Page 1

ACADEMY

®

AC A D E M Y ® M A G A Z I N E • 1 0

B

R I N G I N G

K

N O W L E D G E

T O

T H E

W

O R L D

TOP 100 meest geboekte sprekers

de

JAARGANG 2013 No.18 •

Frankrijk

Speakers Academy® sarl 5, rue de Castiglione, 5ème étage, 75001 Paris, France Telefoon: +33.1.53451062 redaction@speakersacademy.fr www.speakersacademy.fr

40.000

Binnenkort opening kantoren in Barcelona, Berlijn en Hong Kong

OPLAGE

Speakers Academy® Postbus 22307 3003 DH Rotterdam Telefoon: +31.10.4333322 redactie@ speakersacademy.nl www.speakersacademy.nl Bezoekadres: Schiedamse Vest 67-71 3012 BE Rotterdam

Nederland

Foto: Walter Kallenbach

The Global Home of Great Intellect

B E WA A R E X E M P L A A R

Boven van links naar rechts: Wim van Sluis R.A., prof. dr. Wubbo Ockels en Albert de Booij. Onder: Felix Rottenberg, dr. Steven van Eijck, Sir Richard Branson, prof. dr. Willem Vermeend, Solange de Booij-Kirschen en ir. Marc Cornelissen

dr. André Kuipers

‘Ruimtevaart is essentieel om vooruit te komen’


ACADEMY

®

AC A D E M Y ® M A G A Z I N E • 1 0

B

R I N G I N G

K

N O W L E D G E

T O

T H E

W

O R L D

TOP 100 meest geboekte sprekers

de

JAARGANG 2013 No.18 •

Frankrijk

Speakers Academy® sarl 5, rue de Castiglione, 5ème étage, 75001 Paris, France Telefoon: +33.1.53451062 redaction@speakersacademy.fr www.speakersacademy.fr

40.000

Binnenkort opening kantoren in Barcelona, Berlijn en Hong Kong

OPLAGE

Speakers Academy® Postbus 22307 3003 DH Rotterdam Telefoon: +31.10.4333322 redactie@ speakersacademy.nl www.speakersacademy.nl Bezoekadres: Schiedamse Vest 67-71 3012 BE Rotterdam

Nederland

Foto: Walter Kallenbach

The Global Home of Great Intellect

B E WA A R E X E M P L A A R

Boven van links naar rechts: Wim van Sluis R.A., prof. dr. Wubbo Ockels en Albert de Booij. Onder: Felix Rottenberg, dr. Steven van Eijck, Sir Richard Branson, prof. dr. Willem Vermeend, Solange de Booij-Kirschen en ir. Marc Cornelissen

dr. André Kuipers

‘Ruimtevaart is essentieel om vooruit te komen’


TOP 100 meest geboekte sprekers


TOP 100 meest geboekte sprekers


colofon

ACADEMY

®

B r i n g i n g

K n o w l e d g e

Verkoopprijs De verkoopprijs van losse nummers bedraagt €12,50 inclusief BTW. Verzendkosten €1,95 inclusief BTW.

Druk

Schiedamse Vest 67-71 3012 BE Rotterdam ACADEMY® Magazine Is een uitgave van Speakers Academy®

Toestemming herdruk/gebruik foto’s en Illustraties

Bezoekadres

Voor toestemming van herdruk van artikelen, interviews, columns, foto’s en illustraties kunt u contact opnemen met Speakers Academy ®. E: permissions@speakersacademy.nl

Hoofdredacteur Albert de Booij

Public Relations, Marketing, Redactie René Warmerdam, mr. Liz ter Kuile, mr. Nina Kesar, Hugo de Reus MA, Maarten Pino MSc, Walter Kallenbach, Hannah Stoffels MSc

Eindredactie Jacques Geluk

Fotostock Bedrijven of organisaties die fotomateriaal nodig hebben, kunnen tegen een bescheiden vergoeding hiervan gebruik maken. U kunt contact opnemen met de informatiedesk van Speakers Academy®, fotostock@speakersacademy.nl

Roularta Printing NV, Roeselare, België

Art Direction

Copyright

Onno van Beek, Albert de Booij, Solange de Booij

Copyright © 1997-2012 Speakers Academy®. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van

Medewerkers

W o r l d

de uitgever. Alle rechten voorbehouden. Speakers Academy® heeft de grootst mogelijke inspanning gepleegd om de copyrights van de geplaatste artikelen en foto’s aan de makers daarvan te doen toekomen. Speakers Academy® vraagt de auteurs en de sprekers copyright-vrije foto’s aan te leveren. In het geval dat het foto’s betreft die beschikbaar zijn gesteld door externe fotografen, plaatst Speakers Academy® de naam van de fotograaf op de foto zelf. In een aantal gevallen is het wellicht niet mogelijk (geweest) de fotograaf te achterhalen. Mocht u menen rechthebbende te zijn van een of meerdere foto’s, neem dan contact op met Speakers Academy® via e-mail: info@speakersacademy.nl. De artikelen, interviews en columns in dit magazine zijn van onafhankelijke auteurs. ACADEMY® Magazine neemt een metapositie in ten aanzien van geloof, politiek, gender, ras, seksuele geaardheid en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de statements die worden gemaakt. ACADEMY® Magazine heeft vanuit deze onafhankelijke positie mensen uitgenodigd, die vanuit verschillende gezichtspunten hun visie naar voren brengen.

Veel van onze sprekers zijn tevens goede schrijvers. In een aantal gevallen bestaat de mogelijkheid om een column te laten schrijven voor uw personeelsblad/ huisorgaan, verenigingsblad, corporate magazine, jaarverslag, website, publiekstijdschrift. Ook kunnen wij op verzoek een column, kort verhaal of gedicht ter ondersteuning van een congres (laten) verzorgen.

Speakers Academy® Postbus 22307, 3003 DH Rotterdam E: redactie@speakersacademy.nl

Onno van Beek

t h e

Column Service

Redactie/Postadres

Vormgeving

t o

Lezersservice Brieven aan de redactie: ACADEMY® Magazine, Postbus 22307, 3003 DH Rotterdam E: academymagazine@speakersacademy.nl

mr. Caroline Cranen

René Warmerdam

mr. Nina Kesar

Celina Schüller

Walter Kallenbach

Hugo de Reus MA

Pierre Morvan MA

mr. Liz ter Kuile

Maarten Pino MSc

Fleur van Berkum

Jacques Geluk

Sonja Diener

Zhimin Chen MSc

Hannah Stoffels MSc Emmelie Stapel MSc

4

Robert van Ispelen


colofon

ACADEMY

®

B r i n g i n g

K n o w l e d g e

Verkoopprijs De verkoopprijs van losse nummers bedraagt €12,50 inclusief BTW. Verzendkosten €1,95 inclusief BTW.

Druk

Schiedamse Vest 67-71 3012 BE Rotterdam ACADEMY® Magazine Is een uitgave van Speakers Academy®

Toestemming herdruk/gebruik foto’s en Illustraties

Bezoekadres

Voor toestemming van herdruk van artikelen, interviews, columns, foto’s en illustraties kunt u contact opnemen met Speakers Academy ®. E: permissions@speakersacademy.nl

Hoofdredacteur Albert de Booij

Public Relations, Marketing, Redactie René Warmerdam, mr. Liz ter Kuile, mr. Nina Kesar, Hugo de Reus MA, Maarten Pino MSc, Walter Kallenbach, Hannah Stoffels MSc

Eindredactie Jacques Geluk

Fotostock Bedrijven of organisaties die fotomateriaal nodig hebben, kunnen tegen een bescheiden vergoeding hiervan gebruik maken. U kunt contact opnemen met de informatiedesk van Speakers Academy®, fotostock@speakersacademy.nl

Roularta Printing NV, Roeselare, België

Art Direction

Copyright

Onno van Beek, Albert de Booij, Solange de Booij

Copyright © 1997-2012 Speakers Academy®. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van

Medewerkers

W o r l d

de uitgever. Alle rechten voorbehouden. Speakers Academy® heeft de grootst mogelijke inspanning gepleegd om de copyrights van de geplaatste artikelen en foto’s aan de makers daarvan te doen toekomen. Speakers Academy® vraagt de auteurs en de sprekers copyright-vrije foto’s aan te leveren. In het geval dat het foto’s betreft die beschikbaar zijn gesteld door externe fotografen, plaatst Speakers Academy® de naam van de fotograaf op de foto zelf. In een aantal gevallen is het wellicht niet mogelijk (geweest) de fotograaf te achterhalen. Mocht u menen rechthebbende te zijn van een of meerdere foto’s, neem dan contact op met Speakers Academy® via e-mail: info@speakersacademy.nl. De artikelen, interviews en columns in dit magazine zijn van onafhankelijke auteurs. ACADEMY® Magazine neemt een metapositie in ten aanzien van geloof, politiek, gender, ras, seksuele geaardheid en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de statements die worden gemaakt. ACADEMY® Magazine heeft vanuit deze onafhankelijke positie mensen uitgenodigd, die vanuit verschillende gezichtspunten hun visie naar voren brengen.

Veel van onze sprekers zijn tevens goede schrijvers. In een aantal gevallen bestaat de mogelijkheid om een column te laten schrijven voor uw personeelsblad/ huisorgaan, verenigingsblad, corporate magazine, jaarverslag, website, publiekstijdschrift. Ook kunnen wij op verzoek een column, kort verhaal of gedicht ter ondersteuning van een congres (laten) verzorgen.

Speakers Academy® Postbus 22307, 3003 DH Rotterdam E: redactie@speakersacademy.nl

Onno van Beek

t h e

Column Service

Redactie/Postadres

Vormgeving

t o

Lezersservice Brieven aan de redactie: ACADEMY® Magazine, Postbus 22307, 3003 DH Rotterdam E: academymagazine@speakersacademy.nl

mr. Caroline Cranen

René Warmerdam

mr. Nina Kesar

Celina Schüller

Walter Kallenbach

Hugo de Reus MA

Pierre Morvan MA

mr. Liz ter Kuile

Maarten Pino MSc

Fleur van Berkum

Jacques Geluk

Sonja Diener

Zhimin Chen MSc

Hannah Stoffels MSc Emmelie Stapel MSc

4

Robert van Ispelen


VoorWoord

Overleven betekent aanpassen aan een veranderende wereld

M

Foto: Marie Cécile Thijs

Met deze editie van Speakers Academy® Magazine (2013) heeft u een handig overzicht van de populairste, meest gevraagde én geboekte sprekers van Nederlands grootste sprekersinstituut in handen. Alle faculty members die u in deze uitgave ontmoet zijn autoriteiten op hun gebied en dragen met het grootst mogelijke plezier hun kennis over op uw toehoorders. En daar gaat het om. Kennis, inzichten, wijsheid overdragen. Dit ontvouwt zich ook in onze slogan ‘Bringing Knowledge to the World’. Opdat we verder en beter kunnen. En omdat wij ons willen ontworstelen aan de waan van de dag die ons vertroebelt. De soms tegenstrijdige berichten vanuit de politiek, de media, de financiële wereld, de pensioenmaatschappijen, de woningcorporaties en de verzekeringsmaatschappijen laten de ene keer lichtpuntjes zien en versterken de andere keer de waan van het doemdenken over het einde der tijden, de religies en het vervreemdend denken. De komende jaren zullen voor velen niet gemakkelijk zijn. Het vet is inmiddels van de botten. De reserves zijn op, de reorganisaties zijn voltooid, maar de crises zijn nog niet voorbij. Velen noemen deze periode er een van transitie, een overgang naar iets nieuws, maar men weet niet echt waarheen de weg leidt. Een ding is zeker, alles zal anders zijn. Diegenen die daarop kunnen inspelen, die enigszins kunnen voorzien wat dat ‘anders’ zal zijn, zullen overleven en als een feniks uit de as herrijzen. Een nieuwe wereld dient zich aan. Beter? Slechter? Misschien. Maar in elk geval anders. Totaal verschillende en zelfs tegenstrijdige krachten zullen een symbiose vormen die voor de noodzakelijke vernieuwingen gaat zorgdragen. Oude krachten zullen wij moeten loslaten en nieuwe krachten dienen wij te verwelkomen. Immers overleven betekent aanpassen aan een veranderende wereld, aan een in beweging zijnde omgeving. De boodschappers van Speakers Academy® zijn als geen ander in staat u hierbij behulpzaam te zijn, vertrouwen te geven en de broodnodige kennis en inzichten te verschaffen, zodat u zich kunt voorbereiden op deze nieuwe periode. In vele gevallen vraagt dit om een herijking van de bestaande businessmodellen. Het vraagt om moed om te kunnen veranderen, koste wat het kost.

Deze strijd, dit proces, herinnert mij aan Epictethus, de Griekse filosoof. Zijn bede wil ik u hier niet onthouden; “Geef mij de kracht te accepteren wat ik niet kan veranderen, geef mij de moed te veranderen wat ik kan veranderen en geef mij de wijsheid om het verschil tussen deze beide te zien”. Met heel veel liefde, kennis van zaken, en enthousiasme staat ons team van consultants u bij om de juiste keuze te maken voor de invulling van uw congres of bedrijfsevenement. Met meer dan 50.000 aanvragen en 20.000 boekingen in het korte bestaan van Speakers Academy® is het bewijs geleverd dat kwaliteit zich altijd een weg baant. Inmiddels beheren wij een internationaal bestand dat zijn weerga niet kent en dagelijks door de medewerkers van de afdeling Talent Acquisition wordt aangevuld met sprekers uit China, India, Latijns- Amerika, Europa, Amerika en Rusland. Op onze website treft u duizenden sprekers aan die van onschatbare waarde kunnen zijn voor uw bedrijf of organisatie. Ik zie er naar uit u binnenkort te mogen begroeten en wens u bijzonder veel kracht toe om 2013 het hoofd te bieden. Wij helpen u daar graag bij. Heel veel leesplezier!

Albert de Booij CEO & Oprichter Speakers Academy®

‘Do not go where the path may lead you, go instead where there is no path and leave a trail’ -Emerson-

5


VoorWoord

Overleven betekent aanpassen aan een veranderende wereld

M

Foto: Marie Cécile Thijs

Met deze editie van Speakers Academy® Magazine (2013) heeft u een handig overzicht van de populairste, meest gevraagde én geboekte sprekers van Nederlands grootste sprekersinstituut in handen. Alle faculty members die u in deze uitgave ontmoet zijn autoriteiten op hun gebied en dragen met het grootst mogelijke plezier hun kennis over op uw toehoorders. En daar gaat het om. Kennis, inzichten, wijsheid overdragen. Dit ontvouwt zich ook in onze slogan ‘Bringing Knowledge to the World’. Opdat we verder en beter kunnen. En omdat wij ons willen ontworstelen aan de waan van de dag die ons vertroebelt. De soms tegenstrijdige berichten vanuit de politiek, de media, de financiële wereld, de pensioenmaatschappijen, de woningcorporaties en de verzekeringsmaatschappijen laten de ene keer lichtpuntjes zien en versterken de andere keer de waan van het doemdenken over het einde der tijden, de religies en het vervreemdend denken. De komende jaren zullen voor velen niet gemakkelijk zijn. Het vet is inmiddels van de botten. De reserves zijn op, de reorganisaties zijn voltooid, maar de crises zijn nog niet voorbij. Velen noemen deze periode er een van transitie, een overgang naar iets nieuws, maar men weet niet echt waarheen de weg leidt. Een ding is zeker, alles zal anders zijn. Diegenen die daarop kunnen inspelen, die enigszins kunnen voorzien wat dat ‘anders’ zal zijn, zullen overleven en als een feniks uit de as herrijzen. Een nieuwe wereld dient zich aan. Beter? Slechter? Misschien. Maar in elk geval anders. Totaal verschillende en zelfs tegenstrijdige krachten zullen een symbiose vormen die voor de noodzakelijke vernieuwingen gaat zorgdragen. Oude krachten zullen wij moeten loslaten en nieuwe krachten dienen wij te verwelkomen. Immers overleven betekent aanpassen aan een veranderende wereld, aan een in beweging zijnde omgeving. De boodschappers van Speakers Academy® zijn als geen ander in staat u hierbij behulpzaam te zijn, vertrouwen te geven en de broodnodige kennis en inzichten te verschaffen, zodat u zich kunt voorbereiden op deze nieuwe periode. In vele gevallen vraagt dit om een herijking van de bestaande businessmodellen. Het vraagt om moed om te kunnen veranderen, koste wat het kost.

Deze strijd, dit proces, herinnert mij aan Epictethus, de Griekse filosoof. Zijn bede wil ik u hier niet onthouden; “Geef mij de kracht te accepteren wat ik niet kan veranderen, geef mij de moed te veranderen wat ik kan veranderen en geef mij de wijsheid om het verschil tussen deze beide te zien”. Met heel veel liefde, kennis van zaken, en enthousiasme staat ons team van consultants u bij om de juiste keuze te maken voor de invulling van uw congres of bedrijfsevenement. Met meer dan 50.000 aanvragen en 20.000 boekingen in het korte bestaan van Speakers Academy® is het bewijs geleverd dat kwaliteit zich altijd een weg baant. Inmiddels beheren wij een internationaal bestand dat zijn weerga niet kent en dagelijks door de medewerkers van de afdeling Talent Acquisition wordt aangevuld met sprekers uit China, India, Latijns- Amerika, Europa, Amerika en Rusland. Op onze website treft u duizenden sprekers aan die van onschatbare waarde kunnen zijn voor uw bedrijf of organisatie. Ik zie er naar uit u binnenkort te mogen begroeten en wens u bijzonder veel kracht toe om 2013 het hoofd te bieden. Wij helpen u daar graag bij. Heel veel leesplezier!

Albert de Booij CEO & Oprichter Speakers Academy®

‘Do not go where the path may lead you, go instead where there is no path and leave a trail’ -Emerson-

5


Inhoudsopgave A ndré Kuipers

M axime Verhagen

E dith B osch

40 Epke Zonderland

4 Voorwoord 5 dr. André Kuipers 8 drs. Maxime Verhagen 12 dr. Vincent Kouwenhoven 16 prof. dr. Ton Derksen 20 Leo Dijkgraaf 24 Ben Droste, luitenant-generaal b.d. 28  ir. Arie Voorburg c.s. 32 drs. Erno Eskens 36 Edith Bosch 38 Colofon

‘Ruimtevaart is essentieel om vooruit te komen’

‘Nederland moet over de dijken heenkijken’

‘Investeren in de wieg van de mensheid loont’

‘Als het bewijs goed voelt, denken we even niet aan de waarheid’

‘Innovatie is zorg verlenen met open ogen’

‘Beeldende visie op het nieuws’

‘De nieuwe leider kan loslaten in onzekere tijden’

‘Digitalisering verandert ons concept van kennis’

‘De honderd meest geboekte en populairste sprekers,

Draai het probleem om en er ontstaat een creatieve oplossing’

‘Supersnel, milieuvriendelijk reizen begint met unieke kijk op de aarde’

‘Aan het hoogste niveau zit nog geen bovengrens’

44 drs. Frans Hiddema 48 Raymond Rutting 52 drs. Moïra Anne Müller 62 Gilles Babinet 81 Top 100 183 Aanstormend talent 187 Faculty members A-Z

Overleven betekent aanpassen aan een veranderende wereld

‘Hoe kunnen we verantwoord verder urbaniseren?’

‘Volledig overzicht van alle bij Speakers Academy® aangesloten sprekers en dagvoorzitters, gerangschikt op voornaam’

215 Internationale sprekers 222 De kracht van Speakers Academy

‘Dieren leren zien als burgers, in plaats van hamburgers’

‘Na 15 jaar topsport wil ik motivatie en beleving teweegbrengen’

6

®


Inhoudsopgave A ndré Kuipers

M axime Verhagen

E dith B osch

40 Epke Zonderland

4 Voorwoord 5 dr. André Kuipers 8 drs. Maxime Verhagen 12 dr. Vincent Kouwenhoven 16 prof. dr. Ton Derksen 20 Leo Dijkgraaf 24 Ben Droste, luitenant-generaal b.d. 28  ir. Arie Voorburg c.s. 32 drs. Erno Eskens 36 Edith Bosch 38 Colofon

‘Ruimtevaart is essentieel om vooruit te komen’

‘Nederland moet over de dijken heenkijken’

‘Investeren in de wieg van de mensheid loont’

‘Als het bewijs goed voelt, denken we even niet aan de waarheid’

‘Innovatie is zorg verlenen met open ogen’

‘Beeldende visie op het nieuws’

‘De nieuwe leider kan loslaten in onzekere tijden’

‘Digitalisering verandert ons concept van kennis’

‘De honderd meest geboekte en populairste sprekers,

Draai het probleem om en er ontstaat een creatieve oplossing’

‘Supersnel, milieuvriendelijk reizen begint met unieke kijk op de aarde’

‘Aan het hoogste niveau zit nog geen bovengrens’

44 drs. Frans Hiddema 48 Raymond Rutting 52 drs. Moïra Anne Müller 62 Gilles Babinet 81 Top 100 183 Aanstormend talent 187 Faculty members A-Z

Overleven betekent aanpassen aan een veranderende wereld

‘Hoe kunnen we verantwoord verder urbaniseren?’

‘Volledig overzicht van alle bij Speakers Academy® aangesloten sprekers en dagvoorzitters, gerangschikt op voornaam’

215 Internationale sprekers 222 De kracht van Speakers Academy

‘Dieren leren zien als burgers, in plaats van hamburgers’

‘Na 15 jaar topsport wil ik motivatie en beleving teweegbrengen’

6

®


Columns, artikelen, boeken, spotlights E pke Z onderland

Michiel Bicker Caarten 15

68 Roelof Hemmen

 drs. Inga Freudenberg 19

69 Marc van Eck

Hans Strikwerda 23

70 Boris van der Ham

David de Kock 27

71 Farid Tabarki

drs. Jos Verveen 31

72 Brenno de Winter

Tim van den Hoff 35

73 mr. Richard Korver

M4B 46

74 Nico Wissing

Alan Beaulieu 46

75 Katja Staartjes

Jeroen van Merwijk 55

76 Vuurmakers

Chazia Mourali 57

77 René Savelberg

Boekenpagina 58

78 Maarten Spanjer

drs. Herman Konings 59

79 Philip de Roo

drs. Ewout Irrgang 60

80 Eva Hukshorn

drs. Adjiedj Bakas 61

182 Bert Brussen

Johan Langelaar 65

186 Martin de Munnik

Lenie ’t Hart 66

221 Roelof Hemmen

7


Columns, artikelen, boeken, spotlights E pke Z onderland

Michiel Bicker Caarten 15

68 Roelof Hemmen

 drs. Inga Freudenberg 19

69 Marc van Eck

Hans Strikwerda 23

70 Boris van der Ham

David de Kock 27

71 Farid Tabarki

drs. Jos Verveen 31

72 Brenno de Winter

Tim van den Hoff 35

73 mr. Richard Korver

M4B 46

74 Nico Wissing

Alan Beaulieu 46

75 Katja Staartjes

Jeroen van Merwijk 55

76 Vuurmakers

Chazia Mourali 57

77 René Savelberg

Boekenpagina 58

78 Maarten Spanjer

drs. Herman Konings 59

79 Philip de Roo

drs. Ewout Irrgang 60

80 Eva Hukshorn

drs. Adjiedj Bakas 61

182 Bert Brussen

Johan Langelaar 65

186 Martin de Munnik

Lenie ’t Hart 66

221 Roelof Hemmen

7


Foto: Walter Kallenbach

WETENSCHAP


Foto: Walter Kallenbach

WETENSCHAP


ESA-astronaut André Kuipers heeft elf dagen in de ruimte doorgebracht in 2004 en maar liefst 193 dagen tussen 21 december 2011 en 1 juli 2012. Een Europees record. Een derde ruimtereis zit er voor hem persoonlijk niet in, maar André is ervan overtuigd dat de mensheid, nu alles op de aarde zelf al is veroverd, de rest van het zonnestelsel ‘en wie weet nog verder’ gaat verkennen. “Er komen dingen aan, die we nu nog niet eens kunnen bedenken”, zegt hij met volle overtuiging. TEKST: JACQUES GELUK

‘Ruimtevaart is essentieel om vooruit te komen’ dr. André Kuipers, arts

R

“Ruimtevaart en de innovatie die daarbij hoort, zijn essentieel voor de mensheid om vooruit te komen en uiteindelijk zich te verspreiden. Stilstand is achteruitgang. De mensheid gaat langzaam maar zeker verder. Er is weinig weerstand tegen ruimtevaart, want iedereen maakt gebruik van zaken die dankzij ontwikkelingen in de ruimtevaart tot stand zijn gekomen. Denk aan navigatie, gedetailleerde weersvoorspellingen, moderne communicatiemiddelen of bijvoorbeeld dijkbewaking via satellieten. Ik vind het vooral interessant duidelijk te maken dat ruimtevaart heel internationaal is. In het ruimtestationproject werken landen samen, die vroeger oorlog voerden. Dat is een van de mooiste aspecten ervan”, vertelt André Kuipers. Kuipers studeert als jonge man geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. “Toen ik aan die opleiding begon had ik nog niet in mijn achterhoofd dat ik iets met vliegen of ruimtevaart wilde gaan doen, hoewel ik op mijn twaalfde – door het lezen van sciencefictionboekjes – al wel droomde van ruimtevaart en ruimteschepen. Door die science fiction raakte ik eveneens geïnteresseerd in leven en medische en biochemische ontwikkelingen. Ik wilde weten hoe het leven in elkaar zit, hoe spieren werken en hoe een oogcel weet dat ie een oogcel moet worden.” Tijdens zijn studie komt de ruimtevaart

ook in Europa dichterbij. “De Europese ruimtevaartorganisatie ESA werd opgericht en er waren ineens Europese astronauten, onder wie onze landgenoot Wubbo Ockels. Ik zag astronauten met brillen op, normale mensen in plaats van perfecte testpiloten uit Amerika. Eigenlijk kwam toen alles samen en ben ik de combinatie gaan maken tussen ruimtevaart en geneeskunde.”

Soyoez Na zijn afstuderen in 1987 wordt Kuipers officier bij de medische dienst van de Koninklijke Luchtmacht en doet hij uitgebreid onderzoek naar desoriëntatie bij jachtvliegers. Daarna werkt hij voor het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Geneeskundig Centrum in Soesterberg. Hij doet daar onder meer onderzoek naar contactlenzen voor piloten, bloeddruk bij hoge snelheden, het evenwichtsorgaan in gewichtloosheid en keurt vliegers. In 1990 komt André als onderzoeksarts in dienst van ESA. “Bij ESTEC, het grote technische centrum van ESA in Noordwijk, coördineerde ik medische experimenten voor shuttlevluchten en het MIR-ruimtestation. Acht jaar later ben ik geselecteerd en in 2004 kon ik mijn eerste ruimtereis maken. Tijdens die eerste vlucht was ik ook al co-piloot van het Russische ruimteschip Soyoez. Aan boord van het ruim9


ESA-astronaut André Kuipers heeft elf dagen in de ruimte doorgebracht in 2004 en maar liefst 193 dagen tussen 21 december 2011 en 1 juli 2012. Een Europees record. Een derde ruimtereis zit er voor hem persoonlijk niet in, maar André is ervan overtuigd dat de mensheid, nu alles op de aarde zelf al is veroverd, de rest van het zonnestelsel ‘en wie weet nog verder’ gaat verkennen. “Er komen dingen aan, die we nu nog niet eens kunnen bedenken”, zegt hij met volle overtuiging. TEKST: JACQUES GELUK

‘Ruimtevaart is essentieel om vooruit te komen’ dr. André Kuipers, arts

R

“Ruimtevaart en de innovatie die daarbij hoort, zijn essentieel voor de mensheid om vooruit te komen en uiteindelijk zich te verspreiden. Stilstand is achteruitgang. De mensheid gaat langzaam maar zeker verder. Er is weinig weerstand tegen ruimtevaart, want iedereen maakt gebruik van zaken die dankzij ontwikkelingen in de ruimtevaart tot stand zijn gekomen. Denk aan navigatie, gedetailleerde weersvoorspellingen, moderne communicatiemiddelen of bijvoorbeeld dijkbewaking via satellieten. Ik vind het vooral interessant duidelijk te maken dat ruimtevaart heel internationaal is. In het ruimtestationproject werken landen samen, die vroeger oorlog voerden. Dat is een van de mooiste aspecten ervan”, vertelt André Kuipers. Kuipers studeert als jonge man geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. “Toen ik aan die opleiding begon had ik nog niet in mijn achterhoofd dat ik iets met vliegen of ruimtevaart wilde gaan doen, hoewel ik op mijn twaalfde – door het lezen van sciencefictionboekjes – al wel droomde van ruimtevaart en ruimteschepen. Door die science fiction raakte ik eveneens geïnteresseerd in leven en medische en biochemische ontwikkelingen. Ik wilde weten hoe het leven in elkaar zit, hoe spieren werken en hoe een oogcel weet dat ie een oogcel moet worden.” Tijdens zijn studie komt de ruimtevaart

ook in Europa dichterbij. “De Europese ruimtevaartorganisatie ESA werd opgericht en er waren ineens Europese astronauten, onder wie onze landgenoot Wubbo Ockels. Ik zag astronauten met brillen op, normale mensen in plaats van perfecte testpiloten uit Amerika. Eigenlijk kwam toen alles samen en ben ik de combinatie gaan maken tussen ruimtevaart en geneeskunde.”

Soyoez Na zijn afstuderen in 1987 wordt Kuipers officier bij de medische dienst van de Koninklijke Luchtmacht en doet hij uitgebreid onderzoek naar desoriëntatie bij jachtvliegers. Daarna werkt hij voor het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Geneeskundig Centrum in Soesterberg. Hij doet daar onder meer onderzoek naar contactlenzen voor piloten, bloeddruk bij hoge snelheden, het evenwichtsorgaan in gewichtloosheid en keurt vliegers. In 1990 komt André als onderzoeksarts in dienst van ESA. “Bij ESTEC, het grote technische centrum van ESA in Noordwijk, coördineerde ik medische experimenten voor shuttlevluchten en het MIR-ruimtestation. Acht jaar later ben ik geselecteerd en in 2004 kon ik mijn eerste ruimtereis maken. Tijdens die eerste vlucht was ik ook al co-piloot van het Russische ruimteschip Soyoez. Aan boord van het ruim9


testation, dat toen nog maar half zo groot was als het ISS (International Space Station) nu, heb ik zo’n 21 technische en medische experimenten uitgevoerd.” Na een jarenlange, intensieve opleiding in Montréal, Houston, Moskou, Tokio en Keulen, waarbij hij veel van huis is en met zijn kinderen en vrouw contact houdt via Skype en hun bezoekjes aan zijn appartementen in Amerika en Rusland, vertrekt hij in 2011 opnieuw. Deze keer voor een lange missie. “Gedurende mijn tweede verblijf in de ruimte had ik meer operationele taken. Naast het uitvoeren van 55 technische, natuurkundige, medische en biologische experimenten heb ik bijvoorbeeld gewerkt met een grote robotarm en vrachtschepen aangekoppeld. Daarnaast was ik medeverantwoordelijk voor vele van de systemen aan boord.”

Een derde ruimtereis voor André Kuipers zit er niet in. “Ik heb mijn gezin ook beloofd dat ik niet weer een jarenlange training ga doen. Bovendien betaalt Europa maar 8 procent aan het ruimtestation. Dat betekent dat we recht hebben op maximaal één lange vlucht per jaar. En op dit moment worden er net zes nieuwe Europese astronauten getraind, die pas zijn geselecteerd. Die willen natuurlijk ook vliegen en die kans moeten ze krijgen.”

Dr. André Kuipers, in 1987 afgestudeerd als arts aan de Universiteit van Amsterdam , is een Nederlands ruimte-

Zweven is prettig

vaarder van de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA.

“Wat me het beste is bijgebleven is het uitzicht vanuit het ruimtestation. Dat is vooral ’s nachts, wanneer de aarde verlicht is door de vele lampen in de steden en onweersflitsen, het noorder- en zuiderlicht en meteoren door de lucht schieten, een prachtige ervaring. En dan die enorme sterrenpracht… Het zweven heb ik als aangenaam ervaren. Het voelt alsof je een zeeleeuw bent die door het water schiet of gracieus de bocht om gaat.” Na terugkeer op aarde, als de ruimtecapsule is geland op de steppe van Kazachstan, is de tegenstelling enorm. Kuipers: “Dan is het meer of je een zeeleeuw op het land bent. Het lijkt wel alsof een enorme magneet aan je trekt. Het lopen gaat niet goed, de coördinatie van je spieren is minder en je dreigt flauw te vallen omdat je bloeddrukrefl exen het niet goed meer doen en je een tekort aan bloed in je hoofd hebt. Ook word je heel duizelig en gaat de aarde tuimelen zodra je je hoofd draait. De eerste dagen na terugkeer voel je je beroerd en daarna heb je drie maanden spierpijn, omdat spiertjes die lang niet gebruikt zijn ineens weer moeten gaan werken.”

Hij heeft twee ruimtereizen gemaakt en is inmiddels een aantal malen onderscheiden. In 2004 werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De tweede koninklijke onderscheiding kreeg hij in oktober 2012 in zijn woonplaats Vijfhuizen, bij welke gelegenheid hij Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw werd. Dezelfde dag werd hij ereburger van Haarlemmermeer.

Lezingen

Foto: Walter Kallenbach

Kuipers is nog steeds actief voor ESA en de ruimtevaart en zal zijn expertise daarvoor blijven inzetten, ook voor goede doelen, zoals het Wereld Natuur Fonds. “Tijdens lezingen vertel ik altijd hoe mooi de aarde vanuit de ruimte is, en tegelijk hoe kwetsbaar en beperkt. Daarom besteed ik veel aandacht aan milieu en duurzaamheid Met blote ogen en via satellieten is heel goed te zien wat er met de aarde gebeurt, wat de effecten zijn van boskap en hoeveel schepen de oceanen leegvissen. Dat is schrikken. Hoe mooi ook, er zijn wel heel veel lichtjes op onze planeet, omdat op steeds meer plekken mensen wonen. Per dag komen er 100.000 bij. Met wetenschap en techniek is het tij nog te keren en kunnen we in evenwicht komen met de natuur. Dat geef ik niet alleen volwassenen, maar ook de jeugd graag mee. De rode draad in mijn verhaal is altijd de reis zelf. Televisiekijkers zien raketten omhoog gaan en mensen zweven, maar hebben verder geen idee van de voorbereidingen en wat er achter de schermen speelt, hoe je aan boord leeft, hoe je je wast, hoe je eet. De rest van mijn lezing pas ik aan het publiek in de zaal aan. Bijvoorbeeld cardiologen vertel ik hoe het hart reageert op gewichtloosheid. Bij rechters stip ik het ruimterecht aan. Transportondernemers vertel ik over de bevoorrading van het ruimtestation, terwijl ik scholieren heel veel geschiedenis, natuurkunde en aardrijkskunde meegeef.” De ruimtevaarder heeft een eredoctoraat gekregen van de Universiteit van Amsterdam, omdat hij wetenschap – onder meer via zijn lezingen – toegankelijk maakt voor een breed publiek.

andrekuipers@speakersacademy.nl

10


testation, dat toen nog maar half zo groot was als het ISS (International Space Station) nu, heb ik zo’n 21 technische en medische experimenten uitgevoerd.” Na een jarenlange, intensieve opleiding in Montréal, Houston, Moskou, Tokio en Keulen, waarbij hij veel van huis is en met zijn kinderen en vrouw contact houdt via Skype en hun bezoekjes aan zijn appartementen in Amerika en Rusland, vertrekt hij in 2011 opnieuw. Deze keer voor een lange missie. “Gedurende mijn tweede verblijf in de ruimte had ik meer operationele taken. Naast het uitvoeren van 55 technische, natuurkundige, medische en biologische experimenten heb ik bijvoorbeeld gewerkt met een grote robotarm en vrachtschepen aangekoppeld. Daarnaast was ik medeverantwoordelijk voor vele van de systemen aan boord.”

Een derde ruimtereis voor André Kuipers zit er niet in. “Ik heb mijn gezin ook beloofd dat ik niet weer een jarenlange training ga doen. Bovendien betaalt Europa maar 8 procent aan het ruimtestation. Dat betekent dat we recht hebben op maximaal één lange vlucht per jaar. En op dit moment worden er net zes nieuwe Europese astronauten getraind, die pas zijn geselecteerd. Die willen natuurlijk ook vliegen en die kans moeten ze krijgen.”

Dr. André Kuipers, in 1987 afgestudeerd als arts aan de Universiteit van Amsterdam , is een Nederlands ruimte-

Zweven is prettig

vaarder van de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA.

“Wat me het beste is bijgebleven is het uitzicht vanuit het ruimtestation. Dat is vooral ’s nachts, wanneer de aarde verlicht is door de vele lampen in de steden en onweersflitsen, het noorder- en zuiderlicht en meteoren door de lucht schieten, een prachtige ervaring. En dan die enorme sterrenpracht… Het zweven heb ik als aangenaam ervaren. Het voelt alsof je een zeeleeuw bent die door het water schiet of gracieus de bocht om gaat.” Na terugkeer op aarde, als de ruimtecapsule is geland op de steppe van Kazachstan, is de tegenstelling enorm. Kuipers: “Dan is het meer of je een zeeleeuw op het land bent. Het lijkt wel alsof een enorme magneet aan je trekt. Het lopen gaat niet goed, de coördinatie van je spieren is minder en je dreigt flauw te vallen omdat je bloeddrukrefl exen het niet goed meer doen en je een tekort aan bloed in je hoofd hebt. Ook word je heel duizelig en gaat de aarde tuimelen zodra je je hoofd draait. De eerste dagen na terugkeer voel je je beroerd en daarna heb je drie maanden spierpijn, omdat spiertjes die lang niet gebruikt zijn ineens weer moeten gaan werken.”

Hij heeft twee ruimtereizen gemaakt en is inmiddels een aantal malen onderscheiden. In 2004 werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De tweede koninklijke onderscheiding kreeg hij in oktober 2012 in zijn woonplaats Vijfhuizen, bij welke gelegenheid hij Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw werd. Dezelfde dag werd hij ereburger van Haarlemmermeer.

Lezingen

Foto: Walter Kallenbach

Kuipers is nog steeds actief voor ESA en de ruimtevaart en zal zijn expertise daarvoor blijven inzetten, ook voor goede doelen, zoals het Wereld Natuur Fonds. “Tijdens lezingen vertel ik altijd hoe mooi de aarde vanuit de ruimte is, en tegelijk hoe kwetsbaar en beperkt. Daarom besteed ik veel aandacht aan milieu en duurzaamheid Met blote ogen en via satellieten is heel goed te zien wat er met de aarde gebeurt, wat de effecten zijn van boskap en hoeveel schepen de oceanen leegvissen. Dat is schrikken. Hoe mooi ook, er zijn wel heel veel lichtjes op onze planeet, omdat op steeds meer plekken mensen wonen. Per dag komen er 100.000 bij. Met wetenschap en techniek is het tij nog te keren en kunnen we in evenwicht komen met de natuur. Dat geef ik niet alleen volwassenen, maar ook de jeugd graag mee. De rode draad in mijn verhaal is altijd de reis zelf. Televisiekijkers zien raketten omhoog gaan en mensen zweven, maar hebben verder geen idee van de voorbereidingen en wat er achter de schermen speelt, hoe je aan boord leeft, hoe je je wast, hoe je eet. De rest van mijn lezing pas ik aan het publiek in de zaal aan. Bijvoorbeeld cardiologen vertel ik hoe het hart reageert op gewichtloosheid. Bij rechters stip ik het ruimterecht aan. Transportondernemers vertel ik over de bevoorrading van het ruimtestation, terwijl ik scholieren heel veel geschiedenis, natuurkunde en aardrijkskunde meegeef.” De ruimtevaarder heeft een eredoctoraat gekregen van de Universiteit van Amsterdam, omdat hij wetenschap – onder meer via zijn lezingen – toegankelijk maakt voor een breed publiek.

andrekuipers@speakersacademy.nl

10


Links, rechts, vriend, vijand, Maarten doet het weer.

Prikkelen, relativeren en tot nadenken stemmen. In zijn magazine Maarten! legt Maarten van Rossem de actualiteit onder de loep. Dat doet hij op geheel eigen wijze: nuchter, geestig en meeslepend tegelijk.

Maarten! verschijnt acht keer per jaar, een magazine vol verrassende analyses, serieuze feitenkennis en brandende kwesties in historisch perspectief geplaatst. Vriend en vijand, links en rechts zijn het er over eens; Maarten! blijft bijzonder.

Ga voor een interessant abonnementsaanbod naar www.maartenonline.nl/ abonnement. Of bel de lezersservice: 0900-0401353 (15 cent per minuut). Volg Maarten! via

Maarten! Opinieert! Relativeert!


Links, rechts, vriend, vijand, Maarten doet het weer.

Prikkelen, relativeren en tot nadenken stemmen. In zijn magazine Maarten! legt Maarten van Rossem de actualiteit onder de loep. Dat doet hij op geheel eigen wijze: nuchter, geestig en meeslepend tegelijk.

Maarten! verschijnt acht keer per jaar, een magazine vol verrassende analyses, serieuze feitenkennis en brandende kwesties in historisch perspectief geplaatst. Vriend en vijand, links en rechts zijn het er over eens; Maarten! blijft bijzonder.

Ga voor een interessant abonnementsaanbod naar www.maartenonline.nl/ abonnement. Of bel de lezersservice: 0900-0401353 (15 cent per minuut). Volg Maarten! via

Maarten! Opinieert! Relativeert!


economie en politiek

Foto: Walter Kallenbach

A

12


economie en politiek

Foto: Walter Kallenbach

A

12


“Het heeft me altijd gefascineerd hoe ons kleine land al eeuwenlang over de dijken heenkijkt en handel drijft met de meest exotische landen. De huidige Europese samenwerking en onze band met de Verenigde Staten reflecteren die open blik”, zegt Maxime Verhagen, die achtereenvolgens als minister van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie zijn belangstelling voor beide beleidsterreinen heeft kunnen verbinden. Verhagen prefereert inmiddels het bedrijfsleven boven een openbare functie, maar heeft wel ideeën over hoe het kabinet Nederland uit de crisis kan helpen: “Schrap de lastenverzwaring voor het bedrijfsleven. Liever 3% koopkrachtverlies voor iedereen dan 30% inkomensverlies bij werkloosheid.” TEKST: JACQUES GELUK

‘Nederland moet over de dijken heenkijken’

A

drs. Maxime Verhagen

“Als minister van Buitenlandse Zaken heb ik mede de basis gelegd voor de economische diplomatie, die nu gemeengoed is, maar toen in feite niet bestond”, vertelt Maxime Verhagen. “Onze ambassadeurs hielden zich niet bezig met de handel in kaas. Dat moest veranderen. Samen met VNO-NCW is door ons tijdens de jaarlijkse terugkomweek van onze vertegenwoordigers in het buitenland een speeddatingbijeenkomst opgezet, waar ondernemers rechtstreeks aan de ambassadeurs konden vragen wat zij voor hen konden betekenen. Tijdens mijn eerste toespraak voor de mensen van Buitenlandse Zaken, heb ik erop gewezen dat ze weliswaar gewend zijn hun werk te doen in Washington, Moskou en Brussel, maar dat zij zich vooral ook moeten richten op Appingedam, Medemblik en Rotterdam. Ze moeten Nederlandse belangen in het buitenland niet alleen in traditionele zin veiligstellen, maar tegelijk opkomen voor onze ondernemers door exportkansen te ontwikkelen, marktverkenningen te doen en bedrijven wegwijs te maken in landen die zij niet kennen. Mijn opvolger Uri Rosenthal heeft dat beleid een vervolg gegeven en van economische diplomatie een hoofdtaak gemaakt bij Buitenlandse Zaken”, aldus Verhagen, die ook verantwoordelijk is voor het opzetten van samenwerkingsbevorderende Business Support Centres, in feite

handelsposten, aan de Nederlands-Duitse grens.

Europeaan én Atlanticus CDA-er Maxime Verhagen is zowel Europeaan als Atlanticus. “Ik ben buitengewoon proEuropees. De Europese samenwerking heeft Nederland enorm veel gebracht op het gebied van welvaart, veiligheid en stabiliteit. We moeten echter niet coûte que coûte het standpunt van de meerderheid van de Europese landen overnemen, want wanneer het beter voor ons land is de Verenigde Staten te volgen moeten we dat doen. Ook daar liggen veel van onze belangen. Wij zijn de derde investeerder in de VS en 1.600 Amerikaanse bedrijven zijn hier actief, die samen 200.000 arbeidsplaatsen opleveren. Op het gebied van veiligheid is er geen NAVO zonder de VS. Het is dus geen kwestie van of Europa of Amerika, maar van en en. Na de val van de Amerikaanse financiële dienstverlener Lehman Brothers in 2008 – de inleiding tot de kredietcrisis - is het besef gekomen dat het kapitalistische systeem ook niet helemaal ideaal is en hele continenten in de problemen kunnen raken door onverantwoord gedrag. Ook om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst niet meer kan voorkomen hebben we ook zowel de VS en Europa nodig en is het van belang deel uit te maken van het overleg binnen de G20. Daar 13

worden immers de lijnen uitgezet en de voorwaarden geformuleerd voor de aanpak van de financiële crisis en de kaders aangegeven waarbinnen het EU-beleid vorm moet krijgen. Nederland had en heeft er enorm veel belang bij daarbij te zijn, omdat we een omvangrijke financiële en bancaire sector hebben. Anders wordt er over je besloten, zonder dat je erbij bent en kun je niet mede het beleid bepalen dat je wel direct raakt. Helaas praten we nu niet meer rechtstreeks mee. Dat had niet zozeer te maken met afgenomen vertrouwen door de gedoogconstructie met de PVV, maar vanwege het feit dat de PvdA in het kabinet Balkenende-IV niet instemde met een verlenging van ons verblijf in Afghanistan. “ Als minister waarschuwt Verhagen verschillende keren voor een te nationaal gerichte blik van Nederland, met name van partijen als PVV en SP, die in het buitenland tot vragen leidt. “Het is in ons eigen belang over de grenzen heen te kijken en internationale samenwerking na te streven. Tegelijk is het zo dat het optreden van individuele ministers de schade kan beperken. Als Rutte fatsoenlijk met Merkel omgaat heeft dat een positieve invloed. Zelf ben ik als minister van Economische Zaken eens op stel en sprong naar een land gereisd in reactie op signalen dat een grote investering voor Nederland achterwege zou blijven vanwege de opvattingen


“Het heeft me altijd gefascineerd hoe ons kleine land al eeuwenlang over de dijken heenkijkt en handel drijft met de meest exotische landen. De huidige Europese samenwerking en onze band met de Verenigde Staten reflecteren die open blik”, zegt Maxime Verhagen, die achtereenvolgens als minister van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie zijn belangstelling voor beide beleidsterreinen heeft kunnen verbinden. Verhagen prefereert inmiddels het bedrijfsleven boven een openbare functie, maar heeft wel ideeën over hoe het kabinet Nederland uit de crisis kan helpen: “Schrap de lastenverzwaring voor het bedrijfsleven. Liever 3% koopkrachtverlies voor iedereen dan 30% inkomensverlies bij werkloosheid.” TEKST: JACQUES GELUK

‘Nederland moet over de dijken heenkijken’

A

drs. Maxime Verhagen

“Als minister van Buitenlandse Zaken heb ik mede de basis gelegd voor de economische diplomatie, die nu gemeengoed is, maar toen in feite niet bestond”, vertelt Maxime Verhagen. “Onze ambassadeurs hielden zich niet bezig met de handel in kaas. Dat moest veranderen. Samen met VNO-NCW is door ons tijdens de jaarlijkse terugkomweek van onze vertegenwoordigers in het buitenland een speeddatingbijeenkomst opgezet, waar ondernemers rechtstreeks aan de ambassadeurs konden vragen wat zij voor hen konden betekenen. Tijdens mijn eerste toespraak voor de mensen van Buitenlandse Zaken, heb ik erop gewezen dat ze weliswaar gewend zijn hun werk te doen in Washington, Moskou en Brussel, maar dat zij zich vooral ook moeten richten op Appingedam, Medemblik en Rotterdam. Ze moeten Nederlandse belangen in het buitenland niet alleen in traditionele zin veiligstellen, maar tegelijk opkomen voor onze ondernemers door exportkansen te ontwikkelen, marktverkenningen te doen en bedrijven wegwijs te maken in landen die zij niet kennen. Mijn opvolger Uri Rosenthal heeft dat beleid een vervolg gegeven en van economische diplomatie een hoofdtaak gemaakt bij Buitenlandse Zaken”, aldus Verhagen, die ook verantwoordelijk is voor het opzetten van samenwerkingsbevorderende Business Support Centres, in feite

handelsposten, aan de Nederlands-Duitse grens.

Europeaan én Atlanticus CDA-er Maxime Verhagen is zowel Europeaan als Atlanticus. “Ik ben buitengewoon proEuropees. De Europese samenwerking heeft Nederland enorm veel gebracht op het gebied van welvaart, veiligheid en stabiliteit. We moeten echter niet coûte que coûte het standpunt van de meerderheid van de Europese landen overnemen, want wanneer het beter voor ons land is de Verenigde Staten te volgen moeten we dat doen. Ook daar liggen veel van onze belangen. Wij zijn de derde investeerder in de VS en 1.600 Amerikaanse bedrijven zijn hier actief, die samen 200.000 arbeidsplaatsen opleveren. Op het gebied van veiligheid is er geen NAVO zonder de VS. Het is dus geen kwestie van of Europa of Amerika, maar van en en. Na de val van de Amerikaanse financiële dienstverlener Lehman Brothers in 2008 – de inleiding tot de kredietcrisis - is het besef gekomen dat het kapitalistische systeem ook niet helemaal ideaal is en hele continenten in de problemen kunnen raken door onverantwoord gedrag. Ook om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst niet meer kan voorkomen hebben we ook zowel de VS en Europa nodig en is het van belang deel uit te maken van het overleg binnen de G20. Daar 13

worden immers de lijnen uitgezet en de voorwaarden geformuleerd voor de aanpak van de financiële crisis en de kaders aangegeven waarbinnen het EU-beleid vorm moet krijgen. Nederland had en heeft er enorm veel belang bij daarbij te zijn, omdat we een omvangrijke financiële en bancaire sector hebben. Anders wordt er over je besloten, zonder dat je erbij bent en kun je niet mede het beleid bepalen dat je wel direct raakt. Helaas praten we nu niet meer rechtstreeks mee. Dat had niet zozeer te maken met afgenomen vertrouwen door de gedoogconstructie met de PVV, maar vanwege het feit dat de PvdA in het kabinet Balkenende-IV niet instemde met een verlenging van ons verblijf in Afghanistan. “ Als minister waarschuwt Verhagen verschillende keren voor een te nationaal gerichte blik van Nederland, met name van partijen als PVV en SP, die in het buitenland tot vragen leidt. “Het is in ons eigen belang over de grenzen heen te kijken en internationale samenwerking na te streven. Tegelijk is het zo dat het optreden van individuele ministers de schade kan beperken. Als Rutte fatsoenlijk met Merkel omgaat heeft dat een positieve invloed. Zelf ben ik als minister van Economische Zaken eens op stel en sprong naar een land gereisd in reactie op signalen dat een grote investering voor Nederland achterwege zou blijven vanwege de opvattingen


van onze gedoogpartner. Na mijn bezoek is de investering alsnog doorgegaan. Alles wat gebeurt of wordt gezegd heeft consequenties, of het nu gaat om opvattingen van de PVV of de opstelling van de Tweede Kamer in een bepaalde kwestie. We moeten ons altijd afvragen wat onze ideeën en daden bij anderen teweeg kunnen brengen. Dat geldt zeker voor Nederland, omdat we voor een groot deel van het buitenland afhankelijk zijn. Ook politiek bedrijven is mensenwerk.”

Ondernemers en Europa “Europa is enorm belangrijk voor onze ondernemers. Het is niet voor niets dat VNO NCW, maar ook grote bedrijven, een pro-Europacampagne hebben gevoerd bij de laatste verkiezingen. Het uiteenvallen van de EU of het niet verder doorgaan van de Europese samenwerking zou voor Nederland, met zijn open economie, desastreus zijn!” Verhagen memoreert dat de enige groei op dit moment zit in onze export, waarvan het merendeel (75%) bestemd is voor andere Europese landen. “Daarvan gaat 70% naar Duitsland, maar alleen al onze uitvoer naar Italië is groter dan die naar China, India, Brazilië en Rusland samen. De Europese interne markt levert 2.000 euro per jaar voor iedere Nederlander op. Wanneer dat wegvalt zijn de gevolgen enorm. Men zegt heel gemakkelijk dat een lidstaat die in de problemen zit maar moet vertrekken of dat we uit de euro moeten stappen, maar men ziet dan een aantal consequenties over het hoofd. Wanneer Spanje de peseta weer invoert en devalueert om uit de financiële problemen komen kost een kilo Spaanse tomaten omgerekend 10 eurocent, terwijl een kilo Nederlandse tomaten een euro moet opbrengen. De Duitsers, die ook met een crisis te maken hebben, kiezen dan voor de goedkope tomaten uit Spanje. Dat betekent een enorme klap voor de tuinbouwbedrijven uit het Westland, die het grootste deel van hun producten in Duitsland afzetten. In de berekeningen over wat de kosten van het verlaten van de euro zijn, zijn die gevolgen niet meegenomen”, aldus Verhagen. “Onze export zou 20-25% minder zijn geweest zonder Europa, we zouden enorme extra kosten maken door wachttijden aan de grens en valutaschommelingen. Een week voor mijn aftreden heb ik in de Eerste Kamer de wet er doorheen weten te krijgen, die - gebaseerd op Europese regelgeving - bepaalt dat ondernemers, met name mkb-bedrijven, een eerlijker kans krijgen bij aanbestedingen van de overheid.” Volgens Verhagen, die als Kamerlid destijds al naar voren bracht dat het noodzakelijk is dat landen volledig aan alle criteria voldoen en daarom tegen de toetreding van Griekenland tot de euro

Maxime Verhagen heeft een uitgebreide carrière als CDA-politicus achter de rug. Eerst was hij medewerker van de Tweede Kamerfractie en gemeenteraadslid in Oegstgeest. Van 1989 tot 1994 was hij lid van het Europees Parlement. Na acht jaar lid te zijn geweest van de Tweede Kamer, werd Verhagen in 2002 fractievoorzitter van het CDA. In 2006 droeg hij het voorzitterschap over aan Jan Peter Balkenende. Hij werd vervolgens minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet Balkenende-IV en (tot 5 november 2012) minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (en vice-premier) in Rutte-I. Verhagen heeft een rol gespeeld in vrijwel alle kabinetsformaties (behalve de laatste) in deze eeuw. Hij heeft contemporaine geschiedenis gestudeerd. maximeverhagen@speakersacademy.nl heeft gestemd, gaat Nederland er niet failliet aan als dat land uit de euro stapt, maar is het sneeuwbaleffect levensgevaarlijk. Verhagen constateert dat Nederlandse ondernemers zich, in tegenstelling tot vroeger, minder bezighouden met verre markten. “Het is interessant een deel van de koek binnen te halen uit landen waar op dit moment sprake is van flinke groei, zoals Turkije, Brazilië, China en India. Als we onze uitvoer naar die landen een paar procentpunten verhogen geeft dat onze economie een impuls. Landen als Duitsland doen het wat dit betreft beter, doordat zij meer in bijvoorbeeld China investeren en meer producten exporteren. Ze hebben meer durf en zijn minder risicomijdend, waardoor ze de kansen die er liggen wel grijpen.”

Uitdagingen Maxime Verhagen ziet enorme uitdagingen voor ons land. “We zijn toonaangevend op vele terreinen. Veel ondernemers behoren wereldwijd tot de sterkste spelers. We zijn de vijfde exporteur en de zevende investeerder ter wereld, de arbeidsproductiviteit behoort tot de wereldtop, de werkloosheid is de helft lager dan het gemiddelde in de EU. Onze zorg- en pensioenvoorzieningen, sociale zekerheid en ons onderwijs staan, hoewel er best aanmerkingen zijn, op hoog niveau. De vergrijzing, toenemende grondstoffenschaarste en de explosief stijgende wereldbevolking vragen dringend om oplossingen en dat zijn tegelijk weer kansen voor ondernemers die antwoord kunnen geven op deze kwesties. Wanneer dit kabinet de overheidsfinanciën op orde krijgt, het verdienvermogen versterkt en innoveert kunnen we het vertrouwen van de financiële markten herstellen. Minder 14

aan het regeerakkoord vind ik het feit dat is gekozen voor lastenverzwaring voor het bedrijfsleven, want dat gaat ten koste van het verdienvermogen. Hetzelfde geldt voor het niet doorgaan van een pakket duurzaamheidsmaatregelen om de bouw te versterken, dat ik als minister had uitgewerkt. Waar hebben mensen het meeste aan? Dat bedrijven blijven bestaan, waardoor ze hun baan kunnen houden. Wie werkloos wordt verliest van de ene op de andere dag 30 procent van zijn inkomen. Dan is het, om 15 miljard te kunnen bezuinigen (wat nodig is), beter maatregelen te nemen in de particuliere sfeer, die voor iedereen een gemiddeld koopkrachtverlies van 3 procent opleveren.” Belangrijk is volgens Verhagen dat we niet alleen kijken naar bezuinigen, maar ook naar structurele hervormingen die de groei moeten herstellen. “Hoeveel de Grieken bijvoorbeeld ook bezuinigen, wanneer ze geen hervormingen doorvoeren, waardoor ze en meer geld gaan verdienen en de verdienmogelijkheden versterken, kunnen ze nooit schulden afbetalen.”

Bedrijfsleven Nu hij politicus af is, taalt Maxime Verhagen niet meer naar een publieke functie. Hij wil graag actief worden in het bedrijfsleven. “Los van mijn netwerk en ervaringen, ben ik enorm geïntrigeerd geraakt door de ondernemingszin in Nederland. Ik ben in heel veel bedrijven geweest en het mooie is dat ze ook trots op de producten die ze maken en wat ze bereiken. Ze kijken naar kansen in plaats van problemen. Niet zeuren, maar aanpakken. We zijn nu zelfs ondernemender dan de Amerikanen en dat was wel eens anders!”


van onze gedoogpartner. Na mijn bezoek is de investering alsnog doorgegaan. Alles wat gebeurt of wordt gezegd heeft consequenties, of het nu gaat om opvattingen van de PVV of de opstelling van de Tweede Kamer in een bepaalde kwestie. We moeten ons altijd afvragen wat onze ideeën en daden bij anderen teweeg kunnen brengen. Dat geldt zeker voor Nederland, omdat we voor een groot deel van het buitenland afhankelijk zijn. Ook politiek bedrijven is mensenwerk.”

Ondernemers en Europa “Europa is enorm belangrijk voor onze ondernemers. Het is niet voor niets dat VNO NCW, maar ook grote bedrijven, een pro-Europacampagne hebben gevoerd bij de laatste verkiezingen. Het uiteenvallen van de EU of het niet verder doorgaan van de Europese samenwerking zou voor Nederland, met zijn open economie, desastreus zijn!” Verhagen memoreert dat de enige groei op dit moment zit in onze export, waarvan het merendeel (75%) bestemd is voor andere Europese landen. “Daarvan gaat 70% naar Duitsland, maar alleen al onze uitvoer naar Italië is groter dan die naar China, India, Brazilië en Rusland samen. De Europese interne markt levert 2.000 euro per jaar voor iedere Nederlander op. Wanneer dat wegvalt zijn de gevolgen enorm. Men zegt heel gemakkelijk dat een lidstaat die in de problemen zit maar moet vertrekken of dat we uit de euro moeten stappen, maar men ziet dan een aantal consequenties over het hoofd. Wanneer Spanje de peseta weer invoert en devalueert om uit de financiële problemen komen kost een kilo Spaanse tomaten omgerekend 10 eurocent, terwijl een kilo Nederlandse tomaten een euro moet opbrengen. De Duitsers, die ook met een crisis te maken hebben, kiezen dan voor de goedkope tomaten uit Spanje. Dat betekent een enorme klap voor de tuinbouwbedrijven uit het Westland, die het grootste deel van hun producten in Duitsland afzetten. In de berekeningen over wat de kosten van het verlaten van de euro zijn, zijn die gevolgen niet meegenomen”, aldus Verhagen. “Onze export zou 20-25% minder zijn geweest zonder Europa, we zouden enorme extra kosten maken door wachttijden aan de grens en valutaschommelingen. Een week voor mijn aftreden heb ik in de Eerste Kamer de wet er doorheen weten te krijgen, die - gebaseerd op Europese regelgeving - bepaalt dat ondernemers, met name mkb-bedrijven, een eerlijker kans krijgen bij aanbestedingen van de overheid.” Volgens Verhagen, die als Kamerlid destijds al naar voren bracht dat het noodzakelijk is dat landen volledig aan alle criteria voldoen en daarom tegen de toetreding van Griekenland tot de euro

Maxime Verhagen heeft een uitgebreide carrière als CDA-politicus achter de rug. Eerst was hij medewerker van de Tweede Kamerfractie en gemeenteraadslid in Oegstgeest. Van 1989 tot 1994 was hij lid van het Europees Parlement. Na acht jaar lid te zijn geweest van de Tweede Kamer, werd Verhagen in 2002 fractievoorzitter van het CDA. In 2006 droeg hij het voorzitterschap over aan Jan Peter Balkenende. Hij werd vervolgens minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet Balkenende-IV en (tot 5 november 2012) minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (en vice-premier) in Rutte-I. Verhagen heeft een rol gespeeld in vrijwel alle kabinetsformaties (behalve de laatste) in deze eeuw. Hij heeft contemporaine geschiedenis gestudeerd. maximeverhagen@speakersacademy.nl heeft gestemd, gaat Nederland er niet failliet aan als dat land uit de euro stapt, maar is het sneeuwbaleffect levensgevaarlijk. Verhagen constateert dat Nederlandse ondernemers zich, in tegenstelling tot vroeger, minder bezighouden met verre markten. “Het is interessant een deel van de koek binnen te halen uit landen waar op dit moment sprake is van flinke groei, zoals Turkije, Brazilië, China en India. Als we onze uitvoer naar die landen een paar procentpunten verhogen geeft dat onze economie een impuls. Landen als Duitsland doen het wat dit betreft beter, doordat zij meer in bijvoorbeeld China investeren en meer producten exporteren. Ze hebben meer durf en zijn minder risicomijdend, waardoor ze de kansen die er liggen wel grijpen.”

Uitdagingen Maxime Verhagen ziet enorme uitdagingen voor ons land. “We zijn toonaangevend op vele terreinen. Veel ondernemers behoren wereldwijd tot de sterkste spelers. We zijn de vijfde exporteur en de zevende investeerder ter wereld, de arbeidsproductiviteit behoort tot de wereldtop, de werkloosheid is de helft lager dan het gemiddelde in de EU. Onze zorg- en pensioenvoorzieningen, sociale zekerheid en ons onderwijs staan, hoewel er best aanmerkingen zijn, op hoog niveau. De vergrijzing, toenemende grondstoffenschaarste en de explosief stijgende wereldbevolking vragen dringend om oplossingen en dat zijn tegelijk weer kansen voor ondernemers die antwoord kunnen geven op deze kwesties. Wanneer dit kabinet de overheidsfinanciën op orde krijgt, het verdienvermogen versterkt en innoveert kunnen we het vertrouwen van de financiële markten herstellen. Minder 14

aan het regeerakkoord vind ik het feit dat is gekozen voor lastenverzwaring voor het bedrijfsleven, want dat gaat ten koste van het verdienvermogen. Hetzelfde geldt voor het niet doorgaan van een pakket duurzaamheidsmaatregelen om de bouw te versterken, dat ik als minister had uitgewerkt. Waar hebben mensen het meeste aan? Dat bedrijven blijven bestaan, waardoor ze hun baan kunnen houden. Wie werkloos wordt verliest van de ene op de andere dag 30 procent van zijn inkomen. Dan is het, om 15 miljard te kunnen bezuinigen (wat nodig is), beter maatregelen te nemen in de particuliere sfeer, die voor iedereen een gemiddeld koopkrachtverlies van 3 procent opleveren.” Belangrijk is volgens Verhagen dat we niet alleen kijken naar bezuinigen, maar ook naar structurele hervormingen die de groei moeten herstellen. “Hoeveel de Grieken bijvoorbeeld ook bezuinigen, wanneer ze geen hervormingen doorvoeren, waardoor ze en meer geld gaan verdienen en de verdienmogelijkheden versterken, kunnen ze nooit schulden afbetalen.”

Bedrijfsleven Nu hij politicus af is, taalt Maxime Verhagen niet meer naar een publieke functie. Hij wil graag actief worden in het bedrijfsleven. “Los van mijn netwerk en ervaringen, ben ik enorm geïntrigeerd geraakt door de ondernemingszin in Nederland. Ik ben in heel veel bedrijven geweest en het mooie is dat ze ook trots op de producten die ze maken en wat ze bereiken. Ze kijken naar kansen in plaats van problemen. Niet zeuren, maar aanpakken. We zijn nu zelfs ondernemender dan de Amerikanen en dat was wel eens anders!”


Michiel Bicker Caarten

Het Gaat Geweldig

W

We hebben maar één planeet en we lijken er een puinhoop van te maken. Orkanen overspoelen New York, wanneer zijn wij aan de beurt? IJsberen worden bedreigd, de hele wereld wordt warmer, we vernietigen onze bossen en vervuilen de oceanen. We zijn verslaafd aan energie en die raakt op, mensen blijven maar oorlog voeren, en de wereldbevolking groeit steeds sneller. De wereldeconomie zuigt onze banen weg en gooit de grenzen open voor immigranten die de laatste baantjes inpikken. Het is moeilijk de moed er in te houden als je de kranten leest – maar Michiel Bicker Caarten denkt dat er ook een andere kant aan het verhaal is. “Ik ben geen futuroloog,” zegt Michiel Bicker Caarten. “Ik kan de toekomst niet voorspellen dus daar begin ik niet aan. Ik ben ook niet een happinesscoach, die u probeert vrolijk te maken. Ik ben een journalist. Ik wil weten hoe het zit. En u hopelijk ook.”

100 feiten die u een andere kijk op de wereld geven

Aan ieder verhaal zitten twee of meer kanten. Nederlanders zijn door hun geschiedenis en hun geografische ligging geneigd te denken in termen van schuld en boete en beperkte mogelijkheden. Maar er is enorm veel bewijsmateriaal voor iemand die het tegendeel wil beweren.

als een besmettelijk virus over de wereld. Klimaatverandering is minder erg dan het lijkt, als je de “ergheden” eens definieert en onder de microscoop legt. Onheil wordt telkens afgewend door ons vernuft.

“Ik heb 100+ feiten die ik kan voorleggen aan doemdenkers, met de bijbehorende vraag: als je dit nou ook eens in overweging meeneemt, zou het dan allemaal niet vreselijk kunnen meevallen?” Feit: er is minder oorlog dan ooit in de geschiedenis van deze mensaap. Feit: de groei van de wereldbevolking neemt af, piekt bij 9-10 miljard en dat kan deze planeet prima aan. Feit: om al die mensen te voeden hoeven we geen boom extra te kappen alle bestaande landbouwgrond is al genoeg. Feit: mensen worden steeds aardiger voor elkaar en democratie verspreidt zich

Koop het boek via www.hetgaatgeweldig.nl en lees daar ook het laatste nieuws over het boek en de auteur. Michiel Bicker Caarten, mede-oprichter van BNR Nieuwsradio, heeft 6 jaar ervaring als TV-presentator en 8 jaar als radio-presentator. Hij is mede daardoor een ontspannen en onderhoudende spreker die met humor en een vaste hand zijn publiek veilig door het mijnenveld van de publieke opinie loodst. • ‘Een geloofwaardig en blijmoedig perspectief op onze toekomst.’

Hans Wijers, oud-minister van Economische Zaken

• ‘Michiel Bicker Caarten kijkt naar het verleden, heden en de toekomst met een rationeel-optimistische bril. Hij leert je verifocaal te kijken: naar het kleine feit binnen het grote geheel.’ michielbickercaarten@speakersacademy.nl

Sywert van Lienden, oprichter G500

15


Michiel Bicker Caarten

Het Gaat Geweldig

W

We hebben maar één planeet en we lijken er een puinhoop van te maken. Orkanen overspoelen New York, wanneer zijn wij aan de beurt? IJsberen worden bedreigd, de hele wereld wordt warmer, we vernietigen onze bossen en vervuilen de oceanen. We zijn verslaafd aan energie en die raakt op, mensen blijven maar oorlog voeren, en de wereldbevolking groeit steeds sneller. De wereldeconomie zuigt onze banen weg en gooit de grenzen open voor immigranten die de laatste baantjes inpikken. Het is moeilijk de moed er in te houden als je de kranten leest – maar Michiel Bicker Caarten denkt dat er ook een andere kant aan het verhaal is. “Ik ben geen futuroloog,” zegt Michiel Bicker Caarten. “Ik kan de toekomst niet voorspellen dus daar begin ik niet aan. Ik ben ook niet een happinesscoach, die u probeert vrolijk te maken. Ik ben een journalist. Ik wil weten hoe het zit. En u hopelijk ook.”

100 feiten die u een andere kijk op de wereld geven

Aan ieder verhaal zitten twee of meer kanten. Nederlanders zijn door hun geschiedenis en hun geografische ligging geneigd te denken in termen van schuld en boete en beperkte mogelijkheden. Maar er is enorm veel bewijsmateriaal voor iemand die het tegendeel wil beweren.

als een besmettelijk virus over de wereld. Klimaatverandering is minder erg dan het lijkt, als je de “ergheden” eens definieert en onder de microscoop legt. Onheil wordt telkens afgewend door ons vernuft.

“Ik heb 100+ feiten die ik kan voorleggen aan doemdenkers, met de bijbehorende vraag: als je dit nou ook eens in overweging meeneemt, zou het dan allemaal niet vreselijk kunnen meevallen?” Feit: er is minder oorlog dan ooit in de geschiedenis van deze mensaap. Feit: de groei van de wereldbevolking neemt af, piekt bij 9-10 miljard en dat kan deze planeet prima aan. Feit: om al die mensen te voeden hoeven we geen boom extra te kappen alle bestaande landbouwgrond is al genoeg. Feit: mensen worden steeds aardiger voor elkaar en democratie verspreidt zich

Koop het boek via www.hetgaatgeweldig.nl en lees daar ook het laatste nieuws over het boek en de auteur. Michiel Bicker Caarten, mede-oprichter van BNR Nieuwsradio, heeft 6 jaar ervaring als TV-presentator en 8 jaar als radio-presentator. Hij is mede daardoor een ontspannen en onderhoudende spreker die met humor en een vaste hand zijn publiek veilig door het mijnenveld van de publieke opinie loodst. • ‘Een geloofwaardig en blijmoedig perspectief op onze toekomst.’

Hans Wijers, oud-minister van Economische Zaken

• ‘Michiel Bicker Caarten kijkt naar het verleden, heden en de toekomst met een rationeel-optimistische bril. Hij leert je verifocaal te kijken: naar het kleine feit binnen het grote geheel.’ michielbickercaarten@speakersacademy.nl

Sywert van Lienden, oprichter G500

15


expeditie

Investeren in de wieg van de mensheid loont

dr. Vincent Kouwenhoven

TEKST: JACQUES GELUK

Durfkapitalist dr. Vincent Kouwenhoven investeert met zijn bedrijf eVA (eVentures Africa) Fund in jonge Afrikaanse ICT-, internet- en mobiele bedrijven. Hij speelt daarmee in op de verschuiving die optreedt in het denken over ontwikkelingssamenwerking: van aid naar trade. “Het is ontzettend leuk dat ik mijn vak kan combineren met mijn passie voor Afrika�, zegt Kouwenhoven, die bovendien geregeld managers meeneemt op trektochten door de prachtige natuur van Sub-Saharisch Afrika. 16


expeditie

Investeren in de wieg van de mensheid loont

dr. Vincent Kouwenhoven

TEKST: JACQUES GELUK

Durfkapitalist dr. Vincent Kouwenhoven investeert met zijn bedrijf eVA (eVentures Africa) Fund in jonge Afrikaanse ICT-, internet- en mobiele bedrijven. Hij speelt daarmee in op de verschuiving die optreedt in het denken over ontwikkelingssamenwerking: van aid naar trade. “Het is ontzettend leuk dat ik mijn vak kan combineren met mijn passie voor Afrika�, zegt Kouwenhoven, die bovendien geregeld managers meeneemt op trektochten door de prachtige natuur van Sub-Saharisch Afrika. 16


S

“Sinds mijn studententijd heb ik mijn hart verpand aan de landen ten zuiden van de Sahara en ben ik er eigenlijk elk jaar wel geweest. Na een mooie loopbaan in Nederland is het prachtig iets te doen waarmee Afrika echt is geholpen”, zegt dr. Vincent Kouwenhoven. Samen met zakenpartner en internet-ondernemer Brian Hirman investeert hij al enkele jaren in verschillende Afrikaanse landen, waaronder Kenia, Ghana en Zuid-Afrika, in jonge Afrikaanse bedrijven op het gebied van ICT, internet en mobiel bellen. “Wij behoorden tot de eerste investeerders die dit deden en zijn - mede doordat het om internetbedrijven gaat - via de digitale tamtam - snel bekend geworden. Inmiddels krijgen we dagelijks aanvragen van jonge en beginnende ondernemers uit heel Afrika. We investeren uitsluitend in bedrijven die na een jaar tot de top 3 in hun land kunnen behoren, binnen twee jaar een dominante speler in hun regio kunnen zijn en op termijn de potentie hebben pan-Afrikaans de markt te kunnen bedienen.”

Veel meer dan geld “Het leuke is dat toen wij drie jaar geleden begonnen, Afrika wel werd aangesloten op het internet, maar er geen aanbod was. Amazon, eBay, Monsterboard etc had je daar niet. Daarom kunnen Brian en ik met alle internetkennis die wij de afgelopen 20 jaar in het Westen hebben opgedaan, bedrijven waarin we investeren actief coachen bij het lanceren van modellen die bij ons allang groot zijn. We zijn - los van alle geleerde lessen - vooral geïnteresseerd in echt innovatieve Afrikaanse oplossingen voor Afrikaanse problemen, waarbij mobiel internet echt het verschil kan maken. Internet kan zoveel impulsen geven aan de ontwikkeling van bijvoorbeeld opleiding/e-learning, ondernemerschap/e-business, maar ook de transparantie van overheden/egovernment bevorderen. Het gaat om andere kwesties en de cultuurverschillen zijn groot, maar overal willen ook Afrikanen online muziek downloaden, boeken bestellen en, verbazend, bijvoorbeeld ook daten.” Het geven van ondersteuning vindt Kouwenhoven heel belangrijk. “Het gaat om veel meer dan geld. We proberen er veel te zijn en dankzij Skype kunnen we ook vanuit Nederland heel goed dagelijks contact hebben en deze ondernemers begeleiden. Dat zijn vooral returning cheetahs, jonge Afrikanen die na hun studie in Amerika of het Verenigd Koninkrijk - in

tegenstelling tot vroeger - terugkeren naar hun land, omdat ze zien dat Afrika steeds meer perspectieven biedt. Deze jongens en meisjes zijn langere tijd blootgesteld aan westerse businessmodellen en normen en waarden en tegelijk nog steeds verankerd in de eigen cultuur. Die combinatie maakt dat we juist met hen succesvol kunnen ondernemen.” Na een aantal jaren brengt eVa Fund succesvolle bedrijven naar de

‘Inzichten verdiepen zich in de bush’ beurs of verkoopt ze door aan grote, internationale ondernemingen, waaronder een groeiend aantal Afrikaanse spelers. “We doen dat op dezelfde manier en met dezelfde financiële prikkels als in het Westen. Dat is volgens ons de beste garantie voor duurzame groei. Timing is belangrijk, want steeds meer westerse bedrijven - die willen investeren in opkomende landen - laten hun oog inmiddels ook vallen op Afrika, waar ze in toenemende mate hoofdkantoren openen.” Over zijn eigen ervaring, zegt hij: “Als directeur Marketing van de datacomdivisie van KPN kreeg ik medio jaren ‘90 te maken met het snel opkomende internet. Toen ik overstapte naar het strategische IT-adviesbureau Nolan, Norton & Co brak internet echt door en 17

ben ik vrij snel daarna begonnen met eVentures Europe, een van de eerste durfkapitaalfondsen dat investeerde in startende internetbedrijven. Tien jaar later ging ik tijdens een sabbatical uiteraard weer op reis naar Afrika, en zocht ik een manier om voor de komende jaren ook eens iets ‘terug te kunnen geven’. Tijdens die reis vielen me drie dingen op: De geplande aansluiting van dikke glasvezelkabels, op initiatief van Bill Gates, de Wereldbank en anderen om te voorkomen dat er ook een digitale kloof tussen Afrika en het Westen zou ontstaan, betekende dat Afrika tussen 2009 en 2012 zou worden aangesloten op internet. Bovendien had toen al de helft van de Afrikanen, hoe arm ze ook waren, een mobieltje. Inmiddels hebben 700.000 van de circa 1 miljard inwoners van Sub-Saharisch Afrika een gsm. Ten slotte viel me op dat de Chinezen, wat je daar ook van kan vinden, overal in Afrika investeren en daarmee een enorme impuls geven aan de Afrikaanse economie, die - ondanks de wereldwijde economische crisis - jaarlijks gemiddeld met 5 à 6 procent groeit.”

Paradigmaverschuiving Het beeld dat Afrika een door geweld, hongersnood en corruptie geteisterd continent is, is dan ook zeker aan revisie toe. Uiteraard zijn er lokaal nog steeds dergelijke problemen, maar de bulk van Afrika maakt grote sprongen voorwaarts. “Er ontstaat een snel groeiende, beter opgeleide middenklasse, die beschikt over een huis, een auto en een pc. “Dat is te zien aan simpele dingen, zoals de enorme files in Nairobi.” Kouwenhoven: “Een fundamentele ver


S

“Sinds mijn studententijd heb ik mijn hart verpand aan de landen ten zuiden van de Sahara en ben ik er eigenlijk elk jaar wel geweest. Na een mooie loopbaan in Nederland is het prachtig iets te doen waarmee Afrika echt is geholpen”, zegt dr. Vincent Kouwenhoven. Samen met zakenpartner en internet-ondernemer Brian Hirman investeert hij al enkele jaren in verschillende Afrikaanse landen, waaronder Kenia, Ghana en Zuid-Afrika, in jonge Afrikaanse bedrijven op het gebied van ICT, internet en mobiel bellen. “Wij behoorden tot de eerste investeerders die dit deden en zijn - mede doordat het om internetbedrijven gaat - via de digitale tamtam - snel bekend geworden. Inmiddels krijgen we dagelijks aanvragen van jonge en beginnende ondernemers uit heel Afrika. We investeren uitsluitend in bedrijven die na een jaar tot de top 3 in hun land kunnen behoren, binnen twee jaar een dominante speler in hun regio kunnen zijn en op termijn de potentie hebben pan-Afrikaans de markt te kunnen bedienen.”

Veel meer dan geld “Het leuke is dat toen wij drie jaar geleden begonnen, Afrika wel werd aangesloten op het internet, maar er geen aanbod was. Amazon, eBay, Monsterboard etc had je daar niet. Daarom kunnen Brian en ik met alle internetkennis die wij de afgelopen 20 jaar in het Westen hebben opgedaan, bedrijven waarin we investeren actief coachen bij het lanceren van modellen die bij ons allang groot zijn. We zijn - los van alle geleerde lessen - vooral geïnteresseerd in echt innovatieve Afrikaanse oplossingen voor Afrikaanse problemen, waarbij mobiel internet echt het verschil kan maken. Internet kan zoveel impulsen geven aan de ontwikkeling van bijvoorbeeld opleiding/e-learning, ondernemerschap/e-business, maar ook de transparantie van overheden/egovernment bevorderen. Het gaat om andere kwesties en de cultuurverschillen zijn groot, maar overal willen ook Afrikanen online muziek downloaden, boeken bestellen en, verbazend, bijvoorbeeld ook daten.” Het geven van ondersteuning vindt Kouwenhoven heel belangrijk. “Het gaat om veel meer dan geld. We proberen er veel te zijn en dankzij Skype kunnen we ook vanuit Nederland heel goed dagelijks contact hebben en deze ondernemers begeleiden. Dat zijn vooral returning cheetahs, jonge Afrikanen die na hun studie in Amerika of het Verenigd Koninkrijk - in

tegenstelling tot vroeger - terugkeren naar hun land, omdat ze zien dat Afrika steeds meer perspectieven biedt. Deze jongens en meisjes zijn langere tijd blootgesteld aan westerse businessmodellen en normen en waarden en tegelijk nog steeds verankerd in de eigen cultuur. Die combinatie maakt dat we juist met hen succesvol kunnen ondernemen.” Na een aantal jaren brengt eVa Fund succesvolle bedrijven naar de

‘Inzichten verdiepen zich in de bush’ beurs of verkoopt ze door aan grote, internationale ondernemingen, waaronder een groeiend aantal Afrikaanse spelers. “We doen dat op dezelfde manier en met dezelfde financiële prikkels als in het Westen. Dat is volgens ons de beste garantie voor duurzame groei. Timing is belangrijk, want steeds meer westerse bedrijven - die willen investeren in opkomende landen - laten hun oog inmiddels ook vallen op Afrika, waar ze in toenemende mate hoofdkantoren openen.” Over zijn eigen ervaring, zegt hij: “Als directeur Marketing van de datacomdivisie van KPN kreeg ik medio jaren ‘90 te maken met het snel opkomende internet. Toen ik overstapte naar het strategische IT-adviesbureau Nolan, Norton & Co brak internet echt door en 17

ben ik vrij snel daarna begonnen met eVentures Europe, een van de eerste durfkapitaalfondsen dat investeerde in startende internetbedrijven. Tien jaar later ging ik tijdens een sabbatical uiteraard weer op reis naar Afrika, en zocht ik een manier om voor de komende jaren ook eens iets ‘terug te kunnen geven’. Tijdens die reis vielen me drie dingen op: De geplande aansluiting van dikke glasvezelkabels, op initiatief van Bill Gates, de Wereldbank en anderen om te voorkomen dat er ook een digitale kloof tussen Afrika en het Westen zou ontstaan, betekende dat Afrika tussen 2009 en 2012 zou worden aangesloten op internet. Bovendien had toen al de helft van de Afrikanen, hoe arm ze ook waren, een mobieltje. Inmiddels hebben 700.000 van de circa 1 miljard inwoners van Sub-Saharisch Afrika een gsm. Ten slotte viel me op dat de Chinezen, wat je daar ook van kan vinden, overal in Afrika investeren en daarmee een enorme impuls geven aan de Afrikaanse economie, die - ondanks de wereldwijde economische crisis - jaarlijks gemiddeld met 5 à 6 procent groeit.”

Paradigmaverschuiving Het beeld dat Afrika een door geweld, hongersnood en corruptie geteisterd continent is, is dan ook zeker aan revisie toe. Uiteraard zijn er lokaal nog steeds dergelijke problemen, maar de bulk van Afrika maakt grote sprongen voorwaarts. “Er ontstaat een snel groeiende, beter opgeleide middenklasse, die beschikt over een huis, een auto en een pc. “Dat is te zien aan simpele dingen, zoals de enorme files in Nairobi.” Kouwenhoven: “Een fundamentele ver


andering is de stap van trade naar aid. Noodhulp blijft zeker nodig, maar de jarenlange structurele en grootschalige hulp die ontwikkelingswerkers decennia lang hebben gegeven heeft zeker ook zijn keerzijde, en er soms voor gezorgd dat mensen, bij gebrek aan prikkels, zelf geen initiatieven meer ontwikkelen en letterlijk hun hand ophouden. Het plezierige van investeren versus doneren is dat mensen daadwerkelijk de middelen krijgen om zelf hun toekomst te verbeteren. Langzamerhand komt een golf van nieuwe instrumenten beschikbaar, zoals microkredieten en in ons geval durfkapitaal gekoppeld aan ondersteuning, waarmee we bedrijven actief kunnen helpen groeien. Dat is een paradigmaverschuiving. Van de verdiensten van iedere hoogopgeleide werknemer leven gemiddeld 15 mensen, die bovendien vaker zelf een opleiding kunnen volgen. Steeds meer grote ontwikkelingsorganisaties willen de omslag maken, maar moeten goed beseffen dat daadwerkelijk investeren in bedrijven

om totaal andere competenties vraagt dan de traditionele ontwikkelingshulp.”

Trekken door de bush Vincent Kouwenhoven is tevens een fervent liefhebber van de Afrikaanse

‘Investeren gaat om veel meer dan geld’ natuur, waarin hij al vele trektochten ondernam. Binnenkort, neemt hij in het kader van bijzondere management- en leiderschapstrainingen, acht zakenmensen mee op zo’n trektocht door de bush. “Zakelijk geloof ik in de enorme vooruitgang van Afrika, dat over ongekend veel grondstoffen beschikt en steeds meer aan economische betekenis zal winnen.

Privé blijf ik ook steeds weer aangetrokken tot de overweldigende ruimte en het onovertroffen natuurschoon: trektochten door gebieden waar zelden of nooit mensen komen, omgeven door wilde dieren en ‘s nachts slapen onder de sterren: er is geen internet, mobiele telefoons hebben geen bereik. De ervaring is dat Afrika, de wieg van de mensheid, altijd iets doet met mensen. Iets losmaakt. Managers merken dat hun inzichten in de dilemma’s waarmee ze privé en zakelijk te maken hebben zich tijdens zo’n trip bijna altijd verdiepen. Eigenlijk is het heel paradoxaal: investeren in internet en tegelijk naar een gebied gaan waar de moderne tijd nog niet is doorgedrongen.”

Dr. Vincent Kouwenhoven studeerde aan de VU in Amsterdam en promoveerde aan de faculteit bedrijfskunde van de Erasmus Universiteit in Rotterdam op publiek-privaat partnerschap. Daarna volgde een loopbaan in telecommunicatie en consultancy bij KPN en KPMG. In 1999 richtte hij eVentures Europe Fund op. Sinds 2009 is hij met eVentures Africa Fund volledig gericht op investeringen met durfkapitaal in jonge Afrikaanse bedrijven. Daarnaast is Kouwenhoven commissaris bij een Rabobank, bestuurslid van het Stimuleringsfonds voor de Pers en van de Vrienden van het Koninklijk Concertgebouw(orkest). vincentkouwenhoven@speakersacademy.nl

18


andering is de stap van trade naar aid. Noodhulp blijft zeker nodig, maar de jarenlange structurele en grootschalige hulp die ontwikkelingswerkers decennia lang hebben gegeven heeft zeker ook zijn keerzijde, en er soms voor gezorgd dat mensen, bij gebrek aan prikkels, zelf geen initiatieven meer ontwikkelen en letterlijk hun hand ophouden. Het plezierige van investeren versus doneren is dat mensen daadwerkelijk de middelen krijgen om zelf hun toekomst te verbeteren. Langzamerhand komt een golf van nieuwe instrumenten beschikbaar, zoals microkredieten en in ons geval durfkapitaal gekoppeld aan ondersteuning, waarmee we bedrijven actief kunnen helpen groeien. Dat is een paradigmaverschuiving. Van de verdiensten van iedere hoogopgeleide werknemer leven gemiddeld 15 mensen, die bovendien vaker zelf een opleiding kunnen volgen. Steeds meer grote ontwikkelingsorganisaties willen de omslag maken, maar moeten goed beseffen dat daadwerkelijk investeren in bedrijven

om totaal andere competenties vraagt dan de traditionele ontwikkelingshulp.”

Trekken door de bush Vincent Kouwenhoven is tevens een fervent liefhebber van de Afrikaanse

‘Investeren gaat om veel meer dan geld’ natuur, waarin hij al vele trektochten ondernam. Binnenkort, neemt hij in het kader van bijzondere management- en leiderschapstrainingen, acht zakenmensen mee op zo’n trektocht door de bush. “Zakelijk geloof ik in de enorme vooruitgang van Afrika, dat over ongekend veel grondstoffen beschikt en steeds meer aan economische betekenis zal winnen.

Privé blijf ik ook steeds weer aangetrokken tot de overweldigende ruimte en het onovertroffen natuurschoon: trektochten door gebieden waar zelden of nooit mensen komen, omgeven door wilde dieren en ‘s nachts slapen onder de sterren: er is geen internet, mobiele telefoons hebben geen bereik. De ervaring is dat Afrika, de wieg van de mensheid, altijd iets doet met mensen. Iets losmaakt. Managers merken dat hun inzichten in de dilemma’s waarmee ze privé en zakelijk te maken hebben zich tijdens zo’n trip bijna altijd verdiepen. Eigenlijk is het heel paradoxaal: investeren in internet en tegelijk naar een gebied gaan waar de moderne tijd nog niet is doorgedrongen.”

Dr. Vincent Kouwenhoven studeerde aan de VU in Amsterdam en promoveerde aan de faculteit bedrijfskunde van de Erasmus Universiteit in Rotterdam op publiek-privaat partnerschap. Daarna volgde een loopbaan in telecommunicatie en consultancy bij KPN en KPMG. In 1999 richtte hij eVentures Europe Fund op. Sinds 2009 is hij met eVentures Africa Fund volledig gericht op investeringen met durfkapitaal in jonge Afrikaanse bedrijven. Daarnaast is Kouwenhoven commissaris bij een Rabobank, bestuurslid van het Stimuleringsfonds voor de Pers en van de Vrienden van het Koninklijk Concertgebouw(orkest). vincentkouwenhoven@speakersacademy.nl

18


rug 14 mm

Wie temt het beest in jou? 135 mm

Ben je klaar voor het ultieme geh of Ben jij dieg eim van Beïn vloeding? ene die gete md wordt wees ze voor door coll ega’s en part en lees… ners? wie temt het Beest in jou ?

210

Na mijn lezing en het lezen van het boek bekijkt u de mensen mm anders. U ziet alleen nog maar herten, olifanten, leeuwen en vissen om u heen, als ik de feedback van lezers en mijn publiek mag geloven. Tijdens de lezing vallen kwartjes en gaat het publiek met eyeopeners naar huis. Inspiratie die je niet kunt ontlopen, het gebeurt waar je bij zit. Niet alleen gaat u de beesten herkennen. Sterker nog, u krijgt ook tips en trucs hoe u ze temt en waarmee u ze zonder problemen op de kast kunt krijgen. Zelf heb ik dit boek geschreven omdat ik enthousiast ben over wat je kunt leren over jezelf en anderen met behulp van het model van de vier dierlijke temperamenten. Maar ook omdat ik geraakt ben door wat je kunt bereiken met de inzichten van het model als het gaat om effectieve communicatie met mensen die niet zo zijn als jijzelf. Dit boek benadert op verrassende wijze een alledaags thema: hoe kan ik het beste samenwerken en -leven met mensen die anders zijn dan ik, en als het mogelijk is: hoe kan ik iemand zodanig beïnvloeden dat hij doet wat ik graag wil. Het gaat erom een communicatie te realiseren waarbij jij en de ander resultaten bereiken. Waarbij beiden zich tegelijkertijd gerespecteerd en prettig voelen met zichzelf en de ander, de mensen met wie zij werken en samenleven.

“De Chinez en En wij Inga hebben de dierenriem. Freu temmen. Nog denberg die het bee gemakkelijk nooit is het (zaken- enst in jou weet te om te doen ontrafeld. Pagina na pagprivé)leven zo wat ina En vooral jeze nodig is: jezelf temmen krijg je zin lf leren ken ! nen!” René C.W. Boen

der, auteur Generatie Z van Great to en Cool is Hot. Cool,

er, co-auteu r van Hoe maak ik van een olifa nt weer een mug? en RET in actie.

udenberg-van

“Dit is een aan speels verleidtgenaam en leesbaar boek dat men en bovendien om over zichzelf en anderen na sen jezelf en and praktische tips geeft te voor de omg denken eren” . ang met Roderik Bend

drs. Inga Fre

Koop het boek via www.wietemthetbeestinjou.nl en lees daar ook het laatste nieuws over het boek en Inga Freudenberg- van Gastel.

Wie temt he t beest in jou?

N

drs. Inga Freudenberg

Drs. Inga Freu denberg-van Gastel (1964), eigenaar van Freudenberg, is al ruim 20 veelgevraagd jaar een senior practition er, coach en train Daarnaast tree er. dt zij door heel Ned met haar lezin gen en workshop erland op s ‘Wie temt het beest in jou? ’, ‘Carrièreman agement’ en Werkt!’. Zij wee ‘P. R.E.T. t iedere lezin g toe te spits de doelgroep en op en het lukt haar telkens weer publiek te rake toehoorders haar n. Met de nodi aan het denk ge humor zet en over henz Op verzoek advi zij haar elf en hun amb seert zij grote ities. en kleine bedr gebied van pers ijven als spec oonlijke ontw ialist op het ikkeling, coac geeft zij gast hing en carrièrem colleges aan universiteiten anagement en boek, waarin en hogescho je het ultieme len. Dit is haar geheim van de Een mooie stap eerste beïnvloeding in de richting kunt ontdekke van meer plez n. ier in jezelf en je werk (en privé )!

Gastel

Uitgever: freudenberg.nl

wietemthet beestinjou.nl

pretwerkt.nl

Wie temt het beest in jo

Het geheim va

n de ultieme

drs. Inga Fre

udenberg-van

u?

beïnvloeding

Gastel

‘Vertel me waar je je aandacht aan schenkt, dan vertel ik je welk temperament je hebt’ “De Chinezen hebben de dierenriem. En wij Inga Freudenberg die het beest in jou weet te temmen. Nog nooit is het (zaken- en privé)leven zo gemakkelijk ontrafeld. Pagina na pagina krijg je zin om te doen wat nodig is: jezelf temmen! En vooral jezelf leren kennen!”

Drs. Inga Freudenberg-van Gastel, eigenaar van Freudenberg, is al ruim 20 jaar een gevraagd senior practitioner coach en consultant. Daarnaast treedt zij door heel Nederland op met haar ‘Wie temt beest in jou?’, ‘carrièremanagement’ en ‘P.R.E.T. Werkt!’ lezingen en workshops. Zij weet iedere lezing toe te spitsen op de doelgroep en telkens weer haar publiek te raken. Met de nodige humor zet zij haar publiek aan het denken over zichzelf en hun ambities. Op verzoek adviseert zij als specialiste op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, coaching en carrièremanagement aan grote en kleine bedrijven en geeft zij gastcolleges aan universiteiten en hogescholen. Dit is haar eerste boek waarin je het ultieme geheim van de beïnvloeding kan ontdekken. Een mooie stap in de richting naar meer plezier in jezelf en je werk (en privé)!

René C.W. Boender, auteur van Great to Cool, Generatie Z en Cool is Hot. “Dit is een aangenaam en leesbaar boek dat mensen speels verleidt om over zichzelf en anderen na te denken en bovendien praktische tips geeft voor de omgang met jezelf en anderen.” Roderik Bender, co-auteur van Hoe maak ik van een olifant weer een mug? en RET in actie.

ingafreudenberg@speakersacademy.nl

19


rug 14 mm

Wie temt het beest in jou? 135 mm

Ben je klaar voor het ultieme geh of Ben jij dieg eim van Beïn vloeding? ene die gete md wordt wees ze voor door coll ega’s en part en lees… ners? wie temt het Beest in jou ?

210

Na mijn lezing en het lezen van het boek bekijkt u de mensen mm anders. U ziet alleen nog maar herten, olifanten, leeuwen en vissen om u heen, als ik de feedback van lezers en mijn publiek mag geloven. Tijdens de lezing vallen kwartjes en gaat het publiek met eyeopeners naar huis. Inspiratie die je niet kunt ontlopen, het gebeurt waar je bij zit. Niet alleen gaat u de beesten herkennen. Sterker nog, u krijgt ook tips en trucs hoe u ze temt en waarmee u ze zonder problemen op de kast kunt krijgen. Zelf heb ik dit boek geschreven omdat ik enthousiast ben over wat je kunt leren over jezelf en anderen met behulp van het model van de vier dierlijke temperamenten. Maar ook omdat ik geraakt ben door wat je kunt bereiken met de inzichten van het model als het gaat om effectieve communicatie met mensen die niet zo zijn als jijzelf. Dit boek benadert op verrassende wijze een alledaags thema: hoe kan ik het beste samenwerken en -leven met mensen die anders zijn dan ik, en als het mogelijk is: hoe kan ik iemand zodanig beïnvloeden dat hij doet wat ik graag wil. Het gaat erom een communicatie te realiseren waarbij jij en de ander resultaten bereiken. Waarbij beiden zich tegelijkertijd gerespecteerd en prettig voelen met zichzelf en de ander, de mensen met wie zij werken en samenleven.

“De Chinez en En wij Inga hebben de dierenriem. Freu temmen. Nog denberg die het bee gemakkelijk nooit is het (zaken- enst in jou weet te om te doen ontrafeld. Pagina na pagprivé)leven zo wat ina En vooral jeze nodig is: jezelf temmen krijg je zin lf leren ken ! nen!” René C.W. Boen

der, auteur Generatie Z van Great to en Cool is Hot. Cool,

er, co-auteu r van Hoe maak ik van een olifa nt weer een mug? en RET in actie.

udenberg-van

“Dit is een aan speels verleidtgenaam en leesbaar boek dat men en bovendien om over zichzelf en anderen na sen jezelf en and praktische tips geeft te voor de omg denken eren” . ang met Roderik Bend

drs. Inga Fre

Koop het boek via www.wietemthetbeestinjou.nl en lees daar ook het laatste nieuws over het boek en Inga Freudenberg- van Gastel.

Wie temt he t beest in jou?

N

drs. Inga Freudenberg

Drs. Inga Freu denberg-van Gastel (1964), eigenaar van Freudenberg, is al ruim 20 veelgevraagd jaar een senior practition er, coach en train Daarnaast tree er. dt zij door heel Ned met haar lezin gen en workshop erland op s ‘Wie temt het beest in jou? ’, ‘Carrièreman agement’ en Werkt!’. Zij wee ‘P. R.E.T. t iedere lezin g toe te spits de doelgroep en op en het lukt haar telkens weer publiek te rake toehoorders haar n. Met de nodi aan het denk ge humor zet en over henz Op verzoek advi zij haar elf en hun amb seert zij grote ities. en kleine bedr gebied van pers ijven als spec oonlijke ontw ialist op het ikkeling, coac geeft zij gast hing en carrièrem colleges aan universiteiten anagement en boek, waarin en hogescho je het ultieme len. Dit is haar geheim van de Een mooie stap eerste beïnvloeding in de richting kunt ontdekke van meer plez n. ier in jezelf en je werk (en privé )!

Gastel

Uitgever: freudenberg.nl

wietemthet beestinjou.nl

pretwerkt.nl

Wie temt het beest in jo

Het geheim va

n de ultieme

drs. Inga Fre

udenberg-van

u?

beïnvloeding

Gastel

‘Vertel me waar je je aandacht aan schenkt, dan vertel ik je welk temperament je hebt’ “De Chinezen hebben de dierenriem. En wij Inga Freudenberg die het beest in jou weet te temmen. Nog nooit is het (zaken- en privé)leven zo gemakkelijk ontrafeld. Pagina na pagina krijg je zin om te doen wat nodig is: jezelf temmen! En vooral jezelf leren kennen!”

Drs. Inga Freudenberg-van Gastel, eigenaar van Freudenberg, is al ruim 20 jaar een gevraagd senior practitioner coach en consultant. Daarnaast treedt zij door heel Nederland op met haar ‘Wie temt beest in jou?’, ‘carrièremanagement’ en ‘P.R.E.T. Werkt!’ lezingen en workshops. Zij weet iedere lezing toe te spitsen op de doelgroep en telkens weer haar publiek te raken. Met de nodige humor zet zij haar publiek aan het denken over zichzelf en hun ambities. Op verzoek adviseert zij als specialiste op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, coaching en carrièremanagement aan grote en kleine bedrijven en geeft zij gastcolleges aan universiteiten en hogescholen. Dit is haar eerste boek waarin je het ultieme geheim van de beïnvloeding kan ontdekken. Een mooie stap in de richting naar meer plezier in jezelf en je werk (en privé)!

René C.W. Boender, auteur van Great to Cool, Generatie Z en Cool is Hot. “Dit is een aangenaam en leesbaar boek dat mensen speels verleidt om over zichzelf en anderen na te denken en bovendien praktische tips geeft voor de omgang met jezelf en anderen.” Roderik Bender, co-auteur van Hoe maak ik van een olifant weer een mug? en RET in actie.

ingafreudenberg@speakersacademy.nl

19


Foto: Met dank aan Ton Derksen

filosofie


Foto: Met dank aan Ton Derksen

filosofie


‘Als het bewijs goed voelt, denken we even niet aan de waarheid’ prof. dr. Ton Derksen TEKST: JACQUES GELUK

Cognitieve instincten, bedoeld om te kunnen overleven, leiden ertoe dat mensen automatisch conclusies trekken. Informatie die bij hen past nemen ze snel aan voor waar, zonder te zoeken naar alternatieve scenario’s. In het dagelijks leven is dat nauwelijks een probleem. Wanneer rechercheurs en juristen deze evolutionaire denkfouten niet herkennen en een conclusie voor waar aannemen omdat die goed voelt, heeft dat echter grote consequenties. Ernest Louwes, Ina Post en Lucia de Berk kunnen erover meepraten. De laatste is vrij dankzij het onderzoek van wetenschapsfilosoof prof. dr. Ton Derksen.

Z

Zes mensen, die jarenlang vastzaten wegens het doden van een vrouw in een Chinees restaurant in Breda in 1993, zijn volgens de procureur-generaal bij de Hoge Raad waarschijnlijk slachtoffers van een gerechtelijke dwaling. In december zal het gerechtshof de zaak tegen de Zes van Breda naar verwachting opnieuw behandelen, zodat eerherstel mogelijk is. Net als bij Louwes, Post en De Berk en de Schiedammer Parkmoord denkt Ton Derksen dat ook hier evolutionair gestuurde denkfouten bij rechercheurs, juristen en het Openbaar Ministerie uiteindelijk de oorzaak zijn van onterechte veroordelingen. “Ik ga er vanuit dat het vrijwel allemaal goedwillende, intelligente mensen zijn, die vanwege de onbekendheid met die instincten incorrecte stappen nemen. Daardoor brengen ze de waarheidsvinding in gevaar.” Mensen zijn in principe rationele wezens. Helaas hebben ze vaak geen tijd om alle problemen en mogelijkheden die ze tegenkomen logisch te beargumenteren. Dus maken ze om hun doel te bereiken, vaak zonder het te beseffen, gebruik van short cuts. “Cognitieve instincten en

denkprocessen die daaraan ten grondslag liggen, komen uit een periode waarin we tijd nodig hadden om voedsel te zoeken en te overleven”, vertelt Derksen. “We zoeken naar bevestigingen van wat we

‘Evolutionaire denkfouten zijn de oorzaak van onterechte veroordelingen’

betrouwbaar is, maar dat klopt niet altijd. En we geloven het meeste dat ons wordt verteld. De uitgangspunten van deze tunnelvisie zijn in het alledaagse leven prima en voorkomen dat we eindeloos kijken of het anders kan. Buiten deze context geldt dat niet. Politie, officieren van justitie, maar ook wetenschappers, beschouwen vaak iets als waar, als het past bij hun verhaal en coherent is. Coherentie betekent echter alleen dat zaken met elkaar samenhangen. De gegevens kunnen dus net zo goed bij een alternatief scenario passen. Een coherent verhaal overtuigt, maar hoeft niet per se waar te zijn. Als ik privé een inschattingsfout maak, doordat een alternatief voor wat ik geloof niet bij me opkomt, heeft dat geen grote gevolgen. Als een Officier van Justitie dat soort fouten maakt zijn de consequenties veel ernstiger. Cognitieve instincten werken automatisch en zorgen voor gemak. Helaas wordt deze valkuil doorgaans niet herkend. Als informatie goed voelt, is de reactie op tegensprekers vaak ‘niet zaniken’, terwijl eigenlijk de vraag aan de orde moet zijn hoe goed het bewijsmateriaal is en of nog ander onderzoek wenselijk is. Die vragen komen zelfs tegennatuurlijk over, zeker in situaties die vragen om snel handelen of waarbij een bepaalde uitkomst van belang is. Bij fouten kan overigens ook scoringsdrang een rol spelen.”

Rechters leren ervan weten, en we negeren informatie die daarbij niet past: het zogenoemde confirmatie vooroordeel. We gaan bijvoorbeeld af op eerste indrukken, ook al weten we dat we dat niet zouden moeten doen. Vanuit ons oer-overlevingsinstinct is dat goed: “Het brein kan in vierhonderdste seconde beoordelen of een situatie bedreigend is en dat gaat meestal goed. In een tiende seconde bepaalt het of iemand 21

Wanneer Derksen, die ook lesgeeft aan de Politie Academie, met politiemensen spreekt staan die over het algemeen open voor zijn visie en het belang van het onderzoeken van alternatieve scenario’s. “Ook rechters beseffen dat steeds vaker. Ze ontdekken bovendien dat de spullen die zij aangeleverd krijgen niet altijd goed zijn. Dat pikken ze niet langer en ze leren ervan, wat zich uit in het groeiende aantal vrijspraken en niet-ontvankelijkverklarin-


‘Als het bewijs goed voelt, denken we even niet aan de waarheid’ prof. dr. Ton Derksen TEKST: JACQUES GELUK

Cognitieve instincten, bedoeld om te kunnen overleven, leiden ertoe dat mensen automatisch conclusies trekken. Informatie die bij hen past nemen ze snel aan voor waar, zonder te zoeken naar alternatieve scenario’s. In het dagelijks leven is dat nauwelijks een probleem. Wanneer rechercheurs en juristen deze evolutionaire denkfouten niet herkennen en een conclusie voor waar aannemen omdat die goed voelt, heeft dat echter grote consequenties. Ernest Louwes, Ina Post en Lucia de Berk kunnen erover meepraten. De laatste is vrij dankzij het onderzoek van wetenschapsfilosoof prof. dr. Ton Derksen.

Z

Zes mensen, die jarenlang vastzaten wegens het doden van een vrouw in een Chinees restaurant in Breda in 1993, zijn volgens de procureur-generaal bij de Hoge Raad waarschijnlijk slachtoffers van een gerechtelijke dwaling. In december zal het gerechtshof de zaak tegen de Zes van Breda naar verwachting opnieuw behandelen, zodat eerherstel mogelijk is. Net als bij Louwes, Post en De Berk en de Schiedammer Parkmoord denkt Ton Derksen dat ook hier evolutionair gestuurde denkfouten bij rechercheurs, juristen en het Openbaar Ministerie uiteindelijk de oorzaak zijn van onterechte veroordelingen. “Ik ga er vanuit dat het vrijwel allemaal goedwillende, intelligente mensen zijn, die vanwege de onbekendheid met die instincten incorrecte stappen nemen. Daardoor brengen ze de waarheidsvinding in gevaar.” Mensen zijn in principe rationele wezens. Helaas hebben ze vaak geen tijd om alle problemen en mogelijkheden die ze tegenkomen logisch te beargumenteren. Dus maken ze om hun doel te bereiken, vaak zonder het te beseffen, gebruik van short cuts. “Cognitieve instincten en

denkprocessen die daaraan ten grondslag liggen, komen uit een periode waarin we tijd nodig hadden om voedsel te zoeken en te overleven”, vertelt Derksen. “We zoeken naar bevestigingen van wat we

‘Evolutionaire denkfouten zijn de oorzaak van onterechte veroordelingen’

betrouwbaar is, maar dat klopt niet altijd. En we geloven het meeste dat ons wordt verteld. De uitgangspunten van deze tunnelvisie zijn in het alledaagse leven prima en voorkomen dat we eindeloos kijken of het anders kan. Buiten deze context geldt dat niet. Politie, officieren van justitie, maar ook wetenschappers, beschouwen vaak iets als waar, als het past bij hun verhaal en coherent is. Coherentie betekent echter alleen dat zaken met elkaar samenhangen. De gegevens kunnen dus net zo goed bij een alternatief scenario passen. Een coherent verhaal overtuigt, maar hoeft niet per se waar te zijn. Als ik privé een inschattingsfout maak, doordat een alternatief voor wat ik geloof niet bij me opkomt, heeft dat geen grote gevolgen. Als een Officier van Justitie dat soort fouten maakt zijn de consequenties veel ernstiger. Cognitieve instincten werken automatisch en zorgen voor gemak. Helaas wordt deze valkuil doorgaans niet herkend. Als informatie goed voelt, is de reactie op tegensprekers vaak ‘niet zaniken’, terwijl eigenlijk de vraag aan de orde moet zijn hoe goed het bewijsmateriaal is en of nog ander onderzoek wenselijk is. Die vragen komen zelfs tegennatuurlijk over, zeker in situaties die vragen om snel handelen of waarbij een bepaalde uitkomst van belang is. Bij fouten kan overigens ook scoringsdrang een rol spelen.”

Rechters leren ervan weten, en we negeren informatie die daarbij niet past: het zogenoemde confirmatie vooroordeel. We gaan bijvoorbeeld af op eerste indrukken, ook al weten we dat we dat niet zouden moeten doen. Vanuit ons oer-overlevingsinstinct is dat goed: “Het brein kan in vierhonderdste seconde beoordelen of een situatie bedreigend is en dat gaat meestal goed. In een tiende seconde bepaalt het of iemand 21

Wanneer Derksen, die ook lesgeeft aan de Politie Academie, met politiemensen spreekt staan die over het algemeen open voor zijn visie en het belang van het onderzoeken van alternatieve scenario’s. “Ook rechters beseffen dat steeds vaker. Ze ontdekken bovendien dat de spullen die zij aangeleverd krijgen niet altijd goed zijn. Dat pikken ze niet langer en ze leren ervan, wat zich uit in het groeiende aantal vrijspraken en niet-ontvankelijkverklarin-


gen. Dat kan er soms toe leiden dat mensen onterecht vrijuit gaan, maar voor mij gaat het principe voor dat onschuldigen zeker niet mogen worden veroordeeld. Ik zou graag willen dat ook het OM hier wat minder hysterisch naar keek. Na afloop van de herzieningszaak tegen Lucia de Berk, die in 2003 ten onrechte tot levenslang was veroordeeld voor zeven moorden en drie pogingen tot moord op ziekenhuispatiënten, zei een rechter geschokt te zijn: “Het was geen haastwerk, er waren 24 zittingen aan gewijd, 50 deskundigen waren gehoord en toch zaten goede rechters er helemaal naast. Dat was schrikken!” “In mijn boek ‘Leugens over Louwes’ laat ik zien dat bij de behandeling van de Deventer moordzaak helaas door het OM ook zeker 23 keer gelogen is. Als je de requisitoirs van deze zaak naast het bewijsmateriaal legt, zie je hoe de officier en advocaten-generaal hebben zitten liegen en draaien.” Fiscalist Ernest Louwes is in 2004 tot 12 jaar veroordeeld voor de moord uit 1999 op een vermogende weduwe voor wie hij werkte. Hij heeft altijd ontkend. Hij kwam vrij in 2009. In ‘De Ware Toedracht. Praktische wetenschapsfilosofie voor waarheidzoekers’ legt Derksen uit welke valkuilen er zijn bij het vaststellen van feiten en welke rol aannames en het verwarren van feit en fictie daarbij spelen. “Nadat ze mijn boek had gelezen zei een hooggeplaatste mevrouw van het OM dat officieren van justitie helemaal niet op hun vermogen tot waarheidsvinding worden geselecteerd. Ze worden gekozen op eigenschappen als bestand zijn tegen druk en daadkracht. Dat soort mensen komt helaas snel tot een cognitieve afsluiting en neemt alternatieven niet serieus. Degenen die voor ons een zorgvuldige afweging moeten maken, hebben eigenschappen, die dat juist moeilijk maken. Ze zijn geen toe-

zichthouders maar doordrukkers van een bepaald scenario. Ook dit is niet per se slechtigheid, ze weten niet beter, omdat er in hun opleiding geen aandacht voor empirische waarheidsvinding is.” Justitie herkent wel problemen, zegt Derksen, maar spreekt over incidenten in plaats van fouten. Ze wijst te snel naar de gevallen

‘Ons brein kan absoluut niet tegen aarzeling en twijfel’ waarin het wel goed ging. “Het OM is wel erg geschrokken van de Schiedammer Parkmoord. Daarna leek het even anders te gaan.”

DNA Derksen wijst er nog op dat gevonden DNA, vanwege dezelfde evolutionaire denkfouten, te snel wordt beschouwd als sluitend bewijs. Het DNA-bewijs tegen Louwes – sporen met zijn DNA op de blouse van het slachtoffer – is volgens Derksen echter minder sterk dan het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) deed voorkomen. “Er is alleen DNA van Louwes gevonden. Dat lijkt een sterk argument dat hij de moordenaar moet zijn. Wanneer je echter weet dat de meeste daders geen DNA achterlaten op de plaats delict, kun je dus niet zo maar concluderen dat hij de dader is. Hij heeft de weduwe ‘s ochtends gezien en kan toen sporen hebben achtergelaten. DNA lijkt ontzettend overtuigend, maar in dit geval bewijst het niets. Ook niet zijn onschuld trouwens. Daarom mag je, en dat geldt ook voor vingerafdrukken, niet zonder verder onderzoek conclusies trek-

ken.” Ook bij verhoren kan het misgaan. “Agenten die zelf verdachten hadden verhoord, moesten op het matje komen. Ze merkten toen ineens dat ze de kans niet kregen hun verhaal te vertellen, maar dat er vanuit werd gegaan dat ze het als verdachten wel gedaan zouden hebben. Ze beseften dat zij ook zelf met dezelfde confirmatie-vooroordelen verdachten hadden ondervraagd. Bekentenissen zijn een andere bron van zorg. Onder druk bekent bijna iedereen. Ina Post bijvoorbeeld, een bejaardenverzorgster, die in 1987 in hoger beroep door het hof in Den Haag onschuldig werd veroordeeld voor doodslag van een van haar cliënten, bekende omdat ze het verhoor niet meer aankon en dacht dat haar advocaat dat later wel kon uitleggen. Het OM zag dat als een smoes. Tijdens een zomercursus laat ik zien hoe gemakkelijk het is mensen zichzelf te laten tegenspreken, waardoor ze zenuwachtig worden en vervolgens verdacht lijken. Als onschuldige heb je dan een groot probleem.”

Zakenleven Samenvattend zegt Derksen: “Mensen zijn geneigd te geloven wat in hun straatje te pas komt. Dat werkt doorgaans heel goed. Maar het weerhoudt ons er wel van aan alternatieven te denken. Ons brein kan absoluut niet tegen aarzeling en twijfel. Als je begint met het zal wel zo zijn, wordt het al snel waarschijnlijk en na drie dagen is het zeker. Dan zijn we vergeten dat het op zijn best waarschijnlijk was. Dat zie je helaas ook in strafrechtprocessen gebeuren, maar daar niet alleen.Ook in het zakenleven zie je dezelfde mechanismen en effecten en zorgen cognitieve instincten ervoor dat vaak vooral wordt gezocht naar passende ideeën en alternatieven niet aan de orde komen.”

Prof. dr. Ton Derksen (1943) is historicus, socioloog en filosoof. Als hoogleraar wetenschapsfilosofie, later ook cognitiefilosofie, was hij verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Tilburg. Hij is gepromoveerd in Oxford. Naast puur wetenschapsfilosofische boeken schreef hij over justitiële dwalingen als gevolg van door het brein gestuurde denkfouten, waardoor mensen onterecht zijn veroordeeld. ‘Lucia de B.: Reconstructie van een gerechtelijke dwaling’ (2006) leidde tot de vrijspraak van de Haagse verpleegkundige. Verder publiceerde hij ‘Het OM in de fout’ (2008) en ‘De ware Toedracht, een praktische wetenschapsfilosofie voor waarheidszoekers’ (2010) en ‘Leugens over Louwes, een reconstructie van de Deventer moordzaak’ (2011).

tonderksen@speakersacademy.nl

22


gen. Dat kan er soms toe leiden dat mensen onterecht vrijuit gaan, maar voor mij gaat het principe voor dat onschuldigen zeker niet mogen worden veroordeeld. Ik zou graag willen dat ook het OM hier wat minder hysterisch naar keek. Na afloop van de herzieningszaak tegen Lucia de Berk, die in 2003 ten onrechte tot levenslang was veroordeeld voor zeven moorden en drie pogingen tot moord op ziekenhuispatiënten, zei een rechter geschokt te zijn: “Het was geen haastwerk, er waren 24 zittingen aan gewijd, 50 deskundigen waren gehoord en toch zaten goede rechters er helemaal naast. Dat was schrikken!” “In mijn boek ‘Leugens over Louwes’ laat ik zien dat bij de behandeling van de Deventer moordzaak helaas door het OM ook zeker 23 keer gelogen is. Als je de requisitoirs van deze zaak naast het bewijsmateriaal legt, zie je hoe de officier en advocaten-generaal hebben zitten liegen en draaien.” Fiscalist Ernest Louwes is in 2004 tot 12 jaar veroordeeld voor de moord uit 1999 op een vermogende weduwe voor wie hij werkte. Hij heeft altijd ontkend. Hij kwam vrij in 2009. In ‘De Ware Toedracht. Praktische wetenschapsfilosofie voor waarheidzoekers’ legt Derksen uit welke valkuilen er zijn bij het vaststellen van feiten en welke rol aannames en het verwarren van feit en fictie daarbij spelen. “Nadat ze mijn boek had gelezen zei een hooggeplaatste mevrouw van het OM dat officieren van justitie helemaal niet op hun vermogen tot waarheidsvinding worden geselecteerd. Ze worden gekozen op eigenschappen als bestand zijn tegen druk en daadkracht. Dat soort mensen komt helaas snel tot een cognitieve afsluiting en neemt alternatieven niet serieus. Degenen die voor ons een zorgvuldige afweging moeten maken, hebben eigenschappen, die dat juist moeilijk maken. Ze zijn geen toe-

zichthouders maar doordrukkers van een bepaald scenario. Ook dit is niet per se slechtigheid, ze weten niet beter, omdat er in hun opleiding geen aandacht voor empirische waarheidsvinding is.” Justitie herkent wel problemen, zegt Derksen, maar spreekt over incidenten in plaats van fouten. Ze wijst te snel naar de gevallen

‘Ons brein kan absoluut niet tegen aarzeling en twijfel’ waarin het wel goed ging. “Het OM is wel erg geschrokken van de Schiedammer Parkmoord. Daarna leek het even anders te gaan.”

DNA Derksen wijst er nog op dat gevonden DNA, vanwege dezelfde evolutionaire denkfouten, te snel wordt beschouwd als sluitend bewijs. Het DNA-bewijs tegen Louwes – sporen met zijn DNA op de blouse van het slachtoffer – is volgens Derksen echter minder sterk dan het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) deed voorkomen. “Er is alleen DNA van Louwes gevonden. Dat lijkt een sterk argument dat hij de moordenaar moet zijn. Wanneer je echter weet dat de meeste daders geen DNA achterlaten op de plaats delict, kun je dus niet zo maar concluderen dat hij de dader is. Hij heeft de weduwe ‘s ochtends gezien en kan toen sporen hebben achtergelaten. DNA lijkt ontzettend overtuigend, maar in dit geval bewijst het niets. Ook niet zijn onschuld trouwens. Daarom mag je, en dat geldt ook voor vingerafdrukken, niet zonder verder onderzoek conclusies trek-

ken.” Ook bij verhoren kan het misgaan. “Agenten die zelf verdachten hadden verhoord, moesten op het matje komen. Ze merkten toen ineens dat ze de kans niet kregen hun verhaal te vertellen, maar dat er vanuit werd gegaan dat ze het als verdachten wel gedaan zouden hebben. Ze beseften dat zij ook zelf met dezelfde confirmatie-vooroordelen verdachten hadden ondervraagd. Bekentenissen zijn een andere bron van zorg. Onder druk bekent bijna iedereen. Ina Post bijvoorbeeld, een bejaardenverzorgster, die in 1987 in hoger beroep door het hof in Den Haag onschuldig werd veroordeeld voor doodslag van een van haar cliënten, bekende omdat ze het verhoor niet meer aankon en dacht dat haar advocaat dat later wel kon uitleggen. Het OM zag dat als een smoes. Tijdens een zomercursus laat ik zien hoe gemakkelijk het is mensen zichzelf te laten tegenspreken, waardoor ze zenuwachtig worden en vervolgens verdacht lijken. Als onschuldige heb je dan een groot probleem.”

Zakenleven Samenvattend zegt Derksen: “Mensen zijn geneigd te geloven wat in hun straatje te pas komt. Dat werkt doorgaans heel goed. Maar het weerhoudt ons er wel van aan alternatieven te denken. Ons brein kan absoluut niet tegen aarzeling en twijfel. Als je begint met het zal wel zo zijn, wordt het al snel waarschijnlijk en na drie dagen is het zeker. Dan zijn we vergeten dat het op zijn best waarschijnlijk was. Dat zie je helaas ook in strafrechtprocessen gebeuren, maar daar niet alleen.Ook in het zakenleven zie je dezelfde mechanismen en effecten en zorgen cognitieve instincten ervoor dat vaak vooral wordt gezocht naar passende ideeën en alternatieven niet aan de orde komen.”

Prof. dr. Ton Derksen (1943) is historicus, socioloog en filosoof. Als hoogleraar wetenschapsfilosofie, later ook cognitiefilosofie, was hij verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Tilburg. Hij is gepromoveerd in Oxford. Naast puur wetenschapsfilosofische boeken schreef hij over justitiële dwalingen als gevolg van door het brein gestuurde denkfouten, waardoor mensen onterecht zijn veroordeeld. ‘Lucia de B.: Reconstructie van een gerechtelijke dwaling’ (2006) leidde tot de vrijspraak van de Haagse verpleegkundige. Verder publiceerde hij ‘Het OM in de fout’ (2008) en ‘De ware Toedracht, een praktische wetenschapsfilosofie voor waarheidszoekers’ (2010) en ‘Leugens over Louwes, een reconstructie van de Deventer moordzaak’ (2011).

tonderksen@speakersacademy.nl

22


leiDeRsCHAP

Leiderschap, management en organiseren

De nieuwe mogelijkheden helder gepresenteerd door

Hans Strikwerda Al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn er vele managementgoeroes - Peter Drucker, Charles Handy, Tom Peters - die erop wijzen dat de bestaande organisatievormen en manieren van leidinggeven tekortschieten voor de economie van de 21ste eeuw. De veranderingen die zij bepleiten - het einde van command & control, het opheffen van structuren, nadruk op waarden in plaats van harde doelen - spreekt velen aan, omdat ze de juistheid van die ideeën zelf ook intuïtief aanvoelen.

I

In de praktijk komt er weinig van die alternatieve ideeën en intuïties terecht, omdat ze stuiten op de harde eisen van externe verantwoording, verouderde ICT en het idee van veel leidinggevenden en toezichthouders dat de organisatie alleen met een heldere structuur beheersbaar zou kunnen zijn. Ofwel, het ontbreekt aan een concrete, operationele uitwerking van de alternatieve organisatievormen, waarnaar velen op zoek zijn.

Inmiddels blijken die nieuwe operationele uitwerkingen wel te bestaan en te werken in de praktijk, bijvoorbeeld bij IBM, een advocatenkantoor als Duane Morris, ziekenhuisketen Intermountain Healthcare, Nestlé, een marketingbureau als Publicis. Het gaat om zaken als regelruimte voor professionals zonder dat de onderneming out-of-control raakt, het planmatig realiseren van synergieën, effectief accountmanagement, ‘customer centric’- organisaties, organiseren voor complexe markten, interne samenwerking met behoud van heldere verantwoordelijkheden, etc. Maar de documentatie daarvan is moeilijk toegankelijk, terwijl de codificatie van die nieuwe oplossingen (de normatieve beschrijving hoe het concreet werkt in de praktijk) verdeeld is over ver-

schillende boeken en casusbeschrijvingen. Die oplossingen zijn tegelijk zo elegant, beantwoorden precies aan onze intuïtie, maar staan tegelijk ook zo haaks op gang-

hansstrikwerda@speakersacademy.nl

bare opvattingen, juist in een periode van toenemend toezicht, dat het wel lijkt of auteurs, adviseurs en uitgevers die nieuwe oplossingen niet durven te publiceren. 23

Rosabeth Kanter doet dat wel, verhalend, heel aansprekend, maar zonder technische uitwerking. Die laatste vinden we wel bij Kaplan & Norton, maar die brengen die uitwerking zonder het menselijke verhaal erbij, waardoor hun verhaal niet landt bij het grotere publiek. Hans Strikwerda is door zijn onderzoekswerk, zijn advieswerk en publicaties, en door zijn interdisciplinaire aanpak een van de weinigen in Nederland die het veld van de nieuwe mogelijkheden overziet en bruggen kan slaan, tussen oud en nieuw, tussen concept en praktijk, en vooral ook tussen de disciplines, waaronder begrepen de brug tussen management control enerzijds en organisational behaviour anderzijds. Hij heeft hiermee veel ervaring, zowel in de adviespraktijk als door zijn colleges voor de internationale MBA van Amsterdam. Hans is in staat voor publiek van uiteenlopende aard de nieuwe inzichten aansprekend te presenteren en kan daarbij ook verschillende werkvormen hanteren. Als management consultant is hij ook in staat in interactie met het publiek concrete vragen concreet te beantwoorden, zodat de deelnemers weten wat ze met de nieuwe inzichten in hun eigen praktijk kunnen doen.


leiDeRsCHAP

Leiderschap, management en organiseren

De nieuwe mogelijkheden helder gepresenteerd door

Hans Strikwerda Al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn er vele managementgoeroes - Peter Drucker, Charles Handy, Tom Peters - die erop wijzen dat de bestaande organisatievormen en manieren van leidinggeven tekortschieten voor de economie van de 21ste eeuw. De veranderingen die zij bepleiten - het einde van command & control, het opheffen van structuren, nadruk op waarden in plaats van harde doelen - spreekt velen aan, omdat ze de juistheid van die ideeën zelf ook intuïtief aanvoelen.

I

In de praktijk komt er weinig van die alternatieve ideeën en intuïties terecht, omdat ze stuiten op de harde eisen van externe verantwoording, verouderde ICT en het idee van veel leidinggevenden en toezichthouders dat de organisatie alleen met een heldere structuur beheersbaar zou kunnen zijn. Ofwel, het ontbreekt aan een concrete, operationele uitwerking van de alternatieve organisatievormen, waarnaar velen op zoek zijn.

Inmiddels blijken die nieuwe operationele uitwerkingen wel te bestaan en te werken in de praktijk, bijvoorbeeld bij IBM, een advocatenkantoor als Duane Morris, ziekenhuisketen Intermountain Healthcare, Nestlé, een marketingbureau als Publicis. Het gaat om zaken als regelruimte voor professionals zonder dat de onderneming out-of-control raakt, het planmatig realiseren van synergieën, effectief accountmanagement, ‘customer centric’- organisaties, organiseren voor complexe markten, interne samenwerking met behoud van heldere verantwoordelijkheden, etc. Maar de documentatie daarvan is moeilijk toegankelijk, terwijl de codificatie van die nieuwe oplossingen (de normatieve beschrijving hoe het concreet werkt in de praktijk) verdeeld is over ver-

schillende boeken en casusbeschrijvingen. Die oplossingen zijn tegelijk zo elegant, beantwoorden precies aan onze intuïtie, maar staan tegelijk ook zo haaks op gang-

hansstrikwerda@speakersacademy.nl

bare opvattingen, juist in een periode van toenemend toezicht, dat het wel lijkt of auteurs, adviseurs en uitgevers die nieuwe oplossingen niet durven te publiceren. 23

Rosabeth Kanter doet dat wel, verhalend, heel aansprekend, maar zonder technische uitwerking. Die laatste vinden we wel bij Kaplan & Norton, maar die brengen die uitwerking zonder het menselijke verhaal erbij, waardoor hun verhaal niet landt bij het grotere publiek. Hans Strikwerda is door zijn onderzoekswerk, zijn advieswerk en publicaties, en door zijn interdisciplinaire aanpak een van de weinigen in Nederland die het veld van de nieuwe mogelijkheden overziet en bruggen kan slaan, tussen oud en nieuw, tussen concept en praktijk, en vooral ook tussen de disciplines, waaronder begrepen de brug tussen management control enerzijds en organisational behaviour anderzijds. Hij heeft hiermee veel ervaring, zowel in de adviespraktijk als door zijn colleges voor de internationale MBA van Amsterdam. Hans is in staat voor publiek van uiteenlopende aard de nieuwe inzichten aansprekend te presenteren en kan daarbij ook verschillende werkvormen hanteren. Als management consultant is hij ook in staat in interactie met het publiek concrete vragen concreet te beantwoorden, zodat de deelnemers weten wat ze met de nieuwe inzichten in hun eigen praktijk kunnen doen.


foto's: Met dank aan Leo Dijkgraaf

innovatie & creativiteit

24


foto's: Met dank aan Leo Dijkgraaf

innovatie & creativiteit

24


‘Draai het probleem om en er ontstaat een creatieve oplossing’ Leo Dijkgraaf TEKST: JACQUES GELUK

Creatief denken stimuleert het proces om te komen tot iets nieuws. Dat in de praktijk brengen en doorgeven is de grote passie van Leo Dijkgraaf, een gelauwerd acteur en ervaren televisieproducent, die nu een creatieve ondernemer is met oog voor mensen en wat zij kunnen bereiken. Hij is eigenaar/oprichter van het bijzondere goededoelen-callcenter Annie Connect, bestuurslid van het Centrum voor de Ontwikkeling van het Creatief Denken (COCD) en een bevlogen spreker en workshopbegeleider.

I

“In mijn Endemoltijd heb ik het COCD-trainerscertificaat creatief denken gehaald. Die methode ben ik meteen gaan toepassen en later, na de oprichting van mijn eigen bedrijf, heb ik de creatiefdenkenformule verder uitgewerkt. Uiteindelijk heb ik in 2008 het ‘Out of the Box - Ideeënboek voor creatief ondernemen’ geschreven, dat ik nu wil uitbreiden. Met Annie Connect, dat zich inzet voor 40 goede doelen, heb ik inmiddels veel ervaring opgedaan en ideeën ontwikkeld, die straks terugkomen in mijn tweede boek, ‘Creatief denken voor fondsenwervers’. Vier uur brainstormen volgens mijn nieuwe technieken levert net zoveel op als 40 uur ouderwets vergaderen”, zegt Leo Dijkgraaf enthousiast. Hij is er fier op dat hij enkele maanden geleden is gevraagd toe te treden tot het driekoppige bestuur van het toonaangevende COCD, dat in de jaren ‘70 is opgericht door prof. dr. Roger De Bruyn.

steeds met de bus door het land reizen en de publieksreacties bevielen me minder. Ik was gewend voor zalen met 500, 600 enthousiaste kinderen te spelen, die je voortdurend bij de les moest houden. Vervolgens werd ik gevraagd auditie te doen voor de rol van Pino in ‘Sesamstraat’. Ik heb zeven jaar lang met plezier in dat blauwe pak gezeten en voor regisseur John van de Rest ook nog op toneel gestaan met John Kraaijkamp en Donald Jones. Op een gegeven moment heb ik gekozen voor de andere kant van de camera. Na het faillissement van Van de Rest ben ik, op voorspraak van de oude Kraaijkamp, bij Joop van den Ende terechgekomen, bij wie ik een leuke tijd heb meegemaakt. Het begin van RTL met Caroline Tensen (‘Wie ben ik?’), de André van Duin shows, Jos Brink en Carlo Boszhard.” Als het geld op is en reality-programma’s, waaronder ‘Big Brother’, de shows vervangen, vindt Leo het tijd iets anders te doen. Hij is dan 48 jaar, heeft een gezin, maar besluit toch de gok te wagen en voor zichzelf te beginnen.

Creativiteit krijgt Leo met de paplepel ingegoten. De geboren Delftenaar ontvangt in 1982, als beste jeugdacteur, de Hans Snoekprijs. Dat levert hem een rol op in de landelijke jeugdvoorstelling ‘Diederik, kind uit blik’ van het RO Theater. “Daarna kwam ik terecht in het repertoiregebeuren en moest ik weer onderaan beginnen. Repeteren en spelen vond ik leuk, maar

Flitsen “Het creatieve denken is gebaseerd op flitsen die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben en het zien van de verbanden daartussen. Mijn flits was toen dat ik iets met goede doelen 25


‘Draai het probleem om en er ontstaat een creatieve oplossing’ Leo Dijkgraaf TEKST: JACQUES GELUK

Creatief denken stimuleert het proces om te komen tot iets nieuws. Dat in de praktijk brengen en doorgeven is de grote passie van Leo Dijkgraaf, een gelauwerd acteur en ervaren televisieproducent, die nu een creatieve ondernemer is met oog voor mensen en wat zij kunnen bereiken. Hij is eigenaar/oprichter van het bijzondere goededoelen-callcenter Annie Connect, bestuurslid van het Centrum voor de Ontwikkeling van het Creatief Denken (COCD) en een bevlogen spreker en workshopbegeleider.

I

“In mijn Endemoltijd heb ik het COCD-trainerscertificaat creatief denken gehaald. Die methode ben ik meteen gaan toepassen en later, na de oprichting van mijn eigen bedrijf, heb ik de creatiefdenkenformule verder uitgewerkt. Uiteindelijk heb ik in 2008 het ‘Out of the Box - Ideeënboek voor creatief ondernemen’ geschreven, dat ik nu wil uitbreiden. Met Annie Connect, dat zich inzet voor 40 goede doelen, heb ik inmiddels veel ervaring opgedaan en ideeën ontwikkeld, die straks terugkomen in mijn tweede boek, ‘Creatief denken voor fondsenwervers’. Vier uur brainstormen volgens mijn nieuwe technieken levert net zoveel op als 40 uur ouderwets vergaderen”, zegt Leo Dijkgraaf enthousiast. Hij is er fier op dat hij enkele maanden geleden is gevraagd toe te treden tot het driekoppige bestuur van het toonaangevende COCD, dat in de jaren ‘70 is opgericht door prof. dr. Roger De Bruyn.

steeds met de bus door het land reizen en de publieksreacties bevielen me minder. Ik was gewend voor zalen met 500, 600 enthousiaste kinderen te spelen, die je voortdurend bij de les moest houden. Vervolgens werd ik gevraagd auditie te doen voor de rol van Pino in ‘Sesamstraat’. Ik heb zeven jaar lang met plezier in dat blauwe pak gezeten en voor regisseur John van de Rest ook nog op toneel gestaan met John Kraaijkamp en Donald Jones. Op een gegeven moment heb ik gekozen voor de andere kant van de camera. Na het faillissement van Van de Rest ben ik, op voorspraak van de oude Kraaijkamp, bij Joop van den Ende terechgekomen, bij wie ik een leuke tijd heb meegemaakt. Het begin van RTL met Caroline Tensen (‘Wie ben ik?’), de André van Duin shows, Jos Brink en Carlo Boszhard.” Als het geld op is en reality-programma’s, waaronder ‘Big Brother’, de shows vervangen, vindt Leo het tijd iets anders te doen. Hij is dan 48 jaar, heeft een gezin, maar besluit toch de gok te wagen en voor zichzelf te beginnen.

Creativiteit krijgt Leo met de paplepel ingegoten. De geboren Delftenaar ontvangt in 1982, als beste jeugdacteur, de Hans Snoekprijs. Dat levert hem een rol op in de landelijke jeugdvoorstelling ‘Diederik, kind uit blik’ van het RO Theater. “Daarna kwam ik terecht in het repertoiregebeuren en moest ik weer onderaan beginnen. Repeteren en spelen vond ik leuk, maar

Flitsen “Het creatieve denken is gebaseerd op flitsen die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben en het zien van de verbanden daartussen. Mijn flits was toen dat ik iets met goede doelen 25


wilde doen en wilde ontsnappen aan de oppervlakkigheid die de televisie steeds meer kenmerkte. Tijdens mijn laatste periode als tv-producent maakte ik veel programma’s voor goededoelenorganisaties. Ik leerde callcenters kennen, waarvan die organisaties afhankelijk zijn, en zag dat ze een slecht imago hadden. Dat moest anders kunnen. Tegelijk las ik in de krant dat er een miljoen wao’ers waren. Die mensen via mijn callcenter achter de computer aan het werk krijgen voor goede doelen: die driehoek wilde ik proberen. Destijds zag ik wao’ers voor me als mensen in een rolstoel die niet vooruit te branden zijn. Dat was niet zo, maar die gedachte zorgde wel voor de oplossing: werk zonder drempels, vanuit huis. Alleen was de techniek er nog niet om dat te faciliteren. Van de cloud had nog niemand gehoord. Geld uit mijn Endemoltijd investeerde ik om jonge nerds de oplossing te laten ontwikkelen, die inmiddels een beproefde techniek is geworden en door haar voorsprong de mogelijkheden van de cloud nog steeds overtreft”, vertelt Leo. “Denken in de cloud is trouwens achterhaald. Tijdens het congres ‘Out of the box - into the cloud’ gaf ik mijn toehoorders aan dat ze achter de clouds moeten kijken, waar de satellieten hangen die veel belangrijker zijn voor digitaal dataverkeer. Clouds houden ontwikkelingen alleen maar tegen. Ik hou erg van dit soort beeldspraak, omdat die mensen aanzet tot nadenken. Ze pakken het ook op, want na elke lezing krijg ik mailtjes van toehoorders die laten weten dat ze bruikbare ideeën hebben opgedaan.”

gaat het best via de telefoon. Daarom zijn callcenters zo belangrijk. Helaas hebben we last van het belmeniet-register, dat er is gekomen door bedrijven die mensen agressief laten benaderen en daardoor de markt kapot maken. De markt is moeilijker dan vroeger, maar het kaf scheidt zich nu van het koren en we hebben opnieuw creatieve oplossingen gevonden. We proberen nu mensen zover te krijgen dat ze ons bellen!"

Annies

Efficiëntie en omzet varen daar wel bij en het leuke is dat in dezelfde probleemstelling de doelgroep - en de daarbij behorende creatieve oplossing - steeds kan veranderen. Een andere bijzondere creatieve denktechniek is de analogie. Hoe maak ik mijn taxibedrijf bijzonder: Wat zijn de eigenschappen van een taxi en wat zijn de eigenschappen van een hond? Zet ze naast elkaar en laat ze flitsen.Resultaat: Een taxichauffeur die zich voorstelt aan zijn klanten door een visitekaartje te geven en tevens kleine flesjes water weggeeft, met op het label het telefoonnummer van het bedrijf.”

Bij Annie Connect werken inmiddels 600 Annies (vrouwen én mannen), van wie er 350 dat inderdaad vanuit huis doen. Sommigen zijn al ruim 10 jaar in vaste dienst. “Dat is goed voor de fondsenwerving.” Ze zijn betrokken, netjes, vragen altijd of hun belletje gelegen komt, weten veel van het goede doel af waarvoor ze bellen en boeken daardoor goede resultaten. “Onze oudste medewerker is 76 en haalt, vanwege zijn kennis en levenservaring, de meeste donateurs binnen. Iemand zet zich in voor of geeft aan een goed doel als hij gevraagd wordt. Dat

Probleemstelling omdraaien ‘Out of the box’-denken en Annie Connect zijn twee parallelle lijnen. Ze staan los van elkaar, maar in beide gevallen is creativiteit de sleutel. “Het gaat erom de probleemstelling provocatief te benaderen”, geeft Leo als voorbeeld. “Hoe krijg ik meer donateurs voor mijn goede doel verander je in hoe krijg ik meer abonnees voor mijn krant. Door op zoek te gaan naar antwoorden op die laatste vraag vindt een verwijdering plaats, die in de terugkoppeling naar de oorspronkelijke probleemstelling nieuwe inzichten kan opleveren. Een boetiekhoudster vroeg me hoe ze via een creatieve oplossing meer klanten in haar zaak kon krijgen. We veranderden de probleemstelling. De boetiek werd een cocktailbar, waar meer bezoekers moesten komen. Een happy hour is dan een voor de hand liggende oplossing. Door die toe te passen op de boetiek ontstaat een bijzondere gedachte: de mensen zoeken overdag kleding uit, die ze ‘s middags tijdens het happy hour met extra korting en een drankje komen ophalen.”

Leo Dijkgraaf is afgestudeerd aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Na enkele jaren als docent te hebben gewerkt, besloot Leo te kiezen voor de wereld van het theater. Hij richtte een theatergroep op in Delft en stond drie jaar achtereenvolgend op het toneel van het Rotterdamse Kindertheater. Daarna speelde hij enige tijd repertoiretoneel, voordat hij in 1982 zijn debuut maakte als Pino in ‘Sesamstraat’. Vervolgens werkte hij negen jaar voor Joop van den Ende TV Producties als producent en programmaontwikkelaar. In 2000 richtte hij Annie Connect op, het eerste en enige callcenter dat uitsluitend voor goede doelen werkt. Aanvankelijk waren er enkele telefonisten (Annies), inmiddels zijn dat er 600, van wie een groot aantal door een arbeidshandicap of andere achterstand moeite had een plaats te vinden op de arbeidsmarkt. Tijdens inspirerende lezing of workshops vertelt Dijkgraaf over creatief denken en wat dit kan betekenen voor ondernemers. De kern van de lezingen is gebaseerd op zijn boek: ‘Out of the Box’ - Ideeënboek voor creatief ondernemen’. leodijkgraaf@speakersacademy.nl

26


wilde doen en wilde ontsnappen aan de oppervlakkigheid die de televisie steeds meer kenmerkte. Tijdens mijn laatste periode als tv-producent maakte ik veel programma’s voor goededoelenorganisaties. Ik leerde callcenters kennen, waarvan die organisaties afhankelijk zijn, en zag dat ze een slecht imago hadden. Dat moest anders kunnen. Tegelijk las ik in de krant dat er een miljoen wao’ers waren. Die mensen via mijn callcenter achter de computer aan het werk krijgen voor goede doelen: die driehoek wilde ik proberen. Destijds zag ik wao’ers voor me als mensen in een rolstoel die niet vooruit te branden zijn. Dat was niet zo, maar die gedachte zorgde wel voor de oplossing: werk zonder drempels, vanuit huis. Alleen was de techniek er nog niet om dat te faciliteren. Van de cloud had nog niemand gehoord. Geld uit mijn Endemoltijd investeerde ik om jonge nerds de oplossing te laten ontwikkelen, die inmiddels een beproefde techniek is geworden en door haar voorsprong de mogelijkheden van de cloud nog steeds overtreft”, vertelt Leo. “Denken in de cloud is trouwens achterhaald. Tijdens het congres ‘Out of the box - into the cloud’ gaf ik mijn toehoorders aan dat ze achter de clouds moeten kijken, waar de satellieten hangen die veel belangrijker zijn voor digitaal dataverkeer. Clouds houden ontwikkelingen alleen maar tegen. Ik hou erg van dit soort beeldspraak, omdat die mensen aanzet tot nadenken. Ze pakken het ook op, want na elke lezing krijg ik mailtjes van toehoorders die laten weten dat ze bruikbare ideeën hebben opgedaan.”

gaat het best via de telefoon. Daarom zijn callcenters zo belangrijk. Helaas hebben we last van het belmeniet-register, dat er is gekomen door bedrijven die mensen agressief laten benaderen en daardoor de markt kapot maken. De markt is moeilijker dan vroeger, maar het kaf scheidt zich nu van het koren en we hebben opnieuw creatieve oplossingen gevonden. We proberen nu mensen zover te krijgen dat ze ons bellen!"

Annies

Efficiëntie en omzet varen daar wel bij en het leuke is dat in dezelfde probleemstelling de doelgroep - en de daarbij behorende creatieve oplossing - steeds kan veranderen. Een andere bijzondere creatieve denktechniek is de analogie. Hoe maak ik mijn taxibedrijf bijzonder: Wat zijn de eigenschappen van een taxi en wat zijn de eigenschappen van een hond? Zet ze naast elkaar en laat ze flitsen.Resultaat: Een taxichauffeur die zich voorstelt aan zijn klanten door een visitekaartje te geven en tevens kleine flesjes water weggeeft, met op het label het telefoonnummer van het bedrijf.”

Bij Annie Connect werken inmiddels 600 Annies (vrouwen én mannen), van wie er 350 dat inderdaad vanuit huis doen. Sommigen zijn al ruim 10 jaar in vaste dienst. “Dat is goed voor de fondsenwerving.” Ze zijn betrokken, netjes, vragen altijd of hun belletje gelegen komt, weten veel van het goede doel af waarvoor ze bellen en boeken daardoor goede resultaten. “Onze oudste medewerker is 76 en haalt, vanwege zijn kennis en levenservaring, de meeste donateurs binnen. Iemand zet zich in voor of geeft aan een goed doel als hij gevraagd wordt. Dat

Probleemstelling omdraaien ‘Out of the box’-denken en Annie Connect zijn twee parallelle lijnen. Ze staan los van elkaar, maar in beide gevallen is creativiteit de sleutel. “Het gaat erom de probleemstelling provocatief te benaderen”, geeft Leo als voorbeeld. “Hoe krijg ik meer donateurs voor mijn goede doel verander je in hoe krijg ik meer abonnees voor mijn krant. Door op zoek te gaan naar antwoorden op die laatste vraag vindt een verwijdering plaats, die in de terugkoppeling naar de oorspronkelijke probleemstelling nieuwe inzichten kan opleveren. Een boetiekhoudster vroeg me hoe ze via een creatieve oplossing meer klanten in haar zaak kon krijgen. We veranderden de probleemstelling. De boetiek werd een cocktailbar, waar meer bezoekers moesten komen. Een happy hour is dan een voor de hand liggende oplossing. Door die toe te passen op de boetiek ontstaat een bijzondere gedachte: de mensen zoeken overdag kleding uit, die ze ‘s middags tijdens het happy hour met extra korting en een drankje komen ophalen.”

Leo Dijkgraaf is afgestudeerd aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Na enkele jaren als docent te hebben gewerkt, besloot Leo te kiezen voor de wereld van het theater. Hij richtte een theatergroep op in Delft en stond drie jaar achtereenvolgend op het toneel van het Rotterdamse Kindertheater. Daarna speelde hij enige tijd repertoiretoneel, voordat hij in 1982 zijn debuut maakte als Pino in ‘Sesamstraat’. Vervolgens werkte hij negen jaar voor Joop van den Ende TV Producties als producent en programmaontwikkelaar. In 2000 richtte hij Annie Connect op, het eerste en enige callcenter dat uitsluitend voor goede doelen werkt. Aanvankelijk waren er enkele telefonisten (Annies), inmiddels zijn dat er 600, van wie een groot aantal door een arbeidshandicap of andere achterstand moeite had een plaats te vinden op de arbeidsmarkt. Tijdens inspirerende lezing of workshops vertelt Dijkgraaf over creatief denken en wat dit kan betekenen voor ondernemers. De kern van de lezingen is gebaseerd op zijn boek: ‘Out of the Box’ - Ideeënboek voor creatief ondernemen’. leodijkgraaf@speakersacademy.nl

26


coLUMn

Ik geloof dat iedereen een persoonlijke missie heeft

J

David de Kock fotografi e: Wilco van Dijen

Je hebt het vast wel eens gehoord: “Je kunt alles bereiken en alles zijn wat je maar wilt!” Maar waarom kom ik dan zo weinig mensen tegen die zich in deze situatie herkennen en genieten ze niet van het succes en geluk dat ze al hun hele leven wensen? Zijn ze niet gemotiveerd genoeg? Of zijn ze er nog niet klaar voor? Of hebben ze gewoon nog niet de juiste begeleiding gehad? En dan zijn er nog de goeroes die claimen dat je het je maar hoeft voor te stellen en je zult het hebben. Misschien heb je dit ook wel eens geprobeerd? Nu zo aan het begin van het jaar wil ik je graag iets vertellen waar je misschien wel iets aan hebt. Er is overigens niets mis met het inbeelden van grotere doelen, echter zul je alleen maar succesvol zijn wanneer je je handelen er op afstemt. Alleen dan maak je keuzes die echt goed voor je zijn. En omdat je op een dag zo ontzettend veel keuzes maakt, bewust en onbewust, is het gevaar erg groot dat je leven heel snel een kant op gaat die jij eigenlijk helemaal niet wilt. Je rolt als het ware van de ene situatie in de andere. Herkenbaar? Ik geloof dat iedereen een persoonlijke missie heeft in dit leven. Voor de één is dat het inspireren van anderen, voor de ander simpelweg voluit genieten. Wat het ook is, groot of klein. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer jij jouw persoonlijke missie vindt, er heel nieuw hoofdstuk begint in jouw leven. Alle tegenslagen veranderen ineens in nuttige leermomenten. Je twijfels verdwijnen als sneeuw voor de zon. Positieve gedachten zullen je steeds vaker toevallen en je zult veel vaker geïnspireerd zijn. En voor je het door had, heb je ineens dat leven wat je altijd al had willen hebben. Je hebt een missie om voor door het vuur te gaan. En juist daarom voel je dat je er helemaal toe doet. Het resultaat is heel eenvoudig, namelijk een duurzaam gelukkig leven. Hoe je die persoonlijke missie vindt, is makkelijker dan je wellicht nu denkt. Iedereen heeft een missie, die hoef je alleen maar te ontdekken. Letterlijk ontdekken. (Niet meer bedekken). Mijn belangrijkste advies is werkelijk te luisteren naar je intuïtie. Hoe vaak had je gevoel achteraf allang gelijk? Volg je hart. En stop met alles wat geen energie geeft. Ik zeg het nog een keer. Stop met alles wat je geen energie geeft! De kans is erg groot dat je, als je geen missie hebt voor jezelf, je uitstekend past bij de plannen van iemand anders. En dat is jammer. Je leeft tenslotte maar één keer. Dit is niet de voorbereiding op het echte werk. Dit is het. Nu of nooit. Nu of nooit! Succesvolle mensen weten dit. Ze hebben super helder voor ogen wat ze gaan doen, maar bovenal waarom ze het doen. Schrijf eens op waarom je doet wat je doet. Voor je het weet heb je je eigen missie ontdekt. Succes! 27

daviddekock@speakersacademy.nl

Wil je meer snelheid maken? Kom dan naar het dagseminar 365 Dagen Succesvol. Dan leer ik je in één dag de basisprincipes voor Jouw Beste Jaar Ooit. En heb je een persoonlijke missie waar je jaren mee vooruit kunt. Als relatie van Speakers Academy krijg je maar liefst twee kaarten cadeau. David schreef samen met Arjan Vergeer de bestseller: 365 Dagen Succesvol, Jouw beste jaar ooit start nu. Uitgegeven bij Spectrum.

Geïnteresseerd in het dagseminar 365 dagen succesvol? Op de website jouwbestejaar.nu kan je je aanmelden. Het dagseminar wordt maandelijks gegeven, wanneer je als vouchercode SPEAKERSACADEMY gebruikt kom je automatisch op de gastenlijst. Dit unieke aanbod geldt op basis van beschikbaarheid.


coLUMn

Ik geloof dat iedereen een persoonlijke missie heeft

J

David de Kock fotografi e: Wilco van Dijen

Je hebt het vast wel eens gehoord: “Je kunt alles bereiken en alles zijn wat je maar wilt!” Maar waarom kom ik dan zo weinig mensen tegen die zich in deze situatie herkennen en genieten ze niet van het succes en geluk dat ze al hun hele leven wensen? Zijn ze niet gemotiveerd genoeg? Of zijn ze er nog niet klaar voor? Of hebben ze gewoon nog niet de juiste begeleiding gehad? En dan zijn er nog de goeroes die claimen dat je het je maar hoeft voor te stellen en je zult het hebben. Misschien heb je dit ook wel eens geprobeerd? Nu zo aan het begin van het jaar wil ik je graag iets vertellen waar je misschien wel iets aan hebt. Er is overigens niets mis met het inbeelden van grotere doelen, echter zul je alleen maar succesvol zijn wanneer je je handelen er op afstemt. Alleen dan maak je keuzes die echt goed voor je zijn. En omdat je op een dag zo ontzettend veel keuzes maakt, bewust en onbewust, is het gevaar erg groot dat je leven heel snel een kant op gaat die jij eigenlijk helemaal niet wilt. Je rolt als het ware van de ene situatie in de andere. Herkenbaar? Ik geloof dat iedereen een persoonlijke missie heeft in dit leven. Voor de één is dat het inspireren van anderen, voor de ander simpelweg voluit genieten. Wat het ook is, groot of klein. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer jij jouw persoonlijke missie vindt, er heel nieuw hoofdstuk begint in jouw leven. Alle tegenslagen veranderen ineens in nuttige leermomenten. Je twijfels verdwijnen als sneeuw voor de zon. Positieve gedachten zullen je steeds vaker toevallen en je zult veel vaker geïnspireerd zijn. En voor je het door had, heb je ineens dat leven wat je altijd al had willen hebben. Je hebt een missie om voor door het vuur te gaan. En juist daarom voel je dat je er helemaal toe doet. Het resultaat is heel eenvoudig, namelijk een duurzaam gelukkig leven. Hoe je die persoonlijke missie vindt, is makkelijker dan je wellicht nu denkt. Iedereen heeft een missie, die hoef je alleen maar te ontdekken. Letterlijk ontdekken. (Niet meer bedekken). Mijn belangrijkste advies is werkelijk te luisteren naar je intuïtie. Hoe vaak had je gevoel achteraf allang gelijk? Volg je hart. En stop met alles wat geen energie geeft. Ik zeg het nog een keer. Stop met alles wat je geen energie geeft! De kans is erg groot dat je, als je geen missie hebt voor jezelf, je uitstekend past bij de plannen van iemand anders. En dat is jammer. Je leeft tenslotte maar één keer. Dit is niet de voorbereiding op het echte werk. Dit is het. Nu of nooit. Nu of nooit! Succesvolle mensen weten dit. Ze hebben super helder voor ogen wat ze gaan doen, maar bovenal waarom ze het doen. Schrijf eens op waarom je doet wat je doet. Voor je het weet heb je je eigen missie ontdekt. Succes! 27

daviddekock@speakersacademy.nl

Wil je meer snelheid maken? Kom dan naar het dagseminar 365 Dagen Succesvol. Dan leer ik je in één dag de basisprincipes voor Jouw Beste Jaar Ooit. En heb je een persoonlijke missie waar je jaren mee vooruit kunt. Als relatie van Speakers Academy krijg je maar liefst twee kaarten cadeau. David schreef samen met Arjan Vergeer de bestseller: 365 Dagen Succesvol, Jouw beste jaar ooit start nu. Uitgegeven bij Spectrum.

Geïnteresseerd in het dagseminar 365 dagen succesvol? Op de website jouwbestejaar.nu kan je je aanmelden. Het dagseminar wordt maandelijks gegeven, wanneer je als vouchercode SPEAKERSACADEMY gebruikt kom je automatisch op de gastenlijst. Dit unieke aanbod geldt op basis van beschikbaarheid.


ruimtereizen

Supersnel, milieuvriendelijk reizen begint met unieke kijk op de aarde TEKST: JACQUES GELUK

Luitenant-generaal b.d. Ben Droste André Kuipers en Wubbo Ockels behoren tot de ‘slechts’ 500 mensen die weten hoe prachtig de aarde er vanuit de ruimte uitziet. In principe is deze ‘levensveranderende ervaring’ vanaf 2014 voor iedere gezonde volwassene weggelegd. “Het raketvliegtuig is het begin van een geheel nieuwe ontwikkeling in de lucht- en ruimtevaart”, zegt luitenant-generaal b.d. en voormalig F-16-vlieger Ben Droste.

A

“Albert Plesman, oprichter van ‘airline’ KLM, organiseerde in 1920 een rondvlucht boven Amsterdam. Enkele jaren later vloog zijn maatschappij al naar Batavia. Wij zitten nu met onze ‘spaceline’ in zo’n zelfde eerste fase, waarin we willen laten zien dat vliegen in de ruimte - de grens ligt op ruim 100 kilometer hoogte - normaal, betrouwbaar en toegankelijk is en niet alleen geschikt voor jarenlang getrainde supermensen. Het Lynx-raketvliegtuig dat de mensen straks meeneemt de ruimte in, maakt waarschijnlijk nog dit jaar zijn eerste testvluchten boven land. We zitten op schema”, aldus Droste. Samen met Harry van Hulten, Michiel Mol en Maarten Elshove is hij eigenaar van Space Expedition Corporation (SXC) in Amsterdam, het bedrijf dat deze mondiale trend faciliteert. “Ik wist door mijn 38-jarige dienstverband bij de Koninklijke Luchtmacht en Defensie veel van luchtvaart, maar minder van ruimtevaart. Na sinds 2003 decaan (directeur) van de faculteit Luchtvaart- en

Ruimtevaarttechniek te zijn geweest, benaderde luchtvaartmajoor en testpiloot Van Hulten mij in 2008 of ik mee wilde doen met SXC”, vertelt Droste enthousiast. “In het begin kunnen we dagelijks vier keer één passagier naar boven brengen voor een unieke ervaring, of een box met apparatuur om tijdens zo’n vlucht

‘Over 20 jaar in anderhalf uur naar Sydney’ wetenschappelijke experimenten voor de industrie uit te voeren en eventueel dagelijks te herhalen. Dat is heel belangrijk en al direct vanaf het begin van onze operaties mogelijk. President28

directeur Peter Hartman van KLM was in 2010 al geïnspireerd door onze visie, vooral omdat hij deze ontwikkeling ziet als het fundament voor supersnel en vooral milieuvriendelijk mondiaal reizen buiten de dampkring. Over 20 jaar duurt de reis Amsterdam-Sydney niet langer dan anderhalf uur. De motoren zijn alleen nodig bij het opstijgen, landen en eventueel tussendoor om de snelheid op peil te houden.”

Founding Astronauts Een ruimtereis kost ongeveer 70.000 euro, inclusief voorbereidingen. De oudste aangemelde passagier is 84, de jongste een student van 18 en de bekendste Martinair-oprichter Martin Schröder (81). “De eerste honderd aanmelders, de Founding Astronauts, betalen ineens, daarna kunnen deelnemers in twee termijnen betalen.” SXC is aanzienlijk goedkoper dan concurrent Richard Branson, die met Virgin Galactic mogelijk al vanaf eind 2013 meerdere passagiers tegelijk naar boven wil brengen, wat de beleve-


ruimtereizen

Supersnel, milieuvriendelijk reizen begint met unieke kijk op de aarde TEKST: JACQUES GELUK

Luitenant-generaal b.d. Ben Droste André Kuipers en Wubbo Ockels behoren tot de ‘slechts’ 500 mensen die weten hoe prachtig de aarde er vanuit de ruimte uitziet. In principe is deze ‘levensveranderende ervaring’ vanaf 2014 voor iedere gezonde volwassene weggelegd. “Het raketvliegtuig is het begin van een geheel nieuwe ontwikkeling in de lucht- en ruimtevaart”, zegt luitenant-generaal b.d. en voormalig F-16-vlieger Ben Droste.

A

“Albert Plesman, oprichter van ‘airline’ KLM, organiseerde in 1920 een rondvlucht boven Amsterdam. Enkele jaren later vloog zijn maatschappij al naar Batavia. Wij zitten nu met onze ‘spaceline’ in zo’n zelfde eerste fase, waarin we willen laten zien dat vliegen in de ruimte - de grens ligt op ruim 100 kilometer hoogte - normaal, betrouwbaar en toegankelijk is en niet alleen geschikt voor jarenlang getrainde supermensen. Het Lynx-raketvliegtuig dat de mensen straks meeneemt de ruimte in, maakt waarschijnlijk nog dit jaar zijn eerste testvluchten boven land. We zitten op schema”, aldus Droste. Samen met Harry van Hulten, Michiel Mol en Maarten Elshove is hij eigenaar van Space Expedition Corporation (SXC) in Amsterdam, het bedrijf dat deze mondiale trend faciliteert. “Ik wist door mijn 38-jarige dienstverband bij de Koninklijke Luchtmacht en Defensie veel van luchtvaart, maar minder van ruimtevaart. Na sinds 2003 decaan (directeur) van de faculteit Luchtvaart- en

Ruimtevaarttechniek te zijn geweest, benaderde luchtvaartmajoor en testpiloot Van Hulten mij in 2008 of ik mee wilde doen met SXC”, vertelt Droste enthousiast. “In het begin kunnen we dagelijks vier keer één passagier naar boven brengen voor een unieke ervaring, of een box met apparatuur om tijdens zo’n vlucht

‘Over 20 jaar in anderhalf uur naar Sydney’ wetenschappelijke experimenten voor de industrie uit te voeren en eventueel dagelijks te herhalen. Dat is heel belangrijk en al direct vanaf het begin van onze operaties mogelijk. President28

directeur Peter Hartman van KLM was in 2010 al geïnspireerd door onze visie, vooral omdat hij deze ontwikkeling ziet als het fundament voor supersnel en vooral milieuvriendelijk mondiaal reizen buiten de dampkring. Over 20 jaar duurt de reis Amsterdam-Sydney niet langer dan anderhalf uur. De motoren zijn alleen nodig bij het opstijgen, landen en eventueel tussendoor om de snelheid op peil te houden.”

Founding Astronauts Een ruimtereis kost ongeveer 70.000 euro, inclusief voorbereidingen. De oudste aangemelde passagier is 84, de jongste een student van 18 en de bekendste Martinair-oprichter Martin Schröder (81). “De eerste honderd aanmelders, de Founding Astronauts, betalen ineens, daarna kunnen deelnemers in twee termijnen betalen.” SXC is aanzienlijk goedkoper dan concurrent Richard Branson, die met Virgin Galactic mogelijk al vanaf eind 2013 meerdere passagiers tegelijk naar boven wil brengen, wat de beleve-


nis minder uniek maakt. Droste is blij met Branson, omdat die dankzij zijn naamsbekendheid de belangstelling voor en het vertrouwen in commerciële ruimtevluchten enorm vergroot. “Wanneer straks iemand de volgende dag met ons meewil, kan dat. Een medische keuring en korte training volstaan maar deelnemers kunnen ook tevoren speciale trainingsmissies volgen, waardoor ook de weg naar de vlucht toe interessant is.” Droste noemt een rit in een G-centrifuge, een vlucht in de L-39 Albatross straaljagertrainer op Eelde en een kennismaking met de Desdemona-simulator bij TNO in Soesterberg, de eerste die alle G-krachten kan oproepen. In de hoogtekamer ontdekken de deelnemers wat druk en hoogte met een mens doen en tijdens de Zero-G-vlucht ervaart men in een aangepast verkeersvliegtuig gedurende circa 40 secondende effecten van gewichtloosheid.

Foto’s: Met dank aan Ben Droste

Spectaculaire kijk op de aarde

29

“Onze ruimtereizen zijn toegankelijk, omdat we geen gebruik maken van een raket die recht omhoog gaat, maar van een raketvliegtuig dat gewoon horizontaal vertrekt vanaf de startbaan op Curaçao, en (mogelijk) andere locaties, en daarna in een krachtige versnelling komt. Met een snelheid van drie keer het geluid, circa 3.500 km/uur, gaat het daarna bijna steil omhoog. De G-krachten die op je inwerken zijn echter relatief gering.“ Na ongeveer drie minuten gaan op 58,5 kilometer de motoren uit en begint een zweefvlucht. Op ruim 100 kilometer hoogte, de wetenschappelijke ruimtegrens voorbij de dampkring, ervaart de passagier gedurende vijf minuten gewichtloosheid. “Veel interessanter is dat hij vanuit de cockpit, gezeten naast de piloot, de kromming der aarde kan zien, terwijl boven hem de sterren flonkeren tegen een diepzwarte achtergrond. Van Brazilië tot Florida, met daartussen de Caraïbische eilanden.” Vervolgens begint vanaf ongeveer 25 kilometer hoogte de echte afdaling, waarbij het raketvliegtuig in feite weer een vliegtuig wordt. “Bij terugkeer in de dampkring ervaar je een kracht van 4 tot 4,5 G, wat normaal alleen is weggelegd voor straaljagerpiloten. Na een cirkelende glijvlucht landt de Lynx in horizontale positie. De totale vlucht duurt


nis minder uniek maakt. Droste is blij met Branson, omdat die dankzij zijn naamsbekendheid de belangstelling voor en het vertrouwen in commerciële ruimtevluchten enorm vergroot. “Wanneer straks iemand de volgende dag met ons meewil, kan dat. Een medische keuring en korte training volstaan maar deelnemers kunnen ook tevoren speciale trainingsmissies volgen, waardoor ook de weg naar de vlucht toe interessant is.” Droste noemt een rit in een G-centrifuge, een vlucht in de L-39 Albatross straaljagertrainer op Eelde en een kennismaking met de Desdemona-simulator bij TNO in Soesterberg, de eerste die alle G-krachten kan oproepen. In de hoogtekamer ontdekken de deelnemers wat druk en hoogte met een mens doen en tijdens de Zero-G-vlucht ervaart men in een aangepast verkeersvliegtuig gedurende circa 40 secondende effecten van gewichtloosheid.

Foto’s: Met dank aan Ben Droste

Spectaculaire kijk op de aarde

29

“Onze ruimtereizen zijn toegankelijk, omdat we geen gebruik maken van een raket die recht omhoog gaat, maar van een raketvliegtuig dat gewoon horizontaal vertrekt vanaf de startbaan op Curaçao, en (mogelijk) andere locaties, en daarna in een krachtige versnelling komt. Met een snelheid van drie keer het geluid, circa 3.500 km/uur, gaat het daarna bijna steil omhoog. De G-krachten die op je inwerken zijn echter relatief gering.“ Na ongeveer drie minuten gaan op 58,5 kilometer de motoren uit en begint een zweefvlucht. Op ruim 100 kilometer hoogte, de wetenschappelijke ruimtegrens voorbij de dampkring, ervaart de passagier gedurende vijf minuten gewichtloosheid. “Veel interessanter is dat hij vanuit de cockpit, gezeten naast de piloot, de kromming der aarde kan zien, terwijl boven hem de sterren flonkeren tegen een diepzwarte achtergrond. Van Brazilië tot Florida, met daartussen de Caraïbische eilanden.” Vervolgens begint vanaf ongeveer 25 kilometer hoogte de echte afdaling, waarbij het raketvliegtuig in feite weer een vliegtuig wordt. “Bij terugkeer in de dampkring ervaar je een kracht van 4 tot 4,5 G, wat normaal alleen is weggelegd voor straaljagerpiloten. Na een cirkelende glijvlucht landt de Lynx in horizontale positie. De totale vlucht duurt


circa een uur. “Doordat de Lynx over unieke motortechnologie beschikt is de raketmotot, net zo makkelijk als een automotor, zonodig weer op te starten. Het grote voordeel is dat het raketvliegtuig tussen het normale vliegverkeer op een luchthaven kan opereren. We hebben voor Curaçao gekozen, omdat daar

‘Raketvliegtuig vertrekt gewoon horizontaal’ minder uitzichtbelemmerende wolken zijn en het luchtverkeer minder druk is dan bijvoorbeeld rond Schiphol. In beginsel kunnen we vanaf elk vliegveld opereren.”

Ecovriendelijk SXC probeert voortdurend de balans te vinden tussen haar belangen als commerciële onderneming en die van onze blauwe planeet. Behoud van een leefbare aarde - en het unieke uitzicht vanuit de ruimte - staat voorop. De Nederlandse onderneming werkt samen met XCOR, de particuliere Amerikaanse ontwikkelaar van raketmotoren en, sinds 12 jaar, het raketvliegtuig.”Het

bedrijf is gevestigd in de Mojave Spaceport in Californië. Dankzij dit partnerschap hebben we gemakkelijker toegang tot de Amerikaanse markt. We gaan ook vluchten voor hen verkopen.” Het Lynx-raketvliegtuig heeft ruwweg de afmetingen van een zakenvliegtuigje en maakt gebruik van herbruikbare materialen. Dankzij de ecovriendelijke raketmotoren is het mogelijk zowel operationele kosten als het milieu te sparen. Waar de meeste raketten eenmalig worden gebruikt, is de XCOR Lynx MkII ontworpen om 5.000 vluchten mee te gaan. Bovendien is er een programma om alle CO 2 -uitstoot te compenseren. Na positieve uitkomsten van testen van het prototype, komt de Lynx in productie en kan een jaar later, in 2014, worden begonnen met reguliere vluchten. Een vervolgontwikkeling is het in de ruimte brengen van mini-satellieten. “We zitten op de drempel van wat commerciële ruimtevaart heet. Behalve wij zijn ook anderen met projecten bezig. Een organisatie als NASA heeft, omdat zij volledig steunt op de overheid, op ruimtevaartgebied veel in gang kunnen zetten, maar is nu steeds minder in staat nieuwe grensverleggende projecten te ontwikkelen. De commerciële ruimtevaart vult die ruimte nu in.”

30

Luitenant-generaal b.d. Ben Droste studeert vanaf zijn zeventiende aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda en haalt daarna, in 1967, het Groot Militair Vliegbrevet. Hij volgt omscholingscursussen voor de NF-5 en de F-16. Droste vervult vele leidinggevende functies en is gedurende 25 jaar zelf jachtvlieger. Hij maakt 4000 vlieguren, waarvan 1000 in de F-16. In 1995, op het moment dat Nederlandse F-16’s boven Bosnië hangen, volgt zijn benoeming tot Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten. Onder zijn leiding, “niet vanuit de cockpit maar vanuit de Haagse beleidsomgeving”, weet de Koninklijke Luchtmacht uitstekend te presteren tijdens de bombardementscampagnes van Deliberate Force en later Allied Force in Kosovo, hetgeen heeft geleid tot de wapenstilstand en de huidige veiligheid van het Balkangebied. Begin 2000 gaat hij met leeftijdsontslag. Dat jaar wordt hij voorzitter van het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR). Van 2003-2008 is Droste decaan Luchtvaart- en Ruimtetechniek aan de TU Delft, waarbij hij unieke methoden hanteert om eerstejaarsstudenten die hun propedeuse in een keer halen te stimuleren. In 2008 wordt hij enthousiast gemaakt door de ideeën van Harry van Hulten. Samen richten ze, wat toen nog Space Expedition Curaçao heette, op.


circa een uur. “Doordat de Lynx over unieke motortechnologie beschikt is de raketmotot, net zo makkelijk als een automotor, zonodig weer op te starten. Het grote voordeel is dat het raketvliegtuig tussen het normale vliegverkeer op een luchthaven kan opereren. We hebben voor Curaçao gekozen, omdat daar

‘Raketvliegtuig vertrekt gewoon horizontaal’ minder uitzichtbelemmerende wolken zijn en het luchtverkeer minder druk is dan bijvoorbeeld rond Schiphol. In beginsel kunnen we vanaf elk vliegveld opereren.”

Ecovriendelijk SXC probeert voortdurend de balans te vinden tussen haar belangen als commerciële onderneming en die van onze blauwe planeet. Behoud van een leefbare aarde - en het unieke uitzicht vanuit de ruimte - staat voorop. De Nederlandse onderneming werkt samen met XCOR, de particuliere Amerikaanse ontwikkelaar van raketmotoren en, sinds 12 jaar, het raketvliegtuig.”Het

bedrijf is gevestigd in de Mojave Spaceport in Californië. Dankzij dit partnerschap hebben we gemakkelijker toegang tot de Amerikaanse markt. We gaan ook vluchten voor hen verkopen.” Het Lynx-raketvliegtuig heeft ruwweg de afmetingen van een zakenvliegtuigje en maakt gebruik van herbruikbare materialen. Dankzij de ecovriendelijke raketmotoren is het mogelijk zowel operationele kosten als het milieu te sparen. Waar de meeste raketten eenmalig worden gebruikt, is de XCOR Lynx MkII ontworpen om 5.000 vluchten mee te gaan. Bovendien is er een programma om alle CO 2 -uitstoot te compenseren. Na positieve uitkomsten van testen van het prototype, komt de Lynx in productie en kan een jaar later, in 2014, worden begonnen met reguliere vluchten. Een vervolgontwikkeling is het in de ruimte brengen van mini-satellieten. “We zitten op de drempel van wat commerciële ruimtevaart heet. Behalve wij zijn ook anderen met projecten bezig. Een organisatie als NASA heeft, omdat zij volledig steunt op de overheid, op ruimtevaartgebied veel in gang kunnen zetten, maar is nu steeds minder in staat nieuwe grensverleggende projecten te ontwikkelen. De commerciële ruimtevaart vult die ruimte nu in.”

30

Luitenant-generaal b.d. Ben Droste studeert vanaf zijn zeventiende aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda en haalt daarna, in 1967, het Groot Militair Vliegbrevet. Hij volgt omscholingscursussen voor de NF-5 en de F-16. Droste vervult vele leidinggevende functies en is gedurende 25 jaar zelf jachtvlieger. Hij maakt 4000 vlieguren, waarvan 1000 in de F-16. In 1995, op het moment dat Nederlandse F-16’s boven Bosnië hangen, volgt zijn benoeming tot Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten. Onder zijn leiding, “niet vanuit de cockpit maar vanuit de Haagse beleidsomgeving”, weet de Koninklijke Luchtmacht uitstekend te presteren tijdens de bombardementscampagnes van Deliberate Force en later Allied Force in Kosovo, hetgeen heeft geleid tot de wapenstilstand en de huidige veiligheid van het Balkangebied. Begin 2000 gaat hij met leeftijdsontslag. Dat jaar wordt hij voorzitter van het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR). Van 2003-2008 is Droste decaan Luchtvaart- en Ruimtetechniek aan de TU Delft, waarbij hij unieke methoden hanteert om eerstejaarsstudenten die hun propedeuse in een keer halen te stimuleren. In 2008 wordt hij enthousiast gemaakt door de ideeën van Harry van Hulten. Samen richten ze, wat toen nog Space Expedition Curaçao heette, op.


Managen?

COLumn

Zonde van het geld! drs. Jos Verveen

W

Wat ondernemers en vakmensen allang aanvoelden, blijkt waar. Managen kost geld. Dat hoeft op zich niet erg te zijn, want organisaties doen wel vaker investeringen. Die investeringen leveren, als het goed is, op termijn iets op in de vorm van winst. De vraag is echter of dit ook geldt voor management. Sommige lezers kunnen het wellicht niet geloven, maar 100 jaar geleden deden organisaties nog helemaal niet aan management. Sterker nog: de term management was onbekend. Het was een tijd waarin organisaties gewoon ‘hun ding’ deden. Leidinggevenden waren meewerkende voormannen die, juist omdat ze verstand hadden van de inhoud, anderen aanstuurden of dienden als vraagbaak bij problemen. Van hoog tot laag in de organisatie zat iedereen op de inhoud. Personeelsgesprekken via vastomlijnde structuren en met door personeelszaken opgelegde invulinstructies waren er niet. Als er reden was tot een gesprek, werd dat gesprek direct gevoerd. Als kerels onder elkaar. Aan ‘strategie’ deden organisaties ook niet, wat niet betekent dat er niet werd nagedacht over de toekomst. Organiseren was een kwestie van hart voor de zaak, logisch nadenken, vallen en opstaan. Als je als ondernemer vastliep, huurde je geen consultant in. Je ging een hapje eten met een collega-ondernemer en wisselde ervaringen uit. Dat kostte niks en je hield er nog een lekkere lunch aan over ook. Wat is er 100 jaar geleden gebeurd? Simpel. Eén meneer, zijn naam was Frederick Taylor, heeft het idee op de markt gezet dat organisaties een aparte extra laag nodig hebben om de winstgevendheid te vergroten. Zijn stelling heeft geleid tot een nieuwe beroepsgroep: managers. Niet gehinderd door al te veel kennis van de inhoud sturen deze mensen organisaties aan met algemene bedrijfskundige technieken: strategische portfolioanalyses, benchmarking, competentieprofielen, key performance indicators, klant- en medewerkerstevredenheidsonderzoeken en allerlei technieken om de processen te stroomlijnen en te verbeteren. ‘Lean Six Sigma’ is zo’n techniek. Mensen kunnen door het volgen van een dure training zelfs hun ‘black belt’ halen en mogen dan ‘Lean Six Sigma Black Belt’ op hun visitekaartje zetten. Ik geef het toe. Ik heb ook in die wereld gewerkt en daar m’n geld aan verdiend. Maar ik ben ermee gestopt. Wat ik al langer aanvoelde, blijkt namelijk waar. Investeren in management levert niks op. Het kost alleen maar geld. Ik kan dat weten, want ik heb dat als ‘bedrijfskundige’ onderzocht. Hoe meer managers, hoe lager de productiviteit. Hoe meer managers, hoe minder innovaties. En hoe meer managers, hoe sneller klanten en medewerkers de organisatie de rug toekeren.

Drs. P.J. (Jos) Verveen is ondernemer en raadslid in Rotterdam. Hij studeerde bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit en werkte vijftien jaar in de organisatie- en communicatieadviesbranche. In 2011 schreef hij de bestseller ‘Bullshit Management’ en hij is een veelgevraagd spreker bij Speakers Academy®.

Managen kost dus geld, vreselijk veel geld. Veel erger is echter dat het door al dat ‘gemanage’ alleen nog maar over winst gaat, terwijl het daar bij de meeste organisaties in essentie nooit om te doen is geweest. Als het aan mij had gelegen, was deze column dan ook nooit geschreven.

josverveen@speakersacademy.nl

31


Managen?

COLumn

Zonde van het geld! drs. Jos Verveen

W

Wat ondernemers en vakmensen allang aanvoelden, blijkt waar. Managen kost geld. Dat hoeft op zich niet erg te zijn, want organisaties doen wel vaker investeringen. Die investeringen leveren, als het goed is, op termijn iets op in de vorm van winst. De vraag is echter of dit ook geldt voor management. Sommige lezers kunnen het wellicht niet geloven, maar 100 jaar geleden deden organisaties nog helemaal niet aan management. Sterker nog: de term management was onbekend. Het was een tijd waarin organisaties gewoon ‘hun ding’ deden. Leidinggevenden waren meewerkende voormannen die, juist omdat ze verstand hadden van de inhoud, anderen aanstuurden of dienden als vraagbaak bij problemen. Van hoog tot laag in de organisatie zat iedereen op de inhoud. Personeelsgesprekken via vastomlijnde structuren en met door personeelszaken opgelegde invulinstructies waren er niet. Als er reden was tot een gesprek, werd dat gesprek direct gevoerd. Als kerels onder elkaar. Aan ‘strategie’ deden organisaties ook niet, wat niet betekent dat er niet werd nagedacht over de toekomst. Organiseren was een kwestie van hart voor de zaak, logisch nadenken, vallen en opstaan. Als je als ondernemer vastliep, huurde je geen consultant in. Je ging een hapje eten met een collega-ondernemer en wisselde ervaringen uit. Dat kostte niks en je hield er nog een lekkere lunch aan over ook. Wat is er 100 jaar geleden gebeurd? Simpel. Eén meneer, zijn naam was Frederick Taylor, heeft het idee op de markt gezet dat organisaties een aparte extra laag nodig hebben om de winstgevendheid te vergroten. Zijn stelling heeft geleid tot een nieuwe beroepsgroep: managers. Niet gehinderd door al te veel kennis van de inhoud sturen deze mensen organisaties aan met algemene bedrijfskundige technieken: strategische portfolioanalyses, benchmarking, competentieprofielen, key performance indicators, klant- en medewerkerstevredenheidsonderzoeken en allerlei technieken om de processen te stroomlijnen en te verbeteren. ‘Lean Six Sigma’ is zo’n techniek. Mensen kunnen door het volgen van een dure training zelfs hun ‘black belt’ halen en mogen dan ‘Lean Six Sigma Black Belt’ op hun visitekaartje zetten. Ik geef het toe. Ik heb ook in die wereld gewerkt en daar m’n geld aan verdiend. Maar ik ben ermee gestopt. Wat ik al langer aanvoelde, blijkt namelijk waar. Investeren in management levert niks op. Het kost alleen maar geld. Ik kan dat weten, want ik heb dat als ‘bedrijfskundige’ onderzocht. Hoe meer managers, hoe lager de productiviteit. Hoe meer managers, hoe minder innovaties. En hoe meer managers, hoe sneller klanten en medewerkers de organisatie de rug toekeren.

Drs. P.J. (Jos) Verveen is ondernemer en raadslid in Rotterdam. Hij studeerde bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit en werkte vijftien jaar in de organisatie- en communicatieadviesbranche. In 2011 schreef hij de bestseller ‘Bullshit Management’ en hij is een veelgevraagd spreker bij Speakers Academy®.

Managen kost dus geld, vreselijk veel geld. Veel erger is echter dat het door al dat ‘gemanage’ alleen nog maar over winst gaat, terwijl het daar bij de meeste organisaties in essentie nooit om te doen is geweest. Als het aan mij had gelegen, was deze column dan ook nooit geschreven.

josverveen@speakersacademy.nl

31


STEDELIJKE SAMENLEVING

Nog nooit leefden zoveel mensen in steden als nu. In 1950 woonde bijna 30 procent van de wereldbevolking in een stad, op dit moment is dat meer dan de helft van ‘s werelds populatie en de cijfers van de VN voorspellen dat dit aantal in 2025 is opgelopen tot 70 % van de bevolking.

Fotografie: Walter Kallenbach

32


STEDELIJKE SAMENLEVING

Nog nooit leefden zoveel mensen in steden als nu. In 1950 woonde bijna 30 procent van de wereldbevolking in een stad, op dit moment is dat meer dan de helft van ‘s werelds populatie en de cijfers van de VN voorspellen dat dit aantal in 2025 is opgelopen tot 70 % van de bevolking.

Fotografie: Walter Kallenbach

32


Hoe kunnen we verantwoord verder urbaniseren? ir. Arie Voorburg

I

wortel van deze crises is terug te brengen tot de ecologische en financiële grenzen die zijn overschreden door zowel overheden als door de vrijemarkteconomie. De stad als motor voor sociale, economische, maar vooral ook ecologische verantwoordelijkheid hapert, stokt en dreigt tot stilstand te komen. Kunnen we steden, vitaal en ‘waardecreërend’ maken bij een toenemende lastendruk? Wat als we de monetaire waarde van sociaal-maatschappelijke en economische vraagstukken op het gebied van gezondheid, onderwijs, armoede of uitsluiting betrekken bij de ontwikkeling en financiering? De kosten van ongelijkheid, armoede, onrecht moeten we niet alleen ‘in rekening’ brengen, maar als potentiële baten inbrengen.

In 2015 verwachten we dat de wereld 33 megasteden zal tellen met elk meer dan 8 miljoen inwoners. Steden krijgen, mede hierdoor, in versterkte mate een dominante positie in de mondiale economische structuur. Tegelijkertijd worden steden door deze urbanisatie gesteld voor maatschappelijke uitdagingen en een toenemende druk op ecologische systemen. Het vraagstuk dat de urbanisatie met zich meebrengt bewoog Arie Voorburg, Johanneke Mulder, Duzan Doepel én Eldert Besseling er de afgelopen jaren toe om een nieuw perspectief op de stad en bijbehorende uitvoeringsmethodieken te ontwikkelen. De samenwerking is ondergebracht in Stichting De Uil, een afkorting voor Urban Innovation Lab. De drijfveer voor UIL De huidige samenleving is er één, waarbij de diverse polen in economische concurrentie staan, maar tegelijk aangewezen zijn op samenwerking. Met name de toenemende verstedelijking, groei en economische positie van steden heeft een enorm effect op (het veranderen van) de complete ecologie van de planeet. Steden breiden nog steeds uit en raken meer en meer formeel en informeel met elkaar verbonden; economisch, financieel, sociaal, cultureel. Uitbreiding brengt ook gevaren met zich mee, zoals we kunnen zien als we kijken naar voortdurende, over elkaar rollende grote crises van de afgelopen jaren: klimaat, voedsel, water, grondstoffen, schulden, peak oil. De gemeenschappelijke

De visie van Urban Innovation Lab Steden zijn en worden de brandpunten van de mondialisering en de drijvende krachten voor ontwikkeling met een breed spectrum van menselijke vaardigheid en potentieel, zoals creativiteit, sociale interactie en culturele diversiteit . De betekenis hiervan is voor het ontwerpen en functioneren van steden enorm. De uitdaging voor de komende decennia is dan ook om een sociaal ecologisch duurzaam ‘urbanisme’ te ontwikkelen. Dit bepaalt of een stad verandert in een waarlijk functioneel nieuw ecosysteem en een stabiele, synergetische relatie onderhoudt met natuurlijke systemen, of dat zij blijft functioneren als een parasitisch 33


Hoe kunnen we verantwoord verder urbaniseren? ir. Arie Voorburg

I

wortel van deze crises is terug te brengen tot de ecologische en financiële grenzen die zijn overschreden door zowel overheden als door de vrijemarkteconomie. De stad als motor voor sociale, economische, maar vooral ook ecologische verantwoordelijkheid hapert, stokt en dreigt tot stilstand te komen. Kunnen we steden, vitaal en ‘waardecreërend’ maken bij een toenemende lastendruk? Wat als we de monetaire waarde van sociaal-maatschappelijke en economische vraagstukken op het gebied van gezondheid, onderwijs, armoede of uitsluiting betrekken bij de ontwikkeling en financiering? De kosten van ongelijkheid, armoede, onrecht moeten we niet alleen ‘in rekening’ brengen, maar als potentiële baten inbrengen.

In 2015 verwachten we dat de wereld 33 megasteden zal tellen met elk meer dan 8 miljoen inwoners. Steden krijgen, mede hierdoor, in versterkte mate een dominante positie in de mondiale economische structuur. Tegelijkertijd worden steden door deze urbanisatie gesteld voor maatschappelijke uitdagingen en een toenemende druk op ecologische systemen. Het vraagstuk dat de urbanisatie met zich meebrengt bewoog Arie Voorburg, Johanneke Mulder, Duzan Doepel én Eldert Besseling er de afgelopen jaren toe om een nieuw perspectief op de stad en bijbehorende uitvoeringsmethodieken te ontwikkelen. De samenwerking is ondergebracht in Stichting De Uil, een afkorting voor Urban Innovation Lab. De drijfveer voor UIL De huidige samenleving is er één, waarbij de diverse polen in economische concurrentie staan, maar tegelijk aangewezen zijn op samenwerking. Met name de toenemende verstedelijking, groei en economische positie van steden heeft een enorm effect op (het veranderen van) de complete ecologie van de planeet. Steden breiden nog steeds uit en raken meer en meer formeel en informeel met elkaar verbonden; economisch, financieel, sociaal, cultureel. Uitbreiding brengt ook gevaren met zich mee, zoals we kunnen zien als we kijken naar voortdurende, over elkaar rollende grote crises van de afgelopen jaren: klimaat, voedsel, water, grondstoffen, schulden, peak oil. De gemeenschappelijke

De visie van Urban Innovation Lab Steden zijn en worden de brandpunten van de mondialisering en de drijvende krachten voor ontwikkeling met een breed spectrum van menselijke vaardigheid en potentieel, zoals creativiteit, sociale interactie en culturele diversiteit . De betekenis hiervan is voor het ontwerpen en functioneren van steden enorm. De uitdaging voor de komende decennia is dan ook om een sociaal ecologisch duurzaam ‘urbanisme’ te ontwikkelen. Dit bepaalt of een stad verandert in een waarlijk functioneel nieuw ecosysteem en een stabiele, synergetische relatie onderhoudt met natuurlijke systemen, of dat zij blijft functioneren als een parasitisch 33


systeem dat de lokale en mondiale draag- en veerkracht verder inzichtelijk welk (in-)verdienvermogen de betreffende ontwikontwricht. Steden vormen een sleutel tot een succesvolle transikeling omvat. Een aanpak waarbij de (in)directe effecten en tie. De oprichters van de UIL hebben een nieuw perspectief op het oplossend vermogen van sociaal-maatschappelijke, econode stad ontwikkeld: Socio Ecologic Urbanism. Hiermee nemen mische en fysieke maatregelen inzichtelijk worden gemaakt in we de stap naar het sluiten, verbinden en optimaliseren van samenhang tot het beoogde doel én het optimaal functioneren kringloopsystemen en het terugdringen en circuleren van enervan het systeem. Zo ontstaat een belangrijk inzicht in de (in) gie, nutriënt- en materiaalstromen (circle economy, biobased directe effecten, de (verborgen) baten en in de batenhouders. economy). In deze context worden stromen van mensen, arbeid, Het maakt dus duidelijk hoe de verhouding eruit ziet tussen de kapitaal, grondstoffen en informatie van cruciaal belang. Deze long term benefits en de short-run costs. levende maatschappelijke systemen omvatten de netwerken van mensen en hun organisaties, stedenbouw De UILen en architectuur, techniek, sociaal-culturele, De oprichters van UIL leerden elkaar keneconomische creativiteit en ecologische nen tijdens hun betrokkenheid bij de (her) ‘Een transformatie functies en fysiologische kwaliteiten. ontwikkelingsopgaven van Rotterdam: de Het optimaliseren van het functioneren (her)ontwikkeling van Zuid, de transformavan de huidige wijze van van de stad kan alleen door de huidige tie van de binnenstedelijkhavengebieden systematiek van de space of flows funda(Stadshavens) en de opgave rondom het vernieuwen is nodig om menteel ter discussie te stellen; coherent, Central District (Binnenstad). Inmiddels de oude én de nieuwe verbonden aan en gebouwd op whole strekt het werkgebied van het viertal zich systems thinking. Maar juist nu lopen oude veel verder uit. Zij hebben zichzelf ten doel vragen het hoofd te praktijken en systemen vast, terwijl tegegesteld bij te dragen aan het oplossen van bieden’ lijkertijd nieuwe opgaven in hoog tempo concrete vraagstukken en anderen te inspiontstaan. reren en op te leiden middels lezingen en workshops. Allen kennen zij een tweede De Aanpak thuisbasis in het bedrijfsleven in o.a. advies Een transformatie van de huidige wijze van vernieuwen is noen consultancy, architectuur en techniek. De groep is in de kern dig om de oude én de nieuwe vragen het hoofd te bieden. klein ,maar geeft een enorme power indien het vraagstuk erom De effectiviteit en efficiëntie van ingrepen dient te worden vraagt. Vanuit hun eigen achtergrond van management, ecovergroot en meer diverse ‘verdienmodellen’ moeten worden logie, filosofie, stedenbouw en architectuur en technologische ontwikkeld bij veranderende verantwoordelijkheden. innovatie werken zij samen met diverse netwerken van kennis, innovatie, creativiteit en ervaring die zich qua vorm, gehecht en Overkoepelend aan de modules verbindt het verdienmodel aangehaakt vindt bij dit nieuwe denken over de steden in de ‘waardestromen’ de uitvoeringsmethoden en maakt het 21e eeuw.

UIL heeft zijn visie van het Social Ecologic Urbanism uitgewerkt in complementaire operationele kennismodules: Social Capital in Transition (ontsluiten van kwaliteiten en vaardigheden), als structurerend kader en aanpak van ‘sociale uitsluiting’ naar ‘sociaal kapitaal’, van leren, talentontwikkeling, motivatie, levenslang en levensbreed leren naar werk, inkomen en zelfredzaamheid. Parametric Bioclimatic Design (Stedenbouw & Architectuur), als optima forma relatie tussen functie, vorm en comfort; morfologie (vorm en oriëntatie op de zon en de heersende wind), textuur en materialen, stedelijke blauwe en groene netwerken. Innovative Intelligent Engineering (low- en high tech combinaties), als slimme combinaties van technologische innovaties en urban design waarbij functie, vorm, gebruik en ervaring centraal staat. Innovatieve cross overs voor steeds complexere ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken.

arievoorburg@speakersacademy.nl

34


systeem dat de lokale en mondiale draag- en veerkracht verder inzichtelijk welk (in-)verdienvermogen de betreffende ontwikontwricht. Steden vormen een sleutel tot een succesvolle transikeling omvat. Een aanpak waarbij de (in)directe effecten en tie. De oprichters van de UIL hebben een nieuw perspectief op het oplossend vermogen van sociaal-maatschappelijke, econode stad ontwikkeld: Socio Ecologic Urbanism. Hiermee nemen mische en fysieke maatregelen inzichtelijk worden gemaakt in we de stap naar het sluiten, verbinden en optimaliseren van samenhang tot het beoogde doel én het optimaal functioneren kringloopsystemen en het terugdringen en circuleren van enervan het systeem. Zo ontstaat een belangrijk inzicht in de (in) gie, nutriënt- en materiaalstromen (circle economy, biobased directe effecten, de (verborgen) baten en in de batenhouders. economy). In deze context worden stromen van mensen, arbeid, Het maakt dus duidelijk hoe de verhouding eruit ziet tussen de kapitaal, grondstoffen en informatie van cruciaal belang. Deze long term benefits en de short-run costs. levende maatschappelijke systemen omvatten de netwerken van mensen en hun organisaties, stedenbouw De UILen en architectuur, techniek, sociaal-culturele, De oprichters van UIL leerden elkaar keneconomische creativiteit en ecologische nen tijdens hun betrokkenheid bij de (her) ‘Een transformatie functies en fysiologische kwaliteiten. ontwikkelingsopgaven van Rotterdam: de Het optimaliseren van het functioneren (her)ontwikkeling van Zuid, de transformavan de huidige wijze van van de stad kan alleen door de huidige tie van de binnenstedelijkhavengebieden systematiek van de space of flows funda(Stadshavens) en de opgave rondom het vernieuwen is nodig om menteel ter discussie te stellen; coherent, Central District (Binnenstad). Inmiddels de oude én de nieuwe verbonden aan en gebouwd op whole strekt het werkgebied van het viertal zich systems thinking. Maar juist nu lopen oude veel verder uit. Zij hebben zichzelf ten doel vragen het hoofd te praktijken en systemen vast, terwijl tegegesteld bij te dragen aan het oplossen van bieden’ lijkertijd nieuwe opgaven in hoog tempo concrete vraagstukken en anderen te inspiontstaan. reren en op te leiden middels lezingen en workshops. Allen kennen zij een tweede De Aanpak thuisbasis in het bedrijfsleven in o.a. advies Een transformatie van de huidige wijze van vernieuwen is noen consultancy, architectuur en techniek. De groep is in de kern dig om de oude én de nieuwe vragen het hoofd te bieden. klein ,maar geeft een enorme power indien het vraagstuk erom De effectiviteit en efficiëntie van ingrepen dient te worden vraagt. Vanuit hun eigen achtergrond van management, ecovergroot en meer diverse ‘verdienmodellen’ moeten worden logie, filosofie, stedenbouw en architectuur en technologische ontwikkeld bij veranderende verantwoordelijkheden. innovatie werken zij samen met diverse netwerken van kennis, innovatie, creativiteit en ervaring die zich qua vorm, gehecht en Overkoepelend aan de modules verbindt het verdienmodel aangehaakt vindt bij dit nieuwe denken over de steden in de ‘waardestromen’ de uitvoeringsmethoden en maakt het 21e eeuw.

UIL heeft zijn visie van het Social Ecologic Urbanism uitgewerkt in complementaire operationele kennismodules: Social Capital in Transition (ontsluiten van kwaliteiten en vaardigheden), als structurerend kader en aanpak van ‘sociale uitsluiting’ naar ‘sociaal kapitaal’, van leren, talentontwikkeling, motivatie, levenslang en levensbreed leren naar werk, inkomen en zelfredzaamheid. Parametric Bioclimatic Design (Stedenbouw & Architectuur), als optima forma relatie tussen functie, vorm en comfort; morfologie (vorm en oriëntatie op de zon en de heersende wind), textuur en materialen, stedelijke blauwe en groene netwerken. Innovative Intelligent Engineering (low- en high tech combinaties), als slimme combinaties van technologische innovaties en urban design waarbij functie, vorm, gebruik en ervaring centraal staat. Innovatieve cross overs voor steeds complexere ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken.

arievoorburg@speakersacademy.nl

34


COLUMN

Het Angelsaksische nutsdenken heeft iedere relatie tot transactie gereduceerd

W

Tim van den Hoff

Waarom twijfelen twintigers en dertigers zich suf en voelen ze zich leeg? Vanuit mijn achtergrond als ondernemer, filosoof en ervaringsdeskundige probeer ik een alternatieve verklaring te verspreiden voor de gedoodverfde quarterlife crisis. In de afgelopen jaren van onderzoek viel me één ding in het bijzonder op: mijn eigen generatiegenoten verkiezen de individuele zelfdiagnose boven een gezamenlijk geformuleerd alternatief voor de beleefde misère. De overvloed aan zelfhulpboekjes over geluk, authenticiteit en dertigersdilemma’s laat zien dat we overtuigd zijn dat de individueel ervaren problemen ook persoonlijk opgelost kunnen worden, maar ik denk dat een dergelijke opvatting ons van de regen in de drup brengt.

ons gemaakt. Sinds het vastlopen van de economie wordt in toenemende mate het Rijnlands model ter inspiratie afgestoft om een nieuwe maatschappelijke visie en alternatieve bedrijfsmodellen te ontwikkelen. Hierin staan naast Profit ook People en Planet centraal en wordt gezocht naar duurzame manieren van samenwerken waar medeverantwoordelijkheid, loyaliteit, gemeenschap, zorgzaamheid en vakmanschap. Eigenlijk alles wat een paar decennia terug inefficient werd bevonden en afgeschaft. Alles wat we nu zo missen.

Wij zijn opgevoed tijdens het neoliberale experiment dat onder Thatcher en Reagan van start ging en hebben daar, beschermd door het liefdevolle milieu van onze families, enkel de plezierige welvaart en vrijheid van meegekregen. Hoewel we in de rijkste periode in de geschiedenis zijn opgegroeid, worden onze toekomstperspectieven nu hardhandig bijgesteld door een economische versobering, waarvan verwacht wordt dat deze realiteit nog wel een tijdje voortduurt. Belangrijker is de liberale misvatting dat het goede leven een individuele zaak is, waar geen enkele externe aanspraak op gemaakt mag worden. Het Angelsaksische nutsdenken heeft alles van waarde becijferd en iedere relatie tot transactie gereduceerd, maar mensen leven niet in een spreadsheet. De populaire zelfhulpcultuur probeert met quasipsychologische oplossingen dit existentiële vacuüm te omzeilen, maar lost het probleem niet op. Je authentieke zelf ontdekken om tevreden te zijn met de dingen die écht bij jou passen mag als een goed advies klinken, maar is enkel zinvol als er een maatschappelijke basis bestaat waar ‘jezelf’ zijn ook daadwerkelijk gewaardeerd wordt. Het lege ‘Is-dit-alles’-gevoel opvullen door een waterput te slaan in dorstig Afrika bewatert je eigen morele droogte misschien even, maar vormt geen structurele oplossing voor het gebrek aan voldoening dat zovelen missen in hun werk en dagelijks leven. In plaats van vertwijfeld bij de pakken neer te zitten of in de mallemolen mee te blijven draaien, moet de huidige generatie jongvolwassenen in actie komen. Daarvoor hoeven we niet de barricaden op of de underground in, maar moeten we de verantwoordelijkheid nemen om bij te dragen aan het voortgaande maatschappelijk discours door nieuwe waarden te articuleren. Het begin lijkt al voor

timvandenhoff@speakersacademy.nl

35


COLUMN

Het Angelsaksische nutsdenken heeft iedere relatie tot transactie gereduceerd

W

Tim van den Hoff

Waarom twijfelen twintigers en dertigers zich suf en voelen ze zich leeg? Vanuit mijn achtergrond als ondernemer, filosoof en ervaringsdeskundige probeer ik een alternatieve verklaring te verspreiden voor de gedoodverfde quarterlife crisis. In de afgelopen jaren van onderzoek viel me één ding in het bijzonder op: mijn eigen generatiegenoten verkiezen de individuele zelfdiagnose boven een gezamenlijk geformuleerd alternatief voor de beleefde misère. De overvloed aan zelfhulpboekjes over geluk, authenticiteit en dertigersdilemma’s laat zien dat we overtuigd zijn dat de individueel ervaren problemen ook persoonlijk opgelost kunnen worden, maar ik denk dat een dergelijke opvatting ons van de regen in de drup brengt.

ons gemaakt. Sinds het vastlopen van de economie wordt in toenemende mate het Rijnlands model ter inspiratie afgestoft om een nieuwe maatschappelijke visie en alternatieve bedrijfsmodellen te ontwikkelen. Hierin staan naast Profit ook People en Planet centraal en wordt gezocht naar duurzame manieren van samenwerken waar medeverantwoordelijkheid, loyaliteit, gemeenschap, zorgzaamheid en vakmanschap. Eigenlijk alles wat een paar decennia terug inefficient werd bevonden en afgeschaft. Alles wat we nu zo missen.

Wij zijn opgevoed tijdens het neoliberale experiment dat onder Thatcher en Reagan van start ging en hebben daar, beschermd door het liefdevolle milieu van onze families, enkel de plezierige welvaart en vrijheid van meegekregen. Hoewel we in de rijkste periode in de geschiedenis zijn opgegroeid, worden onze toekomstperspectieven nu hardhandig bijgesteld door een economische versobering, waarvan verwacht wordt dat deze realiteit nog wel een tijdje voortduurt. Belangrijker is de liberale misvatting dat het goede leven een individuele zaak is, waar geen enkele externe aanspraak op gemaakt mag worden. Het Angelsaksische nutsdenken heeft alles van waarde becijferd en iedere relatie tot transactie gereduceerd, maar mensen leven niet in een spreadsheet. De populaire zelfhulpcultuur probeert met quasipsychologische oplossingen dit existentiële vacuüm te omzeilen, maar lost het probleem niet op. Je authentieke zelf ontdekken om tevreden te zijn met de dingen die écht bij jou passen mag als een goed advies klinken, maar is enkel zinvol als er een maatschappelijke basis bestaat waar ‘jezelf’ zijn ook daadwerkelijk gewaardeerd wordt. Het lege ‘Is-dit-alles’-gevoel opvullen door een waterput te slaan in dorstig Afrika bewatert je eigen morele droogte misschien even, maar vormt geen structurele oplossing voor het gebrek aan voldoening dat zovelen missen in hun werk en dagelijks leven. In plaats van vertwijfeld bij de pakken neer te zitten of in de mallemolen mee te blijven draaien, moet de huidige generatie jongvolwassenen in actie komen. Daarvoor hoeven we niet de barricaden op of de underground in, maar moeten we de verantwoordelijkheid nemen om bij te dragen aan het voortgaande maatschappelijk discours door nieuwe waarden te articuleren. Het begin lijkt al voor

timvandenhoff@speakersacademy.nl

35


FILOSOFIE

‘Dieren leren zien als burgers, in plaats van hamburgers’ drs. Erno Eskens TEKST: JACQUES GELUK

Filosoof Erno Eskens is verantwoordelijk voor het cursusaanbod van de Internationale School voor Wijsbegeerte en wil graag laten zien dat filosofie juist een zeer concrete wetenschap is. Na zijn opmerkelijke boek ‘Democratie voor Dieren’, waarin hij beargumenteert waarom dieren ook burgers zijn met rechten, is hij nu bezig met het vervolg. Over de samenhang tussen mensvisies en diervisies.

F

“Filosofie is niet iets abstracts, maar juist heel concreet. Het is de oerwetenschap die vanuit verwondering op een methodische manier kijkt naar hoe dingen echt in elkaar zitten. Alle wetenschappen ontstaan uit de filosofie en verzelfstandigen zich als ze succesvol zijn, waarna de filosofie zelf overblijft als een grote denktank. Men associeert dat met abstracties, maar in feite gaat filosofie vooral over wat er bij jou in de straat gebeurt.” Sommige filosofen werken dat ‘vage’ beeld zelf een beetje in de hand, geeft Erno Eskens toe. “Als je Martin Heidegger leest is elke zin een raadsel, tot hij het uitlegt en er een hele eigen wereld ontstaat.” Wat filosofie is, wat haar geschiedenis is en hoe zij in de praktijk toepasbaar is, komt allemaal aan de orde in de cursussen en opleidingen van de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) in Leusden. “De mensen die bij ons komen zijn over het algemeen hoger opgeleide 40-plussers, die verdieping zoeken voor zichzelf of om te gebruiken in hun praktijk. Anderen zien het als een onderdeel van ‘een leven lang leren’. De opleiding staat voorop, maar we leggen de mensen ook lekker in de watten. Ze kunnen hier slapen in mooie kamers, lekker eten en hebben volop gelegenheid met elkaar door te praten over filosofische zaken. Hoe zit het echt, bestaat de

vrije wil en hoe dachten ze daar in de middeleeuwen over? Of gewoon over een boek dat ze net hebben gelezen. Degenen die hier komen willen meer dan het vluchtige van alledag”, vertelt Eskens. Het instituut, in 1916 uit idealisme als ‘centrum ter verdieping van levens- en wereldbeschouwing’ gesticht door de psychiater Frederik van Eeden, bevindt zich op een landgoed van zes hectaren. Het telt tegen-

‘Filosofisch consulent helpt bij levensproblemen’ woordig 13 conferentiezalen en meer dan 90 hotelkamers. De ISVW is een organisatie zonder winstoogmerk. De inkomsten uit de horeca- en hotelactiviteiten en de uitgeverij zijn nodig om de culturele onderneming draaiende te houden. “Bovendien verhuren we onze faciliteiten doordeweeks aan het bedrijfsleven. De filosofieopleidingen en -cursussen geven we in samenwerking met universiteiten en maatschappelijke instellingen. Een vaste groep docenten geeft vooral les in de weekeinden, terwijl een aantal hoogleraren af en toe langskomt. Op 36

dit moment kijken we hoe we een samenwerking met Speakers Academy© kunnen vormgeven.” Cursisten kunnen echt wat met de opleidingen. Wie is opgeleid tot filosofisch consulent, kan een praktijk beginnen voor mensen met gezonde, niet-pathologische levensproblemen en hen uitleggen waarom ze op een bepaalde manier denken en handelen en hoe hun wereld er kan uitzien als ze doen wat ze zelf willen. “Deze mensen hoeven niet naar een psycholoog of psychiater, omdat ze geen psychisch, maar een intellectueel probleem hebben. Ze willen, net als iedereen, hun echte zelf en hun opties ontdekken en anders leren denken, zonder dat direct wordt teruggegaan naar wat ze in hun jeugd hebben meegemaakt. Dat kan heel goed bij een filosoof. Die stelt kritische vragen, is niet uit op het geven van een therapie, wil mensen niet met hun lot verzoenen en vindt het vooral belangrijk de mogelijkheden en gevolgen te laten zien van wie of wat ze zijn. Voor bedrijven geldt hetzelfde als voor privépersonen. Daarvoor is er de opleiding visieontwikkeling, waarin ze leren ontdekken wat ze willen en of bepaalde opvattingen stroken met wat ze aan het doen zijn. Ondernemers moeten vooral ook een econoom raadplegen als ze dat willen, maar hier krijgen ze nieuwe ideeën over hoe ze dingen anders kunnen doen.”


FILOSOFIE

‘Dieren leren zien als burgers, in plaats van hamburgers’ drs. Erno Eskens TEKST: JACQUES GELUK

Filosoof Erno Eskens is verantwoordelijk voor het cursusaanbod van de Internationale School voor Wijsbegeerte en wil graag laten zien dat filosofie juist een zeer concrete wetenschap is. Na zijn opmerkelijke boek ‘Democratie voor Dieren’, waarin hij beargumenteert waarom dieren ook burgers zijn met rechten, is hij nu bezig met het vervolg. Over de samenhang tussen mensvisies en diervisies.

F

“Filosofie is niet iets abstracts, maar juist heel concreet. Het is de oerwetenschap die vanuit verwondering op een methodische manier kijkt naar hoe dingen echt in elkaar zitten. Alle wetenschappen ontstaan uit de filosofie en verzelfstandigen zich als ze succesvol zijn, waarna de filosofie zelf overblijft als een grote denktank. Men associeert dat met abstracties, maar in feite gaat filosofie vooral over wat er bij jou in de straat gebeurt.” Sommige filosofen werken dat ‘vage’ beeld zelf een beetje in de hand, geeft Erno Eskens toe. “Als je Martin Heidegger leest is elke zin een raadsel, tot hij het uitlegt en er een hele eigen wereld ontstaat.” Wat filosofie is, wat haar geschiedenis is en hoe zij in de praktijk toepasbaar is, komt allemaal aan de orde in de cursussen en opleidingen van de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) in Leusden. “De mensen die bij ons komen zijn over het algemeen hoger opgeleide 40-plussers, die verdieping zoeken voor zichzelf of om te gebruiken in hun praktijk. Anderen zien het als een onderdeel van ‘een leven lang leren’. De opleiding staat voorop, maar we leggen de mensen ook lekker in de watten. Ze kunnen hier slapen in mooie kamers, lekker eten en hebben volop gelegenheid met elkaar door te praten over filosofische zaken. Hoe zit het echt, bestaat de

vrije wil en hoe dachten ze daar in de middeleeuwen over? Of gewoon over een boek dat ze net hebben gelezen. Degenen die hier komen willen meer dan het vluchtige van alledag”, vertelt Eskens. Het instituut, in 1916 uit idealisme als ‘centrum ter verdieping van levens- en wereldbeschouwing’ gesticht door de psychiater Frederik van Eeden, bevindt zich op een landgoed van zes hectaren. Het telt tegen-

‘Filosofisch consulent helpt bij levensproblemen’ woordig 13 conferentiezalen en meer dan 90 hotelkamers. De ISVW is een organisatie zonder winstoogmerk. De inkomsten uit de horeca- en hotelactiviteiten en de uitgeverij zijn nodig om de culturele onderneming draaiende te houden. “Bovendien verhuren we onze faciliteiten doordeweeks aan het bedrijfsleven. De filosofieopleidingen en -cursussen geven we in samenwerking met universiteiten en maatschappelijke instellingen. Een vaste groep docenten geeft vooral les in de weekeinden, terwijl een aantal hoogleraren af en toe langskomt. Op 36

dit moment kijken we hoe we een samenwerking met Speakers Academy© kunnen vormgeven.” Cursisten kunnen echt wat met de opleidingen. Wie is opgeleid tot filosofisch consulent, kan een praktijk beginnen voor mensen met gezonde, niet-pathologische levensproblemen en hen uitleggen waarom ze op een bepaalde manier denken en handelen en hoe hun wereld er kan uitzien als ze doen wat ze zelf willen. “Deze mensen hoeven niet naar een psycholoog of psychiater, omdat ze geen psychisch, maar een intellectueel probleem hebben. Ze willen, net als iedereen, hun echte zelf en hun opties ontdekken en anders leren denken, zonder dat direct wordt teruggegaan naar wat ze in hun jeugd hebben meegemaakt. Dat kan heel goed bij een filosoof. Die stelt kritische vragen, is niet uit op het geven van een therapie, wil mensen niet met hun lot verzoenen en vindt het vooral belangrijk de mogelijkheden en gevolgen te laten zien van wie of wat ze zijn. Voor bedrijven geldt hetzelfde als voor privépersonen. Daarvoor is er de opleiding visieontwikkeling, waarin ze leren ontdekken wat ze willen en of bepaalde opvattingen stroken met wat ze aan het doen zijn. Ondernemers moeten vooral ook een econoom raadplegen als ze dat willen, maar hier krijgen ze nieuwe ideeën over hoe ze dingen anders kunnen doen.”


Fotografie: Ronald Hoeben

Dierendemocratie Erno Eskens heeft drie jaar geleden, vanuit zijn filosofische interesse, het boek ‘Democratie voor dieren’ over dierenrechten uitgebracht en is daarmee bekend geworden. “Ik had ‘Pro mens, pro dier’ van de Australische filosoof en hoogleraar ethiek Peter Singer uit 1975 gelezen”, legt hij uit. Met dat boek is het startschot gegeven voor de dierenrechten en -bevrijdingsbeweging en het ethische debat over dierenrechten in gang gezet. “Er zit een soort dwingende logica in Singers werk, dat - als je met hem meegaat - je leefpatroon verstrekkend verandert. Het is onmogelijk zijn boek vrijblijvend te lezen. Je moet je ermee verhouden en dat is eigenlijk een kenmerk van goede filosofie. Vervolgens ben ik gaan kijken naar de opvattingen die er zijn over de opvattingen die in die wereld leven over dieren. Allereerst is er de al twee millennia gangbare opvatting dat de mens boven het dier staat. Dieren kunnen immers niet denken. Inmiddels zie je, bijvoorbeeld bij de Partij voor de Dieren - die de discussie op gang heeft gebracht - een totaal andere denkwijze ontstaan. De hele rangorde, gebaseerd op de aanname dat het dier ondergeschikt is aan de mens, gaat onderuit omdat nu ieders belangen meetellen, ook die van dieren. Een fundamentelere revolutie is bijna niet mogelijk.”

Burgerrechten

Drs. Erno Eskens studeerde filosofie en politicologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, schreef voor het universiteitsblad Ad Valvas en was betrokken bij de oprichting van Filosofie Magazine, waarvan hij ook enige tijd hoofdredacteur was. Daarnaast richtte hij de Stichting An Sich niet alleen het filosofiecafé Felix & Sofie op, maar ook de daarbij behorende ‘twee-uurs-universiteit’, waar Harry Mulisch promoveerde in de wijsbegeerte. In 2000 publiceerde Eskens een ‘Filosofische reisgids voor Nederland en Vlaanderen’. Drie jaar later volgden ‘Filosofen Lexicon’ (geschreven met Ruben Heijloo) en ‘Dit is Lyotard’. ‘Democratie voor dieren’ schreef hij in 2009. Tussen 2002 en 2009 was Eskens boekenuitgever bij Veen Magazines. Momenteel is hij hoofd van het cursusinstituut van de Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden. ernoeskens@speakersacademy.nl

37

Tot nu toe lijkt de omwenteling redelijk geweldloos te verlopen, maar er is altijd de dreiging van geweld. Eskens heeft dat, met in het achterhoofd Singers filosofie, uitgebreid onderzocht en is erdoor gefascineerd geraakt. “Daarom ben ik aan dit boek begonnen. Ik heb geprobeerd uit te leggen waarom we vooral niet de kant van de radicale dierenactivisten opmoeten. Democratie is de enige oplossing. Radicalen hebben onvoldoende door dat je in de politiek wat kunt bereiken. Wetten zijn wel degelijk te veranderen. Zelfs de huidige dieronvriendelijke wetten bieden nog aanknopingspunten voor proefprocessen. Uiteindelijk moet het systeem door betere wetten veranderen, want het deugt niet. Kippen, maar ook andere dieren, leiden een ellendig bestaan. De paar centimeter extra ruimte die ze na elke actie krijgen helpen niet echt. We moeten het probleem andersom benaderen, door eerst te kijken wat ze echt nodig hebben. Dat brengt me op een fundamenteel-filosofisch punt: een mens krijgt bij zijn geboorte alle burgerrechten. Die nemen we pas af wanneer ze door ziekte of gedrag niet meer zelfstandig kúnnen functioneren. Waarom kan dat bij dieren niet net zo? Geef ze bij geboorte dezelfde rechten en kijk vervolgens welke ze niet kunnen dragen. Om ze uit te sluiten van bepaalde rechten, is het nodig net als bij mensen heldere criteria te formuleren. Zo hoeven we niet steeds te demonsteren, polariseren en kooien aan te passen. Het probleem van de dierenrechten is dus oplosbaar, maar het vereist wel iets radicaals: we moeten dieren als burgers gaan zien in plaats van hamburgers.”


Fotografie: Ronald Hoeben

Dierendemocratie Erno Eskens heeft drie jaar geleden, vanuit zijn filosofische interesse, het boek ‘Democratie voor dieren’ over dierenrechten uitgebracht en is daarmee bekend geworden. “Ik had ‘Pro mens, pro dier’ van de Australische filosoof en hoogleraar ethiek Peter Singer uit 1975 gelezen”, legt hij uit. Met dat boek is het startschot gegeven voor de dierenrechten en -bevrijdingsbeweging en het ethische debat over dierenrechten in gang gezet. “Er zit een soort dwingende logica in Singers werk, dat - als je met hem meegaat - je leefpatroon verstrekkend verandert. Het is onmogelijk zijn boek vrijblijvend te lezen. Je moet je ermee verhouden en dat is eigenlijk een kenmerk van goede filosofie. Vervolgens ben ik gaan kijken naar de opvattingen die er zijn over de opvattingen die in die wereld leven over dieren. Allereerst is er de al twee millennia gangbare opvatting dat de mens boven het dier staat. Dieren kunnen immers niet denken. Inmiddels zie je, bijvoorbeeld bij de Partij voor de Dieren - die de discussie op gang heeft gebracht - een totaal andere denkwijze ontstaan. De hele rangorde, gebaseerd op de aanname dat het dier ondergeschikt is aan de mens, gaat onderuit omdat nu ieders belangen meetellen, ook die van dieren. Een fundamentelere revolutie is bijna niet mogelijk.”

Burgerrechten

Drs. Erno Eskens studeerde filosofie en politicologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, schreef voor het universiteitsblad Ad Valvas en was betrokken bij de oprichting van Filosofie Magazine, waarvan hij ook enige tijd hoofdredacteur was. Daarnaast richtte hij de Stichting An Sich niet alleen het filosofiecafé Felix & Sofie op, maar ook de daarbij behorende ‘twee-uurs-universiteit’, waar Harry Mulisch promoveerde in de wijsbegeerte. In 2000 publiceerde Eskens een ‘Filosofische reisgids voor Nederland en Vlaanderen’. Drie jaar later volgden ‘Filosofen Lexicon’ (geschreven met Ruben Heijloo) en ‘Dit is Lyotard’. ‘Democratie voor dieren’ schreef hij in 2009. Tussen 2002 en 2009 was Eskens boekenuitgever bij Veen Magazines. Momenteel is hij hoofd van het cursusinstituut van de Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden. ernoeskens@speakersacademy.nl

37

Tot nu toe lijkt de omwenteling redelijk geweldloos te verlopen, maar er is altijd de dreiging van geweld. Eskens heeft dat, met in het achterhoofd Singers filosofie, uitgebreid onderzocht en is erdoor gefascineerd geraakt. “Daarom ben ik aan dit boek begonnen. Ik heb geprobeerd uit te leggen waarom we vooral niet de kant van de radicale dierenactivisten opmoeten. Democratie is de enige oplossing. Radicalen hebben onvoldoende door dat je in de politiek wat kunt bereiken. Wetten zijn wel degelijk te veranderen. Zelfs de huidige dieronvriendelijke wetten bieden nog aanknopingspunten voor proefprocessen. Uiteindelijk moet het systeem door betere wetten veranderen, want het deugt niet. Kippen, maar ook andere dieren, leiden een ellendig bestaan. De paar centimeter extra ruimte die ze na elke actie krijgen helpen niet echt. We moeten het probleem andersom benaderen, door eerst te kijken wat ze echt nodig hebben. Dat brengt me op een fundamenteel-filosofisch punt: een mens krijgt bij zijn geboorte alle burgerrechten. Die nemen we pas af wanneer ze door ziekte of gedrag niet meer zelfstandig kúnnen functioneren. Waarom kan dat bij dieren niet net zo? Geef ze bij geboorte dezelfde rechten en kijk vervolgens welke ze niet kunnen dragen. Om ze uit te sluiten van bepaalde rechten, is het nodig net als bij mensen heldere criteria te formuleren. Zo hoeven we niet steeds te demonsteren, polariseren en kooien aan te passen. Het probleem van de dierenrechten is dus oplosbaar, maar het vereist wel iets radicaals: we moeten dieren als burgers gaan zien in plaats van hamburgers.”


sport Judoka Edith Bosch heeft in 2012 een goed laatste topsportjaar achter de rug, waarin ze voor de vierde keer Europees kampioene werd en - net als vier jaar eerder in Beijing - brons veroverde tijdens de Olympische Spelen in Londen. Ze werd tijdens haar indrukwekkende carrière al wereldkampioene en meervoudig Nederlands kampioene in de klasse tot 70 kg. Na 25 jaar vond ze het tijd voor

Foto: Walter Kallenbach

wat nieuws.


sport Judoka Edith Bosch heeft in 2012 een goed laatste topsportjaar achter de rug, waarin ze voor de vierde keer Europees kampioene werd en - net als vier jaar eerder in Beijing - brons veroverde tijdens de Olympische Spelen in Londen. Ze werd tijdens haar indrukwekkende carrière al wereldkampioene en meervoudig Nederlands kampioene in de klasse tot 70 kg. Na 25 jaar vond ze het tijd voor

Foto: Walter Kallenbach

wat nieuws.


‘Na 15 jaar topsport wil ik

motivatie en beleving teweegbrengen’

I

TEKST: JACQUES GELUK

“Ik ben nu aangeland in de winter van mijn sportcarrière”, zegt Edith Bosch, die als klein meisje op ballet zat, maar veel liever net als haar zus op judo wilde. “Dat is nu meer dan 25 jaar geleden. Ik vond het meteen al te gek, daar kon ik mijn energie in kwijt. Een jaar later was ik helemaal verkocht toen ik een grote beker won. Ik werd steeds beter en op mijn zestiende, wat ik als het begin van mijn echte carrière beschouw, werd ik Europees en wereldkampioene bij de junioren en besloot ik serieus door te gaan.” Die laatste vijftien jaar topsport, waarin ze vier keer heeft deelgenomen aan de Olympische Spelen (2000, 2004, 2008 en 2012), vormen de kern van de lezingen die ze geeft. “Ik merk dat mijn verhaal een stukje beleving en motivatie teweegbrengt bij mensen en dat betekent voor mij weer heel veel. Ik vertel de zaal wat je voor topsport moet laten. Je sociale leven staat jarenlang staat op een laag pitje en op een gegeven moment plaats je de sport boven alles. Maar wanneer je het sporten steeds leuker gaat vinden, is het niet erg om almaar harder te trainen, diëten te volgen, tijd te nemen om te rusten en alles in het teken van de topsport te zetten.” Parallellen Ze beschrijft de weg die een topsporter bewandelt en trekt parallellen, wanneer een bedrijf of personen daarom vragen. “Er is altijd wel een link, een bepaalde fase in een bedrijf die vergelijkbaar is. Topsport is natuurlijk ook managen. Judo lijkt een individuele sport en dat is het ook, want je staat alleen op de mat. Toch kun je niet zonder het team waarvan je onderdeel bent. Alle neuzen moeten dezelfde kant op staan”, zegt Edith. “Je maakt net als in het bedrijfsleven carrière. Tijdens die loopbaan kun je tegen situaties aanlopen waarin je op dat moment de keuze moet maken of je iets wel of niet doet en moet beslissen hoe je een bepaalde prestatie gaat leveren.

Edith Bosch Daarbij moet je je altijd realiseren dat je ervan mag genieten.” Haar lezingen hebben altijd vooral tot doel mensen te motiveren en inspireren. “Wanneer je aansluit bij wat belangrijk is voor mensen of bedrijven, ontstaat interactie en dat vind ik heel belangrijk. Mensen kunnen meestal niet langer dan 20 minuten achtereen luisteren. Dan ga ik het publiek in om vragen te stellen, die te maken hebben met degene die voor mij zit. Dan gebeuren er vaak mooie dingen.” Kracht In het bedrijfsleven, maar zeker in de sport is een coach belangrijk. Edith: “Een coach is altijd een inspirator, maar als het niet in iemand zit, kan het er niet uitkomen. Of het wel lukt hangt af van de levensfase waarin iemand zit en of diegene ervoor openstaat te zoeken naar de kracht die in iedereen, dus ook in hem of haar, aanwezig is. Op het moment dat je besluit je passie te volgen, wat voor mij de topsport was, moet je er helemaal voor gaan. Toch zijn er een heleboel factoren die mensen tegenhouden om dat te doen. Hun sociale omgeving, angst voor onzekerheid en een gemis aan geborgenheid bijvoorbeeld. Als mensen echt in staat zijn naar zichzelf te kijken, en te reflecteren, kunnen ze die kracht vinden en heel ver komen in het leven.” Over haar eigen motivatie en kracht zegt

ze: “Je wilt steeds beter worden. Dingen als uitgaan kun je ook later nog doen, dat loopt niet weg! In 2000 haalde ik de zevende plek op de Spelen. Dat was een uitstekende stimulans. Daarna won ik een medaille op het EK, dus wilde ik Europees kampioene worden. Toen ik dat had bereikt wilde ik een medaille halen op het WK en daarna ging ik voor het wereldkampioenschap. Die stapjes heb ik op de Spelen ook drie keer gemaakt, maar helaas is het net geen goud geworden. Maar als ik nu al mijn medailles zou opnoemen, geloof ik het zef bijna niet.” Nieuwe uitdagingen “Ik ga de topsport missen. Het is 25 jaar mijn leven geweest en dat verdwijnt niet ineens. Het is een soort rouwproces. Ik ga de competitie en het reizen missen, maar er komen nieuwe uitdagingen voor in de plaats. Het is spannend, omdat ik wat anders ga doen dan ik gewend was. Het is nu gewoon tijd voor wat anders, studeren, lezingen geven en vooral rust nemen om de topsport af te bouwen en nieuwe dingen te ontdekken”, zegt Edith, die nu met verlof is. “Ik het commerciële economie gestudeerd, maar ik overweeg een sabbatical te nemen om erachter te komen welke richting ik eerst op wil, voordat ik me meteen al vastleg op bijvoorbeeld een bepaalde baan en in een stramien terechtkom.”

Judoka Edith Bosch is in Den Helder geboren en woont nu in Rotterdam. Ze werd wereld-, Europees en meervoudig Nederlands kampioene in de klasse tot 70 kg. Ze nam viermaal deel aan de Olympische Spelen en won hierbij in totaal drie medailles (1 x zilver en 2 x brons). edithbosch@speakersacademy.nl

39


‘Na 15 jaar topsport wil ik

motivatie en beleving teweegbrengen’

I

TEKST: JACQUES GELUK

“Ik ben nu aangeland in de winter van mijn sportcarrière”, zegt Edith Bosch, die als klein meisje op ballet zat, maar veel liever net als haar zus op judo wilde. “Dat is nu meer dan 25 jaar geleden. Ik vond het meteen al te gek, daar kon ik mijn energie in kwijt. Een jaar later was ik helemaal verkocht toen ik een grote beker won. Ik werd steeds beter en op mijn zestiende, wat ik als het begin van mijn echte carrière beschouw, werd ik Europees en wereldkampioene bij de junioren en besloot ik serieus door te gaan.” Die laatste vijftien jaar topsport, waarin ze vier keer heeft deelgenomen aan de Olympische Spelen (2000, 2004, 2008 en 2012), vormen de kern van de lezingen die ze geeft. “Ik merk dat mijn verhaal een stukje beleving en motivatie teweegbrengt bij mensen en dat betekent voor mij weer heel veel. Ik vertel de zaal wat je voor topsport moet laten. Je sociale leven staat jarenlang staat op een laag pitje en op een gegeven moment plaats je de sport boven alles. Maar wanneer je het sporten steeds leuker gaat vinden, is het niet erg om almaar harder te trainen, diëten te volgen, tijd te nemen om te rusten en alles in het teken van de topsport te zetten.” Parallellen Ze beschrijft de weg die een topsporter bewandelt en trekt parallellen, wanneer een bedrijf of personen daarom vragen. “Er is altijd wel een link, een bepaalde fase in een bedrijf die vergelijkbaar is. Topsport is natuurlijk ook managen. Judo lijkt een individuele sport en dat is het ook, want je staat alleen op de mat. Toch kun je niet zonder het team waarvan je onderdeel bent. Alle neuzen moeten dezelfde kant op staan”, zegt Edith. “Je maakt net als in het bedrijfsleven carrière. Tijdens die loopbaan kun je tegen situaties aanlopen waarin je op dat moment de keuze moet maken of je iets wel of niet doet en moet beslissen hoe je een bepaalde prestatie gaat leveren.

Edith Bosch Daarbij moet je je altijd realiseren dat je ervan mag genieten.” Haar lezingen hebben altijd vooral tot doel mensen te motiveren en inspireren. “Wanneer je aansluit bij wat belangrijk is voor mensen of bedrijven, ontstaat interactie en dat vind ik heel belangrijk. Mensen kunnen meestal niet langer dan 20 minuten achtereen luisteren. Dan ga ik het publiek in om vragen te stellen, die te maken hebben met degene die voor mij zit. Dan gebeuren er vaak mooie dingen.” Kracht In het bedrijfsleven, maar zeker in de sport is een coach belangrijk. Edith: “Een coach is altijd een inspirator, maar als het niet in iemand zit, kan het er niet uitkomen. Of het wel lukt hangt af van de levensfase waarin iemand zit en of diegene ervoor openstaat te zoeken naar de kracht die in iedereen, dus ook in hem of haar, aanwezig is. Op het moment dat je besluit je passie te volgen, wat voor mij de topsport was, moet je er helemaal voor gaan. Toch zijn er een heleboel factoren die mensen tegenhouden om dat te doen. Hun sociale omgeving, angst voor onzekerheid en een gemis aan geborgenheid bijvoorbeeld. Als mensen echt in staat zijn naar zichzelf te kijken, en te reflecteren, kunnen ze die kracht vinden en heel ver komen in het leven.” Over haar eigen motivatie en kracht zegt

ze: “Je wilt steeds beter worden. Dingen als uitgaan kun je ook later nog doen, dat loopt niet weg! In 2000 haalde ik de zevende plek op de Spelen. Dat was een uitstekende stimulans. Daarna won ik een medaille op het EK, dus wilde ik Europees kampioene worden. Toen ik dat had bereikt wilde ik een medaille halen op het WK en daarna ging ik voor het wereldkampioenschap. Die stapjes heb ik op de Spelen ook drie keer gemaakt, maar helaas is het net geen goud geworden. Maar als ik nu al mijn medailles zou opnoemen, geloof ik het zef bijna niet.” Nieuwe uitdagingen “Ik ga de topsport missen. Het is 25 jaar mijn leven geweest en dat verdwijnt niet ineens. Het is een soort rouwproces. Ik ga de competitie en het reizen missen, maar er komen nieuwe uitdagingen voor in de plaats. Het is spannend, omdat ik wat anders ga doen dan ik gewend was. Het is nu gewoon tijd voor wat anders, studeren, lezingen geven en vooral rust nemen om de topsport af te bouwen en nieuwe dingen te ontdekken”, zegt Edith, die nu met verlof is. “Ik het commerciële economie gestudeerd, maar ik overweeg een sabbatical te nemen om erachter te komen welke richting ik eerst op wil, voordat ik me meteen al vastleg op bijvoorbeeld een bepaalde baan en in een stramien terechtkom.”

Judoka Edith Bosch is in Den Helder geboren en woont nu in Rotterdam. Ze werd wereld-, Europees en meervoudig Nederlands kampioene in de klasse tot 70 kg. Ze nam viermaal deel aan de Olympische Spelen en won hierbij in totaal drie medailles (1 x zilver en 2 x brons). edithbosch@speakersacademy.nl

39


SPORT

Fotografie: KNGU -Thomas Schreyer

Aan het hoogste niveau zit nog geen bovengrens Epke Zonderland


SPORT

Fotografie: KNGU -Thomas Schreyer

Aan het hoogste niveau zit nog geen bovengrens Epke Zonderland


“Je leert het meest van de dingen die niet goed gaan. Het is heel belangrijk dat je ook bij tegenslagen vertrouwen houdt in wat je kunt en doorzet om weer te gaan presteren”, zegt topturner Epke Zonderland, die zijn eigen woorden inmiddels spectaculair in daden heeft omgezet. Na een schouderblessure in 2008 specialiseert hij zich in rekstokoefeningen. Drie jaar later wordt hij Europees kampioen en in 2012 haalt hij tijdens de Olympische Spelen in Londen met een nooit eerder vertoond drievoudig turnelement goud op dit onderdeel. TEKST: JACQUES GELUK

D

“De uitvoering van de Cassina-KovacsKolman-combinatie is mijn beste oefening ooit geworden, met de beste score, 16,533. In 2007 was ik al de enige die de vluchtelementen Kovacs en Kolman niet los, zoals anderen deden, maar achter elkaar uitvoerde. Het moeilijkste element, de Cassina, heb ik er aan vastgeplakt. Vijf jaar geleden is het me al eens gelukt die drievoudige combinatie foutloos uit te voeren en een half jaar voor de laatste Olympische Spelen kreeg ik het serieuze idee die in de oefening te verwerken.” Een half jaar lang traint Epke er keihard op. “In het begin was het een gok, maar al snel had ik er een goed gevoel over. Het lukte me steeds vaker de oefening goed uit te voeren. Ten tijde van de fi nale was het een zeer stabiele oefening, waarmee ik geen groter risico liep dan bij andere wedstrijden.” Over hoe het zo is gekomen zegt de Friese atleet, die al sinds zijn zesde jaar in navolging van zus Geeske en broers Johan en Herre ‘fanatiek turnt’: “Op

mijn 18e, vlak voor mijn overstap naar de senioren, heb ik tijdens het EK voor junioren met een rekoefening zilver gewonnen en bij de meerkamp de beste totaalscore gehaald. De jaren erna ging de rekstok steeds beter in verhouding tot de andere toestellen. In 2008, het jaar van de Olympische Spelen, kreeg ik een eczeemontsteking in mijn schouder, waardoor mijn schouderspieren tien maanden lang waren uitgeschakeld. Na

Sportman van het Jaar 2012 Beijing heb ik geprobeerd de meerkamp op te pakken, maar noodgedwongen ben ik me gaan specialiseren op de brug en de rekstok. Achteraf gezien is dat helemaal niet zo gek geweest”, lacht hij nu. Epke Zonderlands turnkwaliteiten zijn nu van zo’n hoog niveau, dat het moeilijk lijkt

Epke Zonderland is topturner, die er in 2012 in is geslaagd zijn doel, Olympisch goud winnen, te bereiken. Sinds 2005 is Sportstad Heerenveen zijn thuisbasis voor trainingen en begeleiding. Tijdens het WK in Melbourne (2005) en EK in Amsterdam (2007) heeft hij respectievelijk de 11e en 6e plaats gehaald in de meerkamp. Door blessures werd hij zevende tijdens de Olympische Spelen van Beijing en moest hij zich gaan specialiseren op een toestel. Sinds 2006 is hij tijdens de strijd om de World Cup 14 keer eerste geworden op het onderdeel rekstok (in 2012 in Cottbus, Maribor en Gent), twee keer tweede tijdens het WK (Londen, 2009 en Rotterdam, 2010) . Bij het EK is eerste op de rekstok en tweede op de brug geworden in Berlijn (2011), tweede op de rekstok in Birmingham (2010) en derde op de brug in Amsterdam (2007). Epke Zonderland studeert geneeskunde.

41

op een volgend toernooi nog meer winst te boeken. “Dat is lastig, maar ik kan meer punten behalen door een dubbele drieschroefssalto aan mijn afsprong toe te voegen of te gaan werken aan vier elementen achter elkaar. Dat levert ook een tiende bonus op. Het zijn kleine, maar belangrijke verschillen en ik ga zeker op al die mogelijkheden trainen, waarbij ik rekening houd met de risico’s die ik kan nemen en wat mijn concurrenten doen.” Hij bereidt zich nu voor op het WK dat 30 september 2013 in Antwerpen begint. “Dat is dit seizoen de enige grote wedstrijd waaraan ik deelneem. Ik blijf natuurlijk trainen, maar de komende tijd richt ik me meer op mijn studie Geneeskunde. Ik zit nu in het vierde jaar en na praktijkstages (co-schappen) op verschillende afdelingen zal ik bepalen wat ik uiteindelijk wil doen”, vertelt Epke, die graag chirurg wil worden. Hij moet wel beschikken over een enorme motivatie en wilskracht om dat allemaal vol te houden: “Ik vind het allebei leuk, dat is het allerbelangrijkste.”

Niveau behouden Wanneer Epke klaar is met zijn studie, beginnen ongeveer de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. “Daar kijk ik zeker nog naar, maar als je als turner boven de 30 bent is het moeilijk op het hoogste niveau te blijven presteren.“ Zijn sport en een medische carrière lijken dus straks naadloos in elkaar over te lopen. “Mijn ouders hebben ons op turnen gedaan om onze motoriek te verbeteren, zodat we een goede basis zouden krijgen”, vertelt Epke nog. Dat hebben ze goed gezien.


“Je leert het meest van de dingen die niet goed gaan. Het is heel belangrijk dat je ook bij tegenslagen vertrouwen houdt in wat je kunt en doorzet om weer te gaan presteren”, zegt topturner Epke Zonderland, die zijn eigen woorden inmiddels spectaculair in daden heeft omgezet. Na een schouderblessure in 2008 specialiseert hij zich in rekstokoefeningen. Drie jaar later wordt hij Europees kampioen en in 2012 haalt hij tijdens de Olympische Spelen in Londen met een nooit eerder vertoond drievoudig turnelement goud op dit onderdeel. TEKST: JACQUES GELUK

D

“De uitvoering van de Cassina-KovacsKolman-combinatie is mijn beste oefening ooit geworden, met de beste score, 16,533. In 2007 was ik al de enige die de vluchtelementen Kovacs en Kolman niet los, zoals anderen deden, maar achter elkaar uitvoerde. Het moeilijkste element, de Cassina, heb ik er aan vastgeplakt. Vijf jaar geleden is het me al eens gelukt die drievoudige combinatie foutloos uit te voeren en een half jaar voor de laatste Olympische Spelen kreeg ik het serieuze idee die in de oefening te verwerken.” Een half jaar lang traint Epke er keihard op. “In het begin was het een gok, maar al snel had ik er een goed gevoel over. Het lukte me steeds vaker de oefening goed uit te voeren. Ten tijde van de fi nale was het een zeer stabiele oefening, waarmee ik geen groter risico liep dan bij andere wedstrijden.” Over hoe het zo is gekomen zegt de Friese atleet, die al sinds zijn zesde jaar in navolging van zus Geeske en broers Johan en Herre ‘fanatiek turnt’: “Op

mijn 18e, vlak voor mijn overstap naar de senioren, heb ik tijdens het EK voor junioren met een rekoefening zilver gewonnen en bij de meerkamp de beste totaalscore gehaald. De jaren erna ging de rekstok steeds beter in verhouding tot de andere toestellen. In 2008, het jaar van de Olympische Spelen, kreeg ik een eczeemontsteking in mijn schouder, waardoor mijn schouderspieren tien maanden lang waren uitgeschakeld. Na

Sportman van het Jaar 2012 Beijing heb ik geprobeerd de meerkamp op te pakken, maar noodgedwongen ben ik me gaan specialiseren op de brug en de rekstok. Achteraf gezien is dat helemaal niet zo gek geweest”, lacht hij nu. Epke Zonderlands turnkwaliteiten zijn nu van zo’n hoog niveau, dat het moeilijk lijkt

Epke Zonderland is topturner, die er in 2012 in is geslaagd zijn doel, Olympisch goud winnen, te bereiken. Sinds 2005 is Sportstad Heerenveen zijn thuisbasis voor trainingen en begeleiding. Tijdens het WK in Melbourne (2005) en EK in Amsterdam (2007) heeft hij respectievelijk de 11e en 6e plaats gehaald in de meerkamp. Door blessures werd hij zevende tijdens de Olympische Spelen van Beijing en moest hij zich gaan specialiseren op een toestel. Sinds 2006 is hij tijdens de strijd om de World Cup 14 keer eerste geworden op het onderdeel rekstok (in 2012 in Cottbus, Maribor en Gent), twee keer tweede tijdens het WK (Londen, 2009 en Rotterdam, 2010) . Bij het EK is eerste op de rekstok en tweede op de brug geworden in Berlijn (2011), tweede op de rekstok in Birmingham (2010) en derde op de brug in Amsterdam (2007). Epke Zonderland studeert geneeskunde.

41

op een volgend toernooi nog meer winst te boeken. “Dat is lastig, maar ik kan meer punten behalen door een dubbele drieschroefssalto aan mijn afsprong toe te voegen of te gaan werken aan vier elementen achter elkaar. Dat levert ook een tiende bonus op. Het zijn kleine, maar belangrijke verschillen en ik ga zeker op al die mogelijkheden trainen, waarbij ik rekening houd met de risico’s die ik kan nemen en wat mijn concurrenten doen.” Hij bereidt zich nu voor op het WK dat 30 september 2013 in Antwerpen begint. “Dat is dit seizoen de enige grote wedstrijd waaraan ik deelneem. Ik blijf natuurlijk trainen, maar de komende tijd richt ik me meer op mijn studie Geneeskunde. Ik zit nu in het vierde jaar en na praktijkstages (co-schappen) op verschillende afdelingen zal ik bepalen wat ik uiteindelijk wil doen”, vertelt Epke, die graag chirurg wil worden. Hij moet wel beschikken over een enorme motivatie en wilskracht om dat allemaal vol te houden: “Ik vind het allebei leuk, dat is het allerbelangrijkste.”

Niveau behouden Wanneer Epke klaar is met zijn studie, beginnen ongeveer de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. “Daar kijk ik zeker nog naar, maar als je als turner boven de 30 bent is het moeilijk op het hoogste niveau te blijven presteren.“ Zijn sport en een medische carrière lijken dus straks naadloos in elkaar over te lopen. “Mijn ouders hebben ons op turnen gedaan om onze motoriek te verbeteren, zodat we een goede basis zouden krijgen”, vertelt Epke nog. Dat hebben ze goed gezien.


Military Talent for Business Solutions M4B Onze diensten M4B begeleidt hogere officieren na hun loopbaan bij Defensie om hun leiderschap, organisatietalent en creatief denken in te schakelen bij zowel bedrijven als overheden. Deze experts worden zowel als interim manager of op projectbasis ingehuurd.

Onze mensen Bij M4B vormen de mensen de trots van het bedrijf. Met uiteenlopende achtergronden, competenties en kwaliteiten zijn ze stuk voor stuk enthousiast en gedreven om voor de klant het verschil te maken. De jarenlange ervaring binnen Defensie heeft ze gekneed tot hands-on, analytisch en communicatief sterke teamplayers.

Kerncompetenties van onze kandidaten Ze kunnen zowel strategisch denken als operationeel uitvoeren. Ze hebben de attitude ‘to get things done’. Ze zijn academisch gevormd, met een eigen specialisme en in de loop der jaren hebben ze zich doorontwikkeld tot echte generalisten. Ze kunnen creatieve oplossingen aanreiken en zich flexibel en sociaalvaardig opstellen als omstandigheden dat van hen vragen. Kortom,"just in time deliverance of knowledge".

Initiatiefnemer Generaal-Majoor b.d., drs. Pieter Cobelens (uiterst links) en Business Development Manager Andrea Lapère, flankeren een zestal professionals, te weten van links naar rechts: d r s . J aa p R e ijl i n g , H e nny M e l ke r, d r s . B e n Vaessen, Hein Scheffer, mr. Siem van Groningen, Pim van Gulpen.

Als de Weg wordt gevolgd, gebruikt men paarden om akkers te ploegen. Als de Weg niet wordt gevolgd, gebruikt men paarden om oorlog te voeren.

- Lao Tse -

42


Military Talent for Business Solutions M4B Onze diensten M4B begeleidt hogere officieren na hun loopbaan bij Defensie om hun leiderschap, organisatietalent en creatief denken in te schakelen bij zowel bedrijven als overheden. Deze experts worden zowel als interim manager of op projectbasis ingehuurd.

Onze mensen Bij M4B vormen de mensen de trots van het bedrijf. Met uiteenlopende achtergronden, competenties en kwaliteiten zijn ze stuk voor stuk enthousiast en gedreven om voor de klant het verschil te maken. De jarenlange ervaring binnen Defensie heeft ze gekneed tot hands-on, analytisch en communicatief sterke teamplayers.

Kerncompetenties van onze kandidaten Ze kunnen zowel strategisch denken als operationeel uitvoeren. Ze hebben de attitude ‘to get things done’. Ze zijn academisch gevormd, met een eigen specialisme en in de loop der jaren hebben ze zich doorontwikkeld tot echte generalisten. Ze kunnen creatieve oplossingen aanreiken en zich flexibel en sociaalvaardig opstellen als omstandigheden dat van hen vragen. Kortom,"just in time deliverance of knowledge".

Initiatiefnemer Generaal-Majoor b.d., drs. Pieter Cobelens (uiterst links) en Business Development Manager Andrea Lapère, flankeren een zestal professionals, te weten van links naar rechts: d r s . J aa p R e ijl i n g , H e nny M e l ke r, d r s . B e n Vaessen, Hein Scheffer, mr. Siem van Groningen, Pim van Gulpen.

Als de Weg wordt gevolgd, gebruikt men paarden om akkers te ploegen. Als de Weg niet wordt gevolgd, gebruikt men paarden om oorlog te voeren.

- Lao Tse -

42


Onderscheidend Omdat M4B alleen Generaals en Kolonels met Functioneel Leeftijdsontslag vertegenwoordigt, kunnen wij een unieke waardepropositie bieden. Gezien de zeer jonge pensioenleeftijd (55+) zijn ze sterk geëngageerd om een bijdrage te blijven leveren aan de maatschappij. Ze willen hun brede ervaring, opgedaan in de diverse functies binnen Defensie, verder aanwenden in het bedrijfsleven of bij de semi-overheid. Het zijn ervaren managers met een goede balans tussen (strategisch) denken en (operationeel) doen. Naast enthousiasmerend stimuleren, kunnen ze de rust bewaren en zijn ze stressbestendig.

Raad van advies Nebahat Albayrak, Albert de Booij, mr. dr. Bernard Bot, Jet Creemers, Ben Droste, Fred de Graaf, Frank van Kappen, Aad Ouborg, Mienke Schaberg, Martin Schröder, Marianne Stokkermans, Bob Toetenel, Marcel Urlings, Betty Visker, drs. Jack de Vries, prof. dr. Chris Peeters, Jan Colpeart, drs. Pieter Cobelens, Andrea Lapère

Inzetbaar op het gebied van... • Interim opdrachten • Crisesmanagement • Advisering en Coaching • Programma management

• Projectmanagement • Algemeen management • Expert opinion • Denktanks

• Bedrijfskundige operaties • Logistiek • ICT/Technisch • Financieel

• HRM uitdagingen • Procurement • Juridische vraagstukken

M4B klanten weten: inzet van Military Talent leidt tot Business Solutions

M4B

Matcht hoge militairen met bedrijven en overheden

Milita ry Ta le nt for Bu si n e ss Solution s Wilt u meer weten? Bezoek dan onze website: www.m4bsolutions.com

43


Onderscheidend Omdat M4B alleen Generaals en Kolonels met Functioneel Leeftijdsontslag vertegenwoordigt, kunnen wij een unieke waardepropositie bieden. Gezien de zeer jonge pensioenleeftijd (55+) zijn ze sterk geëngageerd om een bijdrage te blijven leveren aan de maatschappij. Ze willen hun brede ervaring, opgedaan in de diverse functies binnen Defensie, verder aanwenden in het bedrijfsleven of bij de semi-overheid. Het zijn ervaren managers met een goede balans tussen (strategisch) denken en (operationeel) doen. Naast enthousiasmerend stimuleren, kunnen ze de rust bewaren en zijn ze stressbestendig.

Raad van advies Nebahat Albayrak, Albert de Booij, mr. dr. Bernard Bot, Jet Creemers, Ben Droste, Fred de Graaf, Frank van Kappen, Aad Ouborg, Mienke Schaberg, Martin Schröder, Marianne Stokkermans, Bob Toetenel, Marcel Urlings, Betty Visker, drs. Jack de Vries, prof. dr. Chris Peeters, Jan Colpeart, drs. Pieter Cobelens, Andrea Lapère

Inzetbaar op het gebied van... • Interim opdrachten • Crisesmanagement • Advisering en Coaching • Programma management

• Projectmanagement • Algemeen management • Expert opinion • Denktanks

• Bedrijfskundige operaties • Logistiek • ICT/Technisch • Financieel

• HRM uitdagingen • Procurement • Juridische vraagstukken

M4B klanten weten: inzet van Military Talent leidt tot Business Solutions

M4B

Matcht hoge militairen met bedrijven en overheden

Milita ry Ta le nt for Bu si n e ss Solution s Wilt u meer weten? Bezoek dan onze website: www.m4bsolutions.com

43


GEZONDHEIDSZORG

Innovatie is zorg verlenen met open ogen TEKST: JACQUES GELUK

drs. Frans Hiddema

Het Oogziekenhuis Rotterdam is als Center of Excellence hét kennis- en behandelcentrum voor oogheelkundige zorg in Nederland, dat principes uit het bedrijfsleven gebruikt om de zorg kwalitatief beter en veiliger te maken. Angstreductie en transparantie zijn daarbij leidende principes. Directeur Frans Hiddema geeft, samen met financieel directeur Kees Sol, al ruim 20 jaar leiding aan deze, zich nog steeds uitbreidende innovatiestrategie. Met succes.

J

“Je hoeft patiënten niet centraal te stellen, dat kan ook niet in een artsenorganisatie, maar de manier waarop je hen benadert is essentieel. Mensen met een oogaandoening zijn bang blind te worden en vaak zo zenuwachtig dat ze niet goed weten wat er gebeurt. Onze filosofie is daarom angstreductie. Wie minder bang is geneest beter en kan aan zijn eigen behandeling deelnemen. Dat bereiken we met goede voorlichting en door te eisen dat de patiënt een begeleider meeneemt, die overal bij aanwezig is. Want zestig procent van wat een patiënt hoort, dringt niet door. ‘Valet parking’ is onderdeel van diezelfde angstreductiestrategie. Van de jaarlijks ongeveer 150.000 patiënten komt de helft van buiten Rotterdam. Die vragen zich allemaal af waar ze kunnen parkeren. Door hun sleutel aan een medewerker van het ziekenhuis te geven, die de auto tegen een kleine vergoeding parkeert, nemen we niet alleen die zorg weg, maar kunnen begeleider en patiënt ook tegelijk uitstappen”, vertelt directeur Frans Hiddema die, uitzonderlijk, de deur van zijn kamer heeft gesloten. “We willen transparant zijn, alles laten zien. Het stelt patiënten op hun gemak dat ze overal mogen binnenkijken en

Ook geuren en geluiden dragen bij aan de rustgevende sfeer. “Dit gebouw dateert uit 1948, maar is gerenoveerd met behulp van een architect die ook musea ontwerpt. Kunst, architectuur en vormgeving zijn belangrijk om mensen op hun gemak te stellen. In mijn kamer stonden vroeger bedden naast elkaar, zoals in een militaire barak. Nu herken je het gebouw bijna niet meer als een ziekenhuis.”

Leren van industriële sectoren hun dossiers kunnen lezen. Er zijn geen geheimen. We laten zelfs operaties rechtstreeks zien op beeldschermen in de wachtruimte. De meeste mensen kijken. Patiënten die eerst hun ene oog hebben laten opereren aan staar en daarna het tweede, zeggen vaak ‘Jammer, dat ik

‘Oogoperaties zijn rechtstreeks te volgen in de wachtruimte’ geen derde oog heb’. De privacy is niet in het geding, want alleen het oog is te zien. Het gaat niet vaak mis, maar wanneer het gebeurt verdoezelen we dat niet. De arts moet meteen uitleggen wat er aan de hand is, omdat familieleden en vrienden het allang hebben gezien. Door niets te verbergen accepteren en snappen ze vrijwel altijd dat het niet altijd goed hoeft te gaan. Toch krijgt een concept als dit weinig navolging. Artsen moeten er natuurlijk tegen kunnen dat ze op de vingers worden gekeken en zijn niet gewend meteen uitleg te moeten geven.” 44

De in 1990 ingezette innovatiestrategie ontsluiert ‘de geheimen van de oogbol’. Angstreductie is een van die geheimen maar het begint met leren van andere sectoren. “Patiënten zaten hier vroeger tot 21.00 uur in de wachtkamer. Voor goede oogzorg moest je naar Rotterdam komen, maar dan moest je wel je broodtrommel meenemen. Daarom gingen we kijken naar industriële sectoren waar dezelfde problematiek speelt. We kwamen uit bij de hotelwereld en de luchtvaart. Een jaar lang is hier een planner van City Hopper geweest en sindsdien boeken wij patiënten zoals de KLM passagiers boekt. Sinds 2002 hebben wij ook de hele luchtvaartsystematiek op het gebied van (patiënt)veiligheid ingevoerd. Niet zo gek. Wereldwijd sterven er 500 mensen door het vliegen. In Nederlandse ziekenhuizen gaan 1.800 mensen dood door vermijdbare fouten, drie keer zoveel als in het verkeer.” “Het bieden van excellente zorg is mede afgekeken van Delta Lloyd, dat het roer succesvol had omgegooid na een slechte periode. Ook bij Toyota en Albert Heijn hebben we ons licht opgestoken. Bedrijven komen tegenwoordig ook naar hier om van ons te leren. Een ander geheim is dat wij leren van buitenlandse oogziekenhuizen, maar dan wel ‘de beste


GEZONDHEIDSZORG

Innovatie is zorg verlenen met open ogen TEKST: JACQUES GELUK

drs. Frans Hiddema

Het Oogziekenhuis Rotterdam is als Center of Excellence hét kennis- en behandelcentrum voor oogheelkundige zorg in Nederland, dat principes uit het bedrijfsleven gebruikt om de zorg kwalitatief beter en veiliger te maken. Angstreductie en transparantie zijn daarbij leidende principes. Directeur Frans Hiddema geeft, samen met financieel directeur Kees Sol, al ruim 20 jaar leiding aan deze, zich nog steeds uitbreidende innovatiestrategie. Met succes.

J

“Je hoeft patiënten niet centraal te stellen, dat kan ook niet in een artsenorganisatie, maar de manier waarop je hen benadert is essentieel. Mensen met een oogaandoening zijn bang blind te worden en vaak zo zenuwachtig dat ze niet goed weten wat er gebeurt. Onze filosofie is daarom angstreductie. Wie minder bang is geneest beter en kan aan zijn eigen behandeling deelnemen. Dat bereiken we met goede voorlichting en door te eisen dat de patiënt een begeleider meeneemt, die overal bij aanwezig is. Want zestig procent van wat een patiënt hoort, dringt niet door. ‘Valet parking’ is onderdeel van diezelfde angstreductiestrategie. Van de jaarlijks ongeveer 150.000 patiënten komt de helft van buiten Rotterdam. Die vragen zich allemaal af waar ze kunnen parkeren. Door hun sleutel aan een medewerker van het ziekenhuis te geven, die de auto tegen een kleine vergoeding parkeert, nemen we niet alleen die zorg weg, maar kunnen begeleider en patiënt ook tegelijk uitstappen”, vertelt directeur Frans Hiddema die, uitzonderlijk, de deur van zijn kamer heeft gesloten. “We willen transparant zijn, alles laten zien. Het stelt patiënten op hun gemak dat ze overal mogen binnenkijken en

Ook geuren en geluiden dragen bij aan de rustgevende sfeer. “Dit gebouw dateert uit 1948, maar is gerenoveerd met behulp van een architect die ook musea ontwerpt. Kunst, architectuur en vormgeving zijn belangrijk om mensen op hun gemak te stellen. In mijn kamer stonden vroeger bedden naast elkaar, zoals in een militaire barak. Nu herken je het gebouw bijna niet meer als een ziekenhuis.”

Leren van industriële sectoren hun dossiers kunnen lezen. Er zijn geen geheimen. We laten zelfs operaties rechtstreeks zien op beeldschermen in de wachtruimte. De meeste mensen kijken. Patiënten die eerst hun ene oog hebben laten opereren aan staar en daarna het tweede, zeggen vaak ‘Jammer, dat ik

‘Oogoperaties zijn rechtstreeks te volgen in de wachtruimte’ geen derde oog heb’. De privacy is niet in het geding, want alleen het oog is te zien. Het gaat niet vaak mis, maar wanneer het gebeurt verdoezelen we dat niet. De arts moet meteen uitleggen wat er aan de hand is, omdat familieleden en vrienden het allang hebben gezien. Door niets te verbergen accepteren en snappen ze vrijwel altijd dat het niet altijd goed hoeft te gaan. Toch krijgt een concept als dit weinig navolging. Artsen moeten er natuurlijk tegen kunnen dat ze op de vingers worden gekeken en zijn niet gewend meteen uitleg te moeten geven.” 44

De in 1990 ingezette innovatiestrategie ontsluiert ‘de geheimen van de oogbol’. Angstreductie is een van die geheimen maar het begint met leren van andere sectoren. “Patiënten zaten hier vroeger tot 21.00 uur in de wachtkamer. Voor goede oogzorg moest je naar Rotterdam komen, maar dan moest je wel je broodtrommel meenemen. Daarom gingen we kijken naar industriële sectoren waar dezelfde problematiek speelt. We kwamen uit bij de hotelwereld en de luchtvaart. Een jaar lang is hier een planner van City Hopper geweest en sindsdien boeken wij patiënten zoals de KLM passagiers boekt. Sinds 2002 hebben wij ook de hele luchtvaartsystematiek op het gebied van (patiënt)veiligheid ingevoerd. Niet zo gek. Wereldwijd sterven er 500 mensen door het vliegen. In Nederlandse ziekenhuizen gaan 1.800 mensen dood door vermijdbare fouten, drie keer zoveel als in het verkeer.” “Het bieden van excellente zorg is mede afgekeken van Delta Lloyd, dat het roer succesvol had omgegooid na een slechte periode. Ook bij Toyota en Albert Heijn hebben we ons licht opgestoken. Bedrijven komen tegenwoordig ook naar hier om van ons te leren. Een ander geheim is dat wij leren van buitenlandse oogziekenhuizen, maar dan wel ‘de beste


van de klas’. We hebben ons in 1994, als eerste niet-Amerikaanse ziekenhuis, aangesloten bij de Amerikaanse Associatie van Oog- en Oorziekenhuizen, waarvan 14 topinstituten lid zijn. Vorig jaar is hier de voorjaarsvergadering gehouden! Dat is bijzonder. Ik ben al 12 jaar bestuurslid en ook voorzitter geweest. Zelf hebben we in Rotterdam een Europese vereniging opgericht. In 2006 is er een wereldvereniging, met deelnemers uit Azië, Australië, Europa en Latijns-Amerika (Mexico), gekomen met Kees Sol als voorzitter.” “Via een vergelijkingsprogramma wordt gekeken wie het op een bepaald gebied het beste doet. Ons geheim is de uitwisseling van medewerkers, die op elkaars afdelingen meelopen en van elkaar leren. Uit Thailand komt het idee om oogbussen te laten rijden, omdat uit onderzoek in Australische verpleeg- en verzorgingstehuizen bleek dat 70 procent van de bewoners niet goed ziet, vaak zonder dat ze het zelf weten. Dat betekent dat je op jongere leeftijd moet zoeken naar afwijkingen. Nu rijden we met vijf oogbussen door het land. Verzekeraar CZ nodigt 60-plussers uit, laat hen screenen en indien nodig wordt de patiënt verwezen naar de huisdokter. Eén op de drie ziet niet goed!” Frank Hiddema wijst enthousiast op een ander initiatief: het Oogzorgnetwerk, een intensief samenwerkingsverband tussen diverse oogzorgaanbieders van oogzorg, dat zich focust op het verbeteren van de kwaliteit van de oogheelkundige zorgverlening. “Daarin zitten in de regio RotterdamDelft vijf ziekenhuizen met een ‘shopin-shop’-systeem en daarbuiten zijn het pure franchise-organisaties. Om elke locatie zit een keten van optiekwinkels, alleen in de regio Rijnmond zijn dat er al 80. Optimetristen die in deze winkels werken hebben extra scholing gehad in het Oogziekenhuis. Patiënten zijn daardoor verzekerd van goede zorg. Met de bus, de winkel, de oogarts en voor ingewikkelde dingen het Oogziekenhuis en de revalidatie van Visio, naast ons gebouw, is de hele keten georganiseerd.”

Nieuwe methoden Het Oogziekenhuis dateert uit 1874. In de jaren ‘80 moesten de kleine, categorale ziekenhuizen weg en ook het Oogziekenhuis zou onderdeel worden van wat toen nog Dijkzigt heette. Er zou niet veel van de oogzorg overblijven, want ook het Ooglijders gasthuis in Utrecht ging op in het AZU. Uiteindelijk heeft de minister de fusie wat ons be-

treft afgeblazen. Toen ik in 1990 kwam zat het hier medisch goed, maar door alle fusieperikelen liep de organisatie achter. Intussen hebben ook medische ontwikkelingen niet stilgestaan. Denk aan netvliesoperaties en de bij ons door prof. dr. H.J. Henkes ontwikkelde elektrofysiologie, die inmiddels de wereld overgaat. De natte vorm van macula-degeneratie (de gele vlek) leidde vroeger tot blindheid, maar is nu te behandelen met injecties. Per jaar dienen we er 10.000 toe. Inmiddels heeft

deze methode een gigantische vlucht gemaakt. In 1992 zijn we begonnen met ooglaseren en weten nu dat een behandeling in principe voor het leven is.” In het Oogziekenhuis werken 31 oogartsen, die allemaal opgeleid zijn in één aspect van het oog. Het zijn superspecialisten in een superomgeving voor zorgverleners en niet in het minst patiënten, die vaak bang (om blind te worden en voor de behandeling) binnenkomen en opgelucht het pand verlaten.

Drs. Frans Hiddema is opgeleid als tropenarts bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam, waarna hij in Ghana ging werken. Daar behandelde hij ook patiënten die leden aan rivierblindheid. Na zijn studie chirurgie is hij, ook als ziekenhuisdirecteur, aan de slag gegaan in Kameroen. Later werd hij hoofd van de medische en paramedische dienst van Gooi Noord, gevormd door een aantal gefuseerde regionale ziekenhuizen. “In 1990 kwam er een vacature bij het Oogziekenhuis, en ben ik alsnog in de ogen beland. Daar had ik altijd al belangstelling voor. Dat ik niet als oogarts ben opgeleid is hier een groot voordeel. Verder werk ik voor het Project Uitzending Managers van VNO-NCW, die mij, net als vertegenwoordigers van andere disciplines uitstuurt om in het buitenland kennis over te dragen. Ook voor de wereldvereniging reis ik veel.” franshiddema@speakersacademy.nl

45


van de klas’. We hebben ons in 1994, als eerste niet-Amerikaanse ziekenhuis, aangesloten bij de Amerikaanse Associatie van Oog- en Oorziekenhuizen, waarvan 14 topinstituten lid zijn. Vorig jaar is hier de voorjaarsvergadering gehouden! Dat is bijzonder. Ik ben al 12 jaar bestuurslid en ook voorzitter geweest. Zelf hebben we in Rotterdam een Europese vereniging opgericht. In 2006 is er een wereldvereniging, met deelnemers uit Azië, Australië, Europa en Latijns-Amerika (Mexico), gekomen met Kees Sol als voorzitter.” “Via een vergelijkingsprogramma wordt gekeken wie het op een bepaald gebied het beste doet. Ons geheim is de uitwisseling van medewerkers, die op elkaars afdelingen meelopen en van elkaar leren. Uit Thailand komt het idee om oogbussen te laten rijden, omdat uit onderzoek in Australische verpleeg- en verzorgingstehuizen bleek dat 70 procent van de bewoners niet goed ziet, vaak zonder dat ze het zelf weten. Dat betekent dat je op jongere leeftijd moet zoeken naar afwijkingen. Nu rijden we met vijf oogbussen door het land. Verzekeraar CZ nodigt 60-plussers uit, laat hen screenen en indien nodig wordt de patiënt verwezen naar de huisdokter. Eén op de drie ziet niet goed!” Frank Hiddema wijst enthousiast op een ander initiatief: het Oogzorgnetwerk, een intensief samenwerkingsverband tussen diverse oogzorgaanbieders van oogzorg, dat zich focust op het verbeteren van de kwaliteit van de oogheelkundige zorgverlening. “Daarin zitten in de regio RotterdamDelft vijf ziekenhuizen met een ‘shopin-shop’-systeem en daarbuiten zijn het pure franchise-organisaties. Om elke locatie zit een keten van optiekwinkels, alleen in de regio Rijnmond zijn dat er al 80. Optimetristen die in deze winkels werken hebben extra scholing gehad in het Oogziekenhuis. Patiënten zijn daardoor verzekerd van goede zorg. Met de bus, de winkel, de oogarts en voor ingewikkelde dingen het Oogziekenhuis en de revalidatie van Visio, naast ons gebouw, is de hele keten georganiseerd.”

Nieuwe methoden Het Oogziekenhuis dateert uit 1874. In de jaren ‘80 moesten de kleine, categorale ziekenhuizen weg en ook het Oogziekenhuis zou onderdeel worden van wat toen nog Dijkzigt heette. Er zou niet veel van de oogzorg overblijven, want ook het Ooglijders gasthuis in Utrecht ging op in het AZU. Uiteindelijk heeft de minister de fusie wat ons be-

treft afgeblazen. Toen ik in 1990 kwam zat het hier medisch goed, maar door alle fusieperikelen liep de organisatie achter. Intussen hebben ook medische ontwikkelingen niet stilgestaan. Denk aan netvliesoperaties en de bij ons door prof. dr. H.J. Henkes ontwikkelde elektrofysiologie, die inmiddels de wereld overgaat. De natte vorm van macula-degeneratie (de gele vlek) leidde vroeger tot blindheid, maar is nu te behandelen met injecties. Per jaar dienen we er 10.000 toe. Inmiddels heeft

deze methode een gigantische vlucht gemaakt. In 1992 zijn we begonnen met ooglaseren en weten nu dat een behandeling in principe voor het leven is.” In het Oogziekenhuis werken 31 oogartsen, die allemaal opgeleid zijn in één aspect van het oog. Het zijn superspecialisten in een superomgeving voor zorgverleners en niet in het minst patiënten, die vaak bang (om blind te worden en voor de behandeling) binnenkomen en opgelucht het pand verlaten.

Drs. Frans Hiddema is opgeleid als tropenarts bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam, waarna hij in Ghana ging werken. Daar behandelde hij ook patiënten die leden aan rivierblindheid. Na zijn studie chirurgie is hij, ook als ziekenhuisdirecteur, aan de slag gegaan in Kameroen. Later werd hij hoofd van de medische en paramedische dienst van Gooi Noord, gevormd door een aantal gefuseerde regionale ziekenhuizen. “In 1990 kwam er een vacature bij het Oogziekenhuis, en ben ik alsnog in de ogen beland. Daar had ik altijd al belangstelling voor. Dat ik niet als oogarts ben opgeleid is hier een groot voordeel. Verder werk ik voor het Project Uitzending Managers van VNO-NCW, die mij, net als vertegenwoordigers van andere disciplines uitstuurt om in het buitenland kennis over te dragen. Ook voor de wereldvereniging reis ik veel.” franshiddema@speakersacademy.nl

45


Foto: Mark S. Johnson

ECONOMIE

Blik in de toekomst beantwoordt vele vragen Alan Beaulieu Alan Beaulieu, een van Amerika’s best geïnformeerde economen, is president van ITR Economics International. Hij voorspelt aan de hand van trendanalyses op basis van ondernemingscycli, de ontwikkeling van Europese en wereldwijde economische indices, met juistheidspercentages van respectievelijk 98,3 en 94,7 procent. Beaulieu helpt ondernemers hun zelfvertrouwen te vergroten. Bovendien krijgen ze een idee van economische indicatoren waarop ze moeten letten of die ze juist moeten negeren.

Sinds 1990 heeft Alan Beaulieu wereldwijd meer dan 5.000 presentaties gegeven voor leiders van bedrijven en instellingen, managers, ondernemers en handelaren uit de industrie, de gezondheidszorg, de vastgoed- en bouwwereld en de technologiesector. Tijdens zijn lezingen behandelt hij een groot aantal onderwerpen. Aan de orde komen onder andere de wereldwijde economische vooruitzichten op de korte en lange termijn, regionale economische updates, inflatieontwikkeling en de relatie tussen politiek en economische groei. Hij beschrijft gedetailleerd welke economische indicatoren belangrijk zijn en voorziet zijn publiek van bewezen strategieën om op bedrijfsniveau te kunnen anticiperen op economische prognoses. Bezoekers van zijn bijeenkomsten weten na afl oop wat zich op de belangrijkste terreinen van de lokale of wereldeconomie afspeelt en wat de antwoorden zijn op de vragen die hen het meest bezighouden:

• Moet ik me zorgen maken over de waarde van de euro? • Waar zijn de exportkansen het grootst? • Wat zijn de grootste gevaren die mijn economische gezondheid bedreigen, nu en over 10 jaar? • Welke ontwikkelingen zijn er in de voor mij belangrijkste branches?

Alan Beaulieu is een Amerikaanse topeconoom en president van het Institute for Trend Research (ITR) Economics International in de Verenigde Staten. Sinds 1990 adviseert hij wereldwijd bedrijven hoe zij hun winsten kunnen voorspellen, plannen en vergroten op basis van (toegepast onderzoek naar) ondernemingscyclusanalyses. Beaulieu is economisch trendwatcher verbonden aan de European Power Transmission Distributors Association, senior economisch adviseur van de National Association of Wholesalers en hoofdeconoom bij Heating, Air-Conditioning, Refrigeration Distributors International. Hij is co-auteur van ‘Make your move’, een boek over het verbeteren van de winst door het veranderen van de ondernemingscyclus, en onderscheiden met de Vistage Speaker Impact Award, de Lavoisier Appreciation Award en de Vistage 500 Club Achievement Award.

• Wanneer begint het herstel en is het blijvend? • Wat zijn de economische vooruitzichten op korte en lange termijn (in Europa en wereldwijd) • Welke van deze vooruitzichten hebben direct betrekking op mijn bedrijf? • Welke ITR®’s Phase Management Objectives™ zijn van toepassing op mijn bedrijf in deze fase van de ondernemingscyclus? • Op welke leidende economische indicatoren moet ik letten? • Wat zijn de vooruitzichten voor de aandelenmarkt? • Hoe gaat het verder met de inflatie, de renteniveaus en de belastingen?

alanbeaulieu@speakersacademy.nl

46


Foto: Mark S. Johnson

ECONOMIE

Blik in de toekomst beantwoordt vele vragen Alan Beaulieu Alan Beaulieu, een van Amerika’s best geïnformeerde economen, is president van ITR Economics International. Hij voorspelt aan de hand van trendanalyses op basis van ondernemingscycli, de ontwikkeling van Europese en wereldwijde economische indices, met juistheidspercentages van respectievelijk 98,3 en 94,7 procent. Beaulieu helpt ondernemers hun zelfvertrouwen te vergroten. Bovendien krijgen ze een idee van economische indicatoren waarop ze moeten letten of die ze juist moeten negeren.

Sinds 1990 heeft Alan Beaulieu wereldwijd meer dan 5.000 presentaties gegeven voor leiders van bedrijven en instellingen, managers, ondernemers en handelaren uit de industrie, de gezondheidszorg, de vastgoed- en bouwwereld en de technologiesector. Tijdens zijn lezingen behandelt hij een groot aantal onderwerpen. Aan de orde komen onder andere de wereldwijde economische vooruitzichten op de korte en lange termijn, regionale economische updates, inflatieontwikkeling en de relatie tussen politiek en economische groei. Hij beschrijft gedetailleerd welke economische indicatoren belangrijk zijn en voorziet zijn publiek van bewezen strategieën om op bedrijfsniveau te kunnen anticiperen op economische prognoses. Bezoekers van zijn bijeenkomsten weten na afl oop wat zich op de belangrijkste terreinen van de lokale of wereldeconomie afspeelt en wat de antwoorden zijn op de vragen die hen het meest bezighouden:

• Moet ik me zorgen maken over de waarde van de euro? • Waar zijn de exportkansen het grootst? • Wat zijn de grootste gevaren die mijn economische gezondheid bedreigen, nu en over 10 jaar? • Welke ontwikkelingen zijn er in de voor mij belangrijkste branches?

Alan Beaulieu is een Amerikaanse topeconoom en president van het Institute for Trend Research (ITR) Economics International in de Verenigde Staten. Sinds 1990 adviseert hij wereldwijd bedrijven hoe zij hun winsten kunnen voorspellen, plannen en vergroten op basis van (toegepast onderzoek naar) ondernemingscyclusanalyses. Beaulieu is economisch trendwatcher verbonden aan de European Power Transmission Distributors Association, senior economisch adviseur van de National Association of Wholesalers en hoofdeconoom bij Heating, Air-Conditioning, Refrigeration Distributors International. Hij is co-auteur van ‘Make your move’, een boek over het verbeteren van de winst door het veranderen van de ondernemingscyclus, en onderscheiden met de Vistage Speaker Impact Award, de Lavoisier Appreciation Award en de Vistage 500 Club Achievement Award.

• Wanneer begint het herstel en is het blijvend? • Wat zijn de economische vooruitzichten op korte en lange termijn (in Europa en wereldwijd) • Welke van deze vooruitzichten hebben direct betrekking op mijn bedrijf? • Welke ITR®’s Phase Management Objectives™ zijn van toepassing op mijn bedrijf in deze fase van de ondernemingscyclus? • Op welke leidende economische indicatoren moet ik letten? • Wat zijn de vooruitzichten voor de aandelenmarkt? • Hoe gaat het verder met de inflatie, de renteniveaus en de belastingen?

alanbeaulieu@speakersacademy.nl

46


Onze website... www.speakersacademy.nl

is de grootste sprekersportal en voor iedereen toegankelijk. De site wordt per jaar ongeveer 1.000.000 maal bezocht door unieke bezoekers. De website vormt een belangrijke bron van informatie voor de bezoekers die jaarlijks de diverse rubrieken raadplegen. Men kan zoeken op naam, alfabet, trefwoord en maar liefst 25 categorieën. Tevens treft men budgetindicaties aan, honderden interessante artikelen en columns, geschreven door gerenommeerde wetenschappers, achtergrondinformatie, antwoorden op veel gestelde vragen, rubrieken met laatste nieuwtjes en sprekers in de ‘spotlight’. Kortom een onmisbaar marketingmiddel dat dagelijks wordt vernieuwd en uitgebreid.

W W W . S P E A K E R S A C A D E M Y. N L


Onze website... www.speakersacademy.nl

is de grootste sprekersportal en voor iedereen toegankelijk. De site wordt per jaar ongeveer 1.000.000 maal bezocht door unieke bezoekers. De website vormt een belangrijke bron van informatie voor de bezoekers die jaarlijks de diverse rubrieken raadplegen. Men kan zoeken op naam, alfabet, trefwoord en maar liefst 25 categorieën. Tevens treft men budgetindicaties aan, honderden interessante artikelen en columns, geschreven door gerenommeerde wetenschappers, achtergrondinformatie, antwoorden op veel gestelde vragen, rubrieken met laatste nieuwtjes en sprekers in de ‘spotlight’. Kortom een onmisbaar marketingmiddel dat dagelijks wordt vernieuwd en uitgebreid.

W W W . S P E A K E R S A C A D E M Y. N L


Raymond Rutting

Foto’s: met dank aan Raymond Rutting Foto: Walter Kallenbach

FOTOJOURNALISTIEK


Raymond Rutting

Foto’s: met dank aan Raymond Rutting Foto: Walter Kallenbach

FOTOJOURNALISTIEK


“Het mooie aan fotografie is dat je met een foto jouw visie op het nieuws kan geven en daarmee de opinie kunt beïnvloeden. Heel veel mensen kunnen zich daardoor ook een eigen mening vormen”, zegt de Nederlandse persfotograaf Raymond Rutting. Hij volgde eerder de leden van het Koninklijk Huis op hun reizen, maakt tegenwoordig prachtige natuuropnamen en portretten van mensen uit allerlei culturen en bezoekt oorlogs- en rampgebieden. Ruttings nieuwsfoto’s vallen op vanwege hun opvallende kleuren en composities: “Wat mij betreft mag een nieuwsfoto tegelijkertijd een kunstzinnige foto zijn.” Op deze en volgende pagina’s treft u een aantal indrukwekkende voorbeelden aan van het werk van Raymond Rutting.

Beeldende visie op het nieuws

R

49


“Het mooie aan fotografie is dat je met een foto jouw visie op het nieuws kan geven en daarmee de opinie kunt beïnvloeden. Heel veel mensen kunnen zich daardoor ook een eigen mening vormen”, zegt de Nederlandse persfotograaf Raymond Rutting. Hij volgde eerder de leden van het Koninklijk Huis op hun reizen, maakt tegenwoordig prachtige natuuropnamen en portretten van mensen uit allerlei culturen en bezoekt oorlogs- en rampgebieden. Ruttings nieuwsfoto’s vallen op vanwege hun opvallende kleuren en composities: “Wat mij betreft mag een nieuwsfoto tegelijkertijd een kunstzinnige foto zijn.” Op deze en volgende pagina’s treft u een aantal indrukwekkende voorbeelden aan van het werk van Raymond Rutting.

Beeldende visie op het nieuws

R

49


50


50


Raymond Rutting leert zichzelf fotograferen. Via Fotopersbureau ’t Sticht komt hij bij het ANP terecht waar hij van Paul Neuray en Leo Blom het nieuws beeldend leert fotograferen. Inmiddels werkt hij voor De Volkskrant, waarvoor hij onder meer de bomaanslagen in Madrid, Nederlandse militairen in Afghanistan en Irak, het geweld in het Afrikaanse grotemerengebied en de Amerikaanse verkiezingen heeft vastgelegd. Rutting heeft diverse prijzen gekregen voor zijn werk. Zo is hij onder andere tientallen malen onderscheiden in diverse categorieÍn van de Zilveren Camera. In 1997 en in 2004 is hij uitgeroepen tot Fotojournalist van het Jaar. Rutting gebruikt zijn naamsbekendheid om, via speciale ontwikkelingsprojecten, iets terug te kunnen doen voor de kwetsbare mensen die hij altijd fotografeert. Voor hen richt hij de stichting The Art of News op. raymondrutting@speakersacademy.nl

51


Raymond Rutting leert zichzelf fotograferen. Via Fotopersbureau ’t Sticht komt hij bij het ANP terecht waar hij van Paul Neuray en Leo Blom het nieuws beeldend leert fotograferen. Inmiddels werkt hij voor De Volkskrant, waarvoor hij onder meer de bomaanslagen in Madrid, Nederlandse militairen in Afghanistan en Irak, het geweld in het Afrikaanse grotemerengebied en de Amerikaanse verkiezingen heeft vastgelegd. Rutting heeft diverse prijzen gekregen voor zijn werk. Zo is hij onder andere tientallen malen onderscheiden in diverse categorieÍn van de Zilveren Camera. In 1997 en in 2004 is hij uitgeroepen tot Fotojournalist van het Jaar. Rutting gebruikt zijn naamsbekendheid om, via speciale ontwikkelingsprojecten, iets terug te kunnen doen voor de kwetsbare mensen die hij altijd fotografeert. Voor hen richt hij de stichting The Art of News op. raymondrutting@speakersacademy.nl

51


Foto: Met dank Mo誰ra Anne M端ller

FILOSOFIE

52


Foto: Met dank Mo誰ra Anne M端ller

FILOSOFIE

52


De

nieuwe leider

kan loslaten in onzekere tijden drs. Moïra Anne Müller “Prometheus daagt ons uit een nieuwe vorm van leiderschap toe te passen, die niet is gebaseerd op controle, maar vertrouwen. De Griekse held durft te luisteren naar de wereld en doet daardoor op het goede moment het juiste. Hij weet het evenwicht te vinden tussen ruimte innemen en geven, tussen ambitie en kwetsbaarheid. Vertaald naar nu, moet de leider in staat zijn de professional die hij in dienst heeft te vertrouwen en zijn gang te laten gaan.”

I

In haar presentatie ‘Het offerend leiderschap van Prometheus: Verbondenheid door los te laten’ noemt filosofe Moïra Anne Müller het traditionele model, gebaseerd op het idee van een pater familias contraproductief. “Het compromis: zelfstandigheid in ruil voor zekerheid van een veilige autoriteit, leidt zowel de manager als de medewerker af van dat ‘wat hij moet doen’. Creativiteit en visie komen enkel tot stand in een vrije ruimte, waarin de onzekerheden van de mens en de wereld mogen blijven bestaan.” Wie kwetsbaar is, is open en laat de wereld binnen, zegt Müller . “We zien dat het oud-Griekse woord archos (`leider´) ons brengt naar een vorm van leiden (archein) die gebaseerd is op ‘beschrijven’ en ‘inleiden’ in plaats van ‘controleren’ en ‘oplossen’. Het helder beschrijven van een conflict is vaak al een groot gedeelte van de transformatie ervan. Daarnaast heeft leiderschap te maken met het ‘doorzien’ van de wereld, de capaciteit verder te kijken dan de oppervlakte der

dingen. Hier waren de eerste Griekse filosofen (zesde eeuw v. Chr.) goed in. Ze zagen dat in de wereld alles veranderde en niets eeuwig was. Toch geloofden ze niet dat daarachter niets school, behalve het toeval. Ze wilden verder zoeken dan het ‘zichtbare’ en zochten naar de essentie der dingen. In de diepte van de physis verschool zich

‘Wie kwetsbaar is, is open’ een eeuwig blijvend principe, waar alles vandaan kwam en naar terugging: de arché. Dit begrip brengt ons naar een vorm van leiderschap die ‘aanwezig’ is, om zich heen kijkt, de dingen wil doorgronden en een visie wil vormen. Deze leiders zoeken naar de waarheid, maar weten dat ze deze nooit zullen vinden. 53

Zij ‘leiden de ander in’ en geven hem het juiste gereedschap om op zoek te gaan naar zijn eigen talenten.”

De mythe van Prometheus “In de Griekse Oudheid was iemand een goede leider en held als hij het juiste midden vond tussen ruimte innemen en geven, tussen te veel en te weinig willen. Dit was zijn belangrijkste, maar ook moeilijkste opdracht. Daarom werd hij geholpen door de universele wetmatigheid, moira, die hem terugtikte als hij boven zijn maat leefde (hybris) en de ruimte van de ander inpikte. In de Griekse mythen worden de drie moiras - Atropos, Clotho, Lachesis - beschreven als de godinnen die de levensduur van de mens bepalen. Clotho weeft de levensdraad, Atropos rolt hem op en Lachesis knipt hem af wanneer de tijd op is. Lachesis betekent in het Grieks ‘deel’ en dat zegt veel over haar diepere betekenis. Ieder mens, dier of plant heeft zijn eigen moira (‘lot’ in de moderne vertaling): een


De

nieuwe leider

kan loslaten in onzekere tijden drs. Moïra Anne Müller “Prometheus daagt ons uit een nieuwe vorm van leiderschap toe te passen, die niet is gebaseerd op controle, maar vertrouwen. De Griekse held durft te luisteren naar de wereld en doet daardoor op het goede moment het juiste. Hij weet het evenwicht te vinden tussen ruimte innemen en geven, tussen ambitie en kwetsbaarheid. Vertaald naar nu, moet de leider in staat zijn de professional die hij in dienst heeft te vertrouwen en zijn gang te laten gaan.”

I

In haar presentatie ‘Het offerend leiderschap van Prometheus: Verbondenheid door los te laten’ noemt filosofe Moïra Anne Müller het traditionele model, gebaseerd op het idee van een pater familias contraproductief. “Het compromis: zelfstandigheid in ruil voor zekerheid van een veilige autoriteit, leidt zowel de manager als de medewerker af van dat ‘wat hij moet doen’. Creativiteit en visie komen enkel tot stand in een vrije ruimte, waarin de onzekerheden van de mens en de wereld mogen blijven bestaan.” Wie kwetsbaar is, is open en laat de wereld binnen, zegt Müller . “We zien dat het oud-Griekse woord archos (`leider´) ons brengt naar een vorm van leiden (archein) die gebaseerd is op ‘beschrijven’ en ‘inleiden’ in plaats van ‘controleren’ en ‘oplossen’. Het helder beschrijven van een conflict is vaak al een groot gedeelte van de transformatie ervan. Daarnaast heeft leiderschap te maken met het ‘doorzien’ van de wereld, de capaciteit verder te kijken dan de oppervlakte der

dingen. Hier waren de eerste Griekse filosofen (zesde eeuw v. Chr.) goed in. Ze zagen dat in de wereld alles veranderde en niets eeuwig was. Toch geloofden ze niet dat daarachter niets school, behalve het toeval. Ze wilden verder zoeken dan het ‘zichtbare’ en zochten naar de essentie der dingen. In de diepte van de physis verschool zich

‘Wie kwetsbaar is, is open’ een eeuwig blijvend principe, waar alles vandaan kwam en naar terugging: de arché. Dit begrip brengt ons naar een vorm van leiderschap die ‘aanwezig’ is, om zich heen kijkt, de dingen wil doorgronden en een visie wil vormen. Deze leiders zoeken naar de waarheid, maar weten dat ze deze nooit zullen vinden. 53

Zij ‘leiden de ander in’ en geven hem het juiste gereedschap om op zoek te gaan naar zijn eigen talenten.”

De mythe van Prometheus “In de Griekse Oudheid was iemand een goede leider en held als hij het juiste midden vond tussen ruimte innemen en geven, tussen te veel en te weinig willen. Dit was zijn belangrijkste, maar ook moeilijkste opdracht. Daarom werd hij geholpen door de universele wetmatigheid, moira, die hem terugtikte als hij boven zijn maat leefde (hybris) en de ruimte van de ander inpikte. In de Griekse mythen worden de drie moiras - Atropos, Clotho, Lachesis - beschreven als de godinnen die de levensduur van de mens bepalen. Clotho weeft de levensdraad, Atropos rolt hem op en Lachesis knipt hem af wanneer de tijd op is. Lachesis betekent in het Grieks ‘deel’ en dat zegt veel over haar diepere betekenis. Ieder mens, dier of plant heeft zijn eigen moira (‘lot’ in de moderne vertaling): een


Het offerend leiderschap van Prometheus Verbondenheid door los te laten deel van de aarde om te bewonen, bepaalde eigenschappen, een natuurlijke levenscyclus, maar ook een deel van geluk of ongeluk. De moira is een principe van ‘rechtvaardige verdeling’. Wie boven of onder de maat leeft wordt teruggeroepen door de moira. Een voorbeeld uit de oudheid: Prometheus is vastgebonden aan de rotsen van de Kaukasus als straf voor zijn rebellie tegen Zeus. Hij heeft de mens ‘stiekem’ en te vroeg het vuur (en dus ontwikkelingsmogelijkheden) gegeven en de kans ontnomen dat zelf te ontdekken. IJzeren ketenen om zijn polsen snijden in zijn vlees, hij heeft dorst en is uitgehongerd. Elke avond stuurt Zeus een adelaar op hem af, die zijn lever uit zijn lichaam eet, maar die elke morgen weer aangroeit, zodat het proces van voren af aan kan beginnen. Hoe erg zijn lijden ook is, hij verzet zich

niet. Als halfgod kan hij zich makkelijk uit de ketenen bevrijden, maar hij doet dit niet. De tijd is nog niet rijp om het evenwicht van het geheel te herstellen. Zeus zou woedend worden en de mensen nog meer straffen. Pas als de oppergod heeft ‘geleerd door te leiden’ (pathos mathos) kan Prometheus weer vrij zijn. Tot die tijd offert hij zijn persoonlijke vrijheid voor die van het geheel.” Vijf lessen van offerend leiderschap “De mythe van Prometheus laat ons een nieuwe vorm van leiderschap zien die niet gebaseerd is op controle maar op verbondenheid door los te laten. Door even afstand te nemen en niet te handelen geeft Prometheus de ruimte aan de creativiteit en zelfstandigheid van de mensen. Ook al hangt hij geketend aan de rotsen, dient hij de mensheid op een

onzichtbare manier”, zegt Moïra Anne Müller, die uit deze mythe vijf principes voor deze nieuwe vorm van leiderschap haalt: 1. Merk het goede op in jezelf en anderen: Prometheus wacht en handelt pas als de ‘wereld’ er klaar voor is. 2. Volg het oude concept van mensen dienen. Het begrip verantwoordelijkheid heeft te maken met het eren van de persoonlijke en gemeenschappelijke god en het offeren van iets van jezelf. 3. Geef het goede voorbeeld. 4. Moed laten groeien. Gezag niet altijd gebruiken en mensen de vrije ruimte geven getuigt ook van moed. Gas terugnemen is geen zwakte, want morgen is er weer een dag. 5. Wees nederig, erken fouten, toon kwetsbaarheid. Dat inspireert vaak meer dan arrogantie.

Moïra Anne Müller is afgestudeerd als filosofe aan de Universiteit van Barcelona en gespecialiseerd in de masters ‘Filosofie in Praktijk en bedrijf’ en ‘Klassieke studies’. In haar promotie-onderzoek gaat ze dieper in op het ontstaan van het Griekse concept moira (wetmatigheid) en de eeuwenoude dualiteit vrijheid-noodzakelijkheid. Moïra Anne Müller geeft onder meer cursussen in Filosoferen in en met de Wereld, organiseert conferenties en is trainer voor PIMEC in Catalonië. Zij werkt altijd vanuit een filosofi sch perspectief, zonder vaste antwoorden, maar met juist geformuleerde vragen. moiraannemuller@speakersacademy.nl

54


Het offerend leiderschap van Prometheus Verbondenheid door los te laten deel van de aarde om te bewonen, bepaalde eigenschappen, een natuurlijke levenscyclus, maar ook een deel van geluk of ongeluk. De moira is een principe van ‘rechtvaardige verdeling’. Wie boven of onder de maat leeft wordt teruggeroepen door de moira. Een voorbeeld uit de oudheid: Prometheus is vastgebonden aan de rotsen van de Kaukasus als straf voor zijn rebellie tegen Zeus. Hij heeft de mens ‘stiekem’ en te vroeg het vuur (en dus ontwikkelingsmogelijkheden) gegeven en de kans ontnomen dat zelf te ontdekken. IJzeren ketenen om zijn polsen snijden in zijn vlees, hij heeft dorst en is uitgehongerd. Elke avond stuurt Zeus een adelaar op hem af, die zijn lever uit zijn lichaam eet, maar die elke morgen weer aangroeit, zodat het proces van voren af aan kan beginnen. Hoe erg zijn lijden ook is, hij verzet zich

niet. Als halfgod kan hij zich makkelijk uit de ketenen bevrijden, maar hij doet dit niet. De tijd is nog niet rijp om het evenwicht van het geheel te herstellen. Zeus zou woedend worden en de mensen nog meer straffen. Pas als de oppergod heeft ‘geleerd door te leiden’ (pathos mathos) kan Prometheus weer vrij zijn. Tot die tijd offert hij zijn persoonlijke vrijheid voor die van het geheel.” Vijf lessen van offerend leiderschap “De mythe van Prometheus laat ons een nieuwe vorm van leiderschap zien die niet gebaseerd is op controle maar op verbondenheid door los te laten. Door even afstand te nemen en niet te handelen geeft Prometheus de ruimte aan de creativiteit en zelfstandigheid van de mensen. Ook al hangt hij geketend aan de rotsen, dient hij de mensheid op een

onzichtbare manier”, zegt Moïra Anne Müller, die uit deze mythe vijf principes voor deze nieuwe vorm van leiderschap haalt: 1. Merk het goede op in jezelf en anderen: Prometheus wacht en handelt pas als de ‘wereld’ er klaar voor is. 2. Volg het oude concept van mensen dienen. Het begrip verantwoordelijkheid heeft te maken met het eren van de persoonlijke en gemeenschappelijke god en het offeren van iets van jezelf. 3. Geef het goede voorbeeld. 4. Moed laten groeien. Gezag niet altijd gebruiken en mensen de vrije ruimte geven getuigt ook van moed. Gas terugnemen is geen zwakte, want morgen is er weer een dag. 5. Wees nederig, erken fouten, toon kwetsbaarheid. Dat inspireert vaak meer dan arrogantie.

Moïra Anne Müller is afgestudeerd als filosofe aan de Universiteit van Barcelona en gespecialiseerd in de masters ‘Filosofie in Praktijk en bedrijf’ en ‘Klassieke studies’. In haar promotie-onderzoek gaat ze dieper in op het ontstaan van het Griekse concept moira (wetmatigheid) en de eeuwenoude dualiteit vrijheid-noodzakelijkheid. Moïra Anne Müller geeft onder meer cursussen in Filosoferen in en met de Wereld, organiseert conferenties en is trainer voor PIMEC in Catalonië. Zij werkt altijd vanuit een filosofi sch perspectief, zonder vaste antwoorden, maar met juist geformuleerde vragen. moiraannemuller@speakersacademy.nl

54


COLUMN

Unique

Selling Point

H

Jeroen van Merwijk

Een impressie van het ontstaan van dit unieke achterdoek is te zien op: www.speakersacademy.nl/speakers/jeroen-van-merwijk onder ‘video’s’.

Foto: Met dank aan Jeroen van Merwijk

Het belangrijkste in het leven van een spreker is het hebben van een zogenaamd Unique selling point. Een unieke kwaliteit, waarmee de spreker zich onderscheidt van de duizenden andere sprekers. Het is voor de helderheid naar de klanten toe uiteraard het beste om maar één unieke kwaliteit te hebben. Ik heb er helaas meerdere, het is niet anders..... Ik wil er speciaal voor u echter wel ééntje uitlichten. Enige jaren geleden vroeg de directeur van theater Castellum in Alphen aan den Rijn mij om iets leuks te doen voor de sponsors, de “Vrienden van het theater“. Hij dacht aan een optreden met liederen. Dat leek mij een beetje suf en ik stelde voor om met de vrienden een achterdoek voor in het theater te schilderen (ik ben namelijk van oorsprong beeldend kunstenaar). Zo gezegd zo gedaan. Er werd een achterdoek besteld van 10 bij 8 meter - dat is groter dan de zijgevel van uw huis. Er werd één van mijn tekeningen gescand, er werd in het theater een beamer (een soort projector) opgehangen op 10 meter hoogte, de tekening werd geprojecteerd op het doek dat op het toneel lag en ik ging aan het werk. Twee dagen lang was ik bezig met de voorbereidingen. Je kunt immers, zoals u weet, niet alles altijd aan amateurs overlaten. Op een maandagavond kwamen de vrienden bijeen, ik hield een inleidend praatje en we gingen aan de slag. Aanvankelijk waren de vrienden een beetje schuw en schichtig, maar toen er eenmaal een paar het voortouw hadden genomen en begonnen te schilderen, ontstond er iets unieks. De vrienden die elkaar maar ternauwernood kenden, liepen af en aan over het immense doek en overlegden wat er te doen viel. Er heerste een intense en geconcentreerde sfeer van verbroedering en enthousiasme. Er was te eten en te drinken en na enige uren lag er op de vloer van het toneel een door de vrienden zelfgemaakte tekening van 10 bij 8 meter. Maar veel belangrijker: er zijn die avond vriendschappen voor het leven ontstaan, bedrijven zijn gefuseerd en tot grote bloei gekomen. Ik durf hier te zeggen dat op die maandagavond de gehele middenstand van Alphen aan den Rijn een enorme duw in de rug heeft gekregen. Want dat is één van Merwijks unique selling points: het met een man of 40, 50 maken van een achterdoek, waardoor op een volstrekt onnadrukkelijke en natuurlijke wijze de sfeer en onderlinge verhoudingen in een bedrijf verbeteren, terwijl er bovendien na afloop, als tastbaar resultaat van de avond, een heus kunstwerk kan worden meegenomen en opgehangen in het bedrijf.Ik zou zeggen: tel uit je winst! jeroenvanmerwijk@speakersacademy.nl

55


COLUMN

Unique

Selling Point

H

Jeroen van Merwijk

Een impressie van het ontstaan van dit unieke achterdoek is te zien op: www.speakersacademy.nl/speakers/jeroen-van-merwijk onder ‘video’s’.

Foto: Met dank aan Jeroen van Merwijk

Het belangrijkste in het leven van een spreker is het hebben van een zogenaamd Unique selling point. Een unieke kwaliteit, waarmee de spreker zich onderscheidt van de duizenden andere sprekers. Het is voor de helderheid naar de klanten toe uiteraard het beste om maar één unieke kwaliteit te hebben. Ik heb er helaas meerdere, het is niet anders..... Ik wil er speciaal voor u echter wel ééntje uitlichten. Enige jaren geleden vroeg de directeur van theater Castellum in Alphen aan den Rijn mij om iets leuks te doen voor de sponsors, de “Vrienden van het theater“. Hij dacht aan een optreden met liederen. Dat leek mij een beetje suf en ik stelde voor om met de vrienden een achterdoek voor in het theater te schilderen (ik ben namelijk van oorsprong beeldend kunstenaar). Zo gezegd zo gedaan. Er werd een achterdoek besteld van 10 bij 8 meter - dat is groter dan de zijgevel van uw huis. Er werd één van mijn tekeningen gescand, er werd in het theater een beamer (een soort projector) opgehangen op 10 meter hoogte, de tekening werd geprojecteerd op het doek dat op het toneel lag en ik ging aan het werk. Twee dagen lang was ik bezig met de voorbereidingen. Je kunt immers, zoals u weet, niet alles altijd aan amateurs overlaten. Op een maandagavond kwamen de vrienden bijeen, ik hield een inleidend praatje en we gingen aan de slag. Aanvankelijk waren de vrienden een beetje schuw en schichtig, maar toen er eenmaal een paar het voortouw hadden genomen en begonnen te schilderen, ontstond er iets unieks. De vrienden die elkaar maar ternauwernood kenden, liepen af en aan over het immense doek en overlegden wat er te doen viel. Er heerste een intense en geconcentreerde sfeer van verbroedering en enthousiasme. Er was te eten en te drinken en na enige uren lag er op de vloer van het toneel een door de vrienden zelfgemaakte tekening van 10 bij 8 meter. Maar veel belangrijker: er zijn die avond vriendschappen voor het leven ontstaan, bedrijven zijn gefuseerd en tot grote bloei gekomen. Ik durf hier te zeggen dat op die maandagavond de gehele middenstand van Alphen aan den Rijn een enorme duw in de rug heeft gekregen. Want dat is één van Merwijks unique selling points: het met een man of 40, 50 maken van een achterdoek, waardoor op een volstrekt onnadrukkelijke en natuurlijke wijze de sfeer en onderlinge verhoudingen in een bedrijf verbeteren, terwijl er bovendien na afloop, als tastbaar resultaat van de avond, een heus kunstwerk kan worden meegenomen en opgehangen in het bedrijf.Ik zou zeggen: tel uit je winst! jeroenvanmerwijk@speakersacademy.nl

55


PA R I S | F L O R E N C E | N E W Y O R K | L O N D O N | M I L A N

U N I Q U E E X P E R I E N C E S I N T H E W O R L D O F FA S H I O N

EXPERIENCE FASHION IN FLORENCE

NIEUW!

UNIEKE MODEREIZEN NAAR DE

FASHION CAPITALS VAN DE WERELD,

MET EXCLUSIEVE ONTMOETINGEN EN EEN BLIK ACHTER DE SCHERMEN VAN BEROEMDE MODEHUIZEN. High Fashion Travel opent deuren die voor anderen gesloten blijven met een gloednieuw en uniek reisconcept. De eerste fashionreis gaat naar Florence. Wie wil er niet persoonlijk worden rondgeleid bij Gucci of een bezoek brengen aan een atelier in de Toscaanse heuvels waar haute couture met de hand wordt gemaakt? Ook ontmoetingen met ontwerpers van tassen, schoenen en parfums staan op het programma. Helen Kuipers-Conijn is uw fashionspecialist. “Meld u aan voor een van exclusieve fashionevents die High Fashion Travel ter kennismaking door heel Nederland organiseert in samenwerking met Gucci, mode-illustrator Piet Paris en de wereldberoemde Italiaanse juwelier Damiani.”

U verblijft uiteraard geheel in stijl in hét fashion hotel van Salvatore Ferragamo in Florence.

Vijfdaagse reis met exclusieve vertrekdata in 2013:

20 maart, 10 april, 22 mei & 29 mei Ga voor meer inspiratie naar www.highfashiontravel.nl

helen@highfashiontravel.nl 073-707 42 20

High Fashion Travel is een onderdeel van 56


PA R I S | F L O R E N C E | N E W Y O R K | L O N D O N | M I L A N

U N I Q U E E X P E R I E N C E S I N T H E W O R L D O F FA S H I O N

EXPERIENCE FASHION IN FLORENCE

NIEUW!

UNIEKE MODEREIZEN NAAR DE

FASHION CAPITALS VAN DE WERELD,

MET EXCLUSIEVE ONTMOETINGEN EN EEN BLIK ACHTER DE SCHERMEN VAN BEROEMDE MODEHUIZEN. High Fashion Travel opent deuren die voor anderen gesloten blijven met een gloednieuw en uniek reisconcept. De eerste fashionreis gaat naar Florence. Wie wil er niet persoonlijk worden rondgeleid bij Gucci of een bezoek brengen aan een atelier in de Toscaanse heuvels waar haute couture met de hand wordt gemaakt? Ook ontmoetingen met ontwerpers van tassen, schoenen en parfums staan op het programma. Helen Kuipers-Conijn is uw fashionspecialist. “Meld u aan voor een van exclusieve fashionevents die High Fashion Travel ter kennismaking door heel Nederland organiseert in samenwerking met Gucci, mode-illustrator Piet Paris en de wereldberoemde Italiaanse juwelier Damiani.”

U verblijft uiteraard geheel in stijl in hét fashion hotel van Salvatore Ferragamo in Florence.

Vijfdaagse reis met exclusieve vertrekdata in 2013:

20 maart, 10 april, 22 mei & 29 mei Ga voor meer inspiratie naar www.highfashiontravel.nl

helen@highfashiontravel.nl 073-707 42 20

High Fashion Travel is een onderdeel van 56


MEDIA

Chazia Mourali Best of both worlds!

C

Chazia studeerde cum laude af in de Franse taal- en letterkunde. Daarna werkte zij een decennium als tv-journalist. Ze interviewde internationale persoonlijkheden als Salman Rushdie, Yasser Arafat, Fay Weldon, Paco Rabanne, minister Hariri van Libanon. Ze was zowel redacteur, verslaggever en nieuwslezer bij onder meer AT5, NCRV’s Netwerk. Daarna volgende een decennium in het grote entertainment. Ze werd bekend met de RTL 4-programma’s De Zwakste Schakel, Char, De Achmea Kennisquiz, Kat in de Zak en In Je Recht. Nu werkt ze als zelfstandig dagvoorzitter, columniste en presentatiecoach. Ze wordt ook veel gevraagd om commentaar te geven op actuele en culturele zaken op radio en tv (NCRV Radio 1, De Wereld Draait Door, met het Oog op Morgen, Mannen van een Zekere Leeftijd). Ook werkt ze als programmamaker en presentator op Radio 4. In 2012 maakte en presenteerde zij bijvoorbeeld een serie over de geschiedenis van de opera. Chazia presenteert even gemakkelijk in het Nederlands als in het Frans en Engels. Haar visie op het presenteren van een congres: altijd bevlogen en betrokken, altijd tot de kern willen komen, altijd zorgen dat er ook ruimte is voor humor en waar het kan oprechte emotie. Hoe specialistisch het onderwerp ook is: it’s always a people’s business!

Foto: Ghislaine Vink

chaziamourali@speakersacademy.nl

57


MEDIA

Chazia Mourali Best of both worlds!

C

Chazia studeerde cum laude af in de Franse taal- en letterkunde. Daarna werkte zij een decennium als tv-journalist. Ze interviewde internationale persoonlijkheden als Salman Rushdie, Yasser Arafat, Fay Weldon, Paco Rabanne, minister Hariri van Libanon. Ze was zowel redacteur, verslaggever en nieuwslezer bij onder meer AT5, NCRV’s Netwerk. Daarna volgende een decennium in het grote entertainment. Ze werd bekend met de RTL 4-programma’s De Zwakste Schakel, Char, De Achmea Kennisquiz, Kat in de Zak en In Je Recht. Nu werkt ze als zelfstandig dagvoorzitter, columniste en presentatiecoach. Ze wordt ook veel gevraagd om commentaar te geven op actuele en culturele zaken op radio en tv (NCRV Radio 1, De Wereld Draait Door, met het Oog op Morgen, Mannen van een Zekere Leeftijd). Ook werkt ze als programmamaker en presentator op Radio 4. In 2012 maakte en presenteerde zij bijvoorbeeld een serie over de geschiedenis van de opera. Chazia presenteert even gemakkelijk in het Nederlands als in het Frans en Engels. Haar visie op het presenteren van een congres: altijd bevlogen en betrokken, altijd tot de kern willen komen, altijd zorgen dat er ook ruimte is voor humor en waar het kan oprechte emotie. Hoe specialistisch het onderwerp ook is: it’s always a people’s business!

Foto: Ghislaine Vink

chaziamourali@speakersacademy.nl

57


SPEAKERS AC ADEMY® BOOKSTORE Afghanistan, ongecensureerd Ton Koene In dit prachtige fotoboek, laat Ton Koene een ongecensureerd beeld zien van Afghanistan. Als een van de weinige fotojournalisten reisde hij zonder militaire bescherming naar alle uithoeken van dit fascinerende land. Uitgever: Lemniscaat, ISBN-nummer: 9789047704157 Aantal pagina’s: 221

Droomvlucht, het verhaal van astronaut André Kuipers Sander Koenen In droomvlucht vertelt André Kuipers het verhaal van zijn spannende missies en jaren van training. Hij spreekt openhartig over de offers die hij bracht om in de ruimte te komen. Over doorzetten, onzekerheid en de voortdurende dreiging van medische keuringen die hem voorgoed aan de grond zouden houden. Uitgever: National Geographic ISBN-nummer: 9789048813032 Aantal pagina’s: 288

13 ongelukken Rein Gerritsen In 13 ongelukken gaat Rein Gerritsen een fictieve dialoog aan met zijn aartsvijanden van weleer: een groep gevangenisbewakers. Ruim twintig jaar na zijn ontslag uit de gevangenis probeert hij hun standpunt, en dat van de maatschappij, beter te begrijpen. En de bewakers doen hun best om de zaak ook van zijn kant te bekijken. Komen de partijen nader tot elkaar of drijft de roep om zwaardere straffen hen verder uiteen? Uitgever: Lemniscaat ISBN-nummer: 9789047704591, Aantal pagina’s: 200

De aanval op de natiestaat Thierry Baudet In een verrassende kritiek op de naoorlogse elites laat de nog jonge Thierry Baudet zien dat zonder nationale soevereiniteit de democratische rechtsstaat niet kan functioneren. De aanval op de natiestaat neemt de lezer mee vanaf de oorsprong van moderne staten in de zestiende en zeventiende eeuw tot aan de brandende kwesties van nu: immigratie, populisme en de toekomst van Europa. Uitgever: Bert Bakker ISBN-nummer: 9789035137530, Aantal pagina’s: 240

Geld komt uit het niets’ Ad Broere Met het lezen van dit boek treedt u binnen in de wereld van de financiële instellingen. Ad Broere, meer dan 30 jaar werkzaam in respectievelijk de financiële, opleidingen- en adviessector, schetst in historisch en toekomstig perspectief een verpletterende visie op de wereld van het geld. Albert de Booij: “Het is bijzonder interessant om over de achtergronden te lezen van een wereld waarmee wij allen elke dag te maken krijgen en waarover wij tegelijkertijd zo weinig weten.” Uitgever: Humane Economy Publishing. ISBN-nummer: 9789081628006. Aantal pagina’s: 320

Miss Marketing, Business in de Evanomie© Mabel Nummerdor en Mijke de Vette Deze management glossy in boekvorm opent de weg van ‘mismarketing naar Miss Marketing’. Vrouwen zijn namelijk de nummer 1 business opportunity, want vrouwen zijn, chargerend gezegd, bemoeizuchtige contolfreaks die over bijna alles beslissen in zo ongeveer iedere denkbare sector, aldus de auteurs. Zelfs als je zelf vrouw bent, zul je versteld staan van wat genderkennis jou aan inzichten kan opleveren! ISBN-nummer: 9789013106886, Aantal pagina’s: 336

58


SPEAKERS AC ADEMY® BOOKSTORE Afghanistan, ongecensureerd Ton Koene In dit prachtige fotoboek, laat Ton Koene een ongecensureerd beeld zien van Afghanistan. Als een van de weinige fotojournalisten reisde hij zonder militaire bescherming naar alle uithoeken van dit fascinerende land. Uitgever: Lemniscaat, ISBN-nummer: 9789047704157 Aantal pagina’s: 221

Droomvlucht, het verhaal van astronaut André Kuipers Sander Koenen In droomvlucht vertelt André Kuipers het verhaal van zijn spannende missies en jaren van training. Hij spreekt openhartig over de offers die hij bracht om in de ruimte te komen. Over doorzetten, onzekerheid en de voortdurende dreiging van medische keuringen die hem voorgoed aan de grond zouden houden. Uitgever: National Geographic ISBN-nummer: 9789048813032 Aantal pagina’s: 288

13 ongelukken Rein Gerritsen In 13 ongelukken gaat Rein Gerritsen een fictieve dialoog aan met zijn aartsvijanden van weleer: een groep gevangenisbewakers. Ruim twintig jaar na zijn ontslag uit de gevangenis probeert hij hun standpunt, en dat van de maatschappij, beter te begrijpen. En de bewakers doen hun best om de zaak ook van zijn kant te bekijken. Komen de partijen nader tot elkaar of drijft de roep om zwaardere straffen hen verder uiteen? Uitgever: Lemniscaat ISBN-nummer: 9789047704591, Aantal pagina’s: 200

De aanval op de natiestaat Thierry Baudet In een verrassende kritiek op de naoorlogse elites laat de nog jonge Thierry Baudet zien dat zonder nationale soevereiniteit de democratische rechtsstaat niet kan functioneren. De aanval op de natiestaat neemt de lezer mee vanaf de oorsprong van moderne staten in de zestiende en zeventiende eeuw tot aan de brandende kwesties van nu: immigratie, populisme en de toekomst van Europa. Uitgever: Bert Bakker ISBN-nummer: 9789035137530, Aantal pagina’s: 240

Geld komt uit het niets’ Ad Broere Met het lezen van dit boek treedt u binnen in de wereld van de financiële instellingen. Ad Broere, meer dan 30 jaar werkzaam in respectievelijk de financiële, opleidingen- en adviessector, schetst in historisch en toekomstig perspectief een verpletterende visie op de wereld van het geld. Albert de Booij: “Het is bijzonder interessant om over de achtergronden te lezen van een wereld waarmee wij allen elke dag te maken krijgen en waarover wij tegelijkertijd zo weinig weten.” Uitgever: Humane Economy Publishing. ISBN-nummer: 9789081628006. Aantal pagina’s: 320

Miss Marketing, Business in de Evanomie© Mabel Nummerdor en Mijke de Vette Deze management glossy in boekvorm opent de weg van ‘mismarketing naar Miss Marketing’. Vrouwen zijn namelijk de nummer 1 business opportunity, want vrouwen zijn, chargerend gezegd, bemoeizuchtige contolfreaks die over bijna alles beslissen in zo ongeveer iedere denkbare sector, aldus de auteurs. Zelfs als je zelf vrouw bent, zul je versteld staan van wat genderkennis jou aan inzichten kan opleveren! ISBN-nummer: 9789013106886, Aantal pagina’s: 336

58


TRENDS

‘Wat schaars is, krijgt weer waarde’ drs. Herman Konings TEKST: JACQUES GELUK

Sinds het begin van deze eeuw tekenen zich vijf megatrends af: mondialisering, digitalisering, standaardisering, vergrijzing en ontgroening in de zin van milieuontwaarding. Tegelijk zijn, volgens de Antwerpse trendanalist en consumenten-psycholoog Herman Konings, op al deze terreinen tegentrends in opkomst. We gaan niet terug, maar vooruit naar de basis.

Mondialisering “De mondialisering is in het eerste achtste van de 21e eeuw echt doorgeslagen.” De trendanalist ziet hier wel een nadrukkelijke tegentrend: een toename van het lokale denken. Er is steeds meer belangstelling voor lokale producten, niet alleen in de horeca maar ook bij multinationals die ze in de markt willen zetten. Ook landen denken steeds lokaler. Konings wijst op landen, die aanvankelijk zeer sociaal georiënteerd waren, zoals Nederland, maar waar nu de opkomst van extreemrechts en het toenemend verzet tegen Europa opvallen. Dat is ook een vorm van anti-mondialisering.”

worden waarde krijgt. Er ontstaat een soort opstand. Dat is niet zo gek, want iedereen ouder dan 10 jaar is analoog opgevoed. Vooral jonge medewerkers vragen hun managers steeds vaker de computer, tablet en smartphone op vrijdagnamiddag uit te zetten, zodat ze even analoog kunnen communiceren. Ook stijgt de verkoop van vinylplaten en gaat het goed met de afzet van gedrukte boeken. Gelukkig gaat de digitalisering wel door. Nieuwe toepassingen stellen ons bijvoorbeeld in staat onze eigen gezondheid te monitoren, wat de kosten van de gezondheidszorg drukt en het probleem van te weinig handen in de zorgt opvangt.”

Standaardisering De standaardisering neemt toe en niet alleen op technisch gebied. In kleine gemeenten

Foto: Evert Jan Daniels

V

Vier van de vijf megatrends worden vandaag de dag behoorlijk tegen het licht gehouden en een beetje op hun kop gezet. De milieuontwaarding is een ander verhaal. “In 2006 kwam Al Gore met zijn film ‘An inconvenient truth’, over de gevolgen van de opwarming van de aarde. Hij heeft een belangrijk uitroepteken geplaatst en het Westen tot nadenken aangezet.” Dat grotere bewustzijn heeft, zegt Konings, echter nog niet geleid tot een wezenlijk andere houding tegenover het milieu. “Vanuit de consument en het bedrijfsleven komt er wel een beetje schot in de zaak, maar de ontgroening blijft toenemen.”

Digitalisering “In 1999 waren de marktpenetraties van internet en mobiele telefonie nog zeer beperkt. In deze eeuw is sprake van een enorme groei. Na het uiteenspatten van de internetbobbel is e-commerce gaan groeien en zijn de sociale media opgekomen. Nieuwe fenomenen als dvd, blu-ray, digitale camera’s, smartphones en mp3-spelers illustreren deze tendens. Tegelijk is een tegenbeweging ingezet. De psychologische, biologische en ecologische wet bepaalt immers dat wat schaars dreigt te

hermankonings@speakersacademy.nl

59

vestigen zich steeds meer internationale winkelketens, waardoor unieke, ambachtelijke winkeltjes verdwijnen. Doordat de huren verdubbelen kunnen zij het hoofd niet meer boven water houden. “Ook hier zijn het jonge mensen die een tegentrend veroorzaken. In Antwerpen gaan ze in tegen de standaard die is gezet door Starbucks. Er zijn al 21 alternatieve, ‘niet-geketende’ koffiehuisjes in de binnenstad, die worden gerund door onafhankelijke ondernemers en waar je over de koppen kunt lopen.“

Vergrijzing “Eind vorige eeuw werd wat lacherig gedaan over de vergrijzing, nu is het een groot probleem. De laatste tien jaar is de levenswetenschap in opkomst, die in staat is de levensduur van de gemiddelde Belg of Nederlander elk jaar met 2 of 3 maanden te verlengen. Dat betekent echter niet per se dat ze dan gezond zijn. We leven anno 2013 in de pre-seniorzieke samenleving en dat is een nuchtere omschrijving van de werkelijkheid. In 2012 waren er vergeleken met 2002 zo’n 20 procent minder hartdoden, maar wel veel meer hartpatiënten, die langer medicijnen slikken. Bovendien groeit de kans op kanker, suikerziekte en andere aandoeningen naarmate men ouder wordt. De pre-geriatrisch zieke samenleving kent dus zo haar problemen, wat natuurlijk tegelijk uitdagingen zijn”, aldus Herman Konings. “In 2013 beginnen de jongste babyboomers aan hun 50e levensjaar. Na 1965, toen de laatste babyboomers zijn geboren, is het aantal geboorten stelselmatig afgenomen.” Daardoor zijn er in verhouding voorlopig meer ouderen dan jongeren. “Maar”, zegt hij, “ook hier past een genuanceerde benadering.” Het gaat niet alleen om vergrijzing, maar ook om afgrijzing, want de groep van 50- tot 70-jarigen is kleurrijker en denkt jonger in deze vergrijsde wereld.


TRENDS

‘Wat schaars is, krijgt weer waarde’ drs. Herman Konings TEKST: JACQUES GELUK

Sinds het begin van deze eeuw tekenen zich vijf megatrends af: mondialisering, digitalisering, standaardisering, vergrijzing en ontgroening in de zin van milieuontwaarding. Tegelijk zijn, volgens de Antwerpse trendanalist en consumenten-psycholoog Herman Konings, op al deze terreinen tegentrends in opkomst. We gaan niet terug, maar vooruit naar de basis.

Mondialisering “De mondialisering is in het eerste achtste van de 21e eeuw echt doorgeslagen.” De trendanalist ziet hier wel een nadrukkelijke tegentrend: een toename van het lokale denken. Er is steeds meer belangstelling voor lokale producten, niet alleen in de horeca maar ook bij multinationals die ze in de markt willen zetten. Ook landen denken steeds lokaler. Konings wijst op landen, die aanvankelijk zeer sociaal georiënteerd waren, zoals Nederland, maar waar nu de opkomst van extreemrechts en het toenemend verzet tegen Europa opvallen. Dat is ook een vorm van anti-mondialisering.”

worden waarde krijgt. Er ontstaat een soort opstand. Dat is niet zo gek, want iedereen ouder dan 10 jaar is analoog opgevoed. Vooral jonge medewerkers vragen hun managers steeds vaker de computer, tablet en smartphone op vrijdagnamiddag uit te zetten, zodat ze even analoog kunnen communiceren. Ook stijgt de verkoop van vinylplaten en gaat het goed met de afzet van gedrukte boeken. Gelukkig gaat de digitalisering wel door. Nieuwe toepassingen stellen ons bijvoorbeeld in staat onze eigen gezondheid te monitoren, wat de kosten van de gezondheidszorg drukt en het probleem van te weinig handen in de zorgt opvangt.”

Standaardisering De standaardisering neemt toe en niet alleen op technisch gebied. In kleine gemeenten

Foto: Evert Jan Daniels

V

Vier van de vijf megatrends worden vandaag de dag behoorlijk tegen het licht gehouden en een beetje op hun kop gezet. De milieuontwaarding is een ander verhaal. “In 2006 kwam Al Gore met zijn film ‘An inconvenient truth’, over de gevolgen van de opwarming van de aarde. Hij heeft een belangrijk uitroepteken geplaatst en het Westen tot nadenken aangezet.” Dat grotere bewustzijn heeft, zegt Konings, echter nog niet geleid tot een wezenlijk andere houding tegenover het milieu. “Vanuit de consument en het bedrijfsleven komt er wel een beetje schot in de zaak, maar de ontgroening blijft toenemen.”

Digitalisering “In 1999 waren de marktpenetraties van internet en mobiele telefonie nog zeer beperkt. In deze eeuw is sprake van een enorme groei. Na het uiteenspatten van de internetbobbel is e-commerce gaan groeien en zijn de sociale media opgekomen. Nieuwe fenomenen als dvd, blu-ray, digitale camera’s, smartphones en mp3-spelers illustreren deze tendens. Tegelijk is een tegenbeweging ingezet. De psychologische, biologische en ecologische wet bepaalt immers dat wat schaars dreigt te

hermankonings@speakersacademy.nl

59

vestigen zich steeds meer internationale winkelketens, waardoor unieke, ambachtelijke winkeltjes verdwijnen. Doordat de huren verdubbelen kunnen zij het hoofd niet meer boven water houden. “Ook hier zijn het jonge mensen die een tegentrend veroorzaken. In Antwerpen gaan ze in tegen de standaard die is gezet door Starbucks. Er zijn al 21 alternatieve, ‘niet-geketende’ koffiehuisjes in de binnenstad, die worden gerund door onafhankelijke ondernemers en waar je over de koppen kunt lopen.“

Vergrijzing “Eind vorige eeuw werd wat lacherig gedaan over de vergrijzing, nu is het een groot probleem. De laatste tien jaar is de levenswetenschap in opkomst, die in staat is de levensduur van de gemiddelde Belg of Nederlander elk jaar met 2 of 3 maanden te verlengen. Dat betekent echter niet per se dat ze dan gezond zijn. We leven anno 2013 in de pre-seniorzieke samenleving en dat is een nuchtere omschrijving van de werkelijkheid. In 2012 waren er vergeleken met 2002 zo’n 20 procent minder hartdoden, maar wel veel meer hartpatiënten, die langer medicijnen slikken. Bovendien groeit de kans op kanker, suikerziekte en andere aandoeningen naarmate men ouder wordt. De pre-geriatrisch zieke samenleving kent dus zo haar problemen, wat natuurlijk tegelijk uitdagingen zijn”, aldus Herman Konings. “In 2013 beginnen de jongste babyboomers aan hun 50e levensjaar. Na 1965, toen de laatste babyboomers zijn geboren, is het aantal geboorten stelselmatig afgenomen.” Daardoor zijn er in verhouding voorlopig meer ouderen dan jongeren. “Maar”, zegt hij, “ook hier past een genuanceerde benadering.” Het gaat niet alleen om vergrijzing, maar ook om afgrijzing, want de groep van 50- tot 70-jarigen is kleurrijker en denkt jonger in deze vergrijsde wereld.


COLUMN

China

hoge-lonen-land

H

Het gaat een stuk slechter in China. In de eerste negen maanden van dit jaar stegen de lonen in de steden, waar ongeveer de helft van de mensen woont, met maar twaalf procent. Dat is een stuk slechter dan in 2011 toen de lonen met ruim veertien procent stegen nadat ze in 2010 met ruim dertien procent waren gestegen. In China kunnen ze vast nog wel lachen om hun loonstrookjes! Ruim twintig jaar geleden vond een aantal cruciale veranderingen in de wereld plaats, waarvan we de naschokken nu nog voelen. Het IJzeren Gordijn viel, waardoor Rusland en Oost-Europa plotseling alsnog toetraden tot het kapitalistisch systeem. In Azië was China al geleidelijk begonnen zijn gezicht weer te laten zien op de wereldmarkt. In totaal kwamen twintig jaar geleden in een heel korte tijd zo’n anderhalf miljard mensen extra op de mondiale arbeidsmarkt terecht. Zoals met elke plotselinge toename van het aanbod, hoeft het niet te verbazen dat dit de mondiale prijs van arbeid onder druk heeft gezet. China ging met veel succes concurreren met zijn lage lonen. Het vroegere Oostblok deed dat ook. In Europa en de VS stonden de relatief hoge lonen onder druk vanwege ‘de globalisering’. Tegelijkertijd vond in het Westen ook een gigantische liberalisering van de financiële sector plaats die leidde tot een ware kredietexplosie. Al die kredieten leidden op hun beurt tot stijgende aandelen- en huizenprijzen. Belastingtarieven gingen overal in de Westerse wereld omlaag. Het gevolg van al deze ontwikkelingen was dat in de meeste landen in de wereld de ongelijkheid fors toenam.

drs. Ewout Irrgang

ewoutirrgang@speakersacademy.nl

60

Volgens The Economist kostte een Chinese arbeider in 2000 0,32 dollarcent per uur. Bijna niets dus. In 2011 kostte een Chinese arbeider 1,63 dollarcent per uur. Een vervijfvoudiging in tien jaar. Het lijkt erop dat het tijdperk van China als lagelonenland snel ten einde komt. Nou zult u misschien denken: maar er blijven nog genoeg arme landen over, bijvoorbeeld in Afrika, maar in Afrika liggen tegenwoordig ook de snelst groeiende economieën ter wereld. Bovendien wonen in de Afrikaanse landen minder mensen. Zestig procent van de wereldbevolking is nu eenmaal Aziaat. Daardoor zullen arme Afrikanen de Westerse lonen minder onder druk kunnen zetten dan de arme Aziaten. Er zijn er gewoon een stuk minder van. Wereldwijd komt er dus geleidelijk een einde aan de overvloed van spotgoedkope arbeid. Dat is goed nieuws voor mensen in arme landen. Maar ook voor werknemers met lagere inkomens in het Westen. In de VS wordt al gespeculeerd over de onvermijdelijke terugkeer van ‘Made in the USA’. Ook de kredietexplosie in het Westen is inmiddels met een financiële crisis geëindigd, waar we nu nog steeds de kater van voelen. Belastingtarieven zullen daarom de komende jaren omhoog in plaats van omlaag gaan. Veel van de oorzaken die in de afgelopen decennia zorgden voor een steeds hogere ongelijkheid in de wereld zijn aan het verdwijnen. Als u tot de happy few behoort, is dat mogelijk slecht nieuws. Maar het zal onze wereld uiteindelijk tot een stuk prettigere planeet maken om op te wonen.


COLUMN

China

hoge-lonen-land

H

Het gaat een stuk slechter in China. In de eerste negen maanden van dit jaar stegen de lonen in de steden, waar ongeveer de helft van de mensen woont, met maar twaalf procent. Dat is een stuk slechter dan in 2011 toen de lonen met ruim veertien procent stegen nadat ze in 2010 met ruim dertien procent waren gestegen. In China kunnen ze vast nog wel lachen om hun loonstrookjes! Ruim twintig jaar geleden vond een aantal cruciale veranderingen in de wereld plaats, waarvan we de naschokken nu nog voelen. Het IJzeren Gordijn viel, waardoor Rusland en Oost-Europa plotseling alsnog toetraden tot het kapitalistisch systeem. In Azië was China al geleidelijk begonnen zijn gezicht weer te laten zien op de wereldmarkt. In totaal kwamen twintig jaar geleden in een heel korte tijd zo’n anderhalf miljard mensen extra op de mondiale arbeidsmarkt terecht. Zoals met elke plotselinge toename van het aanbod, hoeft het niet te verbazen dat dit de mondiale prijs van arbeid onder druk heeft gezet. China ging met veel succes concurreren met zijn lage lonen. Het vroegere Oostblok deed dat ook. In Europa en de VS stonden de relatief hoge lonen onder druk vanwege ‘de globalisering’. Tegelijkertijd vond in het Westen ook een gigantische liberalisering van de financiële sector plaats die leidde tot een ware kredietexplosie. Al die kredieten leidden op hun beurt tot stijgende aandelen- en huizenprijzen. Belastingtarieven gingen overal in de Westerse wereld omlaag. Het gevolg van al deze ontwikkelingen was dat in de meeste landen in de wereld de ongelijkheid fors toenam.

drs. Ewout Irrgang

ewoutirrgang@speakersacademy.nl

60

Volgens The Economist kostte een Chinese arbeider in 2000 0,32 dollarcent per uur. Bijna niets dus. In 2011 kostte een Chinese arbeider 1,63 dollarcent per uur. Een vervijfvoudiging in tien jaar. Het lijkt erop dat het tijdperk van China als lagelonenland snel ten einde komt. Nou zult u misschien denken: maar er blijven nog genoeg arme landen over, bijvoorbeeld in Afrika, maar in Afrika liggen tegenwoordig ook de snelst groeiende economieën ter wereld. Bovendien wonen in de Afrikaanse landen minder mensen. Zestig procent van de wereldbevolking is nu eenmaal Aziaat. Daardoor zullen arme Afrikanen de Westerse lonen minder onder druk kunnen zetten dan de arme Aziaten. Er zijn er gewoon een stuk minder van. Wereldwijd komt er dus geleidelijk een einde aan de overvloed van spotgoedkope arbeid. Dat is goed nieuws voor mensen in arme landen. Maar ook voor werknemers met lagere inkomens in het Westen. In de VS wordt al gespeculeerd over de onvermijdelijke terugkeer van ‘Made in the USA’. Ook de kredietexplosie in het Westen is inmiddels met een financiële crisis geëindigd, waar we nu nog steeds de kater van voelen. Belastingtarieven zullen daarom de komende jaren omhoog in plaats van omlaag gaan. Veel van de oorzaken die in de afgelopen decennia zorgden voor een steeds hogere ongelijkheid in de wereld zijn aan het verdwijnen. Als u tot de happy few behoort, is dat mogelijk slecht nieuws. Maar het zal onze wereld uiteindelijk tot een stuk prettigere planeet maken om op te wonen.


BAKAS

ADJIEDJ

TRENDWATCHER AUTEUR SPREKER

Adjiedj Bakas, veelgevraagd spreker in binnen- en buitenland. Een wervelwind. En altijd positief. Trendwatcher Bakas spreekt over een groot aantal onderwerpen, maar kan zijn lezing ook op uw bedrijf afstemmen. Vraag bij Speakers Academy naar de vele mogelijkheden.


BAKAS

ADJIEDJ

TRENDWATCHER AUTEUR SPREKER

Adjiedj Bakas, veelgevraagd spreker in binnen- en buitenland. Een wervelwind. En altijd positief. Trendwatcher Bakas spreekt over een groot aantal onderwerpen, maar kan zijn lezing ook op uw bedrijf afstemmen. Vraag bij Speakers Academy naar de vele mogelijkheden.


Fotografi e: met dank aan Gilles Babinet

DIGITALE KENNISECONOMIE

A

62


Fotografi e: met dank aan Gilles Babinet

DIGITALE KENNISECONOMIE

A

62


‘Digitalisering verandert ons concept van kennis’ Gilles Babinet De Franse ondernemer Gilles Babinet is toonaangevend op het gebied van media, marketing en muziek. Hij constateert dat Frankrijk de vijfde econo-

A F

mie ter wereld is, maar qua digitalisering op de achtste, zelfs tiende plaats staat. “Dat heeft me wakker geschud, maar als wij daarvoor de middelen krijgen, kunnen we ons over enkele jaren aansluiten bij koplopers Israël, Denemarken, Zuid-Korea en de Verenigde Staten”, aldus Babinet. VERTALING: JACQUES GELUK

voorbeelden onvoorstelbaar zouden zijn zonder digitalisering, netwerken, telecommunicatie of algoritmen”, zegt Babinet.

Frankrijk beschikt volgens Gilles Babinet over alle elementen die nodig zijn om tot de voortrekkers van het digitale tijdperk te gaan behoren. “Tot onze sterke punten behoren productiviteit op hoog niveau, de kwaliteit van onze technici en onze expertise op het gebied van ontwerp en mathematica. Daarom kan ik een positieve boodschap brengen: er zijn buitengewone kansen voor Frankrijk, alleen zijn die nu nog verborgen.” Om ze te kunnen grijpen, introduceert Babinet vijf sterke thema’s, die het in zich hebben de wereld te veranderen. En snel.

Onderwijsrevolutie “De Roemeense digitaliseringskampioen Pau André Baran heeft een programma ontwikkeld dat miljoenen Roemenen helpt te leren lezen en ervoor zorgt dat bibliotheken beter functioneren. Het wordt gefinancierd en gratis aangeboden door de stichting van Bill en Melinda Gates. Iemand anders heeft Codeacademy. com bedacht en uitgewerkt, een programma dat duizenden kinderen in staat stelt software te coderen en specifieke vaardigheden te ontwikkelen, waardoor ze de uitdagingen van de moderne wereld aankunnen.” Babinet is ervan overtuigd dat deze en andere programma’s niet alleen veranderen wat men leert, maar vooral de wijze waarop dat gebeurt. “Michel Serres, lid van een speciaal comité van de Stanford Universiteit, vraagt zich af hoe universiteiten fysiek kunnen veranderen om het weten van morgen te kunnen faciliteren.” Dat is niet zo gek, vindt Babinet. “Immers, de industriële samenleving loopt ten einde. Massaproductie is verleden tijd. We treden met kracht de kennismaatschappij binnen. De landen die het verschil gaan maken, zijn in staat snel en gemakkelijk op hun niveau aangepaste kennis te implementeren en aan te wenden op de plaatsen waar dat nodig is.”

Kennisoverdracht Het concept van kennis is de afgelopen 20 jaar geëvolueerd. Kennis is nu overal, toegankelijk en vaak beschikbaar tegen marginale kosten. Dat levert grote voordelen op. Babinet illustreert dat met een voorbeeld. “In Mozambique stijgen de landbouwopbrengsten doordat de boeren via hun mobiele telefoons toegang hebben tot actuele weersinformatie, tips voor de bestrijding van parasieten en uitleg over irrigatiemogelijkheden. “Kennis bestaat, aan de andere kant van het spectrum, ook uit informatie verkregen uit bijvoorbeeld de analyse van miljoenen DNA-strengen of van medische scans met behulp van big data. Deze techniek kan gegevensverzamelingen aan die te groot zijn om via bijvoorbeeld conventionele databanken te kunnen beheren. “Het kan niemand ontgaan dat deze twee 63


‘Digitalisering verandert ons concept van kennis’ Gilles Babinet De Franse ondernemer Gilles Babinet is toonaangevend op het gebied van media, marketing en muziek. Hij constateert dat Frankrijk de vijfde econo-

A F

mie ter wereld is, maar qua digitalisering op de achtste, zelfs tiende plaats staat. “Dat heeft me wakker geschud, maar als wij daarvoor de middelen krijgen, kunnen we ons over enkele jaren aansluiten bij koplopers Israël, Denemarken, Zuid-Korea en de Verenigde Staten”, aldus Babinet. VERTALING: JACQUES GELUK

voorbeelden onvoorstelbaar zouden zijn zonder digitalisering, netwerken, telecommunicatie of algoritmen”, zegt Babinet.

Frankrijk beschikt volgens Gilles Babinet over alle elementen die nodig zijn om tot de voortrekkers van het digitale tijdperk te gaan behoren. “Tot onze sterke punten behoren productiviteit op hoog niveau, de kwaliteit van onze technici en onze expertise op het gebied van ontwerp en mathematica. Daarom kan ik een positieve boodschap brengen: er zijn buitengewone kansen voor Frankrijk, alleen zijn die nu nog verborgen.” Om ze te kunnen grijpen, introduceert Babinet vijf sterke thema’s, die het in zich hebben de wereld te veranderen. En snel.

Onderwijsrevolutie “De Roemeense digitaliseringskampioen Pau André Baran heeft een programma ontwikkeld dat miljoenen Roemenen helpt te leren lezen en ervoor zorgt dat bibliotheken beter functioneren. Het wordt gefinancierd en gratis aangeboden door de stichting van Bill en Melinda Gates. Iemand anders heeft Codeacademy. com bedacht en uitgewerkt, een programma dat duizenden kinderen in staat stelt software te coderen en specifieke vaardigheden te ontwikkelen, waardoor ze de uitdagingen van de moderne wereld aankunnen.” Babinet is ervan overtuigd dat deze en andere programma’s niet alleen veranderen wat men leert, maar vooral de wijze waarop dat gebeurt. “Michel Serres, lid van een speciaal comité van de Stanford Universiteit, vraagt zich af hoe universiteiten fysiek kunnen veranderen om het weten van morgen te kunnen faciliteren.” Dat is niet zo gek, vindt Babinet. “Immers, de industriële samenleving loopt ten einde. Massaproductie is verleden tijd. We treden met kracht de kennismaatschappij binnen. De landen die het verschil gaan maken, zijn in staat snel en gemakkelijk op hun niveau aangepaste kennis te implementeren en aan te wenden op de plaatsen waar dat nodig is.”

Kennisoverdracht Het concept van kennis is de afgelopen 20 jaar geëvolueerd. Kennis is nu overal, toegankelijk en vaak beschikbaar tegen marginale kosten. Dat levert grote voordelen op. Babinet illustreert dat met een voorbeeld. “In Mozambique stijgen de landbouwopbrengsten doordat de boeren via hun mobiele telefoons toegang hebben tot actuele weersinformatie, tips voor de bestrijding van parasieten en uitleg over irrigatiemogelijkheden. “Kennis bestaat, aan de andere kant van het spectrum, ook uit informatie verkregen uit bijvoorbeeld de analyse van miljoenen DNA-strengen of van medische scans met behulp van big data. Deze techniek kan gegevensverzamelingen aan die te groot zijn om via bijvoorbeeld conventionele databanken te kunnen beheren. “Het kan niemand ontgaan dat deze twee 63


Radicale verandering van staatsvorm en overheidsinstellingen

dit soort investeringen in de financiële keten faciliteert, zijn in het voordeel. “Het oppakken van deze uitdagingen is belangrijk om de juiste maatregelen te kunnen nemen. Er is geen enkele reden bang te zijn voor vooruitgang en de hervormingen die daarvoor nodig zijn. Digitalisering zorgt ervoor dat we niet naast, maar middenin de nieuwe wereld staan.”

De interactie tussen de burgers en de overheid is op dit moment vaak nog beperkt, ook al kunnen we enige macht uitoefenen door te stemmen of te schrijven naar onze volksvertegenwoordigers. Inmiddels is het mogelijk op basis van zogenoemde open data applicaties te ontwikkelen die ervoor zorgen dat onze invloed groeit, maar we staan wat dat betreft nog aan het begin. Babinet weet dat transpirantie straks geen optie meer is, maar een realiteit die burgers terugbrengt naar het hart van de staat. “Morgen kunnen burgers gezamenlijk participeren in het definiëren van hun leefruimte of meehelpen met het aanpassen van wetteksten via Wikipedia. Ze zullen veel vaker dan nu mogen meepraten over maatregelen die van algemeen nut zijn, of (ook) betrekking hebben op henzelf of hun inspanningen. Ze regelen straks zelf, wat nu de openbare nutsbedrijven nog voor hun rekening nemen. Dat heeft effect op openingstijden en het beheer van voorzieningen. Ik weet dat veel van deze ideeën met scepsis worden ontvangen, maar de toepassing ervan is dichterbij dan menigeen denkt. Het is geen kwestie van decennia of zelfs maanden. De voorbeelden die ik heb gegeven worden nu al bestudeerd en zijn soms ergens op de wereld zelfs al in werking.”

Revolutie in de gezondheidszorg Ook de gezondheidszorg zal onder invloed van de digitalisering revolutionair veranderen. “De protocollen die nu nog gelden vervallen. We weten dankzij de nieuwe technieken dat het geen enkele zin heeft twee personen die aan dezelfde ziekte lijden dezelfde behandeling te geven. De kwaliteit van zorg verbetert doordat we nu precieze kennis hebben van de medische antecedenten van de patiënten, hun DNA en hun omgeving en daarop hun individuele behandeling kunnen afstemmen. Maar soms vraag ik me af of we zo bang zijn voor dit idee, dat we deze grote vooruitgang niet durven binnen te halen.” Het goede nieuws volgens Babinet is, dat digitalisering de gezondheidszorg goedkoper, veel toegankelijker en merkbaar effectiever maakt en de deur openzet voor een radicaal nieuwe benadering.

Gilles Babinet heeft met succes een aantal ondernemingen als CEO geleid. Al op 24-jarige leeftijd richtte hij het in productontwerp en marketing gespecialiseerde adviesbureau Absolut op, dat al snel uitgroeide tot een van de toonaangevende bedrijven op dit gebied in

Radicale verandering financiële systemen

Frankrijk. Gilles was betrokken bij de opkomst van de

De oorsprong van de digitale revolutie is een ongewone en heeft niet exclusief te maken met de opkomst van internet. Het is bijna 40 jaar geleden dat de Graham Bank het concept introduceerde van een peer-to-peer-netwerk, waarbij computers die onderling met elkaar zijn verbonden gegevens en hardware delen. Dat was destijds een revolutie, die het bedrijfsleven nu op grote schaal via internet voortzet. Babinet wijst erop dat bedrijven tegenwoordig ook terecht kunnen bij organisaties als Kickstarter, die via hun websites instrumenten aanbieden die crowd funding mogelijk maken. Het bepalen of investeringen risicodragend zijn verschuift dus steeds vaker van banken naar grote aantallen ‘externe deskundigen’ op allerlei gebied. Bijgevolg is de kapitaalstroom systematischer te verdelen. Dat is goed in een zich innoverende samenleving, waarin markten - mede dankzij internet - meer en meer te maken krijgen met wereldwijde concurrentie en het succes van (gefinancierde) ondernemingen afhangt van het snel en gemakkelijk kunnen aantrekken van voldoende kapitaal. Landen die zorgen voor regelgeving die

mobiele markt voor amusement. Hij verkocht Absolut in 2000 om zich geheel te kunnen wijden aan het opzetten van Musiwave, welke onderneming binnen 5 jaar de grootste Europese aanbieder van mobiel entertainment en muziek werd. In 2006 deed hij Musiwave voor 139 miljoen dollar over aan het Amerikaanse Openwave. Sindsdien heeft hij verschillende bedrijven opgezet en is hij betrokken bij talloze andere, soms als aandeelhouder of directeur. Babinet spreekt in het Frans of Engels onder meer over co-creatie, adverteren, datajournalistiek, het veranderen van de media- en de muziekindustrie en durfkapitaal.

gillesbabinet@speakersacademy.nl

64


Radicale verandering van staatsvorm en overheidsinstellingen

dit soort investeringen in de financiële keten faciliteert, zijn in het voordeel. “Het oppakken van deze uitdagingen is belangrijk om de juiste maatregelen te kunnen nemen. Er is geen enkele reden bang te zijn voor vooruitgang en de hervormingen die daarvoor nodig zijn. Digitalisering zorgt ervoor dat we niet naast, maar middenin de nieuwe wereld staan.”

De interactie tussen de burgers en de overheid is op dit moment vaak nog beperkt, ook al kunnen we enige macht uitoefenen door te stemmen of te schrijven naar onze volksvertegenwoordigers. Inmiddels is het mogelijk op basis van zogenoemde open data applicaties te ontwikkelen die ervoor zorgen dat onze invloed groeit, maar we staan wat dat betreft nog aan het begin. Babinet weet dat transpirantie straks geen optie meer is, maar een realiteit die burgers terugbrengt naar het hart van de staat. “Morgen kunnen burgers gezamenlijk participeren in het definiëren van hun leefruimte of meehelpen met het aanpassen van wetteksten via Wikipedia. Ze zullen veel vaker dan nu mogen meepraten over maatregelen die van algemeen nut zijn, of (ook) betrekking hebben op henzelf of hun inspanningen. Ze regelen straks zelf, wat nu de openbare nutsbedrijven nog voor hun rekening nemen. Dat heeft effect op openingstijden en het beheer van voorzieningen. Ik weet dat veel van deze ideeën met scepsis worden ontvangen, maar de toepassing ervan is dichterbij dan menigeen denkt. Het is geen kwestie van decennia of zelfs maanden. De voorbeelden die ik heb gegeven worden nu al bestudeerd en zijn soms ergens op de wereld zelfs al in werking.”

Revolutie in de gezondheidszorg Ook de gezondheidszorg zal onder invloed van de digitalisering revolutionair veranderen. “De protocollen die nu nog gelden vervallen. We weten dankzij de nieuwe technieken dat het geen enkele zin heeft twee personen die aan dezelfde ziekte lijden dezelfde behandeling te geven. De kwaliteit van zorg verbetert doordat we nu precieze kennis hebben van de medische antecedenten van de patiënten, hun DNA en hun omgeving en daarop hun individuele behandeling kunnen afstemmen. Maar soms vraag ik me af of we zo bang zijn voor dit idee, dat we deze grote vooruitgang niet durven binnen te halen.” Het goede nieuws volgens Babinet is, dat digitalisering de gezondheidszorg goedkoper, veel toegankelijker en merkbaar effectiever maakt en de deur openzet voor een radicaal nieuwe benadering.

Gilles Babinet heeft met succes een aantal ondernemingen als CEO geleid. Al op 24-jarige leeftijd richtte hij het in productontwerp en marketing gespecialiseerde adviesbureau Absolut op, dat al snel uitgroeide tot een van de toonaangevende bedrijven op dit gebied in

Radicale verandering financiële systemen

Frankrijk. Gilles was betrokken bij de opkomst van de

De oorsprong van de digitale revolutie is een ongewone en heeft niet exclusief te maken met de opkomst van internet. Het is bijna 40 jaar geleden dat de Graham Bank het concept introduceerde van een peer-to-peer-netwerk, waarbij computers die onderling met elkaar zijn verbonden gegevens en hardware delen. Dat was destijds een revolutie, die het bedrijfsleven nu op grote schaal via internet voortzet. Babinet wijst erop dat bedrijven tegenwoordig ook terecht kunnen bij organisaties als Kickstarter, die via hun websites instrumenten aanbieden die crowd funding mogelijk maken. Het bepalen of investeringen risicodragend zijn verschuift dus steeds vaker van banken naar grote aantallen ‘externe deskundigen’ op allerlei gebied. Bijgevolg is de kapitaalstroom systematischer te verdelen. Dat is goed in een zich innoverende samenleving, waarin markten - mede dankzij internet - meer en meer te maken krijgen met wereldwijde concurrentie en het succes van (gefinancierde) ondernemingen afhangt van het snel en gemakkelijk kunnen aantrekken van voldoende kapitaal. Landen die zorgen voor regelgeving die

mobiele markt voor amusement. Hij verkocht Absolut in 2000 om zich geheel te kunnen wijden aan het opzetten van Musiwave, welke onderneming binnen 5 jaar de grootste Europese aanbieder van mobiel entertainment en muziek werd. In 2006 deed hij Musiwave voor 139 miljoen dollar over aan het Amerikaanse Openwave. Sindsdien heeft hij verschillende bedrijven opgezet en is hij betrokken bij talloze andere, soms als aandeelhouder of directeur. Babinet spreekt in het Frans of Engels onder meer over co-creatie, adverteren, datajournalistiek, het veranderen van de media- en de muziekindustrie en durfkapitaal.

gillesbabinet@speakersacademy.nl

64


LIFESTYLE

‘Geniet van het leven door te ondernemen vanuit je passie’ Johan Langelaar

V

Wijn en gastronomie Presentatie van de wijnspijsadvieswijzer De wijnspijsadvieswijzer ‘Uw ideale gids om wijnspijs combinaties zelf te ontdekken’. Vanuit zijn passie voor wijn en gastronomie heeft Johan in 2011 de JR wijnspijsadvieswijzer ontwikkeld en op de markt gebracht. Het is een ideale gids voor het combineren van wijn en spijs en helpt de gebruiker op een eenvoudige en praktische wijze de weg te vinden in deze wondere wereld. Het is het resultaat van ruim 30 jaar professioneel en gepassioneerd proeven en geinspireerd door talloze wijnschrijvers, sommeliers en chefs de cuisine.

Bon appetit!

Van kinds af aan is Johan begaan met lekker eten en drinken en vanaf zijn 16e jaar gepassioneerd geraakt voor wijn en gastronomie. Johan heeft qua studie en praktijk twee sporen gevolgd. De ene langs de drie grote financiële instituten in Nederland, te weten ABN AMRO, het voormalige Fortis ASR en de Rabobank. In deze periode heeft Johan heel bewust brede ervaringen opgedaan en meerdere disciplines doorlopen in marketing & sales, projectmanagement, beleid- & strategiebepaling en -implementatie. Het andere spoor was die van de wijn en gastronomie.

Johan Langelaar Connaisseur & gastronoom

Uiteindelijk heeft Johan in de zomer van 2011 besloten om fulltime en dedicated te kiezen voor de hospitalitymarkt en er samen met zijn partner een business van te maken. Van deze turnaround heeft Johan onder meer een interactieve en inspirerende gastpresentatie vanuit het hart en de praktijk geschreven.

Voor individuen die: • een carrière-switch overwegen • in een reorganisatie of faillissement verkeren en hun baan ongevraagd verliezen • (nog) niet geloven in het nut en de noodzaak van mobiliteit • vastzitten in hun baan en perspectief en niet weten wat nu te doen • twijfelen aan het opstarten van zelfstandig ondernemerschap

Voor organisaties die: • Serieus (willen) investeren in ‘human resources’, die geloven in arbeidsmobiliteit en die externe experts en/of sprekers inhuren voor het leveren van toegevoegde waarde en verfrissing.

Categorieën Innovatie & Creativiteit Leiderschap & Strategie Motivatie, Inspiratie & Persoonlijke Ontwikkeling

Onderwerpen Foto: Jeannet Stassen

Zoek je talent en passie Hoe ga je om met ingrijpende veranderingen? Hospitality marketing

Lezersaanbieding Academy Magazine: Sinds december 2011 is de wijnspijsadvieswijzer ondermeer te koop in de kwaliteitsboekhandel in Nederland en Belgie voor € 9.95 incl. BTW. Lezers van het Academy Magazine kunnen tegen sterk gereduceerd tarief inkopen en wel voor € 5.95 per 100 stuks, € 4.95 per 500 stuks en € 3.95 per 1.000 stuks, franco huis levering binnen Nederland. 65

johanlangelaar@speakersacademy.nl


LIFESTYLE

‘Geniet van het leven door te ondernemen vanuit je passie’ Johan Langelaar

V

Wijn en gastronomie Presentatie van de wijnspijsadvieswijzer De wijnspijsadvieswijzer ‘Uw ideale gids om wijnspijs combinaties zelf te ontdekken’. Vanuit zijn passie voor wijn en gastronomie heeft Johan in 2011 de JR wijnspijsadvieswijzer ontwikkeld en op de markt gebracht. Het is een ideale gids voor het combineren van wijn en spijs en helpt de gebruiker op een eenvoudige en praktische wijze de weg te vinden in deze wondere wereld. Het is het resultaat van ruim 30 jaar professioneel en gepassioneerd proeven en geinspireerd door talloze wijnschrijvers, sommeliers en chefs de cuisine.

Bon appetit!

Van kinds af aan is Johan begaan met lekker eten en drinken en vanaf zijn 16e jaar gepassioneerd geraakt voor wijn en gastronomie. Johan heeft qua studie en praktijk twee sporen gevolgd. De ene langs de drie grote financiële instituten in Nederland, te weten ABN AMRO, het voormalige Fortis ASR en de Rabobank. In deze periode heeft Johan heel bewust brede ervaringen opgedaan en meerdere disciplines doorlopen in marketing & sales, projectmanagement, beleid- & strategiebepaling en -implementatie. Het andere spoor was die van de wijn en gastronomie.

Johan Langelaar Connaisseur & gastronoom

Uiteindelijk heeft Johan in de zomer van 2011 besloten om fulltime en dedicated te kiezen voor de hospitalitymarkt en er samen met zijn partner een business van te maken. Van deze turnaround heeft Johan onder meer een interactieve en inspirerende gastpresentatie vanuit het hart en de praktijk geschreven.

Voor individuen die: • een carrière-switch overwegen • in een reorganisatie of faillissement verkeren en hun baan ongevraagd verliezen • (nog) niet geloven in het nut en de noodzaak van mobiliteit • vastzitten in hun baan en perspectief en niet weten wat nu te doen • twijfelen aan het opstarten van zelfstandig ondernemerschap

Voor organisaties die: • Serieus (willen) investeren in ‘human resources’, die geloven in arbeidsmobiliteit en die externe experts en/of sprekers inhuren voor het leveren van toegevoegde waarde en verfrissing.

Categorieën Innovatie & Creativiteit Leiderschap & Strategie Motivatie, Inspiratie & Persoonlijke Ontwikkeling

Onderwerpen Foto: Jeannet Stassen

Zoek je talent en passie Hoe ga je om met ingrijpende veranderingen? Hospitality marketing

Lezersaanbieding Academy Magazine: Sinds december 2011 is de wijnspijsadvieswijzer ondermeer te koop in de kwaliteitsboekhandel in Nederland en Belgie voor € 9.95 incl. BTW. Lezers van het Academy Magazine kunnen tegen sterk gereduceerd tarief inkopen en wel voor € 5.95 per 100 stuks, € 4.95 per 500 stuks en € 3.95 per 1.000 stuks, franco huis levering binnen Nederland. 65

johanlangelaar@speakersacademy.nl


COLUMN

Van wasteil naar multinational Gebruik je eigenschappen, ken je uitgangspunten Lenie 't Hart

O

mevrouw Wentzel overleed vroeg haar man René of ik hem wilde helpen met de zeehonden. Dat doorkruiste mijn plan om een studie maatschappelijk werk te beginnen, maar ik vond het wel een mooie uitdaging en bovendien kon ik zo gebruik maken van mijn eigenschap dat ik niet alleen van dieren maar ook van mensen houd. Ik koos ervoor om de opvang in mijn eigen tuin te doen omdat mijn zoontje vijf jaar was en ik niet altijd van huis wilde zijn. Ik verwachtte niet dat ik het erg druk zou krijgen, want ik hoor het René nog zeggen: “Lenie, alleen in de zomer komen er wat zeehonden; in de winter ben je altijd vrij.” Ja ja. Maar op 21 december kwam er een telefoontje van mannen van Rijkswaterstaat die bezig waren om de Lauwerszee in te polderen. “Wij hebben hier een zeehond!” Ik zette mijn kind achterin de eend en tufte naar de Lauwerszeewerken. De grote stoere mannen wezen naar hun busje; ik deed de schuifdeur open en ja hoor, daar lag een zeehond. Nu kwam een andere eigenschap goed van pas: als je hebt gezegd dat je iets gaat doen, dan ga je ervoor, ook al heb je nog niets klaar. Jouw klant is koning en hoeft niet te weten wat jouw problemen zijn. Tot op de dag van vandaag is dat een uitgangspunt van ons werk in de crèche. Ik sloeg dus de zeehond - van minstens 17 kilo - onder mijn arm en wonder boven wonder heeft hij me niet gebeten. Ik bracht hem achter in mijn eend naar huis en deed hem in een wasteil die ik in de tuin had ingegraven. Toen haalde ik René Wentzel en een dierenarts erbij. Want ook dat is een eigenschap van mij: ik zoek altijd mensen die meer weten dan ik en waar ik van kan leren. Met eigenwijs zijn bereik je niets. Ook nu nog betrek ik de beste wetenschappers, hoogleraren en andere experts bij het werk van de crèche. Ze adviseren ons over alle mogelijke zaken, zoals zeehondenziektes, financiën, publiciteit, noem maar op en ze helpen mij om de juiste beslissingen te nemen. Zonder hun inbreng was er allang geen Zeehondencrèche meer geweest. Voor mij is er één heel belangrijk uitgangspunt: de zeehond is niet van mij; de zeehond is van zichzelf en wij als mensen zijn met elkaar verantwoordelijk voor zijn welzijn. Daarom zal ik nooit zeehonden in gevangenschap houden om mensen te vermaken. En ik zal nooit zeehonden gebruiken voor publiciteit. Dat is een dilemma, want we hebben publiciteit wél nodig; filmploegen en journalisten zijn altijd welkom. Ze mogen alles filmen, maar we maken hen duidelijk dat we niets in scène zetten als dat niet goed is voor de zeehond. Door die publiciteit raken mensen betrokken bij ons werk. Dat is nodig, want zonder betrokkenheid van de mensen kan je geen dieren redden. Dat geldt voor Nederland en dat geldt zeker ook voor onze projecten in andere landen. Maar dat laatste is weer een heel ander verhaal. Daarover een volgende keer!

Foto: met dank aan Lenie ‘t Hart

Op 21 december is het 42 jaar geleden dat de eerste zeehond bij mij kwam. Een mooi moment om terug te kijken hoe het allemaal begonnen is. Een beetje zelfreflectie kan geen kwaad… De familie Wentzel ving al jarenlang dieren op (ook zeehonden) in Uithuizen. Ik bracht er vaak gewonde en zieke vogels heen. Toen

leniethart@speakersacademy.nl

66


COLUMN

Van wasteil naar multinational Gebruik je eigenschappen, ken je uitgangspunten Lenie 't Hart

O

mevrouw Wentzel overleed vroeg haar man René of ik hem wilde helpen met de zeehonden. Dat doorkruiste mijn plan om een studie maatschappelijk werk te beginnen, maar ik vond het wel een mooie uitdaging en bovendien kon ik zo gebruik maken van mijn eigenschap dat ik niet alleen van dieren maar ook van mensen houd. Ik koos ervoor om de opvang in mijn eigen tuin te doen omdat mijn zoontje vijf jaar was en ik niet altijd van huis wilde zijn. Ik verwachtte niet dat ik het erg druk zou krijgen, want ik hoor het René nog zeggen: “Lenie, alleen in de zomer komen er wat zeehonden; in de winter ben je altijd vrij.” Ja ja. Maar op 21 december kwam er een telefoontje van mannen van Rijkswaterstaat die bezig waren om de Lauwerszee in te polderen. “Wij hebben hier een zeehond!” Ik zette mijn kind achterin de eend en tufte naar de Lauwerszeewerken. De grote stoere mannen wezen naar hun busje; ik deed de schuifdeur open en ja hoor, daar lag een zeehond. Nu kwam een andere eigenschap goed van pas: als je hebt gezegd dat je iets gaat doen, dan ga je ervoor, ook al heb je nog niets klaar. Jouw klant is koning en hoeft niet te weten wat jouw problemen zijn. Tot op de dag van vandaag is dat een uitgangspunt van ons werk in de crèche. Ik sloeg dus de zeehond - van minstens 17 kilo - onder mijn arm en wonder boven wonder heeft hij me niet gebeten. Ik bracht hem achter in mijn eend naar huis en deed hem in een wasteil die ik in de tuin had ingegraven. Toen haalde ik René Wentzel en een dierenarts erbij. Want ook dat is een eigenschap van mij: ik zoek altijd mensen die meer weten dan ik en waar ik van kan leren. Met eigenwijs zijn bereik je niets. Ook nu nog betrek ik de beste wetenschappers, hoogleraren en andere experts bij het werk van de crèche. Ze adviseren ons over alle mogelijke zaken, zoals zeehondenziektes, financiën, publiciteit, noem maar op en ze helpen mij om de juiste beslissingen te nemen. Zonder hun inbreng was er allang geen Zeehondencrèche meer geweest. Voor mij is er één heel belangrijk uitgangspunt: de zeehond is niet van mij; de zeehond is van zichzelf en wij als mensen zijn met elkaar verantwoordelijk voor zijn welzijn. Daarom zal ik nooit zeehonden in gevangenschap houden om mensen te vermaken. En ik zal nooit zeehonden gebruiken voor publiciteit. Dat is een dilemma, want we hebben publiciteit wél nodig; filmploegen en journalisten zijn altijd welkom. Ze mogen alles filmen, maar we maken hen duidelijk dat we niets in scène zetten als dat niet goed is voor de zeehond. Door die publiciteit raken mensen betrokken bij ons werk. Dat is nodig, want zonder betrokkenheid van de mensen kan je geen dieren redden. Dat geldt voor Nederland en dat geldt zeker ook voor onze projecten in andere landen. Maar dat laatste is weer een heel ander verhaal. Daarover een volgende keer!

Foto: met dank aan Lenie ‘t Hart

Op 21 december is het 42 jaar geleden dat de eerste zeehond bij mij kwam. Een mooi moment om terug te kijken hoe het allemaal begonnen is. Een beetje zelfreflectie kan geen kwaad… De familie Wentzel ving al jarenlang dieren op (ook zeehonden) in Uithuizen. Ik bracht er vaak gewonde en zieke vogels heen. Toen

leniethart@speakersacademy.nl

66


“Mijn ““Mijn Mijn vriendje vriendje vriendje Daan Daan Daan isis isziek. ziek. ziek.

hij hij hij ligt ligt ligt al al al lang lang lang in in in het het hetziekenhuis. ziekenhuis. ziekenhuis. Gelukkig Gelukkig Gelukkig logeren logeren logeren zijn zijn zijnouders ouders oudersin in in het het het Ronald Ronald Ronald McDonald McDonald McDonaldHuis Huis Huis en en en zijn zijn zijn ze ze ze altijd altijd altijd dichtbij. dichtbij. dichtbij. ””” Dat Dat Dat vindt vindt vindt Daan Daan Daan heel heel heelfijn! fijn! fijn!

Voor Voor Voor € 5,€€5,5,per per per maand maand maand brengt brengt brengt uu zieke uzieke zieke kinderen kinderen kinderen enen en hun hun hun ouders ouders ouders dicht dicht dicht bijbij elkaar. bijelkaar. elkaar. Word Word Word nunu nu donateur donateur donateur van van van het het het Ronald Ronald Ronald McDonald McDonald McDonald Kinderfonds. Kinderfonds. Kinderfonds.

www.kinderfondsknuffels.nl www.kinderfondsknuffels.nl www.kinderfondsknuffels.nl

Geef Geefeen een Geef een nachtzoen.nl nachtzoen.nl nachtzoen.nl

Ronald Ronald Ronald McDonald McDonald McDonald Huis Huis Huis Sophia Sophia Sophia Rotterdam Rotterdam Rotterdam

EenEen Een nachtzoen, nachtzoen, nachtzoen, eeneen een verhaaltje verhaaltje verhaaltje voor voor voor hethet het slapen, slapen, slapen, een een een knuffel: knuffel: knuffel: voor voor voor elkelk elk kind kind kind belangrijk, belangrijk, belangrijk, enen zeker enzeker zeker voor voor voor een een een kind kind kind dat dat dat in in het inhet het ziekenhuis ziekenhuis ziekenhuis ligt. ligt. ligt. Ronald Ronald Ronald McDonald McDonald McDonald Huis Huis Huis Sophia Sophia Sophia Rotterdam Rotterdam Rotterdam laat laat laat ouders ouders ouders diedie die verver ver van van van het het het ziekenhuis ziekenhuis ziekenhuis wonen wonen wonen toch toch toch dicht dicht dicht bijbij hun bijhun hun 67 zieke zieke zieke kind kind kind zijn. zijn. zijn. Sponsor Sponsor Sponsor eeneen een overnachting overnachting overnachting en en maak enmaak maak een een een nachtzoen nachtzoen nachtzoen voor voor voor elkelk elk kind kind kind mogelijk. mogelijk. mogelijk. GaGa Ga naar naar naar geefeennachtzoen.nl geefeennachtzoen.nl geefeennachtzoen.nl


“Mijn ““Mijn Mijn vriendje vriendje vriendje Daan Daan Daan isis isziek. ziek. ziek.

hij hij hij ligt ligt ligt al al al lang lang lang in in in het het hetziekenhuis. ziekenhuis. ziekenhuis. Gelukkig Gelukkig Gelukkig logeren logeren logeren zijn zijn zijnouders ouders oudersin in in het het het Ronald Ronald Ronald McDonald McDonald McDonaldHuis Huis Huis en en en zijn zijn zijn ze ze ze altijd altijd altijd dichtbij. dichtbij. dichtbij. ””” Dat Dat Dat vindt vindt vindt Daan Daan Daan heel heel heelfijn! fijn! fijn!

Voor Voor Voor € 5,€€5,5,per per per maand maand maand brengt brengt brengt uu zieke uzieke zieke kinderen kinderen kinderen enen en hun hun hun ouders ouders ouders dicht dicht dicht bijbij elkaar. bijelkaar. elkaar. Word Word Word nunu nu donateur donateur donateur van van van het het het Ronald Ronald Ronald McDonald McDonald McDonald Kinderfonds. Kinderfonds. Kinderfonds.

www.kinderfondsknuffels.nl www.kinderfondsknuffels.nl www.kinderfondsknuffels.nl

Geef Geefeen een Geef een nachtzoen.nl nachtzoen.nl nachtzoen.nl

Ronald Ronald Ronald McDonald McDonald McDonald Huis Huis Huis Sophia Sophia Sophia Rotterdam Rotterdam Rotterdam

EenEen Een nachtzoen, nachtzoen, nachtzoen, eeneen een verhaaltje verhaaltje verhaaltje voor voor voor hethet het slapen, slapen, slapen, een een een knuffel: knuffel: knuffel: voor voor voor elkelk elk kind kind kind belangrijk, belangrijk, belangrijk, enen zeker enzeker zeker voor voor voor een een een kind kind kind dat dat dat in in het inhet het ziekenhuis ziekenhuis ziekenhuis ligt. ligt. ligt. Ronald Ronald Ronald McDonald McDonald McDonald Huis Huis Huis Sophia Sophia Sophia Rotterdam Rotterdam Rotterdam laat laat laat ouders ouders ouders diedie die verver ver van van van het het het ziekenhuis ziekenhuis ziekenhuis wonen wonen wonen toch toch toch dicht dicht dicht bijbij hun bijhun hun 67 zieke zieke zieke kind kind kind zijn. zijn. zijn. Sponsor Sponsor Sponsor eeneen een overnachting overnachting overnachting en en maak enmaak maak een een een nachtzoen nachtzoen nachtzoen voor voor voor elkelk elk kind kind kind mogelijk. mogelijk. mogelijk. GaGa Ga naar naar naar geefeennachtzoen.nl geefeennachtzoen.nl geefeennachtzoen.nl


COLUMN

Roelof Hemmen coach mensen die ook die drang hebben, mensen met een verhaal, dat ze zo goed mogelijk willen overbrengen. Laatst zat ik met een aanstormend talent: ik vroeg hem een tekst voor te lezen, dat deed hij mooi. Maar toen ik hem vroeg om mij aan te kijken en te herhalen wat hij zojuist gezegd had bleef het stil omdat hij alleen maar had voorgelezen en niet vertéld had. De communicatie was vergeten. Confronterend, maar onvergetelijk.

Het is half vijf in de ochtend en de wereld is prachtig. De A4 is een racebaan, en in de studio van BNR Nieuwsradio in Amsterdam wacht het knisperverse nieuws van de dag om uit z’n cellofaantje te worden gehaald, en dat mag ik doen, op deze vroege dinsdagmorgen. Daar wordt een journalist gelukkig van! En dan is het feest nog niet afgelopen, want vanavond om half acht ga ik anderhalf miljoen RTL Nieuwskijkers een afgewogen samenvatting van de dag presenteren.

roelofhemmen@speakersacademy.nl

Ik vind het een eer om elke dag het nieuws te vertellen, erover te discussiëren: hoe moeten we het zien? Is wat we

zien ook wat het is? Waar schuurt het? Ik hou van communiceren, eigenlijk is dat mijn vak, het mooiste vak ter wereld. Ik

Foto: Erik Heijweege

Klinkt als een lange dag en dat is het ook, maar voor mij is het ook onverdunde, pure energie. Ik hou van de snelheid en de losheid van nieuwsradio, maar ook van de kolos die RTL Nieuws is, en de focus en de ordening die we in de maalstroom van het dagelijkse nieuws aanbrengen. Mijn oude vertrouwde liefde en mijn bruisende nieuwe liefde, en dat op één dag! Hemels…

Communiceren is ook kwetsbaar durven zijn. Laatst op een podium: vier mannen met een geweldig verhaal over verandering. Ik doe vier interviews van twintig minuten, over de essentie van hún verandering, voor een zaal met driehonderd ondernemers. Op dat podium is er echt contact, er is echte communicatie, er is een confrontatie, en dus komt er een écht verhaal. Een verhaal dat je onthoudt. Dat is communicatie. Ik hou ervan… Roelof Hemmen, RTL Nieuws/BNR Nieuwsradio

André Kuipers geflankeerd door de staf van Speakers Academy®

Van links naar rechts voorste rij: Célina Schüller, mr. Nina Kesar, mr. Liz ter Kuile, dr. André Kuipers, Solange de Booij, Albert de Booij, Emmelie Stapel MSc, Zhimin Cheng Van links naar rechts achterste rij: Hugo de Reus MA, Walter Kallenbach, René Warmerdam, Maarten Pino MSc, Fleur van Berkum.


COLUMN

Roelof Hemmen coach mensen die ook die drang hebben, mensen met een verhaal, dat ze zo goed mogelijk willen overbrengen. Laatst zat ik met een aanstormend talent: ik vroeg hem een tekst voor te lezen, dat deed hij mooi. Maar toen ik hem vroeg om mij aan te kijken en te herhalen wat hij zojuist gezegd had bleef het stil omdat hij alleen maar had voorgelezen en niet vertéld had. De communicatie was vergeten. Confronterend, maar onvergetelijk.

Het is half vijf in de ochtend en de wereld is prachtig. De A4 is een racebaan, en in de studio van BNR Nieuwsradio in Amsterdam wacht het knisperverse nieuws van de dag om uit z’n cellofaantje te worden gehaald, en dat mag ik doen, op deze vroege dinsdagmorgen. Daar wordt een journalist gelukkig van! En dan is het feest nog niet afgelopen, want vanavond om half acht ga ik anderhalf miljoen RTL Nieuwskijkers een afgewogen samenvatting van de dag presenteren.

roelofhemmen@speakersacademy.nl

Ik vind het een eer om elke dag het nieuws te vertellen, erover te discussiëren: hoe moeten we het zien? Is wat we

zien ook wat het is? Waar schuurt het? Ik hou van communiceren, eigenlijk is dat mijn vak, het mooiste vak ter wereld. Ik

Foto: Erik Heijweege

Klinkt als een lange dag en dat is het ook, maar voor mij is het ook onverdunde, pure energie. Ik hou van de snelheid en de losheid van nieuwsradio, maar ook van de kolos die RTL Nieuws is, en de focus en de ordening die we in de maalstroom van het dagelijkse nieuws aanbrengen. Mijn oude vertrouwde liefde en mijn bruisende nieuwe liefde, en dat op één dag! Hemels…

Communiceren is ook kwetsbaar durven zijn. Laatst op een podium: vier mannen met een geweldig verhaal over verandering. Ik doe vier interviews van twintig minuten, over de essentie van hún verandering, voor een zaal met driehonderd ondernemers. Op dat podium is er echt contact, er is echte communicatie, er is een confrontatie, en dus komt er een écht verhaal. Een verhaal dat je onthoudt. Dat is communicatie. Ik hou ervan… Roelof Hemmen, RTL Nieuws/BNR Nieuwsradio

André Kuipers geflankeerd door de staf van Speakers Academy®

Van links naar rechts voorste rij: Célina Schüller, mr. Nina Kesar, mr. Liz ter Kuile, dr. André Kuipers, Solange de Booij, Albert de Booij, Emmelie Stapel MSc, Zhimin Cheng Van links naar rechts achterste rij: Hugo de Reus MA, Walter Kallenbach, René Warmerdam, Maarten Pino MSc, Fleur van Berkum.


COLUMN

MARC VAN ECK

I

Businessplan op 1 A4 Succesvol met OGSM

Iedereen heeft plannen. Zakelijk en privé. Maar we realiseren die plannen vaker niet dan wel. We leven in de waan van de dag en komen gewoon niet toe aan de uitvoering. Of iemand heeft plannen bedacht, maar niemand erbij betrokken waardoor draagvlak ontbreekt. “Maar wat nog het meest voorkomt”, zo stelt Marc van Eck, co-auteur van het boek ‘Businessplan op 1 A4’, “is dat we wel plannen hebben, maar dat ze te vaag, weinig inspirerend of richtingloos zijn”. Die tijden zijn voorbij, want met het boek Businessplan op 1 A4; succesvol met OGSM’ maak je een (business)plan dat wél werkt. Met behulp van de OGSM-methodiek maak je je dromen, ideeën en plannen concreet. OGSM staat voor Objective, Goals, Strategies, Measures en omhelst een plan op, jawel, 1 A4 en dat leidt van visie naar actie. Het verbindt ambitieuze doelstellingen aan concrete activiteiten. Marc van Eck: “Een businessplan maken is zo geen ‘moetje’ meer, maar een moment om gestructureerd en strategisch te bepalen waar je over een bepaalde tijd wilt zijn en hoe je daar gaat komen.” Businessplan op 1 A4 is geschreven om je aan de hand van vele voorbeelden, praktische tips en oefeningen te helpen de OGSM-methodiek eigen te maken. De focus ligt op een zakelijke toepassing, maar niets houdt je tegen om de methodiek ook privé te gebruiken. De OGSM-methodiek kan immers toegepast worden op alles waar je een plan voor nodig hebt. De methodiek is wereldwijd bewezen effectief. Zo heeft deze aanpak ertoe geleid dat het de NASA gelukt is om de ‘onmogelijke’ droom van John F. Kennedy te realiseren en eerder een man op de maan te zetten dan aartsrivaal Rusland. Andere organisaties die er al jarenlang mee werken zijn bijvoorbeeld Procter & Gamble, Coca-Cola en Business Openers. Aan de slag dus als je nog succesvoller wilt zijn!

Over de auteurs: Foto: Dhinand Kleine

Marc van Eck, Ellen Leenhouts en Judith Tielen zijn allen partner bij strategisch marketingadviesbureau Business Openers. In hun adviespraktijk hebben zij de afgelopen jaren veel van hun klanten met OGSM verder geholpen. Marc van Eck, Niels Willems en Ellen Leenhouts zijn ook auteur van het boek ‘Internal Branding in de praktijk, het merk als kompas’ dat volgens het Tijdschrift van Marketing het beste marketingboek was van 2008. Zij geven ook lezingen over (Internal) Branding, Positionering en Strategie. Te boeken via Speakers Academy.

marcvaneck@speakersacademy.nl

69


COLUMN

MARC VAN ECK

I

Businessplan op 1 A4 Succesvol met OGSM

Iedereen heeft plannen. Zakelijk en privé. Maar we realiseren die plannen vaker niet dan wel. We leven in de waan van de dag en komen gewoon niet toe aan de uitvoering. Of iemand heeft plannen bedacht, maar niemand erbij betrokken waardoor draagvlak ontbreekt. “Maar wat nog het meest voorkomt”, zo stelt Marc van Eck, co-auteur van het boek ‘Businessplan op 1 A4’, “is dat we wel plannen hebben, maar dat ze te vaag, weinig inspirerend of richtingloos zijn”. Die tijden zijn voorbij, want met het boek Businessplan op 1 A4; succesvol met OGSM’ maak je een (business)plan dat wél werkt. Met behulp van de OGSM-methodiek maak je je dromen, ideeën en plannen concreet. OGSM staat voor Objective, Goals, Strategies, Measures en omhelst een plan op, jawel, 1 A4 en dat leidt van visie naar actie. Het verbindt ambitieuze doelstellingen aan concrete activiteiten. Marc van Eck: “Een businessplan maken is zo geen ‘moetje’ meer, maar een moment om gestructureerd en strategisch te bepalen waar je over een bepaalde tijd wilt zijn en hoe je daar gaat komen.” Businessplan op 1 A4 is geschreven om je aan de hand van vele voorbeelden, praktische tips en oefeningen te helpen de OGSM-methodiek eigen te maken. De focus ligt op een zakelijke toepassing, maar niets houdt je tegen om de methodiek ook privé te gebruiken. De OGSM-methodiek kan immers toegepast worden op alles waar je een plan voor nodig hebt. De methodiek is wereldwijd bewezen effectief. Zo heeft deze aanpak ertoe geleid dat het de NASA gelukt is om de ‘onmogelijke’ droom van John F. Kennedy te realiseren en eerder een man op de maan te zetten dan aartsrivaal Rusland. Andere organisaties die er al jarenlang mee werken zijn bijvoorbeeld Procter & Gamble, Coca-Cola en Business Openers. Aan de slag dus als je nog succesvoller wilt zijn!

Over de auteurs: Foto: Dhinand Kleine

Marc van Eck, Ellen Leenhouts en Judith Tielen zijn allen partner bij strategisch marketingadviesbureau Business Openers. In hun adviespraktijk hebben zij de afgelopen jaren veel van hun klanten met OGSM verder geholpen. Marc van Eck, Niels Willems en Ellen Leenhouts zijn ook auteur van het boek ‘Internal Branding in de praktijk, het merk als kompas’ dat volgens het Tijdschrift van Marketing het beste marketingboek was van 2008. Zij geven ook lezingen over (Internal) Branding, Positionering en Strategie. Te boeken via Speakers Academy.

marcvaneck@speakersacademy.nl

69


COLUMN

Tienpuntenplannen en pompeuze visies we iemand die bijvoorbeeld verslaafd is dan voortaan maar aan zijn lot over? Nee, natuurlijk niet. Mijn stelling is dat die echt niet geholpen is met een informatiefoldertje of weer een nieuwe wet. ‘Ijdeldrift!’ zou Thorbecke dat noemen. Hier moet de overheid gewoon goed handwerk leveren. En daar gaat het juist vaak mis. Ik heb de afgelopen jaren veel ouders gesproken die in pure wanhoop waren over hun kind en geen poot aan de grond krijgen bij Jeugdzorg of de politie. Hier is de wet niet het probleem, maar een praktisch gebrek aan samenwer-

king en een menselijke behandeling. Ook in de ouderenzorg, het onderwijs en bij de politie zie ik dit veel misgaan. De overheid moet zich veel meer richten op goede uitvoering van beleid, toegankelijkheid, beter samenwerken, flexibiliteit en het bieden van maatwerk. Verdoe geen ijdele tijd aan het concentreren op papier, maar sla de ogen op, en steek de handen uit de mouwen! Boris van der Ham Voormalig lid van de Tweede Kamer Schrijver van het boek ‘De Vrije Moraal’

Foto: met dank aan Boris van der Ham

G

Geen ‘ijdeldrift’ maar handen uit de mouwen! Nederland is af, hoor je wel eens. Ons land behoort tot de meest welvarende ter wereld en onze inwoners zijn het gelukkigst. Het is allemaal waar. En toch er nog veel mis in Nederland. De behandeling van ouderen in de zorg, de kwaliteit van onderwijs, eenzaamheid, verslaving en misbruik – hoezo, Nederland is af? Die tegenstelling leidt bij politici en beleidsmakers soms tot merkwaardige reflexen. Uit ongemakkelijkheid over deze tegenstelling wordt er bij een misstand om het hardst geroepen om een nieuwe regel. Dat zien we bijvoorbeeld bij vraagstukken rond seks, drank en drugs. Regelmatig verschijnen er onheilspellende berichten in de media over ‘de losgeslagen jeugd’ en allerlei exotische gevaren in het uitgaansleven. Media, opiniemakers en politici buitelen dan over elkaar heen om keiharde maatregelen te eisen. "Minister, grijp in!!!” Vervolgens worden er weer nieuwe regels, tienpuntenplannen en pompeuze visies uitgebraakt. Die hyperigheid rond dit soort onderwerpen lijkt iets van de laatste jaren te zijn, maar niets is minder waar. Toen de media 100 jaar geleden schreven over Nederlandse matrozen die aan land de bloemetjes buiten zetten, eisten sommige Kamerleden onmiddellijk ingrijpen van de Regering. Na een mediahype in de Europese media in 1909 over het drankje absint werd het in Nederland terstond, zonder al te veel argumenten, verboden. In de jaren ’20 van de vorige eeuw leidde zorgen over ‘de dancing’ (een voorloper van de discotheek) tot Kamervragen en zelfs tot strenge wettelijke regels over hoe dicht mensen op elkaar mochten dansen. Nog los van de vraag of dit soort verboden wenselijk is – een verbod om te dansen lijkt me nou niet echt wenselijk! – weten we ook dat ze niet werken. In antwoord op de roep om ingrijpen tegen de matrozen verzuchtte de toenmalige minister van Marine dan ook: “Ik kan toch niet achter elke matroos een kindermeisje sturen?” Ook de grote liberale staatsman Johan Rudolph Thorbecke was realistisch. Al in 1851 dempte hij de verwachtingen die politici hebben van wetten. Hij zei: ‘De magteloosheid van den wetgever, de ijdeldrift zijner pogingen is ook nergens meer blijkbaar geworden dan op dat gebied.’ Maar laten

Boris van der Ham

borisvanderham@speakersacademy.nl

70


COLUMN

Tienpuntenplannen en pompeuze visies we iemand die bijvoorbeeld verslaafd is dan voortaan maar aan zijn lot over? Nee, natuurlijk niet. Mijn stelling is dat die echt niet geholpen is met een informatiefoldertje of weer een nieuwe wet. ‘Ijdeldrift!’ zou Thorbecke dat noemen. Hier moet de overheid gewoon goed handwerk leveren. En daar gaat het juist vaak mis. Ik heb de afgelopen jaren veel ouders gesproken die in pure wanhoop waren over hun kind en geen poot aan de grond krijgen bij Jeugdzorg of de politie. Hier is de wet niet het probleem, maar een praktisch gebrek aan samenwer-

king en een menselijke behandeling. Ook in de ouderenzorg, het onderwijs en bij de politie zie ik dit veel misgaan. De overheid moet zich veel meer richten op goede uitvoering van beleid, toegankelijkheid, beter samenwerken, flexibiliteit en het bieden van maatwerk. Verdoe geen ijdele tijd aan het concentreren op papier, maar sla de ogen op, en steek de handen uit de mouwen! Boris van der Ham Voormalig lid van de Tweede Kamer Schrijver van het boek ‘De Vrije Moraal’

Foto: met dank aan Boris van der Ham

G

Geen ‘ijdeldrift’ maar handen uit de mouwen! Nederland is af, hoor je wel eens. Ons land behoort tot de meest welvarende ter wereld en onze inwoners zijn het gelukkigst. Het is allemaal waar. En toch er nog veel mis in Nederland. De behandeling van ouderen in de zorg, de kwaliteit van onderwijs, eenzaamheid, verslaving en misbruik – hoezo, Nederland is af? Die tegenstelling leidt bij politici en beleidsmakers soms tot merkwaardige reflexen. Uit ongemakkelijkheid over deze tegenstelling wordt er bij een misstand om het hardst geroepen om een nieuwe regel. Dat zien we bijvoorbeeld bij vraagstukken rond seks, drank en drugs. Regelmatig verschijnen er onheilspellende berichten in de media over ‘de losgeslagen jeugd’ en allerlei exotische gevaren in het uitgaansleven. Media, opiniemakers en politici buitelen dan over elkaar heen om keiharde maatregelen te eisen. "Minister, grijp in!!!” Vervolgens worden er weer nieuwe regels, tienpuntenplannen en pompeuze visies uitgebraakt. Die hyperigheid rond dit soort onderwerpen lijkt iets van de laatste jaren te zijn, maar niets is minder waar. Toen de media 100 jaar geleden schreven over Nederlandse matrozen die aan land de bloemetjes buiten zetten, eisten sommige Kamerleden onmiddellijk ingrijpen van de Regering. Na een mediahype in de Europese media in 1909 over het drankje absint werd het in Nederland terstond, zonder al te veel argumenten, verboden. In de jaren ’20 van de vorige eeuw leidde zorgen over ‘de dancing’ (een voorloper van de discotheek) tot Kamervragen en zelfs tot strenge wettelijke regels over hoe dicht mensen op elkaar mochten dansen. Nog los van de vraag of dit soort verboden wenselijk is – een verbod om te dansen lijkt me nou niet echt wenselijk! – weten we ook dat ze niet werken. In antwoord op de roep om ingrijpen tegen de matrozen verzuchtte de toenmalige minister van Marine dan ook: “Ik kan toch niet achter elke matroos een kindermeisje sturen?” Ook de grote liberale staatsman Johan Rudolph Thorbecke was realistisch. Al in 1851 dempte hij de verwachtingen die politici hebben van wetten. Hij zei: ‘De magteloosheid van den wetgever, de ijdeldrift zijner pogingen is ook nergens meer blijkbaar geworden dan op dat gebied.’ Maar laten

Boris van der Ham

borisvanderham@speakersacademy.nl

70


COLUMN

Een crisis biedt mogelijkheden om orde in de chaos te scheppen

N

Farid Tabarki

Nog maar enige decennia geleden was het leven een stuk overzichtelijker. Je ging naar je werk en betaalde belasting. Hoe overheid of goede doelen hun taken uitvoerden en hoe bedrijven hun geld verdienden, ging de meeste mensen boven hun pet. Dat gaf niets: met voortdurend toenemende welvaart en een beperkte blik op de wereld was het leeuwendeel van de mensen tevreden. Nu is het crisis. In economische zin: de vraag rijst of het all-inclusive arrangement van de verzorgingsstaat wel betaalbaar blijft. Maar er is daarnaast nog iets veel fundamentelers aan de had. Crisis betekent in het oud-Grieks niet ‘ramp’, maar eerder ‘moment van keuze’ of ‘onderscheiding’. Een crisis biedt problemen, maar ook mogelijkheden om orde in de chaos te scheppen. Wat dan ook bijzonder helpt is dat we in een tijd leven van Radicale Decentralisatie en Radicale Transparantie. Organisaties worden steeds opener en eerlijker over de producten en diensten die zij leveren. Een mooi voorbeeld van een transparanter wordende wereld is de zaak rond British Petroleum. Toen de Deepwater Horizon in 2010 explodeerde en een enorm olielek teweeg bracht, kon je de ontwikkelingen 24 uur per dag bekijken via een webcam. Je kon het beeld gemakkelijk in een hoekje van je desktop zetten. BP probeerde de imagoschade nog te beperken met persberichten, maar dat lukte niet: internetgebruikers zagen het tegendeel met hun eigen ogen. De discussie werd hiermee transparant. In toenemende mate zien we dan ook dat steeds meer individuen en organisaties er bewust voor kiezen om allerlei gevoelige informatie simpelweg ter beschikking te stellen – dat scheelt een hoop geld aan beveiliging. Zo is op de website van het kledingmerk Honest By – the world’s first 100% transparent company – de volledige prijscalculatie van de kledingstukken die ze verkopen te vinden en heeft de Noorse overheid besloten om alle belastingaangiftes te ontsluiten via een website. Iedereen kan nu even controleren of de mooie nieuwe SUV van de buren wel van wit geld is gekocht.

Farid Tabarki is de oprichter en directeur van Studio Zeitgeist. Hij doet sinds 2000 onderzoek naar de (Europese) tijdgeest. Onderwerpen waar hij met zijn studio onder andere onderzoek naar doet zijn radicale decentralisatie, radicale transparantie, (social) media, marketing/PR etc. Zijn inzichten worden succesvol ingezet bij verschillende (internationale) organisaties. De afgelopen jaren heeft hij bovendien in Nederland en andere Europese landen vele lezingen en keynotes gegeven. Farid is dit jaar dan ook uitgeroepen tot Trendwatcher of the Year 2012-2013. Daarnaast presenteert hij tv-programma’s als MTV Coolpolitics en Durf te Denken, van Socrates tot Sartre en is hij veelgevraagd dagvoorzitter en gespreksleider. Als medeoprichter van The Finishing School ondersteunt Farid ten slotte toptalent uit overheden F en bedrijven om zich breder te ontwikkelen. Meer informatie is te vinden op www.studiozeitgeist.eu en www.finishingschool.nl

Foto: met dank aan Farid Tabarki

Maar er is nog iets aan de hand. Geholpen door informatie- en communicatietechnologie krijgt de burgerconsument meer macht. Het is de tijd van power to the people. Niet als holle frase, maar juist als een concrete ontwikkeling waarbij burgerconsumenten zélf aan de slag gaan met hun eigen oplossingen. Deze Radicale Decentralisatie stelt eenieder in staat om zelf energie op te wekken met gebruik van zonnepanelen, producten te ‘printen’ dankzij 3Dprinters, voor hotelier te spelen met behulp van Airbnb en ideëen gefinancieerd te krijgen door online crowd funding platforms als kickstarter.com De uitdaging die dan ook voor ons ligt, is hoe bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en burgerconsumenten omgaan met de crisis, of beter: dit moment van keuze. Consumenten zijn producenten geworden en bedrijven veranderen van producenten in service providers. Bent u klaar voor deze transformatie?

faridtabarki@speakersacademy.nl

71


COLUMN

Een crisis biedt mogelijkheden om orde in de chaos te scheppen

N

Farid Tabarki

Nog maar enige decennia geleden was het leven een stuk overzichtelijker. Je ging naar je werk en betaalde belasting. Hoe overheid of goede doelen hun taken uitvoerden en hoe bedrijven hun geld verdienden, ging de meeste mensen boven hun pet. Dat gaf niets: met voortdurend toenemende welvaart en een beperkte blik op de wereld was het leeuwendeel van de mensen tevreden. Nu is het crisis. In economische zin: de vraag rijst of het all-inclusive arrangement van de verzorgingsstaat wel betaalbaar blijft. Maar er is daarnaast nog iets veel fundamentelers aan de had. Crisis betekent in het oud-Grieks niet ‘ramp’, maar eerder ‘moment van keuze’ of ‘onderscheiding’. Een crisis biedt problemen, maar ook mogelijkheden om orde in de chaos te scheppen. Wat dan ook bijzonder helpt is dat we in een tijd leven van Radicale Decentralisatie en Radicale Transparantie. Organisaties worden steeds opener en eerlijker over de producten en diensten die zij leveren. Een mooi voorbeeld van een transparanter wordende wereld is de zaak rond British Petroleum. Toen de Deepwater Horizon in 2010 explodeerde en een enorm olielek teweeg bracht, kon je de ontwikkelingen 24 uur per dag bekijken via een webcam. Je kon het beeld gemakkelijk in een hoekje van je desktop zetten. BP probeerde de imagoschade nog te beperken met persberichten, maar dat lukte niet: internetgebruikers zagen het tegendeel met hun eigen ogen. De discussie werd hiermee transparant. In toenemende mate zien we dan ook dat steeds meer individuen en organisaties er bewust voor kiezen om allerlei gevoelige informatie simpelweg ter beschikking te stellen – dat scheelt een hoop geld aan beveiliging. Zo is op de website van het kledingmerk Honest By – the world’s first 100% transparent company – de volledige prijscalculatie van de kledingstukken die ze verkopen te vinden en heeft de Noorse overheid besloten om alle belastingaangiftes te ontsluiten via een website. Iedereen kan nu even controleren of de mooie nieuwe SUV van de buren wel van wit geld is gekocht.

Farid Tabarki is de oprichter en directeur van Studio Zeitgeist. Hij doet sinds 2000 onderzoek naar de (Europese) tijdgeest. Onderwerpen waar hij met zijn studio onder andere onderzoek naar doet zijn radicale decentralisatie, radicale transparantie, (social) media, marketing/PR etc. Zijn inzichten worden succesvol ingezet bij verschillende (internationale) organisaties. De afgelopen jaren heeft hij bovendien in Nederland en andere Europese landen vele lezingen en keynotes gegeven. Farid is dit jaar dan ook uitgeroepen tot Trendwatcher of the Year 2012-2013. Daarnaast presenteert hij tv-programma’s als MTV Coolpolitics en Durf te Denken, van Socrates tot Sartre en is hij veelgevraagd dagvoorzitter en gespreksleider. Als medeoprichter van The Finishing School ondersteunt Farid ten slotte toptalent uit overheden F en bedrijven om zich breder te ontwikkelen. Meer informatie is te vinden op www.studiozeitgeist.eu en www.finishingschool.nl

Foto: met dank aan Farid Tabarki

Maar er is nog iets aan de hand. Geholpen door informatie- en communicatietechnologie krijgt de burgerconsument meer macht. Het is de tijd van power to the people. Niet als holle frase, maar juist als een concrete ontwikkeling waarbij burgerconsumenten zélf aan de slag gaan met hun eigen oplossingen. Deze Radicale Decentralisatie stelt eenieder in staat om zelf energie op te wekken met gebruik van zonnepanelen, producten te ‘printen’ dankzij 3Dprinters, voor hotelier te spelen met behulp van Airbnb en ideëen gefinancieerd te krijgen door online crowd funding platforms als kickstarter.com De uitdaging die dan ook voor ons ligt, is hoe bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en burgerconsumenten omgaan met de crisis, of beter: dit moment van keuze. Consumenten zijn producenten geworden en bedrijven veranderen van producenten in service providers. Bent u klaar voor deze transformatie?

faridtabarki@speakersacademy.nl

71


COLUMN

De privacyramp die EPD heet Brenno de Winter

H

Het is een prettige gedachte dat behalve zorgverleners niemand bij de medische informatie mag. Dan maakt het niet uit of het de zwangerschap na een verkrachting, de terminale kanker, de angststoornis, de onmogelijkheid om kinderen te krijgen of gewoon de verkoudheid is. Als u niet wilt mag u dat voor uzelf houden.

hulpverlener meteen kan zien wat er loos is. In zo’n situatie is de capaciteit om reguliere zorg te verlenen er niet. Ook in andere extreme situaties is het voorstelbaar dat het recht op geheimhouding wordt doorbroken.

Digitale ramp

Die vertrouwelijkheid is de basis voor de relatie tussen een arts en patiënt. Daarom is het verschrikkelijk als dat wordt doorbroken. Daar kun je vanaf wijken als de belangen groter zijn. Bij een ramp met honderden gewonden zul je met gewondenkaarten moeten werken, die op de patiënt worden aangebracht, zodat iedere

Door de digitalisering zijn de gevaren anders geworden. Ooit was het stelen van een compleet medisch archief van een ziekenhuis een megaoperatie waar meerdere vrachtwagens een hoofdrol in spelen. Vandaag de dag volstaat een USB-stick of met een beetje pech een externe harde schijf die in de binnenzak van een confectiejasje past. En het voordeel is dat het vrijwel direct na aansluiten op een computer doorzoekbaar is. Privacyschendingen zijn daarmee snel, simpel en effectief geworden. Met dank aan het Landelijk EPD wordt het mogelijk links en rechts gegevens op te vragen en tussen zorgverleners uit te wisselen. De basisgedachte is dat bij een noodsituatie overal in Nederland uw gegevens beschikbaar zijn. Veilig en snel toegankelijk voor het beperkte leger van een paar honderdduizend zorgverleners. Maar het dossier is zwaar incompleet en dus is het redden van levens geen vanzelfsprekendheid.

Veilig is bewezen onveilig Voor de beveiliging moet volgens verklaarde voorstanders aan zware eisen worden gedaan. Meestal praten we dan over de NEN 7510-norm. Dat is het beveiligingsniveau dat het Groene Hart Ziekenhuis met succes had behaald. U weet wel dat ziekenhuis dat 47 of 52 (ze weten het niet meer) medische dossiers lekte, van duizenden patiënten medische informatie lekte en van bijna een half miljoen patiënten persoonsgegevens toegankelijk had gemaakt. De data waren beveiligd met het wachtwoord ‘groen2000’ dat kennelijk overal werkte.

Foto: Walter Kallenbach

Dat deze gegevens jarenlang op een internetserver stonden deerde niet om doodleuk het predicaat ‘veilig’ te krijgen. En dat is meteen ook het probleem het EPD is beveiligd met het niveautje Groene Hart en daarmee dus te onveilig om te kunnen vertrouwen. Ergo: weinig winst en veel risico is geen aanbeveling voor het EPD. Dat beeld werd in het verleden versterkt door wetenschappers die waarschuwden voor het medisch dossier. Het is dus niet voor niets dat ICT’ers en artsen massaal bedankten voor de eer en zich lieten uitschrijven. Nu is het mantra de arts krijgt geld als u ‘ja’ zegt tegen het EPD. Een beloning voor het nemen van een enorm risico: het opgeven van de vertrouwelijkheid tussen patiënt en arts. Voor mij reden genoeg om deze gifbeker aan mij voorbij te laten gaan en te wachten op een systeem met minder afbreukrisico. Gewoon omdat ik de gevaren ken en de voordelen nauwelijks zie. Mijn mantra is nog altijd: u verwerkt mijn gegevens veilig of u verwerkt ze niet.

brennodewinter@speakersacademy.nl

72


COLUMN

De privacyramp die EPD heet Brenno de Winter

H

Het is een prettige gedachte dat behalve zorgverleners niemand bij de medische informatie mag. Dan maakt het niet uit of het de zwangerschap na een verkrachting, de terminale kanker, de angststoornis, de onmogelijkheid om kinderen te krijgen of gewoon de verkoudheid is. Als u niet wilt mag u dat voor uzelf houden.

hulpverlener meteen kan zien wat er loos is. In zo’n situatie is de capaciteit om reguliere zorg te verlenen er niet. Ook in andere extreme situaties is het voorstelbaar dat het recht op geheimhouding wordt doorbroken.

Digitale ramp

Die vertrouwelijkheid is de basis voor de relatie tussen een arts en patiënt. Daarom is het verschrikkelijk als dat wordt doorbroken. Daar kun je vanaf wijken als de belangen groter zijn. Bij een ramp met honderden gewonden zul je met gewondenkaarten moeten werken, die op de patiënt worden aangebracht, zodat iedere

Door de digitalisering zijn de gevaren anders geworden. Ooit was het stelen van een compleet medisch archief van een ziekenhuis een megaoperatie waar meerdere vrachtwagens een hoofdrol in spelen. Vandaag de dag volstaat een USB-stick of met een beetje pech een externe harde schijf die in de binnenzak van een confectiejasje past. En het voordeel is dat het vrijwel direct na aansluiten op een computer doorzoekbaar is. Privacyschendingen zijn daarmee snel, simpel en effectief geworden. Met dank aan het Landelijk EPD wordt het mogelijk links en rechts gegevens op te vragen en tussen zorgverleners uit te wisselen. De basisgedachte is dat bij een noodsituatie overal in Nederland uw gegevens beschikbaar zijn. Veilig en snel toegankelijk voor het beperkte leger van een paar honderdduizend zorgverleners. Maar het dossier is zwaar incompleet en dus is het redden van levens geen vanzelfsprekendheid.

Veilig is bewezen onveilig Voor de beveiliging moet volgens verklaarde voorstanders aan zware eisen worden gedaan. Meestal praten we dan over de NEN 7510-norm. Dat is het beveiligingsniveau dat het Groene Hart Ziekenhuis met succes had behaald. U weet wel dat ziekenhuis dat 47 of 52 (ze weten het niet meer) medische dossiers lekte, van duizenden patiënten medische informatie lekte en van bijna een half miljoen patiënten persoonsgegevens toegankelijk had gemaakt. De data waren beveiligd met het wachtwoord ‘groen2000’ dat kennelijk overal werkte.

Foto: Walter Kallenbach

Dat deze gegevens jarenlang op een internetserver stonden deerde niet om doodleuk het predicaat ‘veilig’ te krijgen. En dat is meteen ook het probleem het EPD is beveiligd met het niveautje Groene Hart en daarmee dus te onveilig om te kunnen vertrouwen. Ergo: weinig winst en veel risico is geen aanbeveling voor het EPD. Dat beeld werd in het verleden versterkt door wetenschappers die waarschuwden voor het medisch dossier. Het is dus niet voor niets dat ICT’ers en artsen massaal bedankten voor de eer en zich lieten uitschrijven. Nu is het mantra de arts krijgt geld als u ‘ja’ zegt tegen het EPD. Een beloning voor het nemen van een enorm risico: het opgeven van de vertrouwelijkheid tussen patiënt en arts. Voor mij reden genoeg om deze gifbeker aan mij voorbij te laten gaan en te wachten op een systeem met minder afbreukrisico. Gewoon omdat ik de gevaren ken en de voordelen nauwelijks zie. Mijn mantra is nog altijd: u verwerkt mijn gegevens veilig of u verwerkt ze niet.

brennodewinter@speakersacademy.nl

72


COLUMN

Stront aan de knikker mr. Richard Korver

A

Als procesadvocaat word je over het algemeen ergens bij geroepen (dat is overigens de letterlijke betekenis van het Latijnse woord advocare) als er stront aan de knikker is, ellende dus. Of het nu om een zedenzaak gaat, een kroongetuige, een ontslagzaak, een gedwongen verkoop van een woning of een uithuisplaatsing van een kind, altijd gaat het ergens om, voor de cliënt vaak om iets wat zijn leven op dat moment totaal beheerst. Hoe loods je mensen daar veilig doorheen? Wat wordt de strategie? Richting tegenpartij, richting rechters, andere instanties, media en niet in de laatste plaats richting je eigen cliënt? Hoe bepaal je die strategie? Doe je dat alleen of juist samen? Daarover gaan soms debatten waar ik aan deelneem, lezingen die ik verzorg, colleges die ik geef. Dat kan gekoppeld zijn aan een specifieke casus, of aan een meer algemeen debat of onderwerp. Dat gaat altijd gepaard met het beeldend vertellen van een verhaal, zodat mensen dat voor zich kunnen zien, liefst op dusdanige wijze dat mensen daar ook nog iets bij voelen. Dat kan met humor of met shock. Die zaken blijven namelijk lang(er) hangen. Tijdens een van die lezingen vroeg iemand mij: "Voelt u zich geen grossier in ellende?" Het antwoord is: nee. Advocaten moeten altijd proberen er het beste voor hun cliënt uit te halen. Dat doe je meestal niet door de negatieve kant van de zaak te benadrukken. Wel door hoop te bieden, een uitweg te zoeken, een oplossing aan te dragen, maar ook door open te staan voor nieuwe inzichten. Zo vroeg een student mij eens of afschaffing van strafrecht niet een uitstekende oplossing zou zijn voor alle klachten die er over het strafrecht bestaan. Daar kun je dan vervolgens uitstekend over debatteren.

De fameuze laatste woorden van deze verslaafde, toen de rechter hem het laatste woord gaf nadat zijn raadsman een gloedvol betoog had gehouden over gebrek aan bewijs dat zijn client een vrijspraak zou opleveren: "Ik zal het nooit meer doen Edelachtbare" brachten een glimlach op het gezicht van de Officier van Justitie en de politierechter die hem vervolgens toch veroordeelde. Les: soms is het beter als de cliënt niet meegaat naar de zitting. Je kunt nog zoveel bedenken, ergens bij geroepen worden en je stinkende best doen. Sommige stront krijg je niet van een knikker af, al praat je nog zo mooi. Of met andere woorden: de strategie is zo goed als dat je je eraan houdt. 73

Foto: met dank aan Richard Korver

Ook kleine zaakjes leveren wijze lessen op. Neem de zaak van de junk, die wandelend vanuit de Jellinekkliniek een fiets 'tegenkwam' en vervolgens werd aangehouden op verdenking van diefstal toen hij die fiets zijn eigen appartement in zeulde. Hij stelde dat hij regels had meegekregen over regelmaat. Hij moest iedere dag om 20.00 uur eten en daarna slapen. Dat stond ook op een stuk papier van de Jellinek dat in zijn broekzak werd aangetroffen toen hij werd aangehouden. Hij had de fiets gevonden en veiliggesteld, hij zou deze de volgende dag zijn gaan afgeven op het bureau. U begrijpt: strategie bepaald, pleidooi gehouden.

Mr. Richard Korver, ook bekend als @jeadvocaat is advocaat in Amsterdam, auteur van ‘Recht van Spreken’ en voorzitter van het Landelijk Advocaten Netwerk Zeden Slachtoffers (LANZS) richardkorver@speakersacademy.nl


COLUMN

Stront aan de knikker mr. Richard Korver

A

Als procesadvocaat word je over het algemeen ergens bij geroepen (dat is overigens de letterlijke betekenis van het Latijnse woord advocare) als er stront aan de knikker is, ellende dus. Of het nu om een zedenzaak gaat, een kroongetuige, een ontslagzaak, een gedwongen verkoop van een woning of een uithuisplaatsing van een kind, altijd gaat het ergens om, voor de cliënt vaak om iets wat zijn leven op dat moment totaal beheerst. Hoe loods je mensen daar veilig doorheen? Wat wordt de strategie? Richting tegenpartij, richting rechters, andere instanties, media en niet in de laatste plaats richting je eigen cliënt? Hoe bepaal je die strategie? Doe je dat alleen of juist samen? Daarover gaan soms debatten waar ik aan deelneem, lezingen die ik verzorg, colleges die ik geef. Dat kan gekoppeld zijn aan een specifieke casus, of aan een meer algemeen debat of onderwerp. Dat gaat altijd gepaard met het beeldend vertellen van een verhaal, zodat mensen dat voor zich kunnen zien, liefst op dusdanige wijze dat mensen daar ook nog iets bij voelen. Dat kan met humor of met shock. Die zaken blijven namelijk lang(er) hangen. Tijdens een van die lezingen vroeg iemand mij: "Voelt u zich geen grossier in ellende?" Het antwoord is: nee. Advocaten moeten altijd proberen er het beste voor hun cliënt uit te halen. Dat doe je meestal niet door de negatieve kant van de zaak te benadrukken. Wel door hoop te bieden, een uitweg te zoeken, een oplossing aan te dragen, maar ook door open te staan voor nieuwe inzichten. Zo vroeg een student mij eens of afschaffing van strafrecht niet een uitstekende oplossing zou zijn voor alle klachten die er over het strafrecht bestaan. Daar kun je dan vervolgens uitstekend over debatteren.

De fameuze laatste woorden van deze verslaafde, toen de rechter hem het laatste woord gaf nadat zijn raadsman een gloedvol betoog had gehouden over gebrek aan bewijs dat zijn client een vrijspraak zou opleveren: "Ik zal het nooit meer doen Edelachtbare" brachten een glimlach op het gezicht van de Officier van Justitie en de politierechter die hem vervolgens toch veroordeelde. Les: soms is het beter als de cliënt niet meegaat naar de zitting. Je kunt nog zoveel bedenken, ergens bij geroepen worden en je stinkende best doen. Sommige stront krijg je niet van een knikker af, al praat je nog zo mooi. Of met andere woorden: de strategie is zo goed als dat je je eraan houdt. 73

Foto: met dank aan Richard Korver

Ook kleine zaakjes leveren wijze lessen op. Neem de zaak van de junk, die wandelend vanuit de Jellinekkliniek een fiets 'tegenkwam' en vervolgens werd aangehouden op verdenking van diefstal toen hij die fiets zijn eigen appartement in zeulde. Hij stelde dat hij regels had meegekregen over regelmaat. Hij moest iedere dag om 20.00 uur eten en daarna slapen. Dat stond ook op een stuk papier van de Jellinek dat in zijn broekzak werd aangetroffen toen hij werd aangehouden. Hij had de fiets gevonden en veiliggesteld, hij zou deze de volgende dag zijn gaan afgeven op het bureau. U begrijpt: strategie bepaald, pleidooi gehouden.

Mr. Richard Korver, ook bekend als @jeadvocaat is advocaat in Amsterdam, auteur van ‘Recht van Spreken’ en voorzitter van het Landelijk Advocaten Netwerk Zeden Slachtoffers (LANZS) richardkorver@speakersacademy.nl


COLUMN

Groen het nieuwe goud!

D

De mens put de wereld uit. Tot honderd jaar geleden leefden we in betrekkelijke harmonie met de natuur. Vandaag de dag consumeren we op een onvoorstelbaar niveau. De gevolgen daarvan zijn steeds duidelijker voelbaar, op alle fronten. Meer en meer komt er een beweging op gang die de natuur weer de ruimte geeft die zij verdient en duurzaamheid voorop stelt. Oók in de inrichting van de bebouwde omgeving. Het lijkt wel of we als mensheid zijn afgedwaald van groen en water, in almaar uitdijende steden op onbestemde Vinexlocaties. Nu de signalen dat de aarde ‘op’ raakt luider worden, komt de herwaardering van de natuur in een stroomversnelling. We zien als mensen dat we die natuur hard nodig hebben. Het is onze lééfomgeving. Zonder groen voelen we ons minder prettig. Zeker in dichtbebouwde wijken is er behoefte aan natuur. Om van te genieten en in te wandelen. Het ‘groendenken’ gaat ook het speelveld voor ontwikkelaars, gemeenten, stedenbouwkundigen en architecten veranderen. En voor die partijen wás er de afgelopen jaren al zoveel veranderd, door de economische crisis die de huizenverkoop fors heeft beperkt. Consumentgericht opereren is meer dan ooit het parool. Die ontwikkeling kan nog eens worden versterkt door een meer prominente plaats voor groen in projectontwikkeling. ‘Zomaar’ bouwen zonder de klant centraal te stellen is er simpelweg niet meer bij. Klanten stellen hoge eisen aan een nieuwbouwwoning. Niet alleen aan de aanpasbaarheid of aan de keukenuitrusting, maar ook aan groen in hun wijk. Waar een groene leefomgeving tot nu toe nooit een onderscheidende factor is geweest, kan het nu wél reden zijn tot aankoop van een woning over te gaan! Ontwikkelende partijen die groen en water van meet af aan als een logisch onderdeel integreren in het plan, gelijkwaardig aan de stenen, hebben meer dan ooit een kans de consument voor zich te winnen. Daarom moet de waarde van

Inspireren om te doen! Afrekenen met het oude denken over groen en water in de stedelijke vormgeving. Het is geen wetenschappelijke studie naar de betekenis van natuur in de bebouwde omgeving. Wat ik wil, is u inspireren met mijn visie. U overtuigen van de noodzaak om op een andere manier met groen om te gaan, richting een meer duurzaam bestaan en een meer plezierige en gezonde leefomgeving.

Je mag de natuur weer voelen! Ik ontwikkel duurzame concepten op het gebied van de inrichting van de buitenruimte voor nationale en internationale opdrachtge-

Fotomakerij Roefo

Nico Wissing

groen meer aandacht krijgen. Daarom moet ook de manier waarop projecten tot stand komen opnieuw tegen het licht worden gehouden, hand in hand met een zo min mogelijke impact op het milieu. Hoe dat te doen?

74

vers en pas daarbij materialen toe als beton, staal, glas, bio-kunststof, leem en hout. De netheidsfobie is voorbij. Je mag de natuur weer voelen. Maak in de eigen leefomgeving meer gebruik van nieuwe mogelijkheden: materialen die goed zijn voor het milieu, in een prachtig eigentijds jasje. De tijd is er rijp voor.Er is een positieve beweging ontstaan in de wereld van architecten, planologen en projectontwikkelaars. Zij pikken de signalen op dat we anders moeten omspringen met onze omgeving. Laat de inrichting van de buitenruimte positief bijdragen aan de leefomgeving. Weg met het decoratiegroen, kies voor groen met waarde. Of liever: groen met méérwaarde. Vanaf het begin van het planproces moet groen een hoofdrol spelen. Het is het fundament van zijn gedroomde werkwijze: het creëren van een landschap in een stedelijke omgeving op basis van landschapstypisch bouwen, in een goede balans tussen groene omgeving en gebouw. Nico Wissing is oprichter en eigenaar van WissingGardens, GreenM2 en Sustainable Outlook en heeft meer dan een kwart eeuw ervaring in het creëren van bijzondere tuinen en landschappen. Hij behaalde er de prestigieuze titel van ‘Garden Designer of the World’ mee in 2010. Hij geeft lezingen in binnen- en buitenland en wordt gezien als visionair op het gebied van de inrichting van de buitenruimte. Samen met zijn team maakt Nico Wissing concepten, bestekken, technische details en presentaties voor de nationale en internationale markt. Concepten die zorgen voor een versterking van de architectuur en de opwaardering van een pand, gecombineerd met meer gebruiksgemak en passend bij de lifestyle. Met Sustainable Outlook geeft hij vorm aan verduurzaming van de buitenruimte. Het NL Greenlabel, een integraal duurzaamheidspaspoort voor de buitenruimte en de Duurzame Tuin op de Floriade 2012 waarmee een Gouden Award werd behaald in de categorie Green Engine, zijn daarvan de meest recente voorbeelden.

nicowissing@speakersacademy.nl


COLUMN

Groen het nieuwe goud!

D

De mens put de wereld uit. Tot honderd jaar geleden leefden we in betrekkelijke harmonie met de natuur. Vandaag de dag consumeren we op een onvoorstelbaar niveau. De gevolgen daarvan zijn steeds duidelijker voelbaar, op alle fronten. Meer en meer komt er een beweging op gang die de natuur weer de ruimte geeft die zij verdient en duurzaamheid voorop stelt. Oók in de inrichting van de bebouwde omgeving. Het lijkt wel of we als mensheid zijn afgedwaald van groen en water, in almaar uitdijende steden op onbestemde Vinexlocaties. Nu de signalen dat de aarde ‘op’ raakt luider worden, komt de herwaardering van de natuur in een stroomversnelling. We zien als mensen dat we die natuur hard nodig hebben. Het is onze lééfomgeving. Zonder groen voelen we ons minder prettig. Zeker in dichtbebouwde wijken is er behoefte aan natuur. Om van te genieten en in te wandelen. Het ‘groendenken’ gaat ook het speelveld voor ontwikkelaars, gemeenten, stedenbouwkundigen en architecten veranderen. En voor die partijen wás er de afgelopen jaren al zoveel veranderd, door de economische crisis die de huizenverkoop fors heeft beperkt. Consumentgericht opereren is meer dan ooit het parool. Die ontwikkeling kan nog eens worden versterkt door een meer prominente plaats voor groen in projectontwikkeling. ‘Zomaar’ bouwen zonder de klant centraal te stellen is er simpelweg niet meer bij. Klanten stellen hoge eisen aan een nieuwbouwwoning. Niet alleen aan de aanpasbaarheid of aan de keukenuitrusting, maar ook aan groen in hun wijk. Waar een groene leefomgeving tot nu toe nooit een onderscheidende factor is geweest, kan het nu wél reden zijn tot aankoop van een woning over te gaan! Ontwikkelende partijen die groen en water van meet af aan als een logisch onderdeel integreren in het plan, gelijkwaardig aan de stenen, hebben meer dan ooit een kans de consument voor zich te winnen. Daarom moet de waarde van

Inspireren om te doen! Afrekenen met het oude denken over groen en water in de stedelijke vormgeving. Het is geen wetenschappelijke studie naar de betekenis van natuur in de bebouwde omgeving. Wat ik wil, is u inspireren met mijn visie. U overtuigen van de noodzaak om op een andere manier met groen om te gaan, richting een meer duurzaam bestaan en een meer plezierige en gezonde leefomgeving.

Je mag de natuur weer voelen! Ik ontwikkel duurzame concepten op het gebied van de inrichting van de buitenruimte voor nationale en internationale opdrachtge-

Fotomakerij Roefo

Nico Wissing

groen meer aandacht krijgen. Daarom moet ook de manier waarop projecten tot stand komen opnieuw tegen het licht worden gehouden, hand in hand met een zo min mogelijke impact op het milieu. Hoe dat te doen?

74

vers en pas daarbij materialen toe als beton, staal, glas, bio-kunststof, leem en hout. De netheidsfobie is voorbij. Je mag de natuur weer voelen. Maak in de eigen leefomgeving meer gebruik van nieuwe mogelijkheden: materialen die goed zijn voor het milieu, in een prachtig eigentijds jasje. De tijd is er rijp voor.Er is een positieve beweging ontstaan in de wereld van architecten, planologen en projectontwikkelaars. Zij pikken de signalen op dat we anders moeten omspringen met onze omgeving. Laat de inrichting van de buitenruimte positief bijdragen aan de leefomgeving. Weg met het decoratiegroen, kies voor groen met waarde. Of liever: groen met méérwaarde. Vanaf het begin van het planproces moet groen een hoofdrol spelen. Het is het fundament van zijn gedroomde werkwijze: het creëren van een landschap in een stedelijke omgeving op basis van landschapstypisch bouwen, in een goede balans tussen groene omgeving en gebouw. Nico Wissing is oprichter en eigenaar van WissingGardens, GreenM2 en Sustainable Outlook en heeft meer dan een kwart eeuw ervaring in het creëren van bijzondere tuinen en landschappen. Hij behaalde er de prestigieuze titel van ‘Garden Designer of the World’ mee in 2010. Hij geeft lezingen in binnen- en buitenland en wordt gezien als visionair op het gebied van de inrichting van de buitenruimte. Samen met zijn team maakt Nico Wissing concepten, bestekken, technische details en presentaties voor de nationale en internationale markt. Concepten die zorgen voor een versterking van de architectuur en de opwaardering van een pand, gecombineerd met meer gebruiksgemak en passend bij de lifestyle. Met Sustainable Outlook geeft hij vorm aan verduurzaming van de buitenruimte. Het NL Greenlabel, een integraal duurzaamheidspaspoort voor de buitenruimte en de Duurzame Tuin op de Floriade 2012 waarmee een Gouden Award werd behaald in de categorie Green Engine, zijn daarvan de meest recente voorbeelden.

nicowissing@speakersacademy.nl


MOTIVATIE

Met passie & integriteit naar de top Spectaculaire lezing over het leveren van topprestaties, teamgeest, ethiek & integriteit

Katja Staartjes

G

Gaat u uw doelstellingen bereiken in 2013? Veel organisaties zullen er een hele kluif aan hebben, zeker in deze tijd. Succes = bereiken wat je beoogt. Maar wat als je je doel (net) niet haalt? Hoe ga je om met die teleurstelling? De sfeer erin houden, lukt dat dan nog? En hoe staat het met de integriteit op dat moment? Ethiek en integriteit, de kranten staan er bol van tegenwoordig. En dan met name de gevallen waarin de grenzen worden overschreden, van wat getolereerd wordt. De slechte voorbeelden laten zien hoe het niét moet. Het gaat meestal over grote Ego’s die meer aanzien, bonus of wat dan ook willen verwerven. Maar ben je zo sterk dat je er boven blijft staan als het mis dreigt te gaan in je directe omgeving? Wat doe je dan? Katja Staartjes maakte het boven de achtduizend meter aan den lijve mee. Zij en haar man stonden – samen met een ander team - op 8140 meter op de berg Manaslu. Een Nederlandse primeur, maar niet 100% het resultaat waar ze op hadden gehoopt. De werkelijke top van die berg lag namelijk 23 meter hoger… Wat voor Katja vanzelfsprekend is – wees eerlijk en blaas je prestaties niet op – bleek het niet te zijn voor het andere team. Hoor in het verhaal van de bergbeklimster wat er daarna gebeurde. En wat de lessen zijn, die hieruit te trekken zijn. Juist van de teleurstellingen en situaties waarin het niet goed gaat, leer je meer dan wanneer je 100% succes behaalt. Hopelijk geldt dat ook voor deze tijd van economische crisis. Gebruik het momentum om verdere stappen te maken!

Boek Top-inspiratie Katja Staartjes inspireert lezers dromen om te zetten in concrete doelen en die vervolgens te realiseren. Voor individuen en teams, op het werk en thuis. Het boek bestaat uit 5 delen: Dromen van je top, Op weg, Samenspel, Succesfactoren en Topervaring. De schrijfster trekt parallellen tussen haar klimervaringen en alledaagse situaties rondom 60 aansprekende thema’s van één pagina. Elk thema is voorzien van een indrukwekkende bijpassende foto. Het boek is in het Engels beschikbaar onder de titel ‘Peak Performance’. 75

Katja Staartjes beklom een aantal bergen boven achtduizend meter en was de eerste Nederlandse vrouw op de top van de Mount Everest. Zij was verder leider van een aantal Himalaya-expedities. katjastaartjes@speakersacademy.nl


MOTIVATIE

Met passie & integriteit naar de top Spectaculaire lezing over het leveren van topprestaties, teamgeest, ethiek & integriteit

Katja Staartjes

G

Gaat u uw doelstellingen bereiken in 2013? Veel organisaties zullen er een hele kluif aan hebben, zeker in deze tijd. Succes = bereiken wat je beoogt. Maar wat als je je doel (net) niet haalt? Hoe ga je om met die teleurstelling? De sfeer erin houden, lukt dat dan nog? En hoe staat het met de integriteit op dat moment? Ethiek en integriteit, de kranten staan er bol van tegenwoordig. En dan met name de gevallen waarin de grenzen worden overschreden, van wat getolereerd wordt. De slechte voorbeelden laten zien hoe het niét moet. Het gaat meestal over grote Ego’s die meer aanzien, bonus of wat dan ook willen verwerven. Maar ben je zo sterk dat je er boven blijft staan als het mis dreigt te gaan in je directe omgeving? Wat doe je dan? Katja Staartjes maakte het boven de achtduizend meter aan den lijve mee. Zij en haar man stonden – samen met een ander team - op 8140 meter op de berg Manaslu. Een Nederlandse primeur, maar niet 100% het resultaat waar ze op hadden gehoopt. De werkelijke top van die berg lag namelijk 23 meter hoger… Wat voor Katja vanzelfsprekend is – wees eerlijk en blaas je prestaties niet op – bleek het niet te zijn voor het andere team. Hoor in het verhaal van de bergbeklimster wat er daarna gebeurde. En wat de lessen zijn, die hieruit te trekken zijn. Juist van de teleurstellingen en situaties waarin het niet goed gaat, leer je meer dan wanneer je 100% succes behaalt. Hopelijk geldt dat ook voor deze tijd van economische crisis. Gebruik het momentum om verdere stappen te maken!

Boek Top-inspiratie Katja Staartjes inspireert lezers dromen om te zetten in concrete doelen en die vervolgens te realiseren. Voor individuen en teams, op het werk en thuis. Het boek bestaat uit 5 delen: Dromen van je top, Op weg, Samenspel, Succesfactoren en Topervaring. De schrijfster trekt parallellen tussen haar klimervaringen en alledaagse situaties rondom 60 aansprekende thema’s van één pagina. Elk thema is voorzien van een indrukwekkende bijpassende foto. Het boek is in het Engels beschikbaar onder de titel ‘Peak Performance’. 75

Katja Staartjes beklom een aantal bergen boven achtduizend meter en was de eerste Nederlandse vrouw op de top van de Mount Everest. Zij was verder leider van een aantal Himalaya-expedities. katjastaartjes@speakersacademy.nl


LEIDERSCHAP

Reflectie, verdieping en ontsteking MARIAN OUDENES , ‘ondernemer met vuur’

‘leider met vuur’ JOHAN HOOGENDIJK ,

Achtergrond:

Achtergrond:

Marian is een praktische organisator en creatieve ondernemer. Met een achtergrond in communicatie en merkenbouw was zij Europees marketing- en communicatiemanager bij SONY. Marian is medeeigenaar van een reclamecommunicatiebureau in Rotterdam en werkt voor toonaangevende relaties als Deloitte en Oceanco.

Johan is een enthousiaste denktank met een grenzeloze passie voor zelfredzaamheid en vuur! Zijn ervaring als leidinggevende binnen defensie, zorg en eventing maken hem een innovatief, flexibel en creatief persoon. Hier maken zijn relaties als Nationale Nederlanden, War Child en diverse overheidsorganen dankbaar gebruik van. Vuur maken is Johans passie. Samen met u bouwt hij een energiek vuur dat bestaat uit de ultieme mix van brandstof, zuurstof en de juiste ontsteking. Hij neemt u mee in zijn enthousiasme en brengt u letterlijk over grenzen!

Zij weet door ervaring in het internationaal zakendoen, ook de culturele finesses in het samenwerken te verbinden. Vanuit de mens, het idee en de zakelijke doelstelling, maakt zij met ‘Vuur’ van elk (internationaal) evenement een duurzame beleving.

Met trots werken wij samen met Speakers Academy ®. Zij staat met haar bevlogen sprekers en consultants garant voor de juiste ‘vuurmakers’.

Wat bieden wij? Vuur brengt mensen dichter bij elkaar. Wij bieden u met Vuursessies een programma en een beleving op maat. Een aanbod van unieke faciliteiten om het vuur in uw organisatie of bedrijf aan te wakkeren. Zo kan een vuursessie een training, een workshop of een exclusieve expeditie zijn. Open (haard) vuur speelt letterlijk een centrale rol. Actuele thema’s in uw organisatie als (crisis)management, samenwerking en teamgeest verbinden wij zo met vuur!

Voor wie? Voor leiders en managers, bestuurders en beleidsteams, die dagelijks onder hoge prestatiedruk staan, maar zich niet door de waan van de dag laten leiden en de tijd durven nemen voor rust en reflectie. Of juist ingrijpende veranderingen willen realiseren.

Wat levert het op? Inzicht in hoe u en uw organisatie tegen de verdrukking in kunnen groeien. Terugkerend naar de essentie hervindt u rond het vuur de waarden die u nodig heeft om uw bedrijf of organisatie te versterken. Ontdekking, verdieping en ontspanning!

Met wie maken we vuur? Een duurzaam, energiek vuur bestaat uit de ultieme mix van brandstof, zuurstof en de juiste ontsteking. En goede samenwerking. vuurmakers@speakersacademy.nl

76


LEIDERSCHAP

Reflectie, verdieping en ontsteking MARIAN OUDENES , ‘ondernemer met vuur’

‘leider met vuur’ JOHAN HOOGENDIJK ,

Achtergrond:

Achtergrond:

Marian is een praktische organisator en creatieve ondernemer. Met een achtergrond in communicatie en merkenbouw was zij Europees marketing- en communicatiemanager bij SONY. Marian is medeeigenaar van een reclamecommunicatiebureau in Rotterdam en werkt voor toonaangevende relaties als Deloitte en Oceanco.

Johan is een enthousiaste denktank met een grenzeloze passie voor zelfredzaamheid en vuur! Zijn ervaring als leidinggevende binnen defensie, zorg en eventing maken hem een innovatief, flexibel en creatief persoon. Hier maken zijn relaties als Nationale Nederlanden, War Child en diverse overheidsorganen dankbaar gebruik van. Vuur maken is Johans passie. Samen met u bouwt hij een energiek vuur dat bestaat uit de ultieme mix van brandstof, zuurstof en de juiste ontsteking. Hij neemt u mee in zijn enthousiasme en brengt u letterlijk over grenzen!

Zij weet door ervaring in het internationaal zakendoen, ook de culturele finesses in het samenwerken te verbinden. Vanuit de mens, het idee en de zakelijke doelstelling, maakt zij met ‘Vuur’ van elk (internationaal) evenement een duurzame beleving.

Met trots werken wij samen met Speakers Academy ®. Zij staat met haar bevlogen sprekers en consultants garant voor de juiste ‘vuurmakers’.

Wat bieden wij? Vuur brengt mensen dichter bij elkaar. Wij bieden u met Vuursessies een programma en een beleving op maat. Een aanbod van unieke faciliteiten om het vuur in uw organisatie of bedrijf aan te wakkeren. Zo kan een vuursessie een training, een workshop of een exclusieve expeditie zijn. Open (haard) vuur speelt letterlijk een centrale rol. Actuele thema’s in uw organisatie als (crisis)management, samenwerking en teamgeest verbinden wij zo met vuur!

Voor wie? Voor leiders en managers, bestuurders en beleidsteams, die dagelijks onder hoge prestatiedruk staan, maar zich niet door de waan van de dag laten leiden en de tijd durven nemen voor rust en reflectie. Of juist ingrijpende veranderingen willen realiseren.

Wat levert het op? Inzicht in hoe u en uw organisatie tegen de verdrukking in kunnen groeien. Terugkerend naar de essentie hervindt u rond het vuur de waarden die u nodig heeft om uw bedrijf of organisatie te versterken. Ontdekking, verdieping en ontspanning!

Met wie maken we vuur? Een duurzaam, energiek vuur bestaat uit de ultieme mix van brandstof, zuurstof en de juiste ontsteking. En goede samenwerking. vuurmakers@speakersacademy.nl

76


COLUMN

McSense – het geheim achter de groeikracht van McDonald’s

W

René Savelberg

Waarom staan wereldleiders als Bill Gates en Warren Buffett samen op een podium in Arizona om McDonald’s management toe te spreken, maar ook om naar hun vragen en suggesties te luisteren? En waarom waren president Bush Snr. en generaal Colin Powell daar ook - waarom doen deze mensen dat? De wereld verkeert in een staat van permanente chaos: veranderingen volgen elkaar razendsnel op en management teams en medewerkers zwoegen om het moordende tempo bij te houden, om ‘te zien en te begrijpen wat er gebeurt’ en om binnen al deze veranderingen de juiste beslissingen te nemen.

dingen met zijn stakeholders legt, zichzelf van binnenuit bijstuurt, ogenschijnlijk simpele en nieuwe producten elke keer weer tot in het kleinste detail weet te perfectioneren en een oprechte, mensgerichte focus heeft.

‘Be First, Be Daring, Be Different’ Ray Kroc, oprichter McDonald’s

De rol van de manager is daarbij duidelijk veranderd – was hij/zij vroeger nog enigszins te vergelijken met de kapitein van een cruiseboot die keurig zijn uitgestippelde route volgde (‘plan your work and work your plan’), tegenwoordig zijn managers veel meer te vergelijken met taxichauffeurs in New York; je weet waar je heen moet maar hebt nog geen idée over de exacte route want de stad is een chaos. Overal kunnen opbrekingen, stoplichten of ongelukken opduiken. Je moet dus goed kijken, voortdurend alert zijn, vooruitdenken, veel bijsturen en gedoseerd gas geven en afremmen.

In mijn 40-jarige reis met McDonald’s heb ik de passie en groeikracht van deze wereldleider uit eerste hand ervaren en als CEO tot in mijn tenen gevoeld, beleden en ingevuld – Ik deel mijn ervaringen en inzichten graag, omdat ik oprecht geloof dat veel organisaties zichzelf hiermee kunnen verbeteren.

René Savelberg – Business Accelerator

Foto: met dank aan René Savelberg

Geen wonder dat in deze chaotische wereld veel medewerkers niet (meer) begrijpen wat hun rol is, wat er van ze verwacht wordt en waar het bedrijf voor staat en waar het heen wil. Diverse recente onderzoeken hebben aangetoond dat bij 80-90% van alle bedrijven 40 tot 60% van alle menselijke energie verloren gaat. Dat betekent feitelijk dat de meeste bedrijven eigenlijk maar op halve kracht werken - iets om even goed bij stil te staan… Maar er zijn ook bedrijven die het al heel lang wel goed doen en waar de energie overal in de organisatie te vinden is. Organisaties die midden in de samenleving staan en blijkbaar een uniek DNA hebben om voortdurend succesvol te kunnen blijven groeien - bedrijven die met hun voeten in de klei staan maar hun gezicht boven de wolken hebben, voortdurend kijkend naar de horizon op zoek naar nieuwe opportunities. Soms verguisd, vaak bewonderd...hoe kan het dat bedrijven als McDonald’s voortdurend blijven groeien en over de hele wereld steeds weer in nieuwe samenlevingen worden opgenomen - McDonald’s is met meer dan 33.000 (!) restaurants en 75 miljoen gasten per dag zelfs de grootste huiskamer van de wereld geworden.

Hoe dat kan? Dat komt door ‘Groeikracht’ - een unieke combinatie van bouwstenen die ervoor zorgt dat een bedrijf voortdurend de juiste verbin-

renesavelberg@speakersacademy.nl

77


COLUMN

McSense – het geheim achter de groeikracht van McDonald’s

W

René Savelberg

Waarom staan wereldleiders als Bill Gates en Warren Buffett samen op een podium in Arizona om McDonald’s management toe te spreken, maar ook om naar hun vragen en suggesties te luisteren? En waarom waren president Bush Snr. en generaal Colin Powell daar ook - waarom doen deze mensen dat? De wereld verkeert in een staat van permanente chaos: veranderingen volgen elkaar razendsnel op en management teams en medewerkers zwoegen om het moordende tempo bij te houden, om ‘te zien en te begrijpen wat er gebeurt’ en om binnen al deze veranderingen de juiste beslissingen te nemen.

dingen met zijn stakeholders legt, zichzelf van binnenuit bijstuurt, ogenschijnlijk simpele en nieuwe producten elke keer weer tot in het kleinste detail weet te perfectioneren en een oprechte, mensgerichte focus heeft.

‘Be First, Be Daring, Be Different’ Ray Kroc, oprichter McDonald’s

De rol van de manager is daarbij duidelijk veranderd – was hij/zij vroeger nog enigszins te vergelijken met de kapitein van een cruiseboot die keurig zijn uitgestippelde route volgde (‘plan your work and work your plan’), tegenwoordig zijn managers veel meer te vergelijken met taxichauffeurs in New York; je weet waar je heen moet maar hebt nog geen idée over de exacte route want de stad is een chaos. Overal kunnen opbrekingen, stoplichten of ongelukken opduiken. Je moet dus goed kijken, voortdurend alert zijn, vooruitdenken, veel bijsturen en gedoseerd gas geven en afremmen.

In mijn 40-jarige reis met McDonald’s heb ik de passie en groeikracht van deze wereldleider uit eerste hand ervaren en als CEO tot in mijn tenen gevoeld, beleden en ingevuld – Ik deel mijn ervaringen en inzichten graag, omdat ik oprecht geloof dat veel organisaties zichzelf hiermee kunnen verbeteren.

René Savelberg – Business Accelerator

Foto: met dank aan René Savelberg

Geen wonder dat in deze chaotische wereld veel medewerkers niet (meer) begrijpen wat hun rol is, wat er van ze verwacht wordt en waar het bedrijf voor staat en waar het heen wil. Diverse recente onderzoeken hebben aangetoond dat bij 80-90% van alle bedrijven 40 tot 60% van alle menselijke energie verloren gaat. Dat betekent feitelijk dat de meeste bedrijven eigenlijk maar op halve kracht werken - iets om even goed bij stil te staan… Maar er zijn ook bedrijven die het al heel lang wel goed doen en waar de energie overal in de organisatie te vinden is. Organisaties die midden in de samenleving staan en blijkbaar een uniek DNA hebben om voortdurend succesvol te kunnen blijven groeien - bedrijven die met hun voeten in de klei staan maar hun gezicht boven de wolken hebben, voortdurend kijkend naar de horizon op zoek naar nieuwe opportunities. Soms verguisd, vaak bewonderd...hoe kan het dat bedrijven als McDonald’s voortdurend blijven groeien en over de hele wereld steeds weer in nieuwe samenlevingen worden opgenomen - McDonald’s is met meer dan 33.000 (!) restaurants en 75 miljoen gasten per dag zelfs de grootste huiskamer van de wereld geworden.

Hoe dat kan? Dat komt door ‘Groeikracht’ - een unieke combinatie van bouwstenen die ervoor zorgt dat een bedrijf voortdurend de juiste verbin-

renesavelberg@speakersacademy.nl

77


COLUMN

De schnabbelaar

O

Maarten Spanjer

Op mijn antwoordapparaat stond een boodschap van een redacteur van ‘De Schreeuw van De Leeuw.’ Of ik het leuk zou vinden om samen met negen andere bekende Nederlanders, onder wie niemand minder dan Catherine Keyl en Jan Mulder, het lied ‘Ik ben met Catootje naar de botermarkt gegaan', voor het programma ten gehore te brengen. Paul de Leeuw zou het fantastisch vinden en uiteraard zouden mijn reiskosten worden vergoed. Natuurlijk vond ik het niet leuk, want welke idioot had bedacht dat een redelijk normaal mens met plezier naar Hilversum zou afreizen om met andere b.b.-ers (bekende bejaarden) een seniel zangkoortje te vormen, terwijl niemand echt kon zingen? Ik besloot mijn loodgieter te bellen en hem te vragen of hij nog steeds zo goed een mongooltje kon nadoen. Dat kon hij en ik vertelde hem dat hij dezelfde middag nog door een redacteur van ‘De Schreeuw van de Leeuw’ zou worden gebeld en zich moest voordoen als mijn manager. Vervolgens belde ik de redacteur met de mededeling dat ik het een eer vond om in het programma te mogen verschijnen en dat ik Paul de Leeuw altijd een warm hart had toegedragen en een enorme vakman vond. Ik vroeg hem of hij nog wel even mijn manager wilde bellen, omdat deze mijn agenda bijhield. ‘Mèèèt de manager van Martin van Spanjaard,’ raasde mijn loodgieter in het oor van de redacteur. Hij slaagde erin de man vijftien minuten aan de lijn te houden, voordat deze de verbinding verbrak. Naast mijn belangeloze medewerking aan het programma had mijn nepmanager enige eisen neergelegd, zoals een kilo Engelse drop, een paar schone sokken, een lederen Bon Giorno, de zangeres Anouk en een zweep in de kleedkamer, die de redacteur kennelijk te ver gingen. Van Paul de Leeuw en zijn redacteur heb ik nooit meer iets mogen vernemen. In de jaren tachtig speelde ik een typetje, 'het miskend talent', in een satirisch sportprogramma. Het personage was een, in wit voetbaltenue gestoken, ondergewaardeerde voetballer die zich met een ijsmuts over de oren in de bossen had teruggetrokken en zich afzette tegen het voetbalestablishment. Op een ochtend werd ik gebeld door ene Jan-Jaap, een student uit Leiden met zeer bekakte tongval en lid van de roemruchte studentenvereniging Minerva. ‘Luister kerel, volgende week is het luilak en dan gaan we om vijf uur ‘s ochtends met de hele club hedonistisch ontbijten in het Amsterdamse bos. We hebben op de sociëteit dan al flink ingedronken, dus het wordt een knotsgekke bedoening. Na de uitgesneden zalm, om zes uur ‘sharp’, komt een hoertje uit Yab-Yum een striptease-act doen voor ons selecte gezelschap en het lijkt ons geen onaardig idee als jij aansluitend, in die belachelijke uitmonstering van je en met die muts op je knar, uit de struiken springt en wat trucjes met een bal doet. Wat vind je daarvan?' "Het klinkt goed", loog ik,’ maar wat hebben jullie in je hoofd, qua financiële vergoeding?’ ’Financiële vergoeding’, hakkelde Jan-Jaap, ‘hoe bedoel je?’ Je mag mee-eten, vind je dat niet genoeg?’ Ditmaal was ik het, die de verbinding verbrak.

maartenspanjer@speakersacademy.nl

78


COLUMN

De schnabbelaar

O

Maarten Spanjer

Op mijn antwoordapparaat stond een boodschap van een redacteur van ‘De Schreeuw van De Leeuw.’ Of ik het leuk zou vinden om samen met negen andere bekende Nederlanders, onder wie niemand minder dan Catherine Keyl en Jan Mulder, het lied ‘Ik ben met Catootje naar de botermarkt gegaan', voor het programma ten gehore te brengen. Paul de Leeuw zou het fantastisch vinden en uiteraard zouden mijn reiskosten worden vergoed. Natuurlijk vond ik het niet leuk, want welke idioot had bedacht dat een redelijk normaal mens met plezier naar Hilversum zou afreizen om met andere b.b.-ers (bekende bejaarden) een seniel zangkoortje te vormen, terwijl niemand echt kon zingen? Ik besloot mijn loodgieter te bellen en hem te vragen of hij nog steeds zo goed een mongooltje kon nadoen. Dat kon hij en ik vertelde hem dat hij dezelfde middag nog door een redacteur van ‘De Schreeuw van de Leeuw’ zou worden gebeld en zich moest voordoen als mijn manager. Vervolgens belde ik de redacteur met de mededeling dat ik het een eer vond om in het programma te mogen verschijnen en dat ik Paul de Leeuw altijd een warm hart had toegedragen en een enorme vakman vond. Ik vroeg hem of hij nog wel even mijn manager wilde bellen, omdat deze mijn agenda bijhield. ‘Mèèèt de manager van Martin van Spanjaard,’ raasde mijn loodgieter in het oor van de redacteur. Hij slaagde erin de man vijftien minuten aan de lijn te houden, voordat deze de verbinding verbrak. Naast mijn belangeloze medewerking aan het programma had mijn nepmanager enige eisen neergelegd, zoals een kilo Engelse drop, een paar schone sokken, een lederen Bon Giorno, de zangeres Anouk en een zweep in de kleedkamer, die de redacteur kennelijk te ver gingen. Van Paul de Leeuw en zijn redacteur heb ik nooit meer iets mogen vernemen. In de jaren tachtig speelde ik een typetje, 'het miskend talent', in een satirisch sportprogramma. Het personage was een, in wit voetbaltenue gestoken, ondergewaardeerde voetballer die zich met een ijsmuts over de oren in de bossen had teruggetrokken en zich afzette tegen het voetbalestablishment. Op een ochtend werd ik gebeld door ene Jan-Jaap, een student uit Leiden met zeer bekakte tongval en lid van de roemruchte studentenvereniging Minerva. ‘Luister kerel, volgende week is het luilak en dan gaan we om vijf uur ‘s ochtends met de hele club hedonistisch ontbijten in het Amsterdamse bos. We hebben op de sociëteit dan al flink ingedronken, dus het wordt een knotsgekke bedoening. Na de uitgesneden zalm, om zes uur ‘sharp’, komt een hoertje uit Yab-Yum een striptease-act doen voor ons selecte gezelschap en het lijkt ons geen onaardig idee als jij aansluitend, in die belachelijke uitmonstering van je en met die muts op je knar, uit de struiken springt en wat trucjes met een bal doet. Wat vind je daarvan?' "Het klinkt goed", loog ik,’ maar wat hebben jullie in je hoofd, qua financiële vergoeding?’ ’Financiële vergoeding’, hakkelde Jan-Jaap, ‘hoe bedoel je?’ Je mag mee-eten, vind je dat niet genoeg?’ Ditmaal was ik het, die de verbinding verbrak.

maartenspanjer@speakersacademy.nl

78


EXPEDITIE

Philip de Roo

Wil je snel gaan, ga alleen. Wil je ver gaan, ga dan samen!

T

Hoogtepunten CV Philip de Roo

Toen Philip de Roo 15 jaar oud was, werd hij in 2000 door ZKH de Prins van Oranje namens het Wereld Natuur Fonds naar Antarctica toegestuurd om als Ranger onderzoek te doen naar klimaat en klimaatverandering. Een ervaring die tot op de dag van vandaag een blijvende invloed op hem heeft gehad. Als autodidact is Philip sinds deze periode regelmatig teruggekeerd naar het Noordpoolgebied voor onder andere projectondersteuning op het gebied van klimaatverandering en het maken van expedities waarbij thema’s van maatschappelijk verantwoord ondernemen de grondslag vormden. In zijn presentaties - met indrukwekkend beeldmateriaal uit het Poolgebied - legt Philip het verband tussen de samenwerking binnen een expeditieteam en de samenwerking in het bedrijfsleven. Met expeditiereizen in het Poolgebied word je teruggebracht naar de basis van het bestaan en ben je overgeleverd aan de elementen van de natuur waar iedere fout fataal kan zijn! Uitgangspunt is dat ieder persoon zijn eigen kracht, zijn eigen kwaliteit, gedrevenheid en focus heeft. Door deze te ontdekken en in te zetten, kan er een maximale samenwerking uit teamwork gehaald worden. Deze expeditiemetafoor gebruikt Philip in zijn lezingen en workshops, en is daarom een prachtige inspiratiebron voor het bedrijfsleven! Met authenticiteit en passie laat Philip zien dat persoonlijke ontwikkeling op je eigen unieke manier belangrijk is om te kunnen zijn wie je bent! Zijn inspiratie is om mens en natuur met elkaar verbinden. Motiverend, inspirerend, doelgericht en avontuurlijk!

Fotografie: ©Philip de Roo

2000: Xpedition Cool. Op 15-jarige leeftijd naar Antarctica, naar aanleiding voor zijn inzet als fondsenwerver voor het Wereld Natuur Fonds. 2003 tot heden: Beklimming verschillende 4000 metertoppen in de Alpen. Onder andere verschillende Mt Blanc beklimmingen in 2003, 2005, 2007, 2008, 2011. 2004: Ski-expeditie last degree naar geografische Noordpool. 2005: Ondersteuning van basiskamp voor wetenschappelijke Pole Track expeditie van Marc Cornelissen 2006: Assistent expeditieleider van Marc Cornelissen voor Ben & Jerrys Climate Change College. 2007: Notice Expedition. Oost-West oversteek Groenlandse ijskap 600 km. 2008: Notice Expedition Zuid-Noord doorsteek Groenlandse ijskap 2300 km op eigen spierkracht. Pioniersproject door gebruik te maken van duurzame energiebronnen. 2009: Certificering Wilderness First Responder en internationaal atleet van The North Face. 2010: Expeditieleider DYE-II Groenlandmissie Expeditieleider Mt Forel expeditie. 2011: Initiator, organisator en coördinator samen met Marc Cornelissen van Missie Sila. Het programma had het doel om de dialoog te bevorderen over het kwetsbare poolgebied dat tegelijkertijd grote economische waarde heeft. Dit gebeurde d.m.v. een dialoog met o.a. de premier van Groenland Kuupik Kleist en Inuit-leider Aqqaluk Lynge. Deelnemers waren: ZKH de Prins van Oranje, Robert Dijkgraaf (voormalig president KNAW), Erik Oostwegel (CEO Raad van Bestuur Royal Haskoning) en Johan v/d Gronden (CEO WNF-NL). 2012: Trainingsexpeditie oversteek Baltic Sea en mede initiatiefnemer platform duurzaamonderwijs.nl en ambassadeur voor ‘Respect the Mountains’.

philipderoo@speakersacademy.nl

79


EXPEDITIE

Philip de Roo

Wil je snel gaan, ga alleen. Wil je ver gaan, ga dan samen!

T

Hoogtepunten CV Philip de Roo

Toen Philip de Roo 15 jaar oud was, werd hij in 2000 door ZKH de Prins van Oranje namens het Wereld Natuur Fonds naar Antarctica toegestuurd om als Ranger onderzoek te doen naar klimaat en klimaatverandering. Een ervaring die tot op de dag van vandaag een blijvende invloed op hem heeft gehad. Als autodidact is Philip sinds deze periode regelmatig teruggekeerd naar het Noordpoolgebied voor onder andere projectondersteuning op het gebied van klimaatverandering en het maken van expedities waarbij thema’s van maatschappelijk verantwoord ondernemen de grondslag vormden. In zijn presentaties - met indrukwekkend beeldmateriaal uit het Poolgebied - legt Philip het verband tussen de samenwerking binnen een expeditieteam en de samenwerking in het bedrijfsleven. Met expeditiereizen in het Poolgebied word je teruggebracht naar de basis van het bestaan en ben je overgeleverd aan de elementen van de natuur waar iedere fout fataal kan zijn! Uitgangspunt is dat ieder persoon zijn eigen kracht, zijn eigen kwaliteit, gedrevenheid en focus heeft. Door deze te ontdekken en in te zetten, kan er een maximale samenwerking uit teamwork gehaald worden. Deze expeditiemetafoor gebruikt Philip in zijn lezingen en workshops, en is daarom een prachtige inspiratiebron voor het bedrijfsleven! Met authenticiteit en passie laat Philip zien dat persoonlijke ontwikkeling op je eigen unieke manier belangrijk is om te kunnen zijn wie je bent! Zijn inspiratie is om mens en natuur met elkaar verbinden. Motiverend, inspirerend, doelgericht en avontuurlijk!

Fotografie: ©Philip de Roo

2000: Xpedition Cool. Op 15-jarige leeftijd naar Antarctica, naar aanleiding voor zijn inzet als fondsenwerver voor het Wereld Natuur Fonds. 2003 tot heden: Beklimming verschillende 4000 metertoppen in de Alpen. Onder andere verschillende Mt Blanc beklimmingen in 2003, 2005, 2007, 2008, 2011. 2004: Ski-expeditie last degree naar geografische Noordpool. 2005: Ondersteuning van basiskamp voor wetenschappelijke Pole Track expeditie van Marc Cornelissen 2006: Assistent expeditieleider van Marc Cornelissen voor Ben & Jerrys Climate Change College. 2007: Notice Expedition. Oost-West oversteek Groenlandse ijskap 600 km. 2008: Notice Expedition Zuid-Noord doorsteek Groenlandse ijskap 2300 km op eigen spierkracht. Pioniersproject door gebruik te maken van duurzame energiebronnen. 2009: Certificering Wilderness First Responder en internationaal atleet van The North Face. 2010: Expeditieleider DYE-II Groenlandmissie Expeditieleider Mt Forel expeditie. 2011: Initiator, organisator en coördinator samen met Marc Cornelissen van Missie Sila. Het programma had het doel om de dialoog te bevorderen over het kwetsbare poolgebied dat tegelijkertijd grote economische waarde heeft. Dit gebeurde d.m.v. een dialoog met o.a. de premier van Groenland Kuupik Kleist en Inuit-leider Aqqaluk Lynge. Deelnemers waren: ZKH de Prins van Oranje, Robert Dijkgraaf (voormalig president KNAW), Erik Oostwegel (CEO Raad van Bestuur Royal Haskoning) en Johan v/d Gronden (CEO WNF-NL). 2012: Trainingsexpeditie oversteek Baltic Sea en mede initiatiefnemer platform duurzaamonderwijs.nl en ambassadeur voor ‘Respect the Mountains’.

philipderoo@speakersacademy.nl

79


COLUMN

Concurreren is zó 2009… Eva Hukshorn

Het klinkt een beetje als ‘ze leefden nog lang en gelukkig’. Maar het is een serieuze trend geworden. Ondernemers werken steeds meer samen op deelgebieden. Onder het mom van de markt is groot genoeg voor iedereen, presenteren zij zich als één geheel naar buiten om een gemeenschappelijk belang te

D

bereiken. Overleven is het einddoel. een directere correlatie is tussen het door hen verrichte werk en het eindresultaat. Dit gevoel maakt kennelijk gelukkiger dan geld. Denk aan de ondergang van grote bedrijven zoals Enron of Arthur Anderson. Het effect daarvan was gigantisch en onmiddellijk zichtbaar. Als de economie is opgebouwd uit een heleboel Ondernemers zal het omvallen van zelfs de financiële industrie niet het ‘tsunami’-effect hebben dat we de afgelopen paar jaar hebben gevoeld. Diversificatie zorgt ervoor dat de klappen van het wankelen van één van de fundamentele pilaren op meerdere punten worden opgevangen en daardoor het negatieve effect ervan zich langzamer verspreidt. Gevolg is dat de economie meer tijd heeft om zich te herstellen.

De huidige financiële crisis, het nieuwe werken en de toename van ZZP’ers zijn slechts enkele redenen waarom Ondernemers vaker de handen ineen slaan. Ze creëren een gezamenlijk front op specifieke onderdelen van hun bedrijfskolom. Op die manier kunnen ze hun onderhandelingspositie verstevigen bij de inkoop van goederen. Of kunnen ze een breder dienstenpakket aanbieden. Vorig jaar alleen al steeg dit soort samenwerkingsverbanden met meer dan 20%.

De pilaren van de economie Elke economie is gebouwd op enkele fundamentele pilaren: de infrastructuur van geld; productie van goederen & diensten; klanten die vraag stimuleren; en toezichthoudende organen. Twee van deze pilaren hebben een fundamentele invloed op de stabiliteit van de economie op lange termijn.

Het is dus in iedereens belang dat Ondernemers meer ruimte krijgen om met elkaar samen te werken. Niet alleen wordt onze maatschappij er stabieler van, we worden er kennelijk ook gelukkiger van. Samen de finish halen is pas echt duurzaam. Concurreren is zó 2009…

Allereerst het bankwezen. Ik weet het, met hulp van de toezicht houdende organen, zijn ze flink hun boekje te buiten gegaan. Het probleem is echter, dat we nu eenmaal smeerolie nodig hebben om de economische machine te laten draaien. Als de infrastructuur van geld niet efficiënt verloopt, kunnen alle andere pilaren ook niet goed functioneren.

Foto: met dank aan Eva Hukshorn

De tweede belangrijke pilaar is de productie van goederen & diensten. En dan vooral door Ondernemers. Hoe groter de kans dat Ondernemers overleven, hoe stabieler de economie. Je economie laten dragen door slechts enkele grote bedrijven is tegen alle Wetmatigheden van Diversificatie in. Een van de weinige economische theorieën die in de praktijk ook daadwerkelijk werkt.

Ondernemers diversifiëren de economie, niet grote bedrijven Bedrijven worden groot doordat zij intern diversifiëren, ze voegen meerdere bedrijfstakken toe en het risico op faillissement wordt verkleind. Echter, volgens de Wet van Diversificatie moet de eindgebruiker zelf diversifiëren in lijn met zijn behoeftes en zijn risico-aversie. Iemand moet niet voor een ander gaan diversifiëren. Er is ontzettend veel onderzoek gedaan op dit gebied. Grote conglomeraten krijgen zelfs 10% korting op hun aandelenprijs, omdat kosten hoger zijn dan het optimale niveau ten opzichte van de output die ze produceren. Ondernemers zijn grotendeels met eigen vermogen gefinancierd. Dit is vaak uit angst, omdat als het misgaat, ze niet een externe partij in hun nek willen hebben hijgen. Echter, daardoor ziet hun balans er ook gezonder uit en kunnen ze makkelijker wat klappen verdragen. Ondernemers dragen voor meer dan 60% bij aan innovatie en werknemers van MKB-bedrijven zijn in het algemeen gelukkiger. Ze hebben het gevoel dat ze relevanter zijn in het geheel omdat er

evahukshorn@speakersacademy.nl

80


COLUMN

Concurreren is zó 2009… Eva Hukshorn

Het klinkt een beetje als ‘ze leefden nog lang en gelukkig’. Maar het is een serieuze trend geworden. Ondernemers werken steeds meer samen op deelgebieden. Onder het mom van de markt is groot genoeg voor iedereen, presenteren zij zich als één geheel naar buiten om een gemeenschappelijk belang te

D

bereiken. Overleven is het einddoel. een directere correlatie is tussen het door hen verrichte werk en het eindresultaat. Dit gevoel maakt kennelijk gelukkiger dan geld. Denk aan de ondergang van grote bedrijven zoals Enron of Arthur Anderson. Het effect daarvan was gigantisch en onmiddellijk zichtbaar. Als de economie is opgebouwd uit een heleboel Ondernemers zal het omvallen van zelfs de financiële industrie niet het ‘tsunami’-effect hebben dat we de afgelopen paar jaar hebben gevoeld. Diversificatie zorgt ervoor dat de klappen van het wankelen van één van de fundamentele pilaren op meerdere punten worden opgevangen en daardoor het negatieve effect ervan zich langzamer verspreidt. Gevolg is dat de economie meer tijd heeft om zich te herstellen.

De huidige financiële crisis, het nieuwe werken en de toename van ZZP’ers zijn slechts enkele redenen waarom Ondernemers vaker de handen ineen slaan. Ze creëren een gezamenlijk front op specifieke onderdelen van hun bedrijfskolom. Op die manier kunnen ze hun onderhandelingspositie verstevigen bij de inkoop van goederen. Of kunnen ze een breder dienstenpakket aanbieden. Vorig jaar alleen al steeg dit soort samenwerkingsverbanden met meer dan 20%.

De pilaren van de economie Elke economie is gebouwd op enkele fundamentele pilaren: de infrastructuur van geld; productie van goederen & diensten; klanten die vraag stimuleren; en toezichthoudende organen. Twee van deze pilaren hebben een fundamentele invloed op de stabiliteit van de economie op lange termijn.

Het is dus in iedereens belang dat Ondernemers meer ruimte krijgen om met elkaar samen te werken. Niet alleen wordt onze maatschappij er stabieler van, we worden er kennelijk ook gelukkiger van. Samen de finish halen is pas echt duurzaam. Concurreren is zó 2009…

Allereerst het bankwezen. Ik weet het, met hulp van de toezicht houdende organen, zijn ze flink hun boekje te buiten gegaan. Het probleem is echter, dat we nu eenmaal smeerolie nodig hebben om de economische machine te laten draaien. Als de infrastructuur van geld niet efficiënt verloopt, kunnen alle andere pilaren ook niet goed functioneren.

Foto: met dank aan Eva Hukshorn

De tweede belangrijke pilaar is de productie van goederen & diensten. En dan vooral door Ondernemers. Hoe groter de kans dat Ondernemers overleven, hoe stabieler de economie. Je economie laten dragen door slechts enkele grote bedrijven is tegen alle Wetmatigheden van Diversificatie in. Een van de weinige economische theorieën die in de praktijk ook daadwerkelijk werkt.

Ondernemers diversifiëren de economie, niet grote bedrijven Bedrijven worden groot doordat zij intern diversifiëren, ze voegen meerdere bedrijfstakken toe en het risico op faillissement wordt verkleind. Echter, volgens de Wet van Diversificatie moet de eindgebruiker zelf diversifiëren in lijn met zijn behoeftes en zijn risico-aversie. Iemand moet niet voor een ander gaan diversifiëren. Er is ontzettend veel onderzoek gedaan op dit gebied. Grote conglomeraten krijgen zelfs 10% korting op hun aandelenprijs, omdat kosten hoger zijn dan het optimale niveau ten opzichte van de output die ze produceren. Ondernemers zijn grotendeels met eigen vermogen gefinancierd. Dit is vaak uit angst, omdat als het misgaat, ze niet een externe partij in hun nek willen hebben hijgen. Echter, daardoor ziet hun balans er ook gezonder uit en kunnen ze makkelijker wat klappen verdragen. Ondernemers dragen voor meer dan 60% bij aan innovatie en werknemers van MKB-bedrijven zijn in het algemeen gelukkiger. Ze hebben het gevoel dat ze relevanter zijn in het geheel omdat er

evahukshorn@speakersacademy.nl

80


TOP 100 De honderd meest geboekte en populairste sprekers, overzichtelijk gerangschikt op alfabet.

1. ir. Marc Cornelissen

6. Annemarie van Gaal

2. Marc Lammers

3. dr. AndrĂŠ Kuipers

7. drs. Pieter de Rijk

8. Willem Reimers

4. prof. dr. Bas Haring

9. Marcel Bullinga

5. prof. drs. Jeroen Smit

10. Adjiedj Bakas

De 10 meest geboekte sprekers van 2012

81


TOP 100 De honderd meest geboekte en populairste sprekers, overzichtelijk gerangschikt op alfabet.

1. ir. Marc Cornelissen

6. Annemarie van Gaal

2. Marc Lammers

3. dr. AndrĂŠ Kuipers

7. drs. Pieter de Rijk

8. Willem Reimers

4. prof. dr. Bas Haring

9. Marcel Bullinga

5. prof. drs. Jeroen Smit

10. Adjiedj Bakas

De 10 meest geboekte sprekers van 2012

81


drs. Adjiedj Bakas

Fotografi e: Marjolein Busstra

T

Trendwatcher Adjiedj Bakas is een veelgevraagd spre-

steeds vooruitgaat en dat elke crisis verandert in vooruit-

ker op congressen, strategiesessies en andere oploop-

gang, ook al raken mensen ervan van de leg. Toch legt

jes. Bakas is provocerend en altijd positief, ook in tij-

Bakas ook nadruk op de ‘achterkant van de vooruitgang’:

den van economische teruggang. Zijn motto is dan ook:

eenzaamheid ligt op de loer. Bijzonder aan Bakas is ook

'Tegenwind zorgt ervoor dat een vlieger omhoog komt'.

dat hij economische en spirituele thema’s op een energie-

In zijn boek ‘Beyond the crisis’ beschrijft hij de kansen die

ke manier met elkaar verbindt. Hij geldt als een boeien-

de economische wereldcrisis biedt voor echt ondernemer-

de, prikkelende, visionaire, humoristische en inspirerende

schap en een echte transformatie van de economie. Bakas

spreker. Met circa 200 lezingen inspireert hij jaarlijks circa

is een rasoptimist, die erop hamert dat de mensheid

200.000 mensen in verschillende landen.

adjiedjbakas@speakersacademy.nl 82


drs. Adjiedj Bakas

Fotografi e: Marjolein Busstra

T

Trendwatcher Adjiedj Bakas is een veelgevraagd spre-

steeds vooruitgaat en dat elke crisis verandert in vooruit-

ker op congressen, strategiesessies en andere oploop-

gang, ook al raken mensen ervan van de leg. Toch legt

jes. Bakas is provocerend en altijd positief, ook in tij-

Bakas ook nadruk op de ‘achterkant van de vooruitgang’:

den van economische teruggang. Zijn motto is dan ook:

eenzaamheid ligt op de loer. Bijzonder aan Bakas is ook

'Tegenwind zorgt ervoor dat een vlieger omhoog komt'.

dat hij economische en spirituele thema’s op een energie-

In zijn boek ‘Beyond the crisis’ beschrijft hij de kansen die

ke manier met elkaar verbindt. Hij geldt als een boeien-

de economische wereldcrisis biedt voor echt ondernemer-

de, prikkelende, visionaire, humoristische en inspirerende

schap en een echte transformatie van de economie. Bakas

spreker. Met circa 200 lezingen inspireert hij jaarlijks circa

is een rasoptimist, die erop hamert dat de mensheid

200.000 mensen in verschillende landen.

adjiedjbakas@speakersacademy.nl 82


Aldith Hunkar

Fotografi e: Mano Camón

Z

Ze is bekend van de presentatie van televisiepro-

presentatie- en communicatietrainingen op maat en

gramma’s voor de publieke omroep, zoals het NOS-

maakt videoproducties voor opdrachtgevers in bin-

Journaal,

nen- en buitenland.

het

Jeugdjournaal,

‘NOS

Actueel’

en

sociaalculturele uitzendingen. De bevlogen journaliste Aldith Hunkar heeft haar eigen bedrijf HunkarT en treedt geregeld op als (goed voorbereide) dagvoorzitter, presentator of spreker op het gebied van gezondheid, jongeren, onderwijs, cultuur, milieu en ontwikkeling. Ze verzorgt bovendien media-,

aldithhunkar@speakersacademy.nl 83


Aldith Hunkar

Fotografi e: Mano Camón

Z

Ze is bekend van de presentatie van televisiepro-

presentatie- en communicatietrainingen op maat en

gramma’s voor de publieke omroep, zoals het NOS-

maakt videoproducties voor opdrachtgevers in bin-

Journaal,

nen- en buitenland.

het

Jeugdjournaal,

‘NOS

Actueel’

en

sociaalculturele uitzendingen. De bevlogen journaliste Aldith Hunkar heeft haar eigen bedrijf HunkarT en treedt geregeld op als (goed voorbereide) dagvoorzitter, presentator of spreker op het gebied van gezondheid, jongeren, onderwijs, cultuur, milieu en ontwikkeling. Ze verzorgt bovendien media-,

aldithhunkar@speakersacademy.nl 83


dr. André Kuipers

Fotografi e: Walter Kallenbach

D

De eerste Nederlander met twee ruimtemissies op zijn naam

ISS om daar een half jaar te wonen en werken. Aan boord

heeft in totaal 204 dagen in de ruimte doorgebracht. Elf

was hij niet alleen arts, wetenschapper en boordingenieur,

dagen tijdens de Delta-missie in 2004 en 193 dagen tijdens

maar ook onderhoudsmonteur en ambassadeur van goede

missie PromISSe, de langste Europese ruimtereis ooit. Na ja-

doelen. Op 1 juli 2012 keerde André terug en landde met

ren van training in Houston, Moskou, Keulen, Montreal en

zijn ruimtecapsule op de steppen van Kazachstan. Tijdens

Tokio is ESA-astronaut André, samen met een Russische en

lezingen biedt astronaut André Kuipers zijn publiek een

Amerikaanse collega, op 21 december 2011 voor de tweede

unieke inkijk in de wereld van de bemande ruimtevaart en

keer gelanceerd met een Russische Soyoez-raket. Twee da-

deelt zijn verhaal over de aanloop, de missie en zijn blik op

gen later arriveerde hij in het internationale ruimtestation

onze planeet.

andrekuipers@speakersacademy.nl 84

M


dr. André Kuipers

Fotografi e: Walter Kallenbach

D

De eerste Nederlander met twee ruimtemissies op zijn naam

ISS om daar een half jaar te wonen en werken. Aan boord

heeft in totaal 204 dagen in de ruimte doorgebracht. Elf

was hij niet alleen arts, wetenschapper en boordingenieur,

dagen tijdens de Delta-missie in 2004 en 193 dagen tijdens

maar ook onderhoudsmonteur en ambassadeur van goede

missie PromISSe, de langste Europese ruimtereis ooit. Na ja-

doelen. Op 1 juli 2012 keerde André terug en landde met

ren van training in Houston, Moskou, Keulen, Montreal en

zijn ruimtecapsule op de steppen van Kazachstan. Tijdens

Tokio is ESA-astronaut André, samen met een Russische en

lezingen biedt astronaut André Kuipers zijn publiek een

Amerikaanse collega, op 21 december 2011 voor de tweede

unieke inkijk in de wereld van de bemande ruimtevaart en

keer gelanceerd met een Russische Soyoez-raket. Twee da-

deelt zijn verhaal over de aanloop, de missie en zijn blik op

gen later arriveerde hij in het internationale ruimtestation

onze planeet.

andrekuipers@speakersacademy.nl 84

M


Anne-Marie Rakhorst

M

“Met doemdenken bereik je niks!”, “Geen bedrijf kan een

het oog springende koplopers van Nederland met een fo-

bordje op de deur hangen met de tekst Wegens duur-

cus op duurzaamheid. Bekend om haar daadkracht, scherpe

zaamheid gesloten", “Laten we de handen ineenslaan en

one-liners, maar vooral haar heldere visie, die ze aan de

van duurzame bouw, hét exportproduct van Nederland

hand van sprekende voorbeelden en met veel humor voor

maken!” Dit zijn onmiskenbaar slogans van Anne-Marie

het voetlicht weet te brengen. Eind 2012 verscheen haar

Rakhorst. Ondernemer, auteur, directeur-eigenaar van de

nieuwe boek ‘De kracht van duurzaam veranderen’, waarin

Search-bedrijven en veelgevraagd spreker. Na haar uitver-

ze aan de hand van visie, sprekende voorbeelden, oplossin-

kiezing tot Zakenvrouw van het jaar in 2000, heeft zij niet

gen en praktijkvoorbeelden antwoord geeft op de centrale

stilgezeten, maar ontwikkelde zich tot een van de meest in

vraag: ‘Hoe verduurzaam ik mijn organisatie?’.

annemarierakhorst@speakersacademy.nl 85


Anne-Marie Rakhorst

M

“Met doemdenken bereik je niks!”, “Geen bedrijf kan een

het oog springende koplopers van Nederland met een fo-

bordje op de deur hangen met de tekst Wegens duur-

cus op duurzaamheid. Bekend om haar daadkracht, scherpe

zaamheid gesloten", “Laten we de handen ineenslaan en

one-liners, maar vooral haar heldere visie, die ze aan de

van duurzame bouw, hét exportproduct van Nederland

hand van sprekende voorbeelden en met veel humor voor

maken!” Dit zijn onmiskenbaar slogans van Anne-Marie

het voetlicht weet te brengen. Eind 2012 verscheen haar

Rakhorst. Ondernemer, auteur, directeur-eigenaar van de

nieuwe boek ‘De kracht van duurzaam veranderen’, waarin

Search-bedrijven en veelgevraagd spreker. Na haar uitver-

ze aan de hand van visie, sprekende voorbeelden, oplossin-

kiezing tot Zakenvrouw van het jaar in 2000, heeft zij niet

gen en praktijkvoorbeelden antwoord geeft op de centrale

stilgezeten, maar ontwikkelde zich tot een van de meest in

vraag: ‘Hoe verduurzaam ik mijn organisatie?’.

annemarierakhorst@speakersacademy.nl 85


Annemarie van Gaal

Fotografi e: Marijn van Rij

A

Annemarie van Gaal schopte het van alleenstaande

dubbeltje op z’n kant’. Ze heeft wekelijkse columns in

moeder tot succesvolle zakenvrouw, eerst in Rusland en

Het Financieele Dagblad en Margriet.

vervolgens in Amsterdam als investeerder, belegger in vastgoed, eigenaar van een tijdschriftenuitgeverij (AM Magazine, een glossy voor vrouwen als zijzelf) en auteur van de bestsellers ‘Succes’ en ‘Ambitie’. Onlangs is haar derde boek, ‘Exit, alles wat je moet weten over scheiden’ verschenen. Van Gaal is ook bekend van financiële programma's als ‘Dragons Den’, ‘Ten einde raad’ en ‘Een

annemarievangaal@speakersacademy.nl 86


Annemarie van Gaal

Fotografi e: Marijn van Rij

A

Annemarie van Gaal schopte het van alleenstaande

dubbeltje op z’n kant’. Ze heeft wekelijkse columns in

moeder tot succesvolle zakenvrouw, eerst in Rusland en

Het Financieele Dagblad en Margriet.

vervolgens in Amsterdam als investeerder, belegger in vastgoed, eigenaar van een tijdschriftenuitgeverij (AM Magazine, een glossy voor vrouwen als zijzelf) en auteur van de bestsellers ‘Succes’ en ‘Ambitie’. Onlangs is haar derde boek, ‘Exit, alles wat je moet weten over scheiden’ verschenen. Van Gaal is ook bekend van financiële programma's als ‘Dragons Den’, ‘Ten einde raad’ en ‘Een

annemarievangaal@speakersacademy.nl 86


drs. Arend Jan Boekestijn

Fotografi e: Anneke Hymmen

H

Historicus,

columnist

en

voormalig

VVD-Tweede

ontbinding onvermijdelijk?' en ‘Is het mogelijk ver-

Kamerlid Arend Jan Boekestijn publiceert in 2013 een

worvenheden van Europese samenwerking te behou-

boek over Europa met als titel ‘Een onvolkomen unie'.

den zonder een Europese superstaat te creëren?’.

Daarin, en tijdens lezingen, geeft hij antwoorden op

Boekestijn spreekt zich daarnaast uit over zaken als

vragen als: ‘Wat is er misgegaan in Europa waardoor

een betere vorm van hulpverlening aan Afrika en de

we ons nu in een grote crisis bevinden?’, ‘Zijn de con-

toekomst van de VS, China en India binnen nieuwe

structiefouten van Maastricht (1992) nog te herstel-

geopolitieke verhoudingen.

len?’, 'Slagen de Europese leiders er toch in om met meer integratie de euro te redden of is een kostbare

arendjanboekestijn@speakersacademy.nl 87


drs. Arend Jan Boekestijn

Fotografi e: Anneke Hymmen

H

Historicus,

columnist

en

voormalig

VVD-Tweede

ontbinding onvermijdelijk?' en ‘Is het mogelijk ver-

Kamerlid Arend Jan Boekestijn publiceert in 2013 een

worvenheden van Europese samenwerking te behou-

boek over Europa met als titel ‘Een onvolkomen unie'.

den zonder een Europese superstaat te creëren?’.

Daarin, en tijdens lezingen, geeft hij antwoorden op

Boekestijn spreekt zich daarnaast uit over zaken als

vragen als: ‘Wat is er misgegaan in Europa waardoor

een betere vorm van hulpverlening aan Afrika en de

we ons nu in een grote crisis bevinden?’, ‘Zijn de con-

toekomst van de VS, China en India binnen nieuwe

structiefouten van Maastricht (1992) nog te herstel-

geopolitieke verhoudingen.

len?’, 'Slagen de Europese leiders er toch in om met meer integratie de euro te redden of is een kostbare

arendjanboekestijn@speakersacademy.nl 87


Arko van Brakel

Fotografi e: Phil Nijhuis

W

“Word de beste versie van jezelf in een razendsnel verande-

EuroNet Internet, de eerste commerciële internetaanbieder

rende wereld.” Arko van Brakel is inspirator en ondernemer.

van Nederland, en PuntEDU, het eerste gespecialiseerde op-

Zijn doel is van Nederland het meest ondernemende land

leidingsinstituut voor internetopleidingen. Met de nodige

van de wereld te maken. Ondernemend leven is volgens

humor en zelfreflectie deelt hij ook zijn mislukkingen. Want

hem het antwoord op bijna alle uitdagingen in onze snel

fouten zijn leermomenten die je volgens Van Brakel moet

veranderende wereld. Een eigen bedrijf is daar niet voor no-

zien als een kans om sterker terug te komen. In januari 2009

dig, wel een portie lef. Van Brakel put uit een rijke ervaring

is Van Brakels tweede boek ‘Iedereen Ondernemer’ uitge-

als serie-ondernemer. Hij vertelt op inspirerende wijze over

komen. Behalve faculty member van Speakers Academy© is

de hoogtepunten, zoals het mede door hem opgerichte

hij onder meer CEO bij De Baak.

arkovanbrakel@speakersacademy.nl 88


Arko van Brakel

Fotografi e: Phil Nijhuis

W

“Word de beste versie van jezelf in een razendsnel verande-

EuroNet Internet, de eerste commerciële internetaanbieder

rende wereld.” Arko van Brakel is inspirator en ondernemer.

van Nederland, en PuntEDU, het eerste gespecialiseerde op-

Zijn doel is van Nederland het meest ondernemende land

leidingsinstituut voor internetopleidingen. Met de nodige

van de wereld te maken. Ondernemend leven is volgens

humor en zelfreflectie deelt hij ook zijn mislukkingen. Want

hem het antwoord op bijna alle uitdagingen in onze snel

fouten zijn leermomenten die je volgens Van Brakel moet

veranderende wereld. Een eigen bedrijf is daar niet voor no-

zien als een kans om sterker terug te komen. In januari 2009

dig, wel een portie lef. Van Brakel put uit een rijke ervaring

is Van Brakels tweede boek ‘Iedereen Ondernemer’ uitge-

als serie-ondernemer. Hij vertelt op inspirerende wijze over

komen. Behalve faculty member van Speakers Academy© is

de hoogtepunten, zoals het mede door hem opgerichte

hij onder meer CEO bij De Baak.

arkovanbrakel@speakersacademy.nl 88


prof. dr. Arnold Heertje

Fotografi e: Evert Jan Daniels

D

“De schrale voorstelling die economen, journalisten, amb-

hij bijvoorbeeld dat het renoveren en verduurzamen van

tenaren van het Centraal Planbureau en het ministerie van

woningen de voorkeur verdient boven sloop of nieuwbouw.

Financiën geven van de economische wetenschap is een

(…) “Het denken in termen van achterhaalde groeicijfers en

tijdbom onder de politieke en economische ontwikkeling in

financiële rendementen wordt zodoende doorbroken ten

Nederland”, schreef prof. Heertje eind 2012 in zijn column

gunste van een beleid dat de kwaliteit van het bestaan van

voor RTL Z. De econoom, emeritus hoogleraar, publicist en

de burgerij als uitgangspunt heeft.”

columnist Heertje verdedigt consequent de stelling dat het speelveld der economie veel meer omvat dan slechts dat wat in geld is uit te drukken of af te meten. Via RTL Z zegt

arnoldheertje@speakersacademy.nl 89


prof. dr. Arnold Heertje

Fotografi e: Evert Jan Daniels

D

“De schrale voorstelling die economen, journalisten, amb-

hij bijvoorbeeld dat het renoveren en verduurzamen van

tenaren van het Centraal Planbureau en het ministerie van

woningen de voorkeur verdient boven sloop of nieuwbouw.

Financiën geven van de economische wetenschap is een

(…) “Het denken in termen van achterhaalde groeicijfers en

tijdbom onder de politieke en economische ontwikkeling in

financiële rendementen wordt zodoende doorbroken ten

Nederland”, schreef prof. Heertje eind 2012 in zijn column

gunste van een beleid dat de kwaliteit van het bestaan van

voor RTL Z. De econoom, emeritus hoogleraar, publicist en

de burgerij als uitgangspunt heeft.”

columnist Heertje verdedigt consequent de stelling dat het speelveld der economie veel meer omvat dan slechts dat wat in geld is uit te drukken of af te meten. Via RTL Z zegt

arnoldheertje@speakersacademy.nl 89


prof. dr. Arnoud Boot

Fotografi e: Christiaan Krouwels

E

een aantal wetenschappelijke publicaties uitgebracht op het terrein van intermediatie: het verschil tussen rente die een bank betaalt en aan klanten berekent en ondernemingsfinanciering. Boot is columnist van het Financieele Dagblad en is geregeld als deskundige te zien in actualiteitenprogramma’s .

‘Een allrounder in de economie’ is Arnoud Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam, directeur van het Amsterdam Centre for Corporate Finance en verder onder meer Kroonlid van de Sociaal-Economische Raad, en adviseur voor de De Nederlandsche Bank en Sveriges Riksbank. Voor verschillende financiële instellingen voert hij adviesprojecten uit rond herstructureringen. Hij heeft

arnoudboot@speakersacademy.nl 90


prof. dr. Arnoud Boot

Fotografi e: Christiaan Krouwels

E

een aantal wetenschappelijke publicaties uitgebracht op het terrein van intermediatie: het verschil tussen rente die een bank betaalt en aan klanten berekent en ondernemingsfinanciering. Boot is columnist van het Financieele Dagblad en is geregeld als deskundige te zien in actualiteitenprogramma’s .

‘Een allrounder in de economie’ is Arnoud Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam, directeur van het Amsterdam Centre for Corporate Finance en verder onder meer Kroonlid van de Sociaal-Economische Raad, en adviseur voor de De Nederlandsche Bank en Sveriges Riksbank. Voor verschillende financiële instellingen voert hij adviesprojecten uit rond herstructureringen. Hij heeft

arnoudboot@speakersacademy.nl 90


Astrid Joosten

A

Astrid Joosten werkte tijdens haar studie Spaanse taal- en letterkunde als omroepster bij de VARA. Daarna volgde ook klein presentatiewerk. In 1987 stapte ze over naar de TROS, waar ze samen met Jaap Jongbloed het succesvolle ‘Jongbloed en Joosten’ presenteerde dat nu nog af en toe te zien is op de digitale nostalgiezender Best 24. Drie jaar later haalde Marcel van Dam haar terug naar de VARA, waar ze sinds 1991 de quiz ‘Twee voor twaalf’ presenteert.

Andere programma’s zijn ‘Anno Joosten’, ‘Dat zoeken we op’ en ‘Zestien miljoen rechters’. De laatste jaren is ze te zien met programma’s als ‘Alles draait om geld’ en het satirische consumentenprogramma ‘Kanniewaarzijn’. Joosten is sinds 2003 ambassadeur van het Nationaal Epilepsie Fonds. Zij steunt het fonds met fondsenwervende en promotionele activiteiten. Daarnaast is zij gediplomeerd vinoloog.

astridjoosten@speakersacademy.nl 91


Astrid Joosten

A

Astrid Joosten werkte tijdens haar studie Spaanse taal- en letterkunde als omroepster bij de VARA. Daarna volgde ook klein presentatiewerk. In 1987 stapte ze over naar de TROS, waar ze samen met Jaap Jongbloed het succesvolle ‘Jongbloed en Joosten’ presenteerde dat nu nog af en toe te zien is op de digitale nostalgiezender Best 24. Drie jaar later haalde Marcel van Dam haar terug naar de VARA, waar ze sinds 1991 de quiz ‘Twee voor twaalf’ presenteert.

Andere programma’s zijn ‘Anno Joosten’, ‘Dat zoeken we op’ en ‘Zestien miljoen rechters’. De laatste jaren is ze te zien met programma’s als ‘Alles draait om geld’ en het satirische consumentenprogramma ‘Kanniewaarzijn’. Joosten is sinds 2003 ambassadeur van het Nationaal Epilepsie Fonds. Zij steunt het fonds met fondsenwervende en promotionele activiteiten. Daarnaast is zij gediplomeerd vinoloog.

astridjoosten@speakersacademy.nl 91


Bamber Delver

N

te maken in de medialeefwereld die voor kinderen en tieners gewoon is. Delver is gespecialiseerd in de invloed van media op kinderen en jongeren, zoals internet en mobieltjes/sociale media, maar ook in de wijze waarop de jeugd zelf oplossingen zoekt en vindt. Samen met collega Liesbeth Hop heeft hij de Nationale Opleiding Media Coach (NOMC) opgezet, die inmiddels ook een variant kent op Curaçao.

“Nooit moeten wij volwassenen vergeten dat we allemaal ex-kinderen zijn”, is een bekende uitspraak van jeugd-en-media-trendwatcher Bamber Delver. Hij volgt kinderen en jongeren vanuit hun eigen beleving. Hij luistert door hen het woord te geven en verwoordt vervolgens hun ideeën, ervaringen, wensen, oplossingen in zijn werk. Delver geeft sinds 2000 diverse lezingen. Overheden, scholen, bedrijven, politiekorpsen, justitie, en hulpverleningsorganisaties vragen hem hen wegwijs

bamberdelver@speakersacademy.nl 92


Bamber Delver

N

te maken in de medialeefwereld die voor kinderen en tieners gewoon is. Delver is gespecialiseerd in de invloed van media op kinderen en jongeren, zoals internet en mobieltjes/sociale media, maar ook in de wijze waarop de jeugd zelf oplossingen zoekt en vindt. Samen met collega Liesbeth Hop heeft hij de Nationale Opleiding Media Coach (NOMC) opgezet, die inmiddels ook een variant kent op Curaçao.

“Nooit moeten wij volwassenen vergeten dat we allemaal ex-kinderen zijn”, is een bekende uitspraak van jeugd-en-media-trendwatcher Bamber Delver. Hij volgt kinderen en jongeren vanuit hun eigen beleving. Hij luistert door hen het woord te geven en verwoordt vervolgens hun ideeën, ervaringen, wensen, oplossingen in zijn werk. Delver geeft sinds 2000 diverse lezingen. Overheden, scholen, bedrijven, politiekorpsen, justitie, en hulpverleningsorganisaties vragen hem hen wegwijs

bamberdelver@speakersacademy.nl 92


dr. Barry Derksen MSc MMc

Fotografi e: Peter Strelitski

I

In het dagelijks leven is Barry Derksen directeur onderzoek van het Business & IT Trends Institute (BITTI. nl). Daarvoor was hij senior manager bij KPMG Information & Risk Management. Hij heeft ervaring bij diverse overheids- en commerciële organisaties als adviseur, auditor, project- en programmamanager en ad interim manager. Derksen heeft zich gespecialiseerd in de inrichting van de informatievoorzieningsfunctie, IT-governance en -strategie, (professionaliteit)

‘benchmarking/assessment’, ‘Business & IT alignment sourcing’ en ‘IT auditing’. Hij is docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam en bij diverse andere postdoctorale opleidingen. Tevens is hij actief in meerdere onderzoeks- en beroepscommissies op het snijvlak van business- en IT-ontwikkelingen.

barryderksen@speakersacademy.nl 93


dr. Barry Derksen MSc MMc

Fotografi e: Peter Strelitski

I

In het dagelijks leven is Barry Derksen directeur onderzoek van het Business & IT Trends Institute (BITTI. nl). Daarvoor was hij senior manager bij KPMG Information & Risk Management. Hij heeft ervaring bij diverse overheids- en commerciële organisaties als adviseur, auditor, project- en programmamanager en ad interim manager. Derksen heeft zich gespecialiseerd in de inrichting van de informatievoorzieningsfunctie, IT-governance en -strategie, (professionaliteit)

‘benchmarking/assessment’, ‘Business & IT alignment sourcing’ en ‘IT auditing’. Hij is docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam en bij diverse andere postdoctorale opleidingen. Tevens is hij actief in meerdere onderzoeks- en beroepscommissies op het snijvlak van business- en IT-ontwikkelingen.

barryderksen@speakersacademy.nl 93


prof. dr. Bas Haring

Fotografi e: Roy Beusker

I

"Ik probeer op een frisse en toegankelijke manier wetenschap

waaronder - samen met Ionica Smeets - 'Vallende kwartjes',

en filosofie zo uit te leggen dat iedereen het kan begrijpen",

een bloemlezing van korte verhalen die wetenschap in ĂŠĂŠn

zegt prof. dr. Bas Haring, bijzonder hoogleraar 'Publiek be-

keer duidelijk maken en 'Voor een echt succesvol leven - een

grip van wetenschap' aan de Universiteit Leiden en initiatief-

pleidooi voor een onsuccesvol leven'. 'De ijzeren wil' gaat over

nemer van het masterprogramma Media Technology. Recent

de verschillen tussen mensen, konijnen en computers. Zijn be-

is zijn boek 'Plastic panda's' uitgekomen, een realistische en

kendste boek 'Kaas en de evolutietheorie' dateert uit 2001. Hij

optimistische zoektocht naar de waarde van de natuur en

is in 2002 onderscheiden met de Gouden Uil voor jeugdlitera-

haar verscheidenheid. De afgelopen 12 jaar heeft filosoof en

tuur en de Eureka-prijs voor populair-wetenschappelijk werk.

informaticus Haring heel wat columns en boeken geschreven,

Voor de RVU heeft hij drie televisieseries gepresenteerd.

basharing@speakersacademy.nl 94


prof. dr. Bas Haring

Fotografi e: Roy Beusker

I

"Ik probeer op een frisse en toegankelijke manier wetenschap

waaronder - samen met Ionica Smeets - 'Vallende kwartjes',

en filosofie zo uit te leggen dat iedereen het kan begrijpen",

een bloemlezing van korte verhalen die wetenschap in ĂŠĂŠn

zegt prof. dr. Bas Haring, bijzonder hoogleraar 'Publiek be-

keer duidelijk maken en 'Voor een echt succesvol leven - een

grip van wetenschap' aan de Universiteit Leiden en initiatief-

pleidooi voor een onsuccesvol leven'. 'De ijzeren wil' gaat over

nemer van het masterprogramma Media Technology. Recent

de verschillen tussen mensen, konijnen en computers. Zijn be-

is zijn boek 'Plastic panda's' uitgekomen, een realistische en

kendste boek 'Kaas en de evolutietheorie' dateert uit 2001. Hij

optimistische zoektocht naar de waarde van de natuur en

is in 2002 onderscheiden met de Gouden Uil voor jeugdlitera-

haar verscheidenheid. De afgelopen 12 jaar heeft filosoof en

tuur en de Eureka-prijs voor populair-wetenschappelijk werk.

informaticus Haring heel wat columns en boeken geschreven,

Voor de RVU heeft hij drie televisieseries gepresenteerd.

basharing@speakersacademy.nl 94


Boris van der Ham

Fotografi e: Ro

B

Boris van der Ham was van 2002 tot 2012 lid van de

Van der Ham het boek 'Voortrekkers en Baanbrekers'

Tweede Kamer voor D66. “Bij de laatste verkiezingen in

over de rol van Nederland in de Europese Unie, in 2012

september 2012 besloot ik deze ronde niet mee te doen.

gevolgd door ‘De Vrije Moraal – Seks, drank en drugs in

Ik wil een tijdje een frisse neus halen buiten de poli-

de Tweede Kamer’. Daarin gaat hij in op het wilde ima-

tiek, nieuwe ideeën opdoen. Ik maakte me in de Tweede

go van Nederland en legt hij de huidige dilemma’s van

Kamer hard voor beter onderwijs, een dynamische en

de vrije samenleving bloot.

schone economie en een vrijer en vrijzinniger Nederland. En dat is eigenlijk wat ik nu ook buiten de politiek doe. Tegelijk schrijf ik en geef ik lezingen.” In 2007 schreef

borisvanderham@speakersacademy.nl 95


Boris van der Ham

Fotografi e: Ro

B

Boris van der Ham was van 2002 tot 2012 lid van de

Van der Ham het boek 'Voortrekkers en Baanbrekers'

Tweede Kamer voor D66. “Bij de laatste verkiezingen in

over de rol van Nederland in de Europese Unie, in 2012

september 2012 besloot ik deze ronde niet mee te doen.

gevolgd door ‘De Vrije Moraal – Seks, drank en drugs in

Ik wil een tijdje een frisse neus halen buiten de poli-

de Tweede Kamer’. Daarin gaat hij in op het wilde ima-

tiek, nieuwe ideeën opdoen. Ik maakte me in de Tweede

go van Nederland en legt hij de huidige dilemma’s van

Kamer hard voor beter onderwijs, een dynamische en

de vrije samenleving bloot.

schone economie en een vrijer en vrijzinniger Nederland. En dat is eigenlijk wat ik nu ook buiten de politiek doe. Tegelijk schrijf ik en geef ik lezingen.” In 2007 schreef

borisvanderham@speakersacademy.nl 95


mr. Bram Moszkowicz

Fotografie: Roy Beusker

S

Samen met zijn vader en broers vormde Bram Moszcowicz,

een uitstekend spreker met een heldere visie, die geen blad

- Neêrlands spraakmakendste advocaat, die al tijdens zijn

voor de mond neemt. In zijn in 2012 bij Bertram + De Leeuw

studie opviel door zijn liefde voor het formele en zijn ij-

verschenen boek 'Liever rechtop sterven dan op je knieën

ver - tot begin 2012 een advocatenmaatschap. Niet alleen

leven' vertelt hij het zeer persoonlijke verhaal over wat het

door het feit dat hij veel beroemde mensen onder zijn clien-

betekent een strafpleiter te zijn. Hij behandelt daarin onder

tèle mocht en mag rekenen, onder wie Cor van Hout, Desi

meer de staat van de Nederlandse rechtspraak, het proces

Bouterse, Willem Endstra en - tot 2007 - Willem Holleeder,

Wilders, andere mega-strafzaken, zijn 'methode', de om-

maar ook door zijn optredens als deskundige in 'RTL

gang met de media en de invloed van zijn helden.

Boulevard' komt hij geregeld in het nieuws. Moszcowicz is

brammoszkowicz@speakersacademy.nl 96


mr. Bram Moszkowicz

Fotografie: Roy Beusker

S

Samen met zijn vader en broers vormde Bram Moszcowicz,

een uitstekend spreker met een heldere visie, die geen blad

- Neêrlands spraakmakendste advocaat, die al tijdens zijn

voor de mond neemt. In zijn in 2012 bij Bertram + De Leeuw

studie opviel door zijn liefde voor het formele en zijn ij-

verschenen boek 'Liever rechtop sterven dan op je knieën

ver - tot begin 2012 een advocatenmaatschap. Niet alleen

leven' vertelt hij het zeer persoonlijke verhaal over wat het

door het feit dat hij veel beroemde mensen onder zijn clien-

betekent een strafpleiter te zijn. Hij behandelt daarin onder

tèle mocht en mag rekenen, onder wie Cor van Hout, Desi

meer de staat van de Nederlandse rechtspraak, het proces

Bouterse, Willem Endstra en - tot 2007 - Willem Holleeder,

Wilders, andere mega-strafzaken, zijn 'methode', de om-

maar ook door zijn optredens als deskundige in 'RTL

gang met de media en de invloed van zijn helden.

Boulevard' komt hij geregeld in het nieuws. Moszcowicz is

brammoszkowicz@speakersacademy.nl 96


Brenno de Winter

Fotografi e: Roy Beusker

A

Fotografi e: Walter Kallenbach

Als onderzoeksjournalist met specialisatie IT-beveiliging

Winter rond het eenvoudig kraken van de OV-chipkaart.

en privacy dient Brenno de Winter geregeld informatie-

Er werd aangifte tegen hem gedaan wegens ‘fraude

verzoeken in op basis van de Wet openbaarheid van be-

met de OV-kaart’, maar het Openbaar Ministerie besloot

stuur (Wob). Tegen instanties die daaraan geen gehoor

hem niet te vervolgen. Hij geeft lezingen over het ge-

willen geven spant De Winter vaak rechtszaken aan,

bruik van open source-software en IT-beveiliging sinds

daarbij geholpen door de Nederlandse Vereniging van

het einde van de jaren negentig.

Journalisten. VillaMedia van de NVJ heeft hem in 2011 uitgeroepen tot Journalist van het Jaar, mede naar aanleiding van de publicaties en mediaoptredens van De

brennodewinter@speakersacademy.nl 97


Brenno de Winter

Fotografi e: Roy Beusker

A

Fotografi e: Walter Kallenbach

Als onderzoeksjournalist met specialisatie IT-beveiliging

Winter rond het eenvoudig kraken van de OV-chipkaart.

en privacy dient Brenno de Winter geregeld informatie-

Er werd aangifte tegen hem gedaan wegens ‘fraude

verzoeken in op basis van de Wet openbaarheid van be-

met de OV-kaart’, maar het Openbaar Ministerie besloot

stuur (Wob). Tegen instanties die daaraan geen gehoor

hem niet te vervolgen. Hij geeft lezingen over het ge-

willen geven spant De Winter vaak rechtszaken aan,

bruik van open source-software en IT-beveiliging sinds

daarbij geholpen door de Nederlandse Vereniging van

het einde van de jaren negentig.

Journalisten. VillaMedia van de NVJ heeft hem in 2011 uitgeroepen tot Journalist van het Jaar, mede naar aanleiding van de publicaties en mediaoptredens van De

brennodewinter@speakersacademy.nl 97


Foto: met dank aan Carl Rohde

dr. Carl Rohde

I

In de loop van bijna twee decennia heeft dr. Carl Rohde,

naar de 'soft spots' van generaties en doelgroepen be-

lector aan de Fontys-opleiding ‘Quality Lifestyle Studies’

studeert Rohde de mentaliteitstrends van onze samen-

een topreputatie opgebouwd als internationale trend-

leving en van de toekomst. Dat doet hij wereldwijd met

watcher met inhoud en diepgang. Hij brengt mentali-

honderden 'cool hunters', in alle leeftijdscategorieën,

teitsveranderingen in kaart voor onze samenleving als

die rapporten wat er allemaal ‘cool’, dus aantrekkelijk

geheel en voor generaties en doelgroepen daarbinnen.

en inspirerend met toekomstpotentieel binnen de eigen

Multinationale bedrijven, maar ook communicatiebu-

generatie wordt gevonden.

reaus en ministeries maken gebruik van zijn lezingen, brainstorms en diensten. Naast voortdurend onderzoek

carlrohde@speakersacademy.nl 98


Foto: met dank aan Carl Rohde

dr. Carl Rohde

I

In de loop van bijna twee decennia heeft dr. Carl Rohde,

naar de 'soft spots' van generaties en doelgroepen be-

lector aan de Fontys-opleiding ‘Quality Lifestyle Studies’

studeert Rohde de mentaliteitstrends van onze samen-

een topreputatie opgebouwd als internationale trend-

leving en van de toekomst. Dat doet hij wereldwijd met

watcher met inhoud en diepgang. Hij brengt mentali-

honderden 'cool hunters', in alle leeftijdscategorieën,

teitsveranderingen in kaart voor onze samenleving als

die rapporten wat er allemaal ‘cool’, dus aantrekkelijk

geheel en voor generaties en doelgroepen daarbinnen.

en inspirerend met toekomstpotentieel binnen de eigen

Multinationale bedrijven, maar ook communicatiebu-

generatie wordt gevonden.

reaus en ministeries maken gebruik van zijn lezingen, brainstorms en diensten. Naast voortdurend onderzoek

carlrohde@speakersacademy.nl 98


Charles Groenhuijsen

Fotografi e: Roy Beusker

C

Charles Groenhuijsen heeft ook de herverkiezing van

omroep. Sinds 1995 schrijft hij geregeld boeken. De laat-

Barack Obama als president van de Verenigde Staten

ste jaren werkt hij vanuit Nederland en de VS als schrij-

uitgebreid becommentarieerd voor Nederlandse media,

ver, columnist, consultant en spreker. Niet alleen over de

nadat hij over de eerste keer in 2008 al het boek ‘Hoera!

meest uiteenlopende Amerikaanse kwesties, maar over

Een nieuwe president’ had geschreven. Hij is sinds 1974

zeer uiteenlopende onderwerpen. Daarnaast is hij een

actief in de journalistiek en heeft veel ervaring opge-

veelgevraagd dagvoorzitter tijdens congressen, discus-

bouwd bij geschreven (ANP, Volkskrant, Vrij Nederland)

siebijeenkomsten en symposia.

en visuele media. Hij was 23 jaar lang presentator, verslaggever en Amerika-correspondent bij de publieke

charlesgroenhuijsen@speakersacademy.nl 99


Charles Groenhuijsen

Fotografi e: Roy Beusker

C

Charles Groenhuijsen heeft ook de herverkiezing van

omroep. Sinds 1995 schrijft hij geregeld boeken. De laat-

Barack Obama als president van de Verenigde Staten

ste jaren werkt hij vanuit Nederland en de VS als schrij-

uitgebreid becommentarieerd voor Nederlandse media,

ver, columnist, consultant en spreker. Niet alleen over de

nadat hij over de eerste keer in 2008 al het boek ‘Hoera!

meest uiteenlopende Amerikaanse kwesties, maar over

Een nieuwe president’ had geschreven. Hij is sinds 1974

zeer uiteenlopende onderwerpen. Daarnaast is hij een

actief in de journalistiek en heeft veel ervaring opge-

veelgevraagd dagvoorzitter tijdens congressen, discus-

bouwd bij geschreven (ANP, Volkskrant, Vrij Nederland)

siebijeenkomsten en symposia.

en visuele media. Hij was 23 jaar lang presentator, verslaggever en Amerika-correspondent bij de publieke

charlesgroenhuijsen@speakersacademy.nl 99


Coen Jutte

O

Of het nu gaat om een bedrijfsevenement, seminar of

Coen: “Ik op toetsen en zang en Martin van der Veen

privéfeestje voor een jubilaris of jarige, als Coen Jutte

op drums vormen samen met jou, de willekeurige feest-

de cabaretier of de presentator iets 'op maat' presen-

ganger, de JIJ-band. Vrienden of collega's, van wie je

teert, maakt hij er ook echt wat bijzonders van. Dat heb-

het nooit dacht verbazen ook zichzelf als enthousiaste

ben de toeschouwers bij bijeenkomsten en evenemen-

zangers van een heuse band.”

ten van onder andere het Amphia ziekenhuis, Chrysler, Jeugdzorg Haaglanden/Jutters en Quote (tijdens de secretaresseverkiezing van het jaar) zelf kunnen ervaren. En dan is er nog een voor Nederland nieuw concept.

coenjutte@speakersacademy.nl 100


Coen Jutte

O

Of het nu gaat om een bedrijfsevenement, seminar of

Coen: “Ik op toetsen en zang en Martin van der Veen

privéfeestje voor een jubilaris of jarige, als Coen Jutte

op drums vormen samen met jou, de willekeurige feest-

de cabaretier of de presentator iets 'op maat' presen-

ganger, de JIJ-band. Vrienden of collega's, van wie je

teert, maakt hij er ook echt wat bijzonders van. Dat heb-

het nooit dacht verbazen ook zichzelf als enthousiaste

ben de toeschouwers bij bijeenkomsten en evenemen-

zangers van een heuse band.”

ten van onder andere het Amphia ziekenhuis, Chrysler, Jeugdzorg Haaglanden/Jutters en Quote (tijdens de secretaresseverkiezing van het jaar) zelf kunnen ervaren. En dan is er nog een voor Nederland nieuw concept.

coenjutte@speakersacademy.nl 100


prof. dr. Cor Molenaar

Fotografi e: Phil Nijhuis

I

“Internet is hetzelfde als lucht, radio en televisie. Je

technologieën, maar omdat ze het zelf willen. De hui-

ziet het niet, maar het is overal.” Een uitspraak van Cor

dige ontwikkelingen, zoals een sterk veranderende sa-

Molenaar, directeur van het adviesbureau eXQuo con-

menleving, nieuwe uitdagingen voor bedrijven, inter-

sultancy, voorzitter van het RFID platform Nederland,

nationalisatie en een grote behoefte aan communicatie

een initiatief van een zevental internationale organisa-

laten dat volgens hem duidelijk zijn. Net zoals praktijk-

ties om de acceptatie van en de kennis over de smartchip

voorbeelden, bijvoorbeeld uit Leeds waar een winkel-

(RFID chip) te stimuleren. Daarnaast is hij hoogleraar

centrum nieuwe stijl binnenkort nieuwe kansen geeft

E-Marketing aan de Erasmus Universiteit. Cor Molenaar

aan ondernemers die techniek niet als een bedreiging,

constateert dat mensen niet veranderen door nieuwe

maar een uitdaging zien.

cormolenaar@speakersacademy.nl 101


prof. dr. Cor Molenaar

Fotografi e: Phil Nijhuis

I

“Internet is hetzelfde als lucht, radio en televisie. Je

technologieën, maar omdat ze het zelf willen. De hui-

ziet het niet, maar het is overal.” Een uitspraak van Cor

dige ontwikkelingen, zoals een sterk veranderende sa-

Molenaar, directeur van het adviesbureau eXQuo con-

menleving, nieuwe uitdagingen voor bedrijven, inter-

sultancy, voorzitter van het RFID platform Nederland,

nationalisatie en een grote behoefte aan communicatie

een initiatief van een zevental internationale organisa-

laten dat volgens hem duidelijk zijn. Net zoals praktijk-

ties om de acceptatie van en de kennis over de smartchip

voorbeelden, bijvoorbeeld uit Leeds waar een winkel-

(RFID chip) te stimuleren. Daarnaast is hij hoogleraar

centrum nieuwe stijl binnenkort nieuwe kansen geeft

E-Marketing aan de Erasmus Universiteit. Cor Molenaar

aan ondernemers die techniek niet als een bedreiging,

constateert dat mensen niet veranderen door nieuwe

maar een uitdaging zien.

cormolenaar@speakersacademy.nl 101


David de Kock

Fotografi e: Wilco van Dijen

S

Sinds 1991 creëert David de Kock, die als 14-jarige be-

Institute, met ‘Succes door eigen creatie’ als belangrijk-

sluit voor zichzelf te beginnen en uiteindelijk een be-

ste programma. Zijn theorie: als iedereen in vrede leeft

stuursfunctie krijgt bij het jonge bedrijf Pepperminds,

met zichzelf, ontstaat er vanzelf wereldvrede. Vanuit

zelfstandig zijn eigen succes. Hij is een getalenteerd

de Spark Leadership Academy geeft David speciaal voor

spreker die supersnel tot de kern komt en mensen

bedrijven seminars over succesvol ondernemen.

raakt. Waar de meeste vakgenoten gebruik maken van pressie, kracht en doorbraaktechnieken, heeft David de gave inzichten te verschaffen via humor en nieuw perspectief. In 2008 begint hij het David de Kock

daviddekock@speakersacademy.nl 102


David de Kock

Fotografi e: Wilco van Dijen

S

Sinds 1991 creëert David de Kock, die als 14-jarige be-

Institute, met ‘Succes door eigen creatie’ als belangrijk-

sluit voor zichzelf te beginnen en uiteindelijk een be-

ste programma. Zijn theorie: als iedereen in vrede leeft

stuursfunctie krijgt bij het jonge bedrijf Pepperminds,

met zichzelf, ontstaat er vanzelf wereldvrede. Vanuit

zelfstandig zijn eigen succes. Hij is een getalenteerd

de Spark Leadership Academy geeft David speciaal voor

spreker die supersnel tot de kern komt en mensen

bedrijven seminars over succesvol ondernemen.

raakt. Waar de meeste vakgenoten gebruik maken van pressie, kracht en doorbraaktechnieken, heeft David de gave inzichten te verschaffen via humor en nieuw perspectief. In 2008 begint hij het David de Kock

daviddekock@speakersacademy.nl 102


prof. dr. Dick Swaab

Fotografi e: Roy Beusker

W

“Wij zijn ons brein�. Prof. dr. Dick Swaab werd wereld-

capaciteiten en beperkingen en onze aanleg voor her-

beroemd met zijn werk over sekseverschillen in de her-

senziekten. Dick Swaab is een internationaal werkend

senen. Toen hij het eerste verschil in de hersenen van

hersenonderzoeker, die een team leidt in het Nederlands

homoseksuele mannen ontdekte, werd zijn onderzoek

Instituut voor Neurowetenschappen. Hij was hoogleraar

zelfs controversieel, maar na afloop moesten de critici

neurobiologie aan de Universiteit van Amsterdam en der-

toegeven dat ze fout hadden gezeten. Die ontdekking

tig jaar lang directeur van het Nederlands Instituut voor

was maar een klein onderdeel van de kern van het on-

Hersenonderzoek. Een lezing door Dick Swaab is altijd

derzoek: het feit dat al in de baarmoeder vrijwel alles al

een zeer erudiete en bijzonder onderhoudende reis.

in onze hersenen wordt vastgelegd, ons karakter, onze

dickswaab@speakersacademy.nl 103


prof. dr. Dick Swaab

Fotografi e: Roy Beusker

W

“Wij zijn ons brein�. Prof. dr. Dick Swaab werd wereld-

capaciteiten en beperkingen en onze aanleg voor her-

beroemd met zijn werk over sekseverschillen in de her-

senziekten. Dick Swaab is een internationaal werkend

senen. Toen hij het eerste verschil in de hersenen van

hersenonderzoeker, die een team leidt in het Nederlands

homoseksuele mannen ontdekte, werd zijn onderzoek

Instituut voor Neurowetenschappen. Hij was hoogleraar

zelfs controversieel, maar na afloop moesten de critici

neurobiologie aan de Universiteit van Amsterdam en der-

toegeven dat ze fout hadden gezeten. Die ontdekking

tig jaar lang directeur van het Nederlands Instituut voor

was maar een klein onderdeel van de kern van het on-

Hersenonderzoek. Een lezing door Dick Swaab is altijd

derzoek: het feit dat al in de baarmoeder vrijwel alles al

een zeer erudiete en bijzonder onderhoudende reis.

in onze hersenen wordt vastgelegd, ons karakter, onze

dickswaab@speakersacademy.nl 103


Egbert Jan van Bel

Fotografi e: Evert Jan Daniels

E

Egbert Jan staat bekend om zijn praktijkgerichte en

waarmee ondernemers in een dag hun marketinga-

doelmatige visie op het (commerciële) bedrijfsproces. Al

genda voor een nieuw jaar bepalen, commerciële acties

vele jaren adviseert hij uiteenlopende bedrijven en in-

vastleggen ervoor zorgen dat iedereen – bij voorkeur

stellingen over klantgericht ondernemen. In zijn boek

dwars door afdelingen heen – dezelfde richting opgaat.

‘Kloteklanten’ zet Egbert Jan van Bel op zowel ludieke

Samen met Ed Sander heeft hij onlangs ‘Follow that

als inhoudelijke wijze de samenwerking van bedrijven

customer’ uitgebracht in de Verenigde Staten. Egbert

en klanten in de schijnwerpers. Met vele voorbeelden,

Jan van Bel geeft lezingen en workshops over marke-

cijfers uit zijn onderzoeken en praktische adviezen. Eén

ting, CRM en klantbehoud in Nederland, Europa en de

van zijn managementconcepten is ‘De tafel van Vier’,

Verenigde Staten.

egbertjanvanbel@speakersacademy.nl 104


Egbert Jan van Bel

Fotografi e: Evert Jan Daniels

E

Egbert Jan staat bekend om zijn praktijkgerichte en

waarmee ondernemers in een dag hun marketinga-

doelmatige visie op het (commerciële) bedrijfsproces. Al

genda voor een nieuw jaar bepalen, commerciële acties

vele jaren adviseert hij uiteenlopende bedrijven en in-

vastleggen ervoor zorgen dat iedereen – bij voorkeur

stellingen over klantgericht ondernemen. In zijn boek

dwars door afdelingen heen – dezelfde richting opgaat.

‘Kloteklanten’ zet Egbert Jan van Bel op zowel ludieke

Samen met Ed Sander heeft hij onlangs ‘Follow that

als inhoudelijke wijze de samenwerking van bedrijven

customer’ uitgebracht in de Verenigde Staten. Egbert

en klanten in de schijnwerpers. Met vele voorbeelden,

Jan van Bel geeft lezingen en workshops over marke-

cijfers uit zijn onderzoeken en praktische adviezen. Eén

ting, CRM en klantbehoud in Nederland, Europa en de

van zijn managementconcepten is ‘De tafel van Vier’,

Verenigde Staten.

egbertjanvanbel@speakersacademy.nl 104


Erik Hulzebosch

Fotografi e: Rob van der Spek

E

Erik Hulzebosch deed enkele jaren geleden mee aan

publiek. Zijn geheim? Altijd en overal met beide benen

'So You Wanna Be A Popstar' en won!. Hij stortte zich

op de grond - mag ook ijs zijn - blijven staan. En wat je

in een heel nieuw avontuur en is er helemaal voor ge-

ook doet of van plan bent te gaan doen, doe het vol

gaan. Voor zijn zangavontuur was Erik vooral bekend

overgave en met heel veel plezier! Ga er voor, met hart

als schaatser. In 1987 maakte hij zijn marathonde-

en ziel. Succes verzekerd: hij is er zelf het levende be-

buut en in 1996 bereidde hij zich helemaal voor op de

wijs van.

Elfstedentocht. De schaatser is inmiddels uitgegroeid tot een entertainer, zanger, presentator en gastspreker. Tijdens zijn lezingen motiveert en inspireert hij het

erikhulzebosch@speakersacademy.nl 105


Erik Hulzebosch

Fotografi e: Rob van der Spek

E

Erik Hulzebosch deed enkele jaren geleden mee aan

publiek. Zijn geheim? Altijd en overal met beide benen

'So You Wanna Be A Popstar' en won!. Hij stortte zich

op de grond - mag ook ijs zijn - blijven staan. En wat je

in een heel nieuw avontuur en is er helemaal voor ge-

ook doet of van plan bent te gaan doen, doe het vol

gaan. Voor zijn zangavontuur was Erik vooral bekend

overgave en met heel veel plezier! Ga er voor, met hart

als schaatser. In 1987 maakte hij zijn marathonde-

en ziel. Succes verzekerd: hij is er zelf het levende be-

buut en in 1996 bereidde hij zich helemaal voor op de

wijs van.

Elfstedentocht. De schaatser is inmiddels uitgegroeid tot een entertainer, zanger, presentator en gastspreker. Tijdens zijn lezingen motiveert en inspireert hij het

erikhulzebosch@speakersacademy.nl 105


Felix Rottenberg

Fotografi e: Jacqueline de Haas

I

“Ik wil graag ‘lernen’ van de dingen die ik doe" is een

‘Tegenlicht’ en - nog steeds - gast in ‘De wereld draait door’).

uitspraak van PvdA-politicus en programmamaker Felix

Momenteel is hij voorzitter van het bestuur van het experti-

Rottenberg. Hij was voorzitter van De Jonge Socialisten,

secentrum Architectuur Lokaal en van het bestuur van Ninti,

maakte van De Balie (door hem opgericht) een centrum voor

Instituut voor NewTowns.

cultuur en politiek en werd in 1992 gekozen tot voorzitter van de PvdA. Vanwege de ziekte sarcoïdose moest hij in 1997 terugtreden. Daarna hervatte hij zijn werkzaamheden als bestuurder, raadgever, moderator en programmamaker (documentaire serie over de Akbarstraat in Bos en Lommer,

felixrottenberg@speakersacademy.nl 106


Felix Rottenberg

Fotografi e: Jacqueline de Haas

I

“Ik wil graag ‘lernen’ van de dingen die ik doe" is een

‘Tegenlicht’ en - nog steeds - gast in ‘De wereld draait door’).

uitspraak van PvdA-politicus en programmamaker Felix

Momenteel is hij voorzitter van het bestuur van het experti-

Rottenberg. Hij was voorzitter van De Jonge Socialisten,

secentrum Architectuur Lokaal en van het bestuur van Ninti,

maakte van De Balie (door hem opgericht) een centrum voor

Instituut voor NewTowns.

cultuur en politiek en werd in 1992 gekozen tot voorzitter van de PvdA. Vanwege de ziekte sarcoïdose moest hij in 1997 terugtreden. Daarna hervatte hij zijn werkzaamheden als bestuurder, raadgever, moderator en programmamaker (documentaire serie over de Akbarstraat in Bos en Lommer,

felixrottenberg@speakersacademy.nl 106


Frènk van der Linden

Fotografi e: Evert Jan Daniels

D

De onder meer met het Gouden Pennetje en de Prijs

week het radioprogramma 'Kunststof' van de NPS.

voor de Nederlandse Dagbladjournalistiek bekroonde

Daarnaast houdt hij vraaggesprekken voor het NCRV-

journalist Frènk van der Linden, die voor zowel tijd-

televisieprogramma ‘Altijd Wat’. Hij is geregeld tafelgast

schriften, kranten, radio als televisie werkt(e), staat

bij VARA’s ‘De wereld draait door’. Van der Linden, die

bekend als een specialist in het interviewen. Hij heeft

ook optreedt als dagvoorzitter, heeft een groot aantal

sinds 1980 honderden mensen uitgebreid ondervraagd.

boeken gepubliceerd, waaronder een overzicht van 25

Zijn gesprekspartners zijn afkomstig uit de werel-

jaar spraakmakende interviews, ‘Let’s make love’ met

den van politiek, sport, film, kunst, literatuur en me-

Annet de Groot (2008) en ‘Het moet pijnlijk blijven’ met

dia. Van der Linden presenteert meerdere keren per

Freddy van Thijn (2011).

frenkvanderlinden@speakersacademy.nl 107


Frènk van der Linden

Fotografi e: Evert Jan Daniels

D

De onder meer met het Gouden Pennetje en de Prijs

week het radioprogramma 'Kunststof' van de NPS.

voor de Nederlandse Dagbladjournalistiek bekroonde

Daarnaast houdt hij vraaggesprekken voor het NCRV-

journalist Frènk van der Linden, die voor zowel tijd-

televisieprogramma ‘Altijd Wat’. Hij is geregeld tafelgast

schriften, kranten, radio als televisie werkt(e), staat

bij VARA’s ‘De wereld draait door’. Van der Linden, die

bekend als een specialist in het interviewen. Hij heeft

ook optreedt als dagvoorzitter, heeft een groot aantal

sinds 1980 honderden mensen uitgebreid ondervraagd.

boeken gepubliceerd, waaronder een overzicht van 25

Zijn gesprekspartners zijn afkomstig uit de werel-

jaar spraakmakende interviews, ‘Let’s make love’ met

den van politiek, sport, film, kunst, literatuur en me-

Annet de Groot (2008) en ‘Het moet pijnlijk blijven’ met

dia. Van der Linden presenteert meerdere keren per

Freddy van Thijn (2011).

frenkvanderlinden@speakersacademy.nl 107


Frits Wester

P

Parlementair verslaggever Frits Wester, die in 2014 twintig

CDA en werd persoonlijk voorlichter van Elco Brinkman. Na

jaar in dienst is van het RTL Nieuws, is van jongs af aan een

het vertrek van Brinkman uit de Tweede Kamer kon Wester

politiek dier. Hij was op zijn 17e al betrokken bij de oprich-

al snel aan de slag bij het RTL Nieuws. Wester ontwikkelde

ting van het CDJA in Alkmaar. Op 22-jarige leeftijd zat hij in

zich tot een journalist die veel primeurs brengt. Zo slaagt

een groot aantal lokale organisaties en was hij zeer begaan

hij er vrijwel elk jaar in het embargo op de miljoenennota

met onderwerpen als abortus, euthanasie, werkloosheid

te omzeilen en de begroting al voor de officiële presenta-

en kruisraketten. Als chauffeur van CDA-fractievoorzitter

tie op Prinsjesdag te publiceren. Tegenwoordig wordt hij

Bert de Vries kwam hij in aanraking met de landelijke po-

ook in programma’s van de publieke omroep, zoals ‘Pauw &

litiek. Hij kreeg een baan bij de fractievoorlichting van het

Witteman’, als deskundige aan tafel genood.

fritswester@speakersacademy.nl 108


Frits Wester

P

Parlementair verslaggever Frits Wester, die in 2014 twintig

CDA en werd persoonlijk voorlichter van Elco Brinkman. Na

jaar in dienst is van het RTL Nieuws, is van jongs af aan een

het vertrek van Brinkman uit de Tweede Kamer kon Wester

politiek dier. Hij was op zijn 17e al betrokken bij de oprich-

al snel aan de slag bij het RTL Nieuws. Wester ontwikkelde

ting van het CDJA in Alkmaar. Op 22-jarige leeftijd zat hij in

zich tot een journalist die veel primeurs brengt. Zo slaagt

een groot aantal lokale organisaties en was hij zeer begaan

hij er vrijwel elk jaar in het embargo op de miljoenennota

met onderwerpen als abortus, euthanasie, werkloosheid

te omzeilen en de begroting al voor de officiële presenta-

en kruisraketten. Als chauffeur van CDA-fractievoorzitter

tie op Prinsjesdag te publiceren. Tegenwoordig wordt hij

Bert de Vries kwam hij in aanraking met de landelijke po-

ook in programma’s van de publieke omroep, zoals ‘Pauw &

litiek. Hij kreeg een baan bij de fractievoorlichting van het

Witteman’, als deskundige aan tafel genood.

fritswester@speakersacademy.nl 108


Gerrit Hiemstra

D

De Friese meteoroloog geniet nationale bekendheid

meteorologische advies- en consultancy-activiteiten

als weerman bij het NOS-Journaal. Na het voltooien

voor de groene sector onder de naam DLV Meteo. Eind

van zijn studie Landbouwtechniek in Wageningen in

2001 zijn deze activiteiten ondergebracht in de nieuwe

1986, is Hiemstra in 1986 begonnen als meteoroloog

onderneming MeteoVista. Naast de weerpresentaties

bij Meteo Consult. In 1995 is hij hoofd van de ope-

bij het NOS Journaal werkt Gerrit Hiemstra als meteo-

rationele meteorologische dienst van het KNMI op

rologisch adviseur mee aan verschillende meteorologi-

Schiphol geworden. Een jaar later startte hij bij DLV

sche projecten.

Adviesgroep te Wageningen met de ontwikkeling van

gerrithiemstra@speakersacademy.nl 109


Gerrit Hiemstra

D

De Friese meteoroloog geniet nationale bekendheid

meteorologische advies- en consultancy-activiteiten

als weerman bij het NOS-Journaal. Na het voltooien

voor de groene sector onder de naam DLV Meteo. Eind

van zijn studie Landbouwtechniek in Wageningen in

2001 zijn deze activiteiten ondergebracht in de nieuwe

1986, is Hiemstra in 1986 begonnen als meteoroloog

onderneming MeteoVista. Naast de weerpresentaties

bij Meteo Consult. In 1995 is hij hoofd van de ope-

bij het NOS Journaal werkt Gerrit Hiemstra als meteo-

rationele meteorologische dienst van het KNMI op

rologisch adviseur mee aan verschillende meteorologi-

Schiphol geworden. Een jaar later startte hij bij DLV

sche projecten.

Adviesgroep te Wageningen met de ontwikkeling van

gerrithiemstra@speakersacademy.nl 109


Hadassah de Boer

Fotografi e: Roy Beusker

D

De medialoopbaan van Hadassah de Boer begint in 1995 als stagiaire bij de Amsterdamse tv-zender AT5. In het seizoen 2001/2002 presenteert ze samen met Sylvana Simons voor RTL 4 het programma ‘Met man en macht’ en in haar eentje radioprogramma’s voor de TROS Enkele seizoenen presenteert ze op zondagmiddag het culturele programma ‘Arena’ voor de NPS op Nederland 3. De Boer is ook verbonden aan het digitale themakanaal Cultura van de NPS. Hiervoor

presenteert zij het Cultura Journaal, het wekelijkse filmmagazine Cultura Film, en af en toe Cultura.nl. Op de Cultura-website zijn al deze programma's te zien onder 'Video on Demand.' Hadassah is bovendien inzetbaar als dagvoorzitter/discussieleider voor evenementen over uiteenlopende thema’s.

hadassahdeboer@speakersacademy.nl 110


Hadassah de Boer

Fotografi e: Roy Beusker

D

De medialoopbaan van Hadassah de Boer begint in 1995 als stagiaire bij de Amsterdamse tv-zender AT5. In het seizoen 2001/2002 presenteert ze samen met Sylvana Simons voor RTL 4 het programma ‘Met man en macht’ en in haar eentje radioprogramma’s voor de TROS Enkele seizoenen presenteert ze op zondagmiddag het culturele programma ‘Arena’ voor de NPS op Nederland 3. De Boer is ook verbonden aan het digitale themakanaal Cultura van de NPS. Hiervoor

presenteert zij het Cultura Journaal, het wekelijkse filmmagazine Cultura Film, en af en toe Cultura.nl. Op de Cultura-website zijn al deze programma's te zien onder 'Video on Demand.' Hadassah is bovendien inzetbaar als dagvoorzitter/discussieleider voor evenementen over uiteenlopende thema’s.

hadassahdeboer@speakersacademy.nl 110


prof. dr. Hans Achterhuis

Fotografi e: Roy Beusker

W

“Wie schrijft als filosoof, schrijve persoonlijk of schrijve niet.” Emeritus hoogleraar Wijsbegeerte Hans Achterhuis, sinds 2011 Denker des Vaderlands, is bekend als publieke intellectueel die zich geregeld mengt in maatschappelijke discussies. De nadruk in zijn werk ligt op de sociale filosofie, waarbij hij zich heeft gericht op thema’s als ontwikkelingshulp, welzijnswerk, schaarste en technologie. Eind 2008 verscheen zijn magnum opus ‘Met alle geweld’. Zijn

recentste boek is ‘De utopie van de vrije markt’ uit 2010. Het oeuvre van Achterhuis kenmerkt zich door de verbinding van filosofie met actuele maatschappelijke vraagstukken. Hij koppelt filosofie aan een uitgebreid onderzoek van dossiers, rapporten en krantenartikelen.

hansachterhuis@speakersacademy.nl 111


prof. dr. Hans Achterhuis

Fotografi e: Roy Beusker

W

“Wie schrijft als filosoof, schrijve persoonlijk of schrijve niet.” Emeritus hoogleraar Wijsbegeerte Hans Achterhuis, sinds 2011 Denker des Vaderlands, is bekend als publieke intellectueel die zich geregeld mengt in maatschappelijke discussies. De nadruk in zijn werk ligt op de sociale filosofie, waarbij hij zich heeft gericht op thema’s als ontwikkelingshulp, welzijnswerk, schaarste en technologie. Eind 2008 verscheen zijn magnum opus ‘Met alle geweld’. Zijn

recentste boek is ‘De utopie van de vrije markt’ uit 2010. Het oeuvre van Achterhuis kenmerkt zich door de verbinding van filosofie met actuele maatschappelijke vraagstukken. Hij koppelt filosofie aan een uitgebreid onderzoek van dossiers, rapporten en krantenartikelen.

hansachterhuis@speakersacademy.nl 111


Hans van Breukelen

Fotografi e: Evert Jan Daniels

H

Hans van Breukelen heeft een indrukwekkende inter-

“Ook daar heb je mensen met uiteenlopende kwalitei-

nationale voetbalcarrière achter de rug en is bovendien

ten die samen tot scoren dienen te komen.” Hij wijst,

gediplomeerd onderwijzer. Voor het Nederlands elftal

vanuit een uitdagend perspectief, leidinggevenden en

heeft hij als doelman 73 keer het ‘shirt met de leeuw’

medewerkers op de noodzaak van samenwerken en het

gedragen. Met Oranje werd hij in 1988 Europees kam-

plezier en de voldoening die daarmee gepaard gaan. Hij

pioen. Toch lukte het niet altijd het beoogde doel te be-

weet zijn ervaringen uit de sport op perfecte wijze te

reiken. Als spreker laat Hans in een op maat gesneden

refl ecteren op het bedrijfsleven.

verhaal zien dat elke organisatie is te vergelijken met een voetbalteam, dat kan winnen maar ook verliezen.

hansvanbreukelen@speakersacademy.nl 112


Hans van Breukelen

Fotografi e: Evert Jan Daniels

H

Hans van Breukelen heeft een indrukwekkende inter-

“Ook daar heb je mensen met uiteenlopende kwalitei-

nationale voetbalcarrière achter de rug en is bovendien

ten die samen tot scoren dienen te komen.” Hij wijst,

gediplomeerd onderwijzer. Voor het Nederlands elftal

vanuit een uitdagend perspectief, leidinggevenden en

heeft hij als doelman 73 keer het ‘shirt met de leeuw’

medewerkers op de noodzaak van samenwerken en het

gedragen. Met Oranje werd hij in 1988 Europees kam-

plezier en de voldoening die daarmee gepaard gaan. Hij

pioen. Toch lukte het niet altijd het beoogde doel te be-

weet zijn ervaringen uit de sport op perfecte wijze te

reiken. Als spreker laat Hans in een op maat gesneden

refl ecteren op het bedrijfsleven.

verhaal zien dat elke organisatie is te vergelijken met een voetbalteam, dat kan winnen maar ook verliezen.

hansvanbreukelen@speakersacademy.nl 112


Harm Edens

H

Het grote publiek kent Harm Edens als presentator van

goede doelen speelt dit een steeds groter wordende rol.

het programma ‘Dit was het nieuws’, eerst 14 jaar bij de

Harm heeft 15 jaar ervaring als dagvoorzitter, gespreks-

TROS en, na een korte onderbreking, alweer twee jaar

leider en interviewer voor zeer veel verschillende evene-

bij RTL 4. Daarnaast is hij bekend van dagelijkse praat-

menten, symposia en bedrijfsbijeenkomsten. Van grote

show ‘On air’ (NCRV) en de reeks ’10 x beter’ van de NTR.

presentaties en debatten, talkshows en grote live-inter-

De afgelopen 23 jaar heeft hij veel comedyseries voor

views tot productintroducties en hele persoonlijke pre-

tv geschreven. Harm besteedt vaak aandacht aan duur-

sentatietrainingen en -coachings.

zaamheid en natuur. Zijn werk als WNF-ambassadeur is daar het beste voorbeeld van. Ook bij veel van z’n andere

harmedens@speakersacademy.nl 113


Harm Edens

H

Het grote publiek kent Harm Edens als presentator van

goede doelen speelt dit een steeds groter wordende rol.

het programma ‘Dit was het nieuws’, eerst 14 jaar bij de

Harm heeft 15 jaar ervaring als dagvoorzitter, gespreks-

TROS en, na een korte onderbreking, alweer twee jaar

leider en interviewer voor zeer veel verschillende evene-

bij RTL 4. Daarnaast is hij bekend van dagelijkse praat-

menten, symposia en bedrijfsbijeenkomsten. Van grote

show ‘On air’ (NCRV) en de reeks ’10 x beter’ van de NTR.

presentaties en debatten, talkshows en grote live-inter-

De afgelopen 23 jaar heeft hij veel comedyseries voor

views tot productintroducties en hele persoonlijke pre-

tv geschreven. Harm besteedt vaak aandacht aan duur-

sentatietrainingen en -coachings.

zaamheid en natuur. Zijn werk als WNF-ambassadeur is daar het beste voorbeeld van. Ook bij veel van z’n andere

harmedens@speakersacademy.nl 113


drs. Harry Starren

Fotografi e: Marte Visser

T

Tot mei 2012 was Harry Starren algemeen directeur van de Baak,

als algemeen directeur. In die periode is het bedrijf gegroeid van

het aan VNO-NCW gelieerde centrum voor leiderschap en on-

98 naar ruim 250 medewerkers. Ondernemer, docent, trainer en

dernemerschap. Nu is hij als zelfstandig ondernemer actief op

presentator Harry Starren, die als dagvoorzitter en spreker ge-

het snijvlak van samenleving, economie en cultuur. Een nieuwe

regeld optreedt, studeerde Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit

fase. “Ik wil van wat ik als bijzaak deed, mijn hoofdzaak maken.

Utrecht en Politicologie/Bestuurskunde aan de Universiteit van

Luisteren en lezen, schrijven en spreken. Daarnaast zal ik mij

Amsterdam. Voor de Baak, was hij onder meer wetenschappe-

maatschappelijk, meer nog dan in het verleden, gaan inzetten.

lijk onderzoeker, universitair docent en directeur van een on-

Ook in de Europese context�, aldus Starren op de website van

derzoeks- en adviesbureau en directeur van het PAO Bedrijfs- en

de Baak, waar hij ruim 20 jaar heeft gewerkt. De laatste 15 jaar

Bestuurswetenschappen te Utrecht.

harrystarren@speakersacademy.nl 114


drs. Harry Starren

Fotografi e: Marte Visser

T

Tot mei 2012 was Harry Starren algemeen directeur van de Baak,

als algemeen directeur. In die periode is het bedrijf gegroeid van

het aan VNO-NCW gelieerde centrum voor leiderschap en on-

98 naar ruim 250 medewerkers. Ondernemer, docent, trainer en

dernemerschap. Nu is hij als zelfstandig ondernemer actief op

presentator Harry Starren, die als dagvoorzitter en spreker ge-

het snijvlak van samenleving, economie en cultuur. Een nieuwe

regeld optreedt, studeerde Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit

fase. “Ik wil van wat ik als bijzaak deed, mijn hoofdzaak maken.

Utrecht en Politicologie/Bestuurskunde aan de Universiteit van

Luisteren en lezen, schrijven en spreken. Daarnaast zal ik mij

Amsterdam. Voor de Baak, was hij onder meer wetenschappe-

maatschappelijk, meer nog dan in het verleden, gaan inzetten.

lijk onderzoeker, universitair docent en directeur van een on-

Ook in de Europese context�, aldus Starren op de website van

derzoeks- en adviesbureau en directeur van het PAO Bedrijfs- en

de Baak, waar hij ruim 20 jaar heeft gewerkt. De laatste 15 jaar

Bestuurswetenschappen te Utrecht.

harrystarren@speakersacademy.nl 114


Helga van Leur

M

Meteorologe Helga van Leur is al twee keer (in 2008 en

in te leveren en het eigenlijk heel gemakkelijk is om keu-

2010) uitgeroepen tot beste weervrouw van Nederland en

zes te maken die bijdragen aan een duurzame toekomst. En

in 1998 zelfs van de wereld. Ze presenteert alweer zo'n 17

als je het slim aanpakt, levert het ook nog geld op! Zowel

jaar het weerbericht op RTL 4. Tijdens lezingen over het

privè als bedrijfsmatig. Ook in tijden van crisis. Of moet ik

weer en klimaat vindt ze het belangrijk een relatie te leg-

zeggen: juist in tijden van crisis. Kennis is macht!!!", aldus

gen met duurzaamheid. "Wij verbruiken in deze tijd als

Van Leur. "Er worden veel congressen en informatiebijeen-

mensen nu meer dan de aarde ons kan bieden. Daar kun-

komsten gehouden over duurzaamheid. Ik heb de eer ge-

nen en moeten we wat aan doen. Als je eenmaal weet hoe

had een aantal ervan te mogen voorzitten.�

het in elkaar steekt, besef je dat het niet nodig is comfort

helgavanleur@speakersacademy.nl 115


Helga van Leur

M

Meteorologe Helga van Leur is al twee keer (in 2008 en

in te leveren en het eigenlijk heel gemakkelijk is om keu-

2010) uitgeroepen tot beste weervrouw van Nederland en

zes te maken die bijdragen aan een duurzame toekomst. En

in 1998 zelfs van de wereld. Ze presenteert alweer zo'n 17

als je het slim aanpakt, levert het ook nog geld op! Zowel

jaar het weerbericht op RTL 4. Tijdens lezingen over het

privè als bedrijfsmatig. Ook in tijden van crisis. Of moet ik

weer en klimaat vindt ze het belangrijk een relatie te leg-

zeggen: juist in tijden van crisis. Kennis is macht!!!", aldus

gen met duurzaamheid. "Wij verbruiken in deze tijd als

Van Leur. "Er worden veel congressen en informatiebijeen-

mensen nu meer dan de aarde ons kan bieden. Daar kun-

komsten gehouden over duurzaamheid. Ik heb de eer ge-

nen en moeten we wat aan doen. Als je eenmaal weet hoe

had een aantal ervan te mogen voorzitten.�

het in elkaar steekt, besef je dat het niet nodig is comfort

helgavanleur@speakersacademy.nl 115


prof. dr. Hennes de Ridder

Fotografi e: Roy Beusker

H

Hennes de Ridder is sinds 1995 hoogleraar Integraal

evolutionair bouwen dat een einde zou kunnen maken

Ontwerpen aan de Technische Universiteit Delft en heeft

aan de zeer slechte prestaties van zowel de nationale als

daarvoor 22 jaar als projectleider en ‘trouble shooter’ bij

de internationale bouw ten aanzien van duurzaamheid.

het toenmalige aannemersbedrijf HBG gewerkt. In no-

Het gaat dan over een zeer grote en fundamentele tran-

vember 2011 heeft hij ‘Legolisering van de bouw, indus-

sitie die onvermijdelijk lijkt. Naast dit speerpunt is er een

trieel maatwerk in een snel veranderende wereld’ gepu-

uitgebreid scala aan onderwerpen die hij uit zijn eigen

bliceerd. De Ridder schrijft en spreekt gepassioneerd over

praktijkervaring kan behandelen. Van de Deltawerken tot

het door hem in 2006 geïntroduceerde concept‘Levende

New Orleans, van de Noord Zuid lijn tot De HSL zuid en

gebouwen’ (‘Living Buildings’) en het daarbij horende

van offshoreprojecten tot Rondje Randstad.

hennesderidder@speakersacademy.nl 116


prof. dr. Hennes de Ridder

Fotografi e: Roy Beusker

H

Hennes de Ridder is sinds 1995 hoogleraar Integraal

evolutionair bouwen dat een einde zou kunnen maken

Ontwerpen aan de Technische Universiteit Delft en heeft

aan de zeer slechte prestaties van zowel de nationale als

daarvoor 22 jaar als projectleider en ‘trouble shooter’ bij

de internationale bouw ten aanzien van duurzaamheid.

het toenmalige aannemersbedrijf HBG gewerkt. In no-

Het gaat dan over een zeer grote en fundamentele tran-

vember 2011 heeft hij ‘Legolisering van de bouw, indus-

sitie die onvermijdelijk lijkt. Naast dit speerpunt is er een

trieel maatwerk in een snel veranderende wereld’ gepu-

uitgebreid scala aan onderwerpen die hij uit zijn eigen

bliceerd. De Ridder schrijft en spreekt gepassioneerd over

praktijkervaring kan behandelen. Van de Deltawerken tot

het door hem in 2006 geïntroduceerde concept‘Levende

New Orleans, van de Noord Zuid lijn tot De HSL zuid en

gebouwen’ (‘Living Buildings’) en het daarbij horende

van offshoreprojecten tot Rondje Randstad.

hennesderidder@speakersacademy.nl 116


dr. Herman Konings

Fotografi e: Evert Jan Daniels

I

“Ik ben een onwaarzegger, die gelooft in de paradoctri-

Antwerpse trend- en toekomstonderzoeksbureau Pocket

ne, de leer van het onleren. Openstaan voor nieuwe din-

Marketing/nXt. Onder het motto 'De toekomst is onder

gen en verwondering maakt het werk van trendwatchers

de rozen’ geeft hij regelmatig adviesrondes en spreek-

en toekomstkijkers interessant”, aldus de Antwerpse

beurten aan bedrijven, genootschappen en het hoger on-

consumentenpsycholoog en trendanalist dr. Herman

derwijs over socioculturele verschuivingen, trendwaarne-

Konings, die uitsluitend ‘voorspellingen’ doet die zijn ge-

mingen en toekomstverwachtingen.

baseerd op wetenschappelijke analyses, waarbij hij zoveel mogelijk disciplines betrekt. Konings is master in de theoretische psychologie (KU Leuven) en beheerder van het

hermankonings@speakersacademy.nl 117


dr. Herman Konings

Fotografi e: Evert Jan Daniels

I

“Ik ben een onwaarzegger, die gelooft in de paradoctri-

Antwerpse trend- en toekomstonderzoeksbureau Pocket

ne, de leer van het onleren. Openstaan voor nieuwe din-

Marketing/nXt. Onder het motto 'De toekomst is onder

gen en verwondering maakt het werk van trendwatchers

de rozen’ geeft hij regelmatig adviesrondes en spreek-

en toekomstkijkers interessant”, aldus de Antwerpse

beurten aan bedrijven, genootschappen en het hoger on-

consumentenpsycholoog en trendanalist dr. Herman

derwijs over socioculturele verschuivingen, trendwaarne-

Konings, die uitsluitend ‘voorspellingen’ doet die zijn ge-

mingen en toekomstverwachtingen.

baseerd op wetenschappelijke analyses, waarbij hij zoveel mogelijk disciplines betrekt. Konings is master in de theoretische psychologie (KU Leuven) en beheerder van het

hermankonings@speakersacademy.nl 117


prof. dr. Herman Pleij

Fotografi e: Evert Jan Daniels

V

Van de hand van cultuurhistoricus Herman Pleij, eme-

van de Blauwe Schuit. Literatuur, volksfeest en bur-

ritus hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde,

germoraal in de late Middeleeuwen’, onder meer over

verscheen in 2011 de bloemlezing ‘Anna Bijns. Van 1493-

oude carnavalsteksten. Pleij, Ridder in de Orde van de

1525’. Tezelfdertijd werkte hij aan een boek over li-

Nederlandse Leeuw, maakte voor Teleac de radio- en tv-

chaam en genot in de Middeleeuwen en een roman over

serie ‘Sprekend over de Middeleeuwen’ (1991) en voor

Vader des Vaderlands Willem van Oranje. Onderwerpen

de AVRO de tv-reeks ‘Wij Nederlanders’ (1997). In de

waarmee hij zich sinds zijn studietijd heeft beziggehou-

loop der tijd bracht hij talloze boeken en cd-boxen uit

den en waarover hij boeiend kan vertellen. In 1979 pro-

en schreef hij artikelen over cultuurhistorische onder-

moveerde Herman Pleij op het proefschrift ‘Het Gilde

werpen voor kranten en tijdschriften.

hermanpleij@speakersacademy.nl 118


prof. dr. Herman Pleij

Fotografi e: Evert Jan Daniels

V

Van de hand van cultuurhistoricus Herman Pleij, eme-

van de Blauwe Schuit. Literatuur, volksfeest en bur-

ritus hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde,

germoraal in de late Middeleeuwen’, onder meer over

verscheen in 2011 de bloemlezing ‘Anna Bijns. Van 1493-

oude carnavalsteksten. Pleij, Ridder in de Orde van de

1525’. Tezelfdertijd werkte hij aan een boek over li-

Nederlandse Leeuw, maakte voor Teleac de radio- en tv-

chaam en genot in de Middeleeuwen en een roman over

serie ‘Sprekend over de Middeleeuwen’ (1991) en voor

Vader des Vaderlands Willem van Oranje. Onderwerpen

de AVRO de tv-reeks ‘Wij Nederlanders’ (1997). In de

waarmee hij zich sinds zijn studietijd heeft beziggehou-

loop der tijd bracht hij talloze boeken en cd-boxen uit

den en waarover hij boeiend kan vertellen. In 1979 pro-

en schreef hij artikelen over cultuurhistorische onder-

moveerde Herman Pleij op het proefschrift ‘Het Gilde

werpen voor kranten en tijdschriften.

hermanpleij@speakersacademy.nl 118


dr. ir. Ionica Smeets

Fotografi e: Marc de Haan

D

De weblog ‘Wiskundemeisjes’, waarmee wiskundige en

verschenen. Begin 2012 was ze acht uitzendingen

wetenschapsjournaliste Ionica Smeets in 2006 samen

lang medepresentatrice van het KRO-programma ‘De

met Jeanine Daems begon, is al snel bekroond met twee

Rekenkamer’ als vervangster van Sofie van den Enk.

Dutch Bloggies en heeft geresulteerd in een vaste ru-

Smeets sprak ook op TEDxDelft 2012. Haar bijdrage was

briek in De Volkskrant. Samen met onder anderen Bas

getiteld ‘Correlation is no causality’.

Haring doet Smeets onderzoek naar de manier waarop wetenschap het beste is uit te leggen aan een breed publiek. Eind 2011 is haar boek ‘Ik was altijd heel slecht in wiskunde’, ook nu samen met Daems geschreven,

ionicasmeets@speakersacademy.nl 119


dr. ir. Ionica Smeets

Fotografi e: Marc de Haan

D

De weblog ‘Wiskundemeisjes’, waarmee wiskundige en

verschenen. Begin 2012 was ze acht uitzendingen

wetenschapsjournaliste Ionica Smeets in 2006 samen

lang medepresentatrice van het KRO-programma ‘De

met Jeanine Daems begon, is al snel bekroond met twee

Rekenkamer’ als vervangster van Sofie van den Enk.

Dutch Bloggies en heeft geresulteerd in een vaste ru-

Smeets sprak ook op TEDxDelft 2012. Haar bijdrage was

briek in De Volkskrant. Samen met onder anderen Bas

getiteld ‘Correlation is no causality’.

Haring doet Smeets onderzoek naar de manier waarop wetenschap het beste is uit te leggen aan een breed publiek. Eind 2011 is haar boek ‘Ik was altijd heel slecht in wiskunde’, ook nu samen met Daems geschreven,

ionicasmeets@speakersacademy.nl 119


Iwan Göbel

Fotografi e: Rens Plascheck

I

Iwan Göbel, die samen met broer Dimitri in een schuur-

ondernemen. In zijn, samen met Sarah Monkau geschreven

tje en met wat spaarcenten de Burton Car Company begon,

boek ‘Ecowinst voor woningen’, biedt hij een verfrissende

is in 2005 verkozen tot de ‘100% beste ondernemer van

kijk op duurzaam verbouwen. Met een gemiddelde productie

Nederland’. Inmiddels opereert het bedrijf met vier vestigin-

van zo’n twee nieuwe producten per week behoort Burton

gen in meer dan 20 landen. In 2010 produceert het bedrijf de

Car Company tot de innovatiefste bedrijven van Nederland.

duurzaamste sportauto ter wereld: de volledig elektrisch aan-

‘Zonder voortdurende innovatie geen succes’, is dan ook een

gedreven Burton (25kW motor) met een gewicht van 750 kilo,

van de motto’s van deze creatieve topondernemer, die daar-

gebouwd op het onderstel van een ‘lelijke eend’. Göbel is

over ook nog eens boeiend kan vertellen: ‘Sleutels van succes

op meerdere vlakken overtuigd van de kracht van duurzaam

liggen binnen handbereik’.

iwangobel@speakersacademy.nl 120


Iwan Göbel

Fotografi e: Rens Plascheck

I

Iwan Göbel, die samen met broer Dimitri in een schuur-

ondernemen. In zijn, samen met Sarah Monkau geschreven

tje en met wat spaarcenten de Burton Car Company begon,

boek ‘Ecowinst voor woningen’, biedt hij een verfrissende

is in 2005 verkozen tot de ‘100% beste ondernemer van

kijk op duurzaam verbouwen. Met een gemiddelde productie

Nederland’. Inmiddels opereert het bedrijf met vier vestigin-

van zo’n twee nieuwe producten per week behoort Burton

gen in meer dan 20 landen. In 2010 produceert het bedrijf de

Car Company tot de innovatiefste bedrijven van Nederland.

duurzaamste sportauto ter wereld: de volledig elektrisch aan-

‘Zonder voortdurende innovatie geen succes’, is dan ook een

gedreven Burton (25kW motor) met een gewicht van 750 kilo,

van de motto’s van deze creatieve topondernemer, die daar-

gebouwd op het onderstel van een ‘lelijke eend’. Göbel is

over ook nog eens boeiend kan vertellen: ‘Sleutels van succes

op meerdere vlakken overtuigd van de kracht van duurzaam

liggen binnen handbereik’.

iwangobel@speakersacademy.nl 120


Jaap Funnekotter

Fotografi e: Marc de Haan

H

‘Het is hier geen hotel!’ Onder die titel brengt Jaap

aan Hotelschool Den Haag en heeft ruime, leidinggevende

Funnekotter als keynote spreker – of dagvoorzitter – een mee-

ervaring in de gastvrijheidsindustrie. Sinds 2011 is hij actief

slepend, interactief verhaal over de wijze waarop ook niet-

via zijn eigen bedrijf, FUNDAM hospitality & tourism services,

horecabedrijven gebruik kunnen maken van de dienstverle-

dat trainingen geeft aan gastvrijheids- en toerismebedrijven

ningsconcepten uit de internationale tophotellerie. Hij plaatst

en ondernemingen die hotelmatige gastvrijheid onderdeel

de toehoorders in de positie van horecagast, in plaats van ze

willen laten zijn van hun bedrijfsstrategie. Funnekotter is ver-

aan te spreken als materiedeskundige binnen hun eigen pro-

der onder meer lid van de Raad van Bestuur van The Leading

fessie. Funnekotter lardeert zijn presentatie met concrete en

Hotel Schools of the World (LHSW). Hij is in 2010 benoemd tot

soms humoristische praktijkvoorbeelden. Hij is afgestudeerd

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

jaapfunnekotter@speakersacademy.nl 121


Jaap Funnekotter

Fotografi e: Marc de Haan

H

‘Het is hier geen hotel!’ Onder die titel brengt Jaap

aan Hotelschool Den Haag en heeft ruime, leidinggevende

Funnekotter als keynote spreker – of dagvoorzitter – een mee-

ervaring in de gastvrijheidsindustrie. Sinds 2011 is hij actief

slepend, interactief verhaal over de wijze waarop ook niet-

via zijn eigen bedrijf, FUNDAM hospitality & tourism services,

horecabedrijven gebruik kunnen maken van de dienstverle-

dat trainingen geeft aan gastvrijheids- en toerismebedrijven

ningsconcepten uit de internationale tophotellerie. Hij plaatst

en ondernemingen die hotelmatige gastvrijheid onderdeel

de toehoorders in de positie van horecagast, in plaats van ze

willen laten zijn van hun bedrijfsstrategie. Funnekotter is ver-

aan te spreken als materiedeskundige binnen hun eigen pro-

der onder meer lid van de Raad van Bestuur van The Leading

fessie. Funnekotter lardeert zijn presentatie met concrete en

Hotel Schools of the World (LHSW). Hij is in 2010 benoemd tot

soms humoristische praktijkvoorbeelden. Hij is afgestudeerd

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

jaapfunnekotter@speakersacademy.nl 121


Foto: Corbino

prof. dr. Jaap van Duijn

O

Oud-Robecotopman Jaap van Duijn is tegenwoordig een veel-

lector en hoogleraar algemene economie in Delft. In 1989

gevraagd spreker en columnist. "Voor de hele Nederlandse

werd hij buitengewoon hoogleraar in de praktische aspecten

markt geldt dat economische groei er de komende jaren niet

van de beleggingstheorie aan de Universiteit van Amsterdam.

in zit. Probeer daarom op een ander vlak te excelleren. Richt

Van Duijn, die in 2007 lid werd van de Deltacommissie nieuwe

je niet op groei en meer van hetzelfde, maar op anders en be-

stijl, heeft tal van publicaties op zijn naam staan. Zijn laatste

ter�, ried hij in 2012 vastgoedmannen en -vrouwen aan tijdens

boek is 'De schuldenberg, hoe de wereldwijde schuldenlast

een van zijn vele lezingen. Van Duijn studeerde algemene

ons allemaal gaat raken' (De Bezige Bij, 2011), waarin hij zijn

economie in Rotterdam en Illinois. Voor hij in 1983 bij Robeco

lezers genadeloos de ogen opent voor de penibele situatie

in dienst trad werkte hij als wetenschappelijk medewerker,

waarin we ons momenteel bevinden.

jaapvanduijn@speakersacademy.nl 122


Foto: Corbino

prof. dr. Jaap van Duijn

O

Oud-Robecotopman Jaap van Duijn is tegenwoordig een veel-

lector en hoogleraar algemene economie in Delft. In 1989

gevraagd spreker en columnist. "Voor de hele Nederlandse

werd hij buitengewoon hoogleraar in de praktische aspecten

markt geldt dat economische groei er de komende jaren niet

van de beleggingstheorie aan de Universiteit van Amsterdam.

in zit. Probeer daarom op een ander vlak te excelleren. Richt

Van Duijn, die in 2007 lid werd van de Deltacommissie nieuwe

je niet op groei en meer van hetzelfde, maar op anders en be-

stijl, heeft tal van publicaties op zijn naam staan. Zijn laatste

ter�, ried hij in 2012 vastgoedmannen en -vrouwen aan tijdens

boek is 'De schuldenberg, hoe de wereldwijde schuldenlast

een van zijn vele lezingen. Van Duijn studeerde algemene

ons allemaal gaat raken' (De Bezige Bij, 2011), waarin hij zijn

economie in Rotterdam en Illinois. Voor hij in 1983 bij Robeco

lezers genadeloos de ogen opent voor de penibele situatie

in dienst trad werkte hij als wetenschappelijk medewerker,

waarin we ons momenteel bevinden.

jaapvanduijn@speakersacademy.nl 122


Foto: met dank aan Jack de Vries

drs. Jack de Vries

V

Voormalig staatssecretaris van Defensie en CDA-strateeg Jack

op achteruit zou gaan. Op het moment dat het echt mis was,

de Vries is tegenwoordig ‘spindoctor’, die zich bezighoudt met

lukte het Rutte niet om de kou uit de lucht te krijgen, dat

risicobeheer, “een onderschat onderdeel van een communica-

zorgde voor twijfels.” De Vries vindt dat campagnes een mili-

tiestrategie.” Geregeld wordt hem gevraagd naar zijn visie op

taire aanpak vereisen. “In onze huidige mediacratie valt nieuws

actuele gebeurtenissen. Naar aanleiding van het gedoe rond de

niet meer achter te houden. Via sociale media gaat achter vrij-

zorgpremie, zei hij bijvoorbeeld: “Dat is schadelijk voor Rutte,

wel iedereen een journalist schuil. Dit stelt bedrijven en orga-

omdat men het beeld krijgt dat hij onvoldoende voorbereid

nisaties voor nieuwe uitdagingen in hun communicatiebeleid.”

was. Hij kende de consequenties van de maatregel niet goed

In augustus 2011 trad De Vries toe tot de directie van Hill and

genoeg en kon niet zeggen hoeveel iedereen er daadwerkelijk

Knowlton Nederland.

jackdevries@speakersacademy.nl 123


Foto: met dank aan Jack de Vries

drs. Jack de Vries

V

Voormalig staatssecretaris van Defensie en CDA-strateeg Jack

op achteruit zou gaan. Op het moment dat het echt mis was,

de Vries is tegenwoordig ‘spindoctor’, die zich bezighoudt met

lukte het Rutte niet om de kou uit de lucht te krijgen, dat

risicobeheer, “een onderschat onderdeel van een communica-

zorgde voor twijfels.” De Vries vindt dat campagnes een mili-

tiestrategie.” Geregeld wordt hem gevraagd naar zijn visie op

taire aanpak vereisen. “In onze huidige mediacratie valt nieuws

actuele gebeurtenissen. Naar aanleiding van het gedoe rond de

niet meer achter te houden. Via sociale media gaat achter vrij-

zorgpremie, zei hij bijvoorbeeld: “Dat is schadelijk voor Rutte,

wel iedereen een journalist schuil. Dit stelt bedrijven en orga-

omdat men het beeld krijgt dat hij onvoldoende voorbereid

nisaties voor nieuwe uitdagingen in hun communicatiebeleid.”

was. Hij kende de consequenties van de maatregel niet goed

In augustus 2011 trad De Vries toe tot de directie van Hill and

genoeg en kon niet zeggen hoeveel iedereen er daadwerkelijk

Knowlton Nederland.

jackdevries@speakersacademy.nl 123


Foto: Marion Regter

prof. dr. ir. Jacob van Kokswijk

J

Jacob van Kokswijk is communicatie-expert, technologisch

ontwikkeling en menselijk gedrag in de cyberwereld en an-

adviseur, jurist en veelgevraagd spreker op congressen over

dere virtuele omgevingen. Kern daarbij is het begrip van de

onder andere ICT, gezondheidstechnologie en jongeren en

technologische omgeving die we virtueel noemen. Een recen-

de cyberwereld. Wereldwijd volgt hij trends, hypes en veran-

te constatering: “In de broekzak van de zakelijke gebruiker

deringen, vergelijkt die met historische ontwikkelingen, dis-

zitten tegenwoordig meer functionaliteiten dan in het hele

tilleert daaruit bruikbare voorspellingen en verwerkt die in

kantoor van twintig jaar geleden.� Wat er allemaal nog meer

zijn presentaties. Aan de hand daarvan helpt hij personen en

nodig en mogelijk is, vertelt Van Kokswijk op een boeiende,

bedrijven bij het uitzetten van hun koers. Speciale focus legt

intrigerende manier tijdens zijn lezingen.

Van Kokswijk op digitale interactieve media, crossmediale

jacobvankokswijk@speakersacademy.nl 124


Foto: Marion Regter

prof. dr. ir. Jacob van Kokswijk

J

Jacob van Kokswijk is communicatie-expert, technologisch

ontwikkeling en menselijk gedrag in de cyberwereld en an-

adviseur, jurist en veelgevraagd spreker op congressen over

dere virtuele omgevingen. Kern daarbij is het begrip van de

onder andere ICT, gezondheidstechnologie en jongeren en

technologische omgeving die we virtueel noemen. Een recen-

de cyberwereld. Wereldwijd volgt hij trends, hypes en veran-

te constatering: “In de broekzak van de zakelijke gebruiker

deringen, vergelijkt die met historische ontwikkelingen, dis-

zitten tegenwoordig meer functionaliteiten dan in het hele

tilleert daaruit bruikbare voorspellingen en verwerkt die in

kantoor van twintig jaar geleden.� Wat er allemaal nog meer

zijn presentaties. Aan de hand daarvan helpt hij personen en

nodig en mogelijk is, vertelt Van Kokswijk op een boeiende,

bedrijven bij het uitzetten van hun koers. Speciale focus legt

intrigerende manier tijdens zijn lezingen.

Van Kokswijk op digitale interactieve media, crossmediale

jacobvankokswijk@speakersacademy.nl 124


Jacobine Geel

Fotografi e: Roy Beusker

T

Theologe, televisiepresentatrice en columniste Jacobine Geel is

2011 was ze voorzitter van de Commissie Nieuwe Woorden,

tegenwoordig vooral bekend van het programma ‘Schepper &

Nieuwe Beelden, die onderzoek heeft gedaan naar de verkie-

Co.’. Sinds 1999 heeft ze tal van andere programma’s gepresen-

zingsnederlaag van het CDA in juni 2010. De reden van Geel om

teerd, waaronder ‘Geel’, ‘Jacobine’ en de ‘Nationale Bijbeltest’.

deze commissie te leiden was de christelijke traditie, die de ba-

Eens per maand preekt ze als dominee voor de oecumenische

sis is van zowel haar vak als dit onderzoekstraject. Begin 2012

gemeente Kortenhoef. Tijdens bijzondere gebeurtenissen leidt

heeft ze uitleg gegeven over het rapport.

ze herdenkingsdiensten, zoals ter nagedachtenis van de slachtoffers van de vliegtuigcrash op Schiphol en de slachtoffers van de gebeurtenissen op Koninginnedag 2009 in Apeldoorn. In

jacobinegeel@speakersacademy.nl 125


Jacobine Geel

Fotografi e: Roy Beusker

T

Theologe, televisiepresentatrice en columniste Jacobine Geel is

2011 was ze voorzitter van de Commissie Nieuwe Woorden,

tegenwoordig vooral bekend van het programma ‘Schepper &

Nieuwe Beelden, die onderzoek heeft gedaan naar de verkie-

Co.’. Sinds 1999 heeft ze tal van andere programma’s gepresen-

zingsnederlaag van het CDA in juni 2010. De reden van Geel om

teerd, waaronder ‘Geel’, ‘Jacobine’ en de ‘Nationale Bijbeltest’.

deze commissie te leiden was de christelijke traditie, die de ba-

Eens per maand preekt ze als dominee voor de oecumenische

sis is van zowel haar vak als dit onderzoekstraject. Begin 2012

gemeente Kortenhoef. Tijdens bijzondere gebeurtenissen leidt

heeft ze uitleg gegeven over het rapport.

ze herdenkingsdiensten, zoals ter nagedachtenis van de slachtoffers van de vliegtuigcrash op Schiphol en de slachtoffers van de gebeurtenissen op Koninginnedag 2009 in Apeldoorn. In

jacobinegeel@speakersacademy.nl 125


Jan Bommerez

Fotografi e: Marte Visser

V

Vlaming Jan Bommerez woont al geruime tijd in Californië.

toppresteerders), een nieuwe manier van verkopen, leider-

Hij is geregeld in Nederland om te spreken op congres-

schap voor de 21ste eeuw en organisatiecultuur als hef-

sen of voor grote bedrijven en organisaties. Bommerez

boom voor uitzonderlijke resultaten. Bommerez doet ook

is hoofdauteur van de bestseller 'FLOW en de Kunst van

opdrachten op maat als die binnen zijn kennis- en interes-

het zakendoen' en schrijver van ‘Kun je een rups leren

segebied vallen. Nog een tip voor leiders: “Het eerste dat

vliegen’ (over transformationeel leiderschap) en ‘Minder

dus nodig is om effectief leiding te kunnen geven in crisis-

moeten, meer FLOW’. Het liefst spreekt hij over het aan-

tijd is zelfreflectie.”

boren van extra menselijk potentieel, zelfvertrouwen en moed, teamwerk, FLOW (de psychologische staat van de

janbommerez@speakersacademy.nl 126


Jan Bommerez

Fotografi e: Marte Visser

V

Vlaming Jan Bommerez woont al geruime tijd in Californië.

toppresteerders), een nieuwe manier van verkopen, leider-

Hij is geregeld in Nederland om te spreken op congres-

schap voor de 21ste eeuw en organisatiecultuur als hef-

sen of voor grote bedrijven en organisaties. Bommerez

boom voor uitzonderlijke resultaten. Bommerez doet ook

is hoofdauteur van de bestseller 'FLOW en de Kunst van

opdrachten op maat als die binnen zijn kennis- en interes-

het zakendoen' en schrijver van ‘Kun je een rups leren

segebied vallen. Nog een tip voor leiders: “Het eerste dat

vliegen’ (over transformationeel leiderschap) en ‘Minder

dus nodig is om effectief leiding te kunnen geven in crisis-

moeten, meer FLOW’. Het liefst spreekt hij over het aan-

tijd is zelfreflectie.”

boren van extra menselijk potentieel, zelfvertrouwen en moed, teamwerk, FLOW (de psychologische staat van de

janbommerez@speakersacademy.nl 126


Jan Mulder

Fotografi e: Marte Visser

J

Jan Mulder is alweer enige tijd tafelheer bij Matthijs van

werkt(e) hij voor HP/De Tijd, Elsevier, Humo en het Dagblad

Nieuwkerk in 'De wereld draait door'. Net zoals bij 'Barend

van het Noorden. Sinds 1978 heeft hij een aantal boeken op

& Van Dorp' valt hij op door zijn prikkelende, felle en

zijn naam staan, in de meeste waarvan hij de sportwereld

rake uitspraken. Ook op VK.nl zegt hij in een of hooguit

op zijn geheel eigen wijze beschrijft. In 2011 zijn twee bio-

een paar zinnen waar het volgens hem op staat. Tot juli

grafieën verschenen, een van hem en een over hem. Sinds

2006 heeft Mulder samen met schrijver Remco Campert,

2008 is hij analist bij 'Studio Voetbal' (NOS). In 2011-2012

met wie hij in de jaren negentig een literaire theatertour

(het laatste seizoen) had hij in de Vlaamse praatshow op

maakte, om de dag een bijdrage geleverd aan de rubriek

één ‘De laatste show’ een wekelijkse rubriek. Hierin besprak

CaMu op de voorpagina van De Volkskrant. Als columnist

hij het Belgische voetbal van de afgelopen week.

janmulder@speakersacademy.nl 127


Jan Mulder

Fotografi e: Marte Visser

J

Jan Mulder is alweer enige tijd tafelheer bij Matthijs van

werkt(e) hij voor HP/De Tijd, Elsevier, Humo en het Dagblad

Nieuwkerk in 'De wereld draait door'. Net zoals bij 'Barend

van het Noorden. Sinds 1978 heeft hij een aantal boeken op

& Van Dorp' valt hij op door zijn prikkelende, felle en

zijn naam staan, in de meeste waarvan hij de sportwereld

rake uitspraken. Ook op VK.nl zegt hij in een of hooguit

op zijn geheel eigen wijze beschrijft. In 2011 zijn twee bio-

een paar zinnen waar het volgens hem op staat. Tot juli

grafieën verschenen, een van hem en een over hem. Sinds

2006 heeft Mulder samen met schrijver Remco Campert,

2008 is hij analist bij 'Studio Voetbal' (NOS). In 2011-2012

met wie hij in de jaren negentig een literaire theatertour

(het laatste seizoen) had hij in de Vlaamse praatshow op

maakte, om de dag een bijdrage geleverd aan de rubriek

één ‘De laatste show’ een wekelijkse rubriek. Hierin besprak

CaMu op de voorpagina van De Volkskrant. Als columnist

hij het Belgische voetbal van de afgelopen week.

janmulder@speakersacademy.nl 127


Jelle Kuiper

Fotografi e: Enith Stenhuys

T

Theatermaker Jelle Kuiper is sinds 2006 de eerste ca-

naar alles dat los- en vastzit kan hij multifunctioneel en

baretier die als offi cieel trouwambtenaar huwelijken

op maat inzetten. Dat geldt ook voor ‘fake speeches’,

mag sluiten tijdens speciale voorstellingen. Kuiper valt

waarin Jelle Kuiper optreedt als deskundige op elk ge-

bovendien op doordat hij op vreemde plaatsen theater

wenst gebied en bezoekers en toehoorders op het ver-

maakt: campings, de pier van Scheveningen (wanneer

keerde been zet, voordat ze er gaandeweg achter ko-

achterstallig onderhoud geen roet in het eten gooit) of

men dat het om een act gaat.

op een weiland op Terschelling. Zijn talent om op humoristische wijze interactie met het publiek te creëren, zijn gevoel voor timing en zijn oprechte nieuwsgierigheid

jellekuiper@speakersacademy.nl 128


Jelle Kuiper

Fotografi e: Enith Stenhuys

T

Theatermaker Jelle Kuiper is sinds 2006 de eerste ca-

naar alles dat los- en vastzit kan hij multifunctioneel en

baretier die als offi cieel trouwambtenaar huwelijken

op maat inzetten. Dat geldt ook voor ‘fake speeches’,

mag sluiten tijdens speciale voorstellingen. Kuiper valt

waarin Jelle Kuiper optreedt als deskundige op elk ge-

bovendien op doordat hij op vreemde plaatsen theater

wenst gebied en bezoekers en toehoorders op het ver-

maakt: campings, de pier van Scheveningen (wanneer

keerde been zet, voordat ze er gaandeweg achter ko-

achterstallig onderhoud geen roet in het eten gooit) of

men dat het om een act gaat.

op een weiland op Terschelling. Zijn talent om op humoristische wijze interactie met het publiek te creëren, zijn gevoel voor timing en zijn oprechte nieuwsgierigheid

jellekuiper@speakersacademy.nl 128


prof. dr. Jeroen Smit

Fotografi e: Evert Jan Daniels

J

Jeroen Smit is onderzoeksjournalist, hoogleraar journa-

Dagblad en het Algemeen Dagblad en werd in 1998

listiek aan de Faculteit der Letteren in Groningen en bij

hoofdredacteur en uitgever van FEM/De Week. Daarnaast

het grote publiek vooral bekend als auteur van de boeken

was hij docent Postdoctorale Opleiding Journalistiek aan

'Het drama Ahold' en 'De Prooi: Blinde trots breekt ABN

de Erasmus Universiteit, en werkte hij in verschillende

Amro'. Smit geeft daarnaast lezingen en is een uitsteken-

hoedanigheden mee aan televisie- en radioprogramma’s.

de dagvoorzitter tijdens congressen en symposia. Hij stu-

‘Het drama Ahold’ is in 2005 onderscheiden als manage-

deerde Bedrijfskunde in Groningen en begon zijn carrière

mentboek van het haar en in 2006 bekroond 'het meest

in de consultancy. In 1990 maakte hij de overstap naar de

journalistieke boek van 2004-2005'.

journalistiek. Hij werkte als redacteur bij het Financieele

jeroensmit@speakersacademy.nl 129


prof. dr. Jeroen Smit

Fotografi e: Evert Jan Daniels

J

Jeroen Smit is onderzoeksjournalist, hoogleraar journa-

Dagblad en het Algemeen Dagblad en werd in 1998

listiek aan de Faculteit der Letteren in Groningen en bij

hoofdredacteur en uitgever van FEM/De Week. Daarnaast

het grote publiek vooral bekend als auteur van de boeken

was hij docent Postdoctorale Opleiding Journalistiek aan

'Het drama Ahold' en 'De Prooi: Blinde trots breekt ABN

de Erasmus Universiteit, en werkte hij in verschillende

Amro'. Smit geeft daarnaast lezingen en is een uitsteken-

hoedanigheden mee aan televisie- en radioprogramma’s.

de dagvoorzitter tijdens congressen en symposia. Hij stu-

‘Het drama Ahold’ is in 2005 onderscheiden als manage-

deerde Bedrijfskunde in Groningen en begon zijn carrière

mentboek van het haar en in 2006 bekroond 'het meest

in de consultancy. In 1990 maakte hij de overstap naar de

journalistieke boek van 2004-2005'.

journalistiek. Hij werkte als redacteur bij het Financieele

jeroensmit@speakersacademy.nl 129


Johan Doesburg

Fotografi e: H.P. van Velthoven

J

Johan Doesburg is debatexpert en moderator. Hij verte-

en debatten. Doorgaans wordt hij in een vroeg sta-

genwoordigde Nederland twee keer op het WK debat-

dium bij de organisatie betrokken. In zijn visie zijn een

teren, was oprichter en directeur van het Nederlands

heldere doelstelling en de onderliggende architectuur

Debat Instituut en presenteerde onder meer NCRV

van bijeenkomsten cruciaal voor het welslagen ervan.

‘Nachtlicht’ en AVRO ‘De Nachtdienst’ op Radio 1. Johan

Desgewenst ontwikkelt en bewaakt Johan draaiboeken

verzorgt maatwerktrainingen voor politici, journalis-

voor zijn opdrachtgevers. Als moderator staat Johan

ten en bestuurders, schrijft handboeken en columns en

Doesburg garant voor een hoge mate van interactie,

verzorgt retorische analyses in de media. Voor Speakers

verrassende wendingen en snelle perspectiefwisselin-

Academy® ontwerpt en modereert hij congressen, fora

gen.

johandoesburg@speakersacademy.nl 130


Johan Doesburg

Fotografi e: H.P. van Velthoven

J

Johan Doesburg is debatexpert en moderator. Hij verte-

en debatten. Doorgaans wordt hij in een vroeg sta-

genwoordigde Nederland twee keer op het WK debat-

dium bij de organisatie betrokken. In zijn visie zijn een

teren, was oprichter en directeur van het Nederlands

heldere doelstelling en de onderliggende architectuur

Debat Instituut en presenteerde onder meer NCRV

van bijeenkomsten cruciaal voor het welslagen ervan.

‘Nachtlicht’ en AVRO ‘De Nachtdienst’ op Radio 1. Johan

Desgewenst ontwikkelt en bewaakt Johan draaiboeken

verzorgt maatwerktrainingen voor politici, journalis-

voor zijn opdrachtgevers. Als moderator staat Johan

ten en bestuurders, schrijft handboeken en columns en

Doesburg garant voor een hoge mate van interactie,

verzorgt retorische analyses in de media. Voor Speakers

verrassende wendingen en snelle perspectiefwisselin-

Academy® ontwerpt en modereert hij congressen, fora

gen.

johandoesburg@speakersacademy.nl 130


Joop Alberda

Fotografi e: Phil Nijhuis

J

Joop Alberda is een bevlogen en motiverende spreker

Salt Lake City 2002 en Athene 2004. Zijn functie binnen

met presentaties over teambuilding, leiderschap, inno-

NOC*NSF heeft hij na de Olympische Spelen van Athene

vatie en management. Hij geeft het bedrijfsleven aan

in 2005 beĂŤindigd. Vervolgens heeft hij zich eerst gericht

op welke punten het kan leren van de sport. Alberda

op het opzetten van NL Coach, een belangenorganisatie

vergaarde roem als coach van het Nederlands gouden

voor Nederlandse coaches. Tot voor kort was hij technisch

volleybalteam van Atlanta 1996. Een jaar daarna werd

directeur bij de NeVoBo (Nederlandse volleybalbond).

Alberda door NOC*NSF betrokken bij de voorbereidingen op Sydney 2000. Hij werd technisch directeur en maakte deel uit van het 'Team de Mission' voor Sydney 2000,

joopalberda@speakersacademy.nl 131


Joop Alberda

Fotografi e: Phil Nijhuis

J

Joop Alberda is een bevlogen en motiverende spreker

Salt Lake City 2002 en Athene 2004. Zijn functie binnen

met presentaties over teambuilding, leiderschap, inno-

NOC*NSF heeft hij na de Olympische Spelen van Athene

vatie en management. Hij geeft het bedrijfsleven aan

in 2005 beĂŤindigd. Vervolgens heeft hij zich eerst gericht

op welke punten het kan leren van de sport. Alberda

op het opzetten van NL Coach, een belangenorganisatie

vergaarde roem als coach van het Nederlands gouden

voor Nederlandse coaches. Tot voor kort was hij technisch

volleybalteam van Atlanta 1996. Een jaar daarna werd

directeur bij de NeVoBo (Nederlandse volleybalbond).

Alberda door NOC*NSF betrokken bij de voorbereidingen op Sydney 2000. Hij werd technisch directeur en maakte deel uit van het 'Team de Mission' voor Sydney 2000,

joopalberda@speakersacademy.nl 131


drs. Jos Burgers RM

Fotografi e: Bart van Hattem

J

Jos Burgers is een veelgevraagd spreker en adviseur over

heeft inmiddels een indrukwekkende lijst marketing-

marketing en klantgerichtheid. Hij baseert zijn verhalen

bestsellers op zijn naam staan. ‘Klanten zijn eigenlijk

op een rijke praktijkervaring als verkoper en marketeer

nét mensen!’ was het bestverkochte managementboek

én docent marketing aan een hogeschool. Sinds 1995

van 2006. ‘Hondenbrokken’, een roman over klantge-

is hij adviseur en geeft hij humorvolle en met praktijk-

richtheid, dat van 2009. Zijn nieuwe boek heet ‘Gek op

voorbeelden gelardeerde presentaties over thema’s als

gaten: Ontdek wat klanten écht willen’. Hij is met 150

het vinden en binden van klanten Hij is een meester in

presentaties per jaar een veelgevraagd spreker voor se-

het openen van ogen, die opvalt door zijn vermogen

minars en congressen.

om complexe zaken no-nonsense te benaderen. Burgers

josburgers@speakersacademy.nl 132


drs. Jos Burgers RM

Fotografi e: Bart van Hattem

J

Jos Burgers is een veelgevraagd spreker en adviseur over

heeft inmiddels een indrukwekkende lijst marketing-

marketing en klantgerichtheid. Hij baseert zijn verhalen

bestsellers op zijn naam staan. ‘Klanten zijn eigenlijk

op een rijke praktijkervaring als verkoper en marketeer

nét mensen!’ was het bestverkochte managementboek

én docent marketing aan een hogeschool. Sinds 1995

van 2006. ‘Hondenbrokken’, een roman over klantge-

is hij adviseur en geeft hij humorvolle en met praktijk-

richtheid, dat van 2009. Zijn nieuwe boek heet ‘Gek op

voorbeelden gelardeerde presentaties over thema’s als

gaten: Ontdek wat klanten écht willen’. Hij is met 150

het vinden en binden van klanten Hij is een meester in

presentaties per jaar een veelgevraagd spreker voor se-

het openen van ogen, die opvalt door zijn vermogen

minars en congressen.

om complexe zaken no-nonsense te benaderen. Burgers

josburgers@speakersacademy.nl 132


Foto: met dank aan Jos Verveen

drs. Jos Verveen

E

Fotografi e: Phi

Een eeuw geleden deed het fenomeen management zijn

werkt dan vooruithelpt. Ook motivatietrainingen en

intrede. Een extra laag medewerkers moest zich uitslui-

teambuildingsessies en de miljardenindustrie van exter-

tend bezighouden met de vraag hoe alle anderen bin-

ne organisatieadviseurs neemt hij op de korrel. Verveens

nen de organisatie hun werk beter konden doen. Maar

boek ‘Bullshit Management’ (2011) is dan ook direct

het is volledig uit de klauwen gelopen, vindt bedrijfs-

na lancering het best verkochte managementboek van

kundige Jos Verveen. Hij komt zelfs tot de slotsom dat

Nederland geworden. Jos Verveen is ondernemer en

de groeiende brei van dikke beleidsnota's, eindeloze

raadslid in Rotterdam.

statistieken en diepgravende marktonderzoeken waarin deze managers heilig geloven, eerder belemmerend

josverveen@speakersacademy.nl 133


Foto: met dank aan Jos Verveen

drs. Jos Verveen

E

Fotografi e: Phi

Een eeuw geleden deed het fenomeen management zijn

werkt dan vooruithelpt. Ook motivatietrainingen en

intrede. Een extra laag medewerkers moest zich uitslui-

teambuildingsessies en de miljardenindustrie van exter-

tend bezighouden met de vraag hoe alle anderen bin-

ne organisatieadviseurs neemt hij op de korrel. Verveens

nen de organisatie hun werk beter konden doen. Maar

boek ‘Bullshit Management’ (2011) is dan ook direct

het is volledig uit de klauwen gelopen, vindt bedrijfs-

na lancering het best verkochte managementboek van

kundige Jos Verveen. Hij komt zelfs tot de slotsom dat

Nederland geworden. Jos Verveen is ondernemer en

de groeiende brei van dikke beleidsnota's, eindeloze

raadslid in Rotterdam.

statistieken en diepgravende marktonderzoeken waarin deze managers heilig geloven, eerder belemmerend

josverveen@speakersacademy.nl 133


Jules Deelder

Fotografi e: Walter Kallenbach

I

In de muziekfilm ‘De Deeldeliers’, die begin novem-

der Lek en Benjamin Herman. Met de laatste en Bas van

ber 2012 in première is gegaan in Wageningen, is de

Lier vormt Deelder de groep De Deeldeliers, die na de

Rotterdamse

vertoning van de film in het Wageningse filmtheater

nachtburgemeester,

voordrachtskunste-

naar, poëet, muzikant en auteur voor het eerst in al zijn

een optreden heeft verzorgd.

disciplines te zien. Het is een registratie van een legendarische avond en nacht in de Bullet Sound Studio's in Nederhorst den Berg. Deelder is daarin te zien als dichter, drummer, zanger, comedian en verhalenverteller, te midden van jazzgrootheden als Hans Dulfer, Boris van

julesdeelder@speakersacademy.nl 134


Jules Deelder

Fotografi e: Walter Kallenbach

I

In de muziekfilm ‘De Deeldeliers’, die begin novem-

der Lek en Benjamin Herman. Met de laatste en Bas van

ber 2012 in première is gegaan in Wageningen, is de

Lier vormt Deelder de groep De Deeldeliers, die na de

Rotterdamse

vertoning van de film in het Wageningse filmtheater

nachtburgemeester,

voordrachtskunste-

naar, poëet, muzikant en auteur voor het eerst in al zijn

een optreden heeft verzorgd.

disciplines te zien. Het is een registratie van een legendarische avond en nacht in de Bullet Sound Studio's in Nederhorst den Berg. Deelder is daarin te zien als dichter, drummer, zanger, comedian en verhalenverteller, te midden van jazzgrootheden als Hans Dulfer, Boris van

julesdeelder@speakersacademy.nl 134


Kasper Klarenbeek

Fotografi e: John Voermans

I

In zijn nieuwste lezingen en workshops daagt Kasper

om focus, loslaten, samenwerking op basis van duidelijkheid.

Klaarenbeek zijn publiek uit echt een verschil te maken. Als

Drie thema’s spelen de hoofdrol in Kaspers verhaal: "Wat is

‘retailer en veranderagent weet hij dat je zo goed bent als

uw B.T.W. (Bewezen Toegevoegde Waarde)? Heeft u een

het laatste contact met je klant. Vanuit dat principe zoekt hij

cultuur van succes, waarin mensen kunnen excelleren?" En: "Is

naar ‘verschilligheid’, niet op papier maar levensecht! Leiders

uw verdienmodel wel transparant en toekomstbestendig?"

van merk-waardige bedrijven zorgen voor heldere kaders,

Kasper is te boeken als dagvoorzitter, discussieleider, trainer

dialoog, onvoorwaardelijke sturing op merk-waarde(n) en

en spreker. Zijn stijl is vriendelijk confronterend en hij werkt

vooral concrete actie! Kasper leerde in de praktijk (o.a. als

per definitie interactief. Kasper werkt uitsluitend op basis van

directielid van Kruidvat) dat succesvol leiderschap vraagt

maatwerk met een concreet doel.

kasperklarenbeek@speakersacademy.nl 135


Kasper Klarenbeek

Fotografi e: John Voermans

I

In zijn nieuwste lezingen en workshops daagt Kasper

om focus, loslaten, samenwerking op basis van duidelijkheid.

Klaarenbeek zijn publiek uit echt een verschil te maken. Als

Drie thema’s spelen de hoofdrol in Kaspers verhaal: "Wat is

‘retailer en veranderagent weet hij dat je zo goed bent als

uw B.T.W. (Bewezen Toegevoegde Waarde)? Heeft u een

het laatste contact met je klant. Vanuit dat principe zoekt hij

cultuur van succes, waarin mensen kunnen excelleren?" En: "Is

naar ‘verschilligheid’, niet op papier maar levensecht! Leiders

uw verdienmodel wel transparant en toekomstbestendig?"

van merk-waardige bedrijven zorgen voor heldere kaders,

Kasper is te boeken als dagvoorzitter, discussieleider, trainer

dialoog, onvoorwaardelijke sturing op merk-waarde(n) en

en spreker. Zijn stijl is vriendelijk confronterend en hij werkt

vooral concrete actie! Kasper leerde in de praktijk (o.a. als

per definitie interactief. Kasper werkt uitsluitend op basis van

directielid van Kruidvat) dat succesvol leiderschap vraagt

maatwerk met een concreet doel.

kasperklarenbeek@speakersacademy.nl 135


Leen Zevenbergen

Fotografi e: Evert Jan Daniels

A

Als ondernemer, leidinggevende en inspirator heeft

zijn boek ‘t Is Groen…en groener wordt het niet’ hoe je

Leen Zevenbergen een geheel eigen visie ontwikkeld

zowel in je eigen bedrijf als bij je werkgever ideeën tot

op de noodzaak van creatief ondernemen en spranke-

stand kunt brengen en je eigen weerstanden kunt over-

lend inspireren. Na het geven van honderden lezingen

winnen. Eerder is ‘En nu laat ik mijn baard staan’ (2007)

en workshops over Creativiteit en Ondernemerschap,

uitgeroepen tot Managementboek van het Jaar. Voor

weet hij hoe moeilijk mensen het vinden de daad bij het

Raden van Bestuur van grote ondernemingen fungeren

woord te voegen als het over ondernemerschap gaat.

Leen Zevenbergen, ooit begonnen als accountant, en

Puttende vanuit zijn enorme ervaring, opgedaan met

zijn team als denktank, klankbord, coach en initiator op

het oprichten van circa 20 eigen bedrijven, belicht hij in

met name het gebied van ondernemerschap.

leenzevenbergen@speakersacademy.nl 136


Leen Zevenbergen

Fotografi e: Evert Jan Daniels

A

Als ondernemer, leidinggevende en inspirator heeft

zijn boek ‘t Is Groen…en groener wordt het niet’ hoe je

Leen Zevenbergen een geheel eigen visie ontwikkeld

zowel in je eigen bedrijf als bij je werkgever ideeën tot

op de noodzaak van creatief ondernemen en spranke-

stand kunt brengen en je eigen weerstanden kunt over-

lend inspireren. Na het geven van honderden lezingen

winnen. Eerder is ‘En nu laat ik mijn baard staan’ (2007)

en workshops over Creativiteit en Ondernemerschap,

uitgeroepen tot Managementboek van het Jaar. Voor

weet hij hoe moeilijk mensen het vinden de daad bij het

Raden van Bestuur van grote ondernemingen fungeren

woord te voegen als het over ondernemerschap gaat.

Leen Zevenbergen, ooit begonnen als accountant, en

Puttende vanuit zijn enorme ervaring, opgedaan met

zijn team als denktank, klankbord, coach en initiator op

het oprichten van circa 20 eigen bedrijven, belicht hij in

met name het gebied van ondernemerschap.

leenzevenbergen@speakersacademy.nl 136


prof. dr. Maarten van Rossem

Fotografi e: Evert Jan Daniels

I

In talloze televisieprogramma’s en publicaties, waar-

gemaakt. Datzelfde jaar heeft hij op één (VRT) een rubriek

onder een aantal malen in zijn eigen serieuze glossy

verzorgd over geschiedenis en een reis gemaakt door het

Maarten!, bespreekt prof. dr. Maarten van Rossem sinds

Nederlandse landschap voor de NCRV. In ‘Verborgen ver-

de Golfoorlog 1990-1991 als specialist de geschiedenis en

leden’ (2011) is een overzicht van zijn familiehistorie uitge-

de politiek van de Verenigde Staten. Aan de Universiteit

zonden, naar aanleiding van de publicatie van zijn genea-

Utrecht doceert hij Amerikanistiek. Van Rossem is een

logie in Het Nederland's Patriciaat. In 2012 is hij als jurylid

geregelde gast bij ‘De wereld draait door’ en ‘Pauw en

te zien geweest in de NCRV-kennisquiz ‘De slimste mens’

Witteman.’ In 2009 heeft hij voor de EO de serie ‘Van

en de EO-reeks ‘Van Rossem for president’, in verband met

Rossem in Amerika’, over het christelijk geloof in de VS,

de Amerikaanse presidentsverkiezing.

maartenvanrossem@speakersacademy.nl 137


prof. dr. Maarten van Rossem

Fotografi e: Evert Jan Daniels

I

In talloze televisieprogramma’s en publicaties, waar-

gemaakt. Datzelfde jaar heeft hij op één (VRT) een rubriek

onder een aantal malen in zijn eigen serieuze glossy

verzorgd over geschiedenis en een reis gemaakt door het

Maarten!, bespreekt prof. dr. Maarten van Rossem sinds

Nederlandse landschap voor de NCRV. In ‘Verborgen ver-

de Golfoorlog 1990-1991 als specialist de geschiedenis en

leden’ (2011) is een overzicht van zijn familiehistorie uitge-

de politiek van de Verenigde Staten. Aan de Universiteit

zonden, naar aanleiding van de publicatie van zijn genea-

Utrecht doceert hij Amerikanistiek. Van Rossem is een

logie in Het Nederland's Patriciaat. In 2012 is hij als jurylid

geregelde gast bij ‘De wereld draait door’ en ‘Pauw en

te zien geweest in de NCRV-kennisquiz ‘De slimste mens’

Witteman.’ In 2009 heeft hij voor de EO de serie ‘Van

en de EO-reeks ‘Van Rossem for president’, in verband met

Rossem in Amerika’, over het christelijk geloof in de VS,

de Amerikaanse presidentsverkiezing.

maartenvanrossem@speakersacademy.nl 137


Manon Ossevoort

Fotografi e: Roy Beusker

A

Als theatermaakster bedenkt Manon Ossevoort in 2004 een

de voorbereidingen voor de laatste etappe naar de geografi-

schijnbaar onmogelijke reis naar het einde van de wereld en

sche Zuidpool. Het tractorconcept daagt haar uit tot onder-

terug. Op een tractor. Om aan te tonen dat de wereld mooi

nemerschap. Ze deelt haar verhaal met het publiek en groeit

is. Gedurende bijna vier jaar reist ze in haar eentje 38.000 km

uit tot iemand wier mening veelvuldig wordt gevraagd en

door 22 landen, met een snelheid van 20 km per uur en een

gewaardeerd door onder anderen zakenmensen en hulporga-

hond als gezelschap. Ze speelt onderweg op theaterfestivals en

nisaties onderweg. Haar gefilmde portretten hebben de weg

scholen in Europa. Daarna reist ze door Afrika op zoek naar ini-

naar internationale omroepen gevonden en ze schrijft twee

tiatieven die werkelijk een verschil maken voor de lokale bevol-

boeken over ‘Op de tractor naar de Zuidpool’. Sinds 2009 geeft

king. Eind 2008 arriveert zij in Zuid-Afrika, waar ze begint met

ze ook lezingen.

manonossevoort@speakersacademy.nl 138


Manon Ossevoort

Fotografi e: Roy Beusker

A

Als theatermaakster bedenkt Manon Ossevoort in 2004 een

de voorbereidingen voor de laatste etappe naar de geografi-

schijnbaar onmogelijke reis naar het einde van de wereld en

sche Zuidpool. Het tractorconcept daagt haar uit tot onder-

terug. Op een tractor. Om aan te tonen dat de wereld mooi

nemerschap. Ze deelt haar verhaal met het publiek en groeit

is. Gedurende bijna vier jaar reist ze in haar eentje 38.000 km

uit tot iemand wier mening veelvuldig wordt gevraagd en

door 22 landen, met een snelheid van 20 km per uur en een

gewaardeerd door onder anderen zakenmensen en hulporga-

hond als gezelschap. Ze speelt onderweg op theaterfestivals en

nisaties onderweg. Haar gefilmde portretten hebben de weg

scholen in Europa. Daarna reist ze door Afrika op zoek naar ini-

naar internationale omroepen gevonden en ze schrijft twee

tiatieven die werkelijk een verschil maken voor de lokale bevol-

boeken over ‘Op de tractor naar de Zuidpool’. Sinds 2009 geeft

king. Eind 2008 arriveert zij in Zuid-Afrika, waar ze begint met

ze ook lezingen.

manonossevoort@speakersacademy.nl 138


ir. Marc Cornelissen

C

Crisis? Expeditieleider en professioneel avonturier Marc

en elk aspect van jezelf opnieuw uitvinden. Marc: “Welke

Cornelissen, inspirator op het gebied van teambuilding,

ambitie je ook hebt, mijn vijfde boek‘ Zuiver Noord’

leiderschap en duurzaamheid, ziet het vooral als aanlei-

brengt je op koers.” Tijdens lezingen en trainingen bena-

ding voor heroverweging en refl ectie. Een van zijn ge-

drukt hij dat er geen harde scheidslijn bestaat tussen sa-

leerde lessen is: laat achter en ga vooruit. Gooi ballast

menwerking, organisatieontwikkeling en leiderschap en

overboord, zeg gedag tegen contraproductieve emoties

het werken aan een duurzame toekomst. "Een toekomst-

en ga terug naar de kern, naar waar je in essentie goed in

bestendige organisatie moet juist een verbinding maken

bent en ga van daaruit vernieuwen en onbekend terrein

tussen deze thema's. Meer dan ooit is er een aanleiding

betreden. Dat is wat anders dan alles wat je bent loslaten

en kans om leiderschap te tonen."

marccornelissen@speakersacademy.nl 139


ir. Marc Cornelissen

C

Crisis? Expeditieleider en professioneel avonturier Marc

en elk aspect van jezelf opnieuw uitvinden. Marc: “Welke

Cornelissen, inspirator op het gebied van teambuilding,

ambitie je ook hebt, mijn vijfde boek‘ Zuiver Noord’

leiderschap en duurzaamheid, ziet het vooral als aanlei-

brengt je op koers.” Tijdens lezingen en trainingen bena-

ding voor heroverweging en refl ectie. Een van zijn ge-

drukt hij dat er geen harde scheidslijn bestaat tussen sa-

leerde lessen is: laat achter en ga vooruit. Gooi ballast

menwerking, organisatieontwikkeling en leiderschap en

overboord, zeg gedag tegen contraproductieve emoties

het werken aan een duurzame toekomst. "Een toekomst-

en ga terug naar de kern, naar waar je in essentie goed in

bestendige organisatie moet juist een verbinding maken

bent en ga van daaruit vernieuwen en onbekend terrein

tussen deze thema's. Meer dan ooit is er een aanleiding

betreden. Dat is wat anders dan alles wat je bent loslaten

en kans om leiderschap te tonen."

marccornelissen@speakersacademy.nl 139


Marc Lammers

Fotografi e: Roy Beusker

O

Onder leiding van Marc Lammers won het Nederlandse dames-

punten. Maak van een 8 een 10, dat is beter dan van een 4 een

hockeyteam in 2004 in Athene de zilveren medaille tijdens de

6 maken! Alleen dan kun je excelleren en boven concurrenten

Olympische Spelen. Vier jaar later volgde de gouden medaille

of tegenstanders uitsteken! Het zelfvertrouwen onder perso-

in Peking. Grote kans dat deze successen te maken hadden met

neelsleden of spelers groeit en er ontstaat meer positiviteit

de innovatieve technieken die hij bij het coachen heeft ge誰ntro-

binnen de ploeg of het bedrijf. Doordat uit te stralen kan een

duceerd en waarvan nu ook anderen de vruchten plukken. "Ik

sportteam of onderneming zich onderscheiden." Marc geeft

vertel de mensen die mijn lezingen of presentaties bezoeken,

advies over trainingen, innovaties, problemen en biedt zowel

dat ik nog nooit een wedstrijd heb gewonnen op mijn zwak-

clubs als bedrijven ondersteuning. Interactieve bedrijfspresen-

ke kanten en dat zij zich moeten concentreren op hun sterke

taties ondersteunt hij met videobeelden uit de praktijk.

marclammers@speakersacademy.nl 140


Marc Lammers

Fotografi e: Roy Beusker

O

Onder leiding van Marc Lammers won het Nederlandse dames-

punten. Maak van een 8 een 10, dat is beter dan van een 4 een

hockeyteam in 2004 in Athene de zilveren medaille tijdens de

6 maken! Alleen dan kun je excelleren en boven concurrenten

Olympische Spelen. Vier jaar later volgde de gouden medaille

of tegenstanders uitsteken! Het zelfvertrouwen onder perso-

in Peking. Grote kans dat deze successen te maken hadden met

neelsleden of spelers groeit en er ontstaat meer positiviteit

de innovatieve technieken die hij bij het coachen heeft ge誰ntro-

binnen de ploeg of het bedrijf. Doordat uit te stralen kan een

duceerd en waarvan nu ook anderen de vruchten plukken. "Ik

sportteam of onderneming zich onderscheiden." Marc geeft

vertel de mensen die mijn lezingen of presentaties bezoeken,

advies over trainingen, innovaties, problemen en biedt zowel

dat ik nog nooit een wedstrijd heb gewonnen op mijn zwak-

clubs als bedrijven ondersteuning. Interactieve bedrijfspresen-

ke kanten en dat zij zich moeten concentreren op hun sterke

taties ondersteunt hij met videobeelden uit de praktijk.

marclammers@speakersacademy.nl 140


Marcel Bullinga

Fotografi e: Walter Kallenbach

F

Futurist en keynote spreker Marcel Bullinga is auteur van

beter dan een robot?” In een unieke Nederlands-Engelse

het boek ‘Welcome to the future cloud – 2025 in 100 pre-

duoshow met trends, psychologie en humor werkt hij sa-

dictions’. Tijdens een interactief optreden vol vaart en

men met gedachtelezer Jamie Raven uit Londen. “In de

humor stelt hij vragen aan de orde als: ‘hoe veranderen

toekomst worden zaken doen en beslissingen nemen

leven en werk, bedrijven en overheden onder invloed van

een spel. Ook onze show is zo’n spel.” Onder het motto

technologie en de virtuele wereld?’ En hij constateert:

‘Makkelijker kun je het niet maken, wel leuker’ geeft

“In de toekomst heeft u de touwtjes in handen. Met

Marcel Bullinga tijdens honderden solo-opteredens zijn

gratis onderwijs, minder autoverkeer, geprint voedsel

ervaring door. Ingrediënt nummer 1: humor & zelfspot.

en natuurlijk sociale robots als nieuwe collega’s. Bent u

En verder: toekomstcoaching voor CEO’s.

marcelbullinga@speakersacademy.nl 141


Marcel Bullinga

Fotografi e: Walter Kallenbach

F

Futurist en keynote spreker Marcel Bullinga is auteur van

beter dan een robot?” In een unieke Nederlands-Engelse

het boek ‘Welcome to the future cloud – 2025 in 100 pre-

duoshow met trends, psychologie en humor werkt hij sa-

dictions’. Tijdens een interactief optreden vol vaart en

men met gedachtelezer Jamie Raven uit Londen. “In de

humor stelt hij vragen aan de orde als: ‘hoe veranderen

toekomst worden zaken doen en beslissingen nemen

leven en werk, bedrijven en overheden onder invloed van

een spel. Ook onze show is zo’n spel.” Onder het motto

technologie en de virtuele wereld?’ En hij constateert:

‘Makkelijker kun je het niet maken, wel leuker’ geeft

“In de toekomst heeft u de touwtjes in handen. Met

Marcel Bullinga tijdens honderden solo-opteredens zijn

gratis onderwijs, minder autoverkeer, geprint voedsel

ervaring door. Ingrediënt nummer 1: humor & zelfspot.

en natuurlijk sociale robots als nieuwe collega’s. Bent u

En verder: toekomstcoaching voor CEO’s.

marcelbullinga@speakersacademy.nl 141


prof. dr. ir. Mathieu Weggeman

H

Het begrijpen en verklaren van innovatieproces-

hij werkte voor de Raad van Bestuur van Philips, veel

sen in technologie- en kennisintensieve organisaties

geleerd van onder anderen C.K. Prahalad en Sumantra

is de focus van prof. dr. ir. Weggeman, hoogleraar

Ghoshal. Verder was hij partner bij Twynstra Gudde

Organisatiekunde (Innovatiemanagement) aan de Tech-

Management Consultants en Chef Innovatie bij de Baak

nische Universiteit Eindhoven. Zijn bijzondere aandacht

Managementcentrum VNO-NCW. Weggeman heeft een

gaat daarbij uit naar het leidinggeven aan professionals,

aantal boeken op zijn naam staan. In 2012 heeft hij sa-

het realiseren van een collectieve beweging in organi-

men met J.A. de Bruijn ‘Onderwijs vraagt leiderschap’

saties en de werkwijzen van de netwerkgeneratie (zoals

en samen met Jaap Peters het ‘Rijnland praktijkboekje’

crowd sourcing). Weggeman heeft, in de periode dat

uitgebracht.

mathieuweggeman@speakersacademy.nl 142


prof. dr. ir. Mathieu Weggeman

H

Het begrijpen en verklaren van innovatieproces-

hij werkte voor de Raad van Bestuur van Philips, veel

sen in technologie- en kennisintensieve organisaties

geleerd van onder anderen C.K. Prahalad en Sumantra

is de focus van prof. dr. ir. Weggeman, hoogleraar

Ghoshal. Verder was hij partner bij Twynstra Gudde

Organisatiekunde (Innovatiemanagement) aan de Tech-

Management Consultants en Chef Innovatie bij de Baak

nische Universiteit Eindhoven. Zijn bijzondere aandacht

Managementcentrum VNO-NCW. Weggeman heeft een

gaat daarbij uit naar het leidinggeven aan professionals,

aantal boeken op zijn naam staan. In 2012 heeft hij sa-

het realiseren van een collectieve beweging in organi-

men met J.A. de Bruijn ‘Onderwijs vraagt leiderschap’

saties en de werkwijzen van de netwerkgeneratie (zoals

en samen met Jaap Peters het ‘Rijnland praktijkboekje’

crowd sourcing). Weggeman heeft, in de periode dat

uitgebracht.

mathieuweggeman@speakersacademy.nl 142


dr. Mathijs Bouman

Fotografi e: Roy Beusker

L

Fotografi e: Walter Kallenbach

“Laten we de gewone Griek niet dooddrukken” en

als adjunct-hoofdredacteur van het zakenblad FEM Business.

“Nivelleren is niet gratis”. Zomaar twee recente uitspraken

Van 2003 tot 2005 bereidde hij voor de toenmalige president

van econoom en beurscommentator Mathijs Bouman, die

Nout Wellink van de Nederlandsche Bank de tweewekelijk-

niet alleen recente economische ontwikkelingen duidt op RTL

se ECB-vergaderingen voor. Sinds 2006 houdt hij zich bezig

Z, in actualiteiten- en praatprogramma’s en in zijn columns in

met boeken, van hemzelf en anderen. Hij schreef allereerst

onder meer het Financieele Dagblad, maar ook tijdens zijn le-

'Hollandse Overmoed - Hoe de beste economie van de wereld

zingen in het land. Na zijn promotie in 1998 werkte Bouman

ontspoorde'. In 2010 kwam zijn laatste boek, 'De elektrische

als onderzoeker en docent aan verschillende Nederlandse

spijkerbroek, en andere avonturen in de economie' uit, dat

universiteiten. Daarna ging hij de journalistiek in, onder meer

onlangs ook als e-boek is verschenen.

mathijsbouman@speakersacademy.nl 143


dr. Mathijs Bouman

Fotografi e: Roy Beusker

L

Fotografi e: Walter Kallenbach

“Laten we de gewone Griek niet dooddrukken” en

als adjunct-hoofdredacteur van het zakenblad FEM Business.

“Nivelleren is niet gratis”. Zomaar twee recente uitspraken

Van 2003 tot 2005 bereidde hij voor de toenmalige president

van econoom en beurscommentator Mathijs Bouman, die

Nout Wellink van de Nederlandsche Bank de tweewekelijk-

niet alleen recente economische ontwikkelingen duidt op RTL

se ECB-vergaderingen voor. Sinds 2006 houdt hij zich bezig

Z, in actualiteiten- en praatprogramma’s en in zijn columns in

met boeken, van hemzelf en anderen. Hij schreef allereerst

onder meer het Financieele Dagblad, maar ook tijdens zijn le-

'Hollandse Overmoed - Hoe de beste economie van de wereld

zingen in het land. Na zijn promotie in 1998 werkte Bouman

ontspoorde'. In 2010 kwam zijn laatste boek, 'De elektrische

als onderzoeker en docent aan verschillende Nederlandse

spijkerbroek, en andere avonturen in de economie' uit, dat

universiteiten. Daarna ging hij de journalistiek in, onder meer

onlangs ook als e-boek is verschenen.

mathijsbouman@speakersacademy.nl 143


Midas Dekkers

Fotografi e: Evert Jan Daniels

B

Bioloog Midas Dekkers gebruikt de natuur en de bees-

de tv-programma’s 'Midas', 'Gefundenes Fressen' (over

ten die erin leven om mensen iets te vertellen over hen-

eten), 'Eerste druk' (over boeken) en voor de VPRO de

zelf. Dekkers kreeg interesse voor dieren tijdens zijn

kinderuitzendingen 'Max laadvermogen' en 'Pootjes' ge-

studie in Amsterdam, zijn belangstelling voor mensen

maakt. Tot 2007 heeft Dekkers elke zondagmorgen een

werd gewekt in het ouderlijk café. Meestal gaat het

column uitgesproken in het radioprogramma ‘Vroege

bij hem over de raakvlakken tussen beide. Omdat die

vogels’. Hij heeft vele prijzen, waaronder Zilveren

nogal merkwaardig zijn, valt hierbij meer dan eens te

Griffels gewonnen.

lachen. Na zijn studie is hij begonnen met het schrijven van korte stukjes over dieren. Voor de VARA heeft hij

midasdekkers@speakersacademy.nl 144


Midas Dekkers

Fotografi e: Evert Jan Daniels

B

Bioloog Midas Dekkers gebruikt de natuur en de bees-

de tv-programma’s 'Midas', 'Gefundenes Fressen' (over

ten die erin leven om mensen iets te vertellen over hen-

eten), 'Eerste druk' (over boeken) en voor de VPRO de

zelf. Dekkers kreeg interesse voor dieren tijdens zijn

kinderuitzendingen 'Max laadvermogen' en 'Pootjes' ge-

studie in Amsterdam, zijn belangstelling voor mensen

maakt. Tot 2007 heeft Dekkers elke zondagmorgen een

werd gewekt in het ouderlijk café. Meestal gaat het

column uitgesproken in het radioprogramma ‘Vroege

bij hem over de raakvlakken tussen beide. Omdat die

vogels’. Hij heeft vele prijzen, waaronder Zilveren

nogal merkwaardig zijn, valt hierbij meer dan eens te

Griffels gewonnen.

lachen. Na zijn studie is hij begonnen met het schrijven van korte stukjes over dieren. Voor de VARA heeft hij

midasdekkers@speakersacademy.nl 144


drs. Patrick van Veen

Fotografi e: Roy Beusker

E

Fotografi e: Walter Kallenbach

Een belangrijk deel van ons gedrag is het gevolg van dezelfde im-

partnerkeuze, of problemen ontstaan. Hij gebruikt het gedrag

pulsen die het sociale leven van apen bepalen. Volgens bioloog

van apen als voorbeeld. Zij hebben immers geen last van schaam-

Patrick van Veen is niet alles dat we doen zo rationeel als we den-

te, rationele benaderingen, cultuur of verhullende kleding. Van

ken, maar dat is juist goed: “Oergedrag maakt het mogelijk dat

Veen is zelfstandig bioloog, trainer, consultant en interim-ma-

we in complexe en grote sociale groepen kunnen samenleven

nager. Hij adviseert ondernemingen, geeft presentaties en trai-

en werken, met als nadeel dat we er in bedrijfsmatige proces-

ningen, doceert aan de Bestuursacademie Nederland en geeft

sen hinder van kunnen ondervinden.� Tijdens zijn lezingen stelt

gastcolleges. Hij is bestuurslid van het Jane Goodall Instituut

Van Veen ons sociale oergedrag centraal. Hij gaat in op de vraag,

Nederland dat zich internationaal inzet voor bescherming en

waarom we bepaald gedrag vertonen, bijvoorbeeld bij onze

welzijn van chimpansees en hun natuurlijke leefgebieden.

patrickvanveen@speakersacademy.nl 145


drs. Patrick van Veen

Fotografi e: Roy Beusker

E

Fotografi e: Walter Kallenbach

Een belangrijk deel van ons gedrag is het gevolg van dezelfde im-

partnerkeuze, of problemen ontstaan. Hij gebruikt het gedrag

pulsen die het sociale leven van apen bepalen. Volgens bioloog

van apen als voorbeeld. Zij hebben immers geen last van schaam-

Patrick van Veen is niet alles dat we doen zo rationeel als we den-

te, rationele benaderingen, cultuur of verhullende kleding. Van

ken, maar dat is juist goed: “Oergedrag maakt het mogelijk dat

Veen is zelfstandig bioloog, trainer, consultant en interim-ma-

we in complexe en grote sociale groepen kunnen samenleven

nager. Hij adviseert ondernemingen, geeft presentaties en trai-

en werken, met als nadeel dat we er in bedrijfsmatige proces-

ningen, doceert aan de Bestuursacademie Nederland en geeft

sen hinder van kunnen ondervinden.� Tijdens zijn lezingen stelt

gastcolleges. Hij is bestuurslid van het Jane Goodall Instituut

Van Veen ons sociale oergedrag centraal. Hij gaat in op de vraag,

Nederland dat zich internationaal inzet voor bescherming en

waarom we bepaald gedrag vertonen, bijvoorbeeld bij onze

welzijn van chimpansees en hun natuurlijke leefgebieden.

patrickvanveen@speakersacademy.nl 145


Paul Abma MA

Fotografi e: Frank Doorhof

P

Paul Abma schrijft zoals hij spreekt. Met veel humor en aan-

besmettelijk enthousiasme en krachtige boodschappen win-

sprekende voorbeelden maakt hij serieuze zaken toegankelijk

nen het ruimschoots van academische taal. Bovendien wil hij

en vooral bereikbaar. Des te eenvoudiger de strategie, des te

zijn boodschap altijd combineren met die van zijn opdrachtge-

meer kans op succes, is zijn credo. Abma is al gedurende vele

ver. "Het moet leuk en leerzaam zijn en over attitude mogen

jaren faculty member van de Speakers AcademyÂŽ. Hij heeft

gaan, want gedrag is besmettelijk en heeft invloed op het

zijn MA gehaald in het Verenigd Koninkrijk en onderzoek ge-

eindresultaat." Kortom: Attitude Heeft Het Allemaal (AHHA

daan naar de factoren die het succes van teams en personen

is de naam van Abma's bedrijf) en Attitude kunt u niet spellen

bepalen. Abma’s vernieuwende en verhelderende presenta-

zonder u. Paul Abma vertelt graag waarom. Op het podium

ties zitten vol goed gekozen metaforen. Positieve energie,

en in zijn boeken, waaronder 'Hoger dan de top!'.

paulabma@speakersacademy.nl 146


Paul Abma MA

Fotografi e: Frank Doorhof

P

Paul Abma schrijft zoals hij spreekt. Met veel humor en aan-

besmettelijk enthousiasme en krachtige boodschappen win-

sprekende voorbeelden maakt hij serieuze zaken toegankelijk

nen het ruimschoots van academische taal. Bovendien wil hij

en vooral bereikbaar. Des te eenvoudiger de strategie, des te

zijn boodschap altijd combineren met die van zijn opdrachtge-

meer kans op succes, is zijn credo. Abma is al gedurende vele

ver. "Het moet leuk en leerzaam zijn en over attitude mogen

jaren faculty member van de Speakers AcademyÂŽ. Hij heeft

gaan, want gedrag is besmettelijk en heeft invloed op het

zijn MA gehaald in het Verenigd Koninkrijk en onderzoek ge-

eindresultaat." Kortom: Attitude Heeft Het Allemaal (AHHA

daan naar de factoren die het succes van teams en personen

is de naam van Abma's bedrijf) en Attitude kunt u niet spellen

bepalen. Abma’s vernieuwende en verhelderende presenta-

zonder u. Paul Abma vertelt graag waarom. Op het podium

ties zitten vol goed gekozen metaforen. Positieve energie,

en in zijn boeken, waaronder 'Hoger dan de top!'.

paulabma@speakersacademy.nl 146


Pedro De Bruyckere

Fotografi e: Roy Beusker

D

Fotografi e: Walter Kallenbach

De Vlaamse onderzoeker en pedagoog Pedro De Bruyckere

In het boekje 'Is het nu generatie X, Y of Einstein?' geeft hij samen

verdiept zich al jaren in de leefwereld van jongeren en is een

met Bert Smits antwoord op vragen als ‘Zijn de jongeren van

zelfverklaarde verslaafde aan populaire cultuur. Hij doet on-

GenY wel mediawijs?’, ‘Kunnen ze echt meerdere taken tegelijk

derzoek naar het gebruik van popmuziek in de klas en authen-

uitvoeren?’en ‘Is kennis iets dat je op Google opzoekt?’. In zijn

ticiteitscriteria bij jongeren. In een dubbelleven is hij ook nog

lezingen prikt De Bruyckere (net als in het boek) enkele hard-

actief als muziekproducer van onder anderen Willemsson en de

nekkige mythen door en verklaart hij de belangrijkste tenden-

Poolse Aleksandra Kwasniewska. Als spreker streeft hij ernaar

sen. Hij schetst een genuanceerd en soms grappig beeld waarin

moeilijke theorieën zo helder mogelijk te verklaren en verta-

ouders vaak hun zoon of dochter en docenten hun leerlingen

len naar de praktijk aan de hand van ontelbare voorbeelden.

of studenten herkennen.

pedrodebruyckere@speakersacademy.nl 147


Pedro De Bruyckere

Fotografi e: Roy Beusker

D

Fotografi e: Walter Kallenbach

De Vlaamse onderzoeker en pedagoog Pedro De Bruyckere

In het boekje 'Is het nu generatie X, Y of Einstein?' geeft hij samen

verdiept zich al jaren in de leefwereld van jongeren en is een

met Bert Smits antwoord op vragen als ‘Zijn de jongeren van

zelfverklaarde verslaafde aan populaire cultuur. Hij doet on-

GenY wel mediawijs?’, ‘Kunnen ze echt meerdere taken tegelijk

derzoek naar het gebruik van popmuziek in de klas en authen-

uitvoeren?’en ‘Is kennis iets dat je op Google opzoekt?’. In zijn

ticiteitscriteria bij jongeren. In een dubbelleven is hij ook nog

lezingen prikt De Bruyckere (net als in het boek) enkele hard-

actief als muziekproducer van onder anderen Willemsson en de

nekkige mythen door en verklaart hij de belangrijkste tenden-

Poolse Aleksandra Kwasniewska. Als spreker streeft hij ernaar

sen. Hij schetst een genuanceerd en soms grappig beeld waarin

moeilijke theorieën zo helder mogelijk te verklaren en verta-

ouders vaak hun zoon of dochter en docenten hun leerlingen

len naar de praktijk aan de hand van ontelbare voorbeelden.

of studenten herkennen.

pedrodebruyckere@speakersacademy.nl 147


Peter Faber

Fotografi e: Brendan de Clerq

I

In het theater, op televisie en het witte doek heeft de veel-

je Energie, jouw lust tot werken. Wat je geeft dat krijg je.

zijdige Peter Faber zijn sporen verdiend. Zijn grenzeloze

Energie die je geeft, betaalt zich terug in geld, werk, roem,

nieuwsgierigheid en energie houden zijn talent in ont-

gezondheid en plezier in wat je doet." Naast het geven van

wikkeling en maken zijn werk origineel en sprankelend.

lezingen, doceert Faber aan De Theaterschool (Amsterdam),

In zijn op maat gemaakte lezing/optreden maakt Faber

de Amsterdamse Toneel & Kleinkunstacademie en de Frank

als directeur van de P.F.O. b.v. duidelijk hoe een ramp in

Sanders Academie voor musicaltheater. Met de Peter Faber

een wonder verandert! “De rode draad van die drastische

Stichting wil hij een positieve bijdrage leveren aan het zelf-

transformatie: toeval bestaat, het is de kans die je krijgt en

bewustzijn en perspectief van hangjongeren. door middel

aan jou de keuze wat je ermee doet. Je grootste kapitaal is

van theaterprojecten, trainingen en workshops.

peterfaber@speakersacademy.nl 148


Peter Faber

Fotografi e: Brendan de Clerq

I

In het theater, op televisie en het witte doek heeft de veel-

je Energie, jouw lust tot werken. Wat je geeft dat krijg je.

zijdige Peter Faber zijn sporen verdiend. Zijn grenzeloze

Energie die je geeft, betaalt zich terug in geld, werk, roem,

nieuwsgierigheid en energie houden zijn talent in ont-

gezondheid en plezier in wat je doet." Naast het geven van

wikkeling en maken zijn werk origineel en sprankelend.

lezingen, doceert Faber aan De Theaterschool (Amsterdam),

In zijn op maat gemaakte lezing/optreden maakt Faber

de Amsterdamse Toneel & Kleinkunstacademie en de Frank

als directeur van de P.F.O. b.v. duidelijk hoe een ramp in

Sanders Academie voor musicaltheater. Met de Peter Faber

een wonder verandert! “De rode draad van die drastische

Stichting wil hij een positieve bijdrage leveren aan het zelf-

transformatie: toeval bestaat, het is de kans die je krijgt en

bewustzijn en perspectief van hangjongeren. door middel

aan jou de keuze wat je ermee doet. Je grootste kapitaal is

van theaterprojecten, trainingen en workshops.

peterfaber@speakersacademy.nl 148


Foto: met dank aan Peter van Zadelhoff

Peter van Zadelhoff

Fotografi e: Roy Beusker

P

Fotografi e: Walter Kallenbach

Peter van Zadelhoff is een bekend gezicht van zaken-

van de financiĂŤle redactie. In die rol interviewde hij veel

nieuwszender RTL Z. Hij presenteert het financieel eco-

CEO’s van beursgenoteerde ondernemingen. Bovendien

nomische nieuws en geeft commentaar op actuele beurs-

was hij de vaste presentator van het beleggersprogramma

ontwikkelingen op de beurs. Daarnaast geeft hij als

'Voorkennis'. Naast zijn werk als televisie-journalist treedt

eindredacteur leiding aan de redactie en valt hij in als

Peter van Zadelhoff regelmatig op als dagvoorzitter en

presentator van nieuwsrubrieken op RTL 4. Voor zijn over-

discussieleider bij congressen, symposia, voor het bedrijfs-

stap naar de televisie werkte Van Zadelhoff, wiens loop-

leven en de overheid.

baan begon als management trainee bij Euronext, ruim zes jaar lang bij BNR Nieuwsradio als presentator en chef

petervanzadelhoff@speakersacademy.nl 149


Foto: met dank aan Peter van Zadelhoff

Peter van Zadelhoff

Fotografi e: Roy Beusker

P

Fotografi e: Walter Kallenbach

Peter van Zadelhoff is een bekend gezicht van zaken-

van de financiĂŤle redactie. In die rol interviewde hij veel

nieuwszender RTL Z. Hij presenteert het financieel eco-

CEO’s van beursgenoteerde ondernemingen. Bovendien

nomische nieuws en geeft commentaar op actuele beurs-

was hij de vaste presentator van het beleggersprogramma

ontwikkelingen op de beurs. Daarnaast geeft hij als

'Voorkennis'. Naast zijn werk als televisie-journalist treedt

eindredacteur leiding aan de redactie en valt hij in als

Peter van Zadelhoff regelmatig op als dagvoorzitter en

presentator van nieuwsrubrieken op RTL 4. Voor zijn over-

discussieleider bij congressen, symposia, voor het bedrijfs-

stap naar de televisie werkte Van Zadelhoff, wiens loop-

leven en de overheid.

baan begon als management trainee bij Euronext, ruim zes jaar lang bij BNR Nieuwsradio als presentator en chef

petervanzadelhoff@speakersacademy.nl 149


Petra de Boevere

P

Petra de Boevere begon in 1993 Slijterij Wijnhandel de

te dekken bedacht ze eind 2011 #plan2012, waarbij ze

Vuurtoren in Breskens, omdat ze haar passie voor dran-

100 vip-klanten zocht die bereid waren 1000 euro over

ken in alle facetten wil delen met iedereen. Tien jaar

te maken en daarvoor in de plaats 24 later te verzilve-

later begon ze onder de naam 'Meisje van de Slijterij'

ren cadeaubonnen ter waarde van 50 euro te ontvangen

met een persoonlijke weblog, die al snel een verleng-

met een totale waarde van 1200 euro. Via een gesloten

stuk werd van haar winkel. Via sociale media zette ze

Facebookomgeving en Twitter hield en houdt ze de vips

nieuwe producten in de markt. Inmiddels heeft De

op de hoogte. De Boevere heeft laten zien ‘crowdfun-

Boevere Breskens verlaten om op een A-locatie in Sluis

ding’ heel goed zonder platform mogelijk is en dat com-

opnieuw te beginnen. Om de kosten voor de verhuizing

municatie via sociale media voldoende is.

petradeboevere@speakersacademy.nl 150


Petra de Boevere

P

Petra de Boevere begon in 1993 Slijterij Wijnhandel de

te dekken bedacht ze eind 2011 #plan2012, waarbij ze

Vuurtoren in Breskens, omdat ze haar passie voor dran-

100 vip-klanten zocht die bereid waren 1000 euro over

ken in alle facetten wil delen met iedereen. Tien jaar

te maken en daarvoor in de plaats 24 later te verzilve-

later begon ze onder de naam 'Meisje van de Slijterij'

ren cadeaubonnen ter waarde van 50 euro te ontvangen

met een persoonlijke weblog, die al snel een verleng-

met een totale waarde van 1200 euro. Via een gesloten

stuk werd van haar winkel. Via sociale media zette ze

Facebookomgeving en Twitter hield en houdt ze de vips

nieuwe producten in de markt. Inmiddels heeft De

op de hoogte. De Boevere heeft laten zien ‘crowdfun-

Boevere Breskens verlaten om op een A-locatie in Sluis

ding’ heel goed zonder platform mogelijk is en dat com-

opnieuw te beginnen. Om de kosten voor de verhuizing

municatie via sociale media voldoende is.

petradeboevere@speakersacademy.nl 150


Philip de Roo

K

Kroonprins Willem-Alexander stuurde Philip de Roo in 2000,

een expeditieteam en in het bedrijfsleven. Mede aan de hand

op 15-jarige leeftijd, namens het Wereld Natuur Fonds naar

van indrukwekkend beeldmateriaal, laat hij zien dat expedi-

Antarctica om als Ranger onderzoek te doen naar klimaat en

tiereizen in het Poolgebied reizigers terugbrengen naar de

klimaatverandering. Die ervaring be誰nvloedt hem nog steeds.

basis van het bestaan. "Je bent overgeleverd aan de elemen-

Sindsdien bezoekt Philip regelmatig het Noordpoolgebied,

ten van de natuur. Elke fout kan fataal zijn! Uitgangspunt is

onder meer voor projectondersteuning op het terrein van

dat iedere persoon zijn eigen kracht, kwaliteit, gedrevenheid

klimaatverandering en thema-expedities in het kader van

en focus heeft. Door die te ontdekken en in te zetten, kan

maatschappelijk verantwoord ondernemen. In zijn presenta-

teamwerk leiden tot maximale samenwerking." Zijn inspira-

ties legt Philip het verband tussen de samenwerking binnen

tie is om mens en natuur met elkaar verbinden.

philipderoo@speakersacademy.nl 151


Philip de Roo

K

Kroonprins Willem-Alexander stuurde Philip de Roo in 2000,

een expeditieteam en in het bedrijfsleven. Mede aan de hand

op 15-jarige leeftijd, namens het Wereld Natuur Fonds naar

van indrukwekkend beeldmateriaal, laat hij zien dat expedi-

Antarctica om als Ranger onderzoek te doen naar klimaat en

tiereizen in het Poolgebied reizigers terugbrengen naar de

klimaatverandering. Die ervaring be誰nvloedt hem nog steeds.

basis van het bestaan. "Je bent overgeleverd aan de elemen-

Sindsdien bezoekt Philip regelmatig het Noordpoolgebied,

ten van de natuur. Elke fout kan fataal zijn! Uitgangspunt is

onder meer voor projectondersteuning op het terrein van

dat iedere persoon zijn eigen kracht, kwaliteit, gedrevenheid

klimaatverandering en thema-expedities in het kader van

en focus heeft. Door die te ontdekken en in te zetten, kan

maatschappelijk verantwoord ondernemen. In zijn presenta-

teamwerk leiden tot maximale samenwerking." Zijn inspira-

ties legt Philip het verband tussen de samenwerking binnen

tie is om mens en natuur met elkaar verbinden.

philipderoo@speakersacademy.nl 151


drs. Pieter Cobelens

Fotografi e: Walter Kallenbach

P

Pieter Cobelens is oprichter van de organisatie Military

jaar achtereen 80 uur per week gewerkt en plannen ge-

Talent for Business Solutions (M4B), die oud-kolonels en

maakt voor defensie, maar aan het eind hebben ze geen

-generaals doorbemiddelt naar het bedrijfsleven voor bij-

plan voor zichzelf en vallen ze in een zwart gat.� In zijn

voorbeeld interimbanen, denktanks en advieswerkzaam-

lezingen behandelt Cobelens onderwerpen als leiding ge-

heden. M4B is onderdeel van het Belgisch-Nederlandse

ven, cyberdefence, IT en gezondheidszorg. Sinds vijf jaar

organisatieadviesbureau Policy Research. "Zelf ben ik in

zit Cobelens, die een studie bestuurskunde heeft gedaan,

2011 met functioneel leeftijdsontslag gegaan en vond dat

in de Raad van Toezicht van het St. Franciscus Ziekenhuis in

ik iets moest bedenken om collega's, die in dezelfde om-

Roosendaal. Hij heeft na de KMA een groot aantal hoge

standigheden verkeren, te helpen. Vaak hebben ze 30, 40

militaire functies bekleed.

pietercobelens@speakersacademy.nl 152


drs. Pieter Cobelens

Fotografi e: Walter Kallenbach

P

Pieter Cobelens is oprichter van de organisatie Military

jaar achtereen 80 uur per week gewerkt en plannen ge-

Talent for Business Solutions (M4B), die oud-kolonels en

maakt voor defensie, maar aan het eind hebben ze geen

-generaals doorbemiddelt naar het bedrijfsleven voor bij-

plan voor zichzelf en vallen ze in een zwart gat.� In zijn

voorbeeld interimbanen, denktanks en advieswerkzaam-

lezingen behandelt Cobelens onderwerpen als leiding ge-

heden. M4B is onderdeel van het Belgisch-Nederlandse

ven, cyberdefence, IT en gezondheidszorg. Sinds vijf jaar

organisatieadviesbureau Policy Research. "Zelf ben ik in

zit Cobelens, die een studie bestuurskunde heeft gedaan,

2011 met functioneel leeftijdsontslag gegaan en vond dat

in de Raad van Toezicht van het St. Franciscus Ziekenhuis in

ik iets moest bedenken om collega's, die in dezelfde om-

Roosendaal. Hij heeft na de KMA een groot aantal hoge

standigheden verkeren, te helpen. Vaak hebben ze 30, 40

militaire functies bekleed.

pietercobelens@speakersacademy.nl 152


drs. Pieter de Rijk

Fotografi e: Roy Beusker

P

Pieter de Rijk blinkt als cabaretier uit in de 'fake speech'.

in het Nederlands wil houden, waarna gaandeweg duidelijk

Hij wordt tijdens congressen en andere bijeenkomsten aan-

wordt dat het een om een hilarisch optreden gaat met een

gekondigd als internationaal topspreker, bevindt zich in

ongelooflijke grapdichtheid. Het knappe hierbij is dat de le-

het officiĂŤle programma en is qua kleding etc. niet van de

zing alle thema's bevat die het bedrijfsleven bezighoudt: in-

andere sprekers te onderscheiden. Hij levert de eerste minu-

novatie, kenniseconomie, cliĂŤnt focus, klanttevredenheid, de

ten van zijn toespraak in accentloos Engels, Frans of Duits af

euro, Europese eenwording, arbeidsmarkt, mobiliteit, infra-

over een wel zeer saai onderwerp, waarna verwarring in de

structurele projecten. Maar ook onderwerpen als nationale

zaal ontstaat: 'Gaat dit 30 minuten zo door?'. Dan verzoekt

identiteit, voetbal en de Hollandse tomaat komen voorbij.

de dagvoorzitter hem of hij, zoals afgesproken, zijn lezing

Ideaal voor de afsluiting van een dag congresseren.

pieterderijk@speakersacademy.nl 153


drs. Pieter de Rijk

Fotografi e: Roy Beusker

P

Pieter de Rijk blinkt als cabaretier uit in de 'fake speech'.

in het Nederlands wil houden, waarna gaandeweg duidelijk

Hij wordt tijdens congressen en andere bijeenkomsten aan-

wordt dat het een om een hilarisch optreden gaat met een

gekondigd als internationaal topspreker, bevindt zich in

ongelooflijke grapdichtheid. Het knappe hierbij is dat de le-

het officiĂŤle programma en is qua kleding etc. niet van de

zing alle thema's bevat die het bedrijfsleven bezighoudt: in-

andere sprekers te onderscheiden. Hij levert de eerste minu-

novatie, kenniseconomie, cliĂŤnt focus, klanttevredenheid, de

ten van zijn toespraak in accentloos Engels, Frans of Duits af

euro, Europese eenwording, arbeidsmarkt, mobiliteit, infra-

over een wel zeer saai onderwerp, waarna verwarring in de

structurele projecten. Maar ook onderwerpen als nationale

zaal ontstaat: 'Gaat dit 30 minuten zo door?'. Dan verzoekt

identiteit, voetbal en de Hollandse tomaat komen voorbij.

de dagvoorzitter hem of hij, zoals afgesproken, zijn lezing

Ideaal voor de afsluiting van een dag congresseren.

pieterderijk@speakersacademy.nl 153


prof. dr. Pieter Winsemius

Fotografi e: Ewout Huibers

P

Pieter Winsemius (VVD) bracht als minister van VROM belangrijke

een afscheidsbijeenkomst van leden van de Wetenschappelijke

milieuwetgeving tot stand en gaf een wettelijke basis aan de zo-

Raad voor het Regeringsbeleid, waarvan hij zelf sinds 2007 deel

genoemde planologische kernbeslissing. Daarna werd hij voorzit-

uitmaakte. Winsemius heeft verschillende boeken over manage-

ter van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten en bij-

ment en maatschappelijke kwesties geschreven en onder meer lei-

zonder hoogleraar management duurzame ontwikkeling aan de

dinggeven vergeleken met professioneel voetballen. In zijn laatste

Universiteit van Tilburg en van 2006-2007 opnieuw minister van

boek ‘Toeval is logisch’ (2012) heeft hij de tachtig beste uitspraken

VROM. Het verbaasde dan ook niemand dat hij in 2009 werd ge-

van Johan Cruijff verzameld en van uitleg voorzien.

kozen tot de invloedrijkste duurzame Nederlander. Eind 2012 is hij benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau tijdens

pieterwinsemius@speakersacademy.nl 154


prof. dr. Pieter Winsemius

Fotografi e: Ewout Huibers

P

Pieter Winsemius (VVD) bracht als minister van VROM belangrijke

een afscheidsbijeenkomst van leden van de Wetenschappelijke

milieuwetgeving tot stand en gaf een wettelijke basis aan de zo-

Raad voor het Regeringsbeleid, waarvan hij zelf sinds 2007 deel

genoemde planologische kernbeslissing. Daarna werd hij voorzit-

uitmaakte. Winsemius heeft verschillende boeken over manage-

ter van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten en bij-

ment en maatschappelijke kwesties geschreven en onder meer lei-

zonder hoogleraar management duurzame ontwikkeling aan de

dinggeven vergeleken met professioneel voetballen. In zijn laatste

Universiteit van Tilburg en van 2006-2007 opnieuw minister van

boek ‘Toeval is logisch’ (2012) heeft hij de tachtig beste uitspraken

VROM. Het verbaasde dan ook niemand dat hij in 2009 werd ge-

van Johan Cruijff verzameld en van uitleg voorzien.

kozen tot de invloedrijkste duurzame Nederlander. Eind 2012 is hij benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau tijdens

pieterwinsemius@speakersacademy.nl 154


Foto: met dank aan Reinier van den Berg

Reinier van den Berg

D

Fotografi e: R

De in Santpoort geboren meteoroloog Reinier van den

van den Berg het wetenschapsprogramma ‘Galileo’ gepre-

Berg is in dienst van Meteo Consult en vooral bekend van

senteerd, en hij verzorgt lezingen waarin hij onder meer

zijn weerpraatjes op RTL 4, TV Gelderland en de digitale

vertelt hoe het geloof zijn opvattingen over wetenschap,

zender Weer & Verkeer. Hij is opgeleid aan de Universiteit

weer en evolutietheorie beïnvloedt

Wageningen door onder anderen John Bernard. Zijn interesse voor meteorologie heeft hij overgenomen van zijn broer, medeoprichter van Meteo Consult, door hem al op jonge leeftijd te helpen met het noteren van temperatuur-, luchtdruk- en neerslaggegevens. Voor de EO heeft Reinier

reiniervandenberg@speakersacademy.nl 155

.


Foto: met dank aan Reinier van den Berg

Reinier van den Berg

D

Fotografi e: R

De in Santpoort geboren meteoroloog Reinier van den

van den Berg het wetenschapsprogramma ‘Galileo’ gepre-

Berg is in dienst van Meteo Consult en vooral bekend van

senteerd, en hij verzorgt lezingen waarin hij onder meer

zijn weerpraatjes op RTL 4, TV Gelderland en de digitale

vertelt hoe het geloof zijn opvattingen over wetenschap,

zender Weer & Verkeer. Hij is opgeleid aan de Universiteit

weer en evolutietheorie beïnvloedt

Wageningen door onder anderen John Bernard. Zijn interesse voor meteorologie heeft hij overgenomen van zijn broer, medeoprichter van Meteo Consult, door hem al op jonge leeftijd te helpen met het noteren van temperatuur-, luchtdruk- en neerslaggegevens. Voor de EO heeft Reinier

reiniervandenberg@speakersacademy.nl 155

.


René Boender

Fotografi e: Margot Meijer

D

De wereld is zijn werkterrein (Orlando, NY, LA, Perth,

of industry' één op één en vertelt alles over (BtB) con-

Kaapstad, Milaan, Davos). Als ‘brain-agent’ is hij be-

sumentencontact. Sociale media, Twitter, Facebook heb-

trokken bij de meest uiteenlopende projecten van zeer

ben geen geheimen meer na zijn keynote. Hij geeft een

prestigieuze merken. Hij is auteur van de bestseller

toelichting op wat was, maar - belangrijker - op wat

‘Great to Cool’, uitvinder van de 3"12" Eternity-wet en

gaat komen: Generatie Z, die niet wil delen, maar wel

geeft graag breinkoekjes met een beet door, of liever

kan vermenigvuldigen. René Boender is actief als keyno-

‘brain cookies met een bite’. Hij gelooft dat alles staat

te spreker, innovatiefuturist, dagvoorzitter, trendteller

of valt met de kracht van communicatie. René Boender

en ‘brain-agent’ voor ‘marketing audits’.

biedt een fontein van ideeën, inspireert vele 'captains

reneboender@speakersacademy.nl 156


René Boender

Fotografi e: Margot Meijer

D

De wereld is zijn werkterrein (Orlando, NY, LA, Perth,

of industry' één op één en vertelt alles over (BtB) con-

Kaapstad, Milaan, Davos). Als ‘brain-agent’ is hij be-

sumentencontact. Sociale media, Twitter, Facebook heb-

trokken bij de meest uiteenlopende projecten van zeer

ben geen geheimen meer na zijn keynote. Hij geeft een

prestigieuze merken. Hij is auteur van de bestseller

toelichting op wat was, maar - belangrijker - op wat

‘Great to Cool’, uitvinder van de 3"12" Eternity-wet en

gaat komen: Generatie Z, die niet wil delen, maar wel

geeft graag breinkoekjes met een beet door, of liever

kan vermenigvuldigen. René Boender is actief als keyno-

‘brain cookies met een bite’. Hij gelooft dat alles staat

te spreker, innovatiefuturist, dagvoorzitter, trendteller

of valt met de kracht van communicatie. René Boender

en ‘brain-agent’ voor ‘marketing audits’.

biedt een fontein van ideeën, inspireert vele 'captains

reneboender@speakersacademy.nl 156


Rick van Asperen

Foto: met dank aan Rick van Asperen

O

Fotografi e: M

“Onze droom is de bewegingsvrijheid in Nederland te

op een allesbehalve irritante manier tijdens lezingen en

vergroten door het aantal opgeblazen ego’s te helpen

in zijn boek ‘Egostrippen: De kick van je eigen ik’. “De

verkleinen”, zegt Rick van Asperen van Egostrippen.

kernboodschap: stop met toneelspelen op basis van

“Herken je een van de volgende situaties: Je irriteert je

oude scripts in je hoofd. Realiseer jouw behoeften in

mateloos aan je partner, collega of medeweggebruiker.

samenwerking met anderen en geef hen de ruimte het-

Je doet enorm je best de lieve vrede te bewaren, maar

zelfde te doen.”

het loopt toch uit de hand. Het wordt tijd trippende ego’s te strippen en een einde te maken aan al die irritatie over en weer.” Hoe dat gaat vertelt Rick van Asperen

rickvanasperen@speakersacademy.nl 157


Rick van Asperen

Foto: met dank aan Rick van Asperen

O

Fotografi e: M

“Onze droom is de bewegingsvrijheid in Nederland te

op een allesbehalve irritante manier tijdens lezingen en

vergroten door het aantal opgeblazen ego’s te helpen

in zijn boek ‘Egostrippen: De kick van je eigen ik’. “De

verkleinen”, zegt Rick van Asperen van Egostrippen.

kernboodschap: stop met toneelspelen op basis van

“Herken je een van de volgende situaties: Je irriteert je

oude scripts in je hoofd. Realiseer jouw behoeften in

mateloos aan je partner, collega of medeweggebruiker.

samenwerking met anderen en geef hen de ruimte het-

Je doet enorm je best de lieve vrede te bewaren, maar

zelfde te doen.”

het loopt toch uit de hand. Het wordt tijd trippende ego’s te strippen en een einde te maken aan al die irritatie over en weer.” Hoe dat gaat vertelt Rick van Asperen

rickvanasperen@speakersacademy.nl 157


Rob Creemers

Fotografi e: Erik Fecken

I

In zeer brede zin is Rob Creemers een trendwatcher die

en lezingen. Creemers is sinds 1980 actief in de ICT-sector.

ontwikkelingen op ICT-gebied voor de industrie in de ga-

Eerst als production-control IT-manager bij Siemens en la-

ten houdt. Hij kijkt niet alleen naar ICT en techniek zelf,

ter als onafhankelijk softwaremaker in Zuid-Afrika. Eind

maar ook naar de effecten ervan op netwerken, werkgele-

1986 keert Rob terug naar Nederland om bij Olivetti in

genheid, bedrijfsprocessen, de economie, de maatschappij

Leiden de functie te aanvaarden van software ondersteu-

en het milieu. Gebaseerd op kennis, ervaring en een groot

ningsmanager. In 1990 verlegt hij het zwaartepunt van zijn

netwerk kan Rob Creemers de overvloed aan onderling

activiteiten naar het herkennen en duiden van trends.

verbonden onderwerpen en bronnen nog steeds absorberen, analyseren en verwerken in multimediale presentaties

robcreemers@speakersacademy.nl 158


Rob Creemers

Fotografi e: Erik Fecken

I

In zeer brede zin is Rob Creemers een trendwatcher die

en lezingen. Creemers is sinds 1980 actief in de ICT-sector.

ontwikkelingen op ICT-gebied voor de industrie in de ga-

Eerst als production-control IT-manager bij Siemens en la-

ten houdt. Hij kijkt niet alleen naar ICT en techniek zelf,

ter als onafhankelijk softwaremaker in Zuid-Afrika. Eind

maar ook naar de effecten ervan op netwerken, werkgele-

1986 keert Rob terug naar Nederland om bij Olivetti in

genheid, bedrijfsprocessen, de economie, de maatschappij

Leiden de functie te aanvaarden van software ondersteu-

en het milieu. Gebaseerd op kennis, ervaring en een groot

ningsmanager. In 1990 verlegt hij het zwaartepunt van zijn

netwerk kan Rob Creemers de overvloed aan onderling

activiteiten naar het herkennen en duiden van trends.

verbonden onderwerpen en bronnen nog steeds absorberen, analyseren en verwerken in multimediale presentaties

robcreemers@speakersacademy.nl 158


Foto: Roy Beusker

drs. Rob Oudkerk

H

Hij was 23 jaar huisarts in Amsterdam, Tweede Kamerlid voor

In deze personenalliantie en slimme netwerkorganisatie wis-

de Partij van de Arbeid en wethouder Onderwijs, Jeugdzaken

selen de deelnemers hun expertise wat betreft inhoud en or-

en Sociale Zaken in de hoofdstad. In al deze functies heeft hij

ganisatie uit en werken ze samen met aansprekende, onafhan-

zijn opvattingen nooit onder stoelen of banken gestoken, wat

kelijke personen, laterale denkers en doeners, ook ver buiten

hem zowel bijval als kritiek opleverde. Tegenwoordig is Rob

jeugdvraagstukken, die bewezen hebben zaken effectief te

Oudkerk lector Leefstijlverandering jongeren aan de Haagse

kunnen inkleuren. De Jeugdfabriek werkt volgens het adagium

Hogeschool en algemeen manager van De Jeugdfabriek, een

van ‘initiaalgenoot’ John F. Kennedy: ‘Sommige mensen zien

initiatief van De Bascule, Academisch Centrum voor Kinder- en

de dingen zoals ze zijn, en vragen te weinig: waarom? Ik droom

Jeugdpsychiatrie en het organisatieadviesbureau Van de Bunt.

van dingen die niet bestaan, en vraag: waarom niet’.

roboudkerk@speakersacademy.nl 159


Foto: Roy Beusker

drs. Rob Oudkerk

H

Hij was 23 jaar huisarts in Amsterdam, Tweede Kamerlid voor

In deze personenalliantie en slimme netwerkorganisatie wis-

de Partij van de Arbeid en wethouder Onderwijs, Jeugdzaken

selen de deelnemers hun expertise wat betreft inhoud en or-

en Sociale Zaken in de hoofdstad. In al deze functies heeft hij

ganisatie uit en werken ze samen met aansprekende, onafhan-

zijn opvattingen nooit onder stoelen of banken gestoken, wat

kelijke personen, laterale denkers en doeners, ook ver buiten

hem zowel bijval als kritiek opleverde. Tegenwoordig is Rob

jeugdvraagstukken, die bewezen hebben zaken effectief te

Oudkerk lector Leefstijlverandering jongeren aan de Haagse

kunnen inkleuren. De Jeugdfabriek werkt volgens het adagium

Hogeschool en algemeen manager van De Jeugdfabriek, een

van ‘initiaalgenoot’ John F. Kennedy: ‘Sommige mensen zien

initiatief van De Bascule, Academisch Centrum voor Kinder- en

de dingen zoals ze zijn, en vragen te weinig: waarom? Ik droom

Jeugdpsychiatrie en het organisatieadviesbureau Van de Bunt.

van dingen die niet bestaan, en vraag: waarom niet’.

roboudkerk@speakersacademy.nl 159


Foto: met dank aan Rob Urgert

Rob Urgert

Fotografi e:

R

Rob Urgert is van oorsprong voedingsdeskundige, afgestu-

bekend van zijn succesvolle solo-cabaretprogramma’s in

deerd op een onderzoek naar de cholesterolverhogende

het theater en ‘Spoedcursus Humor’, waarvan ook een

componenten in koffie. De meeste mensen kennen hem

boek is uitgekomen. Met cabaretier Joep van Deudekom

echter als de cabaretier die op televisie voor de nodige por-

heeft hij de boeken ‘Waarom zit ik niet in Oranje?’ (over

tie humor zorgt, zoals in de oudejaarsconference met Erik

de wetenschap achter het voetbal) en ‘Hoe word ik succes-

van Muiswinkel, het zaterdagavondprogramma ‘Langs De

voller dan mijn collega's?’ (over de wetenschap achter suc-

Leeuw’ en eerder in ‘Onder de tram’ en de humoristische

ces). Hun gezamenlijke passie is de wetenschap bereikbaar

quiz ‘Tussen de oren’ en als tekstschrijver voor ‘Koefnoen’.

te maken voor een breed publiek, bijvoorbeeld via een

Daarnaast is Rob Urgert, sinds 1998 lid van Comedy Train,

jaaroverzicht van de wetenschap op tv.

roburgert@speakersacademy.nl 160


Foto: met dank aan Rob Urgert

Rob Urgert

Fotografi e:

R

Rob Urgert is van oorsprong voedingsdeskundige, afgestu-

bekend van zijn succesvolle solo-cabaretprogramma’s in

deerd op een onderzoek naar de cholesterolverhogende

het theater en ‘Spoedcursus Humor’, waarvan ook een

componenten in koffie. De meeste mensen kennen hem

boek is uitgekomen. Met cabaretier Joep van Deudekom

echter als de cabaretier die op televisie voor de nodige por-

heeft hij de boeken ‘Waarom zit ik niet in Oranje?’ (over

tie humor zorgt, zoals in de oudejaarsconference met Erik

de wetenschap achter het voetbal) en ‘Hoe word ik succes-

van Muiswinkel, het zaterdagavondprogramma ‘Langs De

voller dan mijn collega's?’ (over de wetenschap achter suc-

Leeuw’ en eerder in ‘Onder de tram’ en de humoristische

ces). Hun gezamenlijke passie is de wetenschap bereikbaar

quiz ‘Tussen de oren’ en als tekstschrijver voor ‘Koefnoen’.

te maken voor een breed publiek, bijvoorbeeld via een

Daarnaast is Rob Urgert, sinds 1998 lid van Comedy Train,

jaaroverzicht van de wetenschap op tv.

roburgert@speakersacademy.nl 160


Robin van Galen

Fotografi e: Marcel Krijger

J

Jarenlang was Robin van Galen coach van het Neder-

meegemaakt. Daarna vertelt hij op een levendige en

landse vrouwenwaterpoloteam, met als apotheose het

humoristische manier hoe hij samen met zijn begelei-

winnen van een gouden medaille tijdens de Olympische

dingsteam de waterpolodames heeft klaargestoomd

Spelen van 2008 in Peking. Nu is hij coach van het he-

om optimaal te presteren en geeft hij het geheim ach-

renwaterpoloteam van UZSC en directeur van de club.

ter het succes prijs. Tot slot laat hij zijn publiek, vaak

Tijdens presentaties neemt Van Galen zijn toehoorders

bestaande uit ondernemers, inzien op welke manier

met waargebeurde verhalen, prachtige beelden en

het mogelijk is ieder mens persoonlijk effectiever te

anekdotes mee naar 2008. Bovendien geeft hij een sa-

coachen, waardoor meer rendement valt te behalen uit

menvatting van alles dat hij daar met zijn team heeft

een teamprestatie.

robinvangalen@speakersacademy.nl 161


Robin van Galen

Fotografi e: Marcel Krijger

J

Jarenlang was Robin van Galen coach van het Neder-

meegemaakt. Daarna vertelt hij op een levendige en

landse vrouwenwaterpoloteam, met als apotheose het

humoristische manier hoe hij samen met zijn begelei-

winnen van een gouden medaille tijdens de Olympische

dingsteam de waterpolodames heeft klaargestoomd

Spelen van 2008 in Peking. Nu is hij coach van het he-

om optimaal te presteren en geeft hij het geheim ach-

renwaterpoloteam van UZSC en directeur van de club.

ter het succes prijs. Tot slot laat hij zijn publiek, vaak

Tijdens presentaties neemt Van Galen zijn toehoorders

bestaande uit ondernemers, inzien op welke manier

met waargebeurde verhalen, prachtige beelden en

het mogelijk is ieder mens persoonlijk effectiever te

anekdotes mee naar 2008. Bovendien geeft hij een sa-

coachen, waardoor meer rendement valt te behalen uit

menvatting van alles dat hij daar met zijn team heeft

een teamprestatie.

robinvangalen@speakersacademy.nl 161


Roelof Hemmen

S

Samen met Margreet Spijker presenteert Roelof Hem-

twee jaar voor De Telegraaf te hebben gewerkt, kwam

men het half acht nieuws op RTL 4. Daarnaast leest

hij als bureauredacteur in dienst van het RTL Nieuws.

hij, in afwisseling met zijn collega’s, het nieuws van

Voordat hij ‘anchor’ werd is hij een aantal jaren te

16.00 uur, 17.00 uur (op RTL Z), 18.00 uur en laat.

zien geweest als verslaggever. Roelof Hemmen is een

Sinds enige tijd is hij ook als presentator te horen op

allround vakman, die naast zijn radio- en tv-werk graag

BNR Nieuwsradio. Hemmen is als leerling-journalist

optreedt als onafhankelijk dagvoorzitter, discussieleider

begonnen bij de Zoetermeersche Courant en werd

of interviewer.

daarna stadsverslaggever bij de Haagsche Courant. Daar hield hij zich vooral bezig met misdaadverslaggeving. Na

roelofhemmen@speakersacademy.nl 162


Roelof Hemmen

S

Samen met Margreet Spijker presenteert Roelof Hem-

twee jaar voor De Telegraaf te hebben gewerkt, kwam

men het half acht nieuws op RTL 4. Daarnaast leest

hij als bureauredacteur in dienst van het RTL Nieuws.

hij, in afwisseling met zijn collega’s, het nieuws van

Voordat hij ‘anchor’ werd is hij een aantal jaren te

16.00 uur, 17.00 uur (op RTL Z), 18.00 uur en laat.

zien geweest als verslaggever. Roelof Hemmen is een

Sinds enige tijd is hij ook als presentator te horen op

allround vakman, die naast zijn radio- en tv-werk graag

BNR Nieuwsradio. Hemmen is als leerling-journalist

optreedt als onafhankelijk dagvoorzitter, discussieleider

begonnen bij de Zoetermeersche Courant en werd

of interviewer.

daarna stadsverslaggever bij de Haagsche Courant. Daar hield hij zich vooral bezig met misdaadverslaggeving. Na

roelofhemmen@speakersacademy.nl 162


Fotografi e: met dank aan Ruud Veltenaar

drs. Ruud Veltenaar

R

Ruud Veltenaar is zonder meer een man van de onbe-

nog een jaar door Nepal en Tibet getrokken waar de

treden paden en een succesvolle duizendpoot, die zijn

basis is gelegd voor een opmerkelijke visie op leven en

sporen heeft verdiend als bestuurder, ondernemer, in-

werken in de Westerse samenleving. Als bestuurder en

vesteerder en trendwatcher. Daarnaast is hij een in-

manager is hij tot aan deze eeuw voornamelijk in de

spirerende, prominente spreker en dagvoorzitter van

ICT-sector actief geweest. Meer nog is hij een gedreven

Speakers Academy速. Hij studeerde achtereenvolgens

ondernemer, die vooral succes heeft geboekt met zijn

Wijsbegeerte en Bedrijfskunde in Nederland en Business

bedrijf Parkmobile, dat wereldwijd al meer dan 10 ves-

Administration aan de Harvard Business School. Na zijn

tigingen telt en in Nederland bekend is van het belpar-

studies en voor zijn professionele loopbaan heeft Ruud

keren.

ruudveltenaar@speakersacademy.nl 163


Fotografi e: met dank aan Ruud Veltenaar

drs. Ruud Veltenaar

R

Ruud Veltenaar is zonder meer een man van de onbe-

nog een jaar door Nepal en Tibet getrokken waar de

treden paden en een succesvolle duizendpoot, die zijn

basis is gelegd voor een opmerkelijke visie op leven en

sporen heeft verdiend als bestuurder, ondernemer, in-

werken in de Westerse samenleving. Als bestuurder en

vesteerder en trendwatcher. Daarnaast is hij een in-

manager is hij tot aan deze eeuw voornamelijk in de

spirerende, prominente spreker en dagvoorzitter van

ICT-sector actief geweest. Meer nog is hij een gedreven

Speakers Academy速. Hij studeerde achtereenvolgens

ondernemer, die vooral succes heeft geboekt met zijn

Wijsbegeerte en Bedrijfskunde in Nederland en Business

bedrijf Parkmobile, dat wereldwijd al meer dan 10 ves-

Administration aan de Harvard Business School. Na zijn

tigingen telt en in Nederland bekend is van het belpar-

studies en voor zijn professionele loopbaan heeft Ruud

keren.

ruudveltenaar@speakersacademy.nl 163


Sander Hoeken

Fotografi e: met dank aan Sander Hoeken

S

Sander Hoeken heeft een generieke ondernemers- en ver-

en bekende activiteiten en bedrijvigheid. Sinds enkele ja-

anderingsdrift en is sinds 2004 - hij was toen 23 jaar - ac-

ren geeft Sander Hoeken als spreker inhoudelijke en ver-

tief in de internetwereld. Hij ziet altijd overal kansen en

makelijke lezingen en workshops aan groepen, variërend

mogelijkheden, verkoopt ideeën, creëert draagvlak voor

van directies tot studenten. Hij weet vanuit het eigen

verandering en maakt mensen enthousiast voor vernieu-

ondernemerschap als geen ander waarover hij het heeft

wing. Hoeken heeft een scherpe kijk, legt snel verbanden

en hoe het werkt. Onder het motto 'Alleen maar hip zijn

en houdt goed in de gaten wat trends zijn, zonder zich te

heeft geen zin', maakt hij grote organisaties enthousiast

laten (af)leiden door nieuwe technische gadgets. Feilloos

om te investeren in vernieuwing en slimme nieuwe toepas-

weet hij marktontwikkelingen te koppelen aan bestaande

singen.

sanderhoeken@speakersacademy.nl 164


Sander Hoeken

Fotografi e: met dank aan Sander Hoeken

S

Sander Hoeken heeft een generieke ondernemers- en ver-

en bekende activiteiten en bedrijvigheid. Sinds enkele ja-

anderingsdrift en is sinds 2004 - hij was toen 23 jaar - ac-

ren geeft Sander Hoeken als spreker inhoudelijke en ver-

tief in de internetwereld. Hij ziet altijd overal kansen en

makelijke lezingen en workshops aan groepen, variërend

mogelijkheden, verkoopt ideeën, creëert draagvlak voor

van directies tot studenten. Hij weet vanuit het eigen

verandering en maakt mensen enthousiast voor vernieu-

ondernemerschap als geen ander waarover hij het heeft

wing. Hoeken heeft een scherpe kijk, legt snel verbanden

en hoe het werkt. Onder het motto 'Alleen maar hip zijn

en houdt goed in de gaten wat trends zijn, zonder zich te

heeft geen zin', maakt hij grote organisaties enthousiast

laten (af)leiden door nieuwe technische gadgets. Feilloos

om te investeren in vernieuwing en slimme nieuwe toepas-

weet hij marktontwikkelingen te koppelen aan bestaande

singen.

sanderhoeken@speakersacademy.nl 164


Steven Van Belleghem

Fotografi e: met dank aan Steven van Belleghem

M

Medewerkers zijn hét tastbare bewijs van de bedrijfs-

Hij geeft tal van voorbeelden van de pijlers waarop een

cultuur. Zij creëren de klantervaring die zo bepalend is

op conversatie gebaseerd bedrijf, zonder de praktijk te

voor de positionering van de onderneming. Iedere me-

vergeten. Met een implementatieplan is een bedrijf in

dewerker is een marketeer. Steven Van Belleghem geeft

drie grote stappen om te vormen tot een Conversation

in zijn boek ‘De Conversation Company’ en tijdens lezin-

Company.

gen inzicht in het onvoldoende benutte conversatiepotentieel van het bedrijf. Hij laat zien hoe cultuur, mensen en sociale media bouwstenen kunnen zijn voor een toekomstbestendig bedrijf in een transparante wereld.

stevenvanbelleghem@speakersacademy.nl 165


Steven Van Belleghem

Fotografi e: met dank aan Steven van Belleghem

M

Medewerkers zijn hét tastbare bewijs van de bedrijfs-

Hij geeft tal van voorbeelden van de pijlers waarop een

cultuur. Zij creëren de klantervaring die zo bepalend is

op conversatie gebaseerd bedrijf, zonder de praktijk te

voor de positionering van de onderneming. Iedere me-

vergeten. Met een implementatieplan is een bedrijf in

dewerker is een marketeer. Steven Van Belleghem geeft

drie grote stappen om te vormen tot een Conversation

in zijn boek ‘De Conversation Company’ en tijdens lezin-

Company.

gen inzicht in het onvoldoende benutte conversatiepotentieel van het bedrijf. Hij laat zien hoe cultuur, mensen en sociale media bouwstenen kunnen zijn voor een toekomstbestendig bedrijf in een transparante wereld.

stevenvanbelleghem@speakersacademy.nl 165


prof. dr. Sweder van Wijnbergen

Fotografi e: Evert Jan Daniels

E

Econoom Sweder van Wijnbergen is de laatste jaren ge-

hoofdeconoom bij de Wereldbank, met als aandachtsge-

regeld in het nieuws om zijn - soms verrassende visie -

bieden eerst Mexico en Latijns-Amerika en na de val van

te geven op zaken als nivellering en de gevolgen daar-

de muur Oost-Europa. Vervolgens werd hij hoogleraar

van, de strijd om het budget binnen de Europese Unie,

macro-economie aan de Universiteit van Amsterdam en

de eurocrisis en de werkwijze van Christine Lagarde, de

secretaris-generaal van het ministerie van Economische

topvrouw van het Internationale Monetaire Fonds (IMF).

Zaken. Inmiddels is hij weer hoogleraar economie en ad-

Na studies natuurkunde en econometrie is Sweder Jan

viseur op het terrein van belastingen, pensioenen, finan-

Gijsbert baron van Wijnbergen in 1980 aan het MIT ge-

ciĂŤle hervormingen en privatisering aan overheden en

promoveerd in de economie. Van 1980 tot 1992 was hij

instellingen.

swedervanwijnbergen@speakersacademy.nl 166


prof. dr. Sweder van Wijnbergen

Fotografi e: Evert Jan Daniels

E

Econoom Sweder van Wijnbergen is de laatste jaren ge-

hoofdeconoom bij de Wereldbank, met als aandachtsge-

regeld in het nieuws om zijn - soms verrassende visie -

bieden eerst Mexico en Latijns-Amerika en na de val van

te geven op zaken als nivellering en de gevolgen daar-

de muur Oost-Europa. Vervolgens werd hij hoogleraar

van, de strijd om het budget binnen de Europese Unie,

macro-economie aan de Universiteit van Amsterdam en

de eurocrisis en de werkwijze van Christine Lagarde, de

secretaris-generaal van het ministerie van Economische

topvrouw van het Internationale Monetaire Fonds (IMF).

Zaken. Inmiddels is hij weer hoogleraar economie en ad-

Na studies natuurkunde en econometrie is Sweder Jan

viseur op het terrein van belastingen, pensioenen, finan-

Gijsbert baron van Wijnbergen in 1980 aan het MIT ge-

ciĂŤle hervormingen en privatisering aan overheden en

promoveerd in de economie. Van 1980 tot 1992 was hij

instellingen.

swedervanwijnbergen@speakersacademy.nl 166


Tom Egbers

Fotografi e: Evert- Jan Daniels

V

Vanaf 1984 was Tom Egbers een paar jaar in beeld bij ‘Studio

en het programma ‘Andere tijden sport’. Egbers schreef ver-

Sport’. Na een uitstap naar de Veronica Omroep Organisatie

schillende boeken, waaronder ‘De zwarte meteoor’, over

- waar hij vanaf 1990 ‘Stop de persen’, ‘Nieuwslijn’ en de

de Zuid-Afrikaanse wondervoetballer Steve Mokone, die in

uitreiking van de Edisons presenteerde - keerde hij in 1994

1957 voor zijn favoriete voetbalclub Heracles kwam te spe-

terug naar de NOS. Eerst voor de presentatie van muziek-

len. Dit boek is in 2000 verfilmd en kreeg twee jaar later

programma’s, maar al snel was hij terug bij het sportpro-

een vervolg. In 2012 verscheen zijn boek ‘Rory Storm, hoe

gramma om de Champions League-uitzendingen aan elkaar

de koning van Liverpool werd onttroond door The Beatles’,

te praten. Toen werd hij bovendien verslaggever en presen-

over Alan Caldwell die als sportman en muzikant van The

tator bij wedstrijden van het Nederlands elftal, EK’s en WK’s

Hurricanes in Liverpool bekendheid genoot.

tomegbers@speakersacademy.nl 167


Tom Egbers

Fotografi e: Evert- Jan Daniels

V

Vanaf 1984 was Tom Egbers een paar jaar in beeld bij ‘Studio

en het programma ‘Andere tijden sport’. Egbers schreef ver-

Sport’. Na een uitstap naar de Veronica Omroep Organisatie

schillende boeken, waaronder ‘De zwarte meteoor’, over

- waar hij vanaf 1990 ‘Stop de persen’, ‘Nieuwslijn’ en de

de Zuid-Afrikaanse wondervoetballer Steve Mokone, die in

uitreiking van de Edisons presenteerde - keerde hij in 1994

1957 voor zijn favoriete voetbalclub Heracles kwam te spe-

terug naar de NOS. Eerst voor de presentatie van muziek-

len. Dit boek is in 2000 verfilmd en kreeg twee jaar later

programma’s, maar al snel was hij terug bij het sportpro-

een vervolg. In 2012 verscheen zijn boek ‘Rory Storm, hoe

gramma om de Champions League-uitzendingen aan elkaar

de koning van Liverpool werd onttroond door The Beatles’,

te praten. Toen werd hij bovendien verslaggever en presen-

over Alan Caldwell die als sportman en muzikant van The

tator bij wedstrijden van het Nederlands elftal, EK’s en WK’s

Hurricanes in Liverpool bekendheid genoot.

tomegbers@speakersacademy.nl 167


Tom Touber

D

Fotografi e: Ev

De voormalige directeur van City Marketing Lelystad, is

Race. Vorig jaar was hij ook al onderdeel van de wed-

sinds augustus 2012 samen met de Noorse professione-

strijdorganisatie. Dat beviel zo goed dat hij is gevraagd

le zeiler en coach Knut Frostad directielid van de Volvo

directielid te worden.

Ocean Race. Tom Touber is verantwoordelijk voor de operationele aspecten van de zwaarste en meest prestigieuze zeilrace ter wereld. Touber heeft een ruime ervaring in de zeilwereld. Zo was hij partner van zeilondernemer Roy Heiner en bracht hij het team van ABN AMRO in 2006 naar de eindoverwinning van de Volvo Ocean

tomtouber@speakersacademy.nl 168


Tom Touber

D

Fotografi e: Ev

De voormalige directeur van City Marketing Lelystad, is

Race. Vorig jaar was hij ook al onderdeel van de wed-

sinds augustus 2012 samen met de Noorse professione-

strijdorganisatie. Dat beviel zo goed dat hij is gevraagd

le zeiler en coach Knut Frostad directielid van de Volvo

directielid te worden.

Ocean Race. Tom Touber is verantwoordelijk voor de operationele aspecten van de zwaarste en meest prestigieuze zeilrace ter wereld. Touber heeft een ruime ervaring in de zeilwereld. Zo was hij partner van zeilondernemer Roy Heiner en bracht hij het team van ABN AMRO in 2006 naar de eindoverwinning van de Volvo Ocean

tomtouber@speakersacademy.nl 168


Tom van 't Hek

A

Als tophockeyer heeft Tom van ’t Hek 221 interlands

Olympische Spelen van Atlanta (1996), de zilveren me-

(106 doelpunten) gespeeld. Hij maakte furore als

daille bij het wereldkampioenschap in Utrecht (1998),

een behendige linkerspits, die met Kampong in 1985

de Champions Trophy in Amstelveen (2000) en de

de landstitel in de hoofdklasse won. Na zijn actieve

bronzen medaille bij de Olympische Spelen van Sydney

carrière legde hij zich eerst toe op zijn maatschap-

(2000). Bij dat laatste toernooi zwaaide Van ’t Hek af.

pelijke carrière (huisarts), maar al snel keerde hij te-

Marc Lammers volgde hem op. Van ’t Hek is tegen-

rug in het hockey. Onder zijn leiding als bondscoach

woordig gastspreker en als presentator van ‘Langs de

won de Nederlandse vrouwenselectie in Amstelveen

lijn’ en ‘Radio Tour de France’.

de Europese titel (1995), de bronzen medaille bij de

tomvanthek@speakersacademy.nl 169


Tom van 't Hek

A

Als tophockeyer heeft Tom van ’t Hek 221 interlands

Olympische Spelen van Atlanta (1996), de zilveren me-

(106 doelpunten) gespeeld. Hij maakte furore als

daille bij het wereldkampioenschap in Utrecht (1998),

een behendige linkerspits, die met Kampong in 1985

de Champions Trophy in Amstelveen (2000) en de

de landstitel in de hoofdklasse won. Na zijn actieve

bronzen medaille bij de Olympische Spelen van Sydney

carrière legde hij zich eerst toe op zijn maatschap-

(2000). Bij dat laatste toernooi zwaaide Van ’t Hek af.

pelijke carrière (huisarts), maar al snel keerde hij te-

Marc Lammers volgde hem op. Van ’t Hek is tegen-

rug in het hockey. Onder zijn leiding als bondscoach

woordig gastspreker en als presentator van ‘Langs de

won de Nederlandse vrouwenselectie in Amstelveen

lijn’ en ‘Radio Tour de France’.

de Europese titel (1995), de bronzen medaille bij de

tomvanthek@speakersacademy.nl 169


Toon Gerbrands

Fotografi e: Ed van Pol

B

Bij AZ heeft directeur Toon Gerbrands eerder aange-

bovendien eerste op de wereldranglijst. Ook op het ge-

toond dat het mogelijk is een organisatie vanuit een

bied van sportmanagement en als interim-manager bij

crisissituatie naar nieuwe successen te leiden en sta-

diverse werkgevers was hij succesvol. Zijn passie, aanpak

biel te maken. Zelfs nu AZ ruim 2 miljoen euro misloopt

en visie staan borg voor een zeer inspirerende lezing

doordat in 2012/2013 geen Europees voetbal wordt ge-

met de sport en management als metaforen.

speeld, kan de club dat zelf opvangen. Eerder leidde Gerbrands het Nederlands heren volleybalteam (voor het eerst) naar het Europees kampioenschap en bereikte hij de Olympische spelen van Sydney. Het team werd

toongerbrands@speakersacademy.nl 170


Toon Gerbrands

Fotografi e: Ed van Pol

B

Bij AZ heeft directeur Toon Gerbrands eerder aange-

bovendien eerste op de wereldranglijst. Ook op het ge-

toond dat het mogelijk is een organisatie vanuit een

bied van sportmanagement en als interim-manager bij

crisissituatie naar nieuwe successen te leiden en sta-

diverse werkgevers was hij succesvol. Zijn passie, aanpak

biel te maken. Zelfs nu AZ ruim 2 miljoen euro misloopt

en visie staan borg voor een zeer inspirerende lezing

doordat in 2012/2013 geen Europees voetbal wordt ge-

met de sport en management als metaforen.

speeld, kan de club dat zelf opvangen. Eerder leidde Gerbrands het Nederlands heren volleybalteam (voor het eerst) naar het Europees kampioenschap en bereikte hij de Olympische spelen van Sydney. Het team werd

toongerbrands@speakersacademy.nl 170


drs. Victor Deconinck

Fotografi e: Evert Jan Daniels

N

Na zijn studies Klinische Pedagogiek en Methodologie,

spreker en dagvoorzitter kan optreden. Andere dossiers

Onderwijskunde en Filosofie werd Victor Deconinck ’s

waarin hij zich heeft bekwaamd – en waarvan hij een ar-

lands jongste directeur van een opleiding voor onder-

chief heeft opgebouwd – zijn kwaliteitszorg, waterbe-

wijskundigen. Hij presenteerde vervolgens een grote

heer, land- en tuinbouw, gezondheidszorg, vastgoed en

verscheidenheid aan televisieprogramma’s. Door die

de bouw, financiën en economie en transport en logis-

unieke combinatie wordt hij inmiddels alweer gerui-

tiek. Naast lezingen, presentaties en voorzitterschappen

me tijd beschouwd als ‘marktleider’ op het gebied van

verzorgt Deconinck ook mediatrainingen.

congressen over onderwijs. Hij houdt voortdurend de laatste ontwikkelingen bij, waardoor hij als inleidend

victordeconinck@speakersacademy.nl 171


drs. Victor Deconinck

Fotografi e: Evert Jan Daniels

N

Na zijn studies Klinische Pedagogiek en Methodologie,

spreker en dagvoorzitter kan optreden. Andere dossiers

Onderwijskunde en Filosofie werd Victor Deconinck ’s

waarin hij zich heeft bekwaamd – en waarvan hij een ar-

lands jongste directeur van een opleiding voor onder-

chief heeft opgebouwd – zijn kwaliteitszorg, waterbe-

wijskundigen. Hij presenteerde vervolgens een grote

heer, land- en tuinbouw, gezondheidszorg, vastgoed en

verscheidenheid aan televisieprogramma’s. Door die

de bouw, financiën en economie en transport en logis-

unieke combinatie wordt hij inmiddels alweer gerui-

tiek. Naast lezingen, presentaties en voorzitterschappen

me tijd beschouwd als ‘marktleider’ op het gebied van

verzorgt Deconinck ook mediatrainingen.

congressen over onderwijs. Hij houdt voortdurend de laatste ontwikkelingen bij, waardoor hij als inleidend

victordeconinck@speakersacademy.nl 171


Foto: met dank aan Victor Lamme

prof. dr. Victor Lamme

D

De hoogleraar Cognitieve Neurowetenschap aan de af-

Lamme staat internationaal bekend als expert op het

deling Psychologie van de Universiteit van Amsterdam

gebied van visuele waarneming en bewustzijn en is de

publiceerde circa 90 internationale artikelen en hoofd-

meest geciteerde cognitieve wetenschapper van zijn

stukken over de werking van het brein, visuele waar-

generatie in Nederland. Hij ontvangt jaarlijks vele ver-

neming en vooral bewustzijn. Daaronder zijn vele

zoeken voor lezingen op internationale congressen en

publicaties in toptijdschriften als Nature en Science.

bijeenkomsten. Zijn ideeĂŤn over bewustzijn worden als

Recent ontving hij voor zijn onderzoek de prestigi-

zeer baanbrekend gezien, maar roepen ook controverse

euze 'Advanced Investigator Grant' van de Europese

op.

Commissie ter grootte van 2,3 miljoen euro. Prof. dr.

victorlamme@speakersacademy.nl 172


Foto: met dank aan Victor Lamme

prof. dr. Victor Lamme

D

De hoogleraar Cognitieve Neurowetenschap aan de af-

Lamme staat internationaal bekend als expert op het

deling Psychologie van de Universiteit van Amsterdam

gebied van visuele waarneming en bewustzijn en is de

publiceerde circa 90 internationale artikelen en hoofd-

meest geciteerde cognitieve wetenschapper van zijn

stukken over de werking van het brein, visuele waar-

generatie in Nederland. Hij ontvangt jaarlijks vele ver-

neming en vooral bewustzijn. Daaronder zijn vele

zoeken voor lezingen op internationale congressen en

publicaties in toptijdschriften als Nature en Science.

bijeenkomsten. Zijn ideeĂŤn over bewustzijn worden als

Recent ontving hij voor zijn onderzoek de prestigi-

zeer baanbrekend gezien, maar roepen ook controverse

euze 'Advanced Investigator Grant' van de Europese

op.

Commissie ter grootte van 2,3 miljoen euro. Prof. dr.

victorlamme@speakersacademy.nl 172


prof. dr. Vincent Icke

Fotografi e: Sander Pardon

A

Als wetenschapper onderzoekt Vincent Icke niet alleen de

en andere programma’s om actuele gebeurtenissen in een

nog onverklaarde fenomenen in het heelal, maar als spre-

breder, wetenschappelijk verantwoord perspectief te plaat-

ker brengt hij zijn bevindingen gepassioneerd over op zijn

sen. Icke is hoogleraar Theoretische Sterrenkunde aan de

gehoor, van alle leeftijden en achtergronden. Hij wil ie-

Universiteit Leiden en bijzonder hoogleraar Kosmologie aan

dereen laten meedelen in zijn verwondering en ontzag

de Universiteit van Amsterdam. Hij is ook beeldend kunste-

voor de natuur. Bevlogen, laagdrempelig en met een bre-

naar. Zijn werk bestrijkt een breed terrein van stijlen, me-

de interesse. Naast zijn wetenschappelijk werk is Vincent

dia, toepassingen en concepten. Een boek over zijn werk als

Icke actief betrokken bij de popularisatie van de weten-

kunstenaar is onlangs verschenen. In 2011 is hij benoemd

schap. Hij is regelmatig te gast in ‘De wereld draait door’

tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

vincenticke@speakersacademy.nl 173


prof. dr. Vincent Icke

Fotografi e: Sander Pardon

A

Als wetenschapper onderzoekt Vincent Icke niet alleen de

en andere programma’s om actuele gebeurtenissen in een

nog onverklaarde fenomenen in het heelal, maar als spre-

breder, wetenschappelijk verantwoord perspectief te plaat-

ker brengt hij zijn bevindingen gepassioneerd over op zijn

sen. Icke is hoogleraar Theoretische Sterrenkunde aan de

gehoor, van alle leeftijden en achtergronden. Hij wil ie-

Universiteit Leiden en bijzonder hoogleraar Kosmologie aan

dereen laten meedelen in zijn verwondering en ontzag

de Universiteit van Amsterdam. Hij is ook beeldend kunste-

voor de natuur. Bevlogen, laagdrempelig en met een bre-

naar. Zijn werk bestrijkt een breed terrein van stijlen, me-

de interesse. Naast zijn wetenschappelijk werk is Vincent

dia, toepassingen en concepten. Een boek over zijn werk als

Icke actief betrokken bij de popularisatie van de weten-

kunstenaar is onlangs verschenen. In 2011 is hij benoemd

schap. Hij is regelmatig te gast in ‘De wereld draait door’

tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

vincenticke@speakersacademy.nl 173


Foto: met dank aan Wessel Ganzevoort

prof. drs. Wessel Ganzevoort

H

Het Nieuwe Werken moet niet alleen gaan over een

verleden. Dat is niet alleen kwetsend voor de mensen

andere manier van organiseren en leidinggeven, maar

die dat verleden hebben gemaakt, maar doet ook tekort

vooral over zingeving. Dat zei bedrijfskundige, organi-

aan de waarde die is gecreëerd” en “Ondernemingen

satieadviseur en hoogleraar Organisatiedynamiek en

met een ziel kunnen reïncarneren. Zoals IBM, dat de

Innovatie Wessel Ganzevoort in 2011 tijdens een congres

grootste transformatie uit de historie heeft gemaakt.”

in Nieuwegein. Al in 2003 heeft hij een boek gepubli-

Ganzevoort is begonnen als organisatieadviseur en

ceerd over spiritualiteit en leiderschap. Andere uitspra-

heeft vele managementfuncties vervuld, zoals directie-

ken van Ganzevoort: “Veel veranderingsprogramma's

voorzitter van KPMG en directeur van de KPMG Inspire

geven een impliciete of expliciete veroordeling van het

Foundation.

wesselganzevoort@speakersacademy.nl 174


Foto: met dank aan Wessel Ganzevoort

prof. drs. Wessel Ganzevoort

H

Het Nieuwe Werken moet niet alleen gaan over een

verleden. Dat is niet alleen kwetsend voor de mensen

andere manier van organiseren en leidinggeven, maar

die dat verleden hebben gemaakt, maar doet ook tekort

vooral over zingeving. Dat zei bedrijfskundige, organi-

aan de waarde die is gecreëerd” en “Ondernemingen

satieadviseur en hoogleraar Organisatiedynamiek en

met een ziel kunnen reïncarneren. Zoals IBM, dat de

Innovatie Wessel Ganzevoort in 2011 tijdens een congres

grootste transformatie uit de historie heeft gemaakt.”

in Nieuwegein. Al in 2003 heeft hij een boek gepubli-

Ganzevoort is begonnen als organisatieadviseur en

ceerd over spiritualiteit en leiderschap. Andere uitspra-

heeft vele managementfuncties vervuld, zoals directie-

ken van Ganzevoort: “Veel veranderingsprogramma's

voorzitter van KPMG en directeur van de KPMG Inspire

geven een impliciete of expliciete veroordeling van het

Foundation.

wesselganzevoort@speakersacademy.nl 174


Willem Middelkoop

Fotografi e: Marcel Krijger

W

Willem Middelkoop is oprichter van het Commodity

afgrond. Bij diezelfde gelegenheid schreef hij dat het

Discovery Fund en publicist. Daarnaast is hij een veel-

de VS en Engeland goed zou uitkomen dat alle aandacht

gevraagd spreker en columnist. Hij verwierf landelijke

zou uitgaan naar de euro. Ook daarin kreeg hij gelijk.

bekendheid als marktcommentator bij RTL Z en als re-

Middelkoop schreef verder ‘De permanente oliecrisis’

gelmatige gast van ‘De wereld draait door’ en ‘Pauw &

(2008) en ‘Overleef de kredietcrisis’ (2009) en ‘Goud en

Witteman’. ‘Economisch waarzegger’ Middelkoop waar-

het geheim van geld’ (2012). In totaal verkocht hij meer

schuwde in zijn eerste boek ‘Als de dollar valt’ al in 2007

dan 100.000 exemplaren van zijn boeken.

(!) voor een naderende kredietcrisis. Medio 2010 voorzag hij dat Griekenland afstevende naar de economische

willemmiddelkoop@speakersacademy.nl 175


Willem Middelkoop

Fotografi e: Marcel Krijger

W

Willem Middelkoop is oprichter van het Commodity

afgrond. Bij diezelfde gelegenheid schreef hij dat het

Discovery Fund en publicist. Daarnaast is hij een veel-

de VS en Engeland goed zou uitkomen dat alle aandacht

gevraagd spreker en columnist. Hij verwierf landelijke

zou uitgaan naar de euro. Ook daarin kreeg hij gelijk.

bekendheid als marktcommentator bij RTL Z en als re-

Middelkoop schreef verder ‘De permanente oliecrisis’

gelmatige gast van ‘De wereld draait door’ en ‘Pauw &

(2008) en ‘Overleef de kredietcrisis’ (2009) en ‘Goud en

Witteman’. ‘Economisch waarzegger’ Middelkoop waar-

het geheim van geld’ (2012). In totaal verkocht hij meer

schuwde in zijn eerste boek ‘Als de dollar valt’ al in 2007

dan 100.000 exemplaren van zijn boeken.

(!) voor een naderende kredietcrisis. Medio 2010 voorzag hij dat Griekenland afstevende naar de economische

willemmiddelkoop@speakersacademy.nl 175


Willem Reimers

Fotografi e: Paul Tolenaar

V

Velen kennen hem als Meneer Reimers, die niet alleen sa-

Prinses Juliana op Texel binnen acht jaar transformeerde

men met Herman den Blijker, maar ook alleen televisiepro-

tot een jaarbedrijf. Daarna was hij manager bij Novotel

gramma’s over (misstanden in) de horeca maakt. In ‘Knallen

Amsterdam, directeur van Novotel Schiedam en later van

in de horeca’ (RTL 4) schiet hij noodlijdende restaurants te

Sofitel Den Haag. Vervolgens keerde hij als directeur terug

hulp waar het schort aan de bediening. De loopbaan van

naar Amsterdam en sloot hij zijn actieve hotelcarrière af

Willem Reimers begon bij een aantal gerenommeerde

als directeur van The Grand (vijf sterren de luxe hotel met

Zwitserse hotels, nadat hij cum laude was geslaagd aan wat

180 kamers en 19 vergaderzalen). In 2005 richtte hij Reimers

nu de Steigenberger Hotelfachschule in Duitsland is. In 1973

Hotel Consultancy op. Sindsdien verzorgt hij ook lezingen,

keerde Reimers terug naar Nederland, waar hij Strandhotel

bedrijfstrainingen en masterclasses.

willemreimers@speakersacademy.nl 176


Willem Reimers

Fotografi e: Paul Tolenaar

V

Velen kennen hem als Meneer Reimers, die niet alleen sa-

Prinses Juliana op Texel binnen acht jaar transformeerde

men met Herman den Blijker, maar ook alleen televisiepro-

tot een jaarbedrijf. Daarna was hij manager bij Novotel

gramma’s over (misstanden in) de horeca maakt. In ‘Knallen

Amsterdam, directeur van Novotel Schiedam en later van

in de horeca’ (RTL 4) schiet hij noodlijdende restaurants te

Sofitel Den Haag. Vervolgens keerde hij als directeur terug

hulp waar het schort aan de bediening. De loopbaan van

naar Amsterdam en sloot hij zijn actieve hotelcarrière af

Willem Reimers begon bij een aantal gerenommeerde

als directeur van The Grand (vijf sterren de luxe hotel met

Zwitserse hotels, nadat hij cum laude was geslaagd aan wat

180 kamers en 19 vergaderzalen). In 2005 richtte hij Reimers

nu de Steigenberger Hotelfachschule in Duitsland is. In 1973

Hotel Consultancy op. Sindsdien verzorgt hij ook lezingen,

keerde Reimers terug naar Nederland, waar hij Strandhotel

bedrijfstrainingen en masterclasses.

willemreimers@speakersacademy.nl 176


prof. dr. Willem Vermeend

Fotografi e: Evert Jan Daniels

A

Actuele ontwikkelingen en trends op economisch, fi -

bestuursvoorzitter van een financiële dienstverlener

nancieel en fi scaal terrein behoren tot het specialisme

in onroerend goed. Hij heeft vele publicaties op zijn

van Willem Vermeend, internetondernemer, columnist,

naam staan, waaronder ‘Taxes and the economy’, ‘De

commentator van omroep WNL en sinds 2006 hoogle-

kredietcrisis’ en de ‘WIJ economie’. Zijn grote kennis ge-

raar Europees fi scaal recht en fi scale economie aan de

combineerd met een goede dosis humor en zijn juiste

Universiteit Maastricht. Eerder was Vermeend Kamerlid

lichaamstaal maken dat de Willem Vermeend een uitste-

(hij diende het voorstel in dat leidde tot de spaarloon-

kend spreker (en dagvoorzitter) is.

regeling), staatssecretaris van Financiën, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en onder andere

willemvermeend@speakersacademy.nl 177


prof. dr. Willem Vermeend

Fotografi e: Evert Jan Daniels

A

Actuele ontwikkelingen en trends op economisch, fi -

bestuursvoorzitter van een financiële dienstverlener

nancieel en fi scaal terrein behoren tot het specialisme

in onroerend goed. Hij heeft vele publicaties op zijn

van Willem Vermeend, internetondernemer, columnist,

naam staan, waaronder ‘Taxes and the economy’, ‘De

commentator van omroep WNL en sinds 2006 hoogle-

kredietcrisis’ en de ‘WIJ economie’. Zijn grote kennis ge-

raar Europees fi scaal recht en fi scale economie aan de

combineerd met een goede dosis humor en zijn juiste

Universiteit Maastricht. Eerder was Vermeend Kamerlid

lichaamstaal maken dat de Willem Vermeend een uitste-

(hij diende het voorstel in dat leidde tot de spaarloon-

kend spreker (en dagvoorzitter) is.

regeling), staatssecretaris van Financiën, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en onder andere

willemvermeend@speakersacademy.nl 177


prof. dr. Wim de Ridder

Fotografi e: Gerard-Jan Vlekke

W

Wim de Ridder is hoogleraar Toekomstverkenning

terrein van langetermijnstrategie- en planvorming. Hij

en Toekomstonderzoek aan de Universiteit Twente

is professioneel lid van de World Futures Society. Wim

en directeur van Futures Studies & Management

de Ridder heeft een groot aantal publicaties op zijn

Consultancy bv, een onderneming die zich richt op

naam staan. Met prof. dr. ir. Guus Berkhout schreef hij

lange termijn verkenning en strategische advisering.

het boek: ‘Vooruitzien is regeren, leiderschap in inno-

Daarmee is hij actief op het gebied van doorbraakin-

vatie’, dat in september 2008 bij Pearson verscheen. In

novaties, die de gezondheidszorg, energiemarkt en

2011 publiceerde dezelfde uitgever zijn laatste boek:

agrarische sector de komende jaren zullen veranderen.

‘De wereld breekt open, strategisch inspelen op de

In de publieke sector begeleidt hij overheden op het

nieuwe tijd’.

wimderidder@speakersacademy.nl 178


prof. dr. Wim de Ridder

Fotografi e: Gerard-Jan Vlekke

W

Wim de Ridder is hoogleraar Toekomstverkenning

terrein van langetermijnstrategie- en planvorming. Hij

en Toekomstonderzoek aan de Universiteit Twente

is professioneel lid van de World Futures Society. Wim

en directeur van Futures Studies & Management

de Ridder heeft een groot aantal publicaties op zijn

Consultancy bv, een onderneming die zich richt op

naam staan. Met prof. dr. ir. Guus Berkhout schreef hij

lange termijn verkenning en strategische advisering.

het boek: ‘Vooruitzien is regeren, leiderschap in inno-

Daarmee is hij actief op het gebied van doorbraakin-

vatie’, dat in september 2008 bij Pearson verscheen. In

novaties, die de gezondheidszorg, energiemarkt en

2011 publiceerde dezelfde uitgever zijn laatste boek:

agrarische sector de komende jaren zullen veranderen.

‘De wereld breekt open, strategisch inspelen op de

In de publieke sector begeleidt hij overheden op het

nieuwe tijd’.

wimderidder@speakersacademy.nl 178


prof. dr. Wim Veen

Fotografi e: Evert Jan Daniels

H

Het onderzoek van Wim Veen, hoogleraar Educatie

hun virtuele bestaan als een logische uitbreiding van hun

en Technologie aan de TU Delft, richt zich op nieuwe

fysieke realiteit te beschouwen. Zij hebben een andere kijk

leerconcepten en strategieën, zowel in het bedrijfsleven als

op hiërarchie, lossen problemen op door kennis te delen

in het reguliere onderwijs. Veen praat ouders, docenten en

en functioneren in verschillende virtuele gemeenschappen

werkgevers bij over de jonge generatie, die huiswerk maakt

waar zij flexibel in- en uitstappen." Op basis van concrete

met oordopjes in, overal toegang wil hebben tot YouTube

voorbeelden vertaalt de auteur de veranderingen in nieuwe

en sociale media en ervaringen deelt via Twitter en blogs.

vormen van leren, manieren van werken en organiseren

Hij noemt hen ‘Homo Zappiens’, schrijft er boeken en

verhoudingen tussen overheid en burger.

geeft er lezingen over. “Het zijn jongeren die gewend zijn

wimveen@speakersacademy.nl 179


prof. dr. Wim Veen

Fotografi e: Evert Jan Daniels

H

Het onderzoek van Wim Veen, hoogleraar Educatie

hun virtuele bestaan als een logische uitbreiding van hun

en Technologie aan de TU Delft, richt zich op nieuwe

fysieke realiteit te beschouwen. Zij hebben een andere kijk

leerconcepten en strategieën, zowel in het bedrijfsleven als

op hiërarchie, lossen problemen op door kennis te delen

in het reguliere onderwijs. Veen praat ouders, docenten en

en functioneren in verschillende virtuele gemeenschappen

werkgevers bij over de jonge generatie, die huiswerk maakt

waar zij flexibel in- en uitstappen." Op basis van concrete

met oordopjes in, overal toegang wil hebben tot YouTube

voorbeelden vertaalt de auteur de veranderingen in nieuwe

en sociale media en ervaringen deelt via Twitter en blogs.

vormen van leren, manieren van werken en organiseren

Hij noemt hen ‘Homo Zappiens’, schrijft er boeken en

verhoudingen tussen overheid en burger.

geeft er lezingen over. “Het zijn jongeren die gewend zijn

wimveen@speakersacademy.nl 179


Wouke van Scherrenburg

Fotografi e: Roy Beusker

B

Begonnen bij de krant, werkt Wouke van Scherrenburg

‘Wouke’, waarin ze zes lijsttrekkers voor de Tweede

sinds 1989 als veelzijdig journalist voor de televisie. Ze be-

Kamerverkiezingen ondervraagt. Verder is zij initiatiefne-

gint als politiek verslaggever van de rubriek ‘Den Haag

mer van politiek café Piment waar eens per maand lan-

Vandaag’. Later presenteert ze ‘Een politiek gesprek.'

delijke en regionale kopstukken elkaar ontmoeten. Van

Beroemd is haar ‘aanvaring’ met LPF-leider Pim Fortuyn,

Scherrenburg werkt tegenwoordig als debatleider, dag-

die na afloop van een debat met GroenLinks-voorman

voorzitter en presentatietrainer.

Paul Rosenmöller in ‘2Vandaag’ zegt: “Mevrouw, ga lekker naar huis, koken, veel beter.” In 2010 presenteert ze op de zender Het Gesprek het programma

woukevanscherrenburg@speakersacademy.nl 180


Wouke van Scherrenburg

Fotografi e: Roy Beusker

B

Begonnen bij de krant, werkt Wouke van Scherrenburg

‘Wouke’, waarin ze zes lijsttrekkers voor de Tweede

sinds 1989 als veelzijdig journalist voor de televisie. Ze be-

Kamerverkiezingen ondervraagt. Verder is zij initiatiefne-

gint als politiek verslaggever van de rubriek ‘Den Haag

mer van politiek café Piment waar eens per maand lan-

Vandaag’. Later presenteert ze ‘Een politiek gesprek.'

delijke en regionale kopstukken elkaar ontmoeten. Van

Beroemd is haar ‘aanvaring’ met LPF-leider Pim Fortuyn,

Scherrenburg werkt tegenwoordig als debatleider, dag-

die na afloop van een debat met GroenLinks-voorman

voorzitter en presentatietrainer.

Paul Rosenmöller in ‘2Vandaag’ zegt: “Mevrouw, ga lekker naar huis, koken, veel beter.” In 2010 presenteert ze op de zender Het Gesprek het programma

woukevanscherrenburg@speakersacademy.nl 180


prof. dr. Wubbo Ockels

Fotografi e: Evert Jan Daniels

A

Als eerste Nederlander heeft Wubbo Ockels, die zijn

‘uitstootloze’ zeilschip Ecolution. Sinds 2003 is hij vol-

doctoraal examen natuur- en wiskunde in 1973 cum

tijds hoogleraar aan de TU Delft en bijzonder hoogleraar

laude behaalde, in 1985 een ruimtereis gemaakt met de

aan de Universiteit van Groningen. De Internationale

Spaceshuttle Challenger. Tegenwoordig woont hij aan

Astronomische Unie heeft een planetoïde naar Wubbo

boord van zijn schip Ecolution-84 in de Scheveningse

Ockels vernoemd. Het kleine planeetje, dat voluit 9496

haven en houdt hij zich bezig met allerlei projecten,

Ockels heet, draait tussen de planeten Mars en Jupiter

waaronder de laddermolen (windenergie), de zonne-

om de zon en heeft een doorsnede van tussen de 4,8 en

auto Lunar, de Superbus die mensen met bijna 250 km/

11,4 kilometer.

uur bijna van deur tot deur moet vervoeren en het

wubboockels@speakersacademy.nl 181


prof. dr. Wubbo Ockels

Fotografi e: Evert Jan Daniels

A

Als eerste Nederlander heeft Wubbo Ockels, die zijn

‘uitstootloze’ zeilschip Ecolution. Sinds 2003 is hij vol-

doctoraal examen natuur- en wiskunde in 1973 cum

tijds hoogleraar aan de TU Delft en bijzonder hoogleraar

laude behaalde, in 1985 een ruimtereis gemaakt met de

aan de Universiteit van Groningen. De Internationale

Spaceshuttle Challenger. Tegenwoordig woont hij aan

Astronomische Unie heeft een planetoïde naar Wubbo

boord van zijn schip Ecolution-84 in de Scheveningse

Ockels vernoemd. Het kleine planeetje, dat voluit 9496

haven en houdt hij zich bezig met allerlei projecten,

Ockels heet, draait tussen de planeten Mars en Jupiter

waaronder de laddermolen (windenergie), de zonne-

om de zon en heeft een doorsnede van tussen de 4,8 en

auto Lunar, de Superbus die mensen met bijna 250 km/

11,4 kilometer.

uur bijna van deur tot deur moet vervoeren en het

wubboockels@speakersacademy.nl 181


COLUMN

Welkom in de eeuw van Nieuwe Journalistiek

N

Bert Brussen

Niemand wil sterven. Al is het doodgewoon, de oudste zaak ter wereld, iedereen doet alsof het er niet is. En als het er wel is stoppen we het letterlijk onder de grond. Maar de een zijn dood, is de ander zijn brood. Zeker in de journalistiek. Die is dan ook al stokoud en stervende. De kranten en tijdschriften, gedrukt op papier, staan met een voet in het graf maar niemand wil het weten. Vraag waarvoor dan die koffie en cake wordt geserveerd en niemand wil praten met volle mond. Noem het krampachtig zwijgen, noem het verdriet. Hoe dan ook, het einde is er.

maar "brandstof der democratie". Wie meent te bepalen wat er gedacht moet worden, hoe er geleefd moet worden, wanneer dat moet gebeuren en waarom is een sluipmoordenaar van het vrije debat? Sluipmoordenaars zijn gemakkelijk onschadelijk te maken: ontmantel hun schuilplaats en ze kunnen geen schot meer lossen. Transparantie is een machtig wapen. En het kan ook nog winstgevend. U moet het alleen wel even durven. Maar geen zorgen, van de dood heeft u niets te vrezen. Dus wat let u? Welkom aan boord.

Tijd voor een nieuw begin. Online. internet is de enige erfgenaam van wijlen Het Papier. Wat niet op papier paste, kon of mocht; kwam als vanzelf op internet terecht. Tegengeluiden, anti-geluiden, andere geluiden. Toen, na het puberen, ook de gemiddelde geluiden, genuanceerde geluiden, alle geluiden. Online journalistiek bestaat, leeft, is jong en bruist van energie. Nog een heel leven voor zich. Drie jaar geleden startte ik DeJaap.nl. Een online platform voor meningen. Meningen met verschillende boodschappen, geschreven vanuit telkens wisselende ideologische invalshoeken en uitgangspunten. Meningen van en voor iedereen. "Platform voorbij het eigen gelijk", was onze tagline. En ons uitgangspunt. Nu is DeJaap.nl veranderd in ThePostOnline.nl. We zijn niet langer een "platform voorbij het eigen gelijk" maar gewoon "voorbij het eigen gelijk". We zijn niet langer een website of een weblog, een vehikel om meningen mee te verkopen, maar een bestaan op zich. Een beweging. Beweging zonder eigen gelijk. Objectiviteit door subjectiviteit. Zolang er maar voldoende subjectieve meningen en opvattingen tegenover elkaar worden gezet, is de synthese altijd objectiviteit. Subjectiviteit plus subjectiviteit is objectiviteit. Het is geen Hegeliaanse dialectiek, slechts simpele logica. De uitkomst van een vitale democratie vol mondige burgers en het kanaal om ideeĂŤn over te brengen. Het is: Nieuwe Journalistiek. Journalistiek zonder lidmaatschap van politieke partij, kerkgang of verheffingsdrift. Journalistiek zonder Code van Bordeaux en zonder handvest, maar met gebruikt boerenverstand. Intelligent en humoristisch. Feit of fictie, duidelijk zichtbaar gescheiden. Een toon met een bite. Nieuwe journalistiek is hoe dan ook de journalistiek van de toekomst. De oude journalistiek is zo goed als dood, u heeft er nog koffie met cake op genuttigd. Zeg nu niet dat u het niet weet. Nieuwe journalistiek is niet langer de "hoeder der democratie" 182

bertbrussen@speakersacademy.nl


COLUMN

Welkom in de eeuw van Nieuwe Journalistiek

N

Bert Brussen

Niemand wil sterven. Al is het doodgewoon, de oudste zaak ter wereld, iedereen doet alsof het er niet is. En als het er wel is stoppen we het letterlijk onder de grond. Maar de een zijn dood, is de ander zijn brood. Zeker in de journalistiek. Die is dan ook al stokoud en stervende. De kranten en tijdschriften, gedrukt op papier, staan met een voet in het graf maar niemand wil het weten. Vraag waarvoor dan die koffie en cake wordt geserveerd en niemand wil praten met volle mond. Noem het krampachtig zwijgen, noem het verdriet. Hoe dan ook, het einde is er.

maar "brandstof der democratie". Wie meent te bepalen wat er gedacht moet worden, hoe er geleefd moet worden, wanneer dat moet gebeuren en waarom is een sluipmoordenaar van het vrije debat? Sluipmoordenaars zijn gemakkelijk onschadelijk te maken: ontmantel hun schuilplaats en ze kunnen geen schot meer lossen. Transparantie is een machtig wapen. En het kan ook nog winstgevend. U moet het alleen wel even durven. Maar geen zorgen, van de dood heeft u niets te vrezen. Dus wat let u? Welkom aan boord.

Tijd voor een nieuw begin. Online. internet is de enige erfgenaam van wijlen Het Papier. Wat niet op papier paste, kon of mocht; kwam als vanzelf op internet terecht. Tegengeluiden, anti-geluiden, andere geluiden. Toen, na het puberen, ook de gemiddelde geluiden, genuanceerde geluiden, alle geluiden. Online journalistiek bestaat, leeft, is jong en bruist van energie. Nog een heel leven voor zich. Drie jaar geleden startte ik DeJaap.nl. Een online platform voor meningen. Meningen met verschillende boodschappen, geschreven vanuit telkens wisselende ideologische invalshoeken en uitgangspunten. Meningen van en voor iedereen. "Platform voorbij het eigen gelijk", was onze tagline. En ons uitgangspunt. Nu is DeJaap.nl veranderd in ThePostOnline.nl. We zijn niet langer een "platform voorbij het eigen gelijk" maar gewoon "voorbij het eigen gelijk". We zijn niet langer een website of een weblog, een vehikel om meningen mee te verkopen, maar een bestaan op zich. Een beweging. Beweging zonder eigen gelijk. Objectiviteit door subjectiviteit. Zolang er maar voldoende subjectieve meningen en opvattingen tegenover elkaar worden gezet, is de synthese altijd objectiviteit. Subjectiviteit plus subjectiviteit is objectiviteit. Het is geen Hegeliaanse dialectiek, slechts simpele logica. De uitkomst van een vitale democratie vol mondige burgers en het kanaal om ideeĂŤn over te brengen. Het is: Nieuwe Journalistiek. Journalistiek zonder lidmaatschap van politieke partij, kerkgang of verheffingsdrift. Journalistiek zonder Code van Bordeaux en zonder handvest, maar met gebruikt boerenverstand. Intelligent en humoristisch. Feit of fictie, duidelijk zichtbaar gescheiden. Een toon met een bite. Nieuwe journalistiek is hoe dan ook de journalistiek van de toekomst. De oude journalistiek is zo goed als dood, u heeft er nog koffie met cake op genuttigd. Zeg nu niet dat u het niet weet. Nieuwe journalistiek is niet langer de "hoeder der democratie" 182

bertbrussen@speakersacademy.nl


Foto: met dank aan Mireille Govers

NEGEN BI JZ ON DE R E TA L E N T E N

Mireille Govers MSc Het versterken van de bevlogenheid van werknemers is de passie van ondernemer, expert en onderzoeker Mireille Govers. Volgens haar worden mensen daardoor vitaler en willen ze zelf graag extra investeren in hun werk en persoonlijke leven, met als gevolg dat ze beter presteren, vasthoudender zijn en zich minder vaak ziek melden. Na haar studies CommerciĂŤle Economie en Arbeids- en Organisatiepsychologie en haar promotie-onderzoek naar bevlogenheid, richt ze zich op haar innovatieve online platform. mireillegovers@speakersacademy.nl

183


Foto: met dank aan Mireille Govers

NEGEN BI JZ ON DE R E TA L E N T E N

Mireille Govers MSc Het versterken van de bevlogenheid van werknemers is de passie van ondernemer, expert en onderzoeker Mireille Govers. Volgens haar worden mensen daardoor vitaler en willen ze zelf graag extra investeren in hun werk en persoonlijke leven, met als gevolg dat ze beter presteren, vasthoudender zijn en zich minder vaak ziek melden. Na haar studies CommerciĂŤle Economie en Arbeids- en Organisatiepsychologie en haar promotie-onderzoek naar bevlogenheid, richt ze zich op haar innovatieve online platform. mireillegovers@speakersacademy.nl

183


arnoreuser@speakersacademy.nl

jeroenswolfs@speakersacademy.nl

Arno Reuser BA

Jeroen Swolfs

Arno Reuser is informatieprofessional, informatiejunkie en bibliothecaris, gespecialiseerd in het bemiddelen tussen de vraag naar en het aanbod van informatie. Arno is de oprichter van de 'Open Source Intelligence'-branche van het ministerie van Defensie en heeft dit bureau geleid tot medio 2010. Arno staat aan de wieg van de ‘Open Source Intelligence’-beweging in Europa en heeft een grote reputatie opgebouwd als visionair in de wereld van inlichtingen en de rol van de digitale informatiewereld.

Kan een fotojournalist alle hoofdsteden ter wereld fotograferen in zes jaar tijd? Voor Jeroen Swolfs is het geen vraag, hij doet het. Na jaren van zoeken naar investeerders maakt hij in 2009 zijn droom waar en gaat op weg. Onderweg komt hij erachter dat de overeenkomsten tussen stedelingen over de hele wereld groter zijn dan de verschillen. Een interessante ontdekking, die zijn positieve insteek onderstreept. Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: het leven net iets mooier maken voor onszelf en onze kinderen.

mabelnummerdor@speakersacademy.nl

vincenttaapken@speakersacademy.nl

Mabel Nummerdor

Vincent Taapken

‘Was will das Weib’, de wereldberoemde vraag van Sigmund Freud, staat centraal in de lezingen van Mabel Nummerdor. Met reden want vrouwen vormen 's werelds grootste economische groeimotor. Helaas weten veel organisaties nog onvoldoende hoe deze koopkrachtige consument aan zich te binden. Een lezing van Mabel Nummerdor is daarom een directe zakelijke kans voor elke organisatie. Met aansprekende voorbeelden, grondig onderzoek en de nodige grappen, laat Mabel zien dat de hersenen en hormonen van vrouwen vragen om een andere aanpak.

Vincent Taapken vertegenwoordigt een nieuwe generatie projectontwikkelaars in Nederland. Met zijn onderneming New Industry re/development richt hij zich op herontwikkeling van industrieel- en cultureel erfgoed als aanjager voor levendige stadsontwikkeling. De prijswinnende transformatie van de voormalige metaal- en machinefabrieken aan de Maas in Rotterdam tonen hoe hij verborgen kwaliteiten herkent, zichtbaar maakt en activeert. Vincent initieert kansen, verbindt mensen en creëert levendige ontmoetingsplekken in de stad waar je graag wilt zijn.

185


arnoreuser@speakersacademy.nl

jeroenswolfs@speakersacademy.nl

Arno Reuser BA

Jeroen Swolfs

Arno Reuser is informatieprofessional, informatiejunkie en bibliothecaris, gespecialiseerd in het bemiddelen tussen de vraag naar en het aanbod van informatie. Arno is de oprichter van de 'Open Source Intelligence'-branche van het ministerie van Defensie en heeft dit bureau geleid tot medio 2010. Arno staat aan de wieg van de ‘Open Source Intelligence’-beweging in Europa en heeft een grote reputatie opgebouwd als visionair in de wereld van inlichtingen en de rol van de digitale informatiewereld.

Kan een fotojournalist alle hoofdsteden ter wereld fotograferen in zes jaar tijd? Voor Jeroen Swolfs is het geen vraag, hij doet het. Na jaren van zoeken naar investeerders maakt hij in 2009 zijn droom waar en gaat op weg. Onderweg komt hij erachter dat de overeenkomsten tussen stedelingen over de hele wereld groter zijn dan de verschillen. Een interessante ontdekking, die zijn positieve insteek onderstreept. Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: het leven net iets mooier maken voor onszelf en onze kinderen.

mabelnummerdor@speakersacademy.nl

vincenttaapken@speakersacademy.nl

Mabel Nummerdor

Vincent Taapken

‘Was will das Weib’, de wereldberoemde vraag van Sigmund Freud, staat centraal in de lezingen van Mabel Nummerdor. Met reden want vrouwen vormen 's werelds grootste economische groeimotor. Helaas weten veel organisaties nog onvoldoende hoe deze koopkrachtige consument aan zich te binden. Een lezing van Mabel Nummerdor is daarom een directe zakelijke kans voor elke organisatie. Met aansprekende voorbeelden, grondig onderzoek en de nodige grappen, laat Mabel zien dat de hersenen en hormonen van vrouwen vragen om een andere aanpak.

Vincent Taapken vertegenwoordigt een nieuwe generatie projectontwikkelaars in Nederland. Met zijn onderneming New Industry re/development richt hij zich op herontwikkeling van industrieel- en cultureel erfgoed als aanjager voor levendige stadsontwikkeling. De prijswinnende transformatie van de voormalige metaal- en machinefabrieken aan de Maas in Rotterdam tonen hoe hij verborgen kwaliteiten herkent, zichtbaar maakt en activeert. Vincent initieert kansen, verbindt mensen en creëert levendige ontmoetingsplekken in de stad waar je graag wilt zijn.

185


Martin de Munnik • Neuromarketing Expert Martin de Munnik • Neuromarketing Expert

NEUROMARKETING GAAT UW BUSINESS VERANDEREN.., NEUROMARKETING BUSINESS VERANDEREN.., ..BENTGAAT U ERUW KLAAR VOOR? ..BENT U ER KLAAR VOOR?

Nu wetenschappers met ‘state of the art’ onderzoeksapparatuur rechtstreeks in het levende brein kunnen verandert het zienderogen. De in onderbuik wordt verruild Nukijken, wetenschappers metmarketing‘state of theen art’communicatievak onderzoeksapparatuur rechtstreeks het levende brein voor de bovenkamer. Met spectaculaire van dien. zienderogen. Prijsstelling op van het onbewuste. kunnen kijken, verandert het marketing- resultaten en communicatievak De basis onderbuik wordt verruild Verpakkingen die begeerte ‘aanzetten’.resultaten Reclames die de koopknop te vinden. Verbetering voor de bovenkamer. Met spectaculaire van dien. Prijsstellingweten op basis van het onbewuste. van efficiency en effectiviteit met 10 tot 30 Reclames procent zijn uitzondering. alles isVerbetering de belofte van Verpakkingen die begeerte ‘aanzetten’. diegeen de koopknop weten Dat te vinden. van efficiency en effectiviteit 10als tot één 30 procent zijn geen uitzondering. de belofte van neuromarketing. En u kunt met ervan de eersten kennisnemen enDat het alles delenis met hen die u neuromarketing. En u kunt ervan alshet één de eersten kennisnemen en het delen met hen die u ook succes in zaken gunt. ook het succes in zaken gunt.

Sinds zijn allereerste dag in de reclame, nu alweer een jaar of 30 geleden, heeft Martin de Munnik zich een jaar of 30 geleden, heeft Martin de Munnik zich geïnteresseerd in de werking ervan. Samen met de geïnteresseerd in de werking ervan. Samen met de vermaarde neurowetenschapper Professor Dr. Victor vermaarde neurowetenschapper Professor Dr. Victor Lamme, is De Munnik partner in Neurensics, Euro-

pa’s grootste MRI-gedreven neuromarketing bedrijf. De Munniks dagelijkse betrokkenheid bij neuromarDe Munniks dagelijkse betrokkenheid bij neuromarketing-onderzoek voor multinationals en nationale keting-onderzoek voor multinationals en nationale bedrijven van naam, maken hem tot misschien wel bedrijven van naam, maken hem tot misschien wel de meest ervaren neuromarketeer in de wereld.

Sinds zijn allereerste dag in de reclame, nu alweer

pa’s grootste MRI-gedreven neuromarketing bedrijf.

Lamme, is De Munnik partner in Neurensics, Euro-

de meest ervaren neuromarketeer in de wereld.

Neuromarketing van theorie naar praktijk in een spetterende lezing Neuromarketing theorie naarDe praktijk een In zijn boek ‘De van Koopknop’ vertelt Munnikin over despetterende belevenissen lezing van dagelijks In zijn boek ‘De Koopknop’ vertelt De Munnik over de belevenissen vanopdagelijks onderzoek in het consumentenbrein, maar veel liever deelt hij dit één één in een lezing voorconsumentenbrein, uw bedrijf of uw gasten. Compleet metdeelt praktische onderzoek in het maar veel liever hij dittoepassingen, één op één in en voor trucs uw voor uw eigen Een presentatie een spectaculaire take eentips lezing bedrijf of uwbedrijf. gasten. Compleet metdie praktische toepassingen, voor die metEen gedragsbeïnvloeding zijn geld verdient. take tips out en oplevert trucs voor uwiedereen eigen bedrijf. presentatie die een spectaculaire

out oplevert voor iedereen die met gedragsbeïnvloeding zijn geld verdient.

DIRECT MEER SUCCES IN ZAKEN NA EEN LEZING NEUROMARKETING

DIRECT MEER SUCCES IN ZAKEN NA EEN LEZING NEUROMARKETING


Martin de Munnik • Neuromarketing Expert Martin de Munnik • Neuromarketing Expert

NEUROMARKETING GAAT UW BUSINESS VERANDEREN.., NEUROMARKETING BUSINESS VERANDEREN.., ..BENTGAAT U ERUW KLAAR VOOR? ..BENT U ER KLAAR VOOR?

Nu wetenschappers met ‘state of the art’ onderzoeksapparatuur rechtstreeks in het levende brein kunnen verandert het zienderogen. De in onderbuik wordt verruild Nukijken, wetenschappers metmarketing‘state of theen art’communicatievak onderzoeksapparatuur rechtstreeks het levende brein voor de bovenkamer. Met spectaculaire van dien. zienderogen. Prijsstelling op van het onbewuste. kunnen kijken, verandert het marketing- resultaten en communicatievak De basis onderbuik wordt verruild Verpakkingen die begeerte ‘aanzetten’.resultaten Reclames die de koopknop te vinden. Verbetering voor de bovenkamer. Met spectaculaire van dien. Prijsstellingweten op basis van het onbewuste. van efficiency en effectiviteit met 10 tot 30 Reclames procent zijn uitzondering. alles isVerbetering de belofte van Verpakkingen die begeerte ‘aanzetten’. diegeen de koopknop weten Dat te vinden. van efficiency en effectiviteit 10als tot één 30 procent zijn geen uitzondering. de belofte van neuromarketing. En u kunt met ervan de eersten kennisnemen enDat het alles delenis met hen die u neuromarketing. En u kunt ervan alshet één de eersten kennisnemen en het delen met hen die u ook succes in zaken gunt. ook het succes in zaken gunt.

Sinds zijn allereerste dag in de reclame, nu alweer een jaar of 30 geleden, heeft Martin de Munnik zich een jaar of 30 geleden, heeft Martin de Munnik zich geïnteresseerd in de werking ervan. Samen met de geïnteresseerd in de werking ervan. Samen met de vermaarde neurowetenschapper Professor Dr. Victor vermaarde neurowetenschapper Professor Dr. Victor Lamme, is De Munnik partner in Neurensics, Euro-

pa’s grootste MRI-gedreven neuromarketing bedrijf. De Munniks dagelijkse betrokkenheid bij neuromarDe Munniks dagelijkse betrokkenheid bij neuromarketing-onderzoek voor multinationals en nationale keting-onderzoek voor multinationals en nationale bedrijven van naam, maken hem tot misschien wel bedrijven van naam, maken hem tot misschien wel de meest ervaren neuromarketeer in de wereld.

Sinds zijn allereerste dag in de reclame, nu alweer

pa’s grootste MRI-gedreven neuromarketing bedrijf.

Lamme, is De Munnik partner in Neurensics, Euro-

de meest ervaren neuromarketeer in de wereld.

Neuromarketing van theorie naar praktijk in een spetterende lezing Neuromarketing theorie naarDe praktijk een In zijn boek ‘De van Koopknop’ vertelt Munnikin over despetterende belevenissen lezing van dagelijks In zijn boek ‘De Koopknop’ vertelt De Munnik over de belevenissen vanopdagelijks onderzoek in het consumentenbrein, maar veel liever deelt hij dit één één in een lezing voorconsumentenbrein, uw bedrijf of uw gasten. Compleet metdeelt praktische onderzoek in het maar veel liever hij dittoepassingen, één op één in en voor trucs uw voor uw eigen Een presentatie een spectaculaire take eentips lezing bedrijf of uwbedrijf. gasten. Compleet metdie praktische toepassingen, voor die metEen gedragsbeïnvloeding zijn geld verdient. take tips out en oplevert trucs voor uwiedereen eigen bedrijf. presentatie die een spectaculaire

out oplevert voor iedereen die met gedragsbeïnvloeding zijn geld verdient.

DIRECT MEER SUCCES IN ZAKEN NA EEN LEZING NEUROMARKETING

DIRECT MEER SUCCES IN ZAKEN NA EEN LEZING NEUROMARKETING


ICONEN

1 . 7 0 0 FAC U LT Y M E M B E R S VA N A T O T Z

Foto: Nine IJff

In alfabetische volgorde, gerangschikt op voornaam, vindt u op de volgende pagina’s een volledig overzicht van onze sprekers en dagvoorzitters. Meer informatie en biografieën zijn te vinden op onze website www.speakersacademy.nl

Hannah Verboom De actrice werd bekend als presentatrice van ‘Top of the Pops’ en haar hoofdrol in de romantische komedie ‘Snowfever’. Ze speelde in vele films en tv-series zoals ‘De co-assistent’ en ‘Feuten’. Verboom is medeoprichter van Get It Done, een organisatie die via online crowdfunding geld inzamelt voor kleinschalige hulpprojecten in het buitenland. hannahverboom@speakersacademy.nl


ICONEN

1 . 7 0 0 FAC U LT Y M E M B E R S VA N A T O T Z

Foto: Nine IJff

In alfabetische volgorde, gerangschikt op voornaam, vindt u op de volgende pagina’s een volledig overzicht van onze sprekers en dagvoorzitters. Meer informatie en biografieën zijn te vinden op onze website www.speakersacademy.nl

Hannah Verboom De actrice werd bekend als presentatrice van ‘Top of the Pops’ en haar hoofdrol in de romantische komedie ‘Snowfever’. Ze speelde in vele films en tv-series zoals ‘De co-assistent’ en ‘Feuten’. Verboom is medeoprichter van Get It Done, een organisatie die via online crowdfunding geld inzamelt voor kleinschalige hulpprojecten in het buitenland. hannahverboom@speakersacademy.nl


Foto: Roy Beusker

Foto: Evert Jan Daniels

aadouborg@speakersacademy.nl

afshinellian@speakersacademy.nl

andreaskinneging@speakersacademy.nl

Aad Ouborg

prof. dr. mr. Afshin Ellian

prof. dr. Andreas Kinneging

Aad Ouborg is meer dan 15 jaar het gezicht geweest van het door hem in 1995 opgerichte succesvolle bedrijf Princess Household Appliances. In 2010 heeft hij zijn onderneming verkocht aan het Duitse WMF, maar sinds medio 2011 is hij terug als ambassadeur en adviseur. “Ondernemen is entertainen”, blijft de leus van Ouborg

Op uitnodiging van onze regering is Ashin Ellian in 1989 als politiek vluchteling vanuit Iran naar Nederland gekomen. Hij is in 1996 afgestudeerd in internationaal publiek recht, strafrecht en rechtsfilosofie. Behalve rechtsgeleerde en hoogleraar in Leiden is Ellian dichter en filosoof, die geen blad voor de mond neemt.

Met een pleidooi voor het belang van de klassieke traditie in de vorming van juristen aanvaardde hij in 2005 het hoogleraarschap rechtsfilosofie. Niet verwonderlijk, want al in 1999 animeerde prof. Kinneging een publiek debat over conservatisme. Dat culmineerde in een conservatieve denktank.

A

Bezoek de website voor alle

drs. ir. Aad Breed

Alex Greve MA

André Bek

Aad Ouborg

dr. Alexander Heldring

André Dan

Aad van den Heuvel

Alexandra van 't Geloof MBA

André de Graeff

Aaltje Vincent

Alfred Gerits

André Glucksmann

Aart van Veller

ir. Alfred Griffi oen

André Hagelen

Aart van Wijk

Alfredo Silva

André Jurres

Ad Bastiaanse

Ali B

dr. André Krouwel

Ad Broere

prof. dr. Allan Janik

drs. André Kuipers

Adam Zagajewski drs. Adjiedj Bakas ir. Adriaan Kamp prof. dr. Adrian Furnham Adrie Dolman mr. Aernoud Bourdrez prof. dr. Afshin Ellian Alain de Botton prof. dr. Alain Fayolle

drs. Adjiedj Bakas: “De afgelopen jaren heeft het team van Speakers Academy® mijn activiteiten als dagvoorzitter en spreker geweldig verzorgd. Persoonlijke aandacht, prima service en goede match met opdrachtgevers. Complimenten en zeer aan te bevelen.”

André Meiresonne dr. André Nusselder Andrea Croonenberghs dr. ir. Andrea Hin prof. dr. Andreas Kinneging Andreas Oerlemans prof.Andrew Hughes Hallett drs. Andy Mosmans RM prof. dr. Aneel Karnani

Alain Robert

prof. dr. Allard O. Lubbers

Angela Groothuizen

Alan Beaulieu

Allyson Steward-Allen

Angela Lamont

Alastair Campbell

Amory Lovins

Angélique Koopmans

prof. dr. Albert Angehrn

dr. Amre Moussa

Angélique Schmeinck

dr. Albert Benschop

prof. dr. Amy Chua

Angelique van 't Riet

Albert de Booy

An De Jonghe

Anil Joshi

Aldith Hunkar

Anatol Kuschpèta

Anka Jacobs

188


Foto: Roy Beusker

Foto: Evert Jan Daniels

aadouborg@speakersacademy.nl

afshinellian@speakersacademy.nl

andreaskinneging@speakersacademy.nl

Aad Ouborg

prof. dr. mr. Afshin Ellian

prof. dr. Andreas Kinneging

Aad Ouborg is meer dan 15 jaar het gezicht geweest van het door hem in 1995 opgerichte succesvolle bedrijf Princess Household Appliances. In 2010 heeft hij zijn onderneming verkocht aan het Duitse WMF, maar sinds medio 2011 is hij terug als ambassadeur en adviseur. “Ondernemen is entertainen”, blijft de leus van Ouborg

Op uitnodiging van onze regering is Ashin Ellian in 1989 als politiek vluchteling vanuit Iran naar Nederland gekomen. Hij is in 1996 afgestudeerd in internationaal publiek recht, strafrecht en rechtsfilosofie. Behalve rechtsgeleerde en hoogleraar in Leiden is Ellian dichter en filosoof, die geen blad voor de mond neemt.

Met een pleidooi voor het belang van de klassieke traditie in de vorming van juristen aanvaardde hij in 2005 het hoogleraarschap rechtsfilosofie. Niet verwonderlijk, want al in 1999 animeerde prof. Kinneging een publiek debat over conservatisme. Dat culmineerde in een conservatieve denktank.

A

Bezoek de website voor alle

drs. ir. Aad Breed

Alex Greve MA

André Bek

Aad Ouborg

dr. Alexander Heldring

André Dan

Aad van den Heuvel

Alexandra van 't Geloof MBA

André de Graeff

Aaltje Vincent

Alfred Gerits

André Glucksmann

Aart van Veller

ir. Alfred Griffi oen

André Hagelen

Aart van Wijk

Alfredo Silva

André Jurres

Ad Bastiaanse

Ali B

dr. André Krouwel

Ad Broere

prof. dr. Allan Janik

drs. André Kuipers

Adam Zagajewski drs. Adjiedj Bakas ir. Adriaan Kamp prof. dr. Adrian Furnham Adrie Dolman mr. Aernoud Bourdrez prof. dr. Afshin Ellian Alain de Botton prof. dr. Alain Fayolle

drs. Adjiedj Bakas: “De afgelopen jaren heeft het team van Speakers Academy® mijn activiteiten als dagvoorzitter en spreker geweldig verzorgd. Persoonlijke aandacht, prima service en goede match met opdrachtgevers. Complimenten en zeer aan te bevelen.”

André Meiresonne dr. André Nusselder Andrea Croonenberghs dr. ir. Andrea Hin prof. dr. Andreas Kinneging Andreas Oerlemans prof.Andrew Hughes Hallett drs. Andy Mosmans RM prof. dr. Aneel Karnani

Alain Robert

prof. dr. Allard O. Lubbers

Angela Groothuizen

Alan Beaulieu

Allyson Steward-Allen

Angela Lamont

Alastair Campbell

Amory Lovins

Angélique Koopmans

prof. dr. Albert Angehrn

dr. Amre Moussa

Angélique Schmeinck

dr. Albert Benschop

prof. dr. Amy Chua

Angelique van 't Riet

Albert de Booy

An De Jonghe

Anil Joshi

Aldith Hunkar

Anatol Kuschpèta

Anka Jacobs

188


Foto: Roy Beusker

Foto: Ans Dekkers

annevanderheyden@speakersacademy.nl

antonvandergeld@speakersacademy.nl

ayselerbudak@speakersacademy.nl

Anne van der Heyden

prof. dr. Anton van der Geld

Aysel Erbudak

Anne van der Heyden is bekend in de zorgsector als consultant en ziekenhuisbestuurder. Hij is een veelgevraagd strateeg voor publieke en private belanghebbenden in deze sector, onder wie collega’s , financiers en zorgverzekeraars. Anne spreekt graag over strategie in de zorg en de betekenis van de kredietcrisis.

Levensstijl is voor iedereen belangrijk, omdat het gaat om de kenmerken van ieders bestaan, denken en doen. Van der Geld krijgt er veel vragen over, die hij beantwoordt in zijn boek 'Je lifestyle vanuit hart en ziel'. Hij is spreker, raadgever, lifestyle-coach, president van en hoogleraar bij de Stichting BeNeLuxUniversitair Centrum.

Anderen hebben het eerder geprobeerd, maar het is zakenvrouw Aysel Erbudak als eerste Nederlandse ondernemer gelukt een ziekenhuis over te nemen: het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis. Erbudak, die tevens eigenaar is van een ziekenhuis in Turkije, vindt nog steeds dat de gezondheidszorg meer ondernemers nodig heeft.

biografieën en uitgebreide informatie Anne De Baetzelier

drs. Arend Jan Boekestijn

Arjan Dasselaar

Anne van der Heyden

drs. Arend Landman

Arko van Brakel

prof. dr. Anne van der Meiden

Arent van 't Spijker

Arnaud Le Gal

Anneke Ammerlaan

Arie de Geus

Arnaud van der Veere

Anneke van Dok

prof. dr. Arie Dijkstra

Arno H. P. Reuser

dr. Anne-Marie Le Gloannec

drs. Arie Kraaijeveld

Arnold Blits

Annemarie Mars Anne-Marie Rakhorst Annemarie van Gaal drs. Annemiek van Moorst dr. Annet de Lange drs. Annette Nijs MBA Annette van Trigt Annette van Weezel Errens Anniko van Santen drs. Anouk van Eekelen Anouschka Laheij prof. dr. Antoine Bodar prof. dr. Antoine Hyafil

Arko van Brakel: “Het is plezierig om met Speakers Academy® samen te werken, omdat het een club mensen is met een persoonlijke benadering naar sprekers én klanten. Tegelijkertijd wordt alles strak geregeld, waardoor klant en spreker maximale zekerheid hebben over alle aspecten van de optredens. Door deze professionele houding is Speakers Academy® ontwikkeld tot misschien wel het beste netwerk van Nederland. Ik ben er trots op hiervan deel uit te mogen maken.”

drs. Antoinette van Alphen

Arie van Bennekum

dr. ir. Antoinette Vietsch

dr. Arie van der Zwan

prof.Anton van der Geld

Arie Voorburg

prof. dr. Antonio Dávila

drs. Arita Baaijens

prof. dr. Antonio Fatás

drs. Arjan Burger

prof. dr. Arnold Heertje Arnold Karskens Arnold Schellens Arnold van Vliet Arnold Vanderlyde prof. dr. Arnoud W.A. Boot Asha ten Broeke dr. Ashok Khosla Astrid Joosten prof. dr. Astrid von Busekist Atilla Aytekin dr. August Hanning Aukelien van Hoytema Awraham Soetendorp

B

Axel Hagedorn Aysel Erbudak

189

Bala Ramasamy prof. dr. Bala V. Balachandran


Foto: Roy Beusker

Foto: Ans Dekkers

annevanderheyden@speakersacademy.nl

antonvandergeld@speakersacademy.nl

ayselerbudak@speakersacademy.nl

Anne van der Heyden

prof. dr. Anton van der Geld

Aysel Erbudak

Anne van der Heyden is bekend in de zorgsector als consultant en ziekenhuisbestuurder. Hij is een veelgevraagd strateeg voor publieke en private belanghebbenden in deze sector, onder wie collega’s , financiers en zorgverzekeraars. Anne spreekt graag over strategie in de zorg en de betekenis van de kredietcrisis.

Levensstijl is voor iedereen belangrijk, omdat het gaat om de kenmerken van ieders bestaan, denken en doen. Van der Geld krijgt er veel vragen over, die hij beantwoordt in zijn boek 'Je lifestyle vanuit hart en ziel'. Hij is spreker, raadgever, lifestyle-coach, president van en hoogleraar bij de Stichting BeNeLuxUniversitair Centrum.

Anderen hebben het eerder geprobeerd, maar het is zakenvrouw Aysel Erbudak als eerste Nederlandse ondernemer gelukt een ziekenhuis over te nemen: het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis. Erbudak, die tevens eigenaar is van een ziekenhuis in Turkije, vindt nog steeds dat de gezondheidszorg meer ondernemers nodig heeft.

biografieën en uitgebreide informatie Anne De Baetzelier

drs. Arend Jan Boekestijn

Arjan Dasselaar

Anne van der Heyden

drs. Arend Landman

Arko van Brakel

prof. dr. Anne van der Meiden

Arent van 't Spijker

Arnaud Le Gal

Anneke Ammerlaan

Arie de Geus

Arnaud van der Veere

Anneke van Dok

prof. dr. Arie Dijkstra

Arno H. P. Reuser

dr. Anne-Marie Le Gloannec

drs. Arie Kraaijeveld

Arnold Blits

Annemarie Mars Anne-Marie Rakhorst Annemarie van Gaal drs. Annemiek van Moorst dr. Annet de Lange drs. Annette Nijs MBA Annette van Trigt Annette van Weezel Errens Anniko van Santen drs. Anouk van Eekelen Anouschka Laheij prof. dr. Antoine Bodar prof. dr. Antoine Hyafil

Arko van Brakel: “Het is plezierig om met Speakers Academy® samen te werken, omdat het een club mensen is met een persoonlijke benadering naar sprekers én klanten. Tegelijkertijd wordt alles strak geregeld, waardoor klant en spreker maximale zekerheid hebben over alle aspecten van de optredens. Door deze professionele houding is Speakers Academy® ontwikkeld tot misschien wel het beste netwerk van Nederland. Ik ben er trots op hiervan deel uit te mogen maken.”

drs. Antoinette van Alphen

Arie van Bennekum

dr. ir. Antoinette Vietsch

dr. Arie van der Zwan

prof.Anton van der Geld

Arie Voorburg

prof. dr. Antonio Dávila

drs. Arita Baaijens

prof. dr. Antonio Fatás

drs. Arjan Burger

prof. dr. Arnold Heertje Arnold Karskens Arnold Schellens Arnold van Vliet Arnold Vanderlyde prof. dr. Arnoud W.A. Boot Asha ten Broeke dr. Ashok Khosla Astrid Joosten prof. dr. Astrid von Busekist Atilla Aytekin dr. August Hanning Aukelien van Hoytema Awraham Soetendorp

B

Axel Hagedorn Aysel Erbudak

189

Bala Ramasamy prof. dr. Bala V. Balachandran


Foto: Roy Beusker

Foto: Casper Rila

barbarabarend@speakersacademy.nl

basjacobs@speakersacademy.nl

basvanwerven@speakersacademy.nl

Barbara Barend

prof. dr. Bas Jacobs

mr. Bas van Werven

Af en aan is Barbara Barend op televisie te zien als presentator of tafelgast in sportprogramma’s, maar een van haar grootste projecten de laatste jaren is de sportglossy ‘Helden’, die ze samen met haar vader, Frits Barend, maakt. In dit blad leert men vooral de mens achter de sporter kennen.

Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Erasmus School of Economics en economisch adviseur van het CPB en het NOSprogramma ‘Buitenhof', is analytisch, scherp en bevlogen; hij kan complexe economische vraagstukken, in heldere taal, op gepassioneerde wijze uitleggen. De krediet- en schuldencrisis heeft zijn grote interesse.

Jurist Bas van Werven volgde op 32-jarige leeftijd zijn droom en werd presentator van het bekroonde ochtendprogramma ‘On the move’ en ‘De nationale autoshow’ op BNR Nieuwsradio. In 2010 stapte hij over naar de TROS, waar hij een van de presentatoren werd van de televisie-actualiteitenrubriek ‘EénVandaag’.

Bezoek de website voor alle Bamber Delver

Bas van den Beld

Bernard Fransen MSc

dr. Barah Mikaïl

mr. Bas van Werven

Bernard Hammelburg

prof. dr. Barbara Baarsma

Bas Westerweel

Bernard van de Weert

Barbara Barend

prof. dr. Bassam Tibi

Bernd Damme

Barbara Rogoski

Bastiaan Ragas

Bert Brussen

drs. Barbara van Veen

Bearn Bilker

drs. Bert Gijrath

Barend Raaff

Ben Cramer

Bert van der Veer

Barrie Stevens

Ben Kuiken

Bert van Dijk

Barry Derksen

prof. dr. Ben M. Bensaou

Bert van Hijfte

Barry Hughes Bart De Bondt Bart de Koning Bart Flos Bart Hisschemöller

prof. dr. Bram Buunk: “Het is een voorrecht deel uit te maken van dit professioneel georganiseerde gezelschap van Nederlands meest vooraanstaande sprekers.”

Bart Hufen

Bert Verdonck Bert-Jan van der Mieden Bertus Hendriks Bettany Hughes Bette Dam Bettine Vriesekoop

dr. ir. Bart Knols MBA

dr. Ben Tiggelaar

Bill Benjamin

drs. Bart Lammers

Ben van der Burg

dr. Bill Magill

Bart Sterk

Benedicte Berner

Birgit Laemers

Bart Stofberg

prof.Beng Huat Chua

Birgitta van Loon

prof. dr. Bas Haring

Benoît Duquesne

Birsen Basar

prof. dr. Bas Jacobs

Bercan Günel

Bjørn Aris

Bas Muijs

dr. Bernard Bouwman

Bob Delbecque

Bas ter Stege

dr. Bernard Cohen

drs. Bob Kuijs

Bas Tol

ir. Bernard Drion

prof. dr. Bob Pinedo

190


Foto: Roy Beusker

Foto: Casper Rila

barbarabarend@speakersacademy.nl

basjacobs@speakersacademy.nl

basvanwerven@speakersacademy.nl

Barbara Barend

prof. dr. Bas Jacobs

mr. Bas van Werven

Af en aan is Barbara Barend op televisie te zien als presentator of tafelgast in sportprogramma’s, maar een van haar grootste projecten de laatste jaren is de sportglossy ‘Helden’, die ze samen met haar vader, Frits Barend, maakt. In dit blad leert men vooral de mens achter de sporter kennen.

Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Erasmus School of Economics en economisch adviseur van het CPB en het NOSprogramma ‘Buitenhof', is analytisch, scherp en bevlogen; hij kan complexe economische vraagstukken, in heldere taal, op gepassioneerde wijze uitleggen. De krediet- en schuldencrisis heeft zijn grote interesse.

Jurist Bas van Werven volgde op 32-jarige leeftijd zijn droom en werd presentator van het bekroonde ochtendprogramma ‘On the move’ en ‘De nationale autoshow’ op BNR Nieuwsradio. In 2010 stapte hij over naar de TROS, waar hij een van de presentatoren werd van de televisie-actualiteitenrubriek ‘EénVandaag’.

Bezoek de website voor alle Bamber Delver

Bas van den Beld

Bernard Fransen MSc

dr. Barah Mikaïl

mr. Bas van Werven

Bernard Hammelburg

prof. dr. Barbara Baarsma

Bas Westerweel

Bernard van de Weert

Barbara Barend

prof. dr. Bassam Tibi

Bernd Damme

Barbara Rogoski

Bastiaan Ragas

Bert Brussen

drs. Barbara van Veen

Bearn Bilker

drs. Bert Gijrath

Barend Raaff

Ben Cramer

Bert van der Veer

Barrie Stevens

Ben Kuiken

Bert van Dijk

Barry Derksen

prof. dr. Ben M. Bensaou

Bert van Hijfte

Barry Hughes Bart De Bondt Bart de Koning Bart Flos Bart Hisschemöller

prof. dr. Bram Buunk: “Het is een voorrecht deel uit te maken van dit professioneel georganiseerde gezelschap van Nederlands meest vooraanstaande sprekers.”

Bart Hufen

Bert Verdonck Bert-Jan van der Mieden Bertus Hendriks Bettany Hughes Bette Dam Bettine Vriesekoop

dr. ir. Bart Knols MBA

dr. Ben Tiggelaar

Bill Benjamin

drs. Bart Lammers

Ben van der Burg

dr. Bill Magill

Bart Sterk

Benedicte Berner

Birgit Laemers

Bart Stofberg

prof.Beng Huat Chua

Birgitta van Loon

prof. dr. Bas Haring

Benoît Duquesne

Birsen Basar

prof. dr. Bas Jacobs

Bercan Günel

Bjørn Aris

Bas Muijs

dr. Bernard Bouwman

Bob Delbecque

Bas ter Stege

dr. Bernard Cohen

drs. Bob Kuijs

Bas Tol

ir. Bernard Drion

prof. dr. Bob Pinedo

190


Foto: Frans Jansen

foto: Marcel Bakker

bentiggelaar@speakersacademy.nl

bernardhammelburg@speakersacademy.nl

caricevanhouten@speakersacademy.nl

dr. Ben Tiggelaar

Bernard Hammelburg

Carice van Houten

Mensen helpen hun dromen om te zetten in actie is het motto van onafhankelijk onderzoeker, communicatiewetenschapper, schrijver en trainer Ben Tiggelaar. Hij heeft een gedegen achtergrond in bedrijfs- en gedragswetenschap. Praktijkonderzoek, in combinatie met gevoel voor entertainment, is de basis voor zijn handelen.

Bernard Hammelburg is nu buitenlandcommentator van BNR Nieuwsradio en tv-producent, maar bericht al sinds het begin van de jaren ’70 voor de publieke omroep uit Vietnam, China (Culturele Revolutie), Iran (Islamitische Revolutie), het Midden-Oosten, India en Afrika. Van 1979 tot 2000 was hij correspondent in de VS.

Carice is actrice, zangeres, radiopresentatrice en ambassadeur van het Wereld Natuur Fonds. In 2003 won ze de Colombina voor haar rol in ‘Een meeuw’ van Tsjechov. Ze werd onderscheiden met drie Rembrandt Awards en vijf Gouden Kalveren, onder meer voor haar rol in ’Zwartboek’ (2006): het begin van een internationale carrière.

biografieën en uitgebreide informatie Bob Pritchard BSc.

Carlo Strijk

drs. Cees Harmsen

prof. dr. Bob Smalhout

Carlos Lens

Cees van de Zande

mr. Bob van der Goen

Carmen Breeveld

drs. Cees van der Pluijm

Boom Chicago

Carola Janssen

Cees van Leeuwen

Boris van der Ham

dr. Caroline Mazel

Cesar Zuiderwijk

Bram Bakker

Caroline Sonneveld

Charles D.A. Ruffolo - MPA

mr. Bram Moszkowicz

mr. Carry Knoops-Hamburger

Charles Groenhuijsen

Brenno de Winter

prof. dr. Casper van Eijck

Charlie Hamilton-James

Brian Farley Bridget Maasland mr. Britta Böhler Bruce King ir. Bruno Fabre FFP MCA Bruno Ganz Bruno Tobback

C

Business X-factor Buzz Aldrin Carel Kraayenhof

generaal-majoor b.d. Patrick Cammaert: “Mijn ervaringen als spreker aangesloten bij Speakers Academy® zijn bijzonder goed. De medewerkers zijn goed georganiseerd, accuraat, voorkomend en zakelijk goed ingesteld. Dat schept vertrouwen. Gewoon een goede club om mee te werken.”

Carice van Houten

Charlotte Labee Chazia Mourali prof.Chenggang Xu Chimène van Oosterhout Chiquita Welmerink Chris Hinze Chris Huhne Chris Juta prof. dr. Chris Peeters Chris van Vleuten Chris Zegers

Carl Honoré

Catherine Destivelle

mr. Christa Meindersma

Carl Meijer

Catherine DeVrye MSc CSP

Christian Malissard

dr. Carl Rohde

Catherine Keyl

Christian ter Maat

Carla Weber

dr. Catherine Maillet

Christine Boland

Carlo Bakker

Cees Buys

Christine Morlet

191


Foto: Frans Jansen

foto: Marcel Bakker

bentiggelaar@speakersacademy.nl

bernardhammelburg@speakersacademy.nl

caricevanhouten@speakersacademy.nl

dr. Ben Tiggelaar

Bernard Hammelburg

Carice van Houten

Mensen helpen hun dromen om te zetten in actie is het motto van onafhankelijk onderzoeker, communicatiewetenschapper, schrijver en trainer Ben Tiggelaar. Hij heeft een gedegen achtergrond in bedrijfs- en gedragswetenschap. Praktijkonderzoek, in combinatie met gevoel voor entertainment, is de basis voor zijn handelen.

Bernard Hammelburg is nu buitenlandcommentator van BNR Nieuwsradio en tv-producent, maar bericht al sinds het begin van de jaren ’70 voor de publieke omroep uit Vietnam, China (Culturele Revolutie), Iran (Islamitische Revolutie), het Midden-Oosten, India en Afrika. Van 1979 tot 2000 was hij correspondent in de VS.

Carice is actrice, zangeres, radiopresentatrice en ambassadeur van het Wereld Natuur Fonds. In 2003 won ze de Colombina voor haar rol in ‘Een meeuw’ van Tsjechov. Ze werd onderscheiden met drie Rembrandt Awards en vijf Gouden Kalveren, onder meer voor haar rol in ’Zwartboek’ (2006): het begin van een internationale carrière.

biografieën en uitgebreide informatie Bob Pritchard BSc.

Carlo Strijk

drs. Cees Harmsen

prof. dr. Bob Smalhout

Carlos Lens

Cees van de Zande

mr. Bob van der Goen

Carmen Breeveld

drs. Cees van der Pluijm

Boom Chicago

Carola Janssen

Cees van Leeuwen

Boris van der Ham

dr. Caroline Mazel

Cesar Zuiderwijk

Bram Bakker

Caroline Sonneveld

Charles D.A. Ruffolo - MPA

mr. Bram Moszkowicz

mr. Carry Knoops-Hamburger

Charles Groenhuijsen

Brenno de Winter

prof. dr. Casper van Eijck

Charlie Hamilton-James

Brian Farley Bridget Maasland mr. Britta Böhler Bruce King ir. Bruno Fabre FFP MCA Bruno Ganz Bruno Tobback

C

Business X-factor Buzz Aldrin Carel Kraayenhof

generaal-majoor b.d. Patrick Cammaert: “Mijn ervaringen als spreker aangesloten bij Speakers Academy® zijn bijzonder goed. De medewerkers zijn goed georganiseerd, accuraat, voorkomend en zakelijk goed ingesteld. Dat schept vertrouwen. Gewoon een goede club om mee te werken.”

Carice van Houten

Charlotte Labee Chazia Mourali prof.Chenggang Xu Chimène van Oosterhout Chiquita Welmerink Chris Hinze Chris Huhne Chris Juta prof. dr. Chris Peeters Chris van Vleuten Chris Zegers

Carl Honoré

Catherine Destivelle

mr. Christa Meindersma

Carl Meijer

Catherine DeVrye MSc CSP

Christian Malissard

dr. Carl Rohde

Catherine Keyl

Christian ter Maat

Carla Weber

dr. Catherine Maillet

Christine Boland

Carlo Bakker

Cees Buys

Christine Morlet

191


Foto: Bas Losekoot

Fotografi e: Ghislaine Vink

chaziamourali@speakersacademy.nl

chrispeeters@speakersacademy.nl

dannymekic@speakersacademy.nl

Chazia Mourali

prof. dr. Chris Peeters

Danny Mekic’

Nederland kent Chazia Mourali vooral van de televisie, als bitse quizmaster in ‘De zwakste schakel’, als spelleidster in de ‘Achmea Kennisquiz’ en als presentatrice van ‘Kat in de zak’ en ‘Char’. Tegenwoordig heeft ze een freelancepraktijk als presentatrice, journaliste en columniste.

Prof. Peeters is president-directeur van het internationale management consultingbureau Policy Research en docent aan de Universiteit van Antwerpen. Hij houdt spreekbeurten over de domeinen van zijn bureau, o.a. mobiliteit, infrastructuur, media, energie, gezondheidszorg, defensie en cybersecurity & warfare.

De succesvolste jonge ondernemer van Nederland, heeft zijn internetbedrijf, dat nu 10 medewerkers telt, al op 15-jarige leeftijd opgericht. Naast het runnen van zijn bedrijf is Danny actief als docent, mediator, consultant, opiniemaker, sociale media-architect en schrijver. Zijn nieuwe boek ‘Ondernemer in een week’ is in december 2012 uitgekomen.

Bezoek de website voor alle Christine Otten

Daphne Deckers

Désirée Battjes

Christine van Eeuwijk

Dave Bunting

Désirée Struijk

Cisca Dresselhuys

David Crouwel

mr. Dian van Leeuwen

Claude Revel

David de Kock

Diana Binks

Claudia Schoemacher

prof.David Robertson

Diana Kuip

Co Adriaanse

drs. David Vriesendorp

Diana Matroos

Coen de Ruiter Coen Jutte Conny Braam prof. dr. Cor Molenaar

D

Cor van der Geest Cornald Maas Cynthia Abma Daan Quakernaat Dan Hill Daniel Guéguen Daniel Lebègue Daniel Zafrani

prof. dr. Theo Compernolle: “Bijna 10 jaar ben ik een faculty member en er is nog nooit iets fout gegaan. Zeer professioneel en geruststellend is dat de staf van Speakers Academy® naadloos taken van elkaar overneemt, waardoor je toch altijd zeker bent dat alles OK is. Het is voor ‘verstrooide professoren’ ook handig dat een medewerker kort voor de presentatie nog eens opbelt om te horen of alles naar wens loopt. Het succes van Speakers Academy® lijkt me heel terecht.”

Danièle Scialom

drs. Dick Dees drs. Dick Leurdijk drs. Dick Middelhoek prof. dr. Dick Swaab Dieter Möckelmann dr. Dirk Leuffen DJseipie drs. Dolf Jansen Dominique Lapierre Dominique Lion prof. dr. Dominique Moïsi Dominique van Vliet Dominique van Vliet en Josje

Danielle Braun

Denis Heylen

Kuenen

Danny Hoekman

Denis Slieker

Dominique Weesie

Danny Mekic'

Denise Janmaat

dr. ir. Donald E. Ottens

Danny Romeijn

Dennis Karpes

Donatello Piras

dr. Dap Hartmann

Dennis Wilt

Dong Wang

192


Foto: Bas Losekoot

Fotografi e: Ghislaine Vink

chaziamourali@speakersacademy.nl

chrispeeters@speakersacademy.nl

dannymekic@speakersacademy.nl

Chazia Mourali

prof. dr. Chris Peeters

Danny Mekic’

Nederland kent Chazia Mourali vooral van de televisie, als bitse quizmaster in ‘De zwakste schakel’, als spelleidster in de ‘Achmea Kennisquiz’ en als presentatrice van ‘Kat in de zak’ en ‘Char’. Tegenwoordig heeft ze een freelancepraktijk als presentatrice, journaliste en columniste.

Prof. Peeters is president-directeur van het internationale management consultingbureau Policy Research en docent aan de Universiteit van Antwerpen. Hij houdt spreekbeurten over de domeinen van zijn bureau, o.a. mobiliteit, infrastructuur, media, energie, gezondheidszorg, defensie en cybersecurity & warfare.

De succesvolste jonge ondernemer van Nederland, heeft zijn internetbedrijf, dat nu 10 medewerkers telt, al op 15-jarige leeftijd opgericht. Naast het runnen van zijn bedrijf is Danny actief als docent, mediator, consultant, opiniemaker, sociale media-architect en schrijver. Zijn nieuwe boek ‘Ondernemer in een week’ is in december 2012 uitgekomen.

Bezoek de website voor alle Christine Otten

Daphne Deckers

Désirée Battjes

Christine van Eeuwijk

Dave Bunting

Désirée Struijk

Cisca Dresselhuys

David Crouwel

mr. Dian van Leeuwen

Claude Revel

David de Kock

Diana Binks

Claudia Schoemacher

prof.David Robertson

Diana Kuip

Co Adriaanse

drs. David Vriesendorp

Diana Matroos

Coen de Ruiter Coen Jutte Conny Braam prof. dr. Cor Molenaar

D

Cor van der Geest Cornald Maas Cynthia Abma Daan Quakernaat Dan Hill Daniel Guéguen Daniel Lebègue Daniel Zafrani

prof. dr. Theo Compernolle: “Bijna 10 jaar ben ik een faculty member en er is nog nooit iets fout gegaan. Zeer professioneel en geruststellend is dat de staf van Speakers Academy® naadloos taken van elkaar overneemt, waardoor je toch altijd zeker bent dat alles OK is. Het is voor ‘verstrooide professoren’ ook handig dat een medewerker kort voor de presentatie nog eens opbelt om te horen of alles naar wens loopt. Het succes van Speakers Academy® lijkt me heel terecht.”

Danièle Scialom

drs. Dick Dees drs. Dick Leurdijk drs. Dick Middelhoek prof. dr. Dick Swaab Dieter Möckelmann dr. Dirk Leuffen DJseipie drs. Dolf Jansen Dominique Lapierre Dominique Lion prof. dr. Dominique Moïsi Dominique van Vliet Dominique van Vliet en Josje

Danielle Braun

Denis Heylen

Kuenen

Danny Hoekman

Denis Slieker

Dominique Weesie

Danny Mekic'

Denise Janmaat

dr. ir. Donald E. Ottens

Danny Romeijn

Dennis Karpes

Donatello Piras

dr. Dap Hartmann

Dennis Wilt

Dong Wang

192


Foto: WIB2

Foto: Evert Jan Daniels

ednijpels@speakersacademy.nl

edmondofner@speakersacademy.nl

elizabethvangeerestein@speakersacademy.nl

drs. Ed Nijpels

Edmond Öfner

dr. Elizabeth van Geerestein MBA

Na politiek leider van de VVD, minister van VROM, burgemeester van Breda en Commissaris der Koningin van Fryslân te zijn geweest, is Ed Nijpels nu voorzitter van NLIngenieurs, de branchevereniging van advies-, management- en ingenieursbureaus: “Ingenieurs spelen een doorslaggevende rol in de wording van Nederland.”

Als klimmer en cameraman stond Edmond Öfner in 1992 op de top van de Himalaya. Hij deelt al jarenlang zijn expertise en de ervaringen, opgedaan tijdens succesvolle expedities, met het bedrijfsleven via presentaties, dagvoorzitterschappen, trainingen en discussieleiderschappen. Öfner is tevens docent crisismanagement.

Behalve spreker is Elizabeth van Geerestein oprichter en directeur van Papillon & Partners. Haar werkzaamheden liggen voornamelijk op het terrein van ontwikkeling van persoonlijk leiderschap, verandermanagement en optimalisering van bedrijfsprocessen en -prestaties.

biografieën en uitgebreide informatie

E

Dr Seelz®

drs. Elizabeth Ebbink

drs. Eric Koenen

Ebru Umar

Elizabeth Filippouli

Eric Mecking

drs. Ed Nijpels

dr. Elizabeth van Geerestein

drs. Eric Nordholt

drs. Ed van Riemsdijk

MBA

Eric Paul Busropan

drs. Ed van Thijn

prof. dr. Elke den Ouden

Eric van Tijn

Eddy Terstall

Ellen Brusse

Eric Viennot

Eddy Zoëy

drs. Ellen Söentken

Erica Terpstra

Edgar Grospiron

Elmer Hogervorst

Erik de Bruyn

Edith Bosch Edith Cohen Edmond Öfner Edo van Santen prof. dr. Eduard Bomhoff Eduard de Wilde dr. Edward de Bono Edward Tuheteru

Inge Diepman: “Ik ervaar Speakers Academy® als een professionele organisatie met harde werkers die meedenken over vernieuwende ideeën. Ondanks het grote aantal sprekers dat voor hen werkt zijn ze in staat om een persoonlijke band met mij te onderhouden.”

Edward van Cuilenborg

Erik Hensel Erik Hulzebosch Erik Jan Harmens Erik Jan Koedijk Erik Mouthaan Erik Ravenstijn MSc Erik Schampers Erik Schoppen, MFA drs. Erik van Praag

prof.Eelco Dykstra

Else-Marie van den Eerenbeemt

prof.Erik Van Vooren

Egbert Jan van Bel

Elsie Sloot

Erik van Wattingen

dr. Eize Wielinga

Emil Möller

Ernest van der Kwast

Elène Vis

Ente Groot

Ernst van Damme

Eleonoor Hintzen

Ep Zuidema

Errol van Engelen

Eli Harari

Eric Allodi

Erwin van Lun MBM Msc

prof. dr. Elisabeth Lissenberg

Eric F. Ch. Niehe

Esma Choho

193


Foto: WIB2

Foto: Evert Jan Daniels

ednijpels@speakersacademy.nl

edmondofner@speakersacademy.nl

elizabethvangeerestein@speakersacademy.nl

drs. Ed Nijpels

Edmond Öfner

dr. Elizabeth van Geerestein MBA

Na politiek leider van de VVD, minister van VROM, burgemeester van Breda en Commissaris der Koningin van Fryslân te zijn geweest, is Ed Nijpels nu voorzitter van NLIngenieurs, de branchevereniging van advies-, management- en ingenieursbureaus: “Ingenieurs spelen een doorslaggevende rol in de wording van Nederland.”

Als klimmer en cameraman stond Edmond Öfner in 1992 op de top van de Himalaya. Hij deelt al jarenlang zijn expertise en de ervaringen, opgedaan tijdens succesvolle expedities, met het bedrijfsleven via presentaties, dagvoorzitterschappen, trainingen en discussieleiderschappen. Öfner is tevens docent crisismanagement.

Behalve spreker is Elizabeth van Geerestein oprichter en directeur van Papillon & Partners. Haar werkzaamheden liggen voornamelijk op het terrein van ontwikkeling van persoonlijk leiderschap, verandermanagement en optimalisering van bedrijfsprocessen en -prestaties.

biografieën en uitgebreide informatie

E

Dr Seelz®

drs. Elizabeth Ebbink

drs. Eric Koenen

Ebru Umar

Elizabeth Filippouli

Eric Mecking

drs. Ed Nijpels

dr. Elizabeth van Geerestein

drs. Eric Nordholt

drs. Ed van Riemsdijk

MBA

Eric Paul Busropan

drs. Ed van Thijn

prof. dr. Elke den Ouden

Eric van Tijn

Eddy Terstall

Ellen Brusse

Eric Viennot

Eddy Zoëy

drs. Ellen Söentken

Erica Terpstra

Edgar Grospiron

Elmer Hogervorst

Erik de Bruyn

Edith Bosch Edith Cohen Edmond Öfner Edo van Santen prof. dr. Eduard Bomhoff Eduard de Wilde dr. Edward de Bono Edward Tuheteru

Inge Diepman: “Ik ervaar Speakers Academy® als een professionele organisatie met harde werkers die meedenken over vernieuwende ideeën. Ondanks het grote aantal sprekers dat voor hen werkt zijn ze in staat om een persoonlijke band met mij te onderhouden.”

Edward van Cuilenborg

Erik Hensel Erik Hulzebosch Erik Jan Harmens Erik Jan Koedijk Erik Mouthaan Erik Ravenstijn MSc Erik Schampers Erik Schoppen, MFA drs. Erik van Praag

prof.Eelco Dykstra

Else-Marie van den Eerenbeemt

prof.Erik Van Vooren

Egbert Jan van Bel

Elsie Sloot

Erik van Wattingen

dr. Eize Wielinga

Emil Möller

Ernest van der Kwast

Elène Vis

Ente Groot

Ernst van Damme

Eleonoor Hintzen

Ep Zuidema

Errol van Engelen

Eli Harari

Eric Allodi

Erwin van Lun MBM Msc

prof. dr. Elisabeth Lissenberg

Eric F. Ch. Niehe

Esma Choho

193


Foto: JustClick

Foto: Phil Nijhuis

ericnordholt@speakersacademy.nl

ericaterpstra@speakersacademy.nl

erwinkroll@speakersacademy.nl

drs. Eric Nordholt

Erica Terpstra

Erwin Kroll

"Ik doe geen politieke uitspraken, ik doe uitspraken die de politiek niet welgevallig zijn." Zo reageerde Eric Nordholt in zijn periode als hoofdcommissaris van politie van Amsterdam (1987-1997). Nu geeft hij advies aan directeuren van grote en middelgrote ondernemingen op het gebied van coaching en leiderschapsontwikkeling.

Met haar reportageserie ‘Erica op reis’ (Omroep MAX) trekt Erica Terpstra tegenwoordig ruim een miljoen kijkers. Begin jaren zestig was ze een talentvol zwemster, die twee keer meedeed aan de Olympische Spelen. Later werd ze VVD-Kamerlid, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voorzitter van NOC*NSF.

Na 25 jaar nam Erwin Kroll in 2011 afscheid als weerman van het NOS Journaal. Eerder had hij op de afdeling geofysica van het KNMI de verplaatsing van radiogolven door de atmosfeer bestudeerd en gewerkt als luchtvaartmeteoroloog. Voor de NCRV presenteerde hij ‘Noodweer’. Kroll geeft boeiende lezingen over het weer.

Bezoek de website voor alle Esther Crombag

prof. dr. Filip Dochy

Francois Montrelay

Esther Raats-Coster

Florence Dauchez

ir. Frank Bijdendijk

Esther-Clair Sasabone

Floris Hurts

Frank du Mosch

Et tu, Bruta!

dr. Floris van den Berg

prof. dr. Frank Fleerackers

dr. Etienne Kuypers

Fons Bitter

prof. dr. Frank Koerselman

Eva Posthuma de Boer

ir. Fons Driessen

Frank Starik

Eva van der Fluit

prof. dr. Fons Trompenaars

Frank Theys

drs. Eveline Brandt Evert Verhagen prof. dr. Ewald Engelen Ewald Vervaet

F

Ewout Genemans drs. Ewout Irrgang Fabienne de Vries Faraz Khan Farid El-Khassim Farid Tabarki

Johan Doesburg: “Mijn ambacht heeft een zekere romantiek maar bestaat vooral ook uit hard, nauwgezet en consciëntieus werken. Snel schakelen, doelstellingen vertalen en passende oplossingen aandragen. Speakers Academy® heeft dit begrepen, het zit ze in de genen. Daarom genieten ze al jaren mijn vertrouwen en kan ik ze van harte aanbevelen.”

Fatima Bhutto

Frank van Leer Frank van Pamelen Frank Versteegh mr. Frank Visser Frank Westerman Frans Huissen Frans Jacobs prof. dr. Frans Kok Frans Reichardt drs. Frans Weisglas Fred Butter

Fatima Moreira de Melo

Francesco Farruggia

Fred Delfgaauw

Feike Cats

Francesco Wessels

Fred Diers, CRM FAI

Felix Rottenberg

prof. dr. Francis Fukuyama

Fred Soeteman

Ferdinando Beccalli-Falco

prof.Francisco Lozano

Fred van Beek

Fernand Hageman

Winterhalder

prof. dr. Fred van Eenennaam

Ferry Mingelen

prof.François Bourguignon

prof. dr. Frédéric Dalsace

194


Foto: JustClick

Foto: Phil Nijhuis

ericnordholt@speakersacademy.nl

ericaterpstra@speakersacademy.nl

erwinkroll@speakersacademy.nl

drs. Eric Nordholt

Erica Terpstra

Erwin Kroll

"Ik doe geen politieke uitspraken, ik doe uitspraken die de politiek niet welgevallig zijn." Zo reageerde Eric Nordholt in zijn periode als hoofdcommissaris van politie van Amsterdam (1987-1997). Nu geeft hij advies aan directeuren van grote en middelgrote ondernemingen op het gebied van coaching en leiderschapsontwikkeling.

Met haar reportageserie ‘Erica op reis’ (Omroep MAX) trekt Erica Terpstra tegenwoordig ruim een miljoen kijkers. Begin jaren zestig was ze een talentvol zwemster, die twee keer meedeed aan de Olympische Spelen. Later werd ze VVD-Kamerlid, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voorzitter van NOC*NSF.

Na 25 jaar nam Erwin Kroll in 2011 afscheid als weerman van het NOS Journaal. Eerder had hij op de afdeling geofysica van het KNMI de verplaatsing van radiogolven door de atmosfeer bestudeerd en gewerkt als luchtvaartmeteoroloog. Voor de NCRV presenteerde hij ‘Noodweer’. Kroll geeft boeiende lezingen over het weer.

Bezoek de website voor alle Esther Crombag

prof. dr. Filip Dochy

Francois Montrelay

Esther Raats-Coster

Florence Dauchez

ir. Frank Bijdendijk

Esther-Clair Sasabone

Floris Hurts

Frank du Mosch

Et tu, Bruta!

dr. Floris van den Berg

prof. dr. Frank Fleerackers

dr. Etienne Kuypers

Fons Bitter

prof. dr. Frank Koerselman

Eva Posthuma de Boer

ir. Fons Driessen

Frank Starik

Eva van der Fluit

prof. dr. Fons Trompenaars

Frank Theys

drs. Eveline Brandt Evert Verhagen prof. dr. Ewald Engelen Ewald Vervaet

F

Ewout Genemans drs. Ewout Irrgang Fabienne de Vries Faraz Khan Farid El-Khassim Farid Tabarki

Johan Doesburg: “Mijn ambacht heeft een zekere romantiek maar bestaat vooral ook uit hard, nauwgezet en consciëntieus werken. Snel schakelen, doelstellingen vertalen en passende oplossingen aandragen. Speakers Academy® heeft dit begrepen, het zit ze in de genen. Daarom genieten ze al jaren mijn vertrouwen en kan ik ze van harte aanbevelen.”

Fatima Bhutto

Frank van Leer Frank van Pamelen Frank Versteegh mr. Frank Visser Frank Westerman Frans Huissen Frans Jacobs prof. dr. Frans Kok Frans Reichardt drs. Frans Weisglas Fred Butter

Fatima Moreira de Melo

Francesco Farruggia

Fred Delfgaauw

Feike Cats

Francesco Wessels

Fred Diers, CRM FAI

Felix Rottenberg

prof. dr. Francis Fukuyama

Fred Soeteman

Ferdinando Beccalli-Falco

prof.Francisco Lozano

Fred van Beek

Fernand Hageman

Winterhalder

prof. dr. Fred van Eenennaam

Ferry Mingelen

prof.François Bourguignon

prof. dr. Frédéric Dalsace

194


Foto: Rob Keeris

Foto: Van Bemmelen

estherraatscoster@speakersacademy.nl

fonstrompenaars@speakersacademy.nl

frankvisser@speakersacademy.nl

Esther Raats-Coster

prof. dr. Fons Trompenaars

mr. Frank Visser

Esther is een energieke ondernemer en bruggenbouwer. Ze heeft een uitgesproken mening over het belang van succesvol ondernemen voor de economie en de rol van vrouwen in het bedrijfsleven. Na de verkoop van haar succesvolle bedrijf Bandridge Europe is ze nu druk met onder andere het adviseren van (startende) ondernemers

Fons Trompenaars reist stad en land af als één van ’s werelds meest gevraagde management consultants. Met humor poogt hij zijn toehoorders te doordringen van het belang van culturele diversiteit in bedrijven: “Een goede leider brengt de paradoxen uit die diversiteit samen.”

Hij is vooral bekend als ‘De rijdende rechter’ van de NCRV, maar zijn loopbaan als rechter begon al in 1989 bij de kantonsector in Zaandam. Daarvoor was mr. Visser griffier bij de rechtbank, rechercheur, reclasseringsambtenaar bij het Leger des Heils en speciale officier van justie belast met fraudezaken. Hij is ook auteur van enkele boeken.

biografieën en uitgebreide informatie prof. dr. Frédéric Fréry

prof. dr. Geert-Jan Knoops

Geraldine Brandão

dr. Frédéric Jallat

Generaal-Majoor b.d. Carel

Vandercammen

Fréderique Kallen

Hilderink

Gerard Arninkhof

Frederique van der Wal

Generaal-Majoor b.d. Patrick

Gérard Depardieu

dr. Freek Peters

Cammaert

dr. Gerard Evers

Frénk van der Linden

Generaal-Majoor b.d. Pieter

Gerard Kampijon

Frits Barend

Cobelens

Gerard Pabst

Frits Bosch

General Ehsan ul Haq (retd.)

prof.Gérard Roland

ir. Frits de Ruyter de Wildt dr. Frits Groenevelt drs. Frits Huffnagel drs. Frits Spangenberg ir. Frits Vrijlandt

G

Frits Wester drs. Fritz Korten

prof. dr. Jaap van Duijn: “Ik werk graag met Speakers Academy® vanwege de zeer professionele en soepele manier waarop de contacten en de contracten geregeld en afgehandeld worden. Wat mij betreft niets dan lof.”

Frouke Fokkema

mr. Gerard Spong Gerard van den Berg Gerard van Vliet MBA Gerard Vos Gerbert van der Aa Gerda Havertong Gerd-Jan Poortman Gerhard Hormann

Froukje Santing

Geoff Burch

Gerrit Hiemstra

dr. Gabor Forgacs

prof. dr. George Ayittey

Gerrit Jan Leenders

Gaby Arjun Sharma

George Brouwer

Gerry

prof.Garr Reynolds

prof. dr. George Kohlrieser

drs. Gert Crum

Garry Kasparov

drs. George Möller

Gert Jakobs

Gaston Starreveld

prof.George Yip

prof. dr. Gert Peersman

Gauri Khandekar

Georges Olivier Carré

Gijs Nillessen

Geert Nijkamp

Gérald Ariano

Gijs ten Kate

195


Foto: Rob Keeris

Foto: Van Bemmelen

estherraatscoster@speakersacademy.nl

fonstrompenaars@speakersacademy.nl

frankvisser@speakersacademy.nl

Esther Raats-Coster

prof. dr. Fons Trompenaars

mr. Frank Visser

Esther is een energieke ondernemer en bruggenbouwer. Ze heeft een uitgesproken mening over het belang van succesvol ondernemen voor de economie en de rol van vrouwen in het bedrijfsleven. Na de verkoop van haar succesvolle bedrijf Bandridge Europe is ze nu druk met onder andere het adviseren van (startende) ondernemers

Fons Trompenaars reist stad en land af als één van ’s werelds meest gevraagde management consultants. Met humor poogt hij zijn toehoorders te doordringen van het belang van culturele diversiteit in bedrijven: “Een goede leider brengt de paradoxen uit die diversiteit samen.”

Hij is vooral bekend als ‘De rijdende rechter’ van de NCRV, maar zijn loopbaan als rechter begon al in 1989 bij de kantonsector in Zaandam. Daarvoor was mr. Visser griffier bij de rechtbank, rechercheur, reclasseringsambtenaar bij het Leger des Heils en speciale officier van justie belast met fraudezaken. Hij is ook auteur van enkele boeken.

biografieën en uitgebreide informatie prof. dr. Frédéric Fréry

prof. dr. Geert-Jan Knoops

Geraldine Brandão

dr. Frédéric Jallat

Generaal-Majoor b.d. Carel

Vandercammen

Fréderique Kallen

Hilderink

Gerard Arninkhof

Frederique van der Wal

Generaal-Majoor b.d. Patrick

Gérard Depardieu

dr. Freek Peters

Cammaert

dr. Gerard Evers

Frénk van der Linden

Generaal-Majoor b.d. Pieter

Gerard Kampijon

Frits Barend

Cobelens

Gerard Pabst

Frits Bosch

General Ehsan ul Haq (retd.)

prof.Gérard Roland

ir. Frits de Ruyter de Wildt dr. Frits Groenevelt drs. Frits Huffnagel drs. Frits Spangenberg ir. Frits Vrijlandt

G

Frits Wester drs. Fritz Korten

prof. dr. Jaap van Duijn: “Ik werk graag met Speakers Academy® vanwege de zeer professionele en soepele manier waarop de contacten en de contracten geregeld en afgehandeld worden. Wat mij betreft niets dan lof.”

Frouke Fokkema

mr. Gerard Spong Gerard van den Berg Gerard van Vliet MBA Gerard Vos Gerbert van der Aa Gerda Havertong Gerd-Jan Poortman Gerhard Hormann

Froukje Santing

Geoff Burch

Gerrit Hiemstra

dr. Gabor Forgacs

prof. dr. George Ayittey

Gerrit Jan Leenders

Gaby Arjun Sharma

George Brouwer

Gerry

prof.Garr Reynolds

prof. dr. George Kohlrieser

drs. Gert Crum

Garry Kasparov

drs. George Möller

Gert Jakobs

Gaston Starreveld

prof.George Yip

prof. dr. Gert Peersman

Gauri Khandekar

Georges Olivier Carré

Gijs Nillessen

Geert Nijkamp

Gérald Ariano

Gijs ten Kate

195


Foto: Frank de Ruiter

Foto: Roy Beusker

Foto: Roy Beusker

fransweisglas@speakersacademy.nl

fritsbarend@speakersacademy.nl

geertjanknoops@speakersacademy.nl

drs. Frans Weisglas

Frits Barend

prof. dr. mr. Geert-Jan Knoops

Na 20 jaar buitenland- en Europawoordvoerder te zijn geweest van de VVD, werd Frans Weisglas in 2002 voorzitter der Tweede Kamer. Als neutrale voorzitter stond hij pal voor stijlvolle debatten, waarin iedereen een gelijkwaardige inbreng had, en correct taalgebruik. Als dagvoorzitter gaat hij op dezelfde wijze te werk.

Samen met dochter Barbara geeft hij sinds enkele jaren de sportglossy ‘Helden’ uit. Journalist Frits Barend heeft 35 jaar lang, vaak samen met Henk van Dorp, programma’s gemaakt, zoals ‘Sportief zijn en beter worden’ (Radio Veronica), ‘FC Avondrood’ (VARA) en ‘Barend & Van Dorp’ (RTL 4) en gewerkt voor o.a. Vrij Nederland.

Mr. Knoops treedt op als advocaat voor diverse internationale tribunalen, is professor internationaal strafrecht in Utrecht en (reserve) majoor binnen het Korps Mariniers waarvoor hij kan optreden als juridisch adviseur. Daarnaast is hij auteur van onder meer ‘Advocaat van de president’ en ‘Blufpoker’.

Bezoek de website voor alle drs. Gijs van Loef CMC Gilles Babinet GJ van Veggel Goos Eilander Göran Persson Gordon Lokenberg Govert de Roos Govert Schilling Grace Boldewijn dr. Graeme Codrington Greet Pipijn Greg Shapiro Gregor Bak Gregory Franta Grimbert Rost van Tonningen Griselda Molemans Guido de Valk

H

Guy Cabana

Hanneke Eggels MA

Guy Sorman

Hanneke van Velden

Habib Chamoun

prof. dr. Hans Achterhuis

Hadassah de Boer

Hans Böhm

Halina Reijn

Hans Elshout

Hamish Taylor

mr. Hans en Wim Anker

prof. dr. Han Gerrits

Hans Kazàn

Harm Edens: “Al 13 jaar maak ik een satirisch nieuwsprogramma voor de grootste TV-Family, om m’n lichaam en geest op peil te houden sport ik bij de Achmea Health Family,en als ik voor het bedrijfsleven of de overheid dingen doe, dan moet dat professioneel geregeld zijn, en dus zit ik ook bij de Speakers Academy Family... sorry faculty. Dat spreekt vanzelf.”

Guido Thys

Hans Kesting Hans Klok Hans Kloosterman Hans Knikkink Hans Koeleman Hans Kraaij jr. Hans Kraaij sr. Hans Ludo van Mierlo prof. dr. Hans Luijten Hans Mantel MA MM prof. dr. Hans Marcel Becker

prof. dr. Günter Stahl

Han Hendriks MSc

Hans Melissen

prof. dr. Gustaaf Geeraerts

prof. dr. Han Kemper

drs. Hans Molenaar

prof.Gustavo de Arístegui

ir. Han Leupen

Hans Nieuwenhuis

prof. dr. Guus Berkhout

Han Peekel

mr. Hans Prakke

drs. ir. Guus Geurts

Hanja Maij-Weggen

prof. dr. Hans Strikwerda

dr. ir. Guus Pijpers

Hanna Verboom

Hans Tielkemeijer

196


Foto: Frank de Ruiter

Foto: Roy Beusker

Foto: Roy Beusker

fransweisglas@speakersacademy.nl

fritsbarend@speakersacademy.nl

geertjanknoops@speakersacademy.nl

drs. Frans Weisglas

Frits Barend

prof. dr. mr. Geert-Jan Knoops

Na 20 jaar buitenland- en Europawoordvoerder te zijn geweest van de VVD, werd Frans Weisglas in 2002 voorzitter der Tweede Kamer. Als neutrale voorzitter stond hij pal voor stijlvolle debatten, waarin iedereen een gelijkwaardige inbreng had, en correct taalgebruik. Als dagvoorzitter gaat hij op dezelfde wijze te werk.

Samen met dochter Barbara geeft hij sinds enkele jaren de sportglossy ‘Helden’ uit. Journalist Frits Barend heeft 35 jaar lang, vaak samen met Henk van Dorp, programma’s gemaakt, zoals ‘Sportief zijn en beter worden’ (Radio Veronica), ‘FC Avondrood’ (VARA) en ‘Barend & Van Dorp’ (RTL 4) en gewerkt voor o.a. Vrij Nederland.

Mr. Knoops treedt op als advocaat voor diverse internationale tribunalen, is professor internationaal strafrecht in Utrecht en (reserve) majoor binnen het Korps Mariniers waarvoor hij kan optreden als juridisch adviseur. Daarnaast is hij auteur van onder meer ‘Advocaat van de president’ en ‘Blufpoker’.

Bezoek de website voor alle drs. Gijs van Loef CMC Gilles Babinet GJ van Veggel Goos Eilander Göran Persson Gordon Lokenberg Govert de Roos Govert Schilling Grace Boldewijn dr. Graeme Codrington Greet Pipijn Greg Shapiro Gregor Bak Gregory Franta Grimbert Rost van Tonningen Griselda Molemans Guido de Valk

H

Guy Cabana

Hanneke Eggels MA

Guy Sorman

Hanneke van Velden

Habib Chamoun

prof. dr. Hans Achterhuis

Hadassah de Boer

Hans Böhm

Halina Reijn

Hans Elshout

Hamish Taylor

mr. Hans en Wim Anker

prof. dr. Han Gerrits

Hans Kazàn

Harm Edens: “Al 13 jaar maak ik een satirisch nieuwsprogramma voor de grootste TV-Family, om m’n lichaam en geest op peil te houden sport ik bij de Achmea Health Family,en als ik voor het bedrijfsleven of de overheid dingen doe, dan moet dat professioneel geregeld zijn, en dus zit ik ook bij de Speakers Academy Family... sorry faculty. Dat spreekt vanzelf.”

Guido Thys

Hans Kesting Hans Klok Hans Kloosterman Hans Knikkink Hans Koeleman Hans Kraaij jr. Hans Kraaij sr. Hans Ludo van Mierlo prof. dr. Hans Luijten Hans Mantel MA MM prof. dr. Hans Marcel Becker

prof. dr. Günter Stahl

Han Hendriks MSc

Hans Melissen

prof. dr. Gustaaf Geeraerts

prof. dr. Han Kemper

drs. Hans Molenaar

prof.Gustavo de Arístegui

ir. Han Leupen

Hans Nieuwenhuis

prof. dr. Guus Berkhout

Han Peekel

mr. Hans Prakke

drs. ir. Guus Geurts

Hanja Maij-Weggen

prof. dr. Hans Strikwerda

dr. ir. Guus Pijpers

Hanna Verboom

Hans Tielkemeijer

196


Foto: Evert Jan Daniels

guidothys@speakersacademy.nl

guusberkhout@speakersacademy.nl

halinareijn@speakersacademy.nl

Guido Thys

prof. dr. ir. Guus Berkhout

Halina Reijn

Guido Thys, ondernemer in zakelijke dienstverlening en ‘bedrijfsverloskundige’, is met ruim 1.900 lezingen, workshops en seminars voor 240.000+ deelnemers en toehoorders in 4 talen en in 14 landen een vaste waarde in de wereld van congressen en evenementen. Hij combineert als geen ander humor en een sterke boodschap.

Guus Berkhout, tot 2008 hoogleraar geluidsleer, geofysica en innovatiemanagement aan de TU Delft, leidt nu het Delphi Consortium. Berkhout, die zijn loopbaan in 1964 begon bij Shell, heeft vele wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan en is winnaar van de hoogste internationale onderscheiding in de exploratie-geofysica.

Als tiener speelde Halina al, maar met de toekenning van een Colombina voor haar rol in ‘Shopping and fucking’ in 1998 begon haar toneel- en filmloopbaan echt. Ze was in verschillende bioscoop- en tv-films te zien, waaronder ‘Isabelle’ (2011). Reijn debuteerde in 2005 als schrijfster met de psychologische roman ‘Prinsesje Nooitgenoeg’.

biografieën en uitgebreide informatie Hans van Breukelen

Hein Vergeer

Henk Spaan

Hans van der Meulen

prof. dr. Heleen Dupuis

Henk Teunissen

drs. Hans van Willigenburg

Heleen Mees

dr. Henk van 't Klooster

Hans Vervoort

Heleen van Royen

prof. dr. Henkjan Honing

Hans Visser

dr. Helen Caldicott

Henkjan Smits

Hans Wiegel

Helga van Leur

prof. dr. Hennes de Ridder

Hans-Dietrich Genscher

Hendrik Jan van Pelt

prof. dr. Henri Beunders

drs. Harald Pol

prof. dr. Henk Barendregt

prof.Henri J. Nijdam

Harley Lovegrove Harm Edens Harmen Siezen Harmke Pijpers Harold Hamersma Harold Janssen Harold Smits

Peter Faber: “Try to be an orange! Probeer je te onderscheiden van de appels en de peren! Speakers Academy® doet dat onder andere met zijn klasse, humor, creativiteit en liefde! Ik werk met een top team!”

Harrie van Heck

prof. dr. Henri-Claude de Bettignies Herbert Blankesteijn prof. dr. Herman de Dijn Herman de Latte Herman den Blijker Herman Hoving Ph.D drs. Herman Konings

drs. Harry de Haas

Henk de Velde

drs. Herman Koster

Harry Kikstra

Henk den Dekker

Herman Loykens

Harry Mayer

Henk Fransen

prof. dr. Herman Philipse

drs. Harry Starren

Henk Hanssen

prof. dr. Herman Pleij

Harry Vermeegen

Henk Kraaijenhof

prof. dr. Herman van

drs. Harry Wijnhoven

Henk Krol

Gunsteren

Hedy d'Ancona

Henk Raaff

prof. dr. Herminia Ibarra

Hein Pouw

Henk Savelberg

Hester Heringa

197


Foto: Evert Jan Daniels

guidothys@speakersacademy.nl

guusberkhout@speakersacademy.nl

halinareijn@speakersacademy.nl

Guido Thys

prof. dr. ir. Guus Berkhout

Halina Reijn

Guido Thys, ondernemer in zakelijke dienstverlening en ‘bedrijfsverloskundige’, is met ruim 1.900 lezingen, workshops en seminars voor 240.000+ deelnemers en toehoorders in 4 talen en in 14 landen een vaste waarde in de wereld van congressen en evenementen. Hij combineert als geen ander humor en een sterke boodschap.

Guus Berkhout, tot 2008 hoogleraar geluidsleer, geofysica en innovatiemanagement aan de TU Delft, leidt nu het Delphi Consortium. Berkhout, die zijn loopbaan in 1964 begon bij Shell, heeft vele wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan en is winnaar van de hoogste internationale onderscheiding in de exploratie-geofysica.

Als tiener speelde Halina al, maar met de toekenning van een Colombina voor haar rol in ‘Shopping and fucking’ in 1998 begon haar toneel- en filmloopbaan echt. Ze was in verschillende bioscoop- en tv-films te zien, waaronder ‘Isabelle’ (2011). Reijn debuteerde in 2005 als schrijfster met de psychologische roman ‘Prinsesje Nooitgenoeg’.

biografieën en uitgebreide informatie Hans van Breukelen

Hein Vergeer

Henk Spaan

Hans van der Meulen

prof. dr. Heleen Dupuis

Henk Teunissen

drs. Hans van Willigenburg

Heleen Mees

dr. Henk van 't Klooster

Hans Vervoort

Heleen van Royen

prof. dr. Henkjan Honing

Hans Visser

dr. Helen Caldicott

Henkjan Smits

Hans Wiegel

Helga van Leur

prof. dr. Hennes de Ridder

Hans-Dietrich Genscher

Hendrik Jan van Pelt

prof. dr. Henri Beunders

drs. Harald Pol

prof. dr. Henk Barendregt

prof.Henri J. Nijdam

Harley Lovegrove Harm Edens Harmen Siezen Harmke Pijpers Harold Hamersma Harold Janssen Harold Smits

Peter Faber: “Try to be an orange! Probeer je te onderscheiden van de appels en de peren! Speakers Academy® doet dat onder andere met zijn klasse, humor, creativiteit en liefde! Ik werk met een top team!”

Harrie van Heck

prof. dr. Henri-Claude de Bettignies Herbert Blankesteijn prof. dr. Herman de Dijn Herman de Latte Herman den Blijker Herman Hoving Ph.D drs. Herman Konings

drs. Harry de Haas

Henk de Velde

drs. Herman Koster

Harry Kikstra

Henk den Dekker

Herman Loykens

Harry Mayer

Henk Fransen

prof. dr. Herman Philipse

drs. Harry Starren

Henk Hanssen

prof. dr. Herman Pleij

Harry Vermeegen

Henk Kraaijenhof

prof. dr. Herman van

drs. Harry Wijnhoven

Henk Krol

Gunsteren

Hedy d'Ancona

Henk Raaff

prof. dr. Herminia Ibarra

Hein Pouw

Henk Savelberg

Hester Heringa

197


Foto: Freekje Groenemans

hanjamaijweggen@speakersacademy.nl

hanswiegel@speakersacademy.nl

harmkepijpers@speakersacademy.nl

Hanja Maij-Weggen

Hans Wiegel

Harmke Pijpers

Voormalig minister van Verkeer en Waterstaat Hanja Maij-Weggen is gepensioneerd als Commissaris der Koningin in Noord-Brabant, maar leidt geenszins een rustig bestaan. Ze is lid van Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen van grote bedrijven en onderwijsinstellingen en vice-president van dierenorganisatie WSAP.

‘Niet kakelen, maar eieren leggen’ is het motto van deze raspoliticus en -debater, die zijn standpunten niet onder stoelen of banken steekt. Zijn politieke loopbaan begon in 1967 als Kamerlid. In 1971 werd hij fractievoorzitter van de VVD, later minister van Binnenlandse Zaken en vice-premier. Hij is ook ‘De beste premier die Nederland nooit gehad heeft’. Twaalf jaar lang was hij Commissaris der Koningin in Fryslân.

Bekendheid kreeg Harmke Pijpers door het bijzondere karakter dat ze met haar pregnante stem en doordringende vraagstelling gaf aan het VPRO-radioprogramma ‘Het Gebouw’. Later presenteerde ze onder andere het Radio 1-Journaal en het AVRO-kunstprogramma ‘Opium’. Nu is ze geregeld te horen in ‘De Frontlinie’ op BNR Nieuwsradio

Bezoek de website voor alle Hilde Roothart

Ingrid Hoogervorst

Jaap Bron

dr. Hubertus Hoffmann

Ingrid Stoop

Jaap Funnekotter

Hugo Borst

Inma Shara

prof. dr. Jaap Goedegebuure

dr. Hugo Hoeksma

dr. ir. Ionica Smeets

dr. Jaap Jacobs

Hugo van Rhijn

ir. Hans Johan Antoni

Jaap Kiers

Huib Hudig

Achterbosch

dr. Jaap Koelewijn

dr. Huib van den Doel

dr. Irene Foglierini

Jaap Peters

Huib Wursten

Irma van der Wijk

Jaap van Daalen

I

Humor op de werkvloer Huub Stammes Huub van Zwieten mr. Hylke Oldenboom Ian Pearson Ida Haisma Ien van der Pol Iftach Spector Igor Beuker

prof. dr. Wessel Ganzevoort: “Ik werk graag met Speakers Academy® omdat ze erg klantgericht zijn en altijd hun afspraken nakomen. Ze weten bijna altijd een perfecte match te maken tussen de vraag van de klant en het aanbod van Speakers Academy®.”

Jaap van Deurzen prof. dr. Jaap van Duijn Jaap Zijlstra Jac Engelen Jacco Eltingh drs. Jack de Vries dr. Jack Plooij Jack van Gelder dr. Jack van Minden

IJsbrand Chardon

prof. dr. Isaac Getz

prof. dr. Jacob Cohen

Ilja Gort

Isabelle Schuurman

Jacob Klompstra

Ilona Hofstra

prof. dr. Iteke Weeda

Jacob Schoenmaker

Ivan Wolffers

Jacob Spoelstra

Ivar Davids

prof. dr. Jacob van Kokswijk

Iwan Gobel

Jacobine Geel

dr. J.P. Pawliw-Fry

Jacobus Toet

mr. Ina Brouwer Inez Groen drs. Inga Freudenberg Inge Diepman

J

198


Foto: Freekje Groenemans

hanjamaijweggen@speakersacademy.nl

hanswiegel@speakersacademy.nl

harmkepijpers@speakersacademy.nl

Hanja Maij-Weggen

Hans Wiegel

Harmke Pijpers

Voormalig minister van Verkeer en Waterstaat Hanja Maij-Weggen is gepensioneerd als Commissaris der Koningin in Noord-Brabant, maar leidt geenszins een rustig bestaan. Ze is lid van Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen van grote bedrijven en onderwijsinstellingen en vice-president van dierenorganisatie WSAP.

‘Niet kakelen, maar eieren leggen’ is het motto van deze raspoliticus en -debater, die zijn standpunten niet onder stoelen of banken steekt. Zijn politieke loopbaan begon in 1967 als Kamerlid. In 1971 werd hij fractievoorzitter van de VVD, later minister van Binnenlandse Zaken en vice-premier. Hij is ook ‘De beste premier die Nederland nooit gehad heeft’. Twaalf jaar lang was hij Commissaris der Koningin in Fryslân.

Bekendheid kreeg Harmke Pijpers door het bijzondere karakter dat ze met haar pregnante stem en doordringende vraagstelling gaf aan het VPRO-radioprogramma ‘Het Gebouw’. Later presenteerde ze onder andere het Radio 1-Journaal en het AVRO-kunstprogramma ‘Opium’. Nu is ze geregeld te horen in ‘De Frontlinie’ op BNR Nieuwsradio

Bezoek de website voor alle Hilde Roothart

Ingrid Hoogervorst

Jaap Bron

dr. Hubertus Hoffmann

Ingrid Stoop

Jaap Funnekotter

Hugo Borst

Inma Shara

prof. dr. Jaap Goedegebuure

dr. Hugo Hoeksma

dr. ir. Ionica Smeets

dr. Jaap Jacobs

Hugo van Rhijn

ir. Hans Johan Antoni

Jaap Kiers

Huib Hudig

Achterbosch

dr. Jaap Koelewijn

dr. Huib van den Doel

dr. Irene Foglierini

Jaap Peters

Huib Wursten

Irma van der Wijk

Jaap van Daalen

I

Humor op de werkvloer Huub Stammes Huub van Zwieten mr. Hylke Oldenboom Ian Pearson Ida Haisma Ien van der Pol Iftach Spector Igor Beuker

prof. dr. Wessel Ganzevoort: “Ik werk graag met Speakers Academy® omdat ze erg klantgericht zijn en altijd hun afspraken nakomen. Ze weten bijna altijd een perfecte match te maken tussen de vraag van de klant en het aanbod van Speakers Academy®.”

Jaap van Deurzen prof. dr. Jaap van Duijn Jaap Zijlstra Jac Engelen Jacco Eltingh drs. Jack de Vries dr. Jack Plooij Jack van Gelder dr. Jack van Minden

IJsbrand Chardon

prof. dr. Isaac Getz

prof. dr. Jacob Cohen

Ilja Gort

Isabelle Schuurman

Jacob Klompstra

Ilona Hofstra

prof. dr. Iteke Weeda

Jacob Schoenmaker

Ivan Wolffers

Jacob Spoelstra

Ivar Davids

prof. dr. Jacob van Kokswijk

Iwan Gobel

Jacobine Geel

dr. J.P. Pawliw-Fry

Jacobus Toet

mr. Ina Brouwer Inez Groen drs. Inga Freudenberg Inge Diepman

J

198


Foto: Jacqueline Lehmann

Foto: Lonneke Stulen Foto: Pim Evers/Lighthouse

harrievanheck@speakersacademy.nl

hedydancona@speakersacademy.nl

henkdevelde@speakersacademy.nl

Harrie van Heck

drs. Hedy d'Ancona

Henk de Velde

Als een soort verkoopkomiek brengt DrSeelz®, pseudoniem van verkoopdeskundige Harrie van Heck, op humoristische wijze een messcherpe (verkoop)boodschap. Serieuze lezingen over serieuze saleszaken, maar dan op een ludieke wijze gepresenteerd. Dat is zijn handelsmerk.

Televisiemaakster, feministe en PvdA-politica Hedy d’Ancona - ze was staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur - zet zich tegenwoordig met verve in voor de kunst in Amsterdam, het Nederlands Sociaal Forum en kinderen in niet-westerse landen.

De zeezeiler en filosoof begon in 1978 aan zijn eerste wereldreis, die uiteindelijk zeven jaar duurde. Op zijn volgende tocht verbeterde Henk de Velde net niet het wereldrecord solo rond de wereld zeilen. Op zijn derde reis raakte hij vermist en zijn vierde zat vol hindernissen. De Velde, sinds 2011 terug in Nederland, kan er boeiend over schrijven en vertellen.

biografieën en uitgebreide informatie dr. Jacqueline Cramer

dr. Jan Herman Brinks

Jan Timman

drs. Jacqueline Fackeldey

Jan Hilco Frijlink

Jan Tromp

mr. Jacqueline Zuidweg

Jan Jaap van Weering

Jan van den Berg

Jacques Brinkman

Jan Kuipers

Jan van Galen

Jacques d'Ancona

Jan Kuitenbrouwer

Jan van Setten MBA

drs. Jaffe Vink

Jan Lenferink

Jan Vayne

Jake Blok

Jan Mulder

Jan Vermeiren

Jake Meyer

Jan Nekkers

Jan Vos

James Dillon James Keen James Mancham James Randi James Ziegler, CSP Jamie Edwards Jan Bommerez

Jan Willem Sieburgh

Jack van Gelder: “Betrouwbaar, goed georganiseerd sprekersbureau met sympathieke, gekwalificeerde medewerkers. Altijd een plezier om voor te mogen werken.

dr. Jan Bor

drs. Jan Willem van den Boogert Janet Poot Janine Shepherd ir. Janjaap Ruijssenaars Janna Rijpma Janneke Vos

dr. Jan Chr. Vaessen

Jan Pieter Glerum

Janneke Willemse

Jan de Hoop

Jan Pompe

Jan-Paul Rosenberg

Jan den Breejen

Jan Rijkenberg

Jan-Willem Seip

Jan Dijkgraaf

Jan Robben

Jasper Baggerman

dr. Jan Dolák

Jan Roelofs

Jasper Henderson

Jan Eliasson

Jan Scholtes

Jasper van Kuijk

Jan Faber

Jan Stoop

Jasper van Luit

Jan Heemskerk

Jan Storms

prof.Javier Estrada

199


Foto: Jacqueline Lehmann

Foto: Lonneke Stulen Foto: Pim Evers/Lighthouse

harrievanheck@speakersacademy.nl

hedydancona@speakersacademy.nl

henkdevelde@speakersacademy.nl

Harrie van Heck

drs. Hedy d'Ancona

Henk de Velde

Als een soort verkoopkomiek brengt DrSeelz®, pseudoniem van verkoopdeskundige Harrie van Heck, op humoristische wijze een messcherpe (verkoop)boodschap. Serieuze lezingen over serieuze saleszaken, maar dan op een ludieke wijze gepresenteerd. Dat is zijn handelsmerk.

Televisiemaakster, feministe en PvdA-politica Hedy d’Ancona - ze was staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur - zet zich tegenwoordig met verve in voor de kunst in Amsterdam, het Nederlands Sociaal Forum en kinderen in niet-westerse landen.

De zeezeiler en filosoof begon in 1978 aan zijn eerste wereldreis, die uiteindelijk zeven jaar duurde. Op zijn volgende tocht verbeterde Henk de Velde net niet het wereldrecord solo rond de wereld zeilen. Op zijn derde reis raakte hij vermist en zijn vierde zat vol hindernissen. De Velde, sinds 2011 terug in Nederland, kan er boeiend over schrijven en vertellen.

biografieën en uitgebreide informatie dr. Jacqueline Cramer

dr. Jan Herman Brinks

Jan Timman

drs. Jacqueline Fackeldey

Jan Hilco Frijlink

Jan Tromp

mr. Jacqueline Zuidweg

Jan Jaap van Weering

Jan van den Berg

Jacques Brinkman

Jan Kuipers

Jan van Galen

Jacques d'Ancona

Jan Kuitenbrouwer

Jan van Setten MBA

drs. Jaffe Vink

Jan Lenferink

Jan Vayne

Jake Blok

Jan Mulder

Jan Vermeiren

Jake Meyer

Jan Nekkers

Jan Vos

James Dillon James Keen James Mancham James Randi James Ziegler, CSP Jamie Edwards Jan Bommerez

Jan Willem Sieburgh

Jack van Gelder: “Betrouwbaar, goed georganiseerd sprekersbureau met sympathieke, gekwalificeerde medewerkers. Altijd een plezier om voor te mogen werken.

dr. Jan Bor

drs. Jan Willem van den Boogert Janet Poot Janine Shepherd ir. Janjaap Ruijssenaars Janna Rijpma Janneke Vos

dr. Jan Chr. Vaessen

Jan Pieter Glerum

Janneke Willemse

Jan de Hoop

Jan Pompe

Jan-Paul Rosenberg

Jan den Breejen

Jan Rijkenberg

Jan-Willem Seip

Jan Dijkgraaf

Jan Robben

Jasper Baggerman

dr. Jan Dolák

Jan Roelofs

Jasper Henderson

Jan Eliasson

Jan Scholtes

Jasper van Kuijk

Jan Faber

Jan Stoop

Jasper van Luit

Jan Heemskerk

Jan Storms

prof.Javier Estrada

199


Foto: Evert Jan Daniels

Foto: Evert Jan Daniels

Foto: Ben Kleyn

henkjansmits@speakersacademy.nl

hermandenblijker@speakersacademy.nl

igorbeuker@speakersacademy.nl

Henkjan Smits

Herman den Blijker

Igor Beuker

Na een carrière in de muziek krijgt Henkjan Smits in 2002 bekendheid als juryvoorzitter van ‘Idols’ en later ‘X-Factor’. Bij SBS 6 maakt hij vervolgens programma’s met Tooske Ragas, voor hij in 2012 terugkeert naar RTL 4. Henkjan verzorgt lezingen en workshops voor het bedrijfsleven en treedt geregeld op als dagvoorzitter.

De immer sigaren rokende chefkok staat bekend om zijn directe Rotterdamse mentaliteit. Naast het runnen van zijn restaurant Las Palmas in Rotterdam, presenteert Herman den Blijker diverse televisieprogramma’s voor RTL 4, waarin hij vaak mensen helpt en van advies voorziet die met hun horecabedrijf in de problemen zijn geraakt.

Top 10-trendanalist en -realist Igor Beuker is een veelgevraagd spreker op nationale en internationale congressen. Als erkend marketingexpert en innovator heeft hij de afgelopen jaren vele grote bedrijven zijn visie meegegeven op de rol van merken in het digitale tijdperk. Tijdens marketingcongressen treedt Beuker geregeld op als dagvoorzitter.

Bezoek de website voor alle Jean Audouze

Jeroen Busscher

drs. Jitske Kramer

prof. dr. Jean Baechler

Jeroen de Flander

Jo De Poorter

prof. dr. Jean Dermine

Jeroen Duijvestijn

Jo Gambi

Jean van Vugt

Jeroen Gort

mr. Job Knoester

dr. Jean-Christophe Victor

prof. drs.Jeroen Smit

Jochem Uytdehaage

prof. dr. Jean-Claude Larreche

Jeroen Smits

Joe Goldiamond

dr. Jean-Claude Morand

Jeroen Stomphorst

Joe Pequerrucho

Jeanet Bathoorn

Jeroen Swolfs

prof. dr. Joël de Rosnay

dr. Jean-François Rischard

Jeroen van Merwijk

Joep Everts

Jean-Paul Close

dr. Joep Schrijvers

Ilja Gort:

dr. Jean-Philippe Bouchaud Jef Staes mr. Jef Vermassen prof. dr. Jeff Gaspersz Jeff Jarvis

“Passie voor het vak en professionaliteit. Speakers Academy® is de Rolls Royce onder de sprekersbureaus.”

dr. Jelle Dijkstra

Joep van Deudekom dr. Johan Boudewijns Johan Bruyneel Johan Cahuzak Johan Doesburg Johan Langelaar

Jelle Kuiper

prof. dr. Jérôme Creel

dr. Johan Oldenkamp

Jelte Sondij

Jerre Maas

John Amatt

prof.Jem Bendell

Jessica van Rijn

John de Wolf

Jeremy Paxman

Jet Sol

John Grant

Jeremy Rifkin

Jhanna Houweling

prof.John Gray

Jeroen Bertrams

Jim Carroll

John Hertogh

Jeroen Bik

Jim Rogers

prof.John Kotter

Jeroen Boschma

Jim Stolze

John Lanting

200


Foto: Evert Jan Daniels

Foto: Evert Jan Daniels

Foto: Ben Kleyn

henkjansmits@speakersacademy.nl

hermandenblijker@speakersacademy.nl

igorbeuker@speakersacademy.nl

Henkjan Smits

Herman den Blijker

Igor Beuker

Na een carrière in de muziek krijgt Henkjan Smits in 2002 bekendheid als juryvoorzitter van ‘Idols’ en later ‘X-Factor’. Bij SBS 6 maakt hij vervolgens programma’s met Tooske Ragas, voor hij in 2012 terugkeert naar RTL 4. Henkjan verzorgt lezingen en workshops voor het bedrijfsleven en treedt geregeld op als dagvoorzitter.

De immer sigaren rokende chefkok staat bekend om zijn directe Rotterdamse mentaliteit. Naast het runnen van zijn restaurant Las Palmas in Rotterdam, presenteert Herman den Blijker diverse televisieprogramma’s voor RTL 4, waarin hij vaak mensen helpt en van advies voorziet die met hun horecabedrijf in de problemen zijn geraakt.

Top 10-trendanalist en -realist Igor Beuker is een veelgevraagd spreker op nationale en internationale congressen. Als erkend marketingexpert en innovator heeft hij de afgelopen jaren vele grote bedrijven zijn visie meegegeven op de rol van merken in het digitale tijdperk. Tijdens marketingcongressen treedt Beuker geregeld op als dagvoorzitter.

Bezoek de website voor alle Jean Audouze

Jeroen Busscher

drs. Jitske Kramer

prof. dr. Jean Baechler

Jeroen de Flander

Jo De Poorter

prof. dr. Jean Dermine

Jeroen Duijvestijn

Jo Gambi

Jean van Vugt

Jeroen Gort

mr. Job Knoester

dr. Jean-Christophe Victor

prof. drs.Jeroen Smit

Jochem Uytdehaage

prof. dr. Jean-Claude Larreche

Jeroen Smits

Joe Goldiamond

dr. Jean-Claude Morand

Jeroen Stomphorst

Joe Pequerrucho

Jeanet Bathoorn

Jeroen Swolfs

prof. dr. Joël de Rosnay

dr. Jean-François Rischard

Jeroen van Merwijk

Joep Everts

Jean-Paul Close

dr. Joep Schrijvers

Ilja Gort:

dr. Jean-Philippe Bouchaud Jef Staes mr. Jef Vermassen prof. dr. Jeff Gaspersz Jeff Jarvis

“Passie voor het vak en professionaliteit. Speakers Academy® is de Rolls Royce onder de sprekersbureaus.”

dr. Jelle Dijkstra

Joep van Deudekom dr. Johan Boudewijns Johan Bruyneel Johan Cahuzak Johan Doesburg Johan Langelaar

Jelle Kuiper

prof. dr. Jérôme Creel

dr. Johan Oldenkamp

Jelte Sondij

Jerre Maas

John Amatt

prof.Jem Bendell

Jessica van Rijn

John de Wolf

Jeremy Paxman

Jet Sol

John Grant

Jeremy Rifkin

Jhanna Houweling

prof.John Gray

Jeroen Bertrams

Jim Carroll

John Hertogh

Jeroen Bik

Jim Rogers

prof.John Kotter

Jeroen Boschma

Jim Stolze

John Lanting

200


jackvangelder@speakersacademy.nl

jacquelinecramer@speakersacademy.nl

janvansetten@speakersacademy.nl

Jack van Gelder

dr. Jacqueline Cramer

Jan van Setten MBA

Jack van Gelder is sinds 1972 in dienst van de TROS en werd vier jaar later ook sportverslaggever bij de NOS. Hij presenteert op zondagavond ‘Studio Voetbal’ en voor ‘Studio Sport’ onder meer studio-uitzendingen rond de Champions League-wedstrijden en verzorgt voor ‘Langs de Lijn’ het radiocommentaar bij belangrijke voetbalmatches.

De vroegere minister van VROM (BalkenendeIV) maakt zich al haar leven lang hard voor een beter milieu. Eerst als activiste, later als wetenschapper, daarna als minister en nu als hoogleraar innoveren aan de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht en directeur van het Utrechtse Centrum voor Aarde en Duurzaamheid.

Jan van Setten MBA is mede-oprichter van de Business Innovation Group (BIG) Unlimited. Hij is een veelgevraagd spreker en managementcoach op de terreinen strategie, commercie en organisatieverandering. Van Setten heeft een jarenlange ervaring als algemeen en commercieel manager van verschillende grote organisaties.

biografieën en uitgebreide informatie John Stetson

Jorrit van de Walle

Joshua Livestro

John van den Heuvel

dr. Jos Ahlers

Josje Kuenen

John van Zweden

Jos Boonstra

Joska Zinkweg

prof.John Videler

drs. Jos Burgers RM

Juan Baixeras PhD

John Vijlbrief

Jos M.C. Plas

Judith Uyterlinde

Johnny Kingdom

Jos van der Vegt

Judith Webber

Jojanneke van den Berge

Jos Verveen

Jules Deelder

Jolanda Holwerda Jolanda Linschooten dr. Jonas Ridderstråle Jonas van der Vlugt Joop Alberda Joop Braakhekke Joop Hazenberg Joop Hiele Joost de Vries Joost Douma drs. Joost Eerdmans

Charles Groenhuijsen: “Elke keer als ik voor Speakers Academy® optreed tref ik een aandachtig en intelligent publiek. Dat maakt het voor mij als spreker zoveel leuker en uitdagender. Stel je voor dat je voor een zaal staat die alles voor zoete koek slikt of vervalt in oppervlakkige kritiek. Ik houd van een scherp debat. Daar leren spreker en toehoorders van. Dank aan Speakers Academy® dat daarvoor een mooi platform biedt.”

Joost Hage

Jules Kortenhorst

K

Jur Raatjes Jurgen Appelo drs. Justien Marseille Kaat Exterbille dr. Kaj Morel dr. Kamari Maxine Clarke Karel de Rooij (Mini & Maxi) Karel Hubert Karel van de Graaf Karen Armstrong Kari Herbert

Msc Joost Jolink

Joschka Fischer

Karin Bruers

Joost Kramer

prof. dr. Josep Tàpies

Karin Giphart

drs. Joost Lagendijk

Joseph E. Stiglitz

Karl Ude-Martinez

Joost Pollmann

Joseph Roevens PhD

Kasper Klaarenbeek

Joris Lutz

drs. Josette Dijkhuizen

Kate Sturgess

201


jackvangelder@speakersacademy.nl

jacquelinecramer@speakersacademy.nl

janvansetten@speakersacademy.nl

Jack van Gelder

dr. Jacqueline Cramer

Jan van Setten MBA

Jack van Gelder is sinds 1972 in dienst van de TROS en werd vier jaar later ook sportverslaggever bij de NOS. Hij presenteert op zondagavond ‘Studio Voetbal’ en voor ‘Studio Sport’ onder meer studio-uitzendingen rond de Champions League-wedstrijden en verzorgt voor ‘Langs de Lijn’ het radiocommentaar bij belangrijke voetbalmatches.

De vroegere minister van VROM (BalkenendeIV) maakt zich al haar leven lang hard voor een beter milieu. Eerst als activiste, later als wetenschapper, daarna als minister en nu als hoogleraar innoveren aan de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht en directeur van het Utrechtse Centrum voor Aarde en Duurzaamheid.

Jan van Setten MBA is mede-oprichter van de Business Innovation Group (BIG) Unlimited. Hij is een veelgevraagd spreker en managementcoach op de terreinen strategie, commercie en organisatieverandering. Van Setten heeft een jarenlange ervaring als algemeen en commercieel manager van verschillende grote organisaties.

biografieën en uitgebreide informatie John Stetson

Jorrit van de Walle

Joshua Livestro

John van den Heuvel

dr. Jos Ahlers

Josje Kuenen

John van Zweden

Jos Boonstra

Joska Zinkweg

prof.John Videler

drs. Jos Burgers RM

Juan Baixeras PhD

John Vijlbrief

Jos M.C. Plas

Judith Uyterlinde

Johnny Kingdom

Jos van der Vegt

Judith Webber

Jojanneke van den Berge

Jos Verveen

Jules Deelder

Jolanda Holwerda Jolanda Linschooten dr. Jonas Ridderstråle Jonas van der Vlugt Joop Alberda Joop Braakhekke Joop Hazenberg Joop Hiele Joost de Vries Joost Douma drs. Joost Eerdmans

Charles Groenhuijsen: “Elke keer als ik voor Speakers Academy® optreed tref ik een aandachtig en intelligent publiek. Dat maakt het voor mij als spreker zoveel leuker en uitdagender. Stel je voor dat je voor een zaal staat die alles voor zoete koek slikt of vervalt in oppervlakkige kritiek. Ik houd van een scherp debat. Daar leren spreker en toehoorders van. Dank aan Speakers Academy® dat daarvoor een mooi platform biedt.”

Joost Hage

Jules Kortenhorst

K

Jur Raatjes Jurgen Appelo drs. Justien Marseille Kaat Exterbille dr. Kaj Morel dr. Kamari Maxine Clarke Karel de Rooij (Mini & Maxi) Karel Hubert Karel van de Graaf Karen Armstrong Kari Herbert

Msc Joost Jolink

Joschka Fischer

Karin Bruers

Joost Kramer

prof. dr. Josep Tàpies

Karin Giphart

drs. Joost Lagendijk

Joseph E. Stiglitz

Karl Ude-Martinez

Joost Pollmann

Joseph Roevens PhD

Kasper Klaarenbeek

Joris Lutz

drs. Josette Dijkhuizen

Kate Sturgess

201


Foto: Phil Nijhuis

Foto: Nico Kroon

johnvandenheuvel@speakersacademy.nl

joosteerdmans@speakersacademy.nl

karelvandegraaf@speakersacademy.nl

John van den Heuvel

drs. Joost Eerdmans

Karel van de Graaf

Misdaadverslaggever John van den Heuvel is begonnen bij De Telegraaf, maar schrijft inmiddels ook boeken en maakt spraakmakende televisieprogramma’s. Eind 2012 is bij RTL 4 de serie ‘Ontvoerd’ begonnen, waarin hij ontvoerde kinderen probeert terug te halen naar Nederland. Van den Heuvel verzorgt lezingen over misdaad, politie, justitie en veiligheid.

Sinds 2009 is Joost Eerdmans, die tot september 2006 behoorde tot de Tweede Kamerfractie van de LPF, wethouder namens Leefbaar Capelle in Capelle aan den IJssel. Bovendien is hij o.a. voorzitter van het Burgercomité tegen Onrecht. Sinds september 2011 presenteert hij het opinieprogramma ‘Avondspits’ op de radio voor WNL.

Vanaf 1969 heeft Karel van de Graaf talloze radio- en televisieprogramma’s gepresenteerd. In 2006 verliet hij de omroep om directeur bedrijfscommunicatie te worden bij een snel groeiend bedrijf in duurzame energie. Als spreker levert van de Graaf nu een verbazingwekkend verhaal over de noodzaak van wereldwijde duurzame energievoorziening.

Bezoek de website voor alle dr. Katharina Balazs

Klaas Wilting

ir. Laetitia Smits van Oyen MBA

Katinka Baehr

Koop Geersing

Lambèr Royakkers

Katja Gruijters

Koos de Wilt

Lauren Verster

Katja Römer-Schuurman

Koos Groenewoud

Laurence de la Ferrière

ir. Katja Staartjes

drs. Krijn de Best

Laurens Spanjersberg

Kees Hoogeveen

Krijn Schuurman

Laurent Combalbert

Kees Jansma

prof. dr. Kris Deschouwer

Laurent Tylski

prof. dr. Kees Klinkhamer

dr. Kris Verburgh

Laurent Vibert

Kees Maas Kees Marcelis Kees Romkes Kees van Kaam MBA Keith R. McFarland Ken Hames dr. Kevin Clancy prof.Kimio Kase

Laurien Hessels

Roelof Hemmen: “Ik werk graag met Speakers Academy®. Een grote naam in de business, misschien wel de grootste. Professionals. Komen niet met onzin; weten welke klus voor welke spreker geschikt is en welke niet. En het zijn fijne mensen!”

Kirsten van den Hul

prof.Lawrence Krauss Lawrence Leyton Leaders Against Routine BV Leen Zevenbergen Lenette van Dongen Lenie 't Hart dr.Lenny Vulperhorst Leo de Later

Kirsten van der Kolk

Kriss Akabusi

Leo Dijkgraaf

Kirsten Verdel

Kristel Groenenboom

prof. dr. Léon de Caluwé

prof. dr. Kishore Mahbubani dr. Kjell Nordström Klaas Drupsteen Klaas Weima Klaas Wigboldus

L

Kristina Kausch

Leon de Winter

prof. dr. Kwaku

Leon Verdonschot

Atuahene-Gima

Leonard Ornstein

Kyle MacDonald

Leontine Vreeke

Kyungsoo Kim

Lex Bubbers MSc.

202


Foto: Phil Nijhuis

Foto: Nico Kroon

johnvandenheuvel@speakersacademy.nl

joosteerdmans@speakersacademy.nl

karelvandegraaf@speakersacademy.nl

John van den Heuvel

drs. Joost Eerdmans

Karel van de Graaf

Misdaadverslaggever John van den Heuvel is begonnen bij De Telegraaf, maar schrijft inmiddels ook boeken en maakt spraakmakende televisieprogramma’s. Eind 2012 is bij RTL 4 de serie ‘Ontvoerd’ begonnen, waarin hij ontvoerde kinderen probeert terug te halen naar Nederland. Van den Heuvel verzorgt lezingen over misdaad, politie, justitie en veiligheid.

Sinds 2009 is Joost Eerdmans, die tot september 2006 behoorde tot de Tweede Kamerfractie van de LPF, wethouder namens Leefbaar Capelle in Capelle aan den IJssel. Bovendien is hij o.a. voorzitter van het Burgercomité tegen Onrecht. Sinds september 2011 presenteert hij het opinieprogramma ‘Avondspits’ op de radio voor WNL.

Vanaf 1969 heeft Karel van de Graaf talloze radio- en televisieprogramma’s gepresenteerd. In 2006 verliet hij de omroep om directeur bedrijfscommunicatie te worden bij een snel groeiend bedrijf in duurzame energie. Als spreker levert van de Graaf nu een verbazingwekkend verhaal over de noodzaak van wereldwijde duurzame energievoorziening.

Bezoek de website voor alle dr. Katharina Balazs

Klaas Wilting

ir. Laetitia Smits van Oyen MBA

Katinka Baehr

Koop Geersing

Lambèr Royakkers

Katja Gruijters

Koos de Wilt

Lauren Verster

Katja Römer-Schuurman

Koos Groenewoud

Laurence de la Ferrière

ir. Katja Staartjes

drs. Krijn de Best

Laurens Spanjersberg

Kees Hoogeveen

Krijn Schuurman

Laurent Combalbert

Kees Jansma

prof. dr. Kris Deschouwer

Laurent Tylski

prof. dr. Kees Klinkhamer

dr. Kris Verburgh

Laurent Vibert

Kees Maas Kees Marcelis Kees Romkes Kees van Kaam MBA Keith R. McFarland Ken Hames dr. Kevin Clancy prof.Kimio Kase

Laurien Hessels

Roelof Hemmen: “Ik werk graag met Speakers Academy®. Een grote naam in de business, misschien wel de grootste. Professionals. Komen niet met onzin; weten welke klus voor welke spreker geschikt is en welke niet. En het zijn fijne mensen!”

Kirsten van den Hul

prof.Lawrence Krauss Lawrence Leyton Leaders Against Routine BV Leen Zevenbergen Lenette van Dongen Lenie 't Hart dr.Lenny Vulperhorst Leo de Later

Kirsten van der Kolk

Kriss Akabusi

Leo Dijkgraaf

Kirsten Verdel

Kristel Groenenboom

prof. dr. Léon de Caluwé

prof. dr. Kishore Mahbubani dr. Kjell Nordström Klaas Drupsteen Klaas Weima Klaas Wigboldus

L

Kristina Kausch

Leon de Winter

prof. dr. Kwaku

Leon Verdonschot

Atuahene-Gima

Leonard Ornstein

Kyle MacDonald

Leontine Vreeke

Kyungsoo Kim

Lex Bubbers MSc.

202


katjaromerschuurman@speakersacademy.nl

leondecaluwe@speakersacademy.nl

richardenliekelamb@speakersacademy.nl

Katja Römer-Schuurman

prof. dr. Léon de Caluwé

Lieke en drs. ing. Richard Lamb

De actrice, presentatrice en zangeres, die bekend werd door ‘Goede tijden slechte tijden’, heeft in 2012 in twee films gespeeld: ‘Black out’ en ‘De club van lelijke kinderen’. Haar filmdebuut was in ‘De kleine zeemeermin’, op tv viel ze op in de dramaserie ‘S!ngle’. De sociaal bewogen Schuurman was ook betrokken bij documentaires.

Prof. De Caluwé is deeltijdhoogleraar Advieskunde en leidt het Centre for Research in Consultancy, dat onderzoek doet naar de rol, interventies en effectiviteit van de organisatieadviseur. Hij heeft de gaming-methode ontwikkeld, die vaak wordt vaak gebruikt bij complexe besluitvorming. Daarnaast is hij de bedenker van het kleurenmodel voor veranderen.

Lieke en Richard zijn samen eigenaar van Bureau Trendwatcher.com, dat zich richt op trends en innovaties. Zij houdt zich als trendwatcher, spreker en dagvoorzitter bezig met de veranderingen in de maatschappij en de invloed daarvan op de verschillende sectoren en branches. Hij is vakkundig spreker, dagvoorzitter en brainstormmoderator.

biografieën en uitgebreide informatie prof.Li Zhang Lianne Vorstenbosch Lidewy Hendriks Lieke Lamb Lieke van Lexmond Lieke Vogels Liesbeth Hop Liesbeth Staats Lila Azam Zanganeh Lisa Portengen Lisette Thooft drs. Lizet van Triet Lode Broekman Lodewijk van der Peet dr. Loek van Kesteren Lorraine Vesterink Louis Cornelisse mr. Lousewies van der Laan Luc de Brabandère

M

Ludo Daems

Maarten van der Weijden

prof. dr. Luigi van Leeuwen

prof. dr. Maarten van Rossem

prof.Luis Huete

Maarten Zweers

Maarten Bouwhuis

Maartje Hofhuis

Maarten Colijn

Mabel Nummerdor

Maarten Corbijn

Mabel van den Dungen

Astrid Joosten: “Speakers Academy® zorgt niet alleen voor de juiste spreker voor de klant, maar zorgt ook goed voor ons, de sprekers. Afspraken worden op papier gezet, werkbespreking met de opdrachtgever wordt goed geregeld. Een paar dagen voor de bijeenkomst wordt nog eens gebeld of alle informatie binnen is etc. Vanuit hun kantoor in Rotterdam weten zij wat er speelt en leven zij mee. Zo kan ik als dagvoorzitter mijn kwaliteit leveren met hun ondersteuning.”

Luc van Bussel

drs. Madeleine Wardenaar Magnus Lindkvist MSc drs. Maja Gadourek Maja van der Zijden Major Phil Ashby prof. dr. Malaika Brengman Malinca Verwiel prof. dr. Manfred Kets de Vries Manon Ossevoort Manon Thomas drs. Manu De Bruyn drs. Marc Brookhuis ir. Marc Cornelissen Marc de Hond

drs. Lucas Schröder

Maarten de Jong

Marc Duijndam

Lucas Simons

Maarten Ducrot

dr. Marc Faber

dr. Lucas van Gerwen

Maarten Pathuis

Marc Knaepen

Lucy Alexander

Maarten Spanjer

Marc Korse

203


katjaromerschuurman@speakersacademy.nl

leondecaluwe@speakersacademy.nl

richardenliekelamb@speakersacademy.nl

Katja Römer-Schuurman

prof. dr. Léon de Caluwé

Lieke en drs. ing. Richard Lamb

De actrice, presentatrice en zangeres, die bekend werd door ‘Goede tijden slechte tijden’, heeft in 2012 in twee films gespeeld: ‘Black out’ en ‘De club van lelijke kinderen’. Haar filmdebuut was in ‘De kleine zeemeermin’, op tv viel ze op in de dramaserie ‘S!ngle’. De sociaal bewogen Schuurman was ook betrokken bij documentaires.

Prof. De Caluwé is deeltijdhoogleraar Advieskunde en leidt het Centre for Research in Consultancy, dat onderzoek doet naar de rol, interventies en effectiviteit van de organisatieadviseur. Hij heeft de gaming-methode ontwikkeld, die vaak wordt vaak gebruikt bij complexe besluitvorming. Daarnaast is hij de bedenker van het kleurenmodel voor veranderen.

Lieke en Richard zijn samen eigenaar van Bureau Trendwatcher.com, dat zich richt op trends en innovaties. Zij houdt zich als trendwatcher, spreker en dagvoorzitter bezig met de veranderingen in de maatschappij en de invloed daarvan op de verschillende sectoren en branches. Hij is vakkundig spreker, dagvoorzitter en brainstormmoderator.

biografieën en uitgebreide informatie prof.Li Zhang Lianne Vorstenbosch Lidewy Hendriks Lieke Lamb Lieke van Lexmond Lieke Vogels Liesbeth Hop Liesbeth Staats Lila Azam Zanganeh Lisa Portengen Lisette Thooft drs. Lizet van Triet Lode Broekman Lodewijk van der Peet dr. Loek van Kesteren Lorraine Vesterink Louis Cornelisse mr. Lousewies van der Laan Luc de Brabandère

M

Ludo Daems

Maarten van der Weijden

prof. dr. Luigi van Leeuwen

prof. dr. Maarten van Rossem

prof.Luis Huete

Maarten Zweers

Maarten Bouwhuis

Maartje Hofhuis

Maarten Colijn

Mabel Nummerdor

Maarten Corbijn

Mabel van den Dungen

Astrid Joosten: “Speakers Academy® zorgt niet alleen voor de juiste spreker voor de klant, maar zorgt ook goed voor ons, de sprekers. Afspraken worden op papier gezet, werkbespreking met de opdrachtgever wordt goed geregeld. Een paar dagen voor de bijeenkomst wordt nog eens gebeld of alle informatie binnen is etc. Vanuit hun kantoor in Rotterdam weten zij wat er speelt en leven zij mee. Zo kan ik als dagvoorzitter mijn kwaliteit leveren met hun ondersteuning.”

Luc van Bussel

drs. Madeleine Wardenaar Magnus Lindkvist MSc drs. Maja Gadourek Maja van der Zijden Major Phil Ashby prof. dr. Malaika Brengman Malinca Verwiel prof. dr. Manfred Kets de Vries Manon Ossevoort Manon Thomas drs. Manu De Bruyn drs. Marc Brookhuis ir. Marc Cornelissen Marc de Hond

drs. Lucas Schröder

Maarten de Jong

Marc Duijndam

Lucas Simons

Maarten Ducrot

dr. Marc Faber

dr. Lucas van Gerwen

Maarten Pathuis

Marc Knaepen

Lucy Alexander

Maarten Spanjer

Marc Korse

203


Foto: Casper Rila

Foto: Enith Stenhuys

margrietsitskoorn@speakersacademy.nl

mariavanderhoeven@speakersacademy.nl

mariannezwagerman@speakersacademy.nl

prof. dr. Margriet Sitskoorn

Maria van der Hoeven

Marianne Zwagerman

Psychologe Margriet Sitskoorn is gepromoveerd op onderzoek naar de manier waarop baby’s de interactie tussen objecten waarnemen. Als hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Universiteit van Tilburg richt haar onderzoek zich op de relatie tussen hersenen en gedrag. Ze is auteur van de bestseller ‘Het maakbare brein’.

Maria van der Hoeven, oud-minister van OCW en Economische Zaken, heeft altijd al interesse gehad in energie. Sinds september 2011 is ze directeur van het Internationaal Energie Agentschap in Parijs. Ze is onder meer verantwoordelijk voor het vrijgeven van extra olievoorraden bij serieuze bedreigingen van de olieaanvoer.

De voormalige topvrouw van de Telegraaf Media Groep en mede-oprichter van de omroep PowNed, heeft haar ervaringen opgeschreven in het boek ‘Een webshop is geen carrière – ontsnap uit het mutsenparadijs’, gericht op vrouwen die weten waar ze naartoe willen en wier doddigheid hen daarbij helpt.

Bezoek de website voor alle Marc Lammers

Margreet Fogteloo

mr. Marijn de Koning

prof. dr. Marc le Menestrel

Margriet Hermans

Marina Kooistra

Marc Sluszny

prof. dr. Margriet Sitskoorn

drs. Marinus Knoope

dr. Marc van der Erve

Margriet Vroomans

Mario Turchetta

Marc van der Linden

Mari Carmen Oudendijk

Mario van der Ende

Marc van Eck

Maria Henneman

Marion Clignet

Marcel Bullinga

Maria van der Hoeven

Marion Kamp

Marcel Coltof

Marianne van den Anker

Mariska Hulscher

prof. dr. Marcel Creemers

Marianne van Leeuwen

Marja Groen

drs. Marcel Crok drs. Marcel Knotter Marcel Rözer Marcel Speller Marcel ten Hooven

Marja Pruis

Helga van Leur: “Speakers Academy® regelt datgene waar u behoefte aan heeft!”

dr. ir. Marcel Wanrooy

Marja Ruigrok Marjet Rutten drs. Marjet van Zuijlen Marjo Hoedemaker Marjolijn Uitzinger

Marcella Boerma

Marianne Zwagerman

Mark Huizinga

Marcella Mesker

Marie Anne Borst

prof. dr. Mark Keane

Marco Bevolo

drs. Marie-Anne Simons en

prof. dr. Mark Nelissen

dr. Marco de Witte

Jan-Guus Waldorp MA

Mark Schalekamp

prof. dr. Marco Dorigo

dr. Marie-Claude Sicard

Marko Koers

Marco van Hout

Marieke Henselmans

Marlayne Sahupala

Marenthe Hupkes

drs. Marieke van der Werf

Marleen Brants

Marga van Praag

Marielle Bordewijk

Marlies Dekkers

Margot Ribberink

Marijke Huisman

ir. Marlon Huysmans

204


Foto: Casper Rila

Foto: Enith Stenhuys

margrietsitskoorn@speakersacademy.nl

mariavanderhoeven@speakersacademy.nl

mariannezwagerman@speakersacademy.nl

prof. dr. Margriet Sitskoorn

Maria van der Hoeven

Marianne Zwagerman

Psychologe Margriet Sitskoorn is gepromoveerd op onderzoek naar de manier waarop baby’s de interactie tussen objecten waarnemen. Als hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Universiteit van Tilburg richt haar onderzoek zich op de relatie tussen hersenen en gedrag. Ze is auteur van de bestseller ‘Het maakbare brein’.

Maria van der Hoeven, oud-minister van OCW en Economische Zaken, heeft altijd al interesse gehad in energie. Sinds september 2011 is ze directeur van het Internationaal Energie Agentschap in Parijs. Ze is onder meer verantwoordelijk voor het vrijgeven van extra olievoorraden bij serieuze bedreigingen van de olieaanvoer.

De voormalige topvrouw van de Telegraaf Media Groep en mede-oprichter van de omroep PowNed, heeft haar ervaringen opgeschreven in het boek ‘Een webshop is geen carrière – ontsnap uit het mutsenparadijs’, gericht op vrouwen die weten waar ze naartoe willen en wier doddigheid hen daarbij helpt.

Bezoek de website voor alle Marc Lammers

Margreet Fogteloo

mr. Marijn de Koning

prof. dr. Marc le Menestrel

Margriet Hermans

Marina Kooistra

Marc Sluszny

prof. dr. Margriet Sitskoorn

drs. Marinus Knoope

dr. Marc van der Erve

Margriet Vroomans

Mario Turchetta

Marc van der Linden

Mari Carmen Oudendijk

Mario van der Ende

Marc van Eck

Maria Henneman

Marion Clignet

Marcel Bullinga

Maria van der Hoeven

Marion Kamp

Marcel Coltof

Marianne van den Anker

Mariska Hulscher

prof. dr. Marcel Creemers

Marianne van Leeuwen

Marja Groen

drs. Marcel Crok drs. Marcel Knotter Marcel Rözer Marcel Speller Marcel ten Hooven

Marja Pruis

Helga van Leur: “Speakers Academy® regelt datgene waar u behoefte aan heeft!”

dr. ir. Marcel Wanrooy

Marja Ruigrok Marjet Rutten drs. Marjet van Zuijlen Marjo Hoedemaker Marjolijn Uitzinger

Marcella Boerma

Marianne Zwagerman

Mark Huizinga

Marcella Mesker

Marie Anne Borst

prof. dr. Mark Keane

Marco Bevolo

drs. Marie-Anne Simons en

prof. dr. Mark Nelissen

dr. Marco de Witte

Jan-Guus Waldorp MA

Mark Schalekamp

prof. dr. Marco Dorigo

dr. Marie-Claude Sicard

Marko Koers

Marco van Hout

Marieke Henselmans

Marlayne Sahupala

Marenthe Hupkes

drs. Marieke van der Werf

Marleen Brants

Marga van Praag

Marielle Bordewijk

Marlies Dekkers

Margot Ribberink

Marijke Huisman

ir. Marlon Huysmans

204


Foto: Marcel Krijger

mariskahulscher@speakersacademy.nl

mauricedehond@speakersacademy.nl

mauritshendriks@speakersacademy.nl

mr. Mariska Hulscher

drs. Maurice de Hond

Maurits Hendriks

Na haar loopbaan als televisiepresentatrice voor de NCRV en RTL, werkt Mariska Hulscher alweer enige jaren als columniste en coach gespecialiseerd in relatie- en scheidingsbegeleiding. Haar eerste coachingboek ‘Ja, ik wil!' is in 2009 verschenen. Hulscher heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit Leiden.

Hij houdt zich al sinds 1976 bezig met verkiezingsonderzoek en tegenwoordig kent iedereen de rol die de polls van Maurice de Hond spelen. In 2002 heeft hij een opiniepanel opgezet, waarmee actuele ontwikkelingen zijn te volgen. Hij is betrokken bij vernieuwingsprojecten op het terrein van technologie en media.

In december 2008 werd de internationaal geschoolde en succesvolle hockeycoach Maurits Hendriks opvolger van Charles van Commenée als technisch directeur van sportkoepel NOC*NSF en chef de mission voor de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen. Zelf is hij ooit doelman geweest van DKS in Enschede.

Bezoek de website voor alle prof. dr. Martha Nussbaum

dr. Maurice de Valk MA

prof.Michael Yaziji

Martien van Winden

Maurits Hendriks

ir. Michel Baars

Martijn Sanders

Max van den Burg

Michel Bouts

Martijn van den Bergh

Max Wildschut

Michel Houellebecq

Martijn van Osch

dr. Mei Li Vos

Michel Lukkien

Martijn Vroemen

Meijke van Herwijnen

Michel Mol

drs. Martijn Wijngaards

prof. dr. Melchior Wathelet

Michel Schaeffer

Martin Astley

Menno Beker

Michel Schuurman

Martin de Haan Martin Dessing Martin Gaus Martin Lindstrom Martin van Creveld Martin van Pernis mr. Martin Zijlstra Martina Navrátilová

Frènk van der Linden: “Als interviewer/presentator streef ik al dertig jaar naar een combinatie van diepgang en divertissement. Bij Speakers Academy® blijken inhoud en joie de vivre elkaar niet uit te sluiten, integendeel. Daarom voel ik me bijzonder thuis.”

drs. Math Osseforth

dr. Michel Volle prof. dr. Michèle Sarde mr. Michiel Bicker Caarten Michiel Borstlap Michiel Hötte Michiel Schoemaker PhD prof.Michiel van den Broeke Michiel Vos ir. Mickey Huibregtsen

prof. dr. Mathieu Weggeman

Menno Prins

Midas Dekkers

dr. Mathijs Bouman

Menno Thijssen

Miek Pot

Matthias Meijer

Merlijn Twaalfhoven

MiER

drs. Matthijn de Boer

prof. dr. Michael Braungart

Mik Borsten

Maud Fontenoy

Michael Ignatieff

drs. Mike Hoogveld

Maureen du Toit

Michael Mansfield QC

dr. Mike Stroud

drs. Maurice de Hond

Michael Tchong

prof. dr. Mike Thompson

205


Foto: Marcel Krijger

mariskahulscher@speakersacademy.nl

mauricedehond@speakersacademy.nl

mauritshendriks@speakersacademy.nl

mr. Mariska Hulscher

drs. Maurice de Hond

Maurits Hendriks

Na haar loopbaan als televisiepresentatrice voor de NCRV en RTL, werkt Mariska Hulscher alweer enige jaren als columniste en coach gespecialiseerd in relatie- en scheidingsbegeleiding. Haar eerste coachingboek ‘Ja, ik wil!' is in 2009 verschenen. Hulscher heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit Leiden.

Hij houdt zich al sinds 1976 bezig met verkiezingsonderzoek en tegenwoordig kent iedereen de rol die de polls van Maurice de Hond spelen. In 2002 heeft hij een opiniepanel opgezet, waarmee actuele ontwikkelingen zijn te volgen. Hij is betrokken bij vernieuwingsprojecten op het terrein van technologie en media.

In december 2008 werd de internationaal geschoolde en succesvolle hockeycoach Maurits Hendriks opvolger van Charles van Commenée als technisch directeur van sportkoepel NOC*NSF en chef de mission voor de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen. Zelf is hij ooit doelman geweest van DKS in Enschede.

Bezoek de website voor alle prof. dr. Martha Nussbaum

dr. Maurice de Valk MA

prof.Michael Yaziji

Martien van Winden

Maurits Hendriks

ir. Michel Baars

Martijn Sanders

Max van den Burg

Michel Bouts

Martijn van den Bergh

Max Wildschut

Michel Houellebecq

Martijn van Osch

dr. Mei Li Vos

Michel Lukkien

Martijn Vroemen

Meijke van Herwijnen

Michel Mol

drs. Martijn Wijngaards

prof. dr. Melchior Wathelet

Michel Schaeffer

Martin Astley

Menno Beker

Michel Schuurman

Martin de Haan Martin Dessing Martin Gaus Martin Lindstrom Martin van Creveld Martin van Pernis mr. Martin Zijlstra Martina Navrátilová

Frènk van der Linden: “Als interviewer/presentator streef ik al dertig jaar naar een combinatie van diepgang en divertissement. Bij Speakers Academy® blijken inhoud en joie de vivre elkaar niet uit te sluiten, integendeel. Daarom voel ik me bijzonder thuis.”

drs. Math Osseforth

dr. Michel Volle prof. dr. Michèle Sarde mr. Michiel Bicker Caarten Michiel Borstlap Michiel Hötte Michiel Schoemaker PhD prof.Michiel van den Broeke Michiel Vos ir. Mickey Huibregtsen

prof. dr. Mathieu Weggeman

Menno Prins

Midas Dekkers

dr. Mathijs Bouman

Menno Thijssen

Miek Pot

Matthias Meijer

Merlijn Twaalfhoven

MiER

drs. Matthijn de Boer

prof. dr. Michael Braungart

Mik Borsten

Maud Fontenoy

Michael Ignatieff

drs. Mike Hoogveld

Maureen du Toit

Michael Mansfield QC

dr. Mike Stroud

drs. Maurice de Hond

Michael Tchong

prof. dr. Mike Thompson

205


Foto: Marcel Krijger

Foto: Marcel Krijger

minkebooij@speakersacademy.nl

naematahir@speakersacademy.nl

nancecoolen@speakersacademy.nl

Minke Booij

mr. Naema Tahir

Nance Coolen

Als oud-hockeyinternational heeft Minke Booij vaak onder druk moeten presteren op belangrijke evenementen. Zij heeft voldoende ervaring opgedaan om op cruciale momenten het optimale uit zichzelf én haar teamgenoten te halen. Minke heeft een eigen visie op topsport gekregen, die zich graag deelt als spreker en dagvoorzitter.

De non-fictiebundel ‘Een moslima ontsluiert’ was in 2005 het debuut van schrijfster Naema Tahir. In 2011 verscheen de roman ‘Bruid van de dood’, over huwelijksdwang bij moslima’s. Tahir streeft naar een rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereld en emancipatie van (moslim)vrouwen en ijvert voor leesbevordering.

De zangeres, die hits scoorde met de band Twenty 4 Seven, is vooral door haar televisiewerk een Bekende Nederlander geworden. Ze werkte achtereenvolgens voor TMF, RTL 5, de TROS (‘Lingo’) en SBS 6. Daar presenteerde ze tot 2012 grote shows als ‘Sterren dansen op het ijs’ en ‘So you wanna be a popstar’.

Bezoek de website voor alle prof. dr. Miklos Sarvary

Naema Tahir

Nicolette Mak

drs. Mildred Hofkes

Naima El Bezaz

MSc Nicolette Wuring

Miles Hilton-Barber

Nance Coolen

Niek Boes

Mimoun Oaissa

drs. Nannette Ripmeester MA

Niels Sijpheer

Minka Nijhuis

Natacha Amal

Nienke Wijnants

Minke Booij

Nerio Alessandri

dr. Niko Roorda

prof.Minquan Liu

Nico de Haan

dr. Nikola Spatafora

Mira Kamdar Msc Mireille Govers Mirella van Markus Mirella Visser LL.M. ir. Miriam Notten dr. Miriam van Reijen Mirjam Schöttelndreier Mirjam Wiersma Mohiba Khalil Monique Collignon

Eric Nordholt: “Werken met en voor Speakers Academy® beschouw ik als een voorrecht. De grote zorg die door de medewerkers van Speakers Academy® in de voorbereiding aan mijn bijdragen wordt besteed, maken dat ik mij telkens weer verplicht voel, een prestatie te leveren, waarmede zowel de opdrachtgever als Speakers Academy® tevreden kan zijn.”

Monique Post

O P

Nishai Pillai Nol Havens Nootzakelijk prof. dr. Noreena Hertz dr. Norman Schreiner Olaf van de Ven Olaf-Marijn de Leur Olivier Soudieux Oscar Jansen Oscar van Weerdenburg Pacelle van Goethem

Monique Wijnen

Nico Haasbroek

Monique Willemse

prof. mr. Nico Roos

Mr Marc van Ravels

prof. dr. Nico Schraag

Mylène d'Anjou

dr. Nicolas Bouzou

Mylène Kroon

dr. Nicolas Jabko

Patrick Baudry

Nadjette Maouche-Baillard

Nicolas Thébault

Patrick Jarreau

N

206

prof.Pankaj Ghemawat dr. Pascal Boniface Pascal Bruckner Patricia Szarvas


Foto: Marcel Krijger

Foto: Marcel Krijger

minkebooij@speakersacademy.nl

naematahir@speakersacademy.nl

nancecoolen@speakersacademy.nl

Minke Booij

mr. Naema Tahir

Nance Coolen

Als oud-hockeyinternational heeft Minke Booij vaak onder druk moeten presteren op belangrijke evenementen. Zij heeft voldoende ervaring opgedaan om op cruciale momenten het optimale uit zichzelf én haar teamgenoten te halen. Minke heeft een eigen visie op topsport gekregen, die zich graag deelt als spreker en dagvoorzitter.

De non-fictiebundel ‘Een moslima ontsluiert’ was in 2005 het debuut van schrijfster Naema Tahir. In 2011 verscheen de roman ‘Bruid van de dood’, over huwelijksdwang bij moslima’s. Tahir streeft naar een rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereld en emancipatie van (moslim)vrouwen en ijvert voor leesbevordering.

De zangeres, die hits scoorde met de band Twenty 4 Seven, is vooral door haar televisiewerk een Bekende Nederlander geworden. Ze werkte achtereenvolgens voor TMF, RTL 5, de TROS (‘Lingo’) en SBS 6. Daar presenteerde ze tot 2012 grote shows als ‘Sterren dansen op het ijs’ en ‘So you wanna be a popstar’.

Bezoek de website voor alle prof. dr. Miklos Sarvary

Naema Tahir

Nicolette Mak

drs. Mildred Hofkes

Naima El Bezaz

MSc Nicolette Wuring

Miles Hilton-Barber

Nance Coolen

Niek Boes

Mimoun Oaissa

drs. Nannette Ripmeester MA

Niels Sijpheer

Minka Nijhuis

Natacha Amal

Nienke Wijnants

Minke Booij

Nerio Alessandri

dr. Niko Roorda

prof.Minquan Liu

Nico de Haan

dr. Nikola Spatafora

Mira Kamdar Msc Mireille Govers Mirella van Markus Mirella Visser LL.M. ir. Miriam Notten dr. Miriam van Reijen Mirjam Schöttelndreier Mirjam Wiersma Mohiba Khalil Monique Collignon

Eric Nordholt: “Werken met en voor Speakers Academy® beschouw ik als een voorrecht. De grote zorg die door de medewerkers van Speakers Academy® in de voorbereiding aan mijn bijdragen wordt besteed, maken dat ik mij telkens weer verplicht voel, een prestatie te leveren, waarmede zowel de opdrachtgever als Speakers Academy® tevreden kan zijn.”

Monique Post

O P

Nishai Pillai Nol Havens Nootzakelijk prof. dr. Noreena Hertz dr. Norman Schreiner Olaf van de Ven Olaf-Marijn de Leur Olivier Soudieux Oscar Jansen Oscar van Weerdenburg Pacelle van Goethem

Monique Wijnen

Nico Haasbroek

Monique Willemse

prof. mr. Nico Roos

Mr Marc van Ravels

prof. dr. Nico Schraag

Mylène d'Anjou

dr. Nicolas Bouzou

Mylène Kroon

dr. Nicolas Jabko

Patrick Baudry

Nadjette Maouche-Baillard

Nicolas Thébault

Patrick Jarreau

N

206

prof.Pankaj Ghemawat dr. Pascal Boniface Pascal Bruckner Patricia Szarvas


Foto: Erik Heijweege

Foto: Arjen Schmitz

Foto: Roy Beusker

patrickcammaert@speakersacademy.nl

paullouisiske@speakersacademy.nl

paulvanliempt@speakersacademy.nl

Patrick Cammaert

prof. dr. Paul Louis Iske

drs. Paul van Liempt

Tijdens seminars, lezingen en conferenties in binnen- en buitenland spreekt Patrick Cammaert, generaal-majoor der mariniers b.d., met zeer veel ervaring over leidinggeven onder moeilijke omstandigheden, vredesoperaties, hervorming van de veiligheidssector (militair, politie) en – heel actueel – internationale veiligheidskwesties.

Hoogleraar Open Innovation Iske, gepromoveerd in theoretische natuurkunde, houdt zich vooral bezig met diensten- en sociale innovatie. Als Chief Dialogues Officer bij ABN AMRO legt hij verbindingen en als oprichter van het Instituut voor Briljante Mislukkingen wil hij begrip kweken voor de complexiteit van innovatie en ondernemen.

Hij studeerde culturele antropologie en journalistiek. Na zijn afstuderen werkte hij bij Het Parool en Volkskrant Magazine. In 2007 was hij even hoofdredacteur van het tijdschrift Miljonair. Momenteel is hij de presentator van het ochtendprogramma 'Aan de slag' op BNR Nieuwsradio. Van Liempt heeft ook een aantal boeken geschreven.

biografieën en uitgebreide informatie Patrick Petersen

Paul Sneijder

Pauline de Wilde

Patrick Schwerdtfeger

drs. Paul Stamsnijder

Pauline Schueler

Patrick van Gils

dr. Paul Tang

Pauline Sinnema

Patrick van Rhijn

Paul Ubachs

Pauline Terwijn

drs. Patrick van Veen

mr. Paul van der Marck MMC

Pauline van Antwerpen

Patty Zomer

CMC

Paulus Veltman

Paul Abma MA

Paul van Engen

prof. drs.Pé Kohnstamm

dr. Paul Atkinson ir. Paul Bakker ir. Paul Bessems prof. dr. Paul Bracken prof. dr. Paul Cliteur prof. dr. Paul de Chauvigny de Blot Paul Gerbrands drs. Paul Harts Paul Jansen

prof. dr. Chris Peeters: “Geassocieerd worden met Speakers Academy® is plezierig. Enerzijds omdat Speakers Academy® geëvolueerd is van het Nederlandse tot het Europese forum van topspelers. Anderzijds omdat men er steeds in slaagt de relatie met de klant en de spreker uiterst professioneel, maar ook met veel gevoel vorm te geven.”

prof. dr. Paul Louis Iske

Pedro de Bruyckere dr. Pedro Nueno Pedro Salazar Hewitt Penny Junor Perry McCarthy Peter Adrichem Peter Blangé Peter Boer Peter Bonthuis Peter Bosman Peter Cook

Paul Maaskant

Paul van Gaalen

Peter d'Hamecourt

Paul Meert

Paul van Liempt

Peter Faber

Paul Moers

Paul Wormer, arts MBA

dr. Peter H.J. van Eijk

Paul Ostendorf

Paul Wouters MBA

drs. Peter Hanselman RA

Paul Postma

drs. Paula Patricio

Peter Heshof

dr. Paul Radde

Paula Udnondek

Peter Hillary

207


Foto: Erik Heijweege

Foto: Arjen Schmitz

Foto: Roy Beusker

patrickcammaert@speakersacademy.nl

paullouisiske@speakersacademy.nl

paulvanliempt@speakersacademy.nl

Patrick Cammaert

prof. dr. Paul Louis Iske

drs. Paul van Liempt

Tijdens seminars, lezingen en conferenties in binnen- en buitenland spreekt Patrick Cammaert, generaal-majoor der mariniers b.d., met zeer veel ervaring over leidinggeven onder moeilijke omstandigheden, vredesoperaties, hervorming van de veiligheidssector (militair, politie) en – heel actueel – internationale veiligheidskwesties.

Hoogleraar Open Innovation Iske, gepromoveerd in theoretische natuurkunde, houdt zich vooral bezig met diensten- en sociale innovatie. Als Chief Dialogues Officer bij ABN AMRO legt hij verbindingen en als oprichter van het Instituut voor Briljante Mislukkingen wil hij begrip kweken voor de complexiteit van innovatie en ondernemen.

Hij studeerde culturele antropologie en journalistiek. Na zijn afstuderen werkte hij bij Het Parool en Volkskrant Magazine. In 2007 was hij even hoofdredacteur van het tijdschrift Miljonair. Momenteel is hij de presentator van het ochtendprogramma 'Aan de slag' op BNR Nieuwsradio. Van Liempt heeft ook een aantal boeken geschreven.

biografieën en uitgebreide informatie Patrick Petersen

Paul Sneijder

Pauline de Wilde

Patrick Schwerdtfeger

drs. Paul Stamsnijder

Pauline Schueler

Patrick van Gils

dr. Paul Tang

Pauline Sinnema

Patrick van Rhijn

Paul Ubachs

Pauline Terwijn

drs. Patrick van Veen

mr. Paul van der Marck MMC

Pauline van Antwerpen

Patty Zomer

CMC

Paulus Veltman

Paul Abma MA

Paul van Engen

prof. drs.Pé Kohnstamm

dr. Paul Atkinson ir. Paul Bakker ir. Paul Bessems prof. dr. Paul Bracken prof. dr. Paul Cliteur prof. dr. Paul de Chauvigny de Blot Paul Gerbrands drs. Paul Harts Paul Jansen

prof. dr. Chris Peeters: “Geassocieerd worden met Speakers Academy® is plezierig. Enerzijds omdat Speakers Academy® geëvolueerd is van het Nederlandse tot het Europese forum van topspelers. Anderzijds omdat men er steeds in slaagt de relatie met de klant en de spreker uiterst professioneel, maar ook met veel gevoel vorm te geven.”

prof. dr. Paul Louis Iske

Pedro de Bruyckere dr. Pedro Nueno Pedro Salazar Hewitt Penny Junor Perry McCarthy Peter Adrichem Peter Blangé Peter Boer Peter Bonthuis Peter Bosman Peter Cook

Paul Maaskant

Paul van Gaalen

Peter d'Hamecourt

Paul Meert

Paul van Liempt

Peter Faber

Paul Moers

Paul Wormer, arts MBA

dr. Peter H.J. van Eijk

Paul Ostendorf

Paul Wouters MBA

drs. Peter Hanselman RA

Paul Postma

drs. Paula Patricio

Peter Heshof

dr. Paul Radde

Paula Udnondek

Peter Hillary

207


Foto: Irene Vijfwinkel

Foto: met dank aan Peter Timofeeff

Foto: Evert jan Daniels

paulostendorf@speakersacademy.nl

petertimofeeff@speakersacademy.nl

philipidenburg@speakersacademy.nl

Paul Ostendorf

Peter Timofeeff

drs. Philip Idenburg MBA

Futuroloog Paul Ostendorf bestudeert vele ontwikkelingen op het gebied van wetenschap, technologie, economie, milieu, duurzaamheid en maatschappij en maakt en houdt daarover meeslepende presentaties. Zijn onderzoek is erop gericht te bepalen wat het meest waarschijnlijke toekomstscenario zal zijn.

RTL-weerman Peter Timofeeff verdiept zich de laatste jaren in het klimaat en de ontwikkelingen rond klimaatverandering en kan over de zin en onzin daarvan veel vertellen. Hij treedt graag op als dagvoorzitter, ook op terreinen die niets met meteorologie te maken hebben.

Hij is initiatiefnemer en auteur van ‘Diagnose 2025’, een bestseller over de toekomst van de gezondheidszorg. Philip Idenburg, managing partner bij BeBright, adviseert zijn opdrachtgevers op het gebied van (marketing)strategie en innovatie. Philip heeft bestuurskunde in Nederland en Internationale politiek in België gestudeerd.

Bezoek de website voor alle Peter Kapitein prof. dr. Peter Kavelaars Peter Kooij Peter Krieg dr. ir. Peter Langendam Peter Milovic Peter Morgan Peter Murphy drs. Peter Paul de Vries mr. Peter Paul Leutscher prof.Peter Pulzer Peter Savelberg Peter Schuttevaar prof. dr. Peter Sloterdijk Peter Smith Peter ten Hoopen Peter ter Horst Peter Tetteroo Peter Timofeeff Peter Toonen Peter van der Maat Peter van der Vorst drs. Peter van der Wel Peter van Zadelhoff Peter van Zunderd Peter Velrath

Petra de Boevere Petra van der Veen Philip de Roo Philip Hess drs. Philip J. Idenburg MBA dr. Philip Levy Philippa Forrester

Jan Rijkenberg: “Speakers Academy® gaat niet voor kwantiteit maar voor kwaliteit. Zij herbergt een collectie van sterke, spraakmakende persoonlijkheden die écht iets te vertellen hebben. En haar cliënten zijn organisatoren van hoogwaardige conferenties, congressen en in-company seminars. Dat maakt het voor mij als trots faculty member extra interessant: je leert als spreker immers ook van een goed, kritisch publiek.” Philippe Bloch dr. Philippe Douste-Blazy Philippe Karsenty Philippe Legrain dr. Philippe Vigoureux

208

Pierluigi Collina Pierre Montpetit Pierre Rousselin dr. Pierre-Marie Gallois prof.Pierre-Yves Gerbeau prof. dr. Piet Nijs drs. Pieter de Rijk Pieter Jan Doets Pieter Monsma Pieter van Breemen Pieter van der Wielen Pieter Webeling prof. dr. Pieter Winsemius Pim Betist Pim Christiaans Polle de Maagt prof.Prabhu Guptara mr. Prem Radhakishun prof. dr. prof. Herman A. de Boer Prue Leith Pulp & Fictie Rabah Arezki Rabbi Aaron L. Raskin Rabijn Elisa Klapheck Ralf Höcker

R


Foto: Irene Vijfwinkel

Foto: met dank aan Peter Timofeeff

Foto: Evert jan Daniels

paulostendorf@speakersacademy.nl

petertimofeeff@speakersacademy.nl

philipidenburg@speakersacademy.nl

Paul Ostendorf

Peter Timofeeff

drs. Philip Idenburg MBA

Futuroloog Paul Ostendorf bestudeert vele ontwikkelingen op het gebied van wetenschap, technologie, economie, milieu, duurzaamheid en maatschappij en maakt en houdt daarover meeslepende presentaties. Zijn onderzoek is erop gericht te bepalen wat het meest waarschijnlijke toekomstscenario zal zijn.

RTL-weerman Peter Timofeeff verdiept zich de laatste jaren in het klimaat en de ontwikkelingen rond klimaatverandering en kan over de zin en onzin daarvan veel vertellen. Hij treedt graag op als dagvoorzitter, ook op terreinen die niets met meteorologie te maken hebben.

Hij is initiatiefnemer en auteur van ‘Diagnose 2025’, een bestseller over de toekomst van de gezondheidszorg. Philip Idenburg, managing partner bij BeBright, adviseert zijn opdrachtgevers op het gebied van (marketing)strategie en innovatie. Philip heeft bestuurskunde in Nederland en Internationale politiek in België gestudeerd.

Bezoek de website voor alle Peter Kapitein prof. dr. Peter Kavelaars Peter Kooij Peter Krieg dr. ir. Peter Langendam Peter Milovic Peter Morgan Peter Murphy drs. Peter Paul de Vries mr. Peter Paul Leutscher prof.Peter Pulzer Peter Savelberg Peter Schuttevaar prof. dr. Peter Sloterdijk Peter Smith Peter ten Hoopen Peter ter Horst Peter Tetteroo Peter Timofeeff Peter Toonen Peter van der Maat Peter van der Vorst drs. Peter van der Wel Peter van Zadelhoff Peter van Zunderd Peter Velrath

Petra de Boevere Petra van der Veen Philip de Roo Philip Hess drs. Philip J. Idenburg MBA dr. Philip Levy Philippa Forrester

Jan Rijkenberg: “Speakers Academy® gaat niet voor kwantiteit maar voor kwaliteit. Zij herbergt een collectie van sterke, spraakmakende persoonlijkheden die écht iets te vertellen hebben. En haar cliënten zijn organisatoren van hoogwaardige conferenties, congressen en in-company seminars. Dat maakt het voor mij als trots faculty member extra interessant: je leert als spreker immers ook van een goed, kritisch publiek.” Philippe Bloch dr. Philippe Douste-Blazy Philippe Karsenty Philippe Legrain dr. Philippe Vigoureux

208

Pierluigi Collina Pierre Montpetit Pierre Rousselin dr. Pierre-Marie Gallois prof.Pierre-Yves Gerbeau prof. dr. Piet Nijs drs. Pieter de Rijk Pieter Jan Doets Pieter Monsma Pieter van Breemen Pieter van der Wielen Pieter Webeling prof. dr. Pieter Winsemius Pim Betist Pim Christiaans Polle de Maagt prof.Prabhu Guptara mr. Prem Radhakishun prof. dr. prof. Herman A. de Boer Prue Leith Pulp & Fictie Rabah Arezki Rabbi Aaron L. Raskin Rabijn Elisa Klapheck Ralf Höcker

R


Foto: met dank aan René Savelberg

Foto: Jacqueline de Haas

Foto: Jean Pierre Heijmans

premradhakishun@speakersacademy.nl

renediekstra@speakersacademy.nl

renesavelberg@speakersacademy.nl

mr. Prem Radhakishun

dr. René Diekstra

René Savelberg

Hij is van huis uit advocaat, maar het grote publiek kent Prem Radakishun van zijn radio- en televisieprogramma’s, zoals ‘De herkansing’, ‘PepTalk’ (BNR) en ‘Premtime’. De radioversie van dat programma stopte medio 2012, maar de kans bestaat dat hij een nieuw programma krijgt. Intussen is hij geregeld op televisie te zien.

René Diekstra is productief als wetenschapper, organisatie-adviseur en trainer, publicist, columnist, praktiserend psycholoog, auteur en psychotherapeut. Recent begon hij als eerste met het via internet aanbieden van ‘live’ psychologische advisering en hulpverlening aan individuen, overheid en bedrijven.

In 7 jaar heeft René Savelberg het aantal McDonald’s restaurants verdubbeld van 100 naar 200. In zijn presentatie neemt hij aanwezigen mee op een fascinerende reis door het succes van McDonald’s, met veel concrete tips, acties, houvast en inspiratie voor hedendaagse ondernemers en managers.

Bezoek de website voor alle mr. Ralf Knegtmans dr. Ralph De Haas Ralph Tuijn prof.Ram Charan prof.Ramachandra Guha Ramon Beuk dr. Ray Bender Ray Mears mr. Ray van den Bel prof. dr. Raymond Kurzweil Raymond Rutting Rebecca Bijker Rebecca Walker drs. Rein Gerritsen prof. dr. Reinhard Angelmar Reinier van den Berg ir. Reinoud van Rooij Reinoud Wolff Remco Claassen Remko Wabeke ir. Renate van Drimmelen Renate Verhoofstad dr. René Brouwer René C.W. Boender René Carayol René Cuperus

dr. René Diekstra René Feller drs. René Gude René Hendriks René Mijnders drs. René Notenbomer René Romer René Savelberg

Henkjan Smits: “Speakers Academy® is een goed geolied team met een zeer correcte werkwijze en een netwerk dat een perfecte aansluiting vindt bij mijn boodschap voor het bedrijfsleven. De werkzaamheden die ik als Speakers Academy® faculty member doe, vormen een perfecte aanvulling op mijn tv-werk.” prof. dr. René Smits René van der Gijp Renée Steenbergen Reni de Boer Rens de Jong ds. drs. Rens Schalkwijk Renzia de Koning

209

Rhona Cameron Ria Borst Richard Barrett Richard Boer Richard Bottram Richard Buijs Richard Denny Richard Groenendijk Richard Kemper mr. Richard Korver Richard Krajicek drs. ir. Richard Lamb Richard Thieme Richard van Hooijdonk drs. Richard van Houten Richard Wolfe drs. Rick van Asperen prof. dr. Rick van der Ploeg Rico Schuijers Ridder Drost drs. Riens Meijer Rigtmar Brandenburg Rijn Vogelaar Rik Smit dr. Riva Kastoryano Rob Adams


Foto: met dank aan René Savelberg

Foto: Jacqueline de Haas

Foto: Jean Pierre Heijmans

premradhakishun@speakersacademy.nl

renediekstra@speakersacademy.nl

renesavelberg@speakersacademy.nl

mr. Prem Radhakishun

dr. René Diekstra

René Savelberg

Hij is van huis uit advocaat, maar het grote publiek kent Prem Radakishun van zijn radio- en televisieprogramma’s, zoals ‘De herkansing’, ‘PepTalk’ (BNR) en ‘Premtime’. De radioversie van dat programma stopte medio 2012, maar de kans bestaat dat hij een nieuw programma krijgt. Intussen is hij geregeld op televisie te zien.

René Diekstra is productief als wetenschapper, organisatie-adviseur en trainer, publicist, columnist, praktiserend psycholoog, auteur en psychotherapeut. Recent begon hij als eerste met het via internet aanbieden van ‘live’ psychologische advisering en hulpverlening aan individuen, overheid en bedrijven.

In 7 jaar heeft René Savelberg het aantal McDonald’s restaurants verdubbeld van 100 naar 200. In zijn presentatie neemt hij aanwezigen mee op een fascinerende reis door het succes van McDonald’s, met veel concrete tips, acties, houvast en inspiratie voor hedendaagse ondernemers en managers.

Bezoek de website voor alle mr. Ralf Knegtmans dr. Ralph De Haas Ralph Tuijn prof.Ram Charan prof.Ramachandra Guha Ramon Beuk dr. Ray Bender Ray Mears mr. Ray van den Bel prof. dr. Raymond Kurzweil Raymond Rutting Rebecca Bijker Rebecca Walker drs. Rein Gerritsen prof. dr. Reinhard Angelmar Reinier van den Berg ir. Reinoud van Rooij Reinoud Wolff Remco Claassen Remko Wabeke ir. Renate van Drimmelen Renate Verhoofstad dr. René Brouwer René C.W. Boender René Carayol René Cuperus

dr. René Diekstra René Feller drs. René Gude René Hendriks René Mijnders drs. René Notenbomer René Romer René Savelberg

Henkjan Smits: “Speakers Academy® is een goed geolied team met een zeer correcte werkwijze en een netwerk dat een perfecte aansluiting vindt bij mijn boodschap voor het bedrijfsleven. De werkzaamheden die ik als Speakers Academy® faculty member doe, vormen een perfecte aanvulling op mijn tv-werk.” prof. dr. René Smits René van der Gijp Renée Steenbergen Reni de Boer Rens de Jong ds. drs. Rens Schalkwijk Renzia de Koning

209

Rhona Cameron Ria Borst Richard Barrett Richard Boer Richard Bottram Richard Buijs Richard Denny Richard Groenendijk Richard Kemper mr. Richard Korver Richard Krajicek drs. ir. Richard Lamb Richard Thieme Richard van Hooijdonk drs. Richard van Houten Richard Wolfe drs. Rick van Asperen prof. dr. Rick van der Ploeg Rico Schuijers Ridder Drost drs. Riens Meijer Rigtmar Brandenburg Rijn Vogelaar Rik Smit dr. Riva Kastoryano Rob Adams


Foto: Peter Hilz

renevandergijp@speakersacademy.nl

rensdejong@speakersacademy.nl

rickvanderploeg@speakersacademy.nl

René van der Gijp

Rens de Jong

prof. dr. Rick van der Ploeg

René van der Gijp is, na een korte onderbreking, alweer enige tijd terug als tafelgast in ‘Voetbal International’ op RTL 7. Daarnaast geeft hij, doorspekt met veel humor, lezingen aan bedrijven en instellingen. De profvoetballer, die in 1978 debuteerde in Sparta, heeft dan ook veel te vertellen.

“Ik ben presentator bij BNR Nieuwsradio, leid debatten op congressen en seminars en geef lezingen over bedrijven en ondernemerschap. Waarom? Omdat journalistiek een prachtig vak is. Het is een voorrecht om je te kunnen verdiepen in mensen die het verschil (willen) maken en die vervolgens alles te mogen vragen.”

Rick van der Ploeg is hoogleraar economie en politieke economie. Van 1994-2002 was hij actief in de politiek voor de PvdA. Hij was achtereenvolgens lid van de Tweede Kamer, financieel woordvoerder van zijn partij en, vanaf 1998, staatssecretaris voor cultuur en media in het kabinet Kok-II.

Bezoek de website voor alle Rob B. Tol Rob Bolland Rob Creemers prof. dr. Rob de Wijk dr. Rob Docters van Leeuwen Rob Geus Rob Goffee Rob Kamphues Rob Kriek dr. Rob Leemans drs. Rob Oudkerk Rob Urgert drs. Rob van der Spek dr. Rob van Es Rob Verschueren Rob Wuijster Robbert Bouman Robbert Jan Proos Robert Benninga MBA Robert Blom prof. dr. Robert Cialdini Robert Doornbos Robert Eckhardt Robert F. Lauterborn Robert Flierman Robert Jan Stips Robert Kroon

Robert Lathouwers drs. Robert Pino Robert Rosen Jacobson Robert Rubinstein Robert Spaapen Robert Spencer Robert van de Roer Robijn Hornstra Robin Sieger Robin van Galen

drs. Harry Starren: “Ik werk met Speakers Academy® omdat ik het ondernemerschap van Albert de Booij en René Warmerdam waardeer en omdat zij de match maken tussen mijn kwaliteiten en de vraag van opdrachtgevers. Zij zijn matchmakers en dat is een vak.” Roderik Rodermond Roderik van Grieken prof. dr. Roel in 't Veld Roel Janssen prof. ir. Roel Pieper Roel Wolbrink Roeland Schweitzer

210

Roelant Oltmans Roelf de Boer Roelof Hemmen prof. dr. Roger De Bruyn prof. dr. Roger Guesnerie prof. dr. Roger Scruton dr. ing. Rogier Offerhaus MBA drs. Rogier van Kralingen MBA ir. Roland Kortenhorst prof. dr. Roland Pepermans Roland van der Vorst Roland van Kralingen MBA Roland van Veen Rolf Rosenmöller Rolf Skyberg drs. Rolf van Uye prof. dr. Ron Adner Ron Karr Ron Vuur mr. Ronald Bos Ronald Kaatee Ronald Rovers drs. Ronald Snijders Ronald-Henk Ritsma Ronnie Overgoor Roos Lubbers Roos Schlikker


Foto: Peter Hilz

renevandergijp@speakersacademy.nl

rensdejong@speakersacademy.nl

rickvanderploeg@speakersacademy.nl

René van der Gijp

Rens de Jong

prof. dr. Rick van der Ploeg

René van der Gijp is, na een korte onderbreking, alweer enige tijd terug als tafelgast in ‘Voetbal International’ op RTL 7. Daarnaast geeft hij, doorspekt met veel humor, lezingen aan bedrijven en instellingen. De profvoetballer, die in 1978 debuteerde in Sparta, heeft dan ook veel te vertellen.

“Ik ben presentator bij BNR Nieuwsradio, leid debatten op congressen en seminars en geef lezingen over bedrijven en ondernemerschap. Waarom? Omdat journalistiek een prachtig vak is. Het is een voorrecht om je te kunnen verdiepen in mensen die het verschil (willen) maken en die vervolgens alles te mogen vragen.”

Rick van der Ploeg is hoogleraar economie en politieke economie. Van 1994-2002 was hij actief in de politiek voor de PvdA. Hij was achtereenvolgens lid van de Tweede Kamer, financieel woordvoerder van zijn partij en, vanaf 1998, staatssecretaris voor cultuur en media in het kabinet Kok-II.

Bezoek de website voor alle Rob B. Tol Rob Bolland Rob Creemers prof. dr. Rob de Wijk dr. Rob Docters van Leeuwen Rob Geus Rob Goffee Rob Kamphues Rob Kriek dr. Rob Leemans drs. Rob Oudkerk Rob Urgert drs. Rob van der Spek dr. Rob van Es Rob Verschueren Rob Wuijster Robbert Bouman Robbert Jan Proos Robert Benninga MBA Robert Blom prof. dr. Robert Cialdini Robert Doornbos Robert Eckhardt Robert F. Lauterborn Robert Flierman Robert Jan Stips Robert Kroon

Robert Lathouwers drs. Robert Pino Robert Rosen Jacobson Robert Rubinstein Robert Spaapen Robert Spencer Robert van de Roer Robijn Hornstra Robin Sieger Robin van Galen

drs. Harry Starren: “Ik werk met Speakers Academy® omdat ik het ondernemerschap van Albert de Booij en René Warmerdam waardeer en omdat zij de match maken tussen mijn kwaliteiten en de vraag van opdrachtgevers. Zij zijn matchmakers en dat is een vak.” Roderik Rodermond Roderik van Grieken prof. dr. Roel in 't Veld Roel Janssen prof. ir. Roel Pieper Roel Wolbrink Roeland Schweitzer

210

Roelant Oltmans Roelf de Boer Roelof Hemmen prof. dr. Roger De Bruyn prof. dr. Roger Guesnerie prof. dr. Roger Scruton dr. ing. Rogier Offerhaus MBA drs. Rogier van Kralingen MBA ir. Roland Kortenhorst prof. dr. Roland Pepermans Roland van der Vorst Roland van Kralingen MBA Roland van Veen Rolf Rosenmöller Rolf Skyberg drs. Rolf van Uye prof. dr. Ron Adner Ron Karr Ron Vuur mr. Ronald Bos Ronald Kaatee Ronald Rovers drs. Ronald Snijders Ronald-Henk Ritsma Ronnie Overgoor Roos Lubbers Roos Schlikker


Foto: Algemeen Dagblad

Foto: met dank aan Robert Benninga

Foto: Roy Beusker

robdewijk@speakersacademy.nl

robertbenninga@speakersacademy.nl

robertlathouwers@speakersacademy.nl

prof. dr. Rob de Wijk

Robert Benninga MBA CSP

Robert Lathouwers

Er kan geen crisis uitbreken of Rob de Wijk wordt als deskundige om toelichting gevraagd. Dat geldt ook voor vraagstukken als de Europese integratie. Waar velen zich richten op conflictpreventie en vredesopbouw, richt hij zich op de crises zelf. In 2012 is zijn boek ‘Hoe kan Nederland sterker uit de crisis komen?’ verschenen.

Hij is één van Europa’s topsprekers over leiderschap, buitengewoon presteren, persoonlijke ontwikkeling en De HiT Experience™. Hij gaf 17 jaar leiding aan succesvolle multinationals. Vanuit Mindpower begeleiden Robert en zijn team organisaties en mensen bij het optimaal leren benutten van hun potentieel.

De drievoudig Nederlands kampioen op de 400 meter specialiseert zich sinds 2007 op de 800 meter. Tweemaal maakt hij deel uit van de Nederlandse equipe voor de Olympische Spelen. In Londen (2012) bereikt hij de halve finale. Zijn weg naar succes heeft voetangels en klemmen gekend, een mooi uitgangspunt voor boeiende lezingen.

biografieën en uitgebreide informatie Roos Schlikker en Sara van Gorp Roos Wouters dr. Rosabeth Moss Kanter Rosalie de Wildt Rosalie van Breemen Rosier Benoit Rowan Gibson Roy Heiner Roy Sheppard Ruben Robert Nieuwenhuis drs. Rudi de Graaf Rudolf Das Rudolf Juliet Rutger Castricum dr. Rutger van den Noort Ruud Brouwer Ruud Hendriks Ruud Kessels prof. dr. Ruud Pruijm RA prof. dr. Ruud Smits Ruud Veltenaar Ruud Verduin drs. Ryan Tewari prof. dr. S. David Young Sadik Harchaoui prof. dr. Salomon Kroonenberg

S

Sam Glenn Samira Abbos Sander Boon Sander Hoeken Sander Veeneman Sándor Schiferli Sara Coburn Sara Kroos Sara van Gorp

Erica Terpstra: “Ik werk graag met A-merken en de Speakers Academy® is onbetwist in deze sector een A-merk! Het is een plezier om met hen te werken: als spreker én - zo hoor ik altijd - ook als opdrachtgever/cliënt.” Sascha Gabizon Saskia Peerdeman MD PhD Sebastiaan Labrie prof.Sebastian Thrun Ségolène Royal Sem van Berkel Serge Girard Serge Hefez drs. Seth Gaaikema

211

Seth Godin Shalom Saar dr. Shaoguang Wang Sharon Dijksma Shaun Ellis Sheikh Kabbani Sheila de Vries Sherita Narain prof.Shinji Takagi prof. dr. Shirin Ebadi ir. Siete Hamminga dr. Sigrid Stagl Simon King Sipke Jan Bousema Sjaron Minailo Sjoerd Marijne Smadar Monsinos Sofi e van den Enk Solange 'Sokia' Kirschen dr. Somnath Basu Sonsoles Alonso Sophie Gilbert-Desvallons Sophie van der Stap prof. dr. Soumitra Dutta prof. dr. Stanislas Dehaene Stanley Hainsworth prof.Stedman Graham


Foto: Algemeen Dagblad

Foto: met dank aan Robert Benninga

Foto: Roy Beusker

robdewijk@speakersacademy.nl

robertbenninga@speakersacademy.nl

robertlathouwers@speakersacademy.nl

prof. dr. Rob de Wijk

Robert Benninga MBA CSP

Robert Lathouwers

Er kan geen crisis uitbreken of Rob de Wijk wordt als deskundige om toelichting gevraagd. Dat geldt ook voor vraagstukken als de Europese integratie. Waar velen zich richten op conflictpreventie en vredesopbouw, richt hij zich op de crises zelf. In 2012 is zijn boek ‘Hoe kan Nederland sterker uit de crisis komen?’ verschenen.

Hij is één van Europa’s topsprekers over leiderschap, buitengewoon presteren, persoonlijke ontwikkeling en De HiT Experience™. Hij gaf 17 jaar leiding aan succesvolle multinationals. Vanuit Mindpower begeleiden Robert en zijn team organisaties en mensen bij het optimaal leren benutten van hun potentieel.

De drievoudig Nederlands kampioen op de 400 meter specialiseert zich sinds 2007 op de 800 meter. Tweemaal maakt hij deel uit van de Nederlandse equipe voor de Olympische Spelen. In Londen (2012) bereikt hij de halve finale. Zijn weg naar succes heeft voetangels en klemmen gekend, een mooi uitgangspunt voor boeiende lezingen.

biografieën en uitgebreide informatie Roos Schlikker en Sara van Gorp Roos Wouters dr. Rosabeth Moss Kanter Rosalie de Wildt Rosalie van Breemen Rosier Benoit Rowan Gibson Roy Heiner Roy Sheppard Ruben Robert Nieuwenhuis drs. Rudi de Graaf Rudolf Das Rudolf Juliet Rutger Castricum dr. Rutger van den Noort Ruud Brouwer Ruud Hendriks Ruud Kessels prof. dr. Ruud Pruijm RA prof. dr. Ruud Smits Ruud Veltenaar Ruud Verduin drs. Ryan Tewari prof. dr. S. David Young Sadik Harchaoui prof. dr. Salomon Kroonenberg

S

Sam Glenn Samira Abbos Sander Boon Sander Hoeken Sander Veeneman Sándor Schiferli Sara Coburn Sara Kroos Sara van Gorp

Erica Terpstra: “Ik werk graag met A-merken en de Speakers Academy® is onbetwist in deze sector een A-merk! Het is een plezier om met hen te werken: als spreker én - zo hoor ik altijd - ook als opdrachtgever/cliënt.” Sascha Gabizon Saskia Peerdeman MD PhD Sebastiaan Labrie prof.Sebastian Thrun Ségolène Royal Sem van Berkel Serge Girard Serge Hefez drs. Seth Gaaikema

211

Seth Godin Shalom Saar dr. Shaoguang Wang Sharon Dijksma Shaun Ellis Sheikh Kabbani Sheila de Vries Sherita Narain prof.Shinji Takagi prof. dr. Shirin Ebadi ir. Siete Hamminga dr. Sigrid Stagl Simon King Sipke Jan Bousema Sjaron Minailo Sjoerd Marijne Smadar Monsinos Sofi e van den Enk Solange 'Sokia' Kirschen dr. Somnath Basu Sonsoles Alonso Sophie Gilbert-Desvallons Sophie van der Stap prof. dr. Soumitra Dutta prof. dr. Stanislas Dehaene Stanley Hainsworth prof.Stedman Graham


Foto: Phil Nijhuis

roelfdeboer@speakersacademy.nl

stevenvaneijck@speakersacademy.nl

theocompernolle@speakersacademy.nl

Roelf de Boer

dr. Steven van Eijck

prof. dr. Theo Compernolle

Roelf de Boer zegt waar het op staat en gaat indien nodig snel over tot actie. Hij is korte tijd minister van Verkeer en Waterstaat geweest in het kabinet Balkenende-I en daarna havenwethouder in Rotterdam. Tegenwoordig is hij voorzitter van de ziekenhuiskoepel NVZ en algemeen voorzitter van de RAI Vereniging (en de afdeling auto’s).

Ex-staatssecretaris van Financiën Steven van Eijck is onafhankelijk bestuursvoorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging en lid van andere gezondheidsorganisaties. Daarnaast hij voorzitter van de samenwerkende brancheorganisaties filantropie SBF. Hij heeft zich altijd ingezet voor jongerenparticipatie

Oorspronkelijk is Theo Compernolle arts, neuropsychiater en psychotherapeut. Nu bezet hij de Suez leerstoel Leiderschap en Persoonlijke ontwikkeling aan de Solvay Business School te Brussel. Compernolle is inzetbaar als spreker of dagvoorzitter. Hij is even relevant voor de basis als de top van (middel)grote organisaties.

Bezoek de website voor alle Stefan de Vries Stefan Hulman MSc Steijn Pelle drs. Sten Oomen Stephan Fellinger Stephan Sanders Stéphane Distinguin prof.Stephane Garelli Stephen Cole Stephen Doig Stephen M.R. Covey Steven Adolf Steven de Jong dr. Steven Poelmans prof. mr. Steven Schuit Steven Van Belleghem dr. Steven van Eijck Susan Blokhuis dr. Susan Neiman Susannah Chayes dr. Susanne Piët Suzanne Ekel Suzanne Goeman Suzi Perry Sven Kockelmann prof. dr. Sweder van Wijnbergen

T

Sylvain Ephimenco drs. Sylvia Saakes Sylvie Verleye dr. Tanguy Jacopin Tanja Fraai Tanya Beckett Tasha de Vasconcelos Tatjana Sormaz

Ed van Thijn: “Ik werk graag met Speakers Academy® omdat ik het als een eer beschouw deel uit te maken van deze prestigieuze galerij van erkende sprekers. Ik stel dan ook graag 45 jaar ervaring in politiek en bestuur, wetenschap en schrijverij ter beschikking. Ik heb Speakers Academy® leren kennen als een uiterst professionele en snelwerkende bemiddelingsorganisatie.” Ted van Lieshout Tessa aan de Stegge Tetske van Ossewaarde Teun Gautier prof. dr. Teun Hardjono dr. ir. Teun Koetsier

212

Teun Voeten The Green Miles Thea Groeneveld prof. dr. Theo Compernolle Theo de Rooij Theo Hendriks Theo Heuft Theo Jansen Theo van Aken drs. Theo van Duren drs. Theo van Iperen MMC prof. dr. Theo Vermaelen mr. Thierry Baudet prof. dr. Thierry de Montbrial Thierry Maillet Thoma Verbogt Thomas Benedict Thomas Blekman Thomas Braun Thomas Lepeltak Thomas Loudon Thomas Swaak drs. Thomas Verhiel dr. Thomas Zweifel Tialda Bottema Ties Coolen Tijn van Ewijk


Foto: Phil Nijhuis

roelfdeboer@speakersacademy.nl

stevenvaneijck@speakersacademy.nl

theocompernolle@speakersacademy.nl

Roelf de Boer

dr. Steven van Eijck

prof. dr. Theo Compernolle

Roelf de Boer zegt waar het op staat en gaat indien nodig snel over tot actie. Hij is korte tijd minister van Verkeer en Waterstaat geweest in het kabinet Balkenende-I en daarna havenwethouder in Rotterdam. Tegenwoordig is hij voorzitter van de ziekenhuiskoepel NVZ en algemeen voorzitter van de RAI Vereniging (en de afdeling auto’s).

Ex-staatssecretaris van Financiën Steven van Eijck is onafhankelijk bestuursvoorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging en lid van andere gezondheidsorganisaties. Daarnaast hij voorzitter van de samenwerkende brancheorganisaties filantropie SBF. Hij heeft zich altijd ingezet voor jongerenparticipatie

Oorspronkelijk is Theo Compernolle arts, neuropsychiater en psychotherapeut. Nu bezet hij de Suez leerstoel Leiderschap en Persoonlijke ontwikkeling aan de Solvay Business School te Brussel. Compernolle is inzetbaar als spreker of dagvoorzitter. Hij is even relevant voor de basis als de top van (middel)grote organisaties.

Bezoek de website voor alle Stefan de Vries Stefan Hulman MSc Steijn Pelle drs. Sten Oomen Stephan Fellinger Stephan Sanders Stéphane Distinguin prof.Stephane Garelli Stephen Cole Stephen Doig Stephen M.R. Covey Steven Adolf Steven de Jong dr. Steven Poelmans prof. mr. Steven Schuit Steven Van Belleghem dr. Steven van Eijck Susan Blokhuis dr. Susan Neiman Susannah Chayes dr. Susanne Piët Suzanne Ekel Suzanne Goeman Suzi Perry Sven Kockelmann prof. dr. Sweder van Wijnbergen

T

Sylvain Ephimenco drs. Sylvia Saakes Sylvie Verleye dr. Tanguy Jacopin Tanja Fraai Tanya Beckett Tasha de Vasconcelos Tatjana Sormaz

Ed van Thijn: “Ik werk graag met Speakers Academy® omdat ik het als een eer beschouw deel uit te maken van deze prestigieuze galerij van erkende sprekers. Ik stel dan ook graag 45 jaar ervaring in politiek en bestuur, wetenschap en schrijverij ter beschikking. Ik heb Speakers Academy® leren kennen als een uiterst professionele en snelwerkende bemiddelingsorganisatie.” Ted van Lieshout Tessa aan de Stegge Tetske van Ossewaarde Teun Gautier prof. dr. Teun Hardjono dr. ir. Teun Koetsier

212

Teun Voeten The Green Miles Thea Groeneveld prof. dr. Theo Compernolle Theo de Rooij Theo Hendriks Theo Heuft Theo Jansen Theo van Aken drs. Theo van Duren drs. Theo van Iperen MMC prof. dr. Theo Vermaelen mr. Thierry Baudet prof. dr. Thierry de Montbrial Thierry Maillet Thoma Verbogt Thomas Benedict Thomas Blekman Thomas Braun Thomas Lepeltak Thomas Loudon Thomas Swaak drs. Thomas Verhiel dr. Thomas Zweifel Tialda Bottema Ties Coolen Tijn van Ewijk


Foto: Nick van Ormondt

Foto: Roy Beusker

tijnvanewijk@speakersacademy.nl

tinekeverburg@speakersacademy.nl

wilfredgenee@speakersacademy.nl

Tijn van Ewijk

Tineke Verburg

Wilfred Genee

Mensen zijn niet zo rationeel als ze zelf denken. Ze nemen de meeste besluiten op basis van hun gevoel en verdedigen die met verstand: 95% van ons handelen is onbewust en daardoor zijn we gemakkelijk beïnvloedbaar. Vanuit het perspectief van de evolutiepsychologie introduceert ondernemer en schrijver Tijn van Ewijk een nieuwe kijk op het commerciële proces.

“Communicatie ontstaat als je genoeg zelfvertrouwen hebt om kwetsbaar te durven zijn”, zegt Tineke Verburg, die al 30 jaar programma’s presenteert en al jarenlang omroepsters, presentatietalenten en verslaggevers begeleidt. Ze heeft de docentenopleiding gevolgd aan de Media Academie. Daarnaast is ze actief als presentatrice en dagvoorzitter.

Wilfred Genee, presentator van sportprogramma’s waaronder het populaire 'Voetbal International' op RTL 7, staat bekend als iemand die wars is van dikdoenerij en zijn eigen weg kiest. In zijn presentaties geeft hij ongezouten zijn mening, gelardeerd met een flinke dosis humor.

biografieën en uitgebreide informatie Tim Bremmers Tim Meuleman Tim van den Hoff dr. Tine Wilde Tineke Verburg prof. dr. Tjeu Blommaert Tobias Walraven Toine van Peperstraten Tom Bade Tom Coronel Tom Egbers Tom Fadrhonc Tom Kniesmeijer Tom Reijers Tom Touber Tom van 't Hek drs. ir. Tom Vroemen Tommaso Prennushi Tommy Wieringa Ton Boot prof. dr. Ton Derksen Ton Koene drs. Ton Planken Ton Verlind Tony Bosma Toon Gerbrands Torie Campbell

U

Trude Mostue Trudi Willenborg prof. dr. Tu Wei-Ming Twan van de Kerkhof Urgert & Van Deudekom Uri Geller Ursul de Geer dr. Valentina Carbone

Cesar Zuiderwijk: “Toen ik ooit van Speakers Academy® vernam en zag er wie er zo bij aangesloten waren, onderwie een aantal van mij eigen helden, dacht ik, in dat rijtje zou ik ook wel willen staan. Toen het aanbod kwam heb ik geen moment getwijfeld. Als drummer van een rockgroep hou ik van aftellen en spelen, duidelijkheid en rechtdoorzee; precies de Speakers Academy®.”

V

van Houts & de Ket Vicky Marissen Victor Bonke drs. Victor Deconinck prof. dr. Victor Lamme Vinay Parmar

213

Vincent Everts prof. dr. Vincent Icke Vincent Kneefel dr. Vincent Kouwenhoven Vincent Taapken Vinco David Violet Falkenburg Virginie Raisson Vivian Boelen Vivien Creegor dr. Vladimir Liubarov Vladimir Tismaneanu prof.W. Chan Kim prof.Walt Patterson prof. dr. Walter Baets prof.Walter Lewin Walter Vieira Wassili Zafiris Wayne Allen Wernard Bruining prof. drs.Wessel Ganzevoort Wibi Soerjadi Wichert van Engelen Wiecher Munting Wiet de Bruijn Wijnand Duyvendak Wilfred Genee

W


Foto: Nick van Ormondt

Foto: Roy Beusker

tijnvanewijk@speakersacademy.nl

tinekeverburg@speakersacademy.nl

wilfredgenee@speakersacademy.nl

Tijn van Ewijk

Tineke Verburg

Wilfred Genee

Mensen zijn niet zo rationeel als ze zelf denken. Ze nemen de meeste besluiten op basis van hun gevoel en verdedigen die met verstand: 95% van ons handelen is onbewust en daardoor zijn we gemakkelijk beïnvloedbaar. Vanuit het perspectief van de evolutiepsychologie introduceert ondernemer en schrijver Tijn van Ewijk een nieuwe kijk op het commerciële proces.

“Communicatie ontstaat als je genoeg zelfvertrouwen hebt om kwetsbaar te durven zijn”, zegt Tineke Verburg, die al 30 jaar programma’s presenteert en al jarenlang omroepsters, presentatietalenten en verslaggevers begeleidt. Ze heeft de docentenopleiding gevolgd aan de Media Academie. Daarnaast is ze actief als presentatrice en dagvoorzitter.

Wilfred Genee, presentator van sportprogramma’s waaronder het populaire 'Voetbal International' op RTL 7, staat bekend als iemand die wars is van dikdoenerij en zijn eigen weg kiest. In zijn presentaties geeft hij ongezouten zijn mening, gelardeerd met een flinke dosis humor.

biografieën en uitgebreide informatie Tim Bremmers Tim Meuleman Tim van den Hoff dr. Tine Wilde Tineke Verburg prof. dr. Tjeu Blommaert Tobias Walraven Toine van Peperstraten Tom Bade Tom Coronel Tom Egbers Tom Fadrhonc Tom Kniesmeijer Tom Reijers Tom Touber Tom van 't Hek drs. ir. Tom Vroemen Tommaso Prennushi Tommy Wieringa Ton Boot prof. dr. Ton Derksen Ton Koene drs. Ton Planken Ton Verlind Tony Bosma Toon Gerbrands Torie Campbell

U

Trude Mostue Trudi Willenborg prof. dr. Tu Wei-Ming Twan van de Kerkhof Urgert & Van Deudekom Uri Geller Ursul de Geer dr. Valentina Carbone

Cesar Zuiderwijk: “Toen ik ooit van Speakers Academy® vernam en zag er wie er zo bij aangesloten waren, onderwie een aantal van mij eigen helden, dacht ik, in dat rijtje zou ik ook wel willen staan. Toen het aanbod kwam heb ik geen moment getwijfeld. Als drummer van een rockgroep hou ik van aftellen en spelen, duidelijkheid en rechtdoorzee; precies de Speakers Academy®.”

V

van Houts & de Ket Vicky Marissen Victor Bonke drs. Victor Deconinck prof. dr. Victor Lamme Vinay Parmar

213

Vincent Everts prof. dr. Vincent Icke Vincent Kneefel dr. Vincent Kouwenhoven Vincent Taapken Vinco David Violet Falkenburg Virginie Raisson Vivian Boelen Vivien Creegor dr. Vladimir Liubarov Vladimir Tismaneanu prof.W. Chan Kim prof.Walt Patterson prof. dr. Walter Baets prof.Walter Lewin Walter Vieira Wassili Zafiris Wayne Allen Wernard Bruining prof. drs.Wessel Ganzevoort Wibi Soerjadi Wichert van Engelen Wiecher Munting Wiet de Bruijn Wijnand Duyvendak Wilfred Genee

W


Foto: Roy Beusker

wimvansluis@speakersacademy.nl

yoerialbrecht@speakersacademy.nl

yurivangeest@speakersacademy.nl

Wim van Sluijs RA

drs. Yoeri Albrecht

Yuri van Geest MA

De voormalige Rotterdamse wethouder van Haven, Economie, Milieu, Haven en Werkgelegenheid, registeraccountant en mediator Wim van Sluijs, is directeur van de Kennissenclub, die de ambitie heeft uit te groeien tot dé onmoetingsplaats voor het bedrijfsleven en ondernemende publieke dienstverleners en dé Ondernemersdenktank.

Yoeri Albrecht is journalist en inhoudelijk directeur van De Balie in Amsterdam. Ook is hij voorzitter van Vereniging Veronica, eigenaar van onder andere het Algemeen Nederlands Persbureau en mede- initiatiefnemer van de ‘European Press Prize’. Hij heeft geschiedenis en internationaal recht en Europese studies gestudeerd.

Deze gepassioneerde ondernemer en spreker koppelt mobiel internet, biotech, singulariteit en toekomstvisies/trends aan inspiratie en innovatie. Hij heeft een eigen bureau, dat zich richt op innovatieve evenementen en advies- en conceptontwikkeling, en is lid van het Topteam Creatieve Industrie van het ministerie van Economische Zaken.

Wilfred L. Bastiani mr. Wilfried Martens Will Steger Willem Beekman ir. Willem Brom Willem Gunneman Willem Lust Willem Middelkoop Willem Reimers Willem Sijthoff mr. Willem Urlings Willem van de Put prof. dr. Willem Vermeend Willem Wanrooij drs. Willemijn Verloop drs. Willy Atema dr. Wim Backhuys ir. Wim Bens Wim de Gier prof. dr. Wim de Ridder Wim de Vries Wim Hof Wim Rombaut Wim van Gennip Wim van Passel Wim van Sluis R.A. prof. dr. Wim Veen

X

Winfried Baijens Winie van Oorschot Wivina Demeester dr. Wolfgang Bretschko Wouke van Scherrenburg drs. Wouter de Vries jr. prof. dr. Wubbo Ockels

Leen Zevenbergen: “Speakers Academy® is het meest gewaardeerde forum van topsprekers in Nederland. Door die algemene en goede bekendheid en door de warme aandacht voor de sprekers voel ik me zeer gewaardeerd. Ik merk dat bedrijven en organisaties die mij benaderen voor een optreden dat graag via Speakers Academy® doen. Het geeft hen blijkbaar een gevoel van kwaliteit. Te behoren tot de sprekersgroep van Speakers Academy® geeft mij een gevoel van trots.”

Y

Xandra Schutte prof. dr. Xavier Vives Xavière-Lise Bon Xiaodong Li Xinge Zhao

214

Yalçin Cihangir Yang Yao dr. Yann Duzert Yeliang Xia Yesim Candan drs. Yoeri Albrecht Yolanda Eijgenstein prof.Yong Wang Yonina Knoppers drs. Youssef Azghari Yuegen Xiong Yuri van Geest Yves Gijrath Zamarra Kok Zarayda Groenhart dr. Zhuang Yang Zoey Bird

Z


Foto: Roy Beusker

wimvansluis@speakersacademy.nl

yoerialbrecht@speakersacademy.nl

yurivangeest@speakersacademy.nl

Wim van Sluijs RA

drs. Yoeri Albrecht

Yuri van Geest MA

De voormalige Rotterdamse wethouder van Haven, Economie, Milieu, Haven en Werkgelegenheid, registeraccountant en mediator Wim van Sluijs, is directeur van de Kennissenclub, die de ambitie heeft uit te groeien tot dé onmoetingsplaats voor het bedrijfsleven en ondernemende publieke dienstverleners en dé Ondernemersdenktank.

Yoeri Albrecht is journalist en inhoudelijk directeur van De Balie in Amsterdam. Ook is hij voorzitter van Vereniging Veronica, eigenaar van onder andere het Algemeen Nederlands Persbureau en mede- initiatiefnemer van de ‘European Press Prize’. Hij heeft geschiedenis en internationaal recht en Europese studies gestudeerd.

Deze gepassioneerde ondernemer en spreker koppelt mobiel internet, biotech, singulariteit en toekomstvisies/trends aan inspiratie en innovatie. Hij heeft een eigen bureau, dat zich richt op innovatieve evenementen en advies- en conceptontwikkeling, en is lid van het Topteam Creatieve Industrie van het ministerie van Economische Zaken.

Wilfred L. Bastiani mr. Wilfried Martens Will Steger Willem Beekman ir. Willem Brom Willem Gunneman Willem Lust Willem Middelkoop Willem Reimers Willem Sijthoff mr. Willem Urlings Willem van de Put prof. dr. Willem Vermeend Willem Wanrooij drs. Willemijn Verloop drs. Willy Atema dr. Wim Backhuys ir. Wim Bens Wim de Gier prof. dr. Wim de Ridder Wim de Vries Wim Hof Wim Rombaut Wim van Gennip Wim van Passel Wim van Sluis R.A. prof. dr. Wim Veen

X

Winfried Baijens Winie van Oorschot Wivina Demeester dr. Wolfgang Bretschko Wouke van Scherrenburg drs. Wouter de Vries jr. prof. dr. Wubbo Ockels

Leen Zevenbergen: “Speakers Academy® is het meest gewaardeerde forum van topsprekers in Nederland. Door die algemene en goede bekendheid en door de warme aandacht voor de sprekers voel ik me zeer gewaardeerd. Ik merk dat bedrijven en organisaties die mij benaderen voor een optreden dat graag via Speakers Academy® doen. Het geeft hen blijkbaar een gevoel van kwaliteit. Te behoren tot de sprekersgroep van Speakers Academy® geeft mij een gevoel van trots.”

Y

Xandra Schutte prof. dr. Xavier Vives Xavière-Lise Bon Xiaodong Li Xinge Zhao

214

Yalçin Cihangir Yang Yao dr. Yann Duzert Yeliang Xia Yesim Candan drs. Yoeri Albrecht Yolanda Eijgenstein prof.Yong Wang Yonina Knoppers drs. Youssef Azghari Yuegen Xiong Yuri van Geest Yves Gijrath Zamarra Kok Zarayda Groenhart dr. Zhuang Yang Zoey Bird

Z


Foto: courtesy Tasha de Vasconcelos

I N T E R NAT IONA L E SPR E K E R S

Tasha de Vasconcelos Topmodel, tv- en filmactrice en ondernemer Tasha de Vasconcelos zet zich via organisaties als het Nelson Mandela Kinderfonds en UNICEF al jarenlang in voor het welzijn van onder anderen kinderen, wezen en aids/hiv-patiĂŤnten. In 2010 is ze benoemd tot EU-ambassadeur belast met de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Als model heeft ze gewerkt voor topmerken als Dolce & Gabbana en Dior. tashadevasconcelos@speakersacademy.nl

215


Foto: courtesy Tasha de Vasconcelos

I N T E R NAT IONA L E SPR E K E R S

Tasha de Vasconcelos Topmodel, tv- en filmactrice en ondernemer Tasha de Vasconcelos zet zich via organisaties als het Nelson Mandela Kinderfonds en UNICEF al jarenlang in voor het welzijn van onder anderen kinderen, wezen en aids/hiv-patiĂŤnten. In 2010 is ze benoemd tot EU-ambassadeur belast met de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Als model heeft ze gewerkt voor topmerken als Dolce & Gabbana en Dior. tashadevasconcelos@speakersacademy.nl

215


Foto: Simon Newbury

alastaircampbell@speakersacademy.nl

Miles Hilton-Barber

Alastair Campbell

‘’De enige beperkingen die we hebben, leggen we onszelf op”, is een bekende uitdrukking van de Brit Miles Hilton-Barber die als jonge twintiger blind werd, maar na enkele jaren besloot zich daardoor niet te laten tegenhouden. Hij vertelt boeiend over zijn ‘avonturen’, zoals vliegen in een ultralicht vliegtuig van Londen naar Sydney, het beklimmen van de hoogste bergen en 230 km/uur rijden in een Lotus, zonder ook maar iets te zien.

De Britse journalist Alastair Campbell is vooral bekend als spindoctor en zegsman van de Britse premier Tony Blair en heeft over die periode het boek ‘The Blair Years’ gepubliceerd. Als tv-presentator heeft hij belangrijke personages als Bill Clinton, Lance Armstrong en Bono bevraagd. Campbell schrijft artikelen over sport voor Britse en Ierse kranten en tijdschriften.

Foto: Cyril Bruneau

Foto: Paul Rider

mileshiltonbarber@speakersacademy.nl

stephencole@speakersacademy.nl

angelalamont@speakersacademy.nl

Stephen Cole

Angela Lamont

De Brit Stephen Cole is senior nieuwspresentator en correspondent van de Engelstalige nieuwszender Al Jazeera International. Hij heeft de afgelopen 25 jaar vrijwel alle belangrijke gebeurtenissen voor de camera verslagen en becommentarieerd, waaronder de val van de Berlijnse Muur, de Golfoorlog en de aanslagen van 11 september, voor onder meer de BBC en CNN International.

Ze heeft meer dan 200 radio- en televisieprogramma’s gepresenteerd, met name voor de BBC, honderden conferenties en congressen geleid voor het bedrijfsleven, prijzenshows en live evenementen aan elkaar gepraat. De zeer ervaren en hoogbegaafde Angela Lamont kan zich moeiteloos aanpassen aan elke situatie en ieder onderwerp en staat erom dat ze altijd met beide benen op de grond blijft staan. 216


Foto: Simon Newbury

alastaircampbell@speakersacademy.nl

Miles Hilton-Barber

Alastair Campbell

‘’De enige beperkingen die we hebben, leggen we onszelf op”, is een bekende uitdrukking van de Brit Miles Hilton-Barber die als jonge twintiger blind werd, maar na enkele jaren besloot zich daardoor niet te laten tegenhouden. Hij vertelt boeiend over zijn ‘avonturen’, zoals vliegen in een ultralicht vliegtuig van Londen naar Sydney, het beklimmen van de hoogste bergen en 230 km/uur rijden in een Lotus, zonder ook maar iets te zien.

De Britse journalist Alastair Campbell is vooral bekend als spindoctor en zegsman van de Britse premier Tony Blair en heeft over die periode het boek ‘The Blair Years’ gepubliceerd. Als tv-presentator heeft hij belangrijke personages als Bill Clinton, Lance Armstrong en Bono bevraagd. Campbell schrijft artikelen over sport voor Britse en Ierse kranten en tijdschriften.

Foto: Cyril Bruneau

Foto: Paul Rider

mileshiltonbarber@speakersacademy.nl

stephencole@speakersacademy.nl

angelalamont@speakersacademy.nl

Stephen Cole

Angela Lamont

De Brit Stephen Cole is senior nieuwspresentator en correspondent van de Engelstalige nieuwszender Al Jazeera International. Hij heeft de afgelopen 25 jaar vrijwel alle belangrijke gebeurtenissen voor de camera verslagen en becommentarieerd, waaronder de val van de Berlijnse Muur, de Golfoorlog en de aanslagen van 11 september, voor onder meer de BBC en CNN International.

Ze heeft meer dan 200 radio- en televisieprogramma’s gepresenteerd, met name voor de BBC, honderden conferenties en congressen geleid voor het bedrijfsleven, prijzenshows en live evenementen aan elkaar gepraat. De zeer ervaren en hoogbegaafde Angela Lamont kan zich moeiteloos aanpassen aan elke situatie en ieder onderwerp en staat erom dat ze altijd met beide benen op de grond blijft staan. 216


isaacgetz@speakersacademy.nl

Jean-Claude Trichet

prof. dr. Isaac Getz

De in Lyon geboren Fransman Jean-Claude Trichet is van 2003 tot eind 2011 president geweest van de Europese Centrale Bank, als opvolger van Wim Duisenberg. Daarvoor was hij tien jaar lang president van de Banque de France. Trichet is voor zijn werk vele malen onderscheiden, onder meer als Commandeur de l’Ordre National de la Légion d’Honneur, maar ook met nationale prijzen van andere landen, waaronder Nederland.

Isaac Getz is een van Europa’s beste sprekers op het gebied van innovatie en creativiteit, onderwerpen waarover hij ook geregeld publiceert. Hij is hoogleraar Idee en Innovatie aan de ESCP-EAP European School of Management in Prijs en geeft als gastspreker colleges aan onder meer de Stanford Universiteit. Getz, die werkzaam is geweest in de informatiebeheerindustrie is gepromoveerd in de computerwetenschappen en heeft een doctoraat psychologie.

Foto: Bruno Klein

jeanclaudetrichet@speakersacademy.nl

fredericmitterand@speakersacademy.nl

peptorres@speakersacademy.nl

Frédéric Mitterand

Pep Torres

De Franse cultuurminnaar, voormalig filmcriticus en schrijver Frédéric Mitterand is minister van Cultuur en Communicatie geweest in het kabinet Fillon-III en tot de presidentsverkiezingen van mei 2012 minister van Cultuur in de regering Sarkozy. Hij heeft aardrijkskunde en geschiedenis gestudeerd en later zelf gedoceerd. De politieke kleur is niet uitgesproken links of rechts.

Spanjaard Pep Torres is een uitvinder met renaissancestijl-benadering, die geregeld te vinden is wereldwijde uitvindersbeurzen. Zelf heeft Torres in 2011 ook een beurs én het MIBA, het Ideeën- en Uitvindingenmuseum in Barcelona opgericht. Torres geeft workshops en seminars aan studenten aan business-scholen en verleent medewerking aan allerlei fora op het gebied van vernieuwing en innovatie. 217


isaacgetz@speakersacademy.nl

Jean-Claude Trichet

prof. dr. Isaac Getz

De in Lyon geboren Fransman Jean-Claude Trichet is van 2003 tot eind 2011 president geweest van de Europese Centrale Bank, als opvolger van Wim Duisenberg. Daarvoor was hij tien jaar lang president van de Banque de France. Trichet is voor zijn werk vele malen onderscheiden, onder meer als Commandeur de l’Ordre National de la Légion d’Honneur, maar ook met nationale prijzen van andere landen, waaronder Nederland.

Isaac Getz is een van Europa’s beste sprekers op het gebied van innovatie en creativiteit, onderwerpen waarover hij ook geregeld publiceert. Hij is hoogleraar Idee en Innovatie aan de ESCP-EAP European School of Management in Prijs en geeft als gastspreker colleges aan onder meer de Stanford Universiteit. Getz, die werkzaam is geweest in de informatiebeheerindustrie is gepromoveerd in de computerwetenschappen en heeft een doctoraat psychologie.

Foto: Bruno Klein

jeanclaudetrichet@speakersacademy.nl

fredericmitterand@speakersacademy.nl

peptorres@speakersacademy.nl

Frédéric Mitterand

Pep Torres

De Franse cultuurminnaar, voormalig filmcriticus en schrijver Frédéric Mitterand is minister van Cultuur en Communicatie geweest in het kabinet Fillon-III en tot de presidentsverkiezingen van mei 2012 minister van Cultuur in de regering Sarkozy. Hij heeft aardrijkskunde en geschiedenis gestudeerd en later zelf gedoceerd. De politieke kleur is niet uitgesproken links of rechts.

Spanjaard Pep Torres is een uitvinder met renaissancestijl-benadering, die geregeld te vinden is wereldwijde uitvindersbeurzen. Zelf heeft Torres in 2011 ook een beurs én het MIBA, het Ideeën- en Uitvindingenmuseum in Barcelona opgericht. Torres geeft workshops en seminars aan studenten aan business-scholen en verleent medewerking aan allerlei fora op het gebied van vernieuwing en innovatie. 217


Foto: Charlotte de botton

hansdietrichgenscher@speakersacademy.nl

alaindebotton@speakersacademy.nl

Hans-Dietrich Genscher

Alain de Botton

De Duitse liberaal Hans-Dietrich Genscher staat bekend als een van de staatslieden die een belangrijke rol hebben gespeeld bij het creëren van het nieuwe Europa. Daarnaast was hij betrokken bij de Duitse eenwording. Terwijl hij werkte als minister van Buitenlandse Zaken was hij 18 jaar lang, tot aan zijn aftreden in 1992, onderminister van Justitie. Genscher wordt wereldwijd gerespecteerd vanwege zijn visie en integriteit.

De Botton is filosoof van het alledaagse leven en kenner van Proust. Hij schrijft essays, die zowel teruggrijpen op zijn eigen ervaringen en ideeën en die van kunstenaars, filosofen en denkers. Zijn laatste boek, ‘The architecture of happiness’, gaat over de perceptie van schoonheid en lelijkheid in de architectuur. De Botton is ook betrokken bij een groot aantal tv-documentaires en is medeoprichter van de mini-universiteit School of Life.

laurentcombalbert@speakersacademy.nl

ehsanulhaq@speakersacademy.nl

Laurent Combalbert

generaal b.d. Ehsan ul Haq

De Fransman Laurent Combalbert was vele jaren officier bij de RAID, een van ’s werelds beste eenheden gespecialiseerd in anti-terroristische activiteiten en de beheersing van complexe situaties als gijzelingen en kapingen. Afgestudeerd aan de FBI Academy leidt hij nu een team van veertig crisisonderhandelaars en adviseert hij zakelijke leiders bij het samenstellen van hun crisisbeheersingsteams.

De voormalige voorzitter van de gezamenlijke stafchefs in Pakistan is sinds zijn pensionering betrokken bij industriële, intellectuele en humanitaire activiteiten. Op dit moment is hij voorzitter van de Raad van Bestuur van de Pakistan-Libya Holding Company, een investeringsbank. Daarnaast is hij lid van de Raad van Bestuur van de Al-Shifa Trust, die een keten van oogziekenhuizen runt in Pakistan. 218


Foto: Charlotte de botton

hansdietrichgenscher@speakersacademy.nl

alaindebotton@speakersacademy.nl

Hans-Dietrich Genscher

Alain de Botton

De Duitse liberaal Hans-Dietrich Genscher staat bekend als een van de staatslieden die een belangrijke rol hebben gespeeld bij het creëren van het nieuwe Europa. Daarnaast was hij betrokken bij de Duitse eenwording. Terwijl hij werkte als minister van Buitenlandse Zaken was hij 18 jaar lang, tot aan zijn aftreden in 1992, onderminister van Justitie. Genscher wordt wereldwijd gerespecteerd vanwege zijn visie en integriteit.

De Botton is filosoof van het alledaagse leven en kenner van Proust. Hij schrijft essays, die zowel teruggrijpen op zijn eigen ervaringen en ideeën en die van kunstenaars, filosofen en denkers. Zijn laatste boek, ‘The architecture of happiness’, gaat over de perceptie van schoonheid en lelijkheid in de architectuur. De Botton is ook betrokken bij een groot aantal tv-documentaires en is medeoprichter van de mini-universiteit School of Life.

laurentcombalbert@speakersacademy.nl

ehsanulhaq@speakersacademy.nl

Laurent Combalbert

generaal b.d. Ehsan ul Haq

De Fransman Laurent Combalbert was vele jaren officier bij de RAID, een van ’s werelds beste eenheden gespecialiseerd in anti-terroristische activiteiten en de beheersing van complexe situaties als gijzelingen en kapingen. Afgestudeerd aan de FBI Academy leidt hij nu een team van veertig crisisonderhandelaars en adviseert hij zakelijke leiders bij het samenstellen van hun crisisbeheersingsteams.

De voormalige voorzitter van de gezamenlijke stafchefs in Pakistan is sinds zijn pensionering betrokken bij industriële, intellectuele en humanitaire activiteiten. Op dit moment is hij voorzitter van de Raad van Bestuur van de Pakistan-Libya Holding Company, een investeringsbank. Daarnaast is hij lid van de Raad van Bestuur van de Al-Shifa Trust, die een keten van oogziekenhuizen runt in Pakistan. 218


Foto: evert Jan daniels

kjellnordstrom@speakersacademy.nl

dr. Kjell Nordström Kjell Nordström heeft onlangs samen met Jonas Ridderstråle – die net als hij bekend staat als vrijdenker met krachtige logica - het boek ‘Funky business forever’ (How to enjoy capitalism) uitgebracht. Nordström werkt al ruim 20 jaar met internationale bedrijven. Hij is hoogleraar aan de School of Economics in Stockholm en adviseert over zaken als bedrijfsstrategie, multinationaal ondernemen en mondialisering.

shirinebadi@speakersacademy.nl

irinakhakamada@speakersacademy.nl

dr. Shirin Ebadi

dr. Irina M. Khakamada

De Iraanse advocate Shirin Ebadi, die de Nobelprijs voor de Vrede heeft gekregen vanwege haar inspanningen voor vrede en democratie, zet zich in voor de mensenrechten. In 2006 heeft ze de Légion d’Honneur ontvangen uit handen van de Franse president Mitterand en inmiddels bezit ze meer dan 20 eredoctoraten. Ebadi heeft in 2005 haar mémoires gepubliceerd, getiteld ‘Iran awakening’.

Irina M. Khakamada, voormalig afgevaardigde in de Russische Doema en ex-vice-president van de politieke beweging Democratische Unie van het Russische volk, heft inmiddels al haar politieke activiteiten opgegeven. In 2007 schreef ze ‘The Consolidation of Dictatorship in Russia, An Inside View of the Demise of Democracy’.

219


Foto: evert Jan daniels

kjellnordstrom@speakersacademy.nl

dr. Kjell Nordström Kjell Nordström heeft onlangs samen met Jonas Ridderstråle – die net als hij bekend staat als vrijdenker met krachtige logica - het boek ‘Funky business forever’ (How to enjoy capitalism) uitgebracht. Nordström werkt al ruim 20 jaar met internationale bedrijven. Hij is hoogleraar aan de School of Economics in Stockholm en adviseert over zaken als bedrijfsstrategie, multinationaal ondernemen en mondialisering.

shirinebadi@speakersacademy.nl

irinakhakamada@speakersacademy.nl

dr. Shirin Ebadi

dr. Irina M. Khakamada

De Iraanse advocate Shirin Ebadi, die de Nobelprijs voor de Vrede heeft gekregen vanwege haar inspanningen voor vrede en democratie, zet zich in voor de mensenrechten. In 2006 heeft ze de Légion d’Honneur ontvangen uit handen van de Franse president Mitterand en inmiddels bezit ze meer dan 20 eredoctoraten. Ebadi heeft in 2005 haar mémoires gepubliceerd, getiteld ‘Iran awakening’.

Irina M. Khakamada, voormalig afgevaardigde in de Russische Doema en ex-vice-president van de politieke beweging Democratische Unie van het Russische volk, heft inmiddels al haar politieke activiteiten opgegeven. In 2007 schreef ze ‘The Consolidation of Dictatorship in Russia, An Inside View of the Demise of Democracy’.

219


Franse Topsprekers

voor uw congres, seminar of bijeenkomst in Nederland

Wij zijn u graag van dienst bij het boeken van onze Franse faculty members voor uw congres, bedrijfspresentatie of evenement. De meer dan 500 bij ons ingeschreven professionele topsprekers zijn onder meer afkomstig uit de politiek, het bedrijfsleven, de wetenschap en de filosofie. Voor meer informatie, boekingen en het aanvragen van een gratis exemplaar van het Franstalige Academy® Magazine kunt u contact opnemen met Speakers Academy®, via: Email: info@speakersacademy.fr Telefoon: +33 1 534 510 62

Bienvenue à la Speakers Academy® sarl 5, Rue de Castiglione, 5ème étage, 75001 Paris, France, +33.1.53451062 220


Franse Topsprekers

voor uw congres, seminar of bijeenkomst in Nederland

Wij zijn u graag van dienst bij het boeken van onze Franse faculty members voor uw congres, bedrijfspresentatie of evenement. De meer dan 500 bij ons ingeschreven professionele topsprekers zijn onder meer afkomstig uit de politiek, het bedrijfsleven, de wetenschap en de filosofie. Voor meer informatie, boekingen en het aanvragen van een gratis exemplaar van het Franstalige Academy® Magazine kunt u contact opnemen met Speakers Academy®, via: Email: info@speakersacademy.fr Telefoon: +33 1 534 510 62

Bienvenue à la Speakers Academy® sarl 5, Rue de Castiglione, 5ème étage, 75001 Paris, France, +33.1.53451062 220


COMMUNICATIE

‘Echte communicatie geeft het gevoel dat er iets gebeurt’ Roelof Hemmen TEKST: JACQUES GELUK

weten, dat zoek ik en vanuit die gedachte benader ik ook de debatten of de congressen. Het gaat om de combinatie van feitenkennis (voorbereiding) en snel reageren. Als ik een mooi betoog of een interessante opmerking hoor, voel ik gelijk waarom dat belangrijk is en weet ik dat de zaal dat ook voelt en we daarmee verder moeten. Dat is gaaf, want dan gebeurt er wat.” Roelof Hemmen gelooft echt dat een dagvoorzitter of debatleider een congres of debat kan maken of breken. “Daarom is mij er veel aan gelegen van elke opdracht een succes te maken, want waarom zouden mensen in de zaal het leuk vinden als ik het al niet leuk vind? Ik kan niet anders dan me voor 100 procent inzetten, dat verdienen de mensen. Zij moeten voelen dat ik wil weten wat zij willen weten en dat voor hen uitzoek.”

Presentatiecoaching Hemmen constateert dat veel mensen onvoldoende tot hun recht komen, doordat ze een paar presentatieprobleempjes hebben. “Dat zijn vaak belangrijke mensen, die veel weten en belangrijke dingen te vertellen hebben, maar te weinig aandacht besteden aan de manier waarop ze dat overbrengen. Jammer, want vaak is het hard nodig. Het gaat er immers om hoe ze hun verhaal vertellen, zodat het overtuigt en blijft hangen. Sinds ik bij RTL werk, coach en train ik geregeld collega’s en tegenwoordig ook topmensen uit het bedrijfsleven. Het mooie 221

Foto: met dank aan Roelof Hemmen

E

“Er moet sprake zijn van echte communicatie. De mensen moeten na afloop van een congres of een bij voorkeur scherp debat naar buiten gaan met het gevoel dat er iets is gebeurd. Dat ze interessante, nieuwe dingen hebben gehoord, iets geleerd hebben, misschien wel geroerd of geraakt zijn en beseffen dat het allemaal echt was en geen flauwekul. Ik wil niet alleen maar vertellen wie de sprekers zijn en in welke volgorde ze opkomen. Dat kan ik ook niet.” Zijn ruime ervaring in de dagblad-, televisieen radiojournalistiek geeft hem een stevige basis, die hem in staat stelt dingen snel te begrijpen. “Ik weet inmiddels wel wat ik moet weten en snap waarover ik het heb. Het is niet nodig het hele veld te kennen, als ik weet wat belangrijk is en waarom. Goede voorbereiding is heel belangrijk, maar niet voldoende. Als je in een discussie, gesprek of interview zit moet je die kennis paraat hebben en meteen snappen waar het schuurt of wringt. Dan kun je mensen uit hun comfortzone halen en prikkelen, zodat ze gaan sprankelen. Wanneer ik daar iets aan kan bijdragen door scherp te zijn of kan overbrengen dat iets er echt toe doet vind ik dat mooi.” We mogen, zegt Hemmen, niet vergeten dat alle communicatie, net als nieuws, een gevoel is en een feit nooit zomaar een feit. Achter alles zit een verhaal en dat is belangrijk, anders zouden we het er niet over hebben. Waarom is iets belangrijk? Dat wil ik

Foto: met dank aan Lenie ‘t Hart

De meeste mensen kennen Roelof Hemmen vooral als presentator van het RTL Nieuws en weten vaak niet dat deze ras-journalist juist enorm veelzijdig is. “Belangrijke zaken goed overbrengen is al bijna 30 jaar mijn vak, maar dat doe ik ook al ruim 10 jaar als dagvoorzitter, interviewer en debatleider op vele podia, in direct contact met mensen in de zaal. En sinds anderhalf jaar ook op BNR Nieuwsradio.” Hemmen is bovendien actief en succesvol als presentatiecoach.

roelofhemmen@speakersacademy.nl

is dat er al in een paar sessies waanzinnig goede resultaten te behalen zijn”, vertelt Hemmen die snel ziet wat iemand goed of niet goed doet en wat daaraan te doen is. “In het ideale geval is een presentator, of iemand die wat vertelt, naturel. Dat valt niet altijd mee, maar vaak hoeft iemand alleen maar een paar dingen af te leren of zich er juist van bewust te worden. En als je eenmaal altijd hetzelfde bent, hoef je daar geen moeite meer voor te doen.” Hemmen: “Ik vraag vaak eerst aan de kandidaten of ze weten wat hun natuurlijke communicatie is, hoe ze praten met hun man, vrouw, groenteboer, collega of buurman en of ze zichzelf, net zoals ik dat doe bij hen, willen observeren.”


COMMUNICATIE

‘Echte communicatie geeft het gevoel dat er iets gebeurt’ Roelof Hemmen TEKST: JACQUES GELUK

weten, dat zoek ik en vanuit die gedachte benader ik ook de debatten of de congressen. Het gaat om de combinatie van feitenkennis (voorbereiding) en snel reageren. Als ik een mooi betoog of een interessante opmerking hoor, voel ik gelijk waarom dat belangrijk is en weet ik dat de zaal dat ook voelt en we daarmee verder moeten. Dat is gaaf, want dan gebeurt er wat.” Roelof Hemmen gelooft echt dat een dagvoorzitter of debatleider een congres of debat kan maken of breken. “Daarom is mij er veel aan gelegen van elke opdracht een succes te maken, want waarom zouden mensen in de zaal het leuk vinden als ik het al niet leuk vind? Ik kan niet anders dan me voor 100 procent inzetten, dat verdienen de mensen. Zij moeten voelen dat ik wil weten wat zij willen weten en dat voor hen uitzoek.”

Presentatiecoaching Hemmen constateert dat veel mensen onvoldoende tot hun recht komen, doordat ze een paar presentatieprobleempjes hebben. “Dat zijn vaak belangrijke mensen, die veel weten en belangrijke dingen te vertellen hebben, maar te weinig aandacht besteden aan de manier waarop ze dat overbrengen. Jammer, want vaak is het hard nodig. Het gaat er immers om hoe ze hun verhaal vertellen, zodat het overtuigt en blijft hangen. Sinds ik bij RTL werk, coach en train ik geregeld collega’s en tegenwoordig ook topmensen uit het bedrijfsleven. Het mooie 221

Foto: met dank aan Roelof Hemmen

E

“Er moet sprake zijn van echte communicatie. De mensen moeten na afloop van een congres of een bij voorkeur scherp debat naar buiten gaan met het gevoel dat er iets is gebeurd. Dat ze interessante, nieuwe dingen hebben gehoord, iets geleerd hebben, misschien wel geroerd of geraakt zijn en beseffen dat het allemaal echt was en geen flauwekul. Ik wil niet alleen maar vertellen wie de sprekers zijn en in welke volgorde ze opkomen. Dat kan ik ook niet.” Zijn ruime ervaring in de dagblad-, televisieen radiojournalistiek geeft hem een stevige basis, die hem in staat stelt dingen snel te begrijpen. “Ik weet inmiddels wel wat ik moet weten en snap waarover ik het heb. Het is niet nodig het hele veld te kennen, als ik weet wat belangrijk is en waarom. Goede voorbereiding is heel belangrijk, maar niet voldoende. Als je in een discussie, gesprek of interview zit moet je die kennis paraat hebben en meteen snappen waar het schuurt of wringt. Dan kun je mensen uit hun comfortzone halen en prikkelen, zodat ze gaan sprankelen. Wanneer ik daar iets aan kan bijdragen door scherp te zijn of kan overbrengen dat iets er echt toe doet vind ik dat mooi.” We mogen, zegt Hemmen, niet vergeten dat alle communicatie, net als nieuws, een gevoel is en een feit nooit zomaar een feit. Achter alles zit een verhaal en dat is belangrijk, anders zouden we het er niet over hebben. Waarom is iets belangrijk? Dat wil ik

Foto: met dank aan Lenie ‘t Hart

De meeste mensen kennen Roelof Hemmen vooral als presentator van het RTL Nieuws en weten vaak niet dat deze ras-journalist juist enorm veelzijdig is. “Belangrijke zaken goed overbrengen is al bijna 30 jaar mijn vak, maar dat doe ik ook al ruim 10 jaar als dagvoorzitter, interviewer en debatleider op vele podia, in direct contact met mensen in de zaal. En sinds anderhalf jaar ook op BNR Nieuwsradio.” Hemmen is bovendien actief en succesvol als presentatiecoach.

roelofhemmen@speakersacademy.nl

is dat er al in een paar sessies waanzinnig goede resultaten te behalen zijn”, vertelt Hemmen die snel ziet wat iemand goed of niet goed doet en wat daaraan te doen is. “In het ideale geval is een presentator, of iemand die wat vertelt, naturel. Dat valt niet altijd mee, maar vaak hoeft iemand alleen maar een paar dingen af te leren of zich er juist van bewust te worden. En als je eenmaal altijd hetzelfde bent, hoef je daar geen moeite meer voor te doen.” Hemmen: “Ik vraag vaak eerst aan de kandidaten of ze weten wat hun natuurlijke communicatie is, hoe ze praten met hun man, vrouw, groenteboer, collega of buurman en of ze zichzelf, net zoals ik dat doe bij hen, willen observeren.”


De kracht van

S

Speakers Academy® beheert de agenda, verzorgt de boekingen en financiële afhandeling en doet in veel gevallen het complete management van prominente wetenschappers, politici, kunstenaars, sporters, journalisten en topmanagers uit het bedrijfsleven. Zij verzorgen lezingen en presentaties op het gebied van wetenschap, filosofie, politiek, Europese integratie, communicatie, motivatie, kunst, cultuur en lifestyle, salesmanagement, marketing, sport en avontuur, media, ICT, automatisering, futurologie, economie, finance & banking, change management etc. Uiteraard is een groot aantal van de bij Speakers Academy® aangesloten experts ook inzetbaar als dagvoorzitter of discussieleider.

nen op snelle betaling, waarbij Speakers Academy® het debiteurenmanagement verzorgt en zelfs het debiteurenrisico draagt. Niet voor niets vertrouwen talrijke prominente sprekers hun management op het gebied van spreken en presenteren volledig toe aan Speakers Academy®. Het geeft hen de rust om zich volledig te kunnen concentreren op de voorbereiding en uitvoering van hun performance. Speakers Academy® regelt de hele zakelijke afwikkeling, van advies en boeking tot facturering en evaluatie met de opdrachtgever, die alleen bij de uitvoering en eventuele voorbespreking contact heeft met de spreker. Dat is wel zo duidelijk.

Wel zo duidelijk

Speakers Academy® heeft veel te bieden, zowel aan opdrachtgevers als aan haar faculty members. Niet voor niets toont zowel de lijst van belangrijke opdrachtgevers als van aangesloten sprekers tal van klinkende namen. Onder de key accounts van Speakers Academy® vindt u zowel toonaangevende kleinere bedrijven als grote multinationals en overheidsinstanties.

Klinkende namen

Het cosulententeam van Speakers Academy is het meest ervaren en professionele team in de Europese sprekerswereld. Het behartigt op professionele wijze de belangen van zowel de opdrachtgevers als van de aangesloten sprekers: de basis voor resultaat en tevredenheid. Sprekers kunnen bovendien reke®

Ieder zijn rol en specialisme! Dat is het uitgangspunt van de dienstverlening van Speakers Academy®. In de ‘Gouden Driehoek’ die wordt gevormd door opdrachtgevers, faculty members en Speakers Academy® zijn de verantwoordelijkheden en werkwijzen duidelijk vastgelegd. De opdrachtgever doet zaken met Speakers Academy®, die in de eerste plaats verantwoordelijk is voor een vakkundig advies. Welke spreker of discussieleider past het best bij de doelstelling van een bepaald evenement of congres?

“Door de Speakers Academy® kan ik mij volledig op de inhoud richten, omdat zij de hele organisatie rond mijn lezingen overnemen.”

De Gouden Driehoek voor zekerheid en kwaliteit

Kwaliteitswaarborg door de Gouden Speakers Academy® Driehoek, die de relatie en communicatie tussen Speakers Academy®, opdrachtgever en faculty member duidelijk maakt.

prof. dr. Rob de Wijk

222


De kracht van

S

Speakers Academy® beheert de agenda, verzorgt de boekingen en financiële afhandeling en doet in veel gevallen het complete management van prominente wetenschappers, politici, kunstenaars, sporters, journalisten en topmanagers uit het bedrijfsleven. Zij verzorgen lezingen en presentaties op het gebied van wetenschap, filosofie, politiek, Europese integratie, communicatie, motivatie, kunst, cultuur en lifestyle, salesmanagement, marketing, sport en avontuur, media, ICT, automatisering, futurologie, economie, finance & banking, change management etc. Uiteraard is een groot aantal van de bij Speakers Academy® aangesloten experts ook inzetbaar als dagvoorzitter of discussieleider.

nen op snelle betaling, waarbij Speakers Academy® het debiteurenmanagement verzorgt en zelfs het debiteurenrisico draagt. Niet voor niets vertrouwen talrijke prominente sprekers hun management op het gebied van spreken en presenteren volledig toe aan Speakers Academy®. Het geeft hen de rust om zich volledig te kunnen concentreren op de voorbereiding en uitvoering van hun performance. Speakers Academy® regelt de hele zakelijke afwikkeling, van advies en boeking tot facturering en evaluatie met de opdrachtgever, die alleen bij de uitvoering en eventuele voorbespreking contact heeft met de spreker. Dat is wel zo duidelijk.

Wel zo duidelijk

Speakers Academy® heeft veel te bieden, zowel aan opdrachtgevers als aan haar faculty members. Niet voor niets toont zowel de lijst van belangrijke opdrachtgevers als van aangesloten sprekers tal van klinkende namen. Onder de key accounts van Speakers Academy® vindt u zowel toonaangevende kleinere bedrijven als grote multinationals en overheidsinstanties.

Klinkende namen

Het cosulententeam van Speakers Academy is het meest ervaren en professionele team in de Europese sprekerswereld. Het behartigt op professionele wijze de belangen van zowel de opdrachtgevers als van de aangesloten sprekers: de basis voor resultaat en tevredenheid. Sprekers kunnen bovendien reke®

Ieder zijn rol en specialisme! Dat is het uitgangspunt van de dienstverlening van Speakers Academy®. In de ‘Gouden Driehoek’ die wordt gevormd door opdrachtgevers, faculty members en Speakers Academy® zijn de verantwoordelijkheden en werkwijzen duidelijk vastgelegd. De opdrachtgever doet zaken met Speakers Academy®, die in de eerste plaats verantwoordelijk is voor een vakkundig advies. Welke spreker of discussieleider past het best bij de doelstelling van een bepaald evenement of congres?

“Door de Speakers Academy® kan ik mij volledig op de inhoud richten, omdat zij de hele organisatie rond mijn lezingen overnemen.”

De Gouden Driehoek voor zekerheid en kwaliteit

Kwaliteitswaarborg door de Gouden Speakers Academy® Driehoek, die de relatie en communicatie tussen Speakers Academy®, opdrachtgever en faculty member duidelijk maakt.

prof. dr. Rob de Wijk

222


Speakers Academy

®

De 10 toegevoegde waarden voor relaties en faculty members 1) Speakers Academy heeft een transparant prijsbeleid. Duidelijkheid vooraf en geen verborgen kosten. Speakers Academy® ontvangt haar commissie van haar faculty members en brengt géén extra boekingskosten in rekening bij zowel spreker als relatie. 2) Het consulententeam van Speakers Academy® is het meest ervaren team in de Europese sprekerswereld. Met een gezamenlijke ervaring van zo’n 50 jaar heeft zij tienduizenden aanvragen voor haar relaties in behandeling genomen. 3) Speakers Academy® hanteert een onbesproken ethisch gedrag naar haar klanten, medewerkers, toeleveranciers, faculty members en naar de samenleving, hetgeen resulteert in een onberispelijke reputatie en een ongeëvenaard betalingsgedrag. 4) Nadat een boeking tot stand is gekomen stemt Speakers Academy® de eventuele werkbesprekingen af, controleert de optredens (bij zowel de faculty members als klant) en evalueert desgewenst de optredens die hebben plaatsgevonden. De kosten verbonden aan deze controlewerkzaamheden zijn voor rekening van Speakers Academy®. 5) In geval van ziekte en/of overmacht draagt Speakers Academy® te allen tijde zorg voor een vervangende spreker of dagvoorzitter. Uiteraard in overleg met de klant. 6) Aankondigingen van congressen, seminars of andersoortige bijeenkomsten worden kosteloos vermeld op de Speakers Academy® website. (Informeer naar de mogelijkheden en specificaties)" 7) Relaties van Speakers Academy® ontvangen het ACADEMY® Magazine gratis en zo ook de periodieke Nieuwsbrief, waarin de laatste ontwikkelingen worden besproken alsmede de meest recente sprekers worden voorgesteld. Zo krijgt de relatie een up-to-date kennis van de steeds veranderende sprekersmarkt. 8) De boeiende en inspirerende werkomgeving op het Speakers Academy® hoofdkantoor garandeert optimale professionaliteit, klantgerichtheid en staat borg voor het hoogst denkbare niveau van dienstverlening. 9) Gratis adviezen. 10) Een internationaal netwerk dat zijn weerga niet kent en toegang geeft tot meer dan 35.000 sprekers wereldwijd. ®

Code of conduct Om zeker te garanderen dat iedere spreker, dagvoorzitter of presentator die via Speakers Academy® wordt geboekt, de kwaliteit en betrouwbaarheid biedt waar de opdrachtgever recht op heeft, voerde Speakers Academy® de Code of Conduct in. Hiermee verplicht een faculty-member zich te houden aan de door Speakers Academy® opgestelde gedragscode en kwaliteitsrichtlijnen. Bovendien kan men alleen als faculty member worden ingeschreven bij Speakers Academy® als men beschikt over minimaal drie overtuigende, schriftelijke referenties.

Mission Statement In de slogan 'Bringing Knowledge to the World' ontvouwt zich de ideële kant van Speakers Academy®; het verbeteren van communicatie tussen mensen, bedrijven en overheden. Speakers Academy® neemt een metapositie in waar het betreft politiek, ras, afkomst, seksuele geaardheid, sociale status en geloof.

“Ik voel me thuis bij Speakers Academy® Je kunt er op vertrouwen dat alles tot in de puntjes is geregeld. Zodat je je volledig kunt concentreren op je taak en een congres of symposium tot een succes maken.” Anne-Marie Rakhorst

“Ik werk graag met Speakers Academy®, omdat deze een kern van topsprekers heeft en zo van alle markten thuis is. Er wordt kwaliteit geleverd en de organisatie is tiptop”. Hans Wiegel

223


Speakers Academy

®

De 10 toegevoegde waarden voor relaties en faculty members 1) Speakers Academy heeft een transparant prijsbeleid. Duidelijkheid vooraf en geen verborgen kosten. Speakers Academy® ontvangt haar commissie van haar faculty members en brengt géén extra boekingskosten in rekening bij zowel spreker als relatie. 2) Het consulententeam van Speakers Academy® is het meest ervaren team in de Europese sprekerswereld. Met een gezamenlijke ervaring van zo’n 50 jaar heeft zij tienduizenden aanvragen voor haar relaties in behandeling genomen. 3) Speakers Academy® hanteert een onbesproken ethisch gedrag naar haar klanten, medewerkers, toeleveranciers, faculty members en naar de samenleving, hetgeen resulteert in een onberispelijke reputatie en een ongeëvenaard betalingsgedrag. 4) Nadat een boeking tot stand is gekomen stemt Speakers Academy® de eventuele werkbesprekingen af, controleert de optredens (bij zowel de faculty members als klant) en evalueert desgewenst de optredens die hebben plaatsgevonden. De kosten verbonden aan deze controlewerkzaamheden zijn voor rekening van Speakers Academy®. 5) In geval van ziekte en/of overmacht draagt Speakers Academy® te allen tijde zorg voor een vervangende spreker of dagvoorzitter. Uiteraard in overleg met de klant. 6) Aankondigingen van congressen, seminars of andersoortige bijeenkomsten worden kosteloos vermeld op de Speakers Academy® website. (Informeer naar de mogelijkheden en specificaties)" 7) Relaties van Speakers Academy® ontvangen het ACADEMY® Magazine gratis en zo ook de periodieke Nieuwsbrief, waarin de laatste ontwikkelingen worden besproken alsmede de meest recente sprekers worden voorgesteld. Zo krijgt de relatie een up-to-date kennis van de steeds veranderende sprekersmarkt. 8) De boeiende en inspirerende werkomgeving op het Speakers Academy® hoofdkantoor garandeert optimale professionaliteit, klantgerichtheid en staat borg voor het hoogst denkbare niveau van dienstverlening. 9) Gratis adviezen. 10) Een internationaal netwerk dat zijn weerga niet kent en toegang geeft tot meer dan 35.000 sprekers wereldwijd. ®

Code of conduct Om zeker te garanderen dat iedere spreker, dagvoorzitter of presentator die via Speakers Academy® wordt geboekt, de kwaliteit en betrouwbaarheid biedt waar de opdrachtgever recht op heeft, voerde Speakers Academy® de Code of Conduct in. Hiermee verplicht een faculty-member zich te houden aan de door Speakers Academy® opgestelde gedragscode en kwaliteitsrichtlijnen. Bovendien kan men alleen als faculty member worden ingeschreven bij Speakers Academy® als men beschikt over minimaal drie overtuigende, schriftelijke referenties.

Mission Statement In de slogan 'Bringing Knowledge to the World' ontvouwt zich de ideële kant van Speakers Academy®; het verbeteren van communicatie tussen mensen, bedrijven en overheden. Speakers Academy® neemt een metapositie in waar het betreft politiek, ras, afkomst, seksuele geaardheid, sociale status en geloof.

“Ik voel me thuis bij Speakers Academy® Je kunt er op vertrouwen dat alles tot in de puntjes is geregeld. Zodat je je volledig kunt concentreren op je taak en een congres of symposium tot een succes maken.” Anne-Marie Rakhorst

“Ik werk graag met Speakers Academy®, omdat deze een kern van topsprekers heeft en zo van alle markten thuis is. Er wordt kwaliteit geleverd en de organisatie is tiptop”. Hans Wiegel

223


De Website www.speakersacademy.nl is het grootste sprekersportal en voor iedereen toegankelijk. www.speakersacademy.nl wordt per jaar ongeveer 1.000.000 maal bezocht door unieke bezoekers. De website vormt een belangrijke bron van informatie voor de bezoekers die jaarlijks de diverse rubrieken raadplegen. Men kan zoeken op naam, alfabet, trefwoord en maar liefst 25 categorieën. Tevens treft men budgetindicaties aan, honderden interessante artikelen en columns, geschreven door gerenommeerde wetenschappers, achtergrondinformatie, antwoorden op vaak gestelde vragen, rubrieken met laatste nieuwtjes en sprekers in de ‘schijnwerpers’. Kortom een onmisbaar marketingmiddel dat dagelijks wordt vernieuwd en uitgebreid.

De Nieuwsbrief Een nieuwe on-line service op de website van Speakers Academy® is de Nieuwsbrief. Dit is een moderne variant van haar gedrukte evenknie, actueel, pakkend, diepgravend en met dezelfde uitstraling. De Speakers Academy® Nieuwsbrief wordt periodiek naar ruim 20.000 prospects en relaties verzonden. Bereik per jaar ongeveer 1 miljoen met zeer sterke herhalingskracht en hoge waardering. Het aanbod van artikelen overtreft de ruimte die beschikbaar is voor de periodieke uitgave van ACADEMY® Magazine. Op verzoek van zowel de auteurs als de lezers plaatsen wij special interest artikelen via onze website in dit nieuwe medium. De Nieuwsbrief wordt constant uitgebreid, geactualiseerd en vernieuwd.

Impressie verkoopafdeling

“Door het zeer omvangrijke netwerk van Speakers Academy®, kom ik in contact met zeer diverse organisaties, waarmee ik anders nooit in contact zou zijn gekomen. Dat stel ik vooral op zo hoge prijs omdat ik daardoor met regelmaat geheel nieuwe onderwerpen aan moet pakken. Zo blijft het sprekerswerk, dat ik toch al erg leuk vind, nog leuker! Daarnaast functioneert Speakers Academy® perfect als intermediair. In al die jaren van onze samenwerking heeft zich nimmer een wanklank voorgedaan.” prof. dr. Maarten van Rossem

224

“Bij Speakers Academy® bevind ik me in uitstekend gezelschap. Aan de ene kant de top van presentatoren, dagvoorzitters en sprekers. Aan de andere kant een zeer professionele organisatie. Een genoegen om daarbij te horen!” Hadassah de Boer


De Website www.speakersacademy.nl is het grootste sprekersportal en voor iedereen toegankelijk. www.speakersacademy.nl wordt per jaar ongeveer 1.000.000 maal bezocht door unieke bezoekers. De website vormt een belangrijke bron van informatie voor de bezoekers die jaarlijks de diverse rubrieken raadplegen. Men kan zoeken op naam, alfabet, trefwoord en maar liefst 25 categorieën. Tevens treft men budgetindicaties aan, honderden interessante artikelen en columns, geschreven door gerenommeerde wetenschappers, achtergrondinformatie, antwoorden op vaak gestelde vragen, rubrieken met laatste nieuwtjes en sprekers in de ‘schijnwerpers’. Kortom een onmisbaar marketingmiddel dat dagelijks wordt vernieuwd en uitgebreid.

De Nieuwsbrief Een nieuwe on-line service op de website van Speakers Academy® is de Nieuwsbrief. Dit is een moderne variant van haar gedrukte evenknie, actueel, pakkend, diepgravend en met dezelfde uitstraling. De Speakers Academy® Nieuwsbrief wordt periodiek naar ruim 20.000 prospects en relaties verzonden. Bereik per jaar ongeveer 1 miljoen met zeer sterke herhalingskracht en hoge waardering. Het aanbod van artikelen overtreft de ruimte die beschikbaar is voor de periodieke uitgave van ACADEMY® Magazine. Op verzoek van zowel de auteurs als de lezers plaatsen wij special interest artikelen via onze website in dit nieuwe medium. De Nieuwsbrief wordt constant uitgebreid, geactualiseerd en vernieuwd.

Impressie verkoopafdeling

“Door het zeer omvangrijke netwerk van Speakers Academy®, kom ik in contact met zeer diverse organisaties, waarmee ik anders nooit in contact zou zijn gekomen. Dat stel ik vooral op zo hoge prijs omdat ik daardoor met regelmaat geheel nieuwe onderwerpen aan moet pakken. Zo blijft het sprekerswerk, dat ik toch al erg leuk vind, nog leuker! Daarnaast functioneert Speakers Academy® perfect als intermediair. In al die jaren van onze samenwerking heeft zich nimmer een wanklank voorgedaan.” prof. dr. Maarten van Rossem

224

“Bij Speakers Academy® bevind ik me in uitstekend gezelschap. Aan de ene kant de top van presentatoren, dagvoorzitters en sprekers. Aan de andere kant een zeer professionele organisatie. Een genoegen om daarbij te horen!” Hadassah de Boer


Het Magazine ‘Een wereld op zichzelf’ is een term die uitstekend past bij het unieke ACADEMY® Magazine, dat op vele terreinen het voortouw neemt. Als eerste magazine in Europa, en waarschijnlijk ook ter wereld, is ACADEMY® Magazine volledig gewijd aan sprekers en hun onderwerpen. ACADEMY® Magazine wordt beschouwd als een van de beste tijdschriften met een gecontroleerde oplage van 40.000 exemplaren, die zijn weg vindt naar de invloedrijkste mensen. Elk nummer wordt door meer dan 250.000 mensen gelezen. Het magazine is een gerespecteerd platform voor intellectuele lezers, klanten, sprekers, bekende auteurs en persoonlijkheden uit de wereld van televisie en film. Elk artikel is een waar juweeltje van vakmanschap. De grootst mogelijke zorg wordt besteed aan opmaak, correcties en fotografie. Eén exemplaar van ACADEMY® Magazine circuleert circa 6 maanden, wordt bewaard en regelmatig gelezen. Gezien de kwaliteit van het gebodene wordt het blad meerdere malen ter hand genomen en door gemiddeld 6 personen gelezen en geraadpleegd. Een supermedium om als spreker onder de aandacht te komen van zo’n kwart miljoen geïnteresseerde lezers en potentiële opdrachtgevers

ACADEMY

®

B

R I N G I N G

K

N O W L E D G E

T O

W

O R L D

Fotografie: ©2011 Hank Gans

‘Nabokov en het geluk’

T H E

Lila Azam Zanganeh

‘Zonder diversiteit geen vrede’ President Jacques Chirac

‘De politiek ingaan is een beetje mezelf verliezen’ Fatima Bhutto

‘Liever oorlog dan leven als een zombie’ Martin van Creveld

‘Ontdoe de duurzame energiewereld van klimaatfranje’ Maria van der Hoeven Michel Houellebecq

SPREKERSATLAS 2011 - 2012

‘Het populistisch appèl en zinkend sociaal vertrouwen’ André Krouwel

Onmisbaar naslagwerk met de beste sprekers, overzichtelijk gerubriceerd per categorie

‘De wereld op een afstand’

BEWAAREXEMPLAAR

“Al jaren werk ik op een professionele en doelgerichte wijze samen met Speakers Academy®. Dankzij de persoonlijke aandacht en prettige samenwerking met alle medewerkers voelt dat zeer vertrouwd aan.” Hans van Breukelen

“Speakers Academy® is niet alleen een professionele organisatie, maar ook een club waarmee het plezierig samenwerken is. De afgelopen jaren heb ik mogen ervaren dat ‘Speakers’ zowel door klanten als sprekers hoog gewaardeerd wordt. Daar mogen ze best een beetje trots op zijn.“ prof. dr. Willem Vermeend


Het Magazine ‘Een wereld op zichzelf’ is een term die uitstekend past bij het unieke ACADEMY® Magazine, dat op vele terreinen het voortouw neemt. Als eerste magazine in Europa, en waarschijnlijk ook ter wereld, is ACADEMY® Magazine volledig gewijd aan sprekers en hun onderwerpen. ACADEMY® Magazine wordt beschouwd als een van de beste tijdschriften met een gecontroleerde oplage van 40.000 exemplaren, die zijn weg vindt naar de invloedrijkste mensen. Elk nummer wordt door meer dan 250.000 mensen gelezen. Het magazine is een gerespecteerd platform voor intellectuele lezers, klanten, sprekers, bekende auteurs en persoonlijkheden uit de wereld van televisie en film. Elk artikel is een waar juweeltje van vakmanschap. De grootst mogelijke zorg wordt besteed aan opmaak, correcties en fotografie. Eén exemplaar van ACADEMY® Magazine circuleert circa 6 maanden, wordt bewaard en regelmatig gelezen. Gezien de kwaliteit van het gebodene wordt het blad meerdere malen ter hand genomen en door gemiddeld 6 personen gelezen en geraadpleegd. Een supermedium om als spreker onder de aandacht te komen van zo’n kwart miljoen geïnteresseerde lezers en potentiële opdrachtgevers

ACADEMY

®

B

R I N G I N G

K

N O W L E D G E

T O

W

O R L D

Fotografie: ©2011 Hank Gans

‘Nabokov en het geluk’

T H E

Lila Azam Zanganeh

‘Zonder diversiteit geen vrede’ President Jacques Chirac

‘De politiek ingaan is een beetje mezelf verliezen’ Fatima Bhutto

‘Liever oorlog dan leven als een zombie’ Martin van Creveld

‘Ontdoe de duurzame energiewereld van klimaatfranje’ Maria van der Hoeven Michel Houellebecq

SPREKERSATLAS 2011 - 2012

‘Het populistisch appèl en zinkend sociaal vertrouwen’ André Krouwel

Onmisbaar naslagwerk met de beste sprekers, overzichtelijk gerubriceerd per categorie

‘De wereld op een afstand’

BEWAAREXEMPLAAR

“Al jaren werk ik op een professionele en doelgerichte wijze samen met Speakers Academy®. Dankzij de persoonlijke aandacht en prettige samenwerking met alle medewerkers voelt dat zeer vertrouwd aan.” Hans van Breukelen

“Speakers Academy® is niet alleen een professionele organisatie, maar ook een club waarmee het plezierig samenwerken is. De afgelopen jaren heb ik mogen ervaren dat ‘Speakers’ zowel door klanten als sprekers hoog gewaardeerd wordt. Daar mogen ze best een beetje trots op zijn.“ prof. dr. Willem Vermeend


Europa’s grootste sprekersinstituut met duizenden sprekers voor elke gelegenheid

prof. dr. Andreas Kinneging

prof. dr. Herman Pleij

prof. dr. Peter Sloterdijk

prof. dr. Roger Scruton

prof. dr. Martha Nussbaum

prof. dr. Bas Haring

prof. dr. Paul Cliteur

prof. dr. Hans Achterhuis

prof. dr. Pascal Bruckner

dr. Susan Neiman

Bernard-Henri Lévy

prof. dr. Herman Philipse

Alain de Botton

Michel Houellebecq

Foto: Phil Nijhuis

Foto: Alexis Duclos

mr. Naema Tahir

Moira Müller MSc

prof. Francis Fukuyama

prof. dr. mr. Afshin Ellian

Bezoek de website W W W . S P E A K E R S A C A D E M Y. N L Postbus 22307 3003 DH Rotterdam Schiedamse Vest 67-71 3012 BE Rotterdam T +31 (0)10 433 33 22 F +31 (0)10 414 32 59


Europa’s grootste sprekersinstituut met duizenden sprekers voor elke gelegenheid

prof. dr. Andreas Kinneging

prof. dr. Herman Pleij

prof. dr. Peter Sloterdijk

prof. dr. Roger Scruton

prof. dr. Martha Nussbaum

prof. dr. Bas Haring

prof. dr. Paul Cliteur

prof. dr. Hans Achterhuis

prof. dr. Pascal Bruckner

dr. Susan Neiman

Bernard-Henri Lévy

prof. dr. Herman Philipse

Alain de Botton

Michel Houellebecq

Foto: Phil Nijhuis

Foto: Alexis Duclos

mr. Naema Tahir

Moira Müller MSc

prof. Francis Fukuyama

prof. dr. mr. Afshin Ellian

Bezoek de website W W W . S P E A K E R S A C A D E M Y. N L Postbus 22307 3003 DH Rotterdam Schiedamse Vest 67-71 3012 BE Rotterdam T +31 (0)10 433 33 22 F +31 (0)10 414 32 59


ACADEMY

®

AC A D E M Y ® M A G A Z I N E • 1 0

B

R I N G I N G

K

N O W L E D G E

T O

T H E

W

O R L D

TOP 100 meest geboekte sprekers

de

JAARGANG 2013 No.18 •

Frankrijk

Speakers Academy® sarl 5, rue de Castiglione, 5ème étage, 75001 Paris, France Telefoon: +33.1.53451062 redaction@speakersacademy.fr www.speakersacademy.fr

40.000

Binnenkort opening kantoren in Barcelona, Berlijn en Hong Kong

OPLAGE

Speakers Academy® Postbus 22307 3003 DH Rotterdam Telefoon: +31.10.4333322 redactie@ speakersacademy.nl www.speakersacademy.nl Bezoekadres: Schiedamse Vest 67-71 3012 BE Rotterdam

Nederland

Foto: Walter Kallenbach

The Global Home of Great Intellect

B E WA A R E X E M P L A A R

Boven van links naar rechts: Wim van Sluis R.A., prof. dr. Wubbo Ockels en Albert de Booij. Onder: Felix Rottenberg, dr. Steven van Eijck, Sir Richard Branson, prof. dr. Willem Vermeend, Solange de Booij-Kirschen en ir. Marc Cornelissen

dr. André Kuipers

‘Ruimtevaart is essentieel om vooruit te komen’


ACADEMY

®

AC A D E M Y ® M A G A Z I N E • 1 0

B

R I N G I N G

K

N O W L E D G E

T O

T H E

W

O R L D

TOP 100 meest geboekte sprekers

de

JAARGANG 2013 No.18 •

Frankrijk

Speakers Academy® sarl 5, rue de Castiglione, 5ème étage, 75001 Paris, France Telefoon: +33.1.53451062 redaction@speakersacademy.fr www.speakersacademy.fr

40.000

Binnenkort opening kantoren in Barcelona, Berlijn en Hong Kong

OPLAGE

Speakers Academy® Postbus 22307 3003 DH Rotterdam Telefoon: +31.10.4333322 redactie@ speakersacademy.nl www.speakersacademy.nl Bezoekadres: Schiedamse Vest 67-71 3012 BE Rotterdam

Nederland

Foto: Walter Kallenbach

The Global Home of Great Intellect

B E WA A R E X E M P L A A R

Boven van links naar rechts: Wim van Sluis R.A., prof. dr. Wubbo Ockels en Albert de Booij. Onder: Felix Rottenberg, dr. Steven van Eijck, Sir Richard Branson, prof. dr. Willem Vermeend, Solange de Booij-Kirschen en ir. Marc Cornelissen

dr. André Kuipers

‘Ruimtevaart is essentieel om vooruit te komen’

2013 voorjaar  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you