Jaarverslag 2019 Sportbedrijf Deventer

Page 1


Sport & maatschappij ONDERWIJS

JEUGD

Bewegingsonderwijs & Gezonde School

VOLWASSENEN

Beweegmakelaar:

SportStars

Sportkennismakingsproject.

Van de 44 basisscholen in Deventer gaf Sportbedrijf Deventer op:

442

Kinderen

28

Scholen gymles & naschools sporten

20

Verenigingen

15

Scholen het vignet ‘Gezonde School’

Zwemvaardigheid & optie C-Diploma. I.s.m. Reddingsbrigade Deventer en DZ & PC De IJsel.

168

Kinderen

2

Sport- en beweegcoaches

Koningsspelen 12 april 2019

Locaties

46

Sporten

34

Klassen

3444

Leerlingen

Basisscholen

Voor vraagstukken over o.a. accommodaties, beleid, subsidies en vernieuwing sportaanbod.

60 van de ca. 150 verenigingen in Deventer staat in contact met een verenigingsondersteuner.

Wekelijkse sportkennismaking. 60 leerlingen speciaal onderwijs. I.s.m. 20 PMT studenten van Windesheim.

Pilotproject voor o.a. fietsveiligheid en sociale kwaliteit.

Verenigingen

35

Clubsupport

Verenigingen

Sportactief

Zwemfit Kwetsbare ouderen en doelgroepen. 2 groepen per week. 40-45 deelnemers per week. I.s.m. Deventer Ziekenhuis, Stichting Centrumbus en zorginstellingen.

Oldstars 6.915

138

Man/vrouw

2

Happy Life 13

55%/45%

SwimStars

Actief pauzeprogramma.

Basisscholen groepen 1 t/m 8

155

Patiënten in 2019

Beweeg Wijs

3

I.s.m. Deventer Ziekenhuis en Huisartsen Corporatie Deventer e.o..

Kinderen totaal bereikt

3.243

Kinderen bereikt in Deventer

Initiatief KNVB en Ouderen Fonds. 25 voetballende leden FC RDC. Korfbal en Volleybal in opkomst.


7x7 voetbal Vrijblijvende voetbalcompetitie tussen verenigingen uit de gemeente Deventer.

18 + 140 Teams + deelnemers

8

12

Verenigingen (t.o.v. 3 in 2018)

Speeldagen

Bedrijfssport

In 2019 hebben 650 werknemers, vanuit 13 verschillende bedrijven deelgenomen aan het activeringsprogramma. Bedrijfsbattledag 20-9-2019:

24

Teams

250

Werknemers

Successen 2019 • Inspelen op de behoefte aan sportstimulering onder ouderen en kwetsbare doelgroepen, waardoor deelname groei. • Beweegmakelaar geborgd voor de komende 3 jaren. • Groot aantal deelnemers bij de Groenste Obstakelrun. • Nauwere band en samenwerking met de gemeente Deventer rondom Verenigingsondersteuning en Sportindeventer.nl. • Doorontwikkeling van het SportStars programma. Behoeften & uitdagingen • Verenigingen hebben behoefte aan een kennisbank en verhuurplatform voor de huur van sportaccommodaties. In samenwerking met de gemeente Deventer en NOC*NSF wordt hiervoor het platform ‘Clubbase’ op Sportindeventer.nl ontwikkeld. • Het belang van goed bewegingsonderwijs blijvend onder de aandacht brengen en de uitdaging om op nog meer scholen het bewegingsonderwijs te verzorgen.

Groenste Obstakelrun

1.532

Deelnemers

52%/48% Man/vrouw

70%

Gemeente Deventer

Sigrid Kuizenga Manager Sportief Versterkt sinds 1 maart 2020 het directieteam van Sportbedrijf Deventer


Sport & recreatie ZWEMBADEN

IJSBAAN

254.374 recreatieve zwemmers De Scheg 91.209 recreatieve zwemmers Borgelerbad 35.000 . zwemles bezoeken

1.050

Zwemleskinderen

140

Uren zwemles per week

907

Kinderfeesten

Successen 2019 • Om snel op trends in te kunnen spelen wordt aquasportmateriaal gehuurd. • Kwaliteitsverbetering bij zwemles door inzet van senior instructeurs. Uitdagingen • Er is een landelijk tekort aan zweminstructeurs. Sportbedrijf Deventer is een eigen opleidingstraject gestart. • Binnen de huidige zwemlestijden is uitbreiding amper mogelijk. Om meer zwemlessen te kunnen aanbieden zal er gekeken moeten worden naar een efficiëntere verdeling van het totaal gebruik (aquasport, verenigingen, banenzwemmers, etc.).

SPORTHALLEN & -ZALEN

91.552 recreatieve schaatsers 1.040 kinderen kwamen schoolschaatsen 11.000 schaatsles bezoeken

782

90

148

Schaatscursisten Uren schaatsles Kinderfeesten Schaatschool per week De Scheg Successen 2019 Groei in bezoekersaantallen najaar door: • Nieuwe ijsbaan mediacampagne in najaar. • Verruiming openingstijden in Kerstvakantie. • Inschrijving schaatsles sinds maart via webshop. • Extra KNSB evenementen NK SuperSprint/Pure Sprint en Finale RaboHollandCup. Uitdagingen • Exploitatie en vooral energiekosten nemen toe terwijl de financiële situatie van schaatsverenigingen door teruglopend aantal leden achteruitgaat. • Systeem ondergrond midden terrein 30x60m is aan het einde van de technische levensduur. • IJsbaan techniek dateert van begin jaren ’90. Sommige onderdelen komen nog van de oude ijsbaan aan de IJssel.

Ron Bauhuis Manager zwembaden

Naast het onderhoud, de keuringen en ontwikkelingen op het gebied van de sporttoestellen en materialen voert Sportbedrijf Deventer ook een aantal facilitaire taken uit voor de gemeentelijke gymzalen. De geëxploiteerde zalen zijn in 2019 voor 75% bezet door scholen en verenigingen waarvan 95% op rendabele uren. Uitdagingen Het is een grote wens vanuit de verenigingen om het huren, betalen en toegang bieden tot de accommodaties online mogelijk te maken.

HORECA

20.280kg Frites

52.721 IJsjes

79.941

Warme dranken

Henk Reyers Manager ijsbaan & accommodaties


GASTBELEVING Behoefte peiling Door onderzoek af te nemen bij bezoekers en oud bezoekers meten wij de aantrekkelijkheid en kwaliteit van onze locaties, programmering en service. Onderzoeken die zijn uitgevoerd in 2019: • Gasttevredenheidonderzoeken in samenwerking met Saxion: • Kan de gastvrijheidsbeleving van zwemmers door persoonlijk contact verbeteren? • Kan sfeer de gastvrijheidsbeleving bij schaatsers verbeteren? • Marktonderzoek - recreatief zwemmen De Scheg. Training Het team van Sportbedrijf Deventer staat dagelijks in contact met gasten. Om de kwaliteit van onze service te kunnen waarborgen volgde het voltallige Sportbedrijf in 2019 in kleine teams een gastvrijheidstraining onder leiding van Marjon Beltman, Coördinator Kwaliteit en Verhuur. Hoofdthema’s waren hierbij bewustwording en eigenaarschap. In 2019 is een gastvrijheidsscan uitgevoerd door ‘Gastvrijheid in Bedrijf’ onder o.a. medewerkers en managers. De aanbevelingen worden meegenomen in de actieplannen 2020 van de afdelingen: zwembaden, ijsbaan, horeca, receptie en overhead.

Feedback en klachten 238 van onze gasten gaf ons feedback of stuurden een klacht naar aanleiding van hun bezoek.

66% Website, mail & social media

25% Klachtenformulier tijdens bezoek

11% Telefonisch en mondeling

De feedback heeft betrekking op: 68% Zwembaden De Scheg en Borgelerbad 11% Zwemles en schaatsles 9% IJsbaan/speelparadijs 8% Binnensportaccommodaties 4% Horeca De feedback ging over:

25% 19% Veilig & schoon Communicatie

14% Kwaliteit

16% Gastvrijheid en toegankelijkheid

12% 16% Programmering Overige

Alle feedback wordt door de betreffende afdeling nader onderzocht en indien mogelijk wordt actie ondernomen. Zo is er extra schoonmaak ingezet, worden wijzigingen eerder aangekondigd in onze communicatie en werken wij aan de vernieuwing van onze website.


Kerncijfers WINST EN VERLIES 2019 WINST EN VERLIES 2019 In 2019 zijn enkele wijzigingen doorgevoerd om onze liquiditeit te verbeteren. In personeelskosten is bespaard ten opzichte van de begroting, door enkele functies niet opnieuw in te vullen of samen te voegen. Ondanks de door de CAO Vermo aangekondigde loonsverhoging die per 1 oktober 2019 is ingegaan, zijn de loonkosten beperkt gestegen ten opzichte van 2018. In het resultaat zijn tevens afschrijvingslasten vrijgevallen door (nog) geen investeringen te doen. Ook had de nieuwe B.T.W. regeling voor sportvrijstelling een gunstigere uitwerking voor het Sportbedrijf dan begroot en is er meer subsidie ontvangen voor maatschappelijke activiteiten. Naast de inkomsten zijn ook de uitgaven toegenomen. De energiekosten zijn gestegen door enerzijds een prijsverhoging en anderzijds een substantiĂŤle stijging van de energiebelasting. Daarnaast zijn er door hogere subsidies ook meer maatschappelijke kosten gemaakt. Dit alles resulteerde in een positief bedrijfsresultaat van â‚Ź 300.357. Een reservering die nodig is om onze accommodaties toekomstbestendig te maken. Zo zijn eind 2019 renovatiewerkzaamheden bij het Borgelerbad gestart, waar de badmeesterspost en de mobiele kleed- en douchecabines worden vernieuwd.

Netto-omzet

Begroting BEGROTING

2019 2019

2018 2018

6.253.203

6.114.203

5.450.935

-490.553

-396.934

-364.668

Bruto omzetresultaat

5.762.650

5.717.269

5.086.267

Overige bedrijfsopbrengsten

4.878.276

5.185.098

4.955.169

10.640.926

10.902.367

10.041.436

Personeelskosten

5.597.645

5.467.686

5.448.326

Afschrijvingen

1.019.945

873.273

884.241

3.409.362

3.654.695

3.053.369

10.026.952

9.995.654

9.385.936

613.974

906.713

655.500

-606.562

-606.356

-637.423

7.412

300.357

18.077

Kostprijs vd omzet

Som der opbrengsten

Overige bedrijfskosten Som der kosten Netto omzetresultaat

Financiele rentebaten en -lasten Resultaat


MAARTEN KUIPER WORDT DIRECTEUR

MEDEWERKERS

152

Totaal aantal werknemers

24

Maatschappelijk

108

Exploitatie

Middels een medewerkerstevredenheidsonderzoek zijn in 2019 de belangrijkste drijfveren voor beleving, productiviteit en betrokkenheid in kaart gebracht van onze medewerkers. Sportbedrijf Deventer ontving als werkgever een totale score van 7.84 uit 10 punten.

92 Fte

De 5 hoofdthema’s in het onderzoek: • Trots en waardering • Samenwerken • Grenzen verleggen • Gasttevredenheid • Randvoorwaarden

20

Overhead

(directie, ICT, administratie, marketing, P&O)

De maatschappelijke activiteiten, waaronder gymlessen, verenigingsondersteuning en aangepast sporten, worden door een eigen manager aangestuurd en kennen een eigen begroting.

De resultaten zijn door de verschillende afdelingen opgepakt en waar nodig omgezet in concrete acties. Zo werden zwemlesmaterialen aangevuld. Daarnaast is er goed gekeken naar het functioneren van de kassasystemen, om oorzaken van storingen te vinden en te verhelpen. Ook is besloten het aantal personeelsbijeenkomsten te verdubbelen naar 4 keer per jaar, zodat de medewerkers beter en sneller op de hoogte kunnen worden gebracht van nieuwe ontwikkelingen.

Directieteam In het directieteam zijn sinds oktober 2019 alle kernactiviteiten van het bedrijf vertegenwoordigd.

Maarten Kuiper werd benoemd tot directeur van Sportbedrijf Deventer. De Deventenaar verruilde 1 maart 2019 zijn commerciële directeursfunctie bij de Rabobank, voor het maatschappelijke Sportbedrijf Deventer.


Strategie & beleid EEN BLIK OP DE TOEKOMST Missie Sportbedrijf Deventer initieert, beheert en exploiteert duurzame binnensportvoorzieningen, ondersteunt sportverenigingen en stimuleert inwoners waarvoor gezond bewegen (nog) geen tweede natuur is. Sportbedrijf Deventer is als lokale partner betrokken bij uitdagingen waar de gemeente voor staat, zoals het verduurzamen, toegankelijk en het multifunctioneel maken van sportaccommodaties en maatschappelijke opgaves zoals het tegengaan van bewegingsarmoede, overgewicht en eenzaamheid. Wij streven ernaar met onze kennis, faciliteiten en netwerk alle inwoners van de gemeente Deventer het plezier van sport en bewegen te laten ervaren. Om dit doel te bereiken zorgen de medewerkers, samen met onze partners, dagelijks voor flexibele beweegactiviteiten voor alle inwoners van jong tot oud, thuis, op het werk, in de wijk, individueel en op een sportvereniging. Wij ambiëren een cultuur waarbij we continue leren en verbeteren, wendbaar en behoeftegericht zijn, eigenaarschap nemen en zorgen voor enthousiaste gasten en medewerkers.

Uitdagingen De exploitatie van De Scheg heeft grote invloed op het resultaten van Sportbedrijf Deventer. Hoewel de technische levensduur van De Scheg nog niet is verlopen, zien we in de exploitatie uitdagingen. Bezoekersaantallen stabiliseren al een aantal jaren, terwijl kosten oplopen. Om een sluitende exploitatie te krijgen zijn prijsverhogingen onvermijdelijk. Dat raakt onze maatschappelijke en recreatieve gasten. Bij ongewijzigd beleid komt onze prijs/kwaliteitverhouding onder druk te staan. De aandachtspunten van Sportbedrijf Deventer zijn: • De binnensportaccommodaties toekomstbestendig maken, zowel op het gebied van duurzaamheid, levensvatbaarheid als aantrekkelijkheid (aanbod/programmering). • Vanuit de inclusief gedachte een vraaggericht aanbod ontwikkelen waardoor kwetsbare doelgroepen, waar bewegen geen tweede natuur voor is, daadwerkelijk in beweging komen. • Sportverenigingen toekomstbestendig maken, waardoor kwalitatief en kwantitatief sport- en beweegaanbod in de gemeente Deventer in stand blijft. • Om bovenstaande en de maatschappelijke opgave ‘sport voor iedereen toegankelijk’ te realiseren, moet het bedrijfsresultaat en de liquiditeit de komende jaren verder toenemen.


HIGH 5 Voor een betere aansluiting bij het gemeentelijk beleid en de ontwikkelingen in sportend Nederland zijn onze doelen bijgesteld die resulteren in 5 speerpunten, onze geactualiseerde ‘High Five’:

LEREN BEWEGEN

Voor de jeugd ontwikkelt Sportbedrijf Deventer een doorlopende leerlijn, waarbij het leren bewegen centraal staat.

GEZOND BEWEGEN

Vanuit een inclusieve samenleving iedereen stimuleren om te bewegen, waardoor de ervaring van de eigen gezondheid verbetert.

BEWEGEN = BELEVEN

Sportbedrijf Deventer laat de inwoners van Deventer recreatief bewegen, waarbij beleving en plezier centraal staan.

SPORTIEVE CLUBS

Sportbedrijf Deventer ondersteunt de lokale sportverenigingen door in te spelen op de individuele behoeftes van de clubs en door collectieve vraagstukken mede te helpen oplossen.

SOLIDE VOORZIENINGEN

De binnensportvoorzieningen van Sportbedrijf Deventer stellen de gebruikers in staat om op een toegankelijke manier samen het plezier van presteren en bewegen te laten beleven.Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.