Page 1


Förbundsstyrelsens skrivelse  nr  1   Förbundsstyrelsens  skrivelse  angående  reformprogram   5

Förbundsstyrelsen  föreslår  kongressen:     att  

anta förslaget  till  reformprogram  

FS Skrivelser   I  Rörelse  –  SSU:s  37:e  förbundskongress  -­‐  Täby  9-­‐12  augusti  2013  

2


10

Förbundsstyrelsens skrivelse  nr  2   Förbundsstyrelsens  skrivelse  angående  organisatoriskt  handlingsprogram     Förbundsstyrelsen  föreslår  kongressen:    

15

att

anta förslaget  till  organisatoriskt  handlingsprogram  

FS Skrivelser   I  Rörelse  –  SSU:s  37:e  förbundskongress  -­‐  Täby  9-­‐12  augusti  2013  

3


Förbundsstyrelsens skrivelse  nr  3   Förbundsstyrelsens  skrivelse  angående  stadgar    

20

Förbundsstyrelsen föreslår  kongressen:     att  

anta förslaget  till  stadgar  

FS Skrivelser   I  Rörelse  –  SSU:s  37:e  förbundskongress  -­‐  Täby  9-­‐12  augusti  2013  

4


25

Förbundsstyrelsens skrivelse  nr  4   Förbundsstyrelsens  skrivelse  angående  principprogram     Förbundsstyrelsen  föreslår  kongressen:    

30

att

anta förslaget  till  principprogram      

     

35

       

40

       

45

       

50

       

55

     

FS Skrivelser   I  Rörelse  –  SSU:s  37:e  förbundskongress  -­‐  Täby  9-­‐12  augusti  2013  

5


Förbundsstyrelsens skrivelse  nr  5   60

Förbundsstyrelsens skrivelse  angående  medlemsavgift     Förbundsstyrelsen  föreslår  kongressen:     att  

65

fastställa medlemsavgiften  i  SSU  till  20  kronor    

     

FS Skrivelser   I  Rörelse  –  SSU:s  37:e  förbundskongress  -­‐  Täby  9-­‐12  augusti  2013  

6

Fs skrivelser