 27 blijf levert een fiscaal attest af. info@kinderlach.be

19

Open van 6.30 tot 18.30 uur

Balloo de Beer Babysit Slachthuisstraat 16

11Somstel.biedt een 0476 I 71babysit 70 11 ofeen handige

De ziekenfondsen bieden bij je thuis0497 oplossing. pimpampoentje.eeklo@telenet.be I 68 98 88 Babysitdiensten worden Open vanvoor 7 totzieke 18 uurkinderen aan. Infor-Open van 7.15 totaangeboden 18 uur oppas bijvoorbeeld door de Ge0 meer tot 3 jaar 0 totzinsbond. 6 jaar hiervoor bij je ziekenfonds.

10

Minicreche “De Leketuin”

Lekestraat 33/1 tel. 0476 I 55 57 74 ann.savat@telenet.be Open van 7 tot 18.30 uur 0 tot 3 jaar

12

Minicreche Habibi

Eikelstraat 41b tel. 09 I 251 53 74 minicrechehabibi@hotmail.be Open van 6.45 tot 18 uur 0 tot 3 jaar


1

Schatjeseiland

Je bent werkzoekend, je gaat solliciteren, je volgt een opleiding, je hebt een gesprek met een externe dienst (OCMW, CAW,...), je moet op doktersbezoek,... en hebt dringend nood aan opvang voor je kindje tussen 0 en 3 jaar: dan kan je bij Schatjeseiland terecht. Zuidmoerstraat 136/9 tel. 09 I 228 76 12 of 0499 I 53 46 46 julie.lemaitre@eeklo.be

2

Liliane Van De Voorde

Burg. Lionel Pussemierstraat 115 tel. 09 I 377 98 17 Open van 6 tot 18.00 uur 0 tot 12 jaar

4

‘t Ooievaarsnestje

Oostveldstraat 160 tel. 0478 I 26 62 83 lucvandev@skynet.be Open van 7 tot 18 uur 0 tot 3 jaar

5

De kleine wereld

Jan Breydelstraat 40 tel. 0478 I 54 07 41 inge.pauwels.073@gmail.com Open van 6.30 tot 18.30 uur 0 tot 3 jaar

6

Claartje

Molenstraat 193a tel. 09 I 378 43 17 of 09 I 377 32 91 Open van 6 tot 18 uur 0 tot 6 jaar

7

Kwekkelientje

Tieltsesteenweg 32 tel. 09 I 377 94 47 of 0476 I 65 35 27 kwekkelientje_eeklo@hotmail.com Open van 6 tot 18.30 uur 0 tot 12 jaar

Fiscaal attest?

Een opvanginitiatief 0-3 moet over een vergunning beschikken. U kan via www.kinderopvang.be alle recente informatie hierrond terugvinden. Of u kan contact opnemen met Flexico. Enkel vergunde initiatieven kunnen een fiscaal attest afleveren.

9

Pimpampoentje

Wolstraat 14 tel. 0478 I 27 16 00 pimpampoentje.eeklo@telenet.be Open van 7 tot 18 uur 0 tot 3 jaar

10

Minicreche “De Leketuin”

Lekestraat 33/1 tel. 0476 I 55 57 74 ann.savat@telenet.be Open van 7 tot 18.30 uur 0 tot 3 jaar

13

Dienst onthaalgezinnen Kinderlach

Moeie 18a tel. 09 I 218 75 00 dienstonthaalgezinnen@kinderlach.be

0 TOT 3 EN 3 TOT 6 JAAR Dierickx Cindy, Boterbloemstraat 4 tel. 09 I 324 33 12 Van de Walle Sofie, Tarwestraat 57 tel. 0483 I 50 83 80 BUITENSCHOOLSE OPVANG Van de Velde Patricia. Burg. Lionel Pussemierstraat 69 teL; 09 I 344 47 45

19

Kinderlach vzw

Moeie 18a tel. 09 I 377 37 27 info@kinderlach.be Open van 6.30 tot 18.30 uur

11

Balloo de Beer

Slachthuisstraat 16 tel. 0476 I 71 70 11 of 0497 I 68 98 88 Open van 7.15 tot 18 uur 0 tot 6 jaar

12

Minicreche Habibi

Eikelstraat 41b tel. 09 I 251 53 74 minicrechehabibi@hotmail.be Open van 6.45 tot 18 uur 0 tot 3 jaar


15

Landelijke kinderopvang vzw

Visstraat 14 tel. 070 I 24 60 41 lkoassenede@landelijkekinderopvang.be www.landelijkekinderopvang.be DAGOPVANG 0 TOT 3 JAAR Cathelijn S. & Geirnaert A., Molenstraat 80 Van de Velde S., Schuttershof 38 Vermandel N., Schependreef 7 Buys M., Désiré Goethalsstraat 14 BUITENSCHOOLSE OPVANG 2,5 TOT 12 JAAR Buyck R., Zandstraat 50 Steemans E., Zandstraat 20

Oppasdienst Gezinsbond

tel. 09 I 377 89 17 kinderoppasdienst@gezinsbondeeklo.be

16

Buitenschoolse kinderopvang

Zuidmoerstraat 136/9 tel. 09 I 228 76 12, 0498 I 91 38 05 of 0499 I 53 46 46 kinderopvang@eeklo.be Open van 6.45 tot 18.45 uur Bukinop, Beukenstraat Blokhutten, Sportlaan 25 Kinderpoort, Balgerhoeke 47 Meibloem, Meibloemstraat 10 Zuiderzon, Zuidmoerstraat 136/9

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

tel. 09 I 333 55 00 311.ziki@socmut.be Open van 7 tot 19 uur

Skoebidoe CM Midden-Vlaanderen tel. 02 I 272 08 04 skoebidoe.mvl@cm.be Open van 7.30 tot 18.30 uur

Liberale Mutualiteit Oost-Vlaanderen

tel. 09 I 377 15 39 (Liberale Mutualiteit) 09 I 264 18 11 (Solidariteit voor het Gezin) infocomm@libmutov.be solidariteit@svhg.be in samenwerking met Solidariteit voor het Gezin.

Partena Ziekenfonds & partners Open van 7 tot 20 uur tel. 09 I 269 85 50 info@partena-partners.be

Ann Goossens

FlexiKO

Julie L emaîtr

e

informatiepunt kinderopvang Flexiko staat voor flexibele kinderopvang georganiseerd door Stad Eeklo. Hier kan je informatie krijgen over Eeklose kinderopvang: onthaalgezinnen, buitenschoolse kinderopvang, kinderdagver-

blijven, thuisoppas, Schatjeseiland,... Zuidmoerstraat 136/9 tel. 09 I 228 76 12 kinderopvang@eeklo.be


Kinderpoort

eke

Meibloem

16

ef

Lauri erdre

an

dla

pol

Leo

11

Korte Moeie

stn

7

6

N49

wg

rho

K. Albertrstr.

13 19 Moeie

t

aa

str

len

Mo

16 uk Bukinop en str aa t

Be

at

lge

tra els Eik

Ba

rsho f

Vlam ings

12

u t te

raat emst iblo Me

Sch

tr.

ela

re

1 16

5

9

Zuiderzon

at

on ss tra

St ati

at tra ks r Ke

Peperstraat

15

Burg. Lionel

Bo

16

Ro

Pussemie rstraat

nts

Ge

2

es tnw Pokmoere

12

ze

16

10

Blokhutten

4

laan

tse

Sport

Tie l

t dstraa Oostvel

Opvangaanbod in Eeklo

g

Opvangaanbod Eeklo  

Opvangaanbod Eeklo - januari 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you