Page 1

het eikenblad g ra t i s i n fo r m a t i em agaz i ne voo r eek l o • novem be r 2 012 • n r. 7

de Smaak van thuis

15 t o t 2 5 n ove m b e r 2 012


© Ewout Van de Genachte

beste stadsgenoten, De opening van ons jeugdcentrum de Kubiek was een succes! Met veel enthousiasme en doorzetting hebben we samen met de jeugd uiteindelijk ‘onze eigen stek’ kunnen realiseren. De jeugd is dé toekomst!! De trein staat op de juiste ‘route’ en het is aan de jeugd om met hun enthousiasme de nieuwe uitdaging aan te gaan. Zij moeten er voor zorgen om positief in de kijker te staan. Zij moeten ervoor zorgen op het juiste spoor te blijven! Het stadsbestuur gelooft en heeft vertrouwen in de jeugd. Met samenwerking, communicatie, respect en tolerantie van zowel jongeren, volwassenen, de buurt, het stadsbestuur, kortom iedereen, zal met goede en eerlijke afspraken dit project slagen. Na de herinrichting van de Boelare is onze wekelijkse markt terug op zijn vertrouwde plaats tot vreugde van zowel de marktkramers, winkeliers, horeca-uitbaters als vooral de marktbezoekers. Ook de Huysmanhoeve is volop in ontwikkeling. Met de invulling van de museumfunctie in het woonhuis is het startschot gegeven. Educatieve en recreatieve functies zullen deze site bij het starten van het toeristisch seizoen nieuwe impulsen geven. Ondertussen laat de herfst volop zijn bladeren vallen en kleurt het landschap. De dagen worden korter en Sinterklaas en zijn pieten zijn volop bezig hun intocht te organiseren om alle ‘brave’ kinderen met een verrassing te belonen. Laat ons genieten van de sfeer die dit met zich meebrengt! Ann Van den Driessche derde schepen

colofon

v.u. College van burgemeester en schepenen, Industrielaan 2, Eeklo hoofd- en eindredactie Katty Van de Voorde communicatie- en informatiecoördinator info@eeklo.be vormgeving en lay-out dienst communicatie tim.hoste@eeklo.be druk drukkerij Perka, Maldegem cover Michel Moens


STADSKANTOOR

Industrielaan 2 tel. 09 I 218 28 00 info@eeklo.be milieudienst 09 I 218 28 20 - milieudienst@eeklo.be stedenbouw 09 I 218 28 40 - stedenbouw@eeklo.be huisvesting, uitvoeringsdiensten 09 I 218 28 10 - td@eeklo.be secretariaat 09 I 218 28 50 - secretariaat@eeklo.be financiële dienst 09 I 218 28 60 boekhouding@eeklo.be - belastingen@eeklo.be personeelsdienst 09 I 218 28 70 - personeelsdienst@eeklo.be communicatie 09 I 218 28 96 - info@eeklo.be lokale economie, toerisme & evenementen 09 I 218 28 59 - tijs.blomme@eeklo.be stadsarchief archief@eeklo.be

Fietsers boven

Nieuwe fietspaden en inventaris trage wegen Lees meer op pg. 5

© Michel Moens

inhoud

STADHUIS (dienst burgerzaken)

Markt 34 e-loket via www.eeklo.be/eloket 09 I 218 29 00 burgerzaken@eeklo.be

STEDELIJKE SPORTHAL

Burg. Lionel Pussemierstraat 157 09 I 377 61 27 sportdienst@eeklo.be www.eeklo.be/sport

SPORT- EN SPELCENTRUM

Oostveldstraat 160 - 162 (stedelijk zwembad, sporthome, openlucht sport- en spelcentrum) 09 I 377 36 00 sportdienst@eeklo.be www.eeklo.be/sport

KUNSTACADEMIE BEELD MUZIEK WOORD

Pastoor De Nevestraat 26 09 I 218 27 50 kunstacademie@eeklo.be www.kunstacademie-eeklo.be

BIBLIOTHEEK

Uitslag verkiezingen Cijfers en namen

Lees meer op pg. 6

Molenstraat 36 09 I 218 27 00 bibliotheek@eeklo.be www.eeklo.be/bibliotheek

CULTUURCENTRUM De HerbaKker Pastoor De Nevestraat 10 09 I 218 27 27 info@ccdeherbakker.be www.ccdeherbakker.be

JEUGDDIENST

Fréderic danst!

Eeklose kandidaat So You Think You Can Dance Lees meer op pg. 14

Kerkstraat 121 09 I 218 29 20 jeugddienst@eeklo.be www.eeklo.be/jeugd

Buitenschoolse kinderopvang

Zuidmoerstraat 139/9 09 I 228 76 12 ann.goossens@eeklo.be

Lokaal Dienstencentrum ZONNEHEEM

Schietspoelstraat 9 09 I 377 02 46 zonneheem@eeklo.be www.zonneheem.be

AZ Alma, oud & nieuw beweegt Eerste steen nieuwbouw en subsidie voor Hartwijk Lees meer op pg. 25

SOCIAAL HUIS Kaaistraat 34 09 I 218 17 01

sociaalhuis@dezuidkaai.be

RECYCLAGEPARK

Ringlaan 56 09 I 378 36 62 www.eeklo.be/recyclagepark

BRANDWEER EN DIENST 100

Week van de Smaak De Smaak van thuis

Lees meer op pg. 36 - 37 - 38

Gentsesteenweg 2 09 I 376 75 82 brandweer@eeklo.be www.eeklo.be/brandweer

POLITIE

Tieltsesteenweg 18 09 I 376 46 46 politie@pzmeetjesland.be www.pzmeetjesland.be

OCMW

Volgende editie van het Eikenblad op 17 december 2012

Visstraat 16 09 I 377 25 32 info@ocmweeklo.be www.ocmweeklo.be


eeklo eeklonieuws

COMMUNICATIE 09 I 218 28 96

Industrielaan 2 info@eeklo.be www.eeklo.be

In het Eikenblad van 17 december 2012 wordt een evenementenkalender opgenomen. Indien je met jouw organisatie of vereniging een grote activiteit plant, die voor iedereen toegankelijk is (vb. 50ste verjaardag), gelieve dit te melden via info@eeklo.be of op tel. 09 | 218 28 96. Dan wordt die activiteit in de kalender opgenomen.

Nieuwe waterleiding voor grotere leveringszekerheid Momenteel wordt in Eeklo een nieuwe waterleiding aangelegd die de leveringszekerheid van drinkwater in de streek verzekert. De huidige waterleiding loopt vanaf het VMW-waterproductiecentrum in Eeklo richting Adegem en vormt de enige verbinding met de gemeenten Sint-Laureins, Maldegem en de watertoren van Eeklo. Een nieuwe waterleiding, met een diameter van 400 millimeter, zorgt ervoor dat bij problemen of bij piekverbruiken de drinkwatervoorziening niet in het gedrang komt. De werfzone strekt zich uit langsheen Moerstraat – Hoogstraat. De werken duren tot eind november.

Asweger aan Ringlaan in gebruik De asweeginstallatie aan de Ringlaan in Eeklo is operationeel. Ze werd aangelegd en gefinancierd door Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van het Vlaams Gewest. De weegbrug, die zo’n € 16.000 kost, biedt de mogelijkheid tot controleren van het gewicht van bestel- en vrachtwagens op de weg. Tot nu toe werd op Eekloos grondgebied weinig gecontroleerd op gewicht bij vrachtwagens, terwijl er volgens de politie toch heel wat overtredingen zijn. Dankzij de nieuwe weeginstallatie zal de politie die overtredingen nu ook gemakkelijker en beter kunnen vaststellen. De weegbrug aan de Ringlaan is uitgerust volgens de recentste techniek. De voertuigen kunnen zowel per as als in het totaal gewogen worden. Wanneer een overlading wordt vastgesteld op een as wordt een administratieve inning opgelegd (Vlaams Decreet). Als de overlading over de totale wagen geldt, wordt een proces verbaal met onmiddellijke inning opgemaakt.

© Awbeir

Evenementenkalender 2013

De weegbrug kan niet particulier gebruikt worden. Het zijn enkel de controlediensten van Federale politie, lokale politie en wegeninspectie die de voertuigen controleren. De Eeklose asweger is niet de eerste die door AWV werd aangelegd. Er zijn al installaties in Aalter, Gentbrugge, Wetteren, Zelzate, Kruishoutem en Ninove. Het gebruik van een dergelijke weegbrug betekent een win-winsituatie voor alle partners: • Agentschap Wegen en Verkeer beschermt op die manier de gewestwegen tegen beschadiging door overlading; • de politie heeft een bijkomend instrument om de verkeersveiligheid in de politiezone nog te verhogen: • de stad geniet van de beide effecten: alle wegen (en dus ook de stadswegen) worden minder belast en de verkeersveiligheid op het grondgebied wordt geoptimaliseerd.

© Awbeir

E34 in Eeklo wordt stilaan nieuwe weg

De heraanleg van de E34 Antwerpen - Kust tussen Eeklo (Balgerhoeke) en Kaprijke loopt volgens schema. Op 16 oktober ‘keerden’ de werken van richting. Nu wordt gewerkt in de richting van Eeklo naar Kaprijke. Het verkeer kan over de lengte van de werf over één rijstrook in beide rijrichtingen. De zuidelijke op- en afrit van het complex Eeklo is dicht. Van aan de Ringlaan-Teut kan je de E34 richting Antwerpen dus niet oprijden. Vanuit de richting kust kan je ook de E34 niet af richting Ring-

4

laan. Je kan wel vanuit de richting Kaprijke de E34 af, op de Teut, richting Ringlaan. Je kan ook van aan de Ringlaan-Teut de expresweg richting Kust oprijden. Over de lengte van de werf geldt een snelheidsbeperking van 70 km/u. De volledige werf omvatte vijf fases: tijdens de eerste twee fases (eind augustus tot midden oktober) werd het wegdek vernieuwd van Kaprijke tot Eeklo en van Moerbeke tot Wachtebeke richting kust. Tijdens fase drie worden betonnen stootbanden geplaatst langs de middenberm tussen Moerbeke en Wachtebeke. Fases vier en vijf gingen van start vanaf midden oktober en zullen twee maanden duren. Tijdens deze laatste fases krijgt de E34 tussen Eeklo en Kaprijke (richting Antwerpen) en tussen Wachtebeke en Zelzate (richting kust) een nieuwe betonverharding. Volgens de huidige planning zullen de werken beëindigd zijn voor het einde van dit jaar.


Trage wegen in Eeklo

Het is nu de bedoeling dat je als individu, gezin, groep, vereniging of school alle of een deel van deze trage wegen gaat bekijken en je mening er over geeft. In het bundel vind je per weg een beschrijving en een viertal vragen. Belangrijk is dat je die vragen beantwoordt vanuit jouw standpunt of dat van jouw vereniging. Zo zal bijvoorbeeld een oudercomité vooral aandacht hebben voor de verkeersveiligheid op weg naar school, terwijl de wandelclub droomt van mooie wandellussen. Naast de functionele kijk van een landbouwer is ook de historische of ecologische invalshoek van een heemkundige kring of een natuurvereniging belangrijk. Al deze meningen zorgen ervoor dat alle functies van trage wegen aan bod komen. De trage wegen zijn verdeeld in twee categorieën: bestaande, goed toegankelijke wegen (groen op de kaart) en wegen die verdwenen zijn of er verwaarloosd bij liggen (rood op de kaart).

Voor een rood (verwaarloosd of verdwenen) stukje weg, stellen we ook deze vraag: 5. Hoe belangrijk vind je het om het ontoegankelijk deel van deze weg te openen? Waarom? Vind je dat het stadsbestuur de weg weer toegankelijk moet maken? Waarom wel of niet? Moet ik alle wegen verkennen? Dat mag natuurlijk, maar het hoeft niet. Je mag een selectie maken van de wegen die je graag wil bekijken. Een oudercomité of jeugdbeweging kan bijvoorbeeld enkel die wegen evalueren die in de buurt van de school liggen of die belangrijk zijn om te spelen. Je kan de bundel ook verdelen onder je collega’s of vrienden. Of je maakt er een verenigingsactiviteit van. Achteraan de bundel is er ruimte voor extra opmerkingen of interessante weetjes over alle trage wegen. Ook ideeën om de trage wegen in de stad bekend te maken zijn welkom!

Wat vragen we? 1. Is deze trage verbinding wel/niet gekend? 2. Hoe wordt deze weg genoemd in de volksmond? Geef je opmerkingen en antwoorden over de 3. Deze weg kan belangrijk zijn voor mij of mijn trage wegen door vóór 3 december: organisatie? (Belangrijk wil zeggen: een - vzw Regionaal Landschap Meetjesland weg die je zou gebruiken als hij openge- tel. 050 | 70 00 42 steld wordt of een weg die je leefomgeving viola.vanrossum@RLM.be aangenamer maakt.) - Stadsbestuur Eeklo – mobiliteitsambtenaar 4. Wat zou er aan deze weg anders of beter tel. 09 | 218 28 16 kunnen? nicole.verbruggen@eeklo.be Eeklo legde recent een aantal nieuwe fietspaden aan. Zo werd een fietspad aangelegd in de stationsbuurt. Het zuidelijke fietspad is heraangelegd, langsheen de nieuwe parking voor langparkeren. Ondertussen is gestart aan het fietspad aan de noordelijke zijde van het spoor. Dit moet de ontbrekende link vormen tussen de Oude Gentweg en de Oostveldstraat.

© Awbeir

Fietsers

worden verwend

Een andere realisatie – door de provincie – is het fietspad op de oude spoorwegbedding tussen de Oostveldstraat en de Klinkaartstraat. Er werd ook een strook aangelegd tussen de Oude Gentweg en de Spoorwegstraat. In to-

Elba huisvest OCMW

vanaf voorjaar 2014

© Awbeir

Trage wegen zijn wegen voor wandelaars, fietsers, ruiters,... kortom wegjes en paden voor niet-gemotoriseerd verkeer. Alle trage wegen in Eeklo werden door Regionaal Landschap Meetjesland i.s.m. de stad in kaart gebracht en genummerd in een evaluatiebundel. Dit bundel kan je bekomen in het stadskantoor aan de Industrielaan 2.

Op 4 oktober werd de eerste spadesteek gegeven voor de OCMW-nieuwbouw op de Zuidkaai. Tegen eind dit jaar wordt gestart met het gebouw dat onderdak moet bieden aan 60 medewerkers. Er is een budget van bijna 2 miljoen euro (excl. BTW) voorzien. De nieuwbouw komt op het terrein van het Beukenhof. De nieuwbouw komt er via de procedure van Open Oproep met professionele ondersteuning van de Bouwmeester. Het Antwerpse One to One Architecture mocht het gebouw ontwerpen. Eind oktober werd een aannemer voor de ruwbouw aangesteld. Het gebouw – dat de naam Elba zal dragen – is strak klassiek modernistisch en wordt vooral gekenmerkt door een grote transparantie. De link tussen het gebouw en de omgeving zal verzekerd zijn door verschillende doorzichtassen. Het moet een flexibel geheel worden, dat zich aan wijzigende noden kan aanpassen. Op het gelijkvloers komen de cliëntgerichte diensten, op de eerste verdieping zullen de werknemers gevestigd zijn. Het wordt ook een duurzaam gebouw. Als alles volgens plan verloopt, zal het OCMW in het gebouw trekken tegen het voorjaar 2014. Tijdens de werken kan de parking aan het Beukenhof omwille van veiligheidsredenen niet gebruikt worden. Wat er met het Beukenhofgebouw zal gebeuren is nog niet duidelijk. taal bedraagt de lengte ongeveer 1,7 kilometer. De provincie Oost-Vlaanderen draagt de kosten voor de aanleg van dit fietspad. Er is nog enige afwerking nodig, maar het pad wordt al volop gebruikt door heel wat fietsverkeer. Op 22 oktober keurde de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst met de provincie Oost-Vlaanderen goed waarbij het laatste stukje Eekloos fietspad op de oude spoorwegbedding wordt aangelegd. Op die manier wordt de verbinding gemaakt tussen de Oostveldstraat en het grondgebied van Kaprijke-Lembeke, richting Windgatstraat. Het resterende Eeklose stukje is ongeveer 240 meter lang.

5


eeklo eeklostemt

MEER INFO

www.eeklo.be/verkiezingen

Uitslagen zondag 14 oktober Op 14 oktober gingen we naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen die van 2013 tot en met 2018 de stad zal leiden. Eeklo telt vanaf januari 27 gemeenteraadsleden, twee extra omdat de stad de kaap van de 20.000 inwoners overschreed. Op deze pagina zijn de verkiezingsresultaten te vinden: • het percentage stemmen • zetelverdeling van de nieuwe gemeenteraad • de verkozen kandidaten.

stemmenpercentage 2012

Wie van deze kandidaten in het schepencollege en de gemeenteraad zal zetelen, wordt definitief in de installatievergadering van woensdag 2 januari 2013. Dan zal ook blijken wie in de OCMW-raad zal zetelen en wie van de gekozen opvolgers alsnog in de gemeenteraad terecht komt. De OCMW-raad in Eeklo telt 11 leden. Deze raad wordt geïnstalleerd op de derde werkdag na de installatie van de gemeenteraad, dus op maandag 7 januari 2013.

zetelverdeling 2013 - 2018

31,28%

31,28%

20,36%

20,36%

14,93%

15,84%

14,93%

10,51% 10,51%

15,84%

7,07%7,07%

zetels 22zetels

6 zetels zetels

11zetel zetels zetel 4 4zetels zetels 1010 zetels4 zetels 4 zetels

Enkele statistieken Verkozen kandidaten

Aantal stemmen Aantal %

Ingeschreven kiezers

15.907 100%

Uitgebrachte stemmen

14.544 91,43% 100%

Geldige stemmen

13.768

Blanco & ongeldige stemmen 776

%

94,66% 5,34%

Verdeling verkozenen (leeftijd en geslacht) Leeftijd Vrouwen

6

Mannen

Christophe De Waele Caroline Goethals - D’Aubioul

Totaal %

18 - 30

1 2 11,1%

31 - 40

0 0 0%

41 - 50

1 4 18,5%

51 - 60

5 7 44,4%

> 60

3 4 25,9%

10 17 100%

Michel De Sutter Rita De Keyser - Gysels Roger Reychler Rudi Desmet Jaak De Muynck Ann Eggermont Filip Lecompte Freddy Depuydt Bob D’Haeseleer Lut De Jaeger Koen Waterschoot

Koen Loete Dirk Van De Velde Ann Van Den Driessche Danny Smessaert Rita De Coninck Gertjan Blomme Odette Van Hamme Janvier Buysse Ann Dellaert Rosita Meiresonne

Marc Windey Luc Vandevelde Tineke Verstraete Paul Verstraete

Bron: www.vlaanderenkiest.be


Schoolroutekaart voor politiezone

De Provincie Oost-Vlaanderen, de stad Eeklo en de gemeenten Kaprijke en Sint-Laureins, de plaatselijke scholen en de lokale politie werkten een schoolroutekaart uit.

Een schoolroutekaart: • geeft een overzicht van de veilige fietsroutes, duidelijker; de fietsroutes met beperkte voorzieningen • moedigt jonge mensen aan om gezond te en te mijden fietsroutes naar de scholen; bewegen; • duidt de veiligste wegen aan; • geeft tips over veilig fietsen; • markeert de plaatsen die bijzondere aan- • toont de fietspaden die in aanleg zijn of bedacht vragen; studeerd worden; • biedt juiste informatie aan over fietsuitrus- • geeft de zones 30 in de schoolomgeving ting; weer. • maakt het verkeersreglement voor fietsers Een dergelijk initiatief werd al uitgewerkt in Deinze, Wetteren, Zelzate-Wachtebeke-Moerbeke, Oudenaarde, Oosterzele, het Waasland, Ninove en Aalter-Knesselare. De leerlingen van alle lagere scholen van de politiezone Meetjesland centrum (Eeklo, Kaprijke en SintLaureins) en de eerste graad van de middelbare scholen ontvingen allemaal een kaart. Ze werd voorgesteld op vrijdag 21 september (STRAPDAG), met een evenement in de sporthal. De drie burgemeesters, de korpschef en député Peter Hertog waren aanwezig, evenals een delegatie van alle scholen.

© Michel Moens

Aandacht voor veilig naar school De stad doet/deed wel meer aan veiligheid naar en aan de scholen. Eeklo kon enkele jaren rekenen op financiële steun voor het project Duurzaam naar school: hierdoor kan de fietskoffer en dode-hoekkoffer uitgeleend worden aan de scholen. Met dat geld zijn ook spandoeken ‘Veilig naar school’ aangeschaft voor alle scholen. De stad stimuleert de Eeklose scholen al jarenlang om deel te nemen aan de STRAPdag. Ondertussen behaalden alle Eeklose basisscholen het label Verkeersveilige school van VSV en kreeg elke Eeklose schoolomgeving een potloodbord.

De stad besteedt ook aandacht aan veilige fietsverbindingen. Zo doet Eeklo mee aan het project dooRlopende straten, waarbij in doodlopende straten speciale verkeersborden worden aangebracht om er op te wijzen dat fietsers en voetgangers wel doorkunnen aan het einde van de straat. Dit is al gebeurd in de AVS-straat. Recent zijn ook een aantal nieuwe fietspaden aangelegd (zie artikel pg. 5).

© Michel Moens

Patrick leeft Het leven en werk van de Eeklose kunstenaar Patrick Ysebaert komt uit in boekvorm op 8 december 2012, bijna dag op dag het moment dat hij 65 zou worden. Hij had graag meegewerkt aan dat boek, maar zijn ziekte vorderde te snel. Hij overleed op 8 oktober 2010. Auteurs Paul Van Hijfte-Ysebaert (Patricks zoon) en Marc Van Hulle (vriend van Patrick) moesten het dus zelf klaren, zonder Patrick maar ze kregen veel hulp van Patricks weduwe Jeannine Van Landschoot en van talloze vrienden en kennissen. Het wordt geen triest boek, maar een geheel van leuke, mooie, positieve herinneringen aan Patrick. Het is een weergave van meer dan 50 gesprekken met mensen die Patrick goed gekend hebben. Maar ook Patrick zelf komt aan het woord via de dagboeken die door Jeannine ter beschikking gesteld werden. En vooral door de vele schilderijen en schetsen die in het werk zijn opgenomen. Sommige schetsen worden voor het eerst gepubliceerd. Het was zijn manier van foto’s maken, dat is duidelijk te zien in de vele dagboeken. Alle grote hoofdstukken uit Patricks leven en carrière komen aan bod: • ‘Stil Leven’ in de catacomben in Palermo, waar hij een jaar tussen gemummificeerde lijken werkte (1989); • ‘Een venster op de straat’ waarbij hij de bewoners van de Pastoor De Nevestraat schilderde en voor de vensters plaatste (1992); • het project Capello Scaro Cuore di Gesu in Palermo, waarbij hij 9 doeken maakte in een heel klein kerkje (2001); • het project van de slachtoffers van de maffia en de Biënnale in Venetië (2010-2011); • het theaterhoofdstuk met de Kultuurdaad (1984 – 2004); • het laatste hoofdstuk in zijn leven, over zijn ziekte en de manier waarop hij er mee omging. Het boek telt 250 pagina’s. Harde geplastificeerde kaft / 100-en foto’s en tekeningen. Voorverkoop tot 15 november: € 30, daarna € 40. Voorintekenen via rekeningnummer BE 03 0016 79679884 van Boek Patrick Leeft. Het verschijnen van het boek gaat gepaard met de onthulling van een beeld van Patrick.

7


eeklo eeklomilieu

MILIEUDIENST

Industrielaan 2 tel. 09 I 218 28 20 info@eeklo.be milieudienst@eeklo.be

Eigen haard is goud waard. Maar als je die open haard, inbouwhaard of houtkachel verkeerd gebruikt, loopt je gezondheid gevaar. Speel op veilig en stook slim! In een open haard, een inbouwhaard of een houtkachel mag je uitsluitend droog en onbehandeld hout verbranden. Meer niet. Wie vezelplaat, triplex, geverfd hout, krantenpapier, plastic of ander afval verbrandt, zet zijn gezondheid op het spel en bezorgt de buren heel wat geurhinder. Voor het verwerken van al deze afvalstoffen bestaan veilige, milieuvriendelijke alternatieven, zoals de selectieve huis-aan-huisinzamelingen of het containerpark. Zo stook je gezond Droog en onbehandeld hout dat volledig verbrandt, produceert nauwelijks ongezonde stoffen. In de handel is uitstekend brandhout te koop dat kunstmatig of in openlucht is gedroogd. Vers hout laat je minstens één en liefst

twee jaar onder een afdak drogen. Als je dikke stronken klieft, verliest het hout sneller vocht. Heel belangrijk is ook een voldoende hoge schoorsteen die goed trekt. Als je regelmatig hout stookt, laat je schoorsteen dan minstens één keer per jaar door een vakman vegen. Dat het verbranden van gedroogde aardappelschillen hetzelfde effect zou hebben, is een fabeltje. De ene kachel is de andere niet. Volg daarom steeds de aanbevelingen van de fabrikant en pas in elk geval de volgende tips toe: • steek de kachel aan met aanmaakhout of natuurlijke aanmaakblokjes. Gebruik geen krantenpapier, brandspiritus of paraffineblokjes; • laat het vuur vanzelf doven. Sluit de luchttoevoer niet af. Zo voorkom je onvolledige verbranding en ongezonde stoffen; • let op de kleur van de rook. Witte of nauwelijks zichtbare rook wijst op een goede verbranding. Donkere rook is een alarmsignaal;

Zwerfkatten Het probleem van zwerfkatten begint bij ons! Heel wat mensen laten bij de katten nog altijd de natuur haar gang gaan, met alle gevolgen. Voor al die kleintjes vindt het baasje al snel geen goede thuis meer. De ‘overtollige’ katjes belanden in de al overvolle asielen, waar ze vaak verplicht zijn om heel wat van die jonge, gezonde diertjes pijnloos te doden. Andere katjes worden aan hun lot overgelaten onder het mom van ‘een kat trekt haar plan wel’. En zo ontstaat een zwerfkattenprobleem. Deze katten verwilderen en zijn veroordeeld tot een zwervend bestaan. Als ze niet gesteriliseerd of gecastreerd worden, zal de populatie bovendien alleen maar groeien. Het dumpen van dieren wordt nochtans verboden door de dierenwelzijnwet. Mensen moeten bereid zijn de verantwoordelijkheid voor hun huisdier te dragen! Vangst van zwerfkatten Elke maand organiseert het stadsbestuur een actie om de zwerfkatten in de stad te vangen, samen met RATO vzw. Het is de bedoeling om de katten onvruchtbaar en gezonder te maken. Elke gevangen zwerfkat wordt eerst getest op kattenleucose en kattenaids. Wordt de kat positief bevonden, dan wordt hij / zij geëuthanaseerd. Is ze gezond, dan wordt ze gesteriliseerd / gecastreerd en eventueel be-

8

handeld voor vlooien e.d. Op deze manier wil de stad een gezonde kattenpopulatie overhouden die de huiskatten niet meer kan besmetten. Na de behandeling worden de katten terug in hun vertrouwd territorium geplaatst. Dit gebeurt in samenwerking met de Eeklose dierenartsen. En de huiskatten? Telkens in de derde week van elke maand op maandag, dinsdag en woensdag organiseert RATO vzw een kattenvangst, in die buurten waar zwerfkatten gesignaleerd worden. Om te vermijden dat er huiskatten zouden gevangen worden, willen we vragen om bij jullie lievelingsdieren een halsbandje aan te doen of ze binnen te houden op deze dagen, zodanig dat RATO vzw weet of het effectief om zwerfkatten gaat die in de vangkooi terecht zijn gekomen.

• bewaar de as in een onbrandbare, gesloten bak. Geef dit afval mee met het huisvuil; Zag u maar elk gevaar. • stook liever nietdroog openmistige, windstille dagen Stook enkel onbehandeld hout. of bij een temperatuurinversie, wanneer de onderste luchtlagen kouder zijn dan de bovenste. De rook wordt dan slecht verdund; www.stookslim.be • zorg altijd voor voldoende verse lucht en wees extra waakzaam wanneer het KMI waarschuwt voor CO-vergiftiging. Meer info en tips? www.stookslim.be

Voordelen castratie of sterilisatie De kater: • blijft energiek en wordt zelfs socialer en aanhankelijk • vertoont minder zwerfgedrag • stopt met zijn territorium af te bakenen door overal te urineren De kattin: • wordt niet meer krols • loopt minder risico op melkkliertumoren lijkheid opnemen. Zolang de huiskatten zich zonder beperkingen kunnen voortplanten, blijft het dweilen met de kraan open. Een poes kan 2 à 3 nesten per jaar krijgen, en elk nest telt gemiddeld 4 tot 6 kittens, die zich op hun beurt zeer snel kunnen voortplanten.

vangactie zwerfkatten 2012 19 - 20 - 21 november 17 - 18 - 19 december Resultaten van de vangacties tot nu toe: Euthanasie 7 Castratie 24 Sterilisatie 33 Totaal behandelde katten 64

We rekenen er dan ook op dat alle kattenliefhebbers zelf het nodige zullen doen om hun kat onvruchtbaar te laten maken of ze tenminste de pil te geven.

Steriliseer JE huiskat! Uiteraard heeft de actie pas zin als ook de eigenaars van huiskatten hun verantwoorde-

MEER INFO tel. 09 I 218 28 38 steffi.boelens@eeklo.be


© Michel Moens

CNG-wagenpark breidt verder uit

De groendienst heeft er een middelzware bestelwagen met dubbele cabine en kiplaadbak bij. Zoals drie andere recent aangekochte wagens rijdt ook deze wagen op CNG-aardgas.

Deze vier wagens met CNG-motor werden allemaal aangekocht bij garage Iveco in Aalter: • groendienst bestelwagen met open kipbak, dubbele cabine • karwei middelzware bestelwagen met enkele cabine, driezijdige kipper • groendienst gesloten bestelwagen • groendienst middelzware bestelwagen met dubbele cabine, kiplaadbak ter waarde van € 52.365,90 (= meest recente) De stad Eeklo heeft daarnaast ook vier wagens Opel Combo in gebruik, eveneens op CNG. Ze kunnen allemaal tanken aan het eigen CNGtankstation. CNG is samengeperst aardgas (methaan), het schoonste verkrijgbare (fossiele) alternatief voor de huidige autobrandstoffen. Dergelijk

aardgasvoertuig kan meestal tussen de 250 en 350 km rijden na één tankbeurt.

Maar wist je dat De Kringwinkel ook nog een aantal andere inzamelkanalen heeft die je het hele jaar door kan gebruiken? Je kan jouw textiel en andere herbruikbare spullen brengen aan de poort, je kan gebruikmaken van de textielcontainers voor de Kringwinkel of je kan beroep doen op het Snel-Weg!-team, de gratis ophaaldienst. Wat gebeurt er met jouw herbruikbare spul-

MEER INFO tel. 09 I 218 28 49 bernardine.van.waeyenberghe@eeklo.be

Voordelen aardgas • rijden op aardgas is goedkoop en vermindert de uitstoot van fijn stof en stikstofoxiden tot nihil. Er is geen uitstoot van kankerverwekkende stoffen zoals bij diesel, benzine en LPG; • rijden op aardgas vermindert de CO2-uitstoot op de hele keten, van productie tot de uitlaat, met 12% t.o.v. diesel en 27% t.o.v. benzine; • het rijden op aardgas vervuilt de lucht min- GEZOCHT der dan benzine en diesel, uitgaande van de uitstoot van stoffen over de hele keten; Op maandag 12 november organiseert de pro• rijden op aardgas betekent kiezen voor een vincie een infoavond over burgercoöperaties. veilige brandstof. Tijdens deze infoavond kom je te weten hoe je kunt deelnemen aan projecten rond hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik.

ACTIEVE BURGERS

Doe zo verder, Eeklonaren! Bij de textielinzameling van De Kringwinkel Meetjesland in september legde Eeklo alweer heel wat gewicht in de schaal: maar liefst 2.800 kg textiel werd opgehaald.

De Oxfamwereldwinkel aan Boelare 66 blijft op zoek naar medewerkers. Vele handen maken licht werk. Kom eens langs en luister hoe je kan helpen. Er zijn naast de verkoop in de winkel en op standjes nog diverse mogelijkheden om te helpen. De wereldwinkel is open op woensdag 1418 uur / donderdag 9-12 uur / vrijdag 14-18 uur / zaterdag 10-12 en 14-18 uur. Oxfamwereldwinkel organiseert tijdens de Week van de Smaak een ‘proeftoer’ met fiets of auto. Je vindt alle info hierover op pg. 36.

len? Ze worden gecontroleerd, opgepoetst en hersteld waar nodig en komen dan tegen kleine prijzen in één van de vier Meetjeslandse winkels terecht. Een groots gebaar waarmee je niet enkel de afvalberg verkleint maar ook meehelpt bij het creëren van jobs voor mensen die op de gewone arbeidsmarkt moeilijk aan de slag kunnen. Voor een gratis ophaling, bel het Snel-Weg!team op 09 | 377 77 74. Onze winkel in de Slachthuisstraat is open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18 uur. MEER INFO www.kwmeetjesland.be

Het project ‘Oost-Vlaams energielandschap’ vindt het niet alleen belangrijk om burgers goed te informeren over de overgang naar hernieuwbare energie, maar wil hen ook betrekken bij dergelijke vernieuwende projecten in hun buurt. Tijdens de infoavond stellen enkele bestaande burgercoöperaties zich voor. De organisatoren mikken op mensen uit Maldegem en Eeklo die geïnteresseerd zijn in wat ze zélf kunnen doen. Dat er veranderingen op til zijn op het vlak van hernieuwbare energie staat vast. De vraag is dus niet óf deze vormen van hernieuwbare energie (zonne-energie, biogas, biomassa, windenergie,...) er komen, maar wel wat onze eigen rol daarin zal zijn. Maandag 12 november om 20 uur Stadskantoor, Industrielaan 2 in Eeklo tel. 09 | 267 75 65 info@energielandschap.be

9


eeklo eekloveiligheid&gezondheid zo ziek als

een hond?

1

Laat je tijdig vaccineren tegen seizoensgriep Waarom vaCCinatie teGen Griep is een zeer besmettelijke ziekte die elke winterGrieP? opnieuw opduikt. Gemiddeld

opduikt. Gemiddeld krijgt ongeveer één op tien mensen griep. Meestal Voor genezen mensenze met gezondheidsproblemen vanzelf na enkele dagen, maar cogroepen. bij sommigeSommige mensen mutualiteiten kan de griepbetalen het zoalsernstige diabetesgevolgen of een ziekte vanElk longen, hart, er zelfs terug.aan de gevolgen hebben. jaar sterven ookvolledig honderden lever van of nieren het je belangrijk om extra waakgriep.isAls gevaccineerd bent, dan is de kans dat je griep krijgt veel zaamkleiner. te zijn voor de griep. Ook voor 65-plusAls je toch griep krijgt, dan wordt Toch je met griep? een vaccinatie minder ziek sers en wordt vaccinatie aangeraden. Bij heel wat leven misvattingen over is de kans op sterk complicaties zoalsVeel longontsteking ookmensen veel kleiner. 65-plussers die zich gezond en fit voelen den- griepvaccinatie. Het is een veel gehoorde uitken dat griepvaccinatie voor hen niet nodig is, spraak dat het vaccin griep veroorzaakt. Het maar niets is minder waar. Omdat de natuur- griepvaccin bevat geen levende virusdeeltjes lijke weerstand afneemt met de leeftijd is griep- en kan dus geen griep veroorzaken. Door het vaccinatie voor iedereen ouder dan 65 jaar zeer spuitje maakt je lichaam wel verdedigingsstofbelangrijk. fen aan. Dit kan soms lichte ongemakken geven. Als je kort na de inenting toch ziek wordt, Wie in nauw contact leeft met mensen uit deze kan het zijn dat je kort voor of na de inspuiting risicogroepen, doet er goed aan zich te laten besmet werd. Het griepvaccin werkt pas na vaccineren. Ook als je beroepshalve voor risi- twee weken en helpt alleen tegen de ‘echte’ > Iedereen ouder is dan cogroepen zorgt,diebijvoorbeeld in 65 eenjaar zieken- griep, veroorzaakt door het influenzavirus. Het > Alle mensen vanaf de leeftijd van 6 maanden met diabetes een andere huis, woonzorgcentrum of als thuisverpleegheeft helemaal geen of invloed op het al dan niet ? bijvoorbeeld hart, longen (ernstig astma of COPD), chronische ziekte van neren vaCCi laten me ik kundige, kan een vaccinatie jou en de mensen krijgen van een gewone verkoudheid of een moet Wanneer ? Waarom vaCCinatie teGen GrieP lever, nieren of spieren. Of mensen die een verminderde weerstand hebben s al voor wie je zorgt tegen de griep beschermen. bronchitis. k zo zie door een andere ziekte of door een behandeling. een hond? > Alle personen die terugbetaald in een woonzorgcentrum of griepvaccinatie ziekenhuis opgenomen Griepvaccin wordt Een sluit niet zijn. volledig uit dat ? hoe kan ik me laten vaCCineren > Alle mensen die samenwonen met de bovengenoemde risicopersonen of die aan risicogroepen je griep kan krijgen, maar de kans op griep is zorgen voor kinderen jonger dan 6 maanden. liever niet. De ideale vaccinatieperiode ligt tussen half aanzienlijk kleiner en ook de kans op complicaGrieP > Alle personen werkzaam in de gezondheidssector. voor Wie is vaCCinatie teGen oktober en half november. Met een voorschrift ties neemt drastisch af. belanGrijk? > Zwangere vrouwen die in het tweede of derde trimester van hun zwangerschap van de huisarts kan je bij de apotheker een Behoor je tot de doelgroep, vraag dan zeker Antwoorden op al zijn op het ogenblik van het griepseizoen. ? je vragen rond het vaCCineren vaccin kopen.moetBewaar het vaccin in de koel- raad bij je huisarts of apotheker. ik me elk jaar laten griepvaccin vind je kast,Ook anders wordt het waardeloos. Ga50naar voor gezonde mensen vanaf jaar kan vaccinatie zinvol zijn. Bespreek in deze gratis folder. je huisarts om je te laten vaccineren. Het griepdit met je huisarts. vaccin kost maximaal € 10, maar wordt voor Meer informatie www.influenza.be de helft terugbetaald aan mensen uit de risi- www.griepvaccinatie.be en www.influenza.be

liever niet.

2

raGen over vaCCinatie

gevolgen ervan griep en vooral de manier om je tegen opnieuw Vaccinatie is de enige ziekte die elke winter is een zeer besmettelijke Meestal te beschermen. Griep op tien mensen griep. krijgt ongeveer één e mensen kan de griep opduikt. Gemiddeld sommig bij maar n na enkele dagen, honderden aan de gevolge genezen ze vanzelf ook er sterven jaar . Elk je griep krijgt veel ernstige gevolgen hebben dan is de kans dat bent, neerd minder ziek van griep. Als je gevacci je met een vaccinatie griep krijgt, dan wordt ook veel kleiner. kleiner. Als je toch aties zoals longontsteking complic op kans en is de

10

natie.be

ie.be

www.griepvaccinat

voor Wie is vaCCinatie teGen GrieP belanGrijk?

3

1

vraGen over GriePvaCCinatie

2

andere is dan 65 jaar > Iedereen die ouder n met diabetes of een de leeftijd van 6 maande (ernstig astma of COPD), > Alle mensen vanaf bijvoorbeeld hart, longen nd hebben chronische ziekte van verminderde weersta . Of mensen die een lever, nieren of spieren eling. behand een of door men zijn. door een andere ziekte m of ziekenhuis opgeno of die in een woonzorgcentru > Alle personen die enoemde risicopersonen onen met de boveng > Alle mensen die samenw n. n jonger dan 6 maande zorgen voor kindere ctor. m in de gezondheidsse rschap werkzaa zwange n hun van persone r > Alle derde trimeste die in het tweede of > Zwangere vrouwen van het griepseizoen. zijn op het ogenblik zijn. Bespreek kan vaccinatie zinvol mensen vanaf 50 jaar Ook voor gezonde dit met je huisarts.

ren. Zolang midden november vaccine midden oktober en beschermt Je laat je best tussen tie nuttig. Het vaccin roken, blijft vaccina Elk jaar moet je de griep niet is doorgeb één winterperiode. en is maar goed voor pas na twee weken ccin krijgen. griepva een opnieuw dus

4

rift aan je arts. > Vraag een voorsch er. vaccin bij de apothek n. Bewaar het > Haal daarmee het vaccin te laten plaatse k naar je arts om het beter om het > Ga zo snel mogelij waardeloos. Het is nog t, anders wordt het . vaccin in de koelkas k hebt bij je huisarts vlak voor je een afspraa vaccin pas af te halen taald is, gedeeltelijk terugbe ezen aangew het voor al wie korting. Het griepvaccin wordt, teiten geven nog extra mutuali wat Heel euro. er 11 in Vlaanderen. en kost dan ongeve is het vaccin gratis een rusthuis wonen Voor mensen die in

5

griep. Elk jaar zijn er andere elk jaar gegeven worden md op Ja, de griepprik moet samenstelling, afgeste griepvaccin een andere voorkomen. virussen en krijgt het e winter veel zullen verwachting de komend een half Na naar . die n tijdelijk virusse slechts de biedt ming die het vaccin Bovendien is de bescher uitgewerkt. het vaccin meestal jaar tot een jaar is

www.influenza.be

Je lekker in je vel voelen, daar kun je aan werken. Het Vlaams actieplan Suïcidepreventie zet hiervoor tien stappen op een rijtje. Ze inspireren je om fit te blijven in je hoofd. Geen toverformules, wel middelen die een houvast bieden en je stukje bij beetje vooruit helpen naar een gezonder en gelukkiger leven. 1. Vind jezelf oké

2. Praat erover.

10

3

krijgt ongeveer één op tien mensen griep. Meestal genees je vanzelf na enkele dagen, maar bij sommige mensen kan griep ernstige gevolgen hebben. Vaccinatie Je laat je Vaccinatie is de enige manier om je tegen griep en vooral de gevolgen ervan is deteenige manier om je tegen griep en vooral de gevolgen ervan te beschermen. beschermen. Griep is een zeer besmettelijke ziekte die elke winter opnieuw de griep

In je hoofd kan een mug een olifant baren. Je gevoelens overweldigen je, ze dringen zich op, halen je uit je concentratie en verstoren je nachtrust. Door er met iemand over te praten, krijgen de dingen een naam en heb je er vat op. Je ziet beter wat er aan de hand is en wat je eventueel kunt doen. Je gesprekspartner kan je hierbij helpen. Dat je erover durft te praten, ziet hij eerder als een teken van sterkte dan van zwakte. 3. Beweeg. 4. Probeer iets nieuws uit.

5. Reken op je vrienden. 6. Durf nee te zeggen. 7. Ga ervoor. 8. Durf hulp te vragen. 9. Gun jezelf rust. 10. Hou je hoofd boven water. Wil je weten hoe het met jouw fitheid in je hoofd is gesteld? Surf naar www.fitinjehoofd.be en doe een eenvoudige test. Heb je de indruk dat echt niets helpt, hoe je ook probeert? Aarzel dan niet om professionele hulp in te roepen.

pas na dus opn

4

> Vraag > Haal d > Ga zo vaccin vaccin

Het grie en kost Voor me

5

Ja, de g virussen de virus Bovend jaar tot


Alleen noodoproepen Stel: je friteuse vat vuur, je moeder valt van de trap of je ziet iemand inbreken in het huis van je buurman. Je belt een noodnummer omdat je dringend hulp nodig hebt van de brandweer, een medisch team of de politie. Een operator aan de andere kant van de lijn stelt je een aantal vragen, vertelt je wat je moet doen en verwittigt de nodige hulpdiensten om je te helpen. In België zijn er twee belangrijke noodnummers voor dringende hulp: 112 voor ambulance en brandweer en 101 voor politie. 112 is bovendien het Europees noodnummer. Als je in Europa op reis bent, dan kan je 112 bellen voor zowel de brandweer, een medisch team als de politie. Wat zeg je als je een noodnummer belt? Als je een noodnummer moet bellen, bevind je je meestal in een stressvolle situatie. Toch is het belangrijk dat je precieze informatie kunt meedelen aan de operator en dat je zijn vragen kunt beantwoorden. Dit wil de operator van je horen: • de juiste locatie; • wat er gebeurd is; • of er gewonden zijn; • wie je bent. verschil tussen een dringende en een niet-dringende oproep? Je mag naar 112 of 101 bellen als je dringend de brandweer, een medisch team of de politie nodig hebt. Als het niet dringend is, bel je beter de lokale brandweer, je huisarts (buiten de uren de wachtdienst van huisartsen) of de lokale politie. Er zijn ook nog andere noodnummers voor specifieke problemen, zoals de zelfmoordlijn of het antigifcentrum.

Wanneer mag je wel bellen? • als een gebouw, bos of auto in brand staat; • in geval van een ernstig ongeval met gewonden of doden; • wanneer je slachtoffer of getuige bent van een gevecht; • als je iemand ziet inbreken in een huis.

WAT ZIJN DE gevolgen? Mensen bellen om de meest uiteenlopende redenen naar een noodcentrale: omdat ze echt dringend hulp nodig hebben, maar ook om een taxi te bestellen of per ongeluk omdat het toetsenbord van de GSM niet geblokkeerd is. In België is meer dan één op vier oproepen naar een noodcentrale eigenlijk geen noodoproep. Als je de hulpdiensten zonder geldige reden opbelt, kunnen de operatoren in de noodcentrales de oproepen van mensen die echt in nood zijn niet aannemen. Deze mensen moeten dus langer wachten op een antwoord en dus ook op de hulpdiensten. Daarom stellen personen die opzettelijk naar noodcentrales bellen voor de grap zich bloot aan gerechtelijke vervolging, wat kan leiden tot een strafrechtelijke veroordeling. De federale overheidsdiensten Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid en de geïntegreerde politie lanceren dit jaar een informatiecampagne over het juiste gebruik van noodnummers. Ook onze stad werkt hieraan mee. Wil jij tijdig geholpen worden als het nodig is? Bel dan alleen naar 112 of 101 als je echt dringend hulp nodig hebt van de brandweer, een medisch team of de politie. Met andere woorden: Noodoproepen: geen gezever. Meer informatie? www.sos112.be

Wanneer mag je NIET bellen? • om te kijken of 101 of 112 wel echt werkt; • om een grap uit te halen; • als je algemene informatie nodig hebt, zoals iemands telefoonnummer of adres.

Nieuw telefoonnummer voor wachtdienst eeklo

Sedert 1 oktober heeft de wachtdienst van Eeklo haar eigen telefoonnummer.

Als je bij hoogdringendheid, tijdens de week of in het weekend, een huisarts nodig hebt kan je niet langer naar de Stedelijke Brandweer bellen. Het nieuwe nummer komt er wegens een reorganisatie bij de Stedelijke Brandweer én bij de Huisartsenkring Ledeganck in Eeklo. Het nieuwe nummer is voortaan:

09 | 22 80 222

Vraag je huisarts naar een handige sticker om op je ziekenfondsboekje te kleven en sla het nummer op in je telefoon of gsm.

Let op met

kansspelen

De Kansspelcommissie lanceert een infocampagne voor particulieren en professionele zorgverstrekkers over de gevaren van overmatig beoefenen van kansspelen. In België wordt het aantal personen met grote tot zeer grote spelproblemen op 220.000 geschat. Eén van de voornaamste opdrachten van de Kansspelcommissie is spelers en kwetsbare personen te beschermen tegen kansspelen, maar ook om iedereen te informeren over negatieve gevolgen van overmatig spelgedrag. De Kansspelcommissie werd opgericht bij de wet van 07 mei 1999. Het is een orgaan dat: • adviezen verstrekt aan de regering en het parlement; • de bescherming verzekert van de spelers en de gokkers; • controles uitvoert inzake kansspelen; • beslissingen neemt inzake vergunningen gegeven aan casino’s, speelautomatenhallen, cafe’s, personeel van de casino’s en speelautomatenhallen, de leveranciers en herstellers van speelautomaten, vergunninghouders voor het aanbieden van kansspelen via het medium internet; • de vergunninghouders controleert en de mogelijkheid heeft hen sancties op te leggen. MEER INFO www.gokhulp.be www.gamingcommission.fgov.be

11


eeklo eeklogezin HELP JIJ EEKLO AAN DE TITEL VAN...

COMMUNICATIE 09 I 218 28 96

Industrielaan 2 info@eeklo.be www.eeklo.be

Maak jij Eeklo de Slimste Gemeente van Vlaanderen?

Begin 2013 produceert televisiebedrijf Woestijnvis een nieuwe quiz voor VIER. Die heeft als voorlopige titel De Slimste Gemeente van Vlaanderen. ln dit nieuwe tv-format gaat Woestijnvis op zoek naar de quizploeg - en op die manier naar de gemeente - die één jaar lang die eretitel mag dragen. Alle Vlaamse gemeenten worden uitgenodigd om één quizploeg af te vaardigen naar de preselectie. Zo’n ploeg telt 2 kandidaten: een man en een vrouw, inwoners van de gemeente die ze vertegenwoordigen. BEN JIJ DE HOOGSTBEGAAfDE VAN JE GEzIN? WIN JE STEEDS DE mOOISTE PrIJzEN OP JE WEKELIJKSE quIzAVOND? VALLEN mANNEN & VrOuWEN IN zWIJm VOOr JOuW Iq? SLIMS DE

STE

RR E E

O O LL

LL

E E BLIKSEm KANDIDAAT VOOr HET NIEuWE VIEr-PrOGrAmmA AArzEL DAND NIET EN STEL JE ALS DE K “DE SLImSTE GEmEENTE VAN VLAANDErEN”. VOrm SAmEN mET DE BurGEmEESTEr EEN TEAm, WIN DEzE PrESTIGIEuzE TITEL & EEuWIGE rOEm.

A RR TT EE RR W A WE E

A RR TT EE RR W A WE E

A NA N

A NA N

INTErESSE? Stuur je persoonsgegevens en je motivatie ten laatste 15 september in een mail naar info@eeklo.be of in een brief naar Stadskantoor Eeklo t.a.v. Katty Van de Voor, Industrielaan 2, 9900 Eeklo. misschien selecteren we jou wel om de stad te vertegenwoordigen. Blaas ons dus omver met je kennis, competitiegeest en je X-factor. LL

O O LL

RR E E

Alle ploegen worden op 1 december 2012 verwacht voor de grote preselectie. De 80 ploegen die als beste uit die preselecties komen, gaan door naar de opnames van het tv-programma, begin 2013. ln het tv-programma (volgend voorjaar) wordt de ploeg uitgebreid tot 3 personen: de geselecteerde quizploegen worden aangevuld met en aangevoerd door de burgemeester.

D

-

DE

SLIMST

E

E E K

Kennis en intelligentie is vereist, maar er zal ook aandacht zijn voor populaire cultuur. De

Snoeien in je energiefactuur? Leen aan 2% voor energiebesparende investeringen in je woning! Renteloos voor de doelgroep!

winnende gemeente mag die titel een jaar lang gebruiken en krijgt ook de wisselbeker ‘Slimste Gemeente van Vlaanderen’. Interesse? Stuur je persoonsgegevens en je motivatie in een mail naar info@eeklo.be of in een brief naar Stadskantoor Eeklo t.a.v. Katty Van de Voorde, Industrielaan 2, Eeklo vóór 15 november. Misschien selecteren we jou wel om de stad te vertegenwoordigen. Blaas ons dus omver met je kennis, competitiegeest en je x-factor.

Weldra op reis met je kinderen? Vraag tijdig je Kids-ID aan

Via een FRGE-lening (Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost) kan je onmiddellijke financiële steun krijgen voor de uitvoering van ener- Met het oog op reizen naar het buitenland tijdens de winter-, krokus- en giebesparende investeringen. Deze lening kan je dankzij de stad Eeklo paasvakanties herinneren wij eraan dat ouders de Kids-ID voor hun afsluiten bij Veneco2 en dit aan 2%, een interestvoet die nog een stuk kroost best tijdig aanvragen. lager ligt dan de voormalige groene lening. Voor personen die behoren Wanneer aanvragen ? Waarom een Kids-ID? tot de doelgroep is deze lening renteloos! In samenwerking met Veneco² kunnen alle inwoners een FRGE-lening • Verplicht reisdocument voor het Minstens 3 weken vóór het vertrek reizen met kinderen (tussen 0 naar het buitenland. afsluiten voor energiebesparende maatregelen in de eigen woning uiten 12 jaar) in Europa en enkele Geldigheidsduur: 3 jaar gevoerd door een geregistreerd aannemer. Hieronder vallen o.a. isoandere landen. latiewerken, vervangen van stookolieketels en het plaatsen van hoogrendementsbeglazing. Ben je eigenaar, verhuurder of huurder dan kan je • Telefoon-cascadesysteem ‘Hal- Normale procedure lo-Ouders’ waardoor een ver- 3 weken (gemiddeld) € 4,50 een FRGE-lening aangaan die minimaal € 1.250 en maximaal € 10.000 loren kind snel weer in contact Dringende spoedprocedure bedraagt. Deze moet op een termijn van maximum 5 jaar worden af€ 107,50 kan worden gebracht met zijn 4 werkdagen betaald. De intrest bedraagt 2% en voor personen die behoren tot de Zeer dringende spoedprocedure familie (i.s.m. Child Focus). doelgroep is deze renteloos. Voor diegenen die het financieel moeilijk 3 werkdagen € 171,50 hebben, is er extra ondersteuning vanuit Veneco2 waarbij offertes worden opgevraagd en de werken nauwkeurig worden opgevolgd. Hoe aanvragen? Aanvragen bij de dienst BurgerMEER INFO zaken, Stadhuis, bureel 1, Markt MEER INFO Veneco2, Port Arthurlaan 11, 9000 Gent 34 door één van de ouders of de www.ibz.rrn.fgov.be Valerie Blomme, tel. 09 | 218 99 12 persoon met het ouderlijk gezag dienst Burgerzaken (bureel 1) blomme@veneco.be (in bijzijn van het kind + pasfoto stadhuis, Markt 34 Let op! Geld lenen kost ook geld. Jaarlijkse kosten percentage en debetrente bedragen 2% tel. 09 | 218 29 03/04 met bleke effen achtergrond)

12


eeklonazomert

zon 9 september

Landbouwdag

zat 22 september

zon 16 september

Sing for the Climate

vrij 19 oktober

Dag van de Jeugdbeweging

Dag van de Sportclub

zat 22 september

Modeshow

zon 7 oktober

zon 16 september

Dag van de Sportclub

zon 7 oktober

Rommelmarkt Kaaifeesten

Š Michel Wijne, Michel Moens, Ewout Van de Genachte en COLTD

Opendeurdag brandweer

13


eeklo eeklosport

S-pressiondanser FREDERIC DE SMET in So You Think You Can Dance Fréderic De Smet uit Eeklo ontpopt zich als talentvolle danser in het VTM-programma So You Think You Can Dance (SYTYCD). Volgens Sara Mussche, die hem als jonge puber ‘ontdekte’ in één van de jaarlijkse ‘PRET IN ’t PARK’-dansinitiaties van S-pression, haalt de jonge Eeklonaar groot voordeel uit het feit dat hij vele dansstijlen beheerst en erg leergierig is. Hij kon al die jaren in dansschool S-pression ontwikkelen en kreeg er alle kansen om te groeien. Met het gekende ‘keicool’ resultaat als gevolg. Fréderic is zo op korte tijd uitgegroeid tot een BEM (bekende Eeklonaar en Meetjeslander). Bij het te perse gaan van dit Eikenblad wisten we alvast dat de danser van S-pression de eerste live uitzending van SYTYCD overleefd heeft. We duimen (en sms-en) alvast voor een mooi vervolg. So you think you can dance Elke zondag vanaf 19.55 uur op VTM - #sytycd

Petanqueclub Eeklo weer in competitie na 6 jaar Begin 2012 nam een jong en dynamisch team de fakkel over van het vorige bestuur van Petanque Club Eeklo. Het gerucht van de ‘nieuwe wind’ verspreidde zich als een lopend vuurtje bij oud-leden, kleinkinderen van huidige recreatieve leden en spelers van andere clubs en zelfs provincies. Spontaan boden zich een 10tal nieuwe leden aan en algauw werd het idee geopperd om terug een ploeg te starten voor de wintercompetitie van de POV – Petanque OostVlaanderen (www.pov-petanque.be).

14

Een stap in het duister voor het huidig bestuur, maar het enthousiasme van de jongeren kon hen toch overtuigen. Zondag 30 september was het zover. De eerste wedstrijd werd gewonnen met 6 - 3. Meer info Korte Moeie 8, 9900 Eeklo pc.eeklo@telenet.be Openingsuren voor recreatief petanque: dinsdag en zaterdag, telkens van 13.30 tot 18 uur.


SPORTDIENST

Burg. Lionel Pussemierstraat 157 09 I 377 61 27 sportdienst@eeklo.be www.eeklo.be/sport

Triatlon

© Michel Moens

sport

Zwembadcafetaria omgebouwd In het stedelijk zwembad aan de Oostveldstraat werd de voormalige cafetaria samengevoegd met de toeschouwersruimte. De drie ramen naar de publieksruimte zijn verwijderd en er is een wand geplaatst tussen de publiekszone en het zwembad, in het verlengde van de bestaande wand. Door deze werken is het mogelijk om vanuit de toeschouwersruimte een beter zicht te hebben op het kinderzwembad. In de ruimte waar de cafetaria was, zijn enkele drankautomaten geplaatst, mede doordat het moeilijk was om een uitbater te vinden voor deze binnencafetaria. Cafetaria Olympos aan de achterzijde van het zwembad blijft uiteraard bestaan en krijgt ook binnenkort een opsmuk. De whirlpools aan het kleine zwembad waren verouderd en zijn uitgebroken. Die plaats

werd ingenomen door een zwemmersterras. Verder zijn nog een aantal onderhouds- en herstellingswerken uitgevoerd in het zwembad. TMVW, de partner die het zwembad uitbaat, gaf tips om het zwembad nog aantrekkelijker te maken. Met TMVW wordt ondertussen ook verder gewerkt aan het dossier voor het nieuwe zwembad.

3 x Vlaams brons voor Karateclub Goshinkai Eeklo Traditioneel vindt tijdens het eerste weekend van oktober het Vlaams kampioenschap karate plaats. Dit jaar trok karateclub Goshinkai Eeklo met drie deelnemers richting Ninove: Julie De Rycke, Jens Van Poucke en Kristof Vermeulen. Hun voornaamste doel was het podium behalen of een selectie los te weken voor het Belgisch kampioenschap. Een karatewedstrijd bevat twee componenten: stijloefening (kata) en het gevecht (kumite). Julie kon zich bij de laatste acht plaatsen maar presteerde net niet voldoende voor een finaleplaats. Dankzij enkele mooie wedstrijden mocht ze haar wel opmaken voor het Belgisch kampioenschap. In de namiddag was het de beurt aan kumite. Julie en Jens wonnen hun wedstrijden met overtuiging. In de strijd voor de finale behaalden ze beiden een knappe

derde plaats. Kristof kwam in de eerste ronde uit tegen de Europese kampioen. Na een pittig gevecht verloor hij, maar via de herkansingen mocht hij wel nog mee op het podium. De drie bronzen medailles waren een succes voor de sporters, coach René Hubrouck en clubverantwoordelijke Albert Heirman. Op het Belgisch Kampioenschap haalde Julie De Rycke een vijfde plaats bij de kumite.

De Cuyper wint Belgische titel Simon De Cuyper van het Eeklose SMO-triatlonteam kroonde zich tot Belgisch nummer één op de Olympische triatlonafstand. Na de zwemproef had zich een kopgroep gevormd van zo’n tien atleten, ze konden zich afscheiden van de rest en de samenwerking verliep perfect. Onder hen maar liefst vijf atleten van het SMO-Specialized team: De Cuyper, Vander Hoogerstraete, Debusschere, Brems en de afscheidsnemende Peter Croes. In de loopfinale liep De Cuyper iedereen los.

Peter Croes (28) houdt de competitiesport voor bekeken. Na 17 triatlonseizoenen op het hoogste niveau nam hij afscheid met een schitterende vierde plaats. De ex-Olympiër zal in de toekomst zeker een meerwaarde zijn voor de triatlonsport. Hij blijft de sport en het SMO-Specialized team een warm hart toedragen dragen. Meetjeslandse triatleten zegevieren in Maldegem Het derde weekend van september was er In Maldegem een jeugdtriatlon, een recreatieve sprint en aflossingswedstrijd. De Meetjeslandse atletiekclub, Mega Zwemteam en het SMO-Specialized triatlon team sloegen de handen in elkaar om iedereen de kans te geven om eens te proeven van de triatlonsport. Zowel bij de jeugd, de aflossing als in de sprintwedstrijd ging het team met de overwinning lopen. Bij de jeugd pakte Robbe Van Haverbeke de overwinning bij de jongens, na een zwaar bevochten wedstrijd. De SMO-jeugdatleet nam tijdens de fietsproef afstand en hield knap stand in het looponderdeel. Bij de meisjes ging de overwinning naar Yana Battelier (Aalter). In de aflossingswedstrijd gingen zwemmer Arno Van Haverbeke (Eeklo), fietser Bjorn Blondeel (Watervliet) en loper Jano Van Parijs (Eeklo) met de overwinning lopen. Sofie Van Hulle en Maarten Ost, een triatlonkoppel uit Eeklo, gingen met de zegebloemen lopen in de sprintwedstrijd.

15


eeklo eekloinfo

COMMUNICATIE

Industrielaan 2 info@eeklo.be www.eeklo.be

© Comeet / Erfgoedcel Meetjesland

09 I 218 28 96

Bakhuisje zoekt bakkers Kom neuzen in het erfgoed van het Meetjesland (vrijwilligers) Doet de heerlijke geur van versgebakken brood je zin krijgen om zelf aan de slag te gaan? Dan ben je uit het juiste deeg gekneed. Ter versterking van het team vrijwilligers is de Huysmanhoeve op zoek naar mensen die gepassioneerd zijn, die de kunst van het bakken in een authentieke hout-gestookte stenen oven willen demonstreren en die graag samenwerken. Ervaring is niet vereist. MEER INFO tel. 09 | 327 04 47 huysmanhoeve@plattelandscentrum.be

Workshops in het Plattelandscentrum Het Plattelandscentrum Meetjesland heeft een uitgebreid en gevarieerd cursusaanbod klaargestoomd. De cursus ‘Koken met streekkoks’ wordt wegens groot succes opnieuw georganiseerd. In de lessen ‘Natuurfotografie aan de kreken’ maken fotografen Joost Dhuyvetters en Ludo Goossens de cursisten wegwijs in de natuurfotografie. Dit jaar is er ook een reeks nieuwe cursussen: ‘Kilootje minder’; waarbij in 7 sessies een gezonde levensstijl wordt aangeleerd; tijdens de cursussen ‘Vegetarisch koken’ maken de cursisten met seizoensgroenten een evenwichtig menu; de cursus ‘Landschappen lezen’ leert je meer over het ontstaan van het Meetjeslandse landschap. Verder is er nog de cursus ‘Terrasplanten’ waar mensen met groene vingers en een kleine tuin zeker hun gading kunnen vinden. Wil je graag je stalen ros kunnen onderhouden, kies dan voor de cursus ‘Fietsonderhoud’. Aangetrokken tot kleur en interesse om te leren schilderen? Verleg dan je creatieve grenzen met de cursus ‘Acrylschilderen’.

GRATIS cursusbrochure tel. 09 | 379 78 37 info@plattelandscentrum.be www.plattelandscentrum.be.

16

Welkom in de Huysmanhoeve! In het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve is sedert afgelopen zomer de collectie van VVV Eeklo zien. Het is een startpunt om van de Huysmanhoeve een Meetjeslands erfgoeddepot te maken. In het provinciaal streekcentrum Huysmanhoeve kan je neuzen in het erfgoed van het Meetjesland. Verschillende collecties brengen de geschiedenis van de streek tot leven. Want ook vandaag ontdek je nog talrijke sporen van het verleden. De Provincie Oost-Vlaanderen kocht het domein van de Huysmanhoeve deels in 1991 en de rest in 2003, om het uit te bouwen tot een provinciaal streekcentrum. Het beheer van de site werd in 2010 toevertrouwd aan de vzw Plattelandscentrum Meetjesland. De Stad Eeklo is ook een belangrijke steunpilaar in het project. Je kan hier als het ware komen ‘winkelen’ in het erfgoed van het Meetjesland. De Huysmanhoeve is immers de plek van het Meetjeslandse erfgoeddepot. Het provinciebestuur neemt op vraag van de Vlaamse overheid een regierol op op vlak van depotbeleid. De Meetjeslandse erfgoedzorgers kunnen hier dan ook terecht met al hun depotvragen. Momenteel zie je in de ‘open depot’-opstelling vooral voorwerpen van VVV Eeklo. Geregeld zal je hier ook kunnen neuzen in andere collecties. COMEET - Erfgoedcel Meetjesland helpt

met documenteren van de stukken en hun verhalen aan de hand van archiefonderzoek en interviews. Toerisme Meetjesland deelt hier haar kennis over de verborgen pareltjes van de streek. En er is meer. De bakoven verspreidt opnieuw de geur van versgebakken brood. In de gerestaureerde varkensstal is de cafetaria waar streekproducten geserveerd worden. Er zijn nog heel wat plannen voor de toekomst, dus spring zeker geregeld eens binnen. Een nieuwe mijlpaal zal het voorjaar 2013 zijn, met de opening van het toeristische seizoen. De Huysmanhoeve is klaar om je te ontvangen! Tijdens de Week van de Smaak kan je al even langskomen voor de streekproductenmarkt op zondag 18 november. (pg. 36) MEER INFO Streekcentrum Huysmanhoeve, Bus 1 (zijstraat Peperstraat), Eeklo www.huysmanhoeve.be Plattelandscentrum Meetjesland vzw tel. 09 | 327 04 47 huysmanhoeve@plattelandscentrum.be www.oost-vlaanderen.be/depotbeleid werd de fundering gegoten op de plaats waar het beeld komt (in de dolomietzone, tussen het petanqueplein en het podium). De handen komen gelijkgronds, dus niet op een verhoog, net alsof ze uit de grond komen. Tegen eind dit jaar zouden ‘De Handen’ kunnen geplaatst worden.

Handen krijgen vorm ‘De Handen’, het speelobject/kunstwerk dat op het plein in Balgerhoeke komt, is in de maak. Het wordt klaargestoomd in het atelier van Concreet, door Lieven Goetinck. Ondertussen

Het kunstwerk werd ontworpen door Anatomic Design, een zevenkoppige groep van de afdeling architecturale vorming van de Kunstacademie van Eeklo: Arthur Ackermans, Frederick De Busschere, Webke De Smet, Joost Herrebout, Simon Van de Walle, Jasna Wittevrongel en Thibault Zenner, onder leiding van de leerkrachten Tim Peeters en Jan Pieters.


CC De Herbakker

Adriaan Van den Hoof

Hoogspanning

don 6 december, 20.30 uur

Waar Van den Hoof bij Achterklap en Doortocht nog han-

dig gebruik maakte van zijn achteruitkijkspiegel, kijkt hij nu het enthousiasme van de zalm die onvermoeibaar stroomopwaarts naar zijn geboorteplek zwemt en de zelfrelativering van een gecastreerde dekstier hanteert Adriaan als geen ander de gave van het woord. € 16 / € 14 (ka) / € 13 (ga) / € 12 (hh)

© Koen Bauters

onvervaard door de voorruit de toekomst tegemoet. Met


eeklo eekloagenda woe 14 november – 20.30 uur

tentoonstelling: natuurfoto’s

THEATER Tibaldus

Leen, Gentsesteenweg 80

CC De Herbakker – € 12 / € 10 / € 9 / € 8

din 6 november

don 15 t.e.m. zon 25 november

Bosinfocentrum Provinciaal Domein Het

MILIEU Ophaling

snoeiresten

tuinafval en

din 6 november – 20.30 uur

’t Klein Podium: Saxconnection MUZIEK

en andere hoeren – Maart 2012 (wanneer de paarden sterven)

Week van de Smaak (pg. 36 - 37 - 38)

don 15 november – 11 uur

viering Koningsdag (pg. 31) Dekenale kerk

Cultuurcafé Bakkerei – gratis

woe 7 november – 14 tot 17 uur

don 15 november – 14 uur FILM

The Artist

Fietsregistratie

CC De Herbakker – € 3 / € 6 (met taart en

Commissariaat, Tieltsesteenweg 18

koffie, reserv. tot 13 november)

woe 7 november

don 15 november – 20 uur

MILIEU inzameling

textiel

don 8 november – 14 tot 16 uur

Senioren in de bib

Senioren kunnen genieten van een

gratis kopje koffie. Als ze boeken uitlenen,

FILM

The Artist

don 8 november – 20 uur

‘Cinecittà: Io sono l’amore’

zon 18 november – 15 uur

De fontanel van Marc De Bel Kunstendag voor kinderen

CC De Herbakker – € 3

N9 Villa – € 5

vrij 16 en zat 17 november – 20 uur

din 20 november – 14.30 uur

THEATER Tryskyl

De Koperen Leeuw – € 10

moeten die pas de 1ste donderdag van de volgende maand binnengebracht worden

© The Artist - Cine+

tot 2 december

TENTO Argus

in Eeklo

zat 17 november – 14 tot 17 uur

Week van de Smaak Thuisbakdag LDC Zonneheem

FILM

zat 17 november – 14 tot 17 uur

en maatschappelijke impact van nieuwe media OKRA Academie

CC De Herbakker – € 9 / € 5 (8 tot 18 jaar)

N9 Fabriek – € 5 / € 6 (kaarten via tel.

N9 Villa – € 9

Kunstacademie

zat 10 t.e.m. zon 25 november

TENTO ‘Reis

passie van Tadeusz

door Reizen’

tekeningen Hilde Barbier, foto’s JanDiet Berendsen en tekst Toon Reyn, van Schot-

zat 17 november – 20.30 uur MUZIEK Lieven

Tavernier en White Velvet / De Held

Gemeenteraad raadzaal stadhuis maa 26 november – 20 uur

zon 11 november – vanaf 10 uur

Viering 11 november (pg. 31)

Dekenale kerk – Canadaplein – Markt –

info Burgercoöperaties (pg. 9)

Stadskantoor

Inzameling klein gevaarlijk afval MILIEU

Parking sporthal

INFO Eerste hulp aan baby’s en kinderen

woe 21 november – 18.30 uur

weg 183 - € 4 / € 8 – inschrijven via tel. 09 |

Bond Moyson - Sparrenhof, Brugsesteen-

INFO André Lefèvre geeft duiding over tentoonstelling Tadeusz Kantor Kunstacademie

zat 17 november – 21 uur

door relatietherapeut Prof. Vansteenwe-

MUZIEK Little

VORMING Investeer

Kim & The Alley Apple 3

– € 5 (cm-leden gratis)

zon 18 november – vanaf 10 uur

THEATER Tryskyl

in je relatie

gen (organisatie CM) - CC De Herbakker

333 57 22 of academie.bmovl@socmut.be din 27 november

MILIEU ophaling tuinafval en snoeiresten

din 27 november tot 14 december

TENTO Hoe

Europa ons leven beïnvloedt! (pg. 35)

LDC Zonneheem - gratis

N9 Villa – € 9

Week van de Smaak

vrij 23 en zat 24 november – 20 uur De Koperen Leeuw – € 10

Streekproductenmarkt & streekproductenbrunch

zat 24 november – 20.30 uur

zon 18 november – 15 tot 18 uur

Groenewoud Memoires van een balmuzikant

(pg. 36) – Huysmanhoeve

woe 14 november – 15 tot 17 uur

bibliotheek

woe 21 november – 20 uur

begraafplaats maa 12 november – 20 uur

infosessie Fundels (pg. 21)

CC De Herbakker – € 16 / € 14 / € 13 / € 12

land tot India - M.A.P , Molenstraat 7

maa 26 november – 19.30 uur

09 | 269 32 18 of academie.mvl@okra.be)

zat 17 november t.e.m. zat 15 december

Kantor’

Cité Moderne Vrolijke verhalen over dode stadsvogels (8+)

In samenwerking met UPV vzw - VUB

vrij 9 november – 21 uur

TENTO ‘De

zon 25 november – 15 uur

THEATER La

woe 21 november – 16 uur

meets Col-

Fairtradetoer (pg. 38)

VORMING Sociale

Speculoosslag Scouts (pg. 22)

lieman

Week van de Smaak

start: Oxfam wereldwinkel – Boelare

De Koperen Leeuw – € 2

MUZIEK Asham

zon 25 november

Sinterklaasfeest (pg. 23) Evenementenhal

MUZIEK Raymond

CC De Herbakker

€ 25 / € 23 / € 22 / € 21

van het

woe 28 november – 19 uur

Breicafé bibliotheek – gratis

woe 28 november – 20.30 uur Comedycafé

Michael Van Peel

CC De Herbakker – gratis

don 29 november – 14 uur voordracht Hoe

Europa ons leven beïnvloedt! Hendrik Vos

LDC Zonneheem - € 6 / € 4 / € 2

18


gratis kopje koffie. Als ze boeken uitlenen, moeten die pas de 1ste donderdag van de volgende maand binnengebracht worden

don 13 december – 20 uur

FILM ‘Cinecittà: Des hommes et des dieux’ De Koperen Leeuw – € 2

don 6 december – 18 tot 20 uur

Infoavond IVV Sint-Vincentius

Zuidmoerstraat 125

zat 15 december – 14 uur FILM Hasta

La Vista

CC De Herbakker – € 3 / € 6 (met taart en don 6 december – 19 tot 22 uur

koffie, reserv. tot 13 december)

Reanimeren en defibrilleren met AED-toestel

zat 15 december – 20 uur

bekeplein 2

CC De Herbakker – € 3

© Phicks for money - Phile Deprez

VORMING

don 29 november – 20.30 uur

zon 2 december – 10 tot 18 uur

Jeneverhuis Van Hoorebeke, Van Hoore-

don 6 december – 20.30 uur

HUMOR Adriaan Van den Hoof Hoogspanning

TENTO Small

But Brave Modelbouwtentoonstelling

CC De Herbakker – € 16 / € 14 / € 13 / € 12

Verkoop modelbouw, wedstrijd en demo’s

vrij 7 december – 17.30 tot 22 uur

CC De Herbakker – € 16 / € 14 / € 13 / € 12

door Meetjeslandse modelbouwclub

Kerstmarkt PM-PTI-PCDO

Koninklijk Atheneum, Eikelstraat 41 vrij 30 nov. en zat 1 dec. – 20 uur

THEATER Tryskyl

De Koperen Leeuw – € 10

HUMOR ’t

Klein Podium: Caque

Cultuurcafé Bakkerei – gratis vrij 30 november – 20.30 uur

THEATER Van

Een Leien Dakje en NTGent – De Illusionist (12+)

woe 5 december – 15 uur

Sinterklaasshow – KA! woord

CC De Herbakker – € 14 / € 12 / € 11 / € 10

Auditorium Kunstacademie

vrij 30 november – 21 uur

woe 5 december – 20.30 uur

MUZIEK Les

N9 Villa – € 10

Triaboliques

zat 1 december – 9 tot 12 uur MILIEU inzameling

gevaarlijk afval

klein

Ringlaan - containerpark

Opbrengst voor het goede doel

THEATER Kopergietery

en Het Kip – Chicks for Money and nothing for free

Senioren in de bib

Senioren kunnen genieten van een

Kerstauditie zang-lyrische kunst Kunstacademie

maa 17 december – 19.30 uur

Gemeenteraad raadzaal stadhuis

din 18 december – 14.30 uur

vrij 7 en zat 8 december – 20 uur De Koperen Leeuw – € 10

€ 5 / € 6 (kaarten via academie.mvl@okra.

THEATER Tryskyl

OKRA Academie / N9 Villa

be of via tel. 09 | 269 32 18) zon 9 december – 16 tot 18 uur AVONDWANDELING

‘Weekend... natuurlijk!’

Sfeervolle, winterse avondwandeling met

verhalen en een vleugje poëzie. Provin-

din 18 december – 19 uur

Meezing- en luisteravond in kerststemming Kunstacademie

ciaal Domein Het Leen, Gentsesteenweg 80 – gratis

CC De Herbakker – € 14 / € 12 / € 11 / € 7

don 6 december – 14 tot 16 uur

maa 17 december – 19 uur

Liedjes van Tamboer door de Meetjeslandse troubadoer Erik Wille en zijn groep

Polyvalente zaal – Roze 131 din 4 december – 20.30 uur

La Vista

inschrijven via tel. 0476 | 63 91 90 of voorzitter@eeklo.rodekruis.be

THEATER Olympique

Dramatique en Lazarus – Niets is onmogelijk

FILM Hasta

don 13 december – 20 uur

VORMING De wondere wereld van de contrabas

din 18 december – 20.30 uur

MUZIEK ’t Klein Podium: Maarten Decombel Trio

Cultuurcafé Bakkerei – gratis

N9 Villa – € 6

Uw eigen activiteit in deze agenda? Dit kan via de UITagenda op www.eeklo.be of via info@eeklo.be Meer? UITinvlaanderen.be Kunstacademie Beeld Muziek Woord P. De Nevestraat 26 tel. 09 I 218 27 50 kunstacademie@eeklo.be www.kunstacademie-eeklo.be

CC De Herbakker P. De Nevestraat 10 tel. 09 I 218 27 27 info@ccdeherbakker.be www.ccdeherbakker.be

LDC Zonneheem Schietspoelstraat 9 tel. 09 I 377 02 46 zonneheem@eeklo.be www.zonneheem.be

Bibliotheek Molenstraat 36 tel. 09 I 218 27 00 bibliotheek@eeklo.be www.eeklo.be/bibliotheek

De Koperen Leeuw Tieltsesteenweg 30/1 tel. 09 I 377 16 55 info@koperenleeuw.be www.koperenleeuw.be

Sportdienst Burg. Lionel Pussemierstraat 157 tel. 09 I 377 61 27 sportdienst@eeklo.be www.eeklo.be/sport

in Eeklo

N9 fabriek / N9 Villa Molenstraat 31 / Molenstraat 165 tel. 09 I 377 93 94 info@n9.be I www.n9.be Prov. Streekcentrum Huysmanhoeve i.s.m. Plattelandscentrum Meetjesland Bus 1 - tel. 09 I 327 04 47 huysmanhoeve@plattelandscentrum.be www.huysmanhoeve.be www.plattelandscentrum.be

19


CC DE HERBAKKER Pastoor De Nevestraat 10 09 I 218 27 27 - info@ccdeherbakker.be www.ccdeherbakker.be Openingsuren ticketshop maa: 13.30 uur tot 18 uur din – vrij: 10 uur tot 12 uur / 13.30 uur tot 16.30 uur

eeklo herbakker eeklo fanfare van honger en dorst’ was in een rechtvaardige we-

FAMILIE zon 25 november, 15 uur

reld al lang wereldberoemd. Maar de Gentse kruising tus-

La Cité Moderne

sen John Prine en Bob Dylan is te bescheiden voor deze

De poort staat open en een vreemde vogel komt naar bin-

Velvet) hem mee naar zijn studio, wat resulteerde in een

nen gevlogen: Tanya Hrvatin, professioneel vogelbegraaf-

nieuwe plaat. Voor Lieven Tavernier het podium betreedt,

Vrolijke verhalen over dode stadsvogels

wereld. Op een blauwe maandag lokte Koen Gisen (White

ster in bijberoep. Ze heeft een koffer vol verhalen over vo-

krijgt De Held de kans om uw hart te winnen (geboren als

gels. Vogels die rond haar fladderen en dood naast haar

Jo Jacobs). Denk: Toon Hermans die Mark Everett (Eels)

neervallen. Want die neiging hebben ze nogal eens.

op een herfstige dag in een Vlaams theater ontmoet.

€ 9 / € 5 (8 tot 18 jaar)

€ 16 / € 14 (ka) / € 13 (ga) / € 12 (hh)

CINé LOCAL don 15 november, 14 uur en 20 uur

zat 24 november, 20.30 uur

don 6 december, 20.30 uur

Adriaan Van den Hoof Hoogspanning zie pg. 17

€ 16 / € 14 (ka) / € 13 (ga) / € 12 (hh)

THEATER woe 14 november, 20.30 uur

Tibaldus & andere hoeren – Maart 2012 (wanneer de paarden sterven)

Een apocalyps nadert. De wereld zoals wij die kennen houdt op te bestaan. Ergens tussen de nostalgische hoop

Raymond van het Groenewoud Memoires van een balmuzikant

The Artist

Hollywood, 1927. Wanneer filmster van de ‘stomme film’

op beter en een juichen om een wereldeinde staan vier kleine mensen. met: Eva Binon, Hans Mortelmans, Simon De Winne, Karlijn Sonderen en Timeau De Keyser € 12 / € 10 (ka) / € 9 (ga) / € 8 (hh)

Peppy Miller, een jonge danseres die toe is aan iets anders. Deze film won maar liefst vijf Oscars in 2012. Met: Jean

© Joke Schot

George Valentin zich afvraagt of de komst van de geluidsfilm zijn carrière in de vergetelheid zal brengen, ontmoet hij

don 29 november, 20.30 uur

Dujardin, Bérénice Bejo, John Goodman, James Cromwell,

Zijn liedbundel en -honger zijn zo groot dat hij weer op

Penelope Ann Miller, Missi Pyle,...

tournee gaat. Hij neemt drie straffe muzikanten mee: Ben

14 uur: € 3 / € 6 (film + koffie en gebak, reservatie ten laat-

Faes, Gwen Cresens en Cesar Janssens. Wat mag je nog

ste din 13 november) / 20 uur: € 3

verwachten? Strelende arrangementen en hier en daar

Olympique Dramatique & Lazarus Niets is onmogelijk

een nieuw nummer. Onder het motto het leven is één groot

Hasta La Vista

feest wordt het een prettig concert om naar te kijken en te luisteren. € 25 / € 23 (ka) / € 22 (ga) / € 21 (hh)

© Frieke Janssens

zat 15 december, 14 uur en 20 uur

din 18 december, 20.30 uur

Olympique Dramatique en Lazarus houden van elkaars

Muziek op het kruispunt van folk en jazz. Met de gitaar als

de zomer van 2012 zal dit eindelijk gebeuren.

centrale pijler - gestut door contrabas en drum; ­mengt dit

Met: Geert Van Rampelberg, Günther Lesage, Ruth

© Ciné+

’t klein podium Maarten Decombel Trio

werk en willen al langer de koppen bij mekaar steken. Na

Drie jonge gasten houden van wijn en vrouwen. Het eerste

drietal inventieve lijnen, improvisaties en grooves minuti-

Beeckmans, Goele Derick e.a.

proeven ze met plezier, maar het tweede hebben ze nog

eus dooreen tot een cocktail die recht naar het hart gaat.

€ 16 / € 14 (ka) / € 13 (ga) / € 12 (hh)

nooit mogen smaken. Onder het mom van een wijntour rei-

Gratis in cultuurcafé Bakkerei

zen de drie naar Spanje om eindelijk van de grond te gaan. Niets zal hen tegenhouden. Zeker niet het feit dat de eer-

vrij 30 november, 20.30 uur

Van Een Leien Dakje en NTGent De Illusionist

ste blind is, de tweede in een rolstoel zit en de derde volle-

HUMOR woe 28 november, 20.30 uur

dig verlamd is. Met: Gilles De Schryver, Johan Heldenbergh,

comedycafé

Karlijn Sileghem, Katelijne Verbeke, Isabelle De Hertogh

In ons Comedycafé krijgen maandelijks twee mindere go-

14 uur: € 3 / € 6 (film + koffie en gebak, reservatie ten laat-

den de kans om podiumervaring op te doen, een geves-

van variété, toneel en illusie. Een wervelende show met

ste don 13 december) / 20 uur: € 3

tigde waarde sluit de avond af. MC Bas Birker leidt alles

dans, muziek en veel trucs. (12+)

in goede banen. Van Peel is een lollige cynicus, gevangen

€ 14 / € 12 (ka) / € 11 (ga) / € 10 (hh)

MUZIEK din 6 november, 20.30 uur

’t klein podium Saxconnection

Michael Van Peel

Illusionist Poppescu reist met zijn lieftallige assistente

Svetlana langs de theaters. Een geraffineerde combinatie

in het lichaam van een acute optimist. Met de olijke glimlach van een kleine kapoen schopt hij geen heilige huisjes,

woe 5 december, 20.30 uur

Kopergietery en Het Kip Chicks for Money and nothing for free

maar heelder bebouwde kommen omver. Zuivere stand-

Na een intense tour door België met het John Snauwaert-

up: ongefilterd, extra vierge en van eerste koude persing.

kwintet, kwam Gary Smulyan (o.a. Vanguard Bigband,

Gratis

doen. Hij koos voor een kwintet met drie saxen, drums en bas en contacteerde Dick Oatts (altsax), John Snauwaert (tenor- /sopraansax), Bruno Castellucci (drums) en Bart

din 4 december, 20.30 uur

’t klein podium Caque

Een kernramp op een boerderij. Piet Huysentruyt, Cleo-

© Phile Deprez

Dave Holland-octet,...) op het idee iets speciaals te gaan

Defoort (akoestische bas). Saxconnection was een feit.

patra en Jommeke samen op een verjaardagsfeestje. Of

Vijf mannen. Om hun verhaal te vertellen smijten ze hun

Gratis in cultuurcafé Bakkerei

een opera over de brandweer... Onmogelijk? Allesbehalve.

lichaam in de strijd. Een oefening in geluk en mannelijk-

zat 17 november, 20.30 uur

Lieven Tavernier en White Velvet De Held

Lieven Tavernier, de man van ‘De eerste sneeuw’ en ‘De

Bij Caque - improcomedy kan het allemaal. Je brult/roept/

heid. Een zoektocht naar een ideale wereld waar alles kan

fluistert wat suggesties en de vier spelers op het podium

en niets schijn lijkt. Met: Gilles De Schryver, Arend Pinoy,

maken daarmee een scène.

Oliver Roels, Robrecht Vanden Thoren, Hendrik Van Doorn

www.caque.be of facebook.com/caque.improcomedy.

en Yahya Terryn

Gratis in cultuurcafé Bakkerei

€ 14 / € 12 (ka) / € 11 (ga) / € 7 (hh en avondgasten)

ga: groot abonnement (min. 8 voorstellingen) / ka: klein abonnement (min. 4 voorstellingen) / hh: Hete Hoofden (enkel voor -26-jarigen - min. 4 voorstellingen)

20

uitverkocht vrij 16 november - Piv Huvluv en Steve Wynn / zat 1 december - Stefaan Degand en Ensemble Hommages / vrij 7 december - Adriaan Van den Hoof


eeklocultuur

Bibliotheek

KUNSTacademie

Molenstraat 36 Pastoor De Nevestraat 26 09 I 218 27 00 bibliotheek@eeklo.be 09 | 218 27 50 kunstacademie@eeklo.be www.eeklo.be/bibliotheek www.kunstacademie-eeklo.be

Nieuwe slagwerkklas is box in box

In de Kunstacademie is de nieuwe slagwerkklas afgewerkt. Dit lokaal wordt gebruikt door de optie SLAGWERK in de afdeling Muziek.

De locatie van de slagwerkklas is een zoektocht van jaren. Het is eigen aan de klas dat er nogal wat geluidsoverlast is. Maar slagwerk is een populaire optie, dus een oplossing drong zich op. Vroeger had de slagwerkklas haar stek in het oude auditorium van de stad, later ook in het jeneverhuis, en uiteindelijk bij de ingebruikname van de nieuwbouwvleugel aan de Pastoor de Nevestraat in een klas naast het auditorium van de KA! Dit laatste gaf ernstige geluidsoverlast voor andere lessen die daar tezelfdertijd moesten plaatsvinden. Door de oprichting van de KA! (en het samengaan van de vroegere Academies), ontstonden

Je zou Fundels digitale prentenboeken kunnen noemen, maar het is meer dan dat! Fundels brengt een prentenboek tot leven. In deze ‘bundels vol fun’ zijn de tekeningen van de prentenboeken geanimeerd en aangevuld met leuke activiteiten. © Michel Moens

Deze richting zocht al langer naar een goede ‘thuis’ en heeft die nu eindelijk gevonden: het werd een volledig losstaande ‘box in box’ binnen een lokaal (zwevende vloer en plafond, geïsoleerde muren, geluidsisolerende deuren en sas tussen aanpalend atelier schilderkunst). The BOX werd uitgewerkt in een tekenatelier dat minder gebruikt werd, een gevolg dus van een doorgedreven samenwerking van de KAafdelingen Beeld en Muziek.

nieuwe mogelijkheden en wordt nu efficiënter gebruik gemaakt van de lokalen. Deze oplossing (die € 67.000 kostte) biedt ook nieuwe mogelijkheden voor het gebruik van het auditorium en aanpalende klassen. Deze worden namelijk niet langer geconfronteerd met het slagwerk van de leerlingen.

Hoe werken Fundels? Om aan de slag te gaan met Fundels op jouw computer heb je een Fundelslezer en een Fundelsboek (met chip) nodig. Als de chip wordt ingelezen, opent de Fundel op je computer. Fundels in bib, kinderopvang, op school of thuis. Bibliotheken Meetjesland leren je kind in de bib Fundels ontdekken, maar je kunt in de bib ook terecht voor een Fundelsuitleenkit met Fundelslezer en enkele boeken. Ontdek welke titels beschikbaar zijn en leen ze gratis uit. meer info? Kom naar de infosessie op 21 november om 16 uur in de bib in Eeklo (Molenstraat 36). Voor kinderen van 3 tot 7 jaar.

Meer info: Algemeen secretariaat Pastoor De Nevestraat 26, Eeklo

09 | 218 27 50 schreef een doctoraat over Tadeusz Kantor. Met dank aan De Veerman en Carlos Dekeyrel voor de samenstelling van de tentoonstelling. Opening op vrijdag 16 november om 20.30 uur, van harte welkom!

December

Woensdag 5 december om 15 uur

November

17 november tot 15 december

Tentoonstelling ‘De passie van Tadeusz Kantor’

Foto’s en filmfragmenten over het werk van Tadeusz Kantor in de hal en de In Vitro van de Kunstacademie. Tadeusz

En hij komt ook naar de KA!... de Sint!

Dinsdag 18 december om 19 uur

Kerstliederen

Iedereen welkom om 19 uur in de hal van de Kunstacademie en zing uit volle borst mee met gekende en minder gekende kerstliederen. Leerkrachten en leerlingen muziek en woord staan in voor de omkadering. Van harte welkom op deze sfeervolle meezing- en luisteravond! Als afsluiter verwennen we je graag met een glaasje glühwein.

De jongste woordkunstenaars brengen hun grootse Sinterklaasshow. Plaats van afspraak: het auditorium KA!

Woensdag 19 december om 15 uur

Maandag 17 december om 19 uur

Een week voor Kerstmis brengen de leerlingen Woord hun

Kerstauditie zang-lyrische kunst

Kerstoptreden door leerlingen Woord stemmig kerstoptreden in het auditorium van de KA!

Kom genieten van de kerstauditie zang-lyrische kunst!

Kantor, Pools beeldend kunstenaar en theatermaker, verheft herinneringen, weggestopt in al dan niet persoonlijke geschiedenis, door ze te transformeren naar kunst(werken). Een verheffing die ervoor zorgt dat aan herinneringen een nieuwe waarde wordt gegeven. Deze tentoonstelling kadert in het jaarthema ‘Koppig’ van de KA! dat handelt over dementie. Bij dementie verlies je langzaam de greep op het heden en ga jij je meer en meer nestelen in jouw verleden, in wat voorbij is, in jouw herinneringen. Je verkiest het verleden boven het heden met herinneringen als enige vrijplaats. Op woensdag 21 november om 18.30 uur geeft André Lefèvre uitleg en duiding bij de tentoonstelling. Hij

Ga naar www.kunstacademie-eeklo.be en bekijk de eigenzinnige keuze van ‘het beeld van de week’.

Volg ons ook op facebook en blijf op de hoogte van onze activiteiten door in te schrijven voor de elektronische nieuwsbrief via kunstacademie@eeklo.be

21


eeklo eeklojeugd

JEUGDDIENST

09 I 218 29 20

Kerkstraat 121 jeugddienst@eeklo.be www.eeklo.be/jeugd

Opening Jeugdcentrum Kubiek

Activiteiten Jeugdhuis De Route

vrijdag 16 november: Don’t Hype

Dit jaar bestaan jeugdhuizen 50 jaar. Op 16 november vieren de jeugdhuizen en jeugdcentra in Vlaanderen deze verjaardag. Want al een halve eeuw doen ze hun eigen ding. Ze doen het zelf. Samen. En met veel goesting. Geen reden voor een hype. Wel om de jeugdhuizen stevig in de kijker te zetten. Ook in JH De Route zal dit feest gevierd worden!

Jeugdcentrum Kubiek en jeugdhuis De Route aan de Kerkstraat 121 zijn officieel open. De jeugddienst ‘woont’ er al een paar maanden, maar nu is ook het jeugdhuis van aan de Dullaert overgekomen, en kreeg daarmee een nieuwe naam: De Route. De komende weken/ maanden wordt de polyvalente zaal aangekleed. De gemeenteraad van 24 september keurde de aankoop van een geluids- en lichtinstallatie, een lichtbrug, een inbraakbeveiligingsysteem en podiumelementen goed (voor een totale waarde van ongeveer € 46.000).

© Lucas Verstraete

RO

ZE

Scouts en Gidsen Baden-Powell Eeklo verkopen speculoos ten voordele van de groepskas. Zaterdag 17 november gaan de Kapoenen (6-7j.), Wouters (8-10j.), Jonggivers (11-13j.), Givers (14-16j.), Jin (17j.) en Akabe (andersvaliden) van deur tot deur om speculoos te verkopen. De voorverkoop loopt tot en met 13 november. Op zaterdag 17 november ben je natuurlijk ook welkom op de Speculoosstand op de markt van Eeklo, van 13 tot 17 uur.

JAN FRANS WILLEMSPLEIN

Jeugdcentrum Kubiek & jeugdhuis De Route zijn autovrij

TEIR

STR

T

NH OF

ELA

AA

IN

KERI

SE

MEL

BO

CK

ST RA

RE

AT

LIN

KE

RK

ST

RA AT

Kerkstraat 121

J

PR

Speculoosslag Eeklose scouts

© Michel Moens

vrijdag 21 december: The end of the world Hebben de Maya’s gelijk en is het einde der tijden echt in zicht? JH De Route neemt het zekere voor het onzekere en bouwt een feestje die avond. Want zeg nu zelf, als het schip zinkt, dan toch het liefst met een spelend orkest erbij??!

22

TRA

AT

KE

AAT

MS

ERTSTR

K. ALB

RAA

Meer info www.scoutseeklo.be, hier kan je een inschrijvingsformulier invullen. Vooraf bestellen kan u via 0488 | 27 60 88 of 0484 | 73 92 36 speculoos@scouts-eeklo.be

MARKT

RK

ST

RA

AT

MELKERIJ

N9 AAT

ELDSTR

Kerkstraat 121 9900 Eeklo tel. 09 218 29 20 www.eeklo.be/jeugd

OOSTV

KRÜGER

STATION

Wil je naar het jeugdcentrum met de auto? Gelieve jouw auto te parkeren op één van de voorziene parkings. De parkings aan het station en op de Krügersite zijn te voet vlot te bereiken via het Melkerijpad (naast het oude treinspoor).


Schoolspotters

Azra en Igwen zijn de nieuwe schoolspotters: twee nieuwe medewerkers in de stedelijke jeugddienst, aangesteld als aanspreekpunt voor de stad Eeklo, de politiezone Meetjesland Centrum, De Lijn en de Eeklose scholen.

Jongeren, de buurt, de buschauffeurs van de Lijn,... kunnen bij hen terecht met vragen en meldingen van o.m. overlast, afval en pesten. De schoolspotters zijn vaak aanwezig aan de bushaltes, op lijnbussen en in de omgeving van de scholen. Problemen, moeilijkheden en opmerkingen stromen via de schoolspotter door naar onder andere De Lijn, de politie of de schooldirecties, waar er verder gewerkt wordt aan oplossingen.

Spreek Igwen en Azra zeker aan als je vragen hebt of ergens mee zit: pesterijen op de bus, te weinig zitplaatsen, drukte aan de haltes, te weinig tijd om de trein te halen. Twijfel dus niet om ze aan te spreken indien je met een probleem zit. Je kan hen bereiken in de stedelijke jeugddienst (Kerkstraat 121) MEER INFO tel. 09 I 218 29 23 igwen.dobbelaere@eeklo.be azra.brkic@eeklo.be

Hij komt...hij komt...

zondag 18 november om 15 uur Evenementenhal, Eeklo

Het stadsbestuur van Eeklo en de stedelijke jeugddienst nodigen alle kinderen op zondag 18 november uit voor het Sinterklaasfeest. Kinderen tot en met het derde leerjaar zijn van harte welkom. De Sint komt aan in de Evenementenhal (Burg. Lionel Pussemierstraat 157) om 15 uur. Iedereen wordt daar verwacht voor een spetterend Sinterklaasfeest. Inschrijven is gratis, maar verplicht. De Sint zal van 15 tot 18 uur aanwezig zijn en iedereen krijgt de kans om persoonlijk langs te gaan voor een babbeltje, om een tekening af te geven of een foto te nemen. Daarnaast is er kinderanimatie voorzien - een springkasteel, schminkstand en een kleurhoek - zodat niemand zich hoeft te vervelen! Er is verder nog chocomelk en een koek te verkrijgen aan € 1.

Leerlingen De Tandem nemen deel aan Zuiddag

Op 18 oktober staken de leerlingen van het vierde jaar Economie en Handel van Atheneum De Tandem de handen uit de mouwen ten voordele van de jongeren in de sloppenwijken van Venezuela. Zij draaiden één dag mee op de werkvloer van een bedrijf of organisatie, waarvan de leiding op hun beurt € 40 stortte op de rekening van organisator VZW Zuiddag. De leerlingen van Atheneum De Tandem kregen de kans om voor één dag de job van hun dromen uit te oefenen. Ook de stadsdiensten ontvingen twee leerlingen: Erbil Koska mocht met Bernardine Van Waeyenberghe van de Eeklose milieudienst de hort op om de nieuwe buurtcomposteringsprojecten in de stad te promoten. Pénélope De Muynck draaide een dagje mee op de Jeugddienst van Stad Eeklo. Andere leerlingen vonden een ééndagsjob bij onder andere Robby Cars, Petfood, Tondat Mozaïek, Pirouette, Blokker en de wereldwinkel in Eeklo.

Inschrijvingsstrook Breng dit inschrijvingsstrookje voor donderdag 15 november 2012 binnen in de stedelijke jeugddienst (nieuw adres! Kerkstraat 121). Naam ouders tel. of gsm Voornaam kind (-9 jaar)

jaar

Voornaam kind (-9 jaar)

jaar

Voornaam kind (-9 jaar)

jaar

Ik wil een geschenk van de Sint ontvangen (gratis)

Handtekening

Ik wil een koek & chocolademelk (€ 1)

23


eeklo eekloonderneemt

LOkale economie 09 I 218 28 59

Industrielaan 2 tijs.blomme@eeklo.be www.eeklo.be

Evolutie werkloosheid Eeklo De werkloosheidscijfers van augustus 2012 tonen enkele opvallende gegevens rond de werkloosheidsproblematiek in Eeklo.

De jeugdwerkloosheid (= de werkloosheid bij jongeren onder de 25 jaar) in Eeklo staat al enkele jaren op een erg hoog peil, vooral bij mannen. We hebben 131 jongens en 86 meisjes zonder werk, of 25,9%. Eeklo doet het relatief beter dan Vlaanderen of het RESOC-gebied (Regionaal Sociaal Economisch Overleg Comité). De jeugdwerkloosheid steeg in Eeklo op 1 jaar met 5,3% tegenover 15,8% in het RESOC-gebied en 11,1% in Vlaanderen; een magere troost voor degenen die zonder werk zitten. De hoge jeugdwerkloosheid noopt tot samenwerking met de scholen, om de overgang van school naar arbeidsmarkt vlotter te laten verlopen. De Werkwijzer plant in 2013 een tweedaagse voor schoolverlaters. De werkloosheid onder de laaggeschoolden nam in Eeklo met 12,2% toe. In vergelijking met Vlaanderen (4,2%) en het RESOC-gebied (1,7%) is dit een sterke stijging. Ook de hooggeschoolde werkloosheid steeg het afgelopen jaar met 9%, opnieuw een sterkere stijging dan Vlaanderen (7,3%) of het RESOC-gebied (5,2%). Een diploma hoger onderwijs is geen garantie meer op werk. Eeklo doet het enkel

goed met de werkloosheid van middengeschoolden met een daling van 4,7% tegenover een stijging van 1,9% op RESOC-niveau en een stijging van 7,9% op Vlaams niveau. De groep werkzoekenden met een huidige of vorige nationaliteit van buiten de EU-landen is groeiend (een stijging van 30 %). Het is onduidelijk wat de precieze belemmeringen vormen voor deze mensen om toe te treden tot de arbeidsmarkt. De Werkwijzer engageert zich om hier meer inzicht in te verwerven, zodat acties ondernomen kunnen worden om drempels tot de arbeidsmarkt weg te werken.

Eeklo kent een zeer hoog aantal arbeidsgehandicapten (201 in augustus 2012) maar toch was er een daling van 14,8% op 1 jaar tijd. Op RESOC-niveau was dit -12,4% en op Vlaams niveau zien we een daling met 6,2%. De cijfers zijn niet geheel betrouwbaar omdat de definitie van ‘arbeidshandicap’ het voorbije jaar is gewijzigd en strikter werd omschreven. Maar dit geldt voor alle regio’s en we zien dat Eeklo het hier beter doet dan RESOC en Vlaanderen. Binnen de RESOC heeft de Werkwijzer samen met lokale actoren en VDAB/GTB (Gespecialiseerde Trajectbepaling en -begeleiding) een werkgroep rond deze problematiek opgericht.

Het aantal langdurig werkzoekenden (+2 jaar) daalt met 17,6% (op 1 jaar) en staat op het laagste peil sinds 5 jaar. Langdurig werkzoekenden zijn natuurlijk dé preferente doelgroep van heel wat organisaties (Werkwijzer, Meetjeslandse Meer info leerwerkbedrijven, Kringwinkel, Pro Natura, Werkwijzer, Zuidmoerstraat 136/7, Eeklo Groep Intro,...). Deze organisaties slagen er voormiddag van 9 tot 12 uur (zonder afspraak) veelal in deze doelgroep een werkervaring – namiddag op afspraak aan te bieden en daarna deze mensen te laten tel. 09 | 218 17 40 doorstromen naar vast werk. Toch hebben we info@werkwijzervzw.be in Eeklo nog altijd 192 mensen die meer dan 2 www.werkwijzervzw.be

U ligt goed in de markt 24

jaar werkloos zijn. Op Vlaams niveau blijft de langdurige werkloosheid stabiel (+0,2%), op RESOC-niveau zien we een daling van 15%.

Hierbij vind je onze marktbezoekers van september-oktober, met draagtas. Je wordt enkel gefotografeerd met de herbruikbare boodschappentas van de stad Eeklo in de hand. Dan maak je kans om een waardebon te winnen van € 10. Deze bon dient persoonlijk afgehaald te worden op de benedenverdieping van het stadhuis, bij de marktleider. Je hebt hiervoor de tijd tot en met 13 december 2012.


COMMUNICATIE

Industrielaan 2 09 I 218 28 96 info@eeklo.be www.eeklo.be

Eerste steen voor nieuw AZ Alma Kerstdrink

© Awbeir

voor iedereen 23/12 om 19 uur

Het nieuwe ziekenhuis zal zeven verdiepingen tellen (verdieping -1, gelijkvloers en vijf bovengrondse verdiepingen). Het wordt gebouwd op een terrein van 10 hectare, gelegen tussen de Blakstraat, de Ringlaan en de Raverschootstraat. Tegen 2017 zullen er 110 artsen, 1200 medewerkers en 125 vrijwilligers actief zijn om in totaal 513 patiënten te verzorgen. AZ Alma is het fusieziekenhuis van het voormalige Heilig Hart ziekenhuis in Eeklo en Sint-Elisabeth in Sijsele. Deze fusie bestaat al enkele jaren, maar voorlopig blijven de twee campussen nog enkele jaren voortwerken. Op zondag 16 september was er een openwervendag, waarbij het personeel van AZ Alma

© Michel Moens

Ministers Jo Vandeurzen, Joke Schauvliege en Pieter De Crem waren de eregasten bij de eerstesteenlegging van de nieuwe kliniek AZ Alma langs de Eeklose Ringlaan. Het ziekenhuis - dat bijna 100 miljoen euro Vlaamse subsidie ontvangt - zal afgewerkt zijn tegen maart 2017.

werd uitgenodigd om de eerste fase van de werken te bekijken. Maandag 17 september werd de officiële eerste steen gelegd: een vierkante tegel met het logo van AZ Alma, die aan de ingang van de nieuwe kliniek zal komen.

Kerstmarkt in Eeklo Van 21 tot en 24 december vindt in Eeklo de Kerstshopping plaats, in een volledig nieuw concept. Op vrijdag (10-19 uur), zaterdag (1019 uur), zondag (14-19 uur) en maandag (10-17 uur) worden op het ceremonieplein op de Markt twee grote tenten geplaatst om een heuse kerstmarkt in te richten. Verenigingen, handelaars en commerciële initiatieven krijgen de mogelijkheid hun kerstmateriaal aan te bieden! Wil je vier dagen meedoen, dan betaal je € 80; kies je voor twee dagen (naar keuze), dan betaal je € 60. Je krijgt hiervoor een oppervlakte van 3 bij 3 meter, een tafel, twee stoelen en belichting. Meer info & inschrijven geert.leloup@unizo.be

Centen voor concept Hartwijk Vier steden (Antwerpen, Gent, Kortrijk en Waregem) krijgen de komende jaren steun van de Vlaamse overheid op voorstel van Vlaams minister van Steden Freya Van den Bossche voor de realisatie van hun stadsvernieuwingsproject. Zes projecten in Aalst, Antwerpen, Geel, Leuven en Eeklo krijgen via een conceptsubsidie financiële en inhoudelijke ondersteuning om hun stadsvernieuwingsproject uit te werken. De stad Eeklo wil de Hartwijk (= de ruimte die vrijkomt als AZ Alma zijn intrek neemt in de nieuwbouw langs de Ringlaan begin 2017) gelegen langs de Moeie en nabij het centrum en een kruispunt van twee potentiële openruimte-corridors – ontwikkelen tot een levendige wijk met een vernieuwende mix van woonvormen: sociale koopwoningen, cohousing, kangoeroewoningen, meegroeiwoningen,... Op die manier hoopt de stad jonge gezinnen aan te trekken en tegelijk nieuwe manieren te

vinden om een mix van jong en oud te realiseren (bv. intergenerationeel wonen). Hierbij wil Eeklo een deel van de projectontwikkeling via één of meerdere bewonersgroepen laten gebeuren (coöperatieve vennootschap, community housing trust of dergelijke meer). Daarnaast is de stad van plan de wijk CO²-neutraal of zelfs ‘energie plus’ te maken. Met de conceptsubsidie wil de stad een ‘multidisciplinair’ team inzetten voor onderzoek omtrent de voorgestelde innovaties.

De door Vlaanderen goedgekeurde projecten mikken op een kwaliteitsvolle en blijvende verandering in een buurt of een stadsdeel. Een conceptsubsidie wordt gegeven aan projecten met potentieel. Hiermee krijgt Eeklo hulp van een team van experts om een vernieuwende visie te ontwikkelen en een stevige basis te leggen om het project startklaar te maken. Voor deze oproep stadsvernieuwing waren er 23 aanvragen.

25


eeklo eekloonderwijs

Bij de GO!-basis- en secundaire school De Tandem kwamen leerkrachten van de derde graad basisonderwijs en eerste graad secundair voor het eerst samen voor ‘het onderwijscafé’ om er hun klaswerking, leerplannen, werkboeken,... naast elkaar te leggen. Op die manier trachten de scholen, die zich op dezelfde campus bevinden, hun leerstof en jaarplannen nog beter op elkaar aan te sluiten. Avonden als deze zorgen bovendien voor een steeds hechtere band tussen de verschillende leerkrachten, die de toekomstige samenwerking alleen maar intensiever maakt.

© Michel Moens

Campus De Tandem start met eerste onderwijscafé

COLTD in fluo geel en groen College O.-L.-V.-ten Doorn investeerde tijdens de zomervakantie in fietsen en fluohesjes. Ze werden gepersonaliseerd in het huisstijlgroen en zijn voorzien van de naam en het logo. De school wil de leerlingen opvoeden tot burgers die aandacht hebben voor een duurzame samenleving. Daarom is de fiets het vervoermiddel bij uitstek, zeker voor lokale verplaatsingen. Leerlingen die niet met de fiets maar met het openbaar vervoer naar school komen, kunnen

op deze manier ook verplaatsingen met de fiets maken: naar het zwembad, naar de schoolhoeve, naar de bibliotheek,... Daarnaast is er ook aandacht voor veiligheid. De school kocht 800 hesjes die de leerlingen zullen dragen bij buitenschoolse activiteiten. Op die manier vallen ze als groep op in het verkeer.

Eerste steen voor Meidoorn De Tandem heeft vanaf dit schooljaar een zuiver peuterklasje voorzien zodat de jongste kleuters in een kleine groep kunnen starten en zo helemaal zijn klaargestoomd voor de echte eerste kleuterklas! De leerkracht heeft de ruimte en de tijd zodat elke peuter zich thuis voelt in de school en in de klas, de peuters leren elkaar kennen op een leuke en rustige manier, de peuters hebben voldoende tijd om te experimenteren met materialen speciaal voor hun leeftijd,... Er zijn verschillende peuterspeeldagen in de loop van dit schooljaar. De eerstvolgende is op woensdag 5 december. De volgende zijn op 23 januari, 13 maart, 24 april en 12 juni. MEER INFO www.basisschool-detandem.be Er zijn ook peuterspeeldagen in de afdelingen ’t Schaperke (12 december, 30 januari, 20 februari, 24 april en 19 juni) en in Het Droomschip (11 december, 30 januari, 21 maart, 26 april en 17 juni).

26

© Michel Moens

Bijna naar school!

In De Meidoorn werd op 4 september de eerste steen gelegd van het nieuwe schoolgebouw. De school telt ongeveer 500 leerlingen, in een kleuter- en lagere afdeling. Het bouwproject – dat in april al startte met de sloop van het oudste gedeelte – voorziet in de bouw van een nieuwe kleuterschool (7 klassen en een polyvalente ruimte), het strippen en opnieuw inrichten van het gebouw van de lagere school (11 klasruimtes) en de bouw van een losstaande, nieuwe turnzaal. Het eerste deel van de werken moet tegen de start van het volgende schooljaar al klaar zijn. De bouwkost bedraagt ongeveer 10 miljoen euro, waarvan 70 procent gesubsidieerd wordt. Het hele project moet afgewerkt zijn tegen 1 september 2014.

Lala de Koala start verkeersveertiendaagse in PSBLO

De politie en Lala De Koala gaven het startschot van de verkeersveertiendaagse in PSBLO Meetjesland Eeklo (Gentsesteenweg). Zij kwamen de leerlingen vertellen hoe zij zich als voetganger en fietser moeten gedragen in het verkeer. Lala vertelde de leerlingen hoe belangrijk het is om GEZIEN te worden en moedigde iedereen aan om altijd een fluojasje te dragen. Gedurende de verkeersveertiendaagse werd in elke klas gewerkt rond verkeer en verkeersveiligheid. De jongsten kregen fietslessen en de oudsten volgden les over de gevaren van de dode hoek bij een vrachtwagen! De 14-daagse werd afgesloten met een groot verkeersspel!


Naam en  voornaam  van  de  voorschrijver

IVV Sint-­‐Vincentius Campus  Eeklo Zuidmoerstraat  125 9900  Eeklo

DOOR DE  VOORSCHRIJVER  IN  TE  VULLEN   Naam  en  voornaam van  de  rechthebbende

Een  toekomstige  verpleegkundige

Sportclub in de kijker in De Tandem Van 8 tot 16 september had de ‘week van de Sportclub’ plaats. In die week zette Bloso, samen met de Vlaamse sportfederaties, de sportclub in de kijker als dé plek om aan sport te doen. Dit jaar was er ook een speciale dag voor scholen: op woensdag 12 september werden leerlingen toegelaten om in de outfit van hun sport(club) naar school te komen. Jongeren in sportkledij werden op die manier ambassadeurs voor (hun) sport en konden andere leerlingen overhalen om ook sportief te zijn. In Atheneum en leefschool De Tandem werd deze speciale activiteit een bijzondere

gebeurtenis. Een heleboel leerlingen deden hun uiterste best om hun sport in de kijker te zetten. Het leverde kleurrijke taferelen op. De werkgroep Gezondheidsbeleid nam met deze activiteit deel aan de wedstrijd van Bloso.

Voorbehouden aan  het verpakkingsvignet

R/

Op zoek  naar  een  boeiende  opleiding?

HBO VERPLEEGKUNDE R/ modulair  traject R/ werkbegeleiding  op  stage R/ vernieuwd  curriculum  met  permanente  evaluatie

Kom naar  onze  infoavond donderdag  6  december van  18  tot  20  uur

Stempel van  de  voorschrijver

campus.eeklo@ivv-­‐eeklo.be www.ivv-­‐eeklo.be Tel: 09  341  82  29 Uitvoerbaar  vanaf  voornoemde  datum  of  vanaf

           instapdatum                  1  februari  2013

Scholen zingen ook ‘for the Climate’

Naast het succes van Sing for the Climate op de Markt op 22 september, zetten ook de scholen hun beste beentje voor.

© Michel Moens

Basisschool De Wegel organiseerde op donderdag 25 oktober workshops voor de kinderen van het 3de tot en met het 6de leerjaar rond de problematiek van de klimaatsverandering. Ze sloten de dag met een ‘mars voor een positief klimaat’, op school. Ze zongen het actielied van ‘Sing for the Climate’. Als slot van de actie kregen alle kinderen een zaadje om zelf te zaaien en te verzorgen, een sterk en passend

PCDO breidt uit Het Provinciaal Centrum Deeltijds Onderwijs Het PCDO richt zich tot jongeren tussen 15 en (PCDO) telt in zijn achtste werkjaar 125 leer- 25 jaar die naast het leren ook een arbeidslingen. Om de kwaliteit met het steeds toe- traject volgen. Ze komen twee dagen naar het nemend leerlingenaantal verder te kunnen centrum, de overige drie dagen volgen zij een garanderen, drong een uitbreiding van het traject op maat of gaan ze werken op de recentrum aan de Roze 131 zich op. Het Provin- guliere arbeidsmarkt. Er zijn opleidingen in de ciaal Technisch Instituut was bereid om een ‘harde sector’ (bouw, metaal, elektriciteit, hout, extra verdieping aan haar ‘kleine broertje’ af sanitair) en in de ‘zachte sector’ (administratie, te staan. De verdieping werd volledig gere- winkel, logistiek, horeca, zorg). noveerd en aangepast aan de onderwijsnoden van het centrum. De Dienst Patrimonium Het PCDO startte in het schooljaar 2004-2005, van de provincie maakte van de gelegenheid met acht leerlingen. Een schooljaar later telde gebruik om ook de bestaande verdieping te het Centrum 50 leerlingen en behaalde de eroptimaliseren. De kosten van deze renovatie kenningslimiet. Het opleidingsaanbod werd worden gedragen door het provinciebestuur uitgebreid en geoptimaliseerd. Het leerlingenOost-Vlaanderen. aantal bedroeg vorig jaar 125.

symbool voor de toekomst. Op vrijdag 26 oktober sloegen de drie basisscholen van Campus De Tandem (GO!) de handen in elkaar om allen samen te zingen voor Sing For The Climate. In de voormiddag staken ze de handen uit de mouwen in workshops rond milieu en klimaat. Om 13.30 uur verzamelden ze op de markt van Eeklo om daar uit volle borst te zingen en te dansen.

Ouders op de schoolbanken

De ouders van de nieuwe leerlingen van de Provinciale Middenschool werden verwelkomd onder het motto ‘ouders op de schoolbanken’. Ze werden net als leerlingen van 12 jaar geholpen bij hun eerste stappen in de middelbare school. Reactie bezoeker: ‘Op een zeer toegankelijke manier konden we een beetje te weten komen over de school waar onze zoon elke dag naar toe gaat. Ik weet dat deze avond maar een tipje van de sluier heeft opgelicht maar we hebben duidelijk de boodschap begrepen die het schoolteam wou brengen. Ze zien het als hun taak om meer te doen dan alleen te onderwijzen, meer dan enkel en alleen kennis over te brengen.’

27


eeklo eekloinfo

COMMUNICATIE 09 I 218 28 96

Industrielaan 2 info@eeklo.be www.eeklo.be

Vuurwerk op oudejaar? ! t e l e g Op In het Eeklose GAS-reglement (GAS = gemeentelijke administratieve sancties) art. 271 staat te lezen dat het verboden is in open lucht vuurwapens af te vuren, vuurwerk te ontsteken of voetzoekers te laten ontploffen op het grondgebied van de stad, zonder voorafgaande machtiging van de burgemeester. Tijdens oudejaarsnacht is deze machtiging niet nodig voor het ontsteken van vuurwerk of het doen ontploffen van voetzoekers. Wel is vereist dat bij deze handelingen de gepaste veiligheidsmaatregelen worden genomen om het veroorzaken van schade of gevaar voor derden te vermijden. In openbare parken, plantsoenen, speelpleinen, sportterreinen en andere gemeentelijke infrastructuur is het verboden om vuur te maken, voetzoekers te laten ontploffen of vuurwerk af te schieten. Houd hiermee rekening! Om te voorkomen dat het eindejaarsfeest een nachtmerrie wordt, neem je best de volgende voorschriften in acht: Koop niet eender wat Als particulier mag je enkel vuurwerk bestemd voor particulier gebruik kopen. In België draagt dit de benaming ‘feestvuurwerk’. Koop enkel wettig en veilig vuurwerk waarop één van de twee volgende verplichte kwaliteits- en veiligheidsmarkeringen staat: • Feestvuurwerk BE gevolgd door 3 letters, 4 cijfers en eindigend met een D (bv.: BE /OTUXXXX/D). Consumenten jonger dan 16 jaar mogen dit niet kopen • Vuurwerk ‘categorie 1’ of ‘categorie 2’ met een CE-markering. Bovendien mag voor vuurpijlen de hoeveelheid aan actieve explosieve stof niet meer dan 40 gram bedragen. Consumenten jonger dan 12 jaar mogen de producten van categorie 1 niet kopen. Door min-16-jarigen mogen de producten van categorie 2 niet aangekocht worden. De vuurwerkartikelen die te klein zijn om een markering op aan te brengen, moeten in een gemeenschappelijke verpakking voorzien van een aangepaste markering verkocht worden. Koop nooit vuurwerk zonder gebruiksvoorschriften en bij twijfel kan je aan de handelaar vragen om een afschrift van de handleiding mee te krijgen waarop vermeld staat hoe het gekochte product te gebruiken. Als particulier mag je feestvuurwerk kopen met daarin niet meer dan 1 kilogram pyrotechnische sas. Dit

28

komt min of meer overeen met 4 tot 5 kg brutogewicht vuurwerk. De verkoper mag je dus geen grotere hoeveelheid verkopen.

Koop niet bij eender wie of eender waar Koop enkel vuurwerk in erkende en gespecialiseerde winkels die in het bezit zijn van een verkoopsvergunning afgeleverd door de lokale overheid. De verkoop van vuurwerk door ambulante handelaars op beurzen, markten en rommelmarkten is verboden. Je mag er geen vuurwerk kopen. Het verzenden van vuurwerk per post is niet toegestaan. Opgelet: wees uiterst voorzichtig als je via internet koopt. Ervaring toont aan dat talrijke vuurwerkartikelen die aangeboden worden niet aan de wettelijke criteria voor de verkoop aan particulieren beantwoorden. Sommige producten zijn gewoon illegaal omdat ze te krachtig zijn. Zelfs voor gebruik door professionelen zijn ze gevaarlijk. veiligheidsregels: • bewaar thuis het feestvuurwerk op een droge plaats in een afgesloten ruimte, buiten het bereik van kinderen; • lees de gebruiksaanwijzingen voor het afsteken van vuurwerk op voorhand; • kies een aangepaste schietplaats: een open zone, die vlak, horizontaal en hard is, verwijderd van woningen en geparkeerde voertui-

gen en ver van een dichte plantengroei; • zorg ervoor dat toeschouwers steeds op een veilige afstand blijven tot na het afvuren; • houd dieren op een veilige plaats! Vooral honden en paarden houden niet van vuurwerk en schrikken bij de eerste knallen; • zorg ervoor om steeds water en een brandblusapparaat binnen handbereik te hebben; • geen alcohol voor en tijdens het afsteken; • bescherm ogen en draag eventueel een goede beschermingsbril tijdens het afschieten. Draag nooit kledij die makkelijk vuur vat; • plaats voor het afsteken van vuurpijlen een buis stevig in de grond en steek er dan de stok van de vuurpijl in. Steek maar één pijl per keer aan. Wacht tot de eerste pijl de lucht ingaat alvorens een andere pijl in dezelfde buis te plaatsen; • steek de lonten aan met een aansteeklont die je bij je leverancier kan krijgen. Rookwaar zoals een sigaar of een sigaret kunnen ook gebruikt worden. Gebruik zeker geen lucifers of aanstekers: het risico bestaat dat je de lont verkeerd aansteekt en je onvoldoende tijd hebt om jezelf in veiligheid te brengen; • verlaat zo snel mogelijk de plaats van afschieten en blijf op voldoende afstand zodra je een lont aansteekt; • richt nooit een aangestoken product naar een persoon; • houd voldoende afstand van het vuurwerk en steek de lonten aan met gestrekte arm; • steek nooit vuurwerk af op de grond (batterij, fontein, kaars,...) wanneer een deel van je lichaam zich boven het vuurwerk bevindt; • benader nooit onmiddellijk een artikel nadat je het aanstak. Indien het niet werkt, wacht dan minstens 30 minuten; • steek nooit een vuurwerkartikel terug aan; • doof op de grond gevallen resten; • steek geen vuurpijlen op bij hevige wind.


publieke consultatie project STEVIN milieueffectenrapportage (MER)

Wensballonnen Politie en brandweer waarschuwen ook voor het gevaar van Thaïse wensballonnen. Een prachtig zicht, zo’n brandende lampion die hoog in de lucht in stilte zweeft. Maar wat veel mensen zich niet realiseren is dat deze ballonnen erg (brand)gevaarlijk kunnen zijn: ze kunnen brand veroorzaken op een rieten dak of in een natuurgebied en ze zijn hinderlijk voor het (vlieg)verkeer. Politie en brandweer geven negatief advies voor gebruik van deze ballonnen want: • de ballonnen zijn gemaakt van kwetsbaar materiaal en sterk onderhevig aan de weersomstandigheden; • de metalen constructie in de lampionnen kan nefast zijn voor de veestapel; • de ballonnen dragen een te groot risico met zich mee voor gebouwen, bossen en het verkeer.

Bij ernstige brandwonden

• bel onmiddellijk de hulpdiensten; • laat overvloedig zuiver en koud water over de verbrande zones lopen; • geen zalf of andere middeltjes op de brandwonden smeren.

Met het project Stevin zal Elia, de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit, zijn 380kVolt-net uitbreiden tussen Zomergem en Zeebrugge. Dit net maakt deel uit van de ruggengraat van het Europese elektriciteitstransmissienet. Deze netversterking is noodzakelijk voor de aansluiting van de offshore windmolenparken in de Noordzee, de toekomstige onderzeese verbinding met Engeland en de aansluiting van de centrale productie in West-Vlaanderen. Het project draagt bij tot een duurzame en zekere elektriciteitsvoorziening in Vlaanderen, in België en in Europa. Procedurestappen Met de definitieve vaststelling van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) door de Vlaamse regering in juli 2012 is het eerste deel van de vergunningsprocedure afgerond. Het tracé is nu planologisch vastgelegd en het GRUP vormt de basis om een stedenbouwkundige vergunning aan te kunnen vragen. Voor de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning dient Elia een milieueffectrapport (MER) over het project te laten opmaken. Het goedgekeurde MER zal de Vlaamse overheid helpen te beslissen over de vergunningsaanvraag en over welke milieumaatregelen genomen moeten worden. Inspraak in het MER-onderzoek In de startfase van het project-MER is er een publieke inspraak voorzien om alle betrokkenen de mogelijkheid te bieden om het milieuonderzoek mee inhoud te geven.

De exacte periode ‘ter inzage legging’ is afhankelijk van enkele administratieve stappen. De kennisgeving zal vanaf vermoedelijk 5 november gedurende een maand bij de betrokken gemeente- en stadsbesturen ter inzage liggen. Infosessies In het kader van de MER-procedure worden infosessies georganiseerd door Elia. Hier kan je terecht met vragen over zowel het project als over het MER-onderzoek. Deze infosessies worden gehouden in: Maldegem woensdag 14/11/2012 van 18 tot 20 uur Cultureel Centrum De Hoogen Pad, AdegemDorp 16B, Adegem Brugge donderdag 15/11/2012 van 18 tot 20 uur Gemeenschapshuis Zeebrugge, Marktplein 12, Zeebrugge Damme dinsdag 20/11/2012 van 18 tot 20 uur Broederklooster, Bradericplein 22, Vivenkapelle MEER INFO www.elia.be/nl/projecten/netprojecten/stevin Voor meer informatie over de inspraakmogelijkheid tijdens het MER kan je terecht bij jouw stad/gemeente of op de website van de Dienst MER: www.lne.be/themas/milieueffectrapportage/inspraak/hoe-inspreken

29


© Joost D’huyvetters

eeklo eeklobestuur&diensten

Marc Willems van Biscuiterie Willems werd door de Eeklose VVV tot ridder in de Orde van den Eeklooschen Herbakker geslagen. De VVV-leden Dirk Lehoucq en Freddy Lippens werden ook in de Orde verheven. Marc Willems - die in 2011 de THEO voor persoonlijkheid van het jaar kreeg - promoot zijn speculoos als één van de Eeklose streekproducten, één van de Zoetjes van Eeklo (naast de cuberdons van Geldhof en de chocolade van Cavalier).

in het nieuw

Stripverhaal Marc Willems draagt de legende van de Eeklose Herbakker na aan het hart en wilde ze nieuw Na 19 jaar intensief gebruik was een grondige leven inblazen. Biscuiterie Willems heeft, sa- renovatie van de theaterzaal van Cultuurcenmen met Stad Eeklo en het Herbakkerscomité trum De Herbakker meer dan nodig. De mousse ervoor gekozen om het Herbakkersverhaal te in de zittingen en de rugleuningen van de vertellen in een zeer toegankelijke vorm, via theaterstoelen was in volume afgenomen wat een stripverhaal. Om dit te realiseren werd een vermindering van zitcomfort betekende. een beroep gedaan op de jonge Eeklonaars De mousse in de armleuningen was zelfs volMartha Verschaffel, Boris Bonne, Lukas Ver- ledig verdwenen (verduurd). De veringen in straete en Robrecht Verstraete. Deze kunste- de karkassen van de stoelen verloren kracht naars maakten de tekeningen en teksten van zodat een deel van de stoelen niet meer volledig opklapte. Het textiel zelf was op sommige het stripverhaal. plaatsen letterlijk tot op de draad versleten. Het De Herbakkerslegende hangt nauw samen met werd steeds moeilijker om vlekken te verwijdede rijke geschiedenis van speculoosindustrie ren. Ook het tapijt was op de hoeken van de in Eeklo. Een geschiedenis die Biscuiterie treden afgesleten en hier en daar ontsierd door Willems tot vandaag met veel trots verder zet. grote vlekken. Daarom is ervoor gekozen om naast het stripverhaal ook de geschiedenis van speculoos in De stalen onderstructuur van de stoelen was Eeklo te vertellen in een luchtige, ludieke vorm. eigenlijk nog in goede staat, terwijl nieuwe Het boekje zal niet alleen gebruikt worden als commerciële ondersteuning van het streekproduct ‘Speculoos uit Eeklo’, maar moet ook de legende terug in het straatbeeld van Eeklo brengen. Zo zal het boekje ter beschikking gesteld worden in de Meetjeslandse toeristische kantoren en zal het frequent gebruikt worden bij activiteiten van de Stad Eeklo.

30

© Michel Moens

Ridder Marc Willems

stoelen van een dergelijke kwaliteit vandaag de dag onbetaalbaar zijn geworden. Zitjes die opnieuw 20 jaar zouden meegaan, zouden een pak meer geld kosten dan geraamd. Na rijp beraad werd het dossier ‘nieuwe theaterzetels’ een dossier ‘herstofferen theaterzetels’. Tijdens het herstofferingsproces van afgelopen zomer kregen de stoelen een grondige renovatie. Ze werden bij de fabrikant ter plaatse volledig uit elkaar gehaald, voorzien van nieuwe veren en mousse, opnieuw met stof bekleed en weer in elkaar gemonteerd. In de toekomst zoekt het CC nog een manier om de rolstoelplaatsen op een vlottere manier te kunnen vrijmaken, en verder onderzoeken ze de piste om een ringleiding te installeren voor slechthorenden. De herstoffering van de zetels kostte € 52.000, het nieuwe tapijt kostte € 30.762.

KORT UIT DE GEMEENTERAAD RUP Lilan Het voormalig bedrijf Lilan ligt volgens het gewestplan in een ambachtelijk gebied. Deze bestemming kan in het stedelijk woongebied niet meer worden gerealiseerd. Bovendien werden verschillende bestaande woningen op het gewestplan mee in de bestemming ambachtelijk gebied ingekleurd. Op deze manier werden deze woningen onbedoeld zonevreemd.

De stad wenste in deze zone een kwalitatief duurzaam woonproject te laten ontwikkelen in samenhang met bestaande woongelegenheden. Tevens moesten de zonevreemde woningen terug de bestemming woongebied krijgen. Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Lilan dat daartoe werd opgemaakt is echter door de gemeenteraad van 24 september niet aanvaard.


BKO Zuiderzon kan uitbreiden Het OCMW ontving de bouwvergunning voor een uitbreiding van het gebouw Athene (op De Zuidkaai). Dit gebouw langsheen de Zuidmoerstraat huisvest beneden de buitenschoolse kinderopvang (BKO) De Zuiderzon en Schatjeseiland. Boven zijn naast vzw Kompas diverse opleidings- en vergaderlokalen gevestigd. De nieuwe aanbouw is een uitbreiding die de volledige ruimte tussen de buitenschoolse kinderopvang en het magazijn van de klusjesdienst in neemt (= de verlenging van gebouw Barcelona). Door deze uitbreiding kan de capaciteit van de BKO aanzienlijk vergroten. Op

dit ogenblik bedraagt de capaciteit 58 kindjes, in de toekomst kan dit naar 80 gaan. In de nieuwbouw kan plaats gemaakt worden voor Schatjeseiland en voor de kantoren van de BKO. Daardoor kan de huidige ruimte volledig ingenomen worden door de Zuiderzon. Bij de realisatie van de nieuwbouw zal de toegangsdeur een beetje verplaatst worden. De BKO zal ook een echte baliefunctie krijgen, zodat je niet langer rechtstreeks in de ruimtes met de kinderen terecht komt. De kostprijs van het gebouw (niet ingericht) is voorzien op € 102.000. De timing van de uitvoering wordt op korte termijn vastgelegd.

ARCHIEFBRIEFHOOFDEN

In de briefhoofdententoonstelling ‘Bedrijvig Eeklo’ waren de afgelopen maand zo’n driehonderd stuks te zien, in hoofdzaak afkomstig uit het Eeklose Stadsarchief. Dat was maar een greep uit de vele duizenden stuks die het rijk is. Ze zitten wel verdeeld over de meest uiteenlopende collecties: inkomende briefwisseling uiteraard, maar ook o.a. bewijsstukken bij de rekeningen, gemeenteraadsdossiers, belastingen en oorlogsdocumenten.

ZON. 11 NOVEMBER 2012 WAPENSTILSTAND 10 uur in de Dekanale kerk: Plechtige dienst ter nagedachtenis van de gesneuvelde militairen en burgerlijke slachtoffers van beide wereldoorlogen. 10.45 uur op het Canadaplein: Plechtigheid aan het monument ‘de soldaat en het meisje’. 11 uur op de Markt: Vaderlandse plechtigheid aan de gedenkplaat aan het stadhuis. 11.20 uur op de stedelijke begraafplaats (hoofdingang Molenstraat): Plechtigheid aan het monument voor de politieke gevangenen en de Belgische gesneuvelden en aan het gedenkteken van de ereperken 1914-1918 en 1940-1945. De viering wordt opgeluisterd door de Koninklijke Harmonie Amicitia en het Gregoriuskoor.

DON. 15 NOVEMBER 2012 KONINGSDAG 10.45 uur aan het stadhuis, Markt 34: Vormen van de optocht. 11 uur in de Dekanale kerk: Plechtig Te Deum.

O

p een paar artikels van wijlen Erik De Smet in ‘De Eeklose Dobbelgebakkene’ na is er nooit veel aandacht aan briefhoofden besteed. Ten onrechte, want zij kunnen heel wat nuttige informatie verschaffen. De trouwe lezer van deze rubriek weet inmiddels al dat het met de registratie van de bewoning in Eeklo treurig gesteld is. Huisnummers werden maar in de jaren 1890 de regel, en nadien werden ze ook nog herhaaldelijk aangepast. Naar de activiteiten op de verschillende percelen is het dikwijls raden. De tellingen vermelden wel een beroep, maar het is nog de vraag of dat op het woonadres werd uitgeoefend. De ambtenaren schreven ook gewillig neer wat de aangever opgaf: zo noemde een hersteller van (brom)fietsen zich wel eens graag garagehouder. Ten slotte kan ook de vooroorlogse taal parten spelen. Het zal niet voor iedereen duidelijk zijn dat een Eeklose huurhouder transporten verzorgde. De dikwijls overvloedig gedetailleerde briefhoofden brengen dan duidelijkheid. Ook op het gebied van huisnamen zijn de

briefhoofden onmisbaar. De stedelijke administratie maakte immers nooit gebruik van namen van handelszaken: de identiteit van de belasting betalende inwoner was veel belangrijker. Pittoreske opschriften als ‘De Roode Hand’, ‘In den Ossekop’, ‘De gouden bol’, ‘In de schaar’ zijn inmiddels uit het stadsbeeld verdwenen, maar bewaard in de facturen en brieven van de uitbaters. Niet te verwaarlozen is ook het esthetische aspect: vooral vóór W.O. I waren briefhoofden dikwijls juweeltjes van sierkunst. Dat de afgebeelde gevels meestal flink gevleid waren, moet er dan wel worden bijgenomen. De informatie ligt niet altijd gewoon te grabbel. Veel briefhoofden vermelden van de eigenaar/uitbater alleen de eerste letter van de voornaam, wat bij namen als De Baets en Goethals voor flink puzzelwerk zorgt. En dan hebben we het nog niet over het frequente gebruik van de tweede voornaam. Zo zochten de samenstellers van de tentoonstelling een paar uur naar een Lionel Verbiest, die eigenlijk Hendrik bleek te heten...

Eedaflegging nieuwe financieel beheerder De nieuwe financieel beheerder van de stad, Isabelle Dombret legde maandag 24 september de eed af voor de gemeenteraad. Isabelle is sedert het voorjaar van 2012 in dienst bij de stad. Ze is afkomstig uit Oedelem.

31


eeklosociaal eeklo

in eeklo

In Eeklo is Wijkcentrum De Kring begin dit jaar gestart met het project Samen Inburgeren. Daarbij worden duo’s gevormd tussen mensen die al lang in Eeklo wonen en mensen die nieuw zijn en graag willen inburgeren. Elke week gaan ze gedurende een uurtje samen op stap zodat ze de stad beter leren kennen en hun Nederlands kunnen oefenen. Marjan komt van Iran en woont al bijna twee jaar in Eeklo samen met haar twee kinderen. Sinds mei spreekt ze regelmatig af met Bernardine om samen iets te doen. Dat is voor hen niet echt een opgave, want ondertussen zijn ze al echte vriendinnen geworden. We vroegen aan Marjan en Bernardine naar hun ervaringen binnen het project Samen Inburgeren. Hoe verliepen de eerste keren dat jullie afspraken? Marjan: ‘Dat is heel gemakkelijk gegaan, het klikte meteen tussen ons. De eerste keer hebben we gewoon gebabbeld. De week nadien zijn we samen naar de supermarkt gegaan en hebben we verschillende producten bekeken.’ Bernardine: ‘Daarna ben ik bij Marjan op bezoek gegaan en dan is zij bij mij langs gekomen. We hebben samen al veel uitstapjes gedaan: naar de ballonmeeting, de Gentse feesten, een dag naar zee. Ook koken we soms voor mekaar. Deze zomer aten we Iranese barbecue, Marjan kan heel lekker koken.‘ Marjan: ‘Bernardine maakte Belgisch eten: stoofvlees. Ik kreeg het recept en maakte het voor mijn kinderen. Ze vonden het heel lekker. Ze kwam mij ook verrassen op mijn verjaardag, dat was heel leuk. Ik ben heel blij om een Belgische vriendin te hebben. Alle mensen in mijn klas vragen mij hoe we mekaar hebben leren kennen en willen ook Belgische vrienden.’ Wat ben je al meer te weten gekomen over Eeklo? Marjan: ‘Bernardine heeft mij het park getoond. Ik was al lang met de kinderen op zoek naar het park en had al tegen mijn zoon gezegd dat er in Eeklo geen park was. Nu ga ik daar veel met de kinderen.’ Bernardine: ‘Ik hielp ook bij de speelpleinwerking in de zomer. Marjan had een boekje van de jeugddienst gekregen met daarin het zomeraanbod voor kinderen. Maar ze had het weggegooid omdat het te moeilijke taal was en ze er niet veel van begreep. Nu kon haar zoon in de vakantie gaan spelen op ’t Ges, daar was hij heel blij mee.’ Marjan: ‘Bernardine hielp ook bij het zoeken van een voetbalclub. Ik dacht eerst dat er geen voetbalclub in Eeklo was. Daarna belde ik naar een voetbalclub verder weg. Bernardine hielp me om een club in de buurt te vinden. Nu gaat mijn zoon drie keer per week voetballen.’ Bernardine: ‘Mijn man hielp bij de aansluiting van Belgische televisie. Marjan kreeg daarna een veel te hoge factuur. Facturen zijn altijd in

32

moeilijke taal geschreven en niet duidelijk waardoor mensen vaak betalen in plaats van voor hun rechten op te komen. Mijn man zal nu naar de provider bellen zodat Marjan de factuur niet moet betalen.’ Is jouw Nederlands er al op vooruit gegaan? Marjan: ‘Vroeger was ik heel verlegen, nu spreek ik veel meer. Ik heb ook leren telefoneren. Vroeger durfde ik niet te bellen omdat ik de andere niet verstond. Bernardine en ik bellen naar mekaar, en nu durf ik bijvoorbeeld ook al naar de dokter te bellen. Telefoneren blijft wel heel moeilijk.’ Bernardine: ‘Marjan haar Nederlands is al veel verbeterd. Ze heeft veel woorden bijgeleerd. Ze durft ook te spreken en heeft geen schrik om fouten te maken. Andere mensen spreken vaak Engels tegen haar omdat ze geen geduld hebben om iets traag in het Nederlands uit te leggen. Dat is wel jammer.’ Wat hebben jullie nog van mekaar geleerd? Bernardine: ‘Marjan kent niet alle feestdagen dus staat ze soms voor een gesloten winkel. Veel dingen die voor ons vanzelfsprekend zijn, zijn dit voor haar niet. Marjan kan van alle kleine dingen genieten en leert me zelf ook meer genieten van alles wat we hier hebben of kunnen doen. Als we afspreken gaat alles ook een beetje trager omdat we traag spreken. Dat brengt mij ook wel een beetje tot rust.’ Marjan: ‘We hebben al veel van mekaars cultuur geleerd. Het is niet altijd gemakkelijk als alleenstaande mama in een land waar ze een andere taal spreken. Maar Bernardine helpt mij en dat is heel fijn.’ Het project Samen Inburgeren is in Eeklo op zoek naar vrijwilligers die een beetje tijd willen vrijmaken om een nieuwkomer wegwijs te maken. Interesse? Neem dan contact met Lien De Bruycker Wijkcentrum De Kring Zuidmoerstraat 136/8 in Eeklo lien@wijkcentrumdekring.be tel. 09 | 378 61 69 Meer info www.sameninburgeren.be


Groentenbedeling OCMW en sociale kruidenier ’t Wijkske voortaan onder 1 dak!

De verwarmingstoelage het hele jaar door! De winter komt dichterbij, voor sommigen het signaal om huisbrandolie te bestellen. Een levering van huisbrandolie kan een aanzienlijke hap uit het budget betekenen. Reden genoeg om na te gaan of je recht hebt op de verwarmingstoelage! Je gebruikt één van de volgende brandstoffen om je woning te verwarmen: huisbrandolie, verwarmingspetroleum (type c) of bulkpropaangas. (dus NIET voor aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet of propaangas en butaangas in gasflessen) EN je behoort tot één van de volgende categorieën: cat. 1 personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering (code ..1/..1 op het klevertje van het ziekenfonds). Tevens is vereist dat het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden lager of gelijk is aan € 16.306,33 verhoogd met € 3.018,74 per persoon ten laste. cat. 2 personen met een laag inkomen Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van jouw huishouden is lager of gelijk aan € 16.306,33, verhoogd met € 3.018,74 per persoon ten laste.

cat. 3 personen met schuldenoverlast die genieten van een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling en waarvan het OCMW vaststelt dat ze de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen. DAN heb je recht op een verwarmingstoelage! Het bedrag van de toelage hangt af van de gefactureerde brandstof. Hoe hoger de prijs, hoe hoger de tussenkomst. De levering moet gebeurd zijn of gebeuren tussen 1 januari en 31 december 2012. Per stookseizoen (kalenderjaar) en per huishouden wordt er een verwarmingstoelage gegeven voor maximum 1.500 liter brandstof. Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er een forfaitaire verwarmingstoelage van € 210. Waar en wanneer kan je de toelage aanvragen? Sociaal Huis Eeklo - Elke werkdag van 9 tot 12 uur, elke 2de en 4de dinsdag van de maand tussen 17 en 19 uur en binnen de 60 dagen na de levering. Wat breng je mee? • identiteitskaart en klevertje van de mutualiteit • factuur van de levering • indien je in een appartementsgebouw woont: een attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur of -bon betrekking heeft • personen met een schuldenoverlast: een attest van de schuldbemiddelaar.

De groentenbedeling van het OCMW en de sociale kruidenier ’t Wijkske slaan de handen in elkaar om één voedselwerking in Eeklo uit te bouwen. De traditionele groentenbedeling van het OCMW op maandagmiddag stopt. De laatste bedeling was op maandag 5 november. In de plaats hiervan kunnen mensen en gezinnen in armoede terecht bij de sociale kruidenier ’t Wijkske van Wijkcentrum De Kring. Je kan toelating krijgen tot de sociale kruidenier via het OCMW of op doorverwijzing van het CAW. Voortaan kunnen mensen die toegelaten worden tot de sociale kruidenier wekelijks een keuze maken uit het aanbod groenten en fruit. Hiervoor moet je een kleine bijdrage betalen, namelijk 1/5 van de winkelprijs.Op 5 november wordt er in Wijkcentrum De Kring uitleg gegeven over de nieuwe werking

van de sociale kruidenier. Je kan er vanaf dan ook de nieuwe indeling van de winkel komen bekijken. Op vrijdag 9 november kan je voor het eerst je pakket groenten en fruit bestellen. Dit pakket kan dan de week nadien, op vrijdag 16 november, worden opgehaald in ’t Wijkske. Naast het aanbod aan groenten en fruit kan je in ‘t Wijkske ook terecht voor tal van andere basisproducten aan sterk verminderde prijzen. Bovendien kan je in De Kring ook deelnemen aan heel wat activiteiten en kan je er een kop koffie of soep drinken. Wijkcentrum De Kring vind je op de Welzijnscampus De Zuidkaai (Zuidmoerstraat 136/8). MEER INFO Joke, tel. 09 | 378 61 69 joke@wijkcentrumdekring.be

Toekenning projectsubsidie Lokaal Sociaal Beleid Het Lokaal Sociaal Beleidplan voorziet jaarlijks een budget om projecten te ondersteunen die de toegankelijkheid tot de sociale grondrechten bevorderen. De projecten moeten: • bijdragen tot het wegnemen of afbouwen van obstakels die de toegang tot sociale grondrechten belemmeren; • de competentie of vaardigheden van de beoogde doelgroep versterken; • de draagkracht van de doelgroep verhogen; • het sociale netwerk rond de beoogde doelgroep versterken. Deze sociale grondrechten zijn wonen, arbeid, sociale zekerheid, gezondheid, sociale bijstand, juridische bijstand, culturele ontplooiing, maatschappelijke ontplooiing, gezond leefmilieu en onderwijs. De stuurgroep Lokaal Sociaal Beleid kende voor het jaar 2012 middelen toe aan 3 projecten: • Preventie Uithuiszetting van CAW Visserij: het CAW Visserij wil het aantal uithuiszettingen verminderen, dit door vroegtijdig in te grijpen in probleemsituaties waarbij het recht op wonen in het gedrang komt. • De cultuur van de tijdelijke buur van het Rode Kruisopvangcentrum Eeklo: door laagdrempelige activiteiten te organiseren wil het Rode Kruisopvangcentrum Eeklo dat bewoners van het centrum en inwoners van Eeklo elkaar leren kennen en respecteren. • Tuin vol gevoel – het Inter-‘nest’ van scholengemeenschap KABOE: dit project biedt kinderen een kader aan om hun sterke emoties en hun daarmee gepaard gaande gedragingen te kunnen (h)erkennen, uiten en verwerken. Leerkrachten zullen ook opgeleid worden om kinderen beter te begeleiden bij het omgaan met sterke emotionele momenten.

33


Julien Toubast (°Kaprijke, 8 april 1928) en Noëlli De Smet (° Eeklo, 15 juli 1932) uit de Oostveldstraat 32, zijn 60 jaar gehuwd. Ze zijn in Eeklo gehuwd op 22 augustus 1932. Julien en Noëlli hebben 2 kinderen en 3 kleinkinderen.

© Michel Moens

Julien was schrijnwerker. Noëlli was aanvankelijk naaister, maar ze nam al snel de kruidenierswinkel in de Oostveldstraat over van haar moeder. Ze baatte de winkel gedurende 34 jaar uit.

01

september

© Michel Moens

Na meer dan 30 jaar als hulparchivaris stopt John Meirezonne met zijn vrijwilligerswerk in het stadsarchief. Hij was – samen met wijlen stadsarchivaris Erik De Smet – de pionier van het digitaliseren van een groot deel van het archief: alle geboorten, huwelijken, sterfgevallen tussen 1609 en 1930, maar ook de volkstellingen van 1818 tot 1947 en de uit- en intredingen van 1818 tot 1940. Zijn liefde voor het archief blijft uiteraard groot. Hij zal de groep vrijwilligers in het Eeklose stadsarchief aan de Industrielaan zeker nog verblijden met bezoekjes.

07

september

Het nieuwe ‘basisgebarenwoordenboek met religieuze gebaren’ (van de hand van auteur broeder Maurice Buyens) en het derde boek van de reeks van ‘De Dove persoon,...’ worden voorgesteld in het Eeklose stadhuis, in aanwezigheid van ‘De Meetjeslandse Vrienden’. Deze regionale vereniging voor doofstommen werd opgericht in 1937 en is lid van Navekados (Nationaal Verbond van Katholieke Doofstommenverenigingen). Ze vierde in mei dit jaar haar 75-jarig bestaan.

01

september

© Michel Moens

augustus

Daniel Thienpont (°Lochristi, 3 augustus 1938) en Anna Van Damme (°Lochristi, 2 januari 1938) vieren hun gouden huwelijksjubileum. Ze zijn in Lochristi gehuwd op 1 september 1962 en hebben 3 kinderen en 7 kleinkinderen. In 1963 kwamen ze naar Eeklo. Daniel was tewerkgesteld bij het ACV-verbond Eeklo. Hij had daarnaast ook een politieke carrière: gemeenteraadslid van 2 maart 1977 tot 28 oktober 1996; schepen van 28 oktober 1996 tot 2 januari 2001; gemeenteraadslid van 2 januari 2001 tot 31 december 2006. Op dit ogenblik is hij voorzitter van de stedelijke seniorenraad. Anna was verantwoordelijk voor het huishouden.

03

september

© Michel Moens

24

De Familie Wauters-De Lille maakt de winnaars bekend van de kringlooptuinfietstocht die ze organiseerden samen met de Eeklose milieudienst. Niet minder dan 220 fietsers namen deel aan de tocht. De 1ste prijs (waardebon Vlaanderen Vakantieland van € 150) werd gewonnen door Geeraard Van Eenaeme uit Aalter. De 2de prijs (waardebon Vlaanderen Vakantieland van € 100) was voor Christine Verstraete (Eeklo). De 3de prijs (waardebon) gaat naar Britt Van De Velde (Eeklo).

01 oktober

© Michel Moens

© Michel Moens

eeklodagperdag

Marijn Campe (°Sint-Laureins,10 augustus 1938) en Denise Thys (°Sint-Laureins 25 september 1938), Eikelstraat 66, zijn 50 jaar gehuwd. Ze huwden in SintLaureins op 21 juli 1962. Ze hebben 2 zonen en 2 kleindochters. Marijn was onderwijzer in het 2de en het 6de leerjaar (eerst in de Stadsschool en daarna in het College) en jarenlang secretaris van FC Boelare, verantwoordelijke van het Jeugdhuis en lesgever in de rijscholen in Gent en in Eeklo. Denise stond in voor het gezin.


Week van de Smaak Vlaanderen

workshop

Moeders keuken maa 19/11 11 & 19 uur

woe 21/11 om 14 uur

(Sint-Jan-in-Eremo) i.s.m. De Kookwinkel, tel. 09 | 378 58 32

Wie denkt aan ‘thuis’, denkt aan gezelligheid. Huismuzikant Willy Bultynck weet als geen ander een muzikale, huiselijke sfeer op te wekken. Hij maakt er vanaf 14 uur een gezellig onderonsje van. Uiteraard schuiven wij wat tafels opzij, zodat er ruimte is voor een dansje! Tussendoor kan je nog genieten van een nostalgisch dessert.

Restaurant De Warande

Retrospectieve

Speculoos uit Eeklo maa 5/11 - 23/11

tijdens de openingsuren LDC Zonneheem

Lokaal dienstencentrum Zonneheem, VVV Eeklo en Stad Eeklo organiseren een retrospectieve over de verschillende speculoosfabrieken in de geschiedenis van Eeklo. Dit overheerlijke koekje was verbonden met deze stad. We bekijken door middel van allerhande fotografisch materiaal de opgang, bloei, teloorgang en heropleving van deze voedingsindustrie.

Wafelbakken zat 17/11 14 tot 17 uur

De Kookwinkel, Boelare 112

Smaakvolle koffietafel

ten Suiker, -produc en -vervangers din 20/11 om 14 uur LDC Zonneheem

Tijdens deze voordracht staat gezondheidsconsulente Annelies Vanneste stil bij de verschillende soorten suikers en zoetstoffen. Welke rol spelen ze in ons dagelijks voedingspatroon? Welke zoetmiddelen gebruik je beter wel en welke niet? Wat is de invloed van suiker op het lichamelijk en emotioneel welzijn? En hoe geraak je van een suikerverslaving af? Er worden verschillende suikers en zoetmiddelen getoond en geproefd! De voordracht is doorspekt met heel wat praktische tips. MEER INFO € 8 / € 6 (55+) / € 4 (InfoBlad Zonneheem & KomUitPas) Vooraf inschrijven op het secretariaat van Zonneheem of telefonisch op het nummer 09 I 377 02 46 ten laatste op vrijdag 9 november.

LDC Zonneheem

Kan je echter niet meer op eigen houtje naar het lokaal dienstencentrum komen? Geen probleem, met Vervoer op Maat! word je thuis afgehaald en achteraf veilig en wel teruggebracht. MEER INFO € 5. Vooraf inschrijven in Zonneheem of telefonisch op 09 | 377 02 46 is noodzakelijk, ten laatste op 19 november.

15 tot 25 november 2012

voordracht

Brood van de Wereld woe 21/11 om 19.30 uur Bibliotheek

Onze dagelijkse boterham: Geschiedenis van ons brood en het hedendaags gebruik Waarom smaakt Frans brood in Frankrijk toch nog altijd anders dan het Frans brood hier? Waarom bestaat er geen 10-granenbrood? Waarom is donker brood niet altijd gezonder dan lichter brood? Op al deze vragen zal Geert Jonckheere, leraar Bakkerij in de Groene Poort te Brugge, een antwoord geven. Hij vertelt ook iets over de geschiedenis van onze dagelijkse boterham. Nadien kan dit lekkere brood worden geproefd met kruidenboter en een drankje. MEER INFO € 2,50. Vooraf inschrijven in de bibliotheek, tel. 09 I 218 27 00.

Zoete & hartige goestjes

19/11

maa 14 - 17 uur VVKA Eeklo Info: Frida Van Hauwenhuyse fridavh@skynet.be

don 22/11 om 12 uur Bibliotheek

Een confituurbrunch met zelfgemaakte confituur. Een oproep voor iedereen die confituur maakt! Bezorg een potje confituur aan de bibliotheek voor de confituurbrunch. De origineelste potjes worden beloond met een culinair cadeau. We verwachten jouw potje confituur vanaf begin november.

Winterse (h)eerlijke sneukeltoer 25/11

zon 11 - 13 uur Oxfam Wereldwinkel, Boelare 66 Wereldwinkel Uit Respect organiseert een fiets- en /of autorit doorheen Eeklo. Op de verschillende stops wordt er gedurende de tocht een heerlijk menu gepresenteerd. De tocht is 15 tot 20 km lang. Alle recepten zijn op grootmoeders wijze bereid met wereldwinkelproducten. Het menu bestaat uit een aperitief, voorgerecht, hoofdgerecht en een verwenkoffie. Alle gerechten worden bij

wereldwinkelmedewerkers thuis bereid en gegeten. De start met aperitief wordt gegeven tussen 11 en 13 uur in de Wereldwinkel zelf. Van daaruit gaat de tocht zelfstandig op eigen tempo aan de hand van een kaart. De kostprijs bedraagt € 10 voor volwassenen en € 5 voor de kinderen. Drank bij het eten is niet inbegrepen.

Inschrijven: in de winkel Boelare 66 verhoevenanja@telenet.be of pierre.lutverhoeven@telenet.be tel. 09 | 377 43 41 (Lut Vermeire)


WEEK VAN DE

SMAAK

OVERZICHT

07 oktober

Georges Teerlinck (°Kaprijke, 28 maart 1935) en Agnes Bommelé (°Sint-Laureins, 22 januari 1939) uit de Peperstraat 125 vieren hun gouden huwelijksjubileum. Ze zijn gehuwd in Bassevelde op 29 augustus 1962 en hebben 5 kinderen en 9 kleinkinderen. Georges en Agnes hadden in de Kaprijkse Vrouwstraat een gemengd landbouwbedrijf met koeien/varkens en graangewassen. In 1981 kwamen ze naar Eeklo wonen.

20 oktober

Jan De Vis (° Waarschoot, 22 februari 1939) en Anna Termont (° Zomergem, 20 oktober 1962) uit de Boelare 71 zijn 50 jaar gehuwd. Ze trouwden in Waarschoot op 20 oktober 1962. Ze hebben tot begin 2011 in Waarschoot gewoond en kwamen toen naar Eeklo. Het gouden koppel heeft 2 dochters en 2 kleinzonen. Jan werkte bij de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening in Eeklo. Anna was huisvrouw en naaister.

18/11

+ VLAAIENWEDSTRIJD zat 17/11 van 10 tot 12 uur

oktober

Omeer Cooman (° Eeklo, 16 mei 1925) en Angela De Pauw (° Eeklo, 11 januari 1929), Joseph Geirnaertstraat 14, vieren hun briljanten huwelijksjubileum. Ze huwden in Eeklo op 17 oktober 1947. Omeer en Angela hadden 1 zoon, die verongelukte in 1992. Er zijn geen kleinkinderen. Omeer was als beroepsmilitair gekazerneerd in het Munitiedepot in Eeklo als specialist munitie. Angela werkte bij de likeuren- en wijnhandel Van de Velde in Eeklo.

21 oktober

Ireneus De Smet (° Waarschoot, 9 april 1927) en Anna Batsleer (° Eeklo, 30 juni 1927) uit Blommekens 39 vieren hun diamanten bruiloft. Ze zijn gehuwd in Eeklo op 10 oktober 1952. Het koppel heeft geen kinderen. Sedert hun huwelijk hebben ze altijd in Eeklo gewoond. Irené was zelfstandig schoenmaker; Anna had een textielwinkel van schorten, ondergoed en kinderkledij.

© Michel Moens

© Michel Moens

binnenbrengen gebak 14 tot 17 uur proeverij + prijsuitreiking LDC Zonneheem, SCHIETSPOELSTRAAT 9

21

15 tot 25 november 2012

© Michel Moens

© Michel Moens

Week van de Smaak Vlaanderen

Voor De Grote Thuisbak brengen alle ingeschreven kandidaten hun zelfgemaakte taarten, cakes en vlaaien naar Zonneheem. Enerzijds is er de wedstrijd van het grootste gewicht aan gebak gecombineerd met originele recepten. Daarnaast organiseert Eeklo zijn eigen vlaaienwedstrijd, in samenwerking met Biscuiterie Willems. ’s Namiddags kan iedereen voor de prijs van € 2 komen proeven van de taarten en vlaaien (incl. koffie).

zon 10 - 12 uur Streekproductenbrunch 11 - 17 uur Streekproductenmarkt Workshops door Yves Meersman & Traditionele bakoven Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve, Bus 1 Mmm…eetjesland is inmiddels een begrip, zowel binnen als buiten het Meetjesland. Meer dan 30 producenten zijn lid van de cvba wat een ruim gamma aan producten met zich meebrengt. Een groot deel van dit aanbod is te ontdekken op de 7de editie van de hoeve- en streekproductenmarkt, die dit jaar voor het eerst op de Huysmanhoeve plaatsvindt en in een heel nieuw jasje steekt. Niet alleen de markt is een bezoekje waard. Er zijn die dag meer activiteiten op de Huysmanhoeve die de zintuigen zullen prikkelen. In de namiddag zijn er demonstratiekooklessen o.l.v. Yves Meersman en de vzw Smaakschool. Deze culinaire kunstenaars gaan aan de slag met de mmm… eetjeslandse producten en toveren enkele unieke gerechten te voorschijn.

De authentieke bakoven stelt zijn deuren open. De bakkers bakken die dag naast het traditionele speltbrood ook lekkere taarten en gebak. Het woonhuis en de cafetaria zijn open voor het publiek. In de cafetaria wordt gewerkt met hoeve- en streekproducten, het is de ideale plaats om even te verpozen. Als extraatje kan je die dag tussen 9 en 11 uur terecht in de cafetaria voor een brunch met dezelfde hoeve- en streekproducten. Prijs: € 15. Inschrijven noodzakelijk vóór 14 november via 09 | 327 04 47 MEER INFO huysmanhoeve@plattelandscentrum.be www.plattelandscentrum.be www.mmm-eetjesland.be

Hoe Europa ons leven beïnvloedt! Tentoonstelling van din 27 nov. tot don 14 dec. 2012 © Michel Moens

LDC Zonneheem, Schietspoelstraat 9

21 oktober

De tachtigjarigen (gewezen leerlingen van de Eeklose Broederschool en Stadsschool) houden hun reünie. De dag start met een eucharistieviering door voormalig Eeklose deken E.H. Van Gele, in de neogotische kapel van het Psychiatrisch ziekenhuis Sint-Jan. Hierbij werd aan de jubilarissen, echtgenotes en weduwen, een gedachteniskaart uitgereikt met vermelding van de 51 overleden kameraden. Tijdens het diner in Hof ter Vrombaut werden herinneringen opgehaald in het bijzonder aan de oorlogsjaren. Medejubilaris Gaston Dauwe schetste op een ludieke manier, de levenservaringen van zijn voormalige klasgenoten. De organisatoren, onder de begeesterende leiding van Cesar Verstraete, kijken tevreden terug op een geslaagde herdenkingsdag.

De invloed van Europa is de laatste jaren spectaculair toegenomen. We staan er zelden bij stil. Vaak weten we het niet eens. De tentoonstelling “Hoe Europa ons leven beïnvloedt” toont in woord en beeld aan dat de invloed van Europa veel verder reikt dan we doorgaans denken. De tentoonstelling is er gekomen met de medewerking van Hendrik Vos en Rob Heirbaut, auteurs van het gelijknamige boek. Voordracht prof. Hendrik Vos

don 29 nov. om 14 uur, LDC Zonneheem

Vijf Eeklonaren zetten hun huiskamer open en koken heerlijke gerechten voor een schappelijke prijs. Ga op restaurant in huiselijke sfeer. Reserveer via 09 I 218 28 00 of via info@eeklo.be.

vrij 16/11 19 uur

Wim Dossche en Hilde Wille Hoge Bosstraat 57 Voor 6 personen Menu Vijfgangen-menu met aandacht voor ingrediënten als appel, peer, pompoen, kastanje en mispel € 25 (incl. drank & aperitief)

zon 18/11 13 uur

Rita Cornelis Burg. Maurice Goethalslaan 9 Voor 4 personen Menu Exotische pompoensoep met kokosmelk en kerrie / Scampi met witloof en appeltjes in de wok / Trifle met mispel, stoofpeer en speculoos € 20 (excl. dranken)

din 20/11 18.30 uur

Brenda De Windt Tarwestraat 11 Voor 6 personen Menu Aperitief / voorgerecht of hapjes / hoofdgerecht / dessert € 30 (incl. water, 2 glazen wijn en koffie/thee)

woe 21/11 12 uur

Odette Van Hamme & Martine Vermeire Mandeweegsken 72 Voor 6 personen Menu Een ‘Dagelijkse Kost’ streekgerecht Vol-au-vent € 10

zat 24/11 19 uur

Leen Goethals Hospitaalstraat 20 Voor 4 personen Menu Aperitief vergezeld met hapjes / pompoentomatensoep / hazenrug in kruidenkorst / drie soorten appel met vanilleijs / koffie en versnaperingen € 30 (excl. wijn)

Eikenblad november 2012  

Het gratis infomagazine van de stad Eeklo.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you