Page 1

balgerhoeke een toeristische gids


balgerhoeke

een buurt met geschiedenis

B

algerhoeke kent een opmerkelijke geschiedenis. Het plein en de infrastructuur in de kern stonden dan ook geruime tijd in het teken van bouw en wederopbouw. In 1902 werd Balgerhoeke als volwaardige parochie erkend. De toenmalige noodkerk, een uitgebreide kapel, werd vervangen door een ‘echte’ kerk. Op 3 oktober 1906 werd de gotische SintAntoniuskerk ingewijd. De kerk werd, net als het volledige centrum, tweemaal geteisterd door de wreedheid van de beide wereldoorlogen. De strategische positie aan het kanaal zorgde voor een complete vernieling van de Balgerhoekse infrastructuur.


O

ok de ligging van de Duitse schuilkelder, die met de

heraanleg van het plein dui-

delijker in de verf werd gezet, getuigt van dit oorlogsverleden.

B

N

algerhoeke werd op 15 sepCanadese South Alberta Re-

giment. Ter ere van de bevrijding van Balgerhoeke is een Sherman tank

van een spoorlijn (vanaf

ontwikkeling van Balgerhoeke. Het station was vooral een

doorgangsstation voor spoorlijn 58 maar betekende ook een bescheiden opmars van de industrie te Balgerhoeke.

geplaatst aan de ophaalbrug over het Schipdonkkanaal. Bij de tank is een

De spoorhefbrug (beschermd monument) die hiervoor over

het Schipdonkkanaal werd gebouwd, werd eveneens tijdens

lijst geplaatst met daarop de namen

de Tweede Wereldoorlog vernield. De huidige brug is dan

van de leden van het regiment die tijdens de bevrijding van Balgerhoeke om het leven kwamen. Zij zijn begragraafplaats in Adegem, niet ver van

kanaal zorgde de aanleg

1862) voor de verdere economische

tember 1944 bevrijd door het

ven op de Canadese Oorlogsbe-

aast de ligging aan het

ook een reconstructie. Hoewel de spoorlijn in 1958 werd

afgeschaft voor het reizigersverkeer, wordt ze tot op heden

gebruikt als historische lijn tussen Eeklo en het stoomcentrum van Maldegem.

Balgerhoeke.

meer info 1

Sint-Antoniuskerk Balgerhoeke, Eeklo

2

Sherman tank Sint-Laureinsesteenweg, Eeklo

Canada Oorlogsbegraafplaats Prins Boudewijnlaan 9991 Adegem (Maldegem)

3

Duitse schuilkelder Balgerhoeke, Eeklo

4

Station Balgerhoeke Balgerhoeke, Eeklo

5

Spoorhefbrug


H

ernieuwbare energie is de energie van de toekomst. Het staat borg voor minder CO2uitstoot, voor energiezekerheid en voor de veiligheid van de toekomstige generaties. De wind en de zon zijn van iedereen. Het is onze energie, energie voor iedereen waar we zorgvuldig mee omspringen. Want het meest groene kilowattuur is een uitgespaard kilowattuur.

2 windturbines ten noorden van het plein

• jaarproductie van 5.300.000 kWh, goed voor 1.500 huishoudens per windturbine • masthoogte 108 meter, wieklengte 41 meter, 18 toeren per minuut • inwoners kunnen voor 100% mede-eigenaar worden en de

ondergrondse glasbollen

groene stroom afnemen via duurzame participatie • coöperatieve windturbines in

twee glascontainers voor wit, groen en

een unieke formule: de wind

bruin glas werden ondergronds gestoken

waait voor iedereen.

aan de zonneluifel.

zonneluifel met laadpalen

voor elektrische (brom)fietsen aan het perron van de stoomtrein

• voldoende om 16x rond de

wereld te fietsen aan 20km/u met 50% elektrische ondersteuning

• voldoende om met het hele peloton de ronde van Frankrijk uit

meer info Stedelijke milieudienst Industrielaan 2, 9900 Eeklo tel. 09 | 218 28 20 milieudienst@eeklo.be www.eeklo.be/milieu

te rijden - aan 20 km/u met 50%

• twee laadpalen met telkens twee laadpunten: haal een laadkaart bij de handelszaken met dit logo

• de zonneluifel is een schuilplaats bij de halte voor de stoomtrein.

elektrische ondersteuning

Wilt u uw elektrische (brom)fiets opladen?

haal hier uw laadkaart U kan uw elektrische (brom-) fiets opladen aan de zonneluifel op het plein van Balgerhoeke

Geen probleem, u kan een laadkaart ophalen bij één van de handelszaken in Balgerhoeke met deze sticker.


het plein van

balgerhoeke... E

en ontmoetingsplaats voor dorpsbewoners, schoolkinderen, recreanten, toeristen en toevallige passanten. Het plein werd ruimtelijk ingedeeld in drie zones:

voorplein kerk

• een ontmoetings- en feestplek • een afscheidszone voor kinderen die naar school gaan • toegangszone tot de kerk

plein met bomenstructuur voor actieve bewoners en bezoekers

• petanquemogelijkheden • kunstig speelelement dat in 2012 wordt gerealiseerd • lange zitbank als picknickplaats of ontmoetingsplek opstapzone spoorweg / parkeerzone

• zonneluifel en aansluitpunt voor elektrische (brom)fietsen • fietsstelplaats en fietspomp.

D

e blikvanger op dit plein is het visualiseren van een ondergrondse schuilkelder. Deze kelder ligt

De kelder was vroeger

toegan-

kelijk via een trap,

vóór de Sint-Antoniuskerk en werd in 1942-

die er nog altijd zit,

1943 gebouwd door de Duitsers maar

maar de toegang

nooit door hen gebruikt. Na de bevrijding

bovenaan werd dichtgemaakt. Het grond-

werd hij door de Canadezen gebruikt voor

plan van de kelder is te zien boven op het

verzorging van gewonde soldaten.

podium dat op het plein werd gebouwd.


balgerhoeke

het

Krekengebied

als uitvalbasis voor...

fietsnetwerk

H

H

et krekengebied ligt niet ver

polders van het grensgebied. De Boe-

af. Het kenmerkt zich door

rekreek is een waterplas van 6 kilo-

kreken, weidse polders en

meter lang met een groot beschermd

een netwerk van (beschermde) dijken,

natuurreservaat en het Provinciaal

Sportcentrum De Boerekreek, met

et fietsnetwerk Meetjesland loopt door-

ooit een buffer tegen de oprukkende

heen Balgerhoeke. In de buurt vindt u

zee. In Sint-Laureins, aan de overzijde

een hypermoderne logiesaccommo-

knooppunt 95. Fietsen kan langs het

van de expresweg N49, zijn de kreken

datie voor grote groepen en met een

Schipdonkkanaal, richting Krekengebied of rich-

heel zichtbaar aanwezig. Ze liggen er

prachtige manège. Individueel varen,

ting Eeklo-centrum.

als verrassende waterplassen in de

surfen en zwemmen is niet toegelaten.


Stoomcentrum

M

aldegem

herbergt

de grootste collectie stoomlocomotieven

in Vlaanderen. In het stoomdepot in het centrum van Maldegem

maakt u kennis met alle facetten van het stoomtijdperk (stoomlocomotieven, fabrieksmachine, brandweerspuit,

Herbeleef het reizen van toen in

Canadamuseum

I

locomobiel...).

derdeklasrijtuigen met houten banken getrokken door heuse stoomlocomotieven, ofwel aan boord van een

n 1995 werd het Canadamuseum

antieke dieselmotorwagen. De treinrit Maldegem-Eeklo

opgericht ter nagedachtenis aan en

passeert het station in Balgerhoeke. De trein rijdt elke

als eerbetoon voor de Canadese

zon- en feestdag van 1 mei tot eind september (in juli

soldaten die de streek in 1944 hadden

en augustus ook op woensdag en vrijdag).

bevrijd. Van die moeilijke militaire opera-

tie getuigt ook het Canadese militaire

Huysmanhoeve

kerkhof op een steenworp van het mu-

V

seum. De slag aan het Leopoldkanaal

wordt realistisch in scene gezet met tientallen soldaten en een overtuigend arsenaal wapens. Daarnaast zijn unifor-

Vanuit Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve, gelegen net buiten het centrum van Eeklo,

verkent u het Meetjesland. In het bezoekerscen-

trum kunt u een stukje van de Meetjeslandse geschiede-

men, wapens, foto’s, affiches, kranten-

nis leren kennen. In en rond het cafetaria geniet u van

knipsels en originele gebruiksvoorwer-

heerlijke streekproducten. Op regelmatige tijdstippen wordt er brood

pen te bezichtigen.

en ander lekkers gebakken in het gerestaureerde bakhuisje. Geuren en

meer info Prov. Sportcentrum De Boerekreek Sint-Jansstraat 132, Sint-Jan-in-Eremo Tel. 09 379 91 82 www.boerekreek.be Canadamuseum Heulendonk 21, Adegem (Maldegem)

kleuren ontdekt u in de boomgaard en in de moes- en kruidentuin. Of speel een spelletje krulbol!

Tel. 050 71 06 66 www.canadamuseum.be Stoomcentrum Stationsplein 8, Maldegem Tel. 050 71 68 52 www.stoomcentrum.be

Streekbezoekerscentrum De Huysmanhoeve Bus 1, 9900 Eeklo Tel. 09 327 04 47 www.huysmanhoeve.be www.plattelandscentrum.be

Toerisme Meetjesland Stationsstraat 21, 9900 Eeklo Tel. 09 377 86 00, info@toerismemeetjesland.be www.toerismemeetjesland.be


Brugge Knokke

www.eeklo.be

E34 Sint-Laureins Antwerpen

Balgerhoeke

2 5

3

1 4

Maldegem Adegem

Eeklo Gent

N9

Deze uitgave werd verzorgd door stadsbestuur Eeklo op basis van gegevens van 1 november 2011. Stad Eeklo, Industrielaan 2, 9900 Eeklo - tel +32 (0)9 218 28 00 - fax +32 (0)9 218 28 01 - info@eeklo.be - www.eeklo.be V.U.: Koen Loete, Industrielaan 2, 9900 Eeklo / Redactie: Katty Van de Voorde / Beeldmateriaal: Michel Moens, Toerisme Meetjesland, Huysmanhoeve, Canadamuseum, Stoomcentrum en stadsarchief Eeklo / Lay-out: Tim Hoste

Toeristische folder Balgerhoeke  

Een overzicht van de bezienswaardigheden van Balgerhoeke (Eeklo)