Page 1

het eikenblad eiken KUNSTACADEMIE BMW

FEB. 2011 DAG VAN HET DKO

g r a t i s i n f o r m a t i e m a g a z i n e vo o r e e k l o • f e b r u a r i 2 011 • n r. 2


Foto: ©Kurt Sesselle

Beste Eeklonaren, worden om in onze buurten en in onze stad, sociale netwerken uit te bouwen die ons beter leren omgaan met dementie.

Wanneer je dit leest hoop ik dat de lente zich al wat laat voelen. Welkome zonnestralen mogen de koude en donkere winterse dagen verdrijven. We focussen ons verder op het streven naar een milieuvriendelijke leefomgeving. Elk initiatief dat hiertoe kan bijdragen willen we aanmoedigen. In onze eigen stadsdienst dienen enkele oude dienstvoertuigen te worden vervangen en kozen we voor voertuigen met aardgasmotor. U zal ze herkennen aan een ‘ECO-sticker’ toegevoegd aan het logo van de stad. Tevens komt op het te vernieuwen dorpsplein van Balgerhoeke een eerste oplaadpaal voor elektrische fietsen mede gesubsidieerd door de Provincie Oost-Vlaanderen.

Ten slotte wil ik, tijdens dit Europees jaar van de vrijwilliger, ook onze eigen Eeklose vrijwilligers onder de aandacht brengen. Ze stellen zich onbezoldigd ten dienste van de medemens en zorgen dat het sociale, culturele en sportieve leven gesmeerd loopt. Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel in onze dagelijkse samenleving en ze verdienen onze grootste waardering en hartelijke dank.

Rita De Coninck Schepen

Een ander groot aandachtspunt is ons afvalbeleid: Eeklo ontvangt meer dan het 180 kg afval / inwoner / jaar toegelaten gewicht bepaald in het Vlaams Afvaldecreet. We werden dan ook genoodzaakt om een nieuw reglement in te voeren, om nauwer te letten op de algemeen geldende voorschriften binnen het afvalbeleid en we dienden de toegang tot het containerpark betalend te maken en het af te stemmen op reglementen uit naburige gemeenten om afvaltoerisme te voorkomen. Het kan hier en daar nog wat verfijnd worden. Ondertussen wordt er verder gewerkt aan het dossier voor de reorganisatie van het huidige containerpark. Nuttige tips om afval te beperken door verantwoord aankopen, composteren, hergebruik en het belang van sorteren lees je op de milieupagina van de stedelijke informatiedragers.

Colofon v.u. College van burgemeester en schepenen, Industrielaan 2, Eeklo hoofd- en eindredactie Katty Van de Voorde, communicatie- en informatiecoördinator

Binnen het gezondheidsbeleid haalden de werkgroep Stad Eeklo en de gezondheidsdiensten met het projectvoorstel ‘Eeklo 2015 Koppig’ een subsidie binnen van de Koning Boudewijnstichting voor een Dementievriendelijke Gemeente. Deze subsidie dient aangewend te

Vormgeving en Lay-out ne advertising info@one-advertising.be

o

2


Inhoud Ovonde

4 Zoekfunctie Geef hier uw zoekterm in

Gezin en muziek

Nieuwsarchief Alle ‘oude’ nieuwsberichten

6-7

eeklofans

ogetwitter

Bent u ook fan van Eeklo? Word dan, zoals 625 mensen voor u, vriend van Eeklo op Facebook

Foto’s over Eeklo door Eeklose (huis)fotografen, gedeeld via Flickr.com

Geboorteaanvraag

KUNSTACADEMIE BEELD - MUZIEK - WOORD Pastoor De Nevestraat 26 tel. 09 218 27 50  kunstacademie@eeklo.be

CULTUURCENTRUM De Herbakker Pastoor De Nevestraat 10 tel. 09 218 27 27  info@ccdeherbakker.be www.ccdeherbakker.be

kunstacademie bmw

19

Theo’s 2011 Containerpark

SPORT- EN SPELCENTRUM Oostveldstraat 160-162 I tel. 09 377 36 00 (stedelijk zwembad, sporthome, openlucht sport- en spelcentrum) sportdienst@eeklo.be www.eeklo.be/sport

BIBLIOTHEEK Molenstraat 36 tel. 09 218 27 00  bibliotheek@eeklo.be www.eeklo.be/bibliotheek

e hoogte van twitterover Eeklo

eekloinbeeld

STADHUIS (dienst burgerzaken) e-loket via www.eeklo.be/bestuur_diensten/stadsdiensten/e_loket Markt 34 tel. 09 218 29 00  burgerzaken@eeklo.be STEDELIJKE SPORTHAL Burg. Lionel Pussemierstraat 157 tel. 09 377 61 27  sportdienst@eeklo.be www.eeklo.be/sport

eeklovandaag Hier vindt u steeds de recentste vijf nieuwsberichten uit uw stad

STADSKANTOOR Industrielaan 2 tel. 09 218 28 00  info@eeklo.be milieudienst (09 218 28 20, milieudienst@eeklo.be) stedenbouw (09 218 28 40, stedenbouw@eeklo.be) huisvesting, uitvoeringsdiensten (09 218 28 10, td@eeklo.be) secretariaat (09 218 28 50, secretariaat@eeklo.be) financiële dienst (09 218 28 60, belastingen@eeklo.be) personeelszaken (09 218 28 70, personeelsdienst@eeklo.be) communicatie (09 218 28 96, info@eeklo.be) stadsarchief (archief@eeklo.be)

Digitale balie Het volledig vernieuwde E-loket

Links Gewaardeerde partners van onze stad

www.eeklo.be nieuw

31-32 3

JEUGDDIENST J.F.Willemsplein 13 tel. 09 377 77 07  jeugddienst@eeklo.be www.eeklo.be/jeugd Lokaal Dienstencentrum ZONNEHEEM Schietspoelstraat 9 tel. 09 377 02 46  zonneheem@scarlet.be www.zonneheem.be SOCIAAL HUIS Zuidmoerstraat 136/6 tel. 09 218 17 01  sociaalhuis@dezuidkaai.be CONTAINERPARK Ringlaan 56 tel. 09 378 36 62 www.eeklo.be/wonen_leven/containerpark BRANDWEER EN DIENST 100 Gentsesteenweg 2 tel. 09 376 75 82  brandweer@eeklo.be www.eeklo.be/brandweer POLITIE Tieltsesteenweg 18 tel. 09 376 46 46  politie@pzmeetjesland.be www.pzmeetjesland.be OCMW Visstraat 16 tel. 09 377 25 32  info@ocmweeklo.be www.ocmweeklo.be


nieuws

eeklo

Huwen wordt duurder V

anaf 1 april 2011 wordt huwen in Eeklo duurder. Dan betaal je tussen de € 75 en € 300, afhankelijk van de klasse waarvoor je kiest. Nu kost trouwen nog tussen de € 49 en € 273. Op vrijdagvoormiddag kan je nog altijd trouwen zonder ceremonie, dan betaal je enkel je huwelijksboekje (€ 20).

voor krijg je extra een baldakijn buiten. Voor een huwelijk 1ste klas komt daar bovenop een loper op trottoir en trap én een baldakijn binnen. Dat kost nu nog € 164, maar dat stijgt naar € 200. Wil je er nog een receptie bij (= luxeklasse), dan betaal je € 300 (nu nog € 273). Je kan zonder ceremonie huwen op vrijdagvoormiddag. Dan betaal je geen retributie, enkel de prijs van het trouwboekje. Op zaterdagvoormiddag is er alleen keuze tussen luxe, 1ste en 2de klas. Op zaterdagnamiddag, zondagen en wettelijke feestdagen worden geen huwelijken voltrokken.

Voor een ceremonie 3de klas betaal je voortaan € 75 (tapijten in de raadzaal, loper in de gang en inkom, een ceremoniemeester en muziek). Dit is nu nog € 49. Een huwelijk 2de klas kost vanaf 1 april € 150 (nu nog € 125). Daar-

Werken ovonde zitten op schema H

et Agentschap Wegen en Verkeer is volop bezig met de aanleg van de ovonde aan het kruispunt Heilig Grafstraat–N9–Brugsesteenweg. De eerste fase van de ovonde, aan de zijde van de Brugsesteenweg, is zo goed als afgewerkt.

Foto: ©Albert Everaert

Heel binnenkort wordt de andere zijde van de ovonde aangelegd, aan de kant van de Heilig Grafstraat. Deze fase zal 45 werkdagen duren. Er zal enkel verkeer mogelijk zijn in één richting. De specifieke regeling is nog niet gekend. De Heilig Grafstraat zal op dat ogenblik doodlopend zijn en enkel bereikbaar via de Zandvleuge.

Asfaltering in Oostveldstraat E

Als voorbereiding op deze werken worden in de loop van februari en maart de riooldeksels op de weg vervangen en/of hersteld. Dit zal per deksel enige verkeershinder geven.

ind maart wordt de Oostveldstraat (tussen het kruispunt met de N9 en de Sportlaan) opnieuw geasfalteerd. De hinder zal een paar dagen in beslag nemen. Het verkeer zal worden omgeleid via de Stationsstraat, Markt, Boelare, Vrombautstraat en Kriekmoerstraat.

Zwembeurt kost binnenkort € 2,50 D

nog € 1,80 voor een zwembeurt (€ 14 voor een abonnement van 10 beurten), vanaf 1 april wordt dit € 2,50 (€ 17 voor een abonnement).

e prijzen voor het gebruik van zalen in de sporthal en de Blokhutten gaan vanaf 1 april de hoogte in. Bovendien moeten Eeklose verenigingen, scholen en vzw’s voor de organisatie van vergaderingen en cursussen waarbij geen toegangsgelden worden aangerekend, € 5 betalen voor de huur van een vergaderzaal in het Cultuurcentrum. Ook zwemmen wordt voortaan duurder. Nu betaal je als volwassene

Kinderen tot 14 jaar, grote gezinnen, gehandicapten en 3-plussers betalen binnenkort € 2 (nu € 1,40). Voor kinderen tot 6 jaar en scholen stijgt de prijs van € 0,85 naar € 1,50. De prijs voor scholen wordt pas op 1 juli aangepast.

EekloNET: zwerfvuil blijft E

net uitziet (na het passeren van de EekloNET-ploeg), maar dat op dag 3 er weer een zelfde hoeveelheid zwerfvuil te bespeuren valt…

ekloNET maakt elke werkdag het stadscentrum proper. Soms is het ontmoedigend om vast te stellen dat op dag één de goot volledig vol ligt met bladeren en zwerfvuil, dat dit op dag twee er kraak-

DAG ÉÉN DAG TWEE VUILE GOOT

PROPERE GOOT

4

DAG DRIE

VUILE GOOT


Facelift Balgerhoeke van start H

et dorpsplein van Balgerhoeke ziet er tegen de zomervakantie helemaal anders uit. De parkeerstroken ruimen plaats voor een verkeersvrij kerkplein met podium en voor een bomenplein. Er wordt parkeerruimte gecreëerd op de stationskoer.

FASE TWEE

Als alles volgens plan verloopt, wordt in maart gestart met de nutsleidingswerken in het trottoir. Dit zal enige hinder geven voor de school, maar de toegang voor de auto’s kan blijven. Na deze voorbereidende werken wordt de nieuwe parking aangelegd op de goederenkoer, goed voor 31 parkeerplaatsen. Het totaal aantal parkeerplaatsen zal na de werken gelijk zijn aan wat er nu voorhanden is. Begin mei kan gestart worden aan de heraanleg van het plein zelf. Op dat ogenblik zal de toegang tot de school via het kerkplein niet meer mogelijk zijn. Er wordt met de school overleg gepleegd hoe de werken op de meest veilige manier kunnen overbrugd worden. Het dorpsplein wordt een ontmoetingsplek. Bovendien wordt de lokale mobiliteit op een gepaste manier geordend en verbeterd. De uitwerking van het dossier is in handen van Buro 4D samen met de Group Jos Dumoulin. Het heringerichte dorpsplein zal uit vier ruimtes bestaan:  op het open hoofdplein voor de kerk en de schooltoegang komt een podium van ± 45 cm met de figuratie van de ondergrondse schuilkelder. Dit plein zal ook een veilige ontmoetings- en afhaalplek zijn van de schoolkinderen

FASE ÉÉN

 tussen het plein voor de kerk en de spoorweg wordt een ritmisch bomenplein met dolomiet aangelegd, met een lange zitmuur, picknicktafel en spelelement voor kinderen. Voor dit spelelement werd een wedstrijd georganiseerd waarvoor 17 ontwerpen binnenkwamen. In de randzone is een kiss&ride voorzien voor het vlot brengen en ophalen van de schoolkinderen

De opstapplaats van de lijnbus blijft op de gewestweg. Aan het kerkplein - langs de gewestweg - zal de schoolbus op de kinderen wachten.

 ter hoogte van de spoorweg wordt een veilig perron voorzien voor de stoomtrein, een toeristische attractie. Er komt een luifel met zonnepanelen met een laadpunt voor fietsbatterijen

Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

 tenslotte wordt een parkeerzone voorzien voor lang parkeren

Samen op weg naar goedkopere groene energie W

il jij besparen op je energiefactuur? En daarbij ook je steentje bijdragen tot het milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop 100% groene stroom van het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen. Stad Eeklo ondersteunt deze actie. Je vindt er veel meer info over in het Eikenblad van begin april. Het begrip ‘groene energie’ hoor je steeds vaker. Maar wat is het nu precies? Groene energie komt voort uit energiebronnen die hernieuwbaar zijn, dus die niet uitgeput kunnen geraken. Denk bijvoorbeeld aan zonne-energie, windenergie of energie door biomassa: door het vergisten van afval van groenten, fruit en uit de tuin. Nog een pluspunt is dat deze energiebronnen minder tot geen vervuilende gassen zoals CO2 of andere broeikasgassen in de lucht sturen. Met andere woorden: door jouw inschrijving draag je ook je steentje bij voor een beter milieu. 5


interview

eeklo

Edward De Geest

Hart voor gezin en muziek Bescheiden. Veel te bescheiden. Dat is de karaktertrek die me het meeste opviel tijdens het gesprek met Edward De Geest, die sedert 1 januari afscheid nam als directeur van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord. ‘Een grote aanpassing, na 30 jaar in de Academie waarvan 20 jaar als directeur’, stelt hij. Maar hij kan de taak in volle vertrouwen overlaten aan de opvolgers. Zijn job wordt namelijk verdeeld over twee personen: Vanessa De fauw voor afdeling Muziek en Patrick Mahieu voor afdeling Woord. Edwards collegadirecteur van de afgelopen jaren, Joke De Keyser, wordt algemeen directeur en ze blijft de leiding houden over de afdeling Beeld.

In 1973 begon hij met lesgeven in diverse academies en het Gentse Muziekconservatorium. Vijf jaar later kwam hij, door de liefde, in Eeklo terecht. Hij huwde met Monique Lanszweert in 1978. Hij werd aangesteld als organist van de Dekanale Kerk in Eeklo en startte in 1980 aan de Eeklose academie als leraar harmonie. ‘Het directeurschap vloeide er na een tiental jaren uit voort. Ik vond het een hele eer om Joris Lippens en zijn voorganger Hendrik Van Rechem op te volgen.’ In al zijn jaren directeurschap droeg Edward vier dingen hoog in het vaandel: ‘Ik wilde de Academie voor Muziek & Woord uitstraling geven, zodat ze de bakermat werd van kunst en cultuur voor het Meetjesland en ver daarbuiten. Een tweede pijler was de zorg voor de leerkrachten, ook voor de jonge garde. Als derde was er mijn zorg voor de leerlingen: je kunnen aanpassen aan de kwaliteit van elke leerling is belangrijk.’ Als vierde en niet in het minst belangrijke laatste pijler was er de samenwerking met het Eeklose stadsbestuur, ‘die vanaf de eerste dag prima verlopen is’, weet hij. Edward probeerde ook zoveel mogelijk betrokken te zijn bij de afdelingen in Waarschoot en Zomergem, waar het weer werken was met andere gemeentebesturen.

Edward De Geest werd geboren in Lochristi, groeide op in Eksaarde-Doorslaar en wist al van in de lagere school dat zijn interesse uitging naar muziek. Tijdens zijn humaniora volgde hij ook les aan de Academie voor Muziek en Woord in Lokeren waar hij al na vijf jaar de Prijs voor Uitmuntendheid en de Regeringsmedaille voor Orgel behaalde. Hij studeerde aan de Koninklijke Muziekconservatoria van Antwerpen en Gent en sleepte er meerdere eerste prijzen in de wacht, onder meer voor contrapunt, fuga en orgel alsook het hoger diploma met grote onderscheiding voor orgel en improvisatie.

Grote erkenning De voeling met ‘het veld’ heeft de eredirecteur nooit losgelaten. Hij was in de Academie ook actief met muziek bezig, en hij was en is

6


‘IK HEB AL IN ZOVELE ONGELOFELIJK PRACHTIGE KERKEN GESPEELD’

nog altijd in binnen- en buitenland een vaak gevraagde concertorganist. Hij trad op in een twintigtal Europese landen, in de Verenigde Staten en in de vroegere Sovjet-Unie. Edward is ook vast aanwezig bij het Festival van Vlaanderen, realiseerde (inter)nationale radio- en televisieopnames en meerdere cd-opnames. Hij geeft, als lid van de Commissie voor het Kunstpatrimonium Gent, advies inzake herstel of nieuwbouw van orgels. Hij is ook artistiek leider van de historische concerten in Watervliet en jurylid aan de Vlaamse Conservatoria en het Lemmensinstituut.

Hij zag enorm veel evolueren tijdens zijn directietijd: het Cultuurcentrum De Herbakker werd naast de Academie uit de grond gestampt, er was de bovenbouw op de Academie, de nieuwbouw in Waarschoot, het didactisch materiaal veranderde heel veel én er is de opgang van de ICT. In al die jaren zag de voormalig directeur nogal wat leerlingen uit de Academie voor Muziek en Woord die het gemaakt hebben: zowel in de muziek- als in de woordsector hebben tal van oud-leerlingen naam verworven en zijn er bovendien meerdere van hen ondertussen leerkracht geworden.

In mei 2003 ontving Edward De Geest in Parijs het ‘Diplôme de Médaille de Vermeil de la Société Académique Française: Arts-SciencesLettres’ voor zijn inzet voor de verspreiding van het Franse concertrepertoire zowel nationaal als internationaal. In datzelfde jaar kreeg hij de prijs voor Cultuurverdienste van de stad Eeklo. Op 10 juni 2010 benoemde de Rotary Stichting Internationaal hem tot Paul Harris Fellow als waardering voor zijn daadwerkelijke en betekenisvolle bijdrage tot de bevordering van de internationale culturele verstandhouding en vriendschap tussen alle volken. Hij kreeg dus zowel van zeer dichtbij als van ver af vormen van erkenning.

Nu hij met pensioen is, heeft Edward meer vrije tijd. Samen met zijn echtgenote maakt hij graag een uitstap, dit liefst met de fiets. ‘Het krekengebied van Watervliet en Sint-Jan-in Eremo draag ik in mijn hart’, zegt hij. Daarnaast blijft hij studeren als organist-titularis van de Gentse Sint-Baafskathedraal. Voortaan heeft hij nog meer tijd om te concerteren in het buitenland, nu in combinatie met een reisje met zijn echtgenote: ‘ik heb al in zovele ongelofelijk prachtige kerken gespeeld, zoals bv. in Zwitserland en Oostenrijk’, herinnert Edward zich. Daarvoor heeft hij nu zeeën van tijd.

Hoewel Edward ook een sterke band had met de afdeling Woord, is en blijft muziek zijn ding. Ook thuis blijft hij ondergedompeld in de muziek. Edward tovert zijn studeerkamer om tot een muziekkamer, met een op maat gemaakt pijporgel. ‘Want in de winter is het nogal koud om in de kerken te oefenen,’ vertelt hij. Naast orgel speelt hij ook nog piano en klavecimbel en schreef hij veel muziek. Maar er wordt nog meer over muziek gepraat in de oudste woning langsheen de Leopoldlaan. Echtgenote Monique is pianiste en geeft al 32 jaar les in de Academie: een bloeiende pianoklas waarin ook de beide zonen een volledige academieopleiding genoten. Zoon David is ondertussen beroepsmusicus en dirigent van het befaamde Koninklijk Knapen- en Mannenkoor Schola Cantorum Cantate Domino Aalst. Michael, die orgelstudies aan het Gentse conservatorium volgde en ook regelmatig orgelconcerten geeft, is beroepsmatig actief als licentiaat informatica.

‘Wat ik nog wens? Dat de nieuwe visies en de nieuwigheden die op de academiewereld afkomen, goed slagen. En voor mezelf: dat ik me goed kan en mag voelen bij iedereen waar ik mee om ga.’

Paspoort

Kerken en kreken Moest Edward opnieuw beginnen, hij zou precies hetzelfde doen. Toch heeft hij ook bewondering voor andere jobs, zoals de gezondheidssector bijvoorbeeld. Eigenlijk kon hij ook evengoed, zoals zijn vader, carrière gemaakt hebben bij de toenmalige Rijkswacht, maar het werd toch de muziek.

➜ Edward De Geest (60) ➜ Gehuwd met Monique Lanszweert ➜ Vader van Michael en David ➜ Eredirecteur van de Stedelijke Academie voor Muziek & Woord ➜ Organist-titularis van de Sint-Baafskathedraal Gent

FEESTFEESTFEESTFEESTFEEST

FEEST De stad Eeklo, de gemeente Waarschoot en de Kunstacademie beeld muziek woord willen directeur De Geest niet zomaar laten vertrekken. Op 25 en 26 februari organiseren ze dan ook een huldemoment in combinatie met de

dag van het DKO. Het wordt een tweedaagse waarin leerlingen en oud-leerlingen Beeld Muziek en Woord op een creatieve, artistieke manier hun appreciatie uitdrukken voor zijn jarenlange inzet als directeur.

• Op vrijdag 25 februari om 20.30 uur vindt in de St.-Ghislenuskerk van Waarschoot een optreden plaats van Schola Cantorum Cantate Domino. Dit koor staat onder leiding van David De Geest. Deuren gaan open om 20.15 uur.

Na het concert volgt een receptie aangeboden door het stadsbestuur Eeklo en het gemeentebestuur Waarschoot. • Toegangsprijs voor het concert: € 10

• Kaarten te reserveren via isabel.rijs@waarschoot.be

• Op zaterdag 26 februari (dag van het DKO) is er een feestprogramma volledig gewijd

aan het afscheid van Edward De Geest. U vindt dit programma op pagina 19 van dit Eikenblad.

7


milieu

eeklo

7000ste Fietsersbondlid in Eeklo D

De familie Lemey - Van Parys uit Eeklo was het 7000ste lid. Ze ontvingen als prijs een Oxfordfiets. Af en toe rijdt Leen Van Parys met de fiets naar het werk (ArcelorMittal Gent). Ze schreef zich in bij Bike to Work, omdat ze dat een heel leuk initiatief vindt. Het is de bedoeling na de winterperiode wat te (re)organiseren zodat ze regelmatiger met de fiets naar het werk kan komen. Via Bike to Work zag ze dat ze lid kon worden van de Fietsersbond en daardoor kan genieten van verschillende voordelen. De fietsvergoeding, meer en betere fietspaden,…. Het zijn maar enkele van de vele zaken die de Fietsersbond de voorbije vijftien jaar heeft gerealiseerd. Zo contacteerden ze nog voor de eerste winterprik alle gemeentebesturen en de Vlaamse overheid om aandacht te eisen voor het vrijmaken en -houden van de fietspaden en -routes.

Foto: ©Michel Moens

e afgelopen vijftien jaar is het ledenaantal van de Fietsersbond steeds gestegen. Op zaterdag 8 januari werd het 7000ste lidmaatschap gevierd. Nu vertegenwoordigt de Fietsersbond 23.500 fietsers. Dé belangenbehartiger zijn van alle bestaande en potentiële fietsers is hun missie.

Eeklo en Natuurpunt geven subsidies voor de huiszwaluw V

Voor het in stand houden van een bewoonde zwaluwkolonie van: • één tot drie nesten: subsidie van maximum € 25/jaar • vier tot vijf nesten: subsidie van maximum € 37,50/jaar • zes of meer nesten: subsidie van maximum € 50/jaar

anaf begin april komen zwaluwen terug van hun overwinteringgebied in Afrika. Huiszwaluwen eten insecten en maken hun nesten van modder, die ze onder de dakranden kleven aan de buitenkant van huizen en boerderijen. Bij plastieken dakranden blijven die nesten vaak niet kleven en vallen af. Hier kan het plaatsen van kunstnesten helpen.

De aanvrager verbindt zich ertoe geen nesten te verwijderen tijdens en na het broedseizoen. Indien vastgesteld wordt dat er nesten werden verwijderd, kan de subsidie worden teruggevorderd.

Stad Eeklo heeft 25 enkele en 10 dubbele kunstnesten gratis ter beschikking. Kunstnesten kunnen bekomen worden, indien er binnen 500 meter huiszwaluwen wonen. De vrijwilligers van Natuurpunt zullen opvolgen waar de huiszwaluwen gehuisvest zijn en hoe ze verder kunnen geholpen worden. Het aanbod geldt voor een locatie in Eeklo. Zwaluwen worden vaak geweerd rond huizen, omdat ze uitwerpselen achterlaten. Dit kan opgelost worden door een mestplankje onder het nest te plaatsen.

Eens er huiszwaluwen onder je dakrand huizen, neem je contact op met Natuurpunt Eeklo-Kaprijke-Evergem of de milieudienst van stad Eeklo. ➜ Info: Milieudienst Eeklo, Bernardine Van Waeyenberghe, tel. 09 I 218 28 38, milieudienst@eeklo.be Natuurpunt Eeklo-Kaprijke-Evergem, Christine De Bie, tel. 09 I 377 68 73

Stad Eeklo geeft ook subsidies aan mensen die huiszwaluwen onderdak geven.

8


wonen en leven

Met Belgerinkel naar uw Winkel ? van 7 mei tot 11 juni

fietsers Uw klanten sparen deze keer voor een originele picknickponcho, ontworpen door modeontwerpster en kunstenares Kaat Tilley. Daarnaast maken ze kans om een fiets te winnen of één van de andere vele troostprijzen. En als klap op de vuurpijl organiseert de Bond Beter Leefmilieu een wedstrijd met als prijs een fietsweekend in de hoofdstad van de liefde: Parijs!

Handelaars: tijd om in te schrijven Toffe prijzen, feestelijke evenementen, trouwe klanten die met de fiets terugkomen, … Jawel, het is weer ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’! Dit jaar pakken we uit met ‘de liefde’, een spraakmakend thema dat we moeiteloos kunnen koppelen aan fietsen. Schrijf u dus beslist in en maak er samen met ons een spetterend feest van.

Deelnemen is gratis. U ontvangt een pakket met campagnematerialen en u kunt meteen aan de slag. Aan elke fietsende klant geeft u een spaarkaart en per winkelbezoek een stempel. Twijfel dus niet langer en schrijf u vandaag nog in, bij voorkeur via de website www.belgerinkel.be of telefonisch bij de milieudienst van de stad Eeklo op het nummer 09 | 218 28 20 (tijdens de kantooruren). Graag vóór 4 maart inschrijven. Mag het wat meer zijn? Wilt u nog meer opvallen als Belgerinkel-winkel? Bestel dan Belgerinkel-promomateriaal en gadgets (o.a. een open/ gesloten bordje voor aan de deur, een fietsrek, fietsbellen, …) tegen voordelige prijzen op www.belgerinkel.be .

vanaf 1 januari 2011

beurtensysteem op het containerpark

12 gratis 12 gratis beurten beurten per jaar, per gezin

gedurende 3 maand

voor particulieren € 2 per extra beurt, toegang via eID-kaart (elektronische identiteitskaart)

Na overlijden van een inwoner van Eeklo € 2 per extra beurt, contant te betalen op het containerpark. Toegang via groen attest, te verkrijgen op de milieudienst.

Voor instellingen, scholen & erkende jeugdverenigingen € 2 per extra beurt, toegang via toegangsbadge (waarborg € 10), te verkrijgen op het containerpark

€7

per beurt KMO’s (bedrijfsafval) & tweede-verblijvers Toegang via toegangsbadge (waarborg € 10), te verkrijgen op het containerpark. Toekomstige inwoners, (ver-)bouwers contant te betalen op het containerpark. Toegang via rood attest, te verkrijgen op de milieudienst.

Heeft u vragen of wilt u een groen attest of rood attest aanvragen? Milieudienst Stadskantoor, Industrielaan 2, Eeklo - milieudienst@eeklo.be - tel.: 09 218 28 20

NIEUWE OPENINGSUREN Dinsdag - vrijdag van 10 tot 12 uur en van 13.15 tot 17 uur Zaterdag van 9 tot 12 uur en van 13.15 tot 17 uur Tot een kwartier vóór sluitingstijd worden voertuigen op het containerpark toegelaten.

9

Grof huisvuil Bij de fractie grof huisvuil mogen enkel brandbare materialen afkomstig van de normale werking van een huisgezin die niet in een gewone restvuilzak kunnen (dus groter dan 50 cm!) en niet meer gerecycleerd kunnen worden. Enkele vb.: matras, reiskoffer, kapotte meubelen, tapijt,… Wat mag dus niet meer bij het grof huisvuil? Klein afval in zakken en dozen, afgedankte elektrische en elektronische apparaten, steengruis, vlak glas, spiegels, afbraakhout, sanitaire toestellen (WC, lavabo, bad), autobanden, ontplofbare producten, gasflessen, en alles wat selectief wordt ingezameld (glas, papier en karton, PMD, hout, KGA en tuinafval,…). Klein brandbaar materiaal of restafval dat niet meer hergebruikt of gerecycleerd kan worden en in de restvuilzak gestopt kan worden, hoort NIET thuis bij grof vuil. Dit materiaal moet in de nieuwe witte restvuilzak gestopt worden en aangeboden bij de wekelijkse huis aan huis ophaling! Het maximumgewicht van de restvuilzak is 15 kg. WAARVOOR KAN U OP HET CONTAINERPARK TERECHT?

• • • • • • • • • •

motor- en frituurolie textiel rubber banden batterijen PMD papier en karton (vlak) glas landbouwplastiek hout metalen

• • • • • • • •

isomo harde plastics zuiver steenpuin (asbesthoudend) bouwen sloopafval elektrische en elektronische apparaten groenafval boomstronken grof huisvuil


gezond & veilig

eeklo

Inloopmobiel eetstoornissen op 5 maart op Markt A

sporing van eetstoornissen en tot motivering voor behandeling. Uit recente cijfers blijkt dat bij één op tien Belgische vrouwen tussen 10 en 30 jaar eetstoornissen voorkomen.

N-BN, een zelfhulpvereniging die het taboe rond psychiatrische eetstoornissen als Anorexia Nervosa en Boulimia Nervosa wil doorbreken, komt op zaterdag 5 maart met een Inloopmobiel naar de Eeklose Markt (ceremonieplein voor het stadhuis), tussen 10 en 16 uur.

Meter van het project is Cara Van der Auwera (Spring! en Huizenjacht).

Deze Inloopmobiel Eetstoornissen wil mensen op een preventieve manier bereiken via informatie over signalen en via advies over de hulpmogelijkheden die er zijn. Zo wil AN-BN bijdragen tot vroege op-

➜ Info: www.anbn.be http://inloopmobieleetstoornissen.blogspot.com

Jeugdbrandweer in het nieuw! A

ls eerste jeugdbrandweerkorps in België heeft de Jeugdbrandweer van Eeklo haar leden in een nieuw jasje gestoken. ‘We hadden dringend nood aan degelijke, comfortabele en veilige interventiekledij voor onze jeugdlieden’, zegt Peter Vermeire, algemeen voorzitter. De jeugdbrandweer traint om de 14 dagen op zaterdagvoormiddag. ‘Omdat we naast de theorielessen ook praktijklessen geven op de openbare weg is het nodig dat onze leden zichtbaar zijn’, oppert uitvoerend voorzitter Nicolas Pontieu. De jeugdbrandweer is op zoek naar 6 nieuwe leden. Momenteel zijn er 9 leden in het jeugdkorps sinds een groot aantal jongens de maxi-

mumleeftijd van 18 bereikten. Graag zouden ze dit ledenaantal terug optrekken naar het maximum van 15 leden. Wie interesse heeft moet 14 jaar zijn in het jaar van inschrijving, in Eeklo wonen en de Belgische nationaliteit hebben. ➜ Info: http://jbe.eeklo.be of gsm 0499 | 53 46 52.

PSBLO verkeersactief O

mdat PSBLO Meetjesland elk schooljaar zoveel mogelijk rond verkeer werkt, verdienden ze het label ‘verkeersactieve school’. Samen met Celine (uit klas 10), Ina (uit klas F) en Sofie (uit klas 7) namen ze dit in ontvangst. Ze konden het label in Mechelen ophalen. Er was een optreden met supercoole verkeersliedjes, een lekkere receptie én alles werd gepresenteerd door Jelle Cleymans (van ketnet!). Ook Lala de Koala was van de partij…

10


gezin

wonen en leven

eeklo

Elektronische identiteitskaart voor kinderen jonger dan 12 jaar D

e KIDS-ID is een elektronische identiteitskaart voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Ze vervangt het vroegere kartonnen ‘identiteitsbewijs’ dat ouders moesten aanvragen wanneer ze met een kind naar het buitenland wilden reizen.

De KIDS-ID gaat zelfs nog veel verder dankzij het systeem ‘Hallo ouders’. Ouders kunnen via dit systeem zeven persoonlijke telefoonnummers verbinden aan de KIDS-ID van hun kind. Op de achterkant van de KIDS-ID staat een algemeen telefoonnummer. Als een kind bijvoorbeeld verloren loopt, dan kan de persoon die het kind te hulp komt dit algemeen telefoonnummer bellen en zo onmiddellijk in verbinding gesteld worden met een naaste van het kind. Voor meer informatie over ‘Hallo ouders’ of om deze dienst te activeren kunt u terecht op de website www.halloouders.be.

De prijs van de KIDS-ID is € 4,5 en kan aangevraagd worden in het Stadhuis, Markt 34, Bureel 1. De KIDS-ID is drie jaar geldig. Aanvraag: • de Kids ID moet minimum 15 dagen vóór de vertrekdatum worden aangevraagd bij de dienst Burgerzaken door één van de ouders of door de persoon met het ouderlijk gezag • de kinderen moeten aanwezig zijn bij de aanvraag • de pasfoto’s dienen een witte achtergrond te hebben.

➜ Voor meer informatie over de KIDS-ID: http://eid.belgium.be en http://www.ibz.rrn.fgov.be

Indien de Kids-Id niet is aangevraagd minimum 15 dagen voor vertrek is er als uitzondering nog een: • dringende procedure (3 dagen): € 107,50 • zeer dringende procedure (2 dagen): € 171,50 Deze elektronische identiteitskaart voor kinderen jonger dan 12 jaar is veel veiliger dan de oude kartonnen kaart. Ze zal in de toekomst ook veel meer mogelijkheden bieden zoals: • veilig chatten • veilig reizen • toegang tot bibliotheken • inschrijving in scholen •…

Elektronische identiteitskaart gestolen of verloren ? N

a aangifte van verlies of diefstal van uw EID onvangt U een vervangdocument (= bijlage 12). Dit is het bewijs van aangifte van verlies of diefstal met een beperkte geldigheidsduur van 1 maand.

TERUGGEVONDEN?

NIET TERUGGEVONDEN?

binnen de 7 kalenderdagen na aangifte verlies/diefstal... dan verwittigt u dienst Burgerzaken EN de politie én levert u bijlage 12 (vervangdocument) in bij één van de beide diensten!

7 dagen na aangifte verlies/diefstal... dan komt u persoonlijk langs bij dienst Burgerzaken Stad Eeklo - Bureel 1 Markt 34, tel. 09 | 218 29 04

dienst Burgerzaken Stad Eeklo - Bureel 1 Markt 34, tel. 09 | 218 29 04

Openingsuren > elke werkdag van 9 tot 12.30 uur > op woensdag van 14 tot 16 uur > op woensdagavond van 17.30 tot 20 uur

Politie Meetjesland Centrum Tieltsesteenweg 18, tel. 09 | 376 46 46

met > bijlage 12 (vervangdocument EID) > 1 pasfoto > € 15 teneinde een nieuwe EID aan te vragen (leveringstermijn 3 weken)

vindt u uw EID niet terug… … dan vraagt u vanaf de 8ste kalenderdag een nieuwe EID aan (zie kolom hiernaast) 11


senioren

eeklo

3-delige workshop GEESTELIJK GEZOND OUDER WORDEN I SENIORENRAAD EEKLO i.s.m. LOGO GEZOND+ en LDC Zonneheem

Geestelijk gezond ouder worden W

elbevinden is een positieve gemoedstoestand, het is zich ‘goed’ of ‘tevreden’ voelen. Hoe mensen zich voelen heeft een belangrijke invloed op hun lichamelijke gesteldheid. Uit onderzoek blijkt dat 79% van de 45-54 jarigen zich goed tot zeer goed voelt. Bij de 55-64 jarigen is dit 75%. Bij de 65-plussers zakt dit tot 52%. 9% van de ouderen zegt zich regelmatig tot vaak depressief te voelen. Geestelijke gezondheidsproblemen en verminderd welbevinden zijn echter geen normaal en onoverkomelijk onderdeel van het verouderingsproces. Geluk neemt gemiddeld toe bij het ouder worden, maar met een stijgende leeftijd staan mensen bloot aan extra risicofactoren die hun welbevinden beïnvloeden (verlies, beperkingen, transportproblemen, behoeften aan meer zorg of ondersteuning…).

senioren en hoe u als oudere kunt omgaan met deze veranderingen. Woensdag 23 maart – Thema: ‘Bewegingsactiviteit voor ouderen’ Sport en beweging zijn, ook voor senioren, tijdsbestedingen die goed zijn voor de gezondheid én voor het mentale welbevinden. Chiropractor Pieter-Jan Beckx verstrekt nuttige info over een goede rughygiëne, onontbeerlijk om vrij te kunnen bewegen. Dit advies wordt door het aanleren van het ‘Straighten Up Belgium’ programma meteen ook in de praktijk omgezet. Woensdag 30 maart – Thema: ‘10 tips om fit in je hoofd te blijven’ Geestelijke gezondheid is belangrijk, minstens even belangrijk als fysieke gezondheid. Toch vinden we het moeilijk om over onze eigen mentale gezondheid te spreken, en weten we niet altijd goed wat te doen als we last hebben van een dip, een moeilijke dag, oeverloos gepieker of slapeloze nachten. U lekker in uw vel voelen, daar kunt u aan werken. Tijdens deze sessie krijgt u tien concrete stappen daartoe aangeleerd.

Woensdag 16 maart –Thema: ‘ Gezond ouder worden’ De kinderen het huis uit, grootouder worden, minder gaan werken, met pensioen gaan: het hoort bij het leven en bij het ouder worden. Met zijn allen worden we ook steeds ouder. De ‘derde’ levensfase, vanaf het vijftigste levensjaar, beslaat een steeds groter deel van ons leven. Het is een periode met zijn eigen fysieke en psychosociale kenmerken. Elke oudere beleeft het ouder worden anders. Net als elke nieuwe fase gaat de derde levensfase gepaard met een heroriëntatie op het leven. Deze workshop pikt in op de veranderingen die gebeuren in het leven van

LDC Zonneheem, Schietspoelstraat 9 telkens van 14 tot 15.30 uur € 5 voor de 3-delige workshop, inschrijven tot 4 maart: tel. 09 | 377 02 46

Fototentoonstelling door Virginie Vlaminck t.e.m. vrijdag 4 maart tijdens de openingsuren van het LDC Zonneheem

BIBLIOTHEEK ORGANISEERT Molenstraat 36

Afrika in zwart/wit V

irginie Vlaminck is een professionele fotografe, geboren en getogen in Eeklo. Zij studeerde af in 1993 aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent met een bijkomende opleiding aan de Arts and Design College of Bournemouth in de U.K. De verhuis naar Guinée-Conakry (West-Afrika) in 1994 bracht een ommekeer in haar leven en automatisch ook in de stijl van haar fotografie. De liefde voor Afrika werd daar geboren en is haar altijd bijgebleven. Zij drukt dit het liefst uit in zwart-wit foto’s en de donkere kamer reisde steeds met haar mee. Het meeste van haar werk toont de mens in zijn dagdagelijkse leven, bezig met zijn huishoudelijke taken, aan het werk, tijdens een moment van verstrooiing. Het is goed om een tweede maal elke foto te bekijken, zeker weten dat je er iets nieuws opvalt in de achtergrond, een detail, een onverwachte wending, … Deze tentoonstelling leidt langs verschillende West-Afrikaanse landen. Virginie en haar gezin leefden in Guinée-Conakry, Nigeria en Ghana. Van daaruit werden reizen naar Zuid-Afrika, Mali, Gambia, Benin, Ethiopië en Burkina Faso ondernomen.

Rudi Vranckx zocht de laatste getuigen in Congo op om hen hun visie van de geschiedenis te laten geven. Op zijn uitgebreide reis door Congo ontdekte Rudi Vranckx een land dat we eigenlijk niet meer kennen. Zoals steeds staan zijn deskundigheid en verteltalent borg voor een verhaal dat vele andere overbodig maakt.

Ondertussen is Virginie ook het digitale tijdperk binnen getreden. Ze verdeelt haar tijd tussen gezin, lesgeven (digitale fotografie), eigen tentoonstellingen organiseren samen met lokale kunstenaars en werk voor de privésector. West-Afrika werd in 2008 omgeruild voor een kort verblijf van anderhalf jaar in Abu Dhabi in het Midden-Oosten en een verdere trek naar het verre Oosten. Virginie, echtgenoot Filiep en hun twee dochters Asha en Saran leven nu in Manila in de Filippijnen. Ook daar is de donkere kamer geïnstalleerd en zijn de eerste rijstvelden, straatbeelden, lokale vervoersmiddelen en Filippijnen op de gevoelige plaat vastgelegd.

Woensdag 2 maart om 19.30 uUR in LDC Zonneheem PRIJS: € 5 Vooraf inschrijven: 09 I 218 27 00 OF eeklo@bibliotheek.be 12


sport

www.eeklo.be/sport

eeklo

STEDELIJKE SPORTHAL Burg.Lionel PUSSEMIERSTRAAT 157 – EEKLO – 09 I 377 61 27

Sportkampen krokusvakantie 7 – 11 maart

wonen en leven

OPVANG MOGELIJK!

Info en inschrijven: stedelijke sportdienst, inschrijvingsformulier op www.eeklo.be/sport Inschrijven vóór vrijdag 4 maart om 12 uur.

1 Kleutersportkamp (5-daagse / halve of volle dag) Klimmen en klauteren, springen op de kastelen en rollebollen in het ballenbad, … De kleutersportkampen van de sportdienst zijn een festijn voor uw kleine kapoen en dit alles onder leiding van een enthousiast monitorenteam !! Wie: kinderen van 3 tot 6 jaar Wanneer: elke dag: 9.30 – 12.15 uur en/of 13.30 – 16 uur (kan ook per halve dag) Opvang: 8 – 9.30 uur, 12.15 – 13.30 uur en 16 – 17.30 uur / € 1 per opvangsessie Prijs: € 6 per halve dag, € 8 per halve dag bij inschrijving na 4 maart om 12 uur

2 Atletiek en Omnisport ism Atletiekclub Meetjesland (5-daagse / volle dag) Heb je altijd al eens willen hoogspringen zoals Tia Hellebaut of denk je even snel te sprinten als Kim Gevaert? Kriebelt het als je atleten bezig ziet op de atletiekpiste of spring je ook altijd zo ver mogelijk in de zandbak? Kom dan naar het atletiekkamp en test al uw vaardigheden uit! Alle atletiekdisciplines worden aangeleerd en vervolmaakt onder begeleiding van gediplomeerde trainers. Ter afwisseling komen ook andere sporten aan bod zoals skating, trampoline, survival,... Wie: kinderen van 6 t.e.m. 13 jaar Wanneer: elke dag: 9.30 – 12.15 uur en 13.30 – 16 uur (inschrijven voor volledige week!) Opvang: 8 – 9.30 uur en 16 – 17.30 uur / € 1 per opvangsessie Prijs: € 65 (middagopvang gratis), € 85 bij inschrijving na 4 maart om 12 uur

Lessenreeksen voor volwassenen 1 Omnisport

(sporthal – tel. 09 | 377 61 27) – maandag 18 – 19 uur en woensdag 10 – 11 uur. Wil je (opnieuw) starten met sporten maar weet je niet hoe? Wil je graag nieuwe mensen leren kennen? Dan is deze lessenreeks je op het lijf geschreven. Op maandagavond en woensdagvoormiddag kan je kennismaken met verschillende sporttakken en wordt er op een rustige manier aan de conditie gewerkt. Prijs: € 10 voor een 10-beurtenkaart

2 START TO RUN

(op de Finse piste achter de sporthal) vanaf 19 april. Deze lessenreeks van 10 weken is gericht op beginnende joggers en op iedereen die zijn/haar conditie wil verbeteren. Na 10 weken loop je probleemloos 5 km !! Gezamenlijke training op dinsdag/donderdag om 18 uur, op zaterdag/zondag na afspraak om 9 uur. Prijs: € 25, als het programma volledig wordt afgewerkt kan je van je mutualiteit een tussenkomst ontvangen; inschrijven bij eerste les Verdere inlichtingen bij Geert Bourgonjon – gsm 0494 | 39 87 83 of geert.bourgonjon@telenet.be STEDELIJK ZWEMBAD – OOSTVELDSTRAAT 162 – EEKLO – 09 I 377 36 00

Extra in het zwembad tijdens de DE krokusvakantie: elke dag zweminstuif !! De ‘Tsjoeps’ en de ‘Fun Spider’ liggen elke dag van de krokusvakantie tussen 14 en 16 uur in het water. Kom dus zeker eens langs !!

13


informatie

eeklo info

eeklo

Gedicht zoekt muur E

en origineel gedicht op een markante muur, ergens op het OostVlaamse platteland... Klinkt dit jou als poëzie in de oren? Neem dan zeker deel aan de wedstrijd ‘Gedicht zoekt muur’ van het Provinciebestuur. Dit initiatief geeft Oost-Vlaamse plattelandsgemeenten en hun bewoners een unieke kans om een gedicht van de plattelandsdichter Lut de Block te winnen. Deelnemers kunnen een locatie (namelijk een muur) voordragen die volgens hen een gedicht verdient. De winnende locatie vormt tegelijk een inspiratiebron voor het gedicht. Inschrijvingsformulieren vind je op onderstaande website. Deelnemen kan t.e.m. 4 april 2011. ➜ Meer informatie: www.plattelandsdichter.be of bij Katrien De Merlier: tel. 09 I 267 86 70, plattelandsdichter@oost-vlaanderen.be

Uw inkomensattest via internet! V

tingen te berekenen. De belastingdiensten zelf worden blijkbaar al te vaak lastig gevallen met de vraag om duplicaten van documenten af te leveren. Voor het raadplegen van het eigen fiscaal dossier op www.myminfin.be is een kaartlezer en een elektronische identiteitskaart nodig (meer informatie op www.eid.belgium.be). Een andere mogelijkheid is om via www.myminfin.be een zogenaamde ‘token’ met persoonlijke toegangscodes aan te vragen.

eel belastingplichtigen kloppen bij de FOD Financiën aan voor een inkomstengetuigschrift of een kopie van hun aanslagbiljet. Nochtans zijn die documenten gewoon beschikbaar via het internet. Via www.myminfin.be kan iedereen zijn eigen fiscaal dossier raadplegen. Daarop zijn de aanslagbiljetten van de inkomstenbelasting van de voorbije jaren beschikbaar, maar ook allerlei fiches (bv. loonfiches uitgereikt door de werkgever) die noodzakelijk waren om de belas-

Vossen op bezoek? O

Vlaams niveau bij te dragen tot betere inzichten in de Vossenproblematiek organiseert de stad in samenwerking met de Hubertus Vereniging Vlaanderen een meldpunt waarop u elk schadegeval kan noteren. Dit meldpunt kan u bereiken door bij de zoekfunctie van de website www.hvv.be het woord ‘vossenschade’ in te tikken. Door dit meldpunt aan te vullen draagt u als burger bij tot een beter inzicht in de aard en de omvang van de vossenproblematiek. Informatie die een eerste stap naar een oplossing kan betekenen.

ver heel Vlaanderen gaan stemmen op over een stijgende problematiek rond de vos. Steeds meer klachten komen binnen over schade aan pluimvee. Misschien sloop de vos bij u ook al eens het kippenhok binnen? Om de schade in Eeklo op te volgen en om ook op

➜ Info: www.hvv.be

Drinkwatertarief sedert 1/1/2011 H

et drinkwatertarief is één van de elementen van uw waterfactuur, naast de bijdragen voor afvoer en zuivering. Vanaf 1 januari 2011 hanteert de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, provinciale waterdienst in Oost-Vlaanderen een nieuw drinkwatertarief van € 1,96/m3. De vaste vergoeding werd vastgesteld op € 45,39.

40 liter per gezinslid per dag. U betaalt op dit verbruik enkel de bijdragen voor afvoer en zuivering.

De nieuwe tarieven werden toegestaan door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Regulering en Organisatie van de Markten, Prijzendienst op 13 december 2010.

15 m per gedomicilieerd persoon op het leveringsadres

Nieuw tarief drinkwater (exclusief heffingen en BTW): Jaarlijkse vaste vergoeding 3

Basisverbruik

€ 45,39 gratis

€ 1,69 per m3

Toelating F.O.D. Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Regulering en Organisatie van de Markten, Prijzendienst ref. E3.P02/2010D07335/VJ/

De tariefaanpassing laat de VMW toe te blijven investeren in een kwalitatieve drinkwaterproductie en -distributie, met inzet van de meest nieuwe technologie.

➜ Info: Provinciale Directie Oost-Vlaanderen Koning Boudewijnstraat 46 – 9000 Gent Tel. 09 I 240 91 11 www.vmw.be

Het spreekt vanzelf dat u als klant van de VMW nog steeds jaarlijks 15 000 liter drinkwater per persoon gratis kan verbruiken, of meer dan 14


‘t Arsenaal Drie Zusters

Foto: ŠPeggySchillemans

Donderdag 17/03 20.30 uur

Agenda > 16-17 CC Herbakker > 18 Cultuur > 6-7 / 19 / 25 / 31 15


agenda

eeklo

AFRIKA in zwart/wit Fototentoonstelling door Virginie Vlaminck tot en met vrijdag 4 maart 2011 tijdens de openingsuren van het LDC Zonneheem DIN 22 FEBRUARI – 20.30 UUR ’t KLEIN PODIUM: Aardvark De Bakkerei – gratis WOE 23 FEBRUARI – 20.30 UUR HUMOR: ComedyCafé met o.m. Sammy Deburggraeve CC De Herbakker – gratis DON 24 FEBRUARI – 20 UUR FILM: Cinecittà: The Savages De Koperen Leeuw – € 2 DON 24 FEBRUARI – 20.45 TOT 22.15 UUR SPORT: start cursus inlineskating voor volwassenen Sporthal – € 55 ZAT 26 FEBRUARI – 9.30 TOT 12.30 UUR Cursus uilenbraakballen door Regionaal Landschap Meetjesland (www.rlm.be) Streekcentrum Huysmanhoeve, Bus 1 Gratis (inschrijven verplicht via helene.quide@rlm.be)

4, 18, 25 & 31 MAART en 1, 7 & 8 APRIL – 9 TOT 12 UUR CURSUS: Internet voor beginners (21 lesuren) LDC Zonneheem – € 95 / 84 / 74 euro VRIJ 4 MAART 100-dagenviering VRIJ 4 MAART – 16 UUR Voorstelling praalwagen carnavalvereniging De Globetrotters Marktplein VRIJ 4 MAART – 21 UUR MUZIEK: The Henhouse Prowlers N9 – € 9 / 12 ZAT 5 MAART – 9 TOT 12 UUR Inzameling klein gevaarlijk afval (KGA) aan containerpark ZAT 5 MAART – 13.30 TOT 17.30 UUR CURSUS: hoogstamfruitteelt door RLM (www.rlm.be) Streekcentrum Huysmanhoeve, Bus 1 Meer informatie via Ralph.marechal@rlm.be MAA 7 TOT VRIJ 11 MAART Sportkampen (pagina 13)

ZAT 26 FEBRUARI DKO – Dag van het Kunstonderwijs Kunstacademie (zie pagina 19)

MAA 7 TOT VRIJ 11 MAART Workshops voor kinderen N9

ZAT 26 FEBRUARI – 22 UUR (!) MUZIEK: Po’Girl N9 – € 9 / 12

WOE 9 MAART – 14 UUR FILM: Verschrikkelijke Ikke CC De Herbakker – € 1,50

DIN 1 MAART – 19.30 UUR INFOAVOND: LETS door Wijkcentrum De Kring / Stadskantoor – gratis

WOE 9 MAART – 20 UUR FILM: The Social Network CC De Herbakker – € 1,50

WOE 2 MAART – 17 UUR Voorstelling WEGWIJSBOEKJE door OCMW, MBV en Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen Stadskantoor – gratis (pagina 29) WOE 2 MAART – 19.30 UUR FAMILIE: Elliot – De Gladiator van de Humor CC De Herbakker – € 7 / 5 (9 tot 18 jaar) WOE 2 MAART – 19.30 UUR CAUSERIE: De Ontdekking van Congo door Rudy Vranckx, journalist LDC Zonneheem i.s.m bibliotheek € 9 / 7 / 5 (pagina 12) DON 3 MAART – 15 TOT 16 UUR senioren in de bib Elke 1ste donderdag van de maand kunnen de senioren genieten van een kopje koffie. Als ze dan boeken uitlenen, krijgen ze een langere uitleenperiode.

DON 10, 17, 24 MAART – 19 TOT 22 UUR CURSUS: vilten met Plattelandscentrum Meetjesland Streekcentrum Huysmanhoeve – € 15 per les, materiaal inbegrepen (inschrijven nodig) VRIJ 11 MAART – 21 UUR MUZIEK: Klody Ndongala Project N9 – € 9 / 12 ZAT 12 MAART – 13.30 TOT 17 UUR Tweedehandsbeurs KAV Oostveld P.C. Beukenhof, Stationsstraat 8 MAA 14, 21 & 28 MAART EN 4 APRIL – 19.30 TOT 22 UUR CURSUS: Middeleeuwse geschiedenis met Plattelandscentrum Meetjesland Streekcentrum Huysmanhoeve – € 14 per les (inschrijven nodig) DIN 15 MAART – 14 UUR FILM: Crazy Heart CC De Herbakker – € 1,5 / 5 16

DIN 15 MAART – 20 UUR FILM: Submarino CC De Herbakker – € 1,5 WOE 16 MAART Inzameling textielafval WOE 16, 23 & 30 MAART EN 6 APRIL – 9 TOT 12 UUR / 13 TOT 16 UUR VOETREFLEXOLOGIE LDC Zonneheem i.s.m. de Liberale Mutualiteit van Oost-Vlaanderen € 39 / 37 / 35 (inschrijven tot 2 maart) WOE 16, 23 & 30 MAART – 14 TOT 15.30 UUR WORKSHOP: Geestelijk gezond ouder worden LDC Zonneheem i.s.m. Seniorenraad Eeklo – € 5 (pagina 12) WOE 16 MAART – 15 TOT 17 UUR Inzameling klein gevaarlijk afval (KGA) op parking aan de sporthal WOE 16 MAART – 20.30 UUR THEATER: Te Gek!? – Te gek voor woorden CC De Herbakker i.s.m. psychiatrie Sint-Jan € 12 DON 17 MAART – 20 UUR FILM: Cinecittà: Mr Nobody De Koperen Leeuw – € 2 DON 17 MAART – 20.30 UUR THEATER: ’t Arsenaal – Drie Zusters CC De Herbakker – € 16 VRIJ 18 MAART – 19.30 UUR THEATER: Kurt Defrancq – De buitenkant van Mr Jules De Koperen Leeuw ZAT 19 MAART – 9 TOT 12 UUR opening jeugdboekenweek Bibliotheek (zie pagina 19) ZAT 19 EN ZON 20 MAART SPORT: Internationaal badmintontornooi: internationaal BBAC tornooi voor A en B spelers door BC Eikenlo Stedelijke sporthal ZAT 19 EN ZON 20 MAART MUZIEK: Requiem van Mozart door leerlingen van College O.-L.-V.-Ten Doorn i.s.m. Divertimento en beroepsmuzikanten Info: info@coltd.be ZAT 19 MAART – 20 UUR MUZIEK: Hubert Damen zingt… Feniks vzw - Centrum Morele Dienstverlening Eeklo, Boelare 131 - 09 I 218 73 50 N9 ZAT 19 MAART – 20.30 UUR ’t KLEIN PODIUM: The Evil Pony’s De Bakkerei – gratis


agendagendagenda MAA 21 MAART – 19.30 UUR Gemeenteraad Raadzaal stadhuis

ZAT 26 MAART – 19.30 UUR 6de popmuziekquiz Shopping Boelare met ploegen van 4 tot 6 personen Zaal Sparrenhof, Brugsesteenweg 183 € 6 per persoon (incl. drankje) – inschrijven Pluspunt, tel. 09 I 377 07 00

DIN 22 MAART Inzameling takken en struiken DIN 22 MAART – 14.30 UUR VOORDRACHT: Roemenië - verandering en traditie / Estland - Talinn en Narva Okra-Academie Eeklo zaal DE LEKE, Lekestraat 33 DIN 22 MAART – 20.30 UUR LUISTERAVOND: Spraakmakende reisverhalen – Antarctica CC De Herbakker i.s.m. vtbKultuur – € 7

ZAT 26 MAART – 20.30 UUR MUZIEK: Viva ninas – From Waterloo to Sanomi CC De Herbakker – € 18 ZAT 26 MAART – 21 UUR MUZIEK: Dwayne Dopsie & The Zydeco Hellraisers N9 – € 12 /15 ZAT 26 MAART Start zomeruur

WOE 23 MAART – 20.30 UUR HUMOR: Comedy Café CC De Herbakker – gratis

MAA EN WOE 28, 30 MAART, 4 EN 6 APRIL – 10 TOT 12 uur CURSUS: Digitale fotografie LDC Zonneheem – € 35 / 32 / 29

WOE 23 MAART – 20.30 UUR THEATER: Lazarus – Kunstwerk CC De Herbakker – € 11 VRIJ 25 MAART – 20.30 UUR HUMOR: Joost Vandecasteele & Jeroen Leenders CC De Herbakker – € 12

DON 31 MAART – 20.30 UUR THEATER: Theater Antigone – Baal CC De Herbakker – € 14 VRIJ 1, ZAT 2 EN ZON 3 APRIL Openingsweekend Streekcentrum Huysmanhoeve Info: info@plattelandscentrum.be of op www.huysmanhoeve.be VRIJ 1 APRIL – 20.30 UUR MUZIEK: Graindelavoix – Settimana Santa e Napoli Kerk Balgerhoeke – € 14 VRIJ 1 APRIL – 21 UUR MUZIEK: Axel Krygier N9 – € 9 / 12 ZAT 2 APRIL – 9 TOT 12 UUR Inzameling klein gevaarlijk afval (KGA) aan containerpark ZAT 2 APRIL – 21 UUR MUZIEK: Nadara Gipsy Wedding Band N9 – € 9 / 12 ZON 3 APRIL Paashappening Sint-Jozefsschool ZON 3 APRIL – 20.30 UUR MUZIEK: Frank Boeijen – Camera CC De Herbakker – € 24

ZAT 26 MAART Opendeur Gemeenschapsonderwijs ZAT 26 MAART – 9 TOT 12.30 UUR CURSUS: ‘gebak in de houtoven’ met Plattelandscentrum Meetjesland Streekcentrum Huysmanhoeve – lesgevers Marc Van Massenhove en Patrick De Smet € 17, proevertje en receptenblaadje inbegrepen (info: info@plattelandscentrum.be of 09 I 379 78 37)

DIN 29 MAART – 20.30 UUR DANS: fABULEUS – Everland CC De Herbakker – € 11 DON 31 MAART – 20 UUR LUISTERAVOND: De Wereld Rond reisimpressies uit IJsland door vtbKultuur P.C. Beukenhof

WOE 6 APRIL Buitenspeeldag – jeugddienst DON 7 APRIL – 15 TOT 16 UUR senioren in de bib Elke 1ste donderdag van de maand kunnen de senioren genieten van een kopje koffie. Als ze dan boeken uitlenen, krijgen ze een langere uitleenperiode.

Kunstacademie Beeld Muziek Woord: P. De Nevestraat 26 I tel. 09 218 27 50 I kunstacademie@eeklo.be I

www.samweeklo.be I www.academie-eeklo.be

Bibliotheek: Molenstraat 36 I tel. 09 218 27 00 I bibliotheek@eeklo.be I www.eeklo.be/bibliotheek CC de Herbakker: P. De Nevestraat 10 I tel. 09 218 27 27 I info@ccdeherbakker.be I www.ccdeherbakker.be De Koperen Leeuw: Tieltsesteenweg 30/1 I tel. 09 377 16 55 I info@koperenleeuw.be I www.koperenleeuw.be LDC Zonneheem: Schietspoelstraat 9 I tel. 09 377 02 46 I zonneheem@scarlet.be I www.zonneheem.be N9 Fabriek: Molenstraat 31 I tel. 09 377 93 94 I info@n9.be I www.n9.be N9 Villa: Molenstraat 165 I tel. 09 377 93 94 I info@n9.be I www.n9.be Sportdienst: B.L.Pussemierstraat 157 I tel. 09 377 61 27 I sportdienst@eeklo.be I www.eeklo.be/sport Streekcentrum Huysmanhoeve: Bus 1, 9900 Eeklo I info via Plattelandscentrum Meetjesland I Leemweg 24 - 9980 Sint-Laureins I

tel. 09 379 78 37 I info@plattelandscentrum.be I www.plattelandscentrum.be

Vzw Paterskerk: Markt 27 I www.paterskerkeeklo.be UW EIGEN ACTIVITEIT IN DEZE AGENDA? Dit kan via de UITagena op www.eeklo.be of via info@eeklo.be 17


herbakker

eeklo

DOE DE

15

www.ccdeherbakker.be

woe 23 maart - Comedycafé Jeroen Pater werd geboren in Groningen en is al comedian sinds zijn vierde. Zijn comedy is meer dan alleen snelle grappen, rake observaties en scherpe oneliners. Hij gaat verder. Het podium wordt eerst nog beklommen door Bart Vantieghem en Dirk Vervacke. GRATIS

UITVERKOCHT: don 24 februari - Warre Borgmans, Dimitri Leue & Antoon Offeciers zat 5 maart - Luc De Vos I zon 13 maart - Jean & Jens Blaute I don 24 maart - Daan I zat 2 april - Frank Boeijen

THEATER

Elke vijftiende van de maand, twee topfilms!

CINE LOCAL

woe 9 maart, 14 uur - Verschrikkelijke Ikke In een vreedzame voorstedelijke wijk staat een zwart huis met een verdord gazon. Wat de buren niet weten is dat zich onder dat huis een grote geheime schuilplaats bevindt. € 1,5 woe 9 maart, 20 uur - The Social Network Op een avond in 2003 neemt programmeergenie Mark Zuckerberg plaats aan zijn computer en begint een nieuw idee uit te werken. Dankzij een enorm blog- en programmeeroffensief wordt de creatie een wereldwijd sociaal netwerk dat voor een ware communicatierevolutie zorgt. € 1,5 din 15 maart, 14 uur - Crazy Heart Ooit was hij één van de grootste performers en inspireerde hij generaties countryzangers, maar vandaag is Bad Blake slechts een schaduw van zichzelf. € 1,5 / € 5 (koffie/gebak, inschr. vóór vrij 11 maart) din 15 maart, 20 uur - Submarino Nick en zijn jongere broer kenden een jeugd met armoede, misbruik en een alcoholistische moeder, tot de familie uit elkaar wordt gescheurd. Nick is nu een dertiger en komt net uit de gevangenis. Zijn broer is een junk en een alleenstaande vader. € 1,5

MUZIEK

20.30 UUR

zat 26 maart - Viva Niñas – From Waterloo to Sanomi Viva Niñas is het muzikale project van de zangeressen van Urban Trad. Ze brengen in een soms bizarre combinatie van folk, jazz en pop de mooiste liedjes uit de geschiedenis van het Eurovisiesongfestival. From Waterloo to Sanomi wordt een verfrissende duik in het collectief geheugen. € 18 (basis) vrij 1 april - Graindelavoix – Settimana Santa e Napoli Dit klassiek ensemble is gespecialiseerd in het mediterrane en ZuidItaliaanse repertoire. Het brengt lamentaties uit De Goede Week in Napels (Settimana Santa a Napoli). Locatie: de parochiekerk van Sint-Antonius, Balgerhoeke. € 14 zon 3 april - Frank Boeijen – Camera Als een van de eerste Nederlandse popartiesten koos Frank Boeijen voor het theater. Het was de beste manier om zijn liedjes met meeslepende melodieën en poëtische teksten aan de man te brengen. Naast nieuwe composities brengt hij klassiekers als De verzoening, Kronenburg Park, Koud in mijn hart en Vaderland. € 24 (basis)

HUMOR

20.30 UUR

woe 23 februari - Comedycafé Sammy Deburggraeve neemt zijn publiek mee op een spirituele reis naar een decadente plaats waar genotzucht, excessief drankmisbruik en vooral vetzakkerij eerder regel zijn dan uitzondering. Vooraf brengen Akim A.J. Willems en Steffen Verstichel u aan het lachen. GRATIS vrij 25 maart - Joost Vandecasteele & Jeroen Leenders Jeroen Leenders is één brok dynamiet en inspiratie. Zijn ontoereikend brein tracht vat te krijgen op het grotere verhaal dat verscholen ligt achter de dingen. Joost Vandecasteele is auteur, komiek, en theatermaker. Hij probeert met een theatrale documentaire een antwoord te bieden op de belangrijkste vraag ooit: ‘Ja, en?’ € 12 (basis)

20.30 UUR

don 17 maart - ’t Arsenaal – Drie Zusters Drie zussen verlangen met elke vezel van hun lichaam naar de stad, waar het echte leven te beleven valt. Maar elk sprankeltje hoop op een boeiender leven dooft uit. Met o.m. Veerle Dobbelaere en Tuur De Weert € 16 (basis) woe 23 maart - Lazarus – Kunstwerk De Idealentrilogie van Lazarus behandelt de idealen waarheid, schoonheid en goedheid. In het tweede deel van deze trilogie gaat Lazarus op zoek naar ‘schoonheid’. € 14 (basis) don 31 maart - Theater Antigone – Baal Baal, het eerste toneelstuk van Bertolt Brecht, vertelt het verhaal van een jonge dichter, dronken van liefde en vrouwen. Naast de Vlaamse acteurs maakt het publiek in deze Baal ook kennis met jong talent uit Wallonië. Met o.m. Tania Van der Sanden en Marie Vinck € 14 (basis)

‘T KLEIN PODIUM

20.30 UUR

FAMILIE

19.30 UUR

LUISTERAVOND

20.30 UUR

LITERATUUR

20.30 UUR

DANS

20.30 UUR

zat 19 maart - The Evil Pony’s – Zonder Ellentriek In de bruisende Meetjeslandse Metalscene zaten vier vrienden iets te vaak samen aan de toog. Het oprichten van een eigen ‘schlagerband’ bleef een terugkerend onderwerp. GRATIS IN BAKKEREI

woe 2 maart - Elliot – De Gladiator van de humor – Best Of (9+) Elliot, alias Eric Jenicot, is een waanzinnig grappige Waal en een ongelooflijke spring-in-‘t-veld. Hij beschouwt het podium als een arena en is de kruising tussen een rocker, een Romein en een clown. € 7 / € 5 (9-18 jaar)

din 22 maart - Spraakmakende reisverhalen: Johan Lambrechts - Antarctica Het is honderd jaar geleden dat de Noorse ontdekkingsreiziger Roald Amundsen als eerste mens ooit voet zette op de geografische Zuidpool. Johan Lambrechts, reisjournalist en schrijver van de boeken Antarctica - Het verhaal van de Belgen op de Pool en De eerste winter op de Zuidpool neemt je mee naar het koudste, ijzigste, winderigste en droogste continent ter wereld. I.s.m. vtbKultuur Eeklo. €7

woe 16 maart - Te Gek!? – Te gek voor woorden Terwijl één op vier Belgen vroeg of laat te maken krijgt met geestelijke gezondheidsproblemen, hult iedereen zich het liefst in stilzwijgen over zijn buurvrouw met schizofrenie of de depressie van zijn broer. Met het informatieve en artistieke project Te Gek!? probeert het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael uit Diest het taboe al verschillende jaren te doorbreken, i.s.m. Behoud de Begeerte. Auteurs leggen openhartig getuigenis af van de waanzin van alledag. Afwisselend komen creaties aan bod van schrijvers met een psychiatrische problematiek. Met o.m. Saskia de Coster, Geertrui Daem, Kristien Hemmerechts, Mich Walschaerts i.s.m. Psychiatrisch Centrum Sint-Jan, Eeklo. € 12 (basis)

din 29 maart - fABULEUS - Everland Een hedendaagse dansproductie geïnspireerd door pop-icoon Michael Jackson, waarbij 12 jongeren tussen 15 en 25 jaar uit het hele land dansen. (discomix: Jimmy ‘Bobby Ewing’ Dewit) € 12 (basis)

OPENINGSUREN TICKETSHOP: maa: 13.30 uur tot 18 18 uur I din – vrij: 10 uur tot 12 uur / 13.30 uur tot 16.30 uur


cultuur

eeklo leeft

eeklo

Lancering van klasse BMW T

erwijl op het Brusselse autosaIon de elektrische wagen dé blikvanger was, pakken ze in Eeklo uit met een andere, even spectaculaire stunt: de klasse BMW. Wel moeten we echter direct de autoliefhebbers ontgoochelen. We hebben het niet over die Duitse wagen van wereldklasse. BMW staat ook voor Beeld, Muziek en Woord, de 3 studierichtingen binnen het deeltijds kunstonderwijs (DKO). Zowel de Academie voor Schone Kunsten als die van Muziek en Woord hebben in Eeklo en in de filialen Waarschoot, Zomergem en Aalter, beslist om voortaan onder één vlag verder te doen. We spreken in onze stad niet langer meer van academies maar van één Kunstacademie beeld muziek woord. En niet alleen de naam verandert maar er komt ook een nieuw logo, één gemeenschappelijke website en één secretariaat. Deze ommezwaai heeft als doel de drie studierichtingen nauwer met elkaar in contact te brengen, bruggen te bouwen en ze intenser met elkaar te laten samenwerken. Dit kan alleen maar de kunstopvoeding van onze academieleerlingen nog meer ten goede komen. Ze kunnen er proeven van verschillende vormen van kunstbeleving en krijgen daardoor een ruimere kunstbagage mee. En wie weet, misschien studeert er zo aan onze Kunstacademie beeld muziek woord straks een nieuwe all-round kunstenaar als Leonardo da Vinci af. Bruggen bouwen tussen Beeld, Muziek en Woord… deze droom is natuurlijk niet in één, twee, drie te verwezenlijken. Het wordt een lange weg maar met de geboorte van de Kunstacademie beeld muziek woord is de eerste stap alvast gezet.

Dag van het Deeltijds kunstonderwijs Zaterdag 26 februari De dag van het DKO in de Kunstacademie staat in het teken van het afscheid van directeur Edward De Geest.

Activiteiten in de Kunstacademie Waarschoot, Nijverheidsstraat 1 ! ‘Haren op snaren’ (10 uur) - samen met enkele strijkers brengen violisten Dirk Van de Velde en Petra Van Belleghem het concerto voor 2 violen en strijkers van J.S. Bach ! ‘Ateliers Beeld, Muziek, Woord in actie‘ (10 – 12 uur ) - open les, vrij toegankelijk voor het publiek ! Tentoonstelling ‘Directeur De Geest geportretteerd’ met foto’s van de directeur bewerkt door leerlingen Beeld Activiteiten in de Kunstacademie Eeklo, Pastoor De Nevestraat 26 ! Vitro-klanken (9.45 – 10.45 uur in Vitro) - Denis Naessens brengt samen met zijn leerlingen een optreden (klarinet, contrabasklarinet, saxofoon en piano. Slagwerk en woord als computergeluiden versterken het optreden) ! Klasconcert gitaar (10.30 – 12 uur) - de leerlingen van Wim Van Holderbeke zetten solo en in samenspel hun eerste stappen op het podium ! Aperitiefconcert ‘Leerling-tovenaar’ (11 uur) - leerlingen Muziek en Woord, al dan niet in samenspel met hun leraar. Gevolgd door ‘Haren op Snaren’ ! Voorspeelmoment gitaar (12.30 – 13.30 uur in auditorium) - open les ! Koffieconcert ‘A tribute to Edward’ (14 uur) - leerlingen Muziek brengen Bach-composities afgewisseld met toespraken door leerlingen Woord ! ‘Een dwarse voordracht ‘ (14.30 uur in auditorium) - leerlingen Voordracht en Dwarsfluit brengen een kort poëtisch programma ! ‘Ateliers Beeld in actie’ (10 – 16 uur) - open les, vrij toegankelijk voor het publiek ! Slotconcert ‘Van Bach tot Houben’ (16 uur) - Brass Consort Festiva o.l.v. Johan Vancoppenholle ! Tentoonstelling ‘ Directeur De Geest geportretteerd’ (hal Kunstacademie - doorlopend): leerlingen Beeld portretteren directeur De Geest

Bibliotheek Eeklo - Molenstraat 36 09 218 27 00 - bibliotheek@eeklo.be

Feestelijke opening jeugdboekenweek Alle kinderen en hun ouders zijn welkom op Zaterdag 19 maart van 9 tot 12 uUR

‘Elk boek is een geheim. Elke lezer is een ontdekkingsreiziger. In elk boek zit een verhaal verstopt dat wacht op iemand die het open slaat.’ Geheim is het thema van de jeugdboekenweek 2011. Tijdens de Jeugdboekenweek zoeken we de mooiste, spannendste en droevigste geheimen in boeken en verhalen. Tussen 19 maart en 3 april gaan we met z’n allen op ontdekking. Ben je een beetje handig en is knutselen iets voor jou? Kom kijken en meedoen. Wat we knutselen houden we nog even geheim. Hou je meer van een wedstrijd? Vraag een formuliertje op jouw niveau en maak kans op een boekenpakket. Hoor je graag mysterieuze verhalen? Kom dan om 10.30, 11 of 11.30 uur naar de voorleessessies. Proef onze soep en zoek uit wat het geheime ingrediënt is. Je kan er een Kookboek voor kinderen mee winnen!

19


jeugd jeugd

eeklo eeklo

Jeugdcentrum: Make-over 1.0

De werken aan het jeugdcentrum hebben ondertussen hun kruissnelheid bereikt! Het vroegere gebouw is ondertussen herleid tot zijn basisstructuur en wordt de komende maanden zwaar onder handen genomen. Volgens de huidige planning zou de ruwbouw afgewerkt worden in de loop van de maand september en dan kunnen de binnenwerken van start gaan… Voor jeugddienst, jeugdhuis en de vele jongeren van stad Eeklo is het aftellen gestart en iedereen is ondertussen volop aan het dagdromen over het uiteindelijke resultaat! De komende maanden wordt nagedacht over beheer, inrichting en uiteraard ook naamgeving. Wil je mee nadenken over het nieuwe jeugdcentrum, hou dan zeker de volgende edities in het oog, want we hebben jullie hiervoor nodig! Meer info over het nieuwe jeugdcentrum? Spring gerust eens binnen op de jeugddienst of mail naar jeugd@eeklo.be! De laatste nieuwtjes over het jeugdcentrum kan je terugvinden op de facebookpagina!

De kindergemeenteraad is back! WAAR IS DA FEESTJE ?!

Op woensdagmiddag 19 januari kwam een kersverse Kindergemeenteraad 2011 voor de eerste keer samen in de raadzaal van het stadhuis in Eeklo en dit voor het zesde jaar. 16 enthousiaste kinderen uit het 5de leerjaar uit alle Eeklose scholen namen plaats in de zetels van gemeenteraadsleden om van gedachten te wisselen over allerlei zaken die hen aanbelangen. De kinderen zullen de komende maanden in werkgroepen hun zelfgekozen projeccten uitwerken. Deze werkgroepen zijn ‘cultuur en evenement’ – ‘sport & spel’ – ‘natuur en milieu’.

-

De jaarlijkse 100-dagen naderen al weer aan een sneltempo! Op vrijdag 4 maart vieren de laatstejaars van alle middelbare scholen hun laatste 100 dagen, hun laatste dagen op de schoolbanken… De hele dag staat in het teken van superhelden! ’s Morgens worden alle laatstejaars verwelkomd in de evenementenhal voor een heus ontbijt met animatie. De jongeren trekken nadien in een optocht door de straten van Eeklo. Een korte show in de evenementenhal sluit de voormiddag af. Dit betekent uiteraard niet het einde van het feestgedruis! ’s Avonds organiseert de jeugdraad van Eeklo een heuse 100-dagenfuif in de evenementenhal! De winnaar van de DJ-contest op 11 februari in JH De Lochtink trekt de fuif op gang, nadien brengen DJ’s Tête à Tête en Expensive KVR iedereen in zomerse sferen! (JH De Lochtink)

Tête à Tête

VU: Stefanie De Su�er - Stedelijke jeugdraad - J.F.Willemsplein 13 te Eeklo

Expensive KVR

VVK €3 / ADK €5 Deuren open om 21.00u

Vrijdag 04 maart 2011 Evenementenhal

B.L. Pussemierstraat te Eeklo

Heb jij voorstellen voor de kindergemeenteraad? Aarzel dan niet om ze te laten weten! Marjolein.mollet@eeklo.be

100 DAGEN

Winnaar DJ-contest

Grabbelpas krokusvakantie! Na de deugddoende Kerstvakantie, is Grabbelpas er volledig klaar voor om er een fantastisch 2011 van te maken! Inschrijven voor de grabbelpasactiviteiten van de krokusvakantie kan vanaf dinsdag 15 februari in de jeugddienst. Een grabbelpas voor een heel jaar kost slechts € 5. Tot dan! 20


info? Stedelijke info? StedelijkeJeugddienst Jeugddienst

J.F. Willemsplein Willemsplein - 9900 Eeklo - 09/377 J.F. 1313 - 9900 Eeklo - 09/377 77 0777 07

www.eeklo.be/jeugd

jeugddienst@eeklo.be jeugddienst@eeklo.be- -www.eeklo.be/jeugd www.eeklo.be/jeugd ma - 12u en en 13u30 - 17u30 ma --vrij: vrij:8u30 8u30 - 12u 13u30 - 17u30

wonen en leven

KLJ Eeklo is een bruisende jeugdbeweging voor alle kinderen en jongeren vanaf 8 jaar! Onze activiteiten vinden plaats om de 2 weken, op vrijdagavond voor +16 en op zondagnamiddag voor -12 en -16. The place to be: 1e verdieping van de Blokhutten in de Sportlaan in Eeklo. Min 12 = 8 t.e.m. 11 jaar (geboren in ’02, ’01, ’00 of ’99) Min 16 = 12 t.e.m. 15 jaar (geboren in ’98, ’97, ’96 of ’95) Min 16 = 16 jaar of ouder (geboren in ’94 of vroeger) Elk jaar hebben we voor jullie een hele reeks activiteiten in petto, zoals bv. bosspel, film, schaatsen, knutselen, bowling, spelnamiddag, sportnamiddag, dropping, daguitstap, … En in de zomer is er het kamp en natuurlijk de sportfeesten met zijn dans-, wimpel- en vendelreeksen, piramides, …! KLJ @ the web Neem zeker eens een kijkje op www.kljeeklo.be! Hoe word je lid? Voel je KLJ-kriebels in je buik? Geef dan je naam op aan iemand van het bestuur of kom naar de volgende activiteit (te vinden op de website). Zelfs als je twijfelt, kan je best eens een kijkje komen nemen! Breng gerust je vrienden en vriendinnen mee, want de eerste activiteit is volledig gratis! Nadien beslis je gewoon of je lid wil worden..

Kidsgids

Gieterman stelt u voor: Agenda jeugdhuis De Lochtink

De vrijetijdsdiensten van de stad Eeklo zijn al weer volop aan het programmeren voor de krokusvakantie. De plannen van jeugd-, sport- en cultuurdienst, academies, bibliotheek en buitenschoolse kinderopvang kan je lezen in de kidsgids editie krokus 2011. De kidsgids werd in de tweede week van februari verspreid bij alle kleuters en lagere school kinderen in Eeklo en is verkrijgbaar bij de stadsdiensten en te downloaden via www.eeklo.be.

Kidsgids krokus

2011

CC De Herbakker ng

e kinderopva

Buitenschools

Sportdienst Jeugddienst Bibliotheek Academies ...

CINE LOCAL Wanneer:

Prijs: Waar: Tickets en info:

Woensdag 9 maart 2011 14u Kinderfilm VERSCHRIKKELIJKE IKKE 20u Jongerenfilm THE SOCIAL NETWORK €1,50 CC de Herbakker Stedelijke jeugddienst / CC de Herbakker

21


onderneemt

eeklo

Stad en Horeca ondernemers Meetjesland klinken op 2011 wordt 5 jaar O

I

p zondag 9 januari werd het glas geheven op het nieuwe jaar door UNIZO Eeklo i.s.m. de stad. Onder de grote kerstboom werd genoten van soep, glühwein, chocomelk en jenever. (Michel Moens)

n januari vierde Horeca Meetjesland zijn 5de verjaardag in Salons Mimosa. Deze Horecafederatie telt meer dan 200 leden en is één van de snelst groeiende afdelingen in Vlaanderen. (Michel Wijne)

Nieuwe www.eeklo.be vriendelijk voor ondernemers D

Op www.eeklo.be komt ook een eigengemaakte bedrijvengids, naar analogie met de verenigingengids die er nu al in zit (Eeklo Leeft! > verenigingen in Eeklo)

Bij ‘leren & werk’ vindt u onder de relevante links een loket voor ondernemers, waaronder een heel pak ‘producten’ zitten die interessant zijn voor (beginnende) ondernemers: wat is een ondernemersloket, hoe raak ik als ondernemer aan afvalzakken, waaraan te denken bij de opstart van een onderneming, welke premies zijn er voor bedrijven, hoe vind ik info over toegankelijkheid voor een nieuw winkelpand, enz. Allemaal vragen waarop u antwoorden of duidelijke linken vindt naar andere websites.

U kan als ondernemer op deze bedrijvengids komen als u het formulier daartoe invult met volgende gegevens:  naam onderneming  naam zaakvoerder  adres  telefoon / fax  e-mail  website  korte omschrijving van uw bedrijvigheid U vindt dit formulier op de pagina ‘ondernemen’.

e nieuwe website www.eeklo.be heeft veel aandacht voor ondernemers. Daarom wordt onder ‘leren&werk’ een luik ‘ondernemen’ uitgewerkt. U vindt er informatie over: KMO / industriezone, winkels en detailhandel, de markt, verenigingen voor ondernemers, de THEO’s en de economische raad.

22


leren en werken

Ondernemingen en organisaties inspireren het Meetjesland TENTO M

et de tentoonstelling ‘Ondernemingen en organisaties als bron van inspiratie voor het Meetjesland’ willen we inwoners van het Meetjesland prikkelen en bewust maken dat ook ondernemingen en organisaties belangrijke streekontwikkelaars zijn. Het opnemen van maatschappelijk engagement en werken aan innoverende producten en diensten, duurzame bedrijfsvoering, vormingsmogelijkheden voor werknemers, … kunnen een grote economische meerwaarde en welvaart voor onze regio bewerkstelligen. We zochten hiervoor naar Meetjeslandse bedrijven en organisaties die enkele van deze waarden in de praktijk brengen. Op de panelen wordt de relatie tussen het bedrijf of de organisatie en de Meetjeslandse waarden in een beeld vastgelegd, op een wat surrealistische manier. De beelden dwingen je om net even verder te kijken. Elke onderneming, elke organisatie, elk individu kan bijdragen tot een streek waar het goed is om te wonen, te werken en te vertoeven. Met durf en lef, door buiten de lijntjes te denken, zaken op poten te zetten, niet op te geven bij tegenslagen, met veel goesting te werken of te supporteren van op de eerste rij. ➜ Tento: Tot eind maart in de gebouwen van Toerisme Meetjesland. Stationsstraat 21, Eeklo

U LIGT GOED IN DE MARKT!

Hierbij vindt u onze marktbezoekers van januari, met draagtas. Wie zichzelf herkent, wint een aankoopbon van € 10 te spenderen bij één van de marktkramers. Deze bon dient persoonlijk afgehaald te worden op de benedenverdieping van het stadhuis, bij de marktleider. U heeft hiervoor de tijd tot en met 25 maart 2011.

JANUARI

In 2011 staat er opnieuw veel te gebeuren op onze wekelijkse markt. Op paaszondag 24 april is er een speciale bloemenmarkt met veel animatie. Op 1 mei vindt de traditionele avond- en tamboermarkt plaats. Dit jaar neemt de markt ook weer deel aan ‘Met belgerinkel naar de winkel’. De jaarmarkt van Eeklo is op 23 juni. Zeker niet te vergeten: op donderdag 30 juni is er ‘Dag van de markt’ met tal van prachtige prijzen en zeer veel animatie. Elke donderdag nemen we foto’s op de markt met de Eeklose herbruikbare boodschappentas en kan u een waardebon winnen van € 10. 23


onderwijs

eeklo

leren en werken

PCVO Afdeling talen viert feest N

Op het PCVO kunnen vijf verschillende talen worden gevolgd, met een mogelijkheid van 8 jaar les per taal, op elke avond.

aar jaarlijkse gewoonte was er een nieuwjaarsreceptie van de afdeling Talen aan het PCVO Meetjesland. Vestigingsplaats Eeklo was dit keer ‘the place to be’. Maar liefst 60% van de talencursisten greep de kans om te smullen van de hapjes die door het keukenteam van PM-PTI werden klaargemaakt. Elke ‘taalgroep’ serveerde een typische nieuwjaarsdrank die kritisch geproefd en goed bevonden werd door de cursisten.

➜ Info: PCVO Meetjesland, Roze 131 tel. 09 I 370 73 73 fax 09 I 370 74 19 www.pcvo.be

I

n de richtingen Handel en Kantoor van het College O.-L.-V.-tenDoorn hebben de leerlingen 4 virtuele bedrijven opgericht om te leren handel drijven. Drie firma’s zijn al enige tijd actief. Onlangs werd een 4de bedrijf met de naam BoozeTheBubble boven de doopvont gehouden. Dat bedrijf verkoopt dranken. De andere oefenfirma’s verhandelen koekjes (Crumblies), feestartikelen (Fiëstart) en bureelbenodigden (Buroline). In de richting Kantoor wordt al 6 jaar met oefenfirma’s gewerkt. Door de praktische bedrijfsvoering in de lessen te brengen, wordt de kloof tussen bedrijfswereld en onderwijs verkleind.

sluiten, enz. Elk oefenbedrijf werkt samen met een peterbedrijf uit de streek, dat producten en promotiemateriaal ter beschikking stelt. De oefenfirma Crumblies bijvoorbeeld werkt samen met Lotus Bakeries uit Lembeke.

In de oefenfirma wordt de realiteit zo goed mogelijk nagebootst. Elke leerling heeft een eigen functie in het bedrijf. Via een sollicitatiegesprek met HR-managers uit Meetjeslandse bedrijven, kandideren zij voor de gewenste functie. Een oefenbedrijf doorloopt alle opstartfasen zoals een echt bedrijf. Kiezen van een product (via marktonderzoek), een bedrijfsnaam, een logo, een financieel plan dat wordt voorgelegd aan een bankinstelling teneinde een investeringslening te kunnen af-

Bij oefenfirma’s worden goederen niet echt geleverd, wordt het geld niet echt betaald, maar de administratie is echt. Elke firma beschikt over een catalogus, prijslijst, modelofferten en voert promotiecampagnes. De klanten vinden ze bij 250 andere Vlaamse oefenfirma’s. De vier COLTD-firma’s namen zeer recent deel aan de Internationale Belfairbeurs voor oefenfirma’s in het ICC in Gent.

Studenten maken eigen droomhuis S

ging, (ped)agogisch handelen en werken in team en binnen een organisatie. Wekelijks krijgen de leerlingen voeding-verzorging combinatieopdrachten. Deze proberen om in één lesblok de verschillende leerlijnen als één geheel aan bod te laten komen en dit binnen een zo waarheidsgetrouw mogelijke omgeving. Om dit te kunnen realiseren koos de school er voor om een aantal lokalen om te vormen tot een ‘huisje’. Het huisje bestaat uit een sanitair blok, een keuken, een linnenkamer, een woonruimte, een tienerkamer en een babykamer.

inds dit schooljaar wordt op het College O.-L.-V.-ten-Doorn gewerkt met een volledig vernieuwd leerplan in de tweede graad voeding-verzorging. Het leerplan bestaat uit zes leerlijnen die in de lessen aan bod komen: linnenzorg, maaltijdzorg, interieurzorg, verzor-

Foto: ©Michel Moens

De leerlingen zelf stonden in voor de inrichting van deze ruimtes. Er werd gepoetst, geschuurd, geverfd, geknutseld en ingericht. De leerlingen en leerkrachten werkten zo veel mogelijk met materiaal die anderen niet meer konden gebruiken maar die nu in het huisje uitstekend van pas komt. Het project kreeg een toepasselijke naam: ‘Teenager’s Dream House’.

Pieterjan in Internationale Olympiade Latijn P

redenaar en filosoof te vertalen en te bespreken naar inhoud en stijl. Pieterjan werd geselecteerd uit de 525 leerlingen die deelnamen aan de Vlaamse Olympiade Latijn. Het Arpinocomité, een werkgroep met vertegenwoordigers uit verschillende universiteiten, onderwijsinspectie en het Nederlands Klassieke Verbond, rangschikte zijn vertaling binnen de tien besten.

ieterjan Schepens (leerling 6 Latijn-Grieks) zal in de week van 4 mei de afdeling aso bovenbouw van het College O.-L.-V.-tenDoorn Eeklo vertegenwoordigen op de internationale Olympiade Latijn. Het ‘Certamen Ciceronianum Arpinas’ vindt jaarlijks plaats in het Italiaanse Arpino, geboorteplaats van Cicero. Bedoeling van deze vertaal- en commentaarwedstrijd is een tekst van de beroemde Romeinse 24

Foto: ©Michel Moens

BoozeTheBubble


cultuur

eeklo leeft

eeklo

Week van de amateurkunsten: gezocht kunstenaars V

> contactpersoon > voor deelname aan het Vrij Podium: de kunstdiscipline (bv. pop muziek, zang, stand-up comedian, elektronische muziek, dans, voordracht …) vermelden. > voor deelname aan de groepstentoonstelling: vermeld de kunst discipline (bv. schilderkunst, grafiek, foto’s, …) en de namen van de 3 werken waarmee je wenst deel te nemen. Hiervoor kan je gebruik maken van het inschrijvingsformulier, dat je kunt opvragen bij de cultuurdienst.

an 22 april tot en met 1 mei wordt de Week van de Amateurkunsten georganiseerd in Eeklo. De cultuurdienst wil zoveel mogelijk kunstenaars mobiliseren om deel te nemen aan de WAK en zal daarom de volgende activiteiten organiseren:  Vrij Podium voor Eekloos talent Vormen jij en je vrienden een muziekgroep? Ben je een startende stand-up comedian? Wil je een solocarrière uitbouwen? Zing je in een koor? Ben je een DJ? Ben je passioneel bezig met dans? Wil je ontdekt worden ? Sta je graag eventjes in de schijnwerpers ? Doe dan mee aan het Vrij Podium op vrijdag 22 april vanaf 19.30 uur in Jeugdhuis De Lochtink (Dullaert 1A, te Eeklo). Zowel jong als gevestigd talent krijgen een podiumkans en zijn welkom.

Elke groep, persoon of vereniging die deelneemt aan het Vrij Podium krijgt max. 30 minuten de tijd om zijn/haar artistieke talenten te etaleren. De kunstenaars die meewerken aan de groepstentoonstelling mogen maximum drie werken tentoonstellen. Indien de cultuurdienst massaal veel inschrijvingen ontvangt, kan dit aantal nog verminderd worden. Meedoen aan dit evenement heeft verschillende voordelen: > gratis podium en/of een gratis tentoonstellingsruimte aangeboden met technische ondersteuning > een ruim publiek > bekendmaking via affiches, flyers en pers, … Je ontvangt ook zelf promotiemateriaal om te verspreiden naar je publiek > geen of weinig onkosten > je leert andere artiesten uit Eeklo kennen.

 WAKkere kunst in Eeklo: groepstentoonstelling Naar jaarlijkse gewoonte wordt er opnieuw een groepstentoon stelling georganiseerd van zaterdag 23 april t.e.m zondag 1 mei. Wij zijn op zoek naar keramisten, schilders, beeldhouwers, fotografen, striptekenaars en alle andere kunstenaars om tijdens de WAK onze speciaal voor jullie geselecteerde tentoonstellingsruimtes te vullen! Geïnteresseerd om mee te werken aan de bovenstaande activiteiten? Zeg dan ‘Ja, ik wil’ en doe mee aan het Vrij Podium en/of de groepstentoonstelling.

Het volledige programma van de Week van de Amateurkunsten zal in het volgende Eikenblad worden gepubliceerd.

Voorwaarden voor deelname: Je schrijft je vóór 1 april 2011 bij de cultuurdienst in Gelieve bij de inschrijving de volgende zaken te vermelden: > naam groep, persoon, vereniging, …

➜ Info: cultuurdienst Pastoor De Nevestraat 10, 9900 EEKLO tel. 09 I 218 27 28, e-mail: annemieke.pieters@eeklo.be

Nacht van de Geschiedenis in het Meetjesland O

In het Meetjesland kan je verschillende feestjes meepikken. In Eeklo zelf zijn er geen activiteiten.

p dinsdag 22 maart pakt het Davidsfonds uit met de negende editie van De Nacht van de Geschiedenis, één van de grootste geschiedenisevenementen van Vlaanderen. Thema dit jaar is ‘Feest’.

De Nacht van de Geschiedenis breekt mee een lans voor het behoud van de Vlaamse feestcultuur en ondersteunt dit jaar ‘Feestelijk Vlaanderen’, een project van Volkskunde Vlaanderen dat de Vlaamse feestcultuur in kaart brengt. De apotheose vormt de uitgave van het boek ‘Tradities’ dat u in première kunt kopen tijdens De Nacht van de Geschiedenis. Erfgoedcel Meetjesland doet er nog schepje bovenop en presenteert de nieuwe editie in haar boekenreeks ‘Erfgoed Meetjesland’ op de Nacht van de Geschiedenis in Waarschoot. Niet toevallig heet het boekje ‘Feest!’ en gaat het over traditionele feesten in het Meetjesland. Het is de tiende editie van de boekenreeks en is dus een jubileumeditie. Het is te koop vanaf 23 maart. ➜ Meer info: www.erfgoedcelmeetjesland.be 25


bestuur&diensten

eeklo

Schatjeseiland

OCMW-RAADSLID

IN DE KIJKER

Wilt u solliciteren, op zoek gaan naar een job of een cursus volgen en heeft u kinderen maar geen kinderopvang? Schatjeseiland bekijkt samen met u welke oplossing het meest geschikt is. Ondertussen kan uw kindje reeds opgevangen worden in Schatjeseiland.

PASPOORT – Christophe Moens

W

erken, leren en kinderen is inderdaad niet altijd een eenvoudige combinatie. Kinderopvang dient immers vaak maanden op voorhand gereserveerd te worden. Kinderopvang op onregelmatige basis vragen blijkt nog moeilijker te zijn. Maar wat als u heel graag een computeropleiding wilt volgen of als die cursus ‘heftruckchauffeur’ u net iets dichter bij een job kan brengen? Jammer dat u zulke kansen laat liggen omdat u op dat ogenblik geen kinderopvang hebt.

_ 40 jaar _ Samenwonend met Nathalie Bommeré

Christophe Moens zetelt sedert januari 2007 in de OCMW-raad, daarvoor stond hij nooit op een lijst. ‘Ik werd er tegen de vorige verkiezing veelvuldig op aangesproken en kwam op de Open-VLDlijst terecht.’ Christophe noemt zichzelf de man van ‘de gulden middenweg’, ‘iedereen moet een beetje water bij de wijn doen. In de politiek is dit niet altijd het geval, maar het zou eigenlijk wel moeten.’ Christophe heeft de politiek in de genen. Zijn vader was ooit de jongste burgemeester in Vlaanderen. Herman Moens werd op zijn 21ste burgemeester in Wichelen, ‘maar het werd volgens mij ook zijn dood. Hij stierf op zijn 33ste, toen ik één jaar was.’ Zijn afkomst kan Christophe niet loochenen, hij woonde lange tijd in Wichelen en Zele, en dat accent is nog altijd te horen. Ondertussen woonde hij in Knokke-Heist, maar zo’n vijf jaar terug kwam hij zich in Eeklo nestelen. Christophe koos bewust voor de OCMW-raad, ‘ik ben vroeger door veel mensen over van alles en nog wat bevraagd. Ik voelde mij toen al een beetje OCMW. Er is in Eeklo veel verdoken armoede, er is veel werk aan de winkel.’ MC – zoals velen hem noemen – is een man van vele jobs. Hij zit in de reclamewereld, radio, horeca, mode,… ‘Ik werk met alle lagen van de bevolking, over het hele land en nog ver daarbuiten.’ Hij beheert twee radioketens in Vlaanderen met in totaal 80 frequenties verspreid over de 5 Vlaamse provincies (ClubFM en FamilyRadio). Als we hem ontmoeten komt hij net terug van Parijs waar hij een nieuwe collectie kocht voor zijn kledingwinkel, Parizzi. ‘Ik weet het, ik ben verslaafd aan mijn werk, zeven dagen op zeven. Er is dan ook altijd wat te doen. In de radiowereld word ik voor van alles en nog wat uitgenodigd en krijg je elke dag heel wat voorstellen. Dit neemt veel tijd in beslag.’ Toch vindt hij nog de tijd voor lokaal engagement en hobby’s: naast het OCMW waar hij liefst van al het financiële opvolgt, is er zijn bestuurstaak bij Unizo Eeklo, hij zetelt in de Economische Raad en is een competitiesnookeraar. En hij is bovendien een ‘echte Balgerhoekenaar’, vindt hij zelf. ‘De mensen zijn er zeer gastvrij. Ik ga er naar de bakker, beenhouwer en eten op restaurant. Ik ga ook geregeld naar het voetbal kijken. Ik woon er echt graag.’ Een beetje een extravagante hobby is schoenen en kleding: ‘Ik heb wel heel wat schoenen en zeer veel hemden, voor alle mogelijke gelegenheden. Als je zo in de modewereld vertoeft, tja…’ Of een volgende legislatuur nog aan hem besteed is? ‘Politieke partijen bij een gemeenteraadsverkiezing vind ik eigenlijk niet zo goed. Mensen zouden moeten kunnen kiezen voor capabele kandidaten, los van een partij.’ Een beslissing is er nog niet genomen gezien het tijdsgebrek. Hij wil er nog eens goed over nadenken of hij nog eens meedraait. Hij heeft nog een jaartje de tijd…

(niet op de foto: Sheeba Aden)

Nochtans kan elke inwoner van Eeklo beroep doen op ‘Schatjeseiland’. Een leuke naam voor een al even mooi initiatief dat staat voor een voorschoolse kinderopvang (0 tot 3 jaar) waar er plaats is voor 7 kindjes. Een initiatief dat afwijkt van de andere kinderopvangsystemen in die zin dat er hier geen lange wachtlijsten bestaan alvorens uw kind zijn of haar plaatsje mag innemen. Schatjeseiland biedt niet alleen een oplossing voor korte termijn maar bekijkt ook welke gezamenlijke stappen kunnen genomen worden zodat u ook in de toekomst op kinderopvang kan rekenen. Kindjes die al een vaste opvangplaats hebben maar waarvan, door omstandigheden, de opvang tijdelijk niet kan doorgaan kunnen tevens gebruik maken van de diensten van Schatjeseiland. Wordt het écht tijd voor die taallessen of moet u die tocht langs de interim-bureaus met bijhorende sollicitatiegesprekken doen, lees dan onderstaande richtlijnen en aarzel niet om contact te nemen.  als inwoner van Eeklo kan je beroep doen op Schatjeseiland  neem contact op als u wilt solliciteren, cursus volgen, ... kortom als u een initiatief neemt waardoor de kansen in het gewone- of arbeidsleven toenemen  uw kind wordt ingeschreven in Schatjeseiland en kan al na een paar dagen gebruik maken van de opvang  u geeft een aanwezigheidsattest van cursus, bewijs van sollicitatie, ... af  heeft u in de toekomst nog opvang nodig, neem dan tenminste 3 werkdagen op voorhand contact met Schatjeseiland.

ens o M e h p o t s i r h C

➜ Info: Schatjeseiland Zuidmoerstraat 136 bus 9 9900 Eeklo Contactpersoon: Ilse Schoors, gsm 0499 | 53 46 46 26


bestuur en diensten

Amedé Vertenten krijgt prijs voor Cultuurverdienste D

e 15de prijs voor Cultuurverdienste - uitgereikt door de cultuurraad - gaat naar Amedé Vertenten. Als voorzitter van VVV Eeklo, bezieler van het Heemmuseum en ware Herbakker van Eeklo en om nog zoveel meer haalde hij het van Denise Blanckaert, AnnSophie Deweer, Bart Koubaa en William Van Hoorebeke.

20 jaar later werd hij voorzitter. Hij werkt mee aan het Heemmuseum en draagt het archief van het Meetjeslands cultuurleven in zijn hart. Amedé is en was nog meer: hij is gids in de stad, speelde toneel in heel wat Eeklose toneelgezelschappen, was secretaris van de gezondheidsraad en is voorzitter van de toeristische raad. Hij maakt(e) ook deel uit van het bestuur van de Eeklose volleybalclub, het Davidsfonds en Koninklijke Harmonie Amicitia. Hij is ook al 46 jaar hulpsint en speelt een hoofdrol bij de Eeklose herbakkersorde.

Foto: ©Michel Moens

Amedé begon zijn loopbaan als onderwijzer in het eerste leerjaar in 1964. Hij gaf 41 jaar les. In 1967 was hij medestichter van ‘Te voet door het Meetjesland’. Een jaar later werd hij lid van VVV Eeklo. Zo’n

BIBLIOTHEEK

Daarnaast schaften de archivarissen Achiel de Vos en Erik De Smet al vanaf de jaren tachtig een beperkt aantal standaardwerken aan voor de geschiedenis van Eeklo en omgeving. Meer was ook niet nodig, omdat het Heemkundig (thans Historisch) Genootschap van het Meetjesland vrijwel systematisch dit soort boeken bijhield. Aanvankelijk stonden die in rekken bij een bestuurslid, maar de snelle aangroei verplichtte de vereniging uit te zien naar een ruimer en voor lange tijd verzekerd onderkomen. En dat werd het Eeklose Stadsarchief. Op het stadhuis namen de bibliotheek en de tijdschriftencollecties, samen toen zo’n 25 meter, één van de acht rekken boven de raadszaal in; het eigen boekenbezit van het archief, niet meer dan een paar meter, kon in één kast in het leeszaaltje. Bij de verhuizing naar de Industrielaan werden de twee boekenreeksen samengevoegd in één sectie, terwijl de tijdschriften in een andere terechtkwamen. Na de onvermijdelijke installatieproblemen kon daarop gewerkt worden aan een (digitale) inventaris.

ARCHIEF

HOEKJE

Dat een archief over een aantal naslagwerken en historische uitgaven moet beschikken, ligt voor de hand. In de grote leeszaal De Smet vindt de bezoeker dus verscheidene meters klappers, woordenboeken en veel gebruikte geschiedenisboeken.

Naast Vertenten waren er nog vier kandidaten: Denise Blanckaert, bekend als pianiste en begeleidster van onder meer het Lijsternestje, Oxalis (vroeger de Zingende Moeders) en Allegria; Ann-Sophie Deweer, lerares klassiek ballet met een eigen balletschool die dit jaar 30 jaar bestaat; Bart ‘Koubaa’ Van den Bossche, muzikant bij Ze Noiz in een vorig leven en nu schrijver van onder meer ‘Vuur’, ‘De Leraar’ en ‘Maria van Barcelona’; William Van Hoorebeke, lid van de Meetjeslandse filmclub. De winnaar ontving een beeld van Antoine Boute.

(lokale) geschiedenis, folklore, politiek en maatschappij vond een onderkomen in een stilaan indrukwekkende archiefbibliotheek van bijna veertig meter. Anders dan in de klassieke bibliotheken hebben de boeken hier geen eigen nummer, er zit alleen een etiket in met een aanduiding van de plank waarop zij thuis horen. De indeling daarvan is concentrisch: Eeklo, Meetjesland, Vlaanderen, België, Geschiedenis algemeen, andere domeinen. Omdat elke plank hooguit één meter boeken kan herbergen, is een gezochte band vrij snel terug te vinden, en nieuwe titels en delen van reeksen kunnen probleemloos worden bijgezet. Is een plank vol, dan wordt achteraan onder dezelfde naam een nieuwe voorzien. De verdere aanvullingen staan dan wel meters verderop, maar vormen één geheel in de inventaris.

Deze digitale inventaris wordt natuurlijk de kern van het systeem. Ook de inbrenger van elk boek staat erin aangeduid. Op die manier kunnen de betrokken verenigingen op elk moment met een paar klikken hun eigen verzameling overzien.

Het hele systeem moest grondig herbekeken worden toen in 2007 ook de Eeklose V.V.V. zijn collecties onder het beheer van het Stadsarchief plaatste: die bracht namelijk niet alleen enkele meters tijdschriften mee, maar ook een bijna twintig meter grote boekenverzameling. Begin 2010 viel in overleg de beslissing om ook die te integreren in het systeem. Deze werken zitten momenteel al in de laatste fase. Er is nu een kleine ‘bibliotheek van Meetjeslandse auteurs’, waarin publicaties van streekgenoten op de meest uiteenlopende terreinen worden bijgehouden. Wat betrekking heeft op

27


sociaal

PREMIE IN DE KIJKER

eeklo

Op zoek naar een nieuwe koelkast of wasmachine? K

denkt u in aanmerking te komen voor een kortingsbon, vraag dan voor de aankoop van het toestel uw kortingsbon aan bij distributienetbeheerder Eandis.

oop dan zeker een toestel met energielabel A: de zuinigste in zijn soort. Niet-energiezuinige toestellen zijn wellicht goedkoper in aankoop. De jaarlijkse meerkost voor elektriciteit is echter aanzienlijk. Het verbruik van een koelkast met energielabel D is bijvoorbeeld € 61 per jaar duurder in vergelijking met een koelkast met energielabel A+.

Indien u in aanmerking komt, stuurt Eandis u de kortingsbon op. Deze bon kunt u enkel gebruiken in de deelnemende winkels. Vraag dus zeker vooraf in de winkel of ze deelnemen aan de actie.

Ook het energieverbruik van de huidige wasmachines is er de laatste jaren op vooruit gegaan. Een oude wasmachine kan zo’n € 73 per jaar meer kosten aan water en energie in vergelijking met een energiezuinige wasmachine.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:  Klantenkantoor Eandis, Molenstraat 58 te Eeklo. Het Klantenkantoor is geopend op maandag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12 uur en van 12.30 tot 16 uur, op dinsdag van 14 tot 18 uur en op woensdag van 8.30 tot 12 uur.  Sociaal Huis, Welzijnscampus De Zuidkaai, Zuidmoerstraat 136 bus 6, te Eeklo. Het Sociaal Huis is elke werkdag geopend van 9 tot 12 uur en elke 2de en 4de dinsdag van de maand van 17 tot 19 uur.

Personen met een laag inkomen (recht op leefloon, gewaarborgd inkomen bejaarden, tegemoetkoming voor personen met een handicap e.d.m.) hebben recht op een kortingsbon van Eandis ter waarde van € 150 voor de aankoop van een energiezuinig toestel. Bent u van plan een nieuwe koelkast of wasmachine aan te kopen en

Daguitstap kinderboerderij Bokkeslot H

een echte doe-boerderij. Kinderen leren er het boerderijleven kennen op een speelse en ervaringsgerichte manier door zelf de handen uit de mouwen te steken. Door zelf te voelen, te zien, te ruiken en te horen krijgen bezoekers zicht op het echte leven op de boerderij.

et OCMW organiseerde begin januari een gezinsuitstap. Met 33 personen trokken ze naar Kinderboerderij Bokkeslot te Deerlijk. Het werd een leerrijke dag voor de kinderen en hun ouders. Ze maakten kennis met alle dieren op de boerderij en maakten ook een ponyrit. ’s Middags smulden ze van hun zelfgemaakte pizza’s. Het Bokkeslot is

Fout in Stadsgids In de stadsgids sloop een fout in het telefoonnummer van het Sociaal Huis. Dit zijn de juiste gegevens: Zuidmoerstraat 136/6 tel. 09 I 218 17 00 - 09 I 218 17 01, fax 09 I 218 17 09 e-mail: sociaalhuis@dezuidkaai.be, christina.trenson@dezuidkaai.be, christina.trenson@eeklo.be, elke.fordyn@dezuidkaai.be, elke.fordyn@ocmweeklo.be

28


bestuur en diensten

Voorstelling Wegwijsboekje B

Woensdag 2 maart om 17 uur verwelkomen OCMW Eeklo, MBV, Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen en de bewonersgroep u graag op de voorstelling van hun WegWijsboekje. U bent van harte welkom in het Stadskantoor (Industrielaan 2, Eeklo). Bij een gratis drankje kan nadien bijgepraat worden.

ent u huurder bij de Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen? En weet u soms niet of u als huurder dan wel de MBV als verhuurder, de verantwoordelijkheid draagt voor herstellingswerken? Kom dan zeker naar de presentatie van het WegWijsboekje. In het boekje worden de onderhouds- en herstellingswerken onderverdeeld in 7 grote groepen: schrijnwerk, inrichting van de woning, verwarming, sanitair, metselwerk, elektriciteit en rondom de woning. Bij ieder onderdeel staat duidelijk vermeld of de huurder dan wel de verhuurder, de verantwoordelijkheid draagt voor de herstellingen.

Om praktische redenen, vragen wij u om op voorhand in te schrijven. Dit kan bij Tineke Rollier (Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen): De Meerling (Moeie 16A), 9900 Eeklo tel. 09 | 376 71 05 e-mail: tineke.rollier@samenlevingsopbouw.be

De opmaak van dit boekje past in een project dat Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw uitvoert met financiële middelen van het OCMW van Eeklo, in samenwerking met de Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen. De bewonersgroep, die deel uitmaakt van dit project, heeft hard gewerkt aan de opmaak van het boekje. Het resultaat mag er dan ook zijn.

Opstart LETS in Eeklo L

ETS is de afkorting van ‘Local Exchange Trading System’ of in het Nederlands ‘lokale ruilkring’. Het is een georganiseerd systeem waarbinnen diensten geruild of uitgewisseld worden. Iedereen doet weleens aan ruilen van diensten: je doet iets voor een vriend, en in ruil doet die iets terug. LETS zorgt ervoor dat de mogelijkheden tot ruilen uitgebreid worden. Door mensen samen te brengen in een LETSgroep komen een heleboel talenten en vragen samen: Jos rijdt het gras af van Tania. Tania maakt soep voor Marie. Marie legt een broek in voor Mark. Mark leent zijn boormachine uit aan Jos. Zo werkt LETS!

Wil je graag meer te weten komen over LETS? Kom dan naar de infoavond op dinsdag 1 maart om 19.30 uur in het Stadskantoor, Industrielaan 2 of neem contact op via onderstaande gegevens.

Voor elke dienst die je doet ontvang je geen euro’s, maar wel ‘Kabouters’. Deze kan je opnieuw inruilen om gebruik te maken van de dienst van iemand anders. Help je graag anderen of kan jij iets waarmee je iemand anders kan helpen? Kan je soms ergens een handje gebruiken? Dan is LETS zeker iets voor jou!

LETS Eeklo wordt ondersteund door Stad Eeklo, OCWM Eeklo, Lokaal Sociaal Beleid en Wijkcentrum De Kring en wordt georganiseerd i.s.m. Steunpunt Opbouwwerk Meetjesland, Jeugdhuis De Lochtink, CAW Visserij-afdeling Eeklo, Inburgering, Beschut Wonen De Wende, Kompas, Kringwinkel Meetjesland en CM Midden-Vlaanderen.

LETS Eeklo gaat officieel van start op 5 maart. Tussen 14 en 17 uur kan je in Wijkcentrum De Kring terecht om meer te weten te komen over LETS en kennis te maken met andere ‘letsers’. Schrijf je op de startdag in en ontvang een mooi kaboutergadget! Meer info? Lien De Bruycker, Wijkcentrum De Kring, Kaaistraat 32, tel. 09 | 378 61 69 of lien@wijkcentrumdekring.be.

Actie voor Burundi O

Op vrijdag 25 maart om 19 uur verwelkomt het dekenaat Eeklo Marie Naminani uit Burundi. Zij zal een ganse week in Eeklo verblijven en kennismaken met onze scholen, land- en tuinbouw, industrie, kortom met ons dagdagelijks leven. Lotjen krijgt bij deze gelegenheid een Burundees kostuumpje aangepast. Het gehele gebeuren wordt opgeluisterd door de Herbakkersfanfare.

p woensdag 9 maart start de vijftigste campagne van Broederlijk delen met als thema ‘Maak ons overbodig, steun de plannen van het Zuiden’. De vzw Pastorale werking van het dekenaat Eeklo wil daaraan meewerken via twee activiteiten:

Op zaterdag 26 maart is er opnieuw de solidariteitsmaaltijd ‘culinair solidair’. Na het aperitief en een typisch Burundees gerecht laat onze gaste Marie Naminani ons kennismaken met het leven in haar thuisland Burundi. De Afrikaanse muziek brengt ons zeker in de Zuiderse sfeer. U bent van harte welkom op zaterdag 26 maart om 19.30 uur in het Parochiaal centrum Beukenhof. Inschrijven kan vanaf 1 maart op het Interparochiaal secretariaat p/a Stationsstraat 8/15 of via het secretariaat in de Kottemstraat 2 of via e-mail: dekenaat.eeklo.vera@skynet.be 29


dagperdag

eeklo

Vrijdag 7 januari

Zaterdag 8 januari

Zondag 9 januari

Donderdag 13 januari

Woensdag 2 februari

Zondag 6 februari

Tijdens het nieuwjaarsdiner van de gemeente- en OCMW-raad wordt Freddy Kindt, districtchef van het district Eeklo bij Administratie Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen (tussen 1975 en 2008) gehuldigd voor zijn carrière. Zijn grootste projecten in Eeklo waren onder meer de herinrichting van de doortocht in Eeklo, de aanleg van de expresweg E34 Antwerpen-Kust in het Meetjesland, de aanzet van de ring rond Eeklo (met de Teut), diverse rioleringswerken, fietspaden, enz.

Kamiel Geirnaert (°5 december 1938, Eeklo) en Jeannine Van Vooren (°21 juni 1942, Eeklo) uit de Pastoor De Nevestraat 8/4 vieren hun gouden jubileum. Ze huwden in Eeklo op 6 januari 1961. Het koppel heeft 1 dochter en 2 kleinzonen. Kamiel was 30 jaar onderhoudswerkman in het College, waarvan de laatste 7 jaar ook als conciërge. Jeannine was huisvrouw, maar werkte ook een aantal jaren mee met haar man in het College. (Michel Moens)

De familie De Tollenaere wordt in het stadhuis ontvangen. Ze hadden een cheque mee van € 9750 dat geschonken werd aan ‘Down Syndroom Vlaanderen’. Het geld werd verzameld naar aanleiding van een feest voor 50 jaar firma De Tollenaere, waarbij ze geen cadeaus wilden maar graag een bijdrage voor dit sociaal project. (Michel Moens)

Jongdementiewerking ‘De Zandkorrel’ van het woon- & zorgcentrum SintElisabeth uit Eeklo won de publieksprijs van de Meetjeslander van het jaar. Ter gelegenheid van de nieuwjaarsreceptie van Streekplatform+ werden ook de andere Meetjeslanders van het jaar in de bloemetjes gezet: Meetjeslandse Balloonmeeting, drukkerij Verstraete (Maldegem), Netelvuur (Oostwinkel) en de Kruiskenshoeve (Sint-Laureins). (Michel Moens)

Victor Buyck Steel Construction geeft € 7500 aan RKJ De Sleutel (opvang, oriëntatie en behandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een drugproblematiek). Het geld dat de firma uitspaart door geen relatiegeschenken uit te delen voor nieuwjaar, wordt al enkele jaren aan een goed doel geschonken. De Sleutel zal het geld gebruiken om sportinfrastructuur te voorzien op hun terrein in de Zuidmoerstraat: fitnesstoestellen en een buitenpleintje. Directeur Joris Cracco nam de mooie cheque in ontvangst. (Michel Moens)

Het Davidsfonds Eeklo bestaat 135 jaar. Het is één van de oudste afdelingen van Vlaanderen. Het Davidsfonds bevordert en beleeft de cultuur in al haar aspecten (vooral taal, lezen, geschiedenis, kunst) vanuit de overtuiging dat ze essentieel is voor ieder individu en voor de maatschappij. Na een academische zitting werden de prijzen uitgereikt van de Junior Journalistwedstrijd. De bestuursleden Rita Hertsens en Marijn Vanhecke worden gehuldigd voor hun 25 jaar inzet voor het Davidsfonds. (foto Davidsfonds) 30


nieuws

eeklo

Zaterdag 5 februari

Lady Linn trad op in de bar van Scouts en Gidsen Baden-Powell Eeklo. Het was Lady Linn intiem, zoals ze het zelf aankondigde, omdat ze optrad zonder microfoon of versterking. Gewoon zij, haar stem en een piano die een akoestische set van een uur muziek brachten. De bekroonde zangeres toonde zich uiterst sympathiek door ruim de tijd te nemen om met de kapoenen op de foto te gaan, handtekeningen uit te delen of samen met de groep liedjes in te zetten. Kristof Ramos, oud-leider bij de groep, werd zelfs even gevraagd om de gitaar erbij te nemen en haar bij een nummer te begeleiden. De scoutsgroep won dit optreden met de wedstrijd Ecoshizzel van jeugddienst Globelink. De kapoenentak van de groep (6-7jarigen) Zoekfunctie opende vorig jaar een eigen moestuintje waarin kweekten Geef ze hiergroentjes uw zoekterm in voor het zomerkamp.  (foto Scouts en Gidsen Baden-Powell Eeklo)

Menubalk Informatie per thema en doelgroep

De nieuwe website van de stad...

eeklovandaag Hier vindt u steeds de recentste vijf nieuwsberichten uit uw stad

is een website van u.

bedrijvengids ontdekken. Op deze pagina’s vindt u alle contactgegevens, een korte beschrijving en een linkNieuwsarchief naar de betreffende website.

De nieuwe website bevat een berg aan informatie over verschillende onderwerpen en thema’s van uw stad. Ze geeft een gestructureerd en zo volledig mogelijk overzicht waarvoor u als inwoner of ondernemer eekloagenda van deze stadWanneer bij onsuterecht kunt. we het belangrijk vinden dat wilt weten wat Omdat er zoal in Eeklo doen is u de info, die u zoekt, snel te terugvindt, bedachten wij een handige menustructuur die veel gelijkenissen vertoont met de structuur in het Eikenblad, de structuur van Stad Eeklo op Digitext en de structuur in de stadsgids.

digitale balie

Nog nieuw op deze website is de digitale balie. Er is zowel een loket voor de inwoner als een ondernemersloket. In de digitale balie wordt er op een eenvoudige manier uitgelegd wat er moet gebeuren bij bijvoorbeeld een huwelijk of hoe je een verwarmingstoelage kan krijeeklofans gen. Als onze administratie hiervoor gegevens nodig heeft, zal er ook Bent u ook fan van Eeklo? een digitaal formulier aan gekoppeld zijn. Waar zal mensen u de elekWord dan,nodig zoals 625 tronische identiteitskaart moeten gebruiken zal ervan gevraagd voor of u, vriend Eeklo op worFacebook den om het formulier te ondertekenen met een digitale handtekening. eeklogetwitter Blijf op deOp hoogte die van manier bespaart u een bezoek aan onze echte loketten. Ook de laatste inschrijvingen twittervoor bijvoorbeeld Grabbelpas, sportkampen of kinderberichten over Eeklo opvang en het uitlenen van materiaal zullen in de toekomst via deze eekloinbeeld digitale loketten gebeuren.

is een website MET u.

Foto’s over Eeklo door Eeklose (huis)fotografen, gedeeld via Flickr.com

Laat ons weten wat u er van vindt, wat nog ontbreekt, … info@eeklo.bE

bibliotheek

Theo’s 2011

De meest bezochte pagina’s worden jeugddienst veldrit op 19 februari De site ook een krachtige zoekmachine. We streven er naar om doorheeft ons bijgehouden en kan u hier sportdienst kampioenenviering terugvinden juiste en objectieve nieuwsberichten online te plaatsen.‘

Containerpark Geboorteaanvraag

Digitale balie Het volledig vernieuwde E-loket

is een website DOOR u.

De nieuwe website wil meer zijn dan een naslagwerk. De nieuwe website is energiek en dynamisch. En dat begint al op de startpagina: via de UIT-agenda tonen wij al de Eeklose evenementen. Als u een evenement toevoegt aan deze agenda, wordt deze ook automatisch getoond op tal van andere kanalen zoals op de websites van de Morgen, Humo, Ketnet en Radio 2. Stad Eeklo zet ook sterk in op de nieuwe media. Op de startpagina vindt u knoppen naar onze Facebook-pagina en de berichtenstroom van Twitter. Als vierde element tonen wij graag uw foto’s van Eeklo. Heeft u op een evenement in Eeklo foto’s genomen? Fotografeerde u mooie Eeklose gebouwen? Zet deze foto’s online op Flickr.com en voeg ze toe aan ons kanaal. De laatste acht foto’s worden automatisch getoond.

Links Gewaardeerde partners van onze stad

Bezoek onze nieuwe website op www.eeklo.be

van, voor, door & met u Daarnaast kan u verder op de website ook onze verenigings- en

31

Foto: ©Michel Moens

 WONEN&LEVEN (milieu, veiligheid, openbaar vervoer,…)  LEREN&WERK (ondernemen, onderwijs, tewerkstelling)  EEKLO LEEFT! (evenementen, sport, cultuur, kinderen&jongeren, …)  INFORMATIE (Eeklo, pers, Eikenblad, GAS,…)  MOBILITEIT&WERKEN (parkeren, inname openbaar domein, wegenwerken, werken aan openbaar domein)  BESTUUR&DIENSTEN (gemeenteraad, schepencollege, stadsdiensten, Zuidkaai, adviesraden) handige links

Alle ‘oude’ nieuwsberichten

is een website vOOR u.


Menubalk

Zoekfunctie

Informatie per thema en doelgroep

Geef hier uw zoekterm in

eeklovandaag Hier vindt u steeds de recentste vijf nieuwsberichten uit uw stad

Nieuwsarchief Alle ‘oude’ nieuwsberichten

eekloagenda Wanneer u wilt weten wat er zoal in Eeklo te doen is

eeklofans

eeklogetwitter

Bent u ook fan van Eeklo? Word dan, zoals 625 mensen voor u, vriend van Eeklo op Facebook

Blijf op de hoogte van de laatste twitterberichten over Eeklo

eekloinbeeld Foto’s over Eeklo door Eeklose (huis)fotografen, gedeeld via Flickr.com

handige links De meest bezochte pagina’s worden door ons bijgehouden en kan u hier terugvinden

digitale balie

bibliotheek

Theo’s 2011

jeugddienst

veldrit op 19 februari

Containerpark

sportdienst

kampioenenviering

Geboorteaanvraag

Digitale balie Het volledig vernieuwde E-loket

Links Gewaardeerde partners van onze stad

Bezoek onze nieuwe website op www.eeklo.be

van, voor, door & met u energiek, eigenzinnig, echt.

32

Eikenblad_februari2011  

Het gratis InfoBlad van de stad Eeklo

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you