__MAIN_TEXT__

Page 5

UDK 339 CODEN SUTREE ISSN 1330-0180

Glavni i odgovorni urednik: Srećko SERTIĆ

Suvremena t r gov ina S T R U Č N I

Č A S O P I S

Z A

T R G O V I N U

Uredništvo: inž. Eduard ČAPKA, Ante GAVRANOVIĆ, Željko JELIĆ, prof.dr.sc. Ljubo JURČIĆ, prof.dr.sc. Nikola KNEGO, prof. Dubravka LIEBL, Ana MARUŠIĆ LISAC, dr.sc. Danko MATASOVIĆ, prof.dr.sc. Zvonimir PAVLEK, mr. Branko PAVLOVIĆ, dr.sc. Guste SANTINI, prof.dr.sc. Zdenko SEGETLIJA, Tihomir SERTIĆ, prof. Josip ŠINTIĆ Savjet časopisa: Ivica CEROVEČKI, predsjednik Nadzornog odbora, KOTKA, Krapina • Dipl.inž. Vladimir FERDELJI, predsjednik, HUM-CROMA, Zagreb • Prof. Darko GRGURIĆ, ravnatelj, TRGOVAČKA ŠKOLA ZAGREB • Ivan KATAVIĆ, predsjednik Upravnog odbora, KTC, Križevci • Dipl.inž. Darko KNEZ • Dipl.inž. Zlatan LISICA, KRAŠ, Zagreb • Berislav PRIBANIĆ, direktor, PRIRODAN PROIZVOD, Samobor • Dipl.oec. Mijo ŠIMIĆ, član Nadzornog odbora, TEKSTILPROMET, Zagreb • Prof.dr.sc. Ivica KATAVIĆ, dekan, Visoka škola NIKOLA ŠUBIĆ ZRINSKI, Zagreb • Zlatica ŠTULIĆ, predsjednica, SINDIKAT TRGOVINE HRVATSKE • Dipl. oec. Josip ZAHER, potpredsjednik za turizam, trgovinu i financije HGK, Zagreb

Časopis izlazi dvomjesečno Godišnja pretplata: 150,00 Kn, 70 €; 100 USD Uprava i Uredništvo: 10090 Zagreb, Nove Rašljice 2 tel./faks: 01 3499 034 mob.: 099 2136 540 Izdavač: SENIKO studio d.o.o. za trgovinu i usluge Za izdavača: Srećko SERTIĆ, direktor e-mail: info@suvremena.hr Web portal: www.suvremena.hr

Vol. 41 br. 5 str. 1-60 Zagreb, listopad 2016.

Sadržaj Određivanje prioriteta i rokovi realizacije

Ante Gavranović

6

Srećko Sertić

8

Gašpar Novak

17

A.G.

20

mr.sc. Ljiljana Kukec

28

prof.dr.sc. Zvonimir Pavlek

30

MAGROS 2016: U izvozu leži prilika za hrvatske proizvode Od „trafike“ do partnera za online trgovinu 10. Susret trgovaca: Potrebno je vratiti dignitet trgovačkoj struci Zrinski grupa pokreće certificirani program za menadžere u franšiznim sustavima Zašto raste važnost Content marketinga EuroCommerc: Porast protekcionizma u EU Socijalne samoposluge i njihovi dionici

33 izv.prof.dr.sc. Blaženka Knežević dr.sc. Maja Klindžić doc.dr.sc. Ivana Marić

Fondovi Europske unije, prilike i mogućnosti za rast gospodarstva (IV)

mag.oec. Mario Šimunković

Uz MultiPlusCard cijenu kupci Konzuma uštedili više od 5 milijuna kuna Dualni sustav obrazovanja za prodavače

34 40 44

prof. Stjepan Brzak

46

Kent-corner: KentBank svečano otvorila dvije nove poslovnice – u Zagrebu i Šibeniku

Sanja Pančić

47

Kuharica za Odnose s javnošću u trgovini (3)

Željko Jelić

48

Tisak: Tiskara Zelina d.d.,Katarine Krizmanić 1, Sveti Ivan Zelina

Održana 6. Međunarodna konferencija o učenju za poduzetništvo – ICEL

50

Uredništvo se ograđuje od osobnih stavova autora. Rukopisi, slike, crteži i CD-i vraćaju se, samo na posebni zahtjev autora.

Sajmovi: Most povezivanja prema tržištima u rastu

51

Nove knjige: Podrška suradnji znanosti i industrije

52

Kotka: Od vune do tkanine

56

Na naslovnoj stranici: prioriteti i konferencije www.suvremena.hr

5

Profile for Suvremena trgovina - online

Suvremena trgovina 5 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Suvremena trgovina 5 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Advertisement