Page 1

8 717953 144829

00317

No . 3 2 0 1 7 ~ j a a rga n g 1 3


TEAM RIDER

Yannick de Jager Image: Sophie Mylou

52

04

Column: Lino Lopez

06

Pro Tip

11

Classix: Ivo Kemper

12

Quiver

16

De Surfoloog: De Ziel van het Surfen

18

Bromance

26

#Becomeapro

44

Pro Stilo

Intro

54

Gallery

56

Bla bla

58

Van Binnenuit

60

Mosselman

64

Remi Petersen

72

The Fool Wanders

74

Gallery

80

Local Hero

Hoofdredactie Martijn Boot martijn@soulonline.nl Uitgevers Arno Weel arno@soulonline.nl Mikel Mac Mootry mikel@soulonline.nl Vormgeving en realisatie Tot en met ontwerpen Jeroen Boot Mirko Meerwaldt info@totenmetontwerpen.nl

Bladmanagement Sven Berg sven@soulonline.nl Tel. 0031-(0)251-674911 Medewerkers Bart Wolvers Jam & Jali van der Valk Martine Geijsels Alexandra Gossink Rick Vlek Nienke Duinmeijer Marcelino Lopez Pepijn Tigges Robin Kersbergen Ronald de Leeuw Bob Kersten Sander Pouw

Fotografie Jelle Mul Marinus Joris Damian Davila Robin Bakker Jan Blaffert Deon Lategan Alan van Gysen Matteo Attanasio Tommie Dijkhuizen Marjolein Pieneman Robert Verspui I Love the Seaside Michal Pelka Daniel Jones Llyr Hughes Lotte Jacobs Danny Bastiaanse Tom Servais/Red Bull Content Pool Dennis Zonneveld Sophia Steevensz Jan Bijl Pommeline van Vliet Ed Assele

Verspreiding Nederland VMB Press Verspreiding België AMP, Brussel Abonnementen Abonnementen op de magazines van Soul Media kunnen worden aangevraagd op www.soulonline.nl. 6 Surf Mag. komt in 2017 3x uit, een abonnement kost € 29,85 per jaar. Opzeggingen dienen 4 weken voor afloop van de abonnementsperiode in ons bezit te zijn. Prijswijzigingen voorbehouden.

Nederland Abonnementenland Postbus 20 1910 AA Uitgeest Tel. 0900-ABOLAND of 0900-226 52 63 (€ 0,10 per minuut) Fax +31(0)251-31 04 05 Site: www.bladenbox.nl voor abonneren of www.aboland.nl voor adreswijzigingen en opzeggingen. Abonnementenland is ook bereikbaar via Twitter. Stuur uw tweet naar: @Aboland_klanten. België Abonnementenland Ambachtenlaan 21 Unit 2A 3001 Heverlee Tel. +32 (0)28 08 55 23 Fax +32 (0)28 08 70 05 Site: www.bladenbox.be voor abonneren of www.aboland.be voor adreswijzigingen en opzeggingen.

6 Surf Mag. is een uitgave van Soul Media Stetweg 43c 1901 JD, Castricum tel 0031-(0)251-252350 fax 0031-(0)251-674378 mail: info@soulonline.nl © Artikelen uit 6 Surf Mag. mogen alleen met schriftelijke toestemming van de hoofdredactie worden overgenomen. Het ongevraagd opsturen van dia’s en/ of foto’s (ook digitaal) geschiedt op eigen risico. Cover: Wijk aan Zee Beeld: Jelle Mul

3 In h o ud

Soul Media is the proud publisher of 6 Surf Mag. Access kiteboard magazine Motion windsurf magazine Taste snowboard magazine White freeski magazine Up/Down mountainbike magazine Wielrenblad


B eeld: M ar inus J or is

B I J PR AT E N “Dus jullie zijn uit elkaar?” “Ja man, sinds een maandje of twee. We zouden net een huis gaan kopen.” “Zo dan, dat is wel echt zuur.” “Kut ja, maar weet je wat het is, we zaten de laatste tijd…” Er zijn van die mensen die je eigenlijk alleen maar in het water of op de parkeerplaats tegenkomt. Echt vrienden zijn het niet, maar na jaren surfen heb je elkaar toch beter leren kennen. Tussen de sets door, wachtend op de volgende golf, is er even tijd om bij te praten. Je weet wat ze doen qua werk, of ze kinderen hebben, maar vooral hoe hun laatste surftrip was en waar de volgende heen gaat. Het zijn het type gesprekken dat je zou voeren als je elkaar in de kroeg tegenkomt, maar dan net even anders. Line-up gesprekken hebben een aparte dynamiek. Zou je in een andere setting middenin in iemands verhaal weglopen dan zou dat toch wat ongemakkelijk voelen. In het water gelden echter andere regels en etiquette. Zelfs in matige omstandigheden zal niemand het je kwalijk nemen als je je halverwege een zin spontaan omdraait en een golf pakt. Het gesprek wordt even op pauze gezet. Of en wanneer je het voortzet is de vraag. De line-up is als een drijvende kroeg waar mensen constant, zonder wat te zeggen, ff gaan pissen, een peuk roken, een biertje halen of naar huis gaan. Gewoon omdat ze moeten of dorst hebben. Niet-surfers kunnen zich er weinig bij voorstellen, maar tijdens een sessie doe je eigenlijk niet anders. Je voert, afhankelijk van de omstandigheden en stroming, vaak tegelijkertijd meerdere gesprekken met tussenpozen van soms wel een kwartier. Maar hoe serieus het onderwerp ook is, die volgende golf vindt iedereen net even belangrijker.

4 6 Su rf M ag.

“Maar wat ik dus zei, we zaten al een tijdje in een slechte vibe.” “Tja, zo gaan die dingen… maar wel jammer.” “Ja, het is wat het is. Die linkse liep trouwens goed man.” “Ik zag het, lekkere turn ook die eerste.” “Maar hoe is het met jou dan, druk?” “Nou, het zijn wel zware tijden…” “Check die piek.” “Ga je..?” Martijn Boot


18 6 Surf M a g.

SINDS EEN A ANTAL JA AR BESCHIKT TEAM HOLLAND OVER EEN TROEF. EEN J-BAY LOCAL MET EEN HOLLANDS PASPOORT, DIE K AN JE ER GOED BIJ HEBBEN. REMI PETERSEN OVER ZIJN ROOTS, J-BAY, SURFEN VOOR ZIJN ‘ VADERLAND’ EN SCOREN IN HOLLAND. B e e l d: D e o n L a t e g a n , A l a n v a n G y s e n , Matteo Attanasio


19 R em i


26 6 Surf M a g.


‘ T he fo ol w a nder s , a w i s e m a n t r avel s ’, merk t e ene T hom a s F u l ler op er gen s i n de 17de e euw. G e en ide e w ie de m a n ver der i s en w at h ij nog me er t e melden h ad , m a a r h ij he ef t e en pu nt . Rei z en i s e en ver r ijk i n g v a n je b e s t a a n , je le er t a nder e c u lt u r en ken nen , je ont mo et i nt er e s sa nt vol k en m a a k t nog e en s w at me e. Vo or e en su r fer, en z eker e en d ie opg r o eit i n Ne derl a nd , i s r ei z en s y non iem vo or go e de su r f s c or en . W ie de No or d z e e a l s d a gel ijk s e kos t he ef t , v i ndt a lt ijd wel e en s p ot d ie me er t e bie den he ef t d a n z ijn homebr e a k . Poi ntbr e a k s , hol le b e achbr e a k z u iger s , mel low p e eler s , i n je z wembr o ek of ju i s t f u l ly ho o de d , w ie er op u it t r ek t v i ndt w at h ij z o ek t . 6|SU R F v r o eg e en a a nt a l er v a r en r ei z iger s n a a r hu n favor iet e b e s t em m i n g . I npa k ken en weg wez en!

27 T h e Fo o l Wan d e rs, a Wsie M an Trave ls

B e e l d: To m m i e D i j k h u i z e n

THE FOOL WANDERS


DAILY WORK WEAR S E L E C T

No . 2 2 0 17 ~ j aarg ang 13

No .1 201 7 ~ ja a rg a n g 1 3

No . 3 2 0 17 ~ j aarg ang 13

Sur f b l a d vo o r d e l a ge l a n d en

Sur f b l a d vo o r d e l a ge l a n d en

SURFBL AD VOOR DE L AGE L ANDEN

ANDY CRIÈRE'S D A I LY W O R K W E A R

00317

8 717953 144829

No . 3 2 017 ~ j a a rg a n g 13

00117

No . 2 2 017 ~ j a a rg a n g 13

8 717953 144829

N O.1 20 1 7 ~ J A A R G A N G 1 3

S U R F I N G E L E ME N T S

00217

ON YX SELECT

8 717953 144829

O N Y X

ION-PRODUCTS.COM

W O R D A B O N N E E VA N 6 | S U R F M A G A Z I N E E N O N T VA N G É É N VA N D E Z E A C T I E S

MIZU FLES

HOODL AMB X 6|SURF T-SHIRT

MANERA PONCHO

Supersterke en duurzame stalen Mizu-drinkfles.

Unieke collab van Hoodlamb en 6 surf magazine.

Omkleedponcho gemaakt van ecologisch bamboe.

3x 6 surf + fles samen voor maar € 29,85 winkelwaarde: € 50,-

3x 6 surf + Hoodlamb t-shirt samen voor maar € 24,95 winkelwaarde: € 35,-

3x 6 surf + poncho samen voor maar € 39,85 winkelwaarde: € 89,90

Surf naar www.soulonline.nl of mail naar info@soulonline.nl en sluit je abonnement af! Ben je al abonnee? Surf dan naar www.soulwebshop.nl, klik op abonnee-acties en bekijk de aanbiedingen die we voor jou als trouwe abonnee hebben.

6|Surf magazine #2 2017 preview  

4. Intro 6. Gallery 11. Bla bla 12. Van Binnenuit 16. Mosselman 18. Remi Petersen 26. The Fool Wanders 44. Gallery 52. Column: Lino Lopez 54...

6|Surf magazine #2 2017 preview  

4. Intro 6. Gallery 11. Bla bla 12. Van Binnenuit 16. Mosselman 18. Remi Petersen 26. The Fool Wanders 44. Gallery 52. Column: Lino Lopez 54...

Advertisement