Page 1

Bostad Alla har rätt till ett bra boende. Bostadsbristen och segregationen är ett politiskt misslyckande. Vår bostadspolitik syftar till att ingen ska sakna bostad. Vi vill också skapa ett ekologiskt hållbart samhälle som inte slösar med naturresurser genom ett modernt bostadsbyggande. En tillräcklig tillgång på bostäder gör att fler får jobb, då det blir lättare att flytta dit arbetstillfällen finns. När allt fler trängs på bostadsmarknaden och allt färre bostäder byggs har bostadsbristen blivit en av den unga generationens allvarligaste problem. Bostaden måste ingå i välfärdsbegreppet och det måste anses vara ett gemensamt problem för samhället att vissa står utan bostad. Bostadsbristen är oacceptabel. Vår bostadspolitik går framför allt ut på att genom en god tillgång till billiga hyresrätter erbjuda boende till alla. Idag tvingas många in i otrygga boendeformer i andra-, tredje- eller svartkontrakt. För att lösa problemen krävs ett mer ambitiöst bostadsbyggande

än dagens, speciellt i de områden där efterfrågan är stor. Bostadssituationen i de städer där brist råder ska i första hand lösas genom ett ökat byggande. Att bygga är dyrt men att ungdomars vuxna liv börjar allt senare på grund av brist på bostad och jobb är ännu dyrare i längden. Ett ökat byggande sätter fart på ekonomin och sätter fler i arbete. • Vi vill bygga 40 000 nya bostäder om året varav minst hälften ska vara hyresrätter. • Vi vill rusta upp och energieffektivisera Sveriges miljonprogramsområden och välfärdsbyggnader. • Vi vill införa ett statligt investeringsstöd för miljövänliga hyresrätter till över- komliga hyror. • Vi vill stärka hyresgästernas möjlighet till inflytande över sitt boende och närmiljö.

bli medlem! Tycker du som vi? Då tycker vi att du ska 724 56. Kostar 20 kr. SMS:a SSUmedlem [mellanslag] personnummer

till

med mellan april och oktober 2010. Erbjudandet gäller nya medlemmar som går i enlighet med PUL, för att ge dig bästa service. SSU kommer behandla dina personuppgifter

Flygblad - bostad  

Alla har rätt till ett bra boende. Bostadsbristen och segregationen är ett politiskt misslyckande. Vår bostadspolitik syftar till att ingen...

Flygblad - bostad  

Alla har rätt till ett bra boende. Bostadsbristen och segregationen är ett politiskt misslyckande. Vår bostadspolitik syftar till att ingen...

Advertisement