STABU-bulletin september 2015

Page 2

VOORWOORD

INHOUD

voorwoord Marc Verhage algemeen directeur STABU

inhoud 2 4

8 De vakantieperiode is weer voorbij. Ik hoop dat iedereen heeft kunnen genieten van een welverdiende rust en dat we er met zijn allen weer tegenaan kunnen. Aan het begin van de zomer hebben we bij STABU de implementatie van Bouwbreed enigszins aangepast aan de behoeften van velen van u. We blijven STABU² langer beschikbaar houden, zodat er meer tijd is om te leren werken met Bouwbreed. De softwarehuizen mogen ook na 1-1-2016 de STABU²-catalogus ontsluiten. Daarnaast worden de licenties op STABU² en Bouwbreed samengevoegd, zodat iedereen beide systematieken tot zijn beschikking krijgt. En intussen blijven wij bij STABU keihard werken aan het verder vervolmaken van de verbeterde systematiek, de bijbehorende software en het vullen van de database. In samenwerking met het BIM Loket gaan we een deel van de classificatie ‘Bouwsystemen & Installaties’ vrijgeven en proberen te mappen met de oorspronkelijke NL/SfB. De wensen ten aanzien van de verbeteringen op die NL/SfB zijn inmiddels vrijwel allemaal verwerkt in ‘Bouwsystemen en Installaties’, zodat dit op termijn de steeds verder versnipperd rakende NL/SfB kan vervangen. Ook gaan we door met voorlichting geven over nut en noodzaak van het gebruik van standaard classificaties, contract- en projectdocumenten en gebouwdossiers, daarbij gebruik makend van de actuele wet- en regelgeving. Ondanks de beperkte omvang van ons bureau blijven we ons dus volop inspannen voor u en de bouwsector als geheel. Het was, is en blijft van essentieel belang dat project- en contractdossiers juridisch correct zijn, dat er met één uniforme taal gesproken wordt die iedereen begrijpt en dat chaos wordt voorkomen in het specificeren van bouwprojecten. Dat mogelijk maken was, is en blijft onze taak. In de (social) media, op onze website, tijdens bijeenkomsten, onlangs op TV (!), in de twee keer per jaar te verschijnen ‘Stijlgids’ en middels dit STABU bulletin blijven we u op de hoogte houden van relevante informatie over Bouwbreed en zaken als BIM, standaardisatie, classificaties en wet- en regelgeving. Zo hebben we ook in deze editie van het bulletin voor u een aantal interessante artikelen opgenomen. Als eerste hebben we Ed Nijpels, de onlangs afgezwaaide voorzitter van NLingenieurs. Hij geeft aan dat er te veel organisaties zijn in de bouwsector en dat die beter moeten gaan samenwerken. Tapani Mikkeli, verantwoordelijk voor de inmiddels beruchte CPR (Construction Products Regulation) binnen de Europese Commissie, doet nog eens uitvoerig uit de doeken hoe de CPR nu werkelijk bedoeld is en uitgevoerd dient te worden. We zijn zeer content met zijn feedback op Bouwbreed, volgens hem is STABU één van de weinig onafhankelijke organisaties in Europa die de CPR op correcte wijze heeft geïmplementeerd en dus faciliteert. Verderop in het nummer pleit Hennes de Ridder – een bekend gezicht in de bouw – nog eens voor duurzamer, flexibeler, veiliger, betrouwbaarder, mooier, sneller en goedkoper bouwen. De veelgeprezen jonge architect Marc Koehler licht zijn innovatieve concept ‘superlofts’ toe en geeft daarmee wederom een voorbeeld van vernieuwende bouw- en samenwerkingsvormen. Op de STABU pagina’s vertellen de bestekschrijvers van het Rijksvastgoedbedrijf over hun eerste ervaringen met en verwachtingen ten aanzien van Bouwbreed. Ook is er een column vanuit het STABU bestuur, ditmaal is het woord aan Erik van ’t Hof en komt onze vaste columnist Walther Ploos van Amstel weer aan het woord. Ik wens u weer veel leesplezier.

Voorwoord: Marc Verhage

Ed Nijpels, aftredend voorzitter van NLingenieurs: “Ik kom de bouw nog ongeveer iedere dag tegen. Ze zijn nog niet van me af!”

Tapani Mikkeli van de Europese Commissie: “Zolang de CPR van kracht is, is dat het enige wat toegepast mag worden”

colofon Ontwerp: BouwStijl Media, Rotterdam

STABU Postbus 36 6710 BA EDE

Redactie: BouwStijl Media, Rotterdam

Telefoonweg 32 6712 GC EDE

ISSN: 1384-7872 Tel. 0318 63 30 26 Fax. 0318 63 59 57 E-mail: info@stabu.nl Website: www.stabu.org

Copyright: STABU

14

STABU nieuws: STABU Bouwbreed in de praktijk

16

Column Walther Ploos van Amstel: Gebouwen als schatkamers

17

Erik van ‘t Hof vanuit het bestuur: Samenwerking en nog meer samenwerking

18

Hennes de Ridder: “Het moet veel duurzamer, flexibeler, veiliger, betrouwbaarder, mooier, sneller en goedkoper kunnen”

20

Marc Koehler: “Laten we ons niet gek maken”

NIEUW! De revolutie in moderne dakenbouw

Het dakelement met

superrendement...

in elk opzicht!

In duurzaamheid, in ecologische waarde, in isolatiewaarden, in constructie en vooral ook financieel. Er is geen beter en slimmer dakelement dan het dakelement van Isovlas. Dat is zeker. Meten is weten. Reken 't maar even na en u komt maar tot 1 conclusie! Isovlas dakelementen leveren veruit het beste rendement, technisch en vooral ook financieel. Total Turn Key dakoplossing voor opdrachtgevers, architecten en bouwers. > de beste, natuurlijke warmte-isolatie: winterwarm en zomerkoel (t/m Rc-waarde 5,9 m2K/W) > de beste, natuurlijke geluidsisolatie (t/m Ra-waarde van 39 dB(A) > de beste, natuurlijke vochtregulatie > optimaal verwerkingsvriendelijk voor huid en luchtwegen > het beste natuurlijke en duurzame wooncomfort > de sterkste constructie (gemaakt volgens de modernste inzichten en technieken) > de grootste overspanningsmogelijkheden > veruit de beste prijs/kwaliteit > veruit de laagste prijs, ook in absolute zin Kies daarom voor het superrendement van het Isovlas dakelement,

Take care of business! Marc Verhage algemeen directeur STABU

STABULLETIN | 2

30˚C

30˚C

23˚C

28˚C

PL

MW

zomerkoel -5˚C

-5˚C 21˚C

19˚C

PL

MW

winterwarm

nú:

T +31(0)13 521 08 58 | info@isovlas.nl | www.isovlas.nl

dakelementen Iedereen heeft alleen maar gemak van een Isovlas dak!

STABULLETIN | 3


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.