Školski godišnjak 2019./2020.

Page 1UVODNIK Dragi naši maturanti, Kažu da loša vremena imaju znanstvenu vrijednost i da ih dobar učenik ne propušta. Vi ste, dragi moji, ove školske godine, ne svojim izborom, svjedoci takvih, loših vremena i po logici - dobri učenici. I zaista jeste! Podržali ste i pregrmjeli dugotrajni štrajk profesora, suočili se s neizvjesnošću zbog do sada nepoznate bolesti, spremili negdje u podsvijest strah da će nas možda već sutra ponovno probuditi drhtanje tla. Svoj svijet, potrebe, interese, obveze i ljubavi nužno ste i na brzinu bili prisiljeni prenijeti u virtualno. Bitka za bitkom. Ali, sve bitke u životu služe da nas nečemu nauče. I one koje gubimo. Znam i vjerujem da vi niste izgubili, odrasliji i jači krećete dalje. Neka vas na tom putu prati zdravlje, sreća i uspjeh, te sve ono dobro, izgovoreno ili prešućeno u našoj školi!

Vaša ravnateljica: Ksenija Pavlović, prof.

3


2019./2020.

GODINA PUNA IZAZOVA OVA ŠKOLSKA GODINA JEDNA JE OD NAJBURNIJIH U POVIJESTI HRVATSKE,

Događaji koji su je obilježili i koji će se još dugo pam55 i prepričava5 su najdulji štrajk zaposlenika u školama, nastava na daljinu, potres u Zagrebu …

učenicima, komunikacija s roditeljima, sa5 razrednika i sjednice razrednih vijeća. Gledali smo se kroz kamere i priželjkivali povratak u školske klupe.

Zbog pandemije su se škole zatvorile, sve je postalo virtualno; nastavni sa5, testovi, razgovori s

ua Virt

4

e onic i č u lne


2019./2020.

Potres u Zagrebu

jk Štra

n Peru

ike

Radovi ispred škole

ola… k š a Naš

5

Unatoč svim nedaćama, naša škola poprima novi izgled i spremna će dočeka5 učenike u novoj nastavnoj godini…


Gostovanja

2019./2020.

Kultura i prehrana u moslavačkom kraju Naše gimnazijalce, učenike 3.c razreda, 19. prosinca 2019. posje5la je etnologinja Željka Holjević koja je u okviru nastave Sociologije održala predavanje na temu “Kultura i prehrana u moslavačkom kraju”. Nakon predavanja održan je kviz te degustacija tradicionalnih slas5ca.

Quo Dječji pisci Dana 7. studenog 2019. održan je VII. međunarodni književni skup dječjih autora. Nositelji skupa bili su naši poznati pisci: Jadranko Bitenc, Robert Milinarec, Branka Primorac, Vladimir Bakarić te predstavnica iz BIH Aleksandra Čvorović. Tema skupa bila je “Postaje li književnost za djecu bliska i odraslima?”. Autori i učenici razmijenili su svoja gledišta te kroz zanimljiva iskustva i šaljive zgode progovorili o ozbiljnim temama.

6


Projekti i aktivnosti

2019./2020.

HAIKU PROJEKT

Da naša škola i njeni učenici ne djeluju samo lokalno već šire svoja krila, čak do Japana, govori i suradnja s učenicima Tokyo Metropolitan Kokusai srednje škole i njihovom mentoricom Miki Takamatsu na Photo-Haiku projektu. Projekt se temeljio na razmjeni haiku poezije praćene fotografijama i likovnim radovima.

Cilj je bio istražiti koliko su umjetnička interpretacija i stvaralaštvo drugačiji između japanske i hrvatske kulture i u konačnici pridonijeti njihovom boljem razumijevanju.

Na projektu su sudjelovali, zajedno sa svojim mentorima Marijanom Džepinom, Robertom Haimom, Milenom Hruškom i Danijelom Huljenić, učenici: Marina Blažević, 1.b; Iva Staroverški, 1.j; Leonardo Predragović, 2.n; Leona Kolaković i Dora Prilika, 2.a; Ivan Tomislav Ladan, 3.b; Tea Majer, 3.c; Luigj Curi i Erika Miljak, 3.d; Nika Barišec i Mihaela Mrkonjić, 3.i; Hrvoje Horvat i Lorena Jerković, 4.a; Marija Bilić, Petra Birt, Elena Ledinšćak i Nina Piljagić, 4.d. IZBOR RADOVA:

Ljepota oka Na is-ni počiva Kao slika u snu.

Lastavice se Polagano vraćaju. S-že proljeće.

The beauty of the eye rests in the truth like an image in a dream.

Swallows are slowly returning. Spring is here!

Author: Marija Bilić, 4.d Author of the photo: Lorena Jerković, 4.a

Author: Tea Majer, 3.c Author of the picture: Dora Prilika, 2.a

7


Projekti i aktivnosti

2019./2020.

Erasmus+ Daruvar U posljednjem tjednu 1. obrazovnog razdoblja šk. god. 2019./2020., učenici 2.d i 3.d razreda bili su u stručnom posjetu Ekonomskoj i turis-čkoj školi Daruvar. Razlog posjeta bio je upoznavanje učenika naše škole s iskustvima provođenja Erasmus+ projekata u kojima učenici i nastavnici ETŠ Daruvar sudjeluju već dugi niz godina. Kroz predavanja, radionice i kvizove na engleskom jeziku, učenici daruvarske škole koji su sudjelovali u Erasmus+ projek5ma i tako posje5li brojne europske države, prenijeli su našim učenicima svoja iskustva i doživljaje i dodatno potaknuli na sudjelovanje u programima mobilnos5 EU.

Dan sjećanja na Vukovar U našoj Školi obilježili smo Dan sjećanja na žrtvu Vukovara, a učenici popodnevne smjene pridružili su se koloni sjećanja „Put svjetlos5“ i zapalili lampaše u Vukovarskoj ulici.

Europski dan jezika Učenici 1.g, 1.d, 2.d i 3.i razreda 26. rujna 2019. obilježili su Europski dan jezika. Svoje omiljene izreke, misli i poslovice napisali su na različi5m jezicima koji se govore na našem kon5nentu.

Izvanučionička nastava u Općini Križ Općinu Križ su početkom ožujka posje-li učenici 4.c razreda gimnazije u Križu. Učenici su u sklopu izvanučionične nastave, iz predmeta Poli5ka i gospodarstvo, došli vidje5 kako funkcionira jedinica lokalne samouprave te kako izgleda jedan radni dan u Općini Križ. U Općini Križ dočekao ih je općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić te proveo po uredima i upoznao sa službenicima Općinske uprave, a nakon toga druženje je nastavljeno uz ugodan razgovor i brojna pitanja učenika u općinskoj vijećnici Općine Križ.

8


Projekti i aktivnosti

2019./2020.

Tjedan cjeloživotnog učenja U ponedjeljak, 30. 9. 2019. učenici naše Škole sudjelovali su na 13. tjednu cjeloživotnog učenja. Učenici koji slušaju fakulta5vni predmet Adi5vne tehnologije pod mentorstvom nastavnice Lidije Samac održali su radionicu o 3D ispisu učenicima 4.n razreda.

Upoznali su osnove 3D ispisa i bili dio izravne proizvodnje: samostalno su skinuli model, obradili ga u računalnom programu i na kraju ispisali na 3D pisaču.

Dani karijera Održali smo Dane karijera 5. te 17. veljače 2020.

Prvoga su se dana predstavila privatna učilišta i visoke škole, a drugoga državni fakulte5. Visoka su učilišta ovom prilikom predstavila našim učenicima završnih razreda svoje programe u predvorju te u školskoj knjižnici gdje su učenici mogli prikupi5 informacije o mogućnos5ma nastavka obrazovanja.

9


Projekti i aktivnosti

2019./2020.

EUROPSKI FESTIVAL MLADIH Učenici 3.c razreda, Toni Križanović i Tea Majer zajedno sa svojom profesoricom Dubravkom Horvatić sudjelovali su na Europskom festivalu mladih u Barceloni. Prezentirali su spot „Ljubav nije nasilje“ koji je rezultat dvogodišnjeg projekta u organizaciji CESI-a „Pokreni promjenu – Senzibilizacija i osnaživanje mladih za prevenciju rodno-uvjetovanog nasilja kroz audio–vizualne medije i glazbu“. Na festivalu su sudjelovale četiri škole iz Republike Hrvatske te škole iz Poljske, Grčke, Slovenije, Cipra i Španjolske.

KREATIVNO ZA

ZEMLJU

vaju Dan planete zemlje, Iako svake godine obilježa iti razreda odlučili su naprav ovoga travnja učenici 4. c o. U okvir u projektnog nešto dr ugačije i posebn mlju“ iskoristili su, zadataka „Kreativno za Ze pir, ambalažu potrošenih primjerice, otpad, stari pa , ačkih lanaca, plastiku, gume proizvoda, kataloge trgov upustili se u novu cijevi, komadiće tkanine te pustolovinu. Onu ekološko-kreativnu!

o u vlastitim instalacijama ka Učenici su bili inspirativni i“ koš za smeće, u što je vjetrenjača, i „pametn e, cijevi posađene su jagod automobilske gume i stare ne humusom čeka se da nik a u ručno oslikanoj tegli s ša ali prilikom ukrašavanja ko grah. Kreativnost su iskaz oblikovali suvazu za cvijeće za smeće i izrade kolaža, dodacima, nanizali ogrlicu te, posvetivši se i modnim od reciklirane plastike. se ujedinili te poslali veliko Na ovaj način učenici su HVALA svojoj Zemlji! 10


Tematske večeri

2019./2020.

Večer matematike Predvorje i hodnici naše Škole 12. prosinca 2019. odisali su matema-kom. Gimnazijalci su tjednima unaprijed kroz projekt međupredmetne nastave matema5ke i informa5ke izrađivali materijale o Pitagori, Talesu, Euklidu, Vieteu i Gaussu te ih toga dana predstavili. Njihove nastavnice matema5ke, profesorice Kosovec, Lešković, Škarica i Jurina, priredile su im iznenađenje i na zanimljiv način osmislile natjecanje kroz niz interak5vnih zadataka vezanih uz spomenute matema5čare. Problemski zadatci su se skrivali u QR kodovima izvješenim u hodnicima Škole, a natjecatelji su ih morali očita5 te riješi5. Učenici su izazov prihva5li s veseljem pa su se zadatci rješavali na klupi, klaviru, prozorskoj dasci… Uz veliki trud pos5gnut je i postavljen cilj - pokaza5 kako se voli matema5ka.

Svjetski dan čitanja naglas U školskoj knjižnici prigodno je obilježen Svjetski dan čitanja naglas 5. veljače 2020. Učenici 1.b razreda dio vremena posvetili su zajedničkom čitanju odabranih naslova, komentiranju pročitanog ulomka i motivirajućem razgovoru, a neki su odabrane naslove odmah i posudili kako bi ih kod kuće do kraja pročitali.

11


Školski preventivni program

2019./2020.

ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM

NA KRAJU SVAKE ŠKOLSKE GODINE LIJEPO SE OSVRNUTI UNATRAG I VIDJETI ŠTO SMO SVE DOBROGA NAPRAVILI TIJEKOM OVE IZAZOVNE ŠKOLSKE GODINE.

Naši učenici bili su ak5vni sudionici u ak5vnos5ma bogato razrađenog ŠKOLSKOG PREVENTIVNOG PROGRAMA čije nositeljice su bile stručne suradnice Škole.

piše: Ana Zoger, prof.

Interak5vna predavanja, tematske radionice i programi obuhva5li su rad na vješ5nama učenja, zdravim životnim s5lovima i navikama, modernim ovisnos5ma, prevenciji sukoba i nasilja, izgradnji samopouzdanja i pozi5vne slike o sebi, vršnjačkim i partnerskim odnosima, komunikacijskim i socijalno-emocionalnim vješ5nama, vješ5nama upravljanja karijerom i mnogim, mnogim drugim područjima.

socijalni pedagog

Svaka generacija učenika, od našeg prvog do četvrtog razreda, imala je priliku sudjelova5 u preven5vnim ak5vnos5ma gdje su sadržaji bili usklađeni s njihovom razvojnom dobi, potrebama, interesima… Na taj način osmišljeni Školski preven5vni program imao je za cilj po5ca5 pozi5van i cjelovi5 (tjelesni, kogni5vni, emocionalni, socijalni i profesionalni) razvoj učenika.

Također, ponovno smo bili ak5vni partneri u projek5ma vanjskih ustanova i organizacija poput onih u organizaciji Udruge roditelja djece i osoba s invaliditetom „Mali princ“, u europskom projektu „Seksualno nasilje – edukacijski i prevencijski program“ čiji je nositelj Ženska soba te u projektu Obiteljskog radija Ivanić-Grad „Djeca i mladi na radiju“ u okviru kojeg smo snimali tjedne emisije povezane s našim ak5vnos5ma i školskom svakodnevicom.

Bitno je spomenu5 da se prevencija provodila i u nastavi na daljinu. U navedenom nam je uvelike pomoglo Odgojno savjetovalište Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta koje je pripremilo materijale za učenike i roditelje kako bi ih osnažilo u vrijeme velikih izazova. Svi materijali proslijeđeni su učenicima, nastavnicima i roditeljima na korištenje putem web stranice škole, roditeljskih sastanaka i satova razrednika.

SEKSUALNO NASILJE – EDUKACIJSKI I PREVENCIJSKI PROGRAM Srednja škola Ivan Švear, kao jedna od šest partnerskih škola, zajedno sa Ženskom sobom sudjeluje u razvoju SNEP programa koji je financiran iz fondova Europske unije. Radi se o programu u kojem su osmišljene radionice s ciljem edukacije i senzibiliziranja učenika srednjih škola o temi seksualnog nasilja. Tijekom nastavne godine ukupno je provedeno 12 interak5vnih radionica na navedenu tema5ku. Tijekom siječnja i veljače provedene su ak5vnos5 osmišljavanja i izrade materijala kojima bi učenici približili temu seksualnog nasilja svojim vršnjacima. U radu su sudjelovale mentorice: socijalne pedagoginje Sanja Radić Bursać i Ana Zoger, nastavnica engleskog jezika Danijela Huljenić te učenice 4.b i 4.c razreda gimnazijskog usmjerenja: Dora Bahčić, Tea Dević, Patricia Ivanković, Zvonimira Javornik, Matea Popović, Lana Švec, Barbara Halaček, Inga Herbst, Anamarija Prebeg i Mia Rogić. Nakon razmjene ideja i usuglašavanja oko tema učenice su odlučile snimi5 dva kratka filma. “Brokula” je film koji tema5zira važnost pristanaka na seksualni odnos, a “Poruka za jednu djevojku” je zamišljena kao podrška djevojkama koje su pretrpjele neki oblik seksualnog nasilja. Učenice su imale potpunu krea5vnu slobodu u smišljanju scenarija i izradi knjige snimanja. Samo snimanje filma odrađeno je u prostorima škole u čemu su nam pomogli učenici Dorian Faletar, Tea Majer i Hrvoje Horvat te nastavnik geografije Robert Haim kao voditelj Foto-video sekcije Lumiere. 12


Školski preventivni program

2019./2020.

Preventivni kutak Zahvaljujući našoj učenici Patriciji Ivanković, dobitnici posebnog priznanja „Luka Ritz“ u školskoj godini 2018./2019., škola je dobila novčana sredstva kojima je osigurala opremanje tzv. „Preventivnog kutka“. Patricia je dobila priznanje na temelju svojih postignuća u promicanju tolerancije, humanog i nenasilnog ponašanja te pozitivnih odnosa unutar srednjoškolskog okruženja i u okviru svog izvanškolskog djelovanja. Preventivni kutak je mjesto koje učenici koriste za odmor, opuštanje, provođenje slobodnog vremena i druženje te imaju mogućnost pročitati velik broj stručne literature koja se odnosi na prevenciju svih oblika ovisnosti, brigu o tjelesnom i mentalnom zdravlju.

Također, za naše su učenike u preventivnom kutku dostupni letci i brošure koje mogu pročitati i ponijeti kući.

Predavanje za roditelje Dana 4.prosinca 2019.g. u maloj sali Pučkog otvorenog učilišta u Ivanić-Gradu održano je predavanje namijenjeno roditeljima i nastavnicima koji se svakodnevno suočavaju sa sve većom izloženošću djece i mladih s različi-m oblicima ovisnos-. Predavanje pod nazivom „Kako prepozna5 i spriječi5 razvoj ovisnos5“ održao je dr.med., spec. školske medicine, Tvrtko Pervan, rukovoditelj Službe za javno zdravstvo, mentalno zdravlje i prevenciju ovisnos5 Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije. Sudionici predavanja dobili su informacije o rizičnim ponašanjima mladih, kako prepozna5 konzumenta droge i kako spriječi5 razvoj ovisnos5. Osim gosta predavača, prisutnima se obra5la i liječnica školske medicine, dr. Bernarda Krnić koja je roditeljima i nastavnicima dala informacije o radu savjetovališta pri školskoj medicini u Ivanić-Gradu i mogućnos5ma tes5ranja konzumenata. Roditelji su ak5vno sudjelovali u raspravi i postavljali brojna pitanja te su iskazali zadovoljstvo održanim predavanjem.

13


VIJEĆE UČENIKA DA BI MLADI BILI AKTIVNI I ODGOVORNI GRAĐANI VAŽNO JE PODRŽATI IH U RAZVOJU KOMPETENCIJA, ODNOSNO ZNANJA, ALI I SPOSOBNOSTI I VJEŠTINA TE DEMOKRATSKIH STAVOVA I VRIJEDNOSTI. Dan ružičas5h majica program je prevencije vršnjačkoga nasilja, a obilježava se zadnje

srijede u mjesecu veljači. Cilj obilježavanja je skretanje pozornos5 mladima na međusobno uvažavanje odnosno borbu pro5v svakodnevnog nasilja, a posebno nasilja usmjerenog prema onima koje se smatra različi5ma. I ove godine, naši učenici i djelatnici u znak podrške odjenuli su ružičasto te se fotografirali s ružičas5m krilima u čijoj su izradi sudjelovali učenici svih 40 razrednih odjela. Svako pero izrađenih krila nosilo je poruku o važnos5 podržavanja ovog pokreta i važnos5 poruke #NasiljePrestajeOvdje.

e je su s a o k a tovim i nicam radio ci su na sa tolerancij o m s i čen lježili ma o ije obi odjelima, u ca s poruka vljalo je 40 c n a r im ali tva sta tole i dan im razredn obliku slag galica pred anju bogats o n d o r na ide av rug sl a e u Među ile u svim d adili plakat Škole. 40 anju i uvaž duka5vni v tvu i e ć r e š š d a provo og odjela iz edvorju na uka o prihv uštali su se nciju u dru da n r ra pr p razred o izložili u edno 40 po vorju Škole e na netole je razumje5 j k i d m koje s ih odjela i u eno, u pre jes55 učen anje. Važno d v n vi razred s5. Uz nave cilj imali os obno pošto s o t u a i različ ali koji su z ažno međ ijedni. v r ij mater im koliko je o jednako v 5 m a s ukaz vi is5, ali s nismo

VIJEĆE UČENIKA je 5jelo koje ak5vno sudjeluje u životu i

radu Škole te je njezin neizostavni dio. U okviru niza tematskih sjednica, članovi su imali priliku razvija5 svoje socijalno-emocionalne vješ5ne te sudjelova5 u interak5vnim sadržajima povodom obilježavanja značajnijih datuma. Posebno se is5če i njihova ak5vnost u nastavi na daljinu u virtualnoj učionici za članove Vijeća učenika, predsjednike i njihove zamjenike. U virtualnoj učionici imali su priliku predlaga5 sve što smatraju da može poboljša5 rad u virtualnim učionicama, raspravlja5 o problemima na koje nailaze te predlaga5 moguća rješenja 5h problema. Tijekom godine posebno su se trudili osmišljavajući ak5vnos5 za obilježavanje važnih datuma. Neke od njih možete pogleda5 na ovim stranicama.


Obilježili smo i Dan sigurnijeg interneta u naš korisnike Intern oj Školi. Kako je eta, i za naše u ovo vrlo važna če nike, nastavnic ak5vnos5 na tu tema za sve i informa5ke i temu kroz cije m li atema5ke održ prošli tjedan. P kvizova, anketa avali su rovedeno je m , testova, razgo noštvo radionic vora, webinara odjelima, čemu a, predavanja, i grupnih radova je prisustvova u gotovo svim lo više od 400 u poučna dokazu r azrednim če nika. Da je tem je velika angaži a aktualna, zan ranost i zaintere na sve ponuđen imljiva i siranost naših u e ak5vnos5. čenika koji su s e rado odazival i

Švear povodom Dana zaljubljenih u Ivanić-Gradu i Križu!

Naši učenici, ia ko daleko od š kolskih klupa, s jednaki i jednak je5li su se da sm o vrijedni. U svo o upravo u raz jim virtualnim u kromosoma gl ličitos5ma SVI čionicama sazn avno genetsko o ali su da je triso b ilj ež fotografirali su je o so b a s Down sindro mija 21. svoje šarene ča mom i u znak p rapice povodo odrške m Dana osob a s Down sindro mom.

ate Dan krav

Dan žena


Švearovci volonteri

2019./2020.

ŠKOLSKI VOLONTERSKI KLUB Brojna su istraživanja pokazala da volon-ranje pomaže osobi u razvoju različi-h ak-vnos- i interesa, jačanju samopouzdanja i sigurnos-, razvijanju komunikacijskih i socijalnih vješ-na, razvoju vlas-tog iden-teta i osjećaja neovisnost, razvoju poštovanja drugih, uključivanju u zajednicu i da donosi brojne druge pozi-vne promjene. Svake nastavne godine naš ŠKOLSKI VOLONTERSKI KLUB prema interesima učenika i potrebama zajednice organizira nekoliko volonterskih ak5vnos5 u kojima sudjeluje znatan broj učenika. Kroz slike i tekstove vam donosimo pregled nekih volonterskih akcija…

Naši u čen pod m ici gimnazijsk entor og us Tupek stvom profe mjerenja iz K Tič so riž na pro inović mar lj rice kemije L a ivo su izvodn id ije i ji ovogo dišnjoj prirodne ko predano rad ili zmetik Bučij adi. e na

napisali ić-Grada e, a n a Iv iz rinc“ je želj „Mali p njaku i izrazili svo vaki e g u r d u istih. S u Božić Članovi ma Djed su u ostvarivanju ispuniti želju is p ja o v su s vali u želi ici sudjelo ni te kojem naši učen rao je jedno dije lja. Njihovi poklo djeci e b ž a u iz a r is je u čio pop ih razred s ji n o k lo k u o njak ili p te su kup u se Djedu Božić darivanjem s i im il proslijed m domjenku. Ov i ove želje no na božić djeci ispuniti njih ca. o a li željeli sm mijehe na njihov s o i it izmam

Krea5vna radionic a Udr

Dan Palčića

16

uge “Mali Princ”


Švearovci humanitarci

2019./2020.

Dobro je činiti dobro Dana 18. 12. 2019. u prostoru naše Škole održana je humanitarna akcija pod nazivom “Dobro je čini5 dobro”. Sudjelovao je velik broj naših učenika, otvorena srca. Prikupljena novčana sredstva usmjerena su potrebi5m učenicima naše Škole kao i š5ćenicima Doma u Oborovu su učenici posje5li krajem siječnja 2020.

Božićni sajam u Križu Učenici 4.c razreda sudjelovali su na Božićnom sajmu Općine Križ. Na svom štandu nudili su kolače, prirodnu kozme5ku koju su sami izradili te vrući kakao za najmlađe posje5telje. Sav prihod donirali su u humanitarne svrhe.

17


Uspjesi naših učenika

2019./2020.

etu rukom u u j n a atjec n je ijskom n avno natjeca n a p u a Drž to na Ž 1. mjes ke - plasman n oj za djev

1. mjesto na Županijskom natjecanju iz engleskog jezika

ijskom a Župan n ojke o t s je i za djev 3. m c r a š o k ju u natjecan

2. mjesto na Županijskom natjecanju u stolnom tenisu za djevojke

1. mje st natjec o na Županij anju u krosu skom za dje vo

ijskom a Župan n o t diće s je 3. m u za mla s o r k u ju natjecan

jke

Županijsko natjecanje u streljaštvu za djevojke i mladiće 1. i 2. mjesto u ženskoj i 1. mjesto u muškoj pojedinačnoj

18


Posebna natjecanja

2019./2020.

Zlatni Dabrovi U studenom u našoj Školi organizirano je i provedeno Međunarodno natjecanje Dabar. Sudjelovalo je 27 učenika prvih, drugih, trećih i četvr5h razreda. Učenica 3.b razreda Lana Ba5nić, učenik 3.b razreda Dominik Bastalić, učenik 1.b razreda Will Milan Šimunović i učenik 4.k razreda Mateo Špagnut svojim su rezulta5ma ušli su u 10% najboljih učenika Hrvatske u kategoriji GigaDabar. Uručene su im njihove Zlatne diplome te prigodni pokloni uz čes5tke za njihov izvrstan uspjeh i ambiciju za vlas55 napredak te promicanje imena i ugleda naše Škole.

Statistička olimpijada Učenici naše Škole i ove su godine sudjelovali u

nacionalnoj fazi Europskog sta5s5čkog natjecanja.

Nakon održanog prvog kruga natjecanja čak tri ekipe naše Škole plasirale su se u drugi krug. Ekipa 3.a (KOMAE3) Matea Brković, Ema Ze5ca i Korina Žučko zauzela je 7. mjesto, ekipa 4.a Sara Međaković, Lucija Veljača i Hana Vukošić Derežić (ZMAJEVI4) je bila na 8. mjestu, a ekipa iz 4.b (JUAN2) Luka Koščević i Franjo Lukinović na 11. mjestu. Mentorica navedenim ekipama bila je prof. Anđela Kosovec . U prvom je krugu natjecanja iz naše Škole sudjelovala još ekipa 3.d, Ema i Ana Hasan s mentorom prof. Sinišom Vodopijom.

Uspjehe naših učenika možete pogleda5 u Javnoj pohvali.

Natjecanje je organizirao Eurostat u suradnji s Hrvatskim državnim zavodom za sta5s5ku s ciljem po5canja zna5želje, interesa i snalažljivos5 srednjoškolaca pri pretraživanju, razumijevanju i primjeni stečenog sta5s5čkog znanja.

Čes5tamo svim učenicima i njihovim mentorima!

19


Aktivnosti

2019./2020.

FVD Lumière piše: Robert Haim, prof. voditelj

Ove godine FVD Lumière napušta če5ri važna člana, če5ri kotača, motori naše družine. Tijekom školske godine bili smo konstanta u praćenju svih školskih ak5vnos5, različi5h projekata i programa. I na ovaj smo način stvarali srednjoškolske uspomene. No, ovog puta potrebno je i koji redak posve55 upravo neumornim članovima FVD Lumière. To su mladi ljudi, ljudi koji odišu zanosom, koji ispoljavaju svoju krea5vnost te ruše granice. Svojom energijom i voljom pokazali su kako ne postoji nemoguće, kako zajedničkim radom ostvaruju i više od filmskog i foto kreacija. Smatram vas velikim potencijalom Šveara te mi je drago, da kao voditelj ove naše družine imam priliku uči5 od vas i s vama.

MLADEŽ HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA piše: Nada Gregorek, pedagog

Na krilima dobre tradicije i u školskoj godini 2019./20. mladi HCK Srednje škole Ivan Švear Ivanić Grad, njih 12, krenuli su u usvajanje širokog spektra znanja i vješ5na iz područja pružanja prve pomoći povrijeđenim i unesrećenim osobama, prava djece, osnovnih načela rada CK, povijes5 i razvoja ideje o međunarodnom humanitarnom pravu i pravu čovjeka, o liku i djelu čovjeka čija je ideja promijenila svijet – Henriju Dunantu. U pripremama za nastavak natjecanja na međužupanijskoj razini prekinula ih je pandemija i zabrana okupljanja, ali plemenite ideje, želja i potreba za djelovanjem i pomoći drugome, u trenutku kad mu je potrebna, ostaju trajne. Istaknu5 treba ak5vnost članova u provođenju programa Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad na zaš55 zdravlja i pružanja prve pomoći te obilježavanju značajnih datuma.

Obilježen je Svjetski dan prve pomoći prezentacijom AVD uređaja, masažom srca i umjetnog disanja, te bočnim položajem, istovremeno obilježen je i Tjedan borbe pro5v TBC-a, sudjelovalo je 6 volontera. Za učenike četvrtog razreda Osnovne škole Đure Deželića organizirane su radionice o osnovama pružanja prve pomoći u kojima je sudjelovalo 9 učenika volontera. Zasade volon5ranja i humanitarnog rada mladi Crvenog križa naše Škole njegovat će i dalje. 20


Aktivnosti

2019./2020.

Dan škole Svake godine u svibnju, svečano obilježavamo Dan škole, u spomen na Ivana Šveara po kojemu naša škola nosi ime. S obzirom na to da smo ove godine Dan škole mogli obilježi5 samo virtualno, prisje5li smo se nekih od ak5vnos5, projekata i trenutka koji su obilježili ovu nastavnu godinu, učenika i njihovih profesora koji su ostvarili izvrsne rezultate na županijskim, međužupanijskim i međunarodnim natjecanjima. Svim učenicima, roditeljima, nastavnicima i djelatnicima škole zaželjeli smo sretan Dan škole uz želju da nam je ovo zadnji Dan škole u razdvojenos5!

21


TEMELJEM ČLANKA 136. STATUTA SREDNJE ŠKOLE IVAN ŠVEAR IVANIĆ GRAD, JAVNO POHVALJUJEMO UČENICE, UČENIKE I NJIHOVE MENTORE KOJI SU SUDJELOVALI NA ŽUPANIJSKIM, MEĐUŽUPANIJSKIM I DRŽAVNIM NATJECANJIMA U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020..

JAVNA POHVALA 5. Kros (djevojke) • Ekipa u sastavu: Valentina Pavković, 4.a, Stella Škrinjar,

A) Županijska razina

4.a, Ana Hasan, 3.d, Ema

1. LIDRANO

Bobić, za osvojeno prvo mjesto

•Mia Cerovečki 1.a, mentorica Valentina Pižir, predložena za državnu smotru

Hasan, 3.d, mentor Goran

•Ema Hasan, 3.d, mentor Goran Bobić, za osvojeno treće mjesto u pojedinačnoj konkurenciji

2. Engleski jezik

6. Kros (mladići)

•Paola Tutić, 2.d, mentorica Metka Mladovan Burton, za

• Ekipa u sastavu: Petar Bočki, 2.k, Leo Marković, 4.a, Dominik

osvojeno prvo mjesto •Dora Prilika, 2.a, mentor Franjo Baković, za osvojeno treće mjesto 3. Matematika •Dominik Bastalić, 3.b, mentorica Anita Jurina, za osvojeno prvo mjesto •Oliver Ozvačić, 3.k, mentorica Anita Jurina, za osvojeno treće mjesto • 4. Košarka (djevojke) Ekipa u sastavu: Tena Boštjančić, 4.b, Katja Palaić, 3.a, Ema Popović-Gecan, 2.a,Tea Popović-Gecan, 2.a, Lorena Jerković, 4.a, Ema Hasan, 3.d, Ana Hasan, 3.d, Nika Jambrek, 1.b, Maria Blažević, 1.b, mentor Jurica Jakšić, za osvojeno treće mjesto

Pavlović, 4.a, mentor Goran Bobić, za osvojeno treće mjesto 7. Streljaštvo(djevojke)

Cupek, 3.a, Lara Brebrić,1.a, Ana Hasan, 3.d, Ema Hasan, 3.d, Tea Popović-Gecan,2.a, Ema Popović-Gecan,2.a, Maria Blažević,1.b, Dea Dasović,1.a, Katja Palaić, 3.a, Klea Duvandžija, 1.a, mentor Antonijo Pokas, za osvojeno prvo mjesto B) Međužupanijska razina 1. Vjeronauk •Gabrijela Baštijan, 1.b, Ivan Blažević, 3.b, Anđela Najdić, 3.d, Mateja Horvat, 3.d, Marko Orešković, 1.b, mentorica Josipa Hlevnjak, za osvojeno drugo mjesto

• Antonela Čukman, 4.d, mentor Antonijo Pokas, za osvojeno prvo mjesto •Iva Popović-Gecan, 4.b, mentor Antonijo Pokas za osvojeno

C) Međunarodna razina •Natjecanje Dabar, kategorija GigaDabar: Lana Batinić,3.b, Dominik Bastalić,3.b, Will Milan Šimunović, 1.b, razreda Mateo

drugo mjesto 8. Streljaštvo (mladići) •Petar Blagec, 2.k, mentor Antonijo Pokas, za osvojeno prvo mjesto 9. Stolni tenis (djevojke) • Ekipa u sastavu: Sara Rustja, 3.d, Maja Mandić, 3.a, Matea Brković,3.a, Iana Adamović, 4.a, mentor Antonijo Pokas, za osvojeno drugo mjesto 10. Rukomet (djevojke)

2019./2020.

• Ekipa u sastavu: Nika Jambrek, 1.b, Tena Boštjančić,4.b, Katja 22

Špagnut, 4.k, mentorice Iva Ipšin, Anđela Kosovec i Anita Jurina, svojim su rezultatima ušli u 10% najboljih učenika Hrvatske.

U ovoj godini punoj izazova, nisu se sva natjecanja uspjela realizira5 i nisu svi učenici dobili mogućnost sudjelova5 na županijskim, međužupanijskim i državnim natjecanjima koja su zbog pandemije otkazana. Svim učenicima i mentorima, koji su sudjelovali na školskim ili su bili pozvani na županijska i državna natjecanja, želimo čes5ta5 i naglasi5 da smo ponosni na svaki njihov uspjeh!


Učenici generacije

2019./2020.

UČENICI GENERACIJE 2019./2020. Temeljem članka 136. Statuta Srednje škola Ivan Švear Ivanić Grad, za učenike generacije bili su nominirani: Kategorija opće gimnazije: Andlar, Karlo (4.c), Ivanković, Patricia (4.b), Škrinjar, Stella (4.a) Kategorija četverogodišnjih strukovnih programa: Đambo, Sara (4.d), Pavanić, Lucija (4.i), Šinjor, Lukas (4.n), Špagnut, Mateo (4.k) Kategorija trogodišnjih strukovnih programa: Čaržavec, Leon (3.e), Jambrešić, Patricia (3.g), Kedveš, Adriana (3.j) Kategorija pomoćnih zanimanja: Makar, Veronika (3.l)

Možemo bi5 ponosni na sve kandidate, njihove uspjehe, ljudske osobine i vrijednos5!

Patricia Ivanković, 4.b Opća gimnazija

“Već se u prvom razredu istaknula kao osoba spremna prihvatiti važnu ulogu vođe te ju je svojom odlučnošću i dosljednošću u potpunosti opravdala. Spomenute kvalitete nisu je napustile ni kad se našla pred nepoznatim i naizgled neprohodnim izazovima, a znamo da osobnost do izražaja dolazi upravo u teškim trenucima. Patricia nam je to svojim primjerom i dokazala. Svjesni težine rada u grupi sastavljenoj od osamnaest različitih osobnosti, suglasni smo da je Patricia odradila dobar posao trudeći se motivirati i inspirirati nas, te nas i na trenutak učiniti malom obitelji. Patricia je svestrana, zrela, odgovorna i marljiva, inspirativna i kreativna, razvijenih socijalno-emocionalnih vještina. Na ovaj način joj se zahvaljujemo što je beskompromisno odlučila ponijeti i dio našeg tereta te što nam je dala priliku učiti uz nju i od nje. Nadamo da će joj se uloženo vratiti u budućnosti…” 4.b i razrednica Marijana Baksa

23


Učenici generacije

Mateo Špagnut, 4.k

2019./2020.

„Kad se spustio s kloštarskih visova u nizinu našeg Otoka, ni sam nije slutio kamo će ga odvesti ove četiri godine. Tko bi znao, ili tko bi samo pomislio, da tamo negdje u vrhovima kloštarskih borova struji melodija trube koja će doploviti do nas i dotaknuti nas. „Glazba prije svega“, rekao bi Verlaine, ali u njemu je glazba sve u svemu. Ona struji magnetnim poljem, struji između dva Kirchhoffova zakona. U inerciji Prvog Newtonovog zakona , ona je vanjska sila koja tjera na promjenu stanja. Ona struji kroz sintagmatske i paradigmatske odnose.“

Tehničari za električne strojeve s primijenjenim računalstvom

4. k i razrednica Mirjana Banković-Malečić

„Od te male djevojke možemo naučiti puno velikih stvari. Tijekom našeg školovanja naučila nas je, iako ona toga nije ni svjesna, kako poštovati roditelje i svoje starije ukućane. Kroz njenu životnu priču svi možemo naučiti kako ostati pozitivan unatoč brodolomima u životu. Ona je jedna zabavna, dobra, iskrena i neiskvarena djevojka. Uvijek je spremna pomoći svima i bez uvjeta, što je i činila sve ove godine koje smo proveli zajedno. Ona je prijatelj kakvog bi svatko trebao imati i dijete kakvo si svaki roditelj može poželjeti. Nadamo se da će Adriana postati učenik generacije jer baš je ona pravi primjer odličnog učenika i prijatelja.“ 3. j i razrednica Zvjezdana Kurešić

Adriana Kedveš, 3.j Prodavači

„Veronika je vedra i altruistična osoba, a duh obitelji i zajedništva koji su joj važni prenijela je i u svoj 3.L. Cijeni tuđu pomoć i savjete, a jednako tako voli pomagati kolegama u razredu oko domaćih zadaća, učenja te rješavanja prijateljskih i ljubavnih nesuglasica. Njezin trud i predanost svemu što radi rezultirali su odličnim uspjehom tijekom sva tri razreda, a nisu ostali nezamijećeni ni izvan škole, tj. na praktičnoj nastavi. Veronika je ponos svoje obitelji, svoje razrednice, razreda i škole. “ 3.l i razrednica Adrijana Koščević

Veronika Makar, 3.l Pomoćna zanimanja 24


4.a Opća gimnazija

Koliko lica toliko osobnosti, u našem razredu bilo ih je dvadeset i pet. Svaka glava nosila je svoje ideje, pa smo nerijetko bili u raspravi, međutim uvijek je pobijedio onaj pravedan odabir. Upravo naš razred primjer je kako se različitosti mogu spojiti u jednu savršenu cjelinu. Jedni drugima uvijek smo pružili pomoć. Svaki profesor, koji je u naš razred ušao tužnog lica, iz njega bi izašao sretan, jer rijetko tko je mogao odoljeti našem zaraznom smijehu i glupostima. Mi smo razred, u kojemu se može pronaći puno različitih sportova. Jedna karakteristika ostala je od početka ista, a to je da se sve dogovaralo u zadnji tren. Uvažavalo se svačije mišljenje, a to nas je od prvog dana učio naš razrednik Vedran Berlan. Vođa naše obitelji, koji nas je najprije učio kako se uvijek treba boriti za sebe i postići one prave moralne vrijednosti, a zatim bi nastupilo školsko gradivo. Za kraj želimo se zahvaliti svim našim profesorima što su uspjeli izaći na kraj s najpričljivijim razredom, ali najviše se želimo zahvaliti našem razredniku, koji nam je bio stalna podrška kroz sve ove prekrasne četiri godine.

25


Iana Adamović

Tonija Češković

David Čuni

Lijevo, desno, lijevo

Oprostite što kasnim, bila je rampa *ne živi preko pruge*

Ide gas

Vedran Domitrović

Hrvoje Horvat

Lorena Jerković

Ne treba meni pandemija da ne idem van

Ime neko maramicu? Krvavo mi sve (Franjin kebab 10/10)

FVD (Fakat Volim Doknisamnasatu) Lumière

Ivor Kljak

Lucija Krznar

Leo Marković

Oprostite što kasnim, rampa je bila spuštena *živi preko pruge*

Error

Ima ko kaj za jest?

26


Sara Međaković

Valentina Pavković

Dominik Pavlović

Uvijek na vrijeme

Profesorice ja ne mogu sad to ispraviti, mogu bacit papir u smeće?

Ma igro bi ja u NBA-u, al me koljeno zeznulo

Marta Pavunec

Livia Piljek

Petra Rošin-Grget

Bude mama opravdala

Kraća od ove školske godine

Četiri godine završila u dvije

Roberta Sunjog

Vita Šarić

Cola zero.

Ma ja ovo nemrem 27

Stella Škrinjar Više me muči citat za godišnjak nego matura


Nikolina Tadić

Dario Tomas

Saša Utješinović

Ide ko u Mlinar?

Nit lijep nit ružan , taman

Urlam

Lucija Veljača

Lucija Vodas

Hana Vukošić-Derežić

Bježim ja u Dansku

4 godine – 1000 nijansi

Chillam

Adam Vuković

Vedran Berlan, prof. razrednik

mA u SrEdNjOj Cu Ja nARasT DeČKI 28


4.b Opća gimnazija

Svi putevi vode u raskin ured.

29


Dora Bahčić

Jelena Baković

Tena Boštjančić

Napokon prošlo i ovih 126.144.000 sekundi

Ekipa, ‘oćemo prozor?

Iz rukometa 5+, iz tjelesnog 1-

Tea Dević

Patricia Ivanković

Karlo Kranjčina

I kaj sad?

Oprostite što kasnim, bila sam kod socijalne

Budem još razmislio

Franjo Lukinović Sad svi znate otvorit vrata kad sam vam ja pokazal (Hvala Hrvoje)

Marija Milić “Nije sve u znanju, ima nešto i u hidratantnim kremama” - I.G., Bitange i princeze 30

Matea Popović Ja ne znam kaj vi hoćete!


Iva Popović-Gecan

Lana Švec

Goran Vešligaj

Oslijepite svi

Zato jer…

Ostali učenici: Ivan Cunj Ena Cimerman Zvonimira Javornik Emanuel Keleminec Luka Koščević

Marija Vukošić Inače ništa ne ostavljam nedovr…

Marijana Baksa, prof. razrednica

31


4.c Opća gimnazija

Upoznali smo se u jesen, jesen 2016. godine… Školska je zgrada bila poput svjesnih snova, te s5gla su nova djeca, puna pitanja, zna5željnih pogleda, strahova i očekivanja, neistražene energije. Prolazile su godine, njih če5ri, učionice su se mijenjale, školski zidovi ukrašavali, no mijenjali su se i oni. Ojačana je njihova snaga, fizički i mentalni kapacite5 mladih ljudi. I to vidimo kroz kaleidoskop kriških gimnazijalaca. Narasli su u odvažne, krea5vne, pronicljive i samosvjesne mlade ljude. Znate što je najljepše? Op5mizam! Suočavali su se u če5ri godine sa Scilama i Haribdama, ali uvijek je zadržan op5mizam. Povremeno uz krmeljive oči, prazan želudac te sporadično zagubljenu mo5vaciju, ali nikada bez pozi5vnog odnosa prema nastavnicima, školi, obvezama i prijateljima. Nosite to i dalje! Kao razrednik, povremeno sam postavljao ljestvicu visoku te po5cao vas na bolje i jače, samo iz razloga što sam vjerovao u vas. To ste mi i dokazali! Sad i ubuduće, važan ste kamenčić u mozaiku moga života.

32


Karlo Andlar

Mihael Gašparec

Tea Grden

Kad riješim, pošaljem.

Ma ima vremena

Spavanje mi je droga, klupa mi je diler, a profesor policija.

Barbara Halaček

Inga Herbst

Lara Jareš

Joj, ja niš ne znam

Ma nije šalabahter, to mi je tetovaža

The vibes are off

Karla Kerhač

Petra Legin

Jan Marinić

,,Petra, daj mi da prepišem“

Treba mi kava

33

,,Mijenjam dežurnog“


Lucija Pavličević

Anamarija Prebeg Profesorica: “Ne postoje glagoli koji završavaju na č ili su jako rijetki!“ Anamarija: ,, Pa ima, sendvič“

Ines Pribolšan

Mia Rogić

Lorena Sikirić

A ak si hoću popiti gemišt to je moja privatna stvar

,,Od svih fobija za postofobiju sam sigurna da nemam“

,,Jel sad dobro vrijeme za priznat da mi je ključ od ormarića za pribor upao u umivaonik?“

Laura Šipić

Irina Škvorc

Veronika Treppo

Paulina Martić Je l` može sljedeći put

,, Bude tata zvao“

34

Reci ,,jao“ i kreni dalje


Robert Haim, prof. razrednik

35


4.d Ekonomisti

Naše školovanje brzo je prošlo, vrijeme za odlazak sada je došlo. Ispite odgađali, izostanke smo opravdali, ponekad se i svađali, kroz srednju smo odrastali, profesore voljeli, najbolje dane u školi proveli. Običan razred nikad bili nismo, da nas ne zaboravite voljeli bismo.

Prošli smo svašta, bilo je i svađa, al na kraju opet mirna nam je lađa. Pametni jesmo, nema se šta reći, Bili smo spremni svako znanje steći. Uvijek dragi, mili svima, ponosan je Ištva što nas ima. Mi vam sada moramo poć Bolji razred nikad neće doć.

36


Mandica Barišić

Marija Bilić

Petra Birt

The Office, Sezona 3., Epizoda 17., 07:32 min

Ajmo uno uno

Meni svejedno

Patricia Brcković

Antonela Čukman

Kristina Čolić

JG3

Joj, samo da ne moram na ploču!

O ekonomiji sam najviše naučila za vrijeme 3. i 4. razreda

Sara Đambo

Natalija Fabijančić

Marina Jaković

Nitko nije savršen. Dobro da ja nisam nitko.

JG2

37

JG1


Dominik Kesedžić

Mateo Kljak

Lucija Labrtić

Pucanj u noguu!!!

May the force be with you

Elena Ledinščak

Laura Lovrić

Lorena Mikac

Više me nema, nego što me ima!

Pogledala sam više serija nego što sam bila u školi

Jel mi ravna kosa?

Ema Milički

Marija Magdalena Murek

Adriana Novaković

O toleranciji treba učiti od pušača. Još se ni jedan pušač nije požalio na nepušača.

Odlazak na kavu je uvijek bila bolja opcija

Kasnim 38

Jesam ti rekla


Ružica Pavanić

Nina Piljagić

Klaudija Rakovčan

JG4

Ne znam što želim, ne želim što znam.

Meni se spava

Sandrino Sekulić

Mateja Šaško

Gabrijel Šimunović

„Sandrino, jel imaš maramice?“

Ja bi jela

Zbogom sive luke i oblaci

Helena Vinković

Alen Ištvanić, dipl.oec. razrednik

“ja: dfdhfgd netko: Daj ponovi šta si rekla??” 39


4.i Komercijalisti

Od početka smo bili posebni! Započeli smo ovo srednjoškolsko putovanje na specifičan način, a tako ćemo ga i završi5. Bilo je i suza i smijeha. Zajedno smo bili nemogući, ali i složni. Svaki dogovor smo ispoštovali i koliko god se nekada nismo slagali, kada je trebalo uvijek smo jedni drugima čuvali leđa i nismo dali na onoga tko je naš. Na početku nas je bilo nešto više, sada nas je nešto manje, ali uvijek ćemo osta5 jedni drugima u sjećanju u onom početnom broju jer svi smo mi najposebnija generacija 4.i. Gubili smo se na izle5ma, nismo se mogli dogovori5 za film, na maturalcu nas je bilo malo, ali pazi sad.. Mi smo oni koji su krečili trojku, mi smo oni koji su preživjeli štrajk pa i koronu. Mi smo oni koji su profesore lju5li, ali isto toliko i veselili. Hiperak5vni, ludi, veseli, svadljivi, odgovorni, ali najviše posebni. Koliko is5, toliko pak i različi5. Osoba koju sigurno nikada nećemo zaboravi5 je naša divna raska! Muku je mučila, ali na kraju nas je naučila kakvi ljudi trebamo bi5. Naučila nas je da nikada ne smijemo da5 na sebe i da smo najbolji baš ovakvi kakvi jesmo, uz sve naše mane i vrline. Ona je ta koja nas je voljela i gubila živce s nama, ali uvijek nam je čuvala leđa pred drugima i radila sve za naše dobro. Prošli smo dug put i bilo je svega, ali baš ovakav nesavršeno savršen jest vrijedan svakog trenutka. Zauvijek u sjećanju, 4.i!

40


Dolores BiluĹĄ

Nikolina Bokun

Marina Crnoja

UÄ?enica spava pod satom!

Bitno da je nekad bilo lepo.

“Imam ja‌đ&#x;˜€ â€?

Petra Domitrović

Magdalena Duvnjak

Livia Filipaťić Kaj će mi matura

MoĹže malo tiĹĄe?

Milana Filipović

Gabriel JuriÄ?ki

Nebu s toga niť’

Magdalena KovaÄ? Ja sam proĹĄla al korona nije

41


Karla Kralj

Ivana Malec

Uopće vas ne čujem, nemam trenutno baterije kod sebe.

Meni je to tak bezveze.

Valentina Mirt

Anamarija Očić

Te ko kaj pito

A kaj sad bum si spili nekaj

Lucija Pavanić

Lorena Sekulić

Ne diži mi živce.

Laku noć

42

Mario Merkaš

Sebastijan Oreški

Tara Smolčić Ima ko kaj za jest?


Ostali učenici: David Forko

Gabriel Tučkorić

Anamarija Vidmar Mogu izać? Tata mi je donio burek.

Josipa Hlevnjak, dipl.teol. razrednica

43


4.k Tehničari za električne strojeve s primijenjenim računalstvom

Razred kojem je najviše kasnio prijevoz, ali su s5gli na cilj.

44


Bernard Belić

Bruno Benko

Marko Bogdanović

8bberlin8

The Office, season 7, episode19, minuta 14:45

Ja nisam Marko, ja sam legenda.

Filip Božić

Luka Filipović

Dario Gavranović

The name is Božo, Limun Božo.

Svaki dan nova škola, svaki dan nova borba.

Već je gotovo!

Eugen Hartman

Domagoj Ištuk

Matej Komšo

Komšo, daj drugi!

Napisat ću zadaću sljedeći put.

Koje?

45


Domagoj Lukić

Dominik Matleković

Marcel Novačinović

Bilo je lijepo dok je trajalo.

Dva metra od mene.

Ja sam!

Rafael Orač

Ivan Pogdorski

Egon Skendrović

Najvažnije je da smo svi živi i zdravi!

Nisam ja, to je Rafo!

Jednom se živi, zato sve proživi!

Ostali učenici: Filip Dabac Leo Sedak Josip Tomić

Mihael Široki

Mateo Špagnut

Ne po mojoj deci!

Idemo dalje! 46


Mirjana Banković-Malečić, prof. razrednica

47


4.n Naftno-rudarski tehničari

Malo je reći da kao pojedinci nosimo svoje različitos5, no unatoč tome, na satu nam zajedničkih šala nikad ne ponestaje. Iako Glazbeni kao predmet nismo imali, na Nacrtnoj geometriji smo osim crtanja učili i kako se odbijaju zvučni valovi u učionici te na temelju toga izlučili tko zvukove proizvodi. Kao razred smo evoluirali i prebacili se na leteće projek5le koji su ispunjavali neiskorišten zračni prostor učionice broj 1. Raska nas je odlično naučila matema5ku, a mi kao vrsni naxaši primjenjujemo ju u svakodnevnom životu. Neki su odlični u rješavanju zadataka na satu, neki u zbrajanju izostanaka, a neki u zbrajanju računa iz Piccola. Ni struka nam nije strani pojam, naučili smo drža5 lopatu, osnaži5 kist i vozi5 tačke. Neki su zbog kašnjenja na sat i praksu, drža5 lopatu naučili dvaput. Odlasci u auto-školu su u 4.razredu bili neizbježni. Ispada da nismo ni vrsni vozači, ali smo zato mamini i ta5ni sinčići. Nažalost, zadnjeg dana nastave ni svjesni nismo bili i razišli smo se u 5šini. Sada čekamo upute stožera i ministrice Divjak hoćemo li ima5 norijadu. Sve je završilo u s5lu „danas hoće, sutra neće”!

48


Jurica Bakran

Vedran Bertek

Marin Cicak

Mogu po milchschnitte?

Oprosite što kasnim,zaspo sam!

To je ta problematika.

Luka Ćurić

Luka Fijačko

Filip Filipović

Oba daju 3+

M56 liječim u birtiji!

Borna Hanžek Zakasnil sam na bus.

Martin Horvat Dečki poslije škole u Piccolo na belu, da se odma zna ja sa Stipom ne kartam. 49

Petar Ivšić Nisu svi k´o ti.


Stipo Kasalo

Marin Komljenović

Matej Krsnik

Do kad ovo trebamo predat?

Cigare, mobitel i novčanik su tu, a sad možemo ić´.

0/24 spavam

Dino Pavić

Dominik Rac

Ivan Ravlić

Nikad u rizik braćo.

Ja odem, potrudite se da me ne zapiše./ U Tamperu sam

Trening, kile, mišići, žile

Damian Sekulić

Lukas Šinjor

Filip Špehar

Prije dođem do Italije neg ´ do škole.

ŠŠTAAA?

50

Šumarija d.o.o.


Mario Trnčić Glava me boli!

Ivan Trputac

Marko Turčinović

Ide ´ko do konzuma, idem po mlijeko?!?

Ide ko na pelin?

Mihael Valentić Nebum ja to pisal!

Anita Jurina, prof. razrednica

51


3.e Industrijski mehaničari

Ove tri godine su prošle brzo. Sada na kraju možemo prepozna5 što je bilo dobro, a što nije. Sve to nosimo sa sobom, prijateljstvo, vješ5ne i razne glupoos5 koje smo radili. Iako to nismo pokazivali, zahvalni smo na svemu što smo naučili i proživjeli.

52


Matej Cimaš

Karlo Crnčević

Leon Čaržavec

Domagoj Čolić

Robert Dianek

Martin Dubravec

Miroslav Jambrešić

Jan Levar

Petar Šimunović „Ne da mi se učiti“

53


Ostali učenici: Ivan Cumbaj Filip Filipović Leonardo Kejić Petar Kolić Marko Kupsjak Dejan Kuri Darian Renić Tadija Šimić

Petra Fijala, mag.theol. razrednica

54


3.g Frizeri

Bitno da je nekad bilo lepo!

đ&#x;˜‚đ&#x;˜‚đ&#x;˜Ž

55


Barbara Bokor

Lorena Crnojević

Mateja Čolić

„nema nazad“

„Vidimo se na Bora Bori luzeri“

„mogu na wc“

Petra Horčićka

Patricia Jambrešić

Jelena Ježek

Dok drugi učenici za 5 mole, mi bježimo iz škole !

Sve što možeš zamisliti, možeš i ostvariti.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće.

Marko Josipović

Ivona Kasalo

Ivona Kozumplik

Hoćeš li možda keks?

Bok, ja sam Ivona i poznata po tome što čitam knjige.

„Kada je vani oblačno, budi nečije sunce.”

56


Viktorija Kuharić

Adrijana Kutnjak

Lucija Lauter

Bitno da je nekad bilo lijepo

Money can’t buy us happines

Živimo u svijetu gdje je veći problem prazna baterija od mobitela, nego prazna glava.

Marija Mahmutović

Marino Majurec

Patricija Mesarić

We were born to be real, not to be perfect.

Jesi za sokić?

Jel ide ko markirati?

Iva Meznarić

Katarina Milić

Tinea Neduhal

„uvijek, vedra, nasmijana, vesela…“

Zemër

„Hoću ako moram, možda bi bilo fora“

57


Gabriela Nujić

Ilijana Oršulić

Helena Peršić

There is always a reason to smile, find it.

„Znanjem dolaziš do moći, a karakterom do poštovanja“

…ajmo na rundu !

Leonarda Quni

Finka Vranjić

„Mobitel mi je na popravku“

Kad sam dobra dobra sam, kad sam loša onda sam još bolja.

Marina Mihaljević Hranitelj, dipl.ing. razrednica 58


3.j Prodavači

U Srednju školu Ivan Švear 2017. godine upisana je jedna vrlo mala skupina mladih ljudi. Bili smo najmanji razred među prvim razredima, ali i u mnogim drugim stvarima bili smo „naj“. Tako su nam rekli da smo najtiši, najposlušniji i da je s nama lako surađivati. Od prvog dana svi smo se dobro slagali i međusobno uvijek jedni drugima pomagali. Naš razred spoj je vrlo različitih karaktera i sudbina, ali upravo nas je ta različitost odlično udružila u super tim. Upravo smo iz tih različitih osobnosti jedni od drugih puno naučili, kako o životu tako i o učenju. U razredu smo tako imali učenike koji su nas nasmijavali, one koji su nas tješili, kao i one koji su nas svojom upornošću tjerali da dajemo od sebe još više i bolje.Više nismo u razredu, ali to ne znači da nismo zajedno jer stvorili smo čvrsto prijateljstvo koje će nas i dalje pratiti u našim životima.

59


Karolina Bačan

Martina Bakoš

Završila dvije škole pa misli da je pametna.

Recite joj da me ne upiše.

Klara Brekalo

Katja Bučar

Verona Gerić

Profesorice, ja bi na kavu.

Žurim na vlak, i gladna sam ne stignem dati izjavu, ovo mi je zadnji put obećajem.

Što je meni ovo trebalo.

Adriana Kedveš

Marija Kondres

Helena Kovačić

Dobra, draga, darežljiva i uvijek nasmijana.

Čemu panika?! Uvijek možemo do Alibija. 60

Filip Brcko

Nisam dobra u smišljanju izjava.


Leon Kraljić

Julijana Kujadin

Danijel Matić

Pametan, simpatičan i humorističan.

Nemojte mi mater zvat!

Lijep,mlad, simpatičan previše romantičan.

Marin Petrović

Domagoj Repač

Mama, mogu ostat doma?

Dobar u nogometu.

Petra Pajić Društvena sam osoba, volim pomoći drugima, volim se zabavljati s društvom i volim izlaziti van.

Ostali učenici: Alisa Gajski Nikolina Kos

Lucija Šimunović Dobra, darežljiva i skromna. 61


Zvjezdana Kurešić, prof. razrednica

62


3.l Pomoćni administratori

Naš razred bio je malen, no ipak velik.Velik zbog velikih riječi kao što su prijateljstvo, radost, rad, učenje i uspjeh. Kroz tri godine školovanja naučili smo pravo značenje tih riječi. Naučili smo da su prijatelji pravo bogatstvo, ali i da je u redu ponekad se ne slagati s njima. Naučili smo da je rad iznimno važan, ali i da je u redu ponekad uzeti pauzu i predahnuti. Naučili smo da učenje nikad ne prestaje i da nam je bitno za daljnji život. Naučili smo da put do uspjeha čine mali, mali, mnogobrojni koraci koje moramo učiniti sami. Učili smo od nastavnika, ali i jedni od drugih. Svega toga bilo je u obilju u našem razredu, kao i obilja smijeha, glasnih prepirki i tihih trenutaka. Možda se zasad rastajemo, ali u srcu će nam zauvijek ostati uspomene na sve lijepe zajedničke trenutke provedene u našoj školi.

63


Kristijan Kejić

Kristijan Majdek

Veronika Makar

Ludo zaljubljen.

Pravi prijatelj.

Ja sam gazda u ovom razredu.

Krunoslav Slunjski

Marko Vlajić

Lucija Vuđan

Uvijek spreman pomoći.

Volim školu, volim društvo, kad smo složni, najbolji smo.

Ja sam dijete Božje.

Adrijana Koščević, prof. razrednica

64


Nastavnici i djelatnici SŠ Ivan Švear Ivanić Grad Andrušić Branimir Anić Stanica Antolčić Valentina Baković Franjo Baksa Marijana Banić Sonja Banković-Malečić Mirjana Barišić Marjana Belavić Ivan Berlan Vedran Biljuš Dragana Borjanić Diana Božić Buhač Manuela Brcković Ivan Brkanić Andrea Celinić Haramustek Gordana Derifaj Senka Dolić Branka Domazet Nina Domović Ivana Dorešić Jadranka Dragićević Nikolina Dukarić Ina Dvorščak Ida Džepina Marijana Farkaš Mirjana Fijala Petra Gabrijel Marija Golak Tijana Gregorek Nada Gretić Branko Haim Robert Herceg Vatroslav Hlevnjak Josipa Horvat Lovorka Horvatek Slavko Horvatić Dubravka Hruška Milena Huljenić Damir Huljenić Danijela Ilić Josipa Ipšin Iva Ištvanić Alen Ivačić Rozario Jakšić Jurica Jeren Višnja Jurina Anita Kamenarić Nikola Kepe Leon

Kesić Miroslav Kosovec Anđela Koščević Adrijana Košić Ksenija Krajnović Gorčan Kristina Krnjević Dokuzović Dora Kucelj-Tkalčić Nikolina Kurešić Zvjezdana Lang Anja Tara Lešković Romana Liška Berislav Lovrić Marko Lucić Magdić Ozana Lukačević Mirela Marek Vulinec Mirela Marinović Ivana Markulin Božica Matejak Iskra Matić Helena Matijević Davor Mihaljević Hranitelj Marina Mihovilović Ana Mikša Maja Mladovan Burton Metka Mrazović Ivana Njari Sanja Pavlović Ksenija Pavunec Snježana Pižir Valentina Pokas Antonijo Požega Josip Puljar Marijana Puriš Milica Rajaković Petar Ružić Gordana Samac Lidija Seifried Helena Sekulić Nastassia Skupnjak Krešimir Svetoivanec-Marinčić Silvija Škarica Maja Šofić Davor Tomić Kruljac Marija Toth Aleksandra Tupek Tičinović Lidija Vodopija Siniša Vujanić Nada Zoger Ana Ždero Vedrana

65


Impressum Izdavač: SŠ IVAN ŠVEAR IVANIĆ GRAD, Školska 12, 10310 IVANIĆ-GRAD 01 2888 992, 2888 993 http://www.ss-isvear-ivanic-grad.skole.hr Naklada: 250 primjeraka Za izdavača: Ksenija Pavlović, prof. Fotografije: Robert Haim, prof.; fotografija uz tekst “Izvanučionička nastava u Općini Križ” preuzeta s internet stranica Općine Križ Dizajn i grafička obrada: Iskra Matejak, prof. Dizajn i grafička obrada naslovnice: Robert Haim, prof., izrađeno u programu Canva Materijali: Vedrana Ždero, prof., Ivana Domović, prof., Iskra Matejak, prof., Robert Haim, prof., Sanja Radić Bursać, prof. socijalni pedagog, Ana Zoger, prof. socijalni pedagog, Nada Gregorek, pedagoginja Priprema novinarskih tekstova: Vedrana Ždero, prof., Ivana Domović, prof. Lektorice: Vedrana Ždero, prof., Ivana Domović, prof. Tisak: TISKARA ZELINA d.d., Katarine Krizmanić 1, 10380 Sveti Ivan Zelina

Zahvaljujemo Gradu Ivanić-Gradu na razumijevanju i financijskoj pomoći u tiskanju ovog godišnjaka.

66


67