a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 51

Sajamska suradnja

Most povezivanja prema tržištima u rastu Govori Janos Barabas, generalni sekretar CEFA, Udruge sajmova srednje Europe (Central European Fair Alliance)

ST: Početkom siječnja 2015. deset sajamskih kompanija srednje i jugoistočne Europe potpisalo je sporazum o međusobnoj suradnji u regiji koja obuhvaća Podunavlje, Alpe i Jadran. Cilj je postavljen jasno: potražiti zajednički putove balansirane regionalne kooperacije i podrške sajmovanju. Možete li reći kako teče ta suradnja i koji su njeni prioriteti? Prioriteti su bili jasni: povećati profil sajamske industrije, otvoriti nove mogućnosti u skladu s projektima EU, podržati razvoj Podunavlja, te Alpske i Jadranske regije. Moje osobno mišljenje je brutalno: bez organizatora koji nije dio potencijalnih sajamskih/izlagačkih organizacija, ne očekujem značajnije rezultate. CEFA, sama po sebi, nema potrebnu službu (osoblje), a nema ni potreban budžet koji bi to omogućio. CEFA je samostalna međunarodna mreža u lean strukturi. Dakle, nastojimo našim članovima osiguravati bolji način organizacije, rada i upravljanja. ST: Zašto je udruga CEFA važna? U kojoj mjeri ona zastupa interese sajamskih organizacija s ovih područja? Kakav je odnos Bruxellesa prema CEFA-i? Kakav je odnos prema UFI-ju? Ima li suradnje? Zadaća je CEFA-e da izgradi centre znanja, kreira think tank za kombiniranje marketinga, prodaje, brandinga i razmjenu iskustava, zasnovano na više od 80 godina prakse sajmovanja na ovim prostorima. Naša je misija ponuditi visoko kvalitetne modele poslovanja na rastućim tržištima ovih područja, kroz osigu-

ravanje kontakata i poslova unutar regije kako bi zajednički profitirali od europske integracije. Članovi CEFA-e ujedno su i članovi Međunarodne unije sajmova – UFI, ali većina manjih članova CEFA-e treba most povezivanja, stalan kanal informacija i transformacije u skladu sa centrima znanja u okviru UFI. ST: Koliko sajamskih organizacija danas obuhvaća CEFA? Koju snagu one imaju? Koliko sajamskih priredbi organiziraju na godinu? Broj posjetitelja? Raspoložive izložbene površine? CEFA ima 23 člana iz 17 zemalja srednje, istočne i jugoistočne Europe. Naši članovi organizirali su 2015. oko 400 sajmova i stručnih izložbi, a sudjelovali su u organizaciji više od 1400 raznih priredbi. Ti sajmovi su okupili 63.000 izlagača s ukupno više od šest milijuna posjetitelja. Članovi CEFA-e ukupno raspolažu sa 875.000 četvornih metara zatvorenog i 1,250.000 otvorenoga izložbenog prostora. ST: Posebno je zanimljiv projekt CEFA-e: „We grow Together – Together we grow“. Možete li nešto pobliže reći o značenju projekta i njegovim dometima? U ovom trenutku nema konkretnih informacija o provođenju toga projekta, koji je u povojima. ST: Kako se odražavaju procesi globalizacije na manje sajamska organizacije? Što u tom slučaju znači sinergija? Po mom mišljenju najvažniji faktori su zajednički korijeni, slična kultura, jezi-

ci. Sinergijski učinci vidljivi su u suradnji nekih balkanskih sajamskih organizacija, kao i u suradnji mađarskih sajamskih organizacija s poduzećima iz Transilvanije. Sve je to, međutim, premalo… ST: Kako razvijate suradnju između pojedinih sajmova? Ima li tu ispreplitanja u terminima i sajamskim priredbama? Postoji li konkurencija među članicama CEFA-e? Kako se to rješava? Nisu mi poznati značajniji pokušaji konkurencije među članovima s obzirom na različite jezike, tradiciju, kulturološke korijene. Vjerojatno sami više znate o tome iz stanja i iskustava zemalja bivše Jugoslavije. Zbog toga ne želim govoriti o tom pitanju. ST: Kako objašnjavate činjenicu da Hrvatska nema ni jednog predstavnika u CEFA-i? Naravno, to nije dobar znak. Tvrtka CBBS je naš pridruženi član iz Zagreba kao konzultantska firma za uspostavljanje kontakata i njihovo umreživanje. Nastojat ćemo Zagrebački velesajam iznova pozivati da ST nam se ponovno pridruže. www.suvremena.hr

51

Profile for Suvremena trgovina - online

Suvremena trgovina 5 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Suvremena trgovina 5 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Advertisement