Page 1

het eikenblad g r a t i s s t a d s m a g a z i n e E e k l o • s e p t e m b e r 2 018 • 6

Inschrijven kan nog tot 30 september

www.kunstacademie-eeklo.be


Handhavingsweek

facebook.com/eeklo twitter.com/StadEeklo

pg. 5

Gemeenteraadsverkiezingen pg. 12 - 13

Nieuw seizoen LDC Zonneheem pg. 17 - 25

UiTPAS Meetjesland middenkatern

pagina in dit Eikenblad

STADSKANTOOR

7

3

4

16

38

8

14 9 12

13

STADHUIS (dienst burgerzaken)

Markt 34 / e-loket via www.eeklo.be/eloket 09 218 29 00 · burgerzaken@eeklo.be 28

29

30

SPORTPARK EEKLO - VERBAUWENBAD

Burg. Lionel Pussemierstraat 157 09 377 61 27 · sportdienst@eeklo.be www.eeklo.be/sport

KUNSTACADEMIE BEELD MUZIEK WOORD

27

Pastoor De Nevestraat 26 09 218 27 50 · kunstacademie@eeklo.be www.kunstacademie-eeklo.be

26 27

STIP - BIBLIOTHEEK

Molenstraat 36 09 218 27 00 · bibliotheek@eeklo.be /stip@eeklo.be www.eeklo.be/bibliotheek

CULTUURCENTRUM DE HERBAKKER

25

Pastoor De Nevestraat 10 09 218 27 27 · info@ccdeherbakker.be www.ccdeherbakker.be

22 32 22 33

JEUGDDIENST

Kerkstraat 121 09 218 29 20 · jeugddienst@eeklo.be www.eeklo.be/jeugd

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

22 15

Zuidmoerstraat 136/8 09 228 76 12 · kinderopvang@eeklo.be www.eeklo.be/bko

17

18

21

22

19

23

20 24

Hier zijn we dan terug met ons informatief magazine boordevol Eeklose weetjes die u voor geen geld wil missen. Na een warme en soms hete zomer kunnen we terugblikken op talrijke leuke festiviteiten in onze stad. We plaatsten bij in beeld enkele leuke foto’s en als stadsbestuur danken we alle medewerkers en vrijwilligers die onze bevolking en bezoekers zo goed geanimeerd hebben.

Maar het is nog niet gedaan, ook de koIk wens u veel leesplezier in ons Eikenblad mende weken bruist onze stad van activiteiten denken we maar aan de Kaaifeesten, Open- en hoop dat het lezen u oplaadt met positieve deur brandweer, de Belgian cycling happe- energie om de komende maanden mee met ning en veel meer, u leest er alles over in ons mij te genieten van hoe mooi en goed Eeklo Eikenblad! Natuurlijk nodigen we ook onze is! Eeklonaars +18 uit om deel te nemen aan de verkiezingen op 14 oktober, u beslist dan hoe Eeklo de komende jaren bestuurd wordt, ik zou zeggen laat uw stem horen! U leest meer informatie over het verloop van de verkiezin- Christophe De Waele Tweede schepen gen in dit informatieblad.

Schietspoelstraat 9 09 377 02 46 · zonneheem@eeklo.be www.zonneheem.be

2 0 19

OPROEP

Activiteitenkalender 2019

In december verschijnt een nieuwe uitneembare jaarkalender in het Eikenblad met activiteiten van Eeklo erin. Wil je ook jouw activiteit hierin vermeld zien? Geef dit dan door vóór 16 november aan communicatie@eeklo.be. Zo stippen alvast heel wat Eeklonaars jouw activiteit aan op hun kalender.

Zuidmoerstraat 136/6 09 218 17 00 / 09 218 17 01 · sociaalhuis@dezuidkaai.be www.eeklo.be/sociaalhuis 16

Ondertussen heeft u wellicht ook kennis gemaakt met ons vernieuwd stedelijk Sportpark, het nieuwe 'Verbauwenbad' en de mooie buitenschoolse kinderopvang ‘Dolfijn’ in een vernieuwd kader met autovrij plein. Is het geen pareltje? Als Eeklonaar mogen we fier zijn op deze realisatie. We zijn fier maar ook voorzichtig want voor duizenden kinderen is het ook de tijd van het jaar dat zij weer dagelijks te voet of met de fiets naar school gaan en met die gedachte hebben wij extra aandacht voor de veiligheid in onze stad. Veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allen, laat ons dit niet vergeten!

LOKAAL DIENSTENCENTRUM ZONNEHEEM

SOCIAAL HUIS

13

15

Beste stadsgenoten © Michel Moens

5

Industrielaan 2 09 218 28 00 · info@eeklo.be dienst omgeving 09 218 28 40 · omgeving@eeklo.be huisvesting, uitvoeringsdiensten 09 218 28 10 · td@eeklo.be mobiliteit 09 218 28 16 · mobiliteit@eeklo.be Noordzuid 09 218 28 38 - noordzuid@eeklo.be lokale economie 09 218 29 07 · nicole.daelemans@eeklo.be secretariaat 09 218 28 50 · secretariaat@eeklo.be financiële dienst 09 218 28 60 · belastingen@eeklo.be personeelsdienst 09 218 28 00 personeelsdienst@eeklo.be communicatie 09 218 28 96 · info@eeklo.be stadsarchief - archief@eeklo.be

LOKAAL SOCIAAL BELEID

Zuidmoerstraat 136/6 09 218 17 03 · lokaalsociaalbeleid@dezuidkaai.be

RECYCLAGEPARK

Ringlaan 56 0800 13 580 - ivm@ivmmilieubeheer.be www.ivmmilieubeheer.be 8

HULPVERLENINGSZONE BRANDWEER & DIENST 100

adm. zetel: Molenstraat 160c, Eeklo 09 391 10 20 · www.zonemeetjesland.be

POLITIE

Tieltsesteenweg 18 09 376 46 46 · politie@pzmeetjesland.be www.pzmeetjesland.be

OCMW

Visstraat 16 09 377 25 32 · info@ocmweeklo.be www.ocmweeklo.be

volgende editie week van 22 OKTOBER 2018

Colofon

redactieraad Maureen Mingneau, Rudi De Coninck, Danny Plaetinck, Mia Feliers, Ivan Scheldeman, Christina Trenson, Koen Geirnaert, Ben Caussyn, Tijs Blomme, Nicole Verbruggen, Myriam Driba, Tim Hoste & Veerle Vernaeve De redactieraad kan niet aansprakelijk gesteld worden voor drukfouten.

v.u. College van Burgemeester & Schepenen, Industrielaan 2, Eeklo

hoofd- & eindredactie Veerle Vernaeve communicatie- & informatiecoördinator info@eeklo.be

druk Graphius, Oostakker cover Kunstacademie lay-out tim.hoste@eeklo.be


Eikenblad - september 2018 MOBILITEIT Industrielaan 2 09 218 28 16 • nicole.verbruggen@eeklo.be www.eeklo.be/verkeershinder

eeklo mobiliteit Verkeersveilig mobiliteitsbeleid De Lijn

De beste manier om openbaar vervoer te stimuleren is mensen de kans te geven om het uit te proberen. Daarom wil De Lijn een gezamenlijke actie opzetten om alle kinderen van Eeklo die de overstap maken naar het

eerste jaar middelbaar onderwijs en nog geen lopend abonnement hebben voor de periode van 11 september 2018 tot 30 september 2018, een gratis netabonnement aan te bieden gedurende 1 maand (met een geldigheidsperiode van 11 september 2018 tot 30 september 2018. Zo kan De Lijn hen vrijblijvend laten kennis maken met het aanbod. De doelgroep van 12-jarigen is immers, zo blijkt spijtig genoeg elk jaar, een zeer kwetsbare groep in ons verkeer. De stad Eeklo steunt dit project ten volle om de 12-jarigen kennis te laten maken met het aanbod van De Lijn.

Sinds juni worden er kabels aangelegd door de firma Hardo voor de uitbreiding van het windmolenpark in de omgeving van de E34/ expressweg. De werken startten deze zomer in Aalstgoed en zijn ondertussen gevorderd via de Aalschootdreef, Noordbusakker, Bus en de Peperstraat tot de Hoogstraat. Een verdere aanleg verloopt via de Hoogstraat

en de Moerstraat om dan via Maroyendam aan te sluiten op de Elia-post naast de E34/ expressweg. De Hoogstraat is gedurende de maand september, uitgezonderd voor fietsers, een éénrichtingsstraat vanaf de Peperstraat richting de Moerstraat. Maroyendam zal vanaf oktober soms afgesloten zijn voor motorvoertuigen, fietsers krijgen wel steeds doorgang.

De Lijn werkt in opdracht van de Vlaamse Regering mee aan verkeersveilig mobiliteitsbeleid. Zo biedt De Lijn een aanbod aan duurzame en kwaliteitsvolle vervoeroplossingen aan waar veiligheid, betrouwbaarheid en efficiëntie centraal staan. Maar De Lijn gaat ook actief op zoek naar middelen om het gebruik van duurzame vervoermiddelen te stimuleren.

Mobiele lijnwinkel De mobiele lijnwinkel is aanwezig op de donderdagmarkt op 13 en 27 september, 11 en 25 oktober steeds van 8 tot 12.45 uur.

Uitbreiding Windmolenpark

PARKEER voor ZORG De gemeenteraad van 25 juni 2018 heeft het project Parkeer voor Zorg goedgekeurd. Op 1 augustus ging het in werking. De stad gaat ondersteunende maatregelen nemen zodat zorgverstrekkers sneller en makkelijker hun patiënten zouden kunnen bedienen. Door dit project kan de zorgverstrekker dichter bij de zorgbehoevende parkeren. Daarbij doet de stad beroep op de medewerking van de bewoners die hun plaats voor de oprit of garage op het openbaar domein ter beschikking stellen aan de zorgverstrekker die beschikt over een Parkeer voor Zorg-kaart. Deze ‘parkeerplaats’ is tussen 6 en 23 uur ter beschikking voor maximum 30 minuten. De bewoner stelt zich kandidaat door een aanvraagformulier in te vullen, dit kan online of aan de balie van het stadskantoor. De dienst mobiliteit en werken kijkt de aanvraag na en bij positief advies krijgt de aanbieder een sticker die goed zichtbaar wordt aangebracht aan de oprit of garagepoort. De zorgverstrekker dient een online of

schriftelijk aanvraagformulier in te vullen. Om als zorgverstrekker erkend te zijn moet je PARKEER voor ZORG een Riziv-nummer hebben of beschikken over een inschrijvingsbewijs van verzorgende. Kortparkeren voor zorgverstrekkers is hier toegestaan in combinatie met de parkeerschijf

Bij positief advies krijgt de zorgverstrekker een Parkeer voor Zorg-kaart die duidelijk zichtbaar in de auto moet aangebracht worden. Deze kaart wordt voorgelegd in combinatie met de blauwe schijf om het uur van aankomst aan te duiden. Het gsm-nummer van de zorgverstrekker dient steeds op de Parkeer voor Zorg-kaart te worden vermeld zodat de wagen kan verplaatst worden indien dit noodzakelijk is. MEER INFO De aanvraagformulieren en het reglement zijn terug te vinden op www.eeklo.be/parkeervoorzorg. - tel. 09 218 28 11

Reglementering Fietsstraten In fietsstraten mogen de fietsers de ganse breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze slechts opengesteld is in hun rijrichting. De fietsers beschikken over de helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen. Motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten. Zij mogen de fietsers evenwel niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur.

3


Eikenblad - september 2018 MOBILITEIT Industrielaan 2 09 218 28 16 • nicole.verbruggen@eeklo.be www.eeklo.be/verkeershinder

eeklo mobiliteit Wij willen veilig naar school

MAAK OOK DE OVERSTAP

3 redenen voor jouw overstap tijdens

TIJDENS DE WEEK VAN DE MOBILITEIT

Tijdens de Week van de Mobiliteit gaan we met z’n allen mee(r) autominderen. En wie meer stapt, trapt, het openbaar vervoer neemt of de wagen met anderen deelt voelt zich opvallend beter. Jawel, wie tijdens de Week (16-22 september) de overstap maakt mag rekenen op een extra portie geluk!

STRAPDAG

vrijdag 21 september Op vrijdag 21 september wordt de jaarlijkse STRAPdag gehouden. STRAPPEN wil zeggen dat men te voet (STappen) of met de fiets (TRAPPEN) naar school komt. Alle lagere scholen van Eeklo werken hieraan mee en organiseren die dag speciale acties. Zoals de kinderen die te voet of met de fiets komen eens extra in de bloemetjes zetten, het parkeren uit de schoolomgeving bannen, voetpoolen organiseren,… Het materiaal voor de STRAPdag wordt door de stedelijke adviesraad CoVeMo aangekocht en aan de scholen gegeven. Elke leerling krijgt een armbandje en de school zingt het straplied. Dé doelstelling is om de schoolomgeving autoluwer, maar nog beter autovrij te maken. Dit om een veilige en gezonde schoolomgeving te bekomen. Duurzame mobiliteit in het woon-schoolverkeer staat immers voorop. De inrichting van een schoolstraat is een goed voorbeeld om iedereen bewust te maken van duurzame verplaatsing.

#goedopweg WEEK VAN DE MOBILITEIT.BE 16-22 SEPTEMBER

hadden om in slaap te vallen halveerde en de 1. MAAK DE OVERSTAP GaEN ook #goedopweg tijdens de weekvandemobiliteit.be ‘proefkonijnen’ sliepen een uur langer. Wie meer GEEF JE GEZONDHEID EEN BOOST Meer autominderen is een erg goedkoop beweegt ontspant zich ook en dat helpt om goed abonnement op de gym. Zo wordt lichaamsbewe- te slapen. ging erg haalbaar en dat hoeft geen tijd of geld te kosten. Gezond leven vraagt dagelijks 30 minu- 3. MAAK DE OVERSTAP ten bewegen. Met een fietsrit van 4 à 5 kilometer, EN VOEL JE GOED IN JE VEL per dag een halfuur heen en terug, kom je dus al Niet enkel je lichaam wordt beter van regeleen heel eind. Logisch dus voor wie gaat stappen matig bewegen, het is ook goed voor je geest. of trappen, maar ook gebruikers van trein, tram of De wetenschap wijst op 2 positieve effecten: je bus en autodelers zijn opvallend actiever. zelfvertrouwen krijgt een opkikker en je verlaagt Japanse onderzoekers vergeleken bus- en het risico op depressie. Maar ook wie wel eens treingebruikers met verknochte automobilisten. wat gestresseerd is kan beter gaan automindeDe eerste groep had ruim 40 % minder vaak te ren. Bewegen blijkt een hele effectieve methode kampen hebben met overgewicht (maar ook om stress te bestrijden. Het geeft je lichaam een hoge bloeddruk of zelfs diabetes). soort van ‘stress-oefening’, waardoor de communicatie tussen zenuwstelsel, hart, nieren, en spie2. MAAK DE OVERSTAP EN SLAAP BETER ren beter verloopt. Wie de auto vaker laat staan slaapt beter. Onderzoekers van de universiteit in het Amerikaanse MEER INFO www.weekvandemobiliteit.be Stanford vroegen mensen met slaapproblemen Ontdek alle acties op weekvandemobiliteit.be en om naar het werk te fietsen. De tijd die ze nodig ga #goedopweg! Maak de overstap. Ga #goedopweg en ervaar de voordelen voor jouw verplaatsingen. Ontdek alle initiatieven en acties op weekvandemobiliteit.be.

EUROPEAN MOBILITY WEEK 16-22 SEPTEMBER

Red je huisdier bij brand KLEEF EEN HUISDIERSTICKER AAN JE VENSTER Voor de hulpdiensten is het niet alleen belangrijk om te weten hoeveel personen er in een woning aanwezig zijn, het is ook nuttig om te weten hoeveel huisdieren er wonen. Jaarlijks zijn heel wat huisdieren helaas het slachtoffer van woningbranden omdat de hulpdiensten onvoldoende zicht hebben op het aantal huisdieren die op dat moment aanwezig zijn in de woning. Kleef daarom de huisdiersticker goed zichtbaar op je ruit en laat zo in een oogopslag weten hoeveel én welke dieren aanwezig zijn in de woning. De huisdiersticker is verkrijgbaar op het stadskantoor (Industrielaan 2) en het stadhuis (Markt 34). MEER INFO omgeving@eeklo.be - tel. 09 218 28 96

4


Eikenblad - september 2018

eeklo wonen&leven

DIENST OMGEVING Industrielaan 2 09 218 28 40 • omgeving@eeklo.be www.eeklo.be/omgeving

Handhavingsweek maandag 17 tot zondag 23 september

3 op 4 Vlamingen ergeren zich aan zwefvuil en sluikstorten. Het leidt tot vervuiling van bodem en rivieren, zorgt voor een onveilig gevoel op straat en betekent verspilling van recycleerbare materialen. Bovendien kost de opruim de belastingbetaler handenvol geld. In Vlaanderen wordt de hoeveelheid zwerfvuil geschat op 20.000 ton per jaar, goed voor een prijskaartje van meer dan 164 miljoen euro per jaar om dit op te ruimen. Tijdens de handhavingsweek, elk jaar tijdens de derde week van september, gaan handhavers in heel Vlaanderen op pad om op te treden tegen zwerfvuil en sluikstorten. Met de Handhavingsweek geeft Mooimakers, het Vlaamse samenwerkingsverband tegen zwerfvuil en sluikstorten, het grote publiek het signaal dat sluikstorten en zwerfvuil niet door de beugel kunnen. Enerzijds steekt het initiatief mensen die goed bezig zijn een hart onder de riem; anderzijds viseert het de hardnekkige vervuilers die zorgen voor een gevoel van straffeloosheid.

Eeklo een gemeenschapswacht. Deze zal bijdragen om het publieke draagvlak te vergroten, het is cruciaal om te blijven sensibiliseren en aandacht te hebben voor de gevolgen van zwerfvuil en sluikstorten. Peter De Rycke is de gemeenschapswacht.

CAMERATOEZICHT In Eeklo neemt het zwerfvuil en sluikstortprobleem alsmaar grotere proporties aan. Om sluikstorters en zwerfvuilovertreders af te schrikken of om hen te identificeren en te vervolgen stapt Eeklo in een cameraproject met afvalintercommunale IVM. We hopen dan ook dat het mogelijke cameratoezicht een duidelijk effect zal hebben.

DANK AAN ONZE VELE VRIJWILLIGERS! De handhavingsweek gaat over meer dan boetes alleen. Het gaat over handhaving in de ruime zin van het woord. Ook wie geen handhavende bevoegdheid heeft, maar regelmatig geconfronteerd wordt met mensen die afval achterlaten op het openbaar domein, kan overtreders aanspreken om hun gedrag bij te sturen. Ook dat is van belang tijdens de handhavingsweek. Een groot aantal van onze vrijwilligers hebben ondertussen een vorming genoten en zullen het constructief aanspreken van overtreders toepassen. Door onze vele vrijwilligers die dagelijks zichtbaar opruimen verhoogt de sociale controle in onze stad waarvoor we heel dankbaar zijn!

PUBLIEK DRAAGVLAK GEMEENSCHAPSWACHT GAS-boetes die de pers halen, oogsten soms nog een storm van verontwaardiging. Zwerfvuilboetes staan gemeenschapswacht Peter De Rycke niet in verhouding tot de overtreding vinden veel mensen. Nochtans ergeren 3 op de 4 Vlamingen zich aan zwerfvuil en sluikstorten en staat het thema bij burgerbevragingen steeds in de top drie van ergernissen. Sinds 3 september startte bij stad

MINSTENS EVEN BELANGRIJK IS HET BELONEN VAN GOED GEDRAG. Onder de noemer 'Eeklo Net' willen we een oproep lanceren aan alle burgers. Propere straten trekken minder zwerfvuil aan. Met die wetenschap in het achterhoofd vragen we aan alle burgers om in de handhavingsweek van 17 tot 23 september een grondige poetscampagne van gevels, stoepen en greppels te organiseren. Zien de werknemers van Eeklo Net jullie bezig? Wie weet stoppen ze aan jouw deur met een leuke attentie als bedanking!

5


Eikenblad - september 2018 DIENST OMGEVING Industrielaan 2 09 218 28 40 • omgeving@eeklo.be www.eeklo.be/omgeving

eeklo wonen&leven Geen restjes in de glasbol dankzij een pottenlikker! Verpakkingsglas wordt gescheiden ingezameld. Jammer genoeg worden soms halfvolle mayonaisepotten, confituurbokalen en glazen yoghurtpotten in de glascontainer gekieperd. Dat hoort niet, want de bokalen en flessen moeten uitgespoeld en leeg zijn. Een pottenlikker is daarbij een handig instrument… WAAROM MOETEN BOKALEN LEEG EN UITGESPOELD ZIJN? Hoe schoner de glazen potten en bokalen in de glascontainer, hoe vlotter de recyclage verloopt. Het is ook een kwestie van hygiëne, want voedselresten veroorzaken schimmels en onaangename geurtjes. Bovendien trekken restjes ongedierte en wespen aan, wat het bezoek aan de glascontainer er niet aangenamer op maakt. UITSPOELEN KAN MET EEN POTTENLIKKER. Een pottenlikker haalt vlotjes de restjes chocopasta, appelmoes, mayonaise, yoghurt of confituur uit de glazen bokalen. Nadat de bokalen leeggemaakt zijn, kunnen ze gemakkelijker worden uitgespoeld. Want énkel uitgespoelde en lege bokalen horen in de glascontainer! HAAL OP 20 OKTOBER ZO’N POTTENLIKKER OP HET RECYCLAGEPARK. Samen met de 19 deelnemende steden en gemeenten en Fost Plus (het beheerorganisme dat instaat voor het inzamelen en recycleren van verpakkingsafval) wil IVM inwoners aanzetten tot het correct aanbieden van lege glazen verpakkingen. Daarom worden inwoners tijdens een actiedag op alle recyclageparken van het werkingsgebied van IVM beloond voor het uitspoelen en leegmaken van de glazen verpakkingen. De eerste 100 bezoekers op elk recyclagepark in de IVM-regio die op zaterdag 20 oktober glazen bokalen aanbieden - leeg én uitgespoeld uiteraard - krijgen een pottenlikker. Met deze actie willen Fost Plus, IVM en de gemeentebesturen inwoners bedanken voor het correct aanbieden van het glasafval, waarmee ze bijdragen aan een correct recyclageproces.

6

De financiële toestand van de stad Eeklo In de gemeenteraad van 25 juni 2018, werd de jaarrekening 2017 goedgekeurd, die ook door alle burgers kan geconsulteerd worden via volgende kanalen: •• website stad Eeklo, verslagen van de gemeenteraad (25 juni 2018): www.eeklo.be/bestuur_diensten/gemeenteraad/vergaderingen_gemeenteraad •• website van de Vlaamse Overheid (bestuur: stad Eeklo) : lokaalbestuur.vlaanderen.be/beleidsrapporten •• website van 'Je Gemeente Telt' www.jegemeentetelt.be

Ondernemen € 33.593

Vrije tijd Welzijn € 2.597.093 € 605.963

Veiligheid € 72.695 Wonen&leven € 73.802

Mobiliteit& werken € 59.332 Algemeen bestuur € 120.424

SAMENVATTING VAN DE VOORNAAMSTE RESULTATEN De Stad slaagde er in 2017 in om de inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht te houden. Er waren € 27.413.777 ontvangsten, waarvan: •• € 22.750.497 werden aangewend om de werking van alle stadsdiensten en –activiteiten te ondersteunen. •• € 2.599.982 van de middelen dienden om leningschulden af te lossen. Stad sloot dus het jaar 2017 af met een positief saldo van € 2.063.297 (d.i. de zogenaamde autofinancieringsmarge). Waardoor we ruim voldoen aan de decretale verplichting om het jaar in evenwicht af te sluiten. Algemene financiering € 523.072 Vrije tijd € 5.832.422

Exploitatieontvangsten per beleidsdomein

Welzijn € 2.900.301

Algemene financiering € 23.918.057

Exploitatieuitgaven per beleidsdomein

Ondernemen € 171.021 Veiligheid € 3.575.433

INVESTERINGEN IN 2017 Eeklo investeerde in 2017 ook voor € 2.977.263 in nieuwe stadsvoorzieningen en –infrastructuur. Voor deze investeringen mag de stad nieuwe leningen aangaan, maar dit gebeurde niet. Er was immers het overschot van € 2.063.297 uit de werking dat al 69,3% van de investeringsuitgaven kon dekken.

Algemeen bestuur € 373.082

Investeringsuitgaven per beleidsdomein

Mobiliteit & werken € 703.883

Welzijn € 256.831 Ondernemen € 38.764

Mobiliteit & werken € 1.768.367 Wonen & leven € 3.021.832

Voor het saldo werd de financiële reserve van de stad aangesproken, die na afsluiting van het boekjaar nog steeds € 12.723.800 bedroeg (d.i. het zogenaamde resultaat op kasbasis). Samenvattend kunnen we dus stellen dat in 2017 de financiën van de stad als een goede huisvader beheerd werden.

Algemene financiering € 52.969 Vrije tijd € 976.383

Algemeen bestuur € 5.293.803

Veiligheid € 136.050

Wonen & leven € 410.649


Eikenblad - september 2018

Het conformiteitsattest

DIENST OMGEVING Industrielaan 2 09 218 28 40 • omgeving@eeklo.be www.eeklo.be/omgeving

eeklo wonen&leven

gezond en kwaliteitsvol wonen

Het conformiteitsattest als kwaliteitslabel voor woningen

Op zoek naar een goedkoper energiecontract?

Sta stil bij de jaarlijkse vergoeding

Wil je zeker weten dat je een geschikte woning verhuurt? Wil je als eigenaar een positief signaal geven dat je woning voldoet aan de kwaliteitsnormen? Het

woon woon

conformiteitsattest (CA) zorgt hiervoor!

kwaliteit kwaliteit

eeklo.be/wonen_leven eeklo.be/wonen_leven

een woordje uitleg Een conformiteitsattest (CA) is een officieel document waaruit blijkt dat de huurwoning voldoet aan de minimale normen op vlak van woon veiligheid en gezondheid, opgenomen in de kwaliteit Vlaamse Wooncode. Het CA schept duidelijkheid en biedt een terugvalbasis voor zowel de 10 JAAR GELDIG 5 JAAR GELDIG 3 JAAR GELDIG verhuurder als de huurder. Samen met een plaatsbeschrijving is het een nuttig instru- CONCREET Je verhuurt bijvoorbeeld een woning van ment om latere discussies te vermijden. bouwjaar 1963 (= ouder van 50 jaar), zolang SINDS APRIL 2018 IS HET CONFORMITEITS- er geen nieuw huurcontract wordt afgesloten, ben je niet verplicht een CA voor te leggen. ATTEST IN EEKLO VERPLICHT. Het verplicht conformiteitsonderzoek Vanaf het moment dat je een nieuw huurconwordt gefaseerd ingevoerd voor alle nieuwe tract afsluit (nieuwe huurder) ben je verplicht verhuringen: een CA te bezitten. •• uiterlijk op 31 december 2020 voor woAfhankelijk van het aantal gebreken is een ningen van 50 jaar en ouder (= bouwjaar vroeger of gelijk aan 1970), conformiteitsattest 3, 5 of 10 jaar geldig. Naargelang de geldigheidsduur ontvang je •• uiterlijk op 31 december 2022 voor woeen label in de vorm van een gekleurde raamningen van 35 jaar (= bouwjaar vroeger of gelijk aan 1987), sticker. •• uiterlijk op 31 december 2024 voor woningen van 30 jaar (= bouwjaar vroeger of De afgifte van het CA en gelijk aan 1994), het bijhorende kwaliteitslabel is gratis. •• vanaf 2025: alle nieuwe verhuringen van woningen. eeklo.be/wonen_leven

Nieuwe woningen worden na de eerste ingebruikname 15 jaar vrijgesteld van deze verplichting.

MEER INFO wonen@eeklo.be www.eeklo.be/wonen_leven/wonen/ver_huren

Prijsvraag Eikenblad Hoeveel leerkrachten geven les in de Kunstacademie bij Beeld (B), Muziek (M) en Woord (W)? A. B 25 + M 33 + W 7 = 65 leerkrachten B. B 23 + M 34 + W 8 = 65 leerkrachten C. B 27 + M 30 + W 8 = 65 leerkrachten

voornaam + naam tel. A, B of C?

Als je een elektriciteits- en gascontract kiest (bvb. bij een verhuis) of als je op zoek bent naar een goedkoper energiecontract sta je best stil bij de jaarlijkse vergoeding. Deze vergoeding is een administratieve kost die je leverancier via de energiefactuur aanrekent voor het opmaken van de facturen, het organiseren van de klantendienst, … Je staat best stil bij: •• Het bedrag van de jaarlijkse vergoeding •• Dat varieert van 0 tot wel € 100 per energiebron (elektriciteit of aardgas) •• De manier waarop de vergoeding wordt aangerekend Bij sommige contracten is de aanrekening pro rata of naar verhouding van het aantal dagen dat je klant bent. Bij andere contracten is dat ineens voor een volledig jaar ongeacht hoe lang je klant blijft. Er zijn ook meerjarige contracten met een mix van aanrekening op jaarbasis en pro rata. Je vindt hierover meer info in de V-test® van VREG , de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. In de voetnoten zie je de aanrekeningswijze. In de rechtse kolom van de resultatentabel 'Totale kostprijs op jaarbasis' kan je klikken op 'Meer'. Dan zie je het bedrag. MEER INFO www.vreg.be

E

DOE ME

& WIN

Bezorg het juiste antwoord vóór 10 oktober 2018 via www.eeklo.be/prijsvraag of bezorg dit ingevuld strookje bij 1 van onze stadsdiensten. Uit de juiste antwoorden pikken we 1 winnaar.

7


Eikenblad - september 2018 COMMUNICATIE Industrielaan 2 09 218 28 96 • info@eeklo.be www.eeklo.be

eeklo bestuur&diensten Verjaardag van de bevrijding van de stad Eeklo ZATERDAG 16 SEPTEMBER

Brandweer zoekt talent! Zin in een bijverdienste met maatschappelijke relevantie? Hulpverleningszone Meetjesland is op zoek naar brandweervrijwilligers (m/v/x). Maak het verschil en versterk het brandweerteam! www.zonemeetjesland.be

Laureaat van de arbeid voor Nick Heude

Op maandag 25 juni ontving Nick Heude het gouden ereteken laureaat van de arbeid. Nick werd geboren op 4 juni 1970. Nick behaalde het diploma Bachelor ElectronicsMicroprocessors in 1992 in het Hoger Technisch Instituut in Oostende. Nick werkt sinds 1 augustus 1993 bij Dredging International als Senior Engineer. Door zijn beroepsbekwaamheid is hij een voorbeeld voor zijn beroepscategorie.

© Michel Moens

Kort uit de gemeenteraad

© Michel Moens

Plechtige Eucharistieviering in de Dekenale kerk van Eeklo, ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers. Na de kerkelijke plechtigheid zullen bloemen neergelegd worden aan de gedenkplaat aan de gevel van het stadhuis.

© Michel Wijne

10.30 UUR IN DE DEKANALE KERK

Gemeentelijke erepenning van Waalwijk voor Rini Van Bracht De Waalwijkse biljarter Rini van Bracht werd op 23 juni in Eeklo benoemd tot ereburger van de gemeente Waalwijk. De burgemeester Nol Kleijngeld reikte de gemeentelijke erepenning van Waalwijk uit. De uitreiking vond plaats tijdens het internationale biljarttornooi ‘Trophy of the Legends’. Rini van Bracht leverde enkele topprestaties binnen de biljartwereld.

De volgende zitting van de gemeenteraad is op maandag 17 september en 22 oktober. ALLE VERSLAGEN eeklo.be/bestuur_diensten/gemeenteraad

MAANDAG 28 MEI goedgekeurd. Kennisname aanstelling van rechtswege van Er werden agendapunten toegevoegd over Raadsleden van de meerderheid en mineen algemeen directeur en samenstelling van derheid stellen vragen over de volgende on- de audit buitendiensten, zwaar verkeer in de een wervingsreserve van algemeen directeur. Oprichten dienst gemeenschapswachten derwerpen: Eeklo bezoeken via de smartpho- Oostveldstraat en de verkeerssituatie Mowerd goedgekeurd en de specifieke aanwerne, verkeersdruk N9/Teut, inclusief speelplein, lenstraat – Boelare. inventaris stedelijke gebouwen met asbest en vings- en bevorderingsvoorwaarden gemeenproject WZC Sint-Elisabeth. schapswacht werden aangepast. Het algemeen politiereglement werd gewij- MAANDAG 25 JUNI Goedkeuring van de verordening voor een zigd naar aanleiding van de voederpas voor Raadsleden van de minderheid stellen verplicht conformiteitsattest. zwerfkatten. De GAS-bepalingen in het alge- vragen over de volgende onderwerpen: Nieuw subsidiereglement ‘Toegankelijk meen politiereglement die aanleiding kunnen staat braakliggend stuk grond Markt, fietsbrug Eeklo’ voor ondernemers ging in voege vanaf zijn voor een administratieve sanctie, meer Balgerhoeke, de toekomst van De Chalet, de 15 juli 2018. specifiek het terrasreglement, werden aange- verkeerssituatie in de Sportlaan, mug heli en Principebeslissing over de nieuwe straatde Knip tussen de Ijzerstraat en de nieuwe me- naam ‘Alfons Coppietersstraat’, gelegen op past. Vertegenwoordigers voor de jaarvergade- taalwijk. de grond van de oude broedersschool. Goedkeuring van het reglement ‘Parkeer Aktename van de toetreding Lievegem en ringen van diverse intergemeentelijke savoor Zorg’ met ingang van 1 augustus 2018. menwerkingsverbanden/intercommunales Deinze tot de Hulpverleningszone Centrum. werden aangeduid. Vaststelling jaarrekening 2017, meerjarenVoorlopige vastlegging van het mobiliteitsHet retributiereglement op het gebruik van plan 2014-2019 (aanpassing 7) en budget plan. de stedelijke sportinfrastructuur werd gewij- 2018 (wijziging nr. 1). Aanvaarding van het Bijzonder nood- en inKennisneming van de jaarrekening 2017, terventieplan (BNIP) van de AVS Balloonmeezigd. De lastvoorwaarden en gunningswijze voor het meerjarenplan 2014-2019 (wijziging nr. ting 2018. de inrichting van de buitenschoolse kinderop- 7) en budgetwijziging 2018 (1) van OCMW vang in voormalige de Sint-Jozefkerk werden Eeklo.

8


Eikenblad - september 2018 STADSARCHIEF Industrielaan 2 09 218 28 30 • archief@eeklo.be www.eeklo.be

eeklo bestuur&diensten

Wij zijn op zoek naar volgende profielen:

4 medailles van Stadsverdienste voor VZW Wielercomité MARGRIET DE RYCKE Margriet De Rycke werd lid van vzw Wielercomité, toen nog Veloclub ’t Meetjesland, begin de jaren ’70. Van 1994 tot heden is zij ook bestuurslid van de club en daarmee het langst actieve bestuurslid. Margriet De Rycke is verantwoordelijk voor alle festiviteiten. CLEMENT VANDAELE Één van de medeoprichters van de wielertoeristen van het Meetjesland, wat later vzw Wielercomité Eeklo werd. Van 1969 tot 2000 was hij onafgebroken lid van het bestuur van de club. Onder leiding van Clement Vandaele werden talrijke zondagmorgenritten gereden. Op zondagmorgen 4 mei 2014 reed hij zijn 1000ste zondagmorgenrit.

© Michel Wijne

Verantwoordelijke thuiszorg

JULIEN DE SOETE Julien De Soete werd lid van vzw Wielercomité, in 1970. Van toen af tot 2000 was hij lid van het dagelijks bestuur van de vzw. Julien De Soete was de organisator van de nationale bijeenkomst voor wielertoeristen in Eeklo in 2000. Een evenement dat toen meer dan 5000 deelnemers telde. ROBERT BRUNEEL Robert Bruneel werd lid van vzw Wielercomité, begin de jaren ’70. Van 1995 tot heden is hij ook bestuurslid van de club. Hij was voorzitter van 2001 tot 2012. Robert Bruneel fungeert als vaste waarde bij de voorbereiding, de uitvoering alsook de afwerking van alle evenementen die door de club georganiseerd worden.

Voltijds - contract onbepaalde duur solliciteer voor 20 september 2018

Maatschappelijk werker voltijds - vervangingsovereenkomst met aanvang vanaf 15 oktober solliciteer voor 13 september 2018

Alle informatie over de functie-inhoud, de aanwervingsvoorwaarden en ons aanbod kan je vinden op www.eeklo.be/vacatures of kan je opvragen via personeelsdienst@eeklo.be. MEER INFO www.eeklo.be/vacatures personeelsdienst@eeklo.be - tel. 09 218 28 79 Onze vereniging heeft aandacht voor gelijke kansen! Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst, handicap en nationaliteit.

stadsarchief eeklo

( sae )

V R EEMDE VOGELS In principe bewaart het Stadsarchief alleen de documenten van en voor de stedelijke administratie, maar in de loop van de eeuwen zijn er toch 'vreemde eenden' in de collecties binnen geslopen. Het bekendste voorbeeld zijn de parochieregisters uit de 17de en 18de eeuw. Zij werden oorspronkelijk bijgehouden in de pastorie/dekenij, maar bij de afschaffing van de kerk in de jaren 1790 in beslag genomen door de Franse overheid. Niet uit bezorgdheid om hun historische waarde natuurlijk, maar gewoon omdat zij onmisbaar waren voor het opstellen van de legerdienstlijsten. In het zog daarvan kwamen ook enkele kerkrekeningen mee. Een buitenkansje, want de meeste zijn in de loop van de eeuwen verloren gegaan. Hiermee is de reeks wel verdeeld geraakt over het SAE en het dekenijarchief, maar of en hoe een samenvoeging moet gebeuren laten wij hier in het midden.

Uit de moderne periode bezit het SAE ook een beperkte collectie kerkelijke documenten (ca. 4 meter), wat te verklaren is door het feit dat de rekeningen van de kerkfabriek(en) jaarlijks door de gemeenteraad goedgekeurd moesten worden. Door een kronkel in de kerkelijke structuren gebeurde dit in Eeklo decennia lang ook met de jaarrekeningen van de parochie Oostwinkel. Ook een vijftal dozen met notariële akten van privéwoningen kunnen vragen doen rijzen. De verklaring is echter eenvoudig. Wie in de 19de/20ste eeuw een plaatsje wilde krijgen in het hospice (bejaardenhuis) van de COO (het latere OCMW), maar een huisje bezat, moest dit eerst overmaken aan deze commissie. Die was een gewone stadsdienst, zodat zijn documenten uiteindelijk in het SAE werden gedeponeerd. Doordat het SAE en het politiearchief op het stadhuis vele jaren in aan elkaar grenzen-

de ruimten geklasseerd stonden, kwamen sommige stukken wel eens op de verkeerde planken terecht. De delicate politionele stukken zijn inmiddels discreet naar hun juiste bestemming gebracht. Of er ook in de omgekeerde richting iets moet gebeuren is onduidelijk, omdat het politiearchief strikt verboden terrein is voor onbevoegden. Door de oprichting van de fondsen komen geregeld stukken over naburige gemeenten binnen. In zulke gevallen wordt natuurlijk geprobeerd ze bij de diensten van de betrokken gemeenten onder te brengen: wat niemand in een archief verwacht, wordt immers ook nooit geraadpleegd.

9


Eikenblad - september 2018 MEER INFO & RESERVATIES PROV. STREEKCENTRUM HUYSMANHOEVE Bus 1, Eeklo 09 327 04 47 • huysmanhoeve@plattelandscentrum.be www.plattelandscentrum.be

eeklo toerisme

Bijen en bijensterfte DINSDAG 25 SEPTEMBER, 20 UUR HUYSMANHOEVE, BUS 1 Op dinsdag 25 september krijgt de Huysmanhoeve Prof. Dr. Dirk de Graaf te gast. Deze gerenommeerde professor heeft enkele jaren geleden Honeybee Valley opgericht, met als doelstelling de bijensterfte aan te pakken.

Vormgeven in de tuin WOENSDAG 24 OKTOBER, 19.30 UUR HUYSMANHOEVE, BUS 1 Tuinarchitect Marc Vermeulen geeft in de vollemaanlezing van 24 oktober tips en adviezen om tot een mooie en evenwichtig vormgegeven tuin te komen. Zijn verhaal wordt geïllustreerd met inspirerend beeldmateriaal. GRATIS! Inschrijven verplicht via tel. 09 327 04 47 huysmanhoeve@plattelandscentrum.be

10

Afsluiter seizoen Huysmanhoeve met Kabouterbal

ZONDAG 30 SEPTEMBER , VAN 11 TOT 18 UUR Het toeristisch seizoen in het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve loopt op zijn einde en binnenkort houden ze opnieuw een winterstop. Op zondag 30 september wordt op feestelijke wijze afscheid genomen van de vele kabouters die de afgelopen 6 maanden een mooi plekje kregen op de hoeve. Vanaf 11 uur kan je er in de spiegeltent genieten van een gratis aperitiefconcert met optreden van Joke Herremy (Bekend van The Voice 2014). Tussen 14 en 15 uur worden de allerkleinsten verwend met een mini-kabouterfeest met aansluitend een dansfeest voor volwassenen. Alle (500!) kabouters zullen voor de gelegenheid verzamelen in de spiegeltent.

Doorlopend worden er ook workshops gehouden rond de thema’s kabouters en oogstverwerking. Zowel groot als klein kunnen een laatste keer dit jaar genieten van de heerlijke streekproducten. De cafetaria en spiegeltent zijn geopend van 11 tot 18 uur. MEER INFO huysmanhoeve@plattelandscentrum.be tel. 09 327 04 47 Net zoals vorige jaren zal de mobiele fruitpers ook aanwezig zijn en iedereen die thuis appelenen perenbomen heeft, kan zijn fruit laten persen. Vooraf reserveren is noodzakelijk via tel. 0475 26 24 80 of via info@mobielefruitpers.com.


Eikenblad - september 2018 Eeklose Award voor het

Ondernemer

eeklo ondernemen

van het

AWARDS VOOR HET Ondernemer jaar EEKLOOS ONDERNEMEN van het

Ondernemerschap

LOKALE ECONOMIE Ondernemer Ondernemer Industrielaan 2 van het jaar van het jaar 09 218 29 07 • nicole.daelemans@eeklo.be www.eeklo.be/eeklonomie

jaar

Eeklose Award voor het

Ondernemer

van het

Ondernemerschap

jaar

ZATERDAG 15 SEPTEMBER

Avond van de Eeklose ondernemers Salons Mimosa, Eeklo www.eeklo.be/theo

Eeklose Award voor het

Ondernemer Ondernemer vanjaar het jaar van het

Ondernemerschap

Ondernemer Marketing Starter van het jaar & Sfeer

Eeklose Award Eten@Eeklo

Eeklose Award Lifetime-achievement

Eeklose Award Persprijs

Persprijs Innovatie

Life-time lifetime achievement award achievement

ZAT 6 OKTOBER

Horeca awar

14 UUR

DAG DE KLANT VAN

GRATIS!

MARKT EEKLO

Chocoladeworp om 14 uur - tal van prijzen!

Kinderdorp met clown, circuit met go-cart, springkastelen, reuze glijbaan, en veel meer!

WI N

€ 4.00!0 AAN WAA RDEBONS

KLANT VAN DE DAG

WIN T

€ 250

DE STARTER

fixovelo

Modeshow om 14.30 uur

Dansshows met dansschool S-Pression - 15.45 uur en Fit2Dance - 16.35 uur

We stellen graag een startende handelszaak aan jullie voor. Deze keer is het een

DEELNEMENDE HANDELSZAAK

Dag van de Klant 2018

fietsenwinkel, Fixovelo. In de Raverschootstraat 254 vind je deze zaak. Sinds februari 2018 kan je hier terecht. Aäron Overmeire (37) en Sven Mallezie (35) zijn de trotse eigenaars van Fixovelo. ’Ik ben triatleet en ken wel wat van fietsen. Ik volgde een opleiding tot fietsenmaker, van het één kwam het en ander. Ik was al langer geboeid door de fiets, ik was absoluut van plan om mijn eigen fietsen te onderhouden. Plots kwam de voormalige vestiging van Flandria Drinks leeg te staan en toen ging het snel. Ik was reeds zelfstandig in bijberoep, maar mijn garage begon toch stilletjes aan uit zijn voegen te barsten’ lacht Aäron. GEEN KWANTITEIT MAAR KWALITEIT ‘Aäron en ik zijn collega’s op de basisschool Sint-Jozef. We zijn erg goed op elkaar ingespeeld, samen een eigen zaak beginnen is geen sprong in het bekende. Dit is eigenlijk een droom die uitkomt. De wens van de klant staat op nummer 1. We willen niet zoveel mogelijk fietsen verkopen, we willen een fiets verkopen die goed past bij de klant. We weten

zelf hoe belangrijk het is om op een aangepast model te fietsen’ zegt Sven. Het aanbod bevat niet enkel fietsen. ‘Er zijn ook inline skates, Sven skeelert op professioneel niveau en merkt zelf dat het aanbod vrij beperkt is, daarom deze keuze. Daarnaast is er fietskledij van Sportful. Er zijn ook fietsdragers, fietskarren en fietsstoeltjes van Thule. Hier kan je eigenlijk van nul starten en met een volledige uitrusting naar buiten komen’ besluit Aäron. FIXOVELO Raverschootstraat 254, Eeklo tel. 09 328 16 96 - info@fixovelo.be

ZAT 6 OKTOBER, MARKT EEKLO PROGRAMMA 14 uur Chocoladeworp Win € 4.000 aan waardebons 14 uur Start animatie op de Markt met o.a. BKO en sportdienst: clown, ballenbad, circuit met go-cart, springkastelen, reuze glijbaan, en veel meer 14.30 uur Modeshow 15.45 uur Dansoptreden van S-Pression 16.30 uur Start preventiecampagne tegen Longkanker 16.35 uur Dansoptreden Fit2dance MEER INFO www.eeklo.be/dagvandeklant

OPENINGSUREN woensdag 13.30 - 18 uur donderdag en vrijdag 9.30 - 12 en 13.30 - 18 uur zaterdag  9.30 - 17 uur

11


Eikenblad - september 2018

eeklo stemmig Verkiezingen stad - provincie - zondag 14 oktober Op 14 oktober 2018 gaan we met zijn allen naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad en provincieraad te kiezen. Voor de Eeklose gemeenteraad worden 27 personen verkozen en voor het provinciedistrict Gent worden 15 personen verkozen.

nr.

NAAM PARTIJ

Lijststem Kandidaat 1

Digitale stemming

Nieuwe stemcomputers

Digitale stemming door samenvoeging gemeenten

Stemmen met potlood

In 151 gemeenten wordt gestemd met stemcomputers. Eeklo is daar niet bij. In onze stad wordt met het potlood gestemd. Hierboven zie je een kaartje van Vlaanderen met de gemeenten/steden met de manier van stemmen en de nieuwe fusiegemeenten.

binnen dezelfde lijst, als je de volgorde waarin de kandidaten op die lijst voorkomen, wil wijzigen.

Je kan geldig stemmen door het uitbrengen van: •• een lijststem, als je akkoord gaat met de volgorde waarin de kandidaten op de lijst voorkomen; •• een naamstem, meerdere naamstemmen op eenzelfde lijst, of een lijststem in combinatie met een of meer naamstemmen

Je ontvangt een oproepingsbrief ten laatste 15 dagen vóór 14 oktober. Je dient je aan te melden met je oproepingsbrief en je identiteitskaart, in het stemlokaal dat op je oproepingsbrief staat, op zondag 14 oktober, tussen 8 en 13 uur.

Een lijststem kan je uitbrengen als je akkoord gaat met de volgorde waarin de kandidaten op de lijst voorkomen.

Naamstem Kandidaat 1 Kandidaat 2 Kandidaat 3

Een naamstem, meerdere naamstemmen op eenzelfde lijst, of een lijststem in combinatie met een of meer naamstemmen binnen dezelfde lijst, als je de volgorde waarin de kandidaten op die lijst voorkomen, wil wijzigen.

Kandidaten & uitslagen Vanaf 18 september 2018 publiceert www. vlaanderenkiest.be alle definitieve kandidatenlijsten. Zo weet je zeker wie kandidaat is voor de gemeenteraad of provincieraad, voor welke partij en op welke plaats. Op 14 oktober 2018, de verkiezingsdag, is www.vlaanderenkiest.be dé website voor de officiële uitslagen. De site geeft onmiddellijk de tussentijdse resultaten door, ook bij digitaal stemmen. Dat gaat snel.

12

Waar met potlood en papier wordt gestemd is dat per telbureau, waar digitaal gestemd wordt per 2 stembureaus. De website vernieuwt ook voortdurend. Je ziet dus de uitslag letterlijk evolueren. Je vindt er het aantal stemmen, het percentage stemmen dat een partij behaalt, de voorkeurstemmen van de kandidaten en projecties van de zetelverdeling, zowel in cijfers als aan de hand van een landkaart. Eenmaal alle resultaten definitief zijn weet je ook meteen wie verkozen is.

vlaanderenkiest.be

Resultaten bekend op 14 oktober 2018 Kandidaten bekend op 18 september 2018

#vlaanderenkiest op 14 oktober 2018 lokale en provinciale verkiezingen

@ABB_Vlaanderen

vlaanderenkiest.be

info@vlaanderenkiest.be

V.U.: Agentschap Binnenlands Bestuur, Havenlaan 88, bus 70, 1000 Brussel


Eikenblad - september 2018

Wanneer kan je bij volmacht stemmen? Soms kan je als kiezer niet zelf naar het stemlokaal om te stemmen. Je kan een andere kiezer in jouw naam laten stemmen; je geeft dus die andere kiezer hiervoor een volmacht. Opgelet: de volmachtkrijger kan slechts voor 1 kiezer per volmacht stemmen. 2 documenten zijn nodig: •• Het volmachtformulier A95 www.vlaanderenkiest.be/formulieren en zoeken op nummer A95 •• Een attest dat bewijst dat je zelf niet naar het stemlokaal kan. Het attest hangt af van de reden waarom je een volmacht kan geven. Je kan een volmacht geven in een beperkt aantal gevallen: •• je bent omwille van medische redenen niet in staat om te gaan stemmen: medisch attest bijvoegen bij de volmacht (opgelet: een arts die zelf kandidaat is, mag dat attest niet geven); •• je bent om beroeps- of dienstredenen in het buitenland. Ook de leden van het gezin die in het buitenland verblijven en die moeten gaan stemmen, kunnen een volmacht geven: attest van de werkgever bijvoegen bij de volmacht. In dit attest bevestigt de werkgever dat je op 14 oktober 2018 om beroeps- of dienstredenen niet kan gaan stemmen; •• je bent in België, maar moet op de dag van de verkiezingen werken: attest van de werkgever bijvoegen bij de volmacht. In dit attest bevestigt de werkgever dat je op 14 oktober 2018 om beroeps- of dienstredenen niet kan gaan stemmen;

•• jij of iemand van het gezin – met wie je samenwoont – oefent het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uit: attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt, afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene in het bevolkingsregister is ingeschreven, bijvoegen bij de volmacht; •• je verkeert ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming: attest van de directie van de strafinrichting bijvoegen bij de volmacht; •• je geloofsovertuiging laat niet toe om te gaan stemmen: attest van de religieuze overheid bijvoegen bij de volmacht; •• je bent student en kan om studieredenen niet gaan stemmen: attest van de directie van de school bijvoegen bij de volmacht; •• je verblijft om privéredenen tijdelijk in het buitenland: attest van tijdelijk verblijf in het buitenland, afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar je in het bevolkingsregister bent ingeschreven, bijvoegen bij de volmacht.

HOE GEEF JE EEN VOLMACHT? •• Je geeft de volmacht door het volmachtformulier in te vullen en allebei, zowel volmachtgever als volmachtkrijger, het volmachtformulier te ondertekenen en het nodige attest bij dit formulier te voegen. •• Op de verkiezingsdag geeft de volmachtkrijger de voorzitter van het stembureau waar je zou moeten gaan stemmen het volmachtformulier en het attest af. Hij moet aan de voorzitter ook nog volgende documenten kunnen voorleggen: •• zijn eigen identiteitskaart •• zijn eigen oproepingsbrief •• uw oproepingsbrief, nl. de oproepingsbrief van de kiezer in wiens naam hij komt stemmen.

De dienst burgerzaken is open op zondag 14 oktober van 9 tot 12 uur WIL JE MEER WETEN OVER DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN? Wijkcentrum de Kring organiseert samen met Vormingplus 2 GRATIS sessies. •• woensdag 12 september van 9 tot 12 uur (democratie en verkiezingen) •• woensdag 26 september van 9 tot 12 uur (hoe kan je stemmen en de verschillende partijen) MEER INFO Wijkcentrum De Kring Zuidmoerstraat 136 bus 8 joke@wijkcentrumdekring.be tel. 09 378 61 69

Vragen over verkiezingen?

www.vlaanderenkiest.be de officiële website van de Vlaamse overheid Wellicht heb je vragen over het verkiezingsgebeuren: Mag ik stemmen? Voor wie kan ik stemmen? Hoe stem ik geldig? Hoe geef ik een volmacht en wat heb ik nodig? Welke regels gelden? Waarop moet ik letten als kiezer, kandidaat of lid van een bureau?

Voor alle informatie over de verkiezingen kan je terecht op www.vlaanderenkiest.be, de officiële verkiezingswebsite van de Vlaamse Overheid. MEER INFO bel gratis naar 1700 info@vlaanderenkiest.be

13


Eikenblad - september 2018

eeklo info

‘t Liefken voor altijd Van het Gentse Rabot, dwars door Meetjesland en tot in het centrum van Damme zetten Toerisme Meetjesland het Gentse kanaal De Lieve in de kijker. In samenwerking met Plattelandscentrum Meetjesland, de 3 steden Gent, Eeklo en Damme én de 5 gemeenten Evergem, Lovenweek van de fairtrade

Fair en lokaal koken Om de inwoners van Eeklo op een aangename manier te laten kennismaken met fairtrade en lokale voeding worden 2 workshops aan een verminderde prijs georganiseerd. Restaurant La Maryse en Take Away Thai Chang zijn restaurants in Eeklo die werken met fairtradeproducten, Belgische producten en eigen geteelde ingrediënten. KOKEN MET RESTAURANT LA MARYSE MAANDAG 1 OKTOBER, 19.30 uur Stadskantoor, Industrielaan 2 Sten Van Der Blij werkt met zelf geteelde ingrediënten en faire producten en laat je meekijken in de geheimen van zijn keuken. Voor de prijs van € 15 worden je verschillende hapjes en proevertjes aangeboden. KOKEN IN RESTAURANT THAI CHANG MAANDAG 8 OKTOBER, 19.30 uur Boelare 76, Eeklo Restaurant Thai Chang werkt met zelf geteelde ingrediënten en faire producten en laat je meekijken in de geheimen van de Thaise keuken. Je krijgt een aperitief, een tweetal hapjes en proevertjes van verschillende gerechten aangeboden. INSCHRIJVEN EN MEER INFO € 15 (i.p.v. € 30) per workshop Schrijf je vlug in via noordzuid@eeklo.be of tel. 09 218 28 38 Max. 20 deelnemers - Schrijf je in vóór 24 september (La Maryse) of 1 oktober (Thai Chang).

14

degem, Waarschoot, Zomergem en Maldegem, werkt Toerisme Meetjesland een toeristisch project uit waarmee De Lieve voor jarenlang een gezicht heeft. In Eeklo ligt de link met De Lieve en het project ’t Liefken voor altijd aan het Gebroeders Van De Woestijneplein. Het idee was om de fietser, die vanuit Het Leen Eeklo binnenrijdt, langs de Dullaert terug te zappen naar het Eeklo van 100 jaar geleden. Toen ’t Kaaiken er echt nog lag en toen het Leiken een zijarm was van De Lieve waarlangs bouwmaterialen en handelswaar de stad binnenkwamen. Daarna heeft de textielindustrie, op zoek naar veel water om wol te wassen, deze zijarm overwelfd. Geen toeval: hier stond de fabriek ‘Tissues La Lieve’. Toen stad Eeklo in samenspraak met Toerisme Meetjesland het idee aan zaakvoerder Bruno Steyaert van het metaalbedrijf Steyaert-Heene voorstelde, was de bedrijfsleider meteen heel enthousiast. Steyaert-Heene is een bedrijf met traditie in de kern van Eeklo en 1 van de laatste restanten van industrie in de binnenstad. Een mooie referentie voor de industrie die Eeklo heeft gemaakt tot wat het is: een boeiende stadskern met heel veel geschiedenis en heel veel verha-

Word vrijwilliger bij Tele-Onthaal OostVlaanderen en bied een uitweg Elke dag contacteren meer dan 70 Oost-Vlamingen de vrijwilligers, op zoek naar een uitweg. En daarom is Tele-Onthaal op zoek naar Oost-Vlaams luistertalent. Word jij de volgende vrijwilliger? TeleOnthaal zorgt voor een grondige opleiding en zinvol werk in een gedreven team. MEER INFO www.tele-onthaal.be/word-vrijwilliger

len. Dat is de kracht van Eeklo en dat heeft men met het project ’t Liefken voor altijd willen benadrukken, namelijk dat de geschiedenis van de stad ook 1 van haar grote troeven is. Ondertussen keert Eeklo op deze plek aan ’t Kaaiken terug naar 100 jaar geleden want het Leiken, de zijarm van ’t Liefken, wordt thans in ere hersteld en zal heel binnenkort 1 van de groene longen van de binnenstad worden, een plek waar het leuk is om te wonen, naar de zondagse markt te gaan en te passeren op weg van Het Leen naar de Markt. www.toerismemeetjesland.be/tliefken


Eikenblad - september 2018 SOCIAAL HUIS Zuidmoerstraat 136/6 09 218 17 00 • sociaalhuis@dezuidkaai.be www.eeklo.be

eeklo sociaal Kinderpoort

Dolfijn

ONTBIJT ONTBIJT MET MET BABBELS BABBELS Zuiderzon

WAA WAAR BKO D DONDERDAG 20 SEPTEMBER, 8.45 uur We genieten van een lekker ontbijt BKO DOLFIJN We genieten van een lekker ontbijt DONDERDAG 29 NOVEMBER, 8.45 uur en babbelen met andere ouders over zwanger zijn, WAN en babbelen met andere ouders over zwanger zijn, WANNEER jonge kinderen hebben Dond BKO Dolfijn, Sportpark Eeklo jonge kinderen hebben Donderdag en alles wat daarbij komt kijken. 20 se en alles wat daarbij komt kijken. 20 september 2018 Ben je in verwachting? Kom dan langs. We en 29 en 29 november 2018 genieten vaneeneen lekker ontbijt en babbelen van 0 Wij zorgen voor GRATIS ONTBIJT Wij zorgen voor een GRATIS ONTBIJT van 08u45-11u met zwanger zijn,is. jonge en eenandere gezellige ouders omgevingover waar iedereen welkom en een gezellige omgeving waar iedereen welkom is. kinderen hebben en alles wat daarbij komt MEE Kinderen zijn ook welkom en er is speelgoed en verzorMEER INFO BIJ Kinderen zijn ook welkom en er Wij is speelgoed en verzorkijken. zorgen ONTBIJT Anne gingsmateriaal aanwezig.voor een GRATIS Anne 0492/38 05 01 gingsmateriaal aanwezig. en een gezellige omgeving waar iedereen hetjong Vanaf heden gaan BKO Zuiderzon, Kinderhetjongekindeeklo@eeklo.be poort en Dolfijn elke vrijdagvoormiddag in de welkom is. Kinderen zijn ook welkom en er is Je hoeft je niet in te schrijven en je loopt binnen wanneer speelgoed verzorgingsmateriaal aanweschoolvakantie zwemmen in het Je Verbauwenhoeft je niet in te schrijven en je looptenbinnen wanneer het past voor jou. past voorkrijjou. zig. Je hoeft je niet in te schrijven en je loopt bad. Kinderen vanaf het eerste het leerjaar We voorzien voor iedereen een leuke verrassing die je kan binnen wanneer hetdiepast gen de kans om met de begeleiding te spelen We voorzien voor iedereen een leuke verrassing je kan voor jou. We voormeenemen naar huis! en te genieten van verfrissing in het water.naar huis! zien voor iedereen een leuke verrassing die meenemen je kan meenemen naar huis!

Buitenschoolse kinderopvang gaat de sportieve toer op

MEER INFO tel. 0492 38 05 01 hetjongekindeeklo@eeklo.be

Kinderpoort

In de BKO Kinderpoort heeft het team een nieuwe keuken gekregen. De kinderen maakten tijdens de schoolvakantie hier al volop gebruik van door lekkere gezonde vieruurtjes te voorzien. Smullen maar!

Bukinop

BKO Bukinop zit in een nieuw jasje. De muren hebben een opfrissing gekregen en het plafond is voorzien van een nieuwe uitrusting.

Vraag je school- en studietoelage aan voor het schooljaar 2018 - 2019

KOM EENS KIJKEN

Een school- of studietoelage is een financiële steun van de Vlaamse overheid om de kosten voor de school of studie te helpen dragen. Dat kan al vanaf de kleuterschool tot aan de hogeschool en universiteit. De leerling of student moet les volgen aan een instelling die door de Vlaamse Gemeenschap erkend is.

Op zaterdag 20 oktober krijg je een unieke kijk achter de schermen van het tewerkstellingsproject, een extra mooi aanbod van tweedehandsspullen en allerlei leuke verrassingen. Of je nu een trouwe Kringwinkelfanwww.dagvandekringwinkel.be bent of er nog nooit bent binnengewandeld, De Kringwinkels bezorgen je graag een fijne dag.

WIE KAN EEN TOELAGE KRIJGEN? Of je een toelage kan krijgen, hangt af van de samenstelling én het inkomen van jouw gezin. De hoogte van de school- of studietoelage wordt ook mede bepaald door het onderwijs-

niveau. Kom langs in het Sociaal Huis voor bijkomende informatie en om een aanvraag in te dienen. SOCIAAL HUIS EEKLO Zuidmoerstraat 136/6 welzijnscampus De Zuidkaai gebouw Barcelona tel. 09/218 17 00 of 09/218 17 01 sociaalhuis@dezuidkaai.be Elke werkdag van 9 tot 12 uur en elke 2de en 4de dinsdagavond van de maand van 17 tot 19 uur of op afspraak.

WAT WIJ DOEN

Kom eens kijken wat wij doen

MEER INFO www.kwmeetjesland.be De Kringwinkel Meetjesland Gratis ophaling van jouw herbruikbare spullen via 09 377 77 74.

15


Eikenblad - september 2018

eeklo diversiteit INTERVIEW

EXCLUSIEF VOOR ALLE NIEUWE STADSGENOTEN

Op stap met

vrijdag 28 september

nieuwkomers EEN BUSRIT DOOR EEKLO

De bus start om 8.45 uur, terug om 15.15 uur aan het stadhuis van Eeklo, Markt 34

P R O G R A M M A

Rit langs vrijetijdsdiensten en interessante plaatsen in Eeklo, VRIJDAG 28gratis SEPTEMBER lunch, drankje & infomap

Inschrijven verplicht voor OM 8.45 UUR - STADHUIS EEKLO, MARKT 34 19 sept. via noordzuid@eeklo.be € 3 per persoon

€ 5 per gezin Een rit langs de vrijetijdsdiensten en interessante plaatsen in Eeklo. Drink een koffie met de burgemeester, gratis lunch, drankje en infomap.

MEER INFO € 3 per persoon / € 5 per gezin Inschrijven verplicht voor 19 september via via noordzuid@eeklo.be of tel. 09 218 28 38

Leren fietsen voor volwassenen VAN 4 SEPTEMBER TOT 25 OKTOBER

De wereld in Eeklo

Gyulshen is 39 jaar, van Bulgaarse afkomst en woont sinds december 2014 in Eeklo. Waarom ben je naar België gekomen? In mijn geboorteland was ik gelukkig. Ik had een mooie job dicht bij huis, maar het enige probleem was dat mijn kinderen opgroeiden met een vader die altijd in het buitenland werkte. Toen hij in 2014 als arbeider in Maldegem begon te werken, heb ik heel bewust een keuze gemaakt. Ik heb mijn ontslag gegeven en ben samen met mijn zoon en dochter naar België vertrokken.

loketbediende. Het liep goed maar soms had ik het moeilijk met oudere mensen die dialect praatten.

Wat deed je in Bulgarije? Ik heb jarenlange ervaring in de banksector. In mijn land heb ik economie gestudeerd en ik heb een masterdiploma dat volledig erkend is door NARIC (Instituut voor erkenning studiebewijzen) als 'Master of Science in de accountancy en het revisoraat'.

Ondertussen heb ik een paar sollicitaties achter de rug maar tot nu zonder succes. Hoewel de recruiters altijd vriendelijk waren en de inspanningen die ik deed om mezelf te verbeteren waardeerden, gaven ze de voorkeur aan mensen die niet zoveel ondersteuning nodig hadden in het begin als ik.

Wat doe je nu in Eeklo? Ik leer Nederlands in Het Perspectief PCVO Eeklo. Nederlands leren is niet zo gemakkelijk voor mij. Ik vind het echter wel heel belangrijk om te kunnen communiceren en om mijn kinderen bij hun huiswerk te kunnen helpen.

Van september vorig jaar tot maart 2018 nam ik deel aan een project van de VDAB en Co-Vibes '@level2work' voor hoger geschoolde anderstaligen die hun plaats op de Belgische arbeidsmarkt proberen te vinden. Via dit programma heb ik mijn eerste Belgische ervaring in de boekhoudsector opgedaan. Ik werkte zes maanden bij de dienst Staf en Boekhouding van het OCMW Gent.

Ondertussen heb ik ook een inburgeringscursus gevolgd omdat ik integratie heel belangrijk vind. De eerste 2 jaar was ik dus actief bezig met de taal leren en integreren. Ik studeerde heel veel thuis en elke dinsdag ging ik naar de praatgroep Taalkabaal in wijkcentrum De Kring om mijn Nederlands te oefenen. Daar heb ik ook veel mensen leren kennen zowel Belgen als anderstaligen.

telkens van 13.30LEREN tot 15.00 uur FIETSEN Toen ik naar het 6de niveau Nederlands ging, In 16 lessen leer je stap voor stap met de volwassenen fiets rijden. Vanvoor oefenen met de fiets aan de heb ik ook bijna 2 maanden in een fabriek gehand tot een ritje op straat. Je leert de ver- werkt om mijn man te ondersteunen bij het NAJAAR 2018 keersregels in verkeer en veilig de weg op- gezinsbudget. ’s Morgens ging ik naar school gaan. Je leert ook de verschillende onderde- en in de namiddag naar het werk. len van de de fiets kennen. Na de zomervakantie van 2016 ben ik met een cursus 'Hogerop+' bij de VDAB Gent MEER INFO begonnen. Daar heb ik nog veel bijgeleerd, € 16 / € 4 UiTPAS met kansentarief voornamelijk specifieke taal in verband met Inschrijven via Wijkcentrum De Kring mijn vakgebied. Na de cursus heb ik een Zuidmoerstraat 136/8 - tel. 09 378 61 69 maand stage bij een bank in Eeklo gedaan als lien@wijkcentrumdekring.be

16

SOCIAAL HUIS Zuidmoerstraat 136/6 09 218 17 00 • sociaalhuis@dezuidkaai.be www.eeklo.be

Ik woon graag in Eeklo, stilaan bouw ik mijn netwerk op en blijf positief denken over ons toekomstige leven hier. Doordat ik heel lang heb nagedacht over mijn komst naar hier, zal ik zeker niet opgeven en blijven doorzetten. Wat is jouw favoriete plek in Eeklo? Het Leen, in de natuur. Wat doe je in jouw vrije tijd? Met mijn gezin of vriendinnen tijd doorbrengen. Wat is jouw favoriete Vlaamse gerecht? We eten graag frietjes. Kan je een tip geven voor nieuwkomers opdat ze zich sneller zouden thuisvoelen? Sowieso Nederlands leren!


Eikenblad - september 2018

Uitgiftekantoor: Eeklo Stationsstraat 51 - P 908064

Alle activiteiten in deze seniorenkatern vinden plaats in LDC Zonneheem: Schietspoelstraat 9, Eeklo

eeklo senioren

Op vrijdag 21 september is er de traditionele Open-Deur-Dag in het LDC Zonneheem. Je kan er van 10 tot 16 uur kennis maken met alles wat het LDC Zonneheem je te bieden heeft gedurende het seizoen 2018–2019. En dat is heel wat ... Alle activiteiten gebeuren in een gemoedelijke en vriendschappelijke sfeer. Van stress of competitie is niets te merken. Het is niet alleen genieten dat telt, maar je

maakt er ook nieuwe vrienden. Nog dit, Zonneheem is steeds op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die hun steentje willen bijdragen aan de werking. Het dienstencentrum is in het bijzonder op zoek naar die mensen die zich willen inzetten als chauffeur. Voor meer info kan je ook op de opendeurdag terecht bij 1 van de medewerkers.

PB- PP

BELGIE(N) -

LDC Zonneheem doet mee met de UiTPAS

De houders van de UiTPAS met kansentarief genieten van een aangepast tarief. MEER INFO www.uitpasmeetjesland.be

Open-Deur-Dag lokaal dienstencentrum Zonneheem

vrijdag 21 september DOORLOPEND VAN 10 TOT 16 UUR

•• Informatie over programmatie 2018 - 2019 •• Demonstraties •• Restaurant (soep, kalkoennootje met champignonroomsaus en kroketjes voor € 6). Vooraf inschrijven, ten laatste op maandag 17 september. •• ’n Hapje, ’n drankje en ’n gezellige babbel •• Petanquetornooi om 14 uur PROGRAMMABROCHURE LDC ZONNEHEEM NAJAAR 2018

Een compleet overzicht van alle activiteiten van LDC Zonneheem van het najaar 2018 kan je terugvinden in de han-

dige seniorengids. Deze kan je gratis ontvangen op vrijdag 21 september tijdens de Open-Deur-Dag. In de pagina’s hierna vind je een kort overzicht van de geplande activiteiten.

17


Eikenblad - september 2018

eeklo senioren

LDC ZONNEHEEM Schietspoelstraat 9 09 377 02 46 • zonneheem@eeklo.be www.zonneheem.be

Diensten LDC Zonneheem BLOEDDRUKCONTROLE Elke werkdag tussen 9 en 17 uur - GRATIS! Wie last heeft van een schommelende bloeddruk, kan die in Zonneheem preventief laten controleren. PEDICURE Elke maandag Iedere week kan je terecht in Zonneheem voor een voetverzorging, gaande van het knippen en vijlen van de nagels tot een voetmassage. Een afspraak is noodzakelijk.

maken, boodschappen te doen ... Er zijn geen specifieke leeftijdsvoorwaarden vooropgesteld en ook rolstoelgebruikers kunnen probleemloos van de dienst gebruik maken. Het project ‘Vervoer op Maat!’ wordt in haar werking gesteund door de Vlaamse Overheid en de stad Eeklo.

RESTAURANT Elke werkdag van 11.30 tot 12.30 uur Je kan genieten van een lekkere, verse en fijn verzorgde dagschotel (soep, aardappelen, groenten, vlees / vis) voor € 6. Iedere donderdag staan er frietjes op het menu. HAARVERZORGING Een maandelijkse menukaart is gratis te verkrijElke woensdagvoormiddag gen op het secretariaat. Je kan ook het menu Haren wassen, knippen, brushen of het leg- raadplegen via www.zonneheem.be. gen van een watergolf. Vooraf een afspraak maken op het secretariaat is noodzakelijk.

WASSERETTE De wasserette is uitgerust met 2 wasautomaten (6 en 11 kg), 1 grote droogtrommel en 1 kleine strijkrol. De bediening van deze automaten gebeurt door inworp van euro’s. Je dient zelf het nodige waspoeder mee te brengen en de automaten te bedienen. Het personeel staat steeds ter beschikking voor het verstrekken van de nodige uitleg en hulp.

‘VERVOER OP MAAT!’ & DE BOODSCHAPPENDIENST tel. 09 377 02 46 Het project ‘Vervoer op Maat!’ biedt personen met vervoersproblemen de mogelijkheid opnieuw verplaatsingen te

INFO, HULP & DOORVERWIJZING Je kan altijd terecht op het secretariaat van het dienstencentrum voor info, hulp en advies. Kunnen wij niet direct helpen, dan zoeken wij naar de bevoegde instantie die wel een antwoord kan formuleren op je vraag. Eén goede raad: heb je vragen, blijf er niet mee zitten.

LDC informeert WWW.ZONNEHEEM.BE Onze webmaster, Jacqueline Antheunis, zorgt ervoor dat je steeds een geactualiseerd beeld krijgt van de werking van het dienstencentrum. Eén muisklik en je weet precies wat er vandaag op het menu staat in het restaurant, wanneer de volgende wandeltocht plaatsvindt, wat het juiste aanvangsuur is van een voordracht. En, niet te vergeten, foto’s van de voorbije activiteiten vind je steeds terug op de website. GRATIS WIFI IN ZONNEHEEM Bezoekers van Zonneheem kunnen elke werkdag tussen 9 en 17.30 uur een laptop gebruiken om te surfen op het internet (indien er geen computerlessen zijn). MUURKRANT Een blikvanger is de wekelijkse muurkrant in de hal van Zonneheem. Freddy Van Weymeersch wil een informatieve en

18

Lotgenotensamenkomsten

Fibromyalgie-patiënten DON 13 SEPTEMBER - 14 UUR DON 11 OKTOBER - 14 UUR

persoonlijk getinte weergave bieden van wat de voorbije week de kranten haalde. Internationale berichten, lokale nieuwsfeiten, cultuur, sport ... Alles komt aan bod en wordt druk gelezen en becommentarieerd. PERMANENTE INFOSTAND In de hal van het lokaal dienstencentrum Zonneheem staat een infostand ter beschikking van onze bezoekers. Deze bevat algemene informatie over zaken die senioren aanbelangen.

Fibromyalgie is een niet zichtbare chronische aandoening van het bewegingsapparaat, waarbij pijn en vermoeidheid een voorname rol spelen. Voor buitenstaanders is het moeilijk te begrijpen dat een fibromyalgiepatiënt de ene keer wel actief is en de andere keer in bed blijft en klaagt over pijn en vermoeidheid. Daarom organiseert de Vlaamse Liga voor Fibromyalgie Patiënten, lotgenotensamenkomsten. MEER INFO Christel Van Canneyt, vancanneytchristel1970@gmail.com GRATIS!


Eikenblad - september Eikenblad - maart2018 2018 LDCZONNEHEEM ZONNEHEEM LDC Schietspoelstraat99 Schietspoelstraat 09377 37702 0246 46••zonneheem@eeklo.be zonneheem@eeklo.be 09 www.zonneheem.be www.zonneheem.be

eeklo senioren Bewegen LIJNDANSEN Elke maan- en donderdag € 2 per les / € 0,50 UiTPAS met kansentarief Hou je van dansen, maar vind je niet echt een danspartner of dans je liever alleen? Dan is lijndansen een ideale vrijetijdsbesteding voor jou. Wil je in een gezellige en ontspannen sfeer dansen op zowel hedendaagse als countrymuziek? Laat je dan meeslepen door het ritme van de muziek én door lesgever Roland Cocquyt. Niveau 1 13.15 tot 14.15 uur (maandag) Niveau 4 14.30 tot 15.30 uur (maandag) Niveau 3 15.45 tot 16.45 uur (maandag) Niveau 2 13.30 tot 14.30 uur (donderdag) Niveau 0 16 tot 17 uur (donderdag) YOGA Vanaf dinsdag 16 oktober (10 delen) 9.15 tot 10.15 uur of 10.45 tot 11.45 uur € 22 / € 20 (55+) € 5,5 / € 5 (55+) UiTPAS met kansentarief Yoga is een geheel van oefeningen en technieken die tot doel hebben het lichaam soepel en gezond te maken en te houden en de lichaamsenergie te balanceren. Deze tiendelige lessenreeks richt zich tot senioren en mensen die het kalmer aan willen doen, maar toch openstaan voor wat speelse uitdaging. Losse kledij, oefenmatje en dekentje of eventueel badhanddoek volstaan.

SENIORENZWEMMEN Vanaf woensdag 3 oktober van 13 tot 14 uur € 1,60 per zwembeurt Op zwemmen staat geen leeftijd. Zwemmen is gezond, niet belastend voor de gewrichten, goed voor bloedcirculatie en uitstekend voor de algemene conditie. Daarom ook wordt bij actieve en minder actieve senioren, vooral zwemmen aangeraden als de perfecte conditiesport. Zwemles: ouderen die nog niet kunnen zwemmen of hun geheugen willen opfrissen, kunnen onder begeleiding van Jan Verstraete werken aan hun zwemvaardigheid. PETANQUE Elke donderdag - GRATIS! LDC Zonneheem beschikt over 8 petanquebanen, waarvan 1 overdekt. Daardoor is het lokaal dienstencentrum dé locatie voor een leuk partijtje ‘jeu de boules’. Ben je gebeten door het spel, kom dan zeker eens een balletje werpen. Geregeld wordt er ook een recreatief petanquetoernooi gehouden.

SENIORENAEROBICS Vanaf donderdag 28 september van 15 tot 16 uur € 2 per beurt / € 0,50 UiTPAS met kansentarief Iedereen kan aan aerobics doen. Het maakt niet uit hoe oud je bent, hoe goed je conditie is of hoe zwaar je bent. Deze trainingsvorm stimuleert de hart- en bloedsomloop en zorgt ervoor dat je uithoudingsvermogen wordt verbeterd. Elke les geeft gediplomeerde begeleidster Sabine Van Hoecke ook een aantal spierversterkende oefeningen en schenkt ze aandacht aan buik-, bil-, been- en rompspieren. De muziek zorgt ervoor dat je steeds in het juiste ritme blijft.

PETANQUETORNOOI Vrijdag 21 september om 14 uur Inleg: € 1,50 – winnaars elk spel: € 1 Elke deelnemer krijgt tevens een consumptiebon.

Fietstochten OP DE FIETS HET MEETJESLAND

Wandelen met LDC Zonneheem VALLEI VAN DE OUDE KALE DINSDAG 2 OKTOBER om 13.30 uur De Vallei van de Oude Kale is 1 van de best bewaarde natuurgebieden van het Meetjesland. De Oude Kale kronkelt er in een landschappelijk pareltje, met bloemrijke hooilanden, knotwilgenrijen en broekbossen. Natuurminnende wandelaars zullen m.a.w. opnieuw hun hart ophalen tijdens deze wandeling onder begeleiding van Walter Vermeire en Daniël Dias.

MEER INFO We vertrekken om 13.30 uur carpoolgewijs aan LDC Zonneheem. Zorg voor goede, waterdichte stapschoenen. Je bent verzekerd gedurende de activiteit; de verplaatsing van en naar de activiteit valt onder je eigen verzekering. Ook nordic walkers zijn meer dan welkom om bij de groep wandelliefhebbers aan te sluiten. Een seintje van je deelname via tel. 09 377 02 46 of zonneheem@eeklo.be is gewenst en dit ten laatste de dag voordien.

VERKENNEN Alle fietstochten worden voorbereid door Erik Colpaert en Walter Vermeire. Hun uitgestippelde routes brengen je langs de mooiste en soms verborgen kantjes van het Meetjesland. Voor onderweg wordt er steeds een leuk adresje gezocht om even te verpozen. Van april tot en met september kan je met verschillende fietstochten voor een halve of ganse dag meerijden. DAGUITSTAP NAAR DAMME Woensdag 12 september vertrek om 9.30 uur FIETSTOCHT NAAR AARDENBURG Woensdag 26 september om 13.30 uur PRIJS Gratis! - Verzekering gedurende de activiteit inbegrepen. Vertrek steeds aan LDC Zonneheem.

19


Eikenblad - september 2018

eeklo senioren

Taallessen Een mooi voorbeeld van het gezegde ’Men is nooit te oud om te leren!’ vind je terug in de verschillende taalcursussen die het LDC Zonneheem rijk is. De taalcursussen worden toegespitst op woordenschat, zinsbouw en conversatie. De voornaamste bedoeling van deze cursussen is dat cursisten zich uiteindelijk in de gekozen taal vlot verstaanbaar kunnen maken. Een tweede belangrijk element is dat senioren, door het volgen van een taalcursus, permanent hun hersenen activeren. En onze hersenen kunnen vergeleken worden met ons spierstelsel: zolang je fietst en wandelt, blijf je op de been! Inschrijvingsgeld: € 15 per persoon / € 11 (55+) per gevolgde les: € 1,50 Wijzigingen in de loop van het werkjaar zijn mogelijk. * Deze taalcursus gaat door i.s.m. Het Perspectief PCVO. Het cursusgeld bedraagt € 90 voor het werkjaar 2018-2019. Kun je genieten van een voordeeltarief, gelieve je te wenden tot Het Perspectief PCVO.

Taksila Thai Thais koken NIV. 1: DINSDAG 2 OKTOBER NIV. 2: WOENSDAG 10 OKTOBER 4 LESSEN - TELKENS OM 13.30 UUR De Thaise keuken staat bekend als kleurrijk, met bijzondere smaakcombinaties, perfect in balans en van verbluffende eenvoud. Tijdens deze kookworkshops maakt Marisa Boontansen telkens een aantal Thaise recepten klaar. Haar man Peter neemt de bijhorende Nederlandse uitleg voor zijn rekening. Marisa gebruikt in haar bereidingen steeds oorspronkelijke Thaise groenten. Maar ze toont je tevens alternatieve groenten, die je in normale warenhuizen kan kopen, om de Thaise groenten te vervangen. PRIJS € 40 / € 32 (55+) € 10 / € 8 UiTPAS met kansentarief

20

LDC ZONNEHEEM Schietspoelstraat 9 09 377 02 46 • zonneheem@eeklo.be www.zonneheem.be

2018 - 2019

DAG

LERAAR

UUR

START

Spaanse conv. basis

maandag

C. Trotteyn

9.00

24 sept.

Italiaans 2*

maandag

A. De Latter

9.00

24 sept.

Italiaans 1*

maandag

A. De Latter

10.30

24 sept.

Russisch 9

maandag

A. De Jaeger

10.30

1 okt.

Spaans 1

maandag

J. Spittael

10.45

24 sept.

Spaans 4

maandag

C. Trotteyn

10.45

24 sept.

Franse conversatie A

maandag

L. De Vos

13.30

1 okt.

Liefhebbers van Italië maandag (taal en cultuur)

C. Verhulst

13.30

24 sept.

Spaans 2

maandag

J. Spittael

13.30

24 sept.

Spaans 3

maandag

J. Spittael

15.00

24 sept.

Franse conversatie B*

maandag

V. Nawara

15.15

24 sept.

Russisch 1

maandag

A. De Jaeger

15.30

1 okt.

Engels 3*

dinsdag

L. Drossaert

8.45

25 sept.

Duits 6

dinsdag

C. Coppieters

9.00

2 okt.

Engels 4*

dinsdag

L. Drossaert

10.30

25 sept.

Duits 4

dinsdag

C. Coppieters

10.30

2 okt.

Frans 1*

woensdag

H. De Weer

9.00

26 sept.

Spaanse conversatie B woensdag

K. Buyck

10.00

26 sept.

Frans 2*

woensdag

H. De Weer

10.30

26 sept.

Engelse conversatie*

woensdag

M. Timmermans

13.30

26 sept.

Engels 2*

woensdag

L. Drossaert

15.15

26 sept.

Spaanse conv. gevorderden

donderdag C. Trotteyn

9.00

27 sept.

Italiaans 4*

donderdag A. De Latter

13.45

27 sept.

Engels 1*

donderdag L. Drossaert

15.30

27 sept.

Duits 1

vrijdag

13.15

28 sept.

H.-G. Gutzeit

Gitaarlessen

DINSDAG 25 SEPTEMBER T.E.M. 4 DECEMBER

VRIJDAG 28 SEPTEMBER T.E.M. 14 DECEMBER De gitaar is 1 van de weinige instrumenten waarbij kennis van notenleer niet noodzakelijk is. Jimi Hendrix staat nog altijd bekend als 1 van de beste gitaristen ooit, maar kon geen noot lezen! Het is een waterkans dat er een muzikaal grootmeester in je verscholen zit. Maar wil je toch vlot gitaar leren spelen zonder notenleer? Je geheugen fris en je handen soepel houden? Willy Bruggeman biedt gitaarlessen aan zonder de klassieke notenleer. Je leert al doende akkoorden spelen, je vingers juist zetten, tokkelen en tabs lezen. Dit allemaal in een gezellige sfeer en op eigen tempo.

Groep 1 (10 delen) Elke dinsdag van 9.30 tot 10.30 uur PRIJS € 32 / € 30 (55+ en UiTPAS met kansentarief) Groep 2 (10 delen) Elke dinsdag van 9.30 tot 10.30 uur PRIJS € 32 / € 30 (55+ en UiTPAS met kansentarief) Inschrijven op het secretariaat van Zonneheem is noodzakelijk, ten laatste op vrijdag 21 september.


Eikenblad -- september Eikenblad Eikenblad september - maart2018 2018 LDCZONNEHEEM ZONNEHEEM LDC Schietspoelstraat99 Schietspoelstraat 09377 37702 0246 46••zonneheem@eeklo.be zonneheem@eeklo.be 09 www.zonneheem.be www.zonneheem.be

eeklo senioren Een reis doorheen de muziekgeschiedenis in woord, beeld en klank VANAF DONDERDAG 4 OKTOBER, 14 UUR (4 LESSEN) Via luistermomenten en rechtstreekse beelden op het digitale bord, neemt Kurt Van de Veire je mee op een reis doorheen de muziekgeschiedenis. Hij houdt halt bij de belangrijke stijlperiodes en laat je nader kennis maken met een aantal componisten (gekend en min-

der gekend) en hun oeuvre. Muzikale voorkennis is helemaal niet vereist. PRIJS € 2 per les / € 0,5 UiTPAS met kansentarief

INFOMOMENT UiTPAS Meetjesland

DINSDAG 25 SEPTEMBER OM 14 UUR

Wat is een UiTPAS? Wie heeft recht op een UiTPAS? Hoe bekom ik een UiTPAS? Wat zijn de voordelen van een UiTPAS? Lynn Rys (Sociaal Huis) en Frederik Rogiers (Cultuurambtenaar) beantwoorden al je vragen! MEER INFO www.uitpasmeetjesland.be - GRATIS!

VOORDRACHT

sprakeloos ZONDAG 25 NOVEMBER OM 15 UUR - CC DE HERBAKKER Tijdens de Seniorenweek nodigt de stedelijke seniorenraad Eeklo alle senioren uit op zondag 25 november om 15 uur in CC De Herbakker voor de zeer mooie Vlaamse film Sprakeloos.

Nieuw erfrecht Wat betekent dit voor u?

DINSDAG 9 OKTOBER OM 14 UUR

Na meer dan 200 jaar heeft ons erfrecht eindelijk zijn langverwachte facelift ondergaan. Met deze hervorming heeft de wetgever getracht om het erfrecht aan te passen aan de huidige samenleving en de gezinnen van de dag van vandaag. Zo zal je meer vrijheid krijgen om te beslissen wat er met jouw nalatenschap zal gebeuren, indien je er niet meer bent.

FILM

Had je al een testament opgesteld, dan is nu het moment om 1 en ander bij te sturen. Wil je binnenkort jouw erfenis plannen, dan hou je best al rekening met de nieuwe regels. Die nieuwe regels licht een notaris in mensentaal toe tijdens deze voordracht. Na afloop is er gelegenheid tot vraagstelling. PRIJS GRATIS! Inschrijven vóór dinsdag 2 oktober.

Een film met Stany Crets en Viviane De Muynck naar het boek van Tom Lanoye. Na de voorstelling word je in de Bakkerei uitgenodigd voor koffie en gebak. PRIJS € 5 Inschrijven vóór donderdag 20 november via rekeningnummer BE02 8914 4403 9940 op naam van Seniorenraad Eeklo met vermelding 'Film'.

Hobbyclubs NAAIEN - VRIJ HANDWERK Elke dinsdag vanaf 9.30 uur Geen opgelegde werkjes, wel intensieve begeleiding door Magda Goemaere. PRIJS € 1,50 / les

TEKENEN & SCHILDEREN Elke vrijdag van 13 tot 16 uur Onder individuele begeleiding van Godelieve Melkenbeeck ga je op zoek naar je eigen stijl en de ontwikkeling ervan.

ARTISTIEKE SCHILDERLESSEN beginners & gevorderden Elke dinsdag van 14 tot 16.30 uur Elie Prins begeleidt beginnende en gevorderde amateurkunstenaars bij hun artistieke ontwikkeling. Ook mensen die mooie tekeningen willen inkleuren, en zo tot rust komen, zijn van harte welkom. PRIJS € 2 / les

Wie de basistechnieken al beheerst, kan zijn kennis en creativiteit verder verfijnen. PRIJS € 2 / les

CREATIEVE TECHNIEKEN Elke vrijdag van 14 tot 17 uur Op vrijdagnamiddag is er tussen 14 en 17 uur de mogelijkheid om met je eigen handwerk samen te komen. Bij deze wekelijkse bijeenkomst mogen een dampende kop koffie en een gezellige babbel natuurlijk niet ontbreken. PRIJS GRATIS!

21


Eikenblad - september 2018 SECRETARIAAT CVO KISP Zuidmoerstraat 125 tel. 09 341 82 32

eeklo senioren

SECRETARIAAT HET PERSPECTIEF PCVO Roze 131 tel. 09 370 74 12

Leren I.S.M. CVO KISP

I.S.M. CVO KISP

I.S.M. CVO KISP

Fotobewerking met je iPad

Creatief met foto's 1

VANAF WOENSDAG 26 SEPTEMBER

VANAF DONDERDAG 27 SEPTEMBER

van 9 tot 12.15 uur (14 lessen)

van 9 tot 12.15 uur (14 lessen)

Je bent al goed vertrouwd met je iPad, maar je wilt ook nog een krak worden in fotobewerking? Na deze module bewerk je foto’s en creëer je fotocollages en albums alsof het niets is. Je leert je fotomateriaal ook vlot overzetten van iPad naar computer en omgekeerd. Deze cursus is geschikt voor wie slaagde de cursussen ‘Aan de slag met je iPad/iPhone’ en ‘Doe meer met je iPad op internet’; een grondige kennis heeft van de iPad; een basiskennis van de computer heeft en een eigen iPad heeft. PRIJS € 110 (incl. cursus). Kun je genieten van een voordeeltarief, gelieve je dan te wenden tot het secretariaat van cvo KISP. Inschrijven ten laatste vrijdag 21 september.

Ben je graag creatief aan de slag met jouw foto’s maar weet je niet meteen hoe het moet? Wij zetten je in deze cursus met plezier op weg naar je eerste eigen ontwerp. Je leert onderdelen van een foto in een andere foto te plaatsen, voorwerpen of personen uit een foto weg te halen en komt zo tot een mooie en unieke collage. In de lessen ‘Creatief met foto's’ werken we met de software ‘Corel Draw Graphics Suite’. We werken met de studentenversie. PRIJS € 110 (incl. cursus - excl. aankoop software). Kun je genieten van een voordeeltarief, gelieve je dan te wenden tot het secretariaat van cvo KISP. Inschrijven ten laatste vrijdag 21 september.

I.S.M. CVO KISP

Creatief met je iPad / iPhone VANAF MAANDAG 24 SEPTEMBER van 9 tot 12.15 uur (14 lessen)

Aan de slag met je iPad / iPhone VANAF VRIJDAG 28 SEPTEMBER van 13.15 tot 16.30 uur (14 lessen) Benieuwd naar de mogelijkheden van de iPad of iPhone? In deze praktijkgerichte module ontdek je stapsgewijs de basismogelijkheden. Je leert onder meer verbinding maken met internet, werken met tekst, een gesprek voeren via FaceTime, televisie kijken via Yelo Play van Telenet of via TV Overal van Belgacom, werken met app Kaarten (routes en plattegrond uitstippelen). PRIJS € 115 (incl. cursus). Kun je genieten van een voordeeltarief, gelieve je dan te wenden tot het secretariaat van cvo KISP. Inschrijven ten laatste vrijdag 21 september.

I.S.M. CVO KISP

Creatief op dreef met je Apple computer

Tijd voor creativiteit! Je gaat creatief aan de slag met diverse apps om je foto’s te bewerken, een fotoalbum te maken en zelfs om je eigen film of trailer in scène te zetten. Bovendien koppel je de iPad aan de computer zodat je al je audiovisueel materiaal daar netjes kan archiveren. Deze cursus is geschikt voor wie slaagde de cursussen ‘Aan de slag met je iPad/iPhone’ en ‘Doe meer met je iPad op internet’; een grondige kennis heeft van de iPad; een basiskennis van de computer heeft en een eigen iPad heeft. PRIJS € 100 (incl. cursus). Kun je genieten van een voordeeltarief, gelieve je dan te wenden tot het secretariaat van cvo KISP. Inschrijven ten laatste vrijdag 21 september.

VANAF VRIJDAG 28 SEPTEMBER van 9 tot 12.15 uur (14 lessen)

I.S.M. HET PERSPECTIEF PCVO

I.S.M. HET PERSPECTIEF PCVO

Publisher

Creatief aan de slag met woord en beeld

VANAF MAANDAG 24 SEPTEMBER van 8.45 tot 12.15 uur (15 lessen)

Op je Apple computer (Macbook of iMac) staan heel wat creatieve apps. Ontdek wat je kan doen met foto’s, muziek en video’s. In deze module leer je naast het programma Foto’s ook werken met iTunes en iMovie. Deze module is geschikt voor wie slaagde voor de modules ’Aan de slag met je Apple computer’ & ‘Doe meer met je Apple computer op internet’ of kan aantonen dat hij/zij de kennis en vaardigheden uit de voorgaande modules beheerst. PRIJS € 100 (incl. cursus). Kun je genieten van een voordeeltarief, gelieve je dan te wenden tot het secretariaat van cvo KISP. Inschrijven ten laatste vrijdag 21 september.

Digitale burgerzaken Veilig en vlot leren werken met internetdiensten en e-services VANAF WOENSDAG 26 SEPTEMBER

De cursus ‘Publisher’ is bestemd voor wie aan de slag wil met eenvoudi- van 8.45 tot 12.15 uur (5 lessen) ge digitale publicaties zoals uitnodigingen, menukaarten, visitekaartjes, Tijdens deze opleiding leer je gebruik maken van e-services die je gepersonaliseerde wenskaarten, etiketten … Na het volgen van deze helpen om je digitale leven te beheersen zoals het gebruik van online cursus kan je digitale publicaties maken met, maar ook zonder gebruik burgerdiensten, de eID, de digitale handtekening, chatdiensten, online te maken van een wizard/sjabloon. Tevens kan je vlot omspringen met communities, clouddiensten, online kopen en verkopen, online betalen, onder meer het instellen van lay-out, papierformaat en afdrukopties; online bankieren, online plannen, online vertalen … Vertrouwd zijn met de gereedschappen om te werken met tekst, beeld en om te tekenen. het basisgebruik van de computer en het internet is noodzakelijk. PRIJS € 90 - Kun je genieten van een voordeeltarief, gelieve je dan te PRIJS € 30 - Kun je genieten van een voordeeltarief, gelieve je dan te wenden tot Het Perspectief PCVO. wenden tot Het Perspectief PCVO. Inschrijven ten laatste vrijdag 21 september. Inschrijven ten laatste vrijdag 21 september.

22


Eikenblad -- september Eikenblad Eikenblad september - maart2018 2018 LDCZONNEHEEM ZONNEHEEM LDC Schietspoelstraat99 Schietspoelstraat 09377 37702 0246 46••zonneheem@eeklo.be zonneheem@eeklo.be 09 www.zonneheem.be www.zonneheem.be

eeklo senioren

Leer bridgen

Vrije tijd in LDC Zonneheem

START DONDERDAG 20 SEPTEMBER OM 19.30 UUR (10 LESSEN) DE EGLANTIER, MARKT 9 Bij elke sessie wordt er telkens 1 uur les gegeven en wordt er 2 uur gespeeld.

SENIORENZANGKOOR MODERATO Elke maandag van 13.45 tot 15.15 uur Onder de inspirerende leiding van dirigent Blanka Bastien en instrumentaal ondersteund door Ward Faes komt Moderato samen om hun uitgebreid liederenrepertorium te oefenen. Geïnteresseerde zangers en zangeressen zijn welkom op maandag-namiddag in het Zonneheem. Het jaarlijkse lidgeld bedraagt € 10.

THUISZITTERSWERKING Elke maand een gezellige activiteit Dit is in hoofdzaak gericht naar die 80-plussers die niet meer de mogelijkheid hebben op eigen houtje het huis te verlaten en zo in sociaal isolement dreigen te raken. Wij willen hen de mogelijkheid bieden opnieuw een babbel te slaan met leeftijdsgenoten, hun sociale contacten te onderhouden ... Daarom organiseren we maandelijks een koffietafel met lokale en niet zo lokale vedetten.

SENIORENORKEST Elke dinsdag van 14 tot 16 uur Het Eekloos seniorenorkest bestaat uit een 35-tal blazers en het nodige slagwerk die samen musiceren o.l.v. dirigent Aimé Goemé. Geïnteresseerde muzikanten zijn steeds welkom!

I.S.M. HET PERSPECTIEF PCVO

PC Internet

Wegwijs op het internet en in de cloud via PC VANAF DONDERDAG 27 SEPTEMBER

MEER INFO € 60 (10 lessen) tel. 0473 88 02 51 – wolf.anita@skynet.be

© Jacqueline Antheunis

CAFETARIA De cafetaria is de ontmoetingsplaats bij uitstek. Een plaats waar je contacten legt, waar iedereen zich thuis voelt, waar je de gevoelens van eenzaamheid kwijt raakt. Bezoekers vinden er elkaar om te praten, een kaartje te leggen, een consumptie te nuttigen. Dankzij de vriendelijke hulp van de barvrijwilligers word je steeds op je wenken én met een glimlach bediend! De cafetaria is elke werkdag open van 9 tot 17.30 uur.

Dansnamiddag met koffietafel

Daverend optreden van DJ EDUARDO

WOENSDAG 19 SEPTEMBER OM 14 UUR Kom je aan een dansje wagen tijdens onze maandelijkse koffietafel. Dit keer zorgt DJ Eduardo voor een streepje muziek. In zijn platenkast: liedjes uit de oude doos, dansnummers, meezingers… Plaats je liever geen dansje, dan kun je nog steeds rekenen op een gezellige babbel en een dessert met koffie. PRIJS € 5 / € 1,25 UiTPAS met kansentarief Vooraf inschrijven op het secretariaat van Zonneheem of telefonisch op tel. 09 377 02 46 is noodzakelijk, en dit ten laatste maandag 17 september. Vervoer op Maat! staat voor je klaar indien je niet meer op eigen houtje naar het lokaal dienstencentrum kan komen.

I.S.M. CVO KISP

Verbind je Windows verkenner met je smartphone Intensief en versneld

van 8.45 tot 12.15 uur (15 lessen)

VANAF VRIJDAG 28 SEPTEMBER van 13.15 tot 16.30 uur (6 lessen)

De cursus ‘PC internet’ is bestemd voor wie reeds vertrouwd is met surfen en e-mailen, maar meer wil weten over de praktische en hedendaagse toepassingen op het internet. In deze cursus leer je vlot gebruik te maken van de voornaamste online diensten (eenvoudig gebruik van clouddiensten, kennismaking met sociale media, e-mailbeheer…). Je komt ook meer te weten over wat veilig internetgebruik en de digitale voetafdruk zijn. PRIJS € 90 - Kun je genieten van een voordeeltarief, gelieve je dan te wenden tot Het Perspectief PCVO. Inschrijven ten laatste vrijdag 21 september.

Connecteer je tablet of smartphone met je pc en ontdek hoe je foto’s en bestanden veilig kan bewaren én terugvinden op je computer. Hoe voorkom je dubbele bestanden? Wat is de eenvoudigste en veiligste manier om je files naar je PC te zenden? Kan dit ook draadloos? Deze cursus beantwoordt al jouw vragen! PRIJS € 35 (incl. cursus). Kun je genieten van een voordeeltarief, gelieve je dan te wenden tot het secretariaat van cvo KISP. Inschrijven ten laatste vrijdag 21 september.

23


Eikenblad - september 2018 LDC ZONNEHEEM Schietspoelstraat 9 09 377 02 46 • zonneheem@eeklo.be www.zonneheem.be

eeklo senioren Praatcafé Eeklo VOOR MENSEN MET KANKER & HUN NAASTE OMGEVING

Het praatcafé start met een infosessie of activiteit, waarna er ruimte is voor vragen en uitwisseling van ervaringen. Hierdoor leggen de deelnemers gemakkelijk contact met lotgenoten.

Alzheimer liga Vlaanderen

FAMILIEGROEP DEMENTIE EEKLO De Vlaamse Alzheimerliga organiseert familiegroepbijeenkomsten. Tijdens deze lotgenotencontacten verwelkomen wij mensen die in hun omgeving geconfronteerd worden met dementie. Het is een gelegenheid om ervaringen te delen, om advies te vragen en begrip te vinden. Wie geconfronteerd wordt met dementie bij een dicht familielid, heeft vaak te maken met heel wat veranderingen. Tijdens de bijeenkomst krijgen de aanwezigen de kans om hun eigen verhaal te vertellen. ZONDAGSKIND OP BEZOEK BIJ GROOTMOEDER DONDERDAG 20 SEPTEMBER OM 14 UUR Poëzie door Magda van Renterghem

MEER INFO GRATIS! Frederik Kochuyt - tel. 0486 44 07 09 eeklo@alzheimerliga.be

WORKSHOP ZORGMASSAGE BIJ KANKER DONDERDAG 27 SEPTEMBER om 14 uur Via handmassage bezorg je iemand een fijn en ontspannend moment tijdens een moeilijke en stresserende periode. Tijdens deze workshop leren we je hoe je een handmassage aan iemand met kanker (in behandeling of herstel) kunt geven. Bovendien tonen vele wetenschappelijke studies aan dat zorgmassages kunnen helpen om pijn, angst, vermoeidheid en depressie te verzachten. Tijdens deze workshop krijg je van deskundige zorgmasseurs van de VZW Zorgmassage uitleg over de principes, voorzorgsmaatregelen, toepassing zorgmassage… Vervolgens gaan we de handmassage oefenen per duo en krijg je instructies zodat je de massagetechnieken correct leert toepassen. Nadien kun je thuis aan de slag met de instructiefilm of het handboek. Breng zelf 2 handdoeken en 2 kussens mee voor de oefeningen. Deze workshop is ideaal om als duo aan deel te nemen. Kom je toch alleen? Laat het

dan weten bij de inschrijving. We zorgen dan voor een oplossing. Het praatcafé Eeklo is bedoeld voor mensen met/na kanker en hun naasten. Na de workshop en tijdens de pauze is er volop gelegenheid voor contact met lotgenoten. Een ideale gelegenheid om even van gedachten te wisselen, een leuke babbel, gezelligheid... Er zijn ook vrijwilligers van Kom op tegen Kanker aanwezig. Je kan bij hen terecht voor info of voor een luisterend oor. Deze activiteit is gratis, maar je dient vooraf in te schrijven op het secretariaat.

Muziek in Zonneheem Muziekliefhebbers kunnen terecht in Zonneheem voor een DVD-vertoning van een aantal wereldbefaamde opera’s, operettes en musicals die Godfried Fordeyn met zorg voor hen uitkoos. Alvast iets om naar uit te kijken voor wie houdt van de wondermooie muziek van beroemde componisten en de pracht van de allermooiste stemmen ter wereld.

DE VLEDERMUIS (operette) door Johann STRAUSS Donderdag 11 oktober - 14 uur PRIJS € 2 per voorstelling Opgelet: dit programma kan gewijzigd worden. Raadpleeg tijdig de affiche in LDC Zonneheem.

Wanneer alles uit het geheugen verdwijnt, blijven liedjes hangen

Het geheugenkoor

k ppig dementievriendelijk eeklo

WOENSDAG 12 SEPTEMBER & WOENSDAG 10 OKTOBER VAN 14.30 TOT 16.30 UUR Het geheugenkoor is de ideale gelegenheid om samen te zingen en liedjes op te halen uit de tijd van toen. Zingen is een manier van communiceren, ook voor mensen met dementie. De herkenning van het lied stimuleert een deel van het geheugen. Mensen blijken zich tijdens het zingen meer te herinneren doordat ze een ander deel van het geheugen aanspreken. Samen zingen is leuk, ontspannend en brengt mensen dichter

bij elkaar. Een namiddag zingen onder muzikale begeleiding van gitarist Julien, accordeonist Willy, pianist Ward, drummer Wilfried en begeleidster Geertrui brengt je steeds in opperbeste stemming. De muzikale begeleiding werkt aanstekelijk, zodat iedereen zich kan uitleven. Er zijn liedjesbundels voorzien; voor ieder wat wils. Allen van harte welkom op iedere 2de woensdag van de maand


PROJECT

CIRCUS

CURSUS

CINÉ LOCAL

MUZIEK

BUITENSPORIG

FAMILIE

HUMOR

THEATER

19

Het cultuurcentrum blaast 25 kaarsjes uit. We openen het seizoen met:

zon 7 okt

familie

ZOU! (6+)

‘Zou!’ is een knallende, ritmische perfor14 en 16.30 uur mance waarin twee rasartiesten met hun stem, voeten, handen, monden en bewegingen een heel orkest laten klinken.

Trein Vuur Dageraad

Na het concert van Erik de Jong en zijn full band zetten we het seizoen feestelijk in met een hapje en een drankje.

In ‘PAKMAN’ ontmoe13.30, 15 en ten de ritmes van een 17.30 uur jongleur en een drummer elkaar. Met de ritmes en routines van botsballen en drums componeren ze een inventieve, korte live muziekbelevenis. GRATIS – Herbakkersplein

20.30 uur

20 uur

Jurassic Park

MartHa!tentatief

Een voorstelling van Johan Petit en de muzikanten van Think of One. Een verhaal over opnieuw willen beginnen. Over alles totaal anders willen.

h u m o r COMEDYCAFÉ

Mystery guest

© Marc Domage

vri 5 okt 20.30 uur

BERLIN, hetpaleis Ygor uit Poperinge en KOPERGIETERY Roodkopje en de Walf Remember the dragons … (11+)

muziek

woe 3 okt 20.30 uur

Blue and broke

GRATIS – Bakkerei

© Fotografie Ellen

humor

Een feest van de leugen, enkel toegankelijk voor jongeren. Via een video-installatie worden ze ondergedompeld in een bad van verhalen die té absurd lijken om waar te zijn. Jeugdcentrum Kubiek

Kapel College ten Doorn

don 11 okt 20.30 uur

EXTRA!

K's Choice

Tickets beschikbaar vanaf 11 september

familie

19.30 uur

20 uur Anima Eterna Ensemble

Love = Music Tour (try-out)

GRATIS – Bakkerei

don 27 sep vri 28 sep

Festival van Vlaanderen

muziek

Ne merel op nen tak

Net als het cultuurcentrum mag de klassieker van Steven Spielberg dit jaar 25 kaarsjes uitblazen. GRATIS – Herbakkersplein

20.30 uur

© Karolina Maruszak

don 4 okt

zat 22 sep

woe 26 sep

don 11 okt

t h e at e r

PAKMAN (5+)

zon 7 okt

muziek

ciné local

Post uit Hessdalen

© Jen Rosenstein

familie

Comp. sOns de tOile

humor

vri 19 okt zat 20 okt 20.30 uur

Joost Van Hyfte

Keukengeheimen (première)

ciné local

cursus

woe 10 okt

vanaf woe 26 sep

20 uur

10 lessen - 20 uur

Dunkirk

Improvisatietheater

© Jeroen Brejou

Spinvis

© Marc Driessen

20.30 uur

© RAS Production

vri 21 sep

© fkph

muziek

N9 fabriek

ALLE PRIJZEN EN INFO WWW.CCDEHERBAKKER.BE  uitverkocht: Sioen en Filip Jordens

25


Eikenblad - september 2018

eeklo cultuur

STIP / BIBLIOTHEEK Molenstraat 36 09 218 27 00 • stip@eeklo.be • bibliotheek@eeklo.be www.eeklo.be/bibliotheek

KUNSTACADEMIE Pastoor De Nevestraat 26 09 218 27 50 • kunstacademie@eeklo.be www.kunstacademie-eeklo.be

Kalender elke zaterdag

26

september

VOORLEESUURTJE voor kinderen van 4 tot 8 jaar en hun (groot)ouders. Van 11 tot 11.30 uur - Gratis BREICAFÉ 19 uur - gratis

4

SENIOREN IN DE BIB Elke 1ste donderdag van de maand, van 14 tot 16 uur kunnen senioren genieten van een gratis kopje koffie.

9

WORKSHOP Academie ACADEMIE Smaak VEGGIE SMAAK 14-16 uur - We maken een aantal groentegerechten. Max. 15Academie deelnemers Academie Smaak Smaak € 5/ € 1,25 UiTPAS met kansentarief

oktober

oktober

van de

VAN DE

van de

20 oktober

23 oktober

Week van de geletterdheid 2018

Wie niet mee is, is gezien!

10 TOT 14 SEPTEMBER

van de

Academie van de

VERWENDAG Smaak We openen de digitale week met een verwendag: •• Brunch en kennismaking met het vernieuwde bibliotheekportaal eeklo.bibliotheek.be •• Creatieve workshop voor volwassenen

De Week van de Geletterdheid 2018 vindt plaats van 10 tot 14 september en heeft als thema laaggeletterdheid bij de ouders. De Week van de Geletterdheid staat in het teken van het versterken van ouders. Door te werken aan de geletterdheid van ouders verhoog je hun kansen én die van hun kinderen. Hierop inzetten is belangrijk om te voorko-

men dat laaggeletterdheid van generatie op generatie wordt doorgegeven. Ook de bibliotheek van Eeklo doet mee. Van 10 tot 14 september vind je in de bibliotheek van Eeklo een themastand: •• boeken rond Nederlands leren •• boeken in eenvoudig Nederlands jaar geleden is overleden. De affiches kondigen de tentoonstelling aan die daar loopt tot 30 september met een 100 - tal zelfportretten.

MEDIAOPVOEDING: PRATEN, DURVEN, DOEN! 19.30 uur - Lezing door Digisaurus vol tips om jezelf en je kind mediawijzer te maken. € 3/ € 1,20 UiTPAS met kansentarief - inschrijven via tel. 09 218 27 00 - bibliotheek@eeklo.be of via de balie van de bib.

Een dergelijke expositie is nooit eerder vertoond want maar weinig kunstenaars hebben zichzelf zo vaak vereeuwigd in hun oeuvre. In die zelfportretten legt Luc Verstraete niet enkel zijn eigen ziel bloot, maar meteen ook de ziel van het Eeklo van toen. Een unieke kans om terug te blikken op de persoon, het werk en het Eeklo van (Who the f*** is) Luc Verstraete.

Drieluik over Luc Verstraete van start

Van eind september tot het eind december is er in het Europees Cartoon Centrum van Kruishoutem een tweede tentoonstelling met het rijke cartoonoeuvre. Van half november en NOG TOT 30 SEPTEMBER ook tot het eind van het jaar is er een derde MAP, MOLENSTRAAT 7 tentoonstelling, in de stedelijke academie van Wie recent in de Molenstraat is gepasseerd, Eeklo, die vooral het artistieke hart van Luc heeft ongetwijfeld al de grote foto en bijho- Verstraete bloot legt. rende affiches opgemerkt in de etalage van het MAP. Het is de foto van wijlen Luc Ver- OPENINGSUREN straete (1928 - 2008), de bekende Eeklose zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur kunstenaar die op 28 december precies 10 groep: alle dagen op aanvraag - tel. 0497 40 20 32

26


Eikenblad - september 2018 CULTUURDIENST Molenstraat 36 09 218 27 28 • cultuur@eeklo.be www.eeklo.be/cultuur

eeklo cultuur UitPas

nd HR.pdf

Meetjesla

1

16/05/17

09:28

Herbeleef WOI

"In Eecloosche velden" ZATERDAG 17 NOVEMBER, 17 UUR - MARKT EEKLO Honderd jaar geleden woedde de Eerste Wereldoorlog over Europa. Ook in Eeklo, een rust- en bevoorradingsstad voor de Duitse frontsoldaten, was de oorlogsdreiging nooit veraf. Gezinsbond Eeklo wil die honderdste verjaardag niet onopgemerkt laten voorbij gaan en creëerde, samen met tal van verenigingen, een avondlijk spektakel 'In Eecloosche Velden' dat op zaterdag 17 november 2018 plaatsvindt. Vanop het Marktplein vertrekt een stoet voor een tocht van 3 kilometer, richting Jachthaven. De wandelende massa draagt fakkels,

passeert langs bevlagde huizen en houdt onderweg op verschillende plaatsen halt voor een passende evocatie met zang, muziek en vertellingen. Aan het eindpunt, in de Jachthaven, wachten kneutels en misschien zelfs zurkelsoep uit de authentieke veldkeuken, en een heus volksfeest om 4 jaar oorlogsellende te doen vergeten. Kom op 17 november naar Eeklo en neem vanaf 17 uur deel aan deze memorabele herdenkingsstoet! MEER INFO gezinsbondeeklo.be/InEeclooscheVelden

Papaver

© Michel Wijne

door Gino Tondat

Dit kunstwerk kwam er in opdracht van de stad Eeklo dat een memorial wou ontwikkelen ter nagedachtenis van deze wereldschokkende gebeurtenis en de vele slachtoffers ervan. Deze opdracht werd gegeven aan de vzw Pro Mosaico, onder leiding van Gino Tondat. Pro Mosaico is een vereniging die de traditionele

Italiaanse mozaïek promoot. De uitvoering van het kunstwerk vond grotendeels plaats in de kunstacademie van Eeklo. Er kwamen meer dan 60 vrijwilligers, die vrede hoog in het vaandel dragen, hun steentje bijdragen door zelf actief mee te helpen. Wereldoorlog I, papavers, Flanders Field, .... door de ogen van Gino Tondat. Hij haalde zijn inspiratie bij zijn zoektocht naar bruikbaar materiaal. Gino Tondat werd naar eigen zeggen als het ware neergebliksemd door een beeldfragment van een soldaat die werd getroffen door het Shell Shock Syndroom (posttraumatische stressstoornis).

Kinder Jeugdjury Eeklo (KJV) Ben je tussen 5 en 16 jaar oud? Doe je graag leuke activiteiten met leeftijdsgenoten? Hou je van boeken? Wil je volgend jaar mee beslissen welke auteur zal winnen? Dan is KJV iets voor jou. De KJV-leden komen 6 keer samen: •• 3de kleuterklas, 1de en 2de leerjaar: op woensdag van 15.30 tot 16.30 uur •• 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar, 1de en 2de middelbaar: op zaterdag van 9.30 tot 10.30 uur •• Jongeren uit het 3de en 4de middelbaar lezen de boeken thuis. MEER INFO Inschrijven via bibliotheek@eeklo.be tel. 09 218 27 00 of aan de balie van de bib

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Nu nog meer vrijetijdsvoordelen, ook in Maldegem! UiTPAS Meetjesland? Da’s een spaaren voordeelkaart voor vrije tijd, voor iedereen! Je kon met je UiTPAS Meetjesland al terecht in Assenede en Eeklo, en vanaf nu ook in Maldegem! Gratis of betalende activiteit, langlopende reeks of éénmalige : je wordt voor elke deelname beloond met 1 UiTpunt. Je kunt met je UiTPAS terecht bij stedelijke en gemeentelijke vrijetijdsdiensten, maar ook bij tientallen verenigingen. Inwoners van Assenede, Eeklo en Maldegem met een beperkt budget kunnen bovendien een UiTPAS met kansentarief aanvragen. Hiermee betaal je minder voor de aankoop van je kaart, én krijg je een aanvullende korting van 75% op je deelname aan vrijetijdsactiviteiten. Je leest er alles over op www.uitpasmeetjesland.be/kansentarief.

Alle info in de nieuwe UiTPASkrant Samen met het infoblad kreeg je de nieuwe UiTPASkrant 2018 – 2019. Je vindt er alle deelnemende organisaties in én een overzicht van de permanente omruilvoordelen. Op de hoogte blijven van tijdelijke acties?

Alle concerten en cursussen www.n9.be

Check dan zeker regelmatig www.uitpasmeetjesland.be/voordelen! MEER INFO www.uitpasmeetjesland.be tel. 09 218 27 31 - Te koop in het STIP, stadskantoor en sociaal huis

27


Eikenblad - september 2018 SPORTPARK EEKLO Burg. Lionel Pussemierstraat 157 09 377 61 27 • sport@eeklo.be www.eeklo.be/sport

eeklo sport Veilig leren zwemmen is levensbelangrijk

Zwemlessen voor kinderen

Sporters beleven meer

Maand van de Sportclub 2018

Vind je sporten leuk? Het wordt nog plezanter in een sportclub. Want daar word je begeleid door trainers die je helpen om nog meer plezier en resultaten uit je inspanningen te halen. Bovendien geniet je van de voordelen van professioneel materiaal. Maar het allerleukste zijn de vrienden die je er maakt. Dankzij die goede omkadering is de sportclub de place to be voor iedereen die lang en regelmatig wil blijven sporten. Dus waar wacht je nog op? Tot eind september loopt in heel Vlaanderen de Maand van de Sportclub. Het moment waarop de sportclubs hun deuren openzetten om jong en oud kennis laten maken met hun sport. In verschillende clubs kan je genieten van gratis initiaties of proeflessen! TRAININGEN EN PROEFLESSEN? •• In de verenigingengids (www.eeklo. be/verenigingengids) vind je informatie over Eeklose sport-, jeugd-, en cultuurverenigingen met een jeugdwerking •• Op de website van de sportdienst (www.eeklo.be/sport) vind je een overzicht van alle sportverenigingen die proeflessen aanbieden voor jeugd en/of volwassenen •• Ook op de infoborden in het Sportpark vind je deze info en je kan steeds terecht in het secretariaat van de sportdienst voor een woordje uitleg. MEER INFO Sportdienst Eeklo tel. 09 377 61 27 - sport@eeklo.be

28

WATERGEWENNING, ZWEMINITIATIE EN ZWEMVERVOLMAKING Elke zaterdag van 15 september t.e.m. 15 december (13 lessen) Groep 1: 10 - 10.45 uur Groep 2: 10.45 - 11.30 uur In beide groepen kunnen kinderen vanaf 2 jaar in verschillende niveaugroepen terecht. Prijs: € 65 / UiTPAS met kansentarief € 16,25 INSCHRIJVEN & MEER INFO zwemles@mzv-waterpolo.com Tijdens deze lessen kunnen ouders, broers, zussen,… een baantje trekken voor € 4.

LEREN ZWEMMEN VOOR KINDEREN (10 lessen) Zaterdag 9.15 - 10 uur Zondag 8.15 - 9 uur ZWEMSCHOOL voor kinderen die al 25 m kunnen zwemmen zonder hulp Maandag, dinsdag en donderdag van 18.30 tot 19.30 uur. Testmoment op maandag 10 sept. om 18.30 uur MEER INFO www.megazwemteam.be/eeklo Daarnaast biedt MZE ook: recreatief zwemmen voor tieners, competitief zwemmen, vervolmaking crawl, G-zwemmen (voor mensen met een beperking)

NIEUW! Polofun ELKE ZATERDAG VANAF 15 SEPTEMBER TOT 15 DECEMBER, 11.30 - 12.30 UUR Kinderen vanaf de derde kleuterklas tot zesde lagere klas, die minstens 25 m kunnen zwemmen, zijn welkom. Jonge kinderen zijn vaak nog geen veilige zwemmers. Een onverwachte duw, een slok water en ze kunnen in de problemen komen. Het is dus belangrijk

dat kinderen na het behalen van een brevet hun watervaardigheid intensief blijven oefenen. PRIJS € 65 / € 16,25 UiTPAS met kansentarief zwemles@mzv-waterpolo.com

Zwemlessen voor volwassenen VANAF DINSDAG 2 OKTOBER TOT 18 DECEMBER (11 LESSEN), 15.30 - 16.30 UUR Wilde je altijd al leren zwemmen maar durfde je nooit de stap te zetten? Of wil je graag je zwemstijl verbeteren? Aarzel dan niet en schrijf nu in voor deze lessenreeks! Zweminitiatie In een kleine groep overwin je de watervrees en leer je de eerste zwemslagen. Zwemvervolmaking Voor wie beter wil leren

zwemmen of een nieuwe zwemstijl wil aanleren. PRIJS € 44 voor 11 lessen € 11 UiTPAS met kansentarief INSCHRIJVEN www.eeklo.be/vrijetijd of in het secretariaat van de sportdienst.

Sportkampen herfstvakantie De sportdienst en de Eeklose sportverenigingen organiseren tal van sportkampen voor kinderen van 3 tot +18 jaar in de herfstvakantie.

eeklo.be/vrijetijd

VOLLEDIG AANBOD www.eeklo.be/kidsgids www.eeklo.be/vrijetijd

K ID SG ID S OVERZICHT VAN ALLE

ACTIVITEIT

EN VOOR Georganiseerd door de jeugddienst, sportdienst, KINDEREN VAN 3 - 18 JAAR kinderopvang, Kunstacadem sportverenigingen, buitenschoo ie, bibliotheek, CC De Herbakker en Wijkcentrum lse De Kring

eeklo.be/vrijeti

jd


Eikenblad - september 2018 SPORTPARK EEKLO Burg. Lionel Pussemierstraat 157 09 377 61 27 • sport@eeklo.be www.eeklo.be/sport

eeklo sport

© Albert Everaert

Eekloos Sportpark kent overrompelende start Ligt het aan het mooie weer en /of de aantrekkelijkheid van een nieuwe infrastructuur, feit is dat het Eeklose Sportpark zeer druk bezocht wordt sinds de opening van het Verbauwenbad op 1 augustus. Met méér dan 400 zwemmers per namiddag tijdens de eerste week was het gezellig druk in het zwembad. Daarnaast waren er ook deelnemers van de verschillende sportkampen en de kinderen in de grote nieuwe buitenschoolse kinderopvang ‘Dolfijn’. Het is duidelijk dat de Eeklose jeugd de weg vindt naar het geclusterde sportcomplex. Intussen zijn reeds verschillende sportclubs gestart met hun trainingen. Ondertussen werden de nieuwe sportvloeren in de grote hal en in de basketzaal afgewerkt. Het resultaat mag gezien worden, want de hallen zien er als nieuw uit. Opvallend in het zwembad is dat, ondanks de grote bezetting, de verschillende doelgroepen mooi gespreid recreëren in de 3 verschillende baden: •• de allerkleinsten en hun ouders – een steeds groter wordende doelgroep – in het aantrekkelijke peuterbad met fonteintjes en miniglijbaan •• de kleuters in het grote instructiebad en de andere bezoekers in het sportbad •• in dit grote bad van 25 op 16,5 meter worden een aantal banen voorbehouden voor de baanzwemmers en in het andere gedeelte zorgen recreatieve opblaasbare speelstructuren voor waterplezier .

Daarnaast wordt het bad ook gebruikt door de verschillende zwemsportbeoefenaars, zoals Mega Zwemteam, MZV waterpolo, Duikclub De Kreeft en de Aktieve Duikschool, alsook de triatlonclubs SMO, Addapp en MTV.

Openingsuren

SPORTPARK EEKLO

maa - zat zon

NIEUW Tai Chi VANAF DINSDAG 2 OKTOBER 18.30 TOT 20 UUR - SPORTPARK Zowel voor beginners als gevorderen. Tai Chi is geschikt voor iedereen, jong en oud, al dan niet sportief of lenig, met of zonder conditie. MEER INFO & INSCHRIJVEN € 44 - www.eeklo.be/vrijetijd sport@eeklo.be - tel. 09 377 61 27

8.30 - 22.30 uur 8.30 - 19 uur

Openingsuren

VERBAUWENBAD maa, woe, vrij din & don zat zon

8.30 - 19 uur* 6.15 - 21.15 uur* 14 - 17 uur 9 - 12.30 uur

*gedeeld gebruik met clubs vanaf 16.45 uur

Algemene info

•• Aansluitende zwemkledij is verplicht •• Er worden steeds baantjes vrij gehouden voor de individuele zwemmers. TIP! om 10.30 uur zijn er weinig schoolkinderen aanwezig in het zwembad, een ideaal moment om baantjes te trekken!

ER IS SPELMATERIAAL AANWEZIG OP VOLGENDE MOMENTEN: •• Woensdag 13 tot 16.30 uur aquaglide + klein spelmateriaal •• Zaterdag 14 tot 17 uur aquaglide + klein spelmateriaal •• Zondag 9 tot 12.30 uur klein spelmateriaal

Dansschool Fit2dance

Vanaf 10 september vliegt de dansschool fit2dance er terug in met een open dansweek waarbij je kan komen proeven van de danslessen (volgens lessenrooster). NIEUW dit dansjaar zijn de lessen hip hop basis, flamenco kids, flamenco beginners, tapdans kids, tapdans gevorderden, breakdance, clip dance, kids dance en girly hip hop. MEER INFO info@fit2dance.be - www.fit2dance.be

29


Eikenblad - september 2018 SPORTPARK EEKLO Burg. Lionel Pussemierstraat 157 09 377 61 27 • sport@eeklo.be www.eeklo.be/sport

eeklo sport EEKLO, EEN WEEKEND LANG HET MEKKA VAN DE FIETS

Belgian Cycling Happening 21, 22 EN 23 SEPTEMBER 2018 SPORTPARK EEKLO

Op 21, 22 en 23 september wordt Eeklo the place to be voor iedereen die van fietsen houdt. Dan organiseert Wielercomité Eeklo, in samenwerking met Belgian Cycling en de stad Eeklo, de Belgian Cycling Happening 2018. Wielercomité de jonge als de meer ervaren fietser naar Eeklo te halen. Deze organisatie moet immers het sportieve orgelpunt worden van de 50ste verjaardag van Wielercomité Eeklo.

Op zaterdag 22 en zondag 23 september worden fietstochten met afstanden van 25, 50, 80 en 120 km georganiseerd. Deze tochten geven een expressie van het Meetjesland, de langere tochten maken een lange lus in het noorden van de provincie Oost-Vlaanderen. Er wordt tevens een ommetje naar West-Vlaanderen gemaakt. Alle ritten zijn vlak en tonen zowel de groene als de landelijke omgeving rondom Eeklo. Op zaterdag kan ingeschreven worden van 8 uur tot 14 uur, voor de fietstocht van 120 km kan dit tot 13 uur.

eresse in één of meerdere sporten? worden kan voor €25 per jaar, 25 met KomUitPas. Hiervoor kan je elnemen aan het basisaanbod en de zekering is inbegrepen.

e lessenreeksen kosten aanvullend €10, t een KomUitPas betaal je €2,5.

on je niet in Eeklo en heb je een hoogde tegemoetkoming, zit n schuldbeheer of collectieve uldenregeling of heb je een bewijs van g inkomen van het OCMW, dan kan je k van het verminderd tarief genieten.

Wil je een andere sport doen in de buurt en weet je niet waar je terecht kan? Wil je weten op welke kortingstarieven je recht hebt? Kom langs op vrijdagvoormiddag of neem contact op voor meer uitleg! Je vindt ons in: Wijkcentrum De Kring Zuidmoerstraat 136/8 9900 Eeklo 09 378 61 69 Gsm 0468 16 62 73 boezjeern@gmail.com februari 2017

tualiteiten betalen tot €15 terug per r voor het aansluiten bij een sportclub. kan gratis aan twee proeflessen elnemen.

Bij interesse, vragen of voor inschrijving kan je naar een wekelijkse sportactiviteit komen of neem contact op met Nancy of Lien.

30

Op zondag kan ingeschreven worden van 8 uur tot 11 uur, voor de fietstocht van 120 km kan dit tot 10 uur. Op zondag is er tevens een fietstocht op de weg voor kids. Deze is 25 km lang, inschrijven kan vanaf 9 uur, de groepsstart is gepland om 9 uur. Ook voor de fans van een ruwer terrein is een aanbod voorzien. Er zijn op beide dagen mountainbiketochten van 15, 25 en 50 km. Deze tochten laten je kennismaken met de omgeving van de Lembeekse bossen. De uren van inschrijving zijn gelijklopend aan deze van de fietstochten. Voor de kinderen is er op zaterdag een veldtoertocht van 15 km. Zij kunnen inschrijven vanaf 13 uur en starten in groep om 13.30 uur. Naast deze sportieve uitdagingen voorziet VZW Wielercomité eveneens de nodige animatie. Zo zal iedereen op diverse wijzen kunnen kennismaken met de geschiedenis van deze club.

Omnisportclub waar iedereen welkom is!

Sportclub Boezjeern organiseert zowel actieve sportactiviteiten als rustige activiteiten waarin samen bewogen wordt. Er is een basisaanbod van sporten waar je als lid vrijblijvend aan kan deelnemen, daarnaast zijn er enkele lessenreeksen waarvoor je inschrijft. Wandelen, badminton, zwemmen, tafeltennis, boogschieten, minivoetbal ... het aanbod van het najaar heeft opnieuw heel wat te bieden! Iedereen is welkom en neemt deel naar eigen mogelijkheden.

MEER INFO www.wielercomite.be MEER INFO Zuidmoerstraat 136/8 Interesse in één of meerdere sporten? boezjeern@gmail.com Lid worden kan voor €25 per jaar, €6,25 met KomUitPas. Hiervoor kan je tel. 0468 16 62 73 deelnemen aan het basisaanbod en de Bij interesse, vragen of voor inschrijving kan verzekering is inbegrepen. je naar een wekelijkse sportactiviteit komen of neem contact op met Nancy of Lien. Lidmaatschap tot eind december kost € 10 Alle lessenreeksen kosten aanvullend €10, met een KomUitPas betaal je €2,5. Wil je een andere sport doen in de buurt (UiTPAS met kansentarief 2,50). Eenkan? tusen weet€ je niet waar je terecht Wil je Woon je niet in Eeklo en heb je een weten op welke kortingstarieven je recht verhoogde tegemoetkoming, zit hebt? Kom langs op vrijdagvoormiddag of senkomst via de mutualiteit is mogelijk. Je neem contact op voor meer uitleg! je in schuldbeheer of collectieve schuldenregeling of heb je een bewijs van kan 2 van keer vrijblijvend komen laag inkomen het OCMW, dan kan je Je vindt ons in: proberen voor ook van het verminderd tarief genieten. Wijkcentrum De Kring Zuidmoerstraat 136/8 je lid wordt. 9900 Eeklo Mutualiteiten betalen tot €15 terug per i.s.m. Sportdienst Eeklo en met16 steun van de Gsm 0468 62 73 boezjeern@gmail.com Vlaamse Overheid.

jaar voor het aansluiten bij een sportclub. Je kan gratis aan twee proeflessen deelnemen.

09 378 61 69

februari 2017

Op vrijdag 21 september staat een opwarmertje van 30 km gepland. Deze begeleide tocht laat je kennismaken met Eeklo, het centrum van het Meetjesland, en de groene gordel eromheen. We trekken langs de rustige en landelijke buurgemeenten, doorheen het Krekengebied terug naar de stad. Inschrijven kan van 17 uur tot 18 uur. De groepsstart onder politiebegeleiding is om 18 uur.

© Michel Wijne

Eeklo deed er alles aan om in 2018 dit evenement voor zowel


Eikenblad - september 2018

eeklo tegen kanker

SOCIAAL HUIS Zuidmoerstraat 136/6 09 218 17 00 • sociaalhuis@dezuidkaai.be www.eeklo.be

Week tegen kanker Naar aanleiding van de Dag tegen Kanker, in samenwerking met Kom Op Tegen Kanker, wordt jaarlijks op de derde donderdag van oktober de Dag tegen Kanker georganiseerd. Dit met de bedoeling om kankerpatiënten en hun omgeving hen een hart onder de riem te steken. Dit jaar vindt de Dag tegen Kanker plaats op donderdag 18 oktober. Net als vorige jaren bouwt AZ Alma dit verder uit tot een Week tegen Kanker! Deze week staat gevuld met initiatieven die het oncologisch support team van AZ Alma organiseert, dit in samenwerking met Kom Op Tegen Kanker en stad Eeklo. Deze Week wordt georganiseerd van maandag 15 oktober t.e.m. vrijdag 19 oktober. Elk jaar staat in teken van een beT.V.V. dienst oncologie AZ Alma Eeklo paalde soort kanker. Het Friedtheater www.friedtheater.be Het thema dat dit jaar werd gekozen, is het Ma 15/10 thema Longkanker. Volgende initiatieven worAZ Alma Eeklo 19u30 Ringlaan 15 (ex-) den georganiseerd, sommige enkel voor Do 18/10 Tickets €5 kassa 14u00 kankerpatiënten, andere voor iedereen. (deuren open 19u00)

(deuren open 13u30)

EN...? Alles goed? Friedtheater

Maandag 15 oktober 19.30 tot 21 uur Donderdag 18 oktober 14 tot 15.30 uur

Auditorium AZ Alma Eeklo Fried Ringoot, ‘sitting stand-up comedian, Bekend van Belgium’s Got Talent 2018 neemt je mee in een rollercoaster van emoties waar hij zichzelf ontzettend blootgeeft. Deze rasperformer zuigt je mee in een fijngevoelig verhaal vol humor met een ontzettende dosis zelfrelativering. € 5 – t.v.v. dienst oncologie AZ Alma. In samenwerking met:

Omnisportclub waar iedereen welkom is!

Dansen tegen Longkanker Dinsdag 16 oktober 18.30 tot 20 uur Dansschool S-pression, Site Quercus, Molenstraat 160 B in Eeklo Naar analogie van vorig jaar organiseert AZ Alma in samenwerking met de dansschool Spression Eeklo van Sara Mussche, een in(ont) spannende activiteit om op een losse manier beweging te stimuleren! € 7 – t.v.v. dienst oncologie AZ Alma Kaarten verkrijgbaar via anais.bral@azalma.be tel. 09 310 11 89 of in de dansschool.

Rentree werken tijdens of na kanker Woensdag 17 oktober 14 tot 15.30 uur LDC Zonneheem

Via deze infosessie wil Rentree zich voorstellen en krijg je de nodige ondersteuning bij werkhervatting of de zoektocht naar een nieuw passende job, na of tijdens een kankerbehandeling. Gratis, inschrijven is verplicht Inschrijven via anais.bral@azalma.be of tel. 09 310 11 89

Oncologische Revalidatie Donderdag 18 oktober

Revalidatiezaal AZ Alma Dit programma is bestemd voor patiënten met kanker, in samenspraak met hun behandelend arts. Gratis, inschrijven verplicht - tel. 09 310 06 95 sara.vandenspiegel@azalma.be of tel.

Kennismaking met LiLo

Donderdag 18 oktober 12 - 13.30 uur

AZ Alma, ZE24 De lotgenotengroep voor patiënten met longkanker - komen op de Dag tegen Kanker naar het ziekenhuis! Zij leggen uit wat ze voor jou als patiënt kunnen betekenen en willen zichzelf voorstellen! Gratis, inschrijven niet nodig.

Schoonheidszorgen voor kankerpatiënten Van maandag 15 oktober

t.e.m. vrijdag 19 oktober, 14 tot 17 uur AZ Alma, ZE24 Een veranderend uiterlijk gedurende ziekte kan veel voor iemand betekenen. Een goed verzorgd uiterlijk geeft meer zelfvertrouwen! Naast uiterlijke verzorging is een wellnessbehandeling eveneens een weldaad voor lichaam en geest. De professionals willen mensen met kanker extra verwennen. Gratis - Gelieve voorafgaand een afspraak te maken via 09 310 18 24

Getuigenis groepssessie 'stoppen met roken'

Vorig jaar werd de groepscursus georganiseerd voor het stadspersoneel. Enkele getuigenissen: Katrien De Vilder Stafmedewerker ruimtelijke ordening en wonen bij stad Eeklo 'Ik heb 25 jaar gerookt waarvan de laatste 10 jaar een pakje per dag. Ik had al verschillende pogingen achter de rug om te stoppen maar het was nog nooit gelukt. Via de rookstopbegeleiding die op het werk georganiseerd werd (wat een mooi cadeau dat ik heb gekregen) is het wel gelukt: de samenkomsten met de collega’s, het elkaar steunen hebben voor mij gewerkt! Ik voel me veel energieker en fitter, ik ben gelukkiger en rustiger dan vroeger.'

Tijs Blomme Jeugdconsulent stad Eeklo 'Stoppen met roken is niet eenvoudig, maar wat een opluchting nadien! Luc Timmermans slaagt er in om tijdens de sessies met engelengeduld iedereen over de streep te trekken om de sigaret te laten en een andere invulling aan je tijd te geven. Stoppen in groep zorgt voor een grote motivatie en je kan bij elkaar terecht op de ‘lastige momenten’. Zeker een aanrader voor iedereen die er van af wil!'

31


Eikenblad - september 2018

eeklo jeugd

Alle details over de herfstactiviteiten lees je via www.eeklo.be/kidsgids

JEUGDDIENST Kerkstraat 121 09 218 29 20 • jeugd@eeklo.be www.eeklo.be/jeugd

K ID SG ID S OVERZICHT VAN ALLE

ACTIVITEIT

EN VOOR Georganiseerd door de jeugddienst, sportdienst, KINDEREN VAN 3 - 18 JAAR kinderopvang, Kunstacadem sportverenigingen, buitenschoo ie, bibliotheek, CC De Herbakker en Wijkcentrum lse De Kring

eeklo.be/vrijeti

jd

Halloweengrabbelpas tijdens de herfstvakantie MAANDAG 29, DINSDAG 30 EN WOENSDAG 31 OKTOBER

Vive La Route VRIJDAG 21 EN ZATERDAG 22 SEPT.

Vive La Route is een muziekfestival van Jeugdhuis De Route. Voor de 7de keer schotelen zij jullie een tweedaagse voor met tal van muzikale acts, waaronder verschillende dj’s & live bands. MEER INFO www.jhderoute.be www.facebook.com/JHDeRoute

Tijdens de herfstvakantie dompelen we de Blokhutten om in Halloweensfeer. Op 30 en 31 oktober kunnen kinderen vanaf de 3de kleuterklas t.e.m. 6de leerjaar, griezelknutselen, griezelkoken, een eigen spookslot bouwen en kijken naar Hotel Transylvanië. Hou je niet van Halloween. Geen nood. Leef je op 29 oktober uit met Lego & Duplo of knutsel coole herfstdieren. Een Grabbelpasactiviteit kost € 4. Er zijn dagelijks 2 activiteiten: voormiddag (9.30 - 12.15 uur) en namiddag (13.30 - 16 uur). Beide activiteiten kunnen gecombineerd worden. Grabbelpasanimatoren voorzien middagopvang (1 euro). Daarnaast is er ook vooropvang mogelijk vanaf 6.45 uur en naopvang tot 18.45 uur). Inschrijven hiervoor doe je via BKO Dolfijn.

DINSDAG 30 OKTOBER

SCHRINKELS MEXICAANSE SCHEDEL

9.30 - 12.15 uur Na het kleuren laten we ons toverpapier krimpen in de oven en onze coole sleutelhanger is klaar.

SPOOKHUIS

13.30 - 16 uur We maken ons eigen (glow in the dark) griezelspookhuis.

Het volledige programma vind je op www.eeklo.be/kidsgids. Inschrijven kan via www.eeklo.be/vrijetijd. Voor hulp bij je online inschrijving kan je steeds bij de jeugddienst terecht.

Dag van de Jeugdbeweging

WOENSDAG 31 OKTOBER

VRIJDAG 19 OKTOBER

Vrijdag 19 oktober is het weer zo ver. Die dag zie je op de schoolbanken heel wat kinderen en jongeren in jeugdbewegingshemden, t-shirts en bontgekleurde sjaaltjes. Op die manier vieren we het engagement van duizenden jongeren die zich jaar in jaar uit inzetten om meer dan 240.000 kinderen en jongeren een jaar vol spel en plezier te bezorgen. De stedelijke jeugddienst en jeugdraad zorgen voor een gratis ontbijt met animatie. Kinderen en jongeren die in jeugdbewegingskledij, vanaf 7 uur, naar de Markt komen, verwennen wij met boterkoeken, chocomelk en fruitsap. Nadien worden kinderen uit de lagere school naar de Eeklose scholen begeleid. Zorg dat jij erbij bent en zet jouw jeugdbeweging in de kijker. MEER INFO Jeugdcentrum Kubiek, Kerkstraat 121 www.dagvandejeugdbeweging.be

32

MAANDAG 29 OKTOBER

GRIEZELKOKEN

LEGO & DUPLO

9.30 - 12.15 uur We maken heerlijke, griezelige hapjes en eten ze ‘s middags op. Je boterhammen mag je vandaag dus thuis laten.

NATUURLEUK KNUTSELEN

13.30 - 16 uur We kijken naar de film op groot scherm.

9.30 - 12.15 uur Lego, Lego Friends en Duplo. Bouw je eigen Lego stad.

13.30 - 16 uur Knutselen met materialen uit de natuur.

HOTEL TRANSYLVANIE


Eikenblad - september 2018 JEUGDDIENST Kerkstraat 121 09 218 29 20 • jeugd@eeklo.be www.eeklo.be/jeugd

eeklo jeugd

De vrijetijdswerking van de jeugddienst: Zomer in Beeld Het was een mooie zomer bij Grabbelpas, Roefel, Speelpleinwerking ‘t GES en de wijk- en speelterreintjeswerkingen in St. Jozef, Crielkens en Feltre. Benieuwd naar de foto’s? Je vindt ze op Facebook. MEER INFO www.facebook.com/kidsgidseeklo

Wijkwerking St. Jozef: kennismakingspel

Animatoren op driedaagse Animatoren op driedaagse

Speelpleinwerking 't GES: Lekkere hapjes

Roefel

Knutselen op het Feltreplein Grabbelpas

Actie in de wijk Crielkens

Roefel

Roefel

Een jeugdbeweging? Misschien iets voor jou? KOM NAAR DE STARTDAG VAN EEN EEKLOSE JEUGDVERENIGING CHIRO OMMEKEER SPORTLAAN 25 Chiro Ommekeer is een toffe jeugdbeweging met geflipte leidingsmensen, elk met een grote Chiropassie. Elke zondag staat de leidingsploeg te trappelen om jouw kind een fantastische spelnamiddag aan te bieden! De startdag was op 9 september. Kom gerust eens langs op een zondagnamiddag. www.ommekeer.be - info@ommekeer.be CHIRO SINT-JOZEF Abdijstraat 31 We zijn een kleine, maar zeer hechte groep die iedere zondagmiddag klaarstaat om kinderen tussen 6 en 17 jaar een onvergetelijke middag te bezorgen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren voldoende buiten kunnen spelen en heel veel vrienden kunnen maken, daarom gaan wij er iedere zondag 200 % voor om de leden een zalige middag aan te bieden! De startdag was op 2 september. Kom gerust eens op een zondagnamiddag langs. www.facebook.com/chirosintjozef - chirosintjozefeeklo@gmail.com

ingskledij FOS DE LEEUWERIK ugdbeweg 121) 30 uur in je (Kerkstraat Kom om 7. ek bi Ku Tieltsesteenweg 105 b entrum tbijt! naar jeugdc on is at gr n en voor je afdelingijsvan worde De Leeuwerik 226ewisij zo dergEeklose FOS Open r onderw t het lage . id le ge inderen ui be K hool welkom om mee te sc Scouting. Vanaf 5 jaar ben je bij ons elke zaterdag de ar nadien na komen spelen met de bijna 200 jonge scouts en gidsen die ondertussen al deel uit maken van onze bloeiende vereniging. Scouting, da’s fun, vriendschap en avontuur! De startdag was op 8 september. Kom gerust eens langs op een zaterdagnamiddag. www.deleeuwerik.org - jannes.vanwonterghem@telenet.be jeugdcentrum

KUBIEK

3

eeklo

SCOUTS & GIDSEN BADEN POWEL Sportlaan 25 Startdag: 15 september Scouts en Gidsen wil iedereen van harte welkom heten op de startdag waarmee ze een fantastisch scoutsjaar in gang zetten! Ben je tussen 6 en 18 jaar, kom dan zeker een kijkje nemen om te ontdekken wat we allemaal in petto hebben voor het nieuwe jaar! www.scoutseeklo.be - info@scoutseeklo.be

33


Eikenblad - september 2018

eeklo onderwijs Wegwijs in alle mogelijkheden van volwasseneneducatie De vijftiende editie van de gratis brochure over volwasseneneducatie De wijze stap is er. De wijze stap, volwasseneneducatie in 15 vragen, Oost-Vlaanderen 2018 maakt je wegwijs in opleidingen en cursussen aan de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO), de Centra voor Basiseducatie, VDAB, Syntra, Deeltijds Kunstonderwijs, sociaal-cultureel volwassenenwerk, sportkaderopleidingen,... Misschien wil je jouw loopbaan een nieuwe richting geven, wil je een diploma behalen of ben je op zoek naar een hobbycursus … De brochure is een eerste stap bij het zoeken naar een geschikte opleiding of cursus. In 15 vragen overloop je de mogelijkheden in volwasseneneducatie. Wie advies nodig heeft bij het kiezen van een opleiding kan contact opnemen met De Stap, de Leerwinkel in Oost-Vlaanderen. De Stap is open op maandag, dinsdag en woensdag van 13 tot 17 uur, zonder afspraak, in De Krook in Gent. Je kan er uiteraard ook de brochure bestellen.

Zesdeklassers vieren hun diploma De zesdeklassers van basisschool De Meidoorn vierden hun afscheid van de lagere school met groot gedruis op de trappen van het Eeklose stadhuis. Ook de leerlingen van de andere basisscholen die aangesloten zijn bij de

vzw College ten Doorn lieten hun diplomering niet onopgemerkt voorbijgaan. De twaalfjarigen van basisscholen Sint-Antonius, Sint-Jozef en De Wegel zijn inmiddels goed voorbereid begonnen aan het secundair onderwijs.

MEER INFO De Stap in De Krook Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent Volwassenenonderwijs tel 09 233 75 15 ir onderwijs info@destapgent.be - www.destapgent.be Eeklo

Jouw diploma in 1 jaar? Combineer AAV met IT assistent in Eeklo

2de Europees project officieel van start

GO! atheneum en leefschool De Tandem Volwassenenonderwijs Behaalonderwijs je diploma secundairEeklo onderwijs loma secundair en de athenea van Maldegem en Zelzate ectief PCVO in Eeklo bij Het Perspectief PCVO in Eeklo sluiten dit schooljaar hun tweejarig Erasmus+-

wijs: tief.net

mahte ing

Handelsschool van Aalst.

Volwassenenonderwijs

=

www.hetperspectief.net Tweedekansonderwijs: Jouw diploma in 1 jaar?

Diploma secundair Aanvullende onderwijs

Algemene Vorming gerichte opleidingen: (AAV) lo:

Combineer AAV met IT assistent in Eeklo

+

Diplomagerichte opleiding

=

Diploma secundair onderwijs

esidentieel elektrotechnisch installateur

Ruime keuze diplomagerichte opleidingen:

nede:

trotechnisch installateur

nt:

e) - kapper - schoonheidsspecialist khouden - gids IT assistent

in Eeklo:

- metselaar - meubelmaker - residentieel elektrotechnisch installateur

project ‘London Calling: Let’s Get Bizzy’ af. Jouw diploma in 1 jaar? Hierbij liepen 20 leerlingen 2 weken stage in Combineer AAV met IT assistent in Eeklo de Britse hoofdstad, Londen. Ondertussen zaten de scholen niet stil en zorgden ze voor een vervolgverhaal.

Ze haalden een Erasmusbeurs binnen voor stages en jobshadowing in de verbroederingsin Gent: IT assistent - iWorker ( ICT & Administratie) - kapper - schoonheidsspecialist gemeenten van Eeklo (Newbury, Engeland) en rechtspraktijk - boekhouden - gids Zelzate (Aubenas, Frankrijk en Cesenatico, ItaMeer info? Stuur een mail naar aav@hetperspectief.net www.hetperspectief.net lië). Al deze dossiers zijn naast GO! atheneum MEER INFO aav@hetperspectief.net en leefschool De Tandem Eeklo in consortium www.hetperspectief.net met de athenea van Zelzate, Maldegem en De

in Assenede: mail naar aav@hetperspectief.net www.hetperspectief.net industrieel / residentieel elektrotechnisch installateur

34

In augustus 2017 werd al gestart met de opbouw van dit dossier samen met de verbroederingsgemeenten. Het doel was de start van een nieuw Erasmus+-project, waarin leerlingen op een veertiendaagse stage gaan naar Newbury, Aubenas en Cesenatico. Aanvullend dienden ze een aanvraag in om leerkrachten aan jobshadowing te laten doen in elkaars scholen. Ondertussen vernamen de scholen dat Erasmus beide projecten zal financieren, d.w.z. dat de leerlingen en leerkrachten in het voorjaar 2019 op buitenlandse stage kunnen gaan.


Eikenblad - september 2018

eeklo onderwijs Het PCDO Eeklo neemt deel aan de Defensiedagen Discipline, vroeg opstaan, teambuilding en uitdagingen aangaan: allemaal competenties die in het werkelijke leven van groot belang zijn. 4 leerlingen werden uitgeloot om deze kwaliteiten aan den lijve te ondervinden op de Defensiedagen van het leger op 17 en 18 mei in Leopoldsburg. Ze hadden er de tijd van hun leven van ’s morgens in alle vroegte tot het invallen van de duisternis. Ze mochten meedraaien in het programma: het innemen van een bivakzone en het uitbouwen van een veiligheidsperimeter, het leren evacueren van een persoon in

oorlogsgebied, een overnachting in de bivak, de elementaire principes van de camouflage, demo afweren van de vijand….De leerlingen kwamen heel enthousiast en positief terug!

ZAT 6 TOT ZON 7 OKTOBER 10 TOT 17 UUR - PTI EEKLO

Werken College ten Doorn afgerond Eind augustus, toen deze foto genomen werd, was het nieuwe ontmoetingsplein van College ten Doorn bijna klaar. Maar sinds het begin van het nieuwe schooljaar zijn alle werken achter de rug. De afgelopen 3 jaar werden nieuwe gebouwen opgetrokken en oude helemaal vernieuwd of afgebroken. In een laatste

Zomerklas wiskunde en Frans Leerlingen hebben vakantie nodig om de batterijen op te laden, maar ook om kennis te verwerken. Om het nieuwe schooljaar aan te

fase legde de school een nagelnieuw plein aan op de plek waar vroeger de oude gebouwen van het Sint-Vincentiuscollege stonden. Met de afwerking daarvan kunnen de leerlingen van College ten Doorn sinds het begin van het nieuwe schooljaar nu terecht in een geheel vernieuwde infrastructuur. vatten met een fris hoofd, maar ook om de opgedane kennis van het afgelopen schooljaar niet te vergeten, organiseerde GO! campus De Tandem zomerklassen wiskunde en Frans. In de laatste week van de grote vakantie werden heel wat onderdelen uit de lessen van vorig schooljaar spelenderwijs herhaald. De leerkrachten onderbraken hun welverdiende vakantie hiervoor vrijwillig om de leerlingen uit het eerste en het tweede middelbaar te enthousiasmeren en om eventuele achterstand weg te werken. Het succes was enorm, want voor beide vakken zaten de klassen zo goed als vol. Op deze manier zijn de leerlingen klaar om het nieuwe schooljaar succesvol aan te vatten.

Voor de 4de editie verhuist Brick Event naar het PTI in Eeklo. Brick Event is een tentoonstelling waarbij volwassen lego liefhebbers hun verzamelingen, mozaïeken, eigen creaties en nog zoveel meer tentoonstellen. Dit jaar mag men Maico Arts (NL) verwelkomen die een ‘Great Ball contraption’ zal opstellen. Dat is een ingenieus systeem waarbij technische modules kleine balletjes op de meest diverse manieren volautomatisch in beweging houden. Brick Planet, een winkel in Wetteren, zal ook aanwezig zijn zodat je de mogelijkheid hebt om Legosets aan te kopen. Ook zijn er enkele verkopers die oude legosets en allerlei onderdelen te koop zullen aanbieden. Voor de kleine kinderen is er ook een speelhoek waar ze naar hartelust met lego kunnen bouwen terwijl de ouders, grootouders, … een glaasje en/of een hapje nuttigen in de cafetaria. MEER INFO € 2 inkom - kinderen < 1 meter: gratis www.brickevent.info

35


Eikenblad - september 2018 OOK EEN LEUKE FESTIVITEIT? BEZORG ONS JE FOTO

6 juni

Willy De Langhe (°1931) en Rosa Ingels (°1935) vieren hun diamanten huwelijksjubileum. Ze zijn in Lembeke gehuwd op 6 september juni 1958. Willy en Rosa hebben 3 kinderen, 6 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen. Willy werkte als bediende in Stassano. Rosa was sinds haar huwelijk huisvrouw.

10

De nieuwe inwoners van Eeklo van het afgelopen half jaar worden uitgenodigd in het stadhuis voor een voorstelling van de stad en de werking.

Bavo De Baets en Jordan Lamon behaalden medailles op de Special Olympics 2018. Bavo behaalde juni een zilveren medaille bij het zwemmen. Jordan behaalde een gouden medaille bij het verspringen en een bronzen medaille bij de 200 m atletiek. Hiervoor worden zij ontvangen op het stadhuis.

© Michel Moens

© Michel Moens

eeklo in beeld

Dienst communicatie - Industrielaan 2

tel. 09 218 28 96 • communicatie@eeklo.be

20

© Michel Moens

© Michel Moens

juni

36

29 juni

Feestelijke opening Sportpark, Verbauwenbad en BKO Dolfijn.

Op donderdag 28 juni vindt de 10de editie plaats van ‘Dag van de Markt’. De winnaars van de stempelactie juni gaan naar huis met een goedgevulde boodschappentrolley en een pakket waardebonnen van ongeveer € 100.

28

Eeklo is het decor voor Trophy of the legends, het open drieband-biljarttornooi. Een delegatie van de biljarttop wordt hiervoor ontvangen in het stadhuis.

Adelijn De Geeter (°1942) en Cécile Van de Walle (°1947) vieren hun gouden huwelijksjubileum. Ze zijn in Lembeke gehuwd 3 juli 1968. Adelijn was landbouwer, juli eerst had hij een gemengd bedrijf en in een latere fase richtte hij zich op melkvee. Cécile was huisvrouw en werkte mee in het bedrijf.

8

© Michel Wijne © Michel Moens

Eric De Geeter (°1947) en Christiana Pieters (°1946) vieren hun gouden huwelijksjubileum. Ze zijn in Eeklo gehuwd op 8 juni 1968. Eric en Christiana hebben 1 kind en juni 2 kleinkinderen. Eric heeft gewerkt als magazijnier in Nopri Eeklo. Christiana heeft gewerkt in de Peignage D’Eecloo (wolkammerij).

10

© Michel Moens

© Michel Moens

25


Eikenblad - september 2018

© Michel Wijne

wonen.

28 2 juli

augustus

9 16

augustus

augustus

24ste editie van Helden in het Park

28

33ste Balloonmeeting

11

Zomer in Zonneheem

juli

11 12 17 18 19

augustus

augustus

augustus

augustus

augustus

© Albert Everaert

© Michel Wijne

Willy Dhondt (°1934) en Simona De Mey (°1940) vieren hun diajuli manten huwelijksjubileum. Ze zijn in Eeklo gehuwd 25 juli 1958. Willy en Simona hebben 1 kind en 1 kleindochter en 2 achterkleinkinderen. Willy heeft bij verschillende fabrieken gewerkt en deed steeds houtbewerking. Hij eindigde zijn carrière bij de stedelijke technische dienst. Simona werkte in het GO! atheneum.

28

© Michel Moens

Herbakkersfestival

© Michel Moens

© Michel Wijne

juli

Nathalia Verheecke (° Sint-Laureins op 18 juli 1914) viert haar 104de verjaardag. Ze woont in RVT Dr J. Coppens. Nathalia is nooit gehuwd. Al vrij jong was ze inwonende dienstmeid bij een notarisfamilie in Gent. In 1978 kwam ze naar Eeklo

© Gino Vergauwe

18

augustus

De eerste editie van het Back To School event is een succes. Alle Eeklose schooldirecties, het stadsbestuur en verschillende diensten september slaan de handen in elkaar voor dit leerrijk evenement. Maar liefst 650 leerlingen starten in het eerste middelbaar in Eeklo.

1

© Jacqueline Antheunis

juli

Eekloverdag is opnieuw een groot succes. Berlaen nodigde verschillende muzikale toppers uit.

©© Frederiek Nuyt Michel Wijne

8

© Michel Wijne

© Michel Wijne

eeklo in beeld

© Michel Patrick Moens Olivier

OPGELET De jubilea en vieringen vanaf 1 augustus zullen in het Eikenblad van 22 oktober worden geplaatst

37


Eikenblad - september 2018 DIENST NOORDZUID Industrielaan 2 09 218 28 38 • noordzuid@eeklo.be www.eeklo.be

eeklo noordzuid

Stad zet verder in op duurzame ontwikkelingsdoelstellingen vanuit SDG's De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (www.sdgs.be) van de Verenigde Naties bieden een kader om met onze mondiale samenleving om te gaan. Het is een set van 17 doelstellingen die wereldwijd duurzame ontwikkeling nastreven tegen 2030. Het gaat om duurzaamheid in de brede zin van het woord, met aandacht voor ecologische, sociale, economische en culturele aspecten. De SDG’s (Sustainable Development Goals) richten zich naar iedereen: overheden, bedrijven, universiteiten, wetenschappelijke instellingen, verenigingen en organisaties. Maar ook burgers komen in beeld, waar ook ter wereld. Waar kan je beter beginnen dan bij jezelf, in eigen buurt en stad ? Het is geen ver-van-mijnbed-verhaal, integendeel: een toegankelijke dienstverlening voor iedereen, samen met burgers inzetten op de korte voedselketen, zoeken naar oplossingen voor de klimaatverandering … het zijn voorbeelden van hoe de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen kunnen vertaald worden naar onze omgeving. Lokale besturen kunnen samen met hun burgers experimenteren en trajecten uittesten waarbij de resultaten van het beleid meteen zichtbaar zijn. Zo kunnen ook wij onze kleine bijdrage leveren en neemt daadkracht het over van het gevoel van machteloosheid. Veel van deze SDG’s bieden kansen en keuzes om gezamenlijk de schouders onder dit

38

universele project te zetten: hoe kan sport bijdragen tot welzijn, gezondheid en integratie? Hoe kan inzetten op energie-efficiëntie armoede helpen bestrijden? Hoe kan de (her) inrichting van de publieke ruimte bijdragen tot aanpassing aan een veranderend klimaat? De stad en OCMW Eeklo trachten deze doelstellingen te integreren binnen het eigen beleid en in de volgende meerjarenplanning. De stad ondertekende de engagementsverklaring ‘global goals, local focus’. Vanaf nu zal je bij bepaalde artikels in het Eikenblad een icoontje zien verschijnen. Dit verwijst naar de doelstelling die daarmee te maken heeft. MEER INFO Noord-zuidambtenaar Bernardine Van Waeyenberghe tel. 09 218 28 38 noordzuid@eeklo.be Bronvermelding: https://unric.org/nl/sdg-in-nederlands


Eikenblad - mei 2018 JOUW ACTIVITEIT IN DEZE AGENDA? UITagenda op www.eeklo.be of info@eeklo.be MEER? UITinvlaanderen.be

dit was... 2014 eeklo agenda Nog tot zon 30 september

Tentoonstelling werken Rien Poortvliet

gratis - Prov. Streekcentrum Huysmanhoeve Nog tot zon 30 september

din 25 september, 20 tot 22 uur

Vollemaanlezing: Bijen en bijensterfte Huysmanhoeve - gratis

reservatie huysmanhoeve@plattelandscentrum.be of 09 327 04 47

in

eeklo

€ 29 - reservatie miriamderycke@deveelsprong. be, 0474 35 11 16 of www.deveelsprong.be din 16 oktober, 14 tot 15.30 uur

Draag zorg voor jezelf, in de zorg voor een ander

Zomerzoektochten: Eeklo gezien? Eeklo gevonden!

din 25 september, 20 tot 22 uur

Thuiszorgcentrum CM

CC De Herbakker - CM Midden-Vlaanderen - gratis

Gezinssport Vlaanderen

reservatie gezondheidsbevordering.mvl@cm.be, 09 267

reservatie thuiszorgcentrum.mvl@cm.be, 09 267

Prov. Streekcentrum Huysmanhoeve

Nooit meer naar de dokter

€ 15/ € 10 leden Gezinsbond & Gezinssport Vlaanderen

57 35 of www.cm.be/agenda

zat 15 september, 9.30 tot 12 uur

don 27 september, 19 tot 20.30 uur

N9 fabriek - gratis

Thuiszorgcentrum CM, CM-kantoor

Repair Café Eeklo - vzw De Verstelling

reservatie thuiszorgcentrum.mvl@cm.be, 09 267 50 92 of www.cm.be/agenda

'50 jaar Meetjeslandse zwemgeschiedenis'

zon 30 september, 9.30 tot 11.30 uur

zaal Seven - met boekvoorstelling:

zon 16 september, 12 uur

Provinciaal Domein Het Leen, Gentsesteenweg 80

Grijze Geuzen Eeklo & Huis van de Mens Eeklo € 24 (met eten) / enkel lezing € 5 (lid) of € 10 (geen lid) reservatie freddy.van.weymeersch@telenet.be of 0495 32 20 71 voor 12 september maa 17 september, 18 tot 19.30 uur

Kruiden- en paddenstoelenwandeling

Vermeylenfonds - Prov. Domein Het Leen Gentsesteenweg 80 - € 5 / € 0 kinderen tot 5 jaar info via sorayagina@hotmail.com din 25 september, 13.30 tot 16.30 uur

film ‘Little Miss Sunshine’ HuisvandeMens - Boelare 131

gratis - reservatie eeklo@deMens.nu din 25 september, 14.30 tot 17 uur

Hoe wordt het nieuws gemaakt?

door Tijs Mauroo, journalist VRT Nieuwsdienst Okra-academie Midden-Vlaanderen - N9 fabriek € 6 / OKRA-leden € 5 - academie.mvl@okra.be of tel. 09 269 32 17

gratis - reservatie www.pleegzorgvlaanderen.be/ kalender woe 17 okt, 19.30 uur

Spinnensafari

Cultuurcafé Bakkerei, Pastoor De Nevestraat 12

Pleegzorg Vlaanderen

Voorstelling Te Gek!?

meer info: m.engels@telenet.be

Matinée Française en lezing door Rudolf Hecke

Infosessie over pleegzorg Huis van het Kind - Visstraat 14

Garenstraat 46 - gratis

zat 15 september vanaf 18.30 uur

50 92 of www.cm.be/agenda din 16 oktober, 19.30 tot 22 uur

Dementie, als je niet meer weet dat je vergeet

Verjaardagsfeest Mega Zwemteam Eeklo

CM-kantoor, Garenstraat 46 - gratis

Sportpark Eeklo

Provincie Oost-Vlaanderen

gratis - reservatie www.hetleen.be/inschrijven

Met Wouter Berlaen en Eline De Muynck € 5 / evenementen@psyeeklo.be of www.psyeeklo.be vri 19 oktober, 20 tot 23.30 uur

don 20 september en 4 oktober, 14 tot 17 uur

Quizavond - Pasar Eeklo

Onze-Lieve Vrouw Kerk, hoek Kottemstraat-Oostveldstraat

€ 16 per ploeg - inschrijven tot 14 oktober via

Halve dag fietstocht

gratis - OKRA sport Midden-Vlaanderen don 4 oktober, 19 tot 21 uur

Basisschool Sint-Jozef, Abdijstraat 33

pasareeklo@gmail.com zat 20 oktober, 9.30 tot 12 uur

workshop SOS Stress!

Repair Café Eeklo met fietsherstel

gratis - reservatie www.bondmoyson.be/ovl/gezond-

Zuidmoerstraat 136/8 - gratis

Bond Moyson kantoor, Stationsstraat 39

actief/gezondheidsacademie

vzw De Verstelling - Wijkcentrum De Kring,

zat 20 oktober, 12 tot 19 uur

zon 7 oktober, 10 tot 18 uur

en zon 21 oktober, 11 tot 18 uur

Gentsesteenweg 2 - gratis

SEVEN event space, Zeelaan 7 - gratis

Opendeurdag brandweerpost Eeklo din 9 & 23 oktober, 14 tot 15.30 uur

Some-Things sfeerbeurs

zat 20 oktober, 21 tot 3.30 uur

Ik heb urineverlies. En dan?

Thuiszorgcentrum CM, Thuiszorgwinkel Raverschootstraat 292A - gratis reservatie thuiszorgcentrum.mvl@cm.be, 09 267 50 92 of www.cm.be/agenda

Iconic 80’s - 90’s

Jeugdcentrum Kubiek, Kerkstraat 121 € 5 / € 8 ADK din 23 oktober, 14.30 tot 17 uur

zat 13 oktober, 10 tot 12 uur

Goed. Beter. Best. Over de maakbaarheid van de mens

Huysmanhoeve, begeleiding door De Veelsprong

€ 6/ € 5 OKRA-leden - academie.mvl@okra.be of

Keuzes maken: de uitdaging van deze tijd

Okra-academie Midden-Vlaanderen - N9 fabriek 09 269 32 17

KGA INZAMELING Sportpark Eeklo: woensdag 12 sept. van 15 tot 17 uur Recyclagepark (Ringlaan): zaterdag 6 okt. van 9 tot 12 uur GROEN- & TUINAFVAL / TAKKEN & STRUIKEN Ophaling aan huis op dinsdag 18 sept., 2 en 16 okt.

KUNSTACADEMIE Beeld Muziek Woord BIBLIOTHEEK / CC DE HERBAKKER / LDC ZONNEHEEM / SPORTDIENST zie contactgegevens pg 2 Bibliotheek: pg 20 KA! pg 21 CC De Herbakker: pg 19 LDC Zonneheem: pg 15 - 18

PROV. STREEKCENTRUM HUYSMANHOEVE i.s.m. plattelandscentrum Meetjesland Bus 1 - tel. 09 327 04 47 www.huysmanhoeve.be

DE KOPEREN LEEUW Tieltsesteenweg 30/1 tel. 09 377 16 55 www.koperenleeuw.be

N9 FABRIEK / N9 VILLA Molenstraat 31 / Molenstraat 165 tel. 09 377 93 94 - www.n9.be

DE STERRENPARADE VZW tel. 09 336 42 51 vzwsterrenparade@telenet.be

39


Eikenblad - september 2018

eeklo nazomer

ZAT 6 OKTOBER 

14 UUR

DAG DE KLANT VAN

MARKT EEKLO

VRIJ 19 TOT ZON 21 OKTOBER 2018 vrij 19/10 zat 20/10 zon 21/10

vanaf 15.30 uur vanaf 14 uur vanaf 14 uur

KORTING

vrijdag tot 18 uur zaterdag tot 16 uur

v.u. schepen van den Driessche, Industrielaan 2, Eeklo

GRATIS!

DE NACHT VAN DE DUISTERNIS

ZATERDAG 20 oktober 2018

nachtdieren in het GALGENBOS zaterdag 20 oktober om 18.30 uur verzamelen Galgenbos, galgenSTRAAT 60 Er worden enkelE dieren vrijgelaten! Een drankje voor alle deelnemers.

meer info OMGEVING@eeklo.be

omgeving

40 40

DER A ANRA VOOR EN! KINDER

Eikenblad september 2018  

Eikenblad editie september 2018 - Gratis infomagazine van de stad Eeklo met o.a. de Handhavingsweek, gemeenteraadsverkiezingen, nieuw seizo...

Eikenblad september 2018  

Eikenblad editie september 2018 - Gratis infomagazine van de stad Eeklo met o.a. de Handhavingsweek, gemeenteraadsverkiezingen, nieuw seizo...

Advertisement