Page 1

Publicerat: 23-09-13 Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund


Att planera en kampanj En kampanj är en aktivitet som är begränsad i tid. Genom att koncentrera resurser under en kortare period kan genomslagskraften bli större. En kampanj förutsätter att man har en produkt eller tjänst att erbjuda. I SSU så är det en plats i vår organisation vi erbjuder och möjligheten att få påverka samhället, men också att förverkliga sig själv. För att få en effektiv kampanj så förutsätter det att man har planerat kampanjen, men också har satt upp mätbara mål så man vet ifall en kampanj har varit bra eller inte. Eftersom höstkampanjen har lagt fokus på värvning så är ett mål att uppnå ett visst antal nya medlemmar ett bra mål. Det behöver inte alls vara komplicerat att planera en kampanj, här kommer ett gäng tips som du kan tillämpa för att förbättra ditt distrikts kampanjverksamhet. Precisera vad kampanjen har för uppgift/mål - Bli fler medlemmar - Driva igenom ett politiskt förslag - Få uppmärksamhet i media - Skapa debatt Ha en kampanjidé som passar målet. T.ex. kan det vara en dålig idé nattaffischera när målet är att värva medlemmar, även fast det känns som en kul kampanj. Att istället boka in ett skolbesök, anordna ett event eller hänga på en fritidsgård ger mycket bättre effekt. Basera kampanjen på målet och inte tvärtom. Riktar vi oss till målgruppen med denna kampanj? Vilket sätt är det mest effektiva att nu ut till målgruppen med? Skolbesök, stå på torget, gå till fritidsgård, basketplan osv. Vad för typ aktivitet är det vi anordnar? Blir målgruppen intresserad? Kolliderar kampanjen med annan samhällsaktivitet? Utnyttja stora allmänna händelser som pågår i er stad till er fördel. T.ex. Allmänna högtider, olika typer kulturevenemang och invigningar. Ungdomar finns ofta på dessa tillställningar, och är generellt mer öppna för nya intryck och snacka med oss från SSU. Vad kan våra motståndare tänkas göra? Andra ungdomsorganisationer kan också bedriva kampanj samtidigt. Hur kan vi driva en bättre och mer effektiv kampanj? Utnyttja SSUs styrkor som organisation SSU har resurser, både ekonomiskt och med medlemmar. Har ni kanske någon i distriktet som gillar att fotografera, designa, spela datorspel, blogga, mode etc.? Låt dessa personer använda sina kunskaper och engagemang till att göra kul och bra verksamhet i distrikt. Sök också resurser utanför själva SSU-distriktet lokala partikontoret kan t.ex. ha material/personal/resurser som ni kan ta del utav. SSU förbundet har också anställda med mycket specialkompetens som kan hjälpa er att utveckla er verksamhet. Kostnaden för kampanjen – använd resurser smart! Är kostnaden värd för att nå målet? Kostnader behöver inte alltid vara direkta ekonomiska kostnader. Medlemmars tid när de är ute och kampanjar är också en kostnad. Felprioriterad tid av medlemmarnas tid resulterar i att man är mindre benägen att hänga med och kampanja nästa gång. Boka in två skolbesök under en dag istället för tre, och gör de två extra bra istället. Hur ska vi mäta resultatet under och efter kampanjen? Och vem ska vara ansvarig för det? Detta är en viktig del för att se hur lyckad en kampanj var, erfarenheterna är bra för framtida kampanjare att ta del av. Om kampanjen lyckas – Hur tar ni vara på medlemmarna efter? Glömt inte att planera in aktiviteter efter värvningskampanjerna så att alla era nya medlemmar kan få bli en del av verksamheten. Vanliga aktiviteter är att ha introduktionsmöten i klubbar och kommuner samt att anordna SSU-ettor.

Publicerat: 23-09-13 Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

Kampanjplan 1 0  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you