Page 1

VE IL IG

Wat kost er nu zo veel tijd in het Blijf van m’n Lijfhuis?

Wat kost er nu zo veel tijd? Trajectbegeleider Janneke Bazuin geeft voorbeelden van wat vrouwen, en met name moeders, zoal moeten regelen voordat ze verder kunnen. Janneke: “Soms denk je ‘waar moet ik beginnen’? Een vrouw zonder geld, zonder spullen, die geen Nederlands spreekt en die met angstige kleine kinderen binnenkomt. Natuurlijk kennen we de wegen, maar vrijwel altijd zijn het complexe situaties die enorm veel regelwerk kosten.”

Echtscheiding niet zomaar

Dertien maanden

“Veel vrouwen die zijn gevlucht, zetten uiteindelijk in op een echtscheiding. Maar die beslissing nemen ze niet zomaar. Cultuur en religie staan vaak in de weg. Zo hadden we een Pakistaanse vrouw die wel bij haar man weg wilde, maar niet durfde te scheiden. Want dat betekende in haar geloof dat ze niets meer waard was. Haar familie zette ook druk om het niet te doen. Dat maakte het voor haar tot een moeilijk proces van wikken en wegen. Het duurde echt maanden voordat ze die stap durfde te zetten.”

“Het aanvragen van een echtscheiding is een moeizaam proces, zeker als er een dreigende situatie is en er kinderen in het spel zijn. Het indienen van een verzoek tot echtscheiding en bemiddeling duurt al gauw zes

Advocaatkosten “Scheiden betekent ook: advocaatkosten. Veel vrouwen kunnen die niet betalen en hebben ook geen netwerk van mensen bij wie ze kunnen lenen. Ze kunnen dan bij de gemeente een aanvraag indienen voor bijzondere bijstand voor advocaatkosten. Beoordeling duurt maximaal 8 weken. Vooraf moet de vrouw nog wel een offerte van de advocaat opvragen evenals een zogenoemde civiele toevoeging van de rechtbank. Het aanvragen daarvan kost ook weken.

weken. Lukt bemiddeling niet, dan komt de rechtbank eraan te pas. In het ergste geval ook de Raad voor de Kinderbescherming. Ik heb een traject meegemaakt waarbij het 13 maanden duurde voordat de echtscheiding werd uitgesproken. En vandaaruit duurt het dan nog de nodige tijd om naar een woning over te stappen.”

Toeslagen aanvragen “In veel gevallen is de vrouw toeslagpartner van haar man. Ze krijgen samen zorgtoeslag, kinderbijslag en een kinderbudget. In de praktijk komen de bedragen vrijwel altijd op de rekening van de man binnen. Als hij tegenwerkt, kan een vrouw niet bij het geld. Als ze zelf zorgtoeslag aanvraagt, moet ze later terugbetalen, omdat die toeslag


onrechtmatig is. Terugbetaling kan vaak het begin van schuldenopbouw zijn. Om dat te voorkomen wachten we altijd met het aanvragen van zorgtoeslag totdat de scheiding van tafel en bed is uitgesproken. Het missen van die inkomsten staat betaling van huur en dus uitstroom veelal in de weg. Als de partner de kinderbijslag krijgt en de vrouw zit met de kinderen in de opvang, dan moet ze bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) het omzetten van de kinderbijslag op haar rekening aanvragen. De SVB gaat dan onderzoek doen en toetst onder meer het inkomen. Dat onderzoek neemt ook weken in beslag.”

Sancties en Kansen “Momenteel heb ik een vrouw in bege­ leiding die op de Sancties en Kansenlijst staat. Dat betekent dat ze 5 jaar niet kan huren bij de woningbouw. Ik heb daar nog geen oplossing voor. Ze kan geen 5 jaar in de opvang blijven. Deze puzzel moet nog worden gelegd.”

Uitkering aanvragen

“Wij zijn erg blij met de financieel dienstverleners van Neos. Door de samenwerking met

Huwelijksregister en DOOR Veel vrouwen zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. Dat staat uitstroom naar een eigen huurwoning in de weg. Wil een vrouw in aanmerking komen voor een DOOR-woning, dan moet er eerst een verzoek tot echtscheiding in het huwelijksregister zijn opgenomen. Heeft ze kinderen, dan kan zo’n verzoek echter pas worden ingediend als er voor de kinderen een ouderschapsplan is. Bij een conflict kan overeenstemming tussen de partners daarover maanden duren. In die periode kan de moeder dus niet doorstromen via DOOR.”

Gezinshereniging “Voor vrouwen die via gezins­ hereniging zijn gekomen, moet bij scheiding een verblijfsvergunning zonder beperkingen op basis van huiselijk geweld worden aangevraagd. Daar zijn onder meer een toelichtend verhaal, kopieën van politieaangiftes en het paspoort van de vrouw voor nodig. De praktijk wijst uit dat het paspoort dikwijls bij de partner ligt. Als deze tegenwerkt, leidt dat tot veel vertraging in de procedure.”

hen hebben we snel zicht op de financiële situatie van de vrouwen en kunnen we de hulp op dit vlak zo vlot mogelijk regelen. De financiële onduidelijkheid binnen opvanghuizen waar de ombudsman melding van maakt in zijn rapport over de stagnatie in de doorstroming

“Als een vrouw met een uitkering vanuit het Blijf van m’n Lijfhuis in Eindhoven wil uitstromen naar een regiogemeente, moet ze opnieuw een aanvraag voor een uitkering indienen. Gemeenten mochten daar 8 weken over doen. Zeer recentelijk hebben de lokale overheden in het stedelijk gebied Eindhoven in een convenant afgesproken dat dit naar 4 weken gaat. Ze nemen dan de gegevens van elkaar over, de vrouwen moeten dan alleen de nieuwe informatie doorgeven, zoals bijvoorbeeld een huurcontract. Dus die afspraak scheelt alweer iets. Maar dan nog moet een vrouw een maand zien te overbruggen zonder inkomsten. Huur, gas, water, elektriciteit, de kinderen, eten.”

van vrouwen, is er bij ons gelukkig niet. Dus we schakelen al zo snel als het maar kan.”

Janneke Bazuin

Psychische problemen “Het is geen zeldzaamheid dat kinderen door het huiselijk geweld psychische problemen hebben. Soms is een traumabehandeling nodig. Voor een behandeling moeten beide ouders echter toestemming geven. We maken mee dat de partner dat weigert. In één situatie was de man niet te vermurwen. Door de algehele conflictsituatie met zijn vrouw bleef hij weigeren. Er zat toen niets anders op dan bij de rechtbank vervangende toestemming van de rechter aan te vragen. Maar rechtbanken hebben het heel druk. Vijf maanden tussen aanvraag en zitting is geen uitzondering. Dan moet je wachten op de uitspraak en pas als er toestemming is, kan de behandeling worden aangevraagd. En wat blijkt dan? Dat de behandeling een wachtlijst kent van vele weken…...”

Neos tijd blijf van m'n lijfhuis  

Blijf van m'n Lijfhuis Veilig huis Wachttijden uitstroom

Neos tijd blijf van m'n lijfhuis  

Blijf van m'n Lijfhuis Veilig huis Wachttijden uitstroom