Page 1

het eikenblad g r a t i s

s t a d s m a g a z i n e

BELGiË GROOT

LED-SCHERM

OPENLUCHT

AMBIANCE BAR

MARKT EEKL

ALGERIJE  Din 17 JUNI - 18 uur zuid korea  Don 26 JUNI - 22 uur

HERBAKKERSPLEIN

RUSland  Zon 22 JUNI - 18 uur FINALE  ZON 13 JULI - 20.30

VZW BAKFIETS - ADVIESRAAD CULTUUR

HORECA MARKT - ECONOMISCHE RAAD

JEUGDHUIS DE ROUTE

E e k l o

j u n i

2 0 1 4

4


www.facebook.com/eeklo twitter.com/StadEeklo

Beeldkwaliteitsplan

dossier

Entente Florale

Herbakkersfestival

Zomer in Eeklo

pg. 7

pg. 11-14

Middenkatern

pg. 30-31-32

Beste stadsgenoten STADSKANTOOR

Industrielaan 2 tel. 09 I 218 28 00 info@eeklo.be 4 - 7 milieudienst 09 I 218 28 20 - milieudienst@eeklo.be stedenbouw 09 I 218 28 40 - stedenbouw@eeklo.be huisvesting, uitvoeringsdiensten 09 I 218 28 10 - td@eeklo.be secretariaat 09 I 218 28 50 - secretariaat@eeklo.be financiële dienst 09 I 218 28 60 boekhouding@eeklo.be - belastingen@eeklo.be personeelsdienst 09 I 218 28 70 - personeelsdienst@eeklo.be communicatie 09 I 218 28 96 - info@eeklo.be 8 stadsarchief archief@eeklo.be

pagina

STADHUIS (dienst burgerzaken)

Markt 34 / e-loket via www.eeklo.be/eloket 09 I 218 29 00 burgerzaken@eeklo.be 22 23

STEDELIJKE SPORTHAL

Burg. Lionel Pussemierstraat 157 09 I 377 61 27 sportdienst@eeklo.be www.eeklo.be/sport

SPORT- EN SPELCENTRUM / ZWEMBAD 09 I 377 36 00

Oostveldstraat 160 - 162 sportdienst@eeklo.be www.eeklo.be/sport

20

KUNSTACADEMIE BEELD MUZIEK WOORD

21

BIBLIOTHEEK

19

Pastoor De Nevestraat 26 09 I 218 27 50 kunstacademie@eeklo.be www.kunstacademie-eeklo.be

Molenstraat 36 09 I 218 27 00 bibliotheek@eeklo.be www.eeklo.be/bibliotheek

CULTUURCENTRUM DE HERBAKKER 09 I 218 27 27

Pastoor De Nevestraat 10 info@ccdeherbakker.be www.ccdeherbakker.be

JEUGDDIENST

24 - 25

Kerkstraat 121 jeugddienst@eeklo.be www.eeklo.be/jeugd

09 I 218 29 20

We staan op een zucht gen af naar het Cultuurcentrum om er enkevan het einde van het le verdienstelijke personen in de bloemetjes schooljaar en de stu- te zien zetten. Wie de winnaars zijn leest u denten zijn hard aan het werk om hun verder in dit Eikenblad. examens tot een goed eind te brengen. De komende maanden staat de zon op Ondertussen wordt ook in Eeklo hard haar hoogste punt en dat brengt ons hogewerkt om onze stad de uitstraling te pelijk veel mooie en warme dagen. Daarom geven die zij verdient. Want als centrumstad leest u in dit Eikenblad ook wat er de kovan het Meetjesland zorgen we niet alleen mende maanden te doen is. Er is voor elk voor het welzijn van onze eigen inwoners, tal wat wils met toppers als de balloonmeeting van onze diensten en faciliteiten staan ook en het Herbakkersfestival. Wij hopen u er ter beschikking van onze buren, inwoners met vele Eeklonaars en Meetjeslanders te van de gemeenten in onze regio. Zij hebben mogen begroeten. Om af te sluiten geef ik u nog graag een met velen de weg naar Eeklo gevonden voor beleving van cultuur, toerisme en sport en tip mee. Waarom neemt u in het Eeklose gebruik van onze uitgebreide kinderopvang station geen blue-bike abonnement? Voor € 10 kunt u het ganse jaar een gratis blauwe of de kwalitatieve scholen die Eeklo rijk is. Naast dit alles is ook de Eeklose econo- fiets gebruiken gedurende 24 uur om u door mie bijzonder belangrijk voor onze stad en Eeklo te verplaatsen. Een platte band of een daar wordt samen met de Economische geroeste fiets is dus niet langer een excuus Raad en verschillende horeca- en handels- om geen sportief ritje met de fiets door verenigingen hard aan gewerkt. Zo kunt u, Eeklo te maken. dankzij een unieke samenwerking tussen Ik wens u veel kijk- en leesplezier in ons Jeugdhuis De Route en alle horecazaken stedelijk informatieblad dat weer met veel op de Markt, de komende weken in het cen- zorg door onze medewerkers speciaal voor trum van Eeklo terecht voor het volgen van u werd samengesteld en in de meer dan de wedstrijden van onze Rode Duivels op 10.000 brievenbussen van Eeklo huis aan groot scherm. huis bedeeld werd. Dat economie voor een centrumstad belangrijk is kunnen we telkens vaststellen op Tot binnenkort… in Eeklo natuurlijk! de uitreiking van de Theo’s. Ook dit jaar zak- Christophe De Waele ten honderden ondernemers en zelfstandi- tweede schepen

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

Zuidmoerstraat 136/9 ann.goossens@eeklo.be

09 I 228 76 12 15 16 17 18

LOKAAL DIENSTENCENTRUM ZONNEHEEM 09 I 377 02 46

Schietspoelstraat 9 zonneheem@eeklo.be www.zonneheem.be

SOCIAAL HUIS

Kaaistraat 34 sociaalhuis@dezuidkaai.be www.eeklo.be/sociaalhuis

09 I 218 17 01

RECYCLAGEPARK

5

Ringlaan 56 09 I 378 36 62 www.eeklo.be/recyclagepark

BRANDWEER EN DIENST 100

Gentsesteenweg 2 09 I 376 75 82 brandweer@eeklo.be www.eeklo.be/brandweer

POLITIE

09 I 376 46 46

Tieltsesteenweg 18 politie@pzmeetjesland.be www.pzmeetjesland.be

OCMW

10

09 I 377 25 32

2

Visstraat 16 info@ocmweeklo.be www.ocmweeklo.be

Nieuwe openingsuren stadskantoor

Industrielaan 2 - vanaf 1 juli 2014 Maa Din Woe Don Vrij

9 tot 12.30 uur 9 tot 12.30 uur 9 tot 12.30 uur / 14 tot 16 uur 9 tot 12.30 uur 9 tot 12.30 uur

maandag, dinsdag en donderdag van 14 tot 16 uur enkel telefonisch bereikbaar.

DE STADSDIENSTEN ZIJN GESLOTEN:

vrijdag 11, maandag 21 juli en vrijdag 15 augustus. De ticketshop van het CC is gesloten van vrijdag

11 juli t.e.m. zondag 17 augustus. Alle andere vrijetijdsdiensten zijn gesloten van maandag 28 juli

t.e.m. zondag 3 augustus (BKO, sporthal, zwembad, bib, jeugddienst, LDC Zonneheem).

Gewijzigde openingsuren zomervakantie:

Jeugddienst (pg. 24-25), sporthal / zwembad

(pg. 23). De bib is uitzonderlijk gesloten op zater-

dag 16 augustus (Herbakkersfestival!)

colofon

volgende editie

1 SEPTEMBER 2014

redactieraad Maureen Mingneau, Rudi De Coninck, Danny Plaetinck, Omer Mussche, Peter Pauwels, Wilfried Van Durme, Mia Feliers, Christina Trenson, Koen Geirnaert, Ben Caussyn, Tijs Blomme, Nicole

Verbruggen, Tim Hoste & Katty Van de Voorde v.u. College van Burgemeester & Schepenen, Industrielaan 2, Eeklo

hoofd- & eindredactie Katty Van de Voorde communicatie- & informatiecoördinator info@eeklo.be

druk Perka, Maldegem lay-out tim.hoste@eeklo.be


MOBILITEIT

eeklo mobiliteit

09 I 218 28 16

Industrielaan 2 nicole.verbruggen@eeklo.be www.eeklo.be

Eeklo vraagt behoud aantal piekuurtreinen

De nieuwe geplande dienstregeling vanaf december 2014 is voor Eeklo niet aanvaardbaar aangezien er geen extra treinen meer zijn in de spitsuren. Het gaat ook in tegen een aantal beleidsopties: • Eeklo heeft een grote scholengemeenschap, AZ Alma is in opbouw en de uitbreiding van KMO-zones en het volop bouwen van eengezinswoningen in verkavelingen maken dat Eeklo een stad is in volle ontwikkeling. De bereikbaarheid van Eeklo staat hierdoor onder grote druk; • met het herwerken van het mobiliteitsplan is de nodige aandacht gegeven aan het openbaar vervoer. De stationsomgeving krijgt een grondige herwaardering. De stad Eeklo nam in haar beleidsplan op om de lijn 58 van de NMBS te herwaarderen en de frequentie van de treinen te verhogen om aan het STOP-principe (Stappen - Trappen - Openbaar vervoer Particulier vervoer), de doelstellingen van de hercategorisering van de N9 en het doortrekken van de zuidelijke ring te voldoen. De nieuw voorgestelde dienstregeling is juist het tegenovergestelde en betekent een afbouw van het huidige (te beperkte) aanbod voor Eeklo; • Eeklo investeerde met de aanleg van de goederenkoer als gratis randparking (132 plaatsen) en de financiering van het fietspunt (met blue-bike). Uit de tellingen van de NMBS (jaarlijks in oktober) blijkt dat het aantal treinreizigers in Eeklo sedert 2004 een stijgende trend kent. De jongste jaren stijgt dit aantal per jaar met 5 à 10%.

© Kurt Sessele

De volledige Eeklose gemeenteraad vraagt om de voorgestelde wijziging van dienstregeling van de NMBS aan te passen in functie van de noden van Eeklo en de regio met behoud van twee treinen per uur tijdens de piekuren. Ook TreinTramBus trekt aan de alarmbel.

Een dienstverlening zoals voorgesteld vanaf december 2014 zou catastrofaal zijn voor Eeklo: • de eerste trein vervroegt naar 5.13 uur, maar op dat uur is zo goed als niemand op de baan; • er zou voortaan maar één trein per uur meer zijn, telkens 13 minuten na het uur. Dat is in de ochtendspits een achteruitgang van frequentie met 25%; • het vertrek om 16.13 uur uit Eeklo is te vroeg voor de scholen; • de laatste trein uit Gent-Sint-Pieters naar Eeklo zou vertrekken om 21.12 uur, wat 30 minuten vroeger is dan nu. De stad Eeklo maakte samen met TreinTramBus een tegenvoorstel op waarbij rekening gehouden is met alle aspecten zoals leerlingen, werknemers, bezoekers alsook met het materieel en inzet van de NMBS. Dit voorstel is voor de stad het uitgangspunt om een gesprek aan te gaan met de NMBS. www.eeklo.be/nieuwsitems/2014/ april_2014/Eeklo_vraagt_behoud_aantal_piekuurtreinen

GIPOD toont alle wegonderbrekingen Het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) brengt info over werken of manifestaties op het openbaar domein zoveel mogelijk samen. Zo wordt vermeden dat werken uitgevoerd worden op omleidingstrajecten en zijn conflicten tussen werken en manifestaties makkelijker te detecteren. Alle nutsmaat-

schappijen engageerden zich om hun grote werken in GIPOD bij te houden. Zo kunnen zij in afspraak werken uitvoeren. Conflicten worden vermeden en vooral: hulpdiensten geraken sneller ter plaatse als zij weten waar omleidingen, wielerwedstrijden e.d.m. plaatsvinden. www.geopunt.be/hinder-in-kaart

Herinrichting ovonde De verkeerssituatie op de ovonde aan de Brugsesteenweg/Leopoldlaan werd bekeken door het studiebureau dat het project voor de N9 Leopoldlaan uitwerkt (Vectris). Er is nu een aparte afslagstrook voor het indraaien van De Lijn en nog eens een afslagstrook voor het andere verkeer. Deze twee afslagstroken zijn niet nodig en kunnen tot één afslagstrook gemaakt worden waardoor de fietser meer ruimte krijgt om veiliger over te steken. Fietsers die van het centrum komen en via de ventweg naar de Brugsesteenweg willen fietsen, moeten bij de eerste oversteek (auto’s) voorrang verlenen en krijgen voorrang bij de tweede oversteek (bussen). Vanaf eind juni komt een proefopstelling om een veiliger situatie uit te werken voor twee problemen op de ovonde: • de oversteekplaats ter hoogte van de Heilig Grafstraat is niet duidelijk voor fietsers. Er wordt voorgesteld om de oversteekplaats te accentueren op de rijbaan. • een tweede knelpunt is de brede aansluiting van de Brugsesteenweg op de ovonde. Voorstel is om het inrijden van de Brugsesteenweg vanuit de ovonde voor bus en autoverkeer te laten samenvallen zodat een breed groen middeneiland ontstaat waardoor de oversteekbaarheid voor de fietsers verbetert. In eerste instantie wordt dit uitgetest met arceringen / kleurschakeringen, verkeersborden en jerseyblokken. Als alles goed lukt, worden definitieve maatregelen uitgewerkt.

3


eeklo wonen&leven Vragen over de kwaliteit van een huurwoning? Blijf er niet mee zitten!

Vervoerspijpleidingen In Eeklo zijn ondergrondse leidingen aanwezig die brandstoffen vervoeren zoals propaan en aardgas of chemische producten die bestemd zijn voor industrieel gebruik. Er is bewust voor vervoer per pijpleiding gekozen omwille van de duurzaamheid en hoge veiligheidsgraad in vergelijking met andere vormen van transport. De beheerders van die vervoersleidingen zijn verenigd in Fetrapi (www.fetrapi.be). Voor de veilige exploitatie van deze leidingen gaan de beheerders vooral preventief te werk. Ze inspecteren de leidingen om zeker te zijn dat ze in goede staat blijven. Mocht er zich toch een lek voordoen, dan zijn zowel de beheerders als stad en hulpdiensten voorbereid om efficiënt in te grijpen. Werken in het vooruitzicht? Meld de plannen. Dat kan snel en eenvoudig via www.klim-cicc.be of http://klip.agiv.be. Liggen er geen leidingen in de nabijheid, dan hoef je geen speciale voorzorgen te nemen. Als er wel leidingen in de nabijheid liggen, dan bezorgen de netbeheerders de nodige plannen / instructies om beschadiging te vermijden. Merk je in de buurt van een leiding iets abnormaals (bv. een vreemde geur of een abnormaal geluid, de bodem die er anders uitziet) dan: 1. rook niet en gebruik geen GSM in de onmiddellijke omgeving; 2. zoek beschutting, blijf binnen en sluit ramen en deuren, blijf uit de buurt van ramen (glas); 3. bel de hulpdiensten op 112 en wacht op hun instructies; 4. verifieer via radio, tv en/of teletekst of er instructies worden doorgegeven door de lokale overheden.

4

Heb je twijfels over nodige herstellingswerken of de kwaliteit van een woning die je huurt of verhuurt? Woonwijzer Meetjesland geeft deskundig advies en helpt je op weg in het vermijden of oplossen van probleemsituaties. Discussies tussen huurder en verhuurder over woningkwaliteit slepen soms te lang aan. De stad ziet toe op het naleven van de minimale Vlaamse kwaliteitsnormen voor huurwoningen, maar biedt huurders én verhuurders ook al in een vroeg stadium gespecialiseerd advies aan. Daarvoor werkt de stad samen met Woonwijzer.

HUURDERS Als huurder kun je met elke vraag en klacht rond woningkwaliteit bij de Woonwijzer terecht. Om de situatie te kunnen inschatten, wordt steeds een afspraak voor een huisbezoek gemaakt. Op basis van de vaststellingen ter plaatse, stelt de adviseur een geschikte aanpak voor. Daarbij wordt rekening gehouden met de huurwetgeving, de minimale kwaliteitsnormen en met de gezinssituatie. Voorrang wordt gegeven aan de minst ingrijpende stappen, zoals bv. contact met de verhuurder. Ook het opstarten van formele procedures (ongeschikt- / onbewoonbaarverklaring) verloopt best via het zitmoment van

COMMUNICATIE 09 I 218 28 96

Industrielaan 2 info@eeklo.be www.eeklo.be

Woonwijzer. Wees je er van bewust dat een ongeschikt- / onbewoonbaarverklaring slechts zelden recht geeft op voorrang bij toewijzing van een sociale woning. VERHUURDERS Ook verhuurders kunnen bij elke vraag over kwaliteitsnormen, huurwetgeving, de praktische uitvoering van werkzaamheden, de gevolgen van een ongeschiktof onbewoonbaarverklaring,… bij Woonwijzer terecht voor gratis en onafhankelijk advies. Verhuurders die dat wensen, kunnen bij de burgemeester een conformiteitsattest aanvragen om de goede staat van een woning te bevestigen. Die vraag wordt best via aangetekend schrijven of bij ontvangstbevestiging gesteld (Stad Eeklo, t.a.v. burg. Koen Loete, Industrielaan 2, 9900 Eeklo). WOONWIJZER MEETJESLAND tel. 09 | 378 61 70 info@woonwijzermeetjesland.be Sociaal huis (Kaaistraat 34): maandag (15.30-17.30 uur) en dinsdag (15-18 uur) De Meerling (Moeie 16a): donderdag (9-12 uur en 13.30-17 uur). www.woonwijzermeetjesland.be

Bomenbegraafplaats alternatieve begraafwijze De bomenbegraafplaats maakt van de stedelijke begraafplaats een rustgevende groene bezinningsruimte in de stad. Het biedt bovendien een alternatieve manier van begraven aan. Per boom, in de vier windrichtingen, zijn vier platte uniforme arduinen afdektegels voorzien, elk 50 bij 50 centimeter. Hieronder kunnen verschillende urnen worden geplaatst. De as van de overledene kan ook worden uitgestrooid in een kuiltje dat opnieuw wordt dichtgedaan en afgedekt

met een steen. Een concessie voor twee asverspreidingen / urnen (inwoners van Eeklo) kost € 550, voor één asverspreiding / urne (inwoner) betaal je € 400. Voor nietinwoners van Eeklo verdubbelt de prijs. De concessie geldt voor 50 jaar na de 2de bijzetting indien er voor twee asverspreidingen of -urnen wordt betaald. Laurine Lehoucq, Stadhuis, Markt 34 tel. 09 | 218 29 11 laurine.lehoucq@eeklo.be


COMMUNICATIE

eeklo wonen&leven MBV bouwt er op los

Voor 4 huurappartementen in de Kerkstraat werd de bouwvergunning afgeleverd.

Industrielaan 2 info@eeklo.be www.eeklo.be

OVAM tikt op de vingers voor gratis recyclagepark

Op 8 mei legde de Meetjeslandse Bouwmaatschappij de symbolische eerste steen van het project van 23 sociale huurwoningen tussen de Koning Albertstraat en de Tieltsesteenweg. In 2001 verwierf de MBV de woning aan de Koning Albertstraat 97 met bijhorende grond. Kort nadien kon de woning Koning Albertstraat 95 met grond en een deel van de achtertuin van de naastliggende woning worden aangekocht. Architectenbureau L. Sanders (Gistel) ontwierp voor heel deze site een passend inbreidingsproject: de vervangingsbouw van 8 appartementen (op de plaats van de woningen K. Albertstraat 95 en 97) en de nieuwbouw van 11 eengezinswoningen, 1 duplexgebouw met 4 wooneenheden, 16 garages en 1 fietsenberging. De woningen en de appartementen worden verhuurd binnen het sociaal huurstelsel. Op het terrein wordt een nieuwe weg aangelegd tussen de K. Albertstraat en de Tieltsesteenweg: de Julia Dellaertstraat. Bouwcentrale Modern uit Eeklo realiseert de bouwwerken voor een bedrag van € 2.584.461 excl. BTW. Het project wordt vermoedelijk opgeleverd eind mei 2015.

09 I 218 28 96

De renovatie van het eerste deel appartementen in het Wilgenpark loopt op zijn einde en ook in de Tuinwijklaan schieten de renovatiewerken goed op. Momenteel is aan Blommekens (18 huurappartementen / 12 koopwoningen) de werf aangevat. Hiermee start MBV in Eeklo ook met het aanbod van sociale koopwoningen. Op korte tot middellange termijn komen er koopprojecten in de Stuifzandstraat (9 extra woningen), op de hoek Tieltsesteenweg-Korte Moeie (12 appartementen) en aan de Roze (8 koopwoningen en 7 huurappartementen). Naast deze projecten in Eeklo staan er de komende jaren nog projecten (zowel huur als koop) op stapel in de rest van het werkingsgebied (Waarschoot, Knesselare, Zomergem, Assenede, Kaprijke, Evergem, Maldegem, Sint-Laureins). Kandidaat-huurders of kandidaat-kopers kunnen contact opnemen met de MBV, Stationsstraat 58, Eeklo, 09 | 376 90 40, www.mbv-sociaalwonen.be om de voorwaarden te kennen en/of in te schrijven.

Losloopweide voor honden De stad wenst een hondenlosloopweide • een hek moet aan te leggen en is op zoek naar een gemakkelijk openschikte locatie. Uiteraard zijn aan zo’n en dichtgedaan kunnen worden door de weide enkele voorwaarden verbonden: gebruikers; • om de honden geen beklemmend gevoel • tijdens de zomermaanden zal er onderhoud moeten zijn om de twee weken, te geven, maar om anderzijds de zone tijdens de winter is regelmatige schooninzake gebruik en onderhoud beheersbaar te houden, wordt gestreefd naar maak van zwerfvuil en achtergelaten een oppervlakte van 700 à 1000 m²; hondendrollen noodzakelijk; • de weide moet af te sluiten zijn met • een ondergrond van kort gras volstaat. een afsluiting van minimum anderhalve meter hoog. De afsluiting en/of poortjes Heb je een suggestie voor een dergelijke moeten goed kunnen aansluiten aan de locatie? Geef dit door aan de milieudienst: grond, om kleine honden te beletten dat tel. 09 | 218 28 20 ze ‘ontsnappen’; milieudienst@eeklo.be

Als enige in de regio wordt nog grof huisvuil gratis aanvaard op het recyclagepark van Eeklo (want de eerste 12 beurten op het recyclagepark zijn gratis). Omdat we dit nog doen als enige in het IVM-gebied werd de stad op de vingers getikt door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Op verschillende momenten per jaar kan grof huisvuil op afroep thuis worden opgehaald (mits betaling). Daarnaast wensen we iedereen te stimuleren om herbruikbare materialen naar de Kringwinkel te brengen, zodat ze daar een ‘tweede leven’ kunnen beginnen. Om in regel te zijn met de Vlaamse regelgeving dient de stad Eeklo op korte termijn een regeling uit te werken voor het Eeklose recyclagepark waarbij het brengen van grof huisvuil betalend zal worden.

ORIGINELE & BETAALBARE SPULLEN

IN VIER WINKELS IN HET MEETJESLAND

AALTER Weibroekdreef 45 EEKLO Slachthuisstraat 2b

ASSENEDE Brouwershofstraat 2a MALDEGEM Vliegplein 54

KLEERKAST TE KLEIN OF ANDERE ZAKEN OP OVERSCHOT? BRENG ZE OF LAAT ZE OPHALEN DOOR ONZE GRATIS OPHAALDIENST

tel. 09 377 77 74 info@kwmeetjesland.be

ONTDEK ONS VERHAAL OP WWW.KWMEETJESLAND.BE

3.282x bedankt Eeklo! Op 7 mei kwam de ophaaldienst van De Kringwinkel Meetjesland, i.s.m. het stadsbestuur, huis-aan-huis textiel inzamelen in Eeklo. In totaal leverde dat maar liefst 3282 kg textiel op. De Kringwinkel bedankt alle inwoners voor hun medewerking. Alle ingezamelde kledij krijgt – na een zorgvuldig traject van sortering en kwaliteitscontrole – een tweede leven in de vier Kringwinkels in Aalter, Maldegem, Eeklo en Assenede. Heb je jassen, truien, sjaals, schoenen die een tweede kans verdienen? Stop ze in een waterdichte zak en zet ze op woensdag 27 augustus ‘s ochtends klaar aan de openbare weg. Want die dag zamelt De Kringwinkel opnieuw textiel in. www.kwmeetjesland.be facebook.com/DeKringwinkelMeetjesland

5


MILIEU Industrielaan 2 09 I 218 28 20 milieu@eeklo.be www.eeklo.be/milieu

eeklo wonen&leven Open Tuinen 2014

Gentsesteenweg 80 Park en tuin met een verzameling van 7.000 verschillende soorten en variëteiten bomen, struiken en vaste planten. Open van 9 tot 21 uur, het arboretum is steeds toegankelijk, groepen na afspraak tel. 09 | 376 74 74 het.leen@oost-vlaanderen.be www.hetleen.be

De villa is een monumentaal landhuis in eclectische stijl met invloeden uit de neostijlen, de art-nouveau-stijl en de cottage. Charmante, uitgestrekte tuin met ten zuidwesten van het huis een merkwaardige tuinarchitectuur met bijenhok en duiventil uit 1928. De tuin is vooral een oude bomentuin. Open van 10 tot 18 uur tel. 09 | 335 85 54, ben.baudts@telenet.be

Het Egelhof

Villa Zonneschijn Gentsesteenweg 16 - Ben Baudts In 1907 gebouwd door industrieel Nestor Goethals-Troch, werd het al na WO I aangekocht door de familie Baudts.

Balgerhoeke 43 - Gery Wauters Tuin met veel verschillende hoekjes: kruidentuin en egelmuseum, biologische groententuin en insectenhotel. Muur van wijnkurken, compostdemoplaats en veel waterpartijen. 10 tot 18 uur / groepen na afspraak tel. 09 | 377 90 30 gery@balgerhoeke.be

Veel KGA? Graag verwittigen aub Elke eerste zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur wordt naast het recyclagepark aan de Ringlaan klein gevaarlijk afval ingezameld. De derde woensdag van de onpare maanden kan je het KGA ook kwijt van 15 tot 17 uur aan de parking aan de sporthal.

6

Focus op zat. 28 en zon. 29 juni

© Gery Wauters

Arboretum Het Leen

Maak een afspraak voor de autokeuring Wegens een heroriëntatie van het domein van de autokeuring aan de Industrielaan en omdat er heel wat meer auto’s naar Eeklo komen om de auto te laten keuren, staan er vaak wachtende auto’s op de rijweg in de Industrielaan. Dit is een verkeersonveilige situatie. De wachttijden voor mensen die zonder afspraak naar de keuring komen, lopen vaak op tot 2 uur. Het stadsbestuur en de keuringsdienst willen deze verkeersonveilige situatie opheffen en vragen om op afspraak naar de keuring te komen; dan kan je op korte tijd binnen en buiten. www.sbat.be of tel. 078 | 15 12 43

Openbaar onderzoek PRUP ‘Windlandschap Eeklo’ Nog tot 23 juni 2014 loopt een openbaar onderzoek voor het windlandschap in de regio Maldegem-Eeklo langs de E34/N49. Deze zone werd geselecteerd door de provincie om toekomstige windturbines in te planten en ze zo ruimtelijk beter te structureren. Het ontwerp ligt ter inzage in het PAC Gent, W. Wilsonplein 2, in het stadskantoor in Eeklo (Industrielaan 2) en in de gemeentehuizen van Assenede, Evergem, Kaprijke, Maldegem, Sint-Laureins, Waarschoot en Zomergem.

Bezwaren en opmerkingen kunnen per aangetekend schrijven ingediend worden Mogen we vragen dat inwoners die een bij de Provinciale Commissie voor Ruimgrote hoeveelheid KGA wensen te bren- telijke Ordening of door afgifte tegen ontgen, eerst de milieudienst van de stad vangstbewijs in : Eeklo verwittigen teneinde te vermijden • het PAC, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent (bureau 534) dat de chemocar vol is en mensen teruggestuurd worden. • de bovenvermelde locaties. De datum van de poststempel of van het ontvangstbewijs geldt als bewijs. Milieudienst, Industrielaan 2 tel. 09 | 218 28 20 www.oost-vlaanderen.be milieudienst@eeklo.be


eeklo wonen&leven

09 I 218 28 40

STEDENBOUW Industrielaan 2 stedenbouw@eeklo.be www.eeklo.be/milieu

Hoe omgaan met terrassen & reclameborden?

Welke materiaalkeuzes kunnen er gemaakt worden? Welke zichtlijnen & gebouwen zijn beeldbepalend? Wat met het groen in het centrum?

Werken aan beeldkwaliteit in de stad

Welke bouwhoogtes kunnen er gehanteerd worden?

STADSWANDELING THEMA’S BEELDKWALITEIT IN DE STAD Dinsdag 24 juni om 19.30 uur Start: Stadhuis

Het studiebureau Plusoffice-architects werkt al een tijdje in opdracht van het stadsbestuur aan een beeldkwaliteitsplan voor het centrum. Dit plan zal een aantal richtlijnen bevatten rond hoe het stadsbestuur in de komende jaren de beeldkwaliteit van de publieke en de bebouwde ruimte kan verbeteren. We wensen echter ook de mening te kennen van de geïnteresseerde inwoners van onze stad. Daartoe nodigen wij jullie uit om deel te nemen aan een stadswandeling die op 24 juni om 19.30 uur start aan het stadhuis. Tijdens deze wandeling nemen we je mee naar een aantal plekken waar

bepaalde thema’s gezamenlijk besproken zullen worden. We rekenen dus op jouw actieve inbreng. We vragen wel om je ten laatste op 19 juni in te schrijven voor de wandeling. Dit kan door een bericht te sturen naar info@eeklo.be of te telefoneren naar tel. 09 I 218 28 96

Je kan alvast ook je mening vormen en overmaken over volgende stellingen: • Ieder zijn baksteen of terug naar de ‘witte’ stad? • Zijn bomen last of lust? Aan elk huis een boom? • Bouw ik hoger of net even hoog naast een beschermd huis?

Infovergadering RUP Landbouwgebied ten zuiden van de N49 Het voorontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Landbouwgebied ten zuiden van de N49 is klaar en wordt op 25 juni tijdens een plenaire vergadering met alle betrokken administraties besproken. Het RUP wordt begrensd door de N49, de gemeentegrens met Kaprijke, de R43 en de afbakeningsgrens van het stedelijk gebied. Het hoofddoel van het RUP is de landbouwbedrijven langs ‘landbouw’straten als Bus, Vrouwestraat en Vrombautstraat uitbreidingsmogelijkheden te garanderen, maar tevens het open ruimtegebied te vrijwaren van nieuwe bebouwing. Het overgrote deel van het gebied wordt dan ook bouwvrij agrarisch gebied. Bij een

verdere uitbreiding van de landbouwbedrijven wordt in het plan een aantal randvoorwaarden opgelegd zoals het voorzien van erfbeplanting. De hoofdbestemming van het gebied blijft het landbouwgebruik. Wel kunnen op vrijwillige basis nieuwe bomenrijen en houtkanten worden aangeplant, maar dit geënt op de historische noord-zuidpercelering die nog waar te nemen is in het landschap. Daarnaast worden enkele kleine bosgebieden bestendigd en wordt de mogelijkheid voorzien om de natuurwaarden in de zone van de Vrombautsput te versterken. Ook worden in het RUP het te behouden waardevol erfgoed en de trage wegen aangeduid.

Op 26 augustus om 19.30 uur vindt een informatievergadering plaats voor de bewoners in het Stadskantoor, Industrielaan 2 te Eeklo. In het najaar wordt het plan voor voorlopige aanvaarding aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarna volgt het openbaar onderzoek.

7


© Gino Vergauwe

eeklo bestuur&diensten

VERSLAGEN GEMEENTERAAD www.eeklo.be/bestuur_diensten/ vergaderingen_gemeenteraad

Kort uit de gemeenteraad GEMEENTERAAD APRIL 2014 Er werden regels vastgelegd voor het gebruik van stedelijke lokalen door politieke partijen. De retributie op de foorinrichtingen (betalingsmodaliteiten, waarborg,...) en het gebruikersreglement voor de polyvalente zaal van JC Kubiek zijn aangepast. Het RUP Van Damme-politiesite werd definitief aanvaard. De samenwerkingsovereenkomst Hartvielige stad tussen stad Eeklo en Rode Kruis-afdeling Eeklo werd goedgekeurd. Vanuit meerderheid en oppositie werden vragen gesteld over o.m. de fietsenstalling aan het station, de toekomstige ontsluiting rond het nieuw ziekenhuis AZ Alma, de buitenspeeldag, de oprichting van een commissie ad hoc voor de realisatie van de stadspromenade, activatie van Buurtinformatienetwerken in probleembuurten en parkeermogelijkheden in Eeklo.

stadsarchief

GEMEENTERAAD MEI 2014 De gemeenteraad geeft gunstig advies over het ontwerp PRUP ‘Windlandschap Eeklo-Maldegem’ mits opname van de voorwaarde dat de bestaande windturbines op Nieuwendorpe op lange termijn, bij vervanging of beperkte herlocatie, vergunningsvatbaar blijven. Voor verdere bebossing in de Lange Moeiakker wordt een perceel aan de Moeie aangekocht. Hiervoor is subsidie voorzien. Langs de Sint-Laureinsesteenweg moeten twee percelen stadsgrond onteigend worden, nodig voor de aanleg van een tunnel met fietspaden onder de N49 en de latere aanleg van een rotonde voor de aansluiting van een verbindingsweg tussen de SintLaureinsesteenweg en de R43. De gemeenteraad gaat niet in op de vraag van de oppositie om toe te treden tot het Streekplatform Meetjesland. De gemeenteraad keurt de overeenkomst goed tussen de stad en de Eeklose Yachting en Kampeerautovereniging voor

Het algemeen politiereglement wordt aangepast met betrekking tot reclameborden en terrassen op de openbare weg. Voor de brandweer worden 2 nieuwe ambulances aangekocht (ong. € 250.000). Door de oppositie werden vragen gesteld over de huurovereenkomst tussen stad en OCMW voor het gebouw waar BKO Zuiderzon zit (de huur wordt min. 3 maanden verlengd), het gebruik van blue-bikes in de stad (de promotie start pas goed op als de sleutelautomaat er staat waardoor 24/24 een fiets kan ontleend worden), groenonderhoud en de toestand van het politiegebouw. Een negatief verslag van dit gebouw wijst op aanwezigheid van asbest en gevaarlijke elektriciteits-/gasinstallatie; dit laatste is ondertussen verholpen en geen enkel personeelslid komt met asbest in contact want dit bevindt zich op zolder. Ondertussen verder gewerkt aan het renovatiedossier van het politiegebouw.

Heemkundige tijdschriften

Bijhouden van tijdschriften behoort niet Zo’n tijdschriftenverzameling – momenteel tot het takenpakket van een stadsarchief. ca. 40 meter – vraagt heel wat zorg en tijd. Dat er in Eeklo toch een zeventigtal te raad- Dikwijls verschijnen nummers niet regelmaplegen zijn, is te danken aan het opnemen tig, sommige raken onderweg verloren, en van privéfondsen in het jongste decennium. ook na het registreren durft een los nummer Grosso modo kunnen we stellen dat alles wel eens in een jaszak of tas verdwijnen. In wat tussen Beveren en Brugge en tussen de loop van de jaren veranderen uitzicht en Ronse en Zeeuws-Vlaanderen werd/wordt formaat, af en toe zelfs de naam. Om alles gepubliceerd op heemkundig gebied, in de overzichtelijk te houden, wordt elke titel in rekken van het SAE te vinden is. aparte dozen bewaard. Aangezien er in de Het leeuwendeel komt uit het archief meeste gevallen om de 5 à 8 jaar zo’n doos van het Historisch Genootschap van het bij komt, moet de beschikbare ruimte vaak Meetjesland, dat ze via ruilabonnementen herschikt worden. Het is financieel niet haalmet de ‘Appeltjes van het Meetjesland’ bin- baar zo’n massa jaarlijks te laten inbinden; nenkrijgt. Ook de stad is geabonneerd op deze eer valt alleen de lokale bladen te beurt: de lokale en enkele regionale titels, en uit de de ‘Appeltjes’, ‘Eeklose Dobbelgebakkene’, VVV-dozen kwam o.a. een ruime verzame- ‘Heemkundige Bijdragen’ en de stopgezette ling ‘Eikels worden bomen’, het schoolblad ‘Ons Meetjesland’ en ‘De Eik’. van het voormalige Bisschoppelijke College, De heemkundige weet de ruime collectie te waarderen. Niets is vervelender dan op te voorschijn.

8

de uitbating van het kampeerautoterrein aan de stedelijke jachthaven in 2014.

zoek te moeten gaan naar een artikel in een oud tijdschrift. De bibliotheken verbannen oude jaargangen snel naar het depot (of containerpark) en antiquariaten die ze nog inkopen zijn met een vergrootglas te zoeken. Nu de Meetjeslandse heemkunde enkele decennia op volle toeren draait, vallen ook geregeld sterfgevallen van oud-leden te noteren, en dikwijls weten de nabestaanden niet waarheen met die oude jaargangen. Of er nog veel op het containerpark terechtkomen weten wij niet, maar gelukkig worden die steeds vaker naar het Stadsarchief gebracht. Op die manier kunnen bezoekers met een origineel exemplaar van een oud tijdschrift gelukkig worden gemaakt.


eeklo bestuur&diensten

COMMUNICATIE 09 I 218 28 96

Industrielaan 2 info@eeklo.be www.eeklo.be

Vanaf dit Eikenblad maken jullie kennis met onze gemeente- en OCMW-raadsleden. We zorgen voor afwisseling tussen ‘nieuwkomers’ en ‘geroutineerden’. Het is ook een mix van gemeente- en OCMW-raad, bepaald door lottrekking in de redactieraad. Ann Eggermont bijt de spits af.

© Gino Vergauwe

In het vizier

ANN EGGERMONT (61 JAAR) Stationsstraat

Gehuwd met Guido Slock, 1 zoon, 1 dochter en vier kleinkinderen Bram, Fien, Amy en Aiden

Ann Eggermont (N-VA) is nieuw in de raad vindt ze haar ding. De sociale sector gemeenteraad. Nieuw betekent ondertus- (kinderen én senioren) ligt haar nauw aan het sen ook al weer anderhalf jaar, dus de eerste hart. Elke dag besteedt Ann tijd aan de polikinderziekten zijn achter de rug. Het is alles- tiek: er valt volgens haar dan ook veel te leren. zins een compleet nieuwe ervaring voor Ann, ‘Foute beslissingen moet je durven toegeven in want ze had vroeger nooit iets met politiek te de politiek. Ik kan ook niet tegen misbruik, van maken. Het zat ook absoluut niet in de genen: gelijk wie of wat.’ Het veiligheidsgevoel in de ‘Ik was wel altijd voor de Volksunie, en toen mij stad is één van de stokpaardjes van Ann: ‘Af en gevraagd werd om voor de gemeenteraadsver- toe iets meer politiecontrole buiten de schoolkiezingen op de N-VA-lijst te staan, heb ik maar uren zou niet misstaan’, stelt ze. kort moeten nadenken. Ik wou echt wel een gezicht van de partij worden, maar ik had nooit Als gemeenteraadslid maakt ze ook deel verwacht dat ik zou verkozen zijn.’ uit van de Regionale jeugddienst Meetjesman, wat ze heel leuk werk vindt. Daarnaast is ze lid Ann is ondertussen een tweetal jaren met van de werkgroep HOLEMEE, waar homo’s, pensioen. Ze studeerde ooit af als kleuterleid- lesbiennes & hetero’s regelmatig samenkomen. ster, maar voerde die job nooit uit. Ze kon heel snel aan de slag in de toenmalige H. Hartkliniek CONGO in Eeklo, waar ze instond voor diverse taken: Ann werd geboren in Roeselare en woonde zo deed ze de opnamedienst, zorgde voor de als kind 4 jaar in Congo. Later kwamen ze naar begeleiding van de familie naar het mortuarium Eeklo, waar ze de middelbare en de normaalen was ze jarenlang het eerste aanspreekpunt school volgde: ‘Ik was ook actief in de KSA en van het ziekenhuis bij de receptie. ‘Ik heb er in het VP’, haalt ze herinneringen op. ‘Eigengeen spijt van dat ik daar altijd gewerkt heb. Het lijk voel ik me een beetje Eeklonaar, een beetje heeft me geleerd om met mijn voeten op de West-Vlaming en een beetje Afrikaan.’ Ann zal nooit iets negatief over Eeklo zeggen, waar ze grond te staan.’ ook komt. Het Heldenpark en de Markt met de terrasjes zijn haar favoriete plekken. Ook de VERKNOCHT Ann zag de kliniek ook evolueren naar het Huysmanhoeve heeft haar sympathie. huidige AZ Alma. Maar ook al is ze er niet meer Wat ze Eeklo toewenst de komende jaren? beroepsactief, ze blijft er aan verknocht. Ze is er nu vrijwilliger: ze deelt koffie uit en geeft ‘Als centrumstad moet je proberen in alles de rondleiding aan kinderen van lagere scholen. beste te willen zijn. We mogen ook niet alles Op die manier is ze toch weer dicht bij wat ze opofferen voor nieuwbouw: de schone gebouooit studeerde. ‘Zo zal ik toch ook nog de ver- wen moeten in Eeklo blijven. Zo moet het Roothuis van AZ Alma naar de Ringlaan meemaken’, jen op de Markt in ere gehouden worden. Dat is weet ze. pas echt Eekloos.’ ‘Ik ben blij dat ik de stap naar de politiek gezet heb’, vertelt Ann. ‘Het is belangrijk om goed te luisteren naar de Eeklonaren. Ik vind politiek interessant.’ In de gemeente-

Naast Ann stapte ook tweelingzus Mieke (OCMW-raad) in de politiek. En reken maar dat politiek een groot gespreksonderwerp is, ‘maar we delen wel vaak dezelfde mening.’

Mobiele Lijnwinkel De Mobiele Lijnwinkel staat tijdens de zomer op de donderdagmarkt (Boelare) op: 10 juli, 14 augustus & 28 augustus 2014.

Nationale feestdag Op maandag 21 juli wordt om 11 uur het TE DEUM gezongen in de Dekanale kerk, ter gelegenheid van de herdenking van de onafhankelijkheid van het vaderland. De optocht vertrekt aan het stadhuis om 10.50 uur. Na het Te Deum heeft een bloemenhulde plaats aan de gedenkplaat aan het stadhuis op de Markt.

Eeklose delegatie bezoekt Roemeens Prisacani In oktober 2013 schonk het Eekloos brandweerkorps een tankwagen aan de dorpsgemeenschap van Prisacani in Roemeens Moldavië. Burgemeester Constantin Chirilla kwam toen met twee chauffeurs de tankwagen halen in Eeklo en reed hem over de lange weg naar Roemenië. Tijdens de afgelopen paasvakantie bezocht een Eeklose delegatie de nieuwe thuis van de brandweerwagen.

9


SOCIAAL HUIS

eeklo sociaal Noord Zuid eeklo

eeklo

Wijkcentrum De Kring start samen Noord Noord Zuid Zuid met de dienst Noord-Zuid van stad Eeklo in september met Noord een groepsNoord Zuid Zuid werking voor anderstaligen. Mensen met een andere moedertaal krijgen zo de kans om rond verschillende onderwerpen in het Nederlands te praten. Daarnaast willen ze mensen in Eeklo ook helpen bij de integratie en tonen waar ze voor verschillende zaken terecht kunnen. NoordZuid Eeklo

NoordZuid Eeklo

eeklo

eeklo

NoordZuid Eeklo

NoordZuid Eeklo

eeklo

eeklo

Elke maand staat in het teken van een ander thema. In een eerste bijeenkomst wordt inhoudelijk ingegaan op het thema, in een tweede bijeenkomst wordt een uitstap gepland gelinkt aan dit thema. Zo kan bv. gesproken worden over afval en sorteren en is er een bezoek aan het containerpark. Voor deze groepswerking zijn ze nog op zoek naar vrijwilligers die de werking kunnen versterken. Ze verwachten dat je je twee halve dagen per maand kan vrijmaken en dat je het gesprek in groepjes anderstalige mensen ondersteunt. tel. 09 | 378 61 69 lien@wijkcentrumdekring.be

Sociaal (paas)weekend Rotaract Eeklo Rotaract Eeklo-Meetjesland trok op paasmaandag met de kindjes van PSBLO naar Meulebeke voor ‘De sociale dag’ die georganiseerd wordt door alle Rotaractclubs van District D1620. Dit jaar stond de sociale dag volledig in het teken van het WK voetbal. Om die dag te beginnen kreeg iedereen lekkere koffiekoeken. 250 kinderen werden een ganse dag getrakteerd op sport, spel en dans. Om de dag af te sluiten was er een optreden van ‘Blitz’ en kregen alle kinderen een Goodiebag mee naar huis.

10

Kaaistraat 34 sociaalhuis@dezuidkaai.be www.eeklo.be/sociaalhuis

Lokale kinderarmoedebestrijding De Vlaamse overheid kende Eeklo voor de komende 6 jaar een jaarlijks bedrag van € 34.342 toe om lokaal de kinderarmoede te bestrijden. Eeklo scoort voornamelijk slecht op het aandeel geboorten in kansarme gezinnen, de schoolse leerachterstand in het lager onderwijs, het aandeel eenoudergezinnen en het aandeel kinderen tussen 0 en 2 jaar waarvan minimum één van de ouders geen werk heeft. Vanuit OCMW en Stad Eeklo werd een plan uitgewerkt om kinderarmoede te bestrijden en hiervoor de extra middelen van de Vlaamse overheid in te zetten. Dit plan werd opgemaakt in samenspraak met het Jeugdwelzijnsoverleg, de stuurgroep Lokaal Sociaal Beleid en kwetsbare gezinnen. De acties die uiteindelijk werden inge- • individuele tussenkomsten voor diend bij de Vlaamse overheid zijn: schoolondersteuning, psychologische • maandelijkse luiertoelage voor gezinnen en paramedische ondersteuning en/of in armoede met kinderen tot 3 jaar; opvoedingsondersteuning. • oprichting van een Huis van het Kind en Deze acties worden niet betaald met de algemene coördinatie van kinderextra middelen van de Vlaamse overheid. armoedebestrijding; • verdere uitbouw en bekendmaking van Daarnaast werden projecten ingediend de goedkope stedelijke flexibele kindervoor vakantieklassen voor anderstalige opvang Schatjeseiland; kinderen, het oprichten van een overleg• uitbouwen van een speel-o-theek, ruilplatform ‘kinderarmoede binnen de winkel voor babyspullen en mogelijkheid schoolcontext’ en het organiseren van tot ontmoeting op Welzijnscampus huiswerkbegeleiding aan huis. Zoals in De Zuidkaai. de meerjarenplannen van Stad en OCMW werd opgenomen, trekken beide besturen Naast deze acties wordt verder ingezet op: sterk de kaart van bestrijding van kinder• de KomUitPas, die kansen biedt aan armoede. Hierbij wordt de nadruk ook kinderen en gezinnen die beschikken gelegd op de aanpak van de armoede bij over beperkte middelen; kinderen jonger dan 3 jaar.

Feest tijdens Tamboermarkt Ter gelegenheid van de 1 mei avond- en Tamboermarkt werden twee mensen in de bloemetjes gezet: Guido Bauwens, kleinzoon van Tamboer, Lionel Bauwens, omwille van 25 jaar TAMBOERMARKT en André Dellaert (86), die de life-time achievement Daarnaast werd André Dellaert bekroond award kreeg omwille van zijn levenslange in- met een award. André is 60 jaar bestuurslid zet voor de kleine man en het marktgebeuren van de Dekenij Steunt Elkander op ’t Kaaiken, hij was 50 jaar bakker en is meer dan op ‘t Kaaiken en het Van de Woestijneplein. In mei was het precies 40 jaar geleden 40 jaar bestuurslid van wielerclub De Sportdat Lionel Bauwens overleed. Hij was één vrienden. André was ook jarenlang bezieler van de grondleggers van de Eeklose avond- van carnaval en 25 jaar peetvader van de markt. De markt kreeg later ook de naam rommelmarkt op zondagmorgen op ’t KaaiTamboermarkt en dit jaar was de 25ste editie ken. Daarnaast toonde hij zich actief in het onder deze naam. Daarom werd kleinzoon feestcomité van de stad, bij de Kajotters en en marktkramer Guido Bauwens gehuldigd. als auteur van boeken.

© Joost D’Huyvetters

Groepswerking anderstaligen Noord>Zuid zoekt vrijwilligers

09 I 218 17 01


Bekijk de reportage over Entente Florale op AVS Eeklo-tv op 1 juli vanaf 18 uur

dossier Elk zijn stek

tv

Eeklo gaat voor prijs Entente Florale

Eeklo werd door de VVOG (Vlaamse Vereniging voor Openbaar Groen) uitgeroepen tot Groen- en bloemenstad 2014. De afgelopen jaren haalde de stad in alle wedstrijdonderdelen van de Groene Lente prijzen voor voorbeeldstellende projecten.

Door deze verkiezing werd de stad en groenvoorziening. Een internationale Eeklo tegelijk de Vlaamse kandidaat voor jury beoordeelt op 15 juli 2014 de stad in de Europese leefmilieuwedstrijd Entente het thema ‘leefbaarheid’. Florale 2014. Dit is een internationale wedstrijd in 12 Europese landen met het Dit gaat om verscheidene criteria: oog op het promoten van een groener en aangenamer leefmilieu. De organisatie is • ruimtelijke actieplannen (RUP’s) en stadsontwikkeling in handen van de AEFP (Association Européenne pour le Fleurissement et le Paysa- • leefomgeving: natuurlijke omgeving, ge), de Europese vereniging voor bloemen bebouwde omgeving, netheid

• landschapsplanning

• beheer van de openbare ruimte • beplantingen (bomenbestand) • bloemeninitiatieven • milieu-educatie

• participatie van bevolking en verenigingen • toerisme en recreatie.

De volgende locaties / projecten worden in de kijker gezet:

2

Heldenpark

In juni 2013 werd de brede graszone in het Heldenpark heringericht. Deze werken kaderden in een goedgekeurd beheersplan waarin het Heldenpark als groene cluster zal fungeren tussen de diverse speel-, sport- en recreatieclusters.

Balgerhoekeplein

In Balgerhoeke staat hernieuwbare Het recent heraangelegde plein in Balgerhoeke is een ontmoetingsplaats voor energie centraal: bewoners, schoolkinderen, recreanten, toe- WINDTURBINES risten en toevallige passanten. • jaarproductie van 5.300.000 kWh, goed voor 1.500 huishoudens per windturbine; Het werd ruimtelijk ingedeeld in drie zones: • inwoners kunnen voor 100% medeeigenaar worden en de groene stroom het voorplein voor de kerk, een plein met bomenstructuur voor actieve bewoners en beafnemen via duurzame participatie; zoekers en de opstapzone aan de spoorweg • coöperatieve windturbines in een unieke met parking. formule: de wind waait voor iedereen. Blikvanger op dit plein is de visualisatie van een ondergrondse schuilkelder. Deze kelder ligt vóór de Sint-Antoniuskerk en werd door de Duitsers gebouwd in 1942-1943 maar nooit door hen gebruikt. Na de bevrijding werd hij door de Canadezen gebruikt voor verzorging van gewonde soldaten. Het grondplan van de kelder is te zien boven op het podium dat op het plein werd gebouwd.

ZONNELUIFEL

• voldoende om 16x rond de wereld te

fietsen aan 20 km/u met 50% elektrische ondersteuning; • voldoende om met het hele peloton de ronde van Frankrijk uit te rijden aan 20 km/u met 50% elektrische ondersteuning; • de zonneluifel is een schuilplaats bij de halte voor de stoomtrein; • 2 laadpalen met telkens 2 laadpunten.

© Stijn Spanhove

1

Waterbeheersing maakt een belangrijk onderdeel uit van dit plan. In een eerste fase werd de waterproblematiek opgelost door water binnen te brengen in het park. De vroegere gracht die deels ingebuisd werd, is door de stedelijke groendienst open gemaakt en verbreed. Daarnaast is in het verlengde van deze gracht een wadi voorzien in het lager gelegen deel van de gazonzone. In een volgende fase (begin 2015) wordt getracht om de onnodige verhardingen in het Heldenpark aan te pakken: de zone rond de garages en de parking. Daarnaast wordt ook gewerkt aan het sterker verbinden van de diverse clusters.

11


MILIEUDIENST

dossier Elk zijn stek

4 3

voor

na

Scoutspad

Het Scoutspad is de verbinding van de Burg. Lionel Pussemierstraat met de Sportlaan en vormt de afboording tussen de sportterreinen en het Heldenpark. In het kader van het pesticidennulgebruik van de stad Eeklo en het efficiënter werken, werd voorgesteld om de voetpaden langs het Scoutspad uit te breken en het huidige fietspad te gebruiken voor gemengd verkeer (fietsers / voetgangers). Met deze ingreep speelt de stad in op het ‘zonder is gezonder’-principe (pesticidennulgebruik), het bevorderen van de infiltratie en het herwaarderen van groenstructuren. De stedelijke dienst ‘mobiliteit en openbare werken’ brak de voetpaden uit. De groendienst zaaide het gras in. Later wordt door de technische dienst een ‘voetpadenplan’ opgemaakt, waarbij - naast het creëren van een eenduidige visie rond voetpadenherstel waar mogelijk zal worden gestreefd naar verdere ontharding van onnodige voetpaden. De ontharding van het Scoutspad is de eerste realisatie in het kader van dit voetpaden- / onthardingsplan.

5

In het najaar van 2013 werd een speelheuvel aangelegd in het Raverschootbos. Deze heuvel is begin dit jaar verder geprofileerd, de zone rondom werd deels gemaaid. Er zijn speelelementen en een wilgenhut / -tunnel voorzien. Group Intro nam deze werken op zich. Daarnaast zijn de afsluitingen en de takkenrillen in het Raverschootbos waar nodig hersteld.

12

Industrielaan 2 steffi.boelens@eeklo.be ben.caussyn@eeklo.be

Groene Begraafplaats

Op de begraafplaats aan de Molenstraat is een bomenbegraafplaats aangelegd. De jongste jaren is een systematische omvorming van de stedelijke begraafplaats doorgevoerd. Bijna alle paden en boordstenen werden weggehaald. Het geheel werd ingezaaid met gras. Nieuwe boomstructuren bepalen het beeld. Het resultaat is ook dat er geen chemische bestrijdingsmiddelen meer worden toegepast. De stad Eeklo heeft trouwens een pesticidennulgebruik voor de volledige stad gerealiseerd. De bomenbegraafplaats kadert in de laatste fase van de heraanleg van de stedelijke begraafplaats tot rustgevende groene bezinningsruimte in de stad, door o.a. ook alternatieve manieren van begraven toe te passen. Het project behelst de aanplanting van 58 zomereiken in strak gelid, waarrond een wadi werd aangelegd voor de infiltratie van het elders op de begraafplaats weggefilterde water. Rondom de wadi is de begraafplaats afgeschermd door een houtkant. De begraafplaats sluit immers aan bij een stedelijke natuur-, groen- en fietsas. Het geheel wordt extra kleurrijk gemaakt door het aanplanten in het gazon van biobloembollen en krijgt er een natuurlijk tintje bovenop door het voorzien van lisdodde in de wadi.

6

Raverschootbos

09 I 218 28 40

Per boom, in de vier windrichtingen, liggen vier platte uniforme natuurstenen van 50 bij 50 centimeter. Hieronder kunnen verschillende urnen worden geplaatst. Ook kan de as van de overledene worden uitgestrooid in een kuiltje dat opnieuw wordt dichtgedaan en afgedekt met een steen. De begraafplaats van Balgerhoeke aan de Zeelaan - kreeg in het najaar van 2010 een opknapbeurt. De grond werd verbeterd en er werd nieuw gras gezaaid. De twee hoofdpaden liggen in kasseien, gecombineerd met gras. Aan de achterzijde van de begraafplaats zijn leilinden geplaatst. Tussen de oude graven werd lavendel aangebracht; hier en daar afgewisseld met bloemen. Het columbarium en de strooiweide werden opgefrist: zo kwam er een nieuw pad en een nieuwe afscheidszuil.

Volkstuintje

Eeklo kreeg bij het project ‘Binnenste Buiten’ een subsidiebedrag van € 15.000 voor de aanleg en uitbating van volkstuintjes. Dit project heeft als kerndoelstelling om op verscheidene locaties in de stad kleine en laagdrempelige volkstuintjes in te richten. De doelgroep voor deze tuintjes zijn vooral burgers uit kwetsbare sociale middens. De projectaanvraag werd ondersteund door een werkgroep geëngageerde Eeklonaren. In mei legden deze werkgroep en de groendienst reeds het eerste volkstuintje aan ter hoogte van het Galgenhof. Later

volgt nog een tuintje in de Pieter Van de Puttestraat. Het project wordt uitgevoerd i.s.m. Pro Natura vzw, Wijkcentrum De Kring en Samenlevingsopbouw Vlaanderen.


MILIEUDIENST

dossier Elk zijn stek Remi van Brabandtpark

8

met een eigen sfeer en inrichting die bepalend is voor de leefomgeving & kwaliteit en waarbij de verblijfsfunctie primeert. Op basis van de principes van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan werden met alle betrokkenen voorstellen uitgewerkt. Eeklo won met de aanleg van het Remi Van Brabandtpark de eerste Beter Buurtgroen Award in 2012. Deze prijs ging naar het beste buurtgroenproject dat met de expertise van een buurtgroenspecialist werd gerealiseerd.

9 Sogeta

De Ecovillage Sogeta wordt gebouwd door verkavelaar Bostoen op het terrein van de voormalige Sogetafabriek, tussen de Zuidmoerstraat, Gulden Sporenstraat en de brandweerkazerne. Deze nieuwe manier van bouwen en wonen brengt een ommekeer teweeg in de woonbeleving. Ecovillages zijn duurzame, autoluwe, groene, energiezuinige en tevens kindvriendelijke wijken waarin alle woningen zuidgericht zijn om in elk seizoen optimaal gebruik te maken van het licht en de warmte van de zon. De uitgewerkte speelzone vormt samen met een uit de kluiten gewassen bos een belangrijk onderdeel van een ecovillage, een gezond antwoord op veel actuele problemen. Hedendaagse bekommernissen als duurzaam bouwen, zuinig energieverbruik, compact wonen en mobiliteit komen samen in dit concept.

Stadsvernieuwing

De stad Eeklo bundelt de kenmerken van een compacte stad en probeert dit verder te bewerkstelligen door middel van verschillende wooninbreiding- en stadsvernieuwingsprojecten. Eeklo wil een voorloper zijn inzake duurzame ruimtelijke ordening. Zij wenst hierbij woonkwaliteit te realiseren met aandacht voor historische en hedendaagse architectuur, diversiteit in de woonprojecten, een integraal water- en afvalbeleid, een ecologische leefomgeving, en dit in wisselwerking met diverse partners. Het feit dat Eeklo in het verleden een bloeiende textielstad was zorgt ervoor dat voormalige bedrijventerreinen een opportuniteit bieden voor inbreidingsprojecten. De afgelopen jaren werden voorbeeldstellende projecten uitgevoerd zoals Stassano & De Melkweg (jaren ‘90), Krüger, Kaaiken en Sogeta-wijk (jaren 2000), Hartwijk (toekomst). Duurzaam wonen wordt hier ontwikkeld in samenhang met het bestaande weefsel. Historische fabrieksgebouwen worden steeds geïntegreerd in een nieuwe stedelijke ontwikkeling.

© Michel Moens

Het Remi Van Brabandtpark is gelegen naast de ABC-site (bibliotheek, cultuurcentrum en de Kunstacademie). Het was een wat verwaarloosde parkzone met oude bomen die toegang bood tot achterliggende garageboxen. Een deel van het park wordt door de aanpalende horecazaak gebruikt. Bij de herwaardering van het park werd rekening gehouden met de al bestaande beplanting, maar er werden ook nieuwe jonge bomen en heesters aangeplant. De bestaande beelden kregen een nieuwe plek en de toegankelijkheid werd verbeterd. Het project past in de ruimtelijke visie van de stad: kwalitatieve inrichtingsplannen

Industrielaan 2 steffi.boelens@eeklo.be ben.caussyn@eeklo.be

ACTIES ENTENTE FLORALE

© ErikOv

7

09 I 218 28 40

BOOMPLANT LANGE MOEIAKKER 22 februari 2014 Dit is een natuurontwikkelingsgebied tussen Moeie, Tieltsesteenweg en het Leiken dat door uitbreiding een link kan vormen tussen het Leen, het kleinstedelijk gebied en het stadscentrum. In het aanpalend bouwproject van RVT Avondzegen werd een overgangszone voorzien met een natuurlijke wadi, aanplanten van noord-zuid houtkanten en een loofbos. Enkele honderden boompjes werden aangeplant. GEVELTUINTJES INFOAVOND - 3 februari 2014 De milieu- en groendienst ondersteunen en adviseren over keuze van een geveltuintje, het eventueel uitbreken van de betontegel en het aanleveren van het nodige (plant)materiaal. Daarnaast zal de milieudienst dergelijke projecten stimuleren in de heraanleg van straten en rioleringen. INFOAVOND ‘MOESTUINIEREN START MIJN ZADENBIB’ 16 april 2014

‘PLANT EEN FLYER’ - 17 april 2014 ter promotie van de Bloemenmarkt ‘LOTJEN’ - 27 april 2014 Tijdens de Bloemenmarkt werd Lotjen aangekleed met een bloemenjurk. INZAAIEN BLOEMENWEIDES Bloemenweide op de hoek Moeie Tieltsesteenweg (i.s.m. MBV). OPSTELLEN BIJENHOTELS Op diverse locaties in de stad werden bijenhotels ingeplant.

13


eeklo GRAAG Zet

De BLOEMETJES

buiten... Rondgang Europese jury DINsdag 15 juli 2014 Op dinsdag 15 juli komt de Europese jury langs om Eeklo te beoordelen als een goed leefbare stad. Mogen we vragen deze affiche uit te hangen om Eeklo als een groene, leefbare, duurzame stad te laten zien en

aandacht te hebben voor netheid en onderhoud. We nemen foto’s van de leukste / ludiekste bijdrage en bieden aan vijf mensen een mooie prijs aan.


Uitgiftekantoor: Eeklo Stationsstraat 51 - P 908064

België - Belgique P.B. - PP 9900 Eeklo BC 31058

eeklo senioren

12 13 14

Het lokaal dienstencentrum Zonneheem is gesloten op volgende dagen: • vrijdag 11 juli • maandag 21 juli • maandag 28 juli tot en met vrijdag 1 augustus • vrijdag 15 augustus Het restaurant is bovendien gesloten van 14 juli tot en met 1 augustus 2014.

Met Meetjeslanders op reis

CAUSERIE VRIJDAG 27 JUNI 2014 OM 10.30 UUR SPREKER: PAUL VAN DE WOESTIJNE Toerisme en reizen is pas in de tweede helft van de 20ste eeuw gemeengoed geworden. Voordien was reizen een dure en lastige onderneming. Tot de opkomst van de trein reisden de mensen te voet, te paard en met rijtuigen en koetsen door paarden getrokken. Wie ging in de 19de en begin 20ste eeuw op reis en waar gingen ze

naartoe? Boeiende verhalen van bekende en minder bekende Meetjeslanders op hun reizen in Europa, in Azië en NoordAfrika. Na de causerie wordt de aanwezigen een drankje aangeboden om de zomer 2014 feestelijk in te zetten! GRATIS!

Kalender

DON 19/6 14 uur Petanquetornooi

WOE 25/6 10 uur

VRIJ 27/6 10.30 uur

Fietstocht Wingene Met Meetjeslanders op reis

DIN 01/7 13.30 uur Wandelen in het Zwin

DON 03/7 18.30 uur Zomeravondfietstocht

WOE 09/7 14 uur

Namiddagfietstocht

DON 10/7 18.30 uur Zomeravondfietstocht DON 17/7 18.30 uur Zomeravondfietstocht

WOE 23/7 10 uur

Dagfietstocht

DON 24/7 18.30 uur Zomeravondfietstocht DON 31/7 18.30 uur Zomeravondfietstocht

FOTOTENTOONSTELLING

Eertijdse reizigers

DON 07/8 18.30 uur Zomeravondfietstocht

Mega-fietshappening Weetjes over Meetjes & Peetjes WOE 13/8 10.30 uur Seniorenorkest + BBQ WOE 13/8 13.30 uur Grandioos Tuinfeest DON 14/8 9 uur Sprankelend ontbijt DON 14/8 10 uur Aperitiefconcert DON 14/8 14 uur Zomerkoffietafel DON 14/8 18.30 uur Zomeravondfietstocht DON 21/8 18.30 uur Zomeravondfietstocht WOE 27/8 14 uur Namiddagfietstocht DON 28/8 18.30 uur Zomeravondfietstocht DIN 12/8 14 uur

DIN 12/8 14 uur

VANAF VRIJDAG 27 JUNI

Rijkere burgers gaan al eeuwenlang op vakantie, maar in 1936 kreeg ook de gewone mens in België per jaar zes dagen betaalde vakantie. Ze gingen zandkastelen bouwen aan zee, trokken op bedevaart naar Lourdes of reden in groep met een omgebouwde vrachtwagen naar de Ardennen. Vakantiefoto’s uit de oude doos en prentkaarten tonen ons hoe de Eeklo-

Alle activiteiten in deze seniorenkatern vinden plaats in LDC Zonneheem: Schietspoelstraat 9, Eeklo tel. 09 I 377 02 46 zonneheem@eeklo.be www.zonneheem.be

naars vroeger op reis gingen. Elke reis was een groot feest, maar ook een hele onderneming. Kom zien!! Doorlopend tijdens de openingsuren van lokaal dienstencentrum Zonneheem, tot 5 september 2014.

15


13 WOENSDAG

12 13 14

AUGUSTUS

APERITIEFCONCERT MET

SENIORENORKEST START OM 10.30 UUR

12 DINSDAG

Dirigent Joris Clauws heeft zijn muzikanten klaargestoomd voor een denderend concert. Seniorenorkest Eeklo brengt een programma met herkenbare deuntjes, meezingers en evergreens, afgewisseld met een tango, wals, chachacha, salsa, rumba, ... Voor elk wat wils!

AUGUSTUS

MEGA-FIETSHAPPENING START 14 UUR AAN LDC ZONNEHEEM € 3 PER PERSOON

Onder de inspirerende leiding van Erik Colpaert en Walter Vermeire brengt deze tocht jou langs polders, weilanden en prachtige dreven. Erik en Walter voeren je langs de meest bewonderenswaardige plekjes van het Meetjesland. Rond 16 uur word je terug aan Zonneheem verwacht, waar je nog kan genieten van een hapje en drankje. € 3 (verzekering + consumptie inbegrepen)

WEETJES OVER MEETJES & PEETJES START 14 UUR AAN LDC ZONNEHEEM € 3 PER PERSOON

Gezellige, twee uur durende wandeltocht door de smalle straatjes van Eeklo, waarbij gids Amedé, jou met straffe verhalen attent maakt op het roemrijke verleden en het kleurrijk heden van onze knusse Herbakkersstad. Rond 16 uur word je terug aan Zonneheem verwacht waar je nog kan genieten van een hapje en drankje. € 3 (verzekering + consumptie inbegrepen)

BARBECUE OP Z’N

ZONNEHEEMS START OM 11.30 UUR

Gemarineerde kipfilet, saté en braadworst op de grill met bijhorende sausjes en een uitgebreide saladebar. Kostprijs: € 17 / € 15 (55+) Vooraf inschrijven op het secretariaat van Zonneheem is noodzakelijk, ten laatste op vrijdag 8 augustus.

GRANDIOOS GRATIS TUINFEEST START OM 13.30 UUR I.S.M. INTERNATIONAAL FOLKLOREFESTIVAL HASSELT

AVE VITA LITOUWEN

Het volksdansensemble AVE VITA maakt deel uit van de University of Health Sciences in Kaunas, de tweede grootste stad van Litouwen. Deze jeugdige, energierijke groep viert dit jaar haar 65ste verjaardag en is een heel trouwe deelnemer aan allerhande culturele activiteiten in hun thuisstad. De groep beschikt tevens over een uitgebreid live orkest van gedreven muzikanten, die samen met de dansers garant staan voor vrolijke, levendige optredens.

16


13 WOENSDAG

AUGUSTUS

14 DONDERDAG

AUGUSTUS

ONTBIJT

MET BUBBELS OM 9 UUR

GEMP – Escola e CIA de DANÇA BRAZILIE

Het kleurrijke folkloregezelschap GEMP ESCOLA E CIA. DE DANÇA werd in 1995 opgericht door studenten, ouders, leerkrachten en directie van de privéschool Madre Paulina in Crissiumal, een stad in Rio Grande Do Sul, de meest zuidelijke deelstaat van Brazilië. GEMP beschikt over een eigen danszaal, waar een honderdtal studenten dansles volgt. De groep verwierf in haar relatief korte bestaan reeds tientallen prijzen in nationale en internationale wedstrijden. In 2006 won de groep o.a. een belangrijke prijs in een nationale Braziliaanse danswedstrijd en in 2007 werd de groep gelauwerd voor haar bijdrage aan het culturele erfgoed van de stad Crissiumal. GEMP ontving vorig jaar de Award voor Beste Showgroep van de staat Rio Grande do Sul, een prijs die wordt uitgereikt door de regering van de deelstaat. Het programma van de groep omvat traditionele folkloredansen uit verschillende regio’s van het land. Maar ook het aanstekelijke, typische Braziliaanse carnaval zal niet op het podium ontbreken.

Wil je man- of vrouwlief eens aangenaam verrassen? Of heb je gewoon zin in een ‘Zonneheems’ ontbijt buiten categorie? Schuif dan aan voor een uitgebreid, luxueus ontbijt met bubbels in een leuke zomersfeer. Kostprijs: € 12 - Vooraf inschrijven op het secretariaat van Zonneheem is noodzakelijk, ten laatste op maandag 11 augustus.

SHANTYKOOR

DE DEKZWABBERS START OM 10 UUR

Na het ontbijt kan je genieten van een optreden van het shantykoor De Dekzwabbers. Al 11 jaar is dit Terneuzense koor actief. Hun repertoire bestaat uit zeemansliederen in de ruimste zin van het woord: zowel uit de oude doos als modern, van meezingers tot luisterliedjes. Het koor telt zo’n 40 leden ondersteund door een aantal rasmuzikanten. Het geheel staat onder leiding van dirigente Irena Durinck.

PETANQUETORNOOI START OM 14 UUR

Inleg bedraagt € 1,50 per persoon. De winnaars van elk spel verdienen € 1. Elke ingeschrevene krijgt tevens één consumptiebon.

SVETLINA

KOFFIETAFEL MET LAUREL & HARDY

BULGARIJE

START OM 14 UUR

SVETLINA werd opgericht in 1940 door het gelijknamige cultuurcentrum in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. De folklore die dit ensemble uitdraagt blijft trouw aan de karakteristieke identiteit van de Bulgaarse muziek, dans en klederdracht. Al die jaren stond de groep onder leiding van verschillende uitmuntende choreografen die talrijke dansen creëerden op basis van eeuwenoude nationale folklore en tradities. De dansers zijn tussen de 16 en 30 jaar oud en het repertoire van de groep bestaat uit dansen uit de vele etnografische regio’s van het land. Ze worden uitgevoerd in de typische klederdrachten, waarvoor het ensemble kan putten uit een prachtige collectie.

Laurel en Hardy vormden één van de populairste komische duo’s uit de filmgeschiedenis. Guy De Groote en Marc Van Malderen stappen al een tijdje door het leven als officiële imitators van de legendarische Stan en Ollie. Zij gaan met hun act terug naar de komedie waar ze in de eerste plaats is voor bedoeld, mensen aan het lachen brengen... Een gezellige namiddag met een leuke babbel, heerlijke koffie, lekkere versnaperingen, humor en een swingend danspasje. Kostprijs: € 5 per persoon. Kaarten zijn enkel te verkrijgen op het secretariaat van Zonneheem.

17


LDC ZONNEHEEM Schietspoelstraat 9 / 09 I 377 02 46 zonneheem@eeklo.be www.zonneheem.be

eeklo senioren Fietstochten zomer 2014 WEGWIJS IN EEKLO Sociale wegwijzer

In het Sociaal Huis aan de Kaaistraat kan je al jaren terecht met alle vragen van sociale aard. Om de werking van het Sociaal Huis nog toegankelijker te maken, ontwikkelden OCMW en stad www.wegwijsineeklo.be waar je ook via het internet op zoek kan gaan naar een antwoord op jouw vragen. Wegwijs in Eeklo toont je de weg als je op zoek bent naar een sociale organisatie of als je met een sociale vraag worstelt. We gaan uit van jouw vraag of situatie om je de meest geschikte organisatie voor te stellen om jouw vraag te beantwoorden. Je vindt ook de openingsuren en de gegevens van de organisatie die jou het best op weg kan helpen. www.wegwijsineeklo.be

Begeleiders: Erik Colpaert & Walter Vermeire Vertrekplaats: LDC Zonneheem - Deelname is GRATIS!

25

WOENSDAG 25 JUNI 2014 Dagtocht naar Wingene vertrek: 10 uur

31

DONDERDAG 31 JULI 2014 Zomeravondfietstocht vertrek: 18.30 uur

03

DONDERDAG 3 JULI 2014 Eerste zomeravondfietstocht vertrek: 18.30 uur

07

DONDERDAG 7 AUG. 2014 Zomeravondfietstocht vertrek: 18.30 uur

09

WOENSDAG 9 JULI 2014 Namiddagfietstocht vertrek: 14 uur

12

DINSDAG 12 AUG. 2014 Mega-fietshappening vertrek: 14 uur

10

DONDERDAG 10 JULI 2014 Zomeravondfietstocht vertrek: 18.30 uur

14

DONDERDAG 14 AUG. 2014 Zomeravondfietstocht vertrek: 18.30 uur

17

DONDERDAG 17 JULI 2014 Zomeravondfietstocht vertrek: 18.30 uur

21

DONDERDAG 21 AUG. 2014 Zomeravondfietstocht vertrek: 18.30 uur

23

WOENSDAG 23 JULI 2014 Dagfietstocht vertrek: 10 uur

27

WOENSDAG 27 AUG. 2014 Namiddagfietstocht vertrek: 14 uur

24

DONDERDAG 24 JULI 2014 Zomeravondfietstochtt vertrek: 18.30 uur

28

DONDERDAG 28 AUG. 2014 Zomeravondfietstocht vertrek: 18.30 uur

juni

juli

juli

juli

juli

© Helene Pauwels

juli

juli

juli

augustus

augustus

augustus

augustus

augustus

augustus

WZC Sint-Elisabeth met zilveren randje Het Woon- en Zorgcentrum Sint-Elisabeth bestaat 25 jaar en vierde dit eind april. Eén van de activiteiten was het aankleden van een Lotjen aan het stadhuis. Heel veel bewoners van het WZC waren daarbij aanwezig. Naast het zilveren jubileum opende Sint-Elisabeth officieel de nieuwe vleugel: daarin wordt een residentiële opvang van 10 jonge mensen met dementie voorzien. Naast deze opvang biedt de nieuwbouw ook ruimte voor 28 kamers voor oudere personen met dementie en 20 assistentiewoningen.

18

Wandelen Petanquetornooi

19 juni

DONDERDAG 19 JUNI 2014 OM 14 UUR - JAARMARKT

Inleg bedraagt € 1,50 per persoon. Winnaars van elk spel verdienen € 1. Elke ingeschrevene krijgt tevens één consumptiebon.

met Zonneheem

01 juli

DINSDAG 1 JULI 2014 Vertrek 13.30 uur aan Zonneheem

Wandeling in het Zwingebied

Kostprijs: GRATIS!

Een seintje van je deelname op het nummer 09 I 377 02 46 of via zonneheem@eeklo.be is gewenst en dit ten laatste de dag voordien.


TICKETSHOP Pastoor De Nevestraat 10 tel. 09 I 218 27 27 info@ccdeherbakker.be - www.ccdeherbakker.be Ticketshop: elke werkdag van 13.30 tot 16.30 uur

SEIZOEN 2014 - 2015

2014 2015

… vol met theater, muziek, comedy en film.

THEATER

Naast de shows in de theaterzaal is Dit blijft het paradepaardje in de podium- er de vaste waarde: het Comedycafé. programmering van CC De Herbakker: Thomas Smith, Iwein Segers en Jeron Dewulf zijn er enkelen van. Bas Birker blijft Theater Malpertuis Dimitri Leue de sympathieke MC. Cie De Koe Clara Cleymans en Bert Verbeke De Spelerij Action Zoo Humain Ontroerend Goed CIRCUSTHEATER NIEUW CIRCUS Abattoir Fermé Lazarus Twee toppers in het aanbod circustheater: Okidok en het negenkoppige team van het Engelse Gandini Juggling (jongleervoorstellingen).

FAMILIEVOORSTELLINGEN

CINÉ LOCAL

Het succesvolle concept van het filmprogramma blijft behouden: één dag in de maand vertoont De Herbakker dezelfde film twee keer. Na de namiddagprojectie kan het publiek bovendien genieten van een kopje koffie met gebak. De vaste filmdag is voortaan de 2de woensdag van de maand (en dus niet meer de 15de van de maand). Dit seizoen is er weer een heel mooie selectie gemaakt van nationale en internationale ijzersterke films: The Wolf of Wall Street, Philomena, Kampioen zijn blijft plezant, De Behandeling, Het Vonnis, Marina.

Oud-Eeklonaar Jo De Meyere speelt bij Het Gevolg Petrus en den Doodendraad. In het feestjaar van 775 jaar Eeklo mocht deze coryfee niet ontbreken. Omdat het belangrijk is dat jongeren gestimuleerd worden om naar theater te gaan, doet het CC verder met het concept Avondgasten.

MUZIEK Het seizoen wordt feestelijk geopend op 25 september door Isolde et les Bens, de gelegenheidsband van Isolde Lasoen waarin ze begeleid wordt door bevriende topmuzikanten. Een greep uit het muziekaanbod: Eriksson Delcroix (folk- en country), Juan Carlos Carrasco & Rudi Flores (opzwepende tangomuziek), harpiste Anneleen Lenaerts (Festival van Vlaanderen), Kommil Foo, Mich Walschaerts, Yevgueni, Hannelore Bedert, Eva De Roovere, Marble Sounds,... Heel bijzonder dit seizoen is de Bram Vermeulen Hommage door Jelle Cleymans, Rony Verbiest, Antje De Boeck en nog heel wat andere artiesten.

HUMOR Drie Meetjeslandse comedians kiezen De Herbakker als premièreplaats voor hun nieuwe show: Henk Rijckaert, Koen Dewulf en Joost Van Hyfte. Verder staan op het programma: Xander De Rycke Walter Baele William Boeva Jacques Vermeire Gunter Lamoot

Opnieuw verwent Cultuurcentrum De Herbakker de jongsten tijdens de herfstvakantie. Feestelijke activiteiten, prachtige voorstellingen, fantastische muziek en zoveel meer op NeuzeNeuze, het kinderfestival op woensdag 22, zaterdag 25 en zondag 26 oktober. NeuzeNeuze ontvangt o.a. De Piepkes, Villanella & Maria Clara Lobos, Zonzo Compagnie, keski.e.space en Nevski Prospekt. Hiervoor werkt het CC samen met de Kunstacademie, de Jeugddienst, de bibliotheek, N9 en cultuurcafé Bakkerei. Doorheen het seizoen komen voor het jongste publiek onder andere 4hoog, HETPALEIS, KOPERGIETERY en The Primitives langs. Voor het eerst neemt De Herbakker deel aan de Kunstendag voor Kinderen. Dit is een Vlaams initiatief dat kunst in de breedste zin van het woord toegankelijk wil maken voor kinderen.

LUISTERVOORSTELLINGEN 07/11/14 Behoud de Begeerte (Wannes Capelle & Griet Op de Beeck) 05/02/15 Belpop-specialisten Jan Delvaux & DJ Bobby Ewing 24/03/15 Lieve Blancquaert - Birth Day.

Bovendien staat dit seizoen iets extra op het programma. De veelbesproken West-Vlaamse reeks Eigen Kweek wordt vertoond in marathonversie: alle afleveringen na elkaar op één dag (1 februari 2015).

PRAKTISCHE INFORMATIE De ticketreservatie gebeurt vanaf nu online. Op vraag van vele bezoekers kan je voortaan ook zelf de plaatsen kiezen in de zaal. De abonnementenverkoop is reeds gestart. Bij het in druk gaan wisten we niet of er al voorstellingen zijn uitverkocht. De verkoop van losse tickets start op 14 juni 2014. Je kan je kaarten bestellen via de website, via e-mail, telefoon of tijdens de openingsuren van de ticketshop. Alle info via www.ccdeherbakker.be en in de programmabrochure in de verschillende stadsgebouwen.

Zomersluiting Cultuurcentrum De Herbakker: van 11 juli tot en met 17 augustus 2014. 19


KUNSTACADEMIE Pastoor De Nevestraat 26 09 | 218 27 50 kunstacademie@eeklo.be www.kunstacademie-eeklo.be

eeklo cultuur EINDEJAARSTENTOONSTELLING EN INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2014-2015 In de Kunstacademie in Eeklo, Pastoor De Nevestraat 26, op zaterdag 28 en zondag 29 juni op zondag 17 augustus telkens van 10u tot 12u en van 14u tot 17u

CULTUURDIENST Pastoor De Nevestraat 10 / 09 I 218 27 28 cultuur@eeklo.be www.eeklo.be/cultuur

(OVER) LEVEN IN WO 1

In het najaar worden in Eeklo activiteiten georganiseerd die herdenken dat de Eerste Wereldoorlog 100 jaar geleden van start ging. Hieronder vind je de eerste info. Meer details in het Eikenblad van september. IJzer en het eindoffensief worden muzikaal en met woord en beeld toegelicht. De muziekstukken dateren uit de periode van de Eerste Wereldoorlog. CC De Herbakker - € 7 kaarten te koop bij CC De Herbakker.

Alle info over het KA! lesaanbod in de kunstdomeinen beeld muziek woord op www.kunstacademie-eeklo.be kunstacademie@eeklo.be 09 218 27 50

Inschrijvingen Kunstacademie KA! staat voor kwalitatieve beeld-, muziek-, en woordopleidingen voor kinderen vanaf 6 jaar, jongeren en volwassenen. Ook in de Blokhutten, Balgerhoeke, Waarschoot en Zomergem. Recht op verminderd inschrijvingsgeld? Dien een recent attest in bij inschrijving! Inschrijvingsgeld voor kinderen tot 12 jaar is gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar!

TENTOONSTELLING

HET DAGELIJKS LEVEN IN EEKLO IN WO I

VRIJDAG TOT ZONDAG - 14 TOT 18 UUR De oorlog gaat niet alleen over soldaten, SEPTEMBER OKTOBER maar ook over de gewone mensen. Eeklo maakte deel uit van het etappegebied, een rust- en bevoorradingszone achter het front. Typerend was de geringe bewegingsvrijheid voor de lokale bevolking. Verder CC DE HERBAKKER 2014 - 2015 -18 +18 waren er de steeds nijpender wordende lezing PAUL VAN DE WOESTYNE € 72 € 212 Inschrijven voedselproblemen en de gesel van de op- KLEINE STAD IN DE GROOTE OORLOG eisingen. Door het verbod op lokale pers Deze lezing focust op het verloop € 50 € 126 Verminderd tarief* werden de bevelen verspreid via affiches, van de oorlog in de stad Eeklo en SEPTEMBER € 25 € 63 KomUitPas ** die o.a. aan de zijkant van het stadhuis geeft een mooi overzicht van de € 122 (€ 3 / week) ARTuur (6-7 jaar) werden geplakt. De oorlogsaffiches zijn historische feiten die tussen 4 augustus de rode draad doorheen de hele tentoon- 1914 tot 11 november 1918 plaatsvonden. € 10 kopierecht Semu / Sabam en bijdrage stelling. Gratis - Reserveren vóór 15/09 in de algemene werkingskosten inbegrepen De leerlingen van de kunstacademie gingen aan de slag met oude oorlogs*Verminderd tarief -18: voor 2de inschrij- verhalen en maakten een hedendaagse ving, 2de lid zelfde gezin, mindervalide, bij- interpretatie van Duitse oorlogsaffiches. zondere jeugdzorg, ten last van werkloze Dit authentiek en artistiek materiaal wordt (op 01/09/2013), bestaansminimumtrekker, samen gepresenteerd. erkend politiek vluchteling. Kapel van de Arme Klaren (Tieltsesteen*Verminderd tarief +18: voor student tot weg 22) / hal Kunstacademie Beeld Muziek 24 jaar (op 01/10/2013), volledig werkloze Woord (P. De Nevestraat 26) - gratis. (op 01/09/2013), bestaansminimumtrekker, lezing FREDDY PILLE mindervalide, erkend politiek vluchteling, HET DAGELIJKS LEVEN VAN MENSEN ten laste van voormelde. TIJDENS DE OORLOG OM 20.30 UUR **KomUitPas: Deze lezing gaat over het leven www.eeklo.be/informatie/Kom_uit_Pas De Eeklose Harmonieën heten van de kleine man die tijdens SEPTEMBER iedereen welkom op hun vredesde oorlogsjaren geconfronteerd SEPTEMBER concert. Dit concert brengt wordt met duizend-en-één problemen. een muzikale evocatie rond een aantal Aan de hand van bijkomende documenthema’s i.v.m. de Eerste Wereldoorlog: ten, foto’s en ruimere toelichtingen wordt het begin van de oorlog, het leven achter een totaalbeeld geschetst, dat een stuk het front, strijden en sneuvelen, ontspan- realistischer en aangrijpender is. ning, opeisingen, Vlamingen achter de Gratis - Reserveren vóór 19/09

14

21

DE AVONDEN VAN WO I 18

VREDESCONCERT 13

20

23


BIBLIOTHEEK Molenstraat 36 09 | 218 27 00 bibliotheek@eeklo.be www.eeklo.be/bibliotheek

eeklo cultuur Altijd een boek op zak met de e-boeken-app

e-boeken in de bib

In je bibliotheek kan je gratis e-boeken lezen met je tablet of pc. Er zijn enkele manieren:

IN DE BIB EEN E-BOEK LEZEN Dit kan met je tablet of een bib-PC. Je kan je laptop of tablet verbinden met de WIFI, of één van de pc’s van de bibliotheek gebruiken. Je kan zo gratis alle e-boeken lezen via e-boeken.bibliotheek.be.

BUITEN DE BIBLIOTHEEK E-boeken 1. kan je gratis het aanbod verkennen / inkijken: via e-boeken.bibliotheek.be of via de app ‘E-boeken in de bib’ 2. kan je e-boeken lenen via de app ‘E-boeken in de bib’ Download de app gratis en lees op je tablet of smartphone.

e-boeken.bibliotheek.be/app

Bibnet_afficheA3_Brussel.indd 1

10/04/14 14:41

Om e-boeken te lenen, haal je in de bib een e-boekenkaart en log je in op de app met je ‘Mijn Bibliotheek’-account. Boeken die je leent, kan je 28 dagen lang lezen, ook als je offline bent.

Tentoonstelling Hilde Baeke

5 JULI T.E.M. 30 AUGUSTUS TIJDENS DE OPENINGSUREN BIB

Hilde Baeke is een leerling van Bart Boone en Patrick Ysebaert. Zij werkte drie winters aan de fresco’s in het Canadamuseum te Adegem waar ze samen met Maurits Huysman en in opdracht van Gilbert Van Landschoot een heel realistisch zonnig Meetjesland op de muren van het museum aanbracht. Haar werken kenmerken zich door de zware structuur doordat ze veel zand verwerkt in de verf.

Zoek een schat van Vlieg!

In juli en augustus heeft Vlieg meer dan 200 schatkisten in musea, bibs, kastelen, op festivalterreinen en nog veel meer leuke plekken in Vlaanderen verstopt. Ontdek op UiTmetVlieg.be waar je tussen 29 juni en 31 augustus schatten vindt. Ook in de bib van Eeklo is er een schat verborgen! Vind je een schat, dan vind je een bouwplan. Met dit bouwplan kan je een miniversie van jouw droomplekje ontwerpen. Elk plan heeft een unieke code. Voer ze in op UiTmetVlieg.be en win een familieweekend!

Dwarsliggers in de bib Bib meer uren open!

Vanaf 1 juli wijzigen de openingsuren van de bibliotheek. De bib is elke voormiddag open van 9 tot 12 uur (maandag tot en met zaterdag). Van maandag tot vrijdag is de bib voortaan open van 14 tot 19 uur, dus elke dag tijdens dezelfde uren. Op donderdag kan je dus niet meer in de

Een boek mee op vakantie en te weinig plaats in je koffer? Neem de Dwarsligger® mee. Dwarsligger® is een compleet boek in een handzaam formaat: net zo klein en licht als een mobiele telefoon en 100% leesbaar. Ideaal voor onderweg, op vakantie en in bed. bib terecht over de middag, en op vrijdag kan je voortaan ook tot 19 uur je lievelingsboek gaan zoeken. Dit is niet enkel een vakantieregime. Ook na de zomer blijven deze openingsuren geldig.

KJV winnaars 2013-2014

KINDER- & JEUGDJURY VLAANDEREN Dit jaar lazen veel kinderen / jongeren mee met de KJV. In maart kozen de KJVleden in Eeklo de winnende boeken. Op 4 mei werden de KJV-winnaars van Vlaanderen bekend gemaakt. Heb je zin om volgend jaar mee te lezen met KJV? Het nieuwe leesjaar start in oktober. Meer info in de bib. DE TOP 3 VAN EEKLO GROEP 1 (3de kleuterklas – 1ste leerjaar) 1. Emily Gravett: Nog een keer! 2. Koen Van Biesen: Buurman leest een boek 3. Mo Willems: Knuffelbunny GROEP 2 (2de leerjaar) 1. Alex T. Smith: Jacques naar de stad 2. Kristien In-’t-Ven: De zeepridder / Jaap Robben: Josephina 3. William Joyce: De fantastische vliegende boeken van Marius Mindermeer GROEP 3 (3de – 4de leerjaar) 1. Hans Hagen: Het hanengevecht 2. Hilde Vandermeeren: Camping Zeevos 3. Stefan Boonen: De reus van de zomerflat GROEP 4 (5de – 6de leerjaar) 1. Anna Woltz: Ik kan nog steeds niet vliegen 2. John Flanagan: Broederband: de outsiders 3. Mark Tijsmans: De kronieken van Sooi Molenwieken GROEP 5 (1ste – 2de middelbaar) 1. Holly Goldberg Sloan: Ik zal er zijn 2. 50 Cent: Slagveld 3. Ransom Riggs: De bijzondere kinderen van mevrouw Peregrine GROEP 6 (3de – 4de middelbaar) 1. Ursula Poznanski: Saeculum 2. Kevin Brooks: iBoy 3. Kristien Dieltiens: Kelderkind

21


sportkampen

eeklo sport aanvragen vóór 1 september!

De sportverenigingen die voldoen aan de voorwaarden beschreven in het erkenningsreglement kunnen opnieuw subsidies aanvragen bij de sportdienst. Sportverenigingen die aangesloten zijn bij de sportraad zullen alle benodigde documenten in juni ontvangen. Sportverenigingen die niet aangesloten zijn bij de sportraad kunnen de aanvraagformulieren en de bijhorende reglementen terugvinden op www.eeklo.be/ sport/sportraad of in de sportdienst. mark.van.hamme@eeklo.be of tel. 09 | 377 61 27

Waar: N9 fabriek, Molenstraat 31 Dinsdagavond van 20 tot 21 uur Data: 16, 23, 30 september 7 & 14 oktober - 4, 18 & 25 november tel. 09 I 333 57 84 of o-vl@s-sport.be www.s-sport.be

Sporthome aan zwembad volzet in juli en augustus!

Sinds 1996 wordt het sporthome naast het stedelijk zwembad uitgebaat als verblijfsaccommodatie voor groepen. De tien containerunits en de randinfrastructuur in de luifel onder het zwembad zijn de uitvalsbasis voor allerhande groepen voor een verblijf in het Meetjesland. Jaarlijks worden ongeveer de 4.500 overnachtingen geboekt. Vooral in weekends en vakantieperiodes is het sporthome druk bezet. De komende zomervakantie wordt het sporthome bezocht door 3 jeugdgroepen (KSA, KLJ en KAJ), 4 sportstages (kanoclub, waterpolo, handbal en turnen), 1 orkestgroep en 1 Eeklose vereniging (inlineskatingclub t.g.v. het internationaal tornooi eind augustus). Sportdienst Eeklo - tel. 09 | 377 61 27

22

KID S GID S Overzicht van

alle

activiteiten voor Georganiseerd kinderen van 2,5 door de jeugddiens - 12 jaar t, sportdienst, buitenscho Kunstacademie, bibliotheek, CC olse kinderopva De Herbakker & ng, Wijkcentrum De Kring.

En wat na de vakantie? Sportacademie van 6 tot 12 jaar

Sportdienst i.s.m. Basketbalclub Meetjesland, ju-jitsu club Yawara Ryu, ju-jitsu club Eeklo Keishin, Inline Skating Club Eeklo, FCE Meetjesland, Atletiekclub Meetjesland, Abada Capoeira, Judoclub Eeklo, Gymclub Altis

Op woensdagnamiddag kunnen jongeren MEER INFO tussen 6 en 12 jaar kennis maken met een Elke woensdag van 13.30 tot 15.30 uur uitgebreid sport- en beweegaanbod. Er Prijs: € 40 per trimester (sept. - dec.), staat steeds een uurtje omnisport & spel op 1ste les op woe 3 sept., proefles is mogelijk. het programma (lesgever van de sportdienst), Waar: stedelijk sportcomplex Eeklo gecombineerd met één welbepaalde sporttak (lesgever van één van bovenstaande Sluit je aan bij één sportclubs). Op deze manier kunnen de kinderen proeven van diverse sporten en later van de vele sportclubs! doorstromen naar de sport die hen het best In Eeklo kan je bijna elke sport beoefenen. ligt. Ideaal voor wie nieuwe sporten op een www.eeklo.be/sport -> clubinfo speelse manier wil uitproberen!

Internationaal Inline Hockey Tornooi in Eeklo

© Ronald Dyselinck

Subsidies sportverenigingen

www.eeklo.be/kidsgids

Wie kennis wil maken met inline hockey op topniveau mag dit evenement niet missen. Van donderdag 28/08 tot en met zaterdag 30/08 organiseert Inline Skating Club Eeklo een internationaal inline hockey tornooi in het Stedelijk sportcomplex van Eeklo met ploegen uit Zweden, Frankrijk, Italië, UK en België. De ganse dag zijn er matchen voorzien en op de laatste dag worden de halve finale en de finale gespeeld. Toegang is gratis! www.isceeklo.be

Dag van de Sportclub & Karting Trophy ZONDAG 14 SEPTEMBER

• initiatielessen en demonstraties van de

Eeklose sportclubs

• infostanden van sportclubs en sportdienst

• kinderanimatie: springkastelen, go-carts,

ligfietsen, kleuterdorp,...

• karting op de parking van de sporthal

(meer info via denboer@scarlet.be) Een gedetailleerd programma vind je terug op www.eeklo.be/sport (augustus) en in het Eikenblad van september.

2de Minivoetbaltornooi MAA 11 AUG (JOZEFSE FEESTEN)

Op maandag 11 augustus organiseert de werkgroep Street Action zijn 2de minivoetbaltornooi, tijdens de Jozefse Feesten. Het doel van Street Action is het uitbouwen van buurtsport in een specifieke wijk voor, maar zeker ook door jongeren. Het project wordt gesubsidieerd door het Vlaams Instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid, dat deze jongeren wil stimuleren tot een gezonde en actieve levensstijl.

Na de geslaagde editie van vorig jaar wordt er opnieuw een tornooi georganiseerd op het grasplein, vooraan de kerk. Je kan de jongeren in actie zien tussen 11 en 16 uur. Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen! Sportdienst Eeklo tel. 09 | 377 61 27 pascal.schelstraete@eeklo.be www.streetaction.com


BELGiË

eeklo sport

GROOT

GRATIS TOEGANG

Jeugdhuis De Route zet samen met tien horecazaken van de Eeklose Markt (Middenstandshuis, Gambrinus, Luxor, De Raedt, Extra Time, Eikentak, ‘t Kabouterke, ‘t Binnenhof, ‘t Stekkedooske en de Gouden Pluim) de organisatie van ‘Rode Duivels op groot scherm’ op het getouw.

© Michel Wijne

In organisatie van jeugdhuis De Route en onder impuls van de Eeklose economische raad gaf het stadsbestuur groen licht om alle Belgische matchen uit te zenden op een groot Led-scherm van 4x3m. Voor de wedstrijd België- Algerije (17 juni - 18 uur) en Zuid-Korea - België (26 juni - 22 uur) zal dit scherm opgesteld zijn tussen het ceremonieplein en de parkeervrije Markt. De wedstrijd tegen Rusland (22 juni - 18 uur) kan niet op de Markt wegens de zomerfoor en verhuist naar het Herbakkersplein waar het jeugdhuis de vzw Bakfiets (medeorganisator Herbakkersfestival) vindt als partner in plaats van de Markthoreca.

OPENLUCHT

AMBIANCE BAR

LED-SCHERM

MARKT EEKL

ALGERIJE Din 17 JUNI - 18 uur zuid korea Don 26 JUNI - 22 uur

HERBAKKERSPLEIN

RUSland WK-FINALE

Zon 22 JUNI - 18 uur ZON 13 JULI - 20.30 uur MEDEORGANISATIE

BAKFIETS VZW

MEDEORGANISATIE

ADVIESRAAD VOOR CULTUUR EEKLO & DE BAKKEREI

JEUGDHUIS DE ROUTE i.s.m. Economische raad Eeklo & HOreca meetjesland Middenstandshuis - Gambrinus - Luxor - De Raedt - EXTRA TIME - de EIKENTAK ‘t KABOUTERKE - ‘t Binnenhof - ‘t STEKKENDOOSKE - De pluim

MEETJESLAND

Economische Raad Eeklo

Voor de 8ste finale en kwartfinale werd een optie op het scherm genomen en blijven we op onze Markt trouw aan de Rode Duivels. Er wordt eveneens een open ambiancebar met muziek voorzien en uitgebaat door de deelnemende horecazaken. De finalematch wordt op 13 juli uitgezonden op het Herbakkersplein, na Eekloverdag. Ook bij regenweer worden de Belgische wedstrijden uitgezonden in jeugdhuis De Route (of bij overweldigend succes in de polyvalente zaal) op groot scherm. Tijdens de openingsuren worden ook de andere WK-wedstrijden uitgezonden in het jeugdhuis www.jhderoute.be

Triatleten pakken dubbel

Op 1 mei werd in Doornik gestreden voor de Belgische driekleur triatlon in teamverband. De ploeg van SMO-Specialized uit het Meetjesland (Ben en Willems Brems, Peter Croes, Belgisch kampioen Simon De Paasstage voetbal Cuyper, vice-Europees kampioen beloften Jelle Geens, Maxime Swertvaegher en Tijdens de paasvakantie was er een sta- Tom Vander Hoogerstraete) was de sterkge, georganiseerd door voetbalclub FCE ste in zware weersomstandigheden. Meetjesland. Bijna honderd spelertjes waDe dames zorgden voor de dubbel. Met ren vijf voormiddagen intensief bezig met Danne Boterenbrood, Charlotte Deldaele, het voetbalspel. Op het programma stond Ine Couckuyt en Amber Rombaut namen techniektraining, spelvormen, tornooitjes, ze vanaf de zwemproef het commando. Ze penalty-cup, dribbelkampioen, de Messi- bouwden hun voorsprong uit tot meer dan test en nog veel meer. 2’ aan de finish.

Openingsuren zomer 2014

SPORTHAL juni: maa t.e.m. vrij: 8-22 uur zat: 9-21 uur / zon: gesloten juli: maa t.e.m. vrij: 8-18 uur zat & zon: gesloten Gesloten op vrij 11 juli, maa 21 juli en maa 28 juli tot zon 3 aug. augustus : maa t.e.m. vrij: 8-22 uur zat: 9-21 uur / zon: gesloten gesloten op don 15 aug.

STEDELIJKE SPORTDIENST Burg. Lionel Pussemierstraat 157 09 I 377 61 27 sport@eeklo.be www.eeklo.be/sport

ZWEMBAD juli & augustus maa, woe en vrij: 14-18 uur din en don: 14-20 uur zat: 14-17 uur / zon: 9-12.30 uur Gesloten: vrij 11 juli, maa 21 juli en maa 28 juli tot zon 3 aug., vrij 15 aug. en 1 t.e.m. 14 sept. (grote schoonmaak) AQUAGLIDE! Elke vakantiedag van 14-16 uur

MINIGOLF & TENNISTERREINEN (ZWEMBAD) juni - aug.: maa t.e.m. zon: 13-20 uur - groepen: Saskia Calleeuw (tel. 0496 I 08 73 71)

Dansen aan zee Eind mei brachten 350 leerlingen van Balletschool Ann-Sophie Deweer 3 dansshows ‘EVOLUCION’, een verhaal met kleur, beweging & muziek in CC De Herbakker. De dansschool bestaat bijna 33 jaar en houdt de ‘danscultuur’ in Eeklo, in het Meetjesland én in Vlaanderen levendig! Van 24 tot 28 augustus wordt het 6de danskamp aan zee georganiseerd: Summerdance Around the world. Locatie is vakantiedomein Hoge duin in Oostduinkerke. Kinderen vanaf het 1ste leerjaar (start in september) tot en met het 1ste middelbaar kunnen mee (€ 260 per deelnemer / het 2de lid van het gezin krijgt € 10 korting). Balletschool Ann-Sophie Deweer Boelare 115a - tel. 09 | 377 88 95 www.annsophiedeweer.be

S-pression bevestigt in BK streetdance Nadat eerder dit jaar de S-pression Dance Company Belgisch kampioen discodans werd, zorgden in april de duodansers van S-pression voor de kers op de kampioenentaart. De duo’s Naadia Roeland / Erica Camara, Alana Arapovic / Dalinda Trabelsi en Ona Goemare / Phebe De Paepe werden elk in hun leeftijdscategorie Belgisch kampioen Streetdance duo. Er waren podiumplaatsen voor Jana Carton, Katoucha Wulfaert, Jari Beyst en Ilke De Maertelaere. www.s-pression.be

23


JEUGDDIENST

eeklo jeugd

09 | 218 29 20

Kerkstraat 121 jeugddienst@eeklo.be www.eeklo.be/jeugd

meer info

www.eeklo.be/kidsgids

KID S GID S Overzicht

van alle activit

Georganiseerd eiten voor kinderen van Kunstacademie door de jeugddienst, 2,5 - 12 jaar sportdie , bibliotheek, CC De Herbak nst, buitenschoolse kindero ker & Wijkcen trum De Kring. pvang,

Een spetterende zomervakantie tv met de jeugddienst Bekijk de reportage over de jeugdwerking op AVS Eeklo-tv op 1 juli vanaf 18 uur

De jeugddienst biedt een zomer vol Grabbelpas, speelplein en Roefel. Net als vorige zomer is het mogelijk om het aanbod van de jeugddienst met elkaar of met sport te combineren.

Speelpleinwerking Grabbelpas biedt in alle vakanties (beTijdens elke zomervakantie is er Speelhalve tijdens de kerstvakantie) activiteiten pleinwerking. Iedereen geboren in 1998 voor kinderen van 3 t.e.m. 12 jaar. Elke voor- tot en met het geboortejaar 2010 kan zich middag kan je, per leeftijdsgroep, meedoen inschrijven, dus kinderen die in 2014 4 jaar met de grabbelpasactiviteiten (knutselen, worden (1ste kleuterklas achter de rug) en de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt hebkoken, spel,...) van 9.30 tot 12 uur. ben. Op basis van hun leeftijd worden ze KOSTPRIJS ingedeeld in groepen. Ook kinderen met Je betaalt hiervoor € 4 per activiteit. Met een beperking spelen mee op ‘t GES! een KomUitPas betaal je 1/4 van de prijs Het speelplein heeft elke dag werking en krijg je een grabbelpasje gratis. De van 13 tot 17.30 uur, aan De Blokhutten jeugddienst biedt ook vooropvang aan (Sportlaan 25, Eeklo). van 8 tot 9.30 uur. Hiervoor betaal je € 1.

Roefel

7 - 10 JULI

Op pad met de boswachter? Helpen in een supermarkt, een schoenwinkel, bij de slager en de bakker? Een kijk achter de schermen van CC De Herbakker? Meerijden met brandweer, politie of ziekenwagen? Tijdens de Roefelweek kan je dit allemaal!

Voor deelname aan Roefelactiviteiten ben je tussen 7 en 12 jaar (je hebt het 1ste leerjaar afgerond). De animatoren van de jeugddienst begeleiden de kinderen naar en tijdens de bezoeken. Alle activiteiten KOSTPRIJS starten en stoppen aan het Jeugdcentrum. Op het speelplein betaal je met beurten- Van 9.30 (stipt!) tot 12 uur. kaarten. Tijdens de zomer zijn ze te verkrijgen op het speelplein zelf, daarbuiten op de KOSTPRIJS jeugddienst (Kerkstraat 121, Eeklo). Koop je Een voormiddag Roefel kost € 2. Er is voorbeurtenkaart op voorhand zodat je je sneller opvang mogelijk van 8 tot 9.30 uur (€ 1). kan aanmelden de dag zelf! Een namiddagje GES kost € 3.

100 DAGEN IN EEKLO :

tijdens de vakantie

centje bijverdienen actie creatief verrassend

kinderen een leuke vakantie bezorgen sport spel crea uitstappen

v.u. Katty Van de Voorde

meer info @ jeugdcentrum kubiek kerkstraat 121 eeklo grabbelpas@eeklo.be 09 218 29 30

24


JEUGDDIENST

eeklo jeugd

09 | 218 29 20

Kerkstraat 121 jeugddienst@eeklo.be www.eeklo.be/jeugd

Openingsuren Jeugddienst TIJDENS DE ZOMER maandag tot vrijdag 8.30 tot 12 uur en 13.30 tot 16 uur

De jeugddienst en de milieudienst ontwikkelden een speelweefselkaart voor kinderen en jongeren. De kaart omvat leuke groene locaties, (weggestoken) speelplekken en de trage wegen (wandel- en fietspaden) die naar deze speelplekken leiden. Daarnaast worden de jongsten ook uitgenodigd om een kijkje te nemen en te spelen in de uithoeken van de stad: Het Leen, de Huysmanhoeve, de Vrombautsput en Balgerhoeke. De kaarten zijn gratis beschikbaar in het infopunt toerisme in de bib, bij Toerisme Meetjesland (Huysmanhoeve) en in de stadsgebouwen. Ze worden ook ter beschikking gesteld van de Eeklose basisscholen.

Eeklose Natallia wordt ‘Held van Later’ Natallia Mastsepan (°1998) uit gen en Helden van Later het halfEeklo, een leerlinge van College- rond van het Vlaams Parlement O.-L.-V.-ten-Doorn is één van de in. Ze toonden hun resultaten van drie winnaars van de Vlaamse enkele maanden creatieve ideewedstrijd ‘Helden van Later’, een ën spuien en stevig actie voeren jongerenwedstrijd van Karuur aan het grote publiek. Politici ont(ondersteuning lokale jeugd- hulden de 3 standbeelden van participatie), waarbij gevraagd de bedenkers van hun favoriete werd goede ideeën te lanceren ideeën van de Helden van Later. om de maatschappij te veran- Jongeren en politici gingen met deren / verbeteren. Ze werden elkaar en met de aanwezigen in beoordeeld door 14 (top-)politici. dialoog over jongerentopics. Eind april namen jongeren van de verkiezingsprojecten De Schoonmoeder aller Verkiezin-

Natallia is geboren in Belarus maar kwam met haar ouders en zus naar Eeklo 7 jaar geleden.

vanaf woensdag 18 juni tot en met zondag 22 juni 2014

18 19 20 21 22 WOENSDAG

JUNI

VANAF 16 UUR

DONDERDAG

JUNI

VANAF 10 UUR

JAARMARKT

VRIJDAG

JUNI

VANAF 15 UUR

ZATERDAG

JUNI

VANAF 14 UUR

ZONDAG

JUNI

VANAF 14 UUR

WOENSDAG 18 JUNI VAN 16 TOT 17 UUR Openingsuurtje met korting op verschillende attracties

Zomerworkshops

© Vero Beauprez

Speelweefselkaart toont leuke speelplekken

In de bib zijn er deze zomer vier workshops rond strips. Je kan aan alle workshops deelnemen, maar je kan er ook een of meerdere kiezen. workshop STRIPTEKENEN Je eigen stripfiguur op een stripjuli cover of in een korte bandstrip? No problemo! Natuurlijk leer je eerst enkele handige tekentruukjes en andere geheimen.

01

1001 HELDENBOEK Je tovert een knettergek boek vol juli stripfiguren! Wordt het een supersterke held, een knappe heldin of een maffe mummie? We kijken in de trukendoos van de striptekenares en mogen volop spieken!

09

workshop

workshop PICTOLOCO Teken, kleur en knip jouw pictoaugustus gram. Pictogrammen zie je overal: op verkeersborden, in het station, op je computerscherm. Maar wist je dat je een pictogram kunt omtoveren tot een grappige cartoon, een ministripverhaal of sticker?

19

26 augustus

workshop POP-UP STRIP Een keileuke opspringstrip die je zelf tekent en ineenknutselt.

Workshops door Vero Beauprez - telkens van 14 tot 16 uur - van 6 tot 12 jaar. Prijs: € 3 per workshop, KomUitPas: € 2 Inschrijven via 09 | 218 27 00 of bibliotheek@eeklo.be

25


eeklo onderwijs

Ten Banaanaanval ! Fairtrade Max Havelaar organiseerde voor alle basisscholen in Vlaanderen de wedstrijd: Word Eerlijkste klas van 2013-2014! De uitdaging was zoveel mogelijk fairtradelabels te verzamelen, een knettergekke foto met fairtradebananen maken en helemaal fairslingerd te geraken! Vanuit Eeklo namen in Basisschool De Wegel de vierde klassen van juffen Katrien en Lieselot deel. Ze verzamelden fairtrade labels en in de rekenles werd gerekend met inkoopprijs, verkoopprijs en fairtradeprijs! In Basisschool Sint-Jozef namen 5de en 6de leerjaar deel aan de stickeractie. In Basisschool Sint-Antonius nam de 4de klas van juf Ann deel. Zij spaarden zo veel mogelijk labels, hadden een go bananas-lied, knutselden een fairtradedorp met fairtradeverpakkingen, hadden een promotiehoek in de inkomhal en tijdens het carnavalfeest werden pasjes verzonnen op het liedje Waarom zijn de bananen krom? van André Van Duin. Er werden loempia’s met banaan en chocolade gegeten en er werden posters gemaakt. Sint-Antonius was 1 van de 100 winnaars, en dat op een totaal van 426 deelnemers! Zij kreOp zoek naar Opzoek zoek naar gen op 29naar april bezoek van de bananenmobiel Op een boeiende en Banana Lady Charlot en werden getrakteerd een boeiende opleiding? een boeiende? opleiding? opleiding op een bananenfestijn HBOVerpleegkunde Verpleegkundemet bananentaart en HBO HBO verpleegkundige smoothies. 4 modulair traject 4www.maxhavelaar.be/nl/ten-banaanval modulair traject ✔individuele modulair traject 4 werkbegeleiding op stage

Reizen + leren = amuseren De week vóór de paasvakantie was bijzonder rustig op KA De Tandem. De zesdejaars ASO, TSO & BSO trokken een week naar Tsjechië waar de sportrichtingen een uitdaging aangingen zoals boogschieten, mountainbike en hoogteparcours. De andere leerlingen verkenden de architectuur en de vele

andere facetten van de hoofdstad Praag. De vierdejaars maakten de Parijse metro onveilig. Ze bezochten naast de Eiffeltoren o.a. Musée d’Orsay, Place des Vosges en la Bibliothèque Nationale. Ondertussen beleefden de leerlingen uit de sportrichtingen een heuse survivalweek in de Ardennen.

Fit in het PTI Vrijdag 9 mei was ‘Fitte schooldag’ op het PTI. Het thema was gezonde voeding en beweging. Iedereen werd aangemoedigd om met de fiets naar school te komen en om die dag geen frisdrank maar water te drinken. De werkgroep bood allerlei manieren om de middagpauze actief door te komen: circustechnieken, sportstapelen, tafeltennis, voetbalwedstrijd,... Er was die dag ook mogelijkheid om tijdens de middagpauze aardbeien of een stuk watermeloen aan te schaffen.

D17-2240

D17-2240

D17-2240

4 individuele werkbegeleiding ✔vernieuwd individuele werkbegeleiding 4 curriculum met op stage zoek naar 4Op vernieuwd curriculum met op stage permanente evaluatie permanente evaluatie ✔de opleiding vernieuwd curriculum 4 is door de een boeiende met permanente evaluatie 4 de VDAB opleiding is door erkend voorde opleiding ?iswerkzoekenden ✔ de opleiding door de VDAB erkend voor werkzoekenden

D17-2240

Opzoek zoeknaar naar Op een boeiende opleiding? een boeiende opleiding? HBO Verpleegkunde VDAB erkend voor HBO Verpleegkunde werkzoekenden HBO verpleegkundige

Opendeurdagen Opendeurdagen Opendeurdagen

4 modulair traject 4 modulair traject ✔individuele modulair traject 4 werkbegeleiding op stage 4 individuele werkbegeleiding ✔26 individuele april, 25 juniwerkbegeleiding 4 vernieuwd curriculum met op stage 426 vernieuwd curriculum met op stage april, 25 juni 25 juni permanente evaluatie van 13u30 tem. 17u permanente evaluatie ✔de13u30 vernieuwd curriculum 4 opleiding is17u door de van 13u30 tem. 17u van tot 21 augustus met permanente evaluatie 4 de VDAB opleiding is door erkend voorde werkzoekenden 21 augustus ✔van de opleiding is door de 18u tem. VDAB erkend voor 20u werkzoekenden 21 augustus VDAB erkend van 18u tem. 20u voor

van 18u tot 20u Je bent van harte welkom! werkzoekenden Je bent van harte welkom! Je bent van harte welkom! Instituut Voor Verpleegkunde St-Vincentius 26 april, 25 juni ingang via Verpleegkunde Zuidmoerstraat 125 l 9900 Eeklo Instituut Voor St-Vincentius 26 april, 25Burggravenstraat juni 25 juni van 13u30 tem. 17u Zuidmoerstraat 125 l 9900 Eeklo Instituut Voortem. Verpleegkunde van 13u30 van 13u30 17u17u T 09 341 82 tot 29 l www.ivv-eeklo.be 21 augustus St-Vincentius campus.eeklo@ivv-eeklo.be 21 augustus TZuidmoerstraat 09 341 82 29 l www.ivv-eeklo.be 12520u 9900 Eeklo van 18u tem. 21 augustus campus.eeklo@ivv-eeklo.be T 09 18u 341 82 29 www.ivv-eeklo.be van tem. 20u campus.eeklo@ivv-eeklo.be van 18u tot 20u Je bent van harte welkom! Je bent van harte welkom! Je bent van harte welkom! Instituut Voor Verpleegkunde St-Vincentius ingang via Verpleegkunde Burggravenstraat Zuidmoerstraat 125 l 9900 Eeklo Instituut Voor St-Vincentius Zuidmoerstraat 125 l 9900 Eeklo Instituut Voor Verpleegkunde T 09 341 82 29 l www.ivv-eeklo.be St-Vincentius TZuidmoerstraat 09campus.eeklo@ivv-eeklo.be 341 82 29 l www.ivv-eeklo.be 125 9900 Eeklo campus.eeklo@ivv-eeklo.be T 09 341 82 29 www.ivv-eeklo.be

Opendeurdagen Opendeurdagen Opendeurdagen

26

campus.eeklo@ivv-eeklo.be

Slotzitting Eekloos scholierenparlement in stadhuis Dit schooljaar engageerde KA De Tandem zich als enige Eeklose school in KRAS, het voormalige scholierenparlement. Gedurende één jaar werkten zeven leerlingen van de 3de graad rond voedsel. In een rollenspel bespraken zij in zes sessies moties rond dit thema. Iemand nam de rol op van een lokale 3de wereldlandbouwersvereniging, een andere was vertegenwoordiger van een Belgische distributieketen, een NGO of een multinational. Het ging om onderwerpen als voedselveiligheid, -zekerheid en -verspilling. Leerlingen liggen vooral

wakker van de strijd die de kleine boer, zowel in ons land als in de 3de wereld, levert in concurrentie met de grote agro-industrie. De KRAS-leerlingen kwamen op 5 mei samen in de raadzaal van het stadhuis waar ze parlementaire vragen afvuurden op schepen Bob D’Haeseleer en Oxfam-medewerker en wereldraadvoorzitter Philippe Paelman. De KRAS-slotsessie vond plaats op 9 mei in het Vlaams parlement. Alle Vlaamse KRAS-leerlingen kwamen samen waar zij in debat gingen met parlementsleden.


LOKALE ECONOMIE

eeklo ondernemen

Eeklose Award voor het

van het

Ondernemerschap

THEO’s 2104 bekend

van het

ETALAGE Stretto (schoenen), Markt 61

Eeklose Award voor het

Ondernemer

jaar

Ondernemer

De publieksprijs etalage op basis van de sms-wedstrijd gaat naar Benjamin kinderkleding Ondernemer (Boelare). jaar van het

van het

Ondernemerschap

voor het

jaar

Eeklose Award

Ondernemerschap

van het

STARTER Yves Deleyn (immoyves) Koning Albertstraat 2

Ondernemerschap

Persprijs

Eeklose Award voor het

Ondernemerschap

PERSPRIJS Marc Clarebout (Salons Mimosa) August Van Ackerstraat 19 Eeklose Award

Eeklose Award

voor het

voor het

Ondernemerschap

Life-time achievement award

Persprijs

Ondernemerschap

Horeca award

ONDERNEMER Marnix Foré (Forest+) Ringlaan 52 Ondernemer Eeklose Award voor het

Ondernemer

van het

jaar

van het

Ondernemerschap

jaar

Ondernemer van het jaar LIFETIME ACHIEVEMENT Etienne De Tollenaere (nv De Tollenaere, Ringlaan - verkoop Life-time van machines voor de metaal-, aluminiumen de houtsector). Etienne (75) startte zijn zaak in 1963. Ondertussen zitten zijn drie kinderen in het bedrijf en bestaat het team uit 24 personeelsleden. Deze ondernemer die nog dagelijks in de zaak langskomt is ook nog zeer actief als fietser, jager, visser,... en besteedt heel wat tijd aan de Kiwanis. Eeklose Award

Eeklose Award

voor het

voor het

Ondernemerschap

achievement award

Onder

Ondernemerschap

Horeca award

Guanita De Weirt (24) uit de Eeklose Schaapsdreef is finaliste van Miss Coast Belgium 2014! De grote finale vindt plaats op 27 september in het kursaal van Oostende. Je kan haar steunen door haar facebookpagina leuk te vinden.

Jaarmarkt / criterium

Op donderdag 19 juni is er jaarmarkt in Eeklo. De kramen staan opgesteld langs de N9 (Stationsstraat en Markt), aan weerszijden van de middenberm. Op het Marktplein staat de zomerkermis.

Tussen 8 en 13 uur kan iedereen rond- Oostveldstraat (tussen Stationsstraat en wandelen tussen de kraampjes en er zijn/ Kottemstraat, enkel de parkeerplaatsen haar inkopen doen. Om 16.30 uur start op de rijbaan), Zandvleuge en Tieltsehet traditionele jaarmarktcriterium, een steenweg (tussen Raverschootstraat en wielerwedstrijd voor elite zonder con- Moeie). Tussen 15 en 20 uur komen daar tract en beloften. De renners starten aan nog eens Boelare en Blommekens bij. het marktplein en rijden via Markt, Boelare, Blommekens, terug via Boelare naar De toegang tot volgende straten is verMarkt en Stationsstraat, over in totaal 25 boden voor alle voertuigen • 5 tot 21 uur: Markt en Stationsstraat ronden van 2,8 km. (tussen Markt en doorsteek aan Krüger) Volgende maatregelen zijn op 19 juni • 5 tot 15 uur (enkel tijdens jaarmarkt): Marktplein, Kerkplein (vanaf Markt t.e.m. van kracht: huisnummer 1A), Stationsstraat (rechterParkeren verboden van 5 tot 20 uur: rijstrook richting Gent-Brugge tussen Markt, Stationsstraat, marktplein, Kerkplein (huisnummer 1 tot 6), Désiré GoetOostveldstraat en doorsteek Krüger) halsstraat, Raverschootstraat (tussen • 15 tot 21 uur (enkel tijdens wielerwedstrijd): Boelare en Blommekens. Tieltsesteenweg en D. Goethalsstraat),

Winnaars Lenteactie

© Michel Moens

van het

ARCHITECTUUR Sportjoy (sport- & fitnesscenter) Zandstraat 174b voor het

jaar

Eeklose Award

dernemer

Industrielaan 2 nicole.daelemans@eeklo.be www.eeklo.be

© Michel Moens

De zesde editie van de THEO’s (Trofee Hedendaags Eekloos Ondernemen) werd opnieuw een voltreffer. In De Herbakker werden de prijzen uitgereikt. Daarna was het lekker eten en feesten geblazen in Salons Mimosa. Volgende ondernemers mogen een trofee - geschonken door Nico Boelens (Patisserie Nicolas), de ‘ondernemer 2012’ en gemaakt door kunstenaar Dan - injaarhun handelszaak plaatsen: OndernemerMortier Ondernemer jaar

09 I 218 28 59

De winnaars van de UNIZO-Lenteactie 2014 zijn: Koen Withoeck, Aline Martens, Stefaan Van Bastelaere, Astrid Van Hulle, Jaak Stukken, Anita Van Wambeke (allen uit Eeklo), Martine Van Wassenhove (Oostwinkel) en Tania Verpoot (Maldegem). Ze krijgen een barbecue voor 20 personen.

Henk Vincent (AZ Alma) ontvangt IFMA-award

Op 29 april ontving Henk Vincent (AZ Alma) de IFMAaward voor ‘Facility Manager of the Year’. Hiervoor waren zes genomineerden. De jury beloonde hem voor zijn visie op het facilitaire gebeuren in AZ Alma. Uiteraard was ook zijn inbreng in het nieuwbouwproject in Eeklo mee doorslaggevend voor het succes dat hij boekt. Henk Vincent is sinds 2004 aan de slag in AZ Alma.

27


Jouw eigen activiteit in deze agenda? UITagenda op www.eeklo.be / via info@eeklo.be Meer? UITinvlaanderen.be

eeklo agenda zon 15 juni, 9.30 uur dagfietstocht

Kastelen aan de Leie - VtbKultuur

vrij 27, zat 28, zon 29 en maa 30 juni

in Eeklo

zon 27 juli, 9.30 tot 11.30 uur

Zomershopping (pg. 30)

themawandeling

Geurig en fleurig Het Leen – gratis

vrij 27, zat 28 en zon 29 juni

don 31 juli, 7, 14 & 21 augustus

zat 28 & zon 29 juni, 10-12 en 14-17 uur

zon 3 aug, 17 uur

Luc Fiers 09 | 377 76 46 of vtbfiers@hotmail.com Start: Parking Aldi woe 18 t.e.m. zon 22 juni

Zomerkermis (pg. 25) don 19 juni

Jaarmarkt en jaarmarktcriterium (pg. 27) vrij 20 juni, 17 uur

Schoolfeest PSBLO De Zonnewijzer vrij 20 juni, 19 uur

Avondwandeling in Eeklo - VtbKultuur

Ledegancktornooi handbal (pg. 31) Eindejaarstentoonstelling - Kunstacademie

zat 28 & zon 29 juni Open tuinen (pg. 6)

Helden in het Park - N9 - Heldenpark (pg. 32) Fietstocht met BBQ Huysmanhoeve Luc Fiers 09 | 377 76 46 of vtbfiers@hotmail.com

din 12, woe 13 & don 14 augustus

zon 29 juni, 12 tot 17 uur

Zomer in Zonneheem (pg. 16-17)

tel. 09 | 376 74 74 - www.speeleropbos.be

vrij 15, zat 16 & zon 17 augustus

SpeeleropBos provinciaal domein Het Leen zon 29 juni, 13.30 uur Bouwpunttriatlon (pg. 31)

Luc Fiers 09 | 377 76 46 of vtbfiers@hotmail.com

Herbakkersfestival (zie middenkatern)

zat 16 augustus, 13.30 tot 17.30 uur

Start: College O.L.V.-ten-Doorn

don 3 juli & don 7 augustus 14 tot 16 uur

Pret in het Park (pg. 25)

zat 21 juni, 21 uur

uitleentermijn voor boeken

zon 17 augustus, 10-12 en 14-17 uur

muziek

Jan Leyers N9 villa – €15

Senioren in de bib een gratis kopje koffie + langere

Hilde Baecke - Bibliotheek (pg. 21)

zat 21 juni, 21 tot 23 uur

tento

Natuurpunt Eeklo-Kaprijke-Evergem, parking Het Leen

zon 6 juli, 8.20 uur

christinedebie@skynet.be, 09 | 377 68 73

fietstocht

Zonnewende in Het Leen

Eindejaarstentoonstelling Kunstacademie

zat 5 juli t.e.m. zat 29 augustus

IJzerbroekenroute - VtbKultuur

zon 17 augustus, 11.30 uur

Hoevemaaltijd Huysmanhoeve (pg. 30)

zon 17 augustus, 14 tot 16.30 uur demo

zon 6 juli, 13 tot 18 uur

woe 27 augustus, 19 uur

Schoolfeest basisschool Sint-Antonius

zon 13 juli Schapenprijskamp (pg. 32)

don 28 augustus & 4 september, 20.30 uur

maa 23 juni, 19.30 uur

zon 13 juli Eekloverdag (pg. 31)

zat 21 juni, 22.30 uur

Tennisbal - www.tceeklo.com zon 22 juni, vanaf 12 uur

Gemeenteraad – raadzaal stadhuis maa 23 juni, 20 uur

Groot worden doen ze vanzelf, luisteren niet altijd N9 fabriek – € 10 / € 5

Ambachtendag – Huysmanhoeve (pg. 30)

maa 21 juli, 11 uur

Grensoverschrijdende barbecue

woe 25 juni, 19 uur Breicafé bib – gratis

maa 21 juli, 14.30 uur

KGA INZAMELING zaterdag 5 juli, 2 augustus en 6 september van 9 tot 12 uur aan het recyclagepark aan de Ringlaan en woensdag 16 juli van 15 tot 17 uur aan de parking aan de sporthal.

OPHALING TUINAFVAL & SNOEIRESTEN dinsdagen 17 juni, 1, 15 & 29 juli, 12 & 26 augustus

OPHALING TEXTIEL woensdag 27 augustus

zat 30 augustus, 17 uur

Rode Kruis opvangcentrum (pg. 32) zon 7 september, 15 tot 22 uur

Retrokoers - Traag fietsen - Huysmanhoeve (pg. 32)

opendeur

woe 23 juli, 19 uur Breicafé bib – gratis

zon 14 september

Okra Eeklo Centrum, O.-L.-Vrouw en Sint Jozef. tel. 09 | 377 86 05 of raf.de.vlamynck@skynet.be

Inline Hockey Tornooi Sporthal Eeklo – gratis

sport

Hoevemaaltijd - Huysmanhoeve (pg. 30)

Te deum - nationale feestdag Sint-Vincentiuskerk

Fietstocht 35 km – vertrek kerk Oostveldstraat -

Boomgaardfilm - Huysmanhoeve (pg. 30)

zon 20 juli, 10 uur

tel. 09 | 333 57 22 of academie.bmovl@socmut.be

don 26 juni, 14 uur

Breicafé bib – gratis

don 28, vrij 29 & zat 30 augustus

info

28

Taxidermist aan het werk Het Leen – gratis

Luc Fiers 09 | 377 76 46 of vtbfiers@hotmail.com

zat 26 & zon 27 juli

Meetjeslandse balloonmeeting (pg. 32)

KUNSTACADEMIE BEELD MUZIEK WOORD BIBLIOTHEEK CC DE HERBAKKER LDC ZONNEHEEM SPORTDIENST zie contactgegevens pg. 2

Binnen zonder Bellen – N9 fabriek

Dag van de Sportclub + Karttrophy (pg. 22) Open landbouwdag stad Eeklo (schoolhoeve) Open Monumentendag

DE KOPEREN LEEUW Tieltsesteenweg 30/1 tel. 09 I 377 16 55 www.koperenleeuw.be N9 FABRIEK / N9 VILLA Molenstraat 31 / Molenstraat 165 tel. 09 I 377 93 94 www.n9.be

PROV. STREEKCENTRUM HUYSMANHOEVE i.s.m. Plattelandscentrum Meetjesland Bus 1 - tel. 09 I 327 04 47 www.huysmanhoeve.be LDC Zonneheem: pg 15 - 18 CC De Herbakker: pg 19


OOK EEN LEUKE FESTIVITEIT? BEZORG ONS JE FOTO

23 april

Jaak Van Houcke (°Maldegem, 20 juni 1930) en Georgette Piepers (°Rijsel, 30 september 1930), Vrombautstraat 55, zijn 60 jaar gehuwd. Ze zijn getrouwd in Eeklo op 23 april 1954. Jaak en Georgette hebben 1 zoon, 2 kleinkinderen en

een achterkleindochter. Jaak was elektricien in de Île Adam en in de brouwerij

© Michel Moens

Krüger. Georgette was nijverheidsbediende in de Île Adam.

27 april

27 april

Marcel Van de Putte (°Eeklo, 13 februari 1930) en Simona De Vreese (°Oost-

winkel, 26 november 1934) uit de Spoorwegstraat 5, zijn 60 jaar gehuwd. Ze

trouwden in Oostwinkel op 24 april 1954. Het koppel heeft 3 kinderen, 5 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. Marcel werkte in Brouwerij Krüger, Simona

was huisvrouw.

10 mei

© Michel Moens

© Michel Moens

eeklo in beeld

© Michel Moens

Dienst communicatie - Industrielaan 2 09 I 218 28 96 info@eeklo.be www.eeklo.be

Robert Lammertijn (°Adegem, 10 september 1939) en Lutgartis Van Damme

Joseph De Brandt (°Lebbeke, 19 april 1926) en Denise Blanckaert (°Gent,

huwelijksjubileum. Ze huwden in Kaprijke 17 april 1964. Robert en Lutgartis

Eeklo op 18 juni 1954. Joseph en Denise hebben 4 kinderen en kregen 6

(°Kaprijke, 11 februari 1935), J. F. Willemsplein 2/10, vieren hun gouden hebben 3 kinderen en 4 kleinkinderen. Het koppel woonde altijd in Eeklo.

Robert werkte in de melkerij Stassano in Eeklo. Lutgartis was huisvrouw.

3 oktober 1929), Roze 124, zijn 60 jaar gehuwd. Ze traden in het huwelijk in kleinkinderen. Joseph was tewerkgesteld in de geneeskundige dienst van de

NMBS. Denise werkte bij de stad Eeklo: eerst bij de technische dienst, later als

secretaresse van burgemeester Coppieters. Denise krijgt in 2012 de prijs van

10 mei

Robert Soberon (°Sint-Margriete, 1 juli 1937) en Rita De Smet (°Zomergem,

10 mei

De Eeklose postzegelclub blaast 50 kaarsjes uit. Stichter was Maurits Heene.

10 oktober 1941) uit de Doornstraat 25, vieren hun gouden huwelijksfeest. Ze

Op dit ogenblik is Robert Delcourt voorzitter (sedert 1994). Hij is al lid van 1969.

en 2 kleinkinderen. Walter werkte in de bouw en bij Sidmar en daarna 25 jaar

zondag van de maand is er een veiling in De Leke. Per opbod kunnen de leden

busbegeleidster voor de BLO-school in Eeklo.

mei een grote ruilbeurs in College O.-L.-V.-ten-Doorn.

zijn gehuwd in Waarschoot op 30 april 1964. Walter en Rita hebben 1 dochter als postbode in Waarschoot. Rita was verzorgster en poetsvrouw en later ook

© Michel Moens

© Michel Moens

Cultuurverdienste. Joseph is actief bij diverse zangkoren.

De postzegelclub telt een 80-tal leden en is een heel actieve club. Elke eerste

dan postzegels verkopen. Naar aanleiding van het 50-jarig bestaan, was er eind

29


COMMUNICATIE

eeklo toerisme

PROE VERTJES • GESCHENKEN • KORTINGEN

WIN EEN

FIETS

OF ÉÉN VAN DE TALLOZE WAARDEBONNEN

€ 150 / € 100 & VEEL MEER...

MEER INFO

© Studio Smitz

eeklo.be/dagvandemarkt

Families for Europe in Eeklo

In het paasweekend was er in Eeklo een bijeenkomst van Families for Europe, met gezinnen van Braunfels (Duitsland), Feltre (Italië), Carcaixent (Spanje), en Newbury (Gr-Brittannië). Ze bezochten onder meer de wekelijkse donderdagmarkt en werden ontvangen in het stadhuis. Op vrijdag trokken ze richting Ieper voor een bezoek aan het Flanders’ Field Museum en diverse oorlogskerkhoven. Op zaterdag verkenden de families Eeklo te voet en per fiets en kregen een vieruurtje in de Huysmanhoeve. Daar leerden ze ook het krulbolspel kennen.

Zomer in de Huysmanhoeve ZON 15 JUNI van 11 tot 17 uur REUZE PICKNICK Op 15 juni is iedereen welkom om in de idyllische hoogstamboomgaard te genieten van een picknick. Breng je picknickdeken en picknickpakket mee, maar ook je vrienden, familie, collega’s, buren of klasgenootjes! Vanaf 13 uur is er kinderanimatie. ZON 6 JULI van 13 tot 18 uur AMBACHTENDAG Geniet van o.a. een ambachtenmarkt, workshops oude ambachtstechnieken en bakdemonstraties in de authentieke bakoven. Daarnaast wordt de proefopstelling van ambachtswerktuigen in het regionaal erfgoeddepot Meetjesland geopend in de koeienstal, waar gegidste rondleidingen plaatsvinden. Het Plattelandscentrum Meetjesland stelt het gloednieuwe ambachtengenootschap voor.

HOEVEMAALTIJDEN IN DE ZOMER Ook tijdens de zomer worden er hoevemaaltijden geserveerd in Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve. Deze worden steeds bereid met Meetjeslandse hoeve- en streekproducten van de producenten van mmm…eetjesland cbva.

BOOMGAARDFILMS Openluchtcinema in de hoogstamboomgaard van de Huysmanhoeve. De toegang is gratis, bij slecht weer is er film binnenshuis. • ZON 20 JULI vanaf 10 uur centrumstad • ZON 28 AUG. vanaf 20.30 uur de Zoete Zomer: een streekontbijt met ‘Pallieter’ (1976), gebaseerd op het gelijkpistolets en een koffiekoek, hartig en zoet namige boek van Felix Timmermans. beleg, hapjes, fruit en vers appelsap. € 14 • ZON 4 SEPT. vanaf 20.30 uur • ZON 17 AUGUSTUS vanaf 11.30 uur ‘Schellebelle 1919’ (2011) verhaalt over Zomergenot: uitgebreide barbecue met de voormalige gemeente Schellebelle kort hoeve-ijsje. € 22 centrumstad na de Eerste Wereldoorlog. Centraal in RESERVEREN VOOR DE FILM het verhaal staan de familie Van De Velde & DE MAALTIJDEN en de 25 oorlogswezen die de 16-jarige huysmanhoeve@plattelandscentrum.be dochter des huizes tijdens de oorlog in tel. 09 | 327 04 47 huis nam.

centrumstad

VRIJDAG

VRIJDAG

30

Industrielaan 2 info@eeklo.be www.eeklo.be

© Stijn Spanhove

DONDERDAG 26 juni 2 014

09 I 218 28 96

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

MAANDAG

ZATERDAG

ZONDAG

ZATERDAG

ZONDAG

MAANDAG

MAANDAG


COMMUNICATIE

eeklo zomer

09 I 218 28 96

Industrielaan 2 info@eeklo.be www.eeklo.be

Jozefse Feesten 2014

VRIJDAG 8 T.E.M. MAANDAG 11 AUG. VRIJDAG 8 AUGUSTUS 20 uur 1ste Open St-Jozef Dartstornooi

Op zondag 13 juli 2014 viert Eeklo het feest van de Vlaamse Gemeenschap! Net als de vorige jaren, zijn alle inwoners van onze stad uitgenodigd op het Herbakkersplein voor een familiedag vol festiviteiten voor jong en oud. Vanaf 11 uur start een brunch op het Herbakkersplein. Tijdens de brunch kan je genieten van muziek door het Alexander De Baedts Trio. Je kan reserveren voor de brunch (€ 15) via info@bakkerei.be of 0475 | 73 95 66. Gratis aperitief voor al wie ingeschreven is. Voor wie na de brunch de benen wil strekken, is er vanaf 13 uur een gratis fietstocht van ongeveer 17 kilometer lang. De tocht leidt langs de meest pittoreske plekjes van Eeklo. Tijdens de fietstocht komen er, ter gelegenheid van het Feest van de Vlaamse gemeenschap, vragen aan bod i.v.m. de Vlaamse cultuur en de Vlaamse taal. Er zijn ook enkele leuke doe-opdrachten voorzien. Voor de fietstocht kan je op voorhand inschrijven op cultuur@eeklo.be, maar dat is niet ver-

ZATERDAG 9 AUGUSTUS 11 uur Openingsreceptie 14 uur KWB schieting liggende wip 17 uur Eucharistieviering 19 uur Eetfestijn - barbecue 21 uur Classic Rock Coverband FUZZ!

ZONDAG 10 AUGUSTUS 9 uur Kinderrommelmarkt 10 uur Aperitiefconcert met plicht. Je kan de dag zelf ook nog langs- Old Wise Men Society Band komen en deelnemen aan de fietstocht. 11 uur Manoprojects 3de Meet 13 uur Golfinitiatie met Hole-in-one (gratis) In de vooravond staat talent van Eeklose 14 uur Demo telegeleide auto’s, stuntteam bodem op het programma. Van 17.30 uur & drifting door RC Buggy Team

bijt MPEG-band de spits af. Deze band met Michael en Petra Van Belleghem en Geert Faes zal ongetwijfeld het hele plein doen genieten van hun songs van de jaren ’60 tot nu.

Tussen de optredens, worden de prijzen van de fietszoektocht uitgereikt. Daarna is het de beurt aan Ann De Winne (19.30 uur), die verschillende Vlaamse nummers brengt die je niet onberoerd zullen laten! Als afsluiter van de dag, kan je op het Herbakkersplein de finale van het WKvoetbal (20.30 uur) volgen op groot LEDscherm!

MAANDAG 11 AUGUSTUS 11 uur 2de Minivoetbaltoernooi ‘Street Action’ 14.30 uur Seniorennamiddag met de Babbeletten & Co 21 uur Afsluiter Jozefse Feesten Doorlopend kermisattracties / Bier- en wijnstube / Cafetaria met terras / Tombola m.m.v. stad Eeklo & parochiale verenigingen

7de Bouwpunttriatlon

ZONDAG 29 JUNI, 13.30 UUR JACHTHAVEN VAN EEKLO

DEELNEMENDE LANDEN: BELGIE - FRANKRIJK - NEDERLAND - DENEMARKEN VRIJDAG 27 JUNI - 19 UUR ZONDAG 29 JUNI Ploegenoptocht door stadscentrum Eeklo 9 - 12 uur Kwalificatiewedstrijden 12 uur Finales met Dansclub JAM ZATERDAG 28 JUNI 17.30 uur Eindceremonie + uitreiking 9 - 18 uur Kwalificatiewedstrijden Fairplay-trophy 18.30 - 20.30 uur Barbecue - Atheneum Eeklo (inschr. t.e.m. 24/06) MEER INFO 20.30 - 23.30 uur PARTY o.l.v. Club FM www.handbalclubeeklo.be

250 atleten strijden voor de overwinning na een zwemproef van 1000 m in de vaart van Eeklo,be-st een fietsproef richting de Kampel in Maldegem en een loopnummer van 10,5 km op het Eekloos industrieterrein. Toegang gratis www.meetjeslandsetriathlon.be www.facebook.com/MeetjeslandseTriathlonVereniging ZETELFABRIEK

bvba

31


COMMUNICATIE

eeklo zomer

09 I 218 28 96

Industrielaan 2 info@eeklo.be www.eeklo.be

muziekclub eeklo

WWW.N9.BE

Op de donderdagen 31 juli en 7, 14 en 21 augustus komen telkens 2 groepen naar het Heldenpark. Mocambo opent de feesteditie op 31 juli. Het Belgisch-Braziliaanse collectief brengt een meeslepende cocktail van Braziliaanse muziek, afrobeat, jazz, funk en hiphop. Daarna blaast de Ivoriaanse Dobet Gnahoré iedereen omver met haar krachtige stem, podiumprésence en dansmoves. Op 7 augustus staat Jamaica centraal, met de Franse Skamanians en rootsreggaelegende Michael Prophet.

Provinciale schapenprijskamp Stad Eeklo

29ste Meetjeslandse Balloonmeeting ZAT 26 EN ZON 27 JULI - GRATIS Bekijk de reportage over Helden in het Park op AVS Eeklo-tv op 1 juli vanaf 18 uur

tv

Op 14 augustus kunnen salsa- en sonliefhebbers zich uitleven op de dansvloer met Tomi y Su Timbalight en Septeto Nabori. Op 21 augustus mengt Debademba Afrikaanse stijlen uit de Mandigocultuur met afrobeat, Arabische blues, latin, en funk. Nadien sluit de gouden stem van Guinée Sekouba ‘Bambino’ Diabaté het festival af. De avond start telkens om 20 uur. GRATIS! www.n9.be

Prov. Schapenvereniging Oost-Vlaanderen i.s.m. College O.-L.-V.-ten-Doorn ZON 13 JULI - 9.30 TOT 17.30 UUR Prov. prijskamp voor 6 rassen vleesschapen in de Schoolhoeve, Tieltsesteenweg 114 9.30 - 12 uur Reeksen na de middag: wedstrijd bedrijfsgroepen en kampioenschappen. Info vandevelde.jules@skynet.be - 0476 I 99 86 44

Grensoverschrijdende Zomer-BBQ

ZATERDAG 30 AUGUSTUS - RODE KRUIS OPVANGCENTRUM EEKLO Grensoverschrijdend lekker eten in een zomerse ambiance met meer dan 20 verschillende culturen. 17 uur gratis aperitief (aangeboden i.s.m. Oxfam Wereldwinkel Eeklo) en swingend verrassingsoptreden. 18 uur barbecue. Je kunt kiezen voor vlees, vis of vegetarisch.

32

Na het eten kun je dankzij de sfeervolle kampvuren nog lang nagenieten van de laatste zaterdagavond voor de school opnieuw van start gaat. Mis dit dus niet! Prijs: € 10 pp / € 5 voor kinderen tot 12 jaar (aperitief gratis) tel 09 | 376 78 60

Terreinen Sporthal www.meetjeslandseballoonmeeting.be

koers

Retrokoers & kampioenschap traag fietsen Een kermiskoers zoals in vroegere tijden met authentieke fietsen van vóór 1980, oude koerstruitjes, aangepaste volgwagen en reclamekaravaan. Doe mee of kom een kijkje nemen.

MAANDAG 21 JULI

Kampioenschap Traag Fietsen van 15 tot 17 uur

Wie haalt dit jaar als laatste de meet?

info, inschrijvingen & reglement www.eeklo.be/retrokoers

Prov. Streekcentrum Huysmanhoeve www.eeklo.be/retrokoers Plattelandscentrum Meetjesland en Stad Eeklo organiseren voor de tweede keer een Retrokoers: dé gelegenheid om de sfeer op te snuiven van de kermiskoersen van weleer. Ben je sportief en wil je zelf deelnemen? Dat kan, voorwaarde is dat je een fiets en outfit gebruikt van vóór 1980. De koers gaat om 14.30 uur op ludieke wijze van start. Om 15 uur start het kampioenschap Traag Fietsen in de boomgaard. Doel is zonder de grond te raken zo lang mogelijk fietsen over het parcours met lang gras en molshopen. Degene met de traagste tijd wint de wedstrijd. Het kampioenschap loopt tot 17 uur, zodat coureurs van de Retrokoers ook nog kunnen deelnemen. Omstreeks 17 uur volgt de prijsuitreiking, waarna je met muziek, randanimatie en eten kan napraten in de cafetaria of op het terras. De Huysmanhoeve is die dag uitzonderlijk open tot 20 uur.

v.u. Katty Van de Voorde, Industrielaan 2, 9900 Eeklo

Helden in het Park blaast dit jaar 20 kaarsjes uit. Het programma is opnieuw een mix van traditie en vernieuwing met, als rode draad, een ruime kijk op de wereld. Het is een gratis festival waar jong, oud en alles ertussenin elkaar ontmoeten.

Eikenblad - juni 2014  
Eikenblad - juni 2014  

Het gratis stadsmagazine van de stad Eeklo - editie juni 2014

Advertisement