Page 1

MERKEZ DERSHANELERİ Ad-Soyad : Süre :30 dk PUAN : 1-)Aşağıdakilerden hangisi yassı kemik değildir? A-)Leğen kemiği B-)Kürek kemiği C-)Uyluk kemiği D-)Kafatası kemiği 2-)Aşağıdakilerden hangisi maddenin görülebilir ve hissedilebilir özelliklerinden değildir? A-)Tatlı-Ekşi B-)Katı-Sıvı C-)Parlak-Mat D-)Kütle-Hacim 3-)Bazı maddeleri çok belirgin kokularından tanıyabiliriz.Hangisi koklayarak tanıyabileceğimiz maddelerden değildir? A-)Sarımsak B-)Yemek tuzu C-)Kolonya D-)Benzin 4-)Aşağıdakilerden hangisi bulunduğu kabın şeklini almaz? A-)Toz şeker B-)Su C-)İspirto D-)Kağıt 5-)Aşağıdakilerden hangisinin hareketi doğrusaldır? A-)Işığın B-)Dünyamızın C-)Salıncakta sallanan çocuğun D-)Saat yelkovanının 6-)Aşağıdakilerden hangisi sıcak ışık kaynağı değildir? A-)Mum B-)Gaz lambası C-)Ampul D-)El feneri 7-)Işığın yayılma hızı , sesin yayılma hızından …….. 8-)Ses en hızlı …..… sonra ….…. en az …….. yayılır. 9-)Aynı notanın farklı aletlerde farklı ses çıkarmasına…….. denir. 10-)İnsanı rahatsız eden , kulağı olumsuz etkileyen seslere ne denir? A-)Yüksek ses B-)Kalın ses C-)Şiddetli ses D-)Gürültü 11-)Sesin bir engele çarpıp geri gelmesine……….denir. 1 ve 2.sorular 5 puan , diğerleri 10 puan değerindedir.BAŞARILAR www.sinanozer.blogcu.com Sinan ÖZER


MERKEZ DERSHANELERİ AD-SOYAD:

Süre:20 dk.

1-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birbiriyle zıt anlamlı sözcükler yoktur? A)Çok konuşup az dinliyorsun sen. C)Uzun çöpü sen çektin kısayı ben. B)Önce ödevini yap,sonra git dışarıya. D)Kendine yeni bir telefon aldı. 2-)Aşağıdakilerden hangisi “övgü” sözcüğü ile zıt anlamlıdır? A)Sevgi B)Yergi C)İlgi D)Duygu 3-)Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır? A)Ses-seda B)Güçlü-kuvvetli C)İleri-geri D)Doğru-dürüst 4-)Aşağıdakilerden hangisinde sesteş sözcük yoktur? A)Seni bir kır çiçeği gibi severim. C)Şeker yok mu bayramda bize! B)Eller güler bu halime. D)Bir bardak çay içti. 5-)Aşağıdaki deyimlerden hangisi “çok özlemek” anlamına gelir? A)Burnu büyümek B)Gözünde tütmek C)Burun kıvırmak D)Gözü gibi sakınmak 6-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dil” sözcüğüyle yapılmış bir deyim vardır? A)Çocuk,dilini ısırdığı için acı çekiyordu. C)Her Türk çocuğu dilini iyi bilmeli. B)Dilimizin kurallarını öğreniyorum. D)Anlatana kadar dilimde tüy bitti. 7-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim olan bir sözcük yer almamıştır? A)Ay tutulmasını bu sefer izleyemedim. C)Sözcükte “kök” konusunu işledik. B)En kıymetli eşyamı sana vereceğim. D)Kafiyeyi iyi öğrenmek için çalışın. 8-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır? A)Ben cezamı çektim bunca yıl. C)Bir çıkar yol bulamazsak yandık. B)Ben düştüm;ama o kılını bile kıpırdatmadı. D)Sigara insanın ömrünü kısaltır. 9-) Bana bir gül verdi. Durma hemen gül dedi. Yukarıdaki dizelerde geçen “gül” sözcükleri için aşağıdakilerden hangisi söylenir? A)Zıt anlamlı B)Anlamdaş C)Mecaz anlamlı D)Sesteş 10-) “Gitmek” sözcüğü hangi cümlede gerçek anlamda kullanılmıştır? A)Haber çabuk gitti bizim oraya. C)Serdar, dün Kızılcahamam’a gitti. B)Her işimiz yolunda gitti bu yıl. D)Araba ucuza gitti diye üzülüyordu. 11-)”Bıçak kemiğe dayanmak” deyiminin anlamını aşağıdakilerden hangisidir? A)Sıkıntıların artık çekilemeyecek aşamaya ulaşmış olması B)Aşırı derecede pişmanlık duymak C)Olumsuz bir durumu bilerek kabul etmek D)Sıkıntı çekmeden , rahat yaşamak BAŞARILAR www.sinanozer.blogcu.com www.merkezdershaneleri.com Sinan ÖZER Her soru 9 puan . 1 Puan da BONUS ……


MERKEZ DERSHANELERI ad-soyad:

PUAN :

1-)Aşağıdakilerden hangisi çiçeğin kısımlarından değildir? A)Kök B)Erkek organ C)Çanak yaprak D)Dişi organ 2-)Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin özelliklerinden değildir? A)Besin yapma B)Besin depo etme C)Yer değiştirme D)Enerji kullanma 3-)Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliği değildir? A)Büyüme B)Solunum yapma C)Çoğalma D)Çok hücreli olma 4-)Aşağıdakilerden hangisi hem ot hem de etle beslenir? A)Kurt B)İnek C)Ayı D)Tilki 5-)Aşağıdakilerden hangisi doğurarak çoğalmaz? A)Fare B)İnek C)At D)Yılan 6-)Aşağıdakilerden hangisi sürüngen hayvanlardan değildir? A)Kaplumbağa B)Sincap C)Yılan D)Kertenkele 7-)Aşağıdakilerden hangisi yüzen memeli hayvanlardan değildir? A)Balina B)Fok C)Yunus D)Hamsi 8-)Aşağıdakilerden hangisi omurgalı bir hayvandır? A)Istakoz B)Solucan C)Mürekkep balığı D)Kaplumbağa 9-)Aşağıdakilerden hangisi içgüdüsel değildir? A)Yeni doğan kedi yavrusunun anne sütünü emmesi B)Bazı kuşların sıcak bölgelere göç etmesi C)Köpeğin atılan tahta parçasını geri getirmesi D)Bazı balıkların yumurtlamak için göç etmesi 10-)Aşağıdaki canlılardan hangisinin beslenme şekli farklıdır? A)Tavşan B)Aslan C)Kurt D)Atmaca 11-)Aşağıdakilerden hangisi bir hücreli değildir? A)Amip B)Öglena C)Şapkalı mantar D)Paramesyum 12-)Aşağıdakilerden hangisi tabiatta kalıcı kirliliğe yol açmaz? A)Plastik poşet B)Hayvan ölüsü C)Deterjan D)Teneke kutu 13-)Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden biri değildir? A)Deprem B)Yanardağ patlaması C)Orman yangını D)Kuraklık 6.soru 4 puan diğer sorular 8 puandır. SÜRE:20 dk.

BAŞARILAR Sinan ÖZER www.sinanozer.blogcu.com


Merkez Dershaneleri Ad-Soyad: Süre:20 dk. PUAN : 1-) Aşağıdakilerden hangisi klorofil taşır?

A)Mantar

B)Terliksi Hayvan

A)Öglena

B)Amip

C)Amip

D)Öglena

2-)Aşağıdakilerden hangisi bir hücreli değildir?

C)Şapkalı mantar

3-)Aşağıdakilerden hangisi kendi besinini kendisi yapar?

A)Kara yosunları

B)Algler

D)Paramesyum

C)Amip

D)Mantarlar D)Mantarlar

4-)Aşağıdakilerden hangisi oksijen üretir?

A)Su yosunları

B)Kara yosunları

C)Virüsler

A) Yalnız II

B) II,III,IV

C)Yalnız III

A)Kaplumbağa

B)Kurbağa

5-) I.Peynir üzerinde üretilen küf mantarları penisilinin üretilmesini sağlar. II.Ekmek yapımında şapkalı mantarlar kullanılır. III.Zararlı mantarlar ölen bitki ve hayvanları çürütür. IV.Saçkıran hastalığına zararlı mantarlar neden olur. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

D)II ve III

6-) Aşağıdakilerden hangisinin üreme şekli farklıdır?

C)Timsah

D)Yarasa

7-) Bitkilerde boşaltım işini aşağıdakilerden hangisi yapar?

A)Çiçek

B)Kök

C)Yaprak

D)Meyve

A)Turp

B)Arı

C)İpek böceği

A)Solucan

B)Salyangoz

C)Kaplumbağa

A) Pirinç

B) Mercimek

C) Nohut

A)Depo

B)Kazık

8-) Aşağıdakilerden hangisi üreticidir?

D)Mantarlar

9-) Aşağıdakilerden hangisinin vücut örtüsü kitinden yapılmıştır? 10-) Aşağıdakilerden hangisi baklagillerden değildir?

D)Çekirge

D)Fasulye

11-) Aşağıdakilerden hangisi kök çeşitlerinden değildir?

C)Odunsu

D)Saçak

12-) Aşağıdakilerden hangisi memelilerin özelliklerinden değildir?

A)Doğurarak çoğalırlar. C)Vücutları genelde kıllarla kaplıdır.

B)Deri solunumu yaparlar. D)Sıcak kanlıdırlar.

13-) Çiçek tozlarının erkek organ başçığından,dişi organın tepeciğine taşınması olayına ……………………… denir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)Döllenme

Başarılar..

B)Üreme

C)Tozlaşma

D)Sporlanma

www.sinanozer.blogcu.com


Ad-Soyad: Süre:15dk.Puan: 1-)Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin açıklaması yanlıştır? A) İki dinle bir söyle:Çok dinleyip, iyi düşünmeli,öyle konuşmalıyız. B) Baş dille tartılır: Kişinin aklı, söylediği sözle ölçülür. C) Akıl akıldan üstündür: Bildiklerimizle yetinmemeli, başkalarına da danışmalıyız. D) Akıl yaşta değil baştadır: Yaşlı insanlar her zaman bir yol bulur. 2-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “beğenme” anlamı yoktur? A) Dilini düzeltmiş, güzel konuşuyor. B) İyi ki kötü haber doğru çıkmadı. C) Bu ceket üzerine tam oturmuş. D) Ağır bir konu ama iyi hazırlamış. 3-) 1- karanlık 2- konuşarak 3- saptılar 4- bugün olanları 5- küçük bir sokağa Yukarıdaki numaralandırılmış sözcük ve sözcük gruplarıyla anlamlı bir cümle oluşturmak için sıralama nasıl yapılmalıdır? A) 5-1-4-3-2 B) 2-4-5-1-3 C) 4-5-1-3-2 D) 4-2-1-5-3 4-)“İşte şimdi oyunun can alıcı noktasına geldik.”Bu cümlede altı çizili söz grubunun yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez? A) en önemli yerine B) en şaşırtıcı yerine C) en farklı yerine D) en komik yerine 5-) Göl bir mavi aynadır. Kışın kaçar neşesi, Ormanlarda saklanır; Önce kaybolur sesi: Ağaçlar onu korur. Sonra donar taş gibi. Bu dizelerden göl ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A) Kişileştirildiği B) Aynaya benzetildiği C) Ağaçlarla iç içe olduğu D) Her mevsim güzel olduğu

6-)Hayal gücü, öğrendiklerimize, bildiklerimize bağlıdır büyük ölçüde. Bu nedenle çocukluk düşlerimiz pek de zengin değildir. Parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A) Çocuklar zengin hayaller kuramazlar. B) Çocuklar da hayal kurmayı bilirler. C) Hayallerimiz bildiklerimize bağlıdır. D) Herkes düşlerinde farklı dünyalar yaratır. 7-)“İki heceli kimi sözcükler, ünlüyle başlayan ek aldıklarında, ikinci hecedeki ünlü düşer.” Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır? A) Şehrimizde olağanüstü bir kış oldu. B) Ağızdan ağıza ilginç bir haber yayıldı. C) Herkesin zihninde güzel günler canlandı. D) Hep birlikte nehri görmeye gittiler. 8-)(1) Gökte yıldız yok, ay yok; ama ben kitabı kolayca okuyabiliyorum. (2) Notlarımı yazıyorum.(3) Ah, bu alev renkli kuzey geceleri! (4) Anlatılmaz bir hüzün içinde trenden iniyorum.(5) Durmadan gülen sinirsiz bir gök altında her şey gülüyor. (6) Yaşamak burada tatlı bir düş gibi … Numaralandırılmış cümlelerden hangisi paragrafın akışını bozmaktadır? A) 1 B) 2 C) 4 D) 6 9-) Kavakların doruğuna bakarken Beni sarhoş eder o genişlik Düşünün aylardan nisan Sabah kalkıp bakıyorsunuz Ortalık günlük güneşlik Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Büyük ünlü (kalınlık-incelik) uyumuna uymayan sözcük B) Ulama C) Ünsüz benzeşmesi D) Sert ünsüz yumuşaması 10-)Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti (?) konulmaz? A) Ne söylediklerini iyi anlayamadım B) Bu olayı sana anlatan kim C) Yarışmaya hangi öğrenci katıldı D) Ne kadar sürecek yolculuğumuz

www.sinanozer.blogcu.com


MERKEZ DERSHANELERİ AD-SOYAD

Süre: 20 dk.

:

Boş bırakılan yerlere yandaki uygun olan kelimeleri yazınız. 1.

kemikleri birbirine bağlar.

2. Kemiklerin hareketini sağlayan 3. Baş bölgemizde 4. Kafamızda 5. 6.

dır. bulunur.

kemikler bulunur.

Kemiklerimiz birbirine bağlı olmasaydı hareket edemezdik yargısı bize

önemini anlatmaktadır. kemiklerle birlikte vücuda şekil verir.İskelete

bağlıdır.Lifti yapıya sahiptir.

7. Kaslar , kasılıp gevşeyerek

hareket ettirir.

8. Aşırı oyun ve spor,iskelet ve kas sağlığını 9. 10. 11.

etkiler.

İskelet ve kas sağlığını korumanın bir başka yalu da beslenmedir. Kemik,kas ve eklemler bir bütün olarak uyum içinde çalışarak etmemizi sağlar Soluk alıp verirken dış ortamdan alınan olsijeni vücudumuzun her taşır.

yerine

12. Gırtlak ile akciğer arasında 13. 14. 15. 16.

bulunur.

Soluk alıp verirken dış ortamdan alınan olsijen ile karbondioksidin değişimini

sağlar. tarafından pompalanan kan vücutta damarlar içinde

dolaşır. Soluk alırken havanın içinde bulunan

miktarı,

verdiğimizden daha çoktur. Soluk verirken havanın içinde bulunan miktarı,aldığımız havadakine oranla daha fazladır.

17. Soluk alırken havanın izlediği yol;burun,gırtlak,soluk borusu dir. 18. Soluk verirken hava sırasıyla;

soluk borusu,gırtlak,

burundan geçer. Oksijen ve karbondioksit 19. değişimi,

gerçekleşir.

20.

soluk alıp verme hızına etki eden nedenlerdendir.

eklemler oksijen akciğer heyecan kemikleri kafatası yassı kan akciğer kalp akciğerde hareket eklemlerin kaslar kas olumsuz karbondioksit soluk borusu akciğer


MERKEZ DERSHANELERİ

Ad-Soyad:

Süre : 20 dk.

PUAN:

1-)Aşağıdaki besin çeşitlerinden hangisi enerji veremez? A)protein B)karbonhidrat C)mineral D)yağ 2-)Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici besinlerden değildir? A)su B)protein C)vitamin D)mineraller 3-)Aşağıdakilerden hangisi tırnak ve saçların uzamasını sağlayan besindir? A)Şeker kamışı B)Zeytin C)Yumurta D)Patates 4-)Aşağıdakilerden hangisi enerji verici besinlerin yakılmasında görevlidir? A)Su B)Vitamin C)Mineral D)Karbonhidrat 5-) I.Sigara içenlerde kalp ve akciğer hastalıklarına yol açar. II.Sigara içenlerin bacak damarlarında tıkanma olur. III.Sigaradan sadece içen kişi zarar görür. IV. Toplu taşıma araçlarında sigara içmek yasaktır. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır? A)Yalnız II B)IV-III C)I-III D)Yalnız III 6-)Aşağıdakilerden hangisi kemiklerimizin gelişmesi için gereklidir? A)D vitamini B)E vitamini C)B vitamini D)C vitamini 7)Sigara kullanımında en fazla zarar gören organ aşağıdakilerden hangisidir? A)Karaciğer B)Kalp C)Böbrek D)Akciğer 8)Aşağıdakilerden hangisi çiğnenmiş gıdanın anüsten çıkana kadar izlediği yolu doğru olarak vermektedir? A)Ağız –Yemek borusu-İnce bağırsak-Mide-Kalın bağırsak B)Ağız-Mide-Yemek borusu-Kalın bağırsak-İnce bağırsak C)Ağız-Yemek borusu-Mide-İnce bağırsak-Kalın bağırsak D)Ağız-Yemek borusu-Mide-Kalın bağırsak-İnce bağırsak 9)Aşağıdaki besinlerden hangisi bitkisel kaynaklı bir besindir? A)Süt B)Yumurta C)Balık D)Bal 10) I.Mineraller yapıcı ve onarıcıdır.II.Minerallerimiz yaralarımızı iyileştirirler. III.Su enerji vericidir. IV.Vitaminler enerji vermez.V.Yeterli miktarda protein almazsak büyümemiz yavaşlar.VI.Demir,fosfor,kalsiyum,klor vitaminleri vücudumuz için önemlidir.VII.C vitamini soğan,yeşil sebze ve meyvelerde bolca bulunur. Yukarıda numaralandırılmış bilgilerden kaç tanesi yanlıştır? A)2 B)3 C)4 D)5 11)Aşağıdakilerden hangisini yiyen öğrenci dengeli beslenmiş olur? A)Tavuk,pilav,patates kızartması,ekmek B)Mantı,börek,makarna,yoğurt C)Zeytinyağlı dolma,salata,cips D)Köfte,makarna,salata 5.ve 11.sorular 5 puan diğerleri 10 puan değerindedir.Başarılar. www.sinanozer.blogcu.com Sinan ÖZER


Merkez

Dershaneleri

Ad-soyad:

Süre:15dk.

1-)Aşağıdaki uygulamalardan hangisi,güneş ışığı altında cam tüp içindeki buzun erimesini geciktirir? A)Cam tüpü siyaha boyama B)Cam tüpü ara sıra çalkalama C)Güneş ışığı ile cam tüp arasına büyüteç koyma D)Cam tüpün dışını beyaz kağıtla kaplama 2-)Yaz turizminin yapıldığı yörelerde binaların dış cephesi beyaz renge boyanır.Bunun asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A)Bina içini serin tutar. B)Isı kaybını önler. C)Görünümü güzelleştirir. D)Ucuza malolur. 3-)Maddeler hangi halden diğerine geçerken dışarı ısı verir? A)Katıdan-Sıvıya B)Gazdan-Sıvıya C)Sıvıdan-Gaza D)Katıdan-Gaza 4-)Bir metal çubuk ısıtıldığında hangi özelliği değişmez? A)Hacmi B)Yoğunluğu C)Kütlesi D)Sıcaklığı 5-)Soğuk havalarda yolculuk yaparken,otomobil camlarının buğulanmasının sebebi nedir? A)Otomobilin hareket halinde olması B)Aracın içinde hava basıncının azalmış olması C)Camlar kapalı olduğundan havanın dışarı çıkamayışı D)İçerdeki nemli havanın dışarıya göre ısınmış olması 6-)Canlılarda enerji,hangi olayla açığa çıkar? A)Sindirim B)Solunum C)Özümleme D)Boşaltım 7-)Yakıtlar iyi yanmadığı zaman oluşan zehirli gaz aşağıdakilerden hangisidir? A)Havagazı B)Karbondioksit C)Azot D)Karbonmonoksit 8-)Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğine sebep olmaz? A)Asit yağmurları B)Egzoz gazları C)Deterjanlar D)Kullanılmış piller 9-)Aşağıdakilerden hangisi su kirliliğine yol açmaz? A)Güneş panelleri B)Petrol ürünleri C)Tarım ilaçları D)Deterjanlar 10-)I.Kaz Dağı II.Yıldız Dağı III.Murat Dağı IV.Toros Dağları Yukarıda verilen dağlardan hangi ikisi Ege Bölgesindedir? A)I-II B)II-IV C)I-III D)III-IV 11-)Aşağıdakilerden hangisi Ege kıyılarının özelliklerinden biri değildir? A) Ege kıyıları diğer deniz kıyılarına göre daha uzundur. B) Kıyılarda birçok doğal koy ve körfez vardır. C) Bölge dağları denize dik uzanır. D) Ege kıyıları orman bakımından yurdumuzun en zengin yöresidir. Her soru “9” puan.”1 puan da BONUS”

Başarılar…Sinan

www.sinanozer.blogcu.com

ÖZER


Merkez Dershaneleri AD-SOYAD: PUAN: 1-) Hilesiz 4 madeni para atılıyor.Dördünün de tura gelme olasılığı kaçtır? A)Bir bölü iki B)Bir bölü sekiz C)Bir bölü dört D)Bir bölü on altı 2-) 6² + 5³ = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 161 B) 27 C) 111 D) 137 3-) 5 kg şeftaliden 2 litre şeftali suyu elde edilmektedir.Buna göre 45 kg şeftaliden kaç litre şeftali suyu elde edilir? A)28 B)18 C)55 D)35 4-)Boş bir havuzu 4 musluk 9 saatte dolduruyor.Aynı havuzu 12 musluk kaç saatte doldurur? A)24 B)5 C)3 D) 8 5-) 1 x 0,004 = ……………… 3,9 : 0,013 = ………………… 3 : 5 = ………………… 0,012 x ▲ = 0,00144 3,6 : 0,36 = ………………… 6-) Karbondioksit + …………………

……….

Besin + …………………………

……….

Yukarıda fotosentezin formülü verilmiştir.Boşlukları doldurunuz… 8-) 7-)

9-) 1+3+5+7+9 ……………………91 işleminin sonucu kaçtır? Cevap : ……………………… 10-) Çiçekli bitkilerin kısımlarını yazınız. ……………-…………………-…………………-……………… 11-) Kök çeşitlerini yazınız. …………………-………………………-…………………-…………………… 12-) Aşağıdakilerden hangisi köylerdeki yardımlaşma şekline verilen addır? A)Yardımlaşma B)Köydes C)Ticaret D)İmece 13-)Aşağıdakilerden hangisi yazılı kurallardan değildir? A)Gelenekler B)Tüzükler C)Yasalar D)Anayasa 14-)Aşağıdakilerden hangisi demokrasi ile yönetilen ülkelerde görülmez? A)Belediye Başkanı B)Cumhurbaşkanı C)Meclis D)Kral 15-)Aşağıdaki yöneticilerden hangisi seçimle işbaşına gelmez? A)Muhtar B)Belediye Başkanı C)Kaymakam D)Başbakan

www.sinanozer.blogcu.com

Sinan ÖZER…


Merkez Dershaneleri Ad-Soyad : 1.

PUAN:

Aşağıdaki kelimelerden hangisi aldığı ek nedeniyle büyük ünlü uyumu kuralına uymaz? A.Vatandaş B. Arkadaşımın C. Çiçekler D. Mavimtrak 2. Aşağıda verilen kelimelerin hangisinde ses düşmesi yoktur ? A. Fikrine B. Şükretmek C. Küçücük D. Gülücük 3. Aşağıdaki kelimelerin hangisi sert sessizlerin yumuşamasına örnek olarak gösterilemez ? A. Kumaşını B. Kitabını C. Toprağı D. Kanadını 4. Zıt anlamlı kelimeler hangi seçenekte bir arada verilmiştir? A. Hava soğuk, oda buz gibiydi. B. Kendisi büyük, annesi iriydi. C. Elif, ufak tefek bir kızdı. D. Büyük küçük herkes bayramı kutladı. 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yoktur ? A. Ferhat ağabey geldi. B. Fırından ekmek aldım. C. Yeliz defter istedi. D. Ali, ağabeyini soruyor. 6. Aşağıdakilerden hangisi soyut bir isimdir ? A. Özgürlük B. Işık C. Hava D. Ses 7. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır? A. Erken kalkmayınca treni de kaçırdı. B. Aramadığı için ona söylemedim. C. Söylediği hiçbir şeye inanmıyorum. D. Dün baraja balık tutmaya gittik. 8. “Bal dök yala” deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir ? A. Temizlik B. Çok sevinmek C. Çok değerli D. Tertemiz 9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti (?) konmaz ? A. Kış mevsimi denildi mi aklıma kar gelir ? B. Hangi gömleğimi giyeyim ? C. Bu kalemi nereden aldın ? D. Ali, ödevini yaptın mı? 10. Ağacı kıskanırım Şiirde geçen sözcüklerden kaç tanesinde kalın ünlü vardır? Yemiş yüklü dalı var Bahar olsun güz olsun Ne güzel masalı var. A) 5 B) 7 C) 4 D) 6 11) “Keloğlan ile arkadaşları yüce yüce dağlardan aştılar. Coşkun coşkun ırmaklardan geçtiler. Sonunda ıssız bir çölün, büyük bir ırmağa yanaştığı noktada yeşil bir vadiye girdiler.” Bu cümlede büyük ünlü uyumuna aykırı kaç sözcük vardır? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Her soru 9 puandır. “1 Puan da BONUS” www.sinanozer.blogcu.com Sinan ÖZER


MERKEZ DERSHANELERI AD -SOYAD : PUAN: 1-) “Babamın arkadaşını ben yeni tanıdım.”cümlesinin öznesi hangisidir? A)Babam B)Babamın arkadaşı C)Ben D)Arkadaşını 2-) “Kitap” sözcüğü hangi cümlede özne olarak kullanılmıştır? A)Kitapta o konu yok. B)Kitap çok güzeldi. C)Kitabı okudum. D)Bu benim kitabımdı. 3-)Hangi cümlenin yüklemi sonda değildir? A)Annem , çamaşırları yıkadı. B)Sinan bugün gelmedi. C)Eve taşınmışlar. D)Çok güzelmiş bu çiçekler. 4-)Aşağıdaki cümlelerden hangisi kurallı cümle değildir? A)Erikleri ağaçtan topladık. B)Bayrak göklerde dalgalanıyor. C)Bu yazıyı kim yazdı? D)Kim gönderdi seni buraya? 5-) “Sınıfça bahçeye diktiğimiz ağaçlar epeyce büyüdü.”cümlesinde hangi kelime zarftır? A)Diktiğimiz B)Epeyce C)Ağaçlar D)Bahçeye 6-) “Bu karpuz bal gibi tatlıymış.” cümlesinde “gibi” sözcüğünün türü nedir? A)Zamir B)Edat C)Bağlaç D)Zarf 7-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pişmanlık söz konusudur? A)Ah, bunu ben neden yaptım! B)Ah, nerede o eski günler! C)Oh, burası ne havadar bir yer! D)Ah, onu elime bir geçirsem! 8-) “Ay ne güzel , ne de tatlı bir çocuk!” diyen kişi nasıl bir duygu içindedir? A)Alay B)Sevgi C)Özlem D)Kıskanma 9-) “Soruların cevaplarını açıkça anlattı.” cümlesindeki “açıkça” sözcüğünün türü nedir? A) Zarf B)Sıfat C)Ad D)Fiil 10-) Aşağıdakilerden hangisi soyut (mana) isimdir? A) Sınıf B) Bölük C) Dilek D) Köprü 11-)Aşağıdakilerden hangisi büyük ünlü uyumu kuralına aykırıdır? A)Öğrenci B)Ormancı C)Görgüsüzler D)Otobüs 12-)Aşağıdaki bileşik sözcüklerden hangisinde ses(hece)düşmesi vardır? A)Bilgisayar B) Anayasa C) Kahrolmuş D) Kuşadası


MERKEZ Ad - Soyad:

DERSHANELERİ PUAN :

1-) “Genç kız, arkadaşının söylediklerine çok kızdı.” cümlesinde eşsesli(sesteş) olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? A)Çok B)Genç C)Arkadaş D)Kız 2-) “O, işte gönüllü çalışıyor.” cümlesindeki “gönüllü” sözcüğünün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A)Kararlı B)İyi C)İstekli D)Güzel 3-) “Aslıhan eli açık bir insandır.”cümlesindeki deyim aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? A)Savurganlık B)Çalışkanlık C)Zenginlik D)Cömertlik 4-)Aşağıdaki deyimlerin hangisinde “çok kızmak” anlamı vardır? A)Canını çıkarmak B)Göze girmek C)Küplere binmek D)Ağzıyla kuş tutmak 5-)Aşağıdaki kelimeler sözlükteki gibi sıralandığında hangisi önce gelir? A)zeytin B)zehir C)zengin D)zerdali 6-)Aşağıdaki sözcüklerin hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır? A)kalk-ı-yo-ruz B)ça-ğı-ra-cak-lar C)ça-lı-şı-yo-ruz D)se-vi-ne-me-di 7-)“Doğru” sözcüğü hangi cümlede “yanlışsız, eksiksiz” anlamıyla kullanılmıştır? A) Çocuk, okula doğru koşarak gitti. B) O her zaman hesaplarını doğru yapar. C) İki noktadan yalnız bir doğru geçer. D) Filmin sonuna doğru dışarı çıktık.. 8-) Sevin çocuklar, ışığı renkleri, Yandaki şiirden aşağıdakilerin Ağaran günü, hangisine ulaşılamaz? Kelebekleri, A) Ölçüsüzce sevmek gerektiğine Karayı bile B) Güzelliklerin sevgiyle Sevgisiz gidilmez güzele, sevince. görülebileceğine Her çiçek güzeldir sevince … C) Doğayı sevmek gerektiğine D) Sevginin her şeyi güzelleştireceğine 9-) Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki “yaşlı” sözcüğü diğerleriyle (sesteş) eş seslidir? A) Hıçkırarak, yaşlı gözleriyle bana baktı. B) Mahallenin yaşlıları toplantı yaptılar. C) Oldukça sevecen, yaşlı bir teyzeydi. D) Bu evin yaşlı bir sahibi vardı. Şiirde işlenen ana duygu 10-) Tutsak değilsek başka uluslara, aşağıdakilerden hangisidir? Okuduğumuzu anlıyor, A) Okuma-yazmanın önemi Yazabiliyorsak kolayca, B) Uygarlığın önemi Özgürsek, C) Özgür yaşama isteği Düşünebiliyorsak uygarca, D) Atatürk sevgisi Sana borçluyuz.

Sinan ÖZER

BAŞARILAR


www.sinanozer.blogcu.com


MERKEZ DERSHANELERİ AD-SOYAD : Süre:20dk.PUAN: 1-Mıknatıslarda aynı cins kutuplar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A-)Birbirini iter B-)Birbirini çeker C-)Birbirini etkilemez D-)Birlikte maddeleri iterler 2-Bir mıknatısta bulunan kutuplar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A-)SS B-)NN C-)GK D-)NS 3-Sürtünme kuvveti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A-)Temas gerektiren kuvvettir. B-)Temas gerektirmeyen kuvvettir. C-)Elektriklenme sonucu oluşan bir kuvvettir. D-)Mıknatıslar arasında etkileşimle oluşan bir kuvvettir. 4-Aşağıdakilerden hangisi sürtünmeyi artırır? A-)Kapı menteşesini yağlamak B-)Zemindeki fayansları cilalamak C-)Buzlu yollarda arabalara zincir takmak D-)Makinelerin çalışan parçalarını yağlamak 5-Canlıların en küçük yapı taşı olan hücrenin bölümlerini yazınız. ………………. , ……………….. , ………………… 6-Çiçekli bitkilerin bölümlerini yazınız. ………..……. , ……..……… , …………..….. , ………………. 7-Çiçeğin bölümlerini yazınız. ……..…….. , ……….……. , ……………. , ……………….. 8-Aşağıdakilerden hangisi dişi organda bulunmaz? A-)Tepecik B-)Dişicik borusu C-)Yumurtalık D-)Başçık 9-Aşağıdakilerden hangisi kökün görevlerinden değildir? A-)Topraktan su ve mineral almak B-)Besin depo etmek C-)Bitkiyi toprağa bağlamak D-)Emdiği suyu yapraklara iletmek 10- ? + su klorofil besin + oksijen güneş ışığı Yukarıdaki denklemde “?” ile belirtilen yere hangisi gelmelidir? A-)Enerji B-)Hidrojen C-)Azot D-)Karbondioksit 11- I.Çanak yaprak çiçeğin en dıştaki kısmıdır. II. Erkek organın bölümlerinden ipçik içinde polenler bulunur. III. Yaprak boşaltım yapar. IV.Çiçek bitkiyi toprağa bağlar. V. Dünya,Güneş etrafında dönüşünü 24 saatte yapar. VI. Güneş sisteminde sekiz gezegen vardır. Yukarıdakilerden kaç tanesi yanlıştır? A-)5 B-)4 C-)3 D-)2


Merkez Dershaneleri AD-SOYAD: Süre:25dk. PUAN: 1-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk adı yoktur? A) Çoban, sürüyü otlatmaya götürdü. B) Komşular bize misafirliğe geldiler. C) Halk, tören alanına toplandı. D) Ordumuz Atatürk’ün izindedir. 2-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması vardır? A) Uzun süren bir yürüyüşten sonra eve geldik. B) Çalışkan insanı herkes sever. C) Dün sinemada güzel bir film seyrettik. D) Kışın ortasında kömürsüz kaldık. 3-)“da, de” aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ama, fakat” anlamında kullanılmıştır? A) İçlerinden biri de beni aramadı. B) Ben onu gördüm de tanıyamadım. C) Yağmur yurdun güneyini de etkilemiş. D) Artık gönlümü alsa da önemi yok. 4-)Elli yılı aşkın bir sürede pek çok roman okudum. Bunlar tıpkı görüp tanıdığım, dostluk ettiğim ya da uzaklaştığım insanlar gibi, yaşamımın birer parçasıdır. Kimi binde bir yeniden çıkar ortaya, kimi sürekli belli eder varlığını. Paragraftan yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A) Roman okumak yerine yazmak istediği B) Okuduklarının benliğinde yer edindiği C) Uzun zamandır roman okuduğu D) Bazı romanları daha çok sevdiği 5-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “beğenme” söz konusudur? A) Sporcu dediğin güçlü kuvvetli olur. B) Aslında vadi dediğin yemyeşil olur. C) İşte, çalışma dediğin böyle olur. D) Elma dediğin tatlı ve sulu olur. 6-) 1- en önemli zenginlik kaynağı 2- o milletin varlığını ve istikbalini 3- bir milletin 4- hiç şüphe yok ki 5- devam ettirecek ve yüceltecek olan gençliğidir Yukarıdaki söz dizileriyle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? A) 3-1-4-2-5 B) 2-5-3-4-1 C) 4-2-5-3-1 D) 1-4-3-2-5 7-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? A) Gerçeği söylediğim için kızdılar. B) Benim işim buraya kadar. C) Bu kalemi de size aldım. D) Bugün için geleceğinizi söylemişti. 8-)Aşağıdaki tamlamaların hangisindeki sıfatın anlamı pekiştirilmemiştir? A) Tertemiz elbise B) Sarımtırak kumaş C) Masmavi deniz D) İpince yol 9-)Aşağıdaki kelimelerden hangisine, ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde sert ünsüz yumuşaması olmaz? A) Gömlek B) Sanat C) Kulaç D) Kasap


10-)Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, “Gerçek dost, arkadaşının zor günlerinde yardımına koşmaya hazır olmalıdır.” anlamına gelir? A) Dostluk başka, alış veriş başka. B) Dost acı söyler. C) Dost dostun ayıbını yüzüne söyler. D) Dost kara günde belli olur. 11-)Aşağıdaki deyimlerle anlam ilişkisi bakımından üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) Yüreği hop etmek. B) Yüreği oynamak. C) Yüreğine işlemek. D) Yüreği kalkmak. 12-)“Kekik kokan sabah rüzgârı efil efil eserken çalıkuşları kuzuların başına konuyor, toprak uykusundan silkiniyordu.” cümlesinde hangi duyu organımızla ilgili bir ayrıntıya yer verilmemiştir? A) Dokunma B) Görme C) Koklama D) Tatma 13-)Hangi cümlede deyim vardır? A) Yeni küpelerini kulağına taktı. B) Yüzerken kulağıma su kaçtı. C) Doktor kulağıma merhem sürdü. D) Buradan ayrılacağı kulağıma çalındı. 14-)Aşağıdaki fiillerden hangisinin şahsı diğerlerinden farklıdır? A) Göreceksiniz B) Bilmişiz C) Gelebiliriz D) Yazıyoruz 15-)Aşağıdaki kelimeler, sözlükteki gibi sıralandığında hangisi en sonda yer alır? A) Tıraş B) Tırnak C) Tırmık D) Tırpan 16-)Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir? A) Ev alma, komşu al. B) Ne mutlu Türküm diyene! C) Ne ekersen onu biçersin. D) Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. 17-)Hangi mısrada ulama vardır? A) Biz küçük fidanlar her gün dinleriz B) Büyük ağaçların anlattığını... C) Ferhat ve Şirin’i, Battal Gazi’yi, D) Tilkinin kargayı aldattığını. 18-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz isim tamlaması vardır? A) Sevgi çocukların gıdasıdır. B) Dostlukların temeli sevgidir. C) İnsanı, sevginin güzellikleri yaşatır. D) Vatan sevgisi kutsaldır. 19-) “Barışın güvercini, savaşın kartalı... Yüksek yerlerde açan çiçeğim...” mısralarında yer alan aşağıdaki kelimelerin hangisinde, sert sessiz yumuşaması vardır? A) Barışın B) Güvercini C) Kartalı D) Çiçeğim 20-)Aşağıdaki fiillerden hangisinin zamanı diğerlerinden farklıdır? A) Baktık B) Okuyorum C) Doğdu D) Başladım

Başarılar… Sinan ÖZER www.sinanozer.blogcu.com


Ad-soyad :

Süre 20dk. PUAN:

1-) Kare şeklindeki masanın çevresi 248 cm ise bir kenarı kaç cm’dir?

A)62

B)36

C)24

D)12

2-)Bir bölme işleminde bölüm 320,bölen 65,kalan 62 ise bölünen sayı kaçtır?

A)20862

B)20800

C)20738

D)20700

3-)5680 sayısının yarısının çeyreği aşağıdakilerden hangisidir?

A)2840

B)1420

C)71

D)710

4-) ( 36 : 6 ) x 30 = işleminin sonucu kaçtır?

A)18

B)108

C)180

D)1800

5-)Bir baba 47, kızı ise 6 yaşındadır.Dört yıl sonra babanın yaşı ile kızının yaşları toplamı kaç olur?

A)51

B)53

C)58

D)61

6-)Cansu’nun yaşının 3 katı ile 5 katının toplamı 104’tür.Cansu kaç yaşındadır?

A)10

B)11

C)12

D)13

7-) “Payı paydasına eşit olan kesirlere …………. kesir denir.” ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)basit

B)tam sayılı

C)birim

D)bileşik

8-) Aşağıdaki şekillerden hangisi 0,4 kesrini göstermez? A) B) C)

D)

9-)Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisi 6,82 ondalık kesrinden küçüktür?

A)6,9

B)6,8

C)6,85

D)68,2

10-)Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisi 6,09 ondalık kesrinden büyüktür?

A)0,6

B)6,08

C)6,90

D)6,05

11-) 0 , 1 , 2 rakamları birer kez kullanılarak yazılabilecek 10’dan büyük en küçük ondalık kesir aşağıdakilerden hangisidir?

A)1,02

B)1,20

C)10,2

D)20,1

12-)Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur?

A)2,4 = 2,04

B)0,8 = 8,0

C)5,8 = 5,50

D)3,5 = 3,50

13-)Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?

A)4,03 < 4,3

B)7,7 < 7,71

C)92,5 > 95,2

D)12,7 = 12,70

14-) 6,73 kesrinde 3 rakamının bulunduğu basamak aşağıdakilerden hangisidir?

A)onda birler

B)onlar

C)yüzde birler

D)birler

15-) 4 , 2 , 8 rakamları birer kez kullanılarak yazılabilecek en büyük ondalık kesir aşağıdakilerden hangisidir?

A)42,8

B)48,2

Başarılar… www.sinanozer.blogcu.com

C)84,2

D)88,4

Sinan ÖZER… www.merkezdershaneleri.com


MERKEZ DERSHANELERi AD-SOYAD: SÜRE:30 dkpuan: 7 12 10 15 13 ? 1-) 9 A)18 B)19 C)20 D)21 4 8 2 4 ? 2-) 16 A)0 B)1 C)2 D)3 5 11 19 ? 41 3-) 1 A)29 B)31 C)33 D)35 9 14 12 17 15 ? 4-) 11 A) 22 B)21 C)20 D)19 76 38 36 ? 16 5-) 78 A)26 B)18 C)8 D)34 8 14 21 ? 38 6-) 3 A)24 B)26 C)29 D)31 7-) 3 5 9 17 ? 65 A)31 B)32 C)33 D)34 8-) Yandaki matriste sayılar soldan sağdan ve

? 32

16 4

2

3 ?

5

10 15

yukarıdan aşağıya belli bir kurala göre sıralanmıştır.Buna göre “?” yerine hangi sayı gelmelidir?

11

Soldaki tabloda sayılar yukarıdan aşağıya soldan sağa ve köşegenler toplamı birbirine eşittir.Buna göre “?” nedir?

30

? 30 19

Soldaki tabloda toplamın her yönden 60 olması için “?” yerine hangi sayı gelmelidir?

9-) Her biri diğerinin 2 katı olan üç sayının toplamı 63’tür.Bu sayıların en büyüğü kaçtır? A)9 B)18 C)36 D)12 10-)Sümeyra ile annesinin yaşları toplamı 46’dır.Annesinin yaşı , Sümeyra’nın yaşının 2 katından 4 fazla olduğuna göre annesinin yaşı kaçtır? A)32 B)14 C)56 D)34 11-) Ardışık üç doğal sayının toplamı 1197’dir.Ortadaki sayı kaçtır? A)397 B)398 C)399 D)400 www.sinanozer.blogcu.com’dan 1 PUAN BONUS..


MERKEZ DERSHANELEri Ad-Soyad : Süre : 20dk PUAN : 1-)Aşağıdaki sözcüklerin hangisi eşsesli(sesteş) değildir? A-Asma B-Saz C-Ocak D-Sessiz 2-)Aşağıdaki deyimlerden hangisi “dünya ile ilgisini keserek , kendi iç dünyasına dalmak “ anlamında kullanılmıştır? A-Kabuk bağlamak B-Kafası kazan olmak C-Kabuğuna çekilmek D-Kafa kafaya vermek 3-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır? A-Soğuk bir kış günü, her taraf karlarla kaplı. B-Tren ,uğuldayarak vadilerden geçiyordu. C-Ağaçtaki zavallı kediye kimse yardım etmiyor. D-Olumsuzluklar , bir kara bulut gibi bizi kuşattı. 4-)”Keşke daha mutlu olabilsem.”diyen biri için hangisi söylenemez? A-Mutsuz olduğu B- Mutluluğunu yeterli bulmadığı C-Daha çok mutluluğa özlem duygusu D-Mutsuzluktan hoşlanmadığı 5-)”Yazık, bir yılım daha boşa geçti.”cümlesinde belirtilen duygu aşağıdakilerden hangisidir? A-Hayranlık B-Üzülme,hayıflanma C-Özlem D-Acıma 6-)Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? A-Kardeşimi çantası pembe , benimki mavi. B-Soma’ya gelmiş te bize uğramadan dönmüş. C-Size tahmininizden daha çok güveniyoruz. D-Bu meyveleri bahçeden mi topladın? 7-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur? A-O , yaşlı gözlerle annesine bakıyordu. B-Birkaç öğrenci müdürden izin istedi. C-Çocuk , bu kuşu almayı çok arzu etti. D-Onu ne gördüm , ne de tanıdım. 8-)”Bu işi er geç başaracağım.”cümlesinde altı çizili kelimenin türü nedir? A-İsim B-Zamir C-Zarf D-Sıfat 9-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne sıfat tamlamasıdır? A-Gümüş bilezikler şıngırdıyordu. B-İyi insan kültürlü insandır. C-Zeynep,Kübra,Büşra birlikte gittiler. D-Ben çalıştım yıllar yılı. 10-)Aşağıda , geçmiş zamanla çekilmiş kaç tane fiil(eylem) vardır? “görecek – seviyor – vermişler – çalışır – okuduk – bakar – geldi – üzülmüş” A-6 B-5 C-4 D-3 11-)Aşağıdaki isim(ad) tamlamalarından hangisinin türü diğerlerinden farklıdır? A-Göl kenarı B-Vatan sevgisi C-Cam kavanoz D-Spor salonu

1 ve 11.sorular 5 diğerleri 10 puan. BAŞARILAR www.sinanozer.blogcu.com

Sinan ÖZER ;


MERKEZ DERSHANELERİ HAZIRLAYAN : SİNAN ÖZER 1m = 10dm (1 Metre = 10 Desimetre)

1m 3m 6m 7m

= = = =

dm dm dm dm

2m 5m 9m 4m

10dm = ___m 30dm = ___m 60dm = ___m 4m 6dm = 2m 9dm = 5m 3dm = 33dm 55dm 44dm 62dm

= = = =

dm dm dm dm

40dm = ___m 90dm = ___m 50dm = ___m dm dm dm

=__m____dm =__m____dm =__m____dm =__m____dm

9m 4dm = 3m 5dm = 7m 2dm = 27dm 76dm 19dm 88dm

dm dm dm

=__m____dm =__m____dm =__m____dm =__m____dm

>, <, =

3m5dm 2m3dm 5dm + 25dm 19dm + 4dm 27dm + 12dm 18dm + 1dm 98dm - 7dm 7m + 2dm

__ __ __ __ __ __ __ __

35dm 10dm 3m 42dm 10dm 1m 10m 80dm

+ 80dm + 20dm - 2m - 8dm


TÜRKÇE DERSİ SORULARI S–1- “Size söylüyorum, sıcağı sıcağına paketleri hazırlayın!” cümlesinde geçen altı çizili kelime grubunun anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Anında, vakit geçirmeden B) Hava sıcakken C) Ses çıkarmadan D) Tepki göstermeden S–2- Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti (?) getirilmelidir? A) Alperen, dün seni sordu B) Kimin yazdığını görmedim C) Tatilde buluşacağız, değil mi D) Zaman ne çabuk geçiyor S–3- “Bu sorunun cevabında bir yanlışlık hatası olmuş.” cümlesindeki altı çizili kelimelerden hangisi yerinde ve anlamına uygun kullanılmamıştır? A) sorunun B) cevabında C) bir D) hatası S–4- Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır? A) tavan – taban B) zarar – ziyan C) tedbir – önlem D) çağ – devir S–5- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? A) Kalemim Korkut’ta kalmış. B) O karşıda duran kim? C) Annem mutfak da yemek yapıyor. D) Orhan da yardım etmişti. S–6- “Balon uçurmak” deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Çok acı ve sıkıntı çekmek B) Asılsız olmayan bir haber yaymak C) Kötü durumdan kurtulmak D) Hoşa gidecek şeyler söylemek S–7- “Bizim köy… kitap… oğluna göz… aldığını söyledi.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerler sırasıyla hangi ekler getirilmelidir? A) –cü, -lı, -lük B) –süz, -çı, -ler C) –ler, -çı, -lük D) –lü, -çı, -lük S–8- I. bilmektir II. bilginin III. olduğunu IV. bilgi V. nerede Yukarıdaki kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle kurulursa sıralama nasıl olur? A) 4 – 2 – 5 – 3 – 1 B) 4 – 3 – 2 – 5 – 1 C) 2 – 3 – 5 – 1 – 4 D) 2 – 5 – 3 – 4 – 1 S–9- Aşağıdakilerden hangisi eş sesli kelimedir? A) para B) kara C) dere D) yenge


TÜRKÇE DERSİ SORULARI S–1- Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi yönünden farklıdır? A) roman – hikâye B) yazar – roman C) ressam – resim D) avukat – dava S–2- Aşağıdaki sözcüklerden hangisi daha geniş kapsamlıdır? A) ağaç B) bebek C) canlı D) güvercin S–3- “Hayatta istediğimiz rüzgâr her zaman esmez. Yaşanılan başarısızlıklar, ders almayı sağlayan fırsatlardır. En büyük kazanç başarısızlıklardan ders çıkarmaktır. Başarmak için sonuca ulaşana kadar mücadele edilmelidir.” Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A) Başarısızlıkların sonrasında insan hatalarını değerlendirmelidir. B) Başarmak için sonuna kadar gayret gösterilmelidir. C) yaşanılan başarısızlıklar insan ders çıkarma fırsatı verir. D) Hayat daima istediğimiz gibi olmalıdır. S–4- “Sınıf… kim… sözlük var?” Boş bırakılan yerlere ismin hâl eklerinden hangileri gelmelidir? A) –de, –de B) –e, –de C) –den, –i D) –de, –den S–5- “Kuru” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? A) Balkondaki üzümler kurudu. B) Fidanlar susuzluktan kurumuş. C) Afrikalı çocuk açlıktan adeta kurumuş. D) Annemin yıkadığı çamaşırlar kurumuş. S–6- Aşağıdaki hangi cümlede bildirilen eylem henüz gerçekleşmemiştir? A) Hülya saçlarını çok güzel kestirmiş. B) Bilgi yarışmasına üç öğrenci ile katılacağız. C) Evden ayrıldığımda, Kemal hâlâ uyuyordu. D) Yağmur yağınca bodrum katları su bastı. S–7- “Ah! Evim burnumda tütüyor.” diyen bir kişi aşağıdaki hangi duygu içindedir? A) üzüntü B) mutluluk C) merak D) özlem S–8- “Murat (1) eve (2) her gece (3) geç (4) gelir.” cümlesinde numaralanmış yerlerden hangisine “genellikle” sözcüğü getirilemez? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 S–9- Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna “soru işareti (?)” getirilemez? A) Tek istediğim ne biliyor musun B) Bilmiyorum şimdi kim duyar beni C) Niçin şu tahtaları içeri taşımıyorsunuz D) En yakın arkadaşın mı üzdü seni


Merkez Dershaneleri AD-SOYAD :

PUAN :

1- Oyun, çocukların ruhsal eğitiminde önemli bir yer tutar ve gelişmelerini sağlar. Oyundan ve oyuncaklardan mahrum bazı çocukların, gelecekte asık yüzlü, somurtkan ve sıkıntılı kişiler oldukları görülmüştür. Oyunlar, aşırı olmadığı sürece çocuklar için vazgeçilmez eğlence kaynaklarıdır. Yukarıdaki metinde asıl vurgulanmak istenen nedir? A. Oyun ve oyuncaktan uzak bütün çocukların somurtkan olduğu. B. Çocuğun, yaşamı bir oyun olarak gördüğü. C. Her türlü oyunun çocuklar için önemli olduğu. D. Oyun ve oyuncağın, çocuğun ruhsal gelişimi için gerekli olduğu. 2- Aşağıdakilerin hangisine ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde ünlü düşmesi olmaz? A. Ayak B. Beyin C. Omuz D. Burun 3-

4- Bengü beşlik belediye besleme bereket 1 2 3 4 5 Yukarıdaki sözcüklerin sözlükteki sıralanışı nasıldır? A. 5-3-2-4-1 B. 3-4-2-1-5 C. 5-1-3-2-4 D. 3-1-5-4-2 5- Aşağıdakilerden hangisi en kapsamlıdır? A)Papağan B)Kumru C)Hayvan D)Canlı 6- Hangi tümcede yazım yanlışı yoktur? A. Sende mi servisi kaçırdın? B. Dilek’ler parka gittiler. C. Oysa ki ben neler düşünmüştüm. D. Sanki bende para var da… 7- “Büyük” sözcüğü hangi sözcük öbeğinde mecaz anlamda kullanılmıştır? A. Büyük olay B. Büyük tarla C. Büyük ev D. Büyük masa 8- Yağmur yağdığı için maç ertelenmiş. Bu tümcede altı çizili sözcüğün kurduğu anlam ilişkisi hangisinde vardır? A. Kitap almak için sana uğrarım. B. Tatil için hazırlık yaptık. C. Onu bulmak için her yere baktım. D. Dersi iyi dinlediği için başarılı oluyor. 9- Aşağıdaki tümcelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? A. Ödev için onbeş gün süre var. B. Onlar da 2.inci katta oturuyor. C. Bundan sonra sana bakmıyacağım. D. Biz geldiğimizde saat 3.15’ti. 10- “Çok” sözcüğü, aşağıdaki tümcelerin hangisinde bir adı belirtmiştir? A. Zayıflamak için çok uğraştı. B. Dans etmeyi çok iyi öğrendi. C. Yarışmaya çok sporcu katıldı. D. Yola çok kalın çizgiler çizildi. 11- Aşağıdakilerden hangi kelimede ünsüz yumuşaması yoktur? A) toprağı B) ağacı C) yumruğu D) nöbeti Her soru 9 puandır. 1 Puan da BONUS www.sinanozer.blogcu.com


Merkez Dershaneleri Ad-Soyad:

Süre:25dk PUAN:

1-)Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı yoktur? A)Atilla İlhan da İzmirli sanatçılarımızdandı. B)Çarşıya çıkıp ta bana uğramamak olur mu? C)Anadolu’nun Batısındaki ovalar çok verimlidir. D)Dedemler 1945’de Soma’ya yerleşmişler. 2-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “de” nin yazımı yanlıştır? A) Bırak da bu işi kendisi çözsün. B)Sıcaklar da iyice artacakmış. C) Bu iş de mutlaka bir bit yeniği var. D)O her zaman düşünüp de hareket eder. 3-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? A) Tuğba Sokak nihayet yeni yoluna kavuştu. B)Sessiz gemi şiirini ezbere okudu. C)Ben de Ankara’nın Polatlı ilçesini severim. D)Çarşıda Çulsuz Gaffur’la karşılaştım. 4-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? A) Terör ve müslümanlık bağdaştırılmamalıdır. B) Oralara yanlız gidemezsin. C) Tübitak yeni yeni çalışmalar yapıyor. D) Bugün Dünya kadar işim var. 5-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? A)Abim: “Okula uğrayıp ta öyle gel.” demişdi. B) Abim: “Okula uğrayıpda öyle gel.” demişti. C)Abim: “Okula uğrayıp da öyle gel.” demişti. D)Abim: “Okula uğrayıp da öğle gel.” demişti. 6-)Aşağıdakilerden hangisinde, “de” nin yazımı yanlıştır? A) Bu konuda sende çok suçlusun. B)Bu soru hiç de kolay değil. C) Burak da bizimle gelmek istiyor. D)Bende sözünü ettiğin kitap var. 7-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde,altı çizili sözcüğün yazımı doğrudur? B) En sevdiğim renk penbedir. A) Beni bir demet sünbülle karşıladı. C) Bu kış Saframbolu’ya gideceğiz. D) İstanbullu bir arkadaşın aradı. 8-)Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı vardır? A)Neden sen de Bodrum’a gelmiyorsun? B)Bu maç da çok heyacanlı geçti. C)Bilip de anlatmamak olur mu? D)Sıcak havalar yurdumuzu terk etti. 9-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? A) Dikili’de enaz iki hafta kalacağız. B)Bu konuda bir çok çalışma yapıldı. C) Herhangi bir sorunla karşılaşmadık. D)Başarının pekçok yöntemi vardır. 10-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde , tarihlerin yazımında yanlışlık yapılmıştır? A) Ben 3.mayıs.1996’da doğmuşum. B) Kardeşim 16/02/1996’da liseyi bitirdi. C) Ailem 17 Ocak 1996’da Soma’ya taşındı. D) Ben 20.03.2005’te işe girdim. 11-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde , yazım yanlışı yoktur? A) Kardeşim 2’inci sınıfa gidiyor. B)Onu en son 12:45’de gördüm. C) Başbakan ABD’ne yaptığı ziyareti tamamladı. D)Başarısı herkezi imrendiriyordu. 12-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? A) CNN’nin yayınlarını çok beğeniyorum. B) Urfalılar GAP’ın değerini geç anladılar. C) Ülkemiz AB’ne tam üye olacak. D) BOTAŞ’dan yine zam haberi geldi. 13-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? A)10 Haziran Pazar günü sınava gireceğim. B) Tuğçe Sokak çok sakin bir yerdir. C) Bu hafta dersler 14.35’te başlayacak. D) 6’ıncı sınıf , kolay bir sınıf değildir. 14-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde , yazım yanlışı yoktur? A) Nehir kıvırıla kıvırıla akıyordu. B) Virajda savurulunca arabayı zor toparladık. C) Esentepe’yi avucumun içi gibi bilirim. D) Bu filimi ben de çok beğendim. 15-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? A) Geziye katılmak istiyenler adını yazdırdı. B) Seni aradımı geldiğimi söylersin. C) Eşki elmaları zar zor yedim. D) Seninki yine İzmir’e gitmiş. 16-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? A) Çocukçağız ne yapacağını şaşırmıştı. B) Türkler avrupada büyük işler yapıyor. C) Otuz beş yıldır bu işte çalışıyorum. D) Bakkaldan iki kutu kirbit aldım. 17-) Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? A) Pıratik B) Çenber C) Mazaret D)Kirpik

Her soru “6 “ puandır. 2 puan BONUS ☺ Başarılar. Sinan ÖZER

www.sinanozer.blogcu.com www.merkezdershaneleri.com


Merkez Dershaneleri Ad-Soyad : Süre:20 dak.Puan: 1-) Cümlede , fiillerin anlamlarını etkileyen kelimelere ne ad verilir? A)İsim B)Sıfat C)Zamir D)Zarf 2-)”Gülün ömrü az olur.” cümlesinde geçen az kelimesinin çeşidi nedir? A)Fiil B)İsim C)Zarf D)İsim 3-)”Önce şu tatlıyı yiyelim de tatlı konuşalım.” cümlesinde altı çizili kelimeler sırasıyla aşağıdakilerden hangisine uygundur? A)isim – isim B)zarf – sıfat C)zarf – zarf D)isim – zarf 4-)”Bu sene derslerine çok çalışıyorsun.” cümlesinde altı çizili sözcüğün türü nedir? A)Zarf B)Sıfat C)Eylem D)Bağlaç 5-)”Bu kalem iyi yazmıyor.” Cümlesindeki altı çizili sözcüklerin çeşidi sırayla aşağıdakilerden hangisindedir? A)Zarf – Zarf B)Sıfat – Sıfat C)Zarf – Sıfat D)Sıfat – Zarf 6-)Aşağıdaki cümlelerde kullanılan ikilemelerden hangisi değişik görevdedir? A)Masanın üstünde çeşit çeşit kitaplar vardı. B)Yüreği hızlı hızlı çarpıyordu. C)İyi kötü birkaç balık tutabildik. D)Evin önünde sıra sıra arabalar duruyor. 7-)”Kötü” sözcüğü hangi cümlede zarf olarak kullanılmıştır? A)Kötülerle arkadaşlık etme. B)Soma’da kötü alışkanlıklar edinmiş. C)Hayvanlara kötü davranmayalım. D)Bana kötü bir kalem vermişsin. 8-)”Hızlı giden tez yorulur.” cümlesindeki altı çizili sözcüklerin türü nedir? A)Belirteç B)Önad C)Ad D)Fiil 9-)”Trafiğe kapalı yol yarın açılacak.” cümlesinde altı çizili sözcüklerin türü nedir? A)Sıfat – İsim B)Zarf – Zarf C)Sıfat – Zarf D)Sıfat – Sıfat 10-)”Utancından kıpkırmızı kesildi.” cümlesindeki altı çizili sözcüğün çeşidi nedir? A)Belirteç B)Önad C)Pekiştireç D)Bağlaç 11-)”Bu” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde sıfat değildir? A)Annem , bu okulda okumuş. B)Bu çiçekleri ben topladım. C)Bu , senin mi? D)Bu çocuk ne yapıyor? Her soru 9 puan , 1 puan da BONUS ☺ Sinan ÖZER www.sinanozer.blogcu.com

Karısık 4-5 sınav  

Karısık 4-5 sınav

Advertisement