Page 1

SSU GRAFISK MANUAL -

1/45 -

SSU grafisk manual — SVERIGES SOCIALDEMOKRATISKA UNGDOMSFÖRBUND

DOKUMENTNAMN ssu_grafisk_manual.pdf


INDEX -

2/45 -

3

Logotyp

12

Färg

14

Typografi

20

Fotografi

24

Grafiska element

29

Papper

31

Social Media

35

Designexempel i många olika situationer

45

Kontaktuppgifter

VÅR GRAFISKA MANUAL Välkommen till SSU, Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund. I handen håller du vår grafiska manual. All kommunikation som tas fram i vårt namn ska utgå ifrån den här manualen, vilket gäller vare sig du är en medlem i SSU, extern formgivare eller byrå. Manualen ska ses som en verktygslåda, som finns till för att underlätta framtagandet av olika typer av kommunikationsmaterial. Börja bläddra och lycka till!

DOKUMENTNAMN ssu_grafisk_manual.pdf


SSU GRAFISK MANUAL -

3/45 -

logotyp —

SVERIGES SOCIALDEMOKRATISKA UNGDOMSFÖRBUND

DOKUMENTNAMN ssu_grafisk_manual.pdf


LOGOTYP -

SYMBOL -

Logotypen är basen för all vår kommunikation. Logotypens främsta visuella kännetecken är symbolen, SSU. Den visar att SSU står som tydlig avsändare och riktlinjer för hur symbolen ska användas bör följas så långt det bara går då det ger ett konsekvent och enat intryck, vilket stärker vår organisation. Symbolen får användas utan ordmärket medan ordmärket däremot inte får användas på egen hand.

DOKUMENTNAMN ssu_grafisk_manual.pdf

4/45 -


LOGOTYP -

SYMBOL & ORDMÄRKE -

I vissa fall utgörs logotypen av symbolen och ordmärket, "Sveriges Socialdemokratiska ungdomsförbund". Ordmärket placeras alltid till höger om symbolen, och den här varianten av logotypen används lämpligtivis när det är extra viktigt att tydliggöra betydelsen av förkortningen SSU.

DOKUMENTNAMN ssu_grafisk_manual.pdf

5/45 -


LOGOTYP -

MED BUDSKAP ELLER IKON -

Vår logotyp kan ackompanjeras av ett kort budskap eller av våra ikoner, vilka är speciellt framtagna för SSU och till vår grafiska profil.

1. Symbol med budskap

1. Symbol med budskap Budskap ska vara korta, slagkraftiga och aktuella. De ska aldrig vara längre än 3-6 ord och de skrivs på max två rader. Text som du ser till höger, “”För ett jämlikt Sverige”, “Öka skolans resurser” och “Påverka din vardag”, är bara exempeltext och ingenting annat. 2. Symbol med ikon Våra ikoner representerar olika sidor av folkrörelsen SSU. Undvik att skapa egna ikoner och använd de som SSU tagit fram. På sidan 25 kan du läsa mer om våra ikoner samt se hur de fungerar i olika utföranden.

DOKUMENTNAMN ssu_grafisk_manual.pdf

6/45 -

2. Symbol med ikon


LOGOTYP -

MED DISTRIKTSNAMN -

"SSU" och "SSU + Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbundet" är standardlogotyper och används som avsändare i de flesta fall. I undantagsfall när ett distrikt behöver förtydliga sin lokala tillhörighet i avsändaren kan distriktsnamnet läggas till symbolen. "SSU + distriktets namn".

DOKUMENTNAMN ssu_grafisk_manual.pdf

7/45 -


LOGOTYP -

POSITIV/NEGATIV/SVARTVIT -

Vår logotyp kommer användas ofta och i många olika sammanhang, och just därför finns den i flera olika utföranden:

1. Positiv bakgrundsfärg

1. Positiv i färg och svartvitt I majoriteten av fall används symbolen i färg. Den fungerar bäst mot vit bakgrund eller mot svartvita fotografier. I specialfall och då situationen kräver kan en helsvart logotyp användas. 2. Negativ i färg och svartvitt Den negativa varianten, symbolen i vitt, används på röda, mörka och svarta bakgrunder.

2. Negativ bakgrundsfärg

DOKUMENTNAMN ssu_grafisk_manual.pdf

8/45 -


LOGOTYP -

FRIZON -

Logotypens frizon är det utrymme som alltid ska finnas runt omkring logotypen då den placeras nära andra logotyper, bilder eller texter. Frizonen baseras på den mörkgröna rektangeln i det övre vänstra exemplet. Måttet är ett proportionerligt mått och fungerar oavsett vilken storlek logotypen återges i. Frizonen kan vara större än angivna mått, men får inte vara mindre.

DOKUMENTNAMN ssu_grafisk_manual.pdf

9/45 -


LOGOTYP -

POSITION -

På det kommunikationsmaterial som vi skapar själva ska logotypen alltid placeras till vänster i över- eller underkant. Om logotypen exempelvis placeras tillsammans med andra logotyper av extern part eller byrå, kan denna regel behöva frångås. Avstånd mellan logotyp och andra logotyper, bilder eller texter motsvaras av frizonen.

DOKUMENTNAMN ssu_grafisk_manual.pdf

10/45 -


LOGOTYP -

FEL HANTERING AV LOGOTYP -

11/45 -

Du ska inte formatera logotypen hur som helst. Logotypen ska alltid se ut som på sidan 7 och aldrig som dem med ett rött kryss på denna sida. Så här ska logotypen inte se ut: 1. Placera inte en bild i logotypen. 2. Färglägg inte logotypen med andra färger. 3. Snedställ inte logotypen. 4. Lägg aldrig text till vänster om logotypen. 5. Skriv aldrig ut ordmärket i svart text. 6. Positionera aldrig ordmärket under symbolen. 7. Förvräng aldrig logotypens proportioner.

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

DOKUMENTNAMN ssu_grafisk_manual.pdf


SSU GRAFISK MANUAL -

12/45 -

färg —

SVERIGES SOCIALDEMOKRATISKA UNGDOMSFÖRBUND

DOKUMENTNAMN ssu_grafisk_manual.pdf


FÄRG -

SSU älskar färgen röd, vilken symboliserar vår politiska ideologi och vår koppling till Socialdemokratin. Primärfärgerna (röd, vit och svart) är våra identitetsbärande färger som också är logotypens huvudfärger. För att ge den grafiska profilen mer liv och primärfärgerna något att konstrastera mot, finns de sekundära färgerna (mörkröd, off white, gul och grå). Färgpaletten finns i tre olika färgblandningar för tryckta (CMYK) och digitala kanaler (RGB). Det finns även en PANTONE-kod. Undvik att använda endast mörka eller ljusa färger. Se exempel med röda kryss på blandningar du aldrig ska göra enskilt utan andra färger inblandade.

FÄRGPALETT -

Primära färger

13/45 -

Primära färger

RÖD PMS: 1788U 1788C CMYK: 0 90 93 0 RGB: 246 29 30

VITT CMYK: 0 0 0 0 RGB: 255 255 255

SVART PMS: BLACK U, C CMYK: 91 79 62 97 RGB: 0 0 0

OFF WHITE PMS: 7506U 7506C CMYK: 0 9 13 0 RGB: 255 234 215

GUL PMS: 7409U 7410C CMYK: 0 24 58 0 RGB: 255 203 115

Sekundära färger

MÖRKRÖD PMS: 1805U 1805C CMYK: 14 97 100 4 RGB: 196 0 10

Blandningar som aldrig får göras enskilt

DOKUMENTNAMN ssu_grafisk_manual.pdf

GRÅ PMS: 7541U 7541C CMYK: 12 8 9 0 RGB: 224 224 224


SSU GRAFISK MANUAL -

14/45 -

typografi —

SVERIGES SOCIALDEMOKRATISKA UNGDOMSFÖRBUND

DOKUMENTNAMN ssu_grafisk_manual.pdf


TYPOGRAFI -

SSU använder ett antal typsnitt för att skapa en sammanhållen identitet. För god design är det viktigt att använda rätt typsnitt för rubrik, brödtext, ingress etc. På denna sida ser du SSU Display, vårt specialritade typsnitt för rubriker. Det bör inte användas i storlekar under 30 pkt, och det kan också användas i kortare text när behovet av profilering är stort, till exempel på en affisch, banner eller tygpåse. Samtlig typografi ska alltid vara vänsterställd och vänsterjusterad.

SSU DISPLAY -

sveriges socialdemokratiska ungdomsfÖrbund

DOKUMENTNAMN ssu_grafisk_manual.pdf

15/45 -


TYPOGRAFI -

Brandon är ett modernt typsnitt som SSU använder i brödtext. Om teckensnittet inte finns tillgängligt på datorn används Arial, vilket är förinstallerat på alla datorer världen över. Brandon och Arial ska aldrig sättas i mindre än 8 punkter. Samtlig typografi ska alltid vara vänsterställd och vänsterjusterad.

BRÖDTEXT -

16/45 -

Underrubrik sätts alltid i versaler

SVERIGES SOCIALDEMOKRATISKA UNGDOMSFÖRBUND ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 1234567890!”#€%&/()=? BRANDON TEXT Light Regular Medium Bold Black

DOKUMENTNAMN ssu_grafisk_manual.pdf

LIGHT REGULAR MEDIUM BOLD BLACK

Aa

1234

webb säkert!

Brödtext (minimum 8pt)

Arial (webbsäkert)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam ultricies lacus volutpat turpis posuere aliquam. Aenean iaculis sem ut turpis porttitor sollicitudin. Nullam sodales lorem a enim venenatis, at volutpat dolor vehicula. Nam congue semper justo varius porttitor. Phasellus ut lorem id tortor commodo viverra vel in lacus. Donec erat nibh, rutrum ut turpis quis, vulputate consectetur purus. Nulla blandit libero quis enim placerat mattis.Aenean iaculis sem ut turpis porttitor sollicitudin. Nullam sodales lorem a enim venenatis, at volutpat dolor vehicula. Nam congue semper justo varius porttitor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam ultricies lacus volutpat turpis posuere aliquam. Aenean iaculis sem ut turpis porttitor sollicitudin. Nullam sodales lorem a enim venenatis, at volutpat dolor vehicula. Nam congue semper justo varius porttitor. Phasellus ut lorem id tortor commodo viverra vel in lacus. Donec erat nibh, rutrum ut turpis quis, vulputate consectetur purus. Nulla blandit libero quis enim placerat mattis.Aenean iaculis sem ut turpis porttitor sollicitudin. Nullam sodales lorem a enim venenatis, at volutpat dolor vehicula. Nam congue semper justo varius porttitor. Phasellus ut lorem id tortor commodo viverra vel in lacus.


TYPOGRAFI -

TEXTFORMATERING -

Exempel på hur typsnitt sammverkar. Definierar förhållanden i storlek, samt förutsättningar för god tillgänglighet.

Primära typsnitt

Webbsäkert typsnitt

Sveriges Socialdemokratiska UngdomsfÖrbund

Sveriges Socialdemokratiska UngdomsfÖrbund

UNDERRUBRIK -

UNDERRUBRIK -

Ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nulla nibh, consequat at congue nec, auctor vel ipsum. Ut euismod auctor rhoncus. In nec massa.

Ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nulla nibh, consequat at congue nec, auctor vel ipsum. Ut euismod auctor rhoncus. In nec massa.

Ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nulla nibh, consequat at congue nec, auctor vel ipsum. Ut euismod auctor rhoncus. In nec massa. ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nulla nibh, consequat at congue nec, auctor vel ipsum. Ut euismod auctor rhoncus. In nec massa.

Ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nulla nibh, consequat at congue nec, auctor vel ipsum. Ut euismod auctor rhoncus. In nec massa. ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nulla nibh, consequat at congue nec, auctor vel ipsum. Ut euismod auctor rhoncus. In nec massa.

Primära typsnitt Rubrik: SSU Display, 50pt 46pt radavstånd Underrubrik: Brandon Text Bold, 14pt 16.8pt radavstånd (versaler) Ingress: Brandon Text Medium, 12pt 14.4pt radavstånd Brödtext: Brandon Text Regular, 12pt 14.4pt radavstånd Sekundära typsnitt Rubrik: SSU Display, 50pt 46pt radavstånd Underrubrik: Arial Bold, 14pt 16.8pt radavstånd (versaler) Ingress: Arial Bold, 11pt 14.4pt radavstånd

Ingress – (ca 20-25 ord) ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nulla nibh, consequat at congue nec, auctor vel ipsum. Ut euismod auctor rhoncus. In nec massa.

Brödtext: Arial Regular, 12pt 14.4 pt radavstånd

DOKUMENTNAMN ssu_grafisk_manual.pdf

17/45 -

Ingress – (ca 20-25 ord) ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nulla nibh, consequat at congue nec, auctor vel ipsum. Ut euismod auctor rhoncus. In nec massa.


TYPOGRAFI -

Till höger ser du ett bra exempel på hur vi använt typsnitten och färgerna i en fin och lagom blandning, där kontrasten upprätthålls utan att läsbarheten förstörs.

BRA EXEMPEL -

18/45 -

I SSU SÅ KAN DU PÅVERKA PÅ RIKTIGT

I SSU SÅ KAN DU PÅVERKA PÅ RIKTIGT

UNDERRUBRIK -

UNDERRUBRIK -

KLICKA HÄR!

KLICKA HÄR!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam ultricies lacus volutpat turpis posuere aliquam. Aenean iaculis sem ut turpis porttitor sollicitudin. Nullam sodales lorem a enim venenatis, at volutpat dolor vehicula. Nam congue semper justo varius porttitor. Phasellus ut lorem id tortor commodo viverra vel in lacus. Donec erat nibh, rutrum ut turpis quis, vulputate consectetur purus.

DOKUMENTNAMN ssu_grafisk_manual.pdf

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam ultricies lacus volutpat turpis posuere aliquam. Aenean iaculis sem ut turpis porttitor sollicitudin. Nullam sodales lorem a enim venenatis, at volutpat dolor vehicula. Nam congue semper justo varius porttitor. Phasellus ut lorem id tortor commodo viverra vel in lacus. Donec erat nibh, rutrum ut turpis quis, vulputate consectetur purus.


TYPOGRAFI -

EXEMPEL PÅ FEL TYPOGRAFI -

Ställ aldrig typografin till höger. Använd rätt kerning och radavstånd. Sätt inte typografin för smått. Ändra aldrig lutningen på typografin. Sätt aldrig typografin i fel vikt och lägg aldrig på en effekt som "outline" eller liknande.

tillsammans kan vi fÖRÄNDrA! SOM MEDLEM I SSU KAN DU VARA MED OCH PÅVERKA I DE FRÅGOR DU BRINNER FÖR Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam ultricies lacus volutpat turpis posuere aliquam. Aenean iaculis sem ut turpis porttitor sollicitudin. Nullam sodales lorem a enim venenatis, at volutpat dolor vehicula. Nam congue semper justo varius porttitor. Phasellus ut lorem id tortor commodo viverra vel in lacus.

tillsammans kan vi fÖRÄNDrA! Som medlem i SSU kan du vara med och påverka i de frågor du brinner för LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. ETIAM ULTRICIES LACUS VOLUTPAT TURPIS POSUERE ALIQUAM. AENEAN IACULIS SEM UT TURPIS PORTTITOR SOLLICITUDIN. NULLAM SODALES LOREM A ENIM VENENATIS, AT VOLUTPAT DOLOR VEHICULA. NAM CONGUE SEMPER JUSTO VARIUS PORTTITOR.

DOKUMENTNAMN ssu_grafisk_manual.pdf

19/45 -

tillsammans kan vi fÖRÄNDrA! SOM MEDLEM I SSU KAN DU VARA MED OCH PÅVERKA I DE FRÅGOR DU BRINNER FÖR Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam ultricies lacus volutpat turpis posuere aliquam. Aenean iaculis sem ut turpis porttitor sollicitudin. Nullam sodales lorem a enim venenatis, at volutpat dolor vehicula. Nam congue semper justo varius porttitor. Phasellus ut lorem id tortor commodo viverra vel in lacus.

s n a m m a s l ! l i A t r D N Ä R Ö f kan vi

OCH A MED R A V R FÖR AN DU SSU K DU BRINNE I M E EDL g elit. GOR S OM M A I D E F R Å dipiscin . a r u t e K m t PÅVER consec osuere aliqua ullam amet, p N it . s is in r p r d lo u u sum do us volutpat t ttitor sollicit lor vehicula. ip m e r r c o Lo po td s la ultricie sem ut turpis is, at volutpa hasellus ut Etiam t P s a r li n o u e en ttit . n iac enim v o varius por lacus. Aenea a m e l in just s lor sodale gue semper do viverra ve n o o m c Nam or com id tort m e r lo

tillsammans kan vi fÖR ÄNDr A ! S O M M E D L E M I S S U K A N D U VA R A M E D O C H PÅV E R K A I D E F R Å G O R D U B R I N N E R F Ö R Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam ultricies lacus volutpat turpis posuere aliquam. Aenean iaculis sem ut turpis porttitor sollicitudin. Nullam sodales lorem a enim venenatis, at volutpat dolor vehicula. Nam congue semper justo varius

SOM MEDLEM I SSU KAN DU VARA MED OCH PÅVERKA I DE FRÅGOR DU BRINNER FÖR Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam ultricies lacus volutpat turpis posuere aliquam. Aenean iaculis sem ut turpis porttitor sollicitudin. Nullam sodales lorem a enim venenatis, at volutpat dolor vehicula. Nam congue semper justo varius porttitor. Phasellus ut lorem id tortor commodo viverra vel in lacus.


SSU GRAFISK MANUAL -

20/45 -

fotografi —

SVERIGES SOCIALDEMOKRATISKA UNGDOMSFÖRBUND

DOKUMENTNAMN ssu_grafisk_manual.pdf


FOTOGRAFI -

BILDHANTERING -

SSU kan hantera fotografier på tre sätt: färg, svartvit, eller svartvit med röd tonplatta. För att skapa en enhetlig och tydlig identitet rekommenderar vi att använda svartvita fotografier, med eller utan röd tonplatta. Vi kan inte förbjuda någon att använda färg, men det stjälper vår identitet mer än det hjälper oss när vi valt att långsiktigt profilera oss under ett enat visuellt uttryck.

DOKUMENTNAMN ssu_grafisk_manual.pdf

21/45 -


FOTOGRAFI -

FEL UTFÖRANDE -

Du ska inte mörka ner, invertera eller förvränga fotografier som du använder i SSU's namn. Det gör nämligen att vi framstår som oprofessionella, barnsliga och amatörmässiga. Egenskaper som SSU under alla omständigheter inte vill associeras med.

DOKUMENTNAMN ssu_grafisk_manual.pdf

22/45 -


FOTOGRAFI -

BRA EXEMPEL -

Det är så här vi ska kommunicera. Här ser du exempel på när fotografi, typografi och färg fungerar bra tillsammans. Typografi har en tydlig hierarki, fotografi består av glada medlemmar, och färg används smakfullt och kontrollerat.

Som medlem i SSU kan du vara med och påverka i de frågor du brinner för. Ellinor Eriksson, förbundssekreterare

Som medlem i SSU kan du vara med och påverka i de frågor du brinner för. Gabriel Wikström, förbundsordförande

DOKUMENTNAMN ssu_grafisk_manual.pdf

23/45 -


SSU GRAFISK MANUAL -

24/45 -

grafiSKA element — SVERIGES SOCIALDEMOKRATISKA UNGDOMSFÖRBUND

DOKUMENTNAMN ssu_grafisk_manual.pdf


GRAFISKA ELEMENT -

PIKTOGRAM -

Här finns våra piktogram som fungerar som ett bibliotek av ikoner man kan använda i kommunikationen för att lätta upp och göra enheter roligare och mer visuella. Förstora aldrig ikonerna så att de blir större än huvudrubrikerna i samband med typografi.

DOKUMENTNAMN ssu_grafisk_manual.pdf

25/45 -


GRAFISKA ELEMENT -

PIKTOGRAM, BRA EXEMPEL -

Våra piktogram kan användas fristående eller tillsammans med text. Här ser du exempel på intressant och lekfull användning.

DOKUMENTNAMN ssu_grafisk_manual.pdf

26/45 -


GRAFISKA ELEMENT -

MÖNSTER -

Av våra piktogram har vi tagit fram ett mönster, som exempelvis kan användas som bakgrundsbild på vår Twitter eller på insidan i ett kuvert.

DOKUMENTNAMN ssu_grafisk_manual.pdf

27/45 -


GRAFISKA ELEMENT -

MÖNSTER -

DOKUMENTNAMN ssu_grafiska_guidelines.pdf


SSU GRAFISK MANUAL -

29/45 -

papper —

SVERIGES SOCIALDEMOKRATISKA UNGDOMSFÖRBUND

DOKUMENTNAMN ssu_grafisk_manual.pdf


PAPPER -

30/45 -

Vi använder olika tjocklek på papper för kontorsmaterial och övrig trycksaksproduktion. På SSU använder vi alltid Scandia 2000 Natural, ett obestruket papper som passar bra för allt från designprogram till direktreklam, broschyrer, tidskrifter, böcker och illustrerade kataloger. Det är ett papper som finns på de flesta tryckerierna. Om du inte har tillgång till Scandia 2000 Natural så välj ett papper med en ytstruktur som är obestruken och smått "skrovlig" men inte med utan textur. Enklast är att det ska kännas naturligt och inte glansigt utan att för den delen ha en gul ton. Finns vårt papper inte tillgängigt så fråga efter ett liknande papper med samma karaktär.

DOKUMENTNAMN ssu_grafisk_manual.pdf


SSU GRAFISK MANUAL -

31/45 -

social media —

SVERIGES SOCIALDEMOKRATISKA UNGDOMSFÖRBUND

DOKUMENTNAMN ssu_grafisk_manual.pdf


SOCIAL MEDIA -

FACEBOOK -

SSU sida

DOKUMENTNAMN ssu_grafisk_manual.pdf

32/45 -

Inl채gg


SOCIAL MEDIA -

FACEBOOK/TWITTER -

Facebook event

DOKUMENTNAMN ssu_grafisk_manual.pdf

33/45 -

Twitter


SOCIAL MEDIA -

BILDER SOCIALA MEDIER I ANPASSAT KVADRATISKT FORMAT -

DOKUMENTNAMN ssu_grafisk_manual.pdf

34/45 -


SSU GRAFISK MANUAL -

35/45 -

designexempel i MÅNGA olika situationer — SVERIGES SOCIALDEMOKRATISKA UNGDOMSFÖRBUND

DOKUMENTNAMN ssu_grafisk_manual.pdf


DESIGNEXEMPEL -

STARTPAKET -

DOKUMENTNAMN ssu_grafisk_manual.pdf

36/45 -


DESIGNEXEMPEL -

BREVPAPPER, VISITKORT, ANTECKNINGSBLOCK, KUVERT, PENNOR M.M -

DOKUMENTNAMN ssu_grafisk_manual.pdf

37/45 -


DESIGNEXEMPEL -

WORD

DOKUMENTNAMN ssu_grafisk_manual.pdf

38/45 -


DESIGNEXEMPEL -

VISITKORT -

DOKUMENTNAMN ssu_grafisk_manual.pdf

39/45 -


DESIGNEXEMPEL -

FOLDER FRAM-/BAKSIDA -

DOKUMENTNAMN ssu_grafisk_manual.pdf

40/45 -


DESIGNEXEMPEL -

MAPP -

DOKUMENTNAMN ssu_grafisk_manual.pdf

41/45 -


DESIGNEXEMPEL -

KEYNOTE ELLER POWERPOINT -

2/4 -

POWERPOINT -

42/45 -

2/4 -

POWERPOINT -

powerpoint header — SVERIGES SOCIALDEMOKRATISKA UNGDOMSFÖRBUND

4/4 -

Välkommen till SSU, Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund. I handen håller du vår grafiska manual. All kommunikation som tas fram i vårt namn ska utgå ifrån den här manualen, vilket gäller vare sig du är medlem i SSU eller är en extern formgivare eller byrå. Manualen ska ses som en verktygslåda, som finns till för att underlätta framtagandet av olika typer av kommunikationsmaterial. Börja bläddra och lycka till!

DOKUMENTNAMN ssu_grafiska_guidelines_140120.pdf

POWERPOINT -

DOKUMENTNAMN ssu_grafiska_guidelines_140120.pdf

2/4 -

POWERPOINT -

Gabriel Wikström, SSU;s förbundsordförande är positiv till (S) förslag om samtyckeslagstiftning.

DOKUMENTNAMN ssu_grafiska_guidelines_140120.pdf

DOKUMENTNAMN ssu_grafisk_manual.pdf

SVERIGES SOCIALDEMOKRATISKA UNGDOMSFÖRBUND

DOKUMENTNAMN ssu_grafiska_guidelines_140120.pdf


DESIGNEXEMPEL -

BAKGRUNDSBILD -

DOKUMENTNAMN ssu_grafisk_manual.pdf

43/45 -


DESIGNEXEMPEL -

T-SHIRT, TYGPÅSE OCH AFFISCH -

DOKUMENTNAMN ssu_grafisk_manual.pdf

44/45 -


SSU GRAFISK MANUAL -

45/45 -

Grafisk profil fรถr Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsfรถrbund Kontaktperson: Informationsombudsman Simon Rรถder, simon.roder@ssu.se Grafisk form och produktion: Snask AB, Februari 2014

SVERIGES SOCIALDEMOKRATISKA UNGDOMSFร–RBUND

DOKUMENTNAMN ssu_grafisk_manual.pdf

Grafisk manual 2014  

SSU:s grafiska manual. Från februari 2014.

Grafisk manual 2014  

SSU:s grafiska manual. Från februari 2014.

Advertisement