CHIPKA maart 2022

Page 1

STA D S M A G A Z I N E MAART 2022

Straatkunst in Aalst


DEZE MAAND

10

12 "Als kind heb ik de volledige bibliotheek uitgelezen"

34

28 "In Aalst kun je op veel plaatsen met een gerust hart op de fiets" 4 6 10 12 18 20

2

"Graffiti is geen job, het is een passie"

FLITS De Aalsterse variant Nieuws Piëdestal Frederick Deloddere Reportage Straatkunst OVER Scholen in Aalst Dossier Zelfplukboerderij CSA

"We willen de kracht van de natuur gebruiken om mensen met mekaar in verbinding te brengen"

26 28 30 32 34 38

Infografiek 'Hoppin' Op Pad Fietspadenproject OVER Ruimte voor water 5X Complimentendag Buurten Samen Buiten Buurten Cultuur Podcasts Aalst Carnaval


“Wat is kunst?” Dat schreeuwde Stijn Meuris met zijn voormalige band Noordkaap enkele decennia geleden. Ook over straatkunst wordt die vraag soms wel eens luidop gesteld. Maar als ik de tekeningen en ontwerpen van WAF’s Team Alosta en van ons nieuwe talent Nigel Leirens bekijk, dan antwoord ik volmondig: dàt is kunst.

20 "Jaar na jaar dezelfde gewassen op dezelfde plaats planten, is vragen om problemen"

WAF is één van die mannen die jaarlijks de carnavalswerkhallen aan de Hoge Vesten beschilderen met de meest kleurrijke creaturen. Een handig bruggetje naar de plek waar het deze tijd van het jaar jammer genoeg veel stiller is dan normaal. De carnavalsstoet én een Aalst Carnaval met alles erop en eraan, dat zal pas volgend jaar terug mogelijk zijn. Dat geldt ook voor de carnavalsraadzitting, de jaarlijkse hoogmis in satire van opper-Oilstjeneers Jan Louies en Jan Moens. Gelukkig knutselde het creatieve duo enkele carnavalspodcasts in mekaar, een aanrader. Ik ben ook blij met de opening van de eerste zelfplukboerderij in Aalst. Verhalen als dit leiden ons zachtjesaan de lente in. Daar plukken we binnenkort allemaal de vruchten van.

38 "Het klopt niet dat alles mag, je moet nog altijd empathie hebben"

42 48 50 52

Kalender Uit in Aalst Instagram Stadsberichten Backcover Geweld is nooit geweldig

3


FLITS De Aalsterse variant

4


1 maart is ‘nationale stoofvlees-friet dag’. Dat zou bij ons dit jaar samenvallen met carnavalsdinsdag van Aalst Carnaval en zo komen we meteen op het terrein van een Aalsterse variant. Hier durven we, vooral tijdens de carnavalsdagen, al eens de frieten bij het stoofvlees te vervangen door smoutebollen en daar een kwakje pickles aan toe te voegen. Enkel tijdens carnaval kun je zo’n recept bedenken. Maar verrassend genoeg werd het wel een blijver én -het belangrijkste van al- het hapt nog lekker weg ook. Verkrijgbaar tijdens de Winterfoor bij verschillende eetkramen, pintje dabei. Smakelijk!

5


KORT NIEUWS BOOST voor bos Infoavond

BOOM ZOEKT BOS / BOS ZOEKT GROND

Op dinsdag 8 maart organiseert het Regionaal Landschap Schelde Durme (RLSD) een infoavond over bos en bebossing. Is jouw grond geschikt voor bebossing? Hoe kun je een bos aanplanten? Wil je graag helpen met aanplanten of hoe kun je jouw financiële middelen daarvoor inzetten? Op deze en nog veel meer vragen, biedt de infoavond antwoord. Met ‘Meer bos voor Vlaanderen’ wil de Vlaamse overheid 4 000 hectare extra bos aanplanten tegen 2024. Natuurlijk staan bos en bosuitbreiding ook in het strategisch project ‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos’ hoog op de agenda. Samen met de Bosgroepen Midden Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant (zelfstandige verenigingen van en voor boseigenaars) organiseert het RLSD daarom een infoavond over bos en bebossing. Je hebt geen voorkennis nodig, iedereen is welkom. Verwacht informatie over bosgroepen, wetgeving en subsidies, mogelijkheden en voordelen van bossen en een creatieve omkadering met en een hapje en een drankje.

6

Dinsdag 8 maart van 19 tot 21.30 uur in café Stinne, Putstraat 116 (Meldert). Inschrijven is verplicht en dit kan via www.erembaldkravaal.be.

Heb je grond die je wil bebossen maar kan je nog wel een impuls gebruiken? Dan kun je een aanvraag indienen bij BOOST en tot 25 000 EUR per hectare krijgen voor een bebossing op jouw grond. Zo werd inmiddels al 12 hectare nieuw bos aangelegd, goed voor 25 000 bomen. De deadline voor aanvragen is 30 april en kan via www.boostvoorbos.be. Gift Je kunt bovendien rekenen op hulp van De Bosgroepen bij het voorbereiden van jouw aanvraag. Ook zonder zelf een bos aan te planten kan je mee zorgen voor extra bos via een gift aan BOOST. Voor elke ontvangen 2,5 EUR wordt in Oost-Vlaanderen 1 m² bos aangeplant. BOOST is een initiatief van Bosgroepen Oost-Vlaanderen met steun van de Vlaamse Overheid, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en Provincie Oost-Vlaanderen.


Maatregelen tijdens carnavalsperiode Door het versoepelen van de federale maatregelen beweegt er wat bij carnavalisten die alsnog een feestje willen bouwen tijdens de carnavalsdagen. Daarom nam de Veiligheidscel de nodige medische-en voorzorgsmaatregelen. De stad roept alle Aalstenaars en bezoekers die Aalst een warm hart toedragen op om hun gezond verstand te gebruiken. Ook al is de stad zeer duidelijk geen organisator, toch worden er enkele preventieve maatregelen genomen om consumenten en handelaars te ondersteunen. Daarnaast gelden van 25 februari (16 uur) tot en met zondag 6 maart 2022 (24 uur) in Aalst, naast de federale, ook enkele specifieke maatregelen. • Om handelaars en hun zaak te beschermen en voor het comfort van de foorbezoekers, zullen er extra toiletvoorzieningen geplaatst worden aan de foorpleinen en in de nabijheid van monumenten. • Handelaars in het kernwinkelgebied kunnen op maandag 28 februari en dinsdag 1 maart

• • • •

tijdens de openingsuren rekenen op bijkomende ondersteuning van securitypersoneel. Alle stadsgebouwen blijven open, de dienstverlening blijft gegarandeerd. Er wordt wel voorzien in extra securitytoezicht. Er worden geen pompierwagens, partybussen en carnavalskarren toegelaten op de openbare weg. Elektronisch versterkte muziek op het openbaar domein wordt verboden. Dit geldt niet voor foorkramers. Er wordt geen raamverkoop toegestaan. Horeca-uitbaters kunnen hun klanten enkel bedienen binnen in hun zaak of op hun vergund terras. Er komt een verbod op consumptie in glas op het openbaar domein buiten de vergunde terraszones. Aan de horeca-uitbaters die geen terras ter beschikking hebben, wordt aanbevolen om te werken met plastic of recycleerbare recipiënten anders dan glas. De feestvierder met een glazen recipiënt (glas, flesje…) op het openbaar domein betaalt de boete.

Expo ‘Een halve eeuw carnavalsaffiches’ Nog tot 6 maart kun je in ’t Gasthuys alle officiële carnavalsaffiches van 1970 tot 2020 bekijken, aangevuld met originele ontwerptekeningen, gegeerde gadgets en originele affiches van kinderbals, prinsverkiezingen en carnavalsbals. Er is ook een kinderzoektocht in samenwerking met het Stadsarchief en het Documentatiecentrum Aalst Karnaval (DAK)

De expo bevindt zich op het gelijkvloers en is rolstoeltoegankelijk. Tip: combineer een bezoek aan deze expo met de permanente carnavalstentoonstelling in het museum.

Praktisch ‘Een halve eeuw carnavalsaffiches’ is te bezoeken in ’t Gasthuys, van woensdag tot vrijdag van 13 tot 17 uur en op zaterdag & zondag van 14 tot 16 uur. Het museum is wel gesloten op carnavalszondag. Een bezoek aan de expo is gratis.

7


KORT NIEUWS Kunstoevers zoekt kunstenaars voor editie 2022 Kunstminnend Aalst kan het hart ophalen tijdens de volgende editie van Kunstoevers, van 26 mei t.e.m. 19 juni. Op het programma uiteraard een uitgebreide expo op verschillende locaties (zowel binnen als buiten), maar ook lezingen, infosessies en artistieke projecten met buurtcomités. Deelnemen: graag! Ben je (professioneel) bezig als kunstenaar en heb je een band met Aalst? Dan kun je je tussen 25 februari en 31 maart aanmelden om je werk tentoon te stellen in onze Kunstoeversexpo. Iedereen die zich inschrijft, krijgt een plekje op de tentoonstelling. Wil je méér? Je kunt ook meedingen naar extra uitstalruimte via Netwerk (focus op nieuwe, experimentele of multidisciplinaire kunstpraktijken), via Rotor (atelierwerking voor jong talent) of via grote spandoeken in het straatbeeld. Vink jouw keuze aan op de website. Zomerkunst met de buurt Vorige zomer ontwierpen buurtcomités kunstige picknicktafels, begeleid door een kunstenaar. Ook dit jaar gaat Kunstoevers op zoek naar kunstenaars die een participatief project met de buurten willen uitwerken in de zomermaanden. Interesse? Meld je aan op de website! Inschrijven voor één of meerdere oproepen doe je via www.aalst.be/kunstoevers.

8

Mantelkracht coachingprogramma voor mantelzorgers

In de maand maart brengt het project ‘Mantelkracht’ een groep mantelzorgers tweewekelijks samen voor het uitwisselen van tips en ervaringen. Veel mensen zorgen voor iemand anders. Dat kan een kind, ouder, buur, vriend… zijn. Dat kan voldoening geven, maar het is vaak ook niet makkelijk en dan komen er stress, zorgen en twijfels bij kijken. Mantelkracht wil daar iets aan doen. In een kleine groep van mantelzorgers (8 à 13 personen) kom je gedurende een aantal maanden samen. Je wisselt tips uit, lucht je hart, leert bij… De thema’s worden door jou en de andere deelnemers zelf gekozen. De sessies starten op vrijdag 18 maart 2022 en vervolgens kom je om de 2 weken samen. De laatste bijeenkomst is voorzien midden juni. Waar? LDC De Maretak, Albrechtlaan 119a in Aalst Wanneer? Start op 18 maart 2022 om 13.30 uur (tot 15.30 uur) Deelname is gratis maar inschrijven is noodzakelijk via demaretak@aalst.be of via 053 72 29 20. Bij vervoersproblemen contacteer LDC De Maretak


37 lindebomen voor De Eeuwige Tuin

Erfgoedborden over Iwein van Aalst

Dankzij sponsoring van Rotary Club Aalst Noord heeft de natuurbegraafplaats van Aalst nu een linde arboretum van 37 bomen. Lindes dragen een zekere symboliek, veel van onze dorpslindes zijn aangeplant als herdenkingsboom.

Reeds enkele jaren plaatst de Stad Aalst erfgoedborden met informatie over markante Aalstenaars of locaties. Aan het Priester Daensplein, tussen DvM en de Sint-Martinuskerk, staan nu ook erfgoedborden waarop het verhaal van Iwein van Aalst te lezen is.

De natuurbegraafplaats van Aalst, ook wel ‘De Eeuwige Tuin’ genoemd, is een voormalige lap landbouwgrond van 12 500 m² op de Hoezekouter. Oorspronkelijk zouden de gronden gebruikt worden om de bestaande klassieke begraafplaats mee uit te breiden, maar door het steeds populairder worden van crematies bleven de gronden jaren braak liggen. In 2018 werd dit deel omgevormd tot een natuurbegraafplaats. Dat is een plek zonder gedenktekens of symbolen, de herdenking aan geliefden of familieleden symboliseert zich in het groen, bomen spelen daarbij een bijzondere rol. Het is een bloemrijk grasland met tienduizenden bloembollen en deels spontaan- deels ingezaaide wilde bloemen. De linde is een boom die bestaat uit zo’n 30 soorten. Ze staat bekend om hun bijzonder parfum en als belangrijke nectarbron voor honingbijen, hommels en andere insecten, door een mix aan soorten en variëteiten aan te planten verlengen we de bloeiperiode en de aanlevering van nectar.

Je vindt erfgoedborden op de volgende locaties: op domein Schotte, het Werfplein, de Rozemarijnstraat, Meldert-Dorp en het Rozekensbos.

•••

TELEX

Iwein, in de carnavalswereld ook gekend als stadsreus Iwein, naast zijn vrouw Lauretta, was in de twaalfde eeuw heer van Aalst. Hij leverde een belangrijke bijdrage tot de rechtszekerheid en de democratie. Zo leidde hij een opstand tegen de graaf die in 1128 beslist werd met een veldslag aan de Hersthage. Dat verhaal staat vanaf nu te lezen in de schaduw van de Sint-Martinuskerk. Yannick De Smet maakte tekeningen van Aalst zoals het er zou hebben uitgezien in 1128. Daarbij baseerde hij zich op de bevindingen van archeologen Jan Moens en Koen De Groote, die onder meer de precieze ligging van de toenmalige stadsmuren in kaart brachten.

•••

••• Met de lente in aantocht organiseert ILvA, samen met Vlaco vzw, opnieuw workshops rond ecolo-

gisch tuinieren en thuiscomposteren. Sommige workshops vinden online plaats, andere live. Inschrijven is verplicht. Meer info op www.ilva.be/de-biologische-kringloop/boeiende-en-bloeiende-workshops. ••• Vorig jaar waren er 46 ongevallen aan overwegen waarbij er helaas 9 dodelijke slachtoffers en 5 gewonden vielen. Dit aantal moet naar beneden. Daarom wil Infrabel alle weggebruikers oproepen om bij een incident aan een overweg deze 3 gouden regels te volgen: Breng jezelf eerst in veiligheid en verlaat de sporen. Verwittig de hulpdiensten (112) om het treinverkeer te kunnen laten stilleggen. Bepaal waar je bent en maak gebruik van de ‘identiteitskaart’ (sticker) op de overwegpalen. ••• Taalbubbels is een kamp voor anderstalige kinderen tussen 5 en 8 jaar. Via verschillende activiteiten en uitstappen in Aalst kunnen kinderen in de vakantie op een speelse manier Nederlands oefenen en leren. Voor de paasvakantie (week van 11 tot 15 april) zoekt Taalbubbels vrijwilligers. Iets voor jou? Mail naar taalbubbels@aalst.be of tel. 053 77 93 00. •••

9


Frederick Deloddere

Auteur van jeugdboeken 10


PIËDESTAL

W

ie de teksten schrijft voor onder anderen Wim Opbrouck en Jeroom in het tv-programma 'Bake Off', die mag ook op onze Piëdestal. Vooral als die dan ook nog eens een auteur van jeugdboeken blijkt te zijn. Na Louis Paul Boon heeft Aalst opnieuw een schrijver van eigen bodem die de boekenkasten van Utopia mag sieren. Frederick Deloddere heeft twee jeugdboeken op zijn naam staan en in de zomer wordt zijn derde ‘kindje’ verwacht. CHIPKA ontmoet Frederick op zijn schrijfplek, de mooiste bibliotheek van Aalst, Vlaanderen en ver daarbuiten. In Utopia schreef hij zijn eerste boek ‘Etters en Letters’, een echt kinderboek met illustraties en ‘De bende van Nemesis’, een jeugdthriller. Hoe begin je aan zo’n boek? Frederick: “Ik heb altijd schrijver willen worden, dat leek me zo magisch. Als kind heb ik de volledige bibliotheek uitgelezen. Als kleine jongen schreef ik al verhaaltjes met de hand en maakte daar dan mijn eigen boek van. Ik heb van schrijven ook mijn beroep kunnen maken. Als regisseur en redacteur van programma’s zoals ‘Bake Off (Junior)’ en ‘Dat eet dan gelukkig zijn’, schrijf ik teksten voor onder anderen Wim Opbrouck en Jeroom. Toen ik 3 jaar geleden tussen 2 werkprojecten zat, had ik plots een maand tijd om eindelijk een boek te schrijven.” Waarover schrijf je? Frederick: “Mijn eerste boek – dat neigt naar de stijl van de grote Roald Dahl – gaat over taalfouten die tot leven komen. Op mijn werk durf ik nogal vaak woorden verkeerd te typen. Dat was mijn startidee en dat zorgt

“Als kleine jongen schreef ik al verhaaltjes met de hand en maakte daar dan mijn eigen boek van.” dan voor een waterval aan andere ideeën. En die rolden vlotjes uit mijn vingers. Vanop mijn plekje op de eerste en tweede verdieping in Utopia zat ik met mijn hoofdtelefoon tussen de andere studenten. De hoeveelheid boeken zorgde voor inspiratie en motivatie en dankzij de slechte gsm-ontvangst had ik geen afleiding (lacht). En dat had ik nodig, want ik vind schrijven een constante strijd.”

kindjes en ouders die me via Instagram contacteren, net zoals ik vroeger mijn grote idool Marc De Bel een brief schreef. Ik heb zelfs nog met hem getelefoneerd. Af en toe heb ik ook een zoommeeting met een klas. Onlangs werd ik gecontacteerd door de school Het Meivisje uit Herdersem, die ‘The Masked Reader’ organiseerde. Heel tof! Ik hoop dat ik binnenkort ‘live’ op bezoek kan gaan.”

Hoe bedoel je? Frederick: “Schrijven is vechten tegen mezelf. Het is verleidelijk om het uit te stellen. Eens je bezig bent is het tof. Je beleeft echt wat je verzint, in je hoofd maak je het allemaal mee. Het bedenken is leuk, maar het effectieve schrijven is toch knap lastig.”

Je uitgeverij Clavis is blijkbaar ook tevreden en heeft nog enkele boeken besteld. Wat mogen we nog verwachten? Frederick: “Mijn derde boek zal opnieuw in de stijl van het eerste zijn. Als alles goed gaat, ligt het tegen de zomer in de boekenwinkels en uiteraard ook in Utopia.”

Kom je vaak in contact met je lezers? Frederick: “Fysiek nog niet. Mijn boek is in volle coronatijd uitgekomen, dus dat is sowieso moeilijk. Maar er zijn wel veel

Misschien moet je verhaal zich de volgende keer afspelen in Aalst? Frederick: “Als de stad me sponsort, hebben we een deal (lacht).”

11


12 12


REPORTAGE

De kracht van de spuitbus

A

alstenaar wint internationale streetartwedstrijd’, stond te lezen op VRT NWS op 30 december. Die Aalstenaar, dat is Nigel Leirens (28) en zijn winnend ontwerp, een levensgroot portret van een Afrikaanse vrouw, vind je in Lokeren. Dichter bij huis, in Ingang Deprez, werkte Nigel ook mee aan een imposant kunstwerk, getekend door straatkunstenaarscollectief Team Alosta. Daar, in dat steegje tussen het Koningin Astridpark en de Koolstraat, vat CHIPKA post op een waterkoude ochtend. We spreken er af met Nigel en met WAF (46), bezieler van Team Alosta en een ervaren rot in het vak. ‘

“Dit werk in Ingang Deprez ontwierpen we voor Kunstoevers 2020”, vertelt WAF. We overschilderden eerdere tags van Parijse graffitispuiters, dat was eerlijk gezegd nogal stijlloos. Het vrouwenhoofd met sigaret troont als restant daarvan nog boven ons werk uit. We klaarden de klus in drie weken met 5 kunstenaars: ‘Tesda’ (Mathis Van Schuylenbergh), Steve Locatelli, Thomas Maris, Nigel en ik.” Nigel, jij won onlangs met jouw werk ‘The girl with the windmills’ een mooie prijs. Nigel: “Ik maakte het werk op vraag van 11.11.11. Zij regelden de locatie met de eigenaar van het huis. Ik koos voor een Afrikaanse vrouw, de tekening bevindt zich midden in een multiculturele buurt. Een fantastische ervaring. De buurtbewoners waren erg betrokken, ik kreeg er elke dag warm eten, van Marokkaanse thee tot Russische schotels.” (lacht) Hoe begin je aan zo’n werk? Nigel: “Daar gaat een gigantische studie aan vooraf. Ik zoek goede fotoreferenties en dan componeer ik de tekening zoals ik ze voor

"In plaats van tv, kijk ik liever naar YouTubefilmpjes die uitleggen hoe Rubens te werk ging" | Nigel mij zie. Ik werk graag alles tot in de details uit en pruts graag met kartonnetjes en penseel tot alles klopt. Daarin verschilt mijn stijl van die van WAF, die alles meer oldschool vanuit de losse pols doet. In plaats van tv, kijk ik liever YouTubefilmpjes over de manier hoe Rubens te werk ging. Dat boeit mij enorm. Voor de manier hoe de hoofddoek van de vrouw valt bijvoorbeeld, bestudeerde ik een schilderij van Van Eyck (‘De man met de rode tulband’, red.). De volgende stap is nu een internationale top 100, waarin ik één van de 6 geselecteerde Belgen ben. Dat is nog wat anders. Die tegenstanders uit Spanje bijvoorbeeld, dat zijn ginder tv-vedetten.” (lacht)

13


REPORTAGE

Nigel tekende deze raaf op de muur in Ingang Deprez.

14

WAF, de mensen kennen je vooral van je werk aan de carnavalswerkhallen, maar ook in de buurt van je woning valt er werk van jouw hand te bewonderen. WAF: “Dat klopt en hopelijk komt daar binnenkort nog eentje bij, in de buurt van het (voormalige) café ’t Hoeksken, in de Valerius De Saedeleerstraat. In de Caudronstraat, waar ik woon, zijn er nu twee werken waar ik aan meewerkte. Telkens als ik een blinde muur zie in de stad, denk ik: ‘ja!’. Er is nog zoveel onbenut potentieel in Aalst. Ik noteerde al tal van plekken waar zo’n kunstwerken mogelijk zijn, hopelijk staat de stad daarvoor open.”

ik in Gent-Sint-Pieters wel eens magazines over graffiti. WAF’s werk zat daar tussen met Team Alosta. Toen ging er een nieuwe wereld voor me open. Je zag gewoon dat zij beter waren dan anderen. We ontmoetten mekaar voor het eerst een tiental jaar geleden in Moscou (Gentbrugse volkswijk, red.).”

Nigel, jij bent 18 jaar jonger dan WAF. Hoe kruisten jullie paden? Nigel: “Ik ben afkomstig uit Gent, sinds drie jaar woon ik in Aalst. Als tiener kocht

Nigel: “Ik ben kunstenaar en werk meestal in opdracht, van canvas tot ‘murals’ (muurschilderingen, red.). Streetart vind ik het leukste. De kracht van de spuitbus is groot: je kunt

WAF: “Ik was al vier jaar bezig met graffiti toen Nigel geboren werd (lacht). Ik hou ervan om getalenteerde jonge gasten zo bezig te zien. Graffiti is geen job voor mij, het is een passie. Ik ben leraar plastische opvoeding aan het Lyceum en daar pik je de talenten er zo uit.”


STREET ART

'The girl with the windmills', Nigels bekroonde werk in Lokeren.

er alle kanten mee uit, of je nu bijvoorbeeld nevel, transparant, of neon wil schilderen. Kan allemaal. Graffiti was een uitlaatklep voor me toen mijn ouders scheidden. Ik ben een schoolverlater, maar de school van het leven, die verlaat ik niet (lacht).” Bekladden de kleine Nigel en WAF als kind ook al de muren thuis of in de buurt? Nigel: “Ik teken en schilder al zo lang als ik kan praten. Ik geef toe dat ik toen een korte periode wel eens illegale tags maakte op gebouwen. Dat was best wel spannend. Op een dag belandde er eens werk van mij in de krant: “professionele kunstenaars hebben een muur beklad,” stond er. Dat vond ik wel tof om lezen, ik was toen amper 16 (lacht).” WAF: “De eerste graffiti zag ik in 1986 in Brussel, toen ik met mijn ma mee ging

winkelen in de Agora. Dat vond ik tof als klein manneke, je mocht daar blijkbaar op de muren schrijven (lacht). Zelf ben ik met graffiti begonnen op mijn dertiende. Ik zat toen op internaat en tekende er spinnetjes op de muur. Die liet ik ‘waf’ zeggen met een tekstballon. Maar illegaal tekenen op straat zegt me niets. In 2002 gaf ik in opdracht van de stad een allereerste workshop graffiti op de toen nog kale carnavalswerkhallen. De toenmalige toezichter was daar echter niet van op de hoogte en hij belde de politie (lacht). Dat jaar is de traditie ontstaan om jaarlijks nieuwe tekeningen aan te brengen op de hallen.” Je bijnaam heb je dus aan die spinnetjes te danken? WAF: “Daar zit eigenlijk nog een ander verhaal achter. Vanuit mijn raam in het

15


REPORTAGE internaat zag ik laadbakken van vrachtwagens van het merk WAF. Dat vond ik grappig. Vele jaren later stapte een man op me af, dat bleek de bedrijfsleider van de firma WAF te zijn uit Antwerpen. Ik werd er uitgenodigd, ik wist toen echt niet wat zeggen (lacht).” Wat is jullie favoriete werk in Aalst? Het mag ook een werk van jezelf zijn. WAF: “Ik ben altijd het meest tevreden over het laatste werk dat ik maakte. Doe dus maar het werk in Ingang Deprez.”

WAF is een ervaren rot in het vak. Ook vlakbij zijn woonplaats in de Caudronstraat vind je werken van zijn hand.

Nigel: “Ik vind de carnavalswerkhallen wel super bijzonder. En ook het werk op de hoek van de Caudronstraat. Dergelijke gekke werken moedigen me aan om verder te gaan. Ik ben trouwens nog bezig met een nieuw project. Ik leerde een kerel uit Macedonië kennen die gespecialiseerd is in het digitaal tot leven brengen van kunstwerken. Hij bewerkte mijn tekening in Lokeren. (toont filmpje op smartphone waarop te zien is hoe de Afrikaanse vrouw plots beweegt). Dat is echt next level. Je kunt het filmpje bekijken op mijn Instagram. Die digitale weg wil ik nog veel meer uitspelen.”

)

16

Caudronstraat (hoek De Schrijverstraat)

Waar straatkunst spotten in Aalst?

Wist je dat er onder andere ook een kunstwerk van de befaamde artiest ROA in onze stad te bewonderen valt? Surf naar https://www.visit-aalst.be/nl/bezienswaardigheden/ hier-spot-je-aalsterse-straatkunst en ontdek nog meer plekken waar (graffiti)kunstenaars aan de slag gingen in Aalst.


Caudronstraat (hoek Valerius De Saedeleerstraat).

17


OVER

scholen in Aalst

Gaat je kind volgend schooljaar voor het eerst naar school? Of bereidt het zich stilaan voor op de overgang naar het secundair? Geen paniek, in een scholenstad als Aalst zit elke leerling goed voor kwalitatief onderwijs. Kruis 10 en 12 maart alvast aan in je agenda, want vanaf dan kan je inschrijven in de basisscholen of voor het eerste jaar secundair. Informeer je zeker op tijd en kies voor een school die aanleunt bij de interesses en talenten van je kind.

Structuur secundair onderwijs

Gratis infopakket ‘Klaar voor de klas’ Voor het eerst naar de kleuterschool gaan is niet alleen spannend voor de kinderen zelf. Ook ouders zitten vaak nog met een heleboel vragen. Daarom biedt de stad het gratis infopakket ‘Klaar voor de Klas’ aan, geïllustreerd door Kathleen Amant en boordevol praktische info over de instap in

18

de kleuterklas. Bovendien krijgt elke kleuter er een leuk geschenkje bij. Is jouw kind geboren in 2020 en woon je in Aalst? Dan kan je het infopakket afhalen in het Huis van het Kind (Grote Markt 3), aan de zorgbalie in het administratief centrum (Werf 9) of in de Speel-o-theek (Sinte Annalaan 41 bus 2).

Het secundair onderwijs onderging én ondergaat heel wat hervormingen. Gaat je kind vanaf september naar het secundair onderwijs en behaalt het dit schooljaar z’n getuigschrift basisonderwijs? Dan start het in 1A. Zonder getuigschrift start je het secundair in 1B. Zowel in 1A als in 1B hoef je nog niet meteen een studierichting te kiezen. De focus ligt er op verkennen, kennis verdiepen en versterken. Elke leerling krijgt een pakket basisvorming van 27 lesuren (Nederlands, Frans, wiskunde, geschiedenis…) en 5 uren keuzemodules om z’n talenten en interesses te ontdekken. In het tweede jaar wordt die keuzemogelijkheid concreter en kies je voor een basisoptie binnen een bepaald thema: economie en organisatie, taal en cultuur, STEM-wetenschappen, sport, Latijn, maatschappij en welzijn… Pas vanaf het derde jaar kies je een studierichting en een finaliteit. Bij die laatste keuze hou je al rekening met je tijd na het secundair. Wil je doorstromen naar het hoger onderwijs of wil je meteen gaan werken? Ook een combinatie van beide finaliteiten is mogelijk. Meer info op www.onderwijskiezer.be en www.naarschoolinaalst.be.


Hoe inschrijven voor schooljaar 2022-2023? Inschrijven voor het schooljaar 2022-2023 gebeurt op de school naar keuze. De verschillende periodes vind je hieronder in het schema. In het kleuteronderwijs kan je kind, van zodra het 2,5 jaar is, aansluiten op verschillende startmomenten tijdens het jaar. Op voorhand inschrijven is aangeraden, zelfs als je kind bijvoorbeeld pas naar school zal gaan in september 2023. Alle info over de verschillende periodes en de beschikbare plaatsen via www.naarschoolinaalst.be. Basis­ onderwijs

Buitengewoon basisonder­ wijs

1ste jaar secundair

Voorrangsperiode broers en zussen of kinderen schoolpersoneel

1 – 18 februari

14 maart

1 - 25 februari

‘Sociale mix’-periode*

10 – 30 maart

Vrije inschrijvingen

Vanaf 19 april

Hogere jaren secundair

Buitengewoon secundair** 21 maart – 1 april

12 – 28 maart Vanaf 19 april

Vanaf 29 maart

Vanaf 19 april

Vanaf 19 april

* Elke school voorziet in die periode in een bepaald aantal plekken voor indicator- en niet-indicatorleerlingen (= contingent). Een indicatorleerling is een kind van wie het gezin een schooltoeslag krijgt of van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft. ** Voor de Passtel-afdelingen (type 9-OV4) is er een aparte inschrijvingsprocedure (zie naarschoolinaalst.be).

19


20


DOSSIER Eerste zelfplukboerderij in Aalst

“Groenten rechtstreeks van producent naar consument”

D

aar is de lente, daar is de zon. En daar is weldra de eerste oogst. Ook zonder groene vingers ben je binnenkort welkom op de Hoezekouter, want vlak naast de volkstuintjes opent vanaf april de allereerste stads-CSA van Aalst. Voor je begint te fronsen, die CS heeft zelfs in de verste verte niets te maken met ‘Covid Safe’. CSA staat voor ‘communitysupported agriculture’: een zelfplukboerderij waar zo’n 100 ‘abonnees’ biologische groenten, fruit en kruiden kunnen oogsten. “Rechtstreeks van de producent naar de consument”, vertelt bioboer Dirk.

Hier en daar komt al een sprietje winterajuin of look piepen op het terrein van 1,15 hectare achter de stedelijke begraafplaats. Vanaf april opent hier de eerste Aalsterse stads-CSA, een plukboerderij voor mensen die graag biologisch geteelde groenten en fruit eten, maar minder handig zijn in de tuin of er de tijd niet voor hebben. “Op de Hoezekouter waren er al volkstuintjes, waar 91 hobbytuiniers een groot deel van hun vrije tijd spenderen”, zegt Jan Blindeman van de dienst Economie en Zorginnovatie van de stad. “Naast dat terrein komt binnenkort de CSA, waar je niet per se zélf moet instaan voor het zaai- en plantproces, de inrichting en het onderhoud.” Daarvoor zorgt bioboer Dirk Vannoorenberghe, die de concessie al zeker negen jaar kreeg. Geïnteresseerden betalen aan hem een aandeel in de CSA en hebben dan recht op een deel van de op-

“Ik hoop dat de CSA een breed publiek aantrekt. Mensen van wie ook ik kan bijleren” | Dirk brengst. In deze: verse groenten en fruit. “De Hoezekouter is altijd goeie landbouwgrond geweest”, zegt Dirk wanneer hij enthousiast en met forse stap het terrein opwandelt. “Vroeger stond hier witloof, en daarna vooral maïs. De groene woestijn, noem ik dat. Maïs zorgt voor nul biodiversiteit in de bodem. De grond is droog en dieren vinden

21


ZELFPLUKBOERDERIJ er geen voedsel.” Dat is dus verleden tijd. “De laatste drie jaar hebben hier vooral akkerbloemen gestaan en werd er geen kunstmest gebruikt, ideaal om over te schakelen naar biologische landbouwgrond.” Pipowagen Het terrein werd opgedeeld in zes blokken, die op hun beurt verdeeld werden in 14

groentebedden. “Jaar na jaar dezelfde gewassen op dezelfde plaats planten, is vragen om problemen zoals bodemmoeheid en schimmels”, aldus Dirk. “Dus beplanten we één blok altijd met rustgewas of bloemen en zorgen we voor voldoende rotatie. De bloemkolen zullen volgend jaar dus van plaats verhuizen. Tussen de blokken loopt een centrale gang met knotwilgen, waarlangs de mensen de

“Boliviaanse zonnewortel, een zoete dorstlesser van de indianen, gedijt ook zeer goed in onze streken” | Dirk

22

De tunnels maken het mogelijk om ook in de winter groenten te kweken.


DOSSIER gemeenschapsboerderij betreden en waar ze meteen een overzicht krijgen van het aanbod. Vergelijk het met een centrale gang in een supermarkt. Maar hier gaan de gewassen rechtstreeks van de producent naar de consument: korter wordt de keten niet.”

kruiden zal vinden. “Wanneer mensen dan ‘geshopt’ hebben op de CSA, kunnen ze hier op zoek gaan naar de ideale smaakmakers bij hun groenten of een boeket bloemen. Verder komt er een pipowagen en een ravothoek voor de kinderen.”

Eén van de twee blokken vooraan wordt ingericht als ontmoetingsplek, waar je vooral

Wanneer Dirk ons in de pluktuin rondleidt, trekt storm Corrie over het land en voelen we de strenge westenwind over het terrein waaien. “Om de wind zoveel mogelijk te breken, werden tussen de blokken windsingels (bomenrijen, red.) aangelegd, met een totale lengte van 600 meter. Tussen de beenharde acaciastammen ga ik hier fruit, bessen en noten planten. Da’s een extraatje bovenop het grote assortiment groenten. Ideaal als fris tussendoortje tijdens het plukken. Of na het ravotten.” (lacht) Godsdienstleerkracht Er komen ook enkele kastanjebomen op de windsingels, die in de zomer voor schaduw moeten zorgen. De zaailingen voor die bomen komen van de speelplaats van het Lyceum, waar Dirk lange tijd leerkracht was. Geen biologie, maar wel rooms-katholieke godsdienst. Na 20 jaar voor de klas ging hij zelf weer op de schoolbanken zitten en volgde hij een opleiding biodynamische landbouw. Toen die na tweeënhalf jaar afgerond was, ging hij groenten telen op bioboerderij De Seepscherf in Baardegem. Tot de kans om CSA-boer te worden op zijn pad kwam. “Het geluid van de nabijgelegen E40, dat is wel nog even wennen in vergelijking met het lieflijke en landelijke Baardegem”, lacht Dirk. “Al heeft het ook iets rustgevends.” Heel veel meloenen Op het terrein staan ook twee tunnels. Als de zon erop schijnt, wordt het er al snel aangenaam warm. De ideale temperatuur voor bijvoorbeeld meloenen. “Ik verwacht er heel veel”, zegt Dirk. “Daarnaast moeten de

23


ZELFPLUKBOERDERIJ

Iemand een stukje Japanse andoorn? “Heerlijk met wat look in de wok.”

Momenteel is Dirk bezig met de inventarisatie van alle organische zaden. “Boeren doen wél iets in de winter, hoor.”

tunnels ervoor zorgen dat we nog groenten hebben tijdens de ‘hunger gap’, de schrale wintermaanden februari, maart en april.” In de tweede tunnel krijgen we het nog wat warmer, want Dirk heeft verse gemberthee meegebracht en serveert het achter z’n toog van strobalen. “Of we ook gember gaan kunnen telen, is nog onzeker. Maar ik sta open voor elk experiment.” Wat dacht je bijvoorbeeld van Japanse andoorn, een wormachtige wortel die heerlijk nootachtig smaakt in de wok? Of iemand een stukje Boliviaanse zonnewortel? “Het ziet er wat uit als aardpeer, maar smaakt fris naar ananas of meloen. De indianen namen dat vroeger vooral mee om hun dorst te lessen. Heel exotisch, maar het gedijt ook zeer goed in onze streken.”

24

Sociale aspect “Ik hoop dat de CSA een breed publiek aantrekt”, sluit Dirk af. “Mensen van wie ook ik kan bijleren. In Griekenland en Turkije is de kumquat bijvoorbeeld een populaire vrucht. Het is een kleine sinaasappel waarvan je ook de schil kan opeten. Hoe fijn zou het zijn mocht hier een Turks gezin aankomen en vragen: ‘Willen we dat eens proberen?’ Ook jong en oud is welkom, leek of kenner. “Vrienden hebben me al gewaarschuwd: ‘Als er eens iemand te vroeg tomaten zal plukken, ga je je moeten inhouden.’ Ik ben daar veel nuchterder in. Dat hoort nu eenmaal bij een CSA. Het sociale aspect is hier minstens even belangrijk. Regelmatig gaan we meewerk- en meedenkdagen organiseren, met een kom verse soep rond een vuurtje. En ook scholen zijn hier welkom voor een excursie.”


DOSSIER

Abonnementen voor één jaar En wat als het nu zelf te veel begint te kriebelen in die groene vingers? Daarvoor is er de abonnementsformule Actief +. “Zo bieden we er maximaal 20 aan. Die abonnees betalen minder, maar worden wel vier halve dagen per maand op de CSA verwacht om te helpen zaaien en planten. Met een klein groepje duurt wortels wieden enkele uren, terwijl ik er alleen anderhalve dag aan bezig zou zijn. En ’t is goed voor mijn rug.” (lacht) Geïnteresseerden wachten best niet te lang met inschrijven en worden vanaf april in de pluktuin verwacht, met rubberlaarzen en meegebrachte bakken en zakjes. Ook wie overdag werkt, kan instappen, want de CSA is ’s avonds en in het weekend toegankelijk met een badge. Benieuwd naar de eerste

Standaard Volwassenen: 380 EUR Kinderen: 21 euro x leeftijd Actief + Volwassenen: 200 EUR Vier halve dagen per maand help je mee met zaaien, planten en onderhouden

oogst? Volgens Dirk zal er vooral sla, snijbiet, spinazie, koolrabi, radijsjes, rabarber en venkel zijn. “Verwacht hier nog niet meteen tomaten. We volgen het ritme van de natuur.” Meer info via dehoezekouter.be.

25


Efficiënt, duurzamer en flexibeler openbaar vervoer Slim combineren van trein, bus en deelvoertuigen. Hoe werkt dat dan?

1 2 3 4 26

Halte Baardegem Dorpstraat

Luna en Stien uit Baardegem gaan naar school in GO! Atheneum Aalst.

Halte Herdersem Gemeentehuis

Floris uit Herdersem heeft een afspraak bij de notaris in Erembodegem.

Halte Haaltert Diepeweg

Enzo uit Haaltert gaat op bezoek bij zijn opa in Aalst.

Thuis in Moorsel

Britt uit Moorsel heeft een mobiliteitsbeperking en zit in een rolstoel. Ze gaat maandelijks op bezoek bij haar vriendin in Aalst.


Fietsen naar het station, de trein nemen naar je werk, met de bus naar de winkel, de taxi naar vrienden of met de auto naar een randparking om nadien de deelfiets naar het centrum te nemen? Combimobiliteit staat centraal in de nieuwe mobiliteitsvisie van de Vlaamse overheid en krijgt nu ook een naam: Hoppin. Wil je werken of lezen onderweg? Heb je nood aan beweging of neem je graag de kortste of snelste route? Je kan ook altijd gaan voor een duurzaam alternatief. Kies vanaf maart 2022 voor een Hoppinpunt, het knooppunt waar verschillende vervoersmiddelen samenkomen.

Lees meer over de nieuwe mobiliteitsvisie op mobiliteitsswitch.be

Station Aalst

Met de bus (Lijn 41) naar station Aalst

Wandelen naar GO! Atheneum Aalst

Station Aalst

Met de bus naar halte station Aalst

Met deelfiets naar de notaris in Erembodegem

Station Aalst

Met de bus naar station Aalst

Met de deelstep naar opa

Met Hoppinflex+ (bus) naar vriendin

 27


2

1

3

OP PAD

langs de nieuwe fietspaden in Aalst Bereikbaar, leefbaar, maar vooral een veilig Aalst. Menig fietser kon het afgelopen jaar op veel plaatsen in Aalst opnieuw met een gerust hart de fiets op dankzij heraangelegde fietspaden, herinrichtingen met aandacht voor fietsers, nieuwe fietsverbindingen, een gloednieuwe fietstunnel, veilige fietslijnen in het centrum en heel wat nieuwe fietsstraten. CHIPKA sprong samen met Margot, Koen, Noomi en Gaston de tweewieler op langs de 28

nieuwste fietspaden in Aalst.

❶ Fietspad Sluisken Wie regelmatig de fietssnelweg F414, die Zottegem via Erpe-Mere met Aalst verbindt, afrijdt, zal het al gemerkt hebben: tussen de Marktweg en de Molendreef is sinds vorig jaar een nieuw fietspad te vinden. Zo is de aansluiting richting het stadscentrum nog beter en kan iedereen perfect doorfietsen naar het centrum via fietslijn 4. Of kies voor de nieuwe fietsverbinding aan het Patersbos aan de Marktweg, waar je veilig en comfortabel kan doorfietsen naar de Capucienenlaan. ❷ Fietspad Haagbeukstraat x Dries De van oudsher gekende voetweg in het verlengde van de Haagbeukstraat is nu een volwaardige wandel- en fietsverbinding tussen Terjoden en Nieuwerkerken. De


5

4

6

nieuwe verbindingsweg is nu 3 meter breed, ideaal dus om zowel te wandelen als te fietsen. In een latere fase zal de nieuwe fietsverbinding een aansluiting te maken met de fietssnelweg F415 die Denderleeuw met Burst verbindt via de spoorlijn langs Haaltert. ❸ Fietspad Industriezone Hofstade Noord - Hekkestraat Bij de herinrichting van de industriezone Hofstade-Noord en Hekkestraat kreeg het aspect veiligheid dubbele punten: tussen de rijweg en de fietspaden is de aanleg van een groenzone voorzien als buffer én ter bescherming van de fietsers. ❹ Rotondes Eendrachtstraat en Wijgaardveld De heraanleg van de rotondes aan de Eendrachtstraat en het Wijngaardveld zorgen voor een veilige doorgang voor voetgangers en fietsers langs de rotonde. Met een breedte van 1,75 meter en

gescheiden door groenzones en verharde bufferstroken hebben fietsers nu de mogelijkheid om veilig over te steken. ❺ Verbinding fietspad Doorsteeklaan x Spuimeersenweg De verbinding van het fietspad van de Doorsteeklaan naar de Spuimeersenweg kreeg een grondige upgrade: een breedte van 3 meter, aangelegd in asfalt. ❻ Fietstunnel Moorselbaan t.h.v. de Leirekensroute De Moorselbaan oversteken kan sinds de zomer van 2021 vlot, veilig én droog: de gloednieuwe fietstunnel is een grote stap voorwaarts in de opwaardering van de Leirekensroute naar een volwaardige fietssnelweg. Met 195 meter in de lengte en 5,25 meter in de breedte kan elke fietser - groot of klein - het traject op een veilige en aangename manier verderzetten richting Opwijk of richting het station van Aalst.

29


OVER

Ruimte voor water

De hevige overstromingen van afgelopen zomer drukten ons met de neus op de feiten: de klimaatverandering is geen ver-van-ons-bedshow. Na periodes van hevige regen heeft ook de Dender af en toe moeite om al het aangevoerde water te slikken, met mogelijke schade tot gevolg. Met het project ‘Ruimte voor water’ willen de Dendergemeentes daarom oplossingen bieden voor de wateroverlast. En ook burgers kunnen eraan meewerken.

Wateroverlast en droogte Hevige neerslag en periodes van extreme droogte zijn twee gevolgen van de klimaatverandering. Droogte zorgt ervoor dat onbegroeide bodem hard en ondoordringbaar wordt voor de komende neerslag. Daardoor kan het water bij hevige regen niet snel genoeg weg en overstromen riolen en waterlopen. Ook de steeds toenemende verharding van woonwijken heeft tot gevolg dat de Dender de aangevoerde hoeveelheid water geregeld niet kan slikken. Dat leidt soms tot ongewenste overstromingen en schade.

30


Op zoek naar alternatieven

Wat kan je zelf doen?

De afgelopen jaren werkte de stad binnen het project ‘Ruimte voor water’ intensief samen met de Vlaamse en provinciale overheid, de andere Dendergemeenten en middenveldorganisaties om oplossingen voor wateroverlast uit te werken. Ook de bewoners van de Dendervallei werden betrokken. Zij konden verschillende scenario’s beoordelen tijdens een online bevraging en drie infomarkten. Uit al die ideeën en feedback groeiden vijf ‘alternatieven’, slimme combinaties van onderstaande maatregelen:

◊Het regenwater van je dak, afdak of tuinhuis zoveel mogelijk in de grond leiden. Dat kan door de regenwaterpijp te laten uitmonden in een kleine beplante gracht of een wadi (= lichte welving in je tuin waarin regenwater tijdelijk kan blijven staan).

• Overstromingen voorkomen door snelle afvoer van water te vermijden • Overstromingen beheersen • Schade door overstromingen voorkomen of beheersen • Voorbereid zijn als er zich toch een overstroming voordoet Meten is weten, dus worden de alternatieven dit jaar onderzocht met een strategisch milieueffectenrapport (MER). Wat zal hun concrete effect zijn? Niet alleen op de natuur, maar bijvoorbeeld ook op de landbouw, de woonkwaliteit, de economie of zelfs de toeristische aantrekkelijkheid van de stad. Het ‘voorkeursalternatief’ wordt in 2023 ten slotte voorgelegd aan de Vlaamse Regering, waarna de uitrol kan beginnen. Meer informatie over het Strategisch Plan en de evenementen van ‘Ruimte voor water’ vind je op www.ruimtevoorwater.be. Daar kan je je ook inschrijven op de nieuwsbrief.

◊Verhardingen in je (voor)tuin die groter zijn dan strikt nodig kan je verwijderen en vervangen door groen (struiken, bomen, bodembedekkers). Van één vierkante meter oprit loopt jaarlijks 800 liter regenwater naar het riool. ◊Je tuin beplanten met struiken, bomen, hagen. De wortels zorgen voor kleine kanaaltjes in de bodem, waarlangs het regenwater kan insijpelen, een doorwortelde bodem huisvest ook veel kleine diertjes, die allen samen een enorm netwerk aan minikanaaltjes maken, waarlangs het water zijn weg vindt. ◊Regenwater opvangen en later gebruiken voor je tuin, zo vertraag je de afvoer en breng je het water terug waar het hoort. Je kan het ook gebruiken om je toilet mee door te spoelen of voor de schoonmaak.

31


5X

Wie geef jij een compliment?

Een compliment of een simpel woordje van dank kan veel plezier doen. Een mooie gelegenheid om zelf iemand te bedanken, krijg je jaarlijks op 1 maart, de nationale complimentendag. Deze Aalstenaars kregen alvast de kans om hun bedankje in stijl te doen, via CHIPKA.

“Jenneke” Michiel mag dan wel net over de stadsgrens in Lede wonen, hij is een trouwe lezer van CHIPKA én hij heeft een goede reden om iemand te bedanken. “Mijn vriendin Jenneke,” zegt hij zonder nadenken. “We zijn 17,5 jaar samen en hebben samen 2 kindjes, van 3 en 5 jaar. Ik wil haar danken omdat ze zo goed voor hen zorgt, maar ook omdat ze mij persoonlijk door een heel moeilijke periode in mijn leven helpt. Zij is werkelijk alles waar een man kan van dromen.”

“Het hele schoolteam” Dorien uit Aalst is heel tevreden over de basisschool van haar dochtertje Lize. Haar complimenten gaan dan ook die richting uit. “Naar het hele team van basisschool ‘Gaaf’ in de Eikstraat. Mijn dochtertje begon school te lopen in volle coronaperiode. De school is heel goed omgegaan met die moeilijke periode en was goed georganiseerd. De directrice stond elke ochtend aan de schoolpoort en was telkens beschikbaar voor een praatje, of was bereikbaar via mail of telefoon. Zij en het hele schoolteam verdienen echt een pluim.”

32 32


“Iris” Robin en Samantha uit Aalst zijn pas één week papa en mama geworden van hun dochtertje Sofia wanneer we hen ontmoeten. Een jong koppel kan dan wel een helpende hand gebruiken en die was er. “Ik wil graag mijn collega en vriendin Iris bedanken,” zegt Samantha. “Ik was pas afgestudeerd toen ik zwanger was, dat was geen makkelijke periode. Maar zij was er altijd om me te steunen en om hulp te bieden. Met toen slechts één inkomen was het niet makkelijk, maar ook mentaal was die steun belangrijk.”

“Melissa” Lesley uit Erembodegem weet ook meteen wie ze een hart onder de riem wil steken: haar 10 jaar jongere zus Melissa. “We komen heel goed overeen en staan altijd voor mekaar klaar. Straks gaan we samen iets drinken, maar binnenkort gaan we ook samen op vakantie naar Spanje. Op dit moment zijn onze mannen samen weg. Ook dat klikt goed, we hebben echt geluk.”

“Maria” Bernardo heeft een goeie reden om zijn vrouw Maria te bedanken. Dankzij haar woont hij al drie maanden in Aalst en dat bevalt hem zeer. “Ik ben van Angolese komaf en woonde tot voor kort in Amsterdam. Mijn vrouw kende de buurt hier al, want haar zus woont in Denderleeuw. Daarom wilde ze ook graag naar hier verhuizen. In het begin twijfelde ik wel, ik heb hier geen vrienden of kennissen en we hebben samen drie kinderen. Maar toen dacht ik: mijn beste vriendin is er toch bij? Mijn eigen vrouw gaat mee (lacht). Ik ben haar gevolgd en bedank haar omdat we een goeie keuze gemaakt hebben.”

33


BUURTEN

Samen Buiten Buurten “Mogen we u een gratis plantje aanbieden?” Met die vraag trokken laatstejaarsstudenten Sociaal Werk van de Arteveldehogeschool de afgelopen maanden door de Watertoren- en de Sint-Annawijk. Ze zijn op pad voor ‘Samen Buiten Buurten’, een project waarbij de natuur als bindmiddel wordt ingezet tegen eenzaamheid. CHIPKA trok mee op reportage.

De briefing: Thaneesha maakt de studenten wegwijs in de Sint-Annawijk.

34


SAMEN BUITEN BUURTEN Op plekken waar volkscafés, buurtwinkels en het verenigingsleven wegkwijnden, deden eenzaamheid en vervreemding makkelijk hun intrede. Dat was al geruime tijd vóór de coronaperiode zo. Maar de voorbije twee jaar moest iederéén plots ‘afstand houden’, ‘sociale contacten beperken’, of zelfs ‘in zijn kot blijven’... dat heeft de mens als sociaal dier geen deugd gedaan. Eenzaamheid verlichten “Ook wijkgezondheidscentrum Daenshuis ving die signalen meer en meer op”, zegt Thaneesha Bourgois. “Na een oproep van de stad Aalst en de Eerstelijnszone om in te zetten op de strijd tegen eenzaamheid, tekende het Daenshuis als één van de negen partners in op Samen Buiten Buurten. Met dit project willen we ontmoetingskansen creëren en tegelijk mensen vertrouwd maken

Georgette houdt vaak een oogje in het zeil op het plein.

met de natuur in hun nabije buurt.” Katriina van Bos+, een andere partner in het verhaal, sluit daarbij aan: “Natuur kan eenzaamheid verlichten en verbondenheid creëren voor mensen die hun plaats zoeken in de maatschappij. Binnen het project van Samen Buiten Buurten willen we die kracht van de natuur gebruiken om mensen meer met elkaar in verbinding te brengen. Uit onderzoek blijkt immers dat hoe meer we ons verbonden voelen met de natuur, hoe beter het gaat met ons mentale welzijn. In de natuur zijn vermindert stress, verbetert ons humeur en geeft ons een levendiger gevoel. We zijn ten slotte zelf ook deel van de natuur." Proeven, zien en ruiken “De voorbije zomer en in het najaar deden we al proefprojecten met wandelingen in Park Schelfhout en in het Koningin As-

Studenten Jacob en Minne kregen vooral positieve reacties.

35


BUURTEN tridpark, gegidst door natuurkenner Bart Backaert”, gaat Thaneesha verder. “Zo probeerden we mensen naar buiten te brengen. De deelnemers leerden heel wat nuttige en praktische dingen kennen. Zo plukten we in Park Schelfhout de rode bessen van de gele kornoeljeplant, waar we voor iedereen lekkere confituur van maakten. In het ‘klein parksken’ lag de focus meer op proeven, ruiken en zien. Dat was een groot succes. Daarna sloten we ook aan bij Babbelonië, een praatgroep voor anderstaligen, en peilden er naar hoe zij kijken naar de natuur.” De Sint Annawijk in Ook de plantjesactie in samenwerking met de Arteveldehogeschool, is een speerpunt van Samen Buiten Buurten. Negen studenten Sociaal Werk wijden er hun bachelorproef aan en zijn vandaag van de partij.

Bewoonster Lut nam het plantje graag aan.

36

Opgedeeld in groepjes en voorzien van een bak met verschillende plantjes, duiken ze de Sint-Annawijk in. Ook Thaneesha en Katrina nemen een deel van de buurt voor hun rekening. Aan elke deur wordt aangebeld en wie niet thuis is, of niet opendoet, krijgt een flyer in de brievenbus. Want wie toch nog een plantje wil, kan dit laten weten via een mailtje naar welkom@samenbuitenbuurten.be of bellen naar 053 78 10 16. Geen Jehovah’s Op de Volksplaats opent Georgette de deur voor Thaneesha en Katriina. “Neen, wij zijn niet van de Jehovah’s”, lacht Thaneesha, terwijl ze een plantje overhandigt en een gesprek aanknoopt. Georgette is weduwe en houdt geregeld een oogje in het zeil op het Ezelspleintje. “Mijn man was kwaad om die naam”, zegt ze. “Het is de Volksplaats. Of,

Katriina (links): "in de natuur zijn geeft je een beter gevoel en vermindert stress."


SAMEN BUITEN BUURTEN zoals hij zei, het Sint-Annaplein. Ik zie hier veel kinderen spelen, vaak van Afrikaanse afkomst. En ze kennen mij. Als ze mij zien, beginnen ze te zwaaien. En dan krijgen ze van mij een snoepje. Ik woon hier graag, maar had ik tien jaar jonger geweest, dan zou ik de boel hier verkopen en naar mijn overleden mans thuisland Frankrijk verhuizen. Daar heerst toch een andere mentaliteit en groeten de mensen mekaar tenminste nog.” Meestal positieve reacties In de Spaarzaamheidstraat zijn Minne en Jacob aan het werk. “We doen dit al voor de vierde of de vijfde keer”, zegt Minne. “Ook voor later komt dit soort werk echt van pas. We leren hoe we goeie gesprekken moeten voeren en ook hoe we moeten omgaan met negatieve reacties. Met mensen die heel racistisch uit de hoek kwamen bijvoorbeeld,

dat is niet zo makkelijk.” Jacob knikt: “Maar we hebben toch vooral positieve reacties gekregen. Deze straat heeft zelfs een eigen Whatsappgroep.” Dat bevestigt bewoonster Lut. Zij neemt het plantje graag in ontvangst. “Ik ken de meeste mensen uit de buurt wel, het is een goeie mix van jong en oud. Huizen staan hier ook nooit lang leeg. Vóór corona was er wel iets meer contact en de anderstaligheid kan wel eens voor een struikelblok zorgen in de omgang.” Gelijkaardige verhalen horen we bij de duo’s Mabelle en Roos en Jolien en Julie. Ook zij waren enthousiast. “Soms ging er wel eens een deur gewoon weer dicht, of werden we afgescheept met onze plantjes tot we het toverwoord ‘gratis’ gebruikten”, lacht Julie. “Maar over het algemeen was het een kei positieve ervaring.”

Wordt vervolgd Deze plantjesactie belandt in een draaiboek voor de stad. Elke actie wordt beoordeeld: wat werkt en wat werkt niet? Eens het draaiboek klaar is, kan de stad ermee aan de slag en kan het zelfs een pioniersrol vervullen in Vlaanderen. Dit voorjaar volgen nog acties waarbij wordt opgeroepen aan de inwoners van de Watertorenwijk en de buurt rond het Koningin Astridpark en de Sinte Annalaan om ontmoetingsbankjes te timmeren, om natuurverhalen te vertellen en om ontdekkingswandelingen in de nabije natuur te organiseren. Wil je meer weten over elk van deze acties, of over het project, surf dan naar www.samenbuitenbuurten.be (ook op Facebook). Samen Buiten Buurten is een samenwerking van Eerstelijnszone regio Aalst, WGC Daenshuis, Arteveldehogeschool, Anima/LDC De Toekomst, Bos+, NatureMinded, vzw Liever Thuis LM, Logo Dender en Stad Aalst.

37


Jan Moens en Jan Louies pakken uit met een reeks podcasts.

38


CULTUUR

‘Geif mor Zjang!’: de Carnavalspodcast

A

ls Aalstkenner en notoir carnavalist Jan Louies spreekt, dan wordt er geluisterd. En laat net dat de bedoeling zijn van een podcast. Op vraag van Erfgoedcel Denderland werkte hij samen met zijn kompaan Jan Moens vijf podcasts uit over verschillende aspecten van Aalst Carnaval: muziek, satire, de Voil Janet, de stoet en ‘van vastenavond tot carnaval’. Te beluisteren via erfgoedceldenderland.be, al dan niet met nen Oilsjtersen diksjoneir bij de hand. Jan en Jan, geif mor zjang!

“Normaal gezien zouden we nu in volle voorbereiding zijn van de Carnavalsraadzitting, die telkens de zaterdagavond vóór Aalst Carnaval plaatsvindt”, vertelt Jan Moens. “Enkele jaren geleden, toen de oudere generatie van Kamiel en Odilon Mortier afhaakte, namen wij met een nieuw team over. Maar geen Carnaval betekent dus ook geen raadzitting. Vorig najaar gaven we in De Werf al drie lezingen over de geschiedenis van Carnaval. Daarop borduren we nu verder voor deze podcasts.” Jullie kunnen teren op meer dan een halve eeuw carnavalservaring. Louies: “Ik ga al meer dan 50 jaar in de stoet en kreeg de microbe te pakken via mijn vader (Herman, red.) die zelf al in de jaren ’40 in de stoet liep. Hij was ook fotograaf en daardoor beschik ik over heel veel documentatie.” Moens: “Daarnaast boden ook de oude kranten die je online kunt raadplegen (aalst. courant.nu, red.) een schat aan informatie.”

"Als je van een café een stal maakt, dan krijg je varkens binnen" | Jan Louies De stoet is de afgelopen decennia enorm geëvolueerd. Hoe hebben jullie de stoet beleefd? Moens: “In 2023 zal het precies 100 jaar geleden zijn dat de eerste officiële carnavalsstoet in Aalst werd georganiseerd. Niet de honderdste editie, want tijdens de Wereldoorlogen was er geen stoet. Zelf loop ik een goeie 30 jaar in de stoet met de losse groep Erremèt. Jan draait al iets langer mee.” Louies: “Ik startte op mijn veertiende met de groep De Verneipelinkskes. Een kleine

39


REPORTAGE

Carnaval 2020: Jan en Jan in actie met de losse groep Noig-Erremèt, satire ten top.

groep, als je dat naar vandaag vertaalt zouden we een los groepje zijn. Daarna richtte ik met mijn schoonbroer Jacquy De Pauw de werkgroep ‘Noig’ op. Met die groep werden we uit de stoet van 1984 gezet, de eerste groep die werd gecensureerd. (Noig liep verkleed in geslachtsorganen, red.) Het draaide nog echt om plezier maken. Later moest alles groter, luider, met meer lichtjes… dat competitie-element brengt graalek veel stress mee denk ik en soms haalt kwantiteit het op kwaliteit.”

40

Het woord is gevallen: censuur. Satire is ook een thema in de podcast. Zijn er grenzen? Louies: “Mag je met je bloot gat op het rond punt van den Haring gaan vogelen? Baneen he! Dus dat mag ook niet met Carnaval. Ik ben vooral een beetje bang voor dubbele

agenda’s. Carnaval dient niet om politieke propaganda te voeren. Het moet plezant blijven. Dat moeten we zo houden en beschermen. De tijden zijn enorm veranderd, de wereld kijkt mee. Het klopt dus niet dat alles mag, je moet nog altijd empathie hebben.” Moens: “Het is ook een misvatting dat vroeger wel alles kon en alles mocht. Er zijn vroeger ook jaren geweest dat confetti aan banden werd gelegd, of dat het verboden was je te verkleden als geestelijke of als militair. Over satire zou ik graag objectief nadenken, eventueel samen met een moraalfilosoof.” Ook op vlak van uitgaan is Carnaval fel veranderd. Vinden jullie jullie gading nog? Louies: “We vinden altijd wel nog een plaats om ons te amuseren, maar zo’n openlucht-


CULTUUR

dancing zoals op de Markt of ‘De Kat’ (Vredeplein, red.), dat is vrièt schoein, maar wel voor jonge mensen. We staan daar dan even naar te kijken. Pas op, we zijn ook jong en luidruchtig geweest met een sirene op onze kar, we hadden ook ‘knaldrang’ (lacht). Maar de geluidsinstallaties van vandaag overstemmen alles. Vroeger brachten de pompiers groepen naar hun lokaal, die reden rond van café naar café. Maar nu staan ze stil en zijn het discobars geworden. Dat laatste geldt ook voor de cafés.” Er zijn ook steeds minder cafés. Louies: “Café Romeo in de Koolstraat te koop, ’t Hoeksken in de De Saedeleerstraat is dicht… het aanbod wordt steeds kleiner. Waar kun je nog rustig aan een tafeltje een pint uit een glas drinken? De ‘tavernisering’ is een probleem. Veel cafés haalden vroeger hun oude tafels en stoelen boven voor Carnaval. Ging er eentje kapot, dan was dat maar zo. En na Carnaval werd het café opnieuw behangen. Nu plakken ze hun muren af met plastiek en zijn er geen stoelen en tafels meer. Tja. Als je van je café een stal maakt, dan krijg je varkens binnen natuurlijk. Caféhouders vragen zich af of het nog wel de moeite is om open te doen. Er is iets mis.” Moens: “Vroeger vierden jong en oud samen feest, in dezelfde cafés. Nu geven veel ouderen forfait.” Louies: “Veel clichés uit onze carnavalsliedjes kloppen niet meer, ook al geloven we ze nog graag. We zijn niet zó chauvinistisch. Neem nu de benaming krokusvakantie. Vroeger spraken we altijd van de carnavalsvakantie. ‘Krokussen’. Met de opwarming van de aarde zijn het trouwens eerder al narcissen. (lacht) Dat is zelfverloochening, het omgekeerde van chauvinist zijn.”

Gelukkig is onze Voil Janet wel nog popu­ lairder dan ooit. Louies: “Dat is verbeterd tegenover jaren geleden, toen het meer op een travestieshow begon te lijken. Ook daarvoor dient Carnaval niet. Maar het is ook een misvatting dat de Voil Janet typisch Aalsters is. Ook Gent en Brussel hadden voil janetten. In de 19e eeuw was het vaak ongeletterde, platvloerse soert, zoals we nu zeggen. (lacht) Lallend en gekleed in vodden van de mama, verwijtend en weglopend uit de cafés zonder te betalen. Het beeld van de voil janet met velle frak kwam er pas toen ook de mama’s en de mémés een bontjas hàdden. En de lampenkap, die dook pas op in de jaren ’50. Opletten dat we toch niet in die clichés vervallen. Maar het omkeringsritueel, de haring in de vogelkooi, de kapotte paraplu, dat komt nog altijd tot uiting. In die omkering, daarin zit de essentie van Carnaval nog steeds vervat.”

Waar te beluisteren? Luisteren kan op www.aalstcarnaval.be, www.erfgoedceldenderland.be, of via het Spotify-, YouTube- en Soundcloudkanaal van De Werf. 41


Begeleide uitstap of rondleiding

IN AALST

Ontluikende lente in de Gerstjens ism stad Aalst door Natuurpunt Aalst

Tweedehandsbeurs door Gezinsbond Erembodegem Zaterdag 19 maart van 13 tot 16 uur SBS De Regenboog, ErembodegemDorp 21, Erembodegem prijs: gratis erembodegem.gezinsbond.be gezinsbond.erembodegem@ gmail.com

Zondag 6 maart van 10 tot 12 uur Park, Gerstenstraat, Aalst www.natuurpunt.be peter.luyten6@telenet.be

Zondagse themawandeling ‘Aalst draagt zorg voor’

DENDER

Nieuwe reeks vrijwilligerscafés

Wist je dat de stad Aalst “Vrijwilligerscafés” organiseert? Een vrijwilligerscafé is een ontmoetingsmoment, bedoeld om samen met je collega-vrijwilligers verhalen en ervaringen te delen over vrijwilligerswerk. Elk ontmoetingsmoment gaat over een ander thema. Dit voorjaar staan er drie vrijwilligerscafés op het programma. Op woensdag 9 maart (19 uur) gaat het eerste vrijwilligerscafé van het jaar van start in Netwerk Aalst, met als thema ‘de waarde van vrijwilligerswerk’. In april en mei volgt nog een sessie over creatief denken en eentje over grenzen stellen. Deelnemen is gratis maar we vragen je wel om vooraf in te schrijven via vrijwilligerswerk@aalst.be. Meer informatie op www. aalstvrijwilligt.be.

42

Zondag 6 maart van 14 tot 16 uur Toeristisch infokantoor, Hopmarkt 51, Aalst prijs: 5 EUR info@visit-aalst.be

Concert JazzLab // Drawing Basses Vrijdag 11 maart om 20 uur De Werf, Molenstraat 51, Aalst prijs: 12 EUR www.ccdewerf.be info@ccdewerf.be DENDER

DENDER

Stefaan van den Bremt met Teike Vos en Marc Michaël De Smet ‘Een ander liedje’

Nacht van de steenuil door Natuurpunt Aalst Zaterdag 26 maart van 19 tot 22 uur Heuvelpark, Kloosterweg, Aalst www.natuurpunt.be matthiasroggen91@gmail.com

Beurs Lezing: “Welkom in de wereld van de kunst­ stoffen” door P. Billiet door Neos AALST Dinsdag 8 maart om 14 uur De Maretak, Aelbrechtlaan 119 A, Aalst info@neosvzw.be

Vrijdag 11 maart van 20 tot 22 uur Utopia, Utopia 1, Aalst prijs: gratis www.utopia-aalst.be info@utopia-aalst.be DENDER

Absynthe Minded // 20 Zaterdag 19 maart om 20 uur De Werf, Molenstraat 51, Aalst prijs: 27 EUR www.ccdewerf.be info@ccdewerf.be DENDER


Cursus met open sessies Workshop: bouw je eigen robotheld/schurk Voor kinderen van 9 tot 12 jaar Woensdag 2 maart van 14 tot 17 uur Utopia, Utopia 1, Aalst prijs: gratis www.utopia-aalst.be info@utopia-aalst.be

Fablib: thema Jeugdboekenmaand: Helden en schurken Mini-maakplaats voor kinderen van 10 tot 12 jaar Woensdag 16 maart van 14 tot 16 uur Utopia, Utopia 1, Aalst prijs: 5 EUR www.utopia-aalst.be info@utopia-aalst.be DENDER

DENDER

Ik, de kapitein van mijn schip: Ken jij jouw kwaliteiten? door Golfbreker Dorien Coppens Zaterdag 5 maart van 10 tot 12 uur Woensdag 9 maart van 14 tot 16 uur Authentieke zolderkamer, Peperstraat, Aalst prijs: 35 EUR; In combinatie met individueel loopbaan­ coachingstraject: gratis golfbreker.coach dorien@ golfbreker.coach

Kinderworkshop Bulletjournaling – Workshop voor kinderen van 10 tot 12 jaar Zaterdag 5 maart van 14 tot 16 uur Utopia, Utopia 1, Aalst prijs: 10 EUR www.utopia-aalst.be info@utopia-aalst.be DENDER

Koffie met Peije - Ga sa­ men aan de slag met je tablet of smartphone!

DENDER

Alexander Vantournhout/ not standing // Contre-jour Donderdag 17 maart om 20 uur De Werf, Molenstraat 51, Aalst prijs: 25 EUR www.ccdewerf.be info@ccdewerf.be DENDER

Zaterdag 19 maart van 10 tot 12.30 uur Utopia, Utopia 1, Aalst prijs: 15 EUR www.utopia-aalst.be info@utopia-aalst.be

Film

DENDER

Job-boetseren... het proberen waard! - Mijn job 2.0 door Golfbreker Dorien Coppens Zaterdag 19 maart van 10 tot 12 uur Woensdag 23 maart van 14 tot 16 uur Authentieke zolderkamer, Peperstraat, Aalst prijs: 35 EUR; In combinatie met individueel loopbaan­ coachingstraject: gratis golfbreker.coach dorien@ golfbreker.coach

Vrijwilligerscafé: de waarde van vrijwilligerswerk Woensdag 9 maart van 19 tot 21 uur Netwerk Aalst, Houtkaai 15, Aalst prijs: gratis www.aalstvrijwilligt.be

Dans

Kookreeks Home Made door De Plek Zaterdag 19 maart van 10 tot 13 uur De Plek, Stationsstraat 13, Aalst www.deplek-aalst.com DENDER

Film in Netwerk Dinsdag 1 maart: Bad Luck Banging or Loony Porn Donderdag 3 maart: Last Angel of History en Microhaus or the Black Atlantic? Vrijdag 4 maart: Gli anni più belli Dinsdag 8 maart: Memoria Vrijdag 11 maart: The Tragedy of Macbeth Dinsdag 15 maart: A Chiara Vrijdag 18 maart: Shiva Baby Dinsdag 22 maart: L’ennemi Vrijdag 25 maart: The French Dispatch Dinsdag 29 maart: Belle telkens om 20 uur Netwerk Aalst, Houtkaai 15, Aalst prijs: 7,50 EUR netwerkaalst.be info@netwerkaalst.be DENDER

43


Kamp en vakantie

Ontbijtfilm: Wolfy door Netwerk Aalst

DENDER

Zondag 20 maart van 9.30 tot 11 uur Netwerk Aalst, Houtkaai 15, Aalst prijs: 16 EUR netwerkaalst.be info@netwerkaalst.be

Naaikamp krokus­ vakantie (leren naaien) door Craft Queens vanaf 9 jaar Van maandag 28 februari tot vrijdag 4 maart, van 9 tot 12 uur Site du Parc, Erembodegemstraat 33, Aalst prijs: 155 EUR www.craftqueens.be

DENDER

DENDER

REKKER Filmkamp Aalst

DENDER

Yoga voor beginners Lijkt yoga wel wat voor jou, maar durfde je het nog niet proberen? Loop dan zeker even langs bij Yoga Vedanta in de Volksverheffingstraat 95. Deze vereniging organiseert op woensdag 9 maart, om 20 uur gratis en vrijblijvend een uiteenzetting voor beginners. Heb je de smaak te pakken, dan kun je een lidmaatschap aankopen voor 70 EUR per jaar (of 17,50 EUR als je een UiTPAS met kansenstatuut hebt). Voor die prijs kun je elke dag van de week deelnemen aan groepslessen en krijg je een abonnement op het maandblad. Alle informatie lees je op www.yoga-vedanta-aalst.be.

44

Project wheels Skatepark 3.0, Termurenlaan 46, Erembodegem info@projectwheels.be

voor kinderen tussen 8 en 12 jaar 28 februari, 1 en 2 maart, van 10 tot 16 uur studio REKKER / Netwerk Aalst, Houtkaai 15, Aalst prijs: 75 EUR www.rekker.be

Lessenreeks Craft Queens | Begeleid naaiatelier door Craft Queens nog tot 27 juni, elke maandag om 18.30 uur en elke vrijdag om 9 uur Craft Queens, Site du Parc, Erembodegemstraat 33, Aalst prijs: 22,50 EUR www.craftqueens.be DENDER

Rolschaatsen initiatie door Project Wheels Zondag 13 maart van 10 tot 11.30 uur Project wheels Skatepark 3.0, Termurenlaan 52, Erembodegem prijs: 15 EUR info@projectwheels.be

DENDER

DENDER

Naaikamp krokus­ vakantie (gevorder­ den) door Craft Queens voor jongeren tussen 9 en 15 jaar Van maandag 28 februari tot vrijdag 4 maart, van 13.30 tot 16.30 uur Craft Queens, Site du Parc, Erembodegemstraat 33, Aalst prijs: 165 EUR www.craftqueens.be DENDER

Skater kids vakantie Kamp door Project Wheels voor kinderen en jongeren tussen 7 en 17 jaar 1, 2 en 3 maart, van 10 tot 14 uur

Piano-atelier door Villa Akebia - muziek - en vormingscentrum voor kinderen van 6 tot 12 jaar Van 7 maart tot 28 mei, keuze uit meerdere momenten op dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag Villa Akebia, Dries 29A, Nieuwerkerken prijs: 125 EUR www.villaakebia.com VillaAkebia@gmail.com

YOGA voor beginners door Yoga Vedanta Aalst vzw gratis kennismaking op 9 maart om 20 uur


lessenreeks van 9 maart tot 31 juli, elke weekdag Van 9 maart tot 31 juli Yoga Vedanta Aalst vzw, Volksverheffingstraat 95, Aalst prijs: 70 EUR (voor de hele lessenreeks) jozef.kiekens@telenet.be

Huis van het Kind Aalst, Grote Markt 3, Aalst prijs: gratis www.devoorzorg-bondmoyson.be

Vrouwelijke kunste­ naars van 1850 tot van­ daag door Davidsfonds Academie

DENDER

Maak definitief KOMAF met stresstriggers Online Workshop door De Fakkel - Leen Van Damme Donderdag 10 maart van 19 tot 22 uur Maandag 21 maart van 19 tot 22 uur Online Workshop, Aalst prijs: 97 EUR leenvandamme.com leen@leenvandamme.com

Koppen in piepschuim // Academie voor carnavalskunsten Van maandag 14 maart tot donderdag 9 juni, van 19.30 tot 23 uur Pupillensite, Graanmarkt 1, Aalst prijs: 180 EUR ; 10 sessies: 225 EUR www.aalstcarnaval.be/academie

Stressreleasewande­ ling (=stiltewandeling) door Baanbrekend Zondag 20 maart van 10 tot 11.30 uur Café Bij Stinne, Putstraat 116, Meldert prijs: 9,50 EUR www.baanbrekend.be coaching.baanbrekend@gmail.com

Vrijdag 18 maart van 9.30 tot 10.30 of van 11 tot 12 uur

Mantelzorgcafé De Palto - Frisse lentestart met gastspreker, work­ shop en gezonde lunch door ZorgLab Aalst Woensdag 9 maart van 9.30 tot 12 uur LDC De Toekomst, Sint-Kamielstraat 85, Aalst prijs: gratis demaretak@aalst.be

De Baltische Staten door Okra-academie Midden-Vlaanderen

DENDER

Start to Bach door Amarant vzw Maandag 21 maart van 10 tot 12.30 uur en van 14 tot 16.30 uur De Werf, Molenstraat 51, Aalst prijs: 37 EUR amarant.be, info@amarant.be

Dinsdag 22 maart van 14.30 tot 17 uur LDC de Maretak, domein WZC Mijlbeke, Albrechtlaan 119A, Aalst prijs: 8 EUR www.okra.be academie.mvl@okra.be DENDER

Maandag 14 maart van 19.30 tot 21 uur Bond Moyson Kantoor Aalst, Geraardsbergsestraat 69, Aalst prijs: 7 EUR inschrijvingensociocultureel.be

Babymassage: workshop - Aalst door Bond Moyson Oost-Vlaanderen

Dinsdag 8 maart van 19 tot 21.30 uur Café bij Stinne, Putstraat 116 Meldert, Aalst prijs: gratis www.erembaldkravaal.be

Vrijdagen 18 en 25 maart, 1, 22 en 29 april, van 14 tot 16 uur De Werf, Molenstraat 51, Aalst prijs: 82 EUR academie@davidsfonds.be www.davidsfondsacademie.be

DENDER

Als slapen een strijd is - Aalst door Fit& Well2DAY Bond Moyson Oost-Vlaanderen

Boom zoekt bos, bos zoekt grond

Lezing of congres Kind op komst door Huis van het Kind Aalst Woensdag 2 maart van 19.30 tot 21 uur Huis van het Kind, Grote Markt 3, Aalst prijs: gratis DENDER

Gezond eten, gezond ouder worden Donderdag 24 maart van 14 tot 17 uur Royal Astrid, Keizerlijk plein 27, Aalst prijs: 15 EUR info@markantaalst.be DENDER

45


Opendeurdag

Klaar voor de klas ‘Op het potje’ door Huis van het Kind Aalst Donderdag 24 maart van 19.30 tot 21.30 uur Huis van het Kind, Grote Markt 3, Aalst prijs: gratis huisvanhetkind@aalst.be

Ut pictura poesis, ut musica poesis: 100 jaar Firmin van der Poorten Naar aanleiding van de honderdste geboortedag van zijn vader organiseert Jean-Paul van der Poorten het evenement Ut pictura poesis, ut musica poesis. Firmin, een geboren en getogen Aalstenaar, staat bekend als dichter en als bezieler van het literair tijdschrift Nieuwe Stemmen. Meer dan zeventig beeldende kunstenaars en musici uit alle Vlaamse provincies werken mee aan het poëzie- en kunst­ evenement, waaronder heel wat Aalstenaars: Paul van den Abeele, Etienne Bauwens, Marijke Van der Elst, René Bekaert, Frans De Vree, Gerda Schelfhout, Kristiaan Van Ingelgem, Alison Souffreau, Paul De Ryck en Karel Kieckens. Op het programma: • Eerbetoon en opening huldetentoonstelling (12 maart, 15 uur in de feestzaal van het stadhuis) • Huldetentoonstelling (van 12 maart tot 10 april in ’t Gasthuys – stedelijk museum) • Literair-muzikale avond ‘Zodat zijn woorden nooit verloren gaan’ (9 april, 20 uur in Utopia, zaal De Geuzen) De toegang tot Ut Pictura poesis, ut musica poesis is gratis.

46

DENDER

Het belfort opent de deuren Zondag 20 maart van 14 tot 17 uur Belfort Aalst, Grote Markt z/n, Aalst prijs: gratis www.visit-aalst.be info@visit-aalst.be DENDER

Dead Ladies Show #3 // De ‘queer’ editie Donderdag 24 maart van 20 tot 22 uur De Werf, Molenstraat 51, Aalst prijs: 10 EUR www.ccdewerf.be info@ccdewerf.be

Een leven in beeld. Lezing door Michiel Hendryckx

Spel of quiz Lentequiz Zaterdag 26 maart Aalst - SecO - Don Bosco, Bergemeersenstraat 106, Aalst prijs: 5 EUR Rudy.Baeyens@telenet.be

Vrijdag 25 maart van 20 tot 21.30 uur Utopia zaal “Geuzen”, Utopia 1, Aalst prijs: 15 EUR therese.rosier@telenet.be DENDER

Markt, braderie of kermis Aalsterse Boekenen documentenmarkt door Forum Aalst Historiek Zaterdag 12 maart van 10 tot 16 uur De Werf, Molenstraat 13, Aalst prijs: gratis dirk-meert@skynet.be DENDER

Sportactiviteit Voorjaars Start2Run ALVA Van 20 maart tot 29 mei op dinsdag om 18.10 uur, op vrijdag op 18.10 uur en op zondag om 9.30 uur De Portier (het huis van de Atletiek), Kapellekensbaan 6, Erembodegem prijs: 40 EUR www.atletieklandvanaalst.be DENDER

Valckenier Classic Aalst door Maspoe Zondag 27 maart Valckenier Classic XXL, Merestraat 1, Aalst prijs: 5 EUR; niet lid: 7 EUR www.valckenierclassic.be


Aalsterse Zwemloop door Tri Performance Team vzw Zondag 27 maart Aquatopia, Zwembadlaan 2, Aalst prijs: 15 EUR zwemloop.3pt-solidpharma.be zwemloop@3pt-solidpharma.be

Live repetitie: susan pui san lok, REWIND / REPLAY. Vrijdag 25 maart van 19.30 tot 20 uur Netwerk Aalst, Houtkaai 15, Aalst

Molenstraat 51, Aalst prijs: 12 EUR www.ccdewerf.be info@ccdewerf.be DENDER

Waaiendijk door Toneelvereniging Vast Als Eik

Theater

DENDER

Tentoonstelling Rewinding Internationalism Van 19 februari tot 1 mei open op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag, van 13 tot 18 uur Netwerk Aalst, Houtkaai 15, Aalst prijs: 7,50 EUR

Henk Rijckaert // Influencer Donderdag 3 maart om 20 uur De Werf, Molenstraat 51, Aalst prijs: 20 EUR www.ccdewerf.be info@ccdewerf.be

Van zondag 6 maart tot zondag 10 april, van 10 tot 18 uur Sint-Annakerk Aalst, Boudewijnlaan, Aalst prijs: gratis www.sint-anna-aalst.be andre.de.cock@telenet.be

Ut Pictura poesis, Ut musica poesis Herdenking 100ste geboortedag Firmin Van Der Poorten Van zaterdag 12 maart tot zondag 10 april ‘t Gasthuys - Stedelijk Museum, Oude Vismarkt 13, Aalst prijs: gratis www.visit-aalst.be/nl/museum museum@aalst.be DENDER

DENDER

Student Comedy Night // Erhan Demirci & Friends

DENDER

Toneelatelier: OPEN HUWELIJK van Dario Fo door Plat­ form Toneelatelier Aalst vzw

DENDER

Je zingt me

11, 12, 19, 20, 25 en 26 maart Parochiaal Centrum, Hofstade Dorp 10, Hofstade prijs: 11 EUR www.vastalseik.be reservaties@vastalseik.be

4, 11, 12, 18, 19, 20, 21 maart, om 20.30 uur Zaal platform, Meuleschettestraat 32C, Aalst prijs: 12 EUR www.toneelatelier.com talreservaties@telenet.be DENDER

Compagnie Lodewijk/ Louis // DE KRAKEN voor kinderen tussen 8 en 12 jaar Zondag 6 maart om 15 uur De Werf, Molenstraat 51, Aalst prijs: 10 EUR www.ccdewerf.be info@ccdewerf.be DENDER

Van Heden / Verste­ ven // Sluitertijd Donderdag 10 maart om 20 uur Cultuurcentrum De Werf,

Vrijdag 18 maart om 20 uur De Werf, Molenstraat 51, Aalst prijs: 10 EUR www.ccdewerf.be info@ccdewerf.be DENDER

Wim Opbrouck // Ik Ben De Walvis Woensdag 30 maart om 20 uur De Werf, Molenstraat 51, Aalst prijs: 25 EUR www.ccdewerf.be info@ccdewerf.be DENDER

Lien Thys en Tim Bogaerts // Na de repetitie Donderdag 31 maart om 20 uur De Werf, Molenstraat 51, Aalst prijs: 18 EUR www.ccdewerf.be info@ccdewerf.be DENDER

47


UIT#CHIPKA Deel je foto's met #CHIPKA Wil jij je instagramfoto's ook op deze pagina's zien verschijnen? Tag ze dan met #CHIPKA en post ze op Instagram. Door ze te posten geef je de stad toestemming om je foto's in het stadsmagazine te plaatsen. Let er ook op dat iedereen die op de foto staat hiervan op de hoogte is.

@knockie_stefferd ● Ideaal weer om visjes tussen de wolken te zien. Meer als dat er is… #chipka #aalst #wandeling #vijver #weerspiegelinginhetwater #prachtig #pond #dreaming #fish

🐟🐟🐟

💙

@blaa_biskoppen_insta ● #droiloeizendonderdagauved #de_ploim_van_mgr_ploim voor #mgrgary @laurent__0501 @tommeken_votw @ploim_ wenskaarten @blaa_biskoppen_insta @19johan #devriendenvandeblaabiskoppen #blaabiskoppen @ajoinmusic #oilsjt #chipka

Like zeker ook de Facebookpagina van CHIPKA!

@de_keef_ ● Op de maand februari… santé! #genietenvankleinedingen #dekeef #chipka @dstr_air ● Bekanst #carnavaloilsjt den boot is hier al. #chipka #aalst

@dhooghe.robin ● Lokaal toerisme #chipka #valeriusdesaedeleer #visitaalst #oudevismarkt

@kimvandeneeckhout ● Reflectie in het Heuvelpark. @will.beckers #wilgenkunst #willowman #9300 #chipka

@kaatmatthys ● “En op die wil ik, en op die wil ik, het mag van mama en papa!” Klaar voor de Winterfoor Aalst. #chipka

😍

48

@elsje1980 ● How beautiful nature can be #gerstjes #aalstvergeetjenooit #aalstaanmijligt #erembodegem #nature #naturebeauty #winter #stapaf #chipka

@wansj ● De Prinsjekiezink in 22 ging wel deer! De jury wetj 2 zauken: 1. De Sjalen es Prinsj van de Losse 22 en 2. ‘t Er es bedroegen op groeite school! #chipka #carnaval #aalst #sjalenver22 #charkitver22

🧅

@ml34 ● Het begint zondagse traditie te worden. Broer/zus tijd tijdens het wandelen iets meer dan 17 km op 2u52. Meldert, Affligem, Erembodegem, kluizenbos en gerstjens. Genoten van al het groen! #trainen #wandellust #chipka #gastricbypasslife #buitenleven

👟


@rugbyclubaalst ● HISTORISCHE EERSTE OVERWINNING voor onze entente Lokeren-Aalst tegen de Dappersten der Belgen @ambiorix_rugbyclub 9 Aalstenaars en 7 Lokerenaars zetten de 19-39 score vast tegen een niet te onderschatten team in waar rugbyweer. @ambiorix_rugbyclub 2-1; see you for the revanche #chipka

💥

🙃

@buyssekatrien ● Diehards on Sunday walk #natuurpunt #chipka# aalstnatuurlijk #osbroekaalst #aalstagram# mossenwandeling #9300aalst #storm #stormyweather #wind

😏

@na.thalie1104 ●Teder de dag die nog niet wil beginnen…#ochtend #morning #wandelen #walking #walkingbelgium #gijzegem #visitaalst #chipka

@nacha_ve ● #winterinbelgium #swimmingpool #woods #green #chipka #aalst #aalstaanmijligt #zondagwandeling #bos #bostagram #natuurpuntbelgium #natuurpuntaalst #natuur #natuurfotografie #nostalgie #jeugdsentiment #itusedtobeblue

@nadinekris1 ● Avondwandeling in de Kluisdreef #kluisdreef #visitaalst #wandelen #wandelenindenatuur #wandelenisgezond #10000steps #10000stepsaday #walking #wanderen #aalstnatuurlijk #chipka

@taxi_aalst ● Aalst is weer een aantal kilo afval lichter! Bedankt aan alle helpende handen! #aalst #zwerfafval #chipka #groepintro

@shanadeneve ● Perfect day for a walk in the park. #walkinthepark #visitaalst #andersbijons #chipka #stadsparkaalst

@sofiebeirens ● Even de koe uitlaten#buitenleven #buitenspelen #familie #fantasie #indenhof #aalst #achtertuingeluk #chipka #chipkadee

🌷

@oh_mar_ghosh ● Beautiful sunset a couple of days ago. Snapshot at “t neuzeken” - famous Aalst iconic landmark #chipka #zonsondergang #tneuzeken #aalst #visitaalst #iconisch

😎

@stefanieaudenaerde ● ❤️ @de_foyer #myloves #aalst #chipka #defoyer

@voscatharina ● valerius #ignatiusdevos #kleinzoon #aalst #chipka

49


STADSBERICHTEN Spreekdagen van burgemeester, schepenen, voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn Christoph D’Haese burgemeester • Politie • Brandweer • Juridische Zaken • Bestuursondersteuning • Patrimonium & Overheidsopdrachten • GAS • Preventie & Bescherming • Drugsbeleid, Integrale Veiligheid & Noodplanning • Bestuurlijke Handhaving • Stadsmarketing en communicatie • Strategische Planning • ICT • Lokale Integrale Veiligheidscel • Evenementen • tel. 053 72 31 00 • spreekuur: na afspraak • burgemeester@aalst.be Karim Van Overmeire 1e schepen • Onderwijs • Bibliotheek • Europese en Internationale Samenwerking • Erfgoed •Museum • Vreemdelingenzaken • Inburgering • Vlaams Karakter • Kerkfabrieken • tel. 053 72 31 20 • spreekuur: maandag van 16.30 tot 17.30 uur na afspraak • schepenvanovermeire@aalst.be Caroline Verdoodt 2e schepen • Ruimtelijke Ordening • Planning • Omgevingsvergunning • Ruimtelijke & Stedelijke Ontwikkeling • Facility • tel. 053 72 31 70 • spreekuur: woensdag van 17 tot 19 uur na afspraak • schepenverdoodt@aalst.be Matthias De Ridder 4e schepen • Financiën • Gebiedsgerichte werking • Sport • tel. 053 72 30 60 • spreekuur: woensdag van 16.30 tot 18 uur na afspraak • schependeridder@aalst.be Jean Jacques De Gucht 5e schepen • Stadvernieuwing • Openbare werken • Mobiliteit • Personeel • Cultuur • tel. 053 72 30 70 • maandag 18.30 tot 19.30 uur na afspraak • jeanjacques.degucht@aalst.be Caroline De Meerleer 6e schepen • Burgerlijke stand – Bevolking • Senioren • Toerisme • Dierenwelzijn • Onthaal • Productontwikkeling en -beheer – tel. 053 72 31 40 – spreekuur: woensdag van 17 tot 19 uur na afspraak – caroline.demeerleer@aalst.be Katrien Beulens 7e schepen • Economie & Landbouw • Klimaat, Milieu & Natuur • Gezin & Kinderopvang • Jeugd en Vrije Tijd • Energie • tel. 053 72 31 81 of 83 • spreekuur: na afspraak • katrien.beulens@aalst.be Sarah Smeyers 8e schepen • Sociale Zaken • Ouderenzorg • Wonen • Welzijn • Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst • tel. 053 72 31 47 • spreekuur: na afspraak • sarah.smeyers@aalst.be David Coppens Voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk Welzijn • spreekuur: na afspraak via gsm 0494 40 49 23 • david.coppens@aalst.be

Administratief centrum (Werf 9, Aalst).

50

Geboorten (met domicilie in Aalst of deelgemeente) Geregistreerd van 10 tot 16 januari 2022 Dooremont Julie (V); Hendrickx Molly (V); ; Hesso Rayan (M); Jozsa Emma (V); Mujcinovic Enis (M); Pol Noah (M); Shakhbaliev Aliya (V); Suy Mateo (M); Van Buggenhout Thia (V); Van de Velde Lowie (M). Geregistreerd van 17 tot 23 januari 2022 Aelbrecht Luca (M); Alagha Mira (V); De Gendt Alice (V); Paixao Brites Mia (V); Pintelon Alice (V); Piron Emiel (M); Sacko Aboubacar (M); Said Salma (V); Suruswadee Nola (V); Tshiyamu Wa Ngoyi Kylie (V); Van Herreweghe Talina (V). Geregistreerd van 24 tot 30 januari 2022 Bibaut Lex (M); Dobbelaere Kasper (M); Emmerechts Camille (V); Guns Renée (V); Maelfait Cornelis Liese (V); Maroof Abdul (M); Matthys Florence (V); Mertens Winnie (V); Monongi Mweku Brayden (M); Monongi Mweku Jayden (M); Mubenga Bogaert Tessie (V); Noubondieu Deussom Gabryel (M); Obolashvili Mia (V); Redant Lasse (M); Schollaert De Schryder Samuel (M); Tsague Ngueguim Enzo (M); Van Goethem Mynthe (V). Geregistreerd van 31 januari tot 6 februari 2022 Aerts Jules (M); Bayergi Pare (V); Casier Millie (V); Deckers Victor (M); De Troyer Elias (M); El Hri Ilhèm (V); Landu Keyi Isaline (V); Olar Aaron (M); Salembier Leon (M); Van Dorpe Will (M); Van Lierde Billie (V); Van Lierde Dree (V). Overlijdens (woonplaats Aalst tenzij anders vermeld) Geregistreerd van 10 tot 16 januari 2022 Bomon Maria, 91 jaar; Bruyland Leopoldina, 91 jaar (Herdersem); Cools Marcel, 82 jaar; De Boeck François, 88 jaar; De Haeck Annie, 80 jaar (Gijzegem); De Meester Lisetta, 85 jaar


(Hofstade); Demets Jean, 72 jaar (Erembodegem); Dierickx Maria, 91 jaar; Dooms Erik, 61 jaar (Erembodegem); Lambrecht Gustaaf, 96 jaar (Herdersem); Maliqi Maliq, 77 jaar; Michiels Alfred, 71 jaar (Baardegem); Salada Erta Ramon, 90 jaar; Van Assche Godelieva, 90 jaar (Baardegem); Van der Stuyft Kevin, 35 jaar (Moorsel); Van Driessche Luc, 62 jaar (Moorsel); Van Wambeke Magdalena, 85 jaar (Moorsel); Vermoesen Alina, 81 jaar; Vinck Nicole, 70 jaar. Geregistreerd van 17 tot 23 januari 2022 Brunclair Antoinette, 90 jaar (Erembodegem); Coppens Martine, 62 jaar (Aalst); De Bundel Lucien, 74 jaar (Hofstade); De Gols Marcel, 83 jaar (Baardegem); De Koster Jozef, 87 jaar (Herdersem); Gelaude Michel, 67 jaar; Ghysens Henri, 85 jaar; Guns Julia, 88 jaar; Lievens Jozef, 74 jaar; Mertens Eliana, 92 jaar; Van der Haegen Frans, 78 jaar; Van Keer Jeanne, 86 jaar (Erembodegem); Van Pottelbergh Norbert, 73 jaar; Vermeir Jan, 84 jaar; Vertongen Lea, 89 jaar (Erembodegem); Zahirovic Karin, 58 jaar (Moorsel).

Colofon

Geregistreerd van 24 tot 30 januari 2022 Callebaut Suzanne, 96 jaar (Herdersem); Decadt Maria, 85 jaar (Aalst); De Schryver Bart, 56 jaar (Hofstade); Dhont Marietta, 91 jaar; Duquet Julien, 82 jaar; Kieckens Louisa, 95 jaar; Melkebeeck Antoine, 78 jaar (Herdersem); Moerman Philippe, 66 jaar; Pyck Maria, 86 jaar; Van Belle Yvonne, 82 jaar; Van den Broeck Mariëlla, 71 jaar; Van Hamme Rosita, 70 jaar; Vermeir Marc, 65 jaar (Moorsel); Verspeet Yvonne, 90 jaar.

Redactie: Stadsmarketing en communicatie Werf 9 - 9300 Aalst tel. 053 77 9300 - info@aalst.be www.aalst.be www.facebook.com/StadAalst @StadAalst issn: 2406-3959 Lay-out: Bold & pepper Druk: Drukkerij Van der Poorten Klimaatneutraal bedrijf Oplage: 46.750 exemplaren Dit magazine is gedrukt op 100% gerecycleerd papier

Geregistreerd van 31 januari tot 6 februari 2022 Adam Alice, 84 jaar (Gijzegem); Aerts Gilbert, 83 jaar (Hofstade); Bicqué Elza, 90 jaar (Gijzegem); De Craemer Jozef, 75 jaar (Aalst); De Schryver Elfrida, 91 jaar (Aalst); De Schryver Patricia, 56 jaar (Nieuwerkerken); De Vulder Herman, 76 jaar (Nieuwerkerken); De Wit Herman, 80 jaar (Herdersem); De Wolf Odila, 94 jaar (Gijzegem); Everaert Emilienne, 87 jaar (Herdersem); Kotzek Emilie, 80 jaar; Mertens Nelly, 98 jaar (Erembodegem); Ramon Etienne, 74 jaar; Van Damme Francisca, 94 jaar (Baardegem); Van den Steen Susanna, 79 jaar (Moorsel); Van der Elst Walter, 86 jaar; Van Langenhoven Augusta, 90 jaar; Van Renterghem Norbert, 73 jaar; Wauters Ronny, 66 jaar (Erembodegem).

Opgelet! Het administratief centrum (Werf 9) bezoek je enkel op afspraak. Maak vooraf je afspraak op www.aalst.be Openingsuren: maandag 8.30 – 14.30 uur dinsdag 8.30 – 14.30 uur woensdag 13 – 20.30 uur donderdag 8.30 – 14.30 uur vrijdag 8.30 – 14.30 uur

Fotografie: Geert De Wolf: cover en pagina 4-5 Iwein De Keizer: 2 en 10 Katrien Buysse: 6 Guy Kokken: 2, 12, 14, 16 en 17 Lennert Nuyttens: 8 Jules Césure: 15 Jonas De Gent: 3, 19, 20, 22-23, 24 en 25 Gert Swillens: 2, 28, 29 en 40 Kirsten Segaert: 2, 34, 35, 36 en 37 Hendrik De Schrijver: 3 en 38 Charlotte Ryckeboer: backcover Verantwoordelijke uitgever: Christoph D’Haese - burgemeester p.a. Werf 9 - 9300 Aalst

51