Issuu on Google+

 


Förbundsstyrelsens  skrivelse  nr  1   Förbundsstyrelsens  skrivelse  angående  reformprogram   5

  Förbundsstyrelsen  föreslår  kongressen:     att  

anta  förslaget  till  reformprogram  

FS  Skrivelser   I  Rörelse  –  SSU:s  37:e  förbundskongress  -­‐  Täby  9-­‐12  augusti  2013  

2


10

Förbundsstyrelsens  skrivelse  nr  2   Förbundsstyrelsens  skrivelse  angående  organisatoriskt  handlingsprogram     Förbundsstyrelsen  föreslår  kongressen:    

15

att  

anta  förslaget  till  organisatoriskt  handlingsprogram  

FS  Skrivelser   I  Rörelse  –  SSU:s  37:e  förbundskongress  -­‐  Täby  9-­‐12  augusti  2013  

3


Förbundsstyrelsens  skrivelse  nr  3   Förbundsstyrelsens  skrivelse  angående  stadgar    

20

Förbundsstyrelsen  föreslår  kongressen:     att  

anta  förslaget  till  stadgar  

 

FS  Skrivelser   I  Rörelse  –  SSU:s  37:e  förbundskongress  -­‐  Täby  9-­‐12  augusti  2013  

4


25

Förbundsstyrelsens  skrivelse  nr  4   Förbundsstyrelsens  skrivelse  angående  principprogram     Förbundsstyrelsen  föreslår  kongressen:    

30

att  

anta  förslaget  till  principprogram      

       

35

         

40

         

45

         

50

         

55

       

FS  Skrivelser   I  Rörelse  –  SSU:s  37:e  förbundskongress  -­‐  Täby  9-­‐12  augusti  2013  

5


Förbundsstyrelsens  skrivelse  nr  5   60

Förbundsstyrelsens  skrivelse  angående  medlemsavgift     Förbundsstyrelsen  föreslår  kongressen:     att  

65

fastställa  medlemsavgiften  i  SSU  till  20  kronor    

       

FS  Skrivelser   I  Rörelse  –  SSU:s  37:e  förbundskongress  -­‐  Täby  9-­‐12  augusti  2013  

6


Fs skrivelser