__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Anuna De Wever (f. 2001) og Kyra Gantois (f. 1999) er unge aktivister fra Mortsel i Belgia og initiativtakerne til klimaprotesten i Brussel i 2019 der mer enn 35 000 elever samlet seg. De er også grunnleggerne av Youth for Climate.

e Greta Svensk : n é e r a ik for ar det b t sin skolestre Først v e t plakat r rg sta elaget e r m b n m u je h h T e Weve med en nuna D klimaet 18. Belgiske A spirere. I in 20 høsten antois lot seg ver til en le G e a r e y d K t g k. Det o samle 9 1 apolitik 3000 0 2 m r li k s n e janua e d g mot da rget til protest lass nok på to En uke senere p p. var ikke om dukket op 0. s e 35 00 e k n u este eleve n , 0 0 5 12 var de

Anuna og Kyra ble ansiktene til en protestgenerasjon som ikke lenger finner seg i å bli avvist av pol itikere med beroligende ord. Sid en har klimastreiken spredd seg til hele verden, også til Norge. I Vi er klimaet henvender de to unge klim aktivistene seg til hver og en av oss: til politikere og beslutningstakere, til fore ldre og besteforeldre og til sine jevn aldrende. Og de gir seg ikke før klimapo litikken er blitt drastisk endret. Dette er deres manifest for framtida.

Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender

Vi er klimaet

«Dere gir oss beskjed om å rydde på rommet vårt, og i mellomtiden håper dere at vi er flinke på skolen og blir dyktige vitenskapsfolk som så kan forsøke å rydde opp i det globale kaoset deres.»

«Det er ikke rart at det nå utspiller seg et generasjonsopprør. For vi voksne har ikke tatt det ansvaret som tross alt burde være vår førsteprioritet: å sørge for at barna våre kan se frem til en trygg framtid på en levelig klode.»

Fra boka

«Det Anuna og Kyra gjør, er så viktig.»

Greta Thunberg

l i t v e r Et b

n e d r ve isbn 978-82-430-1295-0

Omslagsfoto: Nel Berens og Stein J. Bjørge, Aftenposten

www.spartacus.no

2019

Anuna De Wever og Kyra Gantois

«Anuna og Kyra set ord på den urettferda unge over heile verda opplever og nå protesterer mot. Me tar nå det ansvaret dei vaksne burde tatt for lenge sidan. Nå må dei lytte. Me vil ikkje lenger bli ignorert.»

Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom


Vi er klimaet


Anuna De Wever & Kyra Gantois Nedtegnet av Jeroen Olyslaegers

vi er klimaet Brev til verden

Oversatt av Bodil Engen


Vi er klimaet. Et brev til verden Originalens tittel: Wij zijn het klimaat. Een brief aan iedereen © De Bezige Bij. Anuna De Wever og Kyra Gantois Norsk utgave: © Spartacus Forlag AS 2019 Boken er utgitt med støtte fra Institusjonen Fritt Ord. Omslag: Anette Heimstad / Punktum forlagstjenester Omslagsfoto: Nel Berens (bildet av Anuna og Kyra), Stein J. Bjørge, Aftenposten (bildene fra den nasjonale klimastreiken 22. mars 2019) Sats: Punktum forlagstjenester Satt med PT Serif 11/15 Papir: Holmen book cream 80g Trykk: Nørhaven Printed in Denmark ISBN 978-82-430-1295-0

Det må ikke kopieres fra denne bok i strid med åndsverkloven eller i strid med avtaler inngått med KOPINOR.

SPARTACUS FORLAG AS Pb. 6673 St. Olavs plass, 0129 OSLO spartacus.no


Innhold Forord av anja bakken riise et brev til verden Til politiker ne og myndighetene

7 17 27

Til vĂĽre foreldre og besteforeldre

51

Til vĂĽr egen gener asjon

65

Til dere alle sammen, unge og gamle

75

tillegg: Gretas tale til EU

83

vil du ogsĂĽ bidr a?

89


6


Forord

7


Jeg har lest mange tekster om klimaendringene. Men teksten du snart skal lese, er den sterkeste teksten om klima jeg noensinne har lest. I vinter har titusenvis av belgiske ungdommer tatt til gatene for å kreve at politikerne tar tak i klimaendringene. Det har vært den største klimabevegelsen i Belgia noensinne. Sannsynligvis en av de største i Europas historie. Bak disse historiske hendelsene står to jenter på 17 og 20 år, Anuna De Wever og Kyra Gantois. Selv hentet de inspirasjon fra en annen ung jente: 16 år gamle Greta Thunberg. Det hele begynte med at Greta startet sin egen skolestreik for klimaet i Sverige. For hvorfor skal hun lære om fakta når politikerne ikke lytter til dem? Greta mener at ungdom ikke har tid til å vente på å bli voksne og kunne bestemme selv. For

9


faktaene er tydelige, utslippene må gå bratt nedover allerede nå. Greta har gjort hjemmeleksene sine, og nå har hun blitt frontfigur for et ungdomsopprør som har spredt seg over hele verden. Det startet med én enslig jente, sittende med en hjemmesnekret plakat utenfor riksdagen i Sverige. Fra å være én liten enkelthandling har dette blitt en gigantisk, verdensomspennende bevegelse. Den 15. mars 2019 tok 1,5 millioner ungdommer over hele verden til gatene. Uken etterpå samlet 40 000 ungdommer seg til nasjonal klimastreik i Norge. Jeg må innrømme at selv om jeg jobber med klima hver dag, hadde jeg ikke sett dette komme. Men det er ikke rart at det nå utspiller seg et generasjonsopprør. For vi voksne har ikke tatt det ansvaret som tross alt burde være vår førsteprioritet: å sørge for at barna våre kan se frem til en trygg framtid på en levelig klode. I denne lille boka forklarer Anuna og Kyra hva som skjedde da de bestemte seg for å ta til gatene i Belgia. De har skrevet boka som et brev. Et brev til

10


politikerne, til foreldrene og besteforeldrene sine, og til ungdommer på sin egen alder – til dere. De forteller om hvordan de blir møtt av voksne. Når jeg leser boka, skammer jeg meg over hvordan folk på min egen alder behandler dem, men Anuna og Kyra avslører alle hersketeknikkene de møtes med. De avkler påstanden om at de er naive, at de er hyklere siden de selv har flydd eller gjort andre miljøskadelige ting, at de ikke vet nok, eller at de ikke er gamle nok til å forstå hvordan verden henger sammen. Anuna og Kyra vet at de ikke vet alt. Men de vet at de vet nok til å kreve at politikerne våre handler. De vet at selv om de har spist kjøtt, kjørt bil, shoppet eller flydd, er det faktisk ikke det dette handler om. Vi enkeltmennesker lever som vi gjør og handler som vi gjør fordi det er sånn samfunnet vårt er bygd opp. I dag er det ofte både billigere og enklere å fly mellom Oslo og Trondheim enn å ta tog. Da er det ikke rart at mange velger å fly. Jeg skulle selvfølgelig

11


ønske at så mange som mulig valgte toget. Både fordi det reduserer fotavtrykket vårt, og fordi vi lar oss påvirke av hverandre – slik at når flere velger toget, vil sannsynligvis flere de kjenner, gjøre det samme. Når mange velger miljøvennlig, viser vi også politikerne at vi er klare for å leve livene våre på en måte som miljøet tåler, og at befolkningen støtter dem i å innføre strengere klima- og miljøpolitikk. Men selv om det er helt nødvendig at vi enkeltmennesker gjør gode miljøvalg, er det fortsatt systemet som må endres. Og systemet, det er det politikerne våre som styrer. Det er politikernes ansvar å rydde opp. Det er de som må sørge for at det både er enkelt og billig å ta tog og velge miljøvennlig, mens det skal koste – og til og med bli forbudt – å forurense. Og det er nettopp dette Anuna og Kyra så enkelt, men tydelig krever. Som enkeltmennesker kan vi kutte så mange kjøttmiddager vi bare vil, og det bør vi, men vi klarer ikke å hamle opp med subsidiene på fem tusen milliarder dollar som hvert år går til oljeindustrien. Det må politikerne gjøre.

12


Likevel er det ikke håpløst. For om det er én ting som tyter frem mellom linjene her, er det håp. Men håpet kommer ikke av hva som helst. Håpet kommer av at du og jeg, vi, engasjerer oss. At vi sier fra. At vi ikke lar politikerne slippe unna. Anuna og Kyra stiller oss til ansvar. De sier: «Vi er alle klimaet.» Det betyr at vi alle har en mulighet til å bidra. Du kan bidra. Også som barn. Du kan stille krav til elevrådet, til skolen din. Har dere resirkulering på skolen? Hva med energieffektivisering? Passer dere på ikke å kaste mat? Hva er det største fotavtrykket til din egen familie? Kan dere gjøre noe annerledes? Hvor har dere sparepengene – kan de plasseres i fossilfrie fond? Hva med å dra på togferie i sommer? Vil du og vennene dine gjør noe sammen – kan dere bytte ut bil med sykkel på vei til fotballtrening, vil dere starte et lokallag i Natur og Ungdom, eller holde en ny skolestreik før kommunevalget til høsten? Det finnes ikke én løsning som vil fikse klimaproblemet. Men heldigvis finnes det veldig mange

13


løsninger hvor hver og en av oss kan bidra. Hvor du og jeg utgjør en forskjell. Ungdomsopprøret vi står overfor, begynte med én. Det må alltid begynne med én, eller to, eller noen få. Det kan være meg, det kan være deg, det kan og bør være oss. Greta, Anuna og Kyra viser vei. De har allerede skrevet klimahistorie, men historien er langt ifra ferdigskrevet. Skal du skrive deg inn i den?

Mars 2019 Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender

14


16


et brev til verden

17

Profile for Spartacus Forlag

Kyra Gantois og Anuna De Wever: Vi er klimaet. Et brev til verden  

Først var det bare én: Svenske Greta Thunberg startet sin skolestreik for klimaet med en hjemmelaget plakat høsten 2018. Belgiske Anuna De W...

Kyra Gantois og Anuna De Wever: Vi er klimaet. Et brev til verden  

Først var det bare én: Svenske Greta Thunberg startet sin skolestreik for klimaet med en hjemmelaget plakat høsten 2018. Belgiske Anuna De W...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded