Page 1

… vi tør, du kan, det sker …

SELVVÆRDISKABELSE

2013 handleplan

Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg


indholdsfortegnelse handleplan 2013

Indhold

hjerte

rum

Handleplan 2013 | side 2 & 3

Indledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skolens rammer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Attraktive lokaler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Udbygning af kantinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rygepolitik.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Samarbejdsaftale i Skanderborg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vores vigtige samarbejde – om praktikken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Praksisnær undervisning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SOSU Skills. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nye kompetencebehov – nye efteruddannelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vores vigtige samarbejde – med andre uddannelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garantiskolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grundforløbspakker for nye målgrupper.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rummelighed, trivsel og motivation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Campus-samarbejde i Skanderborg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skolens pædagogiske arbejde.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “Herre i eget hus”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nye lokale uddannelsesplaner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . It i dagligdagen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Medarbejderne er vores vigtigste ressource. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fælles arbejdserfaringer og sammenhæng på tværs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Medarbejdernes kompetencer og teamstruktur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fokus på formidling – også internt på skolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fremtid og retning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Det internationale aspekt – Kina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beskæftigelsesindsatser i kommunerne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rehabilitering og vefærdsteknologi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

side 5 side 8 side 8 side 8 side 8 side 8 side 11 side 11 side 11 side 12 side 15 side 15 side 16 side 16 side 18 side 22 side 22 side 22 side 23 side 26 side 26 side 27 side 27 side 29 side 29 side 29 side 30


INDLEDNING

Engagement, fællesskab og lyst som drivkraft Tilgængelighed I 2012 overtog Social- og Sundhedsskolen den tidligere sygeplejeskole og benyttede samtidig lejligheden til at bygge om og udvide. Resultatet er, at vi nu har en skole og nogle omgivelser, som er med til at styrke og støtte de tanker, vi har om fællesskab og samarbejde. Skolens lokaler er åbne og tilgængelige, ikke kun for medarbejdere og elever, men forhåbentligt også for alle vores samarbejdspartnere og borgere, som vi gerne vil lave noget sammen med. I 2013 sætter vi ekstra fokus på at åbne skolen op for samarbejdet i lokalsamfundet. Det skal være sjovt ”Det skal være sjovt” kunne være et krav, vi stiller til os selv og til eleverne. Det betyder ikke, at eleverne skal underholdes, men det betyder, at vi til enhver tid skal have et engagement i det vi gør og forvente, at det vi gør bliver sjovt, når vi eksperimenterer, gør ting i fællesskab og bruger lysten som drivkraft. Vi skal med andre ord finde opgaver og måder at arbejde på, som giver os glæde og trivsel, samtidig med at vi udfordrer os selv. I bevægelse Skolen forandrer sig, fordi omverdenen hele tiden stiller nye krav og forventninger til os. Det er godt, for det holder os fagligt skarpe og vågne og medvirker til, at vi er i en konstant bevægelse sammen med vores samarbejdspartnere. Vi har derfor et meget stærkt ønske om, at skolens udvikling sker i tæt dialog

Handleplan 2013 side 4 & 5


og samarbejde med både arbejdsgivere, fagforeninger, andre uddannelsesinstitutioner, lokalsamfundene i både Skanderborg og Silkeborg og de interessegrupper og borgere, som gerne vil i kontakt med os. Vi vil gerne blive bedre til at styrke dette samarbejde på alle niveauer: med praktikvejledere, med politikere, med folkeskolen og med organisationer, som kan medvirke til, at vi udvikler os og bevæger os. Vores udgangspunkt i forhold til at nå vores mål og stræbe efter stjernerne er, at der ikke er nogen idé i at gøre det alene. Succes afhænger af, at vi gør det sammen med nogen, der synes, at det er lige så vigtigt, som vi selv synes. Det handler selvfølgelig i første omgang om samarbejdet og den måde, vi arbejder på inden for skolen, om medarbejderne og eleverne, men det handler i lige så høj grad om at være partner for vores samarbejdspartnere – at udvikle os sammen og definere os igennem fælles erfaringer og oplevelser; derfor er arbejdet i bestyrelse, i LUU og i konkrete samarbejder i workshops og projekter afgørende for, at vi som skole udvikler os i vores lokalsamfund.

det skal være sjovt … … kunne være et krav, vi stiller til os selv og til eleverne. Det betyder, at vi til enhver tid skal have et engagement i det vi gør og forvente, at det vi gør bliver sjovt, når vi eksperimenterer, gør ting i fællesskab og bruger lysten som drivkraft.

I 2013 vil vores nære samarbejdspartnere opleve, at de bliver inviteret indenfor og med til at udvikle centrale områder af vores skolearbejde.

Bente Strager DIREKTØR Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Handleplan 2013 | side 6 & 7

Bente Strager, DIREKTØR, Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg


handleplan 2013

Skolens rammer Attraktive lokaler Med overtagelsen af sygeplejeskolen og tilbygning af Hjerterummet i 2012 har Social- og Sundhedsskolen meget gode betingelser for at tilbyde både elever og medarbejdere fleksible og kreative rammer til læring, fælles arbejde og/eller fordybelse. De fine rammer forpligter, og i 2013 vil vi fortsætte med at indrette lokaler og gøre skolen til et attraktivt sted at være for alle. Det handler fx om at sikre gode faciliteter til den stigende gruppe af kursister, som tager efteruddannelse på skolen, og om at indrette kontorer til alle medarbejdere. Udbygning af kantinen En større opgave er udvidelse af kantinen. Kantinens kapacitet kan ganske enkelt ikke følge med det stigende elevtal, som vi har oplevet igennem de sidste år, og da kantinen er en populær ramme om både måltider og studieaktiviteter, så er det

Handleplan 2013 | side 8 & 9

besluttet at udvide kantinen med en tilbygning. Byggeriet ventes at stå færdigt i foråret 2013. Rygepolitik I 2013 forventer vi også, at skolens rygepolitik – i lighed med vilkårene på andre uddannelsesinstitutioner – gør det lidt sværere at være ryger på skolen. Da vi har mange voksne elever, er vi ikke tvunget til at have et totalt rygeforbud, hvilket formentlig også ville være til stor ulempe for vores naboer. Vi forventer derfor at tage udgangspunkt i et ønske om at skabe hensynsfulde rygere, således at vores fællesskab på tværs af uddannelser, alder, rygere og ikke-rygere styrkes gennem hensyn og begrænsninger, så også ikke-rygerne synes, at de kan være ude uden at blive generet af røg foran alle indgange. Samarbejdsaftale i Skanderborg Social- og Sundhedsskolen har haft samarbejde med

Skanderborg-Odder Uddannelsescenter (i daglig tale Handelsskolen i Skanderborg), hvor vi har lejet lokaler i de seneste år. Det har været en stor succes med stadigt stigende tilgang af elever. Sidste år etablerede vi en egentlig afdeling, og i 2013 formaliserer vi samarbejdet med Skanderborg-Odder Uddannelsescenter i en samarbejdsaftale, som styrker muligheden for, at vi som uddannelsesinstitutioner også samarbejder om uddannelser og administration. Dette har også betydning for det samarbejde, Campus Skanderborg, der foregår på tværs af uddannelsesinstitutioner i Skanderborg – et fællesskab, som vi også prioriterer meget højt.

… vi tør, du kan, det sker …

SELVFORSTÅNYELSE


Vores vigtige samarbejde – om praktikken Leve mit mål, min skole, dens fag. Man møder sin tid, man bruger sin dag, Griber sin chance, jeg tør, og jeg vil Og sætter mig selv og min fremtid i spil. Bent Rasmussen Skrevet til indvielsen af Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg 2012

Praksisnær undervisning Der tales for tiden meget om praksisnær undervisning, hvilket er et naturligt fokus for en vekseluddannelse imellem praksis og teori. Hvad skal man lære på et skoleophold? Hvordan kobles dette til læring i praksis? Og kan man i praksis begrunde fagligt og teoretisk, hvad man gør? Som erhvervsuddannelse er det en meget vigtig opgave at fokusere på, at vores uddannelser hele tiden er forankret i praksis og udvikles i samarbejde

med arbejdsmarkedets parter. I 2013 har vi særligt fokus på dette samarbejde. I 2013 sætter vi fokus på skolens rolle i forbindelse med elevernes praktikperioder. Vores samarbejdspartnere vil blive inviteret til – sammen med os – at undersøge skolens opgaver på praktikbesøg, sammenhæng mellem undervisning og praktik, samarbejdet med praktikvejlederne og kontaktlærernes rolle i forhold til elever i praktik. Sådan mener vi, at vi bedst kan skabe praksisnær undervisning.

Vi overdrager ikke vores elever fra skole til praksis. I stedet inddrager vi praksis i et konkret samarbejde med skolen om alle mulige forhold vedrørende elevernes uddannelse, fordi vi mener, at en forudsætning for at skabe praksisnær undervisning er et tæt og konstant samarbejde: at vi som skole er udadvendt og inviterer ansvarlige for praksis med i vores arbejde og udvikling.


SOSU Skills I 2013 deltager skolen i Danmarksmesterskabet i Skills (færdigheder/dygtighed). Skills afholdes hvert år som en konkurrence imellem elever fra erhvervsuddannelserne, og vores elever har kvalificeret sig til Danmarksmesterskabet. Deres deltagelse vil naturligvis blive bakket op af skolen, og i det hele taget forventer vi, at Skills får en øget betydning på skolen og i samarbejdet med arbejdsgiverne og FOA, idet Skills har stor værdi i forhold til fagenes omdømme. Nye kompetencebehov – nye efteruddannelser I samarbejdet med arbejdsgiverne og FOA spiller hele efteruddannelsesområdet også en stor rolle. Ændringerne i sundhedsvæsenet med hurtigere udskrivelser og fokus på behandling flytter store opgaver ud i kommunerne. Den nye uddannelses-

ordning reflekterer disse behov, og der stilles nye krav til medarbejdere, som er uddannede, men som har brug for opkvalificering for at kunne løfte opgaverne. Social- og Sundhedsskolens kursuscenter er i tæt dialog med arbejdsgivere, jobcenter og FOA om de nye krav og forventninger til pleje- og omsorgspersonale, og der vil i 2013 blive udviklet nye efteruddannelsesforløb inden for handicap, psykiatri og ældrepleje, fx nye praktikvejlederuddannelser, rehabilitering og demens. Kursusafdelingen bliver i stigende omfang brugt til opgaver, som er rettet imod både ledelse, personale og organisation, da vores samarbejdspartnere også oplever, at de skal håndtere større krav til strategisk kompetenceudvikling.

… vi tør, du kan, det sker …

SAMPÅFUNDSUDVIKLING Handleplan 2013 | side 12 & 13


Vores vigtige samarbejde – med andre uddannelser Garantiskolen Garantiskolen i Silkeborg er et netværk og et handlende fællesskab, som – fra et samarbejde i 2008 mellem erhvervsskoler og produktionsskoler om at sikre, at flere unge gennemfører en uddannelse – har udviklet sig til, at Garantiskolen nu omfatter alle ungdomsuddannelser i Silkeborg, UU-Silkeborg og relevante forvaltninger i Silkeborg Kommune. I Garantiskolen tænkes elevens behov før institutioner, økonomi og regler; inden for de gældende regelsæt, naturligvis, men vi går lige til kanten; aldrig over. Det kan lade sig gøre, fordi Garantiskolens vejledere – gennem blandt andet ophold på hinandens institutioner og ved tæt samarbejde om uddannelsesplanlægning for frafaldstruede elever – har et indgående kendskab til hinandens uddannelser. Dertil kommer, at alle institutioner på garantiskolemøder er

Handleplan 2013 | side 14 & 15

repræsenteret med både vejledere og ledere, så der på møderne kan træffes konkrete beslutninger om konkrete initiativer. Silkeborg Produktionshøjskole har en nøglefunktion i samarbejdet. Elever, der går på en ungdomsuddannelse men er frafaldstruede, er sikret en garantiskoleplads på produktionshøjskolen med henblik på et forløb, der skal medvirke til at fastholde eleven i uddannelse. Erhvervsskolerne kan modtage garantiskoleelever fra dag til dag, og hvis det drejer sig om et kortere ophold på en anden skole, vil eleven derfor ikke opleve det som et frafald fra uddannelsen og start på en anden uddannelse, men som en ændring af sin uddannelsesplan i forhold til at nå sit oprindelige mål, eller måske for at sætte sig et nyt. Omfangsmæssigt er årligt mellem 40 og 50 elever omfattet af garantiskoleaktiviteter i Silkeborg Kommune.


Grundforløbspakker for nye målgrupper Antallet af grundforløbselever er kraftigt øget de seneste år. Grundforløbseleverne er typisk 16-20 år, men der er et stort behov for at tilrettelægge grundforløbspakker, der retter sig mod nye målgrupper. Skolen har derfor oprettet en grundforløbspakke for elever med dansk som andetsprog. Der er allerede igangsat 2 forløb i 2012, og i 2013 forventer vi at starte yderligere 2 hold. Disse voksne elever er topmotiverede og engagerede i deres uddannelse, men de står over for mange sproglige og kulturelle udfordringer, og derfor er især arbejdet med dansk som andetsprog og det erhvervsfaglige dansk højt prioriteret. Der tilbydes også en grundforløbspakke for voksne – dvs. ansøgere over 23 år, som ønsker at starte et uddannelsesforløb. Beskæftigelsessituationen og jobcentrenes aktive indsats for at få alle unge i job eller arbejde kan medføre, at der er behov for dette tilbud, og derfor håber skolen at kunne tiltrække ansøgere til et grundforløb for voksne i 2013. De undervisere, der planlægger og gennemfører for-

Handleplan 2013 | side 16 & 17

løbene for de nye målgrupper, har alle særlige kompetencer inden for dansk, matematik, dansk som andetsprog og undervisning af tokulturelle, eller de har særlige pædagogiske og didaktiske kompetencer i forhold til særlige målgrupper. Elever der gennemfører forløbet vil have gode chancer for at blive optaget på SOSU-uddannelsen og på den måde blive selvforsørgende og inkluderet i det danske arbejdsmarked. Rummelighed, trivsel og motivation Skole- og læringsmiljøet er vigtigt for at fastholde elever i uddannelse og få både stærke og svage elever til at have lyst til at være i uddannelse. På de grundforløb i Silkeborg og Skanderborg, der retter sig mod de helt unge elever, arbejdes der fortsat med at udvikle praksisnære undervisningsforløb og pædagogiske metoder, som kan motivere og støtte unge i at gennemføre en ungdomsuddannelse. Uddannelsesvejleder, elevsupervisor, kontaktlærer, administration og ledelse samarbejder tæt om den enkelte elev, og i særlige tilfælde involveres

SSP og konfliktmæglere. Skolen ønsker fortsat at støtte elever, der har konflikter, misbrug eller personlige problemer. Det er en stor udfordring for underviserne at fastholde fagligheden og samtidig være rummelige for at få de sidste med. Undervisningens temaer om sundhed, trivsel og samarbejde ses naturligvis i et erhvervsfagligt perspektiv, men det vil uundgåeligt inddrage sundhed, trivsel og samarbejde i et alment og dagligdags perspektiv, og derfor oplever eleverne stor personlig og faglig udvikling. Elevernes positive skoleoplevelser, oplevelse af fællesskab og gode relationer virker motiverende og befordrende, og derfor er gennemførelsesprocenten på grundforløbene høj. Underviserne på grundforløbet i Skanderborg har i den sammenhæng haft et imponerende resultat i 2012, og deres erfaringer opsamles og videreføres til det nye hold i 2013. Teamet af undervisere til de unge grundforløbs-elever markerer sig tydeligt i forhold til eleverne, der bliver mødt med store forventninger, kærlige krav og sunde tilbud. Grundforløbseleverne har 2 timers >>>

fed læring Det er en rigtig god måde at lære på. Skide sjovt, i stedet for at sidde og have et tungt fag fire timer i træk. Jeg tror heller ikke, at jeg ville have forstået så meget, hvis jeg bare skulle have læst det i en bog.”


motion på skemaet hver uge, og derudover indlægges der mange mindre bevægelsespauser i løbet af skoledagen. Forskning viser, at 2 timers motion om ugen er det bedste afsæt for læring – så motion og andre sunde tilbud fortsætter i 2013! Campus-samarbejde i Skanderborg Social- og Sundhedsskolens afdeling i Skanderborg indgår i et tæt samarbejde med de øvrige lokale ungdomsuddannelser, Produktionsskolen, UU og 10. klassecentret. I 2013 ønsker afdelingen at styrke samarbejdet gennem fx koordinering af informationsmateriale, fælles arrangementer og videndeling, og der er fokus på at styrke overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse gennem blandt andet fortsat udvikling af 20:20-forløb, brobygning og uddannelsesparathedsvurderinger.

Handleplan 2013 | side 18 & 19

Fordelen ved at være en mindre, lokal afdeling med et tæt samarbejde med Skanderborg Kommune og praktikstederne skal fastholdes og styrkes i 2013, underviserteamet udvides med 2 undervisere, og en flerårig samarbejdsaftale med Skanderborg-Odder Center for Uddannelse skal sikre et velfungerende skole- og læringsmiljø for såvel medarbejdere som elever. Nye tiltag om obligatorisk lektiehjælp og fællessamlinger videreføres. Afdelingen er med andre ord etableret og i god fremdrift, og aktiviteten i afdelingen i Skanderborg er stigende i 2013. Teamet har opnået gode resultater, og i 2013 skal der tages fat på nye udfordringer med tokulturelle elever og overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse.

engagement “Vores lærere er kanonfede. Lærerne er engagerede i, hvad man laver.”


invielse torsdag den 13. september 2012

hjerte

HJERTERUM

rum

vidensdeling | inspiration | fordybelse

livsglad sang For verden venter på dig og på mig Alene og sammen og dog hver for sig Der er råb, der er håb i en svimlende sum Luk op og gør plads i dit hjerterum. Bent Rasmussen Skrevet til indvielsen af Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg 2012


HANDLEPLAN 2013 FOR SOSU SILKEBORG

Skolens pædagogiske arbejde ”Herrer i eget hus” Vi ønsker, at eleverne føler sig som herrer i eget hus. Dette kan undervisningen støtte ved at tilrettelægge aktiviteter og tilbud, som fremmer og giver glæde og velvære igennem konkrete tilbud om viden og indsigt i: sund krop betydningen af sociale relationer de forhold og strukturer i elevernes hverdag, som har betydning for deres evne til at modtage og deltage i undervisning – fx deres privatøkonomi og familieforhold Undervisningen skal i både grundfag og områdefag forene kroppen, psyken og det sociale. Det vil sige, at undervisningen skal tilrettelægges, så eleverne får nogle begreber og erfaringer, som gør, at de kan begribe og erkende sig selv, og dermed styrke deres evne til at agere i forhold til omverdenen og sig selv.

Handleplan 2013 | side 22 & 23

Vi ønsker i tilrettelæggelsen af undervisning og uddannelsesplaner, at skolens vægt på de forpligtende fællesskaber kommer til udtryk igennem en styrkelse af læreprocesser, der er sociale, og at tilbud og tilvalg i forbindelse med undervisningen også prioriterer fælles tilbud frem for individuelle. I 2013 vil vi sætte særlig fokus på elevernes trivsel og psykiske velbefindende. Det vil ske igennem både undervisningsaktiviteter, igennem tilbud i fritiden og igennem aktiviteter, som går på tværs af uddannelserne. Vi arbejder på at skabe et stort projekt “Måltidets kraft”, der skal sætte fokus på måltidets funktion som meget mere end blot det at spise. Nye lokale undervisningsplaner Samfundsudviklingen på plejeomsorgsområdet har betydet, at både bekendtgørelsen for sundhed,

omsorg og pædagogik og uddannelsesordningen for social- og sundhedshjælpere og assistenter pr. 1. januar 2013 har fået en mere sundhedsfaglig drejning.

teknologi i den daglige undervisning. Det forventes, at en bred kreds af undervisere vil deltage i it-messer, kurser og andre fora, hvor it drøftes og præsenteres.

Som følge af den nye indgangsbekendtgørelse og uddannelsesordning vil de kommende social- og sundhedshjælpere og -assistenter følge en revideret lokal uddannelsesplan med mere fokus på det sundhedsfaglige. Skolen og arbejdsgiverne arbejder tæt sammen om at implementere den nye uddannelsesplan Samtidig har vi valgt, at den lokale uddannelsesplan skal ind i “Elevplan” og vil sammen med praktikken arbejde på at gøre samarbejdet omkring elevens uddannelse så digitalt som muligt.

Der er mange dilemmaer i brugen af it i læringssituationer. Computere skal bruges hensigtsmæssigt, for de er på samme tid motiverende og forstyrrende – og indimellem decideret dårlige for læringen. Derfor er der behov for drøftelser og overvejelser om fx de sociale mediers anvendelse i >>>

It i dagligdagen Skolen har i budget 2013 afsat midler til at kompetenceudvikle undervisere inden for it og til at iværksætte tiltag, der kan fremme brugen af relevant

“måltidets kraft” Vi arbejder på at skabe et stort projekt Måltidets kraft, der skal sætte fokus på måltidets funktion som meget mere end blot det at spise.


undervisningen, og der er behov for en refleksionsfremmende lærerrolle.

Leve det liv, man lever på klods, På kryds og på tværs, i håb og i trods. Vent med at himle, for dagen er ung! At måle på tiden gør sjælen så tung. Bent Rasmussen Skrevet til indvielsen af Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg 2012

Hvordan skabes de gode læringsfællesskaber i klassen? Hvordan kan vi hjælpe eleverne med at organisere noter og filer? Er der behov for dagligt at afsætte tid til planlægning af skolearbejdet? Hvordan hjælper vi eleverne med at kunne håndtere distraktioner? Skal der være mere fokus på pauser uden medier?

gogiske anvendelse af “Elevplan” øges. Der skal indføres elektronisk udlevering af opgaver og aflevering af besvarelser, og der skal være en øget anvendelse af lektienoter og læseplaner i “Elevplan”. It-udvalget spiller en central rolle i at øge anvendelsen af relevant it i dagligdagen, og udvalget har påtaget sig både ”Push & Pull”-opgaver. Ledelsen deltager aktivt i de tiltag, der iværksættes, og it-udvalget udarbejder sammen med ledelsen en række af succeskriterier for 2013.

“Elevplan” er godt integreret hos undervisere og administration, og i 2013 forventes det, at den pæda-

… vi tør, du kan, det sker …

GÅPÅMODIGHED


yes! jeg skal i skole

Medarbejderne er vores vigtigste ressource Fælles arbejdserfaringer og sammenhæng på tværs ”Medarbejderne er vores vigtigste ressource” er ikke en kliche på vores skole. Vi vil være kendt for meget høj kvalitet, både i undervisningen og i kontakten med elever og samarbejdspartnere. Det kræver dygtige og engagerede medarbejdere. Det har vi, og vi er ret fokuserede på også at kunne blive ved med at tiltrække de bedste medarbejdere til vores arbejdsplads. Derfor er udvikling af arbejdsmiljøet og attraktive arbejdsopgaver højt prioriteret i det daglige arbejde med udvikling af arbejdspladsen. I 2013 betyder det, at vi for første gang arrangerer studietur for alle medarbejdere til et af de samarbejdslande, vi har i Europa, hvor vi kan blive inspireret af andre måder at lave skole på og andre måder at arbejde med velfærdsuddannelser. Vi tror på at det, vi lærer og oplever sammen og på

Handleplan 2013 | side 26 & 27

“Det er en fantastisk god skole, jeg vil helt klart foreslå den til andre. Det er fantastisk at stå op hver dag og sige ’Yes, jeg skal i skole’. Fordi der hele tiden sker en masse spændende ting, som jeg ikke vil gå glip af.”

tværs af de almindelige samarbejdsrelationer, gør os stærkere og bedre til vores arbejde. Medarbejdernes kompetencer og teamstruktur Undervisernes fagprofessionelle baggrund er en kompetence i sig selv, men alle undervisere skal løbende udvikle og tilpasse metoder og læringsaktiviteter til den målgruppe, de underviser. Skolens aktiviteter varierer fra år til år, og undervisningsopgaverne forandrer sig konstant. Derfor er det nødvendigt, at alle undervisere er fleksible, engagerede og godt rustet til at imødekomme skiftende udfordringer og behov. For medarbejderen er det vigtigt at være en del af et team og indgå et tæt samarbejde, og skolen ønsker, at dette fortsætter, dog med en forventning om, at der er behov for jævnlige tilpasninger i forhold til, hvor aktiviteterne øges eller mindskes. Der arbejdes i 2013 med at skabe procedurer og strukturer inden for afdelinger og teams, der understøtter fleksibiliteten.

Skolen antager, at elevens motivation og læringsudbytte øges, når der er gode relationer til underviseren, og derfor er det vigtigt, at alle undervisere har stærke erhvervspædagogiske kompetencer. I 2013 vil der især være fokus på kompetenceudvikling, som styrker underviserens klasserumsledelse og relationskompetencer, og nye metoder til at styrke elevernes motivation undersøges. Kompetenceudviklingen vil foregå som både eksterne og interne kurser og som studieture. Fokus på formidling – også internt på skolen Med en afdeling i Skanderborg og et meget højt

aktivitetsniveau ind og ud af huset kan det indimellem være svært at følge med i, hvad der sker. I 2013 vil vi derfor også fokusere på, at vi forbedrer den interne kommunikation – mellem medarbejdere, mellem medarbejdere og ledelse, og mellem de forskellige uddannelser. For at styrke dette arbejde og for også at kunne servicere vores samarbejdspartnere bedre med vigtig information vil der i 2013 blive ansat en kommunikationsmedarbejder, der har til opgave at udvikle vores kommunikation med omverdenen – herunder også Facebook, som er et vigtigt medie for mange af vores elever.


Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg var i november 2012 del af en officiel dansk handelsdelegation til Vestkina med fokus på opbygning af en ældreplejesektor. I samarbejde med Via University College skal Social- og sundhedsskolen i Silkeborg tilbyde uddannelsesmuligheder til plejecentre og ældresektor svarende til vores egne uddannelser. Vi har efterfølgende indgået samarbejdsaftale med firmaet Cura Pleje om at være deres leverandør af uddannelsesløsninger til den meget store opgave, firmaet har fået med at stå for driften af 5.000 - 10.000 plejehjemspladser i Chongqing Erhvervsuddannelsesskolen i Xindu (Chengdu) er Social- og Sundhedsskolens første kinesiske partner, som vi allerede i 2013 skal udvikle en treårig uddannelse for samt stå for pædagogisk faglig udvikling af deres egne undervisere.

Handleplan 2013 | side 28 & 29

Fremtid og retning Samfundet bevæger sig hurtigt i øjeblikket, og vores skole er med i bevægelsen. Vi må være parat til at flytte os og forandre på tingene for at kunne vise vej både for vores elever og i det vigtige samarbejde med kommuner, region og den uddannelsesverden, vi er en del af. Nedenstående indsatser er eksempler på det engagement, vi som skole enten har taget initiativ til eller er blevet inviteret med i, og de giver en fornemmelse af, hvor vi som skole ser vores rolle – og hvordan dette også er med til at forme os, som det vi er: Det internationale aspekt – Kina Som en del af skolens bevægelse har vi et stort og vigtigt engagement med partnerinstitutioner i andre lande. Det er med til at inspirere os og fortælle os om de ting, som rører på sig i andre samfund, og som vi kan tage pejling efter.

Et særligt indsatsområde i 2013 bliver Kina. Vi er inviteret med i en meget stor indsats med Cura Pleje om etablering af uddannelser inden for plejehjemssektoren i Kina. Der er et meget stort behov i Kina for at kunne tage sig af en voksende befolkningsgruppe af ældre, og vi forventer at igangsætte de første uddannelsesaktiviteter i Chengdu eller Chongqing i 2013. Beskæftigelsesindsatser i kommunerne Med tilbud om relativt korte uddannelser spiller Social- og Sundhedsskolen også en vigtig rolle i forhold til samfundets behov for at tilpasse arbejdsstyrken til de konkrete tilbud og muligheder, der er på arbejdsmarkedet. Det har særlig betydning for den gruppe af unge og voksne, der på den ene eller den anden måde ligger i udkanten af arbejdsmarkedet – personer der er blevet ledige i andre brancher, personer der aldrig er kommet i gang med en uddannelse eller personer med anden etnisk baggrund end dansk.


Denne indsats giver perspektiv og nuancer på det daglige arbejde med at uddanne til samfundets velfærdsbehov, og vi vil i 2013 have brug for at styrke vores samarbejde med Sprogcentret, Jobcentre i Silkeborg og Skanderborg og med fagforeninger, særligt FOA. Det kræver stor fleksibilitet og overblik at kunne tilbyde arbejdsmarkedets parter de optimale løsninger, og vi styrker i 2013 vores indsats inden for Realkompetencevurdering (RKV) og samarbejdet om etablering af særlige forløb. Karrierecentret, som så småt er startet i 2012, vil derfor også få en stor opgave i at bistå både vores elever og vores kursister i personlig karriereplanlægning med støtte til fx at skrive ansøgninger, gå

Handleplan 2013 2012 | side 30 16 & 31 17

til jobsamtaler og at planlægge de uddannelsesforløb, som gør, at man kommer nærmere det job, man gerne vil have. Rehabilitering og velfærdsteknologi I 2013 fortsætter skolens faglige engagement også i hele det område, der drejer sig om rehabilitering og velfærdsteknologi. Der er undervisere, der bliver videreuddannet, og efteruddannelsesafdelingen er tovholder i et nationalt projekt vedr. velfærdsteknologi. Rehabilitering får mere plads i vores grunduddannelser, og vi har brug for, at vi har en stor undervisergruppe, som tværprofessionelt er på forkant med udviklingen inden for dette område.


livsglad sang Leve det sted, hvor livet kan bo, Tag evner i brug, lad viljerne gro, Mød du dig selv og dit indre, fordi der gemmes talentet, måske et geni! Bent Rasmussen Skrevet til indvielsen af Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg 2012

Tættere på job med menneske og mening! Læs mere på sosusilkeborg.dk

Handleplan 2013