Jaarverslag 2018 Sportbedrijf Deventer

Page 1

JAARVERSLAG 2018Voorwoord In dit jaarverslag presenteren wij, Sport- Net als voorgaande jaren, werd tijdens de bedrijf Deventer, onze resultaten over Turkse Verkiezingen in juni van Sporthal 2018. We kijken terug op een feestelijk en De Scheg een stemlocatie gemaakt voor sportief jaar, waarin we ons 25 jarig jubi- de inwoners van Noord en Oost Nederleum vierden en duizenden Deventenaren land. De samenwerking met het Turkse in beweging brachten. Consulaat en de lokale autoriteiten verliep vlekkeloos, waardoor we terugkijken Zo werd de Sportverkiezing in februari ge- op een succesvol evenement. transformeerd tot Deventer Sportcongres, met een uitdagend programma waarbij De warme zomer heeft haar effect geonder meer Erben Wennemars een sessie had op de exploitatie van ons bedrijf. Het organiseerde voor talenten en Pieter van Borgelerbad kende een aantal topweken, den Hoogenband zijn management erva- waarbij we onze openingstijden maximaal ringen deelde met het Deventer Circuit, hebben opgerekt. Als gevolg constateerde MKB en DKW Deventer. De Scheg een terugloop in bezoekers, met een hogere winstmarge per bezoeker. In september van het vorige jaar hadden wij de eer om Host City van de Nationa- Strategisch gezien, vormt de ‘High Five le Sportweek te zijn, waarbij meer dan 2020’ strategie de rode draad door onze 10.000 deelnemers in beweging wer- organisatie. De in 2017 in het leven geden gebracht. De betrokkenheid van 35 roepen visie met vijf verschillende doelen sportverenigingen bloeide uit tot nieuwe zorgt ervoor dat wij scherp zijn op de besamenwerkingen tussen verenigingen en schikbare budgetten binnen de sport en maatschappelijke organisaties. het sociale domein. Tegelijkertijd gaan we grote maatschappelijke opgaven aan zoals Tevens was de lancering van het nieuwe vergrijzing, overgewicht, eenzaamheid en sportportaal www.sportindeventer.nl in integratie. samenwerking met NOC*NSF. Het platform fungeert als kennisbank en brengt Aan de hand van de High Five doelstellinverenigingen en de inwoners van Deven- gen nemen we u mee in de ontwikkelingen ter met elkaar in verbinding. van Sportbedrijf Deventer in het jaar 2018. In de herfstvakantie werd het schaatsseizoen feestelijk geopend met de onthulling van de Wall of Fame op de ijsbaan. De portretten van wereld- en/of Olympisch kampioenen, die groot zijn gebracht op de Deventer ijsbaan, werken als boegbeeld voor jong talent. Met dit laatste evenement werd ook het jubileumjaar afgesloten. 3inhoudsopgave 6. Terugblik 25 jaar Sportbedrijf Deventer 9. Highlights High Five 1: 55% van de 45+’ers beweegt elke dag 11. Highlights High Five 2: Alle kinderen bewegen minimaal 1 uur per dag 13. Highlights High Five 3: Alle kinderen zijn na de basisschool zwemveilig 15. Highlights High Five 4: De Scheg behoort tot de TOP 25 van dagattracties in Nederland 17. Highlights High Five 5: Grensverleggend met een 8+ voor organisatietrots en gasttevredenheid 19. FinanciÍle en sociale kengetallen 23. Vooruitblik

5


Terugblik 25 jaar Sportbedrijf DEVENTER Exploitatie 1993 Een jaar na sluiting van het Deventer IJsselstadion opende toenmalig Prins van Oranje Willem-Alexander Sport en Belevingscentrum De Scheg, met een zwemparadijs, half overdekte ijsbaan, squashbanen, sporthallen en sauna.

1996 Opening Pinara Eiland, het zwembad waar de kleinste bezoekers met zand in water mogen spelen, is nog steeds geliefd bij bezoekers van De Scheg.

2003 Het Borgelerbad wordt uitgebreid met een binnenbad. Het 40 meter buitenbad maakt plaats voor een 25 meter trimbad.

2009 NV DOS ondergaat de transformatie naar Sportbedrijf Deventer, met een duidelijke koers: het creĂŤren van Beleving in Beweging.

2011 De ijsbaan krijgt een volledige overkapping. Op het middenterrein van de ijsbaan wordt een winterspeeltuin geopend met als thema IJsland.

2012 Ook het zwemparadijs krijgt deze winterse thematisering.

2014 De Scheg start in 2014 het verduurzamingsproject, waarbij onder meer een zonnepark met 1548 zonnepanelen wordt geopend op het dak van ijsbaan De Scheg.

2015 Ter aanvulling op het storytelling traject, doet mascotte Dave zijn intrede in De Scheg. Dave de Viking is in levende lijve te ontmoeten.

2018 De Scheg bestaat 25 jaar. Op IJsbaan De Scheg zijn 13 portretten van Olympische en Wereld Kampioennen, die groot zijn gebracht op de Deventer ijsbaan, onthuld.


Strategische en sociale inititatieven 2005 Buurt, Onderwijs en Sport impuls (BOS) – stimuleringsmaatregel van het ministerie van VWS om achterstanden van jongeren aan te pakken.

2009 Implementatie ClubExtra, voor kinderen die geen aansluiting vinden bij een reguliere sportverenging en introductie SportMix om kinderen structureel te laten sporten.

2011 Uitbreiding combinatie functionarissen op de Panta Rhei en Ambelt. Dit jaar ook de introductie van MobieZ, de sportcontainer met nieuwe lesmaterialen voor de gymlessen om de sportkennis onder basisschoolkinderen te verbreden en interesse wekken.

2012 Start Sport en Bewegen in de Buurt: een vraaggericht lokaal sport- en beweegaanbod dat lokaal maatwerk stimuleert.

2014 De start van Iedereen Actief, het programma dat aangepast sporten onder de aandacht brengt in Overijssel. Ook dit jaar geïntroduceerd: ‘Go Ahead Eagles Leven als een prof’, een project om kinderen een gezonde levensstijl bij te brengen.

2017 Sportstars, een naschools programma voor kinderen in groep 3 t/m 8, een naschools programma voor kinderen in groep 3 t/m 8, dat is ontstaan i.s.m. lokale sportverenigingen.

2018 • • • •

Lancering Happy Life, de online game waarbij offline punten verdient worden door te bewegen. De Beweegmakelaars is i.s.m. het Deventer Ziekenhuis, huisartsen, de Gemeente Deventer, provincie Overijssel en Salland Verzekeringen maart 2018 van start gegaan Introductie Fitstars-sportlessen, waarbij senioren nieuwe sporten ontdekken. SportinDeventer.nl is in samenwerking met NOC*NSF tot stand gekomen. Het platform fungeert als kennisbank en brengt verenigingen en de inwoners van Deventer met elkaar in verbinding.

7


‘’Sportief/Actief ouder worden: Door het programma Fitstars blijf je sportief bezig en leer je nieuwe mensen kennen!’’ Petra Nuesink en Pieter Jansen Deelnemers aan het Fitstars sportvariatieprogramma in Schalkhaar, georganiseerd in samenwerking met volleybalvereniging Avior


High Five 1: 55% van de 45+ ers beweegt elke dag Beweegmakelaar

Fitstars

Bedrijfssport

Groenste Obstakelrun

Op initiatief van het Deventer Ziekenhuis, huisartsen, de Gemeente Deventer, provincie Overijssel, Salland Verzekeringen en Sportbedrijf Deventer is in maart 2018 de beweegmakelaar van start gegaan. Na het advies van een ziekenhuisspecialist om meer te bewegen weet meer dan 90% van de patiënten niet hoe zij hier invulling aan kunnen geven. De patiënt en beweegmakelaars Anita Ruiter en Marit Martens bepalen samen op welke manier een gezondere leefstijl bereikt kan worden. In samenwerking met sport- en beweegaanbieders wordt de praktische invulling georganiseerd. Ruim 145 patiënten kwamen met behulp van de beweegmakelaar in 2018 in beweging.

In 2018 heeft Sportbedrijf Deventer Bedrijfssport opnieuw op de kaart gezet. Irene Dekker, Regisseur Sport, Bewegen & Vitaliteit, begeleid bedrijven op hun weg naar fitte en vitale werknemers. Samen met 12 ondernemers uit Deventer zijn diverse nieuwe concepten opgezet, waaronder de allereerste NK Bedrijfssportdag in Deventer op 20 september. Tijdens deze battle streden 120 deelnemers van 15 bedrijventeams onder aanvoering van topsporters Maarten van der Weijden en Eelco Sintnicolaas om de titel Fitste bedrijf van Nederland. Onder de deelnemende teams bevonden zich het team NL van NOC*NSF, maar ons eigen Deventer Etty Hillesum ging er met de titel vandoor.

De in 2018 in het leven geroepen Fitstars kennismakingsblokken bieden 55+ de kans een andere sport uit te proberen die bij hun fysieke mogelijkheden past, onder begeleiding van deskundige trainers van lokale sport- en beweegactiviteiten. Tijdens de Nationale Sportweek werd kennisgemaakt met de activiteiten tijdens het FitStars Festival. In het Borgelerbad en op Sportpark Keizerslanden kon men o.a. deelnemen aan Dynamic Tennis, Atletiek, sportvariatie Avior, Petanque (jeu de boules), zitvolleybal, Zeker Bewegen en Oldstars voetbal. Hoogtepunt was de warming up door Olga Commandeur, presentatrice en oud-atlete, tijdens ‘Heel Deventer Beweegt’.

Het organiseren van de Groenste Obstakelrun tijdens het openingsweekend van de Nationale Sportweek en de toenemende bekendheid van het evenement resulteerden in weer bijna een verdubbeling aan het aantal deelnemers van ruim 1200 personen. Dit jaar kon men ook deelnemen aan de 1 km Iedereen Actief Run, dit parcours was ook geschikt voor aangepast sporten.

9


“De MobieZ is een mooie aanvulling op de standaard materialen in de gymzaal. De kinderen maken door Mobiez ook kennis met niet alledaagse sporten en manieren van bewegen. Ze werken gemotiveerd en enthousiast met de materialen.� Iny Bannink Leraar groep 3b, de Vijf-er Stichting de VrijStichtingquovadis


High Five 2: alle kinderen bewegen minimaal 1 uur per dag Onderwijs

De gemeente Deventer is 42 basisscholen rijk. Begin 2018 werkte Sportbedrijf Deventer al met 21 basisscholen structureel en efficiĂŤnt samen, eind 2018 is dit aantal gegroeid tot 33.

Vanuit de themagebieden bewegingsonderwijs, naschools sporten en spelen op het plein brengen wij leerlingen minimaal 60 minuten per dag in beweging. In 2018 constateerden wij een trend in het onderwijs, waarbij er in het basisonderwijs meer aandacht is voor de gezondheid. Dit resulteerde in een uitbreiding met 12 extra scholen.

Bewegingsonderwijs

Leerlingen maken kennis met een breed beweegaanbod. Daarnaast organiseren we kwalitatief goede lessen bewegingsonderwijs die eraan bijdragen dat onze leerlingen consequent beter leren bewegen. Dit doen we onder andere met MobieZ en het beweegportaal. MobieZ zijn sportcontainers die afwisselende lesmaterialen bieden om de sportkennis te verbreden en interesse te stimuleren. Ruim 20 scholen maakten in 2018 gebruik van MobieZ. Wekelijks zijn dit 1.996 leerlingen, die begeleid worden door 10 vakleerkrachten.

Naschools sporten

Voor veel leerlingen uit de lage SES wijken is sporten bij een vereniging een luxe. Om deze leerlingen vanuit een veilige omgeving, hun eigen school, extra in beweging te krijgen organiseren we naschools spor-

ten. Een uur extra bewegen per week. Daarnaast is samen met de sportverenigingen een uitdagend wijk overstijgend naschools sportprogramma opgezet.

Happy Life

Op 13 juni is in samenwerking met ambassadeur Pieter van den Hoogenband het initiatief Happy Life gelanceerd. Een game waarin kinderen online gestimuleerd worden offline meer te bewegen. Sinds de lancering hebben kinderen via het programma 4.623.011 meter gelopen, 938.855 meters gerend, 263.698 meters gefietst. In het totaal is dit 6 miljoen meter, bijna een ronde om de aarde. Saxion studenten van de opleidingen Fysiotherapie en Toegepaste Psychologie onderzoeken de implementatie van Happy Life. Eind 2018 is er een intentieakkoord gesloten om door te groeien naar 1000 unieke spelers in 2019. Happy Life is genomineerd door de VSG (Vereniging Sport en Gemeente) voor het beste initiatief 2017/2018 op sport- en beweeggebied.

Sportstars

Sportstars, het naschools-programma dat in samenwerking met verenigingen ontstaan is om kinderen meer te laten bewegen door nieuwe sporten te ontdekken in blokken van 4 weken. Er hebben in 2018 262 kinderen deelgenomen aan het sportaanbod dat door circa 14 verenigingen werd verzorgd.

11


“Mijn dochter gaat met plezier naar de zwemles vanwege de spelelementen. Het is fijn om te weten dat na het behalen van het SuperSpetters diploma, dat overeenkomt met het ABC, mijn dochter volgens de Nederlandse norm zwemveilig is.� Maaike Veldhuis Moeder van Liv. Dochter, Liv, neemt deel aan de zwemlessen op De Scheg.


High Five 3: alle kinderen zijn na de basisschool zwemveilig derzoek van het Mulier Instituut. Daarom worden er ook zwemlessen aangeboden voor (jong) volwassenen. Speciaal voor alDe KNZB introduceerde in 2018 het Spetlochtone dames die niet gemengd willen terHelden programma. Een speels voorzwemmen, wordt daarnaast in het Borgetraject voor peuters van 2,5 tot 4 jaar om lerbad zwemles voor het Nationale Zwem samen met een ouder of verzorger kennis ABC aangeboden, waarbij ramen geblinte maken met water. De acht belangrijkste deerd kunnen worden. Wekelijks nemen vaardigheden voor het leren zwemmen er zo’n 25 vrouwen aan deel. worden behandeld, waaronder te water gaan, de ademhaling, survival en voortbewegen. De lessen worden sinds november Swimstars, na het afzwemmen aangeboden. Inmiddels nemen er weke- blijven zwemmen lijks gemiddeld 10 kinderen met hun ou- Kinderen tussen de 6 en 14 jaar die hun ders deel aan de les. zwemdiploma A, B of Superspetters al op zak hebben en meer van de zwemsport willen leren, geven zich op voor SwimSuperSpetters programma stars! Het nieuwe naschoolse zwemproKNZB gramma van de Reddingsbrigade Deventer, Kinderen volgen onafgebroken les voor Zwemvereniging De IJsel en Sportbedrijf het behalen van hun A-, B- en C SuperDeventer, wordt goed ontvangen, getuige Spetters diploma, waarna zij vaardighede 34 deelnemers in 2018. den beheersen voor een zwembad met

SpetterHelden programma KNZB

attracties en open water, zoals recreatieplassen, brede sloten en vaarten. In 2018 namen wekelijks gemiddeld 950 SuperSpetters kinderen deel aan een 45 of 90 minuten durende zwemles. Door de samenwerking met Stichting Leergeld konden daarnaast nog eens 190 kinderen deelnemen aan de zwemles, waardoor het totaal uitkomt op maar liefst 1140 kinderen.

Zwemles voor kinderen vanaf 13 jaar en volwassenen

Niet-westerse kinderen en jongeren bezitten minder vaak over een zwemdiploma dan autochtonen, zo blijkt ook uit het on13


“Een betere eerste CIOS Arnhem schaatsdag voor de eerste jaars studenten hadden we niet kunnen wensen. Een 100% JA vanuit ons om het volgend jaar ook weer bij jullie te mogen houden.� Pascale Wooning Cios Rijn IJssel - Arnhem Februari 2018


High Five 4: de Scheg behoort tot de TOP 25 van dagattracties in Nederland Positionering De Scheg

werden de bezoekersaantallen tot en met maart ruimschoots overtroffen. Om in het hoogseizoen (de Kerstvakantie) veel bezoekers te mogen begroeten zijn de Midwinterweken georganiseerd, waarbij we voortborduurden op de succesformule van IJsbaan De Scheg: de ‘winterse gemoedelijke sfeer’.

De Scheg wordt hoofdzakelijk bezocht door de inwoners van Deventer. Sporters die wekelijks hun banen trekken of ronden schaatsen. Door deelname aan landelijke promotiecampagnes waaronder het Land van ANWB en Dagjeuit positioneerde De Scheg zich in 2018 ook buiten de gemeente grenzen als dagje uit bestemming. Door samenwerking met hotels en campings Jubileumweek in de omgeving is daarnaast ook het in- De bezoekers van het Sportbedrijf variëren komend toerisme op de hoogte gebracht van verenigingen tot recreatieve sporters. van het recreatieve aanbod van De Scheg. Voor iedere doelgroep werden er activiteiten georganiseerd. Van discoschaatsen met muziek van Ruud Feltkamp, de opening Jubileumkrant In de speciale Jubileumkrant werd door van de Wall of Fame voor de schaatsende onder meer medewerkers en bezoekers jeugd, tot zwemmen met zeemeerminnen die al ruim 25 jaar in dienst of betrokken voor jonge gezinnen met kinderen. zijn bij De Scheg, stilgestaan bij de groei van Sportbedrijf Deventer. De krant viel in Opening Wall of Fame september 2018 op de deurmat bij 68.000 In het bijzijn van trouwe bezoekers en huishoudens in Deventer en omgeving. relaties werd op 20 oktober de Jubileumweek bij De Scheg geopend met de onthulling van de Wall of Fame op de ijsbaan. Zwembad De Scheg Door de aanhoudende hittegolf onderging Portretten van Wereld- en/of Olympisch het Zwemparadijs in de zomervakantie kampioenen, die groot zijn gebracht op een flinke daling in bezoekersaantallen. de Deventer ijsbaan, werken als boegDeze daling werd deels gecompenseerd beeld voor jong talent. Onder meer Mark door de vele bezoekers aan het Borgeler- Tuitert, Erben Wennemars en Ans Schut bad. Op 24 juli mocht De Scheg 130 kin- waren bij de opening aanwezig. De avond deren begroeten, die deelnamen aan de werd gepresenteerd door Stefan Groothuis, die zelf ook een plek op de Wall of Ome Joops Tour. Fame wist te bemachtigen. De foto’s van de onthulling werden massaal gedeeld op IJsbaan De Scheg social media. De Wall of Fame valt nog alDoor de sucessen van de Nederlanders op tijd zeer in de smaak bij de bezoekers. de Olympische Spelen in februari groeide de interesse in de schaatssport. Hierdoor

15


“Alles was perfect tijdens ons bedrijfsuitje bij De Scheg. Zowel de catering als de begeleiding!” Aimee Groot Communicatie coördinator bij Specialized Bicycle Components en verantwoordelijk voor de organisatie van het bedrijfsuitje op 14 december. Naast een schaatscliniq heeft Specialized Bicycle Components een lunch en een winters barbequebuffet genoten.


High Five 5: een 8+ voor organisatietrots en gasttevredenheid. Gasttevredenheidstraining

In samenwerking met Breaking Habits is een gasttevredenheidstraining ontwikkeld om zowel de interne als externe gastvrijheid te verhogen, met als doel: “ met zijn allen op weg naar een 8+ beoordeling voor gasttevredenheid”

Om de drukte in het Zwemparadijs in de Kerstvakantie te ondervangen, is er een Springfeest in de grote sportzaal georganiseerd. Dit zorgde voor een betere spreiding van de bezoekers.

Door betere vermarkting en goede recensies zijn de winterse groepsarrangementen een succes. Het concept bestaande uit Service een BBQ arrangement in combinatie met In 2018 zijn 12 beeldschermen geïnijsspelen zoals funcurling is gestegen met stalleerd in De Scheg, het Borgelerbad, 40% omzet ten opzichte van 2017. sporthal Keizerslanden en sporthal de Kroon, met als doel de communicatie te verbeteren. De verkoop van zwemartike- Nationale Sportweek len is in eigen beheer genomen. Hierdoor De gastronomie tijdens de Nationale wordt er een snellere en betere service Sportweek in Deventer werd door ons eiverleend. Ook zijn er, om de overlast van gen horeca team verzorgd op het evenerokers te beperken, rookplekken gecreëerd. mententerrein naast het Borgelerbad.

Borgelerbad

Sportindeventer.nl

Nog voor de opening van het seizoen is het In september 2018 werd op initiatief van horecapunt bij het Borgelerbad buitenbad NOC*NSF en Sportbedrijf Deventer, Sporgerenoveerd in samenwerking met ijsle- tindeventer.nl gelanceerd. Hét platform verancier Ola. Door de warme zomer en waarop sporters en sportaanbod in de toename van het aantal bezoekers reali- gemeente Deventer bij elkaar worden seerde het Borgelerbad een horecaomzet gebracht. Via het zoek- en boekingssysteem overziet de sporter welke sportacgroei van 155% ten opzichte van 2017. tiviteiten en -clubs er in de regio worden aangeboden. De website werkt tevens als De Scheg Vanwege de jubileumfestiviteiten in het kennisbank voor verenigingen en andere najaar heeft De Scheg haar reguliere aan- beweegaanbieders, door niet alleen lanbod uitgebreid met extra activiteiten en delijk, maar ook op lokaal niveau in te spehoreca aanbod. De extra hamburger en len op actualiteiten. poffertjeskramen langs de baan tijdens de IJsselcup, KPN Marathon cup en Midwinterweken, zorgden voor een goede spreiding, sfeer en omzet.

17FinanciEle en sociale kengetallen Winst-en-verliesrekening over 2018 Begroting

2018

2017

Netto-omzet

5.550.622

5.560.348

5.544.078

Kostprijs van de omzet

-394.701

-364.668

-395.720

Bruto-omzetresultaat

5.155.921

5.195.680

5.059.358

Overige bedrijfsopbrengsten

4.868.586

4.845.749

4.726.702

Bruto-marge

10.024.507

10.041.429

9.786.060

Personeelskosten

5.270.522

5.448.326

4.974.081

Afschrijvingen

925.741

884.241

951.009

Overige bedrijfskosten

3.080.077

3.053.369

3.128.058

Som der kosten

9.276.340

9.385.936

9.053.148

Netto-omzetresultaat

748.167

655.493

732.912

Betaalde rente

-731.676

-637.423

-667.857

Resultaat

16.491

18.070

65.055

70.000

65.055

60.000 50.000 40.000 30.000 20.000

16.491

18.070

Begroting

2018

10.000 0

2017 19


Koningsspelen 2018 Ruim 1250 kinderen namen deel aan de ‘Daily Mile’, één ronde om De Scheg. Dit was tevens het startschot voor de Koningsspelen 2018.


FinanciEle en sociale kengetallen Omzet vs subsidie in procenten 2016

2015

39

39,3 53,9

53,2

7,8

7,8 Subsidie Project omzet Omzet

Subsidie Project omzet Omzet

2017

2018

38,8 53,8

38,4 53,8

7,4 Subsidie Project omzet Omzet

7,8 Subsidie Project omzet Omzet

21


“De Scheg is in zowel economisch als sociaal opzicht van grote waarde voor Deventer als boeiende bestemming. We werken dan ook aan een toekomstbestendig plan die ons in staat stelt de accommodatie duurzaam in gebruik te houden, met de gewenste aantrekkingskracht voor stad en regio.“ Maarten Kuiper Directeur Sportbedrijf Deventer per ingang van 1 maart 2019


Vooruitblik Sport en bewegen wordt steeds belang- Almelo en Enschede. Gezamenlijk bunderijker gevonden in de maatschappij anno len we de krachten om kennis en experti2019. Ook landelijk zien we dat er struc- se te delen en sterke regio’s in Overijssel tureel meer budget naar sport gaat om te bouwen rondom thema’s als talentontmet name sportclubs (sportverenigingen wikkeling, breedtesport, sport & gezonden andere sportaanbieders) beter in staat heid en sport & sociaal domein. te stellen om mensen aan het sporten en bewegen te krijgen. Het landelijke sport- Evenementen krijgen een steeds belangakkoord 2018-2021 biedt kaders voor rijkere rol in de branche. Evenementen als afspraken om de beschikbaarheid en de de Groenste Obstakelrun, Zwem4daagse, maatschappelijke rol van sport te vergro- Koningsspelen, IJsselcup en KPN Maraten en ervoor te zorgen dat de vrijwillige thoncup brengen niet alleen duizenden inzet van bestuurders, coaches en ande- deelnemers maar ook toeschouwers, die re vrijwilligers de waardering blijft krijgen het plezier van sport en bewegen ervaren. die het verdient. We ondersteunen sport- Ook komend jaar staan deze evenemenclubs om een ‘open club’ te zijn, waar ten op de kalender. meer te doen is dan alleen het uitoefenen van sport. Dit kunnen we niet alleen. Een Tot slot werken we samen met de gemeengoede samenwerking met externe part- te aan een toekomstbestendige infrastrucners en stakeholders binnen onze bedrijfs- tuur voor Deventer. De ontwikkeling van voering is dan ook van essentieel belang. sporthal Marke Zuid is daar een voorbeeld van. De Scheg is in zowel economisch als Het afgelopen jaar heeft de samenwerking sociaal opzicht van grote waarde voor Demet het onderwijs en de provincie Over- venter als aantrekkelijke bestemming. We ijssel geleid tot de ontwikkeling van Happy werken dan ook aan een toekomstbestenLife. Happy Life is in 2018 gelanceerd en dig plan die ons in staat stelt de accommogeïmplementeerd in meerdere gemeen- datie duurzaam in gebruik te houden, met ten in Overijssel en wordt in 2019 verder de gewenste aantrekkingskracht voor stad gemonitord en uitgerold. Eind 2019 ver- en regio. Om gasten ook in de toekomst wachten we de belangrijkste resultaten te een goede service te kunnen verlenen, op presenteren. sportief en recreatief gebied, moeten we mee met de ontwikkelingen in de markt. De samenwerking met NOC*NSF heeft Wij, Sportbedrijf Deventer, blijven werken ertoe geleid dat we de krachten bundelen aan onze High Five doelstellingen en zulin het nieuwe sportloket. Ook de uitrol len de lat voor onzelf hoog blijven leggen. en optimalisatie van dit platform krijgt in 2019 gestalte. Regionale samenwerking Graag tot ziens in een van onze accommotussen collega Sportbedrijven in Overijs- daties! sel heeft het afgelopen jaar een sterke alliantie opgeleverd tussen Zwolle, Deventer, 23


samenwerkingverenigingen

Dameszwemmen p.w.

KINDERFEESTJES

1051

a

VITALE MEDEWERKERS

bedrijven try out

Kinderfeestjes KONINGSSPELEN

3214

Leerlingen

29

Verenigingen


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.