Page 1

het eikenblad gratis stadsmagazine voor eeklo • september 2013 • 5

mooie zomer

2013


Industrielaan 2 tel. 09 I 218 28 00 info@eeklo.be milieudienst 09 I 218 28 20 - milieudienst@eeklo.be stedenbouw 09 I 218 28 40 - stedenbouw@eeklo.be huisvesting, uitvoeringsdiensten 09 I 218 28 10 - td@eeklo.be secretariaat 09 I 218 28 50 - secretariaat@eeklo.be financiële dienst 09 I 218 28 60 boekhouding@eeklo.be - belastingen@eeklo.be personeelsdienst 09 I 218 28 70 - personeelsdienst@eeklo.be communicatie 09 I 218 28 96 - info@eeklo.be stadsarchief archief@eeklo.be

STADHUIS (dienst burgerzaken)

Markt 34 / e-loket via www.eeklo.be/eloket 09 I 218 29 00 burgerzaken@eeklo.be

STEDELIJKE SPORTHAL

Burg. Lionel Pussemierstraat 157 09 I 377 61 27 sportdienst@eeklo.be www.eeklo.be/sport

SPORT- EN SPELCENTRUM / ZWEMBAD 09 I 377 36 00

Oostveldstraat 160 - 162 sportdienst@eeklo.be www.eeklo.be/sport

KUNSTACADEMIE BEELD MUZIEK WOORD Pastoor De Nevestraat 26 09 I 218 27 50 kunstacademie@eeklo.be www.kunstacademie-eeklo.be

BIBLIOTHEEK

Molenstraat 36 09 I 218 27 00 bibliotheek@eeklo.be www.eeklo.be/bibliotheek

CULTUURCENTRUM De HerbaKker 09 I 218 27 27

Pastoor De Nevestraat 10 info@ccdeherbakker.be www.ccdeherbakker.be

JEUGDDIENST

Kerkstraat 121 jeugddienst@eeklo.be www.eeklo.be/jeugd

09 I 218 29 20

Buitenschoolse kinderopvang

Zuidmoerstraat 139/9 ann.goossens@eeklo.be

09 I 228 76 12

Lokaal Dienstencentrum ZONNEHEEM 09 I 377 02 46

Schietspoelstraat 9 zonneheem@eeklo.be www.zonneheem.be

SOCIAAL HUIS

Kaaistraat 34 sociaalhuis@dezuidkaai.be

09 I 218 17 01

© Yves Bruggeman

STADSKANTOOR

Info LDC Zonneheem

20 jaar CC De Herbakker

KomUitPaskrant

Natuurlijke speelruimten

> pg. 17-24

> pg. 14 - 15 - 16 - 25 - 26

> middenkatern

> pg. 32

beste stadsgenoten

We kijken terug op een langverwachte ‘zwoele’ zomer – de warmste zomer in jaren!!! Duizenden fietsers doorkruisten Eeklo en ons Meetjesland en konden genieten van een welverdiende uitstap of rustpauze op een gezellig terrasje thuis of bij één van de vele horecaondernemers. Ook heel wat ‘trouw’-koppeltjes en jubilarissen konden genieten van een mooi feest samen met familie en vrienden onder een stralende zon. Ook de combinatie van activiteiten bij de jeugd- en sportsector werden door onze jongeren gesmaakt. Jammer dat een forse wolkbreuk op de zaterdag van de Balloonmmeeting ons terrein tot een enorme waterplas omtoverde en alle pret van de ballonvaarders wegnam. Gelukkig konden de ballonnen de volgende dag het ruim kiezen voor een spectaculaire vaart richting Nederland. Dankzij de goede wisselwerking tussen onze stadsdiensten, politie en brandweer, en de vele inspanningen van gemotiveerde en enthousiaste vrijwilligers brachten de organisatoren van de verschillende evenementen heel wat bruis in onze Herbakkerstad! Ik wil iedereen hiervoor bedanken en feliciteren. Ik ben ervan overtuigd dat één ieder op zijn of haar manier genoten heeft en ook de batterijen heeft kunnen opladen. Met deze positieve energie kunnen we dan ook met volle moed starten aan het nieuwe schooljaar. Meer dan 8000 kinderen en jongeren zijn in onze scholen terug aan de slag gegaan, samen met honderden leerkrachten, directies en omkaderend personeel. Heel wat wegenwerken/herstellingen hebben ervoor gezorgd dat de schoolomgevingen er proper en veilig bereikbaar bij liggen. Maar, en ik ben er mij zeker van bewust, er is nog veel werk aan de winkel. Enkel met een positieve ingesteldheid van zowel het beleid als de burger kunnen we ons Eeklo verder uitbouwen tot een centrumstad waar iedereen op zijn eigenzinnige, energieke en echte wijze fier is om te wonen, te werken en te leven. Ann Van den Driessche Schepen van Burgerzaken, Onderwijs, Kinderopvang, Markten & Feestelijkheden

RECYCLAGEPARK

Ringlaan 56 09 I 378 36 62 www.eeklo.be/recyclagepark

BRANDWEER EN DIENST 100

Gentsesteenweg 2 09 I 376 75 82 brandweer@eeklo.be www.eeklo.be/brandweer

POLITIE

09 I 376 46 46

Tieltsesteenweg 18 politie@pzmeetjesland.be www.pzmeetjesland.be

OCMW

09 I 377 25 32

2

Visstraat 16 info@ocmweeklo.be www.ocmweeklo.be

www.facebook.com/eeklo twitter.com/StadEeklo

colofon

v.u. College van burgemeester & schepenen, Industrielaan 2, Eeklo

volgende editie

21 OKTOber

hoofd- & eindredactie Katty Van de Voorde communicatie- & informatiecoördinator info@eeklo.be

druk Geers offset cover Yves Bruggeman lay-out tim.hoste@eeklo.be


MOBILITEIT Industrielaan 2 09 I 218 28 16 mobiliteit@eeklo.be www.eeklo.be/mobiliteit_werken

eeklo mobiliteit&werken Week van de Mobiliteit

Op stap zOnder autO: een hele verademing.

16 tot 22 september 2013 Tijdens de Week van de Mobiliteit wil het stadsbestuur volgende activiteiten op poten zetten: • donderdag 19 sept.: Car Free Day bij de stadsdiensten. Het is de bedoeling om de werknemers aan te sporen om de auto een dag thuis te laten en te kiezen voor aantrekkelijke duurzame alternatieven. • op de markt van donderdag 19 sept. wordt info gegeven WEEK VAN DE MOBILITEIT.BE 16-22 SEPTEMBER 2013 over parkeerdelen en autodelen, twee projecten die duurzame mobiliteit promoten. • vrijdag 20 sept.: Strapdag aan alle lagere scholen – aandacht voor ‘stappen’ en ‘trappen’, waarbij de auto ondergeschikt is aan voetgangers en fietsers. Ontdek op www.weekvandemobiliteit.be talloze verademende initiatieven, ook in jouw buurt. netwerk duurzame mobiliteit

.BE

Deze campagne is een initiatief van het Netwerk Duurzame Mobiliteit en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, met de steun van bovenstaande partners.

Bezorgdheid Eeklo & Sint-Laureins

De besturen van de stad Eeklo en de gemeente Sint-Laureins zijn bezorgd over de toekomstige ontsluiting van respectievelijk de KMO-zone aan de expresweg en het gepland industrieterrein Balgerhoeke. Als de E34 wordt omgevormd tot autosnelweg, wordt het kruispunt met verkeerslichten in Balgerhoeke vervangen door een tunnel die Balgerhoeke met Sint-Laureins zal verbinden. Het verkeer vanuit Sint-Laureins kan dan enkel ontsloten worden via deze tunnel. Al deze verkeersstromen zullen het verkeer in Balgerhoeke aanzienlijk doen toenemen. De ontsluitingsweg voor het industrieterrein Balgerhoeke (voorzien parallel aan de expresweg en de Pastoor Bontestraat)

is momenteel geschorst. Deze weg is niet alleen belangrijk voor de ontsluiting van het industrieterrein Balgerhoeke, ook Sint-Laureins zal hier voor bewoners en KMO-zone gebruik moeten van maken om het verkeer naar de E34/N49 af te leiden. Wanneer deze ontsluitingsweg niet zal worden aangelegd, wil dit zeggen dat het verkeer van Sint-Laureins via de dorpskern van Balgerhoeke zal moeten rijden om naar de E34/N49 te komen, wat niet wenselijk is. De beide besturen vragen aan zowel intercommunale Veneco² als aan de Administratie Wegen en Verkeer (AWV) om zo vlug als mogelijk een passende oplossing uit te werken.

In het najaar wordt een infosessie gegeven over parkeerdelen en autodelen. De datum wordt later nog meegedeeld in het Eikenblad en via de website, facebook en Twitter.

Autodelen?

Wie een auto deelt, maakt met meerdere mensen gebruik van één auto. Jij maakt gebruik van de auto wanneer jij hem nodig hebt. Wanneer je hem niet nodig hebt, kan iemand anders ermee op pad. Bezit is dus niet hetzelfde als gebruik. En dat is eigenlijk véél handiger: • wie zelf een auto bezit, weet dat een auto al heel wat kost nog vóórdat hij één kilometer heeft gereden. Als je een auto deelt, kun je een gedeelte van deze kosten terug verdienen. • heb je voor je werk dagelijks een auto nodig, maar moeten de kinderen al naar muziekles als jij nog niet terug bent? Autodelen kan ook een uitkomst zijn voor wie een tweede auto nodig heeft; In een autodeelgroep tekent iedereen vooraf een contract en reserveer je de wagen op elk moment. Meer info: www.autodelen.net

Autopia is het Vlaams steunpunt voor particulier autodelen en heeft als doel duurzame, mens- en milieuvriendelijke mobiliteit te bevorderen, meer bepaald via het particulier autodelen.

Stem Balgerhoeke tot Prima Plattelandsproject!

De herinrichting van de kern van Balgerhoeke is één van de vijf kandidaten om ‘Prima Plattelandsproject 2013 – duurzame maatschappelijke betrokkenheid’ te worden. In deze wedstrijd zoekt het Vlaams Ruraal Netwerk naar de beste plattelandsprojecten en -activiteiten in Vlaanderen, gesubsidieerd via het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2007-2013 (PDPO ll). 57 kandidaturen werden ingediend. Binnen elk van de volgende thema’s bleven vijf finalis-

ten over: • duurzame ontwikkeling op bedrijfs- of streekniveau • duurzaam beheer van de open ruimte • duurzame maatschappelijke betrokkenheid Balgerhoeke valt onder dit laatste thema. Jouw stem is hierin van groot belang. Stem tot 15 september via www.ruraalnetwerk.be/ wedstrijd en bezorg Eeklo en Balgerhoeke deze titel!

Parkeerdelen

Particulieren en bedrijven kunnen hun oprit of parkeerplaatsen delen met zoekende bestuurders op momenten dat ze er zelf toch geen gebruik van maken. Je werkt bijvoorbeeld overdag in Gent en je oprit is vrij. Iemand die in Eeklo komt werken, kan je oprit tegen betaling gebruiken als ‘parkeerplaats’ via een smartphone app. Ook in andere steden als Hasselt krijgt het concept heel wat bijval. Meer info & gratis inschrijven: www.carambla.be

3


COMMUNICATIE

eeklo wonen&leven

09 I 218 28 96

Industrielaan 2 info@eeklo.be www.eeklo.be

Na het advies wist ik wat echt interessant was voor ons wat is uw plan?

gratis advies uw droomhuis

Jouw droomhuis? Begin met bouwadvies

Ga je bouwen of verbouwen? Wil je meer weten over isolatie, ventilatie, verwarming, zonne-energie of materialen? Maak dan nu een afspraak voor bouwadvies. In Eeklo gebeurt dit i.s.m. de Woonwijzer.

Wat is bouwadvies? In een persoonlijk gesprek overloopt de adviseur de mogelijkheden voor jouw bouwof verbouwplannen: • persoonlijk en op maat • kwalitatief, helder en duidelijk • zowel nieuwbouw, als kleine verbouwingen of aanpassingen

Hoe maak ik een afspraak? Surf naar www.oost-vlaanderen.be/bouwadvies en vul digitaal de aanvraag in. De adviseurs nemen zo snel mogelijk contact op om een afspraak te maken. Het advies vindt plaats in Eeklo, in samenwerking met Woonwijzer Meetjesland.

GRATIS ADVIES* Bouw of verbouwplannen? www.oost-vlaanderen.be/bouwadvies Beknopte vraag? Bel 09 I 267 78 07 of dubo@oost-vlaanderen.be Het bouwadvies is gratis dankzij de steun van de stad en het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen.

Info & advies over wonen in Eeklo FRGE-lening In samenwerking met de stad Eeklo kunnen inwoners een FRGE-lening (Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost) afsluiten bij Veneco2. Deze lening is aan 2% voor particulieren die energiebesparende werken laten uitvoeren. Hieronder vallen o.a. dak-, muur- en vloerisolatie, plaatsen van condensatieketels, zonneboilers, warmtepompen,... Voor personen die tot de doelgroep van FRGE behoren, is de lening renteloos. Meer info Valerie Blomme, tel. 09 | 218 99 12 blomme@veneco.be www.eeklo.be/milieu

4

In samenwerking met 8 omliggende gemeenten biedt de stad Eeklo haar inwoners de dienstverlening van Woonwijzer Meetjesland aan. Bij Woonwijzer kan je terecht met alle vragen over premies, belastingsverminderingen, huren of verhuren, leningen, sociale woningen, kopen en verkopen,... Ook als je meer technische vragen hebt rond bv. een renovatie, een woningaanpassing,… kan je bij Woonwijzer terecht. Indien nodig komt een technisch adviseur aan huis om de mogelijkheden goed te kunnen inschatten. Eén van de adviseurs is bovendien gespecialiseerd in duurzaam bouwen en wonen. Bij hem kan je terecht voor planadvies, advies over isolatie en ventilatie, recuperatie van water, zuinig verwarmen,... Dat er nood is aan dergelijke dienstverlening blijkt uit de cijfers: het voorbije jaar deden maar liefst 937 verschillende gezinnen uit

Eeklo een beroep op Woonwijzer. De voorbije 15 jaar heeft ongeveer de helft van de gezinnen uit onze stad beroep gedaan op de dienstverlening. Meer info • maandag van 15.30 tot 17.30 uur (sociaal huis – Kaaistraat 34) • dinsdag van 15 tot 18 uur (sociaal huis) • donderdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur (Meerling, Moeie 16). Een afspraak maken hoeft niet. Je kan tijdens kantooruren ook steeds telefonisch contact opnemen met een adviseur. Tel. 09 | 378 61 70 info@woonwijzermeetjesland.be Door de financiële bijdrage van de verschillende lokale besturen en Vlaanderen is die dienstverlening gratis voor alle inwoners van onze stad.


eeklo wonen&leven

MILIEU

Industrielaan 2 09 I 218 28 20 milieu@eeklo.be www.eeklo.be/milieu

Breng je frituurolie binnen en trakteer op friet!

Van 1 tot 31 oktober 2013 organiseert Interafval samen met I.V.M. en Valorfrit de Grote Inzamelmaand. Hét moment om je gebruikte frituurolie of -vet naar je recyclagepark te brengen. Wie weet kan je daarmee je vrienden gratis een portie friet aanbieden! Tijdens de Grote Inzamelmaand krijg je één tombolabiljet per liter gebruikte frituurolie of -vet die je correct inlevert. Per bezoek aan het recyclagepark krijg je maximaal acht tombolabiljetten. Op dat biljet staat een unieke code. Geef die in op www.inzamelmaand.be en je weet meteen of je een cinematicket

binnenhaalt. Niet gewonnen? Je maakt nog steeds kans op een friteuse en een waardebon voor een mobiele frituur. Die laat je aan huis komen en dan kan je je vrienden, familie en kennissen verwennen met heerlijke frietjes! Meer info I.V.M. - tel. 09 | 377 82 11 ivm@ivmmilieubeheer.be www.eeklo.be/milieu Een initiatief van Interafval i.s.m. Valorfrit

Het Leen behaalt FSC boscertificaat

Het bosgebied in provinciaal domein Het Leen (211 hectare) in Eeklo is voortaan FSC-gecertificeerd. Dit FSC-boscertificaat is een internationaal label op een hout- of papierproduct dat aangeeft dat het product afkomstig is uit een duurzaam beheerd bos. FSC staat voor ‘Forest Stewardship Council’, de internationale organisatie die het certificaat

uitreikt. Steeds meer bossen in Vlaanderen behalen dit FSC-label als garantie voor verantwoord bosbeheer. Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen steunt deze trend en streeft naar een FSCboscertificering voor alle provinciaal beheerde bosgebieden. In totaal beheert het provinciebestuur Oost-Vlaanderen nu al meer dan 500 hectare FSC-gecertificeerd bos, zo’n 80% van de provinciale boseigendommen.

Thuiscomposteren in de kringlooptuin Thuiscomposteren is helemaal niet moeilijk en biedt niets dan voordelen: • minder restafval (-zakken); • minder afvoer van grasmaaisel en snoeisel naar het recyclagepark; • compost als gratis bodemverbeteraar. Voor wie meer wil weten over het hoe, wat, waarmee, organiseert de I.V.M. een 3-delige gratis cursus ‘thuiscomposteren in de kringlooptuin’: in Zomergem en in Ever-

gem. De cursus wordt gegeven door erkende Vlaco-lesgevers. Inschrijven tot 6 sept. bij de milieudienst (tel. 09 | 218 28 20) of rechtstreeks bij I.V.M. op 09 | 377 82 11 of ivm@ivmmilieubeheer.be. Bij inschrijving worden de juiste locaties doorgegeven.

Zomergem

Evergem

deel 1: theorie

za 14/09 - 9 tot 12 uur

za 21/09 - 9 tot 12 uur

deel 2: bezoek

za 21/09 - 10 tot 12 uur

za 28/09 - 10 tot 12 uur

deel 3: praktijk

za 28/09 - 9 tot 12 uur

za 05/10 - 9 tot 12 uur

Verrassende natuur in je buurt!

Zondag 6 oktober, 14 uur Leuke mosjes en korstmosjes, interessante muurvarentjes, kriebelbeestjes, mooie bomen en paddenstoelen op een begraafplaats, wie had dat gedacht? Stad Eeklo zorgt hier door volgehouden ecologisch beheer voor een natuurlijker omgeving. Gedurende ongeveer acht jaar worden geen pesticiden meer gebruikt op de begraafplaats. De hoofdwegels worden ‘gebrand’ om ze onkruidvrij te houden. Het gras wordt gemaaid en het maaisel wordt niet afgevoerd, maar gemulched. In het gras zijn bloembollen aangeplant. De buitenkanten van de begraafplaats worden met houtkanten beplant om een natuurlijkere omgeving te bekomen. Chris Bruggeman gidst de boeiende wandeling in je eigen buurt! Meer info Trefpunt: Begraafplaats eind van de Molenstraat, Eeklo. Iedereen welkom! Organisatie: RLM

5


COMMUNICATIE

eeklo wonen&leven

09 I 218 28 96

Industrielaan 2 info@eeklo.be www.eeklo.be

Praatcafé voor mensen met kanker & hun naaste omgeving

De Vlaamse Liga tegen Kanker organiseert vanaf het najaar 2013 praatcafés voor mensen met kanker en hun naaste omgeving. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met AZ Alma, Lokaal Dienstencentrum Zonneheem, Stad Eeklo en OCMW Eeklo.

De Vlaamse Liga tegen Kanker wil een activiteitenaanbod ontwikkelen op maat van de kankerpatiënt en investeren in projecten voor een aantal doelgroepen die nu uit de boot vallen. Het praatcafé start met een korte inleiding, waarna er ruimte is voor vragen en uitwisseling van ervaringen. Hierdoor kunnen de deelnemers gemakkelijk contacten leggen met elkaar en kunnen er hechte vriendschapsbanden ontstaan. Op woensdag 23 oktober om 14 uur vindt het eerste praatcafé plaats in LDC Zonneheem, Schietspoelstraat 9. Het thema is ‘Hormoontherapie’. Sommige soorten van kanker zijn hormoonafhankelijk. Daarom kan je een hormoonbehandeling krijgen om nog meer te voorkomen dat de kanker terug in het lichaam komt. Hoewel dit een vaak voorkomende behandeling is, leven er toch nog veel vragen. Wat is die hormoonbehandeling? Wanneer krijg je deze behandeling? Bij welke soorten kanker kan je dit voorgeschreven krijgen? Wat zijn de bijwerkingen? Oncologe Dr. Thienpondt zal antwoorden geven op deze en andere vragen. Deelnemen is gratis maar het is wel nodig om vooraf in te schrijven. Dit kan via lokaal dienstencentrum Zonneheem (09 | 377 02 46) of zonneheem@eeklo.be. Noteer ook alvast woensdag 4 december om 14 uur in jouw agenda want dan vindt het 2de praatcafé plaats. Het thema van die middag is: ‘Je ziet er toch goed uit?’. Hierbij wordt besproken hoe je kunt omgaan met opmerkingen en vragen van de buitenwereld.

MANTELZORGDAGEN MEETJESLAND

OCMW EEKLO

Donderdag 24 oktober 2013 Vanaf 13.30 uur Lokaal dienstencentrum Zonneheem

HOE ZWAAR WEEGT DE MANTEL ? Om tegemoet te komen aan de nood aan informatie & ondersteuning voor de mantelzorger & zijn zorgvrager

PROGRAMMA Infobeurs Lezing door Benedicte De Koker Gezellig samenzijn & kennismakingsmoment met gratis koffie en gebak

GRATIS TOEGANG

Lokaal dienstencentrum Zonneheem Schietpoelstraat 9 - 9000 Eeklo Tel. 09/377 02 46 Zonneheem@eeklo.be

VOORAF INSCHRIJVEN

12 oktober: Wereld Reuma Dag

Aan de meeste mensen met een reumatische aandoening kun je het niet zien. Toch worstelen 1 op de 5 Belgen en 1 op de 1000 kinderen dagelijks met pijn en vermoeidheid. Reuma is een verzamelnaam voor een tweehonderdtal verschillende chronische aandoeningen die vaak voor lichamelijke beperkingen zorgen. Ook geestelijk zijn er gevolgen. Mensen met reuma - en hun omgeving - moeten leren omgaan met vragen, twijfels en emoties die gepaard gaan met hun aandoening. De meest voorkomende reumatische aandoeningen zijn: de ontstekingsreuma’s reumatoïde artritis en de ziekte van Bechterew, de reumatische bindweefselziekten lupus en Sjögren, de ouderdomsreuma’s artrose en osteoporose en de weke-delen reuma’s fibromyalgie en spierreuma.

6

Reuma heeft invloed op aspecten van het leven van de patiënt zelf én zijn gezin: werk, studie, partner, kinderwens, financiën,... Toch is er veel onbegrip. Op 12 oktober is het Wereld Reuma Dag. Op deze dag wordt overal ter wereld aandacht gevraagd voor de reumaproblematiek. Heb je zelf een reumatische aandoening? Wil je meer informatie over je ziekte of behandeling? Op zoek naar lotgenoten? ReumaNet kan je op weg helpen! Meer informatie www.reumanet.be - info@reumanet.be


MILIEU

Industrielaan 2 09 I 218 28 20 milieu@eeklo.be www.eeklo.be/milieu

eeklo wonen&leven Gratis infoavond

De Biologische kringloop, zei u?

Maak jij Eeklo de Slimste Gemeente van Vlaanderen?

Geïnteresseerd in siertuinieren, moestuinen, volkstuinen,...? Wil je weten hoe je gras, bladeren en snoeihout kan voorkomen of nuttig kan gebruiken in je tuin? Wil je meer weten over vaste planten en compostgebruik? Wil je deel uitmaken van je gemeentelijke kringloopwerking, en zelf Kringloopkracht worden? Dan is dít jouw kans. Kom naar één van de infoavonden De Biologische kringloop, zei u? en ontdek hoe jij kan mee helpen bij de biologische kringloop.

Woestijnvis zoekt het komende televisieseizoen opnieuw naar de Slimste Gemeente. Vorig seizoen haalde Aarschot de titel binnen, dit keer wordt een nieuwe reeks afgewerkt. Het concept is hetzelfde als vorige keer: elke deelnemende gemeente vaardigt een ploeg van twee personen (één man, één vrouw) af naar de voorselectie tijdens • maa 2 sept., 19 uur, Evergem, • din 12 nov. 19.30 uur, Nazareth, gemeentehuis; gemeentehuis; het laatste weekend van oktober. De ploegen die als beste uit de • zat 16 nov. 9 uur, Waarschoot, preselecties komen, stoten door naar de programmaopnames be- • zat 28 sept., 9 uur, Aalter, gin 2014. Net als in de eerste reeks wordt deze ploeg van twee op sportpark, Lindestraat 17; gemeentehuis; • din 26 nov. 19 uur, St-Laureins, dat moment uitgebreid met een extra deelnemer: de burgemeester. • woe 30 okt., 19 uur, Deinze, stadhuis; gemeentehuis. Kennis en intelligentie is vereist, maar er zal ook aandacht zijn voor populaire cultuur. De winnende stad of gemeente mag die titel ‘Slimste gemeente’ één jaar lang gebruiken en krijgt ook een wisselbeker. Meer info milieudienst@eeklo.be, Interesse om de kleuren van Eeklo te verdedigen? tel. 09 | 218 28 38 Stuur je persoonsgegevens en je motivatie naar info@eeklo.be of De informatieavond is een initiatief naar Stadskantoor Eeklo t.a.v. Katty Van de Voorde, Industrielaan 2, van Vlaco vzw i.s.m. I.V.M. en de milieudienst 9900 Eeklo. Enige quizervaring is meegenomen, maar niet vereist. van stad Eeklo.

Samenstelling GECORO

nieuwe oproep kandidaten 2013 - 2018

De gemeenteraad heeft de ingediende • communicatie- en luistervaardig zijn; • seniorenwerking kandidaturen rond het lidmaatschap van • de principes van het Ruimtelijke Structuur- • verenigingen voor monumentenzorg. plan Vlaanderen, het provinciaal strucDe vertegenwoordigers van één van bode Gemeentelijke Commisie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) voor de periode tuurplan en het gemeentelijk structuurplan venvermelde maatschappelijke geledingen 2013-2018 tweemaal besproken. Rond de voor ogen houden en elk advies in het moeten voorgedragen worden door een samenstelling werd echter geen stemming kader daarvan uitbrengen. vereniging of organisatie die representatief georganiseerd. Het college van burgemees- Om als deskundige te kunnen zetelen in is voor deze maatschappelijke geleding. ter en schepenen besliste daarom om de de commissie moet een zekere affiniteit en Het als vertegenwoordiger aan te stellen lid lopende procedure stop te zetten en om ervaring met ruimtelijke ordening worden moet herkenbaar en algemeen aanvaard een nieuwe oproep tot kandidaatstelling te aangetoond: vb. praktijkkennis of ervaring zijn als vertegenwoordiger voor een bepaalorganiseren. De GECORO zal bestaan uit door het uitoefenen van een specifiek be- de geleding. 13 leden, waarvan 4 deskundigen inzake roep (stedenbouwkundige, planoloog, arruimtelijke ordening en 9 vertegenwoordi- chitect,...), engagement in een wijk- of een Er wordt gevraagd om bij de keuze van het lid (en de plaatsvervanger) dat voorgedragen wordt, er rekegers van de maatschappelijke geledingen, actiecomité. ning mee te houden dat beide geslachten aan bod hieronder vermeld. Verenigingen die één van volgende maat- komen (indien het effectief lid van het mannelijk geHet gewenst profiel van een deskundige schappelijke geledingen vertegenwoordi- slacht is, als plaatsvervanger een vrouw voordragen gen, kunnen een lid voordragen, samen met of andersom). ziet er als volgt uit: Kandidaturen moeten tegen uiterlijk 23 septem• voeling hebben met wat leeft in de stad; een plaatsvervanger: • voldoende onafhankelijk zijn, zowel van • milieu- en natuurverenigingen ber 2013 schriftelijk gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen, Industrielaan 2, • verenigingen van handelaars politiek als van drukkingsgroepen; 9900 Eeklo. Graag ook vermelden of je als deskun• inzicht hebben in en vertrouwd zijn met • verenigingen van landbouwers • verenigingen van werkgevers of zelfstandige of als effectief lid voor een maatschappelijke de materie van de ruimtelijke ordening; • voldoende beschikbaar zijn om ambtelijke digen (met uitsluiting van verenigingen van geleding kandidaat bent om voorzitter en/of ondervoorzitter van de GECORO te worden. rapporten door te nemen, zich een inhouhandelaars of landbouwers) delijk beeld te vormen van een bepaalde • verenigingen van werknemers • sociale huisvestingsmaatschappijen ruimtelijke problematiek, erover te vergaderen om tot een advies te komen; • jeugdwerking

7


eeklo leren&werken Inschrijven basisscholen Eeklo

Je moet inschrijven:

• als je kind voor het eerst naar school gaat • als je kind overgaat van de lagere school

naar het secundair onderwijs

• als je kind van school verandert.

Als je kind in dezelfde school blijft, dan hoef je niet elk jaar opnieuw in te schrijven. De basisregel voor inschrijven is: wie eerst komt, krijgt als eerste een plaats. Maar er zijn uitzonderingen. Bepaalde kinderen krijgen voorrang. Zij mogen eerder inschrijven dan de anderen. Recht op voorrang inschrijving inschrijvingsperiodes Wie in de aangeduide periodes niet inschrijft, verliest het voorrangsrecht! A. De kinderen die één of meerdere broers en/of zussen op school hebben, krijgen recht op voorrang bij inschrijving. B. Kinderen van onderwijzend en ondersteunend personeel van de school.

C. In de scholen wordt gestreefd naar een goede sociale mix. Daarom werken ze met een voorrangsperiode voor indicator-/niet-indicatorleerlingen. Iedereen mag zich aanmelden en wordt ingeschreven. De inschrijving kan voorlopig zijn wanneer geen plaats meer is in de voorziene voorrangsgroep. D. Vrije inschrijving tot zolang de maximumcapaciteit van onze scholen is bereikt. De letters worden hieronder en hiernaast gebruikt om de verschillende inschrijvingsperiodes op te splitsen.

basisonderwijs 3 - 12 jaar Voor scholengemeenschap KaBoE (Katholiek Basisonderwijs Eeklo) zijn dit de inschrijvingsperiodes en de inschrijvingscapaciteit voor het schooljaar 2014-2015. Aanmelden kan dagelijks tussen 8 en 17 uur of na telefonische afspraak. Groep A Groep B Groep C Groep D

maa 27 januari t.e.m. vrij 7 februari 2014. maa 10 februari t.e.m. vrij 14 februari 2014. maa 17 februari t.e.m. vrij 28 februari 2014. De inschrijving wordt pas definitief wanneer na 10 maart nog ruimte is in de andere voorrangsgroep. na 10 maart 2014 (eerste schooldag na de krokusvakantie) na telefonische afspraak met de directie

BELANGRIJK! Als jouw kind geboren is in 2012, is inschrijven tijdens de hierboven voorziene periodes aanbevolen, ook al kan het slechts instappen tijdens het schooljaar 2015-2016. Eenmaal jouw kind in het inschrij-

Inschrijvingen KABOE in het bureau van de directeur: Basisschool De Wegel

Basisschool De Meidoorn

NODIGE documenten inschrijving • De SIS-kaart van je kind • Indien in je bezit: een bewijs dat je een studietoelage krijgt voor het kind of voor een broer / zus (brief of rekeninguittreksel) of een kopie van de beslissing van de jeugdrechtbank of van het Comité van Bijzondere Jeugdzorg om te bewijzen dat het kind geplaatst is.

vingsregister is opgenomen, zal je, op het gepaste tijdstip (dicht bij de instapdatum), worden uitgenodigd voor verdere kennismaking met de werking van de school. Voor het schooljaar 2014-2015 wordt voor de KABOE-scholen volgende capaciteit vastgelegd: Niveau School (vestiging)

Kleuteronderwijs nietindicator indicator

totaal

Lager onderwijs nietindicator indicator

89

151

240

148

252

400

De Wegel

78

182

260

120

280

400

Sint-Jozef

26

49

75

96

179

275

Sint-Janneke

35

65

100

-

-

-

Sint-Antonius

38

112

150

63

187

250

Basisschool Sint-Jozef & Sint-Janneke

Basisschool Sint-Antonius

Zuidmoerstraat 125

Abdijstraat 33

Pastoor Bontestraat 2

directie@dewegel.be

directie@demeidoorn.be

directie@sintjozefeeklo.be

directie@sintantonius.be

tel. 09 I 341 82 36 (37)

totaal

De Meidoorn

Burg. L. Pussemierstraat 120 tel. 09 I 377 29 65

8

Wat zijn indicatorleerlingen? Dit zijn kinderen uit gezinnen die het vorige schooljaar recht hadden op een schooltoelage; kinderen die geplaatst zijn; kinderen van rondreizende ouders en kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft of geen studiegetuigschrift van het 6de jaar secundair onderwijs.

tel. 09 I 377 47 67

tel. 09 I 377 32 30


secundair onderwijs

Het schoolbestuur van het Atheneum & Leefschool De Tandem Eeklo past volgende inschrijvingsprocedure toe: Start inschrijvingen: maandag 6 januari 2014. basisonderwijs 3 - 12 jaar Voor het gemeenschapsonderwijs Eeklo zijn dit de inschrijvingsperiodes en de inschrijvingscapaciteit voor het schooljaar 2014-2015. Groep A maa 27 januari t.e.m. vrij 7 februari 2014 Groep B maa 10 februari t.e.m. vrij 14 februari 2014. Groep C maa 17 februari t.e.m. vrij 28 februari 2014. De inschrijving wordt pas definitief wanneer na 10 maart nog ruimte is in de andere voorrangsgroep. Groep D na 10 maart 2014 De GO-scholen zetten de deur open op één van de peuterspeeldagen. De ideale gelegenheid om de verschillende klasjes eens van dichtbij te bekijken en eens een gezellige babbel te slaan met de verschillende juffen.

Voorrangsregeling voor de verschillende groepen gedurende de maand januari (Voorrangsgroepen in het eerste leerjaar van het gewoon secundair onderwijs krijgen prioriteit in rangorde. • leerlingen van dezelfde eenheid (broers en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn) • kinderen van personeel (personeel = op het ogenblik van de inschrijving een contract hebben van een lopende tewerkstelling van minimum 140 dagen) • leerlingen van de ‘campusschool’ bij de overgang van basisonderwijs naar eerste leerjaar van de eerste graad SO. Afsluiten voorrangsperiode: vrijdag 31 januari 2014. Aanvang andere inschrijvingen: vanaf maandag 3 februari 2014. Opendeurdag: zaterdag 22 maart 2014

Peuterspeeldagen 2013 - 2014 De TANDEM

9 okt. - 4 dec. - 15 jan. - 12 feb. - 19 maart - 14 mei - 11 juni

Het DroomSChip

14 okt. - 10 dec. - 26 feb. - 27 maart - 16 mei - 23 juni

‘t schaperke

16 okt. - 11 dec. - 22 jan. - 19 feb. - 26 maart - 14 mei

Leerkrant voortaan digitaal

Voor het schooljaar 2014-2015 wordt voor het gemeenschapsonderwijs volgende capaciteit vastgelegd: Niveau School (vestiging)

Kleuteronderwijs nietindicator indicator

totaal

Lager onderwijs nietindicator indicator

totaal

De TANDEM

30

70

100

45

105

150

Het DroomSChip

15

35

50

23

52

75

‘t schaperke

15

35

50

8

17

25

Inschrijvingen GO:

Basisschool De Tandem

Basisschool ‘t Schaperke

Basisschool Leefschool

tel. 09 I 377 33 10

Blakstraat 25

Eikelstraat 41b

H. Verrieststraat 30

bs.eeklo@g-o.be

bs.eeklo@g-o.be

tel. 09 I 377 56 44

Sinds 2010 bundelt de leerkrant de cursussen, workshops, opleidingen, voordrachten en bewegingsactiviteiten van diverse Eeklose organisaties. Op die manier moeten geïnteresseerden de ontelbare brochures niet meer doornemen en vergelijken. Deze leerkrant werd gepubliceerd in het Eikenblad. Dit wordt nu gewijzigd. De leerkrant blijft bestaan maar zal vanaf nu niet langer op papier verschijnen. Half september en half januari zal de digitale leerkrant verschijnen op: www.eeklo.be/leerkrant.

het Droomschip

tel. 09 I 377 22 05

info@hetdroomschip.be

Sec. onderwijs Atheneum

& Leefschool De Tandem Eikelstraat 41

tel. 09 | 377 13 66

www.kadetandem-eeklo.be ka.eeklo@g-o.be

leefschool.de.tandem@gmail.com

9


De nieuwe Algemene Vergadering van PWA-Eeklo werd geïnstalleerd. Ze bestaat uit 8 nieuwe en 4 uittredende leden: Christiaan De Wulf (voorzitter), Dirk Van Lersberghe (ondervoorzitter), Maureen Mingneau (secretaris), Rudi De Coninck (penningmeester), Arsène De Storme, Isabel De Sutter, Mia Feliers, Suzy Lorent, Giovanni Maenhout, William Martens, Rosita Meiresonne, Ewald Serraes. Adviserende leden: Karel Bekaert, Wilfried Van Kerrebroeck.

© Michel Moens

© Michel Moens

eeklo leren&werken

HIB-label voor Be-st

Mario Van de Walle en Pieter Van de Voorde van de Be-st Zetelfabriek uit de Zeelaan ontvingen het label Handmade In Belgium (HIB) van Unizo. Dit is een label voor typisch Belgische ambachten, dat het vakmanschap opnieuw in beeld wenst te brengen. Wie aan strikte voorwaarden voldoet komt in aanmerking voor het label: zelfstandig zijn in hoofdberoep, maximum 20 werknemers hebben, minstens 50% van het maakproces moet met de hand gebeuren, het moet om een product gaan met een zekere nutsfunctie en het product moet uniek en dat de handtekening van de maker dragen.

Flyeren niet toegelaten Dag van de Markt Op de dag van de Markt eind juni werden enkele duizenden ingevulde deelnemerskaartjes gedeponeerd. Daaruit werden meer dan 60 prijswinnaars getrokken. Vier personen wonnen een reischeque: Erica De Maertelaere uit Eeklo, Dirk Engels uit Bassevelde, Ronny Goethals uit Bassevelde en Mario Legrand uit Knesselare. Vijftien personen wonnen een waardebonpakket van diverse marktkramen. Daarnaast werden nog tientallen waardebonnen van € 5 uitgedeeld. Ze zijn inwisselbaar bij de marktkramers.

Het bedelen van flyers voor evenementen en activiteiten wordt niet langer toegestaan door het college van burgemeester en schepenen omwille van milieu-overwegingen. In het politiereglement van de stad is opgenomen dat initiatiefnemers de toelating moeten vragen om te flyeren, maar het college weigert deze toelating systematisch. Wie het reglement overtreedt – en dus flyert – kan door de politie geverbaliseerd worden.

Vorming voor vrijwilligers Werk je mee als vrijwilliger in een organisatie? Ben je bestuurslid, voorzitter, meewerkend lid van een vereniging? Maak je deel uit van een adviesraad? Dan wordt er veel van jou verwacht: organiseren van activiteiten, vinden van de nodige middelen, boekhouding... Soms is er specifieke kennis van bv. juridische en administratieve regels

nodig. De Vrijwilligersacademie Oost-Vlaanderen organiseert infosessies, cursussen en trainingen voor elke vrijwilliger in OostVlaanderen. Voor de regio Gent-Eeklo zijn er enkele vormingen in Gent en Maldegem. Meer info: www.vrijwilligersacademie.org

U ligt goed in de markt Hierbij vind je de marktbezoekers van Deze bon dient persoonlijk afgehaald juli / augustus, met draagtas. Je wordt te worden op de benedenverdieping enkel gefotografeerd met de herbruik- van het stadhuis, bij de marktleider. bare boodschappentas van de stad Eeklo in de hand. Dan maak je kans Je hebt hiervoor de tijd tot en met om een waardebon te winnen van 27 september 2013. € 10.

10


eeklo sociaal Hoge energiefactuur, beter voorkomen dan genezen! Steeds meer gezinnen in Vlaanderen hebben af te rekenen met hoge energiefacturen die ze niet meer kunnen betalen. Ook in Eeklo stelt het probleem van energiearmoede zich. Daarom werken OCMW Eeklo en Woonwijzer Meetjesland al een aantal jaren samen aan een preventief sociaal energiebeleid. De samenwerking maakt verschillende acties mogelijk: • sensibilisering op maat van het OCMWcliënteel, vb. vormingsmomenten rond energiebesparing • al de bewoners die een energietoelage van het OCMW aanvroegen in 2012 kregen een energiescan aangeboden (een eenvoudige doorlichting van de energiesituatie van de woning). • maatschappelijk werkers van OCMW Eeklo kunnen inwoners met een hoog

energieverbruik doorverwijzen naar Woonwijzer voor individuele begeleiding. OCMW Eeklo neemt jaarlijks deel aan de actie Energiejacht, ondersteund door Bond Beter Leefmilieu en de provincie Oost-Vlaanderen. De actie heeft tot doel om onder begeleiding van een energiemeester, in groep zoveel mogelijk energie te besparen tijdens het stookseizoen. Met een groep van 20 gezinnen werd deze actie volledig doorlopen. De huisbezoeken van de energiemeester en de groepsbijeenkomsten zorgden voor een energiebesparing van 4,6% in vergelijking met het stookseizoen van het jaar voordien! Meer info OCMW EEKLO, Jan Vandoorne Visstraat 16 – tel. 09 | 376 71 70

VrIJDAG 6 tot vrijdag 13 september 2013 1 op 7 volwassenen in Vlaanderen is laag- een stand van zaken rond geletterdheid in geletterd. Zij hebben niet de nodige basis de wereld: zo’n 796 miljoen volwassenen in taal, rekenen en ICT om zelfstandig te wereldwijd zijn onvoldoende geletterd. functioneren in de maatschappij. Nochtans In de tentoonstelling ‘geletterdheid in beeld’ zijn dat basisvaardigheden, essentieel voor drukken o.m. Warre Borgmans, Pol Goosde ontplooiing: thuis, op het werk, voor een sen en Dimitri Leue in beeld (foto, cartoon, hobby of een verdere opleiding. Laaggelet- filmpje) uit wat geletterdheid voor hen beteterdheid wordt in de maatschappij nog te kent. De tento loopt van 6 tot 13 septemvaak gezien als analfabetisme. Om dat mis- ber in Shopping Zuid in Gent. De expo toert verstand uit de wereld te helpen en om de een jaar lang rond in de 13 regio’s waarin aandacht te vestigen op het belang van ge- Basiseducatie actief is. Daarnaast is er een letterdheid organiseren de Centra voor Ba- fotowedstrijd bij het grote publiek. siseducatie de 2de editie van de ‘Week van de geletterdheid’. Meer info: Jaarlijks op 8 september, de Internationale www.basiseducatie.be/geletterdheid dag van de geletterdheid, brengt de Unesco www.ond.vlaanderen.be/geletterdheid

Krijgen holebi’s in Eeklo te maken met homofoob geweld? Wie zich durft te outen als holebi wordt nog al te vaak het slachtoffer van verbaal of zelfs fysiek geweld. Daarom lanceerde Steunpunt Gelijkekansenbeleid i.s.m. UGent een grootschalig onderzoek naar homofoob geweld in Vlaanderen. Uit de gegevens van de Bashing-app (www.bashing.be) die vorig jaar werd gelanceerd, blijkt dat er drie meldingen van geweld tegen holebi’s in Eeklo op een jaar tijd waren. Jammer genoeg geeft de Bashingapp slechts een eerste, onvolledig beeld. Is Eeklo écht zo veilig voor holebi’s? Daarom richt dit onderzoek zich naar de holebi’s en hun ervaringen met geweld. De enquête loopt nog tot en met 30 september. www.holebigeweld.be.

1712: één telefoonnummer voor alle vragen rond geweld, misbruik en kindermishandeling 1712 is gratis en anoniem. Een team van hulpverleners zit klaar om naar jou te luisteren, je te informeren en je zo snel en, indien nodig, zo goed mogelijk door te verwijzen naar de juiste hulpverlener of dienst. 1712 is een initiatief van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin i.s.m. het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Vlaanderen en het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling. 1712 is er voor alle burgers en is te contacteren op werkdagen van 9 tot 17 uur.

11


COMMUNICATIE

© Joost D’Huyvetters

eeklo bestuur&diensten

09 I 218 28 96

Industrielaan 2 info@eeklo.be www.eeklo.be

21 juli - eretekens Homerus Velders ontvangt de medaille van Oorlogsvrijwilliger-Strijder met zilveren staafje ‘1940-1945’ toegekend. Maurits Versluys kreeg de medaille van weggevoerde voor de verplichte tewerkstelling van de oorlog 1940-1945. Er werden ook dankbetuigingsbrieven van de Minister van Landsverdediging, voor diensten volbracht De jeugdbrandweer van Eeklo nam dit jaar opnieuw deel aan het natijdens de Tweede Wereldoorlog en voor de verenigingen voor oud- tionale defilé op 21 juli in Brussel. Algemeen voorzitter van de jeugdstrijders uitgereikt aan: Serafien De Smet, Albrecht Roesbeke, brandweer Eeklo Peter Vermeire was detachementscommandant Arnold Van den Driessche, Alfred Van Lancker, Alfons Van van het Vlaamse peloton. Meer info jbe.eeklo.be Vlassenbroeck en Homerus Velders.

Jeugdbrandweer in Brussels défilé

Eretitels en eretekens voor politici & personeelsleden

© Michel Moens

Voor de politici werden volgende eretitels uitgereikt: titel Ereburgemeester aan Erik Matthijs, titel Eregemeenteraadslid aan Paul Wille, Nationale Orde “Ridder in de Orde van Leopold II” aan schepen Dirk Van de Velde en raadslid Jaak De Muynck. Aan verschillende (oud) personeelsleden werden eretekens uitgereikt: Nicole Brusseel, Daniël Claeyssens, Nicole Daelemans, Martine De Baets, Marina Degrande, Filip De Pau, Roger Himschoot, Greet Melis, Carine Pattyn en Christina Trenson.

12

© J. Thant

Ter ere van the South Alberta Regiment betrokken Canadese eenheden en aan the (S.A.R. - één van de Canadese regimenten 4th Canadian Armoured Division, waarvan the die Eeklo bevrijdde in 1944) kwam eind juli S.A.R. een belangrijk strijdende eenheid een Canadese officiële delegatie langs in was. Niemand kon echter zeggen welke Eeklo tijdens hun Battlefield Tour doorheen nationaliteit de tank in Balgerhoeke verteNoord West Europa. Burgemeester Koen genwoordigde, want de juiste markeringen Loete kreeg een officieel schrijven over- ontbraken die aanvaardbaar zouden zijn handigd van Major Danny McLeod van the voor de Canadian Armoured Corps. Recent S.A.R. als blijk van dankbaarheid vanuit Ca- deden Major Danny McLeod, toenmalige nada. Op verzoek van Major Danny McLeod tankcommandant van the S.A.R. en Eeklooverhandigde Swatty Wotherspoon, Presi- naar Walter Cami, Honorary Member van the dent of the S.A.R. Veterans Association, aan S.A.R. hierover onderzoek. Hun uitgangsschepen Ann Van den Driessche de oor- punt was om op de tank in Balgerhoeke de konde wegens haar benoeming tot Hono- juiste markeringen te laten aanbrengen, zorary Member of the S.A.R. dat voor altijd zal blijken waarvoor deze tank als monument is opgericht. Als klap op de vuurpijl werd de Shermantank in Balgerhoeke opgewaardeerd Vooraf werd elke oude markering verwijen krijgt voortaan de naam Clanky. In 1990 derd. Vervolgens werd het eenheidsnumwerd in Balgerhoeke een Shermantank ge- mer ‘45’ aangebracht evenals het formatieplaatst ter ere van de Canadese bevrijders. teken van de 4de Divisie, waartoe the S.A.R. The S.A.R. kreeg deze tank symbolisch behoorde. Bovendien werd een witte cirkel aangeboden en werd opgedragen aan alle aangebracht, het tactische teken van het

© ErikOv

Clanky in Balgerhoeke

C-eskadron van the South Alberta Regiment. Het waren o.m. enkele Shermantanks van dit eskadron die op 15 september 1944 als eersten Eeklo binnen reden. In de witte cirkel werd het getal 19 geplaatst, verwijzend naar de bevelvoerende officier Majoor David Currie. Op de tank werd de naam aangebracht van Dave Curries memorabele Sherman tank Clanky.


COMMUNICATIE 09 I 218 28 96

wereldraad eeklo

Industrielaan 2 info@eeklo.be www.eeklo.be

Eeklo in eeklo meerdere wereldraad_ eeklo talen a tourist guide across the town UK I FR I DE I IT

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkewereldraad lingssamenwerking (GROS) wordt Wereldraad Eeklo en zet de werking van de GROSeeklo onverminderd verder: ondersteunen van plaatselijke initiatieven van 11.11.11, Broederlijk Delen, Damiaanactie, Vredeseilanden, Amnesty International,…; ondersteunen van Eeklonaren die in de derde wereld actief de plaatselijke bevolking helpen (Watoto ya Kenya, Children in India, De kleine zusters van Nazareth,...); ondersteunen • stedelijke diensten en privé-initiatieven aanzetten tot aandacht voor de problemavan 4de pijler initiatieven (kleinschalige concrete hulpprogramma’s, door Eeklonaars tiek in de derde wereld; opgezet) zoals Initiative for Africa, Asha • scholen stimuleren en mogelijkheden Hope...; stimuleren van Fairtrade; adviseren bieden om ontwikkelingssamenwerking van het stadsbestuur omtrent het stedelijk een plaats te geven in hun curriculum; • Eeklo als Fairtrade gemeente meer inbeleid rond ontwikkelingssamenwerking. houd geven met aandacht voor duurzame ontwikkeling. Maar de nieuwe WERELDRAAD wil niet enkel een doorgeefluik zijn van stedelijke financiële ondersteuning. Ze willen ook: Hulp is hierbij altijd welkom. • actief adviseren & ideeën aanbrengen voor een beleidsnota met afgelijnde doel- Meer info stellingen en actieplannen; philippepaelman@skynet.be (voorzitter) • samenwerking stimuleren tussen de tel. 09 | 377 95 66 actoren binnen ontwikkelingssamenwer- bernardine.van.waeyenberghe@eeklo.be king; tel. 09 | 218 28 38

De toeristische folder over Eeklo wereldraad werd in een meertalige versie gegoten. eeklovijfluikfolder staan In de nieuwe vierkante de belangrijkste toeristische trekpleisters van de stad, toegelicht in het Frans, Engels, Duits en Italiaans. Dit zijn de talen van de vier zustersteden Bagnols-surCèze, Newbury, Braunfels en Feltre. Op deze manier wenst de stad zich ook te profileren naar buitenlandse toeristen. De folder werd opgemaakt i.s.m. Toerisme Meetjesland en een aantal vrijwillige vertalers en is verkrijgbaar in de stadsgebouwen, Toerisme Meetjesland, de hotels en B&B’s in Eeklo, de Huysmanhoeve en in de toeristische kantoren.

were eeklo

wereldraad eeklo

STADSARCHIEF

AFFICHES WO I DIGITAAL Bijna een jaar geleden blikten we in deze rubriek vooruit op het Vlaamse digitaliseringsproject voor de affiches uit Wereldoorlog I. Dat leek veelbelovend, maar in de zéér kleine lettertjes bleek een instaprecht van € 5000 te staan, waarop het archiefteam besliste het inscannen zelf aan te pakken. Toen de affichedozen in april te voorschijn werden gehaald, wachtte de teamleden een aangename maar intrigerende verrassing. Tijdens de inventarisering eind 2012 was vastgesteld dat in de VVV-collectie 170 van de 851 genummerde exemplaren ontbraken, gespreid over de vijf oorlogsjaren. Liefst 139 daarvan bleken in de tussentijd te zijn teruggekeerd, enkele zelfs in twee exemplaren. Ze zaten bovendien

keurig op hun plaats gerangschikt. Navraag leverde bij het VVV-bestuur alleen verbaasde gezichten op. Nee, de affiches waren niet opgedoken bij het leegmaken van de lokalen in het Leen, en geen enkel lid was ze sinds de overmaking aan het Stadsarchief komen inkijken. Mysterieus, maar de aangename kant van de zaak is, dat de collectie nu geen kleine duizend stuks telt, maar 1085, en daarmee tot de grootste in Vlaanderen behoort. Met behulp van de oude VVVindex kon vastgesteld worden dat zeventien van de nog ontbrekende affiches in de verzameling van de stad zitten, zodat het hiaat beperkt blijft tot veertien. Het volledigheidspercentage moet dus ver in de negentig procent liggen, ook al geen al-

Brandweerspelen in Aalter Brandweer Eeklo was aanwezig op de zesde editie van de Brandweerspelen te Aalter. Ze eindigden laatste van de 5 deelnemende korpsen (Kaprijke, Aalter, Nevele, Zomergem en Eeklo). Het ‘thuisspelende’ korps veroverde de eerste plaats. Op de enige uitsluitend brandweer gerelateerde oefening kwam Eeklo wel als beste uit de bus. Deze oefening was een simulatie van een algemeen brandalarm.

ledaags gegeven. Alleen voor 1914 moet heel wat niet bijgehouden zijn: het lage cijfer, dertig, steekt schril af tegen de overige oorlogsjaren, waarvoor er telkens ten minste 250 bekend zijn. Alle affiches zijn inmiddels gedigitaliseerd. Ze zullen op cd-rom’s beschikbaar zijn voor de belangstellenden. De originelen hoeven dus niet meer ter hand worden genomen, wat gezien de krakkemikkige staat van sommige een goede zaak is.

13


Feestweekend V R IJ 27 & zat 28 sep t em ber 2013 2 0 j a a r C C D E H E R BA K K E R

VRIJ 27 september 2013

zat 28 september 2013

zat 28 september 2013

Zingelong

Jaune Toujours

Animal Farm

Geen gefriemel met papieren songteksten want deze worden mooi geïntegreerd in het decor. Een mix van Nederlandstalige nummers, opzwepende medleys, maar ook The Beatles en Adamo passeren de revue. Oude en nieuwere meezingnummers waarin oud, jonger en jongst zich een avond artiest mogen wanen. Laat je verleiden tot een heus meezingconcert met een liveband, met hier en daar uiteraard een verrassing!

“Alle dieren zijn gelijk, maar sommigen zijn meer gelijk dan anderen.” George Orwell - ‘Animal Farm’

leider), Jan Hautekiet (keyboards), Axl Peleman

Jaune Toujours speelt ten dans, letterlijk en figuurlijk! Choreografe Maria-Clara VillaLobos maakte voor Bal Moderne een choreografie op de nummers Ici Bxl en Indiaan. De dansjes worden vooraf aangeleerd door dansers van Bal Moderne, zodat ze live kunnen worden uitgevoerd tijdens het concert van Jaune Toujours. Shake a leg! 14 uur oefenen Bal Moderne / Ici Bxl (6+) 14.30 uur oefenen Bal Moderne / Indiaan (4+) 15 uur: concert Jaune Toujours + Bal Moderne

(bas), Ron Reuman (drums, bandleiding) en

Heb je net als CC De Herbakker iets te vieren

Wigbert Van Lierde (o.v) (gitaar)

in september of oktober, kom dan meeswingen

met: Nele Bauwens (zang), Hans Primusz (koor-

20.30 uur - € 16 / € 14 / € 13 / € 12

met Jaune Toujours. Wanneer je vier kaartjes voor kinderen koopt, krijg je er een vijfde gratis bij. Wij zorgen voor verjaardagstaart!

14 uur - € 10 / € 5 (4 tot 14 jaar)

In dit eigenzinnig eenmansproject van Roel Swaenenberg maak je kennis met Alec Trup, een man die met zijn busje uit het voormalige Oostblok naar hier kwam gereden. Op zoek naar een toekomst in het nieuwe Europa. Onderweg vertelt hij zijn verhaal van de beesten op de boerderij. Zij willen niet langer door de boer worden afgebeuld en besluiten hem buiten te bonjouren. De varkens worden de leiders van de revolutie. Helaas is hun doel niet altijd even nobel. 20.30 uur - € 14 / € 12 / € 11 / € 10

O p e n d e u r Op zondag 6 oktober zetten we al onze deuren open! Geen saai bezoek, maar een rondleiding door onze medewer-

14

kers, opgeleukt met fijne weetjes en pittige anekdotes. Iedereen welkom vanaf 14 uur


© Michel Moens

Het Cultureel Centrum De Herbakker opende de deuren op 7 oktober 1993. Op één dag na 20 jaar later stelt het CC diezelfde deuren open voor het publiek, op zondag 6 oktober 2013. Het centrum is een ontwerp van het Gentse bureau Nero en is het resultaat van een wedstrijd dat het toenmalige stadsbestuur uitschreef. In het Jaarboek Architectuur Vlaanderen 1990-1993 wordt het als volgt omschreven: “Dit culturele centrum voegt zich als een grote doos in binnen een reeks bestaande gebouwen: de bibliotheek, het jenevermuseum en de academie, en dit zodanig dat nieuwe stedelijke ruimtes

CC De Herbakker

CC De Herbakker opende de deuren in oktober 1993, maar daar gingen jaren voorbereiding aan vooraf. We doken even in de archieven en vonden documenten terug waaruit de nood aan een dergelijk cultuurcentrum bleek. Uit de verantwoordingsnota van februari 1987 bleek dat Eeklo ‘op cultuurvlak (en hiermee bedoelen we manifestaties zoals toneel, shows e.d. waarvoor een degelijk uitgeruste zaal vereist is), aangewezen is op grotere centra. Dit probleem stelt zich uitdrukkelijker wanneer we de grote groep culturele verenigingen (inclusief sport) en de onderwijsinstellingen overlopen’, klinkt het. De stad wenste deze ‘lacune in haar dienst-

ontstaan. Dit geldt vooral voor de ruimte tussen het nieuwe gebouw en de academie. De balken van de luifel die de bezoekers het culturele centrum naar binnen nodigt, reiken tot op het dak van de academie zodat het tussengebied een soort stedelijk interieur wordt, een passage”. Er werd gekozen voor een combinatie van twee zalen: een klassieke theaterzaal en een daaronder gelegen afzonderlijke (polyvalente) ruimte. Het Cultureel Centrum werd in 1993 bekroond met de tweede ATAB/Wilford-prijs in de categorie industriële en nietresidentiële realisaties.

1993 - 2013

verleningsrol’ – zoals het genoemd werd – op te vullen, eerst en vooral voor de eigen bevolking, maar in bijkomende orde ook voor de omliggende gemeenten, ‘waarvan vooral het gedeelte ten noorden van Eeklo een witte vlek op de culturele kaart van Vlaanderen is.’ De nota gaat verder: ‘Door de bouw van een polyvalente zaal met een capaciteit van 400 à 500 personen en geschikt voor culturele en aanverwante activiteiten is het stadsbestuur ervan overtuigd dit acute probleem te kunnen oplossen.’

De plannen voor een cultureel centrum waren ook al vroeger terug te vinden, in een provinciale Serug-studie van 1970-1973.

Daaruit bleek dat Eeklo een plan had voor een cultureel centrum: ‘Zeker verantwoord’, staat in de studie te lezen, ‘deze hoofdplaats van een sterk agrarische streek heeft een culturele stimulans wel nodig.” Bestaande culturele gebouwen waren onvoldoende geworden, verbouwingen waren niet echt aan de orde. De stad had de site van de oude jeneverstokerij Van Hoorebeke aangekocht; de nabijheid van bibliotheek en academie waren een meerwaarde. Dus werd het cultureel centrum ingeplant waar het nu staat.

15


TICKETSHOP Pastoor De Nevestraat 10 tel. 09 I 218 27 27 info@ccdeherbakker.be - www.ccdeherbakker.be Ticketshop: elke werkdag van 13.30 tot 16.30 uur

Memorabele momenten

Ronaldo Voor het tienjarig bestaan van CC De Herbakker (in 2003) wilden ze iets spe-

ciaals. Meteen werd gedacht aan een ‘andere’ voorstelling. Circustheater Ronaldo bleek daarvoor ideaal. Het Herbakkersplein werd onderdeel van het CC

en de circustent kon neergezet worden. Een schitterende voorstelling werd

Trouw Het gebouw van CC De Herbakker werd al een paar keer gebruikt om trouw-

foto’s te maken. Misschien een wat rare locatie, maar voor echte cultuurliefhebbers een unieke kans om hun mooiste dag nog dat tikkeltje specialer te maken!

enorm gesmaakt!

Milow Op 10 november 2006 stond Milow samen met Nona Mez in de polyvalente zaal

comedians die die avond in het Comedycafé moest spelen. Hij was ziek en

in de Ultratop verscheen. Daarna is het relaas bekend, met optredens op grote

moeilijke opgave. Tot ze grappend aan technieker Stéphane vroegen of hij dan

festivals zoals Rock Werchter en op podia over de hele wereld. Maar toen, als

onbekende, in Eeklo. Een staaltje van muziekprogrammatie!

© Michel Moens

Begin 2011 kreeg het CC op een woensdagmorgen telefoon van één van de

geprogrammeerd. De toen nog onbekende Leuvenaar speelde een goede set. Eén van de nummers was wellicht ‘You don’t know’, dat pas op 3 maart 2007

Frank Boeijen Het Herbakkersfestival 2007 eindigde in mineur. Het optreden van Frank

Boeijen moest hét hoogtepunt van het weekend worden, maar een wolkbreuk besliste daar anders over. Binnen de kortste keren was iedereen kletsnat en

dreigde het dak van het podium het te begeven onder de druk van het regenwater. Het optreden moest noodgedwongen gestopt worden. Boeijen en zijn muzikanten verhuisden prompt naar het kleine tentje van het licht en geluid in het midden van het plein en speelden daar nog enkele nummers. Zo was iedere

aanwezige getuige van een uniek concert, die avond!

16

Comedycafé kon er dus niet zijn. Ze probeerden nog anderen te vinden, maar dat bleek een

zou optreden. Hij dacht niet na, zei meteen ‘ja’ en ging aan de slag. Die avond speelde hij de anderen naar huis. Waarna hij weer overging op zijn job en alle lampen en het podium op zijn plaats zette…

Humo Begin 2006 was Guy Mortier te gast in het CC. Een uitstekende kans om eens

iets extra te doen. Eén van de medewerkers bleek al jaren Humo te verzamelen.

De zolder werd leeg gehaald en in de polyvalente zaal werd een groot vierkant

vol Humo-covers aangelegd. Daarnaast kon je nog in oude exemplaren bladeren. Mortier (die van niks wist) zag dit alles aan vanuit de artiestenfoyer (met

een schitterend zicht op de polyvalente zaal). Er ontstond een lach onder de bekende snor…


België - Belgique P.B. - PP 9900 Eeklo BC 31058

eeklo senioren

Vanaf nu wordt het Infoblad Zonneheem opgenomen in het Eikenblad. Op deze manier wenst de stad te komen tot één integrale communicatie over alle diensten en naar alle doelgroepen. We hopen hiermee alle senioren van Eeklo te bereiken en aan alle Eeklonaren te tonen wat er gebeurt in het Lokaal Dienstencentrum. We denken hiermee de dynamiek van de senioren nog meer te stimuleren.

LDC Zonneheem Het lokaal dienstencentrum wil de zelf- lage drempel en met respect voor ieders standigheid en levenskwaliteit van haar eigenheid en vrijheid van meningsuiting. Bijgebruikers / senioren ondersteunen, stimu- zondere aandacht gaat uit naar kwetsbare leren en verbeteren en de inter- en intrage- groepen en ouderen met een beginnende nerationele solidariteit verhogen. zorgbehoevendheid. Zonneheem is een trefpunt voor Participatie is geen loos begrip voor informatie, advies, vorming en een brede Zonneheem. Bezoekers van Zonneheem waaier aan dienstverlening. Het diensten- worden gestimuleerd om mee te denken centrum biedt tevens ontmoetings- en rond en mee te werken aan de uitbouw van ontspanningsmogelijkheden aan met een het dienstencentrum.

Zonneheem garandeert zijn bezoekers een integrale aanpak. Zij kunnen in Zonneheem terecht met hun vragen, hun zorgen, hun talenten, hun interesses, hun noden en hun inzet. Zonneheem heeft een grote flexibiliteit om te kunnen inspelen op de (hulp)vragen van haar bezoekers. Zonneheem is, van maandag tot en met vrijdag, dagelijks doorlopend geopend van 8.30 tot 18 uur.

Open-Deur-Dag lokaal dienstencentrum Zonneheem

vrijdag 20 september 2013 DOORLOPEND OPEN VAN 10 TOT 17 UUR

• Informatie over programmatie 2013 - 2014 • Demonstraties - petanquetornooi

• Restaurant (soep, tomaat-garnaal met kroketjes voor € 6 OF

mosselen met brood voor € 13) - vooraf inschrijven, ten laatste op maandag 16 september 2013. • ’n Hapje, ’n drankje en ’n gezellige babbel 014 2013 - 2 OCHURE MMABR PROGRA

VRIJE TIJD

BEWEGEN

EN VERDER

is – voorjaar 2014 ure najaar 2013 em, Deze programmabroch centrum Zonnehe het lokaal diensten een uitgave van 9 te 9900 Eeklo. Schietspoelstraat centrumleider VU: Carlo Roegies, zijn mogelijk. loop van het werkjaar Wijzigingen in de

Een compleet overzicht van alle activiteiten van LDC Zonneheem van het najaar 2013 en voorjaar 2014 kan je terugvinden in de 64-pagina’s tellende, handige programma-

2014 E 2013 -

INFORMEREN

brochure. Deze kan je gratis ontvangen op vrijdag 20 september 2013 tijdens de

HUR MABROC PROGRAM

voorjaar 2014 je najaar 2013 – programmaboek siasme en Dankzij het enthou rum Zonneheem. een belooft het opnieuw willige medewerkers worken, voordrachten, cursuss nieuwe met veel en diensten. ppen, evenementen

Open-Deur-Dag. In de pagina’s hierna vind je een kort overzicht van de activiteiten. t 9 - 9900 Eeklo Schietsp oelstraa 42 40 46 - fax 09 I 378 tel. 09 I 377 02 nneheem .be lo.be - www.zo zonnehe em@eek

17


eeklo senioren Diensten LDC

Bloeddrukcontrole Elke werkdag tussen 9 en 17 uur - gratis Wie last heeft van een schommelende bloeddruk, kan die in Zonneheem steeds preventief laten controleren.

Haarverzorging Elke woensdagvoormiddag Haren wassen, knippen, brushen of het leggen van een watergolf. Vooraf een afspraak maken op het secretariaat is noodzakelijk. Pedicure Elke dinsdagnamiddag Iedere week kan je terecht in Zonneheem voor een uitgebreide voetverzorging, gaande van het knippen en vijlen van de nagels tot een voetmassage. Een afspraak is noodzakelijk. Klus geklaard ! tel. 09 I 377 02 46 De Zonneheemse klusjesdienst is een dienst die in hoofdzaak senioren wil helpen met het opknappen van kleine huishoudelijke klussen: afstellen

van audiovisuele apparatuur, herstellen van een lekkende kraan, verplaatsen van een meubel dat in de weg staat... Iedere Eeklonaar vanaf 55 jaar die niet (altijd) kan rekenen op familie, vrienden of kennissen om kleine klusjes te laten opknappen, kan van deze dienst gebruik maken.

LDC ZONNEHEEM Schietspoelstraat 9 / 09 I 377 02 46 zonneheem@eeklo.be www.zonneheem.be

len, groenten, vlees of vis) voor € 6. Iedere donderdag staan er frietjes op het menu. Een maandelijkse menukaart is gratis te verkrijgen op het secretariaat. Je kan ook het menu raadplegen op www.zonneheem.be

Vervoer op Maat! & boodschappendienst Wasserette tel. 09 I 377 02 46 De wasserette is uitgerust met 2 wasautoHet project ‘Vervoer op maten (6 en 11 kg), 1 grote droogtrommel Maat!’ biedt personen en 1 kleine strijkrol. De bediening van deze met vervoersproblemen automaten gebeurt door inworp van euro’s. de mogelijkheid opnieuw verplaatsingen te Je dient zelf het nodige waspoeder mee te maken, boodschappen te doen,... Er zijn brengen en de automaten te bedienen. geen specifieke leeftijdsvoorwaarden vooropgesteld en ook rolstoelgebruikers kunnen Info, hulp, advies? probleemloos van de dienst gebruik maken. Je kan altijd terecht op het secretariaat van Het project “Vervoer op Maat!” wordt in haar werking gehet dienstencentrum voor info, hulp en adsteund door de Vlaamse Minister bevoegd voor mobiliteit. vies. Kunnen wij je niet direct helpen, dan zoeken wij naar de bevoegde instantie die RestauranT wel een antwoord kan formuleren op jouw Elke werkdag van 11.30 tot 12.30 uur vraag. Eén goede raad: heb je vragen, blijf Je kan genieten van een lekkere, verse en er niet mee zitten. Zonneheem zoekt samen fijn verzorgde dagschotel (soep, aardappe- met jou naar een antwoord.

LDC Informeert 10 oktober

voordracht

Vrouwelijke kunstenaars DONDERDAG 10 OKTOBER OM 14 UUR Met veel voorbeelden van beroemde Europese kunstwerken, wordt het begrip kunst aanschouwelijk gemaakt. Wat betekent kunst voor de Middeleeuwen, de Renaissance, de Barok,... en voor de Actuele Kunst? Waarom denken we bij de geschiedenis van de oude meesters en hun werk voornamelijk aan kunstenaars en waarom niet aan kunstenaressen? ) Kostprijs: € 4 / € 2 (55+ & Spreekster: Lieve Watteeuw (docente Kunstgeschiedenis / -wetenschappen) Inschrijven vóór donderdag 3 oktober

18

GRATIS INTERNET Bezoekers van Zonneheem kunnen dagelijks een laptop gebruiken om te surfen op het internet. Elke werkdag tussen 9 en 17.30 uur indien er geen computerlessen zijn. MUURKRANT Een blikvanger is de wekelijkse muurkrant in de hal van Zonneheem. Ludo Raeijmaekers en Lieve De Mey willen een informatieve en persoonlijk getinte weergave bieden van wat de voorbije week de kranten haalde. Internationale berichten, lokale nieuwsfeiten, cultuur, sport... Alles komt aan bod en wordt druk gelezen en becommentarieerd.

www.zonneheem.be Onze webmaster zorgt ervoor dat je steeds een geactualiseerd beeld krijgt van de werking van het dienstencentrum. Eén muisklik en je weet precies wat er vandaag op het PERMANENTE INFOSTAND menu staat in het restaurant, wanneer de In de hal van het lokaal dienstencentrum volgende wandeltocht plaatsvindt, wat het Zonneheem staat een infostand ter beschikjuiste aanvangsuur is van een voordracht... king van onze bezoekers. Deze bevat algeEn, niet te vergeten, foto’s van de voorbije mene informatie (brochures, folders,...) over activiteiten vind je altijd terug op de website. zaken die senioren aanbelangen.


LDC ZONNEHEEM Schietspoelstraat 9 / 09 I 377 02 46 zonneheem@eeklo.be www.zonneheem.be

eeklo senioren Bewegen

Blijven bewegen is een gouden raad. In Zonneheem kan je terecht voor tal van bewegingsactiviteiten om de conditie op peil te houden.

den steeds afgestemd op de groep. Voor ook wordt bij de actieve en minder actieve Lijndansen Maandag - Start op maandag 2 september het beoefenen van yoga is geen speciale senioren, vooral het zwemmen aangeraden uitrusting nodig. Losse kledij, oefenmatje als de perfecte conditiesport. Elke woensTienbeurtenkaart € 22 / € 20 (55+ & ) dagmiddag wordt het stedelijk zwembad Hou je van dansen, maar vind je niet echt en dekentje / badhanddoek volstaan. een danspartner of dans je liever alleen? Vooraf inschrijven op het secretariaat van een uurtje voorbehouden voor senioren. Dan is lijndansen een ideale vrijetijdsbeste- Zonneheem is noodzakelijk, ten laatste op ding. Bovendien houdt lijndansen je fit en maandag 23 september 2013. Petanque traint het je geheugen. Wil je in een gezellige Donderdag om 14 uur - gratis Iedere donderdagnamiddag is Zonneheem dé en ontspannen sfeer dansen op zowel he- Wandelen dendaagse als countrymuziek? Laat je dan Eerste dinsdag van de maand om 13.30 uur locatie voor een leuk partijtje ‘jeu de boules’. meeslepen door het ritme van de muziek én € 0,50 per wandeling - Nordic walkers zijn ook welkom. door lesgever Roland Cocquyt. Vind je wandelen op jouw eentje maar niets, neem dan deel aan de maandelijkse Niveau 2 13.15 tot 14.15 uur wandeltocht met Zonneheem. Elke wandeNiveau 4 14.30 tot 15.30 uur ling wordt met zorg uitgestippeld door Erik Niveau 3 15.45 tot 16.45 uur Colpaert. We vertrekken gezamenlijk aan Seniorenaerobics Niveau 1 13.30 tot 14.30 uur (donderdag!) Zonneheem, een prima uitvalsbasis om van Vanaf donderdag 26 september YOGA daaruit het Meetjesland in alle windrichtin- van 15.30 tot 16.30 uur gen te voet te ontdekken. ) Vanaf dinsdag 24 september Tienbeurtenkaart € 22 / € 20 (55+ & Een seintje van je deelname, ten laatste Iedereen kan aan aerobics doen. Het maakt van 9.30 tot 10.30 uur (10-delige reeks) ) - Inschrijven! een dag ervoor, op tel. 09 I 377 02 46 of niet uit hoe oud je bent, hoe goed de con€ 22 / € 20 (55+ & ditie is of hoe zwaar je bent. Deze trainingsYoga is een geheel van oefeningen en tech- zonneheem@eeklo.be is gewenst. nieken die tot doel heeft het lichaam soepel vorm stimuleert hart en bloedsomloop en en gezond te maken en te houden en de SENIORENZwemmen zorgt ervoor dat het uithoudingsvermogen lichaamsenergie te balanceren. Yoga is dé Vanaf woensdag 2 oktober van 13 tot 14 uur wordt verbeterd. Elke les geeft gediplo) meerde begeleidster Isabelle Van Deumanier om te ontstressen. Deze reeks richt Tienbeurtenkaart € 15 / € 13 (55+ & zich tot senioren en mensen die het kalmer Op zwemmen staat geen leeftijd. Zwemmen ren ook spierversterkende oefeningen en aan willen doen, maar toch openstaan voor is gezond, niet belastend voor de gewrich- schenkt ze aandacht aan buik-, bil-, beenwat speelse uitdaging. Gedurende een uur ten, goed voor de bloedcirculatie en uitste- en rompspieren. De muziek zorgt voor het leg je al jouw zorgen opzij. De lessen wor- kend voor de algemene conditie. Daarom juiste ritme.

Fietstochten

10

Nazomerfietstocht

Dinsdag 10 september om 14 uur Namiddagtocht (30 km) Begeleiding: Clement Van Daele Wij vertrekken aan LDC Zonneheem. september

Wandelen Provinciaal domein Puyenbroek

Dinsdag 1 oktober om 13.30 uur Herfst is het seizoen dat de natuur haar mooiste kleuren laat zien. Erik Colpaert neemt je graag mee naar het prooktober vinciaal domein Puyenbroeck waar het prachtig en rustig wandelen is.

01

Verzamelen aan LDC Zonneheem / € 0,50 per wandeling (verzekering) / Verplaatsing eigen verzekering / Nordic walkers ook welkom.

Recreatief petanquetornooi

20

Vrijdag 20 september, 14 uur Petanqueliefhebbers nemen het teseptember gen elkaar op tijdens een leuk partijtje “jeu de boules”. Inleg: € 1,50 – winnaars elk spel: € 1 Elke deelnemer krijgt tevens een consumptiebon.

19


LDC ZONNEHEEM Schietspoelstraat 9 / 09 I 377 02 46 zonneheem@eeklo.be www.zonneheem.be

eeklo senioren

Taallessen Een mooi voorbeeld van het gezegde “Men is nooit te oud om te leren!” vind je terug in de verschillende taalcursussen die het LDC Zonneheem rijk is. De taalcursussen worden toegespitst op woordenschat, zinsbouw en conversatie. De bedoeling van deze cursussen is dat cursisten zich uiteindelijk in de gekozen taal vlot verstaanbaar kunnen maken. Een tweede belangrijk element is dat senioren, door het volgen van een taalcursus, permanent hun hersenen activeren. En onze hersenen kunnen vergeleken worden met ons spierstelsel: zolang je fietst en wandelt, blijf je op de been! De taallessen starten vanaf maandag 23 september. ) Inschrijvingsgeld: € 12 per persoon / € 8 (55+ & Per gevolgde les: € 1,50

2013 - 2014

Dag

Leraar

Uur

START

Russisch 4

maa

A. De Jaeger

10.30

7/10

Franse conversatie A

maa

L. De Vos

13.30

23/9

Spaans 2

maa

J. Spittael

13.30

23/9

Frans 3

maa

A. De Jaeger

13.30

7/10

Italiaans 2

maa

C. Verhulst

13.30

23/9

Spaans 5

maa

J. Spittael

15.00

23/9

Frans 1

maa

A. De Jaeger

15.15

7/10

Engelse conversatie A

din

F. Van Puyenbroeck

09.00

24/9

Engels 1

din

B. De Geest

09.00

24/9

Duits 1

din

C. Coppieters

09.00

24/9

Engelse conversatie B

din

F. Van Puyenbroeck

10.30

24/9

Franse conversatie C

din

L. De Vos

10.30

24/9

Engels 2

din

B. De Geest

10.45

24/9

Italiaans 1

din

R. Dall’Asta

14.30

24/9

Spaanse conversatie B woe

K. Buyck

10.00

25/9

Frans 5

woe

A.De Jaeger

13.30

9/10

Spaans 3

woe

J. Spittael

13.30

25/9

Engelse conversatie C

woe

F. Van Puyenbroeck

13.45

25/9

Spaans 4

woe

J. Spittael

15.00

25/9

Engelse conversatie D

woe

F. Van Puyenbroeck

15.30

25/9

Italiaans 3

don

R. Dall’Asta

09.00

26/9

Spaanse conversatie C don

J. Spittael

09.00

26/9

Duits 2

don

H. Gutzeit

09.00

26/9

Duits 5

vrij

H. Gutzeit

10.30

27/9

Duits 4

vrij

H. Gutzeit

13.15

27/9

Vrije tijd in LDC Zonneheem

Klassieke muziek beluisteren

VANAF MAANDAG 23 SEPTEMBER 2013 TELKENS VAN 15.15 TOT 16.45 UUR Voor het twaalfde jaar op rij organiseert Zonneheem een wekelijkse namiddag rond “Klassieke Muziek Beluisteren”. Elke maandag, vanaf 15.15 tot 16.45 uur, vanaf eind september 2013 tot eind maart 2014, worden allerlei aspecten van de klassieke muziek uit de doeken gedaan. Via ontelbare luistermomenten en rechtstreekse beelden, trekken wij een lijn doorheen alle genres uit de ‘klassieke’ muziek. Enkele beroemde werken

20

krijgen een uitvoerige behandeling, zoals Bachs Matteuspassie, Mozarts kamermuziek, de negende van Beethoven, Winterreise en de Impromptu’s van Schubert, briljante klaviermuziek van Chopin, beroemde opera- en operettekoren, spetterende marsen naast allerlei onvolprezen kamermuziek van Weber, Ravel, Bartok, Ligeti en andere componisten uit de 20ste en 21ste eeuw. Van de deelnemers wordt geen voorkennis

verwacht. Meteen zet de lesgever, Jef Anseeuw, dit jaar de spreekwoordelijke kers op de muzikale Zonneheemtaart en maakt er een feesteditie van. Prijs € 1,50 per les


LDC ZONNEHEEM Schietspoelstraat 9 / 09 I 377 02 46 zonneheem@eeklo.be www.zonneheem.be

eeklo senioren Leren Digitale fotografie

Vrijdag 27 september, 4 & 11 oktober van 9.30 tot 11.30 uur De digitale revolutie heeft de wereld van de fotografie grondig oktober dooreen geschud. Haast iedereen is de trotse bezitter van een digitaal toestel. Je kan het overal meenemen, terwijl mislukte foto’s meteen verwijderd kunnen worden.

Bloemschikken voor Allerheiligen

4

Weinigen weten echter de mogelijkheden van hun toestel te benutten. Deze cursus maakt je wegwijs in de bediening van de camera. Je gaat aan de slag met diverse menu’s, instellingen,... Bovendien krijg je praktische tips bij het fotograferen. Daarnaast leer je hoe je foto’s kan overbrengen op de computer.

donderdag 31 oktober - 14 uur Allerheiligen... voor vele mensen het moment om nog meer oktober dan anders stil te staan bij een overleden familielid, vriend, buur of kennis. Een periode waarin je dierbare overledenen extra in de bloemen wil zetten. Bloemen zeggen immers vaak meer dan woorden. Onder begeleiding van Elsy De Keyser maak je eigenhandig een mooi bloemstuk. Deze workshop is zowel voor mensen die geen groene vingers hebben als voor mensen die ervaring in het bloemschikken hebben. Prijs € 22 / € 18 (55+ & ) Alle materiaal inbegrepen Inschrijven is noodzakelijk, tot don 24 okt.

31

) Prijs € 27 / € 22 (55+ & Lesgever: Joost Dhuyvetters Mee te brengen: eigen digitaal fototoestel en eventueel handleiding Inschrijven is noodzakelijk, tot woe 25 sept. Vermeld het type fototoestel.

Gitaarlessen voor beginners

Vanaf woensdag 9 oktober - 10 uur Jimi Hendrix staat nog altijd bekend als één van de beste gitarisoktober ten ooit, maar kon geen noot lezen! Het is een waterkans dat er een muzikaal grootmeester in jou verscholen zit. Maar wil je toch vlot gitaar leren spelen zonder notenleer? Je geheugen fris en je handen soepel houden? Willy Bruggeman biedt in het

9

Feestelijk wijnproeven

najaar gitaarlessen aan zonder de klassieke notenleer. Je leert al doende akkoorden spelen, de vingers juist zetten, tokkelen en tabs lezen. Dit allemaal in een gezellige sfeer en op eigen tempo. Prijs € 45 / € 40 (55+ of ) - 10 lessen Inschrijven is noodzakelijk, tot vrij 27 sept.

Welke wijn serveer ik bij welk gerecht? Dinsdag 29 oktober - 14 uur De eindejaarsfeesten vragen om binatie van spijs en wijn te maken. Bepaal al iets extra’s. Dat geldt zeker voor de proevend welke wijn er op de feesttafel komt, oktober wijn. Maar welke eigenschappen of vind juist die wijn die het menu inspireert. maken een wijn geschikt voor de feestdagen? Wanneer schenk je welke wijn? En in ) welk glas? Frank Claeys, wijnconsulent bij Prijs € 8 / € 5 (55+ of Delhaize Eeklo, helpt om de perfecte com- Inschrijven is noodzakelijk, tot maa 14 okt.

29

Opera in Zonneheem

Muziekliefhebbers kunnen terecht in Zonneheem voor een DVD-vertoning van een aantal wereldbefaamde opera’s, operettes en musicals. Godfried Fordeyn koos de volgende opera’s alvast voor je uit: RIGOLETTO (Opera van G. Verdi) Don 3 oktober om 14 uur Duur: 150 minuten – Franse ondertitels DE ZIGEUNERBARON (Operette J. Strauss) Don 17 oktober om 14 UUR Duur: 120 minuten – Franse ondertitels Prijs € 1,50 per voorstelling

21


eeklo senioren

LDC ZONNEHEEM Schietspoelstraat 9 / 09 I 377 02 46 zonneheem@eeklo.be www.zonneheem.be

Computerlessen

Leer typen in 8 lessen

sma akmaker

Van foto tot album

i.s.m. cvo Kisp - 8 lessen i.s.m. PCVO Meetjesland Woe 25 september - 13.30 tot 16.30 uur Vanaf maandag 30 sept. - 8.45 tot 11 uur Tegenwoordig kan je met behulp Als oudere heb je meer te vertellen dan ooit. van de computer zelf digitale foto’s Chatten en mailen met kinderen en kleinseptember in een album verwerken. Tijdens kinderen? Eindelijk je memoires schrijven? deze workshop maak je kennis met twee Het gaat allemaal via de vingertoppen en daarbij maakt het een wereld van verschil of providers (albumleveranciers). je onbeholpen hamert met 2 of 4 vingers of blindelings typt met 10 vingers. Het is nooit Verder krijg je de basis mee om een prachtig te laat om efficiënt te leren blindtypen. In 8 fotoalbum samen te stellen. Deze workshop lessen leer je vlot typen met aangepaste is bedoeld als smaakmaker voor iedereen vingerzetting en rekening houdend met er- die op zoek is naar een uitgebreide cursus ‘digitale fotografie’ en ‘van foto tot album’. gonomische aspecten.

25

Prijs € 55 Inschrijven is noodzakelijk, tot maa 23 sept.

Computer voor prille beginners

Prijs Gratis! // Inschrijven is noodzakelijk, ten laatste op maandag 23 september.

Van foto tot album

i.s.m. PCVO Meetjesland - 12 lessen Vanaf woe 16 oktober - 13.30 tot 16.30 uur Een mooi album is een unieke en leuke herinnering aan een reis, een verjaardagsfeest, een huwelijk... Een fotoalbum maken is niet zo moeilijk. Alleen: hoe doe je dat, wat kies je, hoe stel je het album samen? In deze cursus wordt de nadruk gelegd op het praktijkgericht leren (zelf een digitale camera hebben is een voordeel). De lesgever begeleidt je van het afhalen van de foto’s van je camera en organiseren van de foto’s op jouw computer, tot het verkrijgen van het gewenste eindresultaat op scherm of papier in album- of presentatievorm. Uiteraard leer je al dat moois bewaren en afdrukken als foto, eenvoudige compositie of afgewerkt fotoalbum. Prijs € 46 // Inschrijven is noodzakelijk, ten laatste op vrijdag 11 oktober

Donderdagen 10, 17, 24 en vrijdagen 18, 25 oktober 2013 telkens van 9 tot 12 uur ) € 45 / € 35 (55+ of Lesgever Freddy Van Puyenbroeck max. 12 deelnemers

Photoshop Elements

i.s.m. PCVO Meetjesland - 16 lessen Vanaf woe 25 september - 9 tot 12 uur i.s.m. cvo Kisp - 15 lessen In deze module leer je in de eerste plaats hoe Vanaf vrijdag 27 september - 13.15 tot 16.45 uur je een afbeelding kan openen of aanmaken. De iPad is een tablet en houdt het midden kan werken met een computer en vertrouwd Belangrijk zijn de begrippen resolutie en aftussen een smartphone en een traditionele bent met internet (surfen, mailen, zoeken). beeldinggrootte, evenals de opbouw van de pc. Deze opleiding maakt je vertrouwd met Je kan de lessen ook met je eigen iPad vol- afbeelding in lagen. Je leert de verschillende de onbegrensde mogelijkheden, functies en gen. Hiervoor is het noodzakelijk dat je een selectietechnieken en eenvoudige compositoepassingen van de iPad. Je leert verbin- Apple-ID hebt en dat je het wachtwoord ties te maken. ding maken met internet, werken met tekst, kent. Dit heb je nodig om apps te installeren. Om de compositie te verfraaien leer je o.a. standaardapps gebruiken, nieuwe apps in- Verder moet je een hotmail-adres (of ander ook tekst plaatsen, eenvoudige filters en stalleren en gebruiken, media afspelen en Microsoft-account) hebben om gebruik te kleurverlopen toepassen. Je leert enkele bekijken. eenvoudige technieken om afbeeldingen te kunnen maken van SkyDrive. Het is niet nodig om over een iPad of andere corrigeren. En uiteraard leer je al dat moois tablet te beschikken (het mag uiteraard wel). Prijs € 95 - Inschrijven is noodzakelijk, ten bewaren en afdrukken. Je kan in de lessen gebruik maken van de laatste op maandag 23 september. Prijs € 69 // Inschrijven is noodzakelijk, ten laatste op maandag 23 september tablets van cvo Kisp. Het is nodig dat je al

Ontdek de iPad

22


LDC ZONNEHEEM Schietspoelstraat 9 / 09 I 377 02 46 zonneheem@eeklo.be www.zonneheem.be

eeklo senioren Vrije tijd in LDC Zonneheem CAFETARIA THUISZITTERSWERKING De cafetaria is de ontmoetingsplaats bij Elke maand een gezellige activiteit uitstek. Een plaats waar je contacten legt, Dit is in hoofdzaak gericht naar die 80-pluswaar iedereen zich thuis voelt, waar je de sers die niet meer de mogelijkheid hebben gevoelens van eenzaamheid kwijt raakt. Be- op eigen houtje het huis te verlaten en zo zoekers vinden er elkaar om te praten, een in sociaal isolement dreigen te raken. Wij kaartje te leggen, een consumptie te nut- willen hen de mogelijkheid bieden opnieuw tigen. Dankzij de vriendelijke hulp van de een babbel te slaan met leeftijdsgenoten, barvrijwilligers word je steeds op je wenken hun sociale contacten te onderhouden,... én met een glimlach bediend! De cafetaria is Een greep uit de activiteiten van het voorbije werkjaar: koffietafels met lokale en niet elke werkdag open van 9 tot 18 uur. zo lokale vedettes en de sfeer opsnuiven in Het Leen... Zin om deel te nemen? Een simpel telefoontje naar het secretariaat van Zonneheem volstaat.

Seniorenzangkoor Moderato Elke maandag van 13.45 tot 15.15 uur Onder de inspirerende leiding van dirigent Blanka Bastien en instrumentaal ondersteund door Ward Faes komt Moderato samen om hun uitgebreid liederenrepertorium te oefenen. Geïnteresseerde zangers en zangeressen zijn welkom op maandagnamiddag in het Zonneheem. Het jaarlijkse lidgeld bedraagt € 10.

Seniorenorkest EEKLO 1 9 8 8 - 2 0 1 3

Seniorenorkest Elke dinsdag van 14 tot 16 uur Het Eekloos seniorenorkest bestaat uit een 35-tal blazers en het nodige slagwerk die samen musiceren o.l.v. dirigent Joris Clauws. Geïnteresseerde muzikanten zijn steeds welkom!

ZONDAG 27 OKT. om 14.00 uur - LDC Zonneheem Het jubileumconcert voor 25 jaar Seniorenorkest wordt een gevarieerd programma met solisten en een verrassend optreden van 2 operazangers,namelijk tenor Stefaan Van Den Broeck en alt Liz! Na het concert wordt een receptie aangeboden door het stadsbestuur. Prijs € 7

Hobbyclubs

Naaien Dinsdag - 9.30 uur € 1,50 / persoon - start din. 3 september Geen opgelegde werkjes, wel intensieve begeleiding door Magda Goemare.

Grafiek Dinsdag en donderdag van 14 tot 16.30 uur € 1,50 / les - start din. 3 september Elie “Prins” Vandekerckhove begeleidt beginnende en gevorderde cursisten individueel zodat elk zijn eigen stijl kan ontwikkelen. Tijdens de schoolvakantie mag je de kleinkinderen gratis meebrengen. Hun junior-

diploma ligt klaar. Mogelijkheid tot deelname aan diverse tentoonstellingen, ook buiten Eeklo.

Gezellige koffietafel

Duo Twilight Dinsdag 1 oktober om 14 uur Met een zelden geziene souplesse wisselt Duo Twilight oktober zowel wereldhits van pakweg Frank Sinatra, als de tot het hart sprekende songs van Ann Christy af met het deugddoende repertoire van The Ramblers en de zeer gesmaakte meezingers zoals J’attendrai of Het Noordzeestrand.

1

In 2013 is Edith Piaf, 50 jaar overleden. Duo Twilight brengt met een aangepast repertoire hulde aan de Franse publiekslieveling van La vie en rose, Padam padam en Non, je ne regrette rien. Wil je dit memorabel optreden voor geen geld missen, schrijf je in bij Zonneheem op 09 I 377 02 46 ten laatste op vrijdag 27 september. Een kaartje (dessert en koffie inbegrepen) kost slechts € 5. Kan je echter niet meer op eigen houtje naar het lokaal dienstencentrum komen? Geen probleem, met Vervoer op Maat! word je thuis afgehaald en achteraf veilig en wel teruggebracht.

Creatieve Technieken Start vrijdag 6 september van 14 tot 17 uur - Gratis Bij deze wekelijkse bijeenkomst mogen een dampende kop koffie en een gezellige babbel niet ontbreken.

Breien Donderdag en vrijdag om 14 uur - Gratis Tekenen & Schilderen Start don. 5 september Zin om te leren breien maar kan je geen ste- Vrijdag van 14 tot 17 uur - € 1,50 / namiddag ken opzetten? Heb je al eens geprobeerd Start vrij. 27 september om te breien, maar heb je toch nog wat hulp Wekelijks kan je onder begeleiding van nodig? Geen probleem, Lydia De Meyer Godelieve Melkenbeeck de basis van het helpt je op weg. Ook ervaren breisters zijn tekenen en schilderen onder de knie krijgen. Wie de basistechnieken al beheerst kan zijn welkom.

23


LDC ZONNEHEEM Schietspoelstraat 9 / 09 I 377 02 46 zonneheem@eeklo.be www.zonneheem.be

eeklo senioren Vlaamse Alzheimerliga

familiegroep regio Eeklo Don 12 septemBER om 14.30 uur Film ‘Away from her’ met nabespreking door Jan Barbe Canadese film over de Ziekte van Alzheimer in de beginnende fase. De Vlaamse Alzheimerliga organiseert familiegroepbijeenkomsten. Tijdens deze lotgenotencontacten zijn die mensen welkom die in hun omgeving geconfronteerd worden met dementie. Tijdens de bijeenkomst krijgen de aanwezigen de kans om hun eigen verhaal te vertellen. Gratis! Info: Frederik Kochuyt - 0486 I 44 07 09 alzheimerliga_eeklo@live.be

OnTremd gedrag bij controleverlies bij dementie DIN 1 OKTOBER om 19 uur spreker Bruno Kindt, hoofdverpleegkundige Psych. Ziekenhuis Sint-Jan Het Praatcafé Dementie is een tweemaandelijkse bijeenkomst voor familieleden en vrienden van mensen met dementie. Onder leiding van een gespreksleider en met behulp van andere gastdeskundigen krijgen zij informatie rond aspecten van dementie. Door de ongedwongen sfeer in het café is het tevens mogelijk om ervaringen uit te wisselen en contacten te leggen met andere lotgenoten. Gewoon luisteren kan uiteraard ook.

Ouder worden: wat is jouw verhaal?

Help met uw levenservaring anderen Het Regionaal Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CRGG) is een therapeutische centrum geestelijke gezondheidszorg in Eeklo. Ze werken met mensen die met psychische of psychiatrische problemen geconfronteerd worden en hierover willen praten. Ze werken in een multidisciplinair team, zowel met psychologen, maatschappelijk werkers als psychiaters. Zo kunnen ze de mensen optimaal helpen. Sessie 2: De kracht van ouderen Met de ouderenwerking van het RCGG wil- en ouder worden len ze graag een nieuwe folder maken. Deze Donderdag 7 november 2013 - 15 tot 17 uur Als oudere heb je dingen meegefolder weerspiegelt wat ouderen boeit, bemoeilijkt, wat hen intens geluk oplevert en maakt, veel ervaring in het leven, november waar ze hulp kunnen gebruiken. Voor deze veel herinneringen en een nieuw folder willen ze de ouderen zelf aan het woord netwerk van vrienden, kennissen, buren en laten en hun verhalen vertalen. Dus ben je zelf familie... dus veel bagage om op pad te gaan. oudere en wil je hierover in groep praten, kom Wij willen weten wat jouw krachten zijn maar dan gerust naar deze praatsessies. ook waar je het moeilijk mee hebt.

7

Deelname is gratis, maar gelieve je aanwezigheid ten laatste op maandag 23 september te laten weten aan het secretariaat van Zonneheem. Let wel: de themasessies vormen 1 geheel, dus je kan je enkel voor de 4 sessies inschrijven, indien je een keer niet kan komen, kan je dit echter laten weten bij de inschrijving. Sessie 1: Ouderen: what’s in a name? Dinsdag 24 september 2013 - 15 tot 17 uur Wanneer spreek je van een oudere? Wanneer je je ouder voelt, wanneer september je ouder bent of wanneer je de leeftijd van 65 bereikt? Hoe kijk jij naar het ouder worden en wanneer is dat dan zo? Verschilt jouw ervaring van generatiegenoten?

24

Sessie 3: Levensrijk leven Woensdag 4 december 2013 - 15 tot 17 uur Je hebt heel wat herinneringen, mooie en droevige momenten, dierdecember bare personen en een rijk leven gekend. Maar hoe blik jij terug op het verleden? Wat was voor jou belangrijk en wat betekende dat voor jou? We zouden je levensverhaal graag horen.

4

Sessie 4: Hulp gezocht, waar naartoe? Dinsdag 7 januari 2014 - 15 tot 17 uur Soms zijn er moeilijke momenten of ervaringen waar je steun en een januari gesprek goed kan gebruiken. Kan je terecht bij familie / vrienden of zoek je hulp bij een professional? Hoe zoek jij hulp?

7

Koppig, dementievriendelijk Eeklo en het praatcafé Dementie, stellen voor:

k ppig dementievriendelijk eeklo

Het geheugenkoor

Woensdag 9 OKTOBER om 14.30 uur

Heel veel mensen linken een bepaalde herinnerd en herkend. Het is het samen zijn, herinnering aan een gevoel, maar dikwijls samen zingen en samen een goed en ontook aan een liedje. Emoties, gevoelens en spannen gevoel creëren door middel van herinneringen blijven in het geheugen slui- muziek. meren zoals liedjes uit ‘de tijd van toen’. Bij personen met dementie blijft het lange Interesse? termijngeheugen het langst intact. Emotio- Kom op woensdag 9 oktober een kijkje neneel geladen gebeurtenissen versterken dit men in het LDC Zonneheem. Wij zingen van geheugen en worden op die manier beter 14.30 tot 16.30 uur.

24


TICKETSHOP Pastoor De Nevestraat 10 tel. 09 I 218 27 27 info@ccdeherbakker.be - www.ccdeherbakker.be Ticketshop: elke werkdag van 13.30 tot 16.30 uur

aanse muziek en de taal van jazz. Rebeca wordt op deze tournee begeleid door George Dulin op piano,

Intouchables

David Silliman op drums en percussie en Meetjeslander John Snauwaert op saxofoon.

© Intouchables

€ 16 / € 14 / € 13 / € 12 - Intiem concert in de polyvalente zaal

woe 9 oktober, 20.30 uur

Miljonair Philippe is aan een rolstoel gekluisterd.

’t klein podium MPEG-Band

Na een gelegenheidsconcert op 12.12.12 (actie

HUMOR

woe 2 oktober, 20.30 uur

Thomas Smith Chaos © Greetje Van Buggenhout

CINé LOCAL

zon 15 september - 14 en 20 uur

In hartje Parijs woont hij in een kast van een huis.

voor Kom op tegen kanker) werd duidelijk dat de

Driss woont daar ver vandaan. De jonge Senega-

MPEG-formule werkte. Drie muzikanten die samen

In Chaos wil comedian Thomas Smith de illusies

lees verdient zijn geld met schimmige zaakjes en hij

bladeren door het grote songbook van de jaren

van onze gedachten blootleggen en doorprikken.

krijgt een uitkering. Maar wie bijstand wil, moet sol-

60 tot vandaag. Niet alleen Engelstalige liedjes,

Elke avond is anders en ontstaat op het moment

liciteren. Plotseling zit Driss met een echte baan, als

maar ook het betere Franse chanson en klassieke

zelf. Alleen Thomas’ warrige geest die het overzicht

persoonlijke verzorger van Philippe.

kleinkunst staan op het programma. Met: Petra en

kan bewaren. Dat maakt Chaos onvoorspelbaar,

14 uur € 3 / € 6 + koffie en gebak (reserveren tot 12/9) / 20 uur € 3

Michaël Van Belleghem & Geert Faes Gratis in Bakkerei

ontwapenend en onverdeeld grappig tegelijk.

din 15 oktober - 14 en 20 uur

zat 12 oktober, 20.30 uurDe Rouille et d’Os

Cie Cecilia Lacrima

Ali droomt ervan om het te maken in kickboksen.

€ 14 / € 12 / € 11 / € 10

vrij 18 oktober, 20.30 uur

Een man belooft aan zijn ex-lief haar verdwenen

Nigel Williams Nigel Williams bekent

Wanneer hij walvistrainster Stephanie ontmoet, ont-

zoon in de stad te gaan zoeken. Hoewel hij gezwo-

staat een speciale band tussen hen. Die band groeit

ren had er nooit nog een voet te zetten, keert hij

de ene catastrofale voorspelling na de andere hou-

nog meer wanneer Stephanie na een ongeluk haar

terug naar de wijk waar hij opgroeide.

den we stand. We overleven, maar maken het ons-

benen verliest.

tekst, regie: Arne Sierens - met: Jan Hammenecker

zelf zo lastig mogelijk. In zijn zesde zaalshow neemt

Met: Marion Cotillard en Matthias Schoenaerts,

en Sayaka Kaiwa

€ 16 / € 14 / € 13 / € 12

Ondanks global warming, de economische crisis en

Nigel Williams je mee op de hilarische railway die dagelijks door zijn hoofd raast.  € 16 / € 14 / € 13 / € 12

14 uur € 3 / € 6 + koffie en gebak (reserveren tot 12/10) / 20 uur € 3

don 17 oktober, 20.30 uur

zat 21 september, 20.30 uur

Riguelle Un Premier Amour De Luxe

Pascale Platel Gezien de omstandigheden © Pascal Platel

MUZIEK

© Johan Jacobs

‘Volgens mij gaat Gezien de Omstandigheden over mijn verleden als fee op een Zweeds lichtschip, botten, de (kleine) dood, en de allesomvattende liefde die ik aan boord leg wanneer ik een massage Iedereen die Patrick Riguelle de afgelopen sei-

zoenen aan het werk zag, was het erover eens:

geef, maar het kan ook over iets anders zijn. Als u het zegt.’ 

€ 16 / € 14 / € 13 / € 12

Frans chanson zit hem in het bloed. Un Premier Amour vindt zijn inspiratie in zijn kindertijd en in de platenkast van zijn ouders en grootouders, maar hij slaat ook de brug naar een hedendaags repertoire. Met: Jan Hautekiet, Chris Peeters, Wouter Berlaen, Joost Van den Broeck, Nils De Caster en Harmen Goossens

€ 18 / € 16 / € 15 / € 14

LUISTERAVOND

din 1 oktober, 20.30 uur

Carl Huybrechts Rik De Saedeleer

VRT-coryfee Rik De Saedeleer was tussen 1958

en 1998 veruit de meest populaire en belangrijkste voetbaljournalist van het land. Op zijn 87ste blikte De

vrij 4 oktober, 20.30 uur

John Snauwaert en Rebeca Vallejo

Saedeleer terug op een rijke carrière met scherpe inzichten en boeiende verhalen. Carl Huybrechts te-

De Madrileense Rebeca Vallejo staat bekend

kende de memoires van De Saedeleer op en brengt

om haar unieke geluid door de combinatie van

een sappige lezing over Rik met aandacht voor

haar flamenco-roots met haar liefde voor Brazili-

Mexico ’86 en de Rode Duivels.

Festival van Vlaanderen Eeklo

Donderdag 3 oktober, 20 uur Kapel College OLV ten Doorn Het festivalcomité van Eeklo slaagde erin dit seizoen een uitzonderlijk concert naar ten Doorn -voor dit gebeuren een unieke locatie- te brengen. France Springuel en Jan Vermeulen spelen werken voor cello en piano van R. Schumann en L. van Beethoven op een echt uitzonderlijke manier. Wat in ten Doorn wordt gebracht, hebben ze intussen ook op CD’s vastgelegd. Reserveren & info tel. 09 | 218 28 53 - prijs: € 15 monique.haegeman@eeklo.be

€ 10 / € 8 / € 7 / € 6

UITVERKOCHT 5 oktober – Dimitri Leue, Warre Borgmans, Antoon Offeciers en anderen - De diepte van het dal / 10 oktober - Percossa – Knock-Out

25


TICKETSHOP Pastoor De Nevestraat 10 tel. 09 I 218 27 27 info@ccdeherbakker.be - www.ccdeherbakker.be Ticketshop: elke werkdag van 13.30 tot 16.30 uur

Enkele cijfers 1993 - 2013 Het eerste seizoen van CC De Herbakker (1993-1994) telde in totaal 8 podiumvoorstellingen en 13 schoolvoorstellingen. Vanaf seizoen 2 doet het abonnement zijn intrede, met 70 stuks. In 2002-2003 wordt de kaap van de 1100 abonnementen gehaald. Vorig seizoen waren er 1625 Herbakkerabonnementen. De jongste jaren is ongeveer 30 tot 35% van de abonnees afkomstig van Eeklo. Vanaf seizoen 2004-2005 werd gestart met filmvoorstellingen. In De Herbakker worden gemiddeld zo’n 50 schoolvoorstellingen (7.000 à

9.000 jongeren) en 70 podiumvoorstellingen per seizoen geprogrammeerd. Zo kwamen vorig seizoen bijna 20 000 mensen naar de podiumvoorstellingen kijken. Het topseizoen was 2011-2012, met 75 podiumvoorstellingen, 1750 abonnees en bijna 25 000 verkochte tickets. Ongeveer 60% van de verkochte tickets zijn in abonnementen opgenomen. De rest wordt los verkocht.

‘93 ‘94 ‘95 ‘96 ‘97 ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12

‘93 ‘94 ‘95 ‘96 ‘97 ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13

‘93 ‘94 ‘95 ‘96 ‘97 ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13

Dagen bezetting per jaar

Programma per seizoen

Bezoekers (eigen activiteiten)

Theaterzaal

Polyvalente zaal

Podium

Film

School

Totaal tickets

Totaal abonnees

De cijfers van de schoolvoorstellingen zijn niet volledig

Hoe de naam er kwam... Jozef Arens (°1940) uit de Kriekmoerstraat is de man die de naam aan het Cultuurcentrum De Herbakker gaf. Het stadsbestuur schreef in 1992 een wedstrijd uit onder de inwoners om een goede naam te vinden voor het nieuwe CC. Jozef stuurde een aantal ideetjes binnen, en ‘DE HERBAKKER’ werd als definitieve naam gekozen. ‘Het moest verwijzen naar Eeklo, naar de geschiedenis ook. En zo kwam ik op de naam. Ik maakte zelf deel uit van de Herbakkersfanfare, dus ik kende het belang van het verhaal wel’, vertelt Jozef ons. Hij ontving zelfs een officiële bedankingsbrief vanwege het college van burgemeester en schepenen die hem bovendien vrijkaarten schonk voor de voorstellingen van het eerste seizoen. Jozef en zijn vrouw zijn vaste abonnees gebleven, al 20 jaar lang. ‘Alles wat ontspannend is, daar hou ik van: variété, toneel, poppentheater, noem maar op.’ Toch geeft hij toe niet altijd ‘mee’ te zijn met vernieuwend theater, maar hij staat open voor alles. Het programmaboekje van de Herbakker ligt altijd binnen handbereik.

26

Jozef was en is veel met cultuur bezig: Herbakkersfanfare, kopenensemble, dirigent bij het Gregoriuskoor, Gezinsbond,... Cultuur en muziek maakten ook deel uit van zijn lessen Frans en Engels die hij in het College gaf. In de tijd dat het cultuurcentrum in de steigers stond, had Jozef een zitje in de culturele raad van Eeklo. Hij ging met een delegatie andere cultuurtempels bekijken: ‘We hadden er toen geen zicht op hoe het zou uitdraaien. Enerzijds wilden we wel dat Eeklo een aantrekkingspool zou worden. Anderzijds vreesden we dat Eeklo misschien te klein zou zijn voor zoiets.‘ Maar de ervaring leert dat het CC zijn plaats gevonden heeft: ‘Het aanbod werd met de jaren beter en beter. Ook het succes van de filmvoorstellingen groeit, zeker in de namiddag. Dat is voor veel mensen een namiddagje uit.’ Een voorstelling in de Herbakker is een vaste waarde voor Jozef en zijn vrouw: ‘We zouden het missen. De site waar het CC is, is eigenlijk een grote bron van inspiratie: de Kunstacademie, de bibliotheek en De Herbakker in

één.’ Want ook in de bib is hij te vinden en in de Kunstacademie zingt hij af en toe een deuntje mee.


Kunstacademie

Pastoor De Nevestraat 26 09 | 218 27 50 kunstacademie@eeklo.be www.kunstacademie-eeklo.be

eeklo cultuur

BIBLIOTHEEK

Molenstraat 36 09 | 218 27 00 bibliotheek@eeklo.be www.eeklo.be/bibliotheek

25

Verwendag Zaterdag 12 oktober van 9 - 12 uur

Te ontdekken podiumaanbod in het Meetjesland!

Nu ook met concerten in muziekclub N9! Liefhebber van muziek,uit·schie·ter theater, dans? Bekijk Uitschieters de; m,v -s op deze podia: GC Dan vind je ongetwijfeld je gading in het ge- Aalter, CC De Herbakker (Eeklo), muziekiets dat opvalt door kwaliteit varieerde Meetjeslandse podiumaanbod. club N9 (Eeklo), CC Evergem-Stroming, CC Het label Uitschieter helpt je kiezen! Dit Den Hoogen Pad (Adegem), Culturele site Liefhebber van podiumkunsten? tot ontdekken. Mét een gerust kwaliteitslabel podiumaanbod De Meet (Sint-Jan-in-Eremo). Ook dit voor seizoen word je in hetin het hart, want alle voorstellingen Meetjesland getrakteerd op voorsteleen werden afzonderlijk geselecteerd Meetjesland wordt toegekend aan breed en gevarieerd aanbod! niet Keuze door de Meetjeslandse lingen en concerten die misschien on- Meer info genoeg dus, maar misschien programmatoren. Kwaliteit middellijk een belletje doen rinkelen en daar- www.uitschieter.be of haal de aparte UITwringt daar het is gegarandeerd! om vaak, onterecht, overschoentje? het hoofd Het worden SCHIETERbrochure op bij de deelnemende immers niet altijd makkelijk om gezien. Theater, muziek en dans, zowel in podia of inUITSCHIETERS de Meetjeslandse gemeentehuiJe vindt op podia door het bos de bomen te zien en en hele bibliotheken. - Uitschieter is een gezaeigen stad als bij de buren. Voor het eerst zen in het Meetjesland. Surf naar te kiezen uit het ruime aanbod… initiatief van Comeet Meekrijgen ook concerten uit het aanbod van menlijk www.uitschieter.be voor(Cultuuroverleg alle GeenN9 nood, het label UITSCHIETER voorstellingen en lees er podia meer tjesland) en de Meetjeslandse muziekclub in Eeklo dit label. wijst je de weg!

Striponbekende de bib voorstellingen in de Met dit label worden relatief

Groot nieuws: lezen is niet kijker gezet.strips Voorstellingen die langer schadelijk! De onmiddellijk ideale plek om misschien niet eendaar belletje doen te rinkelen, binnenkort achter komen maar is de bibliode moeiteen waard zijn!zet de theek,absoluut want in september oktober gerichtén een bib vanUITSCHIETER Eeklo strips helpt (voor je kinderen voor keuze teinmaken enDan nodigt volwassenen) de kijker. looptuitde actie Strip de Bib!, een project van Leuven Stript

over in de aparte folder. PaRTnERS: GC Aalter * CC Den Hoogen Pad

25

(Adegem) * GC De Bijenkorf (Assenede) vzw. In de bib van Eeklo komt er komt een * CC De Herbakker (Eeklo) * Muziekclub thematafel en een keuzelijst. N9 (Eeklo) * CC Evergem - Stroming * GC De Klaproos (Landegem) * Culturele site De Meet (Sint-Jan-in-Eremo) Bovendien zijn er tijdens de bibliothee-

‘UITSCHIETER’ is eenontworpen gezamenlijk project kweek speciaal bladwijzers van de Meetjeslandse podia en COMEET voor elke bezoeker, en maak je ook nog (Cultuuroverleg Meetjesland). eens kans op mooie prijzen.

• Brunch van 9 tot 12 uur • Poëtisch kapsalon voor kinderen (Kip van Troje, reizend speeltheater) • Workshop voor kinderen • Workshop voor volwassenen

Voor de brunch moet niet worden ingeschreven. Voor de workshops vooraf inschrijven in

de bibliotheek, via bibliotheek@eeklo.be

Voordracht

Pedro De Bruyckere Woensdag 18 september om 19.30 uur

Pedro De Bruyckere is pedagoog en verdiept zich al jaren in de leefwereld van jongeren. Hij is samen met Bert Smits de auteur van De jeugd is tegenwoordig (2011) en met Casper Hulshof van Jongens zijn slimmer dan meisjes (2013). Een boeiende spreker die er in slaagt moeilijke zaken helder uit te leggen. € 2,50 per workshop, KomUitPas: € 1,50. Vooraf inschrijven via tel. 09 | 218 27 00 of bibliotheek@eeklo.be

25

Inschrijvingen 2013-2014 Inschrijven voor een opleiding beeld muziek woord voor kinderen vanaf 6 jaar, jongeren en volwassenen kan tot uiterlijk 30 september. Info over lesaanbod en uurroosters vind je op www.kunstacademie-eeklo.be 6-7 jaar ARTuur: € 110 - 18 jaar € 71 / verminderd tarief € 50 / € 25 + 18 jaar € 210 / verminderd tarief € 125 / € 65 Meer info Pastoor De Nevestraat 26, Eeklo tel. 09 | 218 27 50 kunstacademie@eeklo.be

Voordracht

Peter Terrin

Word lid van KJV Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen is een jury van kinderen en jongeren tussen 4 en 16 jaar. Juryleden krijgen een lijst van 10 boeken om te beoordelen. Als je als jurylid alle titels van jouw leeftijdsgroep hebt gelezen, dan mag je stemmen. Op het stemformulier noteer je je top 10. KJV is er in de bib van Eeklo voor verschillende leeftijden. Meer info Molenstraat 36 , Eeklo tel. 09 | 218 27 50 - bib@eeklo.be

Woensdag 16 oktober om 19.30 uur

In Post mortem vat de schrijver het plan op om zijn eigen biografie te schrijven. Maar het noodlot slaat toe en zijn dochtertje wordt getroffen door een zeldzaam herseninfarct. Peter Terrin weeft dus fictie en werkelijkheid door elkaar in een boek waarin niets is wat het lijkt.

€ 2,50 per workshop, KomUitPas: € 1,50. Vooraf inschrijven via tel. 09 | 218 27 00 of bibliotheek@eeklo.be

27


STEDELIJKE SPORTDIENST Burg. Lionel Pussemierstraat 157 09 I 377 61 27 sport@eeklo.be www.eeklo.be/sport

eeklo sport Take the jump!

= KomUitPas

Ben je vaak moe? Heb je genoeg van die stramme spieren? Voel je je lusteloos als je in de zetel hangt? Blijf dan niet bij de pakken zitten en beweeg! Je lichaam wordt soepeler, je hoofd wordt leeggemaakt en je maakt nieuwe sociale contacten! Alleen maar positieve redenen om aan sport te doen! Waarom nog twijfelen?

Sportacademie op woensdag Elke woensdag van 13.30-15.30 uur voor 3tot 16-jarigen - in en rond de sporthal. De kinderen worden onderverdeeld per leeftijd. Prijs: € 40 per trimester / € 100 voor ganse € 15 / € 35 jaar woe 4 sept. 2013 1ste les - 1ste trimester  1ste les - 2de trimester  woe 8 jan. 2014 ste de 1 les - 3 trimester  woe 23 april 2014 (niet in de vakantieperiodes).

Fitness & krachttraining

Bewegingsuurtje

In groep worden stramme spieren en gewrichten losgemaakt ! Er worden op een zeer rustig tempo lenigheidsoefeningen en spierversterkende oefeningen uitgevoerd. Elke maandag van 15.30 tot 16.30 uur voor 40-plussers - 1ste les op 26 september Prijs: € 10 voor een 5-beurtenkaart

Elke dag mogelijkheid tot krachttraining in de stedelijke sporthal van 9 tot 21.30 uur. Zaterdag van 9 tot 19 uur en zondag van 9 tot 16 uur. Fitness voor iedereen! Prijs: € 150 per jaar / € 20 per maand € 50 per jaar / € 5 per maand

Familiezwemmen op zaterdag 21 september t.e.m. 14 december van 10 tot 10.45 uur / 10.45 tot 11.30 uur

Verjaardagsfeestjes

IN DE SPORTHAL Spelinstuif met springkastelen,... en een hapje & drankje. Org.: Evelyn Vandamme, cafetaria Sporthal (0472 | 45 44 06)

IN HET ZWEMBAD Zwemmen + een hapje & een drankje Organisatie: Saskia Calleeuw van cafetaria Olympos (0496 | 08 73 71)

Watergewenning: peuters van 2, 3 en 4 jaar Zweminitiatie: vanaf 4 jaar zonder waterschrik Zwemvervolmaking: voor kinderen die beter willen leren zwemmen € 10 (Bij inPrijs € 52 voor 13 lessen /

schrijven na 18 sept.: € 62) - andere gezinsleden kunnen rustig trimzwemmen op hun eigen niveau (€ 2,50 per beurt)

Zwemlessen volwassenen 17 september t.e.m. 17 december van 15.30 tot 16.30 uur (niet in vakanties) LEREN ZWEMMEN Voor volwassenen die nog niet kunnen zwemmen. ZWEMVERBETERING Voor volwassenen die beter willen leren zwemmen (aanleren & perfectioneren crawl / rugslag / schoolslag).

Prijs € 39 voor 14 lessen / € 13 Opgelet beperkt aantal plaatsen: snel inschrijven in de stedelijke sporthal is de boodschap!

Sluiting stedelijk zwembad

maandag 2 t.e.m. zondag 15 september 2013

Openingsuren zwembad tijdens het schooljaar

Aquaglide Zin in avontuur en verfrissing? Kom dan onze sensationele aquaglide uittesten! Klimmen, glijden, springen,... alles om je op uit te leven! Tijdens schooljaar: elke woensdag en zaterdag van 14 tot 16 uur

28

6.30 8.30 12.00 13.00 16.45 19.45 21.30 Maandag Dinsdag

dauwzwemmen

avondzwemmen

Woensdag

14 uur

Donderdag

13 - 16 uur

Vrijdag

Zaterdag Zondag

senioren

13 - 18 uur 14 - 17 uur 9 - 12.30 uur

avondzwemmen


STEDELIJKE SPORTDIENST Burg. Lionel Pussemierstraat 157 09 I 377 61 27 sport@eeklo.be www.eeklo.be/sport

eeklo sport

Gymclub Altis Eeklo beste tumblingclub!

Oost-Vlaamse netwerken zoeken enthousiaste peters en meter s! De Oost-Vlaamse fiets- en wandelnetwerken tellen ruim 3 500 km fietstraject en 560 km wandelwegen, samen goed voor 18.500 bordjes. Om deze bewegwijzering op punt te houden en gebreken zo snel mogelijk te detecteren en op te lossen is Toerisme Oost-Vlaanderen op zoek naar enthousiaste peters en meters. Drie keer per jaar controleren deze peters en meters een lus op één van de netwerken en brengen verslag uit over foute of ontbrekende bewegwijzering, wegonderbrekingen of andere problemen op het traject. Zo bouwen ze mee aan de kwaliteit van de Oost-Vlaamse fiets- en wandelnetwerken.

internettoegang, aangezien alle communicatie digitaal verloopt; • beschikt over een digitaal fototoestel of gsm met fototoestel.

Toerisme Oost-Vlaanderen vraagt dat je

Geïnteresseerd? Surf naar www.tov.be/kandidaat, vul je gegevens en voorkeuren in en je komt in de kandidatenlijst terecht. Vragen? Annelies De Roo - 09 | 269 26 17 annelies.de.roo@oost-vlaanderen.be

• minstens één maal per jaar (voorjaar,

zomer of najaar) tijd vrij maakt om de jou toegewezen lus op het fiets- of wandelnetwerk te controleren; • dat je beschikt over een computer met

Gymclub Altis Eeklo mag zich voor een jaar de beste tumblingclub van het land noemen. Nu het wedstrijdseizoen achter de rug is, zijn alle resultaten gekend en staat de club uit Eeklo op een 1ste plaats. Het laat hiermee de winnaar van de vorige twee jaren achter zich. In deze rangschikking staan alle 73 gymclubs van het ganse land die deelnemen aan de tumblingwedstrijden, georganiseerd door de Gymnastiek Federatie Vlaanderen. Altis behaalde in totaal 27 gouden, 23 zilveren en 18 bronzen medailles. De meesten turners behaalden hun selectie voor het Vlaamse en het Belgische Kampioenschap en waren ook daar succesvol!

Toerisme Oost-Vlaanderen biedt…

• de nieuwste netwerkkaart van je gekozen

netwerk(en);

• een uitnodiging voor een jaarlijks ontmoe-

tingsmoment op een toeristische locatie, met hapje en drankje; • jaarlijks een geschenkje; Je ontvangt je opdrachten en rapporteert via een speciaal ontwikkelde online toepassing, wat vlot rapporteren makkelijk maakt.

Sportkampen herfstvakantie

Tijdens de herfstvakantie (maandag 28 oktober t.e.m. vrijdag 1 november) worden in de sporthal enkele sportkampen georganiseerd. De praktische info is nog niet gekend, maar wordt opgenomen in de kidsgids die digitaal te raadplegen is vanaf donderdag 19 september via www.eeklo. be/kidsgids. Je kan ook intekenen op de nieuwsbrief die je op de hoogte brengt als de kidsgids uit is. Geef dan een seintje via www.eeklo.be/formulieren/ digitale_versie_kidsgids

Meetjeslandse triatlonschool van start Door de steeds groeiende vraag van jeugdige atleten om eens te proeven van de triatlonsport startte het SMO-Specialized triatlon team in 2010 met recreatieve trainingssessies voor de jeugd. Vanaf september 2013 wordt een nieuwe afdeling Ironkids gelanceerd in Eeklo. Kinderen tussen 6 en 10 jaar kunnen zich op een speelse manier ontplooien binnen de verschillende disciplines van de triatlonsport. Allerhande bewegingsactiviteiten zullen de basis vormen voor een verdere

gezonde en fitte levensstijl. Het SMOSpecialized Triatlon Team wil meisjes en jongens op een niet-competitieve manier kennis laten maken met triatlon. Een ervaren team van gediplomeerde jeugdtrainers staat klaar om de ironkids met raad en daad bij te staan. Meer info: www.smo-specialized.be jeugdcoördinator Steven Haeck 0476 I 90 70 29.

29


STEDELIJKE SPORTDIENST Burg. Lionel Pussemierstraat 157 09 I 377 61 27 sport@eeklo.be www.eeklo.be/sport

eeklo sport Nieuw zwembad stapje dichterbij

Het wordt een 25-meter bad met een gedeeltelijk beweegbare bodem, waar ruimte zal zijn voor alle soorten gebruikers (zwemclub, waterpolo, duiken, triatlon, scholen, vrije zwemmers, zweminstructie, zwemfitness) en dit liefst op zoveel mogelijk momenten en zoveel als mogelijk tegelijkertijd.

© Michel Moens

De gemeenteraad koos er voor om door te gaan met het project van het nieuw zwembad. Als centrumstad werd geprobeerd om dit samen met de omliggende gemeenten te realiseren, maar na herhaalde pogingen is dit niet gelukt. Vandaar dat de stad zelf de verantwoordelijkheid neemt en een nieuw bad realiseert. sengebouw met een inkom, onthaal, (sport-) administratie, sanitair, polyvalente ruimte, bureelruimte, integratie van cafetariahoeken. Er wordt nagegaan of het mogelijk is om nabij het sportcomplex een speelpleinzone aan te leggen met in-line skate, skateboard, rolschaatsen, BMX, streetbasket.

Beslissing niet geschorst Tegen de gemeenteraadsbeslissing werd door oppositiepartij SMS een klacht ingediend. De gouverneur schorst het besluit evenwel niet omdat het om een aanvullende beslissing gaat van een eerder genomen gemeenteraadsbesluit in juni 2012. Bovendien blijkt een nieuwbouw toch voordeliger dan de renovatie van het bestaande zwembad. De gouverneur wijst er ook op dat de stad de bevoegdheid heeft om beleidskeuzes te maken.

De mogelijkheid en haalbaarheid van Op het moment dat het dossier opstart, randfaciliteiten als een afzonderlijk peuter- duurt het 36 maanden vooraleer begonnen bad, recreatieve elementen in de zwemhal wordt met de uitvoering. (glijbaan, klimwand,...), saunagedeelte worden onderzocht. Het zwembad moet een voorloper zijn op het vlak van duurzaamheid Geraamde investeringskost voor het nieuw zwembad & tussengebouw (excl. btw) (ruimtelijk, architecturaal, rationeel energiebouwtechn. gedeelte gedeelte technieken gebruik, hernieuwbare energie,...). Zwembad

Tussen het nieuw te bouwen zwembad en het bestaande sportcomplex komt een tus-

Tussengebouw

€ 4 200 000

€ 1 800 000

€ 1 200 000

€ 300 000

Erelonen & opvolgingskosten

€ 862 500

Totaal

zondag 22 september sportcentrum & golf Puyenbroeck (Wachtebeke) sportcentrum De Boerekreek (Sint-Laureins)

Gratis toegang! www.puyenbroeck.be/evenementen/opendeurdag

30

V.U. gedeputeerde Hilde Bruggeman, p.a. Gouvernemantstraat 1, 9000 Gent - Vrij van zegel

in de sport

duik

€ 8 362 500

100.621

103.654

112.540

124.731

Schoolzwemmen

106.621

Individueel zwemmen

Clubs

2008

2009

2010

2011

2012

Zwembadgebruikers Het stedelijk zwembad telde in 2012 een kwart meer gebruikers dan in 2008. Dit is

vooral het gevolg van de grote toename bij het aantal individuele zwemmers (+ 60%).


COMMUNICATIE

eeklo

09 I 218 28 96

Industrielaan 2 info@eeklo.be www.eeklo.be

zomer 2013

zon 28 juli

vrij 28 juni

Balloonmeeting

Ledegancktoernooi

Balloonmeeting

don 8 aug.

zon 8 juli

Helden in het Park

Eekloverdag

zat 17 aug.

don 8 aug.

Pret in het Park

Helden in het Park

zat 17 aug.

Herbakkersfestival

zon 18 augustus

Herbakkersfestival

zon 18 aug.

Herbakkersfestival

zat 17 aug.

Pret in het Park

zat 17 aug.

Pret in het Park

foto’s: Michel Moens, Yves Bruggeman, Joost D’Huyvetters & Dirk Hellebuyck

zon 28 juli

31


JEUGDDIENST

eeklo jeugd

09 | 218 29 20

Kerkstraat 121 jeugddienst@eeklo.be www.eeklo.be/jeugd

Natuurlijke speelruimten

© Michel Moens

© Michel Moens

© Michel Moens

Het speelbos aan de Eco-village in opbouw (Sogetawijk), de wadi in het Heldenpark en de buitenaanleg aan jeugdcentrum Kubiek zijn drie natuurlijke speelruimten verspreid in de stad, klaar om door kinderen en jongeren gebruikt te worden. De speelruimtes passen in de ontwikkeling van een speelweefsel over gans de stad.

WADI HELDENPARK De brede graszone in het Heldenpark werd heringericht binnen een goedgekeurd beheersplan waarin het Heldenpark als groene cluster fungeert tussen speel-, sporten recreatieclusters. De vroegere gracht werd door de eigen groendienst open gemaakt en verbreed. Daarnaast is in het verlengde van deze gracht een wadi voorzien.

BUITENAANLEG JC KUBIEK Voor de buitenaanleg van Jeugdcentrum Kubiek aan de Kerkstraat werd gekozen voor een natuurlijke, jeugdige speelruimte met reliëfverschillen, speelconstructies en natuurlijke elementen. Een bloemenweide, een buurtcomposteringspark en een bijenhotel zorgen er bovendien voor dat gebruikers opnieuw voeling krijgen met de natuur.

Wadi’s worden aangelegd om het regenwater vast te houden en ter plaatse te laten infiltreren (eigenlijk het ‘natuurlijk’ reguleren van hemelwater). In drogere periodes worden deze grachten bovendien deels speelgracht.

Deze realisatie van de stedelijke groendienst en technische dienst moet een speelen ontmoetingsplek worden voor kinderen en jongeren die de Kubiek bezoeken. Het is de bedoeling dat buurtbewoners deze omgeving ook gebruiken om elkaar te ontmoeten.

SPEELBOS IN DE NIEUWE ECOVILLAGE SOGETA Aan de achterzijde van de verkaveling Sogeta (hoek Zuidmoerstraat-Gulden Sporenstraat) realiseerde verkavelaar Bostoen, i.s.m. stad Eeklo en Pro Natura, een avontuurlijk speelbos. Klimtoestel, schommel of wip werden vervangen door bomen, water, takken en ander los materiaal waarmee kinderen hun creativiteit kunnen uitleven. Het speelbos is een speelparadijs voor de kinderen maar ook een plek waar je kan wandelen, uitrusten of picknicken. De bestaande natuurwaarden werden versterkt en het speelbos vormt een gevarieerde biotoop voor tal van planten- en diersoorten.

Het JIP in samenwerking met de Regionale Jeugddienst Meetjesland verwelkomt alle leerlingen van het eerste middelbaar met een studentenpakketje boordevol informatie en gadgets. Op die manier willen ze de

kersverse leerlingen voor het eerst laten kennismaken met het JIP – jongereninformatiepunt. In de loop van september zal het JIP de pakketjes uitdelen op de Eeklose scholen tijdens de middagpauze.

18 oktober 2013

eeklo Kom om 7.30 uur in jeugdbewegingskledij naar jeugdcentrum Kubiek, wij zorgen voor je gratis ontbijt!

Colruyt Eeklo

Hulp aan verkeersslachtoffers, Rode Kruis Eeklo

Roefel 2013 Bedankt aan alle deelnememde organisaties en handelszaken! Meer foto’s: www.eeklo.be/jeugd/kinderen/Roefel

32


JEUGDDIENST

eeklo jeugd

09 | 218 29 20

Kerkstraat 121 jeugddienst@eeklo.be www.eeklo.be/jeugd

Vive

27 28 29 19u VRIJDAG u30 20

pen rijen en zaklam

tte

Breng je lege ba

tussen 15

ber 2013 augustus en 15 septem

en of Eeklose stadsdienst hool,...) naar één van de rk, supermarkt, sc rpa ine nta lpunt (co een Bebat-inzame

elterrein te winnen! lp de Stad een nieuw spe

en he

meer info:

jeugdcentrum Kubiek Kerkstraat 121 09/218 29 20 jeugd@eeklo.be

est aantal stad die het me De gemeente of inwoners) lege van het aantal ctie fun (in ’s kilo maat gemaakt elt, wint een op batterijen inzam in. rre elte spe k milieuvriendelij

09 20 3 1

GUESTS Kr NER & L U A F I ite IMsinger - songwr JA stralische LE TOO

RECEPT

IE

EOP S AhtiRngE: STP U BRU O HaaIN R nieuwe lic de r nn wi

Au

OKIES MUDCO LS RMINKE A K S E TH ET ARTY M TEM AFTERP N CA AI UNDSYS JAM FIRE SO BLAZIN’

RD GUNTHE

AG 21u ZATERD

E BROWN JÉROM B BEAT@ ENCY B2 FREAQU

I LATOMSK ATS BORROBE

ZONDAG

Kerkstraat 121 9900 EEKLO

6 EUR 10 EUR

PRIJS PER DAG COMBI

Maak je lid vanaf 1 september tot 26 september en krijg 2 EUR korting

20u

TS RESIDEN

IS ESKERM KRUISK

OMEDY LD OFR C niet leden A WORled en / 7 EU INKOM

5 EUR

LIE LUKAS LE VAN PEEL MICHAEL AHIEU M STEVEN DEWULF MC KOEN

prik&tik

STOCKMAN BVBA

Uw drankenspecialist

Lembeke-Dorp 41 - 997 LEMBEKE Leopoldlaan 18C - 9900 MALDEGEM Destelbergenstr. 86 - 9040 SINT-AMANDSBERG TEL. 09 377 30 23 - FAX 09 378 25 75 E-mail: info@dranken-stockman.be

vanaf vrijdag 18 oktober tot en met zondag 20 oktober 2013 vrij. 18/10

zat. 19/10 zon. 20/10

Grabbelpas in herfstvakantie

Ook tijdens de herfstvakantie is er terug een spetterend en gevarieerd grabbelpasaanbod. Net zoals tijdens de zomer kunnen 6- tot 12-jarigen Grabbelpas combineren met het omnisportkamp in de sportdienst. In de voormiddag griezelen in de jeugddienst, in de namiddag sport je er op los in de sportdienst. Daarnaast is er in de namiddag een aangepast aanbod voor 3- tot 6-jarigen: aan de slag met pompoenen, koekjes bakken, griezelkunstwerkjes knutselen en zwemmen.

Als afsluiter gaan de kinderen ouder dan 8 jaar, naar Bobbejaanland, dat op dat moment ook in het Halloweenthema ingekleed is.

Meer info: www.eeklo.be/kidsgids Inschrijven voor grabbelpas kan in de jeugddienst (Kerkstraat 121, tel. 09 | 218 29 20). Voor het grabbelsportkamp schrijf je in via de sportdienst (Burg. Lionel Pussemierstraat 157, tel. 09 | 377 61 27).

vanaf 16 uur vanaf 14 uur vanaf 14 uur

KLESTURIR JD

WED /10 vRIJ. 1817 UUR TUSSEN

16 -

Tekeningen zijn af te halen voor 18 oktober in het stadhuis

v.u. schepen van den Driessche, Industrielaan 2, Eeklo

eeklo

LA ROUTE

Als vrijwilliger luister je naar de vele vragen en verhalen van kinderen en jongeren via telefoon, e-mail, chat of forum. Je denkt en voelt mee met je oproepers en maakt zo het verschil voor die ene jongen of dat kleine meisje. Awel, ik wil nog meer en schrijf me in. Kijk snel op www.awel.be/word-vrijwilliger of via info@awel.be of 02 I 534 37 43.

33


08 juni

Armand Ramont (°Eeklo, 17 februari 1940) en Laurette Verschelde (°Eeklo, 22 april 1939) zijn 50 jaar gehuwd. Ze zijn in Eeklo gehuwd op 31 mei 1963.

Armand en Laurette hebben 2 kinderen en 2 kleinkinderen. Armand was politieagent in Evergem. Laurette heeft in Delhaize gewerkt (10 jaar in Eeklo en de laatste jaren vóór haar pensioen in Wondelgem).

15 juni

© Michel Moens

© Michel Moens

eeklo in beeld

Joris Vroye (°Waarschoot, 27 augustus 1941) en Marianne Duytschaevers

(°Eeklo, 15 november 1941) uit de Spoorwegstraat vieren hun gouden huwelijksjubileum. Ze huwden in Eeklo op 15 juni 1963 en kregen 1 zoon. Onder-

tussen zijn er 2 kleinkinderen. Joris was jarenlang meubelmaker-beeldhouwer.

Tussen 1981 en zijn pensioen in 2001 gaf hij les in het PTI dag- en avondschool. Marianne had jarenlang een kapsalon in Eeklo. Daarna was ze nog een aantal

15 juni

Albert Van Tornhout (°Eeklo, 5 juni 1929) en Yolande D’haenens (°Gent,

07 juli

© Michel Moens

© Michel Moens

jaren actief in de poetsdienst van het toenmalig Heilig Hartziekenhuis.

André Hermie (°Eeklo, 21 januari 1940) en Cecile Huyghe (°Eeklo, 14 oktober

23 april 1930), J. F. Willemsplein 2/1, zijn 60 jaar gehuwd. Ze trouwden in Gent

1942), Brugsesteenweg 189, vierden hun gouden huwelijksjubileum. Ze huw-

kleindochter. Albert was zelfstandig handelaar in beenhouwerijbenodigdheden

ter. André was jarenlang postbode. Cecile werkte als poetsvrouw.

op 7 mei 1953. Albert en Yolande hebben 1 dochter, 1 kleinzoon en 1 achterin de Eikelstraat. Nu zijn de familiezaken overgenomen door de (klein)kinderen

den in Eeklo op 5 juli 1963. André en Cecile hebben 3 kinderen en 1 kleindoch-

van de broers Albert en Roger. Yolande was de werkende kracht in het huis-

16 juli

Roger Van den Bunder (°Zelzate, 12 oktober 1929) en Hilda De Coene

juli

Achiel Coppens (°Eeklo, 6 mei 1945) en Agnès De Prée (°Eeklo, 25 december

(°Zelzate, 3 maart 1931), Boelare 60/4, vieren hun diamanten bruiloft. Ze zijn in

1945), Kriekmoerstraat 67, zijn 50 jaar getrouwd. Ze zijn in Eeklo gehuwd op 19

en Hilda hebben 1 zoon en 2 kleindochters. Roger was bediende bij Ebes/Elec-

werkgesteld in de bouwsector. Agnès had sedert haar huwelijk en de geboorte

Zelzate gehuwd op 16 juli 1953. In 1992 kwamen ze naar Eeklo wonen. Roger trabel. Hilda was huisvrouw.

34

20 juli 1963. Achiel en Agnès hebben 4 kinderen en 8 kleinkinderen. Achiel was te-

van de kinderen als huisvrouw de handen vol.

© Michel Moens

© ErikOv

houden.


juli

Georges Heynssens (°Bassevelde, 11 februari 1930) en Julia Moens (°Bier-

vliet NL, 28 juli 1933), Jan Breydelstraat 12, vieren hun diamanten huwelijksverjaardag. Ze zijn in Watervliet gehuwd op 3 juni 1953. Georges en Julia hebben

3 kinderen, 7 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. Georges was vloerder/ tegelzetter. Julia was huisvrouw. Ze vierden hun jubileum samen met broer

23 juli

© Michel Moens

© Michel Moens

20

Leonard De Smet (°Eeklo, 6 mei 1929) en Clara Ingels (°Eeklo, 20 juni 1928),

Lijsterbesstraat 24 vieren hun diamanten huwelijk. Ze zijn in Eeklo gehuwd op

22 juli 1953. Leonard en Clara hebben 2 kinderen, 4 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen. Ze hadden een landbouwbedrijf in de Hoogstraat.

juli

José De Zutter (°Brugge, 28 april 1940) en Mady Roeygens (°St Gillis Waas,

12 november 1940), Stationsstraat, zijn 50 jaar getrouwd. Ze huwden in

Eeklo op 27 juli 1963. Het gouden koppel heeft 2 kinderen en 4 kleinkinde-

ren. José was onderwijzer in de Broedersschool en in het College; Mady was

© Michel Moens

administratief bediende.

11 augustus

11 augustus

© Michel Moens

27

Freddy Carton (°Eeklo, 25 maart 1941) en Monique Vyncke (°Brugge,

12 februari 1944) uit de Burg. Lionel Pussemierstraat 56 vieren hun gouden huwelijksjubileum. Ze trouwden in Maldegem op 1 augustus 1963. Ze hebben

2 zonen en 3 kleinkinderen. Freddy was aanvankelijk schilder en werkte daarna

vele jaren bij Bekaert in Aalter. Monique werkte eerst in Brussel en was daarna huisvrouw.

15 augustus

© Michel Moens

© Michel Moens

Albert Heynssens en zus Judith Moens, die op dezelfde dag huwden.

Renaat Cooman (°Eeklo, 1 maart 1939) en Janine De Meyere (°Frankrijk

Albert Declercq (°Eeklo, 7 november 1934) en Rosetta Verschaeve (°Eeklo, 12

in Eeklo gehuwd op 9 augustus 1963. Renaat en Janine hebben 2 zonen en 3

op 9 augustus 1963. Rosetta werkte jarenlang in de grootkeuken van Ten Doorn.

Outreau, 22 juli 1943) uit de Raverschootstraat zijn 50 jaar getrouwd. Ze zijn

kleinkinderen. Renaat was meubelmaker, Janine had een decoratiezaak van

verf, behang en gordijnen in de Raverschootstraat.

november 1937), Brugsesteenweg 30, zijn 50 jaar gehuwd. Ze trouwden in Eeklo

Albert was automecanicien. Later gingen ze als verzekeringsmakelaar een zaak uitbouwen in de Brugsesteenweg. Ze startten er ook de spaarkas ASLK.

35


06

09 10 11 12

25 jaar Open Monumentendag Vlaanderen, een reden om te feesten!

zondag 8 september Het prachtige bouwkundige erfgoed van Eeklo wordt die dag extra in de spotlight gezet. Eeklo was samen met Vlaanderen pionier en neemt al 25 jaar deel aan de Open Monumentendag. Een overzicht van de activiteiten vind je in de programmakrant UiT in het Meetjesland. Haal de krant in de bib, het toerismekantoor, het stadhuis of bij COMEET (Van Hoorebekeplein 1, Eeklo). www.uitinhetmeetjesland.be. Meer info cultuurdienst - 09 | 218 27 28 annemieke.pieters@eeklo.be

8 SE

04

P T E M B E R 2013

Haal bij de verschillende activiteiten je gratis poster van COMEET met 25 markante Meetjeslandse monumenten

03

01 08

08

05

02 OPENGESTELDE MONUMENTEN & ACTIVITEITEN

01

Voormalig Klooster Arme Klaren (infopunt)

Tieltsesteenweg 21 // 10 tot 18 uur

Het gebouw werd in 2003 verlaten door de Arme Klaren, werd gered van de sloophamer en wordt nu herbestemd als wooncomplex. Je kan dit jaar voor het laatst een originele kloostergang zien. De congregatiekapel v.h. voormalig O.-L.-V.ten-Doorn-Instituut

02

Zuidmoerstraat 125 // 10 tot 18 uur // doorlopend gidsbeurten

De kleine intieme kapel uit 1884 is een schoolvoorbeeld van de neogotische stijl.

03

Sint-Vincentiuskerk

orgelconcert

Deze kolossale bakstenen kerk is een schatkamer van de neogotiek. Bewonder het prachtige meubilair, de muurschilderingen, de beelden van Matthias Zens, houtsnijwerk van Karel Smitz,...

Oostveldstraat 1 // 10 tot 18 uur // doorlopend gidsbeurten

Een goed voorbeeld van baksteenarchitectuur in eclectische stijl uit het begin van de 20ste eeuw. Ook het klooster en de kapel zijn een bezoekje waard. Ze werden een paar jaar geleden gerenoveerd met behoud en herstel van de originele gevels.

Molenstraat (recht tegenover de

Om deze kapel te realiseren werd een beroep gedaan op

Het meest merkwaardige gebouw is het middeleeuwse poortgebouw. Je kan het uitzonderlijk bezoeken tijdens Open Monumentendag.

07

Kasteel Oaklands / Het Streekhuis Meetjesland

Oostveldstraat 91 // 14 tot 18 uur

Op Open Monumentendag kan je het gelijkvloers van het kasteel bezoeken, de minitentoonstelling over het gebouw en de rol van de familie Enke bezichtigen, het restauratieproces bekijken en kennismaken met de huidige bewoners. Stadswandeling de Eeklose neogotische architectuur

08

± 2 km, max. 2 uur

“GEDEKTE TAFEL” Win een etentje voor 2 personen!

Beantwoord de vragen over de Neogotiek op de vijf voorgaande locaties. Deelnemen kan op de verschillende locaties.

Grafkapel

begraafplaats) // 10 tot 18 uur

36

05

Psychiatrisch Centrum Sint-Jan

Kerkplein // 11.30 tot 18 uur //

gidsbeurten om 14 en 16 uur - aansluitend

04

de vrijgevigheid van de Eeklose bevolking. Aan de buitengevel prijkt aartsengel Michaël tussen twee bazuinengelen. Het goed bewaarde interieur bevat het overwelfd Heilig Graf, een rondgang en twee neogotische koperen kroonluchters.

06

Groot Goed / Huysmanhoeve

Brochure: klooster Arme Klaren, Tieltsesteenweg 21 (10 tot 18 uur) // Infokantoor Toerisme Meetjesland, Stationsstraat 21 (9.30 tot 15.30 uur).

De bezoekers ontdekken de verscheidene, prachtige neogotische gebouwen in de stad aan de hand van de gratis wandelbrochure.

09

Geocaching Caches verbonden aan de

Huysmanhoeve, Bus 1 // 10 tot 18 uur //

provinciale sites het Leen, het Streekhuis

gidsbeurten om 11 en 15 uur

Meetjesland en de Huysmanhoeve.

07

09

Ga met je wandel-gps op tocht en vind de caches. Als je deze schatten gevonden hebt, word je vanzelf naar de ultieme verstopte cache geleid. www.geocaching.be

10

Brood bakken Huysmanhoeve // vanaf 11 uur

Op authentieke wijze wordt brood en taart gebakken. De bakkers trakteren op kleine proevertjes, vers uit de oven. Na afloop zijn de broden te koop, reserveer je brood vooraf. (09 | 327 04 47)

11

Shoppen in het erfgoed van het Meetjesland

Collectie VVV Eeklo Huysmanhoeve // 10 tot 18 uur

In het woonhuis en de koeienstal is een collectie van VVV Eeklo en het Meetjesland te zien. Voor kinderen is er een zoektocht. Een virtuele rondleiding van de Huysmannen leidt je door het woonhuis.

12

Vertellingen rond feest Huysmanhoeve // 14 en 16 uur

Het vertelgenootschap brengt verhalen over feesten op de hoeve en andere festiviteiten in het Meetjesland.


eeklonazomer

PROGRAMMA KAAIFEESTEN

1927-2013 86ste jaar

KAAIFEESTEN EEKLO

100 jaar Wereldoorlog I In 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit. 100 jaar later wordt dit overal herdacht. Ook in het Meetjesland, waar ‘Den Groote Oorlog’ veel sporen naliet. Het bezette Meetjesland was onderdeel van het ‘Etappengebiet’, een rust- en bevoorradingsgebied tussen het front en het binnenland. De grens met het neutrale Nederland werd door de Duitse bezetter versperd door ‘Den Draad’: een dodelijke elektrische versperring om smokkelen, vluchten en spionage tegen te gaan. De bunkerlinie, de Hollandstellung, die van Antwerpen tot de

ZONDAG 29 SEPTEMBER Plechtige herdenkingsmis 9u

VRIJDAG 4 OKTOBER Rondbedeling van een FEESTPAKKET

kust liep, doorsneed het Meetjesland. Goed verborgen in het groene landschap zijn die oude bunkers nog steeds te vinden.

15u

19.30u

aan alle zieken van de wijk m.m.v. H.V.K. Groenten en Fruit Carlos Eggermont

BANDIT NIC CAAN HITS ON TOUR CHRISTOFF & LINDSAY m.m.v. Johnny Termont

m.m.v. slagerij Philip&Els

Onder impuls van Comeet werkten de Meetjeslandse gemeenten en verenigingen een gevarieerd aanbod uit: wandel- en fietsroutes, lezingen, tentoonstellingen, gidsbeurten, workshops, poëzie, fotografie,... allemaal om WO I te herdenken.

m.m.v. Het Eekloos Houtbedrijf

GRATIS TOEGANG

m.m.v. NV. Steyaert-Heene

ZATERDAG 5 OKTOBER Receptie 11u

met barbequehapjes, pizza en Fetakaas aangeboden door de gebuurtedekenij, opgeluisterd door Willy

14u

m.m.v. Frituur Over d’Ijzers, geschenk voor ieder kind, gratis toegang, m.m.v. HVK Groenten&Fruit

16.30u

vanaf 20u

Clown Rocky Safarishow

Rondgang in de wijk met onze reus “Berten” en Harmonie “Geduld Overwint” Dirk Duval

BART KAËLL JOHN DENNIS SWOOP DE ROMEO’S

m.m.v. Café De Corner

Meer info www.eerstewereldoorlogmeetjesland.be

GRATIS TOEGANG

m.m.v. N.V. Steyaert-Heene

ZONDAG 6 OKTOBER Officiële opening 9.30u

door het stadsbestuur en de Koninklijke Harmonie St.-Cecilia van Bassevelde van de

GROOTSTE ROMMELMARKT VAN VLAANDEREN 11.30u vanaf 10.30u

2013

vanaf 18u

Smakelijke barbecue aan 9,5 euro per persoon Doorlopende animatie in de tent

SLIPPERY PEOPLE LAURA LYNN GARRY HAGGER WILLY SOMMERS

m.m.v. Bakkerij Philip

m.m.v. Elias Vandevoorde

m.m.v. Ronny Kelderdichtingen

14 t.e.m. 24 november 2013

Week van de Smaak

in de kapel van het Onze Lieve Vrouw Ten Doorn College. De viering wordt opgeluisterd door het koor “Oxalis”

GRATIS TOEGANG

m.m.v. N.V. Steyaert-Heene

MAANDAG 7 OKTOBER 14u

KOFFIETAFEL

Vanaf 19.30u

MET MEDEWERKING VAN HET STADSBESTUUR VAN EEKLO

voor 500 senioren met

TOO SHARP, MISTER BOULLART

UitnodigingEN JOHN DENNIS

m.m.v. N.V. J. Christiaens: toegangskaart verplicht (2,5 euro)

Zotte maandag op ’t Kaaiken:

De directies en leerkrachten van College O.-L.-V.-ten-Doorn, bso-tso school nodigen u DE TOAPE GEROAPTE - coverband i.s.m. het Melkveegewest Meetjesland en de Stad Eeklo vriendelijk uit op de jaarlijkse BLIJSPEL “VIEDANDRÉDEEKLO” i.s.m. E.K.T.T. Hermelijn Aansluitend : U vraagt, wij draaien

Affiche kaaifeesten 2013 OK.indd 1

Water & Vuur zijn dit jaar de ankerpunten om ces! Welke Eeklonaar stelt voor één avond de Week van de Smaak vorm te geven. Zee - zijn of haar huiskamer open als restaurant? bier, thee en kraantjeswater - koud en warm Zoek een menu met water en vuur (paling, - roken en stoken - pikante gerechten en witloof, zeewier, bier, pilipili,...). vurig eten: het kan alle kanten uit. De stad organiseert een aantal activiteiten tijdens recept met Eekloos bier de Week van de Smaak (hierover meer in Je wordt uitgedaagd om een eigenzinnig rehet Eikenblad van oktober), maar we doen cept te verzinnen met Eekloos bier. Ga aan al twee oproepen voor activiteiten waar we de slag met ons Herbakkersbier of Export en laat je creativiteit de vrije loop. Verras ons jullie medewerking voor nodig hebben... met de meest waanzinnige smaakcombinaties en laat onze regionale trots tot zijn recht Huiskamerrestaurants We gaan op zoek naar Eeklose huiskamers komen in jouw eigen creatie. waar minimum 4 personen kunnen verrast worden met een maaltijd. We zoeken ook MEER INFO hobbykoks die in andermans keuken willen Veerle Van Buggenhout koken voor minimum 4 personen. Vorig jaar tel. 09 | 218 28 00 startten we met dit concept, met groot suc- veerle.van.buggenhout@eeklo.be

OpenUitnodiging landbouwdag Stad Eeklo op zondag 8 september vanaf 10.00u De directies en leerkrachten van College O.-L.-V.-ten-Doorn, bso-tso school nodigen u i.s.m. het Melkveegewest Meetjesland en de Stad Eeklo vriendelijk uit op de jaarlijkse

College O.-L.-V.-ten-Doorn Schoolhoeve Tieltsesteenweg 114, 9900 Eeklo

Open landbouwdag Stad Eeklo op zondag 8 september vanaf 10.00u

College O.-L.-V.-ten-Doorn Schoolhoeve Programma Tieltsesteenweg 114, 9900 Eeklo Programma: •• Provinciale fokveedag melkvee • Provinciale fokveedag melkvee rood- en zwartbont met kalverenshow •Programma: • Schapententoonstelling • Schapententoonstelling, schapen drijven en kleinveetentoonstelling • Diverse standhouders land- en tuinbouw •• Standhouders land- en tuinbouw • Gymkana: behendigheidswedstrijd met tractoren i.s.m. Groene Kring • Demonstrati e G- rijbewijs voor tractoren •• Behendigheidswedstrijd • Publiekswedstrijd met tractoren • Kinderanimati e: springkasteel, kindergrime, boogschieten en volkspelen • Warme beenham •• Kinderanimatie € 15 volwassenen, € 7 kinderen 3 – 12 j, inschrijving is verplicht. •

Provinciale fokveedag melkvee rood- en zwartbont met kalverenshow

Schapententoonstelling, schapen drijven en kleinveetentoonstelling

Diverse standhouders land- en tuinbouw

Gymkana: behendigheidswedstrijd met tractoren i.s.m. Groene Kring

Demonstratie G- rijbewijs voor tractoren

Publiekswedstrijd

Kinderanimatie: springkasteel, kindergrime, boogschieten en volkspelen

Warme beenham € 15 volwassenen, € 7 kinderen 3 – 12 j, inschrijving is verplicht. U kan inschrijven bij Jules Vandevelde op 0476 99 86 44.

• Toegang grati Er wordt parking voorzien. U kan inschrijven bij s.Jules Vandevelde op 0476 99 86 44.

Toegang gratis. Er wordt parking voorzien.

37


eeklo leeft! Huysmanhoeve - Plattelandscentrum organiseert... Bogaardendag

Boomgaardfilms

i.s.m. Reg. Landschap Meetjesland Donderdag 5 en 12 september, 20.30 uur zondag 29 september – 13 tot 18 uur Het Plattelandscentrum organiseert op 5 Dit jaar is het thema ‘fruit in de levende en 12 september een openluchtcinema in tuin’. Je kan je laten inspireren door bevlo- de hoogstamboomgaard van de Huysmangen tuinliefhebbers, advies vragen aan onze hoeve: Jean de Florette (5 september) en experts of op visite gaan bij de fruitdokter. Manon des sources (12 september). Vanaf 15 uur kan je deelnemen aan themaIn het eerste deel van dit episch tweeluik wandelingen door de boomgaard. volgen we de lotgevallen van Jean Cadoret, Het culinair genootschap deelt proever- die het stadsleven de rug toe keert nadat tjes uit waarin fruit verwerkt wordt en voor hij een boerderij in de Provence erfde. Zijn de gelegenheid verzorgen de ambachtelijke pogingen om een ‘nieuw Eden’ te creëren, bakkers naast speltbrood ook overheerlijke worden gedwarsboomd door buurman bereidingen met fruit! Voor de kinderen zijn César. er workshops koken met fruit, het oude In de vervolgfilm is Manon, dochter van spelletje ‘appeltje bijten’ en een speurtocht Jean, inmiddels een volwassen, beeldlangs alle verschillende standjes! Je kan je schone vrouw. De boerderij in de Provence eigen fruit tot sap te laten persen in de mo- is nu definitief in handen van César. Zodra biele fruitpers (gelieve te reserveren bij Thijs Manon de ware toedracht van haar vaders Tanghe: 0495 | 73 36 70). tragische dood ontdekt, zint ze op wraak. Reserveer je brood ten laatste op 27 september 17 uur bij de Huysmanhoeve.

Neem een dekentje mee! Toegang gratis, wel inschrijven op voorhand.

Open Monumentendag

zondag 8 september – zie pag. 36

Dag van de landbouw & schapenprijskamp

zondag 15 september van 10 tot 18 uur De Meetjeslandse schapenvrienden demonstreren 12 schapenrassen met scheren, klauwverzorging en tentoonstelling. Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve Bus 1, 9900 Eeklo - tel. 09 | 327 04 47 huysmanhoeve@plattelandscentrum.be www.plattelandscentrum.be / www.rlm.be (voor de Bogaardendag)

Jongeren voor Europa Van 26 juli tot en met 2 augustus

waren 30 buitenlandse jongeren vanuit de zustersteden Bagnols-surCèze (FR), Braunfels (DL), Newbury (GB), Feltre (IT), Carcaixent (ES) en Kiskunfélegyháza (HU) in Eeklo. Omdat dit programma ambitieus was zaterdag 27 juli een ‘speeddate’ met enkele dienden de Eeklose Jongeren voor Europa lokale politici. (onderdeel van het Comité Internationale Binnen de werking van de zustersteden Samenwerking - CIS) in het kader van het Europese Youth in Action programma een heerst al jaren een traditie van uitwisselinsubsidiedossier in. Het project kreeg 100% gen en internationale bijeenkomsten. Eén van het aangevraagde budget: € 21111. van de deelwerkingen is Youth For Europe / Naast inhoudelijke debatten, bezoeken aan Jongeren voor Europa. Deze werking is jalokale bezienswaardigheden en workshops ren geleden opgezet voor jongeren van 16 over ecologie, erfgoed en cultuur, was de tot 25 jaar. Na een paar jaren op non-actief groep uitgenodigd door de Vlaamse ver- te staan, kent YFE Eeklo een nieuwe dynategenwoordiger bij de EU. In Eeklo was op miek.

38

Newbury Braunfels Bagnols-sur-Cèze Carcaixent

Feltre

Kiskunfélegyháza


eeklo agenda don 5 september, 20.30 uur

Boomgaardfilm - Huysmanhoeve (pg 38)

in Eeklo

Jouw eigen activiteit in deze agenda? UITagenda op www.eeklo.be / via info@eeklo.be Meer? UITinvlaanderen.be

maa 16 september e.v., niv. 1: 19 uur; niv. 2: 20.15 uur

Afrikaanse percussie in 12 lessen

muziek Summerbummerdownerfolk

De Koperen Leeuw – € 10

N9 villa – € 90 – inschrijven verplicht zon 8 september

Open Landbouwdag - Schoolhoeve (pg 37) Open Monumentendag (pg 36)

zon 29 september, 9.30 uur

workshop Natuurfotografie

maa 16 september e.v., 19.45 - 21 uur

Argentijnse tango in 12 lessen

in het Leen

Gratis – inschrijven via tel. 09 | 376 74 74

N9 fabriek – € 90 – inschrijven verplicht zon 8 september, 13.30 uur

Blauw Fietslint Start Sparrenhof – www.sportievak.be

zon 8 september, 14 uur

Open Huis - N9 fabriek maa 9 september e.v. 18.15 - 19.15 uur

Yoga voor beginners (CM Midden-Vlaanderen)

zon 29 september, 13 - 18 uur din 17 september

Start zwemlessen voor volwassenen (pg 28) woe 18 september e.v., niv. 1: 20 uur; niv. 2: 21.15 uur

Salsa in 12 lessen

Bogaardendag - Huysmanhoeve (pg 38)

maa 30 september, 20 - 22 uur

Eerste hulp baby’s & kinderen (Bond Moyson) Sparrenhof - € 6 / € 12 – academie.bmovl@socmut.be

N9 fabriek – € 90 – inschrijven verplicht woe 2 oktober, 14 - 17 uur

10 lessen - N9 fabriek – € 60 / € 120 – www.cm.be/agenda

woe 18 september e.v., 19.30 - 21.30 uur

Fietsregistratie – politiecommissariaat

din 10 september e.v., 9 - 12 uur

N9 villa – € 35 – inschrijven verplicht

don 3 oktober, 14 - 16 uur

don 19 september e.v., niv. 1: 19 uur;

uitleentermijn voor boeken.

Mondharmonica in 3 lessen (niveau 1)

senioren in de bib een gratis kopje koffie + langere

of don 12 september e.v., 13 - 16 uur

Positief opvoeden van kinderen van 2 tot 12 jaar in 6 lessen (Solidariteit voor het Gezin) Wijkcentrum De Kring – gratis – tel. 09 | 253 82 65

din 10 september e.v., 18.15 - 19.15 uur

Zwangerschapsyoga (CM Midden-Vlaanderen)

niv. 2: 20 uur; niv. 3: 21 uur

Oriëntaalse dans in 12 lessen

don 3 oktober, 20 uur

N9 fabriek – € 90 – inschrijven verplicht

muziek OPSTAND (jong talent) – N9 villa – gratis

vrij 20 september Strapdag

vrij 4 t.e.m. 7 oktober

Kaaifeesten (pg 37)

10 lessen - N9 fabriek – € 40 / € 60 – www.cm.be/agenda vrij 20 september, 21 uur din 10 september e.v., 19.30 - 20.30 uur

Yoga (CM Midden-Vlaanderen)

La femme Belge / Les croissants Belges

vrij 4 oktober, 21 uur

N9 villa – € 9

muziek David

Rovics – N9 villa – € 8

zat 21 september

zat 5 oktober, 21 uur

woe 25 september – 19 uur Breicafé – bib – gratis

vrij 11 oktober, 21 uur

vrij 27 september – 15 tot 17 uur

N9 villa – € 10

10 lessen - N9 fabriek – € 60 / € 120 – www.cm.be/agenda don 12 september, 20.30 uur

Boomgaardfilm - Huysmanhoeve (pg 38)

vrij 13 sept. e.v., 18 - 18.45 uur (kind.), 19 - 20.30 uur (volw.)

Abadá Capoeira – 14 lessen - N9 fabriek – 5-beur-

Start familiezwemmen (pg 28)

tenkaart: € 25 / € 35 - gsm 0496 | 24 03 97

Fietsregistratie – station

zat 14 september, 20 uur

vrij 27, zat 28 en zon 29 september

comedy Soldier

of Love met Veerle Malschaerts

muziek Vuile

VIVE LA ROUTE! – jeugdhuis De Route (pg 33) vrij 27 september, 21 uur

Dag van de landbouw - Huysmanhoeve (pg 38)

zon 15 september

muziek Tommie

N9 villa – € 10 zat 28 september

Harris & Dynamite Daze Dag van de klant (pg 40)

Dag van de Sportclub & Kartingtrophy (pg 40)

zat 28 september, 20 uur

milieu

contact

ophaling tuinafval en snoeiresten dinsdag 17 september, 8 en 22 oktober

KGA inzameling zaterdag 7 september en 5 oktober van 9 tot 12 uur aan het recyclagepark aan de Ringlaan en woensdag 18 september van 15 tot 17 uur aan de parking aan de sporthal.

Kunstacademie Beeld Muziek Woord Bibliotheek CC De Herbakker LDC ZONNEHEEM SPORTDIENST zie contactgegevens pg. 2

Victor & Fried Bourbon

zat 12 oktober, 9 - 12 uur

De Koperen Leeuw – € 10 zon 15 september, 10 - 18 uur

muziek Little

Mong – N9 villa – € 5

Verwendag in de bibliotheek zat 12 oktober – 21 uur

muziek Spookhuisje

N9 villa – € 9 zat 19 oktober – 20 uur

Concert Mikis Theodorakis CC De Herbakker – € 18 / € 20 - 09 I 228 28 80

De Koperen Leeuw Tieltsesteenweg 30/1 tel. 09 I 377 16 55 www.koperenleeuw.be N9 fabriek / N9 Villa Molenstraat 31 / Molenstraat 165 tel. 09 I 377 93 94 www.n9.be

Prov. Streekcentrum Huysmanhoeve i.s.m. Plattelandscentrum Meetjesland Bus 1 - tel. 09 I 327 04 47 www.huysmanhoeve.be acTiviteiten CC De Herbakker: pg. 14 & 25 LDC Zonneheem: pg 16 - 24

39


eeklo indekijker

KLANT DAG word jij Klant van de Dag? VAN DE

bij de SpECULOOSWORP

W In !

V.U. Communicatiedienst stad Eeklo, Katty Van de Voorde, Industrielaan 2, Eeklo

11 uur

DAARNAAST KAN JE OOK STEMPELS SPAREN BIJ DE DEELNEMENDE ZAKEN EN KANS MAKEN OP TIENTALLEN WAARDEBONNEN!

€ 250 Speculoo sworp Markt, 11 uur

Unizo heeft dit jaar de stad Eeklo uitgekozen om extra te promoten als DAGSTAD voor de actie 'Dag van de Klant' voor de regio Eeklo-Gent.

Speculoo SWorp Markt,

EEKLO VERWENT EXTRA OP DE DAG VAN DE KLANT

ZATERDAG 28 september 2013

€ 250

www.willemsbiscuits.com

W IN !

Dag van de klant

Word op zat. 28 september de

Ook het stadsbestuur wil Eeklo extra als winkelstad promoten! Daarvoor zoekt de stad met alle handelsverenigingen en handelaars een Klant van de Dag die op zaterdag 28 september een cheque van € 250 krijgt om die dag in Eeklo te gaan winkelen of te gaan genieten bij horecazaken. De winnaar wordt aangeduid via een speculoosworp: om 11 uur stipt kan je op het marktplein grabbelen naar de cheque van € 250 of enkele andere waardebonnen die uit de lucht komen vallen. Daarnaast zorgt Eeklo voor nog meer extra’s. Alle handelaars die een waardebon schenken krijgen een speciaal vensterlabel.

Wie op 28 september 3 stempels verzamelt bij de deelnemende handelaars, gooit de volle stempelkaart in de urne aan het stadhuis en maakt kans op een waardebon van een Eeklose handelszaak. De stempelkaart vind je bij de handelaars of via www.eeklo.be/klantvandedag. In de voormiddag staat een EEKLO VE RWEN sneukelmarkt met Eeklose pro- OP DE DAG VAN T EXTRA DE KLAN T ducten op het programma en is er kinderanimatie (springkastelen, kindermolen). In de namiddag zorgt Unizo voor zijn traditionele modeshow in de tent aan het stadhuis. Spaar 3 stem bij uw aankop pels op de Dag van de in Eeklo en en bij de deelnemend Klant e zak win tientalle n waardebonn en en!

DEELNEMENDE kapsalon EquinoxZAKEN Bakkerij De Sutter, slagerij , kapsalon Benjamin, Tempo Dirk Matthy Stretto s, slagerij Modeko, Lingerie , Schoenen D’hondtper te, Outlet-express, Philip fumerie, Lingerie Audace, Gambrin , Tache de beaute, ’t Stekkedooske, JBC,en Els, kapsalon Hebbrec Burtline heren, huis Morfuis, De us, Pralines Leonidas, Tuincentrum & Grootha Florist Jan, Kleding ht Hilde, Delhaize, Chrissy Verstra ndel Hermie, Burtline lingerie Zandheuve, Home Mexx Family ete, ’s Choice, Electro , De Kookwi Optiek Store, nkel en Studio nic Center, Pattina damesk leding,Demeester, Chloë parSmitz Voornaam Schoenen + Naam torfs,

Adres

Woonplaats

Telefoonnr.

of GSM

Deponeer uw Wij contacter volle en ingevulde spaarkaart en u wanneer bij ... u een van de winnaars bent !

www.eeklo.be/sport

Open trainingen van 7 t.e.m. 15 september 2013

Je kan bij heel wat sportclubs GRATIS meetrainen. Ideaal om uit te proberen welke sport je leuk vindt! Op www.eeklo.be/sport vind je een overzicht van alle Eeklose sportclubs.

sport

Dag van de Sportclub

zondag 15 september van 14 tot 17 uur in en rond de Sporthal De Eeklose sporTclubs stellen zich voor Initiatielessen voor kinderen en volwassenen, demonstraties van sportclubs, kinderanimatie en infostands. GRATIS & voor iedereen!

40

Karttrophy

zondag 15 september van 9 tot 19 uur Op en rond de Parking van de Sporthal

Kom de teams aanmoedigen en geniet van de demonstraties van de prof-racers! Zelf karten? Na 17 uur kan je 12 minuten racen voor slechts € 16. VOORAF INSCHRIJVEN - BEPERKTE PLAATSEN!

bjorn.bourgonjon@telenet.be of 0497 | 11 92 90

Eikenblad september 2013  

Het gratis stadsmagazine van de stad Eeklo

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you