Page 1

het eikenblad g r a t i s

s t a d s m a g a z i n e

Zin in een zomersportkamp?

E e k l o

•

a p r i l

2 0 1 4

•

3


Industrielaan 2 tel. 09 I 218 28 00 info@eeklo.be 5 6 7 milieudienst 09 I 218 28 20 - milieudienst@eeklo.be stedenbouw 09 I 218 28 40 - stedenbouw@eeklo.be 11 - 14 huisvesting, uitvoeringsdiensten 09 I 218 28 10 - td@eeklo.be secretariaat 09 I 218 28 50 - secretariaat@eeklo.be financiële dienst 09 I 218 28 60 boekhouding@eeklo.be - belastingen@eeklo.be personeelsdienst 09 I 218 28 70 - personeelsdienst@eeklo.be communicatie 09 I 218 28 96 - info@eeklo.be 9 stadsarchief archief@eeklo.be

pagina

STADHUIS (dienst burgerzaken)

Markt 34 / e-loket via www.eeklo.be/eloket 09 I 218 29 00 burgerzaken@eeklo.be 24 25

STEDELIJKE SPORTHAL

Burg. Lionel Pussemierstraat 157 09 I 377 61 27 sportdienst@eeklo.be www.eeklo.be/sport 24 25

SPORT- EN SPELCENTRUM / ZWEMBAD 09 I 377 36 00

20

21 32

22

Oostveldstraat 160 - 162 sportdienst@eeklo.be www.eeklo.be/sport

KUNSTACADEMIE BEELD MUZIEK WOORD Pastoor De Nevestraat 26 09 I 218 27 50 kunstacademie@eeklo.be www.kunstacademie-eeklo.be

BIBLIOTHEEK

Molenstraat 36 09 I 218 27 00 bibliotheek@eeklo.be www.eeklo.be/bibliotheek

CULTUURCENTRUM DE HERBAKKER 09 I 218 27 27

Pastoor De Nevestraat 10 info@ccdeherbakker.be www.ccdeherbakker.be

JEUGDDIENST

26 27

Kerkstraat 121 jeugddienst@eeklo.be www.eeklo.be/jeugd

09 I 218 29 20

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

Zuidmoerstraat 136/9 ann.goossens@eeklo.be

09 I 228 76 12 15 16 17 18

LOKAAL DIENSTENCENTRUM ZONNEHEEM 09 I 377 02 46

Schietspoelstraat 9 zonneheem@eeklo.be www.zonneheem.be

SOCIAAL HUIS

19

Kaaistraat 34 sociaalhuis@dezuidkaai.be www.eeklo.be/sociaalhuis

09 I 218 17 01

RECYCLAGEPARK

Ringlaan 56 09 I 378 36 62 www.eeklo.be/recyclagepark

BRANDWEER EN DIENST 100

Gentsesteenweg 2 09 I 376 75 82 brandweer@eeklo.be www.eeklo.be/brandweer

POLITIE

3

09 I 376 46 46

Tieltsesteenweg 18 politie@pzmeetjesland.be www.pzmeetjesland.be

OCMW

10

09 I 377 25 32

2

Visstraat 16 info@ocmweeklo.be www.ocmweeklo.be

5 jaar JoeFM - ©

STADSKANTOOR

Stadspromenade

Meer windwinst voor inwoners

Dossier Wonen

Dag van het Park

pg. 3

pg. 6

pg. 11-12-13-14

pg. 32

beste stadsgenoten

We kennen een uitzon- groep jonge werklozen is groot; het gaat boderlijk zonnig voorjaar. De vendien over laaggeschoolden. Een kwart meer dan overvloedige van de werklozen is ook langdurig werkloos. zon maakt het leven, ook Tijd dus om in actie te komen, zo vonden alle in onze stad, opgewekter en fleuriger dan aanwezigen rond de tafel: vakbonden, interimkantoren, werkgevers, sociale tewerkgewoonlijk. Althans ogenschijnlijk. Want achter die zonnige façade, gaat heel stellingsprojecten, OCMW en stad. De opdracht is niet eenvoudig. De werkwat armoede en miserie schuil. Het aantal mensen zonder of met een wankele job, loosheid proberen terugdringen betekent neemt hand over hand toe. De cijfers van creëren van enkele honderden extra jobs. de mensen die beroep moeten doen op het Het bleek ook belangrijk om de vacatures OCMW, en dat zowel in Eeklo als in andere voor de werkzoekenden beter op mekaar steden en gemeenten, bewijzen dat ten af te stemmen. Eeklo heeft voldoende jobs, maar ze geraken niet altijd ingevuld. Daarovervloede. Die hulp is een doekje voor het bloeden. naast hebben de werkloze Eeklonaren niet Het kan helpen om de ergste problemen altijd het goede profiel om de jobs in te vulenigzins te verzachten, maar is nooit een len. Opleiding, toeleiding, promoten van fundamentele oplossing. De enige radicale premies voor werkgevers, maatwerk,... het remedie op langere termijn bestaat uit het zijn maar enkele begrippen waaraan we de komende jaren samen moeten werken. Het vinden van werk. Het stadsbestuur probeert dan ook voort- feit dat grotere bedrijven op Eekloos gronddurend de meest gunstige omstandigheden gebied kunnen genieten van subsidies binte creëren om het aantal arbeidsplaatsen te nen de Vlaamse Steunkaart is al een goed laten toenemen. Onlangs werden alle part- begin. ners samengebracht op een werkgelegenheidsconferentie, waar is gesteld dat Eeklo Freddy Depuydt met bijna 10% werkloosheid worstelt. De eerste schepen www.facebook.com/eeklo twitter.com/StadEeklo

Sluitingsdagen

Buiten de officiële verlofdagen (1 & 29 mei, 8 & 9 juni) zijn alle stadsdiensten gesloten op de volgende dagen: vrij 2, zat 3, vrij 30 en zat 31 mei. Het zwembad en de sporthal blijven open op de zaterdagen 3 en 31 mei. De sporthal sluit op 2 en 30 mei overdag, maar is ’s avonds wel toegankelijk voor clubgebruik. Het recyclagepark is open op zaterdag 3 mei en uitzonderlijk op woensdag 28 mei en dinsdag 3 juni tot 19 uur.

colofon

volgende editie

13 JUNI 2014

redactieraad Maureen Mingneau, Rudi De Coninck, Danny Plaetinck, Omer Mussche, Peter Pauwels, Wilfried Van Durme, Mia Feliers, Christina Trenson, Koen Geirnaert, Ben Caussyn, Tijs Blomme, Nicole Verbruggen, Tim Hoste & Katty Van de Voorde v.u. College van Burgemeester & Schepenen, Industrielaan 2, Eeklo

hoofd- & eindredactie Katty Van de Voorde communicatie- & informatiecoördinator info@eeklo.be

druk Perka, Maldegem lay-out tim.hoste@eeklo.be


eeklo mobiliteit Stadspromenade

MOBILITEIT

09 I 218 28 16

inspraak voor iedereen

inspraak voor iedereen

• • • •

• • • •

buiten de stadskern en een flexibel aanbod aan parkeerplaatsen binnen de kern; parkeren en terraszones flexibel in tijd en ruimte (terrasruimte in de zomer kan parkeerplaats zijn in de winter); aandacht voor bewonersparkeren; integrale aanpak van pleinvorming; veel ruimte voor voetgangers, met ademruimte en zichtbaarheid; brede voet- en fietspaden enerzijds, maar ook gedeelde ruimte voor voetgangers en fietsers anderzijds; fietsers voldoende ruimte geven binnen de rijweg (comfortzone); voldoende ruimte voor de bus; veel aandacht schenken aan de auto…, maar als gast (ondergeschikt); knip in het centrum bij de wekelijkse markt. Occasioneel kan dit ook bij evenementen of tijdens de zomer; de vernieuwing van het stadscentrum moet gefaseerd ingevoerd worden, zowel wat nieuwe inrichting als verkeersregime betreft; sensibilisering is nodig om bewoners en bezoekers te begeleiden om zelf de openbare ruimte terug in bezit nemen; de stadspromenade moet een voorbeeld zijn voor de inrichting van de zijstraten maar qua timing kan de heraanleg van de zijstraten vroeger gebeuren.

Het parkeren zal in de toekomst herschikt worden. Zo kan er heel wat meer parkeerruimte komen in de Molenstraat

Molenstraat - © Grontmij

We halen er enkele elementen uit:

• nood aan voldoende parkeerruimte net

Markt - © Grontmij

Op basis van de inspraak- en overlegmomenten met diverse doelgroepen is een visie ontwikkeld over de herinrichting van de N9 in het stadscentrum. Studiebureau Grontmij lichtte samen met het stadsbestuur deze krachtlijnen toe tijdens een terugkoppelmoment in CC De Herbakker. Ze inspraak voor iedereen probeerden met concrete invullingen zo goed mogelijk de huidige visie te duiden.

De verwachtingen rond bereikbaarheid, aantrekkelijkheid, verkeersveiligheid, het parkeren en het economisch draagvlak werden gebundeld. Het is een combinatie van de insteek van alle inspraakmomenten en de keuzes van het stadsbestuur.

Industrielaan 2 nicole.verbruggen@eeklo.be www.eeklo.be

en in nieuwe binnengebieden, maar zal bijvoorbeeld de Markt plaatsen moeten inleveren. Uiteraard zal hiervoor een aantal randvoorwaarden moeten vervuld zijn. Dit zowel vooraleer de herinrichting gebeurt (randparkings opwaarderen, openbaar vervoer, fiets- en wandelverkeer promoten) als achteraf (parkeren voor handelaars / bewoners, nieuw parkeerregime, nieuwe randparkings, aandacht voor een goede verkeerscirculatie). De herinrichting van de N9 tot stadspromenade zal in diverse fasen verlopen. In een eerste fase (2017) komt de zone tussen de Krüger en het station aan de beurt. In een tweede fase wordt de strook tussen ovonde en Désiré Goethalsstraat aangepakt. De andere zones komen later aan bod. De totale investeringskost is geraamd op € 15,4 miljoen (incl. btw). In ruil hiervoor zal de Vlaamse overheid de aanleg van de Ring op zich nemen. MEER INFO De presentatie van de infovergadering vind je via www.eeklo.be/stadspromenade.

Van 5 t.e.m. 9 mei staat de politiezone Meetjesland centrum opnieuw in voor de ‘heen en weer week’ op de parking aan de sporthal van Eeklo. Alle basisscholen van Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins zijn uitgenodigd. Zo worden de leerlingen van het laatste leerjaar gesensibiliseerd en voorbereid op hun stap naar het middelbaar onderwijs. Immers, de meeste onder hen fietsen naar en van Eeklo. WAT BIEDT DE POLITIEZONE AAN? 1. Uiteenzetting dode hoek: de dode hoek is en blijft nog steeds één van de hoofdoorzaken van ongevallen bij fietsers. Dit onderwerp komt theoretisch en praktisch aan bod, met een echte vrachtauto. 2. Verkeers- en hindernispiste: bij aanvang worden alle fietsen onderworpen aan een grondige technische controle. Wanneer de fiets in orde is, mogen de kinderen op het behendigheidsparcours. 3. Fietsexamen: er dient een traject afgelegd te worden op de openbare weg door het centrum van Eeklo. Uiteindelijk worden 300 leerlingen van elf verschillende scholen bereikt. Iedere leerling wordt beoordeeld en krijgt een fietsdiploma. Als afsluiter worden alle winnaars van de Koalawedstrijd (leerlingen die zich het beste inzetten om fluohesjes en boekentashoesjes te dragen) uitgenodigd om hun beloning te ontvangen. Ze worden verrast op demonstraties van speciale middelen die de politie inzet: een sproeiwagen (waterkanon) van de federale politie, een drughond, andere speciale voertuigen... De winnaars van de Koalawedstrijd krijgen elk een set fietslichtjes. Die verlichting wordt gesponsord door de Rotary van Eeklo.

3


eeklo mobiliteit

MOBILITEIT

09 I 218 28 16

Industrielaan 2 nicole.verbruggen@eeklo.be www.eeklo.be

Blue-bikes zijn er klaar voor

Stad Eeklo, NMBS en Groep INTRO hebben met het Fietspunt in het Eeklose Werken fietspad station een dienstverlening voor de pendelaars die de trein en de fiets combineren. langs spoorweg De medewerkers van Intro zorgen voor Het fietspad langs de spoorweg tussen toezicht op de fietsstallingen, ordehandde Oude Gentweg en Dam was de afge- having en onderhoud van de fietsstallinlopen weken afgesloten voor fietsverkeer. gen, fietsherstel volgens het thuiskom- grondgebied en voor de ritten die haar Enerzijds werd een nieuwe afsluiting ge- principe (je geraakt veilig en reglementair bewoners maken in andere gemeenten / plaatst tussen het spoor en het fietspad. met je fiets thuis), verhuur van fietsen, steden. Daarnaast heeft de Vlaamse Daarnaast voerde Eandis voorbereidende toeristische info en extra dienstverlening overheid hieraan een tussenkomst van werken uit voor het inplanten van nieuwe (onderhoud van autoparkeerplaatsen € 1 per rit gekoppeld. Door de verrekeverlichting later dit jaar. in de onmiddellijke omgeving van het ning van deze kortingen is een rit met een station, onderhoud groen in de stations- Blue-bike in Eeklo of door een Eeklonaar omgeving). elders in Vlaanderen volledig terugbeMobiele lijnwinkel verhuist taald. De tussenkomst van de stad maakt op de markt Met de komst van het Fietspunt is het het ook voor bedrijven en werknemers In de winter neemt de mobiele lijnwinkel ook mogelijk om in het station van Eeklo financieel interessant om over te stappen op de donderdagmarkt een standplaats een Blue-bike te ontlenen. Dit gaat om naar de fiets als transportmiddel. in aan het begin van de Boelare. Door deelfietsen die gebruikt worden door perde komst van de terrassen zal de lijnwin- sonen die in Eeklo wonen/werken en de Op dit ogenblik zijn 14 Blue-bikes te kel vanaf donderdag 24 april tot 1 okto- afstand van het station naar het werk of ontlenen in het Eeklose Fietspunt, voorber te vinden zijn ter hoogte van Boelare naar huis met de fiets afleggen. Je neemt lopig nog via het loket in het station. Op 68. Je vindt de Lijnwinkel elke 2de en 4de een abonnement van € 10 per jaar en je korte termijn komt er een sleutelautomaat donderdag van de maand van 9 tot 13 kan op elk moment een blauwe fiets huren. uur op de donderdagmarkt. Je kan er Woon je in Eeklo en pendel je dagelijks info opvragen over diensturen en wegDe ritprijs volgt de door Blue-mobility met de bus/trein richting je werkplaats? omleidingen; tickets en abonnementen gehanteerde ritprijs (www.blue-bike.be) Heb je een bedrijf in Eeklo en wil je je van € 3 per uitlening. De stad Eeklo sloot werknemers stimuleren om met het openaankopen. een derdebetalersregeling af met Blue- baar vervoer te komen? mobility. De stad komt zo voor € 2 tussen in de door de klant te betalen ritprijs MEER INFO woe 7 mei Commissariaat Eeklo, van de Blue-bike uitleningen op haar mobiliteit@eeklo.be 14 - 17 uur Tieltsesteenweg 18

Fietsregistraties 2014

4

woe 4 juni 14 - 17 uur

Commissariaat Eeklo, Tieltsesteenweg 18

don 19 juni 8 - 13 uur

Jaarmarkt Eeklo t.h.v. Krügercomplex

woe 2 juli 14 - 17 uur

Commissariaat Eeklo, Tieltsesteenweg 18

woe 6 aug 14 - 17 uur

Commissariaat Eeklo, Tieltsesteenweg 18

don 7 aug 8 - 13 uur

Wekelijkse markt Eeklo

woe 3 sept 14 - 17 uur

Commissariaat Eeklo, Tieltsesteenweg 18

vrij 5 sept 16 - 19 uur

Station Eeklo

woe 1 okt 14 - 17 uur

Commissariaat Eeklo, Tieltsesteenweg 18

woe 5 nov 14 - 17 uur

Commissariaat Eeklo, Tieltsesteenweg 18

Fiets kwijt? www.gevondenfietsen.be zoekt in heel Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar jouw fiets. De Provincie zet zich samen met de lokale overheden en de politiezones in om gevonden fietsen en eigenaars terug bij elkaar te brengen. Zodra een fiets teruggevonden is, heb je 3 maanden tijd om hem terug te krijgen. Surf naar www.gevondenfietsen.be en kijk of jouw fiets er ook tussen zit! De databank met gestolen en gevonden fietsen is voor iedereen toegankelijk. De politiezones en steden/gemeenten nemen een digitale foto, die samen met alle kenmerken van de fiets op de website wordt geplaatst. Al meer dan 1.000 fietsen keerden via de website terug naar hun eigenaar. Vind je je fiets niet meteen terug, vul

dan alvast je gegevens in op de website. Wordt je fiets gevonden, dan krijg je automatisch een bericht. ENKELE TIPS 1. laat je fiets graveren of labelen; 2. hou je aankoopbewijs en fietspas goed bij; 3. neem een foto van je fiets; 4. maak je fiets altijd vast en gebruik verschillende soorten sloten; 5. als je slachtoffer bent van een fietsdiefstal geef je dit best altijd aan bij de politie. Je kan de diefstal snel en gemakkelijk online melden via www.policeonweb.be.


eeklo wonen&leven Inzetten op tewerkstelling! Eeklo telde in februari 2014 een werkloosheidsgraad van 9,77%. Op dat moment waren er in de stad 910 werklozen. Om de drempel van de 10% te vermijden, wenst de stad samen met verschillende partners in te zetten op werkgelegenheid. Vakbonden, interimkantoren, OCMW, stad, publieke overheden en instanties van werkgevers en werknemers kwamen begin april samen op een werkgelegenheidsconferentie om de tewerkstellingsuitdaging in kaart te brengen en aan te pakken. Eeklose werklozen hebben typische kenmerken: 207 van de 910 werklozen zijn jonger dan 25. Bovendien is 58% laaggeschoold en is 1 op 4 arbeidsgehandicapt. Een kwart van de Eeklose werklozen is meer dan 2 jaar werkloos. Uit cijfers blijkt ook dat er wel heel wat jobs in Eeklo zijn, maar dat die niet altijd makkelijk ingevuld geraken.

• • • • •

• • •

Het is de ambitie om tegen eind 2018 de • werkloosheid te doen dalen naar 7%. Dit houdt een creatie van 300 extra arbeidsplaatsen in, en dan vooral voor de laag- en middelhooggeschoolden. Daarom zal de komende maanden en jaren veel worden • ingezet op volgende zaken: • problemen inzake opleiding/toeleiding tot jobs aanpakken; • optimaliseren van het gevoerde human

resourcesbeleid van de bedrijfsleiders; jobbeurzen organiseren, die vraag en aanbod op mekaar afstemmen; Eeklose bedrijven bekender en aantrekkelijker maken; bestaande bedrijventerreinen verder exploiteren; sociaal-economische tewerkstellingsprojecten uitwerken en uitbouwen; problemen inzake mobiliteit en kinderopvang aanpakken; informatie verspreiden rond subsidies voor bedrijven en Vlaamse/provinciale maatregelen voor de bedrijven beter communiceren; maatwerk bieden aan KMO’s; jaarlijks overleg met alle tewerkstellingspartners; coachen van zwakke profielen op de arbeidsmarkt; innovatieve productieprocessen en bestaande competenties in Eeklo meer bekend maken en fier zijn op de kleine Eeklose bedrijven (moet een deel van de citymarketing worden); sectorfondsen aanspreken om nieuwe projecten te lanceren. Zo investeren stad, VDAB en de Confederatie Bouw in een Bouwbaan om de komende jaren nieuwe jobs te creëren in de bouw.

COMMUNICATIE 09 I 218 28 96

Industrielaan 2 info@eeklo.be www.eeklo.be

Vergis je nooit meer van ophaaldag dankzij Recycle! Wanneer wordt papier en karton opgehaald? Wat zijn de openingsuren van het recyclagepark? Je vindt het antwoord op je smartphone of tablet. Recycle! is de naam van de nieuwe app die de afvalintercommunales samen met Fost Plus, Bebat en Recupel ontwikkelden: zelf herinneringen instellen voor de inzamelingen, snel de sorteerregels checken of zien waar het dichtstbij gelegen recyclagepunt is, inclusief de route en openingsuren. DOWNLOADEN? via de Apple Store of Google Play

Geboren in 1964? Een 10-tal vrijwilligers is bezig om Eeklose zielsverwanten, geboren in 1964, samen te brengen voor een reünie op 6 september in Het Sparrenhof te Eeklo. Woon je in Eeklo, heb je er gewoond of school gelopen en word je 50 jaar? Laat dan iets van je horen. Bezoek www.eeklo1964.be.

Op zondag 18 mei kan je fietsen langs Meetjeslandse trage wegen en natuurgebieden. De organisatoren zorgen voor een gezonde mix aan puur fietsplezier en boeiende stoppunten. Je kunt kiezen uit vijf startpunten in het Meetjesland. Starten kan tussen 10 en 16 uur. Alle fietsroutes zijn tussen 5 en 50 km lang en hebben infostops rond het thema bijen en tuinen. Je krijgt een brede waaier aan activiteiten aangeboden op elke route. Het Bardelaeremuseum in Lembeke is de centrale startplaats.

© Ludo Goossens

IN KOERSBROEK OF WANDELSCHOENEN NAAR DE MEETJESLANDSE GORDEL MEER INFO tel. 09 | 377 93 00 - info@npmeetjesland.be www.meetjeslandsegordel.be INZOEMEN OP BIJEN Het hoofdthema is ‘bijen’. Een greep uit het aanbod in het Bardelaeremuseum: • bijenfietsroute (32 km) met stop bij een imker, een bloemrijke akkerrand, een kruidentuin en een biopluktuin • hotel voor wilde bijen bouwen • bijenstand en wilde plantenbeurs

Organisatie: Natuurpunt en Partners Meetjesland en Regionaal Landschap Meetjesland i.s.m. Natuurpuntafdelingen, Agentschap voor Natuur en Bos, Fietsersbond Meetjesland en heel wat andere partners

5


eeklo wonen&leven Geen papieren telefoongidsen meer?

Lokale overheden eisen meer windwinst voor inwoners

Vandaag kunnen er in agrarisch gebied aanvragen komen om windturbines te bouwen. Om de inplanting ervan ruimtelijk te structureren Als milieubewuste stad kiest Eeklo i.s.m. is de Provincie Oost-Vlaanderen bezig met de opmaak van een Truvo Belgium (uitgever van de papieren provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. In de regio Maldegem-Eeklo werd telefoongidsen) voor een gezamenlijke de zone langs de E34/N49 geselecteerd om windturbines in te planten. verdeling van de telefoonboeken. Uit onderzoek blijkt dat 8 op 10 abonnees de gidsen thuis willen blijven ontvangen. Om te voorkomen dat de boeken ook bedeeld worden aan niet-gebruikers, bestaat de mogelijkheid om je uit te schrijven via www.goudengids.be. Personen die zich uitschrijven vóór 16 mei 2014, met vermelding van adres en telefoonnummer, zullen bij de volgende bedeling geen exemplaar meer ontvangen. Met uitschrijvingen die later binnenkomen, wordt pas volgend jaar rekening gehouden.

GEEF JOUW OUDE KLEDIJ EEN NIEUW LEVEN...

Op woensdag 7 mei zamelt De Kringwinkel Meetjesland vzw huisaan-huis textiel in. Die dag kunnen alle inwoners van Eeklo de oranje zak die ze in de brievenbus kregen buiten plaatsen, gevuld met propere en herbruikbare kledij, stoffen en ander textiel. Jouw spullen krijgen een tweede leven in De Kringwinkel nadat ze in de sociale werkplaats een heel traject van sortering en kwaliteitscontrole afgelegd hebben. En wie kringt, die wint… Want in ruil voor jouw oude kledij, krijg je een goed gevoel cadeau: met dit gebaar verklein je namelijk niet enkel de afvalberg maar help je ook bij het creëren van jobs én toekomstperspectieven voor mensen met minder kansen op de gewone arbeidsmarkt. MEER INFO www.kwmeetjesland.be

6

Maldegem en Eeklo wilden een sterk signaal geven naar de provincie en het Vlaams Gewest. Ze vroegen aan de hogere overheden om deze materie stevig in handen te nemen en paal en perk te stellen aan de manier waarop sommige exploitanten vandaag, soms ten koste van de bevolking, munt slaan uit windenergie. Volgens beide besturen is wind van iedereen. Maar de beperkte beschikbare ruimte in Vlaanderen zorgt ervoor dat turbines hier meer hinder opleveren dan in gebieden met minder dichte bebouwing. Het provinciale plan en Vlarem moeten dit aanpakken. Eeklo en Maldegem ondersteunen de provincie maar dringen aan op meer financiële return voor de inwoners. Enkel zo kan het draagvlak voor windturbines bij de bevolking verhogen. STANDPUNTEN UIT DE VISIETEKST MALDEGEM & EEKLO 1. Samen met exploitanten en andere overheden werken aan meer windenergie. Windenergie is proper, goedkoop, onuitputtelijk en kan lokaal worden opgewekt.

© Joeri Seymortier

MILIEU Industrielaan 2 09 I 218 28 20 milieu@eeklo.be www.eeklo.be/milieu

2. Samen met het provinciebestuur exploitanten in een keurslijf dwingen voor de inplanting van windturbines. 3. Een strikte handhaving zal de inplanting positief beïnvloeden. Een windturbine die niet aan de Vlaamse norm voldoet, moet worden stilgelegd. 4. Eisen dat exploitanten 50% participatie toestaan aan de lokale bevolking en overheden als die er om vragen. De wind waait voor iedereen. Daarom mag iedereen er in investeren en er financieel mee van genieten. De 20% die de provincie aanhoudt, is voor Eeklo en Maldegem te weinig. De provincie stelde haar ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig vast. Tussen 25 april en 23 juni loopt een openbaar onderzoek met infomarkten georganiseerd door Oost-Vlaanderen Energielandschap. Zo was er een infomarkt in Eeklo en is er een op woensdag 7 mei in CC Den Hoogen Pad in Adegem. Wellicht zal de provincieraad tegen eind 2014 haar plan definitief vaststellen. MEER INFO www.energielandschap.be

De wereld klopt aan je deur Word gastgezin!

YFU vzw (Youth For Understanding) is te vangen gedurende het schooljaar 2014een studentenuitwisselingsorganisatie voor 2015. YFU-studenten zijn jongeren tussen jongeren vanaf 15 jaar. Deze vzw maakt 15 en 19 jaar, zij gaan naar een middelbare het mogelijk dat deze jongeren een jaar in school in de buurt van hun gastgezin. Door het buitenland studeren en in een gastge- het leven in een gastgezin en het schoolzin verblijven. Omgekeerd ontvangen ze lopen krijgt de jongere een ideale kans om jaarlijks ook jongeren vanuit de hele wereld onze taal en cultuur te leren kennen: een die bij ons komen studeren en in een gast- unieke belevenis voor die jongere. gezin verblijven. YFU is op zoek naar gemotiveerde gezin- MEER INFO nen die bereid zijn om YFU studenten op inbound@yfu.be - www.yfu.be


eeklo wonen&leven

MILIEU Industrielaan 2 09 I 218 28 20 milieu@eeklo.be www.eeklo.be/milieu

Dikke truiendag in Eeklo Het MOS-team van PSBLO De Zonnewijzer sloot de elektriciteit af. De lichten gingen uit en de voormiddag werd doorgebracht zonder verwarming, smartboards en pc’s. De leerkrachten gaven zelfs hun gsm’s af!

De kinderen van het Droomschip trokken niet alleen een warme trui aan, maar zorgden samen voor een groot laken waar elke leerling onder paste. Op die manier kregen ze het niet alleen lekker warm, maar was het ook nog eens super gezellig! Ook al stormde het en stond de verwarming wat minder.

De bovenbouw van het College O.-L.-V.-Ten Doorn maakte een Facebook-profiel Dikke Trui Ten Doorn aan. Leerlingen werden aangemoedigd om met hun klas/groep/vriendenkliek een eigen profiel aan te maken met als naam Buitenschoolse Kinderopvang Dikke Trui (en dan hun eigen groepsnaam). De kinderen van Bukinop deden een Dit profiel lieten ze vriend zijn met Dikke dansje om de ouders warm te maken. Ze Trui Ten Doorn en hier konden ze wee- gaven ook warme soep. De kinderen van tjes, foto’s, tips,... posten en zaken lin- de Blokhutten hadden wanten verzameld. ken en liken i.v.m. milieu, CO2 uitstoot, Ze wandelden van de school naar de opbesparingen,... De groep die meest ac- vang en maakten een wantenketting. Daar tief was op Facebook of die het leukst aangekomen deden ze de wanten-rap. De bevonden werd, viel in de prijzen! Uiter- kinderen van de Kinderpoort deden een aard ging de verwarming een graadje oproep op Facebook met de vraag langs lager die dag. te komen tussen 17 en 18 uur. In een

Recyclagepark is GEEN chemowagen

Klein Gevaarlijk Afval is de verzamel- Dit leidt tot gevaarnaam voor schadelijke, gevaarlijke of lijke situaties voor giftige afvalstoffen, evenals voor afval- de parkwachters producten die dergelijke stoffen bevatten. (schadelijk voor de Deze afvalstoffen kunnen een gevaar be- huid, schadelijk bij inademing, brandwontekenen voor de gezondheid en het leef- den,...)! Dergelijke mistoestanden worden milieu. Zij worden daarom op een speciale in de toekomst onmiddellijk gesanctioneerd. wijze ingezameld en verwerkt. Frituurolie en motorolie zijn de enige vorm van KGA die kunnen afgeleverd wor- In 2014 kan je op volgende dagen het den op het recyclagepark in de daarvoor KGA kwijt op de chemowagen: voorziene recipiënten. Ander klein gevaar- • elke eerste zaterdag van de maand van lijk afval zoals lijmen, zuren, basen, insec9 tot 12 uur aan het recyclagepark: ticiden, sproeimiddelen, verven,... horen 3 mei, 7 juni, 5 juli, 2 augustus, 6 september, 4 oktober, 8 november en in geen enkel geval thuis op het recyclagepark! Deze stoffen moeten afgeleverd 6 december worden aan de chemowagen. Het aan- • op de volgende woensdagen van 15 tot geboden KGA dient zoveel mogelijk in de 17 uur aan de parking aan de sporthal: 14 mei, 16 juli, 17 september, 19 november oorspronkelijke verpakking, inclusief buitenverpakking, aangeboden te worden om MEER INFO de identificatie te vereenvoudigen. Afgelopen maanden werden op het re- Milieudienst, Industrielaan 2 cyclagepark verschillende gevaarlijke stof- tel. 09 | 218 28 20 fen in de recipiënt voor frituurolie gedumpt. milieudienst@eeklo.be

© Droomschip

Een overzicht van de activiteiten:

hemelbed werden warme verhalen verteld. De kinderen van de Meibloem zetten het Zonneheem aan het werk om sjaals en truien te breien. Ondertussen verzamelden ze herenkledij. Die brachten ze naar het Rode Kruis Opvangcentrum om op die manier hun graadje minder te delen met de bewoners. De kinderen van de Zuiderzon nodigden ouders en bezoekers van de Zuidkaai uit. Ze gaven soep, glühwein en warme chocomelk op het binnenplein van de Zuidkaai. MEER INFO www.eeklo.be/milieu

Bloemenweide voor de bijen In het voorjaar neemt de stad Eeklo deel aan de actie Verbijsterende bijen voor gemeentebesturen. De Provincie Oost-Vlaanderen biedt gemeenten en steden de mogelijkheid aan om zaden aan te vragen voor het inzaaien van een bloemenveld op openbaar domein, vb. op braakliggende terreinen, bermen en andere. De milieudienst van Eeklo besloot in samenspraak met de groendienst het braakliggende perceel op de hoek Moeie / Tieltsesteenweg in te zaaien, dit met toestemming van de Meetjeslandse Bouwmaatschappij. Bijen zijn heel belangrijke wezens voor onze landbouw en botanische biodiversiteit. De laatste jaren hebben bijen het om verschillende redenen moeilijker. Een belangrijk knelpunt voor honingbijen en wilde bijen is het tekort aan nectar en stuifmeel, vooral in het najaar. Een extra aanbod aan planten met een goed stuifmeel- en nectargehalte is welkom.

7


COMMUNICATIE

eeklo bestuur&diensten Zin om te werken bij stad Eeklo?

1 halftijds begeleid(st)er (D1-D3) of medewerk(st)er (C1-C3) BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG (tijdelijk contract 19/38, tot eind nov. 2014)

+ aanleg werfreserve voor toekomstige vervangingen

JOUW TAKEN

• omgaan met kinderen; • omgaan met ouders;

• organisatorische taken;

• opruimen en onderhouden van locatie, teamoverleg bijwonen,...

Je bent in het bezit van een diploma/getuigschrift in de richting van kinderopvang. De

volledige lijst van diploma’s/getuigschriften

die in aanmerking komen kan je opvragen op de dienst personeelszaken.

Je hebt een vast uurrooster.

Stuur jouw kandidatuur, samen met je cv, (pas) foto en een uittreksel uit het strafregister (model 2), aan de heer Burgemeester, Industrielaan 2, 9900 Eeklo uiterlijk gepost op maandag 5 mei 2014 (poststempel geldt als bewijs!).

MEER INFO www.eeklo.be/vacatures

09 I 218 28 96

Industrielaan 2 info@eeklo.be www.eeklo.be

Verkiezingen op 25 mei 2014 Op zondag 25 mei worden 124 volksvertegenwoordigers verkozen voor het Vlaams Parlement en 150 volksvertegenwoordigers voor de Kamer. In alle 28 lidstaten van de Europese Unie kunnen de kiezers ook een stem uitbrengen om 751 Europese volksvertegenwoordigers te kiezen. België mag er hiervan 21 afvaardigen. HOE STEM JE GELDIG? De kiezer mag op een gekozen lijst en steeds op dezelfde lijst zijn stem uitbrengen: • in het vak bovenaan de lijst (lijststem); • in het vak naast de naam van één of meerdere kandidaat-titularissen op de gekozen lijst (naamstemmen); • in het vak naast de naam van één of meerdere kandidaat-titularissen én één of meerdere kandidaat-opvolgers op de gekozen lijst (naamstemmen); • in het vak naast de naam van één of meerdere kandidaat-opvolgers op de gekozen lijst (naamstemmen). Wanneer de kiezer een of meerdere naamstemmen heeft uitgebracht, maar tegelijk ook voor dezelfde lijst een lijststem heeft uitgebracht, dan wordt de stem bovenaan de lijst als niet-bestaande beschouwd. STEMMING BIJ VOLMACHT Kiezers die niet zelf kunnen gaan stemmen (ziekte, job, verblijf in het buitenland) kunnen ook hun stem uitbrengen door een volmacht te geven (artikel 147bis Kieswet-

boek). Hierdoor kan de volmachtdrager voor de volmachtgever stemmen. Voortaan kan volmacht worden gegeven aan gelijk welke andere kiezer. Iedere kiezer mag slechts 1 volmacht krijgen. Volmacht kan in de meeste gevallen worden gegeven tot de dag van de stemming. Enkel bij vakantie in het buitenland kan de volmacht maar tot de dag vóór de stemming gegeven worden. Het volmachtformulier is eenvoudig in te vullen en er dient alleen een attest te worden toegevoegd. Via www.eeklo.be/ informatie/verkiezingen_25_mei_2014 kan je de volmachtformulieren vinden. Deze formulieren zijn ook gratis verkrijgbaar in het stadhuis. Op 25 mei dient de volmachtdrager in het bezit te zijn van het ingevuld en ondertekend volmachtformulier met het bijhorende attest, zijn eigen oproepingsbrief en identiteitskaart om de volmacht te kunnen uitoefenen in het stembureau van de volmachtgever. De stembureaus in Eeklo zijn open van 8 tot 14 uur.

Kort uit de gemeenteraad

Jeugdbrandweer maakt logo Afgelopen maand schreef de Brandweer Vereniging Vlaanderen afdeling Jeugd een wedstrijd uit. Deze wedstrijd bestond erin een nieuwe logo te ontwerpen voor de BVVJeugd. Ook de Eeklose jeugdbrandweer zond een voorstel in en haalde de overwinning binnen. Jens Dobbelaere schetste het ontwerp en Bert De Kezel en Peter Vermeire sprongen bij voor de afwerking.

8

De gemeenteraad keurde een verkaveling goed voor 15 loten voor eengezinswoningen en een meergezinswoning in het binnengebied tussen de bebouwing langs de Molenstraat, Lijsterbesstraat, Vlierstraat en Heilig Grafstraat. De 40 seniorenflats in LDC Zonneheem zullen verkocht worden, waarbij de huidige bewoners hun huurcontract eerst zullen omgezet zien naar contracten met garantie voor woonzekerheid aan dezelfde huidige voorwaarden. De gemeenteraad stemde ook het aangepaste retributiereglement op het gebruik van de bibliotheek en wijzigde het huishoudelijk reglement van de BKO.

Het Streekpact 2013-2018 van Resoc werd goedgekeurd, net als het Strategisch Veiligheids- en PreventiePlan 2014-2017. Er waren ook vragen en toegevoegde punten van N-VA in verband met o.m. het onderhoud van de middenbermen op de N9, de mobiliteit op het Herbakkersplein en armoedebestrijding. Diverse oppositiepartijen brachten een punt aan over de ontsluiting van Balgerhoeke. De meerjarenplanning en het budget van het OCMW werden goedgekeurd. VERSLAGEN www.eeklo.be/bestuur_diensten/vergaderingen_gemeenteraad


eeklo bestuur&diensten

COMMUNICATIE 09 I 218 28 96

Industrielaan 2 info@eeklo.be www.eeklo.be

Groene IT bij de stadsdiensten Eeklo wil een voortrekker zijn op vlak van duurzame ontwikkeling. Ook bij de vervanging van het computerpark maakte de stad de reflex om voor een duurzame oplossing te kiezen. Omdat een Thin Client geen vaste schijDe grote zware desktop computers werden afgelopen maanden vervangen ven en hardware/software functionaliteiten door Thin Clients. Alle 150 administratieve bevat, ligt de levensduur van het toestel medewerkers werken nu rechtstreeks gevoelig hoger dan bij de pc. Gebruikers op Citrix-servers in een VDI-omgeving kunnen vijf tot zeven jaar werken met een (Virtual Desktop Infrastructure). De Thin Client zonder vervanging. Sneuvelt er kleine toestellen die de verbinding mo- onderweg toch één, dan is 90% van het gelijk maken met Citrix verbruiken tien toestel recycleerbaar. keer minder stroom dan hun afgedankte voorgangers. Ook de CO2-uitstoot ligt Eerder maakte het bestuur al de keuze bijna tien keer zo laag. De Citrix-servers, om volledig digitaal te werken tijdens de die nu het zware werk doen, verbruiken vergaderingen van het schepencollege en natuurlijk wel elektriciteit. Als we alles in de gemeenteraad. Daarnaast worden brierekening brengen, dan zal de stad ze- ven en dossiers in regel steeds recto-verso ven tot acht keer minder betalen op het geprint. Dit alles levert een besparing op stroomverbruik van het computerpark. van 300.000 vellen papier per jaar!

stadsarchief

Neelemans IV-1

Wie vertrouwd is met het verleden van nen alvast drukken. Het Gentse drukkersduo onze stad, hoorde ongetwijfeld al van de J. en H. Vander Schelden plakte er een voor‘Geschiedenis der Stad Eecloo’, het werk lopige inhoudsopgave achter aan. Zoals toen waarmee Eduard Neelemans in 1859 de gebruikelijk, werd er een eenvoudig aaneeneerste wetenschappelijke bijdrage op dit genaaid boekje met een slappe papieren gebied leverde. Dat Neelemans ook een omslag van gemaakt: het was de bedoeling 2de deel op zijn naam heeft staan, is veel dat de bezitter het liet inbinden en voorzien minder bekend. Begrijpelijk, want het be- van een eigen band, al of niet samen met de staat volledig uit transcripties van oorkon- verder te verschijnen afleveringen. Mogelijk den en akten op het gebied van bestuur werd het alleen onder vrienden en collegaen rechtspraak. Het Stadsarchief slaagde historici verspreid. Gelukkig bleek toenmalig er in 2002 in deze 673 pagina’s tellende stadsarchivaris Erik De Smet daarvan op de turf fotografisch te laten herdrukken bij het hoogte: toen hij in de jaren tachtig een exemAlgemeen Rijksarchief in Brussel. plaar onder ogen kreeg, maakte hij meteen fotokopieën voor het archief. Neelemans had echter meer in gedachten. Zijn opus magnum moest uiteindelijk vier In die jaren waren de kopieertechnieken volumes dik worden, met de documenten jammer genoeg van middelmatige kwaliteit. bij de overige hoofdstukken van het 1ste Het vergeelde papier leverde fletse kopiedeel: de parochiekerk, de kloosterorden, de ën op. Het werd wachten op de vernuftige artistieke ontwikkelingen (academies, re- Photoshoptechnieken, waarmee de letters derijkerskamers, muziekverenigingen), de leesbaar op een gebleekte achtergrond verschuttersgilden en het economische leven. schenen. Het archiefteam klaarde dit tijdroDeze ambitieuze opzet werd echter vende karwei in februari en maart van dit jaar, gedwarsboomd door zijn intrede in de en zo werd ‘Neelemans IV, eerste stuk’ het Eeklose politiek. Aan het 3de deel, dat zeer 132ste deeltje in de Eeklose Bibliotheek. waarschijnlijk de religieuze ontwikkeling van Eeklo moest documenteren, is hij nooit toeVolgens de inleiding wilde Neelemans gekomen; het 4de heeft hij wel aangepakt in dit 4de deel alle oorkonden en akten over maar nooit voltooid. Toen hij in 1863 voor dit de economische ontwikkeling van Eeklo laatste volume zo’n kleine honderd pagina’s bijeenbrengen. Hij ging daarvoor niet alleen bij elkaar had gehaald, liet hij deze zes kater- op zoek in de rijksarchieven van Gent en

Daar blijft het niet bij. Nog dit jaar starten de medewerkers met digitale postverdeling en dossierbehandeling. En samen met de Vlaamse Overheid werkt de stad momenteel aan het project Digitale bouwaanvraag.

Brugge, maar ook in ons toenmalige archief op de zolder van het stadhuis. Voor de aflevering IV-1 leverde het maar twee items op, maar niet van de minste. Het eerste, een ordonnantie van de Eeklose schepenbank van 1451 waarin de organisatie van het lokale voldersambacht wordt gereglementeerd, beschrijft Neelemans als een “origineel op perkament, waeraen zeven zegels hebben gehangen. De derde, vyfde en zevende zyn verdwenen; en de vier overigen gedeeltelyk bewaerd.” Het tweede is een hanse (overeenkomst) uit 1457 waarmee Eeklo en Kaprijke hun standplaatsen op de verschillende jaarmarkten regelden en hun eigen ingezetenen vrijwaarden van dagvaarding voor de andere schepenbank wegens schulden. Zoals zovele andere zijn deze twee documenten, in 1863 dus nog raadpleegbaar, spoorloos verdwenen. Hoe het ook zij, de inhoud van deze waardevolle stukken is in elk geval voor de komende generaties bewaard. Het archiefteam zorgde alvast voor een tiental exemplaren.

9


OCMW

eeklo ocmw

09 I 377 25 32

Visstraat 16 info@ocmweeklo.be www.ocmweeklo.be

Meerjarenplanning OCMW 2014-2019 Bij het begin van elke nieuwe legislatuur moet het OCMW-bestuur haar beleidsplanning en het daarvoor nodige budget maken voor 6 jaar. Zonder financiële bijdrage van de stad kan een sociale instelling als het OCMW niet werken, aangezien haar inkomsten nooit de volledige uitgaven kunnen dekken: het tekort wordt bijgepast door de stad.

2

Eeklo bevindt zich bij de start van deze Het OCMW zet volop in op de ver- • klanten van de klusjesdienst betalen dere samenwerking met vzw wijklegislatuur - net als vele andere besturen vanaf 2015 een hogere uurbijdrage. Zo in een financieel ongunstige situatie. De centrum De Kring. Via een samenwerkan deze werking op een financieel stad slaagde erin om een meerjarenplan- kingsovereenkomst zal een deel van de verantwoorde wijze verder verzekerd ning voor te leggen, met aandacht voor beleidsdoelstellingen van het OCMW via worden; • de dienstverlening van de poetsdienst kostenefficiënt werken. De stad verlangt het wijkcentrum gerealiseerd worden: zal tegen begin 2017 in belangrijke mate ook van die besturen waar een grote toelage aan gegeven wordt (OCMW, politie,...) • voedselwerking met aandacht voor teruggeschroefd worden, om ze voor dat zij eenzelfde oefening maken. structurele armoedebestrijding en het OCMW betaalbaar te houden. Dit emancipatorische werking; betekent een ingrijpende afslanking van Het OCMW van Eeklo krijgt van • groepswerking voor personen in budgetde poetsdienst van 42 naar 23 voltijds hulpverlening en voor anderstaligen; 2014 tot 2019 jaarlijks een stadstoeequivalenten. Gelet op de sterk stijlage van € 1,8 miljoen. Voor het OCMW • bieden van een laagdrempelige gende loonkosten en de gelijkblijvende ontmoetingsplaats; is de uitdaging bijzonder groot om subsidies zou de poetsdienst in zijn met de beschikbare middelen een • aanbod aan vrijwilligerswerk voor maathuidige grootte onbetaalbaar worden. sociaal beleid te voeren en een verdere schappelijk kwetsbare groepen; • omkadering bij het openstellen van Ondanks de evolutie naar een kleinere goede werking te garanderen. volkstuintjes voor maatschappelijk poetsdienst met minder poetshulpen en Wat de DIENSTVERLENING betreft kwetsbare personen. minder klanten, beschouwt het OCMW maakt het OCMW-bestuur volgende keuzes: een kwalitatieve thuiszorg als één van In de strijd tegen kinderarmoede haar kerntaken. Het bestuur kiest om te Het OCMW zet extra in op de investeert het OCMW extra: blijven inzetten op kwalitatieve thuisactivering van leefloners door: • het OCMW ondersteunt initiatieven van zorg met een gevarieerd aanbod aan externe partners die bijdragen tot de be- diensten, om een antwoord te bieden • de tewerkstelling van personen met strijding van de kinderarmoede. Hierbij aan de toenemende vergrijzing van de leefloon als een prioriteit te zien; wordt gedacht aan studiebegeleiding bevolking. Het OCMW onderscheidt zich • maximaal inzetten op tewerkstelling aan huis, een taalbad voor anderstalige van andere diensten door een systemavia het systeem van art. 60, waardoor kinderen, toegankelijke kinderopvang tische rechtenverkenning bij elke nieuwe cliënt. Bovendien is het OCMW een sterke leefloners een arbeidscontract via het voor kinderen tussen 0 en 3 jaar,...; • de oprichting van een Huis van het Kind en neutrale partner in het Meetjeslandse OCMW krijgen; • extra budget voor vorming en opleiwaarbij een aanbod aan opvoedings- en thuiszorglandschap. ding voor de art.60-medewerkers, om gezinsondersteuning en ontmoeting op deze manier hun slaagkansen op voor ouders wordt uitgebouwd. Het OCMW streeft efficiëntie na op algemene werkingskosten zoals vorming, de arbeidsmarkt te vergroten; • een nauwe samenwerking met Stad De samenwerking met Woonwijzer verzendingskosten, verwarming en elekMeetjesland inzake bestrijding van triciteit. Behalve de noodzakelijke inEeklo door een eigen activeringsproject op te starten, waarbij een team de energiearmoede krijgt in 2014 en 2015 vesteringen in kantoormateriaal en voor van een 5-tal moeilijk activeerbare het in stand houden van de gebouwen, een extra impuls. worden geen nieuwe investeringsbudcliënten taken zal uitvoeren om de netheid in bepaalde buurten te verbeteren. De noodzakelijke beslissingen die om- getten voorzien. wille van onvermijdelijke besparingen Na het opdoen van de nodige arbeidsmoeten genomen worden, hebben een ervaring en het volgen van vorming, Op vlak van gebouwen zal het OCMW GROTE IMPACT op volgende werkingen: hebben deze personen meer kansen haar bestaande budget uit de vorige legislatuur gebruiken om de welzijnscamom door te stromen naar het gewone • de samenwerkingsovereenkomsten met pus De Zuidkaai verder af te werken. De arbeidscircuit; • voor de activering van de meest kwetsSamenlevingsopbouw en het Sociaal huisvesting van het OCMW op de welzijnsbare groepen zet het OCMW, i.s.m. campus, waar de Eeklonaar terecht kan Verhuurkantoor worden in de loop van andere OCMW’s, in op een voortraject, voor de meeste sociale dienstverlening, de komende jaren om budgettaire redenen afgebouwd; om hen voor te bereiden op werk. is daar een wezenlijk onderdeel van.

1

3

4

10


HUISVESTING

dossier wonen

09 I 218 28 40

Industrielaan 2 steffi.boelens@eeklo.be katrien.de.vilder@eeklo.be

Het stadsbestuur heeft hoge ambities wat het wonen in Eeklo betreft. Een aantal acties realiseert de stad zelf, maar voor heel wat zaken doet de stad beroep op gespecialiseerde partners. Op de volgende 4 pagina’s maken we je wegwijs in de woonmaterie. Wie zijn de spelers in het woonbeleid, wat zijn de premies en hoe gaat de stad om met wonen? Later dit jaar leggen we meer nadruk op nieuwe woonprojecten.

Lokaal woonoverleg zorgt voor afstemming en aansturing De stad brengt alle partners regelmatig samen in de schoot van het lokaal woonoverleg om zo haar beleid te kunnen realiseren. De uitdagingen rond wonen zijn groot in Vlaanderen. In onze stad is dat zeker niet anders. We willen de leegstand in de stad tegengaan, de kwaliteit van woningen moet gecontroleerd worden, we willen onze woningen energiezuiniger maken, we streven naar een aangename woonomgeving voor iedereen,... Eeklo is dan ook een regionale centrumstad met een eigen, specifieke woonsituatie die vraagt om een krachtdadig en gecoördineerd beleid. Met het belang van een doortastend woonbeleid in de stad groeide ook de nood aan overleg en afstemming tussen de lokale partners. Daarom organiseert de stad het lokaal woonoverleg.

Het is een strategisch overlegorgaan dat gemiddeld vier keer per jaar samenkomt. Er wordt overleg gepleegd tussen de stad, OCMW, sociale huisvestingsmaatschappijen, Woonwijzer Meetjesland, het Sociaal Verhuurkantoor, en Wonen Vlaanderen. Afhankelijk van de onderwerpen die aan bod komen, kunnen andere organisaties uitgenodigd worden zoals politie, Huurdersbond, Wooninspectie,...

Omdat er veel welzijnsdiensten actief zijn in Eeklo organiseert de stad niet enkel een lokaal woonoverleg, maar ook een overleg wonen-welzijn. Op dit overleg worden niet alleen de woonorganisaties uitgenodigd, maar ook vb. het Centrum Algemeen Welzijnswerk, psychiatrisch ziekenhuis Sint-Jan, Wijkcentrum De Kring, Kind & Gezin, thuiszorgdiensten,...

Via het overleg bereidt de stad beleidsinitiatieven voor en organiseert de stad ook de concrete uitvoering van het beleid. De stad is voorzitter van het lokaal woonoverleg en zorgt er voor dat de initiatieven van de verschillende woonactoren op mekaar afgestemd zijn.

Dit overleg komt 2 keer per jaar samen. Op het overleg wonen-welzijn wordt info uitgewisseld en kunnen er gezamenlijke initiatieven ontstaan,... Vanuit dit overleg kunnen suggesties gegeven worden en vragen gesteld worden aan het lokaal woonoverleg.

Aanpak leegstand loont! In de beleidsverklaring stond te lezen dat de bestuursploeg extra inzet op het aanpakken en activeren van de leegstand. Na één jaar werpt deze versterkte aandacht al de eerste duidelijke vruchten af. Hoewel er in 2012 al een lichte stijging was op te merken (van een twintigtal naar 32) werden in het aanslagjaar 2014 (panden waarvan in 2013 de leegstand werd vastgesteld) maar liefst 73 panden opgenomen op het leegstandregister. De stad investeert de komende jaren bovendien in een nieuw digitaal opvolgingsysteem, waardoor elk pand sneller en nauwkeuriger zal worden opgevolgd. Een nieuw belastingreglement verhoogde het bedrag van belasting per jaar leegstand met een kwart. Dit vooral om de langdurige leegstand (vaak met verkrotting tot gevolg) nog sterker aan te pakken. Uiteraard is het uiteindelijke doel de activering van de panden, en niet gewoon belastingen innen. Alle eigenaren worden hierom op voorhand aangeschreven en een traject voorgesteld. Eigenaren worden aangemoedigd om hun huis te renoveren en kwaliteitsvol opnieuw ter beschikking te stellen van de koop- of huurmarkt. Voor het aanslagjaar van 2013 werden 17 panden geactiveerd en vrijgesteld van het betalen van de leegstandsheffing. De andere 15 zorgden voor een inkomst van € 25.520.

Voor het aanslagjaar 2014 zijn al 28 eigenaren aangezet om hun huis te activeren. De stedelijke huisvestingsdienst probeert de andere 45 alsnog te motiveren om ervoor te kiezen in hun huis te investeren in de plaats van in de stadskas. MEER INFO Steffi Boelens - tel. 09 I 218 28 49 Katrien De Vilder - tel. 09 I 218 28 47

NA

Aanslagjaar

Belastingplichtige panden

Lopende dossiers (incl. vrijst.)

2010

14 (€ 16.970)

23

2011

9 (€ 11.200)

18

2012

13 (€ 16.900)

22

2013

15 (€ 25.520)

32

2014

nog niet gekend

73

VOOR

11


dossier wonen

Partners in wonen

Als stad kan je een woonbeleid niet alleen voeren. Daarvoor zijn partners noodzakelijk. We geven een overzicht van die partners die vanuit de overheid een rol spelen of een rol toebedeeld krijgen. Daarnaast spelen ook vastgoedmakelaars, banken, bouwpromotoren,... mee in het woongebeuren. STAD EEKLO neemt taken op inzake bewaken van de woonkwaliteit (leegstandsregister, activeringsheffing,...), vergunningenbeleid, organiseren van woonoverleg, aandacht voor duurzaamheid in (ver)bouwen, premies. De stad is ook nog verhuurder (flats Zonneheem). De stad is de regisseur van het lokaal woonbeleid.

geboden worden aan de inwoners van Aalter, Assenede, Eeklo, Kaprijke, Knesselare, Maldegem, Sint-Laureins, Waarschoot en Zomergem. Voor de cursussen en de uitleendienst wordt een minimale bijdrage gevraagd.

2. BELEIDSONDERSTEUNING De gemeenten van het Meetjesland en de diverse lokale / regionale woonactoren OCMW EEKLO werken actief aan woonbeleid. Het Woonneemt taken op inzake woonbegeleiding, centrum adviseert en ondersteunt hen: huurwaarborgen, tussenkomst in energie- • ondersteunen van lokaal en intergemeentekosten, crisisopvang,... Het OCMW verlijk woonoverleg; huurt ook een twintigtal woningen. • ter beschikking stellen van gemeentelijke modelreglementen; WOONWIJZER MEETJESLAND • begeleiden/ondersteunen van gemeenten is een partner voor: bij de ontwikkeling van een beleidsvisie en 1. KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING de opmaak van een lokaal woonplan; Advies, informatie en begeleiding aan perso- • verstrekken van informatie over de woonnen die vragen hebben omtrent wonen. problematiek in de regio; Sociaal advies • gemeenten en woonactoren op de hoogte • advies omtrent premies voor (ver)boute houden van bestaande wetgeving; wen en energiebesparing; • leveren van bijdragen bij de opmaak van • algemeen advies over huurwetgeving, lokale sociale beleidsplannen; • ondersteunen van opmaak, evaluatie en bijsociale leningen, sociale woningen; • inschrijvingen in het Sociaal Verhuursturing van een intergemeentelijk woonplan. kantoor Meetjesland; • info over te huur staande woningen. De Meerling, Moeie 16a - tel. 09 | 378 61 70 www.woonwijzermeetjesland.be Technisch advies • advies bij het renoveren van een woning; KOPEN • raming van renovatiekosten; • advies bij het gebruik van materialen en VLAAMSE MAATSCHAPPIJ gereedschappen; VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) • hulp bij de opmaak van een bouwaanVia de VMSW kan je (onder bepaalde vraag voor werken van geringe omvang; voorwaarden) een sociale woning of • onderzoek naar de woningkwaliteit. sociale kavel kopen. www.vmsw.be > particulieren Advies over duurzaam wonen CVBA ‘Wonen’ • info over duurzaam materiaalgebruik; CVBA ‘Het Volk’ Marcel Mollelaan 17 Ravensteinstraat 12 • tips voor energiezuinig (ver)bouwen; 9060 Zelzate 9000 Gent • advies over isoleren, duurzame verwar09 I 344 54 59 09 I 265 82 58 mingssystemen, groene energie,...; info@volk.woonnet.be • cursussen klussen in huis en andere info@wonen.woonnet.be vormingsmodules. LENEN Uitleendienst van gereedschap VLAAMSE MAATSCHAPPIJ Dankzij de ondersteuning van Vlaanderen, VOOR SOCIAAL WONEN Oost-Vlaanderen en de deelnemende ge- Via de VMSW kan je (onder bepaalde meenten/OCMW’s kan de dienst gratis aan- voorwaarden) een sociale lening afsluiten

12

voor koop of renovatie. www.vlaamsewoonlening.be www.vmsw.be > particulieren

Zie CVBA ‘Het Volk’ en CVBA ‘Wonen’ hiernaast

VLAAMS WONINGFONDS Het Vlaams Woningfonds geeft voordelige woonleningen aan gezinnen met een begrensd inkomen. Elke 1ste en 3de donderdag van 9 tot 11 uur in De Meerling, Moeie 16a tel. 09 | 378 61 70 www.vlaamswoningfonds.be MEETJESLANDERS EIGEN HUIS nv Sociale kredietmaatschappij, erkend door de Vlaamse regering. Kerkplein 1 - tel. 09 | 377 13 15 meh@telenet.be

Op dit ogenblik erkent de Vlaamse regering 40 kre-

dietmaatschappijen die als uitsluitend doel hebben:

het toekennen en beheren van sociale leningen voor het kopen, bouwen, verbouwen of behouden van

een bescheiden woning.

HUREN HUURDERSBOND Juridisch advies i.v.m. huurproblematiek. De Meerling - Moeie 16a tel. 09 | 378 61 70 iedere dinsdag van 18 tot 20 uur MEETJESLANDSE BOUWMAATSCHAPPIJ VOOR VOLKSWONINGEN – MBV De Meetjeslandse Bouwmaatschappij heeft in Eeklo 712 sociale huurwoningen en -appartementen, waarvan de meeste in de wijk Sint-Jozef, Crielkens en achter het zwembad liggen. In haar totale werkingsgebied telt de MBV ongeveer 1700 sociale woongelegenheden. De MBV plant volgende projecten in Eeklo: • Blommekens: 18 huurappartementen en 12 koopwoningen (start binnenkort) • Koning Albertstraat-Tieltsesteenweg: 15 huurappartementen en 15 huurwoningen (afgewerkt eind 2014) • Tuinwijklaan: renovatie is bezig • Wilgenpark 2-4: renovatie 56 huurap-


WOONWIJZER MEETJESLAND

dossier wonen partementen, uitvoering is bezig

• Wilgenpark 6-8: renovatie 56 huurapparte-

menten, vanaf begin 2016 • Kerkstraat 27-31: 4 huurappartementen, uitvoering 2014 • Roze: 7 huurappartementen en 8 koopwoningen • Stuifzandstraat: 9 extra koopwoningen • Tieltsesteenweg (hoek Korte Moeie): 12 koopappartementen. Stationsstraat 58 - tel. 09 | 376 90 40 info@mbv.woonnet.be www.mbv-sociaalwonen.be

SOCIAAL VERHUURKANTOOR MEETJESLAND vzw - SVK SVK Meetjesland vzw huurt in Eeklo 39 woningen op de particuliere huurmarkt aan eigenaars tegen een betaalbare huurprijs (dit zijn dus geen sociale woningen!) en verhuurt deze aan personen / gezinnen met een bescheiden inkomen. De Meerling, Moeie 16a - tel. 09 | 376 71 01 info@svkmeetjesland.be www.svkmeetjesland.be ALGEMEEN WONEN-VLAANDEREN

• ondersteunt de minister

bij de voorbereiding van het beleid rond wonen en zorgt voor de uitvoering van het woon(kwaliteits-)beleid; • verstrekt financiële tegemoetkomingen aan particulieren (huursubsidie, renovatieen verbeteringspremies); • staat in voor de uitvoering van het woonkwaliteitsbeleid en zorgt ervoor dat de kwaliteitsnormen voor woningen gerespecteerd worden; • volgt de erkende huurdiensten op en ondersteunt gemeenten bij de ontwikkeling en uitvoering van een lokaal woonbeleid. WOONINSPECTIE De Vlaamse Wooninspectie is een onderdeel van het agentschap Inspectie RWO (Ruimtelijke Ordening, Wonen & Onroerend Erfgoed) en staat in voor de strafrechtelijke handhaving van de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woningkwaliteitsvereisten. De Wooninspectie treedt strafrechtelijk op tegen verhuurders of terbeschikkingstellers van ernstig verkrotte woningen. EIGENAARSVERENIGINGEN (toekomstige) eigenaars en verhuurders: www.aes-snp.be

Moeie 16 - 09 I 378 61 70 info@woonwijzermeetjesland.be www.woonwijzermeetjesland.be

Negen Meetjeslandse besturen keuren een regionaal woonplan goed Aalter, Assenede, Eeklo, Kaprijke, Knesselare, Maldegem, SintLaureins, Waarschoot en Zomergem hebben een gezamenlijk woonbeleidsplan. Vier duidelijke prioriteiten geven de richting aan voor het regionale woonbeleid. Het intergemeentelijk woonkader is opgemaakt door de deelnemers aan Wooncentrum Meetjesland. Het intergemeentelijk woonkader is geen keurslijf voor de lokale besturen. Het lokaal bestuur kan op maat van de lokale situatie kleur geven aan de concrete acties uit het woonkader. Het zijn immers de lokale besturen die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van het woonbeleid op hun grondgebied. Door het woonplan uit te voeren, willen de Meetjeslandse gemeentebesturen het recht op een behoorlijke huisvesting voor alle inwoners waar maken. HET PLANPROCES Op basis van de evaluatie van het Intergemeentelijk Woonkader 2006-2010, de wettelijke opdrachten die gemeenten hebben, gegevens over de regionale woonsituatie en gedeelde uitdagingen werden vier beleidsprioriteiten naar voor geschoven: woonkwaliteit, energiebesparing, grond- en pandenbeleid en doelgroepenbeleid. DE INHOUDELIJKE KEUZES De 9 gemeente- en OCMW-besturen zetten volgende doelstellingen voorop: • Meetjeslandse gezinnen wonen in een kwaliteitsvolle woning / woonomgeving; • Meetjeslandse gezinnen wonen energiezuinig; • het Meetjesland voert een actief grond- en pandenbeleid; • het Meetjeslands woonbeleid houdt rekening met diverse doelgroepen. Om deze doelstellingen na te streven, voorziet het woonkader telkens een aantal concrete doelstellingen

en acties. Enkele doelstellingen zijn in elke stad / gemeente afzonderlijk realiseerbaar, andere doelstellingen zijn intergemeentelijk te realiseren. Een gedetailleerd overzicht van de doelstellingen en acties vind je in het intergemeentelijk woonkader zelf. MEER INFO De tekst van het Intergemeentelijk Woonkader is gepubliceerd in een aantrekkelijke brochure. Je vindt ze via www.woonwijzermeetjesland.be. Woonwijzer Meetjesland Bert Seys, coördinator tel. 09 I 378 61 70 bert@woonwijzermeetjesland.be

13


dossier wonen

WOONWIJZER MEETJESLAND

Moeie 16 - 09 I 378 61 70 info@woonwijzermeetjesland.be www.woonwijzermeetjesland.be

Financiële steun voor bouwers & verbouwers

Samenaankoop & info dakisolatie Stad Eeklo organiseert dit jaar een samenaankoop voor dakisolatie. Door de samenaankoop krijgen de inwoners de kans om tegen een voordeliger prijs het dak van hun woning te isoleren. In Vlaanderen zijn er 25% woningen waarvan het dak niet is geïsoleerd. Dakisolatie (of zoldervloerisolatie) zou echter in geen enkele woning mogen ontbreken. In een niet-geïsoleerde woning verdwijnt ongeveer 30% van de warmte door het dak. Investeren in dakisolatie is dus snel terugverdiend. Zeker als je weet dat er ook premies zijn. Door een samenaankoop dakisolatie willen de stad, Woonwijzer Meetjesland en een aantal andere gemeenten uit de regio de prijs nog drukken. Deze samenaankoop is zowel bedoeld voor isolatiematerialen voor inwoners die zelf isolatie willen plaatsen als voor inwoners die de isolatie willen laten plaatsen door een aannemer. De stad voorziet een gratis infomoment op donderdag 15 mei om 20 uur in het Stadskantoor. Behalve een toelichting over de samenaankoop krijg je info over de technische aspecten van dakisolatie en over de premies die je kunt krijgen. Inwoners die niet wensen deel te nemen aan de samenaankoop, maar zich toch willen informeren over dakisolatie, zijn ook van harte welkom! INSCHRIJVEN www.energiebesparenmeetjesland.be of bij de adviseurs van Woonwijzer. Inschrijven voor de samenaankoop kan tot 30 sept. 2014 en brengt geen enkele kost of verplichting mee. Interesse om als vrijwilliger mee te werken aan de samenaankoop? Laat dit weten bij je inschrijving. Samen met een groep andere inwoners kan je mee de keuze maken van het beste aanbod.

14

Als je bouwt of verbouwt kan je mogelijks beroep doen op een premie. Hieronder vind je een overzicht van een aantal steunmaatregelen. Ben je aan het (ver)bouwen; heb je plannen? Win zeker tijdig advies in, zodat je alle voorwaarden kent en niets vergeet aan te vragen! VLAAMSE RENOVATIEPREMIE Bewoners die hun enige en eigen woning (van min. 25 jaar oud) renoveren, kunnen een premie krijgen van 20 of 30% van de investering. Je moet minstens (via een aannemer of door materiaal aan te kopen) € 10.000 investeren als je deze premie wil aanvragen; je inkomen mag niet te hoog zijn. Je krijgt een premie voor werken aan het dak, elektriciteit, muren, sanitair, buitenschrijnwerk,… VLAAMSE VERBETERINGSPREMIE Bewoners die verbeteringswerken uitvoeren aan hun woning (herstelling dak, elektriciteitswerken, uitbreidingswerken,...) kunnen per bouwonderdeel dat ze verbeteren een vast premiebedrag terugkrijgen. Om de premie aan te vragen moet je woning minstens 25 jaar oud zijn en je moet voldoen aan de inkomensvoorwaarde. STEDELIJKE VERBETERINGSPREMIE Het stadsbestuur geeft een premie voor werken aan sanitair, dak, centrale verwarming of bestrijding van grondvocht, indien je niet in aanmerking komt voor de Vlaamse premies. Je aanvraag moet voldoen aan bijkomende voorwaarden (woning min. 20 jaar oud, inkomen,...). VLAAMSE AANPASSINGSPREMIE VOOR OUDEREN Bewoners die ouder zijn dan 65 jaar kunnen een aanpassingspremie aanvragen als ze hun woning aanpassen aan (toekomstige) noden. Je kan een aanpassingspremie krijgen tot max. € 1.250 voor een traplift, om drempels weg te werken, om sanitair aan te passen, om rolluiken of deuren te automatiseren,... Om in aanmerking te komen mag het inkomen van de 65-plusser niet te hoog zijn.

PREMIES DUURZAAM (VER)BOUWEN Er is een stedelijke premie voor plaatsen van muur- of dakisolatie, plaatsen van een winddicht onderdak, hoogrendementsglas, een groendak, hemelwaterinstallatie,... Afhankelijk van de investering waarvoor je een premie wil aanvragen gelden andere specifieke premievoorwaarden en -bedragen. PREMIES VAN EANDIS Voor energiebesparende investeringen (in een bestaande woning) zoals muur-, vloer- of dakisolatie, hoogrendementsglas,... kan je een premie krijgen. Het premiebedrag en bijkomende voorwaarden zijn afhankelijk van de investering die je doet. Voor een nieuwbouwwoning of een verbouwing die moet voldoen aan de E-peileisen kan je een premie krijgen als je een extra inspanning doet om een lager E-peil te realiseren dan wettelijk verplicht. BELASTINGSVOORDELEN Ook de fiscus stimuleert een aantal investeringen. Een belastingplichtige die in 2014 investeert in inbraak- of brandpreventie kan tot € 760 belastingvermindering krijgen; voor een investering in dakisolatie kan de belastingvermindering oplopen tot € 3.040 per woning. Er bestaan nog steunmaatregelen zoals een verlaagd BTW-tarief voor renovaties, een gratis verzekering gewaarborgd wonen, verminderde registratierechten bij aankoop van een leegstaande woning,... MEER INFO & ADVIES Woonwijzer Meetjesland tel. 09 I 378 61 70 www.woonwijzermeetjesland.be

Goedkoop lenen om je woning energiezuiniger te maken!

Leen aan 2% voor energiebesparende investeringen in je woning! Wie nu aan de slag gaat met energiebe- behoren tot een specifieke doelgroep is sparende investeringen, kan via een FRGE- deze lening renteloos (www.frge.be). lening (Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost) onmiddellijke financiële steun MEER INFO Veneco2, Port Arthurlaan 11, 9000 Gent krijgen voor de investeringen. Deze lening tel. 09 | 218 99 12 - blomme@veneco.be kan je dankzij de stad Eeklo afsluiten bij Let op! Geld lenen kost ook geld. Jaarlijkse kostenpercenVeneco2 en dit aan 2%. Voor personen die tage en debetrente bedragen 2%.


Uitgiftekantoor: Eeklo Stationsstraat 51 - P 908064

België - Belgique P.B. - PP 9900 Eeklo BC 31058

eeklo senioren

Alle activiteiten in deze seniorenkatern vinden plaats in LDC Zonneheem Schietspoelstraat 9, Eeklo tel. 09 I 377 02 46 zonneheem@eeklo.be www.zonneheem.be

LDC Zonneheem WAKt weer mee

VRIJDAG 25 APRIL TOT EN MET VRIJDAG 9 MEI 2014 - GRATIS!

25

Sinds jaren neemt LDC Zonneheem deel aan de Week van de april Amateurkunsten, kortweg WAK genoemd. Ieder jaar stelden wij, rond de periode van 1 mei, onze werken tentoon op verschillende locaties en in diverse ruimten. Denken wij maar aan onze openluchtkunstmarkt, aan Place du Tertre, de keldertentoonstelling, de Paterskerk en de feestzaal Mysterie in Eeklo. Dit jaar slaan de lesgevers Godelieve Melkenbeeck (tekenen & schilderen) en Elie Prins (grafiek) de handen in elkaar om er iets speciaals van te maken. WAK 2014 heeft als thema “De Groote Kunst”. Alle wandelgangen en lokalen van Zonneheem zullen benut worden om de werken tentoon te stellen. Nieuw daarbij is dat dit jaar ook de meeste grote ramen zullen benut worden als etalageruimte, zodat ook op weekends en feestdagen, als Zonneheem gesloten is, wandelaars en geïnteresseerden toch een deel van de tentoonstelling kunnen komen bewonderen.

Kalender

ACTIVITEITEN APRIL-MEI 2014 DON 24/4 14.00 uur

VRIJ 25/4 9.00 uur

De tentoonstelling in de wandelgangen en lokalen van Zonneheem is op werkdagen GRATIS toegankelijk, doorlopend van 9 tot 17 uur. Workshops kan je meemaken op dinsdag-, donderdag- en vrijdagnamiddag, telkens van 14 tot 16 uur. Is Zonneheem gesloten, kan je toch een gedeelte van de werken bewonderen in onze uitstalramen.

DIN 29/4 14.00 uur

Relaxatietechnieken Start WAK

Oorlog onder de grond

DIN 06/5 14.00 uur Koffietafel voor

Moederdag DIN 06/5 13.30 uur Wandeling

Braakman Kanker DON 08/5 6.00 uur Ochtendwandeling DON 08/5 9.00 uur Sprankelend ontbijt DON 08/5 14.00 uur Ludieke spelnamiddag DON 08/5 14.00 uur Vlaamse Alzheimerliga WOE 14/5 14.00 uur Fietstocht Boekhoute WOE 14/5 14.30 uur Geheugenkoor WOE 28/5 14.00 uur Fietstocht Sint-Margriete

WOE 07/5 14.00 uur Praatcafé

15


LDC ZONNEHEEM Schietspoelstraat 9 / 09 I 377 02 46 zonneheem@eeklo.be www.zonneheem.be

eeklo senioren “Wanneer alles uit het geheugen verdwijnt,

Koppig, dementievriendelijk Eeklo blijven liedjes hangen.” en het praatcafé Dementie, stellen voor:

Vlaamse Alzheimer Liga vzw FAMILIEGROEP REGIO EEKLO DONDERDAG 8 MEI 2014 OM 14 UUR

“DEMENTIE IN DE MEDIA EN BIJ VRIENDEN: HET IS TOCH EEN POSITIEF BEELD?” Dementie wordt niet altijd op een positieve manier benaderd. Vaak mei merken de mantelzorgers dat vrienden op een negatieve manier reageren als ze te horen krijgen over dementie. Ofwel vermijden ze contact, ofwel lezen ze de persoon met dementie de les, ofwel betuttelen ze de persoon met dementie.

08

GEHEUGENKOOR WOE WOE14 9 juli MEI - 10 sept.OM - 8 okt. -14.30 12 nov. en 10UUR dec. 2014

8 jan. - 12 feb. - 12 maart - 9 april - 14 mei - 11 juni

Telkens tot 16.30 uur Mensen van met14.30 geheugenklachten in het LDC Zonneheem en/of beginnende dementie uit mei Schietspoelstraat 9, 9900 Eeklo Eeklo en omstreken zijn iedere Gratis deelname! de 2 woensdag van de maand van harte welkom in het lokaal dienstencentrum Zonneheem van 14.30 tot 16.30 uur. dementievriendelijk eeklo Alle deelnemers alsook familie en mantelzorgers genieten van de gezelligheid, van het samen zingen van bekende liedjes van vroeger en nu, dit onder muzikale begeleiding van accordeonist Willy Bultynck, pianist Ward Faes en Geertrui Dhaese. Er zijn liedjesbundels voorzien met voor ieder wat wils. Nieuwe liedjes zijn altijd welkom. GRATIS

14

k ppig

k ppig

Verder staan we stil bij het project Eeklo koppig 2015 en wat zij doen om de positieve beeldvorming bij dementie verder een stem te geven.

MEER INFO GRATIS Frederik Kochuyt: tel. 0486 I 44 07 09

Praatcafé Eeklo

VOOR MENSEN MET KANKER EN HUN NAASTE OMGEVING Gratis initiatief van de Vlaamse Liga tegen Kanker, AZ Alma, Stadsbestuur Eeklo, Eens de behandeling gedaan, zijn dan ook OCMW Eeklo, Lokaal Sociaal Beleid en LDC de nevenwerkingen achter de rug? Vaak is Zonneheem. het voor mensen ontgoochelend dat er op Het praatcafé start met een korte inleiding, langere termijn nog een aantal nevenverwaarna er ruimte is voor vragen en uitwis- schijnselen zijn van deze behandeling. seling van ervaringen. Hierdoor leggen de deelnemers gemakkelijk contact met Dr. Thienpont, oncologe in AZ Alma, geeft elkaar en ontstaan er hechte vriend- je meer informatie over deze nevenwerkinschapsbanden. gen en beantwoordt je vragen. LANGE TERMIJNGEVOLGEN CHEMO & RADIOTHERAPIE mei WOENSDAG 7 MEI OM 14 UUR Chemo en bestraling worden vaak in één adem genoemd. Het is voor de patiënt vaak een harde dobber om ze te ondergaan. Er zijn heel wat nevenwerkingen.

07

Deze activiteit is gratis, maar je dient je vooraf in te schrijven op het secretariaat van Zonneheem - tel. 09 I 377 02 46 zonneheem@eeklo.be Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten? VLK-steunpunt: 09 I 264 46 51 of ovlaanderen.vliga@tegenkanker.be

dementievriendelijk eeklo

Seniorenorkest bevestigt in derde afdeling Zondag 30 maart nam het Seniorenorkest in CC De Herbakker deel aan het provinciaal muziektoernooi voor fanfares en harmonieën. Om de vier jaar dient het orkest zijn klassering (derde afdeling) te bevestigen door deelname aan het toernooi met een verplicht werk en een keuzewerk. Na maandenlange voorbereiding onder leiding van dirigent Georges Clauws was het orkest er klaar voor. De 38 muzikanten van het Seniorenorkest (er waren ook

16

enkele junioren bij) kwamen als eerste aan de beurt om 10.30 uur. Na een inspeelstuk (Just a ballad van Jacob De Haan), speelde het orkest het verplicht werk Irish Fantasy van Marc Jeanbourquin en daarna Partita van Piet Swerts, die nota bene in de jury zat. De werken werden enthousiast en voortreffelijk uitgevoerd. Dat bleek ook bij de proclamatie: het Seniorenorkest blijft de komende vier jaar in derde afdeling. In zijn verslag wees de jury op enkele aandachtspunten, maar waardeerde in zijn

geheel de sterke prestatie van de muzikanten en hun dirigent. Het orkest tapt nu uit een ander vaatje en begint de voorbereiding van een zestal zomerconcerten. VOLGEND OPTREDEN Bloemenmarkt Markt, zondag 27 april om 10.30 uur


LDC ZONNEHEEM Schietspoelstraat 9 / 09 I 377 02 46 zonneheem@eeklo.be www.zonneheem.be

eeklo senioren

INFO Relaxatietechnieken DONDERDAG 24 APRIL 2014 OM 14 UUR i.s.m. Liberale mutualiteit Oost-Vlaanderen

onder de grond: Loopgraven, dugouts & bunkers

Dankzij Actieve Stress Reductie Technieken zal je op een andere april manier omgaan met stress. Minder stress en meer ontspanning geeft ons een veerkrachtiger en vrijer gevoel. In deze infosessie gaan we op zoek naar de oorzaken en gevolgen van stressklachten. Daarna volgt de praktijk. Je krijgt technieken aangereikt waar je onmiddellijk thuis mee aan de slag kan. Spreker is John De Bock. Kostprijs: GRATIS! Inschrijven tot woensdag 23 april.

Begin 1918 zaten in de dorpen bij de frontlijn meer militairen april onder de grond dan er vandaag inwoners boven de grond zijn. Tijdens deze causerie heeft drs. Franky Bostyn het over de ondergrondse oorlog: zowel offensief (het ondergraven en opblazen van elkaars stellingen) als defensief (het bouwen van ondergrondse hoofdkwartieren, commandoposten en schuilplaatsen). Hij bespreekt ook uitvoerig het leven in de loopgraven. Drs. Bostyn is een begenadigd spreker en brengt zijn relaas

24

CAUSERIE Oorlog

DINSDAG 29 APRIL 2014 OM 14 UUR

29

Gezellige koffietafel voor Moederdag met Johan Truyvaert DINSDAG 6 MEI 2014 OM 14 UUR

06

Er zit muziek in de maand mei. Op dinsdag 6 mei mogen we mei voor de eerste maal Johan Truyaert in ons dienstencentrum verwelkomen. Als DJ sprokkelde hij een goed gevuld palmares bijeen. Met zijn aanstekelijk enthousiasme krijgt hij ongetwijfeld ook jou aan het dansen. Het wordt opnieuw genieten van een namiddag boordevol muziek. Kostprijs: € 5 (koffie en taart inbegrepen) Inschrijven vóór maandag 5 mei. Kan je niet op eigen houtje naar het Zonneheem komen? Geen probleem, met Vervoer op Maat! word je thuis afgehaald en achteraf veilig en wel teruggebracht.

van deze ‘vergeten oorlog’ aan de hand van een honderdtal beelden van eigen en historisch archeologisch onderzoek. Drs. Franky Bostyn behaalde een Master in militaire geschiedenis en was tien jaar lang conservator van het Memorial Museum Passchendaele 1917. Momenteel werkt hij mee aan een nationaal standaardwerk over België in de Eerste Wereldoorlog. Kostprijs: € 4 / € 2 (55+ & KomUitPas) Inschrijven vóór vrijdag 25 april.

Ludieke spelnamiddag

DONDERDAG 8 MEI 2014 OM 14 UUR I.S.M. COLLEGE O.-L.-V.-TEN-DOORN

Zet de tv maar uit. Schakel je pc, iPad en andere multimedia uit. mei We gaan terug rond de tafel zitten zoals het hoort. In een echte wereld, met echte mensen spelen we een nieuw ontworpen interactief gezelschapsspel. Aan de hand van foto’s, pittige verhalen, grappige anekdotes en eigen ervaringen keren wij terug naar de jaren ‘40, ‘50, ‘60, ‘70 en ‘80. Leerlingen van het College Onze-Lieve-Vrouw-ten-Doorn hebben dit gezelschapsspel ontworpen en willen het graag samen met jou spelen. Moge de beste winnen. Of is deelnemen toch belangrijker? Kostprijs: GRATIS! Inschrijven vóór woensdag 30 april.

08

17


LDC ZONNEHEEM Schietspoelstraat 9 / 09 I 377 02 46 zonneheem@eeklo.be www.zonneheem.be

eeklo senioren

Wandelen

met Zonneheem

DINSDAG 6 MEI 2014 Vertrek om 13.30 uur aan Zonneheem

Wandeling in het nieuwe natuurgebied aan de Braakman

Nabij de dorpen Biervliet en Hoek in de gemeente Termei neuzen ligt de Braakman. De Braakman is een voormalige zeearm van de Westerschelde. Aanvankelijk heette dit water, om zijn onstuimigheid, ook de Dullaert of het Woeste Water. Nu staat de rivier bekend als het hart van een nieuw natuurgebied. Een natuurgebied enig in zijn soort in Nederland omwille van zijn duinvalleivegetatie. Diverse orchideeënsoorten en planten zoals de ratelaar en de parnassia dragen bij aan de soortenrijkdom. Het uitgebreide stelsel van wandelpaden zorgt ervoor dat we er onder begeleiding van Erik Colpaert een mooie wandeltocht kunnen maken. Erik verwacht je om 13.30 uur aan Zonneheem. Je bent verzekerd gedurende de activiteit; de verplaatsing van en naar de activiteit valt onder je eigen verzekering. Ook nordic walkers zijn meer dan welkom om bij de groep wandelliefhebbers aan te sluiten. Kostprijs: GRATIS! Een seintje van je deelname op het nummer 09 I 377 02 46 of via zonneheem@ eeklo.be is gewenst en dit ten laatste de dag voordien.

06

Vroeg-ochtendwandeling IN HET DRONGENGOEDBOS DONDERDAG 8 MEI 2014 OM 6 UUR AAN LDC ZONNEHEEM

Niets zo fijn dan tijdens een stille ochtend de natuur horen en zien ontwaken: optrekkende mist tussen de bomen, het gefluit van bosvogels... Erik Colpaert neemt ons mee langs de wandelpaden in het mei Drongengoedbos, met zijn 750 ha is dit het grootste aaneengesloten bos van Oost-Vlaanderen. Erik geeft tevens deskundige uitleg bij de verschillende vogelgeluiden.

08

Tip van het huis: vergeet zeker je lange broek niet tegen de muggen. Het vervoer naar het Drongengoed gebeurt met eigen wagens. Kostprijs: GRATIS! Inschrijven vóór dinsdag 6 mei.

Aansluitend...

Sprankelend ontbijt IN DE CAFETARIA VAN LDC ZONNEHEEM DONDERDAG 8 MEI 2014 OM 9 UUR Wil je man- of vrouwlief eens aangenaam verrassen. Of heb je mei gewoon zin in een Zonneheems ontbijt buiten categorie? Schuif dan aan voor dit uitgebreid en

08

luxueus ontbijt met bubbels in een leuke lentesfeer en dit aan de prijs van € 12 per persoon. Kostprijs: € 12 Inschrijven vóór dinsdag 6 mei.

Fietstochten mei 2014 WOENSDAG 14 MEI 2014 Namiddagtocht naar Boekhoute / Schare mei vertrek: 14 uur begeleiders Erik Colpaert & Walter Vermeire

14

WOENSDAG 28 MEI 2014 Namiddagtocht naar Sint-Margriete mei vertrek: 14 uur begeleiders Erik Colpaert & Walter Vermeire

28

Vertrekplaats: LDC Zonneheem - Deelname is GRATIS!

18


SOCIAAL HUIS

eeklo sociaal

09 I 218 17 00

Kaaistraat 34 sociaalhuis@dezuidkaai.be www.eeklo.be/sociaalhuis

Sociaal Huis Eeklo

het centrale aanspreekpunt in Eeklo voor al jouw vragen van sociale aard Els Van den Bossche en Christina Trenson kunnen je informatie geven die je op weg helpt naar de beste oplossing. Indien ze zelf de vraag niet kunnen beantwoorden zullen ze je doorverwijzen naar de meest geschikte organisatie. Eventueel kunnen ze samen met jou een afspraak maken. Naast het geven van informatie wordt er ook een eigen dienstverlening aangeboden. Je kan er terecht om onderstaande toelagen of voordelen aan te vragen: • een school- en studietoelage; • een KomUitPas; • een verwarmingstoelage; • een tegemoetkoming voor personen met een handicap; • je pensioen. Daarnaast kunnen deeltijds werklozen er hun formulier werkloosheidsvergoeding laten afstempelen. Het Sociaal Huis fungeert ook als inloophuis dementie waar je terecht kunt met al je vragen over dementie. Je kan je er ook informatie krijgen over vrijwilligerswerk. Naast al deze zaken die door de medewerkers van het Sociaal Huis zelf worden opgenomen, worden er ook zitdagen georganiseerd voor externe diensten, zoals

Fiscale attesten bij opvang

FOD Sociale Zekerheid (tegemoetkomingen aan personen met een handicap), Rijksdienst voor Pensioenen, Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, gratis rechtshulp, Sociale verzekeringsbank - bureau Belgische zaken (info voor grensarbeiders) en Woonwijzer Meetjesland.

Vanaf 1 april is er een nieuw decreet voor de opvang van baby’s en peuters. Sedert dat moment moet ieder opvanginitiatief een vergunning hebben. Wie geen vergunning heeft, kan geen fiscaal attest uitreiken aan de ouders voor de bijdrage die de ouders het jaar ervoor hebben betaald aan opvang. Tot 1 april was het nodig een erkenning te hebben om een fiscaal SOCIAAL HUIS EEKLO attest te bekomen. Als ouder kan je altijd vragen naar de Kaaistraat 34, 9900 Eeklo erkenning of de vergunning in het opvangtel. 09 | 218 17 00 of 09 | 218 17 01 initiatief. Alle opvanginitiatieven die een sociaalhuis@dezuidkaai.be attest hebben, staan vermeld in de folder www.eeklo.be/sociaalhuis Elke werkdag van 9 tot 12 uur, elke 2de en 4de met het opvangaanbod dat terug te vindinsdag van de maand van 17 tot 19 uur. Af- den is op de www.eeklo.be/bko. Ingeval spraak buiten de openingsuren is mogelijk. het opvanginitiatief niet vermeld staat in de folder kan deze geen fiscaal attest afFOD Sociale Zekerheid, directie tegemoetkomingen leveren. aan personen met een handicap heeft geen zitdag in het Sociaal Huis in Eeklo op vrijdag 2 mei. De eerstvolgende zitdag is op vrijdag 6 juni.

MEER INFO FlexiKO - tel. 09 I 228 76 12 of Kind en gezin - tel. 078 I 150 100

Wie stapt er mee naar Brazilië? Van 16 mei t.e.m. 16 juni 2014 kunnen Eeklonaren deelnemen aan een stappencompetitie (10.000-stappenclash) en zo strijden tegen andere steden en gemeenten in Vlaanderen. Onder het motto “Ook de 12de man moet in vorm zijn” stapt elke gemeente of stad virtueel in de richting van Brazilië. 10.000 STAPPEN Waarom? Omdat elke stap telt. 54% van de Vlamingen beweegt onvoldoende voor een goede gezondheid. Een eenvoudige manier om meer te bewegen is elke dag 10.000 stappen zetten. Registreer je op www.10000stappen.be of via www.eeklo.be/ 10000stappen. Hierdoor verbindt de deelnemer zich om dagelijks van 16 mei tot 16 juni, zijn stappen in te geven via de online

In de schoot van de Eeklose Adviesraad voor registratietool van 10.000 Welzijn en Diversiteit werd stappen. Stappentellers kan een werkgroep opgericht Homo Lesbisch Meetjesland Homo Lesbisch Meetjesland je kopen bij de apotheker die actief is rond het theof mutualiteit in de buurt (lijst van verkoop- ma holebi en transgenders. Deze werkgroep punten vind je op www.10000stappen.be). richt zich tot iedereen in het Meetjesland die Er is ook een beperkt aantal stappentellers van dichtbij of veraf in aanraking komt met te ontlenen in de stedelijke sportdienst, het dit thema. De werkgroep koos voor de naam stadhuis, het stadskantoor, de bibliotheek HoLeMee. MEER INFO onthaal@dezuidkaai.be en Wijkcentrum De Kring.

STAP MEE EN BEZORG EEKLO DE OVERWINNING! De gemeente / stad die na één maand de meeste stappen heeft gezet richting Brazilië (in verhouding tot het totaal aantal inwoners in de gemeente) is de winnaar. Daarnaast wint ook de gemeente/stad die de meeste vooruitgang heeft geboekt sinds de start van de wedstrijd.

De stappenclash is een initiatief van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (ViGeZ) en

Pater Damiaan blijft het Meetjesland inspireren. De huis-aanhuis-actie, door enkele moedigen en gulle giften van stille edelmoedigen bracht ongeveer € 1.900 op. De parochies van Eeklo en omgeving brachten € 8.000 samen. In totaal goed voor bijna € 10.000. Het Damiaancomité dankt iedereen van harte die zijn steentje bijdroeg.

Logo Gezond+ in opdracht van de Vlaamse Overheid en i.s.m. het Vlaams Apothekersnetwerk (VAN) en ziekenfondsen.

19


KUNSTACADEMIE Pastoor De Nevestraat 26 09 | 218 27 50 kunstacademie@eeklo.be www.kunstacademie-eeklo.be

eeklo cultuur Hilde Barbier

Proeflessen in de KA!

HAL EN IN VITRO 26/04 - 6/06

DINSDAG 20 T.E.M. ZATERDAG 24 MEI

Hilde Barbier is sinds 1 september 2013 met pensioen. Ze startte met lesgeven aan de toen nog Stedelijke Academie voor Schone Kunsten in 1979 onder directeur Deweer, na haar studies grafiek aan het Sint-Lucasinstituut te Gent. Als leerkracht tekenkunst leerde ze menigeen de knepen van het vak aan. In de tentoonstelling toont Hilde een overzicht van haar persoonlijk oeuvre: prille etsen, modelstudies en haar vele getekende reisimpressies.

Voor iedereen die staat te trappelen om meer te weten over de lessen Beeld Muziek Woord organiseert de Kunstacademie vanaf dinsdag 20 t.e.m. zaterdag 24 mei tal van proeflessen. BEELD - EEKLO 6 - 11 JAAR (alg. beeldende vorming) 21 mei om 13.30, 15.20 en 18 uur 24 mei om 9 en 10.50 uur 11 - 17 JAAR 21 mei 13.30 - 17 uur (beeldende vorming) 24 mei 9 - 12 uur (beeldende vorming) 21 mei 15.30 - 17.10 uur (mixed media) 21 mei 17 - 20.30 uur (architecturale vorming) 24 mei 9 - 12.30 uur (oriëntatie beeld. kunst) +18 JAAR 22 mei 18.30 - 20.30 uur (beeldende vorming, schilderkunst, tekenkunst, grafiek, toegepaste grafiek zeefdruk, steen-beeld, beeldhouwkunst, keramiek) MUZIEK - EEKLO 8 - 14 JAAR (alg. muzikale vorming) 21 mei 14.10 - 15.10 uur +15 JAAR (alg. muzikale vorming) 21 mei 18.30 - 20 uur WOORD - EEKLO 8 - 11 JAAR (spreek- en speelplezier) 21 mei 14.15 - 15.15 uur (3de & 4de leerjaar) 21 mei 15.15 - 16.15 uur (5de & 6de leerjaar) 12 - 14 JAAR (dramatische expressie) 21 mei 17.30 - 18.30 uur 23 mei 18.15 - 19.15 uur +15 JAAR (welsprekendheid / spreek- en spraakvaardigheid) 21 mei 18.30 - 20.30 uur Voor de lessen in de afdelingen Waarschoot en Zomergem zie www.kunstacademie-eeklo.be. Gelieve het secretariaat op voorhand een seintje te geven van jouw bezoek naar kunstacademie@eeklo.be

20

Live muziek- & woordfestival in de KA! VRIJDAG 6, ZATERDAG 7 & ZONDAG 8 JUNI Voor de leerlingen van de Kunstacademie staan de overgangs- of eindproeven voor de deur. Die eindproeven staan open voor publiek en zijn gratis. Dit jaar hebben Muziek en Woord een aantal van die openbare examens gebundeld in een festivalweekend dat loopt van vrijdagavond 6 juni tot en met zondag 8 juni.

ZATERDAG 7 JUNI

10 uur - Auditorium Woord aan het woord 10 uur - In Vitro

Gitaar

18.30 uur - Hal Koor en sax

20 uur - Auditorium Ten Woord

ZONDAG 8 JUNI 10 uur - Auditorium 10.30 uur - In Vitro

Voordracht

Concert klarinet en saxofoon

VRIJDAG 6 JUNI

18 uur - In Vitro Gitaaroptreden

19.30 uur - Auditorium Toneel ‘Ridderverdriet’

De andere examens (zie hieronder) zijn ook gratis toegankelijk.

Kalender openbare examens muziek & woord

Tenzij anders vermeld vinden alle examens Muziek en Woord plaats in de KA! 9 mei , 19 uur - hal

Samenspel strijkorkest

14 mei , 17 uur

Samenspel: gitaarensembles - mixed ensemble - piano meerhandig + celli blazers+ piano - gitaartrio meerhandig piano 20 mei, 16.30 uur: Hobo & harp + samenspel harp 20 mei , 19 uur - Pinguin

Jazz & lichte muziek

21 mei, 15 uur - box

Slagwerk klassiek 23 mei , 17.30 uur

saxofoon + samenspel concertband 23 mei , 18 uur: klarinet 24 mei , 10 uur

samenspel blokfluit &

klavecimbel + blokfluitensemble gitaartrio - meerhandig piano - blazersensemble 24 mei , 10 uur

blokfluit & klavecimbel + samenspel blokfluitensemble - gitaartrio meerhandig piano blazers-ensemble 24 mei , 10.30 uur - N9: jazz & lichte muziek instrument 24 mei , 11.30 uur - Woordklas

hogere graad repertoirestudie 24 mei , 14 uur: cello 27 mei , 18 uur: orgel 28 mei , 14 uur: koper klassiek 28 mei , 18 uur - auditorium

voordracht middelbare graad

2 juni , 17 uur: piano L4

2 juni , 18 uur: viool en altviool

4 juni , 13.30 uur: piano (L 3 & L4) 4 juni , 17 uur: piano (M3 & H3) 4 juni , 16.30 uur - auditorium

jongeren toneel middelbare graad

4 juni , 19.30 uur - auditorium

volwassenen middelbare graad voordracht, toneel , welsprekendheid, spreeken spraakvaardigheid

11 juni , 16 uur - auditorium

spreek- en speelplezier

13 juni , 17 uur

accordeon & samenspel accordeon

21 juni, 14 uur

zang + stemvorming


CULTUURDIENST Pastoor De Nevestraat 10 / 09 I 218 27 28 cultuur@eeklo.be www.eeklo.be/cultuur

Zadenbib

Denk groots, doe mee met de WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN!

VRIJDAG 25 APRIL T.E.M. ZONDAG 4 MEI 2014 Tijdens de WAK willen we de duizenden mensen, die in hun vrije tijd kunst beoefenen, zichtbaar maken, over de verschillende disciplines heen. In Eeklo bruist het van talent. Je kan er kennis mee maken op de volgende momenten: VRIJ PODIUM ZATERDAG 26/04 Tijdens het Vrij Podium voor jong en minder jong talent, beginnende groepen en gevestigde waarden,... in jeugdhuis De Route op zaterdag 26 april vanaf 20 uur. Meer info: www.jhderoute.be ARTY-FARTY-MARKT ZATERDAG 3/05 Kom op zaterdag 3 mei tussen 14 en 18 uur in jeugdcentrum Kubiek kennis maken met handgemaakte spullen, huisgemaakte lekkernijen en kunstobjecten. Het kan

gaan over schilderijen, strips, juwelen, voedsel, kledij, decoratie, papierwaren,... Er is een bar voorzien met lekkere drankjes. Komt dat zien, horen, meemaken, proeven en/of kopen. Beide activiteiten zijn gratis en vinden plaats in Jeugdcentrum Kubiek. MEER INFO Cultuurdienst tel. 09 | 218 27 28 cultuur@eeklo.be www.eeklo.be/wak2014 Ook LDC Zonneheem doet mee aan de WAK (lees meer op pg. 15)

= Feest van de Vlaamse gemeenschap Op zondag 13 juli 2014 viert Eeklo het feest van de Vlaamse Gemeenschap. Alle inwoners zijn die dag van harte welkom op het Herbakkersplein om deel te nemen aan één van de onderstaande activiteiten: • 11 tot 13 uur: lekkere brunch op het

Herbakkersplein (info@bakkerei.be of gsm 0475 I 73 95 66) - € 15

• Vanaf 13 uur gratis fietszoektocht

(20 km) langsheen de mooie plekjes die Eeklo te bieden heeft. Inschrijven kan op voorhand (cultuur@eeklo.be).

BIBLIOTHEEK Molenstraat 36 09 | 218 27 00 bibliotheek@eeklo.be www.eeklo.be/bibliotheek

• 18 tot 19 uur: MPEG-band (Michael &

Petra Van Belleghem en Geert Faes) 19.30 tot 20.30 uur: Ann De Winne Als afsluiter kan je de finale van het WKvoetbal volgen op groot scherm. MEER INFO cultuurdienst Eeklo - tel. 09 | 218 27 28 cultuur@eeklo.be

In april komt in de bib van Eeklo een Zadenbib. Iedereen die gratis lid wordt van mijntuin.org kan in de bib gratis groenten- en plantenzaden ontlenen: groenten, culinaire kruiden, medicinale kruiden en bloemen- en sierplanten. Er is geen uitleentermijn voorzien en er zijn geen boetes: de zadenbib is voor 100% gebaseerd op onderling vertrouwen. Het enige wat de bib vraagt, is dat klanten proberen om zelf zaden te oogsten van planten in hun tuin, en deze aan de bib schenken in het najaar en zo de Zadenbib weer opvullen voor het volgende voorjaar. Behalve het delen van zaden wil de zadenbib ook het delen van kennis stimuleren en faciliteren: • op mijntuin.org vind je antwoorden op al je tuinvragen. • op www.pinterest.com/mijnzadenbib zijn er groepsborden waar iedereen inspirerende foto’s en links kan toevoegen.

Kom studeren in de bib

VANAF 19 MEI TOT EIND JUNI Wie een rustige studieplek zoekt, kan elke weekdag en zaterdag in het auditorium van de bib terecht: maa & woe 9 - 12 uur en 14 - 19 uur din 9 - 12 uur en 14 - 20 uur don 9 - 19 uur vrij 9 - 17 uur zat 9 - 12 uur Let op: op 29, 30 en 31 mei en op 9 juni is de bib gesloten. Op je laptop cursussen downloaden of raad vragen via facebook? Geen probleem, er is wifi beschikbaar.

In Memoriam Dr. Elisabeth Dhanens

De Eeklose Dr. Elisabeth Dhanens, kunsthistorica en erelid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Kunsten van België overleed op 11 maart op 98-jarige leeftijd. Ze werd doctor in de Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde en was bij de stichters van het Heemkundig Genootschap van het Meetjesland. Bij het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen oefende ze jarenlang de functie van inspectrice van het kunstpatrimonium uit. In 2006 ontving ze de Medaille van Stadsverdienste in Eeklo.

21


TICKETSHOP Pastoor De Nevestraat 10 tel. 09 I 218 27 27 info@ccdeherbakker.be - www.ccdeherbakker.be Ticketshop: elke werkdag van 13.30 tot 16.30 uur

eeklo cultuur nig vocalisten zich aan het prachtige repertoire van

CINÉ LOCAL

The Duke. Maar voor de Australisch-Belgische jazzvocaliste Kristen Cornwell is geen berg te hoog. Kristen Cornwell, Carlo Nardozza, Michel Bis-

© Sean Lybeer

met © Anna Karenina

ceglia, Christophe Devisscher en Mimi Verderame € 16 / € 14 (KLEIN ABO) / € 13 (GROOT ABO) / € 12 (HH ABO)

spel zette om vermeende seksfeesten en pedofilie-

THEATER

don 15 mei, 14 en 20 uur

netwerken aan het licht te brengen, ziet alle pijnlijke

Anna Karenina

herinneringen aan de X1-dossiers opgerakeld als hij bezoek krijgt van een jonge ambitieuze theater-

Het tijdloze verhaal over een buitenechtelijke lief-

desrelatie in het tsaristische Rusland van 1874. De

maker die sensatie ziet in deze geschiedenis.

prachtige en levenslustige Anna voelt zich gevan-

tekst © Kurt Van der Elst

gen in haar liefdeloze huwelijk met de hooggeplaatste ambtenaar Alexei Karenin. Wanneer ze graaf Vronski leert kennen, ontstaat er een gepassioneerde affaire met tragische gevolgen. met

don 24 april, 20.30 uur

Keira Knightley, Jude Law,...

14 UUR: € 3, € 7 MET KOFFIE EN GEBAK (TEN LAATSTE RESERVEREN OP DIN 13 MEI) - 20 UUR: € 3

Ultima Thule & HETPALEIS – Door De Bomen het Bos

Tristan is verliefd op Louise, Louise op Staf en Staf op Jessica. Marie was verliefd op Albert, maar die

MUZIEK

is nu dood. De vrouw van Karel, de onderwijzer, is © Jazzlab series

verliefd op Roger, de dirigent. Isolde, zus van Felix en kleindochter van Marie, denkt dat Staf zot van

met

Yahya Terryn en Gilles De Schryver

Rilke Eyckermans, Gilles De Schryver, Tom

Ternest en Robrecht Vanden Thoren € 14 / € 12 (KLEIN ABO) / € 11 (GROOT ABO) / € 10 (HH ABO)

STERRENPARADE VZW

Vrijdag 16 mei 2014 om 20.30 uur

Dimitri Van Toren ‘Veilig in mijn armen’

Zaterdag 14 juni 2014 om 20.30 uur

Bart Herman solo

haar is...

€ 19,50 (excl. verzendings- en reservatiekost)

Een poëtische theatervoorstelling met veel poppen

vzwsterrenparade@telenet.be of 09 | 336 42 51

en vier acteurs over het leven in een kleine stad. met

vrij 25 april, 20.30 uur

Sven Ronsijn, Erik Bassier, Lore Dejonckheere

en Dominique Collet

Kristen Cornwell Duke Ellington’s Sound Of Love

€ 14 / € 12 (KLEIN ABO) / € 11 (GROOT ABO) / € 10 (HH ABO)

Duke Ellington is een van de belangrijkste en meest invloedrijke jazzmuzikanten uit de 20ste eeuw. Met

uitzondering van de legendarische zwarte jazzzangeres Ella Fitzgerald, waagden nog maar wei-

woe 7 mei, 20.30 uur

Het KIP Qui a peur de Regina Louf ?

Een reporter op zijn retour, die zijn carrière op het

UITVERKOCHT 26 april - Wim Helsen // 27 april - Nat Gras // 10 mei - Stef Bos // 14 mei - NTGent // 30 mei - The Broken Circle Bluegrass Band De volledige kalender vind je op www.ccdeherbakker.be

Meer over het programma 2014 - 2015 binnenkort op www.ccdeherbakker.be - ssss

Quiz-me-CIS

Looft

LAU DATE ORGA NUM

V.U.: LAUDATE ORGANUM / Erik Overmeire EEKLO

het

Orgel

VRIJDAG 2 MEI OM 19.30 UUR

S I N T- V I N C E N T I U S K E R K

KERKPLEIN

E E K LO

ORGEL R E C I TA L

ROMUALD

Elk jaar wordt in heel Europa op 9 mei de Europese Dag gevierd. Voor het tweede jaar op rij doet het CIS (Comité voor Internationale Samenwerking) dit in Eeklo met een internationaal getinte quiz: kennis en weetjes over de Europese lanLAURE den, volkeren, muziek, sport, eet‐ & drinkDERMAUT gewoontes, historische gebeurtenissen,... Hoofdprijs is een weekendje voor vier in één van de Eeklose zustersteden!

DAEMS R E G E R LAU DATE FRANCK MET DANK V I E R NAAN E

Brugge / Wenen

musiceer t aan TINEL het EDGAR SONATE IN SOL KLEIN 29: Van PeteghemenOP.aan het GROOT SCHYVENORGEL Allegro con moto

7

!"#$%

!"#!"$% Speciaal

voor jou!

Looft

OP ZONDAG

MET WERKEN VAN

TINEL VERSCHRAEGEN VIERNE

LAU

STEENHOUWERIJ

GABRIËL VERSCHRAEGEN

KUNSTDAL 49900 EEKLO

DATE !"# 27 APRIL ORGA $%&' 2014 het

TE 19 UUR

Looft Orgel het DATE

IN EEN

ORGELRECITAL

TOEGANG 7

!"# Orgel ORGA $%&' LOUIS VIERNE %%& NUM SYMPHONIE NR.3 OP. 28 (1912)! NUM %%& OPGEDRAGEN AAN MARCEL DUPRÉ. 1. Allegro Maestoso 2. Cantilène 3. Intermezzo 4. Adagio (quasi largo) 5. Final

BAKKERIJ

PAT I SS E R I E

LAURE DERMAUT

is geboren in 1982 te Deinze (België). Groeide op in Menen en woont momenteel in Sint-Niklaas.

Zij begon haar muzikale studies aan de muziekacademies van Menen en Ieper waar ze viool, altviool, cello, piano, orgel (bij Eric Hallein) en klavecimbel volgde.

Zij won in 2000 een eerste prijs voor viool in de nationale wedstrijd “Dexia Classics”. In juni 2006 behaalde Laure het diploma “Meester in de muziek” aan het conservatorium van Gent, waar ze viool volgde bij Rudolph Werthen en orgel als tweede instrument bij Dirk Verschraegen.

Het Comité voor Internationale Samenwerking (CIS) is de drijvende kracht achter de samenwerking van de Stad v.u.: LAUDATE ORGANUM / Erik Overmeire Eeklo

Vanaf 2006 concentreert Laure zich op het orgel. Ze volgde lessen aan het conservatorium van Rotterdam bij Ben van Oosten. Het bachelordiploma voor orgel behaalde ze aan het conservatorium van Gent met grootste onderscheiding. Momenteel volgt ze de masteropleiding bij Ignace Michiels.

Eeklo met haar zes zustersteden: Bagnols-sur-Cèze (Frankrijk), Braunfels (Duitsland), Newbury (Engeland), Feltre

SCHERZO IN E

LAU

BAKKERIJ

PRO GRAM MA

(Italië), Kiskunfélegyháza (Hongarije) en Carcaixent (Spanje).

T I E LT S E S T E E N W E G O O S T V E L D S T R A AT

© ErikOv

I N G A N G Z U I D P O RTA A L

ORGA NUM BEGRAFENISSEN CREMATIE

- ssss

LAUREAAT DEXIA CLASSICS)

15 APRIL 2012 OM 16 UUR

ST. -VINCENTIUSKERK KERKPLEIN EEKLO

O O ST V E L D ST R ! E E K LO "# $ %&& '( )&

G R A T I S

(ST.-NIKLAAS.

BESPEELT HET GROOT

SCHYVENORGEL VAN DE ST.-VINCENTIUSKERK TE EEKLO

OP

3e SYMPHONIE

- ssss

V.U.: LAUDATE ORGANUM / Erik Overmeire EEKLO

KINDEREN tot 12 JAAR

Andante sostenuto Allegro moderato

T I E LT S E ST W G ! E E K L O "# $ %&& '* +"

22

!

MET PROJECTIE OP GROOT SCHERM

V.U.: LAUDATE ORGANUM / Erik Overmeire EEKLO

© Laudate organum

TO E G A N G

VA N D E N K E R C K H OV E N

Er kunnen in totaal 27 ploegen van vier deelnemers meedingen. Deelnemen kost € 20 per ploeg. Een mailtje naar cis.eeklo@gmail.com met je gegevens en de naam van je ploeg volstaat. Graag inschrijven vóór 30 april. We verwachten jullie op vrijdag 2 mei om 19.30 uur in het Stadskantoor van Eeklo, Industrielaan 2.

Laure concerteert regelmatig, zowel solo als met orkest. Ze vertolkt geregeld composities van Vlaamse bodem en ze werkte mee aan creaties van werken voor orgel, piano, pauken en strijkers van Sebastian Bradt en Raoul Desmet. In het kader van de jaarlijkse concertreeks in de St. Maartenskerk te Kortrijk kreeg Laure in 2009 de publieksprijs toegekend. Ze volgde masterclasses voor orgel bij Daniel Roth, Michel Bouvard, Hans Davidsson, Harald


eeklo ondernemen Ondernemer

van het

jaar

Ondernemer

van het

jaar

LOKALE ECONOMIE

Eeklose Award voor het

Ondernemer

van het

09 I 218 28 59

Eeklose Award

Ondernemerschap

voor het

Ondernemer

jaar

van het

Ondernemerschap

jaar

Industrielaan 2 nicole.daelemans@eeklo.be www.eeklo.be

zondag 27 april 2 014 Eeklose Award voor het

Ondernemer

van het

Ondernemer

jaar

van het

van het

voor het

Ondernemer

jaar

van het

Ondernemerschap

jaar

MARKT EEKLO - VAN 9 TOT 13 UUR met

optreden van het Seniorenorkest

vanaf 10.30 tot 12.30 uur

Maak kans op mooie prijzen!

Voor de etalage kunnen jullie meestemmen via sms.

Eeklose Award

van het

jaar

Ondernemerschap

Ondernemer

van het

jaar

Ondernemer

van het

Eeklose Award voor het

Ondernemerschap

jaar

Eeklose Award voor het

Ondernemerschap

Ondernemer starter van het jaar van het jaar

Ondernemer etalage van het jaar van het jaar

DELAA E HAN RS TRA OOS

REN KTE

LenteaCTIE

Ondernemer van het jaar ondernemer van het jaar

Eeklose Award voor het

DELAARS TRAKTER HAN

Ondernemerschap

architectuur van het jaar

0 LE N T E CTIE 2 A

EN

L

1 T.E.M. 2014 SPAAR EEN VOLLE STEMPELKAART VANWOE DIN30 APRIL & WIN EEN BBQ-PARTY VOOR 20 PERSONEN! Meer info en deelnemende zaken: www.unizo.be/eeklo

14

Ondernemer

EN

jaar

jaar

EEKLOO SE

voor het

van het

EEKL

CC De Herbakker & Salons Mimosa

Ondernemer

MEER INFO Inschrijven via theo@eeklo.be - € 80 www.eeklo.be/theo

v.u. Katty Van de Voorde, Industrielaan 2, Eeklo

WOENSDAG 28 MEI 2014

van het

Ondernemerschap

Ondernemer

De jury’s van de verschillende Theocategorieën etalage, starter, architectuur en ondernemer zijn volop aan de slag om tegen half mei de lijst met supergenomineerden samen te stellen.

omische d Eeklo

Ondernemer

jaar

Eeklose Award

TEAC

SPAAR&WIN

BPABRTQY’s

SPAAR&ALWL-IN! IN

ne voor 20 perso

n

en Onbus van het stadhuis opALLde -IN! Markt. der alle correct ingevulde wedstrijdformulieren verloten we 4 waardebonnen van € 100 en 8 waardebonnen van € 25. In totaal dus een paasprijzenpot van € 600, met dank aan de deelnemende handelaars en enkele sponsors.

Post ook nog jouw foto met de grote paashazen als achtergrond van een leuk familiekiekje op Facebook en win een waardebon in één van de Eeklose handelszaken.

PAASACTIE

VANAF 7 TOT EN MET 27 APRIL 2014

Zoek mijn vriendjes in de Eeklose winkels en win tal van mooie prijzen! www.eeklo.be/eeklonomie

#eeklonomie

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM! GRATIS!

4 T I E 201

BBQ

Het is aan de shoppers in Eeklo om de kleine paashazen te lokaliseren en een ingevuld wedstrijdformulier met 5 of 10 locaties te bezorgen in de brieven-

markt

Meer info www.eeklo.be/bloemenmarkt

Zoek de paashaas in de winkels PART voor 20 pe Y’s rson Nog tot 27 april kunnen de shoppers in Eeklo op zoek gaan naar kleine paashazen die verstopt zijn in de vitrines van de Eeklose handelaars. De schrijnwerkers en schilders van de stedelijke technische dienst maakten 35 paashaasjes voor de winkels en 2 reuze exemplaren voor in de fontein voor het stadhuis.

ELK ZIJN STEK

2x markt op 1 mei

Donderdag 1 mei vanaf 16 uur is er op de Markt, het ceremonieplein en in de Boelare de jaarlijkse Avond- en Tamboermarkt, waar diverse standwerkers te zien en te horen zijn. In de voormiddag vindt de wekelijkse markt plaats op dezelfde locatie. Het is dus tussen 6 uur ‘s morgens en 22.30 uur verboden te parkeren en stil te staan op de Markt (nr. 2 t.e.m. 74 en nummer 59 t.e.m. 97), op het Marktplein, op het Kerkplein (nr. 1 t.e.m. 6) en in de Boelare (tussen Markt en de August Van Ackerstraat). De toegang is tijdens diezelfde uren verboden voor alle voertuigen op de Markt (nr. 2 t.e.m. de Lijnendraaiersstraat en vanaf nr. 59 t.e.m. 97), op het Marktplein en op het Kerkplein (nr. 1 t.e.m. 6). De toegang is verboden voor alle motorvoertuigen ‘uitgezonderd fietsers’ in de Boelare, tussen de Markt en de August Van Ackerstraat.

23


STEDELIJKE SPORTDIENST Burg. Lionel Pussemierstraat 157 09 I 377 61 27 sport@eeklo.be www.eeklo.be/sport

eeklo sport Familiezwemmen VAN ZAT. 26 APRIL T.E.M. ZAT 21 JUNI OM 10 OF 10.45 UUR 9 LESSEN - I.S.M. MZV WATERPOLO 1. Watergewenning: 3. Zwemvervolmaking: Peuters van 2 en 3 jaar; aan- Veel ouders stoppen met de wezigheid van één volwassen zwemlessen als het kind 25m begeleider (gratis) vereist. kan zwemmen. Met een beetje 2. Zweminitiatie: doorzetting leren kinderen snel Kinderen vanaf 4 jaar zonder de andere zwemslagen! waterschrik. MEER INFO € 36 voor 9 lessen / KomUitPas € 7 per kind. Gezinsleden kunnen rustig zwemmen (€ 2,50 per beurt).

Zwemmen voor volwassenen DINSDAG 15.30 - 16.30 UUR 1. Leren zwemmen: voor volwassenen met en zonder waterschrik 2. Zwemvervolmaking: wil je je zwemstijl verbeteren of aanleren?

Waar: Stedelijk zwembad Prijs: € 40 voor 10 lessen / KomUitPas: € 10 (wie start na 22/04 betaalt minder) Inschrijven: sportdienst tel. 09 I 377 61 27

Watersportdag Actieve Duikschool Eeklo ZATERDAG 17 MEI VAN 14 TOT 17 UUR - ZWEMBAD Duikinitiatie (+14 jaar en kunnen zwemmen), schattenjacht, infostand met duikmateriaal, tombola, recordpoging, duikbar, gratis drankje voor duikers, ijsjes en pannenkoeken,... MEER INFO 0475 I 41 23 13 - bart.vermeire@telenet.be

Inschrijven Minivoetbalcompetitie KERN WAARSCHOOT – EEKLO Nieuwe ploegen kunnen zich inschrijven vóór 31 mei in de sportdienst van Eeklo. De inschrijving is pas geldig als het voorschot van € 250 betaald is.

Prijsduif 24

Geert De Smet uit de Cocquytstraat mocht in het provinciehuis een prijs ontvangen uit handen van burgemeester Koen Loete omdat één van zijn duiven een prima uitslag vloog in de vlucht Bourges van de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond eind juli 2013. Diverse steden en gemeenten geven aan de eerste inwoner in de Bourgesuitslag een erkenning.

Minigolfterrein is er klaar voor Het minigolfterrein staat klaar om vele liefhebbers te ontvangen. Na de grote renovatie van de banen vorig jaar, werden de afgelopen weken nog een paar kleine zaken afgewerkt. Zo heeft één van de banen vooral gras als ondergrond. Dit deel was in slechte staat. Om dat op te lossen werd gras aangekocht en werd de ondergrond genivelleerd. Het werd een gezamenlijke

m nigolf

18 holes

opdracht van de Minigolfclub en de stedelijke groendienst. Bij een tweetal banen diende de betonnen afslagzone nog vernieuwd te worden. Het werk is uitgevoerd door de club. Bij alle banen werden de L-profielen die de afslagzone omranden, verankerd in de betonnen ondergrond omdat ze te vaak los kwamen. De kosten hiervan zijn gedragen door de club.

Karateclub Goshinkai Eeklo scoort op Vlaams kampioenschap!

Zondag 16 maart vond in Knokke het Vlaams kampioenschap karate plaats. Goshinkai Eeklo trad aan met 11 individuele kampers en 5 ploegen. Oost-Vlaams pupilkampioene Laura De Keyser werd vice-Vlaams kampioen kata (stijloefening) en derde bij kumite (gevecht). Louka Delmotte werd Algemeen Vlaams kampioene bij de preminiemen. Bij de miniemen haalde Joran Baetens de derde plaats kata. Bij de ploegkampioenschappen kon Goshinkai Eeklo enkele keren zegevieren: bij de pupillen werden Maud Boucqué, Emily Bauters & Laura De Keyser vice-Vlaams kampioen kata en derde kumite per ploeg. Sem Buysse, Michiel Woestenborghs & Maxime De Bruycker werden knap derde in kata per ploeg. De preminiemen dames (Louka Delmote, Mathille Vermeire & Luna Snoeck) kaapten bij kata de derde plaats weg.

Openingsuren zomer 2014 SPORTHAL juni: maa t.e.m. vrij: 8 – 22 uur zat: 9 - 21 uur - zon: gesloten juli: maa t.e.m. vrij: 8 – 18 uur zat en zon: gesloten Gesloten op vrij 11 juli, maa 21 juli en maa 28 juli tot zon 3 aug. augustus maa t.e.m. vrij: 8 - 22 uur zat: 9 - 21 uur - zon: gesloten gesloten op don 15 aug.

ZWEMBAD juli & augustus maa, woe en vrij: 14 - 18 uur din en don: 14 - 20 uur zat: 14 - 17 uur zon: 9 - 12.30 uur Gesloten: vrij 11 juli, maa 21 juli en maa 28 juli tot zon 3 aug., vrij 15 aug. en 1 t.e.m. 14 sept. (grote schoonmaak)

MINIGOLF & TENNISTERREINEN (ZWEMBAD) juni tot augustus: maa t.e.m. zon: 13 tot 20 uur Groepen: Saskia Calleeuw (tel. 0496 I 08 73 71)


STEDELIJKE SPORTDIENST Burg. Lionel Pussemierstraat 157 09 I 377 61 27 sport@eeklo.be www.eeklo.be/sport

eeklo sport

meer info

Sportkampen zomervakantie 2014

www.eeklo.be/kidsgids vanaf 28 april

KID S GID S Overzicht

van alle activit

Georganiseerd eiten voor kinderen van Kunstacademie door de jeugddienst, 2,5 - 12 jaar sportdie , bibliotheek, CC De Herbak nst, buitenschoolse kindero ker & Wijkcen trum De Kring. pvang,

De sportdienst zorgt deze zomer voor heel wat sport- en spelplezier. Samen met de sportclubs en de jeugddienst werd een gevarieerd aanbod uitgewerkt voor jongeren van 3 tot 18 jaar. Hieronder vind je een beknopt overzicht van de sportkampen. Voor gedetailleerde info (inhoud sportkamp, prijs, waar inschrijven, opvangmogelijkheden,...) surf je vanaf 28 april naar www.eeklo.be/kidsgids. Voor de sportkampen van de sportdienst zijn er vanaf de zomervakantie enkele belangrijke wijzigingen: • inschrijven kan t.e.m. de woensdag vóór de start van het sportkamp. Het is dus niet meer mogelijk om na die woensdag in te schrijven tegen een hoger tarief. De inschrijvingen worden dan stopgezet. • de vooropvang van de sportkampen is niet meer in de sporthal maar in de Blokhutten (Sportlaan 25). Vooropvang in de Blokhutten is mogelijk vanaf 7 uur. Om 9.15 uur halen de sportmonitoren de MAA 30 JUNI TOT VRIJ 4 JULI

Watergewenning

9.30 tot 10.30 uur of 11 tot 12 uur - sportdienst

Ik leer zwemmen

9.30 tot 10.30 of 11 tot 12 uur - sportdienst

kinderen af en begeleiden ze hen naar de sporthal, waar het sportkamp start om 9.30 uur. Je moet niet op voorhand inschrijven voor de vooropvang in de Blokhutten. Je moet wel geregistreerd zijn in de Buitenschoolse Kinderopvang van Eeklo. Wie nog nooit gebruik maakte van de BKO kan zich registreren door de inschrijvingsfiche, die je vindt in de kidsgids of ter plaatse in de Blokhutten, in te vullen en vóór het eerste opvangmoment aan de BKO te bezorgen. MAA 7 JULI TOT VRIJ 11 JULI

+3

JAAR

+4

JAAR

VM: spel & crea - NM: sport

Kleutersportkamp

Sportkabouters

6-12 JAAR

3-6

JAAR

van 9.30 tot 12.15 en/of 13.30 tot 16 uur - sportdienst

wel nog georganiseerd door de sportdienst.

• De avondopvang in de sportdienst

wordt uitgebreid van 17.30 naar 18 uur.

3-6

9.30 tot 12.15 uur en/of 13.30 tot 16 uur (4 dagen) JAAR

Mix van sport & crea - sport- + jeugddienst

Tennis & omnisport MAA 14 JULI TOT VRIJ 18 JULI

9.30 tot 16 uur - sport- + jeugddienst

• De middag- en avondopvang worden

MAA 11 AUG. TOT VRIJ 15 AUG.

5-13 JAAR

TC Doo Eeklo & tennisschool The Future

Geheime missie

de vooropvang kunnen vanaf 9.15 uur terecht in de sporthal, waar het sportkamp start om 9.30 uur.

Kleutergrabbelsportkamp

Op safari

van 9 tot 16 uur (5 dagen)

Kidsgrabbelsportkamp

• Kinderen die geen gebruik maken van

Dansstage

3-18 JAAR

9.30 tot 12 uur: 3 - 7 jaar - 13.30 tot 17 uur: 8 - 18+ jaar

S-Pression

Kleuterkamp

9 tot 12 uur en/of 13 tot 16 uur - Gymclub Altis

3-6

JAAR

JAAR

9.30 tot 12 uur: 3 - 7 jaar - 13.30 tot 17 uur: 8 - 18+ jaar

(5 dagen) - S-Pression

In de mix!

10-14

9.30 tot 16 uur (4 dagen) - Sportdienst

JAAR

Elke dag een verrassende sportieve uitstap

Kidsgrabbelsportkamp De ontdekfabriek

9.30 tot 16 uur - sport- + jeugddienst

VM: spel & crea - NM: sport

Geen sportkampen!

Kleuterkamp

Dansstage

MAA 18 AUG. TOT VRIJ 22 AUG.

MAA 21 JULI TOT VRIJ 1 AUG. MAA 4 AUG. TOT VRIJ 8 AUG.

3-18

3-6

JAAR

Tennisstage

van 9 tot 16 uur - TC Eeklo & tennisschool Attak

6-12 JAAR

4-16 JAAR

optie: 2 uur Franse les per dag

9 tot 12 uur en/of 13 tot 16 uur - Gymclub Altis

MAA 25 AUG. TOT VRIJ 29 AUG.

Recreatief turnkamp

7-12

Tennisstage

4-16

van 9 tot 12 uur - Gymclub Altis

van 9 tot 16 uur - TC Eeklo & tennisschool Attak

optie: 2 uur Franse les per dag

Kleutersportkamp

JAAR

JAAR

Superhelden

Tennis & omnisport van 9 tot 16 uur

TC Doo & tennisschool The Future

3-6

JAAR

van 9.30 tot 12.15 en/of 13.30 tot 16 uur - sportdienst

5-13 JAAR

Handbal & omnisport

6-14 JAAR

van 9.30 tot 16 uur - Sportdienst + Handbalclub Eeklo

25


eeklo jeugd

JEUGDDIENST

09 | 218 29 20

Kerkstraat 121 jeugddienst@eeklo.be www.eeklo.be/jeugd

meer info

www.eeklo.be/kidsgids vanaf 28 april

KID S GID S Overzicht

van alle activit

Georganiseerd eiten voor kinderen van Kunstacademie door de jeugddienst, 2,5 - 12 jaar sportdie , bibliotheek, CC De Herbak nst, buitenschoolse kindero ker & Wijkcen trum De Kring. pvang,

Een spetterende zomervakantie met de jeugddienst De jeugddienst zorgt dit jaar opnieuw voor een spetterend zomervakantieprogramma: een Roefelweek, Grabbelpas en speelpleinwerking ’t Ges. Bovendien kan je een aantal werkingen combineren met elkaar en met sportkampen van de sportdienst.

Speelpleinwerking Grabbelpas biedt tijdens alle vakanties (be- Tijdens elke zomervakantie is er Speelpleinhalve de kerstvakantie) activiteiten voor kin- werking. Iedereen geboren in 1998 tot en met deren van 3 t.e.m. 12 jaar. Bij inschrijving krijg het geboortejaar 2010 kan zich inschrijven, dus je een grabbelpasje, dit blijft een volledig jaar kinderen die in 2014 4 jaar worden (1ste kleuter(2014) geldig. Met dit pasje heb je toegang klas achter de rug) en de leeftijd van 16 jaar nog tot alle grabbelpasactiviteiten. Je kiest zelf niet bereikt hebben. Op basis van hun leeftijd welke activiteiten je graag doet. Een pas kost worden ze ingedeeld in groepen. Ook kinderen € 5 en is geldig in alle gemeenten die Grab- met een beperking spelen mee op ‘t GES! Het speelplein heeft elke dag werking van 13 belpas organiseren. tot en met 17.30 uur, aan De Blokhutten (SportElke voormiddag kan je, per leeftijdsgroep, laan 25, Eeklo). meedoen met de grabbelpasactiviteiten (knutselen, koken, spel,...) van 9.30 tot 12 uur. KOSTPRIJS Op het speelplein wordt betaald met beurtenKOSTPRIJS kaarten. Tijdens de zomer zijn ze te verkrijgen Je betaalt hiervoor € 4 per activiteit. Met een op het speelplein zelf, daarbuiten op de jeugdKomUitPas betaal je 1/4 van de prijs en krijg dienst (Kerkstraat 121, Eeklo). Koop je beurje een grabbelpasje gratis. tenkaart op voorhand zodat je je sneller kan De jeugddienst biedt ook vooropvang aan aanmelden de dag zelf! Een namiddagje GES van 8 tot 9.30 uur. Hiervoor betaal je € 1. kost € 3. HOE INSCHRIJVEN? Duid de activiteiten aan waaraan jij zou willen deelnemen. Breng je inschrijvingsformulier mee als je komt inschrijven in de jeugddienst. Inschrijven kan vanaf 28 april.

COMBINATIES

HOE INSCHRIJVEN? Vul de inschrijvingsfiche in en breng ze vóór de zomervakantie binnen in de stedelijke jeugddienst. Wie inschrijft vóór 26 juni ontvangt één gratis sjaaltje. Beurtenkaarten koop je vooraf of tijdens de speelpleinwerking zelf. Inschrijven kan vanaf 28 april.

Roefel Op pad met de boswachter? Meehelpen in een supermarkt, een schoenwinkel, bij de slager en de bakker? Achter de schermen van CC De Herbakker? Meerijden met brandweer, politie of ziekenwagen? Tijdens de Roefelweek kan dit allemaal! Dit jaar vindt Roefel plaats van 7 t.e.m. 10 juli. Voor deelname aan Roefelactiviteiten ben je tussen 7 en 12 jaar (je hebt het 1ste leerjaar achter de rug). Animatoren van de jeugddienst begeleiden de kinderen naar en tijdens de bezoeken. Alle activiteiten starten en stoppen aan het Jeugdcentrum. Van 9.30 (stipt!) tot 12 uur. KOSTPRIJS Een voormiddag Roefel kost € 2. Er is vooropvang mogelijk van 8 tot 9.30 uur (dit kost € 1). HOE INSCHRIJVEN? Breng je activiteitenlijstje mee als je komt inschrijven. Voor Roefel is er een speciaal inschrijvingsmoment op maandag 5 mei tussen 17 en 19 uur. Vanaf dinsdag 6 mei kan je inschrijven tijdens de gewone openingsuren van de dienst.

Je kan Grabbelpas combineren met sport of met ’t Ges in de namiddag. In de Roefelweek kan je een Roefelactiviteit (voormiddag) ook combineren met ’t Ges (namiddag). GRABBELSPORTKAMP Afwisseling Crea & sport Alle grabbelsportkampen vinden deze zomer plaats in de sporthal. Kleuters (3-6 jarigen) kunnen zich inschrijven per halve dag. 7-12 jarigen kunnen inschrijven per volle week. Er is voor- en naopvang mogelijk. MEER INFO zie pagina 25

26 1

GRABBELGESKAMP Grabbelpas & ‘t Ges In de voormiddag kan je meedoen met Grabbelpas in het jeugdcentrum en in de namiddag met de speelpleinwerking aan de blokhutten. Van 12 tot 13 uur is er opvang voor de kids die naar ‘t Ges gaan en worden zij, onder begeleiding van de animatoren van het speelplein en de Grabbelpas, naar de speelpleinwerking gebracht. Een volledige dag Grabbelpas-Ges (9.30 - 17.30 uur) kost € 8. Er is vooropvang mogelijk van 8 tot 9.30 uur (€ 1).

ROEFEL-GES van 7 t.e.m. 10 juli Na de Roefelactiviteit in de voormiddag is er middagopvang van 12 tot 13 uur voor de kinderen die Roefel willen combineren met speelpleinwerking ‘t Ges in de namiddag. Roefel in combinatie met ‘t Ges kost € 6 voor een hele dag van 9.30 tot 17.30 uur of € 7 van 8 tot 17.30 uur.


JEUGDDIENST

eeklo jeugd

09 | 218 29 20

100 dagen Disney versus Rock ‘n Roll WOENSDAG 30 APRIL De laatstejaars van de Eeklose secundaire scholen vieren op woensdag 30 april hún 100-dagen in het thema Disney versus Rock’n Roll. Dit jaar wordt voor de viering de klemtoon gelegd op een feest voor en door jongeren. De jongeren hebben zelf een prachtig concept uitgewerkt.

Tussen 7 en 9 uur is het verboden te Alle laatstejaars komen die woensdag om 7.30 uur samen aan de evenementen- parkeren en stil te staan in de Burg. Lionel hal voor een gemeenschappelijk ontbijt vol Pussemierstraat (tussen de Burg. Lionel muziek en randanimatie. Nadat ze de inner- Van Dammelaan en het Scoutspad). Vanaf lijke mens hebben versterkt volgt een op- 10.30 uur tot het passeren van de stoet is tocht van wagens en jongeren doorheen de de toegang tot de Visstraat, komende van Eeklose centrumstraten. de N9, verboden voor alle motorvoertuigen. Politieagenten en gemachtigde opzichters De route vertrekt om 9 uur aan de par- zullen hierop toezien. king van de sporthal. De tocht trekt via de Burg. Lionel Pussemierstraat en de Roze ’s Avonds volgt de jaarlijkse 100-dagenover de terreinen van het PTI. De terreinen fuif in de evenementenhal i.s.m. de jeugdworden verlaten via de Vrombautstraat, raad. De jongeren kozen voor een heel over het rond punt richting Zandvleuge. pak talentvolle laatstejaarsdj’s: Calictric Via de Opeisingsstraat en Eikelstraat pas- (Sunrise), The Madnezz (Hot Shot party), seert de stoet langsheen de ingang van het Merlo (Culture Club) en als afsluiter Lereujs Koninklijk Atheneum. De optocht trekt via (Deluxe). Grote naam die avond is DJ Snes de Molenstraat en langs de Markt richting (winnaar MNM Start to DJ). De fuif is toePatersstraat en Kloosterdreef om zo over gankelijk voor iedereen vanaf 16 jaar. de terreinen van het College O.-L.-V.-tenDoorn de Dullaert in te rijden. De Zuidmoerstraat, Visstraat, Oostveldstraat en Burg. KAARTEN Lionel Pussemierstraat brengt de jongeren In voorverkoop aan € 4 in jeugdcentrum terug aan de parking van de sporthal (voor- Kubiek (Kerkstraat 121) of aan de kassa zien rond 11 uur). (€ 6).

We want you!

Hou je van plezier maken, samen zijn met vrienden, entertainen, buiten zijn, kinderen...? Ben (of word) je 16 of ben je ouder? Dan hebben wij een supertof voorstel voor jou! Speelpleinwerking ‘t GES en Grabbelpas zijn nog op zoek naar enthousiaste animatoren om hun leuke bende te vervoegen. Ben je minimum 18 jaar? Heb je zin in verantwoordelijkheid en ben je daarnaast een creatieve duizendpoot? Dan kan jij hoofdanimator worden op het speelplein. Samen met de coördinator van het speelplein zorg je voor een goed verloop van de speelpleinwerking.

De jeugddienst biedt ondersteuning, gratis vorming, een vrijwilligersvergoeding en bovenal heel veel pret. Denk je: dit is iets voor mij? Aarzel niet om contact op te nemen met de jeugddienst. Zij vertellen je met veel plezier alles wat je wenst te weten over de werking en de monitorenploeg. Wil je graag al eens een kijkje komen nemen en kennis maken met de animatoren? Dat kan, tijdens de GES Lounge op 16 mei. MEER INFO lies.verledens@eeklo.be tel. 09 I 218 29 20

Kerkstraat 121 jeugddienst@eeklo.be www.eeklo.be/jeugd

Subsidies jeugdwerk 2013 uitbetaald

De Eeklose jeugdverenigingen krijgen hun subsidies voor 2013 uit het Jeugdbeleidsplan uitbetaald. Het gaat om bijna € 37.500. Een budget van € 20.000 gaat naar de zeven jeugdorganisaties (Chiro Ommekeer, Chiro Sint-Jozef, FOS, Scouts en Gidsen, KLJ, JNM en Jeugd Rode Kruis) voor hun werking. In de verdeling wordt rekening gehouden met het aantal leden/ deelnemers, het kamp, vorming, maatschappelijke participatie en toegankelijkheid voor personen met een handicap. Voor kaderwerking wordt € 2074,75 uitbetaald. Dit is een individuele terugbetaling van deelname aan kadervormingscursussen. Jaarlijks ontvangt de uitleendienst van de jeugdraad € 2.500 voor aankoop van nieuw materiaal en voor herstellingen. De stedelijke jeugdraad ontvangt bovendien € 750 subsidie voor het ontplooien van hun werking. Volgens het jeugdbeleidsplan kunnen jeugdverenigingen gebruik maken van een impulssubsidie voor het brand- en inbraakveilig en toegankelijk maken van hun jeugdlokalen. Zo werd € 1.673,63 toegekend voor keuringen van brandblusapparaten, elektrische installatie, gasinstallaties en stookolietanks en werd € 7.060,75 toebedeeld voor keuringen om te komen tot een positief brandinspectieverslag. Binnen de prioriteit veiligheid krijgen jeugdbewegingen die de EHBO-vorming, (georganiseerd door de jeugddienst), gevolgd hebben een EHBO-pakket ter waarde van € 250. Daarnaast is er ook subsidie voor investering in verkeersveiligheid. In totaal wordt hieraan € 1.750 gespendeerd. Drie jeugdverenigingen maakten ook gebruik van de subsidies voor kampvervoer. In totaal wordt € 1.498 uitbetaald. Jeugdhuis De Route diende een aanvraag voor projectsubsidie in voor Vive La Route. Daarvoor ontvangen ze € 500. MEER INFO Jeugddienst - tel. 09 I 218 29 20

27


eeklo onderwijs

De laatste week van februari was op PSBLO De Zonnewijzer de week van de vriendschap. Elke dag was er een thema (complimentjes geven, luisteren naar elkaar, elkaar helpen en samen spelen). In de loop van de week werden bovendien het personeel en de directeur letterlijk in de bloemetjes gezet door het tijdschrift Klasse. Door positieve recensies van ouders besliste de redactie om directeur Luc Eeckhout te nomineren als directeur van de week. Omdat achter elke directeur een goed team staat werd het hele team een ontbijt aangeboden als beloning. De complimentjes vlogen in het rond.

Droomschip gaat Europees

© Joost Dhuyvetters

Directeur van de week

Sinds begin dit schooljaar zijn de oudste leerlingen van Leefschool Het Droomschip samen met hun juf Els actief in het Comeniusproject gestapt. Een project dat de kennis en het begrip bij jongeren betreffende de culturele, taalkundige diversiteit in Europa moet stimuleren.

Duitsland en ook België. Deze meeting omvatte tal van gezamenlijke activiteiten met alle leerlingen, ouders en leerkrachten. Zo waren er uitstappen in Brussel en Gent, een fietstocht, kook- en eetmomenten waarbij elk land naar eigen tradities en cultuur de maaltijden bereidt en nog veel meer.

Na een eerder bezoek van de oudste kinderen van de leefschool aan een school in Portugal vond van 26 tot 30 maart een grootschalige meeting plaats met scholen uit Zweden, Nederland, Turkije, Portugal,

Na maanden intensieve samenwerking en contact via skype en e-mail, was het eindelijk tijd voor een ontmoeting in levende lijve. Het internationale gezelschap werd ontvangen op het stadhuis.

Goede PTI-doelen

© PTI

De opbrengst van de PTI-kerstmarkt werd verdeeld onder vijf projecten: Tuinproject UZ Gent revalidatiecentrum (€ 1250), Wijkcentrum De Kring (€ 1250), Citizens’ Disaster Response center in de Filippijnen (€ 1250), Pequeno PrinKunst in Balgerhoeke cipe – kinderziekenhuis Brasil (€ 1250) en schoolleerlingen voor de Cel Educatie van Op donderdag 27 februari had in Basis- een behendigheidsparcours voor basis- de Federale Politie. school Sint-Antonius een prachtige tentoonstelling Kunst en veiling plaats. Alle COLTD wint op European BEST Engineering Competition kleuters maakten schitterende werkjes Op 5 maart trokken de leerlingen van COLTD Jan Baeke, Wouter Boelens, Kenzie en leerden over grote kunstenaars zoals Janssens uit 6 Wetenschappen-wiskunde en Dries Declercq uit 6 Techniek wetenMondriaan, Van Gogh en Kandinsky. schappen richting Gent om als team “Bonobo” deel te nemen aan de European BEST Engineering Competition (EBEC). Dit is de grootste ingenieurscompetitie in Europa die ter kennismaking ook opengesteld wordt voor het middelbaar onderwijs. UiteinStudie-infoweek COLTD delijk kaapte dit team een verdiende tweede prijs weg met de creatieve uitwerking groot succes van een schaalmodel om natte bladeren op treinsporen te verwijderen. Eind februari vonden op College O.-L.-V.-ten-Doorn voor het eerst studieinfobeurzen plaats. De leerlingen van het 2de en het 4de jaar en hun ouders kwamen massaal naar de infostanden, waar 18 leerlingen uit het 6de jaar ASO de leerkrachten hun vakken en werking wetenschappen-wiskunde en enkele leervoorstelden. Ook de Meet en Study-beurs krachten van College O.-L.-V.-ten-Doorn groeit steeds aan. 130 studenten uit 70 trokken in de krokusvakantie naar Cern lider aan het klaarstomen zijn om vanaf richtingen van het hoger onderwijs (oud- (Europese Raad voor Kernonderzoek) in volgend jaar zwaardere protonenbundels leerlingen COLTD) stelden hun studies Genève. Ze daalden 2 keer af tot zowat aan 99,999% van de lichtsnelheid te laten voor. Nieuw was de aanwezigheid van af- 100m onder de grond waar honderden botsen in de 27km lange ondergrondse gestudeerden die al in het werkveld staan. ingenieurs en fysici de Large Hadron Col- tunnel.

COLTD naar Cern

28


Toeristische kaart met link naar Wereldoorlog I Er is een nieuwe toeristische kaart met 10 WOIactiviteiten en -bezienswaardigheden, naast 20 toeristische kleppers. Voor die 10 items werd gezocht naar een permanent aanbod van tentoonstellingen, fiets- en wandeltochten en monumenten. 100 jaar Eerste Wereldoorlog in het Meetjesland is bij uitstek een project waarin cultuur en toerisme samenwerken. Door de handen - en de budgetten - in elkaar te slaan, zijn COMEET, Toerisme Meetjesland en Plattelandscentrum Meetjesland erin geslaagd deze mooie en kwalitatieve toeristische kaart uit te brengen. Strijd bij het oprukken en terugtrekken van de Duitsers, de doodendraad en de bunkerlinie Hollandstellung aan de grens, een hard dagelijks leven onder aanwezigheid van de bezetter, dat was de Eerste Wereldoorlog in het Meetjesland. Onder impuls van COMEET werkten de Meetjeslandse gemeenten en talloze verenigin-

gen een breed en gevarieerd activiteitenaanbod uit. Je ontdekt het Meetjeslands oorlogserfgoed al wandelend en fietsend, maar ook tijdens lezingen, tentoonstellingen, gidsbeurten en workshops. PROGRAMMABROCHURE Begin maart verscheen de programmabrochure met het WO I-aanbod voor de periode tot en met juli 2014. De brochure is te vinden in jouw bibliotheek, stadhuis, cultuurcentrum, toerismekantoor,... In augustus volgt de programmabrochure voor het najaar. MEER INFO www.eerstewereldoorlogmeetjesland.be

Voorjaar in de Huysmanhoeve ZON 18 MEI om 11.30 uur HOEVEMAALTIJD ‘De nieuwe kaastafel’ Plattelandscentrum Meetjesland organiseert voor de 2de keer een hoevemaaltijd. Deze hoevemaaltijden vinden elke 3de zondag van de maand plaats en worden bereid met Meetjeslandse hoeve- en streekproducten. Op 18 mei wordt ‘De nieuwe kaastafel’, een kaas- en biermenu, aangeboden aan € 17. Reserveren ten laatste op 11 mei.

09 I 218 28 96

Industrielaan 2 info@eeklo.be www.eeklo.be

Infopunt toerisme in bibliotheek

© Michel Moens

eeklo toerisme

COMMUNICATIE

CULTUURDIENST

Pastoor De Nevestraat 10 09 I 218 27 28 cultuur@eeklo.be www.eeklo.be/cultuur

Eind april sluit het infokantoor van Toerisme Meetjesland zijn deuren in het vredegerecht in de Stationsstraat. Zij verhuizen vanaf 14 mei naar de Huysmanhoeve. Om in het stadscentrum een aanspreek- en infopunt voor de toeristen te blijven behouden, kunnen deze terecht in het infopunt toerisme in de bibliotheek aan de Molenstraat 36 voor basisinfo (bv. een stadsplan, toeristische brochures, wandelen fietsroutes,...). Mensen met meer specifieke vragen worden doorverwezen naar het infokantoor Toerisme Meetjesland. Het personeel van de bibliotheek kreeg een opleiding van de medewerkers van Toerisme Meetjesland, zodat ze perfect weten hoe ze de mooiste plekjes van Eeklo en het Meetjesland kunnen aanprijzen. In de bibliotheek werd een infohoek geïnstalleerd met groene accenten: het groen van Eeklo en het groen van toerisme. voorstellen infopunt bibliotheek Eeklo

MEER INFO infopunt toerisme bib Molenstraat 36 - tel. 09 | 218 27 00 Tijdens de openingsuren van de bib

MAA 9 JUNI vanaf 11 uur MEETJESLAND CAFÉDAG De Huysmanhoeve is voor even het domein van de Meetjesland Café’s. Zij stellen hun gezamenlijke werking voor en voorzien activiteiten voor jong en oud. De dag start met een openingsreceptie. Om 12 uur kan iedereen aanschuiven voor een streekbarbecue. In de namiddag is er een Meetjeslandspel waarbij de caféuitbaters je uitdagen om deel te nemen aan enkele typische streekproeven. Intussen is er kinderanimatie. Inschrijven voor de streekbarbecue kan tot 1 juni.

ZAT 7 JUNI van 10 tot 18 uur INTERNATIONAL FOOD FAIR Ter afronding van een Europese Interregproject, organiseert Plattelandscentrum ZAT 24 MEI - WANDEL-MEE-TJE Meetjesland een International Food Fair in VAN EXPORT TOT CUBERDON Organisatie: Plattelandscentrum Meetjesde Huysmanhoeve. Tal van standhouders ZON 15 JUNI van 11 tot 17 uur land i.s.m. de Meetjeslandse gidsenveruit Vlaanderen, Zeeland en Engeland bren- REUZE PICKNICK gen deze dag op smaak. Tijdens lezingen, Iedereen is welkom om te genieten van eniging. De wandeling duurt 3 uur en is kookworkshops en bakdemonstraties maak de Reuze Picknick. Breng je picknick- 4,5 km lang. Vooraf inschrijven is verplicht! je kennis met lokale producten en gerech- deken en -pakket mee! Heb je zin in een ten. Met activiteiten zoals mini-kookwork- picknick met hoeve- en streekproducten, shops, een springkasteel en een natuurlijke dan kan je deze vooraf bestellen tot 8 juni. INSCHRIJVEN EN INFO speeltuin is de food fair ook voor kinderen Afhalen in de cafetaria op 15 juni tussen huysmanhoeve@plattelandscentrum.be of tel. 09 | 327 04 47 een belevenis. 11.30 en 13.30 uur.

29


Jouw eigen activiteit in deze agenda? UITagenda op www.eeklo.be / via info@eeklo.be Meer? UITinvlaanderen.be

eeklo agenda vrij 25 april, 20 uur

zon 4 mei, 5 uur ’s morgens

in Eeklo

don 22 mei, 14 uur

Quiz 25 jaar WZC Sint-Elisabeth

wandeling

Het Leen ontwaakt

tent tussen WZC en AZ Alma Ziekenhuis campus Eeklo

Start provinciaal domein Het Leen, Gentsesteenweg 80

Fietstocht - vertrek kerk Oostveldstraat

Okra Eeklo - tel. 09 | 377 86 05 of raf.de.vlamynck@skynet.be

€ 15 per ploeg - kine@stelisabeth.zkj.be zon 4 mei, start van 7 tot 14 uur

vrij 25 april, 21 uur muziek

74 Miles Away / Liz A Ku - N9 villa - € 9

vrij 25 april t.e.m. zon 4 mei

Week van de Amateurkunsten (pg. 21)

Vlaamse Quiz - vtbKultuur (voorronde) Parochiezaal Sint-Jozef, Abdijstraat 31 - Deelname gratis - info/

maa 5 mei, 17 tot 19 uur

inschrijven tel. 09 | 377 76 46 of vtbfiers@hotmail.com

Inschrijven Roefel (pg. 26)

zat 24 mei, 14 tot 17 uur

din 6 mei, 19.30 uur

Hoe kunnen we de wereld redden?

zat 26 april

filosofiecafé

sport

met Jean Lievens - N9 fabriek - € 5

start familiezwemmen - zwembad (pg. 24)

vrij 23 mei, 20 uur

Op stap door het Meetjesland

Kunstfeest school Sint-Janneke

zat 24 mei, 21 uur muziek

Sander De Winne group - N9 villa - € 9

zat 26 april, 9 tot 17 uur

woe 7 mei, 14 tot 17 uur

Fietsregistratie - Commissariaat

zon 25 mei, 8 tot 14 uur Verkiezingen

zon 27 april

don 8 mei, 14 uur

zon 25 mei, 8 tot 12 uur

Opendeurdag PTI - www.ptieeklo.be Erfgoeddag (pg. 32) - Bloemenmarkt (pg. 23)

Fietstocht 35 km - vertrek kerk Oostveldstraat

Rommelmarkt - oudervereniging Sint-Jozef

Okra Eeklo - tel. 09 | 377 86 05 of raf.de.vlamynck@skynet.be zon 27 april, 10 tot 18 uur

Opendeurdag COLTD - www.coltd.be zon 27 april & 7 juni

Broodbakdagen - Huysmanhoeve

Gemeenteraad - raadzaal stadhuis

vrij 9 mei, 20 uur

woe 28 mei, 19 uur Breicafé - bib - gratis

humor

Freddy De Vadder - Freddy twijfelt

CC De Herbakker - € 14 zon 27 april - 19 uur

Orgelrecital Romuald Daems - Laudate Organum - Sint-Vincentiuskerk - € 7

woe 28 mei, 19 uur Theo’s (pg. 23)

vrij 9 mei, 20.30 uur

vrij 30 mei, 21 uur

muziek

muziek

Rootsrally - N9 villa - gratis

For-t-act - N9 villa - € 9

Gemeenteraad - raadzaal stadhuis

Openbare examens Muziek & Woord (pg. 20)

vrij 9 mei - zat 21 juni

woe 4 juni, 20 uur

woe 30 april Viering 100-dagen - (pg. 27)

maa 12 mei, 14 uur

academie.bmovl@socmut.be

woe 30 april, 19 uur Breicafé - bib - gratis

Okra Eeklo - tel. 09 | 377 86 05 / raf.de.vlamynck@skynet.be

don 5 juni, 14 tot 16 uur Senioren in de bib

maa 28 april, 19.30 uur

woe 30 april, 20 uur

Filosoferen met kinderen - VCOK N9 fabriek - € 10 / 5, tel. 09 | 333 57 22

Fietstocht 40 km - vertrek kerk Oostveldstraat

Eric Goeman met Etienne Vermeersch

maa 12 mei, 19.30 uur

vrij 6 juni, 21 uur

info

muziek

Grijze Geuzen Eeklo - CC De Herbakker

Sparrenhof - € 3 - inschrijven: ilse.pynaert@omehak.be

N9 villa - € 9

zat 17 mei, 21 uur

zat 7 & zon 8 juni

don 1 mei, 16 uur Avond- & Tamboermarkt - (pg. 23) vrij 2 mei, 19.30 uur Quiz-me-CIS Stadskantoor vrij 2 mei, 21 uur muziek

Dom Flemons / Zoe Boekbinder Trio

N9 villa - € 9

KGA INZAMELING zaterdag 3 mei en zaterdag 7 juni van 9 tot 12 uur aan het recyclagepark aan de Ringlaan en woensdag 14 mei van 15 tot 17 uur aan de parking aan de sporthal.

OPHALING TUINAFVAL & SNOEIRESTEN dinsdagen 22 april, 6 en 20 mei, 3 en 17 juni

OPHALING TEXTIELwoensdag 7 mei

30

maa 26 mei, 19.30 uur

don 8 mei, 14 tot 16 uur Senioren in de bib

Voeding en diabetes

muziek

Brazilian Voyage - N9 villa - € 10

Slick Nick & The Casino Special

Kringloopweekend - (pg. 32)

zon 18 mei Schoolfeest De Meidoorn

zat 14 juni, vanaf 10 uur

zon 18 mei

Info: Rosita Meiresonne - gsm 0477 I 53 77 22

Schoolfeest De Wegel

KUNSTACADEMIE BEELD MUZIEK WOORD BIBLIOTHEEK CC DE HERBAKKER LDC ZONNEHEEM SPORTDIENST zie contactgegevens pg. 2

60 jaar OKRA Eeklo Centrum

DE KOPEREN LEEUW Tieltsesteenweg 30/1 tel. 09 I 377 16 55 www.koperenleeuw.be N9 FABRIEK / N9 VILLA Molenstraat 31 / Molenstraat 165 tel. 09 I 377 93 94 www.n9.be

PROV. STREEKCENTRUM HUYSMANHOEVE i.s.m. Plattelandscentrum Meetjesland Bus 1 - tel. 09 I 327 04 47 www.huysmanhoeve.be LDC Zonneheem: pg 15 - 18 CC De Herbakker: pg 22


OOK EEN LEUKE FESTIVITEIT? BEZORG ONS JE FOTO

eeklo in beeld

maart

april

Van 15 maart t.e.m. 4 april was het ook in de bib van Eeklo jeugdboekenweek. Op 15 maart werd de jeugdboekenweek officieel geopend: je kon gevaarlijke

pannenkoeken eten, luisteren naar gevaarlijke verhalen, je laten schminken, en

natuurlijk ook gevaarlijke boeken lenen. Tijdens de jeugdboekenweek kwamen

© Michel Moens

maart

Juwelier Peter De Maere en zijn echtgenote Inge De Schrijver uit de Stationsstraat ontvingen het Unizo-authenticiteitslabel voor ambachten Handmade In Belgium. Unizo creëerde dit label in 2012 voor typisch Belgische ambachten

met erkenning van het vakmanschap. Enkel wie aan strikte voorwaarden vol-

verschillende illustratoren lezingen/workshops voor klassen geven. Heel wat

doet, komt voor het label in aanmerking. Zo krijgen consumenten de garantie

Alle foto’s en verslagen op www.facebook.com/bibeeklo

producten aanbieden.

klassen speelden het jeugdboekenweekspel.

21 maart

dat ondernemers met het HIB-label authentieke, ambachtelijke en kwalitatieve

23 maart

Iedereen die vrijwillig actief is in een organisatie, school, vereniging, stads-

Het jaarlijkse feest van de ereleden van de Eeklose brandweer vond plaats

wezigen in CC De Herbakker kregen eerst een kleine receptie aangeboden.

voormalige brandweermannen zijn uitgenodigd, samen met hun partners en de

dienst, adviesraad,… werd uitgenodigd naar een bedankingsfeest. De aanDaarna werden de vrijwilligers getrakteerd op een gratis film Intouchables, die

door iedereen gesmaakt werd.

© Michel Moens

17

24 maart

in de polyvalente zaal van de brandweerkazerne aan de Gentsesteenweg. De

weduwen van de ereleden.

02 april

Daphne Aers werd gehuldigd door het stadsbestuur. Ze ontving van Unizo en

Albert Bonte (° Eeklo, 17 maart 1943) en Marguerite Marclé (° Eeklo, 28 okto-

te als jonge ondernemer een krokettenbedrijf en bouwde dit uit tot een mooi

trouwden in Adegem op 2 april 1964. Ze hebben één dochter, twee kleinkinderen

Markant de Vlaamse WOMED-award. Daphne is een selfmade vrouw. Ze startbedrijf met zo’n 25 werknemers. Ondertussen heeft ze haar eigen krokettenbar

in Gent ‘Pure Daphne’ en werd ze bekend als finaliste in de Beste Hobbykok

© Michel Wijne

15 04

© Michel Moens

Dienst communicatie - Industrielaan 2 09 I 218 28 96 info@eeklo.be www.eeklo.be

ber 1942), uit de Jan Breydelstraat 2, vierden hun gouden huwelijksjubileum. Ze

en één achterkleindochter. Albert was dakwerker, Marguerite was huisvrouw.

van Vlaanderen. In 2010 won Daphne in Eeklo al een award, de THEO voor persoonlijkheid van het jaar. Binnenkort start ze een 2de krokettenbar in Eeklo.

31


eeklo agenda

COMMUNICATIE 09 I 218 28 96

Industrielaan 2 info@eeklo.be www.eeklo.be

VRIJ. 15 • ZAT. 16 • ZON. 17 AUG

Programma

zondag 27 april

Je kan op de Erfgoeddag deelnemen aan activiteiten in het provinciaal streekcentrum Huysmanhoeve en de bibliotheek. PROV. STREEKCENTRUM HUYSMANHOEVE, Bus 1 van 10 tot 18 uur. ONTHAAL VAN BEZOEKERS & VISITE vanaf 14 uur i.s.m. het Rode Kruis Opvangcentrum,

BIBLIOTHEEK - Molenstraat 36 Vanaf 10 uur lezing over de geschiedenis van het reizen en het verbroederen. Nadien wordt er aan alle aanwezigen een aperitief aangeboden en is er kans om de tentoonstellingen te bekijken.

CUSTOMS ZAT WERELDMARKT ZON

FLIP KOWLIER

ZON

Het Culinair Genootschap van Plattelandscentrum Meetjesland en vzw Groep INTRO

Bezoekers die tijdens Erfgoeddag naar de Huysmanhoeve komen, zullen door het Culinair Genootschap Meetjesland onthaald worden zoals 100 jaar geleden. Daarnaast zullen bewoners van het Rode Kruis Opvangcentrum van Eeklo de bezoekers ontvangen in hun woonkamer en kennis laten maken met hun familie, gebruiken, culinaire tradities en het cultureel erfgoed. DE EEKLOSE VARKENSMARKT

tento

EERTIJDSE REIZIGERS i.s.m. VVV Eeklo

De tentoonstelling toont aan de hand van oude foto’s en prentkaarten hoe de mensen in de jaren ’20 en ’30 op reis gingen. De reizigers van toen hadden andere kleren aan (= hun zondagse kleren, een badpak met lange pijpen,...) en verplaatsten zich nog vaak per fiets.

tento

de

SHOPPEN IN HET ERFGOED VAN HET MEETJESLAND - Collectie VVV Eeklo Je kan er ronddwalen tussen erfgoedobjecten uit Eeklo en het Meetjesland. De tentoonstelling i.v.m. de biggenmarkt en de collectie van de VVV in het woonhuis en de koeienstal zijn ook na Erfgoeddag te bezichtigen. Je kan deze tentoonstellingen bezoeken tijdens de openingsuren van woensdag tot en met zondag (en feestdagen) van 11 tot 18 uur.

32

ZATERDAG 7 & ZONDAG 8 JUNI

Op tal van plaatsen in Vlaanderen kan je terecht voor acties rond de biologische kringloop. Ook in Eeklo zijn er allerlei activiteiten:

• op zaterdag 7 juni kan je info verkrij-

i.s.m. VVV Eeklo

In de 19 eeuw onderhield Eeklo al internationale handelsbetrekkingen. La Feuille d’ Ostende publiceerde in 1864 het volgende over de Eeklose biggenmarkt: “De zwynsmerkt van Eecloo is iets wonderbaers: ze treft hare weerga niet aen in Europa”. Tot in 1975 bleef dit hoe dan ook een folkloristisch gebeuren met tal van volksfiguren.

Kringloopweekend

tento

ZUSTERSTEDEN i.s.m. CIS

Eeklo is verzusterd met vier steden van vergelijkbaar formaat in de omringende landen. Kom ontdekken waarom deze stedenbanden ontstaan zijn en welke uitwisselingsprojecten ze organiseren. De tentoonstellingen blijven hangen tot 18 mei en zijn te bezoeken tijdens de openingsuren van de bib. MEER INFO www.eeklo.be/Eeklo_leeft/evenementen/ Erfgoeddag

gen over voedselverlies op de Food Fair van 10 tot 18 uur in de Huysmanhoeve (pg. 29). Deze internationale streekmarkt staat helemaal in het teken van lokale producten • sinds september 2013 kunnen buurtbewoners van jeugdcentrum Kubiek composteren in het buurtcompostpark. Op zondag 8 juni van 14 tot 15 uur worden alle composteerders en geïnteresseerden uitgenodigd in jeugdcentrum Kubiek voor een gezellige bijeenkomst met gratis koffie en taart om de afgelopen maanden te evalueren en geïnteresseerden te informeren. Inschrijven voor deze bijeenkomst in de Kerkstraat 121 kan tot en met dinsdag 3 juni via milieudienst@eeklo.be of 09 | 218 28 38. ORGANISATIE: Vlaco vzw i.s.m. de intercommunales en kringloopkrachten

Eikenblad april 2014 lr  
Eikenblad april 2014 lr  

Eikenblad - editie april 2014 - het gratis infomagazine van de stad Eeklo.

Advertisement