__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

T.REX OG ANDRE TYRANNOSAURER

JOHAN EGERKRANS

.. *spartacus


.

og andre tyrannosaurer

JOHAN EGERKRANS Oversatt av Lars Nygaard

T. rex norsk.indd 1

06/08/2020 13:27


T. rex norsk.indd 2

06/08/2020 13:27


Dinosaurenes konge Av alle forhistoriske dyr er dinosaurene uten tvil de mest berømte. Det har gått så langt at ordet «dinosaur» noen ganger, selv om dette er slurvete og helt feil, brukes for å betegne alle slags fortidsdyr. Blant disse forhistoriske super­ kjendisene finnes det en art som har blitt mer populær enn noen av de andre: Tyrannosaurus rex, «tyrannøglenes konge», ofte forkortet «T. rex». I dag finnes T. rex overalt – de skriker med oppsperret gap fra plakater, ryggsekker, lekehyller og frokostblandinger og sprer skrekk i filmer, tegne­ serier, animerte dokumentarer og dataspill. I populærkulturen er de blodtør­ stige monstrene stadig på jakt etter nye ofre å glefse i seg. Når de ikke klarer å finne en forsvarsløs planteeter eller ulykksalig tidsreisende å tygge på, brøler de så man skulle tro lungene revnet. Men stemmer virkelig det bildet med vir­ kelighetens T. rex?

Svaret er selvfølgelig nei. For det første kunne tyrannosaurene neppe brøle – det er det egentlig bare moderne pattedyr som gjør (blant annet store katter, bjørner, elefanter og, litt overraskende, noen flaggermus). Men selv om de hadde kunnet brøle, ville de neppe ha gjort det hele tiden. Spesielt ikke når de var ute på jakt, siden det ville ha skremt vekk byttedyrene. Rovdyr er stille når de angriper. Videre må man huske at tyrannosaurer ikke var monstre, men dyr. Riktignok enorme, fryktinngytende dyr. Større enn elefanter, med kjeften full av hugg­ tenner store som bananer og kjevemuskler som var kraftige nok til å rive en SUV i fillebiter. Men fremdeles bare dyr. Akkurat som dagens rovdyr tilbrakte de antagelig mesteparten av tiden med å sove og fordøye maten – ikke med å renne rundt og brøle og glefse etter alt rundt seg.

3

T. rex norsk.indd 3

06/08/2020 13:27


Tyrannosaurer, tyrannosauroider og tyranner En annen ting det er få som vet, er at T. rex på ingen måte var den eneste tyrannosauren. Den var faktisk bare det siste medlemmet i et dynasti av rov­ dinosaurer med dusinvis av arter, med en historie som spente over hundre millioner år. Denne gruppen kalles tyrannosauroider. Noen, som T. rex, var gigantiske, men de første var små, kjappe skapninger som levde i skyggen av andre og større kjøttetere. Tyrannosauroidene var coelurosaurer – en gruppe avanserte, fjærkledde rovdinosaurer – sammen med dagens fugler. Coelurosaurene tilhører theropodene, en av de tre store dinosaurgruppene. De kalles ofte «kjøttetende dinosaurer» eller «rovdinosaurer», selv om noen

var altetere eller til og med vegetarianere. Eksempler på andre kjente thero­ poder som ikke var coelurosaurer, er Allosaurus og den enorme Spinosaurus. Siden fuglene i aller høyeste grad finnes fortsatt, betyr det at theropodene er den eneste store dinosaurgruppen som har klart seg. Dette betyr også at fuglene er tyrannosaurenes nærmeste nålevende slektninger. Det kan være litt vanskelig å holde styr på alle disse kronglete navnene og gruppene. Derfor vil denne boken for enkelhetens skyld ofte brukte ordet tyranner som en samle­ betegnelse for både tyrannosauroider og tyrannosaurer, og skrive rovdinosau­ rer i stedet for theropoder.

4

T. rex norsk.indd 4

06/08/2020 13:27


Tyrannenes slektstre

5

T. rex norsk.indd 5

06/08/2020 13:27


Tyrannenes verden AS I A EUROPA

KI

NA

TETHY S HAVET

IKA

AMERIKA

AFR

PANTH ALASSA THALASSA

PA N G EA

NORDAMERIKA

SØR-

Jordens historie deles opp i geologiske tidsperioder, eoner, fra planeten ble formet for ufattelige fire og en halv milliarder år siden, frem til vår tid. Tidsperiodene sorteres igjen i større blokker som kalles æraer. Tyrannene og alle andre dinosaurer levde under æraen mesozoikum, som betyr omtrent «dyrene i midten». Den startet for 252 millioner år siden og sluttet for 66 milli­ oner år siden, og spenner altså over til sammen 186 millioner år. Mesozoikum deles inn i tre perioder: trias, jura og kritt. På slutten av permtiden, perioden før trias, skjedde den største masseutryd­ delsen i jordens historie. Mer enn 90 prosent av alle artene forsvant, deriblant de fleste av synapsidene – de pattedyrlignende reptilene som hadde vært de dominerende landdyrene. Det gjorde at andre vesener, som dinosaurene og flyveøglene, kunne ta over.

AUSTRALIA

TIS ARK

A NT

TRIAS

252--201 millioner år siden Under triastiden var alle kontinentene samlet i en eneste gigantisk land­ masse som strakte seg fra pol til pol – superkontinentet Pangea. Det runde Thetyshavet var en enorm bukt i superkontinentet, som igjen var omgitt av det verdensomspennende havet Panthalassa. Klimaet under triastiden var varmt og tørt. Det fantes store ørkener, men også fuktigere områder der det vokste store skoger. Siden det var så varmt, var det ikke noe is i polarområdene, så havet sto mye høyere enn i dag. Flere av de reptilgruppene som kom til å dominere mesozoikum – dinosaurer, flyveøgler, fiskeøgler og plesiosaurer – utviklet seg under triastiden. Under den andre halvparten av tidsperioden dukket de første rovdinosaurene opp.

Gorgonops, en synapside fra sen permtid. 6

T. rex norsk.indd 6

06/08/2020 13:28


LA U REUAROSPAIA

AS

NORDAMERIKA

IA

NORDAMERIKA

AFRIK

A

A NT

AUSTRALIA

IS RKT

IA

TE TH H AVE TYS -

IKA

A

IN D IA

IKA

N

STILLEHAVET

AFR

ØR

WA N D AMERIKA

S

A

EUROPA

NORDATLANTEREN

-AMER SØ R

GO

STILLEHAVET

TETHY S HAVET

AS

SØRATLANTEREN

S RKTI A NTA

ALIA AUSTR

JURA

KRITT

201–145 millioner år siden

145–66 millioner år siden

I juratiden begynte superkontinentet Pangea etter hvert å brytes opp i mindre stykker. Det ble aller først delt i Laurasia i nord og Gondwana i sør. Klimaet var varmt og fuktig, og det vokste opp store skoger. På land fantes dinosaurene overalt, og noen av dem – sauro­podene – ble til de største landdyrene som har eksistert. Rovdinosaurene vokste seg også store. Men coelurosaurene valgte en annen rute. De første fuglene begynte å konkurrere med flyveøglene, som så langt hadde dominert i luften, og i de dype skogene smatt de første tyrannene rundt omkring. De var fremdeles små, men det skulle endre seg …

Den verdenen vi kjenner i dag, begynte å ta form under krittiden. Havet sto imidlertid høyere, og store deler av kontinentene lå under vann. I de grunne, varme havene blomstret livet. Vidstrakte korallrev var hjem for en mengde fisker og bløtdyr som ble jaget av haier, plesiosaurer, kjempeskilpadder og den merkelige havfuglen Hesperonis, som hadde mistet evnen til å fly, som våre dagers pingviner. På land dukket de første blomsterplantene opp. Tyrannene vokste seg etter hvert stadig større, og mot slutten av krittiden hadde de blitt forvandlet til kjemper. Nå hersket tyrannosaurene – de mest beryktede rov­ dyrene som noensinne har vandret på jorden.

7

T. rex norsk.indd 7

06/08/2020 13:28


Theropoder Dinosaurene utviklet seg i midten av perioden trias, for 230 millioner år siden, fra dyr som minnet om små, tobeinte krokodiller. De ble tidlig delt opp i tre distinkte grupper. Forskerne er foreløpig litt uenige om hvilke av disse tre gruppene som er tettest beslektet. ORNITHISCHIENE var planteetere. De hadde nebb og gikk oftest på fire bein (selv om noen var tobeinte).

SAUROPODENE er de til dels gigantiske langhalsede dinosaurene, som også spiste planter. De største ble nesten 40 meter lange og kan ha veid 100 tonn eller mer.

Carcharodontosaurus, en allosauroid.

Og til slutt har vi THEROPODENE – de tobeinte kjøtteterne. T. rex har blitt oppfattet som symbolet på en stor theropod. Men før tyrannosaurene dukket opp, fantes det flere andre store kjøttetere som tilhørte helt andre rovdino­ saurgrupper, altså med bare et fjernt slektskap til tyrannene. Her er noen ek­ sempler på andre theropodgrupper som ga opphav til arter som var like store, om ikke større, enn T. rex.

ALLOSAURER

Allosaurene var noen av de mest vellykkede rovdinosaurene, og de entret scenen i midten av juratiden. De hadde tre store klør på hendene, og i de lange og smale snutene satt rader av knivlignende tenner. Til denne gruppen regnes, i tillegg til Allosaurus, som har gitt gruppen navnet, også kjempene Carcharodontosaurus og Giganotosaurus, to enorme dyr som ble minst like store som Tyrannosaurus rex.

8

T. rex norsk.indd 8

06/08/2020 13:28


MEGALOSAURER

Fossiler fra Megalosaurus ble funnet så tidlig som 1824, og den er dermed en av de aller første dinosaurene som ble beskrevet av vitenskapen. Den har gitt navn til gruppen megalosauroider, som, i tillegg til Megalosaurus og dens nærmeste slektninger, inkluderer de krokodilleaktige spinosauridene. En del av dem vokste seg enormt store, og den merkelige Spinosaurus er den lengste rovdinosauren vi kjenner til. Den ble 15 meter lang, veide rundt 7 tonn og levde så vidt vi vet nesten utelukkende av fisk.

Carnotaurus, en abelisaurid.

CERATOSAURER

Ceratosaurene utviklet seg i begynnelsen av juraperioden og har fått navn etter Ceratosaurus, som ble oppdaget i 1884. Ceratosaurus var en mellomstor rovdinosaur med et karakteristisk horn på snuten. Til denne gruppen regnes også de smått absurde abelisauridene. De hadde lange kropper og nesten ikke armer – det eneste som var igjen var små stumper som manglet albue. Det fantes altså dinosaurer som hadde enda mer latterlige armer enn T. rex. Den største abelisauren var Carnotaurus, som levde i Sør-Amerika noen få millio­ ner år før T. rex. Navnet, som betyr «kjøttetende okse», har den fått på grunn av de to hornene som stakk ut over øyene. Spinosaurus, en spinosaurid.

9

T. rex norsk.indd 9

06/08/2020 13:28


Archaeopteryx, den såkalte «urfuglen».

Deinonychus, en dromaeosaurid.

T. rex norsk.indd 10

06/08/2020 13:28


COELUROSAURER Alle theropoder var mer eller mindre fuglelignende. De var tobeinte og hadde samme føtter, med fire tær der den første oftest er veldig liten og sitter litt opp på ankelen. Hos mange fugler har imidlertid denne tåen utviklet seg til en tilbake­ vendt gripetå, slik at de kan sitte på greiner uten å falle ned. Coelurosaurene var enda mer fuglelignende i og med at de hadde hule knokler, akkurat som dagens fugler, og det ser ut til at de var dekket av primitive fjær. Coelurosaurene utviklet seg i løpet av juraperioden. De første coelurosaurene var små, lodne kjøtt- og altetere, som klorte rundt i vegetasjonen på jakt etter insekter og andre smådyr. De minnet antagelig mer om den lille primitive coelurosauren Sciurumimus fra sen juratid. Navnet betyr «ekornaktig», og et veldig godt bevart fossil fra Tyskland viser tydelig at den hadde en rufsete, ekornliknende hale. Også resten av dyret var dekket av en tett, pelsliknende fjærdrakt. Disse små vesenene utviklet seg raskt i flere ulike retninger. Tyrannosauroidene, som denne boken handler om, var en av de første. Ornithomimidene var en annen. De fleste av dem så ut som strutser med hale, selv om noen av dem ble til planteetende kjemper på elleve meter.

Den største coelurosaurgruppen er maniraptorene, ettersom det er denne gruppen fuglene regnes til. Fuglene er med sine 10 000 nålevende arter mange ganger flere enn alle andre kjente dinosaurer til sammen. Andre maniraptor­ grupper var oviraptoidene (med papegøyenebb), therizinosauroidene (under­ lige skapninger med lange halser) og de raske dromaeosauridene (Velociraptor er nok kjent for de fleste). Maniraptorer hadde ofte armer som så ut som vinger, og kroppen var dekket av ekte fjær. Siden både fugler og tyranner er coelurosaurer, er T. rex, selv om det kan virke paradoksalt, mye nærmere i slekt med en bokfink eller gråmåke enn med en allosaur. Til tross for at de to store kjøtteterne ved første øyekast ser ut å ha mye mer til felles.

Sciurumimus

T. rex norsk.indd 11

11

06/08/2020 13:28


Yutyrannus ser ut over et kaldt landskap i det som i dag er Liaoning-provinsen i Kina.

T. rex norsk.indd 12

06/08/2020 13:28


TYRannoSAURoIdER Tyrannosauroidene, eller ganske enkelt tyrannene, utviklet seg fra de tid­ lige coelurosaurene. Akkurat som andre coelurosaurer har de store hjerner, smale fotledd og relativt korte haler. Tidlige tyranner hadde også ganske lange armer, med tre skarpe klør på hver hånd, i stedet for to fingre, som T. rex. Uvanlig godt bevarte fossiler fra Kina viser at de fleste tidlige tyranner antage­ lig var dekket av enkle fjær. Disse fjærene minner på mange måter mer om de som dekker kivien fra New Zealand, en liten fugl med langt nebb, men uten vinger, som mest av alt ser ut som et underlig pattedyr. Frem til 1990-tallet var de eneste tyranner man hadde kjennskap til, de sene, mer avanserte variantene fra slutten av krittiden – det vil si T. rex og dens

nære slektninger. Men de siste 20 årene har man funnet massevis av forfedre fra jura og tidlig kritt, noe som har gitt oss et bedre innblikk i familietreet. Mange av disse funnene kommer fra Kina, blant annet Guanlong, Dilong og Yutyrannus, men funn har også blitt gjort i England, Portugal og USA. Bare i løpet av våren 2019, da denne boken ble til, ble det beskrevet to splitter nye amerikanske arter – Morose intrepidus og Suskityrannus hazelae. Begge er cirka 90 millioner år gamle – en periode som frem til nå har vært helt uutforsket. De fleste tidlige tyrannosauroidene var ganske små, som regel under 3–4 meter lange. Men noen av dem, som Yutyrannus og Sinotyrannus, vokste til 9 meter og veide over et tonn. De ga et hint om hvor denne dyregruppen var på vei.

13

T. rex norsk.indd 13

06/08/2020 13:28


coelurus [K O - E - L U R - U S S] « hul hale» Sen juratid, 153 millioner år siden LENGDE 2,5 meter VEKT 15 kilo BETYDNING

ART

Coelurus fragilis

NÅR

HVOR

USA

Coelurus har fått æren av å gi navn til coelurosaurene. Lenge trodde man at den var et heller gjennom­snittlig medlem av gruppen, men i senere år har forskerne innsett at den er en veldig tidlig tyrannosauroid. Selv om den lille kjøtteteren levde rundt 15 millioner år etter at tyranno­ sauroidene oppsto, var det nok omtrent som Coelurus de aller første tyrannene så ut – små, raske kjøttetere som pilte rundt i vegetasjonen i jakt på mindre byttedyr. Coelurus ble funnet i 1879 av Othaniel Marsh (en fyr vi skal komme tilbake til senere i boken) i Morrisson-formasjonen i det vestlige USA. Her er det funnet mange dinosaurfossiler, som har gitt oss kjendiser som Stegosaurus, Brontosaurus og Allosaurus. Gjennom årene har Coelurus ofte blitt blandet sammen med en annen tidlig coelurosaur fra samme sted – den noe mer velkjente Ornitholestes. Et dyr som av en eller annen merkelig grunn nesten alltid avbildes i ferd med å forsøke å snappe til seg urfuglen Archaeopteryx. Litt merkelig, siden det er fem millioner år mellom de to artene og Archaeopteryx dessuten holdt til i det som i dag er Tyskland.

14

T. rex norsk.indd 14

06/08/2020 13:28


Coelurus setter etter krokodilleslektningen Hoplosuchus.

T. rex norsk.indd 15

06/08/2020 13:28


proceratosaurus [P RO - S E - R A TTO - S A U - R U S S] «før Ceratosaurus» Midten av juratiden, 165 millioner år siden LENGDE 3 meter VEKT 40 kilo BETYDNING

ART

Proceratosaurus bradleyi

NÅR

HVOR

Storbritannia

Proceratosaurus er en liten, veldig tidlig tyrannosauroid – en av de aller første som har blitt funnet. Den er faktisk så langt ned på tyrannenes slektstre at man fremdeles ikke er helt sikker på om den er en ekte tyrann eller bare en beslektet coelurosaur. Man har kjennskap til den fra en godt bevart skalle som ble gravd frem i Gloucestershire i England allerede i 1910. Proceratosaurus hadde en slags kam eller horn på snuten, men nøyaktig hvordan denne hodepryden så ut, vet man ikke, for denne biten har brukket av og gått tapt. Da tyrannen ble oppdaget, trodde man at dyret var en forløper til Ceratosaurus, som også er en kjøtteter med et horn på nesen. Den nyoppdagede dinosauren ble døpt Proceratosaurus som betyr «før Ceratosaurus«. Mye senere, i 2009, innså forskerne at den bare var fjernt beslektet med Ceratosaurus, som tilhører en helt annen gruppe kjøttetende dinosaurer. I stedet var den en forløper til Tyrannosaurus rex. Men det «feilaktige» navnet fikk den beholde.

16

T. rex norsk.indd 16

06/08/2020 13:28


T. rex norsk.indd 17

06/08/2020 13:28


guanlong [GV A N - L Å N G] «drage med krone» Sen juratid, 160 millioner år siden LENGDE 3 meter VEKT 75 kilo

BETYDNING ART

Guanlong wucaii

NÅR

HVOR

Kina

Guanlong er kinesisk for «drage med krone», og navnet kommer av den merkelige knokkelkammen på hodet. Kammen var veldig tynn – omtrent som papp – så den ble neppe brukt til å stange med. Da hadde den svake «kronen» gått i stykker. Den mest sannsynlige forklaringen er at Guanlong hadde kammen for å imponere andre individer av samme art. Man kan si at den løp omkring med et reklameskilt på hodet. Flere andre tidlige tyrannosauroider som Kileskus, Sinotyrannus og Proceratosaurus hadde liknende hodepryd. Selv om Guanlong er kinesisk, omtales vitenskapelige artsnavn ofte som et «latinsk navn», uan­ sett hvilket språk det er konstruert fra. Mange dinosaurnavn er basert på greske gloser, deriblant selve ordet «dinosaur», som er sammensatt av gresk deinos, «forferdelig» og sauros, «øgle».

18

T. rex norsk.indd 18

06/08/2020 13:28


T. rex norsk.indd 19

06/08/2020 13:28


aviatyrannis [A V I A - T Y R A N N - I S S] «tyrannmormor» Sen juratid, 155 millioner år siden LENGDE 1 meter VEKT 5 kilo BETYDNING

ART

Aviatyrannis jurassica

NÅR

HVOR

Portugal

Aviatyrannis er ikke bare en av de tidligste, men også den minste tyrannen som har blitt funnet. Den var ikke mye større enn en huskatt, og løp rundt i et åpent skoglandskap på jakt etter øgler og andre smådyr. For å sette ting i perspektiv var hele dyret, med hale og alt, kortere enn kjevebeinet på en fullvoksen T. rex. Siden den kan betraktes som en slags urmor til alle etterfølgende tyrannosaurer, fikk den navnet Aviatyrannis jurassica, som betyr «Mormor til tyranner fra jura». De fleste tyrannfossiler er funnet i Asia og Nord-Amerika, men den lille Aviatyrannis hører til minoriteten som er gravd opp i Europa. Det viser at dyregruppen allerede fra begynnelsen var spredt over hele Laurasia, det nordlige superkontinentet som bestod av Nord-Amerika, Grønland, Europa og Asia.

20

T. rex norsk.indd 20

06/08/2020 13:28


T. rex norsk.indd 21

06/08/2020 13:29


stokesosaurus [S TÅ K SO - SAU - R U S S] «Stokes øgle» Sen juratid, 150 millioner år siden 3–4 meter VEKT 400 kilo

BETYDNING ART

Stokesosaurus clevelandi

NÅR

LENGDE

HVOR

USA

Stokesosaurus er den tidligste tyrannosauroiden som har blitt funnet i Amerika. Den levde i dagens Utah, som for 150 millioner år siden var et savanneliknende elvelandskap, ved siden av velkjente dinosaurer som kjempesauropodene Brontosaurus og Diplodocus, den pigghalede Stegosaurus med sine karakteristiske ryggplater, og den fryktede jegeren Allosaurus. I det hele tatt minnet Stokesosaurus en hel del om en tenårings-T. rex; den var et langbeint, slankt rovdyr som kunne sikte seg inn på små, raske byttedyr som Allosaurus var altfor stor til å bry seg om. Mange tror at den engelske Juratyrant og Stokesosaurus faktisk er samme art. De er ekstremt like og levde samtidig. Dessuten var Europa og Nord-Amerika landfaste på slutten av juratiden. Så de bodde altså mye nærmere hverandre enn det ser ut til i en moderne kartbok.

22

T. rex norsk.indd 22

06/08/2020 13:29


T. rex norsk.indd 23

06/08/2020 13:29


yutyrannus [ J O - T Y RA NN - U S S] « fjærdekket tyrann» Tidlig krittid, 125 millioner år siden LENGDE 9 meter VEKT 1,5 tonn BETYDNING

ART

Yutyrannus huali

NÅR

HVOR

Kina

Yutyrannus er en blanding av latin og mandarin, som til sammen betyr «fjærkledd tyrann». Som navnet antyder, var den dekket av fjær. Det er ikke noe man har gjettet seg frem til. På de ekstremt godt bevarte og nesten komplette fossilene som ble funnet i 2012, ser man tydelig sporene av lange dun. En del av dem er hele 20 centimeter lange. Man hadde riktignok funnet spor av fjær på andre tyranner før det, men det dreide seg om relativt små arter. Yutyrannus var et stort dyr – 9 meter langt og med en vekt på omkring ett og et halvt tonn. Det viste at også storvoksne tyranner kunne være dekket med fjær. Den raggete, pelsliknende fjærdrakten kom til nytte under de kalde kinesiske vintrene. Siden de tre fossilene som har blitt gravd frem, ble funnet sammen, tror man at Yutyrannus kan ha jaktet i flokk. Den levde samtidig som den betydelig mindre Dilong, en annen fjærdekket tyrann, og det er ikke umulig at Yutyrannus jaktet på sin mindre slektning.

24

T. rex norsk.indd 24

06/08/2020 13:29


T. rex norsk.indd 25

06/08/2020 13:29


sinotyrannus [S I N O - T Y RA N N - U S S] «kinesisk tyrann» Tidlig krittid, 120 millioner år siden 9–10 meter VEKT 1,5–3 tonn

BETYDNING ART

Sinotyrannus kazuoensi

NÅR

LENGDE

HVOR

Kina

Tyrannosauroidene trampet rundt på jorden i over 100 millioner år, men under de første 80 milli­ oner årene var denne trampingen relativt diskré. Tidlige tyranner var ganske små, og det var ikke før de siste 20–25 millioner årene de ble til de kjempekjøtteterne vi tenker på når vi hører ordet «tyrannosaur». Sinotyrannus er imidlertid, i likhet med Yutyrannus, et unntak fra denne regelen. Med sine nesten 10 meter og vekt på flere tonn kunne den trampe minst like kraftig som noen av de store tyran­ nosaurene fra sen krittid. I likhet med sine mindre slektninger, som Proceratosaurus og Guanlong, hadde Sinotyrannus antagelig samme type merkelige kam på hodet.

32

T. rex norsk.indd 32

06/08/2020 13:29


T. rex norsk.indd 33

06/08/2020 13:29


moros [M Å - ROS] «kommende undergang» Sen krittid, 96 millioner år siden LENGDE 2,5 meter VEKT 75 kilo

BETYDNING ART

Moros intrepidus

NÅR

HVOR

USA

Moros er en liten, hengslete tyrannosaur som levde i dagens Utah i det vestlige USA. Denne forholdsvis småvokste rovdinosauren var ikke akkurat kongen på haugen, men snek seg frem i skyggen av større og farligere kjøttetere, som allosauroiden Acrocanthosaurus og kjemperaptoren Utahraptor. Men bare 15 millioner år senere hadde Moros’ etterkommere på en eller annen måte vokst fra små kjøttetere i ulvestørrelse til megarovdyr, større enn fullvoksne elefanter. Siden Moros var et forvarsel om de skrekkelige kjempetyrannene som skulle komme, ble den navngitt etter en mystisk gresk gud for skjebnen og alt levendes uunngåelige undergang.

36

T. rex norsk.indd 36

06/08/2020 13:30


T. rex norsk.indd 37

06/08/2020 13:30

Profile for Spartacus Forlag

Johan Egerkrans: «T. REX og andre tyrannosaurer»  

De fleste har vel hørt om Tyrannosaurus rex – tidenes mest populære dinosaur. Men noe ikke alle vet, er at den beryktede «tyrannøglen» bare...

Johan Egerkrans: «T. REX og andre tyrannosaurer»  

De fleste har vel hørt om Tyrannosaurus rex – tidenes mest populære dinosaur. Men noe ikke alle vet, er at den beryktede «tyrannøglen» bare...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded